Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen road-map Niina Arpiainen 2008

50 Kasvun road-map Perinteinen tulorahoitteinen kasvu, osaaminen ja taloudellinen vakaus varmistetaan kotimarkkinoilla, usein valmistava yritys, jonka kansainvälistyminen tapahtuu tuotteiden viennin kautta Born global, nopea kasvu, Yrityksen voimakas kansainvälinen kasvu edellyttää usein kumppanuutta pääomarahoittajien kanssa, toiminnalle luonteenomaista avautuneen globaalin markkinaikkunan nopea hyödyntäminen, yritykset usein uuden teknologian edustajia tai palveluyrityksiä Idea vaihe Varhainen kasvu Kansainvälinen kasvu

51 Kasvun road-map Kasvun rahoitus, julkisten rahoittajien ja yksityisten pääomasijoittajien mukaantulo sekä uudet rahoituskierrokset Kasvun rahoitus = 1. investointien, 2. käyttöpääoman ja 3. kauppojen rahoitusta Finnveran rahoitus = 1. Investointilaina ja -takaus 2. Käyttöpääomalaina ja takaus 3. ennakkomaksunvakuus, työ- ja toimitusajanvakuus, takuuajanvakuus, valmistusaikainenrahoitus ja saatavienrahoitus (viennissä vain takaukset, kotimaassa myös lainat) Idea vaihe Varhainen kasvu Kansainvälinen kasvu

52 Kasvun road-map Rahoitusresurssien varmistaminen, kasvu- ja kansainvälistymisstrategian tarkistaminen sekä tuotekehitys ovat jatkuvia haasteita yrityksen kasvun polulla. Nämä haasteet on sijoitettu road-mapissa kohtiin joissa haaste erityisesti on esillä. Idea vaihe Varhainen kasvu Kansainvälinen kasvu

53 Kasvun road-map Uskottava kasvustrategia Pilottiasiakkaat Prototyyppi Uskottava liikeidea Proof of concept Uskottava kasvustrategia Osaajaresurssit Toiminnan organisointi Tuotekehitys/ tuotteistaminen Tuotekehitys/ tuotteistaminen Kumppanuudet Born global, nopea kasvu Kv-etabloitumiset Referenssiasiakkuudet Uudet kohdemarkkinat Uudet asiakkaat Kansainvälistymisen Uudet kanavat suunnittelu Perinteinen kasvu K a s v u n r a h o i t u s Uudet asiakkaat Uudet kohdemarkkinat Uudet kanavat Uudet tuotteet ja tuotesopeutus Kv-etabloitumiset Omistusjärjestelyt Omistusjärjestelyt Toiminnan kv- järjestelyt Yritysostot/ myynnit Kasvustrategian tarkistaminen Idea vaihe Varhainen kasvu Kansainvälinen kasvu

54 Uskottava liikeidea Toimii liiketoiminnan perustana Liikeidealla oltava mahdollisuus kannattavaan liiketoimintaan Liikeidealla on hyvä olla potentiaalia kansainvälistymiseen Resurssien oltava riittävät liikeidean toteutukseen Liikeidea osoittaa mihin yrityksen kilpailukyky kohdemarkkinoilla perustuu PALVELUT Takaisin etusivulle

55 Prototyyppi Prototyyppi on yrityksen ensimmäinen konkreettinen tuote, joka syntyy innovaation, keksinnön tai idean tuloksena (voi myös olla uusi palvelumalli) Prototyyppi osoittaa tuotteen teknisen toimivuuden / palvelun toimivuuden Yleensä prototyyppi räätälöidään pilottiasiakkaan tarpeen mukaiseksi Prototyyppi auttaa markkinoille pääsyä ja rahoituksen saamista PALVELUT Takaisin etusivulle

56 Pilottiasiakkaat Pilottiasiakas on prototyypin ensimmäinen asiakas Testaa prototyypin toimivuutta ja auttaa tuotekehityksessä Osoittaa, että tuotteelle on olemassa ostajia Rahoituksen saannin kannalta pilottiasiakkaan olemassaolo on olennaista PALVELUT Takaisin etusivulle

57 Uskottava kasvustrategia Dokumentti jossa kuvataan realistisesti kasvun tavoitteet Sisältää tavoitteet ja suunnitelmat markkinoinnin, resurssien ja kansainvälistymisen osalta (erityisesti born globalissa) Toimii pohjana liiketoiminnan rakentamiselle ja kehittämiselle Sisältää kuvauksen yrityksen nykytilanteesta; myös vahvuudet ja kehittämistarpeet Sisältää lähivuosien aikana tarvittavat konkreettiset toimenpiteet Sisältää suunnitelman mukaiset taloudelliset laskelmat tulos- ja tase-ennuste sekä rahoituslaskelma Uskottava liiketoimintasuunnitelma vakuuttaa rahoittajat siitä, että lähtökohdat yrityksessä ovat kunnossa ja näin mahdollistaa tarvittavan rahoituksen PALVELUT Takaisin etusivulle

58 Tuotekehitys/Tuotteistaminen Innovaationtoiminta ja tuotekehitys on koko elinkaaren aikainen toiminto Innovaatiotoiminta mahdollistaa yrityksen jatkuvan liiketoiminnan uudistamisen ideasta kaupalliseksi tuotteeksi tai palveluksi Korostuu idea vaiheessa (born global) Korostuu idea vaiheessa ja kansainvälisen kasvun vaiheessa (perinteinen) Tuotekehitys on prosessi jonka tavoitteena on saada markkinoille uusi tuote, palvelu tai kehittää olemassa olevaa, markkinoille sopivaksi asiakkaiden tarpeet täyttäen ja kilpailukyvyn huomioiden Tuotteistaminen tehostaa työtä ja parantaa laatua Tuotteistaminen helpottaa hinnoittelua Tuotteistuksella varmistetaan tuotteen/palvelun monistettavuus ja skaalautuvuus markkinoiden tarpeisiin Yrityksen innovaatio- ja tuotekehitystoiminnan keskeiset periaatteet tulee linjata yrityksen liiketoimintasuunnitelmassa tai erillisessä teknologiastrategiassa PALVELUT Takaisin etusivulle

59 Toiminnan organisointi Pohdittava resurssikysymyksiä Onko henkilöstön määrä riittävä? Voidaanko joitain toimintoja ostaa ulkopuolelta? Pohdittava markkinointiin ja myyntiin liittyviä kysymyksiä Hoidetaanko itse vai ostetaanko mainos-/mediatoimiston palveluita? Millaisia jakeluratkaisuja käytetään? Pohdittava tuotantoon liittyviä kysymyksiä Kuinka paljon tehdään itse ja mitä voitaisiin ostaa ulkopuolelta? PALVELUT Takaisin etusivulle

60 Kansainvälistymisen suunnittelu Lähtökohtana yrityksen kyky ja halu kansainvälistyä Kansainvälistymisen suunnitteluvaiheessa tehdään keskeiset valinnat liiketoiminta-alueen, kohdeasiakaskunnan, kohdemarkkinoiden ja toimintamallin osalta, joihin halutaan keskittyä ja joissa yrityksen kilpailukyky on suurin. Suunnitteluvaihe edellyttää hyvää markkinoiden tuntemista (markkinatutkimukset) päätösten pohjalle Suunnittelussa myös kartoitetaan mitä riskejä kansainvälistyminen tuo ja miten niiltä voidaan suojautua, sekä miten kansainvälistymisen vaatimat toimenpiteet rahoitetaan ja ovatko yrityksen resurssit ja osaaminen riittävää Suunnitteluvaiheeseen liittyy yleensä etabloituminen pilottimarkkinalle. Keskeisiä tehtäviä ovat tuotteen sopeuttaminen markkinoille, viestinnän suunnittelu, jakelutien suunnittelu ja yhteistyön käynnistäminen kumppaneiden kanssa Suunnitelman tarkastelua on hyvä tehdä säännöllisesti PALVELUT Takaisin etusivulle

61 Uudet kohdemarkkinat Uusille kohdemarkkinoille meno tulisi perustua tehtyyn kansainvälistymissuunnitelmaan Taustalla on jo kokemukset toimimisesta joillakin markkinoilla. Ymmärretään asiakaskunnan tarpeet, omat vahvuudet ja heikkoudet. Osataan toimia jälleenmyyjien ja mahdollisten muiden yhteistyökumppanien kanssa Uusille markkinoille mentäessä keskitytään ymmärtämään markkinoiden erityisvaatimukset asiakastarpeiden, teknisten vaatimusten ja kilpailutilanteen osalta Keskeisiä tehtäviä tässä vaiheessa ovat tuotteen sopeuttaminen markkinoille, viestinnän suunnittelu, jakelutien suunnittelu ja yhteistyön käynnistäminen kumppaneiden kanssa PALVELUT Takaisin etusivulle

62 Uudet asiakkaat Asiakkaiden valinta pohjautuu tehtyyn kansainvälistymisen suunnittelutyöhön Uusilla asiakkailla tarkoitetaan asiakkaita tai asiakasryhmiä, joita ei nykyisellä toimintamallilla/jakeluteillä tavoiteta, mutta joilla uskotaan olevan kysyntää yrityksen tuotteille Keskeisiä tehtäviä tässä vaiheessa ovat tuotteen sopeuttaminen uusien asiakkaiden vaatimuksia vastaavaksi, asiakasviestinnän suunnittelu, jakelutien suunnittelu ja rakentaminen sekä yhteistyön käynnistäminen kumppaneiden kanssa PALVELUT Takaisin etusivulle

63 Uudet kanavat Tarkoituksena toimittaa tuotteet/palvelut loppuasiakkaille hyödyntäen uusia jakelukanavia vanhojen rinnalla Keskeisiä tehtäviä tässä vaiheessa ovat uuden kanavan/jakelutien suunnittelu, tuotteen sopeuttaminen kanavaan, viestinnän suunnittelu, yhteistyökumppanien löytäminen ja yhteistyön käynnistäminen kanavakumppaneiden kanssa Oleellista on kohderyhmän ymmärtäminen sillä kanavat valitaan asiakkaiden mukaan Jakelukanava voi vaikuttaa ansaintamalliin PALVELUT Takaisin etusivulle

64 Uudet tuotteet ja tuotesopeutus Kehitetään uusia tuotteita/palveluita asiakkailta saadun palautteen avulla Mitä asiakkaat tarvitsevat? Tarkoitus vastata asiakkaiden muuttuvaan tarpeeseen ja pysyä kilpailukykyisenä Kattaa myös jo olemassa olevien tuotteiden/palveluiden sopeuttamisen uusille markkinoille PALVELUT Takaisin etusivulle

65 Kv-etabloitumiset Pysyvän omistuksellisen ja juridisen läsnäolon luominen ulkomaille Aluksi yleensä tuotekehitystiimin tai myyntikonttorin perustaminen lähelle todellisia markkinoita ja asiakkaita. Myöhemmin mahdollisesti tuotantoyksikön perustaminen. Vaatii yleensä suuria investointeja Vaihtoehtona voi myös olla osakkuuden (tai koko osakekannan) ostaminen toimivasta yrityksestä Verkostojen rakentaminen tärkeässä roolissa kv-etabloitumisissa PALVELUT Takaisin etusivulle

66 Omistusjärjestelyt Toteutetaan perinteisen kasvun yrityksissä yleensä sukupolvenvaihdoksina Yrittäjä voi myös luopua liiketoiminnasta myymällä yrityksen perheen ulkopuolisille Omistusjärjestelyt ovat tilaisuus yritykselle siirtyä seuraavalle tasolle kehityksessä PALVELUT Takaisin etusivulle

67 Proof of concept Toiminnallistaa idean, osoittaa tuotteen potentiaalin ja näyttää tuotteelle olevan tarvittavaa kysyntää tehdä kannattavaa liiketoimintaa PALVELUT Takaisin etusivulle

68 Osaajaresurssit Yrityksen sisäiset resurssit, kuten: Henkilöstö T&K&I- kyvykkyydet Operatiivinen johto Hallituksen kokoonpano Advisory board Resursseihin koottava vahva kansainvälistymisen osaaminen Osaajaresurssien ja etenkin johtotiimin tulee olla riittävän heterogeeninen Mahdollistaa menestyksekkään liiketoiminnan PALVELUT Takaisin etusivulle

69 Kumppanuudet Yrityksen ulkoiset verkostot Rahoittajat (julkiset & yksityiset) Pääomasijoittajat (ml. businessenkelit) Muut yhteistyöyritykset mm. Jakelussa Valmistuksessa Markkinoinnissa Aidot kumppanuudet ovat mitattavissa rahassa PALVELUT Takaisin etusivulle

70 Referenssiasiakkuudet Vrt. pilottiasiakas Referenssiasiakkaat jäävät yrityksen asiakkaiksi Tärkeitä uusien kauppojen ja rahoituksen saamiseksi PALVELUT Takaisin etusivulle

71 Omistusjärjestelyt Pääomasijoittajien pois jääminen Uusien sijoittajien mukaantulo Pörssiin listautuminen Yrittäjä lunastaa liiketoiminnan takaisin itselleen PALVELUT Takaisin etusivulle

72 Kasvustrategian tarkistaminen Pohditaan voidaanko jatkaa samalla strategialla vai pitäisikö jotain muuttaa Muutokset kirjataan ylös, mutta niistä voidaan joustaa Tarkastelua tulee tehdä jatkuvasti PALVELUT Takaisin etusivulle

73 Yritysostot / myynnit Yritys myy pois osan tai osa-alueen liiketoiminnastaan ja keskittyy ydinosaamiseensa Yritys voi myös ostaa liiketoiminnan kasvaessa toimivan yhtiön kokonaan tai osittain parantaakseen omaa osaamista ja kilpailukykyä vrt. kv-etabloitumiset PALVELUT Takaisin etusivulle

74 Toiminnan kv-järjestelyt Yritys pohtii onko esim. volyymi kasvanut niin paljon, että tuotantoa on kannattavaa siirtää kustannuksiltaan edullisempiin maihin Alihankkijayritys on joskus myös pakotettu siirtämään valmistusta ulkomaille lähemmäksi päämiestä PALVELUT Takaisin etusivulle

75 Uskottava liikeidea FINPRO Finpro voi sparrata asiakasyrityksen liikeideaa kansainvälistymisen näkökulmasta ja tuottaa toimiala-asiantuntijoidensa ja vientikeskuksiensa avulla tietoa kansainvälisten markkinoiden vaatimuksista ja kilpailutilanteesta. FINNVERA Liiketoimintasuunnitelma-työkirja Yrittäjätesti (Finnveran kotisivuilla TE-KESKUS Yritysneuvonta ProStart Starttiraha Yrityshautomopalvelut TEKES T&K&I rahoitus Avustus asiantuntijapalveluiden hankintaan Kansainvälistymisohjelmat suunnatuille kohdemarkkinoille (esim. GAP) Ohjelmat laajasti (esim. LIITO) Takaisin etusivulle

76 Prototyyppi FINPRO FINNVERA Kehittämislaina (jos kyseessä alle laina pienlaina tai naisyrittäjälaina) Yrittäjälaina TE-KESKUS TuoteStart Keksintöasiamiesneuvonta TEKES Prototyyppejä voidaan rahoittaa T&K rahoituksella Asiantuntijapalvelut (ohjaus Keksintösäätiön piiriin henkilöasiakkaina) Takaisin etusivulle

77 Pilottiasiakkaat FINPRO FINNVERA Finnveralaina Pankkitakauksen vastatakaus TE-KESKUS TEKES Voidaan osittain tarkastella Innovatiiviset julkiset hankinnat tuotteen yhteydessä Kansainvälistymisohjelmien asiantuntijapalveluna Takaisin etusivulle

78 Uskottava kasvustrategia FINPRO Mukana TE-Keskuksen Globaalissa FINNVERA Liiketoimintasuunnitelma-työkirja Hyvä hallitus - menestyvä yritys-työkirja TE-KESKUS PK-LTS TuoteStart Globaali Kehittämisavustus Kansainvälistymisohjelmat TEKES T&K&I rahoitusta mm. liiketoiminnan kehittämiseen, kansainvälistymisselvityksiin, tuotekehitykseen, tuotannon kehitykseen) Rahoitusta asiantuntijapalveluiden hankintaan Takaisin etusivulle

79 Tuotekehitys / tuotteistaminen FINPRO Finpro selvittää tuotekehityksen/tuotteistamisen pohjaksi kansainvälisten kohdeasiakasyritysten tarpeista ja markkinoiden vaatimuksista (esim. viranomaismääräykset, standardit, sertifioinnit jne.) FINNVERA Kehittämislaina Averan pääomasijoitus (Born global) TE-KESKUS DesignStart TEKES Laajasti Tekesin rahoitus Tekesin ohjelmat Takaisin etusivulle

80 Toiminnan organisointi FINPRO FINNVERA Liiketoimintasuunnitelma-työkirja TE-KESKUS easkel Myyntiteho Räätälöityjä koulutuspaketteja mm. markkinointipäällikkökurssi TEKES Tekes voi olla rahoituksellaan mukana ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankinnassa Takaisin etusivulle

81 Kansainvälistymisen suunnittelu FINPRO Finpro auttaa asiakasyritystä tekemään keskeisiä strategiavalintoja kansainvälistymisprosessissa (markkinoiden ja asiakaskunnan valinnat, tuotetarjoaman määrittäminen ja jakelutiestrategian valinta) Finpro auttaa etabloitumisen suunnittelussa valitulle markkinalle ja tukee etabloitumisen toteutusta. FINNVERA Kansainvälistyvä yritys-työkirjat 1+2 TE-KESKUS Globaali Kehittämisavustus Kansainvälistymisneuvonta Kansainvälistymisohjelmat (mm. maittain ja toimialoittain) TEKES Tekesin rahoitus Selvitykset ja suunnitelmat ulkopuolisten tekemänä Kv. ohjelmat ja Tekesin omat ohjelmat Takaisin etusivulle

82 Uudet kohdemarkkinat FINPRO Finpro auttaa asiakasyritystä etabloitumisen suunnittelussa valitulle markkinalle ja tukee etabloitumisen toteutusta. Päätöksenteon pohjaksi on oleellista selvittää markkinoiden toiminta (arvoverkko), asiakkaiden/markkinoiden vaatimukset, kilpailutilanne, vaihtoehtoiset jakelutiet, käytettävissä oleva kumppaniverkosto ja etabloitumiseen liittyvät riskit. Vientirengastoiminta Maaraportit Laivauskäsikirja FINNVERA Kehittämislaina UM:n hankevalmistelutuki TE-KESKUS Kehittämisavustus Kansainvälistymisohjelmat (mm. maittain ja toimialoittain) TEKES Kv- ja Tekesin ohjelmat Kohdemarkkinaselvitykset voivat olla osana yrityksen tuotekehityshanketta tai ne voivat olla erillisenä hankkeena MUUT PALVELUT Finnpartnership Nopef Takaisin etusivulle

83 Uudet asiakkaat FINPRO Finpro auttaa asiakasyritystä identifioimaan potentiaalisia asiakkaita/asiakasryhmiä ja niiden tarpeita uusilta kohdemarkkinoilta. Vientirengastoiminta Kansainvälisten kehityspankkien, Maailmanpankki ym., projektiseuranta FINNVERA Luottoriskitakuu Ostajaluottotakuu Vientitakaukset TE-KESKUS Kehittämisavustus Kansainvälistymisneuvonta TEKES Kv- ja Tekesin ohjelmat Kohdemarkkinaselvitykset voivat olla osana yrityksen tuotekehityshanketta tai ne voivat olla erillisenä hankkeena Takaisin etusivulle

84 Uudet kanavat FINPRO Finpro auttaa asiakasyritystä selvittämään eri jakelukanavien hyödyt ja haitat kohdemaassa ja valitsemaan sopivimman kanavan omalle tuotteelleen / palvelulleen. FINNVERA Kehittämislaina Vientitakaukset Kansainvälistyvä yritys-työkirja 2 TE-KESKUS Kansainvälistymisneuvonta TEKES Kv- ja Tekesin ohjelmat Kohdemarkkina ja jakelutieselvitykset voivat olla osana yrityksen tuotekehityshanketta tai erillisenä hankkeena Takaisin etusivulle

85 Kv-etabloitumiset FINPRO Finpro auttaa asiakasyritystä oikeantyyppisen sijoittautumispaikan etsimisessä ja valinnassa ulkomailta. Paikallisen asiantuntijaverkostonsa tuella Finpro voi auttaa sopimusoikeudellisissa kysymyksissä, toimitilojen etsimisessä ja henkilöstön rekrytoinneissa FINNVERA Kansainvälistymislaina Kansainvälistymistakaus Investointitakuu TE-KESKUS TEKES Etabloitumisselvitykset; yhteistyössä Tekesin ulkomaanyksiköt, Innovaatiokeskukset ja Finpron vientikeskukset Takaisin etusivulle

86 Uudet tuotteet ja tuotesopeutus FINPRO FINNVERA Kehittämislaina TE-KESKUS DesignStart TuoteStart TEKES T&K rahoitus laajasti Verkottumispalvelut (VTT, amk, tutkimuslaitokset, tiedekorkeakoulut) Takaisin etusivulle

87 Omistusjärjestelyt FINPRO FINNVERA Yrittäjälaina Pääomalaina Investointilaina tai -takaus TE-KESKUS ViestinVaihto Balanssi TEKES Takaisin etusivulle

88 Proof of concept FINPRO Finpron TestDrive -palvelukonsepti selvittää markkinoiden käsityksen liikeidean kiinnostavuudesta ja kaupallisesta arvosta. Selvitys perustuu liiketoiminta-alueen hyvin tuntevien asiantuntijoiden (potentiaaliset asiakkaat ja partnerit, pääomasijoittajat, tutkijat ym.) Selvityksen tulokset auttaa yritystä itseään ja rahoittajia jatkotoimenpiteiden suunnittelussa. FINNVERA TE-KESKUS Räätälöidyt konsultointiohjelmat TEKES Nuoret innovatiiviset yritykset-rahoitusohjelma T&K rahoitus Innovatiiviset julkiset hankinnat Takaisin etusivulle

89 Osaajaresurssit FINPRO FINNVERA Hyvä hallitus - menestyvä yritys-työkirja TE-KESKUS Monitaito Mentoritoiminta Kehittämisavustus TEKES Tekes tarkastelee asiakkaan hankkeessa resursseja ja resurssit huomioidaan uusien avainhenkilöiden hankintana Takaisin etusivulle

90 Kumppanuudet FINPRO Finpro auttaa asiakasyritystä ensiksi luomaan kriteerit joilla kumppaneita kartoitetaan. Tämän jälkeen Finpro auttaa sopivien kumppaneiden etsimisessä ja valinnassa sekä yhteistyömallin suunnittelussa FINNVERA UM:n hankevalmistelutuki TE-KESKUS VerkostoReittaus Globaali Kansainvälistymisneuvonta TEKES T&K rahoitus Innovaatiokeskukset Nuoret Innovatiiviset Yritykset- rahoitusohjelmassa tuodaan yksityiset sijoittajat ja businessenkelit mukaan Tutkimushaut kansallisesti ja kansainvälisesti (esim.eu 7. Puiteohjelma) MUUT PALVELUT Finnpartnership Nopef Takaisin etusivulle

91 Referenssiasiakkuudet FINPRO Finpro auttaa asiakasyritystä tunnistamaan kohdemaan referenssiasiakkaat ja niiden merkityksen liiketoiminnalle. Sopivan referenssiasiakkaan löydyttyä Finpro auttaa käynnistämään keskustelut asiakasyrityksen ja referenssiasiakkaan välillä. FINNVERA Vientitakaukset Averan pääomasijoitus TE-KESKUS TEKES Takaisin etusivulle

92 Omistusjärjestelyt FINPRO FINNVERA Yrittäjälaina Pääomalaina Investointilaina tai -takaus TE-KESKUS ViestinVaihto Balanssi TEKES Takaisin etusivulle

93 Kasvustrategian tarkistaminen FINPRO Finpro auttaa asiakasyritystä evaluoimaan kansainvälisen toiminnan ongelmakohtia ja ratkomaan niitä asiakas-, jakelu- ja sijoittautumisstrategioitaan uudistamalla FINNVERA Liiketoimintasuunnitelma-työkirja TE-KESKUS PK-LTS Monitaito Kunto Tuotto+ TEKES T&K rahoitus Rahoitusta asiantuntijapalveluiden hankintaan Takaisin etusivulle

94 Yritysostot / myynnit FINPRO Finpro auttaa asiakasyritystä löytämään sopivia kohteita yritysostoille ja yritysmyynneille. Finpro selvittää mahdollisista kandidaateista perustiedot, omistussuhteet, markkina-aseman jne. joiden perusteella asiakasyritys voi tehdä päätöksiä ostoista / myynneistä. FINNVERA Kansainvälistymislaina tai -takaus Investointitakuu Investointilaina tai -takaus TE-KESKUS TEKES Takaisin etusivulle

95 Toiminnan kv-järjestelyt FINPRO Finpro selvittää asiakasyritykselle mahdollisista toiminnan siirroista toiseen maahan aiheutuvia kustannuksia kuten kohdemaan verotus, palkkataso, tullit jne. Saatuaan tiedot näistä kustannustehokkuuteen vaikuttavista asioista, asiakas voi pohtia onko siirto järkevää ja kannattavaa. Finpro auttaa myös löytämään uusia alihankkijoita toiminnan järjestelyiden aiheuttamien muutosten tueksi. FINNVERA TE-KESKUS TEKES Takaisin etusivulle

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri. yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.net Mitkä Leader-ryhmät? Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä ja itsenäisiä

Lisätiedot

JULKISET RAHOITUSMAHDOLLISUUDET ICT-ALAN PK-SEKTORILLE

JULKISET RAHOITUSMAHDOLLISUUDET ICT-ALAN PK-SEKTORILLE Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous BisnesAkatemia 2014 Timo Rannikko JULKISET RAHOITUSMAHDOLLISUUDET ICT-ALAN PK-SEKTORILLE OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous BisnesAkatemia

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

PK -yrityksen kasvun opas. Tiivistelmä

PK -yrityksen kasvun opas. Tiivistelmä PK -yrityksen kasvun opas Tiivistelmä Sisällysluettelo 1. Johdatus kasvuun... 3 1.1. Tavoitteena PK-yritysten kasvun ja uudistumisen edistäminen... 3 1.2. Innovaatio on jotakin uutta, käyttöön otettua

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite kansainvälistyminen helmikuu 2008 - opas kasvavalle yritykselle Erityistarkastelussa : Kasvavat ja kiehtovat Venäjän markkinat

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi Tiina Kinnunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 31.1.2012 Tekijä Tiina Kinnunen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Yrittäjyyden opinpolku 2

Yrittäjyyden opinpolku 2 Tuula Valkeajärvi Yrittäjyyden opinpolku 2 (Käsikirjoitus) TIES463 HARJOITUSTYÖ Versio 1.1 24.4.2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä SISÄLTÖ Tervetuloa jatkamaan yrittäjyyden opiskelua!...2

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA. Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA. Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä. IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä. Suomessa tämä tarkoittaa vuosittain jopa 1,5 2,5 miljardia hukkaan heitettyä euroa. PATENTTI-

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla

Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla Kimmo Aura Aluepäällikkö, Uusimaa 26.6.2012 Esityksen rakenne Tyypilliset rahoitustarpeet

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1 Yrityskehittäminen * Pirkanmaan ELY-keskus Investointituki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Maatiloille ja mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Parempiin tuotantostrategisiin päätöksiin

Parempiin tuotantostrategisiin päätöksiin Parempiin tuotantostrategisiin päätöksiin ISMO RUOHOMÄKI JUHA-PEKKA ANTTILA ANNIKA HEIKKILÄ MARKKU HENTULA MINNA KANSOLA KALERVO LEINO JUKKA PARO TIMO SALMI KIRJAN SANOMA TIIIVISTETTYNÄ Kun yritys haluaa

Lisätiedot