Käyttöohje. Precision Battery Monitor BMV-600S BMV-600HS BMV-602S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. Precision Battery Monitor BMV-600S BMV-600HS BMV-602S"

Transkriptio

1 Käyttöohje EN Precision Battery Monitor BMV-600S BMV-600HS BMV-602S

2

3 Copyrights 2010 Victron Energy B.V. All Rights Reserved This publication or parts thereof may not be reproduced in any form, by any method, for any purpose. For conditions of use and permission to use this manual for publication in other than the English language, contact Victron Energy B.V. VICTRON ENERGY B.V. MAKES NO WARRANTY, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THESE VICTRON ENERGY PRODUCTS AND MAKES SUCH VICTRON ENERGY PRODUCTS AVAILABLE SOLELY ON AN AS IS BASIS. IN NO EVENT SHALL VICTRON ENERGY B.V. BE LIABLE TO ANYONE FOR SPECIAL, COLLATERAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING OUT OF PURCHASE OR USE OF THESE VICTRON ENERGY PRODUCTS. THE SOLE AND EXCLUSIVE LIABILITY TO VICTRON ENERGY B.V., REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE VICTRON ENERGY PRODUCTS DESCRIBED HERE IN. Victron Energy B.V. reserves the right to revise and improve its products as it sees fit. This publication describes the state of this product at the time of its publication and may not reflect the product at all times in the future

4 Victron Energy Blue Power 1 JOHDANTO Victron Energyllä on vakiintunut kansainvälinen asema johtavana energiajärjestelmien suunnittelijana ja valmistajana. Ratkaiseva tekijä yhtiömme menestyksessä on tutkimus- ja kehitysosastomme toiminta. Osastolla etsitään jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää uusimpia teknologioita tuotteissamme. Jokainen etenemisvaihe tuo mukanaan lisäarvoa teknisinä ominaisuuksina ja taloudellisina etuina. 1.1 Victron Energyn akkumonitorin periaatteet Tarkka akkumonitori on laite, jolla valvontaan akun tilaa. Se mittaa jatkuvasti akkujännitettä ja akun virtaa. Laite käyttää saamansa tiedot akun lataustilanteen laskemiseen kullakin hetkellä. BMV on myös varustettu potentiaalisella vapaalla kytkennällä. Sitä voidaan käyttää generaattorin käynnistämiseen ja pysäyttämiseen automaattisesti, tai hälytyssignaalitilanteisiin. 1.2 Miksi minun tulisi valvoa akun toimintaa? Akkuja käytetään lukemattomiin eri sovellutuksiin, pääasiassa energian varastoimiseen myöhempää käyttöä varten. Mutta miten voit tietää paljonko energiaa akkuun on tallennettu? Kukaan ei pysty kertomaan sitä vain katsomalla akkua. Paristoteknologia on usein liian yksinkertaistettua, mutta tietyt perustiedot ja kunnollinen seuranta ovat oleellisia, kun halutaan hyödyntää kalliiden akkujen käyttöikää mahdollisimman pitkään. Akun käyttöikä riippuu monista tekijöistä. Akun käyttöikää lyhentävät liian vähäinen lataus, liiallinen lataus, liian syvät latauksen purkaukset, liian nopeat latauksen purkaukset ja liian korkea vallitseva lämpötila. Kun akkua valvotaan kehittyneellä akkumonitorilla kuten BMV, käyttäjä saa tärkeää palautetta, jonka

5 perusteella hän voi ryhtyä varotoimiin tarvittaessa. Tällä tavoin akun käyttöikä pitenee ja BMV maksaa itsensä nopeasti takaisin.

6 Victron Energy Blue Power 1.3 Miten BMV toimii? Akun kapasiteetti määritellään ampeeritunteina (Ah). Esimerkiksi akku, joka pystyy tuottamaan 5 ampeerin sähkövirran 20 tunnin ajanjaksolla, määritellään luokituksella 100 Ah (5 * 20 = 100). BMV mittaa jatkuvasti nettovirran virtausta akusta tai akkuun. Tällä tavoin se voi laskea akusta poistuvan tai siihen lisätyn energian määrän. Mutta kun akku ikääntyy, purkausvirta ja lämpötila vaikuttavat akun kapasiteettiin etkä voi enää luottaa pelkästään ampeerituntilukemaan. Kun samainen 100Ah akku purkautuu kokonaan kahdessa tunnissa, se saattaa antaa vain 56Ah tehon (johtuen purkauksen suuremmasta nopeudesta). Kuten näet, akun kapasiteetti on vähentynyt lähes puoleen. Tätä ilmiötä kutsutaan Peukertin kaavaksi (ks. kappale 2.3.2). Niin ikään jos akun lämpötila on alhainen, sen kapasiteetti laskee vielä enemmän. Tästä syystä yksinkertaiset ampeerituntilaskimet tai jännitemittarit eivät anna läheskään tarkkoja lataustilanteen arvoja. BMV voi näyttää sekä poistetut (kompensoimattomat) ampeeritunnit, että todellisen lataustilanteen (kompensoituna Peukertin kaavalla ja lataustehokkuudella). Lataustilanteen lukeminen on paras tapa seurata akkua. Tämä parametri annetaan prosentteina, jossa % tarkoittaa täyteen ladattua akkua ja 0.0 % tarkoittaa täysin tyhjää akkua. Voit verrata tätä polttoainemittariin autossa. BMV antaa myös arvion siitä, kuinka pitkää akku pystyy kestämään nykyistä kuormitusta (jäljellä oleva aika lukema). Tämä tarkoittaa jäljellä olevaa aikaa siihen asti, kunnes akku joudutaan lataamaan uudelleen. Jos akun lataus vaihtelee voimakkaasti, on parasta olla liikaa luottamatta tähän lukemaan, sillä kyseessä on hetkellinen lukema ja sitä tulee käyttää vain suuntaa-antavana. Suosittelemme aina lataustilanteen lukeman käyttöä tarkkaan akun valvontaan.

7 BMV:n päätoiminnon lisäksi, eli akun todellisen tilanteen mittaaminen, laitteessa on myös muita ominaisuuksia. Akun todellisen jännitteen ja virran lukemat, sekä kyky tallentaa tietohistoria ovat vain muutamia esimerkkejä BMV:n monista ominaisuuksista. Nämä ominaisuudet on kuvattu tarkemmin vastaavissa kappaleissa tässä käyttöohjeessa.

8 Victron Energy Blue Power 1.4 BMV:n ominaisuudet BMV:tä on saatavissa 3 mallia, joista jokainen vastaa erilaisiin toimintavaatimuksiin. Kunkin mallin tukemat ominaisuudet on esitetty seuraavassa taulukossa.

9 BMV- 600S BMV- 600HS BMV- 602S Täydellinen yhden akun seuranta Toisen (starttiakun) akun perusseuranta Vaihtoehtoisten rinnakkaiskytkentöjen käyttö Järjestelmän nimellisjännitteen automaattinen havainnointi Sopiva korkeajännitejärjestelmille Sarjayhteyksien rajapinta (PC-linkki) Starttiakun seuranta Pääakkujärjestelmän kokonaisvaltaisen seurannan lisäksi BMV-602S antaa mahdollisuuden myös toisen tulojännitteen perusvalvontaan. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi sellaisissa järjestelmissä, joissa on erillinen starttiakku. Mikäli muuta ei ole ilmoitettu, kaikki tässä käyttöohjeessa kuvatut arvot ja asetukset viittaavat pääakkujärjestelmään Vaihtoehtoisten rinnakkaiskytkentöjen käyttö BMV:ssä on 500 A/50 mv rinnakkaiskytkentä. Suurimmassa osassa sovellutuksia sen tulisi olla riittävä; BMV voidaan kuitenkin konfiguroida niin, että se toimii laajalla erilaisten rinnakkaiskytkentöjen asteikolla. Siinä voidaan käyttää aina 9999 A ja/tai 100 mv rinnakkaiskytkentöjä.

10 Victron Energy Blue Power Järjestelmän nimellisjännitteen automaattinen havainnointi Vaikkakin BMV:n tehtaalla tehdyt asetukset on valittu 12 V akkujärjestelmälle (144 V mallissa BMV-600HS), BMV pystyy automaattisesti määrittelemään nimellisjännitteen. BMV pystyy myös säätämään ladatun jännitteen parametriä ilman käyttäjän väliintuloa. Latauksen aikana BMV mittaa akun jännitettä, ja käyttää sitä nimellisjännitteen arviointiin. Seuraavassa taulukossa on esitetty miten nimellisjännite määritellään, ja miten ladatun jännitteen parametriä säädetään sen tuloksena. Mitattu jännite (V) Arvioitu nimellisjännite (V) Säädetty ladattu jännite (V) < Huomioita: Nimellisjännite voi ainoastaan kasvaa. Yhden tunnin lataamisen jälkeen BMV lopettaa arvioinnin ja käyttää sen hetkistä nimellisjännitettä. Jos käyttäjä muuttaa ladatun jännitteen parametriä, BMV lopettaa arvioinnin PC-linkki Malleissa BMV-600HS ja BMV-602S on sarjaviestintärajapinta monitorin kytkemistä varten PC:n tai muuhun sopivaan laitteeseen. Tällä kytkennällä voidaan suorittaa etävalvontaa ja saadaan sisäänkirjautumismahdollisuus. Jos haluat lisätietoja viestintärajapinnan käytöstä, ota yhteyttä Victron-jälleenmyyjään, tai lähetä sähköpostia osoitteeseen

11 2 BMV:N KÄYTTÖÖNOTTO 2.1 Turvallisuustoimenpiteet! Lyijyhappoakun läheisyydessä työskenteleminen on vaarallista. Akut voivat tuottaa räjähtäviä kaasuja toiminnan aikana. Älä koskaan tupakoi tai päästä kipinöitä tai liekkejä akun läheisyyteen. Varmista, että akun ympärillä on riittävä tuuletus. Käytä silmäsuojaa ja suojavaatteita. Vältä silmien koskettelua kun työskentelet akkujen läheisyydessä. Pese kädet huolellisesti lopetettuasi työt. Jos akkuhappoa pääsee iholle tai vaatteisiin, pese kyseiset kohdat välittömästi vedellä ja saippualla. Jos happoa pääsee silmään, huuhtele silmää välittömästi juoksevalla kylmällä vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu heti lääkärin hoitoon. Ole varovainen käyttäessäsi metallityökaluja akkujen läheisyydessä. Metallisen työkalun putoaminen akkuun saattaa aiheuttaa oikosulun ja mahdollisesti räjähdyksen. Poista kaikki henkilökohtaiset metalliesineet, kuten sormukset, rannekorut, kaulariipukset ja kellot, kun työskentelet akkujen kanssa. Akku voi aiheuttaa niin voimakkaan oikosulkuvirran, että se sulattaa metalliesineet kuten sormukset, aiheuttaen vakavia palovammoja. 2.2 Asentaminen Ennen kuin jatkat tämän kappaleen mukaista toimintaa, varmista että BMV on täysin asennettu oheisen asennusoppaan mukaisesti. Jos käytät muuta kuin BMV:n yhteydessä toimitettua rinnakkaiskytkentää, tulee sinun suorittaa seuraavat lisätoimenpiteet: 1. Ruuvaa PCB irti toimitetusta rinnakkaiskytkennästä.

12 Victron Energy Blue Power 2. Kytke PCB uuteen rinnakkaiskytkentään varmistaen, että PCB:n ja rinnakkaiskytkennän välillä on kunnollinen sähköliitäntä. 3. Aseta oikeat arvot SA ja SV parametreille (ks. kappale 2.5). 4. Kytke rinnakkaiskytkentä sekä positiiviseen että negatiiviseen napaan akussa sen mukaan, mitä on kuvattu asennusoppaassa, mutta älä kytke mitään rinnakkaiskytkennän kuormituspuolelle. 5. Anna nolla-komento (ks. kappale 2.5). 6. Kytke irti negatiivinen akkunapakytkentä rinnakkaiskytkennästä. 7. Kytke kuormitus rinnakkaiskytkentään. 8. Kytke negatiivinen akkunapa uudelleen rinnakkaiskytkentään. 2.3 Taustatietoja Kun BMV on asennettu, on aika säätää akkumonitori akkujärjestelmääsi. Mutta ennen kuin ryhdymme käsittelemään asetusvalikon toimintoja, on syytä ensin selvittää neljä tärkeää seikkaa. On tärkeää, että sinulla BMV:n käyttäjänä on perustuntemusta näistä neljästä seikasta. Varsinaiset asetusvalikon toiminnot on selvitetty kappaleessa 2.5 Toiminnan yleiskatsaus Latauksen tehokkuustekijä (CEF) Akusta poistettu Ah-määrä purkauksen aikana ei ole sama, kuin tarvittava Ah-määrä sen lataamiseksi uudelleen samalle tasolle. Osa Ah:ta ei tallennu kemiallisesti, vaan katoaa esimerkiksi kaasukuplien muodostumisessa. Näiden kahden välistä suhdetta kutsutaan latauksen tehokkuustekijäksi (CEF). 90 %:n latauksen tehokkuus tarkoittaa että akkuun tulee siirtää 10 Ah, jotta siihen saadaan todellisuudessa varastoitua 9 Ah. Akun latauksen tehokkuus riippuu akun tyypistä, iästä ja käytöstä Peukertin eksponentti Kuten on mainittu kappaleessa 1.3, Peukertin tehokkuuskaavassa kuvataan miten akkua purettaessa nopeammin kuin 20 t ohjearvolla, sen Ah-kapasiteetti vähenee. Akun kapasiteetin vähenemisen

13 määrää kutsutaan Peukertin eksponentiksi, ja se voidaan säätää välillä Mitä korkeampi Peukertin eksponentti on, sen nopeammin akun koko kutistuu purkausvauhdin kasvaessa. Ihanteellisessa (teoreettinen) akussa Peukertin eksponentti on 1.00 ja sillä on kiinteä kapasiteetti riippumatta purkuvirran koosta. Luonnollisestikaan tällaisia akkuja ei ole olemassa, ja 1.00 asetus BMV:ssä on otettu käyttöön vain Peukertin kompensaation ohittamiseksi. Oletusasetus Peukertin eksponentille on 1.25, ja se on hyväksyttävä keskiarvo suurimmalle osalle lyijyhappoakkutyypeistä. Tästä huolimatta oikean Peukertin eksponentin syöttäminen on olennaista tarkalle akun valvonnalle. Jos käytössäsi olevalle akulle ei ole annettu Peukertin eksponenttia, voit laskea sen käyttämällä muita määritteitä, jotka sinulla pitäisi akustasi olla. Peukertin yhtälö on esitetty alla: Cp n I t = jossa Peukertin eksponentti, n = Peukertin eksponentin laskemiseen tarvittavat akun tiedot ovat laskettu akun kapasiteetti (tavallisesti 20 t purkuluokitus 1 ) ja esimerkiksi 5 t purkuluokitus 2. Ks. alla esimerkki miten Peukertin eksponentti määritellään käyttäen näitä kahta määritettä. C 5 t luokitus 20 t luokitus, h = 100 Ah (rated capacity) 20 C h = 75Ah t = 20h 2 t = 5h Ah I = = 5 A 2 75Ah 20h I = = 15A 1 5h log 20 log 5 Peukert exponent, n = log 15 log 5 1 Huomioi myös, että luokiteltu akun kapasiteetti voidaan myös määritellä 10 t tai jopa 5 t purkausluokituksena. 2 5 t purkausluokitus tässä esimerkissä on vain sattumanvarainen. Varmista, että C20 luokituksen lisäksi (alhainen purkuvirta) valitset toisen luokituksen, jossa on huomattavasti korkeampi purkuvirta = log t log t 2 1 log I log I 1 2

14 Victron Energy Blue Power Jos arvoja ei anneta lainkaan, voit mitata akkusi käyttämällä jatkuvan latauksen pankkia. Tällä tavalla saadaa toinen luokitus, yhdessä 20 t luokituksen kanssa, joka edustaa luokiteltua akun kapasiteettia suurimmassa osassa tapauksista. Toinen luokitus voidaan määritellä purkamalla täysin ladattu akku pysyvävoimaisella virralla kunnes akku saavuttaa 1.75 V per kenno (mikä tarkoittaa 10.5 V 12 V:n akulle tai 21 V 24 V:n akulle).

15 Alla on esitetty laskuesimerkki: 200 Ah akku puretaan 20 A pysyvävoimaisella virralla ja 8,5 t myöhemmin saavutetaan 1.75 V/kenno. t = 8.5h Joten, 1 I = 20 A C 20 t luokitus, hr = 200Ah 20 t = 20h 2 log Ah log 8.5 Peukert exponent, ni= = = 10 A 2 = 20h log 20 log 10 Peukertin laskin on käytettävissä osoitteessa Lataustason parametrit Kasvavan latausjännitteen ja laskevan latausvirran perusteella voidaan päättää, onko akku täysin ladattu vai ei. Kun akun jännite on tietyn tason yläpuolella ennalta määritellyn jakson ajan, samalla kun latausvirta on tietyn tason alapuolella saman jakson ajan, akku voidaan katsoa täysin ladatuksi. Näitä jännite- ja virtatasoja, samoin kuin ennalta määritettyä ajanjaksoa, kutsutaan nimellä lataustason parametrit. Yleensä 12 V lyijyhappoakussa jännitteen lataustason parametri on 13.2 V, ja virran lataustason parametri on 4.0 % akun kokonaiskapasiteetista (esim. 8 A 200 Ah:n akussa). Lataustason aikaparametriksi riittää 4 minuuttia suurimmassa osassa akkujärjestelmistä. Huomaa, että nämä parametrit ovat erittäin tärkeitä BMV:n asianmukaista toimintaa varten, ja ne tulee asettaa asianmukaisesti vastaavissa valikkokohdisssa.

16 Victron Energy Blue Power BMV:n synkronointi Jotta akun latauksen tilasta saadaan luotettava lukema, akkumonitori tulee synkronoida säännöllisesti akun ja laturin kanssa. Tämä tehdään lataamalla akku täyteen. Kun laturi toimii kelluvalla ylläpitolatauksella, se katsoo akun olevan täynnä. Tällä hetkellä myös BMV:n tulee määritellä, että akku on täynnä. Nyt ampeerituntilaskuri voidaan asettaa nollaan ja latauksen tila lukema voidaan asettaa arvoon 100.0%. Kun lataustason parametrit säädetään tarkasti BMV:ssä, akkumonitori voi automaattisesti synkronoida laturin kanssa, koska kelluva tila saavutetaan. Lataustason parametrien vaihteluväli on riittävän laaja, joten BMV voidaan säätää sopivaksi suurimpaan osaan akkujen latausmenetelmistä. BMV voidaan tarvittaessa synkronoida myös manuaalisesti. Tämä voidaan toteuttaa normaalitilassa painamalla + ja - painikkeita yhtäaikaisesti 3 sekunnin ajan, tai asennustilassa käyttämällä SYNC valintaa. Varmista, että akku on täysin ladattu ennen manuaalista BMV:n synkronointia. Jos BMV ei synkronoidu automaattisesti, tarkista että lataustason jännitteen, jälkivirran ja latauksen ajan arvot on konfiguroitu oikein. Ks. kappale Jos jännitteen syöttö BMV:lle katkeaa, akkumonitori tulee synkronoida uudelleen oikean toiminnan varmistamiseksi. Huomaa, että akun täyteen lataaminen säännöllisesti (vähintään kerran kuukaudessa) ei pelkästää pidä sitä synkronoituna BMV:n kanssa, vaan se myös ehkäisee merkittävää akun kapasiteetin menetystä, mikä taas rajoittaa sen käyttöikää.

17 2.4 Valikoiden käyttö BMV:tä käytetään neljällä painikkeella. Painikkeiden toiminnot vaihtelevat riippuen siitä, missä toimintatilassa BMV parhaillaan on. Kun virta kytketään päälle, BMV aloittaa toiminnan normaalissa toimintatilassa. Painike Asetus Valinta + Toiminto Normaalitila Paina 3 sekuntia päästäksesi asetustilaan Siirtyy valvonnan ja historiavalikoiden välillä. Siirtyy yhtä kohtaa ylemmäksi. - Siirtyy yhtä kohtaa alemmaksi. +/- Paina molempia painikkeita yhtäaikaa 3 sekunnin ajan BMV:n manuaalista synkronointia varten (ks. lisätietoja kappaleesta 2.3.4). Asetustila -Jos tietojen muokkaus ei ole käynnissä, paina 2 sekuntia päästäksesi normaalitilaan. -Jos tietojen muokkaus käynnissä, paina tätä painiketta muutoksen vahvistamiseksi. Kun jokin parametri on rajojen ulkopuolella, lähin käypä arvo tallentuu sen tilalle. Näyttö vilkkuu 5 kertaa ja lähin käypä arvo tulee näyttöön. -Jos tietojen muokkaus ei ole käynnissä, paina tätä painiketta ja aloita vastaavan parametrin muokkaus. -Jos tietojen muokkaus on käynnissä, tällä painikkeella kohdistin siirtyy seuraavaan muokattavaan numeroon. -Jos tietojen muokkaus ei ole käynnissä, tällä painikkeella siirrytään ylös edelliseen valikon kohtaan. -Jos tietojen muokkaus on käynnissä, tällä painikkeella lisätään valitun numeron arvoa. -Jos tietojen muokkaus ei ole käynnissä, tällä painikkeella siirrytään alas seuraavaan valikon kohtaan. -Jos tietojen muokkaus on käynnissä, tällä painikkeella vähennetään valitun numeron arvoa. 2.5 Toiminnan yleiskatsaus BMV:n tehtaalla tehdyt asetukset sopivat keskitason 200 Ah lyijyhappoakkujärjestelmään. BMV pystyy automaattisesti havaitsemaan akkujärjestelmän nimellisjännitteen (ks. kappale 1.4.3), joten suurimmassa osassa tapauksista ainoa muutettava asetus on

18 Victron Energy Blue Power akun kapasiteetti (Cb). Kun käytetään muita akkutyyppejä, varmista että kaikki oleelliset tiedot ovat selvillä ennen BMV:n parametrien muuttamista Yleistietoja asetusparametreistä Cb: Akun kapasiteetti Ah. Akun kapasiteetti 20 t purkausluokituksella 20ºC lämpötilassa. Vc: Ladattu jännite. Akkujännitteen tulee olla tämän jännitetason yläpuolella, jotta akkua voidaan pitää täyteen ladattuna. Varmista, että ladatun jännitteen parametri on aina hiukan sen jännitteen alapuolella, jolla laturi lopettaa akun lataamisen (tavallisesti 0.1 V tai 0.2 V laturin kelluvan latausjännitteen alapuolella). It: Jälkivirta. Kun latausvirran arvo on alle tämän prosenttiosuuden akun kapasiteetista (Cb), akkua voidaan pitää täyteen ladattuna. Varmista, että tämä arvo on aina suurempi kuin vähimmäisvirta, jolla laturi ylläpitää akkua, tai lopettaa lataamisen. Tcd: Latauksen havaitsemisaika. Tämä on se aika, jolloin lataustason parametrit (It ja Vc) tulee saavuttaa, jotta akkua voidaan pitää täysin ladattuna. CEF: Latauksen tehokkustekijä. Latauksen tehokkuustekijä kompensoi latauksen aikana tapahtuneen hävikin. 100 % tarkoittaa, että hävikkiä ei ole. PC: Peukertin eksponentti (ks. kappale 2.3.2). Jos arvo on tuntematon, suositellaan arvon pitämistä tasolla arvo poistaa Peukertin kompensaation käytöstä. Ota yhteyttä akun valmistajaan jos haluat akun oikean Peukertin eksponentin. Ith: Virtakynnys. Kun mitattu virta jää tämän arvon alapuolelle, käsitetään se nolla-ampeeriksi. Tällä toiminnolla on mahdollista kumota hyvin pieniä virtoja, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti pitkän aikavälin latauksen tilan lukemista meluisissa ympäristöissä. Esimerkiksi jos todellinen pitkän aikavälin virta on A ja injektoidun kohinan tai pienten poikkeamien johdosta akkumonitori mittaa A, pitkällä aikavälillä BMV voi ilmoittaa virheellisesti, että akku tarvitsee uudelleen latausta. Kun tässä tapauksessa Ith-parametri asetetaan arvoon 0.1, BMV käyttää laskutoimituksessa arvoa 0.0 A, jolloin virheet saadaan poistettua. 0.0 arvo poistaa tämän toiminnon käytöstä.

19 Tdt: Keskimääräinen jäljellä oleva aika. Määrittää aikaikkunan (minuuteissa), jonka puitteissa liikkuva keskiarvoistussuodin toimii. Oikea ajan valitseminen riippuu asennuksesta. 0-arvo poistaa keskiarvoistussuotimen käytöstä ja antaa sinulle välittömästi (tosiaikaisen) lukeman; näytössä esiintyvät arvot voivat kuitenkin vaihdella voimakkaasti. Kun valitaan korkein mahdollinen aika (12 minuuttia), varmistetaan että pitkäaikaiset kuormituksen vaihtelut on sisällytetty jäljellä olevan ajan laskelmiin. DF: Purkuraja. Kun latauksen tilan prosenttiarvo on tämän arvon alapuolella, hälytysrele aktivoituu. Jäljellä olevan ajan laskelma liittyy myös tähän arvoon. On suositeltavaa pitää tämä arvo 50.0%:n paikkeilla. ClS: SOC-releen poisto. Kun latauksen tilan prosenttiarvo on noussut tämän arvon yläpuolelle, hälytysrele deaktivoituu. Tämän arvon tulee olla suurempi kuin DF. Kun arvo on sama kuin DF, rele ei aktivoidu riippuen latauksen tilan prosenttiarvosta. RME: Releen vähimmäisaktivointiaika. Määrittää vähimmäisaikamäärän, jolloin releen tulisi olla käytettävissä. RDD: Releen käytöstä poiston viive. Määrittää aikamäärän, jonka releen käytöstä poiston ehdon tulee olla voimassa ennen sen täyttymistä. Al: Matalajännitteen hälytys. Kun akun jännite putoaa tämän arvon alapuolelle yli 10 sekunniksi, matalajännitteen hälytys käynnistyy. Alc: Matalajännitteen hälytyksen poisto. Kun akun jännite nousee tämän arvon yläpuolelle, hälytys kytkeytyy pois päältä. Tämän arvon tulee olla vähintään sama kuin Al. Ah: Korkeajännitteen hälytys. Kun akun jännite nousee tämän arvon yläpuolelle yli 10 sekunniksi, korkeajännitteen hälytys käynnistyy. Ahc: Korkeajännitteen hälytyksen poisto. Kun akun jännite laskee tämän arvon alapuolelle, hälytys kytkeytyy pois päältä. Tämän arvon tulee olla korkeintaan sama kuin Ah. AS: Alhainen SOC hälytys. Kun latauksen tila arvo putoaa tämän arvon alapuolelle yli 10 sekunnin ajaksi, käynnistyy alhainen SOC hälytys. ASc: Alhaisen SOC -hälytyksen poisto. Kun latauksen tila arvo nousee tämän arvon yläpuolelle, hälytys kytkeytyy pois päältä. Tämän arvon tulee olla vähintään sama kuin AS. A BUZ: Kun summeritoiminto ohjelmoidaan käyttöön, kuuluu hälytystapauksissa summeriääni. Summeri lakkaa soimasta kun

20 Victron Energy Blue Power painetaan painiketta. Kun summeritoimintoa ei ole ohjelmoitu, hälytystapauksissa ei kuulu summeriääntä. Rl: Matalajännitteen rele. Kun akun jännite putoaa tämän arvon alapuolelle yli 10 sekunniksi, hälytysrele aktivoituu. Rlc: Matalajännitteen releen poisto. Kun akun jännite nousee tämän arvon yläpuolelle, rele deaktivoituu. Tämän arvon tulee olla vähintään sama kuin RI. Rh: Korkeajännitteen rele. Kun akun jännite nousee tämän arvon yläpuolelle yli 10 sekunniksi, rele aktivoituu. Rhc: Korkeajännitteen releen poisto. Kun akun jännite laskee tämän arvon alapuolelle, rele deaktivoituu. Tämän arvon tulee olla korkeintaan sama kuin Rh. SA: Korkein laskettu rinnakkaiskytkentävirta. Jos käytetään muuta kuin BMV:n toimitukseen kuuluvaa rinnakkaiskytkentää, tulee tämä arvo asettaa rinnakkaiskytkennän laskettuun virtaan. SV: Rinnakkaiskytkennän antojännite korkeimmalla lasketulla virralla. Jos käytetään muuta kuin BMV:n toimitukseen kuuluvaa rinnakkaiskytkentää, tulee tämä arvo asettaa rinnakkaiskytkennän laskettuun jännitteeseen. BL I: Taustavalon intensiteetti. Taustavalon intensiteetti, vaihtelee 0:sta (aina OFF) arvoon 9 (enimmäisintensiteetti). BL ON: Taustavalo aina päällä. Jos toiminto valitaan, taustavalo ei sammu automaattisesti 20 sekunnin toimettomuuden jälkeen. D V: Akun jännitteen näyttö. Määrittää, onko akun jännite näkyvissä valvontavalikossa. D I: Virran näyttö. Määrittää, onko virta näkyvissä valvontavalikossa. D CE: Käytetyn energian näyttö. Määrittää, onko energiankulutus näkyvissä valvontavalikossa. D SOC: Latauksen tilan näyttö. Määrittää, onko latauksen tila näkyvissä valvontavalikossa. D TTG: Jäljellä olevan ajan näyttö. Määrittää, onko jäljellä oleva aika näkyvissä valvontavalikossa. ZERO: Nollavirran kalibrointi. Jos BMV lukee ei-nollavirran myös silloin, kun kuormaa ei ole ja akku ei ole latauksessa, tätä valintaa voidaan käyttää nolla-lukeman kalibrointia varten. Varmista, että akusta tai akkuun ei todellakaan ole virtausta, pidä sitten valintapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

21 SYNC: Manuaalinen synkronointi. Tätä valintaa voidaan käyttää BMV:n manuaaliseen synkronointiin. Ks. lisätietoja kappaleesta R DEF: Palauta tehtaan oletusarvoihin. Kun valintapainiketta pidetään painettuna 3 sekunnin ajan, kaikki asetukset palautuvat tehtaan oletusarvoihin. Cl HIS: Historiatietojen poisto. Kun valintapainiketta pidetään painettuna 5 sekunnin ajan, kaikki historiatiedot poistuvat. Lock: Asetuslukitsin. Kun toiminto on valittuna, kaikki asetukset (paitsi juuri tämä) lukkiutuvat eikä niitä voi muuttaa. SW: Valmisohjelmaversio (ei voi muuttaa). VAIN BMV-602S AlS: Starttiakun jännite alhainen hälytys. Kun starttiakun jännite putoaa tämän arvon alapuolelle yli 10 sekunniksi, starttiakun alhaisen jännitteen hälytys käynnistyy. AlSc: Alhaisen starttiakun jännitteen hälytyksen poisto. Kun starttiakun jännite nousee tämän arvon yläpuolelle, hälytys kytkeytyy pois päältä. Tämän arvon tulee olla vähintään sama kuin AlS. AhS: Starttiakun jännite korkea hälytys. Kun starttiakun jännite nousee tämän arvon yläpuolelle yli 10 sekunniksi, korkean starttiakun jännitteen hälytys käynnistyy. AhSc: Korkean starttiakun jännitteen hälytyksen poisto. Kun starttiakun jännite laskee tämän arvon alapuolelle, hälytys kytkeytyy pois päältä. Tämän arvon tulee olla korkeintaan sama kuin AhS. RlS: Starttiakun jännite alhainen rele. Kun starttiakun jännite putoaa tämän arvon alapuolelle yli 10 sekunniksi, rele aktivoituu. RlSc: Starttiakun jännite alhainen releen poisto. Kun starttiakun jännite nousee tämän arvon yläpuolelle, rele deaktivoituu. Tämän arvon tulee olla vähintään sama kuin RIS. RhS: Starttiakun jännite korkea rele. Kun starttiakun jännite nousee tämän arvon yläpuolelle yli 10 sekunniksi, rele aktivoituu. RhSc: Starttiakun jännite korkea releen poisto. Kun starttiakun jännite laskee tämän arvon alapuolelle, rele deaktivoituu. Tämän arvon tulee olla korkeintaan sama kuin RhS. D VS: Starttiakun jännitteen näyttö. Määrittää, onko starttiakun jännite näkyvissä valvontavalikossa.

22 Victron Energy Blue Power Asetusparametrit yksityiskohdittain Nimi BMV-600 / BMV- 602S BMV-600HS Ask elko Yksi kkö Vaihteluv äli Oletusa rvo Vaihteluv äli Oletusa rvo ko Cb Ah Vc V It % Tcd min. CEF * * 1 % PC Ith ** ** 0.01 A Tdt min. DF % ClS % RME min. RDD min. Al V Alc V Ah V Ahc V AS % ASc % A Kyllä BUZ Rl V Rlc V Rh V Rhc V SA A SV V BL I BL Ei ON D V Kyllä Kyllä D I Kyllä Kyllä D CE Kyllä Kyllä D Kyllä Kyllä SOC D Kyllä Kyllä TTG Lock Ei Ei

23 * 90% versiolle 2.08 ja alhaisempi ** 0.01 versiolle 2.06 ja alhaisempi VAIN BMV-602S Nimi Vaiht eluväl i Oletu sarvo Askelko ko Yksi kkö AlS V AlSc V AhS V AhS V c RlS V RlS V c RhS V RhS V c 95 D VS KYLL Ä

24 Victron Energy Blue Power 3 YLEINEN TOIMINTAPERIAATE 3.1 Valvontavalikko Tavallisessa toimintatilassa ollessaan BMV voi näyttää DCjärjestelmän valittujen, tärkeiden parametrien arvot. Käytä + ja - valintanäppäimiä halutun parametrin valitsemiseksi. Mer kki V VS* I CE SO C TT G Kuvaus Akkujännite: Tämä lukema on hyödyllinen, kun halutaan karkea arvio akun latauksen tilasta. 12 V akkua pidetään tyhjänä, kun se ei pysty ylläpitämään 10.5 V jännitettä kuormitustilassa. Liialliset jännitepudotukset ladatussa akussa, joka on raskaasti kuormitettu, ilmaisevat myös että akun kapasiteetti on riittämätön. Starttiakun jännite: Tämä lukema on hyödyllinen, kun halutaan karkea arvio starttiakun latauksen tilasta. Virta: Ilmaisee todellista virtaa akusta tai akkuun. Purkuvirta on ilmoitettu negatiivisena arvona (akusta ulos virtaava virta). Jos esimerkiksi DC-AC invertteri vetää 5 A akusta, se kuvataan arvolla -5.0 A. Kulutettu energia: Tämä arvo näyttää Ah-määrän, joka akusta on kulutettu. Täyteen ladattu akku näyttää tämän lukeman arvoksi 0.0 Ah (synkronisoitu järjestelmä). Jos akusta otetaan 12 A virtaa 3 tunnin ajanjaksolla, lukema näyttää silloin Ah. Latauksen tila: Tämä on paras tapa valvoa akun todellista tilaa. Tämä lukema edustaa akussa sillä hetkellä jäljellä olevaa energiamäärää. Täyteen ladattu akku ilmaistaan arvolla 100.0%. Täysin tyhjä akku ilmaistaan arvolla 0.0%. Jäljellä oleva aika: Tämä on arvio siitä, kauanko akku pystyy tukemaan nykyistä kuormaa ennen kuin se joudutaan lataamaan uudelleen. Yks iköt V V A Ah % t * VAIN BMV-602S

25 3.2 Tietohistorian valikko BMV seuraa erilaisia akun tilaa koskevia tilastoja, joita voidaan käyttää käyttömallien ja akun terveydentilan määrittelyyn. Historiatietoja voidaan tarkastella painamalla valintapainiketta valvontavalikkoa tarkasteltaessa. Kun haluat palata valvontavalikkoon, paina valintapainiketta uudelleen. Mer kki Kuvaus Yks iköt H1 Syvimmän purkauksen syvyys. Tämä on kulutetusta energiasta Ah tallennettu suurin arvo. H2 Viimeisen purkauksen syvyys. Tämä on kulutetusta energiasta Ah tallennettu suurin arvo viimeisimmän synkronoinnin jälkeen. H3 Keskimääräisen purkauksen syvyys. Ah H4 Lataussyklien lukumäärä. Lataussykli lasketaan joka kerran, kun latauksen tila putoaa alle 65 %:n, ja nousee sitten yli 90 %:n arvon. H5 Täysien purkausten lukumäärä. Täysi purkaus lasketaan tapahtuneeksi silloin, kun latauksen tila saavuttaa arvon 0%. H6 Akusta kulutettujen ampeerituntien kumulatiivinen lukumäärä. Ah H7 Akun vähimmäisjännite. V H8 Akun enimmäisjännite. V H9 Päivien lukumäärä edellisestä täydestä latauksesta. H10 BMV:n automaattisten synkronointikertojen lukumäärä. H11 Alhaisen jännitteen hälytysten lukumäärä. H12 Korkean jännitteen hälytysten lukumäärä. H13 Starttiakun alhaisen jännitteen hälytysten lukumäärä. * H14 * Starttiakun korkean jännitteen hälytysten lukumäärä. H15 * H16 * Starttiakun vähimmäisjännite. Starttiakun enimmäisjännite. * VAIN BMV-602S * Pätee vain silloin, kun BMV on synkronoitu V V

26 Victron Energy Blue Power 4 TEKNISET TIEDOT Syöttöjännitteen vaihteluvälit (BMV600S / BMV-602S) VDC Syöttöjännitteen vaihteluvälit (BMV-600HS) VDC Syöttövirta (ei hälytysehtoa, taustavalo OFF) = 24 VDC 3 = 12 VDC 4 ma = 144 VDC 3 = 288 VDC 3 ma Tulojännitteen vaihteluväli lisäparisto (BMV-602S) VDC Tulovirran vaihteluväli (toimitetulla rinnakkaiskytkennällä) A Toimintalämpötilan vaihteluväli C Lukematarkkuus: Jännite ( V) ±0.01 V Jännite ( V) ±0,1 V Virta ( A) ±0.01 A Virta ( A) ±0.1 A Virta ( A) ±1 A Ampeeritunnit ( Ah) ±0.1 Ah Ampeeritunnit ( Ah) ±1 Ah Latauksen tila ( %) ±0.1 % Jäljellä oleva aika ( t) ±1 minuutti Jäljellä oleva aika ( t) ±1 t Jännitteen mittaustarkkuus ±0.3 % Virran mittaustarkkuus ±0.5 % Potentiaalinen vapaa kytkentä Tila auki Tavallisesti

27 Luokitus Mitat: Etupaneli Rungon läpimitta Kokonaissyvyys Nettopaino: BMV Rinnakkaiskytkentä 60 V/1 A maks. 69 x 69 mm 52 mm 31 mm 70 g 315 g Materiaali Runko Kiinnite ABS Polyesteri

28 Victron Energy Blue Power Distributor: Serial number: Version : 14 Date : 01 November 2010 Victron Energy B.V. De Paal JG Almere PO Box AA Almere The Netherlands General phone : +31 (0) Customer support desk : +31 (0) Fax : +31 (0)

Käyttöohje. Precision Battery Monitor BMV-600S BMV-600HS BMV-602S

Käyttöohje. Precision Battery Monitor BMV-600S BMV-600HS BMV-602S Käyttöohje FI Precision Battery Monitor BMV-600S BMV-600HS BMV-602S Copyrights 2010 Victron Energy B.V. Kaikki oikeudet pidätetään Tämän asiakirjan julkaisu kokonaisuudessaan tai osittain missä tahansa

Lisätiedot

Käyttöohje. Akkumonitori BMV-700 BMV-700H BMV-702

Käyttöohje. Akkumonitori BMV-700 BMV-700H BMV-702 Käyttöohje FI Akkumonitori BMV-700 BMV-700H BMV-702 1 PIKAOPAS 1.1 Akun kapasiteetti 1.2 Lisätulo (vain BMV 702) 1.3 Tärkeät yhdistettyjen painikkeiden toiminnot 2 TAVALLINEN KÄYTTÖTILA 2.1 Lukeman esittely

Lisätiedot

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Käyttöohje FI MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Copyrights 2008 Victr Energy B.V. Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

WCM-control. Versio 4.0. Käyttäjän opas

WCM-control. Versio 4.0. Käyttäjän opas WCM-control Versio 4.0 Käyttäjän opas Sisältö 1. Johdanto..............................................................3 2. Osat...................................................................3 2.1

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

Manual. FI Appendix. BlueSolar-lataussäädin MPPT 75/10 MPPT 75/15

Manual. FI Appendix. BlueSolar-lataussäädin MPPT 75/10 MPPT 75/15 Manual FI Appendix BlueSolar-lataussäädin MPPT 75/10 MPPT 75/15 1 Yleiskuvaus 1.1 Huippunopea MPPT-seuranta Erityisesti pilvisellä ilmalla, kun valon intensiteetti vaihtelee jatkuvasti, tehokas MPPTalgoritmi

Lisätiedot

Käyttöopas 9357263 ISSUE 1 FI. Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998".

Käyttöopas 9357263 ISSUE 1 FI. Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998. Käyttöopas 9357263 ISSUE 1 FI Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön

Lisätiedot

Käyttöopas 9357171 ISSUE 3 FI. Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998".

Käyttöopas 9357171 ISSUE 3 FI. Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998. Käyttöopas 9357171 ISSUE 3 FI Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998". Nokia ja Nokia Connecting People ovat Oy Nokia Ab:n rekisteröimiä tavaramerkkejä. Copyright.

Lisätiedot

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ e_kb437.book Page 1 Thursday, February 22, 2007 4:18 PM KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ Olemme kiinnittäneet paljon huomiota kameran turvallisuuteen. Kun käytät kameraa, kehotamme sinua kiinnittämään erityistä

Lisätiedot

Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0

Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0 Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0 Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 9 VGB 70 fi Painos 8/05 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2 Yhteensopivuus... 3 1.3 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Aurinkorannan aurinkosähköjärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje.

Aurinkorannan aurinkosähköjärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Aurinkorannan aurinkosähköjärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Sisällys 1. JÄRJESTELMÄN KYTKENTÄKAAVIO... 3 2. LAITTEIDEN ESITTELY... 4 2.1 LATURI-MUUNTAJA STUDER INNOTEC COMPACT C 2600-24... 4 2.2 LÄMPÖTILASENSORI

Lisätiedot

Akkulaturi PLN-24CH12 and PRS-48CH12. Asennus- ja käyttöopas

Akkulaturi PLN-24CH12 and PRS-48CH12. Asennus- ja käyttöopas Akkulaturi PLN-24CH12 and PRS-48CH12 fi Asennus- ja käyttöopas Akkulaturi Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvaluokitus 5 2 Tietoja lyhyesti 6 2.1 Oppaan tarkoitus 6 2.2 Digitaalinen asiakirja

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 808 418 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 2 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Ohjauksen käyttöohje Robust

Ohjauksen käyttöohje Robust Ohjauksen käyttöohje Robust 086U3533 2 Thermia 086U3533 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Toiminnallinen kuvaus... 7 2.1 Lämmitys... 7 2.1.1 Ensiöpuolen menolämpötila... 7 2.1.2 Integraaliohjaus... 7

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta-veteen lämpöpumput EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta-veteen lämpöpumput EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta-veteen lämpöpumput EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP EWYQ005ADVP EWYQ006ADVP EWYQ007ADVP EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP

Lisätiedot

LS-20M YKSITYISKOHTAISET OHJEET LINEAR PCM -TALLENNIN. Linear PCM -tallennin

LS-20M YKSITYISKOHTAISET OHJEET LINEAR PCM -TALLENNIN. Linear PCM -tallennin LINEAR PCM -TALLENNIN LS-20M Linear PCM -tallennin YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos että olet ostanut Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näistä käyttöohjeista saat tietoa tuotteen asianmukaisesta

Lisätiedot

1. Suunto t4 lyhyesti... 5 1.1. Navigointi eri tiloissa ja valikoissa... 6 1.2. Painikkeiden merkinnät ja toiminnot... 7 1.3. Näppäinlukko... 8 2.

1. Suunto t4 lyhyesti... 5 1.1. Navigointi eri tiloissa ja valikoissa... 6 1.2. Painikkeiden merkinnät ja toiminnot... 7 1.3. Näppäinlukko... 8 2. FI Aika-tila Harjoittelu / Nopeus ja etäisyys -tila Lokikirja ja harjoitusohjelma Tehtyjen harjoitusten kokonaismäärä Käynnistää ja pysäyttää ajanottokellon Nollaa ajanottokellon 2 sek 2 sek Vaihtaa tilojen

Lisätiedot

Compress EHP 3500/5000/6000

Compress EHP 3500/5000/6000 6 720 643 475-01.1I 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0

PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 fi PremiumLine X11-X15 Käyttöohje Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 Onneksi olkoon uuden rajattoman lämpöpumpun valinnan johdosta! Olemme iloisia siitä, että valitsit uuden PremiumLine-lämpöpumpun. Se edustaa

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

AK30 KANNETTAVA PINTAKOSTEUSMITTARI TEOLLISUUDEN JA LABORATORIOIDEN SOVELLUKSIIN SOPII MYÖS AK40 RATAKOSTEUSMITTARIN KÄYTTÖOHJEEKSI KÄYTTÄJÄN OHJE

AK30 KANNETTAVA PINTAKOSTEUSMITTARI TEOLLISUUDEN JA LABORATORIOIDEN SOVELLUKSIIN SOPII MYÖS AK40 RATAKOSTEUSMITTARIN KÄYTTÖOHJEEKSI KÄYTTÄJÄN OHJE Kannettava infrapunakosteusmittari AK30 KANNETTAVA PINTAKOSTEUSMITTARI TEOLLISUUDEN JA LABORATORIOIDEN SOVELLUKSIIN SOPII MYÖS AK40 RATAKOSTEUSMITTARIN EKSI KÄYTTÄJÄN OHJE Yksilökohtaisia tietoja: Malli:

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2. Esittely 10 M400 10. H7-sykesensori 10. USB-johto 11. Polar Flow -sovellus 11. Polar FlowSync -ohjelma 11

Sisällysluettelo 2. Esittely 10 M400 10. H7-sykesensori 10. USB-johto 11. Polar Flow -sovellus 11. Polar FlowSync -ohjelma 11 M400:N KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Esittely 10 M400 10 H7-sykesensori 10 USB-johto 11 Polar Flow -sovellus 11 Polar FlowSync -ohjelma 11 Polar Flow -verkkopalvelu 11 Aloittaminen 12

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30 -digikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Akkujen testausympäristö

Akkujen testausympäristö Akkujen testausympäristö Ixonos Finland Oy Eetu Lahti Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Elektroniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) LAHTI, Eetu Työn nimi Akkujen

Lisätiedot

Mukavamman mökkielämän puolesta!

Mukavamman mökkielämän puolesta! TUOTELUETTELO 2015 / 2016 ï $XULQNRSDQHHOLM UMHVWHOP W ï.ddvxodlwwhhw ï 2PD9RLPDODUDWNDLVXW ï 0 NNLN \P O W ï 9 M NDDSLW ï 0 NLQ O PPLW\V Mukavamman mökkielämän puolesta! Sisällysluettelo 5 ENERGIA 8 15

Lisätiedot

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan.

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Digikamera Käynnistysopas Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30W -digikameran hankinnasta. Tässä käynnistysoppaassa

Lisätiedot

Vivago-hyvinvointikello Käyttöohje palvelutaloympäristöön

Vivago-hyvinvointikello Käyttöohje palvelutaloympäristöön Vivago-hyvinvointikello Käyttöohje palvelutaloympäristöön 1 2 Mikä Vivago-hyvinvointikello on? 3 Sisällysluettelo Mikä Vivago-hyvinvointikello on?...3 Vivago-hyvinvointikello...3 Vivago-hyvinvointikello

Lisätiedot