PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 1. Sivu"

Transkriptio

1 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus AIKA kello 16:00-20:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 169 Kansalais- ja työväenopistojen liiton liittokokous Maankäyttösopimukset / Nenäpään kaava-alue ja ko. sopimuksiin liittyvät esisopimukset Esitykset myönnettävistä kunniamerkeistä Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös esitykseen pikavuoropysäkeistä 173 Ohjausryhmän nimeäminen, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistoiminta-alue 174 Vendi Finland Oy:ltä vapautuneen teollisuushallin myyminen/ vuokraaminen Kunnanviraston peruskorjaus Toimielinten pöytäkirjoja Ilmoitusasiat Vaalilautakuntien ja -toimikunnan asettaminen europarlamenttivaaleja varten 179 Palkattomien vapaiden myöntäminen terveyskeskusten henkilöstölle Perusturvajohtajan viran täyttö Evästyksen antaminen Pälkäneen Aluelämmön yhtiökokousedustajalle 20

2 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus AIKA kello 16:00-20:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanviraston kokoushuone LÄSNÄ JÄSENET Mikkola Antti-Jussi puheenjohtaja Ailio Timo 1. varapj. puheenjohtaja :n 181 koh dalla Hilden Matias 2. varapj. Keino Hanna Kokkola-Ahava Arja Lindholm Anita Norokorpi Matti Pihkala Jarkko Urkko Petri valtuuston pj. Laesterä Eero valtuuston 1. varapj. Arasalo Esko kunnanjohtaja, esittelijä Koppana Leo hallintoj., pöytäkirjanp. Ukkonen Satu vara POISSA Rantala Heidi Aho Maria valtuuston 2. varapj. Haapanen Rauno kehitysjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ASIAT LIITTEET 1-4 / KH PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Ailio ja Satu Ukkonen Antti-Jussi Mikkola Timo Ailio puheenjohtaja puheenjohtaja ( 181) Leo Koppana pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pälkäneellä Timo Ailio Satu Ukkonen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Pöytäkirja on ollut Pälkäneen kunnanvirastossa yleisesti nähtävänä kello

3 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Pöytäkirjanpitäjä Leo Koppana

4 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kansalaisopiston johtokunta Kunnanhallitus Kansalais- ja työväenopistojen liiton liittokokous KANSOPJO Kansalais- ja työväenopistojen liiton liittokokous ja KTOL 90 vuotta -juhlaseminaari pidetään Helsingissä Juhlaseminaarin suojelijana ja seminaarin avaajana toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen. Pälkäneen kunnalla on liiton sääntöjen mukaan mahdollisuus lähettää kak si edustajaa liittokokoukseen. Kansalaisopiston rehtori: Johtokunta tekee esityksen liittokokousedustajien ja heidän varahenkilöidensä valitsemisesta. Johtokunta esittää, että liittokokousedustajiksi valitaan Mikko Kihlström ja Mauri Nest. Heidän molempien varalle valitaan Raine Raitio. KH 169 Kunnanhallitus päättää hyväksyä kansalaisopiston johtokunnan ehdotuksen.

5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Maankäyttösopimukset / Nenäpään kaava-alue ja ko. sopimuksiin liittyvät esisopimukset KH Nenäpään alueen kaavoituksen yhteydessä on maanomistajien, eli toisaal ta Lomakostia Oy:n ja toisaalta Helena ja Anneli Tiililän kans sa neuvoteltu maankäyttösopimuksen allekirjoittamisesta. Maankäyttösopimuksella toteutetaan Maankäyttö- ja rakennuslaissa todettu maanomistajan velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin asemakaavasta aiheutuvan merkittävän hyödyn vastineeksi. Maankäyttösopimukset ovat esityslistan liitteinä 9-10 / KH Lomakostia Oy sitoutuu maankäyttösopimuksella suorittamaan kunnalle rahana euroa, minkä lisäksi Lomakostia Oy sitoutuu luovuttamaan kunnalle korvauksetta omistamansa Nenäpään asemakaavan muutoseh dotuk sen mu kai set katualueet, puistot ja muinaismuistoalueen sekä sopimus alueel la olevan vesialueen. Maankäyttösopimuksen allekirjoittamisen yh teydessä ko. alueiden luovutuksista laaditaan esisopimus, ja lopullinen luo vutuskirja kolmen kuukauden kuluessa asemakaavan muutoksen lainvoimaisuudesta. Helene ja Anneli Tiililä sitoutuvat maankäyttösopimuksella luovuttamaan kun nal le ra ha na euroa, minkä lisäksi Tiililät sitoutuvat luovutta maan kunnalle korvauksetta omistamansa Nenäpään asemakaavan muutosehdotuksen mukaiset katu- ja puistoalueet sekä muuntamo- ja pysäköintialueen. Muutoin maankäyttösopimusten ehdot ilmenevät liitteinä olevista sopimuksista. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se 1) hyväksyy liitteinä olevat maankäyttösopimukset kunnanjohtajan ja kehitysjohtajan mahdollisesti tekemin vähäisin tarkistuksin, ja 2) maankäyttösopimuksissa tarkoitetut esisopimukset kunnanjohtajan ja kehitysjohtajan hyväksymässä muodossa. KV Maankäyttösopimukset ja esisopimukset ovat valtuuston liitteinä 9-10 / KV Valtuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen.

6 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että valtuustolle oli jaettu liitteet 9-10 / KV lopullises sa allekirjoitetussa muodossaan, jossa valtuusto ne hyväksyi. KH Kiinteistönkaupan esisopimuksissa tarkoitetut lopulliset kauppakirjat allekirjoitetaan Kauppakirjat jaetaan kunnanvaltuustolle kokouksessa. Nyt esityslistan liitteinä 6-7 / KH ovat allekirjoitetut esiso pimuk set. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy lopulliset kauppakirjat. KV KH 170 Esisopimukset ovat valtuuston liitteinä / KV Valtuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen. Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lopulliset kauppakirjat ovat liitteinä / KV Lomakostia Oy:tä koskevan luovutuskirjan osalta kaupan kohteen yksilöin tiä on vielä täsmennetty. Luovutuskirjan oikaisu on allekirjoitettu , ja se on esityslistan liitteenä 1 / KH Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy tehdyn oikaisun Lomakostia Oy:tä koskevaan luovutuskirjaan.

7 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Esitykset myönnettävistä kunniamerkeistä 52/01/02/2009 KH 171 Länsi-Suomen lääninhallituksen asiaa koskeva kirje on esityslistan liitteenä 2 / KH Lisäksi jaetaan kunnanhallituksen kokoukseen osallistuville luet te lo vii me vuonna tehdyistä ehdotuksista. Esityslistan painoon mennessä asian valmistelu on kesken. Kunnanjohtaja esittelee asian kokouksessa. Kunnanhallitus päätti esittelijän ehdotuksesta uudistaa edellisvuonna toteutumatta jääneet ehdotukset.

8 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös esitykseen pikavuoropysäkeistä 461/08/01/2008 KH 172 Pälkäneen kunnanhallitus on kokouksessaan puoltanut tehtyä ehdotusta pikavuoropysäkin saamiseksi Valtatie 12:n varrelle Kuisemaan. Asiaa koskeva Etelä-Suomen lääninhallituksen päätös ja siihen tehty korjaus ovat esityslistan liitteinä 3 / KH Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä ko. päätökset tiedoksi niihin tyytyen.

9 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Ohjausryhmän nimeäminen, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistoiminta-alue 184//2007 KH 173 Juupajoen, Kangasalan, Kuhmaladen ja Pälkäneen kunnat sekä Oriveden kaupunki ovat hyväksyneet aiesopimuksen yhteistoiminta-alueen perustamisesta perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen hoitamisesta ja erikoissairaanhoidon tilaamisesta alkaen. Samassa yhteydessä on sovittu, että lopullinen yhteistoimintasopimus laaditaan mennessä. Valmistelua ohjasi asian aikaisemmassa valmisteluvaiheessa ohjausryhmä, jossa oli kaksi kunnanhallitusten nimeämää luottamushenkilöä kusta kin kunnasta, henkilöstön edustajat Kangasalan seudun terveyskeskuk sesta ja yhteinen Juupajoen ja Oriveden henkilöstöedustaja ja lisäksi kunnallisjohtajat osallistuivat ohjausryhmän työskentelyyn viranhaltijainä. Valmistelua on tarkoitus jatkaan samalla toimintatavalla. Pälkäneen kunnanhallitus teki ehdotuksensa ohjausryhmään nimettävistä henkilöistä, ja Kangasalan kunnanhallitus on nimennyt ehdituksen mukaisesti Pälkäneen edustajiksi Arja Kokkola-Ahavan ja Petri Urkon sekä hei dän varaekseen Maria Ahon. Lisäksi Kangasalan kunnanhallituksen päätöksestä ilmenee, että kunnallisjohtajat osallistuvat ohjausryhmän työskentelyyn viranhaltijainä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä Kangasalan kunnanhallituksen päätöksen tiedoksi.

10 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Vendi Finland Oy:ltä vapautuneen teollisuushallin myyminen/ vuokraaminen KH 174 Vendi Finland Oy on irtisanonut kunnalta vuokraamansa teollisuuskiinteistön lukien. Vuokrasopimuksen mukaan irtisanomisaika voi päättyä vasta marraskuun lopussa. Kunta hallitsee ko. teollisuuskiinteistöstä Noi Due Oy:n kanssa tehdyn kiinteistön hallinnan jakamista koskevan sopimuksen perusteella n m2:n suuruista teollisuushallin osaa ja n. 275 m2:n suuruista toimistora kennusta. Kehitysjohtaja: Merkitään tiedoksi Vendi Finland Oy:n vuokrasopimuksen päättyminen. Päätetään tarjota vapautuvia tiloja ensisijaisesti ostettavaksi ja toissijaises ti vuokrattavaksi.

11 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanviraston peruskorjaus KH Kysymystä kunnantalon peruskorjauksesta käsiteltiin kunnanvaltuuston iltakoulussa torstaina Asia hankeryhmälle valmistellut viranhaltijakunta ja konsultti Seppo Kortelahti olivat selvittäneet lähinnä kolmea erilaista vaihtoehtoa: - Kunnantalon toimintojen hajasijoittaminen - Uudisrakennuksen rakentaminen uudeksi kunnantaloksi, ja - Nykyisen kunnantalon korjaaminen kolmen vaihtoehdon pohjalta - vain välttämätön peruskorjaus, kust. arvio 1,6 milj euroa - jonkin verran uudisrakentamista ja yksikerroksinen yhdys käytävä tekniselle osastolle, 1,8 milj. eu roa, ja - hieman enemmän lisärakentamista mm. yhdyskäytävä kaksikerrroksisena, 2,1 milj. euroa. Asetettu hankeryhmä asettui kannattamaan kunnantalon remontointia sen vaihtoehdon pohjalta, jonka kustannukset ovat 2,1 miljoonaa euroa. Seminaarissa käydyssä keskustelussa esitettiin muitakin vaihtoehtoja mm. vuokratiloihin siirtyminen ja lisärakentamisesta luopuminen hyväksi käyt täen kunnantalon yhteydessä olevia muita tiloja. Joka ta pauk ses sa selvää on, että ratkaisu tulee tehdä nopeassa aikataulussa, jotta jatkosuunnittelutyö ei viivästy, ja että työt voidaan aloittaa nopeasti vuoden vaihteen jälkeen. Todennäköisin hyväksyttävä vaihtoehto on se, että kunnantalo joka tapauksessa korjataan. Toiminnallisessa mielessä yhdyskäytävän rakentaminen yksi- tai kaksikerroksisena on perusteltua. Koska yhdyskäytävän rakentamiseen pohjautuvat ratkaisut eivät poikkea toisistaan kovin merkittävästi, luonte vaa lienee se, että välttämätöntä jatkosuunnittelua jatketaan kustannuksil taan 1,8 me:n ja 2,1 me:n vaihtoehdoista. Asia ratkaistaan lopullisesti kuluvan vuoden joulukuussa pidetyssä kunnanvaltuuston kokouksessa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevassa valmistelussa olevan jatkotyön pohjaksi. TEKLA Kunnanviraston suunnittelutyö on päässyt poliittisen keskustelun jälkeen käyntiin toden teolla. Suunnitelmat tehdään seuraavista kahdesta vaihto-

12 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ ehdosta: -toiminnalliset tilamuutokset ja yksikerroksinen yhdyskäytävä tekniselle (tuleva perusturva-) osastolle (kustannusarvio 1,8 milj. ) -toiminnalliset tilamuutokset ja kaksikerroksinen laajennusosa, joka sitoo rakennuksen osat toi siinsa (kustannusarvio 2,1 milj. ). Peruskorjauksen urakkatarjouksia päästää pyytämään maaliskuun lopulla. Kunnanviraston hankeryhmän työ on saatu päätökseen ja kunnanviraston suunnittelun reunaehdot ovat löytyneet. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja nimeää edustajan kunnanviraston suunnittelukokouksiin. Tekninen lautakunta esittää, että kunnanviraston peruskorjaus tehtäisiin niukemman vaihtoehdon (-toiminnalliset tilamuutokset ja yksikerroksinen yhdyskäytävä tekniselle (tu leva perusturva-) osastolle (kustannusarvio 1,8 milj. )) mukaan. Peruskorjauksessa pitää kuitenkin muilla tilajärjestelyillä var mistaa riittävät toimitilat tekniselle osastolle. Alustavassa suunnitelmassa teknisen osaston toimitilat eivät ole riittäävät. Vuoden 2009 alusta aloittava uusi tekninen lautakunta nimeää edustajan kunnanviraston suunnittelukokouksiin. TEKLA Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2009 talousarvion Vuoden 2009 talousarviossa on osoitettu 1,8 miljoonan euron investointimääräraha kunnanviraston peruskorjaukseen. Peruskorjauksen suunnittelu on edennyt suunnitellusti niin, että suunnitelmat valmistuvat perjantain suunnittelupalaveriin mennessä. Peruskorjauksen ja tilamuutosten laajuudesta keskusteltiin laajasti kahdessa valtuutsoseminaarissa syksyllä Suunnitelmiin ei ole pohjaratkaisuiden ja laajuuden osalta tullut sen jälkeen mitään merkittäviä muutoksia. Suunnitelmien valmistuttua tekninen lautakunta hyväksyy suunnitelmat, joilla järjestetään urakkatar jouskilpailu. Tekninen lautakunta hyväksyy myös listan niistä urakoitsijoista, joille tarjouspyyntö lähetetään suoraan. Kunnanvaltuusto valitsee toukokuun kokouksessa urakoitsijat ja vahvistaa tällöin myös lopulliset suunnitelmat. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksessa esitellyt suunnitelmat urakkatarjouskilpailuun ja hyväksyy kokouksessa esitellyn listan urakoitsijoista, joille tarjouspyyntö lähetetään suoraan. Urakkatarjouskilpailun tarjousten jätön määräaika on klo 11.

13 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus käsittelee kunnanviraston pe ruskorjauksen suunnitelmia kokouksessaan ja kunnanvaltuusto hyväksyy kokouksessaan kun nan vi ras ton pe rus korjauksen suunnitelmat ja suuntaa-antavan urakka sum man. Tekni nen lautakunta valitsee urakoitsijan talousarvion liitteen 1 toimi val tuuksien mu kaisesti. KH 175 Peruskorjaussuunnitelmat piirustusten osalta ovat liitteenä 4 / KH Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä suunnitelmat ja saattaa asian valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus totesi, että suunnitelman mukaisen avokonttoriratkaisun toimivuutta asiakaspalvelupisteessä on tarkoi tus seu ra ta ja tar vit taessa ryhtyä korjaustoimiin tilajärjestelyjen osalta. Li säksi kun nan halli tus edellyttää, että työskentelytilojen ilmastointi toteutetaan riit tä vällä tasol la ja palvelupisteessä asioivien tietojen salassapito varmistetaan.

14 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Toimielinten pöytäkirjoja KH 176 Seuraavat toimielimet ja viranhaltijat ovat kunnan hallintosäännön 69 :n mukaisesti toimittaneet kunnanhallitukselle jäljennökset pöytäkirjoistaan: Kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee ilmoitukset käsiteltäväksi otettavissa olevista asioista saapuneiksi, päättää, että niistä ilmeneviä asioita ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja antaa luvan niiden täytäntöönpanoon.

15 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 177 Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavat ilmoitusluontoiset kirjelmät ja asiakirjat, jotka eivät vaatine kunnanhallituksen käsittelyä tai päättämis tä: - Sisäasiainministeriön ennakkokutsu: Vuoden 2009 yhteistyötapaamiset - Suomen Kuntaliiton kirje : Kuntapäivien kokousasiakirja - Länsi-Suomen lääninhallituksen peruspalvelujen arviointiraportti Hämeen Heimoliiton heimotiedote 1/ Kangasalan kunnan yhteislautakunnan pidetyn kokouksen kokouskutsu - Olawan kaupungin kirje Punaisen Ristin kokouskutsu 1/ Suomen Yrittäjien kirje : Kunnallisjohdon seminaari Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymän hallituksen pide tyn ko kouk sen pöytäkirjan jäljennös Kunnajohtaja: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

16 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Vaalilautakuntien ja -toimikunnan asettaminen europarlamenttivaaleja varten KH 178 Seuraavat Suomessa toimitettavat vaalit ovat europarlamenttivaalit sunnuntaina Vaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ja Europarlamenttivaalien toimittamisessa noudatetaan Euroopan unionin vaalisäädöstä (saatettu Suomessa voimaan lailla 867/2003) sekä vaalilakia (714/1998) Valtuuston ja kunnanhallituksen päätösten mukaisesti ovat äänestysaluejako ja äänestyspaikat kunnassa seuraavat: 1. Onkkaalan äänestysalue Kostian koulu 2. Salmentaan äänestysalue Salmentaan koulu 3. Luopioisten äänestysalue Seuratalo 4. Aitoon äänestysalue Peruskoulun yläaste 5. Rautajärven äänestysalue Rautajärven koulu Äänestysaluepäätöksen yhteydessä valtuusto on määrännyt, että ulkosuomalaiset ja laitoksiin sijoitetut henkilöt (ns. 900-ryhmä) merkitään vaaliluetteloissa ko. ajanjaksolla Onkkaalan äänestysalueen kohdalle. Kunnanhallitus on ( 132) päättänyt yleiset ennakkoäänestyspaikat (kunnanvirasto ja Luopioisten Yhdistysnurkka) sekä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset ( Harjutuulen ja Kukkiakodon osastot sekä Kostiakoti). Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: - kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta tä sekä tarpeellinen määrä varaiä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä - laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yk si tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu sekä tarpeellinen määrä varaiä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan ten että niiden vara ten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien ten ja varaten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa issä että varaissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varaet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat ten sijaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan enä eikä varaenä. Vaalilau-

17 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ takunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmiisinä. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohta jien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Esityslistan mukana jaetaan luettelo vuoden 2008 kunnallisvaalien vaalilautakuntien ja -toimikunnan istä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää vuoden 2009 europarlamenttivaaleja varten 1) valita äänestysalueiden vaalilautakuntiin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme tä sekä viisi varatä, 2) valita yhteen vaalitoimikuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden en sekä kolme varatä, Vaalilautakunnat ja -toimikunta asetettiin seuraavasti: 1. Onkkaalan äänestysalue Kokkola Tiina Ukkonen Satu Niemelä Maija Nummela Tapio Salakka Veli-Matti Pohjola Virpi Hemilä Heikki Nummela Anu Heino Hanna Lahtinen Seppo puheenjohtaja varapuheenjohtaja 1. vara 2. vara 3. vara 4. vara 5. vara 2. Salmentaan äänestysalue Järvinen Heikki Keskinen Liisa Eerola Leena Heinonen Päivi Kaarne Risto Heikkilä Maija-Liisa Humalisto Seija Ravantti Liisa Riihimäki Pekka Tennberg Kalle puheenjohtaja varapuheenjohtaja 1. vara 2. vara 3. vara 4. vara 5. vara 3. Luopioisten äänestysalue Riihiranta Toimi Vuorinen Tommi puheenjohtaja varapuheenjohtaja

18 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Mukkulainen Riitta Koivulahti Anja Kuiri Anneli Pohjanperä Perttu Kärpänniemi Marja Saksala Jarkko Körhämö Mervi Koivulahti Jouko 1. vara 2. vara 3. vara 4. vara 5. vara 4. Aitoon äänestysalue Mäkinen Emilia Korkeila Eero Keino Kari Naulapää Irma Viukari Raija Rulja Matti Merontausta Eila Kannel Riitta Lääkäri Väinö Heikkilä Helena puheenjohtaja varapuheenjohtaja 1. vara 2. vara 3. vara 4. vara 5. vara 5. Rautajärven äänestysalue Pohjanperä Teuvo Kouhia Markku Itkonen Tea Köppä Armi Virtapohja Tuula Luhtajärvi Pentti Tiusanen Ulla Alenius Lasse Keränen Erkki Virtanen Saila puheenjohtaja varapuheenjohtaja 1. vara 2. vara 3. vara 4. vara 5. vara Vaalitoimikunta Rönni Eila Sjöstedt Jaakko Lindholm Risto Läärä Virva Saarinen Yrjö Kankila Elisa puheenjohtaja varapuheenjohtaja 1. vara 2. vara 3. vara

19 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Palkattomien vapaiden myöntäminen terveyskeskusten henkilöstölle KH 179 Kangasalan kunta on tarjoamassa henkilöstölleen vapaaehtoisia palkattomia lomia niin, että viiden päivän palkattomasta lomasta henkilö saa yhden vapaapäivän ja 10 päivän palkattomasta lomasta kaksi vapaapäivää. Sijaista palkattoman vapaan ajaksi ei saa ottaa. Kangasalan sosiaali- ja terveysjohtaja tiedustelee sähköpostitse, miten Pälkäneen kunta suhtautuu palkattomien vapaiden myöntämiseen Pälkäneen terveysasemilla. Asiaa harkittaessa on huomattava, että henki löstö on Kan gasalan palkkalistoilla. Päl kä ne maksaa ko. hajautettujen pal ve lui den kus tan nuk set, ja Päl kä neen tilaus kuluvalle vuodelle on tehty si ten, et tä terveysasemat toimivat täydellä miehityksellä. Pälkäneen kunta on tehnyt henkilöstölleen saman tyyppisen suosituksen palkattomista vapaista kuin Kangasalan kuntakin. Lisäksi Kangasalan kunnan tavoin myös Pälkäne tavoittelee säästöjä kuluvan vuoden menois saan. Talouden seurantaryhmä otti kokouksessaan asiaan myöntei sen kannan edellyttäen, että palkattomat vapaat eivät merkittävästi huo nonna palvelutasoa terveysasemilla. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää suhtautua palkattomiin vapaisiin myönteisesti edellyttäen, etteivät palkattomat vapaat merkittävästi huononna palvelutasoa terveysasemilla.

20 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Perusturvajohtajan viran täyttö KH 180 Perusturvajohtaja Eija Koivuniemi on valittu toisen kunnan virkaan, ja on saadun tiedon mukaan irtisanoutumassa virastaan virkavalinnan tultua lainvoimaiseksi. Kunnanhallitus on kokouksessaan käynyt periaatekeskustelun viran täyttökysymyksestä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää antaa perusturvajohtajan viralle täyttöluvan, ja valtuuttaa viranhaltijat ryhtymään valmisteleviin toimiin asiassa.

21 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Evästyksen antaminen Pälkäneen Aluelämmön yhtiökokousedustajalle KH 181 Pälkäneen Aluelämpö Oy:n hallituksessa on ollut kaksi viranhaltijaedusta jaa ja kaksi luottamushenkilöedustajaa. Aluelämmön yhtiökokous pidetään Viranhaltijoista hallituksessa ovat olleet Hanna-Kaisa Lahtisal mi ja Helinä Vuorenmaa sekä luottamushenkilöistä Erkki Aho ja Arja Kokkola-Ahava. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajaa Pälkäneen Aluelämpö Oy:n hallitukseen valittavista henkilöistä. Evästyksenään yhtiökokousedustajalle kunnanhallitus totesi, että yhtiön hallitukseen tulisi valita kunnan edustajiksi Arja Kokkola-Ahava, Petri Urk ko, Hanna-Kaisa Lahtisalmi ja Helinä Vuorenmaa. Merkittiin, että Antti-Jussi Mikkola ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsitte lyn ajaksi, jolloin puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Timo Ailio.

22 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ M U U T O K S E N H A K U Pykälät , , 179 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjalli nen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät 169, 174, 178, O i k a i s u v a a t i m u s o h j e e t M u u t o k s e n h a k u k i e l l o t Muutokse nha kukie llot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy- ja niiden perusteet täntöönpanoa: Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 169, 174, 178, Viranomainen: Pälkäneen kunnanhallitus Keskustie PÄLKÄ NE puh faksi Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on teki jän allekirjoitettava. L i s ä t i e t o j a Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tämä pöytäkirja on kuntalain 63 :n mukaisesti pidetty yleisesti nähtävänä kello 9-12.

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 Kunnanhallitus 208 26.09.2017 Kunnanhallitus 220 10.10.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 211/00.00.00/2017 Kh 26.09.2017 208 Valmistelija: Satu Tuomela, keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Pusa Leila ja Annala Tarmo

Pusa Leila ja Annala Tarmo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 16.02.2015 klo 17.00 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaalia varten

Äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaalia varten Kaupunginhallitus 198 02.10.2017 Kaupunginhallitus 209 16.10.2017 Äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaalia varten Kaupunginhallitus 198 225/00.00.00/2017

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2017 KOKOUSAIKA 30.3.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 46 Kunnanjohtajan viranhaku Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN Kunnanhallitus 33 01.02.2017 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanhallitus 60 28.02.2017 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN KHALL 33 Valmistelija: hallintojohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: ERO KESKUSVAALILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJUUDESTA / ASPHOLM HELGE Kunnanhallitus 15.12.2014 ( 263): Lopen kunnassa on neljä äänestysaluetta: Lopenkylä, Läyliäinen, Topeno ja Launonen. Vaalilain (714/1998)

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 5/2017 KOKOUSAIKA 27.3.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 45 Kunnanjohtajan viranhaku Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen

Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen Kunnanhallitus 36 24.02.2015 Kunnanhallitus 50 10.03.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen KH 36 Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015. En nak

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Kunnanhallitus 45 26.01.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 26/00.00.00.01/2015 Kunnanhallitus 45 Äänestyksen ajankohta Vuoden 2015 eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 11.12.2017 klo 14:00-15:03 Paikka Kuntala, Laukaantie 14, Laukaa Lisätietoja Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Ek Terhi jäsen Jokela Mika

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (10) Keskusvaalilautakunta

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (10) Keskusvaalilautakunta Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 17:12-18:39 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, Herman -kokoustila Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tekninen lautakunta 07.03.2017 AIKA 07.03.2017 kello 18:00-18:50 PAIKKA Pälkäneen kunnan kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Liikuntakeskus Kostia-areenan

Lisätiedot

Rintala Aino-Kaisa Tuomainen Janne. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Rintala Aino-Kaisa Tuomainen Janne. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Iitin kunta Kokouskutsu 8/2017 1 Aika 16.10.2017 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Kunnantalo, 1. kerroksen kokoushuone Huom! Lautakunta on päätösvaltainen vain täysilukuisena. Esteestä pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 1/2017 KOKOUSAIKA 1.2.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Saapuneet asiakirjat 2 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 5/2016 KOKOUSAIKA 29.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 41 Toimielinten pöytäkirjat 42 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 28. 6.2010 kello 17.00 19.12 Kunnan mökki Pyhäniemessä Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2017 Kunnanjohtajan valintatoimikunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA maanantai 7.8.2017 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vapaa-aikalautakunta 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 kello 18:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan kokousajat ja koolle kutsuminen

Lisätiedot

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 04.11.2015 79 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 8 / 2015 Kokousaika Keskiviikko 04.11.2015 klo 15:00 16:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone. 1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.80

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen Kaupunginhallitus 21 23.01.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen 101/00.00.00/2017 KH 23.01.2017 21 Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 04.02.2015 AIKA 04.02.2015 kello 18:00-19:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Päätöksen antaminen

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (13 ) Vapaan sivistystyön jaosto 13.09.2016 AIKA 13.09.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Simon kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:30. kaupunginhallituksen kokoustila.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:30. kaupunginhallituksen kokoustila. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 07.11.2016 klo 08:00-10:30 Paikka kaupunginhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 48 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen Kaupunginhallitus 21 23.01.2017 Kaupunginhallitus 56 20.02.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen KH 23.01.2017 21 Kuntavaalien varsinainen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Rakennuslautakunta 03.08.2016 AIKA 03.08.2016 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnan kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 53 rakennuslupahakemuksesta kiinteistölle

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 19 Vuoden 2016 arviointikertomus 5 20 Muut asiat 6

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 19 Vuoden 2016 arviointikertomus 5 20 Muut asiat 6 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (7) Tarkastuslautakunta Aika 24.04.2017 klo 08:00 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Rakennuslautakunta 23.05.2017 AIKA 23.05.2017 kello 18:20-19:31 PAIKKA Rinneravintola Huippu kokoustilat, Sappee KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Poikkeamispäätös kiinteistölle

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 30.1.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 33 34

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 kello 18:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 64 Sivistyslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 3 65

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot