Kävellen kauppaan, pyörällä postiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kävellen kauppaan, pyörällä postiin"

Transkriptio

1 Kipinät Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta Kävellen kauppaan, pyörällä postiin Aluekehityksessä liikunnalla oma rooli Kuntokatsastus ulkoilureitillä

2 Kipinät SISÄLLYS Pääkirjoitus: Tarvitsemme elämäntapojen muutosta 4 Terveysliikunnassa tapahtuu 6 Apteekit terveysliikunnan viestinviejiksi 8 Tutkittua tietoa 9 Kolumni: Näyttelijälle on tärkeintä fyysinen liikunta 10 Työkykyä tulevaisuuteen 12 Liikunta osana aluekehitystä 14 Missä valossa sinä seisot? 16 Kuntokatsastus helposti lenkin aikana 18 SuomiMies seikkailee -rekkakiertue Kunnon Laiva KKI-Päivät Vaikuttaja ilmastonmuutoksen ja ympäristönsuojelun hyväksi 14 Turussa muutetaan pysyvästi toimintamalleja. 24 Houkuttelevat olosuhteet luovat liikettä 26 Fyysinen aktiivisuus auttaa stressin hallinnassa 28 Laadukas kaupunkiympäristö houkuttelee liikkumaan 30 Ympäristö liikuttaa: Kävellen kauppaan, pyörällä postiin 32 Motions Gnistan 34 KKI-ristikko 35 SLU-alueiden terveysliikuntaverkosto 36 Virikkeitä vertaisohjaajille: Taukojumppaopas 38 KKI-materiaalit Ennaltaehkäisyä yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyöllä. Vastuulliset elämänarvot heijastuvat neuvottelevan virkamiehen työhön. Persoonallisuudella ja temperamentilla on vaikutusta liikuntaan suhtautumisessa. Kipinät Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta JULKAISIJA Kunnossa kaiken ikää -ohjelma, LIKES-tutkimuskeskus, Viitaniementie 15a, Jyväskylä. TOIMITUSKUNTA Katri Väisänen, Jyrki Komulainen, Liisamaria Kinnunen, Sari Kivimäki, Miia Malvela, Noora Moilanen, Tanja Onatsu ja Niina Valkama. VASTAAVA TOIMITTAJA Katri Väisänen, puh , katri. ULKOASU Kotisaari Graphic Design Studio. KANNEN KUVA Studio Juha Sorri. PAINO PunaMusta Oy. 17. vuosikerta. ISSN-L ISSN (painettu). ISSN X (verkkojulkaisu). KUVA ANNA SUUTARI KKI-toimistolaiset ylärivissä vasemmalta Katri Väisänen, Noora Moilanen, Sari Kivimäki, Tanja Onatsu ja Jyrki Komulainen. Alarivissä vasemmalta Niina Valkama ja Miia Malvela. Kuvasta puuttuu Liisamaria Kinnunen. 2

3 Tarvitsemme elämäntapojen muutosta Kuinka saisimme liian paljon istuvat ja vain vähän liikkuvat kansalaiset kiinnostumaan fyysisesti aktiivisesta elämäntavasta? PÄÄKIRJOITUS Erityisesti tähän kysymykseen haetaan ratkaisuja sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisessä terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmässä, joka aloitti toimintansa tämän vuoden alussa. Ryhmä valmistelee uudet linjaukset suomalaisten terveyttä edistävän liikunnan lisäämiseksi sekä konkreettisen toimenpideohjelman linjausten toteuttamiseen. Valmistelutyötä tehdään laajassa yhteistyössä ministeriöiden, järjestöjen, tutkimuslaitosten sekä muiden terveyden ja liikunnan asiantuntijatahojen kanssa. Suomalaisten arkiliikunta ja työn fyysinen rasittavuus ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä yhteiskunnan teknistymisen, työn luonteen ja ympäristön muutosten myötä. Koulu- ja työpäivän aikana istutaan paljon, töihin mennään useimmiten autolla tai julkisella kulkuvälineellä ja iltaisin tv- ja tietokoneruudut houkuttelevat meitä istumaan lisää. Vaikka osa harrastaakin liikuntaa, saattaa päivä muutoin sisältää lähes pelkästään istumista. Me suomalaiset, kaikenikäiset, tarvitsemme elämäntapojen muutosta: lisää fyysistä aktiivisuutta, etenkin arki- ja hyötyliikuntaa. Erityisiä toimia tarvitaan vähiten liikkuvien ihmisten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. Arjen ympäristöillä on suuri merkitys fyysiselle aktiivisuudelle, joten niiden tulisi olla liikkumiseen kannustavia. Sen vuoksi päivähoidossa, koulussa, työpaikoilla ja vanhusten palveluissa tulisi vahvistaa fyysisesti aktiivista toimintakulttuuria. Fyysisesti passiivisesta elämäntavasta on tullut maailmanlaajuisesti lihavuuteen, tupakointiin ja alkoholinkäyttöön rinnastuva kansanterveysongelma. Vaikka liikunnan merkityksestä terveydelle on vankkaa tutkimusnäyttöä, hyödynnetään liikuntaa edelleen liian vähän sosiaali- ja terveydenhuollossa työvälineenä. Liikuntaneuvonta tulisi sisällyttää elämäntapaohjauksen keskeiseksi osaksi niin neuvolassa, kouluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin. Tähän tarvitaan pitkäjänteistä alan asiantuntijoiden osaamisen vahvistamista, työprosessien ja -tapojen kehittämistä sekä moniulotteista yhteistyötä. Elämäntapojen muutos on usein aikaa vievä prosessi, johon ihminen tarvitsee asiantuntijan antamaa suunnitelmallista tukea ja kannustusta. Liikuntaneuvonnassa keskeistä on ohjaaminen juuri kyseiselle henkilölle sopivan arki- ja hyötyliikunnan, omatoimisen kuntoliikunnan tai ohjatun liikuntaharrastuksen pariin. Palveluketjun terveydenhuollosta liikuntapalveluihin on toimittava saumattomasti. Liikuntaa aloittavalle tulee tarjota tietoa liikuntamahdollisuuksista, niin aloittelijoiden ryhmistä kuin sisä- ja ulkoliikuntapaikoista. Liikuntatarjonnassa on monia aukkokohtia. Liikuntaa aloittaville aikuisille ja ikääntyneille ei ole tarjolla riittävästi heille sopivia liikuntaryhmiä. Tarvitaan lisää edullista ja helposti saavutettavaa matalan kynnyksen toimintaa. Kunnat, liikuntaseurat, kansanterveysjärjestöt, liikuntayrittäjät ja koulutusorganisaatiot voisivat tarjota paljon nykyistä enemmän matalan kynnyksen liikuntaa toiminnassaan. Mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa tulee löytyä monipuolisesti ja helposti koko elämänkulun ajan ja niitä tulee toteuttaa eri tahojen yhteistyöhön rakentuvassa toimintakulttuurissa. Liikunnan edistämistyössä ratkaisevaa on, kuinka eri tahojen osaaminen ja voimavarat saadaan yhdistettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Kunnossa kaiken ikää -ohjelman kautta olemme saaneet upeita esimerkkejä siitä, kuinka erilaiset yhteistyömuodot on saatu toimimaan paikallistasolla. Ottakaamme oppia näistä hyvistä käytännöistä! KUVA: MIIA MALVELA Liikuntaneuvonta tulisi sisällyttää elämäntapaohjauksen keskeiseksi osaksi. Taru Koivisto johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö Terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmän puheenjohtaja yhdessä ylijohtaja Riitta Kaivosojan kanssa 3

4 Terveysliikunnassa tapahtuu Elämä pelissä KUVA: YLE/PAULI BOSTRÖM Elämä pelissä pureutuu kolmannella kaudellaan siihen, kuinka ihminen voi hallita v-käyräänsä. Arkisista vastoinkäymisistä ärtyminen on luonnollista, mutta jos niin käy liian usein tai jos harmistuksen tunne kestää turhan pitkään, on syytä huolestua. Vaikeinta takaiskujen sietäminen on kielteisille ihmisille. Kielteisyys altistaa myös epäterveelliseen elämäntapaan ja voi lyhentää elinikää jopa yli 10 vuodella. Elämä pelissä -ohjelmassa viisi tunnettua suomalaista tunnustaa harmistuvansa arkisista vastoinkäymisistä liian herkästi ja liian voimakkaasti. He ovat monimiljonääri Kai Mäkelä, Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Irina Krohn, kotiäiti Nina Mikkonen, näyttelijä Oskari Katajisto ja liikemies Jethro Rostedt. Elämä pelissä tarjoaa syksyllä 2012 laaja-alaista terveysvalmennusta kaikille suomalaisille. Valmennuksen kulmakivi on harjoiteohjelma, joka antaa eväitä sietää vastoinkäymisiä entistä paremmin. Arkisemmin ilmaistuna kyse on taidosta hallita omaa v-käyräänsä ja siten parantaa omaa ja läheistensä elämänlaatua. Koko kansalle tarjottava terveysvalmennus on tärkeä osa Elämä pelissä -hanketta, johon kuuluvat myös Yle TV1:llä esitettävä tv-sarja ja Ylen sivustolla julkaistava nettitesti. KKI-ohjelma on mukana ohjelmassa tarjoten valmennettaville Timo Haikaraisen liikuntavalmennusta ja Patrik Borgin ravinto-ohjausta. Valmennusjaksot nähdään Yle TV1:ssä 2. joulukuuta alkaen sunnuntaisin kello ja suuri päätösshow 6. tammikuuta LISÄTIETOJA 4

5 9 th Annual Meeting and 4 th Conference of HEPA Europe October 2013, Helsinki, Finland Measuring physical inactivity Counteracting sedentary lifestyle Physical activity in childhood and adolescence Developing new ways in HEPA promotion Promoting cycling - Promoting walking conference venue Hilton Helsinki Kalastajatorppa hosts Fit for Life Program and the UKK Institute contact information Liisamaria Kinnunen, Kansainvälinen terveysliikuntaverkoston kongressi Helsingissä syksyllä 2013 Kansainvälisen terveysliikuntaverkoston HEPA Europe Networkin kongressi ja vuosikokous 9 th Annual Meeting and 4 th Conference of HEPA Europe järjestetään lokakuuta 2013 Helsingissä Kalastajatorpalla. Kongressin teemoina ovat liikkumattomuuden mittaaminen, passiivisuuden purkaminen, lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus, uusien tapojen kehittäminen terveysliikunnan edistämiseen sekä pyöräilyn ja kävelyn edistäminen. Kongressin järjestävät Kunnossa kaiken ikää -ohjelma ja UKK-instituutti. LISÄTIETOJA Nuorille miehille ja nuorille naisille erilaista liikuntaneuvontaa Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen tohtorikoulutettava Sari Aaltonen tutkimusryhmineen on selvittänyt geneettisten ja ympäristötekijöiden osuutta liikunta-aktiivisuuden vaihtelussa siirryttäessä nuoruudesta nuoreen aikuisikään. Tutkimuksen mukaan geneettisten tekijöiden osuus kummallakaan sukupuolella ei juuri muutu tutkittaessa liikunta-aktiivisuuden vaihtelua nuoruudesta nuoreen aikuisikään. Yhteisillä ympäristötekijöillä näyttäisi olevan merkitystä varsinkin naisten liikunta-aktiivisuuden vaihtelua selittävänä tekijänä. Tämä olisikin syytä ottaa huomioon mietittäessä liikuntaneuvontaa, ja neuvontaa tulisi mahdollisuuksien mukaan kohdistaa nuorille miehille ja naisille hieman eri tavalla. Tutkimus on osa laajaa suomalaista Nuorten Kaksosten Terveystutkimusta. Aaltonen tutkimusryhmineen voitti ensimmäisen sijan ja vuoden nuori tutkija -palkinnon Liikuntatieteellisen Seuran ja Liikuntalääketieteen keskusten järjestämässä Vuoden 2012 liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailussa. LISÄTIETOJA Sari Aaltonen, puh , KUVA: PETTERI KIVIMÄKI 5

6 TEKSTI JA KUVAT: SARI KIVIMÄKI Apteekit terveysliikunnan viestinviejiksi Liikkujan Apteekki -toimintamalli sai hyvän vastaanoton asiantuntijaseminaarikiertueella, joka järjestettiin 16 paikkakunnalla syys-lokakuussa Terveysliikuntaa apteekkeihin -teemalla toteutetut seminaarit keräsivät yhteensä lähes 550 osallistujaa. Kiertue oli osa Kunnossa kaiken ikää -ohjelman, Hengitysliiton, Apteekkariliiton ja SLU-alueiden Liikkujan Apteekki -konseptia. Kiertue tavoitti runsaasti apteekkiväkeä sekä kuntien liikunta- ja terveystoimijoita. Kolmen vuoden aikana 15 pilottiapteekissa on otettu terveysliikuntaa osaksi asiakaspalvelua, ja Liikkujan Apteekki -seminaarissa näitä kokemuksia jaettiin apteekeille ja terveysliikuntatoimijoille. Osallistujille annettiin tietoa terveysliikunnan merkityksestä, liikunnan puheeksi ottamisesta asiakaspalvelutilanteessa, kuntien liikuntatarjonnasta ja kansanterveysjärjestöjen yhdistysliikunnasta sekä Liikkujan Apteekki -hankkeen ( ) pilottivaiheen kokemuksista. Apteekki voi toimia liikuntakipinän herättäjänä asiakaspalvelutilanteissa ja tuoda liikuntaa näkyväksi muun muassa liikuntahyllyn välityksellä. Apteekeissa käy runsaasti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia, joten niillä on oiva mahdollisuus tarttua tilaisuuteen ja tarjota terveysliikuntaa lisäpalvelunaan. KIERTUEELTA VINKKEJÄ PUHEEKSI OTTAMISEEN Apteekki on luotettava ja asiantunteva taho jakamaan tietoa liikunnasta lääkehoidon tukena. Apteekki toimii hyvin myös paikallisen liikuntatarjonnan ja -neuvonnan tiedottajana. Apteekin henkilökunnalle liikunnan puheeksi ottaminen on kuitenkin uusi asia työnkuvaan, eikä se ole itsestäänselvyys nopeissa asiakaspalvelutilanteissa. Seminaarissa opittiin, että ihminen tarvitsee pieniä herätyksiä ja muistuttelua liikunnan aloittamiseen; jos käsityksiä liikunnan hyödyistä opitaan pikkuhiljaa, se kannustaa vähitellen liikkeelle. Mikään ei tapahdu hetkessä tai suoraviivaisesti, mutta pienestäkin liikuntaan kannustamisesta voidaan saada suuri hyöty. Osallistujat kokivat saaneensa seminaarista varmuutta ja malleja liikunnan puheeksiottamiseen asiakkaan kanssa. Muun muassa apteekista saatava maksuton materiaali ja Löydä lääke nimeltä liikunta -kortit helpottavat liikunnan puheeksi ottamista. YHTEISTYÖ KONSEPTIN KESKIÖSSÄ Liikkujan Apteekki -konsepti on paikallisen yhteistyön tulos eli mukaan kannustetaan yhtälailla kunnan liikuntaja terveystoimen väkeä kuin paikallisyhdistyksiä. Konsepti antaa hyvän mahdollisuuden yhteistyön kehittymiseen ja syventymiseen terveysliikuntatoimijoiden ja apteekkien välillä. Erilaiset testi- ja teemapäivät sekä terveysliikuntatapahtumat luovat mahdollisuuden terveysliikunnan esille tuomiseen ja edistämiseen. Apteekki saa Liikkujan Apteekki -konseptista näkyvyyttä ja lisäarvoa palveluunsa. Apteekin asiakkaat saavat puolestaan tietoa liikunnan merkityksestä hyvinvointiin sekä tietoa paikkakunnan liikuntatoiminnasta ja liikuntapaikoista. Kunnille apteekit ovat hyvä yhteistyökumppani liikuntaryhmien ja liikuntaneuvonnan tiedotuksessa, ja niiden kautta voidaan löytää oikeaa kohderyhmää terveysliikuntaryhmiin. Yhteistyö apteekkien kanssa tekee myös yhdistysten liikuntatoiminnasta näkyvämpää. 6

7 Janne Haarala (vas.) Hengitysliitosta, Tino-Taneli Tanttu Lounais-Suomen Liikunnasta ja Urheilusta, Sari Kivimäki KKI-ohjelmasta ja psykologi Satu Eerola innostivat Liikkujan Apteekki -kiertueella apteekkilaisia ottamaan liikunnan rohkeasti puheeksi asiakkaiden kanssa. TOIMINTA KÄYNNISTYY APTEEKKIEN EHDOILLA Seminaarikiertueelle osallistui 178 apteekkia eli vajaa kolmasosa kaikista Suomen apteekeista, mitä voidaan pitää erinomaisena tuloksena. Suurin osa apteekeista koki liikunnan lisäarvona omiin palveluihinsa, ja verkostotapaamisia sovittiin heti seminaarin jälkeen. Osa apteekeista lähtee liikkeelle pienin askelin ottamalla valikoimiinsa maksutonta liikuntamateriaalia ja osa rakentaa liikuntahyllyn, jossa on myyntituotteina muun muassa askelmittareita, kävelysauvoja ja lihasvoimaa kehittäviä tuolijumppareita. Liikkujan Apteekki on aina apteekin näköinen sekä sen ympäristöön sopiva ja tarpeisiin vastaava toimintatapa. Apteekit ovat innostuneita lisäpalvelusta, joka monipuolistaa apteekkihenkilökunnan työn arkea ja lisää apteekin näkyvyyttä. APTEEKKI OSAKSI TERVEYSLIIKUNNAN PALVELUKETJUA Apteekeilla on kilpailua muun muassa käsikauppalääkkeiden siirtyessä muualle. Liikkujan Apteekki on siten myös tapa erottua sekä lisätä asiakaskuntaa paremmalla ja laajemmalla palvelutarjonnalla. Apteekit toivovat tietoa kunnan ja yhdistysten palvelutarjonnasta, erityisesti matalan kynnyksen liikuntaryhmistä ja liikuntaneuvonnasta, jotta voisivat palvella asiakkaitaan entistä paremmin. Liikkujan Apteekki -konseptiin on luotu tasot, joista apteekki saa ideoita oman toimintansa kehittämiseen. Jatkossa mukana olevat apteekit tunnistaa Liikkujan Apteekki -merkistä. Liikkujan Apteekki -toiminnasta kiinnostuneet terveysliikunnan toimijat voivat olla yhteydessä SLU-alueen terveysliikunnan kehittäjään, joka koordinoi alueellisia jatkotoimenpiteitä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Liikkujan Apteekit ovat osa kunnan hyvinvoinnin palveluketjua ja vahva terveysliikunnan yhteistyökumppani. Lisätietoja Sari Kivimäki, kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma puh , 7

8 Suomalaisten kolesteroliarvot nousussa Kansallinen FINRISKI tutkimus osoittaa suomalaisten kolesteroliarvojen kääntyneen nousuun viimeisen viiden vuoden aikana, kun ne ovat yhtäjaksoisesti laskeneet vuodesta 1982 vuoteen Asiantuntijat ovat huolissaan siitä, että 1970-luvulta jatkunut sydänkuolleisuuden lasku saattaa kääntyä nousuun lähivuosina. Tulosten mukaan vuodesta 2007 vuoteen 2012 suomalaisten keskimääräinen veren kolesterolipitoisuus nousi miehillä 5,25 millimoolista litraa kohden (mmol/l) 5,34:ään ja naisilla 5,15:sta (mmol/l) 5,31:een. Nousua oli miehillä 1,7 prosenttia ja naisilla 3,1 prosenttia, mikä on tilastollisesti merkitsevä muutos. Suositusten mukaan kokonaiskolesterolin tulisi olla alle 5 mmol/l. Tuloksia selittää osittain viimeaikainen ravintokeskustelu, joka on johtanut väestöä harhaan. Rasvojen laatuun tulisi jatkossakin kiinnittää huomiota niin, että pääpaino on pehmeissä monityydyttymättömissä kasvirasvoissa kovien tyydyttyneiden eläinrasvojen sijaan. Tutkimukseen osallistui suomalaista :sta postitse kutsutusta. Tietoa kerättiin kyselylomakkeilla, terveystarkastuksen yhteydessä tehtävillä mittauksilla, verinäytteistä tehdyillä laboratorioanalyyseillä sekä valtakunnallisista rekistereistä. Tuloksia käytetään epidemiologisessa tutkimuksessa, terveyden edistämistyössä ja terveyspoliittisessa päätöksenteossa. Lisätietoja Vartiainen E., Borodulin K., Sundvall J., Laatikainen T., Peltonen M., Harald K., Salomaa V. & Puska P. FINRISKI-tutkimus: Väestön kolesterolitaso on vuosikymmenien laskun jälkeen kääntynyt nousuun. Suomen Lääkärilehti 35/2012 vsk 67. (pdftiedosto osoitteessa pdf/sll pdf) 5,31 mmol/l 5,34 Monikulttuurisen liikunnan hyviä käytäntöjä Monikulttuurisen liikunnan hyvien käytäntöjen perusta muodostuu pitkäjänteisestä rahoituksesta ja tietoisesta tavoitteenasettelusta. Liikuntakentällä tarvitaan verkostoitumista ja halua tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Itse toiminnan tulisi perustua matalan kynnyksen periaatteille sekä osallistujien ja järjestävän tahon väliseen luottamukseen. Erityisesti kotoutumisen alkuvaiheessa tulisi olla mahdollisuus harrastaa liikuntaa omissa ryhmissä, ja huomiota tulisi kiinnittää maahanmuuttajille ennalta tuntemattomiin toiminta- ja vuorovaikutustapoihin. Maahanmuuttajataustaiset roolimallit ja vertaisohjaajat vahvistavat turvallisuuden ja luottamuksen tunnetta. Liikunnallisten taitojen ja tietojen omaksumisen lisäksi toiminnalla tulisi olla laajempia sosiaalisia tavoitteita. Yhteenkuuluvuus ja sosiaaliset kontaktit vahvistuvat oheistoiminnan kautta, jolloin kokonaisvaltainen osallistujien huomioiminen tukee kotoutumisprosessia. On tärkeää lisätä maahanmuuttajien tietoa terveysliikunnasta ja opastaa liikuntapaikkojen toimintatapoja. Erityistarpeita on maahanmuuttajataustaisilla tytöillä ja naisilla sekä ikääntyneillä. Tutkimuksessa selvitettiin niitä olosuhteita ja toimintaperiaatteita Suomessa ja Norjassa, jotka tukevat maahanmuuttajataustausten osallistumista organisoituun liikuntatoimintaan. Lähtökohtana on, että liikuntatoimintaan osallistuminen on yksi keino edistää sosiaalista inkluusiota ja intergaatiota. Tutkimuksen taustalla on Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n monikulttuurisen liikunnan toimintaohjelma Ohjelman tavoitteena on tuottaa tietoa monikulttuurisen liikunnan hyvistä käytännöistä Pohjoismaissa ja kartoittaa liikuntaan osallistumisen näkökulmasta erityistä tukea tarvitsevat maahanmuuttajaryhmät. Julkaisu Maijala H-M. & Fagerlund E. Monikulttuurisen liikunnan hyviä käytäntöjä Suomessa ja Norjassa. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 258. Jyväskylä: Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. 8

9 PAAVO HONKIMÄKI NÄYTTELIJÄ, TEATTERI EUROOPPA NELJÄ Näyttelijälle on tärkeintä fyysinen liikunta KOLUMNI KUVA: PAULA HONKIMÄKI Päätin otsikoida tämän kirjoituksen näin vain siitä syystä, että olen aina halunnut jakaa tämän lausahduksen, jonka kuulin erään kollegani suusta. Se on huvittanut minua jo vuosia. No mutta asiaan, olin kovinkin onnellinen, kun minua pyydettiin kirjoittamaan näyttelijän suhteesta liikkumisen. Sitten aloin pähkäillä, että kuinka siitä nyt sitten mitään osaa sanoa, kun asiahan on niin kovinkin henkilökohtainen. Oma suhtautumiseni liikuntaan ja liikkumiseen on hyvinkin luonnollinen. Se varmaankin johtuu siitä, että lapsena ja nuorena urheilu oli oikeastaan pääharrastukseni. Kävipä oikein huvittamaan, kun muistelin, mitä kaikkea sitä tulikin harrastettua. Lajeja kun oli: suunnistus, kilpauinti, lentopallo, jääkiekko, kaukalopallo, laskettelu, maastojuoksu, 10-ottelu ja mitähän vielä. Siitä jäi kyllä erittäin vahva peruskunto, minkä huomaa vielä näin keski-iän kynnykselläkin. Työssäni usein törmään kysymykseen: Mitä te teette päivisin? Se huvittaa kyllä, mutta joskus se harmittaakin, sillä työaika on jotain ihan muuta kun vain esitykset. Käytännössä töitä tehdään kuusi päivää viikossa 12 tuntia päivässä (juu ei ole mitään järkeä, tiedän, mutta tämä on kivaa!). Siihen väliin sitten pitäisi mahduttaa perheelle aikaa ja vielä itsestäkin pitää huolta. Se ei ole helppoa, mutta Juostessa alkaa ideoita tulvia pääkoppaan mahdollista kyllä. Näyttelijän instrumentti on oma kroppa, ja siksi siitä on pidettävä suorastaan kohinalla. huolta. Hommahan on pääasiassa seisomatyötä, joten liikuttua tulee paljon huomaamattakin. On ilahduttavaa huomata rankan esitysjakson jälkeen painon päässeen tippumaan täysin huomaamatta. Esimerkiksi aikoinaan, kun teimme Lahden kaupunginteatteriin Seitsemän veljestä -näytelmää, joka kesti yli kolme tuntia ja lavalla oltiin koko ajan, niin kyllä se tuommoista 15 kilometrin reipasta lenkkiä vastasi. Joskus kun tulee harjoituksissa hetki, että on roolin suhteen pulassa eikä millään keksi, kuinka sen tekisi, niin hyvä ratkaisu on laittaa lenkkarit jalkaan ja lähteä lenkille. Juostessa alkaa ideoita tulvia pääkoppaan suorastaan kohinalla. Se on hieno tunne. Itseni olen käräyttänyt toimimasta toisinkin. Teatterikoulu oli kovinkin fyysistä aikaa neljä vuotta, sen jälkeen tuli jonkinlainen vastareaktio: Nyt en liiku, jos ei ole pakko. Painoa tuli vissiin vuodessa kymmenen kiloa ja ruokavalio oli hyvin pitkälle pitsa ja lihamuki. Eräänä päivänä sitten havahduin, että nyt ei ole hyvä olla ja hävetti, kun tuskin viittä punnerrusta jaksoi tehdä. Olin silloin Suomenlinnassa kesäteatterissa ja aloin juosta ympäri saarta päivittäin. Kunto ja mieliala kumpikin nousivat käsi kädessä, ja niin kesän jälkeen juoksin puolimaratonin aikaan 1.50,59. Enkä muista, että olisin koskaan ollut itsestäni niin ylpeä. Silloin päätin, etten ikinä enää halua nähdä niitä keväisiä vaakalukemia, enkä ole nähnytkään. Kyllä sitä on vaan kaikin puolin mukavampaa, kun on kunto kohdallaan! Nykyään suosikkilajini on kotona 1-vuotiaan pojan kanssa (lue poikaa käyttäen) kahvakuulatreenit. No niin, nyt tulikin sitten se olo, että lenkille lomps! Hymyä ja Valoa eloon ihmiset! 9

10 Työkykyä tulevaisuuteen Väestö lihavoituu, ikääntyy ja työkyvyttömyyseläkkeen portteja kolkutellaan aina vaan varhaisemmassa vaiheessa. Yritykset tasapainoilevat vähentyvän työvoiman ja työurien pidentämisen ristipaineessa. Ratkaisu pidempään työkykyyn voisi löytyä sairauksien ennaltaehkäisystä ja riskien varhaisesta tunnistamisesta. Hyvää esimerkkiä tästä tiestä näyttää bioenergian, turveteollisuuden ja sahatuotteiden parissa toimiva Vapo-konserni. TEKSTI: KATRI VÄISÄNEN KUVA: VAPO Vapolla on tartuttu haasteeseen vääntää niskat nurin tyypin 2 diabetekseltä. Eri puolilla Suomea toimiva merkittävä työnantaja suuntaa toimensa nimenomaan sairauksien ennaltaehkäisyyn ja riskien kartoittamiseen, jotta työntekijöille olisi tarjolla terveyttä ja elinvuosia myös työelämän jälkeen. Pari vuotta sitten Vapo-konsernin työterveyshuollon ohjausryhmässä havahduttiin vuosittaisen työterveyshuollon toimintaraportin tuloksiin. Suomen Terveystalossa toimivan Vapon työterveyslääkäri Visa Kervisen johdolla raportista tulkittiin merkittäviä lukuja: elämäntapasairaudet ovat syypää suureen osaan työntekijöiden sairauspoissaoloista. Ohjausryhmässä lähdettiin pohtimaan keinoja tämän suunnan kääntämiseen. MUUTTUVA TYÖYMPÄRISTÖ Vapon lähtökohdissa riittää haastetta. Työntekijöitä on muutaman päätoimipaikan lisäksi pienissä aluekonttoreissa ympäri Suomea. Aluekonttoreiden väki ajaa pitkiä matkoja, matkustaa ja istuu paljon. Ikärakenne on kaksikyttyräinen kameli, josta erottuu nuorten keski-ikäisten ryhmä sekä yli viisikymppiset, eikä toimialalla ole totuttu ottamaan puheeksi omia elämäntapa-asioita Vapon henkilöstöjohtaja Pirjo Nikkilä ymmärtää työhyvinvoinnin ja työkyvyn merkityksen laaja-alaisesti. On selvää, että yritykselle on tärkeää organisaation suorituskyky ja liiketoiminnallinen menestys. Toimialamme on muuttunut niin, että liiketoiminta on yhä monimutkaisempaa, työntekijöiden psyykkinen kuormitus on kasvanut ja jokaisen työ edellyttää jatkuvaa oppimista. Työssä jaksaa paremmin, mikäli on hyvässä kunnossa. TYÖTERVEYSHUOLTO JA YRITYS YHDESSÄ Vapolla ollaan edelläkävijöitä työterveyshuollon roolin kehittämisessä vahvasti ennaltaehkäisyn suuntaan. Työterveys kohtaa työntekijät, seuloo ja kartoittaa riskit, kun taas yritys luo positiivista ilmapiiriä, kannustaa elämäntapamuutoksiin ja panostaa edellytyksiin myös taloudellisesti. Kervinen näkeekin työterveyshuoltojen roolin sairauksien hoitajina ja niiden ennaltaehkäisijöinä toimivana yhdistelmänä. Nikkilä puolestaan painottaa juuri työterveyden näkemystä ja osaamista ongelmien nimeämisessä. Haastavaa on tarttua työkyvyttömyyden tekijöihin, kun niitä voi olla niin monia, niin työssä kuin henkilökohtaisessa elämässä. Miten sitä pakettia lähdetään purkamaan, siinä on se haaste. Näen, että työterveyshuollolla on tässä purkutyössä olennainen rooli. Meillä suurin riski löytyi tyypin 2 diabeteksestä. Kun haaste saa nimen, sen purkaminen onkin jo helpompaa, Nikkilä toteaa. Kervisen työnkuvaan kuuluu työterveyslääkärin perinteisen päivätyön lisäksi Vapon työterveyshuollon koordinointi. Vapolla on yhteensä noin 50 työterveysyksikköä eri puolilla Suomea, osa Terveystalon, osa muiden yksityisen tai julkisen terveydenhuollon toimijoiden. Kervinen on mukana yhdessä koordinoivan työterveyshoitajan kanssa Vapon työterveyshuollon ohjausryhmässä kehittämässä työterveystoimintaa, välittää Vapon työterveyden strategian ja toimintaohjeet eri työterveysyksiköille, toimii yhteyshenkilönä yksiköiden ja Vapon välillä sekä kokoaa ja raportoi sairauspoissaoloista ja muista merkittävistä työterveyshuollossa löytyneistä tekijöistä Vapolle. Kervisellä on jo ideoita kehittää Vapon terveydenedistämistoimintaa pidemmälle. 10

11 Työeläkelaitosten kanssa tulisi tiivistää yhteistyötä, ja tässä on paljon mahdollisuuksia. Vapolla tämä onkin jo aloitettu Eteran ja Lähi-Tapiolan kanssa. Työeläkelaitokset tulisi saada mukaan työterveyshuoltojen tueksi edistämään työkykyä työntekijöiden omilla paikkakunnilla. TOIMINTAA, TESTAAMISTA JA KOHTAAMISIA Käytännössä työntekijöitä seulotaan ikäkausitarkastuksissa. Heille tehdään diabetesriskitesti, mitataan paastoverensokeri sekä tehdään tarvittaessa sokerirasitustesti. Kohonneet arvot kertovat lisääntyneestä riskistä, jolloin työntekijä saa ohjauksen työterveyshoitajalta työterveyslääkärin juttusille. Tapaamisissa laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa korostetaan erityisesti terveellisiä elämäntapoja. Käytännön tueksi työnantaja tarjoaa esimerkiksi liikuntaseteleitä ja KKI-hankkeen ohjattuja liikuntaryhmiä. Työntekijöillä on vuosittain mahdollisuus kuntokartoitukseen esimerkiksi UKK-kävelytestillä. Liikuntatoiminta alkaa vakiinnuttaa paikkaansa, kun ensimmäiset Hohka-liikuntaryhmät ovat jo vaihtuneet Auto viedään kyllä tunnollisesti määräaikaishuoltoon, mutta oma kroppa jätetään tarkastamatta. HAASTEITA OSALLISTUMISESSA JA VIESTINNÄSSÄ Erityisenä haasteena terveydenedistämistyössä on Kervisen mukaan saada työntekijät osallistumaan maksuttomiin ikäkausitarkastuksiin. Ilman tarkastuksia ei riskejäkään päästä tunnistamaan. Auto viedään kyllä tunnollisesti määräaikaishuoltoon, mutta mikä kumma siinä on, että oma kroppa jätetään tarkastamatta, Kervinen kyselee. Nikkilä peräänkuuluttaa yhä herkempää korvaa aistimaan työntekijöiden yksilöllisiä eroja. Myös Kervinen myöntää, että riskistä kertomisen tapaan tulee kiinnittää huomiota. Täytyy muistaa eettisyys ja vastuu siinä, miten henkilökohtaisesti viestin voi työntekijälle kohdistaa ilman, että tämä loukkaantuu tai kokee asemansa uhatuksi. Vielä paremmin pitää pohtia, miten voisimme kommunikoida näistä herkistä asioista, Nikkilä toteaa. VASTUUTA TYÖNTEKIJÄLLÄ JA TYÖNANTAJALLA Nikkilän mukaan hyvä työnantaja kannustaa liikkumaan ja elämään terveellisesti. On vastuullista johtamista pitää esillä terveellisiä elämäntapoja ja herätellä työyhteisöä kiinnittämään huomiota omaan hyvinvointiin. Meillä johto itsekin näyttää esimerkkiä muille laittamalla itsensä likoon. Elämä on liian arvokas tuhlattavaksi rapakuntoon. Viime kädessä vastuu elämäntavoista on aina työntekijällä itsellään, ei yrityksellä. Työnantaja voi kannustaa, valistaa ja saattaa alkuun, ja sitä haluamme tehdä kaikin keinoin. Loppu on kiinni kunkin henkilökohtaisista valinnoista, jatkaa Nikkilä. seuraavan kauden Kipinä-ryhmiin, joita järjestetään eri paikkakunnilla. Liikuntatoiminta on saanut positiivista palautetta. Innostuneen ohjaajan rooli on koettu toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittäväksi. Ravitsemusneuvontaa on voinut saada esimerkiksi kesken lounaan, kun työterveyshoitaja ja ravitsemusterapeutti ovat saapuneet lounastilaan esittelemään lautasmallia ja jakamaan infoa terveellisistä ravitsemustottumuksista. Terveystorit, infot, mittaukset ja kuntotestit antavat signaaleja omaan heräämiseen. On yksilöllistä, mikä ketäkin motivoi. Tärkeintä on, että muutosta tapahtuu, on keino sitten mikä hyvänsä, muistuttaa Nikkilä. Käytäntö on osoittanut työterveyslääkärille yhden asenteita voimakkaasti muuttavan tapahtuman lisää. Mittaus- ja testitulosten lisäksi olen huomannut, että lähelle osuminen motivoi useimpia pohtimaan elämäntapojaan. Tarkoitan tällä sitä, että kun joku lähipiirissä sairastuu vakavasti, moni on tiukan paikan edessä omien elämätapojensa osalta. Sairaus saa kartoittamaan omia riskejään ja muuttamaan elämäntapojaan terveellisempään suuntaan, tietää Kervinen. Lisätietoja Pirjo Nikkilä, henkilöstöjohtaja, Vapo Oy Visa Kervinen, työterveyslääkäri, Suomen Terveystalo Oy HANKKEEN ONNISTUMISET: - Onnistuttu analyysin kautta tunnistamaan ja nimeämään työkykyä uhkaava ongelma. - Positiivinen tahtotila ja tekemisen meininki koko talossa. - Tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa kehittyy edelleen. HANKKEEN HAASTEET: - Saada ikäkausitarkastuksien osallistumisprosentti lähelle sataa. - Parantaa yksilöllistä viestintää korkean riskin työntekijöille. 11

12 TEKSTI: NOORA MOILANEN KUVAT: ANU MARTTINEN Liikunta osana aluekehitystä Riihimäen Peltosaaren alueeseen kohdistuvassa liikuntahankkeessa toimintaa on rakennettu asukkaita kuullen. Peltosaari liikkeelle -hanke kiinnittyy laajempaan kehitystyöhön, jonka tavoitteena on kaupunginosan tasapainoinen kehittäminen. Peltosaaren alueen asema on muihin Riihimäen asuinalueisiin verrattuna monella tapaa erityinen. Alueen työttömyysprosentti on korkea ja alueella asuu paljon pienituloisia sekä maahanmuuttajia. Lisäksi alueen sisäiset erot ovat suuria. Vuonna 2010 aloitetun Peltosaari liikkeelle -hankkeen taustalla on ajatus liikunnasta yhtenä keinona asukkaiden viihtyvyyden ja itsetunnon kohottamiseen. Hanke on osa laajempaa kokonaisuutta: Peltosaaren kaupunginosan kehittäminen aloitettiin vuonna 2009 Peltosaari-projektissa, jonka tavoitteena on kaupunginosan kehittäminen muun muassa remontoimalla ja rakentamalla sekä luomalla alueelle uutta toimintaa. LIIKE LÄHTI ASUKKAISTA Hanke potkaistiin käyntiin kerran viikossa kokoontuvalla liikuntaryhmällä. Erilaisiin liikuntamuotoihin lähdettiin yhdessä Tellustuvalta, jossa järjestettiin Peltosaari-projektin puitteissa muutakin toimintaa. Ryhmän kävijämäärä jäi suhteellisen matalaksi, joten se päätettiin siirtää asumisklinikalle. Samalla ryhmän kokoontumiset harvenivat joka toiseen viikkoon. Ryhmän osallistujamäärä ei kuitenkaan klinikalle siirron myötä kasvanut. Hankkeen alussa järjestettiin myös kuntotestausta, kuten kävelytestejä ja kehonkoostumuksen mittausta, ja muuta yksilöllisempää toimintaa sekä terveys- ja ravitsemusaiheisia luentoja ja tutustumiskäyntejä kaupungin liikuntapaikkoihin. Ajatus kuntojumppa- ja kuntosaliryhmien perustamisesta lähti alueen asukkaista itsestään. Jumpparyhmä alkoi pyöriä kerran viikossa Peltosaaren koululla ja kuntosalille Riihimäen urheilutalolle siirryttiin niin ikään viikoittain yhdessä kävellen. Ottamalla asukkaita mukaan suunnitteluun on saatu luotua heitä kiinnostavaa toimintaa. Kuntosaliryhmiin vetäjätkin löytyivät aktiivisten osallistujien joukosta. Kun alkuvaiheessa kierrettiin liikuntapaikkoja, haasteena oli saada ihmiset pois omalta asuinalueeltaan. Kuntosaliryhmä on siksi tärkeä esimerkki, että porukka kävelee yhdessä toiselle puolelle keskustaa kaupungin yleiselle liikuntapaikalle, Riihimäen kaupungin liikuntatoimenjohtaja Anu Marttinen kertoo tyytyväisenä. Ryhmien pyörittyä jonkin aikaa tuli asukkailta pyyntöjä toisen ryhmän perustamisesta, ja tällä hetkellä maanantaisin järjestetään peräkkäin kaksi jumppatuntia, joista toinen on kevennetty. Kuntosaliryhmät kokoontuvat edelleen kaksi kertaa viikossa ja lisäksi järjestetään salibandya kerran viikossa. 12

13 SEURAYHTEISTYÖ HAASTEENA Toiminnan alkuvaiheessa hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Peltosaari-projektin, Peltosaari-seuran ja asukasyhdistyksen kanssa erityisesti hankkeen mainostamisessa. Asukasyhdistyksellä oli merkittävä rooli tiedotteiden jakamisessa muun muassa asuintaloihin, ja toimintaa esiteltiin aktiivisesti projektin kokouksissa. Mainosten, lehtimainonnan ja verkkosivujen ohella merkittäväksi tiedotuskanavaksi nousi puskaradio. Peltosaaren alue on sen verran pieni, että sana liikuntaryhmistä levisi asukkaalta toiselle. Osaltaan tiedon leviämiseen vaikutti myös se, että Peltosaari-projekti sai koko kaupungissa paljon näkyvyyttä. Haasteena tiedottamisessa ovat maahanmuuttajat, joilla kielitaito saattaa olla esteenä mainonnasta huolimatta. Peltosaaren Tellustorilla on aktiivista toritoimintaa. Peltosaari liikkeelle -hanke on osallistunut toritapahtumiin yhteistyössä Peltosaari-projektin, Peltosaari-seuran ja asukasyhdistyksen kanssa. Yhteistyö paikallisten urheiluseurojen kanssa on ollut hankkeessa tavoitteena ja haasteena. Olemme olleet yhteydessä moneen seuraan, ja tuntuu, että seura-aktiivit ovat niin työllistettyjä, ettei uuteen toimintaan ole mahdollisuutta lähteä. Koska seuroista ei ole saatu apua esimerkiksi lajikokeilujen järjestämiseen, ne on toteutettu kaupungin henkilökunnan voimin, Marttinen kertoo. Salibandyyn löydettiin vetäjä paikallisesta seurasta, mutta uusille avauksille olisi edelleen tarvetta. Seuramaksut voivat olla monelle liian kalliita. Lajikokeilut yhdessä seurojen kanssa voisivat olla hyviä, koska niiden kautta annettaisiin asukkaille mahdollisuus kokeilla useampaa lajia ilmaiseksi, Marttinen pohtii. OSALLISTAMINEN LUO JATKUVUUTTA Olen tyytyväinen, että olemme löytäneet väylät tavoittaa ihmisiä. Kaipaan kuitenkin, että ei tyydytä tähän, vaan haastettaisiin vielä enemmän ihmisiä liikkumaan. Myös viime vuonna valmistunutta lähiliikuntapaikkaa voitaisiin hyödyntää edelleen enemmän esimerkiksi perheiden liikkumisen lisäämiseksi. Yhtenä haasteena hankkeessa on ollut miesten vähäinen osallistuminen. Naiset ovat enemmistössä sekä jumpissa että salibandyvuorolla. Ryhmäliikuntatuntien rinnalle onkin aikeissa järjestää tulevaisuudessa muuta matalan kynnyksen liikuntaa. Hankkeen tulevaisuutta on mietitty myös siltä kannalta, miten toiminta saadaan jatkumaan. Toimintaa halutaan jatkaa, vaikka hanketuki jossain vaiheessa loppuisikin. Asukkaiden oman aktiivisuuden merkitys korostuu, jos ei saada enää ulkopuolista tukea. Marttinen uskoo, että potentiaalia uusien liikkujien ja vertaisohjaajien löytymiseen on alueella olemassa. Ympäristöltään kaunis alue on siistiytynyt huomattavasti Peltosaari-projektin myötä. Asukkaita olisi tärkeää aktivoida omatoimiseen alueen hyödyntämiseen. Peltosaaren alueen liikuntapoluilta kiinnostus saattaa lähteä liikkeelle ja innostaa käyttämään muutenkin kaupungin liikuntareittejä. Me-henki Peltosaaren alueella on jo olemassa, mutta se pitäisi saada kanavoitua liikuntaan. Hankkeen kohderyhmässä on paljon henkilöitä, joiden elämässä vähäinen liikunta ei ole se keskeisin haaste. Marttinen kehottaakin suunnittelemaan ja toteuttamaan liikuntahankkeet kohderyhmää kuunnellen. Vastaavanlaisia hankkeita suunniteltaessa kannattaa pitää alueen asukkaat vahvasti mukana hankkeen ja liikuntaryhmien suunnittelussa. Ihmisten osallistaminen kasvattaa sitoutuneisuutta ja innostuneisuutta, mikä luo edellytyksiä toiminnan jatkumiselle. Kohderyhmän asemaan asettuminen on liikuntapalveluja tuotettaessa tärkeää. Lisätietoja Anu Marttinen, vs. liikuntatoimenjohtaja, Riihimäen kaupunki Puh , HANKKEEN ONNISTUMISET: - Toiminta löysi muotonsa ja lähti laajenemaan asukkaiden toiveesta. - Kuntosaliryhmien omatoimisuus ja innostuneisuus. - Toiminnan siirtyminen ihmisiin itseensä. HANKKEEN HAASTEET: - Ihmisten tavoittaminen. - Värikäs asujaimisto: mitä tarjotaan kenellekin? - Monen alueen asukkaan elämässä liikunta ei ole välttämättä ensimmäinen prioriteetti. 13

14 TEKSTI: NOORA MOILANEN KUVAT: BJARKE STRØM, SARI KIVIMÄKI Missä valossa sinä seisot? Vuonna 2011 käynnistyneen Liikunnan liikennevalot Turussa -hankkeen tavoitteena on kehittää välineitä sosiaali- ja terveystoimen asiakaskontakteissa tapahtuvaan neuvontaan sekä luoda turkulaisille houkuttelevia, kannustavia ja tarkoituksenmukaisia mahdollisuuksia laihduttamiseen ja painonhallintaan. Päätekijät hankkeessa ovat hanketta hallinnoiva sosiaalija terveystoimi sekä liikuntapalvelukeskus. Kun tavoitteena on muuttaa toimintamalleja pysyvästi, ei tuloksiakaan saada hetkessä. Hanke on lähtenyt liikkeelle hitaasti mutta varmasti. Malli pyritään saamaan rakenteisiin ja johto sitoutumaan toimintaan, liikuntaneuvoja Mikaela Vuoristo Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen terveyden edistämisen yksiköstä tiivistää hankkeen alkutaivalta. SOTEN ROOLINA PASSIIVISTEN TAVOITTAMINEN Hankkeen taustalla on ylipainoisten ja ylipainoon liittyvien sairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien ja metabolisen oireyhtymän, määrän nousu. Sosiaali- ja terveyspuolen kohderyhmänä ovat selvästi ylipainoiset. Soten roolina on tarjota painonhallintaryhmiä työikäisille turkulaisille, joiden painoindeksi on yli 30. Painonhallintaryhmien jälkeen asiakkaat ohjataan joko liikuntapalvelukeskuksen tuottamiin ylipainoisille suunnattuihin palveluihin, kuten Ihaniin naisiin tai Raskaaseen sarjaan, tai kolmannen sektorin järjestämään toimintaan, kuten Sydänyhdistyksen tai nivelyhdistyksen ylipainoisille suunnattuihin vertaisryhmiin tai urheiluseurojen järjestämille ylipainoisten liikuntakursseille. Ennen hankkeen aloittamista painonhallintaryhmien toiminta on ollut Turussa hajanaista. Toimintaa on ollut aiemminkin, mutta sitoutuneisuus on puuttunut. Resurssipulassa painonhallintaryhmät ovat olleet se, mikä on ollut helpointa jättää pois, Vuoristo kertoo. Liikuntaneuvontaa ja painonhallintaryhmiä on pyritty viemään sosiaali- ja terveystoimen rakenteisiin esittelemällä asiaa johdolle ja tuottamalla materiaalia. Haasteena on resurssien löytäminen. Johdossa ollaan täysin toiminnan takana, mutta henkilöresursseja ei kuitenkaan voida lisätä, Vuoristo toteaa. KOULUTUKSET KIINNOSTAVAT Koko sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle järjestettiin Terveyttä edistävä asiakastyö -koulutus, jossa teemoina olivat liikunnan puheeksi ottaminen ja asiakkaan kohtaaminen sekä liikunnan ja ravinnon vaikutus terveyteen ja painonhallintaan. Puhujina olivat Olli Heinonen, Patrik Borg ja Matti Alpola. Koulutus järjestettiin kahtena eri päivänä, ja sali oli molempina päivinä lähes ääriään myöten täynnä. Palaute tapahtumista oli äärimmäisen positiivista, Vuoristo kertoo tyytyväisenä. Henkilökunta on ottanut myös ajatuksen painonhallintaryhmien vetämisestä hyvin vastaan. Tähän mennessä ohjaajiksi on koulutettu yhteensä 21 työterveys- ja terveydenhoitajaa sekä fysioterapeuttia Suomen Sydänliiton ja Diabetesliiton Pieni päätös päivässä -koulutuksessa. HANKKEEN ONNISTUMISET: - Hyvä hallintokuntien välinen yhteistyö. - Johdon sitoutuminen. HANKKEEN HAASTEET: - Resurssipula. 14

15 Liikunnan liikennevalot Turussa -hanke herättelee sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä että asiakkaita tarttumaan ylipainoon ja siihen liittyviin terveysriskeihin. Painonhallintaryhmät pyritään tuomaan hankkeessa osaksi sosiaali- ja terveystoimen perustyötä. Ryhmien vetämisestä saa vaihtelua omaan työnkuvaan. Koulutukseen osallistuneet ovat lähteneet mukaan omasta aloitteestaan, joten he ovat asiasta kiinnostuneita. Normaalisti työ on sellaista asiakas sisään, asiakas ulos, ja siihen tämä tuo monipuolisuutta. PAINONHALLINTAA AMMATTILAISTEN JOHDOLLA Pieni päätös päivässä -painonhallintaryhmät on suunnattu painoindeksiltään noin välillä oleville. Ryhmät kokoontuvat kymmenen kertaa, minkä jälkeen on yksi seurantakerta. Keskiössä ovat asiakaslähtöisyys ja motivointi. Ryhmissä keskitytään ravitsemukseen, elämäntapoihin ja niiden lisäksi liikuntaan. Sosiaali- ja terveystoimi on terveydenhuollon ammattilaisena luotettava taho järjestämään toimintaa: ryhmät olivat heti täynnä ja niihin on ollut tulijoita jopa jonotuslistalla eli kiinnostus ryhmiä kohtaan on ollut suurta. Vuoristo näkee hoitotyötä tekevillä olevan paljon annettavaa painonsa kanssa kamppaileville asiakkaille. Monella asiakkaalla on muitakin ongelmia kuin ylipaino. Hoitotyön ammattilaisina ohjaajat osaavat huomioida asiakkaiden erilaiset ongelmat, mikä ei välttämättä aina toteudu liikuntapuolen tai kolmannen sektorin järjestämässä toiminnassa. Ammattihenkilöstön käyttöön on luotu palveluvalikko apuvälineeksi asiakastyöhön. Valikossa on jaoteltu palvelut liikennevalomallin mukaan niin, että henkilökunta voi kertoa asiakkaalle suoraan hänelle sopivasta tarjonnasta. Valikkoa on suunniteltu jatkossa asiakaskäyttöön ainakin sähköisenä palveluna ja mahdollisesti paperisena oppaana. Lisätietoja Mikaela Vuoristo, liikuntaneuvoja, Turun kaupunki Puh , Työhyvinvointipäivästä intoa liikkumiseen ja ideoita asiakastyöhön Liikunnan Liikennevalot -hanke ideoi tyhy-päivän sosiaali- ja terveystoimen ja liikuntatoimen henkilöstölle. Kahteen Kupittaan urheiluhallissa järjestettyyn päivään osallistui työajalla yhteensä 600 kaupungin työntekijää, suurin osa sosiaali- ja terveyssektorilta. Päivä sisälsi monipuolista liikunnallista ohjelmaa, tietoiskuja ja esittelyjä. Ohjelmatarjonnasta vastasivat kaupungin omat yksiköt, terveyden edistämisen yksikkö ja liikuntapalvelukeskuksen liikuntaan aktivoinnin yksikkö, sekä paikalliset yhteistyökumppanit. Tyhy-päivän kantavana ajatuksena oli tarjota terveydenhuollon asiantuntijoille mahdollisuus tutustua eri liikuntalajeihin, -välineisiin ja -palveluihin, jotta liikunnan puheeksiottaminen asiakastyössä tulisi konkreettisemmaksi. Päivä toimi samalla elämyksellisenä ja voimaannuttavana hyvinvointipäivänä. Kun liikuntaryhmät tulivat henkilöstölle tutuksi, myös kynnys lähteä ryhmiin mahdaltuu. Turun kaupungin työterveyshoitaja Anna-Katarina Silfvenius osallistui tyhy-päivään, koska liikunta kuuluu hänen arkeensa niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Asiakastyössäni keskustelen ihmisten kanssa lähes päivittäin liikkumisesta ja eri liikuntavaihtoehdoista. Tyhy-päivässä oli mielestäni hyvin esillä tietoa kaupungin yhdessä seurojen kanssa järjestämästä liikunnasta. Liikuntaryhmät saivat nyt ihan uuden ulottuvuuden, kun sain itse osallistua. Liikuntalääketieteen keskus Paavo Nurmi -keskus toteutti päivään lyhyitä infoluentoja aiheena kokonaisvaltainen hyvinvointi, liikuntamotivointi ja istumisen terveysriskit. Istumisen luennolla kokeiltiin tuolien sijasta terapiapalloja. Kiinnostusta päivässä herättivät erityisesti yhteistyössä seurojen kanssa järjestetyt liikuntalajikokeilut, kuten Nia-tanssi ja Tai Chi, sekä erityispyörät ja muut liikkumisen välineet. Liikunnan iloa sai kokeilla muun muassa isolla pomppupatjalla ja tasapainoradalla. Omaa kuntoaan pääsi testaamaan äijä- ja kävelytesteissä. Terveyden edistämisen yksikkö toi päivään Hyvinvoinnin torin, jossa teemoina olivat painonhallinta, ravitsemus, tupakka ja päihteet. Lisäksi jaossa oli muun muassa tietoa kaupungin liikuntatarjonnasta sekä KKI:n ja Lounais-Suomen liikunnan ja urheilun materiaalia. Ensimmäistä kertaa järjestetty päivä osoitti kahden hallintokunnan yhteistyön voiman: tapahtuman tunnelma oli energinen ja osallistujat antoivat kiitettävän palautteen. 15

16 TEKSTI: OLLI-PEKKA KÄRKKÄINEN JA KATRI VÄISÄNEN KUVAT: LAURA HOKKA JA ANNALEENA AIRA Kuntokatsastus helposti lenkin aikana Haluatko tietää, missä kunnossa olet? Tiedätkö, miten kuntosi vaikuttaa terveyteesi? Näillä kysymyksillä herätellään jyväskyläläisiä pohtimaan omaa kestävyysliikunnan harrastamistaan. Syyskuussa avatut Kuntokatsastusreitit ja konseptin kotisivut hyödyntävät jo olemassa olevia ulkoilureittejä ja motivoivat liikkujia omaehtoisella kuntotestaamisella. Kuntokatsastus-reitillä voi omatoimisesti katsastaa kuntonsa ulkoilun lomassa. Katsastus kertoo kunnon nykytilanteen sekä sen vaikutukset tulevaisuuden terveysnäkymiin. Menetelmää on kehitetty Ruotsissa vuodesta 2008 lähtien nimellä Hälsospåret, ja se on saanut siellä tukevan jalansijan. Ruotsissa ja Tanskassa matalan kynnyksen kuntotestaamiseen suunniteltuja reittejä on jo yhteensä noin 300 eikä suosio vaikuta laantuvan. Suomeen konseptin perusidean toi Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, joka on kehittänyt sitä vastaamaan suomalaisia käytäntöjä ja suosituksia. Yhteistyö Ruotsin suuntaan on kehitysvaiheessa ollut tiivistä. ILMAINEN JA HELPPO KUNTOTESTI Testausohjeet ovat reittien alussa Kuntokatsastus-tauluissa. Tasainen maastoreitti kävellään tai juostaan ohjeiden mukaan, ja samalla otetaan aika esimerkiksi kännykällä tai rannekellolla. Lopuksi tulokset tulkitaan taulussa olevien ohjeiden mukaisesti. Konseptiin kuuluu opastaulu, noin 1,5 kilometriä pitkä mitattu reitti ja monipuoliset verkkosivut. Katsastuksen suorittamiseen tarvitaan vain kello. Reitti kierretään taulun ohjeen mukaan kävellen tai juosten itse valitulla vauhdilla. Taulusta voi katsoa ajan perusteella saman tien arvion omasta kuntotasosta, kertoo hanketta koordinoiva Laura Hokka LIKESiltä. Jyväskylän kokeiluvaiheen kolme katsastuspaikkaa on rakennettu sinne, missä ihmiset liikkuvat ja ulkoilevat muutenkin. Tavoitteena on motivoida ihmisiä pitämään itsestään huolta terveyttä edistävän säännöllisen liikunnan avulla. Ilmainen ja helposti saavutettava sekä toteutettava kuntotesti on suunnattu vähintään kävelykuntoisille aikuisille. Kohderyhmänä ovat erityisesti vähän liikkuvat, mutta testi sopii myös heille, jotka mieltävät itsensä hyväkuntoisiksi. Kunto heikkenee salakavalasti vuosien varrella, mikäli säännöllinen liikkuminen jää pois arjesta. Hienointa olisikin tavoittaa ja havahduttaa juuri nämä tulevaisuuden huonokuntoiset, joiden kunto on pikkuhiljaa heikkenemässä, Hokka toivoo. Harjun reittiä testattiin Jyväskylän kaupungin liikuntapäivässä, jolloin LIKESin liikuntafysiologi Jarmo Heiskanen opasti lenkkeilijöitä testin tekemisessä. 16

17 HARJUN MAILI, 1609 m Valaistu kivituhkapintainen reitti. Noususumma 39 m. Harjun stadion: Valitse katsastukseen mieleisesi rivakka kävely- tai juoksuvauhti. Tee testi, ota aika ja arvioi rasitus: saat arvion kestävyyskunnostasi. Kestävyyskunto (maksimaalinen hapenottokyky, VO 2 max) kertoo hengitys- ja verenkiertoelimistön kyvystä kuljettaa ja käyttää happea fyysisessä rasituksessa. Seuraa ohjeita, onnea matkaan! Yhteistyössä LIKES-tutkimuskeskus, Jyväskylän kaupunki, Hälsospåret AB sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Palaute: KUNTOKATSASTUS Yhteistyössä: LIKES-tutkimuskeskus, Jyväskylän kaupunki, Hälsospåret Ab, opetus- ja kulttuuriministeriö.palaute: 1 LÄMMITTELE 2 TEE TESTI ennen testiä vähintään 5 minuuttia niin, että hengästyt hieman. kävellen tai juosten, jos harrastat juoksua säännöllisesti. Tavoitteena on, että hengästyt, mutta et uupumukseen asti. Testi suositellaan tehtäväksi rasitustasoilla 2 4 (katso kohta 3). Pidä rasitus tasaisena niin, että olet yhtä hengästynyt koko matkan ajan. Ota testireitin kiertämiseen kulunut aika! 3 ARVIOI Et hengästy RASITUS 1) Hieman rasittava, hengästyt lievästi 2) Melko rasittava, hengästyt selvästi 3) Rasittava, hengästyt huomattavasti 4) Hyvin rasittava, hengästynyt erittäin paljon 5) Maksimitaso, täysin uupunut Hieman rasittava, lievästi hengästynyt Maksimitaso, Hyvin täysin rasittava, erittäin Rasittava, hengästynyt huomattavasti hengästynyt Melko rasittava, selvästi hengästynyt 4 KATSO TAULUKOSTA aikaasi ja rasitustasoasi vastaava arvio kestävyyskunnosta. Esim. aika 14:15, kävelyvauhti tuntui Kävelytesti rasittavalta ja hengästyin huomattavasti Rasitustaso aika 1 11: :30 yli : : :15 yli : : : :15 yli : : : : : : : : : : : : : VO 2max, ml/kg/min : VO 2max, ml/kg/min Juoksutesti Rasitustaso aika : :45 yli : : :30 yli : : :30 yli : : :00 yli : : : : : : VO 2max, ml/kg/min Kokeile testiä juosten! 5 KUNTOLUOKKASI selviää alla olevasta taulukosta. NAISET ikä (vuotta) heikko välttävä keskiverto hyvä erinomainen tai alle tai yli tai alle tai yli tai alle tai yli tai alle tai yli tai alle tai yli 75 tai yli 13 tai alle tai yli MIEHET ikä (vuotta) heikko välttävä keskiverto hyvä erinomainen tai alle tai yli tai alle tai yli tai alle tai yli tai alle tai yli tai alle tai yli 75 tai yli 16 tai alle tai yli VO 2max, ml/kg/min KESTÄVYYSKUNNON YHTEYDET TERVEYTEEN Alentunut kunto työiässä tarkoittaa sitä, että terveysriskit mahdollisesti lisääntyvät tulevaisuudessa. Huolestuttava kunto merkitsee kohonnutta riskiä sairastua esim. sydänsairauksiin ja 2-tyypin diabetekseen. Kestävyyskunto terveyden näkökulmasta Naiset Miehet Tavoiteltava 28 tai yli 35 tai yli Alentunut Huolestuttava 20 tai alle 27 tai alle VO 2max, ml/kg/min. Lähdeaineisto: Kodama ym. (2009). Jos testitulos epäilyttää, tee testi uudelleen muutaman päivän päästä. Rasituksen pitäminen tasaisena ja sen arviointi voi olla ensimmäisellä testikerralla vaikeaa. Kirjaudu Kuntokatsastuksen verkkosivuille, niin saat tarkemman arvion kunnostasi. Sivuilla voit katsastaa myös painoindeksisi, vyötärön ympäryksesi ja liikunta-aktiivisuutesi sekä kurkistaa tulevaisuuteen ja seurata kehitystäsi. Mitä useammin ja huolellisemmin teet Kuntokatsastuksen, sitä tarkemman arvion saat. Opastaulu kertoo ohjeet radasta, testin tekemisestä ja tulosten tulkinnasta. Testin voi tehdä kävellen tai juosten. SEURAA KEHITTYMISTÄSI Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja kiinnostusta omasta kunnostaan sekä tarjota helppokäyttöinen väline kunnon testaamiseen. Monilla ihmisillä ei ole selkeää käsitystä omasta kunnostaan eikä mahdollisuutta sen testaamiseen. Tämä menetelmä tarjoaa kaikille maksuttoman ja helpon tavan päästä selville omasta kuntotasostaan. Testistä saa suuntaa, millä tavoin omaa kuntoaan voisi parantaa ja millaisia näkymiä terveyteen ja tulevaisuuteen nykyinen kunto antaa, summaa Hokka. Hän kannustaa käyttämään Kuntokatsastusta myös oman kunnon seuraamiseen hankkeen verkkosivujen kautta. Kuntokatsastuksen tulosta voi halutessaan analysoida tarkemmin ja saada lisää tietoa verkkosivuilta. Verkkosivustoon rekisteröitymällä tuloksia voi arkistoida, seurata kunnon kehittymistä toistamalla testin ja katsoa ennusteita omasta tilanteestaan. PAIKALLISHANKE PILOTTINA Jyväskylässä Kuntokatsastusta kokeillaan LIKES-tutkimuskeskuksen ja Jyväskylän kaupungin yhteistyönä, jota opetus- ja kulttuuriministeriö tukee. Kyseessä on vuoden mittainen pilottihanke, jossa Kuntokatsastuksen kokemuksista ja vaikutuksista tehdään myös kysely- ja seurantatutkimuksia. Tässä vaiheessa Kuntokatsastusta ei vielä tarjota muualle Suomeen. Katsomme tulevan vuoden aikana, millaisen vastaanoton konsepti saa täällä paikallisesti ja kuinka sen kehittely yhteistyössä Hälsospåretin kanssa jatkuu, Hokka valottaa. Hankkeessa on kuitenkin niin monta hyvää näkökulmaa ja mahdollisuutta aktivoida suomalaisia, että seuraamme kiinnostuneena, millaisia reaktioita ja tuloksia se herättää. Kuntokatsastus on mahdollista tehdä Jyväskylässä kolmessa paikassa Harjulla, Palokan liikuntapuistossa ja Rantaraitilla. Jyväskylän kaupunki pystytti kylttejä syyskuussa. Lisätietoja Laura Hokka, suunnittelija Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES puh , 17

KKI-ohjelma 20 vuotta menneisyyden verhoja, nykyhetken haasteita ja tulevaisuuden visioita

KKI-ohjelma 20 vuotta menneisyyden verhoja, nykyhetken haasteita ja tulevaisuuden visioita 2 2014 Kipinät Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 6 KKI-ohjelma 20 vuotta menneisyyden verhoja, nykyhetken haasteita ja tulevaisuuden visioita 16 SuomiMiehen kuntotestit suositumpia kuin koskaan 26

Lisätiedot

SuomiMies- Saska hyvässä vedossa

SuomiMies- Saska hyvässä vedossa 2 2013 Kipinät Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 4 SuomiMies- Saska hyvässä vedossa 3 Vahvemmalla hallinnolla liikkumattomuutta vastaan 26 29 Uudet terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksella viisasta liikkumista työyhteisöihin

Liikkumisen ohjauksella viisasta liikkumista työyhteisöihin 1 2015 Kipinät 18 Liikkumisen ohjauksella viisasta liikkumista työyhteisöihin Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 14 Kansallispuistojen terveyshyödyille hintalappu 28 Ihminen ja tekoäly rintarinnan

Lisätiedot

Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 1 2007. SuomiMies seikkailee

Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 1 2007. SuomiMies seikkailee Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 1 2007 SuomiMies seikkailee Kipinät 1 2007 Kuntoilu ei saa olla tuskaa. Lahti liikkeelle. Liikuntaneuvonta sujuu yhteistyöllä. 7 13 3 Pääkirjoitus: Liikunnan pitäisi

Lisätiedot

Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta

Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 1 2010 SuomiMies seikkailee seminaareissa Kunnossa Kassulle kutsunnoista liikkumaan Pitäjänmäen Tarmon miehet eivät vapise Kipinät 1 2010 Helsingin liikuntajohtaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 258 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 1 2 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 258 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan

Lisätiedot

Kylät aktiivisina Kainuussa

Kylät aktiivisina Kainuussa Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 2 2009 Tunnista metabolinen oireyhtymä Motivaatiota rakentamassa Kylät aktiivisina Kainuussa Kipinät 2 2009 Päijät-Hämeessä metalliteollisuuden yhteistyössä on voimaa.

Lisätiedot

Läheltä liikkeelle PERHEET PIHALLE. Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 2 2008

Läheltä liikkeelle PERHEET PIHALLE. Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 2 2008 Läheltä liikkeelle PERHEET PIHALLE Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 2 2008 Kipinät 2 2008 Etelä-Savossa testataan toimivaa terveysliikuntayksikkömallia. 14 26 Autoilevassa Suomessa olisi hyvä ottaa

Lisätiedot

LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille

LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille LIIKKUJAN APTEEKKI YHTEISTYÖLLÄ LIIKKEELLE! Starttiopas uusille toimijoille Tino-Taneli Tanttu, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Sari Kivimäki, Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Katariina Tuunanen,

Lisätiedot

Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 2 2007. Iloa ulkoilusta tukea tuttavasta

Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 2 2007. Iloa ulkoilusta tukea tuttavasta Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 2 2007 Iloa ulkoilusta tukea tuttavasta Kipinät 2 2007 SuomiMies seikkailee -rekkakiertueen kuntotesteissä kävi yli 3 500 suomalaista. Laumassa on helpompi lentää.

Lisätiedot

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen 1 OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen Niina Seppänen Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta

Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 1 2006 Usein ulkona Kipinät 1 2006 Usein ulkona Maakuntaretket syyskuussa 2006 Kuopion rollaattorireitit 4 26 3 Ulkona liikkuminen terveyttä edistävän liikunnan

Lisätiedot

Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ

Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ 1 Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ Perustutkinto Ammatillinen toiminta ja kehittäminen järjestötyön toimintaympäristössä 30 op Opintojaksovastaava Reijo Viitanen Sanna Laine & Piia

Lisätiedot

Liiku! Pysähdys Pekka Sauri: pysähdyn arjessa uusiutuakseni. 15 x Agenda Lisää liikettä, vähemmän istumista

Liiku! Pysähdys Pekka Sauri: pysähdyn arjessa uusiutuakseni. 15 x Agenda Lisää liikettä, vähemmän istumista HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2015 15 x Agenda Lisää liikettä, vähemmän istumista Katsaus Itsestä välittäminen kannattaa aina Pysähdys Pekka Sauri: pysähdyn arjessa uusiutuakseni Case S01 Valinnanvapautta

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

SOVELI. Ministeri Carl Haglund: "Liikunta osaksi yhteiskunnan muutosta" soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2014

SOVELI. Ministeri Carl Haglund: Liikunta osaksi yhteiskunnan muutosta soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2014 SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2014 Kourukeilaaja Liisa Vatanen: "Suunta on tärkein" Ministeri Carl Haglund: "Liikunta osaksi yhteiskunnan muutosta" TEEMA Erityisliikunnan päivät 2014 SOVELI

Lisätiedot

lähtenyt liikkumaan LÄHTENYT LIIKKUMAAN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI

lähtenyt liikkumaan LÄHTENYT LIIKKUMAAN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI lähtenyt liikkumaan LÄHTENYT LIIKKUMAAN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Terveysliikuntamallien integrointi korkeakoululiikuntaan lähtenyt liikkumaan Sisältö 1 YLEISTÄ LÄHTENYT LIIKKUMAAN -HANKKEESTA 11 1.1 Toiminnan

Lisätiedot

SOVELI. soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014. Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta

SOVELI. soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014. Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014 Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta POIMI JULISTE SoveLI 2014 SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö 1 2014 Soveli-lehti ISSN-L 1795-2255

Lisätiedot

Soveli ÄIJÄENERGIAA. soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2010. Ilveksen kapteeni Pasi Määttänen: EN OLE KONE 17

Soveli ÄIJÄENERGIAA. soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2010. Ilveksen kapteeni Pasi Määttänen: EN OLE KONE 17 Soveli soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2010 ITE-arviointi: uusi väline liikuntatoimintaan 6 Lisää liikehallintaa leikkien ja pelaten 10 Sähkärifudis saapui Suomeen 12 ÄIJÄENERGIAA Ilveksen kapteeni

Lisätiedot

Soveli. Yhdessä liikkeelle -kirja palkittiin vuoden terveysaineistona sivu 4 OTA TALTEEN. Dysfasia on vain hidaste Juuso Jäntin perhe pelaa yhdessä

Soveli. Yhdessä liikkeelle -kirja palkittiin vuoden terveysaineistona sivu 4 OTA TALTEEN. Dysfasia on vain hidaste Juuso Jäntin perhe pelaa yhdessä Soveli soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2009 Yhdessä liikkeelle -kirja palkittiin vuoden terveysaineistona sivu 4 Dysfasia on vain hidaste Juuso Jäntin perhe pelaa yhdessä sivu 19 OTA TALTEEN SoveLin

Lisätiedot

Mitä lapsesi puuhaa netissä? Kaupungintalon remontti valmistuu kevääksi. Ylös, ulos ja lenkille. Henkilöstöasioita.

Mitä lapsesi puuhaa netissä? Kaupungintalon remontti valmistuu kevääksi. Ylös, ulos ja lenkille. Henkilöstöasioita. 1 2008 Henkilöstöasioita Ylös, ulos ja lenkille Porin kaupungin Terve!- hyvinvointikampanja haastaa kaikki työntekijät liikkumaan ja huolehtimaan itsestään. Hyvä fyysinen kunto ja työkaverit auttavat jaksamaan

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TOIMIVISTA LIIKUNTANEUVONTAKÄYTÄNNÖISTÄ

KOKEMUKSIA TOIMIVISTA LIIKUNTANEUVONTAKÄYTÄNNÖISTÄ Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 238 Kaisa Koivuniemi, Anna Suutari (toim.) KOKEMUKSIA TOIMIVISTA LIIKUNTANEUVONTAKÄYTÄNNÖISTÄ Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 238 Kaisa Koivuniemi, Anna

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA s. 8. SUOMIMIES JÄLLEEN LIIKKEELLÄ s. 13. MIELI ON TÄRKEÄ TYÖKALU s. 18

TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA s. 8. SUOMIMIES JÄLLEEN LIIKKEELLÄ s. 13. MIELI ON TÄRKEÄ TYÖKALU s. 18 LEHTI ASIAKKAILLE JA SIDOSRYHMILLE 2 2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA s. 8 SUOMIMIES JÄLLEEN LIIKKEELLÄ s. 13 MIELI ON TÄRKEÄ TYÖKALU s. 18 NÄYTTELIJÄ SARI SIIKANDER: Olen oppinut löytämään omia hetkiä.

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES TOIMINTATIEDOT 2013

LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES TOIMINTATIEDOT 2013 LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES TOIMINTATIEDOT 2013 LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES TOIMINTATIEDOT 2013 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Toimintatiedot

Lisätiedot

HIRVEEN KIVAA! -OHJAAJALEHTI

HIRVEEN KIVAA! -OHJAAJALEHTI 1/2015 HIRVEEN KIVAA! -OHJAAJALEHTI Sisältö Pääkirjoitus...3 Harjoittele ja liiku...4 Innostu ja innosta...6 Motivaatio syntyy tunteesta...7 Monipuolinen taitoharjoittelu edistää nuorten oppimista...8

Lisätiedot

Soveli. Jari Tissari tarttui kahvakuulaan. soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2009. Kansanterveysjärjestöjen. rahoitus auki

Soveli. Jari Tissari tarttui kahvakuulaan. soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2009. Kansanterveysjärjestöjen. rahoitus auki Soveli soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2009 Jari Tissari tarttui kahvakuulaan Kansanterveysjärjestöjen liikunnan rahoitus auki Liite: Yhdistykset ja kunnat soveltavat yhdessä Lounais-Suomessa Soveli

Lisätiedot

Pudasjärven kaupungin terveysliikuntaohjelma

Pudasjärven kaupungin terveysliikuntaohjelma Pudasjärven kaupungin terveysliikuntaohjelma vuosille 2013 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. TERVEYSLIIKUNTA JA SEN KANSANTERVEYDELLINEN MERKITYS... 3 TERVEYSLIIKUNNAN ERITYISPIIRTEET ERI IKÄRYHMISSÄ...

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 273. Katariina Tuunanen ja Miia Malvela NUORIMIES SEIKKAILEE. Karvanoppien ja viiksivahan salattu maailma

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 273. Katariina Tuunanen ja Miia Malvela NUORIMIES SEIKKAILEE. Karvanoppien ja viiksivahan salattu maailma Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 273 Katariina Tuunanen ja Miia Malvela NUORIMIES SEIKKAILEE Karvanoppien ja viiksivahan salattu maailma 1 2 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 273 Katariina

Lisätiedot