Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 160 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Valtakatu 38, PL LAPPEENRANTA PUH , FAX Aika klo (kahvit klo alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Käsiteltävät asiat 216 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖS VALTAISUUDEN TOTEAMINEN 217 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 218 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 219 VUOKRIEN TARKISTUS ALKAEN 220 KATUALUEEN OSTAMISTARJOUS TILASTA SEURAKUNTAKOTI RN:O 15:1 JOUTSENON KORVENKYLÄSSÄ 221 TALOUSSÄÄNTÖ 222 ANOMUS VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMISEKSI 223 RUOHOSAAREN LAAVUKOHTEEN VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN 224 SAATAVIEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTA 225 SEURAKUNTAYHTYMÄN PANKKITILIN KÄYTTÖOIKEUS 226 YLÄMAAN KIRKKOMÄEN JA KOSKELA TILAN KAAVAMUUTOS 227 SAIRAALASIELUNHOIDON JA SEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 228 IRTAIMEN OMAISUUDEN MYYNTI JA LAHJOITUSOIKEUS 229 SÄÄNNÖT PÄIHDE JA KRIMINAALITYÖN VAPAIDEN VAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ JA KARTUTTAMISESTA 230 NUIJAMAAN KIRKKOPALSTA TILAN KAAVAMUUTOS 231 HAUTAMUISTOMERKKIEN HYVÄKSYMINEN 232 OSTOTARJOUS AS OY HEISKANKARAN ASUNTO OSAKKEESTA 233 SEURAKUNTAYHTYMÄN 4. DIAKONIAN VIRKA (JOUTSENO) 234 LAPPEENRANNAN SEURAKUNNAN NELJÄS DIAKONIAN VIRKA 235 LAPPEEN 2. KANTTORIN VIRKA AVOIMEKSI 236 MUSIIKKISIHTEERIN VIRKA 237 LAPPEEN SEURAKUNNAN 1. KAPPALAISEN VIRKA 238 LAUSUNTO OPPILAITOSTEOLOGIN SIVUTOIMILUVASTA 239 MATKA AVUSTUS KUA:N MATKALLE HAITIIN 240 ELINA VORNASEN EROANOMUS YHTEISESTÄ KIRKKOVALTUUSTOSTA 241 MEERI PURASEN EROANOMUS SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 242 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN LOGO 243 SANKARIHAUTAUSMAAN NURMIALUEIDEN UUDELLEENRAJAUS SEKÄ ISTUTUSRYHMÄN TÄYDENNYS 244 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA

2 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 161 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Valtakatu 38, PL LAPPEENRANTA PUH , FAX LAPPEENRANNAN SEUDUN OPISKELIJA ASUNTOSÄÄTIÖN VALTUUSKUNNAN JA HALLITUKSEN JÄSENET VUOSIKSI VUOKRATONTILLA OLEVIEN RAKENNUSTEN LUNASTAMINEN KORVAUKSETTA 247 SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 248 SAAPUNEET KIRJEET 249 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 250 TIEDOKSI 251 MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

3 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 162 Aika klo Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Läsnä Muut läsnäolijat Pöytäkirjanpitäjä Poissa Tiihonen Juha, kirkkoherra, puheenjohtaja Aalto Huhtinen Tiina Heinola Jaakko, varapj., johti 234 :n käsittelyn Hirvikallio Martta Hovi Marja Nevalainen Seppo Pettinen Kari Pulkkinen Arto, poistui klo jälkeen Puustinen Helena Ruokoniemi Hanna Sientola Ilpo Sinkkonen Kaarina Sunimento Marketta Musto Airi, YKV:n puheenjohtaja Lehtola Mika, kirkkoherra Turtiainen Jouni, kirkkoherra Häkkinen Hilkka, varajäsen Lähde Helena, varajäsen Hakkarainen Irmeli, talousjohtaja Lehtonen Jaakko, henkilöstöpäällikkö Kakkonen Pertti, tiedottaja Tuomikoski Ari, diakoni, yhteisten työmuotojen edustaja Riikonen Katri, hallintosihteeri Laakko Marjatta Tiimo Ilkka Pöyhönen Ilkka, YKV:n varapuheenjohtaja Kontinen Osmo, kirkkoherra Lehtinen Jukka, kirkkoherra KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 216 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KJ 9:1 "Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

4 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 163 Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle." n ohjesääntö 6 "Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää." KL 7:4 mom. 1 "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on saapuvilla." KJ 9:2 "Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin." Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 217 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS n ohjesääntö 8 mom. 2 "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan." Tarkastusvuorossa ovat Martta Hirvikallio ja Marja Hovi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Martta Hirvikallio ja Marja Hovi. 218 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin muutoksi ja li

5 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA VUOKRIEN TARKISTUS ALKAEN säyksin: 234 :n ajan puhetta johtaa varapuheenjohtaja, 246 Vuokratontilla olevien rakennusten lunastaminen korvauksetta, ja 250 :ään Tiedoksi kanttori Heidi Kuntun urkutyöryhmään liittyvä sähköpostiviesti. Lappeenrannan seurakuntayhtymällä ja hautainhoitorahastolla on vuokra asuntoja, joiden vuokria tulisi korottaa vuosittain siten, että saavutetaan yleinen vuokrataso. Korotustarve vuodelle 2010 on 2 %. Liite. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää korottaa vuokra asuntojen vuokria alkaen liitteen mukaisesti. YKN / KATUALUEEN OSTAMISTARJOUS TILASTA SEURAKUNTAKOTI RN:O 15:1 JOUTSENON KORVENKYLÄSSÄ KL 9 luku, 3 :ssä todetaan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta "Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa..." KL 14 luku, 4, 1 mom., "Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi." Lappeenrannan kaupunki on tehnyt ostotarjouksen katualueesta Joutsenon Korvenkylässä. Valtatie 6 parantamiseen liittyen aloitetaan Harmaakalliontie kaavakadun rakentaminen syksyllä Harmaakalliontien kaavakatu sijaitsee Korvenkylän seurakuntakodin eteläpuolella. Seurakuntakoti nimisestä tilasta RN:o 15:1 on asemakaavassa osoitettu kaavakaduksi noin 592 m2. Liitteenä ostotarjous. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lappeenrannan seurakuntayhtymä myy Lappeenrannan kaupungille seurakuntakoti nimisestä tilasta RN:o liit

6 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 165 YKN / 220 teenä olevaan karttaan merkityn noin 592 m2 katualueen hintaan 670,00 euroa. 221 TALOUSSÄÄNTÖ Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloussääntö on vahvistettu yhteisessä kirkkovaltuustossa Nykyistä taloussääntöä tulisi päivittää vastaamaan nykytilaa Kirkkohallituksen taloussääntömallin mukaisesti. Tuomiokapituli ei enää vahvista seurakuntayhtymän taloussääntöä. Liitteenä esitys uudeksi taloussäännöksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan taloussäännön ja esittää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. Taloussääntö tulee voimaan alkaen. YKN / ANOMUS VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMISEKSI Esko ja Maila Riikonen ovat vuokranneet Lappeenrannan seurakuntayhtymältä Matti saaren ajaksi (YKN 10/ ). Anomus koskee Ison ja Pienen Kaijansaaren välissä olevaa kalliosaarta (noin 200 m²) vapaa ajanvietto paikaksi. Esko Riikonen anoo, että vuokrasopimusta jatkettaisiin 5 vuotta ja sopimus tehtäisiin perikunnan toisen osapuolen Mirja Leppisen kanssa. Anomus liitteenä. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vuokrata Matti saaren ajalle Mirja Leppiselle, vuosivuokra on 150 euroa. Vuokrassa on otettu huomioon kiinteistöveron vaikutukset.

7 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 166 YKN / RUOHOSAAREN LAAVUKOHTEEN VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN Lappeenrannan seurakuntayhtymä on vuokrannut Etelä Karjalan virkistysaluesäätiölle Ruohosaaresta länsipuolen niemestä määräalan yleiseksi retkeilykohteeksi / 268 ja vuokra aika päättyi Vuokra on ollut 84,09 euroa/vuosi. Etelä Karjalan virkistysaluesäätiö anoo vuokrasopimuksen jatkamista 3 vuodeksi eli entisin ehdoin. Liite. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa vuokrasopimusta ajalle Vuokra 100, /vuosi muutoin entisin ehdoin. YKN / SAATAVIEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTA Taloussäännön 12 :ssä todetaan, että "kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä tai antaa tästä valtuutuksen talousjohtajalle" Lappeenrannan seurakuntayhtymän kirjanpidossa on Joutsenon seurakunnan aikaisia saatavia yhteensä 26,80 euroa, liitteenä selvitys. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää poistaa kirjanpidosta liitteen mukaiset saatavat yhteensä 26,80 euroa sekä lopettaa niiden perinnän. YKN / 224

8 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA SEURAKUNTAYHTYMÄN PANKKITILIN KÄYTTÖOIKEUS Taloussäännön 7 :ssä määrätään seurakuntayhtymän rahatilien käytöstä todetaan, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja tilien käyttövaltuuksista. Lappeenrannan seurakunnan lähetystyöstä vastaava teologi Reetta Karjalainen anoo tilinkäyttöoikeutta Lappeenrannan lähetystyön tiliin EKSP /seurakuntayhtymä sekä verkkopalvelun käyttöoikeutta eli hän tarvitsee nettiyhteyden käyttöä varten pankkitunnukset. Lisäksi tilin entiset käyttöoikeudet tulee tarkistaa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että lähetysteologi Reetta Karjalaiselle myönnetään seurakuntayhtymän pankkitilien käyttäjien lisäksi käyttöoikeudet tilille Lappeenrannan seurakunnan lähetystyö EKSP Lisäksi hänelle myönnetään oikeus saada nettiyhteyttä varten pankkitunnukset. YKN / 225 Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että lähetyskasvatussihteeri Pia Leena Kuokkasen tilin käyttöoikeudet ja nettiyhteyttä varten myönnetyt pankkitunnukset lakkautetaan. 226 YLÄMAAN KIRKKOMÄEN JA KOSKELA TILAN KAAVAMUUTOS Ylämaan kirkko ja sankarihautausmaa sijaitsevat tilalla Kirkkomäki rek.nro Hautaustoimilaki edellyttää, että hautausmaat on muodostettu erillisiksi kiinteistöiksi vuoteen 2006 mennessä. Koska Kirkkomäki on kaavassa kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta eli merkinnällä YK, tulisi hakea kaavamuutosta. Liitteenä kartta alueesta, johon esitetään kaavamuutosta siten, että hautausmaakiinteistöksi, EH, muodostettaisiin kirkkoa ja sankarihautausmaata ympäröivän kiviaidan sisäpuolinen alue ja ulkopuolinen alue yleisten rakennusten korttelialueeksi Y. Kaavamuutoksen hyväksymisen jälkeen haetaan alueen lohkomista ja uuden tilan nimeksi esitetään Ylämaan kirkkomäen sankarihautausmaa ja Y alueen nimi säilytetään ennallaan eli Kirkkomäki.

9 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 168 Ylämaalla sijaitseva Koskela tilalla rek.nro sijaitsee Ylämaan Pappila rakennus. Kaavassa alueella on Y merkintä. Liitteenä kartta alueesta. Kiinteistölle haetaan kaavamuutosta ja uudeksi kaavamerkinnäksi esitetään AP, asuinpientalojen korttelialue koko Koskela tilalle Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Ylämaan Kirkkomäki tilasta muodostetaan liitteenä olevaan karttaan merkitty kiviaidan sisäpuoleinen osa hautausmaa alueeksi, jolle haetaan kaavamuutosta. Uuden kiinteistön nimeksi esitetään Ylämaan kirkkomäen hautausmaa. Kiviaidan ulkopuolinen alue muodostetaan yleisten rakennusten korttelialueeksi, merkitty liitteenä olevaan karttaan. YKN / 226 Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Ylämaalla sijaitseva Koskelatilan kaavamerkintään Y haetaan kaavamuutosta AP alueeksi. Hyväksyttiin esityksenmukaisesti. 227 SAIRAALASIELUNHOIDON JA SEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lappeenrannan seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon ja sen johtokunnan johtosääntöä on päivitetty ajan tasalle. Liite. Johtosäännöstä on pyydetty lausunnot sopimusseurakunnilta. Liite. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä hyväksyy sairaalasielunhoidon ja sen johtokunnan johtosäännön liitteen mukaisena. YKN / IRTAIMEN OMAISUUDEN MYYNTI JA LAHJOITUSOIKEUS Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle on vahvistettu uusi ohjesääntö. Ohjesäännön 9 :ssä todetaan yhteisen kirkkoneuvosto tehtävät. Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on hoitaa kirkkolain 11:2 mää

10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 169 räämät tehtävät. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista yhteiselle kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista: 1. hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä yhteisen kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä yhteinen kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelun hankintaa itsellään; irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä yhteisen kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää; 5.. Yhteinen kirkkovaltuusto ei ole vahvistanut irtaimen hankintaan ja myyntiin euromääräistä arvoa, josta yhteinen kirkkoneuvosto voisi tehdä itse päätöksen. Tilanteessa, jossa seurakuntayhtymä on myymässä esimerkiksi asunto osaketta, varsinaisen myyntipäätöksen tekee yhteinen kirkkovaltuusto. Asunto osakekaupoissa myyntipäätös tulisi tehdä nopeasti, koska ostaja ei nykyisin odota. Olisikin seurakuntayhtymän edun mukaista, että yhteiselle kirkkoneuvostolle myönnettäisiin hankinta ja myyntioikeus sovittuun rajaan asti. Lisäksi esimerkiksi metsäkaupat on vuosittain tehty metsätaloussuunnitelman ja hyväksytyn talousarvion mukaisesti, ja asioita on hoitanut metsänhoitoyhdistys. Ei liene tarkoituksenmukaista, että yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee yksittäisiä metsäkauppoja. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä myöntää yhteiselle kirkkoneuvostolle oikeuden tehdä yksittäinen talousarvioon sisältyvä hankintapäätös euroon asti. YKN / 228 Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä myöntää yhteiselle kirkkoneuvostolle oikeuden tehdä yksittäinen talousarvioon sisältyvä irtaimen omaisuuden myyntipäätös euroon asti.

11 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA SÄÄNNÖT PÄIHDE JA KRIMINAALITYÖN VAPAIDEN VAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ JA KARTUTTAMISESTA Lappeenrannan seurakuntayhtymän ns. vapaissa varoissa on seurakunnilla ja yhteisillä tehtäväalueilla yhä varoja, joiden käytöstä ja kartuttamisesta ei ole tehty erillistä menettelyohjetta. Yhteisen kirkkoneuvoston tulee antaa ohjeet varojen käytöstä, jotta niiden käyttö selkeytyy ja tiedetään kenellä on käyttöoikeudet. Päihde ja kriminaalityön vapaiden varojen käytöstä on laadittu säännöt, joka ohjaa varojen käyttöä ja kartuttamista. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä päihde ja kriminaalityön vapaiden varojen rahastoille säännöt liitteen mukaisesti. YKN / NUIJAMAAN KIRKKOPALSTA TILAN KAAVAMUUTOS Nuijamaan kirkko ja sankarihautausmaa sijaitsevat tilalla Kirkkopalsta rek.nro 1:2 ja Nuijamaan hautausmaa tilalla 1:137. Hautaustoimilaki edellyttää, että hautausmaat on muodostettu erillisiksi kiinteistöiksi vuoteen 2006 mennessä. Koska Nuijamaan kirkko ja sankarihautausmaa ovat kaavassa kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta eli merkinnällä YK, tulisi hakea kaavamuutosta ja liittää alue osaksi nykyistä hautausmaata EH 1:137. Liitteenä kartta alueesta. Kaavamuutoksen hyväksymisen jälkeen haetaan alueen lohkomista ja sen liittämistä nykyiseen hautausmaatilaan 1:137. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Nuijamaan kirkon ja sankarihautausmaan Kirkkopalsta 1:2 alueesta muodostetaan liitteenä olevaan karttaan merkitty määräala hautausmaa alueeksi, jolle haetaan kaavamuutosta EH. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että kaavamuutoksen jälkeen haetaan alueen lohkomista ja uuden alueen liittämistä nykyiseen hautausmaatilaan 1:137. YKN / 230

12 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA HAUTAMUISTOMERKKIEN HYVÄKSYMINEN Kirkkolaki 17 luku 7 Hautaustoimen ohjesääntöön on otettava tarkemmat toimeenpanoa ja menettelyä koskevat määräykset..hautamuistomerkkien hyväksymisestä. Hautaustoimen ohjesääntö 14 Haudalle saa asettaa hautausmaan käyttösuunnitelman tai seurakuntayhtymän hyväksymien muistomerkkiohjeiden mukaisen muistomerkin. Muusta muistomerkistä on laadittava suunnitelma, joka on hyväksytettävä seurakuntayhtymällä ennen muistomerkin valmistamista. Sama menettely koskee vanhan muistomerkin muuttamista sekä uuden muistomerkin tuomista aiemmin lunastetulle haudalle. Päätöksen hautamuistomerkin tai sitä koskevan muutoksen hyväksymisestä tekee yhteinen kirkkoneuvosto, jollei asiaa johtosäännössä ole delegoitu viranhaltijalle..määräysten vastaisesti asetettu muistomerkki on seurakuntayhtymän kehotuksesta viipymättä korjattava tai poistettava.. Ristikankaan ja Lepoharjun hautausmaan käyttösuunnitelmassa todetaan: Muistomerkkien pystyttämistä varten on hankittava lupa. Luvassa tulee mainita muistomerkin väri, raaka aine, korkeus ja leveys. Muistomerkin tulee olla kokonaisuudessaan haudan rajojen sisäpuolella. Jos muistomerkin kirjoitus tai ulkoasu poikkeavat oleellisesti muista muistomerkeistä, niistä tulee olla erilliset piirustukset. Muistomerkkiluvan myöntää yhteinen kirkkoneuvosto.. Liitteenä Lepoharjun hautausmaalle esitetyt muistomerkit sekä Ristikankaan hautausmaalle asennetun muistomerkin lupa anomus. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteessä esitetyt hautamuistomerkit ja päättää niiden hyväksymisestä. YKN / 231 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi liitteessä esitetyt hautamuistomerkit. Jatkossa omaisten tulee hakea etukäteen lupa poikkeavan muistomerkin pystyttämiseen. 232

13 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 172 OSTOTARJOUS AS OY HEISKANKARAN ASUNTO OSAKKEESTA Lappeenrannan seurakuntayhtymä on tehnyt asunto osakkeen myymiseksi myyntitoimeksiantosopimuksen Kaakon Notariaatti Oy:n kanssa. Kohteena on 52,5 m2:n 2h+k osoitteessa Valtakatu 72 as 10, Lpr. Isännöitsijätodistuksen mukaan taloyhtiö on teettänyt julkisivuremontista suunnitelmat valmiiksi, mutta remontin toteutuksesta ei ole päätöstä. Osakehuoneistosta on jätetty ostotarjous euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että tarjottu hinta on liian matala, vaikka otetaan huomioon tuleva julkisivuremontti ja hylkää As Oy Heiskankaran asunto osakkeesta 2 h + k annetun ostotarjouksen. YKN / SEURAKUNTAYHTYMÄN 4. DIAKONIAN VIRKA (JOUTSENO) Lappeenrannan seurakuntayhtymän 4. diakonian virkaa, jonka sijoituspaikka tässä vaiheessa on Joutsenon seurakunta, haki määräaikaan klo mennessä kolme viran kelpoisuusehdot täyttävää henkilöä: Tuija Kokki, Mira Neuvonen ja Jouko Ortju. Myöhemmin Mira Neuvonen ilmoitti luopuvansa hakemuksestaan saatuaan viran muualta. Joutsenon seurakuntaneuvosto, jonka tehtävänä oli viran täytön käytännön toimet, esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se valitsisi diakonian virkaan Tuija Kokin ja varalle Jouko Ortjun (liite). Pj. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee seurakuntayhtymän 4. diakonian virkaan diakoni Tuija Kokin ja varalle diakoni Jouko Ortjun. YKN /

14 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 173 LAPPEENRANNAN SEURAKUNNAN NELJÄS DIAKONIAN VIRKA Lappeenrannan seurakunnassa jäi täyttämättä neljästä diakonian virasta yksi alkaen, jolloin virka jäi avoimeksi aikaisemman viranhaltijan eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Lappeenrannan seurakuntaneuvostossa on käyty kannatetun aloitteen pohjalta keskustelua täyttämättä olleen diakonian viran täyttämisestä. Diakonian työryhmälle annettiin tehtäväksi pohtia viran täyttämisen perusteita. Seurakuntaneuvoston kokouksessa (37 ) käytiin asiasta pitkä keskustelu, jonka kuluessa puheenjohtajan pohjaesitykseen tehtiin kannatettu muutosesitys. Äänestyksessä muutosesitys voitti. Sen mukaan seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Lappeenrannan seurakunnan diakonian virka lakkautetaan ja tilalle perustetaan alkaen Lappeenrannan seurakuntayhtymän diakonian virka, jonka sijoituspaikkana tässä vaiheessa on Lappeenrannan seurakunta (liite). Diakonian viran monenlaiset sisällöt ja toteuttamistavat ovat tämän päivän yhteiskunnassa helposti perusteltavissa. Sisällöllisten näkökulmien rinnalla tämä Lappeenrannan seurakuntaneuvoston esitys myös merkitsee sitä, että seurakuntayhtymän henkilöstömenot lisääntyisivät. Tässä taloudellisessa tilanteessa, jolloin henkilöstömenoihin täytyy kiinnittää vakavaa huomiota, yhteinen kirkkoneuvosto ei ryhdy Lappeenrannan seurakunnassa täyttämättä olleen diakonian viran täyttöprosessiin. YKN / 234 Asia päätettiin jättää pöydälle. 235 LAPPEEN 2. KANTTORIN VIRKA AVOIMEKSI Lappeen kanttori Inna Rastas eroaa virastaan alkaen siirtyessään toiseen virkaan (liite). Tämän vapautuvan Lappeen seurakunnan kanttorin viran koulutusvaatimus on muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä (KJ 6 luku, 40 ). Lappeen seurakunnan kanttorikysymys on ollut yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltävänä (160 ). Silloin yhteiselle kirkkovaltuustolle tehdyn esityksen pohjana oli kolme kanttorin virkaa Lappeen seurakunnassa. Tuon käsittelyn jälkeen ei ole Lappeen seura

15 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 174 kunnan toiminnoissa eikä kanttorityövoiman tarpeessa tapahtunut mitään muutosta. Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää luvan Lappeen seurakunnan avoimeksi tulevan kanttorin viran haettavaksi julistamiselle. Viran täytön käytännön toimet hoitaa Lappeen seurakuntaneuvosto KJ 6 luvun mukaisesti. YKN / MUSIIKKISIHTEERIN VIRKA Lauritsalan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan ( 82 ) muun kanttoriasian käsittelyn yhteydessä kannattanut kanttori Toni Pussisen ja kanttori Marjo Riitta Lehtosen esitystä seurakuntayhtymän musiikkisihteerin virasta (liite). Seurakuntaneuvosto esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto tutkii kanttoreiden esityksen. Seurakuntayhtymän kanttorityövoiman järjestelyjä tehtiin yhteisessä kirkkoneuvostossa (160 ). Kohteena oli Lappeen ja Lauritsalan kanttorin virat. Muiden seurakuntien kanttorityövoimaan ei tuolloin tehty muutoksia. Seurakuntayhtymässä on yksi laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorin virka (ns. A virka). Siihen virkaan oli aikoinaan sisällytetty kanttoreiden yhdyshenkilön tehtävät ilman esimiesstatusta, siis primus inter pares. Sittemmin tuo tehtävä on lakkautunut. Kanttorin virkojen perusteisiin ei tässä vaiheessa ole syytä kajota. Virkojen sijoittelut seurakuntiin ovat toisaalta perinteen mukaisia ja toisaalta vastaamassa tämän hetken musiikkityön tarpeisiin. Musiikillinen yhteistyö seurakuntayhtymän tasolla on hoidettavissa kanttoreiden keskinäisen sopimuksen mukaan esimerkiksi kiertävän vastuuhenkilön muodossa. YKN / 236

16 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEEN SEURAKUNNAN 1. KAPPALAISEN VIRKA Lappeen seurakunnan 1. kappalainen Antti Vanhanen siirtyy eläkkeelle alkaen. Lappeenrannan seurakuntayhtymän henkilöstöstrategian mukaan Lappeen seurakunnan asiana on esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle avoimeksi tulevan Lappeen papin viran jatkon tarve ja perusteet. Lappeen seurakuntaneuvosto perustelee 1. kappalaisen viran tarvetta seurakunnan kolmella kirkolla ja laajalla alueella. Nykyisen viiden papin virka nähdään toiminnan ylläpitämisen kannalta tarpeellisena (liite). Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää luvan Lappeen seurakunnan avoimeksi tulevan 1. kappalaisen viran haettavaksi julistamiselle. Viran täytön käytännön toimet hoitaa Lappeen seurakuntaneuvosto KJ 6 luvun mukaisesti. YKN / LAUSUNTO OPPILAITOSTEOLOGIN SIVUTOIMILUVASTA Oppilaitosteologi Sakari Kiiskinen pyytää yhteisen kirkkoneuvoston myönteistä lausuntoa liitettäväksi Mikkelin tuomiokapitulille menevään sivutoimilupa anomukseen (liite). Anomus koskee lukuvuoden lukion neljää psykologian opetustuntia ja kansalaisopiston kolmea Kansalaisen filosofia opetustuntia, yhteensä seitsemän tuntia viikossa. KJ 6 luvun 5 :n mukaan viranhaltija ei saa ottaa eikä pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen, ellei hänelle hakemuksesta ole myönnetty sivutoimilupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Sivutoimilupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Psykologian ja kansalaisen filosofian opettaminen, määrältään seitsemän tuntia viikossa, on oppilaitosteologin keskeisen hengellisen tehtävän ulkopuolella. Yhteinen kirkkoneuvosto puoltaa sivutoimilupaa lukuvuodelle edellyttäen, että opetustunnit tapah

17 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 176 YKN / 238 tuvat oppilaitosteologi Sakari Kiiskisen omalla ajalla. 239 MATKA AVUSTUS KUA:N MATKALLE HAITIIN Vuoden 2010 Yhteisvastuukeräyksen ulkomaan kohteena on Haiti, läntisen pallonpuoliskon köyhin, luonnonkatastrofeista kärsivä maa. Kirkon Ulkomaanavun opintomatkalle Haitiin on valittu Mikkelin hiippakunnasta Lappeenrannan lyseon lukion lehtori ja Joutsenon seurakunnan jäsen Hannele Puolakka. Matkalle lähtevää pientä ryhmää johtaa arkkipiispa Jukka Paarma. Kunkin matkalle valitun henkilön omavastuuhinta on Sen lisäksi tulevat kustannukset rokotuksista, vakuutuksista ja kulut välillä koti Helsinki koti. Hannele Puolakka anoo Lappeenrannan seurakuntayhtymältä matka avustusta omakustannushintaa kattamaan. Mikkelin hiippakunta on jo omalta puoleltaan myöntänyt avustusta 500. (liitteet). Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää lehtori Hannele Puolakalle matka avustusta 700 kattamaan Haitin opintomatkan omakustannushintaa. Varat otetaan yhteisen kirkkoneuvoston budjetista ( 4993 Retket ja matkat). Matka avustukseen liittyy Kirkon Ulkomaanavun edellyttämä tehtävä kertoa kohteesta, kirjoittaa paikallisiin lehtiin, antaa haastatteluja ja esitellä KUA:n työtä oman hiippakunnan alueella. Meillä tämä edellytys koskee erityisesti Lappeenrannan seurakuntayhtymää, mahdollisuuksien mukaan myös lähiseurakuntia. Näin matkan anti tulee osallistujan kautta hänen kotiseudulleen. YKN / ELINA VORNASEN EROANOMUS YHTEISESTÄ KIRKKOVALTUUSTOSTA Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Elina Vornanen ilmoittaa eroavansa yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä tultuaan valituksi Sammonlahden seurakun

18 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 177 nan nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi ajalle (liite). Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto kutsuu Elina Vornasen tilalle varsinaiseksi jäseneksi Ansa Lassilan valtuustokauden loppuajaksi YKN / MEERI PURASEN EROANOMUS SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ Meeri Puranen on pyytänyt eroa Lauritsalan seurakuntaneuvoston varajäsenyydestä, yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja evankelioimistyöryhmän jäsenyydestä (liite). Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Meeri Purasen tilalle evankelioimistyöryhmään Lauritsalan seurakuntaneuvoston esityksen mukaan Seija Metsälän vaalikauden loppuajaksi YKN / 241 Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto kutsuu Meeri Purasen tilalle varsinaiseksi jäseneksi Kari Baggen valtuustokauden loppuajaksi LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN LOGO Lappeenrannan seurakuntayhtymän logon toteutus on jo pitempään ollut suunniteltavana ja keskusteltavana. Vaihtoehtojen joukosta on nostettu toteutuskelpoisimmaksi tiedottaja Pertti Kakkosen Lappeen kirkon pohjakuvasta ideoima ristikuvio. Mainostoimisto Terramare Oy on jatkanut kehittelyä sekä värivaihtoehtojen hakemista. (Liite, värikuvat kokouksessa). Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn kuvion seurakuntayhtymän logoksi ja päättää värivaihtoehdoksi yhtenäisen viininpunaisen. Logo tulee kaikkiin seurakuntayhtymän virallisiin papereihin niin, että seurakuntien, työmuotojen ja toimistojen nimet sijoitetaan pienemmällä fontilla sanan Lappeenrannan seurakuntayhtymä alle.

19 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 178 YKN / SANKARIHAUTAUSMAAN NURMIALUEIDEN UUDELLEENRAJAUS SEKÄ ISTUTUSRYHMÄN TÄYDENNYS Yhteisen kirkkoneuvoston / 91 asettama työryhmä (Juha Tiihonen, Jaakko Heinola, Airi Musto, Jukka Nikunen) on neuvotellut Lappeenrannan kaupungin edustajien kanssa sankarihautausmaan nurmialueiden uudelleenrajauksesta sekä istutusryhmän täydentämisestä. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen palvelutuotanto on laatinut liitteenä olevan suunnitelman, jonka työryhmä on yksimielisesti todennut onnistuneeksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan suunnitelman mukaisen sankarihautausmaan nurmialueiden uudelleenrajaamisen sekä istutusryhmän täydentämisen. YKN / LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkoneuvosto on asettanut kiinteistöstrategiatyöryhmän kokouksessaan ; 3/ Työryhmän tehtäväksi tuli valmistella yhteiselle kirkkovaltuustolle tehdyn kiinteistöselvitystyön pohjalta kiinteistöstrategia. Kiinteistöasiain johtokunta on kokouksessaan ; 2/ hyväksynyt kiinteistöstrategian. Lisäksi kiinteistöstrategiaa on käsitelty valtuustoseminaarissa Liite. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä olevan kiinteistöstrategian ja pyytää siitä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ja yhteisten työmuotojen johtokunnilta sekä työryhmiltä ja työympäristötoimikunnalta. Lisäksi päätetään käynnistää Ylämaan ja Joutsenon pappiloista luopuminen yleisiin tarjouspyyntöihin perustuen.

20 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 179 YKN / 177 Esimiehet tuovat kiinteistöstrategian myös työntekijäkokouksissa käsiteltäväksi. Lausunnot tulee toimittaa taloustoimistoon mennessä.. YKN / 244 Annettuun määräaikaan mennessä saadut lausunnot sekä tiedottajan tekemä kooste lausunnoista liitteenä. Annetut lausunnot kohdistuivat lähinnä yksityiskohtaisiin toteutusmalleihin eivätkä varsinaisesti itse strategiaan. Lappeen seurakunta esitti strategista muutosta siten, että 1. Kaislarannan leirikeskus puretaan ja tilalle rakennetaan toimintakeskus 2. Pönniälän leirikeskusta kehitetään koko yhtymän työmuotojen käyttöön Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee annetut lausunnot ja päättää hyväksyä liitteen mukaisen kiinteistöstrategian. YKN / 244 Yhteinen kirkkoneuvosto esittää liitteen mukaisen kiinteistöstrategian yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Helena Puustinen esitti Marja Hovin kannattamana aikalisän ottamista ja työryhmän perustamista. Asiasta äänestettiin. Pohjaesitystä kannattaneet äänestivät jaa, ja aikalisän ottamista sekä työryhmän perustamista kannattaneet äänestivät ei. Äänestystulos: Jaa ääniä 2, ei ääniä 11, tyhjiä 1 ja poissa 1. Yhteinen kirkkoneuvosto ottaa kiinteistöstrategia asiassa aikalisän ja valitsi työryhmään Helena Puustisen, Jaakko Heinolan, Marjatta Laakon, Kaarina Sinkkosen ja Hanna Ruokoniemen. Työryhmä päivittää kiinteistöstrategiaehdotuksen uutta yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyä varten.

21 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEUDUN OPISKELIJA ASUNTOSÄÄTIÖN VALTUUSKUNNAN JA HALLITUKSEN JÄSENET VUOSIKSI Lappeenrannan seurakuntayhtymän nimeämänä LOAS:n valtuuskunnan edustajana vuosina on Matti Pursiainen ja hänen henkilökohtaisena varaedustajana Reijo Mustonen. Molemmat ovat erovuorossa, joten seurakuntayhtymän tulee nimetä uudet edustajat valtuuskuntaan vuosiksi Lappeenrannan seurakuntayhtymän nimeämänä LOAS:n hallituksen jäsenenä vuosina on Kari Pettinen. Kari Pettinen on erovuorossa, joten seurakuntayhtymän tulee nimetä uusi jäsen hallitukseen vuosiksi Liitteenä LOASin kirje. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää LOAS:in valtuuskuntaan varsinaisen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan vuosiksi YKN / 245 Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää LOAS:in hallitukseen jäsenen vuosiksi Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi LOAS:n valtuuskuntaan varsinaiseksi edustajaksi Matti Pursiaisen ja hänen varajäsenekseen Reijo Mustosen vuosiksi Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi LOAS:n hallituksen jäseneksi Kari Pettisen vuosiksi VUOKRATONTILLA OLEVIEN RAKENNUSTEN LUNASTAMINEN KORVAUKSETTA Lappeenrannan seurakuntayhtymä on vuokrannut asuintontin Hugo Grönille ajaksi Tontti sijaitsee osoitteessa Ilmarisenkatu 49 ja on suuruudeltaan 756 m 2. Tontilla oleva asuinrakennus ja varasto ovat todetut perukirjassa arvottomiksi. Omaiset haluavat luopua kiinteistöistä korvauksetta ja katkaista samalla tontin vuokrasopimuksen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lappeenrannan seurakuntayhtymä lunastaa tontilla nro 6

22 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 181 YKN / 246 korttelissa 159 ( L1) olevat rakennukset korvauksetta ja katkaisee vuokrasopimuksen päättymään Vuodelta 2009 ei peritä tontinvuokraa. 247 SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 248 SAAPUNEET KIRJEET 1. Lauritsalan seurakuntaneuvosto Kulttuurityöryhmä, muistio Oppilaitostoiminnan työryhmä, muistio , 1/ Lappeen seurakuntaneuvosto 6 ja 7/ Lappeenrannan seurakuntaneuvosto Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta Kirkkohallituksen yleiskirje 28/2009, kirkkohallituksen varhaiskuntoutustoiminta 2. Kirkkohallituksen yleiskirje 29/2009, seurakuntien talouden ja toiminnan tunnuslukuja v 2008 sekä toimintalomakkeiden täyttöohjeiden päivitys 3. Kirkkohallituksen yleiskirje 30/2009, suosituksia A(H1N1) viruksen aiheuttaman influenssan johdosta 4. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A13/2009, työnantajan varautuminen influenssapandemian varalle 5. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta, maa aineslupa Veikko Järvenpäälle Kultala tilalle. 6. Kirkkohallituksen yleiskirje 31/2009, kirkon henkilöstökoulutus Kirkkohallituksen yleiskirje 32/2009, tiedustelu seurakuntien hankintatoimen kehittämisen tarpeesta ja mahdollisesta yhteistyöstä KL kuntahankinnat Oy:n kanssa 8. Kirkkohallituksen yleiskirje 33/2009, talousarvion sekä toiminta ja taloussuunnitelman laadintaan liittyviä asioita, Verotili uudistus ja Sepa uudistus MUUT MAHDOLLISET ASIAT Muita asioita ei ollut.

23 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA TIEDOKSI 1. Verotulokertymä sekä tulosseuranta srky ja hhr:t Talousjohtajan päätöspöytäkirjat /2009, vapautus hautausmaksuista 3. Kanttori Heidi Kunttu pyytää sähköpostiviestissään Lappeen kirkon urkutyöryhmän uudelleenvalintaa. Vastaus pyyntöön on se, että yhteisen kirkkoneuvoston valitsema urkutyöryhmä ( , 143 ) voi työskentelynsä kuluessa kutsua kuultavakseen haluamiaan henkilöitä. 251 MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Lappeenrannassa 24. päivänä syyskuuta 2009 Juha Tiihonen puheenjohtaja Katri Riikonen pöytäkirjanpitäjä Tämä yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 10/2009 on kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen. Lappeenrannassa. päivänä syyskuuta 2009 Martta Hirvikallio Marja Hovi Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa, minkä todistan. Lappeenrannassa. päivänä kuuta 2009 Irmeli Hakkarainen talousjohtaja

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 66 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 29.5.2007 klo 16.00 (kahvit ennen valtuuston kokousta) Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone,

Lisätiedot

Kaislarannan leirikeskus, Sammaltie 14, 53920 Lappeenranta

Kaislarannan leirikeskus, Sammaltie 14, 53920 Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 16.12.2008 klo 16.00 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Sammaltie 14, 53920 Lappeenranta

Lisätiedot

Aika klo (kahvit klo (uusi rakennus) ennen valtuustoseminaarin alkua)

Aika klo (kahvit klo (uusi rakennus) ennen valtuustoseminaarin alkua) LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 13.5.2008 klo 16.45 (kahvit klo 17.30 (uusi rakennus) ennen valtuustoseminaarin alkua)

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 27 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 600, FAX 05 477 2651 AIKA 14.4.2008 klo 18.00 (kahvit klo 17.30 alkaen) PAIKKA Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Lauantai klo Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Lauantai klo Paikka Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Lauantai 24.1.2015 klo 16.30 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Musiikki- ja rippikoulusali

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 184 Aika 23.11.2010 klo 17.00 19.35 (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Käsiteltävät asiat 213

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2016. Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2016. Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeenrannan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 SAMMONLAHDEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Hietakallionkatu 7, PL 5 53851 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126513, FAX 05 6126506 Aika Tiistai 17.2.2009 klo 17.00 18.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo 17.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo 17.00 YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 11.30 _alkaen joululounaalla Paikka Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 6-2015. Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 6-2015. Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 81 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne 15 Aika Maanantai 28.9.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Eerikäinen Anne

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO Valtakatu 38, PL LAPPEENRANTA PUH , FAX

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO Valtakatu 38, PL LAPPEENRANTA PUH , FAX LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 AIKA 27.5.2008 klo 18.00 (kahvit klo 17.30 alkaen) PAIKKA Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 7 2008

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 7 2008 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Maanantai 1.12.2008 klo 16.15. 20.15. Paikka Seurakuntakeskus Koulukatu 10 B rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 84 KOKOUKSEN AVAUS 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista/ Pöytäkirja Aika. Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.45)

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista/ Pöytäkirja Aika. Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.45) Aika 7-2015 Torstai 25.6.2015 klo 17.00 (kahvit alkaen klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, 3. krs, Lappeenranta ASIALISTA 75 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 4-2015. Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56. Valtakatu 38, 6. krs, kokoushuone Norppa/Kuutti, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 4-2015. Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56. Valtakatu 38, 6. krs, kokoushuone Norppa/Kuutti, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56 Paikka Valtakatu 38,

Lisätiedot

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat:

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.00 18.38 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Asialista Maanantai klo _ Joutsenon seurakuntakeskus

Asialista Maanantai klo _ Joutsenon seurakuntakeskus Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Paikka Maanantai 26.9.2016 klo 18.00 - _19.38 Joutsenon seurakuntakeskus ASIALISTA 64 Kokouksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 8-2015. Aika Keskiviikko 30.9.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 8-2015. Aika Keskiviikko 30.9.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 30.9.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 99 Aika 23.5.2012 klo 17.00 Paikka Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 108 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista KUU Aika Torstai klo 17.00

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista KUU Aika Torstai klo 17.00 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 3-2015. Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 3-2015. Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.30)

Asialista/ Pöytäkirja Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.30) Aika 5-2015 Torstai 7.5.2015 klo 17.00 (kahvit alkaen klo 16.30) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Valtakatu 38, kokoushuone Norppa/Kuutti, 6. krs., Lappeenranta ASIALISTA 52 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 3-2013. Torstai 16.5.2013 klo 17.00 - _19.22. Aika. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 3-2013. Torstai 16.5.2013 klo 17.00 - _19.22. Aika. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Paikka Torstai 16.5.2013 klo 17.00 - _19.22 Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. ASIALISTA 36

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 17.2.2016 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 13.1.2015 klo 17.15 18.50 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 UUDEN SEURAKUNTANEUVOSTON ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010 54 52 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 11.10.2010 52 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan leirikeskus PELLINMÄKI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Pöytäkirja 6-2014. Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta

Pöytäkirja 6-2014. Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 30.9.2014 klo 17.00 19.05 Paikka Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta ASIALISTA 66 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 19.8.2008 klo 17.15 (kahvit klo 17.00 alkaen) HUOM! Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaakatselmuksen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 88 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 600, FAX 05 477 2651 Aika 21.4.2009 klo 17.00 (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 27.11.2014 klo 16.30 Sivu 1 154 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 9-2015. Aika Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00-18.14. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 9-2015. Aika Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00-18.14. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00-18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 119

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 6-2015. Aika Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00. Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 6-2015. Aika Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00. Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika 25.1.2012 klo 17.00 18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 14.6.2012. Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 14.6.2012. Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45. Osallistujat Päätöksen tekijät Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Kivistö Pekka Eronen Heikki Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale Jalle

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 4-2015. Aika Tiistai 24.2.2015 klo 17.00-17.10. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 4-2015. Aika Tiistai 24.2.2015 klo 17.00-17.10. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 24.2.2015 klo 17.00-17.10 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.56 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj., poistui kokouksesta

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 AIKA Tiistaina 27. lokakuuta 2015 klo 14 16.55 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha,

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo 18.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo 18.00 Asialista Aika Keskiviikko 21.10.2015 klo 18.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Torstai 14.1.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Neuvotteluhuone,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012

PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012 19.4.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012 Kokousaika: Tiistai 24.4.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot

Asialista /Pöytäkirja 5-2016

Asialista /Pöytäkirja 5-2016 YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 8.6.2016 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Tutustuminen Lappeenrannan

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen srk salin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6 2008 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 17.6.2008 klo 17.00 18.35 Ennen varsinaisen kokouksen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Asialista Tiistai klo _20.30

Asialista Tiistai klo _20.30 Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 27.1.2015 klo 18.00 - _20.30 Paikka Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie 5. ASIALISTA

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: ti 5.5.2015 klo 16 17.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2014

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2014 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2014 Aika: Tiistaina 28.10.2014 klo 18.00 19.20 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 25.4.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 2.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 -

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 3-2016. Aika Keskiviikko 30.3.2016 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 3-2016. Aika Keskiviikko 30.3.2016 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 30.3.2016 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot