Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000"

Transkriptio

1 Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000

2 INNEHÅLL 1. Förord och tillverkningsnummerplåt Allmän presentation, billtyper och teknisk data Säkerhetsinstruktioner Maskinens transport och upplyfting Då maskinen tas i bruk Bruksanvisningar: 6.1. Maskinens koppling till traktorn Hydraulik Koppling av arealmätare Transport av maskinen pa allmän väg Fyllning ar lådorna Matarorganens inställning Inställning av gödselmängden Installning av utsädesmängden Vridprov Enheten for utsäde Enheten for handelsgödsel Gödselbillarna inställning Såbillarna inställning Koppling Justering av efterharv Observation av maskinens funktion Praktiska råd Andra köranvisningar Service Smörjställen Åtdragningsmoment Lufttryck i däcken Optiseed-rotationstransformator Kopplingen Godselbillarna Utsädesbillarna Kedjemonteringsschema Instruktioner för uppbevaring Garantivillkor Förtekning over extra utrustning Reservdelsbok Ram Låda for handelsgödsel Låda for utsäde Omröraxel Rotationstransformator Kassett och mellanlager Arealmatare Gödselbill Skivbill for Såbill Kilskivbill Hydraulik Efterharv Extra utrustning: X-6039A Bogserings utrustning, 1858, 1881 X-7021 Tryckhjulsats, 1852 X-6034A Transportanorning, 1882 X-9054 Fjärranmanöverkabel, 1831 X-1001 Förhöjningslämmar, 1811, 1812 X-6037A Hydrauliska markörer,

3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Esipuhe ja varaosakilpi Koneen yleisesittely, vannasvaihtoehdot ja tekniset tiedot Turvallisuusohjeet Koneen kuljetus Koneen käyttöönotto Käyttöohjeet: 6.1. Koneen kiinnitys traktoriin Hydrauliikka Pinta-alamittari Koneen kuljettaminen yleisillä teillä Säiliöiden täyttö Syöttöjärjestelmät ja niiden säätö Lannoitemäärän säätö Siemenmäärän säätö Kiertokoe Kiertokoe siemenillä Kiertokoe lannoitteilla Taulukko ja syöttömäärät Lannoitesyvyyden säätö Siemensyvyyden säätö Kytkimen säätö Jälkiharavan säätö Toiminnan tarkkailu Käytännön ohjeita Muita ajo-ohjeita Huolto: 7.1. Huoltokaavio Kiristysmomentit Rengaspaineet Optiseed Kytkin Lannoitevantaat Siemenvantaat Voimansiirto Säilytys Takuuehdot Lisävarusteluettelo Varaosaluettelo Runko Säiliö, lannoiteosa Säiliö, siemenosa Karistaja-akseli Pyörimisnopeuden muunnin Kasetti ja välilaakeri Pinta-alamittari Lannoitevantaat Lannoitekiekkovantaat Siemenvantaat Kiilakiekkovantaat Hydrauliikka Jälkiäes Lisävarusteet: X-6039A Hinauslaite, 1858, 1881 X-7021 Jyräyksikkö, 1852 X-6034A Kuljetuslaite, 1882 X-9054 Lannoitteen kaukosäätölaite, 1831 X-1001 Lisälaita, 1811, 1812 X-6037A Rivinmerkkaaja ja hydr.vaihtaja,

4 Använd endast Juko-originalreservdelar Instruktionsbok Denna instruktionsbok är avsedd föor yrkeskunniga jordbrukare. Anvandning av maskinen förutsätter allmän kunskap om lantbruk och lantbruksteknologi. = triangelmärket betyder en faktor som särskilt bör observeras = triangel och utropstecken informerar om en viktig säkerhetseller motsvarande detalj Rätt till ändringar av maskiner och instruktionsbok förbehålles av Juko Oy. 4

5 Ohjekirjan käyttäminen Tämä ohjekirja on tarkoitettu ammattitaitoisille maanviljelijöille. Siksi koneen käyttö edellyttää maanviljelyksen ja maatalousteknologian yleistietoja ja -taitoja. Kolmiomerkki tarkoittaa erityisesti huomioitavaa asiaa. Kolmio ja huutomerkki ilmoittaa tärkeästä turvallisuus- tai vastaavasta asiasta. Käytä vain alkuperäisiä Juko-varaosia Juko Oy pidättää oikeuden muutoksiin koneissa ja ohjekirjassa! 5

6 1. FÖRORD OCH TILLVERKNINGSNUMMERPLAT OY KONGSKILDE JUKO LTD är en finländsk tillverkare av lantbruksmaskiner och ingår a den intemationella KONSGILDE-koncernen Jukos produkturval omfattar bl.a. 1. såmaskiner och kombisåmaskiner 2. potatissättare 3. potatisupptagare 4. sockerbetskombisåmaskiner 5. sockerbetsupptagare 6. stenuppsamlare Vi tackar Er för det förtroende Ni visat, då Ni valt en högklassig Juko-produkt. Samtidigt ber vi Er noggrant läsa dessa instruktioner, innan Ni tar maskinen i bruk. Instruktions- och reservdelsboken är indelad enligt innehållsföreteckningen för att göra det lättare att slå upp information i boken. De kontroll- och serviceåtgärder som föreskrivits i instruktionsboken är mycket viktiga för att maskinen skall fungera utan störningar samt för att garantin skall gälla. Alla de råd, varningar och förbud som hänför sig till maskinens användning måste beaktas noggrant. De allra viktigaste instruktionema och varningarna är skrivna med fetstil, för att underlätta läsningen. Om Ni önskar mer information eller vill komma med en kommentar om Juko-maskinen, ber vi Er vänligen kontakta maskinens försäljare eller tillverkare. Vid behov av service eller reservdelar ber vi Er kontakta återförsäljaren eller tillverkaren, OY KONGSKILDE JUKO LTD, telefon och telefax När Ni köpt maskinen, fyll vänligen i följande skiss av tillverkningsnummerplåten med samma uppgifter som finns på maskinens tillverkningsnummerplåt. För att undvika missuppfattningar och onödiga tidsförluster, ber vi Er att ange typ- och tillverkningsnummer vid kontakter med JUKO-försäljaren. Vi hoppas, att den JUKO-maskin Ni köpt uppfyller de förväntningar Ni ställt på den och att den tjänar Er så länge som möjligt. 6

7 1. ESIPUHE JA VALMISTUSKILPI OY KONGSKILDE JUKO LTD on kansainväliseen KONGSKILDE -yhtymään kuuluva suomalainen maatalouskonetehdas. Jukon tuotevalikoimaan kuuluvat mm. seuraavat maatalouskoneet: 1. viljankylvökoneet ja -kylvölannoittimet 2. perunanistutuskoneet 3. perunan korjuukoneet 4. sokerijuurikkaan korjuukoneet 5. kivenkeruukone Samalla kun kiitämme Sinua luottamuksesta valittuasi korkealaatuisen JUKO -tuotteen, pyydämme Sinua lukemaan huolellisesti nämä käyttöohjeet ennen koneen käyttöönottoa Käyttöohje ja varaosakirja on ryhmitelty sisällysluettelon mukaiseen järjestykseen, joka helpottaa tietojen löytämistä kirjasta Käyttöohjeissa neuvotut tarkistus- ja huoltotoimenpiteet ovat ehdottoman tärkeitä koneen häiriöttömälle toiminnalle sekä myös takuun voimassaololle. Kaikki koneen käyttöön liittyvät neuvot, varoitukset sekä kiellot on otettava tarkasti huomioon ja tehty käyttäjän turvallisuutta ja koneen kestävyyttä ajatellen. Kaikkein tärkeimmät ohjeet ja varoitukset on kirjoitettu tummennetulla tekstillä lukemisen helpottamiseksi. Jos Sinulle tulee jotain kysyttävää tai kommentoitavaa JUKO -koneesta, pyydämme Sinua ystävällisesti ottamaan yhteyttä ensisijaisesti koneen myyjään tai myös valmistajaan. Huolto- tai varaosatarpeissa pyydämme ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään tai suoraan tehtaalle, OY KONGSKILDE JUKO LTD:n puhelin ja telefax Ostettuasi koneen täytä seuraava valmistuskilpipiirros samoilla tiedoilla kuin jotka ovat koneen valmistuskilvessä. Asioidessasi JUKO -koneen myyjän kanssa mainitse tyyppi- ja valmistusnumero väärinkäsitysten ja turhan viivästymisen välttämiseksi Toivomme, että ostamasi JUKO -maatalouskone täyttää hyvin sille asettamasi odotukset ja että se palvelee Sinua mahdollisimman pitkään. 7

8 2. ALLMÄN PRESENTATION Med modern odlingsteknik strävar man efter att nå så hög skörd av god kvalitet som möjligt till så låga prod uktionskostnader som möjligt. Med hjälp av kombisådden effektiveras växternas utnyttjande av de givna näringsämnena, eftersom gödseln placeras i den fuktiga jorden, intill fröet. Påa detta salt kommer växtprocessen snabbt i gang och den korta växtperioden blir effektivt utnyttjad. JUKO-kombimaskinen är utvecklad för sådd av alla spannmåls-, olje- och vallväxter i nordiska förhållanden, samt för samtidig placering av handelsgödsel. Maskinen är konstruerad att hålla för slitage även i krävande färhåilanden. Tack vare den starka grundkonstruktionen och det högklassiga råmaterialet kan JUKO erbjuda en slitstark kombimaskin för många år framåt JUKO-kombimaskinen fyller alla de krav, som stalls av den moderna odlingstekniken. Den av JUKO utvecklade OPTISEED-utmatningstransformatorn garanterar en så exakt och jämn utmatning som möjligt och ger garanterat goda förutsättningar för en hög skyward av god kvalitet. Utmatningsprecisionen och den jämna utmatningen har konstaterats vara utmarkt vid flera officiella provningar. Tack vare den breda standardutrustningen och urvalet tilläggsutrustning kan kombimaskinerna byggas ut långt efter alla individuella behov. Utrustningarna finns uppräknade i fäljande företakning: STANDARDUTRUSTNING: EXTRA UTRUSTNING OPTISEED -utmatningstransformator Utmatningskasett för utsäde, 3 olika hastigheter Patenterat, tudelat utsädesrör På utsädessidan sporrförsedda släpbillar, som förhindrar tilltäppning På gödselsidan kraftigt nedträngande S-pinnebillar Centraliserad inställing av utsädesbillarnas billtryck Individuell justering av billtrycket med kätting Gödselbehållare med rostfri botten Gödsell- och utsädesbehållarnas bottenkon Gödselsåll Utsädesbehållarens omröraraxel Vridprovstråg pa utsädessidan Stigbräda Dragbom och triangel (bogserade modeller) Elektronisk arealmätare, 12 V Utsädessidans kilskivbillar Gödselskivbillar Keramiska gödsel- och utsädesbillar Förhöjningslämmar H/HT2500 och H/HT3000) Juko Control kontroll- och körmarkörutrustning Anordning för kompletteringsgödsling och för sådd av vallfrö Betningsaggregat Fjärrstyrd reglering av gödselutmatningen Utsädessåll Välthjul (bred och smal modell) Efterharv Hydraulisk, automatisk spårmarkör (bogserade modeller) 500 mm breda lågtrycksdäck För frässådd avsedd förlängning av dragbom (bogserade modeller) Transporthjul (HT3000, HT4000) Presenningslock (H/HT3000, H/HT4000) 8

9 2. KONEEN YLEISESITTELY Nykyaikaisella viljelytekniikalla pyritään saavuttamaan mahdollisimman suuri ja hyvälaatuinen sato mahdollisimman pienin tuotantokustannuksin. Kylvölannoituksen avulla tehostetaan kasvien käyttöön annettavien ravinteiden hyväksikäyttöä, koska lannoite sijoitetaan kosteaan maahan lähelle siementä Tällöin varmistetaan mahdollisimman nopea kasvuunlähtö ja lyhyen kasvukauden tehokas hyväksikäyttö. JUKO -kylvölannoitin on kehitetty kaikkien vilja-, öljy- ja nurmikasvien ja samanaikaisesti tapahtuvaan lannoitteiden sijoittamiseen pohjoismaisissa viljelyolosuhteissa. Kone on suunniteltu kestämään erityisesti suurien kylvöalojen vaativassa ja kuluttavassa käytössä. Vahvan perusrakenteen ja korkealaatuisten materiaalien ansiosta JUKO -kylvölannoitin tarjoaa kestävän ratkaisun tehokkaaseen viljelyyn moniksi vuosiksi eteenpäin. JUKO -kylvölannoitin täyttää kaikki viimeisimmät nykyaikaisen viljelytekniikan asettamat vaatimukset. JUKON kehittämä OPTISEED -syötönsäätölaite varmistaa mahdollisimman tarkan ja tasaisen kylvömäärän, sekä takaa hyvät edellytykset suurelle ja korkealaatuiselle sadoile. Syötön tarkkuus ja syöttölaitteiden tasaisuus on todettu erinomaiseksi useissa virallisissa tutkimuksissa. Monipuolisen vakio- ja lisävarustevalikoiman ansiosta kylvölannoitin voidaan rakentaa hyvin yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Varusteet on lueteltu seuraavassa listassa: VAKIOVARUSTEET: LISÄVARUSTEET Optiseed -syötönsäätö Siemenpuolen kasetti, 3 eri nopeusvaihtoehtoa Patentoitu kaksiosainen siemenputki Siemenpuolella laahavantaat, jossa tukkeutumisen estävä kannuspala Lannoitepuolella maahakuiset s-piikkivantaat Keskitetty siemenvantaiden painotus Vannaskohtainen painotuksen säätö kettingin avulla Ruostumaton lannoitesäiliön pohja Lannoite- ja siemensäiliön pohjakartiot Lannoiteseula Siemensdili6n karistaja-akseli Kiertokoekaukalot siemenpuolella Astintaso Vetopuomi ja -kolmio (hinattavat mallit) Sähköinen pinta-alamittari, 12 V Kiilakiekkovantaat siemenpuolelle Lannoitekiekkovantaat Keraamiset lannoite- ja siemenvantaat Lisäaidat Juko Control -valvonta- ja ajouralaite Heinänsiemenen ja lisälannoitteen kylvölaite Peittauslaite Lannoitteen kaukosäätölaite Siemenseula Jyräpyörästö (kapea ja leveä malli) Jälkiäes Hydraulikäyttöinen automaattinen rivinmerkitsin (hinattavat mallit) 500 mm leveät matalapainerenkaat Vetopuomin jatke jyrsinkylvöön (hinattavat mallit) Kuljetuspyörästö Pressukansi 9

10 BILLTYPER SÅBILLAR: Släpbill: Släpbillens spets är formad så, att den packar till sitominen. Den rörliga sporren (T) hindrar tilltäppning av billöppningen, då maskinen sätts ned. Släpbillen kan användas som universalbill. Kilskivbill: Kilskivbillen lämpar sig för lätta jordar. GÖDSELBILLAR: S-pinnebill: Kan anvädndas som universalbill. Gödselskivbill: För lätta jordarter. 10

11 VANNASTYYPIT SIEMENVANTAAT: Laahavannas: Laahavantaan kärkikappale on muodoltaan luovuttava ja kylvöpohjaa tiivistävä Saranoitu kannus (T) estää vantaan tukkeutumisen konetta alas laskettaessa. Laahavannas soveltuu yleisvantaaksi. Kiilakiekkovannas: Kiilakiekkovannas soveltuu keveille maalajeille. LANNOITEVANTAAT: S-piikkivannas: Soveltuu yleisvantaaksi. Lannoitekiekkovannas: Keveille maalajeille 11

12 TEKNISK DATA: HT3000 Arbetsbredd cm Totalbredd cm Transportbredd cm Billantal: -såbillar...24 kpl -gödselbillar...12 kpl Radavstånd: -såbillar... 12,5 cm -gödselbillar ,0 cm HT cm 435 cm 435 cm 32 kpl 16 kpl 12,5 cm 25,0 cm Lådvolym, utsäde med förhöjningslämmar Lådvolym, handelsgödsel med förhöjningslämmar Längd med dragbom: -med stigplankans bakkant cm Vikt: -med toma lådor och stigplanka kg -med fyllda lådor * kg Påfyllningshöjd: -från gödselbillnivå cm -från stigplankan...79 cm Däck: x12" Lufttryck: HT 3000 basmaskin 157 kpa = 1,6 bar HT 3000 basmaskin + förhöjningslämmar kpa = 1,8 bar HT4000 basmaskin cm kg kg 145 cm 79 cm 7.00x12" 176 kpa = 1,8 bar * Gödsel 1 kg/dm3; utsäde 0,8 kg/dm3. 12

13 TEKNISET TIEDOT: HT3000 Työleveys cm Kokonaisleveys cm Kuljetusleveys cm Vantaiden Iukumäärä: -siemenvantaita kpl -lannoitevantaita kpl Riviväli: -siemenvant. riviväli ,5 cm -lannoitevant. riviväli ,0 cm HT cm 435 cm 435 cm 32 kpl 16 kpl 12,5 cm 25,0 cm Siemensäiliön tilavuus lisälaidoilla Lannoitesäiliön tilavuus lisälaidoilla Pituus vetopuomilla: -astintason takareunaan cm Painot: -säiliöt tyhjinä, astintasolla kg -säiliöt täynnä * kg Täyttökorkeus: -lannoitevantaan tasolta cm -astintasolta cm Renkaat x12" Ilmanpaine: HT 3000 peruskone 117 kpa = 1,2 bar HT 3000 lisälaidoilla kpa = 1,4 bar HT 4000 peruskone cm kg kg 145 cm 79 cm 7.00x12" 136 kpa = 1,4 bar * Lannoite 1 kg/dm3; siemen 0,8 kg/dm3. 13

14 3. SÄKERHETSINSTRUKTIONER Håll och följ bestämda säkerhetsavstånd, när Du använder maskinen. Maskinföraren bar ansvar för skador, som orsakas utomstående personer. Kontrollera vid start, att ingen befinner sig inom maskinens användningsområde. Försök alltid köra i den rätta lutningsriktningen. Undvik hastiga rörelsen när Du använder maskinen. Maskinens funktion måste noggrant observeras hela tiden vid användning, så att den så snabbt som möjligt skall kunna stoppas då någon störning eller farlig situation kan uppkomma. I nödsituation, stanna traktorn och Juko-maskinen så snabbt som möjligt för att undvika att större och andra skador inträffar. Det är förbjudet att avlägsna skydd och säkerhetsanordningar, när maskinen är i användning. Stanna alltid maskinen och traktorn vid service. Justeringar, service eller reparationer får inte utföras om maskinen inte är stöttad. För att undvika att maskinen kan stjälpa eller sätta sig i rörelse skall service utföras på jämt underlag. GÅ ALDRIG UNDER MASKIN SOM INTE ÄR STÖTTAD!. Observera att belysning och andra användningsomständigheter är tillräckliga när maskinen hanteras. 14

15 3. TURVALLISUUSOHJEET Huomioi ja noudata määrättyjä turvallisuusetäisyyksiä konetta käyttäessäsi. Koneen kuljettajalla on vastuu koneen ulkopuolisille henkilöille aiheuttamista vammoista. Tarkista liikkeelle lähtiessäsi ettei ketään ole koneen käyttöalueella Pyri ajamaan oikeassa kaltevuussuunnassa. Valta äkkinäisiä Iiikkeitä konetta käyttäessäsi. Konetta käytettäessä on tarkkailtava huolellisesti koneen toimivuutta koko ajan, jotta häiriövaaratilanteissa voidaan kone pysäyttää mahdollisimman pian. Hätätilanteissa pysäytä traktori ja Juko -kone heti välttääksesi lisävahingon- ja onnettomuuden syntyminen. Suojusten ja turvalaitteiden poistaminen käytön ajaksi on kielletty. Pysäytä kone ja traktori aina huollon ajaksi. Konetta ei saa säätää, huoltaa tai tehdä muita toimenpiteitä koneen tai koneen osan ollessa tukemattomana ylhäällä. Tee huollot tasaisella tukevalla alustalla, ettei kone pääse kaatumaan tai liikkumaan. ÄLÄ KOSKAAN MENE TUKEMATTOMAN KONEEN ALLE! Huomioi riittävät valaistus- ym. käyttöolosuhteet konetta käsiteltäessä. 15

16 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR KOMBIMASKIN Det är absolut förbjudet atft vistas på maskinen, annat än då behållaren fylls. Då maskinen är i rörelse skall säkerhetsavståndet vara minst 3 meter. Speciellt måste man ge akt på maskiner med radmarkörer som är automatiskt kopplade för upplyftning. Vid service skall traktorns motor vara stoppad och maskinens eventuella rörelse förhindrad med stadiga stöttor. Om man vid skötsel eller/och rengöring av billar eller av andra orsaker måste gå under en upplyft maskin, måste maskinen absolut vara mekaniskt stöttad och på det sättet hindrad att sätta sig i rörelse. GÅ ALDRIG UNDER MASKIN SOM INTE ÄR STÖTTAD! På steniga åkrar kan gödselbillarna kasta stenar ända fram till föraren. VARNINGAR OCH FÖRBUD Det är absolut förbjudet aft åka på maskinen. Gå inte under en maskin som inte är stöttad. Dubbla däck kan inte monteras på maskinen. Om ökad bärighet önskas, kan man använda passande Twin-dack. Man får inte backa om billarna är i marken. Stå inte pa behållarens lock, som kan vara hala. Vid användning av storsäckar måste man se till att de inte skadar lådlocket. Använd inte maskinen för något annat ändamål an gödsling, sådd eller kombisådd. Maskinens behållare skall vara tomma, när den transporteras med transporthjulen. 16

17 TURVALLISUUSOHJEET KYLVÖLANNOITTIMELLE Koneen päällä oleminen on ehdottomasti kielletty muulloin kuin säiliötä täytettäessä Koneen liikkuessa turvallisuusetäisyys on vähintään kolme metriä. Erityisesti on huomioitava rivinmerkitsimillä varustettu kone, joissa merkitsimet on kytketty automaattisesti nostoihin. Huollon ajaksi traktorin moottori on pysäytettävä sekä koneen mahdollinen liikkuminen estettävä tukevilla "tueilla". Jos vantaiston huollon ja/tai puhdistuksen tai muiden syiden takia pitää mennä ylös nostetun koneen alle, on kone ehdottomasti tuettava mekaanisesti ylös ja näin estettävä koneen tai vantaiden liikkuminen. ÄLÄ KOSKAAN MENE TUKEMATTOMAN KONEEN ALLE. Kivisillä tai maakiviä sisältävillä pelloilla ajettaessa saattavat lannoitevantaat heittää kiviä eteenpäin jopa kuljettajalla saakka. VAROITUKSET JA KIELLOT Koneen kyydissä oleminen koneen liikkuessa on ehdottomasti kielletty. Älä mene tukemattoman koneen alle. Koneeseen ei saa asentaa levikepyöriä Jos halutaan lisää kantavuutta, voidaan käyttää sopivia Twin-renkaita. Älä päästä konetta liikkumaan taaksepäin vantaiden ollessa maassa. Älä käytä säiliön kansia seisontatasoina, ne saattavat olla liukkaita. Suursäkeistä täytettäessä on varottava säkin törmäämistä kansiin. Älä käytä konetta muuhun tarkoitukseen kuin lannoitukseen, kylvöön tai kylvölannoitukseen. Koneen on oltava tyhjä, kun sitä kuljetetaan kuljetuspyörien varassa. 17

18 INFORMATION OM FÄLGARNA Tillverkaren av de fälgar som används på JUKO-maskinerna ger följande anvisningar om fälgarna: 1. Fälgen Fälgen är en viktig komponent som bidrar till maskinens säkerhet och körbarhet. Fälgen måste vara felfri och godkänd för maskintypen och däcken. Gör aldrig ändringar eller reparationer på fälgen. Säkerheten påverkas av flera olika faktorer. Tillverkaren ansvarar inte för efteråt gjorda reparationer och sådana förändringar som tillverkaren gjort, vilka inte är utförts enligt anvisningarna. 2. Montering och demontering av däcken Montering av däcken på fälgen får utföras endast av en utbildad och erfaren yrkesman, som har ändamålsenliga verktyg. Felaktig montering kan orsaka en skada, som är en säkerhetsrisk. 3. Efterspänning FäIgbultarna och -muttrarna måste vanligtvis dras åt efteråt, när maskinen har används en tid efter att fälgarna monterats. Följ maskintillverkarens anvisningar. 4. Reparationer av däcken Däcket får inte repareras, när det är monterat på fälgen, eftersom det då är omöjligt att undersöka insidan av däcket. Dessutom finns det risk för att däcket då kan explodera. 18

19 LEVYPYÖRIEN KÄYTTÖTIEDOTE JUKO-koneissa käytettyjen levypyörien valmistaja antaa tuotteilleen seuraavat ohjeet: 1. Levypyörä Levypyörä on tärkeä ajoneuvon turvallisuuteen ja ajettavuuteen vaikuttava komponentti. Levypyörän tulee olla ajoneuvoon ja renkaaseen hyväksytty ja virheetön. Älä koskaan tee muutoksia tai korjauksia levypyörään. Turvallisuuteen vaikuttavat useat eri seikat. Vastuun tuotteeseen jälkeenpäin tehdyistä korjauksista ja muutoksista, jotka eivät ole valmistajan ohjeiden mukaisia, ottaa niiden tekijä. 2. Renkaiden asennus ja irrotus Renkaiden asennuksen levypyoralle saa tehdä vain "rengasammattilainen" jolla on työn edellyttämä koulutus ja kokemus seka tarvittavat työvälineet. Asiantuntematon asennus saattaa aiheuttaa vaurion, joka on turvallisuusriski. 3. Jälkikiristys Levypyörän kiinnitysruuvit ja -mutterit on yleensä jälkikiristettävä, kun ajoneuvoa on käytetty jonkin aikaa levypyörän kiinnittämisen jälkeen. Noudata ajoneuvon valmistajan antamia ajoneuvokohtaisia ohjeita. 4. Renkaiden korjaaminen Rengasta ei saa korjata sen ollessa asennettuna levypyörälle, koska tällöin renkaan tutkiminen sisäpuolelta on mahdotonta, lisäksi syntyy paineistetun renkaan räjähtämisvaara. 19

20 4. MASKINENS TRANSPORT OCH UPPLYFTING Transport på allmän väg Kontrollera körljusens funktion och reflektorernas kondition före transporten. Kontrollera att det långsamma fordonets triangel och körljus är synliga. Maskinen skall vara tom och ingen får åka på maskinen under transport på allmän väg. Vid transport på allmän väg får inte kraftöverföringen vara tillkopplad. Vid transport eller förflyftning av maskinen utan traktor, bör följande anvisningar följas: Maskinen får lyftas endast vid de angivna punkterna. Maskinen har en lyftögla på ramens triangelstöd och öglor som svetsats på lyftcylindramas fästöglor på behållarsidorna. Lyftöglorna är utmärkta med lyftkrokar. Lyftkedjorna eller -linorna skall vara tillräckligt långa, för att de inte skall skada maskinen. Vid lyft skall endast godkända och absolut hela lyftredskap anvandas. Lyftanordningama skall vara dimensionerade för åtminstone den dubbla vikten av det som finns angivet påa plåten. Den som ansvarar för lyftet skall se till att ingen i något skede kan komma under maskinen. Vid förflyttning av maskinen upp på lastbilsflak skall vagtrafiklagens bestämmelser iakttas och i synnerhet lastens totalhöjd och förankring noggrant kontrolleras. Man bör undvika att lyfta maskinen med truck eller motsvarande redskap. 4. KONEEN KULJETUS JA NOSTOT Liikkuminen yleisillä teillä Tarkista ajovalojen toimivuus ja heijastimien kunto liikkeelle lähdettäessä Varmista hitaan ajoneuvon kolmion ja valojen näkyminen. 20

21 Koneen pitää olla tyhjä lastista ja henkilöistä siirryttäessä yleisillä teillä. Yleisillä teillä Iiikkuessasi muista aina kytkeä voimansiirto pois päältä. Kuljetettaessa tai siirrettäessä konetta muutoin kuin traktoria käyttäen, tulee seuraavia ohjeita noudattaa: Konetta nostettaessa on nostopisteinä käytettävä vain merkittyjä kohtia. Nostopisteinä on rungon kolmiotuen korvake ja säiliön sivuilla nostosylinterien kiinnityskorvakkeisiin hitsatut lenkit. Nostolenkit ovat merkitty nostokoukun kuvin. Nostoketjujen oltava riittävän pitkät, etteivät ne hankaa tai vaurioita konetta. tai -liinojen on Nostossa on käytettävä vain hyväksyttyjä ja ehdottoman ehjiä nostovälineitä. NostoväIineet on oltava mitoitettu vähintään 2 kertaa kilvessä ilmoitetun painon mukaan. Noston suorittajan on huolehdittava, ettei kukaan pääse missään vaiheessa koneen alle. Siirrettäessä konetta auton lavalle tulee noudattaa tieliikennelain määräyksiä, etenkin lastin kokonaiskorkeus ja sitominen tulee tarkastaa huolellisesti. Trukilla tai vastaavalla nostettaessa on varottava, ettei kone vaurioidu! Em. nostotapa ei ole suositeltava. 5. DÅ MASKINEN TAS I BRUK Läs först maskinens säkerhetsföreskrifter och bruksanvisningar. Maskinen får inte användas, förran man har bekantat sig med instruktionema. Ibruktagande av en ny maskin: Maskinen är testad och inställd hos Juko, för fabrikens egna tester och därför har den endast genomsnittliga inställningar. Inställningarna skall alltid göras av föraren själv efter driftsförhållandena, när en ny maskin tas i bruk, för att bästa möjliga resultat skall uppnås. I den nya maskinen formas delarna först efter några brukstimmar, därför måste spänningen hos alla skruvar och kedjor kontrolleras efter några arbetstimmar. Spänningsmomenten finns angivna i punkt

22 När en gammal maskin tas i bruk inför den nya säsongen: KONTROLLERA: -lufttrycket i däcken -rullkedjornas kondition; byt ut slitna kedjor -lagrens kondition, byt ut slitna lager -utmatningsanordningarnas funktion, genom att med vridprovsveven vrida några gånger runt bade på utsades- och gödselsidan -bottenklaffarnas fjädrar -billslitage: reparera eller byt ut -spänningen på utsadesbillamas konlager: de bör falla ned av sin egen vikt -oljemängden i Optiseed-transmissionen fyll på vid behov -skruvarnas, muttrarnas och kedjornas späanning -hydraulslangamas och -kopplingamas kondition -arealmatarens funktion -smöjning av maskinen -utsadesrorens teleskoprörelse, genom att lyfta upp varje såbill. Om det förekommer friktion i teleskopet lönar det sig att montera det övre röret uppifrån och spruta silikon påa det för förbättrad glidverkan -kopplingens funktion Byt ut skadade delar vid behov. Gör reservdelsbeställningen i god tid före följande säsong. Vid beställning av reservdelar, kom ihåg att ange maskins modell och tillverkningsnummer. 22

23 5. KONEEN KÄYTTÖÖNOTTO Lue ensimmäiseksi tarkoin koneen turvallisuus- ja käyttöohjeet. Konetta ei saa käyttää ennen ohjeisiin tutustumista. Uuden koneen käyttöönotto: Kone on testattu ja säädetty Jukolla tehtaan testausta varten ja säädöt ovat siksi keskimääräisiä viljelyssäätöjä, joten tilannekohtaiset säädöt on itse tehtävä aina konetta käyttöön otettaessa parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi. Uudessa koneessa koneen osat asettuvat paikoilleen vasta muutaman käyttötunnin kuluttua. Tästä syystä kaikkein ruuvien, mutterien sekä ketjujen kireys on tarkistettava 1-2 käyttötunnin jälkeen. Kiristysmomentit on annettu kohdassa 7.2. Käytetyn koneen käyttöönotto: Tarkista: - renkaiden ilmanpaine - rullaketjujen kunto; vaihda huonokuntoiset - laakereiden kunto; vaihda huonokuntoiset - syöttölaitteiden toiminnat kiertämällä kiertokoekammella muutama kierros sekä lannoite- että siemenpuolella - pohjaläppien jouset - vantaiden kulumat; korjaa ja vaihda huonokuntoiset - siemenvantaiden kartiolaakereiden kireys; niiden pitää laskeutua omalla painollaan - Optiseedin öljymäärä; lisää tarvittaessa - ruuvien mutterien ja ketjujen kireys - hydrauliletkujen ja -liittimien kunto - pinta-alamittarin toiminta - koneen rasvaus ja voitelu - siemenputkien liukuminen sisäkkäin nostamalla jokaista siemenvannasta ylöspäin Jos teleskoopissa on kitkaa, kannattaa päällysputki irrottaa yläpäästä ja suihkuttaa silikonia liukumisen parantamiseksi -kytkimen toiminta Vaihda rikkoutuneet osat tarvittaessa. Tee varaosatilaus hyvissä ajoin ennen seuraavaa käyttökautta. Varaosia tilatessasi muista ilmoittaa koneen malli ja valmistusnumero. 23

24 6. BRUKSANVISNINGAR Maskinen bör användas enligt anvisningarna, för att säkerheten skall bibehållas. När maskinen används bör man förutom anvisningarna uppskatta och ge akt på de aktuella användningsförhållanden (temperatur, markfuktighet o.s.v.), utifrån vilka inställiningarna görs. Det är viktigt att vidta förberedande åtgärder i förväg. Mera detaljerade anvisningar finns i detta stycke. 6.1 MASKINENS KOPPLING TILL TRAKTORN Maskinen kan kopplas till traktorn på tre sätt. 1. Koppling traktorns lyftanordning. Kopplingens fördelar: Kopplingens nackdelar: -maskinens är smidig vid vändning -maskinen följer bättre traktorn, eftersom dragpunkten ligger längre bak -markavstand kan ökas genom att traktorns lyftarmar lyfts -langden på traktor/maskin-kombinationen -maskinen "nickar" lättare t.ex. vid körning över vattenfåror -kraver exaktare körning, eftersom maskinen är mera känslig för kernel både i sido- och höjdriktningen 2. Kombimaskinens dragbom kopplas direkt till traktorns dragkrok. Kopplingens fördelar: -kortare traktor/maskin-kombination -okanslig för små körfel i sidled -maskinen "nickar" inte mycket t.ex. vid körning över vattenfåror Kopplingens nackdelar -maskinens smidighet vid svängning blir lidande -maskinen genar ganska mycket vid svängning 24

25 6. KÄYTTÖOHJEET Konetta on käytettävä ohjeiden mukaan, jotta vastuu turvallisuudesta säilyy. Konetta käytettäessä on ohjeiden lisäksi arvioitava ja huomioitava senhetkiset käyttöolosuhteet (lämpötila, maan kosteus jne), joiden pohjalta säätäminen tehdään. Valmistelevat toimenpiteet ennen töiden aloittamista. Tarkemmat yksityiskohtaisesti eritellyt käyttöohjeet tässä kappaleessa KONEEN KIINNITYS TRAKTORIIN Kone voidaan kytkeä traktoriin kolmella tavalla. 1. Vetokarttukytkentä: Koneen mukana toimitetaan vetokarttu, joka kytketään traktorin nostolaitteisiin kuvan mukaan. Kytkennän edut: Kytkennän haitat: - koneen ketteryys käännöksissä hyvä - kone seuraa traktoria paremmin, koska vetopiste on taaempana - kuljettaessa saadaan maavaraa lisää nostamalla traktorin vetovarsia - traktori/kone-yhdistelmän pituus - vaatii tarkemman ajon sivusuunnassa, koska traktorin liikkeet vaikuttavat vetopisteeseen voimakkaammin sekä sivu- että pystysuunnassa 2. Kylvölannoittimen vetoaisa kytketään suoraan traktorin vetokoukkuun (lisävaruste). Kytkennän edut: Kytkennän haitat: - traktori/kone-yhdistelmän lyheneminen - ei ole herkkä pienille ajovirheille sivusuunnassa - kone ei "nyökyttele" paljonkaan esim. vesivaon yli ajettaessa. - koneen ketteryys käännettäessä kärsii - kone oikaisee melko paljon kaarrettaessa 3. Kombimaskinen kan också användas vid frässådd, då drag hommenfästes i kombimaskinens övre fästpunkt och regleringsskruven fästes vid bommens undre sida. Vid fräsen kopplas maskinen till ett för ändamålet tillverkat dragfäste. Dragbommens vikt inverkar på fräsninhgsdjupet. 25

26 Kopplingens fördel är bearbetningen av marken och sadden sker på samma gång. För övrigt uppför sig maskinen på samma sätt som vid koppling med dragtriangel i punkt 2. Maskine n inställer i vågrätt lage med hjälp av dragbom mens stallsskr uv. Trycksla ngen kopplas till traktorns enkeltverkande ventil. Tryckslang (1) kopplas till traktorns 1-enkel verkande ventil och kranarna (3) och (4) hålles stangda vid såningen. Oljemängden i bakhjulenas cylindrar andras på följande sätt: 1. Maskinens billar sankes nära markytan och ventilen (2) stänges, varvid oljeflödet till cylindrama (5) stoppas. 2. Kranarna (3) och (4) öppnas, varvid cylindramas (6) oljemangd kand ökas eller minskas med hjälp av traktorns hydraulik. 3. När mått x är ca 18 cm på båda kanter, stänges kranen (4) om hindrar maskinen från att luta sig samt kranen (3) som hindrar oljan från att gå till cylindrama på bakre hjulena Kom ihåg att öppna kranen (2) 6.2. HYDRAULIK Kombimaskinens lyftcylinderslang fastes vid traktorns enfunktionsventil. Kontrollera att slang kopplingarna är fria från smuts. Maskinens hydraulik ställer inte Negro speciella krav på hydraulikoljans kvalitet. Det bör observeras att den olja som blir kvar i slangarna blandas med traktorns hydraulikolja. 26

27 3. Kylvölannoitinta voidaan käyttää jyrsinkylvössä, jolloin vetoaisa siirretään kylvölannoittimessa ylempiin kiinnitysreikiin ja säätöruuvi kiinnitetään aisan alapuolelle. Kone kiinnitetään jyrsimeen erikseen tehtyyn vetopisteeseen. Aisan vaikutus jyrsintäsyvyyteen. Kytkennän etuna on maan muokkaus ja kylvö samalla ajokerralla. Muuten kone käyttäytyy samalla tavalla kuin vetokolmiokiinnityksessä kohdassa 2. Kone asetetaan vaakasuoraan kylvölannoittimen vetopuomin säätöruuvin pituutta muuttamalla. Paineletku (1) kytketään traktorin 1-toimiseen venttiiliin ja hana (2) pidetään auki-asennossa. Hanat (3) ja (4) pidetään kylvettäessä kiinni. Takapyörien sylinterin öljymäärää muutetaan seuraavasti: 1. Lasketaan koneen vantaat lähelle maan pintaa ja suljetaan venttiili (2) jolloin öljyn pääsy sylintereille (5) estyy. 2. Avataan hanat (3) ja (4), jolloin traktorin hydrauliikan avulla voidaan lisätä tai vähentää sylinterien (6) öljymäärää. 3. Kun mitta x on molemmilla reunoilla -18 cm, suljetaan hana (4), joka estää koneen kallistumisen sekä hana (3), joka estää öljyn menon takapyörien sylintereille. Muista avata hana (2) HYDRAULIIKKA Kylvölannoittimen nostosylinterien hydrauliletku kiinnitetään traktorin 1-toimiseen venttiiliin. Tarkista kytkettäessä liittimien puhtaus. Koneen hydrauliikka ei aseta eritysvaatimuksia hydrauliikkaöljyn laadulle. Yhteiskäytössä on huomioitava letkuihin jäävän öljyn sekoittuminen vetotraktoria vaihdettaessa. 27

28 6.3. KOPPLING AV AREALMÄTARE Kombimaskinen är försedd med en elekronisk arealmätate. Placera mätaren i traktorn på en sådan plats, där du lätt kan se siffertavlan. Mätaren visar med 0,1 ars nonoggranhet. T. ex. Mätarstallning x 10 = ett ar. OBS! Skyddas från fukt. Koppla ledningen som kommer från maskinen till arealmätaren. Koppla den 7-poliga kontakten till traktorn. OBS! Hall narijusen kopplade vid sadd. Bill 1. Arealmätarens avläsningsdosa. När LED-Ijuset i mätaren lyser, är mätaren i funktion. OBS! Nollägesknappen bor vara i LOCK-position vid sadd, lyft up knappen endast för nollage. Bild 2. Utbyte av arealmätarens batterier. 28

29 6.3. PINTA-ALAMITTARIN KYTKENTÄ Kylvölannoitin on varustettu elektronisella pinta-alamittarilla. Mittarin näyttö asennetaan traktoriin sellaiselle paikalle, josta sitä on helppo seurata. Mittari näyttää 0,1 aarin tarkkuudella. Esim. Mittariluku 10 on yksi aari. HUOM! Suojeltava kosteudelta. Kytke kylvölannoittimelta tuleva kaapeli pinta-alamittariin. Kytke 7-napa-pistoke traktoriin. HUOM! Pidä seisontavalot paella kylvettäessä. Kuva 2. Pinta-alamittarin näyttö Kun LED-valo mittarissa palaa, on mittari toiminnassa HUOMI Pidä nollauspainike LOCK-asennossa kylvettäessä, nosta painike ylös vain nollattaessa mittari. Kuva 3. Pinta-alamittari 29

30 6.4. TRANSPORT AV MASKINEN PÅ ALLMÄN VÄG När man rör sig på allmän väg måste man följa alla trafiklagens bestämmelser och specialbestämmelserna för långsamt fordon. Därtill måste stor försiktighet iakttas p.g.a. maskinens bredd. Behållarna bör vara tomma vid transport. Om kombimaskinen täcker traktorns varningstriangel och körljus, skall sådana monteras på kombimaskinen FYLLNING AR LÅDORNA Olika metoder kan användas vid fyllning av lådorna. Förhållandena och de till buds ståande möjligheterna avgöra delta. Nedan några av de mest använda sätten: 1. Fyllning från små (25-50 kg) säckar Säckarna kan lagras på marknivå och för hand lyftas upp i lådorna. Denna metod kan dock inte rekommenderas, då lyftande från marknivå innebär onödigt arbete. Från en lastningsbygga eller motsvarande går det lätta att flytta över säckarna på en släpvagn för att köras ut på det åkerskifte där sadden pågår. Kombimaskinens ståplanka underlättar överflyttningen av säckarna och tömningen i maskinens lådor. 2. Fyllning från storsäckar ( kg) Om man har tillgång till en lämplig kran kan storsäcken tömmas direkt i kombimaskinens lådor. Härvid bör man akta sig för att gå under den upplyfta sicken samt hindra att den stöter till lådans lock. På grund av sin stora vikt kan den SKADA LOCKET ELLER DESS DÄMPARFJÄDER. Den säkraste metoden är att tömma storsäckarna i en släpvagn och för fyllningen av kombimaskinens lådor använda för löshantering lämplig teknik. 3. Löshantering av handelsgödsel och utsäde For löshantering kan man använda sig av t.ex. en med transportskruv försedd släpvagn eller en högtippande vagn. Vid fyllning av lådor bör man kontrollera, att främmande föremål, t.ex. bitar av papers- eller plastsäckar inte kommer i lådorna. Härvid förekommer risk att matarorganen täpps till. Sållet i lådan för handelsgödsel bör ovillkorligen vara på sin plats, i synnerhet om gögseln klupar sig och är av lägre kvalitet. 30

31 6.4. KONEEN KULJETTAMINEN YLEISILLÄ TEILLÄ Yleisillä teillä Iiikuttaessa on noudatettava kaikkia tieliikennelain mukaisia määräyksiä ja hitaan ajoneuvon erityismääräyksiä. Lisäksi koneen ylileveydestä johtuen pitää noudattaa erityistä varovaisuutta. Kuljetuslaitteilla kuljetettaessa on säiliöiden oltava tyhjiä. Mikäli kylvölannoitin peittää traktorin hitaan ajoneuvon kilven ja ajovalot, on nämä asennettava kylvölannoittimeen SÄILIÖIDEN TÄYTTÖ Säiliöt voidaan täyttää usealla eri menetelmällä. Tilan olosuhteet ja mahdollisuudet määräävät käytettävän tekniikan. Yleisimmät menetelmät: 1. Täyttö pienistä säkeistä (esim kg) Säkit voidaan varastoida maan pinnan tasossa ja nostaa kasin kylvölannoittimen säiliöihin. Menetelmä ei kuitenkaan ole suositeltava, koska nostokorkeus on varsin suuri. Siirtämällä säkit lastauslaiturille tai perävaunuun saadaan nostokorkeus pieneksi. Perävaunun avulla säkit voidaan samalla kuljettaa kulloinkin kylvettävälle lohkolle. Kylvölannoittimen astintaso helpottaa sakkien siirtämistä ja tyhjentämistä säiliöihin 2. Täyttö suursäkeistä (esim kg) Suursäkki voidaan tyhjentää suoraan kylvölannoittimen säiliöihin, jos käytettävissä on sopiva nosturi. Tällöin on kuitenkin ehdottomasti varottava menemästä riippuvan säkin alle sekä estettävä sen heilahtaminen säiliön kantta vasten. Viimeksi mainittu saattaa VAURIOITTAA KANTTA TAI SEN KEVENNYSJOUSTA. Varmempi menetelmä on tyhjentää suursäkit perävaunuun ja käyttää irtolannoitteelle ja -siemenelle soveltuvaa tekniikkaa. 3. Täyttö irtolannoitteella ja -siemenellä Irtolannoitteen ja -siemenen käsittelyyn voidaan käyttää esim. siirtoruuvilla varustettua tai korkealta kippaavaa perävaunua. Säiliöitä täytettäessä on huolehdittava, että vieraita esineitä, kuten paperi- tai muovisäkin palasia tms. ei pääsee säiliöön. Nämä saattaisivat tukkia syöttölaitteet Lannoitesäiliön seula on pidettävä ehdottomasti paikoillaan, varsinkin jos lannoite on paakkuuntunutta ja huonolaatuista. 31

32 6.6. MATARORGANENS INSTÄLLNING Utmatningsmängderna för handelsgödsel och utsäde justeras helt oberoende av varandra genom att ändra matarvalsarnas rotationshastighet. Såväl enheten för handelsgödsel som enheten för utsäde är försedd med en steglöst inställbar Optiseed rotationstransformator. Enheten för utsäde är därtill utrastad med en kassett. Med tillhjäip av denna kan man välja mellan fyra basskalor för utmatningen allt efter den använda fröstorleken (bild 4). Bild 4. Optiseed rotationstransformator och kassett i utsädesenhet. Matarhusen för såväl handelsgödsel som utsäde är försedda med skjutluckor och bottenklaffar. Skjutluckorna reglerrar gödsel- eller utsidesflödet till matarvalsarna. Vid behov kan en del av skjutluckorna stängas, t.ex. om man inte vill utnyttja kombimaskinens hela arbetsbedd eller om man önskar så med bara varannan såbill. InstälIningen av bottenklaffarna är victim, då dessas avstånd från matarvalsen inverkar på utmatningsnoggrannheten. Bottenklaffarna Jär fjäderbelastade och ger efter om något främmande föremål kommer mellan matarklaffen och matarvalsen, vilket skyddar matrorganen från skador. Inställningen av matarorganen framgår av vridprovstabellen på locket för gödsellådan. 32

33 6.6. SYÖTTÖJÄRJESTELMÄT JA NIIDEN SÄÄTÖ Lannoitteen ja siemenen syöttömäärät säädetään täysin toisistaan riippumatta syöttöpyörien pyörimisnopeutta muuttamalla. Sekä lannoite- että siemenyksikössä on portaaton pyörimisnopeuden muunnin. Siemenyksikössä on lisäksi kasetti, jolla voidaan valita neljä eri perussyöttöaluetta siemenkoosta riippuen (kuva 4). Kuva 4. Siemenyksikön pyörimisnopeuden muunnin ja kasetti. Sekä lannoite- että siemenyksiköiden syöttökotelot on varustettu sulkulevyiiiä ja pohjaläpillä. Sulkulevyt rajoittavat lannoitteen ja siemenen virtausta syöttöpyörille Tarvittaessa osa sulkulevyistä voidaan sulkea, jos esimerkiksi ei haluta käyttää koko kylvölannoittimen työleveyttä tai halutaan kylvää joka toisella vantaalla. Pohjalappien oikea säätö on tärkeää, koska niiden etäisyys syöttöpyöristä vaikuttaa syöttötarkkuuteen. Pohjaläpät on jousitettu siltä varalta, että jokin vieras esine pääsee syöttöpyörän ja pohjaläpän väliin. Syöttölaitteiden säätöarvot on annettu lannoitesäiliön kanteen kiinnitetyssä kiertokoetaulukossa. 33

34 6.7. INSTÄLLNING AV GÖDSELMÄNGDEN Skjutluckoma (C) och (D) på enheten för handelsgödsel bör inställas enligt följande: Skjutluckor, Bottenklaffar läge hack på segmentet Granulerad handelsgödsel 3 3 Urea 3 3 Bild 5. Enheten för handelsgödsel, skjutluckor och bottenklaffar. Utmatningsmängden för handelsgödsel inställes med Optiseed rotationstransformatom på maskinens HÖGRA GAVEL. I vridprovstabellen är riktvärden angivna för normal NPK samt Urea. Då olika gödselpartiers och -sorters egenkaper kan variera rätt mycket, är det viktigt, att alltid utföra vridprov före påbörjandet av sådden. 34

35 6.7. LANNOITEMÄÄRÄN SÄÄTÖ Lannoiteyksikön sulkulevyt (C) ja pohjaläpät (D) tulee säätää seuraavasti: Sulkulevyt, Pohjaläpät, asento kaaren lovi Rakeiset lannoitteet 3 3 Urea 3 3 Kuva 5. Lannoiteyksikön sulkulevyt ja pohjaläpät. Lannoitteen syöttömäärä säädetään koneen OIKEASSA PÄÄDYSSÄ olevalla Optiseed- muuntimella. Kiertokoetaulukossa on annettu ohjeelliset säätöarvot normaali Y-lannoitteelle ja urealle Koska eri lannoitelajien ja -erien ominaisuudet saattavat vaihdella huomattavasti, on aina tärkeää tehdä kiertokoe ennen kylvön aloittamista. 35

36 6.8. INSTÄLLNING AV UTSÄDEMÄNGDEN Skjutluckorna (E) och bottenklaffarna (F) på enheten för utsäde bör inställas enligt följande Skjutluckor, Bottenklaffar hack hack på segmentet Spannmål 2 2 Småfrö 2 2 Ärter 2 4 Bild 6. Enheten för utsade, skjutluckor och bottenklaffar. Utmatningsmangden för utsade installes med Optiseed rotationstransformatorn på maskinens VÄNSTRA GAVEL. I vridprovstabellen är kasettens positioner samt riktvarden för vete, rag, korn, havre, ärter, ryps, klöver och timotej angivna. Då olika fröpartiers egenskaper kan variera betydligt, är det viktigt, att alltid utföra vridprov före påbörjandet av sådden. 36

37 6.8. SIEMENMÄÄRÄN SÄÄTÖ Siemenyksikön sulkulevyt (E) ja pohjaläpät (F) tulee säätää seuraavasti: Sulkulevyt, Pohjaläpät, lovi kaaren lovi Viljan siemenet 2 2 Piensiemenet 2 2 Herne 2 4 Kuva 6. Siemenyksikön sulkulevyt ja pohjaläpät. Siemenen syöttömäärää säädetään koneen VASEMMASSA PÄÄDYSSÄ olevalla kasetilla ja Optiseed-pyörimisnopeuden muuntimella. Kiertokoetaulukossa on annettu kasetin asennot ja ohjeelliset säätöarvot seuraaville siemenlajeille: vehnä, ruis, ohra, kaura, herne, rypsi, apila ja timotei. Koska eri siemenerien ominaisuudet saattavat vaihdella huomattavasti, on aina tärkeää tehdä kiertokoe ennen kylvön aloittamista. 37

38 6.9. VRIDPROV För såväl handelsgödsel som utsäde LÖNAR DET SIG ALLTID ATT KONTROLLERA UTMATNINGSMÄNGDEN GENOM VRIDPROV, Lådorna fylles med handelsgödsel respektive utsäde. Kombimaskinen sänkes i arbetsläge, varvid man bör kontrollera, att den står vågrätt. Vridprovet utföres på följande salt: ENHETEN FÖR UTSÄDE A) Beroende på det använda utsade onstalles de riktiga lagena för skjutluckor, bottenklaffar och kassett. Installningsspaken för Optiseed rotationstransformatorn regleras enligt de riktvärden som angivits i vridprovstabellen. Spakens spannmutter bör dras åt omsorgsfullt. B) Enheten för utsade är försedd med två vridprovstråg (G). Trågets låsmekanism loses genom att lyfta tråget från handtaget och samtidigt dra det bakat. Tråget sankes i silt nedre lage och skjutes framåt, in under matarhusen. Om billtrycket är stort, bör detta något minskas, så tlt vridprovstrågen kan skjutas tillrackligt långt framåt. Bild 7. Vridprovstråg. C) Kassettens ringsprintar (2 at) avlägsnas och kassetten dras utåt så, att den kan Kansas med den ena ringsprinten i den BAKRE axelns YTTRE hål. Vridprovsveven fästes i kasettens FRÄMRE HOLK och vrides i PILENS RIKTNING anda tills utstideslådans matarorgan börjar mata. Härefter dras vridprovstrågen bakat, lösgöres och tömmes. Bild 8. Enheten för utsäde, vridprov. 38

39 6.9. KIERTOKOE Sekä lannoitteen että siemenen SYÖTTÖMÄÄRÄ KANNATTAA AINA TARKISTAA KIERTOKOKEELLA. Säiliöt täytetään lannoitteella ja siemenellä. Kylvölannoitin lasketaan maahan ja tarkistetaan, että se on vaakasuorassa asennossa. Kiertokoe tehdään seuraavasti: KIERTOKOE SIEMENILLÄ A) Tarkistetaan siemenlajin mukaan oikeat sulkulevyjen, pohjaläppien ja kasetin asennot. Optiseed-pyörimisnopeuden muuntimen säätövipu säädetään kiertokoetaulukon osoittamaan ohjearvoon. Säätövivun lukitusmutteri on kiristettävä huolellisesti. B) Siemenyksikkö on varustettu kahdella kiertokoekaukalolla (G). Kaukalon lukitus avataan nostamalla sitä kahvasta ylös ja vetämällä samalla taaksepäin. Kaukalot asetetaan ala-asentoon ja työnnetään eteenpäin syöttökoteloiden alle. Jos siemenvantaiden painotus on säädetty hyvin suureksi, on painotusta pienennettävä, jotta kiertokoekaukalot siirtyvät riittävästi eteenpäin. Kuva 7. Kiertokoekaukalot. C) Kasetin rengassokat (2 kpl) irrotetaan ja kasettia vedetään ulospäin (noin 20 mm) siten, että se voidaan lukita toisella rengassokalla TAKIMAISEN akselin ULOMPAAN reikään. Kiertokoekampi kiinnitetään kasetin ETUMAISEEN HOLKKIIN ja kierretään NUOLEN SUUNTAAN kunnes siemenyksikön syöttölaitteet alkavat syöttää. Tämän jälkeen kiertokoekaukalot vedetään taaksepäin, irrotetaan ja tyhjennetään. Siemenyksikön kiertokoe 39

40 D) Vridprovstrågen placeras igen i vridprovsposition. Kassettens främre holk vrides i pilens riktning, varvid följande varvtal motsvarar en ar: HT3000 (3,0 m) 9,6 HT4000 (4,0 m) 7,3 E) Vridprovstrågen lösgöres igen och frömängden vägs. Resultatet multipliceras med 100, varvid utsädesmängden för en hektar erhålles. Om den avviker från den önskade, flyttas rotationstransformatorns ställspak i önskad riktning på skalan. Det är skäl att göra ett nytt vridprov efter justeringen. F) Efter slutfört vriprov placeras vridprovstrågen igen i sitt övre large. KASSETTEN BÖR OVILLKORLIGEN placeras i läge för sådd (skjutes innåt och låses med ringsprintarna). G) Vridprov för utsädesenhet kan göras också på följande sätt: 1. Beroende på det använda utsädet inställes de riktiga lägena för skjutluckor, bottenklaffar och kassett. InstäIlningsspaken för Optiseed rotationstransformation regleras enligt de riktvarden som angivits i vridprovstabellen. 2. Fyll utsädeslådan. 3. Vridprovstrågen skjutes under matarhusen där dom loses med hjälp av säkerhetsspärrar. Kör i såddläge tills utsideslådans matarorgan börjas mata. Säkerhetsspärrarna öppnas genom att skjuta vridprovstråg framåt och trycka båda spirrar nedåt. Tråget dras bort och tömmes. 4. Vridprovstrågen placeras igen i vridprovsposition. Kör i såddläge 33,3 m (3,0 m maskin) och 25 m (4,0 m maskin). Vridprovstrågen lösgöres och frömängden vägs. Resultatet multipliceras med 100, varvid utsädesmängden för en hektar erhålles. Om den avviker från den önskade flyttas rotationstransformatorns ställspak i önskad riktning på skalan. Gör ett nytt vridprov efter justeringen. 5. Då man gör vridprovet på ovanstående sätt blir ändringarna i inmatningsmängder, beroende av maskinens skakning, också observerade. 40

41 D) Kiertokoekaukalot asennetaan takaisin kiertokoeasentoon. Kasetin alempaa holkkia kierretään nuolen suuntaan yhden aarin kylv6c! vastaava kierrosmäärä: HT3000 (3,0m) 9,6 HT4000 (4,0m) 7,3 E) Kiertokoekaukalot irrotetaan ja saatu siemenmäärä punnitaan. Tulos kerrotaan sadalla, jolloin saadaan yhden hehtaarin siemenmäärä. Mikäli se poikkeaa halutusta, säätövipua siirretään asteikolla tarpeellinen määrä. Kiertokoe on syytä uusia säätämisen jälkeen F) Lopuksi välitasot nostetaan yläasentoon. KASETTI on EHDOTTOMASTI muistettava kiinnittää takaisin kylvöasentoon. G) Siemenyksikön kiertokoe voidaan tehdä myös ajamalla seuraavasti: 1. Tarkistetaan siemenlajin mukaan oikeat sulkulevyjen, pohjaläppien ja kasetin asennot. pyörimisnopeuden muuntimen säätövipu säädetään kiertokoetaulukon osoittamaan ohjearvoon. 2. Täytetään siemensäiliö. 3. Työnnetään kiertokoekaukalot syöttökoteloiden alle. Ajetaan kylvöasennossa kunnes siemenyksikön syöttölaitteet alkavat syöttää. Vedetään kaukalo pois ja tyhjennetään. 4. Kiertokoekaukalot asennetaan takaisin kiertokoeasentoon. Ajetaan kone kylvöasennossa 33,3m (3,0 m kone) ja 25 m (4,0 m kone). Irrotetaan kiertokoekaukalot ja saatu siemenmäärä punnitaan. Tulos kerrotaan sadalla, jolloin saadaan yhden hehtaarin siemenmäärä. Mikäli se poikkeaa halutusta, säätövipua siirretään asteikolla tarpeellinen määrä. Kiertokoe on syytä uusia säädön jälkeen. 5. Ajamalla tehdyssä kiertokokeessa tulee huomioitua myös koneen tärinästä tai pyörien luistosta mahdollisesti tulevat muutokset syöttömääriin 41

42 ENHETEN FÖR HANDELSGÖDSEL A) De riktiga lägena för skjutluckor och bottenklaffar inställes. lnställningsspaken för Optiseed rotationstransformatorn regleras enligt de riktvärden som angivits i vridprostabellen. B) Då enheten för handelsgödsel inte är försedd med vridprovstråg, kan vridsprovstrång för utsäde placeras under gödselbillar och to provet bara från främre billar eleer vara två billar. Andra skjutlockor måste stängas. C)HT3000: Kassetten avlägsnas och vridprovsveven fästes i den FRÄMRE AXELN för kassetten. Veven vrides i PILENS RIKTNING ända tills utmatningen av handelsgödsel vidtar. Presenningen under gödselbillarna tömmes och placeras tillbaka på sin plats. HT4000: Axeln, som finns på maskinens högra gavel, vrids med vridprovsveven (utrustad med skarvdel) tills utsädeslådans matarorgan börjar mata. Härefter toms trågen från gödsel och placeras tillbaka under gödselbillarna. Bild 9. Enheten för handelsgödsel, vriprov. D) HT3000: Axeln vrides i pilens riktning det varvtal som motsvarar en ar. Varvtaler är detsamma som för vriprovet för utsäde. HT4000: Axeln vrids i pilens riktning så att varvtalet motsvarar sadden för en ar (se tabellen). E) Den erhåina mängden handelsgödsel vägs och resultatet multipliceras med 100, om provet göras med alla billar vilket ger gödselmängden för en hektar. Om den avviker från den önskade, Andras inställningen av spaken på rotationstransformatorn och ett nytt vridprov göres. Till sist bör KASSETTEN OVILKORLIGEN placeras i läge för sådd. OBS! Vridprovet FÅR INTE BASERAS på arealmätarens värden DÄCKENS LUFTTRYCK inverkar på utmatningsmängderna, och bör därför regelbundet kontrolleras. Rätt tryck Ar 117 kedja (1,2 bar) i HT kpa (1,4 bar) i HT3000 med förhöjningslämmar och i HT4000 basmaskin. 42

43 KIERTOKOE LANNOITTEILLA A) Tarkistetaan oikeat sulkulevyjen ja pohjaläppien asennot. Optiseed-pyörimisnopeuden muuntimen säätövipu säädetään kiertokoetaulukon osoittamaan ohjearvoon. B) Koska lannoiteyksikössä ei ole kiertokoekaukaloa, voidaan kiertokoe ottaa siemenen kiertokoekaukaloihin joko eturivistä tai kahdesta vantaasta laittamalla kaukalot naiden alle, jolloin muiden vantaiden sulkulevyt suljetaan. Kone nostetaan hieman irti maasta. C) HT3000: Kasetti poistetaan ja kiertokoekampi kiinnitetään kasetin ETUMMAISEEN AKSELIIN Kampea kierretään NUOLEN SUUNTAAN kunnes lannoiteyksikön sy6ft6laitteet alkavat syöttää. Tämän jälkeen suojapeite tms. tyhjennetään lannoitteesta ja asetetaan takaisin lannoitevantaiden alle. HT4000: Koneen oikeassa päädyssä olevaa akselia kierretään kiertokoeveivillä jatkopalaa käyttäen, kunnes lannoiteyksikön syöttölaitteet alkavat syöttää. Tämän jälkeen kaukalo tms. tyhjennetään lannoitteesta ja asetetaan lannoitevantaiden alle. Kuva 9. Lannoiteyksikön kiertokoe. D) HT3000: Akselia kierretään nuolen suuntaan yhden aarin kylvöä vastaava kierrosmäärä, joka on sama kuin siemenyksikössä. HT4000: Akselia kierretään nuolen osoittamaan suuntaan yhden aarin kylvöä vastaava kierrosmäärä (katso taulukko). E) Saatu lannoitemäärä punnitaan ja tulos kerrotaan sadalla, jos kiertokoe otetaan kaikista vantaista. säätöä korjataan ja koe uusitaan tarvittaessa. Lopuksi KASETTI on EHDOTTOMASTI muistettava kiinnittää takaisin kylvöasentoon. Kiertokoetta EI SAA TEHDÄ pinta-alamittarin lukeman perusteella. KANNATINPYÖRIEN ILMANPAINE vaikuttaa syöttömääriin, joten se tulee tarkistaa säännöllisesti Oikea paine on: 117 kpa (1,2 bar) HT3000 peruskone 136 kpa (1,4 bar) HT3000 lisälaidoilla. 136 kpa (1,4 bar) HT4000 peruskone 43

44 6.9.3 KIERTOKOETAULUKKO VRIDSPROVSTABELL TARVITTAVAT KAMMEN KIERROKSET/AARI SIEMEN LANNOITE ERFORDERLIGT VARVTAL UTSÄDE GÖDSEL NUMBER OF CRANK TURNS SEED FERTILIZER N25 11,5 11,5 H250, H ,6 11,6 H3000 9,7 9,7 H4000 7,3 10,9 HT , 7 11,7 HT3000 9,6 9,6 HT4000 7,3 10,8 SIEMENYKSIKKÖ KAIKKI KONEMALLIT Kiertokoetta varten kasetin rengassokat irrotetaan. Kasetti vedetään ulospäin siten, että kasetti voidaan lukita rengassokalla takimmaisen akselin uloimpaan reikään. Kiertokoekammella kierretään kasetin etummaisesta holkista tarvittava määrä nuolen suuntaan, jolloin saadaan yhtä (1) aaria vastaava kyivömäärä. Tulos kerrotaan 100:lla, jolloin määrä vastaa kg/ha. LANNOITEYKSIKKÖ N25, H250, H2500, H3000, HT2500, HT 3000 MALLIT Kasetti poistetaan ja etummaista akselia kierretään kiertokoekammella tarvittava määrä nuolen osoittamaan suuntaan, jolloin saadaan yhtä (1) aaria vastaava kylvömäärä Saatu lannoitemäärä kerrotaan 100:lla, (jos koe otetaan kaikista vantaista), jolloin määrä vastaa kg/ha. LANNOITEYKSIKKÖ H4000, HT4000 MALLIT H4000 ja HT4000 koneissa lannoitekiertokoe tehdään kiertämällä koneen oikeassa päädyssä olevaa akselia kiertokoeveivillä jatkopalaa käyttäen tarvittava määrä nuolen osoittamaan suuntaan. 44

45 UTSÄDESENHET ALLA MODELLER För vridprovet avmonteras kasettens ringsprinttar. Kasetten utdrages så, att kasetten kan fästes vid bakre axelns yttre hål och låses med en ringsprint. Kasettens främre holk vrides runt erforderligt varvtal med vridprovsveven i den riktning pilen visar. Det motsvarar en ars utsädesmängd. Resultatet multipliceras med 100, varvid utsädesmängden för en hektar erhålles. GÖDSELENHET N25, H250, H2500, H3000, HT2500, HT 3000 MODELLER Kasetten avmonteras och främre axeln vrides erforderiigt varvtal med vridprovveven i den riktning pilen visar. Det motsvarar en ars gödselmängd. Resultatet multipliceras med 100, varvid gödselmängden för en hektar erhålles (om vridproven göres med alla billarna). GÖDSELENHET H4000, HT4000 MODELLER För ödseivridsprovet med H4000 och HT4000 vrides axeln på högre sidan av behållaren med veven och förlängning erforderligt varvtal i den riktning 45

46 6.10. GÖDSELBILLARNA INSTÄLLNING Gödselns placeringsdjup regleras genom att höja eller sänka maskinens bärhjul. Detta sker med ställskruvar i maskinens gavler (H). Dessa är försedda med gradskivor (J) som underlättar inställning av hjulen på samma höjd. Detta är mvcket viktigt för att säkra ett jämnt placeringsdjup. OBSERVERA, ATT GRADSKIVAN INTE ANGER PLACERINGSDJUPET. Forskiningsresultaten utvisar, att gögseln bör placeras 2-3 cm under nivån för utsäde. Lämpligt placeringsdjup vid sädesodling är sålunda vanligen 7-8 cm. Djupet kan lämpligen kontrolleras genom att gräva fram gödseln i billens spår. Bild 10 a. Djupinställningen för handelsgödsel. Bild 10 b. Gödselbillarna avmonteras. Sådd utan gödselbillar: Vid grundande av vall med spannmål som skyddsväxt, sås spannmålen först normalt och gödseln placeras samtidigt. Härefter avmonteras gödselbillarna genom att lösa skruvarna (M) och utsädesanheten inställes för sådd av vallfrö. Om maskinens gödsellåda innehåller handelsgödsel, är det skäl att stänga lådans skjutluckor. Då gödselbillarna efter slutförd sådd av vallfröet monteras på sin plats, bör kontrolleras, att billarna från den främre respektive bakre billraden kommer på rätt plats. Som tilläggsutrustning kan till kombimaskinen erhållas en låda för höfrö/tilläggsgödning vilken möjliggör sådd av vallfrö samtidigt med normal kombisådd. Gödselbillarnas slitstycke: Då gödselbillarnas spets har förslitits till höjd med sidoplcitarna, kan ett svetsdel svetsas under denna (reserdelsnummer 35431). 46

47 6.10. LANNOITESYVYYDEN SAATÖ Lannoitteen sijoitussyvyys säädetään nostamalla tai laskemalla koneen kannatuspyöriä. Säätöruuvit sijaitsevat koneen sivuilla (H). Ne on varustettu merkkilevyillä (J), joiden avulla molemmat pyörät voidaan säätää samalla korkeudelle. Tämä on hyvin tärkeää, jotta sijoitussyvyys olisi tasainen. MERKKILEVYN ASTEIKKO EI ILMOITA LANNOITTEEN SIJOITUSSYVYYTTÄ. Tutkimustulosten mukaan lannoite tulee sijoittaa 2-3 cm siemeniä syvemmälle. Viljalla sopiva lannoitteen sijoitussyvyys on yleensä 7-8 cm. Syvyys on tarkistettava kaivamalla lannoite esiin kylvöjäljestä. Kuva 10 a. Lannoitesyvyyden säätö. Kuva 10 b. Lannoitevantaan poisto Kylvö ilman lannoitevantaita: Jos halutaan esim. perustaa nurmi käyttäen viljaa suojakasvina, kylvetään viljan siemenet ja lannoite ensin normaalisti. Tämän jäikeen poistetaan lannoitevantaat avaamalla ruuvit (M) ja säädetään kone nurmen siemenien kylvöön. Jos koneen säiliössä on lannoitetta, on lannoiteyksikön sulkulevyt syytä sulkea. Asennettaessa lannoitevantaita takaisin on tarkistettava, että etu- ja takarivin vantaat tulevat oikeille paikoilleen. Lannoitevantaiden kulutuspala: Kun lannoitevantaiden kärki on kulunut sivulevyjen tasalle, ne voidaan kunnostaa hitsaamalla varaosana saatava korjauspala (varaosanumero 35431) kärjen alle. 47

48 6.11. SÅBILLARNA INSTÄLLNING Sådjupet inställes genom att regulera dragfjäderns (N) spanning. Detta kan ske på två olika sätt: Bild 11 a. Reglering av billtryck centralt. 1) CENTRALT med ställskruven bakpå maskinen (O). När skruven vrides motsols (skruvas upp), ökas alla billars fjäderbelastning och sådjupet ökar. Genom att skruven vrides medsols (skruvas fast) minskas sådjupet. Bild 11 b. Reglering av bilitryck. 2) Billarnas fjäderbelastning kan reguleras INDIVIDUALLY genom att lösa eller spänna dragfjädrarnas reglerkedjarna. Härigenom kan t.ex. fjäderbelastningen ökas i traktorns hjuspår för att åstadkomma ett jämnt sådjup. Lämpligt sådjup beror på jordslag och utsäde. För spannmål är sådjupet i allmänhet 4-6 cm och för småfrö 2-4 cm. Man bör dock alltid sträva till att placera fröna på en fuktig såbädd. I normalfall strävar man till aft BEARBETNINGSDJUP OCH SÅDJUP AR DETSAMMA. Harvid är det lattare för såbillarna att placera rena just på önskat djup på gränsen mellan bearbetad och obearbetad jord. Sådjupet bör kontrolleras genom att gräva upp fröna i billens spär. 48

49 6.11. SIEMENSYVYYDEN SÄÄTÖ Kylvösyvyyttä säädetään vetojousien (N) kireyttä muuttamalla. Tämä voidaan tehdä kahdella eri tavalla: Kuva 11 a. Vannaspainotuksen säätö keskeisesti. 1. KESKEISESTI koneen takana olevalla säätöruuvilla (O). Kun ruuvia kierretään vastapäivään (auki), kaikkien vantaiden jousikuorma kasvaa ja kylvösyvyys suurenee. Vastaavasti ruuvin kiertäminen myötäpäivään (kiinni) pienentää kylvösyvyyttä. Kuva 11 b. Vannaspainotuksen säätö vannaskohtaisesti. 2. Vantaiden jousikuormaa voidaan muuttaa VANNASKOHTAISESTI kiristämällä tai löysäämällä painotusjousien säätöketjuja. Siten esim. traktorin pyörien kohdalla voidaan haluttaessa lisätä jousikuormaa tasaisen kylvösyvyyden aikaansaamiseksi. Sopiva kylvösyvyys riippuu maalajista ja kylvettävästä siemenestä. Viljoilla kylvösyvyys on 46 cm ja piensiemenillä 2-4 cm. Siemen on aina pyrittävä sijoittamaan kosteaan maahan. Pääsääntöisesti MUOKKAUSSYVYYS TULISI AINA OLLA SAMA KUIN KYLVÖSYVYYS. Tällöin siemenvantailla on helppo sijoittaa siemenet juuri haluttuun syvyyteen muokatun ja muokkaamattoman maan rajapinnalle. Kylvösyvyys on tarkistettava kaivamalla siemenet esiin kylvöjäljestä. 49

50 6.12. KOPPLING På maskinen vänstra framhörn är en grupp drev placerade för överföring av dravkraft till maskinen. Det mittersta drevet är monterat på en hävarm, till hävarmen löper en rullkedja från ett fäste på cylindern. Näe maskinen lyfts upp, seperar rullkedjan med hjälp av hävarmen det mellersta och nedre drevet så att utmatningen bryts. Kedjans längd kan reguleras längre med en regleringsskruv, varvid utmatningen bryts tidigare. Reglera inte kedjan för kort, så att maskinen kan "lättas" utan att utmatningen bryts JUSTERING AV EFTERHARV I vältkombimaskinen är även efterharven indelad i halvmeters sektioner, precis som väithjulen. Efterharvens arm (1) är fastsatta in välthjulens arm (2), efterharven följer därmed med välthjulen och eventuella ojämnheter i marken. I efterharvens arm finns det en platta (3) fastvetsad som begränsar (1) dess nedre läge. Eftersom välthjulen lämnar efter sig en ojämn yta jämnar efterharvens pinnar ytan. Genom att lyfta upp pinnarna (4) flyttas mindre jord på såraden. Genom att sänka pinnarna (4) flyttas mera lös ford på såraden. OBS! SÅDJUP Efterharvens varje arm är fastsatta i en balk (5) med en kedja (6). När maskinen lyfts upp, lyfts även balken upp med vajrarna som är belägna på maskinens båda sidor, samtidigt lyfts harvenheterna up med kedjorna. Efterharvens lyftvajrar (7) går genom plastholkar (8) som är på stigbrädan. Holkarnas livslängd kan förbättras genom att lösgöra dem och fästa dem tillbaka i en annan vinkel. 50

51 6.12. KYTKIMEN SÄÄTÖ Koneen vasemmassa etukulmassa on hammaspyörästö, joka välittää käyttöliikkeen koneelle. Hammaspy6ristj keskimmäinen on kiinnitetty kääntyvään vipuvarteen, johon on kiinnitetty sylinterin korvakkeelta tuleva rullaketju. Kun konetta nostetaan ylös, vetää rullaketju vipuvarren välityksellä keskimmäisen hammaspyörän irti alemmasta pyörästä, jolloin syöttö katkeaa. Ketjun pituutta voidaan säätää pidemmäksi säätöruuvilla, jolloin syöttö katkeaa aikaisemmin. Älä säädä ketjua liian lyhyeksi, jotta voit tarvittaessa "kevittää" konetta syötön katkeamatta JÄLKIHARAVAN SÄÄTÖ Jyräkylvölannoittimessa myös jälkiharava on jaettu puolen metrin yksiköihin kuten takapyörästökin. Jälkiharavan varret (1) on kiinnitetty takapyörien varsiin (2), jolloin jälkiharava seuraa maan epätasaisuuksia takapyörien mukana. Jälkiharavan varteen on lisäksi hitsattu rajoitinlaatta (3), joka määrää varren (1) ala-asennon. Koska takapyörästö jättää aaltomaisen pinnan, niin jälkiharavan piikillä (4) tasoitetaan maan pintaa. Nostamalla piikkiä (4) ylöspäin siirtyy vähemmän maata pyörän jälkeen eli siemenrivin päälle tulee vähemmän löysää maata. Laskemalla piikkiä (4) siirtyy enemmän maata siemenrivin päälle. HUOM! KYLVÖSYVYYS. Jälkiharavan jokainen varsi (1) on kiinnitetty nostopalkkiin (5) lenkkiketjulla (6). Nostettaessa konetta ylös, koneen molemmilla sivuilla olevat vaijerit (7) nostavat nostopalkin (5) ja ketjujen (6) avulla haravayksiköt ylös. Jälkiharavan nostovaijerit (7) kulkevat astintason päällä olevien muoviholkkien (8) läpi. Holkkien käyttöikää voidaan pidentää irrottamalla muoviholkki metalliholkista ja asentamalla se takaisin eli kulmaan 51

52 6.14. OBSERVATION AV MASKINENS FUNKTION - Tejpen som är limmad på gödselsidans utmatningsaxel visar lätt när matningen är tillkopplad eller avbruten. - Med arealmatare kan Du iaktta i vilken takt behållarna toms. Om Du t.ex. sår 500 kg gödsel per hektar och fyller maskinen med Ni storsäckar (1.200 kg), kan över 2 ha sås med en behållare. - Genom observation av det genomskinliga fönstret på matarhuset lägger Du bäst märke till eventuella stockningar i gödselutmatningen. - Eventuellt tilltäppt utsädesbill märker Du bäst genom att vrida vridprovstråget bakåt varvid trattarna på mellannivå kan kontrolleras. Tilltäppta billar undviks bäst genom att maskinen lyftes upp och sänkes ned då den är i rörelse framåt. Under frötraften har monterats ett lås som gör att maskinen kan sänkas ned då behållaren skall fyllas. Maskinen får inte röra sig bakåt medan billarna är i märken. GÅ INTE UNDER EN OSTÖTTAD MASKIN! PRAKTISKA RÅD Lyft upp och sänk ned maskinen endast då den är i rörelse framåt. På sådana platser där delta inte är möjligt, t.ex. i hörn av åkern, skall sarskild uppmärksamhet iakttagas så att ej billarna tapps till. Sådden kan utföras så att man kör runt skiftet eller so att man kör 3-4 varv kring skiftet och därefter fram och tillbaka så rakt som möjligt. Vid bode metoderna måste maskinen svangas på den åker som redan är sådd. Om man vill undvika detta kan ändorna sås till sist. Sadden inleds vid den raka sidan och bredden pa andorna uppmäts/markeras pa åkern. Man kan också uppskatta ändan till 2-4 maskinbredder varvid det är lätt att vanda med kombimaskinen. Genom att sist så ändorna erhålls en snygg och otrampad sådd. Åkern skall vara bearbetad till såningsdjup, eftersom bearbetningsgränsen och bearbetningsbottnen skall vara jämn. På så salt säkerställer man en lyckad sådd ANDRA KÖRANVISNINGAR En såningshastighet på 6-12 km/h kan rekommenderas med beaktande av körförhållandena. Föraren ansvarar för att ingen befinner sig på maskinen eller inom dess riskzon då maskinen är i rörelse. Undvik tvära vändningar med billarna i marken. Kontrollera alltid att frihöjden är tillräcklig då Du backar. 52

53 6.14. KONEEN TOIMINNAN TARKKAILU - Lannoitepuolen syöttöakselille liimatusta teipistä näet helposti milloin syöttö on päällä ja milloin katkaistuna. - Säiliöiden tyhjenemistä voit seurata pinta-alamittaria käyttäen. Jos esim. kylvät lannoitetta 500kg/ha ja täytät koneen kahdella suursäkillä (1.200 kg), näin saat yhdellä säiliöllisellä kylvettyä yli 2 ha. - Lannoitevantaan mahdollisen tukkeutumisen näet parhaiten syöttökotelon läpinäkyvästä ikkunasta. - Siemenvantaan mahdollisen tukkeutumisen havaitset parhaiten tarkistamalla välitason päältä Vantaiden tukkeutumisen vältät parhaiten laskemalla ja nostamalla konetta eteenpäin olevan liikkeen aikana. Konetta ei saa päästää liikkumaan taaksepäin vantaiden ollessa maassa. ÄLÄ MENE TUKEMATTOMAN KONEEN ALLE! KÄYTÄNNÖN OHJEITA Laske ja nosta kone aina koneen liikkuessa eteenpäin. Paikoissa, joissa tämä ei ole mahdollista, kuten pellon kulmat, on oltava erityisen tarkkana vantaiden tukkeutumisen estämiseksi Kylvö voidaan suorittaa ajamalla lohkoa ympäri tai ajamalla 3-4 kerrosta ympäri ja tämän jälkeen edestakaisin suorinta sivua. Molemmilla menetelmillä joudutaan kääntämään kone jo kylvetyn pellon päällä. Jos halutaan välttää tämä, voidaan päisteet kylvää viimeiseksi. Aloitetaan kylvö suoralta sivulta ja mitataan/merkitään päisteen leveys peltoon. Voidaan myös arvioida 2-4 koneen leveyttä päisteeksi, jossa kylvölannoitin on helppo kääntää. Kylvämällä päisteet viimeiseksi saadaan siisti ja tallaamaton kylvö. Pellon pitää olla muokattu kylvösyvyyteen, koska siemen sijoitetaan muokkausrajalle ja muokkauspohjan pitää olla tasainen. Näin varmistetaan onnistunut kylvö MUITA AJO-OHJEITA Suositeltava kylvönopeus on 6-12 km/h, joka riippuu myös paljon kylvö-olosuhteista. Kuljettajan vastuulla on, ettei kukaan ole koneen päällä tai vaara-alueella koneen liikkuessa. Vältä tiukkoja käännöksiä vantaat maassa. Peruutettaessa varmista aina maavaran riittävyys. 53

54 7. SERVICE Omsorgsfullt utförd service garanterar arbete utan störningar under arbetstoppar. 1. Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna enligt tabell 1, innan arbetet inleds. Speciellt då det gäller en ny maskin skall kontroll och åtdragning ske redan efter några körtimmar. 2. Lufttrycket i däcken skall kontrolleras så att det motsvarar tekniska data. 3. Kontrollera regelbundet att fälgbultarna är åtdragna (se driftsinformation för fälgarna i kap. 2.). 4. Kontrollera och smörj alla lager regelbundet. Kontrollera, spänn och smörj alla kedjor regelbundet. Kontrollera och smörj alla rullar regelbundet och kontrollera remmarna. Smörjstillena och behovet av smörjning har angivits i de mer exakta serviceinstruktionerna. Som smörjmedel skall användas nya fetter och oljor av god kvalitet och utfärdade rekommendationer och bestämmelser skall följas. 5. Se över ramen och andra konstruktioner innan Du på nytt tar maskinen i bruk så att möjligheten att delar som eventuellt gått sönder kan Alla större skada. Rengör maskinen väl och grundligt från all extra smuts och allt skräp efter varje anvandning för att öka maskinens funktionssäkerhet och livslängd. Trycktvättsaggregat kan användas dock med beaktande av att vaftenstrålen inte får riktas mot elapparaturen och maskindelarna (lagren). 7. Enligt rekommendation skall alla delar som är utsatta för korrosion lätt oljas och maskinen efter tvätt köras en stund på tomgång för att sprida smörjmedlen och avlägsna vattnet. 8. Målade metalldelar som eventuellt slitits under användning skall ommålas. 9. Se till att ej smörj- o.a. medel kommer ut i miljön. 54

55 7. HUOLTO Hyvin tehty huolto takaa teille häiriöttömän työskentelyn kiireisenä työaikana 1. Tarkista kaikkien ruuvien ja mutterien kireys taulukon 1 mukaan ennen töiden aloittamista. Erityisesti uuden koneen ollessa kyseessä tarkistukset ja kiristykset on tehtävä jo muutaman käyttötunnin jälkeen. 2. Renkaiden ilmanpaine on tarkistettava teknisiä tietoja vastaaviksi. 3. Levypyörien ruuvien kireys tulee tarkistaa säännöllisesti (ks. levypyörien käyttötiedote luvussa 2.). 4.Kaikkien laakerien tarkistus ja voitelu säännöllisesti Kaikkien ketjujen tarkistus, kiristys ja voitelu säännöllisesti Kaikkien rullien tarkistus ja voitelu säännöllisesti sekä hihnojen tarkistus. Voitelukohteet ja voitelun tarve esitetty tarkemmissa huolto-ohjeissa. Voiteluun on käytettävä hyvälaatuisia uusia rasvoja ja öljyjä ja noudatettava niille annettuja suosituksia ja määräyksiä. 5. Rungon ja muiden rakenteiden silmämääräinen tarkistus ennen uuden käytön alkua eliminoin käytössä mahdollisesti rikkoontuneiden osien lisävahingon aiheuttamismahdollisuuden. 6. Koneen hyvä ja perusteellinen puhdistus irtoliasta ja roskista joka käytön jälkeen lisää koneen toimintavarmuutta ja käyttöikää Pesu voidaan suorittaa painepesurilla huomioiden kuitenkin painesuihkun suuntaus sähkölaitteisiin ja koneenosiin (laakerit). 7. Pesun jälkeen kaikkien ruostuvien osien kevyt voitelu öljyllä on suositeltavaa heti sekä hetken tyhjänäkäyttö voiteluaineiden leviämisen ja veden pois siirtymisen aikaansaamiseksi. 8. Käytössä mahdollisesti kuluneiden maalattujen metalliosien uudelleen paikkamaalaus. 9. Huoltaessasi konetta huolehdi, ettei voitelu yms. aineita joudu ympäristöön. 55

56 SERVICEINSTRUKTIONER Väl utförda serviceåtgärder garanterar arbete utan störningar i brådaste såningstid. Kontrollera efter några körtimmar att den nya maskinens alla skruvar och muttrar ar åtdragna. Lufttrycket i däcken och fälgbultarnas åtdragning bör också regelbundet kontrolleras. För lågt lufttryck ökar utmatningsmangden. Likaså skall alla rullkedjor kontrolleras med jämna intervaller och spännas vid behov. Service- och smörjintervallerna ä angivna i schema 7.1. utifrån normal belastning, hård belastning kräver kortare serviceintervaller. I regel är det tillrackligt med att trycka in fett 1-2 gånger med vaselinpress. Juko-maskinerna är försedda med tätade, permanentsmörjade kullager som har litet behov av smörjning. Anvand pneumatisk vaselinpress och var försiktig så att inte lagerskydden skadas. Kedjorna smörjas med pensel eller doppas i fett. Delar som är utsatta för slitage smörjas med pensel. OBS! Kassetten kräver ingen service SMORJSTÄLLEN Tabell 1: Smörjställen Antal Smörjbehov* smörjnipplar Gödsellåda: 1. Mataraxelns andlager i höger gavel Mellanaxelns lager i båda gavlarna Kugg-/kedjehjul i höger gavel Låda for utsäde: 4. Mataraxelns andlager i vänster gavel Ram: 5. Kopplingens axel vänster främre hörn Lager för billarnas belastningslist under lådan, backtill Muttrar för stallskruven för billarnas tryckinställning, under lådan, baktill Reglerramemas axel under frambalk Flanslager för bakhjul armarna under ståplankan... 11/ Mellankedhjul, vänster reglerram 1 20 *Siffrorna i kolumnen smörjbehov anger det antal anvandningstimmar efter vilket följande smörjning bör ske. Smörjställena, smörjnipplarnas antal och smörjbehovet framgår av tabell 1. Till smörjning bar anvandas högklassigt universalfett. Smörjpressens munstycke och smörjnipplarna bör vara rena. Fett bör pressas in i nipplarna så länge, att rent fett tranger fram vid sidan av det lager, nav eller den holk som smörjes. Overlopps fett torkas bort. Söndriga eller stockade nippel bör bytas ut mot nya. Maskinens rullkedjor bör smörjas med ren mineralolja, vars viskositet är SAE 20. Efter säsongen bör kedjorna lösgöras och tvättas i t.ex. bensin eller petroleum. Om de härefter smörjes genom att helt doppa dem i smalt drafitvaselin, behöver de inte smörjas under säsongen. 56

57 HUOLTO-OHJEET Hyvin tehty huolto takaa häiriöttömän työskentelyn kiireisenä kylvöaikana. Uuden koneen kaikkien ruuvien ja muttereiden kireys tulee tarkistaa muutaman tunnin ajon jäikeen. Renkaiden ilmanpaine ja levypyörien ruuvien kireys tulee myös tarkistaa säännöllisesti Liian matala ilmanpaine lisää syöttömäärää. Samoin kaikki rullaketjut tulee tarkistaa aika-ajoin ja kiristää tarpeen vaatiessa. Huolto- ja voiteluvälit on annettu kaaviossa 7.1 ajatellen normaalia kuormitusta, kovassa kuormituksessa on oltava lyhyemmät huoltovälit. Rasvapuristimella voitelunipan kautta yleensä riittää 1-2 puristusta. Juko-koneissa on käytetty tiivistettyjä, kestovoideltuja kuulalaakereita, joten niiden voitelutarve on vähäinen. Käytä1 paineilmatoimista rasvapuristinta varoen, etteivät laakerisuojat vaurioidu. Ketjujen rasvaus voidaan suorittaa siveltimeliä tai upottamalla ne rasvaan. Kuluviin osiin levitetään rasva siveltimellä. HUOM! Kasetti on huoltovapaa 7.1. HUOLTOKAAVIO Voitelukohteet: Nippojen Voitelutarve, lukumäärä käyttötunnin välein Lannoitesäiliö: 1. Syöttöakselin päätylaakeri oikeassa päädyssä Väliakselin laakerit molemmissa päädyissä Hammas-/ketjupyörä oikeassa päädyssä Siemensäiliö 4. Syöttöakselin päätylaakeri vasemmassa päädyssä Runko: 5. Kytkimen akseli, vasen etukulma Vantaan painotuslistan laakerit, säiliön alla, takana Vantaiden painotuksen säätöruuvin mutterit, säiliön alla, takana Säätörunkojen yhdysakseli etupalkin alla Takapyörien varsien yläpään laakerit astintason alla....11/ Väliketjupyörä, vasen säätörunko Taulukossa on esitetty voitelukohteet, nippojen lukumäärä ja voitelutarve. Voiteluun on käytettävä hyvälaatuista monikäyttörasvaa. Rasvapuristimen suuttimen ja voitelunippojen tulee olla puhtaita. Yleensä yksi tai kaksi painallusta riittää. Ylimääräinen rasva pyyhitaan pois. Tukkeutuneet tai muuten vialliset voitelunipat tulee vaihtaa uusiin. Koneen rullaketjut voidellaan puhtaalla mineraaliöljyllä, jonka viskositeetti.on SAE 20. Käyttökauden jälkeen ketjut tulisi irrottaa ja pestä puhtaaksi esim. bensiinillä tai petroolilla. Jos ne tämän jälkeen voidellaan upottamalla kokonaan sulatettuun grafiittivaseliiniin, ei niitä tarvitse käyttökauden aikana voidella. 57

58 7.2. ÅTDRAGNINGSMOMENT Om ej annat är angivet på annat håll, skall åtdragningsmomenten nedan följas då bultarna dras åt. Åtdragningsmomentet beror på bultdiametern och härdningen (härdningen finns angiven på bultskallen) Åtdragningsmoment Nm Diameter Härdning 10.9 mm mm mm mm m m mm mm mm mm mm LUFTTRYCK I DÄCKEN HT x12" 117 kpa (1,2 bar) HT x12" 136 kpa (1.4 bar) HT3000 med extra bredd 58

59 7.2. KIRISTYSMOMENTIT Mikäli toisin ei ole muualla ilmoitettu, käytä oheisia kiristysmomentteja kiristäessäsi ruuveja. Kiristysmomentti riippuu ruuvin halkaisijasta ja kovuudesta (kovuus on ilmoitettu ruuvin kannassa). Kiristysmomentti Nm Halkaisija Kovuus 10.9 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm RENGASPAINEET HT x kpa (1,2 bar) HT x kpa (1,4 bar) HT3000 lisälaidoilla 59

60 7.4. OPTISEED-ROTATIONSTRANSFORMATOR Bild 12. Optiseed rotationstransformatorerna är underhållsfria. Oljan i dessa bör dock bytas med 500 drifttimmars mellanrum. Oljan tömmes genom kontrollöppningen (z) med insugning eller genom att tas Optiseed av maskinen och lutes den. Transformatom fylles med ny växellådsolja i nivå med påfyllningsöppningen (z). Oljans viskositet bör vara SAE 90. Oljevolymen är c. 0,5 liter.eventuella reparationer bör utföras av befullmäktigad återförsäljare eller av tillverkaren. De skruvar som löper genom Optiseed-transmissioner (M8) skall dras åt försiktigt. Det rätta åtdragningsmomentet är 1 kpm - 10 Nm. För mycket åtdragna skruvar kan ge upphov till sprickor i höljet KOPPLINGEN Kugghjulskopplingens funktion framtill på maskinens vänstra hörn skall alltid kontrolleras i saraband med service. Då maskinens sänks ned skall det mittersta kugghjulet sjunka ned av sin egen vikt. Delta kontrolleras med drivfjädern. 60

61 7.4. OPTISEED-PYÖRIMISNOPEUDENMUUNNIN Kuva 12. Optiseed-pyörimisnopeuden muuntimet on tehty huoltovapaiksi. Muuntimen sisältämä öljy on kuitenkin vaihdettava 500 käyttömuunnin välein. Öljy poistetaan tarkistusaukon (z) kautta, joko imemällä tai irrottamalla Optiseed säiliöstä ja kallistamalla sitä. Muunnin täytetään täyttöaukkoon (z) asti vaihteistoöljyllä, jonka viskositeetti on SAE 90. Öljytilavuus on n. 0,5 litraa. Optiseed-pyörimisnopeuden muuntimen mahdolliset korjaukset tulee jättää valtuutetun jälleenmyyjän tai valmistajan tehtäväksi. Optiseedin kuorien lävitse menevät ruuvit (M8) pitää kiristää varovasti. Oikea kiristysmomentti on 1 kpm - 10 Nm. Liikakiristys saattaa aiheuttaa halkeaman kuoreen KYTKIN Koneen vasemmassa etukulmassa olevan hammaspyöräkytkimen toiminta pitää tarkistaa aina huollon yhteydessä. Laskettaessa konetta alas pitää keskimmäisen hammaspyörän laskeutua alas omalla painollaan. Vetojousella asia varmistetaan. 61

62 7.6. GÖDSELBILLARNA Det är skäl att byta ut billens slitgods då höjdskillnaden mellan slitgodset och sidoplåtarna är under 5 mm. En sliten bill blir lätt tilltäppt. Det finns två alternative för reparationen: 1. Lossa det slitna triangelformade slitgodset genom att öppna fogarna mellan fjäderpinnen och sidoplåtarna och svetsa fast en ny bit (reservdelsnr 35427). Bild Svetsa fast reparationsbiten (nr 35431) direkt under den slitna biten, varvid den gamla biten inte behöver lösgöras. Efter denna reparation hiller billen inte lika bra för slitage som vid det första alternativet. Detta beror på att reparationsbiten värms upp vid svetsningen UTSÄDESBILLARNA Slitgodset på utsädesbillen bör vässas t.ex. med smirgel då slitgodsets bredd är över 5 mm. Slitgodset bör bytas ut då bottenbredden är over 10 mm eller då avståndet mellan bottnen och trattens nedre kant är mindre an 15 mm. Slitgodsets fästnit (17) kan lösgöras antingen genom att den borras loss eller med specialverktyg (300430). Den kan nitas tillbaka antingen med hammare eller genom att byta ut bajonetten på samma specialverktyg (300430). Bild 14 och

63 7.6. LANNOITEVANTAAT Vantaan kulutuspala on syytä vaihtaa kun kulutuspalan ja sivulevyjen korkeusero on alle 5 mm. Kulunut vannas tukkeutuu helposti. Korjaukseen on kaksi vaihtoehtoa: 1. Irrotetaan kulunut kolmiomallinen kulutuspala jousipiikin ja sivulevyjen saumat avaamalla sekä hitsataan uusi pala (varaosanr ). 2. Hitsataan suoraan kuluneen palan alle korjauspala (no ), jolloin ei tarvitse vanhaa palaa irrottaa. Tämän korjauksen jälkeen vantaan kulutuskestävyys ei ole yhtä hyvä kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa. Tämä johtuu korjauspalan lämpenemisestä hitsattaessa SIEMENVANTAAT Siemenvantaan kulutuspala on syytä teroittaa esim. laikkakoneella kun kulutuspalan pohjan leveys on yli 5 mm. Kulutuspala on syyt;5 vaihtaa kun pohjan leveys on yli 10 mm tai kun kulutuspalan pohjan ja suppilon alareunan etäisyys on alle 15 mm. Kulutuspalan kiinnitysniitti (17) voidaan irrottaa joko poraamalla tai erikoistyökalulla (300430). Takaisinniittaus voidaan suorittaa joko vasaralla tai samalla erikoistyökalulla (300430) pistintä vaihtamalla. Kuva 14 ja

64 8. KETJUVÄLITYKSET OIKEASSA PÄÄDYSSÄ HT3000 KEDJESTÄLLNINGAR PA HÖGER GAVEL (lannoiteyksikkö) (gödselenhet) 64

65 8. KETJUVÄLITYKSET OIKEASSA PÄÄDYSSÄ HT4000 KEDJ ESTALLNINGAR PÅ HÖGER GAVEL (lannoiteyksikkö) (gödselenhet) 65

66 8. KETJUVÄLITYKSET VASEMMASSA PÄÄDYSSÄ HT3000 KEDJESTÄLLNINGAR PÅ HÖGER GAVEL (siemenyksikkö) (utsädesenhet) 66

67 8. KETJUVÄLITYKSET VASEMMASSA PÄÄDYSSÄ HT4000 KEDJESTÄLLNINGAR PÅ HÖGER GAVEL (siemenyksikkö) (utsädesenhet) 67

68 9. INSTRUKTIONER FÖR UPPBEVARING MAGASINERING OCH UPPBEVARING Före uppbevaring rengörs maskinen överallt, smörjas och inställs omsorgsfullt enligt anvisningama. Lossa all eventuell spänning på fjädrarna Tvätt kan delvis utföras med trycktätt, men det är skal att undvika att vattenstrålen riktas direkt mot lager eller andra delar som eventuellt kan ta skada av trycket. Service- och smörjåtgärder utförs på alla knutar, drivkedjor o.dyl. Omålade, oskyddade metalldelar som är utsatta för slitage skall lätt ytbehandlas med olja för vinterförvaringen. Maskinen skall förvaras inomhus i torra och dammfria förhållanden. Om ej detta är möjligt skall maskinen övertäckas med skyddspresenning. Maskinens behållare skall tömmas under förvaringen. Eventuella reparationer, utbyte av slitna delar och reservdelsrekvisitioner bör göras i god tid före följande säsong så att maskinen skall fungera klanderfritt genast då arbetena inleds. Kom ihåg att alltid uppge maskintyp samt tillverkningsnummer vid beställning av reservdelar. KOMBIMASKINENS UPPBEVARING Kombimaskinen bör alltid förvaras innomhus på torrt ställe. Efter säsongen bör LÅDORNA OVILKORLIGEN TÖMMAS och maskinen RENGÖRAS OMSORGSFULLT från handelsgögsel, från och ford. Också mellankoner i gödselbehållare lösas och rengöras. Maskinen kan spolas med vatten, men man bör absolut undvika att rikta en kaftig vattenstråle mot lager eller Optiseed rotationstransformator. Efter rengöring bör service utföras enligt anvisningama i punkt 7 Dessutom är det skal att bahandla blankslitna billspetsar med rostskyddsolja. Arealmätarens avläsningsdosa bör förvaras på torrt ställe. Eventuella reparationer och utbyte av slitna delar bör utföras i god tid före följande säsong. DESTRUKTION, SKROTNING OCH ÅTERVINNING 1. Slangar, oljor samt gummi- och plastkomponenter förstörs enligt myndigheternas föreskrifter vid den aktuella tidpunkten. 2. Destruktion av metalldelarna medför ej särskilda åtgärder. 3. Atervinning av alla material och delar rekommenderas. 68

69 9. SÄILYTYSOHJEITA VARASTOINTI JA SÄILYTYS Säilytyksen ajaksi kone puhdistetaan kaikkialta, voidellaan ja säädetään huolellisesti annettujen ohjeiden mukaan. Vapauta kaikkien jousien mahdollinen jännitys. Pesu voidaan osaksi suorittaa painepesurilla, mutta on syytä huomioida, ettei vesisuihkua kohdisteta suoraan laakereihin ja muihin paineesta mahdollisesti vioittuviin osiin. Kaikki nivelet, käyttöketjut yms. huolletaan ja voidellaan. Maalaamattomat, suojaamattomat ja käytössä kuluvat metalliosat on syytä pintakäsitellä kevyesti öljyllä talvisäilytyksen ajaksi. Konetta on säilytettävä sisätiloissa kuivissa ja pölyttömissä olosuhteissa. Jos sellainen säilytys ei ole mahdollista, on koneen päälle asetettava suojapeite. Säilytyksen ajaksi koneen säiliöt tulee tyhjentää. Mahdolliset korjaukset, kuluneiden osien uusimiset ja varaosatilaukset tulisi tehdä hyvissä ajoin ennen seuraavan kylvökauden alkua saadaksesi koneen toimimaan kunnolla heti töiden alkaessa. KYLVÖLANNOITTIMEN SÄILYTYS Kylvölannoitin tulisi aina säilyttää sisätiloissa kuivassa paikassa. Käyttökauden jälkeen säiliöt on ehdottomasti TYHJENNETTÄVÄ ja kone on PUHDISTETTAVA huolellisesti lannoitteesta, siemenistä ja mullasta Lannoitesäiliön välikartiot irrotetaan ja puhdistetaan. Kone voidaan pestä painevedellä, mutta voimakkaan vesisuihkun kohdistumista laakereihin ja syötönsäätöön tulee ehdottomasti välttää. Puhdistuksen jälkeen kone huolletaan kohdassa 7 annettujen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi on hyvä käsitellä kirkkaiksi kuluneet vantaan kärjet ruostesuojaöljyllä. Pinta-alamittarin näyttö tulee säilyttää kuivassa paikassa. Mahdolliset korjaukset ja kuluneiden osien uusimiset tulisi tehdä hyvissä ajoin ennen seuraavaa kylvökautta Varaosia tilattaessa muista aina ilmoittaa koneen malli ja valmistusnumero. HÄVITYS, ROMUTUS JA KIERRÄTYS 1. Letkujen, öljyjen sekä kumi- ja muoviosien hävitys suoritetaan sen hetkisten viranomaismääräysten mukaan. 2. Metalliosien hävitys ei aiheuta erityisiä toimenpiteitä. 3. Kaikkien materiaalien ja osien kierrätystä suositellaan 69

70 GARANTIVILLKOR Oy Kongskilde Juko Ltd beviljar garanti för de produkter som tillverkats. Garantin gäller på följande villkor: I Garantitiden är ett (1) år räknat från leveransen till den slutliga användaren, vilket dock inte får vara mera an två (2) är räknat från leveransen från fabriken. Därtill gäller garantin endast om följande arbetsarealer ej överskridits: 1. kombisåmaskiner 200 ha 2. potatissattare och kupfräsare 100 ha 3. potatisupptagare, Juko Mini 10 ha 4. potatisupptagare 50 ha 5. sockerbetsupptagare 75 ha/rad 6. stenuppsamlare 50 ha II III IV V VI VII Garantin gäller produkter och reservdelar som köparen direkt erhållit från auktoriserad Juko-försäljare eller från Juko-fabriken. På grundval av garanti ersatts fel i råmaterial och tillverkning. Tillverkaren ersatter då den felaktiga delen med en ny eller behörigen reparerad del. På grundval av garanti ersätts ej: - skador som vållats av felaktig anvandning - skador som uppkommit genom naturligt slitage - sedvanligt slitgods och förnödenheter - dagar då maskinen är ur bruk, indirekta materiella eller andra indirekta skador, inkomstbortfall - direkta eller följskador som förorsakats av att andra an originalreservdelar använts - fraktkostnader - monterings- eller resekostnader Förutsättning för att ersättning på garanti skall erhållas är att - skadan uppkommit under arbetsförhållanden som kan anses vara normala - tillverkarens drifts- och serviceinstruktioner har iakttagits - garantireparationen utförts av maskintillverkaren eller reparatör som auktoriserats av dennes representant - originalreservdelar anvants vid reparation och service Ansökan om garanti - eventuella krav på garanti skall alltid framföras till maskinens säljare - den del som gått sönder återlämnas i samma sammanhang - säljaren gör en garantiansökan till tillverkaren och återsänder pa begaran den del som gått sönder - ansökningarna om garanti skall göras inom 30 dygn efter det att skadan inträffat OY Kongskilde Juko Ltd följer med den senaste utvecklingen på området för att utveckla sina produkter och förbehåller sig rätten att företa andringar i modellerna utan att anmäla darom i förväg utan förpliktelse att utföra motsvarande andringar på redan tillverkade maskiner eller anordningar. Försäljning i Finland HANKKIJA-LANTBRUK AB / ANDELSLAGEN 70

71 TAKUUEHDOT Oy Kongskilde Juko Ltd myöntää valmistamilleen tuotteille takuun, joka on voimassa seuraavin ehdoin: I. Takuuaika on yksi (1) vuosi laskettuna toimituksesta loppukäyttäjille mikä ei saa kuitenkaan olla enempää kuin kaksi (2) vuotta tehtaalta lähdöstä Lisäksi takuu on voimassa vain, jos seuraavat käyttömäärät eivät ole ylittyneet: 1. kylvölannoittimet 200 ha 2. perunanistutuskoneet ja -multaimet 100 ha 3. perunannostokone; Pikku-Juko 10 ha 4. muut perunannostokoneet 50 ha 5. sokerijuurikkaan nostokoneet 75 ha/rivi 6. kivenkeruukoneet 50 ha II. III. Takuu koskee tuotteita ja varaosia, jotka ostaja on suoraan saanut valtuutetulta Juko-myyjältä tai Juko-tehtaalta. Takuun perusteella korvataan raaka-aine ja valmistusviat. Tällöin valmistaja korvaa viallisen osan uudella tai asianmukaisella korjatulla osalla. IV. Takuun perusteella ei korvata: - väärinkäytöstä aiheutuneita vaurioita - luonnollisesta kulumisesta johtuvia vaurioita - tavanomaisia kulutusosia ja tarvikkeita -seisontapäiviä välillisiä aineellisia tai muita välillisiä vahinkoja, ansionmenetystä, suoranais- tai seurannaisvahinkoja, jotka ovat aiheutuneet muiden kuin alkuperäisvara-osien käytöstä - rahtikuluja - asennus tai matkakustannuksia V VI VII Takuukorvauksen saamisen edellytyksenä on, että: - vaurio on tapahtunut normaaliksi katsottavissa olosuhteissa - valmistajan antamia käyttö- ja huolto-ohjeita on noudatettu - takuukorjauksen on suorittanut koneen valmistajan tai tehtaan edustajan valtuuttama korjaaja - korjauksessa ja huollossa on käytetty alkuperäisvaraosia Takuuanomus - mahdolliset takuuvaatimukset on aika esitettävä koneen myyjälle - rikkoutunut osa on palautettava samassa yhteydessä - myyjä tekee takuuhakemuksen valmistajalle ja palauttaa rikkoutuneen osan pyydettäessä - takuuanomukset tulee tehdä 30 vrk:n kuluessa vaurion tapahduttua Alan viimeisintä kehitystä seuraten Oy Kongskilde Juko Ltd toimii tuotteidensa kehittämiseksi ja pidättää itselleen oikeuden tehdä malleihinsa muutoksia siitä ennakolta ilmoittamatta, ilman eri velvoitusta suorittaa vastaavia muutoksia jo valmistettuihin koneisiin tai laitteisiin. Myynti Suomessa: HANKKIJA-MAATALOUS OY OSUUSKAUPAT 71

72 72

73 11. LISÄVARUSTELUETTELO: FÖRTEKNING ÖVER EXTRA UTRUSTNING: X-8052 Juko Control-valvontalaitteisto 1865 Juko Control Perussarja Grundserie Kytkentäsarja ja valvontasarja Kopplingserie och monitorserie Ajouramerkitsinsarja Spårmarkeringserie X-8060A Sähköinen lannoitteen 2410 Gödselfjärnmanovering kaukosäätölaite elektrisk X-1001 Lisälaita HT Förhöjningslämmar X-5046 Lisäsäiliö HT , 1836 Tillägglåda (heinänsiemenenkl.) HT , 1837 (utrustning för höfrö) HT X-6023A Lisäsäiliön 1847 Monteringssats för asennussarja tilläggslådan X-0014 Peittauslaite HT Betningsaggregat X-6037A Rivinmerkkaaja ja hydraulinen 1893 Radmarkör och hydraulisk vaihtaja skiftare X-7051A Starttisäiliön asennus 1877 Bakmonteringssats (startgöd.) för taakse 1863 Siemenseula HT Såll för utsädeslåda HT Hydraulinen etulauta HT Hydraulisk sladd Vetopuomin hydraulinen 1880 Hydraulisk reglering av asennon säätö dragbomvinkel Säiliöiden tasovahtisarja (2 kpl) 2402 Nivåvaktsats (2 st.) 73

74 74

75 JUKO-hinattava takapyöräkylvölann. alk. valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o RUNKO Kpl/yksikkö Bild Best.nr RAM Antal/enhet 3,0 4, Runko 3,0m Ram Runko 4,0m Ram Voitelunippa M6 Smörjnippel Säätörunko, vasen Reglerram, vänster Säätörunko oikea Reglerram, höger Säätörunko, vasen Reglerram, vänster Säätörunko, oikea Reglerram, höger Pidätinruuvi M20x25 Stoppskruv Kaksoisketjup. Z=21/19 Dubbelkedjehjul vasen säätörunko t=15,875 för vänster reglerr 1 2 x L.ukulaakeri PM 2015 DX Glidlager Laatta 20,5x35x0,75 Bricka Pidätinrengas A20x1,75 Stoppring 1 2 Vasempaan säätörunkoon: För vänster regler x Rullaketju 3/4"x7/16-60 Rullkedja 1 1 x Suora liitosl. 12B 3/4"x7/16" Kedjelås 2 4 x Säätöruuvi Reglerskruv 1 2 x Kuusiomutteri M10 Sexksntmutter 2 4 x Korvake Fäste 1 2 x Kuusioruuvi M10x30 Sexksntskruv 1 2 x Kuusiomutteri M10 Sexkantmutter Ketjunkiristäjä L=28 Kedjespännare Kuusioruuvi M10x120 Sexkantskruv Aluslaatta M10 Bricka Kuusiomutteri M10 Sexkantmutter Laatta 65,5x85x1,5 Bricka Hammas-/ketjupyörä Kugg-/kedjehjul Liukulaakeri MB 6525 DU Glidlager Yhdysakseli 3,0m Axel Yhdysakseli 4,0m Axel 1 x Laakeri JM3-15 Lager 2 2 X:llä merk. osat eivät ole kuvassa. X märkta delar ej avbildad 75

76 76

77 JUKO-hinattava takapyöräkylvälann. alk. valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o RUNKO Kpl/yksikkö Bild Best.nr RAM Antal/enhet 3,0 4, KYTKIN, vasen KOPPLING, vänster Kytkinvipu Kopplingsspak Hammaspyörä Z=20 M=6 Kugghjul Kuulalaakeri RS Kullager Pidätinrengas J52x2 Stoppring Pidätinrengas A25x1,2 Stoppring KYTKIN, oikea KOPPLING, höger Kytkinvipu Kopplingsspak Hammaspyörä Z=20 M=6 Kugghjul Kuulalaakeri RS Kullager Pidätinrengas J52x2 Stoppring Pidätinrengas A25x1,2 Stoppring Laatta 30,5x40x1 Bricka Laatta 65,5x85x1,5 Bricka Hammas-/ketjupyörä Kugg-/kedjehjul Laatta 31 x51, 5x2 Bricka Pidätinrengas A30x2 Stoppring Voitelunippa M6 Smörjnippel Vetojousi Dragfjäder 1 2 x Rullaketju 5/8x3/8x135 l. Rul]kedja Ketjusuoja Kedjeskydd 1 2 x Ketjusuoja, vasen Kedjeskydd 1 1 x Ketjusuoja, oikea Kedjeskydd Kuusioruuvi M8x12 Sexkantskruv Suoja/kytkimen Skydd/koppling Suoja/kytkimen, oikea Skydd/koppling, höger Laatta 9x35x2 Bricka Siipiruuvi M8x16 Vingskruv Siipimutteri M8 Vingmutter Kulmanippa M6 Vinkelnippel 1 2 X:llä merk. osat eivät ole kuvassa. X märkta delar ei avbildade. 77

78 78

79 JUKO-hinattava takapyöräkylvälann. alk.valm.numerosta JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o RUNKO Kpl/yksikkö Bild Best.nr RAM Antal/enhet 3,0 4, Runko, kann.pyörän Ram, för bärhjul, Kuulalaakeri Kullager Pidätinrengas J52x2 Stoppring Akseli Axel Akseli Axel Laippa, kannatuspyörän Fläns, för bärhjul Kiila 8x7x32 Kil Aluslaatta M16 Bricka Lukkomutteri M16 Låsmutter Pesä PFT 52 Lagerhus Laakeri SKF YAR 20 Lager Kuusioruuvi M8x20 Sexkantskruv Aluslaatta M8 Bricka Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter Ketjupyörä Z=19 t=15,875 Kedjehjul Kiila 8x7x28 Kil Kannatuspyörä Bärhjul Kuusioruuvi M12x Sexkantskruv Kartioaluslaatta M12 Bricka Kuusiomutteri M12 Sexkantmutter Ketjukotelo Kedjekåpa Ketjukotelo, oikea Kedjekåpa, höger Ketjunkiristäjä Kedjespännare Kuusioruuvi M10x45 Sexkantskruv Aluslaatta M10 Bricka Lukkomutteri M10 Låsmutter Laippalaakeri FY TB 25 TF Flänslager Kuusioruuvi M10x35 Sexkantskruv Aluslaatta M10 Bricka Lukkomutteri M10 Låsmutter Laatta Bricka Pidätinrengas A25x2 Stoppring Akseli Axel Kuusioruuvi M10x25 Sexkantskruv Aluslaatta M10 Bricka Lukkomutteri M10 Låsmutter Laakeri Lager Kuusioruuvi M6x20 Sexkantskruv Aluslaatta M6 Bricka Kuusiomutteri M6 Sexkantmutter 3 6 x Holkki Holk Kaks.ketjup. Z=19/19 t=15,875 Dubbelkedjehjul 1 2 x Rullaketju 5/8"x3/8-84 Rullkedja Kansi Lock Kansi, oikea Lock, höger Rengassokka Ø 9 Ringsprint Astintaso 3,0m Ståplanka Astintaso 4,0m Ståplanka Kuusioruuvi M16x180 Sexkantskruv Aluslaatta M16 Bricka Lukkomutteri M16 Låsmutter Askelma Steg 2 2 x Rengas Ring Kuusioruuvi M16x110 Sexkantskruv

80 80

81 JUKO-hinattava takapyöräkylvölann. alk. valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o RUNKO Kpl/yksikkö Bild Best.nr RAM Antal/enhet 3,0 4, Vetopuomi, runko-osa Dragbom, basdel Akselitappi Axeltapp Laatta 31,5x50x4 Bricka Rengassokka D9 Ringsprint Vetopuomi Drag bom, teleskopdel Kuusioruuvi M20x1 10 Sexkantskruv 1 1 x Jousialuslaatta M20 Fjäderbricka Kuusiomutteri M20 Sexmutter Vanttiruuvi Vantskruv Akselitappi Tapp Laatta 26x36x4 Bricka Rengassokka Ø 9 Ringsprint Laatta Platta Tappi Tapp Neulasokka Ø 4 Nålsprint Säätöruuvi Reglerskruv Rajoitinholkki Distansholk Jousisokka 5x36 Fjädersprint Voitelunippa, kulma M6 Smörnippel, vinkel KAMPI, koottuna VEV, komplett Kampi Vev Pallo Knopp Saksisokka 3,2x16 Saxsprint Säätövipu Reglerspak Pallo Knopp 2 2 x Tukijalka Stöd 2 2 x Tappi Tapp 2 2 x Neulasokka Ø 4,5 Nålsprint Vetokarttu Dragstång Akselitappi Axeltapp Kuusioruuvi M10x20 Sexkantskruv 1 1 x Aluslaatta M10 Bricka Voitelunippa M8x1,25 Smöjnippel Holkki Holk Kuusioruuvi M16x30 Sexkantskruv 1 1 x:llä merkityt osat eivät ole kuvassa. x märkta delar ej avbildade. 81

82 82

83 JUKO-hinattava takapyöräkylvölann. alk. valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o SÄILIÖ LÅDA, FÖR Kpl/yksikkö Bild Best.nr LANNOITEOSA HANDELSGÖDSEL Antal/enhet 3,0 4, Säiliö 3,0m Låda Säiliö 4,0m Låda 1 x Suojatulppa Vienola 44044MD Skyddspropp Kuusioruuvi/takar. M12x140 Sexkantskruv/bak 2 2 x Kuusioruuvi/etur. M12x120 Sexkantskruv/fram Aluslaatta M12 Bricka Lukkomutteri M12 Låsmutter Tuki Stöd Kuusioruuvi M12x25 Sexkantskruv Aluslaatta M12 Bricka Lukkomutteri M12 Låsmutter 4 4 x Kuusiomutteri M12 Sexkantmutter Suojatulppa DBI n:o 12 Skyddspropp 4 4 x Pressukansi 3,0m Lock 1 x Pressukansi 4,0m Lock 1 x Peitekiinnikekumi Gummuplåt 6 6 x Kuusioruuvi M8x25 Sexkantskruv x Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter x Jousialuslaatta M8 Fjäderbricka x Päätylevy Gavelplåt 1 1 x Päätylevy Gavelplåt 1 1 x Välituki Avståndshållare 1 1 x Välituki Avståndshållare 1 1 x Väliseinä 3,0m Mellanvägg 1 x Väliseinä 4,0m Mellanväg 1 x Kannatin Stöd 2 2 x Ristiuraruuvi M6x25 Skruv 2 2 x Aluslaatta M6 Bricka 2 2 x Kuusiomutteri M6 Sexkantmutter 2 2 x Putki 3,0m Rör 1 x Putki 4,0m Rör 1 x Tulppa Plugg 2 2 x Uppokantaristiurar. M6x25 Skruv 2 2 x Korilaatta 08 Bricka Akseli 3,0m Axel Akseli 4,0m Axel Laippalaakeri FYTB 25 TF Flänslager Uppok.uraruuvi M10x30 Kryssparskruv/förs.h Kuusiomutteri M10 Sexkantmutter Laatta 25,5x35x2 Bricka 1 35 Kiila 6x6x30 Kil 1 1 x:llä merkityt osat eivät ole kuvassa. x märkta delar ej avbildade. 83

84 84

85 JUKO-hinattava takapyöräkylvölann. alk. valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad väitkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o SÄILIÖ LÅDA FÖR Kpl/yksikkö Bild Best.nr LANNOITEOSA HANDELSGÖDSEL Antal/enhet 3,0 4, Hammaspyörä Z=19, m=5 Kugghjul Laatta 20,5x354,75 Bricka Saksisokka 5x32 Saxsprint 1 39 Kiila 6x6x45 Kil Kaksoisketjupyörä Dubbelkedjehjul Z=20/18, t=12,7/15, Saksisokka 5x32 Saxsprint Laippalaakeri FYT8 25 TF Flänslager Kuusioruuvi M10x25 Sexkantskruv Kuusiomutteri M10 Sexkantmutter Kiinnityslevy Fäststycke Kiinnityslevy Fäststycke Kuusioruuvi M8x16 Sexkantskruv Aluslaatta M8 Bricka Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter Ketjunkiristäjä L=28 Kedjespännare Jousialuslaatta M10 Fjäderbricka Kuusioruuvi M10x75 Låsskruv Aluslaatta M10 Bricka Kuusiomutteri M10 Sexkantmutter Rullaketju 1/2x5/ Rullkedja Väliakseli Mellanaxel Kuusioruuvi M8x20 Sexkantskruv 3 3 x Aluslaatta M8 Bricka Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter Laatta 20,5x312 Bricka Ketjupyörä/hammaspyörä Kedjehjul/kugghjul koottuna komplett Laatta 25,5x4Ox1,5 Bricka Saksisokka 5x32 Saxsprint 1 64 Rullaketju 1/2x5/ Rullkedja Ketjunkiristäjä L=28 Kedjespännare Ketjunkiristäjä L=16 Kedjespännare Lukkoruuvi M10x90 Låsskruv Aluslaatta M10 Bricka Kuusiomutteri M10 Sexkantmutter Laakeri Lager Pystylaakeri SY 25 TF Lager Kuusioruuvi M8x16 Sexkantskruv Kuusioruuvi M10x30 Sexkantskruv Kuusioruuvi M8x90 Sexkantskruv 2 x Aluslaatta M10 Bricka Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter Kuusiomutteri M10 Sexkantmutter 2 x Tuki, säiliön Stöd för låda 1 x Tuki, säiliön Stöd för låda 1 x Kuusioruuvi M10x25 Sexkantskruv 4 x Aluslaatta M10 Bricka 8 x Kuusiomutteri M10 Sexkantmutter 4 x:llä merkityt osat eivät ole kuvassa. x märkta delar ej avbildade. 85

86 86

87 JUKO-hinattava takapyöräkylvölann. alk. valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o SÄILIÖ LÅDA FÖR Kpl/yksikkö Bild Best.nr LANNOITEOSA HANDELSGÖDSEL Antal/enhet 3,0 4, Syöttökotelo Matarhus Vetoniitti 3,2x10 Dragnit Syöttöpyörä Matarvals Kansi Lock Sulkulevy Skjutlucka Laakeri Lager Ristiuraruuvi M8x16 Krysspårskruv Voitelunippa M6 Smörjnippel Syöttöakseli 3,0m Mataraxel Syöttöakseli 4,0m Mataraxel 1 x Laatta 20,5x35x1 Bricka Saksisokka 5x32 Saxprint Rengas Ring 1 1 x Laatta 20,5x35x1 Bricka Kiila 6x6x30 Kil Ketjupyörä Z=15, t=12,7 Kedjehjul Ketjupyörä Z=15, t=12,7 Kedjehjul Laatta 20,5x30x2 Bricka Pidätinruuvi 6x12 Stoppskruv Rullaketju 1/2x5/ Rullkedja Ketjunkiristin L=28 Kedjespännare Kuusioruuvi M10x70 Sexkantskruv Aluslaatta M10 Bricka Kuusiomutteri M10 Sexkantmutter Pohjaläppä Bottenklaff Laakeri Lager Akseli 3,0m Axel Akseli 4,0m Axel Kiinnityskappale Fäststycke Kuusioruuvi M8x40 Sexkantskruv Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter Säätölista 3,0m Reglerlist Säätölista 4,0m Reglerlist Ristiuraruuvi M8x20 Krysspårsskruv Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter Nelikantaruuvi M6x55 Fyrkantskruv Aluslaatta M6 Bricka Painojousi Fjäder Kuusiomutteri M6 Sexkantmutter Säätökaar Reglersegment Ristiuraruuvi M6x12 Krysspårskruv Kuusiomutteri M6 Sexkantmutter 2 4 x Aluslaatta M6 Bricka 2 4 X:llä merkityt osat eivät ole kuvassa. x märkta delar ej avbildade. 87

88 88

89 JUKO-hinattava takapyöräkylvölann. alk. valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til n:o SÄILIÖ, LÅDA FÖR Kpl/yksikkö Bild Best.nr LANNOITEOSA HANDELSGÖDSEL Antal/enhet 3,0 4, SÄÄTÖVIPU, koottuna REGLERSPAK, komplett Vipu Spak Jousi Fjäder Sappi Spärr Kupukantaniitti 5x20 Nit Kuusioruuvi M8x45 Sexkantskruv Laatta 10x30x2 Bricka Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter Kumipalje 58/36,2-456 Bälgör x Nippuside Buntförband Levy Platta 1 1 x Vetoniitti 3,2x10 Dragnit Ketjusuoja Skyddsplåt Ketjusuoja, vasen Kedjeskydd, vänster Tappi Tapp Aluslaatta M8 Bricka Kuusioruuvi M8x16 Sexkantskruv Seula 3,0m Såll Seula 4,0m Såll 2 x Kannatin Stöd 1 1 x Korvale Stipel 1 1 x Kuusioruuvi M8x20 Sexkantskruv 1 1 x Korilaatta Ø 8 Bricka 1 1 x Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter Kiertokampi Vev Korvake Hållare Kuusioruuvi M8x16 Sexkantskruv Aluslaatta M8 Bricka Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter 1 1 x Ketjusuoja Kedjesskydd 1 1 x Aluslaatta M8 Bricka 1 1 x Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter 1 1 x:llä merkityt osat eivät ole kuvassa. x märkta delar ej avbildade. 89

90 90

91 JUKO-hinattava takapyöräkylvölann. alk. valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombinsåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o SÄILIÖ LÅDA Kpl/yksikkö Bild Best.nr SIEMENOSA FÖR UTSÄDE Antal/enhet 3,0 4, Kansi 3,0m Lock 1 x Suojatulppa Vienola MC Skyddspropp Rajoitin Begränsare Vetoniitti 3,2x8 Dragnit Kaasujousi Suspa Gasdämpare Suspa 2 x Pää, kaasujousen A2/B2 Gasdämparens huvud x Pidätinvaijeri Stoppvaijer Lukkoruuvi M8x25 Låsskruv Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter Aluslaatta M8 Bricka Lukkomutteri M8 Låsmutter Kuusioruuvi M8x35 Sexkantskruv Holkki Holk Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter Lukkomutteri M8 Låsmutter Välikartio Mellankon Suoja Skydd Suoja Skydd Tappi Tapp Aluslaatta M8 Bricka Kuusioruuvi M8x16 Sexkantskruv Rengassokka Ø 9 Ringsprint Levy Plat Kuusioruuvi M10x16 Sexkantskruv Aluslaatta M10 Bricka Kuusiomutteri M10 Sexkantmutter Suojatulppa DBI No 42 Skyddspropp Suojatulppa DBI No 38 Skyddspropp Suojatulppa DBI No 10 Skyddspropp

92 92

93 JUKO-hinattava takapöyräkylvölann. alk. valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o SÄILIÖ, LÅDA, Kpl/yksikkö Bild Best.nr SIEMENOSA FÖR UTSÄDE Antal/enhet 3,0 4, Syöttökotelo Matarhus Vetoniitti 3,2x10 Dragnit Syöttöpyörä Matarvals Laakeri Lager Kansi Lock Sulkulevy Skjutlucka Laakeri Lager Ristiuraruuvi M8x16 Krysspårskruv Voitelunippa M6 Smörjnippel Syöttöakseli 3,0m Mataraxel Syöttöakseli 4,0m Mataraxel 1 x Laatta 20,5x35x0,75 Bricka Saksisokka 5x32 Saxsprint Rengas 025/21-20 Ring Kiila 6x6x30 Kil Ketjupyörä Z=15, t=12,7 Kedjehjul Ketjupyörä Z=15 t=12,7 Kedjehjul Laatta 20,5x30x2 Bricka Pidätinruuvi 6x12 Stoppskruv Ketjunkiristäjä L-28 Kedjespännare 1 1 x Ketjunkiristäjä L=60 Kedjespännare Kuusioruuvi M10x60 Sexkantskruv Aluslaatta M10 Bricka Kuusiomutteri M10 Sexkantmutter Rullaketju 1/2x5/ Rullkedja Puhjaläppä Bottenklaff Laakeri Lager Akseli 3,0m Axel Akseli 4,0m Axel Kiinnityskappale Fäststycke Kuusioruuvi M8x40 Sexkantskruv Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter Säätölista 3,0m Reglerlist Säätölista 4,0m Reglerlist Ristiuraruuvi M8x20 Krysspårskruv Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter Kuusioruuvi M6x50 Sexkantskruv Laatta M6 Bricka Painojousi Fjäder Kuusiomutteri M6 Sexkantmutter Säätökaari Reglersegment Ristiuraruuvi M6x16 Krysspårskruv Kuusiomutteri M6 Sexkantmutter 2 4 x Aluslaatta M6 Bricka Säätövipu koottuna Reglerspak. komplett 1 2 x:llä merkityt osat eivät ole kuvassa. x märkta delar ej avbildade. 93

94 94

95 JUKO-hinattava takapyöräkylvälann. alk valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o SÄILIÖ LÅDA, Kpl/yksikkö Bild Best.nr SIEMENOSA FÖR UTSÄDE Antal/enhet 3,0 4, Kuusioruuvi M8x45 Sexkantskruv Laatta 10x30x2 Bricka Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter Kannatin Konsol Kuusioruuvi M8x16 Sexkantskruv Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter 8 8 x Lukituslevy Lasplatta 4 4 x Aluslaatta M8 Bricka Taso, välisuppilon 3,0m List/för m.tratt Taso, välisuppilon 4,0m List/för m.tratt Välisuppilo Mellantratt Siemenputki Rör/För utsäde x Siemenputki, sisempi Rör/För utsäde/inre Ketjunkiristäjä L=28 Kedjespännare Kuusioruuvi M10x50 Sexkantskruv Aluslaatta M10 Bricka Kuusiomutteri M10 Sexkantmutter Kiertokoekaukalo 3,0m Vridprovstråg Kiertokoe kaukalo 4,0m Vridprovstråg Vedin Handtag Uppok.ristiurar. M5x16 Krysspårskruv m.försänkt huvud Kuusiomutteri M5 Sexkantmutter Levy Plat Kuusioruuvi M8x16 Sexkantskruv Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter Aluslaatta M8 Bricka 4 4 Lisävarusteena: Extra utrustning: x Seula (1821) 3,Om Såll 2 x Seula (1823) 4,Om Såll 2 x Kannatin Stöd 1 1 x Korvake Stipel 1 1 x Kuusioruuvi M8x20 Sexkantskruv 1 1 x Korilaatta 08 Bricka 1 1 x Kuusiomutteri M8 Sexkatmutter 1 1 X:llä merkityt osat eivät ole kuvassa. x märkta delar ej avbildade. 95

96 96

97 JUKO-hinattava takapyöräkylvölann. alk. valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o KARISTAJA-AKSELI OMRÖRARAXEL Kpl/yksikkö Bild Best.nr Antal/enhet 3,0 4, Akseli 3,0 m Axel Akseli 4,0 m Axel Irtolenkki Lank Saksisokka 5x35 Saxsprint Laakeri Lager Voitelunippa M6 Smörjnippel Ristiuraruuvi M8x16 Krysspårskruv Kiinn.levy/välilaakerin Fäste/mellanlager VäIilaakeri Mellanlager Kuusioruuvi M6x60 Sexkantskruv Lukkomutteri M6 Låsmutter Rengas Ring Laatta 20,5x30x2 Bricka Kaks.ketjup. Z=15/15 t=12,7 Dubbelkedjehjul Suojatulppa DBI n:o 15 Plugg Rullaketju 1/2x5/16-34 Rullkedja Pidätinruuvi 6x12 Stoppskruv Aluslaatta M6 Bricka 2 2 x Ketjunkiristin Kedjespännare 2 2 x Lukkoruuvi M10x70 Låsskruv 1 1 x Jousialuslaatta M10 Fjäderbricka 1 1 x Kuusiomutteri M10 Sexkantmutter 1 1 x VäIiholkki Mellanholk 1 1 x Jousisokka 5x50 Fjäderprint 1 1 x:llä merkityt osat eivät ole kuvassa. x märkta delar ej avbildade. 97

98 98

99 JUKO-hinattava takapyöräkylvölann. alk. valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o PYÖRIMISNOPEUDEN- ROTATIONS- Kpl/yksikkö Bild Best.nr MUUNNIN TRANSFORMATOR Antal/enhet 3,0 4, PYÖRIMISNOPEUDEN ROTATIONSTRANS MUUNNIN, koottuna FORMATOR, komplett Kotelo Kåpa Kansi Lock Korkki R 1/4 Plugg Akseli Axel Holkki Holk Nokkalevy Noshjul Holkki Holk Kuulalaakeri RS Kullager 4 4 8a Kuulalaakeri 6004 Kullager Kiila 6x6x36 Kil Ketjupyörä Z=20 t=12,7 Kedjehjul lannoiteyksikkö för gödselenhet Ketjupyörä Z=20 t=12,7 Kedjehjul lannoiteyksikkö för gödselenhet Ketjupyörä Z=30 t=12,7 Kedjehjul siemenyksikkö för utsädesenhet Ketjupyörä Z=30 t=12,7 Kedjehjul siemenyksikkö för utsädesenhet Pidätinrengas A20x1,2 Stoppring Akseli Axel Ketjupyörä Z=20 t=12,7 Kedjehjul siemenyksikkö. utsädesenhet Ketjupyörä Z=20 t=12,7 Kedjehjul Ketjupyörä Z=52 t=12,7 Kedjehjul Ketjupyörä Z=52 t=12,7 Kedjehjul lannoiteyksikkö gödselenhet Vipu Spak Laatta 22x38x1,5 Bricka 4 4 x O-rengas OR 15,3x24 O-ring Kiinnityslevy Fästplåt Vetojousi 12-1, Dragfjäder Vetojousi 12-1, Dragfjäder Kuusioruuvi M8x80 Sexkantskruv x Kuusioruuvi M8x90 Sexkantskruv Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter Levy/siemenyksikön Plåt/utsädesenhet Levy/lannoiteyksikön Plåt/gödselenhet Levy/siemenyksikön Plåt/utsädesenhet Levy/lannoiteyksikön Plåt/gödselenhet Viisari StäIlspak Aluslaatta M12 Bricka Kuusiomutteri M12 Sexkantmutter Lukkoruuvi M12x30 Låsskruv Tähtinuppi M12 Knopp Kuusioruuvi M8x16 Sexkantskruv Aluslaatta M8 Bricka Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter Säätövipu Reglerspak 6 6 X:llä merkityt osat eivät ole kuvassa. x märkta delar ej avbildade. 99

100 100

101 JUKO-hinattava takapöyräkylvölann. alk. valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o PYÖRIMISNOPEUDEN- ROTATIONS- Kpl/yksikkö Bild Best.nr MUUNNIN TRANSFORMATOR Antal/enhet 3,0 4, Säätölevy Reglerplatta Asteikko Skala Aluslaatta M 16 Bricka SÄÄTÖVIPU koottuna REGLERSPAK, komplett Levy Plåt Akseli Axel Kuulalaakeri 6300 Kullager Akseli Axel Akseli Axel Kuulalaakeri 6n8 Kullager Laakeri Lager Vapaakytkin F6 25 Frikoppling Jousisokka 5-18 Fjäderprint Kuulalaakeri Kullager 1 1 X:llä merk. osat eivät ole kuvassa. X märkta delar ej avbildade. 101

102 102

103 JUKO-hinattava takapyöräkylvölann. alk, valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o KASETTI JA- KASSETT OCH Kpl/yksikkö Bild Best.nr VÄLILAAKERI MELLANLAGER Antal/enhet 3,0 4, KASETTI, koottuna KASSETT, komplett Kotelo Kassettkåpa Laakeriholkki Lagerholk Akseli Axel Hammaspyörä Z=20 Kugghjul Hammaspyörä Z=32/15 Kugghjul Hammaspyörä Z=15 Kugghjul Hammaspyörä Z=32 Kugghjul Kansi Lock Kuusiokoloruuvi M6x40 Sexkanthålskruv Kuusiomutteri M6 Sexkantmutter Rengassokka D10 Ringsprint VÄLILAAKERI, siemensäiliö MELLANLAGER, utsäde Välilaakeri Mellanlager Akseli Axel Akseli Axel Kuulalaakeri RS Kullager Pidätinrengas A20x1,2 Stoppring Lukkoruuvi M10x20 Låsskruv 4 4 x Jousialuslaatta M10 Fjäderbricka Kuusiomutteri M10 Sexkantmutter VÄLILAAKERI, Iannoitesäiliö MELLANLAGER, gödsellåda Välilaakeri Mellanlager Akseli Axel Akseli Axel Kuulalaakeri RS Kullager Pidätinrengas A20x1,2 Stoppring Lukkoruuvi M10x20 Låsskruv 4 x Jousialuslaatta M10 Fjäderbricka Kuusiomutteri M10 Sexkantmutter Hammaspyörä Z=19 m=5 Kugghjul Hammaspyörä Z=19 m=5 Kugghjul Ketjupyörä Z=18 t=15,875 Kedjehjul Ketjupyörä Z=36 t=12,7 Kedjehjul Rengas Ring Kiila 6x6x30 Kil Ketjupyörä Z=30, t=12,7 Kedjehjul Ketjupyörä Z=30, t=12,7 Kedjehjul Ketjunkiristäjä L=28 Kedjespännare Kuusioruuvi M10x50 Sexkantskruv Aluslaatta M10 Bricka Kuusiomutteri M10 Sexkantmutter Rullaketju 1/2x5/ Rullkedja Kiila 6x6x3n Kil Ketjupyörä Z=24, t=12,7 Kedjehjul Rullaketju 1/2x5/ Rullkedja 1 1 X:llä merk. osat eivät ole kuvassa. X märkta delar ej avbildade. 103

104 104

105 JUKO-hinattava takapyöräkylvälann. alk valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o PINTA-ALAMITTARI AREAMÄTARE Kpl/yksikkö Bild Best.nr Antal/enhet 3,0 4, KETJUPYÖRÄ 3,Om koottuna KEDJEHJUL, komplett Ketjupyörä Z=29/t=12,7 Kedjehjul Kuulalaakeri RS Kullager KETJUPYÖRÄ, 4,Om koottuna KEDJEHJUL, komplett Ketjupyörä Z=29/t=12,7 Kedjehjul Kuulalaakeri RS Kullager Pultti, anturin Skruv/för sensor Holkki Holk 1 1 x Aluslaatta M12 Bricka Kuusiomutteri M12 Sexkantmutter Johto (sis.anturin) Ledning(med sensor) 1 1 x Vedonpoistaja Ring Ristiuraruuvi M4x20 Krysspårskruv Magneetti Magnet Aluslaatta M4 Bricka Kuusiomutteri M4 Sexkantmutter 1 1 x Tarra-ankkuri Tejpfäste 6 6 x Nippuside L=80 Buntförband PINTA-ALAMITTARI H 7 EL AREALMÄTARE 12 V OMROM (sis. kotelon) (med Dosan) 1 1 x Johto (2m) Lelyyn Kabel (2m) för Lely harv 1 1 X:llä merk. osat eivät ole kuvassa. X märkta delar ej avbildade. 105

106 106

107 JUKO-hinattava takapyöräkylvölann. alk. valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Vine Til.n:o LANNOITEVANTAAT GÖDSELBILL Kpl/yksikkö Bild Best.nr Antal/enhet 3,0 4, LANNOITEVANNAS, etum., GÖDSELBILL, främre, 6 8 koottuna komplett LANNOITEVANNAS, takam., GÖDSELBILL, bakre, 6 8 koottuna komplett Silmukkajousi Ögglefjäder Alakaari, etum. lann.vantaan Gödselbill, främre Alakaari, takam. lann.vant. Gödselbill, bakre Kuusioruuvi M10x Sexkantskruv Kuusiomutteri M10 Sexkantmutter Sidelevy Fäste Kuusioruuvi M12x50 Sexkantskruv Aluslaatta M12 Bricka Lukkomutteri M12 Låsmutter Korjauspala Svetsdel Kulutuspala Svetsdel

108 108

109 JUKO-hinattava takapyöräkylvölann. alk. valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o LANNOITEKIEKKOVANNAS SKIVBILL Kpl/yksikkö Bild Best.nr FÖR GÖDSEL Antal/enhet 3,0 4, Sidelevy Fäste Kuusioruuvi M12x70 Sexkantskruv Aluslaatta M12 Bricka Lukkomutteri M12 Låsmutter Silmukkajousi Ögglefjäder x Apujousi Fjäder Kiinnityskappale, etum. Fäststycke, främre 6 8 x Kiinnityskappale, takam. Fäststycke, bakre Vannassuppilo, etum. Billrör, främre 6 8 x Vannassuppilo, takam. Billrör, bakre Kiekko Skivskär Z-lamelli Z-lamell Kuulalaakeri 6304RS Kullager Pidätinrengas A20x1,75 Stoppring Laakeripesä Lagerhus Suojakuppi Skydd Pidätinrengas J52x2 Stoppring Kuusioruuvi M8x25 Skruv Kuusioruuvi M10x40 Sexkantskruv Kuusiomutteri M10 Sexkantmutter Kumilevy Gummiplåt Kumilevy Gummiplåt Kuusioruuvi M10x30 Låsskruv Aluslaatta M10 Bricka x Sivutuki Stöd x Kiinnitin Fäste x Kuusioruuvi M12x70 Sexkantskruv x Aluslaatta M12 Bricka x Lukkomutteri M12 Låsmutter X:llä merk. osat eivät ole kuvassa. X märkta delar ei avbildade. 109

110 110

111 JUKO-hinattava takapyöräkylvölann. alk. valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o SIEMENVANTAAT SÅBILL Kpl/yksikkö Bild Best.nr Antal/enhet 3,0 4, Vetovarsi/etuvantaan Dragarm/frambill x Vetovarsi, etum. oikea Dragarm/främre höger Vetovarsi/takavantaan Dragarm/bakbill Vantaanvetäjä Fäste/för såbill Laakeri Lager Kuusioruuvi MlOX100 Sexkantmutter Aluslaatta M10 Bricka Lukkomutteri M10 Låsmutter Sidelevy Fäste Kuusioruuvi M12x50 Sexkantskruv Aluslaatta M12 Bricka Lukkomutteri M12 Låsmutter Kettinki LH 4x16x6-7 I Kätting Kettinki LH 4x16x6-33 I Kätting Vetojousi Dragfjäder SV20 SV LAAHAVANNAS, koottuna SLÄPBILL, komplett Kärkikappale Billspets Uppokantaniitti 6x19 Nit Kuusioruuvi M8x60 Sexkantskruv Lukkomutteri M8 Låsmutter x Kansi, siemensupp., etum. Lock, u.tratt.framre x Kansi, siemensupp., takam. Lock, u.tratt.bakre x:llä merkityt osat eivät ole kuvassa. x märkta delar ej avbildade. 111

112 112

113 JUKO-hinattava takapyöräkylvölann. alk. valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o KIILAKIEKKOVANNAS KILSKIVBILL Kpl/yksikkö Bild Best.nr Antal/enhet 3,0 4, KIILAKIEKKOVANNAS, etum. KILSKIVBILL, främre KIILAKIEKKOVANNAS, etum. KILSKIVBILL, främre KIILAKIEKKOVANNAS, takam. KILSKIVBILL, bakre Kiekkovannas, etum. Skivbill, främre Kiekkovannas, etum. Skivbill, främre Kiekkovannas, takam. Skivbill, bakre Kiilakiekko Kilskiv Akseli Axel Kuulalaakeri RS Kullager Rengas Ring Pidätinrengas J32x1,2 Stoppring Pidätinrengas A12x1 Stoppring Suojatulppa Skyddspropp Kuusiomutteri M16 Sexkantmutter Jousialuslaatta M16 Fjäderbricka Vantaanvetäjä Fäste Vantaanvetäjä Fäste Laakeri Lager Kuusioruuvi M10X100 Sexkantskruv Aluslaatta M10 Bricka Lukkomutteri M10 Låsmutter Nippuside I=300 Buntförband

114 114

115 JUKO-hinattava takapyöräkylvölann. alk. valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o HYDRAULIIKKA Kpl/yksikkö Bild Best.nr HYDRAULIK Antal/enhet 3,0 4, Korvake, oikea/sylinterin Fäste, höger/cylinder Korvake, vasen/sylinterin Fäste, Vänster/cyl Aluslaatta M12 Bricka Lukkomutteri M12 Låsmutter Kuusioruuvi M12x30 Sexkantskruv Aluslaatta M12 Bricka Lukkomutteri M12 Låsmutter Säätöruuvi Reglerskruv Laatta 26x36x4 Bricka KAMPI, koottuna VEV, komplett Kampi Vev Pallo Knopp Saksisokka 3,2x16 Saxsprint 2 2 x Aluslaatta M10 Bricka Putki Rör Väliholkki Mellanholk Mitta-asteikko Gradskiva Ristiuraruuvi M8x16 Krysspårskruv NOSTOSYLINTERI LYFTCYLINDER Sylinteriputki Cylinderrör Männänvarsi Kolvstång Rengas Ring 1 1 x Holkki Holk O-rengas OR 20,3x2,62 O-ring 1 1 x Tukirengas 20/25x1,3 Ring Manta Kolv Aluslaatta M20 Bricka Lukkomutteri M20 Låsmutter Ohjausrengas Ring Mutteri Mutter Tiivistelevy Merkel P 7-40 Tätning Aluslaatta M16 Bricka Lukkomutteri M16 Låsmutter Akseli Axel Laatta 25,5x35x2 Bricka Saksisokka 5x40 Saxsprint Paineletku I=2100 Tryckslang Paineletku I=2600 Tryckslang 2 x Nippuside I=250 mm Buntförband T-nippa R3/8" T-nippel Paineletku I=850 3/8" Tryckslang Kaksoisnippa R3/8" Dubbelnippel Paineletku I=4000 3/8" Tryckslang Tiivistelevy CU 21x28x1,5 Tätning Pikaliitin C Snabbkoppling Suoja, pikaliittimen Skydd, for snabbkoppling Suojatulppa DBI n:o 16 Plugg Sup.kaksoisnippa R1/2-R3/8 Förm.dubbelnippel 1 1 X:llä merkityt osat eivät ole kuvassa. x märkta delar ej avbildade. 115

116 116

117 JUKO-hinattava takapyöräkylvölann. alk. valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o HYDRAULIIKKA HYDRAULIK Kpl/yksikkö Bild Best.nr Antal/enhet 3,0 4, HYDRAULIIKKA 3,0 m, koott. HYDRAULIK 3,0 m,kompl HYDRAULIIKKA 4,0 m, koott. HYDRAULIK 4,0 m, kompl Hydraulisylinteri Hydraulikcylinder 6 8 x Tiivistesarja, sylinterin Tätningsdosa Akselitappi Axeltapp Saksisokka 5x25 Saxsprint Akselitappi D Axeltapp Holkki Holk Saksisokka 5x25 Saxsprint Asetelma Uppsats Sup.kaksoisnippa R3/8"-R1/4" Dubbel förminsk.nippel Kuulahana 2T/R3/8 Kulventil Usit-tiiviste 17.2x23.9x2.1 Usit-tätning Yhdysnippa R3/8" Kopplingsnippel Yhdysnippa R3/8"-R1/4" Kopplingsnippel Paineletku I=3700 Tryckslang Kaksoisnippa R=3/8/R=3/8 Dubbelnippel Asetelma Uppsetningen Asetelma Uppsetningen Nostosylinteri Lyftcylinder Aluslaatta M16 Bricka Lukkomutteri M16 Låsmutter Akselitappi Axeltapp Saksisokka 5x40 Saxsprint Yhdysnippa R1/4"-R3/8" Kopplingsnippel

118 118

119 JUKO-hinattava takapyöräkylvälann. alk. valm.numerosta 4GT JUKO-bogserad vältkombisåmaskin från tillverkningsnr Viite Til.n:o JÄLKIÄES EFTERHARV Kpl/yksikkö Bild Best.nr Antal/enhet 3,0 4, Palkki 3,0 m Balk Palkki 4,0 m Balk Kuusioruuvi M12x50 Sexkantskruv Laatta 12,5x35x3 Bricka 2 2 x Kuusiomutteri M12 Sexkantmutter Lukkomutteri M12 Låsmutter Varsi Skaft Holkki Holk Kuusioruuvi M15x40 Sexkantskruv Laatta 16,5x35x5 Bricka Lukkomutteri M16 Låsmutter Teräsköysi L=2000 Stålvajer 2 2 x Koussi 08 Kouss Vaijerilukko D=6,5 Vajerlås Vaijerilukko D=3/8" Vajerlås Holkki Holk 2 2 x Holkki Holk Piikki Pinne Kuusioruuvi M12x40 Sexkantskruv Kuusiomutteri M12 Sexkantmutter Varsi Skaft Kiinnitysrunko Ram Kiinnitysrunko Ram Tappi Tapp Laatta 020,5x35x2 Bricka Saksisokka Saxsprint 6 8 x Kuusioruuvi M8x25 Sexkantskruv 6 8 x Aluslaatta M8 Bricka 6 8 x Kuusiomutteri M8 Sexkantmutter 6 8 x Rajoitinlevy Platta 6 8 x Suoja Skydd 6 8 x Kuusioruuvi M8x20 Sexkantskruv 6 8 x Lukkomutteri M8 Låsmutter 6 8 X:llä merkityt osat eivät ole kuvassa. x märkta delar ej avbildade. 119

120 120

Käyttöohje- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok. Demeter Combiseed H250

Käyttöohje- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok. Demeter Combiseed H250 Käyttöohje- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok Demeter Combiseed H250 I N N E H Å L L Sid 1. Förord och tillverkningsnummerplåt 8 2. Allmän presentation, billtyper och teknisk data 10 3.

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

TARKKA. TEHOKAS. TILAVA. TALOUDELLINEN.

TARKKA. TEHOKAS. TILAVA. TALOUDELLINEN. TITAN TARKKA. TEHOKAS. TILAVA. TALOUDELLINEN. Monipuolinen kylvölannoitin minimimuokkaukseen ja perinteiseen kylvöön Tume Titan on ominaisuuksiltaan vakuuttava kylvötöiden kumppani jonka voi varustaa myös

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Tuottavuutta ja kustannussäästöjä

Tuottavuutta ja kustannussäästöjä Tuottavuutta ja kustannussäästöjä vieskanmetalli.com Tarkka kylvösyvyys kylkipyörällä Parempi oljen katkaisu Tarkka syöttömääränsäätö Suuri rengaskoko Pieni vetotehontarve 2 3 Patentoitu tarkkuusvannas

Lisätiedot

TEHOKAS HINATTAVA KYLVÖLANNOITIN.

TEHOKAS HINATTAVA KYLVÖLANNOITIN. KL 2500 TEHOKAS HINATTAVA KYLVÖLANNOITIN. Tume on tehty kestämään. TÄHÄN TARVITAAN KUVA, JOSSA TILAA KONEEN YMPÄRILLÄ (=EI SAA OLLA TIUKKA RAJAUS) Tume on kylvölannoitintekniikan edelläkävijänä tuonut

Lisätiedot

BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST

BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST VÄLI99KA BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 Suomi 2 Arvoisa Asiakas Kiitämme osoittamastanne

Lisätiedot

AITO JA ALKUPERÄINEN JYRÄKOMBI.

AITO JA ALKUPERÄINEN JYRÄKOMBI. JYRÄKOMBI AITO JA ALKUPERÄINEN JYRÄKOMBI. Takapyöräisten kylvökoneiden edelläkävijä. Tume toi aikanaan ensimmäisenä markkinoille kylvölannoittimen, joka oli varustettu koneen takana olevalla pyörästöllä.

Lisätiedot

Kuva etsimättä AITO JA ALKUPERÄINEN JYRÄKOMBI. PATENTOITUA, TOIMINTAVARMAA TEKNIIKKAA. Takapyöräisten kylvökoneiden edelläkävijä.

Kuva etsimättä AITO JA ALKUPERÄINEN JYRÄKOMBI. PATENTOITUA, TOIMINTAVARMAA TEKNIIKKAA. Takapyöräisten kylvökoneiden edelläkävijä. JYRÄKOMBI AITO JA ALKUPERÄINEN JYRÄKOMBI. Takapyöräisten kylvökoneiden edelläkävijä. PATENTOITUA, TOIMINTAVARMAA TEKNIIKKAA. Jyräkombia kehitetään jatkuvasti viljelijöiden tarpeita ja kokemuksia kuunnellen.

Lisätiedot

TARKKA. TEHOKAS. TILAVA. TALOUDELLINEN. Monipuolinen kylvölannoitin minimimuokkaukseen ja perinteiseen kylvöön

TARKKA. TEHOKAS. TILAVA. TALOUDELLINEN. Monipuolinen kylvölannoitin minimimuokkaukseen ja perinteiseen kylvöön TITAN TARKKA. TEHOKAS. TILAVA. TALOUDELLINEN. Monipuolinen kylvölannoitin minimimuokkaukseen ja perinteiseen kylvöön Tume Titan on ominaisuuksiltaan vakuuttava kylvötöiden kumppani jonka voi varustaa myös

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

PARAS KYLVÖLANNOITIN KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN.

PARAS KYLVÖLANNOITIN KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN. NOVA COMBI PARAS KYLVÖLANNOITIN KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN. Nova Combi on yleiskylvölannoitin kaikille viljelymenetelmille ja kaikille maalajeille. Kone käy rajoituksetta niin suorakylvöön, minimimuokattuun

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

PARAS KYLVÖLANNOITIN KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN.

PARAS KYLVÖLANNOITIN KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN. NOVA COMBI PARAS KYLVÖLANNOITIN KAIKKIIN OLOSUHTEISIIN. Nova Combi on yleiskylvölannoitin kaikille viljelymenetelmille ja kaikille maalajeille. Kone käy rajoituksetta niin suorakylvöön, minimimuokattuun

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Tuottavuutta ja kustannussäästöjä

Tuottavuutta ja kustannussäästöjä Tuottavuutta ja kustannussäästöjä 2 Patentoitu tarkkuusvannas etukylkipyörällä Kaksoisputket: siemen ja lannoite paremmin erilleen. Peittopyörän painatuksen säätö Työsyvyyden säätö 0-7 cm. Vannasviiksi

Lisätiedot

Suunnannäyttäjän etumatka kasvaa... Jyräkombi

Suunnannäyttäjän etumatka kasvaa... Jyräkombi Suunnannäyttäjän etumatka kasvaa... Jyräkombi Aito, alkuperäinen TUME Jyräkombi Tume toi aikanaan ensimmäisenä markkinoille kylvölannoittimen, joka oli varustettu koneen takana olevalla pyörästöllä. Kone

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 1 VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 2 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 Yleiset tekniset tiedot Allmänna tekniska data 5 Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

1961 Koetusselostus 393

1961 Koetusselostus 393 V A K 0 LA 401 Helsinki Rukkila Helsinki 43 48 12 iitok Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1961 Koetusselostus 393 MC CORMICK-KYLVöKONE

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 2 / 2006 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE Mallit:

Lisätiedot

paras kylvölannoitin kaikkiin olosuhteisiin paras kylvötarkkuus paras kylvötalous Tuottavuutta tiloille! Euroja säästyy Pieni vetovastus, kaikki osat pyöriviä. Kevyt vetää, jopa alle 90 hv traktorilla

Lisätiedot

62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401

62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 RIVI99SU 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 2 Arvoisa Asiakas Kiitämme osoittamastanne luottamuksesta ja toivotamme Teille parhainta menestystä työssänne. Pyydämme teitä

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Tuottavuutta ja kustannussäästöjä

Tuottavuutta ja kustannussäästöjä Tuottavuutta ja kustannussäästöjä Työaika Konekustannukset Polttoaine Ympäristökuormitus 2 3 Kokonaisleveydet 3- ja 4-metriä Patentoidut tarkkuusvantaat Portaaton syöttömääränsäätö Suuri rengaskoko Keskimerkkarit

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Tuottavuutta ja kustannussäästöjä

Tuottavuutta ja kustannussäästöjä Tuottavuutta ja kustannussäästöjä Työaika Konekustannukset Polttoaine Ympäristökuormitus Luotettava ja kestävä SK-malli Yli 1400 käyttäjää Suuri rengaskoko Vakiovannas Kylvösyvyyden säätö Kylvöautomatiikka

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Tamar terassimarkiisien asennus ja käyttöohje CONSTNT FINESS SUNFLEX 4 5 6 Markiisin osat ja mitat Kiinnikkeiden sijoittelu Kaltevuuden säätö Nivelvarsien säätö samaan tasoon Käyttö ja hoito www.tamar.fi

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Pellon muokkaus ja viljan kylväminen. Itä-Suomen maahanmuuttajien osaamisen kehittämisen pilotti (ISMO) -hanke

Pellon muokkaus ja viljan kylväminen. Itä-Suomen maahanmuuttajien osaamisen kehittämisen pilotti (ISMO) -hanke Pellon muokkaus ja viljan kylväminen Itä-Suomen maahanmuuttajien osaamisen kehittämisen pilotti (ISMO) -hanke Viljanviljelyn vaiheet 1. Perusmuokkaus 2. Kylvömuokkaus 3. Lannanlevitys 4. Kylväminen 5.

Lisätiedot

.2 Helsinki VA K 0 LA Koetusselostus

.2 Helsinki VA K 0 LA Koetusselostus 0/ Helsinki Rukkila VA K 0 LA. Helsinki 3 1 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1961 Koetusselostus 395 JUKO-KYLVöKONE 15-kiekkovantainen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Kuva 1. VILMO-VÄKILANNOITTEENLEVITYSKONE, hevosvetoinen, malli 510

Kuva 1. VILMO-VÄKILANNOITTEENLEVITYSKONE, hevosvetoinen, malli 510 VAKO LA Postios. Helsinki RukkIla Puhelin Helsinki 84 78 12 Routatieas. Pita jänmiikl VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1954 Koetusselostus 158 Kuva 1 VILMO-VÄKILANNOITTEENLEVITYSKONE, hevosvetoinen,

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Sivun no: Sivun no:

SISÄLLYSLUETTELO. Sivun no: Sivun no: 2500 NL 2500 KH/H 3000 H 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SISÄLLYSLUETTELO Sivun no: 2. TERVEHDYS 3 2.1 VAROITUSMERKKI 3 3. TEKNISET TIEDOT 3 4. TURVALLISUUSOHJEET 4

Lisätiedot

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009 Form 6 Summary Form Page 1 of 1 11-03-2011 16:07:10 Skill No 105 Skill Metsäkoneen käyttö Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Uppgörande av apteringsfil / Apteeraustiedoston

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

RCW. RCW 3000, 5500, 7500, 10 000, RCW 5500 plus, 7500 plus. RCW lannoitteen- ja kalkinlevittimet

RCW. RCW 3000, 5500, 7500, 10 000, RCW 5500 plus, 7500 plus. RCW lannoitteen- ja kalkinlevittimet RCW RCW 3000, 5500, 7500, 10 000, RCW 5500 plus, 7500 plus RCW lannoitteen- ja kalkinlevittimet RCW lannoitteen- ja kalkinlevittimet - helppokäyttöisyys, tarkkuus ja varmuus RCW-levittimet ovat tarkoitettu

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

KL 2500 Kylvölannoitin Käyttöohjekirja Oikeudet rakenteen muutoksiin pidätetään

KL 2500 Kylvölannoitin Käyttöohjekirja Oikeudet rakenteen muutoksiin pidätetään Tume-Agri Oy 97618004 10/2013 KL 2500 Kylvölannoitin Käyttöohjekirja Oikeudet rakenteen muutoksiin pidätetään Valmistaja: Tume-Agri Oy Osoite: PL 77 14201 TURENKI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TARKKUUSVANNAS KÄYTTÖ HUOLTO

KÄYTTÖOHJE TARKKUUSVANNAS KÄYTTÖ HUOLTO KÄYTTÖOHJE TARKKUUSVANNAS KÄYTTÖ HUOLTO Tarkkuusvantaan kylvösyvyyden säätö Tarkkuusvantaan (ks. Kuva 1) kylvösyvyys säädetään vannaskohtaisesti kylkipyörän (osa 1.1) korkeutta säätämällä. Kylkipyörän

Lisätiedot

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO

KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO ST01SU T 0 0 5 T S / T 3000 /ST T 0 0 40 KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO 6375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 Fax +358-(0)6-4846401 001 SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivun no:. TERVEHDYS 3.1 VAROITUSMERKKI

Lisätiedot

Sivu 2-3. Sida 4-5 314 PKLE 14 A

Sivu 2-3. Sida 4-5 314 PKLE 14 A Sivu - Sida 4-5 4 PKLE 4 A HORMIN ASENNUSOHJE Tällä hyväksynnällä todetaan tuotteen täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimustason palonkestävyyden osalta: saunan kiukaiden ja vastaavien kiinteitä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

Asennus. Valintaventtiilisarja Multi Pro WM -ruiskutuslaite VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Valintaventtiilisarja Multi Pro WM -ruiskutuslaite VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Valintaventtiilisarja Multi Pro WM -ruiskutuslaite Mallinro: 130-7190 Form No. 3386-265 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO

KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO T 0 0 5 2 T S / T 3000 /ST T 0 0 40 ST98SU KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 Fax +358-(0)6-4846401 1998 SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivun no: 2. TERVEHDYS 3 2.1 VAROITUSMERKKI

Lisätiedot

TYÖLAITTEET PA300 PA360 PERHOSAURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET PA300 PA360 PERHOSAURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET PA300 PA360 PERHOSAURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa, että

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa.

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. KÄYTTÖTARKOITUS quick2go alumiiniramppi mahdollistaa esteettömän kulun

Lisätiedot

Metsjö MetaQ monitoimiperävaunut

Metsjö MetaQ monitoimiperävaunut Metsjö MetaQ monitoimiperävaunut Metsjö perävaunutehdas on ollut uranuurtaja isoissa maatalousperävaunujen valmistuksessa. MetaQ perävaunuissa on huomioitu nykyaikaisten tilojen kasvaneet kuljetusvaatimukset.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot