edimensio Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 2008 pilottivaihe MAOLin sähköinen jäsenlehti 1. vsk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "edimensio Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 2008 pilottivaihe MAOLin sähköinen jäsenlehti 1. vsk 2006 2008"

Transkriptio

1 edimensio MAOLin sähköinen jäsenlehti 1. vsk pilottivaihe Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry

2 Sisällys Artikkeleita 3 Pikku-uutisia Pikku-uutisia Pikku-uutisia edimensio 2008 Sähköisen jäsenlehden pdf-kooste Julkaisija: Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry toimitus ja taitto: Hannu Korhonen 2

3 edimension artikkeleita Useimpia näistä artikkeleista ei ole julkaistu Dimensiossa. Hannu Koskinen: Sputnikista universumin alkuhetkiin (ppt 4,1 Mt)! MAOLin Lahden syyspäivien luentomateriaali. Julkaistu tekijän luvalla. Vladimir Dubrovsky ym: Lahjakkaan oppilaan tunnistamisesta (ppt 194 kt)! Opetushallituksen seminaarissa 2006 pidetty esitys, editointi Leo Pahkin Kaarle Kurki-Suonio: Massa opetuksen näkökulmasta (pdf 59 kt) Julkaistu tekijän luvalla, ilmestynyt aikaisemmin Arkhimedes-lehdessä 4/2005. Seppo Mustonen: Survo-ristikoista (pdf 352 kt) Osoitteessa Julkaistu tekijän luvalla. Timo Leipälä: Laskutikuista (pdf1,5 Mt)! Julkaistu tekijän luvalla. Marja Hytönen, Saara Lehto ja Suvi Vanhatalo: Äärettömyys piirustuspaperilla (192 Kt) Julkaistu Dimensiossa 2/2006, s Paavo Heiskanen: Jatkuvat ei-missään derivoituvat funktiot lukion pitkässä matematiikassa OSA II (pdf 384 KB). Kaksiosaisen artikkelin ensimmäinen osa ilmestyi Dimensiossa 1/2007. Julkaistu tekijän luvalla. Artikkelit ovat edelleen luettavissa edimensiossa 2008 [tähän linkki sitten kun osoite on tiedossa] (edimension arkisto, jäsensivu, vaatii kirjautumisen). 3

4 4

5 Pikku-uutisia 2006 Arvosanojen antamista tutkittu HK Opetushallituksen tuore raportti Temaattisia näkökulmia perusopetuksen tasa-arvoon (Jorma Kuusela 2006) kertoo kouluarvosanojen yhtenäisyydestä, tosin sanoen siitä, saako samanlaisella osaamisella saman arvosanan eri kouluissa ja eri puolilla maata. Tyttöjen ja poikien arvosanoja tarkastellaan vielä erikseen. Aineistona on kymmenen kansallista perusopetuksen päättövaiheen oppimistulosarviointia viidessä eri oppiaineessa vuosilta Matematiikka on painokkaasti esillä, sillä arvioinneista neljä koskee matematiikkaa ja lisäksi yhtä näistä käytetään esimerkkinä tarkasteltaessa arvosanoja kouluittain. Koko raportti on luettavissa osoitteessa Siellä on myös tiivistelmä niille, jotka eivät jaksa kahlata läpi perusteellisia pohdiskeluja ja monipuolisia tilastollisia tarkasteluja. Julkaistu myös Dimensiossa 4/2007 s. 33 Survo-ristikot Survo on monelle vanhastaan tuttu monikäyttöinen tilastoohjelmisto. Nyt siitä on saatavissa ilmaisversio Survo Editor. Nimi viittaa on ohjelman monipuolisuuteen ja mahdollisuuksiin yleiskäyttöisenä työvälineenä. Se tarjoaa myös todellisen innovaation: Survo-ristikot. Survo-ristikko on ristiintaulukon (kontingenssitaulun) muotoinen matematiikkaongelma. Reunajakaumat ja mahdollisesti joitakin solufrekvenssejä annetaan. Tehtävänä on päätellä muut luvut. Keveimmässä muodossa kyseessä on pelkkä hupi ja ajanviete, siis metkaa matematiikkaa. Survo-ristikoita voi ratkoa tavanomaisesti kynällä ja paperilla, mutta uutuutena on tarjolla sähköisesti pelattava pikapeli. Lataa itsellesi tai luokkaasi Survo Editor osoitteesta ja aloita pelaaminen komennolla /puzzle. Ristikoita on helposta erittäin vaikeaan. Haastetta riittää sekä opettajalle että oppilaalle. Samankaltainen idea on suuren suosion saavuttaneissa sudoku- ja kakuro-tehtävissä. Survoristikko sopii niitäkin paremmin laskuharjoitteluun, sillä sen ratkaisun etsimisessä painottuu laskeminen, kun taas sudokussa päättely on keskeisessä asemassa. Survo-ristikot tarjoavat myös matemaattisia ongelmia: kuinka monta tietynkokoista ristikkoa on, onko ratkaisu yksikäsitteinen jms. Julkaistu myös Dimensiossa 6/2006 s. 38 HK

6 Perusopetuksen luonnontieteiden opetusta vertailtu HK Eurydice on on 31 maan tietoverkko, jonka päätehtävänä on tuottaa tietoa eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä ja koulutuspolitiikasta. Uusimmassa julkaisussaan Science Teaching in Schools in Europe Eurydice on vertaillut peruskoulutason (primary ja lower secondary) luonnontieteiden opetusta. Näkökulmia ovat luonnontieteiden opettajien koulutus, luonnontieteiden opettajien kouluttajat, koulujen opetussuunnitelmat ja menetelmät sekä kokeet ja tutkinnot. Alaluokilla luonnontieteitä opiskellaan yhteisenä oppiaineena, mutta yläluokilla luonnontieteet eriytyvät eri oppiaineiksi: biologiaksi, maantieteeksi, fysiikaksi ja kemiaksi. Tässä niin kuin monessa muussakin asiassa Suomi on valtavirran mukana. Eurydicen Suomen toimisto nostaa lehdistötiedotteessaan esille suomalaisten opettajankouluttajien keskimääräistä korkeamman koulutustason. Tiedote on luettavissa osoitteessa Siellä on nähtävissä myös koko julkaisu sähköisessä muodossa. Julkaistu myös Dimensiossa 5/2006 s. 63 PISA-tietoa HK PISA-tutkimuksen tekeminen Suomessa on siirtynyt Jyväskylästä Helsinkiin. Tämän kunniaksi Helsingin yliopiston arviointikeskus on avannut englanninkielisen PISA-sivuston Se on kielestä päätellen suunnattu ensisijaisesti ulkomaisille lukijoille ja sisällöstä päätellen muille kuin opetusalan väelle, sillä niin yleistajuisia sivut ovat. Edellisten PISA-arviointien tulokset ja raportit ovat edelleen Koulutuksen tutkimuslaitoksen sivuilla Siellä ovat suomenkieliset raportit, monenlaista materiaalia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, myös kuvia ja esimerkkitehtäviä. PISA-organisaation oma sivusto sisältää raportteja, uutisia, tiedotteita ja jopa menetelmäkäsikirjoja niille, jotka haluavat perehtyä asiaan pintaa syvemmältä. 6

7 Punnittua puhetta massasta HK Oppimisen tutkimuksen yhteydessä kartoitetaan usein opiskelijoiden käsityksiä opittavasta asiasta. Käsitykset koostuvat käsitteen perusmerkityksestä ja sivumerkityksistä sekä laajasta kirjosta väärinkäsityksiä. Erityisesti matemaattis-luonontieteellisen alan oppikirjat pyrkivät määrittelemään käsitteet niin tarkasti, että elävän elämän monimuotoisuudelle ei juuri jää tilaa. Tämän tapa johtaa ulkoaopetteluun ja jäykkään tiedekäsitykseen, jossa ymmärtäminen jää toiselle sijalle. Emeritusprofessori Kaarle Kurki-Suonio pohtii artikkelissaan Massa opetuksen näkökulmasta arkipäiväisimmän käsitteen massan monia merkityksiä, niiden suhteita ja käsitteen teoreettista perustaa. Yllättävää on esimerkiksi, että vasta yleinen suhteellisuusteoria oikeuttaa puhumaan yhdestä yhtenäisestä massan käsitteestä, vaikka jokainen luulee sen tuntevansa ja hyvin ymmärtävänsä. Artikkeli on ilmestynyt aikaisemmin Arkhimedeslehden numerossa 4/2005. Se on luettavissa osoitteessa Verkkopelejä ammatilliseen koulutukseen PedaGames-hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan 3Doppimispelejä ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Pelit eivät korvaa perinteistä opetusta, vaan tarjoavat mahdollisuuden havainnollistaa monimutkaisia asiakokonaisuuksia uudella tavalla. Pelaamisella motivoidaan nuoria oppimaan ammatillisia taitoja. Samalla innostetaan oppilaitoksia näkemään pelien mahdollisuudet oppimisen välineenä. Monen pelaajan 3D-oppimispelejä ei ole aiemmin kehitetty ammatilliseen koulutukseen. Hankkeessa ovat mukana Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän ammattiopiston Tekninen oppilaitos ja ohjelmistoalan yritys Korento Oy. Lisätietoja hankkeesta ja ohjeet pelien pelaamiseen ovat osoitteessa HK Julkasitu myös Dimensiossa 1/2007 s. 33 7

8 Pikku-uutisia 2007 Kertomakirja Miten laskettiin silloin, kun laskimia ei ollut. Laskuviivain ei ollut ainoa mahdollisuus. Kertolaskua ei tarvinnut silloinkaan osata, sillä avuksi tuli Kertomakirja. Kirjan koko on sama kuin nykyisen taskulaskimen: 10 kertaa 14 kertaa 1,7 senttiä. Siinä on lyhyt käyttöohje, tietysti sekä suomeksi että ruotsiksi, ja 150 aukeamaa, kullakin yksi luku kerrottuna luvuilla Kustantaja on Otto Andersin Porista, painovuosi HK Julkaistu myös Dimensiossa 5/2007 s. 11 Minikoira Marsista Marsilainen minikoira elää neliöruudukossa. Se muodostuu yhdeksästä solusta. Jakaantuessaan kukin solu synnyttää neljä uutta solua: yläpuolelle, alapuolelle ja kummallekin sivulle. Vanha solu kuolee. Syntyneet solut kuolevat myös, jos samaan kohtaan tulee parillinen määrä soluja. Kaikki seuraavat sukupolvet, esimerkiksi kahdeksas, eivät näytä koirilta lainkaan, mutta yhdeksännessä sukupolvessa on jo neljä koiraa. Koirat ilmestyvät näkyviin, vaikka solujen elinehtoja vaihdeltaisiinkin. Idea on peräisin unkarilaisesta matematiikkalehdestä Kömalista. Lähde: HK Julkaistu myös Dimensiossa 4/2007 s. 19 8

9 Globe ja Google Earth Maailma muuttuu ja kiinnostuksen kohteet sen mukana. Heidelbergin opettajakorkeakoulu on ryhtynyt tutkimaan, miten satelliittikuvia käytetään kouluopetuksessa. Tutkimukseen pyritään saamaan mukaan kaksitoista maata. Kysely kohdistetaan Globe-hankkeessa mukana oleville kouluille. Kyselyllä pyritään selvittämään sekä satelliittikuvien käytön määrää että opettajien opettajien ja oppilaiden käyttötaitoja. Korkeakoulun viestissä mainitaan erityisesti Google Earth. Se onkin mainio väline, jos on kiinnostunut sellaisesta alueesta, josta tietokannassa sattuu olemaan tarkkoja satelliittikuvia. Suomi ei ole erityisen kiinnostava, sillä vain pääkaupunkiseudulta Riihimäelle asti on kapea kaista tarkkaa kuvaa. Kirkkonummi jää lännessä jo tarkan alueen ulkopuolelle ja Vuosaaren itäranta idässä. Seuraava tarkka ruutu on vasta Viipurissa. Sisä-Suomesta on muutamia tarkkoja ruutuja, muun muassa Jyväskylä, Äänekoski ja Siilinjärvi. On vaikea nähdä, miksi juuri nämä alueet on valittu, kun Tampereen ja Turunkaan yksityiskohdat eivät ole kiinnostaneet. Näistä ruuduista paljastuu yksi Google Earthin heikkouksista. Ensinnäkin kuvat eivät ole aivan tuoreita. Kaliforniassa asuva poikanikin on ehtinyt vaihtaa toisenväriseen autoon sen jälkeen, kun hänen kotikaupunkinsa on kuvattu. Toiseksi ne on otettu eri aikoina. Kaikkein jännittävin on tilanne Jyväskylän tienoilla: Päijänne on jäässä Säynätsalon pohjoispuolelta ja sula eteläpuolelta. Äänekosken ruudusta paljastuu, että talvikuvat on otettu vapun tienoilla, sillä Keiteleen eteläpohjukassa olevan Kovalan ja Paatelan jakokuntien vanhan rajamerkin Säynätkiven ympärille aurinko on jo sulattanut mustan renkaan. Yllättävää on, että Itämeren etelärannikkokaan ei ole kokonaan tarkkaa kuvaa. Kaliningradin ranta-alue tietysti, mutta Puolasta on paljon yleiskuvaa. Matemaatikkoa kiinnostavat Königsbergin (Kaliningradin) sillat ovat tarkat, mutta usvaverhon himmentämät. Tarkka alue alkaa vasta läheltä Saksan rajaa. Saksasta niin kuin muualtakin Keski-Euroopasta voi sitten katsella ympäristöä talon tarkkuudella. Autonkokoisetkin kohteet erottuvat selvästi. Lisätietoja hankkeesta saa myös suomeksi opettajakorkeakoulun sivulta HK Julkaistu myös Dimensiossa 4/2007 s. 58 9

10 Varga-Neményi-yhdistys HK Varga-Neményi-menetelmää on kokeiltu Suomessa vuodesta 2000 lähtien. Se on Unkarista peräisin oleva systemaattinen tapa opettaa matematiikkaa havainnollisesti ja tehokkaasti koko ikäluokalle. Kuluneella lukuvuodella kokeilussa oli jo kuudes kouluvuosi. Kokeilun yhteydessä unkarilainen oppikirja on käännetty ja sovitettu suomalaisiin oloihin. Käsikirjoitus on valmis ja julkaiseminen on vain rahoitusta vailla. Vuonna 2005 perustettiin valtakunnallinen Varga-Neményi-yhdistys ry Espoon Matikkamaan suojissa. Yhdistys tarjoaa koulutusta, työnohjauksellista tukea ja materiaaleja sekä järjestää kesäseminaarin jäsenilleen ja muille kiinnostuneille. Yhdistyksessä on nykyään seitsemisenkymmentä jäsentä. Tietoa yhdistyksestä löydät Espoon matikkamaan sivuilta esija alkuopetus sekä menetelmästä lisää matematiikkalehti Solmusta Julkaistu myös Dimensiossa 4/2007 s. 25 Mathematics Teacher HK Mathematics Teacher on Amerikan Yhdysvaltain kansallisen matematiikan opettajien liiton NCTM:n lehti. Se on suunnattu perusopetuksen yläluokkia ja lukiota vastaavien koulumuotojen opettajille. Tänä vuonna lehti on erityisen ajankohtainen, sillä se täyttää sata vuotta. Lehden kotisivu on osoitteessa Valtaosa materiaalista on tarkoitettu vain jäsenenille, mutta niistä muutamistakin artikkeleista, jotka ovat kaikkien ladattavissa, näkyy kyllä hyvin juttujen konkreettinen linja. Julkaistu myös Dimensiossa 3/2007 s

11 Nämnaren HK Ruotsin kansallinen matematiikanopetuksen keskus toimii Göteborgin yliopistossa. Se julkaisee muun muassa Nämnaren-lehteä. Yli kolmekymmentä vuotta se on antanut virikkeitä koulun matematiikan opetukseen. Nyt Nämnaren on nähtävissä verkossakin. Ei tosin täydellisine artikkeleineen, mutta parin viimeisen vuoden numeroista on sisällysluettelot ja artikkelien tiivistelmät. Vanhemmista jutuista saa tietoa artikkelitietokannasta, jossa on sujuva vapaasanahaku. Nämnaren på nätet on tavoitettavissa osoitteesta Lehden tietojen lisäksi siellä on myös kivaa materiaalia, kuten kuten kuukauden probleema ja kaksisivuinen Marjories mosaik pdf-tiedostona. Julkaistu myös Dimensiossa 3/2007 s. 50 Julkaistu myös Dimensiossa 3/2007 s

12 ESA ISS:stä HK Euroopan avaruusjärjestöllä ESAlla on useita koulutuspalveluita. Kansainvälistä avaruusasemaa ISS:ää esittelevän opetuspaketin kohderyhmänä ovat perusopetuksen luokkien oppilaat, mutta siinä näyttäisi olevan aineksia lukiolaisillekin. Materiaali on jaettu viideksi luvuksi. Sitä voi lähestyä aiheittain, mutta myös oppiaineittain: maantiedosta matematiikkaan, kuvataiteesta historiaan, kieliä unohtamatta. Kieltenopetukseen materiaali tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet myös siksi, että se on toteutettu kahdellatoista eurooppalaisella kielellä. Materiaali sisältää tavanomaisten sivujen lisäksi multimediaa, harjoituksia ja vuorovaikutteisia oppimistehtäviä, kuvakirjaston, mediagallerian sekä sanaston ja ohjeita opettajalle. Sähköinen lähdeluettelo tarjoaa lisäksi linkkejä muihin kiinnostaviin sivustoihin. Materiaalia saa kopioida ja jakaa oppilaille vapaasti. Osoite on Kerro siitä oppilaille ja myös muiden aineiden opettajakollegoille. Julkaistu myös Dimensiossa 2/2007 s. 55 Kilpatehtäviä naapurista HK Itä- ja länsi-virumaan maakunnat ovat jo kymmenen vuoden ajan järjestäneet maakunnallisen matematiikkakilpailun. Järjestämisvuoro kiertää alueen koulujen kesken. Kilpailussa on kaksi sarjaa ja luokkalaisille. Kumpaankin sarjaan osallistuvat nelihenkiset koulujoukkueet. Kilpailu on kaksiosainen: ensimmäinen osa on yksilökilpailu, 16 monivalintatehtävää, 30 minuuttia, 2 pistettä tehtävää kohti. Toinen osa on koko joukkueelle: 20 lyhyesti vastattavaa tehtävää, 60 minuuttia, 3 pistettä tehtävää kohti. Kummassakin sarjassa palkitaan kuusi parasta joukkuetta. Tavoitteena on oppilaiden kiinnostuksen lisääminen matematiikkaan ja opettajien innostaminen harrastamaan matematiikkaa oppilaidensa kanssa oppituntien ulkopuolellakin. Kilpailun hyödyllisyys laajenee paljon Virumaan rajojen ulkopuolelle siksi, että kilpailun matematiikkaasiantuntijat Elts ja Mati Abel Tarton yliopistosta ovat koonneet tehtävät ja ratkaisut yhdeksi kirjaseksi. Lisätietoja saa sähköpostitse Julkaistu myös Dimensiossa 2/2007 s

13 Pikku-uutisia 2008 Kirjallisuustietoutta fysiikan opettajalle HK Kvarkki (engl. quark) on etymologialtaan ainutlaatuinen fysiikan termi. Sanotaan, että kvarkkiteorian kehittäjä Gell-Mann nappasi sanan James Joycen kirjasta Finnegan s Wake. Sana esiintyy merijoutsenten laulussa, säkeessä Three quarks for Muster Mark. Se on Joycen keksimä uudissana, joita kirjassa on paljon. Sen on selitetty jäljittelevän ehkä linnun ääntelyä. Finnegan s Wake on kokeellinen romaani. Sitä on pidetty yhtenä edellisen vuosisadan merkittävimpänä omassa lajissaan ja sen sanotaan laajentaneen englannin kielen rajoja enemmän kuin minkään muun kirjallisen tekstin. Toisaalta on myös epäilty, onko se luettavissa missään sanan normaalissa merkityksessä, edes alkukielellä. Joyce kirjoitti kirjaansa seitsemäntoista vuotta. Sen suomentaminen on aloitettu vuonna Kääntämisen vaikeutta kuvaa, että nyt on julkistettu kymmenen sivua alusta. Siitä voi itse kukin laskea, milloin käännöstyö etenee sivulle 383, jossa sana quarks esiintyy. Sitä odottaessasi voit tutustua kirjaan myös verkossa, esimerkiksi osoitteessa Matematiikan vuosi 2008 Saksassa tämä vuosi on matematiikan vuosi. Ohjelmassa on paljon tapahtumia: yleisötilaisuuksia, seminaareja, kohderyhmille esimerkiksi nuorille suunnattua ohjelmaa, filmifestivaali jne. Jos olet Berliinissä toukokuun alussa, varaa aikaa matematiikkaelokuvafestivaaliin Kesämatka kannattaa suunnata esimerkiksi Bremenin tieteidentalolle. Verkossa on henkilöesittelyjä, sähköinen tilattavissa oleva tiedotuslehti, verkkopeli ZAL jossa kuvan Logilos seikkailee, ja paljon, paljon muuta. Matematiikan vuoden verkkosivut ovat osoitteessa HK

14 Täysin vaivatonta oppimista HK Matematiikan ja luonnontieteiden oppiminen on työlästä, mutta parhaimmillaan hauskaa. Runsas harjoittelu on oppimisen avainmenetelmä, vaikkakin suuri osa hikisen työn tekemisestä voidaan korvata järjenkäytöllä ja paneutumalla ymmärtämiseen ulkoaopettelun sijasta. On myös mahdollista unohtaa kaikkinainen vaivannäkö, jos otat avuksesi on oikeat välineet. Jos opiskelusi todellakin tuntuu raskaalta, niin pelastuksesi on MAOLin taulukko, erityisesti sen lisäsivut. Niiden avulla voit mennä kokeisiin täysin valmistautumatta, tuskin on tarpeen edes käydä oppitunneilla. Riittää kun otat mukaasi hakuteoksen maol lisäsivut ja selaat sitä ahkerasti koko koetilaisuuden ajan. Menetelmän tehokkuuden näet jälkeenpäin. Hanki oma kappaleesi pikimmiten hyvin varustetusta tiedekirjakaupasta tai verkko-osoitteesta Tasomaa HK Tasomaa, Flatland, on tieteiskirjallisuuden klassikko. Kirjoittaja on englantilainen opettaja E. A. Abbot. Teos kertoo kaksiulotteisessa maailmassa elävistä monikulmion muotoisista olioista. Olion yhteiskunnallinen asema näkyy hänen muodostaan: mitä enemmän kulmia, sen korkeampi asema. Tunnistaminen ei kuitenkaan ole helppoa, sillä monikulmiota voi tietenkin katsella vain sen tason suunnassa. Kertojana on keskiluokkaan kuuluva A. Square. Hänen on aluksi täysin mahdotonta kuvitella, millainen on kolmessa ulottuvuudessa elävä The Sphere. Alun perin kirjanen ilmestyi vuonna Sen jälkeen siitä on otettu lukuisa määrä painoksia. Verkostakin se on luettavissa ja saatavissa monesta osoitteesta erilaisina versioina, esimerkiksi and/. Maanmainio on Java-appletti, joka antaa mahdollisuuden nähdä Tasomaan asukkaat samalla tavalla kuin he itse näkevät: flatland/flat_triangle1.htm. Hahmojen seikkailut on sovitettu tänä vuonna videollekin. Parisenkymmentä vuotta sitten Rudy Rucker vei idean neljänteen ulottuvuuteen kirjassaan The 4th Dimension. Suomeksi Abbotin teos ilmestyi Kimmo Pietiläisen suomentamana vasta kymmenen vuotta sitten. Kuitenkin jo vuonna 1980 Tasomaan hahmot Ruckerin antamalla älyllä vahvistettuina olivat seikkailleet koululaislehti Funktion Ajan ja avaruuden geometriaa sarjassa. Silloin maan nimi oli Pintala ja hahmot littiöitä, kertojana itse N. Eliö. Tasomaan asukkaat ovat kuolemattomia ja sopeutuvia, sillä viimeksi heidät on tavoitettu teekkarimentaliteetilla varustettuina Fyysikkokillan kiltalehden Kvantin sarjakuvasta kuluvan vuosikymmenen alkupuolella. Pintalan asukkaiden seikkailut vetoavat edelleen. Olen lukenut littiöiden seikkailuja viidesluokkalaisille vanhoista Funktion numeroista. Perille meni kuin häkä. Muistivat vielä seuraavana syksynä kysyä jatkoa. Onpa Tasomaa löytänyt tiensä Summamutikan kirjallisuuslistallekin. 14

15 edimensio HK Paperilehti ei häviä, mutta tiedonvälitys siirtyy verkkoon yhä enemmän. Syitä ovat halpuus, nopeus ja tavoitettavuus. MAOLin jäsenlehti Dimensiokin tarjoaa rajoitettua sähköistä palvelua, toistaiseksi vain erillisiä artikkeleja, pulmasivuja ja pikku-uutisia. Osa materiaalista on julkaistu paperilehdessä ja osa julkaistaan myöhemmin, mutta osaa varsinkaan jäsensivujen tarjonnasta ei julkaista muualla. Sähköinen lehti näyttää siis erilaiselta jäsenille kuin suurelle yleisölle. Sekin on osa liiton jäsenpalvelua. Osoite on tai valikoiden kautta kulkien polku Dimensio edimensio. GeoGebraWikiin suomenkielinen sivu HK GeoGebra on vapaa dynaamisen matematiikan ohjelma. Siinä on työvälineet sekä geometrian kuvien että funktioiden kuvaajien piirtämiseen. Ohjelma on alun perin itävaltalaista juurta, mutta nykyään sitä käytetään laajalti ympäri maapalloa. Ohjelma on käännetty jo noin kolmelle kymmenelle kielelle, myös suomeksi. Sen erityisinä etuina ovat ilmaisuus ja mahdollisuus käyttää ohjelmaa suoraan verkossa. GeoGebraWikiin on vasta avattu suomenkielinen sivu Sinne sinäkin voit lisätä linkkejä omiin GeoGebra-töihisi. Kaksi kertaa suurempi HK Kotimaisten kielten tutkimuskeskus huoltaa kotimaisia kieliä ja tutkii muitakin suomensukuisia kieliä. Sen kielenhuollon lehti Kielikello on opettajalle tarpeellista luettavaa. Keskuksen verkkosivuilla julkaistaan myös kannanottoja yksittäisiin kielikysymyksiin. Paljonko on kaksi kertaa enemmän, kysyy Salli Kankaanpää artikkelissaan Kaksi kertaa enemmän ja vähemmän Siinä hän toistaa ohjeen, että kaksi kertaa enemmän merkitsee samaa kuin kaksi kertaa niin paljon. Samalla hän kuitenkin varoittaa, että koska erilaista tulkintaa esiintyy, ehdotonta täsmällisyyttä vaativissa yhteyksissä sanontaa kaksi kertaa enemmän on varminta välttää. Yksiselitteisempää on sanoa kaksi kertaa niin paljon kuin ennen. Asiaan otti kantaa jo vuonna 1954 silloinen Suomen Akatemian kielitoimiston hoitaja Matti Sadeniemi samalla tavalla, mutta paljon vahvemmin: muut tulkinnat oli hänen mielestään jyrkästi torjuttava. Asian on nostanut lähiaikoina esille myös Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen tutkija Jukka Kohonen Virittäjässä ilmestyneessä artikkelissaan Havaintoja kertaakomparatiivista Samansisältöinen artikkeli on luettavissa myös hänen verkkosivullaan osoitteessa 15

16 Tähtitieteen vuosi 2009 HK UNESCO on esittänyt, että Yhdistyneet kansakunnat päättäisivät julistaa vuoden 2009 kansainväliseksi tähtitieteen vuodeksi. Silloin tulee kuluneeksi 400 vuotta tähtikaukoputken keksimisestä. YK tekee päätöksen asiasta vielä tämän vuoden aikana. Tapahtuman tavoitteita kuvataan URSAn sivulla seuraavasti: Vuoden aikana on tarkoitus kiinnittää erityisesti nuorten huomio tähtitieteen keskeiseen merkitykseen kulttuurimme pitkässä historiassa, maapalloon taivaankappaleena ja maailmankaikkeuden osana sekä ihmiskunnan yhteiseen vastuuseen Maan säilyttämisessä elinkelpoisena. Lisää tietoa suunnitelluista tapahtumista on juhlavuoden kansainvälisillä sivuilla ja MAOLin jäsensivuilla kohdassa Koulutus Koulutuspäivien antia Tapio Markkasen esitelmä Helsingin syyspäivillä. Dfcl-lista palvelua parhaimmillaan HK Didaktisen fysiikan täydennyskoulutus, ns. dfcl-koulutus, hakee vertaistaan vaikuttavuudessa. Runsaan viiden vuoden aikana lähes kolme sataa fysiikan opettajaa täydensi pätevyyttään kolmella eri kurssilla. Alun perin kurssi oli suunnattu niille fysiikan opettajille, joilla oli fysiikasta vain alin arvosana; siitä nimi dfcl didaktisen fysiikan cum laude, mutta kursseilla suoritettiin myös laudatur-arvosanoja ja jatkoopintojakin. Kurssilaisten osaamisesta kannetaan vastuuta vieläkin, vaikka ensimmäisen kurssin alkamisesta on kulunut jo yli kymmenen vuotta. Kursseista jäi nimittäin elämään sähköpostilista fysiikan opettajien yhteydenpitovälineeksi: dfcl-lista. Siellä käydään edelleen vilkasta keskustelua fysiikasta, fysiikan opettamisesta ja opettajana olemisesta. Erinomaista antia ovat myös tiedot uusista opinnäytteistä. Niitä lähettää listalle Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen yliopistonlehtori Ari Hämäläinen. Hän toimii listan ylläpitäjänä Keskustelun varsinainen moottori on kuitenkin emeritusprofessori Kaarle Kurki-Suonio. Vuosien kuluessa hän on vastannut asiantuntevasti monen moniin opettajia askarruttaneisiin kysymyksiin. Mikään materiaalikeskus tai vastaava ei voi koskaan korvata listan tarjoamaa henkilökohtaista palvelua. 16

17 Science in School HK Science in school on eurooppalainen aikakauslehti. Se pyrkii edistämään matemaattis-luonnontieteellistä opetusta rohkaisemalla opettajia ja tieteentekijöitä kommunikoimaan toistensa kanssa. Lehti on uusi. Se aloitti viime vuonna. Siitä on ilmestynyt kaikkiaankin vasta kuusi numeroa. Tuoreimmassa numerossa kerrotaan muun muassa lääketieteen nobelistista, Pompeijin taideaarteiden röntgentutkimuksista, uusista RNA-tutkimuksen löydöksistä, kemian käytöstä historiantutkimuksessa ja jättiläistähtien kuolemasta. Lehti näyttää tyylikkäältä, modernilta ja hyvin toimitetulta. Se on tilattavissa paperikopiona tai kenen tahansa luettavissa verkossa. Lehti on englanninkielinen, mutta sen artikkeleita on saatavissa verkosta lähes kolmellakymmenellä eurooppalaisella kielellä, ei kuitenkaan suomeksi. Tiedeartikkelien ohella lehdessä julkaistaan oppimateriaaleja, opetusalan uutisia, kirjaesittelyjä ja tietoja eurooppalaisista opettajatapahtumista. Lehden kotisivu on osoitteessa Julkaistu myös Dimensioss 6/2007 s

18 18

19 Ajankohtaista avoimesta lähdekoodista HK Avoimet ohjelmat voittavat alaa kaupallisilta. Monet isotkin organisaatiot ja yritykset ovat siirtyneet niihin, esimerkkinä Suomen oikeusministeriö, Münchenin kaupunki ja IBM. Tiedot ovat peräisin Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tuntiopettajan Piia-Pauliina Majamäen tänä vuonna ilmestyneestä gradusta. Tutkielma on hyödyllistä luettavaa tavallisellekin tietotekniikan käyttäjälle, sillä Majamäki selostaa huolellisesti alan peruskäsitteet eritellen mm. vapaat ja avoimet ohjelmat, erilaiset lisenssit ja tiedostomuodot. Hyödyllisintä antia ovat avointen ohjelmien esittelyt, niiden vertailut vastaaviin kaupallisiin ohjelmiin sekä ohjeet avoimen lähdekoodin ohjelman arviointiin ja käyttöönottoon. Avoimia ohjelmia näyttääkin olevan kaikkiin tarkoituksiin ja niiden laatu ja käytettävyys ovat tutkielman mukaan parantuneet olennaisesti viime vuosina. Tärkeintä on kuitenkin tiedon ajantasaisuus. Neljästäkymmenestä neljästä lähteestä vain yksi on kymmentä vuotta vanhempi, yli puolet kahdelta viime vuodelta ja enemmän kuin neljännes kuluvalta vuodelta. Jos siis haluat päivittää tietojasi tai saada kokonaiskuvan asiasta, niin mene osoitteeseen Meidän alaamme liittyy ainoa havaitsemani virhe. Vertailtaessa suljetun ja avoimen lähdekoodin ohjelmia (taulukon 3 viimeinen rivi) suljetun lähdekoodin ohjelma IntelliMathics ja avoimen lähdekoodin ohjelma GeoGebra ovat joutuneet vääriin sarakkeisiin. Public Library of Science HK PLoS on vapaasti ja ilmaiseksi käytettävissä oleva luonnontieteen ja lääketieteen verkkokirjasto. Se ei sisällä matematiikan, fysiikan eikä kemian lehtiä, mutta materiaali puhuu vahvasti matemaattis-luonnontieteelisen koulutuksen puolesta. Ilman sitä ei enää nykyään ole mahdollista saavuttaa PLoS:in esittelemiä tuloksia, eipä edes ymmärtää niitä. Syynä on se, että tieteen menetelmät ovat hyvin matemaattisia. Esimerkiksi laskennallinen biologia on nykyään niin laaja alue, että se ansaitsee oman julkaisunsa. PLoSin sivuilla on kuvia, jotka voisivat yhtä hyvin olla kemian tai matematiikan oppikirjasta. Sivut ovat osoitteessa 19

20 Vaisalan kosteuslaskuri HK Vaisala oyj on maailman markkinajohtaja monilla toiminta-alueillaan. Fyysisten laitteiden ohella mittausympäristöön voi kuulua virtuaalisia verkossa toimivia laitteita. Tällainen on Vaisalan kosteuslaskuri. Sitä käyttävät monet ilmatieteen ja teollisuuden asiakkaat ympäri maailman. Laskurista on kaksi versiota. Perusversio laskee kastepisteen, kun suhteellinen kosteus on annettu, tai kääntäen. Edistynyt versio laskee kahdeksasta suureesta seitsemän muuta, kun yksi on annettu, kahdeksalle kaasutyypille. Se sallii käyttäjän määritellä myös muita kaasutyyppejä. Kouluopetuksessa laskurille voisi kuvitella monenlaista käyttöä suureisiin ja yksiköihin tutustumisessa varsinaisen asian opettamisen lisäksi. Se on myös luonteva yhteys kouluopetuksesta käytäntöön. Kiinnostavuutta ja mahdollisuuksia lisää, että laskuri toimii suomen lisäksi kuudella muulla kielellä. Kouluille on mukavaa, että laskuri on verkossa vapaasti käytettävissä ja käyttö on ilmaista. Terminologian opettamisen kannalta olisi voinut olla hyvä, että käyttäjän määrittelemän kaasuseoksen määrittelyssä olisi käytetty molekyylimassan asemesta moolimassaa, sillä tämän yksikössä esiintyvät määrittelevät yksiköt ovat tutumpia ja liittyvät paremmin laskettavana olevien muiden suureiden yksiköihin. Mittalukuhan on sama eikä yksikköä ole näkyvissä. Langtonin muurahainen HK Langtonin muurahainen on kaksiulotteinen Turingin kone. Se kulkee neliöverkossa noudattaen kolmea yksinkertaista sääntöä: jos muurahainen on mustassa neliössä, niin se kääntyy oikealle ja etenee seuraavaan ruutuun, jos muurahainen on valkeassa neliössä, niin se kääntyy vasemmalle ja etenee seuraavaan ruutuun, neliön väri vaihtuu, kun muurahainen poistuu siitä. On osoitettu, että muurahaisen polku ei ole rajoitettu. Näyttää käyvän niin, että ennemmin tai myöhemmin vasta yli kymmenen tuhannen askeleen päästä muurahainen alkaa noudattaa säännöllistä 104-askelista kuviota, joka saa sen etenemään koko ajan samaan suoraviivaiseen suuntaan. Tätä ei ole kuitenkaan todistettu. Lähde: Julkaistu myös Dimensiossa 6/2007 s

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

Digitaaliset kokeet kemiassa. Opetusneuvos Tiina Tähkä

Digitaaliset kokeet kemiassa. Opetusneuvos Tiina Tähkä Digitaaliset kokeet kemiassa Opetusneuvos Tiina Tähkä Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet www.oph.fi > Julkaisut ja oppimateriaalit > Verkkojulkaisut > Luonnontieteiden opetustilat,

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

Mika Setälä Lehtori Lempäälän lukio

Mika Setälä Lehtori Lempäälän lukio LOPS 2016 matematiikka Mika Setälä Lehtori Lempäälän lukio Millainen on input? Oppilaiden lähtötaso edellisiin lukion opetussuunnitelmiin nähden pitää huomioida kun lukion uutta opetussuunnitelmaa tehdään.

Lisätiedot

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Mitä on oppimaan oppiminen? Kirjoita 3-5 sanaa, jotka sinulle tulevat mieleen käsitteestä. Vertailkaa sanoja ryhmässä. Montako samaa sanaa esiintyy? 1 Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

MAOL ry / Rautatieläisenkatu 6 / 00520 Helsinki / puh. 09 150 2338 / www.maol.fi / maol-toimisto@maol.fi

MAOL ry / Rautatieläisenkatu 6 / 00520 Helsinki / puh. 09 150 2338 / www.maol.fi / maol-toimisto@maol.fi 75 vuotta 2010 MAOL ennen MAOL perustetaan Kerhotoiminnan alkuvaiheet Kerhojen perustamisvuodet Liiton toiminnan alkuvaiheita Liiton hallituksen puheenjohtajat Toimintaa 70- ja 80-luvulla MAOL-julkaisut

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO 24.04.2013. Jussi Ylinen. Siviilisääty Avioliitossa, tytöt syntyneet 2004 ja 2009

ANSIOLUETTELO 24.04.2013. Jussi Ylinen. Siviilisääty Avioliitossa, tytöt syntyneet 2004 ja 2009 Eerolantie 22 40270 Palokka ANSIOLUETTELO 24.04.2013 040 5829493 jussi.ylinen@suomi24.fi http://koti.mbnet.fi/jusylin Henkilötiedot Nimi Syntymäaika ja paikka Ylinen Jussi Heikki 04.07.1973 Espoo Siviilisääty

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

TURVAA OPETUKSEN TASOKKUUS

TURVAA OPETUKSEN TASOKKUUS TURVAA OPETUKSEN TASOKKUUS MAOL-PALVELU tarjoaa OSAAVA -KOULUTUSTA oppilaiden oppiminen syventyy opetus monipuolistuu opettaja ja oppilas pääsevät tekemään oikeita asioita oikeasti omilla käsillään opettaja

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Vastaaminen sähköisissä kokeissa Tilannekatsausta (26.1.2015) matemaa5sten aineiden kannalta.

Vastaaminen sähköisissä kokeissa Tilannekatsausta (26.1.2015) matemaa5sten aineiden kannalta. Vastaaminen sähköisissä kokeissa Tilannekatsausta (26.1.2015) matemaa5sten aineiden kannalta. Mitä tällä hetkellä 2edetään ohjelmistoista? Ohjelmistoja, jotka ovat käytössä: haps://digabi.fi/tekniikka/ohjelmistot/

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Smart Board lukion lyhyen matematiikan opetuksessa

Smart Board lukion lyhyen matematiikan opetuksessa Smart Board lukion lyhyen matematiikan opetuksessa Haasteita opettajalle lukion lyhyen matematiikan opetuksessa ovat havainnollistaminen ja riittämätön aika. Oppitunnin aikana opettaja joutuu usein palamaan

Lisätiedot

Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet

Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet Taina Salonen Oppimistulosten arviointiin venäjän kielessä osallistuneiden koulujen välillä oli suuria eroja tieto- ja viestintätekniikan käytössä, autenttisen

Lisätiedot

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN 1 ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN Mari Katvala Oulun yliopiston kirjasto Oulun yliopiston kirjasto/ Mari Katvala 2 TOIMEKSIANTO Kuinka löytää aineiston, kun julkaiseminen hajaantuu aitoon

Lisätiedot

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084)

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084) Lauantai 29.11.2014 pajat Klo13:00-13:45 Paja 1 Paja 2 Paja 3 Paja 4 Paja 5 Paja 6 Digabi - ohjelmistoihin tutustuminen Jussi Tyni, Digabi - kouluttaja (luokka 41032) Moodle työpaja sähköinen koe Tentti

Lisätiedot

Lahden englanninkielisten luokkien (0 9) toimintaperiaatteet Tiirismaan koulussa lukuvuonna 2014 2015

Lahden englanninkielisten luokkien (0 9) toimintaperiaatteet Tiirismaan koulussa lukuvuonna 2014 2015 Lahden englanninkielisten luokkien (0 9) toimintaperiaatteet Tiirismaan koulussa lukuvuonna 2014 2015 Tiedote vanhemmille Lahden englanninkieliset luokat 0-9 Lahden englanninkieliset luokat toimivat Tiirismaan

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

MITEN LUKIO SIIRTYY DIGIAIKAAN? Simo Veistola Rehtori, toimitusjohtaja FT, MBA

MITEN LUKIO SIIRTYY DIGIAIKAAN? Simo Veistola Rehtori, toimitusjohtaja FT, MBA MITEN LUKIO SIIRTYY DIGIAIKAAN? Simo Veistola Rehtori, toimitusjohtaja FT, MBA Forssan yhteislyseo 500+100 opiskelijaa Täysin remontoitu rakennus Seutukunnallinen lukio Veistola: lakittanut yli 3000 ylioppilasta,

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa RAPORTTI Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014 Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa Johdanto Työpajatoiminta matemaattisissa aineissa kurssiin kuului työskentely SciFest-tapahtumassa. Itse en päässyt

Lisätiedot

Kielivalinnat ja kielten opetus peruskoulussa ja lukiossa

Kielivalinnat ja kielten opetus peruskoulussa ja lukiossa Kielivalinnat ja kielten opetus peruskoulussa ja lukiossa Soveltavan kielentutkimuksen keskus Jyväskylän yliopisto Myönteinen kehitys kielikoulutuksessa Lisää ääntynyt panostus kielikoulutukseen koko koulutusjärjestelm

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällysluettelo 1. Opiskelu peruskouluissa... 3 2. Opiskelu lukioissa... 4 3. Opiskelu korkeakouluissa... 6 4. Opiskelu

Lisätiedot

Rinnakkaistallentaminen tekee hyvää kaikille! Pekka Olsbo Jyväskylän yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallentaminen tekee hyvää kaikille! Pekka Olsbo Jyväskylän yliopiston kirjasto Rinnakkaistallentaminen tekee hyvää kaikille! Pekka Olsbo Jyväskylän yliopiston kirjasto Taustaa rinnakkaistallentamiselle Avoin julkaiseminen (Open publishing, Open Access) Avoimella julkaisemisella tarkoitetaan

Lisätiedot

Sähköiset kokeet lukion fysiikassa ja kemiassa. Tiina Tähkä

Sähköiset kokeet lukion fysiikassa ja kemiassa. Tiina Tähkä Sähköiset kokeet lukion fysiikassa ja kemiassa Tiina Tähkä Vastaa kysymyksiin esityksen aikana Avaa älypuhelimen selaimella m.socrative.com room number: 880190 Miksi tietokoneita pitäisi käyttää arvioinnissa?

Lisätiedot

Vaihtoehtolaskelmien vertailua netissä

Vaihtoehtolaskelmien vertailua netissä Vaihtoehtolaskelmien vertailua netissä Leena Kärkkäinen Metsäsuunnittelu verkossa ja verkostoissa Tikkurila, 23.4.2008 http://www.metla.fi/tapahtumat/2008/metsasuunnitelu/ Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa.

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa. TOIMINTA-AJATUS AJATUS MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 18 LIITTOKOKOUS kerhojen edustajat

Lisätiedot

Dia 1. Dia 2. Dia 3. Tarinat matematiikan opetuksessa. Koulun opettaja. Olipa kerran pieni kyläkoulu. koulu

Dia 1. Dia 2. Dia 3. Tarinat matematiikan opetuksessa. Koulun opettaja. Olipa kerran pieni kyläkoulu. koulu Dia 1 Tarinat matematiikan opetuksessa merkityksiä ja maisemia matemaattiselle ajattelulle Dia 2 Olipa kerran pieni kyläkoulu koulu Dia 3 Koulun opettaja Laskehan kaikki luvut yhdestä sataan yhteen Dia

Lisätiedot

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Eija Kuoppa-aho Opettaja Alajärven kaupunki Taina Mäntylä Ylitarkastaja Kuluttajavirasto Millainen peli on kyseessä? Kuluttajaviranomaisten

Lisätiedot

SANOMALEHTEÄ AKTIIVISESTI LUKEVAT NUORET PÄRJÄSIVÄT PISA:SSA. Sanomalehtien lukemisaktiivisuus ja lukutaito. PISA 2009.

SANOMALEHTEÄ AKTIIVISESTI LUKEVAT NUORET PÄRJÄSIVÄT PISA:SSA. Sanomalehtien lukemisaktiivisuus ja lukutaito. PISA 2009. SANOMALEHTEÄ AKTIIVISESTI LUKEVAT NUORET PÄRJÄSIVÄT PISA:SSA Sanomalehtien lukemisaktiivisuus ja lukutaito. PISA 2009. Sanomalehteä useita kertoja lukevat suomalaisnuoret menestyivät kansainvälisessä PISA-tutkimuksessa

Lisätiedot

Mitä sitten? kehittämishanke

Mitä sitten? kehittämishanke Mitä sitten? kehittämishanke Luonnontieteellinen integraatio ja ekososiaalinen sivistys Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos Vastuullinen johtaja: Sanna Mäki Projektityöntekijät: Marianna Kuusela

Lisätiedot

Miten opetan suomea? luento 19.8.2011 CIMO:ssa Comenius-apulaisopettajiksi lähteville Emmi Pollari

Miten opetan suomea? luento 19.8.2011 CIMO:ssa Comenius-apulaisopettajiksi lähteville Emmi Pollari Miten opetan suomea? luento 19.8.2011 CIMO:ssa Comenius-apulaisopettajiksi lähteville Emmi Pollari Suomen kielestä 1/2 erilainen kieli kuinka eroaa indoeurooppalaisista kielistä? o ei sukuja, ei artikkeleita,

Lisätiedot

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015!

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OMA TAUSTA! Matematiikan opetukseen liittyvä FL-tutkielma tietojenkäsittelyopissa 90-luvun alussa! Jatko-opiskelija "Mobile

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (-) Piispanen Sanna (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (-) Piispanen Sanna (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Kokousaika Maanantai klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014 Miksi tiedottaa median kautta? Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti laajan yleisön tietoisuuteen

Lisätiedot

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Luetaan yhdessä verkoston seminaari 17.11.2012, hankevastaava Kotoutumiskoulutuksen kolme polkua 1. Työmarkkinoille suuntaavat ja

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Laske Laudatur ClassPadilla

Laske Laudatur ClassPadilla Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, vähemmän aikaa laskimen opetteluun. Laske Laudatur ClassPadilla Lyhyt matematiikka, kevät 2015 Casio Scandinavia Keilaranta 4 02150 Espoo info@casio.fi Hyvä lukija,

Lisätiedot

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista KANSALLISEN LUMA-TOIMINNAN TAUSTA Miten turvaamme jatkossa Suomen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä

Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä 1 2 3 SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN HISTORIAN SEURAN VUOSIKIRJA 2014 Oppikirjat oman aikansa ilmentyminä KOULU JA MENNEISYYS LII 4 ISBN 978-952-67639-4-1 (pdf) ISSN

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Kielenhuolto ja sen tarvitsema tutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa. Salli Kankaanpää AFinLAn syyssymposiumi

Kielenhuolto ja sen tarvitsema tutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa. Salli Kankaanpää AFinLAn syyssymposiumi Kielenhuolto ja sen tarvitsema tutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa Salli Kankaanpää AFinLAn syyssymposiumi 14.11.2015 Sisällys 1) Suomen kielen huolto Kotuksen tehtävänä 2) Kielenhuollon toimintaympäristö

Lisätiedot

V0054 1 yhtenäiskoulun rehtorin virka VA. V0011 2 luokanopettaja VA. V0012 3 luokanopettaja VA. V0017 4 luokanopettaja VA. V0019 5 luokanopettaja VA

V0054 1 yhtenäiskoulun rehtorin virka VA. V0011 2 luokanopettaja VA. V0012 3 luokanopettaja VA. V0017 4 luokanopettaja VA. V0019 5 luokanopettaja VA Virka/toimi Toimen/viran nimike /MA Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 0,4 toimistosihteeri T 0,5 toimistosihteeri V0033 1 koulukuraattori T 2 koulupsykologi Yhtenäiskoulu, ala-aste V0054 1 yhtenäiskoulun

Lisätiedot

maija.aksela@helsinki.fi

maija.aksela@helsinki.fi Oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Johtaja prof Maija Aksela Johtaja, prof. Maija Aksela maija.aksela@helsinki.fi ESITYKSEN SISÄLLYS: Ajankohtaista LUMA-toiminnassa: LUMA-toiminta opetussuunnitelmaperusteiden

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnon digitalisaatio. ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkinnon digitalisaatio. ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinnon digitalisaatio ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Onko ylioppilastutkinto menneisyyden jäänne, jonka voisi lopettaa? vai Voisiko siitä virittää entistä toimivamman instrumentin sekä opiskelija,

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Digitaalisten oppimisympäristöjen tulo kouluihin on nopeutunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä on johtanut opettajien tieto- ja viestintäteknisten

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

Laske Laudatur ClassPadilla

Laske Laudatur ClassPadilla Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, vähemmän aikaa laskimen opetteluun. Laske Laudatur ClassPadilla Pitkä matematiikka, syksy 2015 Casio Scandinavia Keilaranta 4 02150 Espoo info@casio.fi Hyvä Opettaja

Lisätiedot

Helsingin yliopiston rinnakkaistallennuskäytäntö

Helsingin yliopiston rinnakkaistallennuskäytäntö Helsingin yliopiston rinnakkaistallennuskäytäntö Kimmo Koskinen Helsingin yliopiston kirjasto Verkkopalvelut 6.6.2013 7.6.2013 1 Rinnakkaisjulkaiseminen tutkimusten valossa Lähde: Bo-Christer Björk ym.:

Lisätiedot

Wilman käyttöopas. huoltajille. www.edu.hel.fi > Wilma

Wilman käyttöopas. huoltajille. www.edu.hel.fi > Wilma Wilman käyttöopas huoltajille 1 Sisällysluettelo Wilmaan kirjautuminen... 3 Oma etusivu... 4 Pikaviestit... 5 Työjärjestys... 6 Kokeet... 6 Suoritukset... 6 Tuntimerkinnät... 7 Selvitä tuntimerkintöjä...7

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. 62 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. 62 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset 15.04.2015 Sivu 1 / 1 62 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset Päätösehdotus ei kuntalain 51 :n perusteella ota käsiteltäväkseen seuraavia

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

Tieteellisiä havaintoja kännykällä

Tieteellisiä havaintoja kännykällä Tieteellisiä havaintoja kännykällä Havainto Arkipäivässäkin voi tehdä tieteellisiä havaintoja erilaisista luonnonilmiöistä. Tieteellisiin havaintoihin kuuluu havainnon dokumentointi ja erilaisten mittausten

Lisätiedot

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Aika Teema Paikka Kohderyhmä Ilmoittautuminen Tammi-helmikuu 17.1. klo 13.15 15.30 Symboliset laskimet Martinlaakson lukio

Lisätiedot

Kimmo Koskinen, Rolf Malmelin, Ulla Laitinen ja Anni Salmela

Kimmo Koskinen, Rolf Malmelin, Ulla Laitinen ja Anni Salmela Olipa kerran köyhä maanviljelijä Kimmo Koskinen, Rolf Malmelin, Ulla Laitinen ja Anni Salmela 1 1 Johdanto Tässä raportissa esittelemme ratkaisukeinon ongelmalle, joka on suunnattu 7 12-vuotiaille oppilaille

Lisätiedot

Ei raportteja roskiin

Ei raportteja roskiin Ei raportteja roskiin Wikit ja blogit opetuksessa Sosiaalinen media koulutuksessa Tietotekniikan liitto - Helia 2006-11-16 Ei raportteja roskiin Vanha ja uusi tapa Käytännön kokemuksia Lisenssit Tekniikka

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET. Selkokielen käyttö opetuksessa. Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus

MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET. Selkokielen käyttö opetuksessa. Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET Selkokielen käyttö opetuksessa Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus Ihmisten viestinnän epätarkkuus johtaa usein virheellisiin tulkintoihin keskusteluissa!

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ILMAINEN Lukimat-verkkopalvelun (www.lukimat.fi) kautta saatava tietokonepeli EKAPELI-MATIKKA Ekapeli-Matikka on tarkoitettu

Lisätiedot

Kuvio 1. Matematiikan seuranta-arvioinnin kaikkien tehtävien yhteenlaskkettu pistejakauma

Kuvio 1. Matematiikan seuranta-arvioinnin kaikkien tehtävien yhteenlaskkettu pistejakauma TIIVISTELMÄ Opetushallitus arvioi keväällä 2011 matematiikan oppimistuloksia peruskoulun päättövaiheessa. Tiedot kerättiin otoksella, joka edusti kattavasti eri alueita ja kuntaryhmiä koko Suomessa. Mukana

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä -opettajat ry./ Hallitus 10.3.2010 TUNTIJAKOTYÖRYHMÄLLE

Suomi toisena kielenä -opettajat ry./ Hallitus 10.3.2010 TUNTIJAKOTYÖRYHMÄLLE 1 Suomi toisena kielenä -opettajat ry./ KANNANOTTO Hallitus 10.3.2010 TUNTIJAKOTYÖRYHMÄLLE Suomi toisena kielenä (S2) on perusopetuksessa yksi oppiaineen äidinkieli ja kirjallisuus oppimääristä. Perusopetuksen

Lisätiedot

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen Yksityiskohtaiset ohjeet TwinSpacen käyttäminen Profiilin päivittäminen...3 Opettajien ja vierailijoiden kutsuminen TwinSpaceen...4 Oppilaiden kutsuminen TwinSpaceen...7 Blogin lisääminen TwinSpacen Harjoituksiin...10

Lisätiedot

PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta?

PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? 1 Educa 2014 Helsinki PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 25.1.2014 2 Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC:

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius Opettajan tilastotietolähteet Tilastojen luku- ja käyttötaito: mitä ja miksi? 2 Statistical literacy is the ability to read and interpret summary statistics in the everyday media: in graphs, tables, statements,

Lisätiedot

Yhdistystiedote 3/2015

Yhdistystiedote 3/2015 Yhdistystiedote 3/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa. Tässä yhdistystiedotteessa on koottu tärkeimpiä liiton kuulumisia teille

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

INNO-OPPI -hankkeen järjestämät täydennyskoulutukset 2012

INNO-OPPI -hankkeen järjestämät täydennyskoulutukset 2012 INNO-OPPI -hankkeen järjestämät täydennyskoulutukset 2012 Osaamisen johtaminen I ja II (31.8.2012 ja 21.9.2012) Osaamisen johtaminen osa 3. (13.11.2012) Verkko opetuksen ja oppimisen tukena (28.9.2012)

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

THL HPV-rokotekampanja

THL HPV-rokotekampanja Lähtökohta Brief Kampanja HPV-rokotteelle Kohderyhmänä tyttäret ja äidit/vanhemmat Tavoite: herättää mielenkiinto, jakaa tietoa Sävy: luotettava, selkeä Konsepti Taloustutkimus kartoitti lähtötilanteen

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen menetelmä. Ville Aitlahti, @matikkamatskut, www.matikkamatskut.com

Yksilöllisen oppimisen menetelmä. Ville Aitlahti, @matikkamatskut, www.matikkamatskut.com Yksilöllisen oppimisen menetelmä Yksilöllisen oppimisen menetelmä Tarve menetelmän takana: http://youtu.be/dep6mcnbh_c Oman oppimisen omistaminen Opettajan tietyt raamit toiminnalle Oman oppimisen omistaminen

Lisätiedot

Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla

Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla ASKELEITA LUOVUUTEEN - Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuoden 2009 päätösseminaari Anni Lampinen konsultoiva opettaja, Espoon Matikkamaa www.espoonmatikkamaa.fi

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45 Kurssivalinnat 2016 Kurssivalinnat tehdään Wilman tarjottimeen (2016-17). Tarjotin tulee nettiin maaliskuun lopulla. Ainevalintoja ensi vuodelle tehdessä tulisi tietää, mitä kursseja kannattaisi valita,

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

OPETTAJATIEDONKERUU 2013

OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Täyttöohje 1(4) OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Vapaan sivistystyön päätoimiset opettajat Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtorit ja päätoimiset opettajat 1.3.2013.

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

Ainejärjestölehtien vertailu

Ainejärjestölehtien vertailu Artikkeli on julkaistu alunperin Turun Yliopiston Kemistien ainejärjestön, TYK ry:n lehdessä Tykissä 2/2009. Ainejärjestölehtien vertailu Jorma Kim Lähes kaikkia asioita voidaan vertailla toisiinsa: tietokoneita,

Lisätiedot

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Julkisen alan tiedottajat ry Viestintäpäivät, Oulu Ulla Tiililä Kotimaisten kielten keskus 28.3.2014 Kotimaisten kielten keskus Avoin hallinto

Lisätiedot