KOKKOLAN KAUPUNGIN SÄHKÖPOSTIOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN KAUPUNGIN SÄHKÖPOSTIOHJE"

Transkriptio

1 (lisätään hyväksymispäivämäärä tähän myöhemmin) KOKKOLAN KAUPUNGIN SÄHKÖPOSTIOHJE Sisältö Ohje lyhyesti... 2 Yleistä sähköposteista... 3 Sähköpostiviestintä Kokkolan kaupungilla... 4 Osoitteiden luominen... 4 Sähköpostin käyttö... 6 Osoitteiden julkaiseminen... 7 Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen... 8 Asiointi kaupungin kanssa... 8 Vastaaminen ja viestien laatu... 9 Viestien käsittely, järjestäminen ja säilytys Poissaoloilmoitus Toisen henkilön sähköpostin avaaminen Sähköpostin käyttö markkinoinnissa Sähköpostiviestinnän tallentaminen ja seuraaminen Sähköpostitilin lopettaminen Tietoturva ja -suoja Allekirjoitus Sähköpostiviestinnän tyyli ja luonne ohjeita kirjoittajalle Sähköpostiohje sisältää ohjeita ja neuvoja sähköpostin sujuvan käytön edistämiseksi. Ohjeeseen on kirjattu keskeiset kaupungilla käytössä olevat periaatteet sekä yleiset vastaavia tietojärjestelmiä koskevat ohjeet ja menettelyt.

2 2 Ohje lyhyesti Sähköposti on työväline. Pidä siitä hyvää huolta vastaa viesteihin ilman turhia viivytyksiä, poista vanhat ja tarpeettomat viestit ja arkistoi viestit omiin kansioihinsa. Erottele henkilökohtaisemmat viestit omaan kansioonsa, jonka nimestä henkilökohtaisuus ilmenee. Käytä työssä vain kaupungin sähköpostitiliä ja -osoitetta. Yhteydenpitoon, joka ei kuulu kaupungin toimintaan, kaupungin sähköpostia ei saa käyttää. Työsähköpostiin tulevia viestejä ei saa ohjata edelleen toiseen, kaupungin järjestelmän ulkopuoliseen osoitteeseen. Tutustu toimialasi omiin sähköpostiohjeisiin, etenkin jos työhön kuuluu henkilötietojen tai muuten luottamuksellisten tietojen käsittelyä. Mieti ja selvitä hoidatko sähköpostistasi sellaista viranomaisasiointia, joka on tarpeen tallentaa kirjaamoon ja sen lisäksi kaupunginarkistoon. Lähetä vain tarpeellisia viestejä. Varmuuden varalta laajojen jakelujen tekemistä kannattaa välttää sähköpostitilien rajallisen tilan vuoksi. Asiallisuus on hyvä säilyttää kaikissa työtilanteissa, joten mieti minkä sävyisiä viestejä lähetät. Esimiehenä anna tiimillesi palaute kasvokkain, ei sähköpostilla. Erittele viestin sisältö tai aihe lyhyesti viestin otsikkokenttään. Kirjoita otsikko ja viestin teksti pienillä kirjaimilla. Isoilla kirjaimilla tekstiä on vaikea lukea, ja versaalilla kirjoitettu teksti koetaan hyökkääväksi. Laadi sähköpostiohjelmaan valmiiksi allekirjoitus, jossa työn kannalta on keskeiset yhteystiedot. Pidä allekirjoituksen alue kooltaan maltillisena. Pidä viestintäkentän tausta värittömänä. Värillinen tausta hidastaa tulostusta ja hankaloittaa lukemista. Laita loman ja muiden poissaolojen ajaksi poissaoloviesti ja tarvittaessa tieto missä yksikössä tai kuka henkilö hoitaa asioita poissaolon aikana. Jos saat paljon sähköpostia, mieti voitko käyttää automaattista vastauskuittausta tai voitko peruuttaa esimerkiksi mainoskirjeiden lähettämisen. Siihen on yleensä linkki kunkin viestin lopussa. Siivoa sähköpostitilisi säännöllisesti ja viimeistään silloin kun saat viestin postilaatikon täyttymisestä. Poista turhat viestit ja tallenna tarvittaessa erilliseen tallennusvälineeseen. Yhteisiä tehtäväalueeseen liittyviä osoitteita suositellaan käytettäväksi paljon asiakaspalvelua sisältävissä tehtävissä. Näin viestejä käsittelemässä voi olla useita henkilöitä, eikä asioiden hoito viivästy yksittäisen henkilön poissaolon vuoksi. Hyvällä sähköpostin käytöllä edistät työn sujumista ja säästät ylimääräistä vaivaa itseltäsi ja muilta.

3 3 Yleistä sähköposteista Kaupungin sähköpostiliikenne koostuu sekä järjestelmän sisäisistä että ulospäin lähetettävistä viesteistä. Kaupungin sähköpostijärjestelmässä välitetään yli viestiä vuorokaudessa. Sähköpostin käytöllä on toiminnan tehokkuuteen ja taloudellisuuteen liittyviä vaikutuksia ja tietotekniikasta tulevia suoria kustannusvaikutuksia. Kaupungin sähköpostiohje sisältää viestintään ja vuorovaikutukseen, henkilöturvallisuuteen, asiakirjajulkisuuteen ja tietojärjestelmäteknologiaan sekä tietosuojaan ja -turvaan liittyviä näkökulmia. Sähköpostiohje vastaa vuoden 2014 tilannetta järjestelmien osalta. Ohjetta päivitetään tarvittaessa. Sähköpostiohje on tarkoitettu koko kaupunkikonsernin käyttöön. Toimialat ja muut kaupunkikonserniin kuuluvat yksiköt voivat laatia omia, tarkentavia ohjeitaan yhteisen ohjeen pohjalta. Ohje koskee soveltuvin osin myös luottamushenkilöiden käytössä olevien kaupungin luomia sähköpostitilejä. Mikä sähköpostiviesti on? Sähköposti on sähköpostiohjelmalla lähetettävä viesti, joka sisältää tekstiä, ääntä, kuvaa tai näiden yhdistelmiä. Viestin vastaanottajana voi olla yhteisö, yksittäinen entuudestaan tuntematon henkilö tai hyvinkin tuttu kollega. Sähköpostiviestin tyyli voi vaihdella asian ja viestivien henkilöiden keskinäisestä suhteesta riippuen. Sähköpostiviestin voi olla luonteeltaan - asiakirja, johon nojaudutaan asioita vireille laitettaessa tai niitä käsiteltäessä. Tällöin sähköpostiviesti on samanarvoinen ja yhtä virallinen kuin mikä tahansa kirjallinen asiakirja kyseisen asian eri käsittelyvaiheissa. - omaan työhön ja työprosesseihin liittyvä viesti - henkilökohtainen työhön liittyvä viesti. Vaikka viestien tyyli ja käyttöyhteys voivat vaihdella, viesti kannattaa laatia aina asiallisesti. Viesti voi olla todiste kanssakäymisestä pitkäksi aikaa. Mitä sähköpostiosoitteet ovat? Kokkolan kaupungin sähköpostiosoitteet ovat muodoltaan ja merkitykseltään erilaisia (henkilö- ja yksikköesimerkit kuvitteellisia): - henkilökohtainen omaan työrooliin liittyvä osoite muotoa esim. - omaan työ- tai virka-asemaan liittyvä osoite, esim. - useamman käyttäjän yhteinen tehtäväalueeseen liittyvä osoite, esim.

4 4 Kaupungilla on käytössä lisäksi osoitteita, joiden Osalla kaupungin luottamushenkilöitä on luottamustehtävän hoitoa varten kaupungin tuottama sähköpostiosoite. Ne ovat muotoa Sähköpostiviestintä Kokkolan kaupungilla Kaupungin sähköpostin käytön on asianmukaista ja asiakaspalvelua edistävää. Jokaisen kaupungin työntekijän tulee toimia hyvän sähköpostinkäytön periaatteiden mukaisesti. Kaikilla käyttäjillä on vastuu viestien määrästä, laadusta ja sisällöstä. Perehdyttäminen sähköpostin käyttöön työssä kuuluu esimiehen vastuulle. Sähköpostijärjestelmän teknisestä neuvonnasta vastaa kaupungin tietohallintopalvelut. Sähköpostiviestinnän tehokkuuden vuoksi sähköpostien määrä ja laajuus on pidettävä maltillisena. Tarpeettomien viestien lähettelyä on vältettävä. Kuormitusta lisäävät paitsi viestien määrä niin myös liitteet. Sähköpostitilin muistitila täyttyy nopeasti isoista liitetiedostoista. Isot liitetiedostot on tallentaa www- tai intranet-sivuille ja lähettää sähköpostilla vain linkki tai osoite kyseiselle sivulle. Kaupunki voi työnantajana määritellä ja määrätä sähköpostin käytöstä ja henkilökohtaisten sähköpostitilien avaamisesta. Kaupungilla on oikeus asettaa rajoituksia sähköpostin ja liitetiedostojen osalta. Kaupungin sähköpostijärjestelmä on suojattu tietoteknisin keinoin. Osoitteiden luominen Kokkolan kaupungilla on käytössä Outlook-ohjelma, jota voi käyttää myös wwwsivujen kautta osoitteessa mail.kokkola.fi. Sähköpostitilit luodaan kaupungin tietohallintopalvelujen toimesta. Henkilökohtainen omaan työrooliin liittyvä osoite Työntekijän sähköpostitili avataan ja osoite luodaan kun luodaan tunnus, jolla voi kirjautua kaupungin työasemaan. Sähköpostiosoitteen luomisen myötä muodostuu sähköpostitili, jonka käytöstä ja sisällön hallinnoinnista huolehtii työntekijä itse. Henkilökohtainen työsähköpostiosoite luodaan lähtökohtaisesti kaikille kaupungin työntekijöille. Sähköpostiosoite tulee voimaan työsuhteen alkaessa ja on voimassa yhtä kauan kuin työsuhde kestää. Voimassaoloaikaa työsuhteen päättymisen jälkeen voidaan pidentää vain erityisen perustelluista syistä. Lyhytaikaisten työjaksojen, kuten harjoittelun, aikana sähköpostitilin tarpeellisuutta on harkittava. Tili ja osoite luodaan, mikäli työtehtävien hoito sitä edellyttää.

5 5 Työasematunnusta haetaan kaupungin tietohallinnosta sähköisesti Tikettijärjestelmän kautta. Hakemuksen allekirjoittaa esimies, joka samalla täyttää pyynnön sähköpostiosoitteen luomiseksi. Työsuhteen päättyessä esimiehen on sähköpostitilin sulkemiseksi huolehdittava ilmoitus tietohallintoon jo ennen kuin henkilön työsuhde päättyy. Työ- tai virka-asemaan liittyvä osoite Työ- tai virka-asemaan liittyvän sähköpostiosoitteen voi luoda, jos on erityisiä omaan työalaan liittyviä asiakaspalvelu- tai vuorovaikutustehtäviä. Esimerkiksi Erillisellä osoitteella työntekijä voi paremmin erotella asemaansa liittyvät viestit omaan työhönsä liittyvistä viesteistä. Pyynnön työ- tai virka-asemaan liittyvän sähköpostiosoitteen luomiseksi tekee henkilö itse keskusteltuaan esimiehen kanssa. Tehtäväalueeseen liittyvä osoite Usean käyttäjän yhteisiä tehtäväalueeseen liittyviä osoitteita suositellaan perustettavaksi toimintoihin, joissa on paljon asiakaspalvelua. Tällöin osoite kertoo toiminnan keskeisen sisällön, esimerkiksi Yhteisen osoitteen perustamisesta päättää yksikön esimies, ja tili luodaan tietohallinnon toimesta. Esimiehen on keskusteltava kaikkien osoitteen käyttäjiksi tulevien kanssa ennen tilin perustamista tiliin liittyvistä vastaus- ja ylläpitotoiminnoista. Yhteisellä tilillä on oltava nimetty pääkäyttäjä, joka viime kädessä huolehtii sille tulevien viestien käsittelystä. Yhteiseen sähköpostiin tulevat viestit voidaan ohjata tietoteknisesti käyttäjäryhmässä olevien henkilöiden henkilökohtaisiin työsähköposteihin. Sähköpostitilin hoito nopeutuu ja tietojen vaihto parantuu, kun asiat eivät ole vain yhden vastaanottajan tiedossa. Osoitelistaukset Sähköpostijärjestelmään on luotu erilaisia osoiteluetteloita, joihin on koottu useita yksittäisiä sähköpostiosoitteita ryhmäksi. Näitä jakelulistoja käytettäessä kannattaa varmistaa, että lista kattaa kaikki tarkoitetut tahot. Jakelulistat on tarkoitettu vain kaupunkiorganisaation käyttöön, muille osapuolille niitä ei saa luovuttaa. Laajin jakelu on nimellä Koko kaupunki. Mahdollisuus lähettää viestejä tällä osoitteella on rajattu tietyille tahoille. Niistä voi kysyä tietopalveluista. Koko kaupunki jakelu ei välttämättä kata kaikkia kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöitä. Viestittäessä kaupungin koko henkilöstölle kannattaa huomata, ettei jokaisella kaupungin työntekijällä välttämättä ole mahdollisuutta käyttää sähköpostia päivittäin.

6 6 Osa henkilökunnasta on ilman henkilökohtaista sähköpostiosoitetta, minkä takia esimiehen rooli tiedon välittäjänä on keskeinen. Tietohallintopalveluista saa lisätietoja tämän tilin käytöstä ja käyttöperiaatteista. Tietohallinto neuvoo ja opastaa myös muissa osoitelistauksiin liittyvissä asioissa. Sähköpostin käyttö Kaupungin tietojärjestelmät ja laitteet on tarkoitettu työtehtävien hoitamiseen ja työn edellyttämään kanssakäymiseen. Muuta kuin kaupungin sähköpostiosoitetta ei tule käyttää työasioiden hoitamiseen. Sähköpostiviestinnän tulee noudattaa lakia ja hyvää tapaa. Sähköpostin tai muiden kaupungin tietojärjestelmien kautta ei saa välittää lakia rikkovaa tai muuten sopimatonta aineistoa. Kaupungin sähköpostin käyttö yksityiseen yhdistystoimintaan, vaalimainontaan, yritystoimintaan tai kaupungin ulkopuolisen sivutoimen hoitoon on kiellettyä. Kaupungin sähköpostin ja tietojärjestelmien epäasianmukainen käyttö voi johtaa toimenpiteisiin työnantajan taholta ja sanktioihin työntekijää kohtaan. Kaupungin tietojärjestelmillä ja -laitteilla on sallittua vähäisessä määrin hoitaa yksityistä yhteydenpitoa. Siitä ei saa aiheutua haittaa kaupungin sähköpostiliikenteelle tai tietojärjestelmille. Yksityisen sähköpostiviestinnän tulee pääsääntöisesti tapahtua henkilön vapaaajalla. Mikäli yksityistä viestintää tehdään pakottavista syistä työajalla, tulee sen olla lyhytkestoista eikä se saa haitata työtehtävien hoitoa. Massapostitus, kopiot, viestin edelleenlähettäminen Sähköpostiviesti on aina pyrittävä kohdistamaan sille vastaanottajalle, jolle se on merkityksellinen ja tarpeellinen. Massapostitusta ja viestien edelleen lähettämistä vain varmuuden vuoksi on vältettävä. Pitkien viestiketjujen luomista on vältettävä. Alkuperäiset viestit eivät välttämättä ole olennaisia lopulliselle vastaanottajalle. Hänelle ei liioin kuulu aiempien keskustelijoiden sananvaihto. Pitkät viestiketjut saattavat sekoittaa, ja alkuperäistä kysymystä tai sanomaa on usein vaikea löytää polveilevasta viestiketjusta. Sähköpostiviestin kirjoittajan tulee muistaa muista, että viesti saattaa päätyä edelleen lähetettäväksi henkilölle jolle asia ei ole tarkoitettu. Myös tämän takia viestin tyyli ja sisältö on syytä pitää asiallisena.

7 7 Poissaolot, tilinhallinta Jokainen oman tilin haltija huolehtii sähköpostista omatoimisesti. Yhteisen tilin osalta vastuu on pääkäyttäjällä, ellei toisin sovita. Huolehtiminen kattaa uusien viestien lukemisen ja vastaamisen sekä tarpeettomien viestien poiston ja viestiliikenteen seurannan. Ennakoidun poissaolon aikana on syytä laittaa viesti Outlook-ohjelman Ulkona-tilan hallinnan kautta. Viesti auttaa kääntymään oikean tahon puoleen loman, koulutuksen tai muun poissaolon aikana. Poissaoloviestin voi Outlook-ohjelmassa suunnata joko oman organisaation sisälle, tässä tapauksessa kaupungin sähköpostijärjestelmän piiriin, sen ulkopuolelle tai molempiin. Kun asettaa poissaoloviestejä, päivämäärät kannattaa tarkistaa huolella. Jos viestissä osoittaa yhteydenotot poissaolon aikana toiselle työntekijälle, on asiasta sovittava ennakkoon. Yhteydenotot voi ohjata myös koko palvelualueelle, jolloin postien käsittelystä sovitaan niin ikään ennakkoon. Osoitteiden julkaiseminen Sähköpostiosoite on luonteeltaan henkilötieto. Kaupungilla on oikeus julkaista työntekijöidensä sähköpostiosoitetiedot omissa sähköisissä järjestelmissään ilman työntekijän erillistä lupaa. Sähköpostiosoitteet kuten muutkin henkilötiedot on koottu kaupungin ylläpitämiin henkilötietokantoihin, joista on laadittu rekisteriselosteet. Tietoja käsitellään henkilörekistereiden mukaisella tavalla ja tarkoituksessa. Sähköpostiosoitteen antamista julkaistavaksi muilla kuin kaupungin ylläpitämillä www- tai sosiaalisen median sivuilla on vältettävä tietosuojan ja -turvan takia. Julkaisemista esimerkiksi eri ammattialojen luetteloissa ja sähköisissä hakemistoissa on syytä tarkkaan harkita. Näissä tilanteissa on usein suotavinta käyttää yhteystietona omaa yksityistä sähköpostiosoitetta. Työsähköpostiosoitteen ja muiden työyhteystietojen antamista erilaisiin palveluihin ja hakemistoihin on vältettävä. Joissain tapauksissa antaminen on perusteltua esimerkiksi saman alan ammatillisissa yhteyksissä. Jos antaa yhteystietonsa tällaisiin tarkoituksiin, on itse pidettävä kirjaa minne hän on yhteystietonsa antanut. Antajan on myös huolehdittava osoitteen poistamisesta tilanteen muuttuessa. Vanhentuneet tiedot eivät missään palvelussa palvele ketään. Vastaava menettely koskee myös tehtäväalueen yhteisen sähköpostiosoitteen lisäämistä ja poistoa vastaavista luetteloista. Tiedon luetteloon antamisesta ja poistamisesta on keskusteltava kaikkien samaa osoitetta käyttävien kesken. Keskustelun käyminen on yhteisen osoitteen pääkäyttäjän vastuulla. Harrastus- ja muuhun työn ulkopuoliseen toimintaan ei tule käyttää yhteystietona työsähköpostiosoitetta tai muitakaan työhön liittyviä yhteystietoja. Niissä käytetään yksityisiä yhteystietoja.

8 8 Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen Mikäli saa vahingossa toiselle henkilölle kohdistetun viestin, on siitä ilmoitettava lähettäjälle viipymättä. Jos huomaa itse lähettäneensä viestin väärälle vastaanottajalle, on hyvä lähettää viesti samaan osoitteeseen ja pyytää viestin poistoa. Sähköpostiviestin oikean vastaanottajan varmistaminen on tärkeää. Väärin tullut viesti on poistettava välittömästi eikä siitä saa ottaa kopioita tai tulosteita. Sisältöä ei liioin pidä välittää muiden tietoon. Väärään osoitteeseen saapunutta viestiä ei tule lähettää edelleen vaikka pyydettäisiin, paitsi viranomaisasioinnissa. Yksittäinen työntekijä ja kaupunkiorganisaatio voivat joutua ei-toivottuun välikäteen edelleen lähettämisen seurauksena. Viranomaisasioinnissa edelleenlähettämistä edellytetään osana hyvää hallintoa. Kaupungin toimivaltaan kuulumaton, ilmeisestä erehdyksestä tai tietämättömyydestä kaupungin sähköpostiosoitteisiin lähetetty viesti on siirrettävä toimivaltaiseksi katsotulle viranomaiselle (Hallintomenettelylaki 8 ). Viranomaisasioinnissakaan viestin virheellisesti saanut henkilö ei saa ilmaista tai käyttää hyväksi viestin sisältöä, tunnistamistietoa tai tietoa viestin olemassaolosta. Kirjesalaisuus Sähköpostiviesti on kirjesalaisuuden piirissä, ja se ovat tarkoitettu vain vastaanottajan nähtäväksi. Tehtäväalueen yhteiseen sähköpostiosoitteeseen tuleva posti on kaikkien osoitteen käyttäjiksi määriteltyjen henkilöiden luettavissa. Työntekijä itse voi harkintansa mukaan antaa toiselle työntekijälle luvan katsoa omia sähköpostejaan esimerkiksi loman aikana. Muille kuin kaupungin työntekijöille lupaa ei saa antaa. Luvan voi antaa suullisesti tai kirjallisesti. Kaupungin kanssa asiointiin liittyvät sähköpostiviestit on käsiteltävä julkisuuslain edellyttämällä tavalla, ja ne on tarvittaessa arkistoitava kaupungin arkistosäännösten mukaisesti. Viestien edelleen lähetys on syytä tehdä harkiten ja vähänkään arkaluonteiset kohdat tekstistä poistaen. Poistot on syytä tehdä tavalla josta käy ilmi, että alkuperäisen kirjoittajan tekstiä on käsitelty. Asiointi kaupungin kanssa Kaupungin sähköpostiosoite on Osoite on sama eri kielillä. Tätä osoitetta käytetään kun asioidaan kaupungin kanssa. Kaupungin sähköpostiosoitteeseen tulevat viestit ohjautuvat kirjaamoon, joka toimittaa ne eteenpäin ja kirjaa tarvittaessa diaariin, johon merkitään myös viestin saapumisaika. Kaupungin sähköpostisoitetta käytetään viranomaisasioinnissa sekä laitettaessa asioita vireille tai hoidettaessa jo vireillä olevia asioita kaupungin kanssa.

9 9 Osoitteeseen tulee myös muuta kaupungille tarkoitettua sähköpostia. Kirjaamo huolehtii viestit eteenpäin niihin yksiköihin tai niille työntekijöille, joille asia kuuluu. Kun asian luonne vaatii viestin perillesaattamista tiettyyn aikarajaan mennessä, on käytettävä -osoitetta. Kirjaamo toimii arkipäivisin kello välisenä aikana. Kun viesti lähetetään kirjaamoon, voidaan saapumisen ajankohta tarvittaessa todentaa. Aina kun asia pitää saattaa perille tiettyyn aikarajaan mennessä, on lähettäjällä vastuu asian perillesaattamisesta, koska sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa /13, 8 ). Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, on lähettäjän itse huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiselle (Hallintolaki /434, 17 ). Viestiä lähetettäessä tulee muistaa, että viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta laissa säädetä. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/621). Virallisluonteisia asioita voi tulla myös työntekijöiden omiin sähköpostiosoitteisiin. Sieltä viesti voi olla tarpeen siirtää kirjaamon osoitteeseen, etenkin jos asia on luonteeltaan vireillepano, valitus, hakemus, muistutus tai muu vastaava, myöhemmin mahdollisesti todentamista vaativa asia. Työntekijöiltä edellytetään tarkkuutta tämän asian tunnistamisessa. Vastaaminen ja viestien laatu Sähköposteihin on syytä vastata ilman turhia viivytyksiä. Viestien luonteen mukaan tulee vastata saaneensa viestin, siirtäneensä asian toiselle henkilölle tai pyytää lisäaikaa vastaamiseen. Hyvää asiakaspalvelua on vastata saaneensa viestin myös siinä tapauksessa, ettei siinä mainittuun asiaan ole antaa vastausta. Hyvään hallintoon kuuluu vastausviestin lähettäminen myös kriittiseen palautteeseen. Vastauksen kuuluu olla asiallinen myös tässä tilanteessa. Automaattisen vastaanottokuittauksen käyttämistä tulee harkita jos postiin tulee paljon asiakasyhteydenottoja. Sen sijaan häirintä- tai pilailuviesteihin ei ole syytä vastata. Häirintäviestit on hyvä tallettaa ja säilyttää mahdollisten jatkotoimien vuoksi. Jos sähköpostiviesti loukkaa henkilöä tai haittaa työtehtäviä, voi asianomainen ryhtyä toimiin esimiehen ja työsuojelun kautta. Sähköpostiin tullut uhkaavaksi tulkittava viesti tulee saattaa viipymättä esimiehen tai toimialan ylimmän johdon tietoon. Mahdolliset jatkotoimet käynnistetään tarvittaessa yhdessä viranomaisten kanssa.

10 10 Viestien käsittely, järjestäminen ja säilytys Sähköpostitili on tarkoitettu viestien lähettämiseen ja niiden lyhytaikaiseen säilyttämiseen. Pitkäaikainen säilyttäminen ja arkistointi tehdään muualla kuin sähköpostitilin kansioissa. Viestien lyhytaikaista järjestämistä varten kannattaa luoda ohjelmaan erilaisia kansioita. Selkeä kansiointijärjestys helpottaa viestien löytämistä. Kansiot kannattaa perustaa eniten työssä käytettyjen aiheiden mukaan tai muulla helposti muistettavalla tavalla. Henkilökohtaiseksi katsottavat työsähköpostit tallennetaan omaan kansioon, jonka nimestä henkilökohtaisuus ilmenee. Mikäli sähköpostitili joudutaan avaamaan muiden toimesta, osataan tämä selkeästi nimetty yksityisten viestin kansio jättää avaamatta. Vanhentuneet viestit tulee poistaa säännöllisesti sähköpostitilin rajallisen koon vuoksi. Täyttymisestä tulee varoitusviesti ennen kuin tilille varattu tila kokonaan täyttyy. Tilan täyttyessä viestejä ei voi enää lähettää, ja tilin avaamiseen uudelleen tarvitaan tietohallintoyksikön toimia. Viestin poisto ajoissa vähentää työkuormitusta itseltä ja muilta. Työsähköpostiin tulevan viestin lähettäminen tai työviestien ohjaaminen henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen ei ole sallittua tietosuojan ja -turvan vuoksi. Poissaoloilmoitus Poissaoloviestin käyttö kuuluu hyvään hallintoon. Poissaolotieto parantaa asiakaspalvelua ja edistää kaupungin sisäistä asioiden hoitoa. Hyvää palvelua on käyttää poissaoloviestiä loman tai muun pitemmän poissaolon aikana. Jos voi lukea sähköpostiviestejä vain satunnaisesti esimerkiksi koulutuspäivän takia, voi poissaoloviestin myös laittaa. Outlook-sähköpostiohjelmassa poissaoloviestin voi kohdentaa joko kaupunkiorganisaation sisäiseksi tai ulkopuolisille viestien lähettäjille. Työtehtävistä riippuen voi harkita onko viesti tarpeen molemmille kohderyhmille. Julkista tehtävää hoitavan henkilön poissaoloviesti on syytä tehdä sekä suomeksi että ruotsiksi riippumatta henkilön omasta kielitaidosta (Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu, Drno 2809/2/08). Poissaolon syyn ilmoittamista poissaoloviesteissä on vältettävä henkilötietosuojan takia. Riittää kun tuo esille milloin on tavoitettavissa seuraavan kerran. Viestistä on hyvä ilmetä kuka tai missä asiaa hoidetaan henkilön poissa ollessa. Esimerkki poissaoloviestistä: Olen paikalla seuraavan kerran Suunnitteluasioissa voi ottaa yhteyttä osoitteeseen Jag är på plats nästa gång I planeringsärenden vänligen kontakta adressen

11 11 Toisen henkilön sähköpostin avaaminen Toisen henkilön sähköposteja voi katsoa henkilön antamalla suostumuksella. Lupa voi olla kirjallinen tai suullinen. Katsominen saattaa olla tarpeellista esimerkiksi loman aikana. Sähköpostin voi avata perustelluista syistä myös ilman henkilön suostumusta. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi pitkä poissaolo töistä tai työtehtävien hoidon pysyvä estyminen. Jos työtehtävien hoito estyy näistä syistä, sähköpostitili voidaan avata yksikön esimiehen päätöksellä teknisen ylläpidon toimesta. Tällöin noudatetaan yksityisiä viestejä koskevaa vaitiolovelvollisuutta ja hyväksikäyttökieltoa. Mikäli suostumusta ei voi saada, voi kaupungin tietohallinto päättää viestien avaamisesta kyseisen työyksikön esimiehen esityksestä. Sähköpostitilin avaamisesta tehdään pöytäkirja. Lisätietoja menettelystä saa tietohallinnosta ja kaupunginarkiston arkistosihteeriltä. Sähköpostitili voidaan avata ilman henkilön suostumusta myös, mikäli on syytä epäillä rikollista tai tietojärjestelmien toimivuutta vaarantavaa toimintaa. Avaaminen tehdään kaupungin tietohallintopalvelujen toimesta. Sähköpostin käyttö markkinoinnissa Sähköpostin käyttö markkinointiin on laeissa säänneltyä. Sähköposti- tai tekstiviestein tapahtuva markkinointi henkilöasiakkaalle ei ole sallittua ilman henkilön suostumusta. Markkinointi yhteisölle tai henkilön työsähköpostiin on sallittua, ellei yhteisö tai henkilö sitä erikseen kiellä. Sähköpostimarkkinointi on sellaista suoramarkkinointia, jolla pyritään tuotteen tai palvelun myynnin edistämiseen tai jossa mainostetaan aatetta, yhdistystä tai tapahtumaa. Kaupungin sähköpostia voidaan käyttää myös uutiskirjeiden lähettämiseen. Niissä tulee kertoa tilaisuuksista, palveluista ja tapahtumista, joissa kaupunki on järjestäjänä tai osallisena. Kaupallisten mainosten välittämistä on kaupungin uutiskirjeissä tarkkaan harkittava tasapuolisuuden ja uskottavuuden säilyttämiseksi. Mikäli uutiskirjeen lähettäminen tietylle kohderyhmälle on säännöllistä, syntyy sen saajien sähköpostiosoitteista asiakasrekisteri, josta pitää tehdä rekisteriseloste. Selosteen laatimisesta voi kysyä neuvoa kaupunginarkiston arkistosihteeriltä. Uutiskirjeissä on oltava tieto, miten vastaanottaja voi peruuttaa viestien vastaanottaminen. Vastaanottajan tehtyä pyynnön vastaanottajan osoite tulee poistaa välittömästi jakelulistalta. Kaupungin ulkopuolisten tahojen järjestämien tilaisuuksien markkinointiin ei kaupungin sähköpostia käytetä kuin erikseen harkittavissa yksittäisissä tilanteissa. Uutiskirjeen tai vastaavan sähköpostiosoiteluetteloa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

12 12 Sähköpostiviestinnän tallentaminen ja seuraaminen Sähköpostijärjestelmän käytöstä syntyy teknisiä tietoja. Näitä ns. lokitietoja käytetään normaalisti vain järjestelmän ylläpidon vaatimiin teknisluonteisiin tehtäviin. Lokitietoja käsittelevällä henkilöstöllä on tehtäviinsä liittyvä yleinen vaitiolovelvollisuus. Lokitietoja ei käytetä käyttäjäkohtaisten yhteenvetojen tekemiseen. Jos epäillään perustellusti väärinkäyttöä, voidaan lokitietoja käyttää perustelluista syistä tilanteen selvittämiseen. Esimiehellä ei ole oikeutta seurata alaistensa sähköpostin tai tietojärjestelmien käyttöä käytännön työtilanteissa. Mikäli esimies havaitsee osana normaalia työnjohtotehtävää epäasiallista sähköpostin käyttöä, on asiasta keskusteltava henkilön kanssa. Työnantajalla on tarvittaessa mahdollisuus ryhtyä myös muihin toimiin. Sähköpostitilin lopettaminen Sähköpostitili suljetaan henkilön työsuhteen päättyessä. Määräaikaisissa työsuhteissa tili perustetaan tietyksi ajaksi, jolloin sen voimassaolo päättyy automaattisesti työsuhteen päätyttyä. Jos työsuhde on toistaiseksi voimassaoleva, henkilön itsensä tai hänen esimiehensä on hyvissä ajoin ilmoitettava työsuhteen päättymisestä tietohallintoon Tiketti-ilmoitusjärjestelmän kautta, jotta sähköpostitili voidaan lopettaa. Päättymisestä on ilmoitettava myös puhelinvaihteeseen kaupungin yhteystietokannan ylläpidon vuoksi. Tietoturva ja -suoja Sähköpostilla ei tule lähettää salassa pidettävää tai henkilön tietosuojan kannalta arkaluonteista aineistoa. Tällaisia ovat henkilön tunnistetietoja, terveydentilaa ja taloudellista asemaa koskevat viestit. Kaupungin tehtävänä on edistää tietojärjestelmien, kuten häiriötöntä käyttöä ja varmistaa tietojärjestelmien toimivuus luotettavalla tavalla. Kaupungin osoitteista tapahtuva sähköpostiviestintä on suojattu nykyaikaisin tietoteknisin keinoin ja välinein. Viestintä tapahtuu suojatussa ympäristössä. Sähköpostijärjestelmään sen ulkopuolelta saapuvien viestien osalta on käytössä roskapostin suodatus teknisin menetelmin. Saapuneen roskapostin tuhoamisesta kaupungin ei tarvitse tiedottaa viestinnän osapuolille eikä sitä tarvitse palauttaa lähettäjälle. Kaupungilla on oikeus ohjelmallisesti tarkistaa sähköpostiviestit mahdollisten virusten ja muiden haittaohjelmien varalta. Kaupungilla on myös oikeus poistaa viruksia ja muita haittaohjelmia sisältävät viestit. Viestien välittämisessä tehty liitetiedostojen poistaminen on tarvittaessa saatettava viestin vastaanottajan ja lähettäjän tietoon. Kaupungin eri toimialoilla on myös ohjeita ja määräyksiä henkilötietojen käsittelystä ja asioiden hoitamisesta sähköpostitse.

13 13 Pääsääntöisesti henkilötietoja ei kuulu välittää tavallisen kaupungin sähköpostin välityksellä vaan suojattua yhteyttä, ns. turvapostia käyttäen. Tietoturvaan ja - suojaan liittyvistä asioista pitää informoida työntekijöitä osana henkilökunnan perehdyttämistä. Mitkä tahansa viestit voivat sisältää tietokoneita ja -verkkoja vahingoittavia viruksia ja muita haittaohjelmia. Teknisen tietoturvan kannalta varminta on, ettei epäilyttäviä sähköpostiviestejä avata lainkaan. Sama koskee viesteissä olevia linkkejä. Jos viesti tai linkki vähänkään epäilyttää, on se jätettävä avaamatta. Avaaminen saattaa johtaa siihen, että osoitteeseen tulee yhä lisää roskapostia. Tavallista suuremmasta määrästä roskapostia on ilmoitettava kaupungin tietohallintoon. Jos arvelee työasemansa saastuneen, tietohallintoon on otettava yhteyttä välittömästi. Haittaohjelma voi siirtyä koneesta toiseen muistitikun kautta. Haittaohjelma voi tulla kaupungin tietokoneelle myös kotikoneen kautta. Allekirjoitus Kokkola on kaksikielinen kunta, ja sähköpostin allekirjoitus tulee olla kahdella kielellä, suomeksi ja ruotsiksi. Työtehtävistä riippuen allekirjoitus voi olla myös englanniksi. (Eduskunnan oikeusasiamiehen kannanotto, Dnro 2809/2/08). Kaupungin graafisen ohjeen mukaan kirjaimina käytetään Arial- tai Swiss-tyyppisiä fontteja. Olennaista on, että allekirjoitusosuus on selkeä, helposti luettava ja pituudeltaan maltillinen myös tulostettuna. Matti Möttönen kaavasuunnittelija - planläggare Kokkolan kaupunki - Karleby stad puh.- tfn s-posti - e-post Allekirjoitukseen voi liittää lisäksi osoitteita sosiaalisen median palveluihin, esimerkiksi Facebook, Twitter tai Instagram, jos toimiala tai yksikkö on näillä kanavilla aktiivisesti läsnä. Kaupungilla on oikeus lisätä järjestelmään kaikkiin allekirjoituksiin merkkejä ja tunnuksia, esimerkiksi juhlavuosien tai merkkitapahtumien johdosta. Aforismien, runojen, valokuvien tai sitaattien lisäämistä osaksi omaa allekirjoitusta ei kaupungin yhteydenpidossa sallita. Nämä voivat vaarantaa kaupungin uskottavuutta ja luotettavuutta eivätkä ne sovi viranomaisviestintään. Kaupunkikonserniin kuuluvat toimialat, yhtiöt tai liikelaitokset voivat antaa omia ohjeita allekirjoituksesta. Olennaista on, että allekirjoitus on selkeä, havainnollinen ja hyvää kaupunki-imagoa rakentava.

14 14 Sähköpostiviestinnän tyyli ja luonne ohjeita kirjoittajalle Yleistä Sähköpostilla vuorovaikutus tapahtuu ilman välitöntä henkilökohtaista kontaktia. Viestiä kirjoitettaessa pitää ajatella vastaanottajaa - lyhyt, niukkasanainen viesti tuntuu vastaanottajasta helposti töykeältä. Toisaalta sähköpostin kuuluu noudattaa verkkokirjoittamisen luonnetta, eli olla nopeasti silmäiltävä ja tiivis. Sähköposti voi olla myös virallinen asiakirja, joka tulee muiden nähtäväksi ja säilytetään pitkäaikaisesti. Kaupungilla hoidettavien asioiden luonteesta johtuen sähköpostiviestien on syytä olla tyyliltään ja sisällöltään asiallisia. Hyvien työkavereiden keskinäisessä viestinvaihdossa voi käyttää epämuodollisempaa tyyliä kuin viranomaisasioinnissa. Esimies-alais -suhteeseen kuuluva kehittävä palaute on annettava kasvokkain. Sähköpostit ja niiden tulkinnat voivat monimutkaistaa tilannetta. Sähköposti anna osapuolille mahdollisuutta välittömään ja tasavertaiseen vuorovaikutukseen. Viestin otsikko Viestin otsikkokenttään kannattaa kirjoittaa asian keskeinen sisältö. Kannattaa aloittaa asian pääsanalla, esimerkiksi tilatyöryhmä, johtoryhmä jne. Otsikon on hyvä sisältää viestin keskeinen asia. Pelkkä tervehdys otsikkona ei riitä erottelemaan viestejä toisistaan. Viestin otsikon tulee olla riittävän yksilöivä, jotta vastaanottaja voi havaita viestin muiden viestien joukosta ja jotta se varmemmin tulisi luetuksi. Selkeästä otsikosta on hyötyä vastaanottajalle myös myöhemmin tämän etsiessä viestiä arkistostaan. Työryhmien ja -yksiköiden on hyvä yhdessä sopia omista otsikointitavoistaan etenkin toistuvien asioiden hoidossa. Otsikot kirjoitetaan luettavuuden vuoksi pienillä kirjaimilla, ei suurilla. Otsikkoa ei kirjoiteta värillä muuten kuin erittäin kiireellisissä tai tärkeissä tapauksissa, jolloin halutaan erottua ja varmistaa viestin huomaamista. Viestikenttä Viestikentän väritys ja kuvitus on pidettävä neutraalina. Värillinen tai kuviollinen tausta vaikeuttaa tekstin lukemista, hidastaa tulostamista ja kuluttaa tarpeettomasti tulostusvärejä. Sähköpostia luetaan useimmiten tietokoneen näytöllä tai tätä pienempinäyttöisillä mobiililaitteilla. Tärkein asia kannattaa sijoittaa viestikentän alkuun, josta se tulee varmimmin luettua.

15 15 Viestin sisältö Sähköpostiviestien muotoseikat ovat vähemmän vakiintuneita kuin kirjeviestinnässä. Koska sähköposti on usein myös kirjeeseen verrattava asiakirja, asiointikirjeen yleisiä muotoseikkoja on syytä noudattaa viestejä kirjoitettaessa soveltuvin osin. Sähköpostiviestejä luetaan silmäilemällä, joten tärkein asia on sijoitettava viestin alkuun. Kappaleet kannattaa pitää lyhyinä, ja jokaiselle asiakohdalle kannattaa antaa oman kappaleensa. Loppupuolelle voi liittää vähemmän tärkeitä asioita. Mikäli viestikentässä on mukana aiemmin tullut viesti, oma viesti kirjoitetaan viestikentässä ylimmäksi. Viestikentässä käytetään pieniä kirjaimia (gemena). Hymiöiden ja nettilyhenteiden käyttö soveltuu vain toisensa tuntevien epämuodolliseen viestintään. Viesti kannattaa jakaa luettavuuden helpottamiseksi kappaleisiin. Tekstikappaleiden kannattaa olla suhteellisen lyhyitä, etenkin näytöltä luettaessa tämä parantaa asiaan hahmottamista. Alkutervehdys Sähköposti aloitetaan tervehdyksellä, ellei asiasta ole juuri äsken puhuttu. Vastaanottajan puhuttelu nimellä on suositeltavaa jos ei olla entuudestaan tuttuja. Esimerkkejä: Hei Hei Kalle Hyvä Kalle Kaupunkilainen, Hyvä Kalle, voisitko tarkistaa asian? Ensimmäinen kappale alkaa yleensä kiitoksella, jos meili on vastaus toisen lähettämään viestiin. Jos viestien vaihto on muuttunut vuoropuheluksi kyseisestä aiheesta, kiitoksia ei yleensä tarvita. Kiitos lähettämistäsi lisätiedoista. Kiitos viestistäsi, jossa kysyit toiminnastamme. Viestin lopetus Jos viestissä annetaan toimintaohjeita, voi sen tehdä reilusti käskymuodossa: klikkaa, allekirjoita, lähetä. Voit pehmentää sävyä kirjoittamalla johdantolauseen, esimerkiksi: Toimi seuraavien ohjeiden mukaan. Viesti tulisi lopettaa samaan sävyyn kuin se on aloitettu. Tavallisia lopetustervehdyksiä ovat: Ystävällisesti Yhteistyöterveisin Yhteydenottoa odottaen

16 16 Tuttavallisemmassa viestinnässä ei erillistä lopetusta välttämättä tarvita, vaan viestin voi lopettaa esim. Ystävällisin terveisin Maija Allekirjoitus Allekirjoitus edustaa aina viestin lähettäjää ja lähettäjän organisaatiota. Allekirjoituksen tulee olla ymmärrettävä ja helposti luettava. Allekirjoituksen tehtävänä on varmistaa lähettäjä ja välittää tarkat yhteystiedot yhteydenpitoa varten. Siitä tulee ilmetä henkilön nimi, tehtävä ja keskeiset yhteystiedot. Allekirjoituksen koko on pidettävä maltillisena viestikenttään nähden. Liian laaja allekirjoitus vie paljon tilaa tulosteissa ja näytöltä luettaessa. Allekirjoituksen on oltava kaikkien helposti luettavissa. Parhaiten käytettäviä ovat Arial ja Times -tyyppiset kirjasinlajit. Kirjallisuutta sähköpostiviestinnästä: Pirkko Pesonen: Yritysviestinnän säännöt. Edita Katleena Kortesuo & Maria-Liisa Patjas: Kuka vastaa?. Asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa. Infor. 2011

Sä hkö pöstisä ä nnö t

Sä hkö pöstisä ä nnö t Sä hkö pöstisä ä nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Sähköpostiosoitteet... 3 3 Kirjesalaisuus suojaa sähköpostia...

Lisätiedot

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle.

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle. Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt koskevat kaikkia yliopiston sähköpostijärjestelmien käyttäjiä. Henkilökunnalle merkityt osiot koskevat yliopiston yksiköitä, koko henkilökuntaa ja heihin rinnastettavia

Lisätiedot

Sähköpostisäännöt lyhyesti

Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostin käyttäjällä on yksi tai useampia rooleja esimerkiksi henkilökuntaa ja opiskelijoita koskevat säännöt ovat osittain erilaiset. Kaikkia sääntöjä on noudatettava käytä

Lisätiedot

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä 1 Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin 14.2.2012ekijä ja päivämäärä Sähköpostiviestin kirjoitusohjeita 2 Kirjoita lyhyitä ja kieliasultaan moitteettomia viestejä (isot alkukirjaimet

Lisätiedot

Sähköpostisäännöt lyhyesti

Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostin käyttäjällä on yksi tai useampia rooleja Esimerkiksi henkilökuntaa ja opiskelijoita koskevat säännöt ovat osittain erilaiset. Kaikkia sääntöjä on noudatettava Käytä

Lisätiedot

Sähköpostisäännöt. Tampereen teknillinen yliopisto Sähköpostisäännöt 1 (6) TTY/520/002/2013 23.5.2013. Sähköpostisäännöt lyhyesti

Sähköpostisäännöt. Tampereen teknillinen yliopisto Sähköpostisäännöt 1 (6) TTY/520/002/2013 23.5.2013. Sähköpostisäännöt lyhyesti Tampereen teknillinen yliopisto Sähköpostisäännöt 1 (6) Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostin käyttäjällä on yksi tai useampia rooleja esimerkiksi henkilökuntaa ja opiskelijoita koskevat

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 27.9.2012 Sisällysluettelo Luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien

Lisätiedot

Lapin yliopiston sähköpostisäännöt

Lapin yliopiston sähköpostisäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 13.5.2016 Julkinen Lapin yliopiston sähköpostisäännöt Versio Pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 13.05.2016 Käsitelty yhteistoimintaneuvostossa

Lisätiedot

Lähetys- ja palautusvelvollisuudet eivät koske haittaohjelmaviestejä eivätkä roskapostia.

Lähetys- ja palautusvelvollisuudet eivät koske haittaohjelmaviestejä eivätkä roskapostia. Sähköpostisäännöt 1/5 Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt koskevat kaikkia yliopiston sähköpostijärjestelmien käyttäjiä. Henkilökunnalle merkityt osiot koskevat yliopiston yksiköitä, koko henkilökuntaa

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sähköpostisäännöt

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sähköpostisäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 24.1.2017 Julkinen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sähköpostisäännöt Versio Pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 4.1.2017 Ohje lokalisoitu

Lisätiedot

Verkkoposti selkokielellä

Verkkoposti selkokielellä Petri Ilmonen Verkkoposti selkokielellä Tekijä ja Oppimateriaalikeskus Opike, FAIDD, 2009 Selkokielinen käsikirjoitus: Petri Ilmonen Selkokielen tarkistus: Ari Sainio Kustannustoimitus: Petri Ilmonen Kansikuva

Lisätiedot

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ LIIKEARKISTOPÄIVÄT 12.-13.9.2007 ASIAKIRJAT SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Jukka Tuomela Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos Lainsäädännön lähtökohtia Lainsäädännössä pyritään siihen, että sähköisiä

Lisätiedot

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä Tullin turvasähköposti Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 2.2 8.1.2015 Korvaa version 2.1 22.5.2014 Tullin turvasähköposti Tulli lähettää sinulle sähköpostiviestin salattuna silloin, kun viesti tai sen

Lisätiedot

Käsitelty yhteistyötoimikunnassa Kuntayhtymän johtaja hyväksynyt

Käsitelty yhteistyötoimikunnassa Kuntayhtymän johtaja hyväksynyt SÄHKÖPOSTISÄÄNNÖT 1/6 Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 3.11.2016 Kuntayhtymän johtaja hyväksynyt 10.1.2017 Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostin käyttäjällä on yksi tai useampia rooleja esimerkiksi henkilökuntaa

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Sähköposti tehokäyttöön

Sähköposti tehokäyttöön Sähköposti tehokäyttöön Tarja Chydenius Anna Perttilä SÄHKÖPOSTI TEHOKÄYTTÖÖN 1 Sähköpostin etuja 1 2 Sähköposti ei ole aina paras valinta 1 3 Sähköpostin laatiminen 2 3.1 Vastaanottaja 2 3.2 Otsikkorivi

Lisätiedot

Open Badge -osaamismerkit - ohje 13.8.2014

Open Badge -osaamismerkit - ohje 13.8.2014 1. Sähköpostiviesti osaamismerkin saapumisesta Kun saat ensimmäisen kerran sähköpostiisi viestin Open Badge -osaamismerkin myöntämisestä, tulee sinun luoda itsellesi tunnukset nk. merkkireppuun osaamismerkin

Lisätiedot

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Hyväksytty xx.xx.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstömuutokset... 1 1.1. Irtisanoutuminen tai määräaikaisen työsuhteen päättyminen... 1 1.2. Pitkäaikainen poissaolo,

Lisätiedot

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa OHJE 1 (8) Luottamuksellinen sähköposti Trafissa Trafi käyttää Deltagon Sec@GW -ohjelmistoa sähköpostin luottamuksellisuuden suojaamiseen. D-Envelope sovelluksen avulla viestien vastaanottaminen ei edellytä

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Muistio 1 (7) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Esri Finlandin asiakastietokanta

Esri Finlandin asiakastietokanta Esri Finlandin asiakastietokanta Rekisteriseloste Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä (jäljempänä Esri Finland ) Y-tunnus 1837145-9, p. 0207 435 435 Yhteystiedot

Lisätiedot

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Päivitetty 11.5.2017 TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2 (5) JOHDANTO Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (myöhemmin Omnia) tietoverkon ja -järjestelmien sitovat Omnian opiskelijoita

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä

Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste Kuopion kaupungin palautepalvelujärjestelmä Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Kaikille selosteille yhteiset tietoturvaa ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat kohdat löytyvät asiakirjan lopusta.

Kaikille selosteille yhteiset tietoturvaa ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat kohdat löytyvät asiakirjan lopusta. 1 TIETOSUOJASELOSTE JA REKISTERISELOSTEET mysafety käsittelee henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti huolellisesti ja turvallisesti. mysafetyn käsittelemiin henkilötietoihin. Tutustu tietosuojaselosteeseen

Lisätiedot

ProNetti -sähköpostijärjestelmä

ProNetti -sähköpostijärjestelmä Sivu 1(6) käyttöohje ProNetti -sähköpostijärjestelmä Protacon Solutions Oy:n tarjoamassa sähköpostijärjestelmässä sähköposteja voidaan lukea ja lähettää käyttämällä esimerkiksi Thunderbird tai Microsoft

Lisätiedot

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen.

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen. Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

iphone ja ipad

iphone ja ipad 1 Laadinta- ja lähettämisohje Laadinnassa on mahdollista käyttää sähköpostipohjaa tai Word-asiakirjapohjia. Tietokoneilla (Windows 10) on erilliset ohjeet Word-asiakirjapohjien käyttöön, mutta tässä ohjeessa

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

TIETOTURVA. Eduberry tietotekniikka marjanviljelijän apuvälineenä Leena Koponen

TIETOTURVA. Eduberry tietotekniikka marjanviljelijän apuvälineenä Leena Koponen TIETOTURVA Eduberry tietotekniikka marjanviljelijän apuvälineenä Leena Koponen 24.1.2017 TIETOTURVA KÄSITTEENÄ = tietojen, tietojärjestelmien, palveluiden ja verkkoliikenteen suojaamista Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 312/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi vankeuslain 12 luvun

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja OHJE 1 (7) Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja potilaskertomusarkiston kanssa verkkopankkitunnistautuminen Palveluun kirjautuminen 1. Täytä tarvitsemasi tilaus / pyyntö / hakemus lomake ja tallenna

Lisätiedot

Salatun sähköpostipalvelun käyttöohje

Salatun sähköpostipalvelun käyttöohje Salatun sähköpostipalvelun käyttöohje Lappeenrannan teknillinen yliopisto tarjoaa henkilökunnalle käyttöön salatun sähköpostipalvelun. Salattu sähköposti on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa

Lisätiedot

Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä

Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 18.1.2013 Otto Markkanen, lakimies Asianajotoimisto Castrén & Snellman 1 TIETOSUOJA? YKSITYISYYS JA HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

@PHPOINT / @KOTIPOINT Sähköpostitilin asetukset

@PHPOINT / @KOTIPOINT Sähköpostitilin asetukset 1(10) OHJEEN SISÄLTÖ Sivu Sähköpostitilin lisääminen 2 Oletussähköpostiosoitteen muuttaminen 7 Sähköpostiliikenteen käyttäminen suojatulla yhteydellä 9 (Viestintäviraston suositus) 2(10) Sähköpostitilin

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta. Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille

Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta. Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille 2 Sisällys 1 Verkkoneuvonnan käyttämiseen liittyvät tekniset vaatimukset... 3 2 Palveluun kirjautuminen: Uudet

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2013 1 (6) 3 Henkilötietojen verkkojulkaisua koskevat muutokset kaupungin viestinnän ohjeisiin HEL 2013-008170 T 00 04 00 Päätösehdotus päättänee hyväksyä seuraavat henkilötietojen

Lisätiedot

IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa

IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa Tietotekniikkataidot 12.3.2014 Sisältö Tietohallinto julkisilla verkkosivuilla Yliopiston intranet Opiskelijan tietotekniikkaopas pääkohdat ja täydennyksiä

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Sähköisten asiointipalvelujen järjestämisvelvollisuus

Sähköisten asiointipalvelujen järjestämisvelvollisuus HAUS 15.9.2011 Sähköinen asiointi viranomaistoiminnassa - käytännön tilanteita Jukka Tuomela Johtamiskorkeakoulu/Julkisoikeus Tampereen yliopisto 15.9.2011 HAUS Jukka Tuomela, TaY 1 Sähköisten asiointipalvelujen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluiden käyttösäännöt

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluiden käyttösäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 24.1.2017 Julkinen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ICT-palveluiden käyttösäännöt Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 4.1.2017

Lisätiedot

Agenda. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Kertaus: näin myyt (melkein) mitä tahansa internetin avulla Suositeltavia työvälineitä Automaattisen sähköpostikampanjan luominen MailChimp-järjestelmässä Laskeutumissivun luominen

Lisätiedot

Salatun sähköpostipalvelun käyttöohje

Salatun sähköpostipalvelun käyttöohje Salatun sähköpostipalvelun käyttöohje Lappeenrannan teknillinen yliopisto tarjoaa henkilökunnalle käyttöön salatun sähköpostipalvelun. Salattu sähköposti on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa

Lisätiedot

Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje

Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje Tämän ohjeen tarkoituksena on opastaa sosiaalisen median käyttöä Joroisten kunnan eri toiminnoissa sekä ohjata henkilöstöä toimimaan sosiaalisessa mediassa vastuullisesti

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjautuminen Gmail-postiin

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

Tietosuojaseloste / Dynasty 360 dokumentin- ja asianhallinta

Tietosuojaseloste / Dynasty 360 dokumentin- ja asianhallinta Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste / Dynasty 360 dokumentin- ja asianhallinta Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Lisätiedot

Open Badge -osaamismerkit

Open Badge -osaamismerkit Open Badge -osaamismerkit Merkin vastaanottaminen 2 "#$%&'()$*+,''-.,-$/0.1 "#$%&&'$ =>;+?.@@'A$/,+%'*1B%%B0,$%@B+-.%$% C 2>D./E'B1B-.%$%;+?.@@'&'()$&'F0#'F0..% G C>"#$%&'()$H'F1+/I,1'-IJ%%$1I%"#$%&'()$*+,''-.,-$/0.%

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Pikaopas. Viestitehtävien hallinta viestiluettelossa Luokittele, merkitse tai poista viestejä suoraan viestiluettelossa.

Pikaopas. Viestitehtävien hallinta viestiluettelossa Luokittele, merkitse tai poista viestejä suoraan viestiluettelossa. Pikaopas Microsoft Outlook 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot.tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Ulkoasun mukauttaminen Mukauta Outlook: Valitse

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA

KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA Tervehdys täältä Kuopion kaupungin rekrytointipalvelusta. Kiitämme Sinua jättämästäsi hakemuksesta sijaispankkiimme sekä jo mahdollisista tekemistäsi sijaisuuksista Kuopion kaupungille. Syksy on tulossa

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Opus Online Client Web asetukset. Opus Internet ajanvaraus

Opus Online Client Web asetukset. Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset Opus Internet ajanvaraus Sivu 2 / 14 Sisältö Opus Online Client... 3 Web asetukset... 3 Vastaanotot... 3 Hoitohenkilöt... 5 Luo aliverkkotunnus... 6 Mukauttaminen... 7

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä Oikeusministeriö teknisen kehittämisen koordinointi kaikki demokratiapalvelut www.demokratia.fi Opetus-

Lisätiedot

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat.

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat. OMAHOITO Varkauden kaupunki tarjoaa asiakkailleen sähköisiä terveyspalveluita Omahoidon Terveyskansion välityksellä. Palvelun käyttö edellyttää sopimusta asiakkaan ja Varkauden kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön menettely sähköisen asiakirjan vastaanottamista koskevan ilmoituksen toimittamisessa asiakirjan lähettäjälle

Liikenne- ja viestintäministeriön menettely sähköisen asiakirjan vastaanottamista koskevan ilmoituksen toimittamisessa asiakirjan lähettäjälle PÄÄTÖS VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI 27092010 Oma OKV/209/l/2009 Kalevi Kämäräinen Porokylänkatu 18 75530 NURMES 1/5 ASIA Liikenne- ja viestintäministeriön menettely sähköisen asiakirjan vastaanottamista

Lisätiedot

OFFICE 365 PIKAOHJE 14.01.2014

OFFICE 365 PIKAOHJE 14.01.2014 OFFICE 365 PIKAOHJE 14.01.2014 SISÄLTÖ 1. O365 AVAAMINEN 3 2. KIRJAUTUMINEN 3 3. SALASANAN VAIHTAMINEN 5 4. SÄHKÖPOSTIN KANSIO RAKENNE 6 5. POISSAOLOVIESTI 7 6. SÄHKÖPOSTIN ALLEKIRJOITUS 8 7. YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUKSEN TIETOTURVAOHJEET

KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUKSEN TIETOTURVAOHJEET KESKI-POHJANMAAN IT-ALUEKESKUKSEN TIETOTURVAOHJEET TIETOTURVALLISUUDEN MUISTILISTA 1. Tietoturvallisuus perustuu lainsäädäntöön ja normiohjaukseen 2. Tietoturvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien tehtävä,

Lisätiedot

Kela lähettää tammikuussa postitse esitäytettyjä paperisia laskulomakkeita opiskelijaravintolanpitäjille

Kela lähettää tammikuussa postitse esitäytettyjä paperisia laskulomakkeita opiskelijaravintolanpitäjille Kansaneläkelaitos OHJE 21.12.2010 ATERIATUEN LASKULOMAKE Kela uudistaa visuaalisesti ateriatuen laskulomakkeen ulkoasua. Uusi lomake otetaan käyttöön tammikuussa 2011 (liite 1). Esitäytetty laskulomake

Lisätiedot

Sähköpostin arkistointi

Sähköpostin arkistointi Suomen XII liikearkistopäivät 1 12.-13.9.2007 Tampere Sähköpostin arkistointi www.industrialitc.fi 2 Esityksen sisältö Sähköpostiarkistointi osana informaation hallintaa ja ECM-kokonaisuutta Lainsäädäntö

Lisätiedot

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt

Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Tietohallinto Tietoturva, sääntö 13.5.2015 Julkinen Lapin yliopiston ICT-palveluiden käyttösäännöt Versio pvm Muutokset Henkilö 1.0 13.05.2016 Dokumentti luotu Esa Mätäsaho 1.0 13.05.2016 Käsitelty yhteistoimintaneuvostossa

Lisätiedot

WS-AINEISTOPALVELUT-VARMENTEET Varmenteen hankinta- ja uusintaohjeet Sähköposti-kanava

WS-AINEISTOPALVELUT-VARMENTEET Varmenteen hankinta- ja uusintaohjeet Sähköposti-kanava WS-AINEISTOPALVELUT-VARMENTEET Varmenteen hankinta- ja uusintaohjeet Sähköposti-kanava Versio1.0 09.12.2009 Sisällysluettelo 2 (16) Sisällysluettelo 1 Käsitteet... 3 2 Yleistä... 3 3 VARMENTEEN HANKINTA...

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 54 Länsimetro Oy:n kokouspöytäkirjoja koskevan diaariotteen antaminen HEL 2016-008119 T 07 01 02 Päätös Päätöksen perustelut Vs. kansliapäällikkö päätti todeta, että

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS Tutkimuksen päätyttyä huomioitavat tietosuoja-asiat Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimisto Tilastokeskus 6.5.2009, Helsinki LUENTOAIHEET Yleistä

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN SÄHKÖPOSTIN JA INTERNET-YHTEYKSIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN SÄHKÖPOSTIN JA INTERNET-YHTEYKSIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Tietohallintotyöryhmä LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN SÄHKÖPOSTIN JA INTERNET-YHTEYKSIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 27.2.2002 (Päivitetty 30.12.2004) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 27.2.2002 2 LAPPEENRANNAN

Lisätiedot

CV-kannan käyttöohje 2017

CV-kannan käyttöohje 2017 Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 2 a) Sinulle lähetetään käyttäjätunnus ja salasana Monsterilta... 2 b) Sinulla ei ole vielä tunnuksia Monsterin työnantajat sivulle... 3 Turvakysymykset... 3

Lisätiedot

Rekisteriseloste. NettiRassi rekisteriseloste

Rekisteriseloste. NettiRassi rekisteriseloste Rekisteriseloste NettiRassi rekisteriseloste Versiot Hyväksytty Päivitys 1 Johtoryhmä 28.08.2014 2 14.9.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ Sisällysluettelo 1. REKISTERIN NIMI... 1 2. REKISTERINPITÄJÄ... 1 3.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Työntekijän sähköpostin ja työtiedostojen hakeminen ja avaaminen

Työntekijän sähköpostin ja työtiedostojen hakeminen ja avaaminen KUOPION KAUPUNKI POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Työntekijän sähköpostin ja työtiedostojen hakeminen ja avaaminen Hyväksytty: Kaupungin yhteistyötoimikunta 10.12.2014 Asianumero: 5445/07.01.00/2014 49

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot