TTR 400/400 D/500 D KÄYTTÖOHJE ADSORPTIOKUIVAIN TRT-BA-TTR D-500D-HS-001-FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTR 400/400 D/500 D KÄYTTÖOHJE ADSORPTIOKUIVAIN TRT-BA-TTR400-400D-500D-HS-001-FI"

Transkriptio

1 TTR 00/00 D/500 D FI KÄYTTÖOHJE ADSORPTIOKUIVAIN TRT-BA-TTR00-00D-500D-HS-00-FI

2 Sisällysluettelo. Ohjeita ohjekirjan käyttöön...h- Merkkien selitys...h- Esitystavat...H-. Toimituksen sisältö...h-. Takuu...H-. Yleiset turvaohjeet...h- 5. Määräystenmukainen käyttö...h- 6. Yleinen kuvaus...h- Toimintaperiaate...H- 7. Laitteen kuvaus...h- Asennus ja rakenneryhmät...h- 8. Pystytys ja käyttöönotto...h- Pystytys...H- Asennus H- Esiasetukset...H- 9. Käyttö...H-5 Päällekytkentä...H-5 Poiskytkentä...H-5 Etäkäyttö...H-5 Ilmamääräasetus...H-5 0. Kuljetus ja varastointi...h-5 Kuljetus...H-5 Varastointi...H-5. Hoito ja huolto...h-5 Hoito...H-5 Huolto...H-5 Suodattimen vaihto...h-6. Vahingolliset aineet...h-6. Jätehuolto...H-7 Ilmankuivain...H-7 Pakkaus...H-7. Palvelu ja korjaus...h-7 5. Tekniset tiedot...h-7 TTR 00...H-7 TTR 00 D...H-7 TTR 500 D...H-8 Kytkentäkaavio TTR 00...H-9 Kytkentäkaavio TTR 00D...H-0 Kytkentäkaavio TTR 500D...H- 6. Varaosat...H- TTR 00...H- TTR 00D...H- TTR 500D...H- 7. Vianetsintä...H-5. Ohjeita ohjekirjan käyttöön Tämä käyttöohje sisältää kaikki tärkeät tiedot, joita tarvitset laitteen käyttöönottoon ja käyttöön. Se tukee sinua laitteen käytössä ja mahdollisten ongelmien ratkaisemisessa sekä antaa tietoa jätehuollosta ja asiakaspalvelusta. Lue tämä ohjekirja kokonaan läpi ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran. Säilytä käyttöohjeet ja pidä ne käden ulottuvilla myöhempää tarvetta varten. Noudata kaikkia käyttöön ja hoitoon liittyviä turvaohjeita ja tietoja. Mikäli luovutat laitteen muiden henkilöiden käyttöön, anna heille myös käsikirja. Merkkien selitys Esitystavat VAROITUSSYMBOLI. Tämä merkki tarkoittaa varoitusta, jonka huomiotta jättäminen voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai kuolemaan ja/tai aineellisiin vahinkoihin. Varoituksen eteen on liitetty vaarasana: Vaara: Vakavan loukkaantumisen tai hengenvaara Varoitus: Vakavan, peruuttamattoman loukkaantumisen vaara Varo: Aineellisten vahinkojen vaara Hyödyllistä käyttöön liittyvää lisätietoa. Kaikki tekstissä käytetyt viittaukset grafiikoihin koskevat kussakin kappaleessa olevia esityksiä. Mikäli kappaleessa ei ole grafiikoita, vastaavat positionumerot viittaavat kappaleen Laitteen kuvaus grafiikoihin.. Toimituksen sisältö Laitteen toimitukseen sisältyy: Ilmankuivain Liitäntäkaapeli Käyttöohje Valinnaisesti käytettävissä on lisätarvikkeita, joita voit hankkia Trotecasiakaspalvelun kautta.. Takuu Ilmankuivaimen takuu on voimassa kuukautta tai tästä poiketen kauppasopimuksen mukaisesti. Laitteen vauriot, jotka aiheutuvat tämän ohjekirjan ohjeiden laiminlyömisestä, eivät kuulu takuun piiriin. Valmistaja ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat omavaltaisista laitteelle tai lisävarusteille tehdyistä muutoksista. Muut takuuehdot löytyvät yleisistä kauppaehdoista, jotka ovat luettavissa verkkosivustollamme: FI Käyttöohje Ilmankuivain TTR 00/00D/500D H-

3 . Yleiset turvaohjeet Räjähdysvaara! Noudata seuraavia turvaohjeita! Laiminlyönti voi johtaa vakaviin seurauksiin henkilöiden terveydelle sekä aineellisiin vahinkoihin ja ympäristövahinkoihin. Älä käytä laitetta palo- ja räjähdysvaarallisessa ympäristössä. Älä myöskään pystytä sitä sellaiseen ympäristöön. Käyttö räjähdysherkässä ilmassa ja/tai sen kanssa on sallittua vain direktiivin 9/9/EY (Atex 95) mukaisesti merkityille laitteille. Toiminnasta vastaava on velvoitettu tarkistamaan ilmankuivaimen toimintakyvyn direktiivin 999/9/EY (Atex 7) mukaisesti! Älä aseta laitetta syttyvälle alustalle. Poista kaikki syttyvät aineet ja kemikaalit välittömästä käyttöympäristöstä. Toiminnan heikentyminen ja laitteen vahingoittuminen! Pystytä laite vakaasti kantokykyiselle pohjalle. Suojaa laite ilmaston vaikutuksilta. Pidä imu- ja puhallusaukot vapaina. Älä peitä laitetta käytön aikana. Älä puhdista laitetta minkäänlaisilla kemikaaleilla. Älä käytä laitetta koskaan säilytystasona tai astinlautana. Viallisten laitteiden aiheuttama loukkaantumis- ja aineellisten vahinkojen vaara! Tarkista laite, lisävarusteet ja liitännät aina ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä viallisia laitteita tai laitteen osia. Älä koskaan käytä laitetta, mikäli havaitset vaurioita pistokkeissa ja johdoissa. Viallinen verkkojohto aiheuttaa vakavan uhan terveydelle. Sähköiskun aiheuttama hengenvaara! Liitä laite ainoastaan teknisesti ehjiin virranlähteisiin. Älä koskaan käytä vahingoittunutta pistorasiaa! Vedä liitäntäkaapeli pistorasiasta pistokkeeseen koskien. Älä koskaan koske sähköliitäntäkaapeliin kostein käsin! Suojaa sähköliitäntäkaapeli esim. eläinten aiheuttamilta vahingoilta. Älä tee laitteelle muutoksia tai korjaustöitä! Älä altista laitetta nesteille. Älä kaada nesteitä laitteen sisälle. Mikäli näin kuitenkin tapahtuu, vedä pistoke irti ja tarkastuta ja/tai korjauta laite Trotec-asiakaspalvelussa. Ainoastaan valtuutettu ja riittävästi koulutettu henkilöstö saa avata laitteen, puhdistaa sen sisältä ja korjata. Loukkaantumisvaara! Älä työnnä esineitä laitteen imu- ja puhallusaukkoihin. Älä poista mitään kahva- tai kosketussuojalaitteita. Älä koske aukkoihin. Älä jätä lapsia tai eläimiä käynnissä olevan laitteen läheisyyteen ilman valvontaa! Käytä hiusverkkoa, jotta pitkät hiukset eivät joudu vedetyiksi sisään laitteeseen. Riisu kaikki korut ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä aina suojalaseja, jotta vältyt silmävammoilta. Anna laitteen jäähtyä käytön lopettamisen jälkeen viisi minuuttia ennen kuin kosket siihen, jotta vältyt palovammoilta. Käytä suojakäsineitä. 5. Määräystenmukainen käyttö Ilmankuivain on tarkoitettu ainoastaan ilman kuivaamiseen. Muunlainen käyttö ei ole määräystenmukaista. Tästä aiheutuvista vahingoista ei vastata millään tavoin. Ilmankuivainta ei saa upottaa nesteisiin, eikä se saa imeä nesteitä (esim. täytetyt tankit tai sammiot, vuotavat pinnat jne.). Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluvat myös: käyttöohjeen kaikkien ohjeiden huomioiminen ja tarkastus- ja huoltotöiden noudattaminen. Muu kuin yllä kuvattu käyttö on kiellettyä! 6. Yleinen kuvaus Adsorptioperiaatteen mukaisia ilmankuivaimia käytetään kuivaustehtäviin prosessitekniikassa, ilmastointitekniikassa, rakennustyömailla ja ilmankuivaukseen tuotanto- ja varastotiloissa, joiden tuotteet vaativat erityisen alhaista ilmankosteutta. Adsoptiotekniikka mahdollistaa matalammat kastepisteet, erityisesti imulämpötiloissa <0 C tai imukastepisteissä <5 C, ja luotettavan kosteudenpoiston, joka ei fysikaalisista syistä ole enää mahdollista kondensaatiokuivaimilla. Lisäksi ilmankuivaimet ovat näissä käyttöolosuhteissa huomattavasti taloudellisempia. H- Käyttöohje Ilmankuivain TTR 00/00D/500D FI

4 Toimintaperiaate TTR 00D/500D Adsorptioilmankuivain työskentelee kuivauspyörällä (roottori), joka koostuu litteistä ja poimutetuista kuitukangaskerroksista kemiallisesti sidotun selikageelin kanssa. Näin muodostuu kennorakenne, jossa on lukuisia, pitkittäisiä, suuripintaisia ilmakanavia, ja suora yhteys silikageelin sisempään huokosrakenteeseen. Kuivauspyörän hyvien mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien ansiosta silikageeliä ei poisteta ja voidaan kuormittaa kyllästetyllä ilmalla (00 % RH), mutta ei vesipisaroilla. Se ei ole syttyvä. Kosteudenpoistoyksikön perusrakenne on seuraavanlainen: Ventilaattori(t) ilman kuljetukseen Vähintään kaksi erilaista sektoria prosessi-ilman (kuivattava ilma) ja regenerointi-ilman (kostea poistoilma) ohjaamiseen Kuivauspyörä kosteudenpoistoon Käyttömoottorilla varustettu käyttölaiteyksikkö, hammashihnalevy ja hammashihna Lämmityskierukka regenerointi-ilman lämmitykseen Kosteudenpoiston ajan kuivauspyörä pyörii jatkuvasti hitaalla kierrosluvulla (konfiguraatiosta riippuen -0 kierrosta/tunti). Tällöin sektorit kuormittavat kuivauspyörää samanaikaisesti prosessi-ilmalla ja regenerointiilmalla, jolloin se voi koko ajan imeä itseensä kosteutta ja luovuttaa sitä jälleen. Prosessi-ilma Kuivattava ilma imetään ventilaattorin avulla. Prosessi-ilma () virtaa kuivauspyörän kosteudenpoistosektorin () läpi. Tällöin kosteus poistetaan sorboivalla aineella (silikageeli) ja sidotaan (adsorptio). Tällöin kuivailman lämpötila nousee fysikaalisista prosesseista johtuen. Tämän jälkeen kuivattu ilma (6) virtaa kuivailman aukkoon. Regenerointi-ilma Regenerointi-ilma imetään myöskin ventilaattorin avulla ja johdetaan puhdistussektorin () läpi. Kuivauksen aikana kuivauspyörä kuumenee rajallisesti vapautuvalla adsorptiolämmöllä ja regenerointilämmöllä. Puhdistussektoria käytetään lämmön talteenottoon ja kuivauspyörän jäähdytykseen, mikä johtaa energiankäytön vähenemiseen ja ilmankuivaustehon paranemiseen, erityisesti matalampien kastepisteiden yhteydessä. Virratessaan lämmityskierukan (7) läpi ilma kuumenee n C:n lämpötilaan (imulämpötilasta riippuen) ja relatiivinen kosteus laskee samanaikaisesti äärimmäisesti. Näin valmisteltu ilma imee ohittaessaan regenerointisektoria () jälleen silikageeliin sidottua kosteutta (desorptio). Tämän jälkeen erittäin kostea regenerointi-ilma (8) ohjataan ulos kostean ilman aukon läpi. Kuv.: Toimintaperiaate TTR 00D/500D TTR 00 Prosessi-ilma Kuivattava ilma imetään ventilaattorin avulla ja jaetaan kahteen ilmavirtaan: prosessi-ilmaan () ja regenerointi-ilmaan (5). Prosessi-ilma () virtaa seuraavaksi kuivauspyörän kosteudenpoistosektorin () läpi. Tällöin kosteus poistetaan sorboivalla aineella (silikageeli) ja sidotaan (adsorptio). Sektorin ohittamisen jälkeen nyt kuivan ilman (6) annetaan virrata takaisin tilaan. Regenerointi-ilma Toinen ilmavirta (5) johdetaan regenerointi-ilmana puhdistussektorin läpi. Tätä sektoria käytetään kuivauksen aikana syntyvän adsorptiolämmön talteenottoon. Samanaikaisesti saavutetaan kuivauspyörän jäähdytys, mikä johtaa energiankäytön vähenemiseen ja ilmankuivaustehon paranemiseen, erityisesti matalampien kastepisteiden yhteydessä. Seuraavaksi ilmavirta johdetaan lämmityskierukan (7) läpi, ilmavirta kuumenee n C:n lämpötilaan (imulämpötilasta riippuen) ja relatiivinen kosteus laskee samanaikaisesti äärimmäisesti. Näin valmisteltu ilma imee ohittaessaan regenerointisektoria () jälleen silikageeliin sidottua kosteutta (desorptio). Tämän jälkeen erittäin kostea regenerointi-ilma (8) ohjataan ulos kostean ilman aukon läpi. Kuv.: Toimintaperiaate TTR 00 FI Käyttöohje Ilmankuivain TTR 00/00D/500D H-

5 7. Laitteen kuvaus Asennus ja rakenneryhmät Valinnaiset lisävarusteet Ilmankuivaimen käyttöön on saatavissa seuraavia lisävarusteita: Letkuadapteri imusuojuksen () asennukseen Ilmansuodatinlaatikko putki-/letkuliitännällä Z-Line-suodattimille G-F9 Kosteudensäädin Tuchel-liittimellä liitosrasialle (9) Yhdistelmälaskuri käyttötunneille ja energiankulutukselle Tietoa ominaisuuksia ja tilausehdoista saat Trotec-asiakaspalvelusta. 8. Pystytys ja käyttöönotto Kuv.: Etusivu Kantokahva Kuivailman aukko Seisontatuet Pystytys a) kuivattavan tilan sisällä: Laite työskentelee kiertoilmassa, regenerointisyöttöilma on johdettava ulkoa ja regenerointipoistoilma on johdettava ulos. b) kuivattavan tilan ulkopuolella: Laite voidaan liittää kiertoilma- tai läpivirtauskäyttöön. Tällöin on muodostettava yhteys kuivailmasta kuivattavaan tilaan. Asennus Putkistojen tai letkujen on sovelluttava ventilaattorien käytettävissä olevaan staattiseen paineeseen. Ilmaletkut tulisi vetää mahdollisimman suoraviivaisesti ja suoraksi vedettynä. Regenerointipoistoilman johto on vedettävä pienellä kaltevuudella, jotta mahd. kertyvä kondensaatti ei valu takaisin laitteeseen tai estä ilmavirtaa. Mikäli nousevaa ilmajohtoa ei voida välttää, on tehtävä valumisaukko kondensaatille. Poistoilmaputki voidaan eristää ennakoivasti. Jotta kostean poistoilman kanssa vältytään ilmaoikosululta, kostean ilman ulospuhallus on johdettava pois n.,0 metrin vähimmäisetäisyydellä vapaasti imevien laitteiden yhteydessä. 5 0 Esiasetukset Ilmateknisissä laitteissa on yleensä yksi tai useampia ventilaattoreita, joiden on oltava vastaavasti ylimittaisia vastusten ylittämiseksi mahd. käytettävissä olevilla putkistoilla tai laitteilla. Yleensä näissäkään ei voi säätää kierroslukua. Jotta nyt voidaan säätää käytölle välttämättömät ilmamäärät, on suoritettava hydraulinen tasaus säätöläppien avulla, jotka asennetaan ennen ventilaattoria tai sen jälkeen. Tämä edellyttää kuitenkin tarpeetonta ja usein huomattavaa melutason ja energiankäytön nostamista. Kuv.: Takasivu karkeapölysuodattimen imusuojus 5 kostean ilman poisto 6 verkkokytkin 7 kuivan ilman kierrosluvun säädin 8 kostean ilman kierrosluvun säädin (TTR 00D/500D) 9 Ulkoinen hygrostaattinen liitäntä 0 käyttötuntilaskuri ampeerimittari karkeapölysuodattimen imusuojus liitäntäkaapeli H- Käyttöohje Ilmankuivain TTR 00/00D/500D FI

6 Tähän laitteeseen on asennettu jokaiselle ilmavirralle oma suurtehoventilaattori, jonka kierroslukua voi säätää, ja joka voi tuottaa kuivailman ja regenerointi-ilman nimellisvirtaamat maksimaalisen kierrosluvun yhteydessä, liitetyistä ilmaletkuista (n. 0 m per letku) huolimatta. Lisäksi laitteeseen on asennettu lämmityskierukka regenerointi-ilmaa lämmittämään, joka muodostaa lämpönsä keraamisilla PTC-puolijohdeelementeillä. Niiden pinnan enimmäislämpötila on n. 0 C, jonka ne yrittävät pitää. Lämpötilasta riippuvan vastusarvon johdosta, joka tietystä arvosta (Curien lämpötila) alkaen nousee nopeasti lämmönoton laskiessa, aiheutuu lämmitysvirranoton itsesäätäviä vaikutuksia, eli kun ilman lämpötila nousee ja/tai ilmamäärä laskee, virranotto vähenee (ja päinvastoin). Tämän lisäksi ylikuumenemisesta johtuva tuhoutuminen, esimerkiksi puuttuvan regenerointi-ilman vuoksi, on lähes poissuljettu. Jotta minimaalisen kuivailmamäärän yhteydessä saavutetaan mahdollisimman vähäinen poistokosteus tai maksimaalisen kuivailmamäärän yhteydessä suurin kosteudenpoistoteho, on tärkeää säätää regenerointi-ilmamäärä oikein. Tällöin ilmamäärä on asetettava niin, että ampeerimittarissa näytetään optimaaliseksi lämmitysvirraksi ilmoitettu arvo. Kaikissa muissa sovelluksissa, joilla on vähäiset vaatimukset kosteudenpoistoteholle ja kuivailmamäärälle, ventilaattorin kierroslukua voidaan vähentää, kunnes ampeerimittarissa näytetään minimaaliseksi lämmitysvirraksi ilmoitettu arvo. Näin saavutetaan erittäin hyvät kosteudenpoistotulokset minimaalisella energiankulutuksella. 9. Käyttö Päällekytkentä Kytke laite päälle käyttämällä verkkokytkintä (6). Integroitu valvontalamppu syttyy. Poiskytkentä Kytke laite pois päältä käyttämällä verkkokytkintä (6). Integroitu valvontalamppu sammuu. Etäkäyttö Kytke laite päälle käyttämällä verkkokytkintä (6). Integroitu valvontalamppu syttyy. Liitä liittimeen sopivalla Tuchel-liittimellä (valinnainen lisävaruste) ulkoinen kytkin tai ulkoinen kytkinlaite, esim. kosteudensäädin tai aikakytkin. Ota ehdottomasti huomioon oheisen kytkentäkaavion tiedot! Kaikki sähkön kuluttajat kytketään nyt tarvittaessa pois ja päälle ulkoisesta kytkimestä. Verkkokytkimen valvontalamppu palaa edelleen kytkentätilasta riippumatta ja ilmoittaa, että ohjaus on aktiivinen. Kosteudensäädinkäytössä saattaa joissakin tapauksissa olla välttämätöntä, että kosteuden keruun sijaan ilmaa on kierrätettävä. Tällaisia tapauksia varten voidaan konfiguroida jatkuva käyttö vaihtamalla pistoke ventilaattorin asennetussa releessä. Tämän toimenpiteen saa suorittaa ainoastaan sähköalan ammattilainen. Ota tarvittaessa yhteyttä Trotecasiakaspalveluun. Ilmamääräasetus Kierrosluvun säätimillä (7) ja (8) voit asettaa ventilaattorien kierrosluvut. Kun haluat lisätä ilmamäärää, käännä nappia oikealle ja kun haluat vähentää, käännä vasemmalle. 0. Kuljetus ja varastointi Kuljetus Varastointi Varo! Tärinän aiheuttamat laitteen vauriot. Voimakas tärinä voi johtaa laitteen vaurioitumiseen. Suojaa laitetta tämän takia kuljetuksen yhteydessä liialliselta tärinältä kuten esim. kovilta tönäyksiltä tai putoamiselta. Varmista laite aina liukumista vastaan kuljetuksen ajaksi. Nosta ja kanna laitetta vain siihen tarkoitetuilla laitteilla. Varastoi laite kuivassa tilassa, suojattuna ilmaston vaikutuksilta. Valitse pölytön varastointipaikka. Irrota laite verkkovirrasta, kun sitä ei käytetä. On mahdollista pinota jopa neljä laitetta päällekkäin tilaasäästävästi. Varmista pinotut laitteet kaatumista vastaan.. Hoito ja huolto Hoito Laitteen kotelon pinta on päällystetty helppohoitoisella jauhepinnoitteella. Siksi epäpuhtaudet eivät yleensä tartu siihen kiinni ja ne on helppo puhdistaa kostealla liinalla. Ainoastaan koulutettu henkilöstö tai Trotec-asiakaspalvelu saa puhdistaa sisätilan ja asennetut komponentit. Huolto Varo! Asiattoman puhdistuksen aiheuttamat laitevauriot. Puhdista sisätila vain kostealla liinalla tai paineilmalla. Älä kaada nesteitä laitteen sisälle! Trotec-ilmankuivaimet on suunniteltu pitkiä käyttöaikoja varten minimaalisilla huoltokustannuksilla. Laitteen turvallisen käytön edellytyksenä on, että kaikki asennetut komponentit tarkistetaan viimeistään kuuden kuukauden jälkeen tai 000 käyttötunnin välein ja että epäpuhtaudet puhdistetaan ja vahingoittuneet osat vaihdetaan tarvittaessa. FI Käyttöohje Ilmankuivain TTR 00/00D/500D H-5

7 Suodattimen vaihto Varo! Asiattoman käsittelyn aiheuttamat laitevauriot. Ainoastaan koulutettu henkilöstö tai Trotec-asiakaspalvelu saa suorittaa puhdistus-, huolto- ja korjaustöitä sähköosien ja mekaanisten osien parissa! Suodattimen vaihdon välit riippuvat ilman likaisuusasteesta ja suodattimen laadusta. Likaantuneet suodattimet vaikuttavat negatiivisesti kuivaimen suorituskykyyn. Siksi ne tulisi tarkistaa kerran viikossa (rakennustyömaan ympäristössä jopa päivittäin) ja tarvittaessa puhdistaa tai vaihtaa. Vaara! Ventilaattorin aiheuttama loukkaantumisvaara. Ennen ilmansuodattimen irrottamista laite on kytkettävä pois päältä ja varmistettava tahatonta käyttöönottoa vastaan, erityisesti kun ventilaattorin imuaukot ovat helppopääsyisiä!. Vahingolliset aineet Kun ilmankuivainta käytetään tiloissa, jotka ovat saastuneet tietyistä kemiallisista aineista, kuivausyksikkö (roottori) saattaa vahingoittua pitkäkestoisesti. Aineet jäävät roottoriin ja voivat mm. johtaa tehon vähenemiseen silikageelihuokosten tukkeutumisesta tai silikageelin kemiallisista reaktioista johtuen. Tämä vaikuttaa ilmankuivaimen tehoon ja käyttöikään negatiivisesti pitkäkestoisesti. Siksi on varmistettava, että levitetty kosteudenpoistoaine silikageeli ei joudu kosketuksiin vahingoittavien aineiden kanssa. Loppuun on listattu aineita, joiden vahingoittava vaikutus tässä käytettäväiin kosteudenpoistoroottoreihin (silikageeli) on todistettu. Kuormitusta näillä tai vastaavilla aineilla on vältettävä myös vähäisissä määrin. Epäorgaanisest aineet Litiumkloridi LiCl Suorituskyvyn heikkeneminen Natriumhydroksidi NaOH Silikageelin rakenteen tuhoutuminen Kaliumhydroksidi KOH Silikageelin rakenteen tuhoutuminen Natriumkloridi NaCl Suorituskyvyn heikkeneminen Kaliumkloridi KCl Suorituskyvyn heikkeneminen Kalsiumkloridi CaCl Suorituskyvyn heikkeneminen Magnesiumkloridi MgCl Suorituskyvyn heikkeneminen Ammoniakki NH Suorituskyvyn heikkeneminen Fluorivetyhappo HF Mekaanisen kestävyyden tuhoutuminen Alumiinikloridi AlCl Suorituskyvyn heikkeneminen Merivesi Suorituskyvyn heikkeneminen Höyry, jonka lämpötil. on korkea Silikageelin rakenteen tuhoutuminen Pehmitin Tukkii silikageelihuokoset Kuv.: Ilmansuodattimen vaihto TTR 00D/500D suodattimen kansi suodatinmatto Jotta suodatinmatto () voidaan poistaa, suodattimen kansi () on irrotettava vetämällä kevyen nykäisevästi. Laite on varustettu vakiona moninkertaisesti käytettävällä suodatinmatolla (PPI0). Se voidaan puhdistaa koputtelemalla tai pesemällä. Varo! Nesteen aiheuttamat laitteen vauriot. Varmista ennen ilmansuodattimen käyttöä, että se on täysin kuiva. Muutoin vaarana on, että ventilaattori imee kosteutta ja vaurioituu oikosulun johdosta. voimakkaat hapot ph - Mekaanisen kestävyyden tuhoutuminen Emäs ph 7-8 Silikageelin sorptiokyvyn tuhoutuminen Amiinit R-NH Suorituskyvyn heikkeneminen Orgaaniset aineet Öljysumu Tukkii silikageelihuokoset Sykloheksanoni C6H0 Suorituskyvyn heikkeneminen Isopropanoli (CH8)CHOH Suorituskyvyn heikkeneminen O-ksyleeni C6H(CH) Suorituskyvyn heikkeneminen m-ksyleeni C6H(CH) Suorituskyvyn heikkeneminen p-ksyleeni C6H(CH) Suorituskyvyn heikkeneminen Fenoli C6H5OH Suorituskyvyn heikkeneminen O-diklorobentseeni C6HCL Suorituskyvyn heikkeneminen Metyylibromidit CHBr Suorituskyvyn heikkeneminen Glyseriini CH8O Suorituskyvyn heikkeneminen H-6 Käyttöohje Ilmankuivain TTR 00/00D/500D FI

8 Lisäksi imetyssä ilmassa ei saa olla sellaisten aineiden hiukkasia, joiden sulamispiste on alle 00 C! Lisäksi seuraavien ehtojen on täytyttävä ennen ilmankuivaimen välitöntä käyttöönottoa: Käytä ilmankuivainta ainostaan luvussa Tekniset tiedot annettujen parametrien mukaisesti. Varmista, että ilmanotto- ja poistoaukkoja (kuiva ja kostea ilma) ei ole peitetty. Tarkista, että kaikki suodattimet ovat paikoillaan ja että suojukset ja suojaristikko on asennettu asianmukaisesti. Kaikkien ruuviliitosten istuvuus on tarkistettava.. Jätehuolto Ilmankuivain Sähkölaitteet eivät kuulu talousjätteeseen, vaan ne on Euroopan unionissa EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIN 00/96/ EY mukaisesti, annettu 7 päivänä tammikuuta 00, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta - hävitettävä asianmukaisesti. Hävitä laite lopullisen käytöstäpoiston jälkeen voimassa olevia lakimääräyksiä noudattaen. Pakkaus Laitteen pakkaus koostuu pahvista/paperista ja muovista. Materiaali on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti niille tarkoitettuihin säiliöihin tai keräyspisteisiin.. Palvelu ja korjaus Vaara! Asiattoman korjauksen aiheuttama hengenvaara Älä koskaan yritä tehdä laitteeseen muutoksia tai korjaustöitä. Omavaltaiset muutokset voivat johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai kuolemaan. Anna ainoastaan valtuutetun korjaamon suorittaa korjaustöitä. Ainoastaan koulutettu ammattihenkilöstö saa suorittaa korjaustöitä! Ennen kuin käännyt teknisen ongelman kanssa asiakaspalvelumme puoleen, yritä ensin sulkea pois käsittely- tai käyttövirheet. Mikäli sinulla on vielä kysyttävää ilmankuivaimen toimintaan ja käyttöön liittyen tai tarvitset lisätietoa vikatilanteissa tai takuukysymyksissä, autamme mielellämme. Ota yhteyttä: Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-555 Heinsberg Puh.: +9 (0) 5 / Faksi: +9 (0) 5 / Sähköposti: 5. Tekniset tiedot TTR 00 Nimelliskoko Arvo* Tuotenumero EAN-numero Ilmankuivausteho, kg/h Ilmamäärä 0-50 m³/h Nimellisilmamäärä/paine 50 m³/h / 50 Pa Regenerointi-ilmamäärä 50 m³/h / 80 Pa Imulämpötila -5 C - +5 C Ympäristön lämpötila -0 C - +0 C Sähköliitäntä 0 V, 50/60 Hz Tehontarve (yhteensä),5 kw Tehontarve (lämmitys),5 kw min. / opt. / maks. lämmitysvirta / 5,8 / 7,5 A Syvyys 00 mm Leveys 50 mm Korkeus 05 mm Paino 7 kg Liitäntä, kuiva ilma 5 mm Liitäntä, kostea ilma 80 mm Äänen painetaso 6 db (A) - etäisyys m TTR 00 D Nimelliskoko Arvo* Tuotenumero EAN-numero Ilmankuivausteho n.,6 kg/h Ilmamäärä 0-50 m³/h Nimellisilmamäärä/paine n. 50 m³/h / 00 Pa Regenerointi-ilmamäärä n. 60 m³/h Imulämpötila -5 C - +5 C Ympäristön lämpötila -0 C - +0 C Sähköliitäntä 0 V, 50/60 Hz Tehontarve (yhteensä), kw Tehontarve (lämmitys),95 kw min. / opt. / maks. lämmitysvirta 5,0 / 7,0 / 8,5 A Syvyys 00 mm Leveys 50 mm Korkeus 05 mm FI Käyttöohje Ilmankuivain TTR 00/00D/500D H-7

9 Nimelliskoko Paino Arvo* 0 kg TTR 500 D Nimelliskoko Arvo* Tuotenumero EAN-numero Ilmankuivausteho n., kg/h Ilmamäärä m³/h Nimellisilmamäärä/paine n. 80 m³/h / 50 Pa Regenerointi-ilmamäärä n. 80 m³/h Imulämpötila -5 C - +5 C Ympäristön lämpötila -0 C - +0 C Sähköliitäntä 0 V, 50/60 Hz Tehontarve (yhteensä),0 kw Tehontarve (lämmitys),7 kw min. / opt. / maks. lämmitysvirta 6,5 / 9,0 / 0,0 A Syvyys 00 mm Leveys 50 mm Korkeus 55 mm Paino 5 kg * koskien 0 C/60 % RH H-8 Käyttöohje Ilmankuivain TTR 00/00D/500D FI

10 Kytkentäkaavio TTR 00 S 5 XS K XB XS. Lin N P h K XS XB XS PE PE P optional Lin Lout N h kwh R r. H. Hygrostat optional Gehäuse / housing M DC out/rd L/bl E/ye M ~ GND/bu N/bu PE/gnye A/wh K A P 0-0/0A Rotorplatte / drawer rotor XB XS C 0,5µF rt E E sw M,5 min- M ~ ge ge sw= schwarz / black rt= rot / red ge= gelb / yellow bl= blau / blue Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mittteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Copying of this Document, and giving it to others and the use or communication of the payment of damages. Trotec GmbH& Co. KG Grebbenerstr Heinsberg Dokumentart Schaltplan Titel Adsorptionstrockner TTR 00 Erstellt Thomas Edelmann Sachnr. Rev. Geprüft Uwe Samplatzki Zeichnr. E-EA-00 Lang. Genehmigt Datum Sheet 0 DE FI Käyttöohje Ilmankuivain TTR 00/00D/500D H-9

11 Kytkentäkaavio TTR 00D S 5 XS K XB XS K P XS XB PE P optional XS PE r. H. Hygrostat optional Lin N h Lin Lout N h kwh R Gehäuse / housing M DC out/rd L/bl E/ye M ~ GND/bu N/bu PE/gnye A/wh K A P 0-0/0A XB XS Rotorplatte / drawer rotor C 0,5µF rt E E sw M,5 min- M ~ T 0 V LN P E ge ge V G -- + G GND V + PWM M M PWM GNDV + sw= schwarz / black rt= rot / red ge= gelb / yellow bl= blau / blue Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mittteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Copying of this Document, and giving it to others and the use or communication of the payment of damages. Trotec GmbH& Co. KG Grebbenerstr Heinsberg Dokumentart Schaltplan Titel Adsorptionstrockner TTR 00 D Erstellt Thomas Edelmann Sachnr. Rev. 0 Geprüft Uwe Samplatzki Zeichnr. E-EA-00 D Lang. DE Genehmigt Datum Sheet - H-0 Käyttöohje Ilmankuivain TTR 00/00D/500D FI

12 Kytkentäkaavio TTR TTR 500D 500D S S 5 5 0VAC <6A XS XS K K XB XB XS. XS. P P K K XS XS Lin N Lin N h h XB XB XS XS PE PE PE PE P optional P optional Lin Lout N Lin Lout N h kwh h kwh r. H. r. H. Hygrostat optional Hygrostat optional R R R Gehäuse / housing M M DC out/rd DC E/ye out/rd E/ye M M ~ L/bl L/bl GND/bu N/bu GND/bu N/bu PE/gnye A/wh PE/gnye A/wh K K T T 0 V 0 V V V G -- G -- A A P 0-5/0A P 0-5/0A LNP E LNP E XB XB XS XS + + E E Rotorplatte / drawer rotor E E ge ge ge ge C 0,5µF C 0,5µF sw sw M,5 min- M,5 min- rt rt M M ~ G G M bu M GND PWM M M M V + GND V + R PWM R PWM GNDV + PWM R GNDV + vt 0-0V - M + VDC rt sw= schwarz / black sw= schwarz / / black rt= rot / red rt= rot / red ge= gelb / yellow ge= gelb / yellow bl= blau / blue bu= bl= blau / / blue vt= violett/violet Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mittteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, Weitergabe soweit sowie nicht Vervielfältigung ausdrücklich dieser zugestanden. Unterlage, Zuwiderhandlungen Verwertung und Mittteilung verpflichten ihres zu Inhalts Schadensersatz. ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Copying Zuwiderhandlungen of this Document, verpflichten and giving zu Schadensersatz. it to others and the use or communication of the payment of damages. Copying of this Document, and giving it to others and the use or communication of the payment of damages. Trotec GmbH& Co. KG Grebbenerstr Heinsberg Trotec GmbH& Co. KG Grebbenerstr Heinsberg Dokumentart Schaltplan Titel Adsorptionstrockner TTR 500 D Erstellt Dokumentart Schaltplan Thomas Edelmann Titel Adsorptionstrockner TTR Rev D Geprüft Erstellt Uwe Thomas Ak Samplatzki Edelmann Zeichnr. Sachnr. Lang. Rev. 0 0 DE Geprüft Genehmigt Uwe Samplatzki Zeichnr. Datum E-EA-500 D Sheet Lang. DE Genehmigt Datum Sheet - - FI FI Käyttöohje Ilmankuivain TTR TTR 00/00D/500D H- H-

13 Grundgeh 6. Varaosat TTR Nim. Nimitys Selitys Nim. Nimitys Selitys Peruskotelo Ampeerimittari Kansi 5 Käyttötuntilaskuri Paneelit 6 Kaapelin läpivienti Roottorikasetti 7 Suodatinmatto PPI 0 5 Taittokahva 8 Käyttömoottori 6 Ventilaattori 9 Hammashihnalevy 7 Rele 0 Kiristin 8 Jännitteenjakain Painojousi 9 Painekytkin Lämmitys 0 Säädin Poti Hammashihna Suojus Roottori Liitin Suojus H- Käyttöohje Ilmankuivain TTR 00/00D/500D FI

14 TTR 00D Nim. Nimitys Selitys Peruskotelo Kansi Paneelit Roottorikasetti 5 Taittokahva 6 Ventilaattori 7 Rele 8 Verkkolaite 9 Jännitteenjakain 0 Painekytkin Säädin Poti Suojus Liitin Suojus Nim. Nimitys Selitys 5 Ampeerimittari 6 Käyttötuntilaskuri 7 Kaapelin läpivienti 8 Suodatinmatto PPI 0 REG 9 Suodatinmatto PPI 0 ADS 0 Käyttömoottori Kiristin Hammashihnalevy Painojousi Lämmitys 5 Hammashihna 6 Roottori FI Käyttöohje Ilmankuivain TTR 00/00D/500D H-

15 TTR 500D Nim. Nimitys Selitys Peruskotelo Kansi Paneelit Roottorikasetti 5 Taittokahva 6 Ventilaattori 7 Verkkolaite 8 Rele 9 Painekytkin 0 Jännitteenjakain Säädin Poti Suojus Liitin Suojus Nim. Nimitys Selitys 5 Ampeerimittari 6 Käyttötuntilaskuri 7 Kaapelin läpivienti 8 Suodatinmatto PPI 0 REG 9 Suodatinmatto PPI 0 ADS 0 Ventilaattori Käyttömoottori Kiristin Hammashihnalevy Painojousi 5 Lämmitys 6 Hammashihna 7 Roottori H- Käyttöohje Ilmankuivain TTR 00/00D/500D FI

16 7. Vianetsintä Vika Analyysi Mahdollinen syy Ratkaisu Ei ilmankuivausta Kuivailmassa ei ole havaittavissa lämpötilan nousua Roottorin käyttölaite viallinen Tarkista roottorin käyttölaite ja korjaa tarvittaessa Ampeerimittari näyttää vahvasti poikkeavia arvoja Ampeerimittari näyttää poikkeavia arvoja Lämmitys viallinen Regenerointi-ilman virtaus ei ole riittävä Vaihda lämmitys uuteen Tarkista, että ilmavirta on vapaa, tarkista ventilaattori, puhdista tai vaihda ilmansuodatin FI Käyttöohje Ilmankuivain TTR 00/00D/500D H-5

17 Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Str. 7 D-555 Heinsberg

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

Alkuperäinen käyttöohje

Alkuperäinen käyttöohje Edition: 1.4.2012 BA 233-FI Alkuperäinen käyttöohje V-VC 400 500 700 900 1100 1300 Vacuum pump Tyhjiöpumppu V-Serie V-sarja Drehschieber Kiertosiipi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto...................................................................

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje 0109982fi 006 12.2009 Tärylevy DPU 6055He Käyttöohje Valmistaja Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Saksankielisen alkuperäiskäyttöohjeen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Käyttöohjeet - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Tuotenro.:.11.035.602/608BA Yleistä Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen kopiointi, jakelu ja käyttö sekä sen sisällön välittäminen kolmannelle

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

CE 001. B090 Alpine. Käyttöohje. B-140 Lite Elegance Elegance

CE 001. B090 Alpine. Käyttöohje. B-140 Lite Elegance Elegance CE 001 B090 Alpine Käyttöohje B-140 Lite Elegance Elegance TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! VAROITUS Varmistaaksesi oman turvallisuutesi ja laitteen säilymisen ehjänä noudata ehdottomasti seuraavia varotoimia.

Lisätiedot

CE 001. B090 Alpine. B-100 Alpine B-110 Blue Sea / Silver Cloud B-120 Oasis B-121/B-141 Castello B-130 Camaro B-131/B-151 Luxury Exotic

CE 001. B090 Alpine. B-100 Alpine B-110 Blue Sea / Silver Cloud B-120 Oasis B-121/B-141 Castello B-130 Camaro B-131/B-151 Luxury Exotic CE 001 B090 Alpine B-100 Alpine B-110 Blue Sea / Silver Cloud B-120 Oasis B-121/B-141 Castello B-130 Camaro B-131/B-151 Luxury Exotic B-140 B-150 Super Elegance Camaro TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! VAROITUS

Lisätiedot

*Mallista riippuen 1

*Mallista riippuen 1 Käyt t öohj e FI KP( esf )3620,KP( esf4220) *Mallista riippuen 1 Sisällysluettelo Käyttöohje: Jääkaapin yleiskuvaus... 2 Jääkaapin käyttökohteet... 2 Ympäristön lämpötila... 3 Vaatimustenmukaisuus... 3

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80/120. Käyttöohje

SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80/120. Käyttöohje 30/40/60/80/120 Käyttöohje Yleistä Takuu Tekijänoikeus Tekniset muutokset Tuoteaineisto Merkkien selitykset Tämä vaunu on valmistettu huolellisesti korkealuokkaisia materiaaleja ja nykyaikaista tuotantotekniikkaa

Lisätiedot

COROB D410. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008)

COROB D410. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008) COROB D410 Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008) Käyttöohje Automaattinen sävytyskone COROB D410 Versio 2.0 - R0 (08/2008) ALKUPERÄISET OHJEET COPYRIGHT

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

MCD100E, MCD120E, MCD140E, MCD155E

MCD100E, MCD120E, MCD140E, MCD155E Alkuperäiset ohjeet Käyttöohje MCD100E, MCD120E, MCD140E, MCD155E Absorptioilmankuivain sähkölämmittimellä regenerointiin Koskee laitteita, jotka on valmistettu viikolla 22 vuonna 2013 tai sen jälkeen.

Lisätiedot

VIO 300 D. Käyttöohje. 09.09 V 2.1.x ERBE

VIO 300 D. Käyttöohje. 09.09 V 2.1.x ERBE VIO 3 D Käyttöohje 9.9 V 2.1.x ERBE VIO 3 D Käyttöohje Peter Mock Tekninen toimittaja Puh.: + 49 7 71 75 52 37 Sähköposti: pmock@erbe-med.de Toivon, että tämä käyttöohje helpottaa työtäsi ja auttaa käyttämään

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

Käyttöohje. K 3000 Vac. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. K 3000 Vac. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje K 3000 Vac Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset: VAROITUS Kone voi virheellisesti tai

Lisätiedot

8 RESE V04-04/09 9900.139

8 RESE V04-04/09 9900.139 8 RESE SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1.1 - Ohjeen käyttö... 2 1.2 - Yleisiä turvallisuusohjeita... 2 1.3 - Tunnistekilpi...3 1.4 - Tekninen tuki...3 2 Pakkauksen avaaminen 2.1 - Liikuttaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E Pioneering for You Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E sv fi Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje pl ru Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации

Lisätiedot

Käyttäjälle. Käyttöohjeet. geotherm. Lämpöpumppu VWS/VWW

Käyttäjälle. Käyttöohjeet. geotherm. Lämpöpumppu VWS/VWW geotherm NO; FI; PL Käyttäjälle Käyttöohjeet geotherm Lämpöpumppu VWS/VWW FI Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleistä... 3 Tyyppikilpi...3 1 Dokumentteja koskevia ohjeita... 3 1.1 Asiakirjojen säilyttäminen...3

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot KM 6350 / KM 6351 KM 6352 / KM 6354 KM 6380 / KM 6382 KM 6383 Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja fi-fi asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot