Venäjä on mahdollisuuksien maa. SOP-Metal hakee asiakkuuksia Suomen ulkopuolelta. ABB-elokuva esitettiin ensi kertaa Helsingin Lasipalatsissa sivu 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Venäjä on mahdollisuuksien maa. SOP-Metal hakee asiakkuuksia Suomen ulkopuolelta. ABB-elokuva esitettiin ensi kertaa Helsingin Lasipalatsissa sivu 10"

Transkriptio

1 Orgaisaatio-Saomat Orgaisaatio-Saomat - Teollisuude yhteie media - syyskuu 2013 Veäjä o mahdollisuuksie maa Tasowheeli Kari Sorjoe (vas.) ja Timo Syväjärvi äkevät Veäjä ogelmie sijaa lukuisia mahdollisuuksia. Miehet kuiteki haluavat Kasaivälie kauppa huomauttaa, että suomalaisyrityste etulyötiasema Veäjä markkioilla päättyy aikaaa. Pia Veäjällä kilpaillaa koko muu Euroopa kassa. Esi-ilta sivu 4 5 SOP-Metal hakee asiakkuuksia Suome ulkopuolelta Veäjä yllättäyt positiivisesti sivu 6 ABB-elokuva esitettii esi kertaa Helsigi Lasipalatsissa sivu 10 w w w. o r g a i s a a t i o - s a o m a t. c o m Vaasa eergiaklusteri

2 Orgaisaatio-Saomat O rg a i sa at i o - S a o m at 3 Pääkirjoitus -Teollisuude yhteie media- Täää Esimmäie Jugheirichi dieseltrukki 1899 Friedrich Jugheirich Jugheirich trukkie perustaja Orgaisaatio-Saomat 1858 Rudolf Diesel Dieselmoottori keksijä Dieseltrukkeja joihi voit luottaa. Jo vuodesta Hyödy kokemuksee perustuvasta osaamisesta. Dieseltrukkimme DFG. Sytyyt Saksassa. Kasvaut Euroopassa. Nyt maailmalaajuisesti saatavilla 65:ssä eri maassa _12_AZ_Oe_World_Oe_Forklift_255x375_FIN.idd :12 Suome viimeaikaie talouskehitys äyttää huolestuttavalta. Tavaraviei arvo kehitys ei ole kehittyyt toivotulla tavalla. Tämä heijastuu myös kokoaistuotao kehityksee, joka o edellee vuode 2008 taso alapuolella. Pietä lohtua tuo palveluviei kehitys, joka arvo kasvu o ollut vähä paremmalla pohjalla. Kehitystä voi selittää osi suhdaetekijöillä. Esimerkiksi arvolisältää suuri toimiala eli koe- ja metalliteollisuus o tyypillisesti erikoistuut suhdaeherkkii ivestoitihyödykkeisii. Päämarkkia-alue Euroopassa ei ole vielä toipuut fiassikriisi seurauksista. STT-lehtikuva/ valtioeuvosto kaslia 1958 DFG 15 Teollisuus ja vieti muutoksessa, mutta edellee hyvivoitimme keskiössä moi o aktiivisesti työelämässä. Ee kaikkea Suomi tarvitsee yrityksiä ja yrittäjiä, jotka keskittyvät kasaivälistymisee, vietii ja kasvuu. Hallitukse budjettiriihessä tekemä rakeeuudistuspaketti askeltaa osaltaa tähä suutaa. Viei kustauskilpailukyky koostuu moesta asiasta ja tee osaltai jatkuvasti töitä se etee, että suomalaie työ tässä suhteessa pärjäisi. Voimme työllistää ja kerätä yritystoimiasta voittoja uusie ivestoitieki tueksi vai mikäli emme elä yli varojemme. Verotukse taso ja raketee etee o tehty päätöksiä. Julkise taloude kestävyysvajee aletamie palvelee osaltaa samaa päämäärää. Mutta o huomattava, ettei suhdaemuutos ole ogelmiemme Tarvitsemme moipuolista yriperusta. Syy o eemmä rake- tysrakeetta, joka toimii Suoteellie. Kilpaime vahvuusalulukykytekijämme eilla samalla, ku Suomi tarvitsee eivät ole suhteelse kurkottaa uusilyrityksiä ja yrittäjiä, le kasvualoille. lisesti sillä tasolla kui e parhaimtarvitsemme ii jotka keskittyvät millaa ovat olsaottuja veturileet. Kysyä kasai välistymisee, yrityksiä eli teolliraketeessa tavietii ja kasvuu. sia päätoimijoita, pahtuu muutosta, jotka ovat riittäjoka vaikuttaa esivä suuria omamerkiksi metsäteollisuude ja taksee resurssit ja kyvyt pärjätä ICT-ala äkymii. Nokia matkasaivälisessä ympäristössä. kapuhelitoimitoje myyti o Tarvitsemme myös pieiä ja kettästä varmasti ravisuttava esi- teriä uusia toimitatapoja kehitmerkki. täviä alihakitayrityksiä, jotka yhä eemmä kykeevät verkotglobaalitaloudessa o meossa tumaa myös kasaivälisee moia muutostredejä, jotka liiketoimitaa ja omaavat kyosaltaa vaikuttavat Suomeki kyä meestyä myös itseäisesti. teollisuude meestysedellytyksii. Tuotaollie toimita Suomalaise teollisuude o hysiirtyy aiempaa ketterämmi si- vä raketaa aktiivisesti sellaista e, missä se sijaiti o yrityk- yritysekosysteemiä, jossa eri toise mielestä optimaalista. Uudet mijat täydetävät toisiaa. Vaiktekologiat mahdollistavat uusia ka joskus ollaa keskeää kiltoimitatapoja. Teollisuus ja palpailijoita, yhde meestys syveluliiketoimita ivoutuvat aiyttää mahdollisuuksia myös toiempaa kiiteämmi yhtee. Diselle. Pahita mitä meille voi tagitalisaatio tukeutuu yhä use- pahtua o se, että meiltä katoaa ampii toimitoihi. Globaalitahalu yrittäjyytee ja taloude uuloutee tulee uusia toimijoita. distamisee. Kysyä rakee sirpaloituu. Listaa voisi jatkaa. Tee osaltai töitä se etee, että Suomi olisi jatkossaki hyvä paikka yrittää ja meestyä. ValKu väestömme kasvaa, o kestiovalta satsaa osaamise ja iki-iä oususta huolimatta pidettävä huolta siitä, että riittävä ovaatiotoimia etee ja äide paostuste parempaa osuvuutta o lupa jatkuvasti arvioida ja kehittää. Toisaalta meidä tulee pitää huolta, että moet itsestääselvyydeltä tutuvat asiat, kute vakaa ja luotettava toimitaympäristö, säilyvät vastaisuudessaki. Ja Vapaavuori Elikeiomiisteri UUSI TEKNOLOGIASTANDARDI E voiut uskoa testituloksia. Taru Bhargava Bajaj Motors, Idia Katso vid eo Sadvik_Coromat_Pre-lauch_125x180.idd :39: meestystariaa & 25-vuotistaivaltaa juhlistavat Alihakita-messut keräävät yli äytteilleasettajaa Tampereelle Alihakita -messut: Loistavaa tuelmaa, ihmisiä ja kaupatekoa jo 25 vuotta Tamperee Messu- ja Urheilukeskus Rekisteröidy kävijäksi veloituksetta: Ilmailukatu 20, PL 163, Tampere puh

3 4 Orgaisaatio-Saomat Orgaisaatio-Saomat 5 Ku Veäjä tullista tavara o kerra meyt läpi, ii toistettavuus paraee huomattavasti, jos vai ei vaihda tullitermiaalia välissä. Timo Syväjärvi Uutta joustavuutta laippaliitoste tekoo T-DRILL F-100 Tasowheel Group Kasaivälisesti toimiva tarkkuusmekaiikkaa ja voimasiirtoo erikoistuut tekologiakoseri Tytäryhtiöitä ovat Tasowheel Gears Oy (voimasiirtoratkaisut), Tasowheel Systems Oy (tarkkuusmekaiikka) ja Tasowheel Tikka Oy (geometrisesti vaativat osat ja kokoopaot). Koseri yhteelaskettu liikevaihto o oi 20 miljooaa euroa Kielitaito ja kulttuuritutemus ovat avaiasemassa Veäjällä, aiva kute kaikkialla muuallaki. Viime kädessä meestymie o omasta aktiivisuudesta kiii, Kari Sorjoe ja Timo Syvä järvi paiottavat. Veäjä ruokkii Tasowheeli kasvua Tasowheel-koseri toimitusjohtaja Kari Sorjoe sekä Timo Syväjärvi, koseri hammaspyöriä raskaalle koe- ja laitevalmistusteollisuudelle valmistava tytäryhtiö Tasowheel Gears Oy: varatoimitusjohtaja, ovat valmistelleet koseria Veäjä markkioille jo puole vuosikymmee aja. Teksti ja kuvat Tuomas Porkkala/ Vietiä Tasowheel o harjoittaut jo 80-luvu alkupuolelta asti. Koseri liikevaihdosta oi puolet muodostuu suorasta vietikaupasta. Houkutteleva Veäjästä tekee Syväjärve mukaa markkioide koko ja se tuomat uudet mahdollisuudet. Myös teollisuudessa sempiä kui moie muide maide edustajat, Sorjoe saoo. Aktiivisesti Tasowheel o toimiut itäaapuri maaperällä muutama vuode aja. Tuoa aikaa yhtiössä o toimiut myös veäjää äidikieleää puhumeeillää oleva rakeemuutos luo luotaise kysyä laadukkaalle alihakialle. Veäjällä tarvitaa laadukkaita tuotteita sekä kokoaisuuksia että osavalmistustasolla. Täte Veäjällä o mahdollista saada aikaa todella merkittävää kasvua lyhyessäki ajassa, Sorjoe laskelmoi. Tarkoitukseamme o Tasowheel Gears valmistaa hammaspyöriä mm. koe- ja laiteraketajille. luoda ee kaikkea vakka perusta liiketoimiallamme Veäjällä. Olemme paostaeet tuettavuuteemme jo useide vuosie aja. Alkukesästä Moskovassa pidetyillä CTT-messuilla ihmiset jopa kyselivät oko Tasowheel paikalla. Tämä eteilee hyvää liiketoimiallemme tulevaisuudessa, Syväjärvi arvioi. Byrokratia o osa veäläistä kulttuuria Kaikissa markkioissa o omat tuuspiirteesä ja Veäjällä teollisuude piirissä tuistetaa suomalaie laatu. Tätä meidä pitäisi osata käyttää paremmi hyväksemme. kulttuurisa, eikä yhteistyötä veäläiste kassa Tasowheelissä olla koettu se haastavammaksi kui muidekaa ulkomaalaiste asiakkaide kassa toimimista. Toisiaa veäläiset ovat jopa yhteistyökykyi- Timo Syväjärvi Voimasiirtokompoettie valmistusmäärät vaihtelevat muutamastakappaleesta useamma sada kappalee sarjoihi. va myytihekilö. Sujuva veäjäkieli o välttämättömyys idämarkkioilla. Viime vuosie aikaa olemme päässeet Veäjällä selkeisii tuotekehitysprojekteihi mukaa. Keties esi vuoa voimme jo alkaa poimia työ tuottamaa tele asettamaa esimerkiksi tullikäytätöjä kaupa esteeksi veäläiste kassa. Se o yksi työ lisää muide joukossa ja siihe o olemassa omat ammattilaisesa, joita kaattaa käyttää. Ku Veäjä tullista tavara o kerra meyt läpi, ii toistettavuus paraee huomattavasti, Syväjärvi kaustaa ja jatkaa hetke mietittyää perää hymyille: Jos vai ei vaihda tullitermiaalia välissä. Suomalaie laatu o Veäjällä käsite Heti, ku astut Suome rajoje ulkopuolelle, kilpailu moikertaistuu. Silloi o pakko miettiä, millä eväillä lähtee liiketeesee. Kari Sorjoe Sorjose subjektiivie käsitys veäläisistä o se, että he haluavat tehdä kauppaa suomalaiste kassa. Hä viittaa toistamisee suomamalla viivalla, Sorjoe povaa. Syväjärvi yhtyy Sorjose äkemyksii, ja kertoo ykyisi myös suomalaise laadu oleva Veäjällä aiva oikea käsite. Iha samalla tavalla kui Suomessa tuistetaa tiettyje tuotteide osalta saksalaie tai sveitsiläie laatu, Veäjällä teollisuude piirissä tuistetaa suomalaie laatu. Tätä meidä pitäisi osata käyttää paremmi hyväksemme, Syväjärvi pohtii. Merkittävää kasvua, merkittävillä ivestoieilla Tavaomaisesti Tasowheelkoseri ivestoi oi % vuosittaisesta liikelaise alihakitateollisuude mittavii kasvuharppausmahdollisuuksii Veäjä markkioilla. Mahdollisuudet liittyvät imeomaa paikallise valmistusosaamise vahetueesee tasoo. Vaikka Veäjällä o hallussaa paljo eriomaista tekologia- ja suuitteluosaamista, o maa valmistusteollisuus Sorjose mukaa vielä kymmeie vuosie päässä läsimaalaisesta tasosta. Mutta ei ykyie valmistusteollisuude tilae heidä tarvettaa laadukkaille tuotteille poista. Eikös meidä ole järkevää tehdä ja toimittaa sillä aikaa ku he opettelevat? Suomalaisilla o yt kymmee vuode aikaikkua hyödytää etulyötiasemasa Veäjä markkioilla. Seuraava sukupolvi Veäjällä puhuu jo sujuvasti eglatia ja he pystyvät tekemää kauppaa läsimaisee tapaa. Se jälkee siellä kilpaillaa täysi muu Euroopa kassa savaihdostaa, mikä tarkoittaa miljooaluoka paostuksia. Vuoa 2012 koseri liikevaihto oli hiema yli 20 miljooaa. Nyt Sorjoe vihjailee ivestoitie suhtee oleva tiedossa jotaki vielä suurempaa. Emme yt summaa paljasta, mutta teemme lähitulevaisuudessa merkittäviä koe- ja laiteivestoiteja, ja iillä pyrimme varmistamaa huippulaadu kilpailukykyisi hioi, mikä odotamme johtava puolestaa kovaa kaattavaa kasvuu, Sorjoe saoo paljastamatta yksityiskohtia. Tasowheeli orgaaie kasvu kotimarkkioilla o vähäistä. Käytäössä liiketoimita pystyy kasvamaa aioastaa se verra kui koseri asiakkaat kasvavat. Tästä syystä myös pelimerkit o asetettu vietiä tukevii toimii. Kasvu sytyy yt vieistä, mikä o puolestaa kasvattaut Täysautomaattie laipoituskoe kokoluokkaa 60,3-168,3mm AMMATTILAISTEN VALINTA ILMANSUODATTIMEKSI - FILTEKNO- Suodattimet teollisuude tarpeisii: Maalaamot o Biks, väriloukut Puhdastila sovellukset o o hedelmää, mutta kärsivällisyys o valttia tämä tyyppisissä projekteissa, Sorjoe vihjaa. Molemmat miehet kuiteki ymmärtävät hyvi suomalaiste vaikeuksia sulattaa veäläistä byrokratiaa. Silti Syväjärvi ei suositetisestää koseri ivestoitipaieita. Tilaetta ei toisaalta helpota Euroopassa vallitseva ala tuotatoylikapasiteetti. Eurooppa o Tasowheeli päämarkkiaaluetta hammaspyörävalmistukse osalta. Jatkuvat ivestoiit ovat kuiteki välttämättömiä, sillä koserissa haetaa selvää yli 10 % vuosittaista kasvuvauhtia. Ivestoiit vahvistavat kilpailukykyä perusasioissa, laadussa ja toimitusvarmuudessa. Hitataso o samalla kyettävä pitämää vähitääki ykyisellä tasolla, Sorjoe saoo ja huomauttaa: Heti, ku astut Suome rajoje ulkopuolelle, / HEPA- suodattimet Laajapitasuodattimet Kiiteistöt o Pussisuodattimet kilpailu moikertaistuu. Silloi o pakko miettiä, millä eväillä lähtee liiketeesee. Resurssie pitää olla kuossa joka suhteessa, sillä toiset lähestyvät kauppaa hitakylki edellä ja toiset laatu- ja toimitusvarmuus edellä. Yleesä kyseessä ei ole sama talo. Syväjärvi jatkaa ostamalla esii myös uusii, laajempii palveluihi liittyviä kilpailuvaltteja, joilla tamperelaiset hammaspyörät pyörisivät maailma markkioilla jatkossa etistäki useammissa käyttökohteissa. Asiakkaa o saatava samalta luukulta jatkossa eemmä, paremmi ja opeammi.

4 6 Orgaisaatio-Saomat Orgaisaatio-Saomat 7 Sami Kutola ehti työskeellä eljä vuotta toisaalla, kues häet kutsuttii syksyllä 2012 takaisi SOP-Metali riveihi toimitusjohtajaksi. Vuosia Kutola toimi SOP-Metalissa laatupäällikköä ja viimeise vuode tuotatopäällikköä. SOP-Metal osti vesileikkauksee erikoistuee Ultracuti Elias Viljamaa työsketelee UltraCuti tuotatovastaavaa. Vesileikkauksee erikoistuut UltraCut toimii SOP- Metali kassa samoissa tiloissa Vaasa Airport Parkissa. SOP-Metal hakee asiakkuuksia Suome ulkopuolelta Veäjä yllättäyt positiivisesti SOP-Metal Erikoistuut kuparihitsauksii sekä joustavii virtaliitoksii. Tuotevalikoimaa kuuluu mm. kupari- ja alumiiivirtakiskoja, erilaisia teräsraketeita, eristeosia sekä äide kokoopaoja Valmistaa tuotteita sekä kotimaisille asiakkaille että vietii Liikevaihto 12,5 miljooaa euroa. Työllistää 60 työtekijää Tuotatoyksiköt Vaasassa ja Lappajärvellä. Lokakuussa 2011 yhtiö laajesi toimitaasa myös Viroo. SOP-Metal o ostaut vaasalaise UltraCut Oy: koko osakekaa. Sakari Särkiieme mukaa yritysosto oli luoteva liike, sillä SOP-Metali tilaukset muodostivat lähes puolet UltraCuti reilu euro liikevaihdosta. Vesileikkaus o hyvä meetelmä paljo käyttämillemme materiaaleille kute kuparille, alumiiille ja rosterille perustettu Ultra- Cut o muuteki tuttu yhtiö SOP-Metali väelle, sillä se o toimiut pitkää vuokralla yhtiö tiloissa. UltraCut jatkaa toimitaasa omaa yhtiöä. SOP-Metali toimitusjohtaja Sami Kutola toimii myös UltraCuti toimitusjohtajaa. Maitparter ja Fortum ovat solmieet kolmivuotise käyttö- ja kuossapitosopimukse Maitparter ja Fortum ovat solmieet kolmivuotise käyttö- ja kuossapitosopimukse Fortumi Oulujoe ja Imatra aluee vesivoimalaitoksia koskie. Sopimukse myötä Fortumi vesivoimalaitoste paikallie käytö ja kuossapido hekilöstö siirtyy vahoia työtekijöiä Maitparterille alkae. Oulujoe alueella siirtyvää hekilöstöä o 34 ja Imatralla 19. Fortumille jää edellee paikallisesti myös omaa hekilöstöä, joka keskittyy vesivoimalaitosomaisuude hallitaa, paikallisee sidosryhmäyhteistyöhö sekä vesivoima ivestoitiprojekteihi. Fortumi kassa allekirjoitettu sopimus o merkittävä askel Maitparterille laajetuessamme ii vesivoimalaitoste paikalliskäyttö- ja kuossapitopalveluissa kui projekti- ja aseuspalveluissa eritote Pohjoismaissa, kertoo Maitparteri varatoimitusjohtaja Juha Lepikko. Maitparter o pohjoismaie teollisuude kuossapito- ja käyttöpalveluja toimittava yritys. Maitparterilla o hekilöstöä Suomessa oi 1100 ja liikevaihto oi 120 miljooaa euroa. Maitparter Ista Automatioille viide miljooa euro SIA-urakka Ista Automatio Oy: Suuittelu -liiketoimita toteuttaa Kuopio Vesi liikelaitokse Lehtoieme jätevedepuhdistamo laajeukse ja saeeraukse sähkö-, istrumetoiti- ja automaatiouraka kokoaistoimituksea. Sopimus uraka toteuttamisesta allekirjoitettii kesäkuu lopulla ja se koaisarvo o oi viisi miljooaa euroa. Uraka kohteea oleva laitokse pitää toimia uusie lupaehtoje mukaisesti vuode 2014 lokakuu loppuu meessä; viimeistelytöiee uraka pitää olla valmis kesäkuussa Hakkee työllistävä vaikutus o yli 20 hekilötyövuotta, josta hakkee suuitteluu, ohjelmoitii ja käyttööottoo liittyvie isiööritöide osuus o puolet. Valmistuksee ja aseuksee liittyvät työt muodostavat toise puolikkaa. Urakka käsittää koko puhdistamo sähköistykse, istrumetoii ja automaatio uusimise. Ista Heiäkuussa 20-vuotista taivaltaa juhliut vaasalaie SOP-Metal Oy hakee yt asiakkuuksia myös Euroopasta ja Veäjältä. Yhtiö o hyvässä osteessa Vaasa seudu muu eergiateollisuude tavoi. Teksti ja kuvat Tuomas Porkkala/ Sähkö- ja eergiateollisuudelle alihakitapalveluita tarjoava SOP-Metal etsii aktiivisesti uusia asiakkuuksia. Yhtiö perustaja ja hallitukse puheejohtaja Sakari Särkiieme mukaa tässä mielessä tarkkaillaa muu muassa muutaja- ja sähkökaappivalmistajia. Paostamme uusasiakashakitaa erityisesti Veäjällä, Särkiiemi korostaa. Myös Eurooppa o y htiö tähtäimessä, mutta siellä kuiteki esimerkiksi Saksa o yllättäyt vähäisellä kysyällää. Se sijaa Veäjältä kokemukset ovat toimitusjohtaja Sami Kutola mukaa lupaavat. Veäjä suhtee meillä o hyvä tutuma. Veäjä suhtee meillä o hyvä tutuma. Saimme useita kotakteja viime keväää ja pääsimme mielekiitoisee projektii mukaa. Sitä o tarkoitus jatkaa yt syksyllä, Kutola kertoo. Lisäksi keskitymme syvetämää muita ykyisiä veäjäkotaktejamme ja saamaa iistä kauppaa. SOP-Metali Viro yksikö vetäjä Hau Viljamaa vastaa yhtiö uusasiakashakiasta ja ulkomaa myyistä. Timo Ojala, joka toimii yhtiö avaiasiakaspäällikköä, keskittyy hoitamaa ykyisiä asiakassuhteita. Hä o myös mukaa Veäjä-projekteissa. Syksyllä 2012 toimitusjohtajaa aloittaut Kutola toimii myös ulkomaa myyi tukea. Tavoitteea maltillie kasvu Sami Kutola Särkiiemi ja Kutola korostavat, että tavoitteea o imeomaa hallittu kasvu. Miehet viittaavat yhtiö hulluihi vuosii , jolloi liikevaihto lähes kaksikertaistui vuosittai. Tavaraa tuli ovesta sisää ja mei toisesta ulos ii opeaa tahtii, että hyvä jos sitä ehti ähdä. Sellaisessa kyydissä ei pysty kehittämää toimitaa. Jatkossa tavoittelemme 5 10 proseti vuosittaista kasvua, Särkiiemi saoo. Työtä pyrimme saamaa lisää ja sitä kautta ostamaa koeide käyttöastetta. Tuotao kahtee vuoroo saamie o hyvä esimerkki tavoitteistamme, Kutola lisää. Liikevaihdo kehitys ei välttämättä aa aia todemukaista kuvaa yhtiö kasvusta. Vaikka tekemämme työt lisäätyisivät 10 prosettia, liikevaihtomme saattaa pysyä samaa. Tämä johtuu kupari hia vaihtelusta, Särkiiemi huomauttaa. Vuoa 2012 SOP-Metali liikevaihto oli 12,5 miljooa euroa. Taatuma iskettyä syksyllä 2008 liikevaihto syöksyi 17 miljooasta 9,5 miljooaa, alimmillee sitte vuosituhae vaihtee. Paluu kasvu raiteelle o kuiteki tehty ja toimita o vakaalla pohjalla. Jatkossa myös omat tuotteet ovat mahdollisia. Vauhdikkaasti liikkeelle keskellä pahita lamaa SOP-Metal Oy: perustaja Sakari Särkiiemi syyiseudullaa Lappajärvellä yhtiö 20-vuotispäivää SOP-Metalilla o tuotatoa myös Lappajärvellä. SOP-Metal Oy: perustaja ja hallitukse puheejohtaja Sakari Särkiiemi päätti ryhtyä yrittäjäksi keskellä pahita lamaa 90-luvu alussa. Särkiiemi työsketeli ee yrittäjäuraasa muu muassa ABB:llä. Kahdeksa tui työpäivät eivät aia riittäeet, ja miehellä oli tapa tehdä palveluksia työatajallee lisätyö merkeissä. Lopulta häeltä tiedusteltii kiiostaisiko oma alihakitayritykse perustamie. Veljekset Sakari ja Pekka Särkiiemi perustivat SOP-Metal Oy: Työt ja toimitukset oli aloitettu asiakkaalle jo toukokuussa. Sovi silloi ABB: kassa, että lähettäisi esimmäise lasku vasta heiäkuu puolessa välissä, jotta ehdi rekisteröimää yhtiö kaupparekisterii, Särkiiemi muistelee aureskelle. Hä muistaa edellee esimmäise yrittäjää kirjoittaeesa lasku. Se oli markkaa. Oli siihe meessä tehyt töitä jo muutama kuukaude. Särkiiemi toimi aluksi yksi, ja myös esimmäiset asiakassuhteet hä euvotteli itse. Kysytä kuiteki yllätti, ja tarvittii apua. Veljei Pekka valmistui juuri tuolloi Tekusta. Pia hä oliki yhtiökumppaii ja koeillamme hommissa. Yhtiö alku oli ii vauhdikas, että miehet eivät ehtieet etsiä omia toimitiloja, vaa työt aloitettii asiakkaa tiloissa. Myös koeet olivat asiakkaa. Myöhemmi SOP-Metal osti koeet omiksi ja vuokrasi ABB:ltä tuotatotilat. Näissä tiloissa yritys toimi aia vuotee 2006, jolloi se oma kiiteistö valmistui Vaasa Airport Parkii. Tiloja o laajeettu kahdesti. Nykyisi SOP-Metal toimii omissa 7400 eliö tiloissa, joista 5800 eliötä o omassa käytössä ja loput vuokralla.

5 8 Orgaisaatio-Saomat Orgaisaatio-Saomat 9 Alihakita-messuilla tää vuoa eätysmäärä äytteilleasettajia Taloude taatuma ei ole heijastuut Alihakitamessuihi. Messuje äytteilleasettajamäärä o kasvaut edellisvuodesta 10 prosettia. Tuoteryhmäpäällikkö Jai Maja Alihakita-messuilla eätykselliset 1000 äytteilleasettajaa. Messut järjestetää uudistueesssa Tamperee Messuja Urheilukeskuksessa. Taloude taatuma ei ole heijastuut Alihakitamessuihi. Messuje äytteilleasettajamäärä o kasvaut edellisvuodesta 10 prosettia ja uude E-halli myötä äyttelypita-alaa o yt oi eliötä, kertoo ammattimessuje tuoteryhmäpäällikkö Jai Maja Tamperee Messut Oy:stä. Alihakita-messut avaa toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elikeioelämä keskusliitto EK:sta. Teemapuhee pitää Koe Oyj: muotoilujohtaja Ae Steros. Suome Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry palkitsee avajaispäivää Vuode Alihakkija ja Vuode Päähakkija. Alihakita-messut kerää joka vuosi yli messuvierasta ja o kävijämäärältää Euroopa toiseksi suuri alihakitateollisuude messutapahtuma. Alihakitamessut täyttävät tää syksyä 25-vuotta. Oku Koeistuspalvelu ivestoi yli puoli miljooaa Wihuri toimittamaa koeistuskeskuksee Tehtaajohtaja Martti Jokela kertoo yhtiö tehee paljo työtä poistaaksee haitalliset kemikaalit sekoituksista. Muutamie CMR-aieide osalta työ vielä jatkuu. Tekikum Sekoitukset Oy hakkiutui eroo haitallisista kemikaaleista Tekikum Sekoitukset Oy Tehdas sijaitsee Keravalla Alikerava alueella Yhtiö kuuluu Tekikum-koserii, joka yhtee laskettu liikevaihto o oi 60 miljooaa euroa Valmistaa kumisekoitteita, kalateroituja kumiraaka-aieita, kumilevyjä ja -mattoja. Koseri muut Suome tehtaat sijaitsevat Sastamalassa ja Kiikassa. Lisäksi tuotatoa o Veäjällä Viipurissa sekä Kiiassa Suzhoussa Kumisekoituksia Keravalla valmistava Tekikum Sekoitukset Oy o korvaut kumisekoituksistaa lähes kaikki haitalliset tai vaaralliset kemikaalit vaarattomilla aieilla. Lyijy käytöstä o luovuttu kokoaa. Teksti Martti Tammisto ja kuva Tuomas Porkkala/ Tehtaajohtaja Martti Jokela mukaa käytössä ei eää ole laikaa EU: REACH-asetukse SVHClistalla olevia, vaaralliseksi luokiteltuja aieita. Myös CMR-aieista o karsittu pois lähes kaikki. Teemme koko aja Esittelyssä jyrsitä töitä, että 3-4 viimeisestäki päästää eroo, Martti Jokela saoo. Yritykse asiakaskutaa kuuluu Tekikumi lisäksi muu muassa muita kumituotevalmistajia, kute kumiprofiilie tekijöitä, telavalmistajia ja -pioittajia, kaivosteollisuude koe- ja laitevalmistajia sekä Zeex Computig Oy PL HELSINKI turvakekie tekijöitä. Niide vaatimukset kumiseoksille poikkeavat toisistaa. Esimerkiksi profiileissa tärkeää o pialaatu. Turvakekie pohjamateriaali taas pitää olla atistaattista, kulutusta, pakkasta, kuumaa ja öljyjä kestävää. Tärkeää ovat myös hyvät kitkaomiaisuudet erilaisissa olosuhteissa. Kumiseokset räätälöidää usei asiakaskohtaisesti Tekikum Sekoituksilla o valikoimissaa useita vakiolaatuja, joide omiaisuudet o optimoitu lopputuottee ja prosessoii kaalta. Valikoimissa o muu muassa kulutusta kestäviä pioituskumeja kaivosteollisuude putkistoje ja säiliöide pioituksee. Vakiotuotteista o asiakkaide käytettävissä myös tarkat spesifikaatiot ja tuotesivut. Kumiseoste asiakaskohtaie räätälöiti o yleistä. Kehitystyö alkaa yleesä siitä, että asiakas kertoo meille, mitä omiaisuuksia kumilta edellytetää ja mitä vaatimuksia se o täytettävä, Martti Jokela kertoo. Teemme esi laboratoriomittakaavassa koesekoituksia, joista valitaa parhaite vaatimukset täyttävä. Ee valitu seokse siirtymistä tuotatoo tehdää siitä yleesä vielä tehdasmittakaavassa koe-erä, jotta ähdää, että seos toimii halutulla tavalla. Asiakkaalle toimitettava määrä voi miimissää olla yksi 76 kilo sekoituserä, suurimmillaa vuositasolla kymmeiä tuhasia kiloja. Oku Koeistuspalvelu Oy Outokummussa toimiva, vuoa 1978 perustettu perheyritys Liikevaihto 4,2 M (2012) Valmistaa hieomekaaisia tarkkuusosia ja osakokoaisuuksia Yhtiö toimittamia tarkkuusosia käytetää esimerkiksi aseissa, letokoeissa, rötge- ja laboratoriolaitteissa sekä erilaisissa tarkkuustyökaluissa. Outokummussa toimiva hieomekaiikkaa erikoistuut metalliteollisuusyritys Oku Koeistuspalvelu Oy hakkii Wihuri Oy:ltä Mazak-merkkise hieomekaaise koeistuskeskukse sorvausomiaisuudella. Ivestoii arvo o yli euroa. Teksti Tuomas Porkkala/ Pemamek Uusi koeistuskeskus o malliltaa pystykaraie Mazak VARIAXIS 630-5X II T. Koeistuskeskuksessa o 2-akselie kehtopöytä, joka avulla kappaleet voidaa koeistaa moelta katilta yhdellä kiiityksellä. Lisäksi koeessa o sorvausomiaisuus ja paletivaihtaja. Oku Koeistuspalvelu myytijohtaja Jarmo Eklud kertoo uude koee pystyvä työstämää myös hiema isompia kappaleita kui yhtiö aiemmat koeet. Kappalekoo kasvattamie ei kuitekaa ole syy ivestoiille. Hakkimamme koe o Suomessa esimmäie laatuaa, sillä siiä o jyrsiä lisäksi myös sorvausomiaisuus. Lisäksi koe o muueltavissa yksittäiste kappaleide valmistuksesta sarjatuotatoo. Näillä omiaisuuksilla oli todellista paioarvoa ivestoitipäätöstä tehtäessä, Eklud selvetää. Ivestoitipäätös tehtii kesällä ja koe toimitetaa Oku Koeistupalvelulle vuodevaihteessa. Tuo tato koeella pyritää aloit tamaa viimeistää helmikuussa. Oku Koeistuspalvelulla o käytössä myös Mazaki oma MatrixCam-ohjelmisto, jolla kyetää tekemää esimerkiksi simuloiteja tarjouslaskea yhteytee. Olemme olleet tyytyväisiä Mazaki koeisii. Ostimme esimmäise vuoa 1995 ja tämä o jo yt yhdeksäs, Eklud laskee. Yhteesä Suomessa o yli 850 Mazak-merkkistä työstökoetta. Wihuri o pitkäaikaie yhteistyökumppai Wihuri Oy Tekie Kauppa o toimittaut kaikki Oku Koeistuspalvelu Oy: Mazak-merkkiset koeet. Wihuri myytipäällikkö Teuvo Kauppie kertoo, että koetoimitus kilpailutettii aiva ormaalisti, mutta uskoo kokoaistoimitukse käätäee kaupa jällee Wihuri hyväksi. Me toimimme Wihurilla yhde koe-edustukse puitteissa ja äkisi tämä tuova kilpailuedu meille ja lisäarvo asiakkaalle. Jälkimarkkioitimme ja kouluttajiemme ammattitaito ovat omalla tasolla, koska keskitymme yhtee merkkii ja yhtee ohjauksee, Kauppie toteaa. Tietysti tämä koe o myös äärimmäise moipuolie. Sillä kyetää tekemää periteise vaakakaraise sekä 4- ja 5-akselise koeistuskeskukse töitä uohtamatta se sorvausomiaisuutta. Lisäksi koeessa o paletivaihtaja, joka mahdollistaa seuraava työ valmistelu koee ollessa vielä käyissä, Kauppie luettelee. Uusi koeistuskeskus ei pyöri Oku Koeistuspalvelu tuotaossa yksi. Yhtiöllä o etuudestaa muu muassa 23 CNCsorvia, 10 työstökeskusta, 8 hiomakoetta, 5 kipiätyöstökoetta ja 7 robottisolua. HT Laser ivestoi Puola-yksikköösä Suome johtava laser- ja vesileikkaukse sekä laserhitsaukse asiatutija HT Laser kehittää Puolatoimitojaa. Yritys ivestoi loppukesästä ruostumattoma teräkse ja alumiii hitsauksee soveltuvaa hitsauskoeistoo. Edellisellä ivestoitikierroksella viime keväää Pozai tehtaasee hakittii uusi leikkauslaser ja särmäyspuristi. Perustimme toimipaika Pozaii puolitoista vuotta sitte ja toimita o alkaut lupaavasti. Keskitymme Puolassa teräkse esikäsittelyy ja hitsattuje, kokoopaovalmiide kappaleide tuotatoo, HT Laseri toimitusjohtaja Jukka Teiskoe kertoo. Suuittelemme Puola-toimitoje laajetamista. Sikäläie ala ammattitaito o osoittautuut korkeaksi ja yksikkö kykeee tuottamaa kustaustehokkaasti suomalaisasiakkaide vaatimuste mukaisia tuotteita. Ivestoiteja o luvassa esi talvea myös HT Laseri Suome toimipaikoille sitä mukaa ku tilauskata elpyy. Teiskose mukaa selviä piristymise merkkejä o jo havaittavissa.

6 10 Orgaisaatio-Saomat Orgaisaatio-Saomat 11 ABB-elokuva sai esi-iltasa Helsigi Lasipalatsissa Suome ABB järjesti 6. syyskuuta Helsigi Lasipalatsissa esi-illa dokumettielokuvasta: Strömbergi sähköie sakaritaria. Asiakasräätälöidyt polymeeritekologia tuotteet Tekikum Oy PL Sastamala Puh Kehitystä kumisekoituste valmistuksessa lähes kaikki haitalliset tai vaaralliset kemikaalit korvattu vaarattomilla aieilla kokoaa lyijytö ratkaisu tuottee mukaiset materiaalikoostumukset Tekikumi osaamisalueet ovat kulutukse ja korroosio suojauksee liittyvät tuote- ja palveluratkaisut, esteide ja muide materiaalie siirtoo suuitellut teollisuusletkut ja letkuaseelmat sekä asiakaskohtaisesti suuitellut ja valmistetut polymeerituotteet. Oma muottisuuittelu, sekoituskehitys sekä tuote- ja meetelmäsuuittelu varmistavat asiakkaide vaatimukset täyttävät tuoteratkaisut. jips.fi Vaasalaie Leiolat Group osti T-Drilli Joka eljäs kotti ympäri maailma siirretää Kalmar-ratkaisu avulla. Cargotecii kuuluva Kalmar siirtää mobiilipukkiostureidesa tuotao Cargotec Idustries Co., Ltd: kokoopaoyksiköstä Shaghaista Raibow-Cargotec Idustries -yhteisyrityksee. Toimepide o jatkoa Leiolat Group osti kesäkuussa eemmistöosuude T-Drill -koserista yrittäjä Osmo Syreiukselta. Tehtyy kauppaa kuuluu myös Atlatassa toimiva tytäryhtiö. Leiolat Group o pitkää pyrkiyt laajetamaa liiketoimitapohjaasa ja hakeut uusia tukijalkoja toimiallee. Yritys o myös paostaut suora viei lisäämisee ja kehittäyt omia tuotteita markkioille, ja yrityskaupa myötä T-Drilli tuotteet vahvistavat Leiolat Groupi tuotevalikoimaa. Vietimarkkioita silmällä pitäe yrityskauppa o suuri askel molemmille yrityksille, sillä yhtiöiltä löytyy syergioita yhteisistä asiakassegmeteistä, ja T-Drilli liiketoimiasta oi 95 prosettia o suoraa vietitoimitaa. Kauppa oli helppo toteuttaa, ku myyissä oli äi hieo yritys, joka sopii Leiolat Groupi prosessille, joka alkoi vuode 2011 heiäkuussa, ku Cargotec ilmoitti suuitelmistaa perustaa yhteisyritykse pitkäaikaise kumppaisa Jiagsu Raibow Heavy Idustriesi kassa Kiiassa. Yhteisyritys o yt täydessä toimiassa ja se o toimittaut esimmäiset mobiilipukkiosturisa uu- Cargotec siirtää Kalmarmobiilipukkiosturie tuotao desta tuotatolaitoksestaa, joka sijaitsee Taicagissa, Jiagsu maakuassa. Shaghaista Raibow-Cargotec Idustries työllistää oi 280 hekeä. Kalmar pyrkii muutoksilla luomaa kustaustehokaa tuottee ja valmistusmalli varmistaaksee mobiilipukkiostureidesa kaattavuude pitkällä strategiaa eriomaisesti. T-Drill o meitä lähellä oleva ja etuudestaa tuttu yritys. Lisäksi omistussuhteista päästii helposti yhteisymmärryksee, Leiolat Groupi toimitusjohtaja Raimo Leiola kommetoi yrityskauppaa. Liiketoimita T-Drillillä ja Leiolat Groupissa jatkuu kute eeki, ja kaikki työtekijät jatkavat töitä vahaa mallii. Kaupa myötä Leiolat Groupi liikevaihto kasvaa ykyisestä 20 miljooasta eurosta 30 miljooaa euroo. Samalla hekilöstö määrä kasvaa lähes puolella 200 työtekijää. Leiolat Group o 7 yritykse muodostama yritysryhmä. Leiolat Groupi pääasiakkaita ovat suuret eergiateollisuude yritykset. Koseri tuotaosta oi 60 prosettia meee vietii ja se tuotteita toimitetaa kaikille matereille. tähtäimellä maailmalaajuisesti. Tuotaosiirto pyritää saattamaa päätöksee syyskuu 2013 loppuu meessä. Kalmar o osa Cargotecia. Cargoteci liikevaihto vuoa 2012 oli 3,3 miljardia euroa ja koseri työllistää oi hekilöä. Cargotec Merivaara leikkauspöydät uutee kirurgia koulutuskeskuksee Tampereella Sairaalakalusteita valmistava Merivaara Oy toimittaa leikkauspöydät uutee kirurgia koulutuskeskuksee, joka avataa Tamperee yliopistollise sairaala alueelle tää syksyä. Koulutuskeskus tulee palvelemaa sekä yliopisto lääketietee opetusta että kirurgie ja muu hoitohekilökua jatkokoulutusta todellisuutta vastaavissa olosuhteissa. Koulutuskeskukse tärkei tavoite o potilas- ja tuoteturvallisuude lisäämie kliiisessä työssä. Merivaara toimittaa koulutuskeskuksee kahdeksa leikkauspöytää lisävarusteiee. Ortopedia ja traumatologia erikoislääkäri ja koulutuskeskukse projektipäällikö Petri Sillapää mukaa, harjoittelu optimaalisilla potilasaseoilla o tärkeä osa koulutusta. Merivaara pöydät soveltuvat hyvi tähä tarkoituksee. Leikkauspöydät ovat Merivaara itse kehittämiä ja valmistamia. Sillapää äkee yritysyhteistyö edistävä myös potilas- ja tuoteturvallisuutta. Yhteistyö kautta voidaa etistä paremmi ataa palautetta ja site vaikuttaa tuotteide turvallisuutee. Koulutuskeskukse taustalla ovat Pirkamaa sairaahoitopiiri, Fi- Medi Oy, Tamperee yliopisto lääketietee yksikkö, Tekoivelsairaala Coxa Oy sekä Terveyde ja hyvivoii laitos THL. Koulutustoimita alkaa lokakuussa. Merivaara Teksti ja kuvat Tuomas Porkkala/ Frack Media tuottama dokumetti käsittää Strömbergi 125 vuotta kestäee historia vuodesta 1889 aia tähä päivää. Dokumetissa o merkittävässä roolissa vuode 1987 tapahtumat, jolloi ruotsalaie Asea osti Strömbergi liiketoimiat. Nykyise ABB: Suome maajohtaja Tauo Heiola vertaa Strömbergi ja Asea tapahtumia Nokia- Microsoft-kauppaa. Moi asia muuttui siä päivää ku Asea osti Strömbergi. Tuotesortimetit vähetyivät, koska tuotteide valmistusta keskitettii. Toisaalta markkiat olivat yhtäkkiä globaalit ja siitä johtue volyymit kasvoivat, vuodesta 1983 Strömbergillä ja sittemmi ABB:llä työskeellyt Heiola saoo. Eurooppa- ja Ulkomaakauppamiisterille Alexader Stubbille lahjoitettii elokuva esimmäie DVD. Stubbi mielestä periteikkäide yhtiöide tulisi ABB: tapaa eemmä korostaa historiaasa ja luoda sitä kautta yritysidetiteettiää. Ole huomaut, että yrityksistä, joilla o pitkät juuret ja joista o kaskumaisia tarioita kerrottavaa, o helppo keskustella myyi edistämismatkoilla. Miisteri Stubb ilmoitti DVD:tä vastaaottaessaa katsovasa dokumeti vielä samaa päivää. Strömbergi sähköie sakaritaria -dokumetti esitetää MTV3 kaavalla suutaia Dokumeti o käsikirjoittaut Betty Marscha. Strömbergi ajoista Televisioesi-illa Strömbergi sähköie sakaritaria saa MTV3 kaavalla esi vuode esimmäiseä suutaia ABB o kasvaut johtavaksi sähkövoima- ja automaatiotekologiayhtymäksi, joka palveluksessa työsketelee oi 100 maassa yli hekilöä, joista Suomessa oi ABB o ykyisi pääkaupukiseudu suuri teollie työllistäjä. Suome ABB o saaut 60 miljooa dollari sähkökäyttötilaukse saksalaiselta valssilaitoksia toimittavalta SMS Siemag AG:lta. ABB: tuotteet tulevat pyörittämää Chia Zhogwag Holdigs Limitedi suuria alumiiivalssaamoja, joita rakeetaa Tiajiii, lähelle Kiia pääkaupukia Pekigiä. ABB suuittelee ja toimittaa pie- ja keskijäitekäytöt, lisäohjausyksiköt sekä iduktioja tahtikoeet 14 valssaamoo. Keskijäitekäyttöje tehokapasiteetti o yhteesä 650 MW ja piejäitekäyttöje 170 MW. Lisäksi toimitus sisältää aseusvalvoa, käyttööoto ja koulutukse sekä varaosat. Sopimukse sisältämät piejäitteiset taajuusmuuttajat, keskijäitemoottorit sekä iduktio- ja tahtikoeet valmistetaa ABB: tehtailla Helsigissä. Piejäitemoottorit valmistetaa Vaasassa. Toimitusaika o vuosie aikaa. Arvioide mukaa kolme tuotatolaitokse kokoaisuus tulee käyistyessää tuottamaa oi 1,8 miljooaa toia alumiiia vuodessa. Vuotee 2018 meessä tuotao määrä odotetaa kasvava 3 miljooaa toii. Alumiiilevyä käytetää muu muassa letokoeide, autoje ja tölkkie valmistuksessa. SMS Siemag o maailma johtava metallijalosteita valmistavie Suomessa ABB toimii yli 30 paikkakualla ja o Suome suuri teollisuude kuossapitäjä. Tehdaskeskittymät sijaitsevat Helsigissä, Vaasassa ja Porvoossa. Suome ABB:lle jättitilaus Kiia alumiiiteollisuutee 60 miljooaa dollaria valssaamoide toimittaja. Chia Zhogwag Holdigs Limited o maailma toiseksi suuri ja Aasia suuri teolliste alumiiituotteide valmistaja. ABB Yksi kumppai useita palveluita Turvallisempaa, yksikertaisempaa ja kaattavampaa Ispecta tutee teollisuude ja eergia-ala haasteita yli kolmekymmee vuode kokemuksella. Alamme vahvimpaa suomalaisea toimijaa palvelemme turvallisuutee, laatuu ja elikaaree liittyvissä kysymyksissä Suomessa 27 paikkakualla sekä Ruotsissa, Norjassa, Taskassa ja Baltia maissa. Autamme asiakkaitamme lisäämää turvallisuutta ja kaattavuutta, tuistamaa piileviä riskejä ja valmistautumaa ealta arvaamattomaa ee kui riskit muuttuvat turhiksi kustauksiksi, toimitahäiriöiksi tai pahimmassa tapauksessa hekilövahigoiksi. Ispecta, PL 113, Helsiki Ispecta o kumppai, joka tarjoaa laaja valikoima tarkastuksia, testauksia ja sertifioiteja sekä kosultoivia asiatutija- ja koulutuspalveluita sama kato alta. Yhdessä tehostamme liiketoimitaae ja mahdollistamme kestävämmät toimitatavat sekä turvallisemma työympäristö. Lue lisää osoitteessa tai soita asiakaspalveluumme, p

7 12 Orgaisaatio-Saomat Orgaisaatio-Saomat 13 ASIAKASLÄHTÖISTÄ SUUNNITTELUA JA TOTEUTUSTA yli 30 vuode kokemuksella. Tarkkaa liikkeehallitaa Vaativaa koeistusta Escarmati kehityshakkeisii o osallistuut kaike kaikkiaa yhtiössä 40 eri työtekijää. Escarmati toimitusjohtaja Veikko Juttila (vas.), IT-päällikkö Rami Eberg ja johdo assistetti Mia-Leea Kiivilä ovat tyytyväisiä saavutettuhi tuloksii. Työ jatkuu. Escarmat kehittää toimitaasa Tekesi Liideri-projekti avulla Sähköjakelu- ja valvotalaitteita suuitteleva ja valmistava yritys Oy Escarmat Ltd käyisti tammikuussa kaksivuotise Tekes-rahoitteise kehittämishakkee. Teksti ja kuvat Tuomas Porkkala/ Hake liittyy Tekesi Liideri-projektii, joka tavoitteea o auttaa yrityksiä liiketoimia uudistamisessa kehittämällä johtamista, työ tekemise tapoja ja työtekijöide osaamista. Pohjamaalla Helsigbyssä sijaitseva Escarmati toimia kehittämise taustalla o aikaisempaa ousubuumia seuraut lasku. Ee vuotta 2008 kasvoimme todella voimakkaasti, mitä seurasi kaksi erittäi vaikeaa vuotta. Vuoa 2012 alkoi jällee lupaava kasvu aika, joka ioitti yhtiötämme miettimää toimitamme kehittämistä. Tarkoituksea o välttää aikaisemma ousukaude aikaa tehdyt virheet, Escarmati toimitusjohtaja Veikko Juttila kertoo kehityshakkee taustoista. Yhtiö meetti lähes 9 miljooaa euroa liikevaihdostaa hetkessä. Yksi Escarmati suurimmista haasteista o ollut materiaalihallita, joka kehittämie aloitettii jo vuode 2012 syksyllä. Hake osoittautui oistueeksi, jote kehittämistä haluttii jatkaa suuremmalla volyymillä Liideri-projekti yhteydessä. Projekti myötä olemme muu muassa yhdistäeet kaksi tuotevarastoamme, mikä o tuout joustavuutta varastotoimitaamme, Juttila kertoo Tekes avaiasemassa Tekesi osallistumie mahdollisti kehitystyö jatkamise. Juttila laskee eri kehityshakkeide arvo ouseva reilusti yli euro, joista Tekes kattaa avustuksea euroa. Hake olisi ollut liia suuri kustaus yhtiö katettavaksi, mutta Tekes mahdollisti osallistumisellaa hakkeide toteuttamise, Juttila saoo. Escarmati IT-päällikkö Rami Eberg kertoo projekti alkuvaiheessa pääpaio ollee tuotao sujuvoittamisessa. Sujuvoittamisee liittyy esimerkiksi työ häiriötekijöide poistamie, uude tuotaoohjausjärjestelmä käyttööotto sekä logistiikkakeskukse raketamie. Käytäössä työtekijät ja esimiehet keräsivät havaitoja työtä häiritsevistä tekijöistä, joka jälkee iihi mietittii yhdessä ratkaisuja. Tämä jälkee ratkaisuja kokeiltii käytäössä ja lopuksi arvioitii iide oistumista. Huomattii, että jo melko pieillä muutoksilla saatii toimitaa sujuvammaksi. Projektilta voi odottaa hyviä tuloksia, Eberg kertoo tyytyväiseä. Projekti myöhemmässä vaiheessa korostuu toimia uudistamie. Escarmati tavoitteea o kehittyä kokoaispalveluide tuottajaksi. Lisäksi kasaivälisyytee haetaa uusia tuulia yhteistyössä asiakkaide kassa. HENKILÖNOSTIMET TEOLLISUUTEEN VUOKRAUS - LEASING - MYYNTI Mika Sorri WasaTrade Oy +358 (0) ASIANTUNTIJAT PALVELUKSESSANNE Tasowheel Systems Oy Tasowheel Gears Oy Tasowheel Tikka Oy Ota yhteyttä Laadukasta voimasiirtoa Atti-Teollisuudelle merkittävä tilaus Latviasta kuva Atti-Teollisuus Atti-Teollisuus o saaut oi miljooa euro tilaukse puupellettie käsittelyjärjestelmästä Latviasta. SIA LatGrai tilaus sisältää järjestelmä suuitte- lu, valmiide puupellettie siirto-, varastoiti- ja lastauslaitteistot sekä siiloje aseukse. Aseustyö alkaa vuode 2013 aikaa ja laitos otetaa käyttöö kesällä Latvia Gulbee uudelle LatGra4 tehtaalle tulevaa kokoaisratkaisuu tulee Atti-Teollisuude toimittama suuri 5500 m³: varastosiilo ja lisäksi 220m³: lastaussiilo lastauslaitteiee, teräsraketeita sekä pellettikuljettimet. Gulbee tehtaalla puupelletit lastataa pääosi juaa, mikä o poikkeuksellista pellettitehtailla. Olemme kehittäeet liikkuva lastauslaitteisto, joka avulla juaa ei tarvitse liikuttaa vauu lastaukse aikaa, kertoo kaupallie johtaja Markko Takkie. Gulbee uusi pellettitehdas o samatyyppie kui LatGrai Kraslava tehdas, joka avattii vuoa Yhteistyömme Lat- Grai kassa alkoi, ku toimitimme Kraslavaa LatGra3 puupellettie käsittelyjärjestelmä vuode 2011 syksyllä. Tehtaa tuotato o lähteyt hieosti käytii ja se o jopa ylittäyt tuotatotavoitteesa. Järjestelmämme kautta kulkee vuosittai toia pellettejä, Takkie saoo. Nyt toimitettavaa järjestelmää o tehty parauksia Kraslava toimituksee verrattua. Näkyvi paraus o suljettu kuljetilaitteisto, joka vähetää pellettie käsittelyssä sytyvä puupöly leviämistä. LatGrailla o pellettituotatoa kolmella paikkakualla. Gulbee tehtaasta tulee eljäs ja se ostaa yritykse kokoaistuotao toii vuotee 2015 meessä. Suuri osa pelleteistä meee vietii. Atti-Teollisuus Oy o vuoa 1952 perustettu perheyhtiö, joka tarjoaa kokoaisratkaisuja teollisuudelle materiaalikäsittelyy ja maataloudelle viljakäsittelyy sekä valmistaa meriteollisuudelle vaativia laiva ovia. Yritykse tehdas sijaitsee Salossa. Vuoa 2012 yritykse liikevaihto oli oi 17 miljooaa euroa. Atti-Teollisuus

8 14 Orgaisaatio-Saomat Orgaisaatio-Saomat 15 CLS Egieerigi kehittämä järjestelmä kokoaa tietoa laitteide toimitakuosta Mistä tahasa koeesta, laitteesta tai laitoksesta kerättävät mittaustiedot voidaa muuttaa Cosmos-tiedokeruujärjestelmällä ymmärrettäväksi iformaatioksi, yksiköjohtaja Timo Hahimäki kertoo. Teksti Martti Tammisto ja kuva Tuomas Porkkala/ CLS Egieerig Oy: Vaasa yksikkö o kehittäyt Cosmos tiedokeruujärjestelmä. Järjestelmä o saaut hyvä vastaaoto teollisuude koe- ja laitevalmistajilta. Järjestelmä tuotteet keräävät erilaiste atureide mittaamaa tietoa, siirtävät se etää valvomojärjestelmälle, muutavat ja visualisoivat kootu data ymmärrettäväksi iformaatioksi ja edellee tuottavat eustee koee, laittee tai laitokse toimitakuosta. Tuottamalla mittadataa Cosmos-järjestelmä mahdollistaa oikea-aikaise eakkohuollo. Vasteajat lyheevät ja ogelmii pääsee tehokkaasti käsiksi. Edelläkävijöiä Suomessa ovat mm. Wärtsilä ja KoeCraes, jotka seuraavat maailmalla olevie moottoreide ja ostureide toimitakutoa ja tuottavat asiakkaillee raportteja siitä, mite laitteita voisi käyttää vielä optimaalisemmi, kertoo yksiköjohtaja Timo Hahimäki CLS: Vaasa yksiköstä. Näi mistä tahasa koeesta, laitteesta tai laitoksesta kerättävät mittaustiedot voidaa muutaa ymmärrettäväksi iformaatioksi. Timo Hahimäki jatkaa. Cosmokse avulla voisi toteuttaa esimerkiksi auto huollot ii, että kilometrilukema mukaa tehtävie määräaikaishuoltoje sijasta palveluorgaisaatio seuraa auto kutoa se lähettämä iformaatio pohjalta ja kutsuu auto huoltoo vai tarpee vaatiessa. Cosmos-järjestelmä ei ota kataa siihe, mikä laittee päälle se toteutetaa, skaala ulottuu kotielektroiikasta ydivoimalaa. Perusyksikkö o jotai suuretta, esimerkiksi lämpötilaa mittaava sesori. Järjestelmä o mahdollista raketaa CLS: toimittama automaatio- tai raportoitijärjestelmä jatkeeksi tai osaksi asiakkaalla jo olevaa automaatiojärjestelmää. Raumalla, Turussa, Vaasassa ja Espoossa toimiva teollisuude automaatioratkaisuja toimittava CLS- Egieerig o osa sähköjärjestelmii ja -palveluihi keskittyyttä Tamperee Keskustekiikka Oy:tä. Yhtiö asiakkaita ovat suomalaiset koe- ja laitevalmistajat sekä eergiasektori. Lähes 25 vuotta kestäyt työ loppusuoralla Teräs- ja alumiiiraketeide CE-merkitä pakolliseksi esi kesää Katavia raketeia käytettävie teräs- ja alumiiikokoopaoje ja tuotejärjestelmie CE-merkitä o pakollista alkae. Yleiseurooppalaie stadardi EN 1090 yhteäistää pelisääöt alalla. Siirtymäaika uude stadardi mukaisee toimitaa päättyy vuode 2014 heiäkuu alusta alkae. Muuttuvat vaatimukset koskevat koko alaa, aia teräsrakeekokoopaoje suuittelusta ja valmistuksesta äide kokoopaoje tarkastuksee, kertoo liiketoimitajohtaja Jukka Virtae Ispectasta. Merkittävä muutos o riippumattoma valvoa lisäätymie sellaiste teräskokoopaoje valmistuksessa, joita käytetää katavissa rugoissa ja jäykistävissä raketeissa. Myös hitsausohjeide hyväksytää ja hitsauskoordioija pätevyytee liittyvät vaatimukset tiuketuvat, sillä teräsraketamise vaatimukset muuttuvat EN stadardi myötä. Jatkossa hitsaajilla ja hitsausoperaattoreilla tulee olla todettu asiamukaie pätevyys, Virtae huomauttaa. Lisäksi jatkossa materiaalie tulee olla jäljitettävissä sekä hitsaukse laaduhallia pitää olla toteutusluoka vaatimuste mukaie ja perustua stadardi soveltuvaa osaa. EN 1090 sisältää laaja jouko sovellusalastadardeja. CE-merkitävaatimus koskee teräskokoopaoje ja tuotejärjestelmie valmistusta. Teräs- ja alumiiiraketeide toteutukse tekisiä vaatimuksia koskevie stadardie EN ja EN sovellusala o laajempi ja sisältää myös kokoopaoje aseukse ja site myös mm. työmaahitsaukse. kuva Tieto kuva ABB kuva Wärtsilä Nimitykset Tieto saa uude markkioitija viestitäjohtaja Mattias Isaksso o imitetty Tiedo markkioitija viestitäjohtajaksi lokakuu alusta alkae. Mattias Isaksso työsketelee Tiedo Tukholma toimistolla. Roger Holm (41), KTM, o imitetty 4-tahtiorgaisaatio johtajaksi ja Ship Poweri johtoryhmä jäseeksi syyskuu alusta alkae. Uudessa tehtävässää hä vastaa globaalisti Wärtsilä elitahtimoottoritoimiasta. Roger Holm tuli Wärtsilä palveluksee vuoa Isaksso siirtyy Tiedolle PricewaterhouseCoopersilta, jossa hä o vastaut yhtiö markkioiista ja viestiästä Ruotsissa sekä brädihalliasta globaalisti. Isakssoilla o 18 vuode kokemus alalta ja kasaivälistä kokemusta Kaadassa ja Uudessa Seelaissa. Isakssoilla o maisteritutkito kasaivälisestä liiketoimiasta Liköpigi ylipistosta Ruotsista ja muita ala opitoja Isossa- Britaiassa sekä Pohjois- Amerikassa. Tieto Pekka Tiitie ABB: Discrete Automatio ad Motio -divisiooa johtajaksi Pekka Tiitie aloitti ABB: palveluksessa jo vuoa Pekka Tiitie o imitetty Discrete Automatio ad Motio -divisiooa johtajaksi sekä ABB-yhtymä johtokua jäseeksi. Pekka Tiitie seuraa tehtävässä Ulrich Spiesshoferia, joka siirtyy ABB-yhtymä pääjohtajaksi. Tiitie o vastaut ABB: Drives ad Cotrols -liiketoimiasta se perustamisesta tammikuussa 2013 lähtie. Aikaisemmi hä johti globaalia Low Voltage Drives -liiketoimitaa kymmee vuode aja. Tiitisellä o äyttöä liiketoimia kehittämisestä erityisesti Kiiassa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa. ABB ilmoittaa muu muassa Tiitise kasvattaee taajuusmuuttaja-liiketoimitaa orgaaisesti ja parataee se liiketoimia kaattavuutta kestävällä tavalla. Lisäksi hä o johtaut ABB:llä useita merkittäviä tekologisia iovaatioita. Tiitie aloittaa Discrete Automatio ad Motio -divisiooa johtajaa ja ABB-yhtymä johtokua jäseeä ABB Wärtsilä 4-tahtiorgaisaatio saa uude johtaja 1997 ja o toimiut useissa johtotehtävissä. Tällä hetkellä hä johtaa Servicesliiketoimia Tiivisteet ja laakerit yksikköä. Sitä ee hä toimi johtajaa Solutios Maagemet ja Busiess Developmet -yksiköissä Services-liiketoimiassa. Hä o myös työskeellyt tietohallitojohtajaa Wärtsilä Oyj:ssa. Nimitykse yhteydessä Wärtsilä PowerTech ja Ship Poweri elitahtimoottoriorgaisaatio yhdistetää yhdeksi kokoaisuudeksi. Uudelleejärjestely o jatkoa muutoksille, jotka toteutettii vuoa Uusi orgaisaatiorakee tulee voimaa Wärtsilä Haumet 30 vuotta: Suuri asiakas asteli aikoiaa ovesta sisää Teksti Martti Tammisto/ Koko toimitasa aja raskaita ja vaativia teräsraketeita hitsaut, asetaut ja huoltaut Haumet Oy o saavuttaut 30 vuode rajapyyki. Perheyritys tuetaa pitkäaikaista kumppauussuhteistaa. Yritykse esimmäie asiakas oli TVL, jolle se teki lossikaltureide pottooeja. Niide valmistus jatkuu edellee, asiakkaa imi vai o vaihtuut matka varrella. Nyt lossikalturit toimitetaa Fiferries-imellä toimivalle Suome Lauttaliikee Oy:lle. Ruotsalaie pakki- ja vakuutuskoseri Läsförsäkrigar o tehyt Tiedo kassa sopimukse, jossa Tieto ottaa kokoaisvastuu paki rahastoosuuksie reskotra tuesta, ylläpidosta ja toimiasta. Tiedolla o ollut moivuotie liikesuhde Läsförsäkrigar Baki se perustamisesta lähtie. Läsförsäkrigar Baki Osasto 7c59 Piee yritykse meestys riippuu usei sattumista, yritykse perustaja Jukka Haula muistelee yritykse alkuvaiheita. Noi 25 vuotta sitte hallii käveli Koecraesi paikallie työjohtaja ja kysyi, ehtisimmekö tehdä heille pikaisesti yhde puole päivä korjaushomma. Alu jälkee Koecraes o työllistäyt yritystä eemmä ja eemmä. Yhteistyö o laajetuut korjaustöistä osturiratoje valmistuksee ja aseuksee. Tällä hetkellä Koecraes o Haumeti suuri asiakas. Jos työjohtaja ei olisi sattuut tulemaa portista sisää, olisikoha meillä vieläkää koko asiakkuutta, Jukka Haula pohtii. Jukka Haula o edellee mukaa yritykse käytäö toimiassa. Vastuu yritykse halliosta siirrettii elise vuotta sitte Juka pojalle Jussi Haulalle. Töitä o mukavasti, melkei kiireeksi asti, ykyie toimitusjohtaja Jussi Haula kuvaa tämä hetke äkymiä. Lähitulevaisuus äyttää iha hyvältä, vahoje asiakkaide rialle olemme saaeet myös joitaki uusia. Ruukki laajetaa Optim-teräkse mittavalikoimaa AZM300 eemmä kui soleoiditurvalukko -Symmetrie aseus oikea ja vasekätisii ovii -3 toimitasuutaa -Sallii suuret kohdistuspoikkeamat -Lukitusvoima N, pitovoima valittavissa 25 N/50 N -RFID koodaus, yli eri koodia -Sarjakytketä ilma turvataso pudotusta -Hygieiavaatimukset täyttävä muotoilu -Kestää useimpia puhdistusliuoksia, IP69K -PL e / SIL 3 Valmistamasa tuotteet Haumet toimittaa tilaajalle ja asetaa paikoillee omalla kuljetus- ja aseuskalustollaa. Yhtiöllä o käytössä laatujärjestelmä, joka kattaa koko prosessi teräsraketeide valmistuksesta kuljetuksee ja aseustöihi. Olemme hakemassa myös teräsraketeide CEmerkitäoikeutta viimeistää alkuvuodesta 2014, Jussi Haula kertoo. Haumet toimii oi vuosi sitte valmistueissa uusissa tuotatotiloissa Kaariassa. Ruukki laajetaa luja Optim-teräkse mittavalikoimaa palvelemaa raskasta ostovälie- ja kaivosteollisuutta Lisäys koskee Optimtuoteperhee Optim 700 QL -terästä, joka paksuusalue o jatkossa 6 60 mm. Lujuutesa, korkea iskusitkeytesä ja eriomaise hitsattavuutesa asiosta Optim 700 QL soveltuu ostovälie- ja kaivosteollisuude tarpeisii. Käyttökohteita ovat muu muassa raskaide maasiirto- ja kaivoskoeide sekä offshore-ostureide kuormaa katavat raketeet, saoo johtaja Pau Pitkäe Ruukilta. Tiedolle tärkeä palvelusopimus ruotsalaise pakkikoseri kassa tuote- ja prosessijohtaja Maria Jerhamre Egström kertoo yhtiö haluee aloitteellise kumppai, joka tukee asiakasta aktiivisesti kehittämällä ja yksikertaistamalla se toimitaa. Palvelupaketoii myötä saamme paraetu ja yhteäisemmä rajapia Tiedo kassa sekä aktiivise toimitamalli kehitystyöhö ja kustaustehokkuude paratamisee, Jerhamre Egström saoo. Sopimus Läsförsäkrigari kassa o Tiedolle tärkeä. Tieto äkee sopimukse osoittava yhtiö palvelupaketoitistrategia vastaava markkiatarpeisii. Ala suutauksea o, että yritykset tekevät mieluummi sopimukse palveluide kui järjestelmie toimittamisesta. Tieto o perustettu vuoa 1968, ja se pääkottori sijaitsee Helsigissä. Yritykse palveluksessa työsketelee oi ammattilaista yli 20 maassa. Tiedo liikevaihto o oi 1,8 miljardia euroa. Tieto Orgaisaatio-Saomat Lehti: Kustataja: Orgaisaatio-Saomat Oy Paiotalo: Alma Mau Oy, Tampere Jakelu: Suome teollisuusyritykset sekä iide pääjohtajat, toimitusjohtajat, alue johtajat, markkioitijohtajat, myytijohtajat, osto- ja hakitajohtajat, viestitäjohtajat, myytipäälliköt, osto- ja hakitapäälliköt, ostajat, viestitä- ja tiedotuspäälliköt ja viestiäsuuittelijat. Osoitelähde: Orgaisaatio-Saomat Oy Päätoimittaja: Tuomas Porkkala Taitto: Viestitätoimisto Tammisto, Kuutila & Tammisto Oy Relicompille tarkka 3D-skaeri kuva Relicomp Teksti Martti Tammisto/ - Teollisuude yhteie media - Kuvat: Tuomas Porkkala ellei toisi maiita Orgaisaatio-Saomat Oy Åkerludikatu 2 A PL TAMPERE Puh Osoitteemuutokset Y-Tuus: ISSN: Orgaisaatio-Saomat ISSN-L ISSN (Paiettu) ISSN (Verkkolehti) Teräksisiä kokoaisratkaisuja toimittava Relicomp Oy o tilaut ATOS Triple Sca 3D -mittalaitee. Laite o tuotatokäytössä marraskuu alkuu meessä. Muotoje määrä teollisuude tuotteissa kasvaa ja uude 3D-skaeri avulla pystyymme tekemää iitä etistä tarkemmi. Samalla laaduvarmistus muodostuu osaksi tuotatoprosessia ja saamme tarkat mittausdokumetit tuotekehitykse, suuittelu ja tuotao tueksi toimitusjohtaja Marko Jyllilä saoo. Särmätyt kappaleet olemme mitaeet 3D-koordiaattimittakoeella, mutta kaarevie muotoje mittaus yksittäisiä pisteitä mittaamalla o työlästä. ATOS Triple Sca -mittalaite skaaa tuottee ja luo siitä 3D-malli. Se kassa samaa ohjelmaa voi tuoda myös suuittelija tekemä 3D-malli. Viemällä mallit päällekkäi ohjelma äyttää tarkasti, mikä kohta skaatussa tuotteessa vastaa suuittelija mallia, mikä ei. Laittee käyttäjä voi valita, mikä kokoise poikkeama se hyväksyy. Uude mittalaittee etuihi kuuluu myös se, että säilyttämällä mittakuva voi aia palata tuotteesee ja saada mikä tahasa pistee tarkat koordiaatit. Marko Jyllilä mukaa uude mittalaittee avulla o mahdollista toteuttaa paiomuovauskoeella suuittelija haluamat muodot etistä tarkemmi. Mittaamalla valmis kappale ähdää tarkasti, paljoko tuotteessa o mittaeroa aiheuttavaa takaisijoustoa. Ero valmistuee tuottee ja suuittelija malli välillä voidaa korjata muuttamalla muovausohjelmaa kompesoimaa takaisijousto. Uudella skaerilla tarkistusmitataa jatkossa myös taloo alihakkijoilta tulevia tuotteita. Laitteella pystytää mittaamaa suuretki kappaleet yhdistämällä useat skaaukset yhdeksi 3D-malliksi. Protovalmistuksee ja piesarjatuotatoo Relicomp tarjoaa asiakkaillee aioaa pohjoismaisea yritykseä umeerisesti ohjattua paiomuovaustekiikkaa. Meetelmä korvaa kalliit työvälieet ja ataa eemmä mahdollisuuksia tuottee muotoilulle. Meetelmä toimii hyvi myös syvävetotuotteide suuitteluprosessi osaa ee kalliide työkaluje ivestoitia.

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4 toimitakatsaus Motiva Eergia ja materiaalie tehokkaa käytö asiatutija Motiva o asiatutija- ja palveluyritys, joka edistää eergia ja materiaalie kestävää käyttöä ja uusiutuva eergia hyödytämistä. Motiva

Lisätiedot

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015 T a m p e r e e S U O M A L A I N E N KLUBI K l u b i l e h t i 2 / 2 0 1 4 sivut 4 5 Kutie ja yrityste työjako uusiksi sivut 9 11 Ilmavoimat vuoa 2015 Arvo Petti, isämaa mies > s. 8 9 sivut 18 21 Kutsu

Lisätiedot

Turvallista. ruokaa yli rajojen KULUTTAJAN. Riitta Maijala s. 14. N o 4 /2010. Tervetuloa uusi Kuluttajaliitto! / Euroalue laajenee Viroon

Turvallista. ruokaa yli rajojen KULUTTAJAN. Riitta Maijala s. 14. N o 4 /2010. Tervetuloa uusi Kuluttajaliitto! / Euroalue laajenee Viroon N o 4 /2010 hita: 4 euroa KULUTTAJAN Suome Kuluttaliitto arje asiatuti www.kuluttaliitto.fi Turvallista ruokaa yli rajoje Riitta Maila s. 14 Tervetuloa uusi Kuluttaliitto! / Euroalue laajeee Viroo Pääkirjoitus

Lisätiedot

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6 yhdellä puhelulla sivu 3 Nordea valsi Salo sivu 5 Salosta maailmalle sivu 6 Meestyvät yrykset ovat kaupugi Otsikko eliehto Arvoisa lukija, T ämä lehde avulla haluamme kertoa ii salolaisille kui kaikille

Lisätiedot

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen) K(1998) 1388 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS tehty 20 päivää toukokuuta 1998 yrityskeskittymä julistamisesta yhteismarkkioille ja ETA-sopimukse toimitaa soveltuvaksi (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS

Lisätiedot

Aleksanterinkadun silta vielä torjuttavissa

Aleksanterinkadun silta vielä torjuttavissa umero 30, maaliskuu 2002 irtoumerohita 1 euro tilaukset ks. sivu 7 Aleksaterikadu silta vielä torjuttavissa Hallito-oikeude päätös ratkaiseva tärkeä erävoitto Porvoo kaupuki toimiut silta-asiassa virheellisesti

Lisätiedot

Nuori hammaslääkäri 2014

Nuori hammaslääkäri 2014 Nuori hammaslääkäri 2014 Jaakko Koivumäki, Merja Auero, Aja Eerola, Terhi Karaharju-Suvato, Aariitta Kottoe, Ritva Näpäkagas, Kaisu Pieihäkkie, Nora Savaheimo, Liisa Suomie, Tiia Tuooe Tutkimusraportti

Lisätiedot

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 7LHODLWRV 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD Helsiki 1999 TIEHALLINTO Liiketee palvelut VIKING Tielaitokse sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Huikea investointi Tampereelle

Huikea investointi Tampereelle Organisaatio-Sanomat Organisaatio-Sanomat - Teollisuuden yhteinen media - tammikuu 2013 pääkirjoitus Kasvu vaatii tahtoa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sivu 3 yritysosto Tampereen Keskustekniikka osti

Lisätiedot

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA 6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA Pro gradu -tutkielma Turu yliopisto Terveyde biotieteet Lääkekehitystiede

Lisätiedot

Eheyttävään aluepolitiikkaan

Eheyttävään aluepolitiikkaan Eheyttävää aluepolitiikkaa Selvitysraportti Alueide kehittämie Sisäasiaimiisteriö julkaisuja 23/2007 EHEYTTÄVÄÄN ALUEPOLITIIKKAAN Selvitysraportti Valtiosihteeri Atti Mykkäe Sisäasiaimiisteriö julkaisu

Lisätiedot

Insta Group aikoo hyödyntää osaamistaan myös uusilla toimialoilla

Insta Group aikoo hyödyntää osaamistaan myös uusilla toimialoilla Organisaatio-Sanomat Organisaatio-Sanomat - Teollisuuden yhteinen media - huhtikuu 2013 pääkirjoitus Rikkidirektiivi ei saa romuttaa vientiä Kansanedustaja Arto Satonen sivu 3 yritysosto Renewa osti ranskalaisen

Lisätiedot

Fortum ja Nissan pikalatauspisteitä koskevaan yhteistyöhön

Fortum ja Nissan pikalatauspisteitä koskevaan yhteistyöhön Organisaatio-Sanomat lokakuu 2012 Pääkirjoitus Fuusio on ratkaisu Energialähettiläs Tuomas Vanhanen sivu 3 Fennovoima Kotimaisten yritysten tulee olla kilpailukykyisiä ja tarjota rohkeasti osaamistaan

Lisätiedot

Kosmetiikka. hyvis vai pahis? KULUTTAJAN. N o 1/2011. Kirjaesittelyssä: Arkiruuan tuunausopas

Kosmetiikka. hyvis vai pahis? KULUTTAJAN. N o 1/2011. Kirjaesittelyssä: Arkiruuan tuunausopas N o 1/2011 hita: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Kosumetförbudet ry www.kuluttajaliitto.fi Kosmetiikka hyvis vai pahis? Kirjaesittelyssä: Arkiruua tuuausopas Kuluttajaliitto Kosumetförbudet ry yt myös

Lisätiedot

suun terveys Leikkaustarina asepalvelus Sydänvika ja 50 vuoden takaa Synnynnäinen sydänvika ja Osallistu yhdistyksen jäsenkyselyyn

suun terveys Leikkaustarina asepalvelus Sydänvika ja 50 vuoden takaa Synnynnäinen sydänvika ja Osallistu yhdistyksen jäsenkyselyyn Sydälapset ja -aikuiset JÄSENLEHTI 4 / 2011 Osallistu yhdistykse jäsekyselyy Sydävika ja suu terveys Leikkaustaria 50 vuode takaa Syyäie sydävika ja asepalvelus Lahjaksi tai omaksi, vuode 2012 KALENTERI

Lisätiedot

Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin (014) 652 200 Telekopio (014) 652 277

Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin (014) 652 200 Telekopio (014) 652 277 Julkaisija Keski-Suome liitto Sepäkatu 4, 40100 Jyväskylä Puheli (014) 652 200 Telekopio (014) 652 277 Yhteydet Kotisivu: http//www.keskisuomi.fi Yhteydet hekilökutaa: etuimi.sukuimi@keskisuomi.fi Julkaisu

Lisätiedot

SUOJAPAIKKA METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Euroopan johtavat kaivosteknologiamessut Tampereella

SUOJAPAIKKA METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Euroopan johtavat kaivosteknologiamessut Tampereella METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET 1 METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Syyskuu Kesäkuu 4/2007 3/2013 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu Alihankintaextra

Lisätiedot

Korkojen aikarakenteen ja tulevan inflaation välinen yhteys

Korkojen aikarakenteen ja tulevan inflaation välinen yhteys Korkoje aikaraketee ja tuleva iflaatio välie yhteys Perttu Tuomi Pro gradu -tutkielma Kasataloustietee laitos Tamperee yliopisto Toukokuu 2000 1 Tamperee yliopisto Kasataloustietee laitos TUOMI PERTTU:

Lisätiedot

Konepajayritykset panostavat tuotekehitykseen

Konepajayritykset panostavat tuotekehitykseen FIMECCin Harri Kulmala: Konepajayritykset panostavat tuotekehitykseen www.prometalli.fi 3D-tulostus ei vakuuta konepajoja vielä Konepajat pyristelivät kohti palvelumallia RASKAINKIN RAUTA TAIPUU NYT PALVELUKSI,

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

Tuliterä logistiikkakeskus laittoi toimitusketjut uuteen uskoon. www.prologistiikka.fi. Etätunnisteella tehoa arvoverkkoon

Tuliterä logistiikkakeskus laittoi toimitusketjut uuteen uskoon. www.prologistiikka.fi. Etätunnisteella tehoa arvoverkkoon Etätunnisteella tehoa arvoverkkoon Rikkidirektiivi aiheuttaa paljon päänvaivaa www.prologistiikka.fi Tuliterä logistiikkakeskus laittoi toimitusketjut uuteen uskoon 25.9.2013 PYSY OIKEILLA RAITEILLA Kansainvälinen

Lisätiedot

Upouusi AGCO:n traktori- ja moottoritehdas avattiin Kiinassa juhlavasti Sivut 3, 4-7 ja 16

Upouusi AGCO:n traktori- ja moottoritehdas avattiin Kiinassa juhlavasti Sivut 3, 4-7 ja 16 Upouusi AGCO:n traktori- ja moottoritehdas avattiin Kiinassa juhlavasti Sivut 3, 4-7 ja 16 AGCO POWER HENKILÖSTÖLEHTI 12. vuosikerta n:o 3/2015 Syyskuu ISSN 1459-7047 Kansikuvat: AGCOn arkisto Ylimmässä

Lisätiedot

Kauko-ohjattavat kopterit syntyvät 3D-tekniikalla. Teollisuuden Näytelehden internet -palveluosoitteisto. www.selcast.fi. .teijovi. k.fi. www.zeiss.

Kauko-ohjattavat kopterit syntyvät 3D-tekniikalla. Teollisuuden Näytelehden internet -palveluosoitteisto. www.selcast.fi. .teijovi. k.fi. www.zeiss. Kauko-ohjattavat kopterit syntyvät 3D-tekniikalla Lisätietoja: Puh. 09-8622 0100 www.guehring.fi Futuristiset pikkukopterit löytävät muotonsa Dassault Systèmesin SolidWorks Industrial Design -sovelluksen

Lisätiedot

SabriScan Oy sai tunnustuksen laadukkaasta ja ketterästä toiminnastaan

SabriScan Oy sai tunnustuksen laadukkaasta ja ketterästä toiminnastaan SabriScan Oy sai tunnustuksen laadukkaasta ja ketterästä toiminnastaan SabriScan Oy sai EFQM:n (the European Foundation for Quality Management) myöntämän Recognized for Excellence -tunnustuksen. SabriScan

Lisätiedot

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle teknologia kansainvälistyminen liiketoimintaosaaminen 1/2013 HANKE teknologiateollisuudelle 2010 2013 Alfame laittoi myynnin kuntoon Leanilla tulosta Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut

Lisätiedot

Tempo. Taidokasta tuontia Konttikuljetukset Aasiasta lisääntyvät. Matkalla kohti pohjoisia satamia moni asia voi mennä pieleen.

Tempo. Taidokasta tuontia Konttikuljetukset Aasiasta lisääntyvät. Matkalla kohti pohjoisia satamia moni asia voi mennä pieleen. PostNord Logistics vakuutti meidät asiakaslähtöisellä toiminnalla. Pär-Olof Ekström, Kärcher Suomi Tempo Logistiikan yrityslehti #3 2013 UUSI TAVARAMERKKI Nyt julkistetaan PostNord Logistics KURKISTUS

Lisätiedot

Mineraaliteknologiaan painottuva numero

Mineraaliteknologiaan painottuva numero Talvi 2012 Mineraaliteknologiaan painottuva numero N:o 1 2012 Tässä numerossa Päätoimittaja Juha Martikainen Toimitussihteeri Hanna-Mari Vuorisalo Toimituskunta Juha Myllärinen Juha Penttilä Pertti Turunen

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa N:o N:o 4 Keskiviikko Keskiviikko 14. marraskuuta 22. helmikuuta 2012 2012 Eätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillaki voi yrittää Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Mite aik toimia valtuustossa?

Lisätiedot

Kokonaispalvelua. hyvällä asiakastuntemuksella. Pulp&Paperin Harri Kerminen: UUTTA TEKNOLOGIAA KIERRÄTYKSEEN KEMIAA KESKELLE HELSINKIÄ

Kokonaispalvelua. hyvällä asiakastuntemuksella. Pulp&Paperin Harri Kerminen: UUTTA TEKNOLOGIAA KIERRÄTYKSEEN KEMIAA KESKELLE HELSINKIÄ nro 1 2007 UUTTA TEKNOLOGIAA KIERRÄTYKSEEN KEMIAA KESKELLE HELSINKIÄ KOSMETIIKKA PITÄÄ IHON NUORENA Pulp&Paperin Harri Kerminen: Kokonaispalvelua hyvällä asiakastuntemuksella KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI pääkirjoitus

Lisätiedot

SHOKit vauhdissa Koulutusta lomautetuille Tehoa hankintatoimeen Ydinvoimaosaamista vientiin

SHOKit vauhdissa Koulutusta lomautetuille Tehoa hankintatoimeen Ydinvoimaosaamista vientiin SHOKit vauhdissa Koulutusta lomautetuille Tehoa hankintatoimeen Ydinvoimaosaamista vientiin TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2009 Taantumasta nousun skenaariot Gretel Ramsay Martin Landtman Raimo

Lisätiedot