Muutos mahdollisuuksien airut...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutos mahdollisuuksien airut...2"

Transkriptio

1 1/ Tutkassa nyt Muutos mahdollisuuksien airut...2 Artikkelit Kilpailu- ja kuluttajaoikeuden harrastajat koolla...3 Rahat takaisin vaikka rajan yli...4 Tekijänoikeuksia turha puida ilman kuluttajaa...6 Valmismatkan syvin olemus sorvailtavana...7 Uusi direktiivi ei horjuta suomalaisten markkinointipykälien ydintä...9 Big Brother kehotti äänestämään tuloksen jo ratkettua...10 Anja Peltosen artikkeli: Toimiva kuluttajansuoja, kunnon kilpailu YK:n julistus kuluttajan oikeuksista Toimitus Vastaava päätoimittaja: Anja Peltonen Toimittajat: Essi Isomäki, Laura Salmi, Maija Puomila Sähköposti: Arkisto ja tilaus: ISSN

2 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 1/ Muutos mahdollisuuksien airut Olemme oppineet, että muutos on jatkuvaa. Muutoksesta nousevat myös mahdollisuudet. Kuluttajasektorilla on tulossa tai käynnissä niin runsaasti muutoksia, että uusia mahdollisuuksia toivottavasti urkenee suuntaan jos toiseenkin. Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys kuluttajahallinnon toimivuudesta tulikin hyvään aikaan, ja tehdyt havainnot todella voivat vaikuttaa kuluttajahallintoon eikä tarkastusviraston uhkakuva kuluttaja-asioiden ajautumisesta marginaaliin toteudu. Uudelleen organisoitu ministeriö, TEM, jonka alaisuudessa kuluttajavirasto toimii, on yksi osoitus muutoksen tuulista kuluttajahallinnon alalla. Paikallishallinnon organisointi on käynnissä: kuluttajaneuvonnan valtiollistamista esitetään toteutettavaksi siten, että kuluttajaneuvonta tapahtuisi maistraateissa. Kuluttajaneuvojat ovat Kuluttajaviraston keskeinen yhteistyötaho sekä nopean tiedonsaannin varmistamisessa kuluttajaongelmista että toimintaohjeiden levittämisessä nopeasti. Joka kuluttajan ei tarvitse lähteä asiaansa erikseen hoitamaan, kun kuluttajaneuvojalla on ajoissa selkeät toimintalinjaukset. Lisävaltuuksia alue- ja paikallistason viranomaisille on kaivattu jo pitkään, jotta markkinoiden toimivuus tulisi turvattua ja kuluttajaoikeuden periaatteet huomioonotetuksi yhdenvertaisesti eri puolilla maata. Kuluttajaneuvontaan tällaista valvontatoimintaa ei ole suunniteltu, mutta lääninhallitusten uudelleenarvioinnin yhteydessä pohditaan toivottavasti myös kollektiivisen kuluttajansuojan alueellisen valvonnan laventamista muihinkin kuin hinta- ja kulutusluottoasioihin. Muutoksesta viestivät myös lukuisat ohjelmat ja selvitykset. Arjen tietoyhteiskunta - toimintaohjelmaa ollaan vielä valmistelemassa, sen sijaan lapsi ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma hyväksyttiin joulukuussa. Lasten ja nuorten rooli kuluttajina ei varsinaisesti kuulu ohjelman sisältöön, mutta turvallista mediaympäristöä luonnehdittaessa todetaan tavoitteeksi, että yritykset kantaisivat vastuunsa ja huomioisivat lasten ja nuorten erityispiirteet heille suunnatussa markkinoinnissa, tuotteissa ja palveluissa. Kokonaisvaltaista, kuluttajapoliittista ohjelmaa ei vielä ole, sillä ministeri Cronberg on tuoreeltaan aloittanut tehtävässään ja valmistelutyö vienee vielä aikaa. EU-tasolla on meneillään useita kuluttajan asemaa parantavia hankkeita. Sisämarkkinatiedonanto muistaa myös heikkoja kuluttajaryhmiä samaan tapaan kuin Valtiontalouden tarkastusvirastonkin raportti. Tiedonanto yleishyödyllisistä palveluista mukaan lukien sosiaali- ja terveyspalvelut on vastikään annettu ja energia- ja viestintäalueilla ollaan tekemässä perustavanlaisia linjauksia. Samanaikaisesti yhteistyöasetuksen piiriin kuuluvien kuluttajasäännösten valvontaa tehdään EU:n alueella ICPEN:stä tutuin sweepein. Kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Meglena Kuneva odottaa nopeita ja tehokkaita valvontakeinoja, jotta säännösrikkomuksia karsittaisiin. Suomessa keinovalikoima on edelleenkin puutteellinen eikä toimi parhaalla mahdollisella tavalla, kuten valtiotilintarkastajat ja valtiontalouden tarkastusvirasto ovat todenneet. Täytyykin siis vain toivoa, että yritykset toimisivat vastuullisesti. Kuluttajien yhteydenotot eivät kuitenkaan tuo sellaista viestiä. Viime vuoden loppukuukausina saapuvien ilmoitusten määrä ponkaisi reippaaseen nousuun, ja kokonaisuudessaan kuluttajaoikeutta koskevien ilmoitusten määrä kasvoi edellisvuodesta lähes tuhannella. Erityisen paljon otettiin yhteyttä matkapuhelinpalveluihin, luottoihin ja huonoon asiakaspalveluun liittyen. Tässäkin asiassa saisi tapahtua muutos yritysten juhlapuheista käytäntöön: mihin ovat kadonneet käyttäjänäkökulma, asiakkaan arvostus, yhteiskuntavastuu ja reilu kilpailu? Anja Peltonen Päätoimittaja, johtaja 2

3 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 1/ Kilpailu- ja kuluttajaoikeuden harrastajat koolla Viime marraskuussa pidettiin Helsingissä ensimmäistä kertaa Suomen Kilpailuoikeudellisen Yhdistyksen ja Suomen Kuluttajaoikeudellisen Yhdistyksen yhteisseminaari Kilpailu- ja kuluttajaoikeuden rajapinnat. Keskuskauppakamarin isännöimässä tilaisuudessa oli läsnä noin 30 yhdistysten jäsentä. Sekä Suomen Kuluttajaoikeudellinen Yhdistys että Suomen Kilpailuoikeudellinen Yhdistys ovat verraten nuoria yhdistyksiä. Ensiksi mainittu on perustettu vuonna 1997 ja jälkimmäinen viisi vuotta myöhemmin. Suomen Kuluttajaoikeudellisen Yhdistyksen, jolla on vajaat 50 jäsentä, päämääränä on kasvattaa kuluttajaoikeudellista tietämystä sekä edistää kuluttajaoikeuden tutkimusta Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii kuluttajaoikeutta harrastavien yhteistoimintafoorumina. Suomen Kilpailuoikeudellisen Yhdistyksen jäsenmäärä on yli 200. Sen tarkoituksena puolestaan on edistää kotimaisen ja kansainvälisen kilpailuoikeuden sekä kilpailun taloustieteen tuntemusta. Seminaarin ohjelma oli temaattisesti rakennettu kahdeksi kokonaisuudeksi. Ensimmäisen kokonaisuuden muodostivat sekä Kuluttajaoikeudellisen että Kilpailuoikeudellisen yhdistyksen edustajien katsaukset siitä, miten toisen yhdistyksen keskeiset mielenkiinnon kohteet nähdään omalla oikeudenalalla. Kuluttajaoikeuden edustajat puhuivat käsityksistään toimivasta kilpailusta, kun taas kilpailuoikeuden edustaja selitti näkemyksensä kuluttajien asemasta markkinoilla. Teemoja valaistiin ja konkretisoitiin muutamilla esimerkeillä. Kuluttajaoikeuden edustajat olivat valinneet muutaman kuluttajaoikeudellisen tapauksen kilpailuoikeuden edustajan analysoitavaksi kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta. Vastaavasti muutama kilpailuoikeudellinen tapaus oli annettu kuluttajaoikeuden edustajille pureskeltavaksi heidän näkökulmastaan. Esimerkiksi Kilpailuviraston Oulun Puhelin Oyj:n alennuskäytäntöä koskevaa esitystä markkinaoikeudelle vuodelta 2007 pidettiin myös kuluttajaoikeuden näkökulmasta oikeana, koska yhtiön määräävän markkina-aseman väärinkäytön katsottiin johtavan siihen, että hintakilpailu kärsii muiden kilpailijoiden alalle pääsyn vaikeutuessa. Vastaavasti korkeimman oikeuden DNA Finland Oy:tä koskeva ratkaisu vuodelta 2006 sai myös kilpailuoikeuden edustajan hyväksynnän, koska siinä kuluttajille ei tarjottu tarpeeksi selkeätä markkinainformaatiota. Yleiskeskustelussa näkyi kuitenkin pieniä eroja kilpailuoikeuden ja kuluttajaoikeuden edustajien käsitysten välillä. Kilpailuoikeudellisessa ajattelussa painotetaan kilpailutoimenpiteiden tuomaa kokonaishyötyä markkinoilla, jolloin heikkojen kuluttajaryhmien etujen huomioon ottaminen voi joutua taka-alalle. Monesti kuluttajaoikeudellinen näkökulma ottaa paremmin huomioon kuluttajien erityispiirteet esimerkiksi korostamalla heikkojen kuluttajaryhmien erityissuojelun tarvetta. Yhteisseminaarin toisena kokonaisuutena oli digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta (engl. DRM), jolla pyritään esimerkiksi rajoittamaan CD- tai DVD-levyjen kopioimista ja jolla on vahva kytkentä tekijänoikeuteen. Voitiin havaita, miten sinällään tekijänoikeuteen luokiteltavalla ilmiöllä oli selviä vaikutuksia sekä kilpailu- että kuluttajaoikeuteen. Lisätietoja yhdistyksistä: Kirjoittaja on Suomen Kuluttajaoikeudellisen Yhdistyksen puheenjohtaja, OTT Johan Bärlund Lue myös: Anja Peltosen artikkeli kuluttaja- ja kilpailupolitiikan yhtymäkohdista lehden lopussa 3

4 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 1/ Rahat takaisin vaikka rajan yli Kuluttajan asema EU:ssa vahvistuu, kun komission laatima uudistuspaketti otetaan käyttöön. Marraskuussa hyväksytyn yhtenäismarkkinapaketin merkittävänä osana on kuluttajien auttaminen sopimusoikeuksien puolustamisessa ja hyvitysten saamisessa yli rajojen. Säännösten uudistamisella komissio pyrkii raivaamaan esteitä sieltä, missä yhtenäismarkkinoiden edut eivät vielä täysin näy kuluttajien arjessa. Yhtenä päämääränä on vakuuttaa kuluttajille, etteivät sisämarkkinat ole vain suuryrityksiä varten. Tilinsulkemismaksuille huutia ja kollektiivinen hyvitysoikeus yli rajojen Esimerkkeinä käytännön toimista Komissio esittelee vuonna 2008 aloitteen kuluttajien sopimusoikeuksista ja kollektiivisesta hyvityksestä, jotta EU-maiden kansalaiset voisivat ajaa samanlaisia tiettyä yritystä koskevia oikeusvaateitaan yhdessä. Komissio aikoo myös helpottaa pankkitilin vaihtoa kieltämällä tilinsulkemismaksut. Kansalaisia ja yrityksiä varten ollaan perustamassa yhtenäismarkkinoiden tukipalvelua, josta Yhtenäismarkkinoiden tulostaulun avulla (The Single Market Scoreboard) seurataan vuodesta 2008 alkaen markkinoiden toimivuutta, ja siihen sisältyy myös kuluttajien tulostaulu (Consumer scoreboard). Tulostaulun avulla seurataan EU:n tasolla kuluttajavalituksia, hintoja, asiakastyytyväisyyttä, kuluttajan mahdollisuutta vaihtaa palveluntarjoajaa ja tuotteiden ja palveluiden turvallisuutta. Kuluttajavirasto on antanut kommenttinsa kuluttajien tulostaulun työstämiseen. Valituksiin reagoinnin lisäksi ennakoivaa markkinoiden luotausta Kuluttajaviraston on helppo yhtyä komission tavoitteeseen sääntelystä ja valvonnasta, joka pyrkii toimimaan ennen kaikkea siellä, missä markkinoilla on häiriötä. Mitä aikaisemmin mahdollinen ongelma nähdään sitä helpompi se on korjata tai ennalta ehkäistä. Kuluttajien tulostaulun kehittämisessä olisi tärkeää, että markkinoita tarkasteltaisiin monipuolisesti ja riittävän joustavasti, jotta myös kehittyvät ilmiöt voitaisiin tunnistaa. Tämä edellyttää toimintaympäristön lukutaitoa ja herkkyyttä useista lähteistä tuleville impulsseille. Kuluttajamarkkinoiden toimivuutta on perinteisesti lähestytty valitusten kautta. Vaikka tilastotiedoilla ja kuluttajien yhteydenotoilla on edelleen tärkeä rooli, Kuluttajavirasto toivoo, ettei kuluttajien tulostaulu rakentuisi ensisijaisesti niiden ympärille. Esimerkiksi Suomessa kuluttajavirasto seuraa paitsi kuluttajien yhteydenottoja myös impulsseja, jotka tulevat elinkeinoelämältä, medialta, sidosryhmiltä, tutkimuksesta, kansainvälisiltä kontakteilta, omista kokemuksista, ympäristöstä, yhteiskunnallisesta keskustelusta jne. Kuluttajavirastossa markkinoiden luotausta tehdään osana suunnitelmallista ala- ja aihekohtaista vaikuttamista (SAVA). Virasto on kehittänyt SAVA-käytännön kuluttajaoikeudellisen perusvalvonnan työkaluksi. Tavoitteena on tukea ja lisätä yritysten omaehtoista vastuunottoa toiminnan lainmukaisuudesta. SAVA-käytäntö on herättänyt kiinnostusta myös muiden maiden kuluttajaviranomaisissa. Uusia, nopeampia sanktiokeinoja tarvitaan Vaikka kuluttajamarkkinoiden toimivuudesta kertovia mittareita voidaankin kehittää, yksi keskeinen ongelma on, ettei tunnistettuihin ongelmiin ole riittäviä keinoja puuttua. Kuluttajavirasto on jo vuosia kantanut huolta ja pyrkinyt kiinnittämään huomiota siihen, että nykyiset markkinat tarvitsisivat tuekseen joustavampia ja toimivampia valvontakeinoja esimerkiksi tilanteissa, joissa lakia jätetään noudattamatta toistuvasti ja tietoisesti. Kuluttajaoikeudellisessa valvonnassa ei esimerkiksi Suomessa ole mahdollisuutta paikallisvalvontaan, jolla voisi nopeasti puuttua selkeisiin markkinahäiriöihin, joiden ratkaisukäytäntö on täysin vakiintunut. Olisi vakavasti pohdittava myös uusia ja nopeasti toimivia sanktioita kuten joissakin maissa on jo tehty. Kansainvälisessä kuluttajapoliittisessa keskustelussa on yhteisenä huolena juuri riittävien sanktioiden 4

5 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 1/ aikaansaaminen niiden toimijoiden varalle, jotka hakevat sääntelystä piittaamatta nopeita voittoja kuluttajien ja kilpailijoiden kustannuksella. Lue lisää > Ajankohtaista > Lausunnot Kuluttajaviraston lausunto Euroopan komissiolle: Consumer Scoreboard - impulsseja indikaattorien löytämiseksi ja huomioita kuluttajamarkkinoiden toimivuudesta KUV/8203/47/2007 Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta 6/2007 Komission tiedote : Komissio esittelee visionsa yhtenäismarkkinoiden kehittämisestä 5

6 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 1/ Tekijänoikeuksia turha puida ilman kuluttajaa Tekijänoikeusasioissa tuotteiden käyttäjät ja ostajat tuntuvat alvariinsa unohtuvan säännösten valmistelutyössä. Esimerkiksi kotikopiointiin liittyvät hyvitysmaksut kaipaavat laajapohjaista keskustelua. Tekijänoikeudet ja niihin liittyvät velvollisuudet on syytä luoda tekijöiden, teollisuuden ja kaupan alan lisäksi myös kuluttajien kannalta kohtuullisiksi. Jos kuluttajien asemaan ei kiinnitetä riittävää huomiota, vaarana on, että kuluttajat kokevat sääntelyn epäoikeudenmukaiseksi. Tällöin kynnys ryhtyä esimerkiksi laittomaan kopiointiin saattaa madaltua. Loppukäyttäjä on loistanut poissaolollaan mm. tekijänoikeuksien siirtämistä Opetusministeriöstä Työ- ja elinkeinoministeriöön pohtineessa selvityksessä. Kuluttajavirasto muistuttikin näkökulman avartamisesta työryhmää ja tukeutui mm. EU:n yleisperiaatteeseen, jonka mukaan kuluttajanäkökulma tulisi ottaa huomioon kaikilla politiikan lohkoilla. Hallitus päätti marraskuussa, että tekijänoikeusasiat säilyvät opetusministeriössä ja teollisoikeudet työ- ja elinkeinoministeriössä. Tulevaisuudessa kuluttaja paremmin huomioon Tekijän- ja teollisoikeuksien hallintoa koskevissa neuvotteluissa päätettiin kehittää tekijänoikeustoimikunnan roolia ja työtapoja nykyisen toimikunnan kauden päätyttyä vuoden 2007 lopussa. Tekijänoikeustoimikunnan tehtävänä on asettaa lainvalmistelun suuntaviivat. Lainvalmistelutyö tehdään kutakin hanketta varten opetusministeriön perustamassa työryhmässä, jossa on asianmukainen edustus eri tahoilta. Lisäksi hallitus lupasi kutsua kerran vuodessa koolle tekijänoikeusfoorumin, jonne voivat osallistua tekijänoikeuksien haltijat, niitä käyttävät yritykset ja kuluttajien näkökulman edustajat. Esimerkkinä yksityisen kopioinnin hyvitysmaksut Tekijänoikeuslaissa määrätty hyvitysmaksujen (ent. kasettimaksujen) periminen on perustunut tekijänoikeudenhaltijoiden hyvittämiseen kotikopioinnin aiheuttamasta tulon vähentymisestä. Maksuja on viime vuosina ulotettu uusiin tallennusmuotoihin, kuten DVD-levyihin ja opetusministeriö, tekijänoikeusteollisuuden myötävaikutuksella, on pyrkinyt laajentamaan maksupohjaa edelleen. Viime vuoden lopussa opetusministeriö esitti, että maksut tulisi ulottaa myös vielä uudempiin tallennusmuotoihin, kuten HD-DVD- ja Blu-Ray-levyihin. Epäselvyyttä on vielä siitä, koskisivatko maksut myös esim. USBtikkuja tai muita muistikortteja. Kuluttajan näkökulmasta maksut ovat ongelmallisia: kun esim. netistä saa ladata vain laillisia, eli maksullisia, teoksia, miksi pitäisi vielä maksaa tallennusformaatista hyvitystä tekijälle? Jos tallentaa ohjelmia digiboksille vain siirtääkseen katseluajankohtaa, kärsiikö tekijänoikeuden haltija? Jos haluaa tallentaa CD-ROM-levylle itse digikameralla perhejuhlista ottamiaan valokuvia katsellakseen niitä kameran näytön sijasta kotitietokoneella, ei tunnu reilulta maksaa hyvitystä tekijänoikeuden haltijoille CD-ROM-levyn hinnassa. Maksupolitiikan muuttaminen tässä siirtymävaiheessa, kun tekijänoikeusasioita ollaan avaamassa laajempipohjaiselle keskustelulle, tuntuisi hätiköidyltä. Kuluttajavirasto on tehnyt tästä asiasta aloitteen Kauppa- ja teollisuusministeriölle. Kuluttajavirasto kuuluu hallinnollisesti työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen, mutta on yhteydessä useisiin eri ministeriöihin tai näiden alaisiin virastoihin. Tekijänoikeusasioissa Kuluttajavirasto on esittänyt kannanottojaan niin opetus- kuin kauppa- ja teollisuusministeriöllekin. Lue lisää Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta 3/ Tekijänoikeusjärjestelmää voi kehittää myös kuluttajanäkökulmasta - Kuluttajan perusoikeudet digitaalisessa ympäristössä määritelty > Ajankohtaista > Lausunnot Lausunto opetusministeriölle tekijänoikeuslainsäädännön ja tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisestä (KUV/1277/48/2007) 6

7 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 1/ Lausunto valtioneuvostolle tekijänoikeusselvityksestä, , (KUV/5314/48/3007) Valmismatkan syvin olemus sorvailtavana Valmismatkoja koskevaa lainsäädäntöä tulisi oikeusministeriön asettaman työryhmän mielestä uudistaa. Yhtenä uudistuskohteena on se, mitä valmismatkalla ylipäätään tarkoitetaan. Valmismatkalainsäädännön uudistuksen piiriin kuuluvat valmismatkalaki ja laki valmismatkaliikkeistä. Edellinen koskee matkustajan ja matkanjärjestäjän välistä sopimussuhdetta ja jälkimmäinen matkanjärjestäjien rekisteröintiä ja velvollisuutta asettaa vakuus. Vakuus turvaa matkustajien paluukuljetukset ja ennakkomaksujen palautukset konkurssitilanteessa. Nykyiseen tapaan vakuusturvan piiriin kuuluisivat valmismatkat. Lain piiriin tulisivat nyt sellaiset yritykset, jotka eivät itse harjoita lentoliikennettä, vaan hankkivat kuljetukset lentoyhtiöiltä. Nykyisestä poiketen merkitystä ei siis ole sillä onko järjestetty lento luonteeltaan tilaus- vai reittilento. Yhteishinta valmismatkan ainoana määreenä sisältää riskin Työryhmän ehdotuksen mukaan valmismatkoiksi katsottaisiin ehdotuksen mukaan valmiiksi kootut, esimerkiksi lentokuljetuksen ja majoituksen sisältävät matkapaketit, joita tarjotaan yhteishintaan mm. verkkosivuilla tai matkatoimistoissa. Myös vaihto-oppilasmatkat ja kielimatkat katsottaisiin valmismatkoiksi. Valmismatkoina sen sijaan ei pidettäisi matkoja, jotka matkustaja itse kokoaa verkkosivuilla tai esitteissä tarjolla olevista erillisistä palveluista. Kuluttajavirasto katsoo, että kuluttajien oikeuksien suojaamiseksi valmismatkalaki olisi laadittava niin, että se keskittyisi valmismatkan määritelmässä palveluiden yhdistämisen todelliseen tarkoitukseen, eikä pelkästään yhdistetyn hinnan tekniseen käsitteeseen. Lakia tulisi muuttaa niin, ettei se antaisi matkatoimistoille mahdollisuutta muokata valmismatkoja sellaisiksi, että ne jäisivät pelkällä erillishinnoittelulla lain soveltamisalan ulkopuolelle. Matkanjärjestäjälle laajempi tiedonantovelvollisuus Työryhmä ehdottaa myös, että matkanjärjestäjien tiedonantovelvollisuutta lisättäisiin. Matkustajille olisi kerrottava, kuuluuko matka vakuusturvan piiriin. Lisäksi olisi kerrottava matkakohteen turvallisuusriskeistä ja matkustajan tarpeesta ottaa vakuutus matkan mahdollisesta peruuttamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseksi silloin, kun peruuttamisoikeutta on rajoitettu. Peruutusoikeuteen syytä kajota varoen Nykyään matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa muun muassa sairauden tai vakavan tapaturman vuoksi huolimatta siitä, saako matkatoimisto myytyä matkaa toiselle matkustajalle. Matkustaja maksaa tällöin peruutuksestaan aiheutuneet kulut, pääsääntöisesti vain toimistokulut. Nyt työryhmä ehdottaa muutosta, jonka mukaan matkatoimisto voisi rajoittaa matkustajan peruuttamisoikeutta, jos kyseessä on niin yksilöllinen matka, ettei sitä voisi myydä toiselle. Tällöin matkustaja joutuisi maksamaan peruutuskuluina osan matkan hinnasta. Ehdotus on matkustajan kannalta riskialtis, sillä se tarkoittaa, että matkanjärjestäjä viimekädessä ratkaisisi, onko matka sellainen, että sitä ei saa myydyksi toiselle matkustajalle. On siis olemassa riski, että matkanjärjestäjä perii peruutuskulut matkustajalta silloinkin, kun matka olisi mahdollista myydä toiselle matkustajalle. Kuluttajavirasto katsoo, että lakiehdotuksen perusteluihin olisi selvyyden vuoksi lisättävä maininta, että matkanjärjestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään matkustajalle selvityksen peruuttamiseen liittyvistä kustannuksista. Lisäksi lain perusteluihin on syytä ottaa maininta lojaliteettiperiaatteen soveltamisesta siltä osin, että matkanjärjestäjän olisi oma-aloitteisesti otettava huomioon matkustajankin etu vahinkojen minimoimiseksi. 7

8 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 1/ Valmismatkojen lainsäädäntöä koskeva lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevään 2008 aikana. Valmismatkaliikkeiden valvonta perustuu EY:n direktiiviin, ja Suomessa sen mukaista valvontaa hoitaa Kuluttajavirasto (laki valmismatkaliikkeistä 366/1995). Lue lisää > Ajankohtaista > Lausunnot Kuluttajaviraston lausunto oikeusministeriölle: Kuluttajaviraston lausunto ehdotukseen valmismatkalainsäädännön muuttamiseksi. Oikeusministeriö: OMTR 2007:09 Ehdotus valmismatkalainsäädännön muuttamiseksi 8

9 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 1/ Uusi direktiivi ei horjuta suomalaisten markkinointipykälien ydintä Kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Tämä perusperiaate pysyy voimassa senkin jälkeen, kun Suomessa pannaan täytäntöön EU:n sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi on sisällöltään pitkälti samoilla linjoilla suomalaisen lainsäädännön kanssa. Kun direktiivi myöhemmin tänä vuonna tulee voimaan, se ei siis tule syrjäyttämään Kuluttajaviraston/kuluttaja-asiamiehen linjauksia eikä markkinaoikeuden ja korkeimman oikeuden ratkaisuja. Joitakin uudistuksia markkinointisäännöksiin on kuitenkin tulossa. Direktiivi ei koske lainkaan hyvän tavan sääntelyä, vaan jäsenvaltioille on jätetty sen suhteen vapaat kädet. Direktiivin täytäntöönpanoa pohtinut työryhmä ehdottaakin lakiin tarkennuksia. Esimerkiksi alaikäisiin kohdistuvalle markkinoinnille olisi tulossa lakiin oma kohtansa. Työryhmässä mukana olleet elinkeinoelämän edustajat vastustavat täsmennyksiä. Heidän mukaansa nykyinen sääntely ja Mainonnan eettisen neuvoston tekemä työ riittävät. Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamiehellä on asiasta aivan erilaisia kokemuksia. Vaikka hyvää tapaa koskevat arviointikriteerit ovatkin vakiintuneet, on edelleen suuri joukko yrityksiä, jotka kävelevät niiden yli. Näitä yrityksiä ei saa kuriin pelkillä Mainonnan eettisen neuvoston lausunnoilla, jotka perustuvat elinkeinoelämän itsesääntelyyn ja joiden noudattaminen on yrityksille vapaaehtoista. Rinnalle tarvitaan viranomainen, joka valvoo mainonnan lainmukaisuutta. Keinovalikoimassa, julkisissa palveluissa ja kotimyynnissä vielä setvittävää Vaikka Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies on tyytyväinen työryhmän ehdotukseen, lisätoiveitakin on. Kuluttajaviranomaisten olisi ensinnäkin saatava nykyisten jähmeiden ja hampaattomien keinojen tilalle uusia menettelytapoja. Muuten on mahdotonta toteuttaa direktiivin vaatimusta siitä, että jäsenvaltiot puuttuisivat tehokkaasti lain rikkomiseen ja markkinoiden epäkohtiin. Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies pitää tärkeänä myös sitä, että kuluttajansuojalaki ulotettaisiin koskemaan julkisten palveluiden markkinointia. Tällä hetkellä sitä ei kattavasti valvo mikään taho. Lisäksi Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies ja Suomen Kuluttajaliitto ry ovat toivoneet, että oikeusministeriön työryhmä olisi tarkastellut myös puhelin- ja kotimyyntiä. Kuluttajilta tulleiden yhteydenottojen perusteella kumpaankin myyntitapaan liittyy runsaasti ongelmia. 9

10 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 1/ Big Brother kehotti äänestämään tuloksen jo ratkettua Kuluttajavirasto sai syksyllä runsaasti yhteydenottoja Big Brother -ohjelman äänestysmenettelystä. Ohjelmassa markkinointiin puhelinäänestystä vielä sen jälkeen, kun äänestystulokseen ei enää voinut vaikuttaa. Yrityksen antaman selvityksen mukaan syynä vikatikkiin oli tuotannollinen virhe. Kuluttajavirasto kehotti Subtv:tä ilmoittamaan vastaisuudessa äänestyksen päättymisestä lähetyksessä niin selkeästi, ettei erehtymisen mahdollisuutta ole. Ohjelman äänestystä muutettiin niin, että juontaja kertoi sekä Käytä valtaasi -äänestyksen että häätöäänestyksen yhteydessä, kun äänestyksen päättymiseen oli aikaa kolme minuuttia. Tämän jälkeen juontaja ilmoitti äänestyksen päättymisestä ja kuvaruutuun tuli maininta asiasta. Subtv on informoinut katsojia virheellisestä menettelystään verkkosivuillaan ja kehottanut turhan tekstiviestin lähettäneitä katsojia ottamaan yhteyttä rahojen palauttamista varten. KUV/6417/41/

11 Toimiva kuluttajansuoja, kunnon kilpailu YK:n julistus kuluttajan oikeuksista Anja Peltonen, johtaja, Kuluttajavirasto Tammikuu 2008 Kuluttaja- ja kilpailupolitiikan yhteisenä tavoitteena pidetään kuluttajien hyvinvointia. Tavoite näkyy myös EU:n kuluttajapoliittisessa ohjelmassa vuosille , jossa korostetaan kuluttajien parempaa huomioon ottamista kaikessa sisämarkkinapolitiikassa. Sisämarkkinatiedonannossa marraskuulta 2007 korostetaankin kuluttajien asemaa. Toisaalta EU alleviivaa myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmaa kuluttajapolitiikassa. Kuluttajaoikeuskaan kuluttajapolitiikan työvälineenä ei pidä yksinomaisena päämääränä vain markkinoiden pelisääntöjen tehostamista ja kehittämistä, vaan myös kohtuusajattelua ja heikkojen kuluttajien aseman huomioonottamista. Suomessa tämä ajattelutapa ilmenee mm. kohtuullisten sopimusehtojen määrittelyssä. Sopimuksen irtisanomisperusteena ei voi olla esimerkiksi kuluttajan muusta luottosuhteesta tullut maksuhäiriömerkintä, jos tarkastelun kohteena olleessa sopimuksessa ei ole tapahtunut kuluttajan sopimusrikkomuksia. (KSL 3:1). Jos kuluttajalla on maksuvaikeuksiinsa syynä yllättävä henkilökohtainen vaikea elämäntilanne, maksuviivästyksen seuraamukset eivät etene yhtä suoraviivaisesti kuin laskun jäädessä huolimattomuuden takia maksamatta (KSL 7 luku). Sähkömarkkinalain kuluttajasäännösten mukaan talviaikaan ei voida keskeyttää sähköntoimitusta sähkölämmityksestä riippuvaiseen asuntoon. Olenkin tiivistänyt kuluttajaoikeuden johtaviksi periaatteiksi läpinäkyvyyden ja kohtuullisen vastuunjaon. Läpinäkyvyys auttaa kuluttajia tekemään järkeviä ostopäätöksiä ja kohtuullinen vastuunjako puolestaan takaa sen, että yrityksen laatimille vakioehdoille ja toimintatavoille asetetaan tietyt vähimmäistasovaatimukset (Kuluttajansuoja 5/2005). Kuluttajaoikeuden keskeiset periaatteet löytyvät yleisellä tasolla YK:n suuntaviivoista kuluttajien oikeuksille, viimeksi laajennettuina vuonna YK:n lähtökohta tukee kilpailua: kuluttajilla on julistuksen mukaan oltava mahdollisuus valita kilpailun pitää toimia markkinoilla. Tätä voidaan pitää perusedellytyksenä muille kuluttajien oikeuksille. Kun on tarjontaa, on oltava aito oikeus valintaan, ja kilpailun myötä hintataso muodostuu kuluttajalle edullisemmaksi ja laatutaso paranee. Kilpailun avaaminen ei kuitenkaan voi tarkoittaa täysin rajoituksista vapaata yritystoimintaa markkinoille tulon, toimintatapojen ja tuotteiden suhteen. Näihin kaikkiin voidaan asettaa tietyin edellytyksin rajoituksia esimerkiksi kuluttajansuoja- ja kansanterveyssyistä sekä toimintaan liittyvien riskien perusteella. Kiellettyjä huumeita ei saa myydä, kotirauhaa ei saa rikkoa ja yksityisyyden suoja pitää ottaa huomioon. Suomessa vaaditaan toimilupa esimerkiksi perintätoimistoilta (laki 143/2001) ja rekisteröinti vuokrahuoneistojen ja kiinteistöjen välitysliikkeiltä (1075/2000) sekä vakuutusvälittäjiltä (570/2005). Perusteluina on pidetty alan erityistä luonnetta, kuluttaja-asiakkaiden aseman ja varojen turvaamista. Kuluttajaoikeuden kannalta tällaisia alalletulovaatimuksia ei sinänsä ole syytä johdonmukaisesti vaatia tai vastustaa. Lähtökohtana arvioinnissa on, tarvitaanko kuluttajan edun takia poikkeuksellista alallepääsymenettelyä. Kilpailuoikeuden näkökulmasta ylimääräiset alallepääsyvaatimukset voivat kuitenkin vaikeuttaa toimintaa. Kilpailuvirasto katsoikin kannanotossaan talousvaliokunnalle

12 perintätoimistoja koskevan lain käsittelyssä, että perintätoiminnan harjoittajien luotettavuus, ammattitaito ja vakavaraisuus voidaan riittävässä määrin turvata hallituksen esittämällä saatavien perinnästä annettavalla lailla ja siihen sisältyvällä valvonta- ja seuraamusjärjestelmällä. Siihen nähden toimilupasääntelyllä ei saavuteta mitään hyötyjä, vaan ainoastaan aiheutetaan valtiolle lisäkustannuksia, jäykistetään alalle pääsyä ja asetetaan perintätoimintaa toisen lukuun harjoittavat elinkeinonharjoittajat perusteettomasti eri asemaan kuin saatavien perintää oman julkisyhteisönsä tai konserninsa lukuun hoitavat elinkeinonharjoittajat. Keskustelua kännykkäluottojen tarjoajien rekisteröinnistä tai toimiluvan edellyttämisestä on käyty jo pari vuotta. Olen itse pitänyt rekisteröintiä tarpeellisena toimialan erityispiirteistä ja kohderyhmästä johtuen (Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta4/06). Yleisenä tavoitteena on yritysten perustamiseen tarvittavien lupien ja muiden edellytysten karsiminen. Rekisteröintiä ei pidä tarjota lääkkeeksi joka vaivaan. On myös totta, että Suomessa luottojen tarjoaminen on luvulta lähtien ollut poikkeuksellisen vapaata ja vaatinut vähemmän byrokratiaa kuin vaikkapa kioskitoiminnan aloittaminen. Vapaata kilpailua rajoitetaan muillakin kuin tuotteen tarjoajaan liittyvin perustein: tuotteet voivat olla senkaltaisia, ettei niitä saa lainkaan myydä tai vain rajoitetuin myyntikanavin tai niiden markkinointia on rajoitettu. Myös kohderyhmään voi lainsäätäjä puuttua. Kuluttajaoikeudessa on kiinnitetty paljon huomiota juuri kohderyhmään: jos se on erityistä suojaa tarvitseva, markkinoinnin sisältö on mukautettava kohderyhmän mukaan, tai mietittävä, voiko tiettyä tuotetta tai tiettyä markkinointitapaa lainkaan suunnata tälle kohderyhmälle. Sama lähtökohta on EU:n sopimattomia kaupallisia käytäntöjä koskevassa direktiivissä, jota ollaan parhaillaan sisällyttämässä Suomen lainsäädäntöön. Esimerkkinä kohderyhmään sidotusta lähestymistavasta mainittakoon markkinaoikeuden päätös vuodelta MAO totesi Kuluttajaviraston/kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta yhtiön menetelleen sopimattomasti kuluttajien kannalta kohdistamalla matkapuhelinliittymiä koskevaa osoitteellista suoramarkkinointia alaikäisiin henkilöihin varmistumatta siitä, että näiden huoltajat ovat antaneet suostumuksensa suoramarkkinointiin (MAO:80/03). Vastakkainen ilmiö tarjonnan rajaamiselle on kuluttajan oikeus sopimukseen silloin, kun kyse on nk. välttämättömyyspalveluista. YK:n julistuksessa puhutaan tällaisista palveluista nimellä essential services, ja tavoitteena on niiden saatavuuden turvaaminen erityisesti haja-asutusalueilla. Käytännössä kilpailun avautuessa näillä aloilla on alueellisen saatavuuden ohella nähty myös muuntyyppisiä saatavuuden esteitä. Pienet kulutusmäärät eivät lisää asiakkaan houkuttelevuutta, yksittäinen maksuhäiriömerkintä on saattanut tietää koko sopimuksen epäämistä. Periaate välttämättömyyspalvelujen saatavuuden turvaamisesta niitä tarvitseville on kuitenkin vahvistettu useissa laeissa (talletuspankkilaki, vesihuoltolaki, sähkömarkkinalaki). Myös EU:n tasolla lähtökohta yleispalveluvelvoitteelle on samansuuntainen. Se nähdään perusedellytyksenä kuluttajien hyvinvoinnille ja tehokkaana esteenä syrjäytymiselle. Tältä osin on aiemmin näkynyt selkeä ero kuluttaja- ja kilpailuoikeuden lähestymistavoissa. Kilpailuoikeudessa luotettiin pitkään markkinoiden toimintaan kuluttajaa hyödyttävällä tavalla niin, ettei erityistä sääntelyä tarvittaisi palvelun saatavuuden turvaamiseksi. Lähtökohta leimasi Suomessa viestintäpalvelujen kehittymistä, kuten vuoden 1996 hallituksen esityksestä laiksi viestintämarkkinoista ilmenee (HE 163/96): Suomessa omaksuttujen teletoiminnan kehittämisperiaatteiden mukaan jatkuvasti laajeneva ja kehittyvä kilpailu huolehtii siitä, että edullisten peruspalveluiden saatavuus säilyy ja jopa paranee sekä alueellisesti että kaikissa käyttäjäryhmissä. Nyttemmin on varsin

13 yhtenäinen näkemys siitä, että viestintäpalveluissakaan kilpailu ilman säännöksiä ei sellaisenaan takaa todellista saatavuutta eikä kuluttaja aseman huomioonottamista. Tietyt vakuutukset ovat kuluttajille myös välttämättömiä, kuten kotivakuutus, joka estää kuluttajan taloudellisen tilanteen kohtuuttoman huonontumisen esimerkiksi kodin tulipalossa. Vakuutussopimuslain uudistamista pohtinut työryhmä ei kuitenkaan esittänyt tälle alueelle sopimuspakkoa vaan katsoi riittävää olevan vakuutuksen hakemisen hylkäyksen perustelemisen (OM 2006:16). Taustalla vaikuttanee myös vakuutusalan itsesääntely, jolla pyritään ehkäisemään perusteettomat sopimuksenteosta kieltäytymiset, esimerkiksi kuluttajan yksittäisen maksuhäiriömerkinnän takia. YK:n lausuma sekä EU:n sisämarkkinapolitiikka lähtee siitä, että toimiva kilpailu on kuluttajaa hyödyttävien markkinoiden kulmakivi. Kuluttajaoikeudessa kilpailua ei vastusteta, vaan se nähdään usein ratkaisuna. Kyse voi olla ennemminkin siitä, onko meillä sittenkään riittävästi kilpailua ja edistetäänkö kuluttajien liikkuvuutta markkinoilla. Kanta-asiakasjärjestelmät ovat johtaneet kuulemma käytännössä tinkimisen loppumiseen, kun bonukset ja plussapisteet tipahtavat joka tapauksessa myöhemmin. Kilpailutus tapahtuukin siinä vaiheessa, kun isojen kanta-asiakasjärjestelmien haltijat etsivät yhteistyökumppaneita. Kuluttajien sopijakumppani voidaankin valita läpinäkymättömässä kanta-asiakasjärjestelmässä, kuluttaja itse ei tee aktiivista hinta- ja laatuvertailua. Miten tämä kehitys vaikuttaa ja vaikuttaako se kuluttajan eduksi vai kilpailua jäykistävästi? Markkinaoikeuspäätöksessä (1999:016) todettiin kilpailluilla sähkömarkkinoilla toimitun kuluttajansuojalain vastaisesti, kun sähkösopimuksen tekijälle luvattiin etuja, jotka eivät liittyneet sähkösopimukseen, joiden arvoa oli vaikea arvioida ja jotka oli esitelty niin, että kuluttajan huomio saattoi keskittyä niihin eikä tarjottavan sähkösopimuksen sisältöön. Sama periaate on voimassa kantaasiakasmarkkinointia arvioitaessa kuluttajalle selkeiden päätöksenteon perusteiden pitäisi olla näkyvissä. Toisaalta kodinkoneliikkeissä mainostetut tavaravakuutukset, vain kotivakuutuksen kylkiäisenä myytävä vauvavakuutus ja pankeissa tarjottavat lainaturvavakuutukset eivät ole mikään kilpailun riemuvoitto: kuluttajan on vain valittava hänelle tarjottava tuote tai jätettävä vakuutus kokonaan ottamatta. Mitenkähän tämä vaikuttaa kilpailuun? YK:n suositukset YK:n suuntaviivoissa taustalla vaikuttaa tehokkaan kilpailun vaatimus. YK:n listauksen mukaan kuluttajan oikeudet ovat seuraavat: kuluttajien fyysinen turvallisuus, kuluttajien taloudellisten etujen turvaaminen, oikeus informaatioon ja kuluttajavalistus, kestävä kehitys, kuluttajan pääseminen oikeuksiinsa ja kuluttajajärjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen. 1. Kun markkinat ovat kunnossa, perustan pitää rakentua turvallisten tuotteiden tarjonnalle. Tuoteturvallisuudessa käytiin pitkään keskustelua siitä, kuinka parempi olisi, että yritykset itse nopeasti ja joustavasti laatisivat omat standardinsa. Voiko olla niin, että lainsäädäntö ja pakolliset standardit olisivat liian jähmeä ja hidas keino varmistaa tuotteiden turvallinen laatutaso? Vuodelta 2005 olevassa selvityksessä Minimum quality standards and consumer information (Garella, Petrakis) vahvistetaan, että vähimmäislaatuvaatimukset parantavat kuluttajien hyvinvointia ja itse asiassa myös yritysten asemaa. Nykymaailmassa kuluttajilla ei voi juuri olla täydellisiä tietoja tuotteista; luottamuksen lisääminen eri keinoin edistää myös kuluttajien liikkuvuutta markkinoilla. Viimeisten lelukohujen jälkeen onkin etsitty tosissaan viimeistä viilausta kansainväliseen tuoteturvallisuusvalvontaan.

14 2. Kun on varmistettu, että kaupan olevista hyödykkeistä ei koidu vaaraa kuluttajien hengelle tai terveydelle, siirrytään muihin vaatimuksiin. Kuluttajan on saatava oikeat ja riittävät tiedot päätöksentekonsa pohjaksi. Hintatieto on edelleenkin keskeinen, vaikka brändimarkkinointi rakentuukin paljolti tunnesiteen muodostumiseen. Hinnan pitäisi olla vertailukelpoinen. Vertailtavuutta taas edistävät lainsäädännön vaatimukset yksikköhinnan ja todellisen vuosikoron esittämisestä sekä kokonaishinnan kertominen (EU:n direktiivit kulutusluotoista ja hinnan ilmoittamisesta). Jos hinta kerrotaan pilkottuna, pääviestinä vain osatotuus, kuluttaja saattaa tehdä ratkaisun, johon ei olisi päätynyt oikeaa informaatiota saatuaan. 3. Korkein oikeus on kuluttajansuojalain nojalla tekemissään ratkaisuissa alleviivannut oikeiden hintatietojen merkitystä terveelle kilpailulle (KKO 2006:6 ja KKO 2007:37). Kilpailuoikeudessa tätä hintojen esittämisen vaatimusta on jonkun verran vieroksuttu: johtaako hintojen voimakas esillä pitäminen loppujen lopuksi kuluttajalle epäedulliseen tilanteeseen? Michael Waterson on todennut esityksessään The role of Consumers in Competition and Competition Policy (Dublin, 2001), että kilpailun edistämisessä kuluttajien rooli on tärkeä ja että standardit ja hinnoittelun läpinäkyvyys edistävät toimivaa kilpailua helpottaessaan kuluttajien valintaa. Toisaalta pitää muistaa, että jos hintatiedot ovat hankalat selvittää, sekin rajoittaa kuluttajien liikkuvuutta. 4. Yhä enenevässä määrin puhutaan turhan ja erityisesti pieniä yrityksiä rasittavan lainsäädännön karsimisesta. Joskus on myös viitattu siihen, että kun uusi yritys tulee markkinoille, sillä olisi oikeus pistää vähän vauhtia kilpailuun sääntöjä rikkomalla. Kuluttajaoikeuden näkökulmasta on kuitenkin vaikea ymmärtää, miten kuluttajat pystyisivät toimimaan aktiivisesti markkinoilla, jos esimerkiksi käyttöohjeita tai hintatietoja ei tarvitsisi liian kalliina ilmoittaa tai jos uusi toimintansa aloittava yritys saisi johtaa kuluttajia harhaan perusteettomilla hinnan edullisuutta koskevilla väittämillä (MAO 2005 ja 2000:6) 5. Hintojen esittämisen tärkeys liittyy myös yleiseen kuluttajainformaatioon. YK:n julistuksessa alleviivataan sekä yleisen kuluttajainformaation että kuluttajakasvatuksen merkitystä. Kuluttajakasvatus ja kuluttajainformaatio eivät kuitenkaan sulje pois kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia, toimivaa lainsäädäntöä ja muita kuluttajapolitiikan keinoja. Kun kuluttajainformaatiosta puhutaan, se nähdään monesti nimenomaan kuluttajan omana keinona korjata markkinoiden ongelmia. Kuluttajainformaation tärkeys ei kuitenkaan voi tarkoittaa koko vastuun siirtämistä kuluttajalle. Vastaavasti mediakasvatuskaan ei voi ratkaista tilanteita, joissa alaikäisen päivittäiseen toimintaympäristöön sisällytetään alaikäisen kehitystasolle sopimattomia viestejä. Kilpailua on pyritty saamaan vauhtiin esimerkiksi erillisillä hintavertailusivustoilla (Suomen EMV ja OFGEM), tuotetestejä koordinoi kansainvälinen katto-organisaatio (ICRT) ja arkipäivän kuluttajaongelmiin pyritään antamaan täsmäohjeita. Keskustelua ei niinkään käydä informaation ja kuluttajakasvatuksen vaikutuksesta kilpailun toimivuuteen se on koettu tosiasia. 6. Kestävän kehityksen tavoitteella on YK:n julistuksessa keskeinen osa. Kun on luotu erilaisia ympäristömerkkijärjestelmiä, on herännyt myös kysymys siitä, estävätkö ne aitoa kilpailua, pitääkö todella pakottaa ostamaan oikeus merkkiin? Kuluttajaoikeuden näkökulmasta merkit sinänsä eivät ole itsetarkoitus ne johtavat myös helposti harhaan ja kertovat vain osan asiasta. Esimerkiksi pohjoismainen ympäristömerkki on kuitenkin vaivaton ja yhtenäinen tapa viestiä ympäristöystävällisyyttä. Jos vastaavan yleisen väittämän tekisi mainonnas-

15 sa ilman merkkiä, mainostajalla pitäisi kuitenkin olla valmiina väittämän todistavat tutkimukset koko kehdosta hautaan -elinkaaresta. Merkkijärjestelmä ei siten rajoita kilpailua vaan antaa yhden tavan lisää kertoa tuotteen ominaisuuksista kuluttajalle selkeällä tavalla. Vastaavalla tavalla kuin tuoteturvallisuuteen liittyvät pakolliset standardit, myös vapaaehtoinen merkintäjärjestelmä edistää markkinoiden toimivuutta edellyttäen, että sisältö ja puitteet ovat kunnossa. Ehdoton edellytys on, että merkin käyttöehtoihin liittyy merkin asianmukaista käyttöä edistävä valvontajärjestelmä. Kuluttajan taloudellisten etujen huomioonottamiseen kuuluvat paitsi riittävät tiedot myös kohtuulliset sopimusehdot, käyttökelpoiset tuotteet ja tuotteiden riittävä kestoikä. Kohtuullisuus tarkoittaa sopimuksen tasapainoa, yleisten oikeus- ja kuluttajaoikeuden periaatteiden huomioonottamista. Yritys ei voi millä keinoin tahansa turvata omaa taustaansa vaan liiketoiminnassakin on riskejä, joita ei voi vyöryttää kuluttajille. Itse asiassa kilpailun toimivuus näkyy siinä, että osa yrityksistä joutuu lopettamaan toimintansa, koska ne eivät onnistu kilpailutilanteessa, eivät kykene tarjoamaan kuluttajille sopivia tuotteita tai innovoimaan uusia tarpeita varten uusia hyödykkeitä. Tarjottavien tuotteiden tulee olla käyttötarkoitukseen sopivia. Jos digiboksissa ei näy Ylen tekstit, yritys ei voi väittää, että Yle valitsi väärän tekstitysjärjestelmän ja että laite toimii muissa maissa. Jos digiboksi on Suomessa myynnissä, sen pitää olla Suomessa käytettävissä. Vaikka turvallisuuspuutteidensa takia kaupoista vedetyille tuotteille olisi kysyntää, niitä ei voi myydä kuluttajille edes halvemmalla. Yritykselle voi olla houkuttelevaa vaatia ennakkomaksuja taloutensa turvaamiseksi, mutta yleinen periaate on kuitenkin suoritusten samanaikaisuuden periaate. Jos liiketoiminnan luonne poikkeuksellisesti edellyttää suurehkoja ennakkomaksuja, niille on annettava suoritusta vastaava vakuus. Vakuusvaatimus ilmenee esimerkiksi valmismatkalainsäädännöstä ja talopakettitoimituksia koskevasta kuluttajansuojalain luvusta 9. Tyyppiesimerkki yrityksen ja kuluttajan välisestä epätasapainotilanteesta on vuokra-asunnon ja vakuutusten välityksessä aiemmin vallinnut tilanne. Silloin asunnon hakija joutui maksamaan palkkion vuokra-asunnonvälittäjälle, vaikka toimeksiannon oli antanut tuleva vuokranantaja. Kun varma maksaja löytyy sopimussuhteen ulkopuolelta, kilpailua ei ole eikä tarvita. Kuluttajaviraston/kuluttaja-asiamiehen aloitteesta lakia muutettiin siten, että toimeksiantaja maksaa palkkion. Epäilyjä lain voimaantullessa esitettiin lain vaikutuksista kilpailuun ja vuokra-asuntojen saatavuuteen. Kun lain säännökset vakiinnutettiin mm. tehokkaalla valvontatoiminnalla (MT 2002:001 Kanrak-yhtiöt LKV), oli mahdollista todeta, että lainmuutos ei pysäyttänyt vuokramarkkinoiden kehitystä. Vastaavanlainen tilanne on vakuutusmeklaritoiminnassa, jota sääntelevässä laissa on kielletty palkkion ottaminen muulta kuin toimeksiantajalta Vakuutusyhtiöltä ei siten voi ottaa palkkiota (l vakuutusedustuksesta 26 50/2005). Tässä asiassa kilpailuvirasto esitti toisenlaista lähestymistapaa talousvaliokunnassa. Sen mukaan esityksen 26, jonka mukaan vakuutusmeklari saa ottaa vastaan palkkiota vain toimeksiantajalta, tulisi korvata seuraavalla[1]: "Vakuutusmeklarin on ilmoitettava asiakkaalle tasapuolisessa analyysissä siihen sisältyvien vakuutusratkaisujen osalta vakuutuksenantajan ja muun tahon maksaman palkkion määräytymisperusteet ja, ellei se ole mahdotonta, palkkion määrä." Yhteinen intressi kuluttaja- ja kilpailuoikeudessa on kuluttajien liikkuvuuden lisääminen. Jos kuluttajia sidotaan poikkeuksellisen pitkiin sopimuksiin, sopimukset jatkuvat automaattisesti pitkiä aiko-

16 ja, tehdään sopimuskumppanin vaihtaminen hankalaksi tai maksulliseksi taikka sidotaan tuotteita toisiinsa, järjestelmää voidaan yleensä pitää kohtuuttomasti kuluttajan liikkuvuutta rajoittavana. Kuluttajaoikeuden kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti sellaiset ilmiöt, jotka hämärtävät kuluttajien päätöksenteon perusteita tai estävät perusteetta liikkuvuutta. Kun numeron siirrettävyys toteutettiin kännykkämarkkinoilla, kuluttajat vaihtoivat tiiviisti operaattoria. Tämä kehitys muuttui, kun määräaikaan sidotut sopimukset ja kytkykauppa mahdollistettiin 3g kännykän osalta. Kun viestintäalalla aiemmin oltiin vannottu täysin vapaan kilpailun nimiin, koettiin yllättäen perustelluksi sallia määräaikaisella lailla kännykän ja liittymän kytkykauppa sekä vähentää kuluttajien liikkuvuutta määräaikaisin sopimuksin. Tätä lähestymistapaa ei voida pitää kuluttaja- ja kilpailuoikeuden näkökulmasta perusteltuna, mutta lainmuutos tehtiin muiden syiden nojalla. Sekä Kuluttaja- että Kilpailuvirasto vastustivat muutosta. Kuluttajavirasto totesi lausunnossaan, että tarvetta muutoksiin ei ole, muutos olisi kuluttajalle epäedullinen ja vähentäisi vertailumahdollisuuksia. Samaan päämäärään voitaisiin päästä muillakin, kuluttajien kannalta edullisemmilla keinoilla (lausunto 2005/70/2484). Kilpailuvirasto puolestaan katsoi (LVM074:00/2004), että silloinen (siis kytkykaupan kieltävä) käytäntö on selkiyttänyt ja tervehdyttänyt markkinoita, kun komponenteilla on selkeästi omat hintansa. Viraston näkemyksen mukaan liittymän ja päätelaitteen kaupan pitäminen erillään saattaa auttaa myös uusien yrittäjien tuloa alalle, kun toisen komponentin hinnalla ei voida tukea toista. Erityiseksi ongelmaksi voivat muodostua ns. kustomoidut puhelimet, joissa on kiinteä SIM-kortti. Tällöin operaattorin vaihto edellyttää käytännössä aina puhelimen vaihtoa. Lisäksi on otettava huomioon, että julkisuudessa esiintyneiden tietojen mukaan suurimmat matkaviestinnän kasvuodotukset ovat nuorimmissa ikäluokissa, joissa hankintapäätökset eivät ehkä ole rationaalisimpia. Matkapuhelimen ja liittymän myynnin pitäminen erillään saattaa helpottaa vääristä valinnoista pidättäytymistä ja niiden korjaamista. Kun määräaikaisesta, kytkykaupan sallineesta laista kerätään kokemuksia, on mielenkiintoista peilata todellisia vaikutuksia annettuihin lausuntoihin. Kauppahintaan ja sen sääntelyyn liittyy hinnan määräytyminen, hintaa koskevat sopimusehdot ja hinnan kohtuullistaminen. Sen mahdollistaa kuluttajansuojalain 4 luvun 1 tietyin edellytyksin. Säännöstä on kuitenkin sovellettu vähän. Hinnan kohtuullisuutta koskeviin sopimusehtoihin liittyy myös keskustelu kännykkäluottojen hintatasosta. Nämä luotot ovat yleensä varsin pieniä ja lyhytaikaisia. Todellinen vuosikorko nousee koronlaskukaavaa noudattaen hyvin suureksi, satoihin tai jopa yli tuhanteen prosenttiin. Oikeusministeriön työryhmä pohtii tätä. Toistaiseksi kuluttajien kannalta on pidetty perusteltuna puuttua hintatasoon joko välttämättömyyspalvelujen aidon saatavuuden varmistamiseksi (sähkömarkkinalaki) tai kuluttajilta velottavien perintäkulujen taulukoinnissa. Jälkimmäisessä tilanteessa taulukointia pidettiin tarpeellisena, koska kuluttaja maksaa kulut, vaikka ei itse valitse perintätoimistoa. Velkojalta taas puuttui tästä syystä intressi puuttua kulujen tasoon. Kulut olivatkin nousseet perustelemattomasti ennen taulukointia. Mitä tulee kännykkäluottoihin, voi olla, että jos luottomarkkinoilla toimisi aito kilpailu kyseisentyyppisissä luotoissa, hintataso saattaisi kehittyä toiseksi. Jos kunnilla olisi tarjolla sosiaalisia luottoja arkipäivän jääkaapin rikkoutuessa, kännykkäluottoja ei tarvittaisi ainakaan näihin tilanteisiin (sosiaaliset luototukset). Nähtäväksi jää, mihin työryhmä päätyy. Kuluttajan taloudellisiin etuihin liittyvät myös virheseuraamukset. Virheitä voi sattua mutta tärkeää on niiden joustava korjaaminen. Kuluttajaviraston/kuluttaja-asiamiehen linjauksessa virhevastuusta ja takuusta on todettu, että Euroopan Yhteisön tuomioistuin ja komissio ovat useissa kilpailuoikeudellisissa päätöksissään asettaneet eräitä takuuta koskevia vaatimuksia

17 tavaroiden valmistajille ja näiden valtuutetuille edustajille eri jäsenmaissa. Tapaukset ovat koskeneet mm. kuluttajien oikeuksia saada takuupalveluita kotimaassaan silloin, kun laite on hankittu toisessa jäsenmaassa tai kun se on tuotu kuluttajan kotimaahan jonkun muun elinkeinonharjoittajan kuin valmistajan valtuuttaman edustajan toimesta (ns.rinnakkaistuonti). EU:n kilpailulainsäädännön mukaan valmistajan yhdessä jäsenmaassa myöntämän takuun on oltava samoin edellytyksin voimassa myös muissa EU-maissa. Kuluttajalla olisi siten oikeus saada tavara takuukorjattua Suomessa, jos sillä on valmistajan antama takuu ja maahantuoja Suomessa. Takuuta ei voida kilpailulainsäädännön perusteella evätä sillä perusteella, että tavara on hankittu toisesta jäsenmaasta tai ostettu siellä toimivasta verkkokaupasta taikka tuotu Suomeen rinnakkaistuontina ohi virallisen maahantuojan. Kuluttajansuojalaki ei kuitenkaan sisällä vastaavaa säännöstä. Kuluttajansuoja-acquisin yhteydessä tehdyn takuu- ja virhevastuudirektiivin arvioinnin yhteydessäkään asia ei noussut esille. Komissio ei esittänyt tuottajan suoraa vastuuta koskevia ehdotuksia edes siltä osin kuin maahantuoja ja myyjä ovat sopimussuhteessa. Tuottajan suora vastuu on Suomessa säädetty koskemaan vain myyjään sopimussuhteessa olevaa maahantuojaa tai valmistajaa, johon kuluttaja voi kohdistaa vaatimuksensa. Suomessa elinkeinoelämä esitti kriittisiä kommentteja jo EU:n kilpailulainsäädännön kannanoton kertomisesta viraston linjauksessa. Kuluttajan velvollisuutena on pitää huolta tavarasta ja noudattaa käyttöohjeita. Kuluttajalle ei kuitenkaan voida asettaa kohtuuttomia vaatimuksia. Takuun voimassaolo ei esimerkiksi saa riippua siitä, käyttääkö kuluttaja auton merkkikorjaamoa huoltojen tekemiseen. Tämä periaate palvelee myös kilpailua ja EU:n päämääriä. Käytäntöön soveltaminen on kuitenkin ollut hidasta. Vuonna 2007 Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies totesi lainvastaiseksi takuuehdot, jotka epäsivät kuluttajalta mahdollisuuden mainostettuun pitkään takuuseen, ellei merkkihuoltoa käytetty määräaikaishuoltojen tekemiseen. Sinänsä voidaan edellyttää määräaikaishuoltoa, mutta sekä kuluttajansuojalain 3 luvun että EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla niiden tekemistä ei voida rajoittaa vain takuunantajan osoittamiin huoltopaikkoihin. Taustalla olevan ryhmäpoikkeusasetuksen tavoitteena on ollut avata kilpailua. 7. Kuluttaja- ja kilpailuoikeuden liittymäkohdat näkyvät selkeästi seuraamusjärjestelyissä. Kuluttajilla pitää olla nopea, tehokas ja edullinen mahdollisuus päästä oikeuksiinsa. Aiemmin on puhuttu vain perinteisestä kuluttajansuoja-alueesta. Esimerkiksi ryhmäkanne on ulotettu Suomessa vain tavanomaisiin kuluttajaviraston / kuluttaja-asiamiehen toimivaltaan kuuluviin asioihin tiettyjä arvopaperiasioita lukuun ottamatta. Kun kuitenkin kilpailulainsäädännönkin tarkoituksena on tuoda kilpailun edut kuluttajien hyväksi, on merkillistä, että kuluttajat eivät voi vaatia hyvitystä kilpailurikkomuksista kilpailulain nojalla kuten yritykset. Suomessa kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies avusti kuluttajaa kohtuutonta sähkön siirtohintaa koskevassa tapauksessa. Ryhmäkannemahdollisuutta tuolloin ei vielä ollut eikä kannetta voitu myöskään ankkuroida suoraan kilpailulakiin. Kanne perusteettoman edun palautuksesta kuluttajalle hylättiin, vaikka sähkömarkkinalakiin sittemmin sisällytettiin liiallisen siirtohinnan palauttamista koskeva säännös. 8. EU:ssa pyritään nyttemmin määrätietoisesti avaamaan kuluttajaryhmille mahdollisuuksia hakea vahingonkorvausta myös kilpailurikkomusten aiheuttamista vahingoista. Ryhmäkanne olisi sopiva menettelytapa. Lokakuisessa Portugalin seminaarissa kuluttaja-asioista vastaava komissaari Kuneva totesikin healthy markets need effective redress

18 YK:n kuluttajan oikeudet ovat osoittautuneet käytännössä hyvin kestäviksi ja kuluttajien hyvinvointia edistäviksi. Yksityistäminen, globalisoituminen ja tekniikan muutokset eivät ole romuttaneet pohjaa. Tällä hetkellä OECD:n kuluttajapoliittisen komitean huomio on kiinnittynyt käyttäytymistieteen näkökulmaan. Miten kuluttajan arkipäivä todella näkyy kuluttaja- ja kilpailuoikeuden keinovalikoimissa? Totuushan valitettavasti on, että ideaalista kilpailutilannetta on harvoin, kuluttajainformaatio ei saavuta kaikkia kuluttajia ja kaikki eivät toimi yhteisten pelisääntöjen mukaan. Yhtäältä on todettu kuluttajan oppivan virheistään markkinoilla ja sitä kautta asioiden korjaantuvan, toisaalta on puollettu yksityiskohtaisiin ohjeistuksiin asti menevää järjestelmää. Lainsäädäntö on joka tapauksessa tarpeen, kunhan keinoissa päästään lähemmäksi kuluttajan käyttäytymistä. Kuluttajaoikeuden keinot edistävät parhaimmillaan kilpailua. Sääntöjen on kuitenkin oltava joustavia ja markkinoiden muutokset mahdollistavia. Kuten Princetonin yliopistossa työskentelevä Eldar Sharif toteaa: Recognition of everyday quirks, limitations, and just plain (and in many ways remarkably impressive) human nature suggest we ought seriously to consider ways to attain a healthy balance between libertarianism and paternalism, or free market competition and consumer protection. Sen sijaan ennakoimaton tekijä on, mitä muutoksia markkinoihin tarvitaan kestävän kehityksen noustessa keskeisimmäksi kriteeriksi. Silloin voidaan olla näkemässä se Great Turning from Empire to Earth Community, josta David C. Korten uusimmassa teoksessaan kertoo.

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Asia Jatkotoimet EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä koskevassa REFIT:ssä

Asia Jatkotoimet EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä koskevassa REFIT:ssä Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM201700248 LAVO Kummoinen Katri 01.09.2017 JULKINEN Asia Jatkotoimet EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä koskevassa REFIT:ssä Kokous U/E/UTPtunnus E 77/2016 vp Käsittelyvaihe

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Lausunto Tulisiko lakiin sisällyttää peruuttamisoikeutta koskeva optio? Perustelkaa vastauksenne tähän.

Lausunto Tulisiko lakiin sisällyttää peruuttamisoikeutta koskeva optio? Perustelkaa vastauksenne tähän. Kilpailu ja kuluttajavirasto Lausunto 01.06.2017 Asia: OM 1/471/2016 Matkapakettityöryhmän mietintö 1. Yleistä Onko teillä yleisiä kommentteja ehdotuksesta? KKV pitää matkapakettityöryhmän esitystä, jossa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Talousvaliokunta Sari Alho

Talousvaliokunta Sari Alho Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun 6

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

PAKETTIMATKADIREKTIIVIN TUOMAT MUUTOKSET VAKUUSJÄRJESTELMÄÄN MITEN VALMISMATKALAINSÄÄDÄNTÖ TULEE MUUTTUMAAN ELOKUU 2017 HELI MÄKI-FRÄNTI

PAKETTIMATKADIREKTIIVIN TUOMAT MUUTOKSET VAKUUSJÄRJESTELMÄÄN MITEN VALMISMATKALAINSÄÄDÄNTÖ TULEE MUUTTUMAAN ELOKUU 2017 HELI MÄKI-FRÄNTI PAKETTIMATKADIREKTIIVIN TUOMAT MUUTOKSET VAKUUSJÄRJESTELMÄÄN MITEN VALMISMATKALAINSÄÄDÄNTÖ TULEE MUUTTUMAAN ELOKUU 2017 HELI MÄKI-FRÄNTI VAKUUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSEN TAUSTA Uusi EU:n pakettimatkadirektiivi

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia. Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen kkv.fi. kkv.

Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia. Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen kkv.fi. kkv. Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen 9.11.2017 Tausta Sopimusvapaus lähtökohtana Kilpailuoikeus yleislakina asettaa reunaehdot käyttäytymiselle

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen U 68/2016 vp / Asiantuntijapyyntö / DNA Oyj Julkinen 1 DNA kannattaa Valtioneuvoston U-kirjelmän sisältöä DNA kannattaa Valtioneuvoston U-kirjelmän

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen. kkv.fi. kkv.

Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen. kkv.fi. kkv. Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen Ajankohtaista Alaikäisiin kohdistuva kaupallinen vaikuttaminen on lisääntynyt merkittävästi

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.5.2010 2008/0196(COD) LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Tekijänoikeustoimikunnan työ

Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeusfoorumi 14.10.2009 Toimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto 14/10/2009 1 Tekijänoikeustoimikunta 2008-2009 Opetusministeriö asetti

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys

ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys 1 ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys Huhtikuu 2015 Tapio Nevala Välitystoimintaa koskeva lainsäädäntö Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä = välitysliikelaki Laki kiinteistöjen

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016)

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016) Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016) MaRan lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1. Johdannoksi Käsiteltävä teema 1.

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp)

Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp) Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunnan lausunto tekijänoikeuksien yhteishallinnosta (HE 119/2016 vp) Tekijänoikeuksien

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus

Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus Datan vapaa liikkuvuus EU:ssa komission asetusehdotus Kuulemistilaisuus 26.9.2017, @lvmfi Päivi Antikainen, yksikön johtaja, tietoliiketoimintayksikkö Tuomas Kaivola, ylitarkastaja, tietoliiketoimintayksikkö

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Sosiaalijohto - Socialledning ry 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Valtakunnallinen vammaisneuvosto 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta. Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö

Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta. Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö Matkamessut 20.1.2017 1 Taustaa Korvaa direktiivin 1990/314/ETY Tarve ajantasaistaa

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Muistio 1 (5) Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Viittaus Kommentit perusteluineen Finanssivalvonnan vastaus Yleiset kommentit

Lisätiedot

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Johdannoksi MaRa-alalla palveluita tarjottaessa huomioitava yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Rikoslakiin sisältyvä

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Komission julkinen kuuleminen, jonka määräaika päättyy

Komission julkinen kuuleminen, jonka määräaika päättyy Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM201500311 LAVO Leinonen Antti 24.08.2015 Asia Komission julkinen kuuleminen digitaalisen sisällön ja tavaroiden sähköisen kaupan sopimussäännöistä Kokous U/E/UTPtunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin.

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin. 1 (6) Markkinavalvonta 21.03.2006 Dnro 15/121/2005 SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUSOPIMUKSET, STANDARDI 2.3 Rahoitustarkastus sai rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiluonnokseen yhteensä

Lisätiedot

Lausunto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lausunto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset. Rakli Lausunto 01.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Pikavipit ja velkaantuminen

Pikavipit ja velkaantuminen Pikavipit ja velkaantuminen Mikä on pikavipin hinta? Vippi ja velka, onko syytä huoleen? Studia monetaria - yleisöluento 22.4.2008 Suomen Pankin Rahamuseo Sampo Alhonsuo Suomen Pankki Esityksen sisältö:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

Liikenteen palveluista annettuun lainsäädäntöön liittyvät Trafin määräyksenantovaltuudet. Aino Still

Liikenteen palveluista annettuun lainsäädäntöön liittyvät Trafin määräyksenantovaltuudet. Aino Still Liikenteen palveluista annettuun lainsäädäntöön liittyvät Trafin määräyksenantovaltuudet Aino Still 23.8.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Viranomaisen valtuudesta antaa määräyksiä Perustuslain

Lisätiedot

Eduskunta Ympäristövaliokunta Lausuntopyyntö HE 132/2015 VP (Laki metsähallituksesta)

Eduskunta Ympäristövaliokunta Lausuntopyyntö HE 132/2015 VP (Laki metsähallituksesta) Eduskunta Ympäristövaliokunta 11.2.3016 Lausuntopyyntö HE 132/2015 VP (Laki metsähallituksesta) 1 Yleistä Lakiesityksessä ei ole esitetty toiminnallisia perusteita uudistamiselle, siltä osin tarpeeton

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jouko Rikkilä (ESAVI)

Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jouko Rikkilä (ESAVI) Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta 1 Yleistä AVI:n kiinteistönvälitysvalvonnasta Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Asiakkaat energiatulevaisuuden keskiössä Johtaja Anja Peltonen, kkv.fi. kkv.fi

Asiakkaat energiatulevaisuuden keskiössä Johtaja Anja Peltonen, kkv.fi. kkv.fi Asiakkaat energiatulevaisuuden keskiössä Johtaja Anja Peltonen, 18.05.2017 ASIAKASKESKEISYYS - OIKEUS VALITA FIKSUSTI Markkinoinnista perintään yhtenäinen kulttuuri yrityksen arvot Tiedätkö, miten ihmiset

Lisätiedot

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA KAUPPA 2011 30.9.2010 VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA Asianajaja Taina Tuohino Asianajotoimisto HH Partners Oy Verkkokaupankäynnin erityispiirteitä Lähtökohtaisesti samat

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

Hallituksen esitys. Finrail Oy. Lausunto Asia: LVM/2394/03/2017. Yleiset kommentit hallituksen esityksestä

Hallituksen esitys. Finrail Oy. Lausunto Asia: LVM/2394/03/2017. Yleiset kommentit hallituksen esityksestä Finrail Oy Lausunto 07.02.2018 Asia: LVM/2394/03/2017 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta 24.4.2017 A8-0160/21 21 33 kohta 33. toteaa, että erityiskertomusta koskevaa työasiakirjaa laadittaessa komissio oli jo antanut ehdotuksensa rakenneuudistusten tukiohjelman perustamiseksi; panee tyytyväisenä

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 vp -- lie 271 Flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Muutoksia alkuperätakuulakiin. Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta

Muutoksia alkuperätakuulakiin. Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta Muutoksia alkuperätakuulakiin Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta 23.5.2013 2 Nykytilanne Laki sähkön alkuperän varmentamisesta (1129/2003) ollut voimassa vuoden 2004 alusta lähtien aluksi koski vain

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Liikenne ja viestintäministeriö Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Sääntelyelimen rooli ja toiminnan painopisteet vuonna 2017

Sääntelyelimen rooli ja toiminnan painopisteet vuonna 2017 Sääntelyelimen rooli ja toiminnan painopisteet vuonna 2017 Riikka Ristinen Sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus Sisältö Sääntelyelimen roolista Katsaus kuluneeseen vuoteen Toiminnan painopisteet vuonna 2017

Lisätiedot

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190 1991 vp - HE 190 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 15 b :n ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

EU:n digiagenda eli hypetyksestä ja höpötyksestä sorvin ääreen. Sirpa Pietikäinen Europarlamentaarikko 2017

EU:n digiagenda eli hypetyksestä ja höpötyksestä sorvin ääreen. Sirpa Pietikäinen Europarlamentaarikko 2017 EU:n digiagenda eli hypetyksestä ja höpötyksestä sorvin ääreen Sirpa Pietikäinen Europarlamentaarikko 2017 EU:n digiagenda Osa Eurooppa 2020 strategiaa, sis: Digitaaliset sisämarkkinat Yhteistoimintakyvyn

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 9.9.2010. Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut.

J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 9.9.2010. Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut. J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut nousevat 2011 Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12.2010 3 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot