MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA SCHOOL OF TOURISM AND SERVICES MANAGEMENT (MARATA)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA SCHOOL OF TOURISM AND SERVICES MANAGEMENT (MARATA)"

Transkriptio

1 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA SCHOOL OF TOURISM AND SERVICES MANAGEMENT (MARATA) Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yksikön toteuttamat matkailu-, ravitsemis- ja talousalaan kuuluvat koulutusohjelmat: Matkailun koulutusohjelma (MTA) s. 278 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma (MPA) s. 286 Degree Programme in Facility Management and Consumer Communication (MFA/FMCC) s. 297 Tutkintoon johtavaa aikuiskoulutusta ei aloiteta lukuvuonna KOULUTUSOHJELMIEN RAKENNE Matkailun koulutusohjelma ja Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma rakentuvat samalla periaatteella. Ohjelmilla on runsaasti yhteisiä opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja. Osa sekä perus- että ammattiopinnoista on pakollisia ja osa vaihtoehtoisia. Ammattiopintojen pakollisuuden määrä vaihtelee koulutusohjelmittain ja suuntautumisalueittain. Vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita matkailu-, ravitsemis- ja talousalan kaikista koulutusohjelmista tai koko ammattikorkeakoulun tarjonnasta hyväksytyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaan. Degree Programme in Facility Management and Consumer Communication koulutusohjelman opetus rakentuu yhteisistä ja eriytyvistä perus- ja ammattiopinnoista, joista osa on pakollisia ja osa vaihtoehtoisia. Osa ammattiopinnoista ja harjoittelu suoritetaan ulkomailla. Vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita suomenkielisistä koulutusohjelmista. Opintojaksojen koodit Maratan tarjoamissa M-alkuisissa opintojaksokoodeissa on 1. vaiheen pakolliset opinnot numeroitu , 2. vaiheen pakolliset ja 3.vaiheen pakolliset vaiheen vaihtoehtoiset opintojaksot on numeroitu , 2. vaiheen vaihtoehtoiset ja 3. vaiheen vaihtoehtoiset MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 277

2 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA (MTA) Laajuus 140 opintoviikkoa (3½ vuotta) Tutkinto Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Nimike Restonomi (AMK) Aloituspaikat Nuorten koulutus 35 Koulutuspäällikkö Kirsi Kallioniemi puh. (014) Opettajatutor Opiskelijakohtainen opettajatutor nimetään syksyllä opintojen alkaessa. Tukiohjaaja Anita Autio puh. (014) Harjoitteluvastaava Nimetään syksyllä opintojen alkaessa. Koulutusohjelman tavoite Matkailun koulutusohjelman tavoitteena on valmentaa opiskelija työskentelemään toimialan monitahoisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä verkostossa. Sen keskeisimpiä alueita ovat matkatoimisto- ja myyntiorganisaatiot, majoitus- ja ravitsemispalvelut, kokous- ja kongressiorganisaatiot, ohjelmantuottajat ja liikenneyhtiöt. Koulutusohjelmasta valmistuu turismin asiantuntijoita, jotka kehittävät, johtavat ja tuottavat eri kulttuureista tuleville matkailijoille laatuvaatimukset täyttäviä palveluja. Koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden painottaa opintoja esim. maaseutumatkailuun, kansainväliseen turismiin, matkan hallintaan tai kongressi- ja hotellitoimintaan. Opetuksesta osa toteutetaan englannin kielellä. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ja harjoittelu ulkomailla. Opiskelu matkailun koulutusohjelmassa on bisnestä lähellä, kokemuksellista ja ongelmalähtöistä. Opintojen rakenne ov (ECTS Credits) Perusopinnot 30 ov (45) Ammattiopinnot 70 ov (105) - liikkeenjohdolliset opinnot, pakollinen 15 ov - matkailualan ammattiopinnot pakollinen 37 ov - vaihtoehtoiset ammattiopinnot 18 ov Vapaasti valittavat opinnot 10 ov (15) Harjoittelu 20 ov (30) Opinnäytetyö 10 ov (15) Yhteensä 140 ov (210) PERUSOPINNOT 30 ov (45 ECTS Credits) Orientoivat perusopinnot suoritetaan opintojen alussa. Ne luovat tiedollisen perustan matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla toimimiselle. Perusopinnoissa opiskelijat saavat kokonaiskuvan alan monimuotoisuudesta ja hahmottavat yhteydet alan toimintojen välillä. Muut perusopinnot val- 278 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

3 mentavat tiedonhankintaan, viestintään ja tutkimuksen tekemiseen. Opiskelija voi kehittää ammatillisia valmiuksiaan valitsemalla vaihtoehtoisista perusopinnoista yhteiskunnallisia, humanistisia tai luonnontieteellisiä opintoja. MZO00Z ORIENTOIVAT OPINNOT 10 ov (15 ECTS Credits) ZZPO01 Johdatus AMK-opintoihin 1 ov (1.5) MZO100 Itsetuntemus ja yhteistyö 2 ov (3) MZO101 Asiakaspalvelu ja palvelujen tuottaminen 2 ov (3) MZO103 Marata eilen, tänään, huomenna 4 ov (6) MZO104 Innovatiivinen työyhteisö 1 ov (1.5) MZV00Z VIESTINTÄ JA KIELET 13/19 ov (19.5/28.5 ECTS Credits) ZZPT01 Tietokone työvälineenä 2 ov (3) ZZPCV1 Viestintätaito 2 ov (3) MZCV23 Neuvottelu- ja kokoustaidot 1 ov (1.5) ZZPCR1 Ruotsi, osa 1 1 ov (1.5) ZZPCR2 Ruotsi, osa 2 1 ov (1.5) MZCR22 Matkailun ammatillinen ruotsi 1 ov (1.5) ZZPCx1 Englanti tai saksa, osa 1 (x=e,s) 1 ov (1.5) ZZPCx2 Englanti tai saksa, osa 2 (x=e,s) 1 ov (1.5) MZCE21 Matkailualan ammatillinen englanti 1 ov (1.5) ZZCCx1 Saksa, ranska, venäjä, espanja, italia 2 ov (3) (alkava kieli), (x=s, F, Q, H, I) ZZCVA2 AMK-viestinnän perusteet** 2 ov (3) ZZCEA2 AMK-englannin perusteet ** 2 ov (3) ZZCRA2 AMK-ruotsin perusteet ** 2 ov (3) MZT00Z TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT 4 ov (6 ECTS Cr) ZZPR01 Tutkimustyön perusteet 1 ov (1.5) ZZPCV2 Tutkimusviestintä 1 ov (1.5) MZPR04 Oman tutkimus-/kehittämishankkeen toteuttaminen 2 ov (3) ** opinnot on ensisijaisesti tarkoitettu ammatillisen koulutuksen käyneille opiskelijoille. VAIHTOEHTOISET PERUSOPINNOT 3 ov / 15 ov (4.5/22.5 ECTS Credits) Seuraavista opinnoista on suoritettava vähintään 3 opintoviikkoa. MZI00Z IHMINEN, TYÖ JA YHTEISKUNTA 11 ov (16.5 ECTS Credits) MZI501 Sosiologian perusteet 2 ov (3) MZI502 Johdatus oikeustieteeseen 1 ov (1.5) MZI503 Ergonomia 2 ov (3) MZI508 Työelämän muutosten ennakointi 2 ov (3) MZI506 Tietokoneen tehokas käyttö 2 ov (3) MZCV24 Kirjallinen viestintä työvälineenä 2 ov (3) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 279

4 MZL00Z LUONNONTIETEET 3 ov (4.5 ECTS Credits) MZL505 Ympäristöluonnontieteet 2 ov (3) MZL602 Tilastolliset menetelmät 1 ov (1.5) AMMATTIOPINNOT 70 ov (105 ECTS Credits) Ammattiopinnot koostuvat pakollisista liikkeenjohdollisista opinnoista, pakollisista matkailun ammattiopinnoista ja vaihtoehtoisista ammattiopinnoista. Liikkeenjohdollisten opintojen avulla opiskelija perehtyy yritysten toimintaprosessien analysointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen. Pakollisten liikkeenjohdollisten opintojen jälkeen opiskelija voi valintojensa avulla laajentaa osaamistaan jollekin liiketoiminnan osa-alueelle. Matkailun ammattiopinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden suunnata opintoja matkailun eri toimialarakenteisiin ja kehittää ammatillisia valmiuksia laaja-alaisen tai spesifin osaamisen suunnassa. Vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla opiskelija syventää tai monipuolistaa ammatillista osaamistaan. Vaihtoehtoisista ammattiopinnoista on sovittava turismin yliopettajan tai koulutuspäällikön kanssa. MZB20Z LIIKKEENJOHDOLLISET OPINNOT PAKOLLISET 15 ov (22.5 ECTS Credits) Ensimmäinen vaihe Opiskelija ymmärtää menestyvän liiketoiminnan perusteet ja lainalaisuudet sekä osaa kuvata niitä käytännön liiketoiminnassa markkinoinnin, laskentatoimen ja henkilöstöjohtamisen näkökulmista. Opittua sovelletaan ensimmäisen vaiheen opinnoissa. MZB101 Menestyvän liiketoiminnan perusteet 3 ov (4.5) Toinen vaihe Opiskelija hallitsee yrityksen tai organisaation operatiivisen liiketoiminnan sekä osaa käyttää liikkeenjohdon työkaluja liiketoimintaprosessin suunnitteluun, toteutukseen ja ohjaukseen. Opittua sovelletaan toisen vaiheen opinnoissa. MZB200 Asiakkuusmarkkinointi 3 ov (4.5) MZB201 Kannattavuuslaskenta 3 ov (4.5) MZB202 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 3 ov (4.5) Kolmas vaihe Opiskelija osaa innovatiivisesti suunnitella ja kehittää yrityksen tai organisaation liiketoiminnallisia kokonaisuuksia sekä tuntee niihin liittyvän tiedonhallinnan ja tulevaisuuden ennakoinnin. Opittua sovelletaan kolmannen vaiheen opinnoissa. MZB302 Liiketoiminnan suunnittelu ja strateginen johtaminen 3 ov (4.5) VAIHTOEHTOISET 14 ov (21 ECTS Credits) MZB603 Laadun kehittäminen palveluyrityksessä 2 ov (3) MZB606 Majoitus- ja ravitsemisalan työsuhdeasiat 2 ov (3) 280 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

5 MZB607 Palvelualojen Internetkauppa 2 ov (3) MZB608 Toimiva työyhteisö 2 ov (3) MZB703 Multimediamarkkinointi 2 ov (3) MZB706 Yrityksen perustamissuunnittelu 2 ov (3) MZB708 Minä johtajana 2 ov (3) MATKAILUN OPINNOT Turismiteollisuus on monitahoinen ja nykyaikainen palvelutoimialojen verkosto. Matkailuopinnot antavat opiskelijoille kokonaisvaltaisen käsityksen verkoston toiminnasta, käytänteistä ja problematiikasta. Opinnoissa korostuvat alan kansainvälisyys, toimintojen monimuotoisuus, toimialan bisnesluonne sekä matkustamisen ja matkailun sosiaalinen luonne. Ensimmäisessä vaiheessa opiskelija luo itselleen orientaatioperustan matkailun toimialaverkosta työtehtävineen. Osan ensimmäisen vaiheen opinnoista opiskelija suorittaa työskentelemällä turismin toimialan eri palvelupisteissä. Ensimmäisessä vaiheessa osa opinnoista toteutetaan yhteistyössä yritysten ja partneri-instituuttien kanssa. Opintojen toisessa vaiheessa korostuu turismin moninaisuus ja toimialan yritysten erityispiirteiden ymmärtäminen. Keskeistä toisen vaiheen opinnoissa (ammattiopinnoissa) on perehtyminen toimialan erilaisten palvelujen ja toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen. Ammatilliset opinnot muodostavat opintokokonaisuuksia, joissa opiskelu toteutetaan projektityöskentelynä. Projekteissa matkailun keskeiset ammattiopinnot integroituvat sekä liikkeenjohdollisiin opintoihin että perusopintoihin. Valintansa mukaan opiskelija voi keskittyä opintokokonaisuuksiin, joita ovat Hotellipalvelujen johtaminen, Maaseutumatkailun PK-yrittäjyys, Kokous- ja kongressipalvelujen johtaminen, Ohjelma- ja tapahtumapalvelujen kehittäminen ja Matkan hallinta. Turismin Grand Tour -opinnoissa opiskelija voi hyödyntää kansainväliset matkakokemuksensa asiantuntijuutensa syventämisessä. Kolmannessa vaiheessa opiskelun pääpaino on matkailuyritysten johtamisessa, strategisessa kehittämisessä ja matkailun alueellisessa kehittämisessä. Tässä vaiheessa opiskelija syventää asiantuntijuuttaan omista lähtökohdistaan. Opiskelija perehtyy erityisesti kehittävään tutkimustyöhön, omien vahvuuksien hyödyntämiseen sekä yhteistyöhön toimialan yrittäjien kanssa. Ensimmäinen vaihe, pakollinen MZM20Z TURISMIN TOIMIALAOPINNOT (Tourism Principles and Practice) 10 ov (15 ECTS Credits) Turismin toimialaopinnoissa opiskelija muodostaa itselleen tiedollisen ja taidollisen orientaatioperustan toimialasta, yritystoiminnasta sekä toimialaan liittyvistä työtehtävistä. Työskentelemällä hotelleissa, ravintoloissa, matkatoimistoissa sekä muissa matkailualan yrityksissä opiskelija muodostaa käsityksen turismin toimialarakenteesta ja sen käytänteistä. MZM107 Turismiteollisuuden rakenne ja toiminta 6 ov (9) MZM108 Turismin kenttäopinnot 4 ov (6) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 281

6 Toinen vaihe, pakollinen MZM21Z TURISMIA SELITTÄVÄT TUTKIMUKSELLISET OPINNOT (Multidisciplinary Field of Tourism) 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija perehtyy turismiin eri tieteiden näkökulmista ja luo näin perustan turismin kokonaisvaltaiselle ymmärtämiselle sekä oman asiantuntijuutensa kehittymiselle. Analysoimalla eri tieteiden tuottamaa turismitutkimusta opiskelija oppii hakemaan ja soveltamaan tietoa turismin eri toimialojen käytänteiden kehittämiseksi. Opintojaksolla tarkastellaan turismia sekä kansantalouden että yritystalouden näkökulmasta. Opintojaksoon sisältyy myös perehtyminen erilaisiin myynti- ja markkinointitapahtumiin. MZM206 MZM207 Turismi yhteiskunnallisena ilmiönä ja yritystoimintana 5 ov (7.5) Turismin taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset 5 ov (7.5) Vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, joista yksi kokonaisuus on pakollinen. MZM 31Z HOTELLIPALVELUJEN JOHTAMINEN (Accommodation Management) 12 ov (18 ECTS Credits) Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisesti ja käytännönläheisesti majoitusyrityksen koko toimintaan sekä toimialan lainalaisuuksien ymmärtämiseen. Opinnoissa korostuvat markkinoinnin, taloushallinnon sekä henkilöstöresurssien johtamisen tietojen soveltaminen hotellin palvelujen ja toimintojen kehittämisessä sekä johtamisessa. MZM606 Majoitus- ja ravitsemispalvelujen johtamisen perusteet 2 ov (3) MZM607 Hotellipalvelujen suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen 6 ov (9) MZM608 Hotellipalvelujen johtamisen kenttäopinnot 4 ov (6) MZM23Z MAASEUTUMATKAILUN PK-YRITTÄJYYS (Entrepreneurship in Small and Medium-sized Rural Enterprises) 10 ov (15 ECTS Cr) Opiskelija perehtyy yrittäjyyteen pienen yrityksen näkökulmasta. Opintojaksolla painottuvat erityisesti perheyrittäjyyden, maaseudun mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen. Toimialatuntemuksen pohjalta opiskelija oppii pk-yrityksen suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. MZM613 Pienyritystoiminta 5 ov (7.5) MZM614 Maaseutumatkailu 5 ov (7.5) MZM32Z KOKOUS- JA KONGRESSIPALVELUJEN JOHTAMINEN (Meeting and Congress Management) 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija ymmärtää kokous- ja kongressitoiminnan merkityksen sekä talouselämän että matkailun kannalta. Tutustumalla erilaisiin kongressi- ja messuyrityksiin sekä niiden organisaatioihin ja tiloihin opiskelijalle muodostuu näkemys kongressi- ja messutoiminnan kehityksestä ja edellytyksistä meillä ja muualla. Kongressi- ja kokoustoiminnan tuntemuksen pohjalta opiskelija oppii or- 282 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

7 ganisoimaan erilaisia tapahtumia sekä tuottamaan niiden tarvitsemia kansainväliset laatuvaatimukset täyttäviä palveluja. MZM625 Kongressi- ja messupalvelujen johtaminen 8 ov (12) MZM626 Kokouspalvelujen johtaminen 2 ov (3) MZM34Z OHJELMA- JA TAPAHTUMAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN (Events Management) 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija oppii suunnittelemaan, tuotteistamaan, tuottamaan ja markkinoimaan asiakaslähtöisiä ohjelma- ja tapahtumapalveluja. Suomalaisia matkailun vetovoimatekijöitä hyödyntäen opiskelija oppii luomaan aktiivilomapalveluja, jotka täyttävät kansainväliset laatuvaatimukset. MZM635 Ohjelma- ja tapahtumapalvelut 10 ov (15) MZM33Z MATKAN HALLINTA (Travel Management) 10 ov (15 ECTS Credits) Opinnoissa keskitytään nykyaikaiseen matkanhallintaan tarkastelemalla ja analysoimalla matkan hallintaan liittyviä toimintoja ja toimenpiteitä kuluttajan ostopäätöksestä matkan suorittamiseen. Opinnoissa painottuvat erityisesti matkanhallinnan logistiset kysymykset, turvallisuuskysymykset, kansainvälinen kaupankäynti, matkapalvelujen tuotteistaminen sekä matkatoimistoalan yrittäjyys. Matkan hallintaa opiskellaan kuluttajan ja tuottajaverkoston näkökulmasta. MZM647 Matkapalvelujen myynti ja kehittäminen 10 ov (15) Toisen vaiheen vapaasti valittavia ammattiopintoja MZM27Z TURISMIN 'GRAND TOUR' -OPINNOT 2 10 ov (3 15 ECTS Credits) MZM650 Turismin 'Grand Tour' -opinnot 2 10 ov (3 15) MZM655 Viiniturismi 2 3 ov (3 4.5) 'Grand Tour' -opintojen tavoitteena on tarjota innovatiivinen mahdollisuus yhdistää kansainvälisyys, henkilökohtaiset matkakokemukset ja niiden tulkinta sekä koulutus osaksi ammatillista identiteettiä. Matkustamalla ja/tai ulkomailla erityisiä turismiin kytkeytyviä projektikokonaisuuksia suorittamalla opiskelija voi luontevasti integroida eri oppiaineiden teoriaosuudet kansainväliseen käytäntöön. Opintojen laajuus sovitaan projektin suunnittelun yhteydessä. Vaihtoehtoisia MPA ja MFA ammattiopintoja Ruoka- ja ravintolapalvelu MZR105 Ravintola- ja ruokapalvelun perusteet 4 ov (6) MZR110 Anniskelulainsäädäntö 1 ov (1.5) MZR111 Viini- ja alkoholijuomatuotteiden peruskurssi 1 ov (1.5) (WSET Intermediate Certificate in Wines, Spirits and other alcoholic beverages) MZR638 Viini- ja alkoholijuomatuotteiden jatkokurssi 3 ov (4.5) (WSET Advanced Certificate in Wines & Spirits) MZR664 Elämysruokailu 2 ov (3) MZR668 Viinin ja ruoan yhdistäminen 2 ov (3) MZR669 Ravintolan viihde- ja elämyspalvelut 2 ov (3) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 283

8 Kuluttajaviestintä MZK602 Suomalaiset kuluttajina 2 ov (3) MZK630 Joukkoviestintä ja julkaiseminen 2 ov (3) MZCV22 Organisaation julkisuuden hallinta 2 ov (3) Toimitilapalvelut MZY217 Palveluyrityksen ympäristöjärjestelmät 3 ov (4.5) MZY613 Miljöörakentaminen 3 ov (4.5) MZY614 Rakennetun kulttuuriympäristön säilyttäminen 2 ov (3) MFA MFM601 Cultural Tourism 2 Cr (3) MFM521 Cross Cultural Aspects of Tourism and Hospitality 2 Cr (3) Kolmas vaihe, pakollinen MZM35Z TURISMIYRITYKSEN JA SEN YMPÄRISTÖN JOHTAMINEN SEKÄ KEHITTÄMINEN (Tourism and Hospitality Management) 7/14 ov (10.5/21 ECTS Cr) Kolmannen vaiheen opinnot rakentuvat ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa hankitun ammatillisen ja liikkeenjohdollisen osaamisen perustalle. Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisesti turismiyrityksen johtamiseen ja/tai vaihtoehtoisesti turismin alueelliseen kehittämiseen. Jaksolla keskitytään turismiyrityksen liiketoiminnan erityiskysymyksiin unohtamatta yritysympäristöä ja sen kytkeytymistä alueelliseen kehittämiseen. MZM705 Liiketoiminnan johtaminen 7 ov (10.5) MZM706 Turismin alueellinen kehittäminen 7 ov (10.5) Kolmas vaihe, vaihtoehtoinen MZM30Z TURISMIN TUTKIMUS- JAKEHITTÄMISPROJEKTI (Research and Development Project) 2 10 ov (3 15 ECTS Cr) Turismin tutkimus- ja kehittämisprojekti on tarkoitettu erillisten hankekokonaisuuksien opintoviikkoresurssiksi. Suoritus edellyttää aina ennakkosuunnitelman hyväksyttämistä yliopettajalla. Projekti voi olla yksilö- tai tiimisuoritus. Lopulliset ov:t arvioidaan projektin päätyttyä. MZM310 Turismin tutkimus- ja kehittämisprojekti 2 10 ov (3 15) Huomaa opintoja suunnitellessasi, että kaikkia opintojaksoja ei toteuteta joka vuosi. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov (15 ECTS Credits) Vapaasti valittavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan. Opiskelija voi valita opinnot joko ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta (eri koulutusohjelmien tarjonta sekä JAMKin yhteisten opintojen tarjottimet s. 88) tai ne voivat olla oman koulutusohjelman koulutuspäällikön hyväksymiä muita opintoja. Opiskelija valitsee haluamansa opinnot pääsääntöisesti oman koulutusalansa ulkopuolelta. 284 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

9 HARJOITTELU 20 ov (30 ECTS Credits) Matkailun koulutusohjelman harjoittelu jakaantuu kahteen osaan. Harjoittelu 1 (10 ov) voi alkaa, kun eriytyvien ammattiopintojen ensimmäisen vaiheen opinnot on suoritettu. Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu näkemys palveluyrityksen tai -organisaation työtehtävistä ja niiden edellyttämistä tiedoista ja taidoista. Harjoittelu on luonteeltaan alan työtehtäviä analysoiva ja harjoitteluorganisaation toiminnallista kokonaisuutta pohtiva. Harjoittelu 2 (10 ov) on opintojen kolmannessa vaiheessa. Siinä perehdytään kokonaisvaltaisesti yritystoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Toinen harjoittelu on luonteeltaan alan yritystoimintaa ja työtehtäviä tutkivaa sekä kehittävää ja opinnäytetyön tekemiseen suuntaavaa. Toivottavaa on, että matkailun koulutusohjelmaan kytkeytyvät harjoittelujaksot suoritettaisiin ainakin osittain ulkomailla alan kansainvälisen luonteen mukaan. Molempiin harjoitteluihin liittyy ohjeisto, jossa selvitetään tarkemmin harjoittelun kulku suunnittelusta raportointiin. Harjoittelun voi suorittaa muulloinkin kuin kesällä. MTW001 Harjoittelu 1 10 ov (15) MTW002 Harjoittelu 2 10 ov (15) OPINNÄYTETYÖ 10 ov (15 ECTS Credits) Opinnäytetyö harjaannuttaa opiskelijaa tutkivaan, kriittiseen työskentelyyn ja luovaan ajatteluun sekä mahdollistaa konkreettiset kehittämishankkeet elinkeinoelämän kanssa. MTZ001 Opinnäytetyö 10 ov (15) MTZ002 Kypsyysnäyte Opinnäytetyöhön liittyviä pakollisia opintoja ovat: ZZPR01 Tutkimustyön perusteet 1 ov (1.5) ZZPCV2 Tutkimusviestintä 1 ov (1.5) MZPR04 Oman tutkimus/kehittämishankkeen toteuttaminen 2 ov (3) AIKUISKOULUTUS Aikuiskoulutuksessa opiskelevat suorittavat opintoja monimuoto-opiskeluna. Opiskelun alussa jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, minkä pohjalta opiskelu tapahtuu. Opintojen kontaktijaksoja järjestetään viikonloppuisin pe ja la Aikuisopiskelijat voivat osallistua myös JAMKin päivä- ja iltaopetusryhmiin. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 285

10 PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA (MPA) Laajuus Tutkinto Nimike Suuntautumisvaihtoehdot 140 opintoviikkoa (3½ vuotta) Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (AMK) Varsinaisia suuntautumisvaihtoehtoja ei ole. Opiskelija voi opintovalinnoillaan suuntautua kuluttajapalveluun, ruoka- ja ravintolapalveluun tai toimitilapalvelujen johtamiseen. Aloituspaikat Nuorten koulutus 74 Koulutuspäällikkö Hilkka Partanen puh. (014) Opettajatutor Opiskelijakohtainen opettajatutor nimetään syksyllä opintojen alkaessa. Tukiohjaaja Anita Autio puh.(014) Harjoitteluvastaava Nimetään syksyllä opintojen alkaessa. Koulutusohjelman tavoite Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma on monialainen. Sen tavoitteena on valmentaa kuluttajapalvelujen, ruoka- ja ravintolapalvelujen sekä toimitilapalvelujen johtamisen asiantuntijoita, joilla on kokonaisnäkemys ko. toimialoista sekä vahva yritystoiminnan, asiakas- ja kuluttajakäyttäytymisen sekä koulutusohjelman toimialojen kehityksen tuntemus. Opintojen monipuolinen tarjonta ja valinnaisuus sekä laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto takaavat mahdollisuuden yksilöllisten opiskelukokonaisuuksien rakentamiseen. Koulutusohjelman suorittaneet pystyvät kehittämään ja johtamaan kansainväliset laatuvaatimukset täyttäviä, asiakaslähtöisiä, hyvinvointiin liittyviä palveluja sekä työ- että vapaa-aikaan. Opiskelu palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa on ongelmakeskeistä ja käytännönläheistä. Opintojen rakenne ov (ECTS Credits) Perusopinnot 30 ov (45) Ammattiopinnot 70 ov (105) - liikkeenjohdolliset opinnot, pakollisia 15 ov - suuntautumisopinnot, valitulta suuntautumisalueelta pakollisena ov - kuluttajapalvelut - ruoka- ja ravintolapalvelut - toimitilapalvelujen johtaminen - vaihtoehtoiset ammattiopinnot ov Vapaasti valittavat opinnot 10 ov (15) Harjoittelu 20 ov (30) Opinnäytetyö 10 ov (15) Yhteensä 140 ov (210) 286 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

11 PERUSOPINNOT 30 ov (45 ECTS Credits) Orientoivat perusopinnot suoritetaan opintojen alussa. Ne luovat tiedollisen perustan kuluttaja-, matkailu-, ruoka- ja ravintolapalvelujen sekä toimitilapalvelujen toimialoille. Opiskelijat saavat kokonaiskuvan alan monimuotoisuudesta ja hahmottavat yhteydet alan toimintojen välillä. Muut perusopinnot valmentavat tiedonhankintaan sekä viestintään ja tutkimuksen tekemiseen. Ne sijoittuvat ajallisesti opintojen eri vaiheisiin. Vaihtoehtoisilla perusopinnoilla opiskelija voi kehittää ammatillisia oppimisvalmiuksiaan valitsemalla yhteiskunnallisia, humanistisia tai luonnontieteellisiä opintoja. MZO00Z ORIENTOIVAT OPINNOT 10 ov (15 ECTS Credits) ZZPO01 Johdatus AMK-opintoihin 1 ov (1.5) MZO100 Itsetuntemus ja yhteistyö 2 ov (3) MZO101 Asiakaspalvelu ja palvelujen tuottaminen 2 ov (3) MZO103 Marata eilen, tänään, huomenna 4 ov (6) MZO104 Innovatiivinen työyhteisö 1 ov (1.5) MZV00Z VIESTINTÄ JA KIELET 13/19 ov (19.5/28.5 ECTS Credits) ZZPT01 Tietokone työvälineenä 2 ov (3) ZZPCV1 Viestintätaito 2 ov (3) MZCV23 Neuvottelu- ja kokoustaidot 1 ov (1.5) ZZPCR1 Ruotsi, osa 1 1 ov (1.5) ZZPCR2 Ruotsi, osa 2 1 ov (1.5) MZCR21 Palvelutuotannon ja johtamisen ammatillinen ruotsi 1 ov (1.5) ZZPCx1 Englanti tai saksa, osa 1 (x=e, S) 1 ov (1.5) ZZPCx2 Englanti tai saksa, osa 2 (x=e, S) 1 ov (1.5) MZCE22 Palvelutuotannon ja johtamisen ammatillinen englanti 1 ov (1.5) ZZCCx1 Saksa, ranska, venäjä, espanja, italia, 2 ov (3) (alkava kieli), (x = S, F, Q, H, I) ZZCVA2 AMK-viestinnän perusteet ** 2 ov (3) ZZCEA2 AMK-englannin perusteet ** 2 ov (3) ZZCRA2 AMK-ruotsin perusteet ** 2 ov (3) MZT00Z TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT 4 ov (6 ECTS Credits) ZZPR01 Tutkimustyön perusteet 1 ov (1.5) ZZPCV2 Tutkimusviestintä 1 ov (1.5) MZPR04 Oman tutkimus-/kehittämishankkeen toteuttaminen 2 ov (3) ** opinnot on ensisijaisesti tarkoitettu ammatillisen koulutuksen käyneille opiskelijoille. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 287

12 VAIHTOEHTOISET PERUSOPINNOT 3 ov/ 19 ov (4.5/28.5 ECTS Credits) Seuraavista opinnoista valitaan vähintään 3 opintoviikkoa. MZI00Z IHMINEN, TYÖ JA YHTEISKUNTA 11 ov (16.5 ECTS Credits) MZI501 Sosiologian perusteet 2 ov (3) MZI502 Johdatus oikeustieteeseen 1 ov (1.5) MZI503 Ergonomia 2 ov (3) MZI508 Työelämän muutosten ennakointi 2 ov (3) MZI506 Tietokoneen tehokas käyttö 2 ov (3) MZCV24 Kirjallinen viestintä työvälineenä 2 ov (3) MZL00Z LUONNONTIETEET 5 ov (7.5 ECTS Credits) MZL504 Elintarvikeluonnontieteet 2 ov (3) MZL505 Ympäristöluonnontieteet 2 ov (3) MZL602 Tilastolliset menetelmät 1 ov (1.5) MZK00Z AMMATTIKIELET 3 ov (4.5 ECTS Credits) ZZCCF4 Gastronominen ranska 1 ov (1.5) ZZCCS4 Palvelusaksa 2 ov (3) AMMATTIOPINNOT 70 ov (105 ECTS Credits) Ammattiopinnot koostuvat pakollisista liikkeenjohdollisista ja suuntautumisopinnoista sekä vaihtoehtoisista ammattiopinnoista. Liikkeenjohdollisissa opinnoissa opiskelija perehtyy yrityksen toimintaprosessien analysointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen. Pakollisten liikkeenjohdollisten opintojen jälkeen opiskelija voi valintojensa avulla laajentaa osaamistaan jollekin liiketoiminnan osa-alueelle. Suuntautumisopinnot ovat toimialakohtaisia opintoja, joissa korostuvat toimialan lainalaisuuksien ymmärtäminen sekä tuotanto- ja palveluprosessien analysointi ja luova kehittäminen. Vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla opiskelija syventää tai monipuolistaa ammatillista osaamistaan. Opiskelija voi rakentaa joko laaja-alaisen tai spesifin asiantuntijuuden valitsemalla opiskelusuunnitelmaansa ammattiopintoja koko koulutusalan tai ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Vaihtoehtoisista ammattiopinnoista sovitaan joko yliopettajan tai koulutuspäällikön kanssa. MZB20Z LIIKKEENJOHDOLLISET OPINNOT PAKOLLISET 15 ov (22.5 ECTS Credits) Ensimmäinen vaihe Opiskelija ymmärtää menestyvän liiketoiminnan perusteet ja lainalaisuudet sekä osaa kuvata niitä käytännön liiketoiminnassa markkinoinnin, laskentatoimen ja henkilöstöjohtamisen näkökulmista. Opittua sovelletaan suuntautumisopintojen ensimmäisessä vaiheessa. MZB101 Menestyvän liiketoiminnan perusteet 3 ov (4.5) 288 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

13 Toinen vaihe Opiskelija hallitsee yrityksen tai organisaation operatiivisen liiketoiminnan sekä osaa käyttää liikkeenjohdon työkaluja liiketoimintaprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja ohjaukseen. Opittua sovelletaan toisen vaiheen operatiivisen johtamisen opinnoissa. MZB200 Asiakkuusmarkkinointi 3 ov (4.5) MZB201 Kannattavuuslaskenta 3 ov (4.5) MZB202 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 3 ov (4.5) Kolmas vaihe Opiskelija osaa luovasti suunnitella ja kehittää yrityksen tai organisaation liiketoiminnallisia kokonaisuuksia sekä tuntee niihin liittyvän tiedonhallinnan ja tulevaisuuden ennakoinnin. Opittua sovelletaan suuntautumisopintojen kolmannessa vaiheessa. MZB302 Liiketoiminnan suunnittelu ja strateginen johtaminen 3 ov (4.5) VAIHTOEHTOISET 14 ov (21 ECTS Credits) MZB603 Laadun kehittäminen palveluyrityksessä 2 ov (3) MZB606 Majoitus- ja ravitsemisalan työsuhdeasiat 2 ov (3) MZB607 Palvelualojen internetkauppa 2 ov (3) MZB608 Toimiva työyhteisö 2 ov (3) MZB703 Multimediamarkkinointi 2 ov (3) MZB706 Yrityksen perustamissuunnittelu 2 ov (3) MZB708 Minä johtajana 2 ov (3) AMMATTIOPINTOJEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT Kuluttajapalvelut, ruoka- ja ravintolapalvelut, toimitilapalvelujen johtaminen Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman toimialasidonnaiset ammattiopinnot eriytyvät kolmeksi eri kokonaisuudeksi. Opiskelijan tulee suorittaa vähintään opintoviikkoa yhdestä valitsemastaan kokonaisuudesta. Suuntautumisopinnot jakautuvat kolmeen eri vaiheeseen, jotka yhdessä muodostavat ammattialan hierarkkisesti rakentuvan opintokokonaisuuden. Ensimmäisessä oppimisprosessin vaiheessa opiskelijat perehtyvät käytännön työelämässä elinkeinoalan työtehtäviin sekä toimintaympäristöön. Tässä opiskelun vaiheessa korostuvat toimialan reunaehtojen ymmärtäminen, työn tekeminen tiimeissä sekä työprosessien analysointi. Opiskelijoita kannustetaan aktiivisiksi sosiaalisiksi toimijoiksi niin Maratassa kuin ulkopuolellakin. Opiskelijalle pyritään luomaan valmiuksia jatkuvan muutoksen hyväksyntään sekä uuden oppimiseen käytännön toimien kautta. Tässä vaiheessa opiskelija käynnistää henkilökohtaisen urasuunnittelun. Toisessa vaiheessa opiskelija keskittyy erityisesti operationaalisen tason suunnitteluun, ohjaamiseen ja kehittämiseen sekä henkilöstön valmentavaan johtamiseen. Opiskelijaa ohjataan tutkivaan, analysoivaan ja kehittävään työskentelytapaan käyttäen työelämän uusimpia kehittämisen työkaluja. Oppimisen keskeisiä alueita ovat myös oppivan organisaation jäsenyys, projektityöskentely, luovuus sekä perehtyminen kansainväliseen toimintaympäristöön. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 289

14 Kolmannen vaiheen opiskelussa pääpaino on elinkeinoalan yritysten johtamisessa, strategisessa kehittämisessä sekä erilaisten palvelujen tuotekehittelyssä. Kolmannessa vaiheessa opiskelija myös syventää ammatillisuuttaan persoonallisista lähtökohdistaan. Tässä vaiheessa opiskelija perehtyy erityisesti kehittävään tutkimustyöhön, omien vahvuuksien hyödyntämiseen sekä yhteistyöhön oman toimialansa yrittäjien kanssa. Ammatilliset opinnot muodostavat opintokokonaisuuksia, joissa opiskelu toteutuu projektityöskentelynä. Projekteissa toimialan keskeiset ammattiopinnot integroituvat sekä liikkeenjohdollisiin opintoihin että perusopintoihin. Opiskelija oppii soveltamaan tietojaan ja taitojaan työelämän todellisten ongelmien etsimiseen, analysoimiseen, ratkaisujen kehittämiseen ja projektitulosten sekä oman osaamisensa arvioimiseen. 1. vaiheen projekteissa opiskelija työskentelee toimialansa eri toimipisteissä. 2. vaiheessa opiskelija tekee operationaalisen tason suunnittelu- ja johtamisprojekteja. 3. vaiheessa opiskelija työskentelee yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa. Projektien raportit sekä niihin liittyvän materiaalin opiskelija kerää omaan portfolioonsa. Portfolion avulla opiskelija arvioi omaa oppimistaan. Opiskelija voi käyttää portfoliota opiskeluaikanaan myös esittelykansiona luodessaan omaa työelämäverkostoaan sekä myöhemmin hakeutuessaan työelämään. KULUTTAJAPALVELUJEN AMMATTIOPINNOT Kuluttajapalveluopintojen tavoitteena on laaja-alainen asiantuntemus erilaisten kuluttajapalvelujen suunnittelussa, tuottamisessa ja kehittämisessä. Opintojen tavoitteena on myös kehittää opiskelijan kuluttajaviestintätaitoja. Kuluttajapalveluopinnoissa opiskelija perehtyy kotitalouksien ja perheiden toimintaedellytyksiin ja asemaan muuttuvassa yhteiskunnassa. Kotitalouksien toiminnan keskeistä osa-aluetta, kuluttajana toimimista, tarkastellaan mm. kuluttajansuojan, kuluttajainformaation, kuluttajakäyttäytymisen sekä kansainvälisen kuluttajuuden näkökulmista. Kuluttajaviestinnän opinnoissa opiskelija oppii analysoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan kuluttajaviestintää erilaisissa neuvonta-, tiedotus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija hankkii ammatillista erityisosaamista kuluttajapalveluopintojen tueksi koulutusalansa muista ammattiopinnoista tai ammattikorkeakoulun muista koulutusohjelmista. Harjoittelu ja opinnäytetyö suuntaavat ammatillista kehittymistä. Ensimmäinen vaihe MZK20Z KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTEET 9 ov/11 ov (13.5/16.5 ECTS Credits) Opiskelija hankkii perustiedot kotitalouden ja kuluttajan toimintaympäristöstä. MZK100 Orientaatio kuluttajapalveluopintoihin 1 ov (1.5) MZK101 Muuttuva kotitalous ja perhe 2 ov (3) MZK102 Kuluttajatiedon perusteet 2 ov (3) MZK103 Tuote- ja palvelutietouden teemaopinnot 2 ov (3) MZK104 Kuluttajansuoja 2 ov (3) MZK500 Kuluttajan vaikutusmahdollisuudet 2 ov (3) 290 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

15 Toinen vaihe MZK21Z KULUTTAJUUS POSTMODERNISSA YHTEISKUNNASSA 10 ov/18 ov (15/27 ECTS Credits) Opiskelija monipuolistaa asiantuntemustaan kotitalouden yhteiskunnallisen aseman ja muuttuvan kuluttajuuden ymmärtämisessä. MZK200 Kotitaloudet kansantaloudessa 2 ov (3) MZK201 Asuminen ja tilasuunnittelu 2 ov (3) MZK202 Kotitalouden juridiikka 3 ov (4.5) MZK602 Suomalaiset kuluttajina 2 ov (3) MZK603 Kansainväliset kuluttaja-asiat 2 ov (3) MZK604 Elektroninen kaupankäynti 2 ov (3) MZK605 Ympäristönäkökulmia kulutukseen 2 ov (3) MZK606 Kulutushyödykkeiden vertaileva arviointi 3 ov (4.5) Kolmas vaihe MZK22Z KULUTTAJAPALVELUJEN STRATEGINEN SUUNNITTELU 10 ov/14-16 ov (15/21 24 ECTS Credits) Opiskelija perehtyy kuluttajapalvelujen tuottamiseen, kehittämiseen ja johtamiseen. MZK300 Kotitalouden toiminnan suunnittelu 3 ov (4.5) MZK310 Kuluttajapalvelujen kehittämisprojekti 4 ov (6) MZK700 Kuluttajatutkimus 2 ov (3) MZK701 Kuluttajakäyttäytymisen näkökulmia 2 ov (3) MZK703 Euromodule for Consumer Education 3 5 ov ( ) MZK23Z KULUTTAJAVIESTINTÄ 11 ov/23 25 ov (16.5/ ECTS Credits) Ensimmäinen vaihe Opiskelija perehtyy kuluttajapalveluihin viestinnän näkökulmasta ja tutustuu kuluttajaviestinnän perusteisiin. MZK130 Kuluttajaviestinnän lähtökohtia 2 ov (3) MZK131 Kohtaaminen neuvonnassa ja asiakaspalvelussa 2 ov (3) Toinen vaihe Opiskelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan tarkoituksenmukaisesti erilaisia neuvonta-, tiedotus- ja asiakaspalvelutilanteita. MZK230 Neuvonta- ja ohjaustaidot 3 ov (4.5) MZK231 Neuvonta yhteiskunnallisena vaikuttajana 2 ov (3) MZK630 Joukkoviestintä ja julkaiseminen 2 ov (3) MZK637 Promootioviestintä 1 2 ov (3) MZK638 Promootioviestintä 2 2 ov (3) MZK639 Teknologiavälitteinen kuluttajaviestintä 2 ov (3) MZCV22 Organisaation julkisuuden hallinta 2 ov (3) MZK635 Talous- ja velkaneuvonta 2 ov (3) MZK640 Kuluttajakahvila-projekti 2 4 ov (3 6) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 291

16 RUOKA- JA RAVINTOLAPALVELUJEN AMMATTIOPINNOT Ruoka- ja ravintolapalveluja tuotetaan eri elämänvaiheessa ja -tilanteissa oleville asiakkaille mm. julkisen sektorin ravitsemispalveluyrityksissä, ravintoloissa, fastfood-paikoissa ja cateringyrityksissä. Ruoka- ja ravintolapalveluopinnoissa keskeisimpiä opintoja ovat ravitsemispalvelujen tuottaminen sekä palvelujärjestelmien kehittäminen. Opinnoissa opiskelija muodostaa laajaalaisen käsityksen ko. palveluja tuottavien yritysten ja yksiköiden toiminnasta sekä merkityksestä yhteiskunnassa. Kansainvälistä tuntemusta opiskelija voi hankkia opiskelemalla ja harjoittelemalla alan ulkomaisissa yrityksissä ja korkeakouluissa. Ruoka- ja ravintolapalveluihin liittyvä työ on edelleen osin käsityömäistä, mikä antaa oman leimansa opiskeluun. Ensimmäisen vaiheen toimialaopintojen jälkeen opiskelija voi toisessa vaiheessa omilla valinnoillaan suuntautua joko ruokatuotantoon tai palveluun tai valita molempia. Tässä vaiheessa opiskelija perehtyy asiakaslähtöiseen ja kannattavaan operatiiviseen johtamiseen ravitsemispalveluyrityksissä. Kolmannessa vaiheessa opiskelija voi syventää ja laajentaa asiantuntijuuttaan ruoka- ja ravintolapalveluyritysten kehittämiseen ja suunnitteluun sekä alan yritystoimintaan. Erityisosaamista opiskelija voi vahvistaa esimerkiksi markkinoinnissa, laskentatoimessa ja alan tietotekniikassa. Myös harjoittelun, vaihtoehtoisten ammattiopintojen sekä opinnäytetyön suuntaamisella opiskelija syventää asiantuntijuuttaan valitsemallaan erityisalueella. Ensimmäinen vaihe, pakollinen MZR22Z RUOKA- JA RAVINTOLAPALVELUJEN TOIMIALAOPINNOT 14/18 ov (21/27 ECTS Credits) Ruoka- ja ravintolapalvelujen toimialaopinnoissa opiskelija muodostaa itselleen tiedollisen ja taidollisen orientaatioperustan toimialasta sekä siihen liittyvistä työtehtävistä. Työskennellessään Maratan restonomipalvelujen eri toimipisteissä opiskelija oppii analysoimaan ja arvioimaan erilaisten ravitsemispalvelujen tuottamista. MZR105 Ravintola- ja ruokapalvelun perusteet 4 ov (6) MZR110 Anniskelulainsäädäntö 1 ov (1.5) MZR111 Viini- ja alkoholijuomatuotteiden peruskurssi 1 ov (1.5) (WSET Intermediate Certificate in Wines, Spirits and other alcoholic beverages) MZR107 Ruokatuotanto 4 ov (6) MZR108 Ruoka- ja ravintolapalvelun kenttäopinnot 1 8 ov (12) MZR109 Ruoka- ja ravintolapalvelun kenttäopinnot 2 4 ov (6) MZR108 on tarkoitettu lukiokoulutuksen käyneille opiskelijoille ja MZR109 ammatillisen koulutuksen käyneille opiskelijoille. Ammatillisen koulutuksen käyneet opiskelijat suorittavat opintojaksoissa MZR105 ja MZR107 vapauttavat kokeet. Toinen vaihe, opintokokonaisuuksista valitaan joko MZR23Z tai MZR24Z MZR23Z RUOKATUOTANNON OPERATIIVINEN JOHTAMINEN ov ( ECTS Credits) Opiskelija perehtyy käytännönläheisesti ruokatuotannon asiakaskeskeiseen suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen. Ruoka- ja palvelutuotannon operatiivisen johtamisen perusta luodaan yhteisen tiedollisen aineksen varaan (opintojaksot MZR200, MZR201). Opintojaksot MZR valmentavat käytännön johtamiseen ruokatuotannossa ja kehittämisprojektissa. 292 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

17 MZR200 MZR201 Majoitus- ja ravitsemispalvelujen johtamisen perusteet 2 ov (3) Ravitsemus ja erityisruokavalioiden perusteet 2 ov (3) MZR625 Tuotantotekniikka 3 ov (4.5) MZR626 Asiakaslähtöinen ravitsemus 2 ov (3) MZR627 Ruokatuotannon operatiivinen suunnittelu 4 ov (6) MZR202 Ruoka- ja ravintolapalvelujen johtaminen 5 ov (7.5) MZR204 Ruoka- ja ravintolapalvelujen kehittämisprojekti 2 5 ov (3 7.5) MZR24Z PALVELUTOIMINNAN OPERATIIVINEN JOHTAMINEN ov (30 36 ECTS Credits) Opiskelija perehtyy käytännönläheisesti palvelutoiminnan asiakaskeskeiseen johtamiseen ja kehittämiseen. Ruoka- ja palvelutuotannon operatiivisen johtamisen perusta luodaan yhteisen tiedollisen aineksen varaan (opintojaksot MZR200, MZR201). Opintojaksot MZR635, valmentavat käytännön johtamiseen palvelutoiminnassa ja kehittämisprojektissa. MZR200 Majoitus- ja ravitsemispalvelujen johtamisen perusteet 2 ov (3) MZR201 Ravitsemus ja erityisruokavalioiden perusteet 2 ov (3) MZR635 Ravintolapalvelun palvelujärjestelmät 3 ov (4.5) MZR637 Ravintolapalvelun operatiivinen suunnittelu 4 ov (6) MZR638 Viini- ja alkoholijuomatuotteiden jatkokurssi 3 ov (4.5) (WSET Advanced Certificate in Wines & Spirits) MZR202 Ruoka- ja ravintolapalvelujen johtaminen 5 ov (7.5) MZR204 Ruoka- ja ravintolapalvelujen kehittämisprojekti 1 5 ov ( ) Toisen vaiheen vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia opintoja MZR25Z RUOKA- JA RAVINTOLAPALVELUN SYVENTÄVÄT OPINNOT 22 ov (33 ECTS Credits) Kokonaisuudesta voi valita yksittäisiä opintojaksoja opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Kaikkia opintojaksoja ei toteuteta joka vuosi. MZR651 Kansainvälinen ravitsemus 2 ov (3) MZR654 Ravitsemusneuvonta 2 ov (3) MZR655 Liikunta ja ravitsemus 2 ov (3) MZR656 Vitamiinit ravitsemuksessa 1 ov (1.5) MZR662 Alkoholijuomatuotteiden tuotekehitys 2 ov (3) MZR663 Ruokakulttuurit 3 ov (4.5) MZR664 Elämysruokailu 2 ov (3) MZR665 Kasvisruokavaliot 2 ov (3) MZR667 Asiakaslähtöinen ravitsemus II 2 ov (3) MZR668 Viinin ja ruoan yhdistäminen 2 ov (3) MZR669 Ravintolan viihde- ja elämyspalvelut 2 ov (3) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 293

18 Toisen vaiheen vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia MTA-opintoja Opintojakso MZM107 edellytetään suoritettavaksi ennen ryhmän muita opintoja. MZM107 Turismiteollisuuden rakenne ja toiminta 6 ov (9) MZM607 Hotellipalvelujen suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen 6 ov (9) MZM608 Hotellipalvelujen johtamisen kenttäopinnot 4 ov (6) MZM613 Pienyritystoiminta 5 ov (7.5) MZM614 Maaseutumatkailu 5 ov (7.5) MZM626 Kokouspalvelujen johtaminen 2 ov (3) Katso myös MPA:n muita suuntautumisopintoja sekä FMCC-opintoja. Kolmas vaihe, pakollinen MZR26Z RAVITSEMISPALVELUYRITYKSEN JOHTAMINEN 7/14 ov (10.5/21 ECTS Credits) Kolmannen vaiheen opinnot rakentuvat ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa hankitun ammatillisen ja liikkeenjohdollisen osaamisen perustalle. Kolmas vaihe keskittyy kokonaisvaltaiseen ravitsemispalveluyrityksen strategiseen johtamiseen. Opintokokonaisuus integroi ammatillisen osaamisen joko liiketoimintasuunnitteluun tai tuotekehitykseen. Keskeisiä oppimisalueita ovat strateginen suunnittelu, henkilöstöpolitiikka, markkinointitutkimus ja -suunnittelu, laatujärjestelmien kehittäminen sekä rahoitus- ja laskentasuunnittelu. MZR710 Ravitsemispalveluyrityksen suunnittelu ja kehittäminen 7 ov (10.5) tai MZR711 Ravitsemispalveluyrityksen tuotekehitys 7 ov (10.5) Kolmannessa vaiheessa tehtävien työelämäprojektien kautta opiskelija syventää omaa erityisosaamistaan sen hetken työelämätarpeisiin. Yhteistyö työelämän kanssa avaa mahdollisuuksia ja näkökulmia opiskelijan koulutuksen jälkeiselle urakehitykselle. TOIMITILAPALVELUJEN JOHTAMINEN Toimitilapalvelujen johtamisen asiantuntijuusalueella keskitytään erilaisten tilapalvelujen (mm. kiinteistö-, aula-, turva-, ympäristö- ja puhtauspalvelujen) johtamiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen. Toimitilapalvelujen johtaminen on osa kiinteistöjohtamista ja sen tarkoituksena on vastata tilojen hankkimisesta ja kehittämisestä sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluista yrityksen tai organisaation ydinliiketoiminnan strategisten tarpeiden täyttämiseksi. Opinnoissa painotetaan toimitilapalvelujen ammattimaista ja taloudellista tuottamista. Opinnoissa perehdytään erilaisten käyttäjä- ja kiinteistöpalvelujen tuottamiseen ja johtamiseen sekä toiminnallisen tilasuunnittelun merkitykseen palvelutuotannolle. Opinnot muodostavat kokonaisuuden, joka laajenee sisällöllisesti toiminnan ydinasioista palvelutuotteen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Toimitilapalveluopinnoissa tietoperustaa käytetään palvelujen analysointiin, suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen eri toimintaympäristöissä. Ympäristöopinnoissa perehdytään ympäristön ja ihmisen vuorovaikutukseen, yritysten ympäristöhallintajärjestelmiin sekä ympäristönhuollon tiedottamiseen ja neuvontaan. 294 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

19 Harjoittelun, vaihtoehtoisten ammattiopintojen sekä opinnäytetyön suuntaamisella opiskelija syventää asiantuntijuuttaan valitsemallaan erityisalueella. Opiskelijan ammatillinen kasvu vahvistuu kaikkiin opiskeluvaiheisiin liitetyissä projekteissa. Ensimmäinen vaihe MZY27Z TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTAMINEN 15/29 ov (22.5/43.5 ECTS Credits) Opiskelija perehtyy tila- ja ympäristöpalvelujen tietoperustaan, työn tekniseen hallintaan ja suunnitteluun. Hän hallitsee kiinteistöpalvelujen järjestämisen osana kiinteistöjen ylläpitoa. MZY107 Orientaatio toimitilapalveluihin 1 ov (1.5) MZY108 Toimitilapalvelujen tuottaminen 4 ov (6) MZY109 Toimitilapalvelujen vertailu ja arviointi 3 ov (4.5) MZY113 Ympäristöpalvelujen perusteet 1. 2 ov (3) MZY114 Ympäristöpalvelujen perusteet 2. 3 ov (4.5) MZY115 Ympäristönhuolto ja -neuvonta 2 ov (3) MZY513 Kiinteistönhuolto 2 ov (3) MZY514 Aulapalvelut 2 ov (3) MZY515 Ympäristöliikkeet ja -filosofiat 2 ov (3) MZL505 Ympäristöluonnontieteet 2 ov (3) Toinen vaihe MZY28Z TOIMITILAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN 16/27-30 ov (24/ ECTS Credits) Opiskelija perehtyy toimitilapalvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Hän hallitsee toimitilapalvelutuotannon laatujärjestelmät sekä palveluyrityksen ympäristöhallintajärjestelmät. MZY208 Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu 3 ov (4.5) MZY209 Toimitilapalvelujen ohjaus ja kehittäminen 5 ov (7.5) MZY215 Palvelutuotteen kehittäminen 3 ov (4.5) MZY216 Toimitilapalvelujen laadunhallintajärjestelmät 2 ov (3) MZY217 Palveluyrityksen ympäristöjärjestelmät 3 ov (4.5) MZY613 Miljöörakentaminen 3 ov (4.5) MZY614 Rakennetun kulttuuriympäristön säilyttäminen 2 ov (3) MZY615 Ympäristö- ja toimitilapalvelujen kehittämis- 2 5 ov (3 7.5) projekti MZY617 Ammattitekstiilit 2 ov (3) MZY618 Elintarviketilojen puhtaanapito 2ov (3) Kolmas vaihe MZY29Z TOIMITILAPALVELUJEN JOHTAMINEN 8 ov (12 ECTS Credits) Opiskelija perehtyy toimitilapalvelujen johtamiseen, tilasopimusten ja -kustannusten hallintaan sekä alan tutkimustoimintaan. MZY304 Toimitilastrategiat 2 ov (3) MZY305 Tilasopimusten hallinta 2 ov (3) MZY306 Toimitilajohtaminen 2 ov (3) MZY307 Toimitilapalvelujen tutkimustoiminta 2 ov (3) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 295

20 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov (15 ECTS Credits) Vapaasti valittavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan. Opiskelija voi valita opinnot joko ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta (eri koulutusohjelmien tarjonta sekä JAMKin yhteisten opintojen tarjottimet s. 88) tai ne voivat olla oman koulutusohjelman koulutuspäällikön hyväksymiä muita opintoja. Opiskelija valitsee haluamansa opinnot pääsääntöisesti oman koulutusalansa ulkopuolelta. HARJOITTELU 20 ov (30 ECTS Credits) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman harjoittelun kokonaislaajuus on 20 ov. Yleensä kahteen osaan jakaantuvan harjoittelun osien laajuus määräytyy opiskelijan henkilökohtaisten oppimistavoitteiden mukaan. Harjoittelu 1 (8/12 ov) voi alkaa, kun ammattiopintojen ensimmäisen vaiheen opinnot on suoritettu. Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu näkemys palveluyrityksen tai -organisaation työtehtävistä ja niiden edellyttämistä tiedoista ja taidoista. Harjoittelu on luonteeltaan alan työtehtäviä analysoiva ja harjoitteluorganisaation toiminnallista kokonaisuutta pohtiva. Harjoittelu 2 (12/8 ov) liittyy kiinteänä osana opiskelijan valitsemaan suuntautumisalueeseen. Harjoittelussa perehdytään kokonaisvaltaisesti yritystoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Se on luonteeltaan alan yritystoimintaa ja työtehtäviä tutkivaa ja kehittävää sekä opinnäytetyön tekemiseen suuntaava. Toiseen harjoitteluun sisältyy opiskelijan harjoitteluaikana tekemä kehittämisprojekti, jonka kirjallinen tuotos ja arviointi liitetään harjoitteluraporttiin. Koulutusohjelman harjoitteluohjeessa selvitetään tarkemmin harjoittelun tavoitteet ja sisältö. Harjoittelusuunnitelman hyväksyy suuntautumisalueen yliopettaja. Toivottavaa on, että osa harjoittelusta tehdään ulkomailla alan kansainvälisen luonteen mukaan. MPW003 Harjoittelu 1 8/12 ov (12/18) MPW004 Harjoittelu 2 12/8 ov (18/12) OPINNÄYTETYÖ 10 ov (15 ECTS Credits) Opinnäytetyö harjaannuttaa opiskelijaa tutkivaan, kriittiseen työskentelyyn ja luovaan ajatteluun sekä mahdollistaa konkreettiset kehittämishankkeet elinkeinoelämän kanssa. MPZ001 Opinnäytetyö 10 ov (15) MPZ002 Kypsyysnäyte Opinnäytetyöhön liittyviä pakollisia opintoja ovat: ZZPR01 Tutkimustyön perusteet 1 ov (1.5) ZZPCV2 Tutkimusviestintä 1 ov (1.5) MZPR04 Oman tutkimus-/kehittämishankkeen 2 ov (3) toteuttaminen 296 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

21 AIKUISKOULUTUS Aikuiskoulutuksessa opiskelevat suorittavat opintoja monimuoto-opiskeluna. Opiskelun alussa jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, minkä pohjalta opiskelu tapahtuu. Opintojen kontaktijaksoja järjestetään viikonloppuisin pe ja la Aikuisopiskelijat voivat osallistua myös JAMKin päivä- ja iltaopetusryhmiin. Length Degree Specialisation Lines DEGREE PROGRAMME IN FACILITY MANAGEMENT AND CONSUMER COMMUNICATION (MFA) 160 Credits (4 years) Restonomi (AMK), Bachelor of Hospitality Management None, the student can specialise in Facility Management or Consumer Communication Annual Intake 20 Head of Programme Ms. Päivi Kukkonen Tel (014) Career Tutor Internship Tutor Counsellor A personal Career Tutor will be nominated for each student in the autumn in the beginning of studies. Will be appointed at the beginning of the Autumn Semester. Will be appointed at the beginning of the Autumn Semester. Aim The programme trains the students to be professionals for executive and consulting jobs in the fields of supporting activities in business companies and other organisations, and of communication, i.e. professionals of facilities and consumer services. The students will acquire practical knowhow of these services including that of basic business activities, and of tourism and hospitality. Structure The programme comprises 160 FCr (240 ECTS Cr). One Finnish Credit (FCr) represents an average of 40 hours of work input by the student. The standard time needed for studying is 4 years. The structure of the curriculum is as follows: FACILITY MANAGEMENT AND CONSUMER COMMUNICATION 297

22 FCr ECTS Cr Basic Studies Professional Studies Elective Studies Internship Diploma Project Total Besides the basic studies and the internship, Facility Management and Consumer Communication recognises three professional fields: Managing Facilities, Consumer Guidance and Communication, and Tourism and Hospitality. The first year studies are the same for all students, regardless of the line of specialisation. In the first phase the student concentrates on basic studies acquiring an understanding of commercial operations and key management issues including basic skills in communication, facilities operations, Tourism and Hospitality. In the second phase the students will develop and expand the topics in Facility Management and Consumer Communication. One or two semesters will take place in Groningen, The Netherlands, and the students may choose to study one more semester abroad. The five-month internship will be done abroad as well. In the third and fourth phases the specialisation studies will give the students possibilities to deepen and widen their professional skills in the areas in question. The research studies prepare the students for the diploma project to be completed in the final stage. N.B. As a general rule, the students are expected to participate in the 2 nd year studies provided by Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen, The Netherlands. These 2 nd year studies are not provided by Jyväskylä Polytechnic at all. For certain reasons the students may include credits done in Finnish in their degrees. Such credits (maximum 15 out of 160) should strongly support the core content of the degree. Codes There are six marks in the code of each course. The first two marks refer to the degree programme or to the interdisciplinary studies open for all students. 1. letter Z = general courses at the Polytechnic 2. letter W = general courses in English, both at the Polytechnic and in the School of Tourism and Services Management 3. letter W = general courses in English, in the programme The third mark of the code with an initial M refers to the specialisation or to the field of study: B Business Studies E Welfare at Work F Facility Management K Consumer Studies L Creative Subjects O Orientation Studies and Tutoring N Natural Sciences R Catering S Social Sciences T Computing U Culture and International Activities P Communication and Co-operation Y Environment and Cleaning D Academic Work and Research P Philosophy and Ethics 298 FACILITY MANAGEMENT AND CONSUMER COMMUNICATION

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMK-tutkinto Aikuiskoulutus HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK)

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA RUOKASI VALMISTETAAN Enni Mertanen 31.3.2011 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Ruoanvalmistajilla pitäisi olla toisen asteen tutkinto Ruokapalvelujen esimiestehtävissä toimivilla

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolion eli kehittymiskansion kokoaminen on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Design business ja muotoilun tutkimus Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Päivitetty 5.9.2008 1 (6) Tutkintoon

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Esimerkkejä tutkinnon muodostumisesta ammatillisessa koulutuksessa evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Diat tuottanut Jukka Söderdahl Winna Tutkinnon osa kerrallaan - esimerkki tutkinnon

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

, nuoret. Tutkintotaso: Ohjelman. laajuus: 3,5 vuottaa. Ohjelman. kesto: Arviointi: Aiemmin hankitun osaamisen. steisiin ja hakuun.

, nuoret. Tutkintotaso: Ohjelman. laajuus: 3,5 vuottaa. Ohjelman. kesto: Arviointi: Aiemmin hankitun osaamisen. steisiin ja hakuun. Matkailun koulutusohjelma, Porvoo,, nuoret Matkailun koulutusohjelma pähkinänkuoressa Matkailun koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Matkailun koulutusohjelma

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto on

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit Eija Heikkinen Katri Takala Anna-Maija Rahikkala Marja Haapavaara Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmasta

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu luonnonvara-alalla ja elintarvikeketjussa työskentelevien

Lisätiedot

Tuotannon ammattilaisia ja kehittäjiä kulttuurin kentälle KULTTUURITUOTANNON KOULUTUSOHJELMA

Tuotannon ammattilaisia ja kehittäjiä kulttuurin kentälle KULTTUURITUOTANNON KOULUTUSOHJELMA Tuotannon ammattilaisia ja kehittäjiä kulttuurin kentälle KULTTUURITUOTANNON KOULUTUSOHJELMA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU KULTTUURITUOTANNON KOULUTUSOHJELMA Kulttuurituotanto kuuluu suomalaisessa koulutusjärjestelmässä

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA. Mikkeli. 8.11.2012 Restonomiopiskelijat 1

PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA. Mikkeli. 8.11.2012 Restonomiopiskelijat 1 PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA Mikkeli 8.11.2012 Restonomiopiskelijat 1 Huomio! Ruoka ja hyvä palvelu ovat tärkeä osa päivittäistä hyvinvointiamme. Työelämä tarvitsee jatkuvasti uusia

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Pakollisten opintojen lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin liittyy valinnaisia opintoja yhteensä 16 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma, Porvoo, nuoret

Matkailun koulutusohjelma, Porvoo, nuoret Matkailun koulutusohjelma, Porvoo, nuoret Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Matkailun koulutusohjelma pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3)

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3) code name 1 2 3 sum YALTA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 120 YALTA15AYLT01-1000 Työyhteisötaidot 15 YLT0105 Viestintä ja vuorovaikutustaidot

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Kehittämispäällikkö Timo Halttunen, Turun yliopisto Yliopettaja Marjaana Mäkelä, HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Eurooppalaisen

Lisätiedot

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lisää tähän otsikko Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? 7.10.09 Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK www.ek.fi Ketä Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa?

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot