VALTAKUNNALLINEN -SEMINAARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTAKUNNALLINEN -SEMINAARI"

Transkriptio

1 VALTAKUNNALLINEN -SEMINAARI Tule mukaan ensimmäiseen valtakunnalliseen VOIKUKKIA-seminaariin, jonka teemana on HAITUVAT LENTOON huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

2 Pienistä puroista kasvaa suuri virta sanotaan. Seminaari esi elee, miten virta kasvaa lastensuojelun kentällä ja osaajien välillä. Lastensuojelu ja työskentely lapsensa sijoituksen tai huostaanoton kohdanneiden vanhempien kanssa kehi yy, löytää uusia muotoja, kokeilee erilaisia keinoja ja ammentaa etoa tutkimuksista sekä käytännön kokemuksista. Vanhemmilla on oma tärkeä osansa palveluiden kehi ämisessä ja kokemuksensa jakamisessa. VOIKUKKIA-seminaaripäivä tarjoaa jokaiselle jotain läheises aiheen parista ja vinkkejä omaan työhön. Tule kuulemaan ja osallistumaan niin puheenvuoroihin, eto- kuin teemapajoihinkin! ESITYKSET JA LUENNOT avaavat puheenvuoroissaan kuvaa tämän hetken lastensuojelusta ja sen kuntou avista menetelmistä vanhempien näkökulmasta eri puolilta Suomea. Miten tällä hetkellä tuetaan ja kuntoutetaan perheitä lapsen sijoituksen tai huostaanoton jälkeen? Miten huomioidaan lapsen isä ja äi lastensuojelun ja sijoituksen/huostaanoton jälkeisessä arjessa? Mitä tarvittaisiin lisää kuntoutuksen tai lastensuojelun kentälle? Mitä tarjoaa vanhemmille vertaistukiryhmätoiminta ja millaisia ovat vanhempien kokemukset niistä? Millainen on kokemusamma laisen osaamisen lisäarvo ryhmissä tai kehi ämistyössä? Esityksissä käsitellään lisäksi yhteistyömalleja kehi ämistyössä ja palveluiden toteutuksessa eri sektoreiden välillä, erilaisia valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalan ohjelmatavoi eita ja tukemisen muotoja sekä tutkaillaan tulevaisuuden muutoksia ja haasteita. Kuultavana on myös kumppanuuksien rakentamisen haasteita ja malleja sekä tarjotaan onnistumisen avaimia. Miten hoidetaan verko umista palveluiden kehi ämiseksi alueellisiksi, yhteistoiminta-alueiden välisiksi ja kuntalaisten eduksi? Millaisia alueellisia palveluiden välisiä eroja on Suomessa ja miten niitä pyritään ehkäisemään? Millaisia ovat tulevaisuuden haasteet sosiaali- ja terveysalalla ja miten niitä ratkaistaan? Miten saadaan alan hyvät innovaa ot, mallit ja käytännöt leviämään ja juurtumaan? TEEMAPAJOISSA voit osallistua käytännönläheisiin menetelmäpajoihin, joista saa mm. vinkkejä ja ideoita ryhmäohjaukseen ja arkityöhösi, erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja parityöskentelyyn. Lisäksi pajat tarjoavat pienryhmäfoorumin, jossa voit keskustella perheitä tukevista kuntoutuksen menetelmistä, vanhempien au amisesta, kohtaamisesta ja vies nnästä. TIETOPAJOISSA pääset kuulemaan ja keskustelemaan esi elijän, kehi äjän tai asiantun jan kanssa tuoreista menetelmistä ja kehittämistyöstä kentältä, vanhempien ja perheiden kuntou avasta työstä tai toiminnan ja palveluiden markkinoinnista. Tietopajoissa on myös tarjolla etoa siitä, millaisia erilaisia ryhmämalleja voi toteu aa lastensuojelun perheenjäsenten kuntoutuksessa, niistä saatavia onnistumisia ja tuloksekkaita menetelmiä. VOIKUKKIA-seminaari on osa Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton 60-vuo sjuhlavuoden toimintaa

3 SEMINAARIN RAKENNE : Ilmoi autuminen ja aamukahvit : Seminaarin avaus : Puheenvuoro : Vanhempien paneeli : Puheenvuoro : Teemapajat : Tietopajat : Lounas : Puheenvuoro : Teemapajat : Tietopajat : Kahvitauko : Puheenvuoro : Teemapajat : Tietopajat : Puheenvuoro : Teemapajat : Tietopajat : Verko uminen 17.00: Seminaari pää yy Seuraavilta sivuilta löydät puheenvuorojen sekä teema- ja etopajojen sisällöt. Seminaarin hinta- ja ilmoi autumis edot ovat esi een lopussa.

4 PUHEENVUOROT Puheenvuoro: Kuitenkin lapsille ne omat vanhemmat on aina omat vanhemmat Kuvaus: Puheenvuorossa kuvataan vanhempien kokemuksia tuesta, lastensuojelutyöstä ja vanhemmuudesta lapsen sijoituksen aikana. Soccan Heikki Waris ins tuu n käytäntötutkimushankkeessa ( ) tuli esille, e ä vanhempien kuntoutumisen tukeminen saa lastensuojelun työkäytännöissä vähäisen roolin. Tutkimuksessa vanhemmat kuvasivat, e ä vanhemmuus oli monille oman kuntoutumisen kantava voima ja myös omaan elämän lanteeseen tulisi saada lapsen sijoituksen aikana tukea. Puhujana: Miia Pitkänen, kehi ämispäällikkö VTL Ensi- ja turvako en lii o Vanhempien paneeli Kuvaus: Vanhempien vertaispaneelissa käydään keskustelua siitä miten vanhemmat kokevat lastensuojelun kuntou avan o een ja saatavan tuen. Entä miten vanhemmat toivoisivat, e ä heitä tue aisiin, kuultaisiin ja kuntoute aisiin yksilöinä ja perheinä? Paneelissa kuullaan ajatuksia vanhemmilta amma laisille. Keskustelu avaa näkökulmia myös vertaisuuden voimaan ja vanhempana kasvamiseen, mahdollisuuksiin ja mahdollistamisiin. Paneelia johtavat: Hanna Kytölä, perhetyöntekijä Jyväskylä ja Riina Ylä-Sulkava, aluevastaava Seinäjoki Merikratos Lastensuojelu Oy Puheenvuoro 1: Lastensuojelun vaiku avuus näkyväksi mistä onnistumiset syntyvät Kuvaus: Puheenvuorossa tarkastellaan lastensuojelutyössä onnistumiseen vaiku avia asioita sekä millaista etoa tarvi aisiin onnistumisen arvioimiseksi. Puhujana: Sirkka Rousu, yliope aja HT sosionomi Metropolia amma korkeakoulu Puheenvuoro 2: Voiko toive toteutua? Kuvaus: Arvot, asenteet ja uskomukset raha ja valta lastensuojelulain henki Huostaano o: elinkau nen rangaistus vai mahdollisuus kuntoutua ja eheytyä Yhteisenä tavoi eena onnistunut ko utuminen Puhujana: Tiina Teivonen, toimitusjohtaja Tasalan perhepalvelut Oy Puheenvuoro 3: Haituvat lentoon miten VOIKUKKIAtoiminta käynnistetään? Kuvaus: VOIKUKKIA-toiminta kätkee sisälleen VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajien koulutukset, ohjaajaverkostot, menetelmäpankin, alueilla ohjausryhmätyötä ja verkostoja sekä paljon muuta. Miten toimintaa mallinnetaan ja kehitetään siten, e ä se jää kentälle ja sitä toteutetaan aidolla kumppanuudella? Tuloksia, kompastuksia, ilmiöitä ja suuntaviivoja, unohtama a uusia tuulia ja sisältösuunnitelmia vuosille Puhujina: Pia Söderholm, projek koordinaattori ja Hanna Hägglund, projek suunni elija VOIKUKKIA-verkostohanke, Suomen Kasvatus- ja perheneuvontalii o Puheenvuoro 4: Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia, case lasten ja perheiden Emma & Elias ohjelma Kuvaus: Ohjelmatyöskentely on yksi keskeinen keino tulosten ja vaikutusten saavu amiseksi ja yhteiskunnallisen vaiku avuuden edistämiseksi. Puheenvuoron aiheena on esitellä RAY:n lapsi- ja perhetyön avustusohjelma Emma & Elias, ja poh- a, miten kehi ämistyötä ja uusien innovaa oiden luomista voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla tukea. Puhujana: Elina Varjonen, kehi ämispäällikkö Avustusosasto, RAY

5 TEEMAPAJAT 1, KLO TEEMAPAJAT 2, KLO Teemapaja 1.1. : Keho ja rytmi - rentoutus hieronnan ja osteopa an menetelmin 45 min. max. 16 osallistujaa Kuvaus: Parei ain tehtävät hoidot osteopaa n opastuksella käy äen rytmisiä liikkeitä. Menetelmävinkkejä teemasta mukaan ryhmän ohjaukseen ja arkeen. Ohjaus: Samuli Nivala, osteopaa - koulute u hieroja Helsinki Vantaa Tmi Samuli Nivala Tila: OPUS 3 Teemapaja 1.2. : Kosketuksen vaikutus - pään ja niskan rentoutus 45 min. max. 20 osallistujaa Kuvaus: Kevyellä kosketuksella suorite ava rentoutus parei ain osteopaa n ohjaamana. Kosketuksen käy ö rentoutuksen välineenä. Mukaan vinkkejä vertaistukiryhmässä käyte ävänä toiminnallisena tehtävänä. Ohjaus: Teemu Vänni, hieroja osteopaa Tampere Tmi Teemu Vänni Tila: OPUS 4 Teemapaja 1.3. : Työnohjauksesta tukea amma laisille 45 min. max. 8 osallistujaa Kuvaus: Pajassa ryhmänohjaajat saavat vinkkejä siitä, miten ohjaajapari voi käydä yhdessä läpi ryhmäohjauksen kysymyksiä. Paja toimii myös vertaistukena osallistujien kesken. Ohjaus: Ilse Vogt, koulutuspäällikkö työnohjaaja DIAK - Etelä Tila: OPUS 1 Teemapaja 2.1. : Keho ja rytmi - rentoutus hieronnan ja osteopa an menetelmin 45 min. max. 16 osallistujaa Kuvaus: Parei ain tehtävät hoidot osteopaa n opastuksella käy äen rytmisiä liikkeitä. Menetelmävinkkejä teemasta mukaan ryhmän ohjaukseen ja arkeen. Ohjaus: Samuli Nivala, osteopaa - koulute u hieroja Helsinki Vantaa Tmi Samuli Nivala Tila: OPUS 3 Teemapaja 2.2.: Kosketuksen vaikutus - pään ja niskan rentoutus 45 min. max. 20 osallistujaa Kuvaus: Kevyellä kosketuksella suorite ava rentoutus parei ain osteopaa n ohjaamana. Kosketuksen käy ö rentoutuksen välineenä. Mukaan vinkkejä vertaistukiryhmässä käyte ävänä toiminnallisena tehtävänä. Ohjaus: Teemu Vänni, hieroja osteopaa Tampere Tmi Teemu Vänni Tila: OPUS 4 Teemapaja 2.3.: Minä kirjoitan - voimau avan kirjoi amisen paja 45 min. max. 12 osallistujaa Kuvaus: Pajassa saa ideoita ja vinkkejä mukaan kirjallisuusterapeu sten menetelmien käytöstä ryhmän ja itsetyöskentelyn tueksi. Ohjaus: Kris na Svensson, kirjallisuusterapeu FM Tila: OPUS 1

6 TEEMAPAJAT 3, KLO TEEMAPAJAT 4, KLO Teemapaja 3.1. : Työnohjauksesta tukea amma laisille 45 min. max. 8 osallistujaa Kuvaus: Pajassa ryhmänohjaajat saavat vinkkejä siitä, miten ohjaajapari voi käydä yhdessä läpi ryhmäohjauksen kysymyksiä. Paja toimii myös vertaistukena ohjaajien kesken. Ohjaus: Ilse Vogt, koulutuspäällikkö työnohjaaja DIAK - Etelä Tila: OPUS 1 Teemapaja 3.2. : Minä vies jänä ja vies n viejänä 45 min. max. 12 osallistujaa Kuvaus: Millainen olen vies jänä? Miten vies ni tulkitaan? Millaista on vies ntäni? Miten voin kehi ää vies ntääni? Vies n vastaano ajan ja lähe äjän vuorovaikutus? Entä kuuntelun merkitys vies nnässä? Amma laisen opastuksella vinkkejä arjen vies nnällisiin lanteisiin ja siihen, miten varmistetaan parhaiten vies n perille meneminen ja vaikutetaan vies mis lanteeseen posi ivisella tavalla. Ohjaus: Iiris ina Varilo, tea eriohjaaja Tampere Tila: OPUS 2 Teemapaja 3.3. : Toiminnallisten menetelmien matkassa 45 min. max. 20 osallistujaa Kuvaus: Ohja u kokemuksellinen teemapaja, jossa erilaisia toiminnallisia menetelmiä oman itsensä tutkimiseen amma laisena vinkkejä mukaan ote avaksi. Ohjaus: Virpi Kujala, vertaistoiminnan kehi äjä työnohjaaja Sininauhalii o Tila: OPUS 4 Teemapaja 4.1. : Minä vies jänä ja vies n viejänä 45 min. max. 12 osallistujaa Kuvaus: Millainen olen vies jänä? Miten vies ni tulkitaan? Millaista on vies ntäni? Miten voin kehi ää vies ntääni? Vies n vastaano ajan ja lähe äjän vuorovaikutus? Entä kuuntelun merkitys vies nnässä? Amma laisen opastuksella vinkkejä arjen vies nnällisiin lanteisiin ja siihen, miten varmistetaan parhaiten vies n perille meneminen ja vaikutetaan vies mis lanteeseen posi ivisella tavalla. Ohjaus: Iiris ina Varilo, tea eriohjaaja Tampere Tila: OPUS 2 Teemapaja 4.2.: Toiminnallisten menetelmien matkassa 45 min. max. 20 osallistujaa Kuvaus: Ohja u kokemuksellinen teemapaja, jossa erilaisia toiminnallisia menetelmiä oman itsensä tutkimiseen amma laisena vinkkejä mukaan ote avaksi. Ohjaus: Virpi Kujala, vertaistoiminnan kehi äjä - työnohjaaja Sininauhalii o Tila: OPUS 4 Teemapaja 4.3.: Minä kirjoitan - voimau avan kirjoi amisen paja 45 min. max. 12 osallistujaa Kuvaus: Pajassa saa ideoita ja vinkkejä mukaan kirjallisuusterapeu sten menetelmien käytöstä ryhmän ja itsetyöskentelyn tueksi. Ohjaus: Kris na Svensson, kirjallisuusterapeu FM Tila: OPUS 1

7 TIETOPAJAT 1, KLO TIETOPAJAT 2, KLO Tietopaja 1.1. : Väkivallasta vapaaksi -ryhmät ja vertaisohjaajan rooli Kuvaus: Paja käsi elee sijoite ujen lasten vanhemmille suunna ua VOIKUKKIA-vertaistukiryhmämallia, jossa on ollut mukana erityispainotuksena väkivallan kohtaaminen ja vertaisohjaajan rooli. Lisäksi kerrotaan etoa uudesta ryhmämallista, joka on suunna u vanhemmille, joiden lapsen sijoitus on pää ymässä. Millaisia tuloksia ja kokemuksia ryhmämallit ja erityissisällöt tarjoavat? Esi elijät: Eeva Immonen, sosiaalityöntekijä mukana myös vertaisohjaaja VIOLA väkivallasta vapaaksi ry. Tila: SONAATTI 1 Tietopaja 2.1. : Sosiaali- ja terveysalan osaaminen ja kehitystyö tunnetuksi Kuvaus: Minne hyvät jutut katoavat? Mustaan aukkoonko? Innokylä tarjoaa sosiaali- ja terveysalan toimijoille ympäristön, jossa nämä voivat löytää toisensa, kehi ää yhdessä sekä levi ää uusia ideoita ja innovaa oita. Innokylässä ihmiset ja ideat kohtaavat. Tule etopajaan kuulemaan ja kysymään, mitä palveluita ja lisäarvoa Innokylä tarjoaa. Esi elijä: Merja Lyy käinen, hankekoordinaa ori Innokylä SOSTE ry Tila: SONAATTI 1 Tietopaja 1.2. : Minä vies jänä ja vies n viejänä Kuvaus: Avioero lanne, lapsen sijoitus tai huostaano o onko lanteella eroa isien näkökulmasta, kun lapsen tapaamiset eivät toteudukaan sovussa ja sovitus? Miten isät kokevat eronsa lapseen ja miten lanne a koh etsitään ratkaisuja? Miten isä-lapsi toiminta edistää isän ja lapsen yhdessäoloa sekä keskinäisen suhteen kasvua lapsen ja vanhemman välillä? Esi elijät: Ari Inkinen + isät Helsingin NMKY Tila: SONAATTI 2 Tietopaja 2.2.: Monikul uurisuus ja lastensuojelun perhetyö Kuvaus: Monikul uurisuus tuo oman lisäosansa lastensuojelun kentälle. Mitä tulee huomioida työskennellessä monikul uuristen perheiden parissa? Arkityöhön nousevia haasteita työntekijän osalle ja miten niistä selvitä? Vinkkejä ja huomioita amma laiselta ja ryhmäohjaajalta. Esi elijät: Anita Kytökangas, johtaja Folkhälsanin kansainvälinen lastenko & Folkhälsanin Familjerum/Perhe la-projek ja Emnet Tarer, projek ntyöntekijä sosionomi Folkhälsanin Familjerum/Perhe la-projek Tila: SONAATTI 2

8 TIETOPAJAT 3, KLO TIETOPAJAT 4, KLO Tietopaja 3.1. : VOIKUKKIA-vertaisryhmäohjaaja huostaan otetun lapsen vanhemman ja läheisten tukena Kuvaus: Sijaishuollon ohjaajan kehi yvä työnkuva, ryhmätoiminta, henkilökohtaiset tukitapaamiset, kokemuksia ryhmästä ja vanhempien tukemisesta, ohjaajan työkalut ja kehi yminen työssä. Esi elijät: Maija-Leena Alm, sosiaaliohjaaja ja Päivi Kangas, sosiaaliohjaaja Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, sijaishuolto ulkopuoliset sijoitukset Tila: SONAATTI 1 Tietopaja 3.2. : VETSKARI -nuoren tukeminen vanhempien erotessa Kuvaus: Miten vanhempien ero vaiku aa lasten ja nuoren elämään? Miten perheen hajoaminen näkyy eri elämänvaiheissa? Miten tukea nuorta? Vetskari -projek ssa on kehite y vanhempiensa eron kokeneille vuo aille nuorille vertaisryhmätoimintamallia sekä nuorten parissa toimiville aikuisille työvälineitä ja oppaita vanhempien eron käsi elyn tueksi. Tietoa vanhempien eron vaikutuksista eri elämänvaiheisiin, työvälineiden ja -menetelmien esi elyä, vinkkejä nuoren kohtaamiseen ja ryhmämuotoiseen tukemiseen. Esi elijät: Teea Ton la ja Annina Nivala, projek suunni elijat VETSKARI-projek Suomen Kasvatus- ja perheneuvontalii o Tila: SONAATTI 2 Tietopaja 4.1. : RINNAKKAINEN vanhemmuus sijaisvanhempien ennakkovalmennuksessa Kuvaus: Pajassa kerrotaan, miten sijaisvanhempia tällä hetkellä valmennetaan rinnakkaiseen vanhemmuuteen sekä käydään keskustelua siitä, miten rinnakkaista vanhemmuu a voitaisiin valmennuksessa vahvistaa Esi elijät: Paula Männikkö, kehi ämispäällikkö sosiaalityöntekijä ja Sirpa Yli-Rekola, sijais- ja adop ovanhempi. Molemmat ovat PRIDE-kouluttajia Pesäpuu ry. Tila: SONAATTI 1 Tietopaja 4.2.: Kokemusasiantun juudesta sekä vertaistuesta voimaa - Rentoutusharjoitukset vertaistuellisen ryhmän menetelmänä Kuvaus: Päihde- ja mielenterveysalan kehi ämishanke Elämä haltuun -projek on luonut vertaistuellisen ryhmätyön mallin, jossa menetelmänä käytetään erilaisia rentoutusharjoituksia. Projek hyödyntää kokemusasiantun juu a matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluiden suunni elussa ja toteutuksessa. Tietopajassa mukana käytännön rentoutusharjoituksia. Esi elijä: Marika Johansson, projek työntekijä Elämä haltuun -projek Etelä-Suomen Mielen avain-osahanke Tila: SONAATTI 2

9 AIKATAULU 8.30 Ilmoi autuminen ja aamukahvit 9.30 Seminaarin avaus Puheenvuoro Vanhempien paneeli Tauko 15 min aikaa siirtymiseen teema- ja etopajoihin Puheenvuoro 2 Teemapajat Tietopajat Lounastauko Puheenvuoro 3 Teemapajat Tietopajat Tauko 15 min aikaa siirtymiseen vali uun esitykseen tai pajaan Kahvitauko Puheenvuoro 4 Teemapajat Tietopajat Tauko 15 min aikaa siirtymiseen vali uun esitykseen tai pajaan Puheenvuoro 5 Teemapajat Tietopajat Verko uminen Seminaari pää yy PAIKKA Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere Sijain ja kulkuyhteydet: Pysäköin : lat-ja-tekniikka/kulkuyhteydet/pysakoin / ILMOITTAUTUMINEN Saat luoda ja suunnitella itse oman seminaaripäiväsi kiinnostuksesi mukaan. Ilmoi autumisen yhteydessä valitset ennakkoon seminaaripäivästä ne puheenvuorot sekä eto- ja teemapajat, joihin osallistut. Valitessasi seminaaripäiväsi sisällön, varmistat paikkasi haluamistasi pajoista ja luennoilta! Ilmoi autuminen tapahtuu sähköises perjantaihin mennessä osoi eessa: Osallistujia laisuuteen: korkeintaan 235 henkeä ilmoi autumisjärjestyksessä. Lisä etoja: jonka kau a myös pääset ilmoi autumiseen. Huom! Seminaarin vähimmäisosallistujamäärä on 100 henkeä, jolloin seminaari toteutuu suunnitelmien mukaises. HINTA Ajalla / 125 Ajalla / 150 Huom! Edullisempi hinta on koulutetuille VOIKUKKIA-ohjaajille sekä Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton jäsenille. Mikäli olet jäsen, muista mainita siitä erikseen ilmoi autumisesi yhteydessä. Hinta sisältää seminaariosallistujille valinnan mukaisen laajan luentopake n, eri teema- ja etopajoja, jae avat materiaalit, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä herkullisen lämpimän buffet-lounaan. LASKUTUS JA PERUUTUSEHDOT Seminaaripaikka varataan sähköisen ilmoi autumislomakkeen kau a ja ilmoi autuminen on sitova. Seminaarin laskutus edot pyydetään ilmoi autumisen yhteydessä. Sähköistä laskutusmahdollisuu a ei seminaarista ole käyte ävissä. Ilmoi autumisen yhteydessä osallistuja ilmoi aa yhteys etonsa (mukaan lukien mahdollisen erillisen laskutusosoi een) ja valitsemansa puheenvuorot ja pajat. Seminaari laskutetaan ilmoi autumisajan päättymisen jälkeen. Seminaarivarauksen voi siirtää veloitukse a toisen osallistujan käy öön. Tästä tulee kuitenkin informoida seminaarijärjestäjiä erikseen. Peruutus veloitukse a ajalla Seminaarivarauksen peruutuksista ajalla veloitamme 50 % hinnasta ja tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista täysimääräisen osallistumishinnan.

10 YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Seminaarissa tapaat yhteistyökumppaneita, alan toimijoita ja päivän esi elijöitä myös esi elypöy en äärellä. Tervetuloa tutustumaan lisää heidän toimintaansa paikan päällä! Diak - Etelä Familjerum Perhe la, Folkhälsan Syd Elämä haltuun -projek Emma & Elias - RAY Ensi- ja turvako en lii o Helsingin NMKY Innokylä - Soste Merikratos Metropolia Pesäpuu ry. Sininauhalii o Suomen Kasvatus- ja perheneuvontalii o Tasalan perhepalvelut Tmi Samuli Nivala Tmi Teemu Vänni Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, sijaishuolto Vetskari-projek Viola väkivallasta vapaaksi ry. VOIKUKKIA-verkostohanke

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille VOIKUKKIA-verkostohanke Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Sininauhaliitto 8.1.2014 VOIKUKKIA- verkostohanke 2012-2015 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. VOIKUKKIA-verkostohanke

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. VOIKUKKIA-verkostohanke Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA VOIKUKKIA-verkostohanke TAUSTAA JA TARPEITA Vuoden 2008 lastensuojelutilaston mukaan lastensuojelun asiakasmäärät ovat edelleen kasvaneet eri puolilla Suomea.

Lisätiedot

TYÖPAJA: LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANKKURI VANHEMMAN KANSSA RINNALLA KULKIEN

TYÖPAJA: LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANKKURI VANHEMMAN KANSSA RINNALLA KULKIEN TYÖPAJA: LASTENSUOJELUN PERHETYÖ 8.11.2017 VANKKURI VANHEMMAN KANSSA RINNALLA KULKIEN TAUSTAA KOKEILULLE: Lastensuojelussa on jo vuosien ajan keskusteltu siitä, miten vanhemmat tarvitsevat lisää tukea

Lisätiedot

Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias

Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias Avustusohjelmilla tuloksia ja vaikutuksia case Emma & Elias Voikukkia-seminaari 23.5.2012 Elina Varjonen Kehittämispäällikkö, RAY 1 Lapsi- ja perhetyön avustusohjelma Emma & Elias (2012-2017) Avustusohjelma

Lisätiedot

Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen

Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen VOIKUKKIA 2014 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä - sijoitettujen lasten vanhempien kuntoutus- ja tukipalvelumenetelmä Lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle on aina koko perheen kriisi. Sekä vanhemmat että lapset tarvitsevat apua

Lisätiedot

Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015

Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015 Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015 Sijaishuollon päivät 30.9.2015 Lahti Iina Järvi Virpi Kujala ja Irja Ojala VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä Vanhemmille, joiden

Lisätiedot

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voikukkia -seminaari 23.5.2012 Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voiko toive onnistuneesta kotiutumisesta toteutua? Jos uskomme korjaamiseen ja parantumiseen, oppimiseen ja kehittymiseen, meidän on edelleen uskallettava

Lisätiedot

TAKA-WETKA 2. Ton esi elyt

TAKA-WETKA 2. Ton esi elyt TAKA-WETKA 2 Ton esi elyt TAKA-WETKAN ASUINALUE Taka-Wetkan asemakaava sijaitsee Karstulan kirkonkylän eteläosassa. Valtaosa alueesta on kunnan omistamaa, jonka lisäksi alueeseen kuuluu yksityisten maanomistajien

Lisätiedot

Tapahtuma on maksuton! Keikalla YONA! Terve tuloa!

Tapahtuma on maksuton! Keikalla YONA! Terve tuloa! Tapahtuma on maksuton! Terve tuloa! Keikalla YONA! Maakuntamatkalle läheisten maailmaan Pesäpuun Lähemmäs-projektin valtakunnallinen tapahtuma Keskiviikkona 14.9.2016 klo 9.30-16.00 Ostrobotnia, Töölönkatu

Lisätiedot

Ketään ei saa jättää yksin

Ketään ei saa jättää yksin Ketään ei saa jättää yksin Valtakunnalliset Lastensuojelun perhehoidon päivät 13.11.2014 VOIKUKKIA 2014 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto KETÄÄN EI SAA JÄTTÄÄ YKSIN 1. Kokemuksia

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 03/2017 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Kykyviisari ja valokuvaus yksilötyön menetelminä

Kykyviisari ja valokuvaus yksilötyön menetelminä Kykyviisari ja valokuvaus yksilötyön menetelminä Kokemuksia sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisestä Laukaassa 2015-2017 Laukaan Sosku Prosos seminaari Helsinki 6.10.2017 Työpajan esitys Seija Kerkelä 6.10.2017

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari 11.11.2010 Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Haasteena lapsen oikeus päihteettömään elämään A-klinikkasäätiö > hoitopalvelutuotanto

Lisätiedot

Keinu. Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea

Keinu. Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea Keinu Uusi toimintamalli osaksi lastensuojelun perhehoidon tukea Keinu tukee lasta ja vahvistaa perheiden yhteistyötä Perhehoidosta tuli lastensuojelun sijaishuollon ensisijainen hoitomuoto vuoden 2012

Lisätiedot

VOIKUKKIA -verkostohankkeen rooli valtakunnallisen vertaistukiryhmätoiminnan

VOIKUKKIA -verkostohankkeen rooli valtakunnallisen vertaistukiryhmätoiminnan VOIKUKKIA -verkostohankkeen rooli valtakunnallisen vertaistukiryhmätoiminnan rakentamisessa VOIKUKKIA-verkostohanke Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Sininauhaliitto LSKL-kesäpäivät, Pori, 11.6.2013

Lisätiedot

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Lasten, nuorten ja perheiden palveluja uudistetaan Työseminaari Mikkeli, MAMK-kampus 20.3.2013 Avustusosasto, Anne-Mari Tuominiemi, 20.3.2013

Lisätiedot

Suomen Akatemian kysely tohtorintutkinnon suorittaneiden roolista yhteiskunnassa

Suomen Akatemian kysely tohtorintutkinnon suorittaneiden roolista yhteiskunnassa 1 / 7 27.4.2016 15.18 Suomen Akatemian kysely tohtorintutkinnon suorittaneiden roolista yhteiskunnassa TAUSTATIEDOT 1. Tohtorintutkinnon suoritusvuosi * 2. Tohtorintutkinnon suorituspaikka * Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Kokemuksia vanhempien vertaistukiryhmästä Mikkelissä. Anne Kosunen ja Eeva Immonen. Mikkeli

Kokemuksia vanhempien vertaistukiryhmästä Mikkelissä. Anne Kosunen ja Eeva Immonen. Mikkeli Kokemuksia vanhempien vertaistukiryhmästä Mikkelissä Anne Kosunen ja Eeva Immonen Mikkeli 20.9.2011 Vanhempien vertaistukiryhmä JaVaMa-ryhmä, Voikukkia-ryhmä Jaetun Vanhemmuuden Mahdollisuudet Huostaanoton

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 /Jaana Pynnönen Lapsen tarpeet ja vanhemmuuden valmiudet

Lisätiedot

Lapsilähtöisen arvioinnin tukijalkoja

Lapsilähtöisen arvioinnin tukijalkoja Lapsilähtöisen arvioinnin tukijalkoja Pia Lahtinen Pesäpuu ry Kohti monitoimijaista arviointia - Yhteiskehittämispäivä 11.10.2017 Jyväskylä #lapemuutos Lastensuojelun arvioinnin kehittäminen Pesäpuussa

Lisätiedot

Investointi sijaisvanhempaanparas

Investointi sijaisvanhempaanparas Investointi sijaisvanhempaanparas sijoitus Sijaisvanhemman hyvinvointi hyvän sijoituksen perustuksena Sijaishuollon päivät Lahti 29.9. 2015/Virpi Vaattovaara Oikea investointi sijaisvanhempaan tuottaa:

Lisätiedot

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Ajoissa liikkeelle reseptejä ehkäisevään työhön 12.6.2012 Iisalmi Mika Ketonen eroperhetyöntekijä, Eroperheen kahden kodin lapset projekti, Lahden ensi- ja turvakoti

Lisätiedot

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Vertaiskonsultaatioseminaari 8.-9.6.2006 Metsä-Luostolla / 8.6.2006 / Maija Uramo Lapsikeskeisen lastensuojelun

Lisätiedot

TIISTAI 11.6.2013 OHJELMA. Arki muutoksessa Mahdollisuus perheessä Lasten suojelun kesäpäivät Porissa 11.-12.6.2013

TIISTAI 11.6.2013 OHJELMA. Arki muutoksessa Mahdollisuus perheessä Lasten suojelun kesäpäivät Porissa 11.-12.6.2013 Arki muutoksessa Mahdollisuus perheessä Lasten suojelun kesäpäivät Porissa 11.-12.6.2013 OHJELMA TIISTAI 11.6.2013 Juontaja ohjelmajohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto 9.00-10.00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuksen mahdollisuudet ja keinot tukea perhettä. Timo Teräsahjo, PsM, Aivoliitto ry

Sopeutumisvalmennuksen mahdollisuudet ja keinot tukea perhettä. Timo Teräsahjo, PsM, Aivoliitto ry Sopeutumisvalmennuksen mahdollisuudet ja keinot tukea perhettä Timo Teräsahjo, PsM, Aivoliitto ry Sopeutumisvalmennus Kuntoutujan ja hänen omaisensa ohjausta ja valmentautumista sairastumisen tai vammautumisen

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle

SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi -seminaari Helsinki 17.11.2016 Johanna Moilanen & Taina Era SUUNTA Nuorten vanhempien suunta työuralle

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Sosiaalisesti kestävä kehitys Oulussa 15.3.2012 klo 9-16.00 Rovaniemellä 16.3.2012 klo 9-16.00 Ajankohtaiset ja vuorovaikutteiset päivät tarjoavat pohdintaa, käytännön tietoa

Lisätiedot

Mitä Suomessa tapahtuu lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehittämisen alueella?

Mitä Suomessa tapahtuu lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehittämisen alueella? Mitä Suomessa tapahtuu lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehittämisen alueella? Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustusohjelma Emma & Elias 2012-2017 Kansallinen sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelma

Lisätiedot

INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1/2014

INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1/2014 INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 1/2014 Vastuullista työllisyydenhoitoa Tampereella Tampere on tullut tunnetuksi siitä, e ä työllisyydenhoitoa tehdään tavoi eellises, työelämälähtöises

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Lapsuus tässä ja nyt. Valtakunnalliset Lastensuojelupäivät 7.-8.10.08 Jyväskylässä Alaseminaari Lasten osallisuus ja toimijuus tutkimuksen näkökulmasta LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Tiina

Lisätiedot

Kevään uudet tontit 12.-23.5.2014

Kevään uudet tontit 12.-23.5.2014 Kevään uudet tontit 12.-23.5.2014 Keväällä 2014 uusia ton eja luovutetaan seuraavas 2 ton a Kanavuoresta 2 ton a Kylmänorosta 1 ton Tikkakoskelta Siivolan eltä 4 erillispientaloton a ryhmärakentamiseen

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

Verkostoväsymyksestä logoviidakon kautta osallistavaan ja innovatiiviseen ohjelmatyöhön. Emma & Elias -avustusohjelma 2012-2017

Verkostoväsymyksestä logoviidakon kautta osallistavaan ja innovatiiviseen ohjelmatyöhön. Emma & Elias -avustusohjelma 2012-2017 Verkostoväsymyksestä logoviidakon kautta osallistavaan ja innovatiiviseen ohjelmatyöhön Emma & Elias -avustusohjelma 2012-2017 Verkostoväsymys ja logoviidakko Verkostot on must, niitä on paljon sekä toimivia

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Sisällys LUKIJALLE... 11 PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Elätehoito, ruotuhoito ja vaivaistalot... 15 Perhehoito ja lastenkodit... 16 Perhehoitajalaki... 17 Perhehoito nykyisin...

Lisätiedot

RANGAISTUS JA LAPSEN HUOMIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ

RANGAISTUS JA LAPSEN HUOMIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ RANGAISTUS JA LAPSEN HUOMIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ 4.11.2013 Karoliina Taruvuori, apulaisjohtaja Riihimäen vankila Perusteet lapsi- ja perhetyölle Rikosseuraamuslaitoksessa YK:n lapsen oikeudet lapsella on oikeus

Lisätiedot

Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan?

Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan? Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan? 2.6.2016 Sisukkaasti koulutiellä koulutusprosessi Jaana Pynnönen Kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry Jotta jokainen

Lisätiedot

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Miia Pitkänen Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Tavoitteena kuvata ja analysoida ammatillisen

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

Toimi, vaikuta, verkostoidu! Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutus. 10. 11.4.2013 Kuopio 21. 22.5.2013 Tampere 13. 14.11.

Toimi, vaikuta, verkostoidu! Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutus. 10. 11.4.2013 Kuopio 21. 22.5.2013 Tampere 13. 14.11. Toimi, vaikuta, verkostoidu! Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutus 10. 11.4.2013 Kuopio 21. 22.5.2013 Tampere 13. 14.11.2013 Rovaniemi Järjestötoimijoita yhteen kokoava koulutus on SOSTEn ja RAY:n yhdessä

Lisätiedot

Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää?

Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää? Keskustelukahvila 14.10.-16.12.201310 16 12 2013 Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää? Työryhmä kehittäjätyöntekijä suunnittelija kokemusasiantuntija Sosiaalityönopiskelija Alkutilanne: suunnittelussa

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola Maahanmuuttajapalvelut Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola 17.6.2014 Pakolaisen polku - UNHCR:n rooli UNHCR YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu. Vastaa pakolaisten

Lisätiedot

Green Care lasten ja perheiden tukena GreenCareLab teemapäivä Sosiaalityöntekijä Jaana Aarnio Läheltä tueksi -hanke

Green Care lasten ja perheiden tukena GreenCareLab teemapäivä Sosiaalityöntekijä Jaana Aarnio Läheltä tueksi -hanke Green Care lasten ja perheiden tukena GreenCareLab teemapäivä Sosiaalityöntekijä Jaana Aarnio Läheltä tueksi -hanke Pelastakaa Lapset ry Vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, jossa tehdään töitä lapsen

Lisätiedot

Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikön toiminta vuonna 2014

Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikön toiminta vuonna 2014 Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikön toiminta vuonna 2014 Yksikössä kehitetään ja toteutetaan alkoholiin, tupakkaan, huumeisiin ja pelaamiseen liittyvää ehkäisevää päihdetyötä yhdessä muiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Työpaja lastensuojelupäivillä 29.9.2011 Marjo Mikkonen ja Marja Turunen

Työpaja lastensuojelupäivillä 29.9.2011 Marjo Mikkonen ja Marja Turunen Työpaja lastensuojelupäivillä 29.9.2011 Marjo Mikkonen ja Marja Turunen Perhehoidossa kutsumme lasten omia vanhempia syntymävanhemmiksi erotuksena sijaisvanhemmista. Perhehoidossa on tehty ainakin 15 vuotta

Lisätiedot

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011)

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) OMAISHOITAJA - RESURSSI VAI YHTEISTYÖKUMPPANI? Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa - kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä. Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1

Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä. Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1 Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1 1. Yleistä Pidä kiinni-projektista, Talvikista ja Tuuliasta 2. Äiti ja perhe päihdekuntoutuksessa

Lisätiedot

LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ. Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä

LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ. Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä Miksi me puhumme täät äällä? Aune, 53 Oma pieni perhe, 1 lapsi Suuri syntymäperhe, 13 lasta Vanhainkodin

Lisätiedot

AVAIN OSAAJAPLUS MAAILMAAN. Anu Pelkonen A e Louhi

AVAIN OSAAJAPLUS MAAILMAAN. Anu Pelkonen A e Louhi AVAIN OSAAJAPLUS MAAILMAAN Anu Pelkonen A e Louhi 1 2 Kirjoi anut Anu Pelkonen ja A e Louhi Asiantun ja Lea Vuorinen Julkaisija Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Duunari -hanke Tai o Riina Au o OsaajaPlus

Lisätiedot

MAALIPINNOITETTUJEN PELTIEN TAKUU

MAALIPINNOITETTUJEN PELTIEN TAKUU MAALIPINNOITETTUJEN PELTIEN TAKUU Pisko Premium pel takuu 20/50 vuo a Pisko Pro pel takuu 15/30 vuo a YLEISTÄ Tämä takuu on voimassa täydennyksenä Lapuan Piristeel Oy:n toimitusehtoihin (TUOTTEIDEN TOIMITTAMISTA

Lisätiedot

VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN

VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN NUORTEN YSTÄVÄT Yli 100-vuotias oululainen kansalaisjärjestö Työtä heikoimmassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden hyväksi

Lisätiedot

RIPARI....on seikkailu, jonka koet vain kerran. Rippikoulu on paikka ja mahdollisuus pohtia elämän suuria ja pieniä asioita ryhmässä ja itsekseen.

RIPARI....on seikkailu, jonka koet vain kerran. Rippikoulu on paikka ja mahdollisuus pohtia elämän suuria ja pieniä asioita ryhmässä ja itsekseen. RIPARI...on seikkailu, jonka koet vain kerran. Rippikoulu on paikka ja mahdollisuus pohtia elämän suuria ja pieniä asioita ryhmässä ja itsekseen. Nokian seurakunnan Rippikouluinfo 2018 Lisätietoja: Rippikoulutyöstä

Lisätiedot

62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä

62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä 8.6.2016 62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä Ajankohta 13.9.2016-14.9.2016 Aika 9:00-16:00 Kesto 2 päivää Paikka Tampere Ilmoittautumisaika 7.9.2016 mennessä Miksi osallistua Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Korostetaan yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia näkökohtia kasvatuksessa ja ihmisen kehityksessä Painopiste yksilön kiinnittymisessä yhteiskuntaan

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin erityisliikunta. Syksy 2016 ( ) Kevät 2017 ( )

Pieksämäen kaupungin erityisliikunta. Syksy 2016 ( ) Kevät 2017 ( ) Pieksämäen kaupungin erityisliikunta Syksy 2016 (5.9. 16.12.2016) Kevät 2017 (9.1. 28.4.2017) YHTEYSTIETOJA ERITYISLIIKUNTA Erityisliikunta on tarkoite u henkilöille, jotka vamman, sairauden ja muun toimintakyvyn

Lisätiedot

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10. Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.2014 Tuetusti päätöksentekoon- projekti Projektin toiminta-aika:

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

RIPARI....on seikkailu, jonka koet vain kerran. Rippikoulu on paikka ja mahdollisuus pohtia elämän suuria ja pieniä asioita ryhmässä ja itsekseen.

RIPARI....on seikkailu, jonka koet vain kerran. Rippikoulu on paikka ja mahdollisuus pohtia elämän suuria ja pieniä asioita ryhmässä ja itsekseen. RIPARI...on seikkailu, jonka koet vain kerran. Rippikoulu on paikka ja mahdollisuus pohtia elämän suuria ja pieniä asioita ryhmässä ja itsekseen. Rippikouluinfo 2016 Rippikoulun käyminen on Sinulle ajankohtaista.

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Materiaalille tilausta Asumisen asioiden käsittelyyn ei ole ollut välineitä, vaikka nuorten asumisen haasteet nousseet

Lisätiedot

Päihteet ja vanhemmuus

Päihteet ja vanhemmuus Miten auttaa päihderiippuvaista äitiä ja lasta 14.3.2016 Pirjo Selin Vastaava sosiaalityöntekijä Avopalveluyksikkö Aino Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry www.ksetu.fi Päihteet ja vanhemmuus Päihdeäiti

Lisätiedot

Naisten päihdetyön päivä 13.3.2014, Kuopio Vanhemmuus lapsen huostaanoton jälkeen

Naisten päihdetyön päivä 13.3.2014, Kuopio Vanhemmuus lapsen huostaanoton jälkeen Naisten päihdetyön päivä 13.3.2014, Kuopio Vanhemmuus lapsen huostaanoton jälkeen Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA -verkostohanke VOIKUKKIA 2012 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Luetaan yhdessä verkoston seminaari 17.11.2012, hankevastaava Kotoutumiskoulutuksen kolme polkua 1. Työmarkkinoille suuntaavat ja

Lisätiedot

1. Koulutukseen orientoiva jakso: Lastensuojelujärjestelmä ja sijaishuolto 24-25.10.2013

1. Koulutukseen orientoiva jakso: Lastensuojelujärjestelmä ja sijaishuolto 24-25.10.2013 1 Sijaishuollon henkilöstön erikoistumiskoulutus Kanneljärven Opisto Päivitetty 2.10.2013 1. Koulutukseen orientoiva jakso: Lastensuojelujärjestelmä ja sijaishuolto 24-25.10.2013 Torstai 24.10.2013 9.00

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development Family Support House Oy 0 Mobiilipohjaisia sovelluksia perheiden tukemiseen 0 Työvälineitä ammattilaisille 0 Pelejä perheille 0 Vuorovaikutuksen vahvistaminen 0 Vanhemmuuden tukeminen 0 Ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

ON HYVÄ DIILI. Työpaikkakouluttajan opas. Oppisopimus. Lapin oppisopimuskeskus

ON HYVÄ DIILI. Työpaikkakouluttajan opas. Oppisopimus. Lapin oppisopimuskeskus Työpaikkakouluttajan opas Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Lapin oppisopimuskeskus Toripuis kko 5-7, 4. krs 96200 Rovaniemi puhelin 020 798 4191 www.lapinoppisopimus.fi Sisältö Hyvä työpaikkakoulu aja! 2 Työpaikkakoulu

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita omannäköinen elämä kehitysvammaisille ihmisille

Ajankohtaisia asioita omannäköinen elämä kehitysvammaisille ihmisille Päivän ohjelma 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 Virittäytyminen päivään Tervetuloa Ajankohtaisia asioita omannäköinen elämä kehitysvammaisille ihmisille 9.45 Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Feminis nen puolue ry Feminis ska par et rf PUOLUEKOKOUS 2017 Esityslista

Feminis nen puolue ry Feminis ska par et rf PUOLUEKOKOUS 2017 Esityslista Feminis nen puolue ry Feminis ska par et rf PUOLUEKOKOUS 2017 Esityslista LAUANTAI 23.9. 9.00 Ilmoi autuminen alkaa 10.00 Avauspuheenvuorot Espoon feminis en tervehdys Yhdistyksen puheenjohtaja Maija Haapala

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN

VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN PÄIHDEPÄIVÄT 11.10.2011 TAMPERE Annikka Taitto 1 A-KLINIKKASAATIÖ LAPSI JA VANHEMPIEN ALKOHOLINKÄYTTÖ OPAS VARHAISKASVATUKSEN TYÖNTEKIJÖILLE Maritta

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

RIPARI....on seikkailu, jonka koet vain kerran. Rippikoulu on paikka ja mahdollisuus pohtia elämän suuria ja pieniä asioita ryhmässä ja itsekseen.

RIPARI....on seikkailu, jonka koet vain kerran. Rippikoulu on paikka ja mahdollisuus pohtia elämän suuria ja pieniä asioita ryhmässä ja itsekseen. RIPARI...on seikkailu, jonka koet vain kerran. Rippikoulu on paikka ja mahdollisuus pohtia elämän suuria ja pieniä asioita ryhmässä ja itsekseen. Nokian seurakunnan Rippikouluinfo 2017 Lisätietoja: Rippikoulutyöstä

Lisätiedot

1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT ------------------------------------------------ 2

1. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT ------------------------------------------------ 2 IMINTASUUNNITELMA AVOHUOLLON PALVELUT 2014-2015 1. IMINTA-AJATUS JA ARVOT ------------------------------------------------ 2 2. VIIKARI-KODIN AVOHUOLPROSESSI ----------------------------------- 3 1.Arviointi

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2016

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2016 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2016 1 SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI RYHMÄT... 5 LASINEN LAPSUUS RYHMÄT...

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt THL

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt THL Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt Työskentely Puheenjohtaja ja sihteeri valittu etukäteen ja osallistujat jaettu ryhmiin Ryhmätyöskentelyn aikana dokumentointi

Lisätiedot

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA NUORET PALVELUJEN PARIIN PALVELUIDEN YHTEISTYÖLLÄ Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke SEMINAARI 8.11.2012 Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Lisätiedot

Koppi arjesta ehkäisevä työ lapsiperhepalveluissa Matinkylän projekti. Parisuhteen tukeminen ja eroauttaminen lapsiperheissä -korityöskentely

Koppi arjesta ehkäisevä työ lapsiperhepalveluissa Matinkylän projekti. Parisuhteen tukeminen ja eroauttaminen lapsiperheissä -korityöskentely Koppi arjesta ehkäisevä työ lapsiperhepalveluissa Matinkylän projekti Parisuhteen tukeminen ja eroauttaminen lapsiperheissä -korityöskentely Marjatta Karhuvaara Perheasioiden yksikön esimies Korin koordinaattori

Lisätiedot

Pesäpuu ry. lastensuojelun erityisosaamisen keskus

Pesäpuu ry. lastensuojelun erityisosaamisen keskus Pesäpuu ry lastensuojelun erityisosaamisen keskus Ilmarisenkatu 17 A 40100 Jyväskylä Iso Roobertinkatu 1 A 16 5 00120 Helsinki toimisto@pesapuu.fi www.pesapuu.fi Läheisten osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa

Lisätiedot

SOSIAALIOHJAUS LASTENSUOJELUSSA

SOSIAALIOHJAUS LASTENSUOJELUSSA SOSIAALIOHJAUS LASTENSUOJELUSSA Sosiaaliohjausta on monenlaista Annika Parviainen Anna Peltokorpi Metropolia ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Sofianlehdonkatu 5 Sosionomi, SS08K1 Lastensuojelu-

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Laboratorioalan teemapäivät

Laboratorioalan teemapäivät Laboratorioalan teemapäivät 23. 24.9.2008 www.pohto.fi Laboratorioalan teemapäivät 23. 24.9.2008 Teemapäivistä on muodostunut laboratorioalan ammattilaisten alkusyksyn kohtaamispaikka, jossa kuullaan,

Lisätiedot