Sisältö. Yhdistystiedote 5/ Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Yhdistystiedote 5/2012 19.12.2012. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi"

Transkriptio

1 Yhdistystiedote 5/2012 Toijalan Seudun Reserviläisten järjestivät Jouluntulet -tapahtuman Nahkialan järven rannalla. Kuva Toijan Reserviläiset Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Sisältö Pääkirjoitus Lainsäädäntö ja lausunnot Ajankohtaista Puolustusvoimista Ajankohtaista Reserviläisliitosta Reserviläisliiton tulevia tapahtumia Jäsenrekisteriasiat Huomionosoitusasiat Liitteet

2 Ajankohtaista Puolustusvoimista Pääkirjoitus Kokoussalissa Mikkelin musiikkiopistolla tunnelma oli käsin kosketeltavan jännittynyt. Vaalin tuloksen selvittyä tunnelma purkautui iloon ja suruun riippuen siitä, ketä ehdokasta oli kannattanut. Äänestyksen jälkipyykkiä puitiin syyskokouksen iltajuhlassa sekä seuraavina päivinä mm. sosiaalisessa mediassa. Reserviläisliittoa vuodesta 2009 johtanut Markku Pakkanen ilmoitti huhtikuun vuosikokouksessa luopuvansa liiton puheenjohtajuudesta. Tästä lähti käyntiin uuden puheenjohtaja hakuprosessi, jonka aikana ehdolle asetettiin kolme ehdokasta. Kaksivuotista pestiä lähti tavoittelemaan kaksi kansanedustajaa ja liiton ensimmäinen varapuheenjohtaja. Syksyn aikana asiaa käsiteltiin liiton jäsenyhdistyksissä. Niistä lähes kolmasosaa asia kiinnosti niin paljon, että ne lähettivät edustajansa Mikkelin syyskokoukseen. Osallistujamäärä saattaa kuulostaa pieneltä mutta oli kuitenkin suurin miesmuistiin. Puheenjohtajan valinta vaati kaksi äänestyskierrosta. Niistä jälkimmäisellä valituksi tuli ehkä hieman yllättäenkin Ähtärin yhdistyksen ehdokkaana ollut kansanedustaja Mikko Savola. 30-vuotias Savola edustaa uutta reserviläissukupolvea, jolla on reserviläistoiminnan lisäksi kokemuksia mm. Maakuntajoukoista. Uuteen puheenjohtajaan voi tutustua 20. helmikuuta Helsingissä järjestettävällä vaihtovastaanotolla, josta kerrotaan tässä tiedotteessa. Koko prosessia oli ilo seuralta. Ehdolle asetettiin enemmän ehdokkaita kuin aiemmin. Ehdokkaat ja heidän taustajoukkonsa kävivät asiallisen vaalikampanjan. Yhdistyksillä oli mahdollisuus tentata edustajia eri tilaisuuksissa, jotka huipentuivat syyskokousta edeltäneeseen vaalipaneeliin. Taustalla tehtiin demokratian pelisääntöjen hengessä paljon piirirajat ylittänyttä vaalityötä. Minulle henkilökohtaisesti syntyi sellainen vaikutelma, että vasta nyt Reserviläisliitossa siirryttiin normaaliin järjestödemokratiaan. Henkilövalintoja ei enää tehdä meilläkään kabineteissa vaan päätösvalta on sen kokouksen käsissä, jolle se liiton sääntöjen mukaan kuuluu. Ja saapumalla kokoukseen, jäsenyhdistyksemme saattoivat aidosti vaikuttaa asioihin. Miten saisimme enemmän demokratiaa myös muuhun päätöksentekoon? Millä tavalla saisimme jäsenyhdistykset ottamaan kantaa liiton vuosittaiseen toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykseen? Ja miten pääsisimme tilanteeseen, jossa liiton hallituksen jäsenyyksistä edes joskus äänestettäisiin? Nythän hallituspaikka tulee kuin manulle illallinen, jos piiri päättää henkilöä hallitukseen esittää. Näitä asioita on hyvä miettiä liiton seuraavan strategian laatimisen yhteydessä. Prosessi on tarkoitus aloittaa alkuvuonna yhdistyskyselyllä. Sähköisellä kyselyllä selvitetään jäsenyhdistysten näkemykset siitä, mihin suuntaan Reserviläisliittoa ja reserviläistoimintaa pitäisi kehittää. Saatuja tuloksia työstetään huhtikuun vuosikokouksessa, jonne kannattaakin saapua sankoin joukoin paikalle. Näillä ajatuksilla ja sanoilla kiitän kaikkia hyvästä yhteistyöstä sekä toivotan samalla hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! Olli Nyberg toiminnanjohtaja 2 Yhdistystiedote 5/2012 2

3 Lainsäädäntö ja lausunnot Ampumaratalaki tulossa Sisäasianministeriössä on käynnissä hanke, jonka tavoitteena on uudistaa ampumaratoja koskeva lainsäädäntö yhdeksi ampumaratalaiksi sekä tarkentaa aselainsäädäntöä koskien mm. ilma- ja jousiaseita, kaasusumuttimia sekä aseiden säilytystä koskevia määräyksiä. Tätä valmistellut työryhmä esitteli muutosesityksiään Helsingissä. Työryhmä esittää erillisen ampumaratalain säätämistä, joissa ampumaradat luokiteltaisiin vähäisiin ampumaratoihin, ampumaratoihin ja ampumaurheilukeskuksiin. Vähäisen ampumaradan perustamisesta tehtäisiin ilmoitus aluehallintovirastolle, joka voisi asettaa radan pitämiselle ehtoja. Muut radat vaatisivat erillisen luvan. Jokaisella ampumaradalle tulisi vahvistaa järjestyssääntö ja nimetä ratavastaava. Ampuma-aseiden säilyttämistä koskevia säännöksiä työryhmä ehdotti tiukennettaviksi. Ampuma-ase olisi säilytettävä asetuksen mukaisessa turvakaapissa, lukitussa paikassa tai muuten lukittuna. Aseen sijasta aseen osa voitaisiin säilyttää näin. Jos säilytettävänä on erityisen vaarallinen ampuma-ase tai enemmän kuin viisi ampuma-asetta, olisi nämä säilytettävä turvakaapissa tai poliisilaitoksen hyväksymissä säilytystiloissa. Aseita voitaisiin säilyttää myös asealan elinkeinonharjoittajan luona ns. asehotellissa. Ammunta on Reserviläisliiton laajin toimintamuoto. Kuva Loimaan Seudun Reserviläiset ry. Lisäksi työryhmä esittää lääkärin ilmoitusvelvollisuutta ja muun terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeutta tarkennettavaksi. Näitä ilmoituksia pitäisi työryhmän mukaan voida säilyttää kolme vuotta. Jousiaseita koskeva sääntelyä työryhmä ehdotti säilytettäväksi ennallaan mutta teholtaan varsinaisia ampuma-aseita vastaavia ilma-aseita puolestaan luvanvaraisiksi. Reserviläisliitto antoi asiasta lausunnon, jossa liitto kiinnitti huomiota mm. vähäisen ampumaradan alhaiseen laukauskattoon sekä siihen, että radan pitämisen ehdoista olisi säädettävä asetuksella. Lisäksi liitto esitti kunnille ja kaupungeille velvoitetta merkitä kaikki ampumaradat kaavoihin sekä esim. radan aiheuttamaan meluun liittyvää valitusoikeutta rajoitettavaksi. Aseiden säilytystä koskevien määräysten suhteen liitto kummeksui sitä, miksi jo yksi erityisen vaarallinen ampuma-ase tulisi säilyttää hyväksytyssä asekaapissa. Tälle ei nähty erityistä perustetta kun tarkastellaan viimevuotisia, aseilla tehtyjä joukkosurmia. Liiton lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa liiton www-sivujen ekstranet-osiossa. 3 Yhdistystiedote 5/2012 3

4 Ajankohtaista Puolustusvoimista Hägglunds BV206 D6N -telakuorma-auto Kuva Puolustusvoimat. Puolustusvoimat hankki telakuormaautoja Maavoimat on allekirjoittanut sopimuksen 123 käytetyn Hägglunds BV206 D6N -telakuorma-auton hankinnasta Norjasta. Telakuorma-autojen hankinta liittyy alueellisten joukkojen kehittämiseen ja niiden liikkuvuuden varmistamiseen. Sopimukseen sisältyy lisähankintavaraus 150 käytetystä telakuormaautosta. Hankittujen autojen hinta on noin euroa kappaleelta. Ajoneuvoilla on ajettu keskimäärin noin kilometriä ja ne ovat erinomaisessa kunnossa. Hankitut ajoneuvot hankitaan käytöstä poistuvien Sisu NA-140 BT -telakuorma-autojen tilalle. Hankittujen ajoneuvojen käyttökustannukset ovat merkittävästi alemmat kuin käytöstä poistuvilla bensiinikäyttöisillä Sisu NA-140 BT -telakuorma-autoilla, jotka käytetään hallitusti loppuun vuoteen 2017 mennessä. Sen jälkeen ajoneuvot myydään yksittäin huutokaupoissa tai suuremmissa erissä. Puolustusvoimat käynnisti vuonna 2009 telakuorma-autojen käytettävyyden turvaamista koskevan projektin. Sen tarkoituksena on turvata telakuormaautojärjestelmän tekninen elinjakso ajoneuvomallista riippuen vuosiin asti. Projektissa on selvitetty muun muassa puolustusvoimien 250:n Sisu NA-140 BT telakuorma-auton käytettävyyttä ja kaluston korvattavuutta nyt hankitulla ajoneuvokalustolla. Selvitysten perusteella päädyttiin ratkaisuun, jossa Sisu NA-140 BT -telakuorma-autot korvataan Norjasta hankittavilla dieselkäyttöisillä Hägglunds BV206 D6N ajoneuvoilla. Niiden kokonaistarpeeksi on vahvistettu noin 400 autoa. Ajoneuvot sijoitetaan Pohjois-Suomen joukkojen käyttöön. Puolustusvoimien strateginen kumppani Millog Oy tekee hankittavien ajoneuvojen käyttöönottohuollot, joilla on Tervolan yksikössä työllistävää vaikutusta useaksi vuodeksi. 4 Yhdistystiedote 5/2012 4

5 Ajankohtaista Reserviläisliitosta Mikko Savolasta uusi puheenjohtaja Reserviläisliitto sai uuden puheenjohtajan Mikkelin syyskokouksessa, jossa ehdolla olivat kansanedustaja Mikko Savola Ähtäristä, toiminnanjohtaja Osmo Suominen Piikkiöstä ja kansanedustaja Tom Packalén Helsingistä. Liiton nykyinen puheenjohtaja Markku Pakkanen ei ollut enää käytettävissä. Ensimmäisellä äänestyskierroksella Suominen sai 105, Savola 81 ja Packalén 49 ääntä. Toisessa äänestyksessä Mikko Savola löi monelle yllätykseksi liiton pitkäaikaisen varapuheenjohtaja Osmo Suomisen äänin ja tuli siten valituksi liiton johtoon vuosiksi Ylikersantti Mikko Savola tunnetaan Keskustan kansanedustajana ja Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsenenä. Nuoresta iästään huolimatta Savolalla on yli kymmenen vuoden kokemus erilaisista kunnallisista ja maakunnallisista luottamustoimista. Ähtärin Reservinaliupseereihin hän on kuulunut vuodesta 2003 saakka. 30-vuotias Savola suoritti varusmiespalveluksen vuonna 2001 Keuruun Pioneerirykmentissä. Etelä- Pohjanmaan maakuntakomppaniaan Savola kuului vuosina Savolan perheeseen kuuluu vaimo ja vuonna 2010 syntynyt poika. Hän harrastaa metsästyksen lisäksi kansanmusiikkia ja kuntoilua. Varapuheenjohtajistossa ei muutoksia Liiton sääntömääräinen syyskokous täydensi myös liittohallitusta. Kaudeksi tulivat valituksi seuraavat reserviläispiirien esittämät henkilöt: E-H: E-P: Kai: Kym: Pirk P-K P-S: Sat: Uus: Juha Arvonen, Toijala Kari Salminen, Valkeakoski Tapani Kaistila, Kurikka Jaakko Liinamaa, Jurva Heikki-Veikko Tuura, Otanmäki Timo Kitunen, Kouvola Mäkitalo Jussi, Virrat Hannu P. Martikainen, Juuka Jari Hynninen, Kuopio Harri Grönroos, Pori Ismo Nöjd, Järvenpää Jarmo Hynnälä, Vihti Lisäksi Reserviläisliiton hallituksessa jatkavat edelleen: E-K: Hki Jorma Mällinen, Lappeenranta Juha Parkkonen, Espoo Kimmo Karinen, Espoo Kansanedustaja Mikko Savola. K-P: K-S: Lappi: Pir: P-P: Päi-Hä: S-S: V-S: Rauno Hauta-aho, Kokkola Jouko Hyppönen, Konnevesi Markku Peltoniemi, Tornio Juha Moijanen, Tampere Sakari Ranta, Kempele Marko Patrakka, Lahti Raimo Mikkonen, Mikkeli Osmo Suominen, Piikkiö Marko Mikkonen, Loimaa Reserviläisliiton hallitukseen kuuluu ensi vuonna puheenjohtajan lisäksi 27 jäsentä, jotka edustavat liiton maakunnallisia reserviläispiirejä. Uusi liittohallitus järjestäytyi heti syyskokouksen jälkeen. Kokous valitsi äänestämällä liiton varapuheenjohtajiksi Osmo Suomisen Piikkiöstä (1.), Helvi Hamarin Simosta (2.) ja Rauno Hauta-ahon Kokkolasta (3.). Kaikki ovat toimineet varapuheenjohtajina jo muutaman vuoden ajan. 5 Yhdistystiedote 5/2012 5

6 Ajankohtaista Reserviläisliitosta Toimintasuunnitelmasta poimittua Syyskokous hyväksyi myös toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle Liittohallitukselle annettiin poikkeuksellisen haastavia tehtäviä. Ensi vuonna yritetään erityisesti paikata vähäisen kertausharjoituskoulutuksen synnyttämiä ongelmia. Säästösyistä kertamaan kutsutaan lähivuosina vain pari tuhatta reserviläistä vuositasolla. Ensi vuoteen lähdetään Reservi - maanpuolustuksemme perusta -teemalla. Liitto kannustaa reserviläisiä ylläpitämään omaa kenttäkelpoisuutta ja sotilaallista osaamista reserviläisyhdistysten toimintaan ja MPK:n koulutukseen osallistumalla. Lisäksi järjestetään omalle jäsenistölle räätälöityä koulutusta. Myös jäsenhankintaa aiotaan tehostaa. Ensi vuonna jäseniksi pyritään samaan mahdollisimman moni Puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin sijoitettu reserviläinen. Reserviläispiireille on aiempaan tapaan asetettu kahden prosentin kasvutavoite. Jäsenkasvusta maksetaan suoritusperusteista piiritukea. Lisäksi piireillä on mahdollisuus saada kuukausittaisen piirituen lisäksi ns. suoritusperusteista piiritukea, jota maksetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota maksetaan jäsenkasvun, uusien jäsentenmäärän ja myös toiminnallisten kriteerien pohjalta. Mikkelin syyskokouksen toimintasuunnitelma on luettavissa liiton nettisivuilta. Se jaetaan liiton jäsenyhdistyksille ja piireille ensi vuoden Yhdistysjohdon käsikirjan liitteenä. Suoritusperusteisen piirituen kriteerit Jäsenkasvu - Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä nousee vuoden 2013 aikana, maksetaan 200 euron palkkio - Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa yhden prosentin, maksetaan yhteensä 400 euron palkkio - Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa kaksi prosenttia, maksetaan yhteensä 600 euron palkkio - Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä kasvaa 4 prosenttia, maksetaan lisäksi 600 euron palkkio - Reserviläispiirin maksaneiden jäsenten määrä on vuosina noussut jokaisena vuotena vähintään kolme prosenttia, maksetaan lisäksi 600 euron palkkio. Tukea maksetaan alkaen kuukausittain mikäli em. tavoitteet täyttyvät. Vertailulukuna on maksaneiden jäsenten määrä per Uusien jäsenten määrä - Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on vuoden 2013 lopulla yli 5 prosenttia, maksetaan 200 euroa - Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on vuoden 2013 yli 6 prosenttia, maksetaan yhteensä 600 euroa - Uusien jäsenten osuus piirin kokonaisjäsenmäärästä on yli vuoden prosenttia, maksetaan yhteensä euroa Tuki maksetaan tammikuun 2014 alussa niin, että välillä piirin jäsenyhdistyksiin liittyneiden henkilöiden kokonaismäärä suhteutetaan piirin kokonaisjäsenmäärään per Yhteistapahtumien määrä - Mikäli reserviläispiirin jäsenyhdistyksistä vähintään puolet järjestää veteraanikeräyksen tempauspäivän omalla toiminta-alueellaan keräämällä itse varoja sotiemme veteraaneille, maksetaan piirille 600 euroa - Mikäli reserviläispiirin jäsenyhdistyksistä vähintään 1/3 järjestää ampumataitopäivän omalla toiminta alueellaan, maksetaan piirille 600 euroa - Mikäli reserviläispiirin jäsenyhdistyksistä vähintään puolet järjestää joulutulet-tapahtuman omalla toiminta-alueellaan, maksetaan piirille 600 euroa Yhteistapahtumista maksettavan tuen edellytyksenä on, että tapahtumat järjestetään lähellä liiton määrittämää ajankohtaa (+- 1 yksi kuukausi) ja, että tapahtumien sisältö on pitkälti liiton määrittämän ohjelmasisällön mukainen. Sähköisen kuntokortin käyttö - Mikäli sähköisen kuntokortin käyttöprosentti piirissä on yli viisi prosenttia, maksetaan 200 euron palkkio - Mikäli sähköisen kuntokortin käyttöprosentti piirissä on yli 10 prosenttia, maksetaan yhteensä 400 euron palkkio - Mikäli sähköisen kuntokortin käyttöprosentti piirissä on yli 15 prosenttia, maksetaan yhteensä 600 euron palkkio Tuki maksetaan tammikuun 2014 alussa kun sähköisen kuntokortin käyttäjien kokonaismäärä per on tiedossa 6 Yhdistystiedote 5/2012 6

7 Ajankohtaista Reserviläisliitosta Jäsenhankintakilpailuun tehoa uusilla palkinnoilla Perinteiseen tapaan liitossa järjestetään henkilökohtainen jäsenhankintakilpailu myös vuoden 2013 osalta. Siinä huomioidaan jokainen ensi vuonna jäsenmaksunsa ensimmäistä kertaa maksanut uusi jäsen. Laskutusaikataulun johdosta kilpailukausi on käytännössä Ne uudet jäsenet, jotka eivät saa jäsenmaksulaskua vuonna 2013, huomioidaan seuraavan eli vuoden 2014 kilpailussa. Jäsenhankintakilpailuun osallistuu jokainen em. aikana liittoon saapunut, sähköinen tai paperinen ilmoitus uudesta jäsenestä, johon on selkeästi merkitty tieto siitä, kuka on jäsenhankkija. Mukaan ei lasketa niitä henkilöitä, jotka ovat jo jäsenenä jossain toisessa liiton jäsenyhdistyksessä. Vuoden 2013 jäsenhankintakilpailussa otetaan käyttöön uudet, entistä korkeatasoisemmat palkinnot seuraavasti: Jäsenhankintakilpailun 2013 palkinnot - Kilpailun voittaja, 500 euron matkalahjakortti tai vastaava tuki yhdistyksen toimintaan - Vähintään 20 jäsentä, risteilylahjakortti - Vähintään 15 jäsentä, hotellilahjakortti - Vähintään 10 jäsentä, sissipuukko M/95 - Vähintään 5 jäsentä, RES-vyö - Vähintään 1 jäsen, RES-lippis Vuoden 2013 jäsenhankintakilpailun julkaistaan keväällä Joulutulet valaisivat Suomen Reserviläisliiton perinteinen joulunalustapahtuma järjestettiin joulukuun alkuviikkoina kymmenissä yhdistyksissä ja piireissä eri puolilla Suomea. Tänä vuonna joulutulet syttyivät yli 50 paikkakunnalla ja niissä oli mukana runsaasti jäseniä perheineen, joista monen osalta tapahtuma aloitti jouluun hiljentymisen. Tampereen Messukylän vanhassa kirkossa järjestettiin Joulutulet -tapahtuma. Kuva Raimo Ojala. reserviläisperheitä sekä lähiseudun asukkaita hiljentymään talvisen luonnon keskelle joulun odotukseen. Paikkakunnittain vaihtelevaan ohjelmaan kuuluu yleensä ainakin tervetulotoivotus, glögi- ja makkaratarjoilu sekä joululaulu ja -evankeliumi. Joulutulet ovat pääsääntöisesti avoimia kaikille halukkaille ja monissa tapauksissa ne järjestetään yhdessä paikallisen reserviupseerikerhon ja muiden maanpuolustusyhteisöjen kanssa. Joulutulet-tapahtuma syntyi 1980-luvun lopulla ja on nykyisin yksi vuoden suurimmista, koko reserviläiskenttää yhdistävistä tapahtumista. Toimintamalli on aikanaan löydetty Kainuusta. Reserviläisliitto tiedotti joulutulista ennakkoon sekä omilla nettisivuillaan että mediatiedotteella, joka saikin jonkin verran palstatilaa eri puolilla Suomea. Tiedotteessa oli piirikohtainen luettelo paikallisista joulutulet-tapahtumista, johon kerättiin tiedot internet-kyselyllä. Muutama paikallinen tapahtuma jäi tiedotteessa mainitsematta, koska sen järjestänyt yhdistys ei vastannut liiton kyselyyn tai, koska tapahtuma oli pidetty jo ennen tiedotteen julkaisua. Reserviläisliiton ohjeellinen ajankohta Joulutulille oli tänä vuonna viikko 50. Joulutulet on Reserviläisliiton laajin hengellisen toiminnan tapahtuma, jonka järjestää vuositasolla liiton paikallisyhdistystä. Tarkoituksena on koota 7 Yhdistystiedote 5/2012 7

8 Ajankohtaista Reserviläisliitosta Tasavallan presidentti vastaanotti huomionosoituksensa Mäntyniemessä. Copyright Tasavallan presidentin kanslia. Ylipäällikölle luovutettiin liiton ARS Puolustusministeri Carl Haglundin itsenäisyyspäivänä myöntämä Ansioristi soljen kera n:o 1f luovutettiin Puolustusvoimien ylipäällikkö Sauli Niinistölle. Reserviläisliitto korkeinta huomionosoitusta on kolmen vuosikymmenen aikana myönnetty vain 110 kappaletta. Saajien joukossa ovat olleet kaikki Puolustusvoimien ylipäälliköt Urho Kaleva Kekkosesta alkaen, jolle myönnettiin ARS n:o 1a vuonna Huomionosoitusta olivat Tasavallan Presidentin virka-asunnolla Mäntyniemessä luovuttamassa Reserviläisliiton varapuheenjohtajat Helvi Hamari ja Rauno Hauta-aho sekä toiminnanjohtaja Olli Nyberg. Kiitossanoissaan Presidentti Sauli Niinistö mm. korosti reservin ja vapaaehtoisuuden suurta merkitystä suomalaisessa puolustusjärjestelmässä. Niinistön mukaan puolustuksemme peruselementit eivät muutu myöskään seuraavassa puolustuspoliittisessa selonteossa, joka on pian tulossa eduskuntakäsittelyyn. Luovutuksen jälkeen Tasavallan Presidentti ja liiton edustajat kävivät vapaamuotoista keskustelua. Reservin kapteeni Sauli Niinistö kertoi mm. kertausharjoituksistaan ja muisteli niiden nopeasti synnyttämää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Jouluglögin ääressä käytiin läpi myös Reserviläisliiton jäsenistön aktiivisuutta. Itsenäisyyspäivänä myönnetyistä Reserviläisliiton huomionosoituksista kerrotaan laajemmin sivulla Yhdistystiedote 5/2012 8

9 Ajankohtaista Reserviläisliitosta Toimintalomake aukeaa ennen Joulua Yhdistysten ja piirien tulee raportoida kuluvan vuoden järjestämästään toiminnasta ja siihen osallistujista mennessä. Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton toiminnasta raportoidaan yhdellä lomakkeella. Toimintalomakkeessa kysytään myös yhdistyksen luottamushenkilöitä vuodelle Luottamustehtävätiedot siirretään jäsenrekisteriin, jolloin liitosta lähetettävä posti ja sähköpostit menevät oikeille henkilöille Toimintaraportti tulee tehdä ensisijaisesti internetin kautta. Raportointijärjestelmän avautumisesta kerrotaan vielä ennen vuoden vaihdetta yhdistyksille ja piireille sähköpostilla sekä www-sivujella. Mikäli toiminnan lukuja ei voida raportoida internetin kautta, voi täytetyn toimintalomakkeen palauttaa piiriin postitse tai faksilla. Piirit syöttävät nämä tiedot raportointijärjestelmään. Reserviläisliitto on jakanut yhdistyksilleen toimintalomakkeeseen liittyvän seurantapäiväkirjan maaliskuussa ilmestyneen Yhdistystiedotteen liitteenä. Mikäli sitä on täytetty ohjeiden mukaisesti, vuoden 2012 toiminta on helppo siirtää siitä toimintalomakkeeseen. Vuotta 2013 koskeva seurantapäiväkirja jaetaan seuraavan jäsentiedotteen liitteenä. Lomake on noudettavissa liiton nettisivuilta alkuvuonna. Lomake ja seurantapäiväkirja löytyvät liiton kotisivuilta ekstranetistä. Tunnuksen ja salasanan saa liitosta. Nettikaupassa uusia tuotteita Osoitteeseen avattiin keväällä verkkokauppa, jossa on myynnissä erilaista Reserviläisliiton jäsenyyteen ja toimintaan liittyvää materiaalia. Lähiviikkoina myyntivalikoimaa laajenee uudella lippalakilla (15 ) ja liiton hihamerkillä (10 ). Verkkokaupassa ostokset maksetaan tilauksen yhteydessä joko oman nettipankin kautta tai luottokortilla. Maksetut tuotteet toimitetaan tilaajilleen muutamaa päivää tilauksen jälkeen pl. viikko 52 sekä heinäkuu. Jäsentuotteiden ostaminen on helppoa liiton verkkokaupan kautta ja ostamasi tuotteet toimitetaan postitse kotiin noin viikon sisällä.. Reserviläinen-lehteen pieniä muutoksia Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton yhteinen jäsenlehti Reserviläinen koki viime kesänä suuren muutoksen kun lehden ulkoasu ja osin myös sisältö uudistuivat. Muutokset jatkuvat vuoden vaihteessa kun lehden painopaikka vaihtuu. Numerosta 1/2013 alkaen lehti ilmestyy tabloid-muodossa eli se pienenee kokoon 260 mm x 380 mm. Ensi vuonna Reserviläinen palaa kahdeksaan numeroon, joista ensimmäinen ilmestyy 7.1. ja viimeinen Samalla lehden näköisversio alkaa ilmestyä internetissä, jota pääsee lukemaan mm. Reserviläisliiton www-sivujen kautta. Lehtien tilausmaksuihin tuleen arvonlisäveron johdosta Reserviläinen-lehden jäsentilaushinta on ensi vuoden alusta lähtien 7,5 euroa per henkilöjäsen. Tämä maksetaan jäsenmaksun yhteydessä. 9 Yhdistystiedote 5/2012 9

10 Reserviläisliiton tulevia tapahtumia Koulutusta luottamushenkilöille Reserviläisliiton yhdistysjohdon koulutuksen tavoitteena on antaa yhdistysten luottamustehtävien hoitoon vaadittava perustietämys liitosta sekä käsitys siitä tuesta, jota Reserviläisliitto tarjoaa jäsenyhdistyksilleen. Päivän kestävät koulutustilaisuudet sisältävät tietoa mm. liiton toiminnan painopistealueista, liiton tarjoamista palveluista, jäsenistöstä ja jäsenhankinnasta. Lisäksi perehdytään kokoustekniikan perusteisiin ja yhdistyslakiin. Erityisesti uusille luottamushenkilöille tarkoitettu koulutus järjestetään yhdessä OK -opintokeskuksen kanssa ja kouluttajat tulevat OK-opintokeskuksesta sekä Reserviläisliitosta. Vuonna 2013 koulutusta järjestetään seuraavasti: Keski-Suomi, Jyväskylä, Sokos Hotel Aleksandra Uusimaa ja Helsingin Seutu, Taistelukoulu Pohjois-Savo, Kuopio Pohjois-Karjala, Sokos Hotel Kimmel Jokainen em. piireissä toimiva yhdistys voi lähettää koulutustilaisuuteen 1-2 edustajaa. Koulutukseen osallistuminen on maksutonta. Ilmoittautumiset tehdään suoraan liittoon joko internetissä tai puhelimitse (09) tai sähköpostilla reservilaisliitto.fi. Tilaisuuksista lähetetään erilliset kutsut em. piirien jäsenyhdistyksille. Tervetuloa tapaamaan ja keskustelemaan puheenjohtajiston ja liiton toimiston väen kanssa! Puheenjohtajan vaihtotilaisuus Reserviläisliiton nykyinen puheenjohtaja Markku Pakkanen luovuttaa tehtävän Mikko Savolalle vuodenvaihteessa. Kiitoksia ja tervetulotoivotuksia voi käydä kertomassa Helsingissä klo järjestettävällä puheenjohtajien vaihtovastaanotolla. Tilaisuuteen ovat tervetulleita niin reserviläispiirien ja yhdistysten luottamushenkilöt kuin liiton yhteistyökumppanitkin. Ravintola Ostrobotnian juhlatiloissa järjestettävään tilaisuuteen tulee ilmoittautua mennessä joko puhelimitse (09) tai sähköpostilla taikka internetissä www. reservilaisliitto.fi/toimintakalenteri. Projektitukea myös ensi vuonna Reserviläisliiton jäsenyhdistyksillä ja piireillä on mahdollisuus hakea liitolta taloudellista tukea toimintaa tai hankintoihin, jotka edesauttavat tai kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toimintaa. Tukea on ensi vuodelle varattu yhteensä euroa. Projektitukea voi saada mm. asehankintoihin, ampumarata- ja toimitilahankkeisiin, kantolippujen hankintaan, erilaisiin koulutusvälinehankintoihin sekä toiminnallisiin hankkeisiin, jotka ovat kertaluonteisia. Tuen myöntämisen ehtona on, että toimintalomake vuodelta 2012 on palautettu. Tukea voi hakea jo tapahtuneeseen tai tulevaan hankkeeseen tai hankintaan. Tarkempi kuvaus projektituesta ja siinä käytettävistä kriteereistä löytyy liiton hallituksen hyväksymästä projektitukiohjeesta. Tämä ohje on luettavissa mm. liiton ekstranetissa. Tukea haetaan ensi vuoden alusta lähtien liitteenä olevalla kaavakkeella. Hakemukset käsittelee liiton valiokunta, jonka ensi vuoden kokouspäivämäärät ovat alla. Hakemuksen tulee olla liitossa noin viikkoa ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltävän. Valiokunnan kokoukset alkuvuonna: Projektitukihakemus tulee sisältää seuraavat asiapaperit 1) Hakukaavake 2) Kustannusarvio / hintatieto 3) Rahoitussuunnitelma (jos hanke on euromääräisesti suuri) 4) Tukea hakevan yhdistyksen / piirin viimeisin hyväksytyn tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase (kopiot) Sääntömuutokset ja nimenkirjoittajien muutosilmoitukset liiton kautta Yhdistysten ajoittain vaihtuvat luottamushenkilöt tulee ilmoittaa Patentti- ja Rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin ns. nimenkirjoittajien osalta. Liitto tukee yhdistyksiään toimittamalla nämä ilmoitukset keskitetysti yhdistysrekisteriin ja maksamalla niiden käsittelystä siellä perittävät maksut. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin 10 Yhdistystiedote 5/

11 Reserviläisliiton tulevia tapahtumia -lomakkeella, joka löytyy internetistä Lomake tulee toimittaa liittoon kolmena, allekirjoitettuna kappaleena. Samaa lomaketta käytetään yhdistyksen sääntömuutoksen ilmoittamiseen. Lomakkeen liitteenä tulee tässä tapauksessa olla pöytäkirjanote muutoksen tehneen kokouksesta pöytäkirjasta sekä selkeä tieto siitä, miten sääntöjä on muutettu. Mukaan tulee liittää myös vanhat ja uudet säännöt. Sääntömuutosesitykset menevät ensin liittohallituksen käsittelyyn. Tämän jälkeen liitto toimittaa muutosesitykset yhdistysrekisteriin ja hoitaa niistä perittävät maksut. Seuraavat liittohallituksen kokoukset järjestetään ja Liite 1, Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin Veteraanikeräyksen tempauspäivä maaliskuussa Reserviläisliiton toimintakalenteri sisältää vuosittain muutamia yhteistapahtumia, joihin mahdollisimman monen liiton jäsenyhdistyksen toivotaan osallistuvan. Seuraava yhteistapahtuma on lauantaina järjestettävä Sotiemme Veteraanit -keräyksen tempauspäivä, jolloin yhdessä RUL:n kanssa keräämme varoja veteraaneille. Mahdollisimman hyvän keräystuloksen lisäksi Reserviläisliitto tavoittelee suurempaa näkyvyyttä työlleen veteraanien hyväksi. Tämän johdosta liitto tiedottaa keräyspäivästä kaikille maan tiedotusvälineille. Lisäksi liitto toivoo yhdistysten tiedottavan omasta keräyksestään paikkakuntansa tiedotusvälineille. Tätä varten laaditaan tiedotepohja. Liitto pyrkii omassa tiedotteessaan tuomaan esiin kaikki ne paikkakunnat, joilla keräystempauspäivä toteutetaan. Nämä tiedot kerätään sähköisellä kyselyllä helmikuun alkupäivinä. On tärkeää, että ainakin kaikki osallistuvat yhdistykset vastaavat kyselyyn! Lipaskeräys voidaan suorittaa sotilaspuvuissa. Tarvittaessa tätä koskeva Puolustusvoimien käskyn saa liitosta. Lippaita ja muuta keräyksessä tarvittavaa materiaalia voi tilata keräyspiirien päälliköiltä. Heidän yhteystiedot löytyvät osoitteesta Lipaskerääjät sotilasmestari Johannes Hartikainen ja alikersantti Esa Nyyssönen keräävät Karttulassa. Karttulan Reserviläiset ry. Ampumataitopäivä toukokuussa Vuoden toinen yhteistapahtuma, Reserviläisliiton ampumataitopäivä järjestetään viikolla 20. Nyt viidettä neljättä kertaa järjestettävän tapahtuman tarkoituksena on tarjota mahdollisimman monelle liiton jäsenelle mahdollisuus tutustua ampumatoimintaan. Päivän avulla pyritään myös ohjaamaan ja neuvomaan jäseniä turvalliseen ammuntaan ja aseenkäsittelyyn sekä tarjotaan mahdollisuus tehdä liittojen väliseen prosenttiammuntakilpailuun oikeuttava ampumasuoritus. Reserviläisliitto toivoo, että mahdollisimman moni paikallinen ampumataitopäivä järjestettäisiin viikolla 20. Päivän pääsisältönä ovat ohjatut ja valvotut ampumasuoritukset. Näiden lisäksi ohjelmassa voi olla esim. erilaisten aseiden esittelyä ja tietoiskuja turvalliseen ammuntaan liittyvistä asioista. Lisäksi voidaan järjestää rastityyppistä koulutusta. Ohjelman sisällöstä päättää järjestävä yhdistys tai piiri. Reserviläisliitto tiedottaa ampumataitopäivästä kaikille maan tiedotusvälineille. Lisäksi liitto toivoo yhdistysten tiedottavan omasta tapahtumastaan paikkakuntansa tiedotusvälineille. Tätä varten laaditaan tiedotepohja. Myös ampumataitopäivän osalta liitto pyrkii tiedotteessaan kertomaan kaikki ne paikkakunnat, joilla ampumataitopäivä toteutetaan. Nämä tiedot kerätään sähköisellä kyselyllä huhtikuun alussa. On tärkeää, että ainakin kaikki osallistuvat yhdistykset vastaavat kyselyyn! 11 Yhdistystiedote 5/

12 Jäsenrekisteriasiat Paperilistojen jakelu päättyy Reserviläisliiton jäsenyhdistyksille ja piireille jaetaan liitosta 5-6 kertaa vuodessa Yhdistystiedotteen liitteenä erilaisia jäsenrekisterin toimintaan liittyviä paperilistoja. Näitä ovat mm. jäsenluettelot, tilitysraportit ja uusien jäsenten listat. Parhaillaan loppusuoralla on uudistus, jonka myötä nämä kaikki listat tulevat saataviksi myös nettijäsenrekisteriin. Ensi vuodesta alkaen kaikki yhdistykset ja piirit saavat sähköpostilla tiedon Yhdistystiedotteen ilmestymisestä. Tiedotteessa kerrotaan myös siitä, että tarvittavat jäsenlistat ja raportit ovat noudettavissa nettijäsenrekisteristä. Nettijäsenrekisterin käyttö edellyttää yhdistyskohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka saa tarvittaessa liiton jäsenrekisteristä. Mikäli yhdistys haluaa, että sille postitetaan edelleen liitosta em. paperilistat, tulee sen täyttää liitteenä oleva lomake ja palauttaa se liittoon mennessä. Lomakkeen voi täyttää myös osoitteessa Liite 2, Ilmoitus paperisesta listoista-lomake Jäsenrekisteritulosteiden uudet hinnat Jäsenrekisteripalveluita liitoille, piireille ja yhdistyksille tuottava Maanpuolustusyhtiö MPY Oy on tarkistanut jäsenrekisteristä tilattavien tarrojen ja tiedostojen hintoja, joita on viimeksi tarkistettu kymmenisen vuotta sitten. Uudet hinnat ovat liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa jäsensihteeri Päivi Ruusuvuori Liite 3, Hinnasto Jäsenmaksutilitykset ja poistoajot Loppuvuoden jäsenmaksukertymää on tilitetty yhdistyksille ja piireille viikolla 50 liitteenä olevan maksuntarkkailulistan mukaisesti. Kuluvan vuoden viimeinen ns. rahanjako maksetaan pankkitileille viimeistään viikolla 4. Muutamaa päivää vuodenvaihteen jälkeen rekisterissä tehdään ns. poistoajo. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jäsenyys päätetään sellaisten jäsenten osalta, jotka ovat kuolleet, joiden jäsenyyden asianomaiset yhdistykset ovat ilmoittaneet päättyväksi tai jotka ovat itse ilmoittaneet eroamisestaan tai joiden jäsenmaksu on maksamatta. Maksamattomiksi jäseniksi tulkitaan ne, jotka eivät toimitetusta jäsenmaksulaskusta ja yhdestä maksumuistutuksesta huolimatta ole suorittaneet maksuvelvoitettaan kuluvalta vuodelta. Poistettavista jäsenistä lähetetään yhdistyksille luettelo eli ns. poistolista, joka tulee tarkistaa. Aiheettomat jäsenyyden päättämiset tulee välittömästi ilmoittaa liiton jäsenrekisteriin, jolloin jäsenyys voidaan aktivoida uudestaan. Poistoluettelo on seuraavan jäsentiedotteen liitteenä. Aktivoinnin voi tehdä myös itse nettijäsenrekisterissä. Sen avulla voi myös tehdä helposti listan niistä jäsenistä, joiden jäsenyys yhdistyksessä on päättynyt ja lähestyä heitä esim. sähköpostilla. Liite 4, Maksuntarkkailulista Uusien jäsenten listat Jokaisesta liittyneestä jäsenestä lähetetään nykyisin sähköposti asianomaisen yhdistyksen puheenjohtajalle ja sihteerille. Yhdistys voi selvittää uudet jäsenensä myös nettijäsenrekisteristä, jossa liittyneet näkyvät heti kun heidän tietonsa on tallennettu jäsenrekisteriin. Tämän lisäksi yhdistyksille lähetetään toistaiseksi paperisia listoja uusista jäsenistä, jollainen on myös tämän tiedotteen liitteenä ajalta Mikäli listalla on jäsen, jonka jäsenyyttä yhdistys ei hyväksy, tulee asiasta ilmoittaa viipymättä jäsenrekisteriin. Tällöin asianomainen henkilö siirretään jäseneksi johonkin toiseen yhdistykseen tai hänen jäsenyytensä mitätöidään. Lisätietoja jäsensihteeri Päivi Ruusuvuori (09) tai Liite 5, Uudet jäsenet Uudet jäsenkortit jaetaan tammikuussa Reserviläisliitto ja ST1-energiayhtiö ovat jatkaneet yhteistyösopimustaan niin, että yhteistyö jatkuu ainakin seuraavat kaksi vuotta. Yhteistyö konkretisoituu Reserviläisliiton uudessa jäsenkortissa, jotka jaetaan jäsenille tammikuussa postitettavien jäsenmaksulaskujen liitteenä. Vuodet voimassa olevilla korteilla saa alennusta kaikilta miehitetyiltä ST1- ja Shell -asemilta. St1-energiayhtiöllä on koko maan suurin asemaketju, johon kuuluu yli 500 asemaa. Lisäksi sillä on asemia muissa Pohjoismaissa. Päivittäin vaihtuvan alennuksen saa asemien tolppahinnoista, kunhan maksaa tankkauksen käteisellä, pankkikortilla, Debitillä tai Visa Electronilla. Reserviläisliitto saa tankkauksista pienen jälkihyvitteen. 12 Yhdistystiedote 5/

13 Jäsenrekisteriasiat Jäsenmaksulaskutus vuonna 2013 Vuotta 2013 koskevat jäsenmaksulaskut lähetetään jäsenille tammikuun puolenvälin jälkeen ja niiden eräpäivä on Laskun liitteenä on uusi jäsenkortti. Kunniajäsenet, automaattisen maksupalvelun piirissä olevat sekä E-laskun tilanneet saavat laskun sijasta tiedoksiantokirjeen, jossa on mukana uusi jäsenkortti. Uusia jäseniä laskutetaan ensi vuonna kerran kuukaudessa niin, että asianomaisella yhdistyksellä on vähintään yksi kuukausi aikaa käsitellä jäsenhakemus hallituksessaan. Asianomainen yhdistys saa tiedon uudesta jäsenestä samalla kun tiedot tallennetaan jäsenrekisterin tietokantaan. Uusien jäsenten laskutus päättyy syyskuun lopussa ja sen jälkeen liittyvät saavat ensimmäisen laskunsa vasta tammikuussa Suomen lippu -avaimenperällä tuet maanpuolustustyötä Vuoden 2013 jäsenmaksulaskuissa markkinoidaan tuttuun tapaan erillistä jäsentuotetta. Tällä kertaa jäsentuotteeksi on valittu Suomen lippu -avaimenperä, jonka voi hankkia maksamalla jäsenmaksulaskun yhteydessä vähintään kahdeksan euroa ylimääräistä. Hinta sisältää postikulut ja itse avaimenperän saa pari kuukautta maksun jälkeen postitse kotiin. Myyntituotoilla rahoitetaan Reserviläisliiton ja sen piirien sekä yhdistysten kenttäkelpoisuuden, sotilaallisen osaamisen ja maanpuolustustahdon ylläpitämisen hyväksi tehtävää työtä, jolle on lähivuosina aivan erityinen tilaus. Kertausharjoituksia kun ei säästösyistä seuraavan parin vuoden aikana juuri järjestetä, minkä johdosta Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen kenttäkelpoisuuden ja sotilaallisen osaamisen ylläpitäminen on nyt pitkälti Reserviläisliiton ja muiden maanpuolustusjärjestöjen työn sekä koulutuksen varassa. Reserviläisliiton uudet jäsenkortit jaetaan tammikuussa. Päätös uudesta jäsenrekisteristä tehdään tammikuun loppuun mennessä. Tällä hetkellä tarkemmassa tarkastelussa on kolme erilaista järjestelmää, joista pyritään löytämään liittojen tarpeita parhaiten palveleva ratkaisu. Huomiota valinnassa kiinnitetään hinnan lisäksi erityisesti käytön helppouteen sekä järjestelmän tarjoamiin ominaisuuksiin. Uusi rekisteri on tarkoitus saada käyttöön nyt alkavan vuoden aikana niin, että vuoden 2014 jäsenmaksulaskutus tehtäisiin kokonaisuudessaan uudella järjestelmällä. Uusi jäsenrekisteri tulee koekäyttöön näillä näkymin alkukesästä ja laajempaan käyttöön syksyllä, jolloin järjestetään myös tarvittava käyttäjäkoulutus yhdistyksille ja piireille. Jäsenrekisteri on vaihtumassa Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton nykyinen jäsenrekisterijärjestelmä tuli käyttöön vuoden 2007 lopulla. Järjestelmä on toiminut hyvin mutta se on koettu vaikeakäyttöiseksi sekä kalliiksi. Näiden syiden johdosta liitot ovat syksyn aikana kilpailuttaneet jäsenrekisterin ja samalla kartoittaneet markkinoilla olevia vaihtoehtoja. Kilpailutuksen tuloksena nykyinen jäsenrekisterijärjestelmä on päätetty vaihtaa. Vuoden 2013 jäsentuote jatkaa viime vuonna aloitettua Suomen lippu -tuotteiden sarjaa.. 13 Yhdistystiedote 5/

14 Huomionosoitusasiat Reserviläisliiton Itsenäisyyspäivän huomionosoitukset Puolustusministeri Carl Haglund on myöntänyt itsenäisyyspäivän päivämäärällä kaksi Reserviläisliiton Ansioristiä soljen kera. Liiton korkeimmalla huomionosoituksella palkitaan tänä vuonna Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö ja Reserviläisliiton pitkäaikainen liittohallituksen jäsen Olli Puputti. Lisäksi itsenäisyyspäivänä myönnetään 22 Reserviläisliiton ansioristiä, joka on liiton vanhin huomionosoitus. Vuonna 1976 perustetun Ansioristin saavat mm. Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mika Hannula, Pirkanmaan Reserviläispiirin toiminnanjohtaja Päivi Huotari ja Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi. Molemmat liiton ansioristit ovat asetuspohjaisia. Itsenäisyyspäivänä myönnetään myös 52 Reserviläisliiton Kultaista, 105 Hopeista ja 120 Pronssista ansiomitalia, joista valtaosa luovutetaan lähipäivinä reserviläispiirien ja yhdistysten itsenäisyyspäivään liittyvissä juhlallisuuksissa. Valtaosa myönnetyistä risteistä ja osa ansiomitaleista luovuttiin Helsingissä. Ravintola Ostrobotnian juhlakerroksessa pidetyssä tilaisuudessa oli paikalla noin 30 mitalinsaajaa sekä liiton nykyistä ja entistä johtoa. Tilaisuutta isännöi viimeistä kertaa Reserviläisliiton puheenjohtaja Markku Pakkanen. Liite 6, Liiton myöntämät huomionosoitukset Valtiollisten huomionosoitusten hakuaika lähenee Reserviläisliitto hakee vuosittain valtiollisia huomionosoituksia poikkeuksellisen ansioituneille jäsenilleen. Valtaosa hakemuksista tehdään yhdistysten ja piirien tekemien esitysten pohjalta. Reserviläisliiton esittämät valtiolliset huomionosoitukset myönnetään lippujuhlapäivänä eli 4.6. Tämän johdosta piirien tulee tehdä esityksensä liitolle jo tammikuun loppuun mennessä. Yhdistysten tulee toimittaa hakemuksensa piiriin hyvissä ajoin ennen tätä. Varapuheenjohtaja Osmo Suominen onnittelee palkittuja järjestetyssä tilasisuudessa Helsingissä. Hakemuksissa tulee olla esitettävän henkilön osalta ansioluettelo, joka sisältää vapaaehtoisen maanpuolustustyön lisäksi myös tiedot asianomaisen henkilön koulutuksesta, työurasta sekä valtiollisista ja kunnallisista luottamustehtävistä. Niin ikään vaaditaan täydelliset henkilötiedot ml. henkilötunnus. Lisäksi hakemuksessa on tuotavat tarkasti esiin se ansio, minkä johdosta huomionosoitusta esitetään. Puutteellisilla tiedoilla varustettuja hakemuksia ei käsitellä eikä lähetetä eteenpäin ritarikuntiin. Valtiollisten huomionosoitusten hakemisessa käytettävä kaavake on liitteenä. Se löytyy lisäksi osoitteesta Suositeltavaa on toimittaa hakemuslomake liittoon tiedostona, jolloin sen tiedot voidaan vaivattomasti siirtää lopulliseen hakemukseen. Haettavan huomionosoituksen voi jättää yksilöimättä, jolloin hakemusta tarkennetaan liitossa. Ritarikunnat eivät käsittele Reserviläisliiton jäsenyhdistysten tai piirien suoraan tekemiä hakemuksia vaan ne lähetetään Ritarikunnista liiton käsittelyyn. Liite 7, Hakukaavake 14 Yhdistystiedote 5/

15 Huomionosoitusasiat Tämän vuoden maanpuolustuspalkinnot jaettiin Turvallisuus ja Puolustus -messujen yhteydessä Lahdessa. Kuva Saku Liehu. Vuoden Reserviläistä ja Malliyhdistystä etsitään Reserviläisliitto nimeää vuosittain Vuoden Reserviläiseksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut liiton tarkoitusperien hyväksi tai muuten esimerkillisellä tavalla. Kyseeseen voi tulla ansioitunut reserviläinen tai ns. julkisuuden henkilö. Forssan vuosikokouksessa Vuoden Reserviläiseksi nimettiin Markku Viikki Helsingistä. Aiempia valintoja ovat olleet mm. ampujahiihtäjä Keijo Kuntola, hiihtäjä Juha Mieto, kansanedustaja Mikko Pesälä, lentomestari Ilmari Juutilainen ja juoksijalegenda Lasse Viren. Yhdistykset ja piirit voivat tehdä sopivista henkilöistä vapaamuotoisia esityksiä liittoon tammikuun loppuun mennessä. Vuoden 2013 Reserviläinen julkaistaan Reserviläisliiton vuosikokouksessa, joka pidetään Kokkolassa. Vuosikokouksessa julkaistaan myös Vuoden malliyhdistys -nimitys. Titteliä voi jokainen liiton jäsenyhdistys tavoitella itselleen vapaamuotoisella hakemuksella. Malliyhdistyskilpailussa ei niinkään haeta maan ehdottomasta parasta ja toimivinta reserviläisyhdistystä vaan kiinnitetään toiminnan aktiivisuuden lisäksi huomiota siihen, miten yhdistys on toteuttanut liiton kulloistakin teemaa ja painopistealueita. Niinpä kilpailussa tarkastellaan tällä kertaa erityisesti sitä, miten yhdistys toteutti omassa toiminnassaan Reserviläisliiton vuoden 2012 painopistealueiksi määriteltyjä asioita. Vuoden painopistealueet olivat ampumataitoinen reservi, veteraanityö ja hyväkuntoinen jäsenistö. Erityisesti painotettiin reservin merkitystä maamme puolustusjärjestelmässä ja maanpuolustustahdon hyväksi tehtävää työtä. Erityistä painoarvoa on myös yhdistyksen jäsenkehityksellä, koska jäsenkasvu oli liiton tavoitteena myös viime vuonna. Kilpailuun osallistutaan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka tulee olla perillä liiton toimistossa viimeistään Hakemuksen tulee pitää sisällään vuoden 2012 täytetty toimintalomake. Sotavahinkosäätiön palkinnot haettavissa Sotavahinkosäätiö myöntää tunnustuspalkintoja vuosittain. Palkinnoilla huomioidaan henkilöitä ja yhteisöjä, joiden maanpuolustusansiot ovat poikkeuksellisen merkittäviä. Tunnustuksen voi saada yksittäinen henkilö, yhdistys tai hanke. Palkintoja myönnetään Kadettikunnan, Maanpuolustuskiltojen liiton, Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton puitteissa tehdystä maanpuolustustyöstä. Viime kesäkuussa säätiö jakoi euron suuruiset maanpuolustuspalkinnot 14 yhteisölle ja kuudelle henkilölle. Viisi palkintoa myönnettiin Reserviläisliiton aloitteesta. Palkintoja voi hakea myös vuonna 2013 niin, että vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan Reserviläisliittoon mennessä. Lisätietoja Sotavahinkosäätiön palkitsemisjärjestelmästä antaa toiminnanjohtaja Olli Nyberg, puh tai s-posti 15 Yhdistystiedote 5/

16 Liitteet Reserviläisurheilu Reserviläisurheiluliiton ajankohtaisista asioista voi lukea sen tiedotteesta, joka on liitteenä 8. Liite 8, Resulin tiedote ja kilpailukalenteri Reserviläisliiton toimiston aukiolo loppuvuonna Reserviläisliiton toimisto on kiinni Joulun ja Uuden Vuoden välisinä arkipäivinä. Uuden Vuoden jälkeen toimisto on avoinna normaalisti. Yksittäisten toimihenkilöiden loma-ajat voivat poiketa yllämainitusta. Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2013! Liitelista 1. Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin 2. Ilmoitus paperisesta listoista-lomake 3. Hinnasto 4. Maksuntarkkailulista * 5. Uudet jäsenet * 6. Liiton myöntämät huomionosoitukset Hakukaavake 8. Resulin tiedote ja kilpailukalenteri * oma liite Jakelu RES - hallitus - toimihenkilöt - kunniajäsenet - piirien puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat - yhdistykset - arkisto VALTAKUNNALLISET VETERAANIYHTEISÖT - toiminnanjohtajat (vast.) - Tammenlehvän Perinneliitto asiamies Kuva Harri Kaipainen, Mikkelin Reserviläiset Tiedoksi - HRUP toiminnanjohtaja - MPT asiamies - MPKL toiminnanjohtaja - MPK toiminnanjohtaja - MPY toimitusjohtaja - MPY jäsenrekisterinhoitajat - NVL pääsihteeri - MNL puheenjohtaja - Reserviläinen -lehden päätoimittaja - RESUL toiminnanjohtaja - RUL toiminnanjohtaja - RUL järjestösihteeri - Ruotuväki -lehden päätoimittaja - Suomen Sotilas -lehden päätoimittaja - PE vapaaehtosen maanpuolustustyön tarkastaja - URLUS-säätiön asiamies - Reserviläisliittoon kuuluvat kansanedustajat - Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan pääsihteeri 16 Yhdistystiedote 5/

17 Yhdistysasiat Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI Postiosoite: PL 1190, HELSINKI Puhelin: (09) Faksi: (09) Pankkitili: Nordea IBAN: FI BIC:NDEAFIHH Päätöksen postitusosoite Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin Yhdistyksen sääntöjen ja nimenkirjoittajien muutosta varten Ilmoitus toimitetaan yhtenä kappaleena. Ilmoitus on maksullinen ja se tulee vireille vasta, kun käsittelymaksu on maksettu. Kuitti käsittelymaksusta on liitettävä ilmoitukseen. Täyttöohje lomakkeen lopussa. Diaaritarra (viranomainen täyttää) yhteyshenkilölle puheenjohtajalle yhdistyksen osoitteeseen Yhteyshenkilö (nimi, osoite, puhelin, sähköposti) (ohje 9) Yhdistyksen osoite (ohje 10) sama kuin puheenjohtajan osoite sama kuin puheenjohtajan osoite Patentti- ja rekisterihallitukselle ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi: YHDISTYS Yhdistyksen nimi (ohje 1) Rekisterinumero Paikallisviranomaisen merkinnät Patentti- ja rekisterihallituksen merkinnät Saapunut Saapunut Yhdistyksen uusi nimi (ohje 2) Yhdistyksen uusi kotikunta Sääntömuutos (ohje 3) Hyväksytty uudet säännöt YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT (ohje 4) Yhdistyksen sääntömääräiset nimenkirjoittajat (ohje 5) Toimi tai asema Nimi Henkilötunnus Kotikunta Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) Postinumero Postitoimipaikka Toimi tai asema Nimi Henkilötunnus Kotikunta Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) Postinumero Postitoimipaikka Toimi tai asema Nimi Henkilötunnus Kotikunta Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) Postinumero Postitoimipaikka Toimi tai asema Nimi Henkilötunnus Kotikunta Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) Postinumero Postitoimipaikka PRH 10/2011

18 Yhdistyksen sääntömääräiset nimenkirjoittajat, jatkoa (ohje 5) Toimi tai asema Nimi Henkilötunnus Kotikunta Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) Postinumero Postitoimipaikka Toimi tai asema Nimi Henkilötunnus Kotikunta Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) Postinumero Postitoimipaikka Toimi tai asema Nimi Henkilötunnus Kotikunta Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) Postinumero Postitoimipaikka Määrätyt nimenkirjoittajat (ohje 6) Toimi tai asema Nimi Henkilötunnus Kotikunta Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) Postinumero Postitoimipaikka Toimi tai asema Nimi Henkilötunnus Kotikunta Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) Postinumero Postitoimipaikka Toimi tai asema Nimi Henkilötunnus Kotikunta Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) Postinumero Postitoimipaikka Toimi tai asema Nimi Henkilötunnus Kotikunta Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) Postinumero Postitoimipaikka Toimi tai asema Nimi Henkilötunnus Kotikunta Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) Postinumero Postitoimipaikka Elleivät lomakkeessa varatut tilat riitä, niitä voidaan jatkaa erilliselle A4 (210 x 297 mm) arkille. Ennakkotarkastus (ohje 7) Sääntöjen ennakkotarkastus on suoritettu Ennakkotarkastuksesta annetun päätöksen päivämäärä.. Osoitteenluovutuskielto Yhdistyksen osoitetietojen luovuttaminen markkinointitarkoituksiin kielletään. Y-tunnus (ohje 11) Vakuutus ja allekirjoitus (ohje 8) Vakuutan, että yhdistyksen nimenkirjoittajat ovat täysivaltaisia ja että ilmoitetut tiedot ovat oikeat. Ilmoituksen päiväys (paikka ja aika) Allekirjoitus Puhelinnumero virka-aikana.. Hallituksen puheenjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennys Sähköpostiosoite PRH 10/2011

19 OHJEITA: Yleistä Ohje 1 Ohje 2 Ohje 3 Ohje 4 Tällä lomakkeella ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi yhdistyksen sääntöjen muutos ja / tai nimenkirjoittajien muutos. Muutosilmoituslomake on täytettävä yhtenä alkuperäisenä kappaleena. Liitettävä kuitti tai kuittijäljennös maksun suorittamisesta. Liitteiden tulisi olla A4 kokoisia. Ohjeita ei liitetä ilmoitukseen. Yhdistyksen nimi Nimi on ilmoitettava samanlaisena kuin se on merkitty yhdistysrekisteriin. Yhdistyksen uusi nimi ja/tai kotikunta Tässä ilmoitetaan, jos yhdistyksen rekisteriin merkitty nimi ja/tai kotikunta muuttuu. Sääntömuutos Tässä ilmoitetaan sääntöjen muuttuminen. Muutetut säännöt on liitettävä ilmoitukseen kokonaisuudessaan. Yhdistyksen nimenkirjoittajat Nimenkirjoittajien on oltava täysivaltaisia, ts. he eivät saa olla alaikäisiä tai tuomioistuimen vajaavaltaisiksi julistamia tai konkurssissa. Ohje 5 Ohje 6 Ohje 7 Ohje 8 Ohje 9 Ohje 10 Ohje 11 Jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus, ei hänen postiosoitettaan ilmoiteta, koska tieto rekisteröidään henkilötunnuksen perusteella suoraan väestörekisteritiedoista. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoittakaa hänen syntymäaikansa ja postiosoitteensa sekä asuinmaansa. Jos ilmoituksessa olevan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan asuinpaikka ei ole Suomessa, yhdistyksen on haettava poikkeuslupaa Patentti- ja rekisterihallitukselta ennen kuin ilmoitus voidaan merkitä rekisteriin. Jos yhdistysrekisteriin merkityt nimenkirjoittajatiedot muuttuvat, tulee nimenkirjoittajien muutosilmoituksessa ilmoittaa kaikkien nimenkirjoittajien tiedot. Myös niiden nimenkirjoittajien tiedot, joiden tiedot pysyvät ennallaan. Yhdistyksen sääntömääräiset nimenkirjoittajat Tässä ilmoitetaan yhdistyksen säännöissä olevan nimenkirjoitusmääräyksen mukaiset nimenkirjoittajat. Määrätyt nimenkirjoittajat Jos yhdistyksen säännöissä olevan nimenkirjoitusmääräyksen mukaan on mahdollista hallituksen määrätä / oikeuttaa joku henkilö kirjoittamaan yhdistyksen nimi, ilmoitetaan tässä se/ne henkilö(t). Ennakkotarkastus Tämä kohta täytetään, jos Patentti- ja rekisterihallitus on hakemuksesta suorittanut sääntöjen ennakkotarkastuksen. Vakuutus ja allekirjoitus Hallituksen puheenjohtajan on päivättävä ja omakätisesti allekirjoitettava lomake. Yhteyshenkilö Ilmoitetaan tiedot henkilöstä tai liitosta, joka hoitaa rekisteröintiasian yhdistyksen puolesta. Yhdistys voi ilmoittaa erillisen osoitteen Muussa tapauksessa yhdistyksen osoitteeksi merkitään puheenjohtajan osoite. Yhdistyksen Y-tunnus Mikäli yhdistyksellä on Y-tunnus, ilmoitetaan se tässä. HUOM! Ilmoitukset on tällöin tehtävä myös Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään Y-lomakkeella. Lisää tietoa Ilmoituksen toimittaminen viranomaiselle Ilmoitus on maksullinen. Lomake liitteineen voidaan toimittaa paikallisviranomaiselle (maistraatti, maistraatin palveluyksikkö tai ELY-Keskus) tai suoraan yhdistysasiat-yksikköön. Käsittelymaksu maksetaan yhdistysrekisterin tilille Nordea (IBAN: FI BIC:NDEAFIHH) ja saajaksi merkitään Patentti- ja rekisterihallitus, Yhdistysasiat. Viitenumeroa ei tarvitse antaa. Lisäohjeita käsittelymaksuista, maksutavoista ja ilmoitusmenettelystä: Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteessa https://yhdistysilmoitus.prh.fi Ilmoituksen voi tehdä myös täysin sähköisesti, jolloin käsittelymaksu on alempi. Sähköisen ilmoituksen allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja omilla pankkitunnuksillaan. Allekirjoituksen jälkeen sähköinen ilmoitus maksetaan saman järjestelmän kautta. PRH 10/2011

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014 Mikkelin Reserviläiset järjesti perinteiseen tapaan Joulutulet-tapahtuman 14.12. vanhalla kasarmialueella. Kuva: Mikkelin Reserviläiset. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi Liitton puheenjohtajisto valittiin 25.1. Helsingissä. Kuvassa vasemmalta Terhi Hakola, Mikko Savola, Rauno Hauta-aho ja Osmo Suominen. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013. Toimintasuunnitelma ja talousarvio RESERVI - MAANPUOLUSTUKSEMME PERUSTA Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 23.11.2013 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2014

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman juhlapuhe keskeytettiin kolmesti aploodein liiton 60-vuotisjuhlassa 12.4 Baltic Queen -laivalla. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Liiton ampumamestaruuskilpailuihin osallistui noin 220 ampujaa. Kuva Mervi Mäki-Neste. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Sisältö Pääkirjoitus.................

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Esitys liiton vuosikokouksen käsittelyyn 12.4.2014 KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Reserviläisliiton

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin Yhdistys- ja säätiöasiat Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI Postiosoite: PL 1190, 00101 HELSINKI Puhelin: 029 509 5959 Faksi: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Päätöksen postitusosoite

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 6 / 2011 Joulukuu

KIERTOKIRJE 6 / 2011 Joulukuu KIERTOKIRJE 6 / 2011 Joulukuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Suomen

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 5/ 2013 lokakuu Sisältö: 01 Maanpuolustus on meidän kaikkien asia 02 Oulun liittokokous 03 Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut 2014 04 Jäsenhuolto ja -hankinta 05 Toimintalomake

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu

KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki ( Puh. (09) 4056 2054 ( Fax. (09) 447 579

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu

KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Suomen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 1/2010 Helmikuu

KIERTOKIRJE 1/2010 Helmikuu KIERTOKIRJE 1/2010 Helmikuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki ( Puh. (09) 4056 2054 ( Fax. (09) 447 579

Lisätiedot

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry Liittovaltuusto 21.4.2012 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 1 I SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2011 Vuonna 2011 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 2/2015 10.3.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 2/2015 10.3.2015 Reserviläisliitto julkaisi 6.3. vaaliohjelman, jolla halutaan nostaa puolustuksemme tulevaisuus keskiöön tulevien viikkojen vaalikampanjoinnissa ja -keskusteluissa. Yhdistystiedote 2/2015 10.3.2015 Reserviläisliitto

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 4 / 2013 elokuu Sisältö: 01 Kokemuksia varusmiespalveluksesta 02 Kolmivuotissuunnitelma 03 Oulun liittokokous 04 Syysseminaarin aiheena äärikäyttäytyminen 05 Johtamiskouluttajen koulutustilaisuus

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5 / 2011 Lokakuu

KIERTOKIRJE 5 / 2011 Lokakuu KIERTOKIRJE 5 / 2011 Lokakuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Suomen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 4 / 2011 Syyskuu

KIERTOKIRJE 4 / 2011 Syyskuu KIERTOKIRJE 4 / 2011 Syyskuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Sähköposti:

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

Liittovaltuusto 16.4.2011. Toimintakertomus. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 16.4.2011. Toimintakertomus. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry Y Yhdistyksen Liittovaltuusto 16.4.2011 sääntöjen mukainen Toimintakertomus 2010 Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry 1 SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2010 Vuonna 2010 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

Koko kansan maanpuolustusjärjestö. Etelä-Hämeen piiri-info, 9.2.2011 Hämeenlinna Toiminnanjohtaja Olli Nyberg Varapuheenjohtaja Osmo Suominen

Koko kansan maanpuolustusjärjestö. Etelä-Hämeen piiri-info, 9.2.2011 Hämeenlinna Toiminnanjohtaja Olli Nyberg Varapuheenjohtaja Osmo Suominen Koko kansan maanpuolustusjärjestö Etelä-Hämeen piiri-info, 9.2.2011 Hämeenlinna Toiminnanjohtaja Olli Nyberg Varapuheenjohtaja Osmo Suominen Aiheina tänään Ajankohtaiset maanpuolustus- ja lakiasiat Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

rul VUOSIkertomus 2009

rul VUOSIkertomus 2009 rul VUOSIkertomus 2009 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Liiton toiminta-ajatus Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 6/2010 Joulukuu

KIERTOKIRJE 6/2010 Joulukuu KIERTOKIRJE 6/2010 Joulukuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Sähköposti:

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 4/2014 10.10.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 4/2014 10.10.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi Liiton valiokunta vieraili ja kokousti 7.10. USA:n suurlähetystössä Helsingissä. (Kuva: Reserviläisliitto) Yhdistystiedote 4/2014 10.10.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 2/2010 Maaliskuu

KIERTOKIRJE 2/2010 Maaliskuu KIERTOKIRJE 2/2010 Maaliskuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki ( Puh. (09) 4056 2054 ( Fax. (09) 447 579

Lisätiedot