Riitta Mäkinen. kulttuuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riitta Mäkinen. kulttuuri"

Transkriptio

1 Riitta Mäkinen kulttuuri kööri Talonpoikaiskulttuurisäätiö

2

3 Riitta Mäkinen

4 SISÄLLYS 7 Alkusanat 9 ESIPUHE 10 PERUSTAJAVELJIEN AIKA Perustetaan uusi säätiö! 14 Kansatieteellinen Filmi Oy 17 Uutta demokraattista eliittiä 20 Aktiiviset alkuajat 29 Stagnaatio, lopettamisajatus ja elvytystoimikunta 34 SOTIEN VÄLINEN POLVI JOHTAA SÄÄTIÖTÄ Uusi alku: Talonpoikaisperinne kulttuuripolitiikassa 38 Ei Impivaaraa 41 Yhteistyökumppanina MSL, pesäpuuksi MTK 47 Perinteinen rakentaminen kunniaan 51 Kansatieteellisten elokuvien uusi aalto ja kulttuuritarjontaa maakuntiin vuotisjuhlavuosi Mihin maatalousmuseo? 63 EU-Suomen maaseutu-poliittisena vaikuttajana 64 Kekri 66 Talonpojan päivä 68 Punamullasta maisemansuojeluun 72 Säännöt ajan tasalle 75 UUTTA TALONPOIKAIS-KULTTURIA ETSIMÄSSÄ Yhteydet entistä monipuolisemmiksi 79 Keskustelu talonpoikais-kulttuurin käsittämisestä 82 Talonpoikainen asuinympäristö jokamiehen oikeudeksi 87 Uusien jäsenten ensisijainen profiili valittaessa 88 SÄÄTIÖ ORGANISAATTORINA, TUKIJANA JA FOORUMINA 88 Jäseniä ja hallitusaktiiveja 93 Rahoituksen ongelmia ja ratkaisuja 100 Pysyvä toimintamuoto: kunniakilvet 110 Huomionosoituksia talonpoikaiskulttuurin edistäjille 115 Talonpoikaisuus suomalaisena ja globaalina voimavarana 119 HENILÖHAKEMISTO 122 Lähteet 123 Onnittelijat Riitta Mäkinen, Talonpoikaiskulttuurisäätiö ja Maahenki Oy Kansi: Juha Räty Ulkoasu ja taitto: Juha Räty Julkaisija: Talonpoikaiskulttuurisäätiö Kustantaja: Maahenki Oy ISBN Maahenki Oy, Helsinki 2008 Painopaikka: Art-Print Oy, Helsinki 2008

5 Alkusanat Talonpoikaiskulttuurisäätiön vahvuus on koko sen historian ajan ollut henkisessä pääomassa. Ainoan henkilöjäsenyyksiin perustuvan säätiön toiminta on vuodesta 1938 alkaen nojannut jäsenten näkemykseen, intoon, ideoihin ja verkostoihin. Taloudellisesti säätiö ei ole koskaan ollut rikkaiden joukossa, mutta henkisillä mittareilla asema on ollut vahva. Perustajien joukossa oli talonpoikaissukujen jälkeläisiä, jotka olivat nousemassa merkittäviin asemiin pääkaupungin akateemisessa elämässä. Myöhemmin heistä tuli nobelisteja, akateemikkoja, professoreita ja keskeisiä poliittisia päättäjiä. Kyse on ollut todellisesta kulttuurikööristä. Alkuaikoinaan säätiö pyrki lisäämään talonpoikaisväestön arvostusta omaa elämänmuotoansa ja rakennusperintöänsä kohtaan. Vuosikymmenten mittaan näkökulma on laajentunut. Nykyään tavoitteena on saada myös kaupungeissa asuvat suomalaiset tunnistamaan ja tunnustamaan omat talonpoikaiset juurensa. Toiminnan arviointi jälkikäteen ei onnistu pelkästään toimintakertomuksia lukemalla. Säätiö on ollut verkostojen solmukohta, jossa syntyneet ideat ovat saattaneet toteutua muiden toteuttami- 9

6 PERUSTAJAVELJIEN AIKA Perustetaan uusi säätiö! Syyskuussa 1937 kaksi yhteistyökumppania ja toverusta, tohtori Martti Haavio ja maisteri Esko Aaltonen istuivat helsinkiläisessä raitiovaunussa matkalla Kansatieteellinen Filmi -osakeyhtiön kokoukseen. Yhtiö oli nuori, mutta ehtinyt jo kuvata runsaasti materiaalia. Pohdittavana oli, miten se saataisiin muidenkin kuin tutkijoiden käyttöön. Raitiovaunun ohittaessa Siltasaaren Elantoa Haavio lausui otsikon sanat. Näin on muisteltu. Toisen muistelman mukaan säätiön idean keksivät Aaltonen, Haavio, Kustaa Vilkuna ja Eino Mäkinen kävelyllä Kaisaniemenkadulla. Uudelle yhteenliittymälle oli kuitenkin muutakin tarvetta kuin kansatieteellisten elokuvien julkistus. Säätiön edellisen historiikin sanoin: Vanhan kansankulttuurin tutkijain ja tuntijain piiri oli vakuuttunut siitä, etteivät vanhan kulttuuripääoman omaleimaisuus ja paikallisten erojen rikastuttama monimuotoisuus ole sovittamattomassa ristiriidassa uuden taloudellis-yhteiskunnallisen kehityksen kanssa. Tämän seikan selvittämiseksi ja maaseudun kulttuurikehityksen ohjaamiseksi oli yhdistettävä tieteellinen kansanelämäntutkimus ja käytännön aatetoiminta. Tutkimuksen avulla ja yhteistyössä maaseudun hyväksi toimivien järjestöjen kanssa oli kehitettävä perinteiden oikeaan tuntemukseen perustuvaa aatetoimintaa, jonka tavoitteena on uuden maaseutukulttuurin edistäminen. Muutaman kuukauden kehittelyvaiheen jälkeen uuden säätiön perustava kokous pidettiin helmikuun kuudentena 1938 Hotelli Helsingissä. Kokouksessa oli yksitoista kansanelämästä tutkimusmielessä kiinnostunutta miestä ja kaksi naista. Tohtoreita heistä oli jo viisi ja kolme väitteli myöhemmin. Vanhinkin joukosta, tohtori Toivo Itkonen oli vielä selvästi alle viidenkymmenen ja nuorin, maisteri Aulis Oja, oli juuri täyttänyt 28 vuotta. Museo- tai arkistotoimen palveluksessa työskentelivät edellä mainittu saamelais-asiantuntija Itkonen, historian maisteri Oja, kansanrunoudesta väitellyt Martti Haavio ja kansatieteen maisteri Tyyni Vahter. Suomen ja sukukielten spesialisteja olivat tutkijanuraa aloitteleva Lauri Posti, Jyväskylän Kasvatusopillisen korkeakoulun suomen kielen lehtori Ahti Rytkönen sekä fil. tri Lauri Hakulinen, joka toimi yliopistollisissa suomen opettajan viroissa sekä sanakirjatyössä. Kustaa Vilkunan leipätyö oli tässä vaiheessa Sanakirjasäätiössä, mutta hän oli myös kansatieteen dosentti. Fil. tri Elsa Enäjärvi-Haavio oli kansanrunoustieteen dosentti ja monipuolinen yhteiskunta-aktivisti. Dosentti Eino Jutikkala oli poikkeuksellisen nuorena väitellyt historioitsija, nyt vähän yli kolmenkymmenen. Hän oli ollut Suomen kulttuurihistoria -teosten päätoimittaja. Sen kirjoittajista useat olivat samaa toveripiiriä, joka nyt perusti Talonpoikaiskulttuurisäätiötä. Kirjallisesti aktiivisesta tutkijajoukosta poikkesi yksi säätiön perustajajäsen, fil. kand. Eino Mäkinen, joka oli suuntautunut kansanelämän tallentamiseen valo- ja elokuvauskoneilla. Hän oli pääkuvaajana siinä Kansatieteellinen filmi -osakeyhtiössä, joka oli eräänlainen lähtökohta koko Talonpoikaiskulttuurisäätiölle. Säädekirjan allekirjoittajiksi kutsuttiin vielä yhdeksän muuta henkilöä, niin että perustajajäsenten luvuksi tuli 20. Kokoonpanoa tutkinut Hanna Snellman on päätellyt, että nuori tutkijoi

7 den joukko halusi mahdollisimman paljon tartuntapintaa suomalaiseen yhteiskuntaan onnistuakseen. Arvovaltaisin heistä oli 70 ikävuottaan lähentelevä Väinö Voionmaa. Muista säädekirjan allekirjoittajista poiketen Voionmaa kirjoitti nimensä ilman titteliä ja minkä hän niistä olisikaan valinnut? Hän oli professori, sosialidemokraattinen kansanedustaja ja säätiön perustamisen aikaan kauppa- ja teollisuusministeri. Voionmaa oli laaja-alainen historiantutkija, jonka tuotantoon kuului Tampereen kaupungin ja työväenliikkeen historiaa, mutta myös keskiajan tutkimusta. Kirjailija F. E. Sillanpää innostui tässä tilanteessa merkitsemään honoris causa -arvonsa fil. tri. Toinen kaunokirjailijana tunnettu allekirjoittaja ja Sillanpään ystävä oli fil. tri Sakari Pälsi, mutta ensisijaisesti tämä oli arkeologi ja kansatieteilijä. Molemmat olivat vankassa keski-iässä. Martti Rapola oli jo vakiintuneessa asemassa Helsingin yliopiston suomen kielen professorina, fil. tri Aarne Äyräpäätä oltiin juuri nimittämässä esihistoriallisen arkeologian ylimääräiseksi professoriksi. Hänen ansioihinsa kuului myös Museoliiton puheenjohtajuus. Fil. maist. L. A. Puntila oli aktiivinen Suomalaisuuden liitossa ja äskettäin perustetun Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies. Fil. maist. Hannes Teppo oli käytännön kielimies, ensimmäinen Kielitoimiston hoitaja. Ilmari Turja toimi Suomen Kuvalehden päätoimittajana; hänen mukanaan saatiin yhteys sivistyneistön suosimaan tiedotusvälineeseen. Mainitsematta on vielä perustajatutkijoiden tärkein hahmo, tuolloin 45-vuotias maisteri Esko Aaltonen. Hänestä tuli Talonpoikaiskulttuurisäätiön ensimmäinen puheenjohtaja ja säätiön hengen luoja. Kansatieteilijät ja kotiseutuväki muistavat hänet teoksistaan Vanhan Forssan elämää, Länsi-Suomen yhteismyllyt tai Kotiseututyön opas. Suomen kulttuuri- ja kirjallisuushistorian esityksissä muistetaan myös, että hän vuosina oli Gummerus Oy:n johtotehtävissä ja auttoi julki sellaisia suurem- Talonpoikaiskulttuurisäätiön pitkäaikainen puheenjohtaja Esko Aaltonen ( ) oli kansanelämän tutkija, kotiseutumies erityisesti omalla seudullaan Lounais-Hämeessä, päätoimittaja ja lopuksi professori. Perinteen tuntemus nykyajan hyväksi oli hänen kantavia ideoitaan. Kaikilla toimialoillaan hän oli innostava vaikuttaja. Hän ei houkutellut, vaan eli myötä ja osoitti sen tien, jota kansa ei tuntenut, mutta joka oli sille luontainen, kiitti Martti Haavio muistokirjoituksessaan. Kuva Talonpoikaiskulttuurisäätiön 20-vuotisillallisilta, vieressä fil. tri Aino Linnove. TPKS:n arkisto 14 15

8 Mihinkään muuhun yhteiskuntaryhmään tuskin on historian mittaan, ulkoa ja sisältä, ladattu niin paljon positiivisia odotuksia ja uskomuksia kuin suomalaisiin talonpoikiin. Runeberg ja Topelius aloittivat heidän ylistämisensä, sitten koko suomalaisuusliike nojasi valistuneen talonpojan ideaan luvulla sana talonpoika sisälsi muitakin konnotaatioita: poliittisesta näkemyksestä riippui, kuulostivatko vuoden 1918 valkoinen talonpoikaisarmeija ja kesän 1930 Talonpoikaismarssi positiiviselta vai ei. Talonpoikaisuuden ylistys on myös ärsyttänyt, ainakin niitä joiden henkinen perintö on ylä- tai työväenluokkainen tai joille oma talonpoikainen lähtökohta on syystä tai toisesta epämieluisa. Pääosa Talonpoikaiskulttuurisäätiön perustajajäsenistä oli ensimmäisen polven opinkäyneitä ei välttämättä maalta. Muutama papin ja kansansivistystyössä toimivan maisterin poika kuului joukkoon. Helsingin yliopiston professorikunnassa taas vallitsivat vielä vanhat sivistyssuvut. Vuoden 1935 Valtiokalenterin professoriluettelosta voi karkeasti arvioida, että kolmannes oli syntyjään ruotsinkielistä eliittiä, kolmannes suomenkielisesti identifioituneita sivistyssukujen jäseniä ja kolmannes kansasta lähteneitä. Ensi polven sivistyneistöllä oli jo todellisia mahdollisuuksia edetä tieteessä tai virkauralla; aiemmin opintielle lähteneet maalaispojat olivat yleensä jääneet vaatimattomiin pappisvirkoihin. On kuitenkin muistettava, että 1930-luvulla perustajat eivät vielä olleet silmäätekeviä professoreja, saati akateemikkoja (perustajajäsenistä tämän aseman saavutti kolme), joten yhteydenpidossa oli kyse myös kunnianhimoisten nuorten miesten liittoutumisesta vielä herraskaisessa akateemisessa ympäristössä. Kansa-sivistyneistö -akselin lisäksi huomionarvoista on moderni perinteinen -erottelu. Helsinki oli suomalaisittain metropoli ja moderni kulttuuri arvostettua, mutta perustajat halusivat antaa arvoa myös sille kulttuurimuodolle, josta ensi polven ylioppilaat olivat lähtöisin. Näin ei herraksi opiskelu merkinnyt oman taustan Säätiön vuosikokous välirauhan aikana helmikuussa Vas. Esko Aaltonen, Väinö Suuronen, Tyyni Vahter, Eino Mäkinen, Lauri Posti, Kustaa Vilkuna, Sakari Pälsi, Lauri Hakulinen, Martti Haavio, Urho Kekkonen, Martti Rapola, seisomassa Yrjö Laine. Suomen Kotiseutuliitto/SKS pettämistä. Säätiön luonteeseen kuului, että sen jäsenistö harjoitti ns. kansallisia tieteitä, mutta miksi melkein kaikki olivat länsisuomalaisia? Ovatko kansalliset tieteet jostain syystä vedonneet hämäläisiin, pohjalaisiin, satakuntalaisiin ja varsinaissuomalaisiin enemmän kuin savolaisiin, karjalaisiin ja lappilaisiin? Laskimme niin, että suppeaan säätiöön koottu talonpoikaiskulttuurin tutkimusta ja esittämistä todella harrastavain piiri voi kaikkein tehokkaimmin toimia asian hyväksi. Kun säätiön perustajilla on ollut kiinteänä päämääränä tehdä siitä aktiivinen, joustava ja tuloksia saavuttava, on sen ensimmäinen ehto homogeenisuus, lausui Esko Aaltonen säätiön ensimmäisessä jäsenkokouksessa 8. tammikuuta Homogeenisuus oli tuolloin eduksi toiminnalle. Vuosikymmenten kuluttua siitä saattoi olla myös haittaa

9 Talonpoikaiskulttuurisäätiön kaikkina vuosikymmeninä käytetyn tunnuskuvan piirsi 1939 arkkitehtijäsen Yrjö Laine. Idea hahmottui miltei liikuttavan sattumanvaraisesti hallituksen kokouksessa tammikuussa Martti Haavion raapustamat vaihtoehdot talletettiin pöytäkirjan liitteeksi. Otettiin esille kysymys säätiön merkistä. Vilkuna ja Haavio selailivat eri teoksia, joissa oli kuvia maamme kansanomaisista merkkija koristeaiheista. Ajateltiin merkin aiheeksi mm. mursun sydäntä, mutta sitä ei kuitenkaan pidetty oikein onnistuneena. Yleisen kannatuksen saavutti Haavion erään arkun rautakoristeen mukaan piirtämä merkkiluonnos, jossa esiintyivät ns. tarvaansarvet. Tästä päätettiin jäsenistön kokoukselle ehdottaa säätiön merkki. Kustaa Vilkuna oli juuri tehnyt tutkielman hieman salaperäisestä sanasta (Muinaisrunojen tarvas, 1939) ja myös kuvannut helan pirkkalalaisesta arkusta. Tarvaan tulkitaan tarkoittaneen jotain sarvekasta eläintä, kuten metsäkaurista, hirveä tai alkuhärkää. Sanalla on pitkä historia: sille ovat sukua jopa latinan taurus ja kreikan tauros. Joskus säätiössä on puhuttu myös oinaansarvista. Pöytäkirja ei kerro, miksi juuri tarvaansarvet saivat yleisen kannatuksen talonpoikaiskulttuurin edustajana. Yksi ajatusmalli voisi olla, että suomalainen talonpoikaiskulttuuri on osa ihmiskunnan yhteistä perintöä, eivätkä sen kaikki puolet suinkaan ole itsestään selviä, vaan tutkittavaa ja ymmärrettävää riittää. Talonpoikaiskulttuurisäätiön tarvaansarvia on käytetty monissa yhteyksissä, mm. plakettina, jota 20-vuotisjuhlakokouksen osanottajat ihailevat. Vasemmalla akateemikko Martti Rapola, seisomassa Yrjö Laine-Juva ja oikealla Karjala-asiantuntija Eino Leskinen. TPKS:n arkisto 24 25

10 Säätiön tiedotuskanavaksi tuli aikakauslehti Kotiseutu. Sitä oli vuodesta 1909 julkaissut Kotiseutututkimuksen Keskusvaliokunta, joka kuitenkin oli lopettanut toimintansa juuri Talonpoikaiskulttuurisäätiö siis peri vastuun valtakunnallisesta kotiseututyöstä ja kantoi sitä kymmenkunta vuotta. Suomen Kotiseutuliitto perustettiin 1949 keskeisinä puuhamiehinään Esko Aaltonen ja Kustaa Vilkuna. 2 Uusi järjestö ryhtyi Kotiseudun julkaisijaksi, mutta säätiö sai tarpeen mukaan siellä palstatilaa. Esimerkiksi säätiön aiemmat historiikit on julkaistu Kotiseudussa, 1968 pitkänä artikkelina ja 1988 koko numeron täyttäen. Vuonna 1994 Kotiseutu fuusioitui parin läheisen julkaisun kanssa Hiidenkivilehdeksi, johon säätiöllä ei enää ole ollut entisenlaista yhteyttä. Melkoista itsevarmuutta osoittaa hallituksen pöytäkirjapykälä toisesta julkaisukanavasta: Jotta säätiöllä olisi käytettävissä myös suurilla sivistyskielillä ilmestyvä aikakauskirja, päätettiin Studia Fennica aikakauskirjan julkaiseminen siirtää säätiön nimiin. Sen talous oli kuitenkin määrä pitää erillisenä jo valtionapujen vuoksi. Kansallisbibliografiassa teos kyllä kulkee Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran nimissä, mutta säätiön alkuvuosien toimintakertomuksissa kerrotaan kunkin niteen kuulumiset. Säätiö kokoontui sotavuosinakin, mutta vauhdikkaasti alkanut toiminta pakostakin vaimeni. Ilman sotaa me vähitellen olisimme voineet luoda perustaa, jolta olisi tehokkaasti voitu vaikuttaa talonpoikaisen kulttuurin uudelleen luomiseen ja sen kestävien periaatteiden läpiviemiseen yleisessä ajattelutavassa, pohdiskeli Esko Aaltonen vuosikokouksessa Tehtiin, mitä voitiin, esimerkiksi järjestettiin talonpoikaiskulttuuria ja kotiseudun arvostusta korostavia ohjelmia Yleisradioon. Sodan jälkeen lähdettiin taas tarmolla liikkeelle. Jonkin aikaa oli mahdollisuus pitää sihteeriä toiminnanjohtajan nimikkeellä, 2 Talonpoikaiskulttuurisäätiön ja sen johtohenkilöiden osuudesta Suomen Kotiseutuliiton perustamisessa kerrotaan teoksessa Turunen, Suomalainen kotiseutuliike Talonpoikaiskulttuurisäätiön varapuheenjohtajana toimi alusta vuoteen 1969 dosentti professori akateemikko Kustaa Vilkuna. Hän oli toimissaan puheenjohtaja Aaltostakin laaja-alaisempi yhteiskunnallinen ja kulttuurivaikuttaja, tässä puhumassa maaseutujärjestöjen kulttuuriyhteistyön puolesta

11 Talonpoikaiskulttuurisäätiön kutsusta osallistui Kalevalanpäivänä 1945 edustajat 36:sta järjestöstä kokoukseen, jossa valmisteltiin maaseutukulttuurin hyväksi työskentelevää keskuselintä. Asialla olivat mm. Suomen Kulttuurirahaston asiamies L. A. Puntila ja kansanhuoltoministeri K. T. Jutila (eturivissä keskellä). Perustetusta valtuuskunnasta ei kuitenkaan tullut riittävän yhteistyöhenkistä. Hieman suppeampaa intressien kirjoa edustava Suomen Kotiseutuliitto perustettiin siis ainakin puolipäiväisenä toimihenkilönä. Hän oli everstiluutnantti evp. Yrjö E. Vasama, sittemmin Suomen Kotiseutuliiton ja muiden järjestöjen toiminnanjohtaja, lopuksi sosiaalineuvos. Vasaman istuessa pidätettynä asekätkentäjutun vuoksi häntä sijaisti muuan ylioppilas. Seuran vaikuttajat, erityisesti Kustaa Vilkuna ja Esko Aaltonen ajoivat monimuotoista maaseudun kehittämistä useilla foorumeilla. Aaltonen muistutti esimerkiksi konevoiman lisäämisestä, vesijohdoista ja muusta aineellisesta kehittämisestä. Samassa puhetekstissä hän toivoi kuntiin kulttuurityön johtajia ja seuratalojen kunnostamista myös kirjastoiksi, seuranäyttämöiksi ja elokuvien esittämöiksi. Kustaa Vilkuna johti maaseutuasioiden tuomista Yleisradioon eri ohjelmasarjoissa. Vuosina säätiö avusti ohjelmaehdotuksin Talonpojan päivän tai Maaseudun päivän viettoa valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti luvun taitteessa, olympialaisten ollessa ovella järjestettiin valtakunnallinen kampanja Kylät ja pihat siisteiksi ja kauniiksi. Säätiön kymmenvuotisjuhlaa ei saatu aivan niin juhlavaksi kuin oli suunniteltu, sillä idea nuorelta säveltäjältä Tauno Pylkkäseltä tilattavasta Kaskisinfoniasta Radion sinfoniaorkesterin esittämänä ei toteutunut. Suomen Kotiseutuliiton perustaminen 1949 oli lopputuloksena erimuotoisista yrityksistä organisoida maakuntien Suomen yhteistyötä ja osaltaan jatkoa seitsemän vuotta aiemmin lakanneelle Kotiseutututkimuksen keskusvaliokunnalle. Aaltonen ja Vilkuna olivat keskeisiä moottoreita tässäkin. Kotiseutuliitosta tuli valtakunnallinen, paikallisiin kotiseutuyhdistyksiin pohjautuva organisaatio. Osan Talonpoikaiskulttuurisäätiön pyrkimyksistä, varsinkin kentän aktivoinnin alueella, voi katsoa siirtyneen sen hoitoon. Säätiön ja Kotiseutuliiton suhteet ovat olleet läheiset henkilökytkentöjen kautta, vaikka muodollista yhteistyötä on ollut varsin vähän

12 1950-luvulla Talonpoikaiskulttuurisäätiö toteutti useita tutkimus-, keruu- ja julkaisusuunnitelmia ja tarttui aktiivisesti maaseudun rakennusperinteen suojeluun mm. kunniakilpiä jakamalla. Stagnaatio, lopettamisajatus ja elvytystoimikunta Talonpoikaissäätiön kokousten jälkipuheet ovat olleet yksi merkityksellinen, mutta asiakirjoissa näkymätön toimintamuoto. Tässä joukko tutkijatovereita on kokoontunut maisteri Erkki Ala-Könnin luo vuoden 1955 vuosikokouksen jälkeen. Isännällä (vas.) oli väitöskirjatyö kansantansseista vielä meneillään, mutta parin vuoden päästä hänestä tuli dosentti ja aikanaan professori. Vieressä maisterit Mauno Jokipii ja Veikko Anttila, myöhempiä professoreita hekin. Juomanlaskijana rouva Ann-Lis Ala-Könni. Kotiseutu 1/1990 Talonpoikaiskulttuurisäätiö poikkeaa useimmista säätiöistä siinä, että sillä ei ollut mitään varsinaista pohjavarallisuutta. Säätiömuotoisena sillä ei ole edes jäsenmaksuja tulolähteenään luvulla valtakunnallisista arpajaisista oli kuitenkin tullut varteenotettava varainhankintamuoto aatteellisille yhteisöille. Vielä vuosina 1953 ja 1956 säätiö, tai tarkkaan ottaen muodollisista syistä sen tueksi perustettu Talonpoikaiskulttuurisäätiön kannatusyhdistys ry. sai kohtalaiset arpajaistuotot, jotka vastasivat yhteensä euroa. Mutta vuosina 1958 ja 1962 järjestetyt arpajaiset eivät enää tuottaneetkaan samalla lailla. Vaikka oli saatu joitakin lahjoituksia, rahatilanne heikkeni. Lahja- ja myyntiesineet eivät asiaa juuri korjanneet. Rahoituksen järjestäminen siis vaikeutui heti 1960-luvulle tultaessa, mutta ehkä muukin liikevoima oli hiipumassa. Yhteisöissä, jotka ovat syntyneet pääasiassa yhden sukupolven innostuksesta ja toveruudesta, se on jossain vaiheessa melkein odotettavissa. Varttuneet perustajajäsenet tunsivat 1960-luvulla kuuluvansa piiriin, jonka jäseniä jo siirtyi aktiivielämästä syrjään, rajan taaksekin. Tovereiden muistaminen merkkipäivien ja kuoleman yhteydessä sai paljon huomiota. Epäsuorasti muistamiset merkitsivät arvostuksen osoitusta koko jäsenistölle. Talonpoikaiskulttuurisäätiössä vaihdokset tapahtuivat lopulta nopeassa tahdissa vuodesta 1965 lähtien, jolloin Esko Aaltosen jättäytyi puheenjohtajan paikalta. Aaltonen oli tällöin yli 70-vuo

13 SOTIEN VÄLINEN POLVI JOHTAA SÄÄTIÖTÄ Uusi alku: Talonpoikaisperinne kulttuuripolitiikassa Pohjalaissyntyinen Mikko Pohtola ( ) tuli säätiön jäseneksi vuonna 1958, hallitukseen 1968, varapuheenjohtajaksi 1971, puheenjohtajaksi 1985 ja jälleen varapuheenjohtajaksi 1991 jatkaen hallitustyöskentelyä vielä vuosikymmenen. Hän ei profiloitunut kovinkaan näkyvästi eikä minkään erityisen hankkeen ajajana, mutta kantoi taustalla sitkeästi, laistamatta ja humaanilla tyylillä vastuuta säätiön elämänliekistä, muun muassa rahoitusta ja sopivia johtohenkilöitä etsien. Pohtolan perhearkisto Säätiön vuosikokouksessa 1970 Erkki Salonen piti esitelmän annetusta aiheesta Talonpoikaisperinne ja kulttuuripolitiikka. Hän sai juuri samana talvena valmiiksi sosiologian väitöskirjansa suomalaisen kulttuurin säätelyjärjestelmästä. Politiikka oli 1970-luvulle tultaessa päivän sana ja talonpoikaiskulttuurin kytkeminen kulttuuripolitiikkaan osui ajan hermoon. Työväenperinne ja työväenkulttuuri olivat jo käsitteitä, joiden kuvaamat ilmiöt saivat yhteiskunnan tukea. Jo Esko Aaltonen oli 1940-luvulla yrittänyt muistuttaa kuntien vastuusta kulttuurin alueella, mutta vasta 1960-luvun lopulla heräsi laajempi keskustelu kulttuuripolitiikasta. (Silloin Aaltonen, Veikko Anttilan erään kirjeen mukaan, varoitti säätiön miehiä Suomalaisuuden Liitosta ja sen kulttuurikeskustelua harjoittavien poikien haihatteluista.) Suomen Kulttuurirahaston asiamiehenä Salosen tehtäviin kuului kulttuurin käsitteen, merkityksen ja edistämisen pohdinta. Samantapaisia kysymyksiä hän kohtasi mitä moninaisempien kulttuurilaitosten luottamushenkilöelimissä. Uusi puheenjohtajakaan ei heti saanut vauhtia toimintaan, vaan vuosi, alkuun seuraavakin kului hiljaiselossa. Mutta toukokuussa 1972 Erkki Salonen alusti kymmenen hengen vuosikokouksessa suunnitelmasta, joka konkretisoi hänen kaksi vuotta Valtiotieteen kandidaatti Erkki Salonen ( ) oli tavattoman idearikas järjestömies, keskustelija ja organisaattori nuoresta pitäen. Hän oli ollut käynnistämässä mm. Teiniliittoa, Mitä Missä Milloin -vuosikirjaa ja uudistamassa ensin Ylioppilaslehteä, sitten Suomalaisuuden Liittoa. Suomen Kulttuurirahaston yliasiamiehenä hän toimi vuodesta Salonen oli helsinkiläispoika, mutta ei vierastanut ei liioin ihannoinut maaseutua, vaan ideoi uupumatta paikallisen ja maakunnallisen kulttuurin kehittämismalleja kansakuntakokonaisuuden hyväksi. Erkki Salonen toimi säätiön puheenjohtajana vuodet ja hallituksessa vuoteen Samoihin aikoihin hän oli Suomen Nuorison Liiton esimies. Suomen Kulttuurirahasto 36 37

14 Talonpoikaiskulttuurisäätiön hallitukset Talonpoikaiskulttuurisäätiöllä on merkityksensä suomalaiselle maanviljelijäväestölle sen omanarvontunnon ylläpitäjänä. Siksi ja myös käytännön syistä maataloustuottajajärjestö on omiaan sen pesäpuuksi. Säätiön pääasiallinen yhteiskunnallinen merkitys on kuitenkin erilaisten talonpoikaisperinteen tuntijoiden sekä soveltajien kohtaamispaikkana ja kohtaamisissa nousseiden ideoiden toteuttajana kaikkien kansalaispiirien hyväksi. Suomalainen talonpoikaiskulttuuri on koko kansan kulttuuria pj Esko Aaltonen vpj Kustaa Vilkuna j:t Martti Haavio, Aulis Oja ja Lauri Posti 1938 vj:t Sakari Pälsi, Martti Rapola ja Väinö Voionmaa 1939 vj:t Martti Rapola, Väinö Voionmaa, Lauri Hakulinen, Eino Jutikkala ja Sakari Pälsi 1940 vj:t Martti Rapola, Lauri Hakulinen, Eino Jutikkala, Sakari Pälsi ja Yrjö Laine Samat jatkoivat aina vuoden 1946 loppuun. Hallitukset jatkoivat muuttumattomina vuoden 1955 loppuun vj:t Lauri Hakulinen, Sakari Pälsi, Eino Jutikkala, Yrjö Laine ja Toivo Vuorela vj:t Lauri Hakulinen, Eino Jutikkala, Yrjö Laine, Sakari Pälsi ja Yrjö Vasama vj:t Lauri Hakulinen, Eino Jutikkala, Yrjö Laine-Juva, Sakari Pälsi ja Yrjö Vasama pj Esko Aaltonen vpj Kustaa Vilkuna j:t Aulis Oja, Lauri Posti ja Toivo Vuorela vj:t Veikko Anttila, Erkki Ala-Könni, Eino Jutikkala, Yrjö Laine-Juva ja Yrjö Vasama pj Esko Aaltonen vpj Kustaa Vilkuna j:t Yrjö Laine-Juva, Aulis Oja ja Toivo Vuorela vj:t Erkki Ala-Könni, Veikko Anttila, Eino Jutikkala, Aulis Ojajärvi ja Yrjö Vasama pj Yrjö Laine-Juva vpj Kustaa Vilkuna j:t Aulis Oja, Toivo Vuorela ja Aulis Ojajärvi 1965 vj:t Erkki Ala-Könni, Eino Jutikkala, Yrjö Vasama, Eino Aaltonen ja Antti Ranta-Knuuttila 1966 vj:t Erkki Ala-Könni, Eino Jutikkala, Yrjö Vasama, Antti Ranta- Knuuttila ja Veikko Aaltonen vj:t Erkki Ala-Könni, Veikko Anttila, Eino Jutikkala, Antti Ranta- Knuuttila ja Matti Kuusi pj Yrjö Laine-Juva, joka kuoli Hänen tilalleen vuodeksi 1970 valittiin Erkki Salonen vpj Kustaa Vilkuna, joka pyysi eroa 1969, ja tilalle valittiin Tuomo Tuomi j:t Aulis Oja, Toivo Vuorela ja Aulis Ojajärvi, joka kuoli Tilalle valittiin Mikko Pohtola

15 Talonpoikaiskulttuurisäätiö on Suomen ainoa henkilöjäsenistä koostuva säätiö ja erikoisuus siinäkin, että sen pääoma on aina ollut lähinnä henkistä. Perustajajoukko koostui nuorehkoista tutkijoista, joista sittemmin tuli professoreita ja akateemikkoja, yksi presidenttikin. Seitsemän vuosikymmentä kutsujäsenet ovat tutkineet ja yhä uudelleen tulkinneet suomalaisen talonpoikaiskulttuurin olemusta ja merkitystä ja kertoneet siitä omalle ajalleen luvun hankkeita ovat mm. kekrin tuotteistaminen ja maaseudun rakennusperinnön nykyaikaiset sovellukset.

SIVISTYKSEN ETULINJASSA

SIVISTYKSEN ETULINJASSA SIVISTYKSEN ETULINJASSA Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto 1961 2011 Jutta Julkunen, Tripylon Oy SIVISTYKSEN ETULINJASSA SUOMEN KULTTUURIRAHASTON ETELÄ-SAVON RAHASTO 1961 2011 Jutta Julkunen,

Lisätiedot

Maakunta ja metropoli

Maakunta ja metropoli 1 Riitta Mäkinen Maakunta ja metropoli Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto 1963 2013 Ulkoasu: Rinna Saramäki ISBN 978-952-99411-8-6 Suomen Kulttuurirahasto 2013 2 3 TAUSTA Suomalaiskansallisen kulttuurin

Lisätiedot

KULTTUURIN TUKIJA JA TEKIJÄ POHJOIS-SUOMEN RAHASTO 1954 1968 JA POHJOIS-POHJANMAAN RAHASTO 1968 2011

KULTTUURIN TUKIJA JA TEKIJÄ POHJOIS-SUOMEN RAHASTO 1954 1968 JA POHJOIS-POHJANMAAN RAHASTO 1968 2011 KULTTUURIN TUKIJA JA TEKIJÄ POHJOIS-SUOMEN RAHASTO 1954 1968 JA POHJOIS-POHJANMAAN RAHASTO 1968 2011 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 AJATUS POHJOISEN KULTTUURIRAHASTOSTA ITÄÄ 1945 1953... 6 MAAKUNTARAHASTOJEN TIENVIITOITTAJA

Lisätiedot

VIISI VUOSIKYMMENTÄ VAIKUTTAMISTA

VIISI VUOSIKYMMENTÄ VAIKUTTAMISTA JOHDANTO 2 SUVI HEIKKILÄ VIISI VUOSIKYMMENTÄ VAIKUTTAMISTA SUOMEN KULTTUURIRAHASTON SATAKUNNAN RAHASTO 1959 2009 PORI 2010 3 JOHDANTO Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja XXV,

Lisätiedot

MAAKUNNASSA KAIKKI HYVIN

MAAKUNNASSA KAIKKI HYVIN Anna-Maria Vilkuna MAAKUNNASSA KAIKKI HYVIN Suomen Kulttuurirahaston Hämeen rahasto taiteen ja tieteen mahdollistajana 1960 2014 Suomen Kulttuurirahasto MAAKUNNASSA KAIKKI HYVIN Sisältö Lukijalle Perustamisjuhla

Lisätiedot

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa 130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa n Jouko Liusvaara Helsingin Suomalainen Klubi Kansakoulukuja 3. 5. kerros 00100 HELSINKI www.klubi.fi Julkaisun kuvat Klubin arkistosta Kabinettikuvat

Lisätiedot

Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT

Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT ELOKUVAN LUMOAMAT PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982-2012 Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT Pirkanmaan Elokuvakeskus ry. Tampere 2012 Pirkanmaan elokuvakeskus

Lisätiedot

Jarmo Peltola TIEDETTÄ JA TAIDETTA TUKIEN

Jarmo Peltola TIEDETTÄ JA TAIDETTA TUKIEN Jarmo Peltola TIEDETTÄ JA TAIDETTA TUKIEN PIRKANMAAN KULTTUURIRAHASTO 1961 2011 Jarmo Peltola TIEDETTÄ JA TAIDETTA TUKIEN PIRKANMAAN KULTTUURIRAHASTO 1961 2011 Suomen Kulttuurirahasto Kannen valokuva:

Lisätiedot

SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA

SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA 1929 1954 25-VUOTISKATSAUS KIRJOITTANUT TAPIO HORILA VAMMALA 1954 VAMMALAN KIRJAPAINO OY Alkusanat Saadessani tänään päätökseen tämän 25-vuotiskatsauksen kirjoitustyön haluan esittää

Lisätiedot

Rahasto maakuntaa rakentamassa

Rahasto maakuntaa rakentamassa Jorma Julkunen Rahasto maakuntaa rakentamassa NeljäkymmeNtä vuotta Päijät-HämeeN rahaston apurahoja tieteelle ja taiteelle 1972 2011 Rahasto maakuntaa rakentamassa Rahasto maakuntaa rakentamassa Neljäkymmentä

Lisätiedot

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. J ä s e n l e h t i 2 / 2006

SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA. J ä s e n l e h t i 2 / 2006 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA J ä s e n l e h t i 2 / 2006 SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA SEURAN TOIMISTO Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki puh: (09) 228 69 351 faksi: (09) 228 69 266 Sähköposti:

Lisätiedot

SISÄLLYS. Toiminnan vuosikymmen 1929 1939.

SISÄLLYS. Toiminnan vuosikymmen 1929 1939. SISÄLLYS. ALKUSANAT, s. 3. Toiminnan vuosikymmen 1929 1939. I. VIRALLINEN JA JUHLIVA OSAKUNTA 1. Inspehtorit vaihtuvat. Inspehtoripari Mikkola, s. 7. Inspehtori pari Tallgren (Tuulio), s. 11. Inspehtoripari

Lisätiedot

Käsillä, Aivoilla Ja Sydämellä

Käsillä, Aivoilla Ja Sydämellä Käsillä, Aivoilla Ja Sydämellä Koulutettujen Hierojien Liitto Ry 1950 2000 50-vuotisjuhlakirja 1950 2000 KÄSILLÄ, AIVOILLA JA SYDÄMELLÄ 1 Sisällys Käsillä, aivoilla ja sydämellä... 4 Historian kirjoitus

Lisätiedot

Kotikielen Seura 1876 1976 1

Kotikielen Seura 1876 1976 1 Kotikielen Seura 1876 1976 1 Heikki Paunonen I. Seuran toiminnan suuntaviivoja Seura perustetaan, taustaa Kotikielen Seuran ensimmäinen pöytäkirja 10:nneltä maaliskuuta 1976 kertoo seuran perustamisesta

Lisätiedot

Suomen Saunaseura ry:n jäsenlehti 2/2013. Saulista. rajaportille Löylynhenki. yleiset saunat kunniaan

Suomen Saunaseura ry:n jäsenlehti 2/2013. Saulista. rajaportille Löylynhenki. yleiset saunat kunniaan Suomen Saunaseura ry:n jäsenlehti 2/2013 Saulista Saunaveli rajaportille Löylynhenki yleiset saunat kunniaan Audi Teknistä etumatkaa Tyyli pitää kuumissakin paikoissa. Klassisen tyylikäs, urheilullinen

Lisätiedot

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n jäsenlehti. Pikkuusen häjymmät pirot s.8. Kansikuva Benjam Pöntinen

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n jäsenlehti. Pikkuusen häjymmät pirot s.8. Kansikuva Benjam Pöntinen 2 2012 Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n jäsenlehti Plari Pikkuusen häjymmät pirot s.8 Kansikuva Benjam Pöntinen Yrittäminen on tasapainoilua muuttuvissa olosuhteissa. Hallitse riskit! Työttömyysturvaa yrittäjille

Lisätiedot

Lions club Seinäjoki/Botnia Perustamispäivä 8.3. 1957 Charter Night 18.5. 1957 50-vuotisjuhla 10.3.2007

Lions club Seinäjoki/Botnia Perustamispäivä 8.3. 1957 Charter Night 18.5. 1957 50-vuotisjuhla 10.3.2007 1957 2007 Lions club Seinäjoki/Botnia Perustamispäivä 8.3. 1957 Charter Night 18.5. 1957 50-vuotisjuhla 10.3.2007 Kv. Järjestysnumero 4025 020635 Kotimainen järjestysnumero 94 Klubin kummi Olavi Kurikka

Lisätiedot

Vapaussodan Perintö. 1/2015, 9.2. (68. numero)

Vapaussodan Perintö. 1/2015, 9.2. (68. numero) Vapaussodan Perintö 1/2015, 9.2. (68. numero) Julkaisija: Vapaussodan.Helsingin.seudun.perinneyhdistys.ry. ISSN 2242-7597 Toimitus ja taitto Ilmari Ojala ja Uolevi Langinmaa Paino Tyylipaino Oy, Helsinki

Lisätiedot

OULUN ORTODOKSISEN HIIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ 1988-2013

OULUN ORTODOKSISEN HIIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ 1988-2013 OULUN ORTODOKSISEN HIIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ 1988-2013 PAIMEN~SANOMAT 1981-2011 OULUN ORTODOKSISEN HIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ 1988-2013 PAIMEN~SANOMAT 1981-2011 Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö 2013 Tekstit: Seppo

Lisätiedot

Vapaa Ajattelija 1/2007. Vapaa-ajattelijain liitto 70 vuotta. Vapaa-ajattelijain liitto ry.

Vapaa Ajattelija 1/2007. Vapaa-ajattelijain liitto 70 vuotta. Vapaa-ajattelijain liitto ry. Vapaa Ajattelija 1/2007 Vapaa-ajattelijain liitto 70 vuotta Vapaa-ajattelijain liitto ry. Pääkirjoitus Ei ihan kirkon linjan mukainen Sanotaan, että herran tiet ovat tutkimattomat, mutta perin hämmentäviä

Lisätiedot

Järjestäytyneen mehiläishoidon kehittyminen Keski-Suomessa. Keski-Suomen Mehiläishoitajat ry:n 60-vuotishistoria

Järjestäytyneen mehiläishoidon kehittyminen Keski-Suomessa. Keski-Suomen Mehiläishoitajat ry:n 60-vuotishistoria Järjestäytyneen mehiläishoidon kehittyminen Keski-Suomessa Keski-Suomen Mehiläishoitajat ry:n 60-vuotishistoria Mehiläinen, liukas lintu, jopa lenti löyhäytti mieluisahan Metsolahan, tarkkahan Tapiolahan.

Lisätiedot

SUOMALAINEN KLUBI Klubilehti 1/2006

SUOMALAINEN KLUBI Klubilehti 1/2006 Helsingin SUOMALAINEN KLUBI Klubilehti 1/2006 Yli 85-vuotiaita juhlavieraita puheenjohtaja Matti Packalénin ja kunniapuheenjohtaja Mikko Pohtolan seurassa. Vasemmalta professori Sakari Timonen 90, yli-insinööri

Lisätiedot

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit!

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit! Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 1 Julkaisija Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

N:o 7 SUVANNON SEUTU

N:o 7 SUVANNON SEUTU MARRASKUU 1 NRO 7/2007 2 Onnittelut 50-vuotiaalle Suvannon Seudulle Vaikka koti-karjalan jättämisestä on kulunut jo yli 60 vuotta, ilmestyy edelleen lukuisa joukko luovutetun Karjalan pitäjiä edustavia

Lisätiedot

4. Saksan ulkosuomalaistyö

4. Saksan ulkosuomalaistyö 4. Saksan ulkosuomalaistyö 4.1. Saksan ja Suomen pitkät yhteydet Saksalainen vaikutus on ulottunut Suomeen eri tavoin tunnetun historian alusta asti. Varhaiskeskiajan kauppatiet, jotka kulkivat Suomen

Lisätiedot

Jyrki Haikonen Pentti Oslamo Jyrki Vesikansa. Apurahalla Konstantinopoliin Petsamoon Brysseliin

Jyrki Haikonen Pentti Oslamo Jyrki Vesikansa. Apurahalla Konstantinopoliin Petsamoon Brysseliin Jyrki Haikonen Pentti Oslamo Jyrki Vesikansa Apurahalla Konstantinopoliin Petsamoon Brysseliin 1 Jyrki Haikonen Pentti Oslamo Jyrki Vesikansa Apurahalla Konstantinopoliin Petsamoon Brysseliin 3 Copyright

Lisätiedot

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla Karjalanpaistista kaksoiskonsonanttiin KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN 1 4 Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Rakkaat ylioppilaskodin entiset ja nykyiset asukkaat sekä muut ystävät!

Rakkaat ylioppilaskodin entiset ja nykyiset asukkaat sekä muut ystävät! Hannu Mustakallio Historiallinen katsaus Lestadiolaisten ylioppilaskodin 60-vuotisjuhla Helsingin tuomiokirkon krypta 24.10.2009 Rakkaat ylioppilaskodin entiset ja nykyiset asukkaat sekä muut ystävät!

Lisätiedot

23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006

23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006 23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006 Summer 2005 SUOMEN MUSEOHISTORIA Hankkeesta vastaa ohjausryhmä, joka koostuu

Lisätiedot

Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään!

Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään! Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään! Ulkoasu Maarit Kattilakoski / Unionimedia Kuvat Sotainvalidien Veljesliitto arkisto Matti Rajala / Labuenafoto Janne Ulvinen Tuomas Sauliala Painopaikka

Lisätiedot