MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA SCHOOL OF TOURISM AND SERVICES MANAGEMENT (MARATA)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA SCHOOL OF TOURISM AND SERVICES MANAGEMENT (MARATA)"

Transkriptio

1 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA SCHOOL OF TOURISM AND SERVICES MANAGEMENT (MARATA) Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yksikön toteuttamat matkailu-, ravitsemis- ja talousalaan kuuluvat koulutusohjelmat: Matkailun koulutusohjelma (MTA) s. 278 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma (MPA) s. 286 Degree Programme in Facility Management and Consumer Communication (MFA/FMCC) s. 297 Tutkintoon johtavaa aikuiskoulutusta ei aloiteta lukuvuonna KOULUTUSOHJELMIEN RAKENNE Matkailun koulutusohjelma ja Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma rakentuvat samalla periaatteella. Ohjelmilla on runsaasti yhteisiä opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja. Osa sekä perus- että ammattiopinnoista on pakollisia ja osa vaihtoehtoisia. Ammattiopintojen pakollisuuden määrä vaihtelee koulutusohjelmittain ja suuntautumisalueittain. Vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita matkailu-, ravitsemis- ja talousalan kaikista koulutusohjelmista tai koko ammattikorkeakoulun tarjonnasta hyväksytyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaan. Degree Programme in Facility Management and Consumer Communication koulutusohjelman opetus rakentuu yhteisistä ja eriytyvistä perus- ja ammattiopinnoista, joista osa on pakollisia ja osa vaihtoehtoisia. Osa ammattiopinnoista ja harjoittelu suoritetaan ulkomailla. Vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita suomenkielisistä koulutusohjelmista. Opintojaksojen koodit Maratan tarjoamissa M-alkuisissa opintojaksokoodeissa on 1. vaiheen pakolliset opinnot numeroitu , 2. vaiheen pakolliset ja 3.vaiheen pakolliset vaiheen vaihtoehtoiset opintojaksot on numeroitu , 2. vaiheen vaihtoehtoiset ja 3. vaiheen vaihtoehtoiset MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 277

2 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA (MTA) Laajuus 140 opintoviikkoa (3½ vuotta) Tutkinto Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Nimike Restonomi (AMK) Aloituspaikat Nuorten koulutus 35 Koulutuspäällikkö Kirsi Kallioniemi puh. (014) Opettajatutor Opiskelijakohtainen opettajatutor nimetään syksyllä opintojen alkaessa. Tukiohjaaja Anita Autio puh. (014) Harjoitteluvastaava Nimetään syksyllä opintojen alkaessa. Koulutusohjelman tavoite Matkailun koulutusohjelman tavoitteena on valmentaa opiskelija työskentelemään toimialan monitahoisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä verkostossa. Sen keskeisimpiä alueita ovat matkatoimisto- ja myyntiorganisaatiot, majoitus- ja ravitsemispalvelut, kokous- ja kongressiorganisaatiot, ohjelmantuottajat ja liikenneyhtiöt. Koulutusohjelmasta valmistuu turismin asiantuntijoita, jotka kehittävät, johtavat ja tuottavat eri kulttuureista tuleville matkailijoille laatuvaatimukset täyttäviä palveluja. Koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden painottaa opintoja esim. maaseutumatkailuun, kansainväliseen turismiin, matkan hallintaan tai kongressi- ja hotellitoimintaan. Opetuksesta osa toteutetaan englannin kielellä. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ja harjoittelu ulkomailla. Opiskelu matkailun koulutusohjelmassa on bisnestä lähellä, kokemuksellista ja ongelmalähtöistä. Opintojen rakenne ov (ECTS Credits) Perusopinnot 30 ov (45) Ammattiopinnot 70 ov (105) - liikkeenjohdolliset opinnot, pakollinen 15 ov - matkailualan ammattiopinnot pakollinen 37 ov - vaihtoehtoiset ammattiopinnot 18 ov Vapaasti valittavat opinnot 10 ov (15) Harjoittelu 20 ov (30) Opinnäytetyö 10 ov (15) Yhteensä 140 ov (210) PERUSOPINNOT 30 ov (45 ECTS Credits) Orientoivat perusopinnot suoritetaan opintojen alussa. Ne luovat tiedollisen perustan matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla toimimiselle. Perusopinnoissa opiskelijat saavat kokonaiskuvan alan monimuotoisuudesta ja hahmottavat yhteydet alan toimintojen välillä. Muut perusopinnot val- 278 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

3 mentavat tiedonhankintaan, viestintään ja tutkimuksen tekemiseen. Opiskelija voi kehittää ammatillisia valmiuksiaan valitsemalla vaihtoehtoisista perusopinnoista yhteiskunnallisia, humanistisia tai luonnontieteellisiä opintoja. MZO00Z ORIENTOIVAT OPINNOT 10 ov (15 ECTS Credits) ZZPO01 Johdatus AMK-opintoihin 1 ov (1.5) MZO100 Itsetuntemus ja yhteistyö 2 ov (3) MZO101 Asiakaspalvelu ja palvelujen tuottaminen 2 ov (3) MZO103 Marata eilen, tänään, huomenna 4 ov (6) MZO104 Innovatiivinen työyhteisö 1 ov (1.5) MZV00Z VIESTINTÄ JA KIELET 13/19 ov (19.5/28.5 ECTS Credits) ZZPT01 Tietokone työvälineenä 2 ov (3) ZZPCV1 Viestintätaito 2 ov (3) MZCV23 Neuvottelu- ja kokoustaidot 1 ov (1.5) ZZPCR1 Ruotsi, osa 1 1 ov (1.5) ZZPCR2 Ruotsi, osa 2 1 ov (1.5) MZCR22 Matkailun ammatillinen ruotsi 1 ov (1.5) ZZPCx1 Englanti tai saksa, osa 1 (x=e,s) 1 ov (1.5) ZZPCx2 Englanti tai saksa, osa 2 (x=e,s) 1 ov (1.5) MZCE21 Matkailualan ammatillinen englanti 1 ov (1.5) ZZCCx1 Saksa, ranska, venäjä, espanja, italia 2 ov (3) (alkava kieli), (x=s, F, Q, H, I) ZZCVA2 AMK-viestinnän perusteet** 2 ov (3) ZZCEA2 AMK-englannin perusteet ** 2 ov (3) ZZCRA2 AMK-ruotsin perusteet ** 2 ov (3) MZT00Z TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT 4 ov (6 ECTS Cr) ZZPR01 Tutkimustyön perusteet 1 ov (1.5) ZZPCV2 Tutkimusviestintä 1 ov (1.5) MZPR04 Oman tutkimus-/kehittämishankkeen toteuttaminen 2 ov (3) ** opinnot on ensisijaisesti tarkoitettu ammatillisen koulutuksen käyneille opiskelijoille. VAIHTOEHTOISET PERUSOPINNOT 3 ov / 15 ov (4.5/22.5 ECTS Credits) Seuraavista opinnoista on suoritettava vähintään 3 opintoviikkoa. MZI00Z IHMINEN, TYÖ JA YHTEISKUNTA 11 ov (16.5 ECTS Credits) MZI501 Sosiologian perusteet 2 ov (3) MZI502 Johdatus oikeustieteeseen 1 ov (1.5) MZI503 Ergonomia 2 ov (3) MZI508 Työelämän muutosten ennakointi 2 ov (3) MZI506 Tietokoneen tehokas käyttö 2 ov (3) MZCV24 Kirjallinen viestintä työvälineenä 2 ov (3) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 279

4 MZL00Z LUONNONTIETEET 3 ov (4.5 ECTS Credits) MZL505 Ympäristöluonnontieteet 2 ov (3) MZL602 Tilastolliset menetelmät 1 ov (1.5) AMMATTIOPINNOT 70 ov (105 ECTS Credits) Ammattiopinnot koostuvat pakollisista liikkeenjohdollisista opinnoista, pakollisista matkailun ammattiopinnoista ja vaihtoehtoisista ammattiopinnoista. Liikkeenjohdollisten opintojen avulla opiskelija perehtyy yritysten toimintaprosessien analysointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen. Pakollisten liikkeenjohdollisten opintojen jälkeen opiskelija voi valintojensa avulla laajentaa osaamistaan jollekin liiketoiminnan osa-alueelle. Matkailun ammattiopinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden suunnata opintoja matkailun eri toimialarakenteisiin ja kehittää ammatillisia valmiuksia laaja-alaisen tai spesifin osaamisen suunnassa. Vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla opiskelija syventää tai monipuolistaa ammatillista osaamistaan. Vaihtoehtoisista ammattiopinnoista on sovittava turismin yliopettajan tai koulutuspäällikön kanssa. MZB20Z LIIKKEENJOHDOLLISET OPINNOT PAKOLLISET 15 ov (22.5 ECTS Credits) Ensimmäinen vaihe Opiskelija ymmärtää menestyvän liiketoiminnan perusteet ja lainalaisuudet sekä osaa kuvata niitä käytännön liiketoiminnassa markkinoinnin, laskentatoimen ja henkilöstöjohtamisen näkökulmista. Opittua sovelletaan ensimmäisen vaiheen opinnoissa. MZB101 Menestyvän liiketoiminnan perusteet 3 ov (4.5) Toinen vaihe Opiskelija hallitsee yrityksen tai organisaation operatiivisen liiketoiminnan sekä osaa käyttää liikkeenjohdon työkaluja liiketoimintaprosessin suunnitteluun, toteutukseen ja ohjaukseen. Opittua sovelletaan toisen vaiheen opinnoissa. MZB200 Asiakkuusmarkkinointi 3 ov (4.5) MZB201 Kannattavuuslaskenta 3 ov (4.5) MZB202 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 3 ov (4.5) Kolmas vaihe Opiskelija osaa innovatiivisesti suunnitella ja kehittää yrityksen tai organisaation liiketoiminnallisia kokonaisuuksia sekä tuntee niihin liittyvän tiedonhallinnan ja tulevaisuuden ennakoinnin. Opittua sovelletaan kolmannen vaiheen opinnoissa. MZB302 Liiketoiminnan suunnittelu ja strateginen johtaminen 3 ov (4.5) VAIHTOEHTOISET 14 ov (21 ECTS Credits) MZB603 Laadun kehittäminen palveluyrityksessä 2 ov (3) MZB606 Majoitus- ja ravitsemisalan työsuhdeasiat 2 ov (3) 280 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

5 MZB607 Palvelualojen Internetkauppa 2 ov (3) MZB608 Toimiva työyhteisö 2 ov (3) MZB703 Multimediamarkkinointi 2 ov (3) MZB706 Yrityksen perustamissuunnittelu 2 ov (3) MZB708 Minä johtajana 2 ov (3) MATKAILUN OPINNOT Turismiteollisuus on monitahoinen ja nykyaikainen palvelutoimialojen verkosto. Matkailuopinnot antavat opiskelijoille kokonaisvaltaisen käsityksen verkoston toiminnasta, käytänteistä ja problematiikasta. Opinnoissa korostuvat alan kansainvälisyys, toimintojen monimuotoisuus, toimialan bisnesluonne sekä matkustamisen ja matkailun sosiaalinen luonne. Ensimmäisessä vaiheessa opiskelija luo itselleen orientaatioperustan matkailun toimialaverkosta työtehtävineen. Osan ensimmäisen vaiheen opinnoista opiskelija suorittaa työskentelemällä turismin toimialan eri palvelupisteissä. Ensimmäisessä vaiheessa osa opinnoista toteutetaan yhteistyössä yritysten ja partneri-instituuttien kanssa. Opintojen toisessa vaiheessa korostuu turismin moninaisuus ja toimialan yritysten erityispiirteiden ymmärtäminen. Keskeistä toisen vaiheen opinnoissa (ammattiopinnoissa) on perehtyminen toimialan erilaisten palvelujen ja toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen. Ammatilliset opinnot muodostavat opintokokonaisuuksia, joissa opiskelu toteutetaan projektityöskentelynä. Projekteissa matkailun keskeiset ammattiopinnot integroituvat sekä liikkeenjohdollisiin opintoihin että perusopintoihin. Valintansa mukaan opiskelija voi keskittyä opintokokonaisuuksiin, joita ovat Hotellipalvelujen johtaminen, Maaseutumatkailun PK-yrittäjyys, Kokous- ja kongressipalvelujen johtaminen, Ohjelma- ja tapahtumapalvelujen kehittäminen ja Matkan hallinta. Turismin Grand Tour -opinnoissa opiskelija voi hyödyntää kansainväliset matkakokemuksensa asiantuntijuutensa syventämisessä. Kolmannessa vaiheessa opiskelun pääpaino on matkailuyritysten johtamisessa, strategisessa kehittämisessä ja matkailun alueellisessa kehittämisessä. Tässä vaiheessa opiskelija syventää asiantuntijuuttaan omista lähtökohdistaan. Opiskelija perehtyy erityisesti kehittävään tutkimustyöhön, omien vahvuuksien hyödyntämiseen sekä yhteistyöhön toimialan yrittäjien kanssa. Ensimmäinen vaihe, pakollinen MZM20Z TURISMIN TOIMIALAOPINNOT (Tourism Principles and Practice) 10 ov (15 ECTS Credits) Turismin toimialaopinnoissa opiskelija muodostaa itselleen tiedollisen ja taidollisen orientaatioperustan toimialasta, yritystoiminnasta sekä toimialaan liittyvistä työtehtävistä. Työskentelemällä hotelleissa, ravintoloissa, matkatoimistoissa sekä muissa matkailualan yrityksissä opiskelija muodostaa käsityksen turismin toimialarakenteesta ja sen käytänteistä. MZM107 Turismiteollisuuden rakenne ja toiminta 6 ov (9) MZM108 Turismin kenttäopinnot 4 ov (6) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 281

6 Toinen vaihe, pakollinen MZM21Z TURISMIA SELITTÄVÄT TUTKIMUKSELLISET OPINNOT (Multidisciplinary Field of Tourism) 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija perehtyy turismiin eri tieteiden näkökulmista ja luo näin perustan turismin kokonaisvaltaiselle ymmärtämiselle sekä oman asiantuntijuutensa kehittymiselle. Analysoimalla eri tieteiden tuottamaa turismitutkimusta opiskelija oppii hakemaan ja soveltamaan tietoa turismin eri toimialojen käytänteiden kehittämiseksi. Opintojaksolla tarkastellaan turismia sekä kansantalouden että yritystalouden näkökulmasta. Opintojaksoon sisältyy myös perehtyminen erilaisiin myynti- ja markkinointitapahtumiin. MZM206 MZM207 Turismi yhteiskunnallisena ilmiönä ja yritystoimintana 5 ov (7.5) Turismin taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset 5 ov (7.5) Vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, joista yksi kokonaisuus on pakollinen. MZM 31Z HOTELLIPALVELUJEN JOHTAMINEN (Accommodation Management) 12 ov (18 ECTS Credits) Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisesti ja käytännönläheisesti majoitusyrityksen koko toimintaan sekä toimialan lainalaisuuksien ymmärtämiseen. Opinnoissa korostuvat markkinoinnin, taloushallinnon sekä henkilöstöresurssien johtamisen tietojen soveltaminen hotellin palvelujen ja toimintojen kehittämisessä sekä johtamisessa. MZM606 Majoitus- ja ravitsemispalvelujen johtamisen perusteet 2 ov (3) MZM607 Hotellipalvelujen suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen 6 ov (9) MZM608 Hotellipalvelujen johtamisen kenttäopinnot 4 ov (6) MZM23Z MAASEUTUMATKAILUN PK-YRITTÄJYYS (Entrepreneurship in Small and Medium-sized Rural Enterprises) 10 ov (15 ECTS Cr) Opiskelija perehtyy yrittäjyyteen pienen yrityksen näkökulmasta. Opintojaksolla painottuvat erityisesti perheyrittäjyyden, maaseudun mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen. Toimialatuntemuksen pohjalta opiskelija oppii pk-yrityksen suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. MZM613 Pienyritystoiminta 5 ov (7.5) MZM614 Maaseutumatkailu 5 ov (7.5) MZM32Z KOKOUS- JA KONGRESSIPALVELUJEN JOHTAMINEN (Meeting and Congress Management) 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija ymmärtää kokous- ja kongressitoiminnan merkityksen sekä talouselämän että matkailun kannalta. Tutustumalla erilaisiin kongressi- ja messuyrityksiin sekä niiden organisaatioihin ja tiloihin opiskelijalle muodostuu näkemys kongressi- ja messutoiminnan kehityksestä ja edellytyksistä meillä ja muualla. Kongressi- ja kokoustoiminnan tuntemuksen pohjalta opiskelija oppii or- 282 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

7 ganisoimaan erilaisia tapahtumia sekä tuottamaan niiden tarvitsemia kansainväliset laatuvaatimukset täyttäviä palveluja. MZM625 Kongressi- ja messupalvelujen johtaminen 8 ov (12) MZM626 Kokouspalvelujen johtaminen 2 ov (3) MZM34Z OHJELMA- JA TAPAHTUMAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN (Events Management) 10 ov (15 ECTS Credits) Opiskelija oppii suunnittelemaan, tuotteistamaan, tuottamaan ja markkinoimaan asiakaslähtöisiä ohjelma- ja tapahtumapalveluja. Suomalaisia matkailun vetovoimatekijöitä hyödyntäen opiskelija oppii luomaan aktiivilomapalveluja, jotka täyttävät kansainväliset laatuvaatimukset. MZM635 Ohjelma- ja tapahtumapalvelut 10 ov (15) MZM33Z MATKAN HALLINTA (Travel Management) 10 ov (15 ECTS Credits) Opinnoissa keskitytään nykyaikaiseen matkanhallintaan tarkastelemalla ja analysoimalla matkan hallintaan liittyviä toimintoja ja toimenpiteitä kuluttajan ostopäätöksestä matkan suorittamiseen. Opinnoissa painottuvat erityisesti matkanhallinnan logistiset kysymykset, turvallisuuskysymykset, kansainvälinen kaupankäynti, matkapalvelujen tuotteistaminen sekä matkatoimistoalan yrittäjyys. Matkan hallintaa opiskellaan kuluttajan ja tuottajaverkoston näkökulmasta. MZM647 Matkapalvelujen myynti ja kehittäminen 10 ov (15) Toisen vaiheen vapaasti valittavia ammattiopintoja MZM27Z TURISMIN 'GRAND TOUR' -OPINNOT 2 10 ov (3 15 ECTS Credits) MZM650 Turismin 'Grand Tour' -opinnot 2 10 ov (3 15) MZM655 Viiniturismi 2 3 ov (3 4.5) 'Grand Tour' -opintojen tavoitteena on tarjota innovatiivinen mahdollisuus yhdistää kansainvälisyys, henkilökohtaiset matkakokemukset ja niiden tulkinta sekä koulutus osaksi ammatillista identiteettiä. Matkustamalla ja/tai ulkomailla erityisiä turismiin kytkeytyviä projektikokonaisuuksia suorittamalla opiskelija voi luontevasti integroida eri oppiaineiden teoriaosuudet kansainväliseen käytäntöön. Opintojen laajuus sovitaan projektin suunnittelun yhteydessä. Vaihtoehtoisia MPA ja MFA ammattiopintoja Ruoka- ja ravintolapalvelu MZR105 Ravintola- ja ruokapalvelun perusteet 4 ov (6) MZR110 Anniskelulainsäädäntö 1 ov (1.5) MZR111 Viini- ja alkoholijuomatuotteiden peruskurssi 1 ov (1.5) (WSET Intermediate Certificate in Wines, Spirits and other alcoholic beverages) MZR638 Viini- ja alkoholijuomatuotteiden jatkokurssi 3 ov (4.5) (WSET Advanced Certificate in Wines & Spirits) MZR664 Elämysruokailu 2 ov (3) MZR668 Viinin ja ruoan yhdistäminen 2 ov (3) MZR669 Ravintolan viihde- ja elämyspalvelut 2 ov (3) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 283

8 Kuluttajaviestintä MZK602 Suomalaiset kuluttajina 2 ov (3) MZK630 Joukkoviestintä ja julkaiseminen 2 ov (3) MZCV22 Organisaation julkisuuden hallinta 2 ov (3) Toimitilapalvelut MZY217 Palveluyrityksen ympäristöjärjestelmät 3 ov (4.5) MZY613 Miljöörakentaminen 3 ov (4.5) MZY614 Rakennetun kulttuuriympäristön säilyttäminen 2 ov (3) MFA MFM601 Cultural Tourism 2 Cr (3) MFM521 Cross Cultural Aspects of Tourism and Hospitality 2 Cr (3) Kolmas vaihe, pakollinen MZM35Z TURISMIYRITYKSEN JA SEN YMPÄRISTÖN JOHTAMINEN SEKÄ KEHITTÄMINEN (Tourism and Hospitality Management) 7/14 ov (10.5/21 ECTS Cr) Kolmannen vaiheen opinnot rakentuvat ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa hankitun ammatillisen ja liikkeenjohdollisen osaamisen perustalle. Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisesti turismiyrityksen johtamiseen ja/tai vaihtoehtoisesti turismin alueelliseen kehittämiseen. Jaksolla keskitytään turismiyrityksen liiketoiminnan erityiskysymyksiin unohtamatta yritysympäristöä ja sen kytkeytymistä alueelliseen kehittämiseen. MZM705 Liiketoiminnan johtaminen 7 ov (10.5) MZM706 Turismin alueellinen kehittäminen 7 ov (10.5) Kolmas vaihe, vaihtoehtoinen MZM30Z TURISMIN TUTKIMUS- JAKEHITTÄMISPROJEKTI (Research and Development Project) 2 10 ov (3 15 ECTS Cr) Turismin tutkimus- ja kehittämisprojekti on tarkoitettu erillisten hankekokonaisuuksien opintoviikkoresurssiksi. Suoritus edellyttää aina ennakkosuunnitelman hyväksyttämistä yliopettajalla. Projekti voi olla yksilö- tai tiimisuoritus. Lopulliset ov:t arvioidaan projektin päätyttyä. MZM310 Turismin tutkimus- ja kehittämisprojekti 2 10 ov (3 15) Huomaa opintoja suunnitellessasi, että kaikkia opintojaksoja ei toteuteta joka vuosi. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov (15 ECTS Credits) Vapaasti valittavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan. Opiskelija voi valita opinnot joko ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta (eri koulutusohjelmien tarjonta sekä JAMKin yhteisten opintojen tarjottimet s. 88) tai ne voivat olla oman koulutusohjelman koulutuspäällikön hyväksymiä muita opintoja. Opiskelija valitsee haluamansa opinnot pääsääntöisesti oman koulutusalansa ulkopuolelta. 284 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

9 HARJOITTELU 20 ov (30 ECTS Credits) Matkailun koulutusohjelman harjoittelu jakaantuu kahteen osaan. Harjoittelu 1 (10 ov) voi alkaa, kun eriytyvien ammattiopintojen ensimmäisen vaiheen opinnot on suoritettu. Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu näkemys palveluyrityksen tai -organisaation työtehtävistä ja niiden edellyttämistä tiedoista ja taidoista. Harjoittelu on luonteeltaan alan työtehtäviä analysoiva ja harjoitteluorganisaation toiminnallista kokonaisuutta pohtiva. Harjoittelu 2 (10 ov) on opintojen kolmannessa vaiheessa. Siinä perehdytään kokonaisvaltaisesti yritystoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Toinen harjoittelu on luonteeltaan alan yritystoimintaa ja työtehtäviä tutkivaa sekä kehittävää ja opinnäytetyön tekemiseen suuntaavaa. Toivottavaa on, että matkailun koulutusohjelmaan kytkeytyvät harjoittelujaksot suoritettaisiin ainakin osittain ulkomailla alan kansainvälisen luonteen mukaan. Molempiin harjoitteluihin liittyy ohjeisto, jossa selvitetään tarkemmin harjoittelun kulku suunnittelusta raportointiin. Harjoittelun voi suorittaa muulloinkin kuin kesällä. MTW001 Harjoittelu 1 10 ov (15) MTW002 Harjoittelu 2 10 ov (15) OPINNÄYTETYÖ 10 ov (15 ECTS Credits) Opinnäytetyö harjaannuttaa opiskelijaa tutkivaan, kriittiseen työskentelyyn ja luovaan ajatteluun sekä mahdollistaa konkreettiset kehittämishankkeet elinkeinoelämän kanssa. MTZ001 Opinnäytetyö 10 ov (15) MTZ002 Kypsyysnäyte Opinnäytetyöhön liittyviä pakollisia opintoja ovat: ZZPR01 Tutkimustyön perusteet 1 ov (1.5) ZZPCV2 Tutkimusviestintä 1 ov (1.5) MZPR04 Oman tutkimus/kehittämishankkeen toteuttaminen 2 ov (3) AIKUISKOULUTUS Aikuiskoulutuksessa opiskelevat suorittavat opintoja monimuoto-opiskeluna. Opiskelun alussa jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, minkä pohjalta opiskelu tapahtuu. Opintojen kontaktijaksoja järjestetään viikonloppuisin pe ja la Aikuisopiskelijat voivat osallistua myös JAMKin päivä- ja iltaopetusryhmiin. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 285

10 PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA (MPA) Laajuus Tutkinto Nimike Suuntautumisvaihtoehdot 140 opintoviikkoa (3½ vuotta) Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (AMK) Varsinaisia suuntautumisvaihtoehtoja ei ole. Opiskelija voi opintovalinnoillaan suuntautua kuluttajapalveluun, ruoka- ja ravintolapalveluun tai toimitilapalvelujen johtamiseen. Aloituspaikat Nuorten koulutus 74 Koulutuspäällikkö Hilkka Partanen puh. (014) Opettajatutor Opiskelijakohtainen opettajatutor nimetään syksyllä opintojen alkaessa. Tukiohjaaja Anita Autio puh.(014) Harjoitteluvastaava Nimetään syksyllä opintojen alkaessa. Koulutusohjelman tavoite Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma on monialainen. Sen tavoitteena on valmentaa kuluttajapalvelujen, ruoka- ja ravintolapalvelujen sekä toimitilapalvelujen johtamisen asiantuntijoita, joilla on kokonaisnäkemys ko. toimialoista sekä vahva yritystoiminnan, asiakas- ja kuluttajakäyttäytymisen sekä koulutusohjelman toimialojen kehityksen tuntemus. Opintojen monipuolinen tarjonta ja valinnaisuus sekä laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto takaavat mahdollisuuden yksilöllisten opiskelukokonaisuuksien rakentamiseen. Koulutusohjelman suorittaneet pystyvät kehittämään ja johtamaan kansainväliset laatuvaatimukset täyttäviä, asiakaslähtöisiä, hyvinvointiin liittyviä palveluja sekä työ- että vapaa-aikaan. Opiskelu palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa on ongelmakeskeistä ja käytännönläheistä. Opintojen rakenne ov (ECTS Credits) Perusopinnot 30 ov (45) Ammattiopinnot 70 ov (105) - liikkeenjohdolliset opinnot, pakollisia 15 ov - suuntautumisopinnot, valitulta suuntautumisalueelta pakollisena ov - kuluttajapalvelut - ruoka- ja ravintolapalvelut - toimitilapalvelujen johtaminen - vaihtoehtoiset ammattiopinnot ov Vapaasti valittavat opinnot 10 ov (15) Harjoittelu 20 ov (30) Opinnäytetyö 10 ov (15) Yhteensä 140 ov (210) 286 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

11 PERUSOPINNOT 30 ov (45 ECTS Credits) Orientoivat perusopinnot suoritetaan opintojen alussa. Ne luovat tiedollisen perustan kuluttaja-, matkailu-, ruoka- ja ravintolapalvelujen sekä toimitilapalvelujen toimialoille. Opiskelijat saavat kokonaiskuvan alan monimuotoisuudesta ja hahmottavat yhteydet alan toimintojen välillä. Muut perusopinnot valmentavat tiedonhankintaan sekä viestintään ja tutkimuksen tekemiseen. Ne sijoittuvat ajallisesti opintojen eri vaiheisiin. Vaihtoehtoisilla perusopinnoilla opiskelija voi kehittää ammatillisia oppimisvalmiuksiaan valitsemalla yhteiskunnallisia, humanistisia tai luonnontieteellisiä opintoja. MZO00Z ORIENTOIVAT OPINNOT 10 ov (15 ECTS Credits) ZZPO01 Johdatus AMK-opintoihin 1 ov (1.5) MZO100 Itsetuntemus ja yhteistyö 2 ov (3) MZO101 Asiakaspalvelu ja palvelujen tuottaminen 2 ov (3) MZO103 Marata eilen, tänään, huomenna 4 ov (6) MZO104 Innovatiivinen työyhteisö 1 ov (1.5) MZV00Z VIESTINTÄ JA KIELET 13/19 ov (19.5/28.5 ECTS Credits) ZZPT01 Tietokone työvälineenä 2 ov (3) ZZPCV1 Viestintätaito 2 ov (3) MZCV23 Neuvottelu- ja kokoustaidot 1 ov (1.5) ZZPCR1 Ruotsi, osa 1 1 ov (1.5) ZZPCR2 Ruotsi, osa 2 1 ov (1.5) MZCR21 Palvelutuotannon ja johtamisen ammatillinen ruotsi 1 ov (1.5) ZZPCx1 Englanti tai saksa, osa 1 (x=e, S) 1 ov (1.5) ZZPCx2 Englanti tai saksa, osa 2 (x=e, S) 1 ov (1.5) MZCE22 Palvelutuotannon ja johtamisen ammatillinen englanti 1 ov (1.5) ZZCCx1 Saksa, ranska, venäjä, espanja, italia, 2 ov (3) (alkava kieli), (x = S, F, Q, H, I) ZZCVA2 AMK-viestinnän perusteet ** 2 ov (3) ZZCEA2 AMK-englannin perusteet ** 2 ov (3) ZZCRA2 AMK-ruotsin perusteet ** 2 ov (3) MZT00Z TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT 4 ov (6 ECTS Credits) ZZPR01 Tutkimustyön perusteet 1 ov (1.5) ZZPCV2 Tutkimusviestintä 1 ov (1.5) MZPR04 Oman tutkimus-/kehittämishankkeen toteuttaminen 2 ov (3) ** opinnot on ensisijaisesti tarkoitettu ammatillisen koulutuksen käyneille opiskelijoille. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 287

12 VAIHTOEHTOISET PERUSOPINNOT 3 ov/ 19 ov (4.5/28.5 ECTS Credits) Seuraavista opinnoista valitaan vähintään 3 opintoviikkoa. MZI00Z IHMINEN, TYÖ JA YHTEISKUNTA 11 ov (16.5 ECTS Credits) MZI501 Sosiologian perusteet 2 ov (3) MZI502 Johdatus oikeustieteeseen 1 ov (1.5) MZI503 Ergonomia 2 ov (3) MZI508 Työelämän muutosten ennakointi 2 ov (3) MZI506 Tietokoneen tehokas käyttö 2 ov (3) MZCV24 Kirjallinen viestintä työvälineenä 2 ov (3) MZL00Z LUONNONTIETEET 5 ov (7.5 ECTS Credits) MZL504 Elintarvikeluonnontieteet 2 ov (3) MZL505 Ympäristöluonnontieteet 2 ov (3) MZL602 Tilastolliset menetelmät 1 ov (1.5) MZK00Z AMMATTIKIELET 3 ov (4.5 ECTS Credits) ZZCCF4 Gastronominen ranska 1 ov (1.5) ZZCCS4 Palvelusaksa 2 ov (3) AMMATTIOPINNOT 70 ov (105 ECTS Credits) Ammattiopinnot koostuvat pakollisista liikkeenjohdollisista ja suuntautumisopinnoista sekä vaihtoehtoisista ammattiopinnoista. Liikkeenjohdollisissa opinnoissa opiskelija perehtyy yrityksen toimintaprosessien analysointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen. Pakollisten liikkeenjohdollisten opintojen jälkeen opiskelija voi valintojensa avulla laajentaa osaamistaan jollekin liiketoiminnan osa-alueelle. Suuntautumisopinnot ovat toimialakohtaisia opintoja, joissa korostuvat toimialan lainalaisuuksien ymmärtäminen sekä tuotanto- ja palveluprosessien analysointi ja luova kehittäminen. Vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla opiskelija syventää tai monipuolistaa ammatillista osaamistaan. Opiskelija voi rakentaa joko laaja-alaisen tai spesifin asiantuntijuuden valitsemalla opiskelusuunnitelmaansa ammattiopintoja koko koulutusalan tai ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Vaihtoehtoisista ammattiopinnoista sovitaan joko yliopettajan tai koulutuspäällikön kanssa. MZB20Z LIIKKEENJOHDOLLISET OPINNOT PAKOLLISET 15 ov (22.5 ECTS Credits) Ensimmäinen vaihe Opiskelija ymmärtää menestyvän liiketoiminnan perusteet ja lainalaisuudet sekä osaa kuvata niitä käytännön liiketoiminnassa markkinoinnin, laskentatoimen ja henkilöstöjohtamisen näkökulmista. Opittua sovelletaan suuntautumisopintojen ensimmäisessä vaiheessa. MZB101 Menestyvän liiketoiminnan perusteet 3 ov (4.5) 288 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

13 Toinen vaihe Opiskelija hallitsee yrityksen tai organisaation operatiivisen liiketoiminnan sekä osaa käyttää liikkeenjohdon työkaluja liiketoimintaprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja ohjaukseen. Opittua sovelletaan toisen vaiheen operatiivisen johtamisen opinnoissa. MZB200 Asiakkuusmarkkinointi 3 ov (4.5) MZB201 Kannattavuuslaskenta 3 ov (4.5) MZB202 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 3 ov (4.5) Kolmas vaihe Opiskelija osaa luovasti suunnitella ja kehittää yrityksen tai organisaation liiketoiminnallisia kokonaisuuksia sekä tuntee niihin liittyvän tiedonhallinnan ja tulevaisuuden ennakoinnin. Opittua sovelletaan suuntautumisopintojen kolmannessa vaiheessa. MZB302 Liiketoiminnan suunnittelu ja strateginen johtaminen 3 ov (4.5) VAIHTOEHTOISET 14 ov (21 ECTS Credits) MZB603 Laadun kehittäminen palveluyrityksessä 2 ov (3) MZB606 Majoitus- ja ravitsemisalan työsuhdeasiat 2 ov (3) MZB607 Palvelualojen internetkauppa 2 ov (3) MZB608 Toimiva työyhteisö 2 ov (3) MZB703 Multimediamarkkinointi 2 ov (3) MZB706 Yrityksen perustamissuunnittelu 2 ov (3) MZB708 Minä johtajana 2 ov (3) AMMATTIOPINTOJEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT Kuluttajapalvelut, ruoka- ja ravintolapalvelut, toimitilapalvelujen johtaminen Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman toimialasidonnaiset ammattiopinnot eriytyvät kolmeksi eri kokonaisuudeksi. Opiskelijan tulee suorittaa vähintään opintoviikkoa yhdestä valitsemastaan kokonaisuudesta. Suuntautumisopinnot jakautuvat kolmeen eri vaiheeseen, jotka yhdessä muodostavat ammattialan hierarkkisesti rakentuvan opintokokonaisuuden. Ensimmäisessä oppimisprosessin vaiheessa opiskelijat perehtyvät käytännön työelämässä elinkeinoalan työtehtäviin sekä toimintaympäristöön. Tässä opiskelun vaiheessa korostuvat toimialan reunaehtojen ymmärtäminen, työn tekeminen tiimeissä sekä työprosessien analysointi. Opiskelijoita kannustetaan aktiivisiksi sosiaalisiksi toimijoiksi niin Maratassa kuin ulkopuolellakin. Opiskelijalle pyritään luomaan valmiuksia jatkuvan muutoksen hyväksyntään sekä uuden oppimiseen käytännön toimien kautta. Tässä vaiheessa opiskelija käynnistää henkilökohtaisen urasuunnittelun. Toisessa vaiheessa opiskelija keskittyy erityisesti operationaalisen tason suunnitteluun, ohjaamiseen ja kehittämiseen sekä henkilöstön valmentavaan johtamiseen. Opiskelijaa ohjataan tutkivaan, analysoivaan ja kehittävään työskentelytapaan käyttäen työelämän uusimpia kehittämisen työkaluja. Oppimisen keskeisiä alueita ovat myös oppivan organisaation jäsenyys, projektityöskentely, luovuus sekä perehtyminen kansainväliseen toimintaympäristöön. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 289

14 Kolmannen vaiheen opiskelussa pääpaino on elinkeinoalan yritysten johtamisessa, strategisessa kehittämisessä sekä erilaisten palvelujen tuotekehittelyssä. Kolmannessa vaiheessa opiskelija myös syventää ammatillisuuttaan persoonallisista lähtökohdistaan. Tässä vaiheessa opiskelija perehtyy erityisesti kehittävään tutkimustyöhön, omien vahvuuksien hyödyntämiseen sekä yhteistyöhön oman toimialansa yrittäjien kanssa. Ammatilliset opinnot muodostavat opintokokonaisuuksia, joissa opiskelu toteutuu projektityöskentelynä. Projekteissa toimialan keskeiset ammattiopinnot integroituvat sekä liikkeenjohdollisiin opintoihin että perusopintoihin. Opiskelija oppii soveltamaan tietojaan ja taitojaan työelämän todellisten ongelmien etsimiseen, analysoimiseen, ratkaisujen kehittämiseen ja projektitulosten sekä oman osaamisensa arvioimiseen. 1. vaiheen projekteissa opiskelija työskentelee toimialansa eri toimipisteissä. 2. vaiheessa opiskelija tekee operationaalisen tason suunnittelu- ja johtamisprojekteja. 3. vaiheessa opiskelija työskentelee yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa. Projektien raportit sekä niihin liittyvän materiaalin opiskelija kerää omaan portfolioonsa. Portfolion avulla opiskelija arvioi omaa oppimistaan. Opiskelija voi käyttää portfoliota opiskeluaikanaan myös esittelykansiona luodessaan omaa työelämäverkostoaan sekä myöhemmin hakeutuessaan työelämään. KULUTTAJAPALVELUJEN AMMATTIOPINNOT Kuluttajapalveluopintojen tavoitteena on laaja-alainen asiantuntemus erilaisten kuluttajapalvelujen suunnittelussa, tuottamisessa ja kehittämisessä. Opintojen tavoitteena on myös kehittää opiskelijan kuluttajaviestintätaitoja. Kuluttajapalveluopinnoissa opiskelija perehtyy kotitalouksien ja perheiden toimintaedellytyksiin ja asemaan muuttuvassa yhteiskunnassa. Kotitalouksien toiminnan keskeistä osa-aluetta, kuluttajana toimimista, tarkastellaan mm. kuluttajansuojan, kuluttajainformaation, kuluttajakäyttäytymisen sekä kansainvälisen kuluttajuuden näkökulmista. Kuluttajaviestinnän opinnoissa opiskelija oppii analysoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan kuluttajaviestintää erilaisissa neuvonta-, tiedotus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelija hankkii ammatillista erityisosaamista kuluttajapalveluopintojen tueksi koulutusalansa muista ammattiopinnoista tai ammattikorkeakoulun muista koulutusohjelmista. Harjoittelu ja opinnäytetyö suuntaavat ammatillista kehittymistä. Ensimmäinen vaihe MZK20Z KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTEET 9 ov/11 ov (13.5/16.5 ECTS Credits) Opiskelija hankkii perustiedot kotitalouden ja kuluttajan toimintaympäristöstä. MZK100 Orientaatio kuluttajapalveluopintoihin 1 ov (1.5) MZK101 Muuttuva kotitalous ja perhe 2 ov (3) MZK102 Kuluttajatiedon perusteet 2 ov (3) MZK103 Tuote- ja palvelutietouden teemaopinnot 2 ov (3) MZK104 Kuluttajansuoja 2 ov (3) MZK500 Kuluttajan vaikutusmahdollisuudet 2 ov (3) 290 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

15 Toinen vaihe MZK21Z KULUTTAJUUS POSTMODERNISSA YHTEISKUNNASSA 10 ov/18 ov (15/27 ECTS Credits) Opiskelija monipuolistaa asiantuntemustaan kotitalouden yhteiskunnallisen aseman ja muuttuvan kuluttajuuden ymmärtämisessä. MZK200 Kotitaloudet kansantaloudessa 2 ov (3) MZK201 Asuminen ja tilasuunnittelu 2 ov (3) MZK202 Kotitalouden juridiikka 3 ov (4.5) MZK602 Suomalaiset kuluttajina 2 ov (3) MZK603 Kansainväliset kuluttaja-asiat 2 ov (3) MZK604 Elektroninen kaupankäynti 2 ov (3) MZK605 Ympäristönäkökulmia kulutukseen 2 ov (3) MZK606 Kulutushyödykkeiden vertaileva arviointi 3 ov (4.5) Kolmas vaihe MZK22Z KULUTTAJAPALVELUJEN STRATEGINEN SUUNNITTELU 10 ov/14-16 ov (15/21 24 ECTS Credits) Opiskelija perehtyy kuluttajapalvelujen tuottamiseen, kehittämiseen ja johtamiseen. MZK300 Kotitalouden toiminnan suunnittelu 3 ov (4.5) MZK310 Kuluttajapalvelujen kehittämisprojekti 4 ov (6) MZK700 Kuluttajatutkimus 2 ov (3) MZK701 Kuluttajakäyttäytymisen näkökulmia 2 ov (3) MZK703 Euromodule for Consumer Education 3 5 ov ( ) MZK23Z KULUTTAJAVIESTINTÄ 11 ov/23 25 ov (16.5/ ECTS Credits) Ensimmäinen vaihe Opiskelija perehtyy kuluttajapalveluihin viestinnän näkökulmasta ja tutustuu kuluttajaviestinnän perusteisiin. MZK130 Kuluttajaviestinnän lähtökohtia 2 ov (3) MZK131 Kohtaaminen neuvonnassa ja asiakaspalvelussa 2 ov (3) Toinen vaihe Opiskelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan tarkoituksenmukaisesti erilaisia neuvonta-, tiedotus- ja asiakaspalvelutilanteita. MZK230 Neuvonta- ja ohjaustaidot 3 ov (4.5) MZK231 Neuvonta yhteiskunnallisena vaikuttajana 2 ov (3) MZK630 Joukkoviestintä ja julkaiseminen 2 ov (3) MZK637 Promootioviestintä 1 2 ov (3) MZK638 Promootioviestintä 2 2 ov (3) MZK639 Teknologiavälitteinen kuluttajaviestintä 2 ov (3) MZCV22 Organisaation julkisuuden hallinta 2 ov (3) MZK635 Talous- ja velkaneuvonta 2 ov (3) MZK640 Kuluttajakahvila-projekti 2 4 ov (3 6) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 291

16 RUOKA- JA RAVINTOLAPALVELUJEN AMMATTIOPINNOT Ruoka- ja ravintolapalveluja tuotetaan eri elämänvaiheessa ja -tilanteissa oleville asiakkaille mm. julkisen sektorin ravitsemispalveluyrityksissä, ravintoloissa, fastfood-paikoissa ja cateringyrityksissä. Ruoka- ja ravintolapalveluopinnoissa keskeisimpiä opintoja ovat ravitsemispalvelujen tuottaminen sekä palvelujärjestelmien kehittäminen. Opinnoissa opiskelija muodostaa laajaalaisen käsityksen ko. palveluja tuottavien yritysten ja yksiköiden toiminnasta sekä merkityksestä yhteiskunnassa. Kansainvälistä tuntemusta opiskelija voi hankkia opiskelemalla ja harjoittelemalla alan ulkomaisissa yrityksissä ja korkeakouluissa. Ruoka- ja ravintolapalveluihin liittyvä työ on edelleen osin käsityömäistä, mikä antaa oman leimansa opiskeluun. Ensimmäisen vaiheen toimialaopintojen jälkeen opiskelija voi toisessa vaiheessa omilla valinnoillaan suuntautua joko ruokatuotantoon tai palveluun tai valita molempia. Tässä vaiheessa opiskelija perehtyy asiakaslähtöiseen ja kannattavaan operatiiviseen johtamiseen ravitsemispalveluyrityksissä. Kolmannessa vaiheessa opiskelija voi syventää ja laajentaa asiantuntijuuttaan ruoka- ja ravintolapalveluyritysten kehittämiseen ja suunnitteluun sekä alan yritystoimintaan. Erityisosaamista opiskelija voi vahvistaa esimerkiksi markkinoinnissa, laskentatoimessa ja alan tietotekniikassa. Myös harjoittelun, vaihtoehtoisten ammattiopintojen sekä opinnäytetyön suuntaamisella opiskelija syventää asiantuntijuuttaan valitsemallaan erityisalueella. Ensimmäinen vaihe, pakollinen MZR22Z RUOKA- JA RAVINTOLAPALVELUJEN TOIMIALAOPINNOT 14/18 ov (21/27 ECTS Credits) Ruoka- ja ravintolapalvelujen toimialaopinnoissa opiskelija muodostaa itselleen tiedollisen ja taidollisen orientaatioperustan toimialasta sekä siihen liittyvistä työtehtävistä. Työskennellessään Maratan restonomipalvelujen eri toimipisteissä opiskelija oppii analysoimaan ja arvioimaan erilaisten ravitsemispalvelujen tuottamista. MZR105 Ravintola- ja ruokapalvelun perusteet 4 ov (6) MZR110 Anniskelulainsäädäntö 1 ov (1.5) MZR111 Viini- ja alkoholijuomatuotteiden peruskurssi 1 ov (1.5) (WSET Intermediate Certificate in Wines, Spirits and other alcoholic beverages) MZR107 Ruokatuotanto 4 ov (6) MZR108 Ruoka- ja ravintolapalvelun kenttäopinnot 1 8 ov (12) MZR109 Ruoka- ja ravintolapalvelun kenttäopinnot 2 4 ov (6) MZR108 on tarkoitettu lukiokoulutuksen käyneille opiskelijoille ja MZR109 ammatillisen koulutuksen käyneille opiskelijoille. Ammatillisen koulutuksen käyneet opiskelijat suorittavat opintojaksoissa MZR105 ja MZR107 vapauttavat kokeet. Toinen vaihe, opintokokonaisuuksista valitaan joko MZR23Z tai MZR24Z MZR23Z RUOKATUOTANNON OPERATIIVINEN JOHTAMINEN ov ( ECTS Credits) Opiskelija perehtyy käytännönläheisesti ruokatuotannon asiakaskeskeiseen suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen. Ruoka- ja palvelutuotannon operatiivisen johtamisen perusta luodaan yhteisen tiedollisen aineksen varaan (opintojaksot MZR200, MZR201). Opintojaksot MZR valmentavat käytännön johtamiseen ruokatuotannossa ja kehittämisprojektissa. 292 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

17 MZR200 MZR201 Majoitus- ja ravitsemispalvelujen johtamisen perusteet 2 ov (3) Ravitsemus ja erityisruokavalioiden perusteet 2 ov (3) MZR625 Tuotantotekniikka 3 ov (4.5) MZR626 Asiakaslähtöinen ravitsemus 2 ov (3) MZR627 Ruokatuotannon operatiivinen suunnittelu 4 ov (6) MZR202 Ruoka- ja ravintolapalvelujen johtaminen 5 ov (7.5) MZR204 Ruoka- ja ravintolapalvelujen kehittämisprojekti 2 5 ov (3 7.5) MZR24Z PALVELUTOIMINNAN OPERATIIVINEN JOHTAMINEN ov (30 36 ECTS Credits) Opiskelija perehtyy käytännönläheisesti palvelutoiminnan asiakaskeskeiseen johtamiseen ja kehittämiseen. Ruoka- ja palvelutuotannon operatiivisen johtamisen perusta luodaan yhteisen tiedollisen aineksen varaan (opintojaksot MZR200, MZR201). Opintojaksot MZR635, valmentavat käytännön johtamiseen palvelutoiminnassa ja kehittämisprojektissa. MZR200 Majoitus- ja ravitsemispalvelujen johtamisen perusteet 2 ov (3) MZR201 Ravitsemus ja erityisruokavalioiden perusteet 2 ov (3) MZR635 Ravintolapalvelun palvelujärjestelmät 3 ov (4.5) MZR637 Ravintolapalvelun operatiivinen suunnittelu 4 ov (6) MZR638 Viini- ja alkoholijuomatuotteiden jatkokurssi 3 ov (4.5) (WSET Advanced Certificate in Wines & Spirits) MZR202 Ruoka- ja ravintolapalvelujen johtaminen 5 ov (7.5) MZR204 Ruoka- ja ravintolapalvelujen kehittämisprojekti 1 5 ov ( ) Toisen vaiheen vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia opintoja MZR25Z RUOKA- JA RAVINTOLAPALVELUN SYVENTÄVÄT OPINNOT 22 ov (33 ECTS Credits) Kokonaisuudesta voi valita yksittäisiä opintojaksoja opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Kaikkia opintojaksoja ei toteuteta joka vuosi. MZR651 Kansainvälinen ravitsemus 2 ov (3) MZR654 Ravitsemusneuvonta 2 ov (3) MZR655 Liikunta ja ravitsemus 2 ov (3) MZR656 Vitamiinit ravitsemuksessa 1 ov (1.5) MZR662 Alkoholijuomatuotteiden tuotekehitys 2 ov (3) MZR663 Ruokakulttuurit 3 ov (4.5) MZR664 Elämysruokailu 2 ov (3) MZR665 Kasvisruokavaliot 2 ov (3) MZR667 Asiakaslähtöinen ravitsemus II 2 ov (3) MZR668 Viinin ja ruoan yhdistäminen 2 ov (3) MZR669 Ravintolan viihde- ja elämyspalvelut 2 ov (3) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 293

18 Toisen vaiheen vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia MTA-opintoja Opintojakso MZM107 edellytetään suoritettavaksi ennen ryhmän muita opintoja. MZM107 Turismiteollisuuden rakenne ja toiminta 6 ov (9) MZM607 Hotellipalvelujen suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen 6 ov (9) MZM608 Hotellipalvelujen johtamisen kenttäopinnot 4 ov (6) MZM613 Pienyritystoiminta 5 ov (7.5) MZM614 Maaseutumatkailu 5 ov (7.5) MZM626 Kokouspalvelujen johtaminen 2 ov (3) Katso myös MPA:n muita suuntautumisopintoja sekä FMCC-opintoja. Kolmas vaihe, pakollinen MZR26Z RAVITSEMISPALVELUYRITYKSEN JOHTAMINEN 7/14 ov (10.5/21 ECTS Credits) Kolmannen vaiheen opinnot rakentuvat ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa hankitun ammatillisen ja liikkeenjohdollisen osaamisen perustalle. Kolmas vaihe keskittyy kokonaisvaltaiseen ravitsemispalveluyrityksen strategiseen johtamiseen. Opintokokonaisuus integroi ammatillisen osaamisen joko liiketoimintasuunnitteluun tai tuotekehitykseen. Keskeisiä oppimisalueita ovat strateginen suunnittelu, henkilöstöpolitiikka, markkinointitutkimus ja -suunnittelu, laatujärjestelmien kehittäminen sekä rahoitus- ja laskentasuunnittelu. MZR710 Ravitsemispalveluyrityksen suunnittelu ja kehittäminen 7 ov (10.5) tai MZR711 Ravitsemispalveluyrityksen tuotekehitys 7 ov (10.5) Kolmannessa vaiheessa tehtävien työelämäprojektien kautta opiskelija syventää omaa erityisosaamistaan sen hetken työelämätarpeisiin. Yhteistyö työelämän kanssa avaa mahdollisuuksia ja näkökulmia opiskelijan koulutuksen jälkeiselle urakehitykselle. TOIMITILAPALVELUJEN JOHTAMINEN Toimitilapalvelujen johtamisen asiantuntijuusalueella keskitytään erilaisten tilapalvelujen (mm. kiinteistö-, aula-, turva-, ympäristö- ja puhtauspalvelujen) johtamiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen. Toimitilapalvelujen johtaminen on osa kiinteistöjohtamista ja sen tarkoituksena on vastata tilojen hankkimisesta ja kehittämisestä sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluista yrityksen tai organisaation ydinliiketoiminnan strategisten tarpeiden täyttämiseksi. Opinnoissa painotetaan toimitilapalvelujen ammattimaista ja taloudellista tuottamista. Opinnoissa perehdytään erilaisten käyttäjä- ja kiinteistöpalvelujen tuottamiseen ja johtamiseen sekä toiminnallisen tilasuunnittelun merkitykseen palvelutuotannolle. Opinnot muodostavat kokonaisuuden, joka laajenee sisällöllisesti toiminnan ydinasioista palvelutuotteen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Toimitilapalveluopinnoissa tietoperustaa käytetään palvelujen analysointiin, suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen eri toimintaympäristöissä. Ympäristöopinnoissa perehdytään ympäristön ja ihmisen vuorovaikutukseen, yritysten ympäristöhallintajärjestelmiin sekä ympäristönhuollon tiedottamiseen ja neuvontaan. 294 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

19 Harjoittelun, vaihtoehtoisten ammattiopintojen sekä opinnäytetyön suuntaamisella opiskelija syventää asiantuntijuuttaan valitsemallaan erityisalueella. Opiskelijan ammatillinen kasvu vahvistuu kaikkiin opiskeluvaiheisiin liitetyissä projekteissa. Ensimmäinen vaihe MZY27Z TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTAMINEN 15/29 ov (22.5/43.5 ECTS Credits) Opiskelija perehtyy tila- ja ympäristöpalvelujen tietoperustaan, työn tekniseen hallintaan ja suunnitteluun. Hän hallitsee kiinteistöpalvelujen järjestämisen osana kiinteistöjen ylläpitoa. MZY107 Orientaatio toimitilapalveluihin 1 ov (1.5) MZY108 Toimitilapalvelujen tuottaminen 4 ov (6) MZY109 Toimitilapalvelujen vertailu ja arviointi 3 ov (4.5) MZY113 Ympäristöpalvelujen perusteet 1. 2 ov (3) MZY114 Ympäristöpalvelujen perusteet 2. 3 ov (4.5) MZY115 Ympäristönhuolto ja -neuvonta 2 ov (3) MZY513 Kiinteistönhuolto 2 ov (3) MZY514 Aulapalvelut 2 ov (3) MZY515 Ympäristöliikkeet ja -filosofiat 2 ov (3) MZL505 Ympäristöluonnontieteet 2 ov (3) Toinen vaihe MZY28Z TOIMITILAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN 16/27-30 ov (24/ ECTS Credits) Opiskelija perehtyy toimitilapalvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Hän hallitsee toimitilapalvelutuotannon laatujärjestelmät sekä palveluyrityksen ympäristöhallintajärjestelmät. MZY208 Käyttäjälähtöinen tilasuunnittelu 3 ov (4.5) MZY209 Toimitilapalvelujen ohjaus ja kehittäminen 5 ov (7.5) MZY215 Palvelutuotteen kehittäminen 3 ov (4.5) MZY216 Toimitilapalvelujen laadunhallintajärjestelmät 2 ov (3) MZY217 Palveluyrityksen ympäristöjärjestelmät 3 ov (4.5) MZY613 Miljöörakentaminen 3 ov (4.5) MZY614 Rakennetun kulttuuriympäristön säilyttäminen 2 ov (3) MZY615 Ympäristö- ja toimitilapalvelujen kehittämis- 2 5 ov (3 7.5) projekti MZY617 Ammattitekstiilit 2 ov (3) MZY618 Elintarviketilojen puhtaanapito 2ov (3) Kolmas vaihe MZY29Z TOIMITILAPALVELUJEN JOHTAMINEN 8 ov (12 ECTS Credits) Opiskelija perehtyy toimitilapalvelujen johtamiseen, tilasopimusten ja -kustannusten hallintaan sekä alan tutkimustoimintaan. MZY304 Toimitilastrategiat 2 ov (3) MZY305 Tilasopimusten hallinta 2 ov (3) MZY306 Toimitilajohtaminen 2 ov (3) MZY307 Toimitilapalvelujen tutkimustoiminta 2 ov (3) MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 295

20 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 ov (15 ECTS Credits) Vapaasti valittavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan. Opiskelija voi valita opinnot joko ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta (eri koulutusohjelmien tarjonta sekä JAMKin yhteisten opintojen tarjottimet s. 88) tai ne voivat olla oman koulutusohjelman koulutuspäällikön hyväksymiä muita opintoja. Opiskelija valitsee haluamansa opinnot pääsääntöisesti oman koulutusalansa ulkopuolelta. HARJOITTELU 20 ov (30 ECTS Credits) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman harjoittelun kokonaislaajuus on 20 ov. Yleensä kahteen osaan jakaantuvan harjoittelun osien laajuus määräytyy opiskelijan henkilökohtaisten oppimistavoitteiden mukaan. Harjoittelu 1 (8/12 ov) voi alkaa, kun ammattiopintojen ensimmäisen vaiheen opinnot on suoritettu. Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu näkemys palveluyrityksen tai -organisaation työtehtävistä ja niiden edellyttämistä tiedoista ja taidoista. Harjoittelu on luonteeltaan alan työtehtäviä analysoiva ja harjoitteluorganisaation toiminnallista kokonaisuutta pohtiva. Harjoittelu 2 (12/8 ov) liittyy kiinteänä osana opiskelijan valitsemaan suuntautumisalueeseen. Harjoittelussa perehdytään kokonaisvaltaisesti yritystoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Se on luonteeltaan alan yritystoimintaa ja työtehtäviä tutkivaa ja kehittävää sekä opinnäytetyön tekemiseen suuntaava. Toiseen harjoitteluun sisältyy opiskelijan harjoitteluaikana tekemä kehittämisprojekti, jonka kirjallinen tuotos ja arviointi liitetään harjoitteluraporttiin. Koulutusohjelman harjoitteluohjeessa selvitetään tarkemmin harjoittelun tavoitteet ja sisältö. Harjoittelusuunnitelman hyväksyy suuntautumisalueen yliopettaja. Toivottavaa on, että osa harjoittelusta tehdään ulkomailla alan kansainvälisen luonteen mukaan. MPW003 Harjoittelu 1 8/12 ov (12/18) MPW004 Harjoittelu 2 12/8 ov (18/12) OPINNÄYTETYÖ 10 ov (15 ECTS Credits) Opinnäytetyö harjaannuttaa opiskelijaa tutkivaan, kriittiseen työskentelyyn ja luovaan ajatteluun sekä mahdollistaa konkreettiset kehittämishankkeet elinkeinoelämän kanssa. MPZ001 Opinnäytetyö 10 ov (15) MPZ002 Kypsyysnäyte Opinnäytetyöhön liittyviä pakollisia opintoja ovat: ZZPR01 Tutkimustyön perusteet 1 ov (1.5) ZZPCV2 Tutkimusviestintä 1 ov (1.5) MZPR04 Oman tutkimus-/kehittämishankkeen 2 ov (3) toteuttaminen 296 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

21 AIKUISKOULUTUS Aikuiskoulutuksessa opiskelevat suorittavat opintoja monimuoto-opiskeluna. Opiskelun alussa jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, minkä pohjalta opiskelu tapahtuu. Opintojen kontaktijaksoja järjestetään viikonloppuisin pe ja la Aikuisopiskelijat voivat osallistua myös JAMKin päivä- ja iltaopetusryhmiin. Length Degree Specialisation Lines DEGREE PROGRAMME IN FACILITY MANAGEMENT AND CONSUMER COMMUNICATION (MFA) 160 Credits (4 years) Restonomi (AMK), Bachelor of Hospitality Management None, the student can specialise in Facility Management or Consumer Communication Annual Intake 20 Head of Programme Ms. Päivi Kukkonen Tel (014) Career Tutor Internship Tutor Counsellor A personal Career Tutor will be nominated for each student in the autumn in the beginning of studies. Will be appointed at the beginning of the Autumn Semester. Will be appointed at the beginning of the Autumn Semester. Aim The programme trains the students to be professionals for executive and consulting jobs in the fields of supporting activities in business companies and other organisations, and of communication, i.e. professionals of facilities and consumer services. The students will acquire practical knowhow of these services including that of basic business activities, and of tourism and hospitality. Structure The programme comprises 160 FCr (240 ECTS Cr). One Finnish Credit (FCr) represents an average of 40 hours of work input by the student. The standard time needed for studying is 4 years. The structure of the curriculum is as follows: FACILITY MANAGEMENT AND CONSUMER COMMUNICATION 297

22 FCr ECTS Cr Basic Studies Professional Studies Elective Studies Internship Diploma Project Total Besides the basic studies and the internship, Facility Management and Consumer Communication recognises three professional fields: Managing Facilities, Consumer Guidance and Communication, and Tourism and Hospitality. The first year studies are the same for all students, regardless of the line of specialisation. In the first phase the student concentrates on basic studies acquiring an understanding of commercial operations and key management issues including basic skills in communication, facilities operations, Tourism and Hospitality. In the second phase the students will develop and expand the topics in Facility Management and Consumer Communication. One or two semesters will take place in Groningen, The Netherlands, and the students may choose to study one more semester abroad. The five-month internship will be done abroad as well. In the third and fourth phases the specialisation studies will give the students possibilities to deepen and widen their professional skills in the areas in question. The research studies prepare the students for the diploma project to be completed in the final stage. N.B. As a general rule, the students are expected to participate in the 2 nd year studies provided by Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen, The Netherlands. These 2 nd year studies are not provided by Jyväskylä Polytechnic at all. For certain reasons the students may include credits done in Finnish in their degrees. Such credits (maximum 15 out of 160) should strongly support the core content of the degree. Codes There are six marks in the code of each course. The first two marks refer to the degree programme or to the interdisciplinary studies open for all students. 1. letter Z = general courses at the Polytechnic 2. letter W = general courses in English, both at the Polytechnic and in the School of Tourism and Services Management 3. letter W = general courses in English, in the programme The third mark of the code with an initial M refers to the specialisation or to the field of study: B Business Studies E Welfare at Work F Facility Management K Consumer Studies L Creative Subjects O Orientation Studies and Tutoring N Natural Sciences R Catering S Social Sciences T Computing U Culture and International Activities P Communication and Co-operation Y Environment and Cleaning D Academic Work and Research P Philosophy and Ethics 298 FACILITY MANAGEMENT AND CONSUMER COMMUNICATION

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta

Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta Lahdenammattikorkeakoulu Liiketaloudenkoulutus Palveluliiketoiminta Opetussuunnitelma 2014-2015 7.1.2015 0 Sisällysluettelo 04PTOI PALVELUJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 OP... 11 04POSA PALVELUOSAAMINEN 15 OP...

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

9.1 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN LIIKKEENJOHDON koulutusohjelma

9.1 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN LIIKKEENJOHDON koulutusohjelma 9.1 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN LIIKKEENJOHDON koulutusohjelma tutkinto: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK) Suuntautuminen: Suuntautumismoduulit (13 ov / 19,5 ECTS)

Lisätiedot

Ida Abendstein, Nelli Hemminki. Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma

Ida Abendstein, Nelli Hemminki. Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmasta valmistuneiden työllistyminen ja sen yhteys opetussuunnitelman kehittämiseen Ida Abendstein, Nelli Hemminki Opinnäytetyö Hotelli-

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Majoitustoiminta Ravintolatoiminta HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS MATKAILU- JA RAVITSEMISALA. Savonia Business - Matkailu- ja ravitsemisala. Kuopion Liikekirjapaino Oy

SAVONIA BUSINESS MATKAILU- JA RAVITSEMISALA. Savonia Business - Matkailu- ja ravitsemisala. Kuopion Liikekirjapaino Oy Julkaisija Toteutus Painopaikka Savonia Business - Matkailu- ja ravitsemisala Pirjo Korhonen Kuopion Liikekirjapaino Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2005-2006... 3 HENKILÖKUNTA JA YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Opinto-opas 2006 2007

Opinto-opas 2006 2007 1 Opinto-opas 2006 2007 Guide Book 2006-2007 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Sirpa Hietala Saarijärven Offset Oy 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ SAVONIA BUSINESSIN OPISKELIJA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kesto 2012-2015 Hyväksytty 30.12.2011 OPETUSSUUNNITELMA 2(12) KOULUTUSOHJELMA Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma 5.3 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK/Ikaalinen Opintojen rakenne matkailun koulutusohjelmassa PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Matkailun koulutusohjelman ammatilliset

Lisätiedot

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 2 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2015 Hyväksytty 31.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15..20 hyväksymässä

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Tapahtumamatkailu Elämysmatkailu Liikuntamatkailu (animateur) 1. Matkailun koulutusohjelman

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN

Lisätiedot

INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INFORMAATIOTEKNOLOGIAN INSTITUUTTI SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT) Informaatioteknologian instituutin toteuttamat tekniikan ja liikenteen koulutusalaan kuuluvat koulutusohjelmat: Tietotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Ravintolatoiminta

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Ravintolatoiminta OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Ravintolatoiminta HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Matkailu-

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelman kuvaus 210 op, nuoret 11PTYÖ TYÖELÄMÄVALMIUDET 15 OP 01RUO Ruotsin kieli 11SUO Asiantuntijaviestintä 3 OP 11PAMKA Ammatillinen kasvu 3 OP 11PATK Tietokone

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Syksy Autumn 2014 Kevät Spring 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, journalism,

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008

Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008 Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Sirpa Hietala Kopijyvä, Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ SAVONIA BUSINESSIN OPISKELIJA DEAR STUDENT...

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK), 210 op. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Matkailun koulutusohjelman opinnot valmentavat

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Matkailun liikkeenjohdon opintojaksokuvaukset 2011 2012 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Matkailun liikkeenjohdon opintojaksokuvaukset 2011 2012 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Matkailun liikkeenjohdon opintojaksokuvaukset 2011 2012 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RL001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun laitos Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Opinto-opas 2006-2007 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Matkailu-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALALTA VUOSINA 1999 2001 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN Tommi Holmsten Arto Syrjälä Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot