AIKUISOPISKELIJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKUISOPISKELIJAN OPAS"

Transkriptio

1 AIKUISOPISKELIJAN OPAS Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

2 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 TOIMITILAT TUORLASSA JA PAIMIOSSA... 4 I YLEISIÄ OHJEITA... 6 LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT TUORLASSA JA PAIMIOSSA... 6 LUKUVUODEN OPINTOJAKSOT TUORLASSA JA PAIMIOSSA:... 6 II TUTKINNOT JA KOULUTUS AMMATTIOPISTO LIVIAN MAASEUTUOPISTOLLA... 7 AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT... 7 AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT... 7 III NÄYTTÖTUTKINNOT... 8 ARVIOINTI PERUSTUTKINNOISSA JA VALMISTAVISSA KOULUTUKSISSA... 9 ARVIOINNIN PERUSTEET JA ARVOSANAT... 9 ARVIOINNIN SUORITTAJA JA ARVOSANAN MUODOSTUMINEN... 9 ARVIOINTI TUTKINTOTILAISUUDESSA... 9 OPISKELIJALLE ANNETTAVAT TODISTUKSET PERITTÄVÄT MAKSUT KORTTIKOULUTUKSET NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVA KOULUTUS OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN OPISKELUN KESKEYTTÄMINEN/OPISTOSTA EROAMINEN KANSAINVÄLINEN TOIMINTA IV HENKILÖKOHTAISTAMINEN V JÄRJESTYSSÄÄNNÖT/OPISKELIJAN OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SOVELTAMISALUE JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KOSKEVAT OPISTON OPISKELIJOITA OPETUSAJAT POISSAOLOT MYÖHÄSTYMISET OMAISUUDEN KÄSITTELY TAPATURMAT JA TYÖSUOJELU TUPAKOINTI/PÄIHTEET MATKAPUHELIMET TIETOKONEET JÄRJESTYSSÄÄNTÖRIKKOMUSTEN KÄSITTELY VI OPISKELIJAHUOLTO ERITYISOPETUKSEN TYÖRYHMÄ OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ OPINTO-OHJAUS KURAATTORI OPPILAITOSPAPPI TERVEYDENHUOLTO PÄIHDEHUOLTO RUOKAPALVELUT OPINTOTOIMISTO LOMAKKEET VII OPINTOSOSIAALISET TUET/OPISKELIJA-ALENNUKSET ASUMINEN TUORLASSA VAPAA-AJAN TOIMINTA TUORLASSA ASUMINEN PAIMIOSSA VAPAA-AJAN TOIMINTA PAIMIOSSA KOULUMATKATUKI OPINTOJEN RAHOITUS OPISKELIJAKORTTI OPPILASKUNTA VIII YHTEYSHENKILÖITÄ OPISTOSSA IX PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 27

3 X PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPISKELIJA-ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT PALVELUHINNASTO YMPÄRISTÖASIAT AMMATTIOPISTO LIVIAN MAASEUTUOPISTOSSA RÄSTIPAJATOIMINTA ELI JEES!-KLUBI LUKUVUODEN KAIKKIEN RYHMIEN PELISÄÄNNÖT TIETOHALLINNOLTA OPISKELIJALLE

4 3 ALKUSANAT HYVÄ OPISKELIJA! Tämän oppaan tarkoituksena on antaa Sinulle, näyttötutkintona perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa suorittava, opiskeluohjeita ja tietoja opistostamme. Onnittelemme sinua uuden opiskelupaikan saamisesta! Ammatillisessa opistossa opiskelet itseäsi, mutta myös työelämää varten ja siksi noudatamme monia työelämän pelisääntöjä. Vastuu opiskelujen etenemisestä on sinulla itselläsi Opistomme henkilökunta toivottaa Sinut tervetulleeksi työyhteisömme jäseneksi. Parhaaseen tulokseen pääsemme yhteistyöllä, joka edellyttää hyvää yhteishenkeä, hyvää järjestystä, molemminpuolista luottamusta sekä toistemme kunnioittamista. Toivomme, että opiskelusi onnistuu ja olet tyytyväinen oppilaitoksemme antamaan opetukseen ja muihin palveluihin. TERVETULOA!

5 4 TOIMITILAT TUORLASSA JA PAIMIOSSA

6 5

7 6 I YLEISIÄ OHJEITA LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT TUORLASSA JA PAIMIOSSA Syyslukukausi: Kevätlukukausi: Syysloma: Joululoma: Talviloma: Pääsiäisloma Vappu Helatorstai Etäpäivät: ja avoimet ovet 1 lauantai Työpäiviä yhteensä 189 LUKUVUODEN OPINTOJAKSOT TUORLASSA JA PAIMIOSSA: 1. JAKSO VIIKOT 33 38/ JAKSO VIIKOT JAKSO VIIKOT JAKSO VIIKOT 2 7 / JAKSO VIIKOT JAKSO VIIKOT JAKSO VIIKOT KESÄJAKSOT HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMAN MUKAAN. Aikuisopiskelijoilla työ- ja loma-ajat voivat vaihdella. AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Jaksot ja loma-ajat oman ohjelman mukaisesti.

8 7 II TUTKINNOT JA KOULUTUS AMMATTIOPISTO LIVIAN MAASEUTUOPISTOLLA AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 120 ov Ympäristönhoitaja/luonto- ja ympäristöneuvoja/luonnonvaratuottaja Ympäristö- ja luontoalan koulutusohjelmat Maatalousalan perustutkinto 120 ov Maaseutuyrittäjä/eläintenhoitaja Maatilatalouden ja eläintenhoidon koulutusohjelmat Metsäalan perustutkinto 120 ov Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja/metsäenergian tuottaja Metsätalouden ja metsäenergian tuotannon koulutusohjelmat Puutarhatalouden perustutkinto 120 ov Puutarhuri Kukka- ja puutarhakaupan, puutarhatuotannon ja viheralan koulutusohjelmat Opiskelijat suorittavat oppilaitoksen tarjoamat perustutkinnot joko opetussuunnitelmaperusteisina tai näyttötutkintoina. AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Arboristin ammattitutkinto Bioenergia-alan ammattitutkinto Eläintenhoitajan ammattitutkinto Floristin ammattitutkinto Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto Maaseutumatkailun ammattitutkinto Puistopuutarhurin ammattitutkinto Viinituotannon ammattitutkinto Viljelijän ammattitutkinto Ympäristöhuollon ammattitutkinto

9 8 III NÄYTTÖTUTKINNOT Ammatilliset näyttötutkinnot on jaettu kolmeen ryhmään: ammatilliset perustutkinnot ammattitutkinnot erikoisammattitutkinnot. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Perustutkintojen nimellislaajuus on 120 opintoviikkoa. (Samat perustutkinnot voi suorittaa myös opetussuunnitelmaperusteisena kolmivuotisena ammatillisena perustutkintokoulutuksena.) Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa opintojen laajuus on 90 opintoviikkoa (ammatilliset tutkinnon osat). Ammatilliset tutkinnon osat sisältävät ammattitaidon ydinasiat ja perusosaamisen. Opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov. Ammatillisen perustutkinnon laajuus määritellään opintovuosina ja opintoviikkoina. Opintoviikolla tarkoitetaan arvioitua opiskelijan keskimääräistä 40 tunnin työpanosta opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi opintovuosi sisältää 40 opintoviikkoa. Ammatillisen perustutkinnon aikuisopiskelija voi myös suorittaa kaksoistutkinnon. Opiskelija voi valita myös vaihtoehdon, jossa hän suorittaa ammatillisia opintoja ja iltalukiossa lukio-opintoja. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan. Ammattitutkinnoissa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Ammattitutkinnossa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydennettäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus tai vastaava osaaminen, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Erikoisammattitutkinnossa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin viiden vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen laajuutta ei ole määritelty opintoviikkoina.

10 9 ARVIOINTI PERUSTUTKINNOISSA JA VALMISTAVISSA KOULUTUKSISSA Arvioinnin perusteet ja arvosanat Arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua ja kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Tiedot ja taidot sekä niiden kehittyminen arvioidaan monipuolisesti useaan otteeseen koulutuksen aikana. Arviointiperusteet kerrotaan opiskelijalle opiskelun alkaessa sekä tarvittaessa kunkin uuden tutkinnon osan alussa. Ammatillisten perustutkintojen arviointiperusteet ovat luettavissa myös koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta. Opiskelun alkuvaiheessa opiskelija saa käyttäjätunnuksen ja salasanan (salasanan vaihto 6 kk:n välein https://konsoli.livia.fi) Wilmaan, joka on www-liittymä oppilashallinto-ohjelmaan (Primus). Opiskelijan hyväksytyt suoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Jos opiskelija ei ole saavuttanut vähintään arvosanaa tyydyttävä, tehdään opintorekisteriin merkintä HYL = hylätty tai SK = suoritus kesken, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelija ei ole saavuttanut hyväksyttyä arvosanaa. Hylätyn arvosanan voi uusia Jees!- klubissa. Wilman kautta opiskelija voi tarkistaa ja seurata omia arvosanojaan. Arvioinnin suorittaja ja arvosanan muodostuminen Opiskelijan arvioinnista päättää arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Työssäoppimisjakson arvioinnista päättävät opetuksesta vastaava opettaja ja työnantajan nimeämä henkilö yhdessä. Tutkinnon osien arvosanat muodostuvat useammasta osasta yhdistettynä niin, että arvosana kuvaa opiskelijan osaamisen tasoa arviointihetkellä. Opintorekisteriotteessa näkyvät henkilökohtaistamisen mukaiset suoritukset. Arviointiin osallistuvat tutkinnon osan ohjaamiseen ja opettamiseen osallistuneet sekä opiskelija itse. ARVIOINTI TUTKINTOTILAISUUDESSA Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamissuunnitelmassa määritellään, miten, missä ja milloin tutkinnon osa suoritetaan ja ketkä toimivat arvioijina. Myös tutkinnon suorittajan aiemmin osoitettu osaaminen saattaa vaikuttaa henkilökohtaiseen suunnitelmaan. Arvioinnissa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä. Käytettävät menetelmät vaihtelevat ala/tutkintokohtaisesti. Arviointikriteerit löytyvät tutkinnon perusteista. Perustutkinnot arvioidaan edellä mainitulla numeroasteikolla tutkinnon osittain. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa jokainen tutkinnon osa arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. Työnantajan, työntekijöiden sekä opettajien edustajat tekevät arviointiehdotuksen kolmikantaisesti. Tutkinnon suorittajan itsearviointi huomioidaan arviointikeskustelussa. Lopullisen päätöksen tutkintosuorituksesta antaa tutkintotoimikunta. Hylätyn tutkinnon osan voi uusia tutkinnon järjestäjän ohjeiden mukaan. Tutkinnon suorittajan halutessa parantaa saamaansa ammatillisen perustutkinnon arvosanaa (1-3 asteikolla) hän voi tulla uuteen tutkintotilaisuuteen. Uusi tutkintotilaisuus on maksullinen.

11 10 OPISKELIJALLE ANNETTAVAT TODISTUKSET Valmistavasta koulutuksesta osallistumistodistuksen antaa opisto. Liitteenä osallistumistodistuksessa on opintorekisteriote, jossa on näkyvissä kaikki suoritukset. Tutkintotodistuksen myöntää tutkintotoimikunta. Tutkinnon osan tai osien suorittamisesta annetaan todistus tutkinnon suorittajan sitä pyytäessä. Opiskeluun liittyviä todistuksia saat opintosihteereiltä. PERITTÄVÄT MAKSUT Opisto perii tutkinnon suorittajalta näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä koko tutkinnon kattavan 58,00 :n (v. 2013) tutkintomaksun, joka tilitetään Oph:lle. Ilman valmistavaa koulutusta ammatti- tai erikoisammattitutkintoon tulevilta peritään kohtuulliset kustannukset. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on osallistumismaksu, joka laskutetaan opintojen aikana yhdessä tai useammassa erässä. Perustutkinnoissa opiskeluaika on määritetty henkilökohtaistamisasiakirjoissa. Opiskeluajan pidentyessä suunniteltua aikaa pidemmäksi opinnot muuttuvat maksullisiksi. Rehtori voi anomuksesta myöntää opiskelijalle jatkoaikaa. Jatkoajalle meneviltä opiskelijoilta peritään elokuusta 2013 alkaen 60 /lukukausi ja 20 /tentti tai tehtävä. KORTTIKOULUTUKSET Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten (tulityökortti, tieturva1, hygieniapassi, työturvallisuus jne.) viranomaismaksut eivät sisälly maksuttomaan opetukseen. Kortista peritään 10,00 /kortti/opiskelija. NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVA KOULUTUS Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei muodollisesti voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Lähtötasoselvitysten perusteella määritellään, millaista valmistavaa koulutusta tarvitset vai onko sinulla jo sellaista osaamista, jonka perusteella voit näyttää osaamisesi ilman valmistavaa koulutusta. Kun osallistut valmistavaan koulutukseen, voit suorittaa tutkinnon valmistavan koulutuksen ohessa. Osallistuminen valmistavaan koulutukseen edesauttaa ammattitaidon saavuttamisessa. Valmistavan koulutuksen sisältö perustuu tutkintojen perusteisiin, joiden osaaminen näytetään tutkintotilaisuuksissa. Osaamisen tunnustaminen Muissa oppilaitoksissa suoritetut vastaavat opinnot ja/tai työkokemuksen perusteella tunnistetaan/tunnustetaan opintoihin. Heti opintojen alussa henkilökohtaista suunnitelmaa tehtäessä. Osaamisen tunnistamisen perusteella arvioidaan, miltä osin henkilön esittämisen asiakirjojen

12 11 perusteella voidaan ehdottaa hänen jo osoittamansa osaaminen tunnustettavaksi. Henkilö voidaan hänen jo saavuttamansa osaamisen perusteella ohjata suoraan hänelle soveltuvan tutkinnon osan tai osien suorittamiseen tai henkilö ohjataan tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen. Opiskelun keskeyttäminen/opistosta eroaminen Mikäli jostain syystä harkitset opiskelusi keskeyttämistä/eroamista, ilmoita asiasta opistolle. Ennen keskeyttämistä/eroamista ota yhteyttä opettajatutoriin tai opoon ja keskustele vielä asiasta heidän kanssa. Keskeyttämisestä/eroamisesta täytetään erillinen lomake. Jokaisesta alle 25-vuotiaasta keskeyttäneestä/eronneesta opiskelijasta ilmoitetaan oman kunnan etsivälle nuorisotyölle. Eronneeksi katsotaan sellainen opiskelija, joka ilman pätevää syytä on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. (Laki ammatillisesta koulutuksesta ) kts. poissaolot. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälistyminen on myös osa ammatillista koulutusta ja yhä useammille opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus jossain vaiheessa työskennellä tai täydentää opintojaan ulkomailla. Hyvä kielitaito, suvaitsevaisuus sekä tasa-arvoinen suhtautuminen muihin kulttuuritaustoihin kuuluvat laajaan ammattisivistykseen. Opistomme kannustaa kansainväliseen toimintaan ja lähtemään työssäoppimaan ulkomaille. Yhteistyötä tehdään mm. Ranskan, Englannin, Ruotsin ja Viron kanssa. Jos olet kiinnostunut kansainvälisestä toiminnasta, ilmoita kiinnostuksesi lehtori Kari Kipinoiselle. Lisätietoja saa myös internetistä osoitteissa tai

13 12 IV HENKILÖKOHTAISTAMINEN Henkilökohtaistamisen periaatteita noudatetaan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa opiskelijan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Henkilökohtaistamiseen kuuluu myös osaamisen tunnistaminen. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon myös erilaisista syistä, kuten luki-, kirjoitus- ja hahmotushäiriöistä, mahdollisesti johtuvat erityistarpeet. Hakeutumisvaiheessa arvioidaan henkilön tutkinnon suorittamista varten olemassa oleva osaaminen ja tarvittava kouluttautumistarve. Henkilö voidaan ohjata tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen. Henkilön esittämien asiakirjojen perusteella voidaan ehdottaa hänen jo osoittamansa osaaminen tunnistettavaksi. Näyttötutkintotilaisuuteen osallistuminen suoraan työelämästä on mahdollista, kun on todettu aikaisempi osaaminen.

14 13 V JÄRJESTYSSÄÄNNÖT/OPISKELIJAN OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta (L /630, 28 ja 29 ). JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SOVELTAMISALUE Järjestyssäännöt ovat voimassa opiston alueilla ja koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilanteissa. Opiston alueeksi katsotaan koulujen tontit ja niillä olevat rakennukset sekä alueet, joilla opiskelijat ovat opetussuunnitelmien mukaisissa tehtävissä. Koulunkäyntiin liittyviä tilanteita ovat opiston järjestämät kouluajan ulkopuolella pidettävät tilaisuudet, opiskelijoiden koulun tiloissa järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat, joissa opiskelijat edustavat kouluaan. JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KOSKEVAT OPISTON OPISKELIJOITA Opiskelijan tulee käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa näitä järjestyssääntöjä sekä rehtorin, opettajien tai muun henkilökunnan antamia opetukseen, työturvallisuuteen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita. Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi sekä opiskelijan erottaminen opiskelija-asuntolasta. (L /630/35 ) OPETUSAJAT Tauot vietetään lukujärjestyksen mukaisesti tai tilannekohtaisesti opettajan/ohjaajan antamien ohjeiden mukaan. POISSAOLOT Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (L /630/ 34 ): Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opintososiaalisten etujen saaminen edellyttää opinnoissa etenemistä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Osallistuminen opetukseen opinto-ohjelman mukaisesti auttaa menestymään tutkintotilaisuuksissa. Ilmoita poissaolosta oppilaitokseen. Poissaolot sovituista opinnoista vaarantavat opiskelutavoitteiden saavuttamisen. Opiskelijalla on mahdollisuus neuvotella jaksosta vastaavan opettajan kanssa poissaolojen korvaamistavoista. Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos hän pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta ja jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja (L /630 ). Poissaolojen pelisäännöt on oppaassa sivulla 35.

15 14 MYÖHÄSTYMISET Oppitunneille ja työharjoituksiin on tultava täsmällisesti ilmoitettuna aikana. Myöhästymiset katsotaan järjestyssääntörikkomuksiksi ja ne merkitään poissaoloseurantaan. OMAISUUDEN KÄSITTELY Opiston omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Opiskelijan on käsiteltävä hänelle annettuja raaka- ja tarveaineita säästäväisesti. Jos opiskelija vahingoittaa tai hävittää koulun omaisuutta, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä heti opettajalleen. Tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta opiskelija on korvausvelvollinen vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Opisto ei vastaa opiskelijoiden tavaroiden säilytyksestä eikä niille tapahtuneista vahingoista. TAPATURMAT JA TYÖSUOJELU Työtapaturmien osalta ovat opiskelijat tapaturmavakuutuslain alaisia. Opiskelijavaihtoon lähtevä opiskelija on vakuutettu myös edellä mainitulla tavalla. Vapaaajan vakuutuksesta on huolehdittava itse. Työturvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava, sillä huolimattomuus tai tahallisuus voi aiheuttaa korvausoikeuden menettämisen. Työturvallisuutta vaarantavat asiat on ilmoitettava välittömästi opettajalle, työnohjaajalle tai kiinteistönhoitajalle. Ammattityössä on käytettävä ohjeiden mukaisia työasuja. Työpaikalla ei saa olla päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena. Mikäli epäilyskin tästä ilmenee, joudutaan opiskelija poistamaan työpaikalta. Ollessaan ko. epäilystä eri mieltä, opiskelija on itse velvollinen osoittamaan epäilyksen aiheettomaksi. Tapaturmista on ilmoitettava välittömästi terveydenhoitajalle, jollekin opettajalle, kiinteistönhoitajalle tai toimistoon. Työrauhan ylläpitämiseksi opettajalla on mahdollisuus poistaa opiskelija opetustilasta.

16 15 TUPAKOINTI/PÄIHTEET Opistomme on savuton oppilaitos lukien. Tupakkalain 12 :n perusteella tupakointi on kielletty ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä oppilaitosten käytössä olevilla ulkoalueilla. Tupakkatuotteiden ja hallussapito on kielletty alle 18 -vuotiaalta. Päihdyttävien ja huumaavien aineiden hallussapito, nauttiminen tai niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on ehdottomasti kielletty (ks. kohta työsuojelu). MATKAPUHELIMET Puhelujen vastaanottaminen ja tekstiviestien kirjoitus häiritsevät opiskelutilannetta, joten matkapuhelimen käyttö on ehdottomasti kielletty oppituntien aikana. TIETOKONEET Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää tietokoneita koulun opetustiloissa. Tietokoneiden käytöstä on laadittu erilliset käyttöohjeet, joihin tulee tutustua ennen koneiden käyttöä. Ohjeet löytyvät ilmoitustaululta ja atk- luokista. Tuorlan alueella on langaton verkko. Verkkoon pääsy edellyttää sisäänkirjautumista omilla tunnuksilla. Tarvittavan käyttäjätunnuksen ja salasanan olet saanut opintojen alussa. Paimion toimipaikassa langaton verkko toimii päärakennuksen ja Vesolan asuntoloissa. JÄRJESTYSSÄÄNTÖRIKKOMUSTEN KÄSITTELY Järjestyssääntörikkomukset ja niiden syyt selvitetään heti. Tavoite on syiden selvittämisen kautta löytää menettelytavat järjestyssääntörikkomusten ehkäisemiseksi. Järjestyssääntörikkomuksia käsittelevät asian etenemisjärjestyksessä opettaja tai esim. asuntolanohjaaja, rehtori ja kurinpitotoimielin, jolle yhtymähallitus on delegoinut hallintosäännön 5 8 kohdan mukaisen kurinpidollisen ratkaisuvallan. Rangaistuksena järjestyssääntörikkomuksista rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen. Milloin kirjallinen varoitus ei ole riittävä tai jos rikkomus toistuu, asia saatetaan kurinpitotoimielimen käsiteltäväksi. Kurinpitotoimielin (opiston rehtori, opinto-ohjaaja ja kyseessä olevan opiskelijan opettajatutor) voi opiskelijaa ja hänen huoltajaansa kuultuaan antaa opiskelijalle varoituksen tai erottaa hänet opistosta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi tai erottaa pysyvästi opiskelija-asuntolasta.

17 16 VI OPISKELIJAHUOLTO ERITYISOPETUKSEN TYÖRYHMÄ Opistossa toimii moniammatillinen erityisopetuksentyöryhmä, johon kuuluvat rehtori, kuraattori, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, useita erityisopettajia sekä kaksi muuta opettajaa. Näiden lisäksi kutsutaan tarvittaessa opiskelijan huoltajat ja/tai eri alojen asiantuntijoita. Erityisopetuksen työryhmä toimii samalla sekä oppilashuollollisena että työohjauksellisena keskustelufoorumina. Ryhmä käsittelee opiskelijoita ja oppilaitosyhteisöä koskevia asioita tai ongelmia ja etsii niille rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja. Ryhmä ohjaa erityisiä tukitoimia tarvitsevien opiskelijoiden oppimista ja opiskelua. OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ Molemmissa toimipaikoissa toimii opiskelijahuoltoryhmä, joka koostuu rehtorista, oposta, kuraattorista ja terveydenhoitajasta. Opiskelijahuoltoryhmä käsittelee mm. opettajatutorilta kantautuneita opiskelijoiden runsaita poissaoloja ja oppilashuollollisia asioita. OPINTO-OHJAUS Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijan kehittymistä siten, että opiskelijasta kasvaa ammattitaitoinen, yhteistyökykyinen, aktiivinen ja kriittinen kansalainen, joka arvioi ja kehittää itseään, työtään ja ympäristöään. Opinto-ohjauksen toteuttaminen on koko opiston yhteinen tehtävä, mutta päävastuu käytännön toteutuksesta on opinto-ohjaajalla. Hän toimii yhdyshenkilönä opiston sisällä, eri oppilaitosten välillä sekä työhallinnon kanssa. Opinto-ohjaajana on Tiina-Liisa Lehtinen puh tai Opinto-ohjaajan keskeiset tehtävät ovat mm. opinto-ohjauksen suunnittelu ja järjestäminen, opiskelijoiden henkilökohtainen ja luokkaohjaus ainevalinnoissa ja ammatinvalintaan liittyvissä asioissa, oppilaitoksen sisäisen toiminnan kehittäminen ja oppilaitoksen ulkopuolinen yhteistyö. Opinto-ohjaaja ilmoittaa vastaanottoaikansa huoneensa ovessa. KURAATTORI Kuraattoriin voit ottaa opiskelijana yhteyttä, jos sinulla on asioita mielessäsi, jotka painavat sinua ja joista haluaisit jutella jonkun aikuisen kanssa. Kuraattorin kanssa voit siis puhua esimerkiksi silloin kun opiskelumotivaatio on hukassa, kaverisuhteissasi tai kotonasi on mieltäsi painavia ongelmia, tunnet itsesi masentuneeksi tai yksinäiseksi, tarvitset apua itsenäistymiseen liittyvissä tai muissa henkilökohtaisissa asioissa. Kuraattori toimii osana koulun oppilashuoltoa. Toiminnan tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen. Kuraattorin puoleen voivat kääntyä koulun oppilaat, heidän huoltajansa ja koulun henkilökunta erilaisissa koulunkäyntiä koskevissa kysymyksissä.

18 17 Kuraattori ohjaa myös tarvittaessa hakemaan apua koulun ulkopuolelta. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. Ammattiopisto Livian yhteisenä kuraattorina toimii Janna Aksela. Kuraattori on jokaisella opistolla Tuorlassa maanantaisin ja torstaisin. Paimiossa perjantaisin. Kuraattorin tavoitat parhaiten soittamalla/laittamalla viestiä puh , , laittamalla viestiä sähköpostilla tai Wilman kautta. Tarkempi aikataulu opistokohtaisista aikatauluista löytyy myös Wilmasta. Vastaanottotila Paimiossa on ensimmäisen kerroksen ala-aulan huoneessa (asuntolan ohjaajan huone. Vastaanottotila Tuorlassa on koulurakennuksen ensimmäisessä kerroksessa huoneessa 126 (liikuntasalin vieressä). OPPILAITOSPAPPI Kun haluat jutella luottamuksellisesti jonkun kanssa ihan mistä tahansa elämään kuuluvasta tai tarvitset pappia kastamaan, vihkimään tai yksityisrippikoulun käymiseen, voit ottaa yhteyttä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän oppilaitospappi Atte Airaksinen puh tai

19 18 TERVEYDENHUOLTO Opiskeluterveydenhuollon tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu: o Terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus, jossa painottuu ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen. Tarkastus tehdään ensimmäisen vuoden aikana. o o o o Laaja terveystarkastus = lääkärintarkastus toisen vuoden opiskelijoille Opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoito Pääsääntöisesti yleislääkäritasoinen sairaanhoito Oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta Terveydenhoito Tuorlassa Opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä vastaa Kaarinan kaupunki. Terveydenhoitaja on opistossa tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin. Vastaanotto ilman ajanvarausta klo koulurakennuksen alakerrassa. Vastaanottoaika on tarkoitettu polikliiniseen toimintaan: sairauspoissaolot, ompeleitten poistot, haavojen hoidot yms. Muina aikoina tehdään terveystarkastuksia ja vastaanottoa ajanvarauksella. Ensimmäisen lukuvuoden aikana tehdään terveystarkastus ja tarkastetaan vaadittavat rokotukset. Muina päivinä terveydenhoitaja on muissa oppilaitoksissa, mutta tavoitettavissa puhelimitse. Tuorlan terveydenhoitajana toimii Sonja Sinisalo, puh Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotto on Kaarinan pääterveysasemalla. Ajantilaus arkisin klo 8:00 14:00 puh. (02) Päivystys klo 8:00 16:00 on Kaarinan pääterveysasemalla, Voivalantie 3-5, puh. (02) Ilta- ja yöaikaan, klo , sekä viikonloppuisin kiireellistä hoitoa tarvitsevat hoidetaan TYKSin T-sairaalassa. Osoite: Savitentaankatu 1 Turku, rakennus 18. Puh. (02) Terveydenhoitaja Sonja Sinisalo p sähköp. Hammaslääkäri on Piikkiön terveysasemalla. Ajanvaraus Kaarinan pääterveysaseman hammashoitolan toimiston kautta klo 8:00 14:00 puh Viikonloppupäivystystä ei ole. Terveydenhoito Paimiossa Opiston opiskelijaterveydenhoidon järjestää Paimion - Sauvon kansanterveyskuntayhtymä. Opiskelijaterveydenhoitajana toimii Tiina Louhi, joka on koululla keskiviikkoisin. Terveystarkastukset tehdään ensimmäisen vuoden opiskelijoille. 2. vuoden opiskelijoille tehdään lääkärintarkastuksia syyslukukaudella tiistaisin ja torstaisin. Vastaanottotila on ensimmäisen kerroksen ala-aulan huoneessa P53. Lisäksi opiskeluterveydenhuollon lääkärillä on sairasvastaanotto Paimion terveyskeskuksessa. Terveydenhoitajaan saa tarvittaessa yhteyden numerosta

20 19 Opiskelijoilla on oikeus saada myös tarvitsemansa sairaanhoito- ja hammashoitopalvelut Paimion terveyskeskuksesta. Osoite: Terveyskeskuksentie 1. Päivystysajanvaraus (kiireelliset sairastapaukset ja tapaturmat) ma - pe klo 8:00-16:00 ajanvarauksella takaisinsoittojärjestelmään. Tallentuneihin puheluihin vastataan mahdollisimman pian Paimion pääterveysasemalla puh. (02) Kiireettömät ajanvaraukset ma - pe klo 8-15 puh. (02) Lääkäripäivystys (Turku): arkisin klo 16:00-8:00 sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä p. (02) ma - pe klo , viikonloppuisin ja arkipyhinä koko vuorokauden Turun seudun yhteispäivystyksessä T-sairaalassa, Savitehtaankatu 1, Turku (rak. nro 18). Suun terveydenhuollon ajanvaraus ma - pe klo 8 10 puh. (02) Ajanperuutukset voi lähettää myös sähköpostiin: Sairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluista peritään asiakasmaksut normaalisti 18 vuotta täyttäneiltä. PÄIHDEHUOLTO Päihdehuolto kuluu opiskelijahuoltoon ja on osa työterveyshuoltoa. Päihteidenkäyttäjän tunnistaminen voi olla vaikeaa. Runsaat poissaolot, velvollisuuksien laiminlyönti, tapaturma-alttius ja käytösmuutokset voivat olla varhaisoireita. Mahdollisimman varhaiset toimenpiteet auttavat opiskelijaa eniten. Opiskelijaterveydenhuollolla on keskeinen sijahoidon järjestelyssä, mutta myös muita väyliä voidaan käyttää. Hoitoon ohjaaminen koskee opiskelijaa, jolla on tai jolle on kehittymässä alkoholin tai muiden päihteiden käytöstä opintoja haittaava terveydellinen ja sosiaalinen ongelma. Ammatillisessa koulutuksessa ei työsuojelullisista syistä voi työskennellä päihtyneenä. Jatkuvasta ja pahenevasta päihteiden väärinkäytöstä voi aiheutua opiskelijalle seuraamuksia, jotka perustuvat oppilaitoksen järjestyssääntöihin ja lakiin ammatillisesta koulutuksesta. Päihdehuollon toimintaohje Jos opiskelija tavataan päihtyneenä kouluaikana, toimitaan Ammattiopisto Livian päihdeohjelman toimintamallin mukaan.

21 20 RUOKAPALVELUT Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelevalle opiskelijalle (ammatillinen perustutkinto, ammatti- ja erikoisammattitutkinto) sekä oppisopimusopiskelijalle ruokailu on maksullinen. Hinnasto liitesivulla. Tuorlassa opiston alueella toimii kahvio Tuorlan Majatalo, jossa myös lounasruokailua päivittäin. Ruokapalvelu Tuorlassa Ruokalan aukioloajat: Aamiainen ti pe 7:00 7:50 Lounas ma pe 10:30 12:30 Päivällinen ma to 15:30 17:00 Ruokapalvelu Paimiossa Ruokailuajat Aamiainen ma , ti to ja Atto-ainejaksolla pe Lounas ma to Atto-ainejaksolla pe Päivällinen ma to Koirien tuonti ruokalaan on ehdottomasti kielletty ilman erillistä lupaa/ilmoitusta. Työvaatteissa ja ulkojalkineissa ruokalaan meno on kielletty. Erikoisruokavaliota varten annetaan selvitys ruokapalveluesimiehelle. Elintarvikkeiden lastausovi/-väylä -ei oppilaiden yleiskäyttöä. Eväsruokailu koulupäivinä maastossa. Kahvitermoksen oppilas hankkii itse. Kahvi- ja virvoitusjuoma-automaatit 2. krs aulassa. OPINTOTOIMISTO Toimipaikkojen opintotoimistot ovat arkipäivisin avoinna klo 9:00 14:45. LOMAKKEET Opiskeluun liittyviä lomakkeita löytyy oppilaitoksen kotisivulta:www.livia.fi Opiskelijalle/Maaseutuopisto -> lomakkeet.

22 21 VII OPINTOSOSIAALISET TUET/OPISKELIJA-ALENNUKSET ASUMINEN TUORLASSA Opiston alueella on oma asuntola, jossa asuminen on perustutkinto-opiskelijoille (ei oppisopimuskoulutuksessa oleville) ilmaista lähiopetuspäivinä. Aikuisopiskelijat majoittuvat pääsääntöisesti lähellä puutarhaa sijaitsevassa Utopiassa. Utopian huoneet ovat kahden hengen huoneita. Yhteisistä tiloista löytyvät keittiö, wc:t ja suihkutilat. Huoneiden kalustus sisältää sängyt, työpöydät ja vaatekaapit. Verhot, patja ja tyyny ovat koulun puolesta. Liinavaatteet (lakana, tyynyliina ja pyyhe) opiskelijan on itse tuotava. Aikuisopiskelijat varaavat majoituksen opintosihteeriltä, Leena Koli puh tai Majoituksen voit varata myös sähköpostitse: Muut asuntolan asunnot ovat neljän huoneen soluasuntoja. Kaikki huoneet ovat kahden hengen huoneita. Asuntolan jokaisessa solussa on yhteinen solukeittiö sekä lisäksi yhteiset wc:t ja suihkuhuone. Yhteisten tilojen varusteluun kuuluu liesi, mikroaaltouuni, jääkaappi ja TV sekä perushuonekalut ja verhot. Majatalon alakerrassa sijaitseva sauna on opiskelijoiden käytössä. Sauna lämmitetään tiistaisin ja keskiviikkoisin. Ota yhteyttä tarkemmasta ajankohdasta asuntolanohjaajaan Tero Nieminen. Oppilailla on mahdollisuus pyykinpesuun Majatalon alakerrassa sijaitsevalla koulun kolikkokoneilla. Asuntolassa toimii asuntolanohjaaja Tero Nieminen, joka auttaa opiskelijoita asumiseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Lisäksi hän vastaa asumisrauhan säilymisestä ja yleisestä järjestyksestä asuntolassa. Asuntolan valvontaa suorittavat asuntolanohjaaja sekä tarvittaessa koko talon henkilökunta. Viikonloppuna saa oppilaitoksessa oleskella vain erityisistä syistä. Asiasta on aina sovittava majoituksesta vastaavan kanssa. Vieraita saa majoittaa vain luvalla. Opiskelija-asunnot tyhjennetään kesäksi. Mikäli opiskelija haluaa jättää tavaroitaan asuntolaan kesän ajaksi, niille osoitetaan erillinen huone. VAPAA-AJAN TOIMINTA TUORLASSA Asuntolan yhteydessä sijaitsee Harrastesolu, joka palvelee opiskelijoita arki-iltoina maanantaista torstaihin klo 17:00 22:00 välisenä aikana erilaisten vapaa-ajan toimintojen merkeissä. Harrastesolusta löytyy mm. biljardipöytä, erilaisia lehtiä ja pelejä, TV, kerhotila, pelihuone sekä asuntolanohjaajan toimisto ja oppilaskunnan tilat. Liikuntasalista on varattavissa opiskelijoiden omat vuorot sählyn, koripallon tms. pelaamista varten. Sen yhteydestä löytyvät myös kuntosali ja pingispöytä. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus ATK-luokan käyttöön iltaisin. Iltaisin on järjestetty erilaisia retkiä ja kursseja kuten kankaanpainantaa, tekniikkakerhoa, karatea, kuntonyrkkeilyä, elokuva-iltoja, teatteri-

23 22 tai pelimatkoja opiskelijoiden toiveiden ja ideoiden pohjalta. Opistomme oppilaskuntatoiminta on erittäin aktiivista. Joka syksyisessä vuosikokouksessa oppilaskunnalle valitaan hallitus, joka edustaa opiskelijoita, antaa lausuntoja ja tekee aloitteita opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Oppilaskunnan hallitus järjestää yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa mm. sauna- ja peli-iltoja sekä erilaisia varainkeräystempauksia. ASUMINEN PAIMIOSSA Opiskelija-asunnot koostuvat pääasiassa kahden hengen huoneista. Huoneissa on kaappi, kirjoituspöytä, tuoli ja sänky patjalla. Opiskelijat tuovat omat liinavaatteet, peiton ja tyynyn. Yhteiset wc- ja suihkutilat löytyvät käytävältä. Opiskelijoilla on käytössä yhteiskeittiö, jossa on peruskodinkoneet. Opiskelijoilla on mahdollisuus pyykinpesuun koulun kolikkokoneilla. Opiskelijat lämmittävät itse saunaa haluamanaan kouluiltana. Tavaroille on lukollisia kaappeja panttimaksua vastaan. Kaappeja voi kysellä asuntolanohjaajalta. Opiskelija täyttää tullessaan asuntolasopimuksen, asuntolapaikka myönnetään aina lukukaudeksi kerrallaan. Alaikäinen allekirjoittaa sopimuksen huoltajalla. Asuntolaa valvoo asuntolanohjaaja Kristina Vairinen sekä tarvittaessa koko talon henkilökunta. Viikonloppuna opistolla saa oleskella vain asuntolanohjaajalle ilmoittautumalla. Vieraita saa majoittaa vain asuntolanohjaajan luvalla. VAPAA-AJAN TOIMINTA PAIMIOSSA Opiskelijoilla on käytössä punttisali, josta löytyy yleisimmät laitteet. Ruokalan aulassa on biljardipöytä, yhteinen tv-tila ja kahviautomaatti. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus atk2- luokan käyttöön iltaisin. Asuntolanohjaajalta saa lainata kori-, jalka- ja sulkapallovälineitä sekä lauta- ja seurapelejä. Oppilaskunnan aikakausilehtiä on asuntolanohjaajan huoneessa. Tuorlan liikuntasali on varattu tiistaisin klo , johon on yhteiskuljetus koulun autoilla. Viikoittaiset käynnit Paimion keskustassa tapahtuvat maanantai- ja keskiviikkoiltaisin. Paimion keskustassa on jää- ja uimahalli, urheilukenttä, elokuvateatteri ja kirjasto. Kysy/sovi asuntolanohjaajalta kuljetuksista harrastuksiin. Oppilaskunta pitää IIkerroksessa kioskia, josta voi ostaa edullisesti pientä purtavaa. Lisäksi opiskelijoiden toiveiden mukaan järjestetään erilaisia te toja. KOULUMATKATUKI Koulumatkatuki on Kelan myöntämä etuus. Hakulomakkeita saat Kela.fi-sivuilta, Kelan paikallistoimistosta tai oppilaitoksesta. Hakemukset palautetaan opintosihteereille. Koulumatkatukeen on oikeus, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km ja matkakustannukset kuukaudessa ylittävät 54,00 euroa. (Hintaraja ei koske Föli -liikennettä käyttäviä.) Opiskelijan omavastuu koulumatkakustannuksistaan on 43 euroa kuukaudessa (Föli -liikenteessä 36,00 ). Yli 100 km yhdensuuntaisen koulumatkan osalta matkakustannuksia ei korvata. Koulumatkan pituus mitataan opiskelijan asunnolta

24 23 oppilaitokseen kulkukelpoista väylää pitkin, jolla tarkoitetaan maanteitse tai rautateitse kuljettua lyhintä mahdollista matkaa. Tukea voidaan maksaa myös oman matkustustavan perusteella, kun ei katsota olevan mahdollisuutta käyttää joukkoliikennettä. Päätökset maksamisesta tekee Kelan paikallistoimisto. Koulumatkatukeen ei vaikuta opiskelijan ikä tai taloudellinen asema. Koulumatkatukea saa myös työssäoppimisjaksojen aikana. Koulumatkatuki on veroton etuus. Monimuotokoulutuksessa olevilla on myös oikeus koulumatkatukeen, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km ja matkakustannukset kuukaudessa ylittävät 54,00 euroa. (Hintaraja ei koske Föli -liikennettä käyttäviä.) Päivittäisiä koulumatkoja on oltava vähintään 7 yhdensuuntaista matkaa viikossa. Jakson pituus on oltava vähintään 18 päivää, sekä kalenterikuukaudessa tulee olla vähintään 18 päivää. Tämä oikeuttaa 1 kuukauden tukeen. Ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoilla ei ole oikeutta koulumatkatukeen. Lisätietoa tai opintotoimistosta. OPINTOJEN RAHOITUS Opintotukilain mukaisesta opintotuesta ja muista opintojen rahoitusmahdollisuuksista saat tietoja Kelasta (www.kela.fi), Koulutusrahastosta (www.koulutusrahasto.fi), opinto-ohjaajilta, opintosihteereiltä. Opintotuki sisältää opintorahan (yli 17-vuotiaille), asumislisä ja opintolainatakauksen. Opintotukitietoa ja hakulomakkeita on saatavissa sivuilta tai opintosihteereiltä. Opintotukihakemuksen voi täyttää verkossa Täytetyt paperiset lomakkeet palautetaan opintotoimistoon. Sinun on hyvä muistaa, että opintotukesi voidaan keskeyttää runsaiden poissaolojen vuoksi. Viimeinen koulussaolo- /työssäoppimispäivä on viimeinen tukipäivä. Aikuiskoulutustuki haetaan Koulutusrahastosta. Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut nykyisentyönantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua on ollut työelämässä yhteensä vähintään viisi vuotta ja jää palkattomalle opintovapaalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi eikä saa opiskeluun muuta tukea. Henkilö, joka on suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, näyttöjen kautta, voi saada tietyin edellytyksin ammattitutkintostipendin. ks. lisätietoja OPISKELIJAKORTTI Päätoimisena opiskelijana, jossa lähiopetusta on 60 % tai enemmän, sinulla on mahdollisuus hankkia opiskelijakortti, jolla saat erilaisia etuuksia. Korttityyppejä on kolme: oppilaitoksen opiskelijakortti (tai opetushallituksen kortti), matkahuollon ja VR:n yhteinen kortti sekä opiskelijajärjestön (mm. Sakki ry) myöntämä kortti.

25 24 OPPILASKUNTA Oppilaitoksessamme toimii oppilaskunta. Hallituksen jäsenet valitaan syyslukukauden alkupuolella. Oppilaskunnan tärkein tehtävä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Opiskelijoiden edustajana oppilaskunta osallistuu koulutuksen kehittämiseen sekä kun opiskelijoita kuullaan opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan vaikuttavien päätösten valmisteluvaiheessa.

26 25 VIII YHTEYSHENKILÖITÄ OPISTOSSA Opiston koko henkilökunta on opiskelijoitten ja kotiväen käytettävissä. Opiston yleisiin hallinto- ja talouskysymyksiin vastaavat rehtori sekä hallinto- ja talousjohtaja. Opetustoimintaa koskeviin kysymyksiin vastaavat mm. rehtori ja opinto-ohjaaja. Opistomme keskus puh Tekstiviestit kulkevat vain 050-alkuisiin numeroihin. Sähköpostit: Opiston henkilökuntaa: Rehtori Ilkka Harkkila Hallinto- ja talousjohtaja Ulla Hiiri Eläintiimi: Rosita Isotalo Kukkatiimi: Marika Aaltonen Luonto- ja ympäristötiimi: Arja Ojala Maataloustiimi: Timo Teinilä Metsätiimi: Osmo Haataja Tuotantotiimi: Ville Korpelainen Vihertiimi: Hannu Haapamäki Opinto-ohjaus: Tiina-Liisa Lehtinen Opintoasiat: Leena Koli, aikuiskoulutus Tuorla Mervi Laurila, nuorten koulutus Tuorla Marja-Leena Suomi, nuor. + aik.koul, Paimio Terveydenhuolto Sonja Sinisalo, Tuorla Tiina Louhi, Paimio Kuraattori Janna Aksela

27 26 Ruokapalvelut Tuula Suovanen, Tuorla Riikka Nieminen, Paimio Asuntolat Tero Nieminen, Tuorla Kristina Vairinen, Paimio Siistijät: Holmberg Marja-Liisa, Tuorla Niina Koivusalo, Tuorla Seija Lakanen, Tuorla Tarja Leiko, Paimio Johanna Hillukkala, Paimio Kiinteistönhuolto: Ossi Mässeli, Tuorla Taisto Nikula, Tuorla Reijo Huhtinen, Paimio Päivystävä talonmies

28 27 IX PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT YH /142 YH /187 1 Peimarin koulutuskuntayhtymän alueina pidetään Kaarinan, Paimion ja Paraisten toimipaikkojen alueita. 2 Kouluaikana pidetään lukujärjestyksen mukaista työpäivää. 3 Opiskeluun välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan opiston tai oppilaskunnan järjestämä tilaisuus opistolla tai opiston alueen ulkopuolella. 4 Opisto ja opiskelija tekevät sopimuksen henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta (HOPS), jossa opisto sitoutuu järjestämään opetussuunnitelman tavoitteisiin tähtäävän opetuksen ja jossa opiskelija sitoutuu olemaan läsnä kaikessa HOPS:n mukaisessa opetuksessa. Opiskelua ja läsnäoloa arvioidaan jatkuvasti. Poissaolot ovat sallittuja vain sairaustapauksissa. Muutoin poissaoloihin on hankittava lupa. Sairaustapauksissa opiskelijan on välittömästi ilmoitettava sairastumisestaan opistoon. Mikäli sairaus jatkuu yli vuorokauden, on siitä esitettävä lääkärin tai terveydenhoitajan todistus tai muu luotettava selvitys. Opiskeluun sisältyy opiston ulkopuolella HOPS:in mukaisesti työssäoppimisjaksoja, jolloin siitä on laadittu etukäteissuunnitelma tavoitteineen. 5 Oppi- ja työharjoitustunnit alkavat täsmällisesti lukujärjestyksessä ilmoitettuna aikana. Opiskelijan läsnäolo todetaan heti opiskelutilanteen aluksi. 6 Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen pitämään koulualueen siistinä. 7 Tupakointi on kielletty opiston sisätiloissa, oppilasasuntolassa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla (Tupakkalaki 12 ). 8 Opiston omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Vahingon sattuessa siitä on ilmoitettava ao. vastuuhenkilölle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuu korvausvelvollisuus vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Opiskelun ajaksi opiskelijoille kuittauksella luovutetut työvälineet tulee palauttaa opiskelun päätyttyä. Muussa tapauksessa opiskelija on velvollinen korvaamaan puuttuvat työvälineet. 9 Opiskelija on velvollinen noudattamaan annettuja työturvallisuusohjeita. Työtapaturmissa on annettava ensiapu ja ilmoitettava välittömästi lähimmälle oppilaitoksen henkilökuntaan kuu-luvalle tai terveydenhoitajalle. Opiskelija on velvollinen hankkimaan ja käyttämään harjoitustöissä työturvallisuuden ja mukavuuden, -hygieenisyyden ja opetustilanteen kannalta asianmukaista työvaatetusta. Rehtorilla, opettajilla ja ohjaajilla on oikeus määrätä opetusta häiritsevä tai työturvallisuutta vaarantava opiskelija poistumaan paikalta.

29 28 10 Päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opiston alueella ja työssäoppimispaikoissa on kielletty. Tuorlan majatalossa noudatetaan anniskeluehtojen mukaista käytäntöä. Koulutuksenjärjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumaus-ainetestiä koskevan todistuksen, mikäli lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 34 a mukaiset ehdot täyttyvät. 11 Opiskelijoiden opetuksessa tarvittavat metsästysaseet ja ampumatarvikkeet säilytetään vain metsästysase- ja ampumatarvikekaapeissa. Ilma-aseiden ja jousien säilyttäminen opistossa on sallittu vain rehtorin luvalla niille osoitetussa paikassa. 12 Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen. 13 Koulutuksenjärjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden opiskelijalta, jonka opintoihin tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, mikäli lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 32 ja 34 mukaiset ehdot täyttyvät. YH /142 YH /187 X PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPISKELIJA- ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1 Opiskelija-asuntolan alueena pidetään asuntolaa, piha-aluetta ja autojen pysäköintialueita. 2 Näitä järjestyssääntöjä sovelletaan asuntolassa asuviin henkilöihin ja heidän vieraisiinsa. Sääntöjen tavoitteena on asumisviihtyvyyden ja opiskelurauhan säilyminen. Asuntolassa asuva henkilö on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat asuntolan järjestyssääntöjä. 3 Asumisoikeus myönnetään opiskelijalle lukukaudeksi kerrallaan. Asumisoikeus oppilasasuntolassa on lähiopetusviikkojen maanantain klo 6.00 ja perjantain klo välillä. Asuntolanohjaajan luvalla sallitaan poikkeukset. Viikonloppuasumisesta on sovittava asuntolanohjaajan kanssa viimeistään edeltävänä torstaina. Opiskelija-asuntolassa asumisaikana pidetään kaikkea sitä aikaa, jonka asukas viettää asuntolassa. Asuntolassa oleskelu on sallittu oppituntien aikana vain erityissyistä kuten esim. sairastapauksissa. Tällöin on asiasta ilmoitettava ennen klo 8.00 ao. opettajalle. 4 Muiden kuin opiskelija-asuntolassa asuvien henkilöiden oleskelu asuntolan aluilla on sallittu vierailuaikoina, kouluajan jälkeen klo saakka ja viikonloppuina klo sekä muissa tapauksissa asuntolanhoitajan luvalla. 5 Asuntolan huoneiden ovien avoinna ja lukittuina pitämisestä päättävät asuntolan asukkaat. Solujen ulko-ovet kuuluu aina pitää lukittuina.

30 29 6 Opiskelija-asuntolan kaikissa tiloissa tulee välttää melua, jotta opiskelu- ja asumisrauha asuntolassa säilyisi. Hiljaisuus on klo Asuntolassa asuvat ovat velvollisia huolehtimaan oman asuinhuoneensa, yhteisten tilojen ja asuntolan välittömän piha-alueen siisteydestä annettujen ohjeiden mukaan. 8 Opiskelija-asuntolan omaisuutta tulee käsitellä huolella. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta tulee ilmoittaa viipymättä asuntolanhoitajalle tai kiinteistönhoitajalle. Tahalliset omaisuuden rikkomiset korvaa niiden aiheuttaja/ aiheuttajat. 9 Opisto ei vastaa opiskelijoiden henkilökohtaisesta omaisuudesta. Opiskelijoita suositellaan ottamaan tarvittaessa irtaimistolleen oma vakuutus. 10 Lemmikkieläinten pitäminen asuntolassa ei ole sallittua lukuun ottamatta opetuksessa käytettäviä eläimiä. Opetuksessa käytettävien eläinten pitäminen on sallittu vain sovituissa tiloissa ao. opettajien ohjeiden mukaan. Mikäli eläin tai eläimen omistaja/ haltija käyttäytyy häiritsevästi asuntolassa tai opiston alueella, menettää opiskelija oikeuden pitää lemmikkiä asuntolassa. Koirien ulkoiluttaminen on sallittu vain ilmoitustaulun karttaan merkityillä alueilla. 11 Päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opiskelija-asuntolassa ja sen alueella on kielletty. Tuorlan majatalossa noudatetaan anniskeluehtojen mukaista käytäntöä. Mikäli rikkomus todetaan, asuntolanohjaajalla tai rehtorilla on oikeus poistaa kyseinen henkilö asuntolasta. Lisäksi asuntolanohjaajalla on oikeus hävittää asuntolaan tuotu alkoholi. 12 Tupakoiminen on kielletty opiston sisätiloissa, oppilasasuntolassa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla tupakkalain 12 mukaisesti. 13 Autot on ehdottomasti pysäköitävä niille merkityille paikoille. 14 Edellä mainittuja järjestyssääntöjä rikottaessa kurinpitoelimellä on oikeus evätä opiskelijalta asumisoikeus määräajaksi tai pysyvästi. Asuntolasta tai opistosta erotettu opiskelija ei saa oleskella asuntolassa lainkaan erotusaikana eikä häneen näin ollen sovelleta vierailijaa koskevia säädöksiä. Opiskelijoiden asumisoikeus tarkistetaan lukukausittain ja opisto voi harkintansa mukaan 3 :ään liittyen olla myöntämättä asuntolapaikkaa lukukauden vaihtuessa. YH /142 YH /188

31 30 PALVELUHINNASTO Näyttötutkintoon valmistava aikuiskoulutus Oppilasravintolat Tuorlan Tähkä ja Paimion Tammitupa: Perustutkinto-opiskelijat (alv 0 %) Aamiainen 2,00 euroa Ruokailu 3,00 euroa Ammatillinen lisäkoulutus (alv 0 %) Aamiainen 3,00 euroa Ruokailu 4,00 euroa Työvoima- ja oppisopimuskoulutus ja lyhytkurssit (alv 14 %) Aamiainen 3,40 euroa Ruokailu 4,60 euroa Tuorlan Tähkä/keittiö puh tai emäntä Tuula Suovanen puh Paimion Tammitupa/keittiö puh tai emäntä Riikka Nieminen puh Yhteyttä voit ottaa myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)livia.fi Majoitus omilla liinavaatteilla Tuorlan Utopiassa ja Paimiossa: Ammatillinen lisäkoulutus (alv 0 %) Majoitus 10,00 e/vrk, 35,00 e/vko, 110,00 e/kk Työvoima- ja oppisopimuskoulutus ja lyhytkurssit (alv 14 %) Majoitus 11,00 e/vrk, 38,50 e/vko, 121,00 e/kk Perustutkinto-opiskelijoilla majoitus on maksuton. Majoitusvaraukset: Tuorlassa: opintosihteeri Leena Koli tai tai leena.koli(at)livia.fi. Paimiossa: asuntolanohjaaja Kristina Vairinen ma-to klo 15-> tai etunimi.sukunimi(at)livia.fi Autojen lämpöpaikat: (myynti: Tuorlassa: koulurakennuksen INFO, Paimiossa: toimisto) 7,50 euroa/viikko, 30,00 euroa/talvikausi Perittävät muut maksut: Avainten kadottaminen: asuntola 50,00 euroa kaapistot ja lämpöpaikat 10,00 euroa Ovien aukaisu 20,00 euroa (kiinteistönhoitajan suorittama) Ovien aukaisu 50,00 euroa (päivystysaikaan)

32 31 YMPÄRISTÖASIAT AMMATTIOPISTO LIVIAN MAASEUTUOPISTOSSA Ammattiopisto Livian maaseutuopisto on keväällä 2013 saanut OKKA-säätiön (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) myöntämän kestävän kehityksen sertifikaatin, jatkona vuonna 2009 saadulle ympäristösertifikaatille. Kyseessä on vapaaehtoinen sopimus, jossa opisto sitoutuu noudattamaan tiettyjä kestävää kehitystä tukevia toimintamalleja ja käytäntöjä niin opetuksessa kuin muussakin toiminnassaan. Opiston tulee myös pyrkiä kehittämään toimintaansa jatkuvasti eteenpäin ja raportoida kehityksestä vuosittain sertifikaatin myöntäneelle OKKA-säätiölle. (http://www.koulujaymparisto.fi/) Tärkeänä osana sertifikaatin saamisessa ja toiminnan edelleen kehittämisessä ovat kestävän kehityksen neljä osa-aluetta: ympäristö, talous kulttuuri sekä sosiaalisesti kestävä kehitys. Jotta opiston toiminta tukisi kunnolla kestävää kehitystä, tulee sen ottaa kaikki neljä osa-aluetta huomioon. Kestävän kehityksen vaaliminen koskee niin henkilökuntaa kuin kaikkia opiskelijoita. Uutena opiskelijana voit kysyä neuvoa kestävän kehityksen toimintatavoista erityisesti tuutoreiltasi, mutta myös kaikilta muilta vanhemmilta opiskelijoilta sekä kaikilta henkilökunnan jäseniltä. Kestävän kehityksen ohjelma vuodeksi Vähennämme sähkön ja veden käyttöä 5 % edelliseen vuoteen verrattuna - seuraamme ohjeistusta ja pyrimme sähkön ja veden käytössä turhan kulutuksen välttämiseen - lisäämme liiketunnistimia tiloihin ja vettä säästäviä hanoja 2. Pyrimme hankinnoissa ottamaan huomioon ympäristöasiat - ruokalassa tarjoamme enemmän lähi- ja luomuruokaa sekä reilun kaupan tuotteita - tavoitteena nousta Portaat Luomuun ohjelmassa kolmannelle portaalle ostamme vain tarpeellista ja käytämme koneita ja laitteita säästävästi - lisäämme ympäristömerkittyjen tuotteiden käyttöä opistossa 3. Kiinnitämme huomiota jätteen määrän vähentämiseen ja oikeaan lajitteluun - vähennämme paperin kulutusta kopioimme vain tarpeellista ja mahdollisuuksien mukaan aina kaksipuolisesti - otamme sähköisen oppimisympäristön käyttöön aina kuin mahdollista - pidämme huolta, että lajittelemme jätteet oikeisiin astioihin ja kannustamme myös muita toimimaan oikein 4. Otamme turvallisuusnäkökohdat huomioon ja nostamme turvallisuuden tasoa kaikessa toiminnassa - esimerkiksi perehdyttämiseen kiinnitämme jatkuvasti huomiota, turvavarusteiden käyttö ja oikea työvaatetus tärkeitä asioita 5. jokaisella velvollisuus huolehtia omasta turvallisuudestaan ja toimia a. ohjeiden mukaisesti ja velvollisuus tarkkailla, että muut tekevät samoin 6. Pyrimme parantamaan entisestään opiskelijahuollon toimintaa ja opiskelujen tukea - varmistamme, että kaikki saavat tarvitsemaansa tukea opintoihin

Opiskelijan opas 2013-2014. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2013-2014. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2013-2014 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015-2016. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2015-2016. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2015-2016 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 OSAAMISALAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2012-2013 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2015 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2015 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2014 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas

Opiskelijan ja huoltajan opas Opiskelijan ja huoltajan opas Opiskelijan ja huoltajan opas Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön eläintenhoidon koulutusohjelma sekä lukio (kennelala) Ammattitaito Ammattitaito koostuu monesta

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 Tärkeät yhteystiedot Nimi Ryhmän tunnus Sähköpostiosoitteeni Nimi Puh. Ryhmänohjaaja Tiimivastaava Koulutuspäällikkö Koulutusjohtaja Rehtori Keskeiset opettajat: Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA 2 Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2013 2014

OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteystietoja opistolle...3 2. Työajat.4 3. Lomat...4 4. Poissaolot ja myöhästymiset 4 5. Arviointi...4 6. Osaamisen tunnustaminen hyväksiluku 5 7. Vapautukset.5

Lisätiedot

Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat tämän oppaan avulla helposti.

Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat tämän oppaan avulla helposti. OPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Sataeduun. Edessäsi ovat mieleenpainuvat ja tulokselliset opiskeluvuodet. Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2014-2015

Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2014-2015 Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2014-2015 SISÄLLYS 1. OPINTOJEN JAKSOTUS... 3 Lukuvuoden 2014 2015 koulupäivät ja lomat... 3 2. AMMATILLISEN TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 Ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus

Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus 2014 2015 Yhteystietoja Sisällysluettelo Hyria koulutus Oy / Hyria aikuiskoulutus Oy Torikatu 18 (PL 67) 05800 Hyvinkää Vaihde (019) 778 3000 info@hyria.fi Hyria

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. OPISKELU... 5 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat... 5 Koulutus- ja opintoalat... 5 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 8 Opiskelun eteneminen... 9 Opiskelijan

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2014-2015

Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 2(28) SISÄLLYS 1. Tervetuloa opiskelemaan, elämään ja toimimaan lle... 4 2. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat... 5 3. Opiskelijapalvelut...

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS syksy 2012 - kevät 2013. Hyvän elämän puolesta

OPISKELIJAN OPAS syksy 2012 - kevät 2013. Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2012 - kevät 2013 Hyvän elämän puolesta Sisällysluettelo Info lukujärjestyksistä Lukujärjestykset ja luokkatilat ovat ryhmittäin näkyvissä internetissä osoitteessa ressu.salpaus.fi.

Lisätiedot

Nuva Opiskelijan Opas 2015-2016

Nuva Opiskelijan Opas 2015-2016 Nuva Opiskelijan Opas 2015-2016 Opiskelijan opas 2015-2016 2(24) SISÄLLYS 1. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat... 4 2. Opiskelijapalvelut... 5 2.1. Toimistot... 5 2.2. Koulukuraattori...

Lisätiedot

logo tähän Kiipulan ammattiopisto piskelijan opas 2012-2013 Erityisopetus

logo tähän Kiipulan ammattiopisto piskelijan opas 2012-2013 Erityisopetus logo tähän piskelijan opas Kiipulan ammattiopisto 2012-2013 Erityisopetus Kiipulan toimipaikan aluekartta 2 Perttulan toimipaikan aluekartta 3 Sisällys Kiipulan toimipaikan aluekartta 2 Perttulan toimipaikan

Lisätiedot

1. Onnittelut opiskelupaikan johdosta

1. Onnittelut opiskelupaikan johdosta 1. Onnittelut opiskelupaikan johdosta Uusi lukuvuosi alkaa ja aloitat aherruksen Ekamissa, Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa yli 2000 muun nuoren ekamilaisen kanssa. Opiskelijan opas tutustuttaa sinut

Lisätiedot

Päivitetty 31.8.2015. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 31.8.2015. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 31.8.2015 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus

Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus 2015 2016 Yhteystietoja Sisällysluettelo Hyria koulutus Oy Torikatu 18 (PL 67) 05800 Hyvinkää Vaihde 019 778 3000 info@hyria.fi Toimitusjohtaja, johtava rehtori

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013

Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013 Opiskelijan opas Nuorisoaste 2012 2013 7.8.2012 Opiskelijan nimi Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki P. (09) 838 6160 www.skyo.fi HYVÄ SKY-OPISTON OPISKELIJA! 4 1. SUOMEN

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 1. YHTEYSTIEDOT... 5 2. OPISKELU... 6 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat...6 Koulutus- ja opintoalat...7 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 9 Opiskelun eteneminen...11

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen lisäkoulutus. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen lisäkoulutus. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen lisäkoulutus Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Alavuden yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin 2 OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio Opiskelijan opas 2014-2015 Presidentinkatu 3 Kuopio OPISKELIJAN OPAS SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Presidentinkatu 3 2014-2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 1 KOULUTUS... 1 1.1 TYÖSSÄOPPIMINEN... 1 1.2 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Liperin yksikkö

Opiskelijan. opas. Liperin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Liperin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot