Hämeen liitto Esityslista 2/ (47)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista 2/2010 1 (47)"

Transkriptio

1 1 (47) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hämeen liiton käytössä oleva aluekehitysrahoitus vuonna Maakunnan kehittämisrahan käyttö vuonna Kanta-Hämeen maakunnassa toteutettavien koheesio- ja kilpailukykyohjelmien hyväksyminen Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma -hankkeelle vuodelle Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma -hankkeelle vuodelle Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Hämeenlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma hankkeelle vuodelle Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, kansallinen Hyvinvointiteemaverkosto v hankkeelle vuodelle Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi -hankkeelle CREATOR -miniohjelman käynnistäminen ja projektitalousarvion hyväksyminen Hämeen liiton osallistuminen Rail Baltica Growth Corridor -hankehakemukseen Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon muuttaminen valtionhallinnon edustajien osalta Lausunto Riihimäen kaupungille Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien yhteisen EU-toimiston toimintaraportti vuodelta Etelä-Suomen maakuntien liittouman toimintakertomus vuodelta

2 2 (47) 40 Vuoden 2009 talousarvion käyttösuunnitelman toteutuminen Vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Maakuntahallituksen opinto- ja seminaarimatka Brysseliin Jukka Ojasen irtisanoutuminen elinkeinopäällikön tehtävästä Maakuntajohtaja Juhani Hongan luottamus- ja sivutoimet Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat...46

3 2 (47) Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija Hirvenoja Liisa Järvinen Eino Hacklin Tiina Nurmi Eeva Mikkola Ansa Oinonen Ritva Martikainen Reijo Puotila Matti Pänkäläinen Erkki Silván Timo Nurmo Harri Silvennoinen Esa Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo Honka Juhani, esittelijä I vpj Joenpalo Ilkka Hemilä Kaisa, sihteeri II vpj Leppälahti Markku Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö

4 3 (47) 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Maija Auvinen (Eino Järvinen) ja Eeva Nurmi (Esa Silvennoinen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 24 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

5 4 (47) 25 Hämeen liiton käytössä oleva aluekehitysrahoitus vuonna 2010 Valtioneuvosto päätti lähes 1,2 miljardia euron jakamisesta alueviranomaisten käyttöön. Hämeen ELY-keskuksen alueelle tästä kohdistuu 80,7 miljoona euroa. Valtioneuvoston jakopäätös on liitteenä liite 3/10. Jakopäätöksen mukaan Hämeen liitolla on käytettävissään aluekehitysvaroja vuonna 2010 yhtensä euroa seuraavasti: - Maakunnan kehittämisrahaa euroa, johon sisältyvät liiton ohjelmiin sitomaton rahoitus ja kolmen seudullisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ja hyvinvointiverkoston rahoitus. - Osaamiskeskusohjelmarahoitusta euroa Hämeen osaamiskeskukselle ja Forssan liitännäisjäsenyyteen. Hämeen osaamiskeskuksen osuus rahoituksesta on euroa ja Forssan euroa. Hämeen osaamiskeskus on mukana asumisen, digitaalisten sisältöjen ja älykkäiden koneiden osaamisklustereissa ja Forssa liitännäisjäsenenä elintarvikekehitys osaamisklusterissa. - Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman myöntövaltuutta euroa, josta EAKR-rahoitusta ja valtion rahoitusta euroa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi valtioneuvoston päätöksen aluekehitysvarojen jaosta vuodelle 2010.

6 5 (47) 26 Maakunnan kehittämisrahan käyttö vuonna 2010 Valtioneuvosto teki päätöksen vuoden 2010 ohjelmiin sitomattoman maakunnan kehittämisrahan jakamisesta. Hämeen liitto sai ohjelmiin sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa Maakunnan kehittämisrahaa käytetään maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman tavoitteiden mukaisiin hankkeisiin ja sillä rahoitetaan myös alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) toteuttamista. KOKO:n rahoitusosuutta ei ole erikseen määritelty, mutta määrärahan jakopäätöksessä todetaan KOKO:n kansallisten verkostojen koordinointiin käytettävä rahoitus, joka Hämeen liiton osalta on Muilta osin maakunnan liitto siis päättää KOKOohjelmatyön rahoituksesta ja muihin alueiden kehittämishankkeisiin käytettävästä rahoituksesta myönnetyn maakunnan kehittämisrahan puitteissa. Hämeen liitto sai vuonna 2009 ohjelmiin sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa ja aluekeskusohjelman rahoittamiseen sidottua maakunnan kehittämisrahaa eli yhteensä Liiton vuodelle 2010 saama määräraha on siis hiukan edellisen vuoden määrärahaa suurempi, mutta maakunnan koheesio- ja kilpailukykyohjelmien toteuttamiseen sekä hyvinvointiverkoston koordinointiin haettu rahoitus on huomattavasti suurempi kuin vuoden 2009 aluekeskusohjelmarahoitus. KOKO-ohjelma-alueet ovat hakeneet rahoitusta vuodelle 2010 hyvinvointiverkosto mukaan lukien yhteensä Mikäli KOKO-ohjelmat rahoitettaisiin täysimääräisinä, muihin maakunnan kehittämishankkeisiin jäisi ainoastaan Koska Hämeen liiton saama maakunnan kehittämisraha on tosiasiallisesti vain 75 % vastaavasta vuoden 2009 tasosta, KOKO-ohjelmien rahoitus tulee olemaan haettua pienempi, jos muihin kehittämishankkeisiin suunnattavan maakunnan kehittämisrahan määrää pyritään pitämään edes kohtuullisen riittävällä tasolla. KOKO-ohjelma-alueiden kanssa on käyty neuvotteluja ohjelmien rahoituksesta. Neuvottelujen pohjalta on päädytty tulokseen, jossa KOKO-ohjemien rahoitus, sisältäen hyvinvointiverkostoon, on ja muun maakunnan kehittämisrahan Tällä rahoitussuhteella pystytään KOKO-ohjelmat toteuttamaan vuonna 2010 kohtuullisen hyvin ja maakunnan kehittämishankkeisiin käytettävää kehittämisrahaa jää määrä, jolla voidaan muutama keskeinen hanke rahoittaa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää vuoden 2010 ohjelmiin sitomattoman maakunnan kehittämisrahan käytöstä siten, että koheesio- ja kilpailukykyohjelmia rahoitus on yhteensä ja maakunnan kehittämishankkeisiin käytettävä rahoitus on

7 6 (47) 27 Kanta-Hämeen maakunnassa toteutettavien koheesio- ja kilpailukykyohjelmien hyväksyminen Valtioneuvosto päätti käynnistää alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman, (KOKO-ohjelman), ja nimesi ohjelma-alueet vuosiksi Samassa yhteydessä määriteltiin ohjelman kansallinen rahoitus sekä ohjelman verkostot. Koheesio- ja kilpailukykyohjelmalla tuetaan paikallistason strategista kehittämistyötä ja aluekehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä. KOKO-ohjelma on ennakoiva väline aluekehitysedellytysten parantamiseksi ja strategisesti merkittävien hankkeiden käynnistämiseksi. Kanta-Hämeen maakunnan alueelta jätettiin kolme KOKO ohjelmaesitystä: Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma, hakijana Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Hyvinkään-Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma, hakijana Ekes-Yrityspalvelut, sittemmin YritysVoimala Oy Hämeenlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma, hakijana Kehittämiskeskus Oy Häme. Maakuntahallitus on antanut lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriölle maakunnan KOKO -ohjelmaesityksistä ( 113). Forssan seudun KOKO-ohjelman toimenpidekokonaisuudet ovat 1. energia- ja ympäristöliiketoiminnan kehittäminen, 2. hyvinvoinnin ja luovien alojen kehittäminen, 3. vihreä logistiikka ja yhteydet ja 4. yrityspalvelut ja klusterit. Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelman toimenpidekokonaisuudet ovat 1. koheesion ja yhteenkuuluvuuden kasvattaminen talousalueella, 2. osaamisintensiivisten yritysalojen kehittäminen, 3. maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL) ottaen huomioon energia ja ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ja 4. tulevaisuuden innovatiiviset kuntapalvelut. Hämeenlinnan seudun KOKO-ohjelman toimenpidekokonaisuudet ovat 1. toimialojen ja klusterien kehittäminen, 2. osaamisen kehittäminen, 3. toiminta- ja innovaatioympäristön kehittäminen ja 4. hyvinvoinnin ja asumisen kehittäminen. Janakkalan kunta on kunnanhallituksen päätöksellä päättänyt olla osallistumatta Kehittämiskeskus Oy Hämeen toimintaan ja siten se ei ole mukana KOKO-ohjelmassa. Näin ollen ohjelma-alue kattaa Hämeenlinnan ja Hattulan kunnat. Lisäksi Kehittämiskeskus Oy Häme on vetovastuussa hyvinvointiverkoston toiminnasta. Seutujen KOKO-ohjelma-asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy Kanta-Hämeen maakunnan alueella toteutettavat koheesio- ja kilpailukykyohjelmat; Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyoh-

8 7 (47) jelma, Hyvinkään-Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma sekä Hämeenlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma. Ohjelmien rahoitus päätetään määrärahojen puitteissa erikseen vuosittain.

9 8 (47) 28 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma -hankkeelle vuodelle 2010 Forssan seudun Kehittämiskeskus Oy on jättänyt Hämeen liitolle Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO-ohjelma) vuoden 2010 toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen. Projektin nimi: Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Hannu Saarinen Koulukatu 13, Forssa Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Forssan seutukunta Hankekuvaus: Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa on neljä toimenpidekokonaisuutta: 1. energia- ja ympäristöliiketoiminnan kehittäminen, 2. hyvinvoinnin ja luovien alojen kehittäminen, 3. vihreä logistiikka ja yhteydet ja 4. yrityspalvelut ja klusterit. Koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa toteutettavia toiminnallisia kokonaisuuksia vuonna 2010 ovat: A. Ohjelman yleiskulut Johtaminen, koordinointi, viestintä ja muut yleiskulut, B. Ohjelman toteutus Energia ja ympäristöliiketoiminta, Kestävän kehityksen sekä energia- ja materiaalitehokkuuden todentaminen tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa tulee olemaan merkittävä kilpailutekijä. Yrityksille suunnatulla selvityksellä osoitetaan niiden mahdollisuudet parantaa em. tekijöitä tuotannossa. Hyvinvointi ja luovat alat, Hyvinvointiklusterin toteuttaman Hyvä asuminen -selvityksen esiin nostamien palvelutarpeiden pilotointi. Vihreä logistiikka ja yhteydet,

10 9 (47) VELOG, VETOS ja ELLO -hankkeissa ilmenneiden seudullisten intressien edunvalvonta ylimaakunnallisissa väylähankkeissa. Yrityspalvelut ja klusterit, Perinteisten alojen tuotannon mukauttaminen erityisesti ympäristö- ja hyvinvointialan kysyntää vastaavaksi. Seudullisen innovaatiotoiminnan linkitys maakunnallisen sekä kansallisen toiminnan kanssa. Kansainväistymisen edistäminen yhdessä Hämeenlinnan seudun kanssa Venäjän palveluliiketoiminnassa. Lisäksi Forssan seudun ohjelma-alue on mukana valtakunnallisessa hyvinvointiverkostossa. Tavoitteet: Laaditaan 20:lle seudun yritykselle selvitys niiden ekotehokkuudesta sekä suunnitelma erikseen toteutettaville toimenpiteille. Luodaan seudulle pysyvä malli innovaatioiden eteenpäin viemiselle sekä yritysten kannustamiseen siihen. Pyritään vähintään neljän seudulla toimivan yrityksen kiinnostuksen nostamiseen konkreettiselle tasolle Venäjän kaupassa. Hyvinvointi ja luovat alat sekä vihreä logistiikka ja yhteydet toimenpidekokonaisuuksien tavoitteet määritellään myöhemmin. Uudet työpaikat: Säilytettävät työpaikat: Uudet yritykset: Koulutettavien määrä: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, myöntää Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma projektille vuodelle 2010 maakunnan kehittämisrahaa 47,4 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2010 Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat muut kustannukset 4000 Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet muut kustannukset

11 10 (47) Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut 3500 Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 - laskennallinen rahoitus

12 11 (47) Yksityinen rahoitus 0 - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Rahoitus on käytettävä Forssan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelman toteuttamiseen ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman 2010 mukaisesti. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti.

13 12 (47) 29 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma -hankkeelle vuodelle 2010 YritysVoimala Oy on jättänyt Hämeen liitolle Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO-ohjelma) vuoden 2010 toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen. Vastaava hakemus on jätetty myös Uudenmaan liittoon. Liittojen ja YritysVoimala Oy:n kesken on sovittu, että Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma rahoitetaan sekä Hämeen että Uudenmaan liiton maakunnan kehittämisrahalla yhtä suurilla rahoitusosuuksilla, ja että Uudenmaan liitto hoitaa rahoituksen valvontaan ja hallinnointiin liittyvät tehtävät. Ohjelman rahoittamisesta ja hallinnoinnista tehdään liittojen kesken erillinen sopimus. Projektin nimi: Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: YritysVoimala Oy Irene Väkevä-Harjula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Hyvinkään-Riihimäen talousalue (Riihimäen seutukunta ja Hyvinkää) Hankekuvaus: Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa on neljä toimenpidekokonaisuutta: 1. koheesion ja yhteenkuuluvuuden kasvattaminen talousalueella, 2. osaamisintensiivisten yritysalojen kehittäminen, 3. maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL) ottaen huomioon energia ja ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ja 4. tulevaisuuden innovatiiviset kuntapalvelut. Koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa toteutettavia toiminnallisia kokonaisuuksia vuonna 2010 ovat: A. Ohjelman yleiskulut, kustannukset koskevat vain Hämeen liiton rahoitettavaksi tulevaa osuutta Johtaminen, koordinointi ja muut yleiskulut, B. Ohjelman toteutus, kustannukset koskevat vain Hämeen liiton rahoitettavaksi tulevaa osuutta Koheesion ja yhteenkuuluvuuden kasvattaminen talousalueella, Kilpailukyky ja vetovoimastrategia. Hankkeessa määritellään talousalueen yhteinen tahtotila yhteistyössä talousalueen kuntien, kehittäjien ja elinkei-

14 13 (47) noelämän kanssa. Osana kilpailukyky- ja vetovoimastrategiaa talousalueelle perustetaan yritysten, toimijoiden sekä hankkeiden verkostot. Lisäksi määritellään kaikkien osapuolten toiminnalliset roolit kilpailukyvyn ja vetovoiman kasvattamiseksi talousalueella. Osaamisintensiivisten yritysalojen kehittäminen, EKO Riihimäki -klusteri. Klusteri sisältää uuden teknologian kehittämistä, tuotteistamista, kansainvälistymistä, toimitilojen rakentamista, tutkimusta, opetusta sekä hankeselvityksiä ja seminaarien järjestämistä. ASIAKAS-CRM -hanke. Hanke antaa talousalueen kehittäjä- ja koulutusorganisaatioille mahdollisuuden hyödyntää yhteistä CRM-pohjaista asiakkuudenhallintajärjestelmää. Maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL), Palvelulogistiikkaselvitys mukaan lukien joukkoliikenne. Talousalueen koheesiota parannetaan uudenlaisella maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) yhteistyöllä, jossa jatketaan perinteistä kehityskuvan ja METKAhankkeen työtä sekä uudenlaista talousalueen edunvalvontaa. Tulevaisuuden innovatiiviset kuntapalvelut, Palvelusetelihanke ja nuorisotyöpajaselvitys. Kehitetään mm. sähköistä asiointia eli kansalaistiliä talousalueelle. Järjestelmään voidaan liittää palvelusetelijärjestelmä sekä potilashallintoon ja ajanvaraukseen liittyviä järjestelmiä. Lisäksi Hyvinkään Riihimäen ohjelma-alue on mukana valtakunnallisessa MALverkostossa. Tavoitteet: Yhden uuden kantavan tukijalan kehittäminen talousalueelle nosto- ja siirtoteollisuuden ja metallin rinnalle. Talousalueen kilpailukyky- ja vetovoimastrategia toimijaverkostoineen valmistellaan. Yritysneuvontaorganisaatioiden yhteistyötä kehitetään ja tietoa jaetaan talousalueella. Tehdään talousalueen palvelulogistiikkaselvitys ja sen tuloksia hyödynnetään. Sähköisen asioinnin "kansalaistilin" ja palvelusetelijärjestelmän kehittäminen on edennyt merkittävästi. Uudet työpaikat: Säilytettävät työpaikat: Uudet yritykset: Koulutettavien määrä: Hakemusasiakirjat ja sopimusluonnos ovat nähtävissä kokouksessa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, myöntää Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelma -projektille vuodelle 2010 maakunnan kehittä-

15 14 (47) misrahaa 50 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2010 Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat - muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot 0 - koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat - muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut - muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi - muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma:

16 15 (47) Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Rahoitus on käytettävä Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman toteuttamiseen ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman 2010 mukaisesti. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä Uudenmaan liiton maakunnan kehittämisrahan käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti.

17 16 (47) 30 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Hämeenlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma hankkeelle vuodelle 2010 Kehittämiskeskus Oy Häme on jättänyt Hämeen liitolle Hämeenlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO-ohjelma) vuoden 2010 toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen. Projektin nimi: Hämeenlinnan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Kehittämiskeskus Oy Häme Mikko Koivulehto Raatihuoneenkatu 17 A, Hämeenlinna Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Hämeenlinnan seutukunta Hankekuvaus: Hämeenlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa on neljä toimenpidekokonaisuutta: 1. toimialojen ja klusterien kehittäminen, 2. osaamisen kehittäminen, 3. toiminta- ja innovaatioympäristön kehittäminen ja 4. hyvinvoinnin ja asumisen kehittäminen. Koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa toteutettavia toiminnallisia kokonaisuuksia vuonna 2010 ovat: A. Ohjelman yleiskulut Johtaminen, koordinointi, viestintä ja muut yleiskulut, B. Ohjelman toteutus Toimialojen ja klusterien kehittäminen, Kehittäminen kohdentuu toimialaryhmä ja klusterirakenteeseen, kansainvälistymiseen ja yritysharavapalvelujen pilotointiin. Osaamisen kehittäminen, Kehittämisen kohteena on Häme Open Campus -konseptin innovaatiot ja yritykset teeman kehittäminen. Toiminta- ja innovaatioympäristön kehittäminen, Toteutetaan Kirstulan elinkeinoalueen konseptin kehittäminen, Iittalan keskusta-alueen suunnittelu, Pappilanniemen jatkokehitys, Hämeenlinnan keskustavisio, ohjelma-alueen kaupallinen selvitys ja vähittäiskaupan ra-

18 17 (47) kenne, maankäytön kehityskuvaprosessin tukeminen ja yritysalueiden kehittäminen sekä loma-asumisen uudet muodot -selvitys. Hyvinvoinnin ja asumisen kehittäminen, Toteutetaan pilottina Virvelinrannan resurssi- ja innovaatiokeskuksen käynnistäminen sekä ikäihmisten palveluiden toimintakulttuurin muutoshankkeen suunnittelu. Lisäksi Hämeenlinnan seudun ohjelma-alue on mukana neljässä valtakunnallisessa KOKO-verkostossa; innovaatio ja osaaminen, hyvinvointi, luovat alat ja kulttuuri sekä kansainvälisyys (Venäjä). Janakkalan kunta on kunnanhallituksen päätöksellä päättänyt olla osallistumatta Kehittämiskeskus Oy Hämeen toimintaan ja siten se ei ole mukana KOKO-ohjelmassa. Näin ollen ohjelma-alue kattaa Hämeenlinnan ja Hattulan kunnat. Tavoitteet: Hämeenlinnan elinkeinostrategia päivitetään, Pietarin palveluliiketoiminnassa pilotoidaan palvelujen tuottamista ohjelma-alueen yrityksille, toteutetaan ympäristöliiketoiminnan selvitys ja matkailustrategian jalkauttaminen. Kehitetään seudun professuurimallin tukirakennetta ja hankeosaamista. Luodaan kokonaisvaltainen vanhuspalveluiden toimintaympäristö. Uudet työpaikat: 10 Säilytettävät työpaikat: 10 Uudet yritykset: 2 Koulutettavien määrä: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, myöntää Hämeenlinnan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelma projektille vuodelle 2010 maakunnan kehittämisrahaa 50 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2010 Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat muut kustannukset 8000 Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet 2000

19 18 (47) - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat - muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut - muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 - laskennallinen rahoitus

20 19 (47) Yksityinen rahoitus 0 - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Rahoitus on käytettävä Hämeenlinnan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelma toteuttamiseen ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman 2010 mukaisesti. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti.

21 20 (47) 31 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, kansallinen Hyvinvointiteemaverkosto v hankkeelle vuodelle 2010 Kehittämiskeskus Oy Häme on jättänyt Hämeen liitolle koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO-ohjelma) kansallisen hyvinvointiverkoston vuoden 2010 toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen. Projektin nimi: Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, kansallinen Hyvinvointiverkosto v Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Kehittämiskeskus Oy Häme Outi Myllymaa Raatihuoneenkatu 17 A, Hämeenlinna Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Valtakunnallinen Hankekuvaus: Koheesio ja kilpailukykyohjelma on ennakoiva väline kehitysedellytysten parantamiseksi ja strategisesti merkittävien hankkeiden käynnistämiseksi. Näitä ohjelman tavoitteita tuetaan valtakunnallisilla teemaverkostoilla, joista yhden teemana on hyvinvointi. Hyvinvoinnin teemaverkosto on alueiden verkostoitumisen lisäksi väline hyvien käytäntöjen ja osaamisen välittämiseksi, synergiahyötyjen luomiseksi sekä Hyvä-hankkeen tavoitteiden (osaava työvoima, paremman yritystoiminnan edellytykset, tuottavuudesta tuloksellisuuteen) jalkauttamiseksi. Toiminnassa korostuu alue- ja asiakaslähtöisyys sekä elinkeinopolitiikka. Hyvinvointiverkosto tarjoaa kansallisen toimintafoorumin hyvinvointialan toimijoille ja kehittäjille. Verkostossa on mukana 24 seutukuntaa. Kansallisen hyvinvointiverkoston toiminnallisia kokonaisuuksia vuonna 2010 ovat: A. Ohjelman yleiskulut Johtaminen, koordinointi, matkakulut ja muut yleiskulut, B. Ohjelman toteutus Yhteiset toimenpiteet, Yrittäjyys, yhteistoimintamallit, viestintä, seminaarit, verkostotapaamiset, kokoukset ja pilotointi. Alueiden oman kehittämistyön tukeminen, Alueiden kehittämistarpeiden ja haasteiden kartoitus, suunnitelmat toimialan kehittämiseksi, tarvelähtöiset kehittämistoimenpiteet.

22 21 (47) Yhteistyö verkostojen, osaamiskeskusten ja toimijoiden kanssa, Yhteistyön käynnistäminen muiden KOKO-teemaverkostojen kanssa, haja-asutusalueiden hyvinvointipalveluihin liittyvien mallien kehittäminen. Vuoden 2010 teemakehittäminen, Vuoden 2010 teema on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Teeman toteutuksesta vastaa Itä-Suomi/Kuopio. Tavoitteet: Tavoitteena on parantaa alueiden valmiuksia vastata käynnissä olevaan toimintaympäristön muutokseen sekä kehittää alueiden välistä yhteistyötä, edistää yrittäjyyttä, löytää hyvät yhteistoimintamallit alueiden hyödynnettäviksi sekä tukea pienimuotoista alueiden tarvelähtöistä kehittämistyötä. Uudet työpaikat: Säilytettävät työpaikat: Uudet yritykset: Koulutettavien määrä: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, myöntää Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, kansallinen Hyvinvointiverkosto v projektille vuodelle 2010 maakunnan kehittämisrahaa 58,3 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2010 Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat - muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot - koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot henkilösivukulut

23 22 (47) Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus, 24 seutukuntaa laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus 0

24 23 (47) KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Rahoitus on käytettävä Hämeenlinnan seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelma toteuttamiseen ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman 2010 mukaisesti. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti.

25 24 (47) 32 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi -hankkeelle Projektin nimi: Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Hämeen Matkailu Oy Raija Forsman Viipurintie 4 A, HÄMEENLINNA Maakuntaohjelma Hämeen maakunta Hankekuvaus: Hämeen maakuntahallitus/hämeen liitto omistaa Hämebrändin. Hämeen liitto ulkoistaa Häme-markkinoinnin koordinoinnin Hämeen Matkailu Oy:lle, joka rekisteröi aputoiminimen Häme-markkinointi. Projektissa luodaan seutukohtaiset painopiste-erot huomioiva markkinointistrategia vuosille , teemoina yrittäminen, asuminen, matkailu, opiskelu ja työvoima. Projekti organisoituminen tukee painopisteiden sisällöntuotannon toteutumista seutukunnittain. Häme-markkinointi /Hämeen Matkailu Oy vastaa laadukkaasta Häme markkinointiviestinnän toteutuksesta. Häme markkinoinnilla on myös Hämebrändin valvontaoikeus. Projektin kautta toteutettavat toimenpiteet (messu- ja markkinointitapahtumat, mediakampanjat, sisäinen markkinointi ja muut täsmämarkkinointitoimenpiteet) toteutetaan Häme-ilmeellä. Häme-markkinoinnin matkailuosion toteutuksessa lanseerataan vuoden 2009 aikana rakennettu matkailun yhteismarkkinointimalli. Matkailuelinkeino pilotoi toimintamallin, jota sovelletaan myöhemmin myös muihin maakunnallisen markkinoinnin vetovoimateemoihin. Toimintamallin avulla vahvistetaan yksityisen rahoituksen osuutta maakunnan markkinointitoimenpiteissä. Asian valmisteli kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää myöntää projektille maakunnan kehittämisrahaa kuitenkin enintään 27 %, hyväksyttävistä kustannuksista vuodelle 2010 ja varata rahoitussuunnitelman mukaisen maakunnan kehittämisrahan rahoitusosuuden vuosille 2011 ja 2012, enintään kuitenkin 27 % hyväksytyistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset Yht. Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat - muut kustannukset

26 25 (47) Koneiden ja laitteiden hankintamenot - koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut - muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot NETTOMENOT Yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma Yht. EAKR/ESR-rahoitus Valtion rahoitusosuus Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus - laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus - laskennallinen rahoitus

27 26 (47) Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti.

28 27 (47) 33 CREATOR -miniohjelman käynnistäminen ja projektitalousarvion hyväksyminen Interreg IVC-ohjelman seurantakomitea hyväksyi CREATOR -miniohjelman (Creative regional policies addressing economic development opportunities related to aging societies) rahoitettavaksi hankkeeksi pitämässään kokouksessa. CREATORin hyväksytty kokonaisbudjetti on 4,926 miljoonaa euroa. Miniohjelma on nelivuotinen ja se toteutetaan välisenä aikana. CREA- TOR-miniohjelman pääpartnerina toimii Västerbottenin lääninhallitus, jonka tehtävänä on koko hankkeen hallinnointi ja koordinointi. CREATOR:in alueellisina partnereina toimivat Hämeen liiton lisäksi aluehallinnot Lorrainen (Ranska), Brescian (Italia), Wielkopolskan (Puola), Pohjois-Unkarin ja Asturiasin (Espanja) alueilta. Västerbottenin lisäksi ohjelma-alueena Pohjois-Ruotsissa on myös Norrbottenin alue. Ohjelman tavoitteena on kääntää väestön ikääntymisen haasteet mahdollisuuksiksi yrityksille ja elinkeinoelämälle. Yksityisen ja julkisen sektorin lisääntyvä yhteistyö hyvinvointipalvelujen tuottamisessa ja kokonaan uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ikääntyvän väestön tarpeisiin ovat esimerkkejä näistä yrityselämälle avautuvista mahdollisuuksista. Ohjelmasta rahoitetaan mukana olevien alueiden yhteisiä kansainvälisiä projekteja yhteensä 6 8 kpl. Ensimmäinen avoin projektihaku avataan kuluvan vuoden huhtikuussa. Lisäksi järjestetään projektien ja partnereiden yhteisiä workshopeja, seminaareja ja konferensseja. Koko ohjelman yhteisenä tuloksena syntyy ikääntyvän väestön tarpeiden näkökulmasta laadittuja suosituksia ja suuntaviivoja hyödynnettäväksi alueiden kehittämisessä. Jokaisella partnerialueella on oma osuutensa kokonaisbudjetista ja - rahoituksesta. Kanta-Hämeen osuus kokonaiskustannusarviosta on Tästä summasta on varattu projekteille ja loppu käytetään ohjelman hallintoon, koordinointiin, viestintään, kokemusten vaihtoon ja yhteistyön edistämiseen. Interreg IVC-ohjelman EAKR-rahoitus kattaa tästä 75 % ( ) ja Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus 17,5 % ( ). Hämeen liiton ja projektipartnereiden omarahoitusosuudeksi jää näin ollen 7,5 % ( ). Tästä Hämeen liiton omarahoitusosuus on Hämeen liiton tärkeimmät tehtävät liittyvät hankkeen alueelliseen koordinointiin ja hallinnointiin sekä hankkeistukseen. Näitä tehtäviä hoitamaan on osoitettava henkilöresurssia liiton henkilökunnasta. Erikoissuunnittelija Arto Saarinen on ollut tiiviisti mukana hankkeen suunnittelutyössä alusta alkaen, joten on luontevaa, että hän edelleen jatkaa toimimista CREATOR-miniohjelman parissa. Hän on myös aikaisemmin toiminut vastaavanlaisessa tehtävässä STIMENT-ohjelmassa. CREATOR-ohjelman työtehtäviin arvioidaan kuluvan n. 70 % Arto Saarisen kokonaistyöajasta. CREATOR:in ylimpänä päättävänä elimenä toimii kansainvälinen ohjauskomitea, johon tulee kaksi edustajaa jokaisen mukana olevan alueen ylimmästä johdosta. Ohjauskomitea päättää muun muassa CREATOR-miniohjelmasta rahoitettavat kansainväliset projektit. Miniohjelmassa on myös päätöksiä valmisteleva virkamiehistä koostuva työryhmä, jossa on niin ikään kaksi edustajaa jokaiselta alu-

29 28 (47) eelta. Hämeen liiton tulee nimetä omat edustajansa sekä ohjauskomiteaan että työryhmään. Liitteenä 4/10 on CREATOR-miniohjelman projektitalousarvio vuodelle 2010, jossa toimintatuotot ovat , toimintakulut ja toimintakate 0. Hankkeen menot hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen hyväksyjänä on maakuntajohtaja. Asian on valmistellut erikoissuunnittelija Arto Saarinen puh Mkj: Maakuntahallitus - merkitsee CREATOR-miniohjelman hyväksymisen ja käynnistymisen tiedoksi. - hyväksyy CREATOR-miniohjelman talouden raamit sisältäen suuruisen Hämeen liiton omarahoitusosuuden rahoitettavaksi tutkimus- ja kehittämisrahastosta sekä talousarvion vuodelle 2010 (liite 4/10). - nimeää kehittämispäällikkö Matti Lipsasen ja valitsee keskuudestaan hallituksen jäsenen Hämeen liiton edustajiksi CREATOR-miniohjelman ohjauskomiteaan ja oikeuttaa heidät osallistumaan ohjauskomitean kokouksiin. Matkoista aiheutuvat kustannukset korvataan KVTES:n mukaisesti. - nimeää erikoissuunnittelija Arto Saarisen ja EU-toimiston johtaja Tuula Loikkasen Hämeen liiton edustajiksi CREATOR -miniohjelman työryhmään. - nimeää erikoissuunnittelija Arto Saarisen käyttämään osan kokonaistyöajastaan CREATOR -miniohjelman tehtäviin alkaen.

30 29 (47) 34 Hämeen liiton osallistuminen Rail Baltica Growth Corridor - hankehakemukseen Rail/Via Baltica on yksi strategisista eurooppalaisista kuljetus- ja kehityskäytävistä. Rail Baltica Growth Corridor -hankehakemuksessa yhdistetään saavutettavuuden eri näkökulmia: liikenneinfrastruktuuri, palvelut sekä aluekehittäminen ja - suunnittelu. Hanke tuo yhteen alueen kaupunkeja, maakuntia, yliopistoja, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita sekä liikennepalvelujen tuottajia ja käyttäjiä. Rail Baltica Growth Corridor -hankkeelle haetaan rahoitusta EU:n Itämeren alueen ohjelmasta. Hankkeen päähakijana on Helsingin kaupunki ja hakemuksen käytännön valmistelusta vastaa Aalto yliopisto. Hankkeessa on kumppaneita myös Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Saksasta. Hämeen liitto on kutsuttu mukaan Rail Baltica Growth Corridor -hankekonsortioon Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen puitteissa. Hämeen liitto on mukana erityisesti hakemuksen metropolialueiden saavutettavuutta ja logistiikkakeskusten välistä yhteistyötä vahvistavissa hankekokonaisuuksissa. Saavutettavuus ja kansainvälistyminen ovat Häme 2035 maakuntasuunnitelman painopisteitä. Rail Baltica Growth Corridor -hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa. Hämeen liiton osuus kolmivuotisesta hankkeesta on euroa, josta kansallinen rahoitus on euroa. Mikäli haettu valtion rahoitusosuus toteutuu, jää Hämeen liiton omarahoitusosuudeksi euroa. Suuri osa hankkeen kustannuksista voidaan hyödyntää Hämeen liiton henkilöstökustannuksissa. Asian valmisteli kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää osallistua EU:n Itämeren alueen ohjelmaan lähetettävään Rail Baltica Growth Corridor - hankehakemukseen ja oikeuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan euron suuruisen rahoitussitoumuksen.

31 30 (47) 35 Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen Uuden liikunta-asetuksen mukaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen yhteydessä toimii maakunnan liiton asettama alueellinen liikuntaneuvosto, joita valtakuntaan asetetaan kuusi. Entisen Etelä Suomen läänin alueella liikuntaneuvosto toimii Uudenmaan ELY-keskuksen yhteydessä ja sen asettavat Uudenmaan, Itä Uudenmaan, Hämeen, Päijät Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä Karjalan liitot. Kuusi maakuntahallitusta tekevät asiasta yhtäpitävät päätökset. Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävänä on mm. antaa lausuntoja liikuntapaikkojen perustamishankkeiden avustuksista ja rahoitussuunnitelmista sekä antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita alueellisen liikuntatoimen edistämisestä. Alueellisessa liikuntaneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 7 16 muuta jäsentä. Hämeen liitto on Etelä Suomen yhteistoiminta-alueen puheenjohtajaliittona koordinoinut alueellisen liikuntaneuvoston asettamista. Maakuntien neuvotteluissa muotoutunut ehdotus kokoonpanoksi on liitteenä 5/10. Ehdotetussa liikuntaneuvoston kokoonpanossa on viisi nais- ja neljä miesjäsentä. Lisäksi on huomioitu mm. alueelliset, kieli-, erityisryhmä-, seura- ja järjestö, urheiluopisto-, TUL- sekä kuntanäkökulmat. Puheenjohtajaksi ehdotetaan kansanedustaja Outi Mäkelää Nurmijärveltä ja Kanta-Hämeen edustajaksi erityisliikunnanohjaaja Hilkka Leskinen-Nikanderia Hämeenlinnasta. Asian valmisteli kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää asettaa Etelä-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston vuosiksi liitteen 5/10 mukaisesti.

32 31 (47) 36 Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon muuttaminen valtionhallinnon edustajien osalta Alueiden kehittämislain mukaan maakunnan liiton hallitus asettaa maakunnan yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmässä edustettuina olevat tahot tekevät ehdotuksen edustajikseen ja heidän henkilökohtaisiksi varaedustajikseen. Maakunnan yhteistyöryhmässä edustettuina olevien valtion viranomaisten toiminta on päättynyt aluehallinnon uudistuksen tullessa voimaan vuoden 2010 alusta lukien. Aiemmin edustettuina olevat tahot olivat Hämeen TE keskus (4 jäsentä), Hämeen ympäristökeskus (1 jäsen), Etelä-Suomen lääninhallitus (1 jäsen) ja Finnvera (1 jäsen). Valtion aluehallinnon uudistuksen takia maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoa on syytä tarkistaa. Valtionhallinnon edustajia yhteistyöryhmässä on työjärjestyksen mukaan seitsemän, ja ne edustavat rakennerahasto-ohjelmia rahoittavia viranomaisia ja muita valtionhallintoon kuuluvia organisaatioita. Neuvotteluissa valtion aluehallintoviranomaisten kanssa on päädytty ratkaisuun, jonka mukaan Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina Hämeen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto ovat toimittaneet Hämeen liittoon ehdotuksensa yhteistyöryhmän jäseniksi. Em. viranomaiset ovat esittäneet Kanta-Hämeen yhteistyöryhmän jäseniksi seuraavia henkilöitä. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Pekka Savolainen, varajäsen Riitta Turunen Harri Kallio, varajäsen Harri Mäkelä Sinikka Kauranen, varajäsen Päivi Salo Jarmo Paukku, varajäsen Kari Sartamo Kari Kivikko, varajäsen, Timo Kukkonen Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Esa Ellala, varajäsen Pirjo Partanen. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ilmoittanut, että se tekee ehdotuksensa varsinaiseksi ja varajäseneksi myöhemmin. Finnvera ja sen edustaja tullaan nimeämään seuraavassa yhteistyöryhmän kokouksessa pysyväksi asiantuntijaksi. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus nimeää Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmään valtionhallinnon edustajiksi seuraavat aluehallintoviranomaiset ja henkilöt alkaen ohjelmakaudeksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Pekka Savolainen, varajäsen Riitta Turunen

33 32 (47) Harri Kallio, varajäsen Harri Mäkelä Sinikka Kauranen, varajäsen Päivi Salo Jarmo Paukku, varajäsen Kari Sartamo Kari Kivikko, varajäsen, Timo Kukkonen Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Esa Ellala, varajäsen Pirjo Partanen. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka varsinainen ja varajäsen nimetään myöhemmin.

34 33 (47) 37 Lausunto Riihimäen kaupungille Kalmun osayleiskaavaehdotuksesta Riihimäen kaupunki pyysi saapuneella kirjeellä lausuntoa Kalmun alueen osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunto pyydettiin mennessä. Kaavakarttaan sisältyneen teknisluonteisen puutteen vuoksi Riihimäen kaupunki asetti kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville. Samalla lausunnon antoaikaa jatkettiin saakka. Hämeen liitto antoi Riihimäen kaupungille lausunnon Kalmun osayleiskaava-alueen sijainnista maakuntakaavan kannalta. Hämeen liitto totesi tuolloin muun muassa seuraavaa: Riihimäen kaupunki on laatinut maakuntakaavan hyväksymisen jälkeen uusien asuntoalueiden kasvusuuntavertailun ja päätynyt maakuntakaavaa tarkempien tutkimusten ja ajantasaisten kehitysennusteiden perusteella laatimaan osayleiskaavaa Kalmun alueelle. Kyse on perustellusta poikkeamasta maakuntakaavasta. Perusteltu poikkeama ei edellytä maakuntakaavan muuttamista ennen osayleiskaavoitusta. Poikkeama on arvioitu ja perusteltu kasvusuuntavertailussa. Kyse on maakuntakaavan päälaajentumissuunnan ja rakentamisen tarpeen maakuntakaavaa tarkemmasta arvioinnista ja toteuttamisen priorisoinnista. Kalmun alueen osayleiskaava on maakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen asuntotuotannon laajentumissuunta. Hämeen liitto korostaa lisäksi yleiskaavan ajantasaistuksen tarpeellisuutta laajemminkin kuin nyt puheena olevalla Kalmun alueella. Osayleiskaavan luonnoksesta Hämeen liitto antoi lausuntonsa Lausunnossaan Hämeen liitto totesi muun muassa seuraavaa: Moottoritien länsipuolisten alueiden kaavoittaminen on merkittävä uusi periaatteellinen avaus, joka on osoitettu jo maakuntakaavassa. Yhdyskuntarakenteen kannalta länsipuolen alueiden keskinäinen rakentumisjärjestys on tähän periaatekysymykseen nähden merkitykseltään vähäisempi seikka, edellyttäen että kasvuvauhti jatkuu kovana ja alueet rakentuvat vuorotahtia. Yhdyskuntarakenteen eheyden ja toimivuuden turvaamiseksi Riuttaa ja Kalmua koskeva suunnittelu tulisi kuitenkin avata yhden laajan yleiskaavan avulla kokonaisvaltaisen, valtakunnallisiin alueidenkäytön tavoitteisiin perustuvan tarkastelun kautta. Laajasti rajatun osayleiskaavan suunnitteluprosessi lakisääteisine taustaselvityksineen ja vaikutusten arviointeineen tarjoaa parhaat mahdollisuudet kehittää koko moottoritien länsipuolen alueen yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää eheäksi ja toimivaksi, strategisella ja kestävällä tavalla. Laajan alueen yleiskaavallinen tarkastelu tarjoaa myös luotettavan lähtökohdan alueiden keskinäisen rakentumisaikataulun ja palveluiden suunnittelulle ja sitä koskevalle päätöksenteolle. Nyt lausunnolla oleva kaavaehdotus on pääpiirteissään luonnoksen linjausten mukainen. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh: Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Riihimäen kaupungille seuraavan lausunnon: LAUSUNTO Dnro

35 34 (47) Riihimäen kaupungin väkiluku on ollut voimakkaassa kasvussa koko 2000-luvun, Kasvu on ollut merkittävästi voimakkaampaa kuin esimerkiksi maakuntakaavan mitoituksen perustana olleessa väestösuunnitteessa ennakoitiin. Maakuntasuunnitelmassa Riihimäen kaupunkiseudun väestön kasvun arvioidaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Vetovoimaisuuden säilyttäminen ja vahvistaminen edellyttää sijainniltaan, ympäristöltään ja palvelutarjonnaltaan korkeatasoisia, laadukkaita asuinalueita. Hyvinkään Riihimäen seudun maankäytön kehityskuvatyössä vuosille 2025 ja 2040 (Hyvinkään Riihimäen seudun kehityskuvatyöryhmä ) arvioitiin suuntaa antavasti raakamaan tarpeeksi Riihimäellä hehtaaria vuoteen 2025 mennessä. Sitä, kuinka suuri osa asuntorakentamisen aluetarpeesta voidaan toteuttaa nykyistä rakennetta tiivistämällä ei kehityskuvatyössä tarkemmin arvioitu. Maakuntakaavan valmisteluprosessi on pitkä, useita vuosia. Esimerkiksi nykyisen maakuntakaavan laadinta käsittely-, päätös- ja vahvistusvaiheineen kesti lähes seitsemän vuotta. Tällöin on luonnollista, että kaavan valmistuttua esiin nousee uusia maankäyttötarpeita ja /tai rakentamisen suuntia. Olennaista on, että poikkeamat ovat perusteltuja ja perustuvat maakuntakava tarkempiin ja ajantasaisiin selvityksiin. Kalmun osayleiskaavassa maakuntakaavaa tarkentavat ratkaisut perustuvat Riihimäen kaupungin kasvusuuntavertailuun (2005) ja vuonna 2009 valmistuneeseen Hyvinkään Riihimäen seudun maankäytön kehityskuvaan vuosille 2025 ja Maakuntakaavassa asumisen (Ar) ja teollisuuden (TP) maankäyttöä laajennettiin moottoritien länsipuolelle. Ar-merkinnällä osoitetaan strateginen laajenemisen suunta ei niinkään tarkkaa sijaintia tai aluevarausta. Lähtökohtaisesti yhdyskuntarakenteen laajeneminen moottoritien länsipuolelle on maakuntakaavan mukaista. Hämeen liitto on luonnosvaiheen lausunnossa korostanut moottoritien länsipuolen kokonaisvaltaista yleiskaavaprosessin mukaista tarkastelua. Jatkossa olisi edelleen tärkeätä, että yleiskaavallinen suunnittelu ulotettaisiin seuraavassa vaiheessa myös Riutan alueelle. Tämä olisi perusteltua muun muassa siksi, että seudun maankäytön kehityskuvassa arvioidaan molempien alueiden sekä Kalmun että Riutan tulevan tarpeellisiksi asuinrakentamiseen vuoteen 2025 mennessä. Asuintoimintojen laajentuessa moottoritien länsipuolelle on erityisen tärkeätä laajenevan yhdyskuntarakenteen liittäminen kiinteästi keskustan kehävyöhykkeeseen, palveluihin ja virkistysalueisiin. Moottoritie meluvyöhykkeineen muodostaa yhdyskuntarakenteen eheydelle esteen. Erityisen tärkeätä on joukkoja kevyen liikenteen sujuvien reittien muodostaminen. Nopea kasvu korostaa myös kaupungin maankäytön kokonaismitoituksen ajantasaistamisen tärkeyttä. Näin erityisesti jos pitkän ajanjakson maankäytön kehittäminen nojautuu paloina tehtäviin osayleiskaavoihin. Riihimäen kaupunkiseutu on osa pääkaupunkiseudun laajaa työssäkäyntialuetta. Pääkaupunkiseudun liikenteelliset ja aluerakenteelliset ratkaisut heijastuvat seudulle. Alueen kehittämisessä maankäytöllinen ja liikenteellinen yhteistyö Hyvinkään kanssa korostuu. Hämeen liitto on käynnistänyt maakuntakaavan uudistamisen. Siinä yhteydessä tulevat arvioitaviksi ja maakuntakaavassa käsiteltäviksi myös Riihimäen seudun maankäytön strategiset kehityslinjat ja kehittyvä maankäyttö.

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29) 1 (29) Aika: 24.6.2009 klo 15.30 Paikka: Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie 792 13330 Harviala 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 87 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16)

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16) 1 (16) Aika: 10.5.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 72 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Aika: 21.6.2010 klo 10.00 12.15 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 84 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35) 1 (35) Aika: 17.12.2007 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...2 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...2 201 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27)

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27) 1 (27) Aika: 14.02.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 12 Kokouksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 16.4.2007 klo 10.15 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 3 56

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25) 1 (25) Aika: 2.2.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 12.2.2007 klo 10.00 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 16

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Maakuntahallitus 04.11.2013 KOKOUSTIEDOT AIKA 04.11.2013 klo 08:30-10:35 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14) 1 (14) Aika: 14.4.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 65 Kokouksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 15.1.2007 klo 10.00 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 3 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 Häme Region Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 2 HÄMEEN LIITTO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011. Talousarvio 2009

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011. Talousarvio 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu

Lisätiedot

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot