SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO"

Transkriptio

1 Jäsentiedote 3:2008

2

3 SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO 3/08 PÄÄTOIMITTAJAN KATSAUS...5 VIERASKYNÄ...6 LAKIUUTISIA...7 Suunnitteilla ja käsittelyssä olevia esityksiä...7 Hyväksytyt lait ja määräykset...9 Yleistä lakitiedotusta...12 TULLIUUTISIA...14 Tuontimääräyksiä...14 Vientimääräyksiä...14 MAITTEMME VÄLINEN KAUPPA...16 Työluvat Venäjällä edelleen ajankohtaisia...16 VENÄJÄN TALOUS...19 Talousministeri Nabiullina korostaa Venäjän taloudessa avoimuuden ja kansainvälistymisen merkitystä...19 Uusi presidentti - uusi Venäjä?...21 Monet Venäläiset pankit harkitsevat luopumista hypoteekkilainoista...22 Pientalorakentaminen tarjoaa suuret mahdollisuudet Venäjällä...24 Työmarkkinat Venäjällä...27 Pikku-uutisia Venäjän taloudesta...29 VENÄJÄN ALUEET...34 Erityistalousalueiden tarkoituksena monipuolistaa taloutta...34

4 BISNESUUTISIA...38 Maa- ja metsätalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut...38 Raakaöljy, maakaasu, kaivostoiminta ja louhinta...39 Metsätalous, puutavara, puutuotteet...39 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus...40 Metalli, koneet, laitteet ja kulkuneuvot...40 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto...41 Rakentaminen...42 Tukku- ja vähittäiskauppa...44 Majoitus- ja ravitsemistoiminta...44 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne, matkailu...45 Rahoitus, sijoitus, vakuutus...46 UUTISIA SVKK:N TOIMINNASTA...47 SVKK JÄRJESTÄÄ...49 SVKK Helsinki järjestää koulutustilaisuuksia...49 SVKK Helsinki järjestää muita tapahtumia...59 SVKK Moskova järjestää...60 SVKK Ural järjestää...65 Ilmoittajat...69 Mediakortti...73 Yhteystiedot

5 Päätoimittajan katsaus Kun Neuvostoliitto romahti ja Venäjän taloutta lähdettiin siirtämään markkinatalouden periaatteille, moni suomalainen yritys purki Venäjän-kaupan osastonsa ja osaston johtaja siirtyi varhennetulle eläkkeelle. Venäjällä pärjää tänään samoilla periaatteilla kuin muuallakin maailmassa, kuultiin sanottavan. Tämä pitääkin paikkansa. Mutta vain osittain. Venäjän merkitys Suomelle kauppakumppanina on ollut aina merkittävä ja 2000-luvun kaupan ja muun taloudellisen yhteistyön merkityksen kasvu on ollut nopeaa. Suomen merkitys Venäjälle sekä poliittisesti että taloudellisesti on sen sijaan supistunut. Aiemmin suhdetoiminnan hoitaminen painottui presidentti, valtioneuvosto ja vuorineuvostasolle vastapuolenaan NL:n ministerit ja NKP:n sihteeristö. Nyt presidentti ja valtioneuvostotason suhdetoiminnan rinnalle nousee korostetusti yritysten oma suhdetoiminta ja verkostojen rakentaminen. Yritysten omalla suhdetoiminnalla on iso merkitys kaikkialla, mutta Venäjällä sillä on enemmän merkitystä kuin monessa muussa maassa. Muutama iso suomalainen yritys onkin perustanut toukokuussa toimintansa aloittavan yksikön, jonka tehtävänä on - julkisuuteen annettujen tietojen mukaan - suhdetoiminta, verkostojen luominen ja liiketoimintamahdollisuuksien ennakointi verkostojen avulla. Uutta yksikköä on ehditty ihmetellä monelta suunnalta. Miksi sen pääpaikka on Suomessa eikä Venäjällä? Voiko todellisia verkostoja luoda rajan takaa? Miten sen toiminta eroaa jo olemassa olevien kaupan tukiorganisaatioiden tai Moskovan lähetystön ja konsulaattien kauppapoliittisten yksiköiden toiminnasta? Onko edellä lueteltujen organisaatioiden toiminnassa aukko, joka on vaatinut täyttämistä? Voiko yrityksen suhdetoiminnan ulkoistaa? Pystyykö yhteinen yksikkö hoitamaan jokaisen erillisen perustajayrityksen verkostojen luomisen ja suhdetoiminnan ja korvaako se ne? Voivatko yrityksen ulkopuolella toimivat Yritysten omalla, suoralla suhdetoiminnalla on iso merkitys kaikkialla, mutta Venäjällä sillä on vielä suurempi merkitys kuin monessa muussa maassa. henkilöt todella haistaa uusien mahdollisuuksien heikot signaalit juuri tämän yrityksen liiketoimintojen näkökulmasta? Kysymykset ovat oikeutettuja. Oikeaa vastausta ei varmasti ole olemassa ennen kuin tätä toimintamallia on koeteltu ja se on löytänyt oikeat uomansa. Varmasti oikea kuitenkin on johtopäätös suhdetoiminnan ja verkostojen rakentamisen tärkeydestä Venäjällä. Tietoa Venäjästä saa tällä hetkellä monista Venäjän asioista enemmän kuin riittävästi. Mutta edelleenkin on ongelmana tavoittaa se oikea henkilö, joka tekee lopullisen päätöksen ja aavistaa etukäteen asioiden uuden kehityssuunnan. Verkostojen merkitys on korvaamaton. BKT:n kasvun seuraamisella on oma merkityksensä, mutta sillä ei vielä pääse peliin mukaan. Monilla suomalaisilla yrityksillä on Venäjällä oma toimipiste, tytäryritys tai edustusto. Sitä kautta on helpompi solahtaa venäläisiin verkostoihin kuin Suomesta käsin. Paikallisen venäläisen tytäryhtiön johtajan suhteet eivät kuitenkaan kaikissa tilanteissa korvaa suomalaisen konsernin korkeimman johdon paneutumista Venäjä-suhteiden saloihin. Huolimatta siitä, että Venäjän valtion osuus ja merkitys Venäjän taloudessa on edelleen erittäin suuri, suhdetoimintaa venäläisiin yrityksiin ei saa jättää Suomessakaan valtioneuvoston ja presidentin vierailujen varaan. Valtioneuvoston jäseniä ei voi huutaa apuun, jos oman suhdetoimintaverkoston rakentaminen on jätetty Moskovassa tai Pietarissa toimivan johtajan varaan. Tällä en vähättele paikallista johtajaa vaan peräänkuulutan tasoa, jolle Venäjä-suhteiden hoitaminen olisi suomalaisissa yrityksissä nostettava - jos Venäjän katsotaan olevan strategisesti merkittävä markkina-alue emoyhtiön toiminnoissa. Maisa Moijanen Venla 3/08

6 Vieraskynä Venäjän kehittyvät IT-markkinat Venäjän IT-markkinat kasvavat noin 20 prosentin vuosivauhtia. Kovan kasvun myötä kilpailu on lisääntynyt, ja perinteisten suurten Moskova-Pietari -keskeisten IT-palvelutarjoajien joukkoon on tullut myös paljon alueellisia yrityksiä. Venäläinen IT-markkina elää suurten muutosten aikaa, vanhoista ärjestelmistä pyritään eroon, ja uusia ITsovellutuksia otetaan käyttöön koko ajan. Samalla kuitenkin yritykset pyrkivät karsimaan IT-kulujaan; IT optimointi onkin yksi avainhaasteista Venäjällä. Suuret ja keskisuuret yritykset konsolidoivat IT-verkostoaan, keskittävät IT-ratkaisujaan ja ottavat käyttöön sellaisia järjestelmiä kuten ERP, Middleware, BI ja muita. Näiden käyttöönottajina ja edelläkävijöinä ovat ennen muuta Venäjän öljy- ja kaasualan suuret yritykset, jatkuvassa muutosprosessissa olevat pankit ja rahoituslaitokset, sekä suuret mobiilioperaattorit. Toisessa aallossa tulevat jo energia-alan suuret jättiyritykset, vähittäiskauppasektori, terveysala sekä opetusala. Käsiteltävien tietojen määrä kasvaa, mutta myös IT-ratkaisujen hinta nousee. IT-ratkaisut monipuolistuvat, investointiprojektien ohjaaminen vaikeutuu, asiantuntijoiden hinta nousee, ja globaaliset vaatimukset astuvat kuvaan. Kun tähän vielä lisätään Venäjän talouden noususuhdanteen aiheuttama työvoimapula, alati nousevat IT-alan palkat (noin 30 prosenttia viime vuonna) ja tehottomuus uusien systeemien käyttöönotossa, riittää yritysten johdolla haasteita. Seurauksena tästä on, että IT-budjetit kasvavat, tarvitaan ammattimaista IT-järjestelmien ohjausta sekä yhtenä vaihtoehtona IT-toimintojen ulkoistamista. Ongelmana vain on, ettei Venäjällä ole vielä riittävän kehittyneitä ja luotettavia IT-palveluyrityksiä, joille nämä tehtävät voidaan antaa. Lisähaasteen tuo se, ettei Venäjällä IT-strategiaa nähdä aina liiketoimintastrategian osana, ja monilta yrityksiltä se puuttuu kokonaan tai sen tarpeellisuus kyseenalaistetaan. Perinteisesti ajatellaan, että IT-osastolle annetaan käskyjä toteuttaa tiettyjä johdon tehtäviä, mahdollisimman halvalla. Viime aikoina tendenssi on siihen suuntaan, että IT-johtajan roolia korostetaan, IT-järjestelmien monipuolisuutta lisätään, ja yhteensopivuutta ja -toimivuutta liiketoimintaan lisätään. Konkreettisesti muutostrendi näkyy myös siinä, että IT-osaston johtaja on joko yrityksen johtoryhmän (johtajaneuvoston) jäsen tai raportoi suoraan johtoryhmän jäsenelle. Venäjän IT-markkinoiden valtavat kasvunäkymät tarjoavat suuria mahdollisuuksia ulkomaisille yrityksille IT-ratkaisujen löytämisessä, niiden implementoinnissa, IT-strategian sovittamisessa yrityksen liiketoimintastrategiaan sekä IT-henkilökunnan kouluttamisessa. Uusia IT-ratkaisuja kehitetään jo tiiviissä yhteistyössä johtavien ulkomaisten laite- ja ohjelmistotoimittajien ja konsulttiyritysten kanssa. Kulttuurierot läntisten ja venäläisten yritysten välillä, erilaiset toimintatavat, tuovat oman mausteensa näihin yhteisprojekteihin. Kun tähän lisää vielä sen, että pätevien IT-asiantuntijoiden löytäminen on vaikea ja pitkällinen prosessi, IT-henkilöstön käytännön tieto-taito on puutteellista ja yrityksissä on muutosvastarintaa kaikkea uutta kohtaan, niin Venäjän IT-ala on todella suurten haasteiden edessä. Olavi Filppula Kaupallinen johtaja Market-Visio Oy Venla 3/08

7 Lakiuutisia Suunnitteilla ja käsittelyssä olevia esityksiä Yritykset Kaasun vientituloja halutaan jakaa tasaisemmin Venäjän hallitus aikoo tehdä muutoksia lakiin kaasun viennistä. Antimonopolivirasto, joka on päävastuussa lakiesityksen valmistelus- ta, on vahvistanut esittävänsä lakiin muutosta, jolla kaasun vientituloja jaettaisiin tasaisemmin. Tällä hetkellä vientitulot saa Gazprom, eikä sen monopoliasemaa kaasun viennissä haluta muuttaa. Eri tahot ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että Gazpromin pitäisi olla velvollinen jakamaan vientituloja myös riippumattomille kaasuntuottajille. Antimonopolivirasto valmistelee mekanismia, jolla riippumattomat tuottajat saisivat tulojaan suhteessa tuottamansa kaasun osuuteen kokonaistuotannosta. Antomonopolivirasto toivoo lakiesityksen valmistuvan kesäkuuhun mennessä, jolloin se vietäisiin duuman käsittelyyn. /Vedomosti/VS/ Lakia kaupan alan sääntelystä valmistellaan Talouskehitysministeriö on saanut valmiiksi kaupan säätelyä koskevan lakiehdotuksen. Yksi lakiehdotukseen sisältyvistä uudistuksista koskee valtion mahdollisuutta rajoittaa sosiaalisesti tärkeiden elintarvikkeiden hintoja. Laissa määriteltäisiin täsmällisesti ne elintarvikkeet, joiden hintoja voidaan säännöstellä ja missä tilanteissa ja millä perusteilla hintoihin puuttuminen olisi mahdollista. Lakiesityksessä puututaan myös vähittäiskaupassa toimivi- Venla 3/08

8 LAKIUUTISIA en yritysten asemaan. Talouskehitysministeriö haluaa yhtenäistää määräävän markkina-aseman määritelmän ja asettaa enimmäisprosenttiosuuden, joka yrityksellä voi olla tietyistä markkinoista. Tällä hetkellä alueelliset erot markkina-aseman määrittelyssä ovat suuria. Lakiesitystä on valmisteltu ministeriössä pitkään, koska eri ryhmien intressien yhteensovittaminen on ollut vaikeaa. Liike-elämän edustajat ovat hyväksyneet lakiehdotuksen sisällön ja ehdotus aiotaan lähipäivinä viedä hyväksyttäväksi muihin ministeriöihin. /RG/VS/ Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden filiaalien tuloon valmistaudutaan Venäjä on WTO-neuvotteluissa luvannut sallia ulkomaisten vakuutusyhtiöiden filiaalien perustamisen Venäjälle. Venäläisten vakuutuksenantajien liiton valmistelema lakiesitys, jossa määriteltäisiin edellytykset ulkomaisen vakuutuslaitoksen filiaalin perustamiselle, on nyt viety duumaan. Vaikka ulkomaisen vakuutuslaitoksen filiaalin perustaminen tulee joka tapauksessa mahdolliseksi vasta WTO-jäsenyyden jälkeen, halutaan kotimaisten vakuutusyhtiöiden asema turvata. Ehdotuksen mukaan ulkomainen vakuutusyhtiö, joka perustaa filiaalin, ei esimerkiksi saa olla rekisteröity offshoremaihin ja sen on täytynyt tehdä voittoa 5 edellisenä vuonna. Filiaalin rekisteröinti kestäisi enimmillään puoli vuotta. Asiantuntijoiden mukaan todennäköistä on, etteivät ulkomaiset vakuutusyhtiöt jää odottelemaan lain valmistumista vaan jatkavat venäläisten vakuutusyhtiöiden ostamista, vaikka suurimmalle osalle lakiehdotuksen vaatimusten täyttäminen ei olisi ongelma. /Kommersant/VS/ Muuta Teknisen sääntelyn uudistuksen lopputuloksena jatketaan vanhassa järjestelmässä Federatiivisen teknisen sääntelyn ja metrologian viraston (Rostehregulirovanie) johtaja Grigori Elkin ilmoitti aikomuksista valmistella uusi laki standardisoinnista, jolla säädeltäisiin kansallisten standardien kehittämis- ja hyväksymismenettelyjä. Samalla tehtäisiin uudistuksia, joilla vapautettaisiin veroista kulut, jotka aiheutuvat standardisoinnista ja velvoitettaisiin valtion viranomaiset hankkimaan vain sertifioituja ja standardoituja tavaroita ja palveluja. Teknisen sääntelyn uudistus aloitettiin jo vuonna 2000, tarkoituksena vaihtaa vanha GOST-standardijärjestelmä muutamaan sataan tekniseen reglamenttiin. Teknisiä reglamentteja on hyväksytty vain kaksi, kun samaan aikaan uusia standardeja on hyväksytty noin Liike-elämän edustajat ovat hyväksyneet paluun vanhaan standardien järjestelmään, vaikka he tukivat voimakkaasti teknisen sääntelyn uudistamista. Venäjän teollisuuden ja yrittäjien liiton johtaja Alexander Shokhinin mukaan standardien kehittäminen on teollisuuden etujen mukaista, vaikka kaikki yritykset eivät sitä täysin ole hyväksyneet. Teollisuuden ja yrittäjien liitto tukevat Rostehregulirovanien ehdotusta standardoimisen kehittämisestä, sillä edellytyksellä, että kansallisten standardien järjestelmä on vapaaehtoinen. /Kommersant/VS/ Vapaaehtoinen eläkemaksuohjelma duuman käsittelyssä Duumassa valmistellaan toiseen käsittelyyn lakiesitystä, joka loisi uuden vapaaehtoisen eläkemaksuohjelman. Lakiesityksen mukaan valtio lisäisi ohjelmaan liittyneiden kansalaisten eläkekertymään heidän maksamaansa vapaaehtoista eläkemaksua vastaavan rahamäärän. Luvassa on veroetuja myös työnantajalle, joka osallistuu vapaaehtois- Venla 3/08

9 LAKIUUTISIA ten eläkemaksujen rahoittamiseen. Finanssiministeri Alexei Kudrin uskoo, että vaikka järjestelmään liittyisi enemmän kuin arvioidut 70 miljoonaa kansalaista, valtion rahastot riittävät. Keskustelua on käyty eläkemaksujen vähimmäis- ja enimmäismääristä. Kudrinin mukaan vapaaehtoisen eläkemaksuohjelman enimmäiskesto voi olla 10 vuotta. Laki tulee kaikilta osiltaan voimaan aikaisintaan vuoden 2009 alusta. /RG, Regnum/ VS/ Veroriidat selviksi sovittelemalla Korkeimman arbitraatio-oikeuden puheenjohtaja Anton Ivanov haluaisi helpottaa tuomioistuinten työtaakkaa pakollisella sovittelulla. Tällä hetkellä duuman käsittelyssä on useita tuomioistuinjärjestelmää koskevia lakiehdotuksia, joissa mm. käsitellään vapaaehtoista sovittelumenettelyä. Ivanovin ehdottaa pakollista sovittelumenettelyä tietyille asiaryhmille, pääasiassa hallinnollisille riidoille esimerkiksi yritysten ja verottajan välillä. Pakollisesta oikeudenkäyntiä edeltävästä sovittelusta vastaisi sitä varten perustettava hallinnollinen toimielin. Korkein arbitraatio-oikeus on viimeiset puolitoista vuotta viimeistellyt arbitraatiotuomioistuimia koskevaa lainsäädäntöä ja lakiehdotukset ovat duuman käsiteltävänä. Ivanov ajaa sovittelymenettelyn käytön laajentamisen lisäksi esimerkiksi tuomareiden palkkatietojen julkistamista koskevaa lakiesitystä, joka vietiin duumaan jo puolitoista vuotta sitten. /Akdi, RG/VS/ Uuden vuoden lomaa ehdotetaan lyhennettäväksi Duumaan on viety lakiesitys, jolla muutettaisiin venäläisten vapaapäivien sijoittelua. Lakiesityksellä lyhennettäisiin uuden vuoden vapaapäiviä kahdella ja siirrettäisiin ne toukokuulle vapun jatkoksi eli vapaapäivien kokonaismäärä säilyisi ennallaan. Tällöin uuden vuoden jälkeen päivä olisivat vapaita, samoin toukokuun kolme ensimmäistä päivää. /Kodeks/VS/ Hyväksytyt lait ja määräykset Yritykset Laki strategisista aloista hyväksytty Paljon keskustelua herättänyt lakiesitys ulkomaisen omistuksen rajoittamisesta tietyillä kansallisen turvallisuuden kannalta strategisilla toimialoilla on saanut lopullisen muotonsa ja hyväksytty duumassa. Lain voimaantulo edellyttää vielä liittoneuvoston hyväksyntää ja presidentin allekirjoitusta. Laissa määritellään rajat sille, kuinka suuren osuuden ulkomainen investoija voi strategisen alan yrityksestä hankkia. Suuremman osuuden hankkimiselle tarvitaan pääministerin johtaman komission lupa. Yksityinen yritys tarvitsee luvan yli 50 % osuuden hankkimiselle strategisen alan yrityksestä. Valtion omistuksessa oleva ulkomainen yritys tarvitsee luvan 25 % osuuden ostolle. Kaivannaissektorilla rajat ovat tiukemmat, yksityisille yrityksille 10 % ja valtion omistamille 5 %. Venla 3/08

10 LAKIUUTISIA Lista niistä toimialoista, jotka sisältyvät lakiesitykseen ulkomaiset investoinnit taloudellisiin yhteisöihin, joilla on strategista merkitystä maan puolustuksen turvaamiselle ja valtion turvallisuudelle : 1) Toiminta hydrometeorologian prosessien piirissä ja aktiivinen vaikuttaminen niihin, 2) Toiminta geofyysisten prosessien piirissä ja aktiivinen vaikuttaminen niihin, 3) Infektiosairauksien käsittelyyn liittyvä toiminta, 4. Radioaktiivisten aineiden ja jätteiden käsittelyyn liittyvien aineiden ja laitteiden käyttö, varastointi ja sijoittelu 5) Radioaktiivisten aineiden ja ydinmateriaalien, mukaan lukien uraanimalmin, etsintä, kaivaminen, valmistaminen, kuljetus, varastointi ja käyttö, 6) Radioaktiivisten aineiden jätteiden käsittelyyn liittyvät kuljetukset, varastoinnit, käsittely ja loppusijoitus 7) Radioaktiivisten aineiden käyttö tutkimus- ja kehitystyössä 8) Radioaktiivisten aineiden ja jätteiden käyttöön ja varastointiin liittyvien laitteiden suunnittelu 9) Radioaktiivisten aineiden ja jätteiden käsittelyyn, varastointiin ja suunnitteluun liittyvien laitteiden suunnittelu ja valmistus 10) Radioaktiivisten aineiden ja jätteiden laitteiden ja varastoinnin tekniseen dokumentaatioon liittyvät tarkastukset 11) Venäjän federaation lainsäädännön mukaan lisenssinalainen informaatio- ja telelaitteiden kryptauslaitteiden suunnittelu ja valmistus 12) Venäjän federaation lainsäädännön mukaan lisenssinalainen kryptauslaitteiden jakelu 13) Venäjän federaation lainsäädännön mukaan lisenssinalainen kryptauslaitteiden tekninen huolto 14) Kryptausalan palvelut 15) Elektroniset laitteet, joilla on mahdollista saada salaista tietoa (pl. juridisen henkilön sisäiseen tarpeeseen hankittavaa tietoa) 16) Salaisen tiedon hankintaan käytettävien teknisten laitteiden kehittely, valmistus ja myynti kaupallisilta yrityksiltä 17) Aseiden ja sotateknologian kehitystyö 18) Aseiden ja sotateknologian tuotanto 19) Aseiden ja sotateknologian korjaus 20) Aseiden ja sotateknologian hyödyntäminen 21) Aseiden ja sotateknologian myynti 22) Aseiden ja ammusaseiden perusosien valmistus (pl. ns. kylmät aseet, siviilikäyttöön ja ammattikäyttöön tarkoitetut aseet) 23) Aseiden ammusten ja niiden osien valmistus (pl. siviilija ammattikäyttöön tarkoitetut) 24) Aseiden, ammusaseiden perusosien ja ammusten kauppa (pl. kylmät aseet ja siviili- ja ammattikäyttöön tarkoitetut aseet) 25) Ampumatarvikkeiden ja niiden osien valmistus ja suunnittelu 26) Ampumatarvikkeiden ja niiden osien hyödyntäminen 27) Räjähteiden valmistus ja välittäminen teollisiin tarkoituksiin 28) Lentoturvallisuuteen liittyvä toiminta 29) Avaruuteen liittyvä toiminta 30) Ilmailualan tekniikan kehitys ml. kaksoiskäytön omaava ilmailutekniikka 31) Ilmailualan tekniikan tuotanto ml. kaksoiskäytön omaava ilmailutekniikka 32) Ilmailualan tekniikan korjaus ml. kaksoiskäytön omaava ilmailutekniikka (pl. siviili-ilmailuorganisaatioiden tekemät koneen osien ja aggregaattien korjaukset) 33) Ilmailualan tekniikan koekäyttö ml. kaksoiskäytön omaava ilmailutekniikka 34) Televisiolähetysten toteuttaminen alueella, jossa asuu puolet tai enemmän Federaation subjektin asukkaista. 35) Radiolähetysten toteuttaminen alueella, jossa asuu puolet tai enemmän Federaation subjektin asukkaista 36) Luonnollisten monopolien, jotka ovat luonnollisista monopoleista kootussa rekisterissä, tarjoamat palvelut, aloilla, jotka on lueteltu 4. artiklassa laissa luonnollisista monopoleista1 (pl. luonnolliset monopolit kaikille avoimissa sähkö- ja postiyhteyksissä ja sähkö- ja lämpöenergian siirrossa jakeluverkkoon.) 37) a) koko Venäjän federaation alueella viestintäpalveluiden markkinoilla (pl. Internet-yhteyksien tarjoaminen), ja joka on merkitty kilpailunsuojalain2 mukaiseen rekisteriin b) vähintään viiden federaation subjektin laajuisilla kiinteiden puhelinyhteyksien ja niihin liittyvien palveluiden Федеральный закон О естественных монополиях (от 17 августа 1995 года 147-Ф3) Федеральный закон О защите конкуренций 10 Venla 3/08

11 LAKIUUTISIA markkinoilla, ja joka on merkitty kilpailunsuojalain mukaiseen rekisteriin c) federatiivisen merkityksen omaavissa kaupungeissa3 kiinteiden puhelinyhteyksien ja niihin liittyvien palveluiden markkinoilla, ja joka on merkitty kilpailunsuojalain mukaiseen rekisteriin 38) Määräävässä asemassa olevien taloudellisten subjektien toiminta, jotka tuottavat ja myyvät sotateollisuudessa käytettäviä metalleja ja erikoisseoksia 39) Maaperän rikkauksien geologinen tutkimus ja/tai maaperän hyödyllisten kaivannaisten etsintä ja louhinta/nosto/ kaivuu sellaisella maa-alueella, jolla on federaatiivistä merkitystä 40) Vedessä olevien biologisten resurssien hankkiminen (pyynti) 41) Kirjapainon, joka pystyy painamaan yli 200 miljoonaa sivua kuukaudessa, toiminta 42) Painettujen aikakausi- ja kausijulkaisujen, joiden yksittäinen painos on vähintään miljoona kappaletta, toimittaminen ja julkaisutoiminta Muuta Federaation omistama maa myyntikiellossa vuoden loppuun Federaation omistuksessa olevien maiden määräaikaisen myyntikiellon aikana on tarkoituksena tehdä inventaario valtion maaomaisuudesta ja sen pohjalta siirtää osa siitä federaation asuinrakentamistukirahastoon. Rahaston tavoitteena on rakentaa jopa miljoona pientaloa vuosittain. Myyntikielto koskee ensisijaisesti kaupunkien ja esikaupunkien alueella sijaitsevia maa-alueita. Esikaupunkialueilla sijaitsevien tonttien on oltava 30 km säteellä miljoonakaupungista, 15 km etäisyydellä 0,1-1 miljoonan asukkaan kaupungeista ja 5 km säteellä alle asukkaan kaupun- 3 Moskova ja Pietari geista. Myyntikielto perustuu 4.4 hyväksyttyyn hallituksen päätökseen federaation omistamalle maalle rakennettavien asuinrakennusten ja muiden rakennusten rakentamisen takaamisesta. /Kommersant/ MM, Avoimia huutokauppoja julkisissa hankinnoissa lisätään Venäjän hallitus on laajentanut avoimella huutokaupalla toteutettavien julkisten hankintojen luetteloa. Hallituksen asetuksessa on lueteltu kaikki uudet tavarat, työt ja palvelut, joiden hankkimista vaatimus huutokaupasta koskee. Uusia tavaroita ovat mm. autot ja niiden osat. Merkittävimpiä muutoksia luettelossa ovat kaikenlaiset rahoituspalvelut, rakentaminen ja kiinteistöpalvelut. Rakentamiseen liittyville huutokaupoille on määritelty omat säännöt. Hankintaprosessiin voivat osallistua urakoitsijat, joilla on vähintään 5 vuoden kokemus vastaavanlaisesta rakentamisesta, ja jotka pystyvät osoittamaan saaneensa valmiiksi vähintään 30 % vastaavanlaisesta konkreettisesta rakennuskohteesta. Julkisia hankintoja säätelevää lakia ja siihen pohjautuvaa hankintaprosessia on kritisoitu mm. liian byrokraattiseksi. Toisaalta Talouskehitysministeriössä lakia pidetään edistysaskeleena korruption torjumisessa julkisissa hankinnoissa ja laskelmien mukaan lain voimaantulon jälkeen julkisissa hankinnoissa on säästetty. /RG/VS/ Duuma hyväksyi tupakoinnin vastaisen taistelun aloittamisen Duuma on hyväksynyt toisessa käsittelyssä Maailman terveysjärjestön WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen ratifiointia koskevan lain. Ratifioituaan puitesopimuksen Venäjä sitoutuu kieltämään viiden vuoden kuluessa tupakan mainostamisen. Sopimus velvoittaa ryhtymään Venla 3/08 11

12 LAKIUUTISIA useisiin ennaltaehkäiseviin ja tupakoinnin vastaisiin toimiin esimerkiksi rajoittamaan tupakointia yleisillä paikoilla, tehostamaan nikotiiniriippuvuuden hoitoa, käyttämään varoittavia pakkausmerkintöjä jne. Venäjällä arvioidaan olevan kaksi kertaa enemmän tupakoitsijoista kuin Euroopan maissa. /Kommersant/VS/ Yleistä lakitiedotusta Verotus Verottaja käy harvemmin, mutta on tehokkaampi Vuonna 2007 Venäjän veroviranomaiset tekivät tarkastusta paikan päällä yrityksissä, 41 % vähemmän kuin edellisvuonna. Tarkastusten tehokkuus verottajan mukaan kasvoi 40 % ja keskimäärin yritysten verorästit olivat 2-4 miljoonaa ruplaa. Useimmin tarkastuksen kohteeksi joutuvat yritykset, jotka maksavat työntekijöilleen keskimääräistä alhaisempaa palkkaa tai ovat pitkään tappiollisia. Tarkastusten väheneminen liittyy tiukentuneeseen lainsäädäntöön, jolla verotarkastajien oikeuksia on kavennettu. Veroviranomaiset ovat jo aikaisemmin kertoneet, mikä on etusijalla verottajan työssä vuonna Veroviranomaiset aikovat painottaa niiden alojen tarkastuksia, joilla tilastojen mukaan on eniten tappiollisia yrityksiä. Nämä alat ovat tukku- ja vähittäiskauppa, jalostusteollisuus ja kiinteistöala, joista kaupan ala tulee olemaan erityistarkkailussa. Venäjän tilastokeskuksen mukaan tappiollisia kaikista venäläisistä yrityksistä on 23,4 %. Kiinteistöalalla tappiota tekee 22,7 % rakennusalalla 17,8 % ja kaupan alalla. /Akdi, Vedomosti/VS/ Verottajan soveltamismahdollisuuksia kavennetaan Venäjän korkein arbitraatio-oikeus päätyi kaventamaan veroviranomaisten valtaa koskien siviilikoodeksin 169. artiklan soveltamista. Kyseisen artiklan nojalla veroviranomaiset ovat voineet takavarikoida tulon tai hyödyn, joka on saatu sellaisesta liiketoimesta, jonka veroviranomaiset ovat katsoneet olevan moraalisesti arveluttava. Veroviranomaiset ovat voineet hakea takavarikointia suoraan oikeusteitse, esittämättä vaatimuksia ensin asianomaiselle yritykselle. Siviilikoodeksin 169. artiklan soveltamisesta veroriidoissa on käyty pitkään keskustelua. Korkeimman arbitraatio-oikeuden mukaan kyseistä artiklaa ei voi enää soveltaa veroriidoissa. Jos liiketoimi on verottajan mukaan suunnattu verojen kiertämiseen, asian riitauttamiseen sovelletaan muita normeja ja yritykseltä peritään vain maksamattomat verot eikä kaikkea liiketoimen perusteella saatua hyötyä. Verottaja on soveltanut artiklaa paljon huomiota herättäneissä Jukosin ja PricewaterhouseCoopersin tapauksissa. Korkein arbitraatio-oikeus antaa myöhemmin asiaa koskevan asetuksen. /Rbk/VS/ Yritykset Medvedev vähentäisi byrokratiaa pienyritysten kohdalla Tuleva presidentti Medvedev esittää radikaaleja toimenpiteitä pienyritysten suojaamiseksi byrokratialta. Medvedev on ehdottanut, että viranomaisten tarkastukset pienissä yrityksissä kiellettäisiin ilman asianmukaiselta oikeuden tai syyttäjän päätöstä. Tämä koskisi esimerkiksi paloturvallisuustarkastajia, hygieniatarkastajia ja miliisiä. Tarkastuksia tekeviä elimiä pelkästään liittovaltiotasolla on 30 ja ne tekevät 45 erilaista tarkastusta. Viralliset kulut tarkastuksista nousevat huomattavan suuriksi pienten yritysten kohdalla. /Akdi/VS/ Venla 3/08

13 LAKIUUTISIA Laiton työvoima lisääntynyt vai kontrolli kiristynyt? Laittoman työvoiman käytöstä on Moskovassa tänä vuonna jaettu sakkoja jo 300 miljoonan ruplan edestä. Koko edellisvuoden sakkojen määrä oli 73 miljoonaa ruplaa. Migraatioviraston mukaan kyse ei ole siitä, että laittoman työvoiman käyttö olisi lisääntynyt, vaan kontrollia on tiukennettu nimenomaan yritysten kohdalla. Sakkojen suurta määrää selittää se, että juridisille henkilöille laittoman työvoiman käytöstä langetettavat sakot ovat suuruudeltaan ruplaa, kun taas ilman työlupaa töitä tekevä selviää 2000 ruplan sakoilla. Migraatioviraston edustajan Zalina Filimonovan mukaan sakkojen suuruudella on ollut vaikutusta. Yhä useammin tarkastuksissa ei löydy yhtään laitonta siirtolaista, kun aikaisemmin yhdeltä rakennustyömaalta saattoi löytyä henkilöä ilman oleskelu- ja työlupaa. /RG/VS/ Venla 3/08 13

14 Tulliuutisia Tuontimääräyksiä Vientimääräyksiä Koneiden ja laitteiden väliaikaisia tulleja jatketaan Kesällä 2007 asetetettuja tuontitulleja koneille, laitteille ja niiden osille (98 tullinimikettä) jatketaan jälleen yhdeksällä kuukaudella. Venäjän hallitus antoi asiaa koskevan asetuksen, joka astui voimaan Kyseisellä listalla olevien tuotteiden tuontitullit Venäjälle ovat pääasiassa 0 %. vch/ EL/ Käytettyjen puoliperävaunujen tuontitullit Venäjän hallitus on antanut asetuksen käytettyjen puoliperävaunujen tuontitulleista Venäjälle. Nyt ilmoitetut tullitasot tulivat voimaan Asetus koskee seuraavia tullikoodeja: Tullikoodi (puoliperävaunut, kokonaismassaltaan yli 15 tonnia, kokonaispituudeltaan vähintään 13,6 metriä) tuontitulli Venäjälle 126 euroa kokonaismassan tonnilta (käyttöönotosta yli 7 vuotta) tai 10 % tullausarvosta (käyttöönotosta korkeintaan 7 vuotta, tullikoodi ). Tullikoodi (puoliperävaunut kylmäkuljetuksiin, korin sisätilavuus vähintään 76 kuutiometriä) tuontitulli Venäjälle kokonaissisätilavuudesta 70 euroa kuutiometriltä (kun käyttöönotosta yli 7 vuotta) tai 10 % tullausarvosta (käyttöönotosta korkeintaan 7 vuotta, tullikoodi ). Tullikoodi ja (muut) tuontitulli Venäjälle 15 % tullausarvosta. TKS/ EL/ Lannoitteille asetettiin vientitulleja Venäjän hallitus on antanut asetuksen koskien lannoitteiden vientitulleja Venäjältä (IVY:n tullialuemaiden ulkopuolelle). Uudet tullit ovat voimassa saakka. Typpilannoitteille (kivennäiset ja kemialliset, tullikoodit ryhmässä 3102) asetettiin vientitulliksi 8,5 % tullausarvosta. Kalilannoitteille (kivennäiset ja kemialliset, tullikoodit ryhmästä 3104) asetettiin vientitulliksi 5 % tullausarvosta. Tullikoodiryhmälle 3105 asetettiin 8,5 %:n vientitulli. Ryhmän kuvaus kuuluu: Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea seuraavista lannoittavista aineista: typpeä, fosforia tai kaliumia; muut lannoitteet; tämän ryhmän lannoitteet tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa. TKS/ EL/ Venäjä jatkaa viljan vientitulleja Venäjä jatkaa viljan vientitulleja saakka. Vehnän osalta vientitulli on 10 % (vähintään 0,022 euroa kilolta) ja ohran osalta 30 % (vähintään 0,07 euroa kilolta). Tullikoodit ovat 1001 ja Venäjän hallituksen asetus/ EL/ Rikille ja kalsiumfosfaateille vientitulleja Venäjän hallitus on asettanut 6,5 %:n vientitullin kaikille rikkilajikkeille lukuun ottamatta sublimoitua, saostettua ja kolloidista rikkiä. Uusi tullitaso koskee tullikoodeja ja Myös (jauhetuille ja jauhamat- 14 Venla 3/08

15 tomille) luonnon kalsiumfosfaateille, luonnon alumiinikalsiumfosfaateille ja fosfaattiliiduille asetetaan sama 6,5 %:n vientitulli. Näiden tullikoodit ovat ja Asetus on annettu ja astuu voimaan kuukauden kuluttua virallisesta julkistamisesta. Tullitasot ovat voimassa saakka. TKS/ EL/ Polyeteeneiltä pois vientitulleja Venäjän hallitus on vahvistanut muutamien polyeteenityyppien vientitulleiksi 0 % tullausarvosta. Määräys koskee tullikoodeja , , , ja Asetus asiassa annettiin TKS/ EL/ Öljyn vientitulleja aiotaan muuttaa jalostusta suosivaksi Venäjän talouskehitysministeriö suunnittelee öljytuotteiden vientitullien muuttamista jatkojalostusta suosivaksi. Tällä hetkellä esimerkiksi raskaan polttöljyn vientitulli on alhaisempi kuin korkealaatuisen bensiinin. Muutoksella halutaan saada venäläistä öljyteollisuutta panostamaan jalostukseen. TKS/ EL/ Venla 3/08 15

16 Maittemme välinen kauppa Työluvat Venäjällä edelleen ajankohtaisia Suomen suurlähetystössä järjestettiin Suomen ja Venäjän viranomaistapaaminen, jossa käsiteltiin Venäjällä toimivien suomalaisyritysten ja työntekijöiden työviisumeiden ja työlupien hankkimista. Venäjän puolelta tapaamiseen osallistuivat Venäjän maahanmuuttoviraston (FMS) edustajat työlupien myöntämiskeskuksesta, ulkoisen työvoimamigraation hallinnosta ja viraston kansainvälisestä hallinnosta. FMS toi esiin, että Venäjän työlupakäytännön normatiivista perustaa ei aina ole ymmärretty oikein. Venäjän mekanismi on vaikeahko, muttei mahdoton. Ulkomaisen työvoiman palkkaaminen on tällä hetkellä Venäjällä hyvinkin ajankohtainen asia. Vuonna 2003 Venäjällä myönnettiin työlupaa ulkomaalaisille työntekijöille, vuonna 2007 vastaava luku oli 2,1 miljoonaa (näistä suomalaisille myönnettiin 987 työlupaa). Tälle vuodelle on suunniteltu myönnettäväksi 1,8 miljoonaa työlupaa, minkä lisäksi on käytettävissä 30 prosentin reservi. Työlupakiintiöt on jaettu maantieteellisesti alueittain ja toimialoittain. Lain mukaan Venäjälle voi tulla viisumilla, kuten suomalaiset tai viisumivapaasti, kuten IVY-maiden kansalaiset. Kaikkien on kuitenkin hankittava työntekoa varten työlupa. Työviisumia varten kutsujana voi toimia venäläinen juridinen henkilö tai ulkomaalainen juridinen henkilö, joka on laillisesti rekisteröitynyt Venäjälle. Ns. liikemiesviisumi oikeuttaa vain ajoittaisiin konsultaatioihin ja liiketapaamisiin Venäjällä, mutta ei jatkuvaan työntekoon. Kehen otettava yhteyttä Mikäli työnantaja haluaa palkata ulkomaista työvoimaa, on hänen FMS:n edustajien mukaan otettava ensin yhteyttä alueen työvoimaviranomaiseen. Jos paikkaan ei ole saatavissa venäläistä työvoimaa, työvoimaviranomainen antaa luvan ulkomaalaisen työvoiman rekrytointiin. Kun työnantaja on saanut paikallisen työvoimaviranomaisen luvan, kääntyy hän seuraavaksi FMS:n puoleen, jonka luvan perusteella ulkomaista työvoimaa voidaan ryhtyä palkkaamaan. Suomesta Venäjälle saapuu yleensä korkeasti koulutettuja asiantuntijoita, joiden palkkaaminen on perusteltua. Venäjän oikeusministeriössä on parhaillaan rekisteröitävänä asetus, jonka voimaan tulon myötä työnantaja tarvitsee vain yhden yhteydenoton viranomaisiin ulkomaisen työvoiman palkkaamiseksi. 16 Venla 3/08

17 Työnantaja tekee hakemuksen ulkomaisen työvoiman käyttämisestä, jossa määrittelee työntekijän kansallisuuden, ammattialan ja maantieteellisen toiminta-alueen Venäjällä. Tätä verrataan maantieteellisille alueille ja toimialoille annettuihin vuosittaisiin kokonaiskiintiöihin. Saatuaan luvan ulkomaisen työvoiman käyttämiseen hakee työnantaja työlupaa yksittäiselle työntekijälle. Työluvan saamisen jälkeen FMS vahvistaa työnantajan kutsun työntekijälle ja tämän perusteella työntekijä voi hakea työntekoon oikeuttavan kertaviisumin tullakseen Venäjälle. Maahan saapumisen jälkeen työntekijän kertaviisumi korvataan monikertatyöviisumilla, joka on voimassa yhtä pitkään kuin työlupa. Työlupa oikeuttaa oleskelemaan koko Venäjän alueella, mutta työtä saa tehdä vain sillä alueella, jolle lupa on määritelty. Voiko työlupaa hakea ulkomaisen edustuston kautta FMS:n edustajien mukaan työluvan hakeminen ulkomailta käsin ei ole mahdollista. Työlupaa hakee työnantaja Venäjällä. Mikäli työntekijä ei kuulu niiden maiden kansalaisiin, joilla on viisumivapaus Venäjälle, hakee hän kotimaassaan kertaviisumin, jolla tulee Venäjälle ja Venäjällä hakee varsinaisen työviisumin. Viisumivapaiden maiden kansalaiset tulevat maahan omatoimisesti ja hakevat itse työluvan. Viime vuonna 60 % työluvan itse hankkineista henkilöistä sai työpaikan. Avainhenkilöt Suomelle olevan tärkeää, että suomalaisyritysten avainhenkilöt pääsevät Venäjälle ja voivat tehdä töitä maassa esteettä. Suomalaisyrityksissä yleensä muu kuin avainhenkilökunta on venäläistä. Investoiva yritys tarvitsee avainhenkilönsä nopeasti maahan. Monen kuukauden viisumi- ja työlupaprosessi haittaa yrityksen toimintaa tiukan kilpailun alueilla. Suomi käsittelee ulkomaisten yritysten avainhenkilöiden hakemuksia hyvin joustavasti ja toivoo vastaavaa käsittelyä myös Venäjällä. Avainhenkilöt kun ovat pieni, kaikkein ongelmattomin marginaaliryhmä. FMS:n edustajat kertoivat, että Venäjä on aina pyrkinyt käsittelemään asiantuntijoiden työlupahakemukset yhden kuukauden kuluessa, jos kaikki työluvan myöntämiseen tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa. Ulkomaalaislakiin on tekeillä yritysten avainhenkilöitä koskeva muutos, joka on menossa duuman käsittelyyn. Ulkomaalaislakiin on suunniteltu muutosta, jonka pohjalta yritysten avainhenkilöt voisivat työskennellä Venäjällä ilman työlupaa. Jos työntekijä joutuu tekemään työtä kahdella alueella FMS:n mukaan työlupaa voi hakea myös usealle Venäjän federaation subjektin alueelle, mikäli työn luonne tätä edellyttää. Tällöin lupahakemus käsitellään keskitetysti FMS:n työlupakeskuksessa Moskovassa. Muussa tapauksessa työntekijää koskee asetus nro 97, joka määrittelee ulkomaisen työntekijän muihin kuin työluvan antaneen subjektin ulkopuolelle suuntautuvien työmatkojen maksimikeston. Työmatkalla toisessa subjektissa voi vuoden aikana olla yhteensä korkeintaan 10 päivää, jos työluvan hakemisen yhteydessä ei muuta ole määritelty. Jos työn luonne määritellään matkatyöksi, voi asetuksen 97 mukaan matkapäiviä muiden subjektien alueelle kertyä yhteensä päivää tapauksesta riippuen. Tämä on määriteltävä työlupaa haettaessa. Niiden ammattialojen edustajat, jotka voivat olla työmatkoilla päivää vuodessa, on lueteltu asetuksessa 97 - tällaisia ovat esimerkiksi merimies. Jos ammattiala, asema tai työskentelyalue muuttuu, työlupa voidaan uusia kattamaan useampi subjekti. Kuinka tulee toimia silloin, kun; esimerkiksi silloin, kun yritys on rekisteröity Pietarissa, mutta työntekijä työskentelee sekä Pietarissa että Moskovassa? FMS:n edustajien mukaan työnantaja ottaa ensin yhteyttä erikseen molempien subjektien paikalliseen työvoimaviranomaiseen, jotka antavat lausunnon ulkomaisen työvoiman paikallisesta tarpeellisuudesta. Sen jälkeen Venäjän maahanmuuttoviraston työlupien myöntämiskeskus tekee asiasta päätöksen. Suunnitellun uuden lain mukaan työnantajan tarvitsee tulevaisuudessa ottaa yhteyttä vain federaatiotason virastoon. Laki on tällä viikolla Venla 3/08 17

18 ensimmäisessä käsittelyssä ja edessä on vuoden mittainen tiukka käsittelykierros neljän viranomaisen kesken. Jos työntekijä on kahden yrityksen palveluksessa FMS:n edustajat kertoivat Venäjän lainsäädännön mukaan sivutoimen harjoittamisen olevan ulkomaalaiselle mahdollista ja tällaisissa tapauksissa myönnetään erilliset työlupakortit jokaista työnantajaa kohden. Jos työntekijä on konsultti tai frelance-työsuhteessa Myös freelance-työsuhde on mahdollinen. Tässä tapauksessa ei solmita varsinaista työsopimusta. Alle 6 kuukauden freelance-suhteessa veroprosentti on 35 ja tämän jälkeen Venäjän yleinen veroprosentti 13. Veroviranomaisille ilmoitettava, miten kauan työ kestää. Miten työlupaa jatketaan Useissa tapauksissa jatkolupaa ei ole saatu ajoissa ja työntekijä on joutunut poistumaan maasta odottaessaan jatkoluvan saantia. FMS:n edustajat totesivat tämän olevan mahdollista, sillä Venäjän maantieteelliset mittasuhteet vaikuttavat käsittelyaikoihin. Alkuperäisten asiakirjojen toimittaminen henkilöltä toiselle on Venäjällä ongelmallista. Jos kaikki vaadittavat asiakirjat on kuitenkin toimitettu Venäjän viranomaisille vähintään kuukausi ennen työluvan vanhenemista, on uusi lupa annettava ennen aiemman vanhenemista. Hallitus on perustanut asiasta pilottihankkeen: Pietarin ja Moskovan alueilla kokeillaan dokumenttien sähköistä allekirjoittamista. Käsittelyajat tulevat lyhenemään huomattavasti, kun sähköinen allekirjoitusjärjestelmä saadaan toimimaan. Työlupaa voi FMS:n mukaan periaatteessa jatkaa myös jatkaa ilman, että työntekijä joutuu poistumaan Venäjältä. Tällöin työnantaja anoo työlupaa ja työntekijälle haetaan monikertaviisumi. Tavallinen monikertaviisumi ei kuitenkaan oikeuta työntekoon. Vuoden työlupakiintiöt FMS:n edustajat kertoivat, että tänä vuonna järjestelmän joustavuutta on lisätty sillä, että sekä viisumivelvollisten että viisumivapaiden maiden kansalaiset kuuluvat samaan työlupakiintiöön, joka on noin 1,8 miljoonaa. Työviisumia varten tarvittavien kutsujen kiintiö on kasvanut melkein kaksinkertaiseksi edellisvuoteen verrattuna eli 378,000:sta 672,304: een. Kutsuja tarvitaan vain uusia maahan tulevia ulkomaalaisia työntekijöitä varten, eli tämä kiintiö ei vaikuta maassa jo työskenteleviin ulkomaalaisiin, jotka voivat uusia työlupansa ilman kutsua. Joustavuutta järjestelmään on tuotu myös 30 prosentin reservillä, joka voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön, mikäli tarvetta ulkomaalaisten palkkaamiseen on suunniteltua enemmän. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää 30 %:n reservin käyttöönoton, jos federaation alue sitä puoltaa. Jos tämäkin reservi on käytetty, federaation alue voi ottaa yhteyttä suoraan hallitukseen pyytääkseen lupaa ulkomaalaisen palkkaamiseen. Suunnitelmissa on, että suurille firmoille annetaan neuvottelumahdollisuus omista kiintiöistään, mutta päätöstä ei olla vielä hyväksytty. Työnantajat voivat vaikuttaa kiintiöihin toimittamalla vuosittain toukokuun aikana omat suunnitelmansa ulkomaisen työvoiman käytöstä seuraavalle vuodelle. Seuraavan vuoden kiintiöt vahvistetaan edellisen vuoden marraskuussa. Joka vuoden toukokuun loppuun mennessä voi kuitenkin tehdä kuluvaa vuotta koskevia lisäpyyntöjä, jotka käsitellään elokuun loppuun mennessä. Tekeillä on lakimuutos, jonka mukaan jatkossa reservejä voitaisiin korjata kolme kertaa vuodessa. Lähde: Ulkoministeriö, Suomen suurlähetystö Moskovassa 18 Venla 3/08

19 Venäjän talous Talousministeri Nabiullina korostaa Venäjän taloudessa avoimuuden ja kansainvälistymisen merkitystä Nabiullinan mielestä ei riitä, että uudistukset luetellaan. Asioiden toteuttamiseksi niistä on tehtävä projekteja, jotka budjetoidaan ja aikataulutetaan ja joita hallinnoidaan sovittujen periaatteiden mukaisesti. Näiden viimeksi mainittujen asioiden opettelu on Nabiullinan arvion mukaan yksi keskeisimpiä kysymyksiä Venäjän valtiohallinnossa. Venäjän talouskehitys- ja kauppaministeri Elvira Nabiullina korostaa Venäjän talouden lähivuosien haasteissa globalisaation luonteen muutosta, uuden teknologian aaltoa, henkisen pääoman merkitystä talouskasvussa ja Venäjän raaka-aineresurssien hupenemista talouskasvun lähteenä. Venäjän sijoittuu tällä hetkellä BKT:n suuruudellaan 7.sijalle maailman taloudessa. Jos USA:n BKT:n määräksi lasketaan 100 yksikköä, niin Venäjän BKT:n suuruus on siitä 15 %, Kiinan 51 % ja Britannian 16 %. Ennusteiden mukaan Venäjän BKT olisi vuonna % USA:n BKT: stä, Kiinan 61 % ja Japanin 30 %. Vuonna 2020 Venäjän BKT olisi 20 %, Kiinan 94 % ja Japanin 27 %. (Luvuissa on verrattu BKT:n kokonaissuuruutta ei BKT:tä henkeä kohden laskettuna). Talouden avoimuutta arvioidaan tavallisesti ulkomaankaupan osuudella BKT:stä. Venäjällä se oli vuonna 2007 ministeriön laskelmien mukaan 44,8 %. Luku nousee varsin korkeaksi jopa EU-maiden keskiarvoon ja Japaniin verrattuna. Venäjällä luonnollisestikin osuuteen vaikuttaa energian maailmanmarkkinahinnan korkea taso, joka nostaa viennin arvoa ja kasvattaa tuontimahdollisuuksia. Venäjän talouden integroitumista maailmantalouteen voidaan kuvata myös muilla parametreillä. Suorat investoinnit ulkomailta Venäjän talouteen ovat kasvaneet vuoden ,7 % BKT:stä tasolta 7,7 %:iin vuonna Tämän lisäksi myös venäläiset yritykset ovat lähteneet investoimaan ulkomaille. Maan tulevaisuuden kehityksessä ministeri näkeekin neljä haastetta, joihin Venäjän talouden on kyettävä vastaamaan. Venla 3/08 19

20 Vasemmalta kauppa- ja talouskehitysministeri Elvira Nabiullina, finanssiministeri Aleksei Kudrin ja Venäjän presidentti Vladimir Putin Mitä pitäisi tehdä 1) Globalisaation luonteen muuttuminen, jossa Nabiullina toteaa kilpailun kiristyvän myös ei-perinteisillä sektoreilla mm. myös kansallinen hallinto, innovaatiopolitiikka ja koulutus globalisoituvat ja alistuvat kansainväliselle kilpailulle. Globalisaation myötä myös maailman talouden keskukset muuttuvat, toteaa Nabiullina. Painopiste siirtyy Aasiaan, Kiinaan ja Intiaan. 2) Uudella teknologisella aallolla Nabiullina tarkoittaa innovaatioiden merkityksen kasvua. Samalla traditionaaliset taloudellisen kasvun perustana pidetyt tekijät menettävät merkitystään. Venäjän kohdalla Nabiullina näkee innovaatiopolitiikan vaikutukset jo vuonna Muutaman vuoden sisällä Venäjän talouden teknologinen pohja on pakko uusia kokonaisuudessaan, arvioi Nabiullina. Tällä hetkellä tilanne ei ole vielä hyvä. Vuoden 2005 tilastojen pohjalta teknisiä innovaatioita tuottavien yritysten osuus kaikista teollisuuden ja palvelualan yrityksistä oli 9,7 %. Saksassa se oli 60,9 % ja Suomessa 44,8 %. Teknisesti uusien teollisten tuotteiden osuus Venäjällä oli 0,5%, Saksassa 7,1 % ja Suomessa 27,2 %. 3) Nabiullina arvioi henkisen pääoman merkityksen kasvavan taloudellisen kasvun yhtenä osatekijänä. Hän peräänkuuluttaakin Venäjän koko koulutusjärjestelmän uusimista kaikilla tasoilla. Jotta Venäjä pystyy kilpailemaan globaaleilla työvoimamarkkinoilla huippuosaajista ei riitä, että työntekijöillä on hyvät työolosuhteet ja hyvä palkka. Myös muun elinympäristön pitää olla riittävän houkutteleva, sanoo Nabiullina. Jos Venäjä ei pysty tähän, sen maan työntekijät hakevat parempaa elämää niistä maista, joissa työvoimapula kasvaa. 4) Energia-raaka-ainevientiin pohjautuva talouskasvu saattaa tulla nopeastikin tiensä päähän, kun alan tuotantokalusto vanhenee ja tuotanto vaikeutuu, maailmanmarkkinoille ilmestyy vaihtoehtoisia energiamuotoja ja kysyntä hiipuu Kiinan ja Intian talouskasvun hidastuttua, varoittaa Nabiullina. Ongelmana on myös alan palkkojen nousu yli työntuottavuuden kasvun. Talousministeri Nabiullina katsoo, että ensisijaisia tehtäviä on priorisoida ratkaistavat asiat ja niihin liittyvät hankkeet. Ministeri katsoo kuitenkin, että samanaikaisesti investointeja on suunnattava useisiin eri kohteisiin. Investoinneilla ja priorisoinneilla hän ei tarkoita vain julkisten varojen käyttöä. Tärkeimpänä Nabiullina pitää inhimilliseen pääomaan kasvuun ja ylläpitoon suunnattuja investointeja: koulutus, terveydenhuolto, sosiaalisektori, ekologia jne. Seuraavana ministeri nostaa esiin infrastruktuurin: liikenne, tietoliikenne, energia, asunnot. Kolmantena Nabiullina mainitsee korkeanteknologian hankkeet ja tutkimuksen. Makrotalouden vakauden ministeri mainitsee viimeisenä, joskaan ei vähiten tärkeänä. Tässä kuitenkin törmätään jo pitkään jatkuneeseen kiistaan finanssiministeriön ja talousministeriön välillä kasvu vai budjettivakaus. Oman ministeriönsä edustajana Nabiullina korostaa kasvun merkitystä Venäjän pitkänajanjakson talouskehitykselle, mutta pitää tärkeänä myös budjettitasapainoa. Tästä syystä hän korostaakin priorisoinnin merkitystä julkisen rahan käytössä. Lopuksi Nabiullina korostaa myös institutionaalisten uudistusten merkitystä. Näistä ensisijaisesti olisi modernisoitava: -koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmä -eläkejärjestelmä -kansallinen innovaatiojärjestelmä -valtiohallinnon laadun radikaali parantaminen -asuntomarkkinat -rahoitusmarkkinat -energiasektorin kehittäminen ja tehostaminen -ekologia -liikenneinfrastruktuuri -uusien aluekeskusten kehittäminen Nabiullinan mielestä ei riitä, että nämä uudistukset luetellaan vaan asioiden toteuttamiseksi niistä on tehtävä projekteja, jotka budjetoidaan ja aikataulutetaan ja joita hallinnoidaan sovittujen periaatteiden mukaisesti. Näiden viimeksi mainittujen asioiden opettelu on Nabiullinan arvion mukaan yksi keskeisimpiä kysymyksiä Venäjän valtiohallinnossa. /Minekonomy, MM/MM, Venla 3/08

21 Uusi presidentti - uusi Venäjä? Kirjoittaja: Kalle Schönberg, Moskova Venäjän presidentti vaihtuu 7. toukokuuta. Samalla Venäjällä siirrytään uudenlaiseen valtajärjestelmään, josta ei ole aikaisempaa kokemusta. Uudessa järjestelmässä Venäjän johdossa on kaksi vahvaa henkilöä: Dmitri Medvedev presidenttinä ja Vladimir Putin pääministerinä. Venäjällä on perinteisesti totuttu tiukkoihin pyramidihierarkioihin, niin politiikassa kuin liike-elämässäkin, jossa johdossa on selkeästi yksi henkilö, joka lopulta päättää asioista. Uudenlainen kaksipäinen järjestelmä herättääkin monia kysymyksiä. Liberaali Medvedev Medvedevin katsotaan edustavan Putinin lähipiiristä liberaalimpaa, vapaata markkinataloutta kannattavaa, suuntausta. Valtiokapitalismia kannattavat voimat Venäjän johdossa olisivat siis saaneet iskun. Medvedevin ensimmäiset aloitteet vaikuttavat myös yrittäjäystävällisiltä. Medvedev ilmoitti asettavansa pk- yritysten toimintaedellytysten tukemisen keskeiselle sijalle politiikassaan. Hän lupasi kovalla kädellä karsia pienyrittäjätoimintaa häiritsevää viranomaisvalvontaa kuten esimerkiksi erilaisia viranomaistarkastuksia. Tällä voi olla myönteinen vaikutus myös ulkomaiselle yritystoiminnalle. Tosin myös Putin valitti presidenttikausinaan useampaan kertaan samasta asiasta, mutta mitään merkittävää parannusta yritystoimintaa häiritsevään byrokratiaan ja viranomaisvalvontaan ei saatu. Medvedev on ollut myös supermonopoli Gazpromin hallituksen puheenjohtaja, eikä ole tällä paikallaan osoittanut erityistä halua vapauttaa kilpailua Gazpromin monopoliasemaa purkamalla. Pääministerin valta lisääntyy Sekä Dmitri Medvedev että Vladimir Putin ovat vakuuttaneet, että Venäjä ei muutu presidenttivaltaisesta maasta mihinkään ja presidentin ja pääministerin valtaoikeudet säilyvät entisinä. Muutoksia on kuitenkin jo näkyvissä. Pääministerin asemaa ollaan selkeästi vahvistamassa. Pääministerille ollaan esimerkiksi antamassa merkittävä osa kuvernöörien nimitysprosessissa, joka on yksi Putinin luoman vallan vertikaalin eli tiukan presidenttijohtoisen järjestelmän kulmakivistä. Putinin johtama hallitus alkaa tehdä kyvykkyysarvioita aluejohtajista, joiden perusteella se suosittelee presidentille aluejohtajanimityksiä. Presidentti siis tekisi nimitykset pääministerin esityksestä. Tämän lisäksi, joidenkin tietojen mukaan, alueparlamenttivaaleissa voittaneille puolueille annetaan oikeus ehdottaa omaa kandidaattiaan aluejohtajaksi. Useimmiten tämä merkitsee, että Putinin johtama Yhtenäinen Venäjä- puolue saa mahdollisuuden ehdottaa nimitystä. Putin voisi siis vaikuttaa Venla 3/08 21

22 nimityksiin sekä aluetasolla puolueensa kautta että ylätasolla hallituksessa. Putinin nimitys Yhtenäinen Venäjä- puolueen johtajaksi merkitsee myös pääministerin valta-aseman vahvistumista. Putinilla on näin tiukasti hallinnassa Venjän hallitus, Venäjän parlamentti sekä Yhtenäinen Venäjä- puolueen kautta vielä alueetkin, joiden johtajat ovat usein puolueen jäseniä ja alueparlamentit puolueen hallinnassa. Yhtenäinen Venäjä- puolueen edustajat ovat jo ilmoittaneet, että uudesta hallituksesta tulee puoluehallitus eli ministerit nimitettäisiin Yhtenäinen Venäjä- puolueesta. Venäjällä siirryttäisiin näin lähemmäksi parlamentaarista demokratiaa. Mielenkiintoista onkin nähdä uuden hallituksen ja presidentin hallinnon henkilövalinnat. Tämän perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä voimasuhteista Putinin ja Medvedevin välillä. Suomen suhteet Suomen mahdollisuudet ajaa asioitaan Putinin hallituksen kanssa saattavat toisaalta helpottua, mutta myös vaikeutua. Putinin hallitus tulee mitä todennäköisimmin olemaan tehokas elin, joka kanssa saa asiat hoitumaan. Toisaalta Putin nähtävästi ajaa tehokkaasti myös Suomen kannalta kielteisiä asioita kuten puutullikysymystä, jota Putin pyrki ajamaan jo presidenttinä ollessaan hallituksen ennenminkin hidastellessa asiassa. Monet venäläiset pankit Rahoitusmarkkinoiden tilanteen kiristyessä luonnollisten henkilöiden pitkäaikainen asuntolainoitus on muuttumassa riskialttiiksi venäläisille pankeille, arvioivat monet alan asiantuntijat. Tilanne on muuttunut radikaalisti vuoden 2007 keväästä, jolloin pankit kilpailivat asuntoluototuksesta ja alan asiantuntijoista. Asiantuntija-arvion mukaan maan noin 400 pankista, jotka ovat toimineet hypeteekkilainojen parissa, vuoden 2007 aikana siitä irrottautui lähes puolet. Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kiristyessä, venäläiset liikepankit ovatkin jo viime syksystä esittäneet valtiolle valtion vakausrahaston, eläkerahastojen ym. rahastojen varojen irrottamista kotimaisten pitkäaikaisten lainojen lähteeksi. Myös keskuspankki kannattaa jonkinlaisen kotimaisen kehitysrahaston perustamista, jolta pankit voisivat saada lainaa konkreettisten hankkeiden rahoittamiseen. Monet poliitikot ovat myös korostaneet tarvetta irrottautua tässä tilanteessa kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden vaikutuksista lisäämällä rahoitusmahdollisuuksia kotimaisista rahoituslähteistä. Venäjän keskuspankki ei kuitenkaan dramatisoi tilannetta, mutta toteaa pankkien luotonannossa ei-rahoitussektorilla toimivien yritysten ja yksityisten kansalaisten osuuden supistuvan vuoden 2008 aikana jopa 35 %iin vuoden %:n tasosta. Toisaalta talletusuojaviraston (ASV) pääjohtaja Andrei Melnikov arvioi kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kriisin saattavan vaikuttaa jopa positiivisesti venäläisten pankkien toimintaan, kun arvopaperisijoittajat ovat siirtäneet 22 Venla 3/08

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Suomen Moskovan suurlähetystö 1 Venäjän markkinatilanne maailmantalouden epävarmuudessa Maailman talous ajaantumassa taantumaan, miten se vaikuttaa Venäjän taloustilanteeseen?

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunta Valtiovarainvaliokunta Suomen näkökulmasta ajankohtaiskatsaus ESIR-rahoituksen tilanteesta sekä mahdollisista ongelmakohdista ja kehittämishaasteista Eduskunta 12.4.2016 Globaali talous- ja finanssikriisi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä 2.12.2013 Porvoo Nina Vesterinen Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten matkailijoiden saapumisia ( Vuonna 2030: Maapallolla

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehityskuvia

Työmarkkinoiden kehityskuvia Työmarkkinoiden kehityskuvia Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Pirkanmaan liiton tulevaisuusfoorumi 7.11.2011, Tampere Sisältö 1. Lähtökohtia työmarkkinoiden toimintaan

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

KUNNAT KRIISISSÄ - EDUNVALVONTA YT-SUMAN KESKELLÄ.

KUNNAT KRIISISSÄ - EDUNVALVONTA YT-SUMAN KESKELLÄ. KUNNAT KRIISISSÄ - EDUNVALVONTA YT-SUMAN KESKELLÄ. 12.2. Dan Koivulaakso Kantu-päivät AJANKOHTAINEN TILANNE Vuoden 2014 aikana yli 100 kuntaa on käynyt yhteistoimintamenettelyjä tavoitteena henkilöstön

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen KAUSITYÖ VIISUMIVELVOLLISISTA MAISTA 2016 Luonnonmarjojen poimintatyö Ulkoasiainministeriön ennalta määrittämistä viisumivelvollisista maista tulevien ulkomaalaisten henkilöiden on mahdollista suorittaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

LAPIN SUHDANTEET 2016

LAPIN SUHDANTEET 2016 LAPIN SUHDANTEET 2016 Ohjelma: 10.00 Tervetuloa Lapin suhdannekatsaus 2016 esittely strategiapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Toimialan näkökulma suhdanteisiin 10.30 TORMETS OY, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Muutoksia alkuperätakuulakiin. Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta

Muutoksia alkuperätakuulakiin. Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta Muutoksia alkuperätakuulakiin Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta 23.5.2013 2 Nykytilanne Laki sähkön alkuperän varmentamisesta (1129/2003) ollut voimassa vuoden 2004 alusta lähtien aluksi koski vain

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA Pirkanmaa Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

FLEGT Puutavaran alkuperä rakentamisessa -haasteita ja mahdollisuuksia. Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 4.10.

FLEGT Puutavaran alkuperä rakentamisessa -haasteita ja mahdollisuuksia. Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 4.10. FLEGT Puutavaran alkuperä rakentamisessa -haasteita ja mahdollisuuksia Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 4.10.2011 1 FLEGT-asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

VALTIO HYVÄ TYÖNANTAJA 2025 Suomalainen virkamiesjohtaja eurooppalaisessa vertailussa

VALTIO HYVÄ TYÖNANTAJA 2025 Suomalainen virkamiesjohtaja eurooppalaisessa vertailussa VALTIO HYVÄ TYÖNANTAJA 2025 Suomalainen virkamiesjohtaja eurooppalaisessa vertailussa Valtionhallinnon johdon päivä 6.2.2017 Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille?

Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille? Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille? MTK Pohjois-Karjala Kansanedustajatapaaminen Kitee Maatalouden hintakehitys vuosina 2000 2011 => viljelijöiden ostovoima heikkenee Lähde:

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 1.10.2014 2014/2064(BUD) TARKISTUKSET 1-13 Mietintöluonnos Patricija Šulin (PE537.331v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0102(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0102(NLE) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kalatalousvaliokunta 29.8.2013 2013/0102(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisessä sopimuksessa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot