Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1. Anni Panula-Ontto-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1. Anni Panula-Ontto-"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokoustiedot Aika Torstai klo Paikka Ravintola Talli, Patteristonkatu 2, Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Petri Pekonen Anni Panula-Ontto- Suuronen Raija Pöyry Erika Nyström Nalle Velling Risto Pesonen Markku Lamponen Juhani Saksa puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen, Hirvensalmen kunta jäsen, Mäntyharjun kunta jäsen, Kangasniemen kunta Muut saapuvilla olleet Esittelijät Minna Pöntinen Hanna Pasonen Arja Holopainen kaupunginhallituksen edustaja ympäristöpäällikkö/ pöytäkirjanpitäjä ympäristöpalvelujen johtaja

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Petri Pekonen Hanna Pasonen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu tehtyjen päätösten mukaiseksi Risto Pesonen Raija Pöyry Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimistossa Pöytäkirjanpitäjä Hanna Pasonen

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 106 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 107 Viranhaltijapäätökset, terveysvalvonnan johtaja 4 / 108 Tiedoksi 5 / 109 Liite 1-2 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille / 110 Liite 3 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja yhteenveto valvontaohjelmasta 7 / 111 Ruokamyrkytystyöryhmän kokoonpanon päivittäminen 8 / 112 Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle Metsäsairila Oy:n jätekeskuksen biokaasulaitoksen ympäristöluvasta 9 / 113 Lausunto Kangasniemen kunnan kirkonkylän osayleiskaavan muutoksista 10 / 114 Liite 4-11 Päätös ojitusta koskevassa asiassa, Kankaistenmaa , Mäntyharju 11 / 115 Jätevesien käsittelyyn liittyvä suunnitelma, HKScan Finland Oy, Mikkeli 12 / 116 Liite Ympäristölupapäätös kallionlouhintaan ja kivenmurskaukseen; Mikkelin Autokuljetus Oy, Soikon alue, Anttola, Mikkeli 13 / 117 Liite Ympäristölupapäätös kallionlouhintaan ja kivenmurskaukseen; Vilkonharjun Sora Oy, Hirvikangas, Mikkeli Lisäasiat 14 / 118 Liite 18 Eläinlääkäreiden praktiikkatulojen vahvistaminen vuodelle / 119 Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle Oy Woikoski Ab:n Voikosken voimalaitoksen uuden voimalaitosyksikön ja kalatien rakentamisesta, Mäntyharju, Kouvola 16 / 120 Ympäristölautakunnan kokoukset vuonna 2015

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Puheenjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Puheenjohtaja: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Pesonen ja Raija Pöyry. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset, terveysvalvonnan johtaja 50 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, Osuuskauppa Suur-Savo, Ravintola Päämaja-Pruuvi, Mikkeli. 53 Päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, R-Kioski Kangasniemi 1288 Tiina Puttonen Oy. 54 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa, R-Kioski Kangasniemi 1288 Tiina Puttonen Oy. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Ympäristölautakunta Tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on antanut seuraavat ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaiset päätökset pilaantuneen maaperän puhdistamisesta: - Päätös Biohauki Oy:lle. (ESAELY/1362/2014). Päätös on annettu Pilaantunut alue sijaitsee Haukivuorella Ursuksentien läheisyydessä ( ) Haukivuoren Lämpö Oy:n kiinteistön alueella. Pilaantuman on aiheuttanut öljyjakeiden keskitisleet. Alueen laajuus on noin 250 m2 ja pilaantuneita massoja arvioidaan olevan noin 760 tonnia. - Päätös Destia Oy:lle. (ESAELY/1344/2014). Päätös on annettu Pilaantunut alue sijaitsee osoitteessa Arinakatu 6-8. Kiinteistön omistaja on Destia Oy. Pilaantuma on aiheutunut öljyhiilivedyistä. Pohjavedessä on todettu kloridipitoisuus 160 mg/kg. - Päätös Oiva Manniselle, Vilkonharjuntie 237, Hirvensalmi. Pilaantuma sijaitsee osoitteessa Vilkonharjuntie 160. Pilaantuminen puhdistetaan nk. JASKA-projektissa. Pilaantuminen on tapahtunut vanhalla maa-ainesten murskausasemalla. Pilaavat aineet ovat öljyhiilivetyjä. Etelä-Savon ely-keskuksen päätöksellä on vuonna 2014 perustettu seuraavat luonnonsuojelualueet Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueelle: - Hanhilahden luonnonsuojelualue Mikkelissä Ristiinan Laitialassa (ESAELY/506/07.01/2013. Päätös on annettu Alueen pinta-ala on 5.6 ha ja alue kuuluu Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan (METSO). - Lylynpuron luonnonsuojelualue Hirvensalmella Vahvaselän kylässä (ESAELY/38/07.01/2012). Päätös on annettu Alueen pinta-ala on 7,8 ha ja alue kuuluu Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan (METSO). - Heikkilänlahden luonnonsuojelualue Mikkelissä Yöveden kylässä (ESAELY/79/07.01/2012). Päätös on annettu Alue muodostuu kahdesta määräalasta, joiden yhteispinta-ala on 13.9 ha.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 8 Alue kuuluu METSO -ohjelmaan. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 9 Ympäristölautakunta Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille Ympäristöterveydenhuollon keskusvirastot Evira, Tukes, ja Valvira ovat laatineet yhdessä ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille Valtakunnallisen valvontaohjelman on tarkoitus olla nelivuotinen ja seurata hallituskautta. Tarkoitukseen pääsemiseksi vuosien ohjelma on laadittu viisivuotiseksi. Yhteisessä valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määritellään ympäristöterveydenhuollon keskusviranomaisten yhteiset periaatteet valvonnalle. Toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa annetaan tarkempia ohjeita eri lakien mukaisesta valvonnasta. Kunnan tulee laatia ympäristöterveydenhuollon säännöllistä valvontaa varten suunnitelma. Valvontasuunnitelma pitää hyväksyä kunnan toimivaltaisessa lautakunnassa. Valvontasuunnitelmalla tarkoitetaan yhtä suunnitelmaa, johon on koottu ympäristöterveydenhuollon valvonta yleisesti ja toimialakohtaisesti. Valvontasuunnitelma voi olla monivuotinen, mutta se on päivitettävä tarvittaessa, ja joka tapauksessa vähintään kolmen vuoden välein. Mikkelin seudun Ympäristöpalvelujen ympäristöterveydenhuollon yhteinen valvontasuunnitelma on laadittu myös vuosille Valvontasuunnitelma sisältää ympäristöterveydenhuollon eri erityislakien mukaiset suunnitelmat. Kunnan valvontasuunnitelmaa säätelee Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006), jonka mukaan kunnan tulee toimittaa hyväksymänsä valvontasuunnitelma aluehallintoviranomaiselle tiedoksi. Asetuksessa on annettu säännökset kunnan valvontasuunnitelman sisällöstä sekä valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnista. Asetuksen mukaan valvontasuunnitelmassa tulee määritellä vähintään: - tarkastuksen sisältö; - valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys; - tarkastukseen keskimäärin käytettävä aika; - kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen; sekä - valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi Velvoitteet valvontasuunnitelman laatimisesta sisältyvät myös seuraaviin toimialakohtaisiin lakeihin:

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 10 - Elintarvikelaki (23/2006) - Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) - Laki terveydensuojelulain muuttamisesta (285/2006) - Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämisestä (693/1976) - Laki kemikaalilain muuttamisesta (285/2006) - Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on varmistaa kuntalaisille turvallinen elinympäristö, jossa ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Lainsäädännössä korostetaan toiminnanharjoittajien omaa vastuuta, mutta viranomaisvalvontaa tarvitaan toiminnan ja tuotteiden määräystenmukaisuuden varmistamiseksi. Valvontasuunnitelman mukainen valvonta on toiminnanharjoittajalle maksullista. Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma perustuu kohteiden kartoitukseen, valvontakohteiden riskinarviointiin. Tarkastustiheyksien määrittelyssä on käytetty apuna keskusvirastojen antamia tarkastustiheyksiä sekä omaa riskinarviointia. Valvontasuunnitelmassa on määritetty valvontakohteiden tarkastustiheydet ja tarkastuksiin keskimäärin käytettävä aika valvontakohdetyypeittäin. Valvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain ympäristölautakunnassa, arviointi tehdään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma on tehty vuosille Toimialakohtaisia valvontasuunnitelmia tarkistetaan tarvittaessa vuosittain. Valvontasuunnitelman päivityksessä on otettu huomioon mm. lakimuutokset ja niiden vaatimat toimenpiteet, muutokset toimintaympäristössä, eri toimialojen vaatima painotus resurssien käytössä sekä valtakunnalliset sekä paikalliset painopistealueet sekä valvontaprojektit. Valmistelija: Arja Holopainen, Valvontasuunnitelman kohdekohtaiset tarkastukset, Eläinten terveyden ja hvyinvoinnin suunnitelma Liite 1-2 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta hyväksyy Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuosille

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 11 Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Itä- Suomen aluehallintovirasto

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 12 Ympäristölautakunta Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja yhteenveto valvontaohjelmasta Syyskuussa 2014 voimaan tulleen uuden ympäristönsuojelulain (527/2014) ja -asetuksen (713/2014) mukaan kuntien on laadittava ympäristöluvan varaisten kohteiden valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää linjauksia valvonnan järjestämisestä, valvonnan kohdentamisesta ja kohdentamisen perusteena olevan riskinarvioinnin periaatteet. Lisäksi kuntien tulee laatia yksityiskohtaisempi valvontaohjelma, jonka laatimismenettely kuvataan valvontasuunnitelmassa. Valvontaohjelma on laitoskohtainen suunnitelma vuosittain toteutettavasta valvonnasta ja se toimii valvontamaksun perusteena. Yksityiskohtainen valvontaohjelma ei ole julkinen mutta lautakunnalle esitetään yleiset periaatteet ja yhteenveto suunnitellusta valvonnasta. Valvonnan tulee olla tasapuolista ja sen perusteiden läpinäkyviä. Kunnille on annettu siirtymäaikaa kolme vuotta uuden ympäristönsuojelulain mukaiseen suunnitelmalliseen ja maksulliseen valvontaan siirtymiseen. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on laatinut uuden ympäristönsuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman vuodelle Valvontasuunnitelmassa on kuvattu riskinarvioinnin periaatteet ja yhteenveto valvontaohjelmasta. Valvontasuunnitelmasta ei ole tässä vaiheessa pyydetty lausuntoja eikä valvontaohjelman mukaisesta valvonnasta peritä vielä tässä vaiheessa maksuja. Tavoitteena on, että vuoden 2015 aikana suunnitelmallisesta, valvontaohjelmaan perustuvasta valvonnasta saadaan kokemuksia valvontamaksun perusteiden ja riskinarvioinnin käytettävyyden arvioimiseksi. (Valmistelija: Hanna Pasonen, puh ) Liite 3 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta hyväksyy valvontasuunnitelman, siinä kuvatut riskinarvioinnin periaatteet ja valvontaohjelman yhteenvedon. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Etelä-Savon ely-keskus (ympäristönsuojelu) Mäntyharjun kunta

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 13 Pertunmaan kunta Hirvensalmen kunta Kangasniemen kunta

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 14 Ympäristölautakunta Ruokamyrkytystyöryhmän kokoonpanon päivittäminen Kunnassa tulee olla nimettynä ruokamyrkytysten selvittämisen varalta selvitystyöryhmä. Ryhmän tehtävänä on huolehtia, että epidemian selvittämiseksi tarvittavat tutkimukset suoritetaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen (1365/2011) elintarvikkeiden tai talousveden välityksellä leviävien ruokamyrkytysepidemioiden selvittämisestä. Asetuksen 4 :ssä on työryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä säädetty, että työryhmään tulee kuulua: 1. johtava terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen johtosäännössä nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri; 2. terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö; 3. elintarvikelaissa (23/2006) ja terveydensuojelulaissa 764/1994) tarkoitettua valvontaa johtava virkamies; 4. kunnan virkaeläinlääkäri; 5. kunnan elintarvikkeiden ja talousveden laatua valvova viranhaltija, sekä 6. alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja Työryhmää on tarvittaessa täydennettävä riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi. Selvitystyöryhmän tehtävänä on: 1. huolehtia siitä, että epidemian selvittämiseksi vaadittavat epidemiologiset ja laboratoriotutkimukset suoritetaan; 2. huolehtia epidemian hallintaan tähtäävien toimenpiteiden yhteensovittamisesta; 3. vastata tiedonkulusta tutkimuksia tekevien viranomaisten ja laboratorion välillä; 4. huolehtia tarvittaessa yhteydenpidosta sairaanhoitopiiriin, asiantuntijoihin ja viranomaisiin; 5. tiedottaa epidemiasta väestölle ja tiedotusvälineille; 6. tehdä tämän asetuksen mukaiset ilmoitukset muille viranomaisille, sekä 7. tehdä muut tarvittavat selvitykset. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut toimii Mikkelin, Mäntyharjun, Kangasniemen, Hirvensalmen sekä Pertunmaan terveydensuojeluviranomaisena. Sekä perusterveydenhuollon että

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 15 ympäristöterveydenhuollon järjestämisessä on tapahtunut muutoksia edellisen selvitystyöryhmän nimeämisen jälkeen, joten selvitystyöryhmä tulee päivittää kaikkien kuntien osalta. Valmistelija: Arja Holopainen, Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta nimeää epidemioiden selvittämistyöryhmän Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen yhteistoiminta-alueelle alueelle. Selvitystyöryhmään kuuluu terveysvalvonnan johtaja Arja Holopainen sekä terveystarkastaja Nina Gynther (elintarvikevälitteiset epidemiat) ja terveystarkastaja Sanna Toivanen (vesivälitteiset epidemiat) ja valvontaeläinlääkäri Tiiu Järvensivu toimialueen kaikkien kuntien alueella, lisäksi terveystarkastaja Marko Nyyssönen Mäntyharjun ja Pertunmaan alueella sekä terveystarkastaja Leena Haikarainen Kangasniemen alueella. Muut selvitystyöryhmän jäsenet: Mikkeli ja Hirvensalmi: Johtava ylilääkäri Hans Gärdström ja terveydenhoitaja Virve Viskari Mäntyharju: Terveyskeskuslääkäri Antti Hoberg ja terveydenhoitaja Anneli Vornanen Pertunmaa: Johtava ylilääkäri Hans Gärdström, sairaanhoitaja Pirjo Ahonen ja lähihoitaja Kaarina Liedes, varalla terveydenhoitaja Marika Lyytikäinen Kangasniemi: Ylilääkäri Timo Savolainen, terveydenhoitaja Hannele Pynnönen ja terveydenhoitaja Katri Palvimo Vesivälitteisten epidemioiden selvitystyötä varten vesilaitoksen edustajina työryhmään kuuluvat: Mikkeli: vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki Mäntyharju: käyttömestari Ali Tiimonen Kangasniemi: tekninen johtaja Mikko Korhonen Hirvensalmi: tekninen johtaja Asko Viljanen Pertunmaa: tekninen johtaja Matti Ratilainen

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 16 Selvitystyöryhmän jäsenen ollessa estyneenä, työryhmätyöskentelyyn osallistuu hänen tehtäviään hoitava henkilö. Selvitystyöryhmän puheenjohtajana toimii terveysvalvonnan johtaja, hän myös kutsuu työryhmän kokoon. Työryhmää voidaan tarvittaessa tapauskohtaisesti täydentää riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

17 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 17 Ympäristölautakunta / 2300 / 2014 Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle Metsäsairila Oy:n jätekeskuksen biokaasulaitoksen ympäristöluvasta Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Metsäsairila Oy:n biokaasulaitoksesta. Metsäsairila Oy hakee ympäristölupaa Metsä-Sairilan jätekeskuksen alueelle sijoitettavalle biokaasulaitokselle. Laitoksella käsiteltävän jätteen enimmäiskapasiteetti on tonnia vuodessa. Laitoksella käsitellään kuivamenetelmällä anaerobisesti kiinteitä biojätteitä ja kuivattuja nestemäisiä lietteitä. Näitä ovat mm. jätevedenpuhdistamojen lietteet, karjan lannat, sako- ja umpikaivolietteet ja nk. biojätteet ja muut biohajoavat jätteet. Samalla voidaan yhdistää toiminnassa jo oleva kaatopaikkakaasua hyödyntävä biokaasulaitos tähän uuteen laitokseen. Laitoksen prosessi on jatkuvatoiminen. Laitoksella syntyy biokaasua ja mädätettä. Biokaasusta on tarkoitus valmistaa liikennepolttoainetta kaupalliseen tarkoitukseen sekä mahdollisesti sähköä ja lämpöä jätekeskuksen omiin toimintoihin. Mädäte hyödynnetään maanparannusaineena, lannoitteena ja kompostoinnin jälkeen multana. Biokaasua arvioidaan syntyvän 1,5-2,0 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Lausunto on valmisteltu yhdessä terveysvalvonnan kanssa ja terveydensuojeluviranomainen ei anna erillistä lausuntoa. (Valmistelija: Raija-Leena Heino, puh ) Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Mikkelin ympäristölautakunta pitää hanketta hyvänä ja ympäristönsuojelua edistävänä. Hankkeella voidaan merkittävästi parantaa alueellisesti jätehuollon tasoa siten, että jätteitä saadaan jalostettua energiaksi ja aineena hyödynnettäväksi. Hanke tukee kaupunginvaltuuston vuonna 2010 hyväksymän Mikkelin ilmasto- ja energiastrategian ja syyskuussa 2013 hyväksymän kaupunkistrategian tavoitteita. Tavoitteina strategioissa on esitetty uusiutuvan energian osuuden lisäämistä energiatuotannossa ja jätteiden käsittelyn tehostamista. Ilmasto- ja energiastrategiassa keinoina kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on esitetty biohajoavien jätteiden hyödyntämisen lisäämistä energiana ja biokaasulaitoksen rakentamista jätekeskuksen

18 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 18 alueelle. Kaupunkistrategiaan liittyvässä ympäristön hyvinvointiohjelmassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävänä toimenpiteenä esitetään MultiFuel -tankkausaseman perustamista Mikkeliin, mitä myös Mikkeliin perustettava biokaasulaitos tukisi. Lisäksi hanke on jätelain velvoittaman etusijajärjestyksen mukainen ja vastaa samalla koko Itä-Suomen jätesuunnitelman tavoitteita. Suunnitteltu rakentamispaikka on hyvä, koska siinä on mahdollista saada monipuolisesti eri toimijoiden (Metsäsairila Oy, Vesilaitos) välille synergiahyötyjä ja suojateäisyydet lähimpiin häiriintyviin kohteisiin ovat riittävät. Suunniteltu laitos toimii kuivamädätyslaitoksena, jolloin mahdolliset hajuhaitat jäävät ennalta arvioiden vähäisiksi ja valumavesiä syntyy vähän. Syntyvät valumavedet kootaan asfalttikentältä ja johdetaan kaatopaikan suotoaltaaseen ja sieltä jätevedenkäsittelyprosessiin. Suunnitelman perusteella hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu terveydellistä vaaraa. Hanke on ympäristönsuojelullisesti tärkeä, joten lautakunta esittää joutuisaa ympäristölupahakemuksen käsittelyä. Anni Panula-Ontto-Suuronen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi

19 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 19 Ympäristölautakunta / 2309 / 2014 Lausunto Kangasniemen kunnan kirkonkylän osayleiskaavan muutoksista Kangasniemen kunnanhallitus pyytää lausuntoa kirkonkylän osayleiskaavan muutoksista. Muutoksien kohteena olevat viisi tilaa ja muutosten sisältö (suora lainaus kaavaluonnoksesta): 1. Reinikkalan kylä, Mäntykivensaari RN:o 10:3 Mäntykivensaareen on rakentunut vuosikymmenten aikana kaksi vapaa-ajan asumisen pihapiiriä, joista maanomistajan käytössä oli aiemmin saaren pohjoisosa, eteläosan ollessa vuokralla. Maanomistaja vaihtui perinnönjaossa ja eteläpään vuokrasopimus päättyi. Nykyinen maanomistaja osti saaressa olevat vuokralaisten käytössä olleet rakennukset ja kunnosti ne. Voimassa olevassa kaavassa saaren eteläpää on osoitettu RA-s merkinnällä ja pohjoispää MU merkinnällä. Maanomistaja on hakenut poikkeamislupaa uudelle 12 m² rantasaunalle saaren pohjoispäätyyn, mutta Etelä-Savon ELY-keskus ei ole myöntänyt poikkeuslupaa. Maanomistaja valitti ELYn päätöksestä Kuopion hallinto-oikeuteen, mutta hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeus perustaa päätöksensä (13/0301/3) siihen, että rantasaunan luvan myöntäminen aiheuttaisi haittaa kaavan toteuttamiselle (rakentaminen MU-alueelle) ja olisi vastoin maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on rakennuspaikan (RA-s) rajauksen muuttaminen niin, että se vastaa jo maastossa olevaa todellista tilannetta. Saaren maisemallisesti arvokas koilliskulma osoitetaan edelleen MU-alueeksi. 2. Salmenkylän kylä, Louhikko RN:o 37:0 Marjosaarten Louhikko nimisessä saaressa on mökki ja 10 m² kokoinen ennen vuotta 1971 rakennettu rantasauna. Saari on kooltaan yli 3000 m², muodoltaan hyvin kapea (n.30m). Maankäytön tavoitteet ovat samat kuin seuraavan osa-alueen Kangasniemen kylä, vuokra-alue tilalla Pieni-Pappila RN:o 1:271 Marjosaarten Kummelisaaressa on ollut asutusta vuodesta Saaren käytöstä on alettu maksaa maanomistajalle, Kangasniemen seurakunnalle vuokraa v Nykyinen vuokralainen on kesämökkeillyt saaressa vuodesta 1988, jolloin osti edellisen vuokralaisen saareen rakentaman hirsilankkuisen saunan ja hirsimökin. Nykyinen vuokralainen on kunnostanut vanhan hirsimökin ja rakentanut saaren pohjoispäätyyn toisen mökin vuonna 1991 myönnetyllä rakennusluvalla. Lisäksi saaressa on varasto, liiteri, puucee, leikkimökki ja kaksi pientä nukkuma-aittaa. Saaren käyttäjät huolehtivat jätevesihuollosta esimerkillisesti: puucee on erotteleva ja

20 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 20 virtsa- ja ulosteet kuljetetaan saaresta mantereelle läheiseen jätevesipuhdistamoon. Saunan ja tiskauksen pesuvesien (kantovesi) imeyttämistä varten on rakennettu paikan olosuhteisiin soveltuvia järjestelmiä. Saaren nykyisen vuokralaisen ja hänen puolisonsa lisäksi saaressa kesämökkeilee vuokralaisen lapsi perheineen. Kummelisaari on kooltaan 1770 m² (kiinteistörekisterikartan mukainen pinta-ala). Saari on osoitettu voimassa olevassa kaavassa merkinnällä M-2, maa- ja metsätalousvaltainen alue. Määräyksessä todetaan, että kyseisellä merkinnällä osoitetussa saaressa sijaitsee lomarakennuksia, mutta kokonsa tai muotonsa vuoksi eivät täytä rakennuspaikan vaatimuksia eikä uuden lomarakennuksen rakentaminen ole sallittua. Saaren vuokralaisen tavoitteena on kaavamuutos, joka mahdollistaa korjausrakentamisen sekä purettavan tai tuhoutuneen rakennuksen korvaavan rakentamisen käytetyn rakennusoikeuden puitteissa. Kummelisaari, kuten myös Louhikko ovat osa Kangasniemen Kirkonkylän edustalla ja Meijerinniemen itäpuolella (Ruovedenselällä) olevaa 14 pienen saaren muodostamaa omaleimaista lähisaaristoa, jossa on runsaasti mökkirakentamista. Saaret ovat kaavassa merkinnällä M-2, maa- ja metsätalousvaltainen alue. Määräyksessä todetaan, että saarissa sijaitsee lomarakennuksia, mutta uuden lomarakennuksen rakentaminen ei ole sallittua. Perusteluna on se, että saaret ovat kooltaan tai muodoltaan sellaisia, etteivät ne täytä rakennuspaikan vaatimuksia. Ainoastaan yhdelle saarelle on osoitettu rakennuspaikka merkinnällä RA-s, loma-asuntoalue. Osa alueen saarista on osoitettu ra/s-alueen osa merkinnällä, Alueen osa, jolla olevat paikallista kulttuuriperinnettä edustavat lomarakennukset pyritään säilyttämään. ra/s merkityt saaret on yleiskaavaa varten laaditussa kulttuurihistoriallisessa selvityksessä osoitettu merkinnällä pt 4, saarten pikkumökit (osakokonaisuus). ra/s alueelle on alun perin valittu ne saaret, joiden rakennuskanta edustaa vanhimpia ja perinteisellä rakennustavalla tehtyjä rakennuksia. Kesällä 2014 saaristoon tehty inventointi osoitti, että ra/s-merkityt kohteet olivat hyvin vaihtelevia. Osa kohteista oli todella pieniä ja niille rakennetut mökit käyttämättömän oloisia. Osa kohteista taas oli kokonsa ja käyttönsä puoleen hyvin samankaltaisia kuin Louhikko ja Kummelisaari. Kohteissa 2. Louhikko ja 3. Kummelisaari kaavamuutosten tavoitteena on muuttaa ra/salueen osa rajausta niin, että em. kohteet kuuluvat rajauksen sisälle. Saarien vuosikymmeniä kestäneen kesäaikaisen käytön voidaan katsoa edustavan paikallista kulttuuriperinnettä ja saarten nykyinen käyttö on aktiivista ja ympäristövaikutuksiltaan vastuullista. Kyseiset kohteet ovat myös luonteva osa omaleimaista olemassa olevaa Kirkonkylän palveluihin tukeutuvaa

21 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 21 yhdyskuntarakennetta. 4. Suurolan kylä, Ketunkolo RN:o 2:64 Tavoitteena kaavamuutoksella on osoittaa jo rakentuneet 4 rakennuspaikkaa voimassa olevan kaavan mukaisella merkinnällä AP-2, pientalovaltainen asuntoalue. Merkintä on käytössä mitoitetulla rantavyöhykkeellä, määrää rakennuspaikan kooksi min m² ja rakennusoikeuden määräksi enintään 350 k-m². Lisäksi tavoitteena on osoittaa kaksi uutta ei-omarantaista ja yksi omarantainen rakennuspaikka asuinrakentamiseen Ketonkolon nykyisen rakennuskannan välimaastoon. Perustelut: Rakennuspaikkojen kokonaislukumäärää pudotetaan yhdellä ja kaksi paikoista osoitetaan ei-omarantaisina. Vapaan rantaviivan määrä ei juurikaan muutu, kantatilalle jää edelleen hyvin merkittäviä vapaan rannan jaksoja toisaalle. Suurolansaari sijaitsee vain 5 km:n etäisyydellä Kirkonkylän keskustasta, tieyhteys on hyvä ja Suurolansaaressa on toimiva kunnallistekniikka (vesijohto ja viemäri). Kaavamuutos huomioi selkeästi nykyistä kaavaa yksityiskohtaisemmin maaston rakennettavuuden ja paikalliset olosuhteet. Nykyinen kaavamerkintä mahdollistaa jo alueen ympärivuotisen rakentamisen (RA/AP). On hyvin todennäköistä, että Suurolansaari muuttuu aikanaan laajemminkin asuinrakentamisen alueeksi pitkällä tähtäimellä. Osittain tähän on jo varauduttu nykyisessä kaavassa, ks. sivun 1 kaavakartta. Ketunkolon tilan rakennuspaikat eivät vaaranna Suurolansaaren luontopolun tai läheisen retki- /rantautumispaikan säilymistä eikä käyttöä. Saaren pohjoiskärjet on merkitty MU-merkinnällä ja alueen maisema-arvot säilyisivät kaavamuutoksen jälkeenkin. 5. Hokanniemen kylä, Telkonniemi RN:o 3:55 ja Suurolan kylä, Ala-Rantala RN:o 4:52 Telkonniemen pohjoisrannalla kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää nykyisen kaavan mukainen RA/AP-rakennuspaikka hieman idemmäksi kohtaan, joka on selkeästi maastokatselmuksen ja myös maanomistajan näkemyksen mukaan rakennettavuudeltaan soveltuvampi. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Koska pienillä saarilla sijaitsevien muutoksen kohteena olevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyä ei ole kartoitettu, ympäristölautakunta toteaa yleisellä tasolla, että jätevesien ja kuivakäymäläjätteiden asianmukainen käsittely tontilla, joka ei täytä rakennuspaikan vaatimuksia, on haasteellista. Kaavaluonnostekstissä mainittu kohteeseen kolme liittyvä esimerkkitapaus kuvastaa sitä, että jätevesien käsittelyn onnistuminen jää pitkälti kiinteistön haltijan ympäristötietoisuuden ja aktiivisuuden varaan. Jätevesien

22 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 22 omatoiminen kuljettaminen veneellä jätevedenpuhdistamolle on ympäristövastuullista toimintaa, mutta se ei edusta kestävää rakentamistapaa. Kaavan osoittamilla rakennuspaikoilla tulee varmistua siitä, että jätevedet ja kuivakäymäläjäte pystytään käsittelemään asianmukaisesti kiinteistöllä tai liittämään kunnallistekniikkaan, ja mikäli se ei onnistu, rakennuspaikkoja ei tule osoittaa lainkaan. Rakennusoikeutta ei tule myöntää vanhoille rakennuspaikoille enempää mitä olemassa oleva tai tontilta aiemmin purettu rakennuskanta vaatii. Muutoin ympäristölautakunnalla ei ole kaavamuutoksesta huomauttamista. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Kangasniemen kunta

23 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 23 Ympäristölautakunta / 2303 / 2014 Päätös ojitusta koskevassa asiassa, Kankaistenmaa , Mäntyharju Hirvensalmen kunnassa Ahvenistonlammen rannalla tilalla Tissarinniemi loma-asunnon omistavat T. ja R. Vuori ovat toimittaneet Mikkelin seudun ympäristöpalveluihin päivätyn kirjeen, jossa on selostettu Mäntyharjun kunnassa tilalla Kankaistenmaa ( ) vuonna 2012 tehtyä ojitusta ja siihen liittyviä epäkohtia (liite). Mainitut kiinteistöt sijaitsevat ojitusalueisiin nähden vastarannalla Ahvenistonlammen itä- ja pohjoispuolella. Haittoina mainitaan mm. humuksen kulkeutuminen vesistöön, Kivilammen tyhjentymisvaara ja haitta Ahvenistonlammen virkistyskäytölle. Asia on ollut tätä aiemmin esillä vesilakia (VL 587/2011) ja ympäristönsuojelulakia ( YSL 86/2000) koskevana valvonta-asiana Etelä-Savon ELY -keskuksessa ja esitutkintapyyntönä Itä -Suomen poliisilaitoksessa. Vuorilta saadun tiedon perusteella esitutkinta asiassa on keskeytetty. ELY -keskuskesta saadun tiedon mukaan ELY:ssä ei ole enää asiaa koskevia valvonta-asioita vireillä. Vuorien toimenpidepyynnössä tai asian valmistelun yhteydessä ei ole tullut esille sellaisia muita seikkoja, että asiaa tulisi käsitellä vesilain tai ympäristönsuojelulain mukaisena valvonta-asiana. Asiaa käsitellään jatkossa vesilain 5. luvun (ojitus) 5 :n kohdan 4 mukaisena päätösasiana. Ojituksen teettäjä (T. Suutarinen) on tehnyt oman esityksen asian ratkaisemiseksi. Suutarinen on valmis kustannuksellaan muuttamaan ojitustapaa lisäämällä ojitusalueen valtaojiin kaksi vaneripatoa (liite). Padoilla on tarkoitus kasvattaa ojitusalueen allastustilavuutta niin, että mahdollisen ainehuuhtouman kulkeutuminen ojitusalueelta Ahvenistonlampeen vähenee. Vuoria on pyydetty täydentämään hakemustaan (liite) ja ottamaan kantaa Suutarisen esityksen riittävyyteen. Vastauksessaan Vuoret (liite) vaativat Suutarisen suunnitelmassa esitettyä laajempia toimia. Vastauksen ovat allekirjoittaneet Vuorien ohella kiinteistön Ahvenisto omistajat E. ja R. Närhi, jolloin katsotaan, että myös em. tilan omistajat ovat osaltaan päätösasian vireillepanijoita. Näiden asiakirjojen ohella hankkeeseen liittyviä vaatimuksia on hakijoiden puolelta selostettu myös Vuorien toimittamissa sähköposteissa (liite). Kokonaisuudessaan hakijoiden esittämiin asiakirjoihin sisältyy mm. seuraavia vaatimuksia:

24 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu Hakijat pyytävät Mikkelin ympäristölautakuntaa ratkaisemaan, miten ojituksen aiheuttamat haitat poistetaan mm. runsaiden sateiden ja sulamisvesien osalta. 2. Hakijat vaativat Suutarista rakentamaan ylimääräisen padon ja laskeutusaltaan Kivilammesta Ahvenistonlampeen laskevaan perkaamattomaan ojaan. 3. Hakijat vaativat Suutarista rakentamaan ylimääräisen padon pohjoisen ojitusalueen kokoojaojaan lähelle tilan 5:33 rajaa. 4. Hakijat vaativat ympäristölautakuntaa valvomaan /oikaisemaan Etelä-Savon Ely keskuksen vesilain valvontaa koskevia toimia (ja ottamaan kantaa siihen, onko ojitus tehty hyväksytyn suunnitelman mukaisesti, ja onko ojituksessa noudatettu luvan hakuhetken lainsäädäntöä ilmoituksineen. Asian valmisteluun liittyen Ympäristöpalvelut on tehnyt ojitusalueelle maastokäynnin, jolla tehtyjä havaintoja selostetaan liitteenä 11 olevassa muistiossa. (Valmistelija: Heikki Tanskanen, puh ) Liite 4-11 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Vaatimus 4 jätetään toimivaltaan kuulumattomana asiana tutkimatta. Muiden vaatimusten osalta ympäristölautakunta hyväksyy tällä päätöksellä tilalla toteutetun ojituksen toteutustavaksi liitteessä 2 selostetun tilan omistajan ja ojituksen teettäjän T. Suutarisen esittämän ojitustavan. Ympäristölautakunta katsoo, että Suutarisen esittämä suunnitelma on toteuttamiskelpoinen ja edustaa turvemaiden metsätalouteen liittyvän maankuivatustavan osalta kestävää ojitustapaa. Hakijat eivät ole ilmoittaneet ojituksesta aiheutuneen heille kuivatushaittaa eivätkä hae sellaisesta korvausta. Toteutettu ojitus ja hyväksytyn suunnitelman mukaiset lisätyöt toteutetaan kokonaisuudessaan kiinteistön alueella. Maanomistaja ei ole vaatinut hakijoilta korvausta lisätöistä tai kuivatustilan heikkenemisestä rakennetavien patojen vaikutusalueella. Annettavan päätöksen mukaisesta ojitustavasta ei katsota seuraavan ojittajalle sellaista hyötyä ja hakijoille sellaista laissa kiellettyä haittaa, että olisi syytä määrätä asiassa korvauksia (VL 5L 19, 13L ). Asian ratkaisemisesta perittävä ympäristöviranomaisen voimassa olevan taksan mukainen maksu 389 jää hakijoiden yhteisvastuullisesti maksettavaksi.

25 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 25 Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi T. ja R. Vuori, E. ja R. Närhi, T. Suutarinen, Etelä-Savon Ely-keskus

26 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 26 Ympäristölautakunta / 2300 / 2013 Jätevesien käsittelyyn liittyvä suunnitelma, HKScan Finland Oy, Mikkeli Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta velvoitti HKScan Finland Oy:n ympäristölupapäätöksessä toiminnanharjoittajaa esittämään suunnitelman ja toteuttamisaikataulun siitä, miten laitos tulee pääsemään jätevesien osalta öljyn/rasvan pitoisuuden raja-arvoon. HKScan Finland Oy esitti toimintasuunnitelman ja tarkennetun toimenpidesuunnitelman sekä toteuttamisaikataulun Toiminnanharjoittaja on ottanut käyttöön mikrobeihin perustuvan jätevesien käsittelyjärjestelmän viikolla 43. Järjestelmän vaikutusta seurataan analysoimalla tehostetusti jäteveden ominaisuuksia ja erityisesti viemäriverkon toimintaa useiden kuukausien ajan, jotta voidaan varmistua sen toimivuudesta. Lokakuussa tehtaalla on otettu käyttöön teknisiä parannuksia ja muutoksia, jotka vähentävät epäpuhtauksien pääsyä jäteveteen. Rasvakaivon tyhjennystä on tihennetty. Mikkelin Vesilaitoksen kanssa on sovittu säännöllisin väliajoin tehtävistä jätevesipumppaamojen tarkastuksista, jotka mahdollistavat nopeat korjaavat toimenpiteet ja omalta osaltaan varmistaa viemäriverkon toiminnan. Teollisuusjätevesisopimus tullaan uusimaan. Toiminnanharjoittajalla on suunnitelmat lisätä jätevesien esikäsittelyä laitoksella, mikäli nyt käyttöönotetut toimenpiteet eivät tule riittämään. Näytteitä otetaan laitokselta lähtevistä jätevesistä toistaiseksi kahden viikon välein. Viimeisimmän näytteen mukaan jäteveden öljy/rasvapitoisuus on pysynyt alle raja-arvon 150 mg/l. Mikkelin Vesilaitokselta on saatu lausunto. Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta toteaa HKScan Finland Oy:n esittämästä toimenpidesunnitelmasta seuraavaa:

27 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 27 Tihennetyn näytteenoton jätevesinäytetulokset tulee toimittaa tiedoksi ympäristöpalveluille ja vesilaitokselle tulosten valmistumisen jälkeen. Tilannetta tarkastellaan vuodenvaihteen jälkeen, kun mikrobeihin perustuvan järjestelmän toimivuus rasvan haittojen vähentämisessä voidaan todentaa. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa ympäristöpalveluille mennessä selvitys tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista lähtevän veden laatuun ja pumppaamoille tehtyihin katselmuksiin perustuva arvio lähtevän veden laadun vaikutuksista Mikkelin Vesilaitoksen viemäriverkostoon teollisuusjäteveden vaikutusalueella. Asia käsitellään tarvittaessa uudelleen ympäristölautakunnassa. Toiminnanharjoittajan tulee varautua ottamaan viivyttelemättä käyttöön suunnittelemansa muut käsittelytavat, mikäli nyt käyttöönotetut järjestelmät eivät osoittaudu riittäviksi. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi HKScan Finland Oy, PL 50, Turku HKScan Finland Oy, PL 343, Mikkeli Mikkelin Vesilaitos, PL 278, Mikkeli Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ympäristönsuojelu ja vesien hoito-yksikkö, Jääkärinkatu 14, Mikkeli Mikkelin kaupunginhallitus, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli

28 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 12 Sivu 28 Ympäristölautakunta / 2300 / 2014 Ympäristölupapäätös kallionlouhintaan ja kivenmurskaukseen; Mikkelin Autokuljetus Oy, Soikon alue, Anttola, Mikkeli Mikkelin Autokuljetus Oy on jättänyt ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle. Toiminta sijoittuu Mikkelin kaupungin Kääriälän kylän tilalle Soikko Kyseessä on uusi toiminta. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä. Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan 3 :n mukaisesti 3112 euroa. (valmistelija: Marita Savo, puh ) Muistutukset. Hakijan vastine. Ehdotus ympäristöluvaksi. Liite Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Mikkelin Autokuljetus Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle Mikkelin kaupungin Kääriälän kylän tilalle Soikko Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin lupamääräykseen 3 (Ilma- ja pölypäästöt) tehdyllä lisäyksellä. Tiedoksi Mikkelin Autokuljetus Oy, Kinnarinkatu 2, Mikkeli Mikkelin kaupunginhallitus, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö -yksikkö, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli

29 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 12 Sivu 29 Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ympäristönsuojelu ja vesien hoito-yksikkö, Jääkärinkatu 14, Mikkeli Etelä-Savon pelastuslaitos/mikkelin toimialueen päällikkö, Jääkärinkatu 16, Mikkeli Valmistelijalle Muistutuksen tekijöille (6) Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta (julkipanokuulutus)

30 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 13 Sivu 30 Ympäristölautakunta / 2300 / 2013 Ympäristölupapäätös kallionlouhintaan ja kivenmurskaukseen; Vilkonharjun Sora Oy, Hirvikangas, Mikkeli Vilkonharjun Sora Oy on jättänyt ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle. Toiminta sijoittuu Mikkelin kaupungin Puttolan kylän tilalle Hirvikangas Kyseessä on uusi toiminta. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä. Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan 3 :n mukaisesti 3112 euroa. (valmistelija: Marita Savo, puh ) Muistutukset. Hakijan vastine. Ehdotus ympäristöluvaksi. Liite Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Vilkonharjun Sora Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle Mikkelin kaupungin Puttolan kylän tilalle Hirvikangas Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Vilkonharjun Sora Oy, Vilkonpääntie 60 A, Hirvensalmi Mikkelin kaupunginhallitus, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö -yksikkö, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja

31 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 13 Sivu 31 ympäristökeskus/ympäristönsuojelu ja vesien hoito-yksikkö, Jääkärinkatu 14, Mikkeli Etelä-Savon pelastuslaitos/mikkelin toimialueen päällikkö, Jääkärinkatu 16, Mikkeli Valmistelijalle Muistutuksen tekijöille (2) Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta (julkipanokuulutus)

32 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 14 Sivu 32 Ympäristölautakunta Eläinlääkäreiden praktiikkatulojen vahvistaminen vuodelle 2015 Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläimen omistajilta. Kunnan tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi. Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan määräytyvät työnantajan ja työntekijän eläkemaksut. Eläkkeeseen oikeuttavina palkkioina otetaan huomioon eläinten omistajilta perityt käyntipalkkiot ja toimenpidepalkkiot ilman arvonlisäveroa. Vahvistettavat summat perustuvat eläinlääkärin ilmoittamiin praktiikkatulojen määriin vuodelta Vuoden 2015 palkkioiden enimmäismäärä on ,60. Osa-aikatyössä palkkioiden enimmäismäärä on suhteessa työaikaan. Päätökset eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden määrästä vuodelle 2015 on tehtävä kunnan toimielimessä mennessä. Vahvistamispäätöksessä on ilmoitettava palkkioiden enimmäismäärä eläinlääkäreittäin. Päätöksessä tulee olla tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään eläinlääkäreiden sijaisilla ja muilla väliaikaisilla viranhaltijoilla sekä viikonloppu- ym. päivystäjillä. Sijaisten ja päivystäjien palkkioiden määrä voidaan vahvistaa myös päiväpalkkioina. Eläinlääkäreiden palkkioiden vahvistaminen eläkevakuutusta varten vuodelle 2015 Liite 18 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Vahvistetaan liitteen mukaiset eläinlääkäreiden praktiikkatulot vuodelle Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi

33 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 15 Sivu 33 Ympäristölautakunta / 2303 / 2014 Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle Oy Woikoski Ab:n Voikosken voimalaitoksen uuden voimalaitosyksikön ja kalatien rakentamisesta, Mäntyharju, Kouvola Woikoski Oy hakee vesilain mukaista lupaa hankkeelle, jossa olemassa olevan voimalaitoksen yhteyteen rakennetaan käytöstä poistettuun uittokanavaan uusi voimalaitosyksikkö. Hankkeen yhteydessä rakennetaan Sarkaveden ja Vuohijärven välille kalannousutie, johon ohjataan vettä kesäaikaan 0,4 m3/s. Jälkimmäisellä hankkeella parannetaan merkittävästi luonnonvaraisten virtakutuisten kalalajien vaellus- ja lisääntymismahdollisuuksia koko Mäntyharjun reitin vesistöalueella. Hankkeella ei muuteta vesistöjen keskiveden korkeutta eikä voimassa olevaa säännöstelyä. Valmistelija: Heikki Tanskanen, puh Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ennalta arvioiden hankkeella saavutetaan hyötyä sekä yleisen että yksityisen edun kannalta (vesienhoito, luonnonvaraisten vaelluskalakantojen hoito) eikä hakkkeesta arvioida aiheutuvan sanottavia haittoja. Ympäristölautakunta puoltaa haetun luvan myöntämistä. Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Itä-Suomen aluehallintovirasto

34 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 16 Sivu 34 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan kokoukset vuonna 2015 Ehdotus Ympäristöpalvelujen johtaja: Ympäristölautakunnan seuraavat kokoukset pidetään , , ja Päätös Ympäristölautakunta: Hyväksyttiin.

35

36

37

38

39

40

41 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelma Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Mikkeli- Mäntyharju - Kangasniemi-Hirvensalmi- Pertunmaa 1

42 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Toimintaympäristö 3. Voimavarat 3.1.Resurssitarpeen kartoitus 3.2. Henkilöresurssit ja työnjako 3.3. Henkilökunnan pätevyyden osoittaminen 3.4.Toimipisteet ja varustelu 4. Ulkopuoliset palvelun tarjoajat 5. Tietojärjestelmä 6. Yhteistyö ja viestintä 7. Maksut 8. Valvonnan toimeenpano 8.1. Eläintautivalmius 8.2. Eläintautiepäilyt 8.3. Zoonoosivalvonta 8.4. Terveysvalvontaohjelmat 8.5. Vesiviljelylaitosten valvonta 8.6. Eläimistä saatavat sivutuotteet 8.7. Eläinten lääkitsemisen valvonta 8.8. Tuonti ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus 8.9. Elävien eläinten ja eläimistä saatavien muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden sisämarkkinakauppa ja vienti Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti Pienteurastamon valvonta Muu valvonta 9. Eläinten hyvinvoinnin valvonta 10. Eläinlääkäripalveluiden toimeenpano Peruseläinlääkäripalvelut Tuotantoeläinten terveydenhuolto Kiireellinen eläinlääkäriapu Ostopalvelut Perustason ylittävät palvelut 11. Ohjaus 12. Laatu 13. Suunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi Liitteet: Painopistealueet Eläinmäärät 2

43 1. Johdanto Eläinlääkintähuoltolaki tuli voimaan Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA on laatinut valtakunnallisen suunnitelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista (EHO). EHO on osa ympäristöterveydenhuollon yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa. Laki edellyttää, että myös kunnan on laadittava eläinlääkintähuoltolain 10 :n mukainen suunnitelma eläinlääkintähuollon palvelujen järjestämisestä sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta. Suunnitelman tulee sisältää tiedot eläinlääkäripalvelujen tuottamistavasta, saatavuudesta ja mitoituksesta sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista, näytteenotosta ja muista toimenpiteistä. Palvelun mitoitusta suunniteltaessa on otettava huomioon yksityisten eläinlääkäripalvelujen tuottajien tarjoamat palvelut alueella. Kunnallisessa suunnitelmassa kunnan tulee kuvata miten eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatehtävien hoito on alueella järjestetty. Kunnan on suunnitelmassaan myös osoitettava, että eläinlääkäripalvelut on järjestetty eläinlääkintähuoltolain vaatimusten mukaisesti. Tässä suunnitelmassa on pyritty ottamaan soveltuvin osin huomioon EVIRA:n valtakunnallinen suunnitelma ja aluehallintoviraston alueellinen suunnitelma sekä yhteistoiminta-alueen omat erityispiirteet. Tässä suunnitelmassa mainituista valvontatehtävistä valtion valvontatehtäviin kuuluvat: - eläinsuojelulain mukainen valvonta - eläinten tarttuvien tautien valvonta - eläinten sisämarkkinakauppaan liittyvät tarkastukset - sivutuoteasetuksen määräämät tarkastukset Valtion kunnalta ostettavaksi tulevien valvontatehtävien lisäksi suunnitelmassa kuvataan joitakin kunnan viranomaisen tehtäväkenttään kuuluvia valvontatehtäviä. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo eläinlääkintähuollon säännösten toimeenpanoa ja noudattamista. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena lainsäädännön toimeenpanoa ja noudattamista. Aluehallintovirasto huolehtii valvontaohjelman täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta alueellaan sekä tekee myös itse eläinlääkintähuoltoon liittyvää valvontaa kuten lääkitsemislainsäädännön valvontaa ja hankalia eläinsuojelutehtäviä. Aluehallintovirasto vastaa alueensa eläintautivalmiudesta ja osallistuu tautitilanteiden hoitoon apunaan kuntien valmiuseläinlääkärit. Paikallistason eläinlääkintähuollon ja siihen liittyvän valvonnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kunta. Valtion vastuulla olevista eläintautien vastustamista ja eläinsuojelua koskevista kunnaneläinlääkärin suorittamista tehtävistä maksetaan kunnalle todellisia kuluja vastaava korvaus valtion varoista. Kunnat ovat velvollisia järjestämään eläinlääkintähuoltolain edellyttämän peruseläinlääkäripalvelun arkipäivisin ja kiireellisen eläinlääkäriavun kaikkina vuorokauden aikoina. 3

44 Eläinlääkintähuoltolain tavoitteena on lisätä ennaltaehkäisevää toimintaa eläinlääkintähuollossa ja kuntien on peruseläinlääkäripalvelun osana järjestettäviä tuotantoeläinten ennaltaehkäiseviä terveydenhuollon palveluita. 2. Toimintaympäristö Kunnan eläinlääkintähuoltoon kuuluvina velvollisuuksina on huolehdittava peruseläinlääkäripalvelujen ja päivystyksen järjestämisestä. Eläinlääkintähuolto ja siihen liittyvä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta järjestetään Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluissa osana ympäristöterveydenhuoltoa. Seudulliseen yksikköön kuuluu viisi kuntaa; Mikkeli, Mäntyharju, Kangasniemi, Hirvensalmi ja Pertunmaa Eläinlääkintähuollon käytännön toteuttamisesta Kangasniemen alueella vastaa Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, joka tekee päivystysyhteistyötä Jyväskylän kaupungin organisoiman eläinlääkäripäivystyksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Kangasniemen kunta vastaa myös Roinilan lihatilan pienteurastamon lihatarkastuksesta Eviran kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesta. Eläinlääkintähuoltolain uudistuttua marraskuussa 2009 on valtio ryhtynyt ostamaan kunnilta eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää viranomaisvalvontaa. Tarkoitusta varten on valtio myöntänyt rahoituksen valvontaa varten perustettaville valvontaeläinlääkärin viroille. Mikkelin seudun ympäristöpalveluihin on perustettu valvontaeläinlääkärin virka, joka on tällä hetkellä määräaikaisesti täytetty ja virka täytetään pysyvästi alkaen. Kunnan on laadittava suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripalveluista sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueellaan. Suunnitelma tulee sisältää tiedot eläinlääkäripalvelujen tuottamistavasta, saatavuudesta, laadusta ja mitoituksesta sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista, näytteenotosta ja muista toimenpiteistä. Kunnan suunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnallinen ohjelma ja alueellinen suunnitelma ja se on arvioitava ja tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. 3. Voimavarat 3.1. Resurssitarpeen kartoitus Eläinlääkäripalveluiden sekä eläinten terveyden- ja hyvinvoinnin palvelutarpeen selvittämiseksi on tehty eläinmäärien ja valvontakohteiden kartoitus (liite ) 3.2. Henkilöresurssit, vastuujaot ja työnjako Eläinlääkintähuollon vastaavana eläinlääkärinä toimii kaupungineläinlääkäri Antti Tukiainen. Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen toimipisteissä Mikkelissä ja Mäntyharjussa on neljä kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista praktikkoeläinlääkäriä sekä kaksi osa-aikaista avustavaa työntekijää. Eläinlääkintähuollossa on toimipisteet Mäntyharjussa ja Mikkelissä sekä Kangasniemen palvelutuotannon toimipiste Kangasniemellä. Lisäksi eläinlääkintähuollossa on valvontaeläinlääkärin virka, jonka toimenkuvasta 100 % on valtion korvaamia eläinsuojelulain sekä eläintautilain mukaisia tehtäviä valvontatehtäviä. 4

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

KANGASNIEMEN KUNTA KANGASNIEMEN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET

KANGASNIEMEN KUNTA KANGASNIEMEN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET KANGASNIEMEN KUNTA KANGASNIEMEN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSET Kaavaehdotus 24.3.2015 Näkymä Suurolansaaren pohjoisosasta Ruovedenselän yli Kirkonkylälle (osa-alue 4) KANGASNIEMEN KUNTA, KANGASNIEMEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvettä koskeva lainsäädäntö Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesi- ja ympäristöalan 19.5.2008 TALOUSVEDEN VALVONTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 1549/11.03.05/2013 150 Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien hoidosta Espoossa ja yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 43 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen alkaen

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 43 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen alkaen Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (11) Aika 05.11.2015, klo 16:30-18:20 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) Käsitellyt asiat 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 Tekninen lautakunta Nro 8/2012 KOKOUSAIKA Torstaina 1.11.2012 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14 Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 25.08.2015 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset ja asiat:

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 19.-20.3.2013 Rovaniemi 21.3.2013 1 YM:n valvontaohje Annettu 7.11.2012, korvaa aiemmin 2005

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 214/11.02/2014 5 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.2.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 43 Asianro 3656/11.02/2012 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalvelujen järjestämistä koskevan valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 1549/11.03.05/2013 Kaupunginhallitus 150 6.5.2013 Valtuusto 82 20.5.2013 100 Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valvira toimii- mitä on tulossa

Valvira toimii- mitä on tulossa Valvira toimii- mitä on tulossa Ajankohtaista laboratoriorintamalla 11.-12.10.2011 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ohjeita valmisteilla... ja asetusmuutoksia Asumisterveysohjeen uudistaminen asetuksen muotoon

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Helsinki 18.9.2014 Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Valvonta ja hallintopakko YSL 18 Luku (167 189 )

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja VYHA-raportointi Tiedot kerättiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa VYHAssa Pysyviä tietoja ei kerätä vuosittain Muutoksia tulossa raportille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Ympäristölautakunta Sivu 50 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 25.2.2014 klo 18.30-19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 20.8.2015 Kokoustiedot Aika Tiistai 8.9.2015 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia)

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia) Liite 11 Eurajoen kunnanvaltuusto KAAVAN LAATIJAN VASTINE Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9. 7.10.2014. Lisäksi siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Muistutusten

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2 Ympäristöterveydenhuollon tupakkalain mukaisen valvonnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1(5) Sastamalan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yleisen terveysvalvonnan maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A)

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (8) Rakennuslautakunta 15.09.2015. Aika 15.09.2015, klo 16:35-17:03. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (8) Rakennuslautakunta 15.09.2015. Aika 15.09.2015, klo 16:35-17:03. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (8) Aika 15.09.2015, klo 16:35-17:03 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 Pöytäkirjan tarkastus 16 Rakennuksen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 )

Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 ) Kunnanhallitus 216 03.06.2013 Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 ) 3182/11/111/2013 KHALL 216 Hakija Nimi Jouko Viitanen Osoite Kuusikarinkatu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44 KOKOUSAIKA Torstai 18.4.2013 klo.16.00 16.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot