SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO"

Transkriptio

1 Jäsentiedote 3:2008

2

3 SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO 3/08 PÄÄTOIMITTAJAN KATSAUS...5 VIERASKYNÄ...6 LAKIUUTISIA...7 Suunnitteilla ja käsittelyssä olevia esityksiä...7 Hyväksytyt lait ja määräykset...9 Yleistä lakitiedotusta...12 TULLIUUTISIA...14 Tuontimääräyksiä...14 Vientimääräyksiä...14 MAITTEMME VÄLINEN KAUPPA...16 Työluvat Venäjällä edelleen ajankohtaisia...16 VENÄJÄN TALOUS...19 Talousministeri Nabiullina korostaa Venäjän taloudessa avoimuuden ja kansainvälistymisen merkitystä...19 Uusi presidentti - uusi Venäjä?...21 Monet Venäläiset pankit harkitsevat luopumista hypoteekkilainoista...22 Pientalorakentaminen tarjoaa suuret mahdollisuudet Venäjällä...24 Työmarkkinat Venäjällä...27 Pikku-uutisia Venäjän taloudesta...29 VENÄJÄN ALUEET...34 Erityistalousalueiden tarkoituksena monipuolistaa taloutta...34

4 BISNESUUTISIA...38 Maa- ja metsätalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut...38 Raakaöljy, maakaasu, kaivostoiminta ja louhinta...39 Metsätalous, puutavara, puutuotteet...39 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus...40 Metalli, koneet, laitteet ja kulkuneuvot...40 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto...41 Rakentaminen...42 Tukku- ja vähittäiskauppa...44 Majoitus- ja ravitsemistoiminta...44 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne, matkailu...45 Rahoitus, sijoitus, vakuutus...46 UUTISIA SVKK:N TOIMINNASTA...47 SVKK JÄRJESTÄÄ...49 SVKK Helsinki järjestää koulutustilaisuuksia...49 SVKK Helsinki järjestää muita tapahtumia...59 SVKK Moskova järjestää...60 SVKK Ural järjestää...65 Ilmoittajat...69 Mediakortti...73 Yhteystiedot

5 Päätoimittajan katsaus Kun Neuvostoliitto romahti ja Venäjän taloutta lähdettiin siirtämään markkinatalouden periaatteille, moni suomalainen yritys purki Venäjän-kaupan osastonsa ja osaston johtaja siirtyi varhennetulle eläkkeelle. Venäjällä pärjää tänään samoilla periaatteilla kuin muuallakin maailmassa, kuultiin sanottavan. Tämä pitääkin paikkansa. Mutta vain osittain. Venäjän merkitys Suomelle kauppakumppanina on ollut aina merkittävä ja 2000-luvun kaupan ja muun taloudellisen yhteistyön merkityksen kasvu on ollut nopeaa. Suomen merkitys Venäjälle sekä poliittisesti että taloudellisesti on sen sijaan supistunut. Aiemmin suhdetoiminnan hoitaminen painottui presidentti, valtioneuvosto ja vuorineuvostasolle vastapuolenaan NL:n ministerit ja NKP:n sihteeristö. Nyt presidentti ja valtioneuvostotason suhdetoiminnan rinnalle nousee korostetusti yritysten oma suhdetoiminta ja verkostojen rakentaminen. Yritysten omalla suhdetoiminnalla on iso merkitys kaikkialla, mutta Venäjällä sillä on enemmän merkitystä kuin monessa muussa maassa. Muutama iso suomalainen yritys onkin perustanut toukokuussa toimintansa aloittavan yksikön, jonka tehtävänä on - julkisuuteen annettujen tietojen mukaan - suhdetoiminta, verkostojen luominen ja liiketoimintamahdollisuuksien ennakointi verkostojen avulla. Uutta yksikköä on ehditty ihmetellä monelta suunnalta. Miksi sen pääpaikka on Suomessa eikä Venäjällä? Voiko todellisia verkostoja luoda rajan takaa? Miten sen toiminta eroaa jo olemassa olevien kaupan tukiorganisaatioiden tai Moskovan lähetystön ja konsulaattien kauppapoliittisten yksiköiden toiminnasta? Onko edellä lueteltujen organisaatioiden toiminnassa aukko, joka on vaatinut täyttämistä? Voiko yrityksen suhdetoiminnan ulkoistaa? Pystyykö yhteinen yksikkö hoitamaan jokaisen erillisen perustajayrityksen verkostojen luomisen ja suhdetoiminnan ja korvaako se ne? Voivatko yrityksen ulkopuolella toimivat Yritysten omalla, suoralla suhdetoiminnalla on iso merkitys kaikkialla, mutta Venäjällä sillä on vielä suurempi merkitys kuin monessa muussa maassa. henkilöt todella haistaa uusien mahdollisuuksien heikot signaalit juuri tämän yrityksen liiketoimintojen näkökulmasta? Kysymykset ovat oikeutettuja. Oikeaa vastausta ei varmasti ole olemassa ennen kuin tätä toimintamallia on koeteltu ja se on löytänyt oikeat uomansa. Varmasti oikea kuitenkin on johtopäätös suhdetoiminnan ja verkostojen rakentamisen tärkeydestä Venäjällä. Tietoa Venäjästä saa tällä hetkellä monista Venäjän asioista enemmän kuin riittävästi. Mutta edelleenkin on ongelmana tavoittaa se oikea henkilö, joka tekee lopullisen päätöksen ja aavistaa etukäteen asioiden uuden kehityssuunnan. Verkostojen merkitys on korvaamaton. BKT:n kasvun seuraamisella on oma merkityksensä, mutta sillä ei vielä pääse peliin mukaan. Monilla suomalaisilla yrityksillä on Venäjällä oma toimipiste, tytäryritys tai edustusto. Sitä kautta on helpompi solahtaa venäläisiin verkostoihin kuin Suomesta käsin. Paikallisen venäläisen tytäryhtiön johtajan suhteet eivät kuitenkaan kaikissa tilanteissa korvaa suomalaisen konsernin korkeimman johdon paneutumista Venäjä-suhteiden saloihin. Huolimatta siitä, että Venäjän valtion osuus ja merkitys Venäjän taloudessa on edelleen erittäin suuri, suhdetoimintaa venäläisiin yrityksiin ei saa jättää Suomessakaan valtioneuvoston ja presidentin vierailujen varaan. Valtioneuvoston jäseniä ei voi huutaa apuun, jos oman suhdetoimintaverkoston rakentaminen on jätetty Moskovassa tai Pietarissa toimivan johtajan varaan. Tällä en vähättele paikallista johtajaa vaan peräänkuulutan tasoa, jolle Venäjä-suhteiden hoitaminen olisi suomalaisissa yrityksissä nostettava - jos Venäjän katsotaan olevan strategisesti merkittävä markkina-alue emoyhtiön toiminnoissa. Maisa Moijanen Venla 3/08

6 Vieraskynä Venäjän kehittyvät IT-markkinat Venäjän IT-markkinat kasvavat noin 20 prosentin vuosivauhtia. Kovan kasvun myötä kilpailu on lisääntynyt, ja perinteisten suurten Moskova-Pietari -keskeisten IT-palvelutarjoajien joukkoon on tullut myös paljon alueellisia yrityksiä. Venäläinen IT-markkina elää suurten muutosten aikaa, vanhoista ärjestelmistä pyritään eroon, ja uusia ITsovellutuksia otetaan käyttöön koko ajan. Samalla kuitenkin yritykset pyrkivät karsimaan IT-kulujaan; IT optimointi onkin yksi avainhaasteista Venäjällä. Suuret ja keskisuuret yritykset konsolidoivat IT-verkostoaan, keskittävät IT-ratkaisujaan ja ottavat käyttöön sellaisia järjestelmiä kuten ERP, Middleware, BI ja muita. Näiden käyttöönottajina ja edelläkävijöinä ovat ennen muuta Venäjän öljy- ja kaasualan suuret yritykset, jatkuvassa muutosprosessissa olevat pankit ja rahoituslaitokset, sekä suuret mobiilioperaattorit. Toisessa aallossa tulevat jo energia-alan suuret jättiyritykset, vähittäiskauppasektori, terveysala sekä opetusala. Käsiteltävien tietojen määrä kasvaa, mutta myös IT-ratkaisujen hinta nousee. IT-ratkaisut monipuolistuvat, investointiprojektien ohjaaminen vaikeutuu, asiantuntijoiden hinta nousee, ja globaaliset vaatimukset astuvat kuvaan. Kun tähän vielä lisätään Venäjän talouden noususuhdanteen aiheuttama työvoimapula, alati nousevat IT-alan palkat (noin 30 prosenttia viime vuonna) ja tehottomuus uusien systeemien käyttöönotossa, riittää yritysten johdolla haasteita. Seurauksena tästä on, että IT-budjetit kasvavat, tarvitaan ammattimaista IT-järjestelmien ohjausta sekä yhtenä vaihtoehtona IT-toimintojen ulkoistamista. Ongelmana vain on, ettei Venäjällä ole vielä riittävän kehittyneitä ja luotettavia IT-palveluyrityksiä, joille nämä tehtävät voidaan antaa. Lisähaasteen tuo se, ettei Venäjällä IT-strategiaa nähdä aina liiketoimintastrategian osana, ja monilta yrityksiltä se puuttuu kokonaan tai sen tarpeellisuus kyseenalaistetaan. Perinteisesti ajatellaan, että IT-osastolle annetaan käskyjä toteuttaa tiettyjä johdon tehtäviä, mahdollisimman halvalla. Viime aikoina tendenssi on siihen suuntaan, että IT-johtajan roolia korostetaan, IT-järjestelmien monipuolisuutta lisätään, ja yhteensopivuutta ja -toimivuutta liiketoimintaan lisätään. Konkreettisesti muutostrendi näkyy myös siinä, että IT-osaston johtaja on joko yrityksen johtoryhmän (johtajaneuvoston) jäsen tai raportoi suoraan johtoryhmän jäsenelle. Venäjän IT-markkinoiden valtavat kasvunäkymät tarjoavat suuria mahdollisuuksia ulkomaisille yrityksille IT-ratkaisujen löytämisessä, niiden implementoinnissa, IT-strategian sovittamisessa yrityksen liiketoimintastrategiaan sekä IT-henkilökunnan kouluttamisessa. Uusia IT-ratkaisuja kehitetään jo tiiviissä yhteistyössä johtavien ulkomaisten laite- ja ohjelmistotoimittajien ja konsulttiyritysten kanssa. Kulttuurierot läntisten ja venäläisten yritysten välillä, erilaiset toimintatavat, tuovat oman mausteensa näihin yhteisprojekteihin. Kun tähän lisää vielä sen, että pätevien IT-asiantuntijoiden löytäminen on vaikea ja pitkällinen prosessi, IT-henkilöstön käytännön tieto-taito on puutteellista ja yrityksissä on muutosvastarintaa kaikkea uutta kohtaan, niin Venäjän IT-ala on todella suurten haasteiden edessä. Olavi Filppula Kaupallinen johtaja Market-Visio Oy Venla 3/08

7 Lakiuutisia Suunnitteilla ja käsittelyssä olevia esityksiä Yritykset Kaasun vientituloja halutaan jakaa tasaisemmin Venäjän hallitus aikoo tehdä muutoksia lakiin kaasun viennistä. Antimonopolivirasto, joka on päävastuussa lakiesityksen valmistelus- ta, on vahvistanut esittävänsä lakiin muutosta, jolla kaasun vientituloja jaettaisiin tasaisemmin. Tällä hetkellä vientitulot saa Gazprom, eikä sen monopoliasemaa kaasun viennissä haluta muuttaa. Eri tahot ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että Gazpromin pitäisi olla velvollinen jakamaan vientituloja myös riippumattomille kaasuntuottajille. Antimonopolivirasto valmistelee mekanismia, jolla riippumattomat tuottajat saisivat tulojaan suhteessa tuottamansa kaasun osuuteen kokonaistuotannosta. Antomonopolivirasto toivoo lakiesityksen valmistuvan kesäkuuhun mennessä, jolloin se vietäisiin duuman käsittelyyn. /Vedomosti/VS/ Lakia kaupan alan sääntelystä valmistellaan Talouskehitysministeriö on saanut valmiiksi kaupan säätelyä koskevan lakiehdotuksen. Yksi lakiehdotukseen sisältyvistä uudistuksista koskee valtion mahdollisuutta rajoittaa sosiaalisesti tärkeiden elintarvikkeiden hintoja. Laissa määriteltäisiin täsmällisesti ne elintarvikkeet, joiden hintoja voidaan säännöstellä ja missä tilanteissa ja millä perusteilla hintoihin puuttuminen olisi mahdollista. Lakiesityksessä puututaan myös vähittäiskaupassa toimivi- Venla 3/08

8 LAKIUUTISIA en yritysten asemaan. Talouskehitysministeriö haluaa yhtenäistää määräävän markkina-aseman määritelmän ja asettaa enimmäisprosenttiosuuden, joka yrityksellä voi olla tietyistä markkinoista. Tällä hetkellä alueelliset erot markkina-aseman määrittelyssä ovat suuria. Lakiesitystä on valmisteltu ministeriössä pitkään, koska eri ryhmien intressien yhteensovittaminen on ollut vaikeaa. Liike-elämän edustajat ovat hyväksyneet lakiehdotuksen sisällön ja ehdotus aiotaan lähipäivinä viedä hyväksyttäväksi muihin ministeriöihin. /RG/VS/ Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden filiaalien tuloon valmistaudutaan Venäjä on WTO-neuvotteluissa luvannut sallia ulkomaisten vakuutusyhtiöiden filiaalien perustamisen Venäjälle. Venäläisten vakuutuksenantajien liiton valmistelema lakiesitys, jossa määriteltäisiin edellytykset ulkomaisen vakuutuslaitoksen filiaalin perustamiselle, on nyt viety duumaan. Vaikka ulkomaisen vakuutuslaitoksen filiaalin perustaminen tulee joka tapauksessa mahdolliseksi vasta WTO-jäsenyyden jälkeen, halutaan kotimaisten vakuutusyhtiöiden asema turvata. Ehdotuksen mukaan ulkomainen vakuutusyhtiö, joka perustaa filiaalin, ei esimerkiksi saa olla rekisteröity offshoremaihin ja sen on täytynyt tehdä voittoa 5 edellisenä vuonna. Filiaalin rekisteröinti kestäisi enimmillään puoli vuotta. Asiantuntijoiden mukaan todennäköistä on, etteivät ulkomaiset vakuutusyhtiöt jää odottelemaan lain valmistumista vaan jatkavat venäläisten vakuutusyhtiöiden ostamista, vaikka suurimmalle osalle lakiehdotuksen vaatimusten täyttäminen ei olisi ongelma. /Kommersant/VS/ Muuta Teknisen sääntelyn uudistuksen lopputuloksena jatketaan vanhassa järjestelmässä Federatiivisen teknisen sääntelyn ja metrologian viraston (Rostehregulirovanie) johtaja Grigori Elkin ilmoitti aikomuksista valmistella uusi laki standardisoinnista, jolla säädeltäisiin kansallisten standardien kehittämis- ja hyväksymismenettelyjä. Samalla tehtäisiin uudistuksia, joilla vapautettaisiin veroista kulut, jotka aiheutuvat standardisoinnista ja velvoitettaisiin valtion viranomaiset hankkimaan vain sertifioituja ja standardoituja tavaroita ja palveluja. Teknisen sääntelyn uudistus aloitettiin jo vuonna 2000, tarkoituksena vaihtaa vanha GOST-standardijärjestelmä muutamaan sataan tekniseen reglamenttiin. Teknisiä reglamentteja on hyväksytty vain kaksi, kun samaan aikaan uusia standardeja on hyväksytty noin Liike-elämän edustajat ovat hyväksyneet paluun vanhaan standardien järjestelmään, vaikka he tukivat voimakkaasti teknisen sääntelyn uudistamista. Venäjän teollisuuden ja yrittäjien liiton johtaja Alexander Shokhinin mukaan standardien kehittäminen on teollisuuden etujen mukaista, vaikka kaikki yritykset eivät sitä täysin ole hyväksyneet. Teollisuuden ja yrittäjien liitto tukevat Rostehregulirovanien ehdotusta standardoimisen kehittämisestä, sillä edellytyksellä, että kansallisten standardien järjestelmä on vapaaehtoinen. /Kommersant/VS/ Vapaaehtoinen eläkemaksuohjelma duuman käsittelyssä Duumassa valmistellaan toiseen käsittelyyn lakiesitystä, joka loisi uuden vapaaehtoisen eläkemaksuohjelman. Lakiesityksen mukaan valtio lisäisi ohjelmaan liittyneiden kansalaisten eläkekertymään heidän maksamaansa vapaaehtoista eläkemaksua vastaavan rahamäärän. Luvassa on veroetuja myös työnantajalle, joka osallistuu vapaaehtois- Venla 3/08

9 LAKIUUTISIA ten eläkemaksujen rahoittamiseen. Finanssiministeri Alexei Kudrin uskoo, että vaikka järjestelmään liittyisi enemmän kuin arvioidut 70 miljoonaa kansalaista, valtion rahastot riittävät. Keskustelua on käyty eläkemaksujen vähimmäis- ja enimmäismääristä. Kudrinin mukaan vapaaehtoisen eläkemaksuohjelman enimmäiskesto voi olla 10 vuotta. Laki tulee kaikilta osiltaan voimaan aikaisintaan vuoden 2009 alusta. /RG, Regnum/ VS/ Veroriidat selviksi sovittelemalla Korkeimman arbitraatio-oikeuden puheenjohtaja Anton Ivanov haluaisi helpottaa tuomioistuinten työtaakkaa pakollisella sovittelulla. Tällä hetkellä duuman käsittelyssä on useita tuomioistuinjärjestelmää koskevia lakiehdotuksia, joissa mm. käsitellään vapaaehtoista sovittelumenettelyä. Ivanovin ehdottaa pakollista sovittelumenettelyä tietyille asiaryhmille, pääasiassa hallinnollisille riidoille esimerkiksi yritysten ja verottajan välillä. Pakollisesta oikeudenkäyntiä edeltävästä sovittelusta vastaisi sitä varten perustettava hallinnollinen toimielin. Korkein arbitraatio-oikeus on viimeiset puolitoista vuotta viimeistellyt arbitraatiotuomioistuimia koskevaa lainsäädäntöä ja lakiehdotukset ovat duuman käsiteltävänä. Ivanov ajaa sovittelymenettelyn käytön laajentamisen lisäksi esimerkiksi tuomareiden palkkatietojen julkistamista koskevaa lakiesitystä, joka vietiin duumaan jo puolitoista vuotta sitten. /Akdi, RG/VS/ Uuden vuoden lomaa ehdotetaan lyhennettäväksi Duumaan on viety lakiesitys, jolla muutettaisiin venäläisten vapaapäivien sijoittelua. Lakiesityksellä lyhennettäisiin uuden vuoden vapaapäiviä kahdella ja siirrettäisiin ne toukokuulle vapun jatkoksi eli vapaapäivien kokonaismäärä säilyisi ennallaan. Tällöin uuden vuoden jälkeen päivä olisivat vapaita, samoin toukokuun kolme ensimmäistä päivää. /Kodeks/VS/ Hyväksytyt lait ja määräykset Yritykset Laki strategisista aloista hyväksytty Paljon keskustelua herättänyt lakiesitys ulkomaisen omistuksen rajoittamisesta tietyillä kansallisen turvallisuuden kannalta strategisilla toimialoilla on saanut lopullisen muotonsa ja hyväksytty duumassa. Lain voimaantulo edellyttää vielä liittoneuvoston hyväksyntää ja presidentin allekirjoitusta. Laissa määritellään rajat sille, kuinka suuren osuuden ulkomainen investoija voi strategisen alan yrityksestä hankkia. Suuremman osuuden hankkimiselle tarvitaan pääministerin johtaman komission lupa. Yksityinen yritys tarvitsee luvan yli 50 % osuuden hankkimiselle strategisen alan yrityksestä. Valtion omistuksessa oleva ulkomainen yritys tarvitsee luvan 25 % osuuden ostolle. Kaivannaissektorilla rajat ovat tiukemmat, yksityisille yrityksille 10 % ja valtion omistamille 5 %. Venla 3/08

10 LAKIUUTISIA Lista niistä toimialoista, jotka sisältyvät lakiesitykseen ulkomaiset investoinnit taloudellisiin yhteisöihin, joilla on strategista merkitystä maan puolustuksen turvaamiselle ja valtion turvallisuudelle : 1) Toiminta hydrometeorologian prosessien piirissä ja aktiivinen vaikuttaminen niihin, 2) Toiminta geofyysisten prosessien piirissä ja aktiivinen vaikuttaminen niihin, 3) Infektiosairauksien käsittelyyn liittyvä toiminta, 4. Radioaktiivisten aineiden ja jätteiden käsittelyyn liittyvien aineiden ja laitteiden käyttö, varastointi ja sijoittelu 5) Radioaktiivisten aineiden ja ydinmateriaalien, mukaan lukien uraanimalmin, etsintä, kaivaminen, valmistaminen, kuljetus, varastointi ja käyttö, 6) Radioaktiivisten aineiden jätteiden käsittelyyn liittyvät kuljetukset, varastoinnit, käsittely ja loppusijoitus 7) Radioaktiivisten aineiden käyttö tutkimus- ja kehitystyössä 8) Radioaktiivisten aineiden ja jätteiden käyttöön ja varastointiin liittyvien laitteiden suunnittelu 9) Radioaktiivisten aineiden ja jätteiden käsittelyyn, varastointiin ja suunnitteluun liittyvien laitteiden suunnittelu ja valmistus 10) Radioaktiivisten aineiden ja jätteiden laitteiden ja varastoinnin tekniseen dokumentaatioon liittyvät tarkastukset 11) Venäjän federaation lainsäädännön mukaan lisenssinalainen informaatio- ja telelaitteiden kryptauslaitteiden suunnittelu ja valmistus 12) Venäjän federaation lainsäädännön mukaan lisenssinalainen kryptauslaitteiden jakelu 13) Venäjän federaation lainsäädännön mukaan lisenssinalainen kryptauslaitteiden tekninen huolto 14) Kryptausalan palvelut 15) Elektroniset laitteet, joilla on mahdollista saada salaista tietoa (pl. juridisen henkilön sisäiseen tarpeeseen hankittavaa tietoa) 16) Salaisen tiedon hankintaan käytettävien teknisten laitteiden kehittely, valmistus ja myynti kaupallisilta yrityksiltä 17) Aseiden ja sotateknologian kehitystyö 18) Aseiden ja sotateknologian tuotanto 19) Aseiden ja sotateknologian korjaus 20) Aseiden ja sotateknologian hyödyntäminen 21) Aseiden ja sotateknologian myynti 22) Aseiden ja ammusaseiden perusosien valmistus (pl. ns. kylmät aseet, siviilikäyttöön ja ammattikäyttöön tarkoitetut aseet) 23) Aseiden ammusten ja niiden osien valmistus (pl. siviilija ammattikäyttöön tarkoitetut) 24) Aseiden, ammusaseiden perusosien ja ammusten kauppa (pl. kylmät aseet ja siviili- ja ammattikäyttöön tarkoitetut aseet) 25) Ampumatarvikkeiden ja niiden osien valmistus ja suunnittelu 26) Ampumatarvikkeiden ja niiden osien hyödyntäminen 27) Räjähteiden valmistus ja välittäminen teollisiin tarkoituksiin 28) Lentoturvallisuuteen liittyvä toiminta 29) Avaruuteen liittyvä toiminta 30) Ilmailualan tekniikan kehitys ml. kaksoiskäytön omaava ilmailutekniikka 31) Ilmailualan tekniikan tuotanto ml. kaksoiskäytön omaava ilmailutekniikka 32) Ilmailualan tekniikan korjaus ml. kaksoiskäytön omaava ilmailutekniikka (pl. siviili-ilmailuorganisaatioiden tekemät koneen osien ja aggregaattien korjaukset) 33) Ilmailualan tekniikan koekäyttö ml. kaksoiskäytön omaava ilmailutekniikka 34) Televisiolähetysten toteuttaminen alueella, jossa asuu puolet tai enemmän Federaation subjektin asukkaista. 35) Radiolähetysten toteuttaminen alueella, jossa asuu puolet tai enemmän Federaation subjektin asukkaista 36) Luonnollisten monopolien, jotka ovat luonnollisista monopoleista kootussa rekisterissä, tarjoamat palvelut, aloilla, jotka on lueteltu 4. artiklassa laissa luonnollisista monopoleista1 (pl. luonnolliset monopolit kaikille avoimissa sähkö- ja postiyhteyksissä ja sähkö- ja lämpöenergian siirrossa jakeluverkkoon.) 37) a) koko Venäjän federaation alueella viestintäpalveluiden markkinoilla (pl. Internet-yhteyksien tarjoaminen), ja joka on merkitty kilpailunsuojalain2 mukaiseen rekisteriin b) vähintään viiden federaation subjektin laajuisilla kiinteiden puhelinyhteyksien ja niihin liittyvien palveluiden Федеральный закон О естественных монополиях (от 17 августа 1995 года 147-Ф3) Федеральный закон О защите конкуренций 10 Venla 3/08

11 LAKIUUTISIA markkinoilla, ja joka on merkitty kilpailunsuojalain mukaiseen rekisteriin c) federatiivisen merkityksen omaavissa kaupungeissa3 kiinteiden puhelinyhteyksien ja niihin liittyvien palveluiden markkinoilla, ja joka on merkitty kilpailunsuojalain mukaiseen rekisteriin 38) Määräävässä asemassa olevien taloudellisten subjektien toiminta, jotka tuottavat ja myyvät sotateollisuudessa käytettäviä metalleja ja erikoisseoksia 39) Maaperän rikkauksien geologinen tutkimus ja/tai maaperän hyödyllisten kaivannaisten etsintä ja louhinta/nosto/ kaivuu sellaisella maa-alueella, jolla on federaatiivistä merkitystä 40) Vedessä olevien biologisten resurssien hankkiminen (pyynti) 41) Kirjapainon, joka pystyy painamaan yli 200 miljoonaa sivua kuukaudessa, toiminta 42) Painettujen aikakausi- ja kausijulkaisujen, joiden yksittäinen painos on vähintään miljoona kappaletta, toimittaminen ja julkaisutoiminta Muuta Federaation omistama maa myyntikiellossa vuoden loppuun Federaation omistuksessa olevien maiden määräaikaisen myyntikiellon aikana on tarkoituksena tehdä inventaario valtion maaomaisuudesta ja sen pohjalta siirtää osa siitä federaation asuinrakentamistukirahastoon. Rahaston tavoitteena on rakentaa jopa miljoona pientaloa vuosittain. Myyntikielto koskee ensisijaisesti kaupunkien ja esikaupunkien alueella sijaitsevia maa-alueita. Esikaupunkialueilla sijaitsevien tonttien on oltava 30 km säteellä miljoonakaupungista, 15 km etäisyydellä 0,1-1 miljoonan asukkaan kaupungeista ja 5 km säteellä alle asukkaan kaupun- 3 Moskova ja Pietari geista. Myyntikielto perustuu 4.4 hyväksyttyyn hallituksen päätökseen federaation omistamalle maalle rakennettavien asuinrakennusten ja muiden rakennusten rakentamisen takaamisesta. /Kommersant/ MM, Avoimia huutokauppoja julkisissa hankinnoissa lisätään Venäjän hallitus on laajentanut avoimella huutokaupalla toteutettavien julkisten hankintojen luetteloa. Hallituksen asetuksessa on lueteltu kaikki uudet tavarat, työt ja palvelut, joiden hankkimista vaatimus huutokaupasta koskee. Uusia tavaroita ovat mm. autot ja niiden osat. Merkittävimpiä muutoksia luettelossa ovat kaikenlaiset rahoituspalvelut, rakentaminen ja kiinteistöpalvelut. Rakentamiseen liittyville huutokaupoille on määritelty omat säännöt. Hankintaprosessiin voivat osallistua urakoitsijat, joilla on vähintään 5 vuoden kokemus vastaavanlaisesta rakentamisesta, ja jotka pystyvät osoittamaan saaneensa valmiiksi vähintään 30 % vastaavanlaisesta konkreettisesta rakennuskohteesta. Julkisia hankintoja säätelevää lakia ja siihen pohjautuvaa hankintaprosessia on kritisoitu mm. liian byrokraattiseksi. Toisaalta Talouskehitysministeriössä lakia pidetään edistysaskeleena korruption torjumisessa julkisissa hankinnoissa ja laskelmien mukaan lain voimaantulon jälkeen julkisissa hankinnoissa on säästetty. /RG/VS/ Duuma hyväksyi tupakoinnin vastaisen taistelun aloittamisen Duuma on hyväksynyt toisessa käsittelyssä Maailman terveysjärjestön WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen ratifiointia koskevan lain. Ratifioituaan puitesopimuksen Venäjä sitoutuu kieltämään viiden vuoden kuluessa tupakan mainostamisen. Sopimus velvoittaa ryhtymään Venla 3/08 11

12 LAKIUUTISIA useisiin ennaltaehkäiseviin ja tupakoinnin vastaisiin toimiin esimerkiksi rajoittamaan tupakointia yleisillä paikoilla, tehostamaan nikotiiniriippuvuuden hoitoa, käyttämään varoittavia pakkausmerkintöjä jne. Venäjällä arvioidaan olevan kaksi kertaa enemmän tupakoitsijoista kuin Euroopan maissa. /Kommersant/VS/ Yleistä lakitiedotusta Verotus Verottaja käy harvemmin, mutta on tehokkaampi Vuonna 2007 Venäjän veroviranomaiset tekivät tarkastusta paikan päällä yrityksissä, 41 % vähemmän kuin edellisvuonna. Tarkastusten tehokkuus verottajan mukaan kasvoi 40 % ja keskimäärin yritysten verorästit olivat 2-4 miljoonaa ruplaa. Useimmin tarkastuksen kohteeksi joutuvat yritykset, jotka maksavat työntekijöilleen keskimääräistä alhaisempaa palkkaa tai ovat pitkään tappiollisia. Tarkastusten väheneminen liittyy tiukentuneeseen lainsäädäntöön, jolla verotarkastajien oikeuksia on kavennettu. Veroviranomaiset ovat jo aikaisemmin kertoneet, mikä on etusijalla verottajan työssä vuonna Veroviranomaiset aikovat painottaa niiden alojen tarkastuksia, joilla tilastojen mukaan on eniten tappiollisia yrityksiä. Nämä alat ovat tukku- ja vähittäiskauppa, jalostusteollisuus ja kiinteistöala, joista kaupan ala tulee olemaan erityistarkkailussa. Venäjän tilastokeskuksen mukaan tappiollisia kaikista venäläisistä yrityksistä on 23,4 %. Kiinteistöalalla tappiota tekee 22,7 % rakennusalalla 17,8 % ja kaupan alalla. /Akdi, Vedomosti/VS/ Verottajan soveltamismahdollisuuksia kavennetaan Venäjän korkein arbitraatio-oikeus päätyi kaventamaan veroviranomaisten valtaa koskien siviilikoodeksin 169. artiklan soveltamista. Kyseisen artiklan nojalla veroviranomaiset ovat voineet takavarikoida tulon tai hyödyn, joka on saatu sellaisesta liiketoimesta, jonka veroviranomaiset ovat katsoneet olevan moraalisesti arveluttava. Veroviranomaiset ovat voineet hakea takavarikointia suoraan oikeusteitse, esittämättä vaatimuksia ensin asianomaiselle yritykselle. Siviilikoodeksin 169. artiklan soveltamisesta veroriidoissa on käyty pitkään keskustelua. Korkeimman arbitraatio-oikeuden mukaan kyseistä artiklaa ei voi enää soveltaa veroriidoissa. Jos liiketoimi on verottajan mukaan suunnattu verojen kiertämiseen, asian riitauttamiseen sovelletaan muita normeja ja yritykseltä peritään vain maksamattomat verot eikä kaikkea liiketoimen perusteella saatua hyötyä. Verottaja on soveltanut artiklaa paljon huomiota herättäneissä Jukosin ja PricewaterhouseCoopersin tapauksissa. Korkein arbitraatio-oikeus antaa myöhemmin asiaa koskevan asetuksen. /Rbk/VS/ Yritykset Medvedev vähentäisi byrokratiaa pienyritysten kohdalla Tuleva presidentti Medvedev esittää radikaaleja toimenpiteitä pienyritysten suojaamiseksi byrokratialta. Medvedev on ehdottanut, että viranomaisten tarkastukset pienissä yrityksissä kiellettäisiin ilman asianmukaiselta oikeuden tai syyttäjän päätöstä. Tämä koskisi esimerkiksi paloturvallisuustarkastajia, hygieniatarkastajia ja miliisiä. Tarkastuksia tekeviä elimiä pelkästään liittovaltiotasolla on 30 ja ne tekevät 45 erilaista tarkastusta. Viralliset kulut tarkastuksista nousevat huomattavan suuriksi pienten yritysten kohdalla. /Akdi/VS/ Venla 3/08

13 LAKIUUTISIA Laiton työvoima lisääntynyt vai kontrolli kiristynyt? Laittoman työvoiman käytöstä on Moskovassa tänä vuonna jaettu sakkoja jo 300 miljoonan ruplan edestä. Koko edellisvuoden sakkojen määrä oli 73 miljoonaa ruplaa. Migraatioviraston mukaan kyse ei ole siitä, että laittoman työvoiman käyttö olisi lisääntynyt, vaan kontrollia on tiukennettu nimenomaan yritysten kohdalla. Sakkojen suurta määrää selittää se, että juridisille henkilöille laittoman työvoiman käytöstä langetettavat sakot ovat suuruudeltaan ruplaa, kun taas ilman työlupaa töitä tekevä selviää 2000 ruplan sakoilla. Migraatioviraston edustajan Zalina Filimonovan mukaan sakkojen suuruudella on ollut vaikutusta. Yhä useammin tarkastuksissa ei löydy yhtään laitonta siirtolaista, kun aikaisemmin yhdeltä rakennustyömaalta saattoi löytyä henkilöä ilman oleskelu- ja työlupaa. /RG/VS/ Venla 3/08 13

14 Tulliuutisia Tuontimääräyksiä Vientimääräyksiä Koneiden ja laitteiden väliaikaisia tulleja jatketaan Kesällä 2007 asetetettuja tuontitulleja koneille, laitteille ja niiden osille (98 tullinimikettä) jatketaan jälleen yhdeksällä kuukaudella. Venäjän hallitus antoi asiaa koskevan asetuksen, joka astui voimaan Kyseisellä listalla olevien tuotteiden tuontitullit Venäjälle ovat pääasiassa 0 %. vch/ EL/ Käytettyjen puoliperävaunujen tuontitullit Venäjän hallitus on antanut asetuksen käytettyjen puoliperävaunujen tuontitulleista Venäjälle. Nyt ilmoitetut tullitasot tulivat voimaan Asetus koskee seuraavia tullikoodeja: Tullikoodi (puoliperävaunut, kokonaismassaltaan yli 15 tonnia, kokonaispituudeltaan vähintään 13,6 metriä) tuontitulli Venäjälle 126 euroa kokonaismassan tonnilta (käyttöönotosta yli 7 vuotta) tai 10 % tullausarvosta (käyttöönotosta korkeintaan 7 vuotta, tullikoodi ). Tullikoodi (puoliperävaunut kylmäkuljetuksiin, korin sisätilavuus vähintään 76 kuutiometriä) tuontitulli Venäjälle kokonaissisätilavuudesta 70 euroa kuutiometriltä (kun käyttöönotosta yli 7 vuotta) tai 10 % tullausarvosta (käyttöönotosta korkeintaan 7 vuotta, tullikoodi ). Tullikoodi ja (muut) tuontitulli Venäjälle 15 % tullausarvosta. TKS/ EL/ Lannoitteille asetettiin vientitulleja Venäjän hallitus on antanut asetuksen koskien lannoitteiden vientitulleja Venäjältä (IVY:n tullialuemaiden ulkopuolelle). Uudet tullit ovat voimassa saakka. Typpilannoitteille (kivennäiset ja kemialliset, tullikoodit ryhmässä 3102) asetettiin vientitulliksi 8,5 % tullausarvosta. Kalilannoitteille (kivennäiset ja kemialliset, tullikoodit ryhmästä 3104) asetettiin vientitulliksi 5 % tullausarvosta. Tullikoodiryhmälle 3105 asetettiin 8,5 %:n vientitulli. Ryhmän kuvaus kuuluu: Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea seuraavista lannoittavista aineista: typpeä, fosforia tai kaliumia; muut lannoitteet; tämän ryhmän lannoitteet tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa. TKS/ EL/ Venäjä jatkaa viljan vientitulleja Venäjä jatkaa viljan vientitulleja saakka. Vehnän osalta vientitulli on 10 % (vähintään 0,022 euroa kilolta) ja ohran osalta 30 % (vähintään 0,07 euroa kilolta). Tullikoodit ovat 1001 ja Venäjän hallituksen asetus/ EL/ Rikille ja kalsiumfosfaateille vientitulleja Venäjän hallitus on asettanut 6,5 %:n vientitullin kaikille rikkilajikkeille lukuun ottamatta sublimoitua, saostettua ja kolloidista rikkiä. Uusi tullitaso koskee tullikoodeja ja Myös (jauhetuille ja jauhamat- 14 Venla 3/08

15 tomille) luonnon kalsiumfosfaateille, luonnon alumiinikalsiumfosfaateille ja fosfaattiliiduille asetetaan sama 6,5 %:n vientitulli. Näiden tullikoodit ovat ja Asetus on annettu ja astuu voimaan kuukauden kuluttua virallisesta julkistamisesta. Tullitasot ovat voimassa saakka. TKS/ EL/ Polyeteeneiltä pois vientitulleja Venäjän hallitus on vahvistanut muutamien polyeteenityyppien vientitulleiksi 0 % tullausarvosta. Määräys koskee tullikoodeja , , , ja Asetus asiassa annettiin TKS/ EL/ Öljyn vientitulleja aiotaan muuttaa jalostusta suosivaksi Venäjän talouskehitysministeriö suunnittelee öljytuotteiden vientitullien muuttamista jatkojalostusta suosivaksi. Tällä hetkellä esimerkiksi raskaan polttöljyn vientitulli on alhaisempi kuin korkealaatuisen bensiinin. Muutoksella halutaan saada venäläistä öljyteollisuutta panostamaan jalostukseen. TKS/ EL/ Venla 3/08 15

16 Maittemme välinen kauppa Työluvat Venäjällä edelleen ajankohtaisia Suomen suurlähetystössä järjestettiin Suomen ja Venäjän viranomaistapaaminen, jossa käsiteltiin Venäjällä toimivien suomalaisyritysten ja työntekijöiden työviisumeiden ja työlupien hankkimista. Venäjän puolelta tapaamiseen osallistuivat Venäjän maahanmuuttoviraston (FMS) edustajat työlupien myöntämiskeskuksesta, ulkoisen työvoimamigraation hallinnosta ja viraston kansainvälisestä hallinnosta. FMS toi esiin, että Venäjän työlupakäytännön normatiivista perustaa ei aina ole ymmärretty oikein. Venäjän mekanismi on vaikeahko, muttei mahdoton. Ulkomaisen työvoiman palkkaaminen on tällä hetkellä Venäjällä hyvinkin ajankohtainen asia. Vuonna 2003 Venäjällä myönnettiin työlupaa ulkomaalaisille työntekijöille, vuonna 2007 vastaava luku oli 2,1 miljoonaa (näistä suomalaisille myönnettiin 987 työlupaa). Tälle vuodelle on suunniteltu myönnettäväksi 1,8 miljoonaa työlupaa, minkä lisäksi on käytettävissä 30 prosentin reservi. Työlupakiintiöt on jaettu maantieteellisesti alueittain ja toimialoittain. Lain mukaan Venäjälle voi tulla viisumilla, kuten suomalaiset tai viisumivapaasti, kuten IVY-maiden kansalaiset. Kaikkien on kuitenkin hankittava työntekoa varten työlupa. Työviisumia varten kutsujana voi toimia venäläinen juridinen henkilö tai ulkomaalainen juridinen henkilö, joka on laillisesti rekisteröitynyt Venäjälle. Ns. liikemiesviisumi oikeuttaa vain ajoittaisiin konsultaatioihin ja liiketapaamisiin Venäjällä, mutta ei jatkuvaan työntekoon. Kehen otettava yhteyttä Mikäli työnantaja haluaa palkata ulkomaista työvoimaa, on hänen FMS:n edustajien mukaan otettava ensin yhteyttä alueen työvoimaviranomaiseen. Jos paikkaan ei ole saatavissa venäläistä työvoimaa, työvoimaviranomainen antaa luvan ulkomaalaisen työvoiman rekrytointiin. Kun työnantaja on saanut paikallisen työvoimaviranomaisen luvan, kääntyy hän seuraavaksi FMS:n puoleen, jonka luvan perusteella ulkomaista työvoimaa voidaan ryhtyä palkkaamaan. Suomesta Venäjälle saapuu yleensä korkeasti koulutettuja asiantuntijoita, joiden palkkaaminen on perusteltua. Venäjän oikeusministeriössä on parhaillaan rekisteröitävänä asetus, jonka voimaan tulon myötä työnantaja tarvitsee vain yhden yhteydenoton viranomaisiin ulkomaisen työvoiman palkkaamiseksi. 16 Venla 3/08

17 Työnantaja tekee hakemuksen ulkomaisen työvoiman käyttämisestä, jossa määrittelee työntekijän kansallisuuden, ammattialan ja maantieteellisen toiminta-alueen Venäjällä. Tätä verrataan maantieteellisille alueille ja toimialoille annettuihin vuosittaisiin kokonaiskiintiöihin. Saatuaan luvan ulkomaisen työvoiman käyttämiseen hakee työnantaja työlupaa yksittäiselle työntekijälle. Työluvan saamisen jälkeen FMS vahvistaa työnantajan kutsun työntekijälle ja tämän perusteella työntekijä voi hakea työntekoon oikeuttavan kertaviisumin tullakseen Venäjälle. Maahan saapumisen jälkeen työntekijän kertaviisumi korvataan monikertatyöviisumilla, joka on voimassa yhtä pitkään kuin työlupa. Työlupa oikeuttaa oleskelemaan koko Venäjän alueella, mutta työtä saa tehdä vain sillä alueella, jolle lupa on määritelty. Voiko työlupaa hakea ulkomaisen edustuston kautta FMS:n edustajien mukaan työluvan hakeminen ulkomailta käsin ei ole mahdollista. Työlupaa hakee työnantaja Venäjällä. Mikäli työntekijä ei kuulu niiden maiden kansalaisiin, joilla on viisumivapaus Venäjälle, hakee hän kotimaassaan kertaviisumin, jolla tulee Venäjälle ja Venäjällä hakee varsinaisen työviisumin. Viisumivapaiden maiden kansalaiset tulevat maahan omatoimisesti ja hakevat itse työluvan. Viime vuonna 60 % työluvan itse hankkineista henkilöistä sai työpaikan. Avainhenkilöt Suomelle olevan tärkeää, että suomalaisyritysten avainhenkilöt pääsevät Venäjälle ja voivat tehdä töitä maassa esteettä. Suomalaisyrityksissä yleensä muu kuin avainhenkilökunta on venäläistä. Investoiva yritys tarvitsee avainhenkilönsä nopeasti maahan. Monen kuukauden viisumi- ja työlupaprosessi haittaa yrityksen toimintaa tiukan kilpailun alueilla. Suomi käsittelee ulkomaisten yritysten avainhenkilöiden hakemuksia hyvin joustavasti ja toivoo vastaavaa käsittelyä myös Venäjällä. Avainhenkilöt kun ovat pieni, kaikkein ongelmattomin marginaaliryhmä. FMS:n edustajat kertoivat, että Venäjä on aina pyrkinyt käsittelemään asiantuntijoiden työlupahakemukset yhden kuukauden kuluessa, jos kaikki työluvan myöntämiseen tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa. Ulkomaalaislakiin on tekeillä yritysten avainhenkilöitä koskeva muutos, joka on menossa duuman käsittelyyn. Ulkomaalaislakiin on suunniteltu muutosta, jonka pohjalta yritysten avainhenkilöt voisivat työskennellä Venäjällä ilman työlupaa. Jos työntekijä joutuu tekemään työtä kahdella alueella FMS:n mukaan työlupaa voi hakea myös usealle Venäjän federaation subjektin alueelle, mikäli työn luonne tätä edellyttää. Tällöin lupahakemus käsitellään keskitetysti FMS:n työlupakeskuksessa Moskovassa. Muussa tapauksessa työntekijää koskee asetus nro 97, joka määrittelee ulkomaisen työntekijän muihin kuin työluvan antaneen subjektin ulkopuolelle suuntautuvien työmatkojen maksimikeston. Työmatkalla toisessa subjektissa voi vuoden aikana olla yhteensä korkeintaan 10 päivää, jos työluvan hakemisen yhteydessä ei muuta ole määritelty. Jos työn luonne määritellään matkatyöksi, voi asetuksen 97 mukaan matkapäiviä muiden subjektien alueelle kertyä yhteensä päivää tapauksesta riippuen. Tämä on määriteltävä työlupaa haettaessa. Niiden ammattialojen edustajat, jotka voivat olla työmatkoilla päivää vuodessa, on lueteltu asetuksessa 97 - tällaisia ovat esimerkiksi merimies. Jos ammattiala, asema tai työskentelyalue muuttuu, työlupa voidaan uusia kattamaan useampi subjekti. Kuinka tulee toimia silloin, kun; esimerkiksi silloin, kun yritys on rekisteröity Pietarissa, mutta työntekijä työskentelee sekä Pietarissa että Moskovassa? FMS:n edustajien mukaan työnantaja ottaa ensin yhteyttä erikseen molempien subjektien paikalliseen työvoimaviranomaiseen, jotka antavat lausunnon ulkomaisen työvoiman paikallisesta tarpeellisuudesta. Sen jälkeen Venäjän maahanmuuttoviraston työlupien myöntämiskeskus tekee asiasta päätöksen. Suunnitellun uuden lain mukaan työnantajan tarvitsee tulevaisuudessa ottaa yhteyttä vain federaatiotason virastoon. Laki on tällä viikolla Venla 3/08 17

18 ensimmäisessä käsittelyssä ja edessä on vuoden mittainen tiukka käsittelykierros neljän viranomaisen kesken. Jos työntekijä on kahden yrityksen palveluksessa FMS:n edustajat kertoivat Venäjän lainsäädännön mukaan sivutoimen harjoittamisen olevan ulkomaalaiselle mahdollista ja tällaisissa tapauksissa myönnetään erilliset työlupakortit jokaista työnantajaa kohden. Jos työntekijä on konsultti tai frelance-työsuhteessa Myös freelance-työsuhde on mahdollinen. Tässä tapauksessa ei solmita varsinaista työsopimusta. Alle 6 kuukauden freelance-suhteessa veroprosentti on 35 ja tämän jälkeen Venäjän yleinen veroprosentti 13. Veroviranomaisille ilmoitettava, miten kauan työ kestää. Miten työlupaa jatketaan Useissa tapauksissa jatkolupaa ei ole saatu ajoissa ja työntekijä on joutunut poistumaan maasta odottaessaan jatkoluvan saantia. FMS:n edustajat totesivat tämän olevan mahdollista, sillä Venäjän maantieteelliset mittasuhteet vaikuttavat käsittelyaikoihin. Alkuperäisten asiakirjojen toimittaminen henkilöltä toiselle on Venäjällä ongelmallista. Jos kaikki vaadittavat asiakirjat on kuitenkin toimitettu Venäjän viranomaisille vähintään kuukausi ennen työluvan vanhenemista, on uusi lupa annettava ennen aiemman vanhenemista. Hallitus on perustanut asiasta pilottihankkeen: Pietarin ja Moskovan alueilla kokeillaan dokumenttien sähköistä allekirjoittamista. Käsittelyajat tulevat lyhenemään huomattavasti, kun sähköinen allekirjoitusjärjestelmä saadaan toimimaan. Työlupaa voi FMS:n mukaan periaatteessa jatkaa myös jatkaa ilman, että työntekijä joutuu poistumaan Venäjältä. Tällöin työnantaja anoo työlupaa ja työntekijälle haetaan monikertaviisumi. Tavallinen monikertaviisumi ei kuitenkaan oikeuta työntekoon. Vuoden työlupakiintiöt FMS:n edustajat kertoivat, että tänä vuonna järjestelmän joustavuutta on lisätty sillä, että sekä viisumivelvollisten että viisumivapaiden maiden kansalaiset kuuluvat samaan työlupakiintiöön, joka on noin 1,8 miljoonaa. Työviisumia varten tarvittavien kutsujen kiintiö on kasvanut melkein kaksinkertaiseksi edellisvuoteen verrattuna eli 378,000:sta 672,304: een. Kutsuja tarvitaan vain uusia maahan tulevia ulkomaalaisia työntekijöitä varten, eli tämä kiintiö ei vaikuta maassa jo työskenteleviin ulkomaalaisiin, jotka voivat uusia työlupansa ilman kutsua. Joustavuutta järjestelmään on tuotu myös 30 prosentin reservillä, joka voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön, mikäli tarvetta ulkomaalaisten palkkaamiseen on suunniteltua enemmän. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää 30 %:n reservin käyttöönoton, jos federaation alue sitä puoltaa. Jos tämäkin reservi on käytetty, federaation alue voi ottaa yhteyttä suoraan hallitukseen pyytääkseen lupaa ulkomaalaisen palkkaamiseen. Suunnitelmissa on, että suurille firmoille annetaan neuvottelumahdollisuus omista kiintiöistään, mutta päätöstä ei olla vielä hyväksytty. Työnantajat voivat vaikuttaa kiintiöihin toimittamalla vuosittain toukokuun aikana omat suunnitelmansa ulkomaisen työvoiman käytöstä seuraavalle vuodelle. Seuraavan vuoden kiintiöt vahvistetaan edellisen vuoden marraskuussa. Joka vuoden toukokuun loppuun mennessä voi kuitenkin tehdä kuluvaa vuotta koskevia lisäpyyntöjä, jotka käsitellään elokuun loppuun mennessä. Tekeillä on lakimuutos, jonka mukaan jatkossa reservejä voitaisiin korjata kolme kertaa vuodessa. Lähde: Ulkoministeriö, Suomen suurlähetystö Moskovassa 18 Venla 3/08

19 Venäjän talous Talousministeri Nabiullina korostaa Venäjän taloudessa avoimuuden ja kansainvälistymisen merkitystä Nabiullinan mielestä ei riitä, että uudistukset luetellaan. Asioiden toteuttamiseksi niistä on tehtävä projekteja, jotka budjetoidaan ja aikataulutetaan ja joita hallinnoidaan sovittujen periaatteiden mukaisesti. Näiden viimeksi mainittujen asioiden opettelu on Nabiullinan arvion mukaan yksi keskeisimpiä kysymyksiä Venäjän valtiohallinnossa. Venäjän talouskehitys- ja kauppaministeri Elvira Nabiullina korostaa Venäjän talouden lähivuosien haasteissa globalisaation luonteen muutosta, uuden teknologian aaltoa, henkisen pääoman merkitystä talouskasvussa ja Venäjän raaka-aineresurssien hupenemista talouskasvun lähteenä. Venäjän sijoittuu tällä hetkellä BKT:n suuruudellaan 7.sijalle maailman taloudessa. Jos USA:n BKT:n määräksi lasketaan 100 yksikköä, niin Venäjän BKT:n suuruus on siitä 15 %, Kiinan 51 % ja Britannian 16 %. Ennusteiden mukaan Venäjän BKT olisi vuonna % USA:n BKT: stä, Kiinan 61 % ja Japanin 30 %. Vuonna 2020 Venäjän BKT olisi 20 %, Kiinan 94 % ja Japanin 27 %. (Luvuissa on verrattu BKT:n kokonaissuuruutta ei BKT:tä henkeä kohden laskettuna). Talouden avoimuutta arvioidaan tavallisesti ulkomaankaupan osuudella BKT:stä. Venäjällä se oli vuonna 2007 ministeriön laskelmien mukaan 44,8 %. Luku nousee varsin korkeaksi jopa EU-maiden keskiarvoon ja Japaniin verrattuna. Venäjällä luonnollisestikin osuuteen vaikuttaa energian maailmanmarkkinahinnan korkea taso, joka nostaa viennin arvoa ja kasvattaa tuontimahdollisuuksia. Venäjän talouden integroitumista maailmantalouteen voidaan kuvata myös muilla parametreillä. Suorat investoinnit ulkomailta Venäjän talouteen ovat kasvaneet vuoden ,7 % BKT:stä tasolta 7,7 %:iin vuonna Tämän lisäksi myös venäläiset yritykset ovat lähteneet investoimaan ulkomaille. Maan tulevaisuuden kehityksessä ministeri näkeekin neljä haastetta, joihin Venäjän talouden on kyettävä vastaamaan. Venla 3/08 19

20 Vasemmalta kauppa- ja talouskehitysministeri Elvira Nabiullina, finanssiministeri Aleksei Kudrin ja Venäjän presidentti Vladimir Putin Mitä pitäisi tehdä 1) Globalisaation luonteen muuttuminen, jossa Nabiullina toteaa kilpailun kiristyvän myös ei-perinteisillä sektoreilla mm. myös kansallinen hallinto, innovaatiopolitiikka ja koulutus globalisoituvat ja alistuvat kansainväliselle kilpailulle. Globalisaation myötä myös maailman talouden keskukset muuttuvat, toteaa Nabiullina. Painopiste siirtyy Aasiaan, Kiinaan ja Intiaan. 2) Uudella teknologisella aallolla Nabiullina tarkoittaa innovaatioiden merkityksen kasvua. Samalla traditionaaliset taloudellisen kasvun perustana pidetyt tekijät menettävät merkitystään. Venäjän kohdalla Nabiullina näkee innovaatiopolitiikan vaikutukset jo vuonna Muutaman vuoden sisällä Venäjän talouden teknologinen pohja on pakko uusia kokonaisuudessaan, arvioi Nabiullina. Tällä hetkellä tilanne ei ole vielä hyvä. Vuoden 2005 tilastojen pohjalta teknisiä innovaatioita tuottavien yritysten osuus kaikista teollisuuden ja palvelualan yrityksistä oli 9,7 %. Saksassa se oli 60,9 % ja Suomessa 44,8 %. Teknisesti uusien teollisten tuotteiden osuus Venäjällä oli 0,5%, Saksassa 7,1 % ja Suomessa 27,2 %. 3) Nabiullina arvioi henkisen pääoman merkityksen kasvavan taloudellisen kasvun yhtenä osatekijänä. Hän peräänkuuluttaakin Venäjän koko koulutusjärjestelmän uusimista kaikilla tasoilla. Jotta Venäjä pystyy kilpailemaan globaaleilla työvoimamarkkinoilla huippuosaajista ei riitä, että työntekijöillä on hyvät työolosuhteet ja hyvä palkka. Myös muun elinympäristön pitää olla riittävän houkutteleva, sanoo Nabiullina. Jos Venäjä ei pysty tähän, sen maan työntekijät hakevat parempaa elämää niistä maista, joissa työvoimapula kasvaa. 4) Energia-raaka-ainevientiin pohjautuva talouskasvu saattaa tulla nopeastikin tiensä päähän, kun alan tuotantokalusto vanhenee ja tuotanto vaikeutuu, maailmanmarkkinoille ilmestyy vaihtoehtoisia energiamuotoja ja kysyntä hiipuu Kiinan ja Intian talouskasvun hidastuttua, varoittaa Nabiullina. Ongelmana on myös alan palkkojen nousu yli työntuottavuuden kasvun. Talousministeri Nabiullina katsoo, että ensisijaisia tehtäviä on priorisoida ratkaistavat asiat ja niihin liittyvät hankkeet. Ministeri katsoo kuitenkin, että samanaikaisesti investointeja on suunnattava useisiin eri kohteisiin. Investoinneilla ja priorisoinneilla hän ei tarkoita vain julkisten varojen käyttöä. Tärkeimpänä Nabiullina pitää inhimilliseen pääomaan kasvuun ja ylläpitoon suunnattuja investointeja: koulutus, terveydenhuolto, sosiaalisektori, ekologia jne. Seuraavana ministeri nostaa esiin infrastruktuurin: liikenne, tietoliikenne, energia, asunnot. Kolmantena Nabiullina mainitsee korkeanteknologian hankkeet ja tutkimuksen. Makrotalouden vakauden ministeri mainitsee viimeisenä, joskaan ei vähiten tärkeänä. Tässä kuitenkin törmätään jo pitkään jatkuneeseen kiistaan finanssiministeriön ja talousministeriön välillä kasvu vai budjettivakaus. Oman ministeriönsä edustajana Nabiullina korostaa kasvun merkitystä Venäjän pitkänajanjakson talouskehitykselle, mutta pitää tärkeänä myös budjettitasapainoa. Tästä syystä hän korostaakin priorisoinnin merkitystä julkisen rahan käytössä. Lopuksi Nabiullina korostaa myös institutionaalisten uudistusten merkitystä. Näistä ensisijaisesti olisi modernisoitava: -koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmä -eläkejärjestelmä -kansallinen innovaatiojärjestelmä -valtiohallinnon laadun radikaali parantaminen -asuntomarkkinat -rahoitusmarkkinat -energiasektorin kehittäminen ja tehostaminen -ekologia -liikenneinfrastruktuuri -uusien aluekeskusten kehittäminen Nabiullinan mielestä ei riitä, että nämä uudistukset luetellaan vaan asioiden toteuttamiseksi niistä on tehtävä projekteja, jotka budjetoidaan ja aikataulutetaan ja joita hallinnoidaan sovittujen periaatteiden mukaisesti. Näiden viimeksi mainittujen asioiden opettelu on Nabiullinan arvion mukaan yksi keskeisimpiä kysymyksiä Venäjän valtiohallinnossa. /Minekonomy, MM/MM, Venla 3/08

21 Uusi presidentti - uusi Venäjä? Kirjoittaja: Kalle Schönberg, Moskova Venäjän presidentti vaihtuu 7. toukokuuta. Samalla Venäjällä siirrytään uudenlaiseen valtajärjestelmään, josta ei ole aikaisempaa kokemusta. Uudessa järjestelmässä Venäjän johdossa on kaksi vahvaa henkilöä: Dmitri Medvedev presidenttinä ja Vladimir Putin pääministerinä. Venäjällä on perinteisesti totuttu tiukkoihin pyramidihierarkioihin, niin politiikassa kuin liike-elämässäkin, jossa johdossa on selkeästi yksi henkilö, joka lopulta päättää asioista. Uudenlainen kaksipäinen järjestelmä herättääkin monia kysymyksiä. Liberaali Medvedev Medvedevin katsotaan edustavan Putinin lähipiiristä liberaalimpaa, vapaata markkinataloutta kannattavaa, suuntausta. Valtiokapitalismia kannattavat voimat Venäjän johdossa olisivat siis saaneet iskun. Medvedevin ensimmäiset aloitteet vaikuttavat myös yrittäjäystävällisiltä. Medvedev ilmoitti asettavansa pk- yritysten toimintaedellytysten tukemisen keskeiselle sijalle politiikassaan. Hän lupasi kovalla kädellä karsia pienyrittäjätoimintaa häiritsevää viranomaisvalvontaa kuten esimerkiksi erilaisia viranomaistarkastuksia. Tällä voi olla myönteinen vaikutus myös ulkomaiselle yritystoiminnalle. Tosin myös Putin valitti presidenttikausinaan useampaan kertaan samasta asiasta, mutta mitään merkittävää parannusta yritystoimintaa häiritsevään byrokratiaan ja viranomaisvalvontaan ei saatu. Medvedev on ollut myös supermonopoli Gazpromin hallituksen puheenjohtaja, eikä ole tällä paikallaan osoittanut erityistä halua vapauttaa kilpailua Gazpromin monopoliasemaa purkamalla. Pääministerin valta lisääntyy Sekä Dmitri Medvedev että Vladimir Putin ovat vakuuttaneet, että Venäjä ei muutu presidenttivaltaisesta maasta mihinkään ja presidentin ja pääministerin valtaoikeudet säilyvät entisinä. Muutoksia on kuitenkin jo näkyvissä. Pääministerin asemaa ollaan selkeästi vahvistamassa. Pääministerille ollaan esimerkiksi antamassa merkittävä osa kuvernöörien nimitysprosessissa, joka on yksi Putinin luoman vallan vertikaalin eli tiukan presidenttijohtoisen järjestelmän kulmakivistä. Putinin johtama hallitus alkaa tehdä kyvykkyysarvioita aluejohtajista, joiden perusteella se suosittelee presidentille aluejohtajanimityksiä. Presidentti siis tekisi nimitykset pääministerin esityksestä. Tämän lisäksi, joidenkin tietojen mukaan, alueparlamenttivaaleissa voittaneille puolueille annetaan oikeus ehdottaa omaa kandidaattiaan aluejohtajaksi. Useimmiten tämä merkitsee, että Putinin johtama Yhtenäinen Venäjä- puolue saa mahdollisuuden ehdottaa nimitystä. Putin voisi siis vaikuttaa Venla 3/08 21

22 nimityksiin sekä aluetasolla puolueensa kautta että ylätasolla hallituksessa. Putinin nimitys Yhtenäinen Venäjä- puolueen johtajaksi merkitsee myös pääministerin valta-aseman vahvistumista. Putinilla on näin tiukasti hallinnassa Venjän hallitus, Venäjän parlamentti sekä Yhtenäinen Venäjä- puolueen kautta vielä alueetkin, joiden johtajat ovat usein puolueen jäseniä ja alueparlamentit puolueen hallinnassa. Yhtenäinen Venäjä- puolueen edustajat ovat jo ilmoittaneet, että uudesta hallituksesta tulee puoluehallitus eli ministerit nimitettäisiin Yhtenäinen Venäjä- puolueesta. Venäjällä siirryttäisiin näin lähemmäksi parlamentaarista demokratiaa. Mielenkiintoista onkin nähdä uuden hallituksen ja presidentin hallinnon henkilövalinnat. Tämän perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä voimasuhteista Putinin ja Medvedevin välillä. Suomen suhteet Suomen mahdollisuudet ajaa asioitaan Putinin hallituksen kanssa saattavat toisaalta helpottua, mutta myös vaikeutua. Putinin hallitus tulee mitä todennäköisimmin olemaan tehokas elin, joka kanssa saa asiat hoitumaan. Toisaalta Putin nähtävästi ajaa tehokkaasti myös Suomen kannalta kielteisiä asioita kuten puutullikysymystä, jota Putin pyrki ajamaan jo presidenttinä ollessaan hallituksen ennenminkin hidastellessa asiassa. Monet venäläiset pankit Rahoitusmarkkinoiden tilanteen kiristyessä luonnollisten henkilöiden pitkäaikainen asuntolainoitus on muuttumassa riskialttiiksi venäläisille pankeille, arvioivat monet alan asiantuntijat. Tilanne on muuttunut radikaalisti vuoden 2007 keväästä, jolloin pankit kilpailivat asuntoluototuksesta ja alan asiantuntijoista. Asiantuntija-arvion mukaan maan noin 400 pankista, jotka ovat toimineet hypeteekkilainojen parissa, vuoden 2007 aikana siitä irrottautui lähes puolet. Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kiristyessä, venäläiset liikepankit ovatkin jo viime syksystä esittäneet valtiolle valtion vakausrahaston, eläkerahastojen ym. rahastojen varojen irrottamista kotimaisten pitkäaikaisten lainojen lähteeksi. Myös keskuspankki kannattaa jonkinlaisen kotimaisen kehitysrahaston perustamista, jolta pankit voisivat saada lainaa konkreettisten hankkeiden rahoittamiseen. Monet poliitikot ovat myös korostaneet tarvetta irrottautua tässä tilanteessa kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden vaikutuksista lisäämällä rahoitusmahdollisuuksia kotimaisista rahoituslähteistä. Venäjän keskuspankki ei kuitenkaan dramatisoi tilannetta, mutta toteaa pankkien luotonannossa ei-rahoitussektorilla toimivien yritysten ja yksityisten kansalaisten osuuden supistuvan vuoden 2008 aikana jopa 35 %iin vuoden %:n tasosta. Toisaalta talletusuojaviraston (ASV) pääjohtaja Andrei Melnikov arvioi kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kriisin saattavan vaikuttaa jopa positiivisesti venäläisten pankkien toimintaan, kun arvopaperisijoittajat ovat siirtäneet 22 Venla 3/08

SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO

SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO Jäsentiedote 2:2008 SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO 2/08 PÄÄTOIMITTAJALTA...5 SVKK:N YRITYSNEUVOJAN PALSTA...7 LAKIUUTISIA...10 Suunnitteilla ja käsittelyssä olevia esityksiä...10 Hyväksytyt lait ja määräykset...12

Lisätiedot

SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO

SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO Jäsentiedote 4:2008 SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO 4/08 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...6 VIERASKYNÄ...7 LAKIUUTISIA...10 Hyväksytyt lait ja määräykset...10 Suunnitteilla ja käsittelyssä olevia esityksiä...11

Lisätiedot

Suomalais- Venäläisen kauppakamarin palvelut. osaaminen ja taloudellinen kannattavuus. Markkinointikartoitukset

Suomalais- Venäläisen kauppakamarin palvelut. osaaminen ja taloudellinen kannattavuus. Markkinointikartoitukset Jäsentiedote 3:2007 Suomalais-Venäläinen kauppakamari SVKK:n missio on edistää yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä sekä maiden välisiä taloussuhteita Venäjällä ja Suomessa. SVKK on edelläkävijä.

Lisätiedot

Suomalais-Venäläinen kauppakamari

Suomalais-Venäläinen kauppakamari Jäsentiedote 1:2008 Suomalais-Venäläinen kauppakamari SVKK:n missio on edistää yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä sekä maiden välisiä taloussuhteita Venäjällä ja Suomessa. SVKK on edelläkävijä.

Lisätiedot

Suomalais-Venäläinen kauppakamari

Suomalais-Venäläinen kauppakamari Jäsentiedote 8:2007 Suomalais-Venäläinen kauppakamari SVKK:n missio on edistää yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä sekä maiden välisiä taloussuhteita Venäjällä ja Suomessa. SVKK on edelläkävijä.

Lisätiedot

Suomalais- Venäläisen kauppakamarin palvelut. osaaminen ja taloudellinen kannattavuus. Markkinointikartoitukset

Suomalais- Venäläisen kauppakamarin palvelut. osaaminen ja taloudellinen kannattavuus. Markkinointikartoitukset Jäsentiedote 4:2007 Suomalais-Venäläinen kauppakamari SVKK:n missio on edistää yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä sekä maiden välisiä taloussuhteita Venäjällä ja Suomessa. SVKK on edelläkävijä.

Lisätiedot

2 R 2009. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

2 R 2009. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2009 Matti Vuoria: Venäjän kehitystarpeet ja -mahdollisuudet ovat edelleen valtavat Nouseeko Venäjän maatalous Maatalousyrittäjän terveiset Etelä-Uralilta Etuoikeutetut goskorporaatiot Tietoa alueilta:

Lisätiedot

Suomalais- Venäläisen kauppakamarin palvelut. osaaminen ja taloudellinen kannattavuus. Markkinointikartoitukset

Suomalais- Venäläisen kauppakamarin palvelut. osaaminen ja taloudellinen kannattavuus. Markkinointikartoitukset Jäsentiedote 5:2007 SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KAUPPAKAMARI SVKK:n missio on edistää yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä sekä maiden välisiä taloussuhteita Venäjällä ja Suomessa. SVKK on edelläkävijä.

Lisätiedot

4 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

4 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 4 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Vieraana Pekka Sutela Korruptio Venäjällä Venäjän metsät ja niiden käyttö Sahoja ja levytehtaita pitkin Venäjää Leningradin alue Vieraana Pekka Sutela

Lisätiedot

5 R 2009 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

5 R 2009 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 5 R 2009 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Rusnanon pääjohtaja Anatoli Tšubais innovaatiotalouden arkkitehtina Venäjän pk-sektori ja uudistusten haasteet Novosibirsk kasvaa korkean teknologian

Lisätiedot

5 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

5 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 5 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Vieraana Lumenen toimitusjohtaja Tapio Pajuharju Venäläiset kuluttajina Rautakaupalla hyvät näkymät Verkkokauppaa Venäjällä Tjumen on Venäjän öljypääkaupunki

Lisätiedot

Markkinointikartoitukset. Tuotteen kysyntä ja tarjonta, markkinasuhdanteet, A. TIETO kilpailutilanne, tuotteen myyntistrategia, hinnoittelu ja jakelu

Markkinointikartoitukset. Tuotteen kysyntä ja tarjonta, markkinasuhdanteet, A. TIETO kilpailutilanne, tuotteen myyntistrategia, hinnoittelu ja jakelu Jäsentiedote 2:2007 Suomalais-Venäläinen kauppakamari SVKK:n missio on edistää yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä sekä maiden välisiä taloussuhteita Venäjällä ja Suomessa. SVKK on edelläkävijä.

Lisätiedot

Esko Aho: Nokialle Venäjä on yksi suurimmista ja tärkeimmistä markkinoista. IT-ala itää jo Venäjällä Irkutsk katsoo Itään

Esko Aho: Nokialle Venäjä on yksi suurimmista ja tärkeimmistä markkinoista. IT-ala itää jo Venäjällä Irkutsk katsoo Itään 3 R 2011 Esko Aho: Nokialle Venäjä on yksi suurimmista ja tärkeimmistä markkinoista. IT-ala itää jo Venäjällä Irkutsk katsoo Itään Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Suomalais-Venäläisen kauppakamarin

Lisätiedot

1 R 2009. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

1 R 2009. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 1 R 2009 Teemana logistiiikka: Isto Kiviniemen John Nurminen Prima keskittyy taidelogistiikkaan Venäjän varastoala vetää henkeä Ust-Lugan jättisatama Valeri Shljamin: Uusin teknologia avaa mielenkiintoisia

Lisätiedot

Pietarin kalansaalis?

Pietarin kalansaalis? Baltic Business Network Pietarin kalansaalis? - Pietarin markkinat suomalaisten ja virolaisten yritysten näkökulmasta Pan-Eurooppa Instituutti 2003 Sakari Saarinen Hannu Pirilä Sisällysluettelo 1 Johdanto...5

Lisätiedot

3 R 2010. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

3 R 2010. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 3 R 2010 Vieraana Pietarin vesilaitoksen pääjohtaja Felix Karmazinov Vesi on Venäjän rikkaus ja ongelma Venäjällä riittää kehitettävää jätevesien puhdistuksessa Moskovan alue Matkakertomuksia Kazanista

Lisätiedot

1 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

1 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 1 R 2011 Pekka Viljakainen luo suhteita Venäjän päättäjiin Pientalorakentamisestako apu Venäjän asuntopulaan? Volgan metropolialue: Samara ja Toljatti Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Pekka

Lisätiedot

4 R 2009 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

4 R 2009 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 4 R 2009 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Teemana konepajateollisuus: Venäjän talouden modernisaatiosta Elpyykö Venäjän laivanrakennus? Alexander Stubbin rento tyyli Venäjä-suhteissa Nenetsia

Lisätiedot

6 R 2008 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

6 R 2008 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 6 R 2008 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Riitta Kosonen, Helsingin kauppakorkeakoulu: Suhteiden merkitys liike-elämässä on muuttumassa Paavo Väyrynen: Venäjällä on suomalaisyrityksille monia

Lisätiedot

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

4 R 2011. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 4 R 2011 Vieraana Keskon lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson Onko matkailu nousemassa prioriteettialojen joukkoon Venäjällä? Suurtapahtumat tuovat mukanaan teitä ja hotelleja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin

Lisätiedot

3 R 2009. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti. Teemana energiatehokkuus:

3 R 2009. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti. Teemana energiatehokkuus: 3 R 2009 Teemana energiatehokkuus: Energiansäästön nykytilanne ja haasteet Venäjällä Teollisuuden energiatehokkuus Mauri Pekkarinen: Viennin rahoitus valtiovallan keskeisin keino auttaa laman yli Tietoa

Lisätiedot

2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Vieraana VR:n toimitusjohtaja Mikael Aro Venäjä on edelleen Suomen suurin kauppakumppani Suurien lukujen Moskova Tjumen portti Siperian rikkauksiin

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2011 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2011 MAAILMAN MARKKINAT 2011 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteerit: Kirsi

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

2 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

2 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Vieraana suurlähettiläs Matti Anttonen Venäjän lääkemarkkinat Terveillä elämäntavoilla nousuun Liikunnallista vapaa-aikaa venäläisittäin Voronežin

Lisätiedot

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ Päivi Karhunen, Olena Lesyk, Kristo Ovaska Päivi Karhunen Olena Lesyk Kristo Ovaska Ukraina suomalaisyritysten toimintaympäristönä HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Luomu lyömässä läpi Venäjällä

Luomu lyömässä läpi Venäjällä V Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 3 R 2013 Luomu lyömässä läpi Venäjällä Esko Aho: Joukkuepelillä Venäjän markkinoille Samara ja Toljatti, Volgan metropoli Venäjän bisneksessä: Haminan Satamakiinteistöt

Lisätiedot

IDÄNTALOUKSIEN VIIKKO

IDÄNTALOUKSIEN VIIKKO 1995 IDÄNTALOUKSIEN VIIKKO Venäjää, Baltian maita ja muita siirtymätalouksia koskevia keskeisiä taloustapahtumia vuonna 1995 SUOMEN PANKKI BANK OF FINLAND Idäntalouksien yksikkö Unit fof Eastern EUfopean

Lisätiedot

VAsuinrakentamisen trendit Venäjällä

VAsuinrakentamisen trendit Venäjällä Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2013 VAsuinrakentamisen trendit Venäjällä Tutustu Saranskiin Fortum kasvaa Uralin takana Venäjän markkinoilla: Kontiotuote, Kekkilä, Martela ja Blancco

Lisätiedot

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti. Vieraana Nokian renkaiden Kim Gran Barometri: Venäjän-kaupassa maltillista kasvua

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti. Vieraana Nokian renkaiden Kim Gran Barometri: Venäjän-kaupassa maltillista kasvua V Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2012 Vieraana Nokian renkaiden Kim Gran Barometri: Venäjän-kaupassa maltillista kasvua Venäjän markkinoilla: Raita Sportilta jääkiekkokaukaloita Sotšiin

Lisätiedot