Helsinki demo-alustana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki demo-alustana"

Transkriptio

1 Helsinki demo-alustana RYM Oy ympäristömessuilla Kehittämisinsinööri Ifa Kytösaho Kyösti Oasmaa 1

2 Helsingin aluerakentaminen 2010 Historiallinen muutos Kyösti Oasmaa 2

3 Helsingin strategiset tavoitteet Kvsto Kyösti Oasmaa 3

4 Kaupunkirakenne ja asuminen 6 Asumisen määrä ja laatu sekä kaupunkiympäristön monipuolisuus turvataan Asuntotuotannon määrän j laadun toteutuksesta huolehditaan MA-ohjelman mukaiset tavoitteet Eriväestöryhmien huomioon ottaminen, asuntotarjonnan monipuolisuus Kohtuushintaisen asuminen tarjonta Toteutetaan mielenkiintoisia, kauniita ja toimivia urbaaneja asuinalueita ja ympäristöjä Kaupunginosien identiteetin kehittäminen Paikallisen luovuuden hyödyntäminen eri toimintatavoin Elämyksellisesti laadukas, kaunis ja teknisesti kestävä rakentaminen Helsingin keskustan elinvoimaa vahvistetaan Yliopistokampus Keskusta-asuminen Ifa Kytösaho 4

5 Kaupunkirakenne ja asuminen 7 Kaupunkirakennetta eheytetään ilmastonmuutokseen vastaamiseksi Kaupunkirakennetta eheytetään raideliikenneverkkoon tukeutuen Asemanseutujen tiivistäminen Uudet alueet raideliikenteen varteen Seudun yhteinen mal-visio vuoteen 2050 Kaupunkirakennetta kehitetään energiaa säästäväksi Helsingin kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä Energiantuotanto Energiatehokkuus Kaukolämpöverkon hyödyntäminen Täydennysrakentamista edistetään Kyösti Oasmaa 5

6 Kaupunkirakenne ja asuminen 8 Liikennejärjestelmää kehitetään kestävien liikennemuotojen edistämiseksi - Liikennejärjestelmää kehitetään pääosin raideliikenteeseen perustuen, joukkoliikenteen palvelutasoa nostamalla sekä kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia lisäämällä - Raide-Jokerin suunnittelu pikaraitiotienä - Länsimetron toteutus - Östersundomin raideliikenneyhteys - Liityntäpysäköinnin kehittäminen ja toteutuksen varmistaminen - Jokeri 2:n toteutussuunnittelu bussilinjana ja varautuminen raitiotiehen Kyösti Oasmaa 6

7 Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma määrittelee aluerakentamisen toimenpiteitä Kyösti Oasmaa 7

8 Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma määrittelee aluerakentamisen toimenpiteitä Kyösti Oasmaa 8

9 Täydennysrakentaminen Myyrmäki Esikaupunkien renessanssi / Ksv & co Useita alueellisia tarkasteluja, Ksv Porkkanat Vuokratonttien lisärakennuskorvauksen Hakuninmaa korotus Omistustonttien vapauttaminen maankäyttökorvauksesta Ullakkorakentamisen alueellinen poikkeuspäätös Autopaikkavaatimusten lieventäminen hyvillä paikoilla Malminkartano Suunnitteluapu Rakentajien ja Konala AsOy:n sekä KOy:n innostaminen hyvillä esimerkeillä Lintuvaara Työryhmä valmistelemassa Kehä II Kyösti Oasmaa 9

10 Rakentamisen energiatehokkuus ja vanhan asuntokannan parantaminen Myyrmäki Tonttien luovutus- ja vuokrausehdot Lintuvaara Rakennusvalvontavirastossa on aloittanut huhtikuun alussa 2009 ns. energia-arkkitehti Konala Malminkartano Kehä II Hakuninmaa Lähiöprojekti on käynnistänyt yhteistyössä usean hallintokunnan kanssa alueellisen energiatehokkuusselvityksen Korjausrakentamisen edistäminen myös lähiöprojektin projektiohjelmassa Työryhmä valmistelemassa Kyösti Oasmaa 10

11 Kannusteita ja tavoitteita kehittäjille Myyrmäki Energiatehokkuus Hakuninmaa Malminkartano Lintuvaara Konala Kehä II Kyösti Oasmaa 11

12 Kannusteita ja tavoitteita kehittäjille Myyrmäki Asumisen kehittäminen Hakuninmaa Malminkartano Lintuvaara Konala Kehä II Kyösti Oasmaa 12

13 Asumisen kehittämishankkeita käynnissä Kehittyvä kerrostalo hankkeet Merivesijäähdytystä ja meren päälle rakentamista Lauttasaaressa Sitran energia- ja innovaatiohanke Jätkäsaaressa Itsenäinen kerrostaloasuntohanke Att:n autottomat hankkeet Kalasatamassa City-talo ja Studio-talo Muita kehittämishankkeita, mm. SYKE-talo Viikki Arko-ryhmäkorjaushanke Maunulassa Ifa Kytösaho 13

14 Tutkimushankkeita Kestävä rakentaminen, mm. Käynnissä Houkutteleva ja ohjelmallinen täydennysrakentaminen (HOTR) - kaupunkituottamisen menetelmäosaamista, päättyy 2010 KesEn: Yhdyskuntien ja rakennusten energiaratkaisujen ja huollon yhteensovittaminen kokonaistaloudellisesti päästöjä minimoiden, 2010 (jatkoaikaa maaliskuun loppuun) Rakennuksiin integroitavien kosteusanturien luotettavuus, 2012 Ekotehokkaasti uudistuva yhdyskunta EcoDrive Energiatehokkuuden mittarit ja potentiaalit - EPO Ekotehokkuuden arviointityökalujen konseptointi ja kehittäminen Helsingin kaavoituksessa HEKO, valmistumassa 3/2010 Lähiöprojektin alueellinen energiaselvitys Ifa Kytösaho 14

15 Keh Peab, Etera puukerrostalo Tavoitteet Kehittämisteemana on puuelementtirakenteisen pienkerrostalojärjestelmän tuotteistaminen ja puurakentamisen kilpailukyvyn parantaminen. Avoin pilari-palkkijärjestelmä mahdollistaa aidon muuntojoustavuuden asuntosuunnittelussa. Von Daehninkatu. Hanke sisältää 116 asuntoa. Hankkeen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2010 lopulla. Ifa Kytösaho / Keto

16 Keh Neapo modulaarinen esivalmistettu kerrostalo Tavoitteet Ensimmäinen modulaarinen kerrostalo maailman suurimmista esivalmistetuista asuntomoduuleista. NEAPO Oy on kehittänyt Fixcel teräskennoinnovaatioon perustuvaa moduulirakentamista kolmen vuoden ajan ja on nyt valmis toteuttamaan modulaarisen kerrostalopilotin. TA kehittänyt asuntoalaa hankkeidensa kautta ja on ennakkoluulottomasti valmis rakennuttamaan modulaarisen kerrostalokohteen asumisoikeus käyttöön. Modulaarinen rakentaminen mahdollistaa uudenlaisten ja monimuotoisten talotyyppien kustannustehokkaan toteuttamisen. Ifa Kytösaho / Keto

17 Keh VVO Jätkän Ruusu autoton vuokratalo Tavoitteet Uusi, nykyisiä vakiintuneita huoneistotyyppejä laadullisesti kehittyneempi malli pienehköille asunnoille ja niitä sisältävälle korttelille. Kokonaisratakisu joka tarjoaa valitun kohderyhmän asukkaille asumisensa kautta toteuttaa ja ilmaista ekologisia ja eettisiä arvojaan ja niiden mukaista elämäntyyliään Asuntojen polveileva tilaratkaisu alkovimaisilla ulokkeilla, sisä- ja ulkotilojen suhde Autoton kohde, polkupyöräpaikkojen laatu ja määrä Ifa Kytösaho / Keto

18 Keh Saraco Lapsiperheille suunnattu ryhmärakennuttamiskerrostalo Tavoitteet Asiantuntijaohjattu ryhmärakennuttaminen Kustannushyöty asukkaalle, suunnittelu vuorovaikutussuhteessa asiakaskohderyhmän kanssa Kohderyhmänä lapsiperheet ja ensiasunnon hankkijat Kohtuuhintainen rakentaminen Muunneltavuus asuntojen yhdistettävyyden ja jakamisen kautta Ikääntyvien asunnot (sivuasunnot) Ifa Kytösaho / Keto

19 Keh Att Energiatalo Tavoitteet Menettelytapa ja malli vähäpäästöiselle kerrostalolle Hernepellontie 26 Rakennustyöt raloitettu marraskuussa huoneistoa ja autohalli Energiasäästö saavutetaan hyvällä vaipan eristävyydellä ilmatiiviydellä ja tehokkaalla lämmön talteenotolla. MeraReponen matalaenergiakerrostalokonsepti Rakennus valmistuu maaliskuussa 2011 Tilaajana toimii Pihlajiston kiinteistöt Oy Rakennuttajana Helsingin kaup. asuntotuotantotoimisto Ifa Kytösaho / Keto

20 Tutkimushankkeita Kestävä rakentaminen, mm. Käynnissä Houkutteleva ja ohjelmallinen täydennysrakentaminen (HOTR) - kaupunkituottamisen menetelmäosaamista, päättyy 2010 KesEn: Yhdyskuntien ja rakennusten energiaratkaisujen ja huollon yhteensovittaminen kokonaistaloudellisesti päästöjä minimoiden, 2010 (jatkoaikaa maaliskuun loppuun) Rakennuksiin integroitavien kosteusanturien luotettavuus, 2012 Ekotehokkaasti uudistuva yhdyskunta EcoDrive Energiatehokkuuden mittarit ja potentiaalit EPO, väliraportti Ekotehokkuuden arviointityökalujen konseptointi ja kehittäminen Helsingin kaavoituksessa HEKO, testikäytössä 2010 Lähiöprojektin alueellinen energiaselvitys, raportti ilmestynyt hiljan Ifa Kytösaho 20

21 Tiedon levittäminen Hakuninmaa Malminkartano Konala Kehä II Kyösti Oasmaa 21

22 Tontinluovutuksiin liitettäviä ET-ehtoja Tontinluovutuskilpailut Kuninkaankolmion Honkasuo, Haapaperhosen alue käynnissä Pasilan keskustakortteli Käynnistyy 2011 Ekokriteerit kommenteille nettisiuille Kalasataman keskuskortteli Kilpailullinen neuvottelumenettely 2010 Yleiset asumisen energiatehokkuustavoitteet ja kriteerit Östis ja Kruunuvuorenranta Ekotehokkaan alueen ohjelmat Ifa Kytösaho 22

23 Tutkimushankkeita Tulevaisuuden joukkoliikenne Tuloksia tulollaan UrbanZone: Liikkumistottumukset auto-, joukkoliikenne-, kävely- ja pyöräilykaupungeissa, 2010 AIJO: Asiakaslähtöisen integroidun joukkoliikenteen kehittäminen, 2010 Metropol: Metropolialueen kysyntäohjautuva joukkoliikenne, 2010 RavaLi: Raideliikenteen investointien vaikutukset alueiden elinvoimaisuuden lisääntymiseen, 2011 Tulevaisuuden esteetön raideliikenne - Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueilla, 2011 Käynnissä Live-verkosto Käynnistymässä Kelkka-hanke Ifa Kytösaho 23

24 Liikennejärjestelmän kehittäminen Kyösti Oasmaa 24

25 Liikennejärjestelmän kehittäminen Kyösti Oasmaa 25

26 Liikennejärjestelmän kehittäminen/ Östersundom Kyösti Oasmaa 26

27 Jätteiden putkikeräysjärjestelmä Huoltoliikenteen vähentäminen Myyrmäki Jätkäsaareen Kalasatamaan Kruunuvuorenranta? Pasila? Keskusta? Hakuninmaa Voidaanko huoltotunneliverkost oa hyödyntää? Malminkartano Lintuvaara Konala Kehä II Kyösti Oasmaa 27

28 Rakentamisen logistiikka Myyrmäki Kaupungin logistiikkajohto apunaan logistiikkaoperaattori kuljetusten ja varastoinnin ohjaus eri organisaatioiden työmaaohjaus tiedotus alueellinen logistiikkasuunnitelma työmaiden logistiikkasuunnitelmien hyväksyntä Hakuninmaa Tontinluovutusehdot sitoutuminen yhteistyöhön Malminkartano työmaakohtaiset logistiikkasuunnitelmat Ahma-Insinöörit Oy valittu operaattoriksi Lintuvaara Konala Toiminta käynnistynyt kesällä 2010 Kehä II Kyösti Oasmaa 28

29 Liikkumistarpeen vähentäminen Tiivistäminen Myyrmäki Uusi keskus vanhoille alueille Asumista Työpaikkoja Julkisia ja kaupallisia palveluita Hyvät kulkuyhteydet Pysäköinnin vuorottaiskäyttö / autottomuus Hakuninmaa Malminkartano Lintuvaara Konala Kehä II Kalasataman keskus Keski-Pasila / Ksv Kyösti Oasmaa 29

30 Liikkumistarpeen vähentäminen Autottomuus tai vähäautoisuus Myyrmäki Asunnon hinnan ja autopaikan hinnan todellinen erottaminen Keskusta-alueet Aseman ympäristöt / Täydennysrakentaminen Yhteiskäyttöautoilun edistäminen Kevyen liikenteen/pyöräilyn edistäminen Malminkartano Kaksi autotonta kokeilua tulossa Kalasatamaan ja Jätkäsaareen - Kaupungin asuntorakennuttaja Att kaksi hanketta Kalasatamassa - Jätkäsaaren autoton VVO:lle Hakuninmaa - Att:lla autopaikkojen hinta irti asunnoista Brändaus ja sopimukset Lintuvaara Kehä II Kyösti Oasmaa 30

31 Liikkumistarpeen vähentäminen Kivijalkatilat eläviksi Kivijalkatiloista ja niiden ympäristöistä vetovoimaisia, aikaa kestäviä, viihtyisä ja palvelukykyisiä kokonaisuuksia Omistukselliset ratkaisut niin, etteivät kivijalkatilat nosta asuntojen hintaa siten, että ne muodostuvat taloyhtiöiden toteutuksen rasitteeksi Kyösti Oasmaa 31

32 Kehittämisinsinööri Ifa Kytösaho p Aluerakentamispäällikkö Kyösti Oasmaa Kyösti Oasmaa 32

Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma vuosille 2012 2014. Toiminnan perusta ja keskeiset tehtävät

Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma vuosille 2012 2014. Toiminnan perusta ja keskeiset tehtävät Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma vuosille 2012 2014 Toiminnan perusta ja keskeiset tehtävät Kslk 17.1.2012 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2012 Toimitus: Outi Karsimus ja Leila Koivulehto

Lisätiedot

LAADUKKAAN ASUMISEN HELSINKI Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2008 2017

LAADUKKAAN ASUMISEN HELSINKI Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2008 2017 Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen julkaisusarja 5 2010 LAADUKKAAN ASUMISEN HELSINKI Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2008 2017 Seurantaraportti 2010 KUVA-ALUE Helsingin kaupungin

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Helsingin pysäköintipolitiikka 28.5.2014

Helsingin pysäköintipolitiikka 28.5.2014 Helsingin pysäköintipolitiikka 28.5.2014 Helsingin pysäköinnin tunnistettuja kehittämistarpeita Täydennysrakentaminen esikaupunkialueilla edellyttää uudenlaisia pysäköintiratkaisuja Pysäköinnin kustannusvaikutukset

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (93) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta-ohjelma 2007-2012 Virpi Mikkonen 27.10.2010 Lähilämpöverkot matalaenergiarakentamisessa. Copyright Tekes

Kestävä yhdyskunta-ohjelma 2007-2012 Virpi Mikkonen 27.10.2010 Lähilämpöverkot matalaenergiarakentamisessa. Copyright Tekes Kestävä yhdyskunta-ohjelma 2007-2012 Virpi Mikkonen 27.10.2010 Lähilämpöverkot matalaenergiarakentamisessa Copyright Tekes Esityksen rakenne Kestävä yhdyskunta -ohjelman yleisesittely Kuluttajia kiinnostaa

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Helsingin yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelma

Helsingin yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelma 1 HELSINGIN YLEISKAAVA Helsingin yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelma 13.11.2012 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:2 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee tammikuu kesäkuu 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee tammikuu kesäkuu 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee tammikuu kesäkuu 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ ETENEE Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINGIN YLEISKAAVA. Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:9 HELSINGIN

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

15 Kaupunkiseudut ja liikenne

15 Kaupunkiseudut ja liikenne 15 Kaupunkiseudut ja liikenne Kokemuksia eurooppalaisista katuraitiotiehankkeista Kai Rintala, KPMG Oy Ab Ei kirjallista esitystä. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelumenetelmänä Mika Ristimäki,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Kuntajohtajakokous 12.2.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudun kuntien - Tampere,

Lisätiedot

Maankäytön kehityskuvan luonnoksesta saadut lausunnot, niiden tiivistelmät ja vastineet

Maankäytön kehityskuvan luonnoksesta saadut lausunnot, niiden tiivistelmät ja vastineet Maankäytön kehityskuvan luonnoksesta saadut lausunnot, niiden tiivistelmät ja vastineet Kaupunkisuunnitteluvirasto, yleissuunnitteluosasto 16.1.2008 Lausuntopyynnön saaneet Asuntotuotantotoimisto Helsingin

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 2 3 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö Uusiutuva energia Asukasyhteistyö Kuntien energiaohjelma Liikkumisen ohjaus Ilmastostrategia Energiatehokkuus Siuntion kuntakeskuksen energialinjaukset Yhteenvetoraportti 1/2011 Siuntion kuntakeskuksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

Espoon toimenpideohjelma pääkaupunkiseudun ilmastostrategian toteuttamiseksi PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 ESPOON TOIMENPIDEOHJELMA

Espoon toimenpideohjelma pääkaupunkiseudun ilmastostrategian toteuttamiseksi PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 ESPOON TOIMENPIDEOHJELMA PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 ESPOON TOIMENPIDEOHJELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO YTV:N ILMASTOSTRATEGIAN TAUSTAA JA VALMISTELUPROSESSI... 3 ILMASTOSTRATEGIAN TAVOITTEET TIIVISTETYSTI... 4 ESPOON TOIMENPIDEOHJELMA...

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Joensuun ilmasto-ohjelma 2013 Luonnos 11.12.2013

Joensuun ilmasto-ohjelma 2013 Luonnos 11.12.2013 Joensuun ilmasto-ohjelma 2013 Luonnos 11.12.2013 Sisällysluettelo Yhteenveto ilmasto-ohjelman tavoitteista... 4 1 Johdanto... 5 2 Suomen ilmastopolitiikka... 6 2.1 Kohti globaalia ilmastosopimusta... 6

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Katsaus heinäkuu-joulukuu 2008 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 hyväksyttiin YTV-kaupungeissa alkuvuodesta 2008. Ilmastotyöhön on tartuttu ja toimia hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2012 2015 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2012 2015 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS. Kestävän kehityksen OnePlanetLiving -tavoiteohjelma /II

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS. Kestävän kehityksen OnePlanetLiving -tavoiteohjelma /II KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS 2025 Kestävän kehityksen OnePlanetLiving -tavoiteohjelma /II Sisällysluettelo Kivistön kaupunkikeskus Kivistön alueen tavoitteista Kansilehti 01 Sisällysluettelo

Lisätiedot