Ähtärin lukio OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.8.2012. Ähtärin lukio OPINTO-OPAS"

Transkriptio

1 Ähtärin lukio OPINTO-OPAS word/lukio_opinto_opas alk 2012 muok. elok 2013

2 2 1 TERVETULOA ÄHTÄRIN LUKIOON! VAPAAEHTOISEEN AHKEROINTIIN OPINTO-OPAS KURSSIMUOTOISUUS JA LUOKATTOMUUS OPINTO-OHJELMAN TEKEMINEN LUKUJÄRJESTYS KURSSIVALINNAT JATKO-OPINTOJEN KANNALTA OPISKELUTAITO KURSSIT JA NIIDEN SUORITUSOHJEET ETÄOPINNOT OPPIKIRJAT LUKIODIPLOMIT OPPIMISEN ARVIOINTI HYLÄTYN KURSSIN UUSIMINEN ETENEMISESTE KOROTTAMINEN MUIDEN OPINTOJEN HYVÄKSI LUKEMINEN PÄÄTTÖARVIOINTI TODISTUKSET YLIOPPILASTUTKINTO OPPILASKUNTA OPINTOSOSIAALISET EDUT LUKION KUVATAIDELINJA PAKOLLISET, SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS TOINEN KOTIMAINEN KIELI...13 Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A2)...13 Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1) VIERAAT KIELET...16 Englanti, perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A1)...16 Saksa ja venäjä, perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)...18 Ähtärin lukiossa tarjotaan B3-kielenä saksaa, espanjaa ja venäjää MATEMATIIKKA...20 Pitkä oppimäärä...20 Lyhyt oppimäärä BIOLOGIA MAANTIETO FYSIIKKA KEMIA USKONTO ELÄMÄNKATSOMUSTIETO FILOSOFIA HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI PSYKOLOGIA MUSIIKKI KUVATAIDE LIIKUNTA TERVEYSTIETO TIETOTEKNIIKKA OPPILAANOHJAUS MUUT SOVELTAVAT OPINNOT ÄHTÄRIN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA TOIMINTAPERIAATTEET...46

3 1 Tervetuloa Ähtärin lukioon! 3 Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseneksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. Nuorten lukiokoulutuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. (Lukiolaki 2 ) Ähtärin lukiossa vaalitaan hyvää ilmapiiriä, johon kuuluu avoimuus ja toisten arvostaminen. Lukio-opiskelijoiden lisäksi meillä on kahden tutkinnon suorittajia Koulutuskeskus SEDU Ähtäri Koulutieltä. Ähtärin lukio on perustettu vuonna Koulumme menestyy jatkuvasti hyvin lukioiden välisissä vertailuissa. Lukiomme tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön. Naapurissa sijaitsevat pääkirjasto, Pirkanlinna, Pirkanpohjan taidekeskus ja Koulutuskeskus SEDU Ähtäri Koulutie. Jokaiselle avautuu opintojen kuluessa myös mahdollisuus kansainvälistymiseen. 2 Vapaaehtoiseen ahkerointiin Opiskelijan halutaan kehittyvän lukiossa ajattelevaksi, tiedostavaksi, kysyväksi, uutta luovaksi ja virkeäksi. Tavoitteena on motivoitunut opiskelija. Lukioon hakeudutaan vapaaehtoisesti. Mutta vastuu opinto-ohjelmasta ja valituista kursseista merkitsee sitä, että opiskelija sitoutuu lukion opiskelu- ja järjestyssääntöihin. Lukiossa on opiskeltava ahkerasti. Suoritusvaatimukset edellyttävät pitkäjännitteistä opiskelua ja itsenäistä vastuun ottamista työtehtävistä. Lukion tiedonhaussa pyritään omatoimisuuteen. Asiat opetellaan jäsentämään kokonaisuuksina monipuolisesti ja laajasti. 3 Opinto-opas Opiskelijan on opeteltava itse kysymään ja oivaltamaan. Tämä Ähtärin lukion opinto-opas jaetaan kaikille opiskelijoille apuneuvoksi opintojen suunnittelua varten. Opas on tarpeellinen koko lukion ajan. Alkuperäiseen opintosuunnitelmaan joutuu tekemään muutoksia ja silloin voi hyödyntää oppaan tietoja. Hukatun oppaan tilalle voit ostaa toimistosta uuden, se maksaa 3. Opas on myös netissä Ähtärin lukion kotisivuilla, ja sitä päivitetään säännöllisesti.

4 4 Kurssimuotoisuus ja luokattomuus 4 Lukion suorittaminen edellyttää vähintään 75 kurssin suorittamista. Ylärajaa ei ole. Ähtärin lukion omaan kurssitarjontaan kuuluu noin 200 kurssia. Kurssimuotoisuus merkitsee keskittymistä tiettyihin aineisiin kerrallaan. Oppiainetta on kuusi tuntia viikossa koko jakson ajan. Liikunta, musiikki, kuvataide, opinto-ohjaus ja muutamat muut kurssit on hajautettu useampaan jaksoon. Luokattomuus antaa mahdollisuuden valita kursseja oman suunnitelman mukaisesti. Kurssien suoritusjärjestys on melko vapaa, näin ollen jokainen voi edetä aineittain omaan tahtiinsa. Kurssien esittelyn yhteydessä on opettajan suositus suoritusjärjestyksestä. Lukiossa ei jäädä luokalle, mutta lukion oppimäärän suorittamiseen voi käyttää aikaa 3-4 vuotta. Lisäksi rehtori voi perustellusta syystä myöntää opiskelijalle suoritusajan pidennystä. Lukiossa ei ole perusluokkia, vaan opiskelutoverit vaihtuvat oppiaineryhmittäin. Luokanvalvojaa vastaava ryhmänohjaaja hoitaa kuitenkin pysyvän perusryhmän opintoohjauksen. Luokka-asteiden asemesta puhumme lukiossa alkajista, jatkajista ja abeista. 5 Opinto-ohjelman tekeminen Jokainen opiskelija rakentaa henkilökohtaisen opinto-ohjelman, johon kannattaa valita jatko-opintojen ja henkilökohtaisten mieltymysten kannalta tärkeitä aineita ja kursseja. Valitse vastuullisesti, sitoudu valintoihisi! Lukion rehtori ryhmittelee uudet opiskelijat eri kursseille heidän peruskoulun 9. luokan keväällä tekemien valintojen perusteella. Heille lähetetään valintakirjeen mukana tunnukset netissä olevaan arviointi- ja valintaohjelma Wilmaan. Ohjelmasta opiskelija näkee oman työjärjestyksensä sekä kertyneet arvosanat. Alkajat ja jatkajat saavat keväällä tehdä kurssivalintansa suoraan Wilmaan seuraavaa lukuvuotta varten. Toisen vuoden keväällä on aiheellista tarkentaa lukion koko opinto-ohjelma. Opinto-ohjaaja sekä lukion rehtori auttavat uusia opiskelijoita kurssien valinnassa. Kurssitarjotin tehdään opiskelijoiden tekemien valintojen pohjalta. Kurssivaihdoksista on sovittava opinto-ohjaajan ja kyseisen aineen opettajan kanssa ennen kurssin alkua. Aloitettua kurssia ei saa keskeyttää. 6 Lukujärjestys Lukion lukujärjestys syntyy kurssitarjottimen avulla. Kustakin kurssitarjottimen palkista voi valita yhden aineen, koska samassa palkissa olevien kurssien tunnit ovat yhtä aikaa. Opiskelijat voivat tulostaa itsenäisesti lukujärjestyksensä Wilmasta. Jaksoa kohti on syytä valita noin 5 ainetta, jotta ehtii suorittaa vähintään 75 kurssia kolman nen vuoden neljännen jakson loppuun mennessä. Jaksoja lukioaikana kertyy yhteensä 16 (6+6+4).

5 5 Rehtori voi erityisestä syystä myöntää luvan opiskelun keskeyttämiseen yhden tai useamman jakson tai koko lukuvuoden ajaksi. Koeviikolla on erilainen lukujärjestys. Noin pari viikkoa ennen koeviikon alkua julkaistaan lista eri kurssien koepäivistä. Koeviikolla päiväohjelmaan kuuluu kolmen-neljän tunnin koe, ruokailu, palautetunti ja valmistelutunti sekä viimeisenä päivänä erikoisohjelmaa. Opiskelija voi vaihtaa matematiikan pitkän oppimäärän lyhyeen, tällöin voi korvata korkeintaan kolme lyhyen matematiikan pakollista kurssia pitkän matematiikan suorituksilla. 7 Kurssivalinnat jatko-opintojen kannalta Opinto-ohjelma kannattaa suunnitella huolellisesti. Opinto-ohjaajalta ja aineenopettajilta saa tarkempia tietoja sopivista ainevalinnoista ja niiden vaikutuksista jatko-opintoihin. Lukion kurssivalinnoilla ei ole välttämättä ratkaisevaa vaikutusta jatko-opintoja ajatellen. Kaikki aineet voivat antaa hyviä valmiuksia hakeuduttaessa korkeakouluihin tai ammatillisiin oppilaitoksiin. Ratkaisevinta on se, millaiset arvosanat opiskelija saa lukion päättötodistukseen ja ylioppilastutkintoon. Valintojen yhteydessä kannattaa ottaa huomioon seuraavat yleisluontoiset suositukset: KOULUTUSALA KURSSIVALINTASUOSITUS Tekniset alat Pitkä matematiikka, fysiikka ja/tai kemia Matemaattis-luonnontieteelliset alat Pitkä matematiikka, fysiikka, kemia, maantiede ja biologia Lääketiede Fysiikka, kemia, biologia ja psykologia Opetusala Psykologia sekä taito- ja taideaineet Yhteiskuntatieteelliset alat Historia, yhteiskuntaoppi, psykologia, tietotekniikka, maantiede Maatalous- ja metsätiede Taloustieto, biologia, kemia ja fysiikka Kaupalliset alat Äidinkieli ja vieraat kielet, taloustieto, psykologia, maantiede, matematiikka Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevat joutuvat hankkiman suuren osan tiedoistaan vieraskielisistä tietolähteistä. Tietotekniikan perustaitoja vaaditaan nykyään kaikilla koulutusaloilla. 8 Opiskelutaito Kiinnitä huomiota opiskeluympäristöösi. Riittävä valaistus, hyvä tuoli ja tilava työpöytä sekä rauhallinen työtila kuuluvat hyvään opiskeluympäristöön. Lisäksi on tärkeää keskittyä opiskeluun tehokkaasti eikä miettiä samalla muita asioita näppäillä tekstiviestejä tai selailla nettiä.

6 Huolehdi säännöllisesti kunnostasi ja lepää. 6 Opiskelijan kannattaa laatia joka jaksolle päivittäinen aikataulu. Opiskeluun oppituntien ulkopuolella on varattava aikaa huomattavasti enemmän kuin peruskoulussa. Päivittäinen läksyjenluku kannattaa aloittaa itselle vaikeimmista aineista. On tärkeää myös oppia hyödyntämään oppikirjojen ulkopuolisten tietolähteiden tarjonta. 9 Kurssit ja niiden suoritusohjeet Lukio-opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Matematiikan pitkän oppimäärän lukijoilla pakollisia kursseja on 51 muilla 47. Syventäviä kursseja on oltava kaikilla ainakin kymmenen. Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin liittyviä valtakunnallisia kursseja tai eri aineiden koulukohtaisia syventäviä opintoja. Ylioppilaskirjoitusten kysymykset laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien pohjalta. Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista. Ne voivat olla myös työkursseja, menetelmäkursseja sekä muita lukion omia tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. Aineen opettajan suostumuksella opiskelija voi erityistapauksessa (esim. kurssien päällekkäisyydet) suorittaa kurssin a) osallistumalla vain osaan kurssin opetusta ja suorittamalla täsmällisesti opettajan antamat lisätehtävät b) korvaamalla oppituntiopiskelun täsmällisesti suoritetuilla opettajan antamilla tehtävillä Koska liikunnan arviointi perustuu aina jatkuvaan näyttöön, sitä ei voi suorittaa tenttimällä, vaan se edellyttää osallistumista oppitunneille. Ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa voi olla kurssin suorittamista koskevia suosituksia ja rajoituksia. Ähtärin lukiossa kokeet pidetään pääsääntöisesti koeviikolla ja kustakin kurssista järjestetään yksi koe. Kurssin suorittaminen voi edellyttää myös koeviikon ulkopuolelle sijoittuvia tehtäviä, esim. vieraiden kielten kuullunymmärtämiskokeet ja aineen kirjoittaminen Etäopinnot Ähtärin lukion opiskelijat voivat suorittaa kursseja myös etäopintoina, joita Etelä- Pohjanmaan lukiot järjestävät yhdessä joko verkko-opintoina tai videoneuvotteluna. Tästä kurssitarjonnasta kerrotaan nettivisulla, Etäopintojen suorittamisesta on sovittava erikseen rehtorin kanssa Oppikirjat Kursseilla käytettävistä oppikirjoista julkaistaan lista koulun nettisivulla ja vuosikertomuk sessa. Se lähetetään myös jokaiselle lukioon valitulle opiskelijalle kutsukirjeen yhteydessä. Kirjakaupat lähettävät tarjouksen kesän aikana opiskelijan kotiosoitteeseen.

7 Oppikirjat opiskelija hankkii itse Lukiodiplomit Lukiodiplomien suorittaminen taito- ja taideaineissa on vapaaehtoista. Niiden suorittamisessa ja arvioinnissa noudatetaan opetushallituksen antamia valtakunnallisia ohjeita. Ähtärin lukiossa voi suorittaa lukiodiplomin kuvataiteesta, mediataidoista, liikunnasta ja tanssista, musiikista sekä kotitaloudessa. Lukiodiplomista annetaan erillinen todistus, joka on lukion päättötodistuksen liite. Diplomin suorittaminen on maksutonta lukuun ottamatta mahdollisia tarvikekuluja. Aineiden opettajat kertovat asiasta lisää. 10 Oppimisen arviointi Ähtärin lukion opiskelijoiden oppimisen arvioinnin lähtökohtana on se, että jokaisella on mahdollisuus edetä opinnoissaan omaan tahtiinsa. Aineen opettajan velvollisuutena on kurssin alussa selvittää opiskelijalle kurssin arvioinnin perusteet. Välittömästi kurssin päätyttyä ja kurssikokeiden jälkeen opettaja arvioi, miten hyvin opiskelija hallitsee kurssin keskeiset sisällöt ja antaa arvosanan suoritetusta kurssista. Niissä aineissa, joissa kurssin arviointi suurelta osin perustuu kurssikokeeseen, kokeen laadinnassa otetaan huomioon mm. seuraavaa: koe mittaa kokonaisuuksien omaksumista ja opitun soveltamiskykyä koe suosii pohdintaa vaativia ja ongelmaratkaisutaitoja korostavia tehtäviä Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen oppitunneille on olennainen osa suoritusta. Perusteettomat poissaolot merkitsevät kurssin keskeytymistä, koska opettaja ei pysty arvioimaan suoritusta. Poissaoloja voi maksimissaan olla 5 tuntia/kurssi. Poikkeuksina voivat olla pitempiaikainen todisteellinen sairaus, etukäteen anotut ja hyväksytyt poissaolot (edustustehtävät, lomamatkat, välttämättömät autokoulutunnit). Näiden poikkeustapausten lisäksi ei saa olla muita poissaoloja. Kolme aiheetonta myöhästymistä tulkitaan yhden tunnin poissaoloksi. Kurssikoetta täydentävänä tai sen korvaavana näyttönä voi kurssin arvosanaa määriteltäessä olla esimerkiksi harjoitustyö, tutkielma, kirjoitelma, esitelmä tai muu projektityö (salkkuarviointi). Edellä mainitut työnäytteet ja oppituntien aikana annettu jatkuva näyttö voivat opettajan harkinnan mukaan nostaa tai laskea kurssiarvosanaa. Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan pääsääntöisesti numeroin. Muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arviointitapoja voivat olla kunkin aineen opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarviointi, suoritusmerkintä, hylätty tai sanallinen arviointi. Kurssin arvioinnissa käytetään asteikkoa 4 (hylätty) - 10 (erinomainen) sekä suoritusmerkintää (S), hylättyä (H), keskeytettyä (K) ja ehdollista (E). Ehdollinen tarkoittaa, että kurssista on vielä jokin osio tai koe tekemättä. Jos soveltava kurssi on osa jonkin oppiaineen tai ainekokonaisuuden oppimäärää, se voidaan arvostella numeroin ja ottaa huomioon aineen päättöarvosanaa määrättäessä. Ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa kurssin arvostelusta annetaan tarvittaessa tarkennuksia.

8 8 Opettaja voi harkintansa mukaan täydentää sanallisesti arvosteluaan joko todistukseen tai sen liitteisiin. Myös projektityöstä ja vastaavasta voidaan antaa merkintä todistukseen Hylätyn kurssin uusiminen Hylättyä arvosanaa opiskelija voi uusia kerran joko sen aineen muussa kurssikokeessa tai välittömästi seuraavassa uusintakokeessa. Ellei uusintakoe onnistu, hän voi käydä kurssin uudelleen. Erityisestä syystä opiskelija voi uusia hylättyä arvosanaa myös muulla opettajan kanssa sovittavalla tavalla Etenemiseste Etenemiseste syntyy, jos opiskelija saa hylätyn arvosanan saman oppiaineen kahdesta peräkkäin suoritetusta kurssista. Hän voi jatkaa tämän aineen opiskelua vasta, kun ainakin toinen näistä kursseista on hyväksytysti suoritettu Korottaminen Opiskelijalla on mahdollisuus kerran korottaa myös hyväksytyn kurssin arvosanaa joko osallistumalla kurssin opetukseen tai joulu- ja kesäkuulla järjestettävään korotuskokeeseen. Vain meneillään olevan lukukauden kursseja saa korottaa. Kurssin arvosana määräytyy paremman suorituksen mukaan Muiden opintojen hyväksi lukeminen Muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä kurssisuorituksiksi kyseisen aineen opettajan ja rehtorin päätöksellä. Lukion oppimäärään kuuluviksi opinnoiksi voidaan lukea hyväksi muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja (mm. ammatilliset opinnot, musiikkiopinnot, seurakunnan kurssit) Päättöarviointi Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Arvosanan antaa ainetta viimeksi opettanut opettaja tarvittaessa muiden opiskelijaa opettaneiden kanssa. Koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit. Jokainen arvosana on siis tärkeä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan päättöarvosanaksi suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. Suoritusmerkintä (S) edellyttää kurssin hyväksyttyä suorittamista. Muutoin päättötodistusta varten oppiaineet arvostellaan numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjausta. Oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa erillisessä kuulustelussa saadun näytön, opettajan harkinnan tai opiskelijan antamien muiden lisänäyttöjen perusteella. Lisänäytöt voivat olla oppiaineeseen liittyviä koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja. Kunkin aineen oppimäärän hyväksytty arviointi edellyttää, että vähintään 2/3 pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista on hyväksytysti suoritettuja.

9 10.6. Todistukset 9 Opiskelijat saavat kurssiarvosanansa Wilmaan kunkin jakson arvioinnin valmistuttua. Abeille jaetaan penkkaripäivänä todistus opiskelijan kokonaisarvioinnista. Lukion päättötodistukset, ylioppilastodistukset ja tenttikauden jälkeiset todistukset kokonaisarvioinnista jaetaan kevätjuhlassa. 11 Ylioppilastutkinto Lukio-opiskelun lopussa opiskelija suorittaa ylioppilastutkinnon. Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena perättäisenä tutkintokertana. Hylätty pakollinen koe saadaan uusia kaksi kertaa tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Hyväksytty koe voidaan uusia yhden kerran ilman aikarajaa. Ylioppilastutkintoa voi myöhemmin myös täydentää uusilla kokeilla ilman aikarajoitusta. Ylioppilastutkintotodistuksen antaminen edellyttää, että kokelas on suorittanut yo-tutkintoon liittyvät maksut. Ylioppilastutkintoon sisältyy pakollisena äidinkielen koe. Kolme muuta pakollista koetta kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja yksi reaaliaineen koe. Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä voidaan järjestää vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa kokelaan on suoritettava vaativampi koe. Ylioppilastutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin tulee ilmoittautua lukion rehtorille lautakunnan määräämään ajankohtaan mennessä. Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat äidinkielen tekstitaidon ja kielten kuullun ymmärtämiskokeilla helmikuussa abiturienttien viimeisellä kouluviikolla. Muut kirjalliset kokeet ovat maaliskuussa. Syksyn ylioppilaskirjoitukset pidetään syyskuussa. Lakkiaisjuhla kevään ylioppilaille pidetään viikon 22 lauantaina ja syksyn ylioppilaille itsenäisyyspäivää edeltävänä koulupäivänä. Eri oppiaineiden opettajilta saa tarkempia tietoja kirjoituksien sisällöstä. Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeista ja määräyksistä kerrotaan lisää nettiosoitteessa 12 Oppilaskunta Koulumme oppilaskunnalla on hieno nimi: Ähtärin luokattoman lukion iloinen oppilaskunta. Kutsumme sitä lyhyesti ÄLLIksi (virallisesti ÄLLI ok.). Kaikki lukion oppilaat ovat ÄLLIn jäseniä. Sen toimintaa johtaa oppilaskunnan yleiskokouksen valitsema hallitus. Yksi lukion opettaja toimii myös oppilaskunnan ohjaajana. Oppilaskunta on rekisteröity,

10 10 joten se voi myös kerätä varoja toimintaansa varten. Lukiossa oppilaskunnan rooli korostuu. Lukio odottaa oppilaskunnalta aktiivista panosta koulutyön kehittämisessä, koulun perinteisten tapahtumien ja virkistystilaisuuksien järjeste lyissä sekä teemapäivien suunnittelussa. (Ks. tarkemmin s. 41 Koulun perinteiden vaaliminen). Oppilaskunta antaa opiskelijoiden lausunnon sitä pyydettäessä. Lukion tutor-opiskelijat toimivat alkajien ohjaajina opintojen suunnitteluun liittyvissä ongelmissa. 13 Opintososiaaliset edut Ähtärin lukiossa ei peritä lukukausimaksua, lisäksi kouluateria ja -terveydenhuolto ovat maksuttomia. Lukion talousarviossa on määräraha opiskelijoiden virkistystoimintaa varten. Oppikirjat ja koulutarvikkeet on kuitenkin hankittava ja maksettava itse. alle 17-vuotias saa lapsilisää sen kuukauden loppuun, jona täyttää 17 vuotta 17 vuotta täyttäneellä on mahdollisuus anoa opintorahan perusosaa KELAlta. Opintoraha myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien. Kodin ulkopuolella asuva, myös alle 17-vuotias, voi anoa asumislisää. Lukiolainen voi anoa myös opintolainaa. Opintotuen edellytyksenä on, että opiskelija osallistuu vähintään 10 kurssiin tai kahteen yo-kokeeseen lukukauden aikana. Tarkempia tietoja opintotuesta osoitteessa Voit hakea koulumatkatukea, jos kulkemasi matka kotiovelta koulun ovelle kulkukelpoista väylää pitkin on vähintään 10 km. Täytät koulumatkatukihakemuksen Kelaa varten sekä ostotodistuksen Matkahuoltoa varten. Molemmat lomakkeet tuot täytettynä koulun toimistoon. 44 matkan älykortista maksat 43 ja sinulla on oikeus ladata älykortti 10 kertaa lukuvuodessa, abivuonna 6 kertaa. Ensimmäisellä kerralla kortista menee panttimaksu 6,5. (Hinnat maaliskuussa 2012) Lukion opiskelijoille on vakuutus koulutapaturmien varalta. Vakuutus korvaa tiettyyn rajaan saakka tapaturmien aiheuttamat kustannukset, jotka ovat syntyneet koulupäivän tai työsuunnitelmassa hyväksyttyjen koulun ulkopuolisten tapahtumien yhteydessä. 14 Lukion kuvataidelinja Kuvataidelinjan opiskelijat muodostavat oman ryhmän kuvataiteen kurssien aikana, mutta muutoin he osallistuvat lukion opetukseen samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. Kuvataidelinjan opiskelijat osallistuvat pääsääntöisesti kaikille kuvataiteen kursseille, mutta yksittäisille linjan kursseille voivat osallistua myös muut lukion opiskelijat, mikäli uusia opiskelijoita mahtuu ryhmään. Muutoin kuvataidelinjan opiskelijoita koskevat samat säännöt ja ohjeet kuin muitakin lukion opiskelijoita.

11 11 15 PAKOLLISET, SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 15.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus - perusvalmiuksia antava kurssi: varmentaa keskustelemisen, kuuntelemisen, lukemisen ja kirjoittamisen taitoja - referaatti, kommentti - tekstien tulkintaa ja tuottamista - tekstikäsityksen syventäminen Suoritetaan ensimmäisenä. Ei voi korvata muulla tavoin. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä - tekstin erittelyä ja tulkintaa - erityisesti perehdytään novelliin - aineistopohjaisen kirjoittamisen perusteet - peruskielioppia ja oikeakielisyyttä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa - kirjallisuuden lajit: proosa, lyriikka, draama - esittävien taiteiden lajeja ja ilmaisutapoja - kuvitteellista ja asiakirjoittamista - oman luovan projektityön toteuttaminen yksin tai ryhmässä ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen - kielellä vaikuttaminen sekä puhujan että kirjoittajan roolissa - median ja kirjallisuuden vaikutustapoja - mielipidekirjoitus, arvostelu - argumentointitavat ja retoriset keinot ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti - länsimaisen kaunokirjallisuuden tyylivirtauksia - projektityö jostakin tyylisuunnasta - oman tyylin hiontaa ja huoltoa - kirjallisuusessee ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti - suomalaista kirjallisuutta - suomen kielen historiaa - nykykielen ilmiöitä - asiakirjoittamista

12 12 ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen - harjoitellaan esiintymis- ja ryhmäviestintätaitoja - väittelyjä, keskusteluja, neuvotteluja, puheita, ryhmäkeskusteluja - puheen kirjoittaminen ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen - tekstityypit ja tekstilajit - tekstianalyysi - tekstin rakentaminen - vastaustekstin harjoittelua - kielenhuoltoa ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri - aineistopohjaista kirjoittamista - tekstien analysointia - kielenhuoltoa - tyylin tarkastelua - luetaan uutuusteos Koulukohtainen syventävä (ks) ÄI10 Kirjallisuuden ääressä - tutkielmatyöskentelyyn perehtymistä - laaditaan tutkielma tai laajahko, lähteisiin perustuva kirjoitelma tarkoin rajatusta aiheesta - kirjallisuuskeskustelua tehtyjen kirjoitelmien pohjalta ÄI11 Kaikenkarvaista kirjoittamista Kurssin tarkoituksena on monipuolistaa ja syventää kirjoittamisen taitoja. Sen aikana tehdään runsaasti tekstejä erilaisten virikkeiden pohjalta. Opetellaan arvioimaan omia ja toisten tuotoksia. Koulukohtainan soveltava (kso) ÄI12 Poikkitaiteellinen teatterikurssi I - oman ilmaisun kehittämistä - valmistetaan eri aineiden välisenä ryhmätyönä esityksiä johonkin koulun juhlaan tai muuhun tilaisuuteen ÄI13 Poikkitaiteellinen teatterikurssi II AIA12:n jatkokurssi, jolla opittuja tietoja ja taitoja syvennetään ja monipuolistetaan. ÄI14 Poikkitaiteellinen teatterikurssi III AIA13:n jatkokurssi, jolla opittuja tietoja ja taitoja syvennetään ja monipuolistetaan.

13 ÄI15 13 Kulttuurin kuluttajaksi Oppilas osallistuu 20 itse valitsemaansa kulttuuritilaisuuteen. Hän esittelee, arvioi tai kommentoi jokaista tilaisuutta ja kokoaa teksteistään ja muusta materiaalista portfolion. Voi suorittaa yhden lukukauden tai koko lukio-opiskelunsa aikana. ÄI16 Mediadiplomi Oppilas suorittaa valtakunnallisen mediakasvatuksen lukiodiplomin. Opetushallituksen vuosittain määräämän mediatehtävän suorittaminen abivuoden aikana. Kurssin suorittamisen edellytyksenä on neljä mediaan liittyvää lukiokurssia, joista yhden on oltava verkkokurssi Median maailma (www.edu.fi/oppimateriaalit/mediamaailma). Kolme muuta kurssia on valittavissa alla olevasta kurssiluettelosta. Kurssin arvioi äidinkielenopettaja ja joku ulkopuolinen alan asiantuntija tai lukion muu opettaja. Arviointi 1 5. Kurssilta saa erillisen ylioppilastodistukseen liitettävän todistuksen. Kurssit: ÄI 7 Puheviestinnän taitojen syventäminen ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminen ÄI 9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri ÄI 10 Kirjallisuuden ääressä ÄI11 Kaikenkarvaista kirjoittamista ÄI Yksi poikkitaiteellisista kursseista ÄI 15 Kulttuurin kuluttajaksi KU 3 Media ja kuvien viestit KU 6 Lavastuskurssi MU 4 Musiikki viestii ja vaikuttaa AT 1 Tietokone työvälineenä 1 AT 3 Tietokone työvälineenä 2 AT 5 Multimedian tuotanto Median maailma -verkkokurssi 15.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A2) RUA1 Arkielämää Pohjoismaissa Kurssin aiheena on nuorten elämään liittyvät asiat: ystävyys, kouluelämä, harrastukset, vapaa-ajan viettotavat eri Pohjoismaissa. Harjoitetaan kaikkia kielen osa-alueita. Painopiste on omassa viestinnässä. Perehdytään lukion työtapoihin ja apuneuvojen käyttöön. RUA2 Ihmiset ympärillämme Jatketaan nuoria lähellä olevilla aiheilla: erilaiset elämäntyylit, suurkaupungin syke, pohjoismaisten nuorten asuminen. Aktivoivien ja monipuolisten työtapojen avulla harjoitetaan edelleen kielen kaikkia osa-alueita.

14 14 RUA3 Suomi osa Pohjolaa ja Eurooppaa Käsitellään kotimaata suomen- ja ruotsinkielisten näkökulmasta ja vertaillaan olo jamme muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan. Kieltä harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti. Vankennetaan sanastoa ja rakenteita. RUA4 Elinympäristömme Aihepiireinä ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Vahvistetaan sanaston hallintaa ja kielen kaikkia osa-alueita. RUA5 Opiskelu ja työ Aihepiireinä ovat työ, elinkeinot, opiskelu sekä palvelutilanteet. Keskitytään tekstien monipuoliseen käsittelyyn sekä edelleen kielen kaikkien osa-alueiden kehittämiseen. Pakollinen: (P) RUA6 Kulttuuri ja sen tekijöitä Käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti, esim. pohjoismaista elokuvaa, teatteria, arkkitehtuuria, muotoilua ja kirjallisuutta. Vahvistetaan Pohjoismaiden ja pohjoismaalaisuuden tuntemusta. Tehdään omia esityksiä tai tutkielmia, jotka liittyvät pohjoismaalaisuuteen. RUA7 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. RUA8 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Aihealueina ovat yhteiskunta, politiikka ja aktiivinen kansalaisuus, yleismaailmalliset kehityslinjat. Keskitytään monipuolisten tekstien käsittelyyn sekä vankennetaan edelleen kielen kaikkia osa-alueita. Koulukohtainen syventävä (ks) RUA9 Tiede, talous ja tekniikka Keskitytään teksteihin, jotka käsittelevät eri tieteenaloja, tekniikan saavutuksia ja RUA10 Preli II Kertauskurssi ennen ylioppilaskirjoituksia. RUA11 Lukioon valmistava kurssi Kurssilla kerrataan syventäen peruskoulun keskeistä sanastoa ja rakenteita, aihealueina mm. opiskelu, ystävyys, vapaa-aika, ulkonäkö, asuminen. Kieliopissa käsitellään adjektiivejä, substantiiveja, verbejä, persoonapronominien eri muotoja, prepositioita ja sanajärjestystä. Lisäksi harjoitellaan suullista kielitaitoa tavallisissa kielenkäyttötilanteissa, esim. tien neuvominen, asiointi ravintolassa ja hotellihuoneen varaaminen. Kurssilla harjoitellaan myös kuullun ja luetun ymmärtämistaitoja sekä ainekirjoitusta. Oppikirja: Bengloff, Harkoma, Lilius ym. Starta på nytt!

15 15 Kurssin aikana pidetään sanakokeita ja kurssin lopussa koe. Kurssin hyväksytysti suorittaneilla merkitään yksi kurssi suoritetuksi Ähtärin lukiossa (Ähtärin lukion koulukohtainen soveltava kurssi) Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1) RUB9 Preli I Niveltävä kurssi siirryttäessä peruskoulusta lukioon. Kerrataan perusrakenteita ja sanastoa. Pyritään vankentamaan kielellistä lähtötasoa. Kurssi suoritetaan ennen pakol- lista RUB01 kurssia. Kurssi on avoin kaikille, mutta suositellaan erityisesti niille, joilla on peruskoulusta ruotsin numerona 7 tai vähemmän. Arviointi: suoritusmerkintä. RUB1 Koulu ja vapaa-aika Käsitellään nuoren ihmisen elämään läheisesti liittyviä aiheita: koulua, vapaa-aikaa ja harrastuksia. Vankennetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa. Perehdytään lukion työtapoihin ja erilaisten apuneuvojen käyttöön. Vahvistetaan suullista kielitaitoa. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa Jatketaan nuorten elämän, työn, opiskelun, harrastusten, palvelun ja vapaa-ajan tarkastelua. Vahvistetaan edelleen sanastoa ja rakenteita sekä painotetaan puheviestintää. Siirrytään myös kirjallisten viestien laatimiseen. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Maahamme ja kansaamme keskittyvä kurssi, painopistealueina kotimaa, matkailu, suomalainen identiteetti, suomenruotsalaisuus, oman asuinseudun esittely. Vahvennetaan jatkuvasti kieliaineksen omaksumista ja asioita käsitellään sekä suullisesti että kirjallisesti. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen Aihepiireinä ovat elämänarvot ja ihmissuhteet, yhteiskunnalliset ilmiöt sekä ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä. Keskitytään kielen eri osa-alueiden kehittämiseen ja kehitetään oppilaan kykyä ilmaista perusteltuja mielipiteitä sekä suullisesti että kirjallisesti. Kurssi voidaan suorittaa 3. tai 5. kurssin jälkeen. RUB5 Elinympäristömme Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Keskitytään tekstien monipuoliseen käsittelyyn sekä edelleen kielen kaikkien osa-alueiden kehittämiseen. Kurssi voidaan suorittaa 3. tai 4. kurssin jälkeen. RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin

16 16 Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. RUB7 Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä Käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti, esim. pohjoismaista kirjallisuutta, musiikkia, filmiä, teatteria, arkkitehtuuria, muotoilua. Vahvistetaan Pohjoismaiden tuntemusta tekstien ja nauhoitteiden avulla, tehdään omia esityksiä, pienempiä kirjallisia töitä tai tutkielmia. Koulukohtainen syventävä (ks) RUB8 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Aihealueina ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Käsitellään yhteiskunnallisia asioita, kansainvälistä vaikuttamista. Keskitytään monipuolisten tekstien käsittelyyn ja edelleen kielen kaikkien osa-alueiden vankentamiseen. RUB10 Preli II Keskitytään kuullun ja tekstin ymmärtämisen harjoitteluun, rakenteisiin sekä kirjoitelmiin ja tiivistelmiin. Pyritään selkeyttämään tietoja ja taitoja sekä kehittämään opiskelijan päättelytaitoa sana-, lause- ja tekstitasolla sekä kieliopin rakenteita ja sääntöjä opeteltaessa. Kertauskurssi ennen ylioppilaskirjoituksia. RUB11 Lukioon valmistava kurssi Kurssilla kerrataan syventäen peruskoulun keskeistä sanastoa ja rakenteita, aihealueina mm. opiskelu, ystävyys, vapaa-aika, ulkonäkö, asuminen. Kieliopissa käsitellään adjektiivejä, substantiiveja, verbejä, persoonapronominien eri muotoja, prepositioita ja sanajärjestystä. Lisäksi harjoitellaan suullista kielitaitoa tavallisissa kielenkäyttötilanteissa, esim. tien neuvominen, asiointi ravintolassa ja hotellihuoneen varaaminen. Kurssilla harjoitellaan myös kuullun ja luetun ymmärtämistaitoja sekä ainekirjoitusta. Oppikirja: Bengloff, Harkoma, Lilius ym. Starta på nytt! Kurssin aikana pidetään sanakokeita ja kurssin lopussa koe. Kurssin hyväksytysti suorittaneilla merkitään yksi kurssi suoritetuksi Ähtärin lukiossa (Ähtärin lukion koulukohtainen soveltava kurssi) 15.3 VIERAAT KIELET Englanti, perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A1) Kurssit EN1-8 ovat yo-tutkinnon pohjana. EN11 Preli I Niveltävä kurssi siirryttäessä peruskoulusta lukioon. Kurssilla kerrataan perusrakentei-

17 17 ta ja sanastoa. Hyvälle perustalle on mukava rakentaa kielen monipuolista hallintaa. Kurssi on avoin kaikille, mutta suositellaan erityisesti niille, joilla on peruskoulusta englannin numerona 7 tai vähemmän. Suoritusmerkintä. Suoritetaan ennen 1. kurssia. EN1 Nuori ja hänen maailmansa Tutustutaan maailmaan englantilaisen nuoren näkökulmasta. Tavoitteena on perusrakenteiden ja -sanaston hallinnan vankentaminen, lukion työtapoihin totuttaminen ja suullisen kielitaidon vahvistaminen. EN2 Viestintä ja vapaa-aika Kurssilla tutustutaan Englantiin, USA:han, Australiaan ja Suomeen sekä näiden maiden erityisominaisuuksiin matkailun ja vapaa-ajan kannalta. Rakenteiden hallinnan kehittäminen ja sanavaraston laajentaminen jatkuu. EN3 Opiskelu ja työ Kurssilla tutustutaan opiskeluun ja työhön liittyviin tilanteisiin. Tavoitteena on selviytyä vaativammista viestintätilanteista, s.o. opitaan ymmärtämään ja käyttämään virallisluontoista kieltä. Jatketaan sanaston ja rakenteiden harjoittamista. EN4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssin teemana on nuori ihminen yhteiskunnan jäsenenä. Tavoitteena on vaativamman kirjallisen ja suullisen viestinnän harjoittelu. EN5 Kulttuuri Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Harjoitellaan tiivistelmien tekoa ja laaditaan kirja-analyysi luetusta englanninkielisestä kirjasta. EN6 Tiede, talous ja tekniikka Pyritään tutustumaan tieteen saavutuksiin, talouteen (yrityselämään), viestinnän eri muotoihin ja teknologian saavutuksiin. Tavoitteena on vaativamman kieliaineksen ymmärtämisen lisääminen. EN7 Luonto ja kestävä kehitys Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. EN8 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa kullekin kielelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Koulukohtainen syventävä (ks)

18 18 EN9 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. EN10 Improve your writing and reading skills Kurssilla ohjataan kirjoitelmien tekoa lyhyistä viesteistä asiatekstien kirjoittamiseen. Arviointi: suoritusmerkintä. EN12 Paranna ääntämistäsi, teroita kuuntelutaitoasi Kurssilla harjoitellaan yksittäisiä äänteitä, intonaatioita ja puheen rytmitystä. Samalla siirretään opittu taito kuunteluharjoituksiin. Arviointi: suoritusmerkintä EN13 Preli II Kerrataan rakenteita ja sanastoa erilaisten harjoitustehtävien avulla. Kuunnellaan paljon ja harjoitellaan kirjoitelman ja tiivistelmän tuottamista. Kertauskurssi ennen ylioppilaskirjoituksia. Arviointi: suoritusmerkintä Saksa ja venäjä, perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) B2-kieli = C Lukiossa alkavaa B3-kieltä SAD opetetaan ensin kaksi kurssia omana ryhmänään. Sen jälkeen opiskelu jatkuu yhdessä B2-kielen ryhmissä alkaen SAC1-kurssista. SAC01, SAD3, VEC1 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. SAC02, SAD4, VEC2 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. SAC03, SAD5, VEC3 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

19 19 SAC04, SAD6, VEC4 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. SAC05, SAD7, VEC5 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. SAC06, SAD8, VEC6 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. SAC07, VEC7 Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. SAC08, VEC8 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuureissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. B3-kieli => D Ähtärin lukiossa tarjotaan B3-kielenä saksaa, espanjaa ja venäjää Pääsääntöisesti B3-saksankielen opiskelijat jatkavat kahden kurssin jälkeen opiskelua yhdessä SAC01-ryhmän mukana. Kurssi seuraa välittömästi SAD02-kurssia. Numerointi jatkuu kuitenkin juoksevasti SAD03 jne... SAD1, EAD1, VED1 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. SAD2, EAD2, VED2 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

20 20 EAD3, VED3 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. EAD4, VED4 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. EAD5, VED5 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. EAD6, VED6 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. EAD7, VED7 Kulttuuri Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri ja urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. EAD8, VED8 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkyviin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti MATEMATIIKKA Pitkä oppimäärä MAA1 Funktiot ja yhtälöt - potenssifunktio - potenssiyhtälön ratkaiseminen - juuret ja murtopotenssi - eksponenttifunktio

21 21 MAA2 Polynomifunktiot - polynomien tulo ja binomikaavat - polynomifunktio - toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä - toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen - toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin - polynomiepäyhtälön ratkaiseminen MAA3 Geometria - kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus - sini- ja kosinilause - ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria - kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen MAA4 Analyyttinen geometria - pistejoukon yhtälö - suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt - itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen - yhtälöryhmän ratkaiseminen - pisteen etäisyys suorasta MAA5 Vektorit - vektoreiden perusominaisuudet - vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla - koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo - suorat ja tasot avaruudessa MAA6 Todennäköisyys ja tilastot - diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma - jakauman tunnusluvut - klassinen ja tilastollinen todennäköisyys - kombinatoriikka - todennäköisyyksien laskusäännöt - diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma - diskreetin jakauman odotusarvo - normaalijakauma MAA7 Derivaatta - rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö - funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta

22 - polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen - polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot - juurifunktiot ja -yhtälöt - eksponenttifunktiot ja -yhtälöt - logaritmifunktiot ja -yhtälöt - yhdistetyn funktion derivaatta - käänteisfunktio - juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot - suunnattu kulma ja radiaani - trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen - trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen - trigonometristen funktioiden derivaatat - lukujono - rekursiivinen lukujono - aritmeettinen jono ja summa - geometrinen jono ja summa 22 MAA10 Integraalilaskenta - integraalifunktio - alkeisfunktioiden integraalifunktiot - määrätty integraali - pinta-alan ja tilavuuden laskeminen MAA11 Lukuteoria ja logiikka - lauseen formalisoiminen - lauseen totuusarvot - avoin lause - kvanttorit - suora, käänteinen ja ristiriitatodistus - kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö - Eukleideen algoritmi - alkuluvut - aritmetiikan peruslause - kokonaislukujen kongruenssi MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä - absoluuttinen ja suhteellinen virhe - Newtonin menetelmä ja iterointi

23 - polynomien jakoalgoritmi - polynomien jakoyhtälö - muutosnopeus ja pinta-ala 23 MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi - funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen - jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia - funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä - epäoleelliset integraalit MAA14 Talousmatematiikka - indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia - taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla MAA15 Kertauskurssi Kertausta MAA16 Lukioon valmistava kurssi POTENSSIOPPI - kerrataan potenssikaavat - harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä (myös negatiivinen potenssi) POLYNOMILASKENTA - kerrataan polynomien yhteen- ja vähennyslasku ja käydään läpi lukiotason tehtäviä - käydään läpi polynomien kertolasku - binomikaavat (erotuksen ja summan tulo ja summan neliö) - polynomien jakolasku - polynomien jakaminen tekijöihin - yhteisen tekijän erottaminen LAUSEKKEEN SIEVENTÄMINEN - murtolausekkeen sieventäminen - rationaalilausekkeen sieventäminen YHTÄLÖNRATKAISU - 1. asteen yhtälön ratkaiseminen - vaillinaisen 2. asteen yhtälöiden ratkaiseminen - 2. asteen yhtälön ratkaisukaava Kurssin lopuksi on koe. Kokeen hyväksytysti suorittaneelle merkitään yksi kurssi suoritetuksi Ähtärin lukiossa (Ähtärin lukion koulukohtainen soveltava kurssi). Kurssi sopii lukioon valmistavaksi kurssiksi niin pitkän kuin lyhyenkin matematiikan lukijoille.

24 24 Lyhyt oppimäärä MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt - suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus - ongelmien muotoileminen yhtälöiksi - yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen - ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen - toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen MAB2 Geometria - kuvioiden yhdenmuotoisuus - suorakulmaisen kolmion trigonometria - Pythagoraan lause - kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen - geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa MAB3 Matemaattisia malleja I - lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen - potenssiyhtälön ratkaiseminen - eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla MAB4 Matemaattinen analyysi - polynomifunktion derivaatta - polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen - polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen - graafisia ja numeerisia menetelmiä MAB5 Tilastot ja todennäköisyys - jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen - normaalijakauma ja jakauman normittaminen - kombinatoriikkaa - todennäköisyyden käsite - todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä MAB6 Matemaattisia malleja II - kahden muuttujan lineaariset yhtälöt - lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen - kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen - lineaarinen optimointi - lukujono

25 25 - aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa MAB7 Talousmatematiikka - indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia - taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla MAB8 Matemaattisia malleja III - trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla - radiaani - tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen - muotoa f(x) = A sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina - vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet - koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo - kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla MAB9 Kertauskurssi Kokonaiskuva matematiikasta. Vanhat ylioppilaskokeet. MAB10 Lukioon valmistava kurssi POTENSSIOPPI - kerrataan potenssikaavat - harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä (myös negatiivinen potenssi) POLYNOMILASKENTA - kerrataan polynomien yhteen- ja vähennyslasku ja käydään läpi lukiotason tehtäviä - käydään läpi polynomien kertolasku - binomikaavat (erotuksen ja summan tulo ja summan neliö) - polynomien jakolasku - polynomien jakaminen tekijöihin - yhteisen tekijän erottaminen LAUSEKKEEN SIEVENTÄMINEN - murtolausekkeen sieventäminen - rationaalilausekkeen sieventäminen YHTÄLÖNRATKAISU - 1. asteen yhtälön ratkaiseminen - vaillinaisen 2. asteen yhtälöiden ratkaiseminen - 2. asteen yhtälön ratkaisukaava Kurssin lopuksi on koe. Kokeen hyväksytysti suorittaneelle merkitään yksi kurssi suoritetuksi Ähtärin lukiossa (Ähtärin lukion koulukohtainen soveltava kurssi).

26 26 Kurssi sopii lukioon valmistavaksi kurssiksi niin pitkän kuin lyhyenkin matematiikan lukijoille BIOLOGIA BI1 Eliömaailma - luonnon monimuotoisuus - evoluutio - miten luonto toimii BI2 Solu ja perinnöllisyys - solujen rakenne ja toiminta - periytymisen perusteet BI3 Ympäristöekologia Ympäristökysymyksiä kotiseudun asioista maailmanlaajuisiin ongelmiin. Ympäristötutkimusmenetelmiä. Syventävä kurssi, jonka suoritusjärjestys on vapaa ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen. BI4 Ihmisen biologia - ihmisen rakenne ja elintoiminnat - terveyteen ja sairauteen liittyviä kysymyksiä - ympäristön vaikutuksesta terveyteen - laborointeja Syventävä kurssi, jonka suoritusjärjestys on vapaa ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen. BI5 Bioteknologia - biotekniikkaa, geeniteknologiaa, kasvien ja eläinten jalostusta BI6 Laborointi Tehdään monipuolisia tutkimuksia biologian eri aloilta. Aiheina mm. solubiologia, kasvien ja eläinten rakenne ja elintoiminnot, ympäristökysymykset. Suoritusjärjestys vapaa ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen MAANTIETO GE1 Sininen planeetta Luonnonmaantiedon peruskurssi, jossa maapallon ilmiöiden lisäksi käsitellään maailmankaikkeutta ja aurinkokuntaa. Pakollinen kurssi, joka suoritetaan ensimmäisenä.

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna. 1 Punkaharjun lukio Palomäentie 2 58500 PUNKAHARJU rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.fi opinto-ohjaaja

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.tuusula.fi/koulut/jokelanlukio. Sähköposti: Rehtori: elina.kortekallio@tuusula.fi Opettajat: etunimi.sukunimi@tuusula.

Kotisivu: http://www.tuusula.fi/koulut/jokelanlukio. Sähköposti: Rehtori: elina.kortekallio@tuusula.fi Opettajat: etunimi.sukunimi@tuusula. JOKELAN LUKION YHTEYSTIEDOT Jokelan lukio Jyväkuja 13 05400 Jokela Kotisivu: http://www.tuusula.fi/koulut/jokelanlukio Sähköposti: Rehtori: elina.kortekallio@tuusula.fi Opettajat: etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2015 Toukokuu 2015 KURSSISELOSTEET 2015 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun. lukion kurssiesite 2015-2016. www.apollonyhteiskoulu.fi

Apollon Yhteiskoulun. lukion kurssiesite 2015-2016. www.apollonyhteiskoulu.fi Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2015-2016 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2015-2016 (päiv. 10.3.2015) 1. YLEISTIETOA KURSSEISTA... 2 1.1. Jaksot ja koeviikko... 2 1.2.

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013

KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 KURSSIKUVAUKSET PÄIVITETTY 6/2013 Hyvä lukiolainen Tämä kirjanen sisältää Ilmajoen lukiossa opetettavat kaikki kurssit. Kirjasesta löydät myös valintakorttiin merkityt kurssien numerot. Soveltaviksi kursseiksi

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2013 24.4.2013 KURSSISELOSTEET 2013 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIO-OPISKELU YLEENSÄ... 1 2. IIN LUKION TUNTIJAKO...4 3. KURSSIEN SISÄLLÖT...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 5 VIERAAT KIELET JA RUOTSIN KIELI...7

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

PARIKKALAN LUKIO OPINTO-OPAS

PARIKKALAN LUKIO OPINTO-OPAS PARIKKALAN LUKIO OPINTO-OPAS 2015 2016 Kirjolankatu 5 59100 Parikkala PARIKKALAN LUKIO Sähköpostiosoitteet: kanslia rehtori opettajat kotisivu etunimi.sukunimi@edu.parikkala.fi etunimi.sukunimi@edu.parikkala.fi

Lisätiedot

OPAS MÄNTÄN LUKIOON PYRKIVILLE

OPAS MÄNTÄN LUKIOON PYRKIVILLE 1 OPAS MÄNTÄN LUKIOON PYRKIVILLE MÄNTÄN LUKIO Rehtori Pertti Heinonen 488 8501, 044 035 4320 Koskelankatu 3 Kanslia, Anni Aaltonen 488 8503 35800 MÄNTTÄ Opettajienhuone 488 8508 E-mail: lukio@manttavilppula.fi

Lisätiedot

Samassa veneessä LV 2015-2016 1

Samassa veneessä LV 2015-2016 1 Samassa veneessä LV 2015-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI... 3 ENGLANNIN KIELI (A1-KIELI) ENA... 4 RUOTSIN KIELI (B1-KIELI) RUB... 6 SAKSAN KIELI (B2- JA B3-OPPIMÄÄRÄT) SAB2 ja SAB3...

Lisätiedot

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml.

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011 Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. SISÄLTÖ Toiminta-ajatus ja tavoitteet s.3 Aineryhmät Äidinkieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI... 3 ENGLANNIN KIELI (A1-KIELI) EA1... 4 RUOTSIN KIELI (B1-KIELI) RB1... 6 SAKSAN KIELI (B2- JA B3-OPPIMÄÄRÄT) SB2

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI... 3 ENGLANNIN KIELI (A1-KIELI) EA1... 4 RUOTSIN KIELI (B1-KIELI) RB1... 6 SAKSAN KIELI (B2- JA B3-OPPIMÄÄRÄT) SB2 LV 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI... 3 ENGLANNIN KIELI (A1-KIELI) EA1... 4 RUOTSIN KIELI (B1-KIELI) RB1... 6 SAKSAN KIELI (B2- JA B3-OPPIMÄÄRÄT) SB2 ja SB3... 7 RANSKAN KIELI

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 1

Lukion opinto-opas 1 Lukion opinto-opas 1 2 Elias-koulu Yhteystiedot Elias-koulun lukio Ehrensvärdintie 31-35, 00150 Helsinki, sähköposti elias.koulu@edu.hel.fi, kotisivut www.eliaskoulu.fi, Wilma www.wilma.edu.hel.fi (lukujärjestykset,

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 2016

VALINTAOPAS 2015 2016 VALINTAOPAS 2015 2016 Opiskelijat kemian tunnilla Ikaalisten yhteiskoulun lukio Tutorit 2014 Oppilaskunnan hallitus 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO Perustamisesta nykypäivään 4 Yhteystiedot 5 Opettajat ja oppiaineet

Lisätiedot

ELISENVAARAN LUKION KURSSISELOSTEET LV.2012-2013

ELISENVAARAN LUKION KURSSISELOSTEET LV.2012-2013 ELISENVAARAN LUKION KURSSISELOSTEET LV.2012-2013 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Kurssilla perehdytään tekstien perustekijöihin (tavoitteeseen, vastaanottajaan,

Lisätiedot

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629305, 050-4323671 vs.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629304, 044-9074402 koulusihteeri Maisa Lehvänen puh.

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää Puh. 040 155 6310 Fax. (019) 459 2408 Sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi www.hyvinkaansveitsinlukio.fi KURSSISELOSTEET 2015 2016 Jokaisesta

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016 Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELIRUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

Lyska-vihko. Sisällys

Lyska-vihko. Sisällys 1 Lyska-vihko Sisällys Tervetuloa Kotkan lyseon lukioon! 2 Yhteystietoja 2 Opettajat 3 Toimipisteet ja käyntiosoitteet 3 Lukuvuoden aikataulut 4 Järjestyssäännöt 6 Opiskeluohjeita 8 Erityisjärjestelyjä

Lisätiedot

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle Kouvolan yhteiskoulun lukio Salpausselänkatu 36 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Lisätiedot