Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen road-map Niina Arpiainen 2008

50 Kasvun road-map Perinteinen tulorahoitteinen kasvu, osaaminen ja taloudellinen vakaus varmistetaan kotimarkkinoilla, usein valmistava yritys, jonka kansainvälistyminen tapahtuu tuotteiden viennin kautta Born global, nopea kasvu, Yrityksen voimakas kansainvälinen kasvu edellyttää usein kumppanuutta pääomarahoittajien kanssa, toiminnalle luonteenomaista avautuneen globaalin markkinaikkunan nopea hyödyntäminen, yritykset usein uuden teknologian edustajia tai palveluyrityksiä Idea vaihe Varhainen kasvu Kansainvälinen kasvu

51 Kasvun road-map Kasvun rahoitus, julkisten rahoittajien ja yksityisten pääomasijoittajien mukaantulo sekä uudet rahoituskierrokset Kasvun rahoitus = 1. investointien, 2. käyttöpääoman ja 3. kauppojen rahoitusta Finnveran rahoitus = 1. Investointilaina ja -takaus 2. Käyttöpääomalaina ja takaus 3. ennakkomaksunvakuus, työ- ja toimitusajanvakuus, takuuajanvakuus, valmistusaikainenrahoitus ja saatavienrahoitus (viennissä vain takaukset, kotimaassa myös lainat) Idea vaihe Varhainen kasvu Kansainvälinen kasvu

52 Kasvun road-map Rahoitusresurssien varmistaminen, kasvu- ja kansainvälistymisstrategian tarkistaminen sekä tuotekehitys ovat jatkuvia haasteita yrityksen kasvun polulla. Nämä haasteet on sijoitettu road-mapissa kohtiin joissa haaste erityisesti on esillä. Idea vaihe Varhainen kasvu Kansainvälinen kasvu

53 Kasvun road-map Uskottava kasvustrategia Pilottiasiakkaat Prototyyppi Uskottava liikeidea Proof of concept Uskottava kasvustrategia Osaajaresurssit Toiminnan organisointi Tuotekehitys/ tuotteistaminen Tuotekehitys/ tuotteistaminen Kumppanuudet Born global, nopea kasvu Kv-etabloitumiset Referenssiasiakkuudet Uudet kohdemarkkinat Uudet asiakkaat Kansainvälistymisen Uudet kanavat suunnittelu Perinteinen kasvu K a s v u n r a h o i t u s Uudet asiakkaat Uudet kohdemarkkinat Uudet kanavat Uudet tuotteet ja tuotesopeutus Kv-etabloitumiset Omistusjärjestelyt Omistusjärjestelyt Toiminnan kv- järjestelyt Yritysostot/ myynnit Kasvustrategian tarkistaminen Idea vaihe Varhainen kasvu Kansainvälinen kasvu

54 Uskottava liikeidea Toimii liiketoiminnan perustana Liikeidealla oltava mahdollisuus kannattavaan liiketoimintaan Liikeidealla on hyvä olla potentiaalia kansainvälistymiseen Resurssien oltava riittävät liikeidean toteutukseen Liikeidea osoittaa mihin yrityksen kilpailukyky kohdemarkkinoilla perustuu PALVELUT Takaisin etusivulle

55 Prototyyppi Prototyyppi on yrityksen ensimmäinen konkreettinen tuote, joka syntyy innovaation, keksinnön tai idean tuloksena (voi myös olla uusi palvelumalli) Prototyyppi osoittaa tuotteen teknisen toimivuuden / palvelun toimivuuden Yleensä prototyyppi räätälöidään pilottiasiakkaan tarpeen mukaiseksi Prototyyppi auttaa markkinoille pääsyä ja rahoituksen saamista PALVELUT Takaisin etusivulle

56 Pilottiasiakkaat Pilottiasiakas on prototyypin ensimmäinen asiakas Testaa prototyypin toimivuutta ja auttaa tuotekehityksessä Osoittaa, että tuotteelle on olemassa ostajia Rahoituksen saannin kannalta pilottiasiakkaan olemassaolo on olennaista PALVELUT Takaisin etusivulle

57 Uskottava kasvustrategia Dokumentti jossa kuvataan realistisesti kasvun tavoitteet Sisältää tavoitteet ja suunnitelmat markkinoinnin, resurssien ja kansainvälistymisen osalta (erityisesti born globalissa) Toimii pohjana liiketoiminnan rakentamiselle ja kehittämiselle Sisältää kuvauksen yrityksen nykytilanteesta; myös vahvuudet ja kehittämistarpeet Sisältää lähivuosien aikana tarvittavat konkreettiset toimenpiteet Sisältää suunnitelman mukaiset taloudelliset laskelmat tulos- ja tase-ennuste sekä rahoituslaskelma Uskottava liiketoimintasuunnitelma vakuuttaa rahoittajat siitä, että lähtökohdat yrityksessä ovat kunnossa ja näin mahdollistaa tarvittavan rahoituksen PALVELUT Takaisin etusivulle

58 Tuotekehitys/Tuotteistaminen Innovaationtoiminta ja tuotekehitys on koko elinkaaren aikainen toiminto Innovaatiotoiminta mahdollistaa yrityksen jatkuvan liiketoiminnan uudistamisen ideasta kaupalliseksi tuotteeksi tai palveluksi Korostuu idea vaiheessa (born global) Korostuu idea vaiheessa ja kansainvälisen kasvun vaiheessa (perinteinen) Tuotekehitys on prosessi jonka tavoitteena on saada markkinoille uusi tuote, palvelu tai kehittää olemassa olevaa, markkinoille sopivaksi asiakkaiden tarpeet täyttäen ja kilpailukyvyn huomioiden Tuotteistaminen tehostaa työtä ja parantaa laatua Tuotteistaminen helpottaa hinnoittelua Tuotteistuksella varmistetaan tuotteen/palvelun monistettavuus ja skaalautuvuus markkinoiden tarpeisiin Yrityksen innovaatio- ja tuotekehitystoiminnan keskeiset periaatteet tulee linjata yrityksen liiketoimintasuunnitelmassa tai erillisessä teknologiastrategiassa PALVELUT Takaisin etusivulle

59 Toiminnan organisointi Pohdittava resurssikysymyksiä Onko henkilöstön määrä riittävä? Voidaanko joitain toimintoja ostaa ulkopuolelta? Pohdittava markkinointiin ja myyntiin liittyviä kysymyksiä Hoidetaanko itse vai ostetaanko mainos-/mediatoimiston palveluita? Millaisia jakeluratkaisuja käytetään? Pohdittava tuotantoon liittyviä kysymyksiä Kuinka paljon tehdään itse ja mitä voitaisiin ostaa ulkopuolelta? PALVELUT Takaisin etusivulle

60 Kansainvälistymisen suunnittelu Lähtökohtana yrityksen kyky ja halu kansainvälistyä Kansainvälistymisen suunnitteluvaiheessa tehdään keskeiset valinnat liiketoiminta-alueen, kohdeasiakaskunnan, kohdemarkkinoiden ja toimintamallin osalta, joihin halutaan keskittyä ja joissa yrityksen kilpailukyky on suurin. Suunnitteluvaihe edellyttää hyvää markkinoiden tuntemista (markkinatutkimukset) päätösten pohjalle Suunnittelussa myös kartoitetaan mitä riskejä kansainvälistyminen tuo ja miten niiltä voidaan suojautua, sekä miten kansainvälistymisen vaatimat toimenpiteet rahoitetaan ja ovatko yrityksen resurssit ja osaaminen riittävää Suunnitteluvaiheeseen liittyy yleensä etabloituminen pilottimarkkinalle. Keskeisiä tehtäviä ovat tuotteen sopeuttaminen markkinoille, viestinnän suunnittelu, jakelutien suunnittelu ja yhteistyön käynnistäminen kumppaneiden kanssa Suunnitelman tarkastelua on hyvä tehdä säännöllisesti PALVELUT Takaisin etusivulle

61 Uudet kohdemarkkinat Uusille kohdemarkkinoille meno tulisi perustua tehtyyn kansainvälistymissuunnitelmaan Taustalla on jo kokemukset toimimisesta joillakin markkinoilla. Ymmärretään asiakaskunnan tarpeet, omat vahvuudet ja heikkoudet. Osataan toimia jälleenmyyjien ja mahdollisten muiden yhteistyökumppanien kanssa Uusille markkinoille mentäessä keskitytään ymmärtämään markkinoiden erityisvaatimukset asiakastarpeiden, teknisten vaatimusten ja kilpailutilanteen osalta Keskeisiä tehtäviä tässä vaiheessa ovat tuotteen sopeuttaminen markkinoille, viestinnän suunnittelu, jakelutien suunnittelu ja yhteistyön käynnistäminen kumppaneiden kanssa PALVELUT Takaisin etusivulle

62 Uudet asiakkaat Asiakkaiden valinta pohjautuu tehtyyn kansainvälistymisen suunnittelutyöhön Uusilla asiakkailla tarkoitetaan asiakkaita tai asiakasryhmiä, joita ei nykyisellä toimintamallilla/jakeluteillä tavoiteta, mutta joilla uskotaan olevan kysyntää yrityksen tuotteille Keskeisiä tehtäviä tässä vaiheessa ovat tuotteen sopeuttaminen uusien asiakkaiden vaatimuksia vastaavaksi, asiakasviestinnän suunnittelu, jakelutien suunnittelu ja rakentaminen sekä yhteistyön käynnistäminen kumppaneiden kanssa PALVELUT Takaisin etusivulle

63 Uudet kanavat Tarkoituksena toimittaa tuotteet/palvelut loppuasiakkaille hyödyntäen uusia jakelukanavia vanhojen rinnalla Keskeisiä tehtäviä tässä vaiheessa ovat uuden kanavan/jakelutien suunnittelu, tuotteen sopeuttaminen kanavaan, viestinnän suunnittelu, yhteistyökumppanien löytäminen ja yhteistyön käynnistäminen kanavakumppaneiden kanssa Oleellista on kohderyhmän ymmärtäminen sillä kanavat valitaan asiakkaiden mukaan Jakelukanava voi vaikuttaa ansaintamalliin PALVELUT Takaisin etusivulle

64 Uudet tuotteet ja tuotesopeutus Kehitetään uusia tuotteita/palveluita asiakkailta saadun palautteen avulla Mitä asiakkaat tarvitsevat? Tarkoitus vastata asiakkaiden muuttuvaan tarpeeseen ja pysyä kilpailukykyisenä Kattaa myös jo olemassa olevien tuotteiden/palveluiden sopeuttamisen uusille markkinoille PALVELUT Takaisin etusivulle

65 Kv-etabloitumiset Pysyvän omistuksellisen ja juridisen läsnäolon luominen ulkomaille Aluksi yleensä tuotekehitystiimin tai myyntikonttorin perustaminen lähelle todellisia markkinoita ja asiakkaita. Myöhemmin mahdollisesti tuotantoyksikön perustaminen. Vaatii yleensä suuria investointeja Vaihtoehtona voi myös olla osakkuuden (tai koko osakekannan) ostaminen toimivasta yrityksestä Verkostojen rakentaminen tärkeässä roolissa kv-etabloitumisissa PALVELUT Takaisin etusivulle

66 Omistusjärjestelyt Toteutetaan perinteisen kasvun yrityksissä yleensä sukupolvenvaihdoksina Yrittäjä voi myös luopua liiketoiminnasta myymällä yrityksen perheen ulkopuolisille Omistusjärjestelyt ovat tilaisuus yritykselle siirtyä seuraavalle tasolle kehityksessä PALVELUT Takaisin etusivulle

67 Proof of concept Toiminnallistaa idean, osoittaa tuotteen potentiaalin ja näyttää tuotteelle olevan tarvittavaa kysyntää tehdä kannattavaa liiketoimintaa PALVELUT Takaisin etusivulle

68 Osaajaresurssit Yrityksen sisäiset resurssit, kuten: Henkilöstö T&K&I- kyvykkyydet Operatiivinen johto Hallituksen kokoonpano Advisory board Resursseihin koottava vahva kansainvälistymisen osaaminen Osaajaresurssien ja etenkin johtotiimin tulee olla riittävän heterogeeninen Mahdollistaa menestyksekkään liiketoiminnan PALVELUT Takaisin etusivulle

69 Kumppanuudet Yrityksen ulkoiset verkostot Rahoittajat (julkiset & yksityiset) Pääomasijoittajat (ml. businessenkelit) Muut yhteistyöyritykset mm. Jakelussa Valmistuksessa Markkinoinnissa Aidot kumppanuudet ovat mitattavissa rahassa PALVELUT Takaisin etusivulle

70 Referenssiasiakkuudet Vrt. pilottiasiakas Referenssiasiakkaat jäävät yrityksen asiakkaiksi Tärkeitä uusien kauppojen ja rahoituksen saamiseksi PALVELUT Takaisin etusivulle

71 Omistusjärjestelyt Pääomasijoittajien pois jääminen Uusien sijoittajien mukaantulo Pörssiin listautuminen Yrittäjä lunastaa liiketoiminnan takaisin itselleen PALVELUT Takaisin etusivulle

72 Kasvustrategian tarkistaminen Pohditaan voidaanko jatkaa samalla strategialla vai pitäisikö jotain muuttaa Muutokset kirjataan ylös, mutta niistä voidaan joustaa Tarkastelua tulee tehdä jatkuvasti PALVELUT Takaisin etusivulle

73 Yritysostot / myynnit Yritys myy pois osan tai osa-alueen liiketoiminnastaan ja keskittyy ydinosaamiseensa Yritys voi myös ostaa liiketoiminnan kasvaessa toimivan yhtiön kokonaan tai osittain parantaakseen omaa osaamista ja kilpailukykyä vrt. kv-etabloitumiset PALVELUT Takaisin etusivulle

74 Toiminnan kv-järjestelyt Yritys pohtii onko esim. volyymi kasvanut niin paljon, että tuotantoa on kannattavaa siirtää kustannuksiltaan edullisempiin maihin Alihankkijayritys on joskus myös pakotettu siirtämään valmistusta ulkomaille lähemmäksi päämiestä PALVELUT Takaisin etusivulle

75 Uskottava liikeidea FINPRO Finpro voi sparrata asiakasyrityksen liikeideaa kansainvälistymisen näkökulmasta ja tuottaa toimiala-asiantuntijoidensa ja vientikeskuksiensa avulla tietoa kansainvälisten markkinoiden vaatimuksista ja kilpailutilanteesta. FINNVERA Liiketoimintasuunnitelma-työkirja Yrittäjätesti (Finnveran kotisivuilla TE-KESKUS Yritysneuvonta ProStart Starttiraha Yrityshautomopalvelut TEKES T&K&I rahoitus Avustus asiantuntijapalveluiden hankintaan Kansainvälistymisohjelmat suunnatuille kohdemarkkinoille (esim. GAP) Ohjelmat laajasti (esim. LIITO) Takaisin etusivulle

76 Prototyyppi FINPRO FINNVERA Kehittämislaina (jos kyseessä alle laina pienlaina tai naisyrittäjälaina) Yrittäjälaina TE-KESKUS TuoteStart Keksintöasiamiesneuvonta TEKES Prototyyppejä voidaan rahoittaa T&K rahoituksella Asiantuntijapalvelut (ohjaus Keksintösäätiön piiriin henkilöasiakkaina) Takaisin etusivulle

77 Pilottiasiakkaat FINPRO FINNVERA Finnveralaina Pankkitakauksen vastatakaus TE-KESKUS TEKES Voidaan osittain tarkastella Innovatiiviset julkiset hankinnat tuotteen yhteydessä Kansainvälistymisohjelmien asiantuntijapalveluna Takaisin etusivulle

78 Uskottava kasvustrategia FINPRO Mukana TE-Keskuksen Globaalissa FINNVERA Liiketoimintasuunnitelma-työkirja Hyvä hallitus - menestyvä yritys-työkirja TE-KESKUS PK-LTS TuoteStart Globaali Kehittämisavustus Kansainvälistymisohjelmat TEKES T&K&I rahoitusta mm. liiketoiminnan kehittämiseen, kansainvälistymisselvityksiin, tuotekehitykseen, tuotannon kehitykseen) Rahoitusta asiantuntijapalveluiden hankintaan Takaisin etusivulle

79 Tuotekehitys / tuotteistaminen FINPRO Finpro selvittää tuotekehityksen/tuotteistamisen pohjaksi kansainvälisten kohdeasiakasyritysten tarpeista ja markkinoiden vaatimuksista (esim. viranomaismääräykset, standardit, sertifioinnit jne.) FINNVERA Kehittämislaina Averan pääomasijoitus (Born global) TE-KESKUS DesignStart TEKES Laajasti Tekesin rahoitus Tekesin ohjelmat Takaisin etusivulle

80 Toiminnan organisointi FINPRO FINNVERA Liiketoimintasuunnitelma-työkirja TE-KESKUS easkel Myyntiteho Räätälöityjä koulutuspaketteja mm. markkinointipäällikkökurssi TEKES Tekes voi olla rahoituksellaan mukana ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankinnassa Takaisin etusivulle

81 Kansainvälistymisen suunnittelu FINPRO Finpro auttaa asiakasyritystä tekemään keskeisiä strategiavalintoja kansainvälistymisprosessissa (markkinoiden ja asiakaskunnan valinnat, tuotetarjoaman määrittäminen ja jakelutiestrategian valinta) Finpro auttaa etabloitumisen suunnittelussa valitulle markkinalle ja tukee etabloitumisen toteutusta. FINNVERA Kansainvälistyvä yritys-työkirjat 1+2 TE-KESKUS Globaali Kehittämisavustus Kansainvälistymisneuvonta Kansainvälistymisohjelmat (mm. maittain ja toimialoittain) TEKES Tekesin rahoitus Selvitykset ja suunnitelmat ulkopuolisten tekemänä Kv. ohjelmat ja Tekesin omat ohjelmat Takaisin etusivulle

82 Uudet kohdemarkkinat FINPRO Finpro auttaa asiakasyritystä etabloitumisen suunnittelussa valitulle markkinalle ja tukee etabloitumisen toteutusta. Päätöksenteon pohjaksi on oleellista selvittää markkinoiden toiminta (arvoverkko), asiakkaiden/markkinoiden vaatimukset, kilpailutilanne, vaihtoehtoiset jakelutiet, käytettävissä oleva kumppaniverkosto ja etabloitumiseen liittyvät riskit. Vientirengastoiminta Maaraportit Laivauskäsikirja FINNVERA Kehittämislaina UM:n hankevalmistelutuki TE-KESKUS Kehittämisavustus Kansainvälistymisohjelmat (mm. maittain ja toimialoittain) TEKES Kv- ja Tekesin ohjelmat Kohdemarkkinaselvitykset voivat olla osana yrityksen tuotekehityshanketta tai ne voivat olla erillisenä hankkeena MUUT PALVELUT Finnpartnership Nopef Takaisin etusivulle

83 Uudet asiakkaat FINPRO Finpro auttaa asiakasyritystä identifioimaan potentiaalisia asiakkaita/asiakasryhmiä ja niiden tarpeita uusilta kohdemarkkinoilta. Vientirengastoiminta Kansainvälisten kehityspankkien, Maailmanpankki ym., projektiseuranta FINNVERA Luottoriskitakuu Ostajaluottotakuu Vientitakaukset TE-KESKUS Kehittämisavustus Kansainvälistymisneuvonta TEKES Kv- ja Tekesin ohjelmat Kohdemarkkinaselvitykset voivat olla osana yrityksen tuotekehityshanketta tai ne voivat olla erillisenä hankkeena Takaisin etusivulle

84 Uudet kanavat FINPRO Finpro auttaa asiakasyritystä selvittämään eri jakelukanavien hyödyt ja haitat kohdemaassa ja valitsemaan sopivimman kanavan omalle tuotteelleen / palvelulleen. FINNVERA Kehittämislaina Vientitakaukset Kansainvälistyvä yritys-työkirja 2 TE-KESKUS Kansainvälistymisneuvonta TEKES Kv- ja Tekesin ohjelmat Kohdemarkkina ja jakelutieselvitykset voivat olla osana yrityksen tuotekehityshanketta tai erillisenä hankkeena Takaisin etusivulle

85 Kv-etabloitumiset FINPRO Finpro auttaa asiakasyritystä oikeantyyppisen sijoittautumispaikan etsimisessä ja valinnassa ulkomailta. Paikallisen asiantuntijaverkostonsa tuella Finpro voi auttaa sopimusoikeudellisissa kysymyksissä, toimitilojen etsimisessä ja henkilöstön rekrytoinneissa FINNVERA Kansainvälistymislaina Kansainvälistymistakaus Investointitakuu TE-KESKUS TEKES Etabloitumisselvitykset; yhteistyössä Tekesin ulkomaanyksiköt, Innovaatiokeskukset ja Finpron vientikeskukset Takaisin etusivulle

86 Uudet tuotteet ja tuotesopeutus FINPRO FINNVERA Kehittämislaina TE-KESKUS DesignStart TuoteStart TEKES T&K rahoitus laajasti Verkottumispalvelut (VTT, amk, tutkimuslaitokset, tiedekorkeakoulut) Takaisin etusivulle

87 Omistusjärjestelyt FINPRO FINNVERA Yrittäjälaina Pääomalaina Investointilaina tai -takaus TE-KESKUS ViestinVaihto Balanssi TEKES Takaisin etusivulle

88 Proof of concept FINPRO Finpron TestDrive -palvelukonsepti selvittää markkinoiden käsityksen liikeidean kiinnostavuudesta ja kaupallisesta arvosta. Selvitys perustuu liiketoiminta-alueen hyvin tuntevien asiantuntijoiden (potentiaaliset asiakkaat ja partnerit, pääomasijoittajat, tutkijat ym.) Selvityksen tulokset auttaa yritystä itseään ja rahoittajia jatkotoimenpiteiden suunnittelussa. FINNVERA TE-KESKUS Räätälöidyt konsultointiohjelmat TEKES Nuoret innovatiiviset yritykset-rahoitusohjelma T&K rahoitus Innovatiiviset julkiset hankinnat Takaisin etusivulle

89 Osaajaresurssit FINPRO FINNVERA Hyvä hallitus - menestyvä yritys-työkirja TE-KESKUS Monitaito Mentoritoiminta Kehittämisavustus TEKES Tekes tarkastelee asiakkaan hankkeessa resursseja ja resurssit huomioidaan uusien avainhenkilöiden hankintana Takaisin etusivulle

90 Kumppanuudet FINPRO Finpro auttaa asiakasyritystä ensiksi luomaan kriteerit joilla kumppaneita kartoitetaan. Tämän jälkeen Finpro auttaa sopivien kumppaneiden etsimisessä ja valinnassa sekä yhteistyömallin suunnittelussa FINNVERA UM:n hankevalmistelutuki TE-KESKUS VerkostoReittaus Globaali Kansainvälistymisneuvonta TEKES T&K rahoitus Innovaatiokeskukset Nuoret Innovatiiviset Yritykset- rahoitusohjelmassa tuodaan yksityiset sijoittajat ja businessenkelit mukaan Tutkimushaut kansallisesti ja kansainvälisesti (esim.eu 7. Puiteohjelma) MUUT PALVELUT Finnpartnership Nopef Takaisin etusivulle

91 Referenssiasiakkuudet FINPRO Finpro auttaa asiakasyritystä tunnistamaan kohdemaan referenssiasiakkaat ja niiden merkityksen liiketoiminnalle. Sopivan referenssiasiakkaan löydyttyä Finpro auttaa käynnistämään keskustelut asiakasyrityksen ja referenssiasiakkaan välillä. FINNVERA Vientitakaukset Averan pääomasijoitus TE-KESKUS TEKES Takaisin etusivulle

92 Omistusjärjestelyt FINPRO FINNVERA Yrittäjälaina Pääomalaina Investointilaina tai -takaus TE-KESKUS ViestinVaihto Balanssi TEKES Takaisin etusivulle

93 Kasvustrategian tarkistaminen FINPRO Finpro auttaa asiakasyritystä evaluoimaan kansainvälisen toiminnan ongelmakohtia ja ratkomaan niitä asiakas-, jakelu- ja sijoittautumisstrategioitaan uudistamalla FINNVERA Liiketoimintasuunnitelma-työkirja TE-KESKUS PK-LTS Monitaito Kunto Tuotto+ TEKES T&K rahoitus Rahoitusta asiantuntijapalveluiden hankintaan Takaisin etusivulle

94 Yritysostot / myynnit FINPRO Finpro auttaa asiakasyritystä löytämään sopivia kohteita yritysostoille ja yritysmyynneille. Finpro selvittää mahdollisista kandidaateista perustiedot, omistussuhteet, markkina-aseman jne. joiden perusteella asiakasyritys voi tehdä päätöksiä ostoista / myynneistä. FINNVERA Kansainvälistymislaina tai -takaus Investointitakuu Investointilaina tai -takaus TE-KESKUS TEKES Takaisin etusivulle

95 Toiminnan kv-järjestelyt FINPRO Finpro selvittää asiakasyritykselle mahdollisista toiminnan siirroista toiseen maahan aiheutuvia kustannuksia kuten kohdemaan verotus, palkkataso, tullit jne. Saatuaan tiedot näistä kustannustehokkuuteen vaikuttavista asioista, asiakas voi pohtia onko siirto järkevää ja kannattavaa. Finpro auttaa myös löytämään uusia alihankkijoita toiminnan järjestelyiden aiheuttamien muutosten tueksi. FINNVERA TE-KESKUS TEKES Takaisin etusivulle

Vesi-ohjelma 2011 Kasvuväylä kokemuksia ja luotsausta tulevaan

Vesi-ohjelma 2011 Kasvuväylä kokemuksia ja luotsausta tulevaan Vesi-ohjelma 2011 Kasvuväylä kokemuksia ja luotsausta tulevaan Toimialajohtaja Risto Setälä, Tekes 22.11.2011 Kasvuyritykset kiinnostuksen kohteena Suomen tulevaisuus on kasvuyrityksissä! Suuri osa uusista

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Lieksan Puuakatemian järjestämä PUUN KÄYTÖN LAAJA-ALAISTAMINEN -seminaari 20.5. 21.5.2014 Hannu Puhakka, Finnvera Oyj Finnveran tavoitteet Cleantech-sektorilla

Lisätiedot

Finnveran rahoituksella eteenpäin. Järkivihreä Forssan Seutu Turbonousuun

Finnveran rahoituksella eteenpäin. Järkivihreä Forssan Seutu Turbonousuun Finnveran rahoituksella eteenpäin Järkivihreä Forssan Seutu Turbonousuun 19.4.2011 Finnvera 2 Edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, muutoksiin, kasvuun

Lisätiedot

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012 1 Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 Finnveran rahoitus kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille vuonna 2010 Rahoituskanta 902,1 milj. vientitakuiden vastuukanta 201,2

Lisätiedot

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti Finnvera Oyj Anneli Soppi Finnveran rahoitustoiminta Asiakkaat Paikalliset pienyritykset Kotimarkkinayritykset

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen

ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy LAKES 7.5.2010 Hämeen ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, Vuori Tiina

Lisätiedot

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Neuvontapalvelut - tuotteistetut - asiakaspalvelu Koulutuspalvelut Rahoituspalvelut Balanssi DesignStart easkel Globaali Kunto Monitaito

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot

Julkista tukea kansainvälistyvälle PK-yritykselle Helsingin Yrittäjät, Kansainvälistymisen yrittäjäilta 22.11.2012

Julkista tukea kansainvälistyvälle PK-yritykselle Helsingin Yrittäjät, Kansainvälistymisen yrittäjäilta 22.11.2012 Julkista tukea kansainvälistyvälle PK-yritykselle Helsingin Yrittäjät, Kansainvälistymisen yrittäjäilta 22.11.2012 Kimmo Aura Aluepäällikkö, Uusimaa Esityksen rakenne Finpron palvelut lyhyesti Kansainvälistyvän

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Uusikaupunki 11.11.2014 Tekes cleantech- ja energia-alan vauhdittajana DM 1365406 DM 1365406 Cleantechin kaupallistaminen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Tekes Muotoilun rahoittaja. Risto Lustila Oulu,

Tekes Muotoilun rahoittaja. Risto Lustila Oulu, Tekes Muotoilun rahoittaja Risto Lustila Oulu, 14.9.2017 Milloin Tekesin asiakkaaksi? Näkemys kilpailuedusta, jonka avulla menestytään kv. markkinoilla Kasvuhaluinen ja osaava tiimi Omaa rahaa ja / tai

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Kansainväliset markkinat kutsuvat!

Kansainväliset markkinat kutsuvat! Kansainväliset markkinat kutsuvat! KANSAINVÄLINENKILPAILUKYKY - TIETOA, TUKEA JA TARINOITA 18.11.2010 MUSTION LINNAN TALLI KimmoAura Aluepäälikko, Uusimaa Finpro ry Lupauksemme sinulle Vauhditamme yrityksesi

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

TeamFinland rahoitus mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Nyt Saksaan tilaisuus

TeamFinland rahoitus mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Nyt Saksaan tilaisuus TeamFinland rahoitus mahdollisuudet kansainvälistymiseen Nyt Saksaan tilaisuus 30.5.2017 Tapio Kinnunen 30.5.2017 Pohjois-Karjalan ELY-keskus www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 29.5.2017 2 3 Team Finland

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus (3 mrd ) Lainat ja takaukset Viennin

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS Mistä rahoitusta Pekka Kantola Mitä on oltava kunnossa, Mikko Pesonen MISTÄ RAHOITUSTA RAHOITUS KOOSTUU MONISTA PALASISTA Oma rahoitus Raha, selkänahka, harvemmin apportti

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012 Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta Mika Lautanala 13.12.2012 Finnvera: Rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan Rahoitus Lainat yrityksen investointiin tai käyttöpääomaan (vain pk yrityksille)

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Osaamisen lisäämisellä tukea kansainvälistymiseen PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Johtamistaidon Opisto JTO Elinkeinoelämän arvostetuin ja tunnetuin johtamiskouluttaja ja

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Viennin rahoitusjärjestelyt Oulu, 14.4.2016 Juha Pulkkinen & Pauli Berg Sisältö Team Finland: Mikä, miksi, kenelle Mitä Team Finland tarjoaa viennin tueksi? Yritysten

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti.

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. H A A S T E E N A K A S V U Suomessa syntyy kansainvälisesti katsoen

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut Kauhava 13.12.2012

Finnveran rahoituspalvelut Kauhava 13.12.2012 Finnveran rahoituspalvelut Kauhava 13.12.2012 Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoitukset Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset Rahoitus on

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Yrityksen toimet kansainvälistymiseen

Yrityksen toimet kansainvälistymiseen Since 1969 Yrityksen toimet kansainvälistymiseen Kansainvälistymisen edellytykset Kansainvälistyminen on yritykselle haastava askel, jonka onnistumista oikea tieto ja asiantunteva apu edistävät. Kansainvälistä

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Mielessä yrityksen kansainvälistyminen tärppejä suunnitteluun. Anne Alho Imatra 18.3.2014

Mielessä yrityksen kansainvälistyminen tärppejä suunnitteluun. Anne Alho Imatra 18.3.2014 Mielessä yrityksen kansainvälistyminen tärppejä suunnitteluun Anne Alho Imatra 18.3.2014 Sisältö Minkälaista kansainvälistyminen on? Miksi kansainvälistyminen? Peruskysymyksiä Valmiudet ja suunnittelu

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 1 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 Muut 13 13 1 2 3 5 7 8 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Lappi 2.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot.

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Perustettu vuonna 1971 Yksityinen säätiö; rahoitus työ- ja elinkeinoministeriön budjetista Toimipaikka: Innopoli, Espoo, alueverkosto: Innovaatioasiantuntijat ELY-keskuksissa

Lisätiedot

LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista

LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista TEAM FINLAND-KIERTUE, KOUVOLA 4.5.2017 Timo Vuori, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

Team Finland pähkinänkuoressa

Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland -verkosto kokoaa yhteen yrityksille suunnatut valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut Tarjolla on palveluita neuvonnasta rahoitukseen ja yhteiskuntasuhteiden

Lisätiedot

Team Finland. Pia Salokoski. EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015

Team Finland. Pia Salokoski. EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015 Team Finland Pia Salokoski EU:n tarjoamat kehitysyhteistyömahdollisuudet seminaari 2.10.2015 Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Kuinka mahdollistamme

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Kansainvälistymispalvelut ja rahoitusmahdollisuudet kansainvälistyvälle pk-yritykselle (TEM, TE-keskus, Tekes, Finnvera, UM, Finnfund, Nopef)

Kansainvälistymispalvelut ja rahoitusmahdollisuudet kansainvälistyvälle pk-yritykselle (TEM, TE-keskus, Tekes, Finnvera, UM, Finnfund, Nopef) Kansainvälistymispalvelut ja rahoitusmahdollisuudet kansainvälistyvälle pk-yritykselle (TEM, TE-keskus, Tekes, Finnvera, UM, Finnfund, Nopef) KiVi 2009 Mikkeli 4.11.2009 Rahoituspäällikkö Leena Tonttila

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan tyypillisimmät haasteet Mihin

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana Green Care Viva Etelä-Karjala, Joutseno Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Vesa Mäkinen 14.10.2010

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Vesa Mäkinen 14.10.2010 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Vesa Mäkinen 14.10.2010 Finnvera Oyj 2 Yleistä Finnverasta Toimintaperiaatteet Rahoitusvolyymi, tulokset (vaikuttavuus) Tampereen aluekonttorin esittely Finnveran rahoitustuotteet

Lisätiedot

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ Arcusys Oy Jari Järvelä OLEMME 90 KANSAINVÄLISYYS ARCUSYSISSÄ Kansainvälinen työyhteisö Kansainvälisyys ollut tietoinen päätös Työkieli on englanti Yrityksen liiketoiminta kansainvälistymässä

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yrityksen perustamisen lähtökohta Yhtiömuodot Suojaus Talouden hoitaminen, rahoitus, kirjanpito Lainsäädäntö, verotus Hankinta, tuotanto ja markkinointi (tuotekehitys) Henkilöstön

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Finnvera rahoittajana. Miksi, mitä, miten ja kenelle?

Finnvera rahoittajana. Miksi, mitä, miten ja kenelle? 1 Finnvera rahoittajana Miksi, mitä, miten ja kenelle? Kirkkaana mielessä!! Kannattavuus Kumppanuus Vaikuttavuus Myöntämämme rahoitus on vieraan pääoman ehtoista ja päätös perustuu ensisijaisesti kannattavuusarvioon.

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 12 Rakentaminen (F) 13 14 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 4 42 Muut 13 13 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 13 12 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 46 Muut 13 13 1 2 3 4 6 7 8 9 1 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 1 Rakentaminen (F) 11 13 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 42 Muut 13 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % Lokakuu 26 Syksy 26 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 7 Rakentaminen (F) 8 13 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 42 53 Muut 13 12 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot