RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 21.1.2013 klo 16.00 17.12. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pakarilan Hintikka Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Valtuuston kokouksista ilmoittaminen Valtuuston vaalilautakunnan vaali Valtuuston puheenjohtajien vaali Kunnanhallituksen jäsenten vaali Tarkastuslautakunnan vaali Keskusvaalilautakunnan vaali Perusturvalautakunnan vaali Teknisen lautakunnan vaali Ympäristölautakunnan vaali Sivistyslautakunnan vaali Käräjäoikeuden lautamiesten vaali Jäsenen vaali Pohjois-Savon poliisilaitoksen neuvottelukuntaan Jäsenten valinta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon Jäsenen valinta Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Jäsenen valinta Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajien valinta Kunnan edustajien valinta Sisä-Savon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin PUHEENJOHTAJA Pekka Hintikka

2 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pakarilan Hintikka Pöytäkirjan Sivu Kunnan edustajien valinta Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksiin Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali Ympäristöterveyslautakunnan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen valinta Maaseutulautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta Savon Kuituverkko Oy:n lainan takaaminen Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen kunnanhallitukselle Tilapäislainan ottovaltuuden määrääminen Rautalampi Suomen kartalle hanke Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Ilmoitusasiat PUHEENJOHTAJA Pekka Hintikka

3 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 Kunnanhallitus Sivu 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Pakarilan Hintikka Pekka Hintikka Jarmo Hänninen Axel Hämäläinen Tauno Herranen Anu Hotti Ulla Pakarinen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Anneli Jalkanen Jaakko Vesterinen Sari Hintikka-Varis Risto Niemelä Tapio Kataja Marita Leskinen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja elinkeinoasiamies 37 klo Puheenjohtaja Sihteeri Pekka Hintikka KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Tapio Kataja Maanantai klo Pakarilan Hintikka Allekirjoitukset Jarmo Hänninen Anu Hotti PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Tapio Kataja

4 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 10 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 11 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Jarmo Hänninen ja Anu Hotin.. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 12 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimieleisesti ehdotuksen.

5 Kunnanhallitus Valtuuston kokouksista ilmoittaminen Kh 13 Kuntalain 54 :ssä on määräykset mm. kunnanvaltuuston koollekutsumisesta. Valtuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta ilmoitettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 1. valtuuston kokouksista ilmoitetaan kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen mukaisesti kirjallisesti; 2. kokouksen ajasta, paikasta ja käsiteltävistä asioista ilmoitetaan Paikallislehti Sisä-Savossa; 3. esityslista toimitetaan myös kunkin valtuustoryhmän 1. ja 2. varavaltuutetulle. 4. esityslista julkaistaan myös kunnan internet-sivuilla.

6 Kunnanhallitus Valtuuston vaalilautakunnan vaali Kh 14 Valtuuston työjärjestyksen 26 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi suhteellisten vaalien vaalilautakunnan ja valitsisi lautakunnan jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi

7 Kunnanhallitus Valtuuston puheenjohtajien vaali Kh 15 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se toimittaisi valtuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan vaalin sekä vahvistaisi toimikauden..

8 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen jäsenten vaali Kh 16 KunL 23 :n nojalla kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n mukaan kunnanhallituksessa on 7 jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaisten jäsenten keskuudesta valitaan kunnanhallituksen puheenjohtaja sekä I ja II varapuheenjohtaja. Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimivat kunnan palveluksessa oleva henkilö; kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta eikä; 2. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa; henkilöstön edunvalvonnasta ao. kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai tämän palveluksessa olevia henkilöitä. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto toimittaisi kunnanhallituksen jäsenten vaalin ja valitsisi valituista jäsenistä kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan sekä vahvistaisi toimikauden..

9 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunnan vaali Kh 17 Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1. kunnanhallituksen jäsen; kunnanhallituksen jäseneen tai kunnanjohtajaan hallintolain 28 :n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö; kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö eikä; 2. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Hallintosäännön 50 :n mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaisi tarkastuslautakunnan vaalin sekä valitsisi lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi

10 Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunnan vaali Kh 18 Vaalilain 13 :n mukaan valtuuston on asetettava toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaisi keskusvaalilautakunnan vaalin sekä valitsisi lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi

11 Kunnanhallitus Perusturvalautakunnan vaali Kh 19 Rautalammin perusturvaosaston johtosäännön 3 :n mukaan lautakuntaan tulee valita seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanvaltuuston tulee lisäksi valita varsinaisten jäsenten joukosta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaisi perusturvalautakunnan vaalin sekä valitsisi lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi

12 Kunnanhallitus Teknisen lautakunnan vaali Kh 20 Teknisen toimen vastuualuesäännön 3 :n mukaan teknisessä lautakunnassa on seitsemän jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaisi teknisen lautakunnan vaalin sekä valitsisi lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi

13 Kunnanhallitus Ympäristölautakunnan vaali Kh 21 Teknisen toimen vastuualuesäännön 3 :n mukaan ympäristölautakunnassa on seitsemän jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Rakennuslain 10 :n mukaan rakennuslautakunnan kahden jäsenen tulee olla rakennustoimintaan hyvin perehtyneitä. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaisi ympäristölautakunnan vaalin sekä valitsisi lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi

14 Kunnanhallitus Sivistyslautakunnan vaali Kh 22 Sivistystoimen vastuualueen johtosäännön 3 :n mukaan sivistyslautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, jotka kunnanvaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Lisäksi valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto toimittaisi sivistyslautakunnan vaalin sekä valitsisi lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi

15 Kunnanhallitus Käräjäoikeuden lautamiesten vaali Kh 23 Käräjäoikeuslain 7 :n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- taikka poliisivalvontaa eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. Oikeusministeriö on antanut asiasta uuden päätöksensä ja sen mukaan Rautalammilta valitaan kaksi käräjäoikeuden lautamiestä Pohjois-Savon käräjäoikeuteen. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi kaksi käräjäoikeuden lautamiestä toimikaudeksi

16 Kunnanhallitus Jäsenen vaali Pohjois-Savon poliisilaitoksen neuvottelukuntaan Kh 24 Paikallishallintouudistuksen jälkeen paikallispoliisissa säilyi neuvottelukuntajärjestelmä. Kunkin poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin neuvottelukunta, johon kunnanvaltuustot valitsevat jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäseniä neuvottelukunnissa on vähintään viisi ja enintään viisitoista. Lääninhallitus vahvistaa neuvottelukuntien jäsenmäärän ja sen, montako jäsentä ja varajäsentä kukin kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukuntaan. Vuoden 2009 alusta lukien Pohjois-Savoon tuli ainoastaan yksi poliisilaitos eli Pohjois-Savon poliisilaitos. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi Pohjois-Savon poliisilaitoksen neuvottelukuntaan yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi

17 Kunnanhallitus Jäsenten valinta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon Kh 25 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan Rautalammin kunta voi valita yhtymän valtuustoon kaksi edustajaa sekä heille kummallekin henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon kaksi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi

18 Kunnanhallitus Jäsenen valinta Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Kh 26 Savon koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymävaltuustossa on Kuopiosta neljä, Varkaudesta kolme, Iisalmesta ja Siilinjärveltä kaksi ja muista kunnista yksi jäsen kustakin jäsenkunnasta. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi

19 Kunnanhallitus Jäsenen valinta Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon Kh 27 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 4 :n mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin jäsenkunta valitsee yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi Itä- Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi

20 Kunnanhallitus Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajien valinta Kh 28 Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan Suonenjoki saa yhtymäkokoukseen neljä edustajaa ja Rautalampi kaksi edustajaa. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin toimikaudeksi

21 Kunnanhallitus Kunnan edustajien valinta Sisä-Savon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin Kh 29 Sisä-Savon kuntayhtymän (ent. Sisä-Savon seutuyhtymä) perussopimuksen 4 :n mukaan jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon valitaan jokaisesta jäsenkunnasta yksi edustaja alkavaa tuhatta asukasta kohden valintaa edeltävän vuoden viimeisen päivän väkiluvun mukaan. Perussopimuksen mukaan yhtymäkokousedustajat valitaan valtuustokaudeksi, joten edustajien valinnan tekee kunnanvaltuusto. Näin ollen Rautalammin kunta voi valita edustajikseen yhtymäkokoukseen neljä edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Sisä-Savon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin valitaan neljä edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat toimikaudeksi Päätös

22 Kunnanhallitus Kunnan edustajien valinta Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksiin Kh 30 Vaalijalan kuntayhtymän perussopimuksen 11 :n mukaan jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta nimeää yhden edustajan. Kunnan äänimäärän ylittäessä yhden sadasosan kuntien yhteenlasketusta äänimäärästä, voi kunta nimetä kaksi edustajaa. Kullekin edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja. Rautalammin kunnan osuus äänistä on 1,92 %, joten Rautalammin kunnan edustajien määrä on siten kaksi. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksiin valitaan kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat toimikaudeksi

23 Kunnanhallitus Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali Kh 31 Kiinteistönmuodostuslain (554/1995) 6 :n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Tämän vuoksi uskotuksi mieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi kuusi uskottua miestä toimikaudeksi

24 Kunnanhallitus Ympäristöterveyslautakunnan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen valinta Kh 32 Suonenjoen, Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueen muodostamista koskevan sopimuksen, jonka isäntäkuntana on Tervo. Yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa Sopimuksen mukaan yhteistoiminta-alueen tehtävistä vastaa Tervon kunnan hallinto-organisaatioon perustettava ympäristöterveyslautakunta, jonka Tervon kunnanvaltuusto asettaa toimikaudekseen. Lautakunnassa on kuusi jäsentä. Sopimuskuntien valtuustot nimittävät yhteiseen lautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan puheenjohtajana on tervolainen luottamushenkilö ja varapuheenjohtajana muiden sopimuskuntien nimeämä edustaja kaksivuotiskauden vuorollaan kustakin kunnasta. Koska kyseessä on lautakunta, joka koostuu eri kuntien edustajista ja jokainen edustaa kuntaansa ainoana varsinaisena jäsenenä, on toivottavaa, että lautakunnan jäsenten valinnassa kiinnitettäisiin erityistä huomiota yhteistyökykyyn, aktiivisuuteen ja keskustelevaan työotteeseen. Lisäksi erikoisalan ollessa kyseessä vähintään kiinnostus ja ymmärrys alaa kohtaan ja siihen liittyvien tehtävien järjestämiseen on suotavaa. Valinnassa tulee ottaa huomioon myös tasa-arvolain vaatimukset. Valtuuston päätöksen mukaan edustajan valinnassa tulee ottaa huomioon poliittisten paikkajakojen lisäksi tasa-arvolain vaatimukset. Lisäksi kuntien toivotaan kiinnittävän edustajiensa nimeämisessä erityistä huomiota edustajiensa yhteistyökykyyn, aktiivisuuteen ja keskustelevaan työotteeseen sekä mielellään kiinnostukseen ja ymmärrykseen alaa kohtaan. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että ympäristöterveyslautakuntaan valitaan Rautalammin kunnan edustaja ja hänelle henkilökohtainen varaedustaja toimikaudeksi

25 Kunnanhallitus Maaseutulautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta Kh 33 Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa Siilinjärven kunnanvaltuusto asettaa maaseutulautakunnan toimikaudekseen. Jokaisesta kunnasta valitaan edustaja ja varaedustaja maaseutulautakuntaan. Lautakunnassa on 14 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii siilinjärveläinen luottamushenkilö ja varapuheenjohtaja sopimuskuntien nimeämä edustaja. Varapuheenjohtajuus vaihtuu sopimuskuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa suurimmasta pienimpään. Jäseneltä toivotaan yhteistyökykyä, aktiivisuutta ja keskustelevaa työotetta, erikoisalan kiinnostusta ja ymmärrystä alaa kohtaan ja tehtävien järjestämiseen. Kysymyksessä on maaseutuhallinnon, maaseudun kehittämiseen sekä muuhun maaseudun toimintaan liittyvä yhteistoimintalautakunta, jonka jäsenten tulee huolehtia myös siitä, että toimialan kehittämistä tapahtuu koko yhteistoiminta-alueella. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että maaseutulautakuntaan valitaan varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi

26 Kunnanhallitus Savon Kuituverkko Oy:n lainan takaaminen Kh 34 Liite 1 Kansallisen laajakaista 2015 hankkeen Rautalammin kunnan hankealueiden toteuttajaksi on valittu joulukuussa 2010 sekä toukokuussa 2011 Pohjois-Savon kuntien omistama tietoverkkoyhtiö, Savon Kuituverkko Oy. Yhtiö hakee Rautalammin kunnan takausta rakentaakseen vuoden 2014 loppuun mennessä valokuituverkon Rautalammin kunnan hankealueille ( Pohjoinen ja Eteläinen). Kuituverkko Oy hakee takausta lainalle, jonka pääoma on euroa. Rautalammin kunnan omavelkainen takaus tästä summasta tulee olla 40 % eli euroa. Järjestelyssä Finvera Oyj takaa samoin 40 % osuuden ko. lainasta ja Pohjois-Savon Osuuspankin oma vastuuosuus on 20 % ( ). Tämä vastaa yhtiön omaa maksuosuutta hankkeiden arvioiduista tukikelpoisista kustannuksista ja se perustuu yhtiön liiketoimintasuunnitelmaan ja ennusteisiin, joissa on huomioitu liittymismaksujen kertymä, valtion/euavustuksen ja kunnan avustuksen sekä muun liiketoiminnan kertymät suhteessa verkon rakentamiseen. Kunnalta haettava takaus on myös edellytys yhtiön ja Rautalammin kunnan välisille hankintasopimuksille. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi Savon kuituverkko Oy:n valokuituverkon hankealueiden Rautalampi- Pohjoinen ja Rautalampi-Eteläinen rakentamiskustannuksiin Pohjois- Savon Osuuspankista otettavalle enintään euron lainalle takauksen 40 %:n osuudelle lainan määrästä eli eurolle. Lainan laina-aika on enintään 15 vuotta. Muut ehdot liitteen 1 mukaiset..

27 Kunnanhallitus Talousarviolainojen ottovaltuuden myöntäminen kunnanhallitukselle Kh 35 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle Talousarvion investointiosan nettomenot ovat euroa. Velalla katettavaksi investoinneista jää euroa. Vuoden 2012 investoinneista jää katettavaksi n euroa. Lisäksi vuodelta 2012 jää muuta katettavaa yli euroa sekä mm lainojen takaisinmaksun aiheuttama vajaus. Talousarviolainojen ottovaltuudeksi tulee määritellä euroa. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet ottaa pitkäaikaista talousarviolainaa vuoden 2013 aikana enintään euroa.

28 Kunnanhallitus Tilapäislainan ottovaltuuden määrääminen Kh 36 Kunnanhallitus on kokouksessaan määrännyt tilapäislainan ottovaltuudeksi euroa. Kunta ottaa lähiaikoina pitkäaikaista lainaa toteutettujen ja tulossa olevien investointien rahoittamiseksi, tilapäislainan ottovaltuuden lisääminen on kuitenkin välttämätöntä kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi kunnes pitkäaikainen laina on saatu. Uusi tilapäislainan ottovaltuus tulisi olla euroa. Hallintosäännön 48 :n kohdan 2 mukaan tilapäislainan ottamisesta päättää hallintojohtaja kunnanhallituksen määräämissä rajoissa. Kunnalla on voimassa oleva kuntatodistusohjelma Kuntarahoitus Oy:n kanssa. Kunnanhallitus päättää: 1. Määrätä tilapäislainan ottovaltuuden ylärajaksi euroa. 2. Korottaa Kuntarahoitus Oyj:n kanssa solmitun kuntatodistusohjelman limiitiksi euroa.

29 Kunnanhallitus Rautalampi Suomen kartalle hanke Kh 37 Liite 2 Rautalammin kunnan elinkeinostrategiassa Rautalampi nähdään uutena maaseutuna, joka ennakkoluulottomasti kutsuu asukkaita asettumaan asumaan paikkakunnalle. Strategian onnistumisen turvaamiseksi paikallisille yrityksille halutaan tarjota mahdollisuus osallistua strategian toteuttamiseen entistä vahvemmin. Rautalammilla luodaan myös omaa Brändiä, tutkimus- ja selvitystyötä ovat tehneet Tiimiakatemian opiskelijanuoret. Tuloksia esiteltiin kunnanhallitukselle tammikuun 7. päivän kokouksessa. Brändityö jatkuu ja tällä uudella ja ennakkoluulottomalla Rautalampi Suomen kartalle hankkeella tavoitellaan mahdollisia paluumuuttajia ja muita maalla asumisesta kiinnostuneita. Rautalampi Suomen kartalle-hankkeen avulla viedään Rautalampi pienoiskoossa keskelle Helsinkiä kesäkuussa juuri ennen kuikaupunkilaiset lähtevät loman viettoon. Mansikka ry:n toiminnanjohtaja Sanna Kauvosaari on puoltamassa hanketta. Hankkeen kustannusarvio on noin euroa, johon Mansikka ry:ltä on mahdollisuus hakea 90 prosenttia tukea ja loput 10 prosenttia hankkeeseen osallistuvat yritykset. Hankkeen hallinnoijana toimisi Rautalammin kunta. Kunnalle ei tule hankkeesta hankeosuutta. Kunnanhallitus päättää että, Rautalammin kunta toimii hankkeen hallinnoijana. Hanke toteutetaan niin, että kunnalle ei tule siitä varsinaista hankeosuutta. Elinkeinoasiamies Marita Leskinen selosti asiaa klo

30 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kh 38 Kunnanhallitukselle esitellään pidetystä kunnanvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä ole menneet valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia. Tämän vuoksi päätökset pannaan täytäntöön ja täytäntöönpanosta annetaan seuraavat määräykset: 1. Perusturvalautakunnan johtosääntömuutokset todetaan tulleen voimaan Kotisairaanhoidon siirtosopimus Sisä-Savon terveydenhuollon ja kunnan välillä todetaan tulleen voimaan alkaen. Päätöksessä mainitut kolme terveydenhoitajaa ovat siirtyneet ns. vanhoina työntekijöinä Rautalammin kunnan palvelukseen alkaen.

31 Kunnanhallitus Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kh 39 Liitteet 3-4 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kunnan vuoden 2013 talousarvion määrärahat ja taloudelliset tavoitteet toimielitasolla. Kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano ohjeet. Liitteenä 3 on vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet sekä viran ja toimenhaltijoiden taloudellista päätäntävaltaa koskeva ohjeistus vuodelle Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteinä 3 ja 4 olevat vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano ohjeet..

32 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 40 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Oikeusministeriön päätös : Lautamiesten lukumäärä. 2. Tervon ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja Pohjois-Savon shp:n ky:n valtuuston pöytäkirja Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja Tervon kunnan ympäristöpalvelut : Lausuntopyyntö koskien valvontaeläinlääkärin viran perustamista Tervon kuntaan Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Kokouksen päättäminen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Hintikka kiitti menneistä kausista toivotti uudelle valtuustolle ja hallitukselle menestystä tulevissa suurissa ratkaisuissa.

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Teuvo Manner

Puheenjohtaja. Teuvo Manner Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai 21.01.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1. Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1. Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Kunnanvaltuusto 19.01.2009 AIKA 19.01.2009 klo 13:00-14:10 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 Kunnanhallitus 05.01.2009 AIKA 13:00-15:37 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 2.2.2015 klo 15.00-15.37 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 oheismateriaali Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 18.30-20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 14 / 2014 Aika Maanantai 0 klo 18.30-20.43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantai 0 klo 18.30 20.43 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 14 / 2014 ASIA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuntalaki. 1 Lain tarkoitus

Kuntalaki. 1 Lain tarkoitus 247(285) LAKILUONNOS Kuntalaki I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaukset (kello 18.00 alkaen) - varhaiskasvatuksen järjestelyihin sekä lukion toimilupaan - ym. ajankohtaiset asiat.

Ajankohtaiskatsaukset (kello 18.00 alkaen) - varhaiskasvatuksen järjestelyihin sekä lukion toimilupaan - ym. ajankohtaiset asiat. -3, KV 29.1.2015 18:30 Ajankohtaiskatsaukset (kello 18.00 alkaen) - varhaiskasvatuksen järjestelyihin sekä lukion toimilupaan - ym. ajankohtaiset asiat. Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 29.1.2015 Esityslista

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 18.8.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 18.8.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.8.2014 klo 17.00 18.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot