USB-massamuistilaitteen suunnittelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "USB-massamuistilaitteen suunnittelu"

Transkriptio

1 Tampereen ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Sulautetut järjestelmät Tuomas Ilomäki Opinnäytetyö USB-massamuistilaitteen suunnittelu Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 4/2009 Yliopettaja Mauri Inha InQvision design, Toimitusjohtaja Marcus Toivonen

2 Tampereen ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma, Sulautetut järjestelmät Tekijä Tuomas Ilomäki Työn nimi USB-massamuistilaitteen suunnittelu Sivumäärä 34 sivua + 3 liitesivua Valmistumisaika Työn ohjaaja Yliopettaja Mauri Inha Työn tilaaja InQvision Design, Toimitusjohtaja Marcus Toivonen Tiivistelmä Tässä työssä perehdytään perusasioihin, jotka jokaisen USB-massamuistilaittetta suunnittelevan tulisi tietää. Työ ei anna yksityiskohtaista ohjetta laitteen suunnitteluun, mutta hyvän perustuntemuksen itse USB-standardista ja -tiedonsiirtoprotokollasta sekä laitteen toimintaperiaatteesta ja tehokkaasta tiedon salausmenetelmästä. Ensimmäisenä tutustutaan USB-standardien kehitykseen, standardeissa käytettyihin tiedonsiirtonopeuksiin, USB-kaapelin rakenteeseen, liitintyyppeihin ja tulevaisuuden standardeihin. Tämän jälkeen perehdytään USB-tiedonsiirtoprotokollan oleellisiin elementteihin, kuten loogisiin putkiin, loppupisteisiin, tiedonsiirtotapahtumien rakenteeseen ja erilaisiin tiedonsiirtomenetelmiin. Itse USB-massamuistilaitteen toiminnasta kertovassa osassa keskitytään laitteen perusrakenteeseen, komponenttien ominaisuuksiin ja valintaan sekä flash-väylän toimintaperiaatteeseen. Lopuksi otetaan katsaus tämän hetkisen virallisen salausstandardin kehitykseen ja käydään läpi sen toimintaperiaate. Lisäksi tutustutaan lyhyesti erääseen kehitysvaiheessa olevaan turvalliseen USB-muistitikkuun.

3 TAMK University of Applied Sciences Department of computer technology, Embedded systems Writer Tuomas Ilomäki Thesis Designing USB mass storage device Pages 34 pages + 3 attachment pages Graduation time Thesis Supervisor Senior teacher Mauri Inha Co-operating Company InQvision Design, General manager Marcus Toivonen Abstract This thesis covers basics of designing USB mass storage device. It offers basic information for those who are about to design USB mass storage device. However this thesis doesn t offer detailed instructions for design, but good basic knowledge of USB standard, USB transfers, operating principles of device and efficient data encryption. At first we take a look at the version history of USB standard, data transfer rates, structure of USB cable, connector types and forthcoming standards. After that we orientate ourselves into the essential elements of USB transfers like logical pipes, endpoints, structure of data transfers and different transfer types. The next part covers structure and operating principles of USB mass storage device. It gives information of components and their typical features. It also covers usage of flash interface between microcontroller and flash memory. At the end we take a look at the development of the latest encryption standard and it s operating principles. We also take a quick look at the specifications of a certain secure USB flash drive that is still under development.

4 Esipuhe Idea USB-massamuistilaitteen suunnitteluun tuli työnantajaltani, jolla on jo pitkän aikaa ollut tarkoituksena kehittää turvallinen ja kestävä USB-muistitikku. Aikaa tähän ei kuitenkaan ole ollut tarpeeksi, joten minä sain projektin itselleni ja päätin kirjoittaa päättötyön aiheesta. Tässä työssä ei luottamuksellisista syistä tutustuta kovinkaan tarkasti tekeillä olevaan muistitikkuun, vaan enemmänkin yleisellä tasolla USBmassamuistilaitesuunnittelun periaatteisiin. Työn aiheesta ja useista neuvoista haluan kiittää InQvision Design:n toimitusjohtajaa, Marcus Toivosta. Työn aktiivisesta ohjauksesta haluan kiittää työn valvojaa, yliopettaja Mauri Inhaa. Tampereella 4. toukokuuta 2009 Tuomas Ilomäki

5 Tampereen ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Sulautetut järjestelmät Sisällysluettelo 1 Johdanto USB-standardi Historia Tiedonsiirtonopeudet Liitintyypit Kaapelin rakenne USB On-The-Go Tulevaisuus Super speed USB Wireless USB (WUSB) USB-tiedonsiirtoprotokolla Loppupisteet Loogiset putket Tiedonsiirtotapahtumat Tiedonsiirtomenetelmät Control Bulk Interrupt Isochronous Massamuistilaitteen toimintaperiaate Flash-mikrokontrolleri Flash-väylän toiminta Flash-kontrollerin ominaisuuksia Flash-kontrollerin valinta Nand flash -muistipiiri Muistiarkkitehtuuri Ominaisuudet Muistipiirin valinta Muut komponentit USB-massamuistilaitteen tietoturva AES:n Historia...27

6 Tampereen ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Sulautetut järjestelmät 5.2 AES-algoritmin toiminta Byte substitution Row shift Mix column Key addition Key schedule Tacstick-projekti Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet...33 Lähteet...34

7 Lyhenteiden luettelo AES Advanced Encryption Standard DES Data Encryption Standard EEPROM Electrically Eraseable Programmable Read-Only Memory RAM Random Access Memory USB Universal Serial Bus USB-IF USB Implementers Forum NIST National Institute of Standards and Technology

8 1 Johdanto USB-muistitikut ovat nopeasti korvanneet disketit markkinoilla. Nykyään kaupoissa myytävissä valmiissa tietokonepaketeissa ei ole lainkaan diskettiasemia, vaan pelkästään USB-portteja. USB-muistin menestys ei johdu pelkästään sen pienestä koosta, vaan myös moninkertaisesta muistikapasiteetista disketteihin verrattuina. Kukapa haluasi käyttää 1.44 Mb:n diskettiä enää, kun 8 Gb:n muistitikkuja saa jo todella halvalla. Tämän työn tarkoituksena on perehtyä USB-standardin perusteisiin, USB:hen tiedonsiirtoprotokollana, USB-muistitikun komponentteihin, niiden toimintaan sekä nykypäivän tietoturvarikoksista johtuen myös tiedostojen turvallisuuteen muistitikulla. Työssä annetaan perustietämys, jonka avulla kenen tahansa on helppo aloittaa USBmassamuistilaitteen suunnittelu. Lisäksi työssä tutustaan kehitteillä olevaan Tacstick -muistitikkuun, jonka kehitystyössä panostetaan muistitikun kestävyyteen, turvallisuuteen ja suureen muistikapasiteettiin.

9 9 (34) 2 USB-standardi USB (Universal Serial Bus) on sarjaväyläarkkitehtuuri oheislaitteiden liittämiseksi tietokoneeseen. USB toimii isäntä ja orja (master and slave) -periaatteella, nykyään tosin käytetään termejä host ja device. Alkuvaiheessa tietokone toimi aina isäntänä oheislaitteelle, mutta nykyään isäntänä voivat toimia esimerkiksi pelikonsolit, äänentoistolaitteet ja digitaalikamerat. USB:n tarkoituksena on mahdollistaa oheislaitteiden liittäminen tietokoneeseen nopeasti, vaivattomasti ja ilman tietokoneen uudelleenkäynnistystä ( plug and play -periaate). Kuviossa 1 on esitetty standardi USB-liitin. USB-laitteet ja portit merkitään kuviossa 2 esitetyllä symbolilla. /1, 2/ Kuvio 1. USB-liitin. /1/ Kuvio 2. USB-symboli. /1/

10 10 (34) 2.1 Historia USB:n kehitystyö alkoi vuonna 1995 kun maailman johtavat tietotekniikkayritykset perustivat USB Implementers Forumin (USB-IF). Sitä oli perustamassa Apple Computers, Hewlett-Packard, NEC, Microsoft, Intel ja Agere Systems (nykyään fuusioitunut LSI Corporationin kanssa). USB:stä julkaistiin useita versioita vuosien aikana, mutta ensimmäinen USB-standardi (USB 1.0) julkaistiin tammikuussa USB:n oli tuolloin tarkoitus korvata suuri määrä liittimistä PC:n takana. USB 1.0:sta nopeampi versio, USB 1.1 julkaistiin syyskuussa USB 2.0 julkaistiin huhtikuussa vuonna 2000 ja standardoitiin USB-IF:n toimesta vuoden 2001 loppupuolella. USB 3.0:n ominaisuudet julkaistiin marraskuussa /1, 2/ 2.2 Tiedonsiirtonopeudet Ensimmäinen USB-standardi oli USB 1.0, jonka tiedonsiirtonopeus oli 1.5 Mbit/s (187.5 kb/s). Tästä nopeudesta käytettiin nimitystä Low Speed. Low Speed -nopeus soveltuu vähän siirtokaistaa käyttäville HID (Human Interface Device) -laitteille, kuten näppäimistöt, hiiret ja muut peliohjaimet. USB 1.0:n seuraaja USB 1.1 kykenee 12 Mbit/s (1.5 MB/s) nopeuteen, joka nimettiin Full Speediksi. Kaikki käytössä olevat USB-hubit tukevat Full Speed -nopeutta. Tällä hetkellä massamuistilaitteissa käytössä oleva nopeus käyttää USB 2.0 -standardia. Nimeltään High Speed mahdollistaa 480 Mbit/s (60 MB/s) nopeuden. /1, 2/ 2.4 Liitintyypit USB-liitintä on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta kytkeä väärinpäin tai väärään liittimeen. Niitä ei voida kytkeä ylösalaisin. Yleensä liittimessä on USB-logo, jonka pitää olla ylöspäin, jotta liitin menee paikoilleen. USB-liittimien topologiassa on kahdentyyppisiä liittimiä, A ja B. A-tyypin liittimet on suunniteltu virtaa syöttävään päähän, eli isäntälaiteeseen, kun taas B-tyypin liittimet on suunniteltu vastaanottamaan virtaa. Tämä mahdollistaa sen, ettei kahta virtaa syöttävää laitetta voi vahingossa kytkeä

11 11 (34) toisiinsa. USB 2.0 standardin myötä liitinvalikoimaa on laajennettu ja kaikki tällä hetkellä käytössä olevat liitintyypit ovat esitetty kuvassa 3. /1, 2/ Kuvio 3: USB-liitintyypit. /1/ 2.5 Kaapelin rakenne USB-laitteiden kaapeleille on asetettu maksimipituudet kunkin standardin mukaan. Esimerkiksi USB 2.0 -standardin kaapelin maksimipituus on viisi metriä. Syy pituusrajoitukseen johtuu kaapelissa aiheutuvasta etenemisviiveestä. Mikäli USB-laite ei vastaa tietyssä ajassa isännän lähettämiin komentoihin, isäntä olettaa komennon kadonneen. Suurin sallittu viive kaapelia kohden on 26 nanosekuntia. USB spesifikaation vaatimus on 5.2 nanosekuntia metriä kohden, mistä näin ollen saadaan kaapelin maksimipituudeksi viisi metriä. USB 1.1 -standardin kaapelilla maksimi pituus on taas kolme metriä. Pituuksia voidaan kuitenkin jatkaa lisäämällä väliin USB-hubeja. Signaalit USB-kaapelissa välitetään kierrettyä parikaapelia pitkin. Kaapeleissa on 90 ohmin impedanssi 15 %:n toleranssilla ja niistä käytetään tunnuksia D+ ja D-. Tyypillisesti D- on merkitty vihreällä värillä ja D+ valkoisella. Lisäksi kaapelissa on punainen +5 voltin syöttöjohdin ja musta signaalimaajohdin. /1, 2/

12 12 (34) 2.6 USB On-The-Go Joulukuussa 2001 tehtiin uusi lisäys USB 2.0 -spesifikaatioon. Uusi standardi, jota kutsutaan USB On-The-Go:ksi mahdollistaa kahden laitteen kommunikoinnin ilman isäntä-pc:tä. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi tulostimen ja digitaalikameran välillä. Normaalisti kuvat täytyy siirtää digitaalikameralta PC:lle ja tulostaa sitä kautta. USB OTG:n ansiosta digitaalikamera voidaan kytkeä suoraan tulostimeen, ja kuvat voidaan tulostaa ilman PC:tä. Aikaisemmin orjana toiminut digitaalikamera toimiikin nyt isäntänä tulostimelle. USB OTG:n periaate on siis se, että laite voi toimia niin isäntänä kuin orjanakin. USB OTG käyttää kahta uutta protokollaa, Session Request Protocol (SRP) ja Host Negotiation Protocol (HNP). SRP antaa molemmille laitteille mahdollisuuden ohjata milloin virta on päällä. Normaalissa USB:ssä vain isännällä on mahdollisuus ohjata virran kulkua. SRP mahdollistaa paremman tehonkulutuksen ohjauksen, mikä on hyvin tärkeä ominaisuus paristoilla tai akuilla toimivissa laitteissa. HNP mahdollistaa USB OTG -laitteiden roolinvaihdon isännästä orjaksi ja päinvastoin edellyttäen, että molemmat laitteet ovat USB OTG -laitteita. HNP:n ansiosta käyttäjän kytkiessä laitteet A ja B väärinpäin (esimerkiksi tulostin digitaalikameran isännäksi), laite osaa vaihtaa roolia, jotta kommunikointi toimisi oikeaan suuntaan. /1, 3/ 2.7 Tulevaisuus USB-standardien kehitystyö jatkuu edelleen, ja toistaiseksi tiedossa olevat lähitulevaisuuden USB-stadardit ovat Super Speed USB 3.0 ja langaton Wireless USB (WUSB) Super speed USB 3.0 Vuonna 2007, syyskuun 18. päivä Intelin teknologiajohtaja Patrick Gelsinger demonstroi USB 3.0:aa Intelin kehitysfoorumeilla, ja pian USB 3.0:n kehitysryhmä ilmoitti, että ensimmäisen version spesifikaatiot ovat valmiit ja ne on siirretty USB Implementers Foorumille. Lopulliset spesifikaatiot julkaistiin vuoden 2008 elokuussa.

13 13 (34) Ensimmäisiä USB 3.0:aa käyttäviä laitteita voidaan odottaa markkinoille aikana. USB 3.0 tulee olemaan taaksepäin yhteensopiva aiempien USB-standardien kanssa. Super Speed -nimityksen saanut standardi kykenee 5.0 Gbit/s (625 MB/s) tiedonsiirtonopeuteen. Verrattuna High Speed USB 2.0:aan, tiedonsiirtonopeus on kymmenkertaistettu. Kuvassa 4 on esitetty USB 3.0:n symboli. /1, 5/ Kuvio 4: Super Speed USB 3.0 symboli. /1/ Wireless USB (WUSB) Langattoman USB:n, WUSB:n kehitysryhmä perustettiin helmikuussa Toukokuussa 2005 ryhmä ilmoitti WUSB:n spesifikaation valmistuneen. Kesäkuussa 2006 viisi yritystä demonstroivat ensimmäistä kertaa WUSB:tä siirtämällä teräväpiirtovideota langattomasti käyttämällä Windows XP:n ajureita. WUSB perustuu UWB:hen eli Ultra Wideband -modulointimenetelmään. Signaali lähetetään nopeina pulsseina laajalla taajuusalueella (1 2 GHz). Sen toiminta-alueeksi on suunniteltu GHz. WUSB kykenee 480 Mbit/s tiedonsiirtonopeuteen enintään kolmen metrin päässä oleville laitteille ja 110 Mbits/s tiedonsiirtonopeuteen enintään kymmenen metrin päässä oleville laitteille. Tuleva 1.1 -spesifikaatio tulee vielä nostamaan tiedonsiirtonopeutta. Kuvassa 5 on esitetty WUSB:n tunnus. /1, 4/ Kuvio 5: WUSB tunnus /4/

14 14 (34) 3 USB-tiedonsiirtoprotokolla Kommunikointi USB-väylällä voidaan jakaa kahteen eri osaan. Ensimmäisenä on luettelointiprosessi (engl. enumeration), jossa isäntä-pc listaa kiinni olevat USB-laitteet ja etsii niille sopivat ajurit. Toinen on laitteen käyttötarkoitukseen liittyvä kommunikointi, jossa isäntä-pc lähettää ja vastaanottaa dataa, jolla suoritetaan haluttuja toimenpiteitä laitteen käyttötarkoituksen mukaan. Luettelointivaiheessa isäntä lähettää sarjan standardoituja pyyntöjä laitteelle, joista laitteen on vastattava jokaiseen lähettämällä pyydetty informaatio isännälle, minkä avulla isäntä määrittää sopivan ajurin laitteelle. Mikäli ajuri laitteelle löytyy, luettelointiprosessi on käyttäjälle näkymätön. Kun ajuri on määritetty ja ladattu, varsinainen kommunikointi laitteen ja isännän välillä voi alkaa. Jokainen USB-siirtotapahtuma koostuu yhdestä tai useammasta siirtotoimesta ja jokainen siirtotoimi muodostuu paketeista, jotka sisältävät informaatiota. Ymmärtääkseen siirtotapahtuman, paketit ja niiden sisällön, on syytä myös tietää laitteen loppupisteistä ja loogisista putkista (engl. endpoints and pipes). Kuviossa 6 on esimerkki loppupisteiden ja loogisten putkien toiminnasta. /11/ Kuvio 6: Loppupisteet ja loogiset putket. /1/

15 15 (34) 3.1 Loppupisteet Kaikki väylän liikenne kulkee laitteen loppupisteen tai pisteiden kautta. Loppupiste voidaan ajatella laitteen välimuistina, joka varastoi useita tavuja. Tyypillisesti loppupiste on lohko laitteen mikrokontrollerin muistissa tai rekisterissä. Loppupisteelle tallennettu data voi olla vastaanotettua, tai lähettämistä odottavaa. Isäntälaitteella on myös välimuisti, jossa se säilyttää lähtevää ja vastaanotettua dataa, mutta sillä ei kuitenkaan ole loppupisteitä. Sen sijaan isäntälaite toimii yhteyden aloittajana ja lopettajana laitteen loppupisteiden välillä. Jokaisella loppupisteellä on osoite, joka sisältää loppupisteen numeron ja suunnan. Numero voi olla nollan ja viidentoista välillä, koska laitteella voi olla enintään 30 loppupistettä, joista 15 on sisääntuloa, ja 15 ulostuloa varten. Lisäksi loppupiste 0 on aina ohjelmoitu laitteen ohjaustoimia varten. Loppupisteen suunta määritellään aina isännän näkökulmasta. Input-loppupiste lähettää dataa isännälle, ja näin ollen outputloppupiste vastaanottaa dataa isännältä. Ohjaustoimenpiteisiin tarkoitettu loppupiste on taas kaksisuuntainen. Jokainen siirtotoimi USB-väylällä alkaa paketilla, joka sisältää loppupisteen numeron, ja koodin, joka määrittää tiedonsiirron suunnan. Käytetyt koodit ovat IN, OUT ja Setup. Setup-koodia käytetään vain ohjaustoimenpiteisiin liittyvissä control -tyypin tiedonsiirtomenetelmissä. /11/ 3.2 Loogiset putket Ennen kuin tiedonsiirtotapahtuma voi alkaa, isännän ja laitteen välille on muodostettava looginen putki. Looginen putki yhdistää laitteen loppupisteen ja isännän mikrokontrollerin ohjelmiston. Isäntä luo putket laitteiden välille jo laitteiden luettelointivaiheessa. Jos laite poistetaan väylältä, isäntä poistaa putket, joita ei enää tarvita. Isäntä voi myös pyytää uusia putkia ja poistaa tarpeettomia putkia laitteen ollessa vielä kiinni. Tämä tapahtuu pyytämällä muutosta väylän asetuksiin osoitteessa 0 olevan loppupisteen kautta (ohjaustoimenpiteiden loppupiste). /11/

16 16 (34) 3.3 Tiedonsiirtotapahtumat Jokainen USB-väylällä tapahtuva siirtotapahtuma koostuu yhdestä tai useammasta siirtotoimesta. Siirtotoimet taas koostuvat paketeista, joita ovat token, data ja handshake. Lisäksi paketit jakautuvat yhteen tai useampaan kehykseen. Kuviossa 7 on esitetty USB-väylän siirtotapahtumien elementit. Kuvio 7: Tiedonsiirtotapahtumien elementit. /11/ Token-paketti on aina pakollinen, sillä se sisältää datan kohdeosoitteen ja käytössä olevan loppupisteen. Data-paketti sisältää itse tiedon, joka halutaan välittää laitteelle. Handshake-paketilla taas voidaan varmistaa, että tieto on siirtynyt onnistuneesti. Jokainen paketti sisältää myös aina PID-kehyksen (packet identifier), jolla on oma tarkoituksensa riippuen paketin tyypistä. /11/

17 17 (34) 3.4 Tiedonsiirtomenetelmät USB-tiedonsiirtoprotokolla käyttää neljää erilaista tiedonsiirtomenetelmää. Menetelmät ovat control, bulk, interrupt ja isochronous, joista jokaisella on oma käyttötarkoituksensa. Taulukossa 1 on esitetty tiivistelmä tiedonsiirtomenetelmien ominaisuuksista. /11/ Taulukko 1: Tiedonsiirtomenetelmien ominaisuudet. /11/

18 18 (34) Control Control-tiedonsiirtomenetelmää käytetään USB-spesifikaation määrittämien pyyntöjen lähettämiseen laitteelle. Näiden avulla isäntä tunnistaa laitteen ja osaa määrittää oikeat asetukset sille. Jokaisen USB-väylää käyttävän laitteen on tuettava controltiedonsiirtomenetelmää ja laitteelta on löydyttävä loppupiste ohjaustoimia varten osoitteesta 0. /11/ Bulk Bulk-tiedonsiirtomenetelmää käytetään kun aika ei ole kriittinen tekijä. Se päästää muut siirtomenetelmät ensin läpi, joten näin ollen voidaan lähettää suuria määriä dataa tukkimatta koko väylää. Kuten taulukosta 1 nähdään, bulk on käytössä tulostimissa, skannereissa ja massamuistilaitteissa, joissa tiedonsiirtonopeus ei ole oleellisin tekijä. /11/ Interrupt Toisin kuin bulk-menetelmässä, interrupt-tiedonsiirtomenetelmää käytetään kun tiedonsiirron pitää tapahtua tietyssä ajassa. Interrupt on käytössä näppäimistöissä, hiirissä ja muissa peliohjaimissa. Kun käyttäjä painaa nappia tai siirtää hiiren kursoria, on vaikutuksen näyttävä heti PC:n näytöllä. Nimensä mukaan käyttäjän aiheuttama toimenpide aiheuttaa keskeytyksen, jota PC siirtyy palvelemaan välittömästi. /11/ Isochronous Isochronous-tiedonsiirtomenetelmä on käytössä suoratoistoa (engl. streaming) varten. Tarkoituksena on siirtää data laitteesta tai laitteeseen reaaliaikaisesti. Isochronousmenetelmää käyttäviä laitteita ovat erilaiset mediatoistimet. /11/

19 19 (34) 4 Massamuistilaitteen toimintaperiaate Massamuistilaitteessa on kaksi olennaista osaa, jotka se tarvitsee toimiakseen. Itse muisti on laitteen oleellisin osa, mutta muisti tarvitsee myös sitä ohjaavan mikrokontrollerin. Massamuistilaitteessa käytettävää mikrokontrolleria kutsutaankin useimmiten flash-kontrolleriksi. Muistin ja sitä ohjaavan kontrollerin lisäksi yksi oleellisimpia osia on USB-liitin, jonka välityksellä itse laite kytkeytyy isäntätietokoneeseen. Muita massamuistilaitteen komponentteja ovat esimerkiksi kideoskillaattori, joka syöttää kellotaajuutta mikrokontrollerille, mahdolliset suotokondensaattorit, kelat, ferriitit, vastukset, regulaattorit ja merkkiledit. Kuviossa 8 on esitetty USB-massamuistilaitteen piirilevy molemmin puolin. 1. USB-liitin 5. Kideoskillaattori 2. Mikrokontrolleri 6. Merkkiledi 3. Mittauspisteitä 7. Write protect -kytkin 4. Nand flash -muistipiiri 8. Paikka lisämuistille Kuvio 8: USB-massamuistilaitteen piirilevy molemmin puolin. /6/

20 20 (34) USB-massamuistilaite voidaan toteuttaa hyvinkin yksinkertaisella kytkennällä. Kuviossa 9 on esitetty piirikaavio Atmelin AT89C5131A-M:llä toteutetusta USBmassamuistilaitteesta. Piirit tarvitsevat 3.3 V:n käyttöjännitteen, joten USB:n syöttämä 5 V:n jännite täytyy reguloida. Käyttöjännitelinjan ja maatason välille on kytketty suotokondensaattoreita puhtaampaa jännitesyöttöä varten. Mikrokontrollerin ja nand flash -muistin välille on tehty flash-väylä ja sen vaatimat ohjauspinnit. Lisäksi mikrokontrollerin pinniin P3.3 on lisätty merkkiledi. Muut piirikaaviossa olevat komponentit ovat lähinnä mikrokontrollerin toiminnan vaatimia minimikytkentöjä. Kuvio 9: Esimerkki USB-massamuistilaitteen piirikaaviosta. /7/

21 21 (34) 4.1 Flash-mikrokontrolleri Jokainen USB-massamuistilaite tarvitsee mikrokontrollerin toimiakseen. Massamuistilaitteessa mikrokontrollerin oleellinen tehtävä on välittää käskyjä ja dataa flash-muistin ja PC:n välillä. Tähän tehtävään ei kuitenkaan sovellu mikä tahansa mikrokontrolleri. Tärkein flash-kontrollerin ominaisuus on USB-liikennöintimahdollisuus, eli kontrollerissa tulee olla D- ja D+ -pinnit USB-liikennöintiä varten. Toinen tärkeä, muttei kuitenkaan pakollinen ominaisuus, on flash-väylä. Markkinoilla on useita juuri tähän tehtävään tarkoitettuja mikrokontrollereita, joille ei käytännössä tarvitse tehdä muuta kuin asentaa ne paikoilleen piirilevyyn ja muistilaite toimii. Flash-väylän arkkitehtuuri on kuitenkin mahdollista ohjelmoida itse mikrokontrolleriin, eli periaatteessa voidaan käyttää mitä tahansa mikrokontrolleria, jossa on vain USB-väylä ja tarpeeksi pinnejä flash-väylälle Flash-väylän toiminta Flash-väylä tarvitsee toimiakseen kahdeksan pinniä rinnakkaista tiedonsiirtoa varten sekä muutaman oleellisen ohjauspinnin. Väylän vaatimat ohjauspinnit ovat CLE, ALE, CE, WE, RE ja RDY. Lisäksi haluttaessa voidaan lisätä kirjoitussuojauksen ohjaus tai merkkiledejä. Alla on kuvattu tarkemmin ohjauspinnien merkitys. Ohjauspinnien nimitykset ovat valmistajakohtaisia ja saattavat hieman vaihdella. Toiminnallisuus on kuitenkin kaikilla valmistajilla sama, mikä mahdollistaa yhteensopivuuden lähes kaikkien markkinoilla olevien nand flash -muistipiirien kanssa. CLE - Command Latch Enable CLE-pinni on aktiivinen sen ollessa loogisessa 1 -tilassa. Aktiivisena se ohjaa tulevan datan komentorekisteriin WE:n nousureunalla. ALE - Address Latch Enable CLE:n tavoin myös ALE-pinni on aktiivinen loogisessa 1 -tilassa. Aktiivisena se ohjaa tulevan datan osoiterekisteriin WE:n nousureunalla.

22 22 (34) CE - Chip Enable CE-pinni on nolla-aktiivinen, eli signaalin ollessa loogisessa 0 -tilassa, se aktivoi muistipiirin seuraavaa toimenpidettä varten. WE - Write Enable WE on nolla-aktiivinen. Aktiivisena se sallii kirjoitustapahtuman, joka käynnistyy WE:n nousureunalla. RE - Read Enable RE on nolla-aktiivinen. Aktiivisena se käynnistää lukutapahtuman. Data on luettavissa väylältä RE:n nousureunalla. RDY/BSY - Ready/Busy flag Kertoo muistipiirin tämän hetkisen tilan. Mikäli 0, laite on parhaillaan suorittamassa jotakin toimenpidettä. Mikäli 1, laite on valmis vastaanottamaan uuden komennon. WP - Write Protect WP-pinni on nolla-aktiivinen. Aktiivisena se estää piirille kirjoittamisen. Pinnin käyttö ei ole pakollista. Näiden lisäksi flash-kontrolleri saattaa sisältää yleiseen käyttöön tarkoitettuja GPIOpinnejä tai esimerkiksi SPI-väylän oheiskomponentteja, kuten esimerkiksi sormenjälkitunnistinta varten. Lähestulkoon kaikki markkinoilla olevat flashkontrollerit tukevat myös useamman muistipiirin käyttöä. Tyypillisesti valmistajat suunnittelevat piirilevylle paikan ylimääräiselle muistipiirille, jotta voidaan valmistaa erikokoisia muistilaitteita samalla piirilevyllä, mikä on kustannustehokasta Flash-kontrollerin ominaisuuksia Tietoturvarikosten kasvaessa nykypäivänä oleelliseksi asiaksi flash-kontrollereissa on noussut myös tiedostojen salaus. Useat valmistajat ovat lisänneet kontrollereidensa ohjelmaan salausominaisuuksia. Tyypillisin käytetty salaus on AES. Markkinoilta löytyy myös muutama flash-kontrolleri, jossa on hardware-tason salaus, mikä on ehdottomasti turvallisin vaihtoehto nykypäivänä.

23 23 (34) Muita huomionarvoisia asioita flash-kontrolleria valittaessa ovat esimerkiksi sähköiset ominaisuudet. Esimerkiksi riittääkö USB-väylän syöttämä virta kaikille komponenteille? Usein flash-kontrollereissa on sisäinen regulaattori, jolloin muille piireille voidaan ottaa virransyöttö itse flash-kontrollerista, eikä näin ollen tarvita ulkoista regulaattoria. Tällöin on erityisen tärkeää tarkistaa flash-kontrollerin virransyöttökyky. Sähköiset ominaisuudet löytyvät komponentin datalehdistä, ja ne tulisi aina tarkistaa komponenttia valittaessa Flash-kontrollerin valinta Yhteenvetona flash-kontrollereista voisi sanoa, että helpoimmalla pääsee valitsemalla juuri massamuistilaitetarkoitukseen suunnitellun kontrollerin, jossa on valmistajan kehittämä firmware, eikä sitä pääse itse ohjelmoimaan lainkaan. Silloin kun on tarvetta laajentaa toiminnallisuutta, on syytä valita kontrolleri, josta löytyy RAM-muisti omallekin ohjelmakoodille. 4.2 Nand flash -muistipiiri Flash-muisteja on kahdentyyppisiä, nand ja nor. USB-massamuistilaitteissa käytetään kuitenkin säännöllisesti nand-tyypin flash-muistia. Nand flash -muistipiiri on tyypiltänsä haihtumaton (engl. non-volatile), eli tieto säilyy muistissa virran katketessa. Flash-muistipiirin muisti voidaan sähköisesti tyhjentää ja uudelleenkirjoittaa. Flashmuisti on tietyntyyppinen EEPROM (Electrically Eraseble Programmable Read-Only Memory), joka tyhjennetään ja ohjelmoidaan tietyn kokoisissa lohkoissa. Se maksaa kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin EEPROM, ja sillä saadaan aikaiseksi suurempi muistikapasiteetti, minkä vuoksi sitä käytetään USB-massamuistilaitteissa eniten. Muistin fyysinen koko ja pinnimäärä ovat vakioita kaikilla valmistajilla, mikä tekee kaikista flash-muisteista yhteensopivia lähes kaikkien flash-kontrollereiden kanssa. Kuviossa 10 on esitetty Samsungin 8 Gb:n nand flash -muistipiirin lohkokaavio.

24 24 (34) Kuvio 10: Nand flash -muistipiirin lohkokaavio. /8/ Muistiarkkitehtuuri Nand flash -muistin muistiarkkitehtuuri riippuu paljon valmistajasta ja muistin koosta. Kuitenkin jokainen muistipiiri kuitenkin koostuu useista lohkoista, joista jokainen lohko koostuu useista sivuista, joista jokainen sivu koostuu useista tavuista. Valmistajien mukaan lohkojen määrä, sivujen määrä lohkoa kohden, ja tavujen määrä sivua kohden vaihtelee. Kuviossa 11 on esimerkki Samsungin valmistaman 8 Gb:n piirin muistiarkkitehtuurista. Kuvio 11: Esimerkki nand flash -piirin muistiarkkitehtuurista. /8/

25 25 (34) Ominaisuudet Eräs nand flash -muistipiirin tärkeimmistä ominaisuuksista on multipleksoitu flashväylä. Samalla 8-bittisellä väylällä voidaan lähettää komennot, osoitteet ja itse data. CLE- ja ALE-pinneillä voidaan ohjata väylältä tuleva data haluttuun rekisteriin flashmuistin sisällä. Tämä säästää tilaa ja pinnejä verrattuna aikaisemmin käytettyihin EEPROM-muisteihin, jotka vaativat erillisen osoiteväylän. Nand flash -muistipiirit jaetaan SLC- ja MLC-piireihin. SLC (single-level cell) kykenee varastoimaan yhden bitin muistisolua kohden, kun taas MLC (multi-level cell) kykenee varastoimaan kaksi bittiä. MLC-piirit ovatkin usein kaksi kertaa suurempia muistikapasiteetiltaan, mutta ne ovat kuitenkin lyhytikäisiä verrattuna SLC-piireihin. Tyypillinen SLC-piiri kestää kirjoitus- ja lukujaksoa, kun taas MLC vain Lisäksi MLC-piirin kirjoitus- ja lukunopeudet ovat hitaampia Muistipiirin valinta Valittaessa muistipiiriä ensimmäisenä kannattaa päättää haluttu muistikapasiteetti. Tällä hetkellä suurin nand flash -muistipiiri on 64 Gb, mutta esimerkiksi Samsung on jo ilmoittanut valmistaneensa 128 Gb:n muistipiirin. Muistien hinnat elävät jatkuvasti, mutta tällä hetkellä esimerkiksi 8 Gb:n muisti maksaa noin seitsemän euroa. Seuraavaksi pitää miettiä haluaako SLC- vai MLC-muistin. MLC-piirit tarjoavat suuremman muistikapasiteetin halvemmalla hinnalla, mutta kirjoitus- ja lukunopeudet ovat hitaampia ja piirillä on lyhyempi käyttöikä. Tehokkaaseen ja pitkäikäiseen USBmassamuistilaitteeseen suositellaan SLC-piirejä. Lopuksi kannattaa tutkia muistipiirien datalehdistä sähköisiä ja fyysisiä ominaisuuksia. Minkälainen kotelointi piirille halutaan? Paljonko piirille tarvitsee syöttää virtaa? Minkälaisia lämpötiloja piiri kestää? Kaikki nämä tiedot löytyvät poikkeuksetta datalehdistä.

26 26 (34) 4.3 Muut komponentit Muita USB-muistilaitteen komponentteja ovat esimerkiksi kideoskillaattori, suotokondensaattorit, kelat, ferriitit, vastukset, regulaattorit ja merkkiledit. Näiden käyttö on laite- ja komponenttikohtaista. Esimerkiksi eri mikrokontrollereilla on eri vaatimukset minimikytkentöjen suhteen. Joitakin tiettyjä pinnejä ei saa jättää kytkemättä vaan ne pitää kytkeä vastuksen kautta maapotentiaaliin tai käyttöjännitteeseen. Mikrokontrollerin minimikytkennät käytön suhteen löytyvät aina komponenttien datalehdistä. Kideoskillaattori on lähes aina pakollinen. Sillä syötetään kellotaajuutta piirin mikrokontrollerille. Kideoskillaattoria ei tarvita mikäli mikrokontrollerilla on sisäinen kellolähde, mikä on hyvin tyypillinen ominaisuus Microchipin PIC18F-sarjan mikrokontrollereille. Suotokondensaattoreita kytketään yleensä käyttöjännitteen ja maatason välille puhtaampaa jännitesyöttöä varten. Suotokondensaattoreiden käyttö on erittäin suositeltavaa. Keloja ja ferriittejä taas käytetään häiriönpoistoon ja signaalin suodattamiseen. Vastuksia käytetään tyypillisesti ylös- tai alasvetovastuksina, tai etuvastuksina merkkiledeille. Regulaattorien käyttö riippuu täysin valitusta muistipiiristä ja mikrokontrollerista. Mikäli muistipiiri tai mikrokontrolleri tarvitsee pienemmän käyttöjännitteen kuin 5 V, ja sisäistä regulaattoria ei ole, tarvitaan ulkoinen komponentti.

27 27 (34) 5 USB-massamuistilaitteen tietoturva Tiedostojen salaus on noussut erittäin tärkeäksi ominaisuudeksi ulkoisissa muistilaitteissa viime vuosien aikana. Yleisin ongelma on muistitikun hukkuminen. Jos sen joku löytää, hän pääsee käsiksi tiedostoihin, mikäli minkäänlaista suojausta ei ole käytössä. Suojaus perustuu lähes aina algoritmiin, joka kryptaa tiedoston käyttökelvottomaksi. Kun käyttäjä haluaa tutkia tiedostoa, hänen täytyy antaa salasana, mikä toimii kryptausavaimena. Avaimen avulla salausalgoritmi saadaan purettua, ja tiedostosta saadaan käyttökelpoinen. Kuviossa 12 on esitetty esimerkki kryptauksen toimintaperiaatteesta. Ylimmässä osassa on alkuperäinen teksti jaetaan 128-bitin lohkoihin, keskimmäisessä osassa suoritetaan itse salaustoimenpide ja alimmassa osassa puretaan salaus. Kryptograafisia algoritmeja on käytössä monenlaisia, mutta tässä työssä tutustutaan uusimpaan voimassa olevaan viralliseen salausstandardiin, jonka nimi on AES. Kuvio 12. Tiedon salauksen toimintaperiaate. /10/ 5.1 AES:n Historia AES (Advanced Encryption Standard) on NIST:n (National Insitute of Standards and Technology) nimittämä seuraaja vanhentuneelle DES (Data Encryption Standard) - salaukselle. AES pohjautuu kahden belgialaisen tutkijan, Joan Daemenin ja Vincent Rijmenin luomaan Rijndael-algoritmiin, joka voitti NIST:n järjestämän kilpailun uuden salausstandardin kehittämiseksi. Tämän seurauksena Rijndael-algoritmin ominaisuudet otettiin käyttöön uudessa AES-standardissa. /9, 10/

28 28 (34) 5.2 AES-algoritmin toiminta Rijndael ei kuitenkaan ole täysin sama asia kuin AES, vaikka niistä yleensä puhutaan synonyymeinä. Rijndael voi käyttää 128-, 160-, 192-, 224- ja 256-bittisiä lohko- ja avainkokoja, kun taas AES vain 128-bittistä lohkoa ja 128-, 196- ja 256-bittisiä avainkokoja. Avain- ja lohkokoko on yksi niistä ominaisuuksista, mitä ei otettu Rijndael-algoritmista AES-algoritmiin. AES on nopeimmillaan 128-bittisellä avaimella, ja yleensä sekin on täysin riittävä suojaustaso henkilökohtaisille tiedostoille ja liikesalaisuuksille ja 256-bittiset avaimet soveltuvat huippusalaisille tiedostoille, kuten hallituksen ja armeijan tiedoille. Algoritmi perustuu useaan salauskierrokseen, joissa kussakin suoritetaan tiettyjä toimenpiteitä. Mitä suurempaa salausavainta käytetään, sitä enemmän salauskierroksia joudutaan tekemään. Esimerkiksi käytettäessä 128-bittistä avainta, suoritetaan 10 kierrosta, kun taas 256-bittisellä avaimella suoritetaan 14 kierrosta, mikä tietysti hidastaa salausprosessia. Algoritmiin kuuluu viisi oleellista toimenpidettä, joidenka englanninkieliset nimet ovat byte substitution, rowshift, mix column, key addition ja key schedule. Toimenpiteiden järjestys algoritmissa on esitetty liitteissä 1 ja 2. Toimenpiteissä on eroja riippuen onko kyseessä tiedon salaaminen ja vai salauksen purkaminen. Salauksen purkamisvaiheessa kaikki toimenpiteet tehdään käänteisessä järjestyksessä, paitsi key addition, joka on sama molemmissa vaiheissa. /9, 10/ Byte substitution Byte substitution -vaiheessa kryptattavan lohkon merkit muunnetaan hexa-muotoon, jonka jälkeen jokainen merkki korvataan sitä vastaavalla substitution -taulukon merkillä. Dekryptaus-vaiheessa käytetään käänteistä taulukkoa. Taulukot ovat esitetty liitteessä 3. /9, 10/

29 29 (34) Row shift Row shift -vaiheessa lohkon jokaista, paitsi ensimmäistä riviä siirretään tietty määrä riippuen lohkon koosta. Esimerkiksi käytettäessä 128-bittistä lohkoa, siirto tapahtuu kuviossa 13 osoitetulla tavalla. Ensimmäistä riviä ei siirretä, toista riviä siirretään yhden, kolmatta kahden ja neljättä kolmen tavun verran. /9, 10/ Kuvio 13: Row shift -operaatio 128-bittisellä lohkolla. /10/ Mix column Mix column -vaiheessa jokaisen sarakkeen neljä tavua kerrotaan erikoissääntöjä käyttäen matriisilla c(x), jonka jälkeen arvot yhdistetään XOR-operaatiolla. Kuviossa 14 on esitetty matriisi c(x). Salauksen purkuvaiheessa käytetään erilaista matriisia, joka on esitetty kuviossa 15. /9, 10/ Kuvio 14: Mix column -operaatiossa käytetty matriisi. /10/ Kuvio 15: Mix column -käänteisoperaatiossa käytetty matriisi. /10/

30 30 (34) Key addition Key addition -vaiheessa suoritetaan XOR-operaatio itse lohkon ja avaimen vastaavien tavujen välillä. Esimerkiksi lohkon ensimmäinen tavu korvataan lohkon ensimmäisen tavun ja avaimen ensimmäisen tavun välisen XOR-operaation tuloksella. Vaihe on samanlainen sekä salaus- että purkuvaiheessa. /9, 10/ Key schedule AES-algoritmin jokaisella salauskierroksella käytetään erilaista salausavainta perustuen edellisen kierroksen avaimeen. Key schedule -vaiheessa luodaan uusi avain seuraavaa salauskierrosta varten. Key schedule -vaiheessa korvataan ensimmäinen sarake avaimesta substitution -taulukon arvoilla, jonka jälkeen avaimen ensimmäinen tavu päivitetään käyttäen Rcon -kierrosvakiota. Tämän jälkeen toinen, kolmas ja neljäs sarake korvataan kunkin sarakkeen oman arvon ja edellisen sarakkeen arvon XORoperaation tuloksella. Esimerkiksi toinen sarake korvataan ensimmäisen sarakkeen, ja toisen sarakkeen XOR-tuloksella. /9, 10/

31 31 (34) 6 Tacstick-projekti Tacstick (Tactic memorystick) on InQvision Design:n kehittämä täysin uudenlainen USB-massamuistilaite. Tacstickissä yhdistyy kaikki USB-massamuistilaitteiden tärkeimmät ominaisuudet, kuten kestävyys, luotettavuus, tietoturva ja suuri muistikapasiteetti. Tacstick avainominaisuudet: - Kestävä ja vesitiivis rakenne - Maksimi säilytyslämpötilat - 85 C C - Maksimi käyttölämpötilat - 40 C C - ESD-suojattu - AES 256-bit tiedostojen salaus - Sormenjälkitunnistin - Ulkoinen muistikomponentti avaimen säilytykseen mahdollistaa tikun jakamisen kahtia (Tiedostoihin mahdotonta päästä käsiksi ilman molempia osia) - Suuri 16 Gb:n muistikapasiteetti - Tuetut käyttöjärjestelmät Windows 98 / 98SE / Me / 2000 / XP / Vista, Mac OS 8.6 ja uudemmat, Linux Kernel ja uudemmat - Windows Vista ReadyBoost -käyttömahdollisuus - Wear-leveling -tekniikka pidentää muistin käyttöikää Tacstick käyttää kahta mikrokontrolleria, joista ensimmäinen hoitaa yleisen liikenteen muistin ja PC:n välillä. Toinen mikrokontrolleri lukee sormenjäljen ja ulkoisen muistikomponentin sekä suorittaa vertailutoimenpiteet. Sormenjälkitunnistimena on tehokas Symwaven valmistama tunnistin, jossa sisäinen sormenjäljen salausalgoritmi. Näin ollen sormenjäljen kuvaa on mahdotonta muodostaa tunnistimen lähettämästä datasta ja sitä voidaan turvallisesta säilyttää flash-muistissa. Kuviossa 16 on projektissa käytetty sormenjälkitunnistin.

32 32 (34) Kuvio 16: Sormenjälkitunnistin. (Kuva: Marcus Toivonen) PC:n ja muistipiirin välistä liikennettä ohjaava mikrokontrolleri sisältää hardwaretason 256-bittisen AES-salauksen, mikä on turvallisin vaihtoehto nykypäivänä. Ulkoinen muistikomponentti käyttää 160-bittistä MAC:tä (Message Authentication Code) tiedon varmennukseen. Lisäksi muistikomponentti on "tamper proof", eli mikäli sitä koitetaan avata väkivalloin, muisti tyhjentyy automaattisesti. Sormenjälkeä ja muistikomponenttia lukevaan mikrokontrolleriin on ohjelmoitu sisäinen 256-bittinen AES-salausalgoritmi, mikä kryptaa käyttäjän salasanat ja avainta säilytetään tunkeilijan ulottumattomissa, ulkoisessa muistikomponentissa.

33 33 (34) 7 Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet Tässä työssä tutustuttiin USB-massamuistilaitteen suunnittelu- ja kehitysvaiheessa esille tulevien oleellisten asioiden perusteisiin. Oleellisia asioita olivat USB-standardi ja - tiedonsiirtoprotokolla, itse laitteen toimintaperiaate ja tyypillinen rakenne, flash-väylän käyttö sekä AES-salausalgoritmin perusteet. Lisäksi tutustuttiin kehitysvaiheessa olevaan Tacstick-muistitikkuun. Kaikki tässä työssä käsitellyt asiat olivat oman suunnitelukokemuksen kautta esille tulleita asioita, ja näin ollen tämän työn tulisi toimia aloitusoppaana USBmassamuistilaiteprojektia aloittavalle suunnittelijalle. Yksi haasteellisimmista asioista työssä oli AES-algoritmin toiminnan selvittäminen. Pelkästään jo siitä olisi saanut tehtyä oman työnsä. Microchip tarjoaa kuitenkin hyvät ohjeet algoritmin ohjelmoimiseen ja toteuttamiseen. Tacstick-kehitystyö jatkuu ja toivottavasti pian saadaan ensimmäinen erä testattavaksi. Osat ovat valittu, piirikaavio on suunniteltu, ja sormenjälkeä lukevan mikrokontrollerin ohjelmakoodi on valmis. Enää jäljellä on fyysisen rakenteen ja muistitikun käyttöliittymän suunnittelu.

34 Lähteet Sähköiset lähteet: 1. Wikipedia: USB [www-sivu] Saatavissa: [viitattu ] 2. USB-IF [www-sivu] Saatavissa: [viitattu ] 3. USB-IF: USB OTG [www-sivu] Saatavissa: [viitattu ] 4. USB-IF: WUSB [www-sivu] Saatavissa: [viitattu ] 5. USB-IF: SSUSB [www-sivu] Saatavissa: [viitattu ] 6. Wikipedia: USB flash drive [www-sivu] Saatavissa: [viitattu ] 7. Atmel: USB Mass Storage Device Implementation [pdf-dokumentti] Saatavissa: [viitattu ] 8. Samsung: K9K8G0U0M Datasheet [pdf-dokumentti] Saatavissa: [viitattu ] 9. NIST: FIPS PUB 197 (AES) Saatavissa: [viitattu ] 10. Microchip: AES documentation [pdf-dokumentti] Saatavissa: [viitattu ] Painetut lähteet: 11. Axelson Jan 2005, USB complete: Everything you need to develop custom USB peripherals. Lakeview research

35 LIITE 1: AES-salaus

36 LIITE 2: AES-salauksen purku

37 LIITE 3: Substitution -taulukot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Käyttöohje

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Käyttöohje WBelectronics Infinity USB Phoenix - Käyttöohje Johdanto Laitteen asentaminen Onneksi olkoon Infinity USB Phoenix -laitteen hankinnasta! Infinity kytketään toimintaan kolmessa vaiheessa: 1) Asenna laite

Lisätiedot

Piirien väliset ohjaus- ja tiedonsiirtoväylät H. Honkanen

Piirien väliset ohjaus- ja tiedonsiirtoväylät H. Honkanen Piirien väliset ohjaus- ja tiedonsiirtoväylät H. Honkanen Laitteiden sisäiseen tietoliikenteeseen on kehitetty omat dataväylänsä. Näistä tärkeimmät: 1 wire [ käyttää mm. Dallas, Maxim. ] I²C [ Trademark

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle TEEMA 1 Tietokoneen peruskäyttö Digikamera Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle Tämä tietopaketti hahmottaa lukijalle, millä tavalla kuvat voidaan siirtää kamerakännykästä tai

Lisätiedot

MUISTIPIIRIT H. Honkanen

MUISTIPIIRIT H. Honkanen MUISTIPIIRIT H. Honkanen Puolijohdemuistit voidaan jaotella käyttötarkoituksensa mukaisesti: Puolijohdemuistit Luku- ja kirjoitusmuistit RAM, Random Access Memory - Käytetään ohjelman suorituksen aikaisen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta WDS- VERKON RAKENTAMINEN OSA 1: JOHDANTO WDS- tekniikalla voidaan jatkaa langatonta verkkoa käyttämällä tukiasemia siltana, jolloin verkkoa

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 410774-351 Huhtikuu 2006 Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

25.11.2014. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Tallennusjärjestelmät. Tallennusjärjestelmät. 5 opintopistettä.

25.11.2014. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Tallennusjärjestelmät. Tallennusjärjestelmät. 5 opintopistettä. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Tallennusjärjestelmät Tallennusjärjestelmät 1 = Small Computer System Interface, markkinoilla

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO HARJOITUS: asennus ja konfigurointi TVAT-141 Windows Server 2008 Trial (120 days) Active Directory, AD Domain Name System, DNS Dynamic Host Configuration Protocol,

Lisätiedot

Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa. Ryhmä: Mikko Haavisto Ilari Pihlajisto Marko Vesala Joona Hasu

Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa. Ryhmä: Mikko Haavisto Ilari Pihlajisto Marko Vesala Joona Hasu Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa Ryhmä: Mikko Haavisto Ilari Pihlajisto Marko Vesala Joona Hasu Yleisesti Muisti on yksi keskeisimmistä tietokoneen komponenteista Random Access Memory on yleistynyt

Lisätiedot

1 Muutokset piirilevylle

1 Muutokset piirilevylle 1 Muutokset piirilevylle Seuraavat muutokset täytyvät olla piirilevylle tehtynä, jotta tätä käyttöohjetta voidaan käyttää. Jumppereiden JP5, JP6, JP7, sekä JP8 ja C201 väliltä puuttuvat signaalivedot on

Lisätiedot

TeleWell ISDN TA 128 USB. Asennusohje (Tämä ohje ei sovellu aiemmalle ISDN TA 128 USB mallille)

TeleWell ISDN TA 128 USB. Asennusohje (Tämä ohje ei sovellu aiemmalle ISDN TA 128 USB mallille) TeleWell ISDN TA 128 USB Asennusohje (Tämä ohje ei sovellu aiemmalle ISDN TA 128 USB mallille) CE TeleWell ISDN TA 128 USB CE-hyväksyntä Tämä kortti on hyväksytty TÜV-testauslaboratoriolla Euro- ISDN verkkoon

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps

TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps TeleWell TW-LTE/4G/3G USB -modeemi Cat 4 150/50 Mbps Pikaohje Laite toimii Windows XP SP3, Windows 7,8,10 ja Mac OSx 10.5 tai käyttöjärjestelmissä, Linux tuki netistä ladattavilla ajureilla USB portin

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Micro:bit. Käyttöohje. Innokas verkosto Petja Pyykkönen, Saimaan mediakeskus Käyttöohje / 2016 Innokas

Micro:bit. Käyttöohje. Innokas verkosto Petja Pyykkönen, Saimaan mediakeskus Käyttöohje / 2016 Innokas Micro:bit Käyttöohje Innokas verkosto Petja Pyykkönen, Saimaan mediakeskus 24.5.2017 Käyttöohje / 2016 Innokas Micro:bitin rakenne Micro:bitin etupuolelta löytyy 25 punaista LEDiä, jotka voidaan ohjelmoida

Lisätiedot

Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa:

Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ismo Grönvall/Timo/TUTA 0353064 Tehtävä 5: Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ihmiset viettävät huomattavan osan (>90 %) ajasta sisätiloissa. Sisäilmaston laatu on tästä syystä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

iloq P10S.10/20 -ohjelmointilaite Käyttöohje

iloq P10S.10/20 -ohjelmointilaite Käyttöohje iloq P10S.10/20 -ohjelmointilaite Käyttöohje SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 OHJELMOINTILAITTEEN KÄYTTÖ... 5 Virran kytkeminen... 5 Lukon ohjelmointi... 5 Avaimen ohjelmointi... 5 Lukon lokin lukeminen... 6 Paristojen

Lisätiedot

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 2012 Tecalemit Oy Seppo Koskivuori Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 Vaatimukset: - tietokone (PC), jossa vapaa USB portti - käyttöjärjestelmä Windows XP, Vista tai Windows

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

Yhteydensaantiongelmien ja muiden ongelmien ratkaisuita

Yhteydensaantiongelmien ja muiden ongelmien ratkaisuita Yhteydensaantiongelmien ja muiden ongelmien ratkaisuita Miksi SmartView v4.1 ei suostu avaamaan lämpökuvia? Mikäli SmartView-ohjelmiston täysversio 4.1 ladataan suoraan nettisivuilta, jotkin tietokoneet

Lisätiedot

HUOM: Jos saat punaisen tekstin: Incorrect New Password. Kirjoitit salasanat eri tavalla. Yritä uudelleen

HUOM: Jos saat punaisen tekstin: Incorrect New Password. Kirjoitit salasanat eri tavalla. Yritä uudelleen Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas... 1 Laitteen ensimmäinen käyttöönotto... 1 USB-tulostimen tai muistitikun jakaminen GlobeSurferin avulla... 3 dyndns (dynaaminen

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja

TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja TeleWell GPRS-modeemin ohjekirja Hyväksyntä CE 0682 Sisältö Tekniset vaatimukset GPRS-toiminnolle...2 Tuetut käyttöjärjestelmät Windows 98SE, Me, 2000, Xp...2 Myyntipakkauksen sisältö...2 Vaatimukset tietokoneelle,

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish LevelOne PLI-2030 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta Asennusohje Versio 07.04.12ish Esittely LevelOne 200Mbps HomePlug AV Ethernet-sillan avulla voit kytkeä mitkä tahansa Ethernet-liitännällä varustetut

Lisätiedot

Painikkeet ja toiminnot

Painikkeet ja toiminnot Pikaopas Painikkeet ja toiminnot 1. Etukamera 2. Äänenvoimakkuuden + -painike 3. Äänenvoimakkuuden - -painike 4. Takakamera 5. Kuulokeliitäntä 6. SIM-korttipaikka 7. Virta- ja lukituspainike 8. Virtaliitäntä

Lisätiedot

CLICKTRONIC VÄLIJOHDOT

CLICKTRONIC VÄLIJOHDOT CR70399 CR70401 CR70402 CR70403 CR70404 CR70405 CR70407 CR70408 7, 1 CR70465 CR70467 CR70468 CR70469 CR70470 CR70471 CR70473 CR70474 7, 1 Antennikaapeli (IEC-uros/IEC-naaras) antenni- tai kaapelivastaanottimien

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

1/10 E-RESULTS LITE-OHJEET ITÄRASTEILLE (JL 30.7.2009)

1/10 E-RESULTS LITE-OHJEET ITÄRASTEILLE (JL 30.7.2009) 1/10 E-RESULTS LITE-OHJEET ITÄRASTEILLE (JL 30.7.2009) 1 OHJELMAN OMAT OHJEET Avaa tulospalveluohjelma kaksoisklikkaamalla EResultsLite.lnk kuviota. Lue ohjelman omat ohjeet valitsemalla Ohje-Avustus...

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Väylään liitettävä laite: Pheonix Contact ILB PB DI8 DIO8

Väylään liitettävä laite: Pheonix Contact ILB PB DI8 DIO8 Väylään liitettävä laite: Pheonix Contact ILB PB DI8 DIO8 Laite on DP-väylään kytketkettävä Digitaalinen 16-porttinen IO-moduuli. Porteista 8 on Inputteja ja toiset 8 valittavissa inputeksi tai outputeiksi.

Lisätiedot

Ongelma(t): Mistä loogisista lausekkeista ja niitä käytännössä toteuttavista loogisista piireistä olisi hyötyä tietojenkäsittelyssä ja tietokoneen

Ongelma(t): Mistä loogisista lausekkeista ja niitä käytännössä toteuttavista loogisista piireistä olisi hyötyä tietojenkäsittelyssä ja tietokoneen Ongelma(t): Mistä loogisista lausekkeista ja niitä käytännössä toteuttavista loogisista piireistä olisi hyötyä tietojenkäsittelyssä ja tietokoneen rakentamisessa? 2012-2013 Lasse Lensu 2 Transistori yhdessä

Lisätiedot

Päivitys käyttäen USB-tikkua

Päivitys käyttäen USB-tikkua Päivitys käyttäen USB-tikkua HUOM! Näiden ohjeiden noudattaminen on täysin käyttäjän omalla vastuulla! Ohjeen tekijät eivät vastaa mahdollisesti aiheutuvista ongelmista tai vahingoista. Tämän ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

TeleWell TW-3G+ USB / EXPRESS. HSDPA / 3G (UMTS) / EDGE / GPRS -modeemi ASENNUSOHJE

TeleWell TW-3G+ USB / EXPRESS. HSDPA / 3G (UMTS) / EDGE / GPRS -modeemi ASENNUSOHJE TeleWell TW-3G+ USB / EXPRESS HSDPA / 3G (UMTS) / EDGE / GPRS -modeemi ASENNUSOHJE Copyright Telewell Oy SISÄLTÖ 1. Modeemin kuvaus... 3 1.1. Tiedonsiirto-ominaisuudet... 3 1.3. Järjestelmävaatimukset...

Lisätiedot

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA Asennusohjeiden sisältö 1. RICA optimointiohjelmoinnin periaate isoftloaderilla... 2 2. RICA isoftloader toimituspaketin sisältö... 3 3. isoftloader Sync-ohjelmiston

Lisätiedot

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje Access Point asennusohje Langattoman signaalin kantoaluetta on kätevä laajentaa Access Pointia ja ns. siltausta käyttämällä. Access Pointin pohjassa on WAN MAC Address (MAC osoite). Kirjoita tämä ylös

Lisätiedot

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa Sisällys Laitteen käyttöönotto...3 Latauskehdon asennus...3 Tiedonsiirto-ohjelman asennus...4 Keräilylaitteen käyttö...5 Viivakoodien luku...5

Lisätiedot

CD-ROM-levy (sisältää ajurit, käsikirjan ja takuutodistuksen) Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

CD-ROM-levy (sisältää ajurit, käsikirjan ja takuutodistuksen) Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi. Tämä tuote toimii seuraavien käyttöjärjestelmien kanssa: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM langaton USB-väyläinen verkkokortti Ennen kuin aloitat Sinulla täytyy olla

Lisätiedot

A15 - Inertial Measurement Unit

A15 - Inertial Measurement Unit AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt (6op) 16.09.2008-19.12.2008 A15 - Inertial Measurement Unit Mikko Virkkilä Aki Juutistenaho Ohjaaja: Tapio

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 MASSER Loader V2.00 käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 Masser Oy Tel. +358 400 904 500 BID No 0665142-9 Jämytie 1 Fax. +358 16 282 554 VAT No. FI06651429 FI-96910 Rovaniemi, Finland Domicile Rovaniemi OHJELMAN

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Macintosh (Mac OS X 10.2) Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille:

Macintosh (Mac OS X 10.2) Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille: 1 (13) Macintosh () Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille: Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset. Järjestelmäasetuksista Verkko 2 (13) Verkkoasetuksista (1.) Kytkentä Ethernet ja (2.) Määrittelytapa

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

6.3. AVR_rauta. EEPROM-muisti 09.12.2007 pva

6.3. AVR_rauta. EEPROM-muisti 09.12.2007 pva 6.3. AVR_rauta. EEPROM-muisti 09.12.2007 pva Experience is what causes people to make new mistakes instead of old ones... - Unknown Sisältö Yleistä EEPROM-rekisterit Protoilu-ohje EEPROMmista ja Fuse-biteistä

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

ECIO käyttöohje. Matrix Multimedia Limited. JJJ-Automaatio Oy. Keijo Salonen Jyväskylän ammattiopisto

ECIO käyttöohje. Matrix Multimedia Limited. JJJ-Automaatio Oy. Keijo Salonen Jyväskylän ammattiopisto ECIO käyttöohje Matrix Multimedia Limited JJJ-Automaatio Oy Keijo Salonen Jyväskylän ammattiopisto ECIO28 Kä yttö öhje Ohje on sellaisenaan sovellettavissa myös ECIO40 mikro-ohjaimelle. Keijo Salonen p.

Lisätiedot

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN

LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN LAITTEISTOKOKOONPANON SELVITTÄMINEN JA AJURIEN ASENTAMINEN Oma tietokone -valintaa klikkaamalla hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä, saadaan näkyviin laitteistokokoonpano Ominaisuudet laitteisto -valinnalla:

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

CT50A2602 Käyttöjärjestelmät Seminaarityö. Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa

CT50A2602 Käyttöjärjestelmät Seminaarityö. Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa CT50A2602 Käyttöjärjestelmät Seminaarityö Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa Jyrki Eurén Raimo Asikainen Janne Laitinen Teppo Lapinkoski Manu Toivanen Pasi Ruuth Johdanto Taustaa Työn taustana ryhmän

Lisätiedot

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 1(6) ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen 1 (8) USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen Ladattuasi Handan CV-7700 PVR laitteen USB-siirto-ohjelman Welhon internet- sivuilta, asenna ohjelma alla olevien ohjeiden mukaan. Siirto-ohjelman asennus

Lisätiedot

TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE

TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE Copyright TeleWell Oy Tekniset tiedot: - - - - - - - Yhteensopiva IEEE 802.11b/g/n/ac - standardien kanssa Taajuusalueet 2.4 GHz ja 5 GHz Maksiminopeus: 300 Mbps

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point KÄYTTÖOHJE M2M Point - to - Point M2M Paketti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 LAITTEISTON ASENNUS 2 TULOJEN JA LÄHTÖJEN KYTKENTÄ 2.1 TILATIETOKYTKENNÄT 2.2 ANALOGIAKYTKENNÄT 3 KANAVANVAIHTO

Lisätiedot

Sport In The Box Käyttöohje

Sport In The Box Käyttöohje Sport In The Box Käyttöohje Esivalmistelut: Kytke käytössä oleva pelikello/konsoli kiinni USBkaapelilla tietokoneeseen ennen virran kytkemistä pelikelloon/konsoliin. Odota että laite on asennettu käyttövalmiiksi,

Lisätiedot

COMET-MAKSULAITTEEN LATAAMINEN MINIUSB-KAAPELIA KÄYTTÄMÄLLÄ

COMET-MAKSULAITTEEN LATAAMINEN MINIUSB-KAAPELIA KÄYTTÄMÄLLÄ COMET-MAKSULAITTEEN LATAAMINEN MINIUSB-KAAPELIA KÄYTTÄMÄLLÄ Comet -maksulaitteen lataaminen MiniUSB-kaapelia käyttämällä: Suosittelemme Comet maksulaitteen lataamista MiniUSB-kaapelia käyttäen; lataaminen

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta Windows 7 Enterprise Windows XP Pro Microsoft Virtual PC Windows XP Pro * * Tietokone, jossa on jo asennettuna Windows XP Pro Tomi Stolpe Turun AKK 5.11.2009

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

ETS5 Sulautettu Älykäs Langaton. KNX- Partnerpäivä Micael Forsstedt

ETS5 Sulautettu Älykäs Langaton. KNX- Partnerpäivä Micael Forsstedt ETS5 Sulautettu Älykäs Langaton KNX- Partnerpäivä 6.11.2014 Micael Forsstedt Sisältö ETS Historia Uudistukset Tietokanta USB- Dongle ja muisti RF tuki Käyttöliittymä My KNX Rinnakkaisajo ja päivitys Koulutus

Lisätiedot

Simulaattorin asennus- ja käyttöohje

Simulaattorin asennus- ja käyttöohje Linux ja Windows XP Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.2 16.2.2006 Mikko Halttunen Katselmoinin jälkeen 0.1 13.2.2006 Mikko Halttunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Simulaattorin asennus...

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ohjeet e kirjan ostajalle

Ohjeet e kirjan ostajalle 1 Ohjeet e kirjan ostajalle 1. Ostaminen ja käyttöönotto 1.1. Näin saat e kirjan käyttöösi Lataa tietokoneellesi Adobe Digital Editions (ADE) ohjelma täältä: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.

Lisätiedot