VALTARIN KOULUN SYYSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTARIN KOULUN SYYSTIEDOTE"

Transkriptio

1 VALTARIN KOULUN SYYSTIEDOTE

2 TERVETULOA KOULUUN! Kouluvuosi on alkamassa. Toivottavasti kaikilla on ollut mukava kesä ja voimia on kerättynä koulutyötä varten. Viime vuonna aloitettu 75 minuutin oppitunti oli onnistunut kokeilu. Oppilaista 90 % piti 75 minuuttista parempana kuin 45 minuuttista, henkilökunnasta 95 %. Henkilökohtaisesti odotin kokeilulta paljon, mutta positiiviset kokemukset yllättivät silti. Koulupäivät rauhoittuivat, kun siirtymisiä ja tunnin aloituksia ja lopetuksia oli vähemmän. Opiskeluun tuli enemmän syvyyttä, koska pidemmän oppitunnin aikana oli aikaa perehtyä asiaan. Koulupäivät muuttuivat mielekkäämmiksi, koska oppiaineita oli 3-4, kun aikaisemmin saman päivän aikana saattoi olla jopa 7 eri ainetta. Tänä vuonna 75 minuuttisia oppitunteja kehitetään edelleen. Lukuvuonna Valtarin koululla on neljä painotusta: kestävä kehitys, mediakasvatus, lukemiseen innostaminen ja tapakasvatus. Kestävä kehitys on tulossa vahvasti uuteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan mukaan. Kestävä kehitys tarkoittaa koulutyössä sitä, että koko kouluyhteisö oppii vastuulliseen energian ja hyödykkeiden käyttöön. Lisäksi se kattaa myös sosiaalisen vastuullisuuden: miten toimimme toistemme kanssa, jotta koulussa on hyvä olla. Mediakasvatuksen osalta vuoden aikana opiskelemme sähköisen median tuottamista. Suomeksi sanottuna valinnaisaineena oleva mediakurssi toimii koulun päätoimituksena, jolle eri oppiaineissa tuotetaan oppiaineisiin ja kouluun liittyviä juttuja. Tuotokset ovat netissä kaikkien katsottavissa. Lisäksi mediakasvatuksen osaksi tulee tänä vuonna Ihme-filmiprojekti, jossa Valtarin koulu ja Iin lukio ovat mukana. Projektin puitteissa koululle tulee katsottavaksi viisi kotimaista elokuvaa, joita katsomisen jälkeen työstetään eri oppiaineissa. Lukemiseen innostaminen ja opiskelutaitojen kehittäminen on meidän kolmas painopistealue. Suomalaislapset ovat menestyneet erinomaisesti oppimista ja osaamista kartoittavissa PISAtutkimuksissa. Toisissa tutkimuksissa on taas havaittu, että suomalaislasten lukemisen osaaminen on heikentynyt; lapset eivät lue yhtä paljon kuin ennen, lukemisen ymmärtäminen on heikentynyt ja monet kokevat lukemisen vaikeaksi. Nämä asiat vaikuttavat suoraan koulutyöhön, osaamiseen ja sitä kautta koulussa viihtymiseen. Siksi lukemiseen innostaminen on keskeisessä roolissa. Tapakasvatus on asia, joka on aina ajankohtainen. Tapakasvatus on lapsen ja nuoren oikeus ja hyvät tavat ovat osa hyvinvoivan lapsen arjen taitoja. Hyvät ja yhtenäiset käytöstavat ovat perusedellytys toimivalla vuorovaikutukselle, jossa luodaan turvallisuutta ja sivistyneen kanssakäymisen perusta. Viikolla 38 Valtarilla on erityinen tapakasvatusviikko, jolloin järjestetään erilaista toimintaa teemaan liittyen. Iloinen mieli, ahkera asenne heti alusta alkaen, parhaansa tekeminen ja hyvä käytös; nämä asiat kun muistaa koulutyössä, menestyy varmasti. TERVETULOA VALTARIN KOULUUN TEKEMÄÄN OIKEIN HYVÄ LUKUVUOSI ! Taisto Soininen, rehtori

3 VALTARIN KOULUN OPISKELUN POHJANA OVAT: omatoimisuus luovuus rehellisyys vastuuntunto Toiminta-ajatukseen on päästy koulun ja vanhempien yhteistyönä. Toiminta-ajatusta toteutetaan uusiin oppimiskäsityksiin ja opiskelumetodeihin tukeutuen. Myös nykytekniikan suomat mahdollisuudet otetaan käyttöön tiedon hankinnassa ja käsittelyssä. Kouluamme pyritään kehittämään monipuoliseksi oppimiskeskukseksi. Opettajat kokevat tärkeäksi kouluttaa itseään. Oppimisympäristön viihtyisyyteen kiinnitetään huomiota. Koulumme kehittämiskohteita ovat ilmapiiri ja oppimismenetelmät. Hyvään ilmapiiriin päästään parantamalla avointa ulkoista ja sisäistä viestintää ja lisäämällä oppilaskeskeisiä oppimismenetelmiä. Uusien oppimismenetelmien käyttöönotto edellyttää samalla myös kirjaston ja tietotekniikan käytön jatkuvaa kehittämistä. Visiona on aikaansa seuraava oppimiskeskus, oppilaalle tärkeä paikka, joka antaa tilaa henkiselle kasvulle.

4 YHTEYSTIEDOT Valtarin koulu Koulutie Ii Kanslia: Fax: Rehtori Taisto Soininen Vararehtori ja opinto-ohjaaja (8. 9.lk) Marja-Liisa Kuonanoja Opinto-ohjaaja (7.lk) Anna Pulkkinen Koulusihteeri Helena Tyykiluoto Opettajainhuone Erityisopettaja Päivi Haapalahti Erityisopettaja Jussi Karhu Erityisopettaja Jukka Kovalainen Jopo-opettaja Antti Karhu Koulukuraattori Jaana Elorinne Kouluterveydenhoitaja Marja-Liisa Jokelainen Yhteisöpedagogi, Jopo-ryhmä Laura Päkkilä Koulun keittiö Soili Törmänen Kiinteistöhuolto Pentti Taipaleenmäki Päivystävä talonmies

5 OPETTAJAT JA KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT Soininen Taisto Historia, yhteiskuntaoppi Alardt Heli Biologia, maantieto Alavaikko Matti Matematiikka, fysiikka, kemia Anunti Henna Biologia, maantieto, terveystieto Arola Jukka Historia, yhteiskuntaoppi Autio Päivi Kotitalous Ervasti Jukka Matematiikka, tietotekniikka Haapalahti Päivi Erityisopetus Haavisto Eerik Uskonto, elämänkatsomustieto Hanni Pirjo Kuvataide Hekkala Urpo Äidinkieli ja kirjallisuus Holmi Maria Matematiikka, fysiikka, kemia Iivari Merja Historia, yhteiskuntaoppi, uskonto Jäntti Raili Terveystieto Kaikkonen Jani Englanti, ruotsi Karhu Antti Jopo-opettaja Kemiläinen Margit Äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi, saksa Kenttä Jaakko Matematiikka, fysiikka, kemia Keskitalo Pirkko Matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka Kiviniemi Anna-Maija Kuvataide Konttavaara Sirkku Äidinkieli ja kirjallisuus, oppilaskunnan ohjaus Kovalainen Jukka Erityisopetus Kuonanoja Marja-Liisa Opinto-ohjaus (8.lk-9.lk) Kuusisto Maria, vs. Mäki Tuomo Englanti Köykkä Marko Koulunkäynninohjaaja Liehu Merja Musiikki, ilmaisutaito Majava Katriina, vs. Karhu Jussi Erityisopetus Moilanen Hilkka-Liisa Matematiikka, fysiikka, kemia Niiranen Päivi Matematiikka, fysiikka, kemia Nissi Johanna Liikunta Ollanketo Kari Tekninen työ Pihlajaniemi Eerika Ruotsi, äidinkieli Pirinen Kirsi Koulunkäynninohjaaja Pulkkinen Anna Opinto-ohjaus (7.lk) Räinä Sari Tekstiilityö Taimisto Mirja-Maija Biologia, maantieto, historia, yhteiskuntaoppi, terv.tieto Tapio Tiina vs Kvist Kari Ruotsi, saksa Tiiro Anu, vs Räisänen Tuula Koulunkäynninohjaaja Viinamäki Maarit Koulunkäynninohjaaja Vuorma Tarja Koulunkäynninohjaaja Välipakka Jouni Liikunta Välitalo Markku Biologia, maantieto Ylikärppä Maarit Kotitalous, terveystieto Ylisirniö Sakari Koulunkäynninohjaaja

6 KOTILUOKAT JA LUOKANVALVOJAT LUOKAT LUOKANVALVOJA PUH.NRO KOTILUOKKA 7 A Päivi Autio KO1 7 B Pirkko Keskitalo ATK-2 7 C Johanna Nissi D Urpo Hekkala E Jukka Arola F Merja Iivari G Maarit Ylikärppä KO2 8 A Merja Liehu MU 8 B Sirkku Konttavaara C Matti Alavaikko D Heli Alardt E Mirja-Maija Taimisto F Jukka Ervasti ATK-1 9 A Tiina Tapio / K. Kvist B Hilkka-Liisa Moilanen C Tuomo Mäki D Maria Holmi E Kari Ollanketo TN- luokka

7 LUKUVUODEN JAKSOT 1. jakso: to 8.8. pe koulupäivää 2. jakso: ma ti koulupäivää 3. jakso: ke ti koulupäivää 4. jakso: ke 5.2. pe koulupäivää 5. jakso: ma 7.4. la koulupäivää LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi: to pe Kevätlukukausi: ti la Vapaapäivät: Syysloma: ma 21.- su (vko 43) Itsenäisyyspäivä: pe Joululoma: ma ma Hiihtoloma: ma 3.- su (vko 10) Pääsiäisvapaa: pe ma Vappu to Vapaapäivä pe Helatorstai to Lisäksi lauantai on koulupäivä

8 OPPITUNTIEN AJAT (sisältää aamunavauksen) ruokailu 7.lk, 8.lk ruokailu 9.lk, lukio (lukio) OPPILAIDEN TET-JAKSOT 7.-luokkalaiset luokittain syyskuusta alkaen koululla (keittiö, siivous) yhden päivän ajan 8 a, b, c viikolla 37 8 d, e, f viikolla luokkalaiset viikolla 45

9 POISSAOLOJEN ILMOITTAMINEN KOULULLE Perusopetuslain 26 mukaan opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. 1. Jos oppilaalle tarvitaan lomaa tai muuta vapaata koulujen työpäivien aikana, on vapaan anominen hoidettava hyvissä ajoin ennen esim. matkalle lähtöä. Vapaan anomiseen on olemassa valmis kaavake, joka löytyy koulun www-sivuilta. Luokanvalvoja myöntää 1-3 päivän mittaisen vapaan ja rehtori sitä pidemmät ajat. Suositeltavaa on kuitenkin se, että perheen matkat tms. ajoitetaan pidettäväksi koulujen loma-aikoina. Huoltajan tulee tarkoin miettiä miten koulujen työaikoina olevat ylimääräiset vapaat vaikuttavat lapsensa koulumenestykseen. Jos lomaa kuitenkin päädytään anomaan koulujen työpäivien ajalle, on loman aikana koulussa läpi käydyt tehtävät suoritettava omatoimisesti. Loman ajaksi osuvien kokeiden tekemisestä on sovittava etukäteen ennen matkalle lähtöä ao. opettajan kanssa. 2. Muissa poissaoloissa on huoltajan ilmoitettava lapsensa poissaolosta heti ensimmäisenä poissaolopäivänä koululle. Tapoja asian ilmoittamiseen on monia: a. Sähköpostitse luokanvalvojalle. b. Luokanvalvojan omaan matkapuhelimeen tekstiviestillä tai soittamalla. c. Soittamalla koulun kansliaan tai opettajanhuoneeseen. d. Helmen kautta viestinä. e. Helmen kautta kuittaamalla oppilaalle merkityt poissaolot. Huom. kuittaamisen lisäksi on ilmoitettava poissaolon syy! 3. Poissaolon aikana tulee oppilaan huolehtia koulutehtävien tekemisestä joko kysymällä kaverilta tai Helmen kautta opettajalta. 4. Sairaus poissaolojen jälkeen on mahdollista saada tukiopetusta. 5. Jos poissaolot ovat olleet luvattomia, korvataan poissaolot tunti tunnista läksyparkissa. 6. Luokanvalvojat seuraavat oppilaiden poissaoloja ja vievät runsaasti poissaoloja olevien oppilaiden asian oppilashuoltoryhmän käsiteltäviksi. Oppilashuoltoryhmä arvioi aina tilannekohtaisesti jatkotoimenpiteet.

10 POISSAOLOKAAVIO OPETTAJAT MERKITSEVÄT POISSAOLOT HELMEEN PÄIVITTÄIN HUOLTAJA ILMOITTAA POISSAOLON SYYN SAMAN KOULUPÄIVÄN AIKANA EI KYLLÄ LV/ LO OTTAA YHTEYDEN HUOLTAAJAN VIIMEISTÄÄN TOISENA POISSAOLOPÄIVÄNÄ LUVALLINEN POISSAOLO LUVATON POISSAOLO SAIRAUSTAPAUKSISSA OHJATAAN TARVITTAESSA TUKIOPETUKSEEN OPPILAS KORVAA TUNNIT Selvitetty poissaolo kuitataan helmeen POISSAOLOJA PALJON yli 30 oppituntia (75 min) LV / LO OTTAA YHTEYTTÄ HUOLTAJAAN POISSAOLOJEN MÄÄRÄ KOHTUULLINEN RUNSAAT POISSAOLOT yli 45 oppituntia (75 min) LV / LO SEURAA POISSAOLOJEN SYITÄ JA MÄÄRIÄ LV/ LO LÄHETTÄÄ HUOLTAJALLE POISSAOLOJEN SEURANTALOMAKKEEN 1 LV/ LO TUO OPPILAAN ASIAN OPPILASHUOLTO- TYÖRYHMÄLLE POISSAOLOT JATKUVAT EDELLEEN yli 60 oppituntia (75 min) OPPILAS OHJATAAN TARVITTAESSA OHR:SSÄ VALITUN HENKILÖN LUO LV / LO LÄHETTÄÄ HUOLTAJALLE POISSAOLOJEN SEURANTALOMAKKEEN 2 LV / LO TUO OPPILAAN ASIAN OPPILASHUOLTOTYÖRYH- MÄLLE LV/ LO KUTSUU OPPILAAN, HUOLTAJAT JA OHR:N JÄSENEN/T KOULUPALAVERIIN OPPILASHUOLLOLLISET TOIMENPITEET

11 VALTARIN KOULUN RANGAISTUSKÄYTÄNNÖT Myöhästyminen Viidennestä myöhästymisestä tulee jälki-istunto Opettajan puhuttelu tai huomautus Ei kirjata rangaistuskirjaan. Asiasta tiedotetaan huoltajaa ja luokanvalvojaa. Luokanvalvojan puhuttelu Ohjataan oppilaan käytöstä parempaan suuntaan. Tiedotetaan asiasta vanhempia esim. Helmen välityksellä. Luokasta poistaminen Merkintä rangaistuskirjaan. Oppilas jatkaa työntekoa valvotusti käytävässä. Tiedotetaan asiasta vanhempia esim. Helmen välityksellä. Rehtorin puhuttelu Rehtori kirjaa asian itselleen ja tiedottaa asiasta huoltajia. Jälki-istuntokäytäntö Merkintä rangaistuskirjaan. Jälki-istunnon antaja tiedottaa asiasta aina huoltajaa. Jälki-istunto tulee suorittaa heti seuraavana istuntopäivänä. Jos oppilas ei saavu jälki-istuntoon, soitetaan oppilaan huoltajalle. Jos jälki-istuntoja tulee useita, on toimintatapa seuraava: 3. jälki-istunto: käsittely oppilashuoltoryhmässä 5. jälki-istunto: kutsutaan huoltajat koululle 6. jälki-istunto: kirjallinen varoitus ja ilmoitus sosiaalitoimeen Kirjallinen varoitus Rehtorin päätös. Kuullaan huoltajaa. Määräaikainen erottaminen Rehtorin päätös. Kuullaan huoltajaa.

12 KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI Iin koulujen OPS ohjausrymä Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa omaa ja toisten työtä ja noudattaa koulun sääntöjä sekä hyviä tapoja. Oppilaan käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan ikäkausi. Käyttäytymisen arvosanaa annettaessa voidaan soveltaa seuraavia kriteerejä: Erinomainen 10 ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä vaikuttaa positiivisella esimerkillä muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin toimii rakentavasti oman ryhmänsä ja kouluyhteisön parhaaksi erilaisissa tilanteissa osoittaa oma-aloitteisuutta yhteisten asioiden hoitamisessa Kiitettävä 9 ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön koulutyössä toimii vastuullisesti kouluyhteisössä sovittujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti käyttäytyy ystävällisesti ja avuliaasti, pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan hyvän työskentelyilmapiirin muodostumiseen Hyvä 8 käyttäytyy asiallisesti tilanteeseen sopivalla tavalla noudattaa useimmiten koulun sääntöjä käyttäytyy yleensä hyvin käytöstapojen mukaisesti pystyy yleensä ratkaisemaan ristiriitatilanteita oma-aloitteisesti, osaa toimia ryhmässä Tyydyttävä 7 käyttäytyy useimmiten tilanteeseen sopivalla tavalla, tuntee ja hyväksyy koulun säännöt kykenee ohjatusti ratkaisemaan ristiriitatilanteita, osaa tuetusti toimia ryhmässä Kohtalainen 6 suhtautuu usein välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä aiheuttaa asenteillaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa käyttäytymisessä Välttävä 5 erittäin välinpitämätön käytös suhteessa kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristöön tarvitsee erityisiä toimenpiteitä opiskelun turvaamiseksi Hylätty 4 käyttäytyminen normaaliin kouluyhteisöön täysin sopimatonta

13 TUPAKOINTIIN PUUTTUMINEN VALTARIN KOULULLA Alle 15- vuotias oppilas: Jos oppilas tupakoi kouluaikana, pitää hallussaan tupakkatuotteita tai on tupakoivien oppilaiden seurassa, annetaan hänelle jälki-istunto. Jos jälki-istuntoja tulee useita, on toimintatapa seuraava: 3. jälki-istunto: käsittely oppilashuoltoryhmässä 5. jälki-istunto: kutsutaan huoltajat koululle 6. jälki-istunto: kirjallinen varoitus ja ilmoitus sosiaalitoimeen Yli 15- vuotias oppilas: Oulun seudun koulupoliisin kanssa on sovittu toimittavan seuraavasti, jos 15-vuotta täyttänyt oppilas tupakoi, käyttää nuuskaa tai pitää hallussaan tupakkatuotteita kouluaikana: 1. Ensimmäisestä kiinnijäämisestä määrätään jälki-istunto, tehdään selvityslomake, joka toimitetaan kotiin allekirjoitettavaksi. 2. Toisen kiinnijäämisen jälkeen tehdään selvityslomake, joka toimitetaan kotiin allekirjoitettavaksi. Koululta lähetetään selvityslomakkeet koulupoliisille ja hän kirjoittaa sakon. 3. Seuraavista tupakointirikkomuksista tehdään selvityslomake, toimitetaan kotiin allekirjoitettavaksi ja poliisi kirjoittaa sakon.

14 VALTARIN KOULUN LÄKSYPARKKI AIKA: maanantaista-perjantaihin klo OHJAAJAT: Koulunkäynninohjaajat Eri vaihtoehtoja läksyparkin käyttöön 1. Oppilas ei ole tehnyt hänelle annettuja kotitehtäviä. 2. Oppilas on ollut poissa koulusta ja tekee läksyparkissa korvaavia tehtäviä. Luvattomat poissaolot korvataan periaatteella tunti tunnista. 3. Oppilas tarvitsee tukea läksyjen tekemiseen eikä osaa tehdä niitä yksin kotona. Läksyparkkiin voidaan silloin ohjata opettajan tai oppilashuoltoryhmän toimesta tai oppilas / huoltaja voi sitä pyytää. Varsinaisen tukiopetuksen antaa aineenopettaja. 4. Jos oppilas haluaa, hän voi jäädä koulun jälkeen tekemään seuraavan päivän kotitehtäviä. Muita ohjeita: - Oppilas saapuu luokkaan viimeisen oppitunnin jälkeen ja odottaa valvojaa asiallisesti - Opettaja arvioi ja määrää minimiajan käytettäväksi tehtäviin. Lyhin aika on 15 min ja pisin aika 1 tunti - Kyyditys ei ole este läksyparkkiin jäämiselle, huoltaja on velvollinen huolehtimaan lapsensa kotitehtävistä / kyydityksistä läksyparkin jälkeen kotiin. Erityisen painavista syistä läksyparkkia voidaan lykätä huoltajan pyynnöstä päivällä - Jos oppilas ei saavu sovitusti läksyparkkiin, hän saa tunnin jälki-istuntoa - Luokanvalvoja ja koulunkäynninohjaajat seuraavat oppilaskohtaisesti läksyparkkien määrää ja puuttuvat runsaisiin läksyparkkeihin

15 VALTARIN KOULUN PYSÄKKI 1. Jos oppilas häiritsee tuntia, hänet poistetaan luokasta Pysäkille. 2. Pysäkkiluokassa (= koulun kirjasto) oppilas täyttää lomakkeen, jossa hän itse analysoi tapahtunutta tunnin häirintää. Ohjaaja käy asiasta keskustelun oppilaan kanssa. 3. Oppilas ilmoittaa tapahtuneesta huoltajalle Pysäkin puhelimella. 4. Tunnin lopussa oppilas palaa luokkaan ja saa opettajalta tunnilla käsitellyt asiat kotiläksyksi. Tapahtunut käydään lyhyesti läpi ja sovitaan asia. 5. Pysäkkikäynnistä merkitään oppilaalle huomautus Helmeen.

16 KIVA KOULU -TOIMINTAMALLI KIUSAAMISTILANTEESSA Koulukiusaamisella tarkoitetaan tahallaan ja toistuvasti aiheutettua pahaa mieltä toiselle oppilaalle. Koulukiusaaminen voi ilmetä fyysisenä tai henkisenä väkivaltana. 1. Se aikuinen, jolle tieto kiusaamisesta ensin tulee, harkitsee onko kyseessä systemaattinen, tiimin puuttumista edellyttävä kiusaaminen. 2. Jos kiusaaminen ei ole systemaattista ja sitä on (toistaiseksi) tapahtunut vain kerran tai pari, luokanvalvoja tai vastaava opettaja keskustelee vakavasti kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa ja tekee selväksi, että he ovat toimineet tavalla, jota koulussa ei hyväksytä. 3. Systemaattisen kiusaamisen tunnusmerkit täyttävistä tapauksista välitetään tieto KiVa Koulu -tiimille. KiVa Koulu -tiimi järjestää jatkokeskustelut. KiVa tiimin toimintamalli 1) Tapaaminen kiusatun oppilaan kanssa. 2) Keskustelut kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa yksitellen 3) Keskustelu kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa ryhmänä 4) Seurantakeskustelu kiusatun kanssa 5) Seurantakeskustelu kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa. Kiusattu voi halutessaan osallistua keskusteluun. Valtarin koulun KiVa -tiimi Taisto Soininen Urpo Hekkala Laura Päkkilä Maarit Viinamäki Marko Köykkä Merja Liehu Kirsi Pirinen Maarit Ylikärppä Kiusaamisasioissa voi ottaa yhteyttä joko luokanvalvojaan tai koulumme KiVa tiimin jäseniin.

17 OPPILASHUOLTO Oppilashuoltoryhmässä käsitellään erilaisia asioita alkaen yksittäisen oppilaan koulunkäyntivaikeuksista aina koko koulun kehittämistä koskeviin asioihin. Jos ryhmässä käsitellään yksittäisen oppilaan asioita, on yhteistyö huoltajien kanssa olennaisessa roolissa. Jokainen opettaja voi tuoda luokkaansa / oppilastansa koskevia asioita ryhmään joko kertomalla huolestaan kenelle tahansa ryhmän jäsenelle tai tulla itse kuvaamaan huolenaihetta. Ryhmässä pohditaan yhdessä jatkotoimenpiteitä ja sovitaan, kuka hoitaa asiaa eteenpäin. Oppilashuoltoryhmän kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa. Ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettajat, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori sekä opintoohjaaja. Laajemmassa kokoonpanossa oppilashuoltoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Ryhmän työskentelyyn osallistuvat rehtori, opinto-ohjaaja, koulukuraattori, erityisopettajat, luokanvalvoja, psykologi, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä ja lisäksi mukana voi olla koululääkäri, opettajat, vanhemmat tai muu asiantuntija.

18 OPPILAANOHJAUS Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Kaikki opettajat ohjaavat oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttavat häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksia sekä ennaltaehkäisevät opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Jokainen opettaja tukee myös oppilaiden persoonallista kasvua, kehitystä ja osallisuutta. Opinto-ohjaaja on ohjaukseen erikoistunut opettaja. Hänen tehtävänään on oppilaan henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen tukeminen, opiskelun ohjaus sekä ammatillisen suuntautumisen ohjaus. Opinto-ohjaaja toteuttaa oppilaanohjausta - luokkamuotoisella ohjauksella - yksilöllisiin kysymyksiin syventävällä henkilökohtaisella ohjauksella - sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvalla pienryhmäohjauksella - työelämään tutustumisella Ohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Oppilaan turvallista siirtymistä koulutuksen eri nivelvaiheissa perusopetuksen sisällä ja perusopetuksen päättövaiheessa seuraavalle kouluasteelle tuetaan opinto-ohjaajien ja opettajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat. Opinto-ohjaajan verkkosivut löytyvät osoitteesta Yhteystiedot: Marja-Liisa Kuonanoja Anna Pulkkinen

19 OPPIMISEN TUKI Oppimisen tuki jakaantuu kolmeen portaaseen. YLEISTÄ TUKEA annetaan kaikille oppilaille yleensä heidän omassa luokassaan. Tuella pyritään ennaltaehkäisemään ja helpottamaan lieviä oppimisen esteitä. Yleistä tukea on esimerkiksi opetuksen eriyttäminen, tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus. TEHOSTETTUA TUKEA annetaan niille oppilaille, joille yleinen tuki on riittämätöntä. Tehostetussa tuessa annettua tukea lisätään ja monipuolistetaan. Ennen tehostetun tuen alkamista oppilaille tehdään pedagoginen arvio luokanvalvojan, aineen- ja erityisopettajan yhteistyönä. Oppimissuunnitelmaan kirjataan tehostetun tuen järjestäminen. ERITYISTÄ TUKEA annetaan oppilaille, joiden oppimisen tavoitteet eivät toteudu riittävästi yleisen ja tehostetun tuen muodoilla. Opetus on pääsääntöisesti erityisopetusta. Ennen erityisen tuen aloittamista oppilaalle tehdään moniammatillisesti pedagoginen selvitys. Opetuksen tavoitteet ja tarvittava tuki kirjataan oppilaan HOJKS:iin, jota seurataan ja arvioidaan yhteistyössä huoltajan kanssa. Erityisopettaja on koulussa oppimisen ja siihen liittyvän tuen asiantuntija. Erityisopettajat toimivat tiiviissä yhteistyössä aineenopettajien kanssa. Erityisopettajat seuraavat oppimisen edistymistä, etsivät koulunkäynnin tukikeinoja ja antavat yksilö/pienryhmä/samanaikaisopetusta. o Erityisopettajien yhteystiedot: Päivi Haapalahti, Jussi Karhu, Jukka Kovalainen, JOPO eli joustava perusopetus Jopo-opetus tuo perusopetukseen yksilöllisiä, oppilaiden erilaiset tarpeet huomioivia toimintatapoja ja opetusmenetelmiä. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat oppilaslähtöisyys, toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssä oppiminen. JOPO-luokassa on tarkoitus kehittää oppilaiden motivaatiota ja elämänhallintataitoja. Luokalle voi hakea hakemuksella aina keväisin. Opettajana toimii Antti Karhu. Yhteystiedot: Antti Karhu,

20 KOULUKURAATTORITOIMINTA - selvittää, auttaa ja tukea oppilaita koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyvissä ongelmatilanteissa - tukea oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa - tukea koulun ja vanhempien kasvatustyötä - antaa tietoa erilaisista palveluista mm. sosiaali-, mielenterveys ja vapaaajan palveluista ja ohjata tarpeen mukaan eri palveluiden piiriin Vanhemmat voivat ottaa suoraan yhteyttä koulukuraattoriin tai yhteydenottopyynnön voi esittää opettajan, opinto-ohjaajan tai terveydenhoitajan kautta. Myös oppilas itse voi tulla varaamaan ajan kuraattorilta tai sopia ajan puhelimitse, Helmen kautta tai sähköpostilla. Tapaamisten aikana kartoitetaan oppilaan kokonaistilannetta ja arvioidaan tuen tarve. Asiakastyöhön kuuluvia ohjauskeskusteluja voidaan käydä joko oppilaan tai / ja huoltajien kanssa tai tarvittaessa koolle voidaan kutsua myös laajempi verkosto. Kaikki keskustelut ja ohjauskäynnit kuraattorin luona ovat luottamuksellisia. Koulukuraattoripalvelut kuuluvat kaikille Iin kunnan perusopetuksen oppilaille. Yhteystiedot: Jaana Elorinne

21 TERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhoitaja Marja-Liisa Jokelainen on Valtarin koululla maanantaista keskiviikkoon klo ja perjantaisin Kouluterveydenhoitajan tarkistus tehdään 7., 8. ja 9.-luokkalaisille, 8.-luokkalaisille tulee terveydenhoitajan tarkistuksen lisäksi lääkärin tekemä tarkistus. Lääkärintarkastusaika tullaan ilmoittamaan etukäteen myös huoltajille. Kaikille yläkoulun oppilaille annetaan nuorison terveystodistus 8.-luokan lääkärintarkastuksessa. Todistus on voimassa yleensä 5 vuotta, ellei lääkäri toisin määrää. Todistus voidaan kirjoittaa nuorelle, joka on käynyt säännöllisesti koululaisten terveystarkastuksissa. Yhteystiedot: Marja-Liisa Jokelainen HAMMASHUOLTO Hammashoitola kutsuu oppilaat hammastarkastukseen ja hoitoon. Jos oppilas ei saavu varatulle ajalle eikä peruuta ajanvarausta, aiheutuu tästä kaikille 15 vuotta täyttäneille 27 euron sakko. Yhteystiedot: Iin hammashoitola Vastaava hammaslääkäri Anna-Kaisa Kaarivaara Suuhygienisti Sanna Nykänen Jokisuuntie

22 VALTARIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT I Järjestyssääntöjen perusta Jokaisella oppilaalla on oikeus häiriöttömään ja turvalliseen opiskeluun. Työrauhan ylläpitäminen sekä hyvin tapojen noudattaminen on toisen oppilaan opiskelun ja kouluväen työnteon kunnioittamista. Taatakseen kaikille kouluyhteisön jäsenille mahdollisimman turvallisen ja miellyttävän työympäristön Valtarin koulu on laatinut sidosryhmiensä kanssa nämä järjestyssäännöt. II Koulualue ja koulupäivä 1. Koulualueeksi katsotaan varsinainen koulurakennus, sen välituntipiha (Jokisuuntie ja Koulutien rajaama pohjoispiha) sekä kaikki tilat ja kentät, joilla varsinaisia oppitunteja järjestetään. Koulualueelta poistuminen koulupäivän aikana ilman erillistä opettajan antamaa lupaa on kielletty. 2. Kouluaika on lukujärjestyksen mukainen työpäivä. 3. Välittömästi koulunkäyntiin liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan koulun järjestämä tilaisuus koulun alueen ulkopuolella sekä koulun alueella järjestetty tilaisuus kouluajan ulkopuolella. Seuraavana esitetyt järjestyssäännöt koskevat siten koulualueen ja kouluajan sekä välittömästi koulunkäyntiin liittyvien tilaisuuksien tapahtumia. III Oppitunnit ja välitunnit 1. Koulupäivään kuuluu klo 8.50 alkava, viiden minuutin mittainen päivänavaus, jonka voivat pitää opettajat, oppilaat tai eri yhteisöjen edustajat. Oppilaat ovat tällöin luokissa. Päivänavauksissa käsitellään oppilaiden elämään, kouluun ja yhteiskuntaan liittyviä ajankohtaisia aiheita. Kesken päivänavauksen luokkiin ei ole lupa tulla, vaan se on kuunneltava aulassa tai käytävässä häiriötä tuottamatta. 2. Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti lukujärjestyksessä ilmoitettuna aikana. Välitunneilla oppilaat voivat olla ulkona tai sisällä lukuun ottamatta ns. yhden välituntia klo , joka on pakollinen ulkovälitunti. Ulos mennään viivyttelemättä. Sadesäällä tai kovalla pakkasella valvoja antaa luvan oleskeluun sisällä myös ulkovälitunnin aikana. Ulkovälituntialue on koulun pohjoispiha, johon on järjestetty valvonta. 3. Yleisiä ohjeita käyttäytymisestä. (Perusopetuslaki 35: Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.)

23 Oppitunnille tullaan ajoissa ja siellä käyttäydytään rauhallisesti ja asiallisesti. Jos kuitenkin myöhästyt, hyvä tapa edellyttää koputtamista oveen ja sisäänpääsyn jälkeistä selvitystä myöhästymisen syystä. Ulkovaatteita (päähine, päällystakki) ei pidetä luokassa yllä, vaan ne jätetään naulakoihin. Rahaa tai arvoesineitä ei pidä jättää päällysvaatteiden taskuihin, vaan ne on otettava luokkaan. Matkapuhelinta ei oppitunneilla käytetä, ellei opettaja erityisestä syystä anna siihen lupaa. Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti ja asiallisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle. Koulun tietokoneisiin oppilaalla ei ole oikeutta tehdä minkäänlaisia asennuksia (pelit tms.) tai asetusten muutoksia. Koulu ei tue työsuunnitelmaan kuulumatonta asiattomilla verkkosivuilla vierailemista. Tällaisesta seuraa tarvittaessa verkkoyhteyksien katkaiseminen. Jokaisen oppilaan on huolehdittava omalta osaltaan luokkien, käytävien, ruokailutilojen ja koulupihan siisteydestä. Epäsiisteyttä aiheuttava voidaan velvoittaa korjaamaan jälkensä. Oppilaan on pidettävä tunneilla mukanaan tarpeelliset työvälineet (kirjat, vihkot, kynät, asialliset liikuntavarusteet). Annetut tehtävät oppilaan tulee suorittaa parhaan kykynsä mukaan opettajan ohjeita noudattaen. 4. Erityisohjeita Toisen ihmisen henkinen tai ruumiillinen kiusaaminen on ehdottomasti kielletty. Jos sellaista havaitsee, asiasta on syytä ilmoittaa välittömästi koulun henkilökunnalle. Muita välittömästi ilmoitettavia asioita ovat sattunut tapaturma, onnettomuus tai vahingonteko. Koulun alueelle ei ole lupa tuoda tai siellä käyttää tupakkatuotteita, päihteitä, huumeita eikä teräaseita tai muita vaarallisia esineitä. Lumipallojen ja kivien heittely koulussa on kielletty. Jos joudut olemaan poissa koulusta, selvitä sen syy luokanvalvojallesi. Jos joudut lähtemään koulusta ennen koulupäivän päättymistä, pyydä siihen lupa luokanvalvojalta tai muulta opettajalta. Etukäteen poissaololuvan voi huoltajan pyynnöstä myöntää luokanvalvoja (1-3 päivää) tai rehtori tätä pitemmäksi ajaksi. (Perusopetuslaki 26: Oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.)

24 IV Ruokailukäyttäytyminen Ruokailu järjestetään kahdessa vuorossa: työjärjestyksen mukaan ensimmäinen alkaa ja toinen Jokainen oppilas saa päivittäin ilmaisen kouluaterian. Ruokasaliin ei mennä ulkovaatteet päällä, vaan ne on jätettävä salin ulkopuolelle. Kouluruokailu on ns. kasvatustilanne ja periaatteena pidetään, että kaikki osallistuvat ruokailuun. Ruokailussa noudatetaan hillittyä käytöstä. Ruokaa kannattaa ottaa vain sen verran kuin arvelee jaksavansa syödä. Mikäli ateriaan kuuluu lukumäärin annosteltuja osia (sämpylä tms.) henkilökunnan ilmoittamista kappalemääristä on pidettävä kiinni. Tarjotin ja ruokailuvälineet palautetaan asianmukaisille paikoilleen. V Koulumatkat Koulumatkoilla on noudatettava liikennesääntöjä. Mikäli koulumatkaa tehdään taksissa, bussissa tai muussa julkisessa liikennevälineessä, on ehdottomasti noudatettava hyvän käytöksen sääntöjä sekä kuljettajan ohjeita. Jos kuljet koulumatkat omalla kulkuneuvolla, jätä kulkuneuvo koulun pihalle sille varatulle paikalle äläkä ajele sillä koulupäivän aikana. VI Rankaiseminen Mikäli oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä, häntä voidaan ojentaa: 1. Oppilas voi joutua opettajan / apulaisrehtorin / rehtorin puhutteluun. 2. Opettaja voi poistaa oppilaan luokasta enintään oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. Poistamisesta ilmoitetaan kotiin. 3. Rehtori tai opettaja voi määrätä enintään kahden tunnin jälki-istunnon. Jälkiistunnosta ilmoitetaan kotiin. 4. Johtokunta tai rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen. 5. Koululautakunta voi erottaa oppilaan määräajaksi, enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan (Perusopetuslaki 36). Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisen suorittamaan tehtäviään (Perusopetuslaki 36). Jos oppilaan käyttäytymisestä jatkuvasti seuraa työrauhahäiriötä, selvitetään mikä on syynä kurittomuuteen ja mihin toimenpiteisiin asiantilan korjaamiseksi on ryhdyttävä.

25 SUOSITUKSET KOTIINTULOAJOISTA IISSÄ Kunnanvaltuusto on käsitellyt asiaa kokouksessa. Oulun seudulla on käytössä nämä samat ajat. Alakoululaiset: arki-ilta ja sunnuntai klo perjantai ja lauantai klo lk: arki-ilta ja sunnuntai klo 20 perjantai ja lauantai klo lk ja vanhemmat: arki-ilta ja sunnuntai klo 21 perjantai ja lauantai klo 23

VALTARIN KOULUN SYYSTIEDOTE

VALTARIN KOULUN SYYSTIEDOTE VALTARIN KOULUN SYYSTIEDOTE 2015-2016 TERVETULOA ALOITTAMAAN VALTARIN LUKUVUOTTA 2015-2016! Uusi lukuvuosi on jälleen alkamassa. Koulun vuosi on periaatteessa aina samanlainen, mutta toisaalta aina erilainen.

Lisätiedot

VALTARIN KOULUN SYYSTIEDOTE

VALTARIN KOULUN SYYSTIEDOTE VALTARIN KOULUN SYYSTIEDOTE 2014-2015 TERVETULOA KOULUUN! Kouluvuosi 2014-2015 on alkamassa. Kesä on tarjonnut tasapuolisesti viileyttä ja hellettä, joten ilmojen puolesta on ollut mitä mahtavin kesä.

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

VALTARIN KOULUN LUKUVUOSI- TIEDOTE OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE

VALTARIN KOULUN LUKUVUOSI- TIEDOTE OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE VALTARIN KOULUN LUKUVUOSI- TIEDOTE OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE 2016-2017 TERVETULOA ALOITTAMAAN VALTARIN KOULUN LUKUVUOTTA 2016-2017! Kesäloma on päättynyt ja koulutyö alkaa. Olemme saaneet nauttia Suomen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

OPPITUNNIT POISSAOLOT

OPPITUNNIT POISSAOLOT KOULUJEN YHTEISET TOIMINTASÄÄNNÖT OPPITUNNIT TERVEHTIMINEN Oppituntien aloitus tehdään selkeästi työrauhaa kunnioittaen. Uuden oppilasryhmän kanssa tunti alkaa tervehtimällä seisten. Vierailijan saapuessa

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn

Lisätiedot

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015 HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN Päivitys 15.4.2015 ASIA KÄYTÄNTÖ RANGAISTUS Molemmat koulut: Yleinen käyttäytyminen Noudatan hyviä tapoja. En turmele koulun omaisuutta. - Suun soittaminen kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Opetushenkilökunta. 19 luokanopettajaa 3 aineenopettajaa

Opetushenkilökunta. 19 luokanopettajaa 3 aineenopettajaa HINTAN KOULU Perustiedot Hintan koulu sijaitsee Oulussa, noin kolme kilometriä kaupungin keskustasta rauhallisella esikaupunkialueella rakennettu vuonna 1957 remontoitu vuonna 2003 peruskoulun alaluokat

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Lapinniemen koulu 7 9 lk

Lapinniemen koulu 7 9 lk Lapinniemen koulu 7 9 lk syksy 2012 2 Hei Lapinniemen koulun oppilaat ja kotiväki! Tervolan kunnanvaltuuston viime marraskuussa tekemien päätösten mukaan Tervolassa lakkautettiin tämän vuoden heinäkuussa

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola Lukuvuositiedote 2014-2015 HENKILÖKUNTA opettajat: 1a 1b 2.lk 3a 3b 4.lk 4.-5.lk 5.lk 6.lk pienluokka laaja-alainen eo: rehtori Päivi Lipsanen Jenni Nieminen Jaana Kukkonen Anu Terho Noora Vesterinen Laura

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Lukkarin koulun järjestyssäännöt

Lukkarin koulun järjestyssäännöt Lukkarin koulun järjestyssäännöt Sääntöjen tarkoitus 1. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 :n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Vatialan koulun järjestyssäännöt

Vatialan koulun järjestyssäännöt Alkaen 2016 Vatialan koulun järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KANGASALAN KUNTA VATIALAN KOULU Vatialantie 17, 36240 Kangasala OHJE 23.3.2016 1/012/2016 Voimassaoloaika

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio Tiedote 2014 2015

Tornion yhteislyseon lukio Tiedote 2014 2015 Tornion yhteislyseon lukio Tiedote 2014 2015 TORNION YHTEISLYSEON LUKIO Tiedote. Yhteystietoja ja aikatauluja 2014 2015 YHTEYSTIETOJA 1 Koulun yhteystiedot Opettajat RYHMÄNOHJAUS 2 Ryhmänohjaajat Ryhmien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 MIKÄ MUUTTUU YLÄKOULUUN SIIRRYTTÄESSÄ? (1/5) Hallinnollisesti ei mikään siirrytään peruskoulun luokalta 6 luokalle 7. Mutta

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

PAUNUN KOULU KOELISTA SYKSY 2014 31.8.2014. Ma 8.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 9-10 MA2 8B 9-10 BG2

PAUNUN KOULU KOELISTA SYKSY 2014 31.8.2014. Ma 8.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 9-10 MA2 8B 9-10 BG2 VIIKKO 37 Ma 8.9. Pe 12.9. Ma 8.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 9-10 MA2 8B 9-10 BG2 8C 9-10 MA3 8D 9-10 BG1 8E 9-10 AI1 9B (LEL) AI1 RE1 8F 9-10 AI2 Pe 12.9. MATEMATIIKKA luokka

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

PIKKOLAN KOULUN RUOKALAAN 19.5.2015

PIKKOLAN KOULUN RUOKALAAN 19.5.2015 PIKKOLAN KOULUN RUOKALAAN 19.5.2015 Kahvittelua Apulaisrehtori Janne Niemi: Yleisiä käytänteitä ja asioita Terveydenhoitaja Anne Rautakorpi: Asioita tulevien seiskojen terveystarkastuksista Uudet luokanvalvojat:

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Alueellisen yhteistyön malli

Alueellisen yhteistyön malli Alueellisen yhteistyön malli Savonlinnan seutu OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN TUKI (Kelpo + oppilaanohjaus + oppilashuolto) KORJAAVASTA KOHTI ENNALTAEHKÄISEVÄÄ TOIMINTAA Savonlinnan seudun hankkeet (lisäksi

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot