SSI LAW. Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SSI LAW. Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2004"

Transkriptio

1 SSI LAW Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2004 KAIKKI OVAT LUPAUKSISSAAN SAMANLAISIA. ERO ON TÖISSÄ. ALLA UTLOVAR DETSAMMA. SKILLNADERNA FRAMSTÅR AV RESULTATEN. WE ARE ALL ALIKE IN OUR PROMISES. IT IS ONLY IN OUR DEEDS THAT WE DIFFER. Molière 1

2 SISÄLTÖ 2 SISÄLTÖ 3 HYVÄT LUKIJAT 4 VARAUTUMINEN VEROUUDISTUKSEEN 5 LEIPOMO SALONEN 6 OSAKEYHTIÖN JAKAUTUMINEN 7 TOIMINTA ULKOISTETAAN... 8 TILLÄMPLIG LAG 10 LÄHIKUVASSA: KAI LINTUNEN 11 TOIMISTOSSA TAPAHTUU 2

3 HYVÄT LUKIJAT HYVÄT LUKIJAT Kädessäsi on Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n ensimmäinen asiakkaille ja eri sidosryhmille tarkoitettu lehti. Tarkoituksenamme on jatkossa julkaista lehteä 1 3 kertaa vuodessa. Lehdessä käsittelemme erityisesti liikejuridiikan ajankohtaisia asioita. Lisäksi tiedotamme toimistossamme mahdollisesti tapahtuneista muutoksista. Ensimmäisen numeromme teemaksi olemme valinneet Yritysjärjestelyllä tulevaisuuteen, jota artikkelit tässä lehdessä kukin tavallaan sivuavat. Yritys- ja liikemaailmassa eletään tällä hetkellä mielenkiintoisia aikoja. Muun muassa yritysten sukupolvenvaihdoksista on ehditty puhua jo useita vuosia ja odottaa niiden aiheuttamaa yrityskauppavyöryä. Tosiasia kuitenkin on, että vaikka tällaisia sukupolvenvaihdosjärjestelyjä on toki tehty, varsinainen ryntäys ei ole kuitenkaan alkanut. On kuitenkin selvää, että yrittäjäpolven ikääntyessä tämä on jossain vaiheessa edessä. Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:llä on sukupolvenvaihdoksiin ja sitä tukeviin yritysjärjestelyihin tarvittavat resurssit, ammattitaito ja usean vuoden kokemus. Näitä kaikkia osa-alueita pidämme jatkuvasti yllä ja kehitämme vastaamaan tämän päivän ja asiakkaittemme vaatimuksia. Oman mielenkiintonsa yritysten lähitulevaisuuteen luovat myös tulevat osakeyhtiölain kokonaisuudistus sekä ensi vuoden alussa voimaan tuleva yritysverotuksen muutos. Molemmat aiheuttavat vähintäänkin asioiden uudelleentarkastelua ja varautumista muuttuneeseen tilanteeseen. Kuten useasti tämän kaltaisissa asioissa, näihinkin on syytä tutustua huolella jo hyvissä ajoin ja suunnitella asiantuntijan kanssa mahdolliset tarvittavat toimet ikävien yllätysten välttämiseksi. Jari Suominen on varatuomari ja asianajaja. Hän on toiminut liikejuridiikan alalla jo vuodesta Omaa asianajotoimistoa Suominen on johtanut vuodesta Vuoden 2002 alusta alkaen hän on toiminut Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n senior partnerina ja toimitusjohtajana. Lisäksi hän vastaa toimiston yritysjärjestelyryhmän toiminnasta. (02) , Toivon, että lehtemme ja sen sisältö aikaansaa Sinussa ajatuksia tai kysymyksiä, joita ehkä muuten et olisi tullut yritys- tai muussa toiminnassasi ajatelleeksi. Toimistomme lakimiehet ovat valmiit vastaamaan kysymyksiisi ja ratkaisemaan kanssasi Sinua askarruttavat juridiset ongelmat. Toivotan lehtemme lukijoille hyvää ja menestyksekästä kevättä. Jari Suominen toimitusjohtaja 3

4 VARAUTUMINEN VEROUUDISTUKSEEN UUDISTUKSESSA ON VOITTAJIA JA HÄVIÄJIÄ Yritysveroratkaisua nimenomaan yrityksen näkökulmasta katsottuna voidaan pitää siinä mielessä hyvänä, että valtaosalla yrityksistä verotus kevenee. Kun verokanta alenee, se parantaa yrityksen mahdollisuuksia kerätä omia pääomia, jotka voidaan käyttää muun muassa kasvun edellyttämiin investointeihin. Ongelmana uudistuksessa on kuitenkin se, että kun tarkastellaan sekä yrityksen että sen omistajan verotusta, kokonaisverorasitus kiristyy useissa tapauksissa. Esimerkiksi tapauksessa, jossa yrityksen omistaa yksi henkilö ja yrityksen nettovarallisuus ylittää miljoonan euron rajan, osinkojen verotus kiristyy. Suhteellisesti kaikkein eniten uudistuksessa häviävät kuitenkin niiden yritysten omistajat, joissa yhtiön tulos sekä nettovarallisuus ovat pieniä. Pienien ansiotulo-osinkojen verotus kiristyy selvästi nykyiseen verrattuna, mikäli tehtyjä päätöksiä ei korjata. Nykyjärjestelmässä osakkeenomistaja voi saada veronpalautuksena osan Oikeustieteen tohtori, varatuomari Jaakko Ossa toimii Turun Yliopiston finanssioikeuden professorina. Lisäksi hän on vuodesta 2000 työskennellyt Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:ssä vastaten toimiston vero-oikeudellisesta osaamisesta. (02) , yrityksen maksamasta verosta, mutta uudessa järjestelmässä hän joutuu maksamaan veroja. Yksittäistapauksissa verotukseen saattaa saada helpotusta sillä, että yrittäjä nostaa tulonsa yrityksestä palkkana. KIINTEISTÖN ERIYTTÄMINEN VARTEENOTETTAVA VAIHTOEHTO Nykytiedoilla näyttäisi siltä, että tulevaisuudessa yrityksen pilkkomisia joudutaan harkitsemaan verotuksellisista syistä, vaikka se ei liiketaloudellisesti olisikaan perusteltu ratkaisu. Esimerkiksi kiinteistön eriyttäminen jakautumisen avulla erilliseen keskinäiseen kiinteistöyhtiöön saattaa olla varteenotettava vaihtoehto verosuunnittelussa. Tällöin tulee kiinnittää erityisesti huomiota siihen, miten kiinteistön (rakennuksen) poistot voidaan edelleenkin hyödyntää. Lisäksi kiinteistön käyttäminen varsinaista liiketoimintaa harjoittavan yhtiön luottojen vakuutena saattaa tuoda lisäongelmia. OSAKEYHTIÖN SAAMIEN OSINKOJEN VEROTUS VIELÄ EPÄSELVÄ Keskeinen vielä ratkaisematta oleva kysymys on yhteisöjen saamien osinkojen verotus. Nykyjärjestelmässä osinkojen siirtymisestä yritysten sisällä ei aiheudu ketjuverotusta. Tämä lienee myös uuden järjestelmän tavoite. Ongelma on kuitenkin se, että yksityishenkilön saamat osingot tulevat olemaan tietyin edellytyksin veronalaisia. Johdonmukaisessa järjestelmässä ei periaatteessa voitaisi sallia veron välttämistä vain sillä, että osingot kierrätetään yhtiön kautta. Esimerkiksi noteerattujen yhtiöiden osingot olisi helppo muuntaa verovapaiksi sillä, että osingot saa yksityishenkilön hallitsema noteeraamaton yhtiö, joka voi jakaa osingot edelleen tietyin edellytyksin verovapaasti. Pidänkin todennäköisenä, että pääsäännön mukaan yhteisösektorin sisäinen osingonjako on edelleenkin saajalleen verovapaata tuloa. Kuitenkin verovapaudelle todennäköisesti asetetaan omistusosuuteen ja/tai äänivaltaan perustuvia rajoituksia. Lisäksi holdingyhtiöille saatetaan asettaa lisäehtoja, kuten osingon edelleen jakoon perustuvia vaatimuksia. Valittavalla ketjuveromallilla tulee olemaan huomattava vaikutus omistus- ja sijoitusrakenteisiin. Jaakko Ossa 4

5 LEIPOMO LEIPOMO SALONEN LEIPOMO SALONEN - JO NELJÄNNESSÄ SUKUPOLVESSA Perinteisessä turkulaisessa leipomoalan yrityksessä Leipomo Salonen Oy:ssä tehtiin noin vuosi sitten jo kolmas sukupolvenvaihdos. Nuoresta Juha Salosesta tuli toimitusjohtaja isänsä Matti Salosen jälkeen. Matti Salosesta itsestään oli tullut toimitusjohtaja vuonna Sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun varattiin reilusti aikaa - itse asiassa koko työssäoloaikani on ollut tiedossa, että sukupolvenvaihdos jossain vaiheessa suoritetaan, kertoo Juha Salonen. Salonen on saanut kasvaa nykyiseen tehtäväänsä mm. myyntiedustajan ja markkinointipäällikön toimien kautta. Samoin hän on nuoresta alkaen ollut mukana leipomon erilaisissa koneinvestoinneissa. SUKUPOLVENVAIHDOS VAATII AIKAA Sukupolvenvaihdosasioita pohdittiin ensin perusteellisesti perhepiirissä ja päätettiin suuntaviivat. Saloset halusivat, että kaikki perilliset ovat jatkamassa yrityksen toimintaa kuitenkin niin, että yksi on enemmistöosakkaan asemassa. Tämä rooli lankesi kuin luonnostaan Juha Saloselle. Muut sisarukset ovat kiinnostuneet yrityksestä ja sen kehittämistä ja he osallistuvat hallitustyöskentelyn kautta yrityksen arkipäivään, kertoo Juha Salonen. Hallitustyöskentelyä on myös edelleen tarkoitus kehittää, koska tätä kautta kaikki pääsevät parhaiten tuomaan omat näkemyksensä yrityksen tulevaisuudesta esille. Perheen sisäisen pohdiskelun jälkeen oli aika ottaa asiantuntijaan yhteyttä. Perusteellisissa neuvotteluissa kartoitettiin yrityksen tilanne kokonaisvaltaisesti ja mietittiin erilaiset sukupolvenvaihdoksen toteuttamisvaihtoehdot ja niiden verotukselliset vaikutukset, kertoo Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:stä OTT, VT Jaakko Ossa, joka työskenteli yrityksen kanssa kiinteässä yhteistyössä noin kahden vuoden ajan. Leipomo Salosessa päädyttiin siihen, että osa osakkeista lahjoitettiin jatkajille ja loput osakkeet yhtiö lunasti itselleen. Sukupolvenvaihdoksissa kysymyksenasettelut usein liikkuvat juuri verojen minimoinnin ongelmissa. Mutta kuten Ossa toteaa, Verotukselliset seikat, vaikka tärkeitä ovatkin, eivät saa olla ainoa ratkaiseva seikka punnittaessa vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa onnistunut sukupolvenvaihdos, vaan kokonaisuus on aina otettava huomioon. YHTEISTYÖLLÄ KESKEINEN MERKITYS ONNISTUMISESSA Luopuminen ei loppujen lopuksi ollut vaikeaa, vaan 44 työvuoden jälkeen voin hyvillä mielillä luovuttaa yrityksen päteviin käsiin, toteaa Matti Salonen, jolla nyt on aikaa sekä nauttia eläkepäivistä että osallistua vielä yrityksen toimintaan hallituksen jäsenen ominaisuudessa. Toisaalta Juha Salonen kertoo saavansa arvokasta tukea isältään Matti Saloselta aina tarvittaessa. Molemmat toteavatkin kysyttäessä, että paras lopputulos usein saavutetaan yhdistettäessä nuoruuden innostus ja vuosien mittaan kertynyt kokemus. Pirkko Ossa 5

6 OSAKEYHTIÖN JAKAUTUMINEN YHTIÖ PILKOTAAN Osakeyhtiön jakautumisessa olemassa oleva osakeyhtiö pilkotaan kahdeksi tai useammaksi uudeksi osakeyhtiöksi. Verotuksellisista syistä ovat käytännössä kaikki jakautumiset jäljempänä käsiteltäviä kokonaisjakautumisia, jossa kaikki pilkottavan yhtiön varallisuus ja toiminta siirtyvät uusiin yhtiöihin. Uusien yhtiöiden omistus vastaa jakautuvan yhtiön omistuspohjaa eli omistussuhteiden muutoksia ei jakautumisessa tapahdu, tosin omistusvaihdokset ovat mahdollisia jakautumisen jälkeen. MENETTELY Menettelyssä tärkeintä on koko järjestelyn perusteellinen ja oikea suunnittelu, sekä oikeudellisesti että verotuksellisesti. Menettely edellyttää useita määräaikoihin sidottuja ilmoituksia kaupparekisteriin jakautumisen eri vaiheissa. Aikaa kuluu suunnittelun aloituksesta pilkkomisen voimaantuloon 5-6 kk, normaalisti selvitään koko prosessista alle vuodessa. HUOMIOITAVIA ASIOITA ON PALJON Prosessissa on huomioitava runsaasti asioita sekä prosessin kuluessa että sen 6 Jatkajalle tuleva liiketoiminta voidaan määritellä juuri halutuksi muun omaisuuden ja toiminnan jäädessä edelleen luovuttajalle. Liiketoiminta voidaan siirtää jatkajalle mahdollisimman edullisesti. Asianajaja, varatuomari Veli Suortamo on siirtynyt Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n palvelukseen vuoden 2004 alusta. Hän on työskennellyt vuodesta 1991 lähtien PK-sektorin liikejuridiikan eri osa-alueilla, joista hän on hankkinut tänä aikana vankan käytännön kokemuksen. (02) , jälkeen. Tällaisia ovat yleensä esim. vuokrasopimukset, vakuus- ja rahoitusjärjestelyt, sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät, omistuksen vaihdokset, osakeannit ja osakassopimukset. Tarvittaessa ovat ulospäin - esim. asiakkaille - näkyvät muutokset jakautumisesta vähäisiä; toimintaa voidaan jatkaa keskeytyksettä ja ilman käytännön häiriöitä koko prosessin ajan ja sen jälkeen samalla toiminimellä. Näkyvin muutos pilkkomisesta on yhtiön y-tunnuksen vaihtuminen. MIKSI YHTIÖ PITÄISI PILKKOA? Jakautuminen on erityisen käyttökelpoinen apuväline liiketoimintaa luovutettaessa, kuten esim. sukupolvenvaihdos- tai yrityskauppatilanteissa. Järjestelyllä voidaan päästä luopujan kannalta myös verotuksellisesti tavoiteltavaan tilanteeseen pääomatu- lon lisäyksellä erilaisin järjestelyin. Jakautumisen jälkeen liiketoiminnan tai sen osan luovutuksesta tuleva kauppahinta saadaan yhtiön sijasta suoraan osakkaalle henkilökohtaisesti. Jakautuminen voi olla hyödyllinen myös erilaisissa avainhenkilöiden sitouttamis- ja kannustejärjestelyjen toteutuksessa mahdollistaen niiden taloudellisesti järkevän toteutuksen. MAHDOLLISUUS OSAKKAILLE Tuottavien ja runsaasti varallisuutta omistavien yhtiöiden pilkkominen ja sitä kautta pääomatulo-osuuden lisäämisen mahdollisuus - erityisesti kiinteistöomaisuuden järjestelyn avulla - saattaa useassa tapauksessa jo tulevan verouudistuksen johdosta tulla ajankohtaiseksi. Joka tapauksessa yrityksen pilkkominen antaa osakkaille erinomaiset mahdollisuudet sekä henkilökohtaisen talouden että yrityksen toiminnan - yhdessä tai erikseen - kannalta mahdollisimman tuottaviin ratkaisuihin. Tarkoituksenmukaisimmat järjestelyt on kuitenkin aina harkittava tapauskohtaisesti. Veli Suortamo

7 TOIMINTA TOIMINTA ULKOISTETAAN... HENKILÖSTÖN ASEMASTA TOIMINTOJA ULKOISTETTAESSA Ulkoistamisen mahdolliset vaikutukset työntekijöiden työsuhteisiin on arvioitava tarkasti etukäteen, kun toimintoja (lakiasiat, markkinointi, huoltopalvelut, kuljetus tms.) ulkoistetaan alihankkijalle. Tämä arviointi on tärkeää sekä ulkoistavalle yritykselle että alihankkijalle. Liian usein arviointi jää tekemättä etenkin alihankkijalta, joka tarjoaa palvelujaan eri tahoille miettimättä lähemmin mitä työoikeudellisia velvoitteita alihankintasopimuksen tekeminen saattaa tuoda mukanaan. Alihankkijallahan ei välttämättä edes ole yksityiskohtaista tietoa siitä, miten ulkoistaja on aiemmin teettänyt ulkoistettavan toiminnon omilla työntekijöillä vaiko esim. toisella alihankkijalla. ONKO KYSE LIIKKEEN LUOVUTUKSESTA Työsuhteiden kannalta merkityksellistä on, milloin ulkoistaminen muodostaa liikkeen luovutuksen. Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät ilman eri sopimusta uuden yrittäjän (alihankkijan) palvelukseen työsuhteen ehtojen pysyessä ennallaan. Sen sijaan jos ulkoistaminen ei muodosta liikkeen luovutusta, ulkoistavan yrityksen työ yleensä vähentyy pysyvästi ulkoistamisen seurauksena ja ulkoistavalla yrityksellä on tietyin edellytyksin oikeus irtisanoa työntekijöitään. Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen tai sen toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana taikka samankaltaisena. Perusvaatimuksena on, että luovutuksen kohde siirretään toimivana yksikkönä, jonka avulla voidaan harjoittaa pysyvästi itsenäisen tavoitteen omaavaa taloudellista toimintaa. Liikkeenluovutuksen edellytysten toteutuminen arvioidaan tapauskohtaisesti. Arvioinnissa huomioidaan muun muassa se, luovutetaanko samalla käyttö- ja vaihtoomaisuutta, siirtyvätkö asiakkaat, jatkuvatko toiminnot heti luovutuksen jälkeen vai keskeytyksen jälkeen jne. Tämän arvioinnin tapauskohtaisuutta kuvaa osuvasti pelottavaksikin koettu EY-tuomioistuimen ratkaisu (Schmidt C-392/92), jossa pankki oli ulkoistanut siivouspalvelut ja irtisanonut samalla erään konttorinsa ainoan siivoojan työsopimuksen. EY-tuomioistuin katsoi liikkeen luovutussäännösten koskevan tätäkin tapausta, jossa luovutettava toiminto oli luonteeltaan avustavaa ulkoistajan päätoimialaan nähden ja vaikka järjestelyn yhteydessä ei siirtynyt omaisuutta. Mainittu ratkaisu osoittaa, että tapauskohtaisesti arvioiden lähes minkä tahansa toimintojen ulkoistamisen voidaan katsoa muodostavan liikkeen luovutuksen. KETKÄ TYÖNTEKIJÖISTÄ SIIRTYVÄT Ulkoistamisen muodostaessa liikkeenluovutuksen, ulkoistajan palveluksessa työskennelleet työntekijät siirtyvät automaattisesti alihankkijan palvelukseen ja heidän työsuhteidensa ehdot pysyvät ennallaan. Ulkoistaminen koskee yleensä vain liikkeen osaa, joten tärkeää on määritellä ne työntekijät, jotka siirtyvät luovutettavan / ulkoistettavan osan mukana. Merkityksellisintä tässä arvioinnissa on ensisijaisesti ulkoistajan muodollinen organisaatio ja toissijaisesti se, mitä työtä työntekijä on pääasiallisesti tehnyt. Edellä mainituin perustein ulkoistamisen mahdollisissa henkilöstövaikutuksissa on kyse merkittävistä taloudellisista riskeistä, joihin alihankkijan ja myös ulkoistajan tulisi varautua etukäteen. Ulkoistamisesta päätettäessä ja alihankintasopimuksia solmittaessa, henkilöstön asemasta tulisikin sopia yksityiskohtaisesti ulkoistajan ja alihankkijan välillä. Lisäksi on huomattava, että ulkoistajan ja alihankkijan on kummankin osaltaan käytävä asianmukaiset YT-neuvottelut, joita ulkoistaminen ja/tai liikkeenluovutus lain ja työehtosopimusten mukaan edellyttävät. Kalle Kuusisto Asianajaja, varatuomari Kalle Kuusisto on toiminut vuodesta 1999 Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n palveluksessa ja vuodesta 2001 lähtien sen osakkaana. Kuusisto on erikoistunut erityisesti työoikeudellisiin kysymyksiin. (02) , 7

8 SOVELLETTAVASTA LAISTA TILLÄMPLIG LAG VID INTERNATIONELLA KÖP SOVELLETTAVASTA LAISTA KANSAINVÄLISESSÄ KAUPASSA Kansainvälistä kauppaa koskevaa sopimusta neuvoteltaessa on syytä huomioida sopimukseen sovellettava laki. Huolellisesti laaditussa sopimuksessa on sovellettava laki ratkaistu nimenomaisella lainvalintaehdolla. Mikäli osapuolet eivät sovi lainvalinnasta sopimuksessaan, määräytyy sovellettava laki kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen perusteella. Säännöt sovellettavasta laista, eli minkä maan kansallinen lainsäädäntö soveltuu kauppaan, eivät kuitenkaan ratkaise kauppaan sovellettavaa normipohjaa. Tämän kysymyksen ratkaisu on riippuvainen itse kaupasta, kaupan kohteesta ja sopimusta täydentävästä lainsäädännöstä. ALLMÄNT Med internationella köp, i motsats till nationella köp, avses köp av internationell karaktär. Detta framkommer vanligtvis av att avtalsparterna har hemvist i olika länder, varvid de är underkastade olika nationella rättsordningar eller t.ex. av att objektet för köpet skall transporteras från ett land till ett annat. Avtalsparternas nationalitet kan i detta sammanhang vara av avgörande betydelse vid bedömningen av vilken lagstiftning skall tillämpas vid internationella köp. Genom tillämpningen av internationellt privaträttsliga regler skall frågan om vilket lands lag skall tillämpas på köpet avgöras. 8 Vid avtalsförhandlingar rörande internationella köp behandlas frågan om tillämplig lag vanligtvis i samband med spörsmål gällande vilket lands domstol eller skiljemannaförfarande skall avgöra eventuella meningsskiljaktigheter mellan avtalsparterna. Det är inte helt ovanligt att dessa frågor aktualiseras först efter att parternas avtalsförhandlingar fortskridit till ett skede där de egentliga villkoren för köpet redan överenskommits och endast uppgörandet av själva köpavtalet kvarstår. Uppgörandet handhas vanligtvis av parternas juridiska rådgivare eller biträden. En allmän rekommendation är att avtalet borde innehålla ett entydigt villkor eller en bestämmelse beträffande tillämplig lag och forum, för att undvika oklarheter. På så sätt klargörs den rättsmiljö inom vilken avtalet ingås. Sett ur den enskilda avtalspartens ställning ingår i dessa avgöranden en intresseavvägning, som kan vara märkbar. Avtalsparternas intressen är vanligtvis motstridiga, eftersom det ligger i vardera avtalspartens intresse att välja lag, som parten ifråga är bekant med. Vid val om tillämplig lag finns det egentligen tre alternativ, dvs. lagen i någondera avtalsparts hemland eller lagen i något tredje land. LAG OM TILLÄMPLIG LAG VID LÖSÖRE- KÖP AV INTERNATIONELL KARAKTÄR Avtalsparterna kan enligt lagen genom uttrycklig bestämmelse avtala att köpet skall vara underkastat ett visst lands lag. Det står parterna således fritt att bestämma vilket lands lag skall tillämpas på köpet. Parterna är inte bundna av deras hemlands lag,

9 TILLÄMPLIG LAG TILLÄMPLIG LAG utan tillämplig rätt kan t ex vara lagen i det land där föremålet för köpet skall tillverkas eller en helt partsneutral lagstiftning. Huvudregeln är dock att lagen i det land, där säljaren hade sitt hemvist, då han tog emot beställningen, tillämpas på köpet. Ifall beställningen har mottagits vid en säljaren tillhörig affärsinrättning, tillämpas lagen i det land, där affärsinrättningen är belägen. Lagen innehåller även en precisering för situationer där beställningen mottagits hos köparen. KÖPLAGEN ( KÖPL ) OCH NORDISKA KÖP Den finska köplagen baserar sig på ett omfattande samnordiskt lagberedningsarbete. Motsvarade lagstiftning har godkänts i Norge och Sverige, medan Danmark och Island har valt att inte revidera sin köplag på samma gång. Köplagen gäller primärt överlåtelser av lösöre, eftersom föremålet för köpet är en vara, men lagen tillämpas även på överlåtelse av t ex aktier, andelar, optionsrätter och olika immaterialrättigheter samt på företagsköp. KöpL omfattar även tillverkningsköp, dvs. köp av föremål, som inte existerar vid köpets ingående, om inte beställaren skall tillhandahålla en väsentlig del av materialet. Av KöpL följer dessutom att den inte gäller avtal som innebär att den som skall leverera en vara även skall utföra arbete eller någon annan tjänst, ifall tjänsten utgör den övervägande delen av hans förpliktelse. Det bör noteras att KöpL inte tillämpas på arbetsutförande. Vid internationella köp blir den internationella köplagen ( CISG ) i första hand tillämplig. De nordiska länderna har gjort ett förbehåll vid ratificeringen av konventionen, varmed den inte är tillämplig vid nordiska köp. Således tillämpas vid nordiska köp det lands köplag, som följer av tillämpningen av internationellt privaträttsliga regler. KONVENTION ANGÅENDE AVTAL OM INTERNATIONELLA KÖP ( CISG ) Även om CISG har varit en förebild i den samnordiska köplagsberedningen, innehåller de nordiska och den internationella köplagen avvikande reglering i viss utsträckning. CISG tillämpningsområde har begränsats till köp av goods. Däremot tillämpas CISG inte på s.k. intangibles, såsom immaterialrättigheter eller på t ex köp av aktier, värdepapper och fartyg. Av detta följer att vissa internationella köp styrs av den finska KöpL i situationer, då internationellt privaträttsliga regler leder till tillämpningen av finsk rätt. Det egentliga tillämpningsstadgandet i CISG utgår ifrån att konventionen tillämpas i första hand på avtal om köp av varor mellan parter, vilkas affärsställen är belägna i olika stater, när båda dessa stater är fördragsslutande stater. CISG tillämpas dessutom när det följer av internationellt privaträttsliga regler att lagen i en fördragsslutande stat skall tillämpas. Av denna anledning kan CISG bli tillämplig då endast den ena avtalsparten har sitt affärsställe i en fördragsslutande stat. Eftersom domstolarna i respektive land tillämpar i första hand sina nationella lagvalsregler, kan tillämpningen bli beroende av i vilket land en tvist rörande köpavtalet anhängiggörs. På grund av denna oklarhet är det skäl att i köpavtalet inta en entydig och uttrycklig bestämmelse rörande lagoch forumval. SAMMANFATTNING De oklarheter, som är förknippade med internationellt privaträttsliga regler kan enklast och klarast kringgås genom en uttrycklig bestämmelse rörande tillämplig lag (choice-oflaw clause) och forum. När ett köp av internationell karaktär ingås, är det skäl att noggrant överväga och analysera de olika alternativen. I dagens läge är det mycket vanligt att avtalen rörande internationella köp är uppgjorda på ett sådant sätt att de innehåller samtliga relevanta villkoren för respektive köp. Av detta följer att reglerna om tillämplig lag spelar en mindre väsentlig roll i förhållande till avtalshelheten. Den tillämpliga lagens gap-filling funktion kan dock leda till överraskningar i enskilt fall, vilket endast kan motarbetas genom en sakkunnig och noggrann analys rörande t ex tillämplig lag. Detta hör till normal riskavvägning vid internationella avtal. Samuel Ståhlberg Asianajaja Samuel Ståhlberg on varatuomari ja valtiotieteiden maisteri. Hän toimii Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n kotimaisen ja kansainvälisen sopimusoikeusryhmän jäsenenä. Ståhlbergin äidinkieli on ruotsi, mutta lisäksi hän palvelee toimiston asiakkaita suomeksi ja englanniksi. (02) , 9

10 LÄHIKUVASSA: KAI LINTUNEN Nimeni on Kai Lintunen, 27-vuotias juristi-ekonomi ja turkulaistunut salolainen. Turun Yliopistossa vuonna 2002 suoritetun OTK-tutkinnon tueksi olen suorittanut MLE (Magister Legum Europae) tutkinnon verran opintoja Hannoverissa, Saksassa. KTM-tutkinto Turun Kauppakorkeakoulussa on tarkoitus saada valmiiksi kevään 2004 aikana. Ulkomailla olen opiskellut Saksan lisäksi Tukholmassa ja Japanissa. Kansainvälisestä ylioppilastutkinnostani englanninkielellä on ollut paljon iloa ja hyötyä ulkomailla opiskeluun, mutta myös työelämään. Oikeustieteen kandidaatiksi valmistumisen jälkeen olen hankkinut työkokemusta toimimalla jonkin aikaa mm. Nokia Corporationissa Assistant Legal Counselina. Työkenttäni oli mielenkiintoinen ja kansainvälinen. Työskentely Nokian palveluksessa antoi minulle merkittävää kokemusta kansainvälisen suuryrityksen tavasta hoitaa varsinkin sopimusoikeudellisia asioita. Oikeustieteen kandidaatti, MLE Kai Lintunen on aloittanut lakimiehenä Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy:n maaliskuussa Yleisten liikejuridiikan asioiden hoitamisen lisäksi Lintunen toimii toimiston kotimaisen ja kansainvälisen sopimusoikeusryhmän jäsenenä, jossa hän hoitaa vahvan kielitaitonsa ansiosta asioita mm. suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi. (02) , 10 Motivaationi asianajotoimintaan perustuu kiinnostukselle asioiden eteenpäin viemiseen ja entistä paremmaksi asiantuntijaksi kehittymiseen. Asianajotoimistossa työskentely liikejuridiikan alalla antaa mahdollisuudet koulutukseni täysimittaiselle hyödyntämiselle. Yritysten toimintaympäristön laajentuessa ja monimutkaistuessa on tärkeää nähdä ja ymmärtää käytännön liiketoimintaa laajaalaisesti. Toimistomme lämminhenkisessä ja asiantuntevassa ilmapiirissä on ollut mukava tutustua uusiin asiakkaisiin ja perehtyä mielenkiintoisiin toimeksiantoihin. Laaja-alaisen koulutukseni, Nokialta hankkimani kokemuksen ja vahvan kielitaitoni turvin on antoisaa paneutua haasteellisempiinkin asiakkaidemme toimeksiantoihin. Haasteista syntyy kiinnostus. Toivotan Teidät lämpimästi tervetulleiksi asioimaan asianajotoimistossamme! Kai Lintunen

11 TOIMISTOSSA TAPAHTUU SINUA PALVELEVAT: Juha Sumentola asiakasvastuullinen senior partner erityinen vastuualue: kotimainen ja kansainvälinen sopimusoikeus Jari Suominen asiakasvastuullinen senior partner erityinen vastuualue: yritysjärjestelyt Ville Itälä, senior partner kansanedustaja NIMITYSUUTISET Asianajaja, varatuomari Veli Suortamo on nimitetty lakimieheksi alkaen. Suortamo on viimeksi toiminut Legal Counselina KLegal Oy:ssä vastaten Turun toimiston toiminnasta ja sitä ennen asianajotehtävissä vuodesta OTK, MLE Kai Lintunen on nimitetty lakimieheksi alkaen. Kai Lintunen on OTK-tutkinnon lisäksi suorittanut MLE (Magister Legum Europae) tutkinnon Hannoverissa Saksassa. Lintunen on viimeksi työskennellyt Nokia Corporationissa Assistant Legal Counselina. Turkulainen Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy on yksi suurimpia Helsingin ulkopuolisia asianajotoimistoja. Liikejuridiikkaan ja muuhun siviilioikeuteen keskittyvän toiminnan keskeisimpiä arvoja ovat asiantuntemus, luotettavuus ja työn korkea laatu. Toimisto on kansainvälisen The Association of Independent European Lawyers -ketjun jäsen, jolla on yhteistyötoimistoja lähes kaikkialla maailmassa. Yhteistyöverkoston avulla kansainvälisesti toimivat asiakkaat saavat asiantuntevaa palvelua juuri niissä juridisissa ympäristöissä, joissa he sitä tarvitsevat. Hannu Hakala, partner erityinen vastuualue: kiinteistöoikeus Kalle Kuusisto, partner erityinen vastuualue: työoikeus Tomi Sundholm, partner erityinen vastuualue: insolvenssioikeus Leo Lagerstam Kai Lintunen oikeustieteen kandidaatti Magister Legum Europae (MLE) Jaakko Ossa oikeustieteen tohtori, varatuomari vero-oikeuden professori erityinen vastuualue: vero-oikeus Sumentola Suominen & Itälä Attorneys at Law Ltd from Turku is one of the largest law fi rms in Finland outside of Helsinki. The most essential values of our activities, concentrated in the commercial law and in other areas of civil law, are expertise, reliability and the high quality of our work. We are a member of the international network of The Association of Independent European Lawyers, with cooperation offices all over the world. With the help of our cooperation network, our clients who do business internationally can get expert service in any jurisdiction. Asianajotoimisto Sumentola Suominen & Itälä Oy Kauppiaskatu 5, Turku puh. (02) faksi (02) Pirkko Ossa oikeustieteen kandidaatti Samuel Ståhlberg valtiotieteiden maisteri Veli Suortamo 11

12 Aurakatu Yliopistonkatu KAUPPA- TORI Eerikinkatu Kauppiaskatu Linnankatu 12

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 875/2001 vp Maatilan luovutusvoiton syntyminen avioeroon liittyvässä osituksessa Eduskunnan puhemiehelle Voimassa olevan lainsäädännön mukaan perinnönjako ja avioeroon liittyvä omaisuuden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OTM Juhani Saarinen Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky 5.9.2017 klo 10.35-11.00 Metropolia, Bulevardi 31, Helsinki juhani.saarinen@saarinenlaw.fi YRITYSKAUPPA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015

Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015 Sukupolvenvaihdos ja verotus 4.2.2015 Koottuja kommentteja Yhtiöllä menee huonosti, ei omistusta nyt kannata siirtää Lahjaveroa ei sitten makseta yhtään! Perintövero poistuu, odotellaan kaikessa rauhassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 303/2003 vp Lesken perintövero Eduskunnan puhemiehelle Suomen perintöverojärjestelmä saattaa asettaa leskeksi jääneen perijän hyvinkin hankalaan tilanteeseen, vaikka läheisen kuolemassa

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 140/2007 vp Konkurssipesään peräytettävät velat Eduskunnan puhemiehelle Takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 10 :ssä säädetään velan maksun peräytymisestä seuraavasti:

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa Vantaan yrityskonttori Aviapolis Toimimme osoitteessa Äyritie 20, 01510 Vantaa 1 Asiakasvastuullisilla on käytössä laaja verkosto: Nordea Rahoitus Sijoitusasiantuntijat Nordea Markets Vakuutusasiantuntijat

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE välillä. päivänä kuuta 2017 1 Sopijapuolet Luovuttaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Attendo Oy turvallinen työnantaja Suomen suurimpia sosiaali- ja terveydenhoitoalan työnantajia Osa Attendo-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin hoivapalveluiden

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2010 vp Maksuhäiriömerkintöjen vaikutus puhelin- ja nettiliittymien hankintaan Eduskunnan puhemiehelle Saunalahti ja DNA solmivat Internet-laajakaistasopimuksia melko edullisella

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Jukka Mähönen Special Counsel, OTT Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy 8.4.2015 Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Johdanto Konsernimuotoisissa yrityksissä on tyypillistä, että liiketoimintoja

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2.

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2. JAKAUTUMISSUUNNITELMA Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus esittää yhtiön jakautumisen toteuttamista osakeyhtiölain 17 luvun 2 :n 1 momentin 1) -kohdan ja elinkeinoverolain 52c :n mukaisena kokonaisjakautumisena

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

UUDEN YRITTÄJÄN KÄSIKIRJA MAIJA ILMONIEMI PETRI JÄRVENSIVU KALLE KYLÄKALLIO JARI PARANTAINEN JUHA SIIKAVUO

UUDEN YRITTÄJÄN KÄSIKIRJA MAIJA ILMONIEMI PETRI JÄRVENSIVU KALLE KYLÄKALLIO JARI PARANTAINEN JUHA SIIKAVUO UUDEN YRITTÄJÄN KÄSIKIRJA MAIJA ILMONIEMI PETRI JÄRVENSIVU KALLE KYLÄKALLIO JARI PARANTAINEN JUHA SIIKAVUO Talentum Helsinki 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Ea Söderberg Taitto:

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN KAUPAN SOPIMUKSET LUKANDER & RUOHOLA OY ASIANAJOTOIMISTO

KANSAINVÄLISEN KAUPAN SOPIMUKSET LUKANDER & RUOHOLA OY ASIANAJOTOIMISTO KANSAINVÄLISEN KAUPAN SOPIMUKSET Iiro Hollmén asianajaja, varatuomari Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Case Intia suomalainen Innovation Oy (nimi muutettu) neuvotteli intialaisen (valtio

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen Osapuolia ovat: 2. 1. Helsingin kaupunki, y-tunnus 0215438-8 Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Nordea Tampere, 8.5.2014 Riku Salomaa Yrityskaupan kulku Strategian ja kohteen valinta Kaupan toteuttamisvaihtoehdot Arvonmääritys Esisopimus Kaupan

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ. Juhani Ekuri Asianajaja, varatuomari

TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ. Juhani Ekuri Asianajaja, varatuomari TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ Juhani Ekuri Asianajaja, varatuomari Esityksen rakenne Mikä on liikkeen luovutus Liikkeen luovutuksen työoikeudelliset vaikutukset ja niihin varautuminen Työn

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun 1 Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun Korkea-asteen Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja 2 3 Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja Työelämän kielitaito

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 3% 17% 37% 38% 5% 0 20 40 60 80 100 120 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis Perinteinen kyläjalkapallosarja pelataan myös tänä vuonna. Säännöt ovat ennallaan, eli pelataan kahdessa luokassa: nappulat syntyneet 2004 ja myöhemmin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee VAASAN KO R KEAKO U LU KONSO RTIO - VASA HöGSKO LE KO NSO RTI U M Tämä dokumentti on vaasalaisten korkeakoulujen 1.1.2009 voimaan astuneen joustavaa opinto-oikeutta koskevan sopimuksen (myöh. JOO-sopimus)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1364/2001 vp Norjassa työssä käyvien verotus Eduskunnan puhemiehelle Pohjoismaisen verosopimuksen perusteella verotetaan niitä suomalaisia, jotka työskentelevät Norjassa mutta asuvat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 928/2004 vp Ulkomailla asuvan adoptiolupa Eduskunnan puhemiehelle Lakia lapseksiottamisesta muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan Haagin yleissopimus lasten

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot