Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö"

Transkriptio

1 Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö

2 2 SISÄLLYS 1. KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANO 3 2. PALVELUALUEET 2.1 Kaupunginkirjasto Kulttuuripalvelut Työväenopisto Yhteispalvelu 8 3. TALOUS 10

3 3 1. ESPOON KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANO Kulttuurilautakunta kokoontui 9 kertaa vuoden 2013 aikana. Lautakunnan kokoonpano muodostui 13 jäsenestä ja kaupunginhallituksen edustajasta. Kokouksiin osallistuivat edellä mainittujen lisäksi sivistystoimen johtaja tai talous- ja hallintojohtaja sekä nuorisovaltuuston edustaja. Lautakunnan alaisuuteen kuuluvien tulosyksiköiden johtajat olivat läsnä kokouksissa toimien yksiköidensä asioiden esittelijöinä. Lisäksi kokouksiin osallistuivat lautakunnan tiedotuksesta vastaava ja lautakunnan sihteeri sekä tarvittaessa eri alojen asiantuntijat. Kulttuurilautakunta Kokoonpano 2013 Varsinaiset jäsenet Jalonen, Jaana, Kok. puh.joht. Volotinen, Teresia, Vihr. varapuh.joht. Jokinen, Janne, Kok. Metsä, Kimmo, Kok. Hoppania, Leena, Kok. Laakso, Minna, Kok. Saariaho, Aki, Vihr. Abdifitah, Abdi, SDP Lumme, Jasminiitta, SDP Tiainen, Jani, PerusS&Sit. Töyrylä, Seija, PerusS&Sit. Marschan, Monika, SFP Saarinen, Antti, Vas. Henkilökohtaiset varajäsenet Lehtinen, Aila, Kok. Pitkänen, Ali, Vihr. Nur Mahamed Mahamud, Kok. Walkama, Pentti, Kok. Mård, Riitta, Kok. Priha, Melissa, Kok. Ranne, Kirsi, Vihr. Suntio, Hannu, SDP Sistonen, Helena, SDP Kuro, Henri, PerusS&Sit. Kuisma, Anna-Liisa, PerusS&Sit. Bärlund, Benita, SFP Kotonen, Sebastian, Vas. Kaupunginhallituksen edustaja Johansson, Ulf, SFP Kaupunginhallituksen edustajan varajäsen Gestrin, Christina, SFP

4 4 2. PALVELUALUEET 2.1 Kaupunginkirjasto Tekeminen ja osallistuminen kuuluvat kaikille Vuosi 2013 oli kaupunginkirjastossa vilkkaan toiminnan vuosi. Jo kevään aikana otettiin käyttöön useita uusia palvelukonsepteja. Painopisteenä kaikessa toiminnassa oli tekemällä oppiminen. Ihmisten oma aktiivisuus kirjaston käyttäjinä ja myös palveluiden tuottajina mm. vapaaehtoistoiminnan kautta korostaa ajatusta, että kirjasto on kaupunkilaisten omistama tila, jossa tehdään niitä asioita, jotka he kokevat tärkeiksi. Entressen kirjaston lavatanssit ovat oiva esimerkki käyttäjien ideoimasta ja tuottamasta palvelusta. Pitkäaikainen tavoitteemme maksuttomista varauksista toteutui kesäkuun alussa. Varausten määrä nousi huomattavasti, mikä osoittaa, että osalle käyttäjistä varausmaksu oli ollut esteenä aineiston varaamiselle. Marraskuussa HelMet-kirjastot ottivat käyttöön tekniseltä pohjaltaan kokonaan uusitun kirjastojärjestelmäversion Sierran. Muista HelMet-kirjastoista poiketen Espoon kirjastot olivat strategiansa mukaisesti avoinna koko järjestelmän uusimisen ajan. Kirjastoissa järjestettiin tapahtumia, ja johto tapasi asiakkaita lähikirjastoissa kysellen heidän toiveitaan kirjastopalveluista. Kaupunginkirjaston kävijämäärä kasvoi voimakkaasti vuoden 2013 aikana. Kävijöitä oli kirjastoissa ja kasvua edellisen vuoteen 8,7 %. Kasvuun on vaikuttanut jatkuva aukioloaikojen lisääminen ja uusien toimintakonseptien ja tilojen käyttöönotto. Myös verkkokäynnit lisääntyivät. HelMet-verkkosivukäyntejä oli vuonna , mikä on 18,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Espoon kirjastoista lainattiin fyysistä teosta. Kokonaislainaus laski 3,78 %. Fyysisen aineiston lainauksen vähenemisen vastapainoksi kirjaston tarjoamien e-aineistojen käytöstä tuli yhä suositumpaa. HelMet-kirjastoissa ladattiin e-kirjoja kertaa, e-lehtiä kertaa, katseltiin streamattuja elokuvia kertaa ja kuunneltiin yksittäisiä musiikkiteoksia kertaa. Luvut osoittavat, että kirjastoaineistojen kokonaiskäyttö ei ole juurikaan vähentynyt mutta käyttö siirtyy enenevissä määrin verkkoaineistoihin. Helmikuun alussa pääsi uusi kirjastoauto Välkky liikenteeseen. Välkyn avulla voidaan tarjota välähdys uudenlaisista kirjastopalveluista lapsille joka puolella Espoota. Pelit ja tapahtumat ovat olennainen osa konseptia. Viikkoa myöhemmin helmikuussa aloitti Venäjänkielinen kirjasto toimintansa Sellon kirjastossa. Venäjänkielisen kokoelman ja asiakaspalvelun lisäksi venäjänkieliset tapahtumat ja päivitykset verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa avaavat kirjastopalveluita Espoon suurimmalle maahanmuuttajaryhmälle. Maaliskuun puolivälissä avasi ovensa musiikkitila Jukeboksi Entressen kirjaston yhteydessä. Nuoret ovat ottaneet monitoimijamallilla ylläpidetyn tilan omakseen ilahduttavan nopeasti. Jukeboksissa on ollut kävijää kuukaudessa. Kesän alussa aloitti Tapiolan kirjastossa toimintansa Paja. 3D-tulostusta kävi vuoden aikana kokeilemassa iso joukko eri-ikäisiä kaupunkilaisia. Pajassa henkilökunta ja asiakkaat auttavat toisiaan kukin osaamisensa mukaan. Alusta asti Pajassa on ollut käytettävissä

5 5 ompelukone, ja vuoden kuluessa on sinne saatu monia muitakin välineitä. Joulukuussa hankitut sähkörummut saavuttivat heti suuren suosion. Kirjaston ja nuorisopalveluiden yhteistyö tiivistyi vuosien ponnistelujen jälkeen. Leppävaaran alueen työntekijöiden oma aloite johti syksyn alusta siihen, että nuorisopalveluiden työntekijät työskentelevät rinnan kirjastolaisten kanssa Sellon kirjaston nuortenosastolla - yhteisenä tavoitteenaan alueen nuorten hyvinvointi. Tästä on hyvä jatkaa muidenkin vastaavien yhteistyökuvioiden kehittämistä. Jaana Tyrni kirjastopalveluiden johtaja 2.2 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelujen alueellista toimintaa kehitettiin sivistystoimen tulevaa organisaatiomuutosta huomioiden suuralueittain. Yhteistyötä ja verkostoitumista lisättiin sivistystoimen toimijoiden kesken ja myös muiden toimialojen välillä. Suuri huomioitava tuleva muutos oli ruotsinkielisen kulttuuritoiminnan siirtyminen Svenska rum- lautakunnan alaisuuteen v alusta. Myös Vapaan sivistystyön tulosyksikön päättyminen v alusta huomioitiin syksyn 2013 aikana tehdyssä kausisuunnittelussa. Kulttuuripalveluita järjestettiin Pikku-Auroran lasten taidetalossa, Karatalossa ja Kannu-salissa sekä myös muiden kulttuuritoimijoiden tiloissa. Palveluja tuotettiin eri ikäryhmille ja alueellista tasapuolisuutta kehitettiin hakeutuvan toiminnan avulla. Kulttuuritapahtumia järjestettiin esim. asukaspuistoissa ja avoimissa päiväkodeissa, vanhusten hoivalaitoksissa, kouluissa ja kirjastoissa sekä yhteistyössä myös kaupunkikonsernin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Espoon keskuksen kumppanuusprojektin myötä järjestettiin esim. Entressen kirjaston Jukeboksissa useita tapahtumia v aikana. Tapahtumien ideat tulivat suoraan kuntalaisilta. Lisäksi Talomuseo Glimsin viereen suunniteltu kotieläinpiha, joka toteutetaan Espoon keskuksen kumppanuusprojektin, kaupunginmuseon ja 4H-yhdistyksen yhteistyönä, eteni hyvää vauhtia. Kotieläinpiha tukee myös Nuorten elinvoimaisuus -ohjelmaa. Karataloa kehitettiin monipuolisena kulttuurikeskuksena, jonka tarjonnassa on kulttuuritapahtumia, taiteen perusopetusta, työväenopiston opetusta ja toimintamahdollisuuksia kulttuuritoimijoille ja kokoontumistiloja paikallisille yhdistyksille. Toimintaa kehitettiin yhteistyössä muiden talon toimijoiden kanssa. Kulttuuripalveluiden ja työväenopiston tilojen lisäksi talossa on nuorisotila ja neuvola joka siirtyy muihin tiloihin v alusta. Karatalossa kävi v aikana asiakasta. Ikäihmisten kulttuuritarjontaa varten luotu toimintamalli jatkui. Kulttuuriketjun avulla viedään kulttuuria vanhusten hoivalaitoksissa ja palvelukeskuksissa asuville ikäihmisille ja kehitysvammaisille, jotka muuten jäisivät palveluiden ulkopuolelle. Kulttuuriketjun ohjelmisto tavoitti henkilön yleisömäärän. Taiteen perusopetus ja KULPS!-toiminta jatkui. Kulttuuripalveluiden kehittämisyksikkö vastasi toimiala- ja kuntarajat ylittävistä kehittämis- ja yhteistyöhankkeista. KULPS! on sivistystoimen yhteinen toimintamalli, jonka yhteistyökumppaneita ovat espoolaiset kulttuurin ja liikunnan toimijat. Toimintamallin laajentamista varhaiskasvatuksen piiriin suunniteltiin. Sopimuskumppaneita oli 72 ja toiminnan piirissä oli v peruskoulun oppilasta. Taiteen perusopetuksen tuntimäärä oli n opetustuntia.

6 6 Kannu-salin kunnostustöiden jälkeistä toimintaa suunniteltiin varsinkin elokuvatoiminnan osalta. Kannu-salin ja kahvila Nekan kävijämäärä oli v asiakasta siitä huolimatta, että tila oli käytössä vain puoli vuotta kunnostustöiden takia. Tuulimäen harjoitustilat olivat käytössä ja niissä kävi n asiakasta. Taidetalo Pikku-Auroraa kehitettiin ja. ns. Tilanhoitajan talon kunnostustyöt valmistuivat syksyllä Sitä kehitettiin yhä perhekeskeisemmäksi lasten kulttuurikeskukseksi. Lauantaiset perheohjelmat vakiintuivat toiminnassa ja myös yleisö löysi vuoden aikana yhä paremmin taloon. Syksyllä Taidetalo vietti 10-vuotisjuhliaan näyttävästi. Taidetalon pihapiirin meijerirakennus on kaupungin investointiohjelmassa ja kunnostetaan tulevaisuudessa kulttuurikäyttöön. Taidetalo Pikku-Aurorassa kävi v aikana n asiakasta. Espoo-päivä otettiin suunnittelussa huomioon. Tapahtumia järjestettiin eri puolilla kaupunkia. Kulttuuripalvelujen ruotsinkielistä toimintaa jatkettiin Vindängen-salissa monipuolisesti. Ruotsinkielisen toiminnan onnistuneita yhteistyötapahtumia olivat myös Svenska veckan, Pentalan saaristopäivät ja jokavuotinen suurtapahtuma Kulturen vid ån Espoon keskuksessa. Ruotsinkielisen toiminnan asiakasmäärä oli v Kokonaisuudessaan kulttuuripalvelujen toimintaan osallistui v n asiakasta. Pia Louko johtava intendentti 2.3 Työväenopisto Espoon työväenopiston toimintavuoden 2013 merkittävin päätös tehtiin, kun kaupunginvaltuusto päätti joulukuun 11. päivänä perustaa Espooseen Aikuiskoulutuksen osaamiskeskuksen osaksi koulutuskuntayhtymä Omniaa. Päätöstä edelsi koko vuoden kestäneet neuvottelut ja valmistelut kaupungin sivistystoimen ja Omnian kesken. Tavoitteena on käynnistää Espooseen vuoden 2015 alusta kansainvälisesti arvostettu ja uusimuotoinen osaamiskeskus yhdessä työväenopiston, aikuislukion, aikuisopiston ja oppisopimustoimiston kesken. Vuonna 2013 opisto järjesti näyttävän kulttuuritapahtuman, Samaa unta lausuntateatteri-esityksen - Tapiolan kulttuurikeskuksessa. Esityksessä Tapiolan lausujat yhdessä opiston toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa toteuttivat monia suomalaisia koskettavan kertomuksen sotiemme ajasta. Työväenopiston tehtävä tarjota kaupunkilaisille mahdollisuus osallistua itse kulttuurin tuottamiseen toteutui esityksessä erinomaisella tavalla. Esitys sai aikaan paljon positiivista yleisöpalautetta ja toiveita jatkaa opiston teatteriesityksiä myös tulevaisuudessa. Yksi merkittävimmistä saavutuksista vuonna 2013 on opettajien erityisesti opiston tuntiopettajien täydennyskoulutukseen tähtäävä Opet Oppii hanke osana kansallista Osaava-ohjelmaa. Henkilöstön jatkuva itsensä kehittäminen on tulevaisuuden organisaation tärkein menestystekijä. Kansallisesti arvostetun oppilaitoksen on tarjottava huippuluokan opetusta. Opiston on oltava mukana kehityksessä, millaisia muutoksia yhteiskunnassa ja ihmisen kasvussa tapahtuu. Koska aikuisopiskelijat opiskelevat opistossa suurimmaksi osaksi vapaavalintaisesti, heille on tarjottava opetusta parhaimpien opetuskäytäntö-

7 7 jen mukaisesti. Opet oppii hanke luo uudenlaisen verkoston vapaan sivistystyön opettajien kesken. Se verkostoi myös metropolialueen opistot toisiinsa entistä vahvemmin. Vuosi 2013 on opiston opetuksen tasapainoisen kehittymisen vuosi. Maahanmuuttajaopetuksen tuntimäärä kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Opetuksen toimintaa tehostettiin. Opetusta suunniteltiin enemmän kuin ennen yhteiskuntapoliittisesti merkittävien asiakassegmenttien mukaisesti. Uutena opiskelijaryhmänä keskityttiin nuorten vapaa-ajan koulutustarpeisiin, niiden opetussisältöjen ja markkinoinnin kehittämiseen. Vuonna 2013 avattiin uusi opetustila Kuunkehrän toimintakeskukseen Olariin maahanmuuttajakoulutuksen sekä liikunnan ja terveyskasvatuksen opetuksen tarpeisiin. Kuunkehrän toimintakeskus muodostaa nyt keskeisen yhteisöllisen tilan, jossa alueen asukkaat voivat kohdata ja opiskella yhdessä. Lisääntyvä maahanmuuttajakoulutus tarvitsee metropolialueella lisää toimivia tiloja, koska opiskelijamäärät ovat kasvussa. Espoon työväenopisto on vahvasti vapaan sivistystyön tutkimukselliseen toimintaan panostava organisaatio. Vapaan sivistystyön kehittämistyöhön panostaminen uudistaa ja kehittää vapaan sivistystyön opetusta kohti kansainvälistä yhteistyötä. Opiston osaamisen ja kehittämisen yksikkö (OSAKE) kokoaan yhteen vapaan sivistystyön laadun, yliopistoyhteistyön, ICT-kehittämistyön, kehittämishankkeiden sekä alueellisen yhteistyön. Vain aktiivisesti osaamisen kehittämiseen ja jatkuvaan kehitystyöhön panostava organisaatio voi menestyä tulevaisuuden koulutuskilpailussa. Espoon työväenopiston osaamisen ja kehittämisen yksikkö tulee tulevaisuudessa entisestään vahvistamaan asemaansa kansallisena vapaan sivistystyön osaamisen kehittäjänä. Henkilöstön hyvinvointia edistettiin Kunta 10- tutkimuksen tulosten mukaan avatuilla kehittämistavoitteilla. Vuoden aikana opiston päätoiminen henkilökunta osallistui kahteen työhyvinvointia edistävään päivään Espoon ympäristössä. Kulta 10-Gaalassa joulukuussa muistettiin vuoden aikana eri tavoin ansioituneita työntekijöitä. Tuntiopettajat olivat mukana sekä syyskauden että kevätkauden ohjelmallisissa opettajakokouksissa valtuustotalolla. Opiston kansainvälisen toiminnan strategiaa edistettiin asiantuntijatyöryhmässä vuoden 2013 aikana. Opisto sai Gruntvig-rahoitusta, jonka avulla opetuksen laadun kehittämistä jatketaan. Espoon työväenopistossa on sijaintinsa sekä ylläpitäjänsä yritystoiminnan ansiosta erinomaiset mahdollisuudet kehittyä vahvaksi aikuiskoulutuksen kansainväliseksi osaajaksi. Vuoden aikana työväenopisto kehittää organisaatiotansa kohti kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden tavoitteita. Opisto haluaa profiloitua ympäröivän luonnon huomioon ottavaksi ja ihmisen jatkuvaa elinikäistä oppimista arvostavaksi tahoksi. Espoon työväenopiston taloudellinen tilanne kehittyi vuoden aikana vakaaksi. Opiston tiimikohtaista taloutta seurattiin säännöllisesti johtoryhmässä sekä tiimien kokouksissa. Opisto on varautunut myös talouden tiukkeneviin aikoihin tulevaisuudessa. Tarja Lang rehtori

8 8 2.4 Yhteispalvelu Yhteispalvelun yleisenä tarkoituksena on tarjota sekä julkishallinnon palveluja että yhteistyösopimuksiin perustuvia palveluja keskitetysti. Yhteispalvelun toimintaa säätelee kuntalaki ja yhteispalvelulaki sekä Espoon valtuuston hyväksymät johtosäännöt ja määräykset, toimialojen antamat sisäiset toimintaohjeet sekä yhteistyösopimukset. Espoossa on seitsemän yhteispalvelupistettä: Espoon keskuksessa, Espoonlahdessa, Kalajärvellä, Leppävaarassa, Matinkylässä ja Tapiolassa (Espoon kulttuurikeskus ja Folkhälsantalo/Vindängens medborgarrum). Palvelupisteet on sijoitettu siten, että ne kattavat tasaisesti kaikki Espoon kaupunkikeskukset ja ovat helposti kuntalaisten saavutettavissa. Yhteispalvelussa työskentelee 24 palveluneuvojaa, kiertävä palveluneuvoja, hallinnollisia tehtäviä hoitavat kiertävä palveluesimies, vastaava palveluesimies sekä yhteispalvelupäällikkö. Nykyisen hallitusohjelman mukaan Asiakaspalvelu hankkeessa luodaan koko maassa kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkosto ja määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut. Hankkeen keskeisinä tavoitteina ovat yhden luukun periaate, jolla pyritään mm. julkisen hallinnon asiakaspalvelupisteiden sijaitsemiseen kohtuuetäisyydellä asukkaista. Vuonna 2013 suunniteltiin Yhteispalvelujen uudelleen organisointia Palveluliiketoimen toimialalle alkaen. Yhteispalvelun tehtävät ja palvelut 1. Kaupungin palvelut Palvelupisteet toimivat kaupungille osoitettujen maksujen ja laskujen maksupaikkoina. Tämän lisäksi yhteispalvelupisteet hoitavat hallintokuntien sisäiset maksumääräykset ja rahatilitykset. Palvelupisteisiin voi myös toimittaa kaupungille tulevaa postia kuten esim. avustushakemuksia, toimeentulotukihakemuksia jne. Lisäksi palvelupisteissä pidetään nähtävillä kaupungin kuulutukset ja karttoja. Palvelupisteet tarjoavat kaupungin kaikkien toimialojen yleisneuvontaa. Tarvittaessa asiakkaat ohjataan ja opastetaan eri toimialojen tarjoaman asiantuntijaneuvonnan pariin. Yhteispalvelulla on yhteinen asiakaspalvelunumero, joka palvelee yhteispalvelun aukioloaikoina. Palvelupisteissä on myös itsepalvelupäätteitä. Neuvontapalveluihin liittyy tiiviisti myös vuonna 2013 käynnistynyt Reaaliaikaisen neuvonnan Click-hanke, jonka tavoitteena on antaa reaaliaikaista yleisneuvontaa ulkomailta pk-seudulle muuttaville sekä muuttoa harkitseville. Neuvonta tapahtuu sähköisesti ns. chat-periaatteella. Hanke toteutetaan ESR-rahoituksella ja hankkeessa ovat mukana Espoon yhteispalvelut, InEspoo, Vantaan yhteispalvelut, Virka Info Helsingistä sekä Kauniaisten kaupunki. Hanke päättynee vuoden 2014 lopussa. Yhteispalvelupisteissä myydään erilaisia kaupungin toimintaan liittyviä tuotteita ja sieltä voi ostaa kaupungin henkilöstön ja eläkeläisten ruokalippuja sekä koululaisten ja opettajien välipalalipukkeita. Yhteispalvelupisteissä myydään myös ylijäämämassojen vastaanottolipukkeita, joita myytiin vuonna 2013 yhteensä kappaletta. Kopiointi-, faksi- ja skannauspalvelut ovat edelleen yhteispalvelun palveluvalikoimassa. Yhteispalvelupisteistä voi noutaa maksutta esitteitä ja oppaita, muun muassa HSL:n aikataulukirjoja ja reittikarttoja sekä Espoon työväenopiston opinto-oppaita. Henkilökunta kertoo asiakkaille kursseista ja ottaa vastaan työväenopiston kurssimaksuja.

9 9 Yhteispalvelussa myydään ja jaetaan lippuja kaupungin tilaisuuksiin. Liikuntapalvelujen kuntosalikortteja myytiin kappaletta, Kalajärven kuntosalin avainpantteja 379 kappaletta, Seniorien 68+ Sporttikortteja jaettiin kappaletta. Yhteispalvelussa jaettiin ilmaislippuja myös Espoon kaupungin järjestämään itsenäisyyspäivän konserttiin. Yhteispalvelulle kuuluu sotaveteraanien pysäköintilupien myöntäminen. Yhteispalvelu myöntää veteraanien pysäköintilupia myös kauniaislaisille ja kirkkonummelaisille veteraaneille. Vuonna 2013 veteraanien pysäköintilupia luovutettiin espoolaisille veteraaneille yhteensä 37 kappaletta ja kauniaislaisille 1 kappale. 2. Yhteistyösopimuksiin perustuvat palvelut Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti yhteispalvelulla on yhteistyösopimuksia ulkopuolisten toimijoiden kanssa: Länsi-Uudenmaan poliisilaitos (ajokortit, yleisohjaus, alkoholitarjoiluilmoitukset ja vammaisten pysäköintilupahakemukset), HSL Helsingin seudun liikenne (matkakortti ja neuvonta). Muita yhteistyösopimuksiin perustuvia palveluita ovat: Espoon Matkailu Oy (infopiste), Lippupiste ja Lippupalvelu (lipunmyyntijärjestelmät), yksittäiset järjestöt kuten Espoon merialueen kalastusyhdistys ry (paikalliset kalastusluvat ja kalavesikartat). KELAn kanssa tehdyn sopimuksen perusteella hoidetaan avustavia asiakaspalvelutehtäviä (neuvonta, hakemuslomakkeiden jakaminen ja asiakirjojen vastaanotto). Lisäksi yhteispalvelupisteisiin voi toimittaa pieniä löytötavaroita, jotka toimitetaan edelleen poliisille. Edellä mainittujen yhteistyösopimusten lisäksi yhteispalvelulla on sopimukset muun muassa Espoon perinneyhdistys Aurora ry:n, Iivisniemi Kaitaa seura ry:n ja Espoon Seudun Kulttuurisäätiön kanssa kirjojen, adressien ja korttien myynnistä kyseisten järjestöjen lukuun. Asiakasmäärät Vuonna 2013 yhteispalvelupisteissä asioi yhteensä asiakasta. Palvelutiskillä asioivien asiakkaiden lisäksi yhteispalvelupisteissä asioi suuri määrä ns. itsepalveluasiakkaita, joita ei ole tilastoitu. Eniten asiakkaita kävi Matinkylässä. Talous Vuonna 2013 suurin osuus yhteispalvelun rahaliikenteestä koostui HSL:n matkakorttilatauksista ja matkakorttimaksuista, joita tilitettiin HSL:lle euroa. Toiseksi suurimman osuuden rahaliikenteestä muodosti Lippupisteen lippujen myynti, jonka osuus oli euroa. Maamassalipukkeiden käteismyynti, joka oli noin euroa, muodosti kolmanneksi suurimman osuuden rahaliikenteestä. Muita merkittäviä osuuksia yhteispalvelun rahaliikenteessä olivat Lippupalvelu euroa, Poliisi euroa, matkakortin käsittelykulut euroa ja kalastusluvat euroa. Päivi Nyholm va. yhteispalvelupäällikkö

10 10 3. TALOUS Kulttuurilautakunnan alaisten yksiköiden vuoden 2013 toimintakulut olivat 64,6 milj. euroa ja ne kasvoivat 5,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Kulujen kasvuun vaikutti mm. Venäjänkielisen kirjaston avaaminen Sellon aluekirjastossa. Venäjänkieliseen kirjastoon saatiin euron avustus Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Vuonna 2013 kulttuurilautakunta jakoi avustuksina taiteen ja kulttuurin tukemiseen 15,8 milj. euroa, josta toimitilojen vastikkeeton käyttöoikeus oli noin 4,6 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyi 5,7 milj. euroa. Tulotavoite ylittyi 1,9 milj. euroa nettobudjetoitujen kaupunkikulttuurin tulosyksikön ja työväenopiston tulokertymän ansiosta. Henkilöstön kokonaismäärä oli vuoden lopussa 463. Toimintakulujen jakauma Tp 2012 Ta 2013 Muutok set/ Muutettu Toteuma %-osuus tiliryhmittäin (1 000 ) Korotus Ta tot. Henk ilöstök ulut, josta ,0 työvoimanvuok raus 0,8 milj. euroa [893] [840] [840] [818] Palvelujen ostot ,7 Aineet ja tarvikkeet * ,7 Avustuk set ,4 Leasing ja muut k ulut ,9 Sisäiset: mm. tilak ustannuk set ,2 Yhteensä ,0 Toimintatuottojen jakauma Tp 2012 Ta 2013 Muutok set/ Muutettu Toteuma %-osuus tiliryhmittäin (1 000 ) Korotus Ta tot. - Myyntituotot ,9 Mak sutuotot ** ,1 Tuet ja avustuk set ,1 Vuok ratuotot ,6 Muut tuotot ,5 Sisäinen: myynti yk sik öille ,8 Yhteensä ,0 Toimintakate Kirjastoaineistoa hankittiin 1,6 miljoonalla eurolla. Työväenopiston kurssimaksut olivat 2 miljoonaa euroa, 61,8 prosenttia maksutuotoista.

11 11

12 12 Irtain käyttöomaisuus 9535 Kulttuuriltk euroa Talousarvio 2013 Muutokset / Korotukset Muutettu TA 2013 Toteuma 2013 Poikkeama Menot Tulot Netto Tulot ylittivät talousarvion noin eurolla saadusta avustuksesta johtuen. Määräraha ylitti talousarvion noin euroa, johtuen Tapiola Sinfoniettan alttoviulun hankinnasta. Alttoviululle oli määrärahavaraus vuodelle 2012, mutta sopivaa soitinta ei löytynyt. Vapaan sivistystyön tulosyksikkö 35 KULTTUURILAUTAKUNTA (pl. Työväenopisto ja Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö) euroa Talousarvio 2013 Muutokset / Korotukset Muutettu TA 2013 Toteuma 2013 Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Sitova taso: vapaa sivistystyö, kaupunginkirjasto, kulttuuripalvelut ja yhteispalvelu. Tulot ja menot toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisina. Talousarviomuutokset: Valtuuston hyväksymä määrärahavähennys on 0,1 milj. euroa ja tuloarvion korotus euroa. Kaupunginjohtaja siirsi noin 0,1 milj. euroa monikulttuurisuuden edistämiseen, työtehtävien järjestämiseen, kesätyöllistämiseen ja nuorten tukemiseen. Toimialajohtaja siirsi määrärahoja yhteensä noin 0,6 milj. euroa palveluliikelaitoksilta hankittaviin sisäisiin palvelujen ostoihin. Kaupunginkirjastossa kävi 3,6 miljoonaa asiakasta, kasvua edelliseen vuoteen oli 8,7 prosenttia. Espoon kirjastoissa lainattiin vuoden 2013 aikana noin 4 miljoonaa fyysistä teosta. Kokonaislainaus laski 3,78 prosenttia. KULPS! poluille tehtiin toimintavuonna 2013 aikana yhteensä tilastoitua oppilaskäyntiä.

13 TYÖVÄENOPISTO (nettositova) euroa Talousarvio 2013 Muutokset / Korotukset Muutettu TA 2013 Toteuma 2013 Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Nettobudjetoidun työväenopiston sitova toimintakate alitti 0,1 milj. euroa muutetun talousarvion. Toimintakate oli -6,1 milj. euroa. Talousarviomuutokset: Valtuusto hyväksyi toimintakatteen korotuksen euroa tulolisäyksellä. Kaupunginjohtaja siirsi yhteensä noin euroa monikulttuurisuuden edistämiseen ja työtehtävien järjestämiseen. Toimialajohtaja siirsi määrärahoja yhteensä 0,1 milj. euroa palveluliikelaitoksilta hankittaviin sisäisiin palvelujen ostoihin. Espoon työväenopistossa vuoden 2013 toteutunut tuntimäärä on tuntia ja kursseilla kävijöitä oli Kasvua vuoteen 2012 oli 3,6 prosenttia. Vuoden lopussa Vapaan sivistystyön tulosyksikössä työskenteli 339 henkilöä. Terttu Nygren talousasiantuntija

14 14

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö 2 SISÄLLYS 1. KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANO 3 2. PALVELUALUEET 2.1 Espoon kaupunginmuseo 4 2.2 Espoon kulttuurikeskus

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 1 / 58. Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo

Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 1 / 58. Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta 25.02.2014 Sivu 1 / 58 Kokoustiedot Aika 25.02.2014 tiistai klo 17:30-20:45 Tauko 18.39-18.41 Tauko 20.12-20.28 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie

Lisätiedot

Arvot, visio, toiminta-ajatus. Kaupunginjohtajan katsaus. Toimintaympäristö. Henkilöstö. Ympäristö. Sosiaali- ja terveystoimi.

Arvot, visio, toiminta-ajatus. Kaupunginjohtajan katsaus. Toimintaympäristö. Henkilöstö. Ympäristö. Sosiaali- ja terveystoimi. Vuosikertomus 29 Arvot, visio, toiminta-ajatus 3 Kaupunginjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Talous 1 Henkilöstö 14 Ympäristö 16 Sosiaali- ja terveystoimi 18 Sivistystoimi 24 Tekninen ja ympäristötoimi

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 26.02.2015 Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika 26.02.2015 torstai klo 17:35-20:05 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 5 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Espoon kaupunki Valtuusto 18.5.2015

Tilinpäätös 2014. Espoon kaupunki Valtuusto 18.5.2015 Espoon kaupunki Valtuusto 18.5.2015 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 5 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta

70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta 70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toimintatuotot Myyntituotot 181 023 226 800 204 864 Maksutuotot 256 378 318 460 235 269 Tuet ja Avustukset 90 240 83 800 108 797 Muut toimintatuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta 1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Kulttuurilautakunta SISÄLLYSLUETTELO Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2010.. 1 Tuloslaskelma ja vertailu edelliseen vuoteen.. 2 Kulttuuriasiainkeskus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 2 A. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ

Lisätiedot

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo

KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2015 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 24.09.2015 torstai klo 17:30-19:30 Paikka KH:n kokoushuone, Asemakuja 2, 4. kerros, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Antti Aarnio,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 Mäntsälän kunta/ Taija Lehtinen SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmatyöskentely... 4 3 Yksiköiden tilanne ja tulevaisuuden

Lisätiedot

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava Savonlinnan kaupunginkirjasto HuK Hanna Pitkänen 19.10.2009 18.1.2010 Eräänlaista oravanpyörästä hyppäämistä

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 201 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 202 203 16 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Heidi Nygren Toimielin: Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto

Helsingin kaupunginkirjasto Helsingin kaupunginkirjasto t o i m i n t a k e r t o m u s 2 0 0 9 Sisällys Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan toiminta, s. 5 Kirjastoimen johtajan katsaus, s. 6 Kirjastojen vuosi: Toimintaa, tapahtumia,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 24.09.2014 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 Keskiviikko, klo 17:00-20:05 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 17.12.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 17.12.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 17.12.2014 Kokoustiedot Aika 17.12.2014 Keskiviikko, klo 16:30-18:33 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginjohtajan katsaus Kertomusvuoden kansantalouden kasvulukuja sekoitti metsäteollisuuden työsulku. Se supisti metsäteollisuudessa tuotantoa noin kymmenen prosenttia ja sen vaikutukset kohdistuivat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta Mikkeli Kokouskutsu 1 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 20.08.2015 Aika 26.08.2015, klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 SISÄLTÖ 1 2 VIRASTOPÄÄLLIKÖN PUHEENVUORO 16 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYÄ JA YHTEISTYÖN HEDELMÄÄ 3 NUORISOLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 20 KUSTANNUSTEHOKKAITA HANKKEITA 4 NUORISOASIAINKESKUS

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti sisäpihan puolelta) 13 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha vuonna 2015

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti sisäpihan puolelta) 13 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha vuonna 2015 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (22) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 05.03.2015 Aika 04.03.2015, klo 17:01-19:15 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1.-31.8.2015 SIVISTYSPALVELUT

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1.-31.8.2015 SIVISTYSPALVELUT TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1.-31.8.2015 SIVISTYSPALVELUT Vastuualueet: perusopetus, lukio, vapaa-ajan koulutus, vapaa-aikapalvelut, ruokapalvelut sekä tukipalveluna koulutoimisto/joukkoliikenne.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Toimintakertomus 2012 ja tavoitteet 2013 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2012 2 3.

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 21.2.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous Aika Perjantai 21.2.2014 klo 12.30-14.08 Paikka Työryhmän jäsenet: Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

kokouksia 8 Läsnä Läsnä

kokouksia 8 Läsnä Läsnä TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, Paimion opisto (kansalais- ja musiikkiopisto), nuoriso- ja liikuntapalvelut. Marja Astola-Turpeinen

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 17.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHTIA... 4 1.1 KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET... 4 1.2 HELSINGIN KULTTUURIPOLIITTISET PERIAATTEET...

Lisätiedot

Hyvä arki kasvaa kulttuurista

Hyvä arki kasvaa kulttuurista Hyvä arki kasvaa kulttuurista Hämeenlinnan kaupungin KULTTUURISTRATEGIA 2012 1 Sisällysluettelo 1. Aluksi 2 2. Kulttuurin toiminta-ajatus 3 3. Kulttuurin arvot 4 3.1. Yhdenvertaisuus 5 3.2. Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginjohtajan katsaus Koko Suomen väkiluku kasvoi vuonna 2003 edellisvuotta nopeammin. Väestö kuitenkin väheni yhdeksässä maakunnassa, joukossa Kainuu. Vaikka väen vähentyminen on hidastunut, on Kainuun

Lisätiedot