YmpäristöAgro II tiedottamisen sisältöä tarkemmin Lähiruoka ja Aitoja makuja osio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YmpäristöAgro II tiedottamisen sisältöä tarkemmin Lähiruoka ja Aitoja makuja osio"

Transkriptio

1 LIITE 4 YmpäristöAgro II tiedottamisen sisältöä tarkemmin Lähiruoka ja Aitoja makuja osio Liite hankesuunnitelmaan YmpäristöAgro II Maaseutuympäristö - Luomu Lähiruoka - Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat Tiedottamishanke ProAgria Oulu / Maa- ja kotitalousnaiset Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 / 9

2 Sisällysluettelo Lähiruuan ja lähijalostamisen edistäminen tiedottamalla -suoramyynnin ja jatkojalostamisen mahdollisuudet Taustaa ja tiedottamisen aiheita... 3 Tiedottamisen tavoitteita Toteuttaminen... 5 Henkilöt ja tehtävät... 5 Alueet tässä osiossa... 5 Aitoja makuja Pohjois-Pohjanmaalta -hankeosio... 5 Muut liitteet... 9 Sivu 2 / 9

3 YmpäristöAgro II tiedottamisen sisältöä tarkemmin Osio: Lähiruoka ja Aitoja Makuja Lähiruuan ja lähijalostamisen edistäminen tiedottamalla - suoramyynnin ja jatkojalostamisen mahdollisuudet 1. Taustaa ja tiedottamisen aiheita Määritelmä: Lähiruoka on lähellä tuotettua, oman alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia hyödyntävää, kuluttajien toiveisiin vastaavaa ruokaa. Lähiruokatyöryhmän määrittelemät lähiruoan piirteet: Tuotannossa ja jalostuksessa käytetään mahdollisimman paljon oman alueen raakaaineita ja tuotantopanoksia. Suosii vuodenaikojen sesonkeja. Markkinat ovat paikalliset Vastaa oman alueensa kuluttajien toiveisiin ja tarpeisiin Tuotantoketjussa käytetään kestävän kehityksen mukaisia menetelmiä Hyödyntää alueellista ruokaperinnettä tuotekehityksessä ja markkinoinnissa. Hygieeninen laatu ja turvallisuus on varmistettu vähintään omavalvontajärjestelmällä. Täyttää elintarvikkeiden lakisääteiset vaatimukset ja kaupan laatuluokituksen. Deloitten näkemys lähiruoasta: 2010 Deloitte & ToucheOy, Group of Companies Mahdollisimman lyhyt toimitusketju Tuotettu Suomessa Korkealaatuista ja tuoretta Ottaa huomioon ympäristönäkökulmat ja kestävän kehityksen DE/0/Lähiruoka_toimintaympäristö_ _FINAL.pdf Lähteet: Lähiruoan markkinointi vähittäiskauppoihin, suurkeittiöihin ja maaseutumatkailuyrityksiin, Lähiruoka, nyt trendistä markkinoille -selvitys Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ISBN (nid.) Helsinki, 2010 Sivu 3 / 9

4 Tiedottamisen tavoitteita Paikallisen kehittämisen uusien mahdollisuuksien esille tuominen, jotka lisäävät paikallisten resurssien arvoa, esimerkkinä vaihtoehtoiset jakelukanavat. Suoramyynnin ja paikallisten markkinoiden mahdollisuudet kuten nostetaan esiin lähialuemarkkinoilta puuttuvia raaka-aineita ja niiden tuotantomahdollisuuksia omalla alueella Edistää yhteistyötä ketjun eri toimijoiden kesken esimerkiksi logistiikkaratkaisuissa Lähiruoan tavoitteista tiedottaminen hallitusohjelman mukaan sekä lainsäädännön muutokset ja tulkinnat yritystasolla Katso hallitusohjelman tavoitteet kohdasta Ruokapolitiikka Tiedotetaan elintarvikelainsäädännön muutoksista ja sen vaikutuksesta toimijoihin Lainsäädännön tulkinnat tila- ja yritystasolla Merkinnöistä tiedottaminen Luomuliitto lanseeraa ensimmäisen lähiluomumerkin. Paikallisen merkin lisäksi Leppäkerttu on edelleen helposti hyllystä erottuva suomalainen luomumerkki. Leppäkerttu vaatii kokonaisvaltaisempaa eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin huomioimista kuin EU:n luomusäädökset. Tiedottamalla edistettävä aihe: Lähiruoka, pienimuotoinen jatkojalostaminen ja suoramyynti osana maatalouden kehittämistä Maatalouden tuottajahinnat ovat Suomessa liian alhaiset, esimerkiksi kananmunien ja maidon hinnasta tuottajan osuus on pienempi kuin kaupan. Monet suomalaiset maatilat kamppailevat tällä hetkellä pahojen kannattavuusongelmien kanssa. Jalostava teollisuus ostaa tuotteita viljelijöiltä. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että yritetään arvioida, miten sekä kaupan että teollisuuden määräävää asemaa voitaisiin vähentää, eli miten tuottajilla olisi paremmat asemat neuvotteluissa. Euroopan unioni uudistaa maatalouspolitiikkaansa lähivuosina. EU pyrkii vähentämään budjetistaan maatalouteen menevää osuutta 41 prosentista 33 prosenttiin. Syksyllä alkavat neuvottelut koskevat vuosia Komission mukaan on tärkeää käyttää YMP uudistuksen tarjoama tilaisuus parantaa elintarvikeketjun toimintaa, jotta alan pitkän aikavälin kehitysennusteita voitaisiin vahvistaa ja jotta maanviljelijöiden jatkuvasti supistuva osuus elintarvikeketjun tuottamasta lisäarvosta saataisiin kääntymään nousuun. Komissiolla on aikomus edistää suoramyynnin kehittämistä ja tuotantoa paikallismarkkinoita varten sekä pienviljelijöiden kilpailukykyä; Lähde: KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö miten hallita tulevat haasteet? Sivu 4 / 9

5 2. Toteuttaminen Henkilöt ja tehtävät Tämän osion vastuu Oulun Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksella (suunnitelman laatinut elintarvikeneuvoja Soila Hiltunen). Työhön voivat osallistua myös muut hallinnoijatahon työntekijät sekä ostopalvelut LUOMUOSIOON PALKATTAVA HENKILÖ HOITAA OSITTAIN MYÖS TÄTÄ OSIOTA. ASIANTUNTIJATYÖTÄ JA YLEIS- TIEDOTTAMISTA TÄHÄNKIN AIHEESEEN LIITTYENTEKEVÄT MYÖS HANKKEEN MUUT OSAPUOLET Osa 1. AITOJA MAKUJA Pohjois-Pohjanmaalta -osio erillisen ohjelman mukaan n. 3 kk/v -osio kytkeytyy valtakunnalliseen Aitoja Makuja -hankkeeseen Osa 2. Muu lähiruokatiedottaminen ja asiantuntijatyö -1-2 kk/v -Tiedotuksen tarpeen selvittäminen kohderyhmiltä (ketjulta) -Tiedotusmateriaalin laatiminen (sisältäen mm. infokyselyitä) -Tiedottaminen Kohderyhmä: koko ketju (tuottaja, jalostajat eri vaiheissa, kuljetus, kauppa, ammattikeittiö, kuluttaja) Tiedottamista eri keinoin: Tilaisuudet, informatiiviset keskustelutapahtumat, jakelumateriaali, tiedotusvälineet, sähköinen tiedottaminen Alueet tässä osiossa Aitoja makuja Pohjois-Pohjanmaalta osio: Koko-Pohjois-Pohjanmaa mukaan lukien Kalajoki, Reisjärvi ja Sievi Muu lähiruokaosio: Koko Pohjois-Pohjanmaa pois lukien Kalajoki, Reisjärvi ja Sievi -Tiedottamisessa huomioidaan yhtenä ekologisena tavoitteena myös ruokahävikin vähentäminen -Tarpeen mukaan ja ajankohtaisiin kampanjoihin liittyen erilaisten kotimaisten elintarvikkeiden positiivinen esille tuominen esimerkiksi viljat (ruis), liha, maito, kasvikset jne. Aitoja makuja Pohjois-Pohjanmaalta -hankeosio Osio liittyy: Valtakunnallisen Aitoja makuja - hankkeen valtakunnalliseen jatkohankkeeseen vuosille YmpäristöAgro II toteuttaa alueellista osiota. Elintarvikeyritysten hakupalvelussa on tällä hetkellä yli 1400 yrityksen tiedot. Valtakunnallisena tavoitteena on saada lähes kaikki pienten ja keskisuurten suomalaisten elintarvikeyritysten yhteys- ja tuotevalikoimatiedot Aitoja makuja -nettiportaaliin. Sivu 5 / 9

6 Aitojamakuja.fi - elintarvikealan yritysten valtakunnallinen hakupalvelu Aitoja makuja ylläpitää valtakunnallista elintarvikeyritysten hakupalvelua aitojamakuja.fi edistää elintarvikealan pienyrittäjyyden näkyvyyttä ja löydettävyyttä lisää tietoisuutta elintarvikkeiden pientuotannosta. Aitojamakuja.fi -sivustolla on hakupalvelun lisäksi muun muassa tietoa elintarvikeyrittäjyydestä ja luomusta sekä yritysyhteistyöesimerkkejä vinkkejä ja oppaita ruokapalvelun toteuttamiseen linkkejä ruokaohjeisiin ja suomalaisen ruokakulttuurin kanssa toimivien tahojen sivuille Meneillään oleva valtakunnallinen Aitoja makuja -hanke on kolmivuotinen ( ) hanke, joka toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus valtakunnallisena hankkeena. Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea (Turun yliopisto) toimii hankkeen vetäjänä ja sen tukena on vahva alueellinen toiminta. Alueelliset toimijat, joita on yhteensä 17, edistävät asiaa omalla alueellaan ja toimivat samalla yhteistyössä muiden aluetoimijoiden kanssa. Yhteisen valtakunnallisen sivuston etu on, että maakuntien ei ole tarvinnut tehdä omia portaaleja eli resursseja on säästynyt, kun on yksi yhteinen pohja ja yksi taho, joka vastaa sivuston toimivuudesta. Etu on myös se, että sivuston käyttäjän on mahdollista löytää kerralla laaja elintarviketarjonta, joka ei ole rajautunut vain yhteen alueeseen, kuten tapahtuu pakostakin rajatuimmissa alueellisissa sivustoissa. Käytännössä harvoin etsitään tietoa hallinnollisten rajojen mukaan. Aitoja makuja hanke Tulevaisuuden näkymät Lähi- ja luomutuotteiden kysyntä on kasvanut vuoden 2010 aikana merkittävästi niin kuluttajien kuin ammattilaisten keskuudessa ja siten vaatimukset tiedonsaannille ovat kasvaneet. Eri tahot haluavat löytää uusia yhteistyökumppaneita oman toiminnan tueksi. Kysyntä ja kiinnostus ei osoita hiipumisen merkkejä vaan pikemminkin päinvastoin. Luomutuotteiden osuus kotitalouksien elintarvikeostoista oli vuosina ,9 %, kunnes vuonna 2010 osuus nousi 1,2 %. Moni kunta on joko jo tehnyt strategisen päätöksen lisätä lähi- ja luomuruokaa tarjoiluissaan tai perustanut työryhmiä asian eteenpäin viemiseksi kuntaruokailussa. Niin ikään kaupat ovat kiinnostuneet paikallisten yritysten tuotteista, mitä tukee parhaillaan toteutettava Päivittäistavarakauppayhdistyksen mikroyritysten koulutushanke. Juuri nyt on erityisen tärkeää, että meillä on olemassa jokin paikka, missä tietoa on keskitetysti ja helposti saatavilla sekä kuluttajille että ammattilaisille. Vuosina toteutetun hankkeen suunnitteluvaiheessa haluttiin erityisesti vastata ammattikeittiöiltä tulleeseen kysyntään ja siten tähän nopeaan muutokseen eli kysynnän kasvuun eri suunnilta ei ole pystytty vastaamaan täysimittaisesti. Valtakunnallisen Aitoja makuja -hankkeen toimesta valmistellaan ja tuotetaan valtakunnallinen tiedottamismateriaali. Valtakunnallinen toimija vastaa myös portaalin teknisestä toiminnasta ja ylläpidosta sekä kehittämisestä aikaisempaa dynaamisemmaksi. Sivu 6 / 9

7 Valtakunnallinen toimija kutsuu alueelliset toimijat koolle suunnittelu- ja tiedottamispalavereihin 2-3 kertaa vuodessa. Palavereiden tavoitteena on saada sekä välittää tietoa ja ideoita oman alueen Aitoja makuja -toiminnasta ja tapahtumista ja myös sopia yhteisestä valtakunnallisesta toiminnasta. Mahdollisuuksien mukaan toimijoiden palaverit järjestetään elintarvikealan tapahtumien yhteydessä. Tapaamisten järjestelyistä vastaa valtakunnallinen hanketoimija. Alueelliselle hankkeelle tulevat matkasta aiheutuvat kustannukset. Valtakunnallisen jatkohankkeen aikana myös suunnitellaan ja luodaan malli varmistaa sekä rahoittaa Aitoja makuja- sivuston jatkuvuus myös hankkeen jälkeen vuonna Elintarvikeyrittäjälle ja käyttäjälle sivusto on maksuton tiedonvälityskanava. YmpäristöAgro II toteuttaa maakunnallista osuutta Aitoja makuja Pohjois-Pohjanmaalta Pidetty kokous Elyssä Aitoja Makuja alueellinen työ sovittu YmpäristöAgro II hankkeeseen, Päivi Töyli, Soila Hiltunen, Maija-Liisa Tausta-Ojala, Johanna Helkimo, Tanja Airaksinen Sivuston avulla halutaan lisätä elintarvikealan tunnettuutta ja sitä kautta alan arvostusta. Tämän toivotaan lisäävän pienyrittäjyyden kilpailukykyä ja kysyntää, mikä vaikuttaa myös tarjonnan laajentumiseen. Samalla halutaan auttaa kaikkia osapuolia niin asiakkaita (mm. ammattikeittiöt, kuluttajat ja matkailu) kuin yrittäjiä löytämään yhteistyökumppaneita oman toiminnan tueksi. Aitoja makuja hankkeen tavoitteet kehittää aitojamakuja.fi -sivustoa monipuoliseksi elintarvikeyrittäjyyden tietolähteeksi, joka palvelee monia erilaisia käyttäjäryhmiä. Sivusto on laajasti yritystietoja sisältävä, julkinen, objektiivinen ja ajantasainen tietolähde. lisätä elintarvikeyritysten yhteistyömahdollisuuksia niin koko ruokaketjun toimijoiden kesken kuin muiden pk-yritysten suuntaan, esim. matkailuyritykset. nostaa pk-elintarvikeyrittäjyyden tunnettuutta ja arvostusta tekemällä tunnetummaksi toimialaa niin alan ammattilaisten kuin suuren yleisön keskuudessa. kasvattaa välillisesti alan kilpailukykyä: tietoisuus alan yrityksistä ja toimialasta lisää tuotteiden kysyntää ja laajentaa tarjontaa sekä tukee yrityksen kehittymistä tehostaa elintarvikealan kehittämistoimijoiden verkostoitumista yhteisellä viestinnällä Alueellisella toiminnalla ylläpidetään ja kehitetään Pohjois-Pohjanmaan osalta hakupalvelua. edistetään alueen elintarvikealan pienyrittäjyyden näkyvyyttä ja löydettävyyttä. lisätään tietoisuutta elintarvikkeiden pientuotannosta. tiedotetaan sivustosta elintarvikeketjun toimijoille mukaan lukien matkailupalvelujen tarjoajat tuetaan YmpäristöAgro II-lähiruokaosion tavoitteita Aluetoimijat vastaavat yhteydenpidosta oman alueensa elintarvikeyrityksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteydenotot jo aitojamakuja.fi -sivustolla oleviin yrityksiin ovat säännöllisiä tietojen ajantasaisuuden ylläpitämiseksi ja että uusia yrityksiä aktivoidaan mukaan jatkuvasti. Yhteydenotot eivät yksinomaan liity aitojamakuja.fi -sivustoon vaan samalla voidaan aktivoida yritystä mukaan yhteiseen kehittämistoimintaan ja yhteistyöhön muiden yritysten kanssa. Tämä auttaa myös yrityksiä tunnistamaan oman yritystoiminnan kehittämistarpeita, joita yritykset lähtevät viemään eteenpäin esim. yrityskohtaisen tuen avulla tai muiden kehittämistoimien avulla. Sivu 7 / 9

8 osallistutaan valtakunnalliseen toimintaan ja tuetaan sitä: Olennainen osa hankkeen toiminnallista organisointia on aluetoimijoiden yhteiset tapaamiset. Ne ovat hyvä paikka kokemuksen vaihdolle ja tiedon jakamiselle eri alueiden välillä. Asioita käydään läpi ihan konkreettisella tasolla, että jossain alueella toimivaksi koettu malli voidaan jalkauttaa myös muille alueille. Sosiaalisen median käyttö on kasvanut aivan viimeisen parin vuoden aikana. Sosiaalisen median vahva rooli markkinoinnissa vaatii pienemmiltä yrityksiltä muutoksia toimintatapaan ja uuden viestinnällisen toimintatavan haltuunottoa. Tämä on yksi teema, mihin alueellisten toimijoiden täytyy perehtyä omissa tapaamisissaan, jotta asiaa voidaan viedä tiedoksi oman alueen yrityksille. Aluetoimijoiden tapaamisia järjestetään muutaman kerran vuodessa (noin 3 kertaa / vuosi) eri puolilla Suomea ja mahdollisuuksien mukaan yhdistettynä muihin alan tapahtumiin. Tapaamisissa suunnitellaan myös sivuston kehittämiseen sekä tiedotus- ja viestintätoimenpiteiden linjauksiin liittyvät asiat. Tapaamiset organisoi hankkeen projektipäällikkö ja siihen kuuluu myös Ruoka-Suomi -teemaryhmän koordinaattori (jälkimmäinen resurssoituna Ruoka-Suomi - teemaryhmän kautta). Pohjois-Pohjanmaalla tuotetusta alueellisesta tiedotusmateriaalista ja tiedottamisesta vastaa YmpäristöAgro II hankkeen lähiruokaosio. Esimerkkejä alueellisista toimenpiteistä -Infotilaisuudet ja messutapahtumien infopisteet -Luennot muissa tilaisuuksissa tai tapahtumissa -infokokoontumiset ketjun eri osapuolien kesken -kokoontumiset valtakunnallisen ja alueellisten hankkeiden kanssa -Tiedotettavan tiedon hankinta netistä, luentopäiviltä, kokoontumisista, työryhmistä, muilta hankkeilta ja organisaatioilta sekä seminaareista -Tiedotteita -Lehtijuttuja infokyselyt, joissa satunnaisena otantana kohderyhmän edustajaa. Osa voidaan yhdistää hankkeen muihin tapahtumiin osa erillisiä omia infoja. Sivu 8 / 9

9 Muut liitteet YmpäristöAgro II hankkeessa Liite 1. Poimintoja YmpäristöAgro II tiedottamisen sisältöön liittyvistä ohjelmista ja tutkimuksista Liite 2 Ympäristö ja tuet osion sisältö tarkemmin Liite 3 Luomuosion sisältö tarkemmin Liite 4 Lähiruokaosion sisältö tarkemmin Liite 5 Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat ja tilussijoitus osion sisältö tarkemmin (katso myös alla: Tuensiirtosopimus Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto) Liite 6 Hakijaorganisaation ProAgria Oulun/Maa- ja kotitalousnaisten esittely ja taloudellinen tilanne Liite 7 Rinnakkaishankkeet, tahot ja heidän kanssaan pidetyt palaverit Liite 8 Kustannusarviotaulukko Liite 9 Aikataulukaavio Liite 10 Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen ympäristölausunto hankkeesta, Y-vastuualue Liite 11 Esimerkkejä tutkimuksista, hankkeista ja työryhmistä, joiden aiheista YmpäristöAgro II välittää tietoa Liite 12 Sopimus hankeyhteistyöstä MTK Pohjois-Suomi (ei tuensiirtoa) Lisäksi toimitettu Ely-keskukseen Hakemuslomake ja indikaattorilomake Kustannusten jakoperusteet Selvitys hakijan arvonlisäverosta Tuensiirtosopimus Pohjois-Pohjanmaan Maanmittaustoimisto Pöytäkirjanote ProAgrian hallitus, päätös hankkeen hallinnoinnista Nimenkirjoitusoikeudet Ohjausryhmän jäsenten sitoumukset Sivu 9 / 9

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni Lähiruokaselvitys Ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012 2015 Sisältö Tiivistelmä Esipuhe 1. Lähiruokaselvitys 7 1.1 Kuluttajanäkökulma

Lisätiedot

LÄHIS-OPAS. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille. perusteluja ja ohjeita hankintoihin

LÄHIS-OPAS. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille. perusteluja ja ohjeita hankintoihin LÄHIS-OPAS Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille perusteluja ja ohjeita hankintoihin Oppaan toteutus ja tekijät Toimittajat Sari Väänänen EkoCentria Heli Tossavainen yksityinen Kiitos kaikille

Lisätiedot

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta!

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN PIRKANMAALTA -hanketta on toteutettu vuosina 2011 2014 osana Manner Suomen maaseudun kehittämisrahaston toimenpiteitä. Rahoittajina

Lisätiedot

Ruoka-Suomi kuudennen toimikautensa kynnyksellä

Ruoka-Suomi kuudennen toimikautensa kynnyksellä Ruoka-Suomi kuudennen toimikautensa kynnyksellä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) asetti uuden, vuosina 2006-08 toimivan Ruoka-Suomi -teemaryhmän 7.12.2005 pitämässään kokouksessaan. Teemaryhmä on

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 4. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2015 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen Yliopistot, korkeakoulut ja ammattikoulut TURUN YLIOPISTO: Turun yliopisto Biokemian ja elintarvikkemian laitos Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin ja kv. liiketoiminnan laitos Turun kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 1. 2013 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2013 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

EDELLYTYKSET JA KEINOT LÄHIRUOAN YHTEISMARKKI- NOINNILLE Case: Seuturuokaa saatavaksi

EDELLYTYKSET JA KEINOT LÄHIRUOAN YHTEISMARKKI- NOINNILLE Case: Seuturuokaa saatavaksi Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Liiketoimintatiedon hallinta ja tietojohtaminen 2011 Miia Lehtonen EDELLYTYKSET JA KEINOT LÄHIRUOAN YHTEISMARKKI- NOINNILLE Case: Seuturuokaa saatavaksi

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Suomalaisen ruoan edistämisohjelma

Suomalaisen ruoan edistämisohjelma 30.6.2008 Suomalaisen ruoan edistämisohjelma Tiivistelmä Suomalaisen ruoan edistämisohjelma on hallituksen käynnistämä ohjelma, jonka toteuttavat maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

Anna Kirveennummi, Laura Mattinen ja Johanna Kähkönen (toim.) RUISTA JA SISUA VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN VAHVUUDET, NYKYTILA JA TULEVAISUUS

Anna Kirveennummi, Laura Mattinen ja Johanna Kähkönen (toim.) RUISTA JA SISUA VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN VAHVUUDET, NYKYTILA JA TULEVAISUUS Anna Kirveennummi, Laura Mattinen ja Johanna Kähkönen (toim.) RUISTA JA SISUA VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN VAHVUUDET, NYKYTILA JA TULEVAISUUS TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 2/2012 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi tiedote

Sisällys. Ruoka-Suomi tiedote Sisällys Ruoka-Suomi tiedote Ruoka-Suomi tiedote kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Tiedote ilmestyy vuonna 2004 neljä kertaa. Tiedotteen kunkin numeron painosmäärä on 1800 kpl. Jakelulistalla on

Lisätiedot

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke LOPPURAPORTTI Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 1.1.-31.8.2012 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 3 3.1 Yleiset tavoitteet...

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

3. 2012. Herkkujen Suomesta paikallisia herkkuja

3. 2012. Herkkujen Suomesta paikallisia herkkuja 3. 2012 Herkkujen Suomesta paikallisia herkkuja Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2012 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis-

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2013 1. Tausta Kesäkuun 2011 hallitusohjelmassa Suomen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

elintarviketuottajat ja alueella toimivat suurkeittiöt ja ravintolat, vähittäiskaupat sekä matkailuyritykset

elintarviketuottajat ja alueella toimivat suurkeittiöt ja ravintolat, vähittäiskaupat sekä matkailuyritykset Nimike Vuosi Tekijät Kohderyhmä Mihin pyritty vaikuttamaan Johtopäätökset Makuja maalta 5.6.2008-31.12.2012 Kalajoen kaupunki; hallinnoija Rieska-Leaderin toiminta-alueen elintarviketuottajat ja alueella

Lisätiedot

2. 2013. Vuokratiloissa syntyy kakkuja

2. 2013. Vuokratiloissa syntyy kakkuja 2. 2013 Vuokratiloissa syntyy kakkuja Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2013 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu

Lisätiedot

Lä hiruokä. Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13

Lä hiruokä. Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13 Lä hiruokä Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13 WSP Oy 11.9.2013 Sisällys Johdanto... 3 Lähiruoka trendi vai pysyvä ilmiö?... 4 Mitä tarkoitamme, kun puhumme

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

LÄHIRUOKAA PIENYRITTÄJILTÄ JULKISEEN RUOKAHUOLTOON

LÄHIRUOKAA PIENYRITTÄJILTÄ JULKISEEN RUOKAHUOLTOON Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Yrityksen tietohallinto 2010 Susanna Ansio LÄHIRUOKAA PIENYRITTÄJILTÄ JULKISEEN RUOKAHUOLTOON Case: Loimaan seutukunta Seuturuoka saatavaksi -hanke OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 6.6.

LOPPURAPORTTI. Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 6.6. 2011 Tommi Ålander & Keimo Sillanpää Liisa Kytölä Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI TK-Eval Arviointiraportti 6.6.2011 SISÄLTÖ YHTEENVETO...

Lisätiedot

4. 2011. Tee kekristä syksyn ja sadon juhla

4. 2011. Tee kekristä syksyn ja sadon juhla 4. 2011 Tee kekristä syksyn ja sadon juhla Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2012 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis-

Lisätiedot