Katsaus biopolttoaineterminaalien mahdollisiin sijaintipaikkoihin Pohjois-Karjalassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus biopolttoaineterminaalien mahdollisiin sijaintipaikkoihin Pohjois-Karjalassa"

Transkriptio

1 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Katsaus biopolttoaineterminaalien mahdollisiin sijaintipaikkoihin Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biostuli-hanke Jukka Väkeväinen

2 2 Sisältö Yleistä... 3 Selvityksen lähtökohdat ja toteuttaminen... 4 Selvityksen tulokset: potentiaalisia biopolttoaineterminaalien sijaintipaikkoja... 6 Joensuu... 6 Joensuun syväsatama... 7 Kontiosuon jäteaseman alue... 8 Heinävaaran asemapiha... 9 Kitee Arppentie Hitsaajantien Lieksa Lieksan teollisuuskylä Outokumpu Jyrinharjun alue Tohmajärvi Tehdastie Nurmes Pitkämäen teollisuusalue Ilomantsi Kontiolahti Muita selvitettyjä kohteita Pohjois-Karjalassa Liite 1. Pohjois-Karjalan lämpö- ja voimalaitosten kiinteiden puupolttoaineiden käyttö Liite 2. Linkkejä Pohjois-Karjalan teollisuustontteihin ja toimitiloihin Ilmakuvat Maanmittauslaitos lupanro 1040/MML/09

3 3 Yleistä Ilmastonmuutos, maailmanlaajuisesti kiihtyvä energiankulutus ja fossiilisten polttoainevarantojen ehtyminen ovat kaikki tekijöitä, jotka luovat tarpeen muuttaa nykyistä energiantuotonjärjestelmää puhtaampaan ja kestävämpään suuntaan. Tämän vuoksi on asetettu kovia kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita lisätä uusiutuvan energian käyttöä tulevien vuosien aikana. Suomessa merkittävä osa tästä kasvutavoitteesta on mahdollista toteuttaa bioenergian ja etenkin metsäenergian käyttöä lisäämällä. Bioenergia käytön lisääminen vaatii entistä tehokkaamman polttoaineen hankinta- ja logistiikkaketjun kehittämistä, koska ne muodostavat valtaosan bioenergian tuotantokustannuksista. Yksi kokonaislogistisia kustannuksia alentava tekijä on biopolttoaineterminaalien käyttöönotto ja kansallisen terminaaliverkoston kehittäminen. Biopolttoaineterminaali (Kuva 1.) on alue, jossa voidaan varastoida mm. metsähaketta, rankoja, energiapuuta, kantoja, sahanpurua, kuorta, ruokohelpeä ja näiden sekoituksia. Terminaaleissa voidaan varastoinnin lisäksi myös valmistaa polttoainetta hakettamalla kokopuuta tai murskaamalla kantoja. Terminaaleissa tehdään myös erilaista biopolttoaineen jalostamista polttoaineen laadun parantamiseksi (esim. kuivattamista ja sekoittamista). Kuva 1. Biopolttoaineterminaalissa voidaan varastoida useita eri polttoainejakeita. Terminaalien avulla tehostetaan biopolttoaineiden toimituksia, saatavuutta ja hankintaa. Samalla voidaan laajentaa energiantuotantoon käytettävissä olevaa raaka-ainepotentiaalia ja lisätä polttoaineen toimitusvarmuutta sekä isoille että pienille käyttöpaikoille. Terminaaleissa saadaan koottua myös riittävän suuria kaukokuljetuseriä erilaisille polttoaineille ja polttoainesekoituksille laiva- tai junakuljetuksia ajatellen.

4 4 Selvityksen lähtökohdat ja toteuttaminen Yleisesti on tiedossa, että pohjoiskarjalaisilla alan yrityksillä on suunnitelmia ja hankkeita biopolttoaineterminaalien perustamiseksi. Tässä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Biostulihankkeen toteuttamassa selvityksessä on kartoitettu mahdollisia biopolttoaineterminaalien sijaintipaikkoja Pohjois-Karjalan alueella. Selvityksellä pyritään helpottamaan terminaalien perustamista antamalla suuntaa-antavaa tietoa mahdollisista sijaintipaikoista, johon terminaalin rakentamista voisi olla järkevää suunnitella. Tässä työssä on keskitytty etsimään sopivia tontteja niiltä maakunnan alueilta, joissa myös puupolttoaineen käyttömäärät ovat suurimmat. Pohjois-Karjalan lämpö- ja voimalaitosten kiinteiden puupolttoaineiden käyttö vuonna 2009 on esitetty liitteessä 1 ja metsähakkeen kuntakohtainen laitoskäyttö vuonna 2008 on esitetty kuvassa 2. Kuva 2. Metsähakkeen laitoskäyttö Pohjois-Karjalassa vuonna Lähde: Lämpölaitoskysely 2009, Pohjois-Karjalan metsäkeskus. Sopivien terminaalipaikkojen löytymisen toivotaan edesauttavan bioenergia-alan yrittäjiä luomaan mahdollisimman kilpailukykyinen toimintaympäristö biopolttoaineen tuotannon ja logistiikan suhteen sekä näin luomaan edellytykset mahdollisimman kustannustehokkaalle ja kannattavalle liiketoiminnalle. Selvitystyö on toteutettu etsimällä toimintaan soveltuvia jo olemassa olevia kenttiä käyttämällä lähinnä peruskartta-aineistoa. Tämän lisäksi on puhelimitse haastateltu alueen kuntien ja kaupunkien maankäytöstä vastaavia virkamiehiä ja yritysten edustajia. Laajan alueen vuoksi selvityksessä ei ole kuitenkaan pystytty käymään koko aluetta täysin kattavasti läpi. Tämän vuosi

5 5 katsauksesta saattaa puuttua potentiaalisia kenttäalueita, joita ei selvityksen tekovaiheessa huomattu. Bioenergia-alan yrittäjiltä saadun palautteen perusteella selvityksessä on etsitty terminaalipaikkoja seuraavin edellytyksin: Terminaalin etäisyys polttoaineen käyttöpaikasta on mieluiten alle 10 kilometriä. Terminaalikentän pinta-ala on vähintään m 2. Terminaalikenttä on mieluiten jo asfaltoitu tai helposti asfaltoitavissa. Haketuksesta ja syntyvän melun ja pölyn vuoksi terminaali ei voi olla asutuksen välittömässä läheisyydessä. Terminaalille on hyvät liikenneyhteydet. Alkuvaiheessa tärkein kuljetusmuoto on maantiekuljetus, mutta myös vesiliikenne- ja rautatieyhteys terminaalipaikalle on hyvä huomioida tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Muita huomioitavia asioita terminaalipaikan valinnassa ovat: Asfaltointi edellytetään vain polttoainekasojen pohjalle ja ajoteille. Muuta alueet voivat tarvittaessa olla maapohjaisia Pohjavesialueen asettamat vaatimukset tulee huomioida terminaalipaikan sijaintia suunniteltaessa Alueella sijaitsevat hukkalämpölähteet voidaan hyödyntää polttoaineen kuivauksessa. Terminaali ei tarvitse minkäänlaisia rakenteita ympärilleen Asfaltointi tehdään niin, että valumavedet pääsevät alueelta pois eikä polttoaine homehdu

6 6 Selvityksen tulokset: potentiaalisia biopolttoaineterminaalien sijaintipaikkoja Selvitystyön perusteella voivaan yhteenvetona todeta, että tarkoitukseen soveltuvia asfalttikenttiä on erittäin vähän maakunnan alueella vapaana. Soveltuvien sorakenttien määrä on myös melko vähäinen sopivan etäisyyden päässä käyttöpaikoista. Usein ainoaksi vaihtoehdoksi jääkin, että terminaali perustetaan täysin alusta alkaen. Alueen kunnilla ja kaupungeilla on melko hyvin maa-alueita, joita ne ovat valmiita myymään tai vuokraamaan käyttötarkoitusta varten. Terminaalin perustaminen alusta alkaen on usein kuitenkin merkittävästi työläämpää ja kalliimpaa kuin valmiin asfaltoidun kentän vuokraaminen tai ostaminen. Seuraavassa on esitelty tarkemmin selvityksessä esiin tulleita potentiaalisia terminaalipaikkoja Pohjois-Karjalan alueella. Listaus on tehty suuruusjärjestyksessä kuntakohtaisen käytön perusteella. Joensuu Joensuun kaupungin alueella on erittäin vähän vapaita ja tarkoitukseen soveltuvia asfaltti- tai sorakenttiä. Selvityksemme mukaan Joensuun ydinkaupungin alueelle biopolttoaineterminaalia suunniteltaessa potentiaalisimpia paikkoja ovat Joensuun syväsataman alue, Kontiosuon kaatopaikan alue ja Heinävaaran asemapihan alue. Joensuun kaupungin tekninen virasto näkisi sopivana biopolttoaineterminaalien sijoituspaikkana Joensuussa syväsataman alueen. Kaupungilla on asemakaava-alueella myös useita teollisuustonttialueita, mutta ensisijaisesti näitä ei nähdä biopolttoaineterminaaleille sopivina alueina, vaan nämä halutaan säilyttää työpaikka-alueina tuotanto-, palvelu- ja liikerakennusten rakentamista varten mm. valmiin kunnallistekniikan vuoksi.

7 7 Joensuun syväsatama Paikka: Joensuu, syväsatama Omistus: Joensuun kaupunki Soveltuvuus terminaalitoimintaan: Joensuun syväsataman alue soveltuu sijaintinsa ja liikenneyhteyksiensä puolesta erinomaisesti biopolttoaineterminaalien sijaintipaikaksi. Satamaalueen kokonaispinta-ala on n. 55 hehtaaria. Biopolttoaineterminaalitoimintaan soveltuvaa sorakenttää on n. 6-7 hehtaaria, josta satamaviranomaisten mukaan voitaisiin ainakin osa ottaa terminaalikäyttöön. Lisäksi alueella on muutamia pienempiä valmiiksi asfaltoituja kenttiä, joiden käytettävyydestä terminaalitoimintaan voi neuvotella satamalaitoksen kanssa. Etäisyys Fortum Oyj:n Joensuun voimalaitokselle on noin viisi kilometriä. Lisäksi sataman laivausmahdollisuuden ansiosta terminaalilta olisi erinomainen kaukokuljetusmahdollisuus maakunnan ulkopuolisillekin käyttöpaikoille. Sataman alueelle on myös rautatieyhteys. Syväsataman välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta, joten haketuksesta syntyvä melu ei aiheuttane suurta ongelmaa. Syväsataman alueella sijaitsee tällä hetkellä Lassila & Tikanoja Oyj:n polttoaineterminaali. Yhteystiedot: Joensuun kaupungin satamalaitos, Satamatie 4, Joensuu, Matti Linervo, puh , matti.linervo(at)jns.fi

8 8 Kontiosuon jäteaseman alue Paikka: Joensuu, Kontiosuon jäteaseman alue Omistus: Alue on vuokrattu Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:lle Soveltuvuus terminaalitoimintaan: Kontiosuon jäteaseman alue soveltuu sijaintinsa puolesta erinomaisesti biopolttoaineterminaalien sijaintipaikaksi, koska se sijaitsee aivan Fortum Oyj:n Joensuun voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä. Pinta-alaltaan laajalta alueelta voisi Joensuun Seudun Jätehuolto Oy toimitusjohtajan mukaan löytyä sopivaa aluetta myös biopolttoaineterminaalille. Tämä vaatii kuitenkin yhteisen näkemyksen löytymistä sopimusneuvotteluissa. Joensuun Seudun Jätehuolto Oy suorittaa itse tällä hetkellä alueella puuraaka-aineen murskausta biopolttoaineeksi. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta, joten haketuksesta syntyvä melu ei aiheuttane suurta ongelmaa. Yhteystiedot: Joensuun Seudun Jätehuolto Oy, Niskakatu 4, Joensuu, Erkki Kettunen, puh , erkki.kettunen(at)jns.fi

9 9 Heinävaaran asemapiha Paikka: Joensuu, Heinävaaran asemapihan alue Omistus: Osa alueesta Joensuun kaupungin omistuksessa Soveltuvuus terminaalitoimintaan: Heinävaaran asemapihan alue sijaitsee n. 20 km päässä Fortum Oyj:n Joensuun voimalaitoksesta. Hyvien liikenneyhteyksien vuosi se voisi kuitenkin soveltua biopolttoaineterminaalin sijaintipaikaksi. Alueelta löytyy tuhansia neliömetrejä Joensuun kaupungin omistuksessa olevaa sorakenttää, jonka vuokraamisesta terminaalikäyttöön kaupunki on valmis neuvottelemaan. Hyvien maatienkuljetusyhteyksien lisäksi alueelle on rautatieyhteys. Yhteystiedot: Joensuun Kaupunki, Matti Kosunen, puh , matti.kosunen(at)jns.fi

10 10 Kitee Kiteen kaupungilla ei ole tällä hetkellä vapaana sora- tai asfalttikenttiä, jotka soveltuisivat terminaalitoimintaan. Kaupungilla on kuitenkin suuri määrä maa-alueita, joiden vuokraamisesta tai myymisestä terminaalikentän perustamiseksi kunta on valmis neuvottelemaan. Kaupungilla on tällä hetkellä myytävänä tai vuokrattavana teollisuustontteja mm. Selkueen, Puhos - Suorlahden, Tolosenmäen ja Taipaleen teollisuusalueilta. Tolosenmäen alueelle on suunnitelma terminaalin perustamiseksi. Kaupungin tonteista voi tiedustella: Kiteen kaupunki, tekninen johtaja Risto Asikainen, puh , risto.asikainen(at)kitee.fi Arppentie 26 Paikka: Arppentie 26, Kitee Omistus: Elementto Oy Soveltuvuus terminaalitoimintaan: Arppentie 26 soveltuu erinomaisesti biopolttoaineterminaalitoimintaan. Kiinteistö sijaitsee Kiteen lämpölaitoksesta välittömässä läheisyydessä. Tontilla on valmiisi asfaltoitua kenttää muutamia tuhansia neliömetrejä ja muutama hehtaari sorakenttää. Kiinteistön haltija on valmis neuvottelemaan kenttäalan vuokraamisesta terminaalitoimintaan. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta, joten haketuksesta syntyvä melu ei aiheuttane suurta ongelmaa. Yhteystiedot: Elementto Oy, Kari Hurskainen, puh , kari.hurskainen(at)elemento.fi

11 11 Hitsaajantien 11 Paikka: Kitee, Hitsaajantie 11 Omistus: Kivisampo Oy Soveltuvuus terminaalitoimintaan: Hitsaajantie 11 sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Kiteen lämpölaitoksesta. Alueella on n. 3 hehtaarin valaistu ja tasainen sorakenttä, joka on suhteellisen helposti myös asfaltoitavissa. Omistaja on halukas vuokraamaan osan maa-alueesta biopolttoterminaalitoimintaa varten. Liikenne onnistuu Hitsaajantien ja Tervahaudantien kautta. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta, joten haketuksesta syntyvä melu ei aiheuttane suurta ongelmaa. Yhteystiedot: Kivisampo Oy, Jukka Lemmetyinen, puh , jukka.lemmetyinen(at)kivisampo.fi

12 12 Lieksa Lieksan kaupungilla ei ole tällä hetkellä vapaana asfalttikenttiä, jotka soveltuisivat biopolttoaineterminaalitoimintaan. Kaupungilla on kuitenkin maa-alueita esim. teollisuuskylän alueilla, joista kaupunki on valmis vuokraamaan tai myymään tontteja terminaalikentän perustamiseksi. Anaika Wood Ltd Oy:llä on meneillään hanke polttoaineterminaalin perustamiseksi Lieksaan. Kaupungin teollisuustonteista voi tiedustella Lieksan kaupunki, Heikki Rautiainen, puh , heikki.rautiainen(at)lieksa.fi Lieksan teollisuuskylä Paikka: Lieksan teollisuuskylä Omistus: Lieksan kaupunki Teollisuuskylä soveltuu sijaintinsa puolesta hyvin biopolttoaineterminaalin sijaintipaikaksi. Etäisyys Lieksan voimalaitokselle on vain muutamia kilometrejä. Alueelle on hyvät maantieyhteydet ja teollisuuskylän vieressä kulkee myös rautatie. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta, joten haketuksesta syntyvä melu ei aiheuttane suurta ongelmaa. Yhteystiedot: Lieksan Teollisuuskylä Oy, puh , teollisuuskyla(at)lieksa.fi

13 13 Outokumpu Outokummun kaupungilla ei ole tällä hetkellä vapaana asfalttikenttiä, jotka soveltuisivat biopolttoaineterminaalitoimintaan. Kaupungin teknisen viraston näkemys on, että kaupungin alueelle perustettavia biopolttoaineterminaaleja tulisi ensisijaisesti suunnata Jyrinharjun alueelle, missä sijaitsee myös kaupungin kaatopaikka. Jyrinharjun alue Paikka: Outokumpu, Jyrinharju (kaatopaikan alue) Omistus: Outokummun kaupunki Soveltuvuus terminaalitoimintaan: Jyrinharjun alueelle soveltuu hyvin biopolttoaineterminaalin sijaintipaikaksi. Etäisyys Outokummun kaupungin lämpölaitokselle on n. seitsemän kilometriä. Alueelle on hyvä maantieyhteys. Haketuksesta ym. syntyvät meluhaitat eivät ole merkittävä haitta alueen sijainnista ja toimintaympäristöstä johtuen. Jyrinharjun alueella tapahtuu jo tällä hetkellä puupolttoaineen käsittelyä. Yhteystiedot: Outokummun kaupunki, Unto Lavikainen, puh , unto.lavikainen(at)outokummunkaupunki.fi

14 14 Tohmajärvi Tohmajärven kunnan omistamilla mailla ei ole tällä hetkellä vapaana sora- tai asfalttikenttiä, jotka soveltuisivat terminaalitoimintaan. Kunnalla on kuitenkin suuri määrä maa-alueita, joiden vuokraamisesta tai myymisestä kunta on valmis neuvottelemaan terminaalikentän perustamiseksi. Tällaisia yritysalueita löytyy mm. Kemien, Tikkalan (Hölhö), Niiralan ja Onkamom alueilta. Tohmajärven kunnan teollisuustonteista voi tiedustella Tohmajärven kunta, Seppo Siponen, puh , seppo.siponen(at)tohmajarvi.fi Tehdastie 258 Paikka: Tohmajärvi, Tehdastie 258 Omistus: Kaduko Oy Soveltuvuus terminaalitoimintaan: Tehdastie 258 soveltuu erinomaisesti biopolttoaineterminaalitoimintaan. Tontilla on valmiisi asfaltoitua kenttää n. 2 hehtaaria. Tontin vieressä kulkee rautatie, jota voi tarvittaessa hyödyntää kuljetuksiin maantiekuljetusten lisäksi. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta, joten haketuksesta syntyvä melu ei aiheuttane suurta ongelmaa. Omistaja on valmis neuvottelemaan osan asfaltoidun kentän vuokraamisesta terminaalitoimintaa varten. Yhteystiedot: Kaduko Oy, Raimo Dufva, puh , kaduko(at)co.inet.fi

15 15 Nurmes Nurmeksen kaupungilla ei ole tällä hetkellä vapaana asfalttikenttiä, jotka soveltuisivat terminaalitoimintaan. Kaupungilla on kuitenkin maa-alueita mm. Hyvärilän ja Pitkämäen alueilla, joista kaupunki on valmis vuokraamaan tai myymään tontteja terminaalikentän perustamiseksi. Kaupungin teollisuustonteista voi tiedustella Nurmeksen kaupunki, Martti Piironen, puhelin , martti.piironen(at)nurmes.fi Pitkämäen teollisuusalue Paikka: Pitkämäen teollisuusalue Omistus: Nurmeksen kaupunki Pitkämäen teollisuuskylä soveltuu sijaintinsa puolesta hyvin biopolttoaineterminaalin sijaintipaikaksi. Etäisyys Nurmeksen lämpölaitokselle on vain muutamia kilometrejä. Alueelle on hyvät maantieyhteydet. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta, joten haketuksesta syntyvä melu ei aiheuttane suurta ongelmaa. Yhteystiedot: Nurmeksen kaupunki, Martti Piironen, puhelin , martti.piironen(at)nurmes.fi

16 16 Ilomantsi Ilomantsin kunnan omistamilla mailla ei ole tällä hetkellä vapaana sora- tai asfalttikenttiä, jotka soveltuisivat terminaalitoimintaan. Kunnalla on kuitenkin suuri määrä maa-alueita, joiden vuokraamisesta tai myymisestä kunta on valmis neuvottelemaan terminaalikentän perustamiseksi. Tällaisia alueita löytyy mm. teollisuusalueen lähettyviltä. Ongelman on, että terminaalikentät on perustettava alusta lähtien. Kunnan teollisuustonteista voi tiedustella: Ilomantsin kunta, Veijo Kurki, puh , veijo.kurki(at)ilomantsi.fi. Kontiolahti Kontiolahden kunnalla ei ole tällä hetkellä vapaana asfalttikenttiä, jotka soveltuisivat terminaalitoimintaan. Kunnalla on kuitenkin maa-alueita mm. Uurossa, joista kunta on valmis vuokraamaan tai myymään tontteja terminaalikentän perustamiseksi. Jaaman teollisuusalue on kohdistettu työpaikka-alueeksi eikä sinne ensisijaisesti haluta osoittaa biopolttoaineterminaalitoimintaa. Kunnan maa-alueista voi tiedustella: Kontiolahden kunta, Kaavoitus ja tonttipalvelut, Vesa Huohvanainen, puh , vesa.huohvanainen(at)kontiolahti.fi

17 17 Muita selvitettyjä kohteita Pohjois-Karjalassa Soranottopaikat, useita kohteita: Pohjois-Karjalan alueella on useita soranottopaikkoja, jotka voisivat olla suhteellisen helposti muutettavissa biopolttoaineterminaalikentiksi. Asia vaatii kuitenkin tarkempaa tapauskohtaista selvitystä, jossa huomioidaan mm. pohjavesialueet. Uiton pudotuspaikat Pohjois-Karjalassa: Järvi-Suomen Uittoyhdistys omistaa Pielisen ja Pielisjoen rannalla useita pudotuspaikkoja, jotka voisivat kokonsa ja sijaintinsa puolesta soveltua hyvin biopolttoaineterminaaleiksi. Pudotuspaikkojen käyttöaste on kuitenkin tällä hetkellä korkea, joten kaikki kentät ovat Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen omassa käytössä. Perlos Oyj:n entiset tehdasalueet, Joensuu ja Kontiolahti: Perlos Oyj:n entisten tehdaskiinteistöjen piha-alueet Lammintiellä ja Nurmeksentiellä ovat nykyisten vuokralaisten käytössä eivätkä näin ollen ole vapaana terminaalikäyttöön. Matarantien 3, Joensuu: Kohteen sijainti on erinomainen Fortum Oyj:n Joensuun voimalaitokseen nähden. Asfalttikenttä on kuitenkin kokonaisuudessaan Joensuun Höyläyspalvelu Oy:n omassa käytössä eikä siten sovellu tällä hetkellä terminaalitoimintaan. Tempontie, Joensuu: Tempotiellä ei ole sopivia vapaita tontteja. Lisäksi läheinen asutus on rajoittava tekijä terminaalin perustamiseksi. Puumestarintie, Joensuu (Hammaslahti): Puumestarintien varressa on useita asfaltoituja ja sorapäällysteisiä kenttäalueita, jotka voisivat soveltua biopolttoaineterminaalitoimintaan. Kentät ovat kuitenkin yritysten omassa käytössä. Kiteen lentokentän alue: Kiteen lentokentän alueella voisi olla terminaalitoimintaan soveltuvaa alue, mutta ympäristöön ollaan suunnittelemassa moottoriurheiluun, ilmailuun, eläinharrastuksiin ja ampumiseen kytkeytyvää monitoimikeskusta. Biopolttoaineterminaali ei sovellu näihin kaavailuihin. Kevätnimi, Lieksa: Kevätniemen alueella on laajat asfalttikenttäalueet, mutta ne ovat Vapo Timber Oy:n ja Anaika Components Ltd Oy:n omassa käytössä. Kalattomantie 77, Outokumpu: Kalattomantie 77 on myynnissä kokonaispinta-alaltaan m 2 suuruinen teollisuusrakennus, jossa 2427 m2 lämmintä tilaa ja 543 m2 kylmiä varastotiloja ha:n tontilla runsaasti rakennusoikeutta jäljellä (pienteollisuusrakennusten korttelialue). Teollisuustie 6, Ilomantsi: Myytävänä peltiverhottu kaarihalli 20x60 m, korkeus 8m, tontti m 2. Yhteyshenkilö: Petri Purmonen, , Nurmeksen sahan alue, Nurmes. Vapo Timber Oy:n omistamalla saha-alueella on runsaasti asfalttikenttää, mutta se on yrityksen omassa käytössä. Onkamo, Tohmajärvi: Tohmajärven kunnalla on Onkamossa soveltuva sorakenttää, mutta lähellä sijaitsevan asutuksen vuoksi terminaalitoimintaa ei teknisen viraston näkemyksen mukaan haluta sijoittaa tälle alueelle.

18 18 Liite 1. Pohjois-Karjalan lämpö- ja voimalaitosten kiinteiden puupolttoaineiden käyttö 2009 (lähde: Metla)

19 19 Liite 2. Linkkejä Pohjois-Karjalan teollisuustontteihin ja toimitiloihin Keski-Karjalan teollisuustontit Joensuun työpaikkatontit Outokummun Yrityskeskus Joensuun Seudun Kehittämisyhtiön (Josek Oy) toimitilarekisteri Lieksan Teollisuuskylä Oy Nurmeksen vapaat teollisuustontit Ilomantsin kiinteistöpörssi Yhteystiedot: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biostuli-hanke Projektipäällikkö Anssi Kokkonen Yliopistokatu 6, Joensuu (Metla-talo) Puh Sähköposti: anssi.kokkonen(at)pkamk.fi Projektiasiantuntija Jukka Väkeväinen Yliopistokatu 6, Joensuu (Metla-talo) Puh Sähköposti: jukka.vakevainen(at)pkamk.fi

Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto

Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto 26.10.2016 Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke Hankkeen tavoitteena on kehittää puutavaran ja

Lisätiedot

Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, Jyrki Raitila & Risto Impola, VTT

Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, Jyrki Raitila & Risto Impola, VTT Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 8.10.2013 Jyrki Raitila & Risto Impola, VTT Taustaa Otsikon kysymykseen pyritään vastaamaan pääasiassa seuraavien projektien,

Lisätiedot

KODIN KESKUS, JOENSUU m²

KODIN KESKUS, JOENSUU m² KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI LIIKERAKENNUS VUOKRATAAN TOIMITILAA Joensuun Raatekankaalle keskeiselle kaupan alueelle Lieksaan ja Nurmekseen sekä Kontiolahdelle/Kajaaniin

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa 1.3.2008 31.12.2010 Budjetti 917 000 eur Rahoitus: EAKR / Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulunkaaren kunnat, yritykset

Lisätiedot

14 Pohjois-Karjala. 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

14 Pohjois-Karjala. 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 14 Pohjois-Karjala 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 14.1. POHJOIS-KARJALA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 4 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Puhoksen Lastu. Tietoja kiinteistöstä Tammikuu 2012

Kiinteistö Oy Puhoksen Lastu. Tietoja kiinteistöstä Tammikuu 2012 Kiinteistö Oy Puhoksen Lastu Tietoja kiinteistöstä Tammikuu 2012 1 Yhteenveto Kiteellä toimineen Puhos Board Oy hakeuduttua konkurssiin syyskuussa 2011, tehdaskiinteistöt omistava Kiinteistö Oy Puhoksen

Lisätiedot

KUIVAN LAATUHAKKEEN 11.11.2013

KUIVAN LAATUHAKKEEN 11.11.2013 KUIVAN LAATUHAKKEEN MARKKINAT 11.11.2013 KUIVA LAATUHAKE Kuiva laatuhake tehdään metsähakkeesta, joka kuivataan hyödyntämällä Oulussa olevien suurten teollisuuslaitosten hukkalämpöjä ja varastoidaan erillisessä

Lisätiedot

Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta

Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta Toimiva tuotanto-, varasto- ja toimistotila/teollisuustila osoitteessa Konetie 33, Oulu. E8 5,8 KM VALTATIE 20 2 MIN LENTOASEMA 16 KM OULUN KESKUSTA 8,5 KM

Lisätiedot

Koneyrittäjät bioenergian kimpussa. Vaasa 11.09.2009 Asko Piirainen Puheenjohtaja, Koneyrittäjien liitto

Koneyrittäjät bioenergian kimpussa. Vaasa 11.09.2009 Asko Piirainen Puheenjohtaja, Koneyrittäjien liitto Koneyrittäjät bioenergian kimpussa Vaasa 11.09.2009 Asko Piirainen Puheenjohtaja, Koneyrittäjien liitto Perinteinen malli bioenergian hankinnassa - Yrittäjät yksittäisiä toimijoita - Ei yhteistä päämäärää

Lisätiedot

Metsäenergian käyttö ja metsäenergiatase Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella

Metsäenergian käyttö ja metsäenergiatase Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella Metsäenergian käyttö ja metsäenergiatase Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella Kehittyvä metsäenergia seminaari 16.12.2010, Lapua Tiina Sauvula-Seppälä Työn tavoite Metsähakkeen käyttömäärä Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Heinola lyhyesti. Asukkaita 20 500 Yrityksiä 1 131 Perustettu 1839 Pinta-ala 839,4 km 2 Vesialue 158,9 km 2. Maakunta Päijät-Häme Asukkaita 200 847

Heinola lyhyesti. Asukkaita 20 500 Yrityksiä 1 131 Perustettu 1839 Pinta-ala 839,4 km 2 Vesialue 158,9 km 2. Maakunta Päijät-Häme Asukkaita 200 847 HEINOLN SHNNIEMI Heinola lyhyesti NORJ RUOTSI SUOMI Heinola Helsinki VIRO VENÄJÄ sukkaita 20 500 Yrityksiä 1 131 Perustettu 1839 Pinta-ala 839,4 km 2 Vesialue 158,9 km 2 Koulutuskeskus Salpaus, Heinola

Lisätiedot

Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella

Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella KEHITTYVÄ METSÄENERGIA -HANKE Laukka Pasi, Laurila Jussi & Tasanen Tapani www.kehittyvametsaenergia.fi

Lisätiedot

Energiaa ja elinvoimaa

Energiaa ja elinvoimaa Energiaa ja elinvoimaa Lappilainen ENERGIA 11.5.2010 Asiakaslähtöinen ja luotettava kumppani Rovaniemen Energia-konserni Rovaniemen kaupunki Konsernin liikevaihto 40 milj. Henkilöstö 100 hlö Yksiköiden

Lisätiedot

KODIN KESKUS, JOENSUU mm²

KODIN KESKUS, JOENSUU mm² VUOKRATAAN TOIMITILAA KODIN KESKUS, 80100 JOENSUU 5 000 mm² KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI KODIN KESKUS, 80100 JOENSUU 5 000 mm² LIIKERAKENNUS VUOKRATAAN

Lisätiedot

25.4.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus. Uusiutuvat energiaratkaisut ja lämpöyrittäjyys, puuenergian riittävyys Pirkanmaalla

25.4.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus. Uusiutuvat energiaratkaisut ja lämpöyrittäjyys, puuenergian riittävyys Pirkanmaalla 25.4.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Uusiutuvat energiaratkaisut ja lämpöyrittäjyys, puuenergian riittävyys Pirkanmaalla Pirkanmaan puuenergiaselvitys 2011 Puuenergia Pirkanmaalla Maakunnan energiapuuvarat

Lisätiedot

Energiaa ja elinvoimaa

Energiaa ja elinvoimaa Energiaa ja elinvoimaa Lapin liiton valtuustoseminaari 20.5.2010 Asiakaslähtöinen ja luotettava kumppani Rovaniemen Energia-konserni Rovaniemen kaupunki Konsernin liikevaihto 40 milj. Henkilöstö 100 hlö

Lisätiedot

Tule meille menestymään!

Tule meille menestymään! Tule meille menestymään! TEOLLISUUSTONTIT KONTIOLAHDEN KUNTA 1 Kontiolahden teollisuusalueet ja niiden sijainti KONTIOLAHTI 1,5 km Vaskelan teollisuusalue 6 km Uuron teollisuusalue 12 km Jaaman teollisuusalue

Lisätiedot

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan 12.12.2014 Antti Saartenoja Maakuntakaavoitus pähkinänkuoressa Yleispiirteinen

Lisätiedot

Maakunnallisesti merkittävät bioenergia- ja puuterminaalit

Maakunnallisesti merkittävät bioenergia- ja puuterminaalit Valmisteluvaihe Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, Yleisötilaisuus, Karvia, 8.2.2017 Maakunnallisesti merkittävät bioenergia- ja puuterminaalit Maakuntainsinööri Anne Nummela Kuvat: Manu Hollmén, Teemu Tervo

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Energiahankkeet Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Toteutus 1.8.2008 31.7.2010 Budjetti 199 000 PK

Lisätiedot

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet

Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan energialiiketoiminnan mahdollisuudet Satu Helynen ja Martti Flyktman, VTT Antti Asikainen ja Juha Laitila, Metla Metsätalouteen ja metsäteollisuuteen perustuvan

Lisätiedot

VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009

VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009 VIERUMÄELLÄ KIPINÖI 1 24.11.2009 A. SAHA PUUPOLTTOAINEIDEN TOIMITTAJANA 24.11.2009 2 Lähtökohdat puun energiakäytön lisäämiselle ovat hyvät Kansainvälinen energiapoliikka ja EU päästötavoitteet luovat

Lisätiedot

Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Bioenergiasta voimaa aluetalouteen seminaari 28.10.2014 Jyrki Raitila, erikoistutkija VTT

Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Bioenergiasta voimaa aluetalouteen seminaari 28.10.2014 Jyrki Raitila, erikoistutkija VTT Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Bioenergiasta voimaa aluetalouteen seminaari 28.10.2014 Jyrki Raitila, erikoistutkija VTT Taustaa Otsikon kysymykseen pyritään

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen terminaaliverkoston kehittäminen. Pirjo Venäläinen Metsäteho Oy

Kaakkois-Suomen terminaaliverkoston kehittäminen. Pirjo Venäläinen Metsäteho Oy Kaakkois-Suomen terminaaliverkoston kehittäminen Pirjo Venäläinen Metsäteho Oy 9.5.2017 Sisältö 1. Kaakkois-Suomen terminaaliverkoston nykytila 2. Kaakkois-Suomen terminaaliverkoston kehittämistarpeita

Lisätiedot

Terminaali osana metsäenergian toimitusketjua

Terminaali osana metsäenergian toimitusketjua Biomassan kuivaukseen ja varastointiin liittyvät haasteet ja T&K-tarpeet workshop (BIOCLUS WP4.1.a: Regional activities) VTT Jyväskylä 10.11.2011 Risto Impola VTT 2 Metsähakkeen käyttö vuonna 2010 6,9

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KauKaan vaneritehdas

KauKaan vaneritehdas Kaukaan vaneritehdas 2 l UPM Helsinki, Riika, Düsseldorf Saimaan kanava (Venäjä, Eurooppa) Lappeenranta Helsinki Pietari Helsinki 230 km Kotkan ja Haminan satamat Pietari 230 km UPM l 3 Paras brownfield-paikka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 02.06.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 02.06.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) 5 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi Kantvikin Vapaa-ajankeskus Oy:lle pienvenesataman ja sen palvelutoiminnan suunnittelua

Lisätiedot

VAPAAT YRITYSTONTIT 4. 8. 3. 9.

VAPAAT YRITYSTONTIT 4. 8. 3. 9. VAPAAT YRITYSTONTIT 11. 6. 10. 7. 5. 4. 8. 3. 9. 2. 1. Pääsette tonttien tarkempiin tietoihin klikkaamalla kyseisen tontin numeroa Leppävirran vapaat yritystontit 1. Pohjukansalon teollisuusalueella, Pöllipolun

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9.00 Työttömiä pohjoiskarjalaisia 600 enemmän kuin vuosi sitten Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon

Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon Avaa ovet varasto- ja logistiikkatilaan osoitteessa Äimäkuja 6, Oulu. TERMINAALIT 2,5 KM KESKUSTA 3,5 KM ORITKARIN SATAMA 1 KM LIMINGANTIE 700 M POIKKIMAANTIE

Lisätiedot

L&T Biowatti Oy Puusta puhdasta energiaa

L&T Biowatti Oy Puusta puhdasta energiaa Tomi Vartiamäki L&T Biowatti Oy Puusta puhdasta energiaa 1 Puupolttoaine liikkumaan yhteistyöverkostolla Metsäenergian yhteistyöverkoston rakentaminen Pohjois-Karjalaan? - Mikä tämän tilaisuuden tarkoitus?

Lisätiedot

MYYDÄÄN. Monien mahdollisuuksien kiinteistöt Metsäkouluntiellä Sanginsuussa Oulujoen varrella

MYYDÄÄN. Monien mahdollisuuksien kiinteistöt Metsäkouluntiellä Sanginsuussa Oulujoen varrella MYYDÄÄN Monien mahdollisuuksien kiinteistöt Metsäkouluntiellä Sanginsuussa Oulujoen varrella - Kolme oppilaitosrakennusta - Viisi oppilasasuntolarakennusta - Yksi kurssiasuntolarakennus - Yksi neljäasuntoinen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tulevaisuus Kanta-Hämeessä

Uusiutuvan energian tulevaisuus Kanta-Hämeessä Uusiutuvan energian tulevaisuus Kanta-Hämeessä Kestävän energian päivä III Kanta-Häme Metsäenergianäkökulma Janne Teeriaho, Hattulan kunta Häme ohjelma, strateginen maakuntaohjelma 2014+: Häme ohjelma

Lisätiedot

Terminaaleilla turvataan metsäenergian toimitusvarmuutta ja laatua

Terminaaleilla turvataan metsäenergian toimitusvarmuutta ja laatua Terminaaleilla turvataan metsäenergian toimitusvarmuutta ja laatua Bioenergiasta elinvoimaa klusterin TULOSSEMINAARI 8.12.2010, Saarijärvi Risto Impola, Ismo Tiihonen, VTT 2 EAKR - Bioterminaali Toimintamallien

Lisätiedot

Maailma tarvitsee bioenergiaa

Maailma tarvitsee bioenergiaa Maailma tarvitsee bioenergiaa Turpeen ja puun tulevaisuuden näkymät Punkalaidun 15.3.2014 Pasi Rantonen Vapo tänään Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Puola Suomen valtio omistaa

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yrityskeskus hankkeen toiminta Oulunkaarella

Uusiutuvan energian yrityskeskus hankkeen toiminta Oulunkaarella Uusiutuvan energian yrityskeskus hankkeen toiminta Oulunkaarella Hankkeen perustietoja Toteuttamisaika: 1.1.2008-30.6.2011 Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR) 70%, Oulunkaaren seutukunnan kunnat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (6) 51 Helsingin Energian hallinnassa olevan toimisto- ja tuotantorakennuksen siirto kaupungille HEL 2012-011381 T 02 07 00 Päätös päätti siirtää Helsingin Energian

Lisätiedot

Kiinteiden biopolttoaineiden terminaaliratkaisut tulevaisuudessa

Kiinteiden biopolttoaineiden terminaaliratkaisut tulevaisuudessa Kiinteiden biopolttoaineiden terminaaliratkaisut tulevaisuudessa Matti Virkkunen VTT 02.12.2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN TOIMIALARAPORTIN JULKISTUSTILAISUUS 2 Sisältö Taustaa Terminaalityypit Biopolttoaineen

Lisätiedot

YRITYSTONTIT. Ruoveden kunta Ruovedentie 30, RUOVESI p

YRITYSTONTIT. Ruoveden kunta Ruovedentie 30, RUOVESI p YRITYSTONTIT Ruovedellä myynnissä olevat kunnan omistamat yritys- ja teollisuustontit sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella keskustan läheisyydessä Kuruntien ja Rajaportin alueilla sekä Ruhalassa

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Pielisen säännöstelyselvitykset. Pielisen säännöstelyn vaikutukset ja järjestäminen tiivistelmä kunnanhallituksille

Pielisen säännöstelyselvitykset. Pielisen säännöstelyn vaikutukset ja järjestäminen tiivistelmä kunnanhallituksille Pielisen säännöstelyselvitykset Pielisen säännöstelyn vaikutukset ja järjestäminen tiivistelmä kunnanhallituksille Pielisen säännöstelyselvitykset Aloitteentekijöinä selvitystyölle Pielisen alueen kunnat

Lisätiedot

tonttiosasto TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT PIENTALOTONTIT VANTAALTA 2006 Tiedustelut: suunnittelija Helena Vuolanto Puh.

tonttiosasto TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT PIENTALOTONTIT VANTAALTA 2006 Tiedustelut: suunnittelija Helena Vuolanto Puh. tonttiosasto TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT PIENTALOTONTIT VANTAALTA 2006 Tiedustelut: suunnittelija Helena Vuolanto Puh. 169 3955 Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tonttiosasto Helsinki 14.2.2006

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

VAPAAT TOIMITILAT JA TONTIT VAPAAT TOIMITILAT SEKÄ TEOLLILSUUSTONTIT. Tilanne 17.11.2015

VAPAAT TOIMITILAT JA TONTIT VAPAAT TOIMITILAT SEKÄ TEOLLILSUUSTONTIT. Tilanne 17.11.2015 VAPAAT TOIMITILAT SEKÄ TEOLLILSUUSTONTIT Tilanne 17.11.2015 TOIMITILAT (kaikki kaupungin omistamien tilojen vuokrat alv 0%) 1. BERGSTRÖMIN KIINTEISTÖ, Keskuskatu 2 Oulainen - Vuokra sisältää veden ja lämmön

Lisätiedot

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke 1 (2) 23.8.2011 Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke Hanke tiivistetysti Hanke sisältää Soinlahden teollisuusalueen suunnittelun ja liikennejärjestelyjen toteutuksen sekä puu-

Lisätiedot

Kainuun bioenergiaohjelma 2006-2010 KAIBIO. Timo Karjalainen Joensuu 12.12.2006

Kainuun bioenergiaohjelma 2006-2010 KAIBIO. Timo Karjalainen Joensuu 12.12.2006 KAIBIO Timo Karjalainen Joensuu 12.12.2006 Bioenergiaohjelman lähtötilanne Kainuun puuenergiaohjelma 1999-2006 Ohjelmatyön toteutus Kainuun Etu Oy (hallinnoija) Ohjelman laatija Kajaanin yliopistokeskus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy Hyvinkään kaupungin 24. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 2301 24:012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 30.03.2016

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Bioenergiastrategia 2006-2015

Pohjois-Karjalan Bioenergiastrategia 2006-2015 Pohjois-Karjalan Bioenergiastrategia 2006-2015 Bioenergian tulevaisuus Itä-Suomessa Joensuu 12.12.2006 Timo Tahvanainen - Metsäntutkimuslaitos (Metla) Eteneminen: - laajapohjainen valmistelutyö 2006 -

Lisätiedot

Selvitys Karjalohjan lämpölaitoksen paikasta. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TL 9.12.2014

Selvitys Karjalohjan lämpölaitoksen paikasta. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TL 9.12.2014 Selvitys Karjalohjan lämpölaitoksen paikasta Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TL 9.12.2014 JOHDANTO Uuden hakelämpölaitoksen sijoittamista Karjalohjalle koskeva selvitystyö sisältyy kaupungin kaavoitusohjelmaan

Lisätiedot

Ristiinan biologistiikkakeskus ja biohiilipellettitehdas. 29.11.2012 Mika Muinonen

Ristiinan biologistiikkakeskus ja biohiilipellettitehdas. 29.11.2012 Mika Muinonen Ristiinan biologistiikkakeskus ja biohiilipellettitehdas 29.11.2012 Mika Muinonen Taustaa (1) Bioenergia on maakunnallinen kärkiala Etelä-Savossa maan parhaat metsät ja suurin hyödyntämätön potentiaali

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010 Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010 BIOWAY- tiedonvälityshanke järjesti bioenergia-aiheisen yritysvierailumatkan Kempeleeseen ja

Lisätiedot

Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala)

Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala) LIEKSAN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen Tekninen virasto Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala) Kaava-alueen sijainti Maankäyttö- ja rakennuslain 63 sekä -asetuksen

Lisätiedot

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2009. Kalle Kärhä, Metsäteho Oy

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2009. Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna 2009, Metsäteho Oy 9/2010 Hakkuutähteet Pienpuu www.metsateho.fi Kannot Järeä, (lahovikainen) runkopuu 2 Metsähakkeen käyttö Suomessa Metsähakkeen käyttö on

Lisätiedot

Energiapuuterminaalit biomassan syötössä, kokemuksia Ruotsista ja Suomesta

Energiapuuterminaalit biomassan syötössä, kokemuksia Ruotsista ja Suomesta TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Energiapuuterminaalit biomassan syötössä, kokemuksia Ruotsista ja Suomesta ForestEnergy2020-tutkimusohjelman vuosiseminaari Matti Virkkunen, VTT 7.10.2015, Joensuu Esityksen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

23.5.2013 Joensuu Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Terveyden edistämisen suunnittelija Kari Hyvärinen

23.5.2013 Joensuu Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Terveyden edistämisen suunnittelija Kari Hyvärinen 23.5.2013 Joensuu Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Terveyden edistämisen suunnittelija Kari Hyvärinen 22.11.2012 Pielisen Karjala 12 kpl JUUKA Ellin kulma Juuan terveyskeskus LIEKSA Honkalampi-säätiö,

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

Megahub 02/2011. Logistiikkakeskukset. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä

Megahub 02/2011. Logistiikkakeskukset. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä Megahub Logistiikkakeskukset Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä 02/2011 Joustava + suunnittelu vastuullisesti + johdettu strategisesti + sijoittunut yksilöllisesti + toteutettu MegaHub

Lisätiedot

Puurakentamista asukkaiden ehdoilla

Puurakentamista asukkaiden ehdoilla Luonnollisesti lähellä palveluita KarelianKotilot Oy Puurakentamista asukkaiden ehdoilla Puurakentamisen RoadShow 21.3.2012 1 Sisältö KarelianKotilot Oy - visio, tavoitteet Hyvinvointikeskus KotKontu -

Lisätiedot

Joensuun selvitysalue yhdessä

Joensuun selvitysalue yhdessä Toimintaympäristön muutokset Joensuun selvitysalue yhdessä 27.6.2013 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus Työlliset Työttömyys Pendelöinti Verotettavat tulot

Lisätiedot

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ ITSEHOITOPISTEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Väestöterveyttä yhteistyöllä hanke JAKE hanke Terveempi Itä-Suomi hanke (Terveiset johtavien hoitajien 1.11.013 pidetystä kokouksesta) Joensuu 1.11.013 5.11.013 1 3.9.013

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Nurmesniemi I) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN BIOMASSAKULJETUSTEN LOGISTIIKKA

KESKI-SUOMEN BIOMASSAKULJETUSTEN LOGISTIIKKA KESKI-SUOMEN BIOMASSAKULJETUSTEN LOGISTIIKKA SELVITYKSEN TEKIJÄT: LÄHDEVAARA HANNU SAVOLAINEN VARPU PAANANEN MARKKU VANHALA ANTTI SELVITYKSEN TAUSTA Voimakas bioenergian käytön lisäys toi suuren joukon

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

Liikenteen biopolttoaineet

Liikenteen biopolttoaineet Liikenteen biopolttoaineet Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 1.2.2012 Pohjois-Karjalan amk,joensuu 1 MTK:n energiastrategian tavoitteet 2020 Uusiutuvan energian osuus on 38 % energian loppukäytöstä 2020

Lisätiedot

PELIKENTÄN YLLÄPITO OTA KOPPI! 9.12.2010 Jorma Tolonen

PELIKENTÄN YLLÄPITO OTA KOPPI! 9.12.2010 Jorma Tolonen PELIKENTÄN YLLÄPITO OTA KOPPI! 9.12.2010 Jorma Tolonen 1 Hankkeiden taustaa Metsätalouden kehittämishankkeet on ideoitu alueellisissa metsäohjelmissa Tavoite: Toimialan kehittämisen pullonkaulat hankkeistetaan,

Lisätiedot

Sitoumus 1 (5) Turunen Jarno/MT Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Jarno Turunen, aluekehityspäällikkö

Sitoumus 1 (5) Turunen Jarno/MT Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Jarno Turunen, aluekehityspäällikkö Sitoumus 1 (5) "Heipat fossiiliselle öljylle Sitoumuksen antaja Sitoumuksen antajan yhteystiedot Sitoumuksen antajan tyyppi Sitoumuksen antajan toimiala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Jarno Turunen, aluekehityspäällikkö

Lisätiedot

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet BalBic, Bioenergian ja teollisen puuhiilen tuotannon kehittäminen aloitusseminaari 9.2.2012 Malmitalo Matti Virkkunen, Martti Flyktman ja Jyrki Raitila,

Lisätiedot

Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa

Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa Keski-Suomen Energiapäivät 2011 2.2.2011 Päivi Peronius Keski-Suomen maakunnan merkittävät raaka-ainevarat Turve Teknisesti turvetuotantoon soveltuu 43 833

Lisätiedot

Nurmes Pitkämäen teollisuusalueen asemakaavan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2013

Nurmes Pitkämäen teollisuusalueen asemakaavan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Nurmes Pitkämäen teollisuusalueen asemakaavan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Nurmeksen kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Inventointi... 4 Rannansiirtyminen...

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Haapolahti) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 8 Sisältö 3.1 Bioenergian tuotannon työturvallisuus... 3 3.2 Biomateriaalivirtojen hallinnan tietojärjestelmä... 4 3.3 Puupohjaisten

Lisätiedot

Parikkalan kunta Biojalostusterminaalin mahdollisuudet Parikkalassa

Parikkalan kunta Biojalostusterminaalin mahdollisuudet Parikkalassa Parikkalan kunta Biojalostusterminaalin mahdollisuudet Parikkalassa Biotalous hankkeen päätösseminaari 27.1.2015 NOVOX X Biojalostusterminaali Kasvavat metsähakkeen markkinat edellyttävät tehokasta ja

Lisätiedot

KESTÄVÄ METSÄENERGIA -SEMINAARI 18.11.2014

KESTÄVÄ METSÄENERGIA -SEMINAARI 18.11.2014 KESTÄVÄ METSÄENERGIA -SEMINAARI 18.11.2014 KÄYTTÖPAIKKAMURSKA JA METSÄENERGIAN TOIMITUSLOGISTIIKKA Hankintainsinööri Esa Koskiniemi EPV Energia Oy EPV Energia Oy 19.11.2014 1 Vaskiluodon Voima Oy FINLAND

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Maaningalla sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Tonttipalveluyksikkö Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Asia /713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 30.5.2006 Ympa liite 8. KAAVA Nu 133. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5.

Asia /713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 30.5.2006 Ympa liite 8. KAAVA Nu 133. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5. Asia /713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 30.5.2006 Ympa liite 8 VIHDIN KUNTA NUMMELA, LANKILANRINNE ASEMAKAAVAN MUUTOS LANKILANRINTEEN TEOLLISUUSALUEELLA KAAVA Nu 133 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1191/02.07.00/2013 19 Tontin vuokraaminen Rakennusliike Lehto Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Karhusuolta liike- ja varastotilojen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Megahub. Toimitilaa: logistiikka jakelu tuotanto 07/2011. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä

Megahub. Toimitilaa: logistiikka jakelu tuotanto 07/2011. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä Megahub Toimitilaa: logistiikka jakelu tuotanto Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä 07/2011 Investointi Rakentaminen Onnistuneen hankkeen osatekijät ovat Tontti Käyttäjä Oikea tila, oikea

Lisätiedot

Verkostoidu Porin seudulla -hanke

Verkostoidu Porin seudulla -hanke Itämeren laaja-alaisin teollisuuspuisto Satamatoimintaa hyödyntävälle Teollisuudelle Kaupalle Logistiikka-alan yrityksille Rakentuu olemassa olevan teollisuuden ja teollisuusklustereiden ympärille Satakunta

Lisätiedot

Siun sote palvelupaketeissa 2014

Siun sote palvelupaketeissa 2014 palvelupaketeissa 2014 www.siunsote.fi Juhani Junnilainen 4.2.2016 Väestötiedot 2014 Alue Ikäluokat yhteensä 0-17 v. 18-64 v. 65-74 v. 75 - v. Pohjois-Karjalan SHP 168896 30229 99820 21281 17566 Heinävesi

Lisätiedot

PUUTA-hanke. Yrittäjätapaaminen ULLA LEHTINEN

PUUTA-hanke. Yrittäjätapaaminen ULLA LEHTINEN PUUTA-hanke Yrittäjätapaaminen 04.11.2016 ULLA LEHTINEN Ulla.lehtinen@oulu.fi 4.11.2016 1 Markkinatutkimus: mitä selvitetty? Selvityksen tavoitteena on löytää vastaus seuraaviin kysymyksiin pohjautuen

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYSTEN UUDISTAMINEN

RAKENNUSJÄRJESTYSTEN UUDISTAMINEN I LIEKSA NURMES VALTIMO JUUAN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA LIPERIN KUNTA OUTOKUMMUN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYSTEN UUDISTAMINEN Tehty 10.03.2014 RAKENNUSJÄRJESTYSTEN UUDISTAMINEN 2 (5) LÄHTÖKOHDAT Tämän osallistumis-

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

Kokopuuta, rankaa, latvusmassaa & kantoja teknologisia ratkaisuja energiapuun hankintaan

Kokopuuta, rankaa, latvusmassaa & kantoja teknologisia ratkaisuja energiapuun hankintaan Kokopuuta, rankaa, latvusmassaa & kantoja teknologisia ratkaisuja energiapuun hankintaan Juha Laitila Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuun toimipaikka Bioenergiaa metsistä -tutkimusohjelman

Lisätiedot

Ponssen ratkaisut aines- ja energiapuun kannattavaan korjuuseen

Ponssen ratkaisut aines- ja energiapuun kannattavaan korjuuseen 1 24.10.2014 Author / Subject Ponssen ratkaisut aines- ja energiapuun kannattavaan korjuuseen Bioenergiasta voimaa aluetalouteen seminaari Tuomo Moilanen Ponsse Oyj 2 Aiheet: 1. Ponssen näkökulma Bioenergian

Lisätiedot

Kestävä energiatalous matkailussa

Kestävä energiatalous matkailussa Kestävä energiatalous matkailussa Kyselylomake energiankäytön selvittämiseen matkailuyritystoiminnassa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu on mukana SETCOM (Sustainable Energy in Tourism dominated Communities)-

Lisätiedot

Moottoritien liittymät yritysalueina?

Moottoritien liittymät yritysalueina? Moottoritien liittymät yritysalueina? TULEVAISUUDEN YRITYSALUEET SALOSSA 9.10.2013 Kaavoitusins. Timo Alhoke Yleiskaavallinen rakennemalli Keskusta Keskustavyöhyke Aluekeskukset Perniö ja Suomusjärvi Palvelukylät

Lisätiedot

Kainuun bioenergiaohjelma

Kainuun bioenergiaohjelma Kainuun bioenergiaohjelma Kajaanin yliopistokeskus/cemis-oulu Metsäenergia Kainuussa seminaari 20.11.2012 Sivu 1 19.11.2012 Esityksen sisältö Kainuun bioenergiaohjelma 2011-2015 Ohjelman päivitys - Nettikysely

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN INDRÄN-VAAKAVIRTAUSMAASUODATTIMEN RAKENTAMISESTA

Lisätiedot

Lapin bioenergiaohjelma 2009 2013

Lapin bioenergiaohjelma 2009 2013 Lapin bioenergiaohjelma 2009 2013 Taustaa Bioenergiaohjelman suunnittelu aloitettiin Lapin TE-keskuksen aloitteesta joulukuussa 2008 Ohjelma päivitettiin syksyllä 2009 Lapin bioenergian koordinaatiohankkeen

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus Metsään perustuvien elinkeinojen edistäjä

Suomen metsäkeskus Metsään perustuvien elinkeinojen edistäjä Suomen metsäkeskus Metsään perustuvien elinkeinojen edistäjä Ennen Julkiset palvelut Metsäpalvelut Keskusyksikkö Lahti liiketoimintayksikkö 13 aluetta 13 aluetta 6 aluetta 143 toimistoa 145 toimistoa tiimiä

Lisätiedot

ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU

ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Avaus Urpo Hassinen Biomas-hanke 9.15 Energiapuukorjuukohteiden tarkastustulokset Mikko Korhonen ja hyvän metsänhoidon suositusten näkökulma

Lisätiedot