PEREHDYTYSOPAS Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PEREHDYTYSOPAS 2015. Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö"

Transkriptio

1 PEREHDYTYSOPAS 2015 Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö 0

2 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 Neuvonta ja ohjaus... 4 Opiskelu yliopistossa... 9 Opintoaikojen rajaus Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön työskentelyajat Opinto-opas Opintojakso ja opintopiste Opetusaikataulujen lukeminen Ilmoittautuminen opintojaksoille YHTEISVALINTA Perehdytyspäivien ohjelma KTK-tutkinnon opinnot KTM-tutkinnon opinnot Opintojen suositeltu suoritusjärjestys yhteisvalinnan 1 vsk:n opiskelijoille HOPS eli Henkilökohtainen opintosuunnitelma yhteisvalinnan opiskelijoilla Pää- ja sivuaineet TuKKK Porin yksikössä LIIKETALOUDEN TRADENOMIEN ERILLISVALINTA Perehdytyspäivien ohjelma KTM-tutkinnon opinnot Tradenomien erillisvalinnan täydentävät opinnot HOPS eli Henkilökohtainen opintosuunnitelma tradenomien erillisvalinnan opiskelijoille ASIANTUNTIJAORGANISAATIOIDEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN MAISTERIOHJELMA Perehdytyspäivien ohjelma KTM-tutkinnon opinnot Täydentävät opinnot maisteriohjelman opiskelijoille Suositus maisteriohjelman opintojen suoritusjärjestyksestä HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma maisteriohjelman opiskelijoille Opiskelu maisteriohjelmassa Anna pro gradulle siivet! YLEISIÄ OHJEITA KAIKILLE ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOILLE Porin yliopistokeskuksen ristiinopiskelu Yleinen JOO-sopimus Muualla suoritetut opinnot TuKKK:n Porin yksikön tietojärjestelmät Vinkkejä yliopisto-opiskeluun Lukuvuoden aikana järjestettäviä infotilaisuuksia LIITE 1 Opiskelun pelisäännöt LIITE 2 Turun yliopiston oppimisen eettiset periaatteet LINKKEJÄ

3 YLIOPISTOKESKUKSEN TILAKARTTA MUISTILISTA PEREHDYTYSPÄIVILLE * Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen sekä Luovan talouden ja johtamisen maisteriohjelmiin valituksi tulleet ja opintonsa syksyllä 2015 aloittavat opiskelijat voivat seurata Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman perehdytystilaisuuksia. 2

4 TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN Tietoa ja taitoa tulevaisuuden tekijöille Turun kauppakorkeakoulu (TuKKK) on osa Turun yliopistoa. TuKKK:n Porin yksikkö tarjoaa kauppatieteellistä koulutusta ja tutkimusta monitieteisessä Porin yliopistokeskuksessa. Kauppatieteiden kandidaatti-, maisteri- ja jatkotutkintojen ohella Porin yksikkö tarjoaa organisaatioille vahvaan kauppatieteiden asiantuntemukseen perustuvia koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluja. Yksikkö palvelee perustehtävänsä mukaisesti elinkeinoelämän koulutustarpeita laajasti. Yksikkö profiloituu asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen sekä teollisuuden uudistumisen ja kilpailukyvyn alueille. Keskeisiä tutkimuksen ja opetuksen teemoja ovat myös yrittäjyys, yritysverkostot ja vastuullinen liiketoiminta. Opiskelu Porin yksikössä KTK-/KTM-tutkinnon pääaineita ovat johtaminen ja organisointi, laskentatoimi ja rahoitus sekä markkinointi. Sivuaineeksi voi valita pääainevaihtoehdosta riippuen johtamisen ja organisoinnin, kansantaloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen, markkinoinnin, teollisuustalouden, tietojärjestelmätieteen, yrittäjyyden tai yritysjuridiikan. Porissa on mahdollista suorittaa myös KHT- ja HTM-tilintarkastajatutkintoihin vaadittavat opinnot. Yhteistyö Porin yliopistokeskuksessa toimivien Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelman, Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa mahdollistaa kauppatieteellisten opintojen yhdistämisen teknistieteellisiin, humanistisiin tai yhteiskuntatieteellisiin opintoihin elinkeinoelämän muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Toisen tieteenalan opintojaksot antavat poikkeukselliset mahdollisuudet laaja-alaistaa KTM-tutkintoa. Valtakunnallisesti ainutlaatuiset, monitieteiset maisteriohjelmat vastaavat työelämän ajankohtaisiin osaamistarpeisiin. Yksikön projektitoiminnan ja KTM-koulutuksen tutkimustarjonnat ja kontaktiverkostot täydentävät toinen toisiaan mahdollistaen esimerkiksi opiskelijoiden opinnäytetyöt kehittämis- ja tutkimushankkeissa. Porista valmistuneilla kauppatieteiden maistereilla on työmarkkinoilla kilpailukykyinen, poikkitieteellinen yhdistelmä yliopistotason opintoja. Jatko-opiskelu kauppatieteiden maisterista kauppatieteiden lisensiaatiksi tai tohtoriksi toteutetaan tiiviissä yhteistyössä emoyliopiston kanssa. Yliopistollinen ajattelu ja toimintatapa Yliopistollisuus ja valmistuvien opiskelijoiden tieteellinen orientoituminen merkitsevät mm. kriittistä ja analyyttistä suhtautumista tarkasteltaviin asioihin sekä kykyä tunnistaa muutoksia, hallita kokonaisuuksia ja ohjata niitä uuteen ympäristöön sopeutuvaan muotoon. Keskeisenä koulutuksen tavoitteena on sellaisen luovuuden ja sellaisten ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen, jotka alkavat ongelmien oma-aloitteisesta havaitsemisesta ja tunnistamisesta ja ulottuvat uusien, innovatiivisten ratkaisujen ja toimintamallien toteuttamiseen. Luovuus merkitsee kykyä muotoilla ja ratkaista ongelmia, joilla on tieteellistä ja käytännöllistä sovellusarvoa. Valmistuvien on kyettävä rakentamaan oma käsityksensä asioiden luonteesta ja omattava sellaista henkistä pääomaa, joka jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa auttaa onnistumaan vaativissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Esa Puolamäki Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö 3

5 Neuvonta ja ohjaus Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opintotoimisto sijaitsee yliopistokeskuksen 1. kerroksessa huoneessa 108. Opintotoimiston postilaatikko, ilmoitustaulu ja tenttitulosmappi löytyvät huoneen 108 ulkopuolelta. Postilaatikkoon voit jättää opetushenkilökunnalle tai opintotoimistoon menevää postia, esim. harjoitustöitä. Opintotoimisto avoinna ma, to ja pe klo ti ja ke klo Muina aikoina palvelemme sinua puhelimella, sähköpostilla ja ajanvarauksella sopimuksen mukaan. 4

6 OPINTOTOIMISTON YHTEYSTIEDOT Opintoasiainsihteeri Kaija Manner Puh Koulutussihteeri Terhi Koivuniemi puh Opintosuunnittelija Henna Huovinen Puh Asiakaspalvelu Tenttijärjestelyt Opintosuoritusten rekisteröinti Kypsyysnäytteet, valmistuminen ja tutkintotodistukset Muualla suoritetut opinnot Asiakaspalvelu Opiskelijarekrytointi ja -markkinointi Sähköinen HOPS Opinto-opas SataJOO Ristiinopiskelu Erilliset opinnot ja JOO-opinnot Tenttijärjestys Yhteisvalinnan opiskelijavalinnat ja opinto-ohjaus Opetussuunnitelmat KHT- ja HTM-todistukset Suunnittelija Sini Lehto Puh Koordinaattori Susanna Jänismäki Puh Liiketalouden tradenomien erillisvalinnan sekä Asiantuntijaorganisaatioiden/Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmien suunnittelu, opiskelijavalinnat ja opinto-ohjaus Luovan talouden ja johtamisen maisteriohjelman suunnittelu ja opinto-ohjaus Opetusaikataulut Vaihto-opiskelun koordinointi POINTER RY:N TARJOAMAT PALVELUT YLIOPISTOKESKUKSEN OPISKELIJOILLE Opiskelijasihteeri Linnea Kotiniemi Puh huone 122B Pointer ry:n opiskelijapalvelut Puh huone 122A Neuvontaa asunto-, opintotuki-, Kela- ja muissa opiskeluun liittyvissä asioissa Lukuvuositarrat, opiskelijakortit sekä kopiokortit ja toimistotarvikkeet Kampuspyörän lainaus 5

7 TURUN YLIOPISTON TARJOAMAT OPISKELIJAPALVELUT TUKKK:N PORIN YKSIKÖN OPISKELIJOILLE Opiskelija- ja hakijapalvelut (ilmoittautumisasiat) Puh. (02) (neuvonta) Puh. (02) Opintotukipalvelut Puh. (02) , , , , Yliopistoon ilmoittautuminen Nimen- ja osoitteenmuutokset Hakijapalvelut Turun yliopiston opintotukipalvelut Kansainväliset palvelut Puh. (02) , Ulkomailla opiskelu Kansainväliset vaihtosopimukset TERVEYSPALVELUT Terveydenhoitaja Eija Tarri Puh. (02) YTHS Porissa Opintopsykologi Saara Laitinen-Krispijn Ratkaisuja muun muassa opiskelu- ja oppimistaitojen, opinnäytetöiden kirjoittamisen, oppimismotivaation sekä opiskeluun ja oppimiseen liittyvän ajanhallinnan ongelmissa 6

8 VASTUU- JA OMAOPETTAJAT Omaopettaja antaa pääaineeseen liittyvää ohjausta, mm. tieteenalan substanssi, pää- ja sivuainevalinnoista, erikoistumisen valinnoista, kurssivalinnoista, aineen opetussuunnitelmista ja sen tavoitteista, sekä tutkielmaan ja työelämään liittyvistä kysymyksistä. Vastuuopettaja vastaa oppiaineen sisällöstä ja sen kehittämisestä sekä opetussuunnitelmasta ja opetussuunnitelman tavoitteista. Johtaminen ja organisointi Vastuuopettaja: Tomi Kallio Omaopettaja: Kirsi Liikamaa Markkinointi Vastuuopettaja: Jaana Tähtinen Omaopettaja: Tuomas Pohjola Laskentatoimi ja rahoitus Vastuuopettaja: Matias Laine Omaopettaja: Erkki Vuorenmaa Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman omaopettajat: Johtaminen ja organisointi: Päivikki Kuoppakangas Markkinointi: Arja Lemmetyinen 7

9 ATK-TUKI Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön atk-tuen hoitaa Porin yliopistokeskuksen Palvelukeskus. Palvelukeskus toimii yliopistokeskuksen 1. kerroksen aulassa pääsisäänkäynnin yhteydessä (info). Palvelukeskus , arkisin klo verkkoyhteydet, tietokoneet ja tulostus Tarvittaessa atk-tukea saa myös Turun yliopiston tietohallinnosta, joka avustaa yleisissä atktukiasioissa. Turun kauppakorkeakoulun IT-palvelupiste (Turku) Puh. (02) Avoinna ma to klo , pe klo Turun yliopiston Helpdesk (Turku) Puh. (02) arkisin klo

10 Opiskelu yliopistossa Opiskelu yliopistossa on antoisaa, mutta samalla vaativaa ja pitkäjänteisyyttä edellyttävää. Hyväkin opetus antaa vain valmiudet omalle opiskelulle, sillä yliopisto-opiskelijalla itsellään on ensisijainen vastuu oppimisestaan, oman tieteenalan perustietojen ja tutkimusmenetelmien omaksumisesta sekä uuden tiedon tuottajaksi kasvamisesta. Tieteellinen tutkimustyö mahdollistaa yliopisto-opetuksen korkean laadun ja uusimman tiedon välittymisen opiskelijoille. Akateeminen vapaus merkitsee sitä, että opiskelijalla itsellään on vastuu siitä mitä tekee ja milloin tekee. Opinnoissa voi suuntautua itseä kiinnostaviin aiheisiin ja tehdä valinnat sen mukaisesti. Vastuu luennoille osallistumisesta ja harjoitustöiden ja muiden raporttien laatimisesta sekä yleisesti opintojen etenemisestä on opiskelijalla itsellään. Opinto-ohjausta on tarjolla koko opintojen ajan kaikille sitä haluaville. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on kehittää luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja, jotka perustuvat ongelmien oma-aloitteiseen havaitsemiseen ja tunnistamiseen sekä ulottuvat uusien, innovatiivisten ratkaisujen ja toimintamallien toteuttamiseen. Opiskelijoille kehittyy valmiudet ymmärtää ja tuottaa itse tieteellistä tekstiä. Opiskelijoiden johtamisvalmiuksia ja niiden kehittymistä tuetaan, mikä mahdollistaa esimiestehtävissä toimimisen. Valmistuttuaan opiskelijalla on sellaista osaamista, joka auttaa häntä onnistumaan jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Vaihtelevat opiskelutavat Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä opiskelijoille luodaan käytännönläheiset, mutta teorialähtöiset edellytykset jäsentää ja hallita työelämän toimintaa ja rakenteita. Yritysyhteistyötä kehitetään muun muassa vierailijaluennoitsijoilla ja suuri osa opinnäytteistä tehdään elinkeinoelämästä kerättyyn empiiriseen aineistoon pohjautuen. Turun kauppakorkeakoulussa käytettäviä opiskelumuotoja ovat muun muassa luennot harjoitukset ryhmätyöt omatoiminen opiskelu verkkokurssit kirjalliset raportit harjoitustyöt tentit Opiskelijoiden vuorovaikutus-, kommunikointi- ja esiintymistaidot kehittyvät pienryhmätyöskentelyssä. Omaehtoinen työskentely ja interaktiivinen opiskelu ovat keskeisessä asemassa. Eettiset periaatteet ja opiskelun pelisäännöt Yliopisto-opiskeluun kuuluu myös tiettyjä eettisiä periaatteita ja pelisääntöjä. Eettiset periaatteet ja pelisäännöt edellyttävät yliopisto-opiskelijalta vilpitöntä, sitoutunutta ja aktiivista opiskelua. Toisaalta opiskelijalla on oikeus odottaa asiantuntevaa opetusta sekä olla kriittinen. Tarkemmin eettisiin periaatteisiin ja opiskelun pelisääntöihin voit tutustua tämän oppaan lopussa (LIITEET 1 2). Päätoiminen opiskelu Suositeltavin ja tehokkain tapa opiskella KTM-tutkintoon johtavassa koulutuksessa on päätoiminen opiskelu. Yliopistotutkinnon suorittaminen on ajankäytöllisesti verrattavissa päivätyöhön, joten opiskeluun on varattava päivittäin aikaa. Työn ohella opiskelua harkitsevien on syytä huomata, että päiväopetukseen osallistuminen edellyttää joustavuutta työajoissa. Erityisesti kieli- ja viestintäopinnot, harjoitukset ja case-työt vaativat aktiivista läsnäoloa. Itsenäinen opiskelu, kuten tenttiin lukeminen, harjoitustehtävien tekeminen, esseiden kirjoittaminen tai vaikkapa verkkokeskusteluun osallistuminen, edellyttävät myös ajallista panostamista. Aikataulujen suunnitteleminen ja niistä kiinni pitäminen ovat

11 tärkeitä taitoja yliopisto-opiskelijalle. Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä opetusta järjestetään pääsääntöisesti arkipäivisin kello kahdeksan ja kahdenkymmenen välillä. Vinkkejä ajanhallintaan: 1. Tutustu opintojaksojen aikatauluihin. 2. Merkitse opintojaksojen tärkeät päivämäärät (luennot, harjoitukset, tentit) kalenteriisi. 3. Merkitse kalenteriisi myös ajankohdat, jolloin opiskelet; teet harjoitustehtäviä, luet tenttikirjoja jne. 4. Tarkista säännöllisesti, oletko pysynyt aikataulussa. 5. Pidä kiinni aikatauluista ja järjestä opiskelulle aikaa. Lisää vinkkejä yliopisto-opiskeluun löydät Turun yliopiston intranetistä: https://intranet.utu.fi/fi/yksikko/ohjaus-ja-koulutus/opiskeluohjeita/ 10

12 Opintoaikojen rajaus Syksyllä 2005 tuli voimaan yliopistolain opintoaikoja koskeva muutos, jolla rajataan korkeakoulututkintojen suorittamisaikaa yliopistoissa. Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta ja ylemmän korkeakoulututkinnon kaksi vuotta. Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoiteaikaa pidemmässä ajassa eli yhteensä seitsemässä vuodessa. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opiskelijan tulee säilyttää todistus tällaisesta poissaolosta koko opintojen ajan. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa myöskään yhteensä enintään kahden lukukauden (yhteensä 1 vuosi) pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Tällainen poissaolo ei edellytä poissaolon syyn ilmoittamista yliopistolle lukuun ottamatta opiskelujen ensimmäistä vuotta, jolloin poissaoloon tulee olla lakisääteinen syy vuodesta 2015 alkaen. Tavoiteaika yhteisvalinnan opiskelijoille: 3+2 vuotta = 5 vuotta Rajauslain sallima suoritusaika: = 7 vuotta Asepalvelus tai äitiys-/isyys-/vanhempainvapaa ei kuluta opintoaikaa Lisäksi opiskelijan on mahdollista olla poissaolevana enintään kaksi lukukautta, jotka eivät kulu opintoaikaa. Tavoiteaika tradenomien erillisvalinnan sekä maisteriohjelman opiskelijoille: 2 vuotta Rajauslain sallima suoritusaika: = 4 vuotta Asepalvelus tai äitiys-/isyys-/vanhempainvapaa ei kuluta opintoaikaa Lisäksi opiskelijan on mahdollista olla poissaolevana enintään kaksi lukukautta, jotka eivät kuluta opintoaikaa. Mikäli opiskelija ei ole pystynyt suorittamaan tutkintoaan em. säädetyssä ajassa, hänen on anottava korkeakoululta lisäaikaa tutkintonsa loppuun suorittamiseksi ja esitettävä todistukset mahdollisista poissaoloista. Lisätietoja opintoaikojen rajauksesta ja lisäajan hakemisesta löytyy Turun yliopiston www-sivuilta: Opintoajan rajaus. 11

13 Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön työskentelyajat lukuvuosi: 1. elokuuta heinäkuuta 2016 Opetus Ensimmäisen vuosikurssin opetus alkaa Syyslukukausi I: II: vkot vkot Kevätlukukausi III: IV: vkot 1 6 vkot 9 16 Joululoma , pääsiäisloma Kuulustelut klo Syystenttikaudella vko 35 Syysvälitenttikaudella vko 43 (ja lisäksi perjantaisin ) Talvitenttikaudella vkot Kevätvälitenttikaudella vkot 7 8 (ja lisäksi perjantaisin ) Kevättenttikaudella vkot Ilmoittautuminen opintojaksoille Syyslukukausi I periodi (ilmoittautuminen 1. vsk:n opetukseen ) II periodi Kevätlukukausi III periodi IV periodi Ilmoittautuminen kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmaryhmiin Keväällä 2016 alkaviin ryhmiin Syksyllä 2016 alkaviin ryhmiin Porin yliopistokeskuksen ristiinopiskelu Hakulomake: https:// Haku lukuvuoden opintoihin (vanhat vuosikurssit) (vuosikurssi 2015) Haku kevään 2016 opintoihin

14 Opinto-opas Opinto-oppaassa on kuvattu kaikki yksikössä tarjottava koulutus. Sähköinen opinto-opas löytyy osoitteesta https://nettiopsu.utu.fi/opas/ (polku: Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö). Rakenne- ja yleistiedot julkaistaan myös pdf-muodossa yksikön intranet-sivuilla https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/unit/pori/opiskelu/ (opiskelu opinnot opinto-oppaat). Opintojakso ja opintopiste Opintojen järjestämisen ja opiskelun perusyksikkö on opintojakso (kurssi). Se on itsenäinen kokonaisuus, jonka tavoitteet voidaan määritellä. Opintojaksoon voi kuulua erilaista opetusta ja opiskelua kuten kirjallisuutta, luentoja, harjoituksia, ohjattuja ryhmätöitä, itsenäistä tutkimustyöskentelyä ja näiden opetusmuotojen yhdistelmiä. Opintojaksojen kuvaukset löydät sähköisestä opinto-oppaasta. Opintosuoritusten mittayksikkönä käytetään opintopistettä (op). Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työpanosta ja 60 opintopistettä yhden vuoden täyspäiväisiä opintoja. Opintojakson alussa opettaja ja opiskelija käyvät yhdessä läpi opintojaksosuunnitelman ja sopivat käytännön asioista, kuten harjoituksista ja muista opintojaksoon liittyvistä tehtävistä. Lisäksi opettaja ilmoittaa opintojakson arvosteluperiaatteista. Siksi onkin tärkeää osallistua aina uuden opintojakson ensimmäiselle luennolle. Opinto-oppaassa on mainittu opintojaksokohtaisesti opintojakson suoritustapa ja mahdollinen läsnäolovelvoite. Kieliopinnoissa edellytetään aktiivista osallistumista opintojakson työskentelyyn ja usein jopa 80 %:n läsnäoloa. Myös muilla luennoilla voi olla läsnäolovelvoite. Opettaja määrittelee opintojakson läsnäolovelvoitteen ensimmäisellä luentokerralla. Velvoitteesta mainitaan yleensä myös opinto-oppaassa. Vaikka läsnäolopakkoa ei aina ole, on selvää että läsnäolo luennoilla on eduksi opiskelijalle. Opiskelija vastaa myös itse luennoilla mahdollisesti jaettavan materiaalin saamisesta. Opetusaikataulujen lukeminen Opetusaikataulut eli lukujärjestykset julkaistaan kaksi kertaa vuodessa opiskelijoiden intranetissä (https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/unit/pori/opiskelu/ Opinnot opetusaikataulu). Intranetin sivulta löytyy linkki yliopistokeskuksen lukujärjestyspalveluun, jossa aikatauluja voi tarkastella. Palvelusta aikataulut pystyy myös synkronoimaan omaan puhelimeen. Syksyn opetusaikataulut (I ja II periodit) julkaistaan mennessä ja kevään opetusaikataulut (III ja IV periodit) mennessä. Muutokset opetusaikatauluissa ovat todennäköisiä eli seuraa säännöllisesti intranetin ilmoitustaulua (https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/unit/pori/opiskelu/) ja päivitettyjä opetusaikatauluja. 13

15 Ilmoittautuminen opintojaksoille Muista aina ilmoittautua opintojaksoille ajoissa! Turun kauppakorkeakoulun opintojaksoille ilmoittaudutaan NettiOpsussa (https://nettiopsu.utu.fi). Ilmoittautumisajat on esitelty tämän oppaan alussa. Mikäli opintojaksolla on sekä luentoja että harjoitusryhmiä, ilmoittautuminen tehdään vain harjoitusryhmään. Ilmoittautumiset vahvistetaan ennen opintojaksojen alkua, jonka jälkeen näet NettiOpsusta, mille opintojaksoille sinut on hyväksytty. Opintotoimisto lähettää opiskelijoille sähköpostia sen jälkeen, kun ilmoittautumiset on vahvistettu. Muiden yliopistokeskuksen yksiköiden järjestämille opintojaksoille ilmoittaudutaan ko. yliopiston antamien ohjeiden mukaan. Opintojaksot menevät päällekkäin? Turun kauppakorkeakoulussa järjestetään opetusta arkisin klo 8 20 välillä. Koska opiskelijat etenevät opinnoissaan eri tahtia ja tekevät erilaisia valintoja, saattaa opiskelijan omaan lukujärjestykseen tulla päällekkäisyyksiä. Opinto-oppaan opintojaksokuvauksissa kerrotaan lyhyesti opintojakson vaatimuksista ja suoritustavasta sekä mahdollisesta läsnäolovelvoitteesta. Opintojakson opettaja tarkentaa opintojakson suoritustavan ja mahdolliset läsnäolovaatimukset vielä opintojakson alkaessa ensimmäisellä luennolla. Huomaathan, että kieliopinnoissa on usein 80 %:n läsnäolovaatimus, eikä poissaoloa voi korvata lisätehtävillä. Opiskelijan kannattaa hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisen alkamista suunnitella, mille opintojaksoille hän haluaa osallistua. Mikäli opintojaksojen luennot menevät päällekkäin tai opiskelija ei jostain syystä pääse osallistumaan luennolle, kannattaa olla itse aktiivinen, ja sopia muistiinpanojen vaihdosta jonkun kurssikaverin kanssa. Huomaathan, ettei opettajan tehtävä ole antaa poissaoleville materiaaleja tai luentomuistiinpanoja! Opintojaksot tulee suorittaa opinto-oppaissa ilmoitettujen suoritustapojen mukaisesti. Opintojaksokohtaiset suoritustiedot on hyväksytetty Turun kauppakorkeakoulun opetuksesta vastaavalla varadekaanilla, ja ne ovat siten kaikkia opiskelijoita koskevia. Näistä poikkeavia, yksilöllisiä suoritusmahdollisuuksia ei tule pyytää opintojaksojen vastuuopettajilta. Tämä koskee sekä oman yksikkömme että yliopistokeskuksen muiden yksiköiden opetusta. Turun kauppakorkeakoulussa opinto-oppaat (opetussuunnitelmat) laaditaan ja hyväksytetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Uuden opetussuunnitelman myötä on mahdollista, että joitain opintojaksoja poistuu valikoimasta ja joitain uusia tulee tilalle. Myös opintojaksojen suoritustavat, laajuudet, opetusperiodit yms. voivat vaihdella. Näin ollen vuoden opinto-oppaan kurssikuvaukset ja -vaatimukset ovat voimassa vain kyseenomaisen ajanjakson. Vaikka opintojaksoihin voi tulla muutoksia, opiskelijat suorittavat tutkintonsa aloitusvuotensa tutkintorakenteen mukaan. 14

16 YHTEISVALINTA Perehdytyspäivien ohjelma Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat perehdytyspäivillä Osallistuminen perehdytyspäiviin on edellytys opintojen sujuvalle aloittamiselle (vastaavia infotilaisuuksia ei järjestetä myöhemmin lukuvuoden aikana). Maanantai Klo Ilmoittautuminen, infopaketit ja kahvi Porin yliopistokeskuksen pääaula Klo Tervetuloa opiskelemaan TuKKK:n Porin yksikköön (mm. opiskelu yliopistossa, opiskelijapalvelut, eettiset periaatteet, opinto-opas, opetusaikataulut), opintosuunnittelija Henna Huovinen ja suunnittelija Sini Lehto, aud. 125 Klo Tutorit: Lounas Klo Sähköiset järjestelmät ja ilmoittautumiskäytänteet (sähköposti, intranet, atk-luokat, Moodle, NettiOpsu, kurssi- ja tentti-ilmoittautuminen), koordinaattori Susanna Jänismäki ja opintoasiainsihteeri Kaija Manner, lk. 240A+B Klo Suomen Ekonomien ja PorKyn iltapäiväkahvit, Porin kylteriyhdyshenkilö Lauri Kiilholma ja Porin Kyltereiden puheenjohtaja Retu Parilo, lk. 240A+B Tiistai Klo Johdatus opintoihin (mm. tutkintorakenne, ensimmäisen vuoden opinnot, suoritusjärjestys), opintosuunnittelija Henna Huovinen, lk. 105 Klo Lounastauko Klo Yksikönjohtajan ja omaopettajien tervehdys, yksikönjohtaja Esa Puolamäki ja omaopettajat, lk. 240A+B Klo Muualla suoritetut opinnot (mm. aiemmat suoritukset, ristiinopiskelu), opintoasiainsihteeri Kaija Manner ja koulutussihteeri Terhi Koivuniemi, lk. 240A+B Klo * Ryhmä 1: Tiedekirjaston palvelut, tietoasiantuntija Teppo Hjelt, atk 113 (ennakkoilmoittautuminen / Webropol) Klo Kyselytunti opinnoista ja muualla suoritetuista opinnoista (vapaaehtoinen), opintosuunnittelija Henna Huovinen ja opintoasiainsihteeri Kaija Manner, lk. 105 Huom! Ristiinopiskelun haku päättyy! ucpori.fi/ristiinopiskelu/ Keskiviikko Klo * Ryhmä 2: Tiedekirjaston palvelut, tietoasiantuntija Teppo Hjelt, atk 113 (ennakkoilmoittautuminen / Webropol) Klo Kyselytunti opinnoista (vapaaehtoinen), opintosuunnittelija Henna Huovinen, yliopistokeskuksen pääaula Klo Tietoisku kieliopinnoista, lk. 240A+B Klo Kieliopintojen kyselytunti (vapaaehtoinen), lk. 240A+B espanjan ja ranskan opinnot Olli-Pekka Lindgren, saksan opinnot Teija Laiho, englannin opinnot Kirsti Honkasalo Klo Lounastauko Klo Ilmoittautuminen 1. vsk:n opetukseen (ilmoittautuminen alkaa klo 13.00) tutorit avustavat atk-luokassa113 Klo * Ryhmä 3: Tiedekirjaston palvelut, tietoasiantuntija Teppo Hjelt, atk 113 (ennakkoilmoittautuminen / Webropol) Klo * Ryhmä 4: Tiedekirjaston palvelut, tietoasiantuntija Teppo Hjelt, atk 113 (ennakkoilmoittautuminen / Webropol) Torstai Klo Porin yliopistokeskuksen yhteinen infotilaisuus uusille opiskelijoille, aud.126 Huom! Kurssi-ilmoittautumisaika päättyy klo Ilmoittaudu Turun kauppakorkeakoulun opintojaksoille NettiOpsussa (https://nettiopsu.utu.fi). * Tiedekirjaston palveluista järjestetään neljä saman sisältöistä infotilaisuutta, joista opiskelija valitsee yhden. Ilmoittautumiset kerätään etukäteen. 15

17 KTK-tutkinnon opinnot Yhteisvalinnan opiskelijat suorittavat 180 opintopisteen laajuisen kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon. Opinnot suoritetaan pääainepohjaisissa KTK-tutkinto-ohjelmissa, joiden yksityiskohtainen sisältö on kuvattu opinto-oppaassa. KTK-tutkinnon rakenne on seuraava: Kaikille yhteiset opinnot 67 op KTK-tutkinnon kaikille yhteiset opinnot 67 op Pääaineen opinnot väh. 60 op Pääainevaihtoehdot: laskentatoimi ja rahoitus, johtaminen ja organisointi tai markkinointi Suoritetaan pääaineen pakolliset ja valinnaiset opinnot. Ks. pääaineen tarkemmat sisältövaatimukset opinto-oppaasta. 60 op sisältää myös pääaineen kaikille yhteisiin opintoihin kuuluvat kurssit Sivuaineen opinnot väh. 25 op Sivuainevalinta tehdään pääaineen antaman suosituksen perusteella. Vaihtoehtoja 1-3 kpl. Opiskelija voi perustellusta syystä valita jonkun muun kuin ehdotetun sivuaineen, mikäli aineen vastuuopettaja (tai omaopettaja) antaa siihen luvan. Ks. sivuaineen sisältövaatimukset opinto-oppaasta väh. 25 op sisältää myös sivuaineen kaikille yhteisiin opintoihin kuuluvat kurssit Kieli- ja viestintäopinnot väh. 24 op Kaksi vierasta kieltä, joista molemmistä väh. 6 op Ruotsin kieli ja liikeviestintä väh. 6 op Suomen kieli ja talouselämän viestintä väh. 3 op Loput 3 op opiskelijan valinnan mukaan Kielten alkeisopinnot eivät sisällyt kieli- ja viestintäopintoihin. Ne voidaan kuitenkin sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Vapaasti valittavat opinnot Voivat olla esimerkiksi pääainetta, kieli- ja viestintäopintoja, sivuainetta, ylimääräinen sivuaine tai yksittäisiä opintojaksoja opiskelijan oman valinnan mukaan. Sisältävät KTK-tutkinto-ohjelmassa määritellyt mahdolliset muut ohjelman pakolliset opintojaksot, mikäli nämä eivät sisälly pääaineeseen, sivuaineeseen tai kieli- ja viestintäopintoihin. Suoritettava niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 180 op täyttyy 16

18 KTM-tutkinnon opinnot Yhteisvalinnan kautta valitut opiskelijat suorittavat kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon lisäksi 120 opintopisteen laajuisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon. Opinnot suoritetaan pääainepohjaisissa KTM-tutkinto-ohjelmissa, joiden yksityiskohtainen sisältö on kuvattu opinto-oppaassa. KTM-tutkinnon rakenne on seuraava: Kaikille yhteiset opinnot 4 op MENY B Tieteenfilosofia (4 op) HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma (0 op) Pääaineen opinnot väh. 60 op Pääaineen pakolliset ja valinnaiset opinnot KTM-tutkinto-ohjelman mukaisesti, ml. pro gradu -tutkielma 30 op sekä menetelmäopintoja (MENY C-MENY E) Ks. pääaineen tarkempi sisältö opinto-oppaasta Sivuaineen opinnot väh. 25 op Sivuainevalinta tehdään pääaineen antaman suosituksen perusteella. Vaihtoehtoja 1-3 kpl. Opiskelija voi perustellusta syystä valita jonkun muun kuin ehdotetun sivuaineen, mikäli aineen vastuuopettaja (tai omaopettaja) antaa siihen luvan. Ks. sivuaineen sisältövaatimukset opinto-oppaasta Kieli- ja viestintäopinnot väh. 10 op Yhdessä sellaisessa vieraassa kielessä väh. 6 op, jota on suoritettu KTKtutkinnossa väh. 6 op. 4 op opiskelijan valinnan mukaan Kielten alkeisopinnot eivät sisälly kieli- ja viesintäopintoihin. Ne voidaan kuitenkin sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Vapaasti valittavat opinnot Voivat olla esimerkiksi pääainetta, kieli- ja viestintäopintoja, sivuainetta, ylimääräinen sivuaine tai yksittäisiä opintojaksoja oman valinnan mukaan. Suoritettava niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy 17

19 Opintojen suositeltu suoritusjärjestys yhteisvalinnan 1 vsk:n opiskelijoille Tummennetut opintojaksot ovat pakollisia kaikille KTK-opiskelijoille. Opintojen suositeltu etenemistahti on noin 60 opintopistettä / lukuvuosi. Kaikille yhteiset opinnot Op I periodi II periodi III periodi IV periodi PYLY Johdatus yliopisto-opintoihin 5 op PLRY1, 1. osa Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op PLRY1, 2. osa Kustannuslaskennan perusteet 3 op PLRY1, 3. osa Rahoitus ja liiketoiminta 3 op PJOY1 Johtaminen ja liiketoiminta 4 op Esimiestyö ja PJOY3 vuorovaikutustaidot 4 op PMAY1A Markkinoinnin perusteet 3 op Markkinoinnin perusteet PMAY1B harjoitukset 2 op Kansainvälisen liiketoiminnan PMAY1C perusteet 3 op PTJY Tietojenkäsittelyn perusteet 8 op PKTY1 Mikrotalousteoria 3 op PKTY2 Makrotalousteoria 3 op PYJY1 Yritysjuridiikan perusteet 3 op PYJY2 Henkilöverotuksen perusteet 2 op PYRY1 Johdatus yrittäjyyteen 3 op PTKMY1 Talousmatematiikan perusteet 3 op Kieli- ja viestintäopinnot KTK-tutkinnon kaikille yhteisistä opinnoista kurssit PYRY9, PTKMY2, PTKMY3 ja MENY A suositellaan suoritettaviksi 2. opiskeluvuonna. PEN1A Business Communication 1 3 op PEN1B Business Communication 2 3 op Affärskommunikation, PRU1t täydentävä opetus 2 op PRU1a Affärskommunikation 2 op PRU1b Muntlig kommunikation 2 op Kielten alkeisopinnot PRU1t-kurssia suositellaan erityisesti niille opiskelijoille, jotka eivät ole kirjoittaneet ruotsin kieltä yo-kirjoituksissa tai joiden arvosana on alempi kuin magna cum laude approbatur. Kurssi tukee vahvasti ruotsin pakollisten opintojaksojen menestyksekästä suorittamista. PRU1t, PRU1a ja PRU1b suoritetaan 1. tai 2. opiskeluvuonna. PES0a Espanjan alkeet 1 3 op PES0b Espanjan alkeet 2 3 op PRA0a Ranskan alkeet 1 3 op PRA0b Ranskan alkeet 2 3 op PSA0a Liikesaksan alkeet 1 3 op PSA0b Liikesaksan alkeet 2 3 op Alkeisopinnot (6 op) sisällytetään tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin (ei kieli- ja viestintäopintoihin). 18

20 Muita 1. vuosikurssille suunnattuja opintojaksoja PLR2A Tilinpäätös- ja verosuunnittelu 4 op PLR2B Kirjanpidon ja tilinpäätöksen jatkokurssi 3 op PMA2 Palvelujen markkinointi (haettava ristiinopiskeluoikeus!) 5 op PTJ2/PMA25 Yrityksen tietojärjestelmät Kuluttajan ja organisaation PMA28 ostokäyttäytyminen 6 op 6 op HOPS eli Henkilökohtainen opintosuunnitelma yhteisvalinnan opiskelijoilla Sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon opinto-oikeuden saaneen opiskelijan tulee ensimmäisen opiskeluvuoden aikana laatia HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma kumpaankin tutkintoonsa. HOPS on suunnitelma siitä, mitä opintojaksoja opiskelija aikoo suorittaa ja millaisella aikataululla. Lisäksi HOPSissa opiskelija ilmoittaa pääainevalintansa. Opetuksesta vastaava varadekaani vahvistaa vuosikurssin pääainejakauman oppiaineita kuultuaan. Yhteisvalinnan opiskelijoiden HOPS sisältää PYLY-kurssilla tehtävän avoimen kirjallisen HOPSin, ohjaavan opettajan kanssa käytävän HOPS-keskustelun sekä tutkintorakenteen sisältävän sähköisen HOPSin. Avoimen väylän kautta valitut opiskelijat laativat tutkintorakenne-hops:n syksyn 2015 aikana. Jokainen yhteisvalinnan läsnä oleva opiskelija laatii sähköisen HOPSin ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä NettiOpsu-järjestelmässä. Sähköinen HOPS on konkreettinen suunnitelma/työkalu, jossa opiskelija valitsee KTK- ja KTM-tutkintojensa opintojaksot, aikatauluttaa opintonsa ja jonka avulla opiskelija voi jatkossa seurata opintojensa etenemistä. Sähköiseen HOPSiin on mahdollista myös lisätä omia kommentteja, kirjata ylös tavoitteita ja muokata HOPSia opintojen edetessä. Ennen sähköisen HOPSin tekoa järjestetään Tutkintorakenne ja HOPS -info keväällä 2016, jossa näytetään konkreettisesti, miten HOPS laaditaan NettiOpsussa. Valmis HOPS lähetetään määräpäivään mennessä HOPS-ohjaajalle tarkastettavaksi, jonka jälkeen opiskelija saa HOPSista henkilökohtaisen palautteen. HOPSit tarkistetaan, minkä avulla varmistetaan, että opiskelija ymmärtää tutkintorakenteen ja kykenee myöhemmin päivittämään opintosuunnitelmaansa itsenäisesti. HOPSin laadinta on pakollista, ja siitä saa vuosikurssista 2014 alkaen suoritusmerkinnän. Suoritusmerkintä tulee tutkintoon ainoastaan kerran; KTK/KTM-opiskelijoille kandidaatintutkintoon ja suoraan maisterivaiheeseen valituille maisterintutkintoon. KTK/KTM-opiskelijat tekevät HOPSit samaan aikaan kumpaankin tutkintoonsa, joten suoritusmerkintää ei anneta ennen kuin kummankin tutkinnon HOPS on tehty hyväksyttävästi. Mikäli opiskelija vaihtaa pääainetta tai saa Turun kauppakorkeakoulun sisällä uuden opinto-oikeuden, tulee HOPS päivittää ja tarkistuttaa uudelleen. HOPSin laadinnan tueksi on saatavilla runsaasti ohjausta. Intraan on luotu HOPS-sivut, joissa on mm. annettu ohjeita sähköisen järjestelmän käyttöön sekä lueteltu HOPS-yhteyshenkilöt kunkin aineen osalta. Opintotoimisto, HOPS-yhteyshenkilöt ja maisteriohjelmien koordinaattorit tarjoavat apua ja ohjeita HOPSin laatimiseen. Ennen HOPSin laadintaa ensimmäisen vuosikurssin keväällä pääaineet järjestävät omat pääaineinfot, joissa on mahdollista tutustua aineen tarjontaan ja urapolkuihin. Saatavilla olevaa ohjausta kannattaa hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti. Halutessasi voit varata ajan myös opintosuunnittelijalta henkilökohtaiseen HOPS-keskusteluun. Keskustelussa voidaan käydä läpi mietteitä opintojen aloituksesta, opiskelijan suunnitelmia ja varmistetaan, että opiskelija tietää, mitä kursseja hänen tulee suorittaa. Lisätietoja HOPSista löydät intranetistä. 19

21 Pää- ja sivuaineet TuKKK Porin yksikössä Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä opiskelijalla on kolme pääainevaihtoehtoa: laskentatoimi ja rahoitus markkinointi johtaminen ja organisointi Yhteisvalinnan opiskelijat tutustuvat eri pääainevaihtoehtoihin PYLY Johdatus yliopisto-opintoihin - opintojaksolla. Pääainevalinta ja henkilökohtainen opintosuunnitelma koko opintojen ajaksi (KTK- ja KTM-tutkinnot) tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä (ns. sähköinen HOPS). Sivuainevaihtoehdot ovat seuraavat: laskentatoimi ja rahoitus markkinointi johtaminen ja organisointi yrittäjyys tietojärjestelmätiede taloustiede yritysjuridiikka teollisuustalous (TTY) KTK- ja KTM-tutkinto-ohjelmiin sisältyvät sivuainevaihtoehdot on kerrottu pääaineen tutkinto-ohjelmien kuvausten alla. Sivuainevaihtoehtoja on yleensä noin 1-3 kpl. Opiskelija voi perustellusta syystä valita jonkun muun kuin ehdotetun sivuaineen, mikäli aineen vastuuopettaja (tai omaopettaja) antaa siihen luvan. Sivuaineen sisältövaatimukset löytyvät opinto-oppaasta. Sivuaineet ovat voineet antaa suosituksia kurssivalintoihin tietyn pääaineen opiskelijoille. Opiskelija voi opintojensa kuluessa hakemuksesta vaihtaa tietyin edellytyksin pääainettaan. Opiskelijan tulee kuitenkin ennen pääaineen vaihtoa keskustella pääaineen vastuuopettajan ja opintosuunnittelijan kanssa. Opiskelija laatii tässä tapauksessa myös uuden henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Pääaineen vaihtoa voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät vuosittain ja Hakemuslomakkeita on saatavissa opintotoimistosta tai intranetistä. 20

22 LIIKETALOUDEN TRADENOMIEN ERILLISVALINTA Perehdytyspäivien ohjelma Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat perehdytyspäivillä Osallistuminen perehdytyspäiviin on edellytys opintojen sujuvalle aloittamiselle (vastaavia infotilaisuuksia ei järjestetä myöhemmin lukuvuoden aikana). Maanantai Klo Klo Klo Klo Klo Ilmoittautuminen, infopaketit, kahvi ja kättely Porin yliopistokeskuksen pääaula Opiskelu TuKKK:n Porin yksikössä (mm. opiskelu yliopistossa, opiskelijapalvelut, eettiset periaatteet, opinto-opas, opetusaikataulut), opintosuunnittelija Henna Huovinen ja suunnittelija Sini Lehto, aud.125 Tutorit: Lounas Sähköiset järjestelmät ja ilmoittautumiskäytänteet (sähköposti, intranet, atk-luokat, Moodle, NettiOpsu, kurssi- ja tentti-ilmoittautuminen), koordinaattori Susanna Jänismäki ja opintoasiansihteeri Kaija Manner, lk. 240A+B Suomen Ekonomien ja PorKyn iltapäiväkahvit, Porin kylteriyhdyshenkilö Lauri Kiilholma ja Porin Kyltereiden puheenjohtaja Retu Parilo, lk. 240A+B Tiistai Klo Klo Klo Klo Klo Klo * Klo Johdatus opintoihin (täydentävät opinnot, KTM-tutkintorakenne, opintojen suunnittelu ja HOPS, suunnittelija Sini Lehto, lk.240 Pääaineiden esittelyt (tutkinto-ohjelmat; erikoistumissuunnat, sivuainevalinnat) Laskentatoimi ja rahoitus, yliopistonlehtori Erkki Vuorenmaa, lk.240b Markkinointi, professori Jaana Tähtinen, lk.241b Johtaminen ja organisointi, yliopisto-opettaja Terhi Tevameri, nh.231 Lounas Yksikönjohtajan ja omaopettajien tervehdys, yksikönjohtaja Esa Puolamäki ja omaopettajat, lk.240a+b Muualla suoritetut opinnot (mm. aiemmat suoritukset, ristiinopiskelu), opintoasiansihteeri Kaija Manner ja koulutussihteeri Terhi Koivuniemi, lk.240a+b Ryhmä 1: Tiedekirjaston palvelut, tietoasiantuntija Teppo Hjelt, atk.113 (ennakkoilmoittautuminen/webropol) Kyselytunti opinnoista ja muualla suoritetuista opinnoista (vapaaehtoinen), suunnittelija Sini Lehto ja opintoasiainsihteeri Kaija Manner, lk.105 Huom! Ristiinopiskelun haku päättyy! ucpori.fi/ristiinopiskelu/ Keskiviikko Klo * Klo Klo Ryhmä 2: Tiedekirjaston palvelut, tietoasiantuntija Teppo Hjelt, atk.113 (ennakkoilmoittautuminen/webropol) Tietoisku kieliopinnoista, lk.240a+b Kieliopintojen kyselytunti (vapaaehtoinen), lk.240a+b Espanjan ja ranskan opinnot, Olli-Pekka Lindgren; Saksan opinnot, Teija Laiho; Englannin opinnot, Kirsti Honkasalo Klo Lounastauko Klo Ilmoittautuminen 1. vsk:n opetukseen (ilmoittautuminen alkaa klo 13.00) tutorit avustavat atk-luokassa113 Klo * Ryhmä 3: Tiedekirjaston palvelut, tietoasiantuntija Teppo Hjelt, atk.113 (ennakkoilmoittautuminen/webropol) Klo * Ryhmä 4: Tiedekirjaston palvelut, tietoasiantuntija Teppo Hjelt, atk.113 (ennakkoilmoittautuminen/webropol) Torstai Klo Porin yliopistokeskuksen yhteinen infotilaisuus uusille opiskelijoille, aud.126 Huom! Kurssi-ilmoittautumisaika päättyy klo Ilmoittaudu Turun kauppakorkeakoulun opintojaksoille NettiOpsussa (https://nettiopsu.utu.fi). * Tiedekirjaston palveluista järjestetään neljä samansisältöistä infotilaisuutta, joista opiskelija valitsee yhden. Ilmoittautumiset kerätään etukäteen. 21

23 KTM-tutkinnon opinnot Liiketalouden tradenomien erillisvalinnan kautta valitut opiskelijat suorittavat 120 opintopisteen laajuisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon. Opinnot suoritetaan pääainepohjaisissa KTM-tutkinto-ohjelmissa, joiden yksityiskohtainen sisältö on kuvattu opinto-oppaassa. Kaikille yhteiset opinnot 4 op MENY B Tieteenfilosofia (4 op) HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma (0 op) Pääaineen opinnot väh. 60 op Pääainevaihtoehdot: laskentatoimi ja rahoitus, johtaminen ja organisointi tai markkinointi (pääainevalinta on tehty hakuvaiheessa) Pääaineen pakolliset opinnot ja valinnaiset opinnot KTM-tutkinto-ohjelman ja erikoistumissuunnan mukaisesti Sivuaineen opinnot väh. 25 op Sivuainevalinta tehdään pääaineen erikoistumissuunnassa antaman suosituksen perusteella. Vaihtoehtoja 1-3 kpl. Opiskelija voi perustellusta syystä valita jonkun muun kuin ehdotetun sivuaineen, mikäli aineen vastuuopettaja (tai omaopettaja) antaa siihen luvan. Kieli- ja viestintäopinnot 10 op Englannin kieli ja liikeviestintä (6 op) 2. vieras kieli: saksa, ranska tai espanja (4 op) Vapaasti valittavat opinnot Voivat olla esimerkiksi pääainetta, kieli- ja viestintäopintoja, sivuainetta tai yksittäisiä opintojaksoja opiskelijan oman valinnan mukaan. Koska liiketalouden tradenomien erillisvalinnan opiskelijat ovat suorittaneet tradenomin tutkinnon, opiskelijoiden ei tule valita vapaasti valittaviin opintoihin sellaisia opintojaksoja, joista heillä on aiempi osaaminen. Opintoja, joita ei tule valita, ovat mm. PYLY, KTK-tutkinnon kaikille yhteiset opinnot (mikäli kurssi on määritelty opiskelijan täydentäviin opintoihin, tulee se silloin suorittaa), ruotsin opintojaksot, englannin opintojaksot PEN1A PEN2A, suomen kielen ja viestinnän opintojaksot PSV1A C Osa pääaineen täydentävistä opinnoista (max. 21 op, ei kandidaatintutkielmaa) voidaan sisällyttää KTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Suoritettava niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy. Liiketalouden tradenomien erillisvalinnan opiskelijat ovat valinneet pääaineensa jo hakuvaiheessa, eikä sitä ole mahdollista opintojen aikana vaihtaa. Vuosikurssia 2015 koskeva opetussuunnitelma esitellään TuKKK:n Porin yksikön opinto-oppaassa Säilytä opinto-oppaan tiedot koko opiskelujesi ajan. 22

24 Tradenomien erillisvalinnan täydentävät opinnot Liiketalouden tradenomien erillisvalinnan kaikki uudet opiskelijat ovat suorittaneet tradenomitutkinnon. Alemman korkeakoulututkinnon perusteella opiskelijat on voitu valita suoraan suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa, kauppatieteiden maisterin tutkintoa (KTM 120 op). Ennen kauppatieteiden maisterin tutkintoon kuuluvia opintoja opiskelija suorittaa täydentäviä opintoja (max. 60 op), joiden tarkoituksena on antaa valmiudet KTM-tutkinnon suorittamista varten. Täydentävät opinnot eivät kuulu kauppatieteiden maisterin tutkintoon, vaan ne on suoritettava tutkintoon kuuluvien opintojen (120 op) lisäksi. Pääaineen täydentävistä opinnoista osa (max. 21 op, ei kandidaatintutkielmaa) voidaan sisällyttää KTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Opintojen kesto riippuu opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta (HOPS). Täydentävät opinnot on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen noin vuodessa ja kauppatieteiden maisterin tutkinto noin kahdessa vuodessa. Täydentävät opinnot (max 60 op) menetelmäopinnot 6 op 2. vieraan kielen alkeisopinnot 6 op pääaineen opinnot op KTMtutkinto (120 op) pääaineen opinnot 60 op sivuaineen opinnot 25 op kaikille yhteiset opinnot 4 op kieli- ja viestintäopinnot 10 op vapaasti valittavat opinnot 21 op 1.opiskeluvuosi 2. vuosi 3. vuosi Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelijan tulee priorisoida täydentäviä opintoja. Mikäli opiskelijan lukujärjestykseen jää näiden jälkeen tilaa, voi opintoja tehostaa valitsemalla lisäksi KTM-tutkintoon sisältyviä kursseja (esim. sivuaineopinnot, kieli- ja viestintäopinnot). Vuosikurssin 2015 erillisvalinnan opiskelija ovat saaneet oman täydentävien opintojen lomakkeensa hyväksymiskirjeen yhteydessä. Lomakkeeseen on merkitty aiempi vastaava osaaminen ja Turun kauppakorkeakoulussa tehtävät täydentävät opintojaksot. 23

25 HOPS eli Henkilökohtainen opintosuunnitelma tradenomien erillisvalinnan opiskelijoille Uuden yliopistolain mukaisesti jokaisella opiskelijalla tulee olla hyväksytty HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintojen aloitusvaiheessa laaditusta ja hyväksytystä HOPS:sta tulee opintorekisteriin suoritusmerkintä (0 op), jota ilman opiskelija ei voi valmistua. Opintosuunnitelmaan sisältyvät KTM-tutkinnon opintojen lisäksi aiempaa tutkintoa täydentävät opinnot (enintään 60 opintopistettä). HOPS laaditaan NettiOpsu-järjestelmän HOPS-toiminnolla. Sähköinen HOPS on konkreettinen suunnitelma/työkalu, jossa opiskelija aikatauluttaa KTM-tutkintonsa opintojaksot ja täydentävät opintonsa ja jonka avulla opiskelija voi jatkossa seurata opintojensa etenemistä. Sähköiseen HOPSiin on mahdollista myös lisätä omia kommentteja ja kirjata ylös omia tavoitteita. HOPS:a on mahdollista muokata opintojen edetessä. Ennen sähköisen HOPSin tekoa järjestetään HOPS -info (pe klo ), jossa näytetään konkreettisesti, miten HOPS laaditaan NettiOpsussa. Infon aikana voi omaa HOPS:ia tehdä tuetusti. HOPS tulee palauttaa tarkastettavaksi su mennessä. Koulutussihteeri hyväksyy HOPS:n ja antaa henkilökohtaisen palautteen. Omien opintojen suunnittelun tueksi perehdytysviikolla järjestetään Johdatus opintoihin -infotilaisuus sekä pääaineen esittelytilaisuus. Lisäksi omia kysymyksiä on mahdollista käydä esittämässä erillisessä Kyselytunti-tilaisuudessa. Tarvittaessa suunnittelijalta on mahdollista varata aika henkilökohtaiseen HOPS-keskusteluun perehdytysviikon jälkeen. HOPSin laadinnan tueksi on saatavilla runsaasti ohjausta. Intraan on luotu HOPS-sivut, joissa on mm. annettu ohjeita sähköisen järjestelmän käyttöön sekä lueteltu HOPS-yhteyshenkilöt kunkin aineen osalta. Opintotoimiston henkilökunta ja HOPS-yhteyshenkilöt tarjoavat apua ja ohjeita HOPSin laatimiseen. 24

26 ASIANTUNTIJAORGANISAATIOIDEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN MAISTERIOHJELMA Perehdytyspäivien ohjelma Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat perehdytyspäivillä Osallistuminen perehdytyspäiviin on edellytys opintojen sujuvalle aloittamiselle (vastaavia infotilaisuuksia ei järjestetä myöhemmin lukuvuoden aikana). Maanantai Klo Klo Klo Klo Klo Ilmoittautuminen, infopaketit ja kahvi Porin yliopistokeskuksen pääaula Tervetuloa opiskelemaan TuKKK:n Porin yksikköön (mm. opiskelu yliopistossa, opiskelijapalvelut, eettiset periaatteet, opinto-opas, opetusaikataulut), opintosuunnittelija Henna Huovinen ja suunnittelija Sini Lehto, aud.125 Tutorit: Lounas Sähköiset järjestelmät ja ilmoittautumiskäytänteet (sähköposti, intranet, atk-luokat, Moodle, NettiOpsu, kurssi- ja tentti-ilmoittautuminen), koordinaattori Susanna Jänismäki ja opintoasiansihteeri Kaija Manner, lk.240a+b Suomen Ekonomien ja PorKyn iltapäiväkahvit, Porin kylteriyhdyshenkilö Lauri Kiilholma ja Porin Kyltereiden puheenjohtaja Retu Parilo, lk. 240A+B Tiistai Klo Klo Klo Klo Klo * Markkinoinnin pääaineopiskelijat: Täydentävät opinnot, KTM-tutkintorakenne, opintojen suunnittelu ja HOPS, suunnittelija Sini Lehto ja omaopettaja Arja Lemmetyinen, lk.3001 Lounas Yksikönjohtajan ja omaopettajien tervehdys, yksikönjohtaja Esa Puolamäki ja omaopettajat, lk.240 Muualla suoritetut opinnot (mm. aiemmat suoritukset, ristiinopiskelu), opintoasiansihteeri Kaija Manner ja koulutussihteeri Terhi Koivuniemi, lk.240a+b Ryhmä 1: Tiedekirjaston palvelut, tietoasiantuntija Teppo Hjelt, atk.113 (ennakkoilmoittautuminen/webropol) Huom! Ristiinopiskelun haku päättyy! ucpori.fi/ristiinopiskelu/ Keskiviikko Klo Johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijat: Täydentävät opinnot, KTMtutkintorakenne, opintojen suunnittelu ja HOPS, suunnittelija Sini Lehto ja omaopettaja Päivikki Kuoppakangas, lk.3001 Klo * Ryhmä 2: Tiedekirjaston palvelut, tietoasiantuntija Teppo Hjelt, atk.113 (ennakkoilmoittautuminen/webropol) Klo Tietoisku kieliopinnoista, lk.240a+b Klo Kieliopintojen kyselytunti (vapaaehtoinen), lk.240a+b Espanjan ja ranskan opinnot, Olli-Pekka Lindgren; Saksan opinnot, Teija Laiho; Englannin opinnot, Kirsti Honkasalo Klo Lounastauko Klo Ilmoittautuminen 1. vsk:n opetukseen (ilmoittautuminen alkaa klo 13.00) tutorit avustavat atk-luokassa113 Klo Kyselytunti opinnoista ja muualla suoritetuista opinnoista (vapaaehtoinen), suunnittelija Sini Lehto ja opintoasiainsihteeri Kaija Manner, lk.105 Klo * Ryhmä 3: Tiedekirjaston palvelut, tietoasiantuntija Teppo Hjelt, atk.113 (ennakkoilmoittautuminen/webropol) Klo * Ryhmä 4: Tiedekirjaston palvelut, tietoasiantuntija Teppo Hjelt, atk.113 (ennakkoilmoittautuminen/webropol) Torstai Klo Porin yliopistokeskuksen yhteinen infotilaisuus uusille opiskelijoille, aud.126 Huom! Kurssi-ilmoittautumisaika päättyy klo Ilmoittaudu Turun kauppakorkeakoulun opintojaksoille NettiOpsussa (https://nettiopsu.utu.fi). * Tiedekirjaston palveluista järjestetään neljä samansisältöistä infotilaisuutta, joista opiskelija valitsee yhden. Ilmoittautumiset kerätään etukäteen. 25

27 KTM-tutkinnon opinnot Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmassa suoritetaan 120 opintopisteen laajuinen kauppatieteiden maisterin tutkinto. Pääaineen opinnot 60 op Pääainevaihtoehdot: johtaminen ja organisointi tai markkinointi (Pääainevalinta on tehty hakuvaiheessa ja se on sitova.) Syventävät opintojaksot 18 op, menetelmät 12 op ja gradu 30 op. Sivuaineen opinnot 25 op Asiantuntijaorganisaatioiden ja -palvelujen sivuainekokonaisuus Kaikille yhteiset menetelmäopinnot 4 op MENY B Tieteenfilosofia (4 op) Kieli- ja viestintäopinnot 10 op Englannin kieli ja liikeviestintä (6 op) 2. vieras kieli: saksa, ranska tai espanja (4 op) Tutkinnon muut opinnot 21 op Pakolliset opintojaksot: Johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoille: PMA28 Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen (6 op) Markkinoinnin pääaineopiskelijoille: PJO7 Strateginen johtaminen (5 op) Valinnaisia opintojaksoja opinto-oppaassa ilmoitetusta opintojaksotarjottimesta. 26

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖSKENTELYAJAT... 4 OPINTOTOIMISTO... 5 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 7 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN... 9 OPINTOAIKOJEN

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 130 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 133 MAISTERIOHJELMAT... 138

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 130 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 133 MAISTERIOHJELMAT... 138 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2010 2011 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat heinäkuun 2014 tietoihin.

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden 2004-2005 työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 6 Lyhenteitä ja

Lisätiedot

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 10 erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 2010 Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan kauppatieteitä Poriin!...2 Kauppatieteiden maisteriksi erillisvalinnassa...3 Valintojen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

OPINTO-OPUS 2014 2015

OPINTO-OPUS 2014 2015 OPINTO-OPUS 2014 2015 Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat kesäkuun 2014 tietoihin (julkaistu 21.8.2014, punaisella sen

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 7 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot VAASAN YLIOPISTO 2011-2012 O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007-2008

OPINTO-OPAS 2007-2008 OPINTO-OPAS 2007-2008 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1.

OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1. 1 OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1. Insinööristä diplomi-insinööriksi koulutus... 6 2.2. Jatko-opinnot... 7

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

2013-2014 Y L E I S O PA S

2013-2014 Y L E I S O PA S 2013-2014 YLEISOPAS Sisältö 2 Palvelut pähkinänkuoressa...4 1 Vaasan yliopisto...7 1.1 Kampusalue...7 1.1.1 Tilojen numerointi...8 1.1.2 Kopiokoneet...8 1.1.3 Opiskelijaravintolat...9 1.1.4 Pysäköinti...9

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 1 Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori OPINTO-OPAS 2015 2016 Pori 2015 2 Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2015 2016 Luentokaudet: Syyslukukausi Orientaatioviikko 25.8.2015-28.8.2015 viikko

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot