SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO"

Transkriptio

1 Jäsentiedote 3:2008

2

3 SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO 3/08 PÄÄTOIMITTAJAN KATSAUS...5 VIERASKYNÄ...6 LAKIUUTISIA...7 Suunnitteilla ja käsittelyssä olevia esityksiä...7 Hyväksytyt lait ja määräykset...9 Yleistä lakitiedotusta...12 TULLIUUTISIA...14 Tuontimääräyksiä...14 Vientimääräyksiä...14 MAITTEMME VÄLINEN KAUPPA...16 Työluvat Venäjällä edelleen ajankohtaisia...16 VENÄJÄN TALOUS...19 Talousministeri Nabiullina korostaa Venäjän taloudessa avoimuuden ja kansainvälistymisen merkitystä...19 Uusi presidentti - uusi Venäjä?...21 Monet Venäläiset pankit harkitsevat luopumista hypoteekkilainoista...22 Pientalorakentaminen tarjoaa suuret mahdollisuudet Venäjällä...24 Työmarkkinat Venäjällä...27 Pikku-uutisia Venäjän taloudesta...29 VENÄJÄN ALUEET...34 Erityistalousalueiden tarkoituksena monipuolistaa taloutta...34

4 BISNESUUTISIA...38 Maa- ja metsätalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut...38 Raakaöljy, maakaasu, kaivostoiminta ja louhinta...39 Metsätalous, puutavara, puutuotteet...39 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus...40 Metalli, koneet, laitteet ja kulkuneuvot...40 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto...41 Rakentaminen...42 Tukku- ja vähittäiskauppa...44 Majoitus- ja ravitsemistoiminta...44 Kuljetus, varastointi, tietoliikenne, matkailu...45 Rahoitus, sijoitus, vakuutus...46 UUTISIA SVKK:N TOIMINNASTA...47 SVKK JÄRJESTÄÄ...49 SVKK Helsinki järjestää koulutustilaisuuksia...49 SVKK Helsinki järjestää muita tapahtumia...59 SVKK Moskova järjestää...60 SVKK Ural järjestää...65 Ilmoittajat...69 Mediakortti...73 Yhteystiedot

5 Päätoimittajan katsaus Kun Neuvostoliitto romahti ja Venäjän taloutta lähdettiin siirtämään markkinatalouden periaatteille, moni suomalainen yritys purki Venäjän-kaupan osastonsa ja osaston johtaja siirtyi varhennetulle eläkkeelle. Venäjällä pärjää tänään samoilla periaatteilla kuin muuallakin maailmassa, kuultiin sanottavan. Tämä pitääkin paikkansa. Mutta vain osittain. Venäjän merkitys Suomelle kauppakumppanina on ollut aina merkittävä ja 2000-luvun kaupan ja muun taloudellisen yhteistyön merkityksen kasvu on ollut nopeaa. Suomen merkitys Venäjälle sekä poliittisesti että taloudellisesti on sen sijaan supistunut. Aiemmin suhdetoiminnan hoitaminen painottui presidentti, valtioneuvosto ja vuorineuvostasolle vastapuolenaan NL:n ministerit ja NKP:n sihteeristö. Nyt presidentti ja valtioneuvostotason suhdetoiminnan rinnalle nousee korostetusti yritysten oma suhdetoiminta ja verkostojen rakentaminen. Yritysten omalla suhdetoiminnalla on iso merkitys kaikkialla, mutta Venäjällä sillä on enemmän merkitystä kuin monessa muussa maassa. Muutama iso suomalainen yritys onkin perustanut toukokuussa toimintansa aloittavan yksikön, jonka tehtävänä on - julkisuuteen annettujen tietojen mukaan - suhdetoiminta, verkostojen luominen ja liiketoimintamahdollisuuksien ennakointi verkostojen avulla. Uutta yksikköä on ehditty ihmetellä monelta suunnalta. Miksi sen pääpaikka on Suomessa eikä Venäjällä? Voiko todellisia verkostoja luoda rajan takaa? Miten sen toiminta eroaa jo olemassa olevien kaupan tukiorganisaatioiden tai Moskovan lähetystön ja konsulaattien kauppapoliittisten yksiköiden toiminnasta? Onko edellä lueteltujen organisaatioiden toiminnassa aukko, joka on vaatinut täyttämistä? Voiko yrityksen suhdetoiminnan ulkoistaa? Pystyykö yhteinen yksikkö hoitamaan jokaisen erillisen perustajayrityksen verkostojen luomisen ja suhdetoiminnan ja korvaako se ne? Voivatko yrityksen ulkopuolella toimivat Yritysten omalla, suoralla suhdetoiminnalla on iso merkitys kaikkialla, mutta Venäjällä sillä on vielä suurempi merkitys kuin monessa muussa maassa. henkilöt todella haistaa uusien mahdollisuuksien heikot signaalit juuri tämän yrityksen liiketoimintojen näkökulmasta? Kysymykset ovat oikeutettuja. Oikeaa vastausta ei varmasti ole olemassa ennen kuin tätä toimintamallia on koeteltu ja se on löytänyt oikeat uomansa. Varmasti oikea kuitenkin on johtopäätös suhdetoiminnan ja verkostojen rakentamisen tärkeydestä Venäjällä. Tietoa Venäjästä saa tällä hetkellä monista Venäjän asioista enemmän kuin riittävästi. Mutta edelleenkin on ongelmana tavoittaa se oikea henkilö, joka tekee lopullisen päätöksen ja aavistaa etukäteen asioiden uuden kehityssuunnan. Verkostojen merkitys on korvaamaton. BKT:n kasvun seuraamisella on oma merkityksensä, mutta sillä ei vielä pääse peliin mukaan. Monilla suomalaisilla yrityksillä on Venäjällä oma toimipiste, tytäryritys tai edustusto. Sitä kautta on helpompi solahtaa venäläisiin verkostoihin kuin Suomesta käsin. Paikallisen venäläisen tytäryhtiön johtajan suhteet eivät kuitenkaan kaikissa tilanteissa korvaa suomalaisen konsernin korkeimman johdon paneutumista Venäjä-suhteiden saloihin. Huolimatta siitä, että Venäjän valtion osuus ja merkitys Venäjän taloudessa on edelleen erittäin suuri, suhdetoimintaa venäläisiin yrityksiin ei saa jättää Suomessakaan valtioneuvoston ja presidentin vierailujen varaan. Valtioneuvoston jäseniä ei voi huutaa apuun, jos oman suhdetoimintaverkoston rakentaminen on jätetty Moskovassa tai Pietarissa toimivan johtajan varaan. Tällä en vähättele paikallista johtajaa vaan peräänkuulutan tasoa, jolle Venäjä-suhteiden hoitaminen olisi suomalaisissa yrityksissä nostettava - jos Venäjän katsotaan olevan strategisesti merkittävä markkina-alue emoyhtiön toiminnoissa. Maisa Moijanen Venla 3/08

6 Vieraskynä Venäjän kehittyvät IT-markkinat Venäjän IT-markkinat kasvavat noin 20 prosentin vuosivauhtia. Kovan kasvun myötä kilpailu on lisääntynyt, ja perinteisten suurten Moskova-Pietari -keskeisten IT-palvelutarjoajien joukkoon on tullut myös paljon alueellisia yrityksiä. Venäläinen IT-markkina elää suurten muutosten aikaa, vanhoista ärjestelmistä pyritään eroon, ja uusia ITsovellutuksia otetaan käyttöön koko ajan. Samalla kuitenkin yritykset pyrkivät karsimaan IT-kulujaan; IT optimointi onkin yksi avainhaasteista Venäjällä. Suuret ja keskisuuret yritykset konsolidoivat IT-verkostoaan, keskittävät IT-ratkaisujaan ja ottavat käyttöön sellaisia järjestelmiä kuten ERP, Middleware, BI ja muita. Näiden käyttöönottajina ja edelläkävijöinä ovat ennen muuta Venäjän öljy- ja kaasualan suuret yritykset, jatkuvassa muutosprosessissa olevat pankit ja rahoituslaitokset, sekä suuret mobiilioperaattorit. Toisessa aallossa tulevat jo energia-alan suuret jättiyritykset, vähittäiskauppasektori, terveysala sekä opetusala. Käsiteltävien tietojen määrä kasvaa, mutta myös IT-ratkaisujen hinta nousee. IT-ratkaisut monipuolistuvat, investointiprojektien ohjaaminen vaikeutuu, asiantuntijoiden hinta nousee, ja globaaliset vaatimukset astuvat kuvaan. Kun tähän vielä lisätään Venäjän talouden noususuhdanteen aiheuttama työvoimapula, alati nousevat IT-alan palkat (noin 30 prosenttia viime vuonna) ja tehottomuus uusien systeemien käyttöönotossa, riittää yritysten johdolla haasteita. Seurauksena tästä on, että IT-budjetit kasvavat, tarvitaan ammattimaista IT-järjestelmien ohjausta sekä yhtenä vaihtoehtona IT-toimintojen ulkoistamista. Ongelmana vain on, ettei Venäjällä ole vielä riittävän kehittyneitä ja luotettavia IT-palveluyrityksiä, joille nämä tehtävät voidaan antaa. Lisähaasteen tuo se, ettei Venäjällä IT-strategiaa nähdä aina liiketoimintastrategian osana, ja monilta yrityksiltä se puuttuu kokonaan tai sen tarpeellisuus kyseenalaistetaan. Perinteisesti ajatellaan, että IT-osastolle annetaan käskyjä toteuttaa tiettyjä johdon tehtäviä, mahdollisimman halvalla. Viime aikoina tendenssi on siihen suuntaan, että IT-johtajan roolia korostetaan, IT-järjestelmien monipuolisuutta lisätään, ja yhteensopivuutta ja -toimivuutta liiketoimintaan lisätään. Konkreettisesti muutostrendi näkyy myös siinä, että IT-osaston johtaja on joko yrityksen johtoryhmän (johtajaneuvoston) jäsen tai raportoi suoraan johtoryhmän jäsenelle. Venäjän IT-markkinoiden valtavat kasvunäkymät tarjoavat suuria mahdollisuuksia ulkomaisille yrityksille IT-ratkaisujen löytämisessä, niiden implementoinnissa, IT-strategian sovittamisessa yrityksen liiketoimintastrategiaan sekä IT-henkilökunnan kouluttamisessa. Uusia IT-ratkaisuja kehitetään jo tiiviissä yhteistyössä johtavien ulkomaisten laite- ja ohjelmistotoimittajien ja konsulttiyritysten kanssa. Kulttuurierot läntisten ja venäläisten yritysten välillä, erilaiset toimintatavat, tuovat oman mausteensa näihin yhteisprojekteihin. Kun tähän lisää vielä sen, että pätevien IT-asiantuntijoiden löytäminen on vaikea ja pitkällinen prosessi, IT-henkilöstön käytännön tieto-taito on puutteellista ja yrityksissä on muutosvastarintaa kaikkea uutta kohtaan, niin Venäjän IT-ala on todella suurten haasteiden edessä. Olavi Filppula Kaupallinen johtaja Market-Visio Oy Venla 3/08

7 Lakiuutisia Suunnitteilla ja käsittelyssä olevia esityksiä Yritykset Kaasun vientituloja halutaan jakaa tasaisemmin Venäjän hallitus aikoo tehdä muutoksia lakiin kaasun viennistä. Antimonopolivirasto, joka on päävastuussa lakiesityksen valmistelus- ta, on vahvistanut esittävänsä lakiin muutosta, jolla kaasun vientituloja jaettaisiin tasaisemmin. Tällä hetkellä vientitulot saa Gazprom, eikä sen monopoliasemaa kaasun viennissä haluta muuttaa. Eri tahot ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että Gazpromin pitäisi olla velvollinen jakamaan vientituloja myös riippumattomille kaasuntuottajille. Antimonopolivirasto valmistelee mekanismia, jolla riippumattomat tuottajat saisivat tulojaan suhteessa tuottamansa kaasun osuuteen kokonaistuotannosta. Antomonopolivirasto toivoo lakiesityksen valmistuvan kesäkuuhun mennessä, jolloin se vietäisiin duuman käsittelyyn. /Vedomosti/VS/ Lakia kaupan alan sääntelystä valmistellaan Talouskehitysministeriö on saanut valmiiksi kaupan säätelyä koskevan lakiehdotuksen. Yksi lakiehdotukseen sisältyvistä uudistuksista koskee valtion mahdollisuutta rajoittaa sosiaalisesti tärkeiden elintarvikkeiden hintoja. Laissa määriteltäisiin täsmällisesti ne elintarvikkeet, joiden hintoja voidaan säännöstellä ja missä tilanteissa ja millä perusteilla hintoihin puuttuminen olisi mahdollista. Lakiesityksessä puututaan myös vähittäiskaupassa toimivi- Venla 3/08

8 LAKIUUTISIA en yritysten asemaan. Talouskehitysministeriö haluaa yhtenäistää määräävän markkina-aseman määritelmän ja asettaa enimmäisprosenttiosuuden, joka yrityksellä voi olla tietyistä markkinoista. Tällä hetkellä alueelliset erot markkina-aseman määrittelyssä ovat suuria. Lakiesitystä on valmisteltu ministeriössä pitkään, koska eri ryhmien intressien yhteensovittaminen on ollut vaikeaa. Liike-elämän edustajat ovat hyväksyneet lakiehdotuksen sisällön ja ehdotus aiotaan lähipäivinä viedä hyväksyttäväksi muihin ministeriöihin. /RG/VS/ Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden filiaalien tuloon valmistaudutaan Venäjä on WTO-neuvotteluissa luvannut sallia ulkomaisten vakuutusyhtiöiden filiaalien perustamisen Venäjälle. Venäläisten vakuutuksenantajien liiton valmistelema lakiesitys, jossa määriteltäisiin edellytykset ulkomaisen vakuutuslaitoksen filiaalin perustamiselle, on nyt viety duumaan. Vaikka ulkomaisen vakuutuslaitoksen filiaalin perustaminen tulee joka tapauksessa mahdolliseksi vasta WTO-jäsenyyden jälkeen, halutaan kotimaisten vakuutusyhtiöiden asema turvata. Ehdotuksen mukaan ulkomainen vakuutusyhtiö, joka perustaa filiaalin, ei esimerkiksi saa olla rekisteröity offshoremaihin ja sen on täytynyt tehdä voittoa 5 edellisenä vuonna. Filiaalin rekisteröinti kestäisi enimmillään puoli vuotta. Asiantuntijoiden mukaan todennäköistä on, etteivät ulkomaiset vakuutusyhtiöt jää odottelemaan lain valmistumista vaan jatkavat venäläisten vakuutusyhtiöiden ostamista, vaikka suurimmalle osalle lakiehdotuksen vaatimusten täyttäminen ei olisi ongelma. /Kommersant/VS/ Muuta Teknisen sääntelyn uudistuksen lopputuloksena jatketaan vanhassa järjestelmässä Federatiivisen teknisen sääntelyn ja metrologian viraston (Rostehregulirovanie) johtaja Grigori Elkin ilmoitti aikomuksista valmistella uusi laki standardisoinnista, jolla säädeltäisiin kansallisten standardien kehittämis- ja hyväksymismenettelyjä. Samalla tehtäisiin uudistuksia, joilla vapautettaisiin veroista kulut, jotka aiheutuvat standardisoinnista ja velvoitettaisiin valtion viranomaiset hankkimaan vain sertifioituja ja standardoituja tavaroita ja palveluja. Teknisen sääntelyn uudistus aloitettiin jo vuonna 2000, tarkoituksena vaihtaa vanha GOST-standardijärjestelmä muutamaan sataan tekniseen reglamenttiin. Teknisiä reglamentteja on hyväksytty vain kaksi, kun samaan aikaan uusia standardeja on hyväksytty noin Liike-elämän edustajat ovat hyväksyneet paluun vanhaan standardien järjestelmään, vaikka he tukivat voimakkaasti teknisen sääntelyn uudistamista. Venäjän teollisuuden ja yrittäjien liiton johtaja Alexander Shokhinin mukaan standardien kehittäminen on teollisuuden etujen mukaista, vaikka kaikki yritykset eivät sitä täysin ole hyväksyneet. Teollisuuden ja yrittäjien liitto tukevat Rostehregulirovanien ehdotusta standardoimisen kehittämisestä, sillä edellytyksellä, että kansallisten standardien järjestelmä on vapaaehtoinen. /Kommersant/VS/ Vapaaehtoinen eläkemaksuohjelma duuman käsittelyssä Duumassa valmistellaan toiseen käsittelyyn lakiesitystä, joka loisi uuden vapaaehtoisen eläkemaksuohjelman. Lakiesityksen mukaan valtio lisäisi ohjelmaan liittyneiden kansalaisten eläkekertymään heidän maksamaansa vapaaehtoista eläkemaksua vastaavan rahamäärän. Luvassa on veroetuja myös työnantajalle, joka osallistuu vapaaehtois- Venla 3/08

9 LAKIUUTISIA ten eläkemaksujen rahoittamiseen. Finanssiministeri Alexei Kudrin uskoo, että vaikka järjestelmään liittyisi enemmän kuin arvioidut 70 miljoonaa kansalaista, valtion rahastot riittävät. Keskustelua on käyty eläkemaksujen vähimmäis- ja enimmäismääristä. Kudrinin mukaan vapaaehtoisen eläkemaksuohjelman enimmäiskesto voi olla 10 vuotta. Laki tulee kaikilta osiltaan voimaan aikaisintaan vuoden 2009 alusta. /RG, Regnum/ VS/ Veroriidat selviksi sovittelemalla Korkeimman arbitraatio-oikeuden puheenjohtaja Anton Ivanov haluaisi helpottaa tuomioistuinten työtaakkaa pakollisella sovittelulla. Tällä hetkellä duuman käsittelyssä on useita tuomioistuinjärjestelmää koskevia lakiehdotuksia, joissa mm. käsitellään vapaaehtoista sovittelumenettelyä. Ivanovin ehdottaa pakollista sovittelumenettelyä tietyille asiaryhmille, pääasiassa hallinnollisille riidoille esimerkiksi yritysten ja verottajan välillä. Pakollisesta oikeudenkäyntiä edeltävästä sovittelusta vastaisi sitä varten perustettava hallinnollinen toimielin. Korkein arbitraatio-oikeus on viimeiset puolitoista vuotta viimeistellyt arbitraatiotuomioistuimia koskevaa lainsäädäntöä ja lakiehdotukset ovat duuman käsiteltävänä. Ivanov ajaa sovittelymenettelyn käytön laajentamisen lisäksi esimerkiksi tuomareiden palkkatietojen julkistamista koskevaa lakiesitystä, joka vietiin duumaan jo puolitoista vuotta sitten. /Akdi, RG/VS/ Uuden vuoden lomaa ehdotetaan lyhennettäväksi Duumaan on viety lakiesitys, jolla muutettaisiin venäläisten vapaapäivien sijoittelua. Lakiesityksellä lyhennettäisiin uuden vuoden vapaapäiviä kahdella ja siirrettäisiin ne toukokuulle vapun jatkoksi eli vapaapäivien kokonaismäärä säilyisi ennallaan. Tällöin uuden vuoden jälkeen päivä olisivat vapaita, samoin toukokuun kolme ensimmäistä päivää. /Kodeks/VS/ Hyväksytyt lait ja määräykset Yritykset Laki strategisista aloista hyväksytty Paljon keskustelua herättänyt lakiesitys ulkomaisen omistuksen rajoittamisesta tietyillä kansallisen turvallisuuden kannalta strategisilla toimialoilla on saanut lopullisen muotonsa ja hyväksytty duumassa. Lain voimaantulo edellyttää vielä liittoneuvoston hyväksyntää ja presidentin allekirjoitusta. Laissa määritellään rajat sille, kuinka suuren osuuden ulkomainen investoija voi strategisen alan yrityksestä hankkia. Suuremman osuuden hankkimiselle tarvitaan pääministerin johtaman komission lupa. Yksityinen yritys tarvitsee luvan yli 50 % osuuden hankkimiselle strategisen alan yrityksestä. Valtion omistuksessa oleva ulkomainen yritys tarvitsee luvan 25 % osuuden ostolle. Kaivannaissektorilla rajat ovat tiukemmat, yksityisille yrityksille 10 % ja valtion omistamille 5 %. Venla 3/08

10 LAKIUUTISIA Lista niistä toimialoista, jotka sisältyvät lakiesitykseen ulkomaiset investoinnit taloudellisiin yhteisöihin, joilla on strategista merkitystä maan puolustuksen turvaamiselle ja valtion turvallisuudelle : 1) Toiminta hydrometeorologian prosessien piirissä ja aktiivinen vaikuttaminen niihin, 2) Toiminta geofyysisten prosessien piirissä ja aktiivinen vaikuttaminen niihin, 3) Infektiosairauksien käsittelyyn liittyvä toiminta, 4. Radioaktiivisten aineiden ja jätteiden käsittelyyn liittyvien aineiden ja laitteiden käyttö, varastointi ja sijoittelu 5) Radioaktiivisten aineiden ja ydinmateriaalien, mukaan lukien uraanimalmin, etsintä, kaivaminen, valmistaminen, kuljetus, varastointi ja käyttö, 6) Radioaktiivisten aineiden jätteiden käsittelyyn liittyvät kuljetukset, varastoinnit, käsittely ja loppusijoitus 7) Radioaktiivisten aineiden käyttö tutkimus- ja kehitystyössä 8) Radioaktiivisten aineiden ja jätteiden käyttöön ja varastointiin liittyvien laitteiden suunnittelu 9) Radioaktiivisten aineiden ja jätteiden käsittelyyn, varastointiin ja suunnitteluun liittyvien laitteiden suunnittelu ja valmistus 10) Radioaktiivisten aineiden ja jätteiden laitteiden ja varastoinnin tekniseen dokumentaatioon liittyvät tarkastukset 11) Venäjän federaation lainsäädännön mukaan lisenssinalainen informaatio- ja telelaitteiden kryptauslaitteiden suunnittelu ja valmistus 12) Venäjän federaation lainsäädännön mukaan lisenssinalainen kryptauslaitteiden jakelu 13) Venäjän federaation lainsäädännön mukaan lisenssinalainen kryptauslaitteiden tekninen huolto 14) Kryptausalan palvelut 15) Elektroniset laitteet, joilla on mahdollista saada salaista tietoa (pl. juridisen henkilön sisäiseen tarpeeseen hankittavaa tietoa) 16) Salaisen tiedon hankintaan käytettävien teknisten laitteiden kehittely, valmistus ja myynti kaupallisilta yrityksiltä 17) Aseiden ja sotateknologian kehitystyö 18) Aseiden ja sotateknologian tuotanto 19) Aseiden ja sotateknologian korjaus 20) Aseiden ja sotateknologian hyödyntäminen 21) Aseiden ja sotateknologian myynti 22) Aseiden ja ammusaseiden perusosien valmistus (pl. ns. kylmät aseet, siviilikäyttöön ja ammattikäyttöön tarkoitetut aseet) 23) Aseiden ammusten ja niiden osien valmistus (pl. siviilija ammattikäyttöön tarkoitetut) 24) Aseiden, ammusaseiden perusosien ja ammusten kauppa (pl. kylmät aseet ja siviili- ja ammattikäyttöön tarkoitetut aseet) 25) Ampumatarvikkeiden ja niiden osien valmistus ja suunnittelu 26) Ampumatarvikkeiden ja niiden osien hyödyntäminen 27) Räjähteiden valmistus ja välittäminen teollisiin tarkoituksiin 28) Lentoturvallisuuteen liittyvä toiminta 29) Avaruuteen liittyvä toiminta 30) Ilmailualan tekniikan kehitys ml. kaksoiskäytön omaava ilmailutekniikka 31) Ilmailualan tekniikan tuotanto ml. kaksoiskäytön omaava ilmailutekniikka 32) Ilmailualan tekniikan korjaus ml. kaksoiskäytön omaava ilmailutekniikka (pl. siviili-ilmailuorganisaatioiden tekemät koneen osien ja aggregaattien korjaukset) 33) Ilmailualan tekniikan koekäyttö ml. kaksoiskäytön omaava ilmailutekniikka 34) Televisiolähetysten toteuttaminen alueella, jossa asuu puolet tai enemmän Federaation subjektin asukkaista. 35) Radiolähetysten toteuttaminen alueella, jossa asuu puolet tai enemmän Federaation subjektin asukkaista 36) Luonnollisten monopolien, jotka ovat luonnollisista monopoleista kootussa rekisterissä, tarjoamat palvelut, aloilla, jotka on lueteltu 4. artiklassa laissa luonnollisista monopoleista1 (pl. luonnolliset monopolit kaikille avoimissa sähkö- ja postiyhteyksissä ja sähkö- ja lämpöenergian siirrossa jakeluverkkoon.) 37) a) koko Venäjän federaation alueella viestintäpalveluiden markkinoilla (pl. Internet-yhteyksien tarjoaminen), ja joka on merkitty kilpailunsuojalain2 mukaiseen rekisteriin b) vähintään viiden federaation subjektin laajuisilla kiinteiden puhelinyhteyksien ja niihin liittyvien palveluiden Федеральный закон О естественных монополиях (от 17 августа 1995 года 147-Ф3) Федеральный закон О защите конкуренций 10 Venla 3/08

11 LAKIUUTISIA markkinoilla, ja joka on merkitty kilpailunsuojalain mukaiseen rekisteriin c) federatiivisen merkityksen omaavissa kaupungeissa3 kiinteiden puhelinyhteyksien ja niihin liittyvien palveluiden markkinoilla, ja joka on merkitty kilpailunsuojalain mukaiseen rekisteriin 38) Määräävässä asemassa olevien taloudellisten subjektien toiminta, jotka tuottavat ja myyvät sotateollisuudessa käytettäviä metalleja ja erikoisseoksia 39) Maaperän rikkauksien geologinen tutkimus ja/tai maaperän hyödyllisten kaivannaisten etsintä ja louhinta/nosto/ kaivuu sellaisella maa-alueella, jolla on federaatiivistä merkitystä 40) Vedessä olevien biologisten resurssien hankkiminen (pyynti) 41) Kirjapainon, joka pystyy painamaan yli 200 miljoonaa sivua kuukaudessa, toiminta 42) Painettujen aikakausi- ja kausijulkaisujen, joiden yksittäinen painos on vähintään miljoona kappaletta, toimittaminen ja julkaisutoiminta Muuta Federaation omistama maa myyntikiellossa vuoden loppuun Federaation omistuksessa olevien maiden määräaikaisen myyntikiellon aikana on tarkoituksena tehdä inventaario valtion maaomaisuudesta ja sen pohjalta siirtää osa siitä federaation asuinrakentamistukirahastoon. Rahaston tavoitteena on rakentaa jopa miljoona pientaloa vuosittain. Myyntikielto koskee ensisijaisesti kaupunkien ja esikaupunkien alueella sijaitsevia maa-alueita. Esikaupunkialueilla sijaitsevien tonttien on oltava 30 km säteellä miljoonakaupungista, 15 km etäisyydellä 0,1-1 miljoonan asukkaan kaupungeista ja 5 km säteellä alle asukkaan kaupun- 3 Moskova ja Pietari geista. Myyntikielto perustuu 4.4 hyväksyttyyn hallituksen päätökseen federaation omistamalle maalle rakennettavien asuinrakennusten ja muiden rakennusten rakentamisen takaamisesta. /Kommersant/ MM, Avoimia huutokauppoja julkisissa hankinnoissa lisätään Venäjän hallitus on laajentanut avoimella huutokaupalla toteutettavien julkisten hankintojen luetteloa. Hallituksen asetuksessa on lueteltu kaikki uudet tavarat, työt ja palvelut, joiden hankkimista vaatimus huutokaupasta koskee. Uusia tavaroita ovat mm. autot ja niiden osat. Merkittävimpiä muutoksia luettelossa ovat kaikenlaiset rahoituspalvelut, rakentaminen ja kiinteistöpalvelut. Rakentamiseen liittyville huutokaupoille on määritelty omat säännöt. Hankintaprosessiin voivat osallistua urakoitsijat, joilla on vähintään 5 vuoden kokemus vastaavanlaisesta rakentamisesta, ja jotka pystyvät osoittamaan saaneensa valmiiksi vähintään 30 % vastaavanlaisesta konkreettisesta rakennuskohteesta. Julkisia hankintoja säätelevää lakia ja siihen pohjautuvaa hankintaprosessia on kritisoitu mm. liian byrokraattiseksi. Toisaalta Talouskehitysministeriössä lakia pidetään edistysaskeleena korruption torjumisessa julkisissa hankinnoissa ja laskelmien mukaan lain voimaantulon jälkeen julkisissa hankinnoissa on säästetty. /RG/VS/ Duuma hyväksyi tupakoinnin vastaisen taistelun aloittamisen Duuma on hyväksynyt toisessa käsittelyssä Maailman terveysjärjestön WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen ratifiointia koskevan lain. Ratifioituaan puitesopimuksen Venäjä sitoutuu kieltämään viiden vuoden kuluessa tupakan mainostamisen. Sopimus velvoittaa ryhtymään Venla 3/08 11

12 LAKIUUTISIA useisiin ennaltaehkäiseviin ja tupakoinnin vastaisiin toimiin esimerkiksi rajoittamaan tupakointia yleisillä paikoilla, tehostamaan nikotiiniriippuvuuden hoitoa, käyttämään varoittavia pakkausmerkintöjä jne. Venäjällä arvioidaan olevan kaksi kertaa enemmän tupakoitsijoista kuin Euroopan maissa. /Kommersant/VS/ Yleistä lakitiedotusta Verotus Verottaja käy harvemmin, mutta on tehokkaampi Vuonna 2007 Venäjän veroviranomaiset tekivät tarkastusta paikan päällä yrityksissä, 41 % vähemmän kuin edellisvuonna. Tarkastusten tehokkuus verottajan mukaan kasvoi 40 % ja keskimäärin yritysten verorästit olivat 2-4 miljoonaa ruplaa. Useimmin tarkastuksen kohteeksi joutuvat yritykset, jotka maksavat työntekijöilleen keskimääräistä alhaisempaa palkkaa tai ovat pitkään tappiollisia. Tarkastusten väheneminen liittyy tiukentuneeseen lainsäädäntöön, jolla verotarkastajien oikeuksia on kavennettu. Veroviranomaiset ovat jo aikaisemmin kertoneet, mikä on etusijalla verottajan työssä vuonna Veroviranomaiset aikovat painottaa niiden alojen tarkastuksia, joilla tilastojen mukaan on eniten tappiollisia yrityksiä. Nämä alat ovat tukku- ja vähittäiskauppa, jalostusteollisuus ja kiinteistöala, joista kaupan ala tulee olemaan erityistarkkailussa. Venäjän tilastokeskuksen mukaan tappiollisia kaikista venäläisistä yrityksistä on 23,4 %. Kiinteistöalalla tappiota tekee 22,7 % rakennusalalla 17,8 % ja kaupan alalla. /Akdi, Vedomosti/VS/ Verottajan soveltamismahdollisuuksia kavennetaan Venäjän korkein arbitraatio-oikeus päätyi kaventamaan veroviranomaisten valtaa koskien siviilikoodeksin 169. artiklan soveltamista. Kyseisen artiklan nojalla veroviranomaiset ovat voineet takavarikoida tulon tai hyödyn, joka on saatu sellaisesta liiketoimesta, jonka veroviranomaiset ovat katsoneet olevan moraalisesti arveluttava. Veroviranomaiset ovat voineet hakea takavarikointia suoraan oikeusteitse, esittämättä vaatimuksia ensin asianomaiselle yritykselle. Siviilikoodeksin 169. artiklan soveltamisesta veroriidoissa on käyty pitkään keskustelua. Korkeimman arbitraatio-oikeuden mukaan kyseistä artiklaa ei voi enää soveltaa veroriidoissa. Jos liiketoimi on verottajan mukaan suunnattu verojen kiertämiseen, asian riitauttamiseen sovelletaan muita normeja ja yritykseltä peritään vain maksamattomat verot eikä kaikkea liiketoimen perusteella saatua hyötyä. Verottaja on soveltanut artiklaa paljon huomiota herättäneissä Jukosin ja PricewaterhouseCoopersin tapauksissa. Korkein arbitraatio-oikeus antaa myöhemmin asiaa koskevan asetuksen. /Rbk/VS/ Yritykset Medvedev vähentäisi byrokratiaa pienyritysten kohdalla Tuleva presidentti Medvedev esittää radikaaleja toimenpiteitä pienyritysten suojaamiseksi byrokratialta. Medvedev on ehdottanut, että viranomaisten tarkastukset pienissä yrityksissä kiellettäisiin ilman asianmukaiselta oikeuden tai syyttäjän päätöstä. Tämä koskisi esimerkiksi paloturvallisuustarkastajia, hygieniatarkastajia ja miliisiä. Tarkastuksia tekeviä elimiä pelkästään liittovaltiotasolla on 30 ja ne tekevät 45 erilaista tarkastusta. Viralliset kulut tarkastuksista nousevat huomattavan suuriksi pienten yritysten kohdalla. /Akdi/VS/ Venla 3/08

13 LAKIUUTISIA Laiton työvoima lisääntynyt vai kontrolli kiristynyt? Laittoman työvoiman käytöstä on Moskovassa tänä vuonna jaettu sakkoja jo 300 miljoonan ruplan edestä. Koko edellisvuoden sakkojen määrä oli 73 miljoonaa ruplaa. Migraatioviraston mukaan kyse ei ole siitä, että laittoman työvoiman käyttö olisi lisääntynyt, vaan kontrollia on tiukennettu nimenomaan yritysten kohdalla. Sakkojen suurta määrää selittää se, että juridisille henkilöille laittoman työvoiman käytöstä langetettavat sakot ovat suuruudeltaan ruplaa, kun taas ilman työlupaa töitä tekevä selviää 2000 ruplan sakoilla. Migraatioviraston edustajan Zalina Filimonovan mukaan sakkojen suuruudella on ollut vaikutusta. Yhä useammin tarkastuksissa ei löydy yhtään laitonta siirtolaista, kun aikaisemmin yhdeltä rakennustyömaalta saattoi löytyä henkilöä ilman oleskelu- ja työlupaa. /RG/VS/ Venla 3/08 13

14 Tulliuutisia Tuontimääräyksiä Vientimääräyksiä Koneiden ja laitteiden väliaikaisia tulleja jatketaan Kesällä 2007 asetetettuja tuontitulleja koneille, laitteille ja niiden osille (98 tullinimikettä) jatketaan jälleen yhdeksällä kuukaudella. Venäjän hallitus antoi asiaa koskevan asetuksen, joka astui voimaan Kyseisellä listalla olevien tuotteiden tuontitullit Venäjälle ovat pääasiassa 0 %. vch/ EL/ Käytettyjen puoliperävaunujen tuontitullit Venäjän hallitus on antanut asetuksen käytettyjen puoliperävaunujen tuontitulleista Venäjälle. Nyt ilmoitetut tullitasot tulivat voimaan Asetus koskee seuraavia tullikoodeja: Tullikoodi (puoliperävaunut, kokonaismassaltaan yli 15 tonnia, kokonaispituudeltaan vähintään 13,6 metriä) tuontitulli Venäjälle 126 euroa kokonaismassan tonnilta (käyttöönotosta yli 7 vuotta) tai 10 % tullausarvosta (käyttöönotosta korkeintaan 7 vuotta, tullikoodi ). Tullikoodi (puoliperävaunut kylmäkuljetuksiin, korin sisätilavuus vähintään 76 kuutiometriä) tuontitulli Venäjälle kokonaissisätilavuudesta 70 euroa kuutiometriltä (kun käyttöönotosta yli 7 vuotta) tai 10 % tullausarvosta (käyttöönotosta korkeintaan 7 vuotta, tullikoodi ). Tullikoodi ja (muut) tuontitulli Venäjälle 15 % tullausarvosta. TKS/ EL/ Lannoitteille asetettiin vientitulleja Venäjän hallitus on antanut asetuksen koskien lannoitteiden vientitulleja Venäjältä (IVY:n tullialuemaiden ulkopuolelle). Uudet tullit ovat voimassa saakka. Typpilannoitteille (kivennäiset ja kemialliset, tullikoodit ryhmässä 3102) asetettiin vientitulliksi 8,5 % tullausarvosta. Kalilannoitteille (kivennäiset ja kemialliset, tullikoodit ryhmästä 3104) asetettiin vientitulliksi 5 % tullausarvosta. Tullikoodiryhmälle 3105 asetettiin 8,5 %:n vientitulli. Ryhmän kuvaus kuuluu: Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea seuraavista lannoittavista aineista: typpeä, fosforia tai kaliumia; muut lannoitteet; tämän ryhmän lannoitteet tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa. TKS/ EL/ Venäjä jatkaa viljan vientitulleja Venäjä jatkaa viljan vientitulleja saakka. Vehnän osalta vientitulli on 10 % (vähintään 0,022 euroa kilolta) ja ohran osalta 30 % (vähintään 0,07 euroa kilolta). Tullikoodit ovat 1001 ja Venäjän hallituksen asetus/ EL/ Rikille ja kalsiumfosfaateille vientitulleja Venäjän hallitus on asettanut 6,5 %:n vientitullin kaikille rikkilajikkeille lukuun ottamatta sublimoitua, saostettua ja kolloidista rikkiä. Uusi tullitaso koskee tullikoodeja ja Myös (jauhetuille ja jauhamat- 14 Venla 3/08

15 tomille) luonnon kalsiumfosfaateille, luonnon alumiinikalsiumfosfaateille ja fosfaattiliiduille asetetaan sama 6,5 %:n vientitulli. Näiden tullikoodit ovat ja Asetus on annettu ja astuu voimaan kuukauden kuluttua virallisesta julkistamisesta. Tullitasot ovat voimassa saakka. TKS/ EL/ Polyeteeneiltä pois vientitulleja Venäjän hallitus on vahvistanut muutamien polyeteenityyppien vientitulleiksi 0 % tullausarvosta. Määräys koskee tullikoodeja , , , ja Asetus asiassa annettiin TKS/ EL/ Öljyn vientitulleja aiotaan muuttaa jalostusta suosivaksi Venäjän talouskehitysministeriö suunnittelee öljytuotteiden vientitullien muuttamista jatkojalostusta suosivaksi. Tällä hetkellä esimerkiksi raskaan polttöljyn vientitulli on alhaisempi kuin korkealaatuisen bensiinin. Muutoksella halutaan saada venäläistä öljyteollisuutta panostamaan jalostukseen. TKS/ EL/ Venla 3/08 15

16 Maittemme välinen kauppa Työluvat Venäjällä edelleen ajankohtaisia Suomen suurlähetystössä järjestettiin Suomen ja Venäjän viranomaistapaaminen, jossa käsiteltiin Venäjällä toimivien suomalaisyritysten ja työntekijöiden työviisumeiden ja työlupien hankkimista. Venäjän puolelta tapaamiseen osallistuivat Venäjän maahanmuuttoviraston (FMS) edustajat työlupien myöntämiskeskuksesta, ulkoisen työvoimamigraation hallinnosta ja viraston kansainvälisestä hallinnosta. FMS toi esiin, että Venäjän työlupakäytännön normatiivista perustaa ei aina ole ymmärretty oikein. Venäjän mekanismi on vaikeahko, muttei mahdoton. Ulkomaisen työvoiman palkkaaminen on tällä hetkellä Venäjällä hyvinkin ajankohtainen asia. Vuonna 2003 Venäjällä myönnettiin työlupaa ulkomaalaisille työntekijöille, vuonna 2007 vastaava luku oli 2,1 miljoonaa (näistä suomalaisille myönnettiin 987 työlupaa). Tälle vuodelle on suunniteltu myönnettäväksi 1,8 miljoonaa työlupaa, minkä lisäksi on käytettävissä 30 prosentin reservi. Työlupakiintiöt on jaettu maantieteellisesti alueittain ja toimialoittain. Lain mukaan Venäjälle voi tulla viisumilla, kuten suomalaiset tai viisumivapaasti, kuten IVY-maiden kansalaiset. Kaikkien on kuitenkin hankittava työntekoa varten työlupa. Työviisumia varten kutsujana voi toimia venäläinen juridinen henkilö tai ulkomaalainen juridinen henkilö, joka on laillisesti rekisteröitynyt Venäjälle. Ns. liikemiesviisumi oikeuttaa vain ajoittaisiin konsultaatioihin ja liiketapaamisiin Venäjällä, mutta ei jatkuvaan työntekoon. Kehen otettava yhteyttä Mikäli työnantaja haluaa palkata ulkomaista työvoimaa, on hänen FMS:n edustajien mukaan otettava ensin yhteyttä alueen työvoimaviranomaiseen. Jos paikkaan ei ole saatavissa venäläistä työvoimaa, työvoimaviranomainen antaa luvan ulkomaalaisen työvoiman rekrytointiin. Kun työnantaja on saanut paikallisen työvoimaviranomaisen luvan, kääntyy hän seuraavaksi FMS:n puoleen, jonka luvan perusteella ulkomaista työvoimaa voidaan ryhtyä palkkaamaan. Suomesta Venäjälle saapuu yleensä korkeasti koulutettuja asiantuntijoita, joiden palkkaaminen on perusteltua. Venäjän oikeusministeriössä on parhaillaan rekisteröitävänä asetus, jonka voimaan tulon myötä työnantaja tarvitsee vain yhden yhteydenoton viranomaisiin ulkomaisen työvoiman palkkaamiseksi. 16 Venla 3/08

17 Työnantaja tekee hakemuksen ulkomaisen työvoiman käyttämisestä, jossa määrittelee työntekijän kansallisuuden, ammattialan ja maantieteellisen toiminta-alueen Venäjällä. Tätä verrataan maantieteellisille alueille ja toimialoille annettuihin vuosittaisiin kokonaiskiintiöihin. Saatuaan luvan ulkomaisen työvoiman käyttämiseen hakee työnantaja työlupaa yksittäiselle työntekijälle. Työluvan saamisen jälkeen FMS vahvistaa työnantajan kutsun työntekijälle ja tämän perusteella työntekijä voi hakea työntekoon oikeuttavan kertaviisumin tullakseen Venäjälle. Maahan saapumisen jälkeen työntekijän kertaviisumi korvataan monikertatyöviisumilla, joka on voimassa yhtä pitkään kuin työlupa. Työlupa oikeuttaa oleskelemaan koko Venäjän alueella, mutta työtä saa tehdä vain sillä alueella, jolle lupa on määritelty. Voiko työlupaa hakea ulkomaisen edustuston kautta FMS:n edustajien mukaan työluvan hakeminen ulkomailta käsin ei ole mahdollista. Työlupaa hakee työnantaja Venäjällä. Mikäli työntekijä ei kuulu niiden maiden kansalaisiin, joilla on viisumivapaus Venäjälle, hakee hän kotimaassaan kertaviisumin, jolla tulee Venäjälle ja Venäjällä hakee varsinaisen työviisumin. Viisumivapaiden maiden kansalaiset tulevat maahan omatoimisesti ja hakevat itse työluvan. Viime vuonna 60 % työluvan itse hankkineista henkilöistä sai työpaikan. Avainhenkilöt Suomelle olevan tärkeää, että suomalaisyritysten avainhenkilöt pääsevät Venäjälle ja voivat tehdä töitä maassa esteettä. Suomalaisyrityksissä yleensä muu kuin avainhenkilökunta on venäläistä. Investoiva yritys tarvitsee avainhenkilönsä nopeasti maahan. Monen kuukauden viisumi- ja työlupaprosessi haittaa yrityksen toimintaa tiukan kilpailun alueilla. Suomi käsittelee ulkomaisten yritysten avainhenkilöiden hakemuksia hyvin joustavasti ja toivoo vastaavaa käsittelyä myös Venäjällä. Avainhenkilöt kun ovat pieni, kaikkein ongelmattomin marginaaliryhmä. FMS:n edustajat kertoivat, että Venäjä on aina pyrkinyt käsittelemään asiantuntijoiden työlupahakemukset yhden kuukauden kuluessa, jos kaikki työluvan myöntämiseen tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa. Ulkomaalaislakiin on tekeillä yritysten avainhenkilöitä koskeva muutos, joka on menossa duuman käsittelyyn. Ulkomaalaislakiin on suunniteltu muutosta, jonka pohjalta yritysten avainhenkilöt voisivat työskennellä Venäjällä ilman työlupaa. Jos työntekijä joutuu tekemään työtä kahdella alueella FMS:n mukaan työlupaa voi hakea myös usealle Venäjän federaation subjektin alueelle, mikäli työn luonne tätä edellyttää. Tällöin lupahakemus käsitellään keskitetysti FMS:n työlupakeskuksessa Moskovassa. Muussa tapauksessa työntekijää koskee asetus nro 97, joka määrittelee ulkomaisen työntekijän muihin kuin työluvan antaneen subjektin ulkopuolelle suuntautuvien työmatkojen maksimikeston. Työmatkalla toisessa subjektissa voi vuoden aikana olla yhteensä korkeintaan 10 päivää, jos työluvan hakemisen yhteydessä ei muuta ole määritelty. Jos työn luonne määritellään matkatyöksi, voi asetuksen 97 mukaan matkapäiviä muiden subjektien alueelle kertyä yhteensä päivää tapauksesta riippuen. Tämä on määriteltävä työlupaa haettaessa. Niiden ammattialojen edustajat, jotka voivat olla työmatkoilla päivää vuodessa, on lueteltu asetuksessa 97 - tällaisia ovat esimerkiksi merimies. Jos ammattiala, asema tai työskentelyalue muuttuu, työlupa voidaan uusia kattamaan useampi subjekti. Kuinka tulee toimia silloin, kun; esimerkiksi silloin, kun yritys on rekisteröity Pietarissa, mutta työntekijä työskentelee sekä Pietarissa että Moskovassa? FMS:n edustajien mukaan työnantaja ottaa ensin yhteyttä erikseen molempien subjektien paikalliseen työvoimaviranomaiseen, jotka antavat lausunnon ulkomaisen työvoiman paikallisesta tarpeellisuudesta. Sen jälkeen Venäjän maahanmuuttoviraston työlupien myöntämiskeskus tekee asiasta päätöksen. Suunnitellun uuden lain mukaan työnantajan tarvitsee tulevaisuudessa ottaa yhteyttä vain federaatiotason virastoon. Laki on tällä viikolla Venla 3/08 17

18 ensimmäisessä käsittelyssä ja edessä on vuoden mittainen tiukka käsittelykierros neljän viranomaisen kesken. Jos työntekijä on kahden yrityksen palveluksessa FMS:n edustajat kertoivat Venäjän lainsäädännön mukaan sivutoimen harjoittamisen olevan ulkomaalaiselle mahdollista ja tällaisissa tapauksissa myönnetään erilliset työlupakortit jokaista työnantajaa kohden. Jos työntekijä on konsultti tai frelance-työsuhteessa Myös freelance-työsuhde on mahdollinen. Tässä tapauksessa ei solmita varsinaista työsopimusta. Alle 6 kuukauden freelance-suhteessa veroprosentti on 35 ja tämän jälkeen Venäjän yleinen veroprosentti 13. Veroviranomaisille ilmoitettava, miten kauan työ kestää. Miten työlupaa jatketaan Useissa tapauksissa jatkolupaa ei ole saatu ajoissa ja työntekijä on joutunut poistumaan maasta odottaessaan jatkoluvan saantia. FMS:n edustajat totesivat tämän olevan mahdollista, sillä Venäjän maantieteelliset mittasuhteet vaikuttavat käsittelyaikoihin. Alkuperäisten asiakirjojen toimittaminen henkilöltä toiselle on Venäjällä ongelmallista. Jos kaikki vaadittavat asiakirjat on kuitenkin toimitettu Venäjän viranomaisille vähintään kuukausi ennen työluvan vanhenemista, on uusi lupa annettava ennen aiemman vanhenemista. Hallitus on perustanut asiasta pilottihankkeen: Pietarin ja Moskovan alueilla kokeillaan dokumenttien sähköistä allekirjoittamista. Käsittelyajat tulevat lyhenemään huomattavasti, kun sähköinen allekirjoitusjärjestelmä saadaan toimimaan. Työlupaa voi FMS:n mukaan periaatteessa jatkaa myös jatkaa ilman, että työntekijä joutuu poistumaan Venäjältä. Tällöin työnantaja anoo työlupaa ja työntekijälle haetaan monikertaviisumi. Tavallinen monikertaviisumi ei kuitenkaan oikeuta työntekoon. Vuoden työlupakiintiöt FMS:n edustajat kertoivat, että tänä vuonna järjestelmän joustavuutta on lisätty sillä, että sekä viisumivelvollisten että viisumivapaiden maiden kansalaiset kuuluvat samaan työlupakiintiöön, joka on noin 1,8 miljoonaa. Työviisumia varten tarvittavien kutsujen kiintiö on kasvanut melkein kaksinkertaiseksi edellisvuoteen verrattuna eli 378,000:sta 672,304: een. Kutsuja tarvitaan vain uusia maahan tulevia ulkomaalaisia työntekijöitä varten, eli tämä kiintiö ei vaikuta maassa jo työskenteleviin ulkomaalaisiin, jotka voivat uusia työlupansa ilman kutsua. Joustavuutta järjestelmään on tuotu myös 30 prosentin reservillä, joka voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön, mikäli tarvetta ulkomaalaisten palkkaamiseen on suunniteltua enemmän. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää 30 %:n reservin käyttöönoton, jos federaation alue sitä puoltaa. Jos tämäkin reservi on käytetty, federaation alue voi ottaa yhteyttä suoraan hallitukseen pyytääkseen lupaa ulkomaalaisen palkkaamiseen. Suunnitelmissa on, että suurille firmoille annetaan neuvottelumahdollisuus omista kiintiöistään, mutta päätöstä ei olla vielä hyväksytty. Työnantajat voivat vaikuttaa kiintiöihin toimittamalla vuosittain toukokuun aikana omat suunnitelmansa ulkomaisen työvoiman käytöstä seuraavalle vuodelle. Seuraavan vuoden kiintiöt vahvistetaan edellisen vuoden marraskuussa. Joka vuoden toukokuun loppuun mennessä voi kuitenkin tehdä kuluvaa vuotta koskevia lisäpyyntöjä, jotka käsitellään elokuun loppuun mennessä. Tekeillä on lakimuutos, jonka mukaan jatkossa reservejä voitaisiin korjata kolme kertaa vuodessa. Lähde: Ulkoministeriö, Suomen suurlähetystö Moskovassa 18 Venla 3/08

19 Venäjän talous Talousministeri Nabiullina korostaa Venäjän taloudessa avoimuuden ja kansainvälistymisen merkitystä Nabiullinan mielestä ei riitä, että uudistukset luetellaan. Asioiden toteuttamiseksi niistä on tehtävä projekteja, jotka budjetoidaan ja aikataulutetaan ja joita hallinnoidaan sovittujen periaatteiden mukaisesti. Näiden viimeksi mainittujen asioiden opettelu on Nabiullinan arvion mukaan yksi keskeisimpiä kysymyksiä Venäjän valtiohallinnossa. Venäjän talouskehitys- ja kauppaministeri Elvira Nabiullina korostaa Venäjän talouden lähivuosien haasteissa globalisaation luonteen muutosta, uuden teknologian aaltoa, henkisen pääoman merkitystä talouskasvussa ja Venäjän raaka-aineresurssien hupenemista talouskasvun lähteenä. Venäjän sijoittuu tällä hetkellä BKT:n suuruudellaan 7.sijalle maailman taloudessa. Jos USA:n BKT:n määräksi lasketaan 100 yksikköä, niin Venäjän BKT:n suuruus on siitä 15 %, Kiinan 51 % ja Britannian 16 %. Ennusteiden mukaan Venäjän BKT olisi vuonna % USA:n BKT: stä, Kiinan 61 % ja Japanin 30 %. Vuonna 2020 Venäjän BKT olisi 20 %, Kiinan 94 % ja Japanin 27 %. (Luvuissa on verrattu BKT:n kokonaissuuruutta ei BKT:tä henkeä kohden laskettuna). Talouden avoimuutta arvioidaan tavallisesti ulkomaankaupan osuudella BKT:stä. Venäjällä se oli vuonna 2007 ministeriön laskelmien mukaan 44,8 %. Luku nousee varsin korkeaksi jopa EU-maiden keskiarvoon ja Japaniin verrattuna. Venäjällä luonnollisestikin osuuteen vaikuttaa energian maailmanmarkkinahinnan korkea taso, joka nostaa viennin arvoa ja kasvattaa tuontimahdollisuuksia. Venäjän talouden integroitumista maailmantalouteen voidaan kuvata myös muilla parametreillä. Suorat investoinnit ulkomailta Venäjän talouteen ovat kasvaneet vuoden ,7 % BKT:stä tasolta 7,7 %:iin vuonna Tämän lisäksi myös venäläiset yritykset ovat lähteneet investoimaan ulkomaille. Maan tulevaisuuden kehityksessä ministeri näkeekin neljä haastetta, joihin Venäjän talouden on kyettävä vastaamaan. Venla 3/08 19

20 Vasemmalta kauppa- ja talouskehitysministeri Elvira Nabiullina, finanssiministeri Aleksei Kudrin ja Venäjän presidentti Vladimir Putin Mitä pitäisi tehdä 1) Globalisaation luonteen muuttuminen, jossa Nabiullina toteaa kilpailun kiristyvän myös ei-perinteisillä sektoreilla mm. myös kansallinen hallinto, innovaatiopolitiikka ja koulutus globalisoituvat ja alistuvat kansainväliselle kilpailulle. Globalisaation myötä myös maailman talouden keskukset muuttuvat, toteaa Nabiullina. Painopiste siirtyy Aasiaan, Kiinaan ja Intiaan. 2) Uudella teknologisella aallolla Nabiullina tarkoittaa innovaatioiden merkityksen kasvua. Samalla traditionaaliset taloudellisen kasvun perustana pidetyt tekijät menettävät merkitystään. Venäjän kohdalla Nabiullina näkee innovaatiopolitiikan vaikutukset jo vuonna Muutaman vuoden sisällä Venäjän talouden teknologinen pohja on pakko uusia kokonaisuudessaan, arvioi Nabiullina. Tällä hetkellä tilanne ei ole vielä hyvä. Vuoden 2005 tilastojen pohjalta teknisiä innovaatioita tuottavien yritysten osuus kaikista teollisuuden ja palvelualan yrityksistä oli 9,7 %. Saksassa se oli 60,9 % ja Suomessa 44,8 %. Teknisesti uusien teollisten tuotteiden osuus Venäjällä oli 0,5%, Saksassa 7,1 % ja Suomessa 27,2 %. 3) Nabiullina arvioi henkisen pääoman merkityksen kasvavan taloudellisen kasvun yhtenä osatekijänä. Hän peräänkuuluttaakin Venäjän koko koulutusjärjestelmän uusimista kaikilla tasoilla. Jotta Venäjä pystyy kilpailemaan globaaleilla työvoimamarkkinoilla huippuosaajista ei riitä, että työntekijöillä on hyvät työolosuhteet ja hyvä palkka. Myös muun elinympäristön pitää olla riittävän houkutteleva, sanoo Nabiullina. Jos Venäjä ei pysty tähän, sen maan työntekijät hakevat parempaa elämää niistä maista, joissa työvoimapula kasvaa. 4) Energia-raaka-ainevientiin pohjautuva talouskasvu saattaa tulla nopeastikin tiensä päähän, kun alan tuotantokalusto vanhenee ja tuotanto vaikeutuu, maailmanmarkkinoille ilmestyy vaihtoehtoisia energiamuotoja ja kysyntä hiipuu Kiinan ja Intian talouskasvun hidastuttua, varoittaa Nabiullina. Ongelmana on myös alan palkkojen nousu yli työntuottavuuden kasvun. Talousministeri Nabiullina katsoo, että ensisijaisia tehtäviä on priorisoida ratkaistavat asiat ja niihin liittyvät hankkeet. Ministeri katsoo kuitenkin, että samanaikaisesti investointeja on suunnattava useisiin eri kohteisiin. Investoinneilla ja priorisoinneilla hän ei tarkoita vain julkisten varojen käyttöä. Tärkeimpänä Nabiullina pitää inhimilliseen pääomaan kasvuun ja ylläpitoon suunnattuja investointeja: koulutus, terveydenhuolto, sosiaalisektori, ekologia jne. Seuraavana ministeri nostaa esiin infrastruktuurin: liikenne, tietoliikenne, energia, asunnot. Kolmantena Nabiullina mainitsee korkeanteknologian hankkeet ja tutkimuksen. Makrotalouden vakauden ministeri mainitsee viimeisenä, joskaan ei vähiten tärkeänä. Tässä kuitenkin törmätään jo pitkään jatkuneeseen kiistaan finanssiministeriön ja talousministeriön välillä kasvu vai budjettivakaus. Oman ministeriönsä edustajana Nabiullina korostaa kasvun merkitystä Venäjän pitkänajanjakson talouskehitykselle, mutta pitää tärkeänä myös budjettitasapainoa. Tästä syystä hän korostaakin priorisoinnin merkitystä julkisen rahan käytössä. Lopuksi Nabiullina korostaa myös institutionaalisten uudistusten merkitystä. Näistä ensisijaisesti olisi modernisoitava: -koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmä -eläkejärjestelmä -kansallinen innovaatiojärjestelmä -valtiohallinnon laadun radikaali parantaminen -asuntomarkkinat -rahoitusmarkkinat -energiasektorin kehittäminen ja tehostaminen -ekologia -liikenneinfrastruktuuri -uusien aluekeskusten kehittäminen Nabiullinan mielestä ei riitä, että nämä uudistukset luetellaan vaan asioiden toteuttamiseksi niistä on tehtävä projekteja, jotka budjetoidaan ja aikataulutetaan ja joita hallinnoidaan sovittujen periaatteiden mukaisesti. Näiden viimeksi mainittujen asioiden opettelu on Nabiullinan arvion mukaan yksi keskeisimpiä kysymyksiä Venäjän valtiohallinnossa. /Minekonomy, MM/MM, Venla 3/08

21 Uusi presidentti - uusi Venäjä? Kirjoittaja: Kalle Schönberg, Moskova Venäjän presidentti vaihtuu 7. toukokuuta. Samalla Venäjällä siirrytään uudenlaiseen valtajärjestelmään, josta ei ole aikaisempaa kokemusta. Uudessa järjestelmässä Venäjän johdossa on kaksi vahvaa henkilöä: Dmitri Medvedev presidenttinä ja Vladimir Putin pääministerinä. Venäjällä on perinteisesti totuttu tiukkoihin pyramidihierarkioihin, niin politiikassa kuin liike-elämässäkin, jossa johdossa on selkeästi yksi henkilö, joka lopulta päättää asioista. Uudenlainen kaksipäinen järjestelmä herättääkin monia kysymyksiä. Liberaali Medvedev Medvedevin katsotaan edustavan Putinin lähipiiristä liberaalimpaa, vapaata markkinataloutta kannattavaa, suuntausta. Valtiokapitalismia kannattavat voimat Venäjän johdossa olisivat siis saaneet iskun. Medvedevin ensimmäiset aloitteet vaikuttavat myös yrittäjäystävällisiltä. Medvedev ilmoitti asettavansa pk- yritysten toimintaedellytysten tukemisen keskeiselle sijalle politiikassaan. Hän lupasi kovalla kädellä karsia pienyrittäjätoimintaa häiritsevää viranomaisvalvontaa kuten esimerkiksi erilaisia viranomaistarkastuksia. Tällä voi olla myönteinen vaikutus myös ulkomaiselle yritystoiminnalle. Tosin myös Putin valitti presidenttikausinaan useampaan kertaan samasta asiasta, mutta mitään merkittävää parannusta yritystoimintaa häiritsevään byrokratiaan ja viranomaisvalvontaan ei saatu. Medvedev on ollut myös supermonopoli Gazpromin hallituksen puheenjohtaja, eikä ole tällä paikallaan osoittanut erityistä halua vapauttaa kilpailua Gazpromin monopoliasemaa purkamalla. Pääministerin valta lisääntyy Sekä Dmitri Medvedev että Vladimir Putin ovat vakuuttaneet, että Venäjä ei muutu presidenttivaltaisesta maasta mihinkään ja presidentin ja pääministerin valtaoikeudet säilyvät entisinä. Muutoksia on kuitenkin jo näkyvissä. Pääministerin asemaa ollaan selkeästi vahvistamassa. Pääministerille ollaan esimerkiksi antamassa merkittävä osa kuvernöörien nimitysprosessissa, joka on yksi Putinin luoman vallan vertikaalin eli tiukan presidenttijohtoisen järjestelmän kulmakivistä. Putinin johtama hallitus alkaa tehdä kyvykkyysarvioita aluejohtajista, joiden perusteella se suosittelee presidentille aluejohtajanimityksiä. Presidentti siis tekisi nimitykset pääministerin esityksestä. Tämän lisäksi, joidenkin tietojen mukaan, alueparlamenttivaaleissa voittaneille puolueille annetaan oikeus ehdottaa omaa kandidaattiaan aluejohtajaksi. Useimmiten tämä merkitsee, että Putinin johtama Yhtenäinen Venäjä- puolue saa mahdollisuuden ehdottaa nimitystä. Putin voisi siis vaikuttaa Venla 3/08 21

22 nimityksiin sekä aluetasolla puolueensa kautta että ylätasolla hallituksessa. Putinin nimitys Yhtenäinen Venäjä- puolueen johtajaksi merkitsee myös pääministerin valta-aseman vahvistumista. Putinilla on näin tiukasti hallinnassa Venjän hallitus, Venäjän parlamentti sekä Yhtenäinen Venäjä- puolueen kautta vielä alueetkin, joiden johtajat ovat usein puolueen jäseniä ja alueparlamentit puolueen hallinnassa. Yhtenäinen Venäjä- puolueen edustajat ovat jo ilmoittaneet, että uudesta hallituksesta tulee puoluehallitus eli ministerit nimitettäisiin Yhtenäinen Venäjä- puolueesta. Venäjällä siirryttäisiin näin lähemmäksi parlamentaarista demokratiaa. Mielenkiintoista onkin nähdä uuden hallituksen ja presidentin hallinnon henkilövalinnat. Tämän perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä voimasuhteista Putinin ja Medvedevin välillä. Suomen suhteet Suomen mahdollisuudet ajaa asioitaan Putinin hallituksen kanssa saattavat toisaalta helpottua, mutta myös vaikeutua. Putinin hallitus tulee mitä todennäköisimmin olemaan tehokas elin, joka kanssa saa asiat hoitumaan. Toisaalta Putin nähtävästi ajaa tehokkaasti myös Suomen kannalta kielteisiä asioita kuten puutullikysymystä, jota Putin pyrki ajamaan jo presidenttinä ollessaan hallituksen ennenminkin hidastellessa asiassa. Monet venäläiset pankit Rahoitusmarkkinoiden tilanteen kiristyessä luonnollisten henkilöiden pitkäaikainen asuntolainoitus on muuttumassa riskialttiiksi venäläisille pankeille, arvioivat monet alan asiantuntijat. Tilanne on muuttunut radikaalisti vuoden 2007 keväästä, jolloin pankit kilpailivat asuntoluototuksesta ja alan asiantuntijoista. Asiantuntija-arvion mukaan maan noin 400 pankista, jotka ovat toimineet hypeteekkilainojen parissa, vuoden 2007 aikana siitä irrottautui lähes puolet. Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kiristyessä, venäläiset liikepankit ovatkin jo viime syksystä esittäneet valtiolle valtion vakausrahaston, eläkerahastojen ym. rahastojen varojen irrottamista kotimaisten pitkäaikaisten lainojen lähteeksi. Myös keskuspankki kannattaa jonkinlaisen kotimaisen kehitysrahaston perustamista, jolta pankit voisivat saada lainaa konkreettisten hankkeiden rahoittamiseen. Monet poliitikot ovat myös korostaneet tarvetta irrottautua tässä tilanteessa kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden vaikutuksista lisäämällä rahoitusmahdollisuuksia kotimaisista rahoituslähteistä. Venäjän keskuspankki ei kuitenkaan dramatisoi tilannetta, mutta toteaa pankkien luotonannossa ei-rahoitussektorilla toimivien yritysten ja yksityisten kansalaisten osuuden supistuvan vuoden 2008 aikana jopa 35 %iin vuoden %:n tasosta. Toisaalta talletusuojaviraston (ASV) pääjohtaja Andrei Melnikov arvioi kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kriisin saattavan vaikuttaa jopa positiivisesti venäläisten pankkien toimintaan, kun arvopaperisijoittajat ovat siirtäneet 22 Venla 3/08

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan. Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6.

Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan. Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6. Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6.2011 Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT)

Lisätiedot

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Suomen Moskovan suurlähetystö 1 Venäjän markkinatilanne maailmantalouden epävarmuudessa Maailman talous ajaantumassa taantumaan, miten se vaikuttaa Venäjän taloustilanteeseen?

Lisätiedot

Aasian taloudellinen nousu

Aasian taloudellinen nousu Aasian taloudellinen nousu Iikka Korhonen Suomen Pankki 27.4.2011 Maailmantalouden painopiste siirtyy itään Japanin ja myöhemmin Etelä-Korean taloudellinen nousu antoi ensisysäyksen modernin Aasian taloudelliselle

Lisätiedot

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen?

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Donetsk Luhansk Donetskin ja Luhanskin alueella asuu 6,5 milj. ihmistä eli 15% Ukrainan väkiluvusta. Krimin niemimaalla, ml. Sevastopol, asuu lähes 2,5

Lisätiedot

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT 16.9.2010 1 Venäjän talous supistui vuonna 2009 voimakkaasti, mutta nousu on jo alkanut 50 40 30 20

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Pelastaako Luoteis-Venäjän ja Pietarin talouskasvu Itä-Suomen? Pekka Sutela www.bof.fi/bofit 4.9.2008 Venäjä / Neuvostoliitto Suomen kauppakumppanina 100 80 60 Osuus, % Vienti Venäjälle / NL:on Tuonti

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Suuri mahdollisuus Sijainti Täydentävä tuotantorakenne Naapurin tuntemus Rakennemuutostarve

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

MK-Law. Kumppanisi lakiasioissa. Voiton kotiuttaminen ja konsernin rahavirrat Venäjällä

MK-Law. Kumppanisi lakiasioissa. Voiton kotiuttaminen ja konsernin rahavirrat Venäjällä Kumppanisi lakiasioissa Voiton kotiuttaminen ja konsernin rahavirrat Venäjällä Siirtohinnoittelu - etenkin 1.1.2012 voimaan astuvat lainsäädäntömuutokset Osakas, OTM Puh: 0400-538022 Relevantit liiketoimet

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2010 KOM(2010)336 lopullinen 2010/0183 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/20010 annettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Asiakirja on tallennettu Venäjän Consultant Plus-asiakirjajärjestelmään. www.consultant.ru

Asiakirja on tallennettu Venäjän Consultant Plus-asiakirjajärjestelmään. www.consultant.ru Venäjän federaation hallituksen asetus nro 927, päivätty 14. syyskuuta 2012. Todistusten myöntämisestä Venäjän federaation alueelle tuotavien tavaroiden käytöstä rajat ylittävän yhteistyön (yhdessä asiakirjan

Lisätiedot

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Nestorklinikka Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvo asiakkaille Nestorit Vastuuntuntoinen,

Lisätiedot

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Esityksen sisältö Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilasto Konsernirekisteri Tilastokeskuksen tilastotietoja ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminnasta

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 25.9.2013 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa Toimiala Onlinen syysseminaari... Jussi Ahokas VATT:n ennakointityö ja Toimiala Online VATT:n ennakointityön taustaa Ennakoinnin tulokset laadulliset skenaariot

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 2 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 7 Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 2 4 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset seuraavan vuoden aikana,

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 18.9.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 18.9.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2010 Työperäisten sairauksien rekisteriin vakuutusyhtiöiden ilmoituksista kirjatut uudet tapaukset Tämän esityksen tietoja saa käyttää lähde mainiten.

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009 Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7. Energiahankkeiden vaikutus Itämeren turvallisuustilanteeseen Dosentti, erikoistutkija Alpo Juntunen MpKK, strategian, Helsinki 0 Suomenlahti ja Itämeri ovat olleet

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä 2.12.2013 Porvoo Nina Vesterinen Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten matkailijoiden saapumisia ( Vuonna 2030: Maapallolla

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Otteita Viron taloudesta

Otteita Viron taloudesta Otteita Viron taloudesta Jaanus Varu Suurlähetystöneuvos 05.03.2015 Viron talouden kehitys Viron talous nyt ja lähivuosina Sähköiset palvelut Virossa Viron talouden kehitys (1) BKT per capita vuonna 2012

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Julkinen keskustelu työn murroksesta ja suuri osa

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin. Verkoilla maailmalle

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin. Verkoilla maailmalle Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Verkoilla maailmalle 12.6.2013 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena

Lisätiedot

Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät

Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät Pekka Sutela 04.04. 2008 www.bof.fi/bofit SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Venäjä Maailman noin 10. suurin talous; suurempi kuin Korea, Intia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 144 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hevostalouslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hevostalouslakia siltä osin kuin se koskee hevosten

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa Samuli Rikama Pk-yritysten viennin kehitys eri maissa, osuus tavaraviennistä 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tanska Hollanti Saksa Ruotsi Suomi 2011

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 1.12.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0229 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 1. joulukuuta 2016 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja 24.11.2016 A8-0329/2016/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU)

Lisätiedot

Venäjä nousee vai nouseeko katsaus Venäjän talousnäkymiin ja matkailuun

Venäjä nousee vai nouseeko katsaus Venäjän talousnäkymiin ja matkailuun Venäjä nousee vai nouseeko katsaus Venäjän talousnäkymiin ja matkailuun Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy % 2 VENÄJÄN OSUUS SUOMEN ULKOMAANKAUPASTA 30,0 25,0 20,0 Tuonti v. 2016: 6,1 Mrd 15,0 11,2%

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Investointeja Suomeen! Yritysten investointien merkitys Suomelle

Investointeja Suomeen! Yritysten investointien merkitys Suomelle Investointeja Suomeen! Yritysten investointien merkitys Suomelle Vuorineuvos Jorma Eloranta Teknologiateollisuus ry 17.4.2012 Note: Kauppatase (balance of trade) = tavara vienti tavaratunoti, (Vaihtotase

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yritysten kasvun suunta 2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrityksen toimipaikkakunta (N=528) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa ESIR:in hyödyntäminen Suomessa Globaali talous- ja finanssikriisi on vähentänyt investointeja Euroopassa: investointitaso on 15 prosenttia matalampi kuin ennen kriisiä. Taloutta uudistavia investointeja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehityskuvia

Työmarkkinoiden kehityskuvia Työmarkkinoiden kehityskuvia Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Pirkanmaan liiton tulevaisuusfoorumi 7.11.2011, Tampere Sisältö 1. Lähtökohtia työmarkkinoiden toimintaan

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunta Valtiovarainvaliokunta Suomen näkökulmasta ajankohtaiskatsaus ESIR-rahoituksen tilanteesta sekä mahdollisista ongelmakohdista ja kehittämishaasteista Eduskunta 12.4.2016 Globaali talous- ja finanssikriisi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) % % 1 % 13 % 19 % 19 % Palvelut (H, I, K, O) 3 % 9 % Muut 1 % 12 % 0 % % % % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 90 % 0 % 2.2.0 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

SVKK lyhyesti. Ajankohtaista Venäjänkaupassa

SVKK lyhyesti. Ajankohtaista Venäjänkaupassa Jaana Rekolainen 21.04.2015 Ajankohtaista Venäjänkaupassa SVKK lyhyesti SVKK on Venäjän-kaupan ykkösosaaja, joka edistää yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä Suomessa ja Venäjällä Noin 800 yritysjäsentä

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Vähäpäästöisen talouden haasteita Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Haaste nro. 1: Kasvu Kasvu syntyy työn tuottavuudesta Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot