Ähtärin lukio OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.8.2012. Ähtärin lukio OPINTO-OPAS"

Transkriptio

1 Ähtärin lukio OPINTO-OPAS word/lukio_opinto_opas alk 2012 muok. elok 2013

2 2 1 TERVETULOA ÄHTÄRIN LUKIOON! VAPAAEHTOISEEN AHKEROINTIIN OPINTO-OPAS KURSSIMUOTOISUUS JA LUOKATTOMUUS OPINTO-OHJELMAN TEKEMINEN LUKUJÄRJESTYS KURSSIVALINNAT JATKO-OPINTOJEN KANNALTA OPISKELUTAITO KURSSIT JA NIIDEN SUORITUSOHJEET ETÄOPINNOT OPPIKIRJAT LUKIODIPLOMIT OPPIMISEN ARVIOINTI HYLÄTYN KURSSIN UUSIMINEN ETENEMISESTE KOROTTAMINEN MUIDEN OPINTOJEN HYVÄKSI LUKEMINEN PÄÄTTÖARVIOINTI TODISTUKSET YLIOPPILASTUTKINTO OPPILASKUNTA OPINTOSOSIAALISET EDUT LUKION KUVATAIDELINJA PAKOLLISET, SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS TOINEN KOTIMAINEN KIELI...13 Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A2)...13 Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1) VIERAAT KIELET...16 Englanti, perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A1)...16 Saksa ja venäjä, perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)...18 Ähtärin lukiossa tarjotaan B3-kielenä saksaa, espanjaa ja venäjää MATEMATIIKKA...20 Pitkä oppimäärä...20 Lyhyt oppimäärä BIOLOGIA MAANTIETO FYSIIKKA KEMIA USKONTO ELÄMÄNKATSOMUSTIETO FILOSOFIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI PSYKOLOGIA MUSIIKKI KUVATAIDE LIIKUNTA TERVEYSTIETO TIETOTEKNIIKKA OPPILAANOHJAUS MUUT SOVELTAVAT OPINNOT ÄHTÄRIN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA TOIMINTAPERIAATTEET...46

3 1 Tervetuloa Ähtärin lukioon! 3 Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseneksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. Nuorten lukiokoulutuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. (Lukiolaki 2 ) Ähtärin lukiossa vaalitaan hyvää ilmapiiriä, johon kuuluu avoimuus ja toisten arvostaminen. Lukio-opiskelijoiden lisäksi meillä on kahden tutkinnon suorittajia Koulutuskeskus SEDU Ähtäri Koulutieltä. Ähtärin lukio on perustettu vuonna Koulumme menestyy jatkuvasti hyvin lukioiden välisissä vertailuissa. Lukiomme tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön. Naapurissa sijaitsevat pääkirjasto, Pirkanlinna, Pirkanpohjan taidekeskus ja Koulutuskeskus SEDU Ähtäri Koulutie. Jokaiselle avautuu opintojen kuluessa myös mahdollisuus kansainvälistymiseen. 2 Vapaaehtoiseen ahkerointiin Opiskelijan halutaan kehittyvän lukiossa ajattelevaksi, tiedostavaksi, kysyväksi, uutta luovaksi ja virkeäksi. Tavoitteena on motivoitunut opiskelija. Lukioon hakeudutaan vapaaehtoisesti. Mutta vastuu opinto-ohjelmasta ja valituista kursseista merkitsee sitä, että opiskelija sitoutuu lukion opiskelu- ja järjestyssääntöihin. Lukiossa on opiskeltava ahkerasti. Suoritusvaatimukset edellyttävät pitkäjännitteistä opiskelua ja itsenäistä vastuun ottamista työtehtävistä. Lukion tiedonhaussa pyritään omatoimisuuteen. Asiat opetellaan jäsentämään kokonaisuuksina monipuolisesti ja laajasti. 3 Opinto-opas Opiskelijan on opeteltava itse kysymään ja oivaltamaan. Tämä Ähtärin lukion opinto-opas jaetaan kaikille opiskelijoille apuneuvoksi opintojen suunnittelua varten. Opas on tarpeellinen koko lukion ajan. Alkuperäiseen opintosuunnitelmaan joutuu tekemään muutoksia ja silloin voi hyödyntää oppaan tietoja. Hukatun oppaan tilalle voit ostaa toimistosta uuden, se maksaa 3. Opas on myös netissä Ähtärin lukion kotisivuilla, ja sitä päivitetään säännöllisesti.

4 4 Kurssimuotoisuus ja luokattomuus 4 Lukion suorittaminen edellyttää vähintään 75 kurssin suorittamista. Ylärajaa ei ole. Ähtärin lukion omaan kurssitarjontaan kuuluu noin 200 kurssia. Kurssimuotoisuus merkitsee keskittymistä tiettyihin aineisiin kerrallaan. Oppiainetta on kuusi tuntia viikossa koko jakson ajan. Liikunta, musiikki, kuvataide, opinto-ohjaus ja muutamat muut kurssit on hajautettu useampaan jaksoon. Luokattomuus antaa mahdollisuuden valita kursseja oman suunnitelman mukaisesti. Kurssien suoritusjärjestys on melko vapaa, näin ollen jokainen voi edetä aineittain omaan tahtiinsa. Kurssien esittelyn yhteydessä on opettajan suositus suoritusjärjestyksestä. Lukiossa ei jäädä luokalle, mutta lukion oppimäärän suorittamiseen voi käyttää aikaa 3-4 vuotta. Lisäksi rehtori voi perustellusta syystä myöntää opiskelijalle suoritusajan pidennystä. Lukiossa ei ole perusluokkia, vaan opiskelutoverit vaihtuvat oppiaineryhmittäin. Luokanvalvojaa vastaava ryhmänohjaaja hoitaa kuitenkin pysyvän perusryhmän opintoohjauksen. Luokka-asteiden asemesta puhumme lukiossa alkajista, jatkajista ja abeista. 5 Opinto-ohjelman tekeminen Jokainen opiskelija rakentaa henkilökohtaisen opinto-ohjelman, johon kannattaa valita jatko-opintojen ja henkilökohtaisten mieltymysten kannalta tärkeitä aineita ja kursseja. Valitse vastuullisesti, sitoudu valintoihisi! Lukion rehtori ryhmittelee uudet opiskelijat eri kursseille heidän peruskoulun 9. luokan keväällä tekemien valintojen perusteella. Heille lähetetään valintakirjeen mukana tunnukset netissä olevaan arviointi- ja valintaohjelma Wilmaan. Ohjelmasta opiskelija näkee oman työjärjestyksensä sekä kertyneet arvosanat. Alkajat ja jatkajat saavat keväällä tehdä kurssivalintansa suoraan Wilmaan seuraavaa lukuvuotta varten. Toisen vuoden keväällä on aiheellista tarkentaa lukion koko opinto-ohjelma. Opinto-ohjaaja sekä lukion rehtori auttavat uusia opiskelijoita kurssien valinnassa. Kurssitarjotin tehdään opiskelijoiden tekemien valintojen pohjalta. Kurssivaihdoksista on sovittava opinto-ohjaajan ja kyseisen aineen opettajan kanssa ennen kurssin alkua. Aloitettua kurssia ei saa keskeyttää. 6 Lukujärjestys Lukion lukujärjestys syntyy kurssitarjottimen avulla. Kustakin kurssitarjottimen palkista voi valita yhden aineen, koska samassa palkissa olevien kurssien tunnit ovat yhtä aikaa. Opiskelijat voivat tulostaa itsenäisesti lukujärjestyksensä Wilmasta. Jaksoa kohti on syytä valita noin 5 ainetta, jotta ehtii suorittaa vähintään 75 kurssia kolman nen vuoden neljännen jakson loppuun mennessä. Jaksoja lukioaikana kertyy yhteensä 16 (6+6+4).

5 5 Rehtori voi erityisestä syystä myöntää luvan opiskelun keskeyttämiseen yhden tai useamman jakson tai koko lukuvuoden ajaksi. Koeviikolla on erilainen lukujärjestys. Noin pari viikkoa ennen koeviikon alkua julkaistaan lista eri kurssien koepäivistä. Koeviikolla päiväohjelmaan kuuluu kolmen-neljän tunnin koe, ruokailu, palautetunti ja valmistelutunti sekä viimeisenä päivänä erikoisohjelmaa. Opiskelija voi vaihtaa matematiikan pitkän oppimäärän lyhyeen, tällöin voi korvata korkeintaan kolme lyhyen matematiikan pakollista kurssia pitkän matematiikan suorituksilla. 7 Kurssivalinnat jatko-opintojen kannalta Opinto-ohjelma kannattaa suunnitella huolellisesti. Opinto-ohjaajalta ja aineenopettajilta saa tarkempia tietoja sopivista ainevalinnoista ja niiden vaikutuksista jatko-opintoihin. Lukion kurssivalinnoilla ei ole välttämättä ratkaisevaa vaikutusta jatko-opintoja ajatellen. Kaikki aineet voivat antaa hyviä valmiuksia hakeuduttaessa korkeakouluihin tai ammatillisiin oppilaitoksiin. Ratkaisevinta on se, millaiset arvosanat opiskelija saa lukion päättötodistukseen ja ylioppilastutkintoon. Valintojen yhteydessä kannattaa ottaa huomioon seuraavat yleisluontoiset suositukset: KOULUTUSALA KURSSIVALINTASUOSITUS Tekniset alat Pitkä matematiikka, fysiikka ja/tai kemia Matemaattis-luonnontieteelliset alat Pitkä matematiikka, fysiikka, kemia, maantiede ja biologia Lääketiede Fysiikka, kemia, biologia ja psykologia Opetusala Psykologia sekä taito- ja taideaineet Yhteiskuntatieteelliset alat Historia, yhteiskuntaoppi, psykologia, tietotekniikka, maantiede Maatalous- ja metsätiede Taloustieto, biologia, kemia ja fysiikka Kaupalliset alat Äidinkieli ja vieraat kielet, taloustieto, psykologia, maantiede, matematiikka Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevat joutuvat hankkiman suuren osan tiedoistaan vieraskielisistä tietolähteistä. Tietotekniikan perustaitoja vaaditaan nykyään kaikilla koulutusaloilla. 8 Opiskelutaito Kiinnitä huomiota opiskeluympäristöösi. Riittävä valaistus, hyvä tuoli ja tilava työpöytä sekä rauhallinen työtila kuuluvat hyvään opiskeluympäristöön. Lisäksi on tärkeää keskittyä opiskeluun tehokkaasti eikä miettiä samalla muita asioita näppäillä tekstiviestejä tai selailla nettiä.

6 Huolehdi säännöllisesti kunnostasi ja lepää. 6 Opiskelijan kannattaa laatia joka jaksolle päivittäinen aikataulu. Opiskeluun oppituntien ulkopuolella on varattava aikaa huomattavasti enemmän kuin peruskoulussa. Päivittäinen läksyjenluku kannattaa aloittaa itselle vaikeimmista aineista. On tärkeää myös oppia hyödyntämään oppikirjojen ulkopuolisten tietolähteiden tarjonta. 9 Kurssit ja niiden suoritusohjeet Lukio-opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Matematiikan pitkän oppimäärän lukijoilla pakollisia kursseja on 51 muilla 47. Syventäviä kursseja on oltava kaikilla ainakin kymmenen. Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin liittyviä valtakunnallisia kursseja tai eri aineiden koulukohtaisia syventäviä opintoja. Ylioppilaskirjoitusten kysymykset laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien pohjalta. Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista. Ne voivat olla myös työkursseja, menetelmäkursseja sekä muita lukion omia tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. Aineen opettajan suostumuksella opiskelija voi erityistapauksessa (esim. kurssien päällekkäisyydet) suorittaa kurssin a) osallistumalla vain osaan kurssin opetusta ja suorittamalla täsmällisesti opettajan antamat lisätehtävät b) korvaamalla oppituntiopiskelun täsmällisesti suoritetuilla opettajan antamilla tehtävillä Koska liikunnan arviointi perustuu aina jatkuvaan näyttöön, sitä ei voi suorittaa tenttimällä, vaan se edellyttää osallistumista oppitunneille. Ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa voi olla kurssin suorittamista koskevia suosituksia ja rajoituksia. Ähtärin lukiossa kokeet pidetään pääsääntöisesti koeviikolla ja kustakin kurssista järjestetään yksi koe. Kurssin suorittaminen voi edellyttää myös koeviikon ulkopuolelle sijoittuvia tehtäviä, esim. vieraiden kielten kuullunymmärtämiskokeet ja aineen kirjoittaminen Etäopinnot Ähtärin lukion opiskelijat voivat suorittaa kursseja myös etäopintoina, joita Etelä- Pohjanmaan lukiot järjestävät yhdessä joko verkko-opintoina tai videoneuvotteluna. Tästä kurssitarjonnasta kerrotaan nettivisulla, Etäopintojen suorittamisesta on sovittava erikseen rehtorin kanssa Oppikirjat Kursseilla käytettävistä oppikirjoista julkaistaan lista koulun nettisivulla ja vuosikertomuk sessa. Se lähetetään myös jokaiselle lukioon valitulle opiskelijalle kutsukirjeen yhteydessä. Kirjakaupat lähettävät tarjouksen kesän aikana opiskelijan kotiosoitteeseen.

7 Oppikirjat opiskelija hankkii itse Lukiodiplomit Lukiodiplomien suorittaminen taito- ja taideaineissa on vapaaehtoista. Niiden suorittamisessa ja arvioinnissa noudatetaan opetushallituksen antamia valtakunnallisia ohjeita. Ähtärin lukiossa voi suorittaa lukiodiplomin kuvataiteesta, mediataidoista, liikunnasta ja tanssista, musiikista sekä kotitaloudessa. Lukiodiplomista annetaan erillinen todistus, joka on lukion päättötodistuksen liite. Diplomin suorittaminen on maksutonta lukuun ottamatta mahdollisia tarvikekuluja. Aineiden opettajat kertovat asiasta lisää. 10 Oppimisen arviointi Ähtärin lukion opiskelijoiden oppimisen arvioinnin lähtökohtana on se, että jokaisella on mahdollisuus edetä opinnoissaan omaan tahtiinsa. Aineen opettajan velvollisuutena on kurssin alussa selvittää opiskelijalle kurssin arvioinnin perusteet. Välittömästi kurssin päätyttyä ja kurssikokeiden jälkeen opettaja arvioi, miten hyvin opiskelija hallitsee kurssin keskeiset sisällöt ja antaa arvosanan suoritetusta kurssista. Niissä aineissa, joissa kurssin arviointi suurelta osin perustuu kurssikokeeseen, kokeen laadinnassa otetaan huomioon mm. seuraavaa: koe mittaa kokonaisuuksien omaksumista ja opitun soveltamiskykyä koe suosii pohdintaa vaativia ja ongelmaratkaisutaitoja korostavia tehtäviä Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen oppitunneille on olennainen osa suoritusta. Perusteettomat poissaolot merkitsevät kurssin keskeytymistä, koska opettaja ei pysty arvioimaan suoritusta. Poissaoloja voi maksimissaan olla 5 tuntia/kurssi. Poikkeuksina voivat olla pitempiaikainen todisteellinen sairaus, etukäteen anotut ja hyväksytyt poissaolot (edustustehtävät, lomamatkat, välttämättömät autokoulutunnit). Näiden poikkeustapausten lisäksi ei saa olla muita poissaoloja. Kolme aiheetonta myöhästymistä tulkitaan yhden tunnin poissaoloksi. Kurssikoetta täydentävänä tai sen korvaavana näyttönä voi kurssin arvosanaa määriteltäessä olla esimerkiksi harjoitustyö, tutkielma, kirjoitelma, esitelmä tai muu projektityö (salkkuarviointi). Edellä mainitut työnäytteet ja oppituntien aikana annettu jatkuva näyttö voivat opettajan harkinnan mukaan nostaa tai laskea kurssiarvosanaa. Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan pääsääntöisesti numeroin. Muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arviointitapoja voivat olla kunkin aineen opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarviointi, suoritusmerkintä, hylätty tai sanallinen arviointi. Kurssin arvioinnissa käytetään asteikkoa 4 (hylätty) - 10 (erinomainen) sekä suoritusmerkintää (S), hylättyä (H), keskeytettyä (K) ja ehdollista (E). Ehdollinen tarkoittaa, että kurssista on vielä jokin osio tai koe tekemättä. Jos soveltava kurssi on osa jonkin oppiaineen tai ainekokonaisuuden oppimäärää, se voidaan arvostella numeroin ja ottaa huomioon aineen päättöarvosanaa määrättäessä. Ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa kurssin arvostelusta annetaan tarvittaessa tarkennuksia.

8 8 Opettaja voi harkintansa mukaan täydentää sanallisesti arvosteluaan joko todistukseen tai sen liitteisiin. Myös projektityöstä ja vastaavasta voidaan antaa merkintä todistukseen Hylätyn kurssin uusiminen Hylättyä arvosanaa opiskelija voi uusia kerran joko sen aineen muussa kurssikokeessa tai välittömästi seuraavassa uusintakokeessa. Ellei uusintakoe onnistu, hän voi käydä kurssin uudelleen. Erityisestä syystä opiskelija voi uusia hylättyä arvosanaa myös muulla opettajan kanssa sovittavalla tavalla Etenemiseste Etenemiseste syntyy, jos opiskelija saa hylätyn arvosanan saman oppiaineen kahdesta peräkkäin suoritetusta kurssista. Hän voi jatkaa tämän aineen opiskelua vasta, kun ainakin toinen näistä kursseista on hyväksytysti suoritettu Korottaminen Opiskelijalla on mahdollisuus kerran korottaa myös hyväksytyn kurssin arvosanaa joko osallistumalla kurssin opetukseen tai joulu- ja kesäkuulla järjestettävään korotuskokeeseen. Vain meneillään olevan lukukauden kursseja saa korottaa. Kurssin arvosana määräytyy paremman suorituksen mukaan Muiden opintojen hyväksi lukeminen Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä kurssisuorituksiksi kyseisen aineen opettajan ja rehtorin päätöksellä. Lukion oppimäärään kuuluviksi opinnoiksi voidaan lukea hyväksi muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja (mm. ammatilliset opinnot, musiikkiopinnot, seurakunnan kurssit) Päättöarviointi Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Arvosanan antaa ainetta viimeksi opettanut opettaja tarvittaessa muiden opiskelijaa opettaneiden kanssa. Koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit. Jokainen arvosana on siis tärkeä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan päättöarvosanaksi suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. Suoritusmerkintä (S) edellyttää kurssin hyväksyttyä suorittamista. Muutoin päättötodistusta varten oppiaineet arvostellaan numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjausta. Oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa erillisessä kuulustelussa saadun näytön, opettajan harkinnan tai opiskelijan antamien muiden lisänäyttöjen perusteella. Lisänäytöt voivat olla oppiaineeseen liittyviä koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja. Kunkin aineen oppimäärän hyväksytty arviointi edellyttää, että vähintään 2/3 pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista on hyväksytysti suoritettuja.

9 10.6. Todistukset 9 Opiskelijat saavat kurssiarvosanansa Wilmaan kunkin jakson arvioinnin valmistuttua. Abeille jaetaan penkkaripäivänä todistus opiskelijan kokonaisarvioinnista. Lukion päättötodistukset, ylioppilastodistukset ja tenttikauden jälkeiset todistukset kokonaisarvioinnista jaetaan kevätjuhlassa. 11 Ylioppilastutkinto Lukio-opiskelun lopussa opiskelija suorittaa ylioppilastutkinnon. Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena perättäisenä tutkintokertana. Hylätty pakollinen koe saadaan uusia kaksi kertaa tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Hyväksytty koe voidaan uusia yhden kerran ilman aikarajaa. Ylioppilastutkintoa voi myöhemmin myös täydentää uusilla kokeilla ilman aikarajoitusta. Ylioppilastutkintotodistuksen antaminen edellyttää, että kokelas on suorittanut yo-tutkintoon liittyvät maksut. Ylioppilastutkintoon sisältyy pakollisena äidinkielen koe. Kolme muuta pakollista koetta kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja yksi reaaliaineen koe. Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä voidaan järjestää vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa kokelaan on suoritettava vaativampi koe. Ylioppilastutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin tulee ilmoittautua lukion rehtorille lautakunnan määräämään ajankohtaan mennessä. Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat äidinkielen tekstitaidon ja kielten kuullun ymmärtämiskokeilla helmikuussa abiturienttien viimeisellä kouluviikolla. Muut kirjalliset kokeet ovat maaliskuussa. Syksyn ylioppilaskirjoitukset pidetään syyskuussa. Lakkiaisjuhla kevään ylioppilaille pidetään viikon 22 lauantaina ja syksyn ylioppilaille itsenäisyyspäivää edeltävänä koulupäivänä. Eri oppiaineiden opettajilta saa tarkempia tietoja kirjoituksien sisällöstä. Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeista ja määräyksistä kerrotaan lisää nettiosoitteessa 12 Oppilaskunta Koulumme oppilaskunnalla on hieno nimi: Ähtärin luokattoman lukion iloinen oppilaskunta. Kutsumme sitä lyhyesti ÄLLIksi (virallisesti ÄLLI ok.). Kaikki lukion oppilaat ovat ÄLLIn jäseniä. Sen toimintaa johtaa oppilaskunnan yleiskokouksen valitsema hallitus. Yksi lukion opettaja toimii myös oppilaskunnan ohjaajana. Oppilaskunta on rekisteröity,

10 10 joten se voi myös kerätä varoja toimintaansa varten. Lukiossa oppilaskunnan rooli korostuu. Lukio odottaa oppilaskunnalta aktiivista panosta koulutyön kehittämisessä, koulun perinteisten tapahtumien ja virkistystilaisuuksien järjeste lyissä sekä teemapäivien suunnittelussa. (Ks. tarkemmin s. 41 Koulun perinteiden vaaliminen). Oppilaskunta antaa opiskelijoiden lausunnon sitä pyydettäessä. Lukion tutor-opiskelijat toimivat alkajien ohjaajina opintojen suunnitteluun liittyvissä ongelmissa. 13 Opintososiaaliset edut Ähtärin lukiossa ei peritä lukukausimaksua, lisäksi kouluateria ja -terveydenhuolto ovat maksuttomia. Lukion talousarviossa on määräraha opiskelijoiden virkistystoimintaa varten. Oppikirjat ja koulutarvikkeet on kuitenkin hankittava ja maksettava itse. alle 17-vuotias saa lapsilisää sen kuukauden loppuun, jona täyttää 17 vuotta 17 vuotta täyttäneellä on mahdollisuus anoa opintorahan perusosaa KELAlta. Opintoraha myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien. Kodin ulkopuolella asuva, myös alle 17-vuotias, voi anoa asumislisää. Lukiolainen voi anoa myös opintolainaa. Opintotuen edellytyksenä on, että opiskelija osallistuu vähintään 10 kurssiin tai kahteen yo-kokeeseen lukukauden aikana. Tarkempia tietoja opintotuesta osoitteessa Voit hakea koulumatkatukea, jos kulkemasi matka kotiovelta koulun ovelle kulkukelpoista väylää pitkin on vähintään 10 km. Täytät koulumatkatukihakemuksen Kelaa varten sekä ostotodistuksen Matkahuoltoa varten. Molemmat lomakkeet tuot täytettynä koulun toimistoon. 44 matkan älykortista maksat 43 ja sinulla on oikeus ladata älykortti 10 kertaa lukuvuodessa, abivuonna 6 kertaa. Ensimmäisellä kerralla kortista menee panttimaksu 6,5. (Hinnat maaliskuussa 2012) Lukion opiskelijoille on vakuutus koulutapaturmien varalta. Vakuutus korvaa tiettyyn rajaan saakka tapaturmien aiheuttamat kustannukset, jotka ovat syntyneet koulupäivän tai työsuunnitelmassa hyväksyttyjen koulun ulkopuolisten tapahtumien yhteydessä. 14 Lukion kuvataidelinja Kuvataidelinjan opiskelijat muodostavat oman ryhmän kuvataiteen kurssien aikana, mutta muutoin he osallistuvat lukion opetukseen samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. Kuvataidelinjan opiskelijat osallistuvat pääsääntöisesti kaikille kuvataiteen kursseille, mutta yksittäisille linjan kursseille voivat osallistua myös muut lukion opiskelijat, mikäli uusia opiskelijoita mahtuu ryhmään. Muutoin kuvataidelinjan opiskelijoita koskevat samat säännöt ja ohjeet kuin muitakin lukion opiskelijoita.

11 11 15 PAKOLLISET, SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 15.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus - perusvalmiuksia antava kurssi: varmentaa keskustelemisen, kuuntelemisen, lukemisen ja kirjoittamisen taitoja - referaatti, kommentti - tekstien tulkintaa ja tuottamista - tekstikäsityksen syventäminen Suoritetaan ensimmäisenä. Ei voi korvata muulla tavoin. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä - tekstin erittelyä ja tulkintaa - erityisesti perehdytään novelliin - aineistopohjaisen kirjoittamisen perusteet - peruskielioppia ja oikeakielisyyttä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa - kirjallisuuden lajit: proosa, lyriikka, draama - esittävien taiteiden lajeja ja ilmaisutapoja - kuvitteellista ja asiakirjoittamista - oman luovan projektityön toteuttaminen yksin tai ryhmässä ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen - kielellä vaikuttaminen sekä puhujan että kirjoittajan roolissa - median ja kirjallisuuden vaikutustapoja - mielipidekirjoitus, arvostelu - argumentointitavat ja retoriset keinot ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti - länsimaisen kaunokirjallisuuden tyylivirtauksia - projektityö jostakin tyylisuunnasta - oman tyylin hiontaa ja huoltoa - kirjallisuusessee ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti - suomalaista kirjallisuutta - suomen kielen historiaa - nykykielen ilmiöitä - asiakirjoittamista

12 12 ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen - harjoitellaan esiintymis- ja ryhmäviestintätaitoja - väittelyjä, keskusteluja, neuvotteluja, puheita, ryhmäkeskusteluja - puheen kirjoittaminen ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen - tekstityypit ja tekstilajit - tekstianalyysi - tekstin rakentaminen - vastaustekstin harjoittelua - kielenhuoltoa ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri - aineistopohjaista kirjoittamista - tekstien analysointia - kielenhuoltoa - tyylin tarkastelua - luetaan uutuusteos Koulukohtainen syventävä (ks) ÄI10 Kirjallisuuden ääressä - tutkielmatyöskentelyyn perehtymistä - laaditaan tutkielma tai laajahko, lähteisiin perustuva kirjoitelma tarkoin rajatusta aiheesta - kirjallisuuskeskustelua tehtyjen kirjoitelmien pohjalta ÄI11 Kaikenkarvaista kirjoittamista Kurssin tarkoituksena on monipuolistaa ja syventää kirjoittamisen taitoja. Sen aikana tehdään runsaasti tekstejä erilaisten virikkeiden pohjalta. Opetellaan arvioimaan omia ja toisten tuotoksia. Koulukohtainan soveltava (kso) ÄI12 Poikkitaiteellinen teatterikurssi I - oman ilmaisun kehittämistä - valmistetaan eri aineiden välisenä ryhmätyönä esityksiä johonkin koulun juhlaan tai muuhun tilaisuuteen ÄI13 Poikkitaiteellinen teatterikurssi II AIA12:n jatkokurssi, jolla opittuja tietoja ja taitoja syvennetään ja monipuolistetaan. ÄI14 Poikkitaiteellinen teatterikurssi III AIA13:n jatkokurssi, jolla opittuja tietoja ja taitoja syvennetään ja monipuolistetaan.

13 ÄI15 13 Kulttuurin kuluttajaksi Oppilas osallistuu 20 itse valitsemaansa kulttuuritilaisuuteen. Hän esittelee, arvioi tai kommentoi jokaista tilaisuutta ja kokoaa teksteistään ja muusta materiaalista portfolion. Voi suorittaa yhden lukukauden tai koko lukio-opiskelunsa aikana. ÄI16 Mediadiplomi Oppilas suorittaa valtakunnallisen mediakasvatuksen lukiodiplomin. Opetushallituksen vuosittain määräämän mediatehtävän suorittaminen abivuoden aikana. Kurssin suorittamisen edellytyksenä on neljä mediaan liittyvää lukiokurssia, joista yhden on oltava verkkokurssi Median maailma (www.edu.fi/oppimateriaalit/mediamaailma). Kolme muuta kurssia on valittavissa alla olevasta kurssiluettelosta. Kurssin arvioi äidinkielenopettaja ja joku ulkopuolinen alan asiantuntija tai lukion muu opettaja. Arviointi 1 5. Kurssilta saa erillisen ylioppilastodistukseen liitettävän todistuksen. Kurssit: ÄI 7 Puheviestinnän taitojen syventäminen ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminen ÄI 9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri ÄI 10 Kirjallisuuden ääressä ÄI11 Kaikenkarvaista kirjoittamista ÄI Yksi poikkitaiteellisista kursseista ÄI 15 Kulttuurin kuluttajaksi KU 3 Media ja kuvien viestit KU 6 Lavastuskurssi MU 4 Musiikki viestii ja vaikuttaa AT 1 Tietokone työvälineenä 1 AT 3 Tietokone työvälineenä 2 AT 5 Multimedian tuotanto Median maailma -verkkokurssi 15.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A2) RUA1 Arkielämää Pohjoismaissa Kurssin aiheena on nuorten elämään liittyvät asiat: ystävyys, kouluelämä, harrastukset, vapaa-ajan viettotavat eri Pohjoismaissa. Harjoitetaan kaikkia kielen osa-alueita. Painopiste on omassa viestinnässä. Perehdytään lukion työtapoihin ja apuneuvojen käyttöön. RUA2 Ihmiset ympärillämme Jatketaan nuoria lähellä olevilla aiheilla: erilaiset elämäntyylit, suurkaupungin syke, pohjoismaisten nuorten asuminen. Aktivoivien ja monipuolisten työtapojen avulla harjoitetaan edelleen kielen kaikkia osa-alueita.

14 14 RUA3 Suomi osa Pohjolaa ja Eurooppaa Käsitellään kotimaata suomen- ja ruotsinkielisten näkökulmasta ja vertaillaan olo jamme muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan. Kieltä harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti. Vankennetaan sanastoa ja rakenteita. RUA4 Elinympäristömme Aihepiireinä ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Vahvistetaan sanaston hallintaa ja kielen kaikkia osa-alueita. RUA5 Opiskelu ja työ Aihepiireinä ovat työ, elinkeinot, opiskelu sekä palvelutilanteet. Keskitytään tekstien monipuoliseen käsittelyyn sekä edelleen kielen kaikkien osa-alueiden kehittämiseen. Pakollinen: (P) RUA6 Kulttuuri ja sen tekijöitä Käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti, esim. pohjoismaista elokuvaa, teatteria, arkkitehtuuria, muotoilua ja kirjallisuutta. Vahvistetaan Pohjoismaiden ja pohjoismaalaisuuden tuntemusta. Tehdään omia esityksiä tai tutkielmia, jotka liittyvät pohjoismaalaisuuteen. RUA7 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. RUA8 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Aihealueina ovat yhteiskunta, politiikka ja aktiivinen kansalaisuus, yleismaailmalliset kehityslinjat. Keskitytään monipuolisten tekstien käsittelyyn sekä vankennetaan edelleen kielen kaikkia osa-alueita. Koulukohtainen syventävä (ks) RUA9 Tiede, talous ja tekniikka Keskitytään teksteihin, jotka käsittelevät eri tieteenaloja, tekniikan saavutuksia ja RUA10 Preli II Kertauskurssi ennen ylioppilaskirjoituksia. RUA11 Lukioon valmistava kurssi Kurssilla kerrataan syventäen peruskoulun keskeistä sanastoa ja rakenteita, aihealueina mm. opiskelu, ystävyys, vapaa-aika, ulkonäkö, asuminen. Kieliopissa käsitellään adjektiivejä, substantiiveja, verbejä, persoonapronominien eri muotoja, prepositioita ja sanajärjestystä. Lisäksi harjoitellaan suullista kielitaitoa tavallisissa kielenkäyttötilanteissa, esim. tien neuvominen, asiointi ravintolassa ja hotellihuoneen varaaminen. Kurssilla harjoitellaan myös kuullun ja luetun ymmärtämistaitoja sekä ainekirjoitusta. Oppikirja: Bengloff, Harkoma, Lilius ym. Starta på nytt!

15 15 Kurssin aikana pidetään sanakokeita ja kurssin lopussa koe. Kurssin hyväksytysti suorittaneilla merkitään yksi kurssi suoritetuksi Ähtärin lukiossa (Ähtärin lukion koulukohtainen soveltava kurssi) Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1) RUB9 Preli I Niveltävä kurssi siirryttäessä peruskoulusta lukioon. Kerrataan perusrakenteita ja sanastoa. Pyritään vankentamaan kielellistä lähtötasoa. Kurssi suoritetaan ennen pakol- lista RUB01 kurssia. Kurssi on avoin kaikille, mutta suositellaan erityisesti niille, joilla on peruskoulusta ruotsin numerona 7 tai vähemmän. Arviointi: suoritusmerkintä. RUB1 Koulu ja vapaa-aika Käsitellään nuoren ihmisen elämään läheisesti liittyviä aiheita: koulua, vapaa-aikaa ja harrastuksia. Vankennetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa. Perehdytään lukion työtapoihin ja erilaisten apuneuvojen käyttöön. Vahvistetaan suullista kielitaitoa. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa Jatketaan nuorten elämän, työn, opiskelun, harrastusten, palvelun ja vapaa-ajan tarkastelua. Vahvistetaan edelleen sanastoa ja rakenteita sekä painotetaan puheviestintää. Siirrytään myös kirjallisten viestien laatimiseen. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Maahamme ja kansaamme keskittyvä kurssi, painopistealueina kotimaa, matkailu, suomalainen identiteetti, suomenruotsalaisuus, oman asuinseudun esittely. Vahvennetaan jatkuvasti kieliaineksen omaksumista ja asioita käsitellään sekä suullisesti että kirjallisesti. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen Aihepiireinä ovat elämänarvot ja ihmissuhteet, yhteiskunnalliset ilmiöt sekä ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä. Keskitytään kielen eri osa-alueiden kehittämiseen ja kehitetään oppilaan kykyä ilmaista perusteltuja mielipiteitä sekä suullisesti että kirjallisesti. Kurssi voidaan suorittaa 3. tai 5. kurssin jälkeen. RUB5 Elinympäristömme Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Keskitytään tekstien monipuoliseen käsittelyyn sekä edelleen kielen kaikkien osa-alueiden kehittämiseen. Kurssi voidaan suorittaa 3. tai 4. kurssin jälkeen. RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin

16 16 Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. RUB7 Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä Käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti, esim. pohjoismaista kirjallisuutta, musiikkia, filmiä, teatteria, arkkitehtuuria, muotoilua. Vahvistetaan Pohjoismaiden tuntemusta tekstien ja nauhoitteiden avulla, tehdään omia esityksiä, pienempiä kirjallisia töitä tai tutkielmia. Koulukohtainen syventävä (ks) RUB8 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Aihealueina ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Käsitellään yhteiskunnallisia asioita, kansainvälistä vaikuttamista. Keskitytään monipuolisten tekstien käsittelyyn ja edelleen kielen kaikkien osa-alueiden vankentamiseen. RUB10 Preli II Keskitytään kuullun ja tekstin ymmärtämisen harjoitteluun, rakenteisiin sekä kirjoitelmiin ja tiivistelmiin. Pyritään selkeyttämään tietoja ja taitoja sekä kehittämään opiskelijan päättelytaitoa sana-, lause- ja tekstitasolla sekä kieliopin rakenteita ja sääntöjä opeteltaessa. Kertauskurssi ennen ylioppilaskirjoituksia. RUB11 Lukioon valmistava kurssi Kurssilla kerrataan syventäen peruskoulun keskeistä sanastoa ja rakenteita, aihealueina mm. opiskelu, ystävyys, vapaa-aika, ulkonäkö, asuminen. Kieliopissa käsitellään adjektiivejä, substantiiveja, verbejä, persoonapronominien eri muotoja, prepositioita ja sanajärjestystä. Lisäksi harjoitellaan suullista kielitaitoa tavallisissa kielenkäyttötilanteissa, esim. tien neuvominen, asiointi ravintolassa ja hotellihuoneen varaaminen. Kurssilla harjoitellaan myös kuullun ja luetun ymmärtämistaitoja sekä ainekirjoitusta. Oppikirja: Bengloff, Harkoma, Lilius ym. Starta på nytt! Kurssin aikana pidetään sanakokeita ja kurssin lopussa koe. Kurssin hyväksytysti suorittaneilla merkitään yksi kurssi suoritetuksi Ähtärin lukiossa (Ähtärin lukion koulukohtainen soveltava kurssi) 15.3 VIERAAT KIELET Englanti, perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A1) Kurssit EN1-8 ovat yo-tutkinnon pohjana. EN11 Preli I Niveltävä kurssi siirryttäessä peruskoulusta lukioon. Kurssilla kerrataan perusrakentei-

17 17 ta ja sanastoa. Hyvälle perustalle on mukava rakentaa kielen monipuolista hallintaa. Kurssi on avoin kaikille, mutta suositellaan erityisesti niille, joilla on peruskoulusta englannin numerona 7 tai vähemmän. Suoritusmerkintä. Suoritetaan ennen 1. kurssia. EN1 Nuori ja hänen maailmansa Tutustutaan maailmaan englantilaisen nuoren näkökulmasta. Tavoitteena on perusrakenteiden ja -sanaston hallinnan vankentaminen, lukion työtapoihin totuttaminen ja suullisen kielitaidon vahvistaminen. EN2 Viestintä ja vapaa-aika Kurssilla tutustutaan Englantiin, USA:han, Australiaan ja Suomeen sekä näiden maiden erityisominaisuuksiin matkailun ja vapaa-ajan kannalta. Rakenteiden hallinnan kehittäminen ja sanavaraston laajentaminen jatkuu. EN3 Opiskelu ja työ Kurssilla tutustutaan opiskeluun ja työhön liittyviin tilanteisiin. Tavoitteena on selviytyä vaativammista viestintätilanteista, s.o. opitaan ymmärtämään ja käyttämään virallisluontoista kieltä. Jatketaan sanaston ja rakenteiden harjoittamista. EN4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssin teemana on nuori ihminen yhteiskunnan jäsenenä. Tavoitteena on vaativamman kirjallisen ja suullisen viestinnän harjoittelu. EN5 Kulttuuri Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Harjoitellaan tiivistelmien tekoa ja laaditaan kirja-analyysi luetusta englanninkielisestä kirjasta. EN6 Tiede, talous ja tekniikka Pyritään tutustumaan tieteen saavutuksiin, talouteen (yrityselämään), viestinnän eri muotoihin ja teknologian saavutuksiin. Tavoitteena on vaativamman kieliaineksen ymmärtämisen lisääminen. EN7 Luonto ja kestävä kehitys Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. EN8 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Koulukohtainen syventävä (ks)

18 18 EN9 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. EN10 Improve your writing and reading skills Kurssilla ohjataan kirjoitelmien tekoa lyhyistä viesteistä asiatekstien kirjoittamiseen. Arviointi: suoritusmerkintä. EN12 Paranna ääntämistäsi, teroita kuuntelutaitoasi Kurssilla harjoitellaan yksittäisiä äänteitä, intonaatioita ja puheen rytmitystä. Samalla siirretään opittu taito kuunteluharjoituksiin. Arviointi: suoritusmerkintä EN13 Preli II Kerrataan rakenteita ja sanastoa erilaisten harjoitustehtävien avulla. Kuunnellaan paljon ja harjoitellaan kirjoitelman ja tiivistelmän tuottamista. Kertauskurssi ennen ylioppilaskirjoituksia. Arviointi: suoritusmerkintä Saksa ja venäjä, perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) B2-kieli = C Lukiossa alkavaa B3-kieltä SAD opetetaan ensin kaksi kurssia omana ryhmänään. Sen jälkeen opiskelu jatkuu yhdessä B2-kielen ryhmissä alkaen SAC1-kurssista. SAC01, SAD3, VEC1 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. SAC02, SAD4, VEC2 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. SAC03, SAD5, VEC3 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

19 19 SAC04, SAD6, VEC4 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. SAC05, SAD7, VEC5 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. SAC06, SAD8, VEC6 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. SAC07, VEC7 Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. SAC08, VEC8 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuureissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. B3-kieli => D Ähtärin lukiossa tarjotaan B3-kielenä saksaa, espanjaa ja venäjää Pääsääntöisesti B3-saksankielen opiskelijat jatkavat kahden kurssin jälkeen opiskelua yhdessä SAC01-ryhmän mukana. Kurssi seuraa välittömästi SAD02-kurssia. Numerointi jatkuu kuitenkin juoksevasti SAD03 jne... SAD1, EAD1, VED1 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. SAD2, EAD2, VED2 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

20 20 EAD3, VED3 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. EAD4, VED4 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. EAD5, VED5 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. EAD6, VED6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. EAD7, VED7 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri ja urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. EAD8, VED8 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkyviin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti MATEMATIIKKA Pitkä oppimäärä MAA1 Funktiot ja yhtälöt - potenssifunktio - potenssiyhtälön ratkaiseminen - juuret ja murtopotenssi - eksponenttifunktio

21 21 MAA2 Polynomifunktiot - polynomien tulo ja binomikaavat - polynomifunktio - toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä - toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen - toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin - polynomiepäyhtälön ratkaiseminen MAA3 Geometria - kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus - sini- ja kosinilause - ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria - kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen MAA4 Analyyttinen geometria - pistejoukon yhtälö - suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt - itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen - yhtälöryhmän ratkaiseminen - pisteen etäisyys suorasta MAA5 Vektorit - vektoreiden perusominaisuudet - vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla - koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo - suorat ja tasot avaruudessa MAA6 Todennäköisyys ja tilastot - diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma - jakauman tunnusluvut - klassinen ja tilastollinen todennäköisyys - kombinatoriikka - todennäköisyyksien laskusäännöt - diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma - diskreetin jakauman odotusarvo - normaalijakauma MAA7 Derivaatta - rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö - funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta

22 - polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen - polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot - juurifunktiot ja -yhtälöt - eksponenttifunktiot ja -yhtälöt - logaritmifunktiot ja -yhtälöt - yhdistetyn funktion derivaatta - käänteisfunktio - juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot - suunnattu kulma ja radiaani - trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen - trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen - trigonometristen funktioiden derivaatat - lukujono - rekursiivinen lukujono - aritmeettinen jono ja summa - geometrinen jono ja summa 22 MAA10 Integraalilaskenta - integraalifunktio - alkeisfunktioiden integraalifunktiot - määrätty integraali - pinta-alan ja tilavuuden laskeminen MAA11 Lukuteoria ja logiikka - lauseen formalisoiminen - lauseen totuusarvot - avoin lause - kvanttorit - suora, käänteinen ja ristiriitatodistus - kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö - Eukleideen algoritmi - alkuluvut - aritmetiikan peruslause - kokonaislukujen kongruenssi MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä - absoluuttinen ja suhteellinen virhe - Newtonin menetelmä ja iterointi

23 - polynomien jakoalgoritmi - polynomien jakoyhtälö - muutosnopeus ja pinta-ala 23 MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi - funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen - jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia - funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä - epäoleelliset integraalit MAA14 Talousmatematiikka - indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia - taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla MAA15 Kertauskurssi Kertausta MAA16 Lukioon valmistava kurssi POTENSSIOPPI - kerrataan potenssikaavat - harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä (myös negatiivinen potenssi) POLYNOMILASKENTA - kerrataan polynomien yhteen- ja vähennyslasku ja käydään läpi lukiotason tehtäviä - käydään läpi polynomien kertolasku - binomikaavat (erotuksen ja summan tulo ja summan neliö) - polynomien jakolasku - polynomien jakaminen tekijöihin - yhteisen tekijän erottaminen LAUSEKKEEN SIEVENTÄMINEN - murtolausekkeen sieventäminen - rationaalilausekkeen sieventäminen YHTÄLÖNRATKAISU - 1. asteen yhtälön ratkaiseminen - vaillinaisen 2. asteen yhtälöiden ratkaiseminen - 2. asteen yhtälön ratkaisukaava Kurssin lopuksi on koe. Kokeen hyväksytysti suorittaneelle merkitään yksi kurssi suoritetuksi Ähtärin lukiossa (Ähtärin lukion koulukohtainen soveltava kurssi). Kurssi sopii lukioon valmistavaksi kurssiksi niin pitkän kuin lyhyenkin matematiikan lukijoille.

24 24 Lyhyt oppimäärä MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt - suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus - ongelmien muotoileminen yhtälöiksi - yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen - ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen - toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen MAB2 Geometria - kuvioiden yhdenmuotoisuus - suorakulmaisen kolmion trigonometria - Pythagoraan lause - kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen - geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa MAB3 Matemaattisia malleja I - lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen - potenssiyhtälön ratkaiseminen - eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla MAB4 Matemaattinen analyysi - polynomifunktion derivaatta - polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen - polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen - graafisia ja numeerisia menetelmiä MAB5 Tilastot ja todennäköisyys - jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen - normaalijakauma ja jakauman normittaminen - kombinatoriikkaa - todennäköisyyden käsite - todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä MAB6 Matemaattisia malleja II - kahden muuttujan lineaariset yhtälöt - lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen - kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen - lineaarinen optimointi - lukujono

25 25 - aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa MAB7 Talousmatematiikka - indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia - taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla MAB8 Matemaattisia malleja III - trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla - radiaani - tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen - muotoa f(x) = A sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina - vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet - koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo - kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla MAB9 Kertauskurssi Kokonaiskuva matematiikasta. Vanhat ylioppilaskokeet. MAB10 Lukioon valmistava kurssi POTENSSIOPPI - kerrataan potenssikaavat - harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä (myös negatiivinen potenssi) POLYNOMILASKENTA - kerrataan polynomien yhteen- ja vähennyslasku ja käydään läpi lukiotason tehtäviä - käydään läpi polynomien kertolasku - binomikaavat (erotuksen ja summan tulo ja summan neliö) - polynomien jakolasku - polynomien jakaminen tekijöihin - yhteisen tekijän erottaminen LAUSEKKEEN SIEVENTÄMINEN - murtolausekkeen sieventäminen - rationaalilausekkeen sieventäminen YHTÄLÖNRATKAISU - 1. asteen yhtälön ratkaiseminen - vaillinaisen 2. asteen yhtälöiden ratkaiseminen - 2. asteen yhtälön ratkaisukaava Kurssin lopuksi on koe. Kokeen hyväksytysti suorittaneelle merkitään yksi kurssi suoritetuksi Ähtärin lukiossa (Ähtärin lukion koulukohtainen soveltava kurssi).

26 26 Kurssi sopii lukioon valmistavaksi kurssiksi niin pitkän kuin lyhyenkin matematiikan lukijoille BIOLOGIA BI1 Eliömaailma - luonnon monimuotoisuus - evoluutio - miten luonto toimii BI2 Solu ja perinnöllisyys - solujen rakenne ja toiminta - periytymisen perusteet BI3 Ympäristöekologia Ympäristökysymyksiä kotiseudun asioista maailmanlaajuisiin ongelmiin. Ympäristötutkimusmenetelmiä. Syventävä kurssi, jonka suoritusjärjestys on vapaa ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen. BI4 Ihmisen biologia - ihmisen rakenne ja elintoiminnat - terveyteen ja sairauteen liittyviä kysymyksiä - ympäristön vaikutuksesta terveyteen - laborointeja Syventävä kurssi, jonka suoritusjärjestys on vapaa ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen. BI5 Bioteknologia - biotekniikkaa, geeniteknologiaa, kasvien ja eläinten jalostusta BI6 Laborointi Tehdään monipuolisia tutkimuksia biologian eri aloilta. Aiheina mm. solubiologia, kasvien ja eläinten rakenne ja elintoiminnot, ympäristökysymykset. Suoritusjärjestys vapaa ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen MAANTIETO GE1 Sininen planeetta Luonnonmaantiedon peruskurssi, jossa maapallon ilmiöiden lisäksi käsitellään maailmankaikkeutta ja aurinkokuntaa. Pakollinen kurssi, joka suoritetaan ensimmäisenä.

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. 5.6. Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS

Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS Matematiikka tarjoaa välineitä johdonmukaisen ja täsmällisen ajattelun edistämiseen, avaruuden hahmottamiseen sekä käytännön ja

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa.

MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 TUTKINNON RAKENNE SAVONLINNAN TAIDELUKIO Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

3. Lausekkeet ja yhtälöt (ma3) Keskeiset sisällöt polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku

3. Lausekkeet ja yhtälöt (ma3) Keskeiset sisällöt polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku 5.6 Matematiikka Perusopetus Opetuksen tavoitteet Matematiikan opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija oppii ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä oppii näkemään

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Lukiosanasto. Kerimäen lukio

Lukiosanasto. Kerimäen lukio Lukiosanasto hajautettu yo tutkinto Ylioppilastutkinnon voi hajauttaa eri suorituskertoihin. Tutkinnon voi suorittaa enintään kolmena perättäisenä Lukiosanastoon on koottu joukko tärkeimpiä lukio-opiskeluun

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

KAARINAN LUKIO KURSSIT

KAARINAN LUKIO KURSSIT KAARINAN LUKIO 2013 2014 KURSSIT Sisällysluettelo Tervetuloa Opiskelu nykylukiossa Ylioppilaskirjoitukset Opinto-ohjaus Suositeltava etenemisjärjestys sivu 3 5 6 7 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIO-OPISKELU YLEENSÄ... 1 2. IIN LUKION TUNTIJAKO...4 3. KURSSIEN SISÄLLÖT...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 5 VIERAAT KIELET JA RUOTSIN KIELI...7

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2015 Toukokuu 2015 KURSSISELOSTEET 2015 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen)

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen) Englannin kieli Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Englannin kielen kursseja lukiossa on kolmenlaisia: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Kurssit 1 6 ovat pakollisia ja ne suoritetaan

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee

Lisätiedot

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 Hyvä lukiolainen Tämä kirjanen sisältää Ilmajoen lukiossa opetettavat kaikki kurssit. Kirjasesta löydät myös valintakorttiin merkityt kurssien numerot. Soveltaviksi kursseiksi

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015 YO-tutkinto YO-info 5.5.2015 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila LIEKSAN LUKIO 12.1.2015 ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila ti 27.1. Äidinkieli 8-14 alakoulun sali ke 28.1. Pitkä kieli; englanti 8-14 201 to 29.1. YH, KE, TE, GE 8-14 201

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012 Tervetuloa! Ylioppilastutkinnon yleiset käytännöt Syksyn 2012 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen ja osallistuminen rehtori Satu Nokelainen Opiskeltavien aineiden

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 04 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA! VANHEMPAINILTA 12A - 12G 21.1.2015 TERVETULOA! ILLAN AIHEET: * ajankohtaista, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot * keskustelua IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja taito lukea tekstejä kehittyy. Opitaan jäsentämään viestintäympäristöä

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014 Tervetuloa! Illan aikana seuraavista aiheista: Ylioppilastutkinnon yleisistä käytännöistä Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT?

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT? Kaarinan Lukio 2009 010 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014-2015

OPINTO-OPAS 2014-2015 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2014-2015 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014 YO-tutkinto YO-info 13.11.2014 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2011 15.4.2011 KURSSISELOSTEET 2011 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot