IT-barometri 2014 julkistus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IT-barometri 2014 julkistus"

Transkriptio

1 IT-barometri 2014 julkistus IT-barometri 2014 Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry Lars Sonckin kaari Espoo Puh Onko Suomi valmistautunut digitaalisuuden haasteisiin?

2 Mikä on IT-barometritutkimus? Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset (TIVIA) ry:n vuosittainen liiketoiminta- ja IT-johdolle suunnattu kyselytutkimus IT:n merkityksestä, soveltamisesta ja johtamisesta suomalaisissa organisaatioissa Tuloksista tiivistetään IT-indeksiin, IT:n hyödyntämisen indeksiin ja IT:n johtamisen indeksiin Vuodesta toiseen toistuvia kysymyksiä ja erityisteemoja uusien teknologioiden johtamisesta ja käytöstä Tulokset ovat vastaajien henkilökohtaisten arvioiden yhteenvetoja IT:n merkityksestä, soveltamisesta ja johtamisesta vastaajien organisaatioissa TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 2

3 Mikä on uutta vuoden 2014 IT-barometrissa Valtaosa yli 250 kysymyksestä on samoja kuin vuonna 2013 Teollinen internet uutena aiheena johtaminen ja käyttöaikomukset Kaksi uutta kysymystä tietoturvan ja jatkuvuuden johtamisesta Kolme uutta tunnuslukua (pilvipalveluiden, BYOD:n, big datan johtaminen) IT:n johtamisen indeksiin Tilastollisia analyyseja varten lisäsimme kysymyksiä organisaation IT:n johtamiskyvykkyydestä, taloudellisesta liikkumavarasta uusia IT:tä ja investoida IT:hen sekä IT-projektien johtamiskyvystä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 3

4 Esimerkki uusista muuttujista (kysymyksistä) Organisaation kyky ja taloudellinen liikkumavara toteuttaa IT-ratkaisuja Organisaationi kyky tehdä IT-ratkaisuja vastaa toimintamme tarpeita 19% 12% 69% Organisaatiollani on taloudellista liikkumavaraa uusia vanhentuvia ITratkaisuja 45% 13% 42% Eri mieltä Neutraali Samaa mieltä Organisaatiollani on taloudellista liikkumavaraa hankkia uusia IT-ratkaisuja 48% 10% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 4

5 IT-barometritutkimuksen vastaajat vuonna 2014 Vastaajien asema 12% 32% Työskentelen IT- tai tietohallintojohdossa Työskentelen muussa liiketoimintajohdossa 56% Työskentelen asiantuntijana, konsulttina (vastaava) n = 249 Verkkokyselyn 249 vastaajasta 138 työskentelee liiketoimintajohdossa TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 5

6 Vastausten Vastaukset ja tulosten luotettavuus 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Luotettavuusnäkökohdat IT-indeksi IT:n hyödyntämisen indeksi Otoskehys, toteutus verkkokyselynä, kyselyn pituus Samassa yrityksessä vastaavantyyppisissä tehtävissä työskentelevien henkilöiden vastaukset normitettiin yhdeksi vastaukseksi IT:n -johdon ja muiden johtamisen vastaajien vastauksia tarkasteltiin indeksi erikseen Epäloogiset ja selvästi puutteelliset vastaukset jätettiin huomiotta Vastaajat vaihtuvat pääosin vuosittain, 2011 mukana myös pienempiä organisaatiota Tulokset kuvaavat vastaajien näkemyksiä ja käsityksiä, eivät heidän työnantajiensa näkemyksiä tai oikeita mitattuihin faktoihin pohjautuvia havaintoja Nämä seikat huomioituna tulokset ovat luotettavia TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 6

7 IT-indeksin aikasarja IT-indeksi (2008=100) IT-indeksin arvo laski 5 % vuoden 2013 arvosta 101 arvoon TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 7

8 IT-indeksin tunnusluvut IT-indeksi 2014 (2008=100) IT-kustannusten osuus yrityksen liikevaihdosta nykyään 4,89 % 5,61 % 4,38% IT-kustannusten osuus yrityksen liikevaihdosta kolmen vuoden 5,51 % 5,51 % 4,78% kuluttua IT:n tuomien uusien innovaatioiden vaikutus organisaation 4,89 % 5,02 % 4,84% liikevaihtoon viime vuonna IT:stä tehostamisen kautta saadut kustannus-säästöt osuutena 6,46 % 4,78 % 4,54% liikevaihdosta Organisaatiot, joiden mielestä IT-osaajien löytä-minen niiden 44% 35% 32% tarpeisiin on vaikeaa Organisaatiot, joissa IT tuottaa lisäarvoa mahdol-listamalla 78% 73% 80% uusien innovaatioiden ja liiketoiminto-jen kehittämisen Organisaatiot, joissa IT:tä kehitetään strategisena voimavarana 62% 59% 64% IT-indeksi IT-indeksi ilman IT-kustannusten osuuksia TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 8

9 IT:n hyödyntämisen ja johtamisen indeksit IT:n hyödyntämisen ja johtamisen indeksit IT:n hyödyntämisen indeksi IT:n johtamisen indeksi Indeksit lasketaan 15 tunnusluvusta uusien teknologioiden (esim. pilvipalvelut) 4. perättäinen arvo = 100, aikaisemmat arvot näytetään, mutta eivät indeksissä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 9

10 Vastausten Vastaukset ja tulosten luotettavuus 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen 5 keskeistä tulosta Luotettavuusnäkökohdat Otoskehys, toteutus verkkokyselynä, kyselyn pituus Samassa yrityksessä vastaavantyyppisissä tehtävissä työskentelevien henkilöiden vastaukset normitettiin yhdeksi vastaukseksi IT -johdon ja muiden vastaajien vastauksia tarkasteltiin erikseen Epäloogiset ja selvästi puutteelliset vastaukset jätettiin huomiotta Vastaajat vaihtuvat pääosin vuosittain, 2011 mukana myös pienempiä organisaatiota Tulokset kuvaavat vastaajien näkemyksiä ja käsityksiä, eivät heidän työnantajiensa näkemyksiä tai oikeita mitattuihin faktoihin pohjautuvia havaintoja Nämä seikat huomioituna tulokset ovat luotettavia TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 10

11 Tulos 1: IT:n soveltaminen ja johtaminen on polkenut paikallaan Suomessa seitsemän vuotta 130 IT-barometrin indeksit IT-indeksi IT:n johtamisen indeksi IT:n hyödyntämisen indeksi TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 11

12 IT:n soveltaminen ja johtaminen on polkenut paikallaan Suomessa seitsemän vuotta IT-barometrin kolme indeksiä lasketaan kaikkiaan 36 tunnusluvun avulla ja havaintoja on vuosittain ollut keskimäärin 200 IT-barometrin vastaajien profiilien vuosittaisista ja kerran jopa otoskehyksen - muutoksista huolimatta tulokset ovat olleet samanlaisia IT:n soveltaminen ja johtaminen ovat muuttuneet näinä vuosina, arviot kyvystä soveltaa ja johtaa IT:tä sitä vastoin eivät Suomi pärjää hyvin kansainvälisesti IT:n määriä mitattaessa (esimerkiksi WEF, EIU, YK ). IT-barometria kaltaisia IT:n soveltamisen ja johtamisen vertailututkimuksia ei ole TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 12

13 Tulos 2: Uskomuksista poiketen investoinnit IT:hen eivät johda talouden kehitystä ja talouskasvua 30 IT#indeksi*muutos*(%)*seuraa*viiveellä* BKT:n*muutosta*(%)* Bruttokansantuotteen muutos IT-indeksin muutos vuosi viivästettynä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 13

14 Uskomuksista poiketen investoinnit IT:hen eivät johda talouden kehitystä ja talouskasvua IT-barometrin tulokset kaikilta vuosilta ja indeksin arvot kertovat, että IT-investoinnit ovat jälkisyklisiä. IT:hen investoidaan nousukauden aikana nousun jo alettua ja investointeja karsitaan ja siirretään laskusuhdanteen aikana viemällä aloitetut investoinnit loppuun Laskusuhdanteen aikana epävarmuutta sisältäviä investointeja, mm. uusien teknologioiden soveltamiseen kartetaan IT-barometri kertoo ristiriidasta IT:n taloudellisten hyötyjen (liikevaihdon kasvu, kannattavuuden kasvu, kustannussäästöt) ja ITkustannusten välillä IT:n merkityksen tunnustaminen aikaansaa toimenpiteitä hitaasti TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 14

15 Uskomuksista poiketen investoinnit IT:hen eivät johda talouden kehitystä ja talouskasvua Nykyisessä taloustilanteessa... Tavoitteenamme on parantaa ITratkaisujemme tuottaman tiedon laatua ja Tavoitteenamme on yhdenmukaistaa ja tiivistää IT-arkkitehtuuriamme Tavoitteenamme on kasvattaa IT:stä saatavia hyötyjä kouluttamalla käyttäjiä Vältämme IT-investointeja epävarmoihin, pitkiin kehitysprojekteihin Tavoitteenamme on kehittää IT:n liiketoimintalähtöistä johtamista Tavoitteenamme on käyttää IT:tä uuden liiketoiminnan synnyttämiseen Vaadimme IT-investoinneilta lyhyttä takaisinmaksuaikaa Tavoitteenamme on lisätä IT:n tehokkuutta leikkaamalla IT:n kustannuksia Tavoitteenamme on siirtää IT-hankintoja ja investointeja 30% 43% 38% 83% 78% 73% 69% 68% 63% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 15

16 Ristiriita IT:n taloudellisten hyötyjen ja ITkustannusten välillä 7.0 % IT:n arvioidut taloudelliset hyötyvaikutukset ylittävät BKT:n ja tuottavuuden kasvun 6.0 % 5.9 % 5.0 % 4.0 % 5.0 % 5.0 % 4.8 % 4.8 % 4.5 % 5.0 % 4.9 % 4.6 % 3.0 % 2.0 % % 0.0 % IT:n mahdollistamat uudet innovaatiot ja liiketoimintamuodot kasvattivat liikevaihtoa IT:n mahdollistama toiminnan tehostaminen säästi kokonaiskustannuksia IT paransi toiminnan kannattavuutta TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 16

17 Ristiriita IT:n taloudellisten hyötyjen ja ITkustannusten välillä IT:n arvioidut taloudelliset hyötyvaikutukset ylittävät arvioidut IT-kustannukset IT-kustannusten osuus yrityksen liikevaihdosta % IT:n tuottama liikevaihdon kasvu % IT:n tuottama kustannussäästö kokonaiskustannuksista % IT:n tuottama kannattavuuden parannus % TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 17

18 IT:n merkityksen tunnustaminen aikaansaa toimenpiteitä hitaasti IT-ratkaisujen valintaprosessin toimivuus Organisaatiossamme ratkaisujen valintaprosessi toimii sujuvasti ja IThankinnoissa otetaan liiketoiminnan tarpeet huomioon On erittäin tärkeää organisaatiomme menestyksen kannalta, että jatkossa ratkaisujen valintaprosessi toimii sujuvasti ja IT-hankinnoissa otetaan liiketoiminnan tarpeet huomioon Asetamme IT hankinnoille mitattavissa olevat tavoitteet, joissa otetaan huomioon liiketoiminnan tarpeet IT hankintojen jälkeen seuraamme niille asettamiemme tavoitteiden saavuttamista 47% 61% 56% 58% 60% 57% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 18 76% 75% 77% 93% 92% 95% 0% 20% 40% 60% 80% 100% IT-hankintojen merkityksen ymmärrys muuttuu hitaasti paremmaksi johtamiseksi, selkeiden tavoitteiden asettamiseksi ja niiden seurannaksi. IT-barometrissa useita vastaavia kysymysryhmiä samoin tuloksin.

19 IT:n merkityksen tunnustaminen aikaansaa toimenpiteitä hitaasti näkyminen tietoturvassa Toiminnan jatkuvuuden ja tietoturvan johtaminen - vastausten jakaumat (uusi kysymys 2014) Organisaatiollamme on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma tietoturvan hallitsemiseksi 9% 26% 56% Organisaatiollamme on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi 11% 28% 51% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 80 % vastaajista on sitä mieltä että tietoturvaa ja jatkuvuutta johdetaan TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 19

20 IT:n merkityksen tunnustaminen aikaansaa toimenpiteitä hitaasti - näkyminen tietoturvassa IT-riskienhallinnan käytännöt ja päivittäisjohtaminen - Samaa mieltä väittämien kanssa olevien osuudet % 59% % 49% % 58% 56% 58% % 56% 56% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Henkilöstömme tuntee IT-riskienhallinnan keskeisen sisällön ja noudattaa sitä toiminnassaan Keskeisille IT-riskeille on määritelty raja-arvot tai muut IT-riskienhallinnan tavoitteet mutta tämä ei ole vielä muuttunut käytännön toimenpiteiksi TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 20

21 Tulos 3: Uusien teknologioiden johtaminen ja käyttö organisaatioiden liiketoiminnassa on vaatimatonta Organisaatiollani on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma [...] liiketoiminnassa Verkkoliiketoiminnan hyödyntämiselle 50% 42% 47% Sosiaalisen median hyödyntämiselle 35% 34% 48% Pilvipalveluiden hyödyntämiselle 21% 47% 62% 2014 IT:n kuluttajistumisen (BYOD) hyödyntämiselle Big Datan hyödyntämiselle 34% 34% 9% 27% 18% Teollisen Internertin (IOT) hyödyntämiselle 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 21

22 Uusien teknologioiden johtaminen ja käyttö organisaatioiden liiketoiminnassa on vaatimatonta Vastaajista vain 2 % (4 henkeä) on melko paljon tai täysin samaa mieltä väitteiden kanssa, jonka mukaan vastaajan organisaatiolla on selkeä strategia verkkoliiketoiminnan, sosiaalisen median, pilvipalveluiden ja IT:n kuluttajistumisen hyödyntämiselle. Digitaalisuuden haasteisiin vastaaminen kangertelee. Osuus on 6 % (12 henkeä), kun IT:n kuluttajistuminen jätetään pois Sosiaalisen median käyttö on edelleen viestintä- ja markkinointikeskeistä. Teollisuus on jäljessä kaupasta, palveluista ja julkisesta sektorista Pilvipalvelut tekivät läpimurron 2014 Suomi johtavia maailmassa TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 22

23 Uusien teknologioiden johtaminen ja käyttö organisaatioiden liiketoiminnassa on vaatimatonta Organisaationi hyödyntää sosiaalista mediaa... Viestinnässä Markkinoinnissa Asiakaspalvelussa Myynnissä Henkilöstöhallinnossa Tuotekehityksessä Tavaroiden ja/tai palvelujen Ostotoiminnassa Tilaus-toimitusketjun hallinnassa Taloushallinnossa 20% 14% 9% 9% 8% 5% 35% 31% 67% 64% 0% 20% 40% 60% 80% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 23

24 Pilvipalveluiden läpimurto tapahtui vuonna 2014 Organisaatiollani on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma pilvipalveluille % 9% 15% 29% 33% % 13% 19% 24% 23% % 23% 20% 17% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% vahvasti eri mieltä Neutraali vahvasti samaa mieltä jonkin verran eri mieltä jonkin verran samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 24

25 Pilvipalveluiden läpimurto tapahtui vuonna 2014 Tavoitteenamme on lisätä pilvipalveluiden käyttöä mahdollisimman paljon - vastausten jakauma % 12% 20% 19% 29% % 11% 26% 23% 17% % 15% 25% 24% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Voimakkaasti eri mieltä Neutraali Vahvasti samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 25

26 Tulos 4: Suomalaisista organisaatioista % on korkeasti kyvykkäitä IT:n soveltajia ja johtajia IT:n johtaminen strategisena voimavarana IT:tä johdetaan ja kehitetään organisaatiossamme strategisena voimavarana 59% 64% 62% On erittäin tärkeää organisaatiomme menestyksen kannalta, että IT:tä johdetaan ja kehitetään jatkossa strategisena voimavarana Tunnemme hyvin IT:n johtamisen ja sen kehittämisen hyödyt luotettavien mittaustulosten perusteelle 36% 43% 87% 85% 94% Yhdistämme IT-toimintamme tavoitteet liiketoimintamme tavoitteisiin siten, että pystymme arvioimaan IT:n vaikutukset liiketoimintamme tavoitteiden saavuttamiseen luotettavien 54% 49% 58% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 26

27 Suomalaisista organisaatioista % on korkeasti kyvykkäitä IT:n soveltajia ja johtajia Vastaajista melko paljon tai täysin samaa mieltä seuraavien väittämäryhmien kanssa oli: IT:n johtaminen strategisena voimavarana (3 väitettä): 8 % IT-hankintojen toteuttaminen tavoitteista tulosten mittaamiseen (3 väitettä): 19 % IT-projektien onnistuminen (3 väitettä): 12 % IT:n ulkoistamisen onnistuminen (2 väitettä): 11 % IT:n hallinnan ja kokonaisarkkitehtuurin käyttö IT:n johtamiseen (3 väitettä): 15 % TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 27

28 IT-projektien onnistuminen IT-projektien onnistuminen IT-projektien lopputulos vastaa yleensä suunniteltua 76% 75% 82% IT-projektit saavuttavat niille asetetut liiketoimintatavoitteet IT-projektit pysyvät sovituissa budjeteissa 62% 68% 69% 53% 48% 50% IT-projektit pysyvät aikataulussaan 45% 43% 43% 0% 20% 40% 60% 80% 100% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 28

29 Projektien onnistuminen ja onnistumisen odotukset Vastaajista melko paljon tai täysin samaa mieltä seuraavien väitteiden kanssa oli 12 %: Organisaatiossani IT-projektit toteutuvat aikataulussa, sovitussa budjetissa ja saavuttavat tavoitteensa. Vähintään jossain määrin samaa mieltä näiden kolmen väitteen kanssa oli 34 % vastaajista Tästä huolimatta kolme neljästä vastaajasta (76%) oli vähintään jossain määrin sitä mieltä että IT-projektien lopputulos vastaa yleensä suunniteltua. Melko paljon tai täysin samaa mieltä tämän väitteen kanssa oli 43 % vastaajista. Suunnitellaanko IT-projektit epäonnistumaan? Ei, vaan olemme niin tottuneita epäonnistumisiin, että olemme alkaneet pitää sitä luonnollisina asiantilana, mitä se ei ole TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 29

30 Yritetäänkö IT:n johtamisen pyörä keksiä uudelleen Suomessa? IT johtamisen Best Practice menetelmien käyttö on vähentynyt aikajaksolla Kokonaisarkkitehtuuri (TOGAF, vastaavat) 6% 11% 14% Tietoturva (Vahti, vastaavat) Projektijohtaminen (Prince 2, vastaavat) 9% 9% 18% 20% 18% 22% IT-palvelujohtaminen (ITIL, vastaavat) 33% 52% 61% IT;n hallinta (Cobit, vastaavat) 12% 17% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 30

31 Tulos 5: Hyvä IT:n johtaminen lisää IT:n hyötyjä sekä organisaation kykyä soveltaa ja johtaa IT:tä Kuinka paljon IT:n mahdollistamat uudet innovaatiot ja liiketoimintamuodot kasvattivat organisaationne liikevaihtoa viime vuonna? (%) IT:tä johdetaan strategisena voimavarana IT kyvykkyyksiä kehitetään systemaattisesti IT:n hallinnan roolit ja vastuut ovat selkeät Kokonaisarkkitehtuuri on hallittu Liiketoiminnan ja IT:n tavoitteet linjataan yhteen Kyllä Ei IT-hankinnoille asetetaan mitattavat tavoitteet IT:n liiketoimintavaikutukset tunnetaan IT-hankintojen tavoitteiden toteutumista seurataan TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 31

32 Hyvä IT:n johtaminen lisää IT:n hyötyjä sekä organisaation kykyä soveltaa ja johtaa IT:tä IT-barometrissa analysoidaan 8 IT:n hyvän johtamisen käytännön yhteys IT:n tuottamaan taloudelliseen hyötyyn, merkitykseen ja käyttöön organisaation eri toiminnoissa sekä IT:n soveltamisen ja johtamisen tunnuslukuihin. IT:n johtamisen hyvät käytännöt ovat tilastollisesti merkitsevässä tai erittäin merkitsevässä yhteydessä kaikkiin yllä mainittuihin tunnuslukuihin. Tilastollinen todennäköisyys on hyvin usein yli % IT:stä vastaavan johtajan kuulumisella organisaationsa ylimpään johtoon on vastaava merkitys kuten myös IT:n ja IT-projektien johtamiskyvykkyyksillä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 32

33 Toinen esimerkki: Yksityiskohtaisissa raporteissa on kymmeniä vastaavia diagrammeja Tunnemme IT:tä hyödyntävien innovaatioiden lisäarvon ja vaikutukset luotettavilla mittauksilla - Vastausten keskiarvot luokittelumuuttujittain IT:tä johdetaan strategisena voimavarana IT kyvykkyyksiä kehitetään systemaattisesti IT:n hallinnan roolit ja vastuut ovat selkeät Kokonaisarkkitehtuuri on hallittu Liiketoiminnan ja IT:n tavoitteet linjataan yhteen Kyllä Ei IT-hankinnoille asetetaan mitattavat tavoitteet IT:n liiketoimintavaikutukset tunnetaan IT-hankintojen tavoitteiden toteutumista seurataan TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 33

34 6 kohdan ohjelma suomalaisten organisaatioiden digitaalisuuden johtamisvalmiuksien parantamiseksi 3 kohdan ohjelma Suomen digitaalisuusvalmiuksien parantamiseksi TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 34

35 6 kohdan ohjelma digitaalisuuden soveltamis- ja johtamisvalmiuksien parantamiseksi 1. Ymmärrä IT:n merkitys organisaatiosi liiketoiminnalle ja ryhdy johtamaan ja kehittämään sitä liiketoiminnan strategisena voimavarana 2. Linjaa yhteen liiketoiminta ja IT sekä sovi IT:n hallintaa ja johtamista koskevat selkeät vastuut asettaen niille mitattavissa olevat tavoitteet. Seuraa tavoitteiden toteutumista 3. Ennen IT-ratkaisuja ja hankintoja aseta niille liiketoimintaan sidotut mitattavissa olevat tavoitteet. Seuraa tavoitteiden toteutumista hankinnan ajan ja sen jälkeen 4. Ryhdy johtamaan liiketoimintaan liitettyä IT:tä kokonaisuutena, käytännönläheisen kokonaisarkkitehtuurin avulla 5. Ryhdy ajoittamaan ja toteuttamaan IT-investointeja liiketoimintasi kehittämisen osana ja toteuta niitä johdonmukaisesti yli taloussyklien 6. Pohdi uusien teknologioiden merkitystä ja käyttöä liiketoiminnassasi ja muuta pohdinnan tulokset konkreettisiksi ja tavoitteellisiksi toimenpiteiksi ja ohjelmiksi TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 35

36 3 kohdan ohjelma Suomen digitaalisuusvalmiuksien parantamiseksi 1. Peruskouluissa koululaisille tulee opettaa perusvalmiudet käyttää yleisimpiä tietoteknisiä palveluita tulla diginatiiveiksi. Tämä on osa uudelleen määriteltyä, kaikkien kansalaisten tarvitsemaa luku-, kirjoitusja laskutaitoa 2. Toisen ja ylemmän asteen oppilaitoksissa eri oppiaineisiin tulee sisällyttää IT:n hyödyntämiseen ja johtamiseen valmentavia osuuksia liitettynä kulloinkin käsiteltävään sisältöön yleisen IT-teknisen opetuksen sijasta. IT:n kaikkialla olo tarkoittaa tätä. 3. Organisaatioiden johtoa tulee kouluttaa ja valmentaa hyvien IT:n johtamisen käytäntöjen soveltamisessa sitomalla koulutus ja valmennus organisaation toiminnan kehittämiseen. IT:n soveltamista ja johtamista ei opi lukemalla vaan tekemällä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 36

37 Vastausten Vastaukset ja tulosten luotettavuus 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Liite: Muita IT:n tilaa Luotettavuusnäkökohdat koskevia tutkimuksia Otoskehys, toteutus verkkokyselynä, kyselyn pituus Samassa yrityksessä vastaavantyyppisissä tehtävissä työskentelevien henkilöiden vastaukset normitettiin yhdeksi vastaukseksi IT Suomessa -johdon ja muiden vastaajien vastauksia ja tarkasteltiin Suomesta erikseen Epäloogiset ja selvästi puutteelliset vastaukset jätettiin huomiotta Vastaajat vaihtuvat pääosin vuosittain, 2011 mukana myös pienempiä organisaatiota Tulokset kuvaavat vastaajien näkemyksiä ja käsityksiä, eivät heidän työnantajiensa näkemyksiä tai oikeita mitattuihin faktoihin pohjautuvia havaintoja Nämä seikat huomioituna tulokset ovat luotettavia TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 37

38 Muita tutkimuksia Suomessa - Tilastokeskus Tilastokeskuksen vuosittainen yrityskysely keväällä, jonka tulokset julkaistaan marraskuussa nimellä Tietotekniikan käyttö yrityksissä otoskoko kaksinkertainen ja vastausprosentti viranomaiselle tyypillinen (osa EU:n ja Suomen lainsäädäntöön perustuvaa viranomaisraportointia) Sisältö Internetin käyttö yrityksissä Sähköisen kaupan volyymit (internet-kauppa ja EDI) Pilvipalveluiden käyttö (kokonaiskäyttö ja kaupalliset) 2014 erityisaiheet; Kaupallisten pilvipalveluiden käytön kiinnostavuutta vähentävät tekijät ja kaupallisten pilvipalveluiden käytön estävät tekijät TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 38 4/8/15 38

39 Muita tutkimuksia Suomessa Tilastokeskus (2) 2014 tulokset, jotka vertailukelpoisia IT barometriin Lähde; Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu] % yli 10 työntekijän yrityksistä käyttää sosiaalista mediaa 43 % mukana sosiaalisessa yhteisössä eli heillä on facebook ja/tai twitter tili, sisältöä jakaa 18 % ja 11 %:lla on blogi IT-barometrin mukaan 48 %:lla on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma sosiaalisen median hyödyntämiseksi liiketoiminnassa Tulokset ovat yhdenmukaisia TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 4/8/

40 Muita tutkimuksia Suomessa Tilastokeskus (3) 2. 6 % käyttää Internetiä myynnissä ja 13 % EDIä (= ottaa vastaan myyntitilauksia) Kaikkiaan 15 % käyttää sähköistä kaupankäyntiä myymiseen 42 % hyväksyy online maksut IT barometrin mukaan 50 %:lla on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma verkkoliiketoiminnalle % käyttää pilvipalveluita 40 % käyttää kaupallisia pilvipalveluita IT barometrin mukaan 62 %:lla on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma pilvipalveluiden hyödyntämiselle Tulokset ovat yhdenmukaisia IT barometrin kanssa tai IT-barometrin tulokset ovat parempia. Tilastokeskus mittaa IT:n määrää, kun taas IT barometri mittaa IT:n merkitystä sekä kykyä soveltaa ja johtaa IT:tä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 4/8/

41 Muita tutkimuksia Suomesta Digibarometri + Waseda Digibarometri (ETLA) Suomi toinen 22 vertailumaan joukossa Euroopan Unioni - digital performance tutkimus Suomi neljäs (22 joukossa, jotka mukana ETLA raportissa) World Economic Forum (WEF) - Network readiness index Suomi ykkösenä World Wide Webb consortium (Tim Berners Lee) Suomi kakkkosena NSN -> Rajala Consulting Connectivity Scorecard Suomi kakkosena Tufts University Digital Evolution Index Suomi seitsemäntenä maininta putoamisesta Waseda University Electronic Government Ranking Suomi seitsemäntenä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 4/8/

42 Kommentit muihin tutkimuksiin Suomesta (1) Ovatko edellä mainittujen tutkimusten ja IT-barometrin tulokset toistensa kanssa yhdenmukaisia? Pintapuolisesti tarkasteltuna ne näyttävät eroavan, mutta eroavatko ne oikeasti? IT barometrin mukaan vain 2 % (4 henkilöä yli 240:stä) on melko paljon tai täysin samaa mieltä väitteiden kanssa, joiden mukaan vastaajan organisaatiolla on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma sähköiselle liiketoiminnan, sosiaalisen median, pilvipalveluiden ja IT:n kuluttajistumisen hyödyntämiselle liiketoiminnassa IT barometrin mukaan % suomalaisista organisaatioista on kyvykkäitä hyödyntämään ja johtamaan IT:tä TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 4/8/

43 Kommentit muihin tutkimuksiin Suomesta (2) Emme tiedä vastausta kysymykseen tulosten yhdenmukaisuudesta, koska tutkimukset mittaavat eri ilmiöitä IT barometri arvioi liiketoimintajohdon ja IT-johdon käsityksiä IT:n MERKITYKSESTÄ heidän liiketoiminnalleen sekä käsityksiä organisaatioiden kyvystä HYÖDYNTÄÄ ja JOHTAA IT:tä organisaationsa liiketoiminnan toteuttamisessa Vertailtavissa olevat tiedot antaa kuitenkin useita todisteita siitä, että tulokset ovat yhdenmukaisia eivätkä ne anna yhtään todistetta tulosten ristiriitaisuudesta TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 4/8/

44 Kommentit (3) - yhdenmukaisuus %:lla suomalaisista yrityksistä on laajakaista ja he ovat erittäin tyytyväisiä tietoliikenneteknologiaan (vastausten keskiaro 9,5 asteikolla 0-10). Nämä vaikuttavat Digibarometriin, niitä ei ole kysytty IT-barometrissa Lähde: ETLA - Eurostat information society statistics & IMD, 2014, sivu %:lla suomalaisista yrityksistä on Internet kotisivu, 46 % käyttää sosiaalista mediaa ja 15 % harjoittaa sähköistä kauppaa (=ottaa vastaan/toteuttaa tilauksia) Kotisivuja ei ole kysytty IT barometrissa, muut tulokset ovat yhdenmukaisia tai parempia IT barometrissa kuin digibarometrissa kuten edellä todettu. Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu] TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 4/8/

45 Kommentit (4) - yhdenmukaisuus % suomalaisista yrityksistä ei koe ongelmia IT ammattilaisten rekrytoinnissa IT barometrin mukaan 32 % koki vaikeuksia ja 69 % ei. Tulos on yhdenmukainen Lähde: ETLA - Eurostat information society statistics 4. IT:n koetaan edistävän suomalaisten PK yritysten kasvua (arvosana 8 asteikolla 0-10) IT barometrin mukaan PK -yritysten lisäksi myös muiden yritysten liikevaihto ja kannattavuus kohenevat IT:n ansiosta ja kokonaiskustannukset alenevat. Tulos on yhdenmukainen Lähde; ETLA / World Wide Web Foundation Yhteenveto: On mahdollista, että suomalaisten organisaatioiden sijoitus olisi vastaava IT-barometrin kaltaisissa kansainvälisissä vertailuissa, mikäli sellaisia olisi olemassa TIVIA ry ja Tomi Dahlberg 4/8/

IT- ja digitalisointibarometri 2015 - tulosten julkistus. Miten palauttaa Suomi digitalisaation edelläkävijäksi johtamista kehittämällä?

IT- ja digitalisointibarometri 2015 - tulosten julkistus. Miten palauttaa Suomi digitalisaation edelläkävijäksi johtamista kehittämällä? IT- ja digitalisointibarometri 2015 - tulosten julkistus Miten palauttaa Suomi digitalisaation edelläkävijäksi johtamista kehittämällä? IT-barometri on nyt IT- ja digitalisointibarometri Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

IT-barometri 2014 julkistus. Onko Suomi valmistautunut digitaalisuuden haasteisiin?

IT-barometri 2014 julkistus. Onko Suomi valmistautunut digitaalisuuden haasteisiin? IT-barometri 2014 julkistus Onko Suomi valmistautunut digitaalisuuden haasteisiin? Mikä on IT-barometritutkimus? Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset (TIVIA) ry:n vuosittainen liiketoiminta- ja IT-johdolle

Lisätiedot

ICT-ala muuttuu Miten pysyä siinä mukana! IT-Networking Day

ICT-ala muuttuu Miten pysyä siinä mukana! IT-Networking Day CT-ala muuttuu Miten pysyä siinä mukana! T-Networking Day 5.5.2015, Hub 13 Robert Serén TVA 5.5.2015 Robert Seren/ T Networking Day Mentorointiohjelma TVA tarjoaa jäsenilleen laadukkaan ja innostavan mentorointiohjelman,

Lisätiedot

Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus

Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus Ulos taantumasta tietotekniikkaa hyödyntämällä 17.12.2013 TTL ry ja Tomi Dahlberg 1 Mikä on IT-barometri-tutkimus? Tietotekniikan Liitto ry:n vuosittainen

Lisätiedot

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014 Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan CT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TVA TALKS 7-8.5.2014 1. Kaksi kuvaa T:n ja digitaalisen tiedon käytöstä Suomessa 2. T-Barometri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

IT-barometri 2012 Julkinen raportti. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2012 Julkinen raportti. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2012 Julkinen raportti Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 4.12.2012 IT-Barometri 2012 Julkinen raportti Copyright Tietotekniikan liitto

Lisätiedot

IT-barometri 2014 OSA 1

IT-barometri 2014 OSA 1 IT-barometri 2014 OSA 1 IT-barometri 2014 Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry Lars Sonckin kaari 12 02600 Espoo Puh. 020 741 9898 Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisille organisaatioille

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

IT-barometri 2014 julkinen raportti

IT-barometri 2014 julkinen raportti IT-barometri 2014 julkinen raportti Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisille organisaatioille 30.1.2015 TIIVISTELMÄ Vuoden 2014 IT-barometrin viisi keskeisintä tulosta on: 1. IT:n soveltaminen ja johtaminen

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Onko tilaaja-toimittaja -malli tullut tiensä päähän - sellaisena kuin sen tunnemme? Tomi Dahlberg. CxO Mentor Oy 2011

CxO Mentor Oy. Onko tilaaja-toimittaja -malli tullut tiensä päähän - sellaisena kuin sen tunnemme? Tomi Dahlberg. CxO Mentor Oy 2011 CxO Mentor Oy Onko tilaaja-toimittaja -malli tullut tiensä päähän - sellaisena kuin sen tunnemme? 30.3.2011 Tomi Dahlberg 1. Sisältö Miten tässä näin pääsi käymään? Olipa kerran ja mitä sitten tapahtui?

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT Barometri Tutkimusraportti IT Barometri 2007

Tutkimusraportti IT Barometri Tutkimusraportti IT Barometri 2007 Tutkimusraportti IT Barometri 2007 Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille yritys- ja IT-johdon näkökulmasta 1 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto... 4 2. IT-barometrin

Lisätiedot

Mitä IT vastaavan tulisi tietää pilvipalveluista

Mitä IT vastaavan tulisi tietää pilvipalveluista Mitä IT vastaavan tulisi tietää pilvipalveluista Ajankohta: 30.11.2011 Ohjelma 12:00 ilmoittautuminen ja kahvi 12:30 Avajaissanat, Robert Serén / Tietotekniikan liitto ry 12:40 Pilvipalvelut - 10 syytä

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO

www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO Hankintatoimen tila ja kompetenssit globaalissa vertailussa Tausta Hankintatoimessa ammattiostajien rooli on muuttunut Hankintatoimi on osa liiketoimintaosaamista

Lisätiedot

Digitaalinen Suomi. Risto Siilasmaa. Materiaali koottu EVAn Tietoyhteiskunta-hankkeseen

Digitaalinen Suomi. Risto Siilasmaa. Materiaali koottu EVAn Tietoyhteiskunta-hankkeseen Digitaalinen Suomi Risto Siilasmaa Materiaali koottu EVAn Tietoyhteiskunta-hankkeseen Mikä tietoyhteiskunnan kriisi? Suomalaisen tietoyhteiskunnan kehitys on pysähtynyt ongelmia etenkin julkisella puolella

Lisätiedot

Pk-yrittäjien tunnelmia Nurmes

Pk-yrittäjien tunnelmia Nurmes Pk-yrittäjien tunnelmia 16.5.016 Nurmes Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 001 01 56000 46000 36000 43698 Lisäys yhteensä 108 886 - suuryritykset 7 164 - pk-yritykset 100 7 6000

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on kehittänyt kyselyn nimeltä Liiketoiminnan kuntotesti. Kuntotestikyselyyn on vastannut lukuisia yrityksiä (N=45) syksyn 2017 aikana. Tämä raportti

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Business haastaa ja IT mahdollistaa - vai miten päin se oli? Reino Myllymäki. CxO Mentor Oy 2013

CxO Mentor Oy. Business haastaa ja IT mahdollistaa - vai miten päin se oli? Reino Myllymäki. CxO Mentor Oy 2013 CxO Mentor Oy Business haastaa ja IT mahdollistaa - vai miten päin se oli? 5.2.2013 Reino Myllymäki Esityksen kolme lähtökohtaa IT:n hyödyntämisen tilanne? Miten liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyö

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Jouni Sakki Oy Rälssintie 4 B, FIN 72 HELSINKI tel. +358 9 22438785, GSM +358 5 6828 e-mail jouni.sakki@jounisakki.fi Tilaus

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle. Säätytalo 10.9.2013

Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle. Säätytalo 10.9.2013 Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle Säätytalo 10.9.2013 Tiistai 10.9.2013, klo 12.00 14.00 Tilaisuuden ohjelma Säätytalo, Sali 15 (Snellmaninkatu 9, 00170 Helsinki) klo 12.00 12.15

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2010. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2010. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Tiivistelmä... 3 2. Johdanto... 4 2.1. Tutkimuksen tiedot... 4 2.2. Vastausdatasta... 5 2.3. Yhteenveto... 6

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2013 2.10.2013

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2013 2.10.2013 TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2013 2.10.2013 Talousjohtajabarometri II/2013 yhteenveto Maailmantalouden tulevaisuuden näkymät toiveikkaat. Kasvuun uskoo lähes 60 prosenttia vastaajista. Suomen BKT:n kehityksen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti Viestintä suomalaisessa johtajuudessa 12/2016 Ground Communications Menestyvä Johtaja -kysely Menestyvä Johtaja -kyselyn toteuttivat viestintätoimisto Ground Communications

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Myynti alkuvuonna odotetun mukainen, liikevoitto suunniteltua parempi Keskon liikevaihto

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

1. Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa suhtautumistasi digitaaliseen mediaan ja teknologiaan? Osin. Täysin. Osin eri. eri. samaa. mieltä.

1. Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa suhtautumistasi digitaaliseen mediaan ja teknologiaan? Osin. Täysin. Osin eri. eri. samaa. mieltä. KUNTAKYSELY 2017 1. Miten seuraavat väittämät kuvaavat omaa suhtautumistasi digitaaliseen mediaan ja teknologiaan? (Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia) Vastaajien määrä: 66 Täysin samaa mieltä

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Tarkastelussa suomalaisten työpaikkojen toimet työhyvinvoinnin kehittämiseksi 12.5.2016 Finlandia-talo Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti LähiTapiolan

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa 1 Thinking Business Tulevaisuus 2 Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa Riskienhallinta 3 Riskienhallinta ja sen merkitys strategisessa salkunhallinnassa

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 2 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 7 Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 2 4 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset seuraavan vuoden aikana,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Teollisuuden uudet tilaukset - indeksi. Tiedotustilaisuus

Teollisuuden uudet tilaukset - indeksi. Tiedotustilaisuus Teollisuuden uudet tilaukset - indeksi Tiedotustilaisuus 9.3.2007 Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi! Tilaston kuvaus! Kattavuus! Tiedonkeruu! Laskentamenetelmä! Tuoreimman aikasarjan julkaisu! Tilaston

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 1 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 Muut 13 13 1 2 3 5 7 8 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Lappi 2.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO LEAN-ajattelun johtaminen #lean 18.5.2016 1 KOULUTUKSEN RUNKO YRITYKSEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 25.5.2016 10.8.2016 14.9.2016 19.10.2016 16.11.2016 1. STARTTI.

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 23.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

Miten toimii tietohallinto Istekki Oy:ssä? Tietohallinto IC(M)T yhtiön sisällä ja onnistumisen mahdollistajana

Miten toimii tietohallinto Istekki Oy:ssä? Tietohallinto IC(M)T yhtiön sisällä ja onnistumisen mahdollistajana Miten toimii tietohallinto Istekki Oy:ssä? Tietohallinto IC(M)T yhtiön sisällä ja onnistumisen mahdollistajana osastopäällikkö Harri Rautauoma, Istekki Oy (ICMT = Information, Communication and Medical

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Teknologian mahdollistamat toimintatapamuutokset eivät tule itsestään tarvitaan asennemuutosta johtamisessa! Reino Myllymäki

CxO Mentor Oy. Teknologian mahdollistamat toimintatapamuutokset eivät tule itsestään tarvitaan asennemuutosta johtamisessa! Reino Myllymäki CxO Mentor Oy Teknologian mahdollistamat toimintatapamuutokset eivät tule itsestään tarvitaan asennemuutosta johtamisessa! 21.3.2013 Reino Myllymäki CxO Mentor Oy 2012 Reino Myllymäki Nyt: Leading Mentor,

Lisätiedot

Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa

Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa 1 Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa Logistiikka-Kuljetus 2012, Helsinki Erikoistutkija Tomi Solakivi 10.5.2012 LOGISTIIKKASELVITYS 2012 2 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Espoo Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Tietotekniikan Liiton IT-barometri 2010 tulokset

Tietotekniikan Liiton IT-barometri 2010 tulokset Tietotekniikan Liiton IT-barometri 2010 tulokset IT:n merkitys suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tomi Dahlberg tomi.dahlberg@aalto.fi 14.6.2010 1 Sisältö Tietotekniikan Liiton

Lisätiedot

TIETOHALLINTOJEN JOHTAMINEN SUOMESSA 2010

TIETOHALLINTOJEN JOHTAMINEN SUOMESSA 2010 TIETOHALLINTOJEN JOHTAMINEN SUOMESSA 2010 TUTKIMUSRAPORTTI 26.2.2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto ja keskeiset havainnot... 2 1.1 Tutkimuksen tiedot... 3 1.2 Yhteenveto... 5 2 Governance... 6 2.1 Yrityksen

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: ..1 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Ahlsell Oy Best Friend Group Oy Dermoshop Oy Hytar Oy Machinery Oy Makita Oy Motonet Oy Onninen Oy Orbis Oy Penope Oy Würth

Lisätiedot

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009 Mika Rajamäki Market-Visio Oy Marketvisio on riippumaton ICT-johtamisen ja liiketoiminnan neuvonantaja. Marketvisio yhdistää Gartnerin globaalit resurssit

Lisätiedot

Isännöintiyritysten talousbarometri 2013

Isännöintiyritysten talousbarometri 2013 Isännöintiyritysten talousbarometri 2013 Tiedonkeruu toukokuu 2013 Vastaajia 184 - Isännöintiyritysten johtoa - Omistajia ja yrittäjiä Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Isännöintiyritysten liikevaihto,

Lisätiedot

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori Aika kasvaa yhdessä Versa Finland Missiomme on yksinkertainen: Autamme asiakkaitamme säästämään ulkoisissa kustannuksissa vaivattomasti, ammattitaitoisesti ja luottamuksella. Yrityspäättäjät tietävät että

Lisätiedot

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 Pro VT 13 -liikkeelle tuloksekkaasta työstä valtatie 13:n parantamiseksi. Suomen logistinen kilpailukyky Suomi vertailussa sijalla 3 logistisena toimijana (Logistics

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

Matemaatikot ja tilastotieteilijät

Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matematiikka/tilastotiede ammattina Tilastotiede on matematiikan osa-alue, lähinnä todennäköisyyslaskentaa, mutta se on myös itsenäinen tieteenala. Tilastotieteen tutkijat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2014

Osavuosikatsaus 1-9/2014 Osavuosikatsaus 1-9/2014 31.10.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-9/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-9/2014 1-9/2013 Muutos % Liikevaihto 70 187 72 959-3,8 % Liikevoitto

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Antti Rasila 11. lokakuuta 2007 Antti Rasila () TodB 11. lokakuuta 2007 1 / 15 1 Johdantoa tilastotieteeseen Peruskäsitteitä Tilastollisen kuvailun ja päättelyn menetelmiä

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Liiketalouden koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot