PAKKAUSSELOSTE. Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille. montelukasti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille. montelukasti"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille montelukasti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Montelukast ratiopharm on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Montelukast ratiopharmia 3. Miten Montelukast ratiopharmia käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Montelukast ratiopharmin säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. Mitä Montelukast ratiopharm on ja mihin sitä käytetään Montelukasti on ns. leukotrieenireseptoriantagonisti. Se salpaa keuhkoissa luonnostaan esiintyvien, leukotrieeneiksi kutsuttujen aineiden vaikutusta. Leukotrieenit aiheuttavat keuhkoihin johtavien hengitysteiden ahtautumista ja turpoamista (tulehdusta), ja voivat siten aiheuttaa astmaoireita. Montelukastia on määrätty lapsesi astman hoitoon. Montelukastia käytetään - niiden 2 5-vuotiaiden potilaiden hoitoon, joiden käytössä olevilla astmalääkkeillä ei ole saavutettu riittävää hoitotasapainoa ja jotka tarvitsevat lisälääkitystä - hengitettävän kortikosteroidihoidon vaihtoehtona 2 5-vuotiailla potilailla, jotka eivät ole käyttäneet hiljattain suun kautta otettavia kortikosteroideja astman hoitoon ja joille hengitettävä kortikosteroidihoito on todettu sopimattomaksi - ehkäisemään rasituksesta johtuvia astmaoireita yli kaksivuotiailla potilailla. 2. Ennen kuin käytät Montelukast ratiopharmia Älä käytä Montelukast ratiopharmia - jos lapsesi on allerginen (yliherkkä) montelukastille tai Montelukast ratiopharmin jollekin muulle aineelle. Ole erityisen varovainen Montelukast ratiopharmin suhteen Tarkasta, koskeeko jokin seuraavista varoituksista lastasi tai onko jokin varoituksista koskenut lastasi aiemmin. Kerro lääkärille - jos lapsesi käyttää jo muuta astmalääkitystä. Montelukastia ei pidä käyttää muiden lääkärin määräämien lääkkeiden sijaan - jos lapsesi astma pahenee tai hengitys vaikeutuu tai jos lapsesi tarvitsee beeta-agonistia sisältävää inhalaattoria (keuhkoputkia laajentavaa ainetta eli lyhytvaikutteista avaavaa lääkettä) tavallista useammin. Montelukasti ei auta äkilliseen hengenahdistuskohtaukseen, eikä sitä pidä koskaan käyttää tällaisen kohtauksen hoitoon. Jos lapsesi saa astmakohtauksen, noudata tarkasti lääkärin antamia ohjeita. On hyvin tärkeää pitää aina mukana astmakohtauksen hoitoon 1

2 - jos lapsellasi ilmenee samanaikaisesti joitakin seuraavista oireista: vilustumista muistuttavat oireet, hengenahdistuksen paheneminen, epänormaali pistely ja kihelmöinti tai raajojen puutuminen ja/tai ihottuma. Vie lapsesi heti lääkärinhoitoon, etenkin jos oireet kestävät pitkään tai pahenevat. Hyvin pienellä osalla astmalääkkeitä, myös montelukastia, käyttävistä potilaista on havaittu näitä oireita aiheuttava harvinainen sairaus (Churg-Straussin oireyhtymä) - jos alle kaksivuotiaalle lapsellesi on määrätty montelukastia. Montelukastia ei suositella alle kaksivuotiaiden lasten hoitoon. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Montelukasti voi vaikuttaa muiden lääkkeiden vaikutukseen. Muut lääkkeet voivat puolestaan vaikuttaa montelukastin tehokkuuteen. Montelukastin vaikutus voi heikentyä, jos sitä käytetään samanaikaisesti seuraavien lääkkeiden kanssa: - tietyt epilepsialääkkeet (fenytoiini ja fenobarbitaali) - tuberkuloosin ja joidenkin muiden infektioiden hoitoon käytettävä lääke (rifampisiini). Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos lapsesi käyttää parhaillaan tai on äskettäin käyttänyt edellä mainittuja lääkkeitä tai muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Montelukast ratiopharmin käyttö ruuan ja juoman kanssa Montelukastia ei saa ottaa ruokailun yhteydessä. Se on otettava vähintään yksi tunti ennen ateriaa tai aikaisintaan kaksi tuntia aterian jälkeen. Tärkeää tietoa Montelukast ratiopharmin sisältämistä aineista Montelukast ratiopharm sisältää aspartaamia, joka on fenyylialaniinin lähde (4 mg:n tabletti sisältää määrän, joka vastaa 0,674 mg:aa fenyylialaniinia). Jos lapsellasi on perinnöllinen häiriö, jossa elimistö ei pysty kunnolla pilkkomaan fenyylialaniininimistä aminohappoa (fenyyliketonuria), keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä. Tablettien sisältämä fenyylialaniini voi olla haitallista henkilöille, joilla on fenyyliketonuria. 3. Miten Montelukast ratiopharmia käytetään Käytä Montelukast ratiopharmia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Montelukast ratiopharm - -purutabletit otetaan suun kautta - -purutabletit on otettava myös silloin, kun lapsesi astma on oireeton tai pahentunut - -purutabletteja ei saa ottaa heti ruokailun jälkeen; purutabletit on otettava vähintään yksi tunti ennen ateriaa tai aikaisintaan kaksi tuntia aterian jälkeen - -purutabletteja saa antaa lapselle vain aikuisen valvonnassa. Annostus Tavanomainen annos 2 5-vuotiaille lapsille on yksi purutabletti kerran vuorokaudessa iltaisin. Lääkäri määrää muille ikäryhmille erivahvuisia tabletteja. Annostusta ei tarvitse muuttaa, jos lapsellasi on munuaissairaus tai lievä tai keskivaikea maksasairaus. Jos lapsellasi on vaikea maksasairaus, lääkäri päättää, voiko hän käyttää montelukastia. Jos käytät enemmän Montelukast ratiopharmia kuin sinun pitäisi 2

3 Jos lapsesi on ottanut enemmän montelukastia kuin hänen pitäisi, ota heti yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan. Jos lapsesi on ottanut montelukastia liikaa, hänellä voi ilmetä mm. seuraavia oireita: vatsakipu, uneliaisuus, jano, päänsärky, oksentelu ja psykomotorinen ylivilkkaus (mm. ärtyneisyys; levottomuus; kiihtymys, mukaan lukien aggressiivinen käyttäytyminen, ja vapina). Jos unohdat käyttää Montelukast ratiopharmia Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jätä unohtunut annos antamatta ja anna seuraava tabletti lapselle tavalliseen aikaan. Jos lopetat Montelukast ratiopharmin käytön Älä lopeta montelukastin käyttöä, vaikka lapsesi olisi oireeton, jollei lääkäri ole kehottanut sinua lopettamaan hoitoa. Montelukastista on hyötyä lapsesi astman hoidossa vain, jos sitä käytetään jatkuvasti. Lääkäri kertoo, kuinka pitkään montelukastin käyttöä on jatkettava, jotta lapsesi astma pysyy hallinnassa. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. Mahdolliset haittavaikutukset Kuten kaikki lääkkeet, myös Montelukast ratiopharm voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Kerro heti lääkärille, jos lapsellasi ilmenee yksi tai useampia seuraavista oireista: Montelukastihoitoa saaneilla astmapotilailla on ilmoitettu joissakin hyvin harvinaisissa tapauksissa mm. seuraavia samanaikaisia oireita: vilustumista muistuttavat oireet, hengenahdistuksen paheneminen, epänormaali pistely ja kihelmöinti tai raajojen puutuminen ja/tai ihottuma (Churg- Straussin oireyhtymä), (ks. kohta 2, Ole erityisen varovainen Montelukast ratiopharmin suhteen). Seuraavia haittavaikutuksia ilmoitettiin kliinisissä tutkimuksissa Yleiset (ilmenee useammalla kuin 1 potilaalla 100:sta, mutta harvemmalla kuin 1 potilaalla 10:stä) - vatsakipu ja jano (tutkimuksissa, joissa käytettiin 4 mg:n tabletteja) - päänsärky (tutkimuksissa, joissa käytettiin 5 ja 10 mg:n tabletteja) Nämä oireet olivat yleensä lieviä, ja niitä esiintyi useammin montelukastihoitoa saaneilla potilailla kuin lumelääkettä (tabletti, joka ei sisältänyt vaikuttavaa lääkeainetta) saaneilla potilailla. Lisäksi seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu lääkkeen ollessa jo markkinoilla: Lisääntynyt verenvuototaipumus; sydämentykytys; huimaus; uneliaisuus; epänormaali pistely ja kihelmöinti; puutuminen; kouristuskohtaukset; ripuli; suun kuivuminen; ruoansulatusvaivat; pahoinvointi; oksentelu; mustelmat; ihonalaiset punaiset ja aristavat kyhmyt (kyhmyruusu); nivelkipu; lihaskipu; lihaskrampit; voimattomuus ja väsymys; yleinen huonovointisuus; turvotus; allergiset reaktiot, mm. kasvojen, huulten, kielen ja/tai nielun turpoaminen (angioedeema), hengitysvaikeudet tai nielemisvaikeudet, kutina, ihottuma tai nokkosihottuma; maksatulehdus; aistiharhat; poikkeavat unet, myös painajaisunet; unettomuus; ärtyneisyys; kiihtymys, mukaan lukien aggressiivinen käyttäytyminen; levottomuus; vapina; ahdistuneisuus; alakuloisuus (masennus); itsemurha-ajatukset ja -käyttäytyminen. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 3

4 5. Montelukast ratiopharmin säilyttäminen Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Kaksi ensimmäistä numeroa tarkoittavat kuukautta, ja neljä viimeistä numeroa tarkoittavat vuotta. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Vie käyttämättömät lääkkeet apteekkiin hävitettäviksi. Näin suojelet ympäristöä. 6. Muuta tietoa Mitä Montelukast ratiopharm sisältää - Vaikuttava aine on montelukasti. Yksi purutabletti sisältää 4 mg:aa montelukastia vastaavan määrän montelukastinatriumia. - Muut aineet ovat mannitoli (E 421), mikrokiteinen selluloosa, matalasubstituutioasteinen hydroksipropyyliselluloosa, punainen rautaoksidi (E 172), kroskarmelloosinatrium, kirsikkaaromi, aspartaami (E 951) ja magnesiumstearaatti (E 572). Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Montelukast ratiopharm 4 mg -purutabletit ovat vaaleanpunaisia, kapselinmuotoisia tabletteja. Tablettien toiselle puolelle on kaiverrettu M9UT ja 4. Tabletteja on saatavana läpipainopakkauksissa, jotka sisältävät 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140 tai 200 tablettia. Kerta-annos läpipainopakkaukset: 1x49, 1x50 ja 1x56 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija: ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, Ulm, Saksa Valmistaja: Sanico NV Industriezone 4 Veedijk 59, 2300 Tumhout Belgia Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: ratiopharm Oy PL Espoo puh Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

5 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Montelukast ratiopharm 4 mg tuggtablett för barn 2 5 år montelukast Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Montelukast ratiopharm och vad det används för 2. Innan du använder Montelukast ratiopharm 3. Hur du använder Montelukast ratiopharm 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Montelukast ratiopharm ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. Vad Montelukast ratiopharm är och vad det används för Montelukast är en s.k. leukotrienreceptorantagonist. Den blockerar effekten av leukotriener som är ämnen som förekommer naturligt i lungorna. Leukotrienerna orsakar sammandragningar och svullnad (inflammation) i luftrören till lungorna och kan därmed orsaka astmasymtom. Montelukast har ordinerats för behandling av ditt barns astma. Montelukast används - för behandling av 2 5 år gamla patienter som inte har fått tillfredsställande kontroll med nuvarande astmamediciner och som behöver tilläggsmedicinering - som alternativ till behandling med inhalerade kortikosteroider hos 2 5 år gamla patienter som inte nyligen har använt kortikosteroider som tas genom munnen mot sin astma och det har konstaterats att behandling med inhalerade kortikosteroider är olämplig för dem - för att förebygga ansträngningsutlösta astmasymtom hos patienter över två år. 2. Innan du använder Montelukast ratiopharm Använd inte Montelukast ratiopharm - om ditt barn är allergiskt (överkänsligt) mot montelukast eller mot något av övriga innehållsämnen i Montelukast ratiopharm. Var särskilt försiktig med Montelukast ratiopharm Kontrollera om någon av följande varningar gäller ditt barn eller om någon av varningarna har gällt ditt barn tidigare. Tala om för läkaren - om ditt barn redan tar andra astmamediciner. Montelukast bör inte tas i stället för andra läkemedel ordinerade av läkare - om ditt barns astma förvärras eller dess andning försvåras eller om ditt barn behöver en inhalator som innehåller en beta-agonist (ett luftrörsvidgande ämne eller ett kortverkande, vidgande läkemedel) oftare än vanligt. Montelukast hjälper inte vid akuta anfall av andnöd och ska aldrig användas för att behandla ett sådant anfall. Om ditt barn får ett astmaanfall ska du 5

6 - om ditt barn får några av följande symtom samtidigt: förkylningsliknande symtom, förvärrad andfåddhet, onormala stickningar och myrkrypningar eller domningar i extremiteterna och/eller utslag. Sök genast läkare med barnet, särskilt om symtomen är långvariga eller förvärras. Hos en mycket liten del av de patienter som använder astmamediciner, även montelukast, har en sällsynt sjukdom (Churg-Strauss syndrom) som orsakar dessa symtom observerats - om ditt barn under två år har blivit ordinerat montelukast. Montelukast rekommenderas inte för behandling av barn under två år. Användning av andra läkemedel Montelukast kan påverka effekterna av andra läkemedel. Andra läkemedel kan i sin tur påverka effekten av montelukast. Effekten av montelukast kan försvagas om det används samtidigt med följande läkemedel: - vissa epilepsimediciner (fenytoin och fenobarbital) - läkemedel mot tuberkulos och vissa andra infektioner (rifampicin). Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn tar eller nyligen har tagit ovan nämnda läkemedel eller andra läkemedel, även receptfria sådana. Användning av Montelukast ratiopharm med mat och dryck Montelukast får inte tas vid en måltid. Det ska tas minst en timme före en måltid eller tidigast två timmar efter en måltid. Viktig information om något innehållsämne i Montelukast ratiopharm Montelukast ratiopharm innehåller aspartam som är en fenylalaninkälla (en 4 mg tablett innehåller en mängd som motsvarar 0,674 mg fenylalanin). Om ditt barn har en ärftlig störning där kroppen inte kan bryta ner aminosyran fenylalanin som den ska (fenylketonuri) ska du tala med läkaren innan detta läkemedel används. Fenylalanin i tabletterna kan vara skadligt för personer med fenylketonuri. 3. Hur du använder Montelukast ratiopharm Använd alltid Montelukast ratiopharm enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Montelukast ratiopharm - tuggtabletterna tas genom munnen - tuggtabletterna ska tas även när ditt barn är symtomfritt eller när barnets astma har förvärrats - tuggtabletterna får inte tas genast efter en måltid; tuggtabletterna ska tas minst en timme före en måltid eller tidigast två timmar efter en måltid - tuggtabletterna får endast ges till barnet under uppsyn av en vuxen. Dosering Vanlig dos till 2 5 år gamla barn är en tuggtablett en gång dagligen på kvällen. Läkaren ordinerar tabletter med olika styrkor till andra åldersgrupper. Doseringen behöver inte justeras om ditt barn har en njursjukdom eller mild eller måttlig leversjukdom. Om ditt barn har en svår leversjukdom avgör läkaren om barnet kan ta montelukast. Om du har använt för stor mängd av Montelukast ratiopharm 6

7 Om ditt barn har tagit för stor mängd av montelukast ska du genast kontakta läkare eller apotekspersonal. Om ditt barn har tagit för stor mängd av montelukast kan det få bl.a. följande symtom: buksmärtor, sömnighet, törst, huvudvärk, kräkningar och psykomotorisk överaktivitet (bl.a. irritation, rastlöshet, upphetsning inklusive aggressivt beteende och darrningar). Om du har glömt att använda Montelukast ratiopharm Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Hoppa över den glömda dosen och ge barnet nästa tablett på vanlig tid. Om du slutar att använda Montelukast ratiopharm Sluta inte att använda montelukast även om ditt barn är symtomfritt om inte läkaren har uppmanat dig att avsluta behandlingen. Montelukast är till nytta i ditt barns astmabehandling endast om det används kontinuerligt. Läkaren informerar om hur länge montelukastbehandlingen ska fortsätta för att ditt barn ska ha en god astmakontroll. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan Montelukast ratiopharm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Tala genast om för läkaren om ditt barn får ett eller flera av följande symtom: Hos astmapatienter som har fått montelukastbehandling har bl.a. följande samtidiga symtom rapporterats i mycket sällsynta fall: förkylningsliknande sjukdom, förvärrad andfåddhet, onormala stickningar och myrkrypningar eller domningar i extremiteterna och/eller utslag (Churg-Strauss syndrom), (se avsnitt 2, Var särskilt försiktig med Montelukast ratiopharm). Följande biverkningar rapporterades i kliniska prövningar Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 men färre än 1 av 10 patienter) - buksmärtor och törst (i prövningarna där 4 mg tabletter användes) - huvudvärk (i prövningarna där 5 och 10 mg tabletter användes) Dessa symtom var i regel milda och förekom oftare hos patienter som hade fått montelukastbehandling än hos patienter som hade fått placebo (en tablett utan verksamt läkemedel). Dessutom har följande biverkningar rapporterats sedan läkemedlet kom ut på marknaden: Ökad blödningsbenägenhet; hjärtklappning; yrsel; sömnighet; onormala stickningar och myrkrypningar; domningar; krampanfall; diarré; muntorrhet; matsmältningsbesvär; illamående; kräkningar; blåmärken; röda och ömmande knölar under huden (knölros); ledvärk; muskelvärk; muskelkramper; kraftlöshet och trötthet; allmän sjukdomskänsla; svullnad; allergiska reaktioner, bl.a. svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg (angioödem), andningssvårigheter eller sväljningssvårigheter, klåda, utslag eller nässelutslag; leverinflammation; hallucinationer; onormala drömmar, även mardrömmar; sömnlöshet; irritation; upphetsning inklusive aggressivt beteende; rastlöshet; darrningar; ångest; nedstämdhet (depression); självmordstankar och självmordsbeteende. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. Hur Montelukast ratiopharm ska förvaras 7

8 Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter (Utg.dat.). De två första siffrorna avser månad och de fyra sista siffrorna avser år. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Mediciner ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Övriga upplysningar Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är montelukast. En tuggtablett innehåller montelukastnatrium motsvarande 4 mg montelukast. - Övriga innehållsämnen är mannitol (E 421), mikrokristallin cellulosa, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa, röd järnoxid (E 172), kroskarmellosnatrium, körsbärsarom, aspartam (E 951) och magnesiumstearat (E 572). Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Montelukast ratiopharm 4 mg tuggtabletter är ljusröda, kapselformade tabletter. Tabletterna är präglade med M9UT och 4 på ena sidan. Tabletterna finns i blisterförpackningar med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140 eller 200 tabletter. Endosblisterförpackningar: 1x49, 1x50 och 1x56 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Innehavare av godkännande för försäljning: ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, Ulm, Tyskland Tillverkare: Sanico NV Industriezone 4 Veedijk 59, 2300 Tumhout Belgien Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning. ratiopharm Oy, PB 67, Esbo Tlf: Denna bipacksedel godkändes senast

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg)

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) PAKKAUSSELOSTE Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit rabepratsolinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium PAKKAUSSELOSTE Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN PAMOL F 125 MG- TAI 250 MG -VALMISTEEN KÄYTTÖÄ?

2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN PAMOL F 125 MG- TAI 250 MG -VALMISTEEN KÄYTTÖÄ? PAKKAUSSELOSTE PAMOL F 125 mg, dispergoituva tabletti PAMOL F 250 mg, dispergoituva tabletti Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Galantamine Actavis 8 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 16 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 24 mg kovat depotkapselit galantamiini Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen - Säilytä tämä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo PAKKAUSSELOSTE Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: pramipeksoli

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: pramipeksoli PAKKAUSSELOSTE Pramipexol STADA 0,088 mg tabletti Pramipexol STADA 0,18 mg tabletti Pramipexol STADA 0,35 mg tabletti Pramipexol STADA 0,7 mg tabletti Vaikuttava aine: pramipeksoli Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Seretide Diskus 50 mikrog / 500 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu. salmeteroli/flutikasonipropionaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Seretide Diskus 50 mikrog / 500 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu. salmeteroli/flutikasonipropionaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle 50 mikrog / 100 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu 50 mikrog / 250 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu 50 mikrog / 500 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli PAKKAUSSELOSTE Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT 0,25 mg/ml sumutinliuos kerta-annossäiliössä ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti

PAKKAUSSELOSTE. Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti PAKKAUSSELOSTE Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti Diklofenaakkinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. -

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova Omepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos flufenatsiinidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Salazopyrin EN 500 mg enterotabletit sulfasalatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungizone 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten amfoterisiini B

PAKKAUSSELOSTE. Fungizone 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten amfoterisiini B PAKKAUSSELOSTE Fungizone 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten amfoterisiini B Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni PAKKAUSSELOSTE Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot