tavoitekustannukseen T Tunnus Kohde Sijainti Idea / Innovaatio Edut ja hyödyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tavoitekustannukseen T Tunnus Kohde Sijainti Idea / Innovaatio Edut ja hyödyt"

Transkriptio

1 TAS Uusi Ideat ja innovaatiot KESKENERÄINEN KÄSITELTY JA HYVÄKSYTTY HYLÄTTY / TUTKITA N/A = relevan vaiheeseen päivitetty Palautettu uudelleen tutkittavaksi käsitellä toistaiseksi SIIRRETÄÄN TAS-VAIHEESEEN siirrettävät VÄYLÄ -ryhmä T AR koodi tavoitekustannukseen T Tunnus Kohde Sijainti Idea / Innovaatio Edut ja hyödyt Arvoa rahalle näkökulma Käsittelyvaihe Käsittelyn eteneminen KA2 V1 Vt12 Näsinkallion ETL varaus tunneli MKe HKi Toteutetaan ETL kiertoliittymänä Noin 1000 m vähemmän kalliotunnelia Tampereen kaupunki teettää ETL vaihtoehdoista erillistoimeksiantona tarkastelun, joka on sovittu aloitettavaksi vuoden alussa; rampit toteutettava tässä vaiheessa kaavan mukaiseen sijaintiin Selvitetään ramppien ja tulevien altaiden yhteensovitus V2 J5 Plv MAi JLE / KNI Korvataan J5 pl 140 eteenpäin (pituus 540m) tukimuuriratkaisut 350m pitkällä kevyen liikenteen sillalla ja parantamalla K11 rinnalla kulkeva KLV. K8 linjaus siirtyy hieman etelään. Jalankulku + Parempi profiili ( tarvitse käydä montun pohjalla) + Kulku kauempana VT12, rauhallisempi polkea + Silta tehdään ntseelliseen maastoon työn alussa kevyelle liikenteelle lopulliset ratkaisut heti alussa, lainkaan muutoksia työn aikana. + K8 tasoliittymä jää pois ( K10J ylitys K/ siirretään K7 pl 80 ) Siltarakenne sopii paremmin Naistenlahden voimalan piha-alueen järjestelyihin ; sillan tunnus S10 Suunnittelun kuluessa todettu, ett sillan toteuttamiselle ole teknis-talodellisia edellytyksiä. Siltaryhmässä päätetty jatkaa suunnittelua alkuperäisen kaukalorakenten pohjalta. TÄMÄ IDEA ON HYLÄTTY. KYLLÄ V3 VT12 & E2R1 Naistenlahti etl JLe HKi Naistenlahden etl:n rampin ja vt12 välillä, vt12 plv , tyyppikuva 4T-2, on tiesuunnitelmassa kaide. Tyyppikuvassa 4T-1 kaidetta ole. Kartassa koroke piirretty vt12 noin plv:lle , jonka päälle tyyppikuvan 4T-2 mukaan kaide sijoittuisi. Ehdotan, että kaiteesta luovutaan liikenneturvallisuussyistä Kaide saattaa olla turvallisuusriski, tunnelissa muualla ole kaidetta kaistojen välissä. Tunnelirakentssa saavutetaan merkittävää säästöä, jos kaide voidaan jättää pois ja poikkilkkausta voidaan kaventaa. Kapeampi poikkilkkaus suuaukolla sisältää vähemmän riskejä louhinta- ja lujitustöiden osalta. Poistettu potentiaalinen turvallisuusriski ja samalla pienennetty toteutuskustannuksia.samalla voitu parantaa myös rampin E2R1 geometriaa. Asiaa käsitelty teknisten järjestelmien ryhmässä, joka yksimielisesti piti kaidetta turvallisuusriskinä. Vastaavaa rakennetta TJ-ryhmän tietämyksen mukaan ole toteutettu muualla. TJ-ryhmä esittää kaiteen poistamista. Tunneliryhmä otti pidetyssä palaverissa saman kannan. Kaide päätetty poistaa suunnittelun ohjausryhmässä V4 K10 Naistenlahti KNi JLe Kadun K10 Rauhaniementie tasaus pidetään nykyisellään Nykyistä katurakennetta kä tukimuureja tarvitse purkaa ja rakentaa uudelleen. Muuttamalla sillan S6 ratkaisua voitiin Rauhaniemekatdun tasaus säilyttää nykyisellään, nykyiset tukimuurit säilyvät ja rakennusaika lyhenee Määrät ja kustannukset laskettu; Hyväksytty väyläryhmässä kustannusarvioon KA2 V5 Vt12 Plv MKe JLe Valtatien tasauksen lasku Mustalahden kohdalla sijaitsevan ruhjealueen vuoksi. Valtatien tasausta lasketaan enimmillään 4 m. Tunneli pystytään rakentamaan kallion laadun kannalta parempaan paikkaan. Pienehköllä pituuskaltevuuden muutoksella kalliokaton paksuuteen saadaan 4 metriä lisää. Lisäksi kallion laatu parempi alemman tasauksen kohdalla.muutoksella vain vähäinen vaikutus ajonopeuksiin. Määrät ja kustannukset laskettu kustannusarvioon KA2 V6 Vt12 plv Santalahti TKas JLe Valtatien keskialueen kavennus ilmanvaihdon konehuoneen kohdalla V7 K5J Santalahti SRu JLe Väylän K5J linjauksen muutos. Valtatien poikkilkkaus saadaan kapeammaksi, lkkausmassat ja puhallinhuoneen pohjalaatan pinta-ala pienevät. Väylän K5J linjausta siirretään pohjoisemmaksi niin, että väylän reunaan suunniteltu tukimuuri voidaan poistaa Keskialueen leveyttä muuttamalla saadaan kaukalon ja betonitunnelin leveyttä kavennettua, betonirakentden määrää pienenee Linjauksen muutoksella kadun poikkilkkaus voidaan tehdä luiskajärjestelyin ja jättä tukimuuri kokonaan pois Määrät ja kustannukset laskettu kustannusarvioon KA2 Määrät ja kustannukset laskettu kustannusarvioon KA2 V8 E1R2 Santalahti JLe JLe V9 Asfaltointi koko hanke MTi ALy Korjataan tiesuunnitelmassa ollut virhe rampin poikkilkkauksessa Kaupungin asfatttimurskeen hyödyntäminen sidottujen kerrosten tekemisessä Ramppi tulee suunnitella voimassa olevien ohjden mukaisesti Poikkilkkaus on muutoksen jälkeen suunnitteluohjden mukainen Rampin poikkilkkaus on muutettu ohjden mukaiseksi 3,5 => 4,5 m Asfalttimursketta voidaan kenties hyödyntää ABK-kerroksissa ja pikkukatujen AB-kerroksissa Milko selvittää taustoja Tutkitaan väyläryhmässä: otetaan esille väyläryhmän kokouksessa 4.3 Hyväksytty Lupa-asiat selvitettävä; siirtyy TASvaiheeseen V10 Suuaukkojen pintakuivatus molemmat suuaukot MAi JLe Varmistetaan vesien kiinni ottaminen suuaukoilla käyttämällä kaivoa jossa on useampi kansisto peräkkäin. Kaivo asennetaan pituussuuntaan törmäyselementin viereen. Yksittäisestä normaalista ritiläkaivosta vesi voi juosta ohi/yli, mutta useamman neliskanttisen kaivon yhdistelmä ottaa vedet kiinni varmasti. Ratkaistava ongelma on, että kannet vät ole kelluvia, eli korkeusasema pitää jotenkin sovittaa viimsen päällysteen suhteen. Periaatekuva kaivosta projektipankissa kansiossa V10. Tutkittu kuivatussuunnittelun yhteydessä ja suunnittelussa päädytty kelluvilla kansilla toteutettaviin kaivoihin, joita on kolme peräkkäin suuaukoilla. Asiaan voidaan palata TASvaiheessa V11 E3R3 laajuus Näsinkallion etl varaus MKa MKa Tiesuunnitelmassa on esitetty Näsinkallion eritasoliittymän ramppi R3 varaus louhittavaksi ilmanvaihtokanavaksi Jos eritasoliittymän jatkosuunnittelussa päädytään sälkkörakennukselta liikennetunneliin rombiseen liittymään, on ko. rampin osa louhittu saakka. Ilmanvaihto on nyt suunniteltu turhaan, ja jopa haitaksi jatkorakentamiselle. sillan S4 kautta siten ett R3 alkuosaa Rakentamiskustannukset pienenevät noin 0,5 M. tarvita ilmanvaihtoon. Louhitaan R3 vain ilmanvaihdon edellyttämässä laajuudessa. toteuteta sellaista ramppitunnelin osaa, jota tarvita ensimmäisessä vaiheessa ja joka saattaa olla tarpeeton myös myöhemmin eritasoliittymää toteutettaessa. Ks. projektipankki kansio V11 Idea hyväksytty johtoryhmässä Huomioidaan jatkosuunnittelussa ja kustannusarviossa V12 VT12 tunneli itäpää Plv MKe JLe Valtatien pituuskaltevuuden jyrkentäminen tunnelin itäpäässä Tampellan kohdalla Kalliokattoon saadaan lisää paksuutta. havaitun kalliopainenteen vuoksi Pienehköllä pituuskaltevuuden muutoksella kalliokaton paksuuteen saadaan 2 metriä lisää. Lisäksi kallion laatu parempi alemman tasauksen kohdalla. Muutoksella vain vähäinen vaikutus ajonopeuksiin. Hyväksytty APR Suunnittelu etenee tämän idean mukaisesti. V13 PIMA-maat koko hanke ALy EMu PIMA-maiden stabilointi ja mahdollinen käyttö rakentssa. Merkittävä kustannussäästö PIMA-maiden hyödyntäminen hankkeessa vähentää "turhaa" kuljetusta. Asiaa tutkivat tarkemmin Lemminkäinen Infrassa Tikkanen ja Moilanen. Tutkitaan myös mahdollisuus jatkaa Santalahden meluvallia ja hyödyntää meluvallia PIMA-maiden sijoittamisessa. Tutkitaan myös mahdollisuuksia sijoittaa käsiteltyjä PIMA-maita tunnelin täyttöihin Sivu 1 / 8

2 TAS Uusi Ideat ja innovaatiot KESKENERÄINEN KÄSITELTY JA HYVÄKSYTTY HYLÄTTY / TUTKITA N/A = relevan vaiheeseen päivitetty Palautettu uudelleen tutkittavaksi käsitellä toistaiseksi SIIRRETÄÄN TAS-VAIHEESEEN SILTA -ryhmä Idea / Innovaatio Edut ja hyödyt Arvoa rahalle näkökulma Käsittelyvaihe Käsittelyn eteneminen KA2 Tunnus Kohde Sijainti Sillan päällysrakenne sellaiseksi, että voidaan Sillan toteutus voidaan siirtää tapahtuvaksi ETL käyttöönoton Tätä tutkita ennen kuin ETL toteutus kiertoliittymänä Silta S4 nkuuluu alkuperäiseen laajuuteen ja S1 Vt12 Näsinkallion ETL tunneli TTO KNi tunkata paikalleen liikenteen kulkiessa sillan alla yhteyteen => varautuminen vaadi kustannuksia on tutkittu se toteutetaan. IDEA HYLÄTTY koko ajan S2 S6 Rauhaniemen silta Vt KNi KNi S6 Vaihttain rakentaminen Vaihttain rakentaminen a ) vähentää työnaikaisia liikennejärjestelyjä b) Mahdollistaa nykyisen ajoyhteyden säilyttämisen Sillan S6 osalta on päätetty säilyttää ylimenevän kadun tasaus nykyisellä korkeusasemalla (muutos tiesuunnitelmaan). Sillan määrälaskenta käynnissä. Vaihttain rakentamisesta luovuttu kustannussyistä S3 S1 kevyen liikenteen väylä S KNi KNi S1 kvl-väylän irroittaminen omalle sillalleen Kustannussäästö Väyläryhmä määrittänyt geometrian ja siltaryhmä on laskenut määrät. Kvl-väylää tässä vaiheessa eroteta omalle sillalleen. Siltaratkaisua on kuitenkin jalostettu ts-vaiheesta EMu käynyt KNi kanssa läpi kustannusvertailun TS-vaihtoehtoon verrattuna; määrät ja hinta laskettu. S4 S7 S KNi KNi Välituen siirto ja nykyisen siltarakenteen säilyttäminen Kustannussäästö Määrälaskenta valmis.siltarakennetaan KOKONAAN UUDELLEEN EMu käynyt KNi kanssa läpi kustannusvertailun TS-vaihtoehtoon verrattuna; määrät ja hinta laskettu. S5 S3 betonikaukalo Läntinen suuaukko MAi?? Rakenteellinen häikäisyn esto toteutetaan perferoidulla levyllä (esim 10% r'itys). Tukirakenteesta tehdään kevyempi kuin kuvassa 7_T3-S3 esitetty teräspergola. Rakenne poistaa häikäisyn, mutta pimennä tarpeettomasti. Kustannussäästö, koska osa teräspergola -rakenteesta jää pois ja loppuosalla kevyempi tukirakenne. Valaistussuunnittelussa tutkitaan rakenteellisen häikäisyn eston tarve; jos häikäisynestoa tarvitaan, niin rakenne tutkitaan siltaryhmässä. Siirtyy TAS_vaiheeseen S6 S6 Rauhaniemen silta Vt KNi KNi Nykyisen tasauksen ja tukimuurirakentden säilyttäminen ennallaan, jolloin nykyiset tukimuurit voidaan käyttää hyödyksi pienehköillä ehostus- ja kunnostustöillä. Hyötyinä tienrakentamisen edullisempi kustannus, haittana melusuojauksen Tiesuunnitelman mukaisesta ratkaisusta jää pois maatuet, laakerit ja muuttuminen korkeammaksi ja geometrian liikuntasaumalaitteet. Uusina kustannuksina maatuen purkutyöt, parantamisesta aiheutuvan hyödyn jääminen pois. paalut tarvikkneen ja meluaidan korottamisen toteuttaminen Lisäksi voidaan tutkia myös nykyisten maatukien esimerkiksi maavallilla n. 1 m hyötykäyttö muuttamalla sillan perustamistapa porapaalutetuksi pinnasillaksi. Tällöin maatukiin tehtäisiin vain uuden kannen edellyttämät purkutyöt. Sillan ja siltapaikkaan liittyvien katdunosien rakentamiskustannukset alenevat merkittävästi, kun tasausta lasketa nykyisestä. Nykyisten maatukirakentden säilyttämisen myötä vältetään purkukustannuksia, uusien maatukien rakentamiskustannuksia ja tukimuurien muutostöistä aiheutuvia kustannuksia. Myös työnaikaisten tuentojen ja uuden sillan päätyrakentden osalta saavutetaan säästöjä. Hyväksytty S7 Sillat S8 ja S9 Vt Tkas KNi Naistenlahden alueen pohjaveden alentaminen mahdollistaa maltillisemmat rakenteet nostetta vastaan. Aiemmin innovoitu teknisten tilojen siirto kallioon poistaa sillan S8 massiiviset tilat ja se voidaan korvata edullisemmilla teräsputkisilloilla tai laattasillalla. Samoin tukimuurit voidaan käsitellä mahdollisesti ilman tiesuunnitelmassa esitettyä vesipinnan mitoituskorkeutta. Kustannussäästöt, idean toteutuminen edellyttää lupamuutosta, virllä. S8 on poistunut kokonaan muuttuneen ratkaisun myötä. Rakentden määrä vähenee oleellisesti, kun tekniset tilat vät edellytä maanpäällisten betonirakentden tekemistä. Samalla nämä rakenteet voidaan toteuttaa arvioitua kevyempinä ja edullisempina, koska kallionpinnan tarkentuneet tutkimustulokset ja sitä kautta vähentynyt nosteen vaikutus ovat pienentäneet rakennettavan alueen laajuutta. Hyväksytty S8 Tukimuurit Koko hanke KNi Osa tukimuursta voitaisiin korvata avolouhintapinnoilla ja osan yhteydessä voitaisiin käyttää mahdollisesti kaupungin varastossa olevia valmiita kulmatukimuurielementtejä. Kustannussäästöt, ulkonäkömuutos TS-ratkaisuun verrattuna Asiaa selvitetään yhtstyössä väylä- ja siltaryhmien kesken; valmistuu maaliskuussa Kulmatukimuurielementtejä ole käytettävissä; Kulmamuureja myöskään korvata avolouhintapinnoilla. S9 Betonikaukalo Santalahden puolella Vt KNi Osin aiemmin esitettyä innovaatiota täydentäen, IVkanaali nostetaan samaan tasoon kaukaloiden pohjan kanssa. Kanaalin putket muutetaan teräsputkiksi. Kaukalot perustetaan maanvaraisesti lukuun ottamatta IV-piippua, joka perustetaan Kustannus- ja aikataulusäästöt paaluille. Kaukalon snät muotoillaan suoraan törmäyskaiteen edellyttämään muotoon, jolloin erilliset betonikaiteet voidaan jättää pois. Kaukalo perustetaan tiesuunnitelmasta poiketen IV-piippua lukuunottamatta maanvaraisesti Kaukalon pohjan nosto n. metrillä helpottaa huomattavasti työnaikaisen pohjaveden alentamisen tarvetta. Kanaalin ja ajoradan alle tulevien kaukalo-osuuksien rakentaminen helpottuu, kun kaikki peruslaatat voidaan valaa samaan tasoon ja tarvittaessa myös yhdellä kertaa. Suurin hyöty saavutetaankin työnsuorituksen helpottumisen ja lyhyemmän aikataulun kautta. Hyväksytty X S10 Silta S6 Vt EMu MAi S11 RAKENNETAAN AJONEUVOLIIKENTEELLE VÄLIAIKAINEN Liikennettä tarvitse katkaista työn ajaksi (vrt. idea S2) SILTA Nykyinen ajoyhteys voidaan säilyttää, jolloin työnaikainen haitta asukkaille on pienempi tiesuunnitelmassa esitettyyn liikennejärjestelyyn verrattuna. Väliaikaisesta sillasta on pyydetty tarjous. Päätös asiasta tehdään, kun kustannus on selvillä. Sivu 2 / 8

3 TAS Uusi Ideat ja innovaatiot KESKENERÄINEN KÄSITELTY JA HYVÄKSYTTY HYLÄTTY / TUTKITA N/A = relevan vaiheeseen päivitetty Palautettu uudelleen tutkittavaksi käsitellä toistaiseksi SIIRRETÄÄN TAS-VAIHEESEEN TUNNELI -ryhmä Idea / Innovaatio Edut ja hyödyt Arvoa rahalle näkökulma Käsittelyvaihe Käsittelyn eteneminen Tunnus Kohde Sijainti KA2 T1 Tunnelipoikkilkkaus koko tunneli MKe MKa Tehdään ns. kallistettu poikkilkkaus (kuten esim. Louhinta vähenee Norjassa) T2 Elementtirakentnen snän koko tunneli MKe MKa Betonielementti (vaalea) koko snän korkeudelle Vaalea snä => HHJ toimintavarmuus paranee?; hyödyt verhousrakenne työjärjestyksessä (ruiskubetonointi voidaan tehdä ensin; T3 T4 Kaapelirtit törmäyskaiteen taakse = tekniikkakäytävä Eteläinen tunnelin pohjoisreuna MKe MKa Ajoneuvoyhdyskäytävän siirto länteen pl MKe MKe T5 Valuharkkosnät koko tunneli MKa MKe T6 Törmäyskaiteen sijoitus poistumistien ja ajoradan väliin tunneli MKa & MKe Louhitaan tunneli niin leveänä, että törmäyskaiteen taakse saadaan tekniikkakäytävä, jonne voidaan siirtää ajoradan alta kaapelit ja putket. Ajoradalle asennettavista kaapelikaivoista voidaan luopua. Siirretään ajoneuvoyhdyskäytävä pl 2800=> , jotta louhintakalustolla päästää tunneliputkesta toiseen ja voidaan tehdä moniperälouhintaa Verhousrakenteen ja yhdyskäytävien snien tekeminen valuharkoista SOR Toteutetaan tavanomaisilla matalilla nimeää betonielementllä Todellinen louhintamäärä kasva merkittävästi; työjärjestyksestä saadaan järkevämpi, jolloin työaika lyhenee. Töiden yhteensovittaminen helpottuu oleellisesti. Käytön aikainen huolto ja ylläpito helpottuu ja huoltotöiden aikaiset kaistasulut vähenee. Siirtyminen tunneliputkesta toiseen on nopeampaa Edullinen ja yksinkertainen rakenne suunnitella ja toteuttaa Yhdyskäytävien kohdalle tarvitse rakentaa syvennyksiä poistumistien ja opastden välillä; mahdollistaa jalkaisin tapahtuvan kulun yhdyskäytäviin huoltotyön tekemiseksi; saadaan liikenteeltä vapaa tila snän viereen opastta, kaapelihyllyä, jopa puhaltimia varten Vähennetään tunnelin sisällä tehtävää paikallarakentamista ja pienennetään aikatauluriskiä. Aikataulun ja kustannusten lisäksi käytäväratkaisulla saadaan tekniikkatilojen ilmanvaihto toteutettua puhtaalla ulkoilmalla kä liikennetunnelin likaisella ilmalla Ajoneuvvoyhdyskäytävä sijaitsee nyt lähempänä tunnelin keskikohtaa, jolloin se palvelee paremmmin pelastuslaitoksen ja mahdollisesti kunnossapidon tarpta. Yksinkertainen ja varmarakenne, mahdollistaa työnaikaiset muutokset helposti. Hylätty, koska a) saavuteta riittävää hyötyä b) todettu, ett suomalaista suunnittelu- ja rakentamiskäytäntöä pystytä muuttamaan käsitellä enää Suunnittelu etenee tämän vaihtoehdon pohjalta Valittu toteutettavaksi Alustava kustannusvertailu tehty => yhden tekniikkakäytävän rakentamiskustannukset ovat perusvaihtoehtoa noin 1,0 M pienemmät. Yhden tekniikkakäytävän toteuttaminen on valittu jatkosuunnittelun pohjaksi. Jatkosuunnittelua tehdään tämän idean mukaisesti siten, että tekniikkakäytävä toteutetaan vain eteläiseen tunneliputkeen Yhdyskäytävän siirto sovittu tehtäväksi. Velhonoja on hyväksynyt tämän tunneliryhmän kokouksessa Tammikuun kustannusarvio perustuu tähän Yhdyskäytävä siirretty paalulle 2500 vaihtoehtoon. ajotunneliratkaisun johdosta. Suunnittelu etenee toistaiseksi idean T2 tutkita toistaiseksi pohjalta; ideaa T5 tutkitaan uudestaan keväällä. Tunneliryhmä päättänyt, ett ideaa työstetä pidemmälle toistaiseksi Hylätty T7 Ajotunnelin suuaukko Tunnelin keskiosalla MKa MKa Sijoitetaan ajotunnelin ulostulo Kekkosenväylän ja radan väliin Kekkosenväylällä tarvita pitkäkestoisia työnaikaisia liikennejärjestelyjä Neuvottelu Juutin kanssa : radalla on lisäraitden rakentamisesta varaus. Varauksen johdosta ajotunnelin suuaukkoa voi siirtää lähemmäs rataa. Tunneliryhmä päättänyt, ett ideaa työstetä pidemmälle ratavarauksen vuoksi Hylätty T8 Ilmanvaihtokanava Tunnelin itäpää MKe MKa Levennetään itäpään ilmanvaihtokanavaa siten, että sitä voidaan käyttää työtunnelina; sijoitetaan itäpään poistoilmapuhaltimet laajennettuun ilmanvaihtokanavaan Silta S8 voidaan toteuttaa merkittävästi pienempänä ja todennäköisesti poistaa kokonaan. Tilalle tarvitaan vain kevytrakentnen sähköpääkeskus. Louhinta päästää aloittamaan aikaisemmin kuin perusvaihtoehdossa. Aikataulusäästön lisäksi saadaan työmaa-aikainen likenne sekä iso rakennuskohde (iv-halli) pois avolkkauksesta, joten tehtävien töiden keskinäisiä riippuvuuksia saadaan karsittua.hyödynnetään tehtävä tila useammassa käyttötarkoituksessa. Asiasta pidetty TEEMAPÄIVÄ , jossa mukana väylä-, silta-, tunneli- ja ilmanvaihtosuunnittelijat. Suunnittelua jatketaan tämän vaihtoehdon pohjalta. Tammikuun kustannusarvio lasketaan tämän vaihtoehdon pohjalta. S8 poisjättämisestä saavutettava kustannussäästö on noin 2 M T9 Turvakaista tunnelissa 57 % tunnelipituudesta JNa MKe / MMä Kavennetaan tunnelin poikkilkkausta noin 2,5 m poistamalla turvakaista Tunnelin rakentamiskustannuksissa saavutetaan noin 4,8 M säästö TS-vaiheen poikkilkkaukseen verrattuna, mutta ratkaisu vaatii tiesuunnitelman muttamisen. Kaventaminen on mahdollista tehdä 57% tunnelipituudesta. Alustava kustannusvertailu tehty. Asia käsitelty johtoryhmässä => idea hylätty T10 Kalliotunnelin pidentäminen länsipäässä noin 5m Onkiniemenkadun kohta MKe MKa Kalliotunnelin pidentäminen länsipäässä noin 5 m. Kalliotunneli otsa näyttäisi katkaisevan ikävästi Onkiniemenkadun. Nyt kun tasausta on myös tällä kohdin hieman laskettu, voidaan kalliotunnelin otsaa siirtää länteen n. 5 m siten, että onkiniemenkadun ajorataa tarvitse katkaista työn aikana. Kallio-otsan siirto on mahdollinen, kun lujitukset suunnitellaan ohuempi kalliokatto huomioiden. Lisääntyvät lujituskustannukset katetaan betonitunnelin säästöstä (kalliotunnelin metrihinta on normaalisti ½ betonitunnelin hinnasta) Muutoksen suurin hyöty on arvoa rahalle. Rakentamisesta aiheutuva kaikenlainen häiriö otsan päällä oleville kerrostalojen asukkaille vähenee etäisyyden lisääntyessä. Muutos on positiivinen melu- ja pölyhaittojen vähenemisen lisäksi lasiparvekkden käytettävyyteen sekä kulkuyhteyksiin. Hyödyt asukkaille:onkiniemenkatua tarvitse katkaista työn aikana, jolloin kulkuyhteydet säilyvät. Rakentamisesta aiheutuva kaikenlainen häiriö otsan päällä oleville kerrostalojen asukkaille vähenee etäisyyden lisääntyessä. Muutos on positiivinen melu- ja pölyhaittojen vähenemisen lisäksi lasiparvekkden käytettävyyteen sekä kulkuyhteyksiin. Suuaukkorakenne muutettu Onkiniemenkadun suuntaiseksi. Alueelle ohjelmoitu porakonekairauksia kalliokaton paksuuden tarkempaa määrittämistä varten. Tarvittavat lujitustoimenpiteet määritetään, kun pohjatutkimukset valmistuvat. huomioitu vielä tammikuun kustannusarviossa KA2 maastotöiden keskeneräisyyden vuoksi. HUOMIOITU TAVOITEKUSTANNUKSESSA. KYLLÄ T11 Ajotunneli Nääshallista Tunnelin keskiosalla MKe MMä & MKe Ajotunnelin rakentaminen Nääshallista alkaen. Toteutusaika on noin 4 kk lyhyempi kuin perusvaihtoehdossa. Samalla siirretään ilmastointikuilua nykyisellä Rantatiellä koilliseen. Plussat: 4 kk lyhyempi kokonaistoteutusaika Kustannussäästö Riskit ratapenkereelle vähenee Rantaväylän liikennettä häiritä Maakaasu vaarannu 110V sähkölinja vaarannu Miinukset: Välilastaus yöajolle jos muuten ajo läjitykseen olisi mahdollinen Liikennöinti asuntokadulla Kaupungin varikolle korvaavat tilat Näsinkallion eritasoliittymävaraukseen liittyvällä ajotunneliratkaisulla saavutetaan samat vaikutukset edullisemmin kuin alkuperäisellä tiesuunnitelman mukaisella ratkaisulla. Samalla vältetään tilapäisen liikenteenjärjestelyn rakentaminen Rantaväylällä, pienennetään riskejä, jotka liittyvät ratapenkereeseen, voimalinjaan ja maakaasuputkeen. Ramppivarauksesta voidaan jättää rakentamatta osuus, joka ole aivan välttämätön, lopullisen maanalaisen eritasoliittymätyypin ollessa vielä avoin. Nykyisen Rantatien varteen tuleva sälkkörakennus on voitu siirtää kauemmas mahdollisesti rakennettavasta lkkipuistosta. Vaihtoehto on valittu jatkosuunnittelun pohjaksi. Sälkkörakennusta on siirretty 200 m koilliseen (sijaitsee liikennealueella). Johtoryhmässä annettu lupa jatkaa suunnittelua. Ideaa esitelty johtoryhmälle ; MKe valmistellut esittelyainston (ks. kansio T11). Idea on hyväksytty. T11 B Ajotunneli Nääshallista; jatkoidea Tunnelin keskiosalla KHo MKe Toteutetaan työnaikainen yhteys ramppitunneliin allashuoneen (louheen välivaraston) takaosasta ja tehdään ajotunnelista mahdollisimman suora. Ajotunneli voidaan tehdä täysin erilleen ramppitunnelista, jolloin vältetään korkeuseroista johtuvat ramppitunnelissa tarvittavat rakenneratkaisuja vaativat toimenpiteet ja samalla voidaan minimoida ajotunnelin pituus. Tämä mahdollistaa helpon haalausrtin Näsinkallion ilmanvaihtokonehuonlle ilman liikennekatkoa. Idea on hyväksytty tunneliryhmässä Tammikuun kustannusarvio KA2 laadittu tähän ideaa perustuen Sivu 3 / 8

4 TAS Uusi Ideat ja innovaatiot KESKENERÄINEN KÄSITELTY JA HYVÄKSYTTY HYLÄTTY / TUTKITA N/A = relevan vaiheeseen päivitetty Palautettu uudelleen tutkittavaksi käsitellä toistaiseksi SIIRRETÄÄN TAS-VAIHEESEEN X T11 C Ajotunneli Nääshallista; jatkoidea Tunnelin keskiosalla SJä SJä Louheen kuljetus tunnelista kuorma-autoilla; rttiehdotus pohjoisen kautta on esitetty karttaliitteellä (kansio T11 C). Ajorttiä kuljetaan yksisuuntaisena, täysillä kuormilla ja paluurtti Kuninkaankadun kautta tyhjänä. Pienentää haittaa ja rasitusta Näsijärvenkadulla/Kuninkaankadulla ja saattaa mahdollistaa paremmin esim. yötyön. Ensin hyväksytty, mutta työsuunnittelun edetessä jäädytetty pytytä toteuttamaan ilman vesilupaa; päätetty, ett vesilupaa haeta KAS-vaiheessa T12 Tunnelilouhinta koko tunneli KHo MKa Minimoidaan tunnelin perusprofiili ja korotetaan vain isojen opastetaulujen kohdalla säästö louhintamäärissä voisi olla arviolta noin m3 Idea on hylätty poikkilkkaussuunnittelun edetessä. T13 Ajotunneli Itäpää MKa MKa työtunnelin teko ns.yitn alueelta Naistenlahden alueelta tunneliin, lähtö aikaisemmin kuin suuaukolta ja louhinta kahteen suuntaan Kokonaisaika lyhenee? Tutkitaan, jos perusvaihtoehdon toteutus estyy ole huomioitu kustannusarviossa KA2 T14 Tunneli täsmentyy JKI SKo Tutkitaan maa/kalliolämmön hyödyntämismahdollisuudet (lämmitys ja jäähdytys) Säästöt käyttökustannuksissa ja investointikustannuksissa (säästö lämpöeristssä) Sähkötilojen hukkalämpöä hyödynnetään varastoimalla sitä kallioon kesäkaudella. Varastoitua lämpöä hyödynnetään talvikaudella tekniikkakäytävän, eristerakenteen välitilan ja yhdyskäytävien lämmityksessä. Saavutettavia etuja ovat a) materiaalisäästöt tunneliputkien eristerakenteessa b) lämmityskustannusten pieneneminen c) pölyhaittojen pieneneminen jatkuvan ylipainstuksen johdosta (vrt. J9) Kalliolämpöä voi pumpata ulos tunnelsta, koska siitä seuraisi rakentden jäätyminen. Kalliota voidaan hyödyntää varastoimalla siihen kesäkaudella sähkötilojen hukkalämpöä, jota hyödynnetään talvikautena lämmityksessä. Kalliota hyödynnetään lämpövarastona usealla tavalla. Katso myös idea J9 N/A T15 Tunneli esi-injektointikohteet KHo MKe Kalliotunnelissa kalliotilojen esi-injektoinnin lopetuskriteerinä voidaan käytetään injektoinnin aikaa, jolloin pumppaukseen kuluva lasketaan etukäteen ja voidaan rajoittaa tarpeetonta massamenekkiä. Lisäksi pumppausaika voidaan muiden parametrien (=massaparametrit, injektointipaine) avulla säätää mahdollisimman lyhyeksi, jolloin myös työaikaa säästyy. Hyödyt hankkeelle: + pumppausaika on ennakoitavissa ja säädettävissä mahdollisimman lyhyeksi tiiveystaso huomioiden + injektointimassaa pumpata tarpeettomasti muualle kuin alueelle, joka tarvitsee tiivistää. Tällöin voidaan välttyä mahdollisilta vaurioilta (massaa viemärijärjestelmissä) ja massamenekki on pienempi + injektointi perustuu laskelmiin (laaditaan rakennelaskelmat), jolloin tarvittaessa injektointitoimenpidettä on helpompi perustella esim. viranomaisille Selvitetään tunneliryhmässä suunnittelun yhteydessä; valmistuu huhtikuun aikana Siirtyy TAS-vaiheeseen Menetelmän hkkoudet - menetelmää on sementtipohjaisilla injektointiainlla käytetty vain ruotsalaisissa tunnelikohtssa ja ONKALOssa - vaatii työvoimalta uudenlaisen ajattelutavan injektointityöhön T16 Tunnelin rakenteellinen lujitus itäinen suuaukko OSa MKa Tietunnelin itäisillä suuaukoilla voisi kalliotunnelin rakenteellisina lujituksina käyttää yläpuolisen laatan sijaan alapuolisia betoni(elementti)kaaria. Maksaa ehkä enemmän, mutta tietä tarvitse kaivaa auki ja samalla tekniikalla päästään suuaukolta koko ongelmaalue. Rakentamisaikaahan siinä on, koska louhimaan päästään IV-tilan kautta Tutkitaan suuaukkojen lujitussuunnittelun yhteydessä maaliskuun aikana. Betonielementtien käytöstä luovuttu. T16 B Tunnelin rakenteellinen Itäinen suuaukko OSa? lujitus; jatkoidea Rakennetaan Soukanlahden kadun kohdalle silta ja louhitaan kallio alapuolelta kokonaan pois. Kallion laatu on huono ja tehtävät lujitustyöt suuria. Siltarakenne korvaa lujitukset kadun kohdalla. Käsitelty TUR kokouksessa 3.6 ja päätetty, että itäisen suuaukon tuentaa (Soukanlahden kadun kohdalla) lähdetään suunnittelemaan maan päälle valettavan laatan/bergbetong vaihtoehdolla. Idea siltarakenteesta on hylätty. T17 Tunnelin poikkilkkaus 57 % tunnelipituudesta TTo JLe Tunnelin poikkilkkausta kavennetaan oikeassa reunassa, koska alkuperäisestä mitoitusperustasta (läpimenevä 3. kaista) on luovuttu. Mitoitus tehdään turvallisuusnäkökulmasta (turvakaista). Liikenneviraston uuden kaideohjeen mukaan yli 3 metrin etäisyydellä oleva STEP-kaiteen muotoinen tukimuuri (=tunnelin törmäyseste) mahdollistaa suuret törmäyskulmat, mikä hkentää turvallisuutta. Turvakaistasta tehdä tarpeettoman leveää. Liikenneviraston ohjeluonnoksen /2011 "Tien poikkilkkauksen suunnittelu mukaan: Ajotavalla A (Liikenne voi edetä suunnittelunopeudella (nopeusrajoitus) joustavasti ja turvallisesti. Ajaminen on vaivatonta ja helppoa.) riittävä leveys saadaan kaavalla u+ ajoneuvon leveys+ a/2 = 0,1 + 2,6 + 0,55 = 3,25 m Johtoryhmä käsitellyt asiaa ; mitta 3,25 m on hyväksyttävissä, kun mitoitus perustuu suunnitteluohjsiin. Käsitelty tunneliryhmässä, joka esittää idean hyväksymistä. HYVÄKSYTTY. Sivu 4 / 8

5 TAS Uusi Ideat ja innovaatiot KESKENERÄINEN KÄSITELTY JA HYVÄKSYTTY HYLÄTTY / TUTKITA N/A = relevan vaiheeseen päivitetty Palautettu uudelleen tutkittavaksi käsitellä toistaiseksi SIIRRETÄÄN TAS-VAIHEESEEN T18 Jälki-injektoitavan paisuntakuoriankkuri-pultin juottaminen injektoimalla tunneli MKo MKe Normaalisti kalliopulttia saa asentaa vuotavaan kalliorkään, koska juotos epäonnistuu. Innovaatio: asennetaan vuotaviin rkiin jälki-injektoitavaa paisuntakuoriankkuripultti, jonka juotos tehdään injektoimalla pultin juotoslaastin vaatimukset (käyttöikä, rasitusluokat, lujuus) täyttävällä injektointimassalla. "+ pultit voidaan asentaa myös vuotaviin rkiin, jolloin jää lujittamattomia aluta siksi aikaa, kun rkä erikseen injektoidaan ja porataan auki "+ erillistä rkien injektointia ja auki porausta ja yksittäisten pulttien jälkiasennusta "+ vuotavan pultin juottamisen yhteydessä myös jälkiinjektoidaan ympäröivää kalliorakoa, jolloin saadaan myös kalliorakoja tiivistävä vaikutus "+ menetelmää on testattu ja toimivaksi havaittu myös muualla "+ merkittävät kustannushyödyt Työturvallisuus paranee merkittävästi kun lopulliset lujituspultit asennettaan heti. Tunnelin lopullinen tiiveystaso paranee kun jälki-injektointi muuttuu systemaattiseksi. Pultteja on yli kpl, joten hankinta kilpailutetaan (TAS-vaihe). Markkinoilla on usta valmiita kaupallisia pultteja, joihin innovaatiota voidaan soveltaa. Tiedossa on ainakin kolme eri tyyppistä injektoitavaa kärkiankuripulttia, joille paine voidaan nostaa. Alkuperäistä ideaa pitää parantaa nopeammalla pikakytkennällä ja paremmalla pultin juuren tiivistyksellä. T19 Moduulirakentaminen tunneli MKe MKe/TT o Hyödynnetään moduuli-ajattelua tunnelin ja järjestelmien suunnittelussa ja rakentamisessa Rakentamis aikataulu nopeutuu huomattavasti (noin 3-6 kk) TR, MK KAS Kunnossapito ja pelastustoimi helpottuvat, kun modulit ovat keskenään samanlaisia. Ideaa on jo hyödynnetty tunnelin Idea hyväksytty ja se otetaan työvaihesuunnitelmien laadinnassa ja tunnelin huomioon myös järjestelmien KA2 laskennassa. suunnittelussa ja toteutuksessa. KYLLÄ T21 Sillan S4 välituki Tunnelissa PPo MKe/ MAi Sillan S4 kuormien siirto pois tunnelden väliseltä kalliohyllyltä kalliotekninen riski pienenee merkittävästi liusksessa kalliossa + lujituskustannukset pienenevät, kun väliin jäävää pilaria tarvitse lujittaa kantamaan siltakuormia tai kuormia viedä muulla tavoin kuormia kallion läpi tietunnelitasojen alapuolelle - ajotunnelden reunaelementtien ja verhousrakenteen asentaminen vaikeutuu kalliotuen puuttuessa - siltarakentden betoni- ja teräsmäärät kasvavat Sillan jännemitta lyhenee. Perustusten kalliolujitusten huoltotarve poistuu. Ideaa jatkokehitetty akselilla Keskinen / Aitomaa; toteutustavaksi sovittu a) siltaa kaksi erillistä kantta b) kallioon louhitaan syvennykset, joihin valetaan pystysuora maatuki törmäyselementin taakse Hyväksytty käytettäväksi kustannuslaskennan perusteena KYLLÄ T22 Santalahden työtunneli Läntisen suuaukon pohjoispuolella MKe MKe Santalahteen esitetään rakennettavaksi tilapäinen työtunneli suuaukkokaivannon ulkopuolelle Työtunnelilla haetaan nopeampaa sekä riskittömämpää läpimenoaikaa; estetään suuaukkokaivannon mahdollisen viivästymisen vaikutus koko hankkeen valmistumiseen. Hyödyt: Tunnelin ja kaivannon kriittiset aikataulujärjestelyt saadaan riippumattomiksi toisistaan. Haitat: kustannus lisääntyy Kriittisellä polulla on merkittävästi vähemmän tehtäviä ja Käsitelty Alliansiin yhtsessä riski koko hankeen toteutuksen viivästymisestä pienenee aikataulupalaverissa merkittävästi. Hyväksytty APR 13.5 KYLLÄ T23 Kallion avolkkaukset Tunnelin läntinen suuaukko KHo Tukisnien juuritappien ja kalliosnämien ennakkopulttien integroiminen suuaukkojen kalliolkkauksissa tien suuntaisilla sivuilla Hyödyt hankkeelle: * erillisiä juuritappeja tarvita (materiaalisäästö, säästö ylimääräisestä työvaiheesta) * kalliopintaan kohdistuvat vaakakuormat otetaan vastaan heti tukisnän kohdalta kä niitä suotta viedä lähemmäs kallioreunaa * juuripalkki sitoo ennakkopultit * juuripalkin tartunnat viedään suuremmalla varmuudella ehjään kiveen Haitat hankkeelle: - ennakkopulttien asentamiseen tarvittava kalusto ja materiaalit tulee olla paikalla jo juuripalkin tekohetkellä - kallioreunat saattavat lohjeta normaalia enemmän, koska juuripalkki on normaalia ennakkopulttiriviä kauempana louhintalinjasta. Se aiheuttaa kallioreunan löyhtymistä, mutta myöhemmin betonitunnelden ja avolkkausten välit täytetään ja betonitunneli mitoitetaan täydelle maanpaineelle, jolloin ongelma poistuu. Lohkeamista aiheutuvan kosmeettisen haitan kohtalo on sama. SR TAS Yhdistämällä kaksi normaalisti eri työvaihssa toteutettavaa kallioankkuria saavutetaan säästöä materiaalssa ja työssä. UUSI IDEA Hyväksytty APR kokouksessa Sivu 5 / 8

6 TAS Uusi Ideat ja innovaatiot KESKENERÄINEN KÄSITELTY JA HYVÄKSYTTY HYLÄTTY / TUTKITA N/A = relevan vaiheeseen päivitetty Palautettu uudelleen tutkittavaksi käsitellä toistaiseksi SIIRRETÄÄN TAS-VAIHEESEEN TEKNISET JÄRJESTELMÄT -ryhmä (Liha, tietoliikenne, sähkö, turvallisuusjärjestelmät, käyttöliittymät) Tunnus Kohde Sijainti Idea / Innovaatio Edut ja hyödyt Arvoa rahalle näkökulma Käsittelyvaihe Käsittelyn eteneminen tavoitekustannukseen KA2 J1 Jätevesialtaat Tunneli SKo MHe Jätevesiallas tyhjennetään pumppaamalla vesi suoraan ylös ja johdetaan se jätevesiviemäriin. Täydentää perintstä jäteautotyhjennystä. Voidaan hyödyntää silloin, kun jäteauto tyhjennettäisiin muutenkin jätevesipuhdistamolle. Jäteautokuljetusten määrää voidaan pienentää merkittävästi investoimalla pumppauskalustoon Suunnittelu on tehty tämän idean pohjalta. Tampereen vesilaitokselta on haettu liittymälausuntoa (jätevesiviemäri). Idea hyväksytään, jos jätevesiliittymän maksu on kohtuullinen. Tampereen veden ilmoittama liittymismaksu on ,40. Summa on niin suuri, ett ideaa kannata hyödyntää. IDEA ON HYLÄTTY APR KOKOUKSESSA J2 Kuivatusvesialtaat Tunneli SKo MHe Kuivatusvesiallas tyhjennetään yläkautta ja vedet johdetaan sadevesiviemäriin Suoraporaus (n. 20 m) korvaa vaakaputken 1000 m Kuivatusvesialtaan tyhjennysputken linjaus poraamalla kallion läpi vähentää viemäröintiä noin 1000m Suunnittelu etenee tämän vaihtoehdon mukaisesti Tekninen mitoitus menllään. J3 Altaat Tunneli SKo MKa Yhdistetään jätevesi- ja kuivatusvesialtaat: Altaat sijoitetaan vierekkäin; Yksi Jätevesi- ja kuivatusvesiallas -pari, joka palvelee molempia tunnelta Jätevesialtaalla ja kuivatusvesialtaalle yhtnen pumppaamo; altaiden lukumäärä vain 50%; voiko yksi Jätevesiallas palvella molempia putkia? Huoltokohtden määrä vähenee. Rakentaminen suuaukoilla vähenee, jossa on usta limittyviä työvaihta ja riippuvuuksia. Hyväksytty Mukana kustannusarviossa KA2 J4 Ilmanvaihtopuhaltimet Tunneli SKo MHe Puhaltimet aina yhdyskäytävien kohdalla Kaapelit minimoidaan; tilantarve minimoidaan Suunnittelu etenee tämän vaihtoehdon pohjalta Yhteensovitus muuttuvien opastden (TIO+VME ja LIVA) kanssa käynnissä. J5 Yhdyskäytävät Tunneli TTO, MKa TTo / MHe Yhdyskäytävät 150 m väln Sopii automaattisen sammutusjärjestelmän lohkojakoon; hätäpuhelimia mahdollisesti tarvita yhdyskäytävien välille Yhdyskäytävien lukumäärän lisääminen mahdollisti moduulirakentamisen jatkokehittelyn (vrt. T19) Valittu jatkosuunnittelun pohjaksi Yhdyskäytävän lisäämisen kustannukset laskettava J6 Ilmanvaihtopiippu Länsipää & Itäpää SKo J7 Kuivatusvesialtaat Tunneli MKa TTo / MHe TTo / MHe Kolme erillistä piippua ja jokaiselle omapuhallin perusvesialtaan varoaikaa lyhennetään 24 h => esim. 8 h varustamalla pumput lisävarajärjestelmällä esim. ulkopuolinen sähkönsyöttö tai agregaatti Yksi suuri piippu toimi teknisesti; pienentämällä yksittäisen piipun sisämittaa saadaan ilmavirralle riittävä nopeus toiminnan kannalta pumppu on vain noin 1 kw, allasta voidaan pienentää n.700 m3->250 m3. Valittu jatkosuunnittelun pohjaksi (teknisesti toimiva ratkaisu) Idea ole sellaisenaan tunneliviranomaisen mukaan hyväksyttävissä oleva ratkaisu. tutkita toistaiseksi HYLÄTTY J8 Muuttuvat opasteet koko hanke MAi TTo Muuttuvat merkit varustetaan blind modella, jolloin merkki toimii normaalisti, mutta ledit vät pala (/palavat erittäin himmeästi /kirkkaus=0 tms). Tunnelin käyttöönotto suoritetaan vaihttain ja osa muuttuvista merkstä asennetaan vasta, kun Rantaväylä on jo avattu liikenteelle. TR, MK Merkkien testaus helpottuu, kun merkkejä tarvitse "huputtaa". KAS Himmeänä olevat testattavat opasteet vät näy autoilijalle. Muuttuvien opastden testaus liikenteen aikana voidaan tehdä ilman ptelevyjä. Testauksen suorittaminen helpottuu ja nopeutuu. Hyväksytty tekniset järjestelmät -ryhmässä Laittden teknisissä laatuvaatimuksissa on speksattu merklle "blind mode" ominaisuus vaatimukseksi J9 Pölyn ja energian hallinta yhdyskäytävissä Tunnelin yhdyskäytävät MKe SKo Eteläisen tunnelin tekniikkakäytävä esitetään hyödynnettäväksi yhdyskäytävien ilmanvaihtokanavana siten että muuntajien tuottama lauhdelämpö siirretään ilmanvaihdon mukana tekniikkakäytävän lämmitykseen. Samalla saadaan yhdyskäytävät ylipainstettua puhtaalla ulkoilmalla. Yhdyskäytävät saadaan pölyttömiksi ylipainstamalla ne puhtaalla ilmalla. Automaattisen sammutusjärjestelmän ja palovesijärjestelmän putkistojen lämmityskaapelien energiatarve minimoidaan kierrättämällä muuntaja- ja sähkötilojen jäähdytysilma tekniikkakäytävän kautta. Ratkaisulla haetaan alhaisempia käyttökustannuksia vesiputkien lämmityksessä sekä pienennetään pölyhaittoja ja tätä kautta pienennetään myös kunnossapitotarvetta. Periaateratkaisu on esitetty kansiossa J9. Suunnittelu etenee tämän idean pohjalta. Selvitettävä miten jäähdytysjärjestelmä liitetään osaksi ohjausjärjestelmää J10 Ruuhkantunnistus E2R MAi TTo E2R1 jonoutumisen estäminen varustamalla kiertoliittymä liikennevaloilla, joita ohjataan tunnelijärjestelmän avulla ( liitetä kaupungin liikennevalo-ohjaukseen) Rampilla oleva ruuhka tunnistetaan silmukkailmaisimilla. Ruuhkatilanteessa kiertoliittymään muualta kuin rampilta tuleva liikenne pysäytetään liikennevaloilla, jolloin rampin E2R1 liikenne pääsee kiertoliittymään tarvitsematta väistää muuta liikennettä. Idea toimitettu liikenteenhallinnan suunnittelijoille tutkittavaksi; käsitellään teknisten järjestelmien ryhmässä Idea huomioitu ruuhkantunnistuksen suunnittelussa. J11 tutkahhj Tunneli TEJÄryhmä TTo Toteutetaan tunnelin häiriön havaintojärjestelmä tutkatekniikkaan perustuen perintsen kameratekniikan asemesta Arvoa rahalle: Toiminnallisilta ominaisuuksiltaan riittävä, toimintavarmuudeltaan parempi ja kustannuksiltaan edullisempi järjestelmä Alustava kustannusvertailu tehty: tutkahhj on noin 0,5 M edullisempi kuin kamerahhj.liikennevirasto valmistellut pilotin, jossa selvitetään tutkahhj:n toiminnallisuutta ja ominaisuuksia tarkemmin. ehditä hyödyntää KAS-vaiheessa ja listataan tässä vaiheessa TAS-vaiheeseen liittyvänä mahdollisuutena. J12 Sammutusvesialtaan ja -Tunneli länsipää => pumppaamon sijainti keskelle MKe / Sko Sko Sijoitetaan sammutusvesiallas ja sprinklerpumput ajotunnelin alapäähän samaan Allasta tarvitse eristää ja runkoputki pienenee putkivastuksen pienentyessä. yhteyteen kuin kuivatus- ja jätevesialtaat SR KAS Allas sijoittuu kalliotilaan joka ole yhteydessä tunneliputkiin (jatkuvasti lämmin). Altaan täyttö tehdään kuivatusvedellä. Idea hyväksytty. Suunnittelu etenee tämän vaihtoehdon pohjalta. J13 Laitetila maan alle länsipäässä Betonitunnelin kohta Mai TTo Sammutusvesialtaan (J12) siirto mahdollistaa laitetilan rakentamisen betonitunnelista vapautuvaan tilaan Kantava ajatus on se, että muuntaja ja pääkeskus viedään mahdollisimman lähelle suurimpia kulutuspisttä (IVkonehuone, valaistus). Kaapelointi keskukselta tunneliin on erittäin suoraviivainen vrt keskukset maan pinnalla. Toteutuessaan pienentää valvomorakennuksen kokoa; suunnittelu kesken Liittyy osaltaan maanpinnalle (betonitunnelin päälle) tehtävän teknisen laitetilan sijoitteluun ja piha-alueen layout'tiin Otetaan huomioon teknisen laitetilan layout-suunnittelun aikana; sijoitetaan osa laitetiloista alas tunneliin, jolloin maanpäällisen laitetilan koko voidaan minimoida Sivu 6 / 8

7 TAS Uusi Ideat ja innovaatiot KESKENERÄINEN KÄSITELTY JA HYVÄKSYTTY HYLÄTTY / TUTKITA N/A = relevan vaiheeseen päivitetty Palautettu uudelleen tutkittavaksi käsitellä toistaiseksi SIIRRETÄÄN TAS-VAIHEESEEN J14 20 kv kaapelit ilman kaapelikaivoja tunneli JNa TTo Asennetaan 20 kv kaapelit ilman kaapelikaivoja Töiden yhteensovitus tunnelissa helpottuu, kun tarvita kaivoja Poistettu tarpeeton rakennusosa Toteuttamiskelpoisuus on varmistettu teknisten järjestelmien ryhmässä. Idea hyväksytty. J15 Paloilmaisin kuidun hyödyntäminen Tunneli MKE / TTO Hyödynnetään kuidusta saatavaa lämpötilamittaustietoa a) tulipalotilanteen jälksessä rakentden kuntoarvioissa b) talviaikaan mitattavien lämpötilojen osalta tunnelin pakkasmäärän arvoinnissa sijainnin funktiona c) kuituilmaisimen herkkyyden säädössä a) Mittaustuloksien perusteella voidaan arvioida luotettavasti rakentden ja laittden kuntoa tulipalotilanteen jälkeen b) mittaustuloksista saadaa arvokasta tietoa verhousrakenteen toimivuuden arviointiin c) kuituilmaisimen ilmaisutarkkuutta voidaan parantaa huomattavasti, kun palon ilmaisu perustuu lämpötilan nousun muutosnopeuteen a) Parannetaan tulipalotilanteenjälkiarvoinnin tarkkuutta ja luodaan systemaattinen menettelytapa. b) Saadaan arvokasta tietoa kunnossapitoa ajatellen. c) Tulipalotilanteen havaitsemisen tapahtuu nopeammin ja varmemmin kuin nykyisin. UUSI IDEA Selvitetään KAS-vaiheessa tekninen toteutustapa ja vaikutukset muuhun tekniikkaan. TAS-vaiheessa selvitetään tarkemmin detaljiasiat. J16 Verhousrakenteen ja kallion välitilan lämmitys Tunneli SKo SKo Välitilan tehokkain ja halvin tapa lämmittää olisi samanlainen kuin tekniikkakäytävänkin. Hoidetaan se kiertoilmalla aina yhdystunnelden kohdalta, jätetään reunat auki niin taustatäytön päälle iv-putki (salaojaputkea). Verhousrakenteen ja kallion välitilaa lämmitetään, jolloin eristerakenteesta saadaan ohuempi. Lämmitys on edullisempi toteuttaa puhaltamalla lämmintä ilmaa välitilaan. Ratkaisulla korvataan lämmityskaapelit. Idean J9 jatkokehittelynä hyödynnetään muuntajien tuottamaa lauhdelämpöä myös välitilan lämmityksessä. Suunnittelu jatkuu tältä pohjalta. Toimintaperiaate mietitään tarkasti ja tehdään mitoitus. Hyväksytty J17 Läntinen ilmastointipiippu Santalahti SKo HKi Siirretään läntinen ilmastointipiippu lähemmäs betonitunnelin suuaukkoa puhallinenergian kulutus vähenee (n. 300 W/m) puhallin teho pienenee hieman ilmastointikanavan määrä vähenee (n /m); Haitta: kaavan ja tiesuunnitelman uudelleen käsittely? sijoiteta ilmastointipiippua tarpeettoman etäälle tunnelista välttämättä tarvitse kaavamuutosta; kannattaa tutkia Esitellään asia kaavoittajalle muiden kaavoitusasioiden yhteydessä J18 Sprinklerin runkoputki Tekniikkakäytävä SKo Tehdään sprinklerin runkoputkistot muovista silloin, kun ne sijoitetaan täyttöön. Muoviputken edut: - asennustekniikka (nopea asentaa) - vaadi kiintopisttä (vrt. valurauta) - halvempi materiaali - korroosion kestävyys - jäätymisen kesto - mekaanisen rasituksen kesto Muoviputken käyttö tuo euron kustannussäästön materialikuluissa Hyväksytty APR Tavoitekustannus lasketaan tähän perustuen J19 Palovesiputken runkoputki Tekniikkakäytävä SKo Tehdään palokunnan sammutusvesiputkiston täyttöön asennettava runkolinja muoviputkesta Muoviputken edut: - asennustekniikka (nopea asentaa) - vaadi kiintopisttä (vrt. valurauta) - halvempi materiaali - korroosion kestävyys - jäätymisen kesto - mekaanisen rasituksen kesto Muoviputken käyttö tuo euron kustannussäästön materialikuluissa Hyväksytty APR Tavoitekustannus lasketaan tähän perustuen X J20 Paikantamismerkinnät tunneliin Tunneli JBo TTo Testataan erilaisia paikantamismerkintöjä olemassa olevissa tunnelssa ennen Rantatunnelin rakentamista. Tuloksia hyödynnetään Rantatunnelissa. Paikantamismerkinnöillä on tarkoitus parantaa liikennepäivystäjien edellytyksiä paikantaa palopaikka riittävällä tarkkuudella. Ilman etukätstestejä ole riittävästi tietoa eri merkintöjen hyödyllisyydestä. MR TAS Tunnelin sammutusjärjestelmän käyttöedellytyksiä parannettaisiin varustamalla tunneli paikantamismerkinnöillä tai -valoilla, joiden avulla sammutuksen kohdentaminen olisi mahdollista tehdä tarkemmin. Hyväksytty APR Tutkitaan TAS-vaiheen alussa tarkemmin mahdollisuudet toteuttaa pilottikohde jossain olemassa olevassa tunnelissa. Erilaisista merkintätavoista (maalaukset, valot jne) tulisi tehdä ensin esiselvitys. X J20 B Jatkoidea J20 Tunneli MKe TTo Yhteensovitetaan tunnelin snälle tulevat poistumistievalot ja sammutusalueet paikantamisen halpottamiseksi. Palon paikantaminen sammutusalueen tarkkuudella helpottuu. Joudutaan ehkä lisäämään yksi poistumistievalo jokaiselle yhdyskäytävävälille MR TAS Lisäämällä yksi poistumistieopaste jokaiselle yhdyskäytävävälille parannetaan merkittävästi liikennepäivystäjän toimintaedellytyksiä. Hyväksytty APR Otetaan mukaan pilotoitavien asioiden joukkoon. Pidetään aiheeseen liittyvä ideointi-työpaja heti TAS-vaiheen alussa. Sivu 7 / 8

8 TAS Uusi Ideat ja innovaatiot KESKENERÄINEN KÄSITELTY JA HYVÄKSYTTY HYLÄTTY / TUTKITA N/A = relevan vaiheeseen päivitetty Palautettu uudelleen tutkittavaksi käsitellä toistaiseksi SIIRRETÄÄN TAS-VAIHEESEEN X J21 Tunnelin ilmanvaihto Näsinkallio Mke Tutkitaan teknisiä vaihtoehtoja Näsinkallion ilmanvaihtotunnelille tavoitteena jättää keskialueen ilmanvaihto pois. Keskialueen ilmanvaihtotunnelin vaikutus ilmanlaatuun on melko pieni verrattuna toteutuskustannuksiin. Parantamalla suuaukkojen poistoilmapiippujen hyötysuhdetta teknisillä ratkaisuilla voidaan saavuttaa sama vaikutus ilman laatuun huomattavasti pienemmillä investoinnlla. SR TAS Parantamalla tunnelin suuaukkojen poistoilmapiippujen hyötysuhdetta saavutetaan sama vaikutus ilmanlaatuun kuin keskialueen ilmanvaihtotunnelilla huomattavasti pienemmillä investointikustannuksilla. Ilmanvaihdon sähkönkulutus pienenee samalla merkittävästi. Käsitelty APR ja päätetty jatkaa asian selvittämistä TAS-vaiheessa. Asiaa tutkittu ilmatieteen laitoksen kanssa kesäkuussa. Vertailulaskelmilla todettu 25.6, että nostamalla läntisen poistopiipun hyötysuhdetta 75 % => 80 % voidaan keskialueen ilmanvaihtotunneli jättää pois. Tutkitaan vielä tarkemmin elokuussa. Idea / Innovaatio Edut ja hyödyt Arvoa rahalle näkökulma Käsittelyvaihe Käsittelyn eteneminen Tunnus Kohde Sijainti KA2 Tunnus Kohde Sijainti Idea / Innovaatio Edut ja hyödyt Arvoa rahalle näkökulma Käsittelyvaihe Käsittelyn eteneminen KA2 G1 Länsipään kaukalo VT12 läntinen suuaukko TKa HKi G2 G3 G4 G5 G6 Kustannussäästö GEOTEKNIIKKA MUUT IDEAT JA INNOVAATIOT Tulvakorkeuden mitoitusarvot selvitetty; suunnittelu tehty. Suunnittelu on tehty ideaa hyödyntäen. Madalletaan kaukalon snän yläreunaa TSratkaisusta M1 Allianssin toiminta Koko hanke MTy MMä kampanjoidaan aktiivisesti esimerkiksi sen puolesta että tehtäisiin parannusehdotuksia itsessään allianssin omaan toimintaan ja työskentelyolosuhtsiin alentaa kynnystä muuhunkin ideointiin toiminnan tai työskentelyolojen, ilmapiirin tai tiedonkulun paraneminen edesauttavat hyvien tulosten saamisessa; antaa mahdollisuuden ideointiin myös niille, joilta teknisiä innovaatioita helposti tule Hyväksytty APR Siirretään TAS-vaiheeseen N/A M2 Hankkeen hyväksyttävyyden edistäminen Koko hanke MKa MTy Selvitetään kuinka Allianssi voi edistää hankkeen hyväksyttävyyttä. Käsitellään viestintäryhmässä Siirretään TAS-vaiheeseen N/A M3 Suuaukkojen havainnollistaminen Tunnelin molemmat suuaukot MTy MTy Suuaukkojen järjestelyistä voisi tehdä 3D - suunnitelmat ja niistä 3D-tulostta Hankkeen esittely asukkaille ja muille kiinnostunlle olisi helpompaa ja havainnollisempaa Kyseessä aivan uusi lähestymistapa havainnollistamiseen (3D-tulostus) Merja selvittää 3D-tulostuksen teknisiä asioita yhdessä A-ins tietotekniikan kanssa. Päätetty APR kokouksessa , ett asiaa tutkita toistaiseksi KAS-vaiheessa N/A M4 Hankkeen havainnollistaminen Koko hanke MKa MKa Hankkeesta laaditun virtuaalimallin täydentäminen toteutukseen liittyville asioilla Allianssin kannattaa laatia "omaa" ainstoa, kä tukeutua tiesuunnitelmavaiheen ainstoon. Matti selvittää, miten toteutusvaiheen asioita voidaan havainnollistaa virtuaalimallissa; samalla päivitetään virtuaalimallia tarvittavilta osiltaan. Matilla ollut kokous asiasta Siirretään TAS-vaiheeseen N/A M5 M6 Sivu 8 / 8

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT 2470 piir. 14 2.5.2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. VE 1: KUNINKAANKATU TAMMERKOSKI (L-MALLI, LEVEÄ VAIHTOEHTO)... 4 3. VE 2: KUNINKAANKATU

Lisätiedot

Case Tampereen rantatunneli Tehokkuutta ideoilla ja innovaatioilla. Esko Mulari, Lemminkäinen Infra Oy Mauri Mäkiaho, Liikennevirasto

Case Tampereen rantatunneli Tehokkuutta ideoilla ja innovaatioilla. Esko Mulari, Lemminkäinen Infra Oy Mauri Mäkiaho, Liikennevirasto Case Tampereen rantatunneli Tehokkuutta ideoilla ja innovaatioilla Esko Mulari, Lemminkäinen Infra Oy Mauri Mäkiaho, Liikennevirasto LCI-Päivä 2016 Tampereen Rantatunneli Allianssiurakka 8.12.2016 Naistenlahti

Lisätiedot

VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011

VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011 16 3T-10 VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011 Ilmanlaatuselvitysten yhteenveto Mikko Inkala, Pöyry Finland Oy Katja Lovén, Ilmatieteen laitos 1 Tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS Kunkun parkki keskustan kehittämisohjelmassa Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli yit.fi Pasila kesällä 2014 YIT 2 Pasila 28.8.2015 YIT 3 Company presentation Pasila tulevaisuudessa YIT 4 Company presentation Mikä on Tripla?

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Koordinointimallin lokitiedosto

Koordinointimallin lokitiedosto 1 PÄIVITYKSET Pvm. Viite / huomautus 2.12.2011 Mallin (esittely2) läpikäynti sisäisesti. 7.12.2011 Mallin (esittely2) läpikäynti suunnittelukokouksessa Vaasassa. 15.12.2011 Malliin saa viedä E2R1 ja E2R4

Lisätiedot

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta MAARAKENNUSPÄIVÄ 2015 Finlandia-talo 24.9.2015 Teema 1 Hankkeet ja investoinnit, Sali A, 16:00 Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta - Haasteita ja mahdollisuuksia infrarakentamiselle kaupungininsinööri

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ YLA 10.1.2017 HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ 4.1.2017 SULATUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN SULATUKSEN HYÖDYT Lisää katuympäristön viihtyisyyttä ja parantaa kadun käytettävyyttä ja esteettömyyttä talviaikaan

Lisätiedot

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5.

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5. KUUNSILTA ESPOO SUUNNITELMASELOSTUS 7031-400 29.04.2016 Jatkuva kaukalopalkkisilta Jännemitat (m) Hyödyllinen leveys (m) Kokonaispituus (m) 13,10+13,50+12,80+13,20 +12,00+15,80+21,50+5,50m=107,40m 3,50

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti 3.11.2016 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Alusrakenne...3 2.1 Etumuurit, siipimuurit, otsamuurit ja laakeritasot...3 2.2 Alusrakenteen reunapalkit...3

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Keskustan työnaikaisten liikennejärjestelyiden tilannekatsaus ja lähiaikojen toimenpiteet haittojen lieventämiseksi

Keskustan työnaikaisten liikennejärjestelyiden tilannekatsaus ja lähiaikojen toimenpiteet haittojen lieventämiseksi Keskustan työnaikaisten liikennejärjestelyiden tilannekatsaus ja lähiaikojen toimenpiteet haittojen lieventämiseksi 1 SISÄLTÖ 1. Katsaus liikennemäärien kehittymiseen tunnelin avaamisen jälkeen 2. Liikenneverkon

Lisätiedot

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA HÄMEVAARA Kortteli Tontti Lähiosoite HÄMEVAARA Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta 11040 1 Vieteritie 2 AO 485 120 30 78 000 11040 2 Vieteritie 4 AO

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Tampereen Kansi ja areena - hanke

Tampereen Kansi ja areena - hanke Tampereen Kansi ja areena - hanke Junaliikenteeseen vaikuttavat ratatyöt Päällysrakenne Vaihteet V005, V006, V008 ja V011 siirrot ja vaihdot. Vaihteiden V191, V012, V015 ja V013 purkaminen. Raiteiden R053,R075,R096

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen tilanne Keskuspuhdistamoseminaari 17.11.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi HANKKEEN KEHITYSVAIHEET 2005: Pirkanmaan vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma: Idea

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavaa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: VIII, IV JA SANTALAHTI, rantaväylän joukkoliikennekaistat reitillä Lielahdenkatu-Sepänkatu,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Saunaniemi II A:n asemakaava-alue) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT

TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Saunaniemi II A:n asemakaava-alue) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Saunaniemi II A:n asemakaava-alue) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ KORTTELISUUNNITELMA Asemakaavamääräykset ovat erillisessä liitteessä.

Lisätiedot

Kehä I, Vallikallio STU1

Kehä I, Vallikallio STU1 Kehä I Vallikallio Kehä I, Vallikallio STU1 Tilaaja Rakennuttaja Pääurakoitsija Espoon kaupunki Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri YIT Rakennus Oy Infrapalvelut IMP (Maa-, vesi- ja pohjarakentaminen) IKR

Lisätiedot

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe 19.1.2016 1 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Hankekokonaisuuden esittely Espoon kaupunkitekniikka rakennuspäällikkö

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Muutettu 28.4.2009 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAASTOTUTKIMUKSET 3. ALUEEN

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

Kelikameratilanne LAM asematilanne

Kelikameratilanne LAM asematilanne LAM asematilanne Tiesääpäivät 3.-4.6.2015, Kouvola Jouko Kantonen, KaS ELY / Valtti Kameroita on Suomessa 681 kpl (05/2015). Näistä kameroista 541 kpl on Axis-videopalvelimeen liitettyjä (tai kevyt ip-kameroita)

Lisätiedot

Raide-Jokeri. Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Raide-Jokeri. Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Raide-Jokeri Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Raide-Jokeri yleisesti KÄSKYNHALTIJANTIE Raide-Jokeri Itäkeskuksen

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

TALOUSVESIEN KÄSITTELY

TALOUSVESIEN KÄSITTELY Antti Lammi 18.3.2010 TALOUSVESIEN KÄSITTELY ASETUS ASTUI VOIMAAN 1.1.2004 VUODEN 2005 LOPPUUN MENNESSÄ JOKAISEN PITI TEHDÄ KIINTEISTÖLLE SELVITYS NYKYISESTÄ JÄRJESTELMÄSTÄ JA LAATIA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KESKUSTAN KATUJEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 1. Liikenteen ja katuverkon nykytilanne Asemanseudun suunnittelu yhteydessä on ennakkoluulottomasti mietitty erilaisia liikennejärjestelyitä. Asema sijaitsee Mariankadun

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN toteuttamiseen 1 Lisää luistelupaikkoja! Lasten perinteiset talviliikuntamahdollisuudet ovat supistumassa pakkaspäivien vähentyessä. Valtakunnalliset jääurheiluliitot

Lisätiedot

KAARINAN SYYSMARATON

KAARINAN SYYSMARATON KAARINAN SYYSMARATON 22.10.2016 Mittausraportti Mittauspäivä: 20.10.2016, klo 18:00 19:30 Olosuhteet: Mittaaja: Avustajat: +5 C, pilvistä Jari Tomppo Janne Klasila, Tuomo Sibakov, Jaakko Uotila Kaarinan

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

REDIn työmaan kuulumisia 2/2016

REDIn työmaan kuulumisia 2/2016 21.6.2016, sivu 1 / 6 REDIn työmaan kuulumisia 2/2016 SRV rakentaa Kalasatamaan tornitaloalue REDIn, joka muodostuu kahdeksasta tornitalosta, kauppakeskuksesta sekä 2 000 auton pysäköintilaitoksesta. Torneissa

Lisätiedot

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Piirustukset 0.1 Nykytilanne ja ongelma-analyysi 0.2 Maisema-analyysi 0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Y1.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 30.11.2016 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus, esittäytyminen Hankkeen esittelyvideo, n. 8 min Tilannekatsaus ja tulevat työt, Liikennevirasto Lahden kaupungin kuulumiset

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Ne9sivusto INFRA KUNTOON Perussisältö: KäsiFeet Teoria: - pieni vaurio = pieni kunnossapitokustannus, - iso vaurio=

Lisätiedot

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Vesihuolto 2016 8.6.2016 Päivi Kopra Nurmijärven Vesi Nurmijärven Vesi Vesijohtoverkoston pituus 320 km Jätevesiverkoston pituus 290

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

CASE TRIPLA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

CASE TRIPLA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY CASE TRIPLA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY TRIPLA SUUNNITTELIJAN HAASTEET Millä vaihtoehtoisilla ratkaisuilla/rakenteilla ja miten voidaan toteuttaa pysäköintilaitoksen syvä

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät 8.2.2017 Paljon on kysymyksiä, vähemmän vastauksia? SSTY Kyberturvallisuusseminaari 19.10.2016 Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa- alue,

Lisätiedot

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Valion Navettaseminaari 12.2.2014 Rantasipi Airport Congress Center Esa Manninen Valio Oy AMS tilasto 2013 12.2.2014 Alkutuotanto 2 Sisältö A. Siilotilasäiliöt maitohuone:

Lisätiedot

PISARARATA. Sisältö. Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014

PISARARATA. Sisältö. Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014 PISARARATA 22.10.2014 Jussi Lindberg projektipäällikkö Sisältö Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014 2 2 Yhteystiedot Liikennevirasto Projektipäällikkö

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja Hanhikivi 1 -hanke Oulu Business Breakfast 14.4.2016 Jaana Kangas aluetiedottaja FENNOVOIMA 2016 Fennovoima yrityksenä Perustettu vuonna 2007 Rakentaa ydinvoimalaitoksen Pyhäjoelle Mankala-yhtiö, jonka

Lisätiedot

20306 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA LISÄSELVITYKSET 13.4.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.

20306 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA LISÄSELVITYKSET 13.4.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola. 20306 TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA 13.4.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET

Lisätiedot

VAPAALA. Kaava- merkintä. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Myyntihinta

VAPAALA. Kaava- merkintä. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Myyntihinta VAPAALA Kortteli Tontti Lähiosoite Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta VAPAALA 13005 30 Ilpolantie 12 AO 621 180 0 117 000 13005 31 Ilpolantie 14 AO

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kaavin kunta. Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Kaavin kunta. Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Kaavin kunta Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 30.06.2009 2/5 KAAVIN KUNTA KATUSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Lähtötiedot... 3 3. Suunnitellut perusratkaisut... 3 4. Mitoitus... 4 5.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot