Hallitus , LIITE 2. Ehdotus kuntalaskutusmalliksi 2012: jäsenkuntalausunnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus 9.5.2011, LIITE 2. Ehdotus kuntalaskutusmalliksi 2012: jäsenkuntalausunnot"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 2 Ehdotus kuntalaskutusmalliksi 2012: jäsenkuntalausunnot

2 Sisältö LAUSUNTOPYYNTÖÖN VASTANNEET JÄSENKUNNAT 4 Askolan kunnan vastine 7 Espoon kaupungin vastine 7 Hangon kaupungin vastine 9 Hyvinkään kaupungin vastine 10 Inkoon kunnan vastine 10 Järvenpään kaupungin vastine 10 Karjalohjan kunnan vastine 11 Karkkilan kaupungin vastine 11 Keravan kaupungin vastine 12 Kirkkonummen kunnan vastine 12 Lohjan kaupungin vastine 13 Mäntsälän kunnan vastine 13 Nummi-Pusulan kunnan vastine 14 Nurmijärven kunnan vastine 14 Porvoon kaupungin vastine 15 Raaseporin kaupungin vastine 15 Siuntion kunnan vastine 15 Tuusulan kunnan vastine 16 Vantaan kaupungin vastine 17 Vihdin kunnan vastine 19 YHTEENVETO LAUSUNNOISTA 19 2

3 LAUSUNTOPYYNTÖ HUS:N EHDOTUKSESTA KUNTALASKUTUSMALLIKSI 2012 (lähetetty jäsenkunnille ) HUS kuntayhtymän hallitus on käsitellyt konsernihallinnossa valmistelua selvitystä vaihtoehtoisista tuotteistus- ja kuntalaskutusmalleista kokouksessaan Hallitus on käsittelyssään päätynyt alla kuvattuun ehdotukseen, josta se pyytää jäsenkuntien lausuntoa. Lausunnot pyydetään toimittamaan HUS-keskuskirjaamoon postitse tai sähköpostitse osoitteella mennessä. Tehdyn selvityksen perusteella tuotteistukseen ja kuntalaskutukseen ei ehdoteta muita olennaisia muutoksia kuin kapitaatiopohjaisen laskutuksen lisääminen erityisvelvoitteiden ja valmiustilan ylläpitoon liittyvien toimintojen osalta. Ehdotuksen mukaan tuotteistus ja kuntalaskutus vuonna 2012 perustuu, kuten vuonna 2010 ja 2011, pääsääntöisesti NordDRG-tuotteisiin, käynteihin ja tuotteistettuihin hoitopäiviin. Erityisvelvoitteiden ja valmiustilan ylläpitoon liittyvien toimintojen osalta ehdotetaan, että HUS:ssa laaditaan suunnitelma kapitaatiopohjaisen laskutuksen lisäämiseksi. Kapitaatioperusteisesti laskutettavia eriä voisivat olla myrkytystietokeskuksen ja pelastushelikopterin lääkinnällisten kustannusten lisäksi esimerkiksi osa päivystystoimintaan liittyvistä kustannuksista, tartuntatautilääkkeet, potilasvahinkovakuutus, yleislääketieteen yksikkö ja kansalliset hankkeet. Kapitaatiopohjaista laskutusta lisättäessä on ulkokuntien ja muiden maksajien hinnoittelussa huomioitava hinnoittelukertoimella jäsenkunnilta kapitaatioperusteisesti laskutettavien toimintojen kustannukset. Myös laskutusprosessia ehdotetaan kehitettäväksi entistä läpinäkyvämmäksi eriyttämällä kalliin hoidon tasauslaskutus palvelusuunnitelmien mukaisesta laskutuksesta, lisäämällä erittelyitä laskuliitteisiin sekä yhdenmukaistamalla eräpäiviä. Ehdotetun mallin arvioidaan parhaiten täyttävän tuotteistus- ja kuntalaskutusmallille asetetut vaatimukset niin maksajan kuin tuottajankin näkökulmasta. Malli kohtelee palveluiden maksajia tasavertaisesti ja kustannukset jakautuvat oikeudenmukaisesti, kun palveluiden laskutus perustuu toteutuneeseen käyttöön. Malli on myös läpinäkyvä, koska tuotteistus- ja laskutusperusteet sekä palveluiden käyttö ovat selkeästi osoitettavissa. Ehdotetussa mallissa taloudellinen riski jakautuu melko tasaisesti tuottajan ja maksajan välille. Lisäksi malli kannustaa tuottajaa parantamaan tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Aki Lindén Toimitusjohtaja Mari Frostell Talousjohtaja 3

4 JAKELU Jäsenkunnat LAUSUNTOPYYNTÖÖN VASTANNEET JÄSENKUNNAT Lausuntopyynnössä pyydettiin jäsenkunnilta kannanottoa erityisvelvoitteiden ja valmiustilan ylläpitoon liittyvien toimintojen kapitaatiopohjaisen laskutuksen lisäämisestä ja laskutusprosessin kehittämisestä. Kapitaatioperusteisesti laskutettavia eriä voisivat olla myrkytystietokeskuksen ja pelastushelikopterin lääkinnällisten kustannusten lisäksi esimerkiksi osa päivystystoimintaan liittyvistä kustannuksista, tartuntatautilääkkeet, potilasvahinkovakuutus, yleislääketieteen yksikkö ja kansalliset hankkeet. Lausuntopyyntöön on vastannut mennessä seuraavat jäsenkunnat: Askolan kunta Espoon kaupunki Hangon kaupunki Helsinki Hyvinkään kaupunki Inkoon kunta Järvenpään kaupunki Karjalohjan kunta Karkkilan kaupunki Keravan kaupunki Kirkkonummen kunta Lohjan kaupunki Mäntsälän kaupunki Nummi-Pusulan kunta Nurmijärven kunta Porvoon kaupunki Raaseporin kaupunki Siuntion kunta Tuusulan kunta Vantaan kaupunki Vihdin kunta Jäsenkunta Ehdotuksen puolesta Ehdostusta vastaan Ei kannanottoa 4

5 Askolan kunta Espoon kaupunki Hangon kaupunki Helsingin kaupunki Hyvinkään kaupunki Inkoon kunta Järvenpään kaupunki Karjalohjan kunta Karkkilan kaupunki Keravan kaupunki mukaisesti. mukaisesti. Ehdotetut muutokset eivät riittäviä pitkällä tähtäimellä, jonka vuoksi tulisi kehitystyötä jatkaa yhdessä kuntien kanssa. Toiminnan ja talouden ohjausta tulisi kytkeä toisiinsa aiempaa enemmän. mukaisesti. Suullinen kannanotto HUSTRA työryhmän kokouksessa. mukaisesti. mukaisesti. mukaisesti. mukaisesti. 5 Nykyistä laskutusmallia kannatetaan, eikä kantaa oteta ennen kuin koelaskelmat ehdotusten vaikutuksista on tehty Lisäselvitystä kaivataan päivystysvalmiuden osalta, vain elinsiirtopäivystyksen osuus saa kannatusta HUS:n ehdotuksen mukaisesti. Lisäselvitystä pyydetään koko laskutusmallista ennen kuin asiaan voidaan ottaa kantaa, vain elinsiirto-päivystyksen osuus saa kannatusta.

6 Kirkkonummen kunta Lohjan kaupunki Mäntsälän kunta Nummi-Pusulan kunta Nurmijärven kunta Porvoon kaupunki Raaseporin kaupunki Siuntion kunta Tuusulan kunta Vantaan kaupunki Vihdin kunta mukaisesti, mikäli kapitaatioperusteisesti laskutettava osuus kokonaislaskutuksesta ei olennaisesti nouse. mukaisesti. mukaisesti, kuitenkin lisätietoa kaivaten ja hieman kyseenalaistaen kapitaatioveloituksen. mukaisesti. mukaisesti. mukaisesti. Painotetaan huomion kiinnittämistä ulkokuntakertoimeen mukaisesti. Kannatetaan pääosin HUS:n ehdotuksen mukaisesti, kuitenkin kyseenalaistaen kapitaatioveloituksen. HUS:n ehdotusta pidetään oikeansuuntaisena, ei selkeää kannanottoa kapitaation lisäämiseen mukaisesti, kuitenkin kyseenalaistaen kapitatioveloituksen päivystystoiminnassa. 6 Lisäselvitystä kaivataan koko laskutusmallista ennen kuin asiaan voidaan ottaa kantaa, vain elinsiirto-päivystyksen osuus saa kannatusta.

7 Askolan kunnan vastine Askolan perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan, että Askolan kunta hyväksyy ehdotetun kuntalaskutusmallin käyttöönoton Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Kuntalaskutuksen laskutusprosessin läpinäkyvyyden kehittäminen ja mahdollisimman selkeän tiedon välittäminen laskutuksessa on tärkeää ja välttämätöntä. Espoon kaupungin vastine Yleistä ehdotuksesta ja sen pohjana olevasta selvityksestä Selvitys on huolellisesti tehty, mutta pohjautuu pitkälti olemassa olevaan tilanteeseen ja nyt vallalla oleviin ajatusmalleihin ja rakenteisiin niitä juurikaan kritisoimatta. Ehdotetut muutokset laskutukseen ovat varsin pieniä, eivätkä pitkällä tähtäimellä suinkaan riittäviä. Espoon näkökulmasta ne ovat kuitenkin askel oikeaan suuntaan ja sikäli kannatettavia. Toivomme niitä jo vuoden 2011 laskutukseen toimeenpantaviksi. Kapitaatiopohjaisen laskutuksen lisäämistä kannatamme esityksen mukaisesti. Täysimittainen kapitaatiopohjainen laskutus edellyttäisi myös rakenteellisia muutoksia ja nykyistä tiiviimpää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota. Silti sitäkin on syytä tutkia. Huomioita DRG-pohjaisesta tuotteistuksesta ja siihen perustuvasta laskutuksesta DRG tai vastaava tuotteistus on hyvä olla erikoissairaanhoidon toiminnan seurannan ja kustannusten laskennan pohjana. Tällä hetkellä DRG kannustanee tehokkuuteen erikoissairaanhoidon sisällä (esim. hoitojaksojen pituus), mutta se ei kannusta tuottavuuden tai vaikuttavuuden parantamiseen. DRG:n hinta määräytyy pitkälti eri sairaaloissa vallitsevien hoitokäytäntöjen ja potilaskirjon mukaan ja samalla DRG-ryhmällä voi olla eri hintoja jopa samassa sairaanhoitopiirissä. Se, miten hyvin DRG kuvastaa todellisuutta, riippuu pitkälti siitä, miten hyvin eri ammattilaiset käytännön arjessa kirjaavat löydökset, diagnoosit ja toimenpiteet. Ilman jatkuvaa seurantaa riskinä on nähty DRG-ryhmittelyn luisumista kohti kalliimpia ryhmiä (Espoossa esim. komplisoituneet synnytykset). DRG ei kuvaa potilaan hoitokokonaisuutta edes erikoissairaanhoidon sisällä. Se voi lisätä ns. osaoptimointia, esim. siten, että kuntoutus siirretään erikoislääkärien yksipuolisella päätöksellä perusterveydenhuollossa tehtäväksi. DRG ei siis tosiasiallisesti nykymuodossaan mahdollista eri sairaaloiden tuottavuuden ja kustannusethokkuuden vertailua keskenään, puhumattakaan hoitotuloksista ja niiden tuottamiseen käytetyistä resursseista. DRG-tuotteistuksen kaltainen tuoterakenne tarvitaan joka tapauksessa terveydenhuollon logistiikan ohjaamisen tueksi käytetään sitä laskutusmallin pohjana missä laajuudessa tahan- 7

8 sa. Siksi onkin olennaista pitää huoli tuotteistuksen ajantasaisuudesta ja sen sisällön tarkentamisesta vastaamaan olevia hoitokäyntäntöjä ja teknologian kehittymistä. Nyt kun erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatiota lisätään ja luodaan potilaan hoitokokonaisuuksia, joissa eri toimijoiden roolit limittyvät uudella tavalla toisiinsa, tarvitaan myös joustavaa mahdollisuutta tarkastella nopeastikin laskutusta ja hinnoittelua ja irrottautua tarvittaessa DRG-pohjaisesta hinnoittelusta. Käytännössä Espoossa tällaisia ovat esimerkiksi: ikääntyneiden potilaiden lonkkamurtumien hoidon uusi malli, jossa HUS tuottaa leikkauksen ja konsultaatiot, mutta vuodeosastohoito tapahtuu perusterveydenhuollon osastolla lasten virtuaalinen kasvuseulonta, jossa poikkeavista löydöksistä HUS:n erikoislääkäri tuottaa lausunnon sähköiseen järjestelmään HUS:n erikoislääkärien, hoitajien ja muiden ammattilaisten konsultaatiotoiminta perusterveydenhuollon yksiköissä Laskutusmallien kehittämistä on syytä jatkaa kuntien ja sairaanhoitopiirien yhteistyönä niin, että jatkossa voidaan vaikuttaa paremmin yksittäisten hintojen muodostumiseen ja potilaan ja potilasryhmien hoitokokonaisuuksien kustannusvaikuttavuuteen. Joka tapauksessa on selvää, että kaikki laskutusmallien olennaiset muutokset vaativat ennen käyttöönottamista huolellisen testaamisen niiden euromääräisten muutosten selvittämiseksi ja sen varmistamiseksi, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla koko hoitoketjun optimaalista ohjaamista. Jonot ja jonoista palkitseminen Nyt kun hoitotakuun säätävästä lainsäädännön voimaantulosta on kulunut jo useita vuosia, tulee HUS:ssakin siirtyä uuteen aikakauteen, missä sen toimijoilta edellytetään saatavuustavoitteiden toteutumista ja toimia, joilla ehkäistään jonot ja pitkän odotusajat. Niitä yksiköitä, joissa toistuvasti esiintyy tavoitteet ylittäviä jonoja, tule opastaa saatavuutta parantaviin toimiin eikä palkita lisäresurssein. Ehdotamme palkitsemista kohdennettavaksi organisaatiossa niihin yksiköihin, jotka ovat onnistuneet tekemään toiminnallisia muutoksia ja lyhentämään jonoja ja odotusaikoja. HYKS-alueen kuntien, HUS:n ja STM:n yhteinen hanke Työryhmä on tehnyt ehdotuksensa hankkeista mennessä ja mikäli niitä aletaan toteuttaa ehdotetussa muodossa, niiden puitteissa on mahdollisuus yhdessä kuntien ja sairaanhoitopiirin välillä katsoa laskutuksenkin tulevaisuutta osana laajempaa kokonaisuutta. Hanke perustuu kuntien ja STM:n väliseen aiesopimukseen, jonka tavoitteena on HUS:n laskutuksen ja omistajaohjauksen terävöittäminen sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen välisen integraation parantaminen, perustasoa vahvistaen. Lisäksi tarkoitus on tehdä ehdotuksia kehittämistavoitteiden täsmentämisestä sekä kehittämisvaro- 8

9 jen paremmasta hyödyntämisestä. Hankkeessa pureudutaan myös EVO-rahoitukseen ja selvitetään mahdollisuuksia kokeilla yksikanavaista rahoitusta alueella. Hankkeen puitteissa on mahdollista myös jalostaa edelleen Espoon ehdotusta yhteisestä laskutusprosessi kehittämisestä ja asiakkuuden hoitamisen keskittämisestä HUS:ssa. Espoossa toiveena olisi se, että HUS:ssa olisi yksi nimetty vastuuorganisaatio, joka ainakin hallinnon ja talouden osalta olisi yhdyshenkilö kunnan suuntaan. Lisäksi tarvittaneen omistajaohjaukseen strategisen tason rakenne, joka kokoaa yhteen kuntien ja sairaanhoitopiirin toimijat ja sopii merkittävimmistä yhteisistä linjauksista. Nykyinen HUSTRA-työryhmä toimii osittain tämän tyyppisesti, mutta katsoo asioita vain talouden näkökulmasta. Toiminta ja talous / järjestämissuunnitelma Terveyden- ja sairaanhoito on erittäin monimutkainen kokonaisuus. Puhtaat liiketaloudelliset tai hallinnolliset periaatteet eivät riitä tämän kokonaisuuden ohjaamiseen, kuten ei myöskään pelkkä terveydenhuollon ammatillinen ja tieteellinen osaaminen. Tavoitteena on viime kädessä varmistaa, että kokonaisuuteen käytetty resurssi tuottaa mahdollisimman hyviä potilastuloksia. Tuloksia tulee arvioida sekä terveyshyödyn, potilaiden/kansalaisten kokemuksen ja luottamuksen sekä talouden mittareilla (ns. Triple Aim, viite: Yksittäisen potilaan näkökulmasta kyse on aina monen eri toimijan yhteispelistä ja niiden tuottamasta kokonaisuudesta. Suurimmat havaitut ongelmat potilaan kannalta liittyvät organisaatioiden rajapintoihin, huonoon tiedonkulkuun ja järjestelmän kyvyttömyyteen kytkeä potilasta itseään ja hänen omaisiaan mukaan aktiivisiksi toimijoiksi. On tärkeää kehittää tätä kokonaisuutta siten, että toiminta ja talous kytketään aiempaa paremmin yhteen. Merkittävät taloudelliset vaikutukset tulevat kuitenkin aina toiminnallisten innovaatioiden ja muutosten kautta. Tästä on olemassa hyviä esimerkkejä sekä maailmalta että myös Suomesta. Toimintamallit, jotka parantavat potilasturvallisuutta, lyhentävät odotusaikoja ja sairaalahoitojaksoja tai eri toimijoiden välistä kommunikaatiota, vaikuttavat merkittävästi sekä potilaan saamaan hyötyyn että kustannuksiin. Myös aito potilaskeskeisyys parantaa paitsi potilaan kokemusta myös kustannustehokkuutta ja hoitotuloksia. Uuden terveydenhuoltolain edellyttämä järjestämissuunnitelma voi olla se rakenne, jonka puitteissa toiminta ja talous saatetaan paremmin yhteen. Järjestämissuunnitelma on tärkeä nostaa strategisen johdon työvälineeksi ja tehdä tiiviissä yhteistyössä HYKS-alueen kuntien ja HYKS-sairaanhoitoalueen kesken. Helsingin kaupungin vastine Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen on ilmaissut Helsingin kaupungin kannattavan HUS:in ehdottamaan kuntalaskutusmallia HUSTRA:n kokouksen yhteydessä. Helsingin kaupunki pitää hy- 9

10 vänä nykyistä tuotteistukseen ja toteutuneeseen käyttöön perustuvaa laskutusta. Kapitaatioperusteisen laskutuksen maltillista lisäämistä voidaan harkita. Hangon kaupungin vastine Hangon kaupunginhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että nykyinen kuntalaskutusmalli on hyvä ja että laajennettuun kapitaatiomalliin voida ottaa kantaa vasta sitten kun koelaskelmat ehdotusten vaikutuksista on tehty. Hyvinkään kaupungin vastine Hyvinkää kannattaa kapitaatiopohjaisen laskutuksen lisäyksen suunnitelman laatimista. HUS:n laskutusprosessien kehittämistä kannatetaan. Laskutusprosessien läpinäkyvyyden lisäys olisi toteutettavissa erityisesti kalliin hoidon tasauslaskutuksen eriyttämisessä palvelu suunnitelmien laskutuksesta. Laskuissa tulisi näkyä mitä palvelua laskutetaan ja millä hinnalla. Suoriteperusteisessa laskutuksessa laskutuksen tulee muodostua suoritehinnoista kaikille käyttäjille samoin perustein. Laskutuksen tulee kannustaa tuottajaa kehittämään toimintaansa tehokkaampaan ja tuottavampaan suuntaan. Terveydenhuoltolaki tuo jatkossa asiakkaille mahdollisuuden liikkua vapaammin sairaanhoitopiirien välillä. Tämän vuoksi laskutusperiaatteet tulisi saada valtakunnantasolla yhteneviksi eri sairaanhoitopiireissä. Inkoon kunnan vastine Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin konsernin talousryhmässä tehty selvitys tuotteistuksen ja kuntalaskutuksen vaihtoehtoisista toteutusmalleista antaa hyvän pohjan arvioida ehdotusta kuntalaskutusmalliksi Ehdotettu kapitaatiopohjaisen laskutuksen lisääminen erityisvelvoitteiden ja valmiustilan ylläpitoon liittyvien toimintojen osalta on perusteltua ja Inkoon kunta kannattaa suunnitelman laatimista kapitaatiopohjaisen laskutuksen lisäämiseksi. Myös tavoite laskutusprosessien kehittämiseksi entistä läpinäkyvämmäksi on kannatettavaa. Järvenpään kaupungin vastine Selvityksessä ehdotetaan kapitaatioperusteisen laskutuksen lisäämistä kattamaan osan päivystystoimintaan kuuluvista kustannuksista. Asiaan on vaikea ottaa kantaa, koska ei ole tarkempaa tietoa siitä, kuinka laajasta osasta päivystyskustannuksia on kyse. Tosi asia on, että 10

11 kauempana sairaalasta asuvat käyttävät erikoissairaanhoidon päivystystä vähemmän. Lisäksi kapitaatiopohjainen laskutus houkuttaa palvelun käyttöön lähialueilla. Toisaalta esim. elinsiirtovalmiuspäivystys on järkevää kustantaa kapitaatiopohjaisesti. Laskutusprosesseja ehdotetaan kehitettävän läpinäkyvämmiksi eriyttämällä kalliin hoidon tasauslaskutus palvelusuunnitelmien mukaisesta laskutuksesta. Laskuista tulisi nähdä selkokielisenä mistä palvelusta laskutetaan ja paljonko. Suoriteperusteisessa laskutuksessa tulisi laskutuksen tapahtua suoritehinnoin ja kaikilta käyttäjiltä samoin perustein. Mallissa on vielä paljon selvitettäviä asioita ennen kuin lopullista kantaa voidaan ottaa. Oleellista kuitenkin on, että valittu laskutusmalli kohtelisi kuntia tasapuolisesti ja pääsääntöisesti laskutus perustuisi käyttöön. Kapitaatiojärjestelmä soveltuu ainoastaan marginaalisiin toimintoihin, joissa kapasiteetti on sidottua, mutta joissa palvelun käyttöä ei voi ohjata. Muihin palveluihin sitä ei tulisi laajentaa. Laskutuksen tulee kannustaa sekä käyttäjiä että tuottajia kehittämään toimintaansa tehokkaampaan ja tuottavampaan suuntaan. Ostettujen palveluiden käyttöä tulee pystyä seuraamaan jo niitä maksettaessa sekä kumulatiivisesti vuosittain. Pidemmällä tähtäimellä tulisi laskutusperusteet luoda valtakunnallisesti yhteneväisiksi, koska terveydenhuoltolain myötä asiakkaiden liikkuvuus sairaanhoitopiirin välillä lisääntyy. Karjalohjan kunnan vastine Nyt ehdotettu laskutusmalli parantaa kuntien kustannusten ennakoitavuutta ja niiden oikeudenmukaista kohdentamista. Karkkilan kaupungin vastine Suoriteperusteinen laskutus on oikeudenmukaisin ja kannustaa omien palveluiden sekä toimintamallien kehittämiseen. Joissakin toiminnoissa voidaan soveltaa kapitaatiopohjaista eli asukaslukuun perustuvaa laskutusta. Tälläisia ovat toiminnot, joissa ei synny mittavia suoritteita ja kaikki kunnat hankkivat palvelun keskitetysti ja sovitusta sairaanhoitopiiriltä, esimerkiksi kansalliset hankkeet ja yleislääketieteen yksikkö. Varautumiseen liittyvissä toiminnoissa on huomioitava, mitä aluetta toiminta palvelee ja jaettava kustannukset näiden kesken. Jos jokin toiminta tai varautuminen on keskitetty koko maan osalta HUSiin, on kustannukset jaettava kansallisella tasolla. Päivystystoiminnassa tulisi pitäytyä suoriteperusteisessa laskutuksessa. Kuntien omat päivystyspisteet ovat eritasoisia, jolloin työnjako perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyksen osalta on eri kunnissa erilainen. Päivystystoiminnassa vaikuttaa myös päivystyspisteen sijainti: Usein sen läheisyydessä asuvat käyttävät enemmän palveluita kuin 11

12 reuna-alueilla asuvat. Näin ollen päivystystoimintojen kapitaatiopohjainen laskutus syrjisi kuntia, joiden alueella ei ole HUSin päivystyspistettä. Keravan kaupungin vastine Selvityksessä ehdotetaan kapitaatiopohjaisen laskutuksen lisäämistä osaan päivystystoimintaan liittyvästä laskutuksesta. Asiaan on vaikea ottaa kantaa, koska tarkempaa tietoa sisällöstä ei ole. Tosiasia on, että kauempana sairaalasta asuvat käyttävät erikoissairaanhoidon päivystystä vähemmän. Lisäksi kapitaatiopohjainen laskutus houkuttaa palvelun käyttöön lähialueella. Toisaalta esim elinsiirtopäivystysvalmius on järkevää kustantaa kapitaatiopohjaisesti. Selvityksessä ehdotetaan kapitaatiopohjaista laskutusta mm. tartuntatautilääkkeistä, potilasvahinkovakuutuksesta ja yleislääketieteen yksiköstä. Kaikki kyseiset asiat vaativat lisäselvittelyä, ennen kuin niihin voidaan kuntatasolla ottaa kantaa. Laskutusprosesseja ehdotetaan kehitettävän nykyistä läpinäkyvämmiksi esim. eriyttämällä kalliin hoidon tasaus- laskutus palvelusuunnitelman mukaisesta laskutuksesta. Mallissa on monia selvitettäviä asioita ennen kuin lopullista kantaa voidaan ottaa. Muutoksen keskeisenä perusteena tulee olla se, että laskutus kohtelee kuntia tasapuolisesti, laskutus perustuu pääsääntöisesti käyttöön ja toimintapa kannustaa sekä käyttäjiä että tuottajia kehittämään toimintaansa tehokkaampaan ja tuottavampaan suuntaan. Kaupunginhallitus päätti sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon viitaten pyytää HUS kuntayhtymän ehdotuksesta vuoden 2012 kuntalaskutusmalliksi lisäselvityksiä. Kirkkonummen kunnan vastine HUS kuntayhtymän hallitus on käsitellyt kokouksessaan vaihtoehtoisia tuotteistamis- ja kuntalaskutusmalleja ja pyytää jäsenkuntien lausuntoa esityksestä, jossa ehdotetaan lisättävän kapitaatiopohjaista laskutusta vuonna Käytännössä esitetty muutos tarkoittaa sitä, että tiettyjä erityisvelvoitteita ja valmiustilan ylläpitoon liittyvien toimintojen laskutus muuttuisi kapitaatiopohjaiseksi eli esim. jäsenkuntien asukaslukujen ja/tai sairastavuuden suhteessa jaettavaksi. Laskutusjärjestelmän muutos kohdistuu murto-osaan kokonaislaskutuksesta. Kapitaatiopohjaiseksi on suunniteltu siirrettäväksi osa päivystystoiminnan, tartuntatautilääkkeiden, potilasvahinkovakuutuksen, perinnöllisyyslääketieteen yksikön sekä kansallisten hankkeiden kustannuksia. 12

13 Tällä hetkellä kapitaatiopohjaisesti laskutetaan myrkytystietokeskus ja pelastushelikopteritoiminta, joiden osuus kokonaislaskutuksesta on keskimäärin 1,26 / asukas eli Kirkkonummen osalta vajaat vuodessa. Muissa sairaanhoitopiireissä kapitaatiopohjaisen laskutuksen osuus on tällä hetkellä vähintäänkin kymmenkertainen. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että hoitojaksoihin-, -päiviin ja DRG-käyntimääriin perustuva, todelliseen käyttöön pohjautuva laskutus tulee säilyttää pääasiallisena laskutusperusteena. Kapitaatiomalliin pohjautuva laskutus kuitenkin sopinee joidenkin ehdotettujen toimintojen laskutukseen ja kapitaatiomallin käyttöä voidaan lisätä harkitusti ja perustellusti edellyttäen, että sen osuus kokonaislaskutuksesta ei nouse olennaisesti. Lohjan kaupungin vastine Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin konsernin talousryhmässä tehty selvitys tuotteistuksen ja kuntalaskutuksen vaihtoehtoisista toteutusmalleista antaa hyvän pohjan arvioida ehdotusta kuntalaskutusmalliksi Ehdotettu kapitaatiopohjaisen laskutuksen lisääminen erityisvelvoitteuden ja valmiustilan ylläpitoon liittyvien toimintojen osalta on perusteltua ja Lohja kannattaa suunnitelman laatimista kapitaatiopohjaisen laskutuksen lisäämiseksi. Myös tavoite laskutusprosessin kehittämiseksi entistä läpinäkyvämmäksi on kannatettava. Lohja hyväksyy ehdotuksen kuntalaskutusmalliksi Mäntsälän kunnan vastine Laskutusmallin osalta ei ole huomautettavaa. Kapitaatiopohjaisella laskutuksella laskutettavien toimintojen ja erityisvelvoitteiden kustannukset tulee käsitellä kunnassa palvelusuunnitelman käsittelyn yhteydessä, jotta kunta saa talousarvionsa ja seuraavien vuosien taloussuunnitelmansa valmistelua varten kustannustiedot kattavasti. Palvelusuunnitelmien raportoinnin lisäksi tarvitaan osavuosikatsausten yhteydessä raportointia myös em. valmiustoimintojen ja erityisvelvoitteiden toteutuneista/arvioiduista kustannuksista. Laskutustietojen ja laskujen liitetietojen tarkentaminen on tarpeellista, jotta saadaan kaikilta osin tieto kustannusten muodostumisesta. Kapitaatioperusteiseen laskutukseen on tässä vaiheessa vaikea ottaa kantaa, koska tarkempaa tietoa sen sisällöstä ei ole. Sen lisääminen ei kerro, mitä palveluja kunta tosiasiallisesti käyttää. Kunta, joka hoitaa perusterveydenhuollon hyvin, joutuu maksamaan muiden kuntien kustannuksia. Kannustimet erikoissairaanhoidon palvelujen järkevään käyttöön puuttuvat, esimerkiksi hoidon porrastuksessa, mikä aiheuttaa kustannusten epäoikeudenmukaista jakautumista kuntien välillä. Kunkin kunnan tulee maksaa vain omista käyttämistään palveluista. Muutoksen keskeisenä perusteena tuleekin olla se, että laskutus kohtelee kuntia tasapuolisesti, laskutus perustuu pääsääntoisesti todelliseen käyttöön ja toimintatapa kannustaa sekä 13

14 käyttäjiä että tuottajia kehittämään toimintaansa tehokkaampaan ja tuottavampaan suuntaan. Mm. edellä mainitut asiat vaativat lisäselvitystä ennen kuin niihin voidaan kuntatasolla ottaa kantaa. Lisäksi kapitaatioperusteisen laskutuksen käyttöönoton osalta tulee selvittää, mitä palveluita kapitaatioperusteisesti laskutettavaksi eristetyt palvelut nyt rahoitetaan, mitkä ovat kuntakohtaiset kustannukset tällä hetkellä ja mitkä ovat kapitaatioperusteisen laskutuksen vaikutukset kuntakohtaisiin kustannuksiin. Kunnanhallitus edellyttää kapitaatioperusteiseen laskutukseen siirtymisestä lisäselvityksiä, joiden jälkeen asiaan palataan uudelleen. Nummi-Pusulan kunnan vastine Suoriteperusteinen laskutus on oikeudenmukaisin ja kannustaa omien palveluiden sekä toimintamallien kehittämiseen. Joissakin toiminnoissa voidaan soveltaa kapitaatiopohjaista eli asukaslukuun perustuvaa laskutusta. Tälläisia ovat toiminnot, joissa ei synny mitattavia suoritteita ja kaikki kunnat hankkivat palvelun keskitetysti ja sovitusti sairaanhoitopiiriltä, esimerkiksi kansalliset hankkeet ja yleislääketieteen yksikkö. Varautumiseen liittyvissä toiminnoissa on huomioitava, mitä aluetta toiminta palvelee ja jaettava kustannukset näiden kesken. Jos jokin toiminta tai varautuminen on keskitetty koko maan osalta HUSiin, on kustannukset jaettava kansallisella tasolla. Päivystystoiminnassa tulisi pitäytyä suoriteperusteisessa laskutuksessa. Kuntien omat päivystyspisteet ovat eritasoisia, jolloin työnjako perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystylsen osalta on eri kunnissa erilainen. Päivystystoiminnassa vaikuttaa myös päivystyspisteen sijainti: Usein sen läheisyydessä asuvat käyttävät enemmän palveluita kuin reuna-alueilla asuvat. Näin ollen päivystystoimintojen kapitaatiopohjainen laskutus syrjisi kuntia, joiden alueella ei ole HUSin päivystyspistettä. Nurmijärven kunnan vastine Selvityksessä ehdotetaan kapitaatiopohjaisen laskutuksen lisäämistä osaan päivystystoimintaan liittyvästä laskutuksesta. Asiaan on vaikea ottaa kantaa, koska tarkempaa tietoa siitä, mitä asia koskee, ei ole selvityksessä. Tosiasia on, että kauempana sairaalasta asuvat käyttävät erikoissairaanhoidon päivystystä vähemmän. lisäksi kapitaatiipohjainen laskutus houkuttaa palvelun käyttöön lähialueella. Toisaalta esim. elinsiirtopäivystysvalmius on järkevää kustantaa kapitaatiopohjaisesti. 14

15 Lisäksi selvityksessä ehdotetaan kapitaatiopohjaista laskutusta tartuntatautilääkkeistä, potilasvahinkovakuutuksesta, yleislääketieteen yksiköstä ja kansallisesti tehtävistä hankkeista. Kaikki kyseiset asiat vaativat lisäselvittelyä, ennen kuin niihin voidaan ottaa kantaa. Laskutusprosesseja ehdotetaan kehitettävän läpinäkyvämmiksi esim. eriyttämällä kalliin hoidon tasaus laskutus palvelusuunnitelman mukaisesta laskutuksesta. Laskuista tulee nähdä selkokielisenä, mistä palvelusta laskutetaan ja paljonko. Suoriteperusteissa laskutuksessa tulee laskutuksen tapahtua suoritehinnoin ja kaikilta käyttäjiltä samoin perustein. Mallissa on vielä paljon selvitettäviä asioita, ennen kuin lopullista kantaa voidaan ottaa. Oleellista on kuitenkin se, että laskutus kohteleekuntia tasapuolisesti ja pääsääntöisesti laskutus perustuu käyttöön. Kapitaatiojärjestelmä soveltuu ainoastaan marginaalisiin toimintoihin, joissa kapasiteetti on sidottua ja joissa palvelun käyttöä ei voi ohjata, muihin palveluihin sitä ei tulisi laajentaa. Laskutuksen tulee kannustaa sekä käyttäjiä että tuottajia kehittämään toimintaansa tehokkaampaan ja tuottavampaan suuntaan. Ostettujen palveluiden käyttöä tulee pystyä seuraamaan jo niitä maksettaessa ja kumulatiivisesti vuosittain. Pidemmällä tähtäimellä tulisi laskutusperusteet luoda valtakunnallisesti yhteneväisiksi, koska terveydenhuoltolain myötä asiakkaiden liikkuvuus sairaanhoitopiirien välillä lisääntyy. Porvoon kaupungin vastine Saadun selvityksen perusteella Porvoon kaupungin periaatteellinen kanta kapitaatioperusteisen laskutuksen lisäämiseen erityisvelvoitteiden ja valmiustilan ylläpitoon liittyvien toimintojen osalta on myönteinen. Sairaanhoitopiirin suunnitelmia laskutusprosessin kehittämiseksi pidetään erittäin kannatettavina. Raaseporin kaupungin vastine Raaseporin perusturvalautakunta suosittelee ehdotettua laskutusmallia HUS-kuntalaskutuk-seen Perusturva painottaa kuitenkin, että erityisesti on kiinnitettävä huomiota kapitaatioperusteisesti hinnoiteltuja ja laskutettavia HUS-palveluita käyttävien ulkokuntien hinnoittelukertoimeen. Perusturvalautakunta toivoo HUSTRA-ryhmän tavoin konkreettisia ehdotuksia ja koelaskelmia kapitaatiomalliin kaavailtujen muutosten osalta. Siuntion kunnan vastine 15

16 Jäsenkunnilla tulee olla mahdollisuus osallistua kapitaatioperusteisen laskutuksen lisäämisen keskusteluun jo suunnitteluvaiheessa. Eriytettäessä kalliin hoidon tasauslaskutus palvelusuunnitelmien mukaisesta laskutuksesta, lisätään erittelynä laskuliitteisiin myös kuukausittainen ennusten kalliin hoidon tasauksesta. Yhdenmukaistettaessa eräpäivä huomioidaan kuntien valtionosuus- ja verotulojen maksupäivät siten, että laskut erääntyvät maksettaviksi vasta näiden päivien jälkeen ja tasauslaskutusten eräpävät ovat yhdenmukaisia siten, että hyvitys- ja lisäveloituslaskut ovat kuitattavissa keskenään. Tuusulan kunnan vastine Laskutusmalli sisältää seuraavia kannatettavia asioita: laskuerittelyiden lisääminen ja hyvä asia, samoin odotettavissa oleva ToTal raportoinnin kehittyminen on positiivista ja NordDRG-tuotteet, käynnit ja tuotteistetut hoitopäivät ovat tarkoituksenmukaisia laskutusperusteita, koska kunta maksaa vain niistä palveluista, joita se on käyttänyt. Kapitaatioperusteisen laskutuksen lisääminen ei kerro, mitä palveluja kunta tosiasiallisesti käyttää. Siinä mielessä kapitaatioperusteisen laskutuksen lisääminen ei ole kannattava periaate. Kunta, joka hoitaa perusterveydenhuollon hyvin, joutuu maksamaan muiden kustannuksia. Kapitaatioperusteisen laskutuksen käyttöönoton osalta tulee kuntien saada päättää erikseen siitä tehdyn selvityksen perusteella. Selvityksessä tulisi esittää, miten kapitaatioperusteiseksi esitetyt palvelut nyt rahoitetaan, mitkä ovat kuntakohtaiset kustannukset tällä hetkellä, mitkä ovat kapitaatioperusteisen laskutuksen vaikutukset kuntakohtaisiin kustannuksiin. Kapitaatiopohjaisessa laskutuksessa kannustimet erikoissairaanhoidon palveluiden järkevään käyttöön puuttuvat, esim. hoidon porrastuksessa, mikä aiheuttaa kustannusten epäoikeudenmukaista jakautumista kuntien välillä. Kunkin kunnan tulee maksaa vain omista, käyttämistään palveluista. Sosiaali- ja terveystoimialan talousseurannan kannalta on tärkeää saada mahdollisimman tarkkaa ennustetietoutta laskutuksen kehittymisestä. Tästä johtuen kannustetaan kehittämään laskutusta niin, että on mahdollista saada kuukausittain päivittyvä vuosiennuste. Lisäksi jos ennuste muuttuu suuresti talousarvion kuntakohtaisesta määrärahasta, tulee saada selvitys siitä, mikä eron aiheuttaa. Kunnissa pysytytään paremmin ennakoimaan mikä vuoden tilinpäätösennuste tulee olemaan, jos kunnan käyttämästä kalliista hoidosta raportoitaisiin. Raportoinnin tulee sellaista, että kunta pystyy näkemään, kuinka paljon kallista hoitoa on käytetty ja mitä se on sisällöltään. HUS:n talousarvion tulee sisältää kunnan koko kustannuskokonaisuus eli kaikki palveluiden ostot, kapitaatioperusteiset maksut ja kalliin hoidon tasaukset. 16

17 Sairaalakohtaiset hinnat tulisi aina laskea sairaalakohtaisesti, ei sairaanhoitoaluekohtaisesti. Näin kunta maksaa siitä palvelusta ja laadusta, jota kuntalainen on tosiasiallisesti saanut. NordDRG-tuotteiden monet muutokset vaikeuttavat seurantaa, koska tuotteet eivät ole vuosittain keskenään vertailukelpoisia. Tuotteet ovat siis vaikeasti ymmärrettäviä. Isot kansalliset tietojärjestelmähankkeet, kuten Kanta ja Kansa, tulisi päätyä kunnan kustannuksiksi poistojen kautta tuotehinnoittelussa eikä erillisinä kustannuksina. Tietojärjestelmähankkeiden johtamiseen, toimittajien ohjaukseen ja kustannusarvioissa pysymiseen tulee kiinnittää erityisesti huomiota. Molemmissa edellä mainituista hankkeista on syntynyt käsitys, ettei niitä johda kukaan ja toteutus tapahtuu tietotekniikkayritysten ehdoilla. Vantaan kaupungin vastine HUS:n kuntalaskutuksen kehittäminen on kuntayhtymässä lähtenyt kehittymään ripeästi. Erikoissairaanhoidon menojen kasvu on ollu viime vuosina vaikeasti ennakoitavaa. Kustannustoteumaan on vaikuttanut merkittävästi eri vuosina mm. työtaisteluvarautuminen, pandemiatilanne ja jononpurkutoimet sekä kalliin hoidon tasaus. Kuntaneuvotteluissa sovittu erikoissairaanhoidon määräraha on ylittynyt joka vuosi. Menojen vaihtelua hillisevät laskutuskäytännöt ovat välttämättömiä tiukentuneessa taloustilanteessa. Vantaa on pystynyt poistamaan erikoissairaanhoidon turhaa käyttöä iäkkäiden potilaiden osalta sujuvoittamalla omia hoitoketjuja ja käynnistämällä omat geriatriset akuuttiosastot. Vantaan oman tuotannon lisääminen ei ole vaikuttanut pysyvästi HUS:n laskutusta alentavasti. Terveyskeskuksissa laadittujen lähetteiden määrä ei ole kasvanut erikoissairaanhoidon kustannuskehitystä vastaavasti, mikä tarkoittaa sitä, että suuri osa erikoissairaanhoidossa hoidettavista potilaista on lähetetty hoitoon joko yksityissektorilta tai siirtynyt klinikasta toiseen sairaalan sisäisin siirroin. Järjestämisvastuun ja rahoituksen näkökulmasta hallitsemattomat potilasvirrat ja toimimattomat hoitoketjut muodostavat rahoituksellisen riskin vaikeuttaen rahoituksen suunnittelua. Lähetemäärien suhteellinen väheneminen on vaikuttanut erikoissairaanhoidon hoitojonojen lyhenemiseen. Ehdotus kuntalaskutusmalliksi 2012 on oikeansuuntainen, mutta laskutusjärjestelmä kokonaisuudessaan vaatii jatkotyöskentelyn. Jatkotyöskentelyssä voidaan tarkastella seuraavia lähtökohtia: Sairaalakohtaisesta laskutuksesta tulisi siirtyä HUS-alueella yhtenäiseen laskutukseen, joka perustuu sairaanhoitoalueiden keskimääräiseen hinnoitteluun. Laskutukseen on liitettävä sopimuskäytännöt HUS:n hinnoittelun on noudatettava kuntatalouden kehitystä Tuotehintoja ei saa muuttaa kesken sopimuskauden 17

18 Erikoissairaanhoidon laskutuksessa tulee pyrkiä suurempaan läpinäkyvyyteen ja ennakoitavuuteen. Laskutuksessa HUS:lla on oltava selkeä tuottajan rooli. Tuotannosta tulee sopia sopimusohjausprosessin avulla ja tuotantovolyymeistä päättää sitovasti. Riski tuotantovolyymien vaihteluista on jaettava tuottajan ja tilaajan välillä. HUS:n hallituksen roolia tuottajaorganisaation johdossa tulee kehittää. Jäsenkuntien ja kuntayhtymän talousjohdon työryhmän (HUSTRA) controller roolia on vahvistettava edelleen rahoituksen ja laskutuksen kehittämisen osalta. 18

19 Kuntalaskutuksen vaihtoehtoisten mallien näkökohtia: NordDRG-tuotteistukseen perustuva suoriteperustainen laskutuksen kehittäminen Nykymallilla riski ei jakaudu tasaisesti erikoissairaanhoidon tuottajan ja kuntamaksajan kesken NordDRD-tuotteistukseen perustuvaa laskutusta tulisi kehittää edelleen läpinäkyvämmäksi. NordDRG-tuotteiden rakenne on avattava ja välisuoritehinnoista tulisi luopua. Tuotteet eivät saa muuttua vuosittain ja kesken sopimuskauden. Tarvittaessa pistokokein voidaan arvioida laskutuksen toimivuutta Investointi- ja koulutuskustannusten on oltava erillään NordDRG-tuotehinnoittelusta Laskutuksen on perustuttava kirjalliseen sopimusmenettelyyn Kapitaatiolaskutus Kokonaisvaltainen kapitaatiolaskutusmalli perustuu kunnan asuakaslukuun sekä ikäja tarvevakiointiin. Laskutuksen lähtötaso olisi sovittava omistajakuntien kesken. Mallissa erikoissairaanhoidon hallitsematon kustannuskasvu hidastuu, koska taloudellinen riski kohdentuu myös erikoissairaanhoidon tuottajalle Kapitaatiolaskutuksen riski on potilasvirran vahvistuminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon varsinkin geriatrista hoitoa vaativien potilaiden osalta. Toisaalta kapitaatioperuste kannustaa lähettämään potilaita erikoissairaanhoitoon Laskutuksen on perustuttava sopimukseen Kuntalaskutuksen tulee perustua vuosittain laadittavaan molempia osapuolia sitovaan sopimukseen, jossa riski on tasattu tilaajan ja tuottajan välillä. Nykyinen NordDRG-tuotteisiin perustuva laskutus jättää riskin lähes yksinomaan kuntien vastuulle. Kuntien vastuulle jää yhtälailla tuottajan eli sairaanhoitopiirin tuottavuuteen liittyvät riskit kuin palvelujen volyymiin liittyvät riskit. Kuntien mahdollisuudet vaikuttaa potilasvirtoihin ovat rajallisia, koska erikoissairaanhoito ottaa osan potilaista hoitoon joko yksityissektorin lähetteillä tai sairaalan sisäisin siirroin. Laskutuksessa tulee siirtyä järjestelmään, jossa erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen ennakoitavuus on nykyistä huomattavasti suurempaa. Mahdollinen toimivampi malli voisi perustua kuntakohtaisen NordDRG-katon määrittämiseen. Katon ylittävästä palvelutuotannosta sairaanhoitopiiri ei saa täyttä korvausta. Ennakoidun palvelutuotannon ylittävä tuotanto on edullisempaa, koska rajakustannus laskee potilasmäärän kasvaessa. Vaihtoehtoisesti voitaisiin siirtyä täydelliseen kapitaatiolaskutukseen siten, että kunnan palvelutuotannon velvoitteet on sovittu. Erikoissairaanhoidon palvelutuottaja pystyy sovitun palvelutilauksen puitteistta tarjoamaan riittävät ja tarpeenmukaiset erikoissairaanhoidon palvelut. Riski ei siirry ainoastaan erikoissairaanhoidon palveluntuottajalle. Kapitaatioperusteisessa laskutuksessa kuitenkin luovutaan palvelutuotannon ja laskutuksen välisestä yhteydestä. Ongelmat nousevat esiin toiminnoissa, joissa työnteko ei ole yksiselitteinen kuten eri- 19

20 koissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajapinnassa. Seurauksena saattaa ilmetä vääristyneitä kannusteita sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Vihdin kunnan vastine Lausuntonaan Vihdin kunta toteaa, että suoriteperusteinen laskutus on oikeudenmukaisin ja kannustaa omien palveluiden sekä toimintamallien kehittämiseen. Joissakin toiminnoissa voidaan soveltaa kapitaatiopohjaista laskutusta. Tälläisiä ovat toiminnot, joissa ei synny mittavia suoritteita ja kaikki kunnat hankkivat palvelun keskitetysti ja sovitusti sairaanhoitopiiriltä, esimerkiksi kansalliset hankkeet ja yleislääketieteen yksikkö. Varautumiseen liittyviessä toiminnoissa on huomioitava, mitä aluetta toiminta palvelee ja jaettava kustannukset näiden kesken. Jos jokin toiminta tai varautuminen on keskitetty koko maan osalta HUS:in, on kustannukset jaettava kansallisella tasolla. Päivystystoiminnassa tulisi pitäytyä suoriteperusteisessa laskutuksessa. Kuntien omat päivystyspisteet ovat eritasoisia, jolloin työnjakoperusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyksen osalta on eri kunnissa erilainen. Päivystystoiminnassa vaikuttaa myös päivystyspiteen sijainti, usein sen läheisyydessä asuvat ihmiset käyttävät enemmän palveluita kuin reuna-alueilla asuvat. Näin ollen päivystystoimintojen kapitaatiopohjainen laskutus syrjisi kuntia, joiden alueella ei ole HUS:n päivystyspistettä. YHTEENVETO LAUSUNNOISTA Jäsenkunnat kannattavat HUS:n ehdottamaa mallia lähes poikkeuksetta. Valtaosa lausuntopyyntöön vastanneista jäsenkunnista pitää NordDRG-tuotteistukseen perustuvaa suoriteperusteista laskutusta jäsenkuntia oikeudenmukaisesti kohtelevana ja hyvin toimivana laskutustapana. NordDRG-tuotteistus on kuitenkin jäsenkuntien mielestä vaikeaselkoinen ja liian usein muuttuva. Kapitaatiolaskutuksen lisäystä pääsääntöisesti kritisoitiin, sillä palvelujen käytön ja laskutuksen välistä syy-yhteyttä ei silloin voida enää todentaa. Tästä huolimatta yksi jäsenkunta olisi valmis siirtymään huomattavasti ehdotusta laajempaan kapitaatioperusteiseen laskutukseen perustelunaan erikoissairaanhoidon kustannustason jatkuva nousu. Uusi terveydenhuoltolaki, joka astuu voimaan , askarrutti myös monia jäsenkuntia. Lakiuudistus antaa kansalaisille aiempaa laajemman mahdollisuuden käyttää haluamaansa palveluntarjoajaa. Tästä johtuen muutama jäsenkunta näkee tärkeänä, että laskutusperiaatteet tulisi saada valtakunnantasolla yhteneviksi eri sairaanhoitopiireissä. Laskutukseen kaivataan lisäselvennystä ja laskuerittelyjen kehittämistä pidettiin hyvänä asiana. Valtaosa jäsenkunnista koki kalliin hoidon tasauksen ongelmallisena ja sen eriyttämistä 20

21 palvelusuunnitelmien laskutuksesta pidettiin suotavana. Kalliin hoidon tasauksesta toivottiin tarkempia erittelyjä siitä, mistä kallis hoito aiheutui. Laskutuksen toivottiin rytmittyvän kunnan tulojen suoritusten rytmissä sekä siten, että hyvitys- ja veloituslaskut erääntyisivät samaan aikaan, jolloin ne voidaan kohdistaa toisiinsa maksatuksen yhteydessä. Laskutuksen kehittämisen lisäksi toivottiin kuluseurantaa ja rullaavia koko vuoden ennusteita, joilla kunnat pystyvät arvioimaan erikoissairaanhoidon kustannuksia paremmin vuoden aikana. Kuntien osallistamista toivottiin lisättävän laskutusmallin kehitystyössä. 21

Sopimusohjauksen kehittämistyöryhmä: Suositus sopimusohjauksen toteuttamiseksi

Sopimusohjauksen kehittämistyöryhmä: Suositus sopimusohjauksen toteuttamiseksi S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 1 1 / 2 0 0 8 Sopimusohjauksen kehittämistyöryhmä: Suositus sopimusohjauksen toteuttamiseksi Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN

HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN 1 HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN Teemu Malmi Ilkka Kauppinen 07.03.2012 TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 5 1.1 Toimeksianto... 5 1.2 Työn

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Valtuusto 15.12., LIITE 5 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Osa 1 (3): Kuntayhtymä ja liitteet Halllitus 7.12. 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODEL-

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Kristian Valkama, Jouni Paavilainen, Jani Väihinpää, Jussi Myllärniemi HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 4/2009 Tampereen

Lisätiedot

Vertailu ja yhteenveto Taysin ja HYKSin vastauksista

Vertailu ja yhteenveto Taysin ja HYKSin vastauksista 1 HTM Kirsti Heikkilä Vertailu ja yhteenveto in ja in vastauksista Alla olevassa vertailussa on kerätty kummankin sairaalan vastauksista yhteenveto keskeisimmistä ja tulevaisuuteen tähtäävistä asioista.

Lisätiedot

VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA

VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA Hankesuunnitelma 6.10.2010 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1. Lähtökohdat... 4 1.1 Toimintaympäristön muutokset ja hankkeen tausta... 4 1.2 Valinnanvapaus ja asiakkaan asema muissa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 9 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Osa 1 (4): Kuntayhtymä ja liitteet Hallitus 2.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 9.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus

Lisätiedot

Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä

Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä Timo Aronkytö, Aatos Hallipelto, Aki Kangasharju Päiväys 01.06.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 Terveysmenot kasvussa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HALLINNON JÄRJESTÄMINEN

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HALLINNON JÄRJESTÄMINEN RAPORTTEJA 32 SELVITYSHENKILÖRAPORTTI KESKI- SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 31.3.2011 KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON HALLINNON JÄRJESTÄMINEN SAKARI MÖTTÖNEN

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Selviytymistä vai suorituskykyä?

Selviytymistä vai suorituskykyä? Selviytymistä vai suorituskykyä? I ETLA Raportit ETLA Reports 23.5.2013 No 12 Selviytymistä vai suorituskykyä? Terveydenhuolto organisoinnin, tiedonhallinnan ja henkilökunnan kannalta Yhteenveto seminaarista

Lisätiedot

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen yhteenveto Esipuhe Pääministeri Matti Vanhanen asetti

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2010

Arviointikertomus vuodelta 2010 Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Yli 180 vrk vuodeosastohoitoa jonottaneet viikoittain ja erikoisaloittain v. 2010 / lkm 3 000

Lisätiedot

Puolustusministeriö 2005

Puolustusministeriö 2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALALLE PERUSTETTUJEN JA SUUNNITTEILLA OLEVIEN TILAAJA-TUOTTAJA MALLIIN POHJAUTUVIEN PALVELUKESKUSTEN HALLINNOLLISEN JA TALOUDELLISEN ASEMAN JÄRJESTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Ehdotus 20.8.2013 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA... 4 3. VÄESTÖN

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Carean sairaalainvestointi

Carean sairaalainvestointi Muistio Mononen Kirsi 11.5.2015 Lauri Lamminmäki Kouvolan kaupunki Carean sairaalainvestointi Tämä muistio on laadittu Kouvolan kaupungin pyynnöstä. Muistiossa tarkastellaan riskejä, joita lähes 140 000

Lisätiedot