monikulttuurisuus työyhteisön toiminnan kehittäminen perehdytys asiakkaat ja palvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "monikulttuurisuus työyhteisön toiminnan kehittäminen perehdytys asiakkaat ja palvelu"

Transkriptio

1 monikulttuurisuus työyhteisön toiminnan kehittäminen perehdytys asiakkaat ja palvelu

2 Sisällys Esipuhe...3 Työyhteisön toiminnan parantamista koskevat kehittämistehtävät... 5 Yhteispalvelupisteet, Espoo...6 Kivenlahden perheryhmäkoti, Espoo...8 Laajavuoren päiväkoti...9 Päiväkoti Laakavuori, Helsinki...10 Nupurin päiväkoti, Espoo...11 Planeetan päiväkoti, Espoo...13 Rannikon Päiväkoti, Espoo...14 Rautpihan päiväkoti, Vantaa...15 Palvelutalo Rudolf, Helsinki...16 Suvelan perhepäivähoito ja asukaspuisto, Espoo...17 Ullanmäen päiväkoti, Espoo...19 Y.E.S.-päivähoitoyksikkö / Y.E.S. Day Care Centre, Vantaa...20 Kalajärvi-Kirkkojärvi-siivouspalvelut, Espoo...21 Suvela-Jupperi ja Suomenoja-Soukka siivouspalvelut, Espoo...22 Lintuvaara-Leppävaara siivouspalvelut, Espoo...24 Mankkaa-Tapiolan siivouspalvelut, Espoo...25 Seilimäen päiväkoti, Espoo...27 Tapiolan päiväkoti, Espoo...28 Tekninen ja ympäristötoimi, esikunta, Espoo...29 Asiakkaita ja palvelua koskevat kehittämistehtävät Aamunkoiton päiväkoti, Espoo...32 Päiväkoti Itämeri, Helsinki...33 Jönsaksen päiväkoti, Vantaa...34 Kustaankartano, Helsinki...35 Mattlidens skola, Espoo...37 Päiväkoti Mustikka, Helsinki...38 Ruusutorpan koulu, Ruusulinnan päiväkoti ja Sellon kirjasto, Espoo...40 Simonkoti, Vantaan ympärivuorokautinen hoiva, Vantaa...41 Kivenlahden ja Soukan kirjastot, Espoo...42 Espoon kaupungin työväenopisto, asiakaspalvelupisteet, Espoo...43 Äitiys- ja lastenneuvola Kauniainen, Kauniainen...44 Aula- ja turvallisuuspalvelut, Espoo...46 Kaisaniemen ala-aste, Helsinki...47 Perehdytystä koskevat kehittämistehtävät Kannelmäen kirjasto, Helsinki...50 Matinkylä-Olarin neuvola ja kouluterveydenhoito, Espoo...51 Matinkylä-Olarin siivouspalvelut, Espoo...52 Nuuksio-Nöykkiö siivouspalvelut, Espoo...53 Palmia-liikelaitos/Siivouspalvelut, Helsinki...54 Rinkelin päiväkoti, Espoo...56 Petra-kansalaisopisto, Kauniainen...57 Solkikujan päiväkoti, Vantaa...58 Viherkoti, Espoo...59 Vihertuotanto, Espoo...60 Mattbergets daghem, Espoo...61 Mattlidens gymnasium, Espoo...62 Suursuon sairaala, Helsinki...64 Julkaisija Helsingin kaupunki Toimitus Oiva Akatemia, Taitto Olli Turunen Tovia Design Oy Paino Paintek-Pihlajamäki Oy, Helsinki 2010 Painosmäärä 500 kpl ISBN ISBN (sähköinen julkaisu)

3 Esipuhe M-hanke on Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelmaan kuuluva monikulttuurisuusosaamista työyhteisöissä vahvistava hanke. Hankkeen toimijoina ovat olleet Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Hanke käynnistyi pilottivaiheella 2008 ja nyt hankkeessa on ollut mukana kaikkiaan noin 80 työyhteisöä eri toimialoilta. Mukaan! -hankkeen valmennus koostui esimiesten ja työyhteisöjen valmennuksesta, vertaisoppimisesta sekä työyhteisössä tehtävästä kehittämistehtävästä. Tässä kokoelmassa on vuoden työyhteisöjen kehittämistehtäviä. Kehittämistehtävät käsittelivät mm. työyhteisöjen toimintaa ja vuorovaikutusta, perehdytystä sekä asiakastyötä. Lämmin kiitos hankkeessa mukana olleille esimiehille ja työyhteisöjen jäsenille. Mukaan! -hankkeen tiimi n Riina Leino, Oiva Akatemia, hankkeen hallinnointi ja koordinointi n Kaarina Salonen, Espoon kaupunki n Nina Suihkonen-Mensah, Helsingin kaupunki n Pirjo Vesala, Vantaan kaupunki 3

4 4

5 Työyhteisön toiminnan parantamista koskevat kehittämistehtävät 5

6 Espoon yhteispalvelupisteet Pirkko Andrejeff Mukaan! -hankkeen periaatteet sekä KUNTA 10 -kyselyn tutkimustulokset otettiin lähtökohdaksi kehittämishankkeelle. Työyhteisökokouksessa työstettiin työryhmissä vaihtoehtoisia kehittämiskohteita. Kehittämistehtävä valittiin äänestämällä. Eniten ääniä saanut aihe oli: Tasa-arvoinen kohtelu. Kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti (moninainen työyhteisö) työyhteisössä. Työyhteisön keskustelukulttuurin kehittäminen n Toimenpiteinä onnistumisista ja virheistä keskusteleminen: sovittiin toimintapa ja otettiin käyttöön erilaisia lomakkeita kokeiluna esim. onnistumiset, epäonnistumiset - opitaan puhumaan avoimesti erilaisista asioista n Yhteisen näkemyksen ja tiedon varmistaminen: tehtävä/työnjakotyölistat sekä kuukausilistat. Tarkoituksena on selkiyttää ja jakaa työt tasapuolisesta ja oppia toisten virheistä ja onnistumisista yhdessä. n Palvelupistekohtaiset tiimipalaverit käynnistettiin uudelleen. n Vuosittain työvuoden alussa työpaikkakokouksessa sovitaan yhteisesti yhteisiä asioita käsittelevien työryhmien jäsenyydestä ja valitaan työsuojeluasiamies. n Varmistetaan, että TYHY-työryhmässä saadaan kaikkien työpisteiden edustajien keskustelu tasapuolisesti kuuluville. ètasa-arvoinen kohtelu arjessa kaikille. Kehittämishankkeen eteneminen Luotiin kehittämisrakenne: n Yhteinen työskentely ja asioiden kokoaminen työyhteisökokouksessa teemavalmennusten jälkeen. Työyhteisökokouksiin osallistuivat kaikki työntekijät eri palvelupisteistä. n Työhyvinvointiryhmällä oli valmisteleva rooli ja esitysten tekeminen työpaikkakokouksiin. n Työpisteiden tiimipalavereissa käsiteltiin hankkeeseen liittyviä asioita mm. Työskentely eteni yhteisen näkökulman varmistamisen kautta: perustehtävä, asiakkaat ja heidän tarpeensa tunnistaminen, vahvuutemme ja parantamisalueemme toiminnassa ja osaamisessa sekä kuinka arvioimme ja opimme työyhteisönä. Pohdimme myös kehittämisen esteitä. Työyhteisökokouksissa työskenneltiin osallistavilla menetelmillä. Ryhmän koko oli yli 20: työryhmätyöskentely, porinaryhmät, fläpit, dokumentointi. Asioita valmisteltiin työhyvinvointi -työryhmässä ja ehdotukset tuotiin työpaikkakokouksiin keskusteltavaksi ja hyväksyttäväksi sekä edelleen työstettäväksi. Työryhmän kokoonpano muodostuu siten, että jokaisesta työpisteestä on edustaja sekä työsuojeluasiamies ja vastaava palvelusihteeri sekä yhteispalvelupäällikkö. Tyhy-ryhmässä työskentely on sujunut keskustelemalla ja sovittelemalla. Pienemmässä ryhmässä on ollut helpompi käsitellä hankaliakin asioita. Työryhmän ehdotukset vietiin työpaikkakokouksiin päätettäväksi. Työpisteiden omat tiimipalaverit ovat myös käsitelleet ja valmistelleet työpaikkakokouksien päätöksentekoa varten hankkeessa esiin tulleita asioita. Työskentelyn esteistä / haasteita voisi todeta, että työyhteisöstä riippumattomista syistä samaan aikaan Mukaan -hankkeen kanssa oli useita uusia työtehtäviä, joihin oli paneuduttava eli syntyi ns. ajanpuute ja keskittymisongelma Mukaan! -hankkeen osalta sekä työyhteisön sisäisiä haasteita n esim. sovittujen lomakkeiden käyttöönottoon. Hyväksyttyjen/laadittujen lomakkeiden käyttötarkoitusta on selvitettävä ja täsmennettävä kaikille. n havaita, että kaikki asiat eivät kenties aina menekään tasapuolisesti; että ei nähdä, miten asiat olisivat oikeudenmukaisia ja tasapuolisia Hankepäällikkö Kaarina Salonen oli mukana muutamassa Tyhy-ryhmän kokouksessa ja työyhteisökokouksissa. Tässä vaiheessa on liian aikaista ja vaikeaa arvioida toisenlaista työskentelytapaa. Yhteispalvelun työkenttään kohdentuu aina ennakoimattomia tilanteita, jotka ilmenevat sekä asiakaspalvelussa että taustaorganisaatioiden toimeksiannoissa ja tietohallintojärjestelmissä. Työhön kuuluu epävarmuuden ja ennakoimattomuuden sietämistä! 6

7 Työyhteisön keskustelukulttuurin kehittäminen n Toimenpiteinä onnistumisista ja virheistä keskusteleminen: sovittiin toimintapa ja otettiin käyttöön erilaisia lomakkeita kokeiluna esim. onnistumiset, epäonnistumiset opitaan puhumaan avoimesti erilaisista asioista n Yhteisen näkemyksen ja tiedon varmistaminen: tehtävä/työnjakotyölistat sekä kuukausilistat. Tarkoituksena on selkiyttää ja jakaa työt tasapuolisesta ja oppia toisten virheistä ja onnistumisista yhdessä. n Palvelupistekohtaiset tiimipalaverit käynnistettiin uudelleen. n Vuosittain työvuoden alussa työpaikkakokouksessa sovitaan yhteisesti yhteisiä asioita käsittelevien työryhmien jäsenyydestä ja valitaan työsuojeluasiamies. n Varmistetaan, että TYHY-työryhmässä saadaan kaikkien työpisteiden edustajien keskustelu tasapuolisesti kuuluville ètasa-arvoinen kohtelu arjessa kaikille toteutetaan sovitusti kaksi-kolme kertaa vuodessa Tyhy-ryhmän kokouksissa ja työpaikkakokouksissa. Kehittämishankkeista toiseksi eniten ääniä saanut kohde oli Palautteen antaminen. Tähän asiaan keskitytään seuraavaksi samalla, kun edelleen käsitellään Tasa-arvoista kohtelua. Työyhteisön keskuudestaan nimeämä työryhmä valmistelee jatkossakin sovittuja kehittämiskohteita työyhteisökokousten käsittelyyn. Työtä jatketaan normaalina kehittämistyönä. Kaikki todetut kehittämisen osa-alueet otetaan vuorollaan kohteeksi unohtamatta monikulttuurista näkökulmaa. Kunta 10 -tuloksista 2011 arvioidaan onnistuminen. Lisäksi voidaan tehdä väliarvioita jo ennen seuraavaa Kunta 10 -kyselyä ottamalla uudelleen käyttöön vuosina käytössä ollut sosiaali- ja terveystoimen työhyvinvointimittari-lomake, jota on yhteispalvelun työpaikkakokouksessa työstetty vastaamaan yhteispalvelun omaa käyttöä. 7

8 Kivenlahden perheryhmäkoti, Espoo Anneli Salmi Kivenlahden perheryhmäkodissa asuu alaikäisiä, ilman huoltajaa maahan muuttaneita nuoria. Harjoitteluasunnon perustaminen elokuussa 2009 nosti monia kysymyksiä esiin. Mitä, kuka, milloin tekee mitäkin. Työnjako tuntui sekavalta. Alkuun ajattelimme paneutua perehdytykseen, mutta epäselvyydet työnjaosta nostivat tarpeen tutkiskella parityöskentelyn tilaa yhteisössämme. Joten se oli luonnollinen valinta kehittämistehtäväksi. Parityöskentelyn kehittäminen. Haluttiin saada parityöskentely toimivaksi n Parityöskentely toimivaksi n Oma ohjaajuus toimivaksi Asia näyttää hyvältä, tilanteet rauhoittuneet, keskeiset asiat on kristallisoitu, saatu selkeyttä toimintaan. Parityöskentelymalli-toimintatapana kirjallinen kuvaus tukee myös perehdyttämistä. Sovittiin kehittämisrakenne: sovitut palaverit joissa pohdimme työyhteisömme tilaa. Paikalla 2 3 ohjaajaa, vastaava ohjaaja ja työyhteisövalmentaja. Työskentely eteni yhteisen näkökulman varmistamisen kautta: perustehtävä, asiakkaat ja heidän tarpeensa tunnistaminen, vahvuutemme ja parantamisalueemme toiminnassa ja osaamisessa sekä kuinka arvioimme ja opimme työyhteisönä. Keskustelut olivat mielestämme hyviä tapaamisissamme. Esille nousi hyviä asioita, mihin kiinnittää huomiota työyhteisön hyvinvoinnin kannalta. Työtehtävät (perustyö) ja kiire estivät aktiivisesti kehittämistehtävän edistämistä. Saimme tukea työyhteisövalmentajalta kehittämistyön saamiseksi kirjalliseen muotoon. Parityöskentelymalli Kehittämispäivillä 2010 keväällä tilannekatsaus missä mennään? Asiaa käsitellään säännöllisesti henkilökuntakokouksessa, työnohjauksessa ja kehittämispäivillä. Ennakkosuunnitelma miten sisällyttää tämänlaatuinen koulutus jokapäiväiseen toimintaan (osallistuminen, tehtävien teko jne.) Paneutuisimme asiaan enemmän. 8

9 Laajavuoren päiväkoti Raisa Laukkonen Maahanmuuttajataustaisilla työntekijöillä eri tasoinen suomen kielen taito ammatillinen keskustelu ja työkokoukset ajoittain haasteellisia. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen kehittymisen tukeminen päiväkodin arjessa, suomen kielen keskustelukerho lasten päiväunien aikaan, samalla myös apuväline perehdytykseen uusille maahanmuuttajataustaisille työntekijöille. Suunniteltiin säännöllisesti toteutuva suomen kielen keskustelukerho lasten päiväunien aikaan, mietittiin vetäjät, ensimmäisten kertojen aiheet. Vetäjien ei tarvitse olla pohjakoulutukseltaan suomen kielen opettajia, ovat päiväkodin työntekijöitä, myös maahanmuuttajataustaiset jo hyvin suomea osaavat ovat mukana suunnittelussa ja tarvittaessa vetävät parina kerhoa. Työntekijöitä valittiin eri työpisteistä Mukaan! -hankkeen koulutuksiin, viikkopalavereissa käsiteltiin koulutusten teemoja ja kehittämistehtävää, kehittämistehtävää jäsennettiin työyhteisön yhteisessä kehittämispäivässä, missä suurin osa työntekijöistä oli läsnä. Kerho on jo toiminnassa, todettu että yksi ryhmä liian iso, joten jakauduttu kahteen ryhmään työtehtävän ja suomen kielen tason mukaan. Seuraavan kehittämispäivän yhteydessä arvioimme toimintaa ja sen hyötyä. Kerhon vetäjänä hyvä olla pari ja on etu, jos mukana suunnittelussa on myös maahanmuuttajataustaiset työntekijät. Myös asioiden kirjaamista kannatta harjoitella kerhon yhteydessä. 9

10 Päiväkoti Laakavuori Maija- Liisa Salander, Yksikössämme on muiden kulttuurien edustajia 44% asiakkaista. Työyhteisömme monikulttuurisuus on 20%. Kehittämistehtävällämme halusimme turvata asiakasperheiden hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Luoda kasvatuskumppanuuteen ja työyhteisöön monikulttuurisen päiväkodin pelisäännöt sekä parantaa luottamuksellisen ilmapiirin syntymistä kasvatuskumppanuuteen. n Kasvatuskumppanuuteen luodut periaatteet käydään läpi jokaisen perheen kanssa n Työyhteisöön luodut pelisäännöt keskustellaan rekrytoinnissa, perehdytyksessä n Työntekijä sitoutuu niihin ottaessaan työpaikan vastaan n Luottamuksen syventyminen kasvatuskumppanuudessa n Arjessa sekä työntekijöiden että perheiden helpompi toimia kun on olemassa yhteiset linjaukset Jatkuva työn ja toimintatapojen arviointi n Tarve luottamuksen lisäämiseen monikulttuurisessa kasvatuskumppanuudessa syntyy n Monikulttuuristen työntekijöiden sitoutuminen työhön ja perehdyttämisen haasteet n Oman työn rajaaminen, selkeyttäminen n Mitkä ovat meidän yksikkömme toimintaperiaatteet, joihin kaikki haluamme sitoutua Neljän hengen tiimissä (lto, elto, lh, johtaja) suunniteltiin prosessin kulku ja lähetettiin etukäteisteksti luettavaksi kaikille) M. Karvosen luennon innoittamana. Tämän jälkeen keskustelimme koko työyhteisön kehittämispäivässä maaliskuussa pienryhmissä siitä, että 1 Mitä monikulttuurisuus toiminnassamme ja työyhteisössämme on? (arvot) 2 Mitä tarkoittaa TASA-ARVOINEN PÄIVÄHOITO monikulttuurisen päiväkotimme toiminnassa ja työyhteisössä? (tavoite) 3 Miten monikulttuurisuuden ja tasa-arvon TULEE NÄKYÄ toiminnassamme ja työyhteisössämme (toimintaperiaatteet/käytäntö/arki) Huhtikuussa, koko työyhteisön työillassa laadittiin maaliskuun keskustelujen pohjalta Monikulttuurisen päiväkodin ja työyhteisön sopimukset ja linjaukset, joihin koko henkilökunta sitoutuu. Sopimukset ja linjaukset otetaan välittömästi käyttöön mm. seuraavalla tavalla: n Rekrytointitilanteissa käydään linjaukset läpi ja kysytään työnhakijan mielipide ja mahdollisuus sitoutua asioihin n Perehdytystilanteessa toimitaan samoin, oleellista henkilön kuuleminen, perustelu, selittäminen ja sopimukset n Sopimuksiin palataan tarvittaessa n Kasvatuskeskusteluissa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa (aloituskeskustelu ja varsinainen lapsen vasun laatiminen)laadittaessa kuullaan vanhempia ja keskustellaan linjattavista asioista ja tehdään niistä sopimukset (vanhemmille jaetaan oma liite) n Vanhempain keskusteluissa ryhmittäin käydään sopimuksista ja linjauksista keskustelua n Linjaukset ja sopimukset arvioidaan ja tarkistetaan aina tarvittaessa ja ainakin vuosittain Kasvatuskumppanuuden periaatteet ja työyhteisön pelisäännöt Nykyistä käytäntöä jatketaan ja jatkuvasti arjessa pohditaan sekä perheiden että henkilökunnan kanssa è toimintatapoja muutetaan tarvittaessa. On olemassa toimivat keskustelu- ja arviointirakenteet, joita muutetaan tarvittaessa. 10

11 Nupurin päiväkoti, Espoo Jaana Mertaniemi Nupurin päiväkodissa monikulttuurisuus oli vielä aika tuntematonta. Päiväkodissa ei juurikaan ole ollut monikulttuurisia työntekijöitä ja lapsia. Kehittämishankkeen tavoitteena oli tuottaa näkemyksiä Nupurin päiväkodin monikulttuuriseksi toimintatavaksi varhaiskasvatuksessa ja työyhteisötoiminnassa sekä kokeilla Matinkylä Olari Tapiolan aikuissosiaalityön kehittämää mallia ja sen toimivuutta n. 20 hengen työyhteisössä. Päiväkodin monikulttuurinen toimintapa: kirjattu ylös näkemys monikulttuurisuuden kokonaisuudesta (josta valittu yksi konkreettinen kehittämisen kohde) ja pohdittu, miten voi hyödyntää Nupurin päiväkodin toiminnassa. Mallin testaaminen ja arviointi muut voivat käyttää ja huomioida kriittisiä menestystekijöitä. Kehittämishankkeen eteneminen Luotiin kehittämisrakenne: Perustettiin edustuksellinen kehittämistiimi, jonka jäsenten tehtävänä oli osallistua koulutuksiin ja viedä tietoa oman tiiminsä jäsenille ja päinvastoin. Sovittiin asian käsittelemisestä koko työyhteisön kanssa yhteisellä kehittämispäivällä elokuussa 2009 ja loppusyksystä työillassa sekä myöhemmin alkutalvesta Työskentely eteni yhteisen näkökulman varmistamisen kautta: perustehtävä, asiakkaat ja heidän tarpeensa tunnistaminen, vahvuutemme ja parantamisalueemme toiminnassa ja osaamisessa sekä kuinka arvioimme ja opimme työyhteisönä. Mallin mukainen työskentely 1. vaihe: Omien asenteiden tunnistaminen, ennakkokäsitykset ja stereotypiat: kaikki työyhteisöstä osallistuivat. 2. vaihe: Muiden yksikköjen kokemuksiin tutustuminen (ennalta pohdittu haastattelurunko / annettiin yksikköihin tiedoksi ennalta, dokumentointi/kuvat, tekstit): valittiin parit, lähetettiin haastattelurunko ja kysymykset, sovittiin tapaamisaika keskelle päivää. Lopuksi sovittiin omassa työyhteisössä kokemusten purkuaika eli mitä jäi käteen? 3. vaihe: Työntekijätapaaminen eli maahanmuuttajataustainen työtekijä tulee työyhteisöön kertomaan omista kokemuksista työntekijänä: pohdittiin kysymykset, jotka myös lähetettiin vierailijalle ennalta. Sovittiin tapaaminen ja kirjattiin yhteiset kokemukset. 4. vaihe: Koko työyhteisön yhteinen pohdinta Mitä tämä kaikki edellä esitetty tarkoittaa meillä Nupurin päiväkodissa? näkökulmina työyhteisö, lasten toiminta ja varhaiskasvatusympäristö, yhteistyö vanhempien kanssa. Edellä esitetty käsiteltiin työillassa ja kirjattiin. Seuraavana vaiheena on valtavirtaistaa yksi sovittu konkreettinen asia koko päiväkodin toimintaan. 5. vaihe: Konkreettiset toimenpiteet ja punainen lanka : Uuden toimintakauden alussa elokuussa 2010 on yksi uusi toimintatapa kaikkien lapsiryhmien käytössä sovellettuna kullekin ikätasolle. 11

12 Kommentit Mikä tuki työskentelyä ja eteenpäinmenoa? n Lähdimme avoimin mielin liikkeelle = ollaan vastaanottavaisia, muillakin voi olla oikeita toimintatapoja n Aihe oli haaste meille työyhteisönä n Selkeä rakenne, toimintasuunnitelma ja aikataulu n Hyvä ohjaus Mikä vaikeutti työskentelyä ja eteenpäinmenoa? n Kehittämishanke toteutettiin osana arkityötä, ei ollut ylimääräisiä resursseja n Henkilöstötilanne hankaloitti sovituissa aikatauluissa pysymistä ja jouduttiinkin sopimaan uusia tapaamisaikoja Tämän mallin mukainen eteneminen edellyttää n Sitoutumista n Avointa mieltä, kiinnostusta n Joustavuutta työyhteisössä n KOKO TYÖYHTEISÖN sitoutumista, koska kaikki hyötyvät! n Keskustelurakenteita, joissa on mahdollista puhua kokemuksista n Johdon tukea ja sitoutumista Muuta? n Olemme saaneet eväitä ymmärtää erilaisuutta n Löytäneet konkreettisia keinoja arkeen n Emme muuttaisi kehittämissuunnitelmastamme mitään tämän kokemuksen perusteella Päiväkodin toimintatapa (osa toimintasuunnitelmaa ja varhaiskasvatussuunnitelmaa) Malli monikulttuurisuuden ilmiöihin tutustumisesta Nupurin päiväkodin visio: Tullaan sujuvasti toimeen kaikkien kanssa! Monikulttuurisia perheitä odotellaan. Asian eteneminen arvioidaan elokuussa 2010 kehittämispäivällä, jolloin on seuraava tapaaminen Kaarina S:n kanssa. Tällöin käydään läpi muuttuneet toimintatavat. Henkilökunta jatkaa perehtymistä aihealueeseen. Asiaan palataan päiväkodin yhteisessä palaverissa ja sovitaan jatkotyö. Nupurin päiväkoti toimii keväästä 2010 maahanmuuttajaopiskelijoiden harjoittelupaikkana. 12

13 Planeetan päiväkoti, Espoo Minna Kokora Työyhteisössämme ei tällä hetkellä ollut monikulttuurisia työntekijöitä. Keskityimme tämän vuoksi vuorovaikutustaitojen parantamiseen yleisesti. Työkaverin huomioonottaminen ja oman itsen arvioiminen kommunikoijana ovat asioita, joiden äärelle on hyvä aina säännöllisesti pysähtyä. Näemme, että tästä on hyötyä myös kohdattaessa lapsi tai asiakasperheitä. Ylätavoitteenamme on Planeetan päiväkoti on monimuotoinen yhteisö, jossa jokaisen on hyvä olla (Sisältää työntekijät, lapset ja vanhemmat) Tätä ajatusta lähdimme lähestymään muodostaen aluksi kaksi teesiä, joiden mukaan pyrimme toimimaan. Tavoitteena on siis oman käyttäytymisen arviointi eli miten toisen kohtaa, häntä kuuntelee tai miten hänelle puhuu è tietoisuus ja muutos parempaan. on sikäli jo saavutettu, että itsearviointia on tehty reilun kuukauden ajan. Osa työntekijöistä ei ole vielä valmis allekirjoittamaan sitä, että toimintatapoja olisi jo muutettu, mutta ainakin tietoisuus on lisääntynyt. Vuorovaikutusasiat on otettu esiin ja ne aiotaan pitää tulevaisuudessakin mielessä. Omien arviointilomakkeiden koonnin mukaan Olemme joustavia -teesin mukaan on onnistuttu lähtökohtaisesti toimimaan hyvin. Arviointiviikkojen loppua kohti tapahtui kehitystä ja suuri osa työntekijöistä arvioi toimivansa kaikissa tilanteissa sovitusti. Toista kuuleva ja kunnioittava keskustelukulttuuri oli haasteellisempi teesi. Siinä suurin osa työntekijöistä arvioi sekä jakson alussa että lopussa toimivansa melkein aina sovitulla tavalla. Sovittiin kehittämisrakenne: Mukaan-palaverissa kaikki mahdolliset työntekijät ryhmistä, muutamia esimies/tiimipalavereja sekä arvioinnin aikana asiaa käsiteltiin tiimipalavereissa viikoittain. Työskentely eteni yhteisen näkökulman varmistamisen kautta: perustehtävä, asiakkaat ja heidän tarpeensa tunnistaminen, vahvuutemme ja parantamisalueemme toiminnassa ja osaamisessa sekä kuinka arvioimme ja opimme työyhteisönä. Ensin työstettiin kehittämiskohdetta ideariihityyppisesti, jatkossa valittiin tärkeimmät kehityskohteet. a ja arviointia tehtiin edistymisestä keskustellen. Lopuksi tuotettiin yhteenveto myös kirjallisesti ja sovittiin jatkoseurannasta. Välillä työskentely oli tiiviimpää, välillä hanke uinumassa, mutta jollain tasolla sitä on kukin mielessään prosessoinut koko ajan. Ennalta sovitut palaveripäivät työpaikkaohjaajan kanssa pitivät rungon kasassa ja eteenpäin on menty koko ajan jollain vauhdilla. Itsearvioinneista keskustelemiselle olisi pitänyt joillakin viikoilla löytää enemmän aikaa tiimipalaverissa. Asian jatkuva esilläolo ja prosessointi, koulutus ja tarpeeksi pitkä prosessi tukivat etenemistä. Osa henkilöstöstä koki kuitenkin, että omalle pohdinnalle ei jäänyt tarpeeksi aikaa. Tulevaisuudessa haasteena onkin syventää keskusteluja ja käydä läpi jokaisen omia haasteellisia kohtia ja niitä paikkoja, joissa kukin voisi yrittää kehittyä. Päiväkodin johtaja oli mukana joissakin tiimipalavereissa. Työpaikkaohjaaja piti meidät aikataulussa ja auttoi meitä toimien keskustelujen vetäjänä säännöllisissä tapaamisissa. Jatkamme itsearviointia edelleen siten, että esim. kuukausittain tiimipalavereissa puhutaan teeseistämme ja siitä missä mennään. Voimme pyrkiä asettamaan kukin itsellemme konkreettisia tavoitteita vuorovaikutuksen parantamiseen niin tiimi talo kuin henkilökohtaisestikin. Tulevaisuudessa voimme valita myös uusia teesejä ja arvioida onnistumistamme niissä. Esimiehen näkökulmasta jatkossa tavoitteena on jonkinasteinen ajattelutavan muutos, eli myös omien vuorovaikutustaitojen reflektoinnin saaminen osaksi toimintaa, jossa arviointi tapahtuu jatkuvasti osana omaa työtä, ei irrallisena toiminnasta. 13

14 Rannikon Päiväkoti Leena Kyrönen, Halusimme oppia tuntemaan toistemme erilaisia työtapoja. Työyhteisössä on erilaisia persoonia, joilla kullakin oma persoonallinen tapansa tehdä työtään. Työntekijät ovat eri ikäisiä, erilaisista taustoista ja erilaisiin työkulttuureihin tottuneita työntekijöitä. Tavoitteena oli ymmärtää ja hyväksyä toistemme erilaisia työtapoja. Olemme saavuttamassa tavoitetta, eli ymmärrys ja toisten työtapojen tuntemus on lisääntynyt. Vaihe 1: Orientaatio: toisten työtapoihin tutustuminen, omien arvojen ja arvostusten tarkastelu suhteessa muihin työyhteisön jäsenten arvoihin. Vaihe 2: Itsensä tutkiskelu, toisiin tutustuminen: omat roolit ja rooliodotukset elämässä ja erityisesti työssä. Vaihe 3: Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen: mikä työssä vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksamiseen, mikä lisää uupumusta. Vaihe 4: Työyhteisön perustehtävä ja yhteinen ymmärrys: millaista varhaiskasvatuspalvelua haluamme tarjota huomioiden moninainen asiakaskunta. Työtapoina käytettiin keskusteluja ja pohdintoja, pelejä, janatehtäviä, ennakkotehtäviä. Työskentely on perustunut työyhteisön jäsenten väliseen vuorovaikutukseen, arvo- ja työtapakeskusteluihin. Esiin on nostettu työn kannalta tärkeitä yhteisiä arvostuksia ja periaatteita, kunkin työrooleja sekä työssä jaksamiseen vaikuttavia asioita. Konkreettisena tuotoksena tehtiin periaatteet sijaisen perehdyttämisestä, sillä jatkuva sijaisten perehdyttäminen vaikutti työssä jaksamiseen. Keskustelu jatkuu perustehtävän eri osa-alueiden tarkasteluna. Kehittämispäivät ja viikkopalaverit Varmistaminen, että avoin keskustelu työstä jatkuu. 14

15 Rautpihan päiväkoti Hannamari Halinen, Rautpihan lähtökohtana oli vahvistaa monikulttuurisen työyhteisön toimintatapoja. Päiväkodissa oli jo kokemuksia eri kieli- ja kulttuuritaustaisten työharjoittelijoiden sekä työntekijöiden integroitumisesta ja vastaanottamisesta työyhteisöön. Jokaisella työntekijällä monikulttuurisuusosaaminen on hyvin yksilöllistä. Hankkeen avulla halusimme päästä keskustelemaan aiheesta enemmän yhdessä. Hankkeen avulla halusimme päästä keskustelemaan aiheesta enemmän yhdessä. Visio Rautpihan päiväkodille vuoteen 2012: n Olla avoin ja ennakkoluuloton työyhteisö: rakenteet eri kieli- ja kulttuuritaustaisten työntekijöiden vastaanottamiseen, perehdytys osana työskentelyä. n Tiedottamisen monikielisyys: päiväkodin tiedotteiden kääntäminen tarvittaville kielille. n Positiivinen kohtaaminen: vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen panostaminen. n Into ja halu kehittyä: kouluttautuminen osana ammatillista kehittymistä. Esimies ja työntekijät osallistuivat koulutuksiin ja valmennuksiin resurssien puitteissa. Koko päiväkodin työyhteisö osallistui työpaikkaohjaajan vetämiin keskusteluryhmiin, joissa käytiin läpi positiivisia kohtaamisia eri kieli- ja kulttuuritaustaisten kanssa. Tapaamisten yhteenvetoa käytettiin niin sanotun Työrukkasen kokoontumisen välineenä, joka visioi päiväkotimme tulevaisuutta ja työyhteisömme tilaa vuonna Kts yllä. Projektiin mukaan lähteminen vaatii koko henkilökunnan sitoutumista jo alusta alkaen. 15

16 Palvelutalo Rudolf Maij-Lis Rantapelkonen, Yhteiset pelisäännöt puuttuivat, maahanmuuttajataustaiset työntekijät joutuivat ajoittain asukkaiden ja omaisten syrjimiksi. Selkeät pelisäännöt ja avoin hoitokulttuuri, jossa erilaisuus osataan ottaa huomioon. Perehdytyssuunnitelma ja tiimisopimus. Käytössä oli valmis pohja tiimisopimuksen tekemiseen. Kaikki täyttivät tiimisopimusta aina tiimipalavereissaan. Tiimien kirjaukset kerättiin ja esimies kirjoitti ne puhtaaksi sekä lisäsi esimiehen osuudet. Aikaa tähän prosessiin meni noin 4 kuukautta, tapaamiskertoja n. 10. Valmis tiimisopimus on ollut kommentoitavana ja luettavana kaikilla valmistumisen jälkeen, jolloin siihen on tehty tarvittaessa korjauksia. Koko tiimisopimus (yli 4 sivua) on käyty kerran läpi työyhteisön kanssa. TIIMISOPIMUS allekirjoitettavaksi sekä Vastuuhoitajan tehtävät Meriryhmässä venäjän kielellä vuoden 2010 loppuun mennessä. Yhteiset ryhmäkokoukset, ryhmäkehityskeskustelu. Koko talon yhteinen omaisten ilta, jossa aiheena kansainvälisyys sekä Vastuuhoitajan tehtävät Meriryhmässä venäjänkielisenä vuoden 2010 loppuun mennessä. 16

17 Suvelan perhepäivähoito ja asukaspuisto, Espoo Leea Hämäläinen Suvelan alueella esimiehisyydet oli aikaisemmin jaettu useammalle henkilölle, mutta syksystä 2009 kaikki perhepäivähoitajat ovat yhden esimiehen johdettavana. Tässä vaiheessa tärkeää on, että perhepäivähoitajat saadaan yhdistymään yhdeksi perhepäivähoitoalueeksi. Esimiehen ja alaisten työvälineiden tulee olla yhteisiä: johtamisen rakenne, toimintasuunnitelmat ja puheeksiotto vaikeissa asioissa è näkemys yhteisestä perustehtävästä ja tiimeistä alueella. (1) Suvelan alueen perhepäivähoidossa muuta kuin suomea, ruotsia saamea olevien perheiden kohtaaminen on arkipäivää. Kohtaamiset vanhempien kanssa ovat haastavia. Tarvitaan yhteistä ymmärrystä lapsen hoitoajoista ja toimivaa vuorovaikutusta. Tulevaisuudessa tavoitteena on, että perhepäivähoitajina olisi henkilöitä, jotka puhuvat vieraita kieliä äidinkielenään. (2) 1. Tavoitteena on luoda yhteisö, joka on yhtä porukkaa perustehtävä yhdistää ja työ sujuu 2. Tavoitteena on sopimuksissa pysyminen ja yhteinen ymmärrys Suvelan perhepäivähoidon johtamisen rakenne ja arviointi vuosikellossa Hoitopäivän kulku perhepäivähoidossa kuvitettuna lapsikohtaisesti (kesken, kokeiltavana) 17

18 Kehittämishankkeen eteneminen Luotiin kehittämisrakenne: aikataulutettiin ja sovittiin, että työskentely tapahtuu iltakorttelien puitteissa teemavalmennusten jälkeen. Lisäksi sovittiin, että kehittämispäivälle varataan aamupäivä hanketyöskentelyä varten. Työskentely eteni kehittämispäivällä yhteisen näkökulman varmistamisen kautta: perustehtävä, asiakkaat ja heidän tarpeensa tunnistaminen, vahvuutemme ja parantamisalueemme toiminnassa ja osaamisessa sekä kuinka arvioimme ja opimme työyhteisönä. Muutostilanteessa yhteisen perustehtävän varmistaminen oli keskeistä: alkoi yhdentyminen ja tunne siitä, että ollaan samaa porukkaa. Alueelle muodostettiin tiimit ja sovittiin tiimien toimintasuunnitelmien tekemisestä, tiedonkulusta ja jatkostyöstä. Esimies laati vuosikellon johtamisen ja työn tekemisen tueksi. Kokemuksia n Käytiin läpi perustehtävää, omia ennakkoluuloja ja pelkoja vieraita hoitajia kohtaan analogia myös maahanmuuttajaperheitä kohtaan omien ennakkoluulojen havaitseminen ja tunnistaminen è eihän tässä nyt mitään ollutkaan -tilanteen havaitseminen, kun luulo muuttui faktoiksi! n Kehityskeskusteluissa käyty asiaa läpi esimiehen kanssa n Faktat tulivat tutuiksi ei luuloja! Johtamisen rakenne tuo jatkuvuutta Tukevia tekijöitä Yhteishenki ja luottamus toisiin auttavat tiimiytymistä: luottamus syntyy vuosien varrella ja kun särmät on hiottu pois, kunnioitamme toista è uusi henkilö otetaan mukaan toimintaamme. è Osa äideistä tulee juttelemaan puistossa perhepäivähoitajilla on merkityksellinen rooli myönteisten asenteiden ja suvaitsevaisuuden esimerkkinä Suvelassa. Estävät tekijät n Jos on sairas, ei voi osallistua n Tiimi toimii löyhästi: noukitaan tapahtumia, joita tulee / väliaikaisuutta, koska yksi pph siirtyy päiväkotiin / maantieteelliset erot - toimintatapa sovittiin heti syksyllä 2009 n Voi olla, että uudella olisi hankaluuksia päästä mukaan - meille kaikki on selvää, koska olemme tehneet töitä pitkään ja työ sujuu tiedostamme tämän asian è Tiimityöskentely sujui omalla painollaan, on itsestään selvää, että tehdään niin kuin on sovittu ja kuuluu viikko-ohjelmaan. Olemme tehneet töitä kauan yhdessä ei siis yllätyksiä. Jos olisin uusi alueella, voisi olla vaikeampaa, koska meillä vanhoilla on työ hanskassa ja kaikki tietävät mitä tehdään ja odotetaan. Onnistuminen vaati meiltä sitoutumista eli tehtiin niin kuin sovittiin ja haettiin kannustus omasta työkaverista. Perhepäivähoitajan päivä ja kuvat Esimies kävi tutustumiskäynnillä naapuripäiväkodissa ja toi terveiset kuvien käyttämisestä. Jokainen perhepäivähoitaja alkoi työstää oman näköistään päivää. Samassa yhteydessä sovittiin, että kuvat otetaan käyttöön siellä, missä niitä tarvitaan. Perheiltä tuli myönteistä palautetta perhepäivähoitajan ovessa olevista selkokielisistä ohjeista. Suvelan perhepäivähoidon johtamisen rakenne ja arviointi vuosikellossa. Hoitopäivän kulku perhepäivähoidossa kuvitettuna lapsikohtaisesti (kesken, kokeiltavana). Arviointi Itsearviointi toteutetaan tiiviimmällä ajanjaksolla kevään aikana, käsitellään kesäkuussa 2010 Jokainen perhepäivähoija kirjaa kokemukset kuvien käyttämisestä: Mikä toimii ja miksi? Mikä ei toimi ja miksi? Muuta? Esimies aina mukaan ja rohkeutta ottaa asiat puheeksi! 18

19 Ullanmäen päiväkoti, Espoo Jaana Särmälä Työyhteisössä oli paljon vaihtuvuutta syksyllä 2010: puolet työntekijöistä ja esimies. Lähdimme liikkeelle rakenteiden luomisella ja aikataulujen sopimisella. Yhteistyön löytyminen ensin tiimitasolla ja sitten tiimien välillä oli haasteena. Aloimme rakentaa avointa, positiivista, toista kunnioittavaa ja ammatillista vuorovaikutusta työyhteisöön. Vuorovaikutus on avointa, positiivista, toista kunnioittavaa ja ammatillista: erilaisuutta hyväksyvää, palautetta antavaa ja vastaanottavaa, tilannetajuista. Vuorovaikutuksen kehittyminen: Arjen työstä tehdään sopimuksia ja niistä pidetään kiinni. Olemme myös oivaltaneet, ettei toista voi muuttaa, mutta omaa suhtautumista toisiin ja tilanteisiin voi muuttaa. Olemme korostaneet jokaisen vastuuta olla vuorovaikutuksessa ja rakentamassa hyvää työyhteisöä. n Tiimisopimuksen rakentaminen n Arvioinnista sopiminen Sovittiin kehittämisrakenne: tiimeistä osallistui niin moni kuin oli mahdollista, keskellä päivää 1,5 h, teemavalmennusten jälkeen. Työskentely eteni yhteisen näkökulman varmistamisen kautta: perustehtävä, asiakkaat ja heidän tarpeensa tunnistaminen, vahvuutemme ja parantamisalueemme toiminnassa ja osaamisessa sekä kuinka arvioimme ja opimme työyhteisönä. Hankkeen koulutukset ja työyhteisövalmentajan käynnit rytmittivät ja aikatauluttivat hankkeen etenemistä. Teimme syksyn suunnittelupäivällä tiimisopimukset, joissa oli mm. vuorovaikutussopimus. Harjoittelimme palautteen antamista viikkopalaverissa ja keskustelimme tilannetajusta arvioiden viikkopalavereissa ja puhuimme paljon tilannetajusta arkitilanteiden kautta. Kokemuksia: Palautteen antaminen tuntui vaikealta, teennäiseltä ja työläältä. Yhteistyön rakentaminen uudessa työyhteisössä vaatii jokaiselta paljon. Olemme puhuneet meidän monimuotoisessa työyhteisössä paljon vuorovaikutuksesta, erilaisuuden hyväksymisestä ja palautteen antamisesta. Niiden asioiden työstäminen ja arjessa näkyminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Työyhteisön toimintatavan muuttuminen. Jatkamme: n Sopimusten tekoa ja huolehdimme, että sopimuksista pidetään kiinni n Avoimen vuorovaikutuksen luomista, jossa annamme toisillemme palautetta Annamme työrauhan perustehtävälle. Kunnioitamme toisiamme ja hyväksymme erilaisuuden ja erilaiset tavat tehdä työtä. Arvioimme asioita viikkopalaverissa. Palaamme arviointipäivällä asiaan (kesä 2011) 19

20 Y.E.S.-päivähoitoyksikkö / Y.E.S. Day Care Centre Kirsimarja Monto-Puusti, Päivähoitoyksikkömme toimintakielet ovat suomi ja englanti, monikulttuuriseen työyhteisöön kuuluu henkilökuntaa seitsemästä eri maasta. Suurin ongelmamme on, etteivät englanninkieliset suomea osaamattomat työntekijämme voi osallistua koulutuksiin ja henkilöstön tietototaso ja kokemuksellisuus monimuotoisuudesta on hyvin vaihtelevaa. Koska visiomme on toimiva monimuotoinen päivähoitoyksikkö vie siihen pääseminen aikaa. Henkilökuntaa vaihtuu vuosittain eli tavoitekin täytyy pitää elävänä jatkuvasti. Visio toimivasta monimuotoisesta päivähoitoyksiköstä. Alku visiotyöskentelylle, kts. lähtötilanne. Esimiehen ja työyhteisön koulutukset, keskustelut työyhteisövalmentajan kanssa, yksikön edustuksellinen tiimi ja koko työyksikön työilta. Henkilökunnan on hyvin vaikea irrottaa koulutukseen aikaa perustehtävästään. Kehittämisillassa koko työyhteisön kanssa käytiin läpi moninaisuuteen liittyviä onnistumisia ja niihin tarvittuja taitoja arvostavan haastattelun avulla ja aloitettiin visiotyöskentely onnistumisten ja taitojen kautta. Palaamme aiheeseen ja tehtäväämme kevään arviointi- ja kehittämispäivässä ja mahdollisesti vielä syksyn suunnittelupäivässä. Monikulttuurisuuden esillä pitäminen Monikulttuurisuutta pidetään työyhteisössämme niin itsestäänselvyytenä, että henkilöstön on vaikea välillä hahmottaa kokonaisuutta ja mahdollisten ongelmien syitä. 20

21 Kalajärvi-Kirkkojärvi-siivouspalvelut, Espoo Marja Zinne Tiimit oli juuri perustettu, ja niiden eteenpäin vieminen tarvitsi tukemista Kalajärvi-Kirkkojärvi-siivouspalveluissa. Työntekijöistämme n. 10% puhuu muuta kieltä kuin virallisia kieliämme. Saada toimivat ja keskustelevat tiimit aikaan, joissa tuetaan toisten ammatillisuuden kehittymistä ja saadaan vertaistukea. Kukin sitoutuu tiimin tavoitteeseen ja on aina läsnä tapaamisissa. Tiimin toimintatapa: Ideoidaan yhdessä asioita ja saadaan hyviä malleja toimia toisten kohteista sekä käydään tutustumassa toisten kohteisiin. Opimme toinen toisiltamme. Tiimitoiminta on saatu alkamaan: periaatteet, nimetyt tiimit, kehittämistyö jatkuu. Aloitimme tiimitoiminnan kehittämisen tyhyiltapäivillä syksyllä 2009: keskustelimme tiimien toiminnasta, ammatillisisesta vuorovaikutuksesta, asialistoista ja muistioista osana hyvin toimivaa tiimiä. Keskeistä on, että kaikki ovat mukana keskustelussa ja voivat osallistua (vaikka on puutteellinen kielitaito). Tiimit arvioivat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa tyhyiltapäivillä (2 samansisältöistä päivää) ja tarkoituksena oli aloittaa työskentely yhden valitun kohteen suuntaisesti. Laitoshuoltajien sitoutuminen tiimeihin vaihteli, ja uusia laitoshuoltajia aloitti yli 10 vuoden 2009 aikana. Työyhteisövalmentaja oli mukana tukemassa suunnittelussa, työyhteisöpäivillä ja ainakin yhdessä laitoshuoltajatiimissä pohtimassa ammatillista vuorovaikutusta. Kalajärvi-Kirkkojärvi-alueella on nimetyt tiimit, toiminta vaihtelee aktiivisesta vähäiseen toimintaan. Jatkamme tiimityöskentelyä ja sen kehittämistä. Koko alue kehittämiskohteena on aika haastava. Valittaisiin rajatumpi aihe? 21

22 Suvela-Jupperi ja Suomenoja-Soukka siivouspalvelut, Espoo Katrina Bergman ja Tiina Lumme Suvela-Jupperin ja Suomenoja-Soukan siivouspalvelualueilla yli 30 % työntekijöistä puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin virallisia kieliämme. Alueiden Kunta 10 sekä siivouspalvelujen toteuttama työergonomia ja hyvinvointikyselyn tulokset olivat kehittämisen taustalla. Tavoitteena oli kehittää työyhteisöjen vuorovaikutuskulttuuria - työntekijät antavat positiivista palautetta (1.vaihe ), osaavat antaa ohjaavaa palautetta (2.vaihe) ja osaavat antaa korjaavaa palautetta (3.vaihe). Sovittiin n positiivisen palautteen antamisesta, n kehiteltiin arviointimenetelmä: hymynaamat / Mikä tuki? Mikä vaikeutti? Muuttuiko jokin? Omat kokemukset? n toimintatapa. Luotiin kehittämisrakenne: Perustettiin kehittämisryhmä, jonka jäsenet puhuivat useita kieliä ja olivat muutamasta työkohteesta. Ryhmän jäsenten tehtävänä oli osallistua koulutuksiin ja kehittämistehtävän tekemiseen sekä myöhemmässä vaiheessa asian levittämiseen palvelualueella. Työskentely eteni yhteisen näkökulman varmistamisen kautta: perustehtävä, asiakkaat ja heidän tarpeensa tunnistaminen, vahvuutemme ja parantamisalueemme toiminnassa ja osaamisessa sekä kuinka arvioimme ja opimme työyhteisönä. Tutkittiin Kunta 10 ja työergonomia ja -työhyvinvointikyselyt (syrjintä, oikeudenmukainen kohtelu ja työpaikan ilmapiiri). Määriteltiin asiat, joiden tulee olla kunnossa. Asiat kuvattiin konkreettisina tekoina. Lopuksi priorisoitiin asioiden järjestys. è Ensimmäisenä päätettiin lähteä parantamaan vuorovaikutusta työyhteisössä ja tukea onnistumista positiivisen palautteen antamisen avulla. Tehtävän onnistumista tuki sitoutunut kehittämisryhmä, toimiva kollegatuki päälliköillä ja työyhteisövalmentajan käynnit. Positiivisen palautteen antaminen toimii hyvin! Kokemuksia: positiivisen palautteen antaminen saa hyvän kiertämään. Itsekin saa myönteistä palautetta ja kommentteja, että on mukava tulla töihin. Yhteistyökumppanit koulussa ovat huomioineet myönteisellä tavalla muutoksen. Lähes kaikki ryhmän jäsenet totesivat myönteisiä muutoksia työympäristöissään. Ryhmän jäsenet arvioivat, että useammin tulee annettua positiivista palautetta, kun siihen on alkanut kiinnittää huomioita - oman myönteisen asenteen merkitys on suuri. Joissakin kommenteissa nousi esiin itsestäänselvyys palautteenantamisessa. Tämä merkitsi sitä, että palautetta annettiin ilman syvällistä paneutumista ja ajattelua eli puheeseen hukkuu niin positiivinen kuin negatiivinenkin ajatus, kuten eräs ryhmän jäsen totesi. Oman henkisen tilan merkitys on siis suuri ja siihen on kiinnitettävä huomiota: Hyvää pidetään itsestäänselvyytenä ja siksi sitä ei aina tule annettua, kommentoi eräs ryhmän jäsenistä. Positiivista palautteen antamista tukee: asioiden ääneen sanominen, työkaverien tuki ja myönteinen fiilis, tulee sydämestä, helpompaa sanoa useamminkin, kaapin ovessa muistutus oman asenteen merkityksestä mm. Positiivisen palautteen antamista hankaloittaa: jos vastapuolena on ruttuturpa tilanne on haasteellinen, aluksi myös itse oli vaikea ottaa positiivista palautetta vastaan, jos jää vellomaan vaikeuksiin ja ei näe tulevaisuutta, erilaiset häiriötilanteet vuorovaikutuksessa, stressaantunut olotila. 22

23 Positiivisen palautteen antamisen toimintatapa. Tiimipalaverit, jossa asia otetaan esille ja pohditaan: olemmeko jatkaneet positiivisen palautteen antamista. Syksyllä 2010 tapaaminen työyhteisövalmentajan kanssa ja tilannearvio. Eteneminen vaiheeseen 2 syksyllä Keväällä tiimeissä käsitellään hankkeen tuotoksia muilta palvelualueilta. Arviointikeskustelujen käyminen esimiehen johdolla on keskeistä. Esimiehen antama käyttäytymismalli viitoittaa työyhteisön toimintaa ja asiat otetaan puheeksi viipymättä. 23

24 Lintuvaara-Leppävaara siivouspalvelut, Espoo Paula Kamotskin Lintuvaara-Leppävaara siivouspalvelualueella noin 30 % työntekijöistä puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin virallisia kieliämme. Alueen Kunta 10 sekä siivouspalvelujen toteuttama työergonomia ja hyvinvointikyselyn tulokset olivat kehittämisen taustalla. Tavoitteena oli kehittää työyhteisöjen vuorovaikutuskulttuuria ja laatia työyhteisön yhteiset pelisäännöt alueelle. Työyhteisön pelisäännöt Lintuvaara-Leppävaara alueelle. Luotiin kehittämisrakenne: Perustettiin kehittämisryhmä, jonka jäsenet puhuivat useita kieliä ja olivat muutamasta työkohteesta. Ryhmän jäsenten tehtävänä oli osallistua koulutuksiin ja kehittämistehtävän tekemiseen sekä myöhemmässä vaiheessa asian levittämiseen ja testaamiseen palvelualueella. Työskentely eteni yhteisen näkökulman varmistamisen kautta: perustehtävä, asiakkaat ja heidän tarpeensa tunnistaminen, vahvuutemme ja parantamisalueemme toiminnassa ja osaamisessa sekä kuinka arvioimme ja opimme toisten kunnioittamista ja huomioon ottamista työyhteisönä. Tutkittiin Kunta 10 ja työergonomia ja -hyvinvointikyselyt (syrjintä, oikeudenmukainen kohtelu ja työpaikan ilmapiiri). Määriteltiin asiat, joiden tulee olla kunnossa. Asiat kuvattiin konkreettisina tekoina. Lopuksi priorisoitiin asiat, joiden tulee olla kunnossa ja laadittiin niistä pelisäännöt. Alkutyöskentely vei enemmän aikaa kuin alun perin oli ajateltu, mutta se kannatti! Työtapana olivat palaverit, keskustelut ja asian työstäminen (muuttamiset / korjaamiset) ja yhteinen tekeminen kehittämisryhmässä. Yhteisen ymmärryksen varmistaminen oli keskeinen osa työskentelyä ja voikin todeta, että työskentely eteni hyvässä hengessä tuloksekkaasti. Työyhteisön pelisääntöjä kokeiltiin vuoden 2010 alkupuolella. Arviointia oli tarkoitus tehdä yhteiselle lomakkeelle, mutta se ei onnistunut. Kirjallinen tuottaminen oli vaikeaa. Asia ratkaistiin purkamalla palaute yhteisessä palaverissa esimiehen johdolla. Jokaisen työntekijän tehtävänä oli arvioida omaa toimintaansa ja käyttäytymistä pelisääntöjen suuntaisesti. Työyhteisön pelisäännöt, jotka levitetään keväällä 2010 Lintuvaara-Leppävaara palvelualueelle. Tiimipalavereissa käsitellään edelleen työyhteisön pelisääntöjä, keväällä 2010 neljän eri kieliryhmän työntekijät kertovat kokemuksistaan suomalaisesta työelämästä sekä tuntemuksia ja kokemuksia Suomeen tullessa (virastoasioinnit, yleinen vastaanotto saapuessa Suomeen ym.). Syksyllä 2010 palataan työyhteisön pelisääntöihin. Mikäli kehittämisryhmä on sellainen, jossa puhutaan monia eri kieliä äidinkielenä, on tärkeää varata riittävästi aikaa yhteisiä keskusteluja varten (useita kertoja). Ja kehitellä uusia prosesseja ja työvälineitä auttaaksemme heitä polun eteenpäin viemisessä (kielikoulutus, asioiden kuvaaminen kuvilla jne.). 24

25 Mankkaa-Tapiolan siivouspalvelut, Espoo Satu Kyllästinen Mankkaa-Tapiolan siivouspalveluissa noin 10 % henkilöstöstä puhuu äidinkielenään muuta kuin virallisia kieliämme. Henkilöstön osuus on kasvamassa lähivuosina. Henkilöstön työhyvinvoinnin, osallistumisen ja vaihtuvuuden näkökulmasta keskeisenä tekijänä on keskustelukulttuuri. Esimiehillä on mahdollisuus mallittaa sitä esimerkiksi palavereissa. Palavereilla on oltava selkeä tarkoitus. Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus esittää näkemyksiään, saada työssään tarvitsemiaan tietoja ja kokea tulleensa kuulluksi. Vanha palaverikäytäntö ei nykyisessä muodossa ole toiminut tavoitteiden suuntaisesti è ymmärtämistä, soveltamista, tehokkuutta. Tavoitteena on keskustelukulttuurin kehittäminen: kuulluksi tuleminen, palautteen antaminen, vastaanottaminen ja osallistuminen. Esimiesten työn tavoitteena on myös omien työtaitojen kehittäminen, työkaluna palaveri: esityslistan laatiminen työpistekokouksiin sekä toisenlainen tapa työskennellä, jota arvioidaan ja muutetaan palautteen perusteella. Työpistekokouksiin ja talopalavereihin osallistumisprosentti nousisi(osa työntekijöistä ei osallistu kokouksiin juuri koskaan tai harvoin)tai ollaan paikalla mutta ei läsnä tilanteessa. Työntekijät oppivat tuntemaan myös toisen työpisteen henkilöitä. Laitoshuoltajille palavereissa istuminen on vierasta. Osallistavilla palavereilla saadaan työntekijöiden ääni kuuluviin. Myös yksin työskentelevät saavat palaverien ansiosta arvokasta kollegiaalista tukea ja puhua omasta työstään samaa työtä tekevien kanssa. Osallistavat palaverit nostavat myös ammatillista identiteettiä Espoon kaupungin laitoshuoltajana ja osana siivouspalvelujen henkilökuntaa. Kehittämistyön lopputulosta voisi kuvailla näin: Keskustelu on avointa, jonka pohjalta voidaan luoda uusia käytäntöjä: henkilöstö kertoo ideoistaan ja antaa asiantuntemustaan muiden käyttöön (paras käytännön asiantuntemus). Yhteisöllisyys on lisääntynyt: voidaan jakaa kokemuksia, ratkaista pulmia ja puhua hyvistä käytännöistä eli onnistumisista yhdessä. Yhteydenottotulva palveluohjaajiin / vastaaviin laitoshuoltajiin / aluepäällikköön on vähentynyt: selkeät sopimukset asioiden keskustelemisen ja puheeksi ottamisen paikoista ja tavoista on kaikkien tiedossa ja toimintatavoissa. Asioiden käsittely on hallittua ja rakenteissa kulkevaa. Porinat ja kokouksen rakenne toteutuvat. Jatkuva arviointi on osa toimintatapaa. 25

26 Luotiin kehittämisrakenne ja valittiin alueen johto kehittämistyön moottoriksi. Tämän jälkeen varmistettiin alueen johdon yhteinen näkemys perustehtävästä, asiakkaista, toimintatavoista, arvioinnista ja oppimisesta. Lopuksi pohdittiin ajankohtainen aihe kehittämistehtäväksi. 1. Luotiin rakenne ja sisältö palavereille: Työpistekokoukset n Jokainen esimies vetää pikkutiimin ja sitten kootaan palaverissa pikkutiimien näkökulmat (jokaisella mahdollisuus turvalliseen vuoropuheluun pienellä areenalla) n Lisätään toiminnallisuutta (ergonomia-asiat) eli konkreettista tekemistä osa ajasta (näyttäen, kokeillen ja eri aistein mukana) n Asiasisältöä muutetaan: ajankohtaiset asiat, uudet käytännöt, työergonomia-asioita (tietospotteja ym.) tavoitteena luoda mielekäs, työtä kehittävä kokonaisuus Pienemmät palaverit n Pareittain, kohteessa olevat ajankohtaiset asiat kesä, ilkivalta, ongelmat, yhteistyö asiakkaan kanssa, koulut, päiväkodit) kollegiaalisuutta ja hiljaisen tiedon levittämistä n Puhutaan yhdessä n 5 askeleen menetelmä: kaikki ohjaamiseen liittyvät vaiheet esim. kun ohjataan koneenkäyttö 2. Muutosten kokeileminen kevät 2010 päiväkodit n Palaverien muutos n Esityslista ennakkoon, tiimit/tiiminvetäjät n Toiminnallisuus n Tavoitteena: henkilöstön osallistaminen, asioiden perillemeno, n Palaute lopussa kokouksen jälkeen Keväällä 2010 jatketaan keskustelukulttuurin muutoksen tukemista palavereissa. Arviointi vuodenvaihteessa

27 Seilimäen päiväkoti, Espoo Marja Saarentaus-Mero Päiväkodissamme ei ole tällä hetkellä maahanmuuttajataustaisia lapsia eikä työntekijöitä. Halusimme ennakoida tulevaa. Mitä monikulttuurisuus voisi tuoda toimintaamme ja työyhteisöömme? Mitä voisimme oppia ja oivaltaa? Asetimme tavoitteeksemme tutkia nykyisiä työtapoja sekä kehittää niitä. Halusimme tutkia ja tunnistaa omia asenteitamme myös tiedon, että tietoisuuden lisäämisen kautta, monikulttuurisesta näkökulmasta. Päiväkodissa on avattu avoin keskusteluilmapiiri ja keskustelu jatkuu. Aloitimme myös oman kansion kokoamisen perehdyttämisen tueksi, sisältönä n Uuden aloittavan lapsen / perheen kohtaaminen (aloituskäytännöt) n Esimiehen rooli n Sekä käytännön menetelmät mm. Sanasäkki lapsen kielen kehityksen tukemisessa Aloitamme maaliskuussa 2010 maahanmuuttajataustaisen opiskelijan harjoittelupaikkana toimimisen (maalis elokuu 2010). Sovittiin kehittämisrakenne: Mukaan-palaverissa oli edustus kaikista ryhmistä. Asioita käsiteltiin päiväkodin eri ryhmissä ja työilloissa. Kehittämisryhmän tehtävänä oli tuoda koulutuksista tieto muille. Työskentely eteni yhteisen näkökulman varmistamisen kautta: perustehtävä, asiakkaat ja heidän tarpeensa tunnistaminen, vahvuutemme ja parantamisalueemme toiminnassa ja osaamisessa sekä kuinka arvioimme ja opimme työyhteisönä. Päiväkodin kehittämisryhmässä tutkittiin omien asenteiden tunnistamista ja pohdittiin monikulttuurisuuden ilmiöitä. Tämän jälkeen tehtiin tutustumiskäynti parityönä päiväkotiin, jossa oli paljon monikulttuurisia lapsia ja maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Tutustumiskäyntiä varten oli laadittu kysymyslista ennakolta. Saimme kuulla päiväkodin työntekijöiden kokemuksia mm. yhteistyöhön (työyhteisössä ja vanhempien kanssa), oppimisympäristöön, toiminnan suunnitteluun sekä esimiehisyyteen liittyvistä kysymyksistä. Tutustumiskäynnin jälkeen kutsuimme S-2-lastentarhanopettajan kertomaan kokemuksistaan arjen työstä ja sanasäkkimenetelmästä (toimii loistavasti lapsiryhmässä) kielen kehityksen tukemisessa. Tämän jälkeen kokosimme oppimamme asiat yhteisen keskustelun avulla ja pohdimme koko työyhteisön kanssa, millainen on toimiva, monimuotoinen työyhteisö. Arvioimme myös keskustelussa sitä, mitä monimuotoinen työyhteisö meiltä vaatii ja myös antaa. Keskustelu jatkuu Hankkeemme eteenpäinviemistä tuki koulutus, kirjallinen materiaali sekä loistava työyhteisövalmentaja. Esimieheni tuki myös hankkeessa etenemistä. Jatkamme perehdytyskansion kokoamista kevään työillassa. Päiväkodissamme aloittaa maaliskuussa maahanmuuttajille suunnattu työvoimapoliittisen lähihoitajakoulutuksen harjoittelija. Toivomme saavamme hänen kokemuksistaan uutta näkökulmaa myös omiin pohdintoihimme. è Jatkamme asiaan perehtymistä. Kunta 10 -tulokset syksyllä