SSI LAW. Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SSI LAW. Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2004"

Transkriptio

1 SSI LAW Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2004 KAIKKI OVAT LUPAUKSISSAAN SAMANLAISIA. ERO ON TÖISSÄ. ALLA UTLOVAR DETSAMMA. SKILLNADERNA FRAMSTÅR AV RESULTATEN. WE ARE ALL ALIKE IN OUR PROMISES. IT IS ONLY IN OUR DEEDS THAT WE DIFFER. Molière 1

2 SISÄLTÖ 2 SISÄLTÖ 3 HYVÄT LUKIJAT 4 VARAUTUMINEN VEROUUDISTUKSEEN 5 LEIPOMO SALONEN 6 OSAKEYHTIÖN JAKAUTUMINEN 7 TOIMINTA ULKOISTETAAN... 8 TILLÄMPLIG LAG 10 LÄHIKUVASSA: KAI LINTUNEN 11 TOIMISTOSSA TAPAHTUU 2

3 HYVÄT LUKIJAT HYVÄT LUKIJAT Kädessäsi on Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n ensimmäinen asiakkaille ja eri sidosryhmille tarkoitettu lehti. Tarkoituksenamme on jatkossa julkaista lehteä 1 3 kertaa vuodessa. Lehdessä käsittelemme erityisesti liikejuridiikan ajankohtaisia asioita. Lisäksi tiedotamme toimistossamme mahdollisesti tapahtuneista muutoksista. Ensimmäisen numeromme teemaksi olemme valinneet Yritysjärjestelyllä tulevaisuuteen, jota artikkelit tässä lehdessä kukin tavallaan sivuavat. Yritys- ja liikemaailmassa eletään tällä hetkellä mielenkiintoisia aikoja. Muun muassa yritysten sukupolvenvaihdoksista on ehditty puhua jo useita vuosia ja odottaa niiden aiheuttamaa yrityskauppavyöryä. Tosiasia kuitenkin on, että vaikka tällaisia sukupolvenvaihdosjärjestelyjä on toki tehty, varsinainen ryntäys ei ole kuitenkaan alkanut. On kuitenkin selvää, että yrittäjäpolven ikääntyessä tämä on jossain vaiheessa edessä. Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:llä on sukupolvenvaihdoksiin ja sitä tukeviin yritysjärjestelyihin tarvittavat resurssit, ammattitaito ja usean vuoden kokemus. Näitä kaikkia osa-alueita pidämme jatkuvasti yllä ja kehitämme vastaamaan tämän päivän ja asiakkaittemme vaatimuksia. Oman mielenkiintonsa yritysten lähitulevaisuuteen luovat myös tulevat osakeyhtiölain kokonaisuudistus sekä ensi vuoden alussa voimaan tuleva yritysverotuksen muutos. Molemmat aiheuttavat vähintäänkin asioiden uudelleentarkastelua ja varautumista muuttuneeseen tilanteeseen. Kuten useasti tämän kaltaisissa asioissa, näihinkin on syytä tutustua huolella jo hyvissä ajoin ja suunnitella asiantuntijan kanssa mahdolliset tarvittavat toimet ikävien yllätysten välttämiseksi. Jari Suominen on varatuomari ja asianajaja. Hän on toiminut liikejuridiikan alalla jo vuodesta Omaa asianajotoimistoa Suominen on johtanut vuodesta Vuoden 2002 alusta alkaen hän on toiminut Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n senior partnerina ja toimitusjohtajana. Lisäksi hän vastaa toimiston yritysjärjestelyryhmän toiminnasta. (02) , Toivon, että lehtemme ja sen sisältö aikaansaa Sinussa ajatuksia tai kysymyksiä, joita ehkä muuten et olisi tullut yritys- tai muussa toiminnassasi ajatelleeksi. Toimistomme lakimiehet ovat valmiit vastaamaan kysymyksiisi ja ratkaisemaan kanssasi Sinua askarruttavat juridiset ongelmat. Toivotan lehtemme lukijoille hyvää ja menestyksekästä kevättä. Jari Suominen toimitusjohtaja 3

4 VARAUTUMINEN VEROUUDISTUKSEEN UUDISTUKSESSA ON VOITTAJIA JA HÄVIÄJIÄ Yritysveroratkaisua nimenomaan yrityksen näkökulmasta katsottuna voidaan pitää siinä mielessä hyvänä, että valtaosalla yrityksistä verotus kevenee. Kun verokanta alenee, se parantaa yrityksen mahdollisuuksia kerätä omia pääomia, jotka voidaan käyttää muun muassa kasvun edellyttämiin investointeihin. Ongelmana uudistuksessa on kuitenkin se, että kun tarkastellaan sekä yrityksen että sen omistajan verotusta, kokonaisverorasitus kiristyy useissa tapauksissa. Esimerkiksi tapauksessa, jossa yrityksen omistaa yksi henkilö ja yrityksen nettovarallisuus ylittää miljoonan euron rajan, osinkojen verotus kiristyy. Suhteellisesti kaikkein eniten uudistuksessa häviävät kuitenkin niiden yritysten omistajat, joissa yhtiön tulos sekä nettovarallisuus ovat pieniä. Pienien ansiotulo-osinkojen verotus kiristyy selvästi nykyiseen verrattuna, mikäli tehtyjä päätöksiä ei korjata. Nykyjärjestelmässä osakkeenomistaja voi saada veronpalautuksena osan Oikeustieteen tohtori, varatuomari Jaakko Ossa toimii Turun Yliopiston finanssioikeuden professorina. Lisäksi hän on vuodesta 2000 työskennellyt Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:ssä vastaten toimiston vero-oikeudellisesta osaamisesta. (02) , yrityksen maksamasta verosta, mutta uudessa järjestelmässä hän joutuu maksamaan veroja. Yksittäistapauksissa verotukseen saattaa saada helpotusta sillä, että yrittäjä nostaa tulonsa yrityksestä palkkana. KIINTEISTÖN ERIYTTÄMINEN VARTEENOTETTAVA VAIHTOEHTO Nykytiedoilla näyttäisi siltä, että tulevaisuudessa yrityksen pilkkomisia joudutaan harkitsemaan verotuksellisista syistä, vaikka se ei liiketaloudellisesti olisikaan perusteltu ratkaisu. Esimerkiksi kiinteistön eriyttäminen jakautumisen avulla erilliseen keskinäiseen kiinteistöyhtiöön saattaa olla varteenotettava vaihtoehto verosuunnittelussa. Tällöin tulee kiinnittää erityisesti huomiota siihen, miten kiinteistön (rakennuksen) poistot voidaan edelleenkin hyödyntää. Lisäksi kiinteistön käyttäminen varsinaista liiketoimintaa harjoittavan yhtiön luottojen vakuutena saattaa tuoda lisäongelmia. OSAKEYHTIÖN SAAMIEN OSINKOJEN VEROTUS VIELÄ EPÄSELVÄ Keskeinen vielä ratkaisematta oleva kysymys on yhteisöjen saamien osinkojen verotus. Nykyjärjestelmässä osinkojen siirtymisestä yritysten sisällä ei aiheudu ketjuverotusta. Tämä lienee myös uuden järjestelmän tavoite. Ongelma on kuitenkin se, että yksityishenkilön saamat osingot tulevat olemaan tietyin edellytyksin veronalaisia. Johdonmukaisessa järjestelmässä ei periaatteessa voitaisi sallia veron välttämistä vain sillä, että osingot kierrätetään yhtiön kautta. Esimerkiksi noteerattujen yhtiöiden osingot olisi helppo muuntaa verovapaiksi sillä, että osingot saa yksityishenkilön hallitsema noteeraamaton yhtiö, joka voi jakaa osingot edelleen tietyin edellytyksin verovapaasti. Pidänkin todennäköisenä, että pääsäännön mukaan yhteisösektorin sisäinen osingonjako on edelleenkin saajalleen verovapaata tuloa. Kuitenkin verovapaudelle todennäköisesti asetetaan omistusosuuteen ja/tai äänivaltaan perustuvia rajoituksia. Lisäksi holdingyhtiöille saatetaan asettaa lisäehtoja, kuten osingon edelleen jakoon perustuvia vaatimuksia. Valittavalla ketjuveromallilla tulee olemaan huomattava vaikutus omistus- ja sijoitusrakenteisiin. Jaakko Ossa 4

5 LEIPOMO LEIPOMO SALONEN LEIPOMO SALONEN - JO NELJÄNNESSÄ SUKUPOLVESSA Perinteisessä turkulaisessa leipomoalan yrityksessä Leipomo Salonen Oy:ssä tehtiin noin vuosi sitten jo kolmas sukupolvenvaihdos. Nuoresta Juha Salosesta tuli toimitusjohtaja isänsä Matti Salosen jälkeen. Matti Salosesta itsestään oli tullut toimitusjohtaja vuonna Sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun varattiin reilusti aikaa - itse asiassa koko työssäoloaikani on ollut tiedossa, että sukupolvenvaihdos jossain vaiheessa suoritetaan, kertoo Juha Salonen. Salonen on saanut kasvaa nykyiseen tehtäväänsä mm. myyntiedustajan ja markkinointipäällikön toimien kautta. Samoin hän on nuoresta alkaen ollut mukana leipomon erilaisissa koneinvestoinneissa. SUKUPOLVENVAIHDOS VAATII AIKAA Sukupolvenvaihdosasioita pohdittiin ensin perusteellisesti perhepiirissä ja päätettiin suuntaviivat. Saloset halusivat, että kaikki perilliset ovat jatkamassa yrityksen toimintaa kuitenkin niin, että yksi on enemmistöosakkaan asemassa. Tämä rooli lankesi kuin luonnostaan Juha Saloselle. Muut sisarukset ovat kiinnostuneet yrityksestä ja sen kehittämistä ja he osallistuvat hallitustyöskentelyn kautta yrityksen arkipäivään, kertoo Juha Salonen. Hallitustyöskentelyä on myös edelleen tarkoitus kehittää, koska tätä kautta kaikki pääsevät parhaiten tuomaan omat näkemyksensä yrityksen tulevaisuudesta esille. Perheen sisäisen pohdiskelun jälkeen oli aika ottaa asiantuntijaan yhteyttä. Perusteellisissa neuvotteluissa kartoitettiin yrityksen tilanne kokonaisvaltaisesti ja mietittiin erilaiset sukupolvenvaihdoksen toteuttamisvaihtoehdot ja niiden verotukselliset vaikutukset, kertoo Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:stä OTT, VT Jaakko Ossa, joka työskenteli yrityksen kanssa kiinteässä yhteistyössä noin kahden vuoden ajan. Leipomo Salosessa päädyttiin siihen, että osa osakkeista lahjoitettiin jatkajille ja loput osakkeet yhtiö lunasti itselleen. Sukupolvenvaihdoksissa kysymyksenasettelut usein liikkuvat juuri verojen minimoinnin ongelmissa. Mutta kuten Ossa toteaa, Verotukselliset seikat, vaikka tärkeitä ovatkin, eivät saa olla ainoa ratkaiseva seikka punnittaessa vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa onnistunut sukupolvenvaihdos, vaan kokonaisuus on aina otettava huomioon. YHTEISTYÖLLÄ KESKEINEN MERKITYS ONNISTUMISESSA Luopuminen ei loppujen lopuksi ollut vaikeaa, vaan 44 työvuoden jälkeen voin hyvillä mielillä luovuttaa yrityksen päteviin käsiin, toteaa Matti Salonen, jolla nyt on aikaa sekä nauttia eläkepäivistä että osallistua vielä yrityksen toimintaan hallituksen jäsenen ominaisuudessa. Toisaalta Juha Salonen kertoo saavansa arvokasta tukea isältään Matti Saloselta aina tarvittaessa. Molemmat toteavatkin kysyttäessä, että paras lopputulos usein saavutetaan yhdistettäessä nuoruuden innostus ja vuosien mittaan kertynyt kokemus. Pirkko Ossa 5

6 OSAKEYHTIÖN JAKAUTUMINEN YHTIÖ PILKOTAAN Osakeyhtiön jakautumisessa olemassa oleva osakeyhtiö pilkotaan kahdeksi tai useammaksi uudeksi osakeyhtiöksi. Verotuksellisista syistä ovat käytännössä kaikki jakautumiset jäljempänä käsiteltäviä kokonaisjakautumisia, jossa kaikki pilkottavan yhtiön varallisuus ja toiminta siirtyvät uusiin yhtiöihin. Uusien yhtiöiden omistus vastaa jakautuvan yhtiön omistuspohjaa eli omistussuhteiden muutoksia ei jakautumisessa tapahdu, tosin omistusvaihdokset ovat mahdollisia jakautumisen jälkeen. MENETTELY Menettelyssä tärkeintä on koko järjestelyn perusteellinen ja oikea suunnittelu, sekä oikeudellisesti että verotuksellisesti. Menettely edellyttää useita määräaikoihin sidottuja ilmoituksia kaupparekisteriin jakautumisen eri vaiheissa. Aikaa kuluu suunnittelun aloituksesta pilkkomisen voimaantuloon 5-6 kk, normaalisti selvitään koko prosessista alle vuodessa. HUOMIOITAVIA ASIOITA ON PALJON Prosessissa on huomioitava runsaasti asioita sekä prosessin kuluessa että sen 6 Jatkajalle tuleva liiketoiminta voidaan määritellä juuri halutuksi muun omaisuuden ja toiminnan jäädessä edelleen luovuttajalle. Liiketoiminta voidaan siirtää jatkajalle mahdollisimman edullisesti. Asianajaja, varatuomari Veli Suortamo on siirtynyt Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n palvelukseen vuoden 2004 alusta. Hän on työskennellyt vuodesta 1991 lähtien PK-sektorin liikejuridiikan eri osa-alueilla, joista hän on hankkinut tänä aikana vankan käytännön kokemuksen. (02) , jälkeen. Tällaisia ovat yleensä esim. vuokrasopimukset, vakuus- ja rahoitusjärjestelyt, sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät, omistuksen vaihdokset, osakeannit ja osakassopimukset. Tarvittaessa ovat ulospäin - esim. asiakkaille - näkyvät muutokset jakautumisesta vähäisiä; toimintaa voidaan jatkaa keskeytyksettä ja ilman käytännön häiriöitä koko prosessin ajan ja sen jälkeen samalla toiminimellä. Näkyvin muutos pilkkomisesta on yhtiön y-tunnuksen vaihtuminen. MIKSI YHTIÖ PITÄISI PILKKOA? Jakautuminen on erityisen käyttökelpoinen apuväline liiketoimintaa luovutettaessa, kuten esim. sukupolvenvaihdos- tai yrityskauppatilanteissa. Järjestelyllä voidaan päästä luopujan kannalta myös verotuksellisesti tavoiteltavaan tilanteeseen pääomatu- lon lisäyksellä erilaisin järjestelyin. Jakautumisen jälkeen liiketoiminnan tai sen osan luovutuksesta tuleva kauppahinta saadaan yhtiön sijasta suoraan osakkaalle henkilökohtaisesti. Jakautuminen voi olla hyödyllinen myös erilaisissa avainhenkilöiden sitouttamis- ja kannustejärjestelyjen toteutuksessa mahdollistaen niiden taloudellisesti järkevän toteutuksen. MAHDOLLISUUS OSAKKAILLE Tuottavien ja runsaasti varallisuutta omistavien yhtiöiden pilkkominen ja sitä kautta pääomatulo-osuuden lisäämisen mahdollisuus - erityisesti kiinteistöomaisuuden järjestelyn avulla - saattaa useassa tapauksessa jo tulevan verouudistuksen johdosta tulla ajankohtaiseksi. Joka tapauksessa yrityksen pilkkominen antaa osakkaille erinomaiset mahdollisuudet sekä henkilökohtaisen talouden että yrityksen toiminnan - yhdessä tai erikseen - kannalta mahdollisimman tuottaviin ratkaisuihin. Tarkoituksenmukaisimmat järjestelyt on kuitenkin aina harkittava tapauskohtaisesti. Veli Suortamo

7 TOIMINTA TOIMINTA ULKOISTETAAN... HENKILÖSTÖN ASEMASTA TOIMINTOJA ULKOISTETTAESSA Ulkoistamisen mahdolliset vaikutukset työntekijöiden työsuhteisiin on arvioitava tarkasti etukäteen, kun toimintoja (lakiasiat, markkinointi, huoltopalvelut, kuljetus tms.) ulkoistetaan alihankkijalle. Tämä arviointi on tärkeää sekä ulkoistavalle yritykselle että alihankkijalle. Liian usein arviointi jää tekemättä etenkin alihankkijalta, joka tarjoaa palvelujaan eri tahoille miettimättä lähemmin mitä työoikeudellisia velvoitteita alihankintasopimuksen tekeminen saattaa tuoda mukanaan. Alihankkijallahan ei välttämättä edes ole yksityiskohtaista tietoa siitä, miten ulkoistaja on aiemmin teettänyt ulkoistettavan toiminnon omilla työntekijöillä vaiko esim. toisella alihankkijalla. ONKO KYSE LIIKKEEN LUOVUTUKSESTA Työsuhteiden kannalta merkityksellistä on, milloin ulkoistaminen muodostaa liikkeen luovutuksen. Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät ilman eri sopimusta uuden yrittäjän (alihankkijan) palvelukseen työsuhteen ehtojen pysyessä ennallaan. Sen sijaan jos ulkoistaminen ei muodosta liikkeen luovutusta, ulkoistavan yrityksen työ yleensä vähentyy pysyvästi ulkoistamisen seurauksena ja ulkoistavalla yrityksellä on tietyin edellytyksin oikeus irtisanoa työntekijöitään. Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen tai sen toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana taikka samankaltaisena. Perusvaatimuksena on, että luovutuksen kohde siirretään toimivana yksikkönä, jonka avulla voidaan harjoittaa pysyvästi itsenäisen tavoitteen omaavaa taloudellista toimintaa. Liikkeenluovutuksen edellytysten toteutuminen arvioidaan tapauskohtaisesti. Arvioinnissa huomioidaan muun muassa se, luovutetaanko samalla käyttö- ja vaihtoomaisuutta, siirtyvätkö asiakkaat, jatkuvatko toiminnot heti luovutuksen jälkeen vai keskeytyksen jälkeen jne. Tämän arvioinnin tapauskohtaisuutta kuvaa osuvasti pelottavaksikin koettu EY-tuomioistuimen ratkaisu (Schmidt C-392/92), jossa pankki oli ulkoistanut siivouspalvelut ja irtisanonut samalla erään konttorinsa ainoan siivoojan työsopimuksen. EY-tuomioistuin katsoi liikkeen luovutussäännösten koskevan tätäkin tapausta, jossa luovutettava toiminto oli luonteeltaan avustavaa ulkoistajan päätoimialaan nähden ja vaikka järjestelyn yhteydessä ei siirtynyt omaisuutta. Mainittu ratkaisu osoittaa, että tapauskohtaisesti arvioiden lähes minkä tahansa toimintojen ulkoistamisen voidaan katsoa muodostavan liikkeen luovutuksen. KETKÄ TYÖNTEKIJÖISTÄ SIIRTYVÄT Ulkoistamisen muodostaessa liikkeenluovutuksen, ulkoistajan palveluksessa työskennelleet työntekijät siirtyvät automaattisesti alihankkijan palvelukseen ja heidän työsuhteidensa ehdot pysyvät ennallaan. Ulkoistaminen koskee yleensä vain liikkeen osaa, joten tärkeää on määritellä ne työntekijät, jotka siirtyvät luovutettavan / ulkoistettavan osan mukana. Merkityksellisintä tässä arvioinnissa on ensisijaisesti ulkoistajan muodollinen organisaatio ja toissijaisesti se, mitä työtä työntekijä on pääasiallisesti tehnyt. Edellä mainituin perustein ulkoistamisen mahdollisissa henkilöstövaikutuksissa on kyse merkittävistä taloudellisista riskeistä, joihin alihankkijan ja myös ulkoistajan tulisi varautua etukäteen. Ulkoistamisesta päätettäessä ja alihankintasopimuksia solmittaessa, henkilöstön asemasta tulisikin sopia yksityiskohtaisesti ulkoistajan ja alihankkijan välillä. Lisäksi on huomattava, että ulkoistajan ja alihankkijan on kummankin osaltaan käytävä asianmukaiset YT-neuvottelut, joita ulkoistaminen ja/tai liikkeenluovutus lain ja työehtosopimusten mukaan edellyttävät. Kalle Kuusisto Asianajaja, varatuomari Kalle Kuusisto on toiminut vuodesta 1999 Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n palveluksessa ja vuodesta 2001 lähtien sen osakkaana. Kuusisto on erikoistunut erityisesti työoikeudellisiin kysymyksiin. (02) , 7

8 SOVELLETTAVASTA LAISTA TILLÄMPLIG LAG VID INTERNATIONELLA KÖP SOVELLETTAVASTA LAISTA KANSAINVÄLISESSÄ KAUPASSA Kansainvälistä kauppaa koskevaa sopimusta neuvoteltaessa on syytä huomioida sopimukseen sovellettava laki. Huolellisesti laaditussa sopimuksessa on sovellettava laki ratkaistu nimenomaisella lainvalintaehdolla. Mikäli osapuolet eivät sovi lainvalinnasta sopimuksessaan, määräytyy sovellettava laki kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen perusteella. Säännöt sovellettavasta laista, eli minkä maan kansallinen lainsäädäntö soveltuu kauppaan, eivät kuitenkaan ratkaise kauppaan sovellettavaa normipohjaa. Tämän kysymyksen ratkaisu on riippuvainen itse kaupasta, kaupan kohteesta ja sopimusta täydentävästä lainsäädännöstä. ALLMÄNT Med internationella köp, i motsats till nationella köp, avses köp av internationell karaktär. Detta framkommer vanligtvis av att avtalsparterna har hemvist i olika länder, varvid de är underkastade olika nationella rättsordningar eller t.ex. av att objektet för köpet skall transporteras från ett land till ett annat. Avtalsparternas nationalitet kan i detta sammanhang vara av avgörande betydelse vid bedömningen av vilken lagstiftning skall tillämpas vid internationella köp. Genom tillämpningen av internationellt privaträttsliga regler skall frågan om vilket lands lag skall tillämpas på köpet avgöras. 8 Vid avtalsförhandlingar rörande internationella köp behandlas frågan om tillämplig lag vanligtvis i samband med spörsmål gällande vilket lands domstol eller skiljemannaförfarande skall avgöra eventuella meningsskiljaktigheter mellan avtalsparterna. Det är inte helt ovanligt att dessa frågor aktualiseras först efter att parternas avtalsförhandlingar fortskridit till ett skede där de egentliga villkoren för köpet redan överenskommits och endast uppgörandet av själva köpavtalet kvarstår. Uppgörandet handhas vanligtvis av parternas juridiska rådgivare eller biträden. En allmän rekommendation är att avtalet borde innehålla ett entydigt villkor eller en bestämmelse beträffande tillämplig lag och forum, för att undvika oklarheter. På så sätt klargörs den rättsmiljö inom vilken avtalet ingås. Sett ur den enskilda avtalspartens ställning ingår i dessa avgöranden en intresseavvägning, som kan vara märkbar. Avtalsparternas intressen är vanligtvis motstridiga, eftersom det ligger i vardera avtalspartens intresse att välja lag, som parten ifråga är bekant med. Vid val om tillämplig lag finns det egentligen tre alternativ, dvs. lagen i någondera avtalsparts hemland eller lagen i något tredje land. LAG OM TILLÄMPLIG LAG VID LÖSÖRE- KÖP AV INTERNATIONELL KARAKTÄR Avtalsparterna kan enligt lagen genom uttrycklig bestämmelse avtala att köpet skall vara underkastat ett visst lands lag. Det står parterna således fritt att bestämma vilket lands lag skall tillämpas på köpet. Parterna är inte bundna av deras hemlands lag,

9 TILLÄMPLIG LAG TILLÄMPLIG LAG utan tillämplig rätt kan t ex vara lagen i det land där föremålet för köpet skall tillverkas eller en helt partsneutral lagstiftning. Huvudregeln är dock att lagen i det land, där säljaren hade sitt hemvist, då han tog emot beställningen, tillämpas på köpet. Ifall beställningen har mottagits vid en säljaren tillhörig affärsinrättning, tillämpas lagen i det land, där affärsinrättningen är belägen. Lagen innehåller även en precisering för situationer där beställningen mottagits hos köparen. KÖPLAGEN ( KÖPL ) OCH NORDISKA KÖP Den finska köplagen baserar sig på ett omfattande samnordiskt lagberedningsarbete. Motsvarade lagstiftning har godkänts i Norge och Sverige, medan Danmark och Island har valt att inte revidera sin köplag på samma gång. Köplagen gäller primärt överlåtelser av lösöre, eftersom föremålet för köpet är en vara, men lagen tillämpas även på överlåtelse av t ex aktier, andelar, optionsrätter och olika immaterialrättigheter samt på företagsköp. KöpL omfattar även tillverkningsköp, dvs. köp av föremål, som inte existerar vid köpets ingående, om inte beställaren skall tillhandahålla en väsentlig del av materialet. Av KöpL följer dessutom att den inte gäller avtal som innebär att den som skall leverera en vara även skall utföra arbete eller någon annan tjänst, ifall tjänsten utgör den övervägande delen av hans förpliktelse. Det bör noteras att KöpL inte tillämpas på arbetsutförande. Vid internationella köp blir den internationella köplagen ( CISG ) i första hand tillämplig. De nordiska länderna har gjort ett förbehåll vid ratificeringen av konventionen, varmed den inte är tillämplig vid nordiska köp. Således tillämpas vid nordiska köp det lands köplag, som följer av tillämpningen av internationellt privaträttsliga regler. KONVENTION ANGÅENDE AVTAL OM INTERNATIONELLA KÖP ( CISG ) Även om CISG har varit en förebild i den samnordiska köplagsberedningen, innehåller de nordiska och den internationella köplagen avvikande reglering i viss utsträckning. CISG tillämpningsområde har begränsats till köp av goods. Däremot tillämpas CISG inte på s.k. intangibles, såsom immaterialrättigheter eller på t ex köp av aktier, värdepapper och fartyg. Av detta följer att vissa internationella köp styrs av den finska KöpL i situationer, då internationellt privaträttsliga regler leder till tillämpningen av finsk rätt. Det egentliga tillämpningsstadgandet i CISG utgår ifrån att konventionen tillämpas i första hand på avtal om köp av varor mellan parter, vilkas affärsställen är belägna i olika stater, när båda dessa stater är fördragsslutande stater. CISG tillämpas dessutom när det följer av internationellt privaträttsliga regler att lagen i en fördragsslutande stat skall tillämpas. Av denna anledning kan CISG bli tillämplig då endast den ena avtalsparten har sitt affärsställe i en fördragsslutande stat. Eftersom domstolarna i respektive land tillämpar i första hand sina nationella lagvalsregler, kan tillämpningen bli beroende av i vilket land en tvist rörande köpavtalet anhängiggörs. På grund av denna oklarhet är det skäl att i köpavtalet inta en entydig och uttrycklig bestämmelse rörande lagoch forumval. SAMMANFATTNING De oklarheter, som är förknippade med internationellt privaträttsliga regler kan enklast och klarast kringgås genom en uttrycklig bestämmelse rörande tillämplig lag (choice-oflaw clause) och forum. När ett köp av internationell karaktär ingås, är det skäl att noggrant överväga och analysera de olika alternativen. I dagens läge är det mycket vanligt att avtalen rörande internationella köp är uppgjorda på ett sådant sätt att de innehåller samtliga relevanta villkoren för respektive köp. Av detta följer att reglerna om tillämplig lag spelar en mindre väsentlig roll i förhållande till avtalshelheten. Den tillämpliga lagens gap-filling funktion kan dock leda till överraskningar i enskilt fall, vilket endast kan motarbetas genom en sakkunnig och noggrann analys rörande t ex tillämplig lag. Detta hör till normal riskavvägning vid internationella avtal. Samuel Ståhlberg Asianajaja Samuel Ståhlberg on varatuomari ja valtiotieteiden maisteri. Hän toimii Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n kotimaisen ja kansainvälisen sopimusoikeusryhmän jäsenenä. Ståhlbergin äidinkieli on ruotsi, mutta lisäksi hän palvelee toimiston asiakkaita suomeksi ja englanniksi. (02) , 9

10 LÄHIKUVASSA: KAI LINTUNEN Nimeni on Kai Lintunen, 27-vuotias juristi-ekonomi ja turkulaistunut salolainen. Turun Yliopistossa vuonna 2002 suoritetun OTK-tutkinnon tueksi olen suorittanut MLE (Magister Legum Europae) tutkinnon verran opintoja Hannoverissa, Saksassa. KTM-tutkinto Turun Kauppakorkeakoulussa on tarkoitus saada valmiiksi kevään 2004 aikana. Ulkomailla olen opiskellut Saksan lisäksi Tukholmassa ja Japanissa. Kansainvälisestä ylioppilastutkinnostani englanninkielellä on ollut paljon iloa ja hyötyä ulkomailla opiskeluun, mutta myös työelämään. Oikeustieteen kandidaatiksi valmistumisen jälkeen olen hankkinut työkokemusta toimimalla jonkin aikaa mm. Nokia Corporationissa Assistant Legal Counselina. Työkenttäni oli mielenkiintoinen ja kansainvälinen. Työskentely Nokian palveluksessa antoi minulle merkittävää kokemusta kansainvälisen suuryrityksen tavasta hoitaa varsinkin sopimusoikeudellisia asioita. Oikeustieteen kandidaatti, MLE Kai Lintunen on aloittanut lakimiehenä Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n maaliskuussa Yleisten liikejuridiikan asioiden hoitamisen lisäksi Lintunen toimii toimiston kotimaisen ja kansainvälisen sopimusoikeusryhmän jäsenenä, jossa hän hoitaa vahvan kielitaitonsa ansiosta asioita mm. suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi. (02) , 10 Motivaationi asianajotoimintaan perustuu kiinnostukselle asioiden eteenpäin viemiseen ja entistä paremmaksi asiantuntijaksi kehittymiseen. Asianajotoimistossa työskentely liikejuridiikan alalla antaa mahdollisuudet koulutukseni täysimittaiselle hyödyntämiselle. Yritysten toimintaympäristön laajentuessa ja monimutkaistuessa on tärkeää nähdä ja ymmärtää käytännön liiketoimintaa laajaalaisesti. Toimistomme lämminhenkisessä ja asiantuntevassa ilmapiirissä on ollut mukava tutustua uusiin asiakkaisiin ja perehtyä mielenkiintoisiin toimeksiantoihin. Laaja-alaisen koulutukseni, Nokialta hankkimani kokemuksen ja vahvan kielitaitoni turvin on antoisaa paneutua haasteellisempiinkin asiakkaidemme toimeksiantoihin. Haasteista syntyy kiinnostus. Toivotan Teidät lämpimästi tervetulleiksi asioimaan asianajotoimistossamme! Kai Lintunen

11 TOIMISTOSSA TAPAHTUU SINUA PALVELEVAT: Juha Sumentola asiakasvastuullinen senior partner erityinen vastuualue: kotimainen ja kansainvälinen sopimusoikeus Jari Suominen asiakasvastuullinen senior partner erityinen vastuualue: yritysjärjestelyt Ville Itälä, senior partner kansanedustaja NIMITYSUUTISET Asianajaja, varatuomari Veli Suortamo on nimitetty lakimieheksi alkaen. Suortamo on viimeksi toiminut Legal Counselina KLegal Oy:ssä vastaten Turun toimiston toiminnasta ja sitä ennen asianajotehtävissä vuodesta OTK, MLE Kai Lintunen on nimitetty lakimieheksi alkaen. Kai Lintunen on OTK-tutkinnon lisäksi suorittanut MLE (Magister Legum Europae) tutkinnon Hannoverissa Saksassa. Lintunen on viimeksi työskennellyt Nokia Corporationissa Assistant Legal Counselina. Turkulainen Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy on yksi suurimpia Helsingin ulkopuolisia asianajotoimistoja. Liikejuridiikkaan ja muuhun siviilioikeuteen keskittyvän toiminnan keskeisimpiä arvoja ovat asiantuntemus, luotettavuus ja työn korkea laatu. Toimisto on kansainvälisen The Association of Independent European Lawyers -ketjun jäsen, jolla on yhteistyötoimistoja lähes kaikkialla maailmassa. Yhteistyöverkoston avulla kansainvälisesti toimivat asiakkaat saavat asiantuntevaa palvelua juuri niissä juridisissa ympäristöissä, joissa he sitä tarvitsevat. Hannu Hakala, partner erityinen vastuualue: kiinteistöoikeus Kalle Kuusisto, partner erityinen vastuualue: työoikeus Tomi Sundholm, partner erityinen vastuualue: insolvenssioikeus Leo Lagerstam Kai Lintunen oikeustieteen kandidaatti Magister Legum Europae (MLE) Jaakko Ossa oikeustieteen tohtori, varatuomari vero-oikeuden professori erityinen vastuualue: vero-oikeus Sumentola Suominen & Itälä Attorneys at Law Ltd from Turku is one of the largest law fi rms in Finland outside of Helsinki. The most essential values of our activities, concentrated in the commercial law and in other areas of civil law, are expertise, reliability and the high quality of our work. We are a member of the international network of The Association of Independent European Lawyers, with cooperation offices all over the world. With the help of our cooperation network, our clients who do business internationally can get expert service in any jurisdiction. Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy Kauppiaskatu 5, Turku puh. (02) faksi (02) Pirkko Ossa oikeustieteen kandidaatti Samuel Ståhlberg valtiotieteiden maisteri Veli Suortamo 11

12 Aurakatu Yliopistonkatu KAUPPA- TORI Eerikinkatu Kauppiaskatu Linnankatu 12

ASIANAJOTOIMISTO ASTREA OY:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI

ASIANAJOTOIMISTO ASTREA OY:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI ASIANAJOTOIMISTO ASTREA OY:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2004 Uusi nimi, toimistot Turun lisäksi nyt myös Oulussa ja Helsingissä SUMENTOLA SUOMINEN & ITÄLÄ KORHONEN LEIKAS JA VAINIONPÄÄ Sisältö Hyvä

Lisätiedot

Astrea. Työntekijän huumetestaus ja kameravalvonta. Irtisanominen vai lomautus. Aiesopimukset

Astrea. Työntekijän huumetestaus ja kameravalvonta. Irtisanominen vai lomautus. Aiesopimukset ASIANAJOTOIMISTO ASTREA OY:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2005 Astrea Työntekijän huumetestaus ja kameravalvonta Irtisanominen vai lomautus Aiesopimukset Sumentola Suominen & Itälä ja Korhonen Leikas

Lisätiedot

Urakoitsijan maksuvaikeudet

Urakoitsijan maksuvaikeudet News 1/ Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2015 Urakoitsijan maksuvaikeudet Osakassopimus kannattaa tehdä Vinkkejä perintöverosuunnitteluun Tilitoimisto sparraa yrittäjää PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

DUE DILIGENCE. www.duediligence.fi HAMMARSTRÖM PUHAKKA PARTNERS. Erikoisraportti onnistuneisiin yrityskauppoihin - Tammikuu 2007

DUE DILIGENCE. www.duediligence.fi HAMMARSTRÖM PUHAKKA PARTNERS. Erikoisraportti onnistuneisiin yrityskauppoihin - Tammikuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE DUE DILIGENCE Erikoisraportti onnistuneisiin yrityskauppoihin - Tammikuu 2007 HAMMARSTRÖM PUHAKKA PARTNERS www.hpplaw.fi www.duediligence.fi

Lisätiedot

TEEMANA KIINTEISTÖ, RAKENTAMINEN & VENÄJÄ. Rakentamisessa on monia vastuita. Hallitusammattilainen Vesa Harilo: Avainsana on lisäarvo

TEEMANA KIINTEISTÖ, RAKENTAMINEN & VENÄJÄ. Rakentamisessa on monia vastuita. Hallitusammattilainen Vesa Harilo: Avainsana on lisäarvo Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2012 TEEMANA KIINTEISTÖ, RAKENTAMINEN & VENÄJÄ Rakentamisessa on monia vastuita Hallitusammattilainen Vesa Harilo: Avainsana on lisäarvo Verostatus on tärkeä

Lisätiedot

H-HETKI HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ

H-HETKI HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ H-HETKI Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2009 HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ Osinkona liikehuoneiston osakkeet Luotettava ja joustava ratkaisu palkkahallintoon Yt-neuvottelut - välttämätön

Lisätiedot

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2014 Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Lausuntotiivistelmä MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2015 Valtion oikeusaputoimistojen

Lisätiedot

H-HETKI HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ

H-HETKI HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ H-HETKI Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2009 HYVÄ HALLITUSTYÖ PK-YRITYKSESSÄ Osinkona liikehuoneiston osakkeet Luotettava ja joustava ratkaisu palkkahallintoon Yt-neuvottelut - välttämätön

Lisätiedot

Sisulla eteenpäin Salossa

Sisulla eteenpäin Salossa Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2013 Sisulla eteenpäin Salossa Tässä numerossa: Ajankohtaista lakiasiaa Ystävänpäivää ja yhteistyötä Perintäkulut vähenevät uudessa perintälaissa

Lisätiedot

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014.

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014. TAX & LEGAL VIEW KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014 Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? Tässä numerossa: Suojaa designisi, pidä huolta brändistäsi Kannustinjärjestelmien

Lisätiedot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

Osakeyhtiömuotoinen maatalous Suomessa

Osakeyhtiömuotoinen maatalous Suomessa PTT raportteja PTT rapporter 242 PTT Reports Osakeyhtiömuotoinen maatalous Suomessa Suvi Rinta-Kiikka Perttu Pyykkönen Matti Ylätalo Helsinki 2013 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2010. Sepima Oy Konepajan kasvutarina. Teemana sopimusoikeus

Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2010. Sepima Oy Konepajan kasvutarina. Teemana sopimusoikeus Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2010 Sepima Oy Konepajan kasvutarina Teemana sopimusoikeus Kättä päälle ja käsirahaa! Vanha kauppamiehen sanonta ei tänä päivänä turvaa yrittäjää. Yhtiöitä

Lisätiedot

Yt-lailla paremmaksi!

Yt-lailla paremmaksi! 1 2014 Vuokralainen ja vuokranantaja sivu 12 Yt-lailla paremmaksi! Yhteistoiminta kehittämisen välineenä Päätoimittaja/ Huvudredaktör Satu Henttonen Toimitus Anne Nordström anne.nordstrom@pardia.fi GSM

Lisätiedot

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen asianajotoimiston näkökulmasta Case: Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen asianajotoimiston näkökulmasta Case: Asianajotoimisto Bird & Bird Oy Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen asianajotoimiston näkökulmasta Case: Asianajotoimisto Bird & Bird Oy Moilanen, Minna 2010 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Rahanpesun

Lisätiedot

Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa

Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 3/2010 Herttoniemen LVI-huolto Oy Sukupolvenvaihdos isältä pojalle Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Yrityskauppoja

Lisätiedot

Merikapteeni Palola STTK:n johtoon. FINNPILOT-LUOTSAUSTA 10v.

Merikapteeni Palola STTK:n johtoon. FINNPILOT-LUOTSAUSTA 10v. 2013 Merikapteeni Palola STTK:n johtoon FINNPILOT-LUOTSAUSTA 10v. Tässä numerossa Pääkirjoitus 4 Pääluottamusmiehen katsaus 8 Merikapteeni Palola siirtyy STTK:n ruoriin 12 Simolasta Pardian uusi puheenjohtaja

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

TAX VIEW. Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla. KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013

TAX VIEW. Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla. KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013 TAX VIEW KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013 Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla Tässä numerossa: Varainsiirtoverolain muutokset kiinteistöalalla Rahoitusliiketoimiin liittyvät verotarkastukset

Lisätiedot

Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa

Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 3/2010 Herttoniemen LVI-huolto Oy Sukupolvenvaihdos isältä pojalle Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Yrityskauppoja

Lisätiedot

TEEMANA VEROTUS. Sitouttaminen kannattaa. Veroihin pettynyt. Baltia tarjoaa paljon. Purku vaiko sulautuminen. Käännetty arvonlisävero

TEEMANA VEROTUS. Sitouttaminen kannattaa. Veroihin pettynyt. Baltia tarjoaa paljon. Purku vaiko sulautuminen. Käännetty arvonlisävero Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 4/2011 TEEMANA VEROTUS Sitouttaminen kannattaa Veroihin pettynyt Baltia tarjoaa paljon Purku vaiko sulautuminen

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN tämä julkaisu on EDITOR HELSINKI OY:N tuottama TOIMIALAlehti OPAS YRITYSJÄRJESTELYIHIN ONKO NYT oikea AIKA? Asiantuntijat vastaavat yrityskauppa JA UUSI liiketoiminta pk-puolen yrityskauppa sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet. Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4. Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s.

Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet. Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4. Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s. Cc: 2/2007 Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet TEEMANA kansainvälisyys TEMA: Internationalisering Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4 Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s. 7

Lisätiedot

TEEMANA TYÖELÄMÄ. kilpailukieltovelvoitteet. ulkomaalaisen työntekijän verotus. työntekijöiden yksityisyys. työsuhteen ehdot

TEEMANA TYÖELÄMÄ. kilpailukieltovelvoitteet. ulkomaalaisen työntekijän verotus. työntekijöiden yksityisyys. työsuhteen ehdot Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3/2011 TEEMANA TYÖELÄMÄ kilpailukieltovelvoitteet ulkomaalaisen työntekijän verotus työntekijöiden yksityisyys

Lisätiedot

Verotus Yritysriskien selvitys Rahoitus Teemana sukupolvenvaihdos

Verotus Yritysriskien selvitys Rahoitus Teemana sukupolvenvaihdos Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 4/2009 Verotus Yritysriskien selvitys Rahoitus Teemana sukupolvenvaihdos ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO OY TURKU Puh. 010 289 9400 Linnankatu 11 b, 20100 Turku

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:3. Yhdistyslain tarkistaminen

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:3. Yhdistyslain tarkistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:3 Yhdistyslain tarkistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:3 Yhdistyslain tarkistaminen OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2008 ISSN 1458-6452 978-952-466-665-7 (nid.) 978-952-466-755-5 (PDF) Oikeusministeriö

Lisätiedot