MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA SCHOOL OF TOURISM AND SERVICES MANAGEMENT (MARATA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA SCHOOL OF TOURISM AND SERVICES MANAGEMENT (MARATA)"

Transkriptio

1 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA SCHOOL OF TOURISM AND SERVICES MANAGEMENT (MARATA) Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yksikön toteuttamat matkailu-, ravitsemis- ja talousalaan kuuluvat koulutusohjelmat: Matkailun koulutusohjelma (MTA) s. 278 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma (MPA) s. 286 Degree Programme in Facility Management and Consumer Communication (MFA/FMCC) s. 297 Tutkintoon johtavaa aikuiskoulutusta ei aloiteta lukuvuonna KOULUTUSOHJELMIEN RAKENNE Matkailun koulutusohjelma ja Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma rakentuvat samalla periaatteella. Ohjelmilla on runsaasti yhteisiä opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja. Osa sekä perus- että ammattiopinnoista on pakollisia ja osa vaihtoehtoisia. Ammattiopintojen pakollisuuden määrä vaihtelee koulutusohjelmittain ja suuntautumisalueittain. Vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita matkailu-, ravitsemis- ja talousalan kaikista koulutusohjelmista tai koko ammattikorkeakoulun tarjonnasta hyväksytyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaan. Degree Programme in Facility Management and Consumer Communication koulutusohjelman opetus rakentuu yhteisistä ja eriytyvistä perus- ja ammattiopinnoista, joista osa on pakollisia ja osa vaihtoehtoisia. Osa ammattiopinnoista ja harjoittelu suoritetaan ulkomailla. Vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita suomenkielisistä koulutusohjelmista. Opintojaksojen koodit Maratan tarjoamissa M-alkuisissa opintojaksokoodeissa on 1. vaiheen pakolliset opinnot numeroitu , 2. vaiheen pakolliset ja 3.vaiheen pakolliset vaiheen vaihtoehtoiset opintojaksot on numeroitu , 2. vaiheen vaihtoehtoiset ja 3. vaiheen vaihtoehtoiset MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 277

2 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA (MTA) Laajuus 140 opintoviikkoa (3½ vuotta) Tutkinto Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Nimike Restonomi (AMK) Aloituspaikat Nuorten koulutus 35 Koulutuspäällikkö Kirsi Kallioniemi puh. (014) Opettajatutor Opiskelijakohtainen opettajatutor nimetään syksyllä opintojen alkaessa. Tukiohjaaja Anita Autio puh. (014) Harjoitteluvastaava Nimetään syksyllä opintojen alkaessa. Koulutusohjelman tavoite Matkailun koulutusohjelman tavoitteena on valmentaa opiskelija työskentelemään toimialan monitahoisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä verkostossa. Sen keskeisimpiä alueita ovat matkatoimisto- ja myyntiorganisaatiot, majoitus- ja ravitsemispalvelut, kokous- ja kongressiorganisaatiot, ohjelmantuottajat ja liikenneyhtiöt. Koulutusohjelmasta valmistuu turismin asiantuntijoita, jotka kehittävät, johtavat ja tuottavat eri kulttuureista tuleville matkailijoille laatuvaatimukset täyttäviä palveluja. Koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden painottaa opintoja esim. maaseutumatkailuun, kansainväliseen turismiin, matkan hallintaan tai kongressi- ja hotellitoimintaan. Opetuksesta osa toteutetaan englannin kielellä. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ja harjoittelu ulkomailla. Opiskelu matkailun koulutusohjelmassa on bisnestä lähellä, kokemuksellista ja ongelmalähtöistä. Opintojen rakenne ov (ECTS Credits) Perusopinnot 30 ov (45) Ammattiopinnot 70 ov (105) - liikkeenjohdolliset opinnot, pakollinen 15 ov - matkailualan ammattiopinnot pakollinen 37 ov - vaihtoehtoiset ammattiopinnot 18 ov Vapaasti valittavat opinnot 10 ov (15) Harjoittelu 20 ov (30) Opinnäytetyö 10 ov (15) Yhteensä 140 ov (210) PERUSOPINNOT 30 ov (45 ECTS Credits) Orientoivat perusopinnot suoritetaan opintojen alussa. Ne luovat tiedollisen perustan matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla toimimiselle. Perusopinnoissa opiskelijat saavat kokonaiskuvan alan monimuotoisuudesta ja hahmottavat yhteydet alan toimintojen välillä. Muut perusopinnot val- 278 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

3 mentavat tiedonhankintaan, viestintään ja tutkimuksen tekemiseen. Opiskelija voi kehittää ammatillisia valmiuksiaan valitsemalla vaihtoehtoisista perusopinnoista yhteiskunnallisia, humanistisia tai luonnontieteellisiä opintoja. MZO00Z ORIENTOIVAT OPINNOT 10 ov (15 ECTS Credits) ZZPO01 Johdatus AMK-opintoihin 1 ov (1.5) MZO100 Itsetuntemus ja yhteistyö 2 ov (3) MZO101 Asiakaspalvelu ja palvelujen tuottaminen 2 ov (3) MZO103 Marata eilen, tänään, huomenna 4 ov (6) MZO104 Innovatiivinen työyhteisö 1 ov (1.5) MZV00Z VIESTINTÄ JA KIELET 13/19 ov (19.5/28.5 ECTS Credits) ZZPT01 Tietokone työvälineenä 2 ov (3) ZZPCV1 Viestintätaito 2 ov (3) MZCV23 Neuvottelu- ja kokoustaidot 1 ov (1.5) ZZPCR1 Ruotsi, osa 1 1 ov (1.5) ZZPCR2 Ruotsi, osa 2 1 ov (1.5) MZCR22 Matkailun ammatillinen ruotsi 1 ov (1.5) ZZPCx1 Englanti tai saksa, osa 1 (x=e,s) 1 ov (1.5) ZZPCx2 Englanti tai saksa, osa 2 (x=e,s) 1 ov (1.5) MZCE21 Matkailualan ammatillinen englanti 1 ov (1.5) ZZCCx1 Saksa, ranska, venäjä, espanja, italia 2 ov (3) (alkava kieli), (x=s, F, Q, H, I) ZZCVA2 AMK-viestinnän perusteet** 2 ov (3) ZZCEA2 AMK-englannin perusteet ** 2 ov (3) ZZCRA2 AMK-ruotsin perusteet ** 2 ov (3) MZT00Z TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT 4 ov (6 ECTS Cr) ZZPR01 Tutkimustyön perusteet 1 ov (1.5) ZZPCV2 Tutkimusviestintä 1 ov (1.5) MZPR04 Oman tutkimus-/kehittämishankkeen toteuttaminen 2 ov (3) ** opinnot on ensisijaisesti tarkoitettu ammatillisen koulutuksen käyneille opiskelijoille. VAIHTOEHTOISET PERUSOPINNOT 3 ov / 15 ov (4.5/22.5 ECTS Credits) Seuraavista opinnoista on suoritettava vähintään 3 opintoviikkoa. MZI00Z IHMINEN, TYÖ JA YHTEISKUNTA 11 ov (16.5 ECTS Credits) MZI501 Sosiologian perusteet 2 ov (3) MZI502 Johdatus oikeustieteeseen 1 ov (1.5) MZI503 Ergonomia 2 ov (3) MZI508 Työelämän muutosten ennakointi 2 ov (3) MZI506 Tietokoneen tehokas käyttö 2 ov (3) MZCV24 Kirjallinen viestintä työvälineenä 2 ov (3) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 279

4 MZL00Z LUONNONTIETEET 3 ov (4.5 ECTS Credits) MZL505 Ympäristöluonnontieteet 2 ov (3) MZL602 Tilastolliset menetelmät 1 ov (1.5) AMMATTIOPINNOT 70 ov (105 ECTS Credits) Ammattiopinnot koostuvat pakollisista liikkeenjohdollisista opinnoista, pakollisista matkailun ammattiopinnoista ja vaihtoehtoisista ammattiopinnoista. Liikkeenjohdollisten opintojen avulla opiskelija perehtyy yritysten toimintaprosessien analysointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen. Pakollisten liikkeenjohdollisten opintojen jälkeen opiskelija voi valintojensa avulla laajentaa osaamistaan jollekin liiketoiminnan osa-alueelle. Matkailun ammattiopinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden suunnata opintoja matkailun eri toimialarakenteisiin ja kehittää ammatillisia valmiuksia laaja-alaisen tai spesifin osaamisen suunnassa. Vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla opiskelija syventää tai monipuolistaa ammatillista osaamistaan. Vaihtoehtoisista ammattiopinnoista on sovittava turismin yliopettajan tai koulutuspäällikön kanssa. MZB20Z LIIKKEENJOHDOLLISET OPINNOT PAKOLLISET 15 ov (22.5 ECTS Credits) Ensimmäinen vaihe Opiskelija ymmärtää menestyvän liiketoiminnan perusteet ja lainalaisuudet sekä osaa kuvata niitä käytännön liiketoiminnassa markkinoinnin, laskentatoimen ja henkilöstöjohtamisen näkökulmista. Opittua sovelletaan ensimmäisen vaiheen opinnoissa. MZB101 Menestyvän liiketoiminnan perusteet 3 ov (4.5) Toinen vaihe Opiskelija hallitsee yrityksen tai organisaation operatiivisen liiketoiminnan sekä osaa käyttää liikkeenjohdon työkaluja liiketoimintaprosessin suunnitteluun, toteutukseen ja ohjaukseen. Opittua sovelletaan toisen vaiheen opinnoissa. MZB200 Asiakkuusmarkkinointi 3 ov (4.5) MZB201 Kannattavuuslaskenta 3 ov (4.5) MZB202 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 3 ov (4.5) Kolmas vaihe Opiskelija osaa innovatiivisesti suunnitella ja kehittää yrityksen tai organisaation liiketoiminnallisia kokonaisuuksia sekä tuntee niihin liittyvän tiedonhallinnan ja tulevaisuuden ennakoinnin. Opittua sovelletaan kolmannen vaiheen opinnoissa. MZB302 Liiketoiminnan suunnittelu ja strateginen johtaminen 3 ov (4.5) VAIHTOEHTOISET 14 ov (21 ECTS Credits) MZB603 Laadun kehittäminen palveluyrityksessä 2 ov (3) MZB606 Majoitus- ja ravitsemisalan työsuhdeasiat 2 ov (3) 280 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

5 MZB607 Palvelualojen Internetkauppa 2 ov (3) MZB608 Toimiva työyhteisö 2 ov (3) MZB703 Multimediamarkkinointi 2 ov (3) MZB706 Yrityksen perustamissuunnittelu 2 ov (3) MZB708 Minä johtajana 2 ov (3) MATKAILUN OPINNOT Turismiteollisuus on monitahoinen ja nykyaikainen palvelutoimialojen verkosto. Matkailuopinnot antavat opiskelijoille kokonaisvaltaisen käsityksen verkoston toiminnasta, käytänteistä ja problematiikasta. Opinnoissa korostuvat alan kansainvälisyys, toimintojen monimuotoisuus, toimialan bisnesluonne sekä matkustamisen ja matkailun sosiaalinen luonne. Ensimmäisessä vaiheessa opiskelija luo itselleen orientaatioperustan matkailun toimialaverkosta työtehtävineen. Osan ensimmäisen vaiheen opinnoista opiskelija suorittaa työskentelemällä turismin toimialan eri palvelupisteissä. Ensimmäisessä vaiheessa osa opinnoista toteutetaan yhteistyössä yritysten ja partneri-instituuttien kanssa. Opintojen toisessa vaiheessa korostuu turismin moninaisuus ja toimialan yritysten erityispiirteiden ymmärtäminen. Keskeistä toisen vaiheen opinnoissa (ammattiopinnoissa) on perehtyminen toimialan erilaisten palvelujen ja toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen. Ammatilliset opinnot muodostavat opintokokonaisuuksia, joissa opiskelu toteutetaan projektityöskentelynä. Projekteissa matkailun keskeiset ammattiopinnot integroituvat sekä liikkeenjohdollisiin opintoihin että perusopintoihin. Valintansa mukaan opiskelija voi keskittyä opintokokonaisuuksiin, joita ovat Hotellipalvelujen johtaminen, Maaseutumatkailun PK-yrittäjyys, Kokous- ja kongressipalvelujen johtaminen, Ohjelma- ja tapahtumapalvelujen kehittäminen ja Matkan hallinta. Turismin Grand Tour -opinnoissa opiskelija voi hyödyntää kansainväliset matkakokemuksensa asiantuntijuutensa syventämisessä. Kolmannessa vaiheessa opiskelun pääpaino on matkailuyritysten johtamisessa, strategisessa kehittämisessä ja matkailun alueellisessa kehittämisessä. Tässä vaiheessa opiskelija syventää asiantuntijuuttaan omista lähtökohdistaan. Opiskelija perehtyy erityisesti kehittävään tutkimustyöhön, omien vahvuuksien hyödyntämiseen sekä yhteistyöhön toimialan yrittäjien kanssa. Ensimmäinen vaihe, pakollinen MZM20Z TURISMIN TOIMIALAOPINNOT (Tourism Principles and Practice) 10 ov (15 ECTS Credits) Turismin toimialaopinnoissa opiskelija muodostaa itselleen tiedollisen ja taidollisen orientaatioperustan toimialasta, yritystoiminnasta sekä toimialaan liittyvistä työtehtävistä. Työskentelemällä hotelleissa, ravintoloissa, matkatoimistoissa sekä muissa matkailualan yrityksissä opiskelija muodostaa käsityksen turismin toimialarakenteesta ja sen käytänteistä. MZM107 Turismiteollisuuden rakenne ja toiminta 6 ov (9) MZM108 Turismin kenttäopinnot 4 ov (6) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 281

6 Toinen vaihe, pakollinen MZM21Z TURISMIA SELITTÄVÄT TUTKIMUKSELLISET OPINNOT (Multidisciplinary Field of Tourism) 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija perehtyy turismiin eri tieteiden näkökulmista ja luo näin perustan turismin kokonaisvaltaiselle ymmärtämiselle sekä oman asiantuntijuutensa kehittymiselle. Analysoimalla eri tieteiden tuottamaa turismitutkimusta opiskelija oppii hakemaan ja soveltamaan tietoa turismin eri toimialojen käytänteiden kehittämiseksi. Opintojaksolla tarkastellaan turismia sekä kansantalouden että yritystalouden näkökulmasta. Opintojaksoon sisältyy myös perehtyminen erilaisiin myynti- ja markkinointitapahtumiin. MZM206 MZM207 Turismi yhteiskunnallisena ilmiönä ja yritystoimintana 5 ov (7.5) Turismin taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset 5 ov (7.5) Vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, joista yksi kokonaisuus on pakollinen. MZM 31Z HOTELLIPALVELUJEN JOHTAMINEN (Accommodation Management) 12 ov (18 ECTS Credits) Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisesti ja käytännönläheisesti majoitusyrityksen koko toimintaan sekä toimialan lainalaisuuksien ymmärtämiseen. Opinnoissa korostuvat markkinoinnin, taloushallinnon sekä henkilöstöresurssien johtamisen tietojen soveltaminen hotellin palvelujen ja toimintojen kehittämisessä sekä johtamisessa. MZM606 Majoitus- ja ravitsemispalvelujen johtamisen perusteet 2 ov (3) MZM607 Hotellipalvelujen suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen 6 ov (9) MZM608 Hotellipalvelujen johtamisen kenttäopinnot 4 ov (6) MZM23Z MAASEUTUMATKAILUN PK-YRITTÄJYYS (Entrepreneurship in Small and Medium-sized Rural Enterprises) 10 ov (15 ECTS Cr) Opiskelija perehtyy yrittäjyyteen pienen yrityksen näkökulmasta. Opintojaksolla painottuvat erityisesti perheyrittäjyyden, maaseudun mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen. Toimialatuntemuksen pohjalta opiskelija oppii pk-yrityksen suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. MZM613 Pienyritystoiminta 5 ov (7.5) MZM614 Maaseutumatkailu 5 ov (7.5) MZM32Z KOKOUS- JA KONGRESSIPALVELUJEN JOHTAMINEN (Meeting and Congress Management) 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija ymmärtää kokous- ja kongressitoiminnan merkityksen sekä talouselämän että matkailun kannalta. Tutustumalla erilaisiin kongressi- ja messuyrityksiin sekä niiden organisaatioihin ja tiloihin opiskelijalle muodostuu näkemys kongressi- ja messutoiminnan kehityksestä ja edellytyksistä meillä ja muualla. Kongressi- ja kokoustoiminnan tuntemuksen pohjalta opiskelija oppii or- 282 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

7 ganisoimaan erilaisia tapahtumia sekä tuottamaan niiden tarvitsemia kansainväliset laatuvaatimukset täyttäviä palveluja. MZM625 Kongressi- ja messupalvelujen johtaminen 8 ov (12) MZM626 Kokouspalvelujen johtaminen 2 ov (3) MZM34Z OHJELMA- JA TAPAHTUMAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN (Events Management) 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija oppii suunnittelemaan, tuotteistamaan, tuottamaan ja markkinoimaan asiakaslähtöisiä ohjelma- ja tapahtumapalveluja. Suomalaisia matkailun vetovoimatekijöitä hyödyntäen opiskelija oppii luomaan aktiivilomapalveluja, jotka täyttävät kansainväliset laatuvaatimukset. MZM635 Ohjelma- ja tapahtumapalvelut 10 ov (15) MZM33Z MATKAN HALLINTA (Travel Management) 10 ov (15 ECTS Credits) Opinnoissa keskitytään nykyaikaiseen matkanhallintaan tarkastelemalla ja analysoimalla matkan hallintaan liittyviä toimintoja ja toimenpiteitä kuluttajan ostopäätöksestä matkan suorittamiseen. Opinnoissa painottuvat erityisesti matkanhallinnan logistiset kysymykset, turvallisuuskysymykset, kansainvälinen kaupankäynti, matkapalvelujen tuotteistaminen sekä matkatoimistoalan yrittäjyys. Matkan hallintaa opiskellaan kuluttajan ja tuottajaverkoston näkökulmasta. MZM647 Matkapalvelujen myynti ja kehittäminen 10 ov (15) Toisen vaiheen vapaasti valittavia ammattiopintoja MZM27Z TURISMIN 'GRAND TOUR' -OPINNOT 2 10 ov (3 15 ECTS Credits) MZM650 Turismin 'Grand Tour' -opinnot 2 10 ov (3 15) MZM655 Viiniturismi 2 3 ov (3 4.5) 'Grand Tour' -opintojen tavoitteena on tarjota innovatiivinen mahdollisuus yhdistää kansainvälisyys, henkilökohtaiset matkakokemukset ja niiden tulkinta sekä koulutus osaksi ammatillista identiteettiä. Matkustamalla ja/tai ulkomailla erityisiä turismiin kytkeytyviä projektikokonaisuuksia suorittamalla opiskelija voi luontevasti integroida eri oppiaineiden teoriaosuudet kansainväliseen käytäntöön. Opintojen laajuus sovitaan projektin suunnittelun yhteydessä. Vaihtoehtoisia MPA ja MFA ammattiopintoja Ruoka- ja ravintolapalvelu MZR105 Ravintola- ja ruokapalvelun perusteet 4 ov (6) MZR110 Anniskelulainsäädäntö 1 ov (1.5) MZR111 Viini- ja alkoholijuomatuotteiden peruskurssi 1 ov (1.5) (WSET Intermediate Certificate in Wines, Spirits and other alcoholic beverages) MZR638 Viini- ja alkoholijuomatuotteiden jatkokurssi 3 ov (4.5) (WSET Advanced Certificate in Wines & Spirits) MZR664 Elämysruokailu 2 ov (3) MZR668 Viinin ja ruoan yhdistäminen 2 ov (3) MZR669 Ravintolan viihde- ja elämyspalvelut 2 ov (3) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 283

8 Kuluttajaviestintä MZK602 Suomalaiset kuluttajina 2 ov (3) MZK630 Joukkoviestintä ja julkaiseminen 2 ov (3) MZCV22 Organisaation julkisuuden hallinta 2 ov (3) Toimitilapalvelut MZY217 Palveluyrityksen ympäristöjärjestelmät 3 ov (4.5) MZY613 Miljöörakentaminen 3 ov (4.5) MZY614 Rakennetun kulttuuriympäristön säilyttäminen 2 ov (3) MFA MFM601 Cultural Tourism 2 Cr (3) MFM521 Cross Cultural Aspects of Tourism and Hospitality 2 Cr (3) Kolmas vaihe, pakollinen MZM35Z TURISMIYRITYKSEN JA SEN YMPÄRISTÖN JOHTAMINEN SEKÄ KEHITTÄMINEN (Tourism and Hospitality Management) 7/14 ov (10.5/21 ECTS Cr) Kolmannen vaiheen opinnot rakentuvat ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa hankitun ammatillisen ja liikkeenjohdollisen osaamisen perustalle. Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisesti turismiyrityksen johtamiseen ja/tai vaihtoehtoisesti turismin alueelliseen kehittämiseen. Jaksolla keskitytään turismiyrityksen liiketoiminnan erityiskysymyksiin unohtamatta yritysympäristöä ja sen kytkeytymistä alueelliseen kehittämiseen. MZM705 Liiketoiminnan johtaminen 7 ov (10.5) MZM706 Turismin alueellinen kehittäminen 7 ov (10.5) Kolmas vaihe, vaihtoehtoinen MZM30Z TURISMIN TUTKIMUS- JAKEHITTÄMISPROJEKTI (Research and Development Project) 2 10 ov (3 15 ECTS Cr) Turismin tutkimus- ja kehittämisprojekti on tarkoitettu erillisten hankekokonaisuuksien opintoviikkoresurssiksi. Suoritus edellyttää aina ennakkosuunnitelman hyväksyttämistä yliopettajalla. Projekti voi olla yksilö- tai tiimisuoritus. Lopulliset ov:t arvioidaan projektin päätyttyä. MZM310 Turismin tutkimus- ja kehittämisprojekti 2 10 ov (3 15) Huomaa opintoja suunnitellessasi, että kaikkia opintojaksoja ei toteuteta joka vuosi. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov (15 ECTS Credits) Vapaasti valittavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan. Opiskelija voi valita opinnot joko ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta (eri koulutusohjelmien tarjonta sekä JAMKin yhteisten opintojen tarjottimet s. 88) tai ne voivat olla oman koulutusohjelman koulutuspäällikön hyväksymiä muita opintoja. Opiskelija valitsee haluamansa opinnot pääsääntöisesti oman koulutusalansa ulkopuolelta. 284 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

9 HARJOITTELU 20 ov (30 ECTS Credits) Matkailun koulutusohjelman harjoittelu jakaantuu kahteen osaan. Harjoittelu 1 (10 ov) voi alkaa, kun eriytyvien ammattiopintojen ensimmäisen vaiheen opinnot on suoritettu. Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu näkemys palveluyrityksen tai -organisaation työtehtävistä ja niiden edellyttämistä tiedoista ja taidoista. Harjoittelu on luonteeltaan alan työtehtäviä analysoiva ja harjoitteluorganisaation toiminnallista kokonaisuutta pohtiva. Harjoittelu 2 (10 ov) on opintojen kolmannessa vaiheessa. Siinä perehdytään kokonaisvaltaisesti yritystoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Toinen harjoittelu on luonteeltaan alan yritystoimintaa ja työtehtäviä tutkivaa sekä kehittävää ja opinnäytetyön tekemiseen suuntaavaa. Toivottavaa on, että matkailun koulutusohjelmaan kytkeytyvät harjoittelujaksot suoritettaisiin ainakin osittain ulkomailla alan kansainvälisen luonteen mukaan. Molempiin harjoitteluihin liittyy ohjeisto, jossa selvitetään tarkemmin harjoittelun kulku suunnittelusta raportointiin. Harjoittelun voi suorittaa muulloinkin kuin kesällä. MTW001 Harjoittelu 1 10 ov (15) MTW002 Harjoittelu 2 10 ov (15) OPINNÄYTETYÖ 10 ov (15 ECTS Credits) Opinnäytetyö harjaannuttaa opiskelijaa tutkivaan, kriittiseen työskentelyyn ja luovaan ajatteluun sekä mahdollistaa konkreettiset kehittämishankkeet elinkeinoelämän kanssa. MTZ001 Opinnäytetyö 10 ov (15) MTZ002 Kypsyysnäyte Opinnäytetyöhön liittyviä pakollisia opintoja ovat: ZZPR01 Tutkimustyön perusteet 1 ov (1.5) ZZPCV2 Tutkimusviestintä 1 ov (1.5) MZPR04 Oman tutkimus/kehittämishankkeen toteuttaminen 2 ov (3) AIKUISKOULUTUS Aikuiskoulutuksessa opiskelevat suorittavat opintoja monimuoto-opiskeluna. Opiskelun alussa jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, minkä pohjalta opiskelu tapahtuu. Opintojen kontaktijaksoja järjestetään viikonloppuisin pe ja la Aikuisopiskelijat voivat osallistua myös JAMKin päivä- ja iltaopetusryhmiin. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 285

10 PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA (MPA) Laajuus Tutkinto Nimike Suuntautumisvaihtoehdot 140 opintoviikkoa (3½ vuotta) Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (AMK) Varsinaisia suuntautumisvaihtoehtoja ei ole. Opiskelija voi opintovalinnoillaan suuntautua kuluttajapalveluun, ruoka- ja ravintolapalveluun tai toimitilapalvelujen johtamiseen. Aloituspaikat Nuorten koulutus 74 Koulutuspäällikkö Hilkka Partanen puh. (014) Opettajatutor Opiskelijakohtainen opettajatutor nimetään syksyllä opintojen alkaessa. Tukiohjaaja Anita Autio puh.(014) Harjoitteluvastaava Nimetään syksyllä opintojen alkaessa. Koulutusohjelman tavoite Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma on monialainen. Sen tavoitteena on valmentaa kuluttajapalvelujen, ruoka- ja ravintolapalvelujen sekä toimitilapalvelujen johtamisen asiantuntijoita, joilla on kokonaisnäkemys ko. toimialoista sekä vahva yritystoiminnan, asiakas- ja kuluttajakäyttäytymisen sekä koulutusohjelman toimialojen kehityksen tuntemus. Opintojen monipuolinen tarjonta ja valinnaisuus sekä laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto takaavat mahdollisuuden yksilöllisten opiskelukokonaisuuksien rakentamiseen. Koulutusohjelman suorittaneet pystyvät kehittämään ja johtamaan kansainväliset laatuvaatimukset täyttäviä, asiakaslähtöisiä, hyvinvointiin liittyviä palveluja sekä työ- että vapaa-aikaan. Opiskelu palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa on ongelmakeskeistä ja käytännönläheistä. Opintojen rakenne ov (ECTS Credits) Perusopinnot 30 ov (45) Ammattiopinnot 70 ov (105) - liikkeenjohdolliset opinnot, pakollisia 15 ov - suuntautumisopinnot, valitulta suuntautumisalueelta pakollisena ov - kuluttajapalvelut - ruoka- ja ravintolapalvelut - toimitilapalvelujen johtaminen - vaihtoehtoiset ammattiopinnot ov Vapaasti valittavat opinnot 10 ov (15) Harjoittelu 20 ov (30) Opinnäytetyö 10 ov (15) Yhteensä 140 ov (210) 286 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

11 PERUSOPINNOT 30 ov (45 ECTS Credits) Orientoivat perusopinnot suoritetaan opintojen alussa. Ne luovat tiedollisen perustan kuluttaja-, matkailu-, ruoka- ja ravintolapalvelujen sekä toimitilapalvelujen toimialoille. Opiskelijat saavat kokonaiskuvan alan monimuotoisuudesta ja hahmottavat yhteydet alan toimintojen välillä. Muut perusopinnot valmentavat tiedonhankintaan sekä viestintään ja tutkimuksen tekemiseen. Ne sijoittuvat ajallisesti opintojen eri vaiheisiin. Vaihtoehtoisilla perusopinnoilla opiskelija voi kehittää ammatillisia oppimisvalmiuksiaan valitsemalla yhteiskunnallisia, humanistisia tai luonnontieteellisiä opintoja. MZO00Z ORIENTOIVAT OPINNOT 10 ov (15 ECTS Credits) ZZPO01 Johdatus AMK-opintoihin 1 ov (1.5) MZO100 Itsetuntemus ja yhteistyö 2 ov (3) MZO101 Asiakaspalvelu ja palvelujen tuottaminen 2 ov (3) MZO103 Marata eilen, tänään, huomenna 4 ov (6) MZO104 Innovatiivinen työyhteisö 1 ov (1.5) MZV00Z VIESTINTÄ JA KIELET 13/19 ov (19.5/28.5 ECTS Credits) ZZPT01 Tietokone työvälineenä 2 ov (3) ZZPCV1 Viestintätaito 2 ov (3) MZCV23 Neuvottelu- ja kokoustaidot 1 ov (1.5) ZZPCR1 Ruotsi, osa 1 1 ov (1.5) ZZPCR2 Ruotsi, osa 2 1 ov (1.5) MZCR21 Palvelutuotannon ja johtamisen ammatillinen ruotsi 1 ov (1.5) ZZPCx1 Englanti tai saksa, osa 1 (x=e, S) 1 ov (1.5) ZZPCx2 Englanti tai saksa, osa 2 (x=e, S) 1 ov (1.5) MZCE22 Palvelutuotannon ja johtamisen ammatillinen englanti 1 ov (1.5) ZZCCx1 Saksa, ranska, venäjä, espanja, italia, 2 ov (3) (alkava kieli), (x = S, F, Q, H, I) ZZCVA2 AMK-viestinnän perusteet ** 2 ov (3) ZZCEA2 AMK-englannin perusteet ** 2 ov (3) ZZCRA2 AMK-ruotsin perusteet ** 2 ov (3) MZT00Z TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT 4 ov (6 ECTS Credits) ZZPR01 Tutkimustyön perusteet 1 ov (1.5) ZZPCV2 Tutkimusviestintä 1 ov (1.5) MZPR04 Oman tutkimus-/kehittämishankkeen toteuttaminen 2 ov (3) ** opinnot on ensisijaisesti tarkoitettu ammatillisen koulutuksen käyneille opiskelijoille. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 287

12 VAIHTOEHTOISET PERUSOPINNOT 3 ov/ 19 ov (4.5/28.5 ECTS Credits) Seuraavista opinnoista valitaan vähintään 3 opintoviikkoa. MZI00Z IHMINEN, TYÖ JA YHTEISKUNTA 11 ov (16.5 ECTS Credits) MZI501 Sosiologian perusteet 2 ov (3) MZI502 Johdatus oikeustieteeseen 1 ov (1.5) MZI503 Ergonomia 2 ov (3) MZI508 Työelämän muutosten ennakointi 2 ov (3) MZI506 Tietokoneen tehokas käyttö 2 ov (3) MZCV24 Kirjallinen viestintä työvälineenä 2 ov (3) MZL00Z LUONNONTIETEET 5 ov (7.5 ECTS Credits) MZL504 Elintarvikeluonnontieteet 2 ov (3) MZL505 Ympäristöluonnontieteet 2 ov (3) MZL602 Tilastolliset menetelmät 1 ov (1.5) MZK00Z AMMATTIKIELET 3 ov (4.5 ECTS Credits) ZZCCF4 Gastronominen ranska 1 ov (1.5) ZZCCS4 Palvelusaksa 2 ov (3) AMMATTIOPINNOT 70 ov (105 ECTS Credits) Ammattiopinnot koostuvat pakollisista liikkeenjohdollisista ja suuntautumisopinnoista sekä vaihtoehtoisista ammattiopinnoista. Liikkeenjohdollisissa opinnoissa opiskelija perehtyy yrityksen toimintaprosessien analysointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen. Pakollisten liikkeenjohdollisten opintojen jälkeen opiskelija voi valintojensa avulla laajentaa osaamistaan jollekin liiketoiminnan osa-alueelle. Suuntautumisopinnot ovat toimialakohtaisia opintoja, joissa korostuvat toimialan lainalaisuuksien ymmärtäminen sekä tuotanto- ja palveluprosessien analysointi ja luova kehittäminen. Vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla opiskelija syventää tai monipuolistaa ammatillista osaamistaan. Opiskelija voi rakentaa joko laaja-alaisen tai spesifin asiantuntijuuden valitsemalla opiskelusuunnitelmaansa ammattiopintoja koko koulutusalan tai ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Vaihtoehtoisista ammattiopinnoista sovitaan joko yliopettajan tai koulutuspäällikön kanssa. MZB20Z LIIKKEENJOHDOLLISET OPINNOT PAKOLLISET 15 ov (22.5 ECTS Credits) Ensimmäinen vaihe Opiskelija ymmärtää menestyvän liiketoiminnan perusteet ja lainalaisuudet sekä osaa kuvata niitä käytännön liiketoiminnassa markkinoinnin, laskentatoimen ja henkilöstöjohtamisen näkökulmista. Opittua sovelletaan suuntautumisopintojen ensimmäisessä vaiheessa. MZB101 Menestyvän liiketoiminnan perusteet 3 ov (4.5) 288 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

13 Toinen vaihe Opiskelija hallitsee yrityksen tai organisaation operatiivisen liiketoiminnan sekä osaa käyttää liikkeenjohdon työkaluja liiketoimintaprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja ohjaukseen. Opittua sovelletaan toisen vaiheen operatiivisen johtamisen opinnoissa. MZB200 Asiakkuusmarkkinointi 3 ov (4.5) MZB201 Kannattavuuslaskenta 3 ov (4.5) MZB202 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 3 ov (4.5) Kolmas vaihe Opiskelija osaa luovasti suunnitella ja kehittää yrityksen tai organisaation liiketoiminnallisia kokonaisuuksia sekä tuntee niihin liittyvän tiedonhallinnan ja tulevaisuuden ennakoinnin. Opittua sovelletaan suuntautumisopintojen kolmannessa vaiheessa. MZB302 Liiketoiminnan suunnittelu ja strateginen johtaminen 3 ov (4.5) VAIHTOEHTOISET 14 ov (21 ECTS Credits) MZB603 Laadun kehittäminen palveluyrityksessä 2 ov (3) MZB606 Majoitus- ja ravitsemisalan työsuhdeasiat 2 ov (3) MZB607 Palvelualojen internetkauppa 2 ov (3) MZB608 Toimiva työyhteisö 2 ov (3) MZB703 Multimediamarkkinointi 2 ov (3) MZB706 Yrityksen perustamissuunnittelu 2 ov (3) MZB708 Minä johtajana 2 ov (3) AMMATTIOPINTOJEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT Kuluttajapalvelut, ruoka- ja ravintolapalvelut, toimitilapalvelujen johtaminen Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman toimialasidonnaiset ammattiopinnot eriytyvät kolmeksi eri kokonaisuudeksi. Opiskelijan tulee suorittaa vähintään opintoviikkoa yhdestä valitsemastaan kokonaisuudesta. Suuntautumisopinnot jakautuvat kolmeen eri vaiheeseen, jotka yhdessä muodostavat ammattialan hierarkkisesti rakentuvan opintokokonaisuuden. Ensimmäisessä oppimisprosessin vaiheessa opiskelijat perehtyvät käytännön työelämässä elinkeinoalan työtehtäviin sekä toimintaympäristöön. Tässä opiskelun vaiheessa korostuvat toimialan reunaehtojen ymmärtäminen, työn tekeminen tiimeissä sekä työprosessien analysointi. Opiskelijoita kannustetaan aktiivisiksi sosiaalisiksi toimijoiksi niin Maratassa kuin ulkopuolellakin. Opiskelijalle pyritään luomaan valmiuksia jatkuvan muutoksen hyväksyntään sekä uuden oppimiseen käytännön toimien kautta. Tässä vaiheessa opiskelija käynnistää henkilökohtaisen urasuunnittelun. Toisessa vaiheessa opiskelija keskittyy erityisesti operationaalisen tason suunnitteluun, ohjaamiseen ja kehittämiseen sekä henkilöstön valmentavaan johtamiseen. Opiskelijaa ohjataan tutkivaan, analysoivaan ja kehittävään työskentelytapaan käyttäen työelämän uusimpia kehittämisen työkaluja. Oppimisen keskeisiä alueita ovat myös oppivan organisaation jäsenyys, projektityöskentely, luovuus sekä perehtyminen kansainväliseen toimintaympäristöön. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 289

14 Kolmannen vaiheen opiskelussa pääpaino on elinkeinoalan yritysten johtamisessa, strategisessa kehittämisessä sekä erilaisten palvelujen tuotekehittelyssä. Kolmannessa vaiheessa opiskelija myös syventää ammatillisuuttaan persoonallisista lähtökohdistaan. Tässä vaiheessa opiskelija perehtyy erityisesti kehittävään tutkimustyöhön, omien vahvuuksien hyödyntämiseen sekä yhteistyöhön oman toimialansa yrittäjien kanssa. Ammatilliset opinnot muodostavat opintokokonaisuuksia, joissa opiskelu toteutuu projektityöskentelynä. Projekteissa toimialan keskeiset ammattiopinnot integroituvat sekä liikkeenjohdollisiin opintoihin että perusopintoihin. Opiskelija oppii soveltamaan tietojaan ja taitojaan työelämän todellisten ongelmien etsimiseen, analysoimiseen, ratkaisujen kehittämiseen ja projektitulosten sekä oman osaamisensa arvioimiseen. 1. vaiheen projekteissa opiskelija työskentelee toimialansa eri toimipisteissä. 2. vaiheessa opiskelija tekee operationaalisen tason suunnittelu- ja johtamisprojekteja. 3. vaiheessa opiskelija työskentelee yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa. Projektien raportit sekä niihin liittyvän materiaalin opiskelija kerää omaan portfolioonsa. Portfolion avulla opiskelija arvioi omaa oppimistaan. Opiskelija voi käyttää portfoliota opiskeluaikanaan myös esittelykansiona luodessaan omaa työelämäverkostoaan sekä myöhemmin hakeutuessaan työelämään. KULUTTAJAPALVELUJEN AMMATTIOPINNOT Kuluttajapalveluopintojen tavoitteena on laaja-alainen asiantuntemus erilaisten kuluttajapalvelujen suunnittelussa, tuottamisessa ja kehittämisessä. Opintojen tavoitteena on myös kehittää opiskelijan kuluttajaviestintätaitoja. Kuluttajapalveluopinnoissa opiskelija perehtyy kotitalouksien ja perheiden toimintaedellytyksiin ja asemaan muuttuvassa yhteiskunnassa. Kotitalouksien toiminnan keskeistä osa-aluetta, kuluttajana toimimista, tarkastellaan mm. kuluttajansuojan, kuluttajainformaation, kuluttajakäyttäytymisen sekä kansainvälisen kuluttajuuden näkökulmista. Kuluttajaviestinnän opinnoissa opiskelija oppii analysoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan kuluttajaviestintää erilaisissa neuvonta-, tiedotus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija hankkii ammatillista erityisosaamista kuluttajapalveluopintojen tueksi koulutusalansa muista ammattiopinnoista tai ammattikorkeakoulun muista koulutusohjelmista. Harjoittelu ja opinnäytetyö suuntaavat ammatillista kehittymistä. Ensimmäinen vaihe MZK20Z KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTEET 9 ov/11 ov (13.5/16.5 ECTS Credits) Opiskelija hankkii perustiedot kotitalouden ja kuluttajan toimintaympäristöstä. MZK100 Orientaatio kuluttajapalveluopintoihin 1 ov (1.5) MZK101 Muuttuva kotitalous ja perhe 2 ov (3) MZK102 Kuluttajatiedon perusteet 2 ov (3) MZK103 Tuote- ja palvelutietouden teemaopinnot 2 ov (3) MZK104 Kuluttajansuoja 2 ov (3) MZK500 Kuluttajan vaikutusmahdollisuudet 2 ov (3) 290 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

15 Toinen vaihe MZK21Z KULUTTAJUUS POSTMODERNISSA YHTEISKUNNASSA 10 ov/18 ov (15/27 ECTS Credits) Opiskelija monipuolistaa asiantuntemustaan kotitalouden yhteiskunnallisen aseman ja muuttuvan kuluttajuuden ymmärtämisessä. MZK200 Kotitaloudet kansantaloudessa 2 ov (3) MZK201 Asuminen ja tilasuunnittelu 2 ov (3) MZK202 Kotitalouden juridiikka 3 ov (4.5) MZK602 Suomalaiset kuluttajina 2 ov (3) MZK603 Kansainväliset kuluttaja-asiat 2 ov (3) MZK604 Elektroninen kaupankäynti 2 ov (3) MZK605 Ympäristönäkökulmia kulutukseen 2 ov (3) MZK606 Kulutushyödykkeiden vertaileva arviointi 3 ov (4.5) Kolmas vaihe MZK22Z KULUTTAJAPALVELUJEN STRATEGINEN SUUNNITTELU 10 ov/14-16 ov (15/21 24 ECTS Credits) Opiskelija perehtyy kuluttajapalvelujen tuottamiseen, kehittämiseen ja johtamiseen. MZK300 Kotitalouden toiminnan suunnittelu 3 ov (4.5) MZK310 Kuluttajapalvelujen kehittämisprojekti 4 ov (6) MZK700 Kuluttajatutkimus 2 ov (3) MZK701 Kuluttajakäyttäytymisen näkökulmia 2 ov (3) MZK703 Euromodule for Consumer Education 3 5 ov ( ) MZK23Z KULUTTAJAVIESTINTÄ 11 ov/23 25 ov (16.5/ ECTS Credits) Ensimmäinen vaihe Opiskelija perehtyy kuluttajapalveluihin viestinnän näkökulmasta ja tutustuu kuluttajaviestinnän perusteisiin. MZK130 Kuluttajaviestinnän lähtökohtia 2 ov (3) MZK131 Kohtaaminen neuvonnassa ja asiakaspalvelussa 2 ov (3) Toinen vaihe Opiskelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan tarkoituksenmukaisesti erilaisia neuvonta-, tiedotus- ja asiakaspalvelutilanteita. MZK230 Neuvonta- ja ohjaustaidot 3 ov (4.5) MZK231 Neuvonta yhteiskunnallisena vaikuttajana 2 ov (3) MZK630 Joukkoviestintä ja julkaiseminen 2 ov (3) MZK637 Promootioviestintä 1 2 ov (3) MZK638 Promootioviestintä 2 2 ov (3) MZK639 Teknologiavälitteinen kuluttajaviestintä 2 ov (3) MZCV22 Organisaation julkisuuden hallinta 2 ov (3) MZK635 Talous- ja velkaneuvonta 2 ov (3) MZK640 Kuluttajakahvila-projekti 2 4 ov (3 6) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 291

16 RUOKA- JA RAVINTOLAPALVELUJEN AMMATTIOPINNOT Ruoka- ja ravintolapalveluja tuotetaan eri elämänvaiheessa ja -tilanteissa oleville asiakkaille mm. julkisen sektorin ravitsemispalveluyrityksissä, ravintoloissa, fastfood-paikoissa ja cateringyrityksissä. Ruoka- ja ravintolapalveluopinnoissa keskeisimpiä opintoja ovat ravitsemispalvelujen tuottaminen sekä palvelujärjestelmien kehittäminen. Opinnoissa opiskelija muodostaa laajaalaisen käsityksen ko. palveluja tuottavien yritysten ja yksiköiden toiminnasta sekä merkityksestä yhteiskunnassa. Kansainvälistä tuntemusta opiskelija voi hankkia opiskelemalla ja harjoittelemalla alan ulkomaisissa yrityksissä ja korkeakouluissa. Ruoka- ja ravintolapalveluihin liittyvä työ on edelleen osin käsityömäistä, mikä antaa oman leimansa opiskeluun. Ensimmäisen vaiheen toimialaopintojen jälkeen opiskelija voi toisessa vaiheessa omilla valinnoillaan suuntautua joko ruokatuotantoon tai palveluun tai valita molempia. Tässä vaiheessa opiskelija perehtyy asiakaslähtöiseen ja kannattavaan operatiiviseen johtamiseen ravitsemispalveluyrityksissä. Kolmannessa vaiheessa opiskelija voi syventää ja laajentaa asiantuntijuuttaan ruoka- ja ravintolapalveluyritysten kehittämiseen ja suunnitteluun sekä alan yritystoimintaan. Erityisosaamista opiskelija voi vahvistaa esimerkiksi markkinoinnissa, laskentatoimessa ja alan tietotekniikassa. Myös harjoittelun, vaihtoehtoisten ammattiopintojen sekä opinnäytetyön suuntaamisella opiskelija syventää asiantuntijuuttaan valitsemallaan erityisalueella. Ensimmäinen vaihe, pakollinen MZR22Z RUOKA- JA RAVINTOLAPALVELUJEN TOIMIALAOPINNOT 14/18 ov (21/27 ECTS Credits) Ruoka- ja ravintolapalvelujen toimialaopinnoissa opiskelija muodostaa itselleen tiedollisen ja taidollisen orientaatioperustan toimialasta sekä siihen liittyvistä työtehtävistä. Työskennellessään Maratan restonomipalvelujen eri toimipisteissä opiskelija oppii analysoimaan ja arvioimaan erilaisten ravitsemispalvelujen tuottamista. MZR105 Ravintola- ja ruokapalvelun perusteet 4 ov (6) MZR110 Anniskelulainsäädäntö 1 ov (1.5) MZR111 Viini- ja alkoholijuomatuotteiden peruskurssi 1 ov (1.5) (WSET Intermediate Certificate in Wines, Spirits and other alcoholic beverages) MZR107 Ruokatuotanto 4 ov (6) MZR108 Ruoka- ja ravintolapalvelun kenttäopinnot 1 8 ov (12) MZR109 Ruoka- ja ravintolapalvelun kenttäopinnot 2 4 ov (6) MZR108 on tarkoitettu lukiokoulutuksen käyneille opiskelijoille ja MZR109 ammatillisen koulutuksen käyneille opiskelijoille. Ammatillisen koulutuksen käyneet opiskelijat suorittavat opintojaksoissa MZR105 ja MZR107 vapauttavat kokeet. Toinen vaihe, opintokokonaisuuksista valitaan joko MZR23Z tai MZR24Z MZR23Z RUOKATUOTANNON OPERATIIVINEN JOHTAMINEN ov ( ECTS Credits) Opiskelija perehtyy käytännönläheisesti ruokatuotannon asiakaskeskeiseen suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen. Ruoka- ja palvelutuotannon operatiivisen johtamisen perusta luodaan yhteisen tiedollisen aineksen varaan (opintojaksot MZR200, MZR201). Opintojaksot MZR valmentavat käytännön johtamiseen ruokatuotannossa ja kehittämisprojektissa. 292 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

17 MZR200 MZR201 Majoitus- ja ravitsemispalvelujen johtamisen perusteet 2 ov (3) Ravitsemus ja erityisruokavalioiden perusteet 2 ov (3) MZR625 Tuotantotekniikka 3 ov (4.5) MZR626 Asiakaslähtöinen ravitsemus 2 ov (3) MZR627 Ruokatuotannon operatiivinen suunnittelu 4 ov (6) MZR202 Ruoka- ja ravintolapalvelujen johtaminen 5 ov (7.5) MZR204 Ruoka- ja ravintolapalvelujen kehittämisprojekti 2 5 ov (3 7.5) MZR24Z PALVELUTOIMINNAN OPERATIIVINEN JOHTAMINEN ov (30 36 ECTS Credits) Opiskelija perehtyy käytännönläheisesti palvelutoiminnan asiakaskeskeiseen johtamiseen ja kehittämiseen. Ruoka- ja palvelutuotannon operatiivisen johtamisen perusta luodaan yhteisen tiedollisen aineksen varaan (opintojaksot MZR200, MZR201). Opintojaksot MZR635, valmentavat käytännön johtamiseen palvelutoiminnassa ja kehittämisprojektissa. MZR200 Majoitus- ja ravitsemispalvelujen johtamisen perusteet 2 ov (3) MZR201 Ravitsemus ja erityisruokavalioiden perusteet 2 ov (3) MZR635 Ravintolapalvelun palvelujärjestelmät 3 ov (4.5) MZR637 Ravintolapalvelun operatiivinen suunnittelu 4 ov (6) MZR638 Viini- ja alkoholijuomatuotteiden jatkokurssi 3 ov (4.5) (WSET Advanced Certificate in Wines & Spirits) MZR202 Ruoka- ja ravintolapalvelujen johtaminen 5 ov (7.5) MZR204 Ruoka- ja ravintolapalvelujen kehittämisprojekti 1 5 ov ( ) Toisen vaiheen vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia opintoja MZR25Z RUOKA- JA RAVINTOLAPALVELUN SYVENTÄVÄT OPINNOT 22 ov (33 ECTS Credits) Kokonaisuudesta voi valita yksittäisiä opintojaksoja opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Kaikkia opintojaksoja ei toteuteta joka vuosi. MZR651 Kansainvälinen ravitsemus 2 ov (3) MZR654 Ravitsemusneuvonta 2 ov (3) MZR655 Liikunta ja ravitsemus 2 ov (3) MZR656 Vitamiinit ravitsemuksessa 1 ov (1.5) MZR662 Alkoholijuomatuotteiden tuotekehitys 2 ov (3) MZR663 Ruokakulttuurit 3 ov (4.5) MZR664 Elämysruokailu 2 ov (3) MZR665 Kasvisruokavaliot 2 ov (3) MZR667 Asiakaslähtöinen ravitsemus II 2 ov (3) MZR668 Viinin ja ruoan yhdistäminen 2 ov (3) MZR669 Ravintolan viihde- ja elämyspalvelut 2 ov (3) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 293

18 Toisen vaiheen vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia MTA-opintoja Opintojakso MZM107 edellytetään suoritettavaksi ennen ryhmän muita opintoja. MZM107 Turismiteollisuuden rakenne ja toiminta 6 ov (9) MZM607 Hotellipalvelujen suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen 6 ov (9) MZM608 Hotellipalvelujen johtamisen kenttäopinnot 4 ov (6) MZM613 Pienyritystoiminta 5 ov (7.5) MZM614 Maaseutumatkailu 5 ov (7.5) MZM626 Kokouspalvelujen johtaminen 2 ov (3) Katso myös MPA:n muita suuntautumisopintoja sekä FMCC-opintoja. Kolmas vaihe, pakollinen MZR26Z RAVITSEMISPALVELUYRITYKSEN JOHTAMINEN 7/14 ov (10.5/21 ECTS Credits) Kolmannen vaiheen opinnot rakentuvat ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa hankitun ammatillisen ja liikkeenjohdollisen osaamisen perustalle. Kolmas vaihe keskittyy kokonaisvaltaiseen ravitsemispalveluyrityksen strategiseen johtamiseen. Opintokokonaisuus integroi ammatillisen osaamisen joko liiketoimintasuunnitteluun tai tuotekehitykseen. Keskeisiä oppimisalueita ovat strateginen suunnittelu, henkilöstöpolitiikka, markkinointitutkimus ja -suunnittelu, laatujärjestelmien kehittäminen sekä rahoitus- ja laskentasuunnittelu. MZR710 Ravitsemispalveluyrityksen suunnittelu ja kehittäminen 7 ov (10.5) tai MZR711 Ravitsemispalveluyrityksen tuotekehitys 7 ov (10.5) Kolmannessa vaiheessa tehtävien työelämäprojektien kautta opiskelija syventää omaa erityisosaamistaan sen hetken työelämätarpeisiin. Yhteistyö työelämän kanssa avaa mahdollisuuksia ja näkökulmia opiskelijan koulutuksen jälkeiselle urakehitykselle. TOIMITILAPALVELUJEN JOHTAMINEN Toimitilapalvelujen johtamisen asiantuntijuusalueella keskitytään erilaisten tilapalvelujen (mm. kiinteistö-, aula-, turva-, ympäristö- ja puhtauspalvelujen) johtamiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen. Toimitilapalvelujen johtaminen on osa kiinteistöjohtamista ja sen tarkoituksena on vastata tilojen hankkimisesta ja kehittämisestä sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluista yrityksen tai organisaation ydinliiketoiminnan strategisten tarpeiden täyttämiseksi. Opinnoissa painotetaan toimitilapalvelujen ammattimaista ja taloudellista tuottamista. Opinnoissa perehdytään erilaisten käyttäjä- ja kiinteistöpalvelujen tuottamiseen ja johtamiseen sekä toiminnallisen tilasuunnittelun merkitykseen palvelutuotannolle. Opinnot muodostavat kokonaisuuden, joka laajenee sisällöllisesti toiminnan ydinasioista palvelutuotteen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Toimitilapalveluopinnoissa tietoperustaa käytetään palvelujen analysointiin, suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen eri toimintaympäristöissä. Ympäristöopinnoissa perehdytään ympäristön ja ihmisen vuorovaikutukseen, yritysten ympäristöhallintajärjestelmiin sekä ympäristönhuollon tiedottamiseen ja neuvontaan. 294 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

19 Harjoittelun, vaihtoehtoisten ammattiopintojen sekä opinnäytetyön suuntaamisella opiskelija syventää asiantuntijuuttaan valitsemallaan erityisalueella. Opiskelijan ammatillinen kasvu vahvistuu kaikkiin opiskeluvaiheisiin liitetyissä projekteissa. Ensimmäinen vaihe MZY27Z TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTAMINEN 15/29 ov (22.5/43.5 ECTS Credits) Opiskelija perehtyy tila- ja ympäristöpalvelujen tietoperustaan, työn tekniseen hallintaan ja suunnitteluun. Hän hallitsee kiinteistöpalvelujen järjestämisen osana kiinteistöjen ylläpitoa. MZY107 Orientaatio toimitilapalveluihin 1 ov (1.5) MZY108 Toimitilapalvelujen tuottaminen 4 ov (6) MZY109 Toimitilapalvelujen vertailu ja arviointi 3 ov (4.5) MZY113 Ympäristöpalvelujen perusteet 1. 2 ov (3) MZY114 Ympäristöpalvelujen perusteet 2. 3 ov (4.5) MZY115 Ympäristönhuolto ja -neuvonta 2 ov (3) MZY513 Kiinteistönhuolto 2 ov (3) MZY514 Aulapalvelut 2 ov (3) MZY515 Ympäristöliikkeet ja -filosofiat 2 ov (3) MZL505 Ympäristöluonnontieteet 2 ov (3) Toinen vaihe MZY28Z TOIMITILAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN 16/27-30 ov (24/ ECTS Credits) Opiskelija perehtyy toimitilapalvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Hän hallitsee toimitilapalvelutuotannon laatujärjestelmät sekä palveluyrityksen ympäristöhallintajärjestelmät. MZY208 Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu 3 ov (4.5) MZY209 Toimitilapalvelujen ohjaus ja kehittäminen 5 ov (7.5) MZY215 Palvelutuotteen kehittäminen 3 ov (4.5) MZY216 Toimitilapalvelujen laadunhallintajärjestelmät 2 ov (3) MZY217 Palveluyrityksen ympäristöjärjestelmät 3 ov (4.5) MZY613 Miljöörakentaminen 3 ov (4.5) MZY614 Rakennetun kulttuuriympäristön säilyttäminen 2 ov (3) MZY615 Ympäristö- ja toimitilapalvelujen kehittämis- 2 5 ov (3 7.5) projekti MZY617 Ammattitekstiilit 2 ov (3) MZY618 Elintarviketilojen puhtaanapito 2ov (3) Kolmas vaihe MZY29Z TOIMITILAPALVELUJEN JOHTAMINEN 8 ov (12 ECTS Credits) Opiskelija perehtyy toimitilapalvelujen johtamiseen, tilasopimusten ja -kustannusten hallintaan sekä alan tutkimustoimintaan. MZY304 Toimitilastrategiat 2 ov (3) MZY305 Tilasopimusten hallinta 2 ov (3) MZY306 Toimitilajohtaminen 2 ov (3) MZY307 Toimitilapalvelujen tutkimustoiminta 2 ov (3) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 295

20 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov (15 ECTS Credits) Vapaasti valittavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan. Opiskelija voi valita opinnot joko ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta (eri koulutusohjelmien tarjonta sekä JAMKin yhteisten opintojen tarjottimet s. 88) tai ne voivat olla oman koulutusohjelman koulutuspäällikön hyväksymiä muita opintoja. Opiskelija valitsee haluamansa opinnot pääsääntöisesti oman koulutusalansa ulkopuolelta. HARJOITTELU 20 ov (30 ECTS Credits) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman harjoittelun kokonaislaajuus on 20 ov. Yleensä kahteen osaan jakaantuvan harjoittelun osien laajuus määräytyy opiskelijan henkilökohtaisten oppimistavoitteiden mukaan. Harjoittelu 1 (8/12 ov) voi alkaa, kun ammattiopintojen ensimmäisen vaiheen opinnot on suoritettu. Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu näkemys palveluyrityksen tai -organisaation työtehtävistä ja niiden edellyttämistä tiedoista ja taidoista. Harjoittelu on luonteeltaan alan työtehtäviä analysoiva ja harjoitteluorganisaation toiminnallista kokonaisuutta pohtiva. Harjoittelu 2 (12/8 ov) liittyy kiinteänä osana opiskelijan valitsemaan suuntautumisalueeseen. Harjoittelussa perehdytään kokonaisvaltaisesti yritystoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Se on luonteeltaan alan yritystoimintaa ja työtehtäviä tutkivaa ja kehittävää sekä opinnäytetyön tekemiseen suuntaava. Toiseen harjoitteluun sisältyy opiskelijan harjoitteluaikana tekemä kehittämisprojekti, jonka kirjallinen tuotos ja arviointi liitetään harjoitteluraporttiin. Koulutusohjelman harjoitteluohjeessa selvitetään tarkemmin harjoittelun tavoitteet ja sisältö. Harjoittelusuunnitelman hyväksyy suuntautumisalueen yliopettaja. Toivottavaa on, että osa harjoittelusta tehdään ulkomailla alan kansainvälisen luonteen mukaan. MPW003 Harjoittelu 1 8/12 ov (12/18) MPW004 Harjoittelu 2 12/8 ov (18/12) OPINNÄYTETYÖ 10 ov (15 ECTS Credits) Opinnäytetyö harjaannuttaa opiskelijaa tutkivaan, kriittiseen työskentelyyn ja luovaan ajatteluun sekä mahdollistaa konkreettiset kehittämishankkeet elinkeinoelämän kanssa. MPZ001 Opinnäytetyö 10 ov (15) MPZ002 Kypsyysnäyte Opinnäytetyöhön liittyviä pakollisia opintoja ovat: ZZPR01 Tutkimustyön perusteet 1 ov (1.5) ZZPCV2 Tutkimusviestintä 1 ov (1.5) MZPR04 Oman tutkimus-/kehittämishankkeen 2 ov (3) toteuttaminen 296 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

21 AIKUISKOULUTUS Aikuiskoulutuksessa opiskelevat suorittavat opintoja monimuoto-opiskeluna. Opiskelun alussa jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, minkä pohjalta opiskelu tapahtuu. Opintojen kontaktijaksoja järjestetään viikonloppuisin pe ja la Aikuisopiskelijat voivat osallistua myös JAMKin päivä- ja iltaopetusryhmiin. Length Degree Specialisation Lines DEGREE PROGRAMME IN FACILITY MANAGEMENT AND CONSUMER COMMUNICATION (MFA) 160 Credits (4 years) Restonomi (AMK), Bachelor of Hospitality Management None, the student can specialise in Facility Management or Consumer Communication Annual Intake 20 Head of Programme Ms. Päivi Kukkonen Tel (014) Career Tutor Internship Tutor Counsellor A personal Career Tutor will be nominated for each student in the autumn in the beginning of studies. Will be appointed at the beginning of the Autumn Semester. Will be appointed at the beginning of the Autumn Semester. Aim The programme trains the students to be professionals for executive and consulting jobs in the fields of supporting activities in business companies and other organisations, and of communication, i.e. professionals of facilities and consumer services. The students will acquire practical knowhow of these services including that of basic business activities, and of tourism and hospitality. Structure The programme comprises 160 FCr (240 ECTS Cr). One Finnish Credit (FCr) represents an average of 40 hours of work input by the student. The standard time needed for studying is 4 years. The structure of the curriculum is as follows: FACILITY MANAGEMENT AND CONSUMER COMMUNICATION 297

22 FCr ECTS Cr Basic Studies Professional Studies Elective Studies Internship Diploma Project Total Besides the basic studies and the internship, Facility Management and Consumer Communication recognises three professional fields: Managing Facilities, Consumer Guidance and Communication, and Tourism and Hospitality. The first year studies are the same for all students, regardless of the line of specialisation. In the first phase the student concentrates on basic studies acquiring an understanding of commercial operations and key management issues including basic skills in communication, facilities operations, Tourism and Hospitality. In the second phase the students will develop and expand the topics in Facility Management and Consumer Communication. One or two semesters will take place in Groningen, The Netherlands, and the students may choose to study one more semester abroad. The five-month internship will be done abroad as well. In the third and fourth phases the specialisation studies will give the students possibilities to deepen and widen their professional skills in the areas in question. The research studies prepare the students for the diploma project to be completed in the final stage. N.B. As a general rule, the students are expected to participate in the 2 nd year studies provided by Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen, The Netherlands. These 2 nd year studies are not provided by Jyväskylä Polytechnic at all. For certain reasons the students may include credits done in Finnish in their degrees. Such credits (maximum 15 out of 160) should strongly support the core content of the degree. Codes There are six marks in the code of each course. The first two marks refer to the degree programme or to the interdisciplinary studies open for all students. 1. letter Z = general courses at the Polytechnic 2. letter W = general courses in English, both at the Polytechnic and in the School of Tourism and Services Management 3. letter W = general courses in English, in the programme The third mark of the code with an initial M refers to the specialisation or to the field of study: B Business Studies E Welfare at Work F Facility Management K Consumer Studies L Creative Subjects O Orientation Studies and Tutoring N Natural Sciences R Catering S Social Sciences T Computing U Culture and International Activities P Communication and Co-operation Y Environment and Cleaning D Academic Work and Research P Philosophy and Ethics 298 FACILITY MANAGEMENT AND CONSUMER COMMUNICATION

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 70 ov. Perusopinnot, 30 ov

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 70 ov. Perusopinnot, 30 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 70 ov Perusopinnot, 30 ov 0$7.$,/81Ã.28/87862+-(/0$ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW -2(1688.$,.,//(Ã

Lisätiedot

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW 0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW OYÃÃÃ NRRGL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL 3(58623,1127 2ULHQWDDWLRÃRSLQWRLKLQ KK39 Orientaatio opintoihin KM1037 1 /XRQQRQWLHWHLGHQÃSHUXVWHHW K37 Kemia

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMK-tutkinto Aikuiskoulutus HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK)

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 1 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 Tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK) Seuraavassa esitellään koulutusohjelman

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI, 210 OP PAKOLLISET PERUSOPINNOT 60 op Op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi JBA1010 Johdatus

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 +

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA RUOKASI VALMISTETAAN Enni Mertanen 31.3.2011 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Ruoanvalmistajilla pitäisi olla toisen asteen tutkinto Ruokapalvelujen esimiestehtävissä toimivilla

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena sekä opit hahmottamaan

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Pieni. Kotka ja Kouvola Syksy 2012. nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. hakuopas syksy 2012

Pieni. Kotka ja Kouvola Syksy 2012. nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. hakuopas syksy 2012 Hakuopas Pieni Kotka ja Kouvola Syksy 2012 nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. Nuorten tutkintoon johtava koulu Koulutusohjelma ja suuntautumisvaihtoehdot Muotoilu 240 op / 4 v designer-stylistin

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma, Porvoo, nuoret

Matkailun koulutusohjelma, Porvoo, nuoret Matkailun koulutusohjelma, Porvoo, nuoret Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Opintojen tavoitteet Opetuskieli Opintojen sisältö Suuntautumisopinnot Alueopinnot Opintojen ohjaus Opintojen rakenne Uramahdollisuudet

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolion eli kehittymiskansion kokoaminen on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Design business ja muotoilun tutkimus Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Päivitetty 5.9.2008 1 (6) Tutkintoon

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen.

nuoret Tradenomi Tutkintonimike: Tutkintotaso: 3,5 vuottaa Opiskelumuoto: Arviointi: profiili oppimiseen. Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, nuoret Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Sijoittuminen työelämään Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena. Opit lisäksi hahmottamaan eri tekijöiden vaikutuksia

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

, nuoret. Tutkintotaso: Ohjelman. laajuus: 3,5 vuottaa. Ohjelman. kesto: Arviointi: Aiemmin hankitun osaamisen. steisiin ja hakuun.

, nuoret. Tutkintotaso: Ohjelman. laajuus: 3,5 vuottaa. Ohjelman. kesto: Arviointi: Aiemmin hankitun osaamisen. steisiin ja hakuun. Matkailun koulutusohjelma, Porvoo,, nuoret Matkailun koulutusohjelma pähkinänkuoressa Matkailun koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Matkailun koulutusohjelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

OAMK / LUOVA. Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008

OAMK / LUOVA. Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008 OAMK / LUOVA Maisemasuunnittelun koulutusohjelma 2008 Yliopettaja Pirjo Siipola Kuvat ja piirrokset koonnut opiskelija Sanna Sunnari Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Tavoitteena on parantaa elinympäristön

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot