Fazer lyhyesti Fazer-konsernin arvot Asiakaslähtöisyys Laadukkuus Yhteistyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fazer lyhyesti Fazer-konsernin arvot Asiakaslähtöisyys Laadukkuus Yhteistyö"

Transkriptio

1 Fazer-konserni Vuosikertomus 2004

2

3 Sisältö Fazer lyhyesti 2 Vuosi Toimitusjohtajan katsaus 5 Tehokkuutta toimialojen yhteistyöstä 6 Yritysidentiteetti 7 Konsernirakenne 8 Konsernin johtoryhmä 9 Fazer Amica 12 Fazer Leipomot 18 Candyking 24 Fazer yhteiskunnan jäsenenä 28 Konserniyhtiöt Hallinnointiperiaatteet 32 Hallituksen toimintakertomus 34 Hallitus 36 Laskenta- ja arvostusperiaatteet 37 Konsernin tuloslaskelma 39 Konsernin tase 40 Konsernin rahavirtalaskelma 41 Ehdotus voitonjaosta 42 Tilintarkastajien lausunto 42 Viisivuotiskatsaus 43 Osoitteet 45

4 1

5 Fazer lyhyesti Fazer-konserni sai alkunsa vuonna 1891 perustetusta perheyrityksestä. Tänään Fazer-konserni tarjoaa ruokailupalveluja, leipomotuotteita sekä makeisia, ja toimintaa on yhdeksässä maassa. Asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö ovat toiminnan perusta. Konserniin kuuluu kolme toimialaa, jotka tarjoavat makuelämyksiä omilla aloillaan: Fazer Amica, Fazer Leipomot ja Candyking. Fazer Amica on johtava ruokailupalveluyritys, jonka perustehtävänä on tarjota hyvää ruokaa ja asiakaskohtaisia palveluratkaisuja. Yritys toimii Pohjoismaissa, Virossa ja Latviassa. Fazer Leipomot valmistaa tuoreita ja maukkaita leipomotuotteita Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Candyking on irtomakeisten edelläkävijä ja markkinajohtaja Pohjoismaissa sekä Isossa- Britanniassa. Fazerin tärkein osakkuusyhtiö on Pohjoismaiden suurin suklaa- ja sokerimakeisyritys Cloetta Fazer. Fazerkonsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 916 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on yli henkilöä. Fazer-konsernin arvot Asiakaslähtöisyys Asiakkaiden tarpeet ovat toimintamme perusta. Haluamme tarjota heille erinomaista palvelua ja pyrimme aina ylittämään asiakkaidemme odotukset. Laadukkuus Korkea laatutaso on tavoitteena kaikessa toiminnassamme, niin tuotteissa kuin palveluissa. Tämä innostaa meitä työ- ja toimintatapojemme jatkuvaan kehittämiseen. Yhteistyö Vahva yhteishenki on työmme perusta ja tiimityö mahdollistaa huippusuoritukset. Asiakkaiden luottamuksen ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen onnistuu hyvän yhteistyön avulla. 2

6 Vuosi 2004 Fazer-konsernin vuotta 2004 leimasivat toimialojen yhteistyön tiivistyminen, yhteisten konserninkattavien kehityshankkeiden eteenpäin vieminen sekä uusien tehokkaampien toimintatapojen etsiminen. Uuden yritysidentiteetin luominen yhtäaikaisesti ostotoimintojen ja yhtenäisten IT-järjestelmien kehittämisen kanssa vaati paitsi investointeja, myös henkilöstöltä omistautumista uudistuksille ja uuden oppimiselle. Fazer Amica kasvatti liikevaihtoaan vuonna 2004 kiristyneestä markkinatilanteesta huolimatta. Suomessa Fazer Amica solmi useita uusia asiakassopimuksia, ja toimialan kehitys oli myönteistä myös Baltiassa, Tanskassa ja Norjassa. Haasteellisin vuosi 2004 oli Fazer Amicalle Ruotsissa. Fazer Leipomoiden liikevaihto kehittyi hyvin vuonna Leipomotoimialalla EU:n laajeneminen ja kaupan sektorin kilpailun kiristyminen heikensivät leipomotuotteiden markkinatilannetta. Suomessa myynnin kehitys ei vastannut odotuksia, mutta Pietarin alueella, Ruotsissa ja Baltiassa Fazer Leipomot menestyi varsin hyvin. Candykingin toiminta ja tulos kehittyivät myönteisesti Tanskan toimintojen alasajosta huolimatta. Operatiivisen toiminnan tulos parani tehokkaan valikoimahallinnan sekä ostotoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämisen ansiosta. Vuotta 2004 leimasivat toimialojen tiivistynyt yhteistyö ja konserninlaajuisten kehityshankkeiden käynnistäminen. Näistä merkittävimmät liittyivät ostotoiminnan, IT-järjestelmien sekä brändistrategian kehittämiseen. Valtaosa Fazer-konsernin investoinneista kohdistui Fazer Leipomoiden investointiohjelmaan. Konserni kasvoi myös yritysostoin vuonna 2004 ja otti strategiansa mukaisesti lisää jalansijaa Suomen ulkopuolella. 3

7 4

8 Toimitusjohtajan katsaus Fazer-konsernin muodostavat Fazer Amica, Fazer Leipomot ja Candyking -toimialat, joiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2004 oli 916,3 miljoonaa euroa. Konserni on nykyään liikevaihdoltaan selvästi suurempi kuin aikana, jolloin siihen kuului myös Fazer Makeiset. Fazerin makeistoiminta yhdistettiin vuonna 2000 ruotsalaiseen Cloettaan. Syntyi osakkuusyhtiö Cloetta Fazer AB (publ). Fazer-konsernin liikevaihdon kehitys osoittaa, että nykyiset toimialat ovat menestyksekkäästi laajentuneet ja kehittäneet toimintaansa markkinoilla. Uusia avauksia Liikevaihdon kehitys vuonna 2004 oli tyydyttävä. Kasvua oli 4,9 prosenttia eli hiukan edellisvuotta enemmän. Vuoden aikana käynnistimme ja edistimme useita laajoja investointihankkeita sekä kehitysohjelmia tehokkuutemme, kilpailukykymme, osaamisemme ja kannattavuutemme parantamiseksi. Hankkeisiin kuuluivat muun muassa leipomotoimialan investoinnit tuotantokapasiteetin kehittämiseksi ja laajentamiseksi vuosina Ostoprojektin yhteydessä olemme rakentaneet organisaatiomallin, joka tekee mahdolliseksi tehokkaan, osaavan ja kustannussäästöjä tuovan hankintatoiminnan. Uusi yhtenäinen IT-mallimme on toiminnanohjauksen perusta: se on ehdoton vaatimus laadun ja tehokkuuden takaamiseksi. Uudistettu brändistrategiamme mahdollistaa yhä paremman Fazer-tuotemerkin hyödyntämisen sekä tuotteissamme että palveluissamme. Samalla yhteinen yritysidentiteetti vahvistaa konsernikuvaa kaikkien sidosryhmiemme keskuudessa. Olemme myös kohdentaneet voimavaroja osaamisen kehittämiseen erilaisten koulutusohjelmien avulla, kuten Fazer Wayn ja projektikoulutuksen, muutamia esimerkkejä mainitakseni. Lisäksi olemme työskennelleet yhteistyön ja työilmapiirin kehittämiseksi eri yksiköissämme. Erityistä huomiota olemme kiinnittäneet jokaisen työntekijämme saamiseen mukaan matkalle kohti tavoitteitamme. Nämä investoinnit tulevaisuuteen yhdistettynä Tanskan Candykingin toimintojen lakkauttamiseen vaikuttivat operatiiviseen liikevoittoon, joka jäi edellisvuotista pienemmäksi. Vuoteen 2004 sisältyi monia ilonaiheita. Niihin kuuluivat leipomotoimintamme menestys Venäjällä ja Ruotsissa, Fazer Amican myynnin kasvu Suomessa sekä laajeneminen Norjassa ja Tanskassa. Myös Virossa, Latviassa ja Liettuassa leipomotoiminnan kehitys oli myönteistä. Candykingin irtomakeistoiminnalle vuosi oli eräänlainen käännekohta. Toiminnan kehitys oli erityisen myönteistä Norjassa, mutta myös Suomessa suunta oli oikea. Ilahduttavia olivat lisäksi investoinnit konsernille aivan uusiin toimintamuotoihin. Voileipä- ja salaattiannoksia valmistavan Peigs Sandwich Barin yritysoston myötä Fazer Amica otti askeleen välipalatuotteiden suuntaan. Tällä nopeasti kehittyvällä markkina-alueella voimme hyödyntää konsernin sisäisiä synergiaetuja ja tarjota sekä nykyisille että uusille asiakkaille lisää vaihtoehtoja. Uuden luomisen ohessa meidän on kuitenkin vähintään yhtä tärkeää yhdessä kehittää ja hyödyntää Fazer-konsernin olemassa olevaa monivuotista ja syvällistä osaamista. Fazer-tuotemerkki kuuluu Suomen arvostetuimpiin ja on erittäin tunnettu myös naapurimaissa. Haluammekin määrätietoisesti hyödyntää dynaamisessa brändistrategiassa olevia mahdollisuuksia. Arviomme mukaan Fazer-brändin alla olevien tuotteiden ja palveluiden liikevaihdon osuutta voidaan kasvattaa merkittävästi. Kyse ei ole ainoastaan selkeämmästä brändistrategiasta, vaan niiden kaikkien mahdollisuuksien hyödyntämisestä, joita tiedämme Fazer-tuotemerkin tarjoavan meille. Tämä näkyy vuoden 2005 aikana sekä tuote- että palvelutasolla. Myös tämä vuosikertomus ilmentää konsernin uutta yritysidentiteettiä. Osaaminen luo lisäarvoa Fazer-konserni toimii erittäin kilpailualttiilla aloilla, joissa volyymit ovat suuret ja katteet pienet. Sen vuoksi lisäarvon luomisen mahdollisuudet ovat ennen kaikkea kiinni osaamisestamme ja motivaatiostamme. Meidän on tunnettava olomme kotoisaksi kilpailutilanteessa samalla, kun vastaamme asiakkaiden ja kuluttajien korkeisiin vaatimuksiin. Yhteistyö yli perinteisten toimiala- ja maarajojen lisää konsernimme iskuvoimaa. Konsernin arkea kuvaa esimerkiksi, että Fazer Amica palvelee päivittäin noin kuluttajaa lounastunnin aikana yli palvelupisteessä. Yksi keskeisistä menestystekijöistä onkin kykymme tarjota asiakkaillemme erinomaista palvelua tehokkaan taloushallinnon ja logistiikan tukemana. Konserniyhteistyö eri toiminnoissa synnyttää selkeitä myönteisiä tulosvaikutuksia. Esimerkkinä voidaan mainita Suomen Fazer Amica, jossa Fazer-leipomoiden osuus päivittäin tarjottavasta leivästä on noussut kahteen kolmasosaan ja lisääntynyt tuotekehitysyhteistyö on kantanut hedelmää. Vähintään yhtä tärkeää kuin jokaisen työntekijän oman osaamisen kehittäminen on sen varmistaminen, että oikeat henkilöt ovat oikeissa tehtävissä. Fazer-konserni avaa työntekijöilleen runsaasti mahdollisuuksia kehittymiseen ja palkitsemme lisäarvoa toiminnallemme luovia vastuullisia, muutosvalmiita työntekijöitä. Toiminnallinen tehokkuus Vuonna 2005 käytämme varoja ja resursseja toiminnallisen tehokkuutemme kehittämiseen, osaamisen kasvattamiseen ydintoiminnoissamme sekä brändistrategiamme selkeyttämiseen. Fazer-konsernin visio on olla johtava ruokailu- ja palvelualan yritys valituilla markkinoilla. Itämeren alue, jossa kuluttajia on 140 miljoonaa, muodostaa kotimarkkinamme työntekijäämme välittää Fazerin arvoja päivittäin asiakkaille ja kuluttajille. Palvelutasoomme ja laatuumme kohdistuvat odotukset ovat korkealla. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja taustalla olevien tukiprosessien samanaikainen tehostaminen ovat välttämättömiä. Myös näihin suuntaamme yhä enemmän voimavaroja vuonna Jännittävä vuosi 2005 Kokonaisuutena vuosi 2004 oli melko hyvä Fazer-konsernille. Investoimme voimakkaasti menestystekijöidemme vahvistamiseen tulevia vuosia varten. Samalla olemme rakentaneet hyvän perustan vuodelle 2005, joka on mahdollisuuksia täynnä. Fazer-konsernin kuva kotimarkkinoilla ei ole eheä ilman osakkuusyhtiötämme Cloetta Fazeria. Tämä pörssiyhtiö on meille paitsi strategisesti tärkeä, myös muutoinkin merkittävä, koska yhtiö jatkaa makeisperinteitä Fazer-brändin alla. Helmikuussa 2005 Berndt Brunow konsernijohtaja 5

9 Tehokkuutta toimialojen yhteistyöstä Fazer-konsernin toimialojen yhteistyötä tiivistettiin vuonna 2004 käynnistämällä laajamittaisia kehityshankkeita. Hankkeista merkittävimpiä ovat ostotoimintojen tehostaminen, yhteisen IT-järjestelmän luominen sekä yritysidentiteetin kehittäminen. Henkilöstön osaamista ja voimavaroja kohdennettiin siten, että hankkeet voidaan viedä läpi parhaalla mahdollisella tavalla. Uusien yhteistyömallien ja -tapojen omaksumista organisaation eri tasoilla vauhditettiin muun muassa viestinnän keinoin. Mittava, koko konsernin kattava ostotoimintojen kehittämishanke aloitettiin vuonna Kiristyvässä kilpailutilanteessa Fazer tarvitsee tehokkaan ja joustavan ostoprosessin, joka mahdollistaa nopean mukautumisen hinnanvaihteluihin ja hankintojen tehokkaan kilpailuttamisen niin raaka-aineiden ja tarvikkeiden kuin palveluidenkin hankinnoissa. Konsernin kokonaisvolyymit kartoitettiin ja jaettiin 21 ostettavaan tuoteryhmään. Ostoprojektin ensimmäisen vaiheen käyttöönotto kymmenen kategorian osalta saatiin hyvään vauhtiin ja prosessin kakkosvaihe päästiin aloittamaan juuri ennen vuoden 2004 loppua. Hankkeen tuomien kustannussäästöjen odotetaan olevan merkittävät, ja niistä saatiin esimakua jo vuonna Ostoprojektin käynnistämisen myötä hankintatoimessa otettiin myös käyttöön uudet toimintatavat ja työkalut. Fazerkonsernin strategian mukaisesti hankintojen tuotekategoriavastuu on maa- ja toimialarajat ylittävää. Vuoden 2004 aikana rakennettiin koko konsernin kattava matriisihankintaorganisaatio, jossa kunkin hankintaryhmän omistajuus on siellä, missä kyseisellä tuotekategorialla on suurin kulutus. Tuotekategorioiden vastuutiimeissä on edustaja joka maasta ja toimialalta. Samalla rakennettiin kullekin tuotekategorialle oma hankintastrategia. Hankintatoimessa aloitettiin myös laaja hankintaorganisaation kehittämisohjelma, jota lähdetään toteuttamaan kuluvana vuonna. Kartoitustyö perustui itsearviointeihin ja haastatteluihin, jotka suoritettiin ulkopuolisen arvioijan avulla. Nykytilannetta verrattiin tavoitetasoon, jonka perusteella laadittiin koulutussuunnitelma 15:lle mukana olleelle ostokategoriavetäjälle. Yhtenäistäminen avainsana myös tietotekniikassa Fazerille luotiin huhtikuun 2004 alusta yhtenäinen konsernilaajuinen IT-organisaatio, jonka tehtävänä on palvella konsernin kaikkia yksiköitä kaikissa toimintamaissa. Vuoden kehittämiskohteisiin kuului myös yhteisen verkkorakenteen käyttöönotto. Verkko kattaa nyt lähes koko Fazer-konsernin. Kustannussäästöjen löytämiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi vuoden 2004 aikana tehtiin laajaa IT-järjestelmien yhtenäistämistyötä, ja osana sitä suuri määrä IT-toiminnon palvelusopimuksia kilpailutettiin tai neuvoteltiin uudelleen. Vuonna 2005 pääpaino on yhteisten tukiprosessien luomisessa ja harmonisoinnissa yhdessä liiketoimintayksikköjen kanssa. Kokonaisuus pitää sisällään muun muassa laajan Fazerin IT-järjestelmien kehitysohjelman (ERP). Ohjelmaan kuuluvat Fazer-konsernin eri toimialojen käyttämät tukijärjestelmät sekä kehitysprojektit. Niitä ovat esimerkiksi Fazer Leipomoiden myynti, tuotanto ja jakelu sekä Fazer Amican ketjunohjaus sekä kassajärjestelmien yhtenäistäminen Ruotsissa ja Suomessa. Sähköisen viestinnän alueella kehityskohteina vuonna 2005 ovat Internet, intranet sekä dokumenttienkäsittely. IT-henkilöstön osaamista jalostetaan ja keskitetään, samalla kun konserninkattavia vastuita jaetaan toiminnoittain yli maa- ja yritysrajojen. 6

10 Yritysidentiteetti Fazer-konsernin strategian mukaisesti vuonna 2004 luotiin uusi selkeä brändistrategia ja yritysidentiteetti, joiden perustana ovat Fazerin missio, makuelämysten tarjoaminen, sekä Fazerin arvot: asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö. Fazer-konsernissa uskotaan vahvasti siihen, että makuelämys on kokonaisvaltainen asia: ollakseen hyvää ruuan pitää paitsi maistua herkulliselta myös tuntua, tuoksua, näyttää ja vieläpä kuulostaa hyvältä. Fazer on Suomen arvostetuin brändi ja lähialueillakin tunnettu. Tarkoituksena on hyödyntää Fazer-brändiä entistäkin laajemmin ja tehokkaammin ja samalla kasvattaa sen arvoa. Koko konsernin kattavan brändihierarkian toteutus ja jalkauttaminen eri toimialoilla ja eri tasoilla on yksi kuluvan vuoden suurista kehityshankkeista. Brändistrategian kehittämisen tuloksena myös Fazer-logo sai uuden visuaalisen ilmeen. Yhteinen yritysidentiteetti on otettu ensivaiheessa käyttöön konsernijohdon lisäksi leipomo- ja ravintolatoimialoilla. Suurin muutos tapahtuu Amicassa, joka on aina ollut Fazer-yhtiö ja nyt se näkyy myös nimestä. Uusi yritysnimi on Fazer Amica. Fazerin leipomotoiminnassa Fazer-nimi on jo aiemmin ollut näkyvä osa leipomotoimialan yritystoimintaa. Candykingillä on meneillään oma erillinen brändiprojekti, joten toistaiseksi sen yritysilme säilyy ennallaan. Kokonaisvaltaisen uudistuksen seurauksena myös yhä useampi Fazerkonsernin tuote ja palvelu saa tulevaisuudessa Fazer-brändin. Konsernin toimialat käynnistivät vuonna 2004 seikkaperäisen selvityksen nykyisen tuote- ja palveluvalikoiman sopeuttamisesta uuteen brändistrategiaan. Samalla jatkettiin laajalla rintamalla uusien tuotteiden, palvelujen ja konseptien kehittämistä. 7

11 Konsernirakenne Fazer-konserniin kuuluu kolme toimialaa: Fazer Amica, Fazer Leipomot sekä Candyking. Kaikkia toimialoja yhdistävät yhteiset arvot sekä Fazer-konsernin missio tarjota unohtumattomia makuelämyksiä. Fazer Amica on johtava ruokailupalveluyritys Pohjoismaissa ja Virossa sekä Latviassa. Fazer Amican perustehtävänä on tarjota hyvää ruokaa ja asiakaskohtaisia palveluratkaisuja. Henkilöstö- ja opiskelijaravintoloiden lisäksi Fazer Amica vastaa koulujen, sairaaloiden sekä palvelutalojen ruokailupalveluista. Lisäksi liiketoimintaan kuuluvat asiakasyritysten edustustarjoilut, juhlapalvelut sekä suurtapahtumien vaativat ravintolapalvelut. Fazer Amica huolehtii myös kongressi-, kokous- ja tilausravintoloiden palvelutarjonnasta. Fazer Leipomot on Itämeren alueen johtavia leipomoalan yrityksiä, joka toimii Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Lisäksi Fazer Leipomot vie korkealaatuisia tuotteitaan yli kahteenkymmeneen maahan. Vankka osaaminen, laadukkaat tuotteet, vahvat tuotemerkit sekä Fazer-brändi ovat Fazer Leipomoiden menestyksen kulmakiviä. Ne kaikki ovat tinkimättömän laadun ja osaavan henkilöstön ohella edellytyksiä menestyksekkäälle markkinaosuuden kasvattamiselle Itämeren alueen leipämarkkinoilla. Candyking on Pohjoismaissa ja Isossa- Britanniassa irtomakeisalan markkinajohtaja ja edelläkävijä, joka tarjoaa kuluttajille vapauden valita haluamansa määrän mieltymyksensä mukaisia makeisia sopivana sekoituksena. Candykingin kokonaiskonsepti pitää makeisvalikoiman ja myyntitelineiden sekä vahvan tuotemerkin lisäksi sisällään myös tehokkaan ylläpitoja myynninedistämispalvelun. Candyking löytyy sieltä, missä kuluttaja liikkuu: päivittäistavarakaupoista, elokuvateattereista, huvipuistoista tai huoltoasemilta. Oy Karl Fazer Ab Fazer Amica Suomi Ruotsi Tanska Norja Viro Latvia Fazer Leipomot Suomi Venäjä Ruotsi Viro Liettua Latvia Candyking Ruotsi Norja Suomi Iso-Britannia 8

12 Konsernin johtoryhmä Brunow Berndt, s diplomiekonomi konsernijohtaja Heinänen Pekka, s kasvatustieteen maisteri henkilöstöjohtaja Kaukonen Harri-Pekka, s tekniikan tohtori talousjohtaja Koivunen Carita, s diplomiekonomi Senior Communications Officer Numminen Markku, s MBA toimitusjohtaja, Fazer Leipomot Oker-Blom Max, s.1948 oikeustieteen lisensiaatti, kauppatieteiden tohtori lakiasiainjohtaja Olenius Mika, s.1959 kauppatieteiden maisteri toimitusjohtaja, Candyking Romantschuk Ulrika, s valtiotieteen kandidaatti viestintäjohtaja Svartbäck Marianne, s diplomiekonomi talousjohtaja Taimitarha Paul, s kauppatieteiden maisteri toimitusjohtaja, Fazer Amica 9

13 Fazer Amica 10

14 11

15 Fazer Amica Fazer Amica keskittyy strategiansa mukaisesti makuelämyksien ja asiakaskohtaisten palveluratkaisujen tuottamiseen. Yrityksen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 6,2 prosenttia. Yritysostojen osuus oli kasvusta kaksi kolmasosaa. Vaikka tavoiteliikevaihto ei aivan toteutunut, oli uusasiakaskannan kasvu vuoden aikana erittäin myönteinen. Fazer Amica on Suomen ja muiden Pohjoismaiden johtava sopimusruokailualan yritys, ja se toimii kuudessa maassa. Toimialan ravintoloita ovat muun muassa yritysten henkilöstöravintolat, opiskelijaravintolat, tavaratalojen yleisöravintolat sekä julkisten laitosten ja koulujen ruokailutoiminta. Fazer Amica tarjoaa ravintoloissaan yli ateriaa joka päivä. Henkilöstöravintolapalvelut ovat asiakkaille tärkeä ja näkyvä osa henkilöstöpolitiikkaa, sillä maukas ja ravitsemuksellisesti täysipainoinen ruokavalio on yksilön hyvinvoinnin perusta. Fazer Amicassa uskotaan vahvasti ravintolapalveluihin erikoistumiseen ja räätälöityihin palvelukonsepteihin, sillä vain korkeatasoisilla ja eri asiakasryhmien makumieltymyksiä vastaavilla palveluratkaisuilla on edellytykset menestyä kiristyvässä kilpailussa. Toimialan lupauksen mukaiset korkealaatuiset, asiakaslähtöiset ravintolapalvelut edellyttävät aikaa huolehtia asiakkaista ja kuunnella heidän tarpeitaan. Huippuvuosi uusissa asiakkuuksissa Uusasiakaskanta kasvoi vuonna 2004 erittäin myönteisesti. Etenkin Suomessa myynnin onnistumisista kertoo, että Fazer Amica voitti kaksi kolmasosaa kaikista tekemistään tarjouksista yhteensä noin 45 miljoonan euron arvosta. Puolustusvoimien kanssa solmittu sopimus sisältää Haminan ja Kotkan rannikkoalueen varuskuntaruokailusta, maastoruokailusta ja kenttämuonituksesta huolehtimisen. Esimerkkejä muista uusista asiakkuuksista ovat Eduskunnan lisärakennuksen ravintolapalvelut, Outokummun Tornion terästehdas sekä vuoden 2005 Yleisurheilun Maailmanmestaruuskisojen ravintolapalvelut. Kaikkiaan Suomessa Fazer Amicalla on yli 900 ravintolaa ja palveluksessaan henkilöä. Jotta yhtiö voisi vastata myös laajempia palvelukokonaisuuksia etsivien asiakkaiden tarpeisiin, Fazer Amica perusti Suomeen vuonna 2004 yhdessä Lassila & Tikanojan kanssa yhtiön nimeltä Blue Service Partners. Yhtiö keskittyy tuottamaan räätälöityjä palveluita julkisen sektorin asiakkaille. Palvelut sisältävät niin ruokailu- kuin kiinteistöpalvelut. Tanskassa Fazer Amicalla on johtava asema korkeatasoisten henkilöstöravintolapalvelujen tarjoajana. Tanskan 85 ravintolan joukkoa kasvattivat vuoden 2005 alusta muun muassa Kööpenhaminan eläintarhan ravintolat, jotka aukeavat kokonaisuudessaan alkukeväällä Yrityksen muita asiakkaita Tanskassa ovat muun muassa SAS, H. Lundbeck A/S, Statoil ja SAP. Ruotsissa Fazer Amica solmi sopimukset esimerkiksi Linköpingin yliopiston sekä Ruotsin poliisikorkeakoulun ravintolatoiminnan hoitamisesta. Kesäkuussa yritys osti voileipä- ja salaattiannoksia valmistavan Peigs Sandwich Bar AB:n, jonka tuotteita myydään muun muassa huoltoasemilla ja vähittäistavarakaupoissa. Lisäksi ostettiin Olland AB:lta juoma- ja ruoka-automaattiliiketoiminta Ruotsissa. Myös Baltiassa asemia vahvistettiin avaamalla Virossa kahvila ja ravintola uuteen Viru-keskukseen sekä laajentamalla ravintolapalvelutoimintaa Tarton lisäksi kouluihin Tallinnassa ja Latvian Riikassa. Baltiassa asiakkaina ovat muun muassa Eesti Pankki Tallinnassa sekä Latvian yliopisto Riikassa. Norjassa kasvu ja kannattavuus ylittivät odotukset Fazer Amica Norgeksi muutetussa Adviso Menyssä. 12

16 13

17 14

18 Fazer Amica Henkilöstö yhteensä Kilpailuttaminen kiristää markkinoita Päämarkkina-alueilla Suomessa ja Ruotsissa merkittävimmät henkilöstöravintolat ovat jo alan johtavien yritysten hoidossa. Tulevaisuudessa kasvu tällä alueella pohjautuu joko olemassa olevien toimipisteiden lisämyyntiin tai sopimusten kilpailuttamiseen. Fazer Amica on varautunut tarjouskilpailuihin tehostamalla toimintaansa sekä panostamalla niin palvelujen kuin ruuan laadun jatkuvaan kehittämiseen. Vuonna 2004 aloitettiin ravintolatoimialalla Fazer-konsernin brändistrategian mukainen ravintolakonseptien kehitystyö. Työn taustalla on eri asiakassegmenttien erilaiset tarpeet. Tavoitteena on luoda yhteiset Amica- ja Fazer-ravintolakonseptit vastaamaan näihin tarpeisiin eri maissa. Yhtenäinen toimiala yhtenäiset toimintatavat ja työvälineet Vuosi 2004 oli Fazer Amicassa kokonaisuuden rakentamisen ja yhteisen linjan luomisen aikaa. Maaorganisaatioiden välistä yhteistyötä lisättiin, ja toimialalla aloitettiin yhtenäisten toimintatapojen ja työvälineiden määrittäminen ja jalkauttaminen. Pitkäaikainen työskentely henkilöstötyytyväisyyden takaamiseksi näkyy vuoden 2004 henkilöstötyytyväisyystuloksissa. Tämä on erittäin tärkeätä, koska kilpailu alan työvoiman saatavuudesta kiristyy tulevaisuudessa. Fazer Amica kehittää henkilöstöään jatkuvasti yrityksen omien koulutusohjelmien kautta. Näitä ovat esimerkiksi Suomessa Master of Culinary Arts ja Master of Serving Arts -ohjelma sekä eturintamavalmennus ja Ruotsissa Service som Säljer -ohjelma. Myös tehokas toiminnanohjaus vapauttaa aikaa asiakastyölle. Ravintoloiden toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen käytettiinkin runsaasti voimavaroja paitsi rahallisesti myös henkilötyövuosissa mitattuna. Osa toiminnanohjauksen kehittämistä on vuonna 2004 käynnistetty kassajärjestelmien uudistusprojekti, jonka tavoitteena on siirtää kaikki Fazer Amican toimipisteet yhteen kassajärjestelmään. Brändistrategia osaksi arkea vuonna 2005 Toimintavuodesta 2005 tulee monin tavoin mielenkiintoinen ja haastava. Brändistrategian mukaisten uudistuneiden palvelukonseptien tuominen markkinoille ja uuden Fazer-identiteetin liittäminen jokapäiväiseen toimintaan vaativat vielä paljon työtä. Asiakassegmentointi jatkuu, ja Suomessa otetaan käyttöön pilottiprojektina asiakashallintajärjestelmä. Segmentoinnin ja tehokkaan asiakkuudenhallinnan tuloksena Fazer Amica pystyy tarjoamaan tarkkaan kohdennettuja palveluja ja ravintolakonsepteja vastaamaan juuri kyseisen asiakkaan tarpeisiin. Brändistrategian ja uusien ravintolakonseptien muuttuminen osaksi arkea on koko toimialan yhdistävä haasteellinen, mutta palkitseva projekti. 15

19 Fazer Leipomot 16

20 17

21 Fazer Leipomot Fazer Leipomot kasvatti liikevaihtoaan 6,2 prosenttia vuonna 2004, mutta tavoitteista jäätiin tuntuvasti. Alan yleiseen menestykseen nähden Fazer Leipomot pärjäsi kuitenkin varsin tyydyttävästi. Vuoden 2004 kohokohtia olivat muun muassa perinteikkään Hlebnyi Dom -leipomon 70-vuotisjuhlat Pietarissa sekä uudistuneen Latvian leipomon avajaiset. Vuonna 2003 aloitettu Suomen leipomoiden suuri investointiohjelma jatkui koko vuoden Ruotsissa aloitettiin Lövångerbrödin tuotantolaitoksen kapasiteetin tuntuva laajentaminen ja Venäjän toimintoja kehitettiin edelleen. Pietarissa myynti oli koko vuoden 2004 hyvässä nousussa ja asetetut tavoitteet ylitettiin. Myös Ruotsissa leipomotoimiala ylitti odotukset, ja tuotteiden vienti Saksaan vahvistui voimakkaasti. Markkinat muuttuvat Baltian maiden liittyminen EU:iin vaikutti leipomoalan markkinatilanteeseen. Tehokkuuspaineet lisääntyivät lähialueilla suurien hintatasoerojen vuoksi. Myös vähittäiskaupan ketjujen kansainvälistyminen muutti omalta osaltaan liiketoimintaympäristöä. Tiukentuneessa kilpailutilanteessa tuloksellinen toiminta edellytti Fazer Leipomoilta uusien keinojen etsimistä tehokkuuden lisäämiseksi. Suomessa tämä tarkoitti toimintojen rationalisointeja muun muassa kolmen toimipisteen sulkemisen muodossa. Lisäksi jo vuonna 2002 aloitettua tuotevalikoiman kriittistä tarkastelua jatkettiin ja keskittämisen tuloksena tuotannon tehokkuus parani. Myynnissä on kuitenkin edelleen kattava 750 tuotteen valikoima. Suomessa saatettiin vuoden 2004 aikana myös päätökseen vuonna 2003 aloitetut YT-neuvottelut ja uudelleenorganisoinnin jälkeen Suomen toiminnot vastaavat uusia toimintamalleja. Fazer Leipomoiden kehitys on Venäjällä Pietarin alueella ollut vahvaa. Kaupan ketjuuntumisen ja kansainvälistymisen lisäksi markkinatalousjärjestelmien oppien tehokkaampi hyödyntäminen paikallisissa yrityksissä kiristivät kuitenkin kilpailua Venäjällä selkeästi. Ajan hermolla tarpeita kuunnellen Leipomotuotteet kuuluvat jokaiseen päivään ja Fazer Leipomot haluaa tarjonnallaan tuottaa mielihyvää sekä edistää hyvinvointia. Tuotevalikoimaa on kehitetty jatkuvasti vastaamaan mahdollisimman hyvin kuluttajien toiveita laadusta ja tuoreudesta tinkimättä. Leipomotoimiala pysyy ajan hermolla tutkimalla kuluttajien ostokäyttäytymistä sekä makutottumuksia. Fazer Leipomoiden omien tutkimusten lisäksi kuluttajien antama suora palaute on erittäin tärkeää leipomotoimialalle sen pyrkiessä jatkuvasti kehittämään tuotteitaan yhä paremmin kuluttajien odotusten mukaisiksi. Fazer Leipomoilla on jo vuosien ajan suunnattu paljon voimavaroja ruisleivonnan kehittämiseen ja tutkimukseen. Erityisesti on keskitytty ruisleivän terveysvaikutuksiin. Vuonna 2004 kaikki Fazerin ruisosaaminen koottiin yhden ohjelman alle ja loppukesällä lanseerattiin Ruis by Fazer -ohjelma, jonka tavoitteena on edistää tietoutta rukiin terveydelle suotuisista vaikutuksista ja sitä kautta lisätä kaikkien ikäryhmien kiinnostusta käyttää ruista monipuolisesti ruokavaliossa. Yhteistyöstä synergiaetuja Menestyminen muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää yhä tehokkaampaa Fazer-konsernin eri toimialojen synergiaetujen hyödyntämistä. Fazer Leipomot on vuoden 2004 aikana tutkinut ja kehittänyt Fazer Amican kanssa toimintamalleja, joiden avulla leipomotuotteita kyetään tarjoamaan tuoreina ja maistuvina mahdollisimman monissa Fazer Amican ravintoloissa. Fazerin leipomotuotteiden osuus Amica-ravintoloissa Suomessa onkin kasvanut tuntuvasti. Fazer Leipomot etsii Fazer Amican kanssa myös aktiivisesti mahdollisuuksia kehittää uusia tuote- ja palvelukonsepteja, joilla kuluttajalle voidaan tarjota maukkaita, helppoja ja tuoreita makuelämyksiä. 18

22 19

23 20

24 Fazer Leipomot Henkilöstö yhteensä Candykingin kanssa Fazer Leipomot on tehnyt yhteistyötä kansainvälisillä markkinoilla. Leipomoiden organisaatiota Pietarin alueella hyödynnettiin niin kuljetusten kuin resurssien osalta Candykingin toimintojen käynnistämiseen Venäjällä. Candykingin Norjan toimintojen organisaatiota hyödynnettiin puolestaan Norjan leipämarkkinoiden tutkimiseen. Henkilöstö mukaan toteuttamaan strategiaa Fazer Leipomoissa käynnistettiin syksyllä 2004 strategiakiertue, jonka tarkoituksena on saada henkilöstö keskustelemaan ja oman osallistumisensa kautta sitoutumaan yhteiseen suuntaan ja tulevien vuosien strategiaan. Ensi vaiheessa toteutettiin esimiesten strategiapäivät, jossa he saivat käytännön harjoitusten ja avointen keskusteluiden myötä eväät strategiaymmärryksen viemiseksi omiin organisaatioihinsa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa jokaisella työntekijällä on selkeä kokonaiskuva strategiasta ja omasta merkityksestään sen toteutumisessa. Fazer Leipomoiden Vantaan kahvileipäosaston henkilöstö oli vuonna 2004 mukana Työministeriön HELA-pilottihankkeessa, joka paneutuu henkilöstöjohtamisen laatuun elintarviketeollisuudessa. Fazerin lisäksi hankkeeseen osallistui myös muita merkittäviä suomalaisia elintarvikealan yrityksiä. Johtaminen sekä henkilöstön hyvinvointi kulkevat käsi kädessä, ja Fazerilla suunnataankin voimavaroja johtamisen kehittämiseen, jotta organisaatio on valmis vastaamaan haasteisiin muutosten keskellä. Tarkoituksena on jatkossa hyödyntää HELA-hankkeesta saadut opit muualla organisaatiossa. Fazer-brändi vahvasti esiin Fazer-konsernin brändiuudistus tarkoittaa Fazer Leipomoilla muun muassa sitä, että yhä useampi tuote kantaa tulevaisuudessa Fazer-brändiä. Leipomoilla se on ollut vahvasti näkyvillä aiemminkin, mutta uudistus edellyttää, että koko henkilöstö ottaa uuden yritysidentiteetin omaksi asiakseen. Fazer Leipomoilla työ on jo täydessä vauhdissa ja kuluttajat näkevät ensimmäiset uuden ilmeen mukaiset tuotteet kuluvana vuonna. Mahdollisuuksien vuosi 2005 Vuosi 2005 on Fazer Leipomoille kasvamisen ja kansainvälistymisen vuosi, mikä edellyttää myös henkilöstön osaamistason kehittämistä. Kannattava kasvu Fazer Leipomoiden toiminta-alueella edellyttää edelleen myös toimintojen tehostamista. Hyviksi havaittujen toimintatapojen jalkauttaminen organisaation eri tasoille ja paneutuminen konsernin yhteisiin suuriin kehityskohteisiin, ostotoimintojen keskittämiseen sekä yritysidentiteetin ja brändihierarkian rakentamiseen, leimaavat kuluvaa vuotta. Fazer Leipomoiden visio on olla alan johtava yritys niillä markkinoilla, joilla se toimii. Pitkäjännitteinen toiminta ja luja tahto ohjaavat Fazer Leipomoita myös vuonna 2005 lähemmäs tuota päämäärää. Tavoitteena on tarjota elämyksellisiä ja maukkaita hetkiä hyvän leivän parissa yhä useammille. 21

25 Candyking 22

26 23

27 Candyking Candykingin päämarkkinoilla Pohjoismaissa kilpailu kiristyi vuoden 2004 aikana, ja makeistuotteiden kysyntä oli eräillä alueilla jopa laskeva. Candykingin liiketoiminta kehittyi kuitenkin suotuisasti. Vaikka liikevaihto rakennemuutosten vuoksi laski 3,5 prosentilla 115 miljoonaan euroon, tuloskehitys oli silti varsin positiivinen. Suurimmalla markkina-alueella Ruotsissa saavutettiin hyviä tuloksia makeistuotteiden kysynnän laskusta huolimatta. Norjassa kehitys oli erittäin myönteinen ja Candyking vahvisti merkittävästi markkinaasemaansa irtomakeisten kasvavilla markkinoilla. Suomessa markkinatilanne säilyi edellisvuoden kaltaisena. Makeistuotteiden hankalat markkinaolosuhteet Tanskassa johtivat päätökseen toiminnan lakkauttamisesta. Isossa-Britanniassa asiakaskunnan rakennemuutos jatkui. Candykingille vuosi 2004 oli operatiivisesti hyvä. Candykingin joustava ja asiakaslähtöinen toimintakonsepti, joka mahdollistaa nopean sopeutumisen kysyntään ja markkinoihin, osoitti vahvuutensa. Päivittäistavarakaupalle Candyking kykeni tarjoamaan tehokasta ja kannattavaa lisämyyntiä ja siten selvää lisäarvoa myymäläneliöille tilanteessa, jossa kate- ja kannattavuuspaineet ovat jatkuvassa kasvussa. Myös uudet asiakkaat, kuten elokuvateatterit, kiinnostuivat mahdollisuudesta lisämyyntiin pienin investointikustannuksin. Parempaa kannattavuutta Joustavan markkinoihin sopeutumisen, hyvän tavarantoimittajaverkoston ja tehokkaan jakelun ansiosta Candyking paransi selvästi kannattavuuttaan vuonna Myynnin lisäystä tuli menestyvien myymälöiden kautta, ja samanaikaisesti irtauduttiin kannattamattomista asiakassopimuksista. Candykingillä oli vuonna 2004 noin jakelupistettä ja kuutisenkymmentä tavarantoimittajaa. Vuoden aikana tuotiin markkinoille kaikissa toimintamaissa paikallisia makutottumuksia myötäillen uutuustuotetta. Kaikkiaan Candykingin valikoima käsittää noin 650 tuotetta, joissa on mukana useimpien suurten pohjoismaisten valmistajien makeisia. Myös muualla Euroopassa Candykingillä on monia merkittäviä yhteistyökumppaneita. Tuotteiden toimitusvarmuus perustuu useaan tavarantoimittajaan kaikissa tuoteryhmissä. Tavarantoimittajien kanssa kehitetään myös jatkuvasti uusia yksinoikeustuotteita. Herätteitä ja valinnan vapautta Candyking perustettiin Ruotsissa luvulla ja sen alkuperäinen nimi oli Karamellgrossisten. Fazer-konserni hankki yrityksen omistukseensa vuonna Kymmenessä vuodessa ruotsalaisesta pienyrityksestä on kasvanut laajamittainen pohjoismainen konsepti. Vaikka voimavaroja on kohdistettu laajentumiseen, jakeluun ja talousasioihin, asiakaslähtöisyys on edelleen säilynyt kantavana voimana Candykingin, sen asiakkaiden ja kuluttajien välisissä suhteissa. Myyntipaikoilla Candyking kilpailee pakattujen makeistuotteiden kanssa alalla, jolle tunnusomaista ovat heräteostot. Candykingin erityinen kilpailuetu on, että kuluttaja voi poimia itse haluamansa määrän suosikkimakeisiaan ostospussiinsa. Candykingin asiakkaille eli kaupalle irtomakeiskonsepti on merkinnyt paitsi kannattavaa lisämyyntiä, myös tarjonnut mahdollisuuden myönteiseen erottumiseen halpamyymälöistä. 24

28 25

29 26

30 Candyking Kasvua ja joustavuutta Kannattava kasvu on Candykingille ratkaiseva menestystekijä. Volyymin kasvaessa käytössä olevan jakelujärjestelmän käyttöaste paranee, mikä vaikuttaa suoraan liiketoiminnan tulokseen. Kasvutavoitteet on suunnattu sekä olemassa oleviin että uusiin jakelukanaviin ja markkinoihin. Baltian maissa ja Venäjällä Candyking toimii tiiviissä yhteistyössä Fazer-konsernin muiden toimialojen kanssa ja hyödyntää muun muassa Fazer Leipomoiden jakelukanavia näissä maissa. Uusilla markkinoilla toteutettavissa pilottihankkeissa suureen konserniin kuuluminen on merkittävä taustatuki neuvoteltaessa asiakkaiden kanssa, jotka edellyttävät tavarantoimittajiltaan uskottavuutta ja jatkuvuutta. Fazer-konsernille Candykingin joustava toimintatapa tarjoaa mahdollisuuden nopeaan pääsyyn uusille markkinoille alhaisin investointikustannuksin ja vähäisin taloudellisin riskein. Markkinoilla on edelleen runsaasti tilaa irtomakeisten myynnin kasvattamiselle. Ruotsissa, missä irtomakeismarkkinat ovat vakiintuneimmat, on irtomakeisten osuus makeisten kokonaismyynnistä noin kolmannes. Norjassa ja Suomessa osuus on tästä noin puolet ja Isossa-Britanniassa vain viisi prosenttia. Makeisten myynti on varsin kausiluontoista ja kysynnän huippu ajoittuu pääsiäiseen. Ruotsissa irtomakeisten osuus pääsiäisen makeismyynnistä on noin puolet. Candykingille kausittaisuus merkitsee suuria vaihteluita myös henkilöstöresursseissa ja asiakaspalvelussa. Yhteensä noin 700 hengen organisaatio muodostuukin sekä vakituisista että tunti- ja kausityötä tekevistä henkilöistä. Innostava työ paikallisten asiakkaiden kanssa luo vahvaa motivaatiota, työpaikkauskollisuutta ja me-hengen, josta versoo dynaaminen yrityskulttuuri. Uskoa tulevaisuuteen Vuoden 2004 aikana monet Candykingin toiminnan osat loksahtivat oikeille paikoilleen. Kannattavuus parani ja organisaation henki vahvistui. Hyvä tulos vahvisti luottamusta yhtiön tulevaisuuteen ja loi vahvan perustan vuodelle Tavoitteet on asetettu korkealle ja niihin sisältyy niin kasvu nykyisillä markkinoilla kuin uusien markkinoiden valloittaminen. Candykingillä on hyvät edellytykset saavuttaa vuodelle 2005 asetetut vaativat liikevaihto- ja tulostavoitteet. Henkilöstö yhteensä

31 Fazer yhteiskunnan jäsenenä Fazerilaisille vastuullisuus kaikessa toiminnassa on aina ollut luonnollinen osa yrityskulttuuria. Fazerin menestys edellyttää vastuullista toimintaa niin sosiaalisesta, ympäristö- kuin taloudellisestakin näkökulmasta katsottuna. Fazerin vahva ruisosaaminen koottiin vuonna 2004 Ruis by Fazer -ohjelmaksi. Fazer-konserni haluaa kantaa vastuuta ihmisten hyvinvoinnista toimimalla edelläkävijänä rukiin terveysvaikutusten tutkimuksessa ja edistämällä rukiin käyttöä jokapäiväisessä ruokavaliossa. Kolmevuotisen Ruis by Fazer -ohjelman tavoitteena on innostaa suomalaisia syömään enemmän ruisleipää ja lisätä arvokasta tietoa rukiin ravitsemuksellisista vaikutuksista niiden keskuudessa, jotka ovat kiinnostuneita hyvinvoinnistaan ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa siihen. Ympäristö Fazer-konsernissa on toiminnan alusta saakka koettu vastuu ympäristöstä, luonnosta ja laadusta kiinteäksi osaksi jokapäiväistä liiketoimintaa. Tätä perintöä on vaalittu ja jalostettu ajan hengessä. Fazer haluaa olla edelläkävijä ympäristön huomioon ottamisessa täyttämällä niin asiakkaiden, kuluttajien kuin yhteiskunnan odotukset elintarvikkeita ja palveluita tuottaessaan. Ympäristön kuormituksen minimoimiseksi Fazer pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintatapojaan. Valmistuksessa käytetään puhtaita, korkealaatuisia ja jäljitettäviä raaka-aineita. Tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan edelleen vähentää veden ja energian kulutusta. Ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta pyritään pienentämään myös ostotapoja virtaviivaistamalla sekä yhteiskuljetuksia suosimalla. Pakkauksissa siirtyminen muovista kartonkiin on yksi käynnissä olevista ympäristöprojekteista. Fazer Amican tavoitteena on Det Norske Veritasin sertifiointi Suomen noin 900 toimipisteelleen kuluvan vuoden aikana. Sertifiointi pohjautuu kansainväliseen ISO 9001 sekä ISO standardiin. Leipomotoimialalla sertifiointiasioita arvioidaan ja viedään eteenpäin leipomokohtaisesti. Koska Candykingillä ei ole varsinaista tuotantotoimintaa, se kiinnittää erityistä huomiota yhteistyökumppaneita valitessaan niiden ISO-sertifiointeihin. Kuitenkin kaikkien Fazer-konsernin yhteistyökumppaneiden edellytetään suhtautuvan samalla vakavuudella ympäristövastuuseen. Sidosryhmäyhteistyö Fazer-konserni on perinteisesti tehnyt paljon yhteistyötä tutkimustoiminnassa ja terveyden edistämisen saralla eri asiantuntijoiden kanssa. Ruis by Fazer -ohjelmassaan Fazer sponsoroi vuonna 2004 nuorisokohteita toimittamalla ruisleipää esimerkiksi Rukan Alppikoululle. Kesällä 2004 aloitettiin alle kouluikäisille suunnattu Leipää leikkipuistoihin -projekti ja käynnistettiin yhteistyö Sydänliiton Naisen sydän 7tahtoa -ohjelman kanssa. Fazer Amica solmi mittavan yhteistyösopimuksen Helsingissä elokuussa 2005 järjestettävien yleisurheilun maailmanmestaruuskisojen kisaorganisaation kanssa. Arvokeskustelut Yhtenä yrityksenä toimiminen edellyttää, että yhteiset arvot ohjaavat kaikkien fazerilaisten toimintaa. Jotta tämä toteutuisi mahdollisimman hyvin jokapäiväisessä työssä yhtiön kaikilla tasoilla, henkilöstö kutsuttiin mukaan miettimään yhdessä toimintatapoja, joita pitäisi kehittää. 28

32 Kahden viime vuoden aikana Fazerilla on järjestetty 680 arvokeskustelutilaisuutta eri maissa ja kaikilla organisaatiotasoilla. Arvokeskusteluihin on osallistunut yli 80 prosenttia henkilöstöstä. Tilaisuudet on koettu erityisen hyviksi avoimen keskustelumuotonsa ansiosta, ja niiden on nähty selkeästi vahvistavan yhteistä Fazer-identiteettiä. Prosessissa määriteltiin asioita, joihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Esiin nousivat muun muassa aktiivisen vuoropuhelun lisääminen, yhteistyön tiivistäminen sekä positiivinen asennoituminen uuden oppimiseen ja kehittämiseen. Arvojen toteutumista arkipäivässä seurataan ja mitataan muun muassa vuosittaisessa henkilöstötutkimuksessa sekä kahdenkeskisissä tavoite- ja kehityskeskusteluissa, joissa esimies ja alainen antavat toisilleen palautetta arvojen mukaisesta toiminnasta kuluneen kauden aikana. Koulutus Henkilöstön kehittämiseen suunnataan paljon voimavaroja konsernin kaikilla toimialoilla, sillä yksi Fazerin menestystekijöistä on osaava henkilöstö. Johtamisen osaamisen pitkäjänteinen kehittäminen on keskeinen alue koko konsernin yhteisissä koulutushankkeissa. Fazer Way -esimiesvalmennukseen osallistui vuonna 2004 Suomessa lähes 300 esimiestehtävissä työskentelevää henkilöä. Kansainväliseltä johtoryhmätasolta koulutukseen osallistui noin 30 henkilöä. Suomen lisäksi myös useissa muissa maissa eri toimialoilla jatkettiin esimiesvalmennuksia. Kaikissa koulutuksissa aihepiirit liittyivät kolmeen johtamisen perusalueeseen: oman johtajuuden tunnistamiseen ja itsensä johtamiseen, ihmisten suorituksen johtamiseen sekä muutosjohtamiseen. Vuonna 2004 Fazer Amicassa käytettiin lähes tuntia henkilöstön koulutukseen. Amica Akatemia tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa ympäri Suomea. Sen pitkäkestoiseen ravintola-alan ammatilliseen koulutukseen oli vuoden 2004 loppuun mennessä osallistunut noin henkilöä. Uudesta Master of Amica Serving Arts -koulutusohjelmasta valmistui edustustarjoilun huippuammattilaisia. Ruotsissa erilaisiin koulutuksiin osallistui vuonna 2004 lähes työntekijää ja erilaisia koulutusohjelmia oli tarjolla yli 20. Fazer Amica järjesti Latviassa ja Virossa englannin kielen koulutusta, tarjoilemiseen liittyviä kursseja sekä turvallisuus- ja hygieniakoulutusta. Norjassa henkilöstön koulutusohjelmiin käytettiin noin tuntia. Fazer Leipomoilla on viimeisen kolmen vuoden aikana kiinnitetty erityistä huomiota projektityöskentelytaitojen hiomiseen, sillä tehokkaalla projektityöskentelyllä voidaan parantaa liiketoiminnan tuloksia. Koulutuksen pääpaino on ennen kaikkea projektipäälliköiden osaamisen kehittämisessä ja toimintatapojen yhtenäistämisessä. Ruotsissa järjestettiin vuonna 2004 projektipäälliköiden peruskoulutusta. Suomessa 15 henkilöä suoritti vaativiin projektipäällikön tehtäviin valmentavan kansainvälisen projektipäällikkötutkinnon sekä siihen liittyvän puolen vuoden koulutusohjelman. Samalla jatkettiin kaikille maille yhteisten tehokkaiden projektityöskentelyä parantavien työkalujen jalostamista. 29

33 Leipomoteollisuudessa tapahtuvat muutokset ja leivontaprosessien automatisointi edellyttävät jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Suomessa Fazer Leipomot on usean vuoden ajan ollut tiiviisti mukana Opetushallituksen uuden leipomoteollisuuden ammattitutkinnon suunnittelussa ja kouluttanut samanaikaisesti pilottiryhmiä vastaamaan uuden tutkinnon vaatimuksia. Uusi tutkinto tuli voimaan vuonna 2004, jolloin myös ensimmäiset sen suorittaneet leipurit valmistuivat. Tavoitteena on hyödyntää samaa koulutusohjelmaa ja sen myötä saatuja oppeja osaamisen kehittämisessä kaikissa leipomotoimialan yksiköissä. Fazer Leipomot ylläpitää ja kehittää henkilöstön ammatillista osaamista monipuolisesti toiminnan eri osa-alueilla. Kaikissa maissa järjestettiinkin vuoden 2004 aikana atk- ja kielikoulutusta sekä muuta ammatillista valmennusta tarpeiden mukaan. Candyking koulutti henkilöstöään 300 työpäivän edestä vuonna Koulutusteemoina olivat erityisesti Fazer Way -esimiesvalmennus, henkilöstön johtaminen sekä myyntityö. Työhyvinvointi Fazer-konsernissa on tehty säännöllisesti henkilöstötutkimuksia, joiden avulla seurataan työhyvinvointia, viihtyvyyttä sekä sisäistä yrityskuvaa. Viimeisin tutkimus tehtiin loppuvuodesta Tutkimus kattoi konsernin koko henkilöstön. Vastausprosentti oli 69, mitä on pidettävä varsin hyvänä. Tutkimustulosten mukaan Fazerin perinteisesti myönteiseksi koettu sisäinen yrityskuva on edelleen parantunut. Sisäisen yrityskuvan vahvuusalueiksi fazerilaisten mielissä nousivat johtaminen sekä esimiesalaissuhteet. Niissä katsottiin tapahtuneen paljon edistystä. Myös tiedonkulku, koulutus ja työn organisointi saivat kiitosta. Parantamisen tarvetta nähtiin muun muassa työn sisällön monipuolistamisessa sekä työperäisen stressin hallinnassa. Näiden osa-alueiden kehittämistä jatketaan vuonna Fazerin tavoitteena on olla päteviä ihmisiä houkutteleva työpaikka, joka tarjoaa hyvät oppimis- ja kehittymismahdollisuudet sekä luovan ja innostavan työympäristön. 30

34 Konserniyhtiöt 2004 Operatiiviset yhtiöt Emoyhtiö: Oy Karl Fazer Ab Kotimaiset Amica Ravintolat Oy Candyking Finland Oy Candyking International Oy Fazer Leipomot Oy Wip Restaurants Oy Ab Ltd. Ulkomaiset Iso-Britannia Candyking UK Ltd. Latvia SIA Amica Latvia SIA Fazer maizníca DRUVA Liettua UAB Fazer Gardesis Norja Amica AS Candyking Norge AS Fazer Amica Norge AS Ruotsi Amica AB Eddo Restauranger AB Fazer Bageri AB Hans Jonsson Service AB Karamellkungen AB Lovik Konferens AB Lövångerbröd AB Matservice i Kalix AB Peigs Sandwich Bar AB Tanska Candyking Danmark A/S wip Personalerestauranter A/S Venäjä OAO Hlebnyi Dom OAO Hlebozavod Murinski OAO Hlebozavod Vasileostrovski Viro Fazer Eesti AS Osakkuusyhtiöt Kotimaiset Blue Service Partners Oy Sonaatti Oy Unica Oy Ulkomaiset Ruotsi Cloetta Fazer AB (publ) 31

35 Hallinnointiperiaatteet Oy Karl Fazer Ab:n hallitus vahvisti kokouksessaan yhtiön hallinnointiperiaatteet. Ohjeistus toimii lainsäädännön sekä soveltuvilta osin myös Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Elinkeinoelämän keskusliiton suositusten ohella lähtökohtana Fazer-konsernin hallinnoinnissa ja valvonnassa. Ohjeistuksessa käsitellään konsernin hallitusta, konsernijohtajaa ja muuta konsernijohtoa, toimialojen hallituksia sekä toimitusjohtajia tai toimialajohtajia. Perheneuvostosta on erillinen ohjeistus. Yhtiökokous Oy Karl Fazer Ab:n yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin. Yhtiökokous päättää sille lain sekä yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, osingonjaosta sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta. Konsernin hallitus Osakeyhtiölaissa määrätään, että hallituksen tulee huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan sekä kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vastuussa myös siitä, että osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien näkökulmat otetaan huomioon. Lisäksi kukin hallituksen jäsen on erikseen vastuussa hallituksen päätöksistä ja toimista yhtiökokoukselle. Hallituksen tehtävänä on: vastata toimistaan osakkeenomistajille sekä informoida ja konsultoida osakkeenomistajia tärkeissä kysymyksissä vastata johtajuusvoimavarojen saatavuudesta vahvistaa konsernin strategia ja liiketoimintaportfolio, vuosittaiset liiketoimintasuunnitelmat sekä pitkän aikavälin suunnitelma vahvistaa konsernin organisaatiorakenne vahvistaa konsernin tavoitteet ja keskeiset avainluvut vahvistaa tilinpäätös yhtiökokouksen hyväksyttäväksi vahvistaa liiketoiminnassa noudatettavat periaatteet ja kannanotot laatu-, ympäristö- ja koulutusasioissa sekä muissa keskeisissä kysymyksissä päättää yritysostoista, strategisista investoinneista ja divestoinneista sekä vahvistaa raamit konsernin ja tytäryhtiöiden vuosittaisille investoinneille valvoa konsernin ja tytäryhtiöiden tuloskehitystä ja rahoitusasemaa asetettuihin tavoitteisiin nähden sekä verrata menestystä kunkin alan muihin yhtiöihin nimittää konsernin toimitusjohtaja sekä arvioida hänen toimintaansa päättää konsernijohdon bonuspalkitsemisesta sekä muista kannustimista valvoa yhteistyössä konsernin toimitusjohtajan kanssa toimialojen operatiivista johtoa ja hallituksia. Hallitus vastaa kaikista niistä tehtävistä, jotka lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat hallitukselle. Hallituksen työnjako Hallitus toimii pääsääntöisesti kokonaisuutena, jonka työhön kukin jäsen osallistuu. Hallitus voi kuitenkin tarvittaessa asettaa keskuudestaan valiokuntia, joissa tietyt hallituksen jäsenet keskittyvät kyseiselle valiokunnalle annettuihin tehtäviin. Esimerkkinä valiokunnista voidaan mainita tarkastusvaliokunta, joka perehtyy yksityiskohtaisemmin tilintarkastukseen, osallistuu välitilintarkastuksiin ja keskustelee jatkuvasti konsernin asioista tilintarkastajien kanssa. Toinen esimerkki on palkitsemisvaliokunta, jonka tehtävänä on valvoa johdon palkkoja, bonuksia jne. sekä arvioida johdon toimintaa. Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on johtaa aktiivista hallitustyöskentelyä, kutsua hallitus koolle sekä valmistella hallituksen kokoukset yhdessä konsernijohtajan kanssa. Hallituksen puheenjohtaja pitää tiiviisti yhteyttä konsernin toimitusjohtajaan, on hänen keskustelukumppaninsa sekä pitää itsensä aktiivisesti ajan tasalla oleellisista tapahtumista yhtiössä sekä sidosryhmäsuhteissa. Puheenjohtaja vastaa lisäksi yhdessä konsernin toimitusjohtajan kanssa yhteyksistä perheneuvostoon. Koollekutsuminen Puheenjohtaja vastaa yhdessä konsernin toimitusjohtajan kanssa siitä, että hallituksen kokouskutsu, esityslista sekä tarpeelliset liitteet toimitetaan hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta. Hallituksen sihteeri, toisin sanoen konsernin päälakimies, avustaa kokouksiin liittyvässä käytännön työssä. Kokoukset Hallitus kokoontuu säännönmukaisesti kahdeksan kertaa vuodessa eli kolme kertaa keväällä, kaksi kertaa kesällä sekä kolme kertaa syksyllä. Tilinpäätöskokous pidetään maaliskuun alussa ja osavuosikatsaukset hyväksytään huhtikuussa, elokuussa ja lokakuussa. Pitkän aikavälin suunnitelma vahvistetaan kesäkuussa ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat joulukuun kokouksessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, mikäli hallituksen puheenjohtaja, konsernijohtaja tai hallituksen jäsen näkee sen tarpeelliseksi. Kiireellisissä tapauksissa voidaan järjestää puhelinkokous. Henkilöstön edustajia voidaan tarvittaessa kutsua hallituksen kokouksiin esittelemään asiaa tai kuultavaksi asiantuntijoina yksittäisissä asioissa. Konsernin päälakimies toimii hallituksen sihteerinä. 32

36 Pöytäkirja Hallituksen sihteeri pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksista. Pöytäkirjat, jotka numeroidaan, säilytetään alkuperäisinä lukitussa paloturvallisessa arkistossa. Konsernijohto Fazer-konsernin konsernijohto muodostuu konsernijohtajasta sekä konsernin johtoryhmästä. Konsernijohtaja Emoyhtiön toimitusjohtaja toimii Fazerkonsernin johtajana. Toimitusjohtaja Toimitusjohtajan tehtävänä on OYL:n mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hän vastaa myös, että yhtiön kirjanpito hoidetaan lain mukaisesti ja että varainhoito on luotettavasti järjestetty. Toimitusjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta ja hänen tehtävänään on muun muassa: vastata johdon ja henkilöstön kehittämisestä vastata konsernin operatiivisesta toiminnasta ja johtaa konsernijohdon työtä sekä arvioida konsernijohdon jäsenten toimintaa ja palkitsemista raportoida hallitukselle konsernin tuloksen ja rahoituksen kehittymisestä verrattuna asetettuihin tavoitteisiin valmistella strategiat, investoinnit ja muut merkittävät suunnitelmat hallituksen päätöstä varten toimeenpanna hallituksen päätökset vastata konsernijohdosta toimia ulospäin yhtiön ylimmän tason edustajana toimia toimialojen hallitusten puheenjohtajana huolehtia muista tehtävistä, jotka lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat toimitusjohtajalle. Konsernin johtoryhmä Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernijohtaja, joka toimii johtoryhmän puheenjohtajana, toimialojen johtajat sekä konsernin tiettyjen tukitoimintojen johtajat. Johtoryhmän kokouksista pitää kirjaa konsernin päälakimies. Johtoryhmän kukin jäsen vastaa työtehtävistään koko konsernin etua ajatellen. Konsernin johtoryhmä toimii keskustelufoorumina, joka tukee konsernijohtajaa päätöksenteossa. Johtoryhmän tehtäviä ovat muun muassa: koordinoida konsernin eri toimintoja edistää synergioiden hyödyntämistä konsernitasolla huolehtia henkilöstön kehittämisestä ja henkilöstöpolitiikasta määrittää taloudelliset tavoitteet ja seurata niiden toteutumista valmistella konsernin strategia ja investoinnit hallituksen käsittelyä ja hyväksymistä varten. Toimialojen hallitukset Hallitukseen kuuluu säännönmukaisesti konsernijohtaja, joka toimii hallituksen puheenjohtajana, yksi osakkeenomistajien edustaja sekä 1 2 toimialasta hyvin perillä olevaa henkilöä. Hallituksen tehtävänä on: valmistella toimialan strategiset suunnitelmat, investoinnit sekä vuosisuunnitelmat toimia keskustelukumppanina toimialan operatiiviselle johdolle hyväksyä investoinnit sovittujen rajojen mukaisesti valmistella toimialan tavoitteet ja avainluvut valvoa toimialan tuloskehitystä verrattuna asetettuihin tavoitteisiin arvioida johdon suorituksia huolehtia asioista, jotka lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat hallitukselle. Toimialojen ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Toimialan ja tytäryhtiön toimitusjohtaja: vastaa toimialan operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä asetettujen tavoitteiden mukaisesti valmistelee asiat toimialan hallituksen käsiteltäväksi, strategiat mukaan lukien toimeenpanee konsernijohtajan ja hallituksen päätökset vastaa toimialan henkilöstön kehittämisestä on konsernin johtoryhmän jäsen huolehtii asioista, jotka lain mukaan kuuluvat toimitusjohtajalle. Tilintarkastajat Yhtiökokous valitsee tilintarkastajat vuosittain. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa konsernin kirjanpito ja tilinpäätös sekä hallinto. Tehtävät on määritelty tarkemmin lainsäädännössä sekä hyvää tilintarkastustapaa koskevissa määräyksissä. Tilintarkastajat osallistuvat vuosittain hallituksen kokoukseen, jossa käsitellään konsernitilinpäätöstä. Perheneuvosto Fazer-konsernissa on perheneuvosto, joka valitaan osakkeenomistajien edustajista. Perheneuvoston tehtävät ja kokoonpano on määritelty erillisessä asiakirjassa. Perheneuvosto valitsee kolme tilintarkastajaa, joista kukin toimii tehtävässä kolme vuotta kerrallaan. 33

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Fazer-konsernin vuosikertomus 2010

Fazer-konsernin vuosikertomus 2010 Fazer-konsernin vuosikertomus 21 12 vuotta makuelämyksiä Syyskuun 17. päivänä 1891 nuori Karl Fazer toteutti unelmansa ja avasi ranskalaisvenäläisen konditorian Helsingin Kluuvikatu 3:ssa. Hän oli hakenut

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

Vuonna 2012 Fazer keskittyi strategian ja organisaation uudistamiseen, jotta yhtiö voisi kasvaa ja laajentua.

Vuonna 2012 Fazer keskittyi strategian ja organisaation uudistamiseen, jotta yhtiö voisi kasvaa ja laajentua. FAZER-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2 SISÄLTÖ FAZERIN VUOSI 4 Fazer lyhyesti 5 Fazerin liiketoiminnot 6 Fazer vuonna 8 Vuoden varrelta 10 Konsernijohtajan katsaus Vahva Fazer kasvaa ja uudistuu 12 Hallituksen

Lisätiedot

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2014

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2014 2 03 2014 pähkinänkuoressa 05 Konsernijohtajan katsaus 07 Strategia 11 Yritysvastuu 16 Fazer Leipomot 19 Fazer Makeiset 22 Fazer Food Services 26 Fazer Cafés 27 Fazer Mylly 28 Hallinto ja johtaminen 37

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005. Tarina ilmiöistä ja tapahtumista Fazerin makujen maailmassa

Vuosikertomus 2005. Tarina ilmiöistä ja tapahtumista Fazerin makujen maailmassa Vuosikertomus 2005 Tarina ilmiöistä ja tapahtumista Fazerin makujen maailmassa Sisältö 3 Jogurtti -panna cotta 4 Fazer lyhyesti 5 Konsernirakenne 6 Konsernijohtajan katsaus 8 Fazer vuonna 2005 10 Muutakin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006. Teemoina hyvinvointi, yksilöllisyys ja innovaatiot makujen maailmassa.

Vuosikertomus 2006. Teemoina hyvinvointi, yksilöllisyys ja innovaatiot makujen maailmassa. Vuosikertomus 2006 Teemoina hyvinvointi, yksilöllisyys ja innovaatiot makujen maailmassa. Sisältö 3 Tomaatti-vuohenjuustosalaatti 4 Fazer lyhyesti 5 Konsernirakenne 6 Konsernijohtajan katsaus 8 Fazer vuonna

Lisätiedot

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS ESIMAKUA TULEVASTA VUOSIKERTOMUS 2014 THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS www.hkscan.com 2014 ESIMAKUA TULEVASTA Tässä vuosikertomuksessa esittelemme tulevaisuuden kuluttajan: henkilön, jolta opimme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2001. Aspo Chemicals. Aspo Shipping. Aspo Systems

Vuosikertomus 2001. Aspo Chemicals. Aspo Shipping. Aspo Systems Vuosikertomus 2001 Aspo Chemicals Aspo Shipping Aspo Systems Aspo lyhyesti 1 Toiminta-ajatus 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo Chemicals 6 Hyvä ympäristömaine edistää liiketoimintaa 8 Aspo Shipping 10

Lisätiedot

Tamron verkkovuosikertomus 2002 - Tervetuloa!

Tamron verkkovuosikertomus 2002 - Tervetuloa! Etusivu > Sijoittajat > Avainluvut > Taloudelliset katsaukset > Verkkovuosikertomus 2002 Tamron verkkovuosikertomus 2002 - Tervetuloa! Tämä verkkovuosikertomus 2002 on laajempi kuin painettu vuosikertomus,

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2006

Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo Vuosikertomus 2006 SISÄLLYS 1 Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo lyhyesti 2 Aspon toiminta-ajatus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo Chemicals 6 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 18 Henkilöstö ja ympäristö

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

VUOSIKER TOMUS VUOSIKERTOMUS

VUOSIKER TOMUS VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 HKSCAN LYHYESTI POHJOISMAISTA ASIANTUNTIJUUTTA HKScan on liha-alan asiantuntija, jolla on vahvat pohjoismaiset juuret ja yli sadan vuoden kokemus vastuullisesta lihantuotannosta ja liiketoiminnasta.

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

Affecto. Fiskars Homen ja Affecton yhteis työ laajeni brändisivustojen. toteutuksesta tietovarastoratkaisuun.

Affecto. Fiskars Homen ja Affecton yhteis työ laajeni brändisivustojen. toteutuksesta tietovarastoratkaisuun. Vuosikertomus 12 Fiskars Homen ja Affecton yhteis työ laajeni brändisivustojen teknisestä toteutuksesta tietovarastoratkaisuun. Vuosikertomus 2009 Sisältö Vuosi 2009 lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2004 Uponor Oyj

Vuosikertomus 2004 Uponor Oyj Vuosikertomus 2004 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 15. maaliskuuta 2005 klo 17.00 alkaen Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6,

Lisätiedot

Palvelujemme lähtökohtana ovat aina asiakkaamme, joiden tyytyväisyys on toimintamme perusedellytys.

Palvelujemme lähtökohtana ovat aina asiakkaamme, joiden tyytyväisyys on toimintamme perusedellytys. vuosikertomus 2010 vuosikertomus 2010 Palvelujemme lähtökohtana ovat aina asiakkaamme, joiden tyytyväisyys on toimintamme perusedellytys. Arto Herranen, toimitusjohtaja Enfo Oyj Sisällys Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Solutions that pay their way

Solutions that pay their way Solutions that pay their way BasWare Oyj vuosikertomus 2003 1(48) BASWARE VUOSIKERTOMUS 2003 Katsaus konsernin toimintaan 2 BasWare lyhyesti 2 Avainluvut vuonna 2003 2 Vuosi 2003 lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä vuosikertomus 213 Muodin edelläkävijä stockmann kansainvälinen vähittäiskaupan moniosaaja Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmann tarjoaa tavarataloissaan, Lindex-

Lisätiedot

PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA

PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA VUOSIKATSAUS 2014 Sisältö Oras Invest lyhyesti... 1 MISSIO... 2 Oras Investin vuosi 2014... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 4 Oras Investin tarina... 6 VISIO... 8 Arvot...

Lisätiedot

Vu o s i k e r t o m u s 2 0 01 Uponor Oyj

Vu o s i k e r t o m u s 2 0 01 Uponor Oyj Vuosikertomus 2001 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona 13. maaliskuuta 2002 klo 16.00 alkaen Radisson SAS Royal -hotellissa, os. Runeberginkatu 2, 00100

Lisätiedot

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T T I 2 0 0 9 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Vaasan-konserni 4 5 Yritysvastuu 6 7 Taloudellinen vastuu 8 9 Sosiaalinen vastuu 10 15 Ympäristövastuu 18 21 GRI -taulukko

Lisätiedot

Simpler Smoother Smarter

Simpler Smoother Smarter Vuosikertomus 2011 Sisältö ENFO Oyj Avainluvut 2011......3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Konsernin strategia...6 Enfon vuosi...7 Liiketoiminnot...9 Henkilöstö... 15 Yhteiskuntavastuu...17 Case Case Eduskunta...

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2010 Konsernijohtajan katsaus Nordea oli finanssikriisin jälkeen yksi ensimmäisistä suurista pankeista, jotka käynnistivät laajan kasvuohjelman. Kutsumme sitä hallitun kasvun strategiaksi.

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille. Taloudellinen tiedottaminen. Yhtiökokous. Osingonmaksu

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille. Taloudellinen tiedottaminen. Yhtiökokous. Osingonmaksu Vuosikertomus 2007 Tietoja osakkeenomistajille Taloudellinen tiedottaminen Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 23.4.2008 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 18.7.2008 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2006

Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo Vuosikertomus 2006 SISÄLLYS 1 Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo lyhyesti 2 Aspon toiminta-ajatus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo Chemicals 6 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 18 Henkilöstö ja ympäristö

Lisätiedot

KPMG VUOSIKERTOMUS 2008 2009

KPMG VUOSIKERTOMUS 2008 2009 KPMG VUOSIKERTOMUS 2008 2009 Kansikuva: Pablo Picasso: Le baiser (1925) Succession Picasso 2009 Kuvasto; photo RMN / Jean-Gilles Berizzi 441 763 Painotuote Sisällys KPMG Oy Ab:n vuosikertomus 2008 2009

Lisätiedot