KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 2/2003 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 2/2003 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 2/2003 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo Paikka: Vehmaan tila, Joutsa OSALLISTUJAT Saapuvilla ja poissa olleet merkitty seuraavalle sivulle. ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja sihteeri Heikki Leivonen Ulla Mehto-Hämäläinen KÄSITELLYT ASIAT 1-12 PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU allekirjoitukset Ansa Selänne Pirjo Peräaho

2 Maaseutujaosto Kokouspäivä Sivu 2 LÄSNÄOLOLUETTELO (X = läsnä, E = este ilmoitettu, tyhjä = poissa) Heikki Leivonen, pj. X K-S TE-keskus, maaseutuosasto Ulla Mehto-Hämäläinen, siht. X K-S TE-keskus, maaseutuosasto Jäsen Varajäsen Organisaatio Pauli Puttonen, vpj Raimo Kunelius X Pro Agria Keski-Suomen maaseutukeskus Helena Reiman E Petri Kilpinen E Keski-Suomen metsäkeskus Hannu Uusitalo Ilkka Janhonen Keski-Suomen kalatalouskeskus Pauli Rintala X Seppo Moilanen Keski-Suomen Metsänomistajien Liitto ry Raija Kumpula E Tiina Sivonen E Keski-Suomen 4H-piiri Esko Hytönen Pertti Ruuska X MTK Keski-Suomi Ansa Selänne X Päivi Halinen Keski-Suomen Ympäristökeskus Jouko Kahilainen X Jari Mikkonen Keski-Suomen liitto Pirjo Peräaho X Mikko Kankainen Keski-Suomen tavoite 1-ohjelma-alue Yrjö Määttä E Timo Vihola E Jämsän seudun koulutuskeskus Markku Torikka Risto Kinnunen Jykes Oy Kalevi Jääskeläinen Tarja Uusipaasto X Maaseutukehitys ry/vesuri-ryhmä ry Jyrki Kataja X Jaana Auer JAMK, luonnonvarainstituutti, Tarvaala Minna Taipale E Kirsi Porkkala Maaseutuyrittäjät Päivi Pienmäki-Jylhä Aarre Mäkelä X Länsi-Suomen lääninhallitus Matti Sipponen X Jarmo Kovanen K-S TE-keskus, mos/kalatal.yks Arja Tuohimetsä Eija Haatanen X K-S TE-keskus, työvoimaosasto Juhani Malinen X Esko Hietanen STTK/Meto/SAK/Puu-ja erityisalojen liitto MYR:n edustajat: Terttu Hentinen X Keski-Suomen liitto Paavo Lintula E Keski-Suomen liitto Muut kutsutut Veli-Pekka Päivänen X Jaana Salonen X Paavo Koukkumäki E Keski-Suomen liitto Keski-Suomen Kylät ry K-S TE-keskus

3 Maaseutujaosto Kokouspäivä Sivu 3 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heikki Leivonen avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maaseutujaosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asiantuntijoille ja muille kutsutuille. Päätös: Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus. Läsnäolo- ja puheoikeus hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 3 Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus: Päätös: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ansa Selänne ja Pirjo Peräaho. 4 Kokouksen työjärjestys Ehdotus: Päätös: Hyväksytään työjärjestys. Hyväksyttiin. 5 Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelman tilanne Maaseutujaoston tehtäviin kuuluu koordinoida myös tavoite 1-alueella tapahtuvaa maaseudun kehittämistä. Kokonaiskuvan saamiseksi on hyvä tietää myös 1-ohjelman muiden rahastojen toimenpiteistä ja ohjelman tilanteesta. Keski-Suomen liiton ohjelmapäällikkö Pirjo Peräaho selostaa asiaa. Ehdotus: Kuullaan selostus ja käydään keskustelu. Päätös: Kuultiin Pirjo Peräahon selostus ohjelman tilanteesta. 1-ohjelma on edennyt suhteellisen hyvin, joskin sen toteutus on tapahtunut sy-

4 Maaseutujaosto Kokouspäivä Sivu 4 6 Länsi-Suomen tavoite 2-ohjelman tilanne käyksittäin. Erityisesti puu- ja metallialalla on käytetty ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia hyväksi. Tavoitteiden toteuman seuraamista vaikeuttaa luotettavien mittareiden puute. Lisäksi kehittämistyössä on mukana vain pieni osa alueen yrityksistä. 1-ohjelman ja LEADER+ -toimintaryhmä Viisarin täydentävyys toimii alueella hyvin, koska projektien vetäjät tuntevat molemmat ohjelmat. Käytännössä pieniä ja kokeilevia hankkeita rahoitetaan yleensä Viisarin ohjelmasta. 1-ohjelman ongelmia tällä hetkellä ovat sukupolvenvaihdosten ja maatilainvestointien rahoituksen riittävyys, kehittämishankkeiden huonot tulokset yrityshankkeiden synnyttämisessä, osaamishankkeiden vähäinen kysyntä sekä asiakkaan kannalta hidas päätöksenteko ja maksatus. Keskustelussa nousi erityisesti esille se, että TE-keskuksessa eri rahastojen päätöksiä saadaan eri aikataululla. Varsinkin yritysasiakkaita hämmentää ero EAKR:n ja EMOTRin tukipäätösten käsittelyajoissa. EMOTRin päätösten viivästyminen johtuu mm. monimutkaisista säädöksistä, hankejärjestelmän kankeudesta, puutteellisista hakemuksista sekä henkilöresurssien niukkuudesta. Maaseutujaosto edellyttää vastuutahoja ryhtymään toimenpiteisiin, joilla tilannetta voidaan parantaa. Jaosto esittää myös, että EMOTRin rahoituskäsittelyyn lisätään rersursseja joko ohjelmien teknisen avun määrää kasvattamalla tai muilla tavoin. Seuraavassa kokouksessa jaostolle esitetään selvitys, miten asiassa on edetty. Maaseutujaoston tehtäviin kuuluu myös sovittaa yhteen ALMA-ohjelman toimenpiteet muiden alueella toimivien ohjelmien kanssa. Näin ollen tarkemman tiedon saaminen 2-ohjelman toimenpiteistä ja tilanteesta on tarpeen. Keski-Suomen liiton ohjelmapäällikkö Veli-Pekka Päivänen selostaa asiaa. Ehdotus: Kuullaan selostus ja käydään keskustelu. Päätös: Kuultiin Veli-Pekka Päiväsen selostus 2-ohjelmasta. Ohjelmassa on keskeistä kuntien erikoistumisvalinnat, joihin on kohdistunut 60 % hankkeista. Uusien yritysten ja työpaikkojen määrällisiä tavoitteita ei ole saavutettu, mutta ohjelma painottuu kuitenkin yritystoiminnan ja osaamisen kehittämiseen. Ennakkotiedon mukaan 2-ohjelman päätöksentekoa voidaan jatkaa vielä vuoden 2008 puolella.

5 Maaseutujaosto Kokouspäivä Sivu 5 2-alueen osalta on myös mietittävä, miten 2-ohjelma voi auttaa maaseutuhankkeita vuoden 2005 jälkeen, jolloin ALMA-ohjelman rahat alkavat olla lopussa. ALMA-hankkeetkin ovat tuolloin loppusuoralla, koska niiden täytyy olla loppuun maksettuja vuoden 2006 aikana. Vuoden 2004 alusta voimaan tuleva uusi seutukuntajako on harkittava tarkkaan, koska se on kansallisten tukialueiden jakoperusteena. Tällä on vaikutus alueen tukitasoihin ja sitä kautta myös maaseutuelinkeinoihin. Kuntia tulisikin informoida seutukuntavalintojen vaikutuksista tukialueisiin. 7 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimenpiteet maakunnan ja maaseudun kehittämisessä Tavoite 1- ja 2-ohjelmissa on suurin osa rahoituksesta kanavoituu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kautta. Keski-Suomen TE-keskuksen osastopäällikkö Paavo Koukkumäki selvittää, millaisiin toimenpiteisiin EAKR:n rahaa TE-keskuksen kautta myönnetään ja millaisia vaikutuksia rahoituksella on ollut maakunnan kehittämisessä. Ehdotus: Kuullaan selostus ja käydään keskustelu. Merkitään asia tiedoksi. Päätös: Koska TE-keskuksen yritysosaston edustaja ei ollut paikalla kokouk sessa, siirrettin asian käsittely seuraavaan kokoukseen. 8 ALMAn ylimaakunnalliset hankkeet maaliskuun haussa ALMAn ylimaakunnallisten hankkeiden kevään haku päättyi Koko maassa jätettiin kaikkiaan 31 hakemusta, joista kaksi tuli vireille Keski- Suomen TE-keskuksessa. Hankkeiden valintakokous pidetään Oulussa, joten jaoston kokouksessa on tiedossa, mitkä hankkeet ovat saamassa rahoituksen. Keski-Suomen TE-keskukseen jätetyt hakemukset ovat: 1) Suomen Mehiläishoitajien Liitto ry:n hanke Yhteistyöllä makeampaan elämään. Hanketta on tarkoitus toteuttaa Keski-Suomen lisäksi myös Hämeen ja Pirkanmaan alueilla. Hankkeen kustannusarvio on n ) Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry:n (rekisteröinti vireillä) esiselvityshanke Kehrä Kestävän elämäntavan yhteisöverkon kehittäminen. Selvitys koskee koko ALMA-aluetta ja sen kustannusarvio on Hakukierroksella on jätetty edellisten kahden lisäksi 13 muuta hanketta, joiden toteutusalueeksi myös Keski-Suomi on merkitty. Ulla Mehto-Hämäläinen selostaa kokouksessa tarkemmin hankkeita ja valin-

6 Maaseutujaosto Kokouspäivä Sivu 6 takokouksen päätöksiä. Ehdotus: Kuullaan selostus ja käydään keskustelu. Merkitään asia tiedoksi. Päätös: Ulla Mehto-Hämäläinen kertoi ylimaakunnallisten ALMA-hankkeiden valinnoista. Valintakokouksessa hyväksyttiin 11 hanketta, joihin sidottiin rahaa noin 3 milj. euroa. Hakemuksista 19 hylättiin ja yksi jätettiin jatkovalmisteluun. Keski-Suomessa vireille tulleista kahdesta hakemuksesta hyväksyttiin Suomen Mehiläishoitajien Liitto ry:n hanke Yhteistyöllä makeampaan elämään. Hyväksytyistä muualla hallinnoitavista hankkeista Keski-Suomessa toimii seitsemän hanketta. Todettiin, että ylimaakunnallisissa hankkeissa on ongelmana tiedon kulun puute alueille; tieto jää yleensä hallinoivalle alueelle. Esitettiin, että päätöksen erityisehtoihin tulisi kirjata velvoite raportoinnista kaikille TE-keskuksille. Sinänsä ylimaakunnallisissa hankkeissa nähtiin hyväksi olla mukana, koska ne tuovat ylimääräistä rahaa alueelle. Aiemmin rahoitetuista Keski-Suomessa hallinnoitavista hankkeista maaseutujaostossa on esittelemättä vielä Saarioisten lihantuotannon kehittämishanke. 9 ALMAn väliarvioinnin tuloksia ja ohjelmien tilanne Edellisessä kokouksessa kuultiin valtakunnallisesta väliarvioinnista ja sen tilanteesta. Maaliskuussa väliarvioinnista on ilmestynyt väliraporttiluonnos, jota on käsitelty ALMAn seurantaryhmän kokouksessa Joiltakin osin tuloksia on ollut julkisuudessakin, mm. yritystoiminnan edistämistä koskevan selvityksen osalta. Keski-Suomi on menestynyt ALMA-alueen yritystoiminnan edistämisessä parhaiten koko valtakunnassa, kun verrataan rahoitettujen yrityshankkeiden määrää alueen maatilojen määrään. Myös investointien euromäärä tilaa kohti on ollut suurin Keski-Suomessa. Liitteenä luku 8 väliraporttiluonnoksesta. Vuoden 2003 puolella (15.4. mennessä) ALMA-ohjelmasta on käytetty 1,2 milj. euroa, joista kehittämishankkeisiin 0,77 milj. euroa ja yrityshankkeisiin 0.43 milj. euroa. Tavoite 1-ohjelmasta oli sidottu euroa, joista kehittämishankkeisiin euroa ja yrityshankkeisiin euroa. Ulla Mehto-Hämäläinen selostaa väliarvioinnin tuloksia ja ohjelmien tilanteita kokouksessa. Ehdotus: Kuullaan selostus ja käydään keskustelu. Päätös: Kuultiin selostus ja keskusteltiin ohjelmatyön tilanteesta Keski-

7 Maaseutujaosto Kokouspäivä Sivu 7 10 Muut asiat Suomessa. Väliarvioinnin mukaan ALMAssa on onnistuttu yleisesti sitoutumisessa ja yhteistyössä maakuntatasolla, toteutusprosessissa maaseutuosastolla ja maaseutujaostossa, eri ohjelmien täydentävyydessä sekä ohjelman laajassa menetelmävalikoimassa. Lisäksi rahaa on riittävästi eikä väliinputoajia juurikaan ole. Ongelmia puolestaan on Hanke2000-järjestelmän toimivuudessa, kuntarahoituksen keräämisessä sekä ministeriön ohjeistuksessa ja asetuksissa sekä niiden antotavassa. Myös ALMAn etupainotteisuuden hyödyntäminen on osoittautunut hankalaksi ja innovatiivisista hankkeista on puutetta. Keski-Suomessa tehtiin vuonna 2002 lukumääräisesti eniten hankepuolen päätöksiä koko maassa ja euroissakin neljänneksi eniten. Yrityshankkeita on rahoitettu suhteellisesti eniten koko maan ALMAalueisiin verrattuna. Toimialoista Keski-Suomessa on tuettu eniten matkailua, energia-alaa ja hevostaloutta. Keskustelussa pohdittiin, kuinka paljon matkailualalla on todellista merkittävää yritystoimintaa vaikka investointeja on rahoitettu runsaasti. Todettiin, että maaseutumatkailussa on nähtävissä selvää kehitystä ja ammattimaisuuden lisääntymistä. Joillakin seutukunnilla kehitys on jo hyvinkin pitkällä. Edistymisessä on huomattava merkitys maaseutumatkailun teemaohjelman ja muiden matkailuhankkeiden kautta tehdyllä työllä. Toimintaryhmien terveisinä Tarja Uusipaasto kertoi, että Vesuri-ryhmä ry tulee syksyllä hakemaan lisäresurssia ja Maaseutukehitys ry:llä on paineita muuttaa hiukan ohjelmaansa. Samalla hän kertoi heinäkuussa pidettävistä Vespuolen asumismessuista. Heikki Leivonen kertoi Mankolassa pidettävästä maaseudun kehittämisen yhteensovitusseminaarista. Jouko Kahilainen tiedotti syksyllä Helsingissä pidettävistä ELMA-messuista, joilla Keski-Suomi esittäytyy näkyvästi. Raimo Kunelius kertoi MASTO-projektista, jossa kehitetään yhteistyötä KIEmaiden kanssa mm. maatalous-metsäklusterin osalta. 11 Seuraavan kokouksen ajankohta Seuraava kokous (3/2003) pidetään 29.8., ja sovittiin myös, että vuoden neljäs kokous pidetään Kone-Killeri-näyttelyn yhteydessä marraskuussa.

8 Maaseutujaosto Kokouspäivä Sivu 8 12 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.00 Paikka: Osuuskunta Maitosuomi / Valio Laukaantie 9, A-talo, Jyväskylä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 4/2014 (22.9.2014) Sivu 1 (20)

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 4/2014 (22.9.2014) Sivu 1 (20) Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 4/2014 Kokousaika maanantai 22.9.2014 klo 10 12 Kokouspaikka Hotelli Scandic Patrian auditorio Kauppakatu 21, 53100 Lappeenranta Läsnä Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu

AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Asia Sivu ESITYSLISTA 4/2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 11.09.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU 5.9.2013 AIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 12.00 PAIKKA Keski-Suomen ELY-keskus, kokoustila CD 254, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Kokouksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 24.4.2015 klo 9.00-11.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 2009 - ohjelmakausi 2007 2013 Yhteenveto 2/11 Uuden

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013

KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013 Sivu 1 KOKOUSKUTSU, lähetetty 16.5.2013 AIKA Torstai 23.5.2013 kokous klo 9 lounas klo 11.30, Metsoaula valokuvaus lounaan jälkeen alkaen klo 12, K-S talon pohjakerroksen aula PAIKKA Keski-Suomen liitto,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN EAKR OHJELMAN 2007-2013 SEURANTAKOMITEA

POHJOIS-SUOMEN EAKR OHJELMAN 2007-2013 SEURANTAKOMITEA 1 POHJOIS-SUOMEN EAKR OHJELMAN 2007-2013 SEURANTAKOMITEA 1 /2011 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Keskiviikko 18.5.2011 klo 9.00-16.10 Kokouspaikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Talonpojankatu 2B, Kokkola

Lisätiedot

Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti

Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti 1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö eriteltynä toimenpiteisiin 411, 412, 413, 421 ja 431 tp 411: ei hakemuksia tp 412: o 2 hakemusta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen.

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen. PÖYTÄKIRJA 10.12.2001 TAVOITE 3 JAOSTON KOKOUS Aika 10.12.2001 klo 13.00-15.00 Paikka Läsnä Keski-Suomen TE-keskus, Telakka-neuvotteluhuone Cygnaeuksenkatu 1, 2 krs. Jyväskylä Jukka Raivio Rauli Sorvari

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ KOKOUSMUISTIO KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN YRITTÄVÄ KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Torstaina 18.9.2014 klo 9.00 11.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Aika 12:00-13:00 Paikka Savonlinna, kaupungin valtuustosali Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 218 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

Arviointi tavoite 1 -ohjelman toteuttamisesta Etelä-Savossa

Arviointi tavoite 1 -ohjelman toteuttamisesta Etelä-Savossa Arviointi tavoite 1 -ohjelman toteuttamisesta Etelä-Savossa Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 101:2010 ARVIOINTI TAVOITE 1 -OHJELMAN TOTEUTTAMISESTA ETELÄ-SAVOSSA ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN OSAAVA KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN OSAAVA KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN OSAAVA KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Torstaina 18.9.2014 klo 13.00 15.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs.

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015

Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Kokouksen avaus 34 Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 36 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012 Pöytäkirja ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012 Aika 17.12.2012 klo 10:00 16:15 Paikka Läsnä

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmä 30.09.2013 PÖYTÄKIRJA 3/2012

Maakunnan yhteistyöryhmä 30.09.2013 PÖYTÄKIRJA 3/2012 Maakunnan yhteistyöryhmä 30.09.2013 PÖYTÄKIRJA 3/2012 40 Kokouksen avaus 41 Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 43 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2004. Yhtymähallitus 16.06.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2004. Yhtymähallitus 16.06.2004 1 Yhtymähallitus 16.06.2004 1 Aika 10:00-12:30 Paikka Tiittalan kartano,sulkava Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 12:15 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 2/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 13.2.2015 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Maakuntavaltuusto Nro 3/2006 5.12.2006. KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Maakuntavaltuusto Nro 3/2006 5.12.2006. KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Nro 3/2006 5.12.2006 KOKOUSTIEDOT Aika 4.12.2006 klo 10.00-11.30 Paikka Sysmän kunnanviraston valtuustosali, Valittulantie 5, Sysmä KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen SIVU MAAKUNTAVALTUUSTON

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntaohjelman. seurantaraportti

Pirkanmaan maakuntaohjelman. seurantaraportti Pirkanmaan maakuntaohjelman 2007-2010 seurantaraportti 2 Pirkanmaan maakuntaohjelman 2007-2010 seurantaraportti Pirkanmaan liitto Julkaisu B 113 Pirkanmaan liitto Tampere 2010 Sarja B julkaisu nro 113

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2014 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Keskiviikko 8.10.2014 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot