Jakelussa mainitut. järjestämisestä ja asetus. }icå..,i I. r. vaitianeuvastc' k I ehdc. tais ;Ile. elinkeina-, liikenne- Ei,,,--G021".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jakelussa mainitut. järjestämisestä ja asetus. }icå..,i I. r. vaitianeuvastc' k I ehdc. tais ;Ile. elinkeina-, liikenne- Ei,,,--G021"."

Transkriptio

1 Jakelussa mainitut Viite: Ls:: järjestämisestä ja asetus ` 1,... E elinkeina-, liikenne- Ei,,,--G021". I! ' / i ) S r...._ nn ja merenhaidan, I ^ J._..- I i a S. l ( } ; l r åqlt I 1f 11 7 Iif 10 t a l i OIS;, e S l t e t a a n \%t.lal.l G 1 '. J i kv i r. vaitianeuvastc' k I ehdc. : c l i i. J I E ; i Illl' }icå..,i I tais ;Ile UIr r i):>kå -

2 z,= httg:/iwww.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/kymiiaki-suomenlahtilasallistuminen ja.ymparisto.fiivesienhaitoalueilantinenlosallistuminen Lausuntojen käsittely Lausunnoissa esitettävät näkökohdat tulevat ELY-keskuksen ja sen alueella toimivan vesienhoidon yhteistyöryhmän käyttöön. Palaute otetaan huomioon tarkistettaessa suunnitelmaa ennen sen val5oneuvostokäsittelyä loppuvuodesta Lisätiedot Lisätietoja Uudenmaan ELY-keskuksessa antavat: (etunimi. sukunimi(at)eiy-keskus.fi) Mauri Karonen, puh, Antti Mäntykoski, puh Esko Nylander (pohjavedet), puh Uudenmaan ELY-keskuksen vaihteen puhelinnumero: Lisätietoja vesienhoidosta ja kuulemisesta saa myös ympäristöhallinnon verkkosivuilta osoitteesta w ymparisto.fi/vesi enhoito /uusimaa Projektipäällikkö Mauri Karonen LIITTEET Kuulutus

3 ^f JAKELU Uudenmaan kunnat Uudenmaan liitto Etelä-Suomen aluehallintovirasto Metsähallitus 1 Etelä-Suomen luontopalvelut Suomenlahden merenkulkupiiri Suomen riistakeskus Uusimaa Suomenlahden merivartiosto Suomenlahden meripuolustusalue Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä HSY vesi Lohjan vesi ja viemärilaitos Porvoon Vesi Raaseporin Vesi Loviisan vesiliikelaitos Hangon vesi- ja viemärilaitos Tuusulan seudun vesilaitos Hyvinkään Vesi Pääkaupunkiseudun vesi Oy MTK Uusimaa Nylands svenska producentförbund Pro Agria Uusimaa Metsänomistajien liitto Eteiä-Suomi Skogsägarförbund Kusten Uudenmaan metsänhoitoyhdistys ry Uudenmaan kalastusalueet Nylands Fiskarförbund rf Suomenlahden Ammattikalastajat ry Uudenmaan kalamiespiiri ry Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto ry Virtavesien hoitoyhdistys ry Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen ilman- ja vesiensuojeluyhdistys ry Kymijoen vesi ja ympäristö ry Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Suomen luonnonsuojeluliitto, Uudenmaan piiri Helsingin Energia Altia Oyj Sappi Finland Operations Oy Neste Oil Oyj Borealis Palymers Oy Dynea Chemicals Oy Fermion Oy FNsteel Oy Ab Genencor lnternational Oy Mondi Lohja Oy StyroChem Finland Oy Oy Visko Teepak Ab Kiertokapula Oy

4 4 1 5 Rosk'n Roll Oy Ab Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Helsingin yliopisto / Bio- ja ympäristötieteiden laitos Helsingin yliopisto / Tvärminnen eläintieteellinen asema Aalto-yliopisto/ Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Laurea Hyvinkää-instituutti / Luonnonvara-ala Helsingin seudun kauppakamari TIEDOKSI Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen ohjausryhmä Valtakunnalliset tahot: Oikeusministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Valtiovarainministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Työvoima- ja elinkeinoministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristöministeriö Aluehallintovirastot Elintarviketurvatisuusvirasto Evira Korkein hallinto-oikeus Vaasan hallinto-oikeus HELCOM Geologian tutkimuskeskus GTK Liikennevirasto LIVI Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Maaseutuvirasto MAVI Metsähallitus Rajavartiolaitos Metsäntutkimuslaitos Geologian tutkimuskeskus, GTK Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL Suomen Ympäristökeskus Oulun yliopisto, vesi- js ympäristötekniikan laitos Bioenergia ry Elinkeinoelämän keskusliitto EK Elintarviketeollisuusliitto ETL Suomen Kuntaliitto Elinkeinoelämän keskusliitto EK Energiateotisuus ry Kemian teollisuus ry

5 Kiinteistöliitto Kirkkohallitus Luonnonmukaisen Viljelyn Liitto ry Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Svenska lantbuksproducenternas centralförbund r.f. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Metsäteollisuus ry Suomen metsäkeskus Suomen riistakeskus Vesilaitosyhdistys Suomen Satamaliitto Kalatalouden keskusliitto ry Suomen Kalankasvattajaliitto ry Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry Suomen Purjehdus ja Veneily Suomen Turvetuottajat ry Suomen omakotiuitto ry Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry Suomen Yrittäjät ry Teknologiateollisuus ry Turveteollisuusliitto ry Suomen luonnonsuojeluliitto ry Natur och Miljö r.f. Luonto-Liitto ry BirdLife Suomi ry VVVVF Suomi Oljyalan keskusliitto

6 O1.1 ft201ø Enligt sändlista Referens: Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltning samt förordningen om vattenvårdsförvaltning egäran splan fö r y ene älvs- Finska vikens vattenförvaltnin so mr å för åren Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) ber om utlåtande om förslaget till förvaltningsplan för Kymmene älvs-finska vikens vattenförvaltningsområde för åren Vi ber er s nda ert utlåtande per e-post - :n re den 1 E:; Mrs 20, tili registraturen vid NTM-centralen i Nyland v n ' arbetet. Övriga åsikter kan frc mföras på en elektronisk blankett som finns på adressen: vsr k ` I Finland styrs vattenförv_ tningsplaneringen av Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltning (1299/2004) samt av förordningen om vattenvårdsförvaltning (1040/2006). Den generella målen för vattenvårdsförvaltning är skydda, förbättra och restaurera yt- och grundvattnen så, att deras tillstånd inte försämras och är åtminstone gott. Vattenvårdsplaneringen utgår från de vattenförvaltningsområden som anges i stadsrådets förordning om vattenförvaltningsområderna (1303/2004). För varje vattenförvaltningsområde utarbetas en förvatltningsplan som presenterar riktlinjerna för vattenvården och definerar målen och åtgärderna för vattenvården inom vattenförvaltningsområdet. Planen görs upp för en period om sex år. Förvaltningsplanen för den första planeringsperipoden till år 2015 fastställdes av stadsrådet år Nu förbereds vattenförvaltningsplanen för den andra perioden för åren Nu har förslaget till förvaltningsplan framsatts till påseende och sänts på remiss. Handlingar som är framsatta tiil påseende Nyland tillhör huvudssakligen vattenförvaltningsområdet Kymmene älvs-finska viken. Någr a mi nd re del ar av Nyland hör till fö r val tn i n gsomr åd et Ku mo älvs- Skärgårdshavets-Bottenhavet. Förslagen till förvaltningsplaner finns tillgängliga på adresserna:

7 2 1 6 och trafdelta,dling av c.;:.' iden C synpunkter som presenteras i utlåtandena behandlas av NTM-centralen och samarbetesgruppen för vattenförvård och havsvård för Nyland. Responsen beaktas i den forsatta beredningen innan förvaltningspianen lämnas till statsrådet för behandling i slutet av år Ytterligare information: Ytterligare information ges vid NTM-centralen i Nyland av: Projektchef Mauri Karonen (mauri.karonen(at)ely-keskus.fi) (tfn ) Överinspektör Antti Mäntykoski (antti.mantykoski(at)ely-keskus.fi) (tfn ). Geolog Esko Nylander (esko.nylander(at)ely-keskus.fi) (tfn ) Nylands NTM-centrals telefonväxel: Ytterligare information av vattenvården och hörandeförfarandet: Projektchef Mauri Karonen BIL-AGA Ku n gö rel se

ympäristövaikutusten arvioimisesta sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä

ympäristövaikutusten arvioimisesta sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä Helsinki UUDELY/9/07.04/2012 15.6.2012 Liitteet 1 kpl Jakelussa mainitut Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä Lausuntopyyntö vesienhoidon suunnittelun

Lisätiedot

03.12.2015. Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä

03.12.2015. Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä Etelä-Savo Mikkeli 03.12.2015 Dnro ESAELY/1237/2014 Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä KUULUTUS Valtioneuvosto hyväksyi istunnossaan 3.12.2015 vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

BElinkeino-, liikenne-ja Lausuntopyyntö UUDELY/6450/2014

BElinkeino-, liikenne-ja Lausuntopyyntö UUDELY/6450/2014 BElinkeino-, liikenne-ja Lausuntopyyntö UUDELY/6450/2014 ympäristökeskus 1.10.2014 Julkinen Jakelussa mainitut Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT Näilta tahoilta on pyydetty lausuntoa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausuntoaikaa on 20.3.2015 saakka. Uudenmaan Jäsenkunnat Askolan

Lisätiedot

BElinkeino-, liikenne- ja uudely/6/o7.o4/2oi2

BElinkeino-, liikenne- ja uudely/6/o7.o4/2oi2 BElinkeino-, liikenne- ja uudely/6/o7.o4/2oi2 ympäristökeskus 4.4.2014 Jakelussa mainitut Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011).

Lisätiedot

Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 2/2014

Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 2/2014 Pöytäkirja Uusimaa 11.6.2014 Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 2/2014 Aika: Maanantai 9.6.2014 klo 9.30-15.00 Paikka: Läsnä: Fortum Power and Heat Oy. Kerhohuone Ullakko. Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2014

Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2014 Pöytäkirja Uusimaa 10.3.2014 Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöhmän kokous 1/2014 Aika: torstai 6.3.2014 klo 10.15-15.00 Paikka: Läsnä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Neuvotteluhuone Puu ja

Lisätiedot

Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2016

Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2016 Pöytäkirja Uusimaa 14.10.2016 Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2016 Paikka: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Juhlaserviisi, Länsi-Louhenkatu 31, Lohja Aika: Perjantai 7.10.2016

Lisätiedot

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2011

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2011 Pöytäkirja 3.6.2011 Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2011 Aika: Keskiviikko 25.5.2011 klo 09.00-15.00 Paikka: Keski-Uudenmaan ammattiopisto, Saaren tila, Mäntsälä Läsnä: ks. liite 1. Kokouksen

Lisätiedot

Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2017

Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2017 Pöytäkirja Uusimaa 18.5.2017 Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2017 Paikka: Taidetehdas. Bio Re. Läntinen Aleksanterinkatu 1, Porvoo Aika: Perjantai 12.5.2017 klo 9.00-12.00 Läsnä:

Lisätiedot

LIITE 1 TEM120:00/2008. KAIVOSLAIN UUDISTAMINEN: Pyydetyt ja saadut lausunnot. Pyydetty lausunto lausunto

LIITE 1 TEM120:00/2008. KAIVOSLAIN UUDISTAMINEN: Pyydetyt ja saadut lausunnot. Pyydetty lausunto lausunto 11.5.2009 LIITE 1 KAIVOSLAIN UUDISTAMINEN: Pyydetyt ja saadut lausunnot Pyydetty lausunto Saatu Huomautuksia lausunto Ulkoasiainministeriö Kommentteja sähköpostitse Oikeusministeriö Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2015

Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2015 Pöytäkirja Uusimaa 20.04.2015 Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöhmän kokous 1/2015 Paikka: Inkoo, Suomen meripelastusseuran Bågaskärin toimintakeskus Aika: Keskiviikko 15.4.2014 klo 10.30-15.00

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4 Valmisteluryhmä 4 Siirtyvistä tehtävistä ja sidosryhmäyhteistyöstä tulevassa maakunnassa / Satakuntaliitto Maakuntauudistukseen liittyvä sidosryhmätilaisuus koskien alueiden käyttöä, luonnonvaroja ja liikennettä

Lisätiedot

Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 2/2015

Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 2/2015 Pöytäkirja Uusimaa 27.8.2015 Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 2/2015 Paikka: Ringborgin seuratalo. Ringborgintie 26, Loviisa. Aika: Keskiviikko 26.8.2015 klo 10 14 Läsnä: Liite 1

Lisätiedot

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 2/2011

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 2/2011 Pöytäkirja 13.10.2011 Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 2/2011 Aika: Torstai 29.9.2011 klo 09.00-15.00 Paikka: Neste Oil:n öljynjalostamo, Kilpilahti, Porvoo Läsnä: ks. liite 1. Neste Oil:n

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Puheenjohtaja Marketta Virta avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Puheenjohtaja Marketta Virta avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Helsinki Helsingfors 17.11.2009 VESIENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 4/2009 Aika: 16.11.2009 klo 13.00 15.00 Paikka: Läsnä: Markus Johansson Nylands Svenska Producentförbund r.f. Mauri Karonen, siht. Pirkko

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2010

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2010 Pöytäkirja UUD ELY/23/07.04/2010 07.06.2010 Julkinen Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2010 Aika: Maanantai 31.05.2010 klo 13.00-15.45 Paikka: Uudenmaan ELY-keskus, Helsinki Läsnä: ks. liite

Lisätiedot

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 3/2012

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 3/2012 Pöytäkirja LUONNOS 7.11.2012 Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 3/2012 Aika: keskiviikkona 24.10.2012 klo 09.00-15.00 Paikka: TSV:n toimisto, Kirkkotie 49,Tuusula Läsnä: ks. liite 1. Kokouksen

Lisätiedot

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Tilasto 217 Q1 - Q2 Tiedot perustuvat OpusCapitan Valtiokonttorille toimittamaan kuukausittaiseen verkkolaskutilastoon Hallinnonalavertailu 217 Q1-Q2 1 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Verkkolaskutilastot 2016

Verkkolaskutilastot 2016 Verkkolaskutilastot 216 Kum. Q1-Q2, ostolaskut Verkkolaskun vastaanottoprosentin vertailu 216 kum. Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalan sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa on

Lisätiedot

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2013

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2013 Pöytäkirja 16.4.2013 Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2013 Aika: 11.4.2013 klo 9.00-12.15 Paikka: Hyvinkää, Rantasipi Sveitsi Läsnä: ks. liite 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Valtion verkkolaskutilastot

Valtion verkkolaskutilastot Valtion verkkolaskutilastot Kum. Q1-Q2, myyntilaskut 3.8.216 Verkkolaskun lähetysprosentin vertailu 216 Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalojen sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa

Lisätiedot

Yleistä vesienhoidon suunnittelusta. Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus

Yleistä vesienhoidon suunnittelusta. Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus Yleistä vesienhoidon suunnittelusta Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus Vesienhoidon järjestäminen yleisaikataulu Vesipuitedirektiivin kansallinen toimeenpano Kansalliset

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö

Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö Strategiatyön taustaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava: turvetuotantovarausten

Lisätiedot

Verkkolaskun lähetys valtiolla

Verkkolaskun lähetys valtiolla Verkkolaskun lähetys valtiolla Tilasto 217 Q1 - Q2 Tiedot perustuvat OpusCapitan Valtiokonttorille toimittamaan kuukausittaiseen verkkolaskutilastoon Hallinnonalavertailu 217 Q1 Q2 Verkkolaskujen lähetys

Lisätiedot

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi Lausuntopyyntö 24.2.2015 Jakelussa mainituille OKM 15/010/2015 Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi Opetus-ja kulttuuriministeriä pyytää lausuntoanne

Lisätiedot

Viite: Uudenmaan maaseutuelinkeinopiirin päätökset 25.4.1997:

Viite: Uudenmaan maaseutuelinkeinopiirin päätökset 25.4.1997: PÄÄTÖS Dnro 28/5715-2014 23.9.2014 Uusimaa / Kalatalouspalvelut Jakelussa mainituille Viite: Uudenmaan maaseutuelinkeinopiirin päätökset 25.4.1997: Siuntionjoen vesistön lohipitoisuus Dnro 2786/97/97 Karjaanjoen

Lisätiedot

SOTE-JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELUN YHTEYDESSÄ KUULTUJA TAHOJA

SOTE-JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELUN YHTEYDESSÄ KUULTUJA TAHOJA SOTE-JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELUN YHTEYDESSÄ KUULTUJA TAHOJA Lausunnot, joita on annettu sote- ja maakuntauudistukseen liittyen, löytyvät valtion hankeikkunasta (http://vnk.fi/hankkeet ). Hankkeen

Lisätiedot

Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin

Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin Kaupunginhallitus 24 28.01.2013 Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin 15/00.00.01/2013 KH 24 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallitus valitsee

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1. Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.2017) Hallinnonala Virasto Osasto Virka Virkasuhteen päättymispvm

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT Tilanne 1.2.

Valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT Tilanne 1.2. Valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT Tilanne 1.2.2018 Hallinnonala Virasto Osasto Virka Virkasuhteen päättymispvm

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien 14. kokous

Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien 14. kokous ASIALISTA 8.9.2015 Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien 14. kokous Aika: Tiistai 8.9.2015 klo 9:00 Paikka: Videokokous: - kokoushuone Airisto (3 krs.), Itsenäisyydenaukio

Lisätiedot

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta LAUSUNTOPYYNTÖ 1(1) 06.03.2017 476/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2016 MAK SETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN KANSALLISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa

Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa Kutsuseminaari Kotimaista energiaa puusta ja turpeesta Tuhka rakeiksi ja hyötykäyttöön 18.6.2012 Oulun yliopisto Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa Eero Kubin Metla

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS.

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. 1 Jakelussa mainituille 6.4.2016 Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 5.4.2016 klo 13.00 15.00 Paikka: Videoneuvottelu

Lisätiedot

Pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishanke

Pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishanke Pohjavesiyhteistarkkailujen kehittäminen Anna-Liisa Kivimäki Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 11.10.2016 Raaseporin kaupungintalo 1 Pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishanke

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014 Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projekti Vesihuolto 2015 Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Projektin tausta Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014» Lain 5 :stä poistui velvollisuus laatia

Lisätiedot

Lausuntopyyntö kaikille perustutkinnoille yhteisistä ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista

Lausuntopyyntö kaikille perustutkinnoille yhteisistä ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (3) 15.09.2017 OPH-2065-2017 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö kaikille perustutkinnoille yhteisistä ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista Opetushallitus pyytää lausuntoanne kaikille

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely Balticconnector maakaasuputki Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yleisötilaisuus Inkoossa 27.5.2015 Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen ja hankkeesta

Lisätiedot

YVA suunnittelun välineenä ja lainsäädännön kehittämistarpeet millaisin eväin eteenpäin

YVA suunnittelun välineenä ja lainsäädännön kehittämistarpeet millaisin eväin eteenpäin YVA suunnittelun välineenä ja lainsäädännön kehittämistarpeet millaisin eväin eteenpäin Timo Tanninen Ylijohtaja, luontoympäristöosasto Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 20.11.2011 1 YVA-laki

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS.

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. 1 Jakelussa mainituille 15.1.2015 Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 13.1.2015 klo 13.00 16.00 Paikka: Videoneuvottelu

Lisätiedot

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous (1/2007)

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous (1/2007) Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 11.5.2007 UUS-2005-R-13-56 Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöhmän kokous (1/2007) Aika: 8.5.2007 klo 13 15.15 Paikka: Uudenmaan liitto, Aleksanterinkatu 48, Helsinki, 7 krs.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Taustaa pohjavedenottamoiden pohjavesitarkkailuista

Taustaa pohjavedenottamoiden pohjavesitarkkailuista 28.4.2017 Pohjavedenottamoiden riskienhallinnan tehostaminen pohjavesiyhteistarkkailuilla Kivimäki, A.-L., Lahti, K., Loikkanen, H., Pönni, J., Ahonen, J., Backman, B., Kaipainen, T. & Luoma, S. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus Hallituksen kokous Kari Pessi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus Hallituksen kokous Kari Pessi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilannekatsaus 18.7.2014 Hallituksen kokous 18.7.2015 Kari Pessi Valtorin tilannekatsaus Sisäisen tarkastajan rekrytointi Muut rekrytoinnit Siirtoprojektien

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Aura Lamminparras Kuva: MAVI / Martina Motzbäuche

Aura Lamminparras Kuva: MAVI / Martina Motzbäuche Kestävämpi maatalous Uudellemaalle Aura Lamminparras 11.6.2013 Kuva: MAVI / Martina Motzbäuche Sisältö Uudenmaan maatalous Maatalouden vesiensuojelu Kestävyys asiantuntijoiden silmin Uusimaa 1,5 miljoonaa

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, puh ,

Lisätietoja tästä asiasta antaa osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, puh , LUOLUOL 241606 1 (5) 26.9.2017 MMM032:00/2017 1568/01.01./2017 Jakelussa mainitut NIMEÄMISPYYNTÖ, ELINTARVIKEMARKKINALAINSÄÄDÄNTÖÄ VALMISTELEVA TYÖ- RYHMÄ Jakelussa mainittuja tahoja pyydetään nimeämään

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi pelastuslain muuttamisesta (nuohous)

Luonnos hallituksen esitykseksi pelastuslain muuttamisesta (nuohous) Lausuntopyyntö 20.04.2017 SM 007:00/2016 Luonnos hallituksen esitykseksi pelastuslain muuttamisesta (nuohous) Johdanto Sisäministeriössä on valmisteltu liitteenä oleva luonnos hallituksen esitykseksi nuohousta

Lisätiedot

Eduskunta VK-Fakta Asiantuntijakuulemiset ja annetut lausunnot - MmV - 1997-2014 2015-06-15

Eduskunta VK-Fakta Asiantuntijakuulemiset ja annetut lausunnot - MmV - 1997-2014 2015-06-15 MmV HE 140/1999 vp 18.11.1999 H Aakkula Marja budjettisihteeri valtiovarainministeriö MmV VNS 8/2009 vp 26.2.2010 H Aakkula Jyrki ympäristötutkimuksen johtaja MTT-Jokioinen MmV VNS 11/2010 vp 2.2.2011

Lisätiedot

Poissa: Leena Gunnar Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja järjestäytyminen

Poissa: Leena Gunnar Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja järjestäytyminen 1 Jakelussa mainituille Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA VHA1 ja VHA2 ohjausryhmät, kokous 2/2011 Aika: Maanantai 10.10.2011

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA

TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 101/2005 vp Keskiviikko 14.12.2005 kello 13.45-14.20 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Arto Bryggare /sd Sari Essayah /kd Klaus Hellberg /sd Reijo Kallio

Lisätiedot

Strategiaprosessit muutosten mahdollistajina. Mikko Kosonen. Lähtölaukaus uuteen luonnonvaraajatteluun

Strategiaprosessit muutosten mahdollistajina. Mikko Kosonen. Lähtölaukaus uuteen luonnonvaraajatteluun Strategiaprosessit muutosten mahdollistajina Mikko Kosonen Lähtölaukaus uuteen luonnonvaraajatteluun seminaari 8.4.2008 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea. 2 2 Suomen suuret haasteet: Globalisaatio

Lisätiedot

MMM/Hallintodiaari SUPPEA ASIALUETTELO 0 03.11.2014 ====================================================================== LÄH (YKSITYISHENKILÖ) ASIA

MMM/Hallintodiaari SUPPEA ASIALUETTELO 0 03.11.2014 ====================================================================== LÄH (YKSITYISHENKILÖ) ASIA MMM/Hallintodiaari SUPPEA ASIALUETTELO 0 03.11.2014 ====================================================================== ASIA Asiakirjapyyntö: Metsähallituksen tulosohjauskirjeet vuosilta 2006-2011.

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset

Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus, 7.2.2017 Vesien tilan parantamiseen liittyvät avustukset ELY-keskus voi myöntää ympäristöministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamalli

Valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamalli Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntö 16.12.2016 VM036:00/2015 Valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamalli Johdanto Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi /01.02/2017

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi /01.02/2017 LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi 8.3.2017 495/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA PORONHOITOVUO DELTA 2017/2018 MAKSETTAVASTA ELÄINKOHTAISESTA TUESTA Maa-ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

MAATALOUSTUKI-INFOT 2013

MAATALOUSTUKI-INFOT 2013 Kuvat MMM / Mavi, kuvaajat Yrjö Tuunanen sekä Studio Tomi Aho MAATALOUSTUKI-INFOT 2013 Uudellamaalla järjestetään vuonna 2013 kymmenen maataloustuki-infoa. Infojen aiheina ovat tukiehtojen ja tukien hakemisen

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Dnro ESAVI/555/04 08/2010. Viite Tmi Osa-Tattis, ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autojen purkamotoimintaa, Helsinki.

Dnro ESAVI/555/04 08/2010. Viite Tmi Osa-Tattis, ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autojen purkamotoimintaa, Helsinki. ,>> )..400 Aluehallintovirasto Etelä-Suomi Dnro ESAVI/555/04 08/2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKOWOR Saapunut/Inkommit Helsingin kaupunki / Kirjaamo Kaupunginhallitus PL

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ: KANSALLINEN STANDARDIEHDOTUS SFS 3357 PALAVIEN NESTE- MÄISTEN KEMIKAALIEN VARASTON SAMMUTUS- JA PALONTORJUNTAKALUSTO

LAUSUNTOPYYNTÖ: KANSALLINEN STANDARDIEHDOTUS SFS 3357 PALAVIEN NESTE- MÄISTEN KEMIKAALIEN VARASTON SAMMUTUS- JA PALONTORJUNTAKALUSTO Lausuntopyyntö 12/17 1 (5) Jakelun mukaan LAUSUNTOPYYNTÖ: KANSALLINEN STANDARDIEHDOTUS SFS 3357 PALAVIEN NESTE- MÄISTEN KEMIKAALIEN VARASTON SAMMUTUS- JA PALONTORJUNTAKALUSTO Öljy- ja biopolttoaineala

Lisätiedot

Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015

Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015 Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015 SISÄVESI LIFE IP SISÄVESI LIFE IP Metsähallituksen koordinoima valtakunnallinen EUrahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa Suomen sisävesien tilaa ja sovittaa

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain Oikeusministeriö Lausuntopyyntö 30.01.2017 OM 14/41/2016 Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain muutostarve Johdanto Pääministeri Sipilän hallitusohjelman yhtenä tavoitteena

Lisätiedot

INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset

INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset Liite III Liite II Liite I paikannimet hallinnolliset yksiköt osoitteet kiinteistöt liikenneverkot hydrografia suojellut alueet korkeus maanpeite ortoilmakuvat geologia tilastoyksiköt rakennukset maaperä

Lisätiedot

Läsnä: Jari Mutanen, pj. Pohjois-Savon ELY-keskus. Poissa: Leena Gunnar Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Läsnä: Jari Mutanen, pj. Pohjois-Savon ELY-keskus. Poissa: Leena Gunnar Kaakkois-Suomen ELY-keskus 1 Jakelussa mainituille Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA VHA1 ja VHA2 ohjausryhmät, kokous 2/2013 Aika: Keskiviikko 16.10.2013

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 227239 1(2) 1.2.2017 197/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

Ramsar kosteikkotoimintaohjelma

Ramsar kosteikkotoimintaohjelma Ramsar kosteikkotoimintaohjelma 2016-2020 Ramsar -kosteikkotoimintaohjelman valmistelu Tavoitteena kansainvälisen Ramsarin sopimuksen toimeenpanon eli kosteikkojen suojelun ja kestävän käytön edistäminen

Lisätiedot

Metsänhoito happamilla sulfaattimailla OPAS SUUNNITTELIJOILLE JA KÄYTÄNNÖN TOIMIJOILLE

Metsänhoito happamilla sulfaattimailla OPAS SUUNNITTELIJOILLE JA KÄYTÄNNÖN TOIMIJOILLE Metsänhoito happamilla sulfaattimailla OPAS SUUNNITTELIJOILLE JA KÄYTÄNNÖN TOIMIJOILLE Tiina Nieminen ja Hannu Hökkä Metsäntutkimuslaitoksen Metsät ja vesi tutkimusohjelma 2013-2017, ohjelmanjohtaja professori

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Sisältö Johdanto, Tausta... 1 Jakelu... 2

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 242844 1(2) mmm.fi 24.10.2017 1726/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUKI- JÄRJESTELMÄN KANSALLISEN VARANNON KÄYTÖSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa VESIENHOIDON VAPAAEHTOINEN JÄRJESTÄYTYMINEN POHJOIS-POHJANMAALLA VYYHTI-hankkeen seminaari 4.2.2014, Oulu Jukka Koski-Vähälä Toiminnanjohtaja, MMT SUOMEN

Lisätiedot

Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelu Pohjanmaalla

Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelu Pohjanmaalla Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelu Pohjanmaalla 2017-2018 Luonnonvarasuunnittelu: Mitä ja miten Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin strategista kestävän

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Laatija: Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Sisältö Johdanto, Tausta...1 Jakelu, Vastausohjeet vastaanottajille...1 Aikataulu, Vastuuvalmistelijan

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot