Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö"

Transkriptio

1 Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö

2 2 SISÄLLYS 1. KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANO 3 2. PALVELUALUEET 2.1 Kaupunginkirjasto Kulttuuripalvelut Työväenopisto Yhteispalvelu 8 3. TALOUS 10

3 3 1. ESPOON KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANO Kulttuurilautakunta kokoontui 9 kertaa vuoden 2013 aikana. Lautakunnan kokoonpano muodostui 13 jäsenestä ja kaupunginhallituksen edustajasta. Kokouksiin osallistuivat edellä mainittujen lisäksi sivistystoimen johtaja tai talous- ja hallintojohtaja sekä nuorisovaltuuston edustaja. Lautakunnan alaisuuteen kuuluvien tulosyksiköiden johtajat olivat läsnä kokouksissa toimien yksiköidensä asioiden esittelijöinä. Lisäksi kokouksiin osallistuivat lautakunnan tiedotuksesta vastaava ja lautakunnan sihteeri sekä tarvittaessa eri alojen asiantuntijat. Kulttuurilautakunta Kokoonpano 2013 Varsinaiset jäsenet Jalonen, Jaana, Kok. puh.joht. Volotinen, Teresia, Vihr. varapuh.joht. Jokinen, Janne, Kok. Metsä, Kimmo, Kok. Hoppania, Leena, Kok. Laakso, Minna, Kok. Saariaho, Aki, Vihr. Abdifitah, Abdi, SDP Lumme, Jasminiitta, SDP Tiainen, Jani, PerusS&Sit. Töyrylä, Seija, PerusS&Sit. Marschan, Monika, SFP Saarinen, Antti, Vas. Henkilökohtaiset varajäsenet Lehtinen, Aila, Kok. Pitkänen, Ali, Vihr. Nur Mahamed Mahamud, Kok. Walkama, Pentti, Kok. Mård, Riitta, Kok. Priha, Melissa, Kok. Ranne, Kirsi, Vihr. Suntio, Hannu, SDP Sistonen, Helena, SDP Kuro, Henri, PerusS&Sit. Kuisma, Anna-Liisa, PerusS&Sit. Bärlund, Benita, SFP Kotonen, Sebastian, Vas. Kaupunginhallituksen edustaja Johansson, Ulf, SFP Kaupunginhallituksen edustajan varajäsen Gestrin, Christina, SFP

4 4 2. PALVELUALUEET 2.1 Kaupunginkirjasto Tekeminen ja osallistuminen kuuluvat kaikille Vuosi 2013 oli kaupunginkirjastossa vilkkaan toiminnan vuosi. Jo kevään aikana otettiin käyttöön useita uusia palvelukonsepteja. Painopisteenä kaikessa toiminnassa oli tekemällä oppiminen. Ihmisten oma aktiivisuus kirjaston käyttäjinä ja myös palveluiden tuottajina mm. vapaaehtoistoiminnan kautta korostaa ajatusta, että kirjasto on kaupunkilaisten omistama tila, jossa tehdään niitä asioita, jotka he kokevat tärkeiksi. Entressen kirjaston lavatanssit ovat oiva esimerkki käyttäjien ideoimasta ja tuottamasta palvelusta. Pitkäaikainen tavoitteemme maksuttomista varauksista toteutui kesäkuun alussa. Varausten määrä nousi huomattavasti, mikä osoittaa, että osalle käyttäjistä varausmaksu oli ollut esteenä aineiston varaamiselle. Marraskuussa HelMet-kirjastot ottivat käyttöön tekniseltä pohjaltaan kokonaan uusitun kirjastojärjestelmäversion Sierran. Muista HelMet-kirjastoista poiketen Espoon kirjastot olivat strategiansa mukaisesti avoinna koko järjestelmän uusimisen ajan. Kirjastoissa järjestettiin tapahtumia, ja johto tapasi asiakkaita lähikirjastoissa kysellen heidän toiveitaan kirjastopalveluista. Kaupunginkirjaston kävijämäärä kasvoi voimakkaasti vuoden 2013 aikana. Kävijöitä oli kirjastoissa ja kasvua edellisen vuoteen 8,7 %. Kasvuun on vaikuttanut jatkuva aukioloaikojen lisääminen ja uusien toimintakonseptien ja tilojen käyttöönotto. Myös verkkokäynnit lisääntyivät. HelMet-verkkosivukäyntejä oli vuonna , mikä on 18,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Espoon kirjastoista lainattiin fyysistä teosta. Kokonaislainaus laski 3,78 %. Fyysisen aineiston lainauksen vähenemisen vastapainoksi kirjaston tarjoamien e-aineistojen käytöstä tuli yhä suositumpaa. HelMet-kirjastoissa ladattiin e-kirjoja kertaa, e-lehtiä kertaa, katseltiin streamattuja elokuvia kertaa ja kuunneltiin yksittäisiä musiikkiteoksia kertaa. Luvut osoittavat, että kirjastoaineistojen kokonaiskäyttö ei ole juurikaan vähentynyt mutta käyttö siirtyy enenevissä määrin verkkoaineistoihin. Helmikuun alussa pääsi uusi kirjastoauto Välkky liikenteeseen. Välkyn avulla voidaan tarjota välähdys uudenlaisista kirjastopalveluista lapsille joka puolella Espoota. Pelit ja tapahtumat ovat olennainen osa konseptia. Viikkoa myöhemmin helmikuussa aloitti Venäjänkielinen kirjasto toimintansa Sellon kirjastossa. Venäjänkielisen kokoelman ja asiakaspalvelun lisäksi venäjänkieliset tapahtumat ja päivitykset verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa avaavat kirjastopalveluita Espoon suurimmalle maahanmuuttajaryhmälle. Maaliskuun puolivälissä avasi ovensa musiikkitila Jukeboksi Entressen kirjaston yhteydessä. Nuoret ovat ottaneet monitoimijamallilla ylläpidetyn tilan omakseen ilahduttavan nopeasti. Jukeboksissa on ollut kävijää kuukaudessa. Kesän alussa aloitti Tapiolan kirjastossa toimintansa Paja. 3D-tulostusta kävi vuoden aikana kokeilemassa iso joukko eri-ikäisiä kaupunkilaisia. Pajassa henkilökunta ja asiakkaat auttavat toisiaan kukin osaamisensa mukaan. Alusta asti Pajassa on ollut käytettävissä

5 5 ompelukone, ja vuoden kuluessa on sinne saatu monia muitakin välineitä. Joulukuussa hankitut sähkörummut saavuttivat heti suuren suosion. Kirjaston ja nuorisopalveluiden yhteistyö tiivistyi vuosien ponnistelujen jälkeen. Leppävaaran alueen työntekijöiden oma aloite johti syksyn alusta siihen, että nuorisopalveluiden työntekijät työskentelevät rinnan kirjastolaisten kanssa Sellon kirjaston nuortenosastolla - yhteisenä tavoitteenaan alueen nuorten hyvinvointi. Tästä on hyvä jatkaa muidenkin vastaavien yhteistyökuvioiden kehittämistä. Jaana Tyrni kirjastopalveluiden johtaja 2.2 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelujen alueellista toimintaa kehitettiin sivistystoimen tulevaa organisaatiomuutosta huomioiden suuralueittain. Yhteistyötä ja verkostoitumista lisättiin sivistystoimen toimijoiden kesken ja myös muiden toimialojen välillä. Suuri huomioitava tuleva muutos oli ruotsinkielisen kulttuuritoiminnan siirtyminen Svenska rum- lautakunnan alaisuuteen v alusta. Myös Vapaan sivistystyön tulosyksikön päättyminen v alusta huomioitiin syksyn 2013 aikana tehdyssä kausisuunnittelussa. Kulttuuripalveluita järjestettiin Pikku-Auroran lasten taidetalossa, Karatalossa ja Kannu-salissa sekä myös muiden kulttuuritoimijoiden tiloissa. Palveluja tuotettiin eri ikäryhmille ja alueellista tasapuolisuutta kehitettiin hakeutuvan toiminnan avulla. Kulttuuritapahtumia järjestettiin esim. asukaspuistoissa ja avoimissa päiväkodeissa, vanhusten hoivalaitoksissa, kouluissa ja kirjastoissa sekä yhteistyössä myös kaupunkikonsernin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Espoon keskuksen kumppanuusprojektin myötä järjestettiin esim. Entressen kirjaston Jukeboksissa useita tapahtumia v aikana. Tapahtumien ideat tulivat suoraan kuntalaisilta. Lisäksi Talomuseo Glimsin viereen suunniteltu kotieläinpiha, joka toteutetaan Espoon keskuksen kumppanuusprojektin, kaupunginmuseon ja 4H-yhdistyksen yhteistyönä, eteni hyvää vauhtia. Kotieläinpiha tukee myös Nuorten elinvoimaisuus -ohjelmaa. Karataloa kehitettiin monipuolisena kulttuurikeskuksena, jonka tarjonnassa on kulttuuritapahtumia, taiteen perusopetusta, työväenopiston opetusta ja toimintamahdollisuuksia kulttuuritoimijoille ja kokoontumistiloja paikallisille yhdistyksille. Toimintaa kehitettiin yhteistyössä muiden talon toimijoiden kanssa. Kulttuuripalveluiden ja työväenopiston tilojen lisäksi talossa on nuorisotila ja neuvola joka siirtyy muihin tiloihin v alusta. Karatalossa kävi v aikana asiakasta. Ikäihmisten kulttuuritarjontaa varten luotu toimintamalli jatkui. Kulttuuriketjun avulla viedään kulttuuria vanhusten hoivalaitoksissa ja palvelukeskuksissa asuville ikäihmisille ja kehitysvammaisille, jotka muuten jäisivät palveluiden ulkopuolelle. Kulttuuriketjun ohjelmisto tavoitti henkilön yleisömäärän. Taiteen perusopetus ja KULPS!-toiminta jatkui. Kulttuuripalveluiden kehittämisyksikkö vastasi toimiala- ja kuntarajat ylittävistä kehittämis- ja yhteistyöhankkeista. KULPS! on sivistystoimen yhteinen toimintamalli, jonka yhteistyökumppaneita ovat espoolaiset kulttuurin ja liikunnan toimijat. Toimintamallin laajentamista varhaiskasvatuksen piiriin suunniteltiin. Sopimuskumppaneita oli 72 ja toiminnan piirissä oli v peruskoulun oppilasta. Taiteen perusopetuksen tuntimäärä oli n opetustuntia.

6 6 Kannu-salin kunnostustöiden jälkeistä toimintaa suunniteltiin varsinkin elokuvatoiminnan osalta. Kannu-salin ja kahvila Nekan kävijämäärä oli v asiakasta siitä huolimatta, että tila oli käytössä vain puoli vuotta kunnostustöiden takia. Tuulimäen harjoitustilat olivat käytössä ja niissä kävi n asiakasta. Taidetalo Pikku-Auroraa kehitettiin ja. ns. Tilanhoitajan talon kunnostustyöt valmistuivat syksyllä Sitä kehitettiin yhä perhekeskeisemmäksi lasten kulttuurikeskukseksi. Lauantaiset perheohjelmat vakiintuivat toiminnassa ja myös yleisö löysi vuoden aikana yhä paremmin taloon. Syksyllä Taidetalo vietti 10-vuotisjuhliaan näyttävästi. Taidetalon pihapiirin meijerirakennus on kaupungin investointiohjelmassa ja kunnostetaan tulevaisuudessa kulttuurikäyttöön. Taidetalo Pikku-Aurorassa kävi v aikana n asiakasta. Espoo-päivä otettiin suunnittelussa huomioon. Tapahtumia järjestettiin eri puolilla kaupunkia. Kulttuuripalvelujen ruotsinkielistä toimintaa jatkettiin Vindängen-salissa monipuolisesti. Ruotsinkielisen toiminnan onnistuneita yhteistyötapahtumia olivat myös Svenska veckan, Pentalan saaristopäivät ja jokavuotinen suurtapahtuma Kulturen vid ån Espoon keskuksessa. Ruotsinkielisen toiminnan asiakasmäärä oli v Kokonaisuudessaan kulttuuripalvelujen toimintaan osallistui v n asiakasta. Pia Louko johtava intendentti 2.3 Työväenopisto Espoon työväenopiston toimintavuoden 2013 merkittävin päätös tehtiin, kun kaupunginvaltuusto päätti joulukuun 11. päivänä perustaa Espooseen Aikuiskoulutuksen osaamiskeskuksen osaksi koulutuskuntayhtymä Omniaa. Päätöstä edelsi koko vuoden kestäneet neuvottelut ja valmistelut kaupungin sivistystoimen ja Omnian kesken. Tavoitteena on käynnistää Espooseen vuoden 2015 alusta kansainvälisesti arvostettu ja uusimuotoinen osaamiskeskus yhdessä työväenopiston, aikuislukion, aikuisopiston ja oppisopimustoimiston kesken. Vuonna 2013 opisto järjesti näyttävän kulttuuritapahtuman, Samaa unta lausuntateatteri-esityksen - Tapiolan kulttuurikeskuksessa. Esityksessä Tapiolan lausujat yhdessä opiston toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa toteuttivat monia suomalaisia koskettavan kertomuksen sotiemme ajasta. Työväenopiston tehtävä tarjota kaupunkilaisille mahdollisuus osallistua itse kulttuurin tuottamiseen toteutui esityksessä erinomaisella tavalla. Esitys sai aikaan paljon positiivista yleisöpalautetta ja toiveita jatkaa opiston teatteriesityksiä myös tulevaisuudessa. Yksi merkittävimmistä saavutuksista vuonna 2013 on opettajien erityisesti opiston tuntiopettajien täydennyskoulutukseen tähtäävä Opet Oppii hanke osana kansallista Osaava-ohjelmaa. Henkilöstön jatkuva itsensä kehittäminen on tulevaisuuden organisaation tärkein menestystekijä. Kansallisesti arvostetun oppilaitoksen on tarjottava huippuluokan opetusta. Opiston on oltava mukana kehityksessä, millaisia muutoksia yhteiskunnassa ja ihmisen kasvussa tapahtuu. Koska aikuisopiskelijat opiskelevat opistossa suurimmaksi osaksi vapaavalintaisesti, heille on tarjottava opetusta parhaimpien opetuskäytäntö-

7 7 jen mukaisesti. Opet oppii hanke luo uudenlaisen verkoston vapaan sivistystyön opettajien kesken. Se verkostoi myös metropolialueen opistot toisiinsa entistä vahvemmin. Vuosi 2013 on opiston opetuksen tasapainoisen kehittymisen vuosi. Maahanmuuttajaopetuksen tuntimäärä kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Opetuksen toimintaa tehostettiin. Opetusta suunniteltiin enemmän kuin ennen yhteiskuntapoliittisesti merkittävien asiakassegmenttien mukaisesti. Uutena opiskelijaryhmänä keskityttiin nuorten vapaa-ajan koulutustarpeisiin, niiden opetussisältöjen ja markkinoinnin kehittämiseen. Vuonna 2013 avattiin uusi opetustila Kuunkehrän toimintakeskukseen Olariin maahanmuuttajakoulutuksen sekä liikunnan ja terveyskasvatuksen opetuksen tarpeisiin. Kuunkehrän toimintakeskus muodostaa nyt keskeisen yhteisöllisen tilan, jossa alueen asukkaat voivat kohdata ja opiskella yhdessä. Lisääntyvä maahanmuuttajakoulutus tarvitsee metropolialueella lisää toimivia tiloja, koska opiskelijamäärät ovat kasvussa. Espoon työväenopisto on vahvasti vapaan sivistystyön tutkimukselliseen toimintaan panostava organisaatio. Vapaan sivistystyön kehittämistyöhön panostaminen uudistaa ja kehittää vapaan sivistystyön opetusta kohti kansainvälistä yhteistyötä. Opiston osaamisen ja kehittämisen yksikkö (OSAKE) kokoaan yhteen vapaan sivistystyön laadun, yliopistoyhteistyön, ICT-kehittämistyön, kehittämishankkeiden sekä alueellisen yhteistyön. Vain aktiivisesti osaamisen kehittämiseen ja jatkuvaan kehitystyöhön panostava organisaatio voi menestyä tulevaisuuden koulutuskilpailussa. Espoon työväenopiston osaamisen ja kehittämisen yksikkö tulee tulevaisuudessa entisestään vahvistamaan asemaansa kansallisena vapaan sivistystyön osaamisen kehittäjänä. Henkilöstön hyvinvointia edistettiin Kunta 10- tutkimuksen tulosten mukaan avatuilla kehittämistavoitteilla. Vuoden aikana opiston päätoiminen henkilökunta osallistui kahteen työhyvinvointia edistävään päivään Espoon ympäristössä. Kulta 10-Gaalassa joulukuussa muistettiin vuoden aikana eri tavoin ansioituneita työntekijöitä. Tuntiopettajat olivat mukana sekä syyskauden että kevätkauden ohjelmallisissa opettajakokouksissa valtuustotalolla. Opiston kansainvälisen toiminnan strategiaa edistettiin asiantuntijatyöryhmässä vuoden 2013 aikana. Opisto sai Gruntvig-rahoitusta, jonka avulla opetuksen laadun kehittämistä jatketaan. Espoon työväenopistossa on sijaintinsa sekä ylläpitäjänsä yritystoiminnan ansiosta erinomaiset mahdollisuudet kehittyä vahvaksi aikuiskoulutuksen kansainväliseksi osaajaksi. Vuoden aikana työväenopisto kehittää organisaatiotansa kohti kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden tavoitteita. Opisto haluaa profiloitua ympäröivän luonnon huomioon ottavaksi ja ihmisen jatkuvaa elinikäistä oppimista arvostavaksi tahoksi. Espoon työväenopiston taloudellinen tilanne kehittyi vuoden aikana vakaaksi. Opiston tiimikohtaista taloutta seurattiin säännöllisesti johtoryhmässä sekä tiimien kokouksissa. Opisto on varautunut myös talouden tiukkeneviin aikoihin tulevaisuudessa. Tarja Lang rehtori

8 8 2.4 Yhteispalvelu Yhteispalvelun yleisenä tarkoituksena on tarjota sekä julkishallinnon palveluja että yhteistyösopimuksiin perustuvia palveluja keskitetysti. Yhteispalvelun toimintaa säätelee kuntalaki ja yhteispalvelulaki sekä Espoon valtuuston hyväksymät johtosäännöt ja määräykset, toimialojen antamat sisäiset toimintaohjeet sekä yhteistyösopimukset. Espoossa on seitsemän yhteispalvelupistettä: Espoon keskuksessa, Espoonlahdessa, Kalajärvellä, Leppävaarassa, Matinkylässä ja Tapiolassa (Espoon kulttuurikeskus ja Folkhälsantalo/Vindängens medborgarrum). Palvelupisteet on sijoitettu siten, että ne kattavat tasaisesti kaikki Espoon kaupunkikeskukset ja ovat helposti kuntalaisten saavutettavissa. Yhteispalvelussa työskentelee 24 palveluneuvojaa, kiertävä palveluneuvoja, hallinnollisia tehtäviä hoitavat kiertävä palveluesimies, vastaava palveluesimies sekä yhteispalvelupäällikkö. Nykyisen hallitusohjelman mukaan Asiakaspalvelu hankkeessa luodaan koko maassa kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkosto ja määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut. Hankkeen keskeisinä tavoitteina ovat yhden luukun periaate, jolla pyritään mm. julkisen hallinnon asiakaspalvelupisteiden sijaitsemiseen kohtuuetäisyydellä asukkaista. Vuonna 2013 suunniteltiin Yhteispalvelujen uudelleen organisointia Palveluliiketoimen toimialalle alkaen. Yhteispalvelun tehtävät ja palvelut 1. Kaupungin palvelut Palvelupisteet toimivat kaupungille osoitettujen maksujen ja laskujen maksupaikkoina. Tämän lisäksi yhteispalvelupisteet hoitavat hallintokuntien sisäiset maksumääräykset ja rahatilitykset. Palvelupisteisiin voi myös toimittaa kaupungille tulevaa postia kuten esim. avustushakemuksia, toimeentulotukihakemuksia jne. Lisäksi palvelupisteissä pidetään nähtävillä kaupungin kuulutukset ja karttoja. Palvelupisteet tarjoavat kaupungin kaikkien toimialojen yleisneuvontaa. Tarvittaessa asiakkaat ohjataan ja opastetaan eri toimialojen tarjoaman asiantuntijaneuvonnan pariin. Yhteispalvelulla on yhteinen asiakaspalvelunumero, joka palvelee yhteispalvelun aukioloaikoina. Palvelupisteissä on myös itsepalvelupäätteitä. Neuvontapalveluihin liittyy tiiviisti myös vuonna 2013 käynnistynyt Reaaliaikaisen neuvonnan Click-hanke, jonka tavoitteena on antaa reaaliaikaista yleisneuvontaa ulkomailta pk-seudulle muuttaville sekä muuttoa harkitseville. Neuvonta tapahtuu sähköisesti ns. chat-periaatteella. Hanke toteutetaan ESR-rahoituksella ja hankkeessa ovat mukana Espoon yhteispalvelut, InEspoo, Vantaan yhteispalvelut, Virka Info Helsingistä sekä Kauniaisten kaupunki. Hanke päättynee vuoden 2014 lopussa. Yhteispalvelupisteissä myydään erilaisia kaupungin toimintaan liittyviä tuotteita ja sieltä voi ostaa kaupungin henkilöstön ja eläkeläisten ruokalippuja sekä koululaisten ja opettajien välipalalipukkeita. Yhteispalvelupisteissä myydään myös ylijäämämassojen vastaanottolipukkeita, joita myytiin vuonna 2013 yhteensä kappaletta. Kopiointi-, faksi- ja skannauspalvelut ovat edelleen yhteispalvelun palveluvalikoimassa. Yhteispalvelupisteistä voi noutaa maksutta esitteitä ja oppaita, muun muassa HSL:n aikataulukirjoja ja reittikarttoja sekä Espoon työväenopiston opinto-oppaita. Henkilökunta kertoo asiakkaille kursseista ja ottaa vastaan työväenopiston kurssimaksuja.

9 9 Yhteispalvelussa myydään ja jaetaan lippuja kaupungin tilaisuuksiin. Liikuntapalvelujen kuntosalikortteja myytiin kappaletta, Kalajärven kuntosalin avainpantteja 379 kappaletta, Seniorien 68+ Sporttikortteja jaettiin kappaletta. Yhteispalvelussa jaettiin ilmaislippuja myös Espoon kaupungin järjestämään itsenäisyyspäivän konserttiin. Yhteispalvelulle kuuluu sotaveteraanien pysäköintilupien myöntäminen. Yhteispalvelu myöntää veteraanien pysäköintilupia myös kauniaislaisille ja kirkkonummelaisille veteraaneille. Vuonna 2013 veteraanien pysäköintilupia luovutettiin espoolaisille veteraaneille yhteensä 37 kappaletta ja kauniaislaisille 1 kappale. 2. Yhteistyösopimuksiin perustuvat palvelut Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti yhteispalvelulla on yhteistyösopimuksia ulkopuolisten toimijoiden kanssa: Länsi-Uudenmaan poliisilaitos (ajokortit, yleisohjaus, alkoholitarjoiluilmoitukset ja vammaisten pysäköintilupahakemukset), HSL Helsingin seudun liikenne (matkakortti ja neuvonta). Muita yhteistyösopimuksiin perustuvia palveluita ovat: Espoon Matkailu Oy (infopiste), Lippupiste ja Lippupalvelu (lipunmyyntijärjestelmät), yksittäiset järjestöt kuten Espoon merialueen kalastusyhdistys ry (paikalliset kalastusluvat ja kalavesikartat). KELAn kanssa tehdyn sopimuksen perusteella hoidetaan avustavia asiakaspalvelutehtäviä (neuvonta, hakemuslomakkeiden jakaminen ja asiakirjojen vastaanotto). Lisäksi yhteispalvelupisteisiin voi toimittaa pieniä löytötavaroita, jotka toimitetaan edelleen poliisille. Edellä mainittujen yhteistyösopimusten lisäksi yhteispalvelulla on sopimukset muun muassa Espoon perinneyhdistys Aurora ry:n, Iivisniemi Kaitaa seura ry:n ja Espoon Seudun Kulttuurisäätiön kanssa kirjojen, adressien ja korttien myynnistä kyseisten järjestöjen lukuun. Asiakasmäärät Vuonna 2013 yhteispalvelupisteissä asioi yhteensä asiakasta. Palvelutiskillä asioivien asiakkaiden lisäksi yhteispalvelupisteissä asioi suuri määrä ns. itsepalveluasiakkaita, joita ei ole tilastoitu. Eniten asiakkaita kävi Matinkylässä. Talous Vuonna 2013 suurin osuus yhteispalvelun rahaliikenteestä koostui HSL:n matkakorttilatauksista ja matkakorttimaksuista, joita tilitettiin HSL:lle euroa. Toiseksi suurimman osuuden rahaliikenteestä muodosti Lippupisteen lippujen myynti, jonka osuus oli euroa. Maamassalipukkeiden käteismyynti, joka oli noin euroa, muodosti kolmanneksi suurimman osuuden rahaliikenteestä. Muita merkittäviä osuuksia yhteispalvelun rahaliikenteessä olivat Lippupalvelu euroa, Poliisi euroa, matkakortin käsittelykulut euroa ja kalastusluvat euroa. Päivi Nyholm va. yhteispalvelupäällikkö

10 10 3. TALOUS Kulttuurilautakunnan alaisten yksiköiden vuoden 2013 toimintakulut olivat 64,6 milj. euroa ja ne kasvoivat 5,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Kulujen kasvuun vaikutti mm. Venäjänkielisen kirjaston avaaminen Sellon aluekirjastossa. Venäjänkieliseen kirjastoon saatiin euron avustus Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Vuonna 2013 kulttuurilautakunta jakoi avustuksina taiteen ja kulttuurin tukemiseen 15,8 milj. euroa, josta toimitilojen vastikkeeton käyttöoikeus oli noin 4,6 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyi 5,7 milj. euroa. Tulotavoite ylittyi 1,9 milj. euroa nettobudjetoitujen kaupunkikulttuurin tulosyksikön ja työväenopiston tulokertymän ansiosta. Henkilöstön kokonaismäärä oli vuoden lopussa 463. Toimintakulujen jakauma Tp 2012 Ta 2013 Muutok set/ Muutettu Toteuma %-osuus tiliryhmittäin (1 000 ) Korotus Ta tot. Henk ilöstök ulut, josta ,0 työvoimanvuok raus 0,8 milj. euroa [893] [840] [840] [818] Palvelujen ostot ,7 Aineet ja tarvikkeet * ,7 Avustuk set ,4 Leasing ja muut k ulut ,9 Sisäiset: mm. tilak ustannuk set ,2 Yhteensä ,0 Toimintatuottojen jakauma Tp 2012 Ta 2013 Muutok set/ Muutettu Toteuma %-osuus tiliryhmittäin (1 000 ) Korotus Ta tot. - Myyntituotot ,9 Mak sutuotot ** ,1 Tuet ja avustuk set ,1 Vuok ratuotot ,6 Muut tuotot ,5 Sisäinen: myynti yk sik öille ,8 Yhteensä ,0 Toimintakate Kirjastoaineistoa hankittiin 1,6 miljoonalla eurolla. Työväenopiston kurssimaksut olivat 2 miljoonaa euroa, 61,8 prosenttia maksutuotoista.

11 11

12 12 Irtain käyttöomaisuus 9535 Kulttuuriltk euroa Talousarvio 2013 Muutokset / Korotukset Muutettu TA 2013 Toteuma 2013 Poikkeama Menot Tulot Netto Tulot ylittivät talousarvion noin eurolla saadusta avustuksesta johtuen. Määräraha ylitti talousarvion noin euroa, johtuen Tapiola Sinfoniettan alttoviulun hankinnasta. Alttoviululle oli määrärahavaraus vuodelle 2012, mutta sopivaa soitinta ei löytynyt. Vapaan sivistystyön tulosyksikkö 35 KULTTUURILAUTAKUNTA (pl. Työväenopisto ja Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö) euroa Talousarvio 2013 Muutokset / Korotukset Muutettu TA 2013 Toteuma 2013 Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Sitova taso: vapaa sivistystyö, kaupunginkirjasto, kulttuuripalvelut ja yhteispalvelu. Tulot ja menot toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisina. Talousarviomuutokset: Valtuuston hyväksymä määrärahavähennys on 0,1 milj. euroa ja tuloarvion korotus euroa. Kaupunginjohtaja siirsi noin 0,1 milj. euroa monikulttuurisuuden edistämiseen, työtehtävien järjestämiseen, kesätyöllistämiseen ja nuorten tukemiseen. Toimialajohtaja siirsi määrärahoja yhteensä noin 0,6 milj. euroa palveluliikelaitoksilta hankittaviin sisäisiin palvelujen ostoihin. Kaupunginkirjastossa kävi 3,6 miljoonaa asiakasta, kasvua edelliseen vuoteen oli 8,7 prosenttia. Espoon kirjastoissa lainattiin vuoden 2013 aikana noin 4 miljoonaa fyysistä teosta. Kokonaislainaus laski 3,78 prosenttia. KULPS! poluille tehtiin toimintavuonna 2013 aikana yhteensä tilastoitua oppilaskäyntiä.

13 TYÖVÄENOPISTO (nettositova) euroa Talousarvio 2013 Muutokset / Korotukset Muutettu TA 2013 Toteuma 2013 Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Nettobudjetoidun työväenopiston sitova toimintakate alitti 0,1 milj. euroa muutetun talousarvion. Toimintakate oli -6,1 milj. euroa. Talousarviomuutokset: Valtuusto hyväksyi toimintakatteen korotuksen euroa tulolisäyksellä. Kaupunginjohtaja siirsi yhteensä noin euroa monikulttuurisuuden edistämiseen ja työtehtävien järjestämiseen. Toimialajohtaja siirsi määrärahoja yhteensä 0,1 milj. euroa palveluliikelaitoksilta hankittaviin sisäisiin palvelujen ostoihin. Espoon työväenopistossa vuoden 2013 toteutunut tuntimäärä on tuntia ja kursseilla kävijöitä oli Kasvua vuoteen 2012 oli 3,6 prosenttia. Vuoden lopussa Vapaan sivistystyön tulosyksikössä työskenteli 339 henkilöä. Terttu Nygren talousasiantuntija

14 14

Espoon yhteispalvelupisteet 2012

Espoon yhteispalvelupisteet 2012 Espoon yhteispalvelupisteet 2012 Yhteispalvelupisteet (7 kpl) Leppävaara (61 400 asukasta) Espoon keskus (43 500 asukasta) Kalajärvi (10 800 asukasta) Espoonlahti (50 900 asukasta) Matinkylä (34 500 asukasta)

Lisätiedot

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2012 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2012 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2012 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö 2 SISÄLLYS 1. KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANO 3 2. VAPAAN SIVISTYSTYÖN TULOSYKSIKKÖ 4 Helena Värri, va. vapaan

Lisätiedot

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2011 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2011 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2011 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö 2 SISÄLLYS 1. KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANO 3 2. VAPAAN SIVISTYSTYÖN TULOSYKSIKKÖ 4 Helena Värri, vs. vapaan

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Raportti Espoon yhteispalvelupisteiden tutustumiskäynneistä

Raportti Espoon yhteispalvelupisteiden tutustumiskäynneistä NEO-SEUTU Hamed Shafae 14.1.2010 Raportti Espoon yhteispalvelupisteiden tutustumiskäynneistä Espoon kaupungin yhteispalvelun toimipaikat sijaitsevat Espoon keskuksessa, Espoonlahdessa, Kalajärvessä, Leppävaarassa,

Lisätiedot

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta. Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden 2013 käyttösuunnitelma

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta. Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden 2013 käyttösuunnitelma Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden 2013 käyttösuunnitelma SISÄLLYS 1. VAPAAN SIVISTYSTYÖN TULOSYKSIKKÖ Helena Värri, va. vapaan sivistystyön johtaja 351 Vapaa

Lisätiedot

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Toimintakertomus 2013 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö 2 SISÄLLYS 1. KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANO 3 2. PALVELUALUEET 2.1 Espoon kaupunginmuseo 4 2.2 Espoon kulttuurikeskus

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Espoon aikuiskoulutuksen osaamiskeskus Kokonaisselvitys (palvelut, henkilöstö, tilat, talous)

Espoon aikuiskoulutuksen osaamiskeskus Kokonaisselvitys (palvelut, henkilöstö, tilat, talous) Espoon aikuiskoulutuksen osaamiskeskus Kokonaisselvitys (palvelut, henkilöstö, tilat, talous) Miksi Espoon aikuiskoulutuksen osaamiskeskus? Aikuiskoulutuksen merkitys kasvaa voimakkaasti niin väestörakenteen

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 240/00.00.01/2015 46 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2015-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Sirpa Immonen, puh. 046 877 2628 Niina Savikko, puh. 043 825

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 Päävastuualueen johtajan katsaus Vapaa-aikapalveluiden toimintotasoiset sitovuustasot ovat vapaa-aikapalveluiden hallinto, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut,

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

kahden nuorisonohjaajan/nuorisoasiantuntijan palkkaaminen (Entresse ja Kirjasto Omena)

kahden nuorisonohjaajan/nuorisoasiantuntijan palkkaaminen (Entresse ja Kirjasto Omena) KULTTUURILAUTAKUNTA 11.06.2013 KEHYSPAINEET V. 2014 KAUPUNGINKIRJASTO Henkilöstö kahden nuorisonohjaajan/nuorisoasiantuntijan palkkaaminen (Entresse ja Kirjasto Omena) Espoon kaupunginkirjaston kävijämäärien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7. 29.09.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 49 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 58 Kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion lokakuun kuukausiseuranta tilanteessa 31.10.2015/tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat /

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 24.9.2013 Liite

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 24.9.2013 Liite Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 24.9.2013 Liite VUODEN 2014 ESPOO-STRATEGIAN LINJAUKSET JA TAVOITTEET SEKÄ TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. KULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014 Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Toimitilainvestoinnit

Toimitilainvestoinnit Toimitilainvestoinnit 1000 2 Vuoden talousn ja taloussuunnitelman investointiosa 7192 UUDISRAKENTAMINEN Me 484 336 68 696 49 762 71 547 44 948 55 946 55 308 138 129 0 0 0 Nettoinvestoinnit 484 336 68 696

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta?

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Kuntamarkkinat 12.9.2013 Finanssineuvos Teemu Eriksson Miksi yhteinen asiakaspalvelu? Käyntiasiakaspalvelu ehdotetaan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 24.2.2015 Liite

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 24.2.2015 Liite 1 Espoon kaupungin kulttuurilautakunta 24.2.2015 Liite Kulttuurin tulosyksikön vuoden 2015 käyttösuunnitelma KULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ 2 Susanna Tommila, kulttuurijohtaja Kaupunginkirjasto 4 Työväenopisto

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilinpäätös

Vuoden 2015 tilinpäätös Vuoden 215 tilinpäätös Konserniesikunta, Strategia ja talous, Konserniohjaus Toimintaympäristö Väestökasvu yli 4 2 henkilöä (1,6 %), Asukasluku 215/216 oli. 269 82 Taloudellinen toimintaympäristö haasteellinen

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 käyttösuunnitelma

Espoon kaupungin kulttuurilautakunta. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 käyttösuunnitelma Espoon kaupungin kulttuurilautakunta Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2013 käyttösuunnitelma SISÄLLYS 1. KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ Juha Vilja, va. kulttuurijohtaja 1.1 Näyttelykeskus WeeGee

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

Raportti Vantaan yhteispalvelupisteiden tutustumiskäynneistä

Raportti Vantaan yhteispalvelupisteiden tutustumiskäynneistä NEO-SEUTU Hamed Shafae 18.12.2009 Raportti Vantaan yhteispalvelupisteiden tutustumiskäynneistä Vantaan kaupungin yhteispalvelun toimipaikat sijaitsevat Tikkurilassa, Myyrmäessä, Hakunilassa, Korsossa ja

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 28.09.2016 Sivu 1 / 1 3739/2016 12.01.00.00 151 Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri

Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri 2014 - Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 347 978 Toimintakulut - 2 467

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Kulttuurilautakunta 22.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Kulttuurilautakunta 22.09.2015 Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 22.09.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 39 Kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion seuranta I tilanteessa 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 24 Kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteessa 30.4.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön uudistuvat työtavat

Vapaan sivistystyön uudistuvat työtavat Vapaan sivistystyön uudistuvat työtavat Virtuaaliopetuksen päivät, Helsingin Messukeskus 3.12. 2012 Annukka Wiikinkoski, opetuspäällikkö Espoon työväenopisto Suomen toiseksi suurin kaupunki Asukkaita 252

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016 Kouluverkkoselvitys Tammi-maaliskuu 2016 Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Etäpalvelut suuri mahdollisuus

Etäpalvelut suuri mahdollisuus Etäpalvelut suuri mahdollisuus Tanja Rantanen, erityisasiantuntija 27.1.2011 Joensuu, Punos-hankkeen loppuseminaari Etäpalvelu luo paljon mahdollisuuksia julkishallinnolle Vähentää sekä asiakkaan että

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä.

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä. Yhtymähallitus 23 27.03.2014 Yhtymävaltuusto 3 21.05.2014 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 51/02.02.02/2014 Yh 27.03.2014 23 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014)

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 23.10.2012 Sivu 1 / 14

Kulttuurilautakunta 23.10.2012 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta 23.10.2012 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 23.10.2012 tiistai klo 17:05-17:50 Paikka Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Jasminiitta

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa.

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa. Kuntien kulttuuritoiminnan kustannukset 2010 Vastausohjeet Yleiset vastausohjeet Tässä kyselyssä kootaan tietoa kuntien kulttuuritoiminnan kustannuksista. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan kirjastoissa,

Lisätiedot

Työryhmä 3 Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa- ajanpalvelut. l Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 10.1.

Työryhmä 3 Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa- ajanpalvelut. l Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 10.1. Työryhmä 3 Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, l t kulttuuri-, liikunta- ja vapaa- ajanpalvelut l Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Työn organisointi Työryhmän kokoonpano Sivistystoimenjohtaja j Aulis

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot