Riitta Mäkinen. kulttuuri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riitta Mäkinen. kulttuuri"

Transkriptio

1 Riitta Mäkinen kulttuuri kööri Talonpoikaiskulttuurisäätiö

2

3 Riitta Mäkinen

4 SISÄLLYS 7 Alkusanat 9 ESIPUHE 10 PERUSTAJAVELJIEN AIKA Perustetaan uusi säätiö! 14 Kansatieteellinen Filmi Oy 17 Uutta demokraattista eliittiä 20 Aktiiviset alkuajat 29 Stagnaatio, lopettamisajatus ja elvytystoimikunta 34 SOTIEN VÄLINEN POLVI JOHTAA SÄÄTIÖTÄ Uusi alku: Talonpoikaisperinne kulttuuripolitiikassa 38 Ei Impivaaraa 41 Yhteistyökumppanina MSL, pesäpuuksi MTK 47 Perinteinen rakentaminen kunniaan 51 Kansatieteellisten elokuvien uusi aalto ja kulttuuritarjontaa maakuntiin vuotisjuhlavuosi Mihin maatalousmuseo? 63 EU-Suomen maaseutu-poliittisena vaikuttajana 64 Kekri 66 Talonpojan päivä 68 Punamullasta maisemansuojeluun 72 Säännöt ajan tasalle 75 UUTTA TALONPOIKAIS-KULTTURIA ETSIMÄSSÄ Yhteydet entistä monipuolisemmiksi 79 Keskustelu talonpoikais-kulttuurin käsittämisestä 82 Talonpoikainen asuinympäristö jokamiehen oikeudeksi 87 Uusien jäsenten ensisijainen profiili valittaessa 88 SÄÄTIÖ ORGANISAATTORINA, TUKIJANA JA FOORUMINA 88 Jäseniä ja hallitusaktiiveja 93 Rahoituksen ongelmia ja ratkaisuja 100 Pysyvä toimintamuoto: kunniakilvet 110 Huomionosoituksia talonpoikaiskulttuurin edistäjille 115 Talonpoikaisuus suomalaisena ja globaalina voimavarana 119 HENILÖHAKEMISTO 122 Lähteet 123 Onnittelijat Riitta Mäkinen, Talonpoikaiskulttuurisäätiö ja Maahenki Oy Kansi: Juha Räty Ulkoasu ja taitto: Juha Räty Julkaisija: Talonpoikaiskulttuurisäätiö Kustantaja: Maahenki Oy ISBN Maahenki Oy, Helsinki 2008 Painopaikka: Art-Print Oy, Helsinki 2008

5 Alkusanat Talonpoikaiskulttuurisäätiön vahvuus on koko sen historian ajan ollut henkisessä pääomassa. Ainoan henkilöjäsenyyksiin perustuvan säätiön toiminta on vuodesta 1938 alkaen nojannut jäsenten näkemykseen, intoon, ideoihin ja verkostoihin. Taloudellisesti säätiö ei ole koskaan ollut rikkaiden joukossa, mutta henkisillä mittareilla asema on ollut vahva. Perustajien joukossa oli talonpoikaissukujen jälkeläisiä, jotka olivat nousemassa merkittäviin asemiin pääkaupungin akateemisessa elämässä. Myöhemmin heistä tuli nobelisteja, akateemikkoja, professoreita ja keskeisiä poliittisia päättäjiä. Kyse on ollut todellisesta kulttuurikööristä. Alkuaikoinaan säätiö pyrki lisäämään talonpoikaisväestön arvostusta omaa elämänmuotoansa ja rakennusperintöänsä kohtaan. Vuosikymmenten mittaan näkökulma on laajentunut. Nykyään tavoitteena on saada myös kaupungeissa asuvat suomalaiset tunnistamaan ja tunnustamaan omat talonpoikaiset juurensa. Toiminnan arviointi jälkikäteen ei onnistu pelkästään toimintakertomuksia lukemalla. Säätiö on ollut verkostojen solmukohta, jossa syntyneet ideat ovat saattaneet toteutua muiden toteuttami- 9

6 PERUSTAJAVELJIEN AIKA Perustetaan uusi säätiö! Syyskuussa 1937 kaksi yhteistyökumppania ja toverusta, tohtori Martti Haavio ja maisteri Esko Aaltonen istuivat helsinkiläisessä raitiovaunussa matkalla Kansatieteellinen Filmi -osakeyhtiön kokoukseen. Yhtiö oli nuori, mutta ehtinyt jo kuvata runsaasti materiaalia. Pohdittavana oli, miten se saataisiin muidenkin kuin tutkijoiden käyttöön. Raitiovaunun ohittaessa Siltasaaren Elantoa Haavio lausui otsikon sanat. Näin on muisteltu. Toisen muistelman mukaan säätiön idean keksivät Aaltonen, Haavio, Kustaa Vilkuna ja Eino Mäkinen kävelyllä Kaisaniemenkadulla. Uudelle yhteenliittymälle oli kuitenkin muutakin tarvetta kuin kansatieteellisten elokuvien julkistus. Säätiön edellisen historiikin sanoin: Vanhan kansankulttuurin tutkijain ja tuntijain piiri oli vakuuttunut siitä, etteivät vanhan kulttuuripääoman omaleimaisuus ja paikallisten erojen rikastuttama monimuotoisuus ole sovittamattomassa ristiriidassa uuden taloudellis-yhteiskunnallisen kehityksen kanssa. Tämän seikan selvittämiseksi ja maaseudun kulttuurikehityksen ohjaamiseksi oli yhdistettävä tieteellinen kansanelämäntutkimus ja käytännön aatetoiminta. Tutkimuksen avulla ja yhteistyössä maaseudun hyväksi toimivien järjestöjen kanssa oli kehitettävä perinteiden oikeaan tuntemukseen perustuvaa aatetoimintaa, jonka tavoitteena on uuden maaseutukulttuurin edistäminen. Muutaman kuukauden kehittelyvaiheen jälkeen uuden säätiön perustava kokous pidettiin helmikuun kuudentena 1938 Hotelli Helsingissä. Kokouksessa oli yksitoista kansanelämästä tutkimusmielessä kiinnostunutta miestä ja kaksi naista. Tohtoreita heistä oli jo viisi ja kolme väitteli myöhemmin. Vanhinkin joukosta, tohtori Toivo Itkonen oli vielä selvästi alle viidenkymmenen ja nuorin, maisteri Aulis Oja, oli juuri täyttänyt 28 vuotta. Museo- tai arkistotoimen palveluksessa työskentelivät edellä mainittu saamelais-asiantuntija Itkonen, historian maisteri Oja, kansanrunoudesta väitellyt Martti Haavio ja kansatieteen maisteri Tyyni Vahter. Suomen ja sukukielten spesialisteja olivat tutkijanuraa aloitteleva Lauri Posti, Jyväskylän Kasvatusopillisen korkeakoulun suomen kielen lehtori Ahti Rytkönen sekä fil. tri Lauri Hakulinen, joka toimi yliopistollisissa suomen opettajan viroissa sekä sanakirjatyössä. Kustaa Vilkunan leipätyö oli tässä vaiheessa Sanakirjasäätiössä, mutta hän oli myös kansatieteen dosentti. Fil. tri Elsa Enäjärvi-Haavio oli kansanrunoustieteen dosentti ja monipuolinen yhteiskunta-aktivisti. Dosentti Eino Jutikkala oli poikkeuksellisen nuorena väitellyt historioitsija, nyt vähän yli kolmenkymmenen. Hän oli ollut Suomen kulttuurihistoria -teosten päätoimittaja. Sen kirjoittajista useat olivat samaa toveripiiriä, joka nyt perusti Talonpoikaiskulttuurisäätiötä. Kirjallisesti aktiivisesta tutkijajoukosta poikkesi yksi säätiön perustajajäsen, fil. kand. Eino Mäkinen, joka oli suuntautunut kansanelämän tallentamiseen valo- ja elokuvauskoneilla. Hän oli pääkuvaajana siinä Kansatieteellinen filmi -osakeyhtiössä, joka oli eräänlainen lähtökohta koko Talonpoikaiskulttuurisäätiölle. Säädekirjan allekirjoittajiksi kutsuttiin vielä yhdeksän muuta henkilöä, niin että perustajajäsenten luvuksi tuli 20. Kokoonpanoa tutkinut Hanna Snellman on päätellyt, että nuori tutkijoi

7 den joukko halusi mahdollisimman paljon tartuntapintaa suomalaiseen yhteiskuntaan onnistuakseen. Arvovaltaisin heistä oli 70 ikävuottaan lähentelevä Väinö Voionmaa. Muista säädekirjan allekirjoittajista poiketen Voionmaa kirjoitti nimensä ilman titteliä ja minkä hän niistä olisikaan valinnut? Hän oli professori, sosialidemokraattinen kansanedustaja ja säätiön perustamisen aikaan kauppa- ja teollisuusministeri. Voionmaa oli laaja-alainen historiantutkija, jonka tuotantoon kuului Tampereen kaupungin ja työväenliikkeen historiaa, mutta myös keskiajan tutkimusta. Kirjailija F. E. Sillanpää innostui tässä tilanteessa merkitsemään honoris causa -arvonsa fil. tri. Toinen kaunokirjailijana tunnettu allekirjoittaja ja Sillanpään ystävä oli fil. tri Sakari Pälsi, mutta ensisijaisesti tämä oli arkeologi ja kansatieteilijä. Molemmat olivat vankassa keski-iässä. Martti Rapola oli jo vakiintuneessa asemassa Helsingin yliopiston suomen kielen professorina, fil. tri Aarne Äyräpäätä oltiin juuri nimittämässä esihistoriallisen arkeologian ylimääräiseksi professoriksi. Hänen ansioihinsa kuului myös Museoliiton puheenjohtajuus. Fil. maist. L. A. Puntila oli aktiivinen Suomalaisuuden liitossa ja äskettäin perustetun Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies. Fil. maist. Hannes Teppo oli käytännön kielimies, ensimmäinen Kielitoimiston hoitaja. Ilmari Turja toimi Suomen Kuvalehden päätoimittajana; hänen mukanaan saatiin yhteys sivistyneistön suosimaan tiedotusvälineeseen. Mainitsematta on vielä perustajatutkijoiden tärkein hahmo, tuolloin 45-vuotias maisteri Esko Aaltonen. Hänestä tuli Talonpoikaiskulttuurisäätiön ensimmäinen puheenjohtaja ja säätiön hengen luoja. Kansatieteilijät ja kotiseutuväki muistavat hänet teoksistaan Vanhan Forssan elämää, Länsi-Suomen yhteismyllyt tai Kotiseututyön opas. Suomen kulttuuri- ja kirjallisuushistorian esityksissä muistetaan myös, että hän vuosina oli Gummerus Oy:n johtotehtävissä ja auttoi julki sellaisia suurem- Talonpoikaiskulttuurisäätiön pitkäaikainen puheenjohtaja Esko Aaltonen ( ) oli kansanelämän tutkija, kotiseutumies erityisesti omalla seudullaan Lounais-Hämeessä, päätoimittaja ja lopuksi professori. Perinteen tuntemus nykyajan hyväksi oli hänen kantavia ideoitaan. Kaikilla toimialoillaan hän oli innostava vaikuttaja. Hän ei houkutellut, vaan eli myötä ja osoitti sen tien, jota kansa ei tuntenut, mutta joka oli sille luontainen, kiitti Martti Haavio muistokirjoituksessaan. Kuva Talonpoikaiskulttuurisäätiön 20-vuotisillallisilta, vieressä fil. tri Aino Linnove. TPKS:n arkisto 14 15

8 Mihinkään muuhun yhteiskuntaryhmään tuskin on historian mittaan, ulkoa ja sisältä, ladattu niin paljon positiivisia odotuksia ja uskomuksia kuin suomalaisiin talonpoikiin. Runeberg ja Topelius aloittivat heidän ylistämisensä, sitten koko suomalaisuusliike nojasi valistuneen talonpojan ideaan luvulla sana talonpoika sisälsi muitakin konnotaatioita: poliittisesta näkemyksestä riippui, kuulostivatko vuoden 1918 valkoinen talonpoikaisarmeija ja kesän 1930 Talonpoikaismarssi positiiviselta vai ei. Talonpoikaisuuden ylistys on myös ärsyttänyt, ainakin niitä joiden henkinen perintö on ylä- tai työväenluokkainen tai joille oma talonpoikainen lähtökohta on syystä tai toisesta epämieluisa. Pääosa Talonpoikaiskulttuurisäätiön perustajajäsenistä oli ensimmäisen polven opinkäyneitä ei välttämättä maalta. Muutama papin ja kansansivistystyössä toimivan maisterin poika kuului joukkoon. Helsingin yliopiston professorikunnassa taas vallitsivat vielä vanhat sivistyssuvut. Vuoden 1935 Valtiokalenterin professoriluettelosta voi karkeasti arvioida, että kolmannes oli syntyjään ruotsinkielistä eliittiä, kolmannes suomenkielisesti identifioituneita sivistyssukujen jäseniä ja kolmannes kansasta lähteneitä. Ensi polven sivistyneistöllä oli jo todellisia mahdollisuuksia edetä tieteessä tai virkauralla; aiemmin opintielle lähteneet maalaispojat olivat yleensä jääneet vaatimattomiin pappisvirkoihin. On kuitenkin muistettava, että 1930-luvulla perustajat eivät vielä olleet silmäätekeviä professoreja, saati akateemikkoja (perustajajäsenistä tämän aseman saavutti kolme), joten yhteydenpidossa oli kyse myös kunnianhimoisten nuorten miesten liittoutumisesta vielä herraskaisessa akateemisessa ympäristössä. Kansa-sivistyneistö -akselin lisäksi huomionarvoista on moderni perinteinen -erottelu. Helsinki oli suomalaisittain metropoli ja moderni kulttuuri arvostettua, mutta perustajat halusivat antaa arvoa myös sille kulttuurimuodolle, josta ensi polven ylioppilaat olivat lähtöisin. Näin ei herraksi opiskelu merkinnyt oman taustan Säätiön vuosikokous välirauhan aikana helmikuussa Vas. Esko Aaltonen, Väinö Suuronen, Tyyni Vahter, Eino Mäkinen, Lauri Posti, Kustaa Vilkuna, Sakari Pälsi, Lauri Hakulinen, Martti Haavio, Urho Kekkonen, Martti Rapola, seisomassa Yrjö Laine. Suomen Kotiseutuliitto/SKS pettämistä. Säätiön luonteeseen kuului, että sen jäsenistö harjoitti ns. kansallisia tieteitä, mutta miksi melkein kaikki olivat länsisuomalaisia? Ovatko kansalliset tieteet jostain syystä vedonneet hämäläisiin, pohjalaisiin, satakuntalaisiin ja varsinaissuomalaisiin enemmän kuin savolaisiin, karjalaisiin ja lappilaisiin? Laskimme niin, että suppeaan säätiöön koottu talonpoikaiskulttuurin tutkimusta ja esittämistä todella harrastavain piiri voi kaikkein tehokkaimmin toimia asian hyväksi. Kun säätiön perustajilla on ollut kiinteänä päämääränä tehdä siitä aktiivinen, joustava ja tuloksia saavuttava, on sen ensimmäinen ehto homogeenisuus, lausui Esko Aaltonen säätiön ensimmäisessä jäsenkokouksessa 8. tammikuuta Homogeenisuus oli tuolloin eduksi toiminnalle. Vuosikymmenten kuluttua siitä saattoi olla myös haittaa

9 Talonpoikaiskulttuurisäätiön kaikkina vuosikymmeninä käytetyn tunnuskuvan piirsi 1939 arkkitehtijäsen Yrjö Laine. Idea hahmottui miltei liikuttavan sattumanvaraisesti hallituksen kokouksessa tammikuussa Martti Haavion raapustamat vaihtoehdot talletettiin pöytäkirjan liitteeksi. Otettiin esille kysymys säätiön merkistä. Vilkuna ja Haavio selailivat eri teoksia, joissa oli kuvia maamme kansanomaisista merkkija koristeaiheista. Ajateltiin merkin aiheeksi mm. mursun sydäntä, mutta sitä ei kuitenkaan pidetty oikein onnistuneena. Yleisen kannatuksen saavutti Haavion erään arkun rautakoristeen mukaan piirtämä merkkiluonnos, jossa esiintyivät ns. tarvaansarvet. Tästä päätettiin jäsenistön kokoukselle ehdottaa säätiön merkki. Kustaa Vilkuna oli juuri tehnyt tutkielman hieman salaperäisestä sanasta (Muinaisrunojen tarvas, 1939) ja myös kuvannut helan pirkkalalaisesta arkusta. Tarvaan tulkitaan tarkoittaneen jotain sarvekasta eläintä, kuten metsäkaurista, hirveä tai alkuhärkää. Sanalla on pitkä historia: sille ovat sukua jopa latinan taurus ja kreikan tauros. Joskus säätiössä on puhuttu myös oinaansarvista. Pöytäkirja ei kerro, miksi juuri tarvaansarvet saivat yleisen kannatuksen talonpoikaiskulttuurin edustajana. Yksi ajatusmalli voisi olla, että suomalainen talonpoikaiskulttuuri on osa ihmiskunnan yhteistä perintöä, eivätkä sen kaikki puolet suinkaan ole itsestään selviä, vaan tutkittavaa ja ymmärrettävää riittää. Talonpoikaiskulttuurisäätiön tarvaansarvia on käytetty monissa yhteyksissä, mm. plakettina, jota 20-vuotisjuhlakokouksen osanottajat ihailevat. Vasemmalla akateemikko Martti Rapola, seisomassa Yrjö Laine-Juva ja oikealla Karjala-asiantuntija Eino Leskinen. TPKS:n arkisto 24 25

10 Säätiön tiedotuskanavaksi tuli aikakauslehti Kotiseutu. Sitä oli vuodesta 1909 julkaissut Kotiseutututkimuksen Keskusvaliokunta, joka kuitenkin oli lopettanut toimintansa juuri Talonpoikaiskulttuurisäätiö siis peri vastuun valtakunnallisesta kotiseututyöstä ja kantoi sitä kymmenkunta vuotta. Suomen Kotiseutuliitto perustettiin 1949 keskeisinä puuhamiehinään Esko Aaltonen ja Kustaa Vilkuna. 2 Uusi järjestö ryhtyi Kotiseudun julkaisijaksi, mutta säätiö sai tarpeen mukaan siellä palstatilaa. Esimerkiksi säätiön aiemmat historiikit on julkaistu Kotiseudussa, 1968 pitkänä artikkelina ja 1988 koko numeron täyttäen. Vuonna 1994 Kotiseutu fuusioitui parin läheisen julkaisun kanssa Hiidenkivilehdeksi, johon säätiöllä ei enää ole ollut entisenlaista yhteyttä. Melkoista itsevarmuutta osoittaa hallituksen pöytäkirjapykälä toisesta julkaisukanavasta: Jotta säätiöllä olisi käytettävissä myös suurilla sivistyskielillä ilmestyvä aikakauskirja, päätettiin Studia Fennica aikakauskirjan julkaiseminen siirtää säätiön nimiin. Sen talous oli kuitenkin määrä pitää erillisenä jo valtionapujen vuoksi. Kansallisbibliografiassa teos kyllä kulkee Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran nimissä, mutta säätiön alkuvuosien toimintakertomuksissa kerrotaan kunkin niteen kuulumiset. Säätiö kokoontui sotavuosinakin, mutta vauhdikkaasti alkanut toiminta pakostakin vaimeni. Ilman sotaa me vähitellen olisimme voineet luoda perustaa, jolta olisi tehokkaasti voitu vaikuttaa talonpoikaisen kulttuurin uudelleen luomiseen ja sen kestävien periaatteiden läpiviemiseen yleisessä ajattelutavassa, pohdiskeli Esko Aaltonen vuosikokouksessa Tehtiin, mitä voitiin, esimerkiksi järjestettiin talonpoikaiskulttuuria ja kotiseudun arvostusta korostavia ohjelmia Yleisradioon. Sodan jälkeen lähdettiin taas tarmolla liikkeelle. Jonkin aikaa oli mahdollisuus pitää sihteeriä toiminnanjohtajan nimikkeellä, 2 Talonpoikaiskulttuurisäätiön ja sen johtohenkilöiden osuudesta Suomen Kotiseutuliiton perustamisessa kerrotaan teoksessa Turunen, Suomalainen kotiseutuliike Talonpoikaiskulttuurisäätiön varapuheenjohtajana toimi alusta vuoteen 1969 dosentti professori akateemikko Kustaa Vilkuna. Hän oli toimissaan puheenjohtaja Aaltostakin laaja-alaisempi yhteiskunnallinen ja kulttuurivaikuttaja, tässä puhumassa maaseutujärjestöjen kulttuuriyhteistyön puolesta

11 Talonpoikaiskulttuurisäätiön kutsusta osallistui Kalevalanpäivänä 1945 edustajat 36:sta järjestöstä kokoukseen, jossa valmisteltiin maaseutukulttuurin hyväksi työskentelevää keskuselintä. Asialla olivat mm. Suomen Kulttuurirahaston asiamies L. A. Puntila ja kansanhuoltoministeri K. T. Jutila (eturivissä keskellä). Perustetusta valtuuskunnasta ei kuitenkaan tullut riittävän yhteistyöhenkistä. Hieman suppeampaa intressien kirjoa edustava Suomen Kotiseutuliitto perustettiin siis ainakin puolipäiväisenä toimihenkilönä. Hän oli everstiluutnantti evp. Yrjö E. Vasama, sittemmin Suomen Kotiseutuliiton ja muiden järjestöjen toiminnanjohtaja, lopuksi sosiaalineuvos. Vasaman istuessa pidätettynä asekätkentäjutun vuoksi häntä sijaisti muuan ylioppilas. Seuran vaikuttajat, erityisesti Kustaa Vilkuna ja Esko Aaltonen ajoivat monimuotoista maaseudun kehittämistä useilla foorumeilla. Aaltonen muistutti esimerkiksi konevoiman lisäämisestä, vesijohdoista ja muusta aineellisesta kehittämisestä. Samassa puhetekstissä hän toivoi kuntiin kulttuurityön johtajia ja seuratalojen kunnostamista myös kirjastoiksi, seuranäyttämöiksi ja elokuvien esittämöiksi. Kustaa Vilkuna johti maaseutuasioiden tuomista Yleisradioon eri ohjelmasarjoissa. Vuosina säätiö avusti ohjelmaehdotuksin Talonpojan päivän tai Maaseudun päivän viettoa valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti luvun taitteessa, olympialaisten ollessa ovella järjestettiin valtakunnallinen kampanja Kylät ja pihat siisteiksi ja kauniiksi. Säätiön kymmenvuotisjuhlaa ei saatu aivan niin juhlavaksi kuin oli suunniteltu, sillä idea nuorelta säveltäjältä Tauno Pylkkäseltä tilattavasta Kaskisinfoniasta Radion sinfoniaorkesterin esittämänä ei toteutunut. Suomen Kotiseutuliiton perustaminen 1949 oli lopputuloksena erimuotoisista yrityksistä organisoida maakuntien Suomen yhteistyötä ja osaltaan jatkoa seitsemän vuotta aiemmin lakanneelle Kotiseutututkimuksen keskusvaliokunnalle. Aaltonen ja Vilkuna olivat keskeisiä moottoreita tässäkin. Kotiseutuliitosta tuli valtakunnallinen, paikallisiin kotiseutuyhdistyksiin pohjautuva organisaatio. Osan Talonpoikaiskulttuurisäätiön pyrkimyksistä, varsinkin kentän aktivoinnin alueella, voi katsoa siirtyneen sen hoitoon. Säätiön ja Kotiseutuliiton suhteet ovat olleet läheiset henkilökytkentöjen kautta, vaikka muodollista yhteistyötä on ollut varsin vähän

12 1950-luvulla Talonpoikaiskulttuurisäätiö toteutti useita tutkimus-, keruu- ja julkaisusuunnitelmia ja tarttui aktiivisesti maaseudun rakennusperinteen suojeluun mm. kunniakilpiä jakamalla. Stagnaatio, lopettamisajatus ja elvytystoimikunta Talonpoikaissäätiön kokousten jälkipuheet ovat olleet yksi merkityksellinen, mutta asiakirjoissa näkymätön toimintamuoto. Tässä joukko tutkijatovereita on kokoontunut maisteri Erkki Ala-Könnin luo vuoden 1955 vuosikokouksen jälkeen. Isännällä (vas.) oli väitöskirjatyö kansantansseista vielä meneillään, mutta parin vuoden päästä hänestä tuli dosentti ja aikanaan professori. Vieressä maisterit Mauno Jokipii ja Veikko Anttila, myöhempiä professoreita hekin. Juomanlaskijana rouva Ann-Lis Ala-Könni. Kotiseutu 1/1990 Talonpoikaiskulttuurisäätiö poikkeaa useimmista säätiöistä siinä, että sillä ei ollut mitään varsinaista pohjavarallisuutta. Säätiömuotoisena sillä ei ole edes jäsenmaksuja tulolähteenään luvulla valtakunnallisista arpajaisista oli kuitenkin tullut varteenotettava varainhankintamuoto aatteellisille yhteisöille. Vielä vuosina 1953 ja 1956 säätiö, tai tarkkaan ottaen muodollisista syistä sen tueksi perustettu Talonpoikaiskulttuurisäätiön kannatusyhdistys ry. sai kohtalaiset arpajaistuotot, jotka vastasivat yhteensä euroa. Mutta vuosina 1958 ja 1962 järjestetyt arpajaiset eivät enää tuottaneetkaan samalla lailla. Vaikka oli saatu joitakin lahjoituksia, rahatilanne heikkeni. Lahja- ja myyntiesineet eivät asiaa juuri korjanneet. Rahoituksen järjestäminen siis vaikeutui heti 1960-luvulle tultaessa, mutta ehkä muukin liikevoima oli hiipumassa. Yhteisöissä, jotka ovat syntyneet pääasiassa yhden sukupolven innostuksesta ja toveruudesta, se on jossain vaiheessa melkein odotettavissa. Varttuneet perustajajäsenet tunsivat 1960-luvulla kuuluvansa piiriin, jonka jäseniä jo siirtyi aktiivielämästä syrjään, rajan taaksekin. Tovereiden muistaminen merkkipäivien ja kuoleman yhteydessä sai paljon huomiota. Epäsuorasti muistamiset merkitsivät arvostuksen osoitusta koko jäsenistölle. Talonpoikaiskulttuurisäätiössä vaihdokset tapahtuivat lopulta nopeassa tahdissa vuodesta 1965 lähtien, jolloin Esko Aaltosen jättäytyi puheenjohtajan paikalta. Aaltonen oli tällöin yli 70-vuo

13 SOTIEN VÄLINEN POLVI JOHTAA SÄÄTIÖTÄ Uusi alku: Talonpoikaisperinne kulttuuripolitiikassa Pohjalaissyntyinen Mikko Pohtola ( ) tuli säätiön jäseneksi vuonna 1958, hallitukseen 1968, varapuheenjohtajaksi 1971, puheenjohtajaksi 1985 ja jälleen varapuheenjohtajaksi 1991 jatkaen hallitustyöskentelyä vielä vuosikymmenen. Hän ei profiloitunut kovinkaan näkyvästi eikä minkään erityisen hankkeen ajajana, mutta kantoi taustalla sitkeästi, laistamatta ja humaanilla tyylillä vastuuta säätiön elämänliekistä, muun muassa rahoitusta ja sopivia johtohenkilöitä etsien. Pohtolan perhearkisto Säätiön vuosikokouksessa 1970 Erkki Salonen piti esitelmän annetusta aiheesta Talonpoikaisperinne ja kulttuuripolitiikka. Hän sai juuri samana talvena valmiiksi sosiologian väitöskirjansa suomalaisen kulttuurin säätelyjärjestelmästä. Politiikka oli 1970-luvulle tultaessa päivän sana ja talonpoikaiskulttuurin kytkeminen kulttuuripolitiikkaan osui ajan hermoon. Työväenperinne ja työväenkulttuuri olivat jo käsitteitä, joiden kuvaamat ilmiöt saivat yhteiskunnan tukea. Jo Esko Aaltonen oli 1940-luvulla yrittänyt muistuttaa kuntien vastuusta kulttuurin alueella, mutta vasta 1960-luvun lopulla heräsi laajempi keskustelu kulttuuripolitiikasta. (Silloin Aaltonen, Veikko Anttilan erään kirjeen mukaan, varoitti säätiön miehiä Suomalaisuuden Liitosta ja sen kulttuurikeskustelua harjoittavien poikien haihatteluista.) Suomen Kulttuurirahaston asiamiehenä Salosen tehtäviin kuului kulttuurin käsitteen, merkityksen ja edistämisen pohdinta. Samantapaisia kysymyksiä hän kohtasi mitä moninaisempien kulttuurilaitosten luottamushenkilöelimissä. Uusi puheenjohtajakaan ei heti saanut vauhtia toimintaan, vaan vuosi, alkuun seuraavakin kului hiljaiselossa. Mutta toukokuussa 1972 Erkki Salonen alusti kymmenen hengen vuosikokouksessa suunnitelmasta, joka konkretisoi hänen kaksi vuotta Valtiotieteen kandidaatti Erkki Salonen ( ) oli tavattoman idearikas järjestömies, keskustelija ja organisaattori nuoresta pitäen. Hän oli ollut käynnistämässä mm. Teiniliittoa, Mitä Missä Milloin -vuosikirjaa ja uudistamassa ensin Ylioppilaslehteä, sitten Suomalaisuuden Liittoa. Suomen Kulttuurirahaston yliasiamiehenä hän toimi vuodesta Salonen oli helsinkiläispoika, mutta ei vierastanut ei liioin ihannoinut maaseutua, vaan ideoi uupumatta paikallisen ja maakunnallisen kulttuurin kehittämismalleja kansakuntakokonaisuuden hyväksi. Erkki Salonen toimi säätiön puheenjohtajana vuodet ja hallituksessa vuoteen Samoihin aikoihin hän oli Suomen Nuorison Liiton esimies. Suomen Kulttuurirahasto 36 37

14 Talonpoikaiskulttuurisäätiön hallitukset Talonpoikaiskulttuurisäätiöllä on merkityksensä suomalaiselle maanviljelijäväestölle sen omanarvontunnon ylläpitäjänä. Siksi ja myös käytännön syistä maataloustuottajajärjestö on omiaan sen pesäpuuksi. Säätiön pääasiallinen yhteiskunnallinen merkitys on kuitenkin erilaisten talonpoikaisperinteen tuntijoiden sekä soveltajien kohtaamispaikkana ja kohtaamisissa nousseiden ideoiden toteuttajana kaikkien kansalaispiirien hyväksi. Suomalainen talonpoikaiskulttuuri on koko kansan kulttuuria pj Esko Aaltonen vpj Kustaa Vilkuna j:t Martti Haavio, Aulis Oja ja Lauri Posti 1938 vj:t Sakari Pälsi, Martti Rapola ja Väinö Voionmaa 1939 vj:t Martti Rapola, Väinö Voionmaa, Lauri Hakulinen, Eino Jutikkala ja Sakari Pälsi 1940 vj:t Martti Rapola, Lauri Hakulinen, Eino Jutikkala, Sakari Pälsi ja Yrjö Laine Samat jatkoivat aina vuoden 1946 loppuun. Hallitukset jatkoivat muuttumattomina vuoden 1955 loppuun vj:t Lauri Hakulinen, Sakari Pälsi, Eino Jutikkala, Yrjö Laine ja Toivo Vuorela vj:t Lauri Hakulinen, Eino Jutikkala, Yrjö Laine, Sakari Pälsi ja Yrjö Vasama vj:t Lauri Hakulinen, Eino Jutikkala, Yrjö Laine-Juva, Sakari Pälsi ja Yrjö Vasama pj Esko Aaltonen vpj Kustaa Vilkuna j:t Aulis Oja, Lauri Posti ja Toivo Vuorela vj:t Veikko Anttila, Erkki Ala-Könni, Eino Jutikkala, Yrjö Laine-Juva ja Yrjö Vasama pj Esko Aaltonen vpj Kustaa Vilkuna j:t Yrjö Laine-Juva, Aulis Oja ja Toivo Vuorela vj:t Erkki Ala-Könni, Veikko Anttila, Eino Jutikkala, Aulis Ojajärvi ja Yrjö Vasama pj Yrjö Laine-Juva vpj Kustaa Vilkuna j:t Aulis Oja, Toivo Vuorela ja Aulis Ojajärvi 1965 vj:t Erkki Ala-Könni, Eino Jutikkala, Yrjö Vasama, Eino Aaltonen ja Antti Ranta-Knuuttila 1966 vj:t Erkki Ala-Könni, Eino Jutikkala, Yrjö Vasama, Antti Ranta- Knuuttila ja Veikko Aaltonen vj:t Erkki Ala-Könni, Veikko Anttila, Eino Jutikkala, Antti Ranta- Knuuttila ja Matti Kuusi pj Yrjö Laine-Juva, joka kuoli Hänen tilalleen vuodeksi 1970 valittiin Erkki Salonen vpj Kustaa Vilkuna, joka pyysi eroa 1969, ja tilalle valittiin Tuomo Tuomi j:t Aulis Oja, Toivo Vuorela ja Aulis Ojajärvi, joka kuoli Tilalle valittiin Mikko Pohtola

15 Talonpoikaiskulttuurisäätiö on Suomen ainoa henkilöjäsenistä koostuva säätiö ja erikoisuus siinäkin, että sen pääoma on aina ollut lähinnä henkistä. Perustajajoukko koostui nuorehkoista tutkijoista, joista sittemmin tuli professoreita ja akateemikkoja, yksi presidenttikin. Seitsemän vuosikymmentä kutsujäsenet ovat tutkineet ja yhä uudelleen tulkinneet suomalaisen talonpoikaiskulttuurin olemusta ja merkitystä ja kertoneet siitä omalle ajalleen luvun hankkeita ovat mm. kekrin tuotteistaminen ja maaseudun rakennusperinnön nykyaikaiset sovellukset.

Kotiseutuni KIRJOITUKSIA KOTISEUDUN & HIIDENKIVEN SADALTA VUODELTA TOIMITTANEET PEKKA LAAKSONEN & 1 LASSI SARESSALO

Kotiseutuni KIRJOITUKSIA KOTISEUDUN & HIIDENKIVEN SADALTA VUODELTA TOIMITTANEET PEKKA LAAKSONEN & 1 LASSI SARESSALO Kotiseutuni KIRJOITUKSIA KOTISEUDUN & HIIDENKIVEN SADALTA VUODELTA TOIMITTANEET PEKKA LAAKSONEN & 1 LASSI SARESSALO SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA HELSINKI Sisällys Alkusanat Kotiseudun ja Hiidenkiven

Lisätiedot

Hartikaisten sukuseura ry. Perustamiskokous pidetty Kuopiossa ja rekisteröity 1974 Jäseniä henkilöä

Hartikaisten sukuseura ry. Perustamiskokous pidetty Kuopiossa ja rekisteröity 1974 Jäseniä henkilöä Hartikaisten sukuseura ry Perustamiskokous pidetty Kuopiossa 4.11.1973 ja rekisteröity 1974 Jäseniä 31.12.2015 198 henkilöä Seuran tarkoitus selvittää suvun ja Hartikainen-sukunimen muiden muunnosten mukaisten

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana

Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana 1 2 3 SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURAN VUOSIKIRJA 2012 Opettaja yhteiskunnallisena ja kulttuurivaikuttajana KOULU JA MENNEISYYS L

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät, hyvät naiset ja herrat,

Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät, hyvät naiset ja herrat, 1 MTS:n 40-vuotisjuhlaseminaari 22.11.2016 Kansallismuseon auditorio MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät,

Lisätiedot

OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016

OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016 OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016 Kuva Sirpa Heikkinen 2009 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 5.12.2016 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

Lappeen Kotiseutuyhdistys ry. vuodelle 2017

Lappeen Kotiseutuyhdistys ry. vuodelle 2017 Lappeen Kotiseutuyhdistys ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Lappeen Kotiseutuyhdistys ry on vuonna 1991 uudelleen perustettu kotiseutuyhdistys, joka toimii Lappeenrannan kaupungissa. Suurin osa jäsenistä

Lisätiedot

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae

Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Eira Paunu ~ Optima Magistra Vitae Toimituskunta Lassi Karivalo Pirjo-Liisa Sillgren Merja Karivalo Tanja Nieminen Jyväskylä 2014 Jyväskylän Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry, 2014 Toimituskunta:

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry 2.1.2014 Toimintakertomus 2012-2013 Yhdistyksen alku Yhdistyksen idea sai alkunsa 2011 Vaasassa lastensuojelun sijaishuollon päivillä, jossa muutamien toimijoiden

Lisätiedot

Piristen sukuseura ry Jäsenkirje 1/2017, Savonlinnassa

Piristen sukuseura ry  Jäsenkirje 1/2017, Savonlinnassa Piristen sukuseura ry www.pirinen.suvut.fi Jäsenkirje 1/2017, Savonlinnassa 30.05.2017 Hyvät Piristen suvun jäsenet Tässä kirjeessä on puheenjohtajan tervehdys, jatkoa Alpo Pirisen tarinaan sukuseuran

Lisätiedot

NEW YORKIN UUTISET Arkistoluettelo

NEW YORKIN UUTISET Arkistoluettelo NEW YORKIN UUTISET Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Johtaminen Aa Vuosikokoukset 1 Ab Johtokunnan asiakirjat 3 C Vuosikertomukset 4 D Talous- ja tiliasiakirjat 5 U Muut asiakirjat 6 NEW YORKIN UUTISTEN

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä.

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä. A.K. CAJANDERIN RAHASTON SÄÄNNÖT Suomen Metsätieteellinen Seura on kunnioittaakseen perustajansa ja kunniapuheenjohtajansa uraa uurtavaa metsätiedemiehen elämäntyötä perustanut tammikuun 22 p:nä 1943 A.

Lisätiedot

Järjestöt tulevaisuuden maaseudulla. Sampo Purontaus Kulttuuritoimenjohtaja / Kokkolan kaupunki Hallituksen jäsen / Suomen Kotiseutuliitto

Järjestöt tulevaisuuden maaseudulla. Sampo Purontaus Kulttuuritoimenjohtaja / Kokkolan kaupunki Hallituksen jäsen / Suomen Kotiseutuliitto Järjestöt tulevaisuuden maaseudulla Sampo Purontaus Kulttuuritoimenjohtaja / Kokkolan kaupunki Hallituksen jäsen / Suomen Kotiseutuliitto Oulussa 16.5.2014 1 Toimivan osallisuuden elementtejä Osallisuutta

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Oikaristen sukuseura ry:n

Oikaristen sukuseura ry:n Oikaristen sukuseura ry:n toimintakertomus 2015 Kuva: Sirpa Heikkinen 2015 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 24.11.2015 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on

Lisätiedot

JOY-KAMPANJASTA KUKU- KOULUTUKSEEN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE

JOY-KAMPANJASTA KUKU- KOULUTUKSEEN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE JOY-KAMPANJASTA KUKU- KOULUTUKSEEN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE KULTTUURIYMPÄRISTÖ KUNNIAAN KOULUTUS 14.1.2012 TORNIO ANNI WALLENIUS Suomen Kotiseutuliitto valtakunnallinen keskusjärjestö perustettu 1949 Jäsenet:

Lisätiedot

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Tutkielmatyöskentely opettaa tieteellisen ja analyyttisen kirjoittamisen taitoja.

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Historia eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääntömääräinen

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

HALIMAAN ASEMAKYLÄ KANGASALAN ASEMASEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY.

HALIMAAN ASEMAKYLÄ KANGASALAN ASEMASEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY. SEPPO ILMARI KALLIO KANGASALAN ASEMAN HISTORlAA HALIMAAN ASEMAKYLÄ KANGASALAN ASEMASEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY. Alkuperäisteos: HALIMAAN ASEMAKYLÄ Kangasalan Aseman historiaa Seppo Ilmari Kallio 1995 Kustantaja:

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto Suomen Kulttuurirahasto Suomen Kulttuurirahasto Historia Eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääntömääräinen tarkoitus

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

SAARIJÄRVI-SEURA RY:N SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Tarkoitus ja toiminta

SAARIJÄRVI-SEURA RY:N SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Tarkoitus ja toiminta SAARIJÄRVI-SEURA RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Yhdistyksen kotipaikka on ja toimialue on SAARIJÄRVI-SEURA R.Y. Saarijärven kunta Saarijärvi Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Lisätiedot

juhli näyttävästi Lääkäriliitto JUHLAVUOSI

juhli näyttävästi Lääkäriliitto JUHLAVUOSI Vuosien 2007 09 ja nykyisen valtuuskunnan jäsenet kokoontuivat yhteiseen juhlakokoukseen. JUHLAVUOSI Lääkäriliitto juhli näyttävästi Lääkäriliitto juhli 100-vuotista taivaltaan 26.2. monin eri tavoin.

Lisätiedot

Koulutusta ja arkea Seminaarinmäellä

Koulutusta ja arkea Seminaarinmäellä Koulutusta ja arkea Seminaarinmäellä Kampusopaskoulutus 2008 Heli Valtonen, FT Historian ja etnologian laitos, JY Heli.valtonen@jyu.fi Jyväskylän seminaarilaisia ja opettajia retkellä. Kuva: Jyväskylän

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Henkilöhistoriaa Suomen Pankissa

Henkilöhistoriaa Suomen Pankissa Juha Tarkka Suomen Pankki Henkilöhistoriaa Suomen Pankissa Profiileja Risto Rytistä Mauno Koivistoon 8.6.2015 Julkinen 1 Risto Ryti pääjohtaja 1923-1940, 1944-1945 Pankkimiehestä poliitikoksi Talvisodan

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Vuosikokouksen pöytäkirja

Vuosikokouksen pöytäkirja Vuosikokouksen pöytäkirja Lähettänyt Sivujen ylläpitäjä 07.08.2008 Viimeksi päivitetty 05.11.2009 PÖYTÄKIRJA 1(3) VUOSIKOKOUS Aika la 19.7.2008 klo 13.00-14.35 Paikka Iisalmi, hotelli-ravintola Seurahuone

Lisätiedot

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen Matti Vuorikoski Juoksuhaudoista uussuomettumiseen Suomi-Venäjä-Seura 70 vuotta Pirkanmaalla Matti Vuorikoski 2015 Kustantaja: BoD Books on Demand, Helsinki, Suomi Valmistaja: Bod Books on Demand, Norderstedt,

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

Artturi Karjalaisen synnyinmaisemat sijaitsevat Paltamon Melalahden Vaarankylän Vehmasmäellä, josta avautuivat maisemat Oulujärvelle.

Artturi Karjalaisen synnyinmaisemat sijaitsevat Paltamon Melalahden Vaarankylän Vehmasmäellä, josta avautuivat maisemat Oulujärvelle. Artturi Karjalainen - opettaja, nuorisoseura-aktiivi, kotiseutuharrastaja, pidetty puhuja ja esitelmöitsijä Vehmasmäki Artturi Karjalaisen synnyinmaisemat sijaitsevat Paltamon Melalahden Vaarankylän Vehmasmäellä,

Lisätiedot

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri tuo esille lapset ja nuoret taiteen tekijöinä Ohjelmaidea, tarkoitus ja kohderyhmät

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com Arvoisat seurat ja seurueet! Metsästys on upea harrastus Suomessa ja erityisesti

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt

Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Eurooppanuoret ry ja kansainvälisissä yhteyksissä epävirallisesti JEF Jyväskylä. Jäljempänä

Lisätiedot

Kivi leivässä vai manteli puurossa?

Kivi leivässä vai manteli puurossa? Kivi leivässä vai manteli puurossa? Itseoppineet perinteenkerääjät arkiston keruuideologian haastajina FT tutkijatohtori Kati Mikkola Helsingin yliopisto / SKS:n tutkimusosasto Esityksen kuvat: SKS ja

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Lataa Turvapaikkoja elämälle. Lataa

Lataa Turvapaikkoja elämälle. Lataa Lataa Turvapaikkoja elämälle Lataa ISBN: 9789529374274 Sivumäärä: 207 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 33.94 Mb Luonnonperintösäätiön 20-vuotisjuhlakirja esittelee 15 aluetta kuvin, kartoin ja monipuolisin

Lisätiedot

IUSTITIA 4 Suomen teologisen instituutin aikakauskirja. Sovitus

IUSTITIA 4 Suomen teologisen instituutin aikakauskirja. Sovitus IUSTITIA 4 Suomen teologisen instituutin aikakauskirja Sovitus SUOMEN TEOLOGINEN INSTITUUTTI 1994 Iustitia STI, Lastenkodinkuja 1, 2. krs 00180 Helsinki Toimittaja Julkaisija Kustantaja Kansi Kirjapaino

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

MAOL ry / Rautatieläisenkatu 6 / 00520 Helsinki / puh. 09 150 2338 / www.maol.fi / maol-toimisto@maol.fi

MAOL ry / Rautatieläisenkatu 6 / 00520 Helsinki / puh. 09 150 2338 / www.maol.fi / maol-toimisto@maol.fi 75 vuotta 2010 MAOL ennen MAOL perustetaan Kerhotoiminnan alkuvaiheet Kerhojen perustamisvuodet Liiton toiminnan alkuvaiheita Liiton hallituksen puheenjohtajat Toimintaa 70- ja 80-luvulla MAOL-julkaisut

Lisätiedot

Aleksis Kivi KIRJEET KRIITTINEN EDITIO. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ^ Helsinki. Juhani Niemi, päätoimittaja. Sakari Katajamäki.

Aleksis Kivi KIRJEET KRIITTINEN EDITIO. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ^ Helsinki. Juhani Niemi, päätoimittaja. Sakari Katajamäki. Aleksis Kivi KIRJEET KRIITTINEN EDITIO TOIMITTANEET Juhani Niemi, päätoimittaja Sakari Katajamäki Ossi Kokko Petri Lauerma Jyrki Nummi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ^ Helsinki Sisällys ESIPUHE 10 EDITION

Lisätiedot

ARKEOLOGIPÄIVÄT 2012

ARKEOLOGIPÄIVÄT 2012 ARKEOLOGIPÄIVÄT 2012 Suomen muinaismuistolaki 50 vuotta: vetreä keski-ikäinen vai raihnainen vanhus? & Arkeopeda - opetusta, opastusta, oppimista Toimittaneet: Johanna Enqvist, Juha Ruohonen & Mervi Suhonen

Lisätiedot

Kuvia Me haapavetisten tapahtumista vuosilta 2000-2010

Kuvia Me haapavetisten tapahtumista vuosilta 2000-2010 Kuvia Me haapavetisten tapahtumista vuosilta 2000-2010 Me haapavetiset ry:n 20-vuotisjuhlat v.2000 Suomalaisella Klubilla Kunniajäsenet diplomeineen vas. Atso Saajoranta,Tapio Lehtiniemi, Martti Pokela

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta

Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta Toiminta alkoi 25. 3. 1997. Jo perustamistilaisuudessa yhdistyksen nimestä keskusteltaessa tuli esille se, että perustettava yhdistys aloittaisi toimintansa alueellisena

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot

Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja Elina Honkanen varapuheenjohtaja poistui klo 19:58 Tyko Viertiö fuksipäällikkö Juhani Heimo fuksipäällikkö

Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja Elina Honkanen varapuheenjohtaja poistui klo 19:58 Tyko Viertiö fuksipäällikkö Juhani Heimo fuksipäällikkö Prosessiteekkarit ry Hallituksen kokous, pöytäkirja 19/2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Vuorimiehentie 2 02150 Espoo Aika: 26.8.2014 klo 18.00 Paikka: Learning Hub Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA 1959-2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 STRATEGIA 2016 1959-2017 VISIO 2017 Me olemme tunnettuja palveluistamme ja avustustoiminnastamme, Jäsenistömme on innostunutta ja aktiivista Teemme toimintaamme

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 Läsnä Osanottaja listassa mainitut henkilöt Ennen varsinaisen kokouksen alkua

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö 1.6.2017 alkaen 1 Toiminnan tarkoitus Nuorisovaltuusto on poliittisesti, uskonnollisesti sekä aatteellisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä,

Lisätiedot

Tunnustuksia osuustoiminnan hyväksi tehdystä työstä Hannes Gebhard 150 -juhlavuonna

Tunnustuksia osuustoiminnan hyväksi tehdystä työstä Hannes Gebhard 150 -juhlavuonna 1 Puhe 9.4.2014 Pellervo-Seura ry:n vuosikokous 2014 Vanha ylioppilastalo, Helsinki Valtuuskunnan puheenjohtaja maanviljelysneuvos Timo Komulainen Tunnustuksia osuustoiminnan hyväksi tehdystä työstä Hannes

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

SRI LANKAN LIONS YSTÄVIEN SEURA Tarkoitus ja toimintaperiaatteet

SRI LANKAN LIONS YSTÄVIEN SEURA Tarkoitus ja toimintaperiaatteet SRI LANKAN LIONS YSTÄVIEN SEURA Tarkoitus ja toimintaperiaatteet MIKSI YSTÄVÄSEURA SRI LANKALLE? 1. KUMMILAPSITOIMINTA Toiminta alkoi jo vuonna 1986, projekti on toiminut 26 vuotta Käynnistäjinä Lion Seppo

Lisätiedot

Museot yhdessä yhteinen perintö hanke. 10+ museot 18.3.2015. Kimmo Levä pääsihteeri

Museot yhdessä yhteinen perintö hanke. 10+ museot 18.3.2015. Kimmo Levä pääsihteeri Museot yhdessä yhteinen perintö hanke 10+ museot 18.3.2015 Kimmo Levä pääsihteeri Itsenäisyyden juhlavuoden projekti Yhteinen perintö hanke on museoalan yhteisesti toteuttama osa Valtioneuvoston koordinoimaa

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

KOULU JA MENNEISYYS VIII SUOMEN KOULUHISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIRJA TUR.KU 1950 KIR.JAPAINO OR.AFIA OY

KOULU JA MENNEISYYS VIII SUOMEN KOULUHISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIRJA TUR.KU 1950 KIR.JAPAINO OR.AFIA OY VITITIT KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULUHISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIRJA 1949-1950 VIII TUR.KU 1950 KIR.JAPAINO OR.AFIA OY Tähän vuosikirjaan saaduista tutkielrnista Suomen Kouluhistoriallinen Seura Jausuu

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Rinnakkaiskoulusta yhtenäiseen peruskouluun

Rinnakkaiskoulusta yhtenäiseen peruskouluun Rinnakkaiskoulusta yhtenäiseen peruskouluun 1 2 3 SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURAN VUOSIKIRJA 2013 Rinnakkaiskoulusta yhtenäiseen peruskouluun KOULU JA MENNEISYYS LI 4 ISBN 978-952-67639-2-7

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

TEKSTI: ANU VIROLAINEN, KUVAT: LAURA SILLANPÄÄ. Sukupuu. Vinkkejä opettajalle. Karjalainen Nuorisoliitto

TEKSTI: ANU VIROLAINEN, KUVAT: LAURA SILLANPÄÄ. Sukupuu. Vinkkejä opettajalle. Karjalainen Nuorisoliitto TEKSTI: ANU VIROLAINEN, KUVAT: LAURA SILLANPÄÄ Sukupuu Vinkkejä opettajalle Karjalainen Nuorisoliitto TEKIJÄN TERVEISET Ensin oli idea Karjalaisesta Vauvakirjasta, jonka toteutuksen halusin ja sain vastuulleni

Lisätiedot

X -SÄÄTIÖN PERUSTAMISKIRJA

X -SÄÄTIÖN PERUSTAMISKIRJA 5.4.2017 LUONNOS X -SÄÄTIÖN PERUSTAMISKIRJA X-säätiö X stiftelsen X Foundation Me allekirjoittaneet olemme päättäneet perustaa X säätiön, jonka tarkoituksena on yliopistoja koskevassa lainsäädännössä tarkemmin

Lisätiedot