VALTARIN KOULUN SYYSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTARIN KOULUN SYYSTIEDOTE"

Transkriptio

1 VALTARIN KOULUN SYYSTIEDOTE

2 TERVETULOA KOULUUN! Kouluvuosi on alkamassa. Toivottavasti kaikilla on ollut mukava kesä ja voimia on kerättynä koulutyötä varten. Viime vuonna aloitettu 75 minuutin oppitunti oli onnistunut kokeilu. Oppilaista 90 % piti 75 minuuttista parempana kuin 45 minuuttista, henkilökunnasta 95 %. Henkilökohtaisesti odotin kokeilulta paljon, mutta positiiviset kokemukset yllättivät silti. Koulupäivät rauhoittuivat, kun siirtymisiä ja tunnin aloituksia ja lopetuksia oli vähemmän. Opiskeluun tuli enemmän syvyyttä, koska pidemmän oppitunnin aikana oli aikaa perehtyä asiaan. Koulupäivät muuttuivat mielekkäämmiksi, koska oppiaineita oli 3-4, kun aikaisemmin saman päivän aikana saattoi olla jopa 7 eri ainetta. Tänä vuonna 75 minuuttisia oppitunteja kehitetään edelleen. Lukuvuonna Valtarin koululla on neljä painotusta: kestävä kehitys, mediakasvatus, lukemiseen innostaminen ja tapakasvatus. Kestävä kehitys on tulossa vahvasti uuteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan mukaan. Kestävä kehitys tarkoittaa koulutyössä sitä, että koko kouluyhteisö oppii vastuulliseen energian ja hyödykkeiden käyttöön. Lisäksi se kattaa myös sosiaalisen vastuullisuuden: miten toimimme toistemme kanssa, jotta koulussa on hyvä olla. Mediakasvatuksen osalta vuoden aikana opiskelemme sähköisen median tuottamista. Suomeksi sanottuna valinnaisaineena oleva mediakurssi toimii koulun päätoimituksena, jolle eri oppiaineissa tuotetaan oppiaineisiin ja kouluun liittyviä juttuja. Tuotokset ovat netissä kaikkien katsottavissa. Lisäksi mediakasvatuksen osaksi tulee tänä vuonna Ihme-filmiprojekti, jossa Valtarin koulu ja Iin lukio ovat mukana. Projektin puitteissa koululle tulee katsottavaksi viisi kotimaista elokuvaa, joita katsomisen jälkeen työstetään eri oppiaineissa. Lukemiseen innostaminen ja opiskelutaitojen kehittäminen on meidän kolmas painopistealue. Suomalaislapset ovat menestyneet erinomaisesti oppimista ja osaamista kartoittavissa PISAtutkimuksissa. Toisissa tutkimuksissa on taas havaittu, että suomalaislasten lukemisen osaaminen on heikentynyt; lapset eivät lue yhtä paljon kuin ennen, lukemisen ymmärtäminen on heikentynyt ja monet kokevat lukemisen vaikeaksi. Nämä asiat vaikuttavat suoraan koulutyöhön, osaamiseen ja sitä kautta koulussa viihtymiseen. Siksi lukemiseen innostaminen on keskeisessä roolissa. Tapakasvatus on asia, joka on aina ajankohtainen. Tapakasvatus on lapsen ja nuoren oikeus ja hyvät tavat ovat osa hyvinvoivan lapsen arjen taitoja. Hyvät ja yhtenäiset käytöstavat ovat perusedellytys toimivalla vuorovaikutukselle, jossa luodaan turvallisuutta ja sivistyneen kanssakäymisen perusta. Viikolla 38 Valtarilla on erityinen tapakasvatusviikko, jolloin järjestetään erilaista toimintaa teemaan liittyen. Iloinen mieli, ahkera asenne heti alusta alkaen, parhaansa tekeminen ja hyvä käytös; nämä asiat kun muistaa koulutyössä, menestyy varmasti. TERVETULOA VALTARIN KOULUUN TEKEMÄÄN OIKEIN HYVÄ LUKUVUOSI ! Taisto Soininen, rehtori

3 VALTARIN KOULUN OPISKELUN POHJANA OVAT: omatoimisuus luovuus rehellisyys vastuuntunto Toiminta-ajatukseen on päästy koulun ja vanhempien yhteistyönä. Toiminta-ajatusta toteutetaan uusiin oppimiskäsityksiin ja opiskelumetodeihin tukeutuen. Myös nykytekniikan suomat mahdollisuudet otetaan käyttöön tiedon hankinnassa ja käsittelyssä. Kouluamme pyritään kehittämään monipuoliseksi oppimiskeskukseksi. Opettajat kokevat tärkeäksi kouluttaa itseään. Oppimisympäristön viihtyisyyteen kiinnitetään huomiota. Koulumme kehittämiskohteita ovat ilmapiiri ja oppimismenetelmät. Hyvään ilmapiiriin päästään parantamalla avointa ulkoista ja sisäistä viestintää ja lisäämällä oppilaskeskeisiä oppimismenetelmiä. Uusien oppimismenetelmien käyttöönotto edellyttää samalla myös kirjaston ja tietotekniikan käytön jatkuvaa kehittämistä. Visiona on aikaansa seuraava oppimiskeskus, oppilaalle tärkeä paikka, joka antaa tilaa henkiselle kasvulle.

4 YHTEYSTIEDOT Valtarin koulu Koulutie Ii Kanslia: Fax: Rehtori Taisto Soininen Vararehtori ja opinto-ohjaaja (8. 9.lk) Marja-Liisa Kuonanoja Opinto-ohjaaja (7.lk) Anna Pulkkinen Koulusihteeri Helena Tyykiluoto Opettajainhuone Erityisopettaja Päivi Haapalahti Erityisopettaja Jussi Karhu Erityisopettaja Jukka Kovalainen Jopo-opettaja Antti Karhu Koulukuraattori Jaana Elorinne Kouluterveydenhoitaja Marja-Liisa Jokelainen Yhteisöpedagogi, Jopo-ryhmä Laura Päkkilä Koulun keittiö Soili Törmänen Kiinteistöhuolto Pentti Taipaleenmäki Päivystävä talonmies

5 OPETTAJAT JA KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT Soininen Taisto Historia, yhteiskuntaoppi Alardt Heli Biologia, maantieto Alavaikko Matti Matematiikka, fysiikka, kemia Anunti Henna Biologia, maantieto, terveystieto Arola Jukka Historia, yhteiskuntaoppi Autio Päivi Kotitalous Ervasti Jukka Matematiikka, tietotekniikka Haapalahti Päivi Erityisopetus Haavisto Eerik Uskonto, elämänkatsomustieto Hanni Pirjo Kuvataide Hekkala Urpo Äidinkieli ja kirjallisuus Holmi Maria Matematiikka, fysiikka, kemia Iivari Merja Historia, yhteiskuntaoppi, uskonto Jäntti Raili Terveystieto Kaikkonen Jani Englanti, ruotsi Karhu Antti Jopo-opettaja Kemiläinen Margit Äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi, saksa Kenttä Jaakko Matematiikka, fysiikka, kemia Keskitalo Pirkko Matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka Kiviniemi Anna-Maija Kuvataide Konttavaara Sirkku Äidinkieli ja kirjallisuus, oppilaskunnan ohjaus Kovalainen Jukka Erityisopetus Kuonanoja Marja-Liisa Opinto-ohjaus (8.lk-9.lk) Kuusisto Maria, vs. Mäki Tuomo Englanti Köykkä Marko Koulunkäynninohjaaja Liehu Merja Musiikki, ilmaisutaito Majava Katriina, vs. Karhu Jussi Erityisopetus Moilanen Hilkka-Liisa Matematiikka, fysiikka, kemia Niiranen Päivi Matematiikka, fysiikka, kemia Nissi Johanna Liikunta Ollanketo Kari Tekninen työ Pihlajaniemi Eerika Ruotsi, äidinkieli Pirinen Kirsi Koulunkäynninohjaaja Pulkkinen Anna Opinto-ohjaus (7.lk) Räinä Sari Tekstiilityö Taimisto Mirja-Maija Biologia, maantieto, historia, yhteiskuntaoppi, terv.tieto Tapio Tiina vs Kvist Kari Ruotsi, saksa Tiiro Anu, vs Räisänen Tuula Koulunkäynninohjaaja Viinamäki Maarit Koulunkäynninohjaaja Vuorma Tarja Koulunkäynninohjaaja Välipakka Jouni Liikunta Välitalo Markku Biologia, maantieto Ylikärppä Maarit Kotitalous, terveystieto Ylisirniö Sakari Koulunkäynninohjaaja

6 KOTILUOKAT JA LUOKANVALVOJAT LUOKAT LUOKANVALVOJA PUH.NRO KOTILUOKKA 7 A Päivi Autio KO1 7 B Pirkko Keskitalo ATK-2 7 C Johanna Nissi D Urpo Hekkala E Jukka Arola F Merja Iivari G Maarit Ylikärppä KO2 8 A Merja Liehu MU 8 B Sirkku Konttavaara C Matti Alavaikko D Heli Alardt E Mirja-Maija Taimisto F Jukka Ervasti ATK-1 9 A Tiina Tapio / K. Kvist B Hilkka-Liisa Moilanen C Tuomo Mäki D Maria Holmi E Kari Ollanketo TN- luokka

7 LUKUVUODEN JAKSOT 1. jakso: to 8.8. pe koulupäivää 2. jakso: ma ti koulupäivää 3. jakso: ke ti koulupäivää 4. jakso: ke 5.2. pe koulupäivää 5. jakso: ma 7.4. la koulupäivää LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi: to pe Kevätlukukausi: ti la Vapaapäivät: Syysloma: ma 21.- su (vko 43) Itsenäisyyspäivä: pe Joululoma: ma ma Hiihtoloma: ma 3.- su (vko 10) Pääsiäisvapaa: pe ma Vappu to Vapaapäivä pe Helatorstai to Lisäksi lauantai on koulupäivä

8 OPPITUNTIEN AJAT (sisältää aamunavauksen) ruokailu 7.lk, 8.lk ruokailu 9.lk, lukio (lukio) OPPILAIDEN TET-JAKSOT 7.-luokkalaiset luokittain syyskuusta alkaen koululla (keittiö, siivous) yhden päivän ajan 8 a, b, c viikolla 37 8 d, e, f viikolla luokkalaiset viikolla 45

9 POISSAOLOJEN ILMOITTAMINEN KOULULLE Perusopetuslain 26 mukaan opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. 1. Jos oppilaalle tarvitaan lomaa tai muuta vapaata koulujen työpäivien aikana, on vapaan anominen hoidettava hyvissä ajoin ennen esim. matkalle lähtöä. Vapaan anomiseen on olemassa valmis kaavake, joka löytyy koulun www-sivuilta. Luokanvalvoja myöntää 1-3 päivän mittaisen vapaan ja rehtori sitä pidemmät ajat. Suositeltavaa on kuitenkin se, että perheen matkat tms. ajoitetaan pidettäväksi koulujen loma-aikoina. Huoltajan tulee tarkoin miettiä miten koulujen työaikoina olevat ylimääräiset vapaat vaikuttavat lapsensa koulumenestykseen. Jos lomaa kuitenkin päädytään anomaan koulujen työpäivien ajalle, on loman aikana koulussa läpi käydyt tehtävät suoritettava omatoimisesti. Loman ajaksi osuvien kokeiden tekemisestä on sovittava etukäteen ennen matkalle lähtöä ao. opettajan kanssa. 2. Muissa poissaoloissa on huoltajan ilmoitettava lapsensa poissaolosta heti ensimmäisenä poissaolopäivänä koululle. Tapoja asian ilmoittamiseen on monia: a. Sähköpostitse luokanvalvojalle. b. Luokanvalvojan omaan matkapuhelimeen tekstiviestillä tai soittamalla. c. Soittamalla koulun kansliaan tai opettajanhuoneeseen. d. Helmen kautta viestinä. e. Helmen kautta kuittaamalla oppilaalle merkityt poissaolot. Huom. kuittaamisen lisäksi on ilmoitettava poissaolon syy! 3. Poissaolon aikana tulee oppilaan huolehtia koulutehtävien tekemisestä joko kysymällä kaverilta tai Helmen kautta opettajalta. 4. Sairaus poissaolojen jälkeen on mahdollista saada tukiopetusta. 5. Jos poissaolot ovat olleet luvattomia, korvataan poissaolot tunti tunnista läksyparkissa. 6. Luokanvalvojat seuraavat oppilaiden poissaoloja ja vievät runsaasti poissaoloja olevien oppilaiden asian oppilashuoltoryhmän käsiteltäviksi. Oppilashuoltoryhmä arvioi aina tilannekohtaisesti jatkotoimenpiteet.

10 POISSAOLOKAAVIO OPETTAJAT MERKITSEVÄT POISSAOLOT HELMEEN PÄIVITTÄIN HUOLTAJA ILMOITTAA POISSAOLON SYYN SAMAN KOULUPÄIVÄN AIKANA EI KYLLÄ LV/ LO OTTAA YHTEYDEN HUOLTAAJAN VIIMEISTÄÄN TOISENA POISSAOLOPÄIVÄNÄ LUVALLINEN POISSAOLO LUVATON POISSAOLO SAIRAUSTAPAUKSISSA OHJATAAN TARVITTAESSA TUKIOPETUKSEEN OPPILAS KORVAA TUNNIT Selvitetty poissaolo kuitataan helmeen POISSAOLOJA PALJON yli 30 oppituntia (75 min) LV / LO OTTAA YHTEYTTÄ HUOLTAJAAN POISSAOLOJEN MÄÄRÄ KOHTUULLINEN RUNSAAT POISSAOLOT yli 45 oppituntia (75 min) LV / LO SEURAA POISSAOLOJEN SYITÄ JA MÄÄRIÄ LV/ LO LÄHETTÄÄ HUOLTAJALLE POISSAOLOJEN SEURANTALOMAKKEEN 1 LV/ LO TUO OPPILAAN ASIAN OPPILASHUOLTO- TYÖRYHMÄLLE POISSAOLOT JATKUVAT EDELLEEN yli 60 oppituntia (75 min) OPPILAS OHJATAAN TARVITTAESSA OHR:SSÄ VALITUN HENKILÖN LUO LV / LO LÄHETTÄÄ HUOLTAJALLE POISSAOLOJEN SEURANTALOMAKKEEN 2 LV / LO TUO OPPILAAN ASIAN OPPILASHUOLTOTYÖRYH- MÄLLE LV/ LO KUTSUU OPPILAAN, HUOLTAJAT JA OHR:N JÄSENEN/T KOULUPALAVERIIN OPPILASHUOLLOLLISET TOIMENPITEET

11 VALTARIN KOULUN RANGAISTUSKÄYTÄNNÖT Myöhästyminen Viidennestä myöhästymisestä tulee jälki-istunto Opettajan puhuttelu tai huomautus Ei kirjata rangaistuskirjaan. Asiasta tiedotetaan huoltajaa ja luokanvalvojaa. Luokanvalvojan puhuttelu Ohjataan oppilaan käytöstä parempaan suuntaan. Tiedotetaan asiasta vanhempia esim. Helmen välityksellä. Luokasta poistaminen Merkintä rangaistuskirjaan. Oppilas jatkaa työntekoa valvotusti käytävässä. Tiedotetaan asiasta vanhempia esim. Helmen välityksellä. Rehtorin puhuttelu Rehtori kirjaa asian itselleen ja tiedottaa asiasta huoltajia. Jälki-istuntokäytäntö Merkintä rangaistuskirjaan. Jälki-istunnon antaja tiedottaa asiasta aina huoltajaa. Jälki-istunto tulee suorittaa heti seuraavana istuntopäivänä. Jos oppilas ei saavu jälki-istuntoon, soitetaan oppilaan huoltajalle. Jos jälki-istuntoja tulee useita, on toimintatapa seuraava: 3. jälki-istunto: käsittely oppilashuoltoryhmässä 5. jälki-istunto: kutsutaan huoltajat koululle 6. jälki-istunto: kirjallinen varoitus ja ilmoitus sosiaalitoimeen Kirjallinen varoitus Rehtorin päätös. Kuullaan huoltajaa. Määräaikainen erottaminen Rehtorin päätös. Kuullaan huoltajaa.

12 KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI Iin koulujen OPS ohjausrymä Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa omaa ja toisten työtä ja noudattaa koulun sääntöjä sekä hyviä tapoja. Oppilaan käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan ikäkausi. Käyttäytymisen arvosanaa annettaessa voidaan soveltaa seuraavia kriteerejä: Erinomainen 10 ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä vaikuttaa positiivisella esimerkillä muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin toimii rakentavasti oman ryhmänsä ja kouluyhteisön parhaaksi erilaisissa tilanteissa osoittaa oma-aloitteisuutta yhteisten asioiden hoitamisessa Kiitettävä 9 ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön koulutyössä toimii vastuullisesti kouluyhteisössä sovittujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti käyttäytyy ystävällisesti ja avuliaasti, pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan hyvän työskentelyilmapiirin muodostumiseen Hyvä 8 käyttäytyy asiallisesti tilanteeseen sopivalla tavalla noudattaa useimmiten koulun sääntöjä käyttäytyy yleensä hyvin käytöstapojen mukaisesti pystyy yleensä ratkaisemaan ristiriitatilanteita oma-aloitteisesti, osaa toimia ryhmässä Tyydyttävä 7 käyttäytyy useimmiten tilanteeseen sopivalla tavalla, tuntee ja hyväksyy koulun säännöt kykenee ohjatusti ratkaisemaan ristiriitatilanteita, osaa tuetusti toimia ryhmässä Kohtalainen 6 suhtautuu usein välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä aiheuttaa asenteillaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa käyttäytymisessä Välttävä 5 erittäin välinpitämätön käytös suhteessa kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristöön tarvitsee erityisiä toimenpiteitä opiskelun turvaamiseksi Hylätty 4 käyttäytyminen normaaliin kouluyhteisöön täysin sopimatonta

13 TUPAKOINTIIN PUUTTUMINEN VALTARIN KOULULLA Alle 15- vuotias oppilas: Jos oppilas tupakoi kouluaikana, pitää hallussaan tupakkatuotteita tai on tupakoivien oppilaiden seurassa, annetaan hänelle jälki-istunto. Jos jälki-istuntoja tulee useita, on toimintatapa seuraava: 3. jälki-istunto: käsittely oppilashuoltoryhmässä 5. jälki-istunto: kutsutaan huoltajat koululle 6. jälki-istunto: kirjallinen varoitus ja ilmoitus sosiaalitoimeen Yli 15- vuotias oppilas: Oulun seudun koulupoliisin kanssa on sovittu toimittavan seuraavasti, jos 15-vuotta täyttänyt oppilas tupakoi, käyttää nuuskaa tai pitää hallussaan tupakkatuotteita kouluaikana: 1. Ensimmäisestä kiinnijäämisestä määrätään jälki-istunto, tehdään selvityslomake, joka toimitetaan kotiin allekirjoitettavaksi. 2. Toisen kiinnijäämisen jälkeen tehdään selvityslomake, joka toimitetaan kotiin allekirjoitettavaksi. Koululta lähetetään selvityslomakkeet koulupoliisille ja hän kirjoittaa sakon. 3. Seuraavista tupakointirikkomuksista tehdään selvityslomake, toimitetaan kotiin allekirjoitettavaksi ja poliisi kirjoittaa sakon.

14 VALTARIN KOULUN LÄKSYPARKKI AIKA: maanantaista-perjantaihin klo OHJAAJAT: Koulunkäynninohjaajat Eri vaihtoehtoja läksyparkin käyttöön 1. Oppilas ei ole tehnyt hänelle annettuja kotitehtäviä. 2. Oppilas on ollut poissa koulusta ja tekee läksyparkissa korvaavia tehtäviä. Luvattomat poissaolot korvataan periaatteella tunti tunnista. 3. Oppilas tarvitsee tukea läksyjen tekemiseen eikä osaa tehdä niitä yksin kotona. Läksyparkkiin voidaan silloin ohjata opettajan tai oppilashuoltoryhmän toimesta tai oppilas / huoltaja voi sitä pyytää. Varsinaisen tukiopetuksen antaa aineenopettaja. 4. Jos oppilas haluaa, hän voi jäädä koulun jälkeen tekemään seuraavan päivän kotitehtäviä. Muita ohjeita: - Oppilas saapuu luokkaan viimeisen oppitunnin jälkeen ja odottaa valvojaa asiallisesti - Opettaja arvioi ja määrää minimiajan käytettäväksi tehtäviin. Lyhin aika on 15 min ja pisin aika 1 tunti - Kyyditys ei ole este läksyparkkiin jäämiselle, huoltaja on velvollinen huolehtimaan lapsensa kotitehtävistä / kyydityksistä läksyparkin jälkeen kotiin. Erityisen painavista syistä läksyparkkia voidaan lykätä huoltajan pyynnöstä päivällä - Jos oppilas ei saavu sovitusti läksyparkkiin, hän saa tunnin jälki-istuntoa - Luokanvalvoja ja koulunkäynninohjaajat seuraavat oppilaskohtaisesti läksyparkkien määrää ja puuttuvat runsaisiin läksyparkkeihin

15 VALTARIN KOULUN PYSÄKKI 1. Jos oppilas häiritsee tuntia, hänet poistetaan luokasta Pysäkille. 2. Pysäkkiluokassa (= koulun kirjasto) oppilas täyttää lomakkeen, jossa hän itse analysoi tapahtunutta tunnin häirintää. Ohjaaja käy asiasta keskustelun oppilaan kanssa. 3. Oppilas ilmoittaa tapahtuneesta huoltajalle Pysäkin puhelimella. 4. Tunnin lopussa oppilas palaa luokkaan ja saa opettajalta tunnilla käsitellyt asiat kotiläksyksi. Tapahtunut käydään lyhyesti läpi ja sovitaan asia. 5. Pysäkkikäynnistä merkitään oppilaalle huomautus Helmeen.

16 KIVA KOULU -TOIMINTAMALLI KIUSAAMISTILANTEESSA Koulukiusaamisella tarkoitetaan tahallaan ja toistuvasti aiheutettua pahaa mieltä toiselle oppilaalle. Koulukiusaaminen voi ilmetä fyysisenä tai henkisenä väkivaltana. 1. Se aikuinen, jolle tieto kiusaamisesta ensin tulee, harkitsee onko kyseessä systemaattinen, tiimin puuttumista edellyttävä kiusaaminen. 2. Jos kiusaaminen ei ole systemaattista ja sitä on (toistaiseksi) tapahtunut vain kerran tai pari, luokanvalvoja tai vastaava opettaja keskustelee vakavasti kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa ja tekee selväksi, että he ovat toimineet tavalla, jota koulussa ei hyväksytä. 3. Systemaattisen kiusaamisen tunnusmerkit täyttävistä tapauksista välitetään tieto KiVa Koulu -tiimille. KiVa Koulu -tiimi järjestää jatkokeskustelut. KiVa tiimin toimintamalli 1) Tapaaminen kiusatun oppilaan kanssa. 2) Keskustelut kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa yksitellen 3) Keskustelu kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa ryhmänä 4) Seurantakeskustelu kiusatun kanssa 5) Seurantakeskustelu kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa. Kiusattu voi halutessaan osallistua keskusteluun. Valtarin koulun KiVa -tiimi Taisto Soininen Urpo Hekkala Laura Päkkilä Maarit Viinamäki Marko Köykkä Merja Liehu Kirsi Pirinen Maarit Ylikärppä Kiusaamisasioissa voi ottaa yhteyttä joko luokanvalvojaan tai koulumme KiVa tiimin jäseniin.

17 OPPILASHUOLTO Oppilashuoltoryhmässä käsitellään erilaisia asioita alkaen yksittäisen oppilaan koulunkäyntivaikeuksista aina koko koulun kehittämistä koskeviin asioihin. Jos ryhmässä käsitellään yksittäisen oppilaan asioita, on yhteistyö huoltajien kanssa olennaisessa roolissa. Jokainen opettaja voi tuoda luokkaansa / oppilastansa koskevia asioita ryhmään joko kertomalla huolestaan kenelle tahansa ryhmän jäsenelle tai tulla itse kuvaamaan huolenaihetta. Ryhmässä pohditaan yhdessä jatkotoimenpiteitä ja sovitaan, kuka hoitaa asiaa eteenpäin. Oppilashuoltoryhmän kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa. Ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettajat, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori sekä opintoohjaaja. Laajemmassa kokoonpanossa oppilashuoltoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Ryhmän työskentelyyn osallistuvat rehtori, opinto-ohjaaja, koulukuraattori, erityisopettajat, luokanvalvoja, psykologi, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä ja lisäksi mukana voi olla koululääkäri, opettajat, vanhemmat tai muu asiantuntija.

18 OPPILAANOHJAUS Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Kaikki opettajat ohjaavat oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttavat häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksia sekä ennaltaehkäisevät opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Jokainen opettaja tukee myös oppilaiden persoonallista kasvua, kehitystä ja osallisuutta. Opinto-ohjaaja on ohjaukseen erikoistunut opettaja. Hänen tehtävänään on oppilaan henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen tukeminen, opiskelun ohjaus sekä ammatillisen suuntautumisen ohjaus. Opinto-ohjaaja toteuttaa oppilaanohjausta - luokkamuotoisella ohjauksella - yksilöllisiin kysymyksiin syventävällä henkilökohtaisella ohjauksella - sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvalla pienryhmäohjauksella - työelämään tutustumisella Ohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Oppilaan turvallista siirtymistä koulutuksen eri nivelvaiheissa perusopetuksen sisällä ja perusopetuksen päättövaiheessa seuraavalle kouluasteelle tuetaan opinto-ohjaajien ja opettajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat. Opinto-ohjaajan verkkosivut löytyvät osoitteesta Yhteystiedot: Marja-Liisa Kuonanoja Anna Pulkkinen

19 OPPIMISEN TUKI Oppimisen tuki jakaantuu kolmeen portaaseen. YLEISTÄ TUKEA annetaan kaikille oppilaille yleensä heidän omassa luokassaan. Tuella pyritään ennaltaehkäisemään ja helpottamaan lieviä oppimisen esteitä. Yleistä tukea on esimerkiksi opetuksen eriyttäminen, tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus. TEHOSTETTUA TUKEA annetaan niille oppilaille, joille yleinen tuki on riittämätöntä. Tehostetussa tuessa annettua tukea lisätään ja monipuolistetaan. Ennen tehostetun tuen alkamista oppilaille tehdään pedagoginen arvio luokanvalvojan, aineen- ja erityisopettajan yhteistyönä. Oppimissuunnitelmaan kirjataan tehostetun tuen järjestäminen. ERITYISTÄ TUKEA annetaan oppilaille, joiden oppimisen tavoitteet eivät toteudu riittävästi yleisen ja tehostetun tuen muodoilla. Opetus on pääsääntöisesti erityisopetusta. Ennen erityisen tuen aloittamista oppilaalle tehdään moniammatillisesti pedagoginen selvitys. Opetuksen tavoitteet ja tarvittava tuki kirjataan oppilaan HOJKS:iin, jota seurataan ja arvioidaan yhteistyössä huoltajan kanssa. Erityisopettaja on koulussa oppimisen ja siihen liittyvän tuen asiantuntija. Erityisopettajat toimivat tiiviissä yhteistyössä aineenopettajien kanssa. Erityisopettajat seuraavat oppimisen edistymistä, etsivät koulunkäynnin tukikeinoja ja antavat yksilö/pienryhmä/samanaikaisopetusta. o Erityisopettajien yhteystiedot: Päivi Haapalahti, Jussi Karhu, Jukka Kovalainen, JOPO eli joustava perusopetus Jopo-opetus tuo perusopetukseen yksilöllisiä, oppilaiden erilaiset tarpeet huomioivia toimintatapoja ja opetusmenetelmiä. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat oppilaslähtöisyys, toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssä oppiminen. JOPO-luokassa on tarkoitus kehittää oppilaiden motivaatiota ja elämänhallintataitoja. Luokalle voi hakea hakemuksella aina keväisin. Opettajana toimii Antti Karhu. Yhteystiedot: Antti Karhu,

20 KOULUKURAATTORITOIMINTA - selvittää, auttaa ja tukea oppilaita koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyvissä ongelmatilanteissa - tukea oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa - tukea koulun ja vanhempien kasvatustyötä - antaa tietoa erilaisista palveluista mm. sosiaali-, mielenterveys ja vapaaajan palveluista ja ohjata tarpeen mukaan eri palveluiden piiriin Vanhemmat voivat ottaa suoraan yhteyttä koulukuraattoriin tai yhteydenottopyynnön voi esittää opettajan, opinto-ohjaajan tai terveydenhoitajan kautta. Myös oppilas itse voi tulla varaamaan ajan kuraattorilta tai sopia ajan puhelimitse, Helmen kautta tai sähköpostilla. Tapaamisten aikana kartoitetaan oppilaan kokonaistilannetta ja arvioidaan tuen tarve. Asiakastyöhön kuuluvia ohjauskeskusteluja voidaan käydä joko oppilaan tai / ja huoltajien kanssa tai tarvittaessa koolle voidaan kutsua myös laajempi verkosto. Kaikki keskustelut ja ohjauskäynnit kuraattorin luona ovat luottamuksellisia. Koulukuraattoripalvelut kuuluvat kaikille Iin kunnan perusopetuksen oppilaille. Yhteystiedot: Jaana Elorinne

21 TERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhoitaja Marja-Liisa Jokelainen on Valtarin koululla maanantaista keskiviikkoon klo ja perjantaisin Kouluterveydenhoitajan tarkistus tehdään 7., 8. ja 9.-luokkalaisille, 8.-luokkalaisille tulee terveydenhoitajan tarkistuksen lisäksi lääkärin tekemä tarkistus. Lääkärintarkastusaika tullaan ilmoittamaan etukäteen myös huoltajille. Kaikille yläkoulun oppilaille annetaan nuorison terveystodistus 8.-luokan lääkärintarkastuksessa. Todistus on voimassa yleensä 5 vuotta, ellei lääkäri toisin määrää. Todistus voidaan kirjoittaa nuorelle, joka on käynyt säännöllisesti koululaisten terveystarkastuksissa. Yhteystiedot: Marja-Liisa Jokelainen HAMMASHUOLTO Hammashoitola kutsuu oppilaat hammastarkastukseen ja hoitoon. Jos oppilas ei saavu varatulle ajalle eikä peruuta ajanvarausta, aiheutuu tästä kaikille 15 vuotta täyttäneille 27 euron sakko. Yhteystiedot: Iin hammashoitola Vastaava hammaslääkäri Anna-Kaisa Kaarivaara Suuhygienisti Sanna Nykänen Jokisuuntie

22 VALTARIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT I Järjestyssääntöjen perusta Jokaisella oppilaalla on oikeus häiriöttömään ja turvalliseen opiskeluun. Työrauhan ylläpitäminen sekä hyvin tapojen noudattaminen on toisen oppilaan opiskelun ja kouluväen työnteon kunnioittamista. Taatakseen kaikille kouluyhteisön jäsenille mahdollisimman turvallisen ja miellyttävän työympäristön Valtarin koulu on laatinut sidosryhmiensä kanssa nämä järjestyssäännöt. II Koulualue ja koulupäivä 1. Koulualueeksi katsotaan varsinainen koulurakennus, sen välituntipiha (Jokisuuntie ja Koulutien rajaama pohjoispiha) sekä kaikki tilat ja kentät, joilla varsinaisia oppitunteja järjestetään. Koulualueelta poistuminen koulupäivän aikana ilman erillistä opettajan antamaa lupaa on kielletty. 2. Kouluaika on lukujärjestyksen mukainen työpäivä. 3. Välittömästi koulunkäyntiin liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan koulun järjestämä tilaisuus koulun alueen ulkopuolella sekä koulun alueella järjestetty tilaisuus kouluajan ulkopuolella. Seuraavana esitetyt järjestyssäännöt koskevat siten koulualueen ja kouluajan sekä välittömästi koulunkäyntiin liittyvien tilaisuuksien tapahtumia. III Oppitunnit ja välitunnit 1. Koulupäivään kuuluu klo 8.50 alkava, viiden minuutin mittainen päivänavaus, jonka voivat pitää opettajat, oppilaat tai eri yhteisöjen edustajat. Oppilaat ovat tällöin luokissa. Päivänavauksissa käsitellään oppilaiden elämään, kouluun ja yhteiskuntaan liittyviä ajankohtaisia aiheita. Kesken päivänavauksen luokkiin ei ole lupa tulla, vaan se on kuunneltava aulassa tai käytävässä häiriötä tuottamatta. 2. Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti lukujärjestyksessä ilmoitettuna aikana. Välitunneilla oppilaat voivat olla ulkona tai sisällä lukuun ottamatta ns. yhden välituntia klo , joka on pakollinen ulkovälitunti. Ulos mennään viivyttelemättä. Sadesäällä tai kovalla pakkasella valvoja antaa luvan oleskeluun sisällä myös ulkovälitunnin aikana. Ulkovälituntialue on koulun pohjoispiha, johon on järjestetty valvonta. 3. Yleisiä ohjeita käyttäytymisestä. (Perusopetuslaki 35: Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.)

23 Oppitunnille tullaan ajoissa ja siellä käyttäydytään rauhallisesti ja asiallisesti. Jos kuitenkin myöhästyt, hyvä tapa edellyttää koputtamista oveen ja sisäänpääsyn jälkeistä selvitystä myöhästymisen syystä. Ulkovaatteita (päähine, päällystakki) ei pidetä luokassa yllä, vaan ne jätetään naulakoihin. Rahaa tai arvoesineitä ei pidä jättää päällysvaatteiden taskuihin, vaan ne on otettava luokkaan. Matkapuhelinta ei oppitunneilla käytetä, ellei opettaja erityisestä syystä anna siihen lupaa. Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti ja asiallisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle. Koulun tietokoneisiin oppilaalla ei ole oikeutta tehdä minkäänlaisia asennuksia (pelit tms.) tai asetusten muutoksia. Koulu ei tue työsuunnitelmaan kuulumatonta asiattomilla verkkosivuilla vierailemista. Tällaisesta seuraa tarvittaessa verkkoyhteyksien katkaiseminen. Jokaisen oppilaan on huolehdittava omalta osaltaan luokkien, käytävien, ruokailutilojen ja koulupihan siisteydestä. Epäsiisteyttä aiheuttava voidaan velvoittaa korjaamaan jälkensä. Oppilaan on pidettävä tunneilla mukanaan tarpeelliset työvälineet (kirjat, vihkot, kynät, asialliset liikuntavarusteet). Annetut tehtävät oppilaan tulee suorittaa parhaan kykynsä mukaan opettajan ohjeita noudattaen. 4. Erityisohjeita Toisen ihmisen henkinen tai ruumiillinen kiusaaminen on ehdottomasti kielletty. Jos sellaista havaitsee, asiasta on syytä ilmoittaa välittömästi koulun henkilökunnalle. Muita välittömästi ilmoitettavia asioita ovat sattunut tapaturma, onnettomuus tai vahingonteko. Koulun alueelle ei ole lupa tuoda tai siellä käyttää tupakkatuotteita, päihteitä, huumeita eikä teräaseita tai muita vaarallisia esineitä. Lumipallojen ja kivien heittely koulussa on kielletty. Jos joudut olemaan poissa koulusta, selvitä sen syy luokanvalvojallesi. Jos joudut lähtemään koulusta ennen koulupäivän päättymistä, pyydä siihen lupa luokanvalvojalta tai muulta opettajalta. Etukäteen poissaololuvan voi huoltajan pyynnöstä myöntää luokanvalvoja (1-3 päivää) tai rehtori tätä pitemmäksi ajaksi. (Perusopetuslaki 26: Oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.)

24 IV Ruokailukäyttäytyminen Ruokailu järjestetään kahdessa vuorossa: työjärjestyksen mukaan ensimmäinen alkaa ja toinen Jokainen oppilas saa päivittäin ilmaisen kouluaterian. Ruokasaliin ei mennä ulkovaatteet päällä, vaan ne on jätettävä salin ulkopuolelle. Kouluruokailu on ns. kasvatustilanne ja periaatteena pidetään, että kaikki osallistuvat ruokailuun. Ruokailussa noudatetaan hillittyä käytöstä. Ruokaa kannattaa ottaa vain sen verran kuin arvelee jaksavansa syödä. Mikäli ateriaan kuuluu lukumäärin annosteltuja osia (sämpylä tms.) henkilökunnan ilmoittamista kappalemääristä on pidettävä kiinni. Tarjotin ja ruokailuvälineet palautetaan asianmukaisille paikoilleen. V Koulumatkat Koulumatkoilla on noudatettava liikennesääntöjä. Mikäli koulumatkaa tehdään taksissa, bussissa tai muussa julkisessa liikennevälineessä, on ehdottomasti noudatettava hyvän käytöksen sääntöjä sekä kuljettajan ohjeita. Jos kuljet koulumatkat omalla kulkuneuvolla, jätä kulkuneuvo koulun pihalle sille varatulle paikalle äläkä ajele sillä koulupäivän aikana. VI Rankaiseminen Mikäli oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä, häntä voidaan ojentaa: 1. Oppilas voi joutua opettajan / apulaisrehtorin / rehtorin puhutteluun. 2. Opettaja voi poistaa oppilaan luokasta enintään oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. Poistamisesta ilmoitetaan kotiin. 3. Rehtori tai opettaja voi määrätä enintään kahden tunnin jälki-istunnon. Jälkiistunnosta ilmoitetaan kotiin. 4. Johtokunta tai rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen. 5. Koululautakunta voi erottaa oppilaan määräajaksi, enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan (Perusopetuslaki 36). Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisen suorittamaan tehtäviään (Perusopetuslaki 36). Jos oppilaan käyttäytymisestä jatkuvasti seuraa työrauhahäiriötä, selvitetään mikä on syynä kurittomuuteen ja mihin toimenpiteisiin asiantilan korjaamiseksi on ryhdyttävä.

25 SUOSITUKSET KOTIINTULOAJOISTA IISSÄ Kunnanvaltuusto on käsitellyt asiaa kokouksessa. Oulun seudulla on käytössä nämä samat ajat. Alakoululaiset: arki-ilta ja sunnuntai klo perjantai ja lauantai klo lk: arki-ilta ja sunnuntai klo 20 perjantai ja lauantai klo lk ja vanhemmat: arki-ilta ja sunnuntai klo 21 perjantai ja lauantai klo 23

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille KEURUUN YLÄKOULU LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille SISÄLLYSLUETTELO 1. REHTORIN TERVEHDYS 2. YHTEYSTIEDOT 3. KOULUN TYÖAIKA 4. OPPILASMÄÄRÄT LUKUVUONNA 2013-2014 5. TUNTIJAKO 6. JAKSOTUS

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN! Kesäloman jälkeen akut on ladattu ja opiskelut alkavat. Tiistaina luokanvalvojan kanssa vietetään ensimmäistä koulupäivää klo 10-13 ja keskiviikkona

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2014-2015 Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu 2..Espoon Kristillisen koulun

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2013 2014. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2013 2014. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2013 2014 www.poytya.fi SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2013-2014 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS...

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU Tiedote 2014-2015 Perusopetus ARVOISAT OPPILAIDEN HUOLTAJAT 2 Mouhijärven yhteiskoulussa annetaan lukuvuonna 2014-2015 opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 5-9. Samassa koulurakennuksessa

Lisätiedot

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2 57200 SAVONLINNA rehtori Markku Kiiski 044-4174540 sähköposti: markku.kiiski(at)savonlinna.fi apulaisrehtori Marketta Pellinen 044-4174537

Lisätiedot

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU Tiedote 2013-2014 Perusopetus ARVOISAT OPPILAIDEN HUOLTAJAT 2 Mouhijärven yhteiskoulussa annetaan lukuvuonna 2013-2014 opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 5-9. Samassa koulurakennuksessa

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO YHTEYSTIEDOT... 3 Koulun käyntiosoite... 3 Koulun puhelinnumeroita... 3 Huoltohenkilöstö... 3 Oppilashuolto ja terveydenhoito... 3 Sähköpostiosoitteet...

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT

JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT OPETTAJAN ABC JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT 7-9 2015-2016 Sisällys YHTEYSTIETOJA... 3 LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT... 5 TIEDOTTAMINEN... 5 HELMI... 8 KÄYTTÄJÄTUNNUKSET JA SALASANAT... 9 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT...

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 Hyvät Hamulan koulun oppilaat ja vanhemmat! Toinen lukuvuosi Hamulan koulun uudella sijaintipaikalla on alkamassa, ja minulla on tunne, että koulu ja sen mukanaan tuomat

Lisätiedot

VUOSITIEDOTE 2014-2015

VUOSITIEDOTE 2014-2015 VUOSITIEDOTE 2014-2015 ÄÄNEKOSKEN KOULUNMÄEN KOULU SISÄLTÖ Sivu Rehtorin puheenvuoro 3 Tietoja Koulunmäen koulusta ja hallinnosta sekä tärkeimmät puhelinnumerot.. 4-5 Koulun opettajat ja oppiaineet sekä

Lisätiedot

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelin (09) 684 1270 Fax. (09) 6841 2727 E-mail: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015

KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015 KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO https://wilma.jamsa.fi www.jamsa.fi/ylaaste OPETUSJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 HENKILÖKUNTA 2014-2015, YHTEYSTIEDOT... 4 OPETTAJAT... 4 SOSIAALIOHJAAJA...

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

OLARIN KOULU. Opinto-opas

OLARIN KOULU. Opinto-opas OLARIN KOULU Opinto-opas 2015-2016 1 O L A R I N K O U L U J A L U K I O Osoite Olarinniityntie 4, 02210 Espoo olarin.koulu@espoo.fi Postiosoite Pl 3323, 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin www-sivut 043 8245151

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ TIEDOTELEHTI Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ Kanslia 050 501 9614 Rehtori 050 394 8460 Opettajienhuone 040 133 6612 HUOLTAJA!

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

AHMON KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014-2015

AHMON KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 AHMON KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 https://peda.net/siilinjarvi/ahmo 1 HYVÄT VANHEMMAT Hyvät vanhemmat Uusia 7 lk oppilaita tulee nyt syksyllä poikkeuksellisen paljon kouluumme. Tätä kirjoittaessa lukumäärä

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

yläkoulun opinto-opas 2015 2016

yläkoulun opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulu yläkoulun opinto-opas 2015 2016 SISÄLTÖ YHTEYSTIEDOT... 2 OPETTAJAT 2015 2016... 3 LUKUVUODEN 2015 2016 TYÖ- JA LOMA-AJAT... 4 KOULUN KÄYTÄNTÖJÄ... 6 OPPILAAN TUKI... 10 KOULUTERVEYDENHUOLTO...

Lisätiedot

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 1 KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 2 Syksy 2014 Helteisen kesäloman jälkeen olemme päässeet aloittamaan uutta lukuvuotta jo keväällä tutuiksi tulleissa väliaikaistiloissa. Lukuvuosi on

Lisätiedot