Mediaseuranta järjestöissä. Antti Aimo-Koivisto/ Lehtikuva

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mediaseuranta järjestöissä. Antti Aimo-Koivisto/ Lehtikuva"

Transkriptio

1 Mediaseuranta järjestöissä Antti Aimo-Koivisto/ Lehtikuva

2 Sisällysluettelo Johdanto: Median merkitys järjestöille on valtava 3 Järjestö palvelee jäseniään 4 Mitä järjestön kannattaa seurata? 5 Case: Suomen Yrittäjät 7 Miten järjestö voi hyödyntää mediaseurannalla saamaansa tietoa? 9 Yhteenveto 11 STT Mediaseuranta 12 Mediaseuranta järjestöissä - 2/13

3 Johdanto: Median merkitys järjestöille on valtava Järjestösektori poikkeaa monin tavoin yrityksistä ja julkisesta sektorista. Järjestöt eivät tavoittele voittoa tai pyri palvelemaan kaikkia tasapuolisesti. Järjestöllä on tietty selkeä tarkoitus: ne edistävät jonkin ryhmän etuja tai ajavat tiettyä asiaa. Ne pyrkivät siis vaikuttamaan - ja vaikuttaminen on ennen kaikkea viestintää. Samalla suhde mediaan on erilainen. Järjestö pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja sitä kautta esimerkiksi poliittisiin päätöksentekoprosesseihin. Yhteiskunnallisen keskustelun agendan määrittämisessä medialla on edelleen suuri vaikutusvalta. Jotta voisi vaikuttaa menestyksekkäästi, täytyy tuntea pelikenttä ja pelaajat läpikotaisin. Tässä työssä mediaseuranta on keskeinen työkalu. Ilman sen tuomaa näkemystä järjestön ulkoinen viestintä on pimeässä hapuilua. Journalistinen media on olennainen tekijä, mutta yksikään järjestö ei voi sivuuttaa sosiaalisen median voimaa. Järjestöä, sen ajamia asioita sekä sen jäsenistöä koskevia keskusteluita käydään jatkuvasti. Perinteisen median esille nostamat asiat levenevät ja syvenevät sosiaalisessa mediassa. Joskus taas käy toisin päin: esimerkiksi keskustelupalstoilta tai Twitteristä alkunsa saanut keskustelu saavuttaa nopeassa tahdissa niin suuret mitat, että journalistinen media kiinnostuu ja ottaa aiheen tarkempaan käsittelyyn. Jos tämä aihe koskettaa järjestöä, sen on syytä olla tietoinen asiasta. Näiden signaalien aktiivinen seuranta voi siis antaa järjestöviestijälle arvokasta tietoa siitä, mistä huomisen lööpeissä puhutaan. Lisäksi se antaa tietenkin mahdollisuuden reagoida reaaliaikaisesti keskusteluun sosiaalisen median kanavissa. Tämä opas on tarkoitettu jokaiselle järjestösektorilla viestinnän parissa työtä tekevälle. Ja koska viestinnän ja sitä kautta mediaseurannan rooli on järjestöille korostuneen tärkeä, sopii opas myös sellaisille järjestöissä työskenteleville, joiden tittelistä puuttuu sana viestintä. Mukavia lukuhetkiä! Liina Nelimarkka Markkinointipäällikkö STT Viestintäpalvelut Jenni Räikkönen asiakaspäällikkö STT Viestintäpalvelut Mediaseuranta järjestöissä - 3/13

4 Järjestö palvelee jäseniään Jäsenjärjestöjen täytyy pitää jäsenensä mielessä. Vaikkei voittoa tavoitella, on toiminnan rahoitus kuitenkin turvattava. Moni toiminta ylläpidetään jäsenmaksuin, eli olemassa olevia jäseniä pitää palvella, ja heidät tulee pitää tyytyväisinä. Jatkuvuuden kannalta uusien jäsenten hankkiminen on tietenkin olennainen asia. Tämä vaatii järjestölle oikeanlaista näkyvyyttä sekä nykyisiä että potentiaalisia uusia jäseniä kiinnostavien aiheiden ympärillä. Olemassa oleville jäsenille pitää kyetä viestimään jäsenyyden merkityksestä. Joskus järjestö voi olla hankalassa tilanteessa jäsenkunnan sisäisten eroavaisuuksien vuoksi. Tällaisessa tilanteessa voi olla esimerkiksi ammattiliitto, joka edustaa varsin kirjavaa joukkoa eri alojen työntekijöitä. Joillakin aloilla menee hyvin, ja toisilla todella huonosti. Liiton pitää viestinnässään olla kieli keskellä suuta. Jos revittelee liikaa menestyvillä aloilla, yt-neuvotteluissa ryvettyneet nostavat äläkän. Toisaalta hyviä uutisia olisi tärkeää levittää. Näiden ilmiöiden hiljaisten signaalien tunnistaminen ja seuraaminen on elintärkeää, jotta viestinnän ulostuloja voidaan suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman kattavien taustatietojen turvin. Moni kattojärjestö tarjoaakin omille organisaatiojäsenilleen mahdollisuuden kustannustehokkaaseen mediaseurantapalvelun käyttöön. Mediaseuranta järjestöissä - 4/13

5 Mitä järjestön kannattaa seurata? Pelkkä oman organisaation ja avainhenkilöiden seuraaminen on mediaseurannan mahdollisuuksien hukkaan heittämistä. Mediaseurannan hyödyntäminen auttaa järjestöjä avaamaan keskustelua itselleen tärkeistä asioista, tai ainakin osallistumaan ja vaikuttamaan jo käytävään keskusteluun. Seuraa ainakin näitä: Oma järjestö ja avainhenkilöt Oman järjestön nimen ja avainhenkilöiden seuranta on tietenkin itsestään selvin käyttökohde mediaseurannalle. Tässä olennaisinta on varmistaa hakujen kattavuus: haasteita aiheuttavat mm. erilaiset taivutusmuodot sekä mahdolliset yleiskieleen sekoittuvat sanat. Myös nimikaimat saattavat sekoittaa seurantaa. Parhaan lopputuloksen saat, kun annat mediaseurantakumppanisi asiantuntijoiden auttaa sinua hakujen rakentamisessa. Teemat, jotka liittyvät omaan toimintaan Tiedät varmasti, mistä aiheista sinun toimialallasi keskustellaan? Tässä kattavien, mutta tarkasti rajattujen mediaseurantahakujen rakentaminen on erityisen tärkeää. Esimerkiksi ammattiautoilijoita edustava järjestö haluaa varmasti olla kartalla polttoaineverotusta koskevasta julkisesta keskustelusta, mutta kaiken muun polttoaineita ja veroasioita koskevan keskustelun rajaaminen hakujen ulkopuolelle vaatii jo ammattitaitoa. Tahot, joiden etuja ajetaan Jokainen järjestö ajaa joidenkin etuja. Kääntäen: järjestö ei ole olemassa itseään varten, vaan saa olemassaolonsa oikeutuksen edustamiltaan tahoilta. Sen vuoksi järjestön tulee aktiivisesti seurata, mitä sen edustamista tahoista puhutaan mediassa - tai mitä nämä itse puhuvat. Mediaseuranta järjestöissä - 5/13

6 Alan asiantuntijat ja vaikuttajat Ketkä ovat sinun toimialasi kovimpia vaikuttajia? Mitä he sanovat julkisuudessa? Tukeeko heidän sanomansa järjestönne viestiä - vai onko se pahasti ristiriidassa sen kanssa? Vaikuttajia löytyy jokaiselta toimialalta. Heidän kartoittamisensa on ensimmäinen asia. Sen jälkeen heitä ja heidän sanomisiaan on helppo seurata automatisoidulla monitoroinnilla eri kanavissa. Kun esimerkiksi joku heistä kirjoittaa mielipidekirjoituksen lehteen, se tietää usein herkullista mahdollisuutta vastineen kirjoittamiselle. Yhtä tärkeää on pysyä alaa koskevan keskustelun pulssilla sosiaalisessa mediassa. Vaikuttajien ja esimerkiksi tiettyjen avainsanojen reaaliaikainen seuranta varmistaa, että sinulla on aina ajantasainen tilannekuva. Mahdolliset vastustajat Yksikään järjestö ei elä tyhjiössä. Jokaisella voimalla on vastavoima, ja monta muuta asioiden voimasuhteisiin ja etenemiseen vaikuttavaa sidosryhmää. Vastustajien seuraaminen auttaa sinua suunnittelemaan ja sopeuttamaan omaa viestintääsi. Klassisia esimerkkejä ovat mm. työnantajaliiton ja työntekijäliiton välinen kilpailuasetelma sekä poliittisten puolueiden valtapeli. Hiljaiset signaalit Välillä julkiseen keskusteluun nousee aiheita, jotka eivät suoranaisesti ainakaan juuri sillä hetkellä liity järjestön asioihin, mutta jotka tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia vaikuttamiselle ja osallistumiselle. Toisaalta niissä voi kyteä julkisuuskriisi. Näissä täsmällisiä hakulausekkeita on hankala määritellä, joten tärkeään rooliin nousevat viestijän hoksottimet: mikä tieto on merkittävää? Mediaseuranta järjestöissä - 6/13

7 Case: Suomen Yrittäjät Martti Kainulainen/ Lehtikuva Suomen Yrittäjien viestintäpäällikkö Eeva Ketvel seuraa Suomen Yrittäjien ja myös alue- ja paikallisjärjestöjen näkyvyyttä mediassa. Järjestöjä on suuri määrä, ja kotimaista mediaa on olennaista seurata mahdollisimman laajasti. Omia ja jäsenyritysten intressejä koskeviin mediaosumiin - kuten mielipidekirjoituksiin - pitää päästä reagoimaan välittömästi. Valittaessa mediaseurantaa yksi olennainen valintaperuste Ketvelillä oli se, että printtilehtien pdf:t saa heti aamusta. Viestinnän prosessit pitää saada liikkeelle välittömästi, koska reagointinopeus voi olla ratkaisevaa. Jos juttu on ollut aamun printtilehdessä, Suomen Yrittäjien johtajiston täytyy nähdä se heti, ennen päivän ensimmäisiä tapaamisia. Asiantuntijapalvelu on tärkeää Ketvelille henkilökohtainen asiantuntijapalvelu on merkittävä plussa: Se, että minulla on STT:llä tuttu henkilö, jolle voin soittaa. Asiakaspäällikköni Jenni Räikkönen on kädestä pitäen opettanut käyttämään mediaseurantaa. Jos tulee ongelmia tai kysymyksiä, soitan Jennille ja saan heti apua. Mediaseuranta järjestöissä - 7/13

8 Mediaseurannan käyttöönottovaiheessa tehtävä hakujen rakentaminen ja säätäminen onnistui oman yhteyshenkilön kanssa helposti. Mediaseurantahakuja on valtava määrä. Niiden säätäminen oli urakka, mutta teimme ne Jennin kanssa kerralla kuntoon. Nyt voin nauttia hedelmistä, eli saan laadukkaat raportit, joissa on vain olennaisia mediaosumia, Eeva Ketvel kertoo. Suomen Yrittäjien hakuja olivat Räikkösen lisäksi kulissien takana tekemässä STT Viestintäpalveluista tiimin muutkin mediaseuranta-asiantuntijat. Asiakkaan kuuluu kokea mediaseuranta sujuvana palveluna. Kunnolliset ja hyvin työstetyt boolean-haut, oikein valitut lähteet kullekin haulle ja vielä roskaosumien siivoaminen vaativat paljon työtä. Suomen Yrittäjillä on hakuja ja raportteja yhteensä liki 100 kappaletta, Räikkönen valottaa asiakkaan parhaaksi tehtävää taustatyötä. Sähköinen arkistointi Sähköinen arkisto helpottaa käytännön viestintätyötä. Eeva Ketvelin työhuoneen kaapissa on vielä muistona muutama mappi kellastuneita leikkeitä ajalta ennen digitaalista printtiseurantaa. Nyt naurattaa, miten hankalaa silloin oli kaivella juttuja mapeista ja tarvittaessa laittaa niitä jakoon. Vanhoihin juttuihin on huomattavasti kätevämpää palata sähköisessä muodossa. Arkisto mahdollistaa myös vuosianalyysien tekemisen. Mediaseurannan tulokset ja piikit Ketvel esittelee johdolle. Analyysi päätyy myös vuotuiseen Suomen Yrittäjien toimintakertomukseen. Alkuperäiset jutut alkuperäisessä ympäristössä Ennen STT:n mediaseurantaa emme päässeet käsiksi alkuperäisiin juttuihin, vaan olimme tiivistelmien varassa, Ketvel kertoo ja muistelee tiivistelmissä olleen joskus jopa virheitä. Joka tapauksessa tiivistelmä on tulkinta ja toisen käden tietoa. Autenttinen alkuperäinen lähde on luotettava. Käyttö sisäisessä viestinnässä Ketvel hyödyntää mediaseurantaraportteja Suomen Yrittäjien sisäisessä uutiskirjeessä. Esimerkiksi paikallisjärjestöjen johdolle suunnattuun uutiskirjeeseen Ketvel on koonnut linkkejä juttuihin, joissa järjestö on näkynyt mediassa. Mediaseuranta järjestöissä - 8/13

9 Miten järjestö voi hyödyntää mediaseurannalla saamaansa tietoa? Liina Nelimarkka Mediaseuranta voi auttaa päättäjiä ymmärtämään järjestön koko toimintaympäristöä: eri toimijoiden välisiä voimasuhteita, verkostoja, uhkia ja mahdollisuuksia. Mediaa ja muuta julkista keskustelua aktiivisesti, systemaattisesti ja mahdollisimman reaaliaikaisesti seuraamalla järjestö saa itselleen etulyöntiaseman - mutta vain, jos tieto johtaa toimintaan. Seuraavassa käymme läpi mediaseurannasta saatavan tiedon konkreettisia hyödyntämiskohteita. Omien viestinnällisten ulostulojen valmistelu Kun tietää, mistä ja miten puhutaan, on helpompi ottaa kantaa. Politiikka toimii hyvänä esimerkkinä mediaseurannan potentiaalista: vaalien alla julkinen keskustelu muuttaa luonnettaan lähes päivittäin. Uudet teemat nousevat median ja kansalaisten agendalle kuin tyhjästä. Puolueiden ja ehdokkaiden täytyy kyetä reagoimaan heti - mielellään jo ennen kuin keskustelu on roihahtanut ilmiliekkeihin. Se vaatii julkisen keskustelun aktiivista seuraamista. Ehdokkaan tai tämän taustaorganisaation tulee kyetä muodostamaan ja kiteyttämään oma näkemys asiasta, hankkimaan taustatietoa, seuraamaan miten kilpailijat viestivät ja miten eri kansanosat asiaan suhtautuvat. Ilman näitä tietoja ehdokas saattaa antaa harkitsemattomia, oman ehdokkuutensa kannalta vahingollisia lausuntoja - ja vain siksi, että hänellä ei ollut tarpeeksi ajantasaista tietoa, joka kuitenkin oli avoimesti saatavilla. Mediaseuranta järjestöissä - 9/13

10 Kriisien hallinta ja ehkäiseminen Kriisiviestintä kuuluu varmasti mediaseurannan itsestäänselvimpien käyttökohteiden joukkoon myös järjestösektorilla. Kriisissä jokainen hetki voi olla ratkaiseva - jos olet viisi minuuttia myöhässä, peli voi olla jo menetetty. Silloin on tärkeää pysyä tilanteen tasalla alusta asti. Akuuttien kriisien lisäksi kannattaa mediaseurantaa hyödyntää hiljaisten signaalien monitorointiin latenttien, pinnan alla kasvavien kriisien varalta. Näin voidaan ennaltaehkäistä kriisin puhkeaminen hyvissä ajoin - tai ottaa se vastaan mahdollisimman hyvin valmistautuneena. Julkisuusanalyysi Mediaseurantaa voi tehdä myös jälkikäteen. Haluatko tietää, mitä jostain aiheesta on puhuttu mediassa ja verkossa esimerkiksi viimeisen vuoden aikana? Kurkista arkistoon. Julkisuusanalyysin tekeminen auttaa järjestöänne hahmottamaan, paljonko keskustelua on käyty ja missä, mikä on ollut keskustelun sävy ja ketkä ovat olleet äänessä. Pidempiaikainen tarkastelu kertoo myös sen, miten nämä asiat ovat kehittyneet matkan varrella. Huolella laadittu julkisuusanalyysi auttaa teitä suunnittelemaan omaa viestintäänne sekä tunnistamaan mahdolliset vastustajanne ja puolestapuhujanne. Jäsenviestintä Järjestö on olemassa jäseniään varten, ja mediaseurannasta saatavan informaation jakaminen sisäisesti omalle jäsenkunnalle on hyvää palvelua. Tässäkin on olennaista jaettavan informaation määrä sekä laatu: mieti, mikä on olennaista informaatiota, ja missä muodossa se jäsenistölle esitetään. Mediaseuranta järjestöissä - 10/13

11 Yhteenveto Median merkitys järjestöille on valtava. Järjestöllä on tietty selkeä tarkoitus: ne edistävät jonkin ryhmän etuja tai ajavat tiettyä asiaa. Ne pyrkivät siis vaikuttamaan - ja vaikuttaminen on ennen kaikkea viestintää. Samalla suhde mediaan on erilainen. Järjestö pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja sitä kautta esimerkiksi poliittisiin päätöksentekoprosesseihin. Jotta voisi vaikuttaa menestyksekkäästi, täytyy tuntea pelikenttä ja pelaajat läpikotaisin. Tässä työssä mediaseuranta on keskeinen työkalu. Pelkkä oman organisaation ja avainhenkilöiden seuraaminen on mediaseurannan mahdollisuuksien hukkaan heittämistä. Mediaseurannan hyödyntäminen auttaa järjestöjä avaamaan keskustelua itselleen tärkeistä asioista, tai ainakin osallistumaan ja vaikuttamaan jo käytävään keskusteluun. Mediaseurannassa järjestön kannattaa seurata ainakin näitä: Oma järjestö ja avainhenkilöt Teemat, jotka liittyvät omaan toimintaan Alan asiantuntijat ja vaikuttajat Tahot, joiden etuja ajetaan Mahdolliset vastustajat Hiljaiset signaalit Mediaseuranta voi auttaa päättäjiä ymmärtämään järjestön koko toimintaympäristöä: eri toimijoiden välisiä voimasuhteita, verkostoja, uhkia ja mahdollisuuksia. Tietoa täytyy kuitenkin aktiivisesti hyödyntää joko omien viestinnällisten ulostulojen suunnittelussa, kriisien ehkäisemisessä ja niihin valmistautumisessa sekä esimerkiksi jäsenviestinnässä. Mediaseuranta järjestöissä - 11/13

12 STT Mediaseuranta STT Mediaseuranta seuraa sekä journalistista että sosiaalista mediaa. Se hakee juuri sinulle tarpeellista tietoa sanomalehdistä, aikakauslehdistä ja/ tai verkosta. Digitaalinen painettujen sanoma- ja aikakauslehtien seuranta raportoi osumat sähköpostiin heti julkaisupäivänä. Osumista pääsee suoraan lehteen ja alkuperäinen artikkeli on luettavissa kokoaisuudessaan. Verkkoseuranta seuraa uutis- ja ajankohtaissivustoja, blogeja, keskustelupalstoja sekä mikroblogeja. Lue lisää: Mediaseuranta järjestöissä - 12/13

13 Jaa tämä opas! Jos pidit oppaasta, voit jakaa sen täältä. Ota yhteyttä meihin Jos sinulle heräsi kysymyksiä tai haluaisit keskustella tarkemmin mediaseurannasta, vastaamme mielellämme. Asiakaspäällikkö Jatta Heikkinen puh. (09) gsm Asiakaspäällikkö Olli Huhtala puh. (09) gsm Asiakaspäällikkö Eevi Alanissi puh. (09) gsm Asiakaspäällikkö Jenni Räikkönen puh. (09) gsm Asiakaspäällikkö Joonas Köri puh. (09) gsm Markkinointipäällikkö Liina Nelimarkka puh. (09) Liiketoimintajohtaja Mika Roman puh. (09) gsm

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Viestinnässä on voimaa

Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n viestintäopas 2010 www.jhl.fi JHL:n ydinviestit Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvointialan suurin

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

Kampanjan neljä vaihetta

Kampanjan neljä vaihetta Kampanjan neljä vaihetta Ville Tuominen Kampanjointi on ammattimaistunut. Useat järjestöt ja puolueet käyttävät mainonnan ammattilaisia. Muissa puolueissa myös yksittäiset ehdokkaat hyödyntävät mainostoimistoja

Lisätiedot

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Tekijät: Samuli Lintula, Lasse Miettinen, Suvi Reijonen, Kirsi Syväri, Ville Tuominen, Ville Ylikahri

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA sparraajan opas yrittäjälle Petteri Huvio, Niku Oravainen, Pekka Krook, Helena Pekkarinen toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 10 Luova Suomi / Diges

Lisätiedot

Johdanto... 3 MITÄ ETWINNING ON?... 4. etwinning-verkostoon liittyminen... 5. etwinning-portaali: työkalujen käyttö... 7

Johdanto... 3 MITÄ ETWINNING ON?... 4. etwinning-verkostoon liittyminen... 5. etwinning-portaali: työkalujen käyttö... 7 YLEISOPAS SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 MITÄ ETWINNING ON?... 4 etwinning-verkostoon liittyminen... 5 etwinning-portaali: työkalujen käyttö... 7 Lähde mukaan etwinning-projektiin... 21 TwinSpace: oppilaat

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS. B2Byrityksen. sisältömarkkinointi

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS. B2Byrityksen. sisältömarkkinointi AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS B2Byrityksen sisältömarkkinointi MAALISKUU 2015 Sisältö Johdanto... 3 Miksi tämä opas kannattaa lukea?... 4 Kirjoittajat... 5 3 Hyvän sisältömarkkinoinnin lähtökohtia... 6 Mistä

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014 URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS Syyskuu 2014 SISÄLLYS Sisältö Esipuhe Osa 1: Seuraviestintä 1. Seuraviestintä kert urheiluseuran vireestä 2. Seuran oman viestin jäljillä 3. Sisäinen viestintä kokoaa joukon

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

Yhteisöviestintä järjestössä. Kunta-alan ammattiliitto KTV ry.

Yhteisöviestintä järjestössä. Kunta-alan ammattiliitto KTV ry. Yhteisöviestintä järjestössä Kunta-alan ammattiliitto KTV ry. Yhteisöviestinnän analyysi 11.3.2004 Alku, Aleksi Kakko, Leenastiina Laaksonen, Salla Nurmi, Timo Papadopoulos, Anna Reinekoski, Tapio Taulo,

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Tehdään yhdessä sosiaaliala näkyväksi. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Tehdään yhdessä sosiaaliala näkyväksi. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Tehdään yhdessä sosiaaliala näkyväksi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Sisältö Vaikuta tehokkaasti asiantuntijana 4 Valppautta ja suunnitelmallisuutta 5 Vaikuttamisen viestinnälliset

Lisätiedot