Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1. Anni Panula-Ontto-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1. Anni Panula-Ontto-"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokoustiedot Aika Torstai klo Paikka Ravintola Talli, Patteristonkatu 2, Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Petri Pekonen Anni Panula-Ontto- Suuronen Raija Pöyry Erika Nyström Nalle Velling Risto Pesonen Markku Lamponen Juhani Saksa puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen, Hirvensalmen kunta jäsen, Mäntyharjun kunta jäsen, Kangasniemen kunta Muut saapuvilla olleet Esittelijät Minna Pöntinen Hanna Pasonen Arja Holopainen kaupunginhallituksen edustaja ympäristöpäällikkö/ pöytäkirjanpitäjä ympäristöpalvelujen johtaja

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Petri Pekonen Hanna Pasonen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu tehtyjen päätösten mukaiseksi Risto Pesonen Raija Pöyry Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimistossa Pöytäkirjanpitäjä Hanna Pasonen

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 106 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 107 Viranhaltijapäätökset, terveysvalvonnan johtaja 4 / 108 Tiedoksi 5 / 109 Liite 1-2 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille / 110 Liite 3 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja yhteenveto valvontaohjelmasta 7 / 111 Ruokamyrkytystyöryhmän kokoonpanon päivittäminen 8 / 112 Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle Metsäsairila Oy:n jätekeskuksen biokaasulaitoksen ympäristöluvasta 9 / 113 Lausunto Kangasniemen kunnan kirkonkylän osayleiskaavan muutoksista 10 / 114 Liite 4-11 Päätös ojitusta koskevassa asiassa, Kankaistenmaa , Mäntyharju 11 / 115 Jätevesien käsittelyyn liittyvä suunnitelma, HKScan Finland Oy, Mikkeli 12 / 116 Liite Ympäristölupapäätös kallionlouhintaan ja kivenmurskaukseen; Mikkelin Autokuljetus Oy, Soikon alue, Anttola, Mikkeli 13 / 117 Liite Ympäristölupapäätös kallionlouhintaan ja kivenmurskaukseen; Vilkonharjun Sora Oy, Hirvikangas, Mikkeli Lisäasiat 14 / 118 Liite 18 Eläinlääkäreiden praktiikkatulojen vahvistaminen vuodelle / 119 Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle Oy Woikoski Ab:n Voikosken voimalaitoksen uuden voimalaitosyksikön ja kalatien rakentamisesta, Mäntyharju, Kouvola 16 / 120 Ympäristölautakunnan kokoukset vuonna 2015

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Puheenjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Puheenjohtaja: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Pesonen ja Raija Pöyry. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset, terveysvalvonnan johtaja 50 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Osuuskauppa Suur-Savo, Ravintola Päämaja-Pruuvi, Mikkeli. 53 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, R-Kioski Kangasniemi 1288 Tiina Puttonen Oy. 54 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, R-Kioski Kangasniemi 1288 Tiina Puttonen Oy. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Ympäristölautakunta Tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on antanut seuraavat ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaiset päätökset pilaantuneen maaperän puhdistamisesta: - Päätös Biohauki Oy:lle. (ESAELY/1362/2014). Päätös on annettu Pilaantunut alue sijaitsee Haukivuorella Ursuksentien läheisyydessä ( ) Haukivuoren Lämpö Oy:n kiinteistön alueella. Pilaantuman on aiheuttanut öljyjakeiden keskitisleet. Alueen laajuus on noin 250 m2 ja pilaantuneita massoja arvioidaan olevan noin 760 tonnia. - Päätös Destia Oy:lle. (ESAELY/1344/2014). Päätös on annettu Pilaantunut alue sijaitsee osoitteessa Arinakatu 6-8. Kiinteistön omistaja on Destia Oy. Pilaantuma on aiheutunut öljyhiilivedyistä. Pohjavedessä on todettu kloridipitoisuus 160 mg/kg. - Päätös Oiva Manniselle, Vilkonharjuntie 237, Hirvensalmi. Pilaantuma sijaitsee osoitteessa Vilkonharjuntie 160. Pilaantuminen puhdistetaan nk. JASKA-projektissa. Pilaantuminen on tapahtunut vanhalla maa-ainesten murskausasemalla. Pilaavat aineet ovat öljyhiilivetyjä. Etelä-Savon ely-keskuksen päätöksellä on vuonna 2014 perustettu seuraavat luonnonsuojelualueet Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueelle: - Hanhilahden luonnonsuojelualue Mikkelissä Ristiinan Laitialassa (ESAELY/506/07.01/2013. Päätös on annettu Alueen pinta-ala on 5.6 ha ja alue kuuluu Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan (METSO). - Lylynpuron luonnonsuojelualue Hirvensalmella Vahvaselän kylässä (ESAELY/38/07.01/2012). Päätös on annettu Alueen pinta-ala on 7,8 ha ja alue kuuluu Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan (METSO). - Heikkilänlahden luonnonsuojelualue Mikkelissä Yöveden kylässä (ESAELY/79/07.01/2012). Päätös on annettu Alue muodostuu kahdesta määräalasta, joiden yhteispinta-ala on 13.9 ha.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 8 Alue kuuluu METSO -ohjelmaan. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 9 Ympäristölautakunta Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille Ympäristöterveydenhuollon keskusvirastot Evira, Tukes, ja Valvira ovat laatineet yhdessä ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille Valtakunnallisen valvontaohjelman on tarkoitus olla nelivuotinen ja seurata hallituskautta. Tarkoitukseen pääsemiseksi vuosien ohjelma on laadittu viisivuotiseksi. Yhteisessä valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määritellään ympäristöterveydenhuollon keskusviranomaisten yhteiset periaatteet valvonnalle. Toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa annetaan tarkempia ohjeita eri lakien mukaisesta valvonnasta. Kunnan tulee laatia ympäristöterveydenhuollon säännöllistä valvontaa varten suunnitelma. Valvontasuunnitelma pitää hyväksyä kunnan toimivaltaisessa lautakunnassa. Valvontasuunnitelmalla tarkoitetaan yhtä suunnitelmaa, johon on koottu ympäristöterveydenhuollon valvonta yleisesti ja toimialakohtaisesti. Valvontasuunnitelma voi olla monivuotinen, mutta se on päivitettävä tarvittaessa, ja joka tapauksessa vähintään kolmen vuoden välein. Mikkelin seudun Ympäristöpalvelujen ympäristöterveydenhuollon yhteinen valvontasuunnitelma on laadittu myös vuosille Valvontasuunnitelma sisältää ympäristöterveydenhuollon eri erityislakien mukaiset suunnitelmat. Kunnan valvontasuunnitelmaa säätelee Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006), jonka mukaan kunnan tulee toimittaa hyväksymänsä valvontasuunnitelma aluehallintoviranomaiselle tiedoksi. Asetuksessa on annettu säännökset kunnan valvontasuunnitelman sisällöstä sekä valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnista. Asetuksen mukaan valvontasuunnitelmassa tulee määritellä vähintään: - tarkastuksen sisältö; - valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys; - tarkastukseen keskimäärin käytettävä aika; - kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen; sekä - valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi Velvoitteet valvontasuunnitelman laatimisesta sisältyvät myös seuraaviin toimialakohtaisiin lakeihin:

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 10 - Elintarvikelaki (23/2006) - Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) - Laki terveydensuojelulain muuttamisesta (285/2006) - Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämisestä (693/1976) - Laki kemikaalilain muuttamisesta (285/2006) - Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on varmistaa kuntalaisille turvallinen elinympäristö, jossa ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Lainsäädännössä korostetaan toiminnanharjoittajien omaa vastuuta, mutta viranomaisvalvontaa tarvitaan toiminnan ja tuotteiden määräystenmukaisuuden varmistamiseksi. Valvontasuunnitelman mukainen valvonta on toiminnanharjoittajalle maksullista. Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma perustuu kohteiden kartoitukseen, valvontakohteiden riskinarviointiin. Tarkastustiheyksien määrittelyssä on käytetty apuna keskusvirastojen antamia tarkastustiheyksiä sekä omaa riskinarviointia. Valvontasuunnitelmassa on määritetty valvontakohteiden tarkastustiheydet ja tarkastuksiin keskimäärin käytettävä aika valvontakohdetyypeittäin. Valvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain ympäristölautakunnassa, arviointi tehdään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma on tehty vuosille Toimialakohtaisia valvontasuunnitelmia tarkistetaan tarvittaessa vuosittain. Valvontasuunnitelman päivityksessä on otettu huomioon mm. lakimuutokset ja niiden vaatimat toimenpiteet, muutokset toimintaympäristössä, eri toimialojen vaatima painotus resurssien käytössä sekä valtakunnalliset sekä paikalliset painopistealueet sekä valvontaprojektit. Valmistelija: Arja Holopainen, Valvontasuunnitelman kohdekohtaiset tarkastukset, Eläinten terveyden ja hvyinvoinnin suunnitelma Liite 1-2 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta hyväksyy Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuosille

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 11 Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Itä- Suomen aluehallintovirasto

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 12 Ympäristölautakunta Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja yhteenveto valvontaohjelmasta Syyskuussa 2014 voimaan tulleen uuden ympäristönsuojelulain (527/2014) ja -asetuksen (713/2014) mukaan kuntien on laadittava ympäristöluvan varaisten kohteiden valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää linjauksia valvonnan järjestämisestä, valvonnan kohdentamisesta ja kohdentamisen perusteena olevan riskinarvioinnin periaatteet. Lisäksi kuntien tulee laatia yksityiskohtaisempi valvontaohjelma, jonka laatimismenettely kuvataan valvontasuunnitelmassa. Valvontaohjelma on laitoskohtainen suunnitelma vuosittain toteutettavasta valvonnasta ja se toimii valvontamaksun perusteena. Yksityiskohtainen valvontaohjelma ei ole julkinen mutta lautakunnalle esitetään yleiset periaatteet ja yhteenveto suunnitellusta valvonnasta. Valvonnan tulee olla tasapuolista ja sen perusteiden läpinäkyviä. Kunnille on annettu siirtymäaikaa kolme vuotta uuden ympäristönsuojelulain mukaiseen suunnitelmalliseen ja maksulliseen valvontaan siirtymiseen. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on laatinut uuden ympäristönsuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman vuodelle Valvontasuunnitelmassa on kuvattu riskinarvioinnin periaatteet ja yhteenveto valvontaohjelmasta. Valvontasuunnitelmasta ei ole tässä vaiheessa pyydetty lausuntoja eikä valvontaohjelman mukaisesta valvonnasta peritä vielä tässä vaiheessa maksuja. Tavoitteena on, että vuoden 2015 aikana suunnitelmallisesta, valvontaohjelmaan perustuvasta valvonnasta saadaan kokemuksia valvontamaksun perusteiden ja riskinarvioinnin käytettävyyden arvioimiseksi. (Valmistelija: Hanna Pasonen, puh ) Liite 3 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta hyväksyy valvontasuunnitelman, siinä kuvatut riskinarvioinnin periaatteet ja valvontaohjelman yhteenvedon. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Etelä-Savon ely-keskus (ympäristönsuojelu) Mäntyharjun kunta

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 13 Pertunmaan kunta Hirvensalmen kunta Kangasniemen kunta

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 14 Ympäristölautakunta Ruokamyrkytystyöryhmän kokoonpanon päivittäminen Kunnassa tulee olla nimettynä ruokamyrkytysten selvittämisen varalta selvitystyöryhmä. Ryhmän tehtävänä on huolehtia, että epidemian selvittämiseksi tarvittavat tutkimukset suoritetaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen (1365/2011) elintarvikkeiden tai talousveden välityksellä leviävien ruokamyrkytysepidemioiden selvittämisestä. Asetuksen 4 :ssä on työryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä säädetty, että työryhmään tulee kuulua: 1. johtava terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen johtosäännössä nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri; 2. terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö; 3. elintarvikelaissa (23/2006) ja terveydensuojelulaissa 764/1994) tarkoitettua valvontaa johtava virkamies; 4. kunnan virkaeläinlääkäri; 5. kunnan elintarvikkeiden ja talousveden laatua valvova viranhaltija, sekä 6. alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja Työryhmää on tarvittaessa täydennettävä riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi. Selvitystyöryhmän tehtävänä on: 1. huolehtia siitä, että epidemian selvittämiseksi vaadittavat epidemiologiset ja laboratoriotutkimukset suoritetaan; 2. huolehtia epidemian hallintaan tähtäävien toimenpiteiden yhteensovittamisesta; 3. vastata tiedonkulusta tutkimuksia tekevien viranomaisten ja laboratorion välillä; 4. huolehtia tarvittaessa yhteydenpidosta sairaanhoitopiiriin, asiantuntijoihin ja viranomaisiin; 5. tiedottaa epidemiasta väestölle ja tiedotusvälineille; 6. tehdä tämän asetuksen mukaiset ilmoitukset muille viranomaisille, sekä 7. tehdä muut tarvittavat selvitykset. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut toimii Mikkelin, Mäntyharjun, Kangasniemen, Hirvensalmen sekä Pertunmaan terveydensuojeluviranomaisena. Sekä perusterveydenhuollon että

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 15 ympäristöterveydenhuollon järjestämisessä on tapahtunut muutoksia edellisen selvitystyöryhmän nimeämisen jälkeen, joten selvitystyöryhmä tulee päivittää kaikkien kuntien osalta. Valmistelija: Arja Holopainen, Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta nimeää epidemioiden selvittämistyöryhmän Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen yhteistoiminta-alueelle alueelle. Selvitystyöryhmään kuuluu terveysvalvonnan johtaja Arja Holopainen sekä terveystarkastaja Nina Gynther (elintarvikevälitteiset epidemiat) ja terveystarkastaja Sanna Toivanen (vesivälitteiset epidemiat) ja valvontaeläinlääkäri Tiiu Järvensivu toimialueen kaikkien kuntien alueella, lisäksi terveystarkastaja Marko Nyyssönen Mäntyharjun ja Pertunmaan alueella sekä terveystarkastaja Leena Haikarainen Kangasniemen alueella. Muut selvitystyöryhmän jäsenet: Mikkeli ja Hirvensalmi: Johtava ylilääkäri Hans Gärdström ja terveydenhoitaja Virve Viskari Mäntyharju: Terveyskeskuslääkäri Antti Hoberg ja terveydenhoitaja Anneli Vornanen Pertunmaa: Johtava ylilääkäri Hans Gärdström, sairaanhoitaja Pirjo Ahonen ja lähihoitaja Kaarina Liedes, varalla terveydenhoitaja Marika Lyytikäinen Kangasniemi: Ylilääkäri Timo Savolainen, terveydenhoitaja Hannele Pynnönen ja terveydenhoitaja Katri Palvimo Vesivälitteisten epidemioiden selvitystyötä varten vesilaitoksen edustajina työryhmään kuuluvat: Mikkeli: vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki Mäntyharju: käyttömestari Ali Tiimonen Kangasniemi: tekninen johtaja Mikko Korhonen Hirvensalmi: tekninen johtaja Asko Viljanen Pertunmaa: tekninen johtaja Matti Ratilainen

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 16 Selvitystyöryhmän jäsenen ollessa estyneenä, työryhmätyöskentelyyn osallistuu hänen tehtäviään hoitava henkilö. Selvitystyöryhmän puheenjohtajana toimii terveysvalvonnan johtaja, hän myös kutsuu työryhmän kokoon. Työryhmää voidaan tarvittaessa tapauskohtaisesti täydentää riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

17 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 17 Ympäristölautakunta / 2300 / 2014 Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle Metsäsairila Oy:n jätekeskuksen biokaasulaitoksen ympäristöluvasta Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Metsäsairila Oy:n biokaasulaitoksesta. Metsäsairila Oy hakee ympäristölupaa Metsä-Sairilan jätekeskuksen alueelle sijoitettavalle biokaasulaitokselle. Laitoksella käsiteltävän jätteen enimmäiskapasiteetti on tonnia vuodessa. Laitoksella käsitellään kuivamenetelmällä anaerobisesti kiinteitä biojätteitä ja kuivattuja nestemäisiä lietteitä. Näitä ovat mm. jätevedenpuhdistamojen lietteet, karjan lannat, sako- ja umpikaivolietteet ja nk. biojätteet ja muut biohajoavat jätteet. Samalla voidaan yhdistää toiminnassa jo oleva kaatopaikkakaasua hyödyntävä biokaasulaitos tähän uuteen laitokseen. Laitoksen prosessi on jatkuvatoiminen. Laitoksella syntyy biokaasua ja mädätettä. Biokaasusta on tarkoitus valmistaa liikennepolttoainetta kaupalliseen tarkoitukseen sekä mahdollisesti sähköä ja lämpöä jätekeskuksen omiin toimintoihin. Mädäte hyödynnetään maanparannusaineena, lannoitteena ja kompostoinnin jälkeen multana. Biokaasua arvioidaan syntyvän 1,5-2,0 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Lausunto on valmisteltu yhdessä terveysvalvonnan kanssa ja terveydensuojeluviranomainen ei anna erillistä lausuntoa. (Valmistelija: Raija-Leena Heino, puh ) Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Mikkelin ympäristölautakunta pitää hanketta hyvänä ja ympäristönsuojelua edistävänä. Hankkeella voidaan merkittävästi parantaa alueellisesti jätehuollon tasoa siten, että jätteitä saadaan jalostettua energiaksi ja aineena hyödynnettäväksi. Hanke tukee kaupunginvaltuuston vuonna 2010 hyväksymän Mikkelin ilmasto- ja energiastrategian ja syyskuussa 2013 hyväksymän kaupunkistrategian tavoitteita. Tavoitteina strategioissa on esitetty uusiutuvan energian osuuden lisäämistä energiatuotannossa ja jätteiden käsittelyn tehostamista. Ilmasto- ja energiastrategiassa keinoina kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on esitetty biohajoavien jätteiden hyödyntämisen lisäämistä energiana ja biokaasulaitoksen rakentamista jätekeskuksen

18 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 18 alueelle. Kaupunkistrategiaan liittyvässä ympäristön hyvinvointiohjelmassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävänä toimenpiteenä esitetään MultiFuel -tankkausaseman perustamista Mikkeliin, mitä myös Mikkeliin perustettava biokaasulaitos tukisi. Lisäksi hanke on jätelain velvoittaman etusijajärjestyksen mukainen ja vastaa samalla koko Itä-Suomen jätesuunnitelman tavoitteita. Suunnitteltu rakentamispaikka on hyvä, koska siinä on mahdollista saada monipuolisesti eri toimijoiden (Metsäsairila Oy, Vesilaitos) välille synergiahyötyjä ja suojateäisyydet lähimpiin häiriintyviin kohteisiin ovat riittävät. Suunniteltu laitos toimii kuivamädätyslaitoksena, jolloin mahdolliset hajuhaitat jäävät ennalta arvioiden vähäisiksi ja valumavesiä syntyy vähän. Syntyvät valumavedet kootaan asfalttikentältä ja johdetaan kaatopaikan suotoaltaaseen ja sieltä jätevedenkäsittelyprosessiin. Suunnitelman perusteella hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu terveydellistä vaaraa. Hanke on ympäristönsuojelullisesti tärkeä, joten lautakunta esittää joutuisaa ympäristölupahakemuksen käsittelyä. Anni Panula-Ontto-Suuronen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi

19 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 19 Ympäristölautakunta / 2309 / 2014 Lausunto Kangasniemen kunnan kirkonkylän osayleiskaavan muutoksista Kangasniemen kunnanhallitus pyytää lausuntoa kirkonkylän osayleiskaavan muutoksista. Muutoksien kohteena olevat viisi tilaa ja muutosten sisältö (suora lainaus kaavaluonnoksesta): 1. Reinikkalan kylä, Mäntykivensaari RN:o 10:3 Mäntykivensaareen on rakentunut vuosikymmenten aikana kaksi vapaa-ajan asumisen pihapiiriä, joista maanomistajan käytössä oli aiemmin saaren pohjoisosa, eteläosan ollessa vuokralla. Maanomistaja vaihtui perinnönjaossa ja eteläpään vuokrasopimus päättyi. Nykyinen maanomistaja osti saaressa olevat vuokralaisten käytössä olleet rakennukset ja kunnosti ne. Voimassa olevassa kaavassa saaren eteläpää on osoitettu RA-s merkinnällä ja pohjoispää MU merkinnällä. Maanomistaja on hakenut poikkeamislupaa uudelle 12 m² rantasaunalle saaren pohjoispäätyyn, mutta Etelä-Savon ELY-keskus ei ole myöntänyt poikkeuslupaa. Maanomistaja valitti ELYn päätöksestä Kuopion hallinto-oikeuteen, mutta hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeus perustaa päätöksensä (13/0301/3) siihen, että rantasaunan luvan myöntäminen aiheuttaisi haittaa kaavan toteuttamiselle (rakentaminen MU-alueelle) ja olisi vastoin maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on rakennuspaikan (RA-s) rajauksen muuttaminen niin, että se vastaa jo maastossa olevaa todellista tilannetta. Saaren maisemallisesti arvokas koilliskulma osoitetaan edelleen MU-alueeksi. 2. Salmenkylän kylä, Louhikko RN:o 37:0 Marjosaarten Louhikko nimisessä saaressa on mökki ja 10 m² kokoinen ennen vuotta 1971 rakennettu rantasauna. Saari on kooltaan yli 3000 m², muodoltaan hyvin kapea (n.30m). Maankäytön tavoitteet ovat samat kuin seuraavan osa-alueen Kangasniemen kylä, vuokra-alue tilalla Pieni-Pappila RN:o 1:271 Marjosaarten Kummelisaaressa on ollut asutusta vuodesta Saaren käytöstä on alettu maksaa maanomistajalle, Kangasniemen seurakunnalle vuokraa v Nykyinen vuokralainen on kesämökkeillyt saaressa vuodesta 1988, jolloin osti edellisen vuokralaisen saareen rakentaman hirsilankkuisen saunan ja hirsimökin. Nykyinen vuokralainen on kunnostanut vanhan hirsimökin ja rakentanut saaren pohjoispäätyyn toisen mökin vuonna 1991 myönnetyllä rakennusluvalla. Lisäksi saaressa on varasto, liiteri, puucee, leikkimökki ja kaksi pientä nukkuma-aittaa. Saaren käyttäjät huolehtivat jätevesihuollosta esimerkillisesti: puucee on erotteleva ja

20 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 20 virtsa- ja ulosteet kuljetetaan saaresta mantereelle läheiseen jätevesipuhdistamoon. Saunan ja tiskauksen pesuvesien (kantovesi) imeyttämistä varten on rakennettu paikan olosuhteisiin soveltuvia järjestelmiä. Saaren nykyisen vuokralaisen ja hänen puolisonsa lisäksi saaressa kesämökkeilee vuokralaisen lapsi perheineen. Kummelisaari on kooltaan 1770 m² (kiinteistörekisterikartan mukainen pinta-ala). Saari on osoitettu voimassa olevassa kaavassa merkinnällä M-2, maa- ja metsätalousvaltainen alue. Määräyksessä todetaan, että kyseisellä merkinnällä osoitetussa saaressa sijaitsee lomarakennuksia, mutta kokonsa tai muotonsa vuoksi eivät täytä rakennuspaikan vaatimuksia eikä uuden lomarakennuksen rakentaminen ole sallittua. Saaren vuokralaisen tavoitteena on kaavamuutos, joka mahdollistaa korjausrakentamisen sekä purettavan tai tuhoutuneen rakennuksen korvaavan rakentamisen käytetyn rakennusoikeuden puitteissa. Kummelisaari, kuten myös Louhikko ovat osa Kangasniemen Kirkonkylän edustalla ja Meijerinniemen itäpuolella (Ruovedenselällä) olevaa 14 pienen saaren muodostamaa omaleimaista lähisaaristoa, jossa on runsaasti mökkirakentamista. Saaret ovat kaavassa merkinnällä M-2, maa- ja metsätalousvaltainen alue. Määräyksessä todetaan, että saarissa sijaitsee lomarakennuksia, mutta uuden lomarakennuksen rakentaminen ei ole sallittua. Perusteluna on se, että saaret ovat kooltaan tai muodoltaan sellaisia, etteivät ne täytä rakennuspaikan vaatimuksia. Ainoastaan yhdelle saarelle on osoitettu rakennuspaikka merkinnällä RA-s, loma-asuntoalue. Osa alueen saarista on osoitettu ra/s-alueen osa merkinnällä, Alueen osa, jolla olevat paikallista kulttuuriperinnettä edustavat lomarakennukset pyritään säilyttämään. ra/s merkityt saaret on yleiskaavaa varten laaditussa kulttuurihistoriallisessa selvityksessä osoitettu merkinnällä pt 4, saarten pikkumökit (osakokonaisuus). ra/s alueelle on alun perin valittu ne saaret, joiden rakennuskanta edustaa vanhimpia ja perinteisellä rakennustavalla tehtyjä rakennuksia. Kesällä 2014 saaristoon tehty inventointi osoitti, että ra/s-merkityt kohteet olivat hyvin vaihtelevia. Osa kohteista oli todella pieniä ja niille rakennetut mökit käyttämättömän oloisia. Osa kohteista taas oli kokonsa ja käyttönsä puoleen hyvin samankaltaisia kuin Louhikko ja Kummelisaari. Kohteissa 2. Louhikko ja 3. Kummelisaari kaavamuutosten tavoitteena on muuttaa ra/salueen osa rajausta niin, että em. kohteet kuuluvat rajauksen sisälle. Saarien vuosikymmeniä kestäneen kesäaikaisen käytön voidaan katsoa edustavan paikallista kulttuuriperinnettä ja saarten nykyinen käyttö on aktiivista ja ympäristövaikutuksiltaan vastuullista. Kyseiset kohteet ovat myös luonteva osa omaleimaista olemassa olevaa Kirkonkylän palveluihin tukeutuvaa

21 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 21 yhdyskuntarakennetta. 4. Suurolan kylä, Ketunkolo RN:o 2:64 Tavoitteena kaavamuutoksella on osoittaa jo rakentuneet 4 rakennuspaikkaa voimassa olevan kaavan mukaisella merkinnällä AP-2, pientalovaltainen asuntoalue. Merkintä on käytössä mitoitetulla rantavyöhykkeellä, määrää rakennuspaikan kooksi min m² ja rakennusoikeuden määräksi enintään 350 k-m². Lisäksi tavoitteena on osoittaa kaksi uutta ei-omarantaista ja yksi omarantainen rakennuspaikka asuinrakentamiseen Ketonkolon nykyisen rakennuskannan välimaastoon. Perustelut: Rakennuspaikkojen kokonaislukumäärää pudotetaan yhdellä ja kaksi paikoista osoitetaan ei-omarantaisina. Vapaan rantaviivan määrä ei juurikaan muutu, kantatilalle jää edelleen hyvin merkittäviä vapaan rannan jaksoja toisaalle. Suurolansaari sijaitsee vain 5 km:n etäisyydellä Kirkonkylän keskustasta, tieyhteys on hyvä ja Suurolansaaressa on toimiva kunnallistekniikka (vesijohto ja viemäri). Kaavamuutos huomioi selkeästi nykyistä kaavaa yksityiskohtaisemmin maaston rakennettavuuden ja paikalliset olosuhteet. Nykyinen kaavamerkintä mahdollistaa jo alueen ympärivuotisen rakentamisen (RA/AP). On hyvin todennäköistä, että Suurolansaari muuttuu aikanaan laajemminkin asuinrakentamisen alueeksi pitkällä tähtäimellä. Osittain tähän on jo varauduttu nykyisessä kaavassa, ks. sivun 1 kaavakartta. Ketunkolon tilan rakennuspaikat eivät vaaranna Suurolansaaren luontopolun tai läheisen retki- /rantautumispaikan säilymistä eikä käyttöä. Saaren pohjoiskärjet on merkitty MU-merkinnällä ja alueen maisema-arvot säilyisivät kaavamuutoksen jälkeenkin. 5. Hokanniemen kylä, Telkonniemi RN:o 3:55 ja Suurolan kylä, Ala-Rantala RN:o 4:52 Telkonniemen pohjoisrannalla kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää nykyisen kaavan mukainen RA/AP-rakennuspaikka hieman idemmäksi kohtaan, joka on selkeästi maastokatselmuksen ja myös maanomistajan näkemyksen mukaan rakennettavuudeltaan soveltuvampi. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Koska pienillä saarilla sijaitsevien muutoksen kohteena olevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyä ei ole kartoitettu, ympäristölautakunta toteaa yleisellä tasolla, että jätevesien ja kuivakäymäläjätteiden asianmukainen käsittely tontilla, joka ei täytä rakennuspaikan vaatimuksia, on haasteellista. Kaavaluonnostekstissä mainittu kohteeseen kolme liittyvä esimerkkitapaus kuvastaa sitä, että jätevesien käsittelyn onnistuminen jää pitkälti kiinteistön haltijan ympäristötietoisuuden ja aktiivisuuden varaan. Jätevesien

22 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 22 omatoiminen kuljettaminen veneellä jätevedenpuhdistamolle on ympäristövastuullista toimintaa, mutta se ei edusta kestävää rakentamistapaa. Kaavan osoittamilla rakennuspaikoilla tulee varmistua siitä, että jätevedet ja kuivakäymäläjäte pystytään käsittelemään asianmukaisesti kiinteistöllä tai liittämään kunnallistekniikkaan, ja mikäli se ei onnistu, rakennuspaikkoja ei tule osoittaa lainkaan. Rakennusoikeutta ei tule myöntää vanhoille rakennuspaikoille enempää mitä olemassa oleva tai tontilta aiemmin purettu rakennuskanta vaatii. Muutoin ympäristölautakunnalla ei ole kaavamuutoksesta huomauttamista. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Kangasniemen kunta

23 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 23 Ympäristölautakunta / 2303 / 2014 Päätös ojitusta koskevassa asiassa, Kankaistenmaa , Mäntyharju Hirvensalmen kunnassa Ahvenistonlammen rannalla tilalla Tissarinniemi loma-asunnon omistavat T. ja R. Vuori ovat toimittaneet Mikkelin seudun ympäristöpalveluihin päivätyn kirjeen, jossa on selostettu Mäntyharjun kunnassa tilalla Kankaistenmaa ( ) vuonna 2012 tehtyä ojitusta ja siihen liittyviä epäkohtia (liite). Mainitut kiinteistöt sijaitsevat ojitusalueisiin nähden vastarannalla Ahvenistonlammen itä- ja pohjoispuolella. Haittoina mainitaan mm. humuksen kulkeutuminen vesistöön, Kivilammen tyhjentymisvaara ja haitta Ahvenistonlammen virkistyskäytölle. Asia on ollut tätä aiemmin esillä vesilakia (VL 587/2011) ja ympäristönsuojelulakia ( YSL 86/2000) koskevana valvonta-asiana Etelä-Savon ELY -keskuksessa ja esitutkintapyyntönä Itä -Suomen poliisilaitoksessa. Vuorilta saadun tiedon perusteella esitutkinta asiassa on keskeytetty. ELY -keskuskesta saadun tiedon mukaan ELY:ssä ei ole enää asiaa koskevia valvonta-asioita vireillä. Vuorien toimenpidepyynnössä tai asian valmistelun yhteydessä ei ole tullut esille sellaisia muita seikkoja, että asiaa tulisi käsitellä vesilain tai ympäristönsuojelulain mukaisena valvonta-asiana. Asiaa käsitellään jatkossa vesilain 5. luvun (ojitus) 5 :n kohdan 4 mukaisena päätösasiana. Ojituksen teettäjä (T. Suutarinen) on tehnyt oman esityksen asian ratkaisemiseksi. Suutarinen on valmis kustannuksellaan muuttamaan ojitustapaa lisäämällä ojitusalueen valtaojiin kaksi vaneripatoa (liite). Padoilla on tarkoitus kasvattaa ojitusalueen allastustilavuutta niin, että mahdollisen ainehuuhtouman kulkeutuminen ojitusalueelta Ahvenistonlampeen vähenee. Vuoria on pyydetty täydentämään hakemustaan (liite) ja ottamaan kantaa Suutarisen esityksen riittävyyteen. Vastauksessaan Vuoret (liite) vaativat Suutarisen suunnitelmassa esitettyä laajempia toimia. Vastauksen ovat allekirjoittaneet Vuorien ohella kiinteistön Ahvenisto omistajat E. ja R. Närhi, jolloin katsotaan, että myös em. tilan omistajat ovat osaltaan päätösasian vireillepanijoita. Näiden asiakirjojen ohella hankkeeseen liittyviä vaatimuksia on hakijoiden puolelta selostettu myös Vuorien toimittamissa sähköposteissa (liite). Kokonaisuudessaan hakijoiden esittämiin asiakirjoihin sisältyy mm. seuraavia vaatimuksia:

24 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu Hakijat pyytävät Mikkelin ympäristölautakuntaa ratkaisemaan, miten ojituksen aiheuttamat haitat poistetaan mm. runsaiden sateiden ja sulamisvesien osalta. 2. Hakijat vaativat Suutarista rakentamaan ylimääräisen padon ja laskeutusaltaan Kivilammesta Ahvenistonlampeen laskevaan perkaamattomaan ojaan. 3. Hakijat vaativat Suutarista rakentamaan ylimääräisen padon pohjoisen ojitusalueen kokoojaojaan lähelle tilan 5:33 rajaa. 4. Hakijat vaativat ympäristölautakuntaa valvomaan /oikaisemaan Etelä-Savon Ely keskuksen vesilain valvontaa koskevia toimia (ja ottamaan kantaa siihen, onko ojitus tehty hyväksytyn suunnitelman mukaisesti, ja onko ojituksessa noudatettu luvan hakuhetken lainsäädäntöä ilmoituksineen. Asian valmisteluun liittyen Ympäristöpalvelut on tehnyt ojitusalueelle maastokäynnin, jolla tehtyjä havaintoja selostetaan liitteenä 11 olevassa muistiossa. (Valmistelija: Heikki Tanskanen, puh ) Liite 4-11 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Vaatimus 4 jätetään toimivaltaan kuulumattomana asiana tutkimatta. Muiden vaatimusten osalta ympäristölautakunta hyväksyy tällä päätöksellä tilalla toteutetun ojituksen toteutustavaksi liitteessä 2 selostetun tilan omistajan ja ojituksen teettäjän T. Suutarisen esittämän ojitustavan. Ympäristölautakunta katsoo, että Suutarisen esittämä suunnitelma on toteuttamiskelpoinen ja edustaa turvemaiden metsätalouteen liittyvän maankuivatustavan osalta kestävää ojitustapaa. Hakijat eivät ole ilmoittaneet ojituksesta aiheutuneen heille kuivatushaittaa eivätkä hae sellaisesta korvausta. Toteutettu ojitus ja hyväksytyn suunnitelman mukaiset lisätyöt toteutetaan kokonaisuudessaan kiinteistön alueella. Maanomistaja ei ole vaatinut hakijoilta korvausta lisätöistä tai kuivatustilan heikkenemisestä rakennetavien patojen vaikutusalueella. Annettavan päätöksen mukaisesta ojitustavasta ei katsota seuraavan ojittajalle sellaista hyötyä ja hakijoille sellaista laissa kiellettyä haittaa, että olisi syytä määrätä asiassa korvauksia (VL 5L 19, 13L ). Asian ratkaisemisesta perittävä ympäristöviranomaisen voimassa olevan taksan mukainen maksu 389 jää hakijoiden yhteisvastuullisesti maksettavaksi.

25 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 25 Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi T. ja R. Vuori, E. ja R. Närhi, T. Suutarinen, Etelä-Savon Ely-keskus

26 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 26 Ympäristölautakunta / 2300 / 2013 Jätevesien käsittelyyn liittyvä suunnitelma, HKScan Finland Oy, Mikkeli Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta velvoitti HKScan Finland Oy:n ympäristölupapäätöksessä toiminnanharjoittajaa esittämään suunnitelman ja toteuttamisaikataulun siitä, miten laitos tulee pääsemään jätevesien osalta öljyn/rasvan pitoisuuden raja-arvoon. HKScan Finland Oy esitti toimintasuunnitelman ja tarkennetun toimenpidesuunnitelman sekä toteuttamisaikataulun Toiminnanharjoittaja on ottanut käyttöön mikrobeihin perustuvan jätevesien käsittelyjärjestelmän viikolla 43. Järjestelmän vaikutusta seurataan analysoimalla tehostetusti jäteveden ominaisuuksia ja erityisesti viemäriverkon toimintaa useiden kuukausien ajan, jotta voidaan varmistua sen toimivuudesta. Lokakuussa tehtaalla on otettu käyttöön teknisiä parannuksia ja muutoksia, jotka vähentävät epäpuhtauksien pääsyä jäteveteen. Rasvakaivon tyhjennystä on tihennetty. Mikkelin Vesilaitoksen kanssa on sovittu säännöllisin väliajoin tehtävistä jätevesipumppaamojen tarkastuksista, jotka mahdollistavat nopeat korjaavat toimenpiteet ja omalta osaltaan varmistaa viemäriverkon toiminnan. Teollisuusjätevesisopimus tullaan uusimaan. Toiminnanharjoittajalla on suunnitelmat lisätä jätevesien esikäsittelyä laitoksella, mikäli nyt käyttöönotetut toimenpiteet eivät tule riittämään. Näytteitä otetaan laitokselta lähtevistä jätevesistä toistaiseksi kahden viikon välein. Viimeisimmän näytteen mukaan jäteveden öljy/rasvapitoisuus on pysynyt alle raja-arvon 150 mg/l. Mikkelin Vesilaitokselta on saatu lausunto. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta toteaa HKScan Finland Oy:n esittämästä toimenpidesunnitelmasta seuraavaa:

27 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 27 Tihennetyn näytteenoton jätevesinäytetulokset tulee toimittaa tiedoksi ympäristöpalveluille ja vesilaitokselle tulosten valmistumisen jälkeen. Tilannetta tarkastellaan vuodenvaihteen jälkeen, kun mikrobeihin perustuvan järjestelmän toimivuus rasvan haittojen vähentämisessä voidaan todentaa. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa ympäristöpalveluille mennessä selvitys tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista lähtevän veden laatuun ja pumppaamoille tehtyihin katselmuksiin perustuva arvio lähtevän veden laadun vaikutuksista Mikkelin Vesilaitoksen viemäriverkostoon teollisuusjäteveden vaikutusalueella. Asia käsitellään tarvittaessa uudelleen ympäristölautakunnassa. Toiminnanharjoittajan tulee varautua ottamaan viivyttelemättä käyttöön suunnittelemansa muut käsittelytavat, mikäli nyt käyttöönotetut järjestelmät eivät osoittaudu riittäviksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi HKScan Finland Oy, PL 50, Turku HKScan Finland Oy, PL 343, Mikkeli Mikkelin Vesilaitos, PL 278, Mikkeli Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ympäristönsuojelu ja vesien hoito-yksikkö, Jääkärinkatu 14, Mikkeli Mikkelin kaupunginhallitus, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli

28 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 12 Sivu 28 Ympäristölautakunta / 2300 / 2014 Ympäristölupapäätös kallionlouhintaan ja kivenmurskaukseen; Mikkelin Autokuljetus Oy, Soikon alue, Anttola, Mikkeli Mikkelin Autokuljetus Oy on jättänyt ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle. Toiminta sijoittuu Mikkelin kaupungin Kääriälän kylän tilalle Soikko Kyseessä on uusi toiminta. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä. Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan 3 :n mukaisesti 3112 euroa. (valmistelija: Marita Savo, puh ) Muistutukset. Hakijan vastine. Ehdotus ympäristöluvaksi. Liite Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Mikkelin Autokuljetus Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle Mikkelin kaupungin Kääriälän kylän tilalle Soikko Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin lupamääräykseen 3 (Ilma- ja pölypäästöt) tehdyllä lisäyksellä. Tiedoksi Mikkelin Autokuljetus Oy, Kinnarinkatu 2, Mikkeli Mikkelin kaupunginhallitus, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö -yksikkö, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli

29 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 12 Sivu 29 Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ympäristönsuojelu ja vesien hoito-yksikkö, Jääkärinkatu 14, Mikkeli Etelä-Savon pelastuslaitos/mikkelin toimialueen päällikkö, Jääkärinkatu 16, Mikkeli Valmistelijalle Muistutuksen tekijöille (6) Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta (julkipanokuulutus)

30 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 13 Sivu 30 Ympäristölautakunta / 2300 / 2013 Ympäristölupapäätös kallionlouhintaan ja kivenmurskaukseen; Vilkonharjun Sora Oy, Hirvikangas, Mikkeli Vilkonharjun Sora Oy on jättänyt ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle. Toiminta sijoittuu Mikkelin kaupungin Puttolan kylän tilalle Hirvikangas Kyseessä on uusi toiminta. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä. Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan 3 :n mukaisesti 3112 euroa. (valmistelija: Marita Savo, puh ) Muistutukset. Hakijan vastine. Ehdotus ympäristöluvaksi. Liite Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Vilkonharjun Sora Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle Mikkelin kaupungin Puttolan kylän tilalle Hirvikangas Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Vilkonharjun Sora Oy, Vilkonpääntie 60 A, Hirvensalmi Mikkelin kaupunginhallitus, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö -yksikkö, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja

31 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 13 Sivu 31 ympäristökeskus/ympäristönsuojelu ja vesien hoito-yksikkö, Jääkärinkatu 14, Mikkeli Etelä-Savon pelastuslaitos/mikkelin toimialueen päällikkö, Jääkärinkatu 16, Mikkeli Valmistelijalle Muistutuksen tekijöille (2) Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta (julkipanokuulutus)

32 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 14 Sivu 32 Ympäristölautakunta Eläinlääkäreiden praktiikkatulojen vahvistaminen vuodelle 2015 Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläimen omistajilta. Kunnan tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi. Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan määräytyvät työnantajan ja työntekijän eläkemaksut. Eläkkeeseen oikeuttavina palkkioina otetaan huomioon eläinten omistajilta perityt käyntipalkkiot ja toimenpidepalkkiot ilman arvonlisäveroa. Vahvistettavat summat perustuvat eläinlääkärin ilmoittamiin praktiikkatulojen määriin vuodelta Vuoden 2015 palkkioiden enimmäismäärä on ,60. Osa-aikatyössä palkkioiden enimmäismäärä on suhteessa työaikaan. Päätökset eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden määrästä vuodelle 2015 on tehtävä kunnan toimielimessä mennessä. Vahvistamispäätöksessä on ilmoitettava palkkioiden enimmäismäärä eläinlääkäreittäin. Päätöksessä tulee olla tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään eläinlääkäreiden sijaisilla ja muilla väliaikaisilla viranhaltijoilla sekä viikonloppu- ym. päivystäjillä. Sijaisten ja päivystäjien palkkioiden määrä voidaan vahvistaa myös päiväpalkkioina. Eläinlääkäreiden palkkioiden vahvistaminen eläkevakuutusta varten vuodelle 2015 Liite 18 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Vahvistetaan liitteen mukaiset eläinlääkäreiden praktiikkatulot vuodelle Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi

33 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 15 Sivu 33 Ympäristölautakunta / 2303 / 2014 Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle Oy Woikoski Ab:n Voikosken voimalaitoksen uuden voimalaitosyksikön ja kalatien rakentamisesta, Mäntyharju, Kouvola Woikoski Oy hakee vesilain mukaista lupaa hankkeelle, jossa olemassa olevan voimalaitoksen yhteyteen rakennetaan käytöstä poistettuun uittokanavaan uusi voimalaitosyksikkö. Hankkeen yhteydessä rakennetaan Sarkaveden ja Vuohijärven välille kalannousutie, johon ohjataan vettä kesäaikaan 0,4 m3/s. Jälkimmäisellä hankkeella parannetaan merkittävästi luonnonvaraisten virtakutuisten kalalajien vaellus- ja lisääntymismahdollisuuksia koko Mäntyharjun reitin vesistöalueella. Hankkeella ei muuteta vesistöjen keskiveden korkeutta eikä voimassa olevaa säännöstelyä. Valmistelija: Heikki Tanskanen, puh Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ennalta arvioiden hankkeella saavutetaan hyötyä sekä yleisen että yksityisen edun kannalta (vesienhoito, luonnonvaraisten vaelluskalakantojen hoito) eikä hakkkeesta arvioida aiheutuvan sanottavia haittoja. Ympäristölautakunta puoltaa haetun luvan myöntämistä. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Itä-Suomen aluehallintovirasto

34 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 16 Sivu 34 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan kokoukset vuonna 2015 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunnan seuraavat kokoukset pidetään , , ja Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

35

36

37

38

39

40

41 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelma Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Mikkeli- Mäntyharju - Kangasniemi-Hirvensalmi- Pertunmaa 1

42 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Toimintaympäristö 3. Voimavarat 3.1.Resurssitarpeen kartoitus 3.2. Henkilöresurssit ja työnjako 3.3. Henkilökunnan pätevyyden osoittaminen 3.4.Toimipisteet ja varustelu 4. Ulkopuoliset palvelun tarjoajat 5. Tietojärjestelmä 6. Yhteistyö ja viestintä 7. Maksut 8. Valvonnan toimeenpano 8.1. Eläintautivalmius 8.2. Eläintautiepäilyt 8.3. Zoonoosivalvonta 8.4. Terveysvalvontaohjelmat 8.5. Vesiviljelylaitosten valvonta 8.6. Eläimistä saatavat sivutuotteet 8.7. Eläinten lääkitsemisen valvonta 8.8. Tuonti ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus 8.9. Elävien eläinten ja eläimistä saatavien muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden sisämarkkinakauppa ja vienti Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti Pienteurastamon valvonta Muu valvonta 9. Eläinten hyvinvoinnin valvonta 10. Eläinlääkäripalveluiden toimeenpano Peruseläinlääkäripalvelut Tuotantoeläinten terveydenhuolto Kiireellinen eläinlääkäriapu Ostopalvelut Perustason ylittävät palvelut 11. Ohjaus 12. Laatu 13. Suunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi Liitteet: Painopistealueet Eläinmäärät 2

43 1. Johdanto Eläinlääkintähuoltolaki tuli voimaan Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA on laatinut valtakunnallisen suunnitelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista (EHO). EHO on osa ympäristöterveydenhuollon yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa. Laki edellyttää, että myös kunnan on laadittava eläinlääkintähuoltolain 10 :n mukainen suunnitelma eläinlääkintähuollon palvelujen järjestämisestä sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta. Suunnitelman tulee sisältää tiedot eläinlääkäripalvelujen tuottamistavasta, saatavuudesta ja mitoituksesta sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista, näytteenotosta ja muista toimenpiteistä. Palvelun mitoitusta suunniteltaessa on otettava huomioon yksityisten eläinlääkäripalvelujen tuottajien tarjoamat palvelut alueella. Kunnallisessa suunnitelmassa kunnan tulee kuvata miten eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatehtävien hoito on alueella järjestetty. Kunnan on suunnitelmassaan myös osoitettava, että eläinlääkäripalvelut on järjestetty eläinlääkintähuoltolain vaatimusten mukaisesti. Tässä suunnitelmassa on pyritty ottamaan soveltuvin osin huomioon EVIRA:n valtakunnallinen suunnitelma ja aluehallintoviraston alueellinen suunnitelma sekä yhteistoiminta-alueen omat erityispiirteet. Tässä suunnitelmassa mainituista valvontatehtävistä valtion valvontatehtäviin kuuluvat: - eläinsuojelulain mukainen valvonta - eläinten tarttuvien tautien valvonta - eläinten sisämarkkinakauppaan liittyvät tarkastukset - sivutuoteasetuksen määräämät tarkastukset Valtion kunnalta ostettavaksi tulevien valvontatehtävien lisäksi suunnitelmassa kuvataan joitakin kunnan viranomaisen tehtäväkenttään kuuluvia valvontatehtäviä. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo eläinlääkintähuollon säännösten toimeenpanoa ja noudattamista. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena lainsäädännön toimeenpanoa ja noudattamista. Aluehallintovirasto huolehtii valvontaohjelman täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta alueellaan sekä tekee myös itse eläinlääkintähuoltoon liittyvää valvontaa kuten lääkitsemislainsäädännön valvontaa ja hankalia eläinsuojelutehtäviä. Aluehallintovirasto vastaa alueensa eläintautivalmiudesta ja osallistuu tautitilanteiden hoitoon apunaan kuntien valmiuseläinlääkärit. Paikallistason eläinlääkintähuollon ja siihen liittyvän valvonnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kunta. Valtion vastuulla olevista eläintautien vastustamista ja eläinsuojelua koskevista kunnaneläinlääkärin suorittamista tehtävistä maksetaan kunnalle todellisia kuluja vastaava korvaus valtion varoista. Kunnat ovat velvollisia järjestämään eläinlääkintähuoltolain edellyttämän peruseläinlääkäripalvelun arkipäivisin ja kiireellisen eläinlääkäriavun kaikkina vuorokauden aikoina. 3

44 Eläinlääkintähuoltolain tavoitteena on lisätä ennaltaehkäisevää toimintaa eläinlääkintähuollossa ja kuntien on peruseläinlääkäripalvelun osana järjestettäviä tuotantoeläinten ennaltaehkäiseviä terveydenhuollon palveluita. 2. Toimintaympäristö Kunnan eläinlääkintähuoltoon kuuluvina velvollisuuksina on huolehdittava peruseläinlääkäripalvelujen ja päivystyksen järjestämisestä. Eläinlääkintähuolto ja siihen liittyvä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta järjestetään Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluissa osana ympäristöterveydenhuoltoa. Seudulliseen yksikköön kuuluu viisi kuntaa; Mikkeli, Mäntyharju, Kangasniemi, Hirvensalmi ja Pertunmaa Eläinlääkintähuollon käytännön toteuttamisesta Kangasniemen alueella vastaa Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, joka tekee päivystysyhteistyötä Jyväskylän kaupungin organisoiman eläinlääkäripäivystyksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Kangasniemen kunta vastaa myös Roinilan lihatilan pienteurastamon lihatarkastuksesta Eviran kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesta. Eläinlääkintähuoltolain uudistuttua marraskuussa 2009 on valtio ryhtynyt ostamaan kunnilta eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää viranomaisvalvontaa. Tarkoitusta varten on valtio myöntänyt rahoituksen valvontaa varten perustettaville valvontaeläinlääkärin viroille. Mikkelin seudun ympäristöpalveluihin on perustettu valvontaeläinlääkärin virka, joka on tällä hetkellä määräaikaisesti täytetty ja virka täytetään pysyvästi alkaen. Kunnan on laadittava suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripalveluista sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueellaan. Suunnitelma tulee sisältää tiedot eläinlääkäripalvelujen tuottamistavasta, saatavuudesta, laadusta ja mitoituksesta sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista, näytteenotosta ja muista toimenpiteistä. Kunnan suunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnallinen ohjelma ja alueellinen suunnitelma ja se on arvioitava ja tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. 3. Voimavarat 3.1. Resurssitarpeen kartoitus Eläinlääkäripalveluiden sekä eläinten terveyden- ja hyvinvoinnin palvelutarpeen selvittämiseksi on tehty eläinmäärien ja valvontakohteiden kartoitus (liite ) 3.2. Henkilöresurssit, vastuujaot ja työnjako Eläinlääkintähuollon vastaavana eläinlääkärinä toimii kaupungineläinlääkäri Antti Tukiainen. Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen toimipisteissä Mikkelissä ja Mäntyharjussa on neljä kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista praktikkoeläinlääkäriä sekä kaksi osa-aikaista avustavaa työntekijää. Eläinlääkintähuollossa on toimipisteet Mäntyharjussa ja Mikkelissä sekä Kangasniemen palvelutuotannon toimipiste Kangasniemellä. Lisäksi eläinlääkintähuollossa on valvontaeläinlääkärin virka, jonka toimenkuvasta 100 % on valtion korvaamia eläinsuojelulain sekä eläintautilain mukaisia tehtäviä valvontatehtäviä. 4

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

KANGASNIEMEN KUNTA KANGASNIEMEN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET

KANGASNIEMEN KUNTA KANGASNIEMEN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET KANGASNIEMEN KUNTA KANGASNIEMEN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET Kaavaehdotus 24.3.2015 Näkymä Suurolansaaren pohjoisosasta Ruovedenselän yli Kirkonkylälle (osa-alue 4) KANGASNIEMEN KUNTA, KANGASNIEMEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Bojang Merja. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija / lisätiedot: Bojang Merja. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (6) 10 Elintarvike- ja vesiepidemioiden selvitystyöryhmän nimeäminen TRE:5827/00.01.05/2017 Valmistelija / lisätiedot: Bojang Merja Valmistelijan yhteystiedot Ympäristöterveyspäällikkö

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 24 Haukivuoren jätevedenpuhdistamon ympäristölupa

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 24 Haukivuoren jätevedenpuhdistamon ympäristölupa Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Aika 28.05.2015, klo 16:30 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) Käsiteltävät asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvettä koskeva lainsäädäntö Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesi- ja ympäristöalan 19.5.2008 TALOUSVEDEN VALVONTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Mikkelin seudun ympäristölautakunta 28.9.2016 Liite 1 83 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.9.2016 Taltionumero 3982 Diaarinumero 3728/3/15 1 (8) Asia Valittaja Yhteistoiminta-alueella järjestettävää

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. vuosille KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 59 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Kuopion

Lisätiedot

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1/4 SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1. SOPIJAOSAPUOLET: SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Y-tunnus: 0172718-0 etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi Yhteyshenkilö: Emilia Savolainen, ympäristöterveysjohtaja

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Mikko Suihkonen, vpj Kirsi

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Vesiliikelaitoksen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä

4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Vesiliikelaitoksen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 18.02.2016, klo 16:30-18:35 Paikka Sokos Hotel Vaakuna -neuvottelutila, Mikkeli Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 138 Asianro 2539/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 411-5-192 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 6/2015. Rakennuslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 6/2015. Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta 15.12.2015 1 Kokousaika Tiistai 15.12.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Pekka Kulmanen

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Kuntien EHO suunnitelmat Ensimmäiset tehty 2011 loppuun mennessä Kunnissa lautakunnan hyväksymä AVI:t ovat arvioineet suunnitelmat

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Torstai klo. 14.00, Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Ulrika Rönnback, puheenjohtaja Carola Sundqvist Ulf Stenman,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 Tekninen lautakunta Nro 8/2012 KOKOUSAIKA Torstaina 1.11.2012 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 1549/11.03.05/2013 150 Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien hoidosta Espoossa ja yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14 Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 25.08.2015 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset ja asiat:

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (1) 147 Asianro 3125/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Maaninka 476-416-8-49 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 43 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen alkaen

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 43 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen alkaen Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (11) Aika 05.11.2015, klo 16:30-18:20 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) Käsitellyt asiat 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia)

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia) Liite 11 Eurajoen kunnanvaltuusto KAAVAN LAATIJAN VASTINE Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9. 7.10.2014. Lisäksi siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Muistutusten

Lisätiedot

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 19.-20.3.2013 Rovaniemi 21.3.2013 1 YM:n valvontaohje Annettu 7.11.2012, korvaa aiemmin 2005

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.12.2017 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 13.12.2017 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:50 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Marjatta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 15 Eläinlääkäreiden tehtävänjaon määrääminen ympäristökeskuksessa HEL 2016-013237 T 00 01 00 Päätös päätti johtosäännön 9 :n 5-kohdan nojalla eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

säännellään tekee päätöksen 13.1 :n mukaisista ilmoituksista 13.1, 15 ympäristöterveyspäällikkö velvoittaa 13.1 :n 4 kohdan mukaisen

säännellään tekee päätöksen 13.1 :n mukaisista ilmoituksista 13.1, 15 ympäristöterveyspäällikkö velvoittaa 13.1 :n 4 kohdan mukaisen Asia TERVEYDENSUOJELU toimii terveydensuojelulain 763/1994 mukaisena kunnan terveydensuojeluviranomaisena hyväksyy terveydensuojelun kunnallisen valvontasuunnitelman varautuu ennakolta erityistilanteiden

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 214/11.02/2014 5 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.2.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja kemikaalilain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 43 Asianro 3656/11.02/2012 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalvelujen järjestämistä koskevan valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot