tavoitekustannukseen T Tunnus Kohde Sijainti Idea / Innovaatio Edut ja hyödyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tavoitekustannukseen T Tunnus Kohde Sijainti Idea / Innovaatio Edut ja hyödyt"

Transkriptio

1 TAS Uusi Ideat ja innovaatiot KESKENERÄINEN KÄSITELTY JA HYVÄKSYTTY HYLÄTTY / TUTKITA N/A = relevan vaiheeseen päivitetty Palautettu uudelleen tutkittavaksi käsitellä toistaiseksi SIIRRETÄÄN TAS-VAIHEESEEN siirrettävät VÄYLÄ -ryhmä T AR koodi tavoitekustannukseen T Tunnus Kohde Sijainti Idea / Innovaatio Edut ja hyödyt Arvoa rahalle näkökulma Käsittelyvaihe Käsittelyn eteneminen KA2 V1 Vt12 Näsinkallion ETL varaus tunneli MKe HKi Toteutetaan ETL kiertoliittymänä Noin 1000 m vähemmän kalliotunnelia Tampereen kaupunki teettää ETL vaihtoehdoista erillistoimeksiantona tarkastelun, joka on sovittu aloitettavaksi vuoden alussa; rampit toteutettava tässä vaiheessa kaavan mukaiseen sijaintiin Selvitetään ramppien ja tulevien altaiden yhteensovitus V2 J5 Plv MAi JLE / KNI Korvataan J5 pl 140 eteenpäin (pituus 540m) tukimuuriratkaisut 350m pitkällä kevyen liikenteen sillalla ja parantamalla K11 rinnalla kulkeva KLV. K8 linjaus siirtyy hieman etelään. Jalankulku + Parempi profiili ( tarvitse käydä montun pohjalla) + Kulku kauempana VT12, rauhallisempi polkea + Silta tehdään ntseelliseen maastoon työn alussa kevyelle liikenteelle lopulliset ratkaisut heti alussa, lainkaan muutoksia työn aikana. + K8 tasoliittymä jää pois ( K10J ylitys K/ siirretään K7 pl 80 ) Siltarakenne sopii paremmin Naistenlahden voimalan piha-alueen järjestelyihin ; sillan tunnus S10 Suunnittelun kuluessa todettu, ett sillan toteuttamiselle ole teknis-talodellisia edellytyksiä. Siltaryhmässä päätetty jatkaa suunnittelua alkuperäisen kaukalorakenten pohjalta. TÄMÄ IDEA ON HYLÄTTY. KYLLÄ V3 VT12 & E2R1 Naistenlahti etl JLe HKi Naistenlahden etl:n rampin ja vt12 välillä, vt12 plv , tyyppikuva 4T-2, on tiesuunnitelmassa kaide. Tyyppikuvassa 4T-1 kaidetta ole. Kartassa koroke piirretty vt12 noin plv:lle , jonka päälle tyyppikuvan 4T-2 mukaan kaide sijoittuisi. Ehdotan, että kaiteesta luovutaan liikenneturvallisuussyistä Kaide saattaa olla turvallisuusriski, tunnelissa muualla ole kaidetta kaistojen välissä. Tunnelirakentssa saavutetaan merkittävää säästöä, jos kaide voidaan jättää pois ja poikkilkkausta voidaan kaventaa. Kapeampi poikkilkkaus suuaukolla sisältää vähemmän riskejä louhinta- ja lujitustöiden osalta. Poistettu potentiaalinen turvallisuusriski ja samalla pienennetty toteutuskustannuksia.samalla voitu parantaa myös rampin E2R1 geometriaa. Asiaa käsitelty teknisten järjestelmien ryhmässä, joka yksimielisesti piti kaidetta turvallisuusriskinä. Vastaavaa rakennetta TJ-ryhmän tietämyksen mukaan ole toteutettu muualla. TJ-ryhmä esittää kaiteen poistamista. Tunneliryhmä otti pidetyssä palaverissa saman kannan. Kaide päätetty poistaa suunnittelun ohjausryhmässä V4 K10 Naistenlahti KNi JLe Kadun K10 Rauhaniementie tasaus pidetään nykyisellään Nykyistä katurakennetta kä tukimuureja tarvitse purkaa ja rakentaa uudelleen. Muuttamalla sillan S6 ratkaisua voitiin Rauhaniemekatdun tasaus säilyttää nykyisellään, nykyiset tukimuurit säilyvät ja rakennusaika lyhenee Määrät ja kustannukset laskettu; Hyväksytty väyläryhmässä kustannusarvioon KA2 V5 Vt12 Plv MKe JLe Valtatien tasauksen lasku Mustalahden kohdalla sijaitsevan ruhjealueen vuoksi. Valtatien tasausta lasketaan enimmillään 4 m. Tunneli pystytään rakentamaan kallion laadun kannalta parempaan paikkaan. Pienehköllä pituuskaltevuuden muutoksella kalliokaton paksuuteen saadaan 4 metriä lisää. Lisäksi kallion laatu parempi alemman tasauksen kohdalla.muutoksella vain vähäinen vaikutus ajonopeuksiin. Määrät ja kustannukset laskettu kustannusarvioon KA2 V6 Vt12 plv Santalahti TKas JLe Valtatien keskialueen kavennus ilmanvaihdon konehuoneen kohdalla V7 K5J Santalahti SRu JLe Väylän K5J linjauksen muutos. Valtatien poikkilkkaus saadaan kapeammaksi, lkkausmassat ja puhallinhuoneen pohjalaatan pinta-ala pienevät. Väylän K5J linjausta siirretään pohjoisemmaksi niin, että väylän reunaan suunniteltu tukimuuri voidaan poistaa Keskialueen leveyttä muuttamalla saadaan kaukalon ja betonitunnelin leveyttä kavennettua, betonirakentden määrää pienenee Linjauksen muutoksella kadun poikkilkkaus voidaan tehdä luiskajärjestelyin ja jättä tukimuuri kokonaan pois Määrät ja kustannukset laskettu kustannusarvioon KA2 Määrät ja kustannukset laskettu kustannusarvioon KA2 V8 E1R2 Santalahti JLe JLe V9 Asfaltointi koko hanke MTi ALy Korjataan tiesuunnitelmassa ollut virhe rampin poikkilkkauksessa Kaupungin asfatttimurskeen hyödyntäminen sidottujen kerrosten tekemisessä Ramppi tulee suunnitella voimassa olevien ohjden mukaisesti Poikkilkkaus on muutoksen jälkeen suunnitteluohjden mukainen Rampin poikkilkkaus on muutettu ohjden mukaiseksi 3,5 => 4,5 m Asfalttimursketta voidaan kenties hyödyntää ABK-kerroksissa ja pikkukatujen AB-kerroksissa Milko selvittää taustoja Tutkitaan väyläryhmässä: otetaan esille väyläryhmän kokouksessa 4.3 Hyväksytty Lupa-asiat selvitettävä; siirtyy TASvaiheeseen V10 Suuaukkojen pintakuivatus molemmat suuaukot MAi JLe Varmistetaan vesien kiinni ottaminen suuaukoilla käyttämällä kaivoa jossa on useampi kansisto peräkkäin. Kaivo asennetaan pituussuuntaan törmäyselementin viereen. Yksittäisestä normaalista ritiläkaivosta vesi voi juosta ohi/yli, mutta useamman neliskanttisen kaivon yhdistelmä ottaa vedet kiinni varmasti. Ratkaistava ongelma on, että kannet vät ole kelluvia, eli korkeusasema pitää jotenkin sovittaa viimsen päällysteen suhteen. Periaatekuva kaivosta projektipankissa kansiossa V10. Tutkittu kuivatussuunnittelun yhteydessä ja suunnittelussa päädytty kelluvilla kansilla toteutettaviin kaivoihin, joita on kolme peräkkäin suuaukoilla. Asiaan voidaan palata TASvaiheessa V11 E3R3 laajuus Näsinkallion etl varaus MKa MKa Tiesuunnitelmassa on esitetty Näsinkallion eritasoliittymän ramppi R3 varaus louhittavaksi ilmanvaihtokanavaksi Jos eritasoliittymän jatkosuunnittelussa päädytään sälkkörakennukselta liikennetunneliin rombiseen liittymään, on ko. rampin osa louhittu saakka. Ilmanvaihto on nyt suunniteltu turhaan, ja jopa haitaksi jatkorakentamiselle. sillan S4 kautta siten ett R3 alkuosaa Rakentamiskustannukset pienenevät noin 0,5 M. tarvita ilmanvaihtoon. Louhitaan R3 vain ilmanvaihdon edellyttämässä laajuudessa. toteuteta sellaista ramppitunnelin osaa, jota tarvita ensimmäisessä vaiheessa ja joka saattaa olla tarpeeton myös myöhemmin eritasoliittymää toteutettaessa. Ks. projektipankki kansio V11 Idea hyväksytty johtoryhmässä Huomioidaan jatkosuunnittelussa ja kustannusarviossa V12 VT12 tunneli itäpää Plv MKe JLe Valtatien pituuskaltevuuden jyrkentäminen tunnelin itäpäässä Tampellan kohdalla Kalliokattoon saadaan lisää paksuutta. havaitun kalliopainenteen vuoksi Pienehköllä pituuskaltevuuden muutoksella kalliokaton paksuuteen saadaan 2 metriä lisää. Lisäksi kallion laatu parempi alemman tasauksen kohdalla. Muutoksella vain vähäinen vaikutus ajonopeuksiin. Hyväksytty APR Suunnittelu etenee tämän idean mukaisesti. V13 PIMA-maat koko hanke ALy EMu PIMA-maiden stabilointi ja mahdollinen käyttö rakentssa. Merkittävä kustannussäästö PIMA-maiden hyödyntäminen hankkeessa vähentää "turhaa" kuljetusta. Asiaa tutkivat tarkemmin Lemminkäinen Infrassa Tikkanen ja Moilanen. Tutkitaan myös mahdollisuus jatkaa Santalahden meluvallia ja hyödyntää meluvallia PIMA-maiden sijoittamisessa. Tutkitaan myös mahdollisuuksia sijoittaa käsiteltyjä PIMA-maita tunnelin täyttöihin Sivu 1 / 8

2 TAS Uusi Ideat ja innovaatiot KESKENERÄINEN KÄSITELTY JA HYVÄKSYTTY HYLÄTTY / TUTKITA N/A = relevan vaiheeseen päivitetty Palautettu uudelleen tutkittavaksi käsitellä toistaiseksi SIIRRETÄÄN TAS-VAIHEESEEN SILTA -ryhmä Idea / Innovaatio Edut ja hyödyt Arvoa rahalle näkökulma Käsittelyvaihe Käsittelyn eteneminen KA2 Tunnus Kohde Sijainti Sillan päällysrakenne sellaiseksi, että voidaan Sillan toteutus voidaan siirtää tapahtuvaksi ETL käyttöönoton Tätä tutkita ennen kuin ETL toteutus kiertoliittymänä Silta S4 nkuuluu alkuperäiseen laajuuteen ja S1 Vt12 Näsinkallion ETL tunneli TTO KNi tunkata paikalleen liikenteen kulkiessa sillan alla yhteyteen => varautuminen vaadi kustannuksia on tutkittu se toteutetaan. IDEA HYLÄTTY koko ajan S2 S6 Rauhaniemen silta Vt KNi KNi S6 Vaihttain rakentaminen Vaihttain rakentaminen a ) vähentää työnaikaisia liikennejärjestelyjä b) Mahdollistaa nykyisen ajoyhteyden säilyttämisen Sillan S6 osalta on päätetty säilyttää ylimenevän kadun tasaus nykyisellä korkeusasemalla (muutos tiesuunnitelmaan). Sillan määrälaskenta käynnissä. Vaihttain rakentamisesta luovuttu kustannussyistä S3 S1 kevyen liikenteen väylä S KNi KNi S1 kvl-väylän irroittaminen omalle sillalleen Kustannussäästö Väyläryhmä määrittänyt geometrian ja siltaryhmä on laskenut määrät. Kvl-väylää tässä vaiheessa eroteta omalle sillalleen. Siltaratkaisua on kuitenkin jalostettu ts-vaiheesta EMu käynyt KNi kanssa läpi kustannusvertailun TS-vaihtoehtoon verrattuna; määrät ja hinta laskettu. S4 S7 S KNi KNi Välituen siirto ja nykyisen siltarakenteen säilyttäminen Kustannussäästö Määrälaskenta valmis.siltarakennetaan KOKONAAN UUDELLEEN EMu käynyt KNi kanssa läpi kustannusvertailun TS-vaihtoehtoon verrattuna; määrät ja hinta laskettu. S5 S3 betonikaukalo Läntinen suuaukko MAi?? Rakenteellinen häikäisyn esto toteutetaan perferoidulla levyllä (esim 10% r'itys). Tukirakenteesta tehdään kevyempi kuin kuvassa 7_T3-S3 esitetty teräspergola. Rakenne poistaa häikäisyn, mutta pimennä tarpeettomasti. Kustannussäästö, koska osa teräspergola -rakenteesta jää pois ja loppuosalla kevyempi tukirakenne. Valaistussuunnittelussa tutkitaan rakenteellisen häikäisyn eston tarve; jos häikäisynestoa tarvitaan, niin rakenne tutkitaan siltaryhmässä. Siirtyy TAS_vaiheeseen S6 S6 Rauhaniemen silta Vt KNi KNi Nykyisen tasauksen ja tukimuurirakentden säilyttäminen ennallaan, jolloin nykyiset tukimuurit voidaan käyttää hyödyksi pienehköillä ehostus- ja kunnostustöillä. Hyötyinä tienrakentamisen edullisempi kustannus, haittana melusuojauksen Tiesuunnitelman mukaisesta ratkaisusta jää pois maatuet, laakerit ja muuttuminen korkeammaksi ja geometrian liikuntasaumalaitteet. Uusina kustannuksina maatuen purkutyöt, parantamisesta aiheutuvan hyödyn jääminen pois. paalut tarvikkneen ja meluaidan korottamisen toteuttaminen Lisäksi voidaan tutkia myös nykyisten maatukien esimerkiksi maavallilla n. 1 m hyötykäyttö muuttamalla sillan perustamistapa porapaalutetuksi pinnasillaksi. Tällöin maatukiin tehtäisiin vain uuden kannen edellyttämät purkutyöt. Sillan ja siltapaikkaan liittyvien katdunosien rakentamiskustannukset alenevat merkittävästi, kun tasausta lasketa nykyisestä. Nykyisten maatukirakentden säilyttämisen myötä vältetään purkukustannuksia, uusien maatukien rakentamiskustannuksia ja tukimuurien muutostöistä aiheutuvia kustannuksia. Myös työnaikaisten tuentojen ja uuden sillan päätyrakentden osalta saavutetaan säästöjä. Hyväksytty S7 Sillat S8 ja S9 Vt Tkas KNi Naistenlahden alueen pohjaveden alentaminen mahdollistaa maltillisemmat rakenteet nostetta vastaan. Aiemmin innovoitu teknisten tilojen siirto kallioon poistaa sillan S8 massiiviset tilat ja se voidaan korvata edullisemmilla teräsputkisilloilla tai laattasillalla. Samoin tukimuurit voidaan käsitellä mahdollisesti ilman tiesuunnitelmassa esitettyä vesipinnan mitoituskorkeutta. Kustannussäästöt, idean toteutuminen edellyttää lupamuutosta, virllä. S8 on poistunut kokonaan muuttuneen ratkaisun myötä. Rakentden määrä vähenee oleellisesti, kun tekniset tilat vät edellytä maanpäällisten betonirakentden tekemistä. Samalla nämä rakenteet voidaan toteuttaa arvioitua kevyempinä ja edullisempina, koska kallionpinnan tarkentuneet tutkimustulokset ja sitä kautta vähentynyt nosteen vaikutus ovat pienentäneet rakennettavan alueen laajuutta. Hyväksytty S8 Tukimuurit Koko hanke KNi Osa tukimuursta voitaisiin korvata avolouhintapinnoilla ja osan yhteydessä voitaisiin käyttää mahdollisesti kaupungin varastossa olevia valmiita kulmatukimuurielementtejä. Kustannussäästöt, ulkonäkömuutos TS-ratkaisuun verrattuna Asiaa selvitetään yhtstyössä väylä- ja siltaryhmien kesken; valmistuu maaliskuussa Kulmatukimuurielementtejä ole käytettävissä; Kulmamuureja myöskään korvata avolouhintapinnoilla. S9 Betonikaukalo Santalahden puolella Vt KNi Osin aiemmin esitettyä innovaatiota täydentäen, IVkanaali nostetaan samaan tasoon kaukaloiden pohjan kanssa. Kanaalin putket muutetaan teräsputkiksi. Kaukalot perustetaan maanvaraisesti lukuun ottamatta IV-piippua, joka perustetaan Kustannus- ja aikataulusäästöt paaluille. Kaukalon snät muotoillaan suoraan törmäyskaiteen edellyttämään muotoon, jolloin erilliset betonikaiteet voidaan jättää pois. Kaukalo perustetaan tiesuunnitelmasta poiketen IV-piippua lukuunottamatta maanvaraisesti Kaukalon pohjan nosto n. metrillä helpottaa huomattavasti työnaikaisen pohjaveden alentamisen tarvetta. Kanaalin ja ajoradan alle tulevien kaukalo-osuuksien rakentaminen helpottuu, kun kaikki peruslaatat voidaan valaa samaan tasoon ja tarvittaessa myös yhdellä kertaa. Suurin hyöty saavutetaankin työnsuorituksen helpottumisen ja lyhyemmän aikataulun kautta. Hyväksytty X S10 Silta S6 Vt EMu MAi S11 RAKENNETAAN AJONEUVOLIIKENTEELLE VÄLIAIKAINEN Liikennettä tarvitse katkaista työn ajaksi (vrt. idea S2) SILTA Nykyinen ajoyhteys voidaan säilyttää, jolloin työnaikainen haitta asukkaille on pienempi tiesuunnitelmassa esitettyyn liikennejärjestelyyn verrattuna. Väliaikaisesta sillasta on pyydetty tarjous. Päätös asiasta tehdään, kun kustannus on selvillä. Sivu 2 / 8

3 TAS Uusi Ideat ja innovaatiot KESKENERÄINEN KÄSITELTY JA HYVÄKSYTTY HYLÄTTY / TUTKITA N/A = relevan vaiheeseen päivitetty Palautettu uudelleen tutkittavaksi käsitellä toistaiseksi SIIRRETÄÄN TAS-VAIHEESEEN TUNNELI -ryhmä Idea / Innovaatio Edut ja hyödyt Arvoa rahalle näkökulma Käsittelyvaihe Käsittelyn eteneminen Tunnus Kohde Sijainti KA2 T1 Tunnelipoikkilkkaus koko tunneli MKe MKa Tehdään ns. kallistettu poikkilkkaus (kuten esim. Louhinta vähenee Norjassa) T2 Elementtirakentnen snän koko tunneli MKe MKa Betonielementti (vaalea) koko snän korkeudelle Vaalea snä => HHJ toimintavarmuus paranee?; hyödyt verhousrakenne työjärjestyksessä (ruiskubetonointi voidaan tehdä ensin; T3 T4 Kaapelirtit törmäyskaiteen taakse = tekniikkakäytävä Eteläinen tunnelin pohjoisreuna MKe MKa Ajoneuvoyhdyskäytävän siirto länteen pl MKe MKe T5 Valuharkkosnät koko tunneli MKa MKe T6 Törmäyskaiteen sijoitus poistumistien ja ajoradan väliin tunneli MKa & MKe Louhitaan tunneli niin leveänä, että törmäyskaiteen taakse saadaan tekniikkakäytävä, jonne voidaan siirtää ajoradan alta kaapelit ja putket. Ajoradalle asennettavista kaapelikaivoista voidaan luopua. Siirretään ajoneuvoyhdyskäytävä pl 2800=> , jotta louhintakalustolla päästää tunneliputkesta toiseen ja voidaan tehdä moniperälouhintaa Verhousrakenteen ja yhdyskäytävien snien tekeminen valuharkoista SOR Toteutetaan tavanomaisilla matalilla nimeää betonielementllä Todellinen louhintamäärä kasva merkittävästi; työjärjestyksestä saadaan järkevämpi, jolloin työaika lyhenee. Töiden yhteensovittaminen helpottuu oleellisesti. Käytön aikainen huolto ja ylläpito helpottuu ja huoltotöiden aikaiset kaistasulut vähenee. Siirtyminen tunneliputkesta toiseen on nopeampaa Edullinen ja yksinkertainen rakenne suunnitella ja toteuttaa Yhdyskäytävien kohdalle tarvitse rakentaa syvennyksiä poistumistien ja opastden välillä; mahdollistaa jalkaisin tapahtuvan kulun yhdyskäytäviin huoltotyön tekemiseksi; saadaan liikenteeltä vapaa tila snän viereen opastta, kaapelihyllyä, jopa puhaltimia varten Vähennetään tunnelin sisällä tehtävää paikallarakentamista ja pienennetään aikatauluriskiä. Aikataulun ja kustannusten lisäksi käytäväratkaisulla saadaan tekniikkatilojen ilmanvaihto toteutettua puhtaalla ulkoilmalla kä liikennetunnelin likaisella ilmalla Ajoneuvvoyhdyskäytävä sijaitsee nyt lähempänä tunnelin keskikohtaa, jolloin se palvelee paremmmin pelastuslaitoksen ja mahdollisesti kunnossapidon tarpta. Yksinkertainen ja varmarakenne, mahdollistaa työnaikaiset muutokset helposti. Hylätty, koska a) saavuteta riittävää hyötyä b) todettu, ett suomalaista suunnittelu- ja rakentamiskäytäntöä pystytä muuttamaan käsitellä enää Suunnittelu etenee tämän vaihtoehdon pohjalta Valittu toteutettavaksi Alustava kustannusvertailu tehty => yhden tekniikkakäytävän rakentamiskustannukset ovat perusvaihtoehtoa noin 1,0 M pienemmät. Yhden tekniikkakäytävän toteuttaminen on valittu jatkosuunnittelun pohjaksi. Jatkosuunnittelua tehdään tämän idean mukaisesti siten, että tekniikkakäytävä toteutetaan vain eteläiseen tunneliputkeen Yhdyskäytävän siirto sovittu tehtäväksi. Velhonoja on hyväksynyt tämän tunneliryhmän kokouksessa Tammikuun kustannusarvio perustuu tähän Yhdyskäytävä siirretty paalulle 2500 vaihtoehtoon. ajotunneliratkaisun johdosta. Suunnittelu etenee toistaiseksi idean T2 tutkita toistaiseksi pohjalta; ideaa T5 tutkitaan uudestaan keväällä. Tunneliryhmä päättänyt, ett ideaa työstetä pidemmälle toistaiseksi Hylätty T7 Ajotunnelin suuaukko Tunnelin keskiosalla MKa MKa Sijoitetaan ajotunnelin ulostulo Kekkosenväylän ja radan väliin Kekkosenväylällä tarvita pitkäkestoisia työnaikaisia liikennejärjestelyjä Neuvottelu Juutin kanssa : radalla on lisäraitden rakentamisesta varaus. Varauksen johdosta ajotunnelin suuaukkoa voi siirtää lähemmäs rataa. Tunneliryhmä päättänyt, ett ideaa työstetä pidemmälle ratavarauksen vuoksi Hylätty T8 Ilmanvaihtokanava Tunnelin itäpää MKe MKa Levennetään itäpään ilmanvaihtokanavaa siten, että sitä voidaan käyttää työtunnelina; sijoitetaan itäpään poistoilmapuhaltimet laajennettuun ilmanvaihtokanavaan Silta S8 voidaan toteuttaa merkittävästi pienempänä ja todennäköisesti poistaa kokonaan. Tilalle tarvitaan vain kevytrakentnen sähköpääkeskus. Louhinta päästää aloittamaan aikaisemmin kuin perusvaihtoehdossa. Aikataulusäästön lisäksi saadaan työmaa-aikainen likenne sekä iso rakennuskohde (iv-halli) pois avolkkauksesta, joten tehtävien töiden keskinäisiä riippuvuuksia saadaan karsittua.hyödynnetään tehtävä tila useammassa käyttötarkoituksessa. Asiasta pidetty TEEMAPÄIVÄ , jossa mukana väylä-, silta-, tunneli- ja ilmanvaihtosuunnittelijat. Suunnittelua jatketaan tämän vaihtoehdon pohjalta. Tammikuun kustannusarvio lasketaan tämän vaihtoehdon pohjalta. S8 poisjättämisestä saavutettava kustannussäästö on noin 2 M T9 Turvakaista tunnelissa 57 % tunnelipituudesta JNa MKe / MMä Kavennetaan tunnelin poikkilkkausta noin 2,5 m poistamalla turvakaista Tunnelin rakentamiskustannuksissa saavutetaan noin 4,8 M säästö TS-vaiheen poikkilkkaukseen verrattuna, mutta ratkaisu vaatii tiesuunnitelman muttamisen. Kaventaminen on mahdollista tehdä 57% tunnelipituudesta. Alustava kustannusvertailu tehty. Asia käsitelty johtoryhmässä => idea hylätty T10 Kalliotunnelin pidentäminen länsipäässä noin 5m Onkiniemenkadun kohta MKe MKa Kalliotunnelin pidentäminen länsipäässä noin 5 m. Kalliotunneli otsa näyttäisi katkaisevan ikävästi Onkiniemenkadun. Nyt kun tasausta on myös tällä kohdin hieman laskettu, voidaan kalliotunnelin otsaa siirtää länteen n. 5 m siten, että onkiniemenkadun ajorataa tarvitse katkaista työn aikana. Kallio-otsan siirto on mahdollinen, kun lujitukset suunnitellaan ohuempi kalliokatto huomioiden. Lisääntyvät lujituskustannukset katetaan betonitunnelin säästöstä (kalliotunnelin metrihinta on normaalisti ½ betonitunnelin hinnasta) Muutoksen suurin hyöty on arvoa rahalle. Rakentamisesta aiheutuva kaikenlainen häiriö otsan päällä oleville kerrostalojen asukkaille vähenee etäisyyden lisääntyessä. Muutos on positiivinen melu- ja pölyhaittojen vähenemisen lisäksi lasiparvekkden käytettävyyteen sekä kulkuyhteyksiin. Hyödyt asukkaille:onkiniemenkatua tarvitse katkaista työn aikana, jolloin kulkuyhteydet säilyvät. Rakentamisesta aiheutuva kaikenlainen häiriö otsan päällä oleville kerrostalojen asukkaille vähenee etäisyyden lisääntyessä. Muutos on positiivinen melu- ja pölyhaittojen vähenemisen lisäksi lasiparvekkden käytettävyyteen sekä kulkuyhteyksiin. Suuaukkorakenne muutettu Onkiniemenkadun suuntaiseksi. Alueelle ohjelmoitu porakonekairauksia kalliokaton paksuuden tarkempaa määrittämistä varten. Tarvittavat lujitustoimenpiteet määritetään, kun pohjatutkimukset valmistuvat. huomioitu vielä tammikuun kustannusarviossa KA2 maastotöiden keskeneräisyyden vuoksi. HUOMIOITU TAVOITEKUSTANNUKSESSA. KYLLÄ T11 Ajotunneli Nääshallista Tunnelin keskiosalla MKe MMä & MKe Ajotunnelin rakentaminen Nääshallista alkaen. Toteutusaika on noin 4 kk lyhyempi kuin perusvaihtoehdossa. Samalla siirretään ilmastointikuilua nykyisellä Rantatiellä koilliseen. Plussat: 4 kk lyhyempi kokonaistoteutusaika Kustannussäästö Riskit ratapenkereelle vähenee Rantaväylän liikennettä häiritä Maakaasu vaarannu 110V sähkölinja vaarannu Miinukset: Välilastaus yöajolle jos muuten ajo läjitykseen olisi mahdollinen Liikennöinti asuntokadulla Kaupungin varikolle korvaavat tilat Näsinkallion eritasoliittymävaraukseen liittyvällä ajotunneliratkaisulla saavutetaan samat vaikutukset edullisemmin kuin alkuperäisellä tiesuunnitelman mukaisella ratkaisulla. Samalla vältetään tilapäisen liikenteenjärjestelyn rakentaminen Rantaväylällä, pienennetään riskejä, jotka liittyvät ratapenkereeseen, voimalinjaan ja maakaasuputkeen. Ramppivarauksesta voidaan jättää rakentamatta osuus, joka ole aivan välttämätön, lopullisen maanalaisen eritasoliittymätyypin ollessa vielä avoin. Nykyisen Rantatien varteen tuleva sälkkörakennus on voitu siirtää kauemmas mahdollisesti rakennettavasta lkkipuistosta. Vaihtoehto on valittu jatkosuunnittelun pohjaksi. Sälkkörakennusta on siirretty 200 m koilliseen (sijaitsee liikennealueella). Johtoryhmässä annettu lupa jatkaa suunnittelua. Ideaa esitelty johtoryhmälle ; MKe valmistellut esittelyainston (ks. kansio T11). Idea on hyväksytty. T11 B Ajotunneli Nääshallista; jatkoidea Tunnelin keskiosalla KHo MKe Toteutetaan työnaikainen yhteys ramppitunneliin allashuoneen (louheen välivaraston) takaosasta ja tehdään ajotunnelista mahdollisimman suora. Ajotunneli voidaan tehdä täysin erilleen ramppitunnelista, jolloin vältetään korkeuseroista johtuvat ramppitunnelissa tarvittavat rakenneratkaisuja vaativat toimenpiteet ja samalla voidaan minimoida ajotunnelin pituus. Tämä mahdollistaa helpon haalausrtin Näsinkallion ilmanvaihtokonehuonlle ilman liikennekatkoa. Idea on hyväksytty tunneliryhmässä Tammikuun kustannusarvio KA2 laadittu tähän ideaa perustuen Sivu 3 / 8

4 TAS Uusi Ideat ja innovaatiot KESKENERÄINEN KÄSITELTY JA HYVÄKSYTTY HYLÄTTY / TUTKITA N/A = relevan vaiheeseen päivitetty Palautettu uudelleen tutkittavaksi käsitellä toistaiseksi SIIRRETÄÄN TAS-VAIHEESEEN X T11 C Ajotunneli Nääshallista; jatkoidea Tunnelin keskiosalla SJä SJä Louheen kuljetus tunnelista kuorma-autoilla; rttiehdotus pohjoisen kautta on esitetty karttaliitteellä (kansio T11 C). Ajorttiä kuljetaan yksisuuntaisena, täysillä kuormilla ja paluurtti Kuninkaankadun kautta tyhjänä. Pienentää haittaa ja rasitusta Näsijärvenkadulla/Kuninkaankadulla ja saattaa mahdollistaa paremmin esim. yötyön. Ensin hyväksytty, mutta työsuunnittelun edetessä jäädytetty pytytä toteuttamaan ilman vesilupaa; päätetty, ett vesilupaa haeta KAS-vaiheessa T12 Tunnelilouhinta koko tunneli KHo MKa Minimoidaan tunnelin perusprofiili ja korotetaan vain isojen opastetaulujen kohdalla säästö louhintamäärissä voisi olla arviolta noin m3 Idea on hylätty poikkilkkaussuunnittelun edetessä. T13 Ajotunneli Itäpää MKa MKa työtunnelin teko ns.yitn alueelta Naistenlahden alueelta tunneliin, lähtö aikaisemmin kuin suuaukolta ja louhinta kahteen suuntaan Kokonaisaika lyhenee? Tutkitaan, jos perusvaihtoehdon toteutus estyy ole huomioitu kustannusarviossa KA2 T14 Tunneli täsmentyy JKI SKo Tutkitaan maa/kalliolämmön hyödyntämismahdollisuudet (lämmitys ja jäähdytys) Säästöt käyttökustannuksissa ja investointikustannuksissa (säästö lämpöeristssä) Sähkötilojen hukkalämpöä hyödynnetään varastoimalla sitä kallioon kesäkaudella. Varastoitua lämpöä hyödynnetään talvikaudella tekniikkakäytävän, eristerakenteen välitilan ja yhdyskäytävien lämmityksessä. Saavutettavia etuja ovat a) materiaalisäästöt tunneliputkien eristerakenteessa b) lämmityskustannusten pieneneminen c) pölyhaittojen pieneneminen jatkuvan ylipainstuksen johdosta (vrt. J9) Kalliolämpöä voi pumpata ulos tunnelsta, koska siitä seuraisi rakentden jäätyminen. Kalliota voidaan hyödyntää varastoimalla siihen kesäkaudella sähkötilojen hukkalämpöä, jota hyödynnetään talvikautena lämmityksessä. Kalliota hyödynnetään lämpövarastona usealla tavalla. Katso myös idea J9 N/A T15 Tunneli esi-injektointikohteet KHo MKe Kalliotunnelissa kalliotilojen esi-injektoinnin lopetuskriteerinä voidaan käytetään injektoinnin aikaa, jolloin pumppaukseen kuluva lasketaan etukäteen ja voidaan rajoittaa tarpeetonta massamenekkiä. Lisäksi pumppausaika voidaan muiden parametrien (=massaparametrit, injektointipaine) avulla säätää mahdollisimman lyhyeksi, jolloin myös työaikaa säästyy. Hyödyt hankkeelle: + pumppausaika on ennakoitavissa ja säädettävissä mahdollisimman lyhyeksi tiiveystaso huomioiden + injektointimassaa pumpata tarpeettomasti muualle kuin alueelle, joka tarvitsee tiivistää. Tällöin voidaan välttyä mahdollisilta vaurioilta (massaa viemärijärjestelmissä) ja massamenekki on pienempi + injektointi perustuu laskelmiin (laaditaan rakennelaskelmat), jolloin tarvittaessa injektointitoimenpidettä on helpompi perustella esim. viranomaisille Selvitetään tunneliryhmässä suunnittelun yhteydessä; valmistuu huhtikuun aikana Siirtyy TAS-vaiheeseen Menetelmän hkkoudet - menetelmää on sementtipohjaisilla injektointiainlla käytetty vain ruotsalaisissa tunnelikohtssa ja ONKALOssa - vaatii työvoimalta uudenlaisen ajattelutavan injektointityöhön T16 Tunnelin rakenteellinen lujitus itäinen suuaukko OSa MKa Tietunnelin itäisillä suuaukoilla voisi kalliotunnelin rakenteellisina lujituksina käyttää yläpuolisen laatan sijaan alapuolisia betoni(elementti)kaaria. Maksaa ehkä enemmän, mutta tietä tarvitse kaivaa auki ja samalla tekniikalla päästään suuaukolta koko ongelmaalue. Rakentamisaikaahan siinä on, koska louhimaan päästään IV-tilan kautta Tutkitaan suuaukkojen lujitussuunnittelun yhteydessä maaliskuun aikana. Betonielementtien käytöstä luovuttu. T16 B Tunnelin rakenteellinen Itäinen suuaukko OSa? lujitus; jatkoidea Rakennetaan Soukanlahden kadun kohdalle silta ja louhitaan kallio alapuolelta kokonaan pois. Kallion laatu on huono ja tehtävät lujitustyöt suuria. Siltarakenne korvaa lujitukset kadun kohdalla. Käsitelty TUR kokouksessa 3.6 ja päätetty, että itäisen suuaukon tuentaa (Soukanlahden kadun kohdalla) lähdetään suunnittelemaan maan päälle valettavan laatan/bergbetong vaihtoehdolla. Idea siltarakenteesta on hylätty. T17 Tunnelin poikkilkkaus 57 % tunnelipituudesta TTo JLe Tunnelin poikkilkkausta kavennetaan oikeassa reunassa, koska alkuperäisestä mitoitusperustasta (läpimenevä 3. kaista) on luovuttu. Mitoitus tehdään turvallisuusnäkökulmasta (turvakaista). Liikenneviraston uuden kaideohjeen mukaan yli 3 metrin etäisyydellä oleva STEP-kaiteen muotoinen tukimuuri (=tunnelin törmäyseste) mahdollistaa suuret törmäyskulmat, mikä hkentää turvallisuutta. Turvakaistasta tehdä tarpeettoman leveää. Liikenneviraston ohjeluonnoksen /2011 "Tien poikkilkkauksen suunnittelu mukaan: Ajotavalla A (Liikenne voi edetä suunnittelunopeudella (nopeusrajoitus) joustavasti ja turvallisesti. Ajaminen on vaivatonta ja helppoa.) riittävä leveys saadaan kaavalla u+ ajoneuvon leveys+ a/2 = 0,1 + 2,6 + 0,55 = 3,25 m Johtoryhmä käsitellyt asiaa ; mitta 3,25 m on hyväksyttävissä, kun mitoitus perustuu suunnitteluohjsiin. Käsitelty tunneliryhmässä, joka esittää idean hyväksymistä. HYVÄKSYTTY. Sivu 4 / 8

5 TAS Uusi Ideat ja innovaatiot KESKENERÄINEN KÄSITELTY JA HYVÄKSYTTY HYLÄTTY / TUTKITA N/A = relevan vaiheeseen päivitetty Palautettu uudelleen tutkittavaksi käsitellä toistaiseksi SIIRRETÄÄN TAS-VAIHEESEEN T18 Jälki-injektoitavan paisuntakuoriankkuri-pultin juottaminen injektoimalla tunneli MKo MKe Normaalisti kalliopulttia saa asentaa vuotavaan kalliorkään, koska juotos epäonnistuu. Innovaatio: asennetaan vuotaviin rkiin jälki-injektoitavaa paisuntakuoriankkuripultti, jonka juotos tehdään injektoimalla pultin juotoslaastin vaatimukset (käyttöikä, rasitusluokat, lujuus) täyttävällä injektointimassalla. "+ pultit voidaan asentaa myös vuotaviin rkiin, jolloin jää lujittamattomia aluta siksi aikaa, kun rkä erikseen injektoidaan ja porataan auki "+ erillistä rkien injektointia ja auki porausta ja yksittäisten pulttien jälkiasennusta "+ vuotavan pultin juottamisen yhteydessä myös jälkiinjektoidaan ympäröivää kalliorakoa, jolloin saadaan myös kalliorakoja tiivistävä vaikutus "+ menetelmää on testattu ja toimivaksi havaittu myös muualla "+ merkittävät kustannushyödyt Työturvallisuus paranee merkittävästi kun lopulliset lujituspultit asennettaan heti. Tunnelin lopullinen tiiveystaso paranee kun jälki-injektointi muuttuu systemaattiseksi. Pultteja on yli kpl, joten hankinta kilpailutetaan (TAS-vaihe). Markkinoilla on usta valmiita kaupallisia pultteja, joihin innovaatiota voidaan soveltaa. Tiedossa on ainakin kolme eri tyyppistä injektoitavaa kärkiankuripulttia, joille paine voidaan nostaa. Alkuperäistä ideaa pitää parantaa nopeammalla pikakytkennällä ja paremmalla pultin juuren tiivistyksellä. T19 Moduulirakentaminen tunneli MKe MKe/TT o Hyödynnetään moduuli-ajattelua tunnelin ja järjestelmien suunnittelussa ja rakentamisessa Rakentamis aikataulu nopeutuu huomattavasti (noin 3-6 kk) TR, MK KAS Kunnossapito ja pelastustoimi helpottuvat, kun modulit ovat keskenään samanlaisia. Ideaa on jo hyödynnetty tunnelin Idea hyväksytty ja se otetaan työvaihesuunnitelmien laadinnassa ja tunnelin huomioon myös järjestelmien KA2 laskennassa. suunnittelussa ja toteutuksessa. KYLLÄ T21 Sillan S4 välituki Tunnelissa PPo MKe/ MAi Sillan S4 kuormien siirto pois tunnelden väliseltä kalliohyllyltä kalliotekninen riski pienenee merkittävästi liusksessa kalliossa + lujituskustannukset pienenevät, kun väliin jäävää pilaria tarvitse lujittaa kantamaan siltakuormia tai kuormia viedä muulla tavoin kuormia kallion läpi tietunnelitasojen alapuolelle - ajotunnelden reunaelementtien ja verhousrakenteen asentaminen vaikeutuu kalliotuen puuttuessa - siltarakentden betoni- ja teräsmäärät kasvavat Sillan jännemitta lyhenee. Perustusten kalliolujitusten huoltotarve poistuu. Ideaa jatkokehitetty akselilla Keskinen / Aitomaa; toteutustavaksi sovittu a) siltaa kaksi erillistä kantta b) kallioon louhitaan syvennykset, joihin valetaan pystysuora maatuki törmäyselementin taakse Hyväksytty käytettäväksi kustannuslaskennan perusteena KYLLÄ T22 Santalahden työtunneli Läntisen suuaukon pohjoispuolella MKe MKe Santalahteen esitetään rakennettavaksi tilapäinen työtunneli suuaukkokaivannon ulkopuolelle Työtunnelilla haetaan nopeampaa sekä riskittömämpää läpimenoaikaa; estetään suuaukkokaivannon mahdollisen viivästymisen vaikutus koko hankkeen valmistumiseen. Hyödyt: Tunnelin ja kaivannon kriittiset aikataulujärjestelyt saadaan riippumattomiksi toisistaan. Haitat: kustannus lisääntyy Kriittisellä polulla on merkittävästi vähemmän tehtäviä ja Käsitelty Alliansiin yhtsessä riski koko hankeen toteutuksen viivästymisestä pienenee aikataulupalaverissa merkittävästi. Hyväksytty APR 13.5 KYLLÄ T23 Kallion avolkkaukset Tunnelin läntinen suuaukko KHo Tukisnien juuritappien ja kalliosnämien ennakkopulttien integroiminen suuaukkojen kalliolkkauksissa tien suuntaisilla sivuilla Hyödyt hankkeelle: * erillisiä juuritappeja tarvita (materiaalisäästö, säästö ylimääräisestä työvaiheesta) * kalliopintaan kohdistuvat vaakakuormat otetaan vastaan heti tukisnän kohdalta kä niitä suotta viedä lähemmäs kallioreunaa * juuripalkki sitoo ennakkopultit * juuripalkin tartunnat viedään suuremmalla varmuudella ehjään kiveen Haitat hankkeelle: - ennakkopulttien asentamiseen tarvittava kalusto ja materiaalit tulee olla paikalla jo juuripalkin tekohetkellä - kallioreunat saattavat lohjeta normaalia enemmän, koska juuripalkki on normaalia ennakkopulttiriviä kauempana louhintalinjasta. Se aiheuttaa kallioreunan löyhtymistä, mutta myöhemmin betonitunnelden ja avolkkausten välit täytetään ja betonitunneli mitoitetaan täydelle maanpaineelle, jolloin ongelma poistuu. Lohkeamista aiheutuvan kosmeettisen haitan kohtalo on sama. SR TAS Yhdistämällä kaksi normaalisti eri työvaihssa toteutettavaa kallioankkuria saavutetaan säästöä materiaalssa ja työssä. UUSI IDEA Hyväksytty APR kokouksessa Sivu 5 / 8

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu 5 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 5/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Antero Nousiainen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

18 RAUTATIETUNNELIT... 5 18.1 RAUTATIETUNNELEITA KOSKEVAT OHJEET... 5

18 RAUTATIETUNNELIT... 5 18.1 RAUTATIETUNNELEITA KOSKEVAT OHJEET... 5 1 RATO 18 Sisältö SISÄLTÖ 18 RAUTATIETUNNELIT... 5 18.1 RAUTATIETUNNELEITA KOSKEVAT OHJEET... 5 18.2 MÄÄRITELMÄT... 7 18.2.1 Tunnelit... 7 18.2.2 Tunnelin rakenneosat... 8 18.2.2.1 Kantavat rakenteet...

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet

YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet Esko Hämäläinen Yksityistiejulkaisut 1 Tämä sähköinen nettijulkaisu sisältää valikoidun osan painetusta kirjasta YKSITYISTIEN PARANTAMINEN

Lisätiedot

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 VIRVE toimi myrskyjenkin keskellä s. 4 Liikennekeskukset tukevat viranomaisia s. 10 Langaton tiedonsiirto puhuttaa s. 14 SosTer VIRVE-pääkäyttö ensihoitokeskuksiin

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset 2.6.2010 Ylva Gilbert, Jatta Aho, Riikka Lehti ja Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

liikenneviraston OhjEiTA

liikenneviraston OhjEiTA 25 2012 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 25/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Arvo Heikkinen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Kompressorin käyttökustannukset Perusteet Paineilmakompressori on energiaa kuluttava laite, jonka elinaikaiset

Lisätiedot

Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille

Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille 2013 Sprinttisuunnistuskilpailun suunnittelu Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille 2 3 Sprinttisuunnistuskilpailun suunnittelu Järjestämisohjeita kilpailunjohtajalle ja ratamestarille

Lisätiedot

Tievalaistuksen suunnittelu

Tievalaistuksen suunnittelu Tievalaistuksen suunnittelu Tievalaistuksen suunnittelu 1 Tievalaistuksen suunnittelu Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2006 2 Tievalaistuksen suunnittelu Kansikuva: Sito Oy ISBN 951-803-552-0

Lisätiedot

Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys

Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys Poikkitien (mt145) liikenneselvitys Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 1 ESIPUHE Järvenpään Poikkitiehen (mt145) tukeutuvan maankäytön on suunniteltu kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Laaditussa liikenneselvityksessä

Lisätiedot