LEVYN TEKO JA TUOTTAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEVYN TEKO JA TUOTTAMINEN"

Transkriptio

1 Tomi Nurmi LEVYN TEKO JA TUOTTAMINEN Tapauksena Spooky Hamsters-yhtyeen levy Hamsters of the Universe Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Taiteen yksikkö Marraskuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Taiteen yksikkö Aika Tekijä/tekijät Tomi Nurmi Koulutusohjelma Musiikkipedagogin koulutusohjelma Työn nimi Levyn teko ja tuottaminen. Tapauksena Spooky Hamstersin Hamsters of the Universe-levy. Työn ohjaaja Toni Honkala Sivumäärä liite + 1 kuva + 1 kuvio + 1 CD Työelämäohjaaja Petri Hakala Levyn teko ja tuottaminen ovat muusikolle usein välttämätön ja aina ajankohtainen aihe. Se on myös aihe jota ei ollut suoranaisesti ennen käsitelty musiikin opinnäytetöissä. Tämä opinnäytetyö käsittelee eri vaiheita, joita kohtaa tehdessään levyä yhtyeen kanssa. Projektin suunnittelu alkoi syyskuussa 2004 ja päättyi kesäkuuhun Projektin varrella oli monia ongelmia, jotka tuntuivat ylitsepääsemättömiltä. Usein ongelma liittyi levyn taloudelliseen toteutukseen. Yksi projektin varrella tullut tavoite olikin tehdä levy mahdollisimman edullisesti, mutta kuitenkin välttää kotikutoisuutta ja olla tinkimättä laadusta. Tässä onnistuttiin lähes suunnitelmien mukaan. Menetelmät, joita käytettiin olivat hyvin kaksijakoisia. Toiset olivat hyvinkin sosiaalisia - toiset taas eivät. Työ perustui paljon monipuoliseen, mutta yksinäiseen tiedon hankintaan eri lähteistä. Ihmisläheinen tapa taas toteutui itse levyn sisällön teossa sekä osassa asioiden selvittelyä. Tiedon hankinta projektin eri vaiheissa tapahtui selailemalla eri tietolähteitä sekä kommunikoimalla puhelimella ja sähköpostilla. Useinhan asiat selviävät kysymällä ja sitä metodia tässäkin työssä käytettiin. Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT, säveltäjien ja musiikintekijöiden edunvalvontajärjestö Teosto ja Esittävien taiteilijoiden ja äänitetuottajien yhdistys Gramex olivat ne tahot, joilta useimmiten saatiin vastauksia kysymyksiin. Studiossa työskentelyn alkeet aukesivat projektin aikana. Vinkkejä studiossa työskentelyyn antoi eri ihmisten näkökulmat samoista asiasta. Tällainen projekti pitäisi sisällyttää kaikkien musiikin opiskelijoiden opintosuunnitelmiin. Kokonaisuudessaan tämä projektia antoi paljon valmiuksia tulevaisuuteen. Kaikki tulevat levyproduktiot äänityksineen, miksauksiin ja käytännön järjestelyineen tulevat olemaan huomattavasti helpompia tulevaisuudessa. Matkalla oli ongelmia, mutta niistä selvittiin ja lopputuloksen voitkin nähdä ja kuulla kädessäsi olevasta työstä. Asiasanat Levyn tuottaminen, omakustanne, CD, studiotyöskentely

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Date Author Tomi Nurmi Degree programme Music Pedagogy Name of thesis Making and Producing a Record. The album Hamsters of the Universe by Spooky Hamsters as a case. Instructor Toni Honkala Pages Appendix + 1 Picture + 1 Figure + 1 CD Supervisor Petri Hakala Making and producing a record is often necessary and always a current subject for a musician. This subject has never been dealt with before, in a scholarly thesis of music. This thesis deals with various things involved in a record project. The planning of this project was started in September 2004 and it was finished in June During the project many problems were encountered, some of which felt insurmountable. These problems were frequently in connection with money. One objective in this project was to make the record as inexpensive as possible but still avoiding poor final result and no compromising with the quality. That objective was obtained successfully. Some of the methods used were twofold. Some of these were social and the others dealt with something else. There was a lot of social activity with people involved when the material of the CD was recorded. There was an opportunity to exchange opinions how to do things with the artistic producer, sound engineer and other members of the band. It was very instructive time. A lot of time was used for solving certain copyright matters. Tens of s were sent and several phone calls were called to the association which is responsible for copyright things. Most questions became clear by asking - also in this case. Working in the studio was a very educational and valuable time. Perspectives and splendid tips from different kinds of people working on the same subjects were received for working in the studio. This kind of process should be included in every music student s studies. During the project many s had to be sent, offer applications and promo-cds sent and many appointments had to be fitted into the timetables. All this meant a lot of work but now our band has a brand new CD. This project has given many skills for future use and next record processes will be substantially easier to make. There were problems along the way but they were solved. The real result of this record process is that Spooky Hamsters is now available for you to listen to and have a closer look at. Key words Producing and making a record, author s edition, CD, working in studio

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO LEVYPROJEKTIN ENSIMMÄISET ASKELEET Neuvotteluja ja sopimuksia Alustava talousarvio ja selvitystyötä Murron työryhmän päätökset Keikkojen sopimista ja neuvotteluja Levyn ulkoasu Harjoituksia ja kustannussopimus Levyn ulkoasun aihe ja Musiikkikilta Pelimannit ry Mikrofoneja ÄÄNITYSPÄIVÄT Ensimmäinen äänityspäivä Toinen ja kolmas äänityspäivä ÄÄNITYSTEN JÄLKEEN Harmoonin lisäys ja tarjouspyyntöjä Levyn miksaus Valmiita levypiirroksia ja promootio Sopimus konservatorion kanssa ja tekijänoikeusasioiden selvittelyä Levyn kannen taitto ja levyn masterointi ISRC-koodi ja apurahahakemukset CD-levyjen monistaminen ja levyn kansimateriaali LEVYJEN ODOTTELUA Lehdistötilaisuus Levynjulkistamiskonsertti Levyt saapuivat POHDINTA LÄHTEET LIITELUETTELO... 30

5 1 1 JOHDANTO Levyn teko on musiikin parissa työskentelevälle usein ajankohtainen aihe. Kuitenkaan moni ensimmäistä omakustannelevyä tekevä ei osaa ottaa huomioon asioita, joita levyn tekoprosessissa on huomioitava. Opinnäytetyöni käsitteleekin Spooky Hamstersyhtyeen levyn tekemisen eri vaiheita. Olen esitellyt nämä vaiheet yleispätevästi, ja niin että lukija voi niitä soveltaa myös mahdolliseen omaan levyprojektiinsa. Aihetta valitessani ideana oli antaa vastauksia sekä pohdittavaa ensilevyn tekoa miettiville yhtyeille ja artisteille. Toinen projektin tärkeä missio oli myös antaa itselle selvä kuva levyn teon vaiheista. Olin projektissa mukana levyllä soittava muusikkona, yhtyeen kappaleiden sovittajana, säveltäjänä ja sanoittaja sekä levyn tuottajana. Tuottaja nimikkeellä tässä tapauksessa tarkoitan toimimista levyn kaikista muista kuin musiikkiin liittyvistä järjestelyistä vastaavana henkilönä. Teoriaosuutta en taas kokenut mielekkääksi lisätä tähän kokonaisuuteen, koska suoranaista teoriaa aiheeseen ei ole. Teoreettisesti opinnäytetyötäni sivuavia aiheita oli useita, mutta koin ne omiksi sivuhaaroiksi. Lähdin purkamaan projektia siitä näkökulmasta, että levyn rahoitus on saatava kuntoon. Rahoitus olikin suurin huoli koko projektin ajan. Mistä saisimme tarvittavat rahat levyn äänittäjän palkkaan ja äänitystilojen vuokraan sekä itse levyjen monistamiseen? Meinasin jo haudata koko projektin nähdessäni niitä summia, joita firmat ottavat vuokraa studiosta äänittäjän kera. Onneksi oppilaitos tuli projektissa apuun ja saimme ilmaiseksi konservatorion tilat sekä äänittäjän käyttöömme. Projektin yksi lähtökohta olikin se, kuinka pystytään minimoimaan levynteon kustannukset. Kaikessa tekemisessä käytettiin hyödyksi tuttuja kontakteja, sekä kavereiden apua. Hintavertailu eri äänitteiden valmistajien välillä pienensi myös kustannuksia. Näin saatiin pidettyä budjetti tiukoissa rajoissa. Tiedon hankkimisessa käytin hyväkseni paljon suomalaisia Internet-sivustoja. Suomalaisten säveltäjien ja musiikintekijöiden edunvalvontajärjestö Teoston, Tekijänoikeusjärjestö Gramexin ja Suomen kuva- ja kuvatallennetuottajat ÄKT:n

6 2 sivustot olivat ahkerimmassa käytössä. Lähetin myös monet sähköpostiviestit edellä mainittujen järjestöjen äänite- ja teosasioista vastaaville henkilöille. Monet muusikkoystävät antoivat myös monia hyviä neuvoja. Opinnäytetyössäni oli tarkoitus selvittää mitä kaikkea tarvitaan ja vaaditaan, että CDlevy on kädessä suunniteltuna ajankohtana. Tämän johdannon jälkeen tulevissa luvuissa käy ilmi miten tässä selvityksessä ja opinnäytetyön tekemisessä onnistuin.

7 3 2 LEVYPROJEKTIN ENSIMMÄISET ASKELEET Syksyllä 2004 aloin pohtimaan opinnäytetyöni aihetta. Mietin alkuun, että työni aihe pitäisi olla motivoiva, mutta samalla myös hyödyllinen kaikille muille musiikin opiskelijoille. Halusin kuitenkin, että opinnäytetyöni opettaisi minulle jotain sellaista, jota voi käyttää myös tulevassa muusikon työssäni. Samaan aikaan pohdimme Spooky Hamsters-yhtyeen (LIITE 1) kanssa levyn tekemisen mahdollisuutta. Siitä minulle tuli inspiraatio, että tässähän sitä voisi haukata kaksi kakun palaa kerralla. Yhdistäisin opinnäytetyöni ja levyn tekemisen samaksi projektiksi. Lokakuun alkupäivinä kysyinkin muilta yhtyeläisiltä, mitä mieltä he olisivat, jos rupeaisin levyprojektimme tuottajaksi ja samalla tekisin opinnäytteeni samasta aiheesta? Yhtyeen muut jäsenet olivat hyvin myötämielisiä asialle, joten päätin ottaa opinnäytetyöni aiheeksi levyn teko ja tuottaminen. Ensimmäinen henkilökohtainen opinnäytetyöpalaveri opinnäytetyöohjaajani Toni Honkalan kanssa pidettiin Siinä kävimme läpi asioita, joita minun kannattaa ruveta selvittämään sekä hahmottelimme myös kuinka pääsen helpoiten alkuun työssäni. Ensimmäisten selvitettävien asioiden joukkoon kuului niinkin tärkeä asia kuin levyn rahoitus. Honkala ehdotti, jos kysyisin Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun musiikin ja taiteen yksikön johtajalta Matti Murrolta mahdollista taloudellista tukea projektillemme. Muita mahdollisia taloudellisia tukijoita projektille voisi olla Kokkolan kulttuuritoimi, Keski-Pohjanmaan kulttuurirahasto sekä Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskus ESEK ja Luovan Säveltaiteen Edistämissäätiö LUSES. Nämä edellä mainitut tahot voisivat nimenomaan tukea levyn kulujen kattamisessa; eivät niinkään minun opinnäytetyötäni. Samassa palaverissa Honkala ehdotti myös, että rupeaisin pitämään päiväkirjaa asioista, joita projektin tiimoilta tapahtuu. Se olikin hyvä idea, sillä muuten tämän projektin koonti olisi ollut mahdotonta monen kuukauden jälkeen. Kolmas asia jota aloin selvittämään, oli mahdolliset tilat äänittämiselle. Samalla myös miettisin potentiaalisia henkilöitä, jotka voisivat äänittää sekä miksata yhtyeemme levyn.

8 4 Opinnäytetyöpalaverin jälkeen pohdin itsekseni sekä kyselin muilta opiskelukavereilta tietäisivätkö he luotettavaa, edullista ja hyvää miksaaja-äänittäjää akustiselle yhtyeelle? Taloudellinen tilanne levyn suhteen oli aika huono. Opiskelijoilla ei ole varaa panostaa suuri summia levykuluihin ja muutenkin marginaalimusiikin tuottaminen ei ole mitään maailman parasta bisnestä. Uskoin kuitenkin, että rahoitus saadaan jotenkin järjestymään. Tehdessäni Honkalan pyytämää opinnäytetyön suunnitelmaa (LIITE 2) kirjasin sinne muutamia potentiaalisia miksaaja-äänittäjä-ehdokkaita. Kriteereinä edellä mainittujen ehtojen lisäksi oli kokemus akustisen musiikin äänittämisestä. Äänityspaikkana toimisi mahdollisesti joku lähellä oleva edullinen paikka. Graafisen suunnittelun hoitaisi yhtye ja toteutuksen mahdollisesti joku ennestään tuttu graafisen alan osaaja. Tässä ideana oli saada karsittua kulut minimiin. Työsuunnitelman tehtyäni keskustelin muiden yhtyeen jäsenien kanssa muun muassa miksaaja-äänittäjän valinnasta. Keskustelun jälkeen asiasta päädyimme siihen lopputulokseen, että yhtyeemme kitaristi Juha Yli-Kotila kysyy Sibelius-Akatemian opiskelijalta ja äänimieheltä Hannu Oskalalta sekä Keski-Pohjanmaan konservatorion ääni- ja valovastaavalta Mika Paanaselta kiinnostusta äänittämään Spooky Hamstersin levyn. Minä taas kysyisin veteliläiseltä äänimieheltä Vesa Laasaselta samaa asiaa. Kun tiedämme heidän hintansa, niin päätämme kenet otamme. Marraskuun 10. päivä tapahtui projektin kannalta hyvin yllättävä käänne. Kontrabasistimme Kristian Wetterstrand ilmoitti eroavansa yhtyeestämme muiden hänelle tärkeämpien projektien takia. Tämä toi ylimääräisen mutkan matkaamme kohti valmista levyä. Pidimme pikaisen kriisipalaverin Yli-Kotilan kanssa ja puntaroimme koko projektin hylkäämistä tai uuden kontrabasistin hankkimista. Päädyimme yksimielisesti siihen lopputulokseen, että hankkisimme uuden basistin yhtyeeseemme. Päädyimme pyytämään Keski-Pohjanmaan konservatorion kontrabassonsoiton opiskelijaa Pyry Kervistä yhtyeeseemme. Kervinen suostui ja näin aloimme harjoituttaa häntä uusien kappaleiden saloihin.

9 5 2.1 Neuvotteluja ja sopimuksia Opinnäytetyöni kariutuminen oli lähellä, mutta projekti jatkui. Marraskuun 29. päivä lähetin sähköpostiviestin Keski-Pohjanmaan konservatorion rehtorille Heikki Aholle mahdollisuudesta käyttää konservatorion studiota sekä tiloja opinnäytetyöhöni liittyvässä levyprojektissa. Hän suhtautui asiaan myönteisesti. Ehtona oli vain se, että asia liittyi opintoihini. Tämän jälkeen olin sähköpostitse yhteydessä Matti Murron kanssa. Sovimme pikaisen palaverin ennen joululomaa Murron työhuoneeseen. Kysyin häneltä ammattikorkeakoulun kiinnostusta tukea taloudellisesti Spooky Hamsters-yhtyeen levyä. Ehdotukseni oli, että Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun musiikin ja taiteen yksikkö aloittaisi julkaisusarjan. Idea julkaisusarjaan tuli Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosaston vastaavanlaisesta sarjasta. Murto innostui ideasta, mutta pyysi minulta talousarviota levystä master-nauhan kuluihin asti sekä erillisen laskelman CD:n monistamisesta tulevista kuluista. Samassa palaverissa kysyin Murrolta mahdollisuutta käyttää yhtye 2-opinnoistamme vastaavaa Petri Hakalaa taiteellisena tuottajana projektissa. Murto käski liittämään Hakalan kulut laskelmaan ja ehdotti itse, että konsultointiapua projektissa pyydettäisiin Raimo Vertaiselta. Hakalan mukaantulo oli ilmeistä, koska hän oli ohjannut yhtyettämme yhtye 2-osion merkeissä ja tästä oli ollut hänen kanssaan puhetta. Vertaisen apua tässä projektissa ei lopulta tarvittu. Murto kertoi, että hän ei voi tehdä päätöstä julkaisusarjan aloittamisesta yksin, mutta voi luvata ammattikorkeakoulun äänimiehen käyttöömme projektissa. Hän, koulutussuunnittelija Elina Niemelä ja opinnäytetyöni ohjaaja Toni Honkala pitäisivät palaverin aiheesta, kun olisin toimittanut talousarvion levykuluista. Lupasin toimittaa Murrolle talousarvion levyn kuluista mahdollisimman pian. Kerroin vielä samana päivänä muille yhtyeen jäsenille, että Murto lupasi ammattikorkeakoulun äänimies Mika Paanasen käyttöömme ilmaiseksi, koska tässä oli osaksi kyse minun opinnäytetyöstäni. Yli-Kotila oli kysynyt Hannu Oskalalta kiinnostusta tulla äänittämään meidän levyä, mutta hän oli liian kiireinen. Minä olin myös tiedustellut Kivamedia Oy:n toimitusjohtajalta Vesa Laasaselta tarjousta projektiin. Hän oli ehdottomasti kiinnostunut, mutta heidän hintansa oli meille liian kallis, joten päädyimme taloudellisen tilanteemme takia yksimielisesti käyttämään Mika

10 6 Paanasta projektissamme. Se olikin näillä resursseilla oikeastaan ainoa vaihtoehto. Sovimme, että käyn kysymässä Paanaselta päivämääriä, jotka kävisivät hänelle. Me muut yrittäisimme järjestää menomme sen mukaan. Keskustelimme myös levyn rahoituksesta. Päädyimme siihen tulokseen, että paras rahan hankkimiskeino on tehdä yhtyeellä keikkaa. Sovimme siis, että kysyisimme keikkaa lähiseudun baareihin. Seuraavana päivänä kävin kertomassa Mika Paanaselle projektistamme. Selitin, mitä olin sopinut rehtoreiden Murron ja Ahon kanssa, ja että meidän tarvitsisi vain sopia ajankohta ja paikka äänittämiselle, jos projekti on hänelle muuten ok. Hän suositteli äänityspaikaksi konservatorion pikkusalia. Hän kertoi, että siellä on parhaat akustiset ominaisuudet, joita voi muun muassa säädellä akustiikkalevyillä. Kerroin, että äänityspäiviksi pitäisi saada sovittua kolme peräkkäistä päivää, koska yhtyeemme laulaja ja mahdollinen taiteellinen tuottaja tulevat Helsingistä asti. Paananen epäili, että niitä voi olla vaikea enää löytää pikkusalista, koska kyseinen sali on niin täyteen varattu ammattikorkeakoulun ja konservatorion tilaisuuksia sekä luentoja. Kävimme yhdessä katsomassa varaustilannetta pikkusalin varauskirjasta. Ainoa kolmen peräkkäisen päivän vapaa keväällä pikkusalissa oli hiihtolomalla. Vaihtoehdot olivat siis vähissä. Sovimme alustavasti Paanasen kanssa äänityspäivät hiihtolomalle maaliskuuta. Sanoin kysyväni vielä muilta yhtyeen jäseniltä sekä Petri Hakalalta, että käykö kyseiset päivät. Sovimme palaavamme asiaan, kun olen varmistanut päivät. Soitin Petri Hakalalle vielä samana päivänä. Kysyin Hakalalta, kuinka paljon maksaisi, jos hän olisi projektissa mukana? Hän sanoi, että ottaa lakisääteisen normaalin tuntipalkan projektiin menevistä tunneista. Kerroin Hakalalle, että me haluamme yhtyeenä, että hän olisi projektissa mukana, mutta rahoitus ratkeaa vasta yksikön johtaja Matti Murron työryhmän kokouksen jälkeen. Kysyin Hakalalta myös, että sopiiko hänelle äänityspäiviksi maaliskuuta. Hänellä oli keikka 4. maaliskuuta, joten siirsimme äänitysten alkamista päivällä aikaisemmaksi. Sovimme myös, että palaisin asiaan, kun tiedän enemmän levyn rahoituspolitiikasta.

11 7 2.2 Alustava talousarvio ja selvitystyötä Joulun välipäivinä selvittelin levyn talousarviota varten tarvittavia tietoja. Teoston Internet-sivustolta löysin kattavan valikoiman äänitteiden valmistajia. Lähettelin Ala- Vetelissä sijaitsevalle Studio57 Oy:lle tarjouspyynnön 300 CD-levyn monistamisesta sekä masterointi-kuluista. Olin myös sähköpostitse yhteydessä Teostoon, josta kysyin, että onko mahdollista saada ennustelaskelmaa tulevista tallennekorvauskuluista. Sieltä vastattiin, että tämä on mahdollista, mutta he tarvitsevat muutamia tietoja levylle tulevasta materiaalista. Toimitin heille tarvittavat tiedot ja sain arvion levyn tallennekorvauksista (LIITE 3). Vuosi vaihtui ja työ jatkui opinnäytetyön ja levyprojektin merkeissä. Sain tehtyä talousarvion levyn kustannuksista Matti Murron työryhmälle (LIITE 4). Kävin viemässä Murrolle talousarvion. Samalla pyysin häneltä allekirjoituksen paperiin, jolla varattiin äänimies Mika Paananen käyttöömme projektissa. Murto allekirjoitti paperin. Vein paperin Paanaselle ja kerroin muuttuneesta aikataulusta. Äänitysten siirtyminen päivää aikaisemmaksi oli hänelle ok. Hän kysyi mahdollisesta mikrofonien tarpeesta ja sanoi, että konservatoriolla on aika huonosti hyviä studiomikrofoneja. Jos tunnemme jonkun jolta voisi lainata muutaman hyvän mikrofonin, niin se auttaisi. Lupasin selvittää asiaa. Paanasen kanssa käymäni keskustelun jälkeen kävin varaamassa pikkusalin Spooky Hamstersin käyttöön Murron työryhmän päätökset Maanantaina 24. tammikuuta Matti Murron työryhmä oli pitänyt kokouksen liittyen meidän levyprojektin tukemiseen. Toni Honkala lähetti minulle sähköpostilla viestin, että Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu harkitsee vakavasti osakustannussopimuksen tekemistä Spooky Hamsters-yhtyeen kanssa. Ammattikorkeakoulu voisi tukea levyä esimerkiksi 500 eurolla ja vastineeksi he saisivat yksikön logon levyn kansiin sekä tietyn määrän levyjä. Vastasin Honkalalle, että voisimmeko pitää opinnäytetyöpalaverin ja siellä keskustella lisää aiheesta. Sovimme, että pidämme palaverin 26. tammikuuta klo 13.

12 8 2.4 Keikkojen sopimista ja neuvotteluja Tiistaina 25. tammikuuta soitin Oulun Tervasoihtuun ja sovin keikan perjantaiksi 13. toukokuuta. Samana iltana kävin myös Kokkolan Corner s Pubissa kysymässä kiinnostaisiko heitä ottaa torstaina 12. toukokuuta Spooky Hamsters-yhtye keikalle. Ravintolapäällikkö ei ollut paikalla, joten sopiminen jäi myöhempään ajankohtaan. Soitin myös Yli-Kotilalle, että yrittäisi sopia Haapavedelle keikan 14. toukokuuta. Samalla soitin myös yhtyeen muille jäsenille ja kysyin onko heillä vapaana kyseinen viikonloppu, jos sovimme keikkoja torstaiksi, perjantaiksi ja lauantaiksi. Kaikille kävi tämä järjestely. Seuraavana päivänä pidimme Toni Honkalan kanssa opinnäytetyöpalaverin hänen työhuoneessaan. Vaihdoimme ajatuksia osakustannussopimuksen ehdoista sekä keskustelimme levyn kuluista. Pohdimme myös apurahahakemuksiin laitettavaa levyn kustannusarviota. Hyviä vinkkejä apurahahakemuksen täyttämiseen sain Gramexin Internet-sivustolta. Lisäksi kerroin, että olemme ajatelleet paikata levyn loppurahoitusta keikkapalkkioilla. Suunnitteilla oli sopia keikat Kokkolaan, Ouluun ja Haapavedelle. Honkala kertoi myös samassa tilaisuudessa, että ammattikorkeakoulu ei ole valmis kustantamaan erikseen Petri Hakalaa meidän levytyspäiville. Tämä kustannusosuus jäisi meidän harteille. Kerroin tästä yhtyeelle. Keskustelimme asiasta ja päädyimme siihen, että yritämme jollain keinoin saada Hakalan mukaan edes yhdeksi levytyspäiväksi. Samana päivänä Yli-Kotila kertoi minulle sopineensa keikan Haapaveden Pub Kitumilliin lauantaiksi 14. toukokuuta. Minä sain myös edellisenä iltana sovittua Corner s Pubin ravintolapäällikön Mikko Esselin kanssa keikan torstaiksi 12. toukokuuta, joten meillä oli keikkakiertue sovittuna. Toni Honkalalta tuli tammikuun viimeisenä päivänä sähköpostia aiheesta: Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoululle luovutettavien promootiolevyjen määrä. Matti Murron työryhmä oli ajatellut, että luovutettavien promootiolevyjen määrä olisi 100 kappaletta. Kävin taas keskustelun muiden yhtyeläisten kanssa ja mielestämme se oli aika suuri määrä tukeen nähden. Päädyimme ehdottamaan Honkalalle, että promootiolevyjen määrä pudotettaisiin 50 kappaleeseen.

13 9 2.5 Levyn ulkoasu Levyn ulkoasun tekijäksi kaavailimme aluksi itseämme. Päädyimme kuitenkin pyytämään ex-basistimme vaimoa Tanja Wetterstrandia piirtämään meille Spooky Hamsters-aiheiset kannet. Idea lähti siitä, kun olin helmikuun alkupäivinä vierailemassa Wetterstrandeilla ja näin heidän kotinsa seinällä hienon Spooky Hamsters-aiheisen piirroksen. Minulle tuli idea, että Tanjahan voisi piirtää meille melko edullisesti levyn kannet. Hän suostui tähän. Kerroin hänelle, että kannet saisivat olla yhtyeen nimen mukaiset, ja että informoisin toivomuksiamme levyn kansien suhteen hänelle tarkemmin, sitten kun olen puhunut muiden yhtyeläisten kanssa. Toinen tärkeä asia levyn grafiikan kannalta oli levyn piirrosten saattaminen painettavaan muotoon eli levyn taitto. Taiton toteutuksen tekijäksi ajattelin kaveriani Lari Telarantaa. Soitin hänelle helmikuun alkupäivinä. Hän kertoi, että ei ole ennen tehnyt levyn taittoa, mutta tietää periaatteessa mitä siinä tapahtuu. Hän arveli kykenevänsä suorittamaan kyseisen tehtävän. 2.6 Harjoituksia ja kustannussopimus Kaikkien levyjärjestelyiden keskellä Spooky Hamsters ehti myös harjoitella levylle tulevaa materiaalia. Pidimme yhteiset harjoitukset Helsingissä helmikuuta. Kaverini Antti Havia kävi ottamassa meistä samoissa harjoituksissa promootio- ja levykansikuvia. Olimme sopineet myös, että kävisimme soittamassa Petri Hakalalle levyn materiaalia Sibelius-Akatemialla. Sovimme harjoituksissa Hakalan kanssa, että hän tulisi pistämään äänitykset aluille maanantaina 1. maaliskuuta. Rahallinen korvaus hoidettaisiin yhtye 2-osion tunneilla. Sovimme äänittävämme muutaman tunnin pidempää maanantaina. Kysyin Paanaselta, kävisikö hänelle myös jos äänittäisimme maanantaina hieman pidempään. Hän sanoi, että se ei ole mahdollista ilman yksikön johtajan lupaa, koska oppilaitoksessa on ylityökielto. Jos lupa saadaan, niin asia on hänelle ok. Hän kysyi myös, olenko muistanut kysyä mikrofoneja äänityksiin? Kerroin, että en ole vielä ehtinyt, mutta asia hoituu viikon sisällä. Puhuimme myös miksauspäivistä. Paananen sanoi, että voimme tehdä miksauksen kokonaisuudessa

14 10 konservatorion studiossa, joten meidän ei tarvitse varata mitään tilaa sitä varten. Sovimme alustaviksi miksauspäiviksi Seuraavalla viikolla pidimme harjoitukset Kokkolassa. Näissä samaisissa harjoituksissa mieleemme kypsyi ajatus siitä, voisiko levyllä vierailla muutama vieraileva tähti. Kahdesta kappaleesta tuntui puuttuvan jotain, joten päätimme kysyä niihin avuksi konservatorion kansanmusiikin lehtoria Pasi Porvaria (harmooni) ja Petri Hakalaa (mandoliini). Samana päivänä, kun kaikki yhtyeen jäsenet olivat paikalla, kävimme allekirjoittamassa kustannussopimuksen Toni Honkalan työhuoneessa (LIITE 5/1, LIITE 5/2, LIITE 5/3). Kävimme myös kertomassa Matti Murrolle levytystilanteesta sekä siitä, että Petri Hakala olisi tulossa Kokkolaan ensimmäisenä äänityspäivänä. Tämän vuoksi haluaisimme teettää ylityötunteja Mika Paanasella. Tähän tarvitsimme Matti Murron luvan. Murto suostui tähän ja saimme luvan teettää ylitöitä Paanasella klo 20 asti. Samalla kerralla saimme myös Murrolta luvan käyttää Paanasta miksauspäivinä. Olimme sopineet edellisissä harjoituksissa tulevan levyn nimen, Hamsters of the Universe. 2.7 Levyn ulkoasun aihe ja Musiikkikilta Pelimannit ry Lähetin Helsingin reissun jälkeen Tanja Wetterstrandille sähköpostia levyn nimestä ja kysyin onko hänellä jo kirkastunut idea levyn kuvamaailmasta? Hän vastasi muutaman päivän kuluttua, että on jo piirtänyt ehdotuksia levyn kannesta ja muistakin kuvista. Aiheena olisi vanha sarjakuvahahmo Heman, joka tässä tapauksessa olisi tietysti Hehamster. Hän lupasi näyttää meille luonnoksia heti, kun tulee käymään seuraavan kerran Kokkolassa. Sovimme, että palaamme asiaan silloin. Levyprojektin aikoihin oli toinenkin projekti käynnissä. Perustimme Musiikkikilta Pelimannit ry:n (LIITE 6/1, LIITE 6/2). Yhdistyksen tarkoituksena oli muun muassa aloittaa julkaisusarja, johon kuuluisi äänitteitä ja sekä kirjallista materiaalia. Koska ammattikorkeakoulu ei kiinnostunut ehdotuksestani aloittaa julkaisusarjaa, päätimme aloittaa oman julkaisusarjan, jonka ensimmäinen äänite on

15 11 Spooky Hamstersin esikoislevy. Samalla kerralla päätimme myös ottaa käyttöön oman levykoodin. Levykoodi on tärkeä tunnistetieto, jonka levyn tuottaja määrittelee itse. Se on niin sanottu levyn sosiaaliturvatunnus, jolla äänite rekisteröidään Nordisk Copyright Bureaulle (Teosto 2008). Yhdistyksen ensimmäisen levyn levykoodiksi päätimme PELI Mikrofoneja Pohdimme opiskelijoiden taukotilassa Juha Yli-Kotilan ja Pyry Kervisen kanssa, että keneltä voisimme saada mikrofoneja lainaksi. Minä ehdotin, että opiskelijakollegaltamme Juha Virtaselta voisi pyytää lainaan kaksi Røden mikrofonia. Pasi Porvari kuuli keskustelumme ja kertoi, että Kokkolan seurakunnalla on myös kaksi erinomaista Røden instrumentaalimikrofonia. Yli-Kotila taas tiesi, että Hakalalla on kaksi huippukallista Neumannin mikrofonia. Päätimme ottaa selvää näistä kaikista vaihtoehdoista. Porvari lupasi mikrofonit lainaan, Virtaselta ja Hakalalta piti vielä kysyä asiaa. Samalla kerralla puhuimme myös levyn kotelovaihtoehdoista. Pohdimme sitä, että olisiko pahvikantinen levykotelo (digipack) hienompi vaihtoehto, kuin perinteinen muovikantinen (jewelbox). Minä olin kuullut, että pahvikantiset CD-kotelot olisivat kalliimpia kuin perinteiset muovikotelot. Lupasin tiedustella tätä vaihtoehtoa Studio57 Oy:ltä. Samassa tilaisuudessa kysyimme myös Pasi Porvarilta olisiko hän halukas tulemaan vierailemaan Spooky Hamstersin levylle yhteen kappaleeseen (Spooky Hamsters: Hamsters of the Universe, Kukon kyyneleet, raita 10. Tässä eteenpäin tulen viittamaan tähän levyyn Spooky Hamsters-nimellä, sekä raidan numerolla). Hän suostui. Seuraavana päivänä näimme jälleen Yli-Kotilan kanssa konservatorion käytävällä. Hän oli kysynyt Hakalalta mikrofoneja lainaan. Hakala oli vastannut, että hän ei lainaa mikrofonejaan ulkopuolisiin projekteihin. Yli-Kotila oli kysynyt myös tulisiko Hakala vierailemaan meidän levylle. Tähän hän suostui. Minä taas olin nähnyt Juha Virtasen ja hän lupasi lainata mikrofonejaan. Olin lähettänyt edellisenä iltana tarjouspyynnön Studio57 Oy:lle pahvikantisista CD-koteloista. He ilmoittivat, että alle 500 kappaleen

16 12 painoksia ei tehdä pahvikantisina. Tyydyimme siis perinteiseen ja kestävään muovikoteloon.

17 13 3 ÄÄNITYSPÄIVÄT Spooky Hamsters äänitti levyn konservatorion pikkusalissa Ensimmäisenä päivänä oli puhetta tehdä hieman pidempi päivä, koska levyn taiteellinen tuottaja Petri Hakala oli paikalla. Aloittelimme aamulla klo 9 Paanasen, Yli-Kotilan ja Kervisen kanssa tavaroiden kokoamisen. Olin edellisenä iltana käynyt hakemassa Juha Virtaselta hänen mikrofoninsa lainaan ja Pasi Porvari oli toimittanut mikrofonit jo valmiiksi Paanaselle. Hakala ja yhtyeemme laulaja Mikko Nuopponen olivat tulossa klo 12 junalla Kokkolaan. Sitä ennen pohdimme muun muassa tarvitseeko pikkusaliin jonkinlaisia väliseiniä soittajien välille. Väliseinillä lähinnä estettäisiin soiton vuotoa toisesta mikrofonista toiseen. Päädyimme kuitenkin siihen, että emme käytä väliseiniä ollenkaan. Syyt tähän lopputulokseen olivat ne, että konservatoriolla ei ollut tarpeeksi hyviä väliseiniä ja väliseinät voisivat haitata meiningin luomisessa. Tarkoitus kuitenkin oli nauhoittaa lähes kaikki materiaali live-äänityksinä. Järjestelimme mikrofonit vasemmalta katsoen, niin että ensimmäisenä oli viulu, sitten kitara, laulu, kontrabasso ja aivan oikeassa reunassa oli mandoliini. Jokaiselle soittimelle oli yksi mikrofoni. Tätä järjestystä jouduimme muuttamaan aika paljon äänitysten aikana, koska sama henkilö soitti kahta soitinta yhtä aikaa. Lisäksi keskellä oli kaksi tilamikrofonia (KUVA 1). 3.1 Ensimmäinen äänityspäivä Klo 12 paikalle saapuivat Hakala ja Nuopponen. Hakala olisi halunnut äänityksen tapahtuvan soitinkohtaisesti stereona ilman tilamikrofoneja. Äänitetty olisi siis yhtä soitinta kahdella mikrofonilla, ilman yhteistä tilamikrofonia. Paananen ja Hakala kävivät tästä lyhyen keskustelun ja päätyivät siihen, että käytämme tilamikrofoneja ja yhtä mikrofonia yhtä soitinta kohden. Kun kaikki mikrofonit oli saatu paikalleen ja soittimet oli viritetty, aloimme etsiä soitinkohtaisia soundeja kohdalleen. Hakala ja Paananen painottivat meille, että alussa kannattaa huolella etsiä soundit kohdalleen, niin säästää aikaa loppuäänityksissä, kun ei tarvitse uudestaan säätää soundeja. Soundien etsimiseen päivästä menikin lähes puolet.

18 14 Kun olimme päässeet iltaan, niin meillä oli kolme kappaletta nauhalla. Se oli siihen nähden hyvä, että meillä meni soundien etsimisessä päivästä puolet. Hakala sanoi, että hän lähtee huomenna puolen päivän junalla ja sitten saamme pärjätä omillamme. Kaikki olivat fyysisesti ja henkisesti lopussa. On rankkaa äänittää kappaleita nauhalle monta kertaa, kun joka kerta pitäisi antaa 110 prosenttinen panos. Lähdimme koteihimme noin klo 20 aikoihin ja sovimme, että nähdään konservatoriolla seuraavana aamuna klo Toinen ja kolmas äänityspäivä Seuraavana aamuna aloittelimme kuuntelemalla edellisen päivän kappaleet tuorein korvin. Totesimme, että ihan hyvältä kuulostaa ja aloitimme uusien kappaleiden parissa. Sovimme, että palaamme vanhoihin kappaleisiin, jos lopussa on aikaa. Aamun toisena kappaleena äänitimme sävellyksen, jossa Hakala vieraili mandoliininsa kanssa (Spooky Hamsters, 4). Näiden ottojen jälkeen Hakala joutui kiirehtimään junaan. Hänen lähdettyä tehokkuus studiosta katosi johonkin. Huomasin yhtäkkiä kuinka tärkeä rooli taiteellisella tuottajalla studiossa on. Hän päättää mitä tehdään, antaa ideoita ja kannustaa. Hän saa homman toimimaan, kun ei tarvitse miettiä liikoja. Voi keskittyä soittamiseen. Suosittelen kaikille ulkopuolista tuottajaa studioon. Asia luistaa silloin parhaiten, kun yksi ihminen päättää mitä seuraavaksi tehdään. Pienen tauon jälkeen pääsimme taas asiaan ja loppupäivän äänitimme päällekkäisäänityksiä. Nämä ovat raitoja, joita halusimme joihinkin kappaleisiin lisätä. Näitä muun muassa olivat stemmat ja jotkut paikot, jolla korjattiin kappaleissa tulleita virheitä. Kolmantena äänityspäivänä meillä oli kolme kappaletta jäljellä. Päätimme aloittaa päivän samalla tavalla, kun edellisenkin päivän eli kuuntelemalla edellisenä päivänä nauhoitetut kappaleet. Tämä kaava sopi meillä ainakin mainiosti, koska pääsimme sillä tavalla hyvin tunnelmaan. Äänitimme kolme kappaletta päivän aikana ja Mikko lähti iltajunalla Helsinkiin. Sovimme Mikon kanssa, että lähetämme referenssi-cd:n heti hänelle ja Hakalalle, kun CD on miksattu. Referenssi-CD:llä tarkoitetaan tässä tapauksessa ensimmäistä raakamiksattua versiota levyn kappaleista.

19 15 Äänityksissä jäi äänittämättä Pasi Porvarin harmooniosuus. Kun Porvarille ei sopinut kyseiset päivät, niin olimme sopineet, että äänitämme harmoonin jossain välissä, kun kaikille osapuolille sopii ja pikkusali on vapaa. Paananen sanoi, että siihen ei menisi kuin pari tuntia. Hän kysyi myös missä olemme ajatelleet monistaa äänitteemme. Kerroin, että olemme ajatelleet käyttää Studio57 Oy:n palveluita. Paananen kehotti meitä teettämään prässättyjä CD:itä. Vaihtoehtona olisi kopioida CD:t polttamalla CD- R-levyille. Prässätyiden CD:iden etu on, että ne ovat parempia laatuisia, pitkäikäisempiä sekä toimivat varmasti vanhemmissakin CD-soittimissa. Prässätyt CD:t ovat myös kalliimpia, mutta päätimme silti ottaa niitä. Prässätyn ja poltetun CD:n erottaa siitä, että poltetun CD:n alapuolella olevasta pinnasta erottaa poltetun alueen, mutta prässätyssä sitä ei erota.

20 16 4 ÄÄNITYSTEN JÄLKEEN Äänityspäivien jälkeisenä perjantaina kävin Tanja Wetterstrandin luona katsomassa CD:n kansien piirustusten luonnoksia. Tanja oli tehnyt muutamia henkilöhamstereita, jotka kuvaisivat leikkimielisesti yhtyeen jäseniä. Keskustelimme piirustusten ja tekstin sijoittelusta. Hän lupasi valmista materiaalia pääsiäisen tienoilla. Kun levyn kappaleet oli lopullisesti lyöty lukkoon, tiedustelin Teostolta onko missään levyn kappaleessa suojausta? En uskonut näin olevan, koska kaikki levymme lainakappaleet oli moneen kertaan levytettyjä. Tämä työvaihe olisi ehdottomasti pitänyt tehdä ennen äänityksiä. Kiireessä se tuli kuitenkin tehtyä vasta äänitysten jälkeen. Onneksi suojausta ei ollut missään levyn lainakappaleessa. Spooky Hamsters ehti tehdä yhden promootiokeikan torstaina 10.3 Maxim-ravintolassa, jossa oli Musiikkikilta Pelimannit ry:n avajaiskonsertti. Kyseisessä tilaisuudessa kolmihenkinen (Kervinen, Nurmi, Yli-Kotila) Spooky Hamsters esitti levyllä olevaa instrumentaalimateriaalia. 4.1 Harmoonin lisäys ja tarjouspyyntöjä Seuraavana päivänä oli sovittu, että äänitämme Pasi Porvarin harmoonin yhteen levyn kappaleista (Spooky Hamsters, 10). Äänitysajankohdaksi valittiin klo 8, koska jo klo 10 pikkusaliin oli varaus. Harmoonin päälleäänitys sujui ilman ongelmia ja kaikki levyn materiaali oli lopultakin nauhalla. Porvari kysyi samassa tilaisuudessa, kävisikö meille, jos yksi levymme kappaleista laitettaisiin Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun promootioäänitteelle? Vastasimme myöntävästi Porvarin kyselyyn. Kappale ei kuitenkaan päätynyt äänitteelle koskaan, koska kyseisen CD:n aikataulu oli niin tiukka, että emme ehtineet miksata kappaletta ennen CD:n painoon lähtöä. Lähetin muutamiin monistusfirmoihin tarjouspyyntöjä 300 ja 500 kappaleen eristä prässättyjä CD-levyjä (LIITE 7/1, LIITE 7/2).

21 Levyn miksaus maaliskuuta miksasimme levyämme studiossa. Paikalla olivat minun lisäksi Paananen ja Yli-Kotila. Miksasimme kumpanakin päivänä klo On yllättävän rankkaa kuunnella tarkkaavaisesti päivässä n. 6-7 tuntia musiikkia. Korvat väsyvät erittäin nopeasti ja siksi pidimmekin tiheään tahtiin lyhyitä kahvitaukoja. Saimme kaiken miksattua ja lopuksi Paananen poltti meille referenssi-cd:n. Sovimme, että jokainen kuuntelee kotistereoistaan soundeja ja soitinten balansseja, ja sitten korjataan miksausta, jos on tarvetta. Sovimme Yli-Kotilan kanssa, että hän polttaa kaikille asiaomaisille oman referenssi-cd:n sekä postittaa Hakalalle ja Nuopposelle omat kappaleet. Päätimme myös studiossa alustavan kappalejärjestyksen. Miksauksen jälkeen soitin Hakalalle ja kerroin, että levy on miksattu ja hänelle lähetetty oma referenssi-cd. Kysyin samassa puhelussa, että mikä hänen tarkka nimekkeensä tässä levyprojektissa olisi? Hän sanoi miettivänsä asiaa. Kysyin myös Hakalalta kannattaako meidän masteroida levy jossain muualla kuin konservatoriolla? Usein levyprojekteissa eri henkilö miksaa ja masteroi levyn. Tällä keinolla saadaan projektiin yksi uusi korvapari ja myös uusi näkökulma. Hakala sanoi miettivänsä tätäkin asiaa. Sovimme myös, että hän soittelee ja antaa palautetta miksauksesta mahdollisimman pian. Muutama päivä meni levyä kuunnellessa. Maanantaina 21. maaliskuuta Hakala soitti minulle ja antoi palautetta miksatusta versiosta. Hän oli samoilla linjoilla, mitä itse olimme myös ajatelleet. En lähde yksittäisiä biisejä arvioimaan, mutta yleisesti mielestäni mandoliinia ja kitaraa saisi sooloissa nostaa enemmän esiin, hän sanoi. Viulusta hän sanoi, että se saisi olla vähemmän tilassa (tilamikrofonissa). Tällä Hakala tarkoitti, että viulu kuulostaa siltä, kun se tulisi jostain kauempaa. Se saisi kuulostaa enemmän siltä, että soittaja on parin metrin päässä kuulijoista. Kirjasin Hakalan kommentit paperille ja sanoi välittäväni tiedon eteenpäin. Hakala pyysi lähettämään uuden version heti, kun olemme miksanneet sen uudestaan. Lupasin postittaa levyn mahdollisimman pian, kun saan sovittua uuden miksausajan Paanasen kanssa. Hakala sanoi myös samassa puhelussa, että ei kannata käyttää rahaa ulkopuolisen henkilön tekemään masterointiin, jos Paananenkin pystyy sen tekemään. Hakalan mielipide oli, että tällaisessa akustisessa musiikissa masteroinnilla ei kuitenkaan suuria muutoksia

22 18 aikaan saada. Sehän meille kävi mitä mainioimmin, koska ylimääräistä rahaa meillä ei ollut. Hänelle oli myös ok, jos hänen nimekkeensä levyllä olisi tuottaja. Kävinkin samana päivänä vielä puhumassa uudesta miksausajasta ja Hakalan ehdottamista korjauksista Paanasen kanssa. Hänellä oli melko paljon työkiireitä ja muita projekteja, mutta sovimme miksauksen seuraavalle päivälle hänen työajan jälkeen klo Sovimme myös kohtuullisen korvauksen näistä ylimääräisistä tunneista. Päätimme, että siinä ajassa teemme ne pienet korjaukset mitä vaaditaan. Soitin samalla myös Yli-Kotilalle ja Kerviselle. Heillekin aika kävi, joten sovimme, että näkisimme seuraavana päivänä klo 16 studiossa. Kerroin Paanaselle myös, että olimme Hakalan kanssa miettineet, että jos hänelle käy, niin hän hoitaisi myös levyn masteroinnin. Paananen ei tästä ollut kovin innostunut, mutta lupasi kuitenkin masteroida levyn. Paananen perusteli kantaansa sillä, että koululla ei ole kunnollisia masterointiohjelmia studion tietokoneella. Sovimme alustavasti, että hän hoitaa masteroinnin maanantaina 11. huhtikuuta, jos yksikön johtaja Murto lupaa vielä hänet yhdeksi päiväksi meidän levyprojektin käyttöön. Samana päivänä kävin myös ammattikorkeakoulun musiikin ja taiteen yksikön yliopettajan Minna Raskisen juttusilla. Aihe oli yhtye 2-osio, joka samalla olisi Spooky Hamstersin levynjulkistamiskonsertti. Sovin Raskisen kanssa alustavasti, että konsertti pidettäisiin Kokkolan Kruununvoudintalolla 12. toukokuuta klo 19. Lupasin soittaa Kruununvoudintalolle ja kysyä onko kyseinen ilta vapaana. Kävin myös samalla reissulla kysymässä Murrolta, jos saisimme Paanasen vielä yhdeksi päiväksi käyttöömme. Murto allekirjoitti Paanasen käyttöön oikeuttavan lupapaperin ja sekin asia oli hoidossa. Tiistaina 22. maaliskuuta Paananen, Yli-Kotila, Kervinen ja Nurmi olivat taas studiossa. Suoritimme toisen miksauksen. Vähensimme viulua tilamikrofoneista ja nostimme mandoliini- ja kitarasooloja. Sovimme myös levyn lopullisen kappalejärjestyksen. Lähetin Hakalalle uusiksi miksatun version levystä.

23 Valmiita levypiirroksia ja promootio Seuraavana päivänä sovin Tanja Wetterstrandin kanssa tapaamisen Kokkolaan samaksi illaksi. Hän lupasi tuoda näytille levylle tulevia piirustuksia. Tanja esitteli minulle vaihtoehtoja eri värityksillä olevista kansikuvista. Hän kertoi käyneessä ostamassa divarista vanhoja Heman-sarjakuvalehtiä, joista hän haki inspiraatiota piirustuksiinsa. Kuvat olivat mielestäni erittäin hienoja ja olisin hyväksynyt ne heti, mutta sanoin Tanjalle, että näytän kuvat muille yhtyeläisille ja palataan sitten asiaan uudestaan. Rupesin seuraavaksi keräämään Internetistä osoitteita, joihin kannattaisi lähettää promootiolevyjä. Tämmöisiä paikkoja ovat muun muassa levy-yhtiöt, ohjelmatoimistot, radio- ja TV-kanavat. Etsin niitä aina, kun oli aikaa ja intoa. Yritin löytää aina jonkun henkilön kenellä lähetyksen voisi osoittaa. Uskoakseni levyt päätyvät paremmin levylautaselle, kun ne on osoitettu henkilölle. 4.4 Sopimus konservatorion kanssa ja tekijänoikeusasioiden selvittelyä Pääsiäisviikko vierähti ja asian tiimoilla tapahtui pientä edistystä, ainakin ajatuksen tasolla. Jostain tuli myös idea kysyä Keski-Pohjanmaan Konservatoriolta halukkuutta ostaa promootiokäyttöön Spooky Hamstersin CD:itä. Lähetin 30. maaliskuuta konservatorion rehtori Heikki Aholle sähköpostiviestin aiheesta. Kerroin viestissä, että olemme äänittäneet CD:n konservatorion tiloissa. Aho oli tietoinen tilanteesta, koska olin kysynyt häneltä luvan konservatorion studion käyttöön. Hän varmisti minulta, että yhtyeessä soittaa konservatorion opiskelijoita? Vastasin, että Pyry Kervinen opiskelee konservatoriolla perustutkinto-linjalla. Hän kysyi samassa viestissä myös millaisen sopimuksen olimme tehneet ammattikorkeakoulun kanssa? Kerroin tilanteen ja hän vastasi, että he voisivat osallistua projektiin samanlaisella sopimuksella. Pidimme seuraavana päivänä Kervisen ja Yli-Kotilan kanssa pienen palaverin levyasioista. Kiireellisimpänä asiana olivat levyn kansiasiat. Näytin pojille Tanja Wetterstrandin antamia alustavia piirroksia sekä kerroin miten asiat ovat muuten edistyneet. Päätimme, mitkä kuvat tulisivat kanteen, sisäkansiin ja takakanteen.

24 20 Suunnittelimme myös tekstien sanamuodot ja paikat sekä keitä haluamme kiittää levyssä. Päätimme myös pitää lehdistötilaisuuden konservatorion aulassa 9. maaliskuuta klo 9. Minä lupasin tehdä lehdistötiedotteen asiasta. Selvittämättä oli vielä muutama asia. Yksi niistä oli tarkat tekijätiedot levyn kappaleista. Yksi varteen otettava seikka oli myös sovitusluvat. Kyselin Teostolta muutamien kappaleiden tarkkoja tekijöitä, joita en löytänyt Internetistä. Eräs mielenkiintoisimpia selvitettäviä oli kappale Bei Mir Bist Du Schön (Spooky Hamsters, 3). Meidän sovituksessamme kappaleessa lauletaan kolmella eri kielellä - suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Mielenkiintoisin näistä oli ruotsinkielisen version tekijöiden löytäminen. Kun kyselin Teostolta kappaleen sanoittajia ruotsiksi, he vastasivat, että niitä on satoja. Kuuntelin levyltä sanoja tarkasti ja kirjoittelin ylös niitä parhaan kykyni mukaan. Laitoin Internetin hakukoneeseen hakusanaksi pätkän kappaleen ruotsinkielistä kertosäettä ja hetken etsittynä löysin joltain ruotsalaiselta yhteislaulusivustolta koko kappaleen sanat. Tekijöistä ei vieläkään löytynyt mainintaa. Lähetin nämä sanat Teostolle ja seuraavana päivänä he vastasivat, että ruotsinkieliset sanoittajat ovat H. Alfredson & T. Danielsson. Näin tämä pulma oli ratkaistu. Kolmas kysymys, jonka lähetin Teostolle koski Mamma, mies tuijottaa minua -kappaleen sanamuutoksia (Spooky Hamsters, 11). Kysyin heiltä tarvitseeko tähän lupaa ja mistä sitä voisi tiedustella. Teosto vastasi, että kappaleen Mamma, mies tuijottaa minua oikeudet omistaa Ruotsin EMI ja yhteyttä pitää ottaa joko siihen suuntaan tai Suomen EMI:in. Yhteystiedot EMI:lle olivat viestissä. EMI on kansainvälinen levy-yhtiö, jolla on monessa maassa sivuhaara, myös Suomessa. Asialla oli aikamoinen kiire ja ajattelin, että asia hoituisi nopeasti, jos soittaisin Suomen EMI:lle ja tiedustelisin, että tarvitseeko muutaman sanan muutokseen lupaa? Soitin heille ja kerroin tilanteen. Puhelimessa naisihminen vastasi, että yhteyttä on otettava Ruotsin EMI:iin. Hän antoi sieltä puhelinnumeron. Huonon ruotsin kielen taitoni takia, pyysin opiskelukaveriani Mia Willnäsiä soittamaan puolestani Ruotsin EMI:in. Hän soitti sinne ja he antoivat sieltä sähköpostiosoitteen, mihin kannattaisi ottaa yhteyttä asiassa. Lähetin sähköpostia kyseiseen osoitteeseen ja selitin asiani ruotsiksi. Viesti tuli kuitenkin bumerangina takaisin. Päätin sitten yrittää lähettää saman viestin Teoston antamaan Ruotsin EMI:n osoitteeseen. Tämä viesti meni perille. Seuraavana päivänä

25 21 EMI:ltä vastasi Maria De Flon ja pyysi tarkentavia tietoja muutoksista (LIITE 9). Lähetin hänelle pyydetyt tiedot muutoksista. Tässä välillä oli ehditty lyödä lukkoon se, että konservatorio osallistuu Spooky Hamstersin levyn kustannuksiin 500 eurolla. Tanja Wetterstrand oli myös muokannut levyn kansikuvia ja piirtänyt muutaman kuvan lisää. Tein myös tässä välissä lopulliset levytekstit, jotka Tanja kirjoittaisi käsin levyn kansiin. Lähetin levytekstit Tanjalle sähköpostitse. 4.5 Levyn kannen taitto ja levyn masterointi Samalla viikolla tapasin levymme taitosta vastaavan henkilön Lari Telarannan Helsingissä. Kerroin Telarannalle mikä oli suunnitelma, annoin levykuvia CD:llä ja näytin hänelle Tanja Wetterstrandin piirtämiä kuvia. Hän teki asiasta muistiinpanoja. Sovimme, että kun Tanja saa valmiiksi materiaalin, niin hän lähettää ne tiff-tiedostoina CD:llä Telarannalle. Tämä oli Telarannan toive, koska silloin hän saa helpoiten muokattua materiaalia, niin että kuvan laatu ei kärsi. Lupasin informoida Tanjaa tästä. Tärkeätä oli lähettää materiaali tiff-tiedostona myös levyn monistusfirmaan, koska näin neuvottiin heidän Internet-sivustollaan (Studio ). Minä lupasin informoida hänelle asiasta lisää heti, kun olen ollut yhteydessä Tanjan kanssa. Sovimme, että palaamme asiaan kahden viikon sisällä. Soitin samana iltana Tanjalle asiasta ja asia oli hänelle ok. Seuraavalla viikolla olikin levyn masteroinnin aika. Paananen hoiti masteroinnin yksin. Masteroinnissa lähinnä tarkistetaan, että kappalekohtaiset äänenvoimakkuudet ovat balanssissa. 4.6 ISRC-koodi ja apurahahakemukset Levyä varten tarvittiin vielä ISRC-tallennekoodi. Kävin tilaamassa tämän koodin Suomen ääni ja kuvatallennetuottajat ÄKT:n kotisivuilta (ÄKT 2008). Sieltä täytettiin

26 22 lomake, jolla tilattiin ISRC-tallennekoodi. ISRC-koodin tarkoitus on muun muassa helpottaa kappaleiden tunnistamista äänitteiden sähköisten viestimien massakäytössä. Jokaisella tuottajalla on oma 12-merkkinen tunnistekoodinsa. Koodi sisältää äänitteen kappaleen tunnistettavuutta helpottavia faktoja (KUVIO 1). Apurahahakemukset olivat jääneet unohduksiin joksikin aikaan. Keskiviikkona 13.4 kävin kysymässä Kaustisen kansantaiteenkeskuksen johtajalta Helena Ruhkalalta mahdollisuutta tehdä jakelusopimus Kansanmusiikki-instituutin kanssa. Kerroin, että tarvitsemme niitä LUSES:n ja ESEK:n apurahahakemuksia varten. Kyseiset instituutit vaativat aina jonkin virallisen levyjen jakelijan, että he edes käsittelevät apurahahakemusta. Ruhkala sanoi, että se on mahdollista ja hän voi saman tien tehdä ne meille. Sainkin häneltä mukaani todistuksen siitä, että Kansanmusiikki-instituutti vastaa Spooky Hamstersin levyn jakelusta (LIITE 10). Seuraavan viikon maanantaina pyysin Pyry Kervistä kopioimaan minulle kaksi viisi kappaletta sisältävää CD:tä. Nämä CD:t menisivät ääninäyteliitteeksi LUSES:n ja ESEK:n apurahahakemuksiin (ESEK ja LUSES 2008). LUSES:lle menevässä olisi pelkästään omia sävellyksiä, koska kyseinen säätiö tukee luovaa kotimaista säveltaidetta. ESEK:lle menevässä taas oli muutakin. Seuraava projekti oli täyttää Gramexin ja Teoston ääniteilmoitukset. Näissä ilmoituksissa kerrotaan, mitä kappaleita levy sisältää ynnä muita tekijänoikeustietoja (Gramex ja Teosto 2008). Näissä lomakkeissa muun muassa tarvittiin levykoodia ja kappalekohtaisia ISRC-tallennekoodeja sekä tietoa siitä monta levyä menee promootiokäyttöön, monta jälleenmyyjälle ja monta suoramyyntiin sekä edellä mainituille omat myyntihinnat. Keskiviikkona 20. huhtikuuta vein apurahahakemukset ja ääniteilmoitukset postiin. 4.7 CD-levyjen monistaminen ja levyn kansimateriaali Samana keskiviikkona pohdimme yhtyeen kanssa, missä hoitaisimme CD-levyjen monistamisen. Ehdotin itse, että Studio 57 Oy olisi edullinen hinnaltaan ja sijainniltaan.

27 23 Muilla ei ollut kokemuksia muista alan yrityksistä, joten päätimme ottaa CD-levyt Studio57 Oy:stä. Ratkaisematta oli myös Mamma, mies tuijottaa minua -kappaleen tekijänoikeuslupa-asiat (Spooky Hamsters, 11). Päätimme, että emme enää odottaisi vastausta Ruotsin EMI:ltä, koska asiasta on mennyt jo kaksi viikkoa, kun lähetin tiedot sinne. Ratkaisuamme puolsi vielä sekin, että suomenkieliset sanat olivat tuntemattoman henkilön tekemät, eikä tässä tapauksessa suurta tekijänoikeusloukkausta voisi tapahtua. Päätimme siis laittaa kyseisen kappaleen levylle, vaikka meillä ei siihen ollut EMI:n lupaa. Uskomme ja toivomme, että pääsemme asiassa ilman seuraamuksia, koska kyseessä on näinkin pieni painosmäärä. Tämän päätöksen jälkeen soitin Studio 57 Oy:n johtajalle Masi Yli-Hannille ja kysyin, että ehtiikö CD-levyt meille 12. toukokuuta, jos toimitamme materiaalin tällä viikolla hänelle. Hän lupasi hoitaa asian, niin että levyt ovat meillä Puhelussa sovimme myös lopullisen hinnan. Samassa tapaamisessa otimme vielä kuvia soittimistamme levyä varten. Ideana oli, että takakanteen tulisi pieni kuva levyllä soivista soittimista. Lähetettyäni ääniteilmoitukset Gramexille ja Teostolle osasin tilata oikean määrän promootiotarroja ÄKT:ltä. Näitä tarroja liimattaisiin promootiokäyttöön meneviin levyihin. Samana iltana Tanja Wetterstrand soitti ja sanoi lähettäneensä kansimateriaalin Lari Telarannalle. Asia oli siis hoidossa Tanjan osalta. Samalla kun olin lopettanut puhelun Tanjan kanssa muistin, että levyyn tarvitaan vielä konservatorion ja ammattikorkeakoulun logot. Lähetin sähköpostia konservatorion itvastaavalle Karen Hagqvistille ja kerroin tilanteen. Kysyin, voisiko hän lähettää kyseiset logot sähköpostilla Lari Telarannalle? Hän lupasi lähettää logot välittömästi eteenpäin. Kaikki materiaali oli tarkoitus saada Studio57 Oy:lle samalla viikolla, mutta asia ei ehtinyt edetä niin nopeasti. Seuraavan deadlinen asetimme 25.4 maanantaille. Lähetin kuitenkin master-cd:n postissa jo torstaina 21.4, että CD olisi Studio57 Oy:llä perjantaina. Sunnuntaihin 24.4 mennessä Telaranta teki kannet valmiiksi ja lähetti ne minulle sähköpostiin. Tarkistimme Yli-Kotilan ja Kervisen kanssa, että kannet näyttivät siltä miltä me halusimme. Telarannalta oli unohtunut laittaa Konservatorion ja ammattikorkeakoulun logot takakanteen. Onneksi huomasimme sen ja teimme pieniä

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen. Eveliina Aaltonen

Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen. Eveliina Aaltonen Oy Karltek Ltd internet-sivujen uusiminen Eveliina Aaltonen Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Eurajoen kristillinen opisto, 2015 1 ASIAKAS JA PROJEKTI... 3 1.1 Asiakas...3 1.2 Projektin kuvaus...3

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2007

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2007 SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2007 Tutkimusraportti ja tiedotteet: TUTKIMUKSEN TAUSTA Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin, Tanskan

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=70)

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=70) Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=70) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet) 29 % Elämäntavat (esim.

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

Tekstaritupuun Marita Vainio Zappar mestat.fi/mammi

Tekstaritupuun Marita Vainio Zappar mestat.fi/mammi MÄMMI Videovihko Mämmi on noin 10-vuotias ihan tavallinen koululainen, vaikka ulkomuodoltaan hän voi jonkun mielestä näyttääkin oranssilta läjältä. Mämmi pohtii kaikkien alakoululaisten tavoin elämän iloja

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

SOPIMUS HYVÄNTEKEVÄISYYSLEVYN VAROJEN OHJAAMISESTA YKSINÄISILLE ROMANIVANHUKSILLE IMATRALLA

SOPIMUS HYVÄNTEKEVÄISYYSLEVYN VAROJEN OHJAAMISESTA YKSINÄISILLE ROMANIVANHUKSILLE IMATRALLA IMATRAN KRISTILLINEN ROMANIYHDISTYS (IKRY) SAA VÄHINTÄÄN 5 000 EURON LAHJOITUKSEN LEVY-YHTIÖ / OHJELMATOIMISTO KING & ROSE PRODUCTION OY:ltä VANHUSTYÖHÖN Sopimuksen allekirjoitus 23.05.2008 (vas. Imatran

Lisätiedot

TAIKURI VERTAISRYHMÄT

TAIKURI VERTAISRYHMÄT TAIKURI VERTAISRYHMÄT C LAPSILLE JOIDEN VANHEMMAT OVAT ERONNEET Erofoorumi 3.11.15 Tina Hav erinen Suom en Kasv atus- ja perheneuvontaliitto Kenelle ja miksi? Alakouluikäisille kahden kodin lapsille joiden

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

3 Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset

3 Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset 1 European Law Students Association ELSA Turku ry 20014 Turun yliopisto VUODEN 2015 HALLITUKSEN KOKOUS 32/2015 PÖYTÄKIRJA Päivämäärä ja aika: 11.11.2015 klo 14.30. Paikka: KH116 Caloniankuja 3 20014 Turun

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

PAREMPAA (ITSENSÄ) JOHTAMISTA = KIRKKAAMPI IDENTITEETTI

PAREMPAA (ITSENSÄ) JOHTAMISTA = KIRKKAAMPI IDENTITEETTI PAREMPAA (ITSENSÄ) JOHTAMISTA = KIRKKAAMPI IDENTITEETTI WIA one Pauliina Airaksinen-Aminoff pauliina@aminoff.fi 3.9.2013 Ensivaikutelma 3.9.2013 WIAone Yrittäjä Toimittaja Uusmedia-ala Coachi Mainostoimistoala

Lisätiedot

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51)

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet) 25 % Elämäntavat (esim.

Lisätiedot

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Perttu Niitynpää Jari Martikainen 1.3.7 Selostus Oheisessa raportissa on viimekertaisen Studia Generalia

Lisätiedot

ÄÄNITTÄMISTÄ STUDIOYMPÄRISTÖSSÄ SOITONOPISKELIJAT STUDIOSSA. Jari Eerola 2015 Tampereen konservatorio (Tampereen yliopisto)

ÄÄNITTÄMISTÄ STUDIOYMPÄRISTÖSSÄ SOITONOPISKELIJAT STUDIOSSA. Jari Eerola 2015 Tampereen konservatorio (Tampereen yliopisto) ÄÄNITTÄMISTÄ STUDIOYMPÄRISTÖSSÄ SOITONOPISKELIJAT STUDIOSSA Jari Eerola 2015 Tampereen konservatorio (Tampereen yliopisto) Tavoite Opiskellaan äänittämistä studio-olosuhteissa Oman soittimen äänittäminen

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2006

SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2006 SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2006 Tutkimusraportti ja tiedotteet: www.musex.fi TUTKIMUKSEN TAUSTA Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin,

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT

TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT Turvaympyrä i TUTUT IHMISET Sinun kehosi on tärkeä ja arvokas. Kukaan ei saa koskea siihen ilman sinun lupaa. Tärkeä tietää: Suorista käsi eteesi

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Pukukoppi ja sen käyttö

Pukukoppi ja sen käyttö Kokonaisvastaajamäärä: Pukukoppi ja sen käyttö. Tehtävä Kysymykseen vastanneet: (ka:,) (.) vakinainen opettaja,% (.) pt. tuntiopettaja,% (.) st. tuntiopettaja,% (.) hallinto/palvelutoiminta,%. Tietokoneen

Lisätiedot

TURVATAIDOT PUHEEKSI

TURVATAIDOT PUHEEKSI TURVATAIDOT PUHEEKSI Haastattelulomake Tekijät: Neuvolan perhetyöntekijä Merja Häyrynen, kodinhoitaja Pirjo Wihinen, lastensuojelun perhetyöntekijät Päivi Hölttä- Vikki, Eija Luontama ja Piia Järvinen

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti Raha HYVÄ RUOKA Söit aamulla kunnon aamupalan ja koulussakin oli hyvää ruokaa. Raha -1 E HUVTA MKÄÄN Oikein mikään ei huvita. Miksi en saa mitään aikaiseksi? Raha RKAS SUKULANEN Sori, etten oo pitänyt

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Palvelukriteeristö. Arviointi: 0 = Ei toteudu 50 = Toteutui osin 100 = Toteutui

Palvelukriteeristö. Arviointi: 0 = Ei toteudu 50 = Toteutui osin 100 = Toteutui Palvelukriteeristö Arviointi: 0 = Ei toteudu 50 = Toteutui osin 100 = Toteutui 1. Palveluhalukkuus arvioi: (0-50- 100) (Avoimet kommentit palveluhalukkuudesta ja siitä miten palvelutilanne alkoi) Myyjä

Lisätiedot

Älä luule, ota selvää!

Älä luule, ota selvää! Älä luule, ota selvää! Tekijä Elämä ilman kulttuuria on tylsää 1 Yhdistä tekijä ja teos. laulaja kirjailija kuvittaja ohjaaja säveltäjä 2 Kirjoita omin sanoin kehykseen mikä teos on. 3 Täydennä ajatuskarttaan

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

European Law Students Association - ELSA Turku ry. Oikeustieteellinen tiedekunta 20014 Turun yliopisto VUODEN 2016 HALLITUKSEN KOKOUS 12/2016

European Law Students Association - ELSA Turku ry. Oikeustieteellinen tiedekunta 20014 Turun yliopisto VUODEN 2016 HALLITUKSEN KOKOUS 12/2016 European Law Students Association ELSA Turku ry 20014 Turun yliopisto 1 VUODEN 2016 HALLITUKSEN KOKOUS 12/2016 Päivämäärä ja aika: 5.4.2016 klo 16.00 Paikka: KH 116 Caloniankuja 3 20014 Turun yliopisto

Lisätiedot

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille

Lahjoita lukuhetki palvelukonseptin polku kirjastoille Hei! Tämähän on hieno juttu! Mielelläni lahjoittaisin lukutuokiota hoivakotiin. Mukavaa kun saa jakaa iloa muillekin. Lahjoittaja Marja Aaltonen Tämä ilahduttaisi kovasti meidän asukkaita eikä vaatisi

Lisätiedot

Sinulla on 1 minuutti aikaa valmistautua tehtävään. Sinulla on 1,5 minuuttia aikaa puhua aiheesta.

Sinulla on 1 minuutti aikaa valmistautua tehtävään. Sinulla on 1,5 minuuttia aikaa puhua aiheesta. Tehtävä 1 Kertominen Sinulla on 1 minuutti aikaa valmistautua tehtävään. Sinulla on 1,5 minuuttia aikaa puhua aiheesta. Kertominen Tehtävä 1 Millainen ajankäyttäjä olet? Miten suhtaudut aikaan? Oletko

Lisätiedot

Tiivistelmä Opiskelijoiden Hyvis-ohjauksen palautteista (n=28)

Tiivistelmä Opiskelijoiden Hyvis-ohjauksen palautteista (n=28) Tiivistelmä Opiskelijoiden Hyvis-ohjauksen palautteista (n=28) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet)

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

Miksi liittyisin Teostoon?

Miksi liittyisin Teostoon? Miksi liittyisin Teostoon? Miksi liittyisin Teostoon? TEOSTON asiakkaana saat kauttamme korvauksia, kun säveltämääsi, sanoittamaasi, sovittamaasi tai kustantamaasi musiikkia tallennetaan äänitteille tai

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä?

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä? Mitkä ammatit sinua kiinnostavat? Mitkä asiat ilahduttavat sinua? Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä

Lisätiedot

ESTIEM Nordic Regional Coordination Meeting Lappeenranta 4.- 8.10.2012

ESTIEM Nordic Regional Coordination Meeting Lappeenranta 4.- 8.10.2012 ESTIEM Nordic Regional Coordination Meeting Lappeenranta 4.- 8.10.2012 Torstaina 4.10. saapuivat osallistujat ympäri Suomea ja Norjan Trondheimista. Illalla kokoonnuimme Kaplaakin kiltahuoneelle, jonne

Lisätiedot

North2north Winnipeg Kanada

North2north Winnipeg Kanada North2north Winnipeg Kanada WINNIPEG Manitoba provinssin pääkaupunki Kanadan 7. suurin kaupunki Väkiluku 634 000 asukasta Kaupungissa on kaksi yliopistoa University of Winnipeg (n. 9000 opiskelijaa) ja

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

Kansainvälinen harjoittelu. Jukka Inget TTE8SN2 Jaakko Hartikka TTE9SNL

Kansainvälinen harjoittelu. Jukka Inget TTE8SN2 Jaakko Hartikka TTE9SNL Kansainvälinen harjoittelu Jaakko Hartikka TTE9SNL Vaihtoon hakeminen ja alkujärjestelyt Minulla oli kauan ollut sellainen etäinen haave vaihdosta ja usein ajattelin, että olisi mukava lähteä mutta se

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA. Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua.

TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA. Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua. TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua. Sinulla on oikeus arvokkaaseen elämään. Sosiaalipalvelulaissa on kansallinen arvopohja, joka kattaa vanhustenhuollon koko Ruotsissa.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Pepén tie uuteen päiväkotiin

Pepén tie uuteen päiväkotiin Pepén tie uuteen päiväkotiin Tämä on tarina kunnan päiväkodin rakentamisesta. Päättävistä aikuisista, kunnan sedistä ja tädeistä, päiväkotia odottavista lapsista sekä päiväkotien rakentajasta. MEIDÄN

Lisätiedot

Päällekkäisäänitys Audacityllä

Päällekkäisäänitys Audacityllä Päällekkäisäänitys Audacityllä Periaate: äänitetään soitin kerrallaan niin, että kuullaan aina aikaisemmin äänitetyt osuudet ja voidaan tahdistaa oma soitto niiden mukaan. Äänitarkkailu Jos on erikseen

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri Puuha- Penan päiväkirja by: Basil ja Lauri Eräänä päivänä Puuha-Pena meni ullakolle siivoamaan, koska hänen ystävänsä Plup- Plup tulee hänen luokse kylään ja Plup-Plup kutsuu Keke Keksin, joka on hyvin

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

SAA: Eli noin 13 vuotta. Puhutaan vuodesta 2004, jos jotain muistatte siitä. Ehkä vuodesta 2005 myös. Mitä tehtäviä te silloin teitte siellä?

SAA: Eli noin 13 vuotta. Puhutaan vuodesta 2004, jos jotain muistatte siitä. Ehkä vuodesta 2005 myös. Mitä tehtäviä te silloin teitte siellä? Todistaja Arja Mäki SAA: Arja Mäki, mikä teidän koulutuksenne on? T: Merkonomi. SAA: Oletteko te tuolla Savenmaa Ky:ssä töissä? T: Olen joo, toimistotyöntekijä. SAA: Mistä vuodesta lähtien? T: Vuodesta

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä LEIKIN VOIMA 16.1.2015 Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä Leikkiagenttien matkat - Ryhmä on mukana Vantaan leikkipilotti- hankkeessa mukana Leikkiagentteina

Lisätiedot

Työssäoppimiseni ulkomailla

Työssäoppimiseni ulkomailla Työssäoppimiseni ulkomailla Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015 Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä

Lisätiedot

Musiikki toi iloa pimeyteen Kaamoksen Karkottajaisissa

Musiikki toi iloa pimeyteen Kaamoksen Karkottajaisissa Musiikki toi iloa pimeyteen Kaamoksen Karkottajaisissa Syksyn pimeyttä ja kylmyyttä karkotettiin jälleen koulumme taidokkaiden oppilaiden avulla. Tänä vuonna perinteiset Kaamoksen karkottajaiset oli jaettu

Lisätiedot

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina Tästä se alkoi Tiinan talli 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina 2 Tässä se kauan odotettu kirjoitus, mitä joskus vuosia sitten lupasin ja itse asiassa jo aloitinkin. Eli mistä kaikki alkoi. Vuosi -85

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Rauman nuorten työpaja

Rauman nuorten työpaja Rauman nuorten työpaja Projektidokumentaatio Työssäoppiminen 24.11. -12.12.2014 Susa Räikkälä AVAT 2014-2015 Sisältää : Kirjastokuvaus Kiitoskortti Painikkeet Joulumyyjäisten esite Ntp-Logo Uutiset Yhteenveto

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Projekti... 3 1.1 Asiakas ja kartoitus... 3 1.2 Asiakastapaaminen ja suunnittelu... 3 1.3 Toteutus... 5 1.4

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Minne Seppälä Avat 2014 Dokumentaatio 1 PROJEKTIN KUVAUS... 3 1.1 Projektin aloitus... 3 1.2 Aikataulu... 4 1.3 Kustannusarvio... 4 2 ULKOASU... 5 2.1

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot