Alkusanat KULTTUURISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISHANKE (EAKR-hanke A30177) LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkusanat KULTTUURISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISHANKE 2008-2011. (EAKR-hanke A30177) LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 Alkusanat KULTTUURISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISHANKE (EAKR-hanke A30177) 1

2 PROJEKTI Projektin nimi: Kulttuurisen toimintaympäristön kehittämishanke Projektikoodi: A30177 Ohjelma: Etelä-Suomi Toimintalinja: 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen (EAKR) Projektin toteutusaika: Hakija: Lahden kaupungin sivistystoimiala Projektin vastuuhenkilön yhteystiedot: Tommi Lanki / vastuualuejohtaja / Loppuraportin laatijan yhteystiedot: Jonne Valola / projektipäällikkö /

3 LUKIJALLE Huonekalujen valmistukseen liittyvän teollisen historiansa ansiosta Lahdella on kaksi vahvaa luovan osaamisen perintöä: muotoilu ja puun työstäminen. Luovan alan yrityksille Lahden alue tarjoaa hyvän sijainnin, erinomaisen koulutusympäristön ja pääkaupunkiseutua edullisemman hintatason. Lahtelainen muotoilu- ja käsityöalojen koulutus tuo kaupunkiin lahjakkaita alan opiskelijoita. Saadakseen todellisen hyödyn antamastaan koulutuspanoksesta ja lisätäkseen vetovoimaansa Lahden on toimittava aktiivisemmin profiloituakseen luovien alojen, muotoilun ja puutaidon osaamiskeskuksena kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Tuomalla näyttävästi esiin paikallisten toimijoiden osaamisen muotoilun ja puumuotoilun saralla, Lahti voi luoda sellaista alueellista vetovoimaa, joka sekä tukee paikkakunnalla olevaa osaamista, että tuo alueelle uusia toimijoita. syntyi vuonna 2007 Lahden Kulttuuripääkaupunki 2011-hakemusta varten tehdyn pohjatyön seurauksena. Kartoittaessaan Lahden kaupungin ja ympäristökuntien kulttuuritarjontaa hakemuksen laatijat havaitsivat, että alueen luovien alojen toimijoiden oaaminen tulisi erityisesti nostaa esiin alueellisen kulttuuri- ja yritystoiminnan vahvuuksina. Kulttuurisen toimintaympäristön kehittämishankkeen toiminnan johtoajatuksena on ollut Lahden alueen osaajien esiintuominen ja yhteistyöverkostojen rakentaminen yleistajuisella ja käytännönläheisellä tavalla. Vuonna 2011 Lahti valmistautuu yhdessä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kanssa World Design Capital Helsinki muotoilupääkaupunkivuoteen. Lahden toimintakyky on herättänyt positiivista huomiota: alueen toimijat ymmärtävät muotoilun merkityksen, tuntevat toisensa ja osaavat yhteen hiileen puhaltamisen. Nyt päättyvällä Kulttuurisen toimintaympäristön kehittämishankkella, hankkeen perustamalla Luovalahti.fi -palvelulla ja hankkeen kokoamilla Lahti: Biennale 2009 ja muotoilukatselmuksilla on ollut merkittävä rooli tämän toimintakyvyn rakentamisessa. Lahdessa Jonne Valola Projektipäällikkö 3

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT Yhteiskunnalliset taustatekijät Taloudelliset taustatekijät Projektin tavoitteet Toiminnan kohderyhmät Taustaselvitykset PROJEKTIN TOTEUTUS Projektihenkilöt Ohjausryhmä PROJEKTIN TOIMINTA Toiminta Toiminta Toiminta Toiminta PROJEKTIN TULOKSET Hankkeen toimintaan osallistuneet yritykset Mediaseuranta Web ja sosiaalinen media

5 5.4 Näyttelyiden kävijäseuranta Julkaisut Talous TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Sisällölliset tavoitteet Työllisyystavoitteet Taloudelliset tavoitteet ONNISTUMISET ONGELMAT JA SUOSITUKSET KUVALIITE Kuvia 2008 toiminnasta Kuvia 2009 toiminnasta Kuvia 2010 toiminnasta Kuvia 2011 toiminnasta

6 6

7 1 JOHDANTO Mikä on kulttuurinen toimintaympäristö ja miten sitä voidaan kehittää? Kysymys on ongelmallinen. Joillekin kulttuuri tarkoittaa sellaista korkeakulttuuria jota tuottavat sinfoniaorkesterit, teatterit ja muut institutionalisoidut taiteen alat. Toisille kulttuuria edustavat torikahvilat ja katusoittajat. Vastaajasta riippuen molemmat määritelmät ovat oikein. Suomalainen taipumus tarkastella kulttuuria suppeasti taiteellisena toimintana on estänyt meitä kansakuntana hyödyntämästä kulttuuriosaamisen todellisia vahvuuksia muilla toimialoilla. Siinä missä me jaamme edelleen asiat teknisiin tai taiteellisiin, liiketoimintaan ja kulttuurin, ovat piilaakson keksijät jo aikaa sitten oivaltaneet näiden asioiden olevan sidoksissa toisiinsa. Kulttuuriympäristö muokkaa voimakkaasti kuluttajien tottumuksia ja mieltymyksiä, joten avain menestystuotteen suunnittelemiseen on pääsy siihen arvojen ja merkitysten maailmaan, jossa kuluttajat elävät. Tätä laadullista tietoa voi saada vain empatian ja kokemusten jakamisen kautta - ts. kulttuurin ja taiteen tekijöille tutuin keinoin. On hämmästyttävää, että vaikka luovista aloista ja kulttuurin tuottajista on toivottu pelastusta suomalaiselle kilpailukyvylle jo pitkään, tämä ilmiselvä vaikutusmekanismi on jäänyt suurilta osin ymmärtämättä. Käytännössä tämä näkyy niin, että luovien alojen toiminnan kehitys Suomessa keskittyy lähinnä luovan alan toimijoiden kouluttamiseen yrittäjiksi. Vähemmälle huomiolle on jäänyt perusteollisuuden ja palveluntuottajien kouluttaminen luovemmiksi, joka olisi edellytys amerikkalaistyylisen luovan talouden käsitteen syntymiseen maassamme. Kulttuurisen toimintaympäristön kehittämishanke on ollut poikkeuksellinen hanke. Sen toiminnassa on ollut sisäänrakennettuna pyrkimys ratkaista edellä kuvattu ristiriita tuomalla yleisö, kulttuuriosaajat ja yritykset lähemmäs toisiaan. Tämä päämäärä on konkretisoitunut ja vahvistunut hankkeen edetessä, jonka voi todeta hankkeen toimintaa jälkikäteen tarkasteltaessa. Hankkeen tuottama Helpompi arki -muotoilunäyttely vuonna 2008 Pietarissa esitteli muotoilua arkiesineiden, ei taide-esineiden kautta. Lahti: Biennale 2009 toi muotoiluesineet kaupungin keskelle näyteikkunoihin. Hankkeen yhtenä tuloksena Lahden kaupunkiin syntyi kulttuurikasvatusohjelma, jonka ansiosta jokainen koululainen käy teatterissa, museossa tai muussa kulttuurikohteessa kouluvuotensa aikana. Hankkeen Luovalahti.fi-portaalissa, jossa esittäytyvät paikalliset luovien alojen osaajat kuvallisen portfolionsa kera, on käynyt erillistä kävijää. Luovalahti. fi facebook-sivuston juttuaiheet on luettu kertaa. Lahti: Biennalesta on kirjoitettu mm. viroksi, venäjäksi, koreaksi, turkiksi ja kiinaksi. Kulttuurisen toimintaympäristön kehittäminen on mahdollista vain moniulotteisen toiminnan kautta. Hanke on pyrkinyt tavoittamaan yhtä lailla tavallisen yleisön kuin alan ammattilaiset ja yritykset. Se on tuottanut kulttuuria joka on saanut välillä kritiikkiä siitä, ettei se näytä taiteelta. Välillä kritiikkiä on annettu siitä, että hanke tuo taidetta esiin liiketalouden nimissä. Kulttuurisen toimintaympäristön kehittämishanke on luonut omaa polkuaan toimijoiden ja määritelmien välissä yhdistäen asioita uusiksi kokonaisuuksiksi. 7

8 2 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Yhteiskunnalliset taustatekijät Hankeidean synty Lahti oli mukana kansallisessa kilpailussa vuoden 2011 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi yhdessä seitsemän muun kaupungin kanssa. Kulttuuripääkaupunkihakemuksessa Lahti esitteli viiden teemavuoden mittaisen maakunnallisen kulttuuristrategian. Lahti toteutti Muotoilun vuoden 2007 Teemavuosihankkeena. Hankkeen toimintaa linjaavina teemoina olivat arjen kauneus, kaupunkimuotoilu ja puuosaaminen. Teemavuosihanke aloitti yhteistyössä Lahden aluekeskusohjelman ja Päijät-Hämeen yrittäjien kanssa luovan alan yritysten kartoituksen ja verkkopalvelun kokoamisen maakunnan luovalle toimialalle. Hanke järjesti Lahden kaupunginmuseon ja Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin sekä Pro Puu -yhdistyksen kanssa näyttelykokonaisuuden, jota esiteltiin Muotoilun vuoden teemassa eri puolilla kaupunkia kesällä Teemavuosihanke kokosi Kaupunginmuseon julkaiseman Lahti arjen kauneus -teoksen. syntyi vuonna 2007 Lahden Kulttuuripääkaupunki 2011-hakemusta varten tehdyn pohjatyön seurauksena. Kartoittaessaan Lahden kaupungin ja ympäristökuntien kulttuuritarjontaa hakemuksen laatijat havaitsivat, että alueen luovien alojen toimijoiden osaaminen tulisi erityisesti nostaa esiin alueellisen kulttuuri- ja yritystoiminnan vahvuuksina. 2.2 Taloudelliset taustatekijät Hankeperusta 2007 Kulttuuriosaaminen on merkittävä tekijä erityisesti luovan alan yritysten toimintaympäristön vahvistamisessa. Verkostoyhteiskunnassa tuotteiden ja palveluiden kehittäminen edellyttää monipuolista osaamista ja yritysten verkottumista eri osaajien kanssa. Kulttuuriosaaminen on kykyä kehittää kulttuuriseen pääomaan liittyviä kiinnostavia ja massasta erottuvia esteettisiä tuotteita. Se edellyttää taitoa ymmärtää omaa ja vierasta kulttuuria sekä organisaatiokulttuuria, jossa luovat ja innovatiiviset ratkaisut voivat nousta esille (Wilenius 2004, Luovaan talouteen). Etelä-Suomen EAKR -ohjelman ( ) toimintalinja 2. (TL 2) yhtenä tavoitteena on vahvistaa alueellisia ja kansallisia osaamisrakenteita ja yritysten toimintaympäristöjä. Toimintalinja 2. hankkeiden valintakriteereinä mainitaan yhteys alueen klustereihin ja kilpailukykyä lisäävät vaikutukset. 8

9 Tuettavaa toimintaa on esimerkiksi innovaatiotoimijoiden yhteistyö ja verkottuminen sekä alueiden erikoisosaamisen ja luovien alojen yritystoimintaa tukevien toimintaympäristöjen kehittäminen. Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa ( ) todetaan, että kulttuuripolitiikalla tuetaan taiteen ja kulttuuriperinnön monimuotoisuutta, kulttuurilaitoksia, eri väestöryhmät ja alueet kattavien palvelujen toteuttamista, luovuuden kehittymistä, kansalaistoimintaa sekä taloudellista kasvua. Hallitusohjelmassa on mukana luovan talouden vahvistaminen ja kulttuurin kansantaloudellisen merkityksen lisääminen edistämällä kulttuurivientiä ja -yrittäjyyttä. Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategiassa (KTM / julkaisuja 10 / 2007) ensimmäisenä neljästä painopistealueesta on toimintaympäristön kehittäminen. Luovien alojen yrityksille kulttuuriympäristön muutokset ovat Kauppa- ja teollisuusministeriön selvityksen mukaan merkittäviä. Hyvä toimintaympäristö luo edellytyksiä uusille luovan alan yrittäjille ja auttaa yrityksiä verkostoitumaan sekä keskenään että muiden toimijoiden kanssa. Maakuntastrategian (maakuntavaltuusto ) mukaan Päijät-Häme on Suomen toinen muotoilukeskus ja yksi merkittävimmistä tapahtuma- keskittymistä. Maakuntaohjelmaan ( ) yhdeksi toimintalinjaksi on valittu kilpailukykyinen toimintaympäristö. Kestävällä kilpailukyvyllä tarkoitetaan eri sidosryhmät huomioivaa, jatkuvaa menetystä tavoittelevaa sekä omalla toiminnalla ja valinnoilla saavutettavaa kilpailukykyä. Lahden alueen elinkeinostrategia ( ) pohjautuu klustereihin. Klusterimallissa yritysten yhteyksiä ja yhteistyöverkostoa rakennetaan yli toimialarajojen. Tulevaisuuden kasvualoja ovat hyvinvointi ja muotoilu. Lahden kaupungin strategiassa (kaupunginvaltuusto ) visioidaan, että Lahti on ennakkoluulottomasti kehittyvä ja uudistuva luovien ja osaavien toimijoiden kohtaamispaikka Lahdesta valmistui 359 muotoilijaa. Valmistuneista 2010 mennessä oli vain 10 toimi muotoilijoina Päijät-Hämeessä. Lisäksi Näyttää siis siltä, että koko maakunnan lukujen valossa Päijät-Hämeen entinen etulyönti asema muotoilussa on viime aikoina ollut hiljalleen hieman hiipumassa inhouse-muotoilua lukuun ottamatta. (...) Voidaan siis sanoa että nämä edelliset mittarit aika yksiselitteisesti kertovat Päijät-Hämeen suhteellisen muotoiluintensiteetin laskeneen. (Alanen, Tilastokeskus 2010) 9

10 2.3 Projektin tavoitteet Hankkeen tavoite Kulttuurisen toimintaympäristön kehittämishanke vahvistaa Lahden alueen yritysten kulttuurista toimintaympäristöä, jonka keskeisiä tekijöitä ovat aktiiviset kulttuurilaitokset, koulutus- ja tutkimustoiminta sekä verkostoituminen luovan alan yritysten kanssa. Hanke toimii aloitteellisena ja kokoavana tekijänä parantaen Lahden kilpailukykyä teollisen muotoilun keskuksena.tavoitteena on, että maakunnasta tulee haluttu toimintaympäristö uusille luovan alan yrityksille. 2.4 Toiminnan kohderyhmät Tavallinen yleisö Tavoitteena tarjota mielenkiintoisia tapahtumia ja edesauttaa ymmärtämään muotoilua ja sen vaikutusmahdollisuuksia. Luovan alan osaajat Tavoitteena luoda mahdollisuuksia luovan alan osaajille päästä näkyviin ja tehdä tehokkaampaa yhteistyötä yhdessä ja yritysten kanssa. Yritykset Tavoitteena luoda mahdollisuuksia päästä näkyviin ja tehostaa omaa kilpailukykyä syventämällä muotoilun käyttöä tuotekehityksessä. Lahden alue Tavoitteena luoda Lahdelle pitkäkestoinen tilaisuus profiloitua muotoilun ja käytännön osaamisen kaupunkina. 2.5 Taustaselvitykset Kulttuuriklusteriselvitys 2005 / Lahden kaupungin sivistystoimiala ja LAKES Luovan alan maakunnallinen kartoitus ja kysely alan yrittäjille 2007 / Lahden Teemavuosihanke Kulttuuriklusteriselvitys ja luovan alan yrittäjille tehdyn kyselyn tulokset ovat olleet ohjaavia tekijöitä hankkeen toiminnallisten tavoitteiden linjauksessa. 10

11 3 PROJEKTIN TOTEUTUS 3.1 Projektihenkilöt Projektipäällikkö (puolipäiväinen) Heini Moisio Projektipäällikkö Jonne Valola Projektikoordinaattori Sirpa Fourastie Projektikoordinaattori Lasse Heikura Projektikoordinaattori Susanna Koponen / Kulttuurikasvatusohjelma Projektiassistentti Elina Isotalo Ohjausryhmä 2008 Kulttuurisen toimintaympäristön kehittämishankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana on toimialajohtaja Maritta Vuorinen ja jäseninä hallintojohtaja Katriina Martikainen, vs. museonjohtaja Esa Hassinen, amanuenssi Maija-Riitta Kallio, kulttuurisihteeri Riittakatriina Manninen-Louhensalo, koulutusjohtaja Jorma Lehtonen, hienopuuseppä Markku Tonttila, teollisuusneuvos Hannu Roine, laskentapäällikkö Kristiina Mailas ja sihteerinä toimiva projektipäällikkö Heini Moisio.Ohjausryhmässä oli kevätkauden 2008 mukana myös kongressipäällikkö Juha Haapanen, joka erosi ohjausryhmän jäsenyydestä lopetettuaan työnsä Lahden alueen kehittämisyhtiön palveluksessa. Ohjausryhmä kokoontui , , Kulttuurisen toimintaympäristön kehittämishankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana on toimialajohtaja Maritta Vuorinen ja jäseninä hallintojohtaja Katriina Martikainen, vs. museonjohtaja Esa Hassinen, amanuenssi Maija-Riitta Kallio, kulttuurisihteeri Riittakatriina Manninen-Louhensalo, asiamies Jorma Lehtonen, hienopuuseppä Markku Tonttila, teollisuusneuvos Hannu Roine, laskentapäällikkö Kristiina Mailas ja sihteerinä projektipäällikkö Heini Moisio. Ohjausryhmä kokoontui , ,

12 2010 Kulttuurisen toimintaympäristön kehittämishankkeen ohjausryhmän kokoonpano on vaihtunut ohjausryhmän jäsenten työtehtävien muutosten myötä. Ohjausryhmän kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja toimialajohtaja Maritta Vuorinen, jäseninä vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, museonjohtaja Timo Simanainen, amanuenssi Maija-Riitta Kallio, asiamies Jorma Lehtonen, hienopuuseppä Markku Tonttila, teollisuusneuvos Hannu Roine, lehtori Harri Kalliomäki, vs. kulttuurisihteeri Ann-Mari Karvinen, laskentapäällikkö Kristiina Mailas, yhteyspäällikkö Heini Moisio, tarkastaja Helena Masanti, Päijät-Hämeen liitto, projektipäällikkö Jonne Valola ja projektiassistentti Elina Isotalo. Ohjausryhmä kokoontui , , , ja Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi toimialajohtaja Maritta Vuorinen, jäseninä vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, museonjohtaja Timo Simanainen, amanuenssi Maija-Riitta Kallio, asiamies Jorma Lehtonen, hienopuuseppä Markku Tonttila, teollisuusneuvos Hannu Roine, lehtori Harri Kalliomäki, vs. kulttuurisihteeri Ann-Mari Karvinen (9.9. jälkeen liikunnan ja kulttuurin vastuualuejohtaja Tommi Lanki), laskentapäällikkö Kristiina Mailas, yhteyspäällikkö Heini Moisio, tarkastaja Helena Masanti, Päijät-Hämeen liitto, projektipäällikkö Jonne Valola ja projektiassistentti Elina Isotalo. Ohjausryhmä kokoontui , , , ja Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana 17 kertaa. 12

13 4 PROJEKTIN TOIMINTA 4.1 Toiminta 2008 Hankesuunnitelma 2008 projektihakemuksessa Helmikuu: LuovaLahti -tapahtuma, innovaatio- ja työpajapäivä muotoilualalle ja pksektorin yrityksille yhteistyössä TE-keskuksen, Muotoiluinstituutin ja Design Forumin sekä Diges ry:n kanssa. Muotoilun maaliskuu: LAHTI -biennale / 24h -muotoilukilpailun julkistaminen, Muotoilun parhaat kaupunkikuvassa -julkaisu. Kulttuurikokemus julisteena (työnimi) -näyttely aloittaa Kulttuurikampanjan Lahden kaupungin julistepaikoilla. Lokakuu: Lahtelainen teollinen muotoilu esittäytyy Pietarissa. Yhteistyössä Lahden kaupunginmuseon ja Muotoiluinstituutin kanssa Vuoden 2008 aikana suunnitellaan yhteistyössä Muotoilun ja median palvelukeskuksen kanssa Kulttuurilinkki ja Kulttuurikampanja -projektit, jotka omalta osaltaan vahvistavat toimintaympäristöä. Vuoden aikana hanke valmistelee ensimmäistä LAHTI -biennalea vuodeksi 2009 verkostoitumalla kansainvälisten muotoilukeskusten kanssa ja tekemällä näyttelysuunnitelman ja sopimukset kotimaisten yhteistyökumppaneiden kesken. Hanke hyödyntää Muotoilun ja median palvelukeskuksen koulutus- ja tutkimusverkostoa ja tarjoaa kansainvälisten muotoilukeskusten verkoston sen käyttöön. Toiminta 2008 LuovaLahti 2008 tapahtuma Julistenäyttely citytauluissa Vesijärven Rantagallerian kesä 2008 Helpompi arki-näyttely Pietarissa Luovien alojen yritysten kartoitus kehittämisen aloitus Lahti: Biennale 2009 suunnittelutyö 13

14 4.2 Toiminta 2009 Hankesuunnitelma 2009 projektihakemuksessa Helmikuu: LuovaLahti -tapahtuma, innovaatio- ja työpajapäivä muotoilualalle ja pksektorin yrityksille yhteistyössä TE-keskuksen, Muotoiluinstituutin ja Design Forumin sekä Diges ry:n kanssa. LAHTI -biennale 2009 Luovan alan verkoston toiminnan tiivistäminen yhtenä teollisen muotoilun tapahtumajärjestäjänä Hanke suunnittelee ja valmistelee kansainvälisen muotoilukeskusten yhteistyötä, jossa Lahti on aloitteellisena kumppanina. Verkoston valmistelu edellyttää neuvotteluja kyseisissä muotoilukeskuksissa Toiminta 2009 Kulttuurikasvatusohjelman suunnittelu. KTK -hanke järjesti valtakunnallisen kulttuurikasvatusseminaarin Lahden Hiihtomuseossa Lahti: Biennale FenniaPrize -näyttely Kaupunkimuotoilu -näyttely Woodism -näyttely R. ASIA -näyttely Open Showrooms -muotoilukiertoajelu Luovalahti.fi sivusto avattiin Toiminta 2010 Hankesuunnitelma 2010 projektihakemuksessa Lahtelaisen muotoilukoulutuksen ja teollisen muotoilun esittäytyminen Euroopan kulttuuripääkaupungissa Pecsissa Teollisen muotoilun näyttely-yhteistyö kansainvälisten muotoilukeskusten kanssa. Näyttelyn valmistelu edellyttää neuvotteluja kyseisissä muotoilukeskuksissa ja tapaamisia Lahdessa. Toiminta 2010 KTK -hanke osallistui Kulttuurikaupunkifoorumin järjestämiseen Lahdessa Lahti:Biennale osasto Olo.Muoto 10 messuilla KTK-hanke järjesti WDC-infotilaisuuden

15 KTK-hanke osallistui yhteistyössä Lahden kaupungin ja Finnagoran kanssa Pro Puu -keskuksen tuottaman Haapio-näyttelyproduktioon Euroopan kulttuuripääkaupungissa 2010 Pécsissä 9.5. Lahti: Biennale vuosikirjan julkaisu ja postitus 150 yritysjohtajalle Lahti:Biennale osasto Puuntyöstömessuilla Joulu Kuusesta Lahti: Biennale 2011 suunnittelutyö: tutustuminen Dutch Design Week 2010 (24.10.), Istanbul Design Week 2010 (29.9.)ja Disainiöö Tallinn (30.11.) -tapahtumien järjestäjiin. 4.4 Toiminta 2011 Hankesuunnitelma 2009 projektihakemuksessa LAHTI -biennale kansainvälisenä teollisen muotoilun tapahtumana osana Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa Toiminta 2011 Hanke osallistui TEDxSSE-seminaariin Tukholmassa Hanke julkaisi jatkokehitetyn Luovalahti.fi sivuston 5.1. Lahti: Biennale 2011: - Kuukauden Design näyttelykokonaisuus avattiin Lahden kaupunginkirjaston pääkirjastolla jatkuen kuukausittain uudella näyttelyaiheella joulukuuhun - Design from&for Kids -näyttely Propuu-galleriassa Automuotoiluosasto Classic Motor Show -tapahtumassa Lahti: koe muotoilu -näyttely Sibeliustalossa Design from&for Kids -näyttely Habitare -messuilla Lahti: koe muotoilu -näyttely Tallinnan Disainiöö -tapahtumassa Disainiöö (Tallinn Design Night) oli osa Tallinnan 2011 Kulttuuripääkaupunkiohjelmaa - Joulu Paketissa -pakkausmuotoilunäyttely

16 5 PROJEKTIN TULOKSET 5.1 Hankkeen toimintaan osallistuneet yritykset Yritys Y-tunnus Henkilöstö 2. Elämä Design alle 5 aivan Oy Arkkitehtitoimisto Hormia Oy alle 5 DE Design Element Ay alle 5 Erja Räty Ky (Talla) Fennokraft Oy alle 5 Helkama Velox Oy iam design Oy alle 5 Isku Interior Oy Jouni Leino Ky alle 5 Kabus Oy Kemppi Oy tai yli Kirena Oy Korpi Design Oy Koskisen Oy tai yli L-Fashion Group tai yli Lahden Messut Leevin Mainos Oy Lepo Product Oy Magisso Oy Marianne Valola Tmi alle 5 Martela Oy tai yli Merivaara Oy MuotoSteam Oy alle 5 Muototuote Ky alle 5 Normincies Oy alle 5 Oilon Home Oy

17 Pedro Oy Penaudio Oy Private Case Oy alle 5 Risto Laine Organisaatio Oy alle 5 Sasta Oy Sinituote Oy Sope Oy Stala Oy Sunit Oy Suomen Viilutuotteet Oy Suunnittelutoimisto Marjut Uotila alle 5 Teollisuuden Ystävät Oy alle 5 Toiminimi Klaus Aalto alle 5 Tunto design ky alle 5 Uniart Finland Oy alle 5 Uniq Design Tmi alle 5 Vaisala Oy tai yli Wärtsilä Oy tai yli Wipak Oy tai yli ULKOMAISET YRITYKSET JA YHTEISÖT Freedom of Creation B.V. Denovo Design Okko Consulting AB Flux AB Lum Partner Oü Liivi Leppik Visioonkardin Cebi A.S. Demirden Design / Ilio Naif Design St. Petersburg Academy of Art and Design n.a. A. Stieglitz ArtFuture Design School Hollanti Hollanti Ruotsi Ruotsi Viro Viro Viro Turkki Turkki Venäjä Venäjä 17

18 5.2 Mediaseuranta 1. Mediaseuranta Hanke ei suorittanut järjestelmällistä maksullista mediaseurantaa. Seuraavassa on listattu otteita medianäkyvyydestä, jonka toteutumisesta hankkeella on varmuus. 1.1 Lahti Biennale Päivälehdistö Haut on tehty suomen 10 suurimman päivälehden artikkeleihin hakusanalla lahti biennale ja josta on poistettu julistebiennalesta kertovat artikkelit. Tässä mainitut artikkelit olivat joko painettuja uutisia, painettuja pikku-uutisia tai kuvallisia artikkeleita lehden verkkopalvelussa. Etelä-Suomen Sanomat ESS.fi / 14 artikkelia Kauppalehti.fi / 4 artikkelia Helsingin Sanomat HS.fi / 1 artikkeli Turun Sanomat TS.fi / 1 artikkeli Kaleva.Fi / 1 artikkeli Savon Sanomat / 1 artikkeli Lisäksi atikkeleita on ollut pienemmissä paikallislehdissä mm. Uusi Lahti, Sydän-Satakunta, Aamuposti (Riihimäki ja Hyvinkää). Radio YLE.fi, Lahden Radio / 6 artikkelia Lisäksi hanketta on haastateltu ainakin Radio Novassa ja Radio Voimassa Otteita KTK-hankkeen yhteistyöprojektien näkyvyydestä Design from&for Kids 3 radiohaastattelua suomessa, 2 radiohaastattelua Pietarissa, 1 TV-ohjelma suomessa (t.i.l.a. MTV3), 1 TV-haastattelu Pietarissa, Ilta-Sanomat Netti-TV, Iltalehti, Avotakkalehti, Lapsen Maailma-lehti, Perhe-lehti, Etelä-Suomen Sanomat, Puuntyöstö-lehti, Uusi Lahti, Itä-Häme, Aamuposti Lahti:Biennalen Automuotoilu-workhop / Classic Motor Show 2011 Helsingin Sanomat, Tuulilasi, Autobild, Tekniikan Maailma, Klassikot, Mobilisti, Kauppalehti 18

19 5.3 Web ja sosiaalinen media 1. Google-haku lahti: biennale -juliste -poster osumaa kulttuurisen toimintaympäristön kehittämishanke 133 osumaa Kävijäseuranta 2.1 Luovalahti.fi Seurantaväli Tulosta Avaa raportti uuteen ikkunaan Yksittäiset Seuranta kävijät Kaikki Sivusto lataukset rekisteröityneet Valitse tämä kuukausi Osaajat 80 Valitse tämä päivä Käynnit vuosittain Koko sivusto Alkaa Päättyy OK Valitse tämä viikko Lahtibiennale.fi Seurantaväli Yksittäiset kävijät 4006 Kaikki lataukset Sivuille on eniten saavuttu sivuilta: http://www.wdc2012helsinki.fi % 22% 29% Käynnit kuukausittain Facebook / Luovalahti.fi 5352 Seurantaväli Tykkääjät 237 Lukukerrat Palautteet 196 5% 4% 6% 7% 7% 8% 10% 11% 13% 11% 12% 5% TAM HEL MAA HUH TOU KES HEL ELO SYY LOK MAR JOU TAM 556 LOK 1193 HEL 447 MAR 1320 MAA 644 HUH 766 TOU 773 KES 883 HEL 1059 ELO 1138 SYY 1404 JOU Facebook / Lahti Biennale Seurantaväli Tykkääjät 153 Lukukerrat Palautteet 33 19

20 5.4 Näyttelyiden kävijäseuranta Hankkeen koordinoimat tapahtumat sijoittuivat kaupunkilaisten keskuuteen. Joidenkin tapahtumien osalta kävijämääriä on vaikea arvioida. Montako ihmistä näki esimerkiksi Kaupunkimuotoilu näyttelyn näyteikkunat Lahden kaupungin keskustassa? Tai Kuukauden design -näyttelyt Lahden pääkirjastossa? Tai Rotermannin kauppakeskuksessa Tallinnan keskustassa? Tiedämme vain, että näyttelyt sijoitettiin tarkoituksellisesti paikkoihin, joiden läpi kulkee tuhansia ihmisiä päivittäin. Joidenkin näyttelyiden osalta kävijämääriä seurattiin: Fennia Prize 2009 Sibeliustalossa Lahti: koe muotoilu 2011 Sibeliustalossa Autodesign-workshop Classic Motor Show 2011 (koko tapahtumassa kävijää) kävijää 4550 kävijää 380 piirtäjää Kun tähän yhdistetään kaikki hankkeen toteuttamat ja osatoteuttamat tapahtumat mm. Habitare-, Puuntyöstö-, ja Olo Muoto-messuilla, voidaan perustellusti arvioida hankkeen tapahtumien kohdanneen varovaisestikin arvioiden reilusti yli 10,000 ihmistä. 5.5 Julkaisut Hankkeen julkaisut (poislukien pienemmät esitteet ja tiedotteet): Vesijärven Rantagalleria esite, 2008 Lahti: Biennale ohjelmaesite, 2009 Puuarkkitehtuuripuisto esite, 2010 Lahti: Biennale vuosikirja, 2010 Lahti: Värityskirja, 2011 Lahti: Biennale ohjelmaesite, 2011 Lahti: Biennale katselmuksen katalogi, Lahti: koe muotoilu näyttely

21 5.6 Talous Hankkeen taloustilanne Projektin vahvistettu kustannusarviotaulukko HYVÄKSYTTY TOTEUMA 1. Henkilöstökustannukset , ,10 2. Ostopalvelut , ,67 3. Matkakustannukset , ,54 4. Kone- ja laitehankinnat 0,00 0,00 5. Rakennukset ja maa-alueet 0,00 0,00 6. Vuokrakustannukset , ,59 7. Toimistokulut 6 878, ,94 8. Muut kustannukset , ,56 Yhteensä , ,40 Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä Hyväksytty Toteuma Toteuma % 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus , ,51 46,57% 2. Kuntarahoitus , ,89 47,39% 3. Muu julkinen rahoitus , ,00 2,88% 4. Yksityinen rahoitus , ,00 3,17% RAHOITUS YHTEENSÄ , ,40 100,00% 21

22 7 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 7.1 Sisällölliset tavoitteet Kulttuurisen toimintaympäristön kehittämishankkeen tavoite hankehakemuksessa: Lahden alueella on olemassa erinomaiset valmiudet teollisen muotoilun keskukseksi. Toimijat ovat kuitenkin hajallaan ja yhteistyö koordinoimatonta. (1) Hanke toimii kokoavana tekijänä kulttuurilaitoksille, muotoilualan koulutukselle ja luovalle alalle kulttuurisen toimintaympäristön vahvistamiseksi niin, että maakunta on tavoiteltutoimintaympäristö uusille luovan alan yrityksille. (2) Hanke rakentaa LAHTI -biennalen muotoilukoulutuksen, muotoilualan yritysten, innovaatioiden ja tuotteiden areenaksi. (3) Hanke suunnittelee kulttuuri- ja taidekasvatusohjelman, joka tiivistää koulujen ja kultturilaitosten yhteistyötä. Ohjelmassa huomioidaan Muotoilun ja median palvelukeskus -hankkeen tavoite lisätä peruskoululaisten muotoilun tuntemusta ja medialukutaitoa (1) Päijät-Hämeen alueella toimii nykyisin useita muotoiluun liittyviä hankkeita, ja Lahti valmistautuu yhtenä viidestä kaupungista World Design Capital 2012 Helsinki-vuoteen Kulttuuri-sen toimintaympäristön kehittämishanke (KTK) syntyi kuitenkin erilaiseen tilanteeseen. LAMK Muotoiluinstituutin lehtori Harri Kalliomäen sanoin: Lahdessa vallitsi tyhjiö Muotoiluinstituutin ympärillä. Kaikki viestintä paikallisesta muotoilusta esitteli koulun toimintaa. Muotoiluinstituutin näkyvyys ei toki ollut Lahdelle pahasta. Ongelmana vain oli, ettei koulunsa päättäneillä ja Lahden alueella toimintaa yrittävillä nuorilla muotoilijoilla ollut minkäänlaista foorumia, jonka kautta heidän osaamistaan tuotaisiin esille. KTK-hankkeen perustama Luovalahti.fi oli ensimmäinen kattava verkkopalvelu, jossa esiteltiin kattavasti paikallisia luovan alan toimijoita. Aiemmat yritykset olivat hyvistä aikeista huolimatta jääneet torsoiksi. Yhteisöllisyys on merkittävä kannustin nuorille yrittäjille. Vertaistuki toisilta samanlaisten asioiden kanssa työskenteleviltä on yksi vaikutin jonka vuoksi mm. Helsingissa muotoili- ja luovan alan yritykset ovat keskittyneet Punavuoren alueelle. Lahden alueella toimii kymmeniä yrittäjiä, joilla on ns. oma studio. KTK-hankkeen Luovalahti -palvelu ja yhteiset näyttelyhankkeet, joissa yhdistyi opiskelijoiden, valmistuneiden ja yritysten tekeminen, loi yhteisöllisyytä jonka voima on näkyvissä nyt WDC-vuoden kynnyksellä. (2) Hanke on järjestänyt kaksi Lahti: Biennale -vuotta 2009 ja Vaikka Lahti: Biennale ei vielä kilpaile Venetsian Biennalen, eikä edes Helsinki Design Weekin kaltaisen tapahtumien tunnettuudesta, on Lahti: Biennalen toiminta selvästi herättänyt huomiota etenkin Suomen lähialueilla Pietarissa ja Tallinnassa. Lahteen ja Lahden pyrkimyksiin tulla näkyvämmin esille maailman muotoilutapahtumissa on suhtauduttu erittäin myönteisesti. Käytettävissä oleviin henkilöstö (2) - ja talousresursseihin (n per tapahtuma) nähden voidaan Lahti: Biennalen toiminnan olleen niin tuloksellista, 22

23 kuin realisistisesti voidaan odottaa. Tunnettuus rakennetaan ajan myötä, Lahden Julistebiennale on rakentanut mainettaan 30 vuoden ajan. Lahti: Biennalen tulevilla järjestäjillä on KTK-hankkeen jäljiltä käytettävissään hyvä maine ja kontaktit ja siten erinomainen pohja rakentaa omaa työtään. (3) Hankkeessa työskennellyt Susanna Koponen suunnitteli ja toteutti Kulttuurikasvatusohjelman hankesuunnitelman mukaisesti. Kulttuurikasvatusohjelma on saanut kiitosta niin koulujen kuin kotienkin taholta ja on ainutlaatuinen ohjelma kansallisesti. Kulttuurikasvatusohjelma on jäänyt pysyväksi toiminnaksi Lahden kaupungin Sivistystoimialalle. Vuonna 2012 Kulttuurikasvatusohjelma tuo muotoilun opetuksen Lahtelaisiin peruskouluihin. Tämä pilotti tulee olemaan yksi kiinnostavimmista WDC-vuoden hankkeista, jolla on uutisarvoa kenties kansainvälisestikin. 7.2 Työllisyystavoitteet KTK-hankkeen kaltaisen toimintaympäristöön epäsuorasti vaikuttavan hankkeen työllisyysvaikutuksia on erittäin vaikea arvioida. Työllisyysvaikutusten tavoitteeksi oli hankesuunnitelmassa asetettu 2 työllistettyä joista 1 nainen. KTK-hankkeen toiminnan aikana Lahteen on perustettu useita uusia nuoten muotoilijoiden yrityksiä. KTK-hanke ei voi ottaa kunniaa nuorten yrittäjien saavutuksista, mutta ehkäpä hankkeen aktiivisuus ja sen luoma noste on omalta osaltaan edesauttanut sitä, että em. muotoilijat ovat uskaltautuneet jatkamaan työtään Lahdessa koulutuksensa jälkeen. KTK-hankkeen toiminnan kautta on myös työllistetty nuoria muotoilijoita mm. näyttelysuunnittelun ja graafisen suunnittelun osalta. 7.3 Taloudelliset tavoitteet KTK-hanke jäi kauas tavoitelluista yksityisen- ja muun julkisen rahoituksen tavoitteista. Merkittävimipiä syitä tähän olivat täysin epärealistiset ennakko-odotukset hankkeen suunnitteluvaiheessa, maailmanlaajuinen 2008 alkanut talouslama sekä EAKR-hankkeen vaatimus vastikkeettomasta osallistumisesta yritysten puolelta. KTK-hanke otti aktiivisesti yhteyksiä yrityksiin, jotka olivat valmiita yhteistyöhön työn ja materiaalien osalta -mutta eivät lahjoittamaan rahaa silkasta hyvyydestään. Mikäli hankesuunnitelmaan olisi kirjattu luontoissuoritusten mahdollisuus, jossa olisi otettu huomioon kaikki se työ ja materiaaliapu jonka hanke sai mukana olleilta yrityksiltä, lukemat yksityisen rahoituksen osalta olisivat täysin toisenlaiset, kokoluokkaa per vuosi. Hanke varmisti sisällön onnistumisen (1) neuvottelemalla kunnallisen osuuden nostosta, (2) sopeuttamalla kulunsa käytettävissä olevaan rahoitukseen ja (3) tiedottamalla rahoittajaa hyvissä ajoin hankeen taloudellisista ongelmista, jolloin muutokset saatiin rahoituspäätöksiin mukaan. 23

24 8 ONNISTUMISET Hankkeen aikana havaittuja hyviä toimintatapoja: Kansainvälinen verkottuminen Hankkeen näyttelyt Pietarissa ja Tallinnassa toivat mukana olleille yrityksille konkreettista näkyvyyttä Lahdelle tärkeillä lähialueilla, mm. Lahden Messut Oy löysi yhteistyöyrityksen Venäjältä omalle toiminnalleen KTK-hankeen järjestämän Helpompi arki -näyttelyn kautta. Verkostoituminen käytännön tekemisen kautta Yhteistä osallistumista edistävät projektit (esim. näyttelyt) ovat paras tapa luoda todellista toimintakykyistä verkostoa, ja kehittää toimintaympäristöä. Yhteisissä projekteissa tekijät oppivat tuntemaan toistensa erikoisosaamiset, uudet ja tuoreemmat tekijät kohtaavat, jolloin uusi suunnitteluapu saattaakin tulevassa projektissa löytyä näin tavattujen tuttavuuksien joukosta. Designkomponentti Muotoiluaiheista sisältöä kannattaa rakentaa isojen yleisötapahtumien yhteyteen, ei erikseen. Muotoilu ei itsenään aihepiirinä ole suurta yleisöä kiinnostava aihe, mutta kun muotoilu tuodaan esiin esim. osana autoilutapahtumaa, yleisö kiinnostuu muotoilusta oman aihealueensa yhteydessä. KTK-hankkeessa tätä toimintatapaa kutsuttiin Designkomponentiksi Viestintä tekijöiden kautta tuo eniten tunnettuutta asiantuntijoiden kohderyhmässä Lahti: Biennale kesänäyttely otti tarkoituksellisesti mukaan mahdollisimman paljon tekijöitä, jotka täyttivät näyttelyn kriteerit. Näyttelyn jälkeen olemme saaneet huomata, että varsinkin verkko- ja sosiaalisissa medioissa näyttelyn näkyvyys oli 100-kertainen aikaisempiin Biennale-tapahtumiin verrattuna. Vierailessamme Pietarissa Modulor2011-kilpailussa marraskuussa 2011 törmäsimme tuon tuosta venäläisiin suunnittelijoihin, jotka olivat kuulleet Lahti: Biennalesta. Tapahtuma näet uutisoitiin laajasti alan verkkopalveluissa mm. car-design.ru sivustolla. Kulttuurikasvatusta lapsille Kulttuurikasvatusohjelma on saanut kiitosta niin koulujen kuin kotienkin taholta ja on ainutlaatuinen ohjelma kansallisesti. Kulttuurikasvatusohjelma on jäänyt pysyväksi toiminnaksi Lahden kaupungin Sivistystoimialalle. Lapsista kasvaa seuraava osaajien sukupolvi, joten muotoilu- ja kulttuurikasvatus on tehokkaimmillaan lapsille suunnattuna. Tämän osoitti myös Propuu ry:n ja KTK-hankkeen yhteistyöprojekti Design from&for Kids 24

25 9 ONGELMAT JA SUOSITUKSET Hankkeen aikana havaittuja toimintaa vaikeuttaneita tekijöitä: Yritysten haluttomuus osallistua rahallisesti toimintaan Hankkeen yksityisen rahoituksen osuus jäi kauas hankkeelle asetetuista tavoitteista. Hankehakemuksessa oli selkeästi ylioptimistiset odotukset hankeen mahdollisuuksista saada yksityistä rahoitusta. Haittaavia tekijöitä olivat: 1) EU-hankkeen toiminnan täytyy olla vastikkeetonta. Mikään yritys ei ala yhteistyöhön ilman vastinetta rahoilleen. Pelkkä maininta projektin hyväntekijöiden joukossa ei riitä alkuunkaan. Jos yrityksiltä haluaa rahaa, koko hankehakemus pitäisi rakentaa alusta asti vastikkeelliseksi ja yrityksiä suoraan hyödyttäväksi. Tässä kohdin voitaisiin koko EU-hankerahoituksessa sanoa olevan rakenteellinen ongelma. 2) Maailmanlaajuinen talouslama 2008 sai yritykset varuilleen. Ylimääräistä rahaa hanketoimintaan ei ollut tilanteessa, jossa joka euro kotiutettiin varmuuden vuoksi. 3) Paikallisen yrityskentän suppeus suhteessa meneillään oleviin hankkeisiin. Lahden alueella toimii useita toimijoita, joilla on muotoiluaiheisia hankkeita. Kaikki hankkeet kilpailevat samoista rahoittajista. Yrityskentän näkökulmasta tilanne on varmasti sekava, ja tieto WDC2012 -vuoden tulosta sai aiheesta kiinnostuneet yritykset säästämään toimenpiteensä vasta vuoteen Resurssien vähyys Minkä tahansa näkyvän toiminnan toteuttaminen (näyttely, tapahtuma, messuosallistuminen) vaatii paljon suunnittelutyötä, budjetointia, neuvotteluja, tuottamista, viestintää ja tiedotusta. Tähän vielä yhdistetään hankehallinnoinnin tuottama työ mm. kilpailuttaminen ja raportoimisen velvoitteiden osalta. Asetelma on sellainen, että samojen hankehenkilöiden pitäsi samanaikaisesti kehittää hankkeen toiminta, suunnitella, neuvotella hankkeelle yhteistyöyritykset, budjetoida, kilpailuttaa toimittajat, tiedottaa ja toteuttaa hankesisällön toiminta ja hoitaa hankkeen EU-velvoitteet. Hankesuunnitelmassa olevat tavoitteet tulisi suhteuttaa realistisesti käytettävissä olevaan aikaan ja ennen kaikkea henkilöresursseihin. Yksityisellä puolella ajansäästö projekteissa saadaan aikaan tekemällä monia asioita samanaikaisesti jakamalla tehtävät useille henkilöille. Kun projektissa on 1-2 henkilöä, asiat tehdään peräkkäin, ei samanaikaisesti, aikataulut venyvät ja tavoitteisiin on vaikea päästä. Tämäkin on EU-kehityshankkeisiin sisäänrakennettu rakenteellinen ongelma. Mediaseurannan tarpeellisuus Hankkeen on tärkeää tietää viestinnän vaikuttavuudesta. Ammattitasoiseen mediaseurantaan olisi suositeltavaa investoida hankkeen kuluista. 25

26 10 KUVALIITE 10.1 Kuvia 2008 toiminnasta Kuva 1: LuovaLahti 2008 tapahtuma , innovaatioja työpajapäivä muotoilualalle ja pk-sektorin yrityksille yhteistyössä TE-keskuksen, Muotoiluinstituutin ja Design Forumin sekä Diges ry:n kanssa. Kuva 2: Citytaulut-julistenäyttely 6.5. Toteutettu yhteistyössä Mutooiluinstituutin ja Lahden kaupungin Julistemuseon kanssa. 26

27 Kuva 3: Vesijärven Rantagallerian avajaiset ja julkaisu. Rantagalleria toteutettiin yhteistyössä Taidemajakkahankeen ja Pro Puu ry:n kanssa. Rantagalleriassa on 12 teosta, jotka sijoittuvat ympäri vesijärven ranta-aluetta. Kuva 4: Vesijärven Rantagallerian avajaiset ja julkaisu. Tässä Viestiviitat, Tapani Aartomaan, Markku Tonttilan ja Uponor Oy:n toteuttama teos. 27

28 Kuva 5: Helpompi arki-näyttely Tietoliikennemuseossa (The A.S. Popov Central Museum of Communications) Pietarissa Kuva 6: Helpompi arki, suomalaista muotoilua Lahdesta -näyttely on KTK -hankkeen, Lahden kaupunginmuseon ja Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin yhteistyötä. Teollisen muotoilun näyttelyn suunnittelusta, kokoamisesta ja rakentamisesta vastasi Muotoiluinstituutti, näyttelytilan vuokrauksesta, näyttelykuljetuksesta ja vakuutuksista kaupunginmuseo ja näyttelyn tuotti KTK -hanke. 28

29 10.2 Kuvia 2009 toiminnasta Kuva 7: KTK -hanke järjesti valtakunnallisen kulttuurikasvatusseminaarin Lahden Hiihtomuseossa. Seminaariin osallistui lahtelaisten kulttuurilaitosten edustajien lisäksi edustajia Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Hyvinkäältä, Turusta, Tampereelta, Lappeenrannasta, Mikkelistä, Pieksämäeltä ja Oulusta. Lahden peruskoulujen kulttuurikasvatusohjelman tavoitteena on, että jokainen koululainen käy vähintään kerran vuodessa kulttuuritilaisuudessa ja kykenee kertomaan kokemuksestaan. Ohjelmassa hyödynnetään kulttuurilaitosten normaalia toimintaa. Kulttuurikasvatusohjelma suunniteltiin osana KTK -hanketta lukuvuoden aikana. 29

30 Kansainvä ydinkesku BIENNAL Rautatieka johtavia te Kaupunkim käytetään maailman 30 km:n ko Valtaosa m avulla. Wärtsilä e pienoisma missä se tu Lahtelaine katsauksen Kuva 8: KTK -hanke järjesti yhteistyössä Design Forum Finland Oy:n ja Lahden Sibeliustalo Oy:n kanssa palkittua muotoilua esittelevän Fennia Prize näyttelyn. Lahti esi 30 Teollisen m tuttuja joka pakkaussu palkittuja p

31 Lahtelainen Kemppi juhlii tänä vuonna 60-vuotista uraa ja esittelee katsauksen hitsauslaitteiden kehitykseen. Kaupunkimuotoilunäyttelyssä on Kuva 9: Kansainvälisenä teollisen muotoilun päivänä avattiin Lahdessa uusi Kaupunkimuotoilunäyttely. Heinäkuun ajan Lahti: BIENNALE tapahtuma esitteli teollista muotoilua Aleksanterinkadun ja Rautatiekadun liikkeiden näyteikkunoissa. Näyttelyssä oli mukana Suomen johtavia teolliseen muotoiluun panostaneita yrityksiä sekä suunnittelijoita. Lahti esittelee teollista muotoilua katumaisemassa Kansainvälisenä teollisen muotoilun päivänä avautui Lahden ydinkeskustassa uusi Kaupunkimuotoilunäyttely. Heinäkuun ajan Lahti: BIENNALE tapahtuma esittelee teollista muotoilua Aleksanterinkadun ja Rautatiekadun liikkeiden näyteikkunoissa. Näyttelyssä on mukana Suomen johtavia teolliseen muotoiluun panostaneita yrityksiä sekä suunnittelijoita. Kaupunkimuotoilunäyttelyssä esillä olevaa Vaisalan pilvenkorkeusmittaria käytetään lentokentillä sekä säähavaintoasemilla. Vaisalan radiosondi on maailman johtava luotausinstrumentti. Laite nousee ilmapallon perässä jopa 30 km:n korkeuteen ja lähettää tarkkaa informaatiota yläilmakehästä. Valtaosa maailman 5-9 päivän sääennusteista tehdään Vaisalan radiosondien avulla. Wärtsilä esittelee taajama-alueiden uuden energiatuotantolaitoksen pienoismallin. CHP -laitos on käytössä mm. lahtelaisessa kallioluolassa, missä se tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon. Teollisen muotoilun huippua pakkausalalla edustavan Wipakin tuotteet ova tuttuja jokaisen kuluttajan jääkaapista. Muotoiluinstituutin pakkaussuunnitteluosastolta 31 Kulttuurisen on toimintaympäristön lisäksi esillä kehittämishanke useita muotoilukilpailuissa palkittuja pakkauksia.

32 Kuva 10: KTK-hanke, eli Lahti: BIENNALE järjesti avoimen Open Showrooms -muotoilukiertoajelun lauantaina 10. lokakuuta klo Päivän aikana Lahden alueen teolliseen muotoiluun panostaneet yritykset avasivat yleisölle omat esittelytilansa. Lahti: BIEN- NALE tarjosi ilmaisen linja-autokuljetuksen torilta yrityksiin ja takaisin. 32

33 10.3 Kuvia 2010 toiminnasta Kuva 11: KTK-hanke osallistui yhteistyössä Lahden kaupungin ja Finnagoran kanssa Pro Puu -keskuksen tuottaman Haapio-näyttelyproduktioon Euroopan kulttuuripääkaupungissa 2010 Pécsissä, Unkarissa. Hanke vastasi Puunkuokkijat -ryhmän Haapio-performanssista Eurooppa-päivänä 9.5. ja taiteilijaryhmän matkakuluista Pro Puu -yhdistyksen laskutuksen mukaan. 33

34 Kuva 12: KTK hanke julkaisi Lahti: BIENNALE -vuosikirjan ravintola Piano Paviljongissa, Lahdessa. Tilaisuuden avasi Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kari Salmi. Muotoilun professori Eero Miettinen kertoi muotoilun kasvavasta merkityksestä ja yhteyspäällikkö Heini Moisio Lahti: BIENNALE -vuosikirjan kokoamisesta. Kirjaa painettiin 500 kappaletta, joista on jaettu 420 kappaletta kansallisille ja kansainvälisille yhteistyötahoille. Kirja sai hyvin positiivisen vastaanoton. Osa kirjoista annettiin henkilökohtaisesti ja osa lähetettiin postitse Lahti: Biennalen joulutervehdyksen kanssa. 34

35 Kuva 12: KTK-hanke kokosi yhteen 10 paikallista puualan toimijaa ja yritystä yhteisellä Muotometsä-osastolla Puuntyöstö 2010-messuille. 35

36 Kuva 13: Hanke ideoi ja toteutti yhdessä Pro Puu ry:n kanssa Joulu Kuusesta -tapahtuman, jossa lahtelaiset kansalaisryhmät ja lahtelaiset koristelivat yhteistyönä Lahden torin joulukuusen. 36

37 10.4 Kuvia 2011 toiminnasta Kuva 14: Hanke julkaisi Luovalahti.fi portaalin päivitetyn, visuaalisemman ja käyttäjäystävällisemmän version. Hanke avasi Lahtibiennale. fi verkkosivuston kesänäyttelyn tiedotusta varten Kuva 15: KTK-hankkeen rakentama Kuukauden Design näyttelykokonaisuus avattiin Lahden kaupunginkirjaston pääkirjastolla. 37

38 Kuva 16: Automuotoiluosasto Classic Motor Show:n yhteydessä. Osastolla kävi 350 ihmistä piirtämässä autot ja lahti aiheisia kuvia. Vieraspuhujamme Tom Tjaarda kertoi autojen muotoilusta kahtena päivänä n. 200 hengen yleisölle. 38

39 Kuva 17: Lahti: koe muotoilu-näyttely oli suurin koskaan Lahdessa järjestetty muotoilunäyttely, jossa oli esillä yli 200 teosta. Metsähallin päänäyttelyssä oli mukana muotoilua 5 eri maasta. Kansainvälinen muotoilunäyttely Sibeliustalossa Avoinna ma-pe sekä la-su

40 Kuva 18: Lahti:koe muotoilu -näyttelyn parhaimmisto oli mukana myös Tallinnan Euroopan Kulttuuripääkaupunki-vuodessa. Hankkeen osasto oli mukana Tallinan Disainiöö-tapahtumassa. 40

41 Kuva 19: Hanke toteutti yhteistyössä Pro Puu ry:n kanssa Habitare 2011 messuille Design from&for Kids näyttelyosaston, jossa oli esillä lahtelaisten lasten ja puuseppien yhteistyössä tekemiä huonekaluja 41

42 Kuva 20: Lahden Muotoiluinstituutin ja Starke Oy:n kanssa toteutettu Joulu Paketissa -pakkausmuotoilunäyttely sulki Lahti: Biennale vuoden. 42

43 43

KOLMAS AALTO suomalaista designia kansainvälistämässä. Raportti Suomen kulttuuri-instituuttien muotoiluvientihankkeista vuosina 2007 2012

KOLMAS AALTO suomalaista designia kansainvälistämässä. Raportti Suomen kulttuuri-instituuttien muotoiluvientihankkeista vuosina 2007 2012 KOLMAS AALTO suomalaista designia kansainvälistämässä Raportti Suomen kulttuuri-instituuttien muotoiluvientihankkeista vuosina 2007 2012 Sisällysluettelo ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 5 MIKÄ KOLMAS AALTO? 6 KULTTUURI-INSTITUUTIT

Lisätiedot

WORLD DESIGN CAPITAL HELSINKI 2012. WDC HELSinki 2012

WORLD DESIGN CAPITAL HELSINKI 2012. WDC HELSinki 2012 WDC HELSinki 2012 KAUPUNKIraportti Viisi kaupunkia paremman SIVU 2 kaupungin asialla Maailman designpääkaupungin ytimessä ovat kaupungit. Koko designpääkaupungin ajatus on syntynyt maailman kaupungistumisesta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriön julkaisuja 2006:47 Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Hämeen liitto. Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä 9.12.2010. tiedottaa. joulukuu 2010 SISÄLLYS

Hämeen liitto. Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä 9.12.2010. tiedottaa. joulukuu 2010 SISÄLLYS Hämeen liitto joulukuu 2010 tiedottaa Signmark eli Marko Vuoriheimo Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä -seminaarissa. Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä 9.12.2010 Hämeenlinnan Verkatehtaalle

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO VIESTINTÄ VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 2015 VERKKOSIVUSTO VERKKOSIVUSTON UUDISTUS TANSSIALAN ILMIÖIDEN JA TAPAHTUMIEN UUTISOINTI

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

LAPLAND-ABOVE ORDINARY bränditeot-hanke (TYÖNIMI) Projektikäsikirja Bränditeot.doc

LAPLAND-ABOVE ORDINARY bränditeot-hanke (TYÖNIMI) Projektikäsikirja Bränditeot.doc LAPLAND-ABOVE ORDINARY bränditeot-hanke (TYÖNIMI) Hankesuunnitelma ajalle 1.1.2015-30.6.2017 Jakelu Tiedosto Laatinut Lapin liiton hallitus Projektikäsikirja Bränditeot.doc Inkeri Starry -Kaarina Mäcklin

Lisätiedot

SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN

SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN 2 3 SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN Visuaalisten alojen ammattitaiteilijoiden verkostoitumisedellytykset Kaakkois Suomessa Kristiina Korjonen Kuusipuro Etelä Karjala instituutti Raportti 16 Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf. 1/2008 T ä s s ä n u m e r o s s a Puheenjohtajalta... 3 Kulttuurialan yritys kulttuuriyrittäjä kulttuuriyrittäjyys...

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

1 PALSTANIMI 1 /13 ORNAMON LEHTI. Ornamo & TEK yhteistyö alkanut. Muotoilun alan palkat. Muotoilijat 13 on valittu! Kansi / Sivu 6. Sivu 12.

1 PALSTANIMI 1 /13 ORNAMON LEHTI. Ornamo & TEK yhteistyö alkanut. Muotoilun alan palkat. Muotoilijat 13 on valittu! Kansi / Sivu 6. Sivu 12. 1 PALSTANIMI 1 /13 ORNAMON LEHTI Muotoilijat 13 on valittu! Kansi / Sivu 6 Muotoilun alan palkat Sivu 12 Ornamo & TEK yhteistyö alkanut Sivu 27 3 SISÄLLYS Nro1/13 3 4 5 6 8 12 14 16 17 18 19 20 Ornamo

Lisätiedot

Capital Helsinki 2012. Loppuraportti

Capital Helsinki 2012. Loppuraportti World Design Capital Helsinki 2012 Loppuraportti Sisältö 1 Lähtökohdat ja toteutus Maailman designpääkaupunki sivu 7 Helsinki maailman designpääkaupunkina sivu 8 Viisi kaupunkia sivu 8 Open Helsinki Embedding

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

ARVIOINTI. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma

ARVIOINTI. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma ARVIOINTI Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma: ARVIOINTI 2015 Laatineet: Mervi Rajahonka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA

KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA Helena Vennonen Hanne Kanerva Tove Thomasson KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA HAAGA-HELIA TUTKIMUKSIA 2/2007 Helena Vennonen Hanne Kanerva Tove Thomasson Kuluttajat ja sponsorit

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Verkostoja, näköalapaikkoja ja uusia mahdollisuuksia

Verkostoja, näköalapaikkoja ja uusia mahdollisuuksia Verkostoja, näköalapaikkoja ja uusia mahdollisuuksia kokemuksia eurooppalaisesta kulttuuriyhteistyöstä EU:N KULTTUURI-OHJELMA 2007 2013 Sisällys Esipuhe s. 3 EU:n Kulttuuri-ohjelma s. 4 OMIN SANOIN S.

Lisätiedot

EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI. PROJEKTIN TULOKSELLISUUS (miten hyvin projektille asetetut tavoitteet saavutettiin):

EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI. PROJEKTIN TULOKSELLISUUS (miten hyvin projektille asetetut tavoitteet saavutettiin): MAAKUNTAHALLITUS 18.12.2006 LIITTYY ASIAAN 18 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Tel Tules Jatkosuunnittelu, PHL 582 Tel Tules Jatkosuunnittelu -hankkeelle asetettiin tavoiteiksi yhdessä asiantuntijoiden kanssa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 16035 - Alma 16030 - Tavoite 1

LOPPURAPORTTI. 16035 - Alma 16030 - Tavoite 1 LOPPURAPORTTI 16035 - Alma 16030 - Tavoite 1 Pohjois-Pohjanmaan muotoiluohjelma Projektinro: 16035 Diaarinro: 786/3514-2004 Pohjois-Pohjanmaan muotoiluohjelma Projektinro: 16030 Diaarinro: 787/3510-2004

Lisätiedot

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 23.6.2015 SCEC esiselvitystutkimus Linnan Kehitys Oy 23.6.2015 sivu 2 (31) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Jyväskylän pelialan tilannekatsaus

Jyväskylän pelialan tilannekatsaus Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 10/2014 Jonne Harja, Laura Mononen, Pekka Neittaanmäki Peliteollisuus perustuu aina yksittäisten yritysten vahvaan ydinosaamiseen, luovuuteen ja innovatiivisuuteen,

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Emma Susi JUUREVAA! hanke, mallisto, yhteisö

Emma Susi JUUREVAA! hanke, mallisto, yhteisö Emma Susi JUUREVAA! hanke, mallisto, yhteisö Emma Susi JUUREVAA! hanke, mallisto, yhteisö Satakunnan taidetoimikunta 2010 Sisällysluettelo JUUREVAA! hanke, mallisto, yhteisö Kirjoittaja: Emma Susi Kustantaja:

Lisätiedot

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä?

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tero J. Kauppinen Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tämän teoksen osittainenkin kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot