-2, KH :00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-2, KH 2015-05-25 16:00"

Transkriptio

1 -2, KH :00 Kokouskutsu Maanantaina klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm Ulla Hellén, I varapuheenjohtaja Pentti Silvennoinen Jarmo Ittonen, II varapuheenjohtaja Anna-Maija Lyyra Mona Vikström Bo Forsman Kenneth Holmgård Marcus Suojoki Maria Lunabba Annica Haldin Owe Sjölund Brita Brännbacka-Brunell Christina Helsing Bjarne Kull Kari Koskela Mervi Rantala Tua Mäenpää Kurt Hellstrand Eero Luomala Marita Salmu Muut läsnäolijat Anne Ekstrand, kaupunginjohtajan sijainen Milla Kallioinen, kaupunginsihteeri Carola Sundqvist, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Richard Sjölund, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Markus Karlsson, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Milla Kallioinen kaupunginsihteeri

2 210, KH :00 KOKOUSKUTSUN LAILLISUUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 211, KH :00 PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Kaupunginsihteeri: Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa maanantaina 1. kesäkuuta Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus valitsee Christina Helsingin ja Kenneth Holmgårdin pöytäkirjantarkastajiksi.

4 212, KH :00 ILMOITUSASIAT Pohjanmaan Expo Oy: kutsu yhtiökokoukseen Vaasassa. Kehityskoordinaattori Christina Lind-Kangas on edustanut kaupunkia yhtiökokouksessa. Dnro 458/2015 Oy Komit Ab: kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Pietarsaaressa. Apulaiskaupunginsihteeri Terttu Vallittu on edustanut kaupunkia yhtiökokouksessa. Dnro 495/2015 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: päätös valtiontuen myöntämisestä korkeintaan :n edestä vuodelle 2015 kustannuksista, jotka liittyvät kutsuohjatun paikallisen palveluliikenteen (Vipparin) järjestämistä varten. Dnro 499/2015 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: päätös valtiontuen myöntämisestä korkeintaan :n edestä vuodelle 2015 seutulipun taksa-alennusten ostoista aiheutuvista kustannuksista. Dnro 500/2015 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta alueelle , Ny-Öst Pietarsaaren kaupungissa ja alueelle , Öst Pedersören kunnassa luonnonsuojelulain (1096/1996) 24 :n 1. momentin mukaisesti. Dnro 501/2015 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta alueelle , Tallmo Pietarsaaren kaupungissa luonnonsuojelulain (1096/1996) 24 :n 1. momentin mukaisesti. Asiakirjat ovat nähtävissä kaupunginkanslissa. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

5 213, KH :00 CFV: 49/2015 ASIOIDEN OTTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA KÄSITELTÄVIKSI Kaupunginjohtajan sijaisen päätökset: Liite 213 A Kaupunginsihteerin päätökset: Liite 213 B Kaupunginsihteeri: Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi lautakunnan jo ratkaiseman asian. Hallitus voi, eräin poikkeuksin, kumota lautakunnan päätöksen tai palauttaa asian uuteen käsittelyyn. Kun oikeutta käytetään, on katsottava, että päätös on tehty, kun pöytäkirja on tarkastettu. Oikeutta on käytettävä sinä aikana, jona oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Pietarsaaren hallintosäännön 45 :n mukaan lautakunnan tai johtokunnan on ilmoitettava kaupunginhallitukselle viimeistään neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta sellaisia asioita koskevista päätöksistä, jotka voidaan ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi. Pietarsaaren kaupunki, Luodon kunta, Uudenkaarlepyyn kaupunki ja Pedersören kunta ovat sopineet sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksistä alueen yhteistoimintasopimuksessa, ettei isäntäkunnan (Pietarsaaren kaupungin) hallitus käytä sillä olevaa oikeutta, ylemmän toimielimen ominaisuudessa, ottaakseen käsiteltäväksi kaupunginhallituksessa asioita, joista yhteinen lautakunta tai sen jaostot ovat tehneet päätöksen. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa päätösten laillisuuden valvonta sitä vaatii. Teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa sekä osoitteessa Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan mihinkään edellä mainituissa liitteissä oleviin virkamiespäätöksiin eikä myöskään ota päätettäväkseen yhtään asiaa, joista tekninen lautakunta on tehnyt päätökset.

6 214, KH :00 TV: 179/2015 RAATIHUONEEN PERUSTUSRAKENTEIDEN KORJAUS TL Liite 28 A, B, C ja D Syksyllä 2004 tilahallinnon henkilökunta huomasi halkeamia Raatihuoneen kellarin seinissä ja holvissa. Halkeamien yli piirrettiin mittalinjoja, jotta niiden muutosta voitaisiin seurata. Halkeamien suuruuden ja laajuuden jatkuva seuranta osoitti, että ne lisääntyvät vuosittain. Raatihuoneen perustusrakenteiden ja perustusolosuhteiden kuntotutkimus tilattiin Työn suoritti insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy. Tutkimusten perusteella voitiin todeta, että halkeamien muodostuminen ja muodonmuutokset Raatihuoneen rakenteissa on seurausta perustuksien painumisesta, joka johtuu luonnonkiviperustusten alla olevan hirsiarinan lahoamisesta. Fundatec Oy laati suunnitelmat korjaustoimenpiteille, jotka kustannuslaskettiin pyytämällä ennakkotarjouksia yrityksiltä, joilla oli asiatuntemusta vastaavista töistä. Ennakkohinnat tuolloin 2007 oli Tämän lisäksi tulee kustannukset kellarikerroksen kuntoonsaattamisesta, joka arvioitiin noin Rakennuskustannusindeksi huomioiden on tämänpäivän hinta noin kontra Tilahallinto on joka vuosi yrittänyt saada budjettiin määrärahan korjaustoimenpiteille mutta sitä ei ole vielä myönnetty. Vuoden 2014 lopulla Ideastructura niminen yritys teki Raatihuoneen halkeamien seurantamittauksen, liite 28 A. Ideastructuran tutkimusselostuksen mukaan ovat halkeamat ja muodonmuutokset nyt jo niin suuria, että on olemassa todellinen riski että rakenteet sortuvat. Nyt kun toriparkki on lähtökuopissaan, on myös Raatihuoneen perustuksien korjaus aloitettava, koska toriparkin perustukset ylettyvät alemmalle tasolle kun Raatihuoneen perustukset ja siten vaikuttavat negatiivisesti Raatihuoneeseen. Ehdotus Päätös Vt. tekninen johtaja: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää :on investointimäärärahan Raatihuoneen perustusrakenteiden korjaukseen sekä seuraavana vuotena :oa kellarikerroksen rakenteiden jälleenrakentamiseen. Perustusrakenteiden korjauksen määräraha myönnetään siinä vaiheessa kun toriparkin rakennustyöt aloitetaan, kuitenkin viimeistään Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

7 214, KH :00 TV: 179/2015 Kh Muistio: Pietarsaaren Raatihuone: Perustusten painuman seurantamittaukset : Liite 206 A Lausunto: Pietarsaaren raatihuone: Perustusten vahvistusten kiireellisyydestä : Liite 206 B Kaupunginsihteeri: Talo-osasto on pyytänyt tarjouksia siitä kuinka paljon Raatihuoneen perustusrakenteiden korjaus maksaisi ja millä tavalla korjaus olisi tarkoituksenmukaisinta. Raatihuoneen kellarikerroksen korjaukseen mahdollisesta aloittamisesta ja siihen myönnettävästä määrärahasta päätetään myöhemmin. Sisäisten tukipalvelujen jaosto tekee päätöksen urakoitsijan valinnasta sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on myöntänyt määrärahan tarkoitukseen. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää :n investointimäärärahan Raatihuoneen perustusrakenteiden korjaukseen vuodelle Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus ehdottaa lisäksi kaupunginvaltuustolle, että lisämääräraha rahoitetaan kassavaroilla.

8 215, KH :00 CFV: 494/2015 SOPIMUS KEPOKIN KANSSA Sopimus: Liite 215 Kaupunginsihteeri: Kaupungilla on ollut sopimus keinotekonurmen vuokraamisesta (Länsikenttä) KePok Oy:n kanssa vuodesta Viimeisin sopimus on mennyt umpeen Nyt on tarkoituksena tehdä sopimus kentän vuokraamisesta viideksi vuodeksi ajalle Kaupunki maksaa KePok Oy:lle vuokraa vuodessa jaettuna siten, että liikuntajaoston osuus on ja Kunnallisteknisen osaston Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen KePok Oy:n kanssa ajalle

9 215, KH :00 / :s bilaga: Liite 215, kh HYRESAVTAL GÄLLANDE VÄSTRA PLAN Staden Jakobstaden har sedan 2010 haft ett avtal med KePoK angående hyran för användning av konstgräsplanen, Västra plan. Senaste avtal gick ut den och det bestod egentligen av två separata avtal, ett uppgjort av idrottssektorn och ett av tekniska sektorn. Båda avtalen kombineras till ett nytt avtal enligt följande: 1. Avtalsparter är: Oy KePoK Ab och staden Jakobstad 2. Avtalstid: Förhandlingar om nytt avtal förs i augusti Hyresobjekt: Västerplan, 7630 m 2 Pedersesplanaden 8, JAKOBSTAD 4. Hyra: Staden erlägger en hyra på årligen uppdelat så att idrottssektionen står för och Komtek för Idrottsbyrån sköter prissättningen, uthyrningen av planen och inkomna hyrorna skrivs som BI-Idrottssektionens inkomster. Stadens personal underhåller den dagliga/veckovisa servicen av planen dvs. borstar planen, plogar snö (vid behov) och underhåller fotbollsmålen på plan. Övrig underhåll hör till Oy KePoK Ab. Oy KePoK Ab sköter underhåll och reparationer av lampor (belysning), läktare och den årliga servicen av konstgräset. Oy KepoK Ab bekostar inköp av granulat sand till konstgräsmattan. Idrottssektionen (KomTek) betalar elräkningarna och de föreningar som bokar Västerplan, via Idrottsbyrån, har rätt att använda (boka) Centralplanens omklädningsrum när läktaren är öppen för allmänheten. 5. Uppsägningstid: 3 månader Staden Jakobstad/Dagvårds- och utbildningsnämnden. PB 41, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki/päivähoito- ja koulutuslautakunta. PL 41, Pietarsaari (06) ,

10 215, KH :00 / :s bilaga: Liite 215, kh Meningsskiljaktigheter Eventuella meningsskiljaktigheter gällande detta avtal löses i första hand med förhandlingar mellan avtalsparterna. Ifall parterna inte kan komma överens, avgörs meningsskiljaktigheterna i allmän underrätt. 7. Avtalets ikraftträdande Detta avtal träder i kraft vid undertecknandet. 8. Avtalet har uppgjorts i två exemplar, ett för vardera avtalsparten. 9. Ort, datering och undertecknande Jakobstad, den 10 maj 2015 Anne Ekstrand, stadsdirektörens ersättare Milla Kallioinen, stadssekreterare Stefan Skrabb, vd, Oy KePoK Ab Stig Johansson, ordf. Oy KePok Ab Staden Jakobstad/Dagvårds- och utbildningsnämnden. PB 41, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki/päivähoito- ja koulutuslautakunta. PL 41, Pietarsaari (06) ,

11 216, KH :00 CFV: 488/2015 WALKI WISA OY: ENNAKKOPÄÄTÖS KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ Kaupungingeodeetin lausunto: Liite 216 A Alueen kartta: Liite 216 B Kaupunginjohtajan sijaisen ennakkopäätös: Liite 216 C Kaupunginsihteeri: Walki Oy on tiedustellut aikooko Pietarsaaren kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan mahdollisessa kiinteistökaupassa, joka koskee n m 2 :n teollisuustonttia osoitteessa Luodontie 151, Pietarsaari. Kiinteistönluovutusta ei ole vielä tapahtunut. Kaupungin asemakaava-arkkitehdin ja mittausosaston taholta on todettu, ettei kaupungilla ole tarvetta saada kyseistä tonttia itselleen. Kaupungin intressissä ei täten ole etuosto-oikeuden käyttäminen, ja asiassa on annettu kaupunginjohtajan sijaisen ennakkopäätös ja ilmoitettu Walki Oy:lle Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

12 216, KH :00 / :s bilaga: Liite 216 A, kh Stadsstyrelsen PB Jakobstad Ärende: Förhandsutlåtande om stadens användning av förköpsrätt. Walki Wisaa Oy / Mats Holti anhåller om förhandsbesked gällande användning av stadens förköpsrätt enligt FörköpsL gällande en fastighetsöverlåtelse. Fastighetsöverlåtelsen har inte ägt rum. Överlåtelsevillkoren är inte tillgängliga i detta skede. Köpeobjektet med fastighetsbeteckning är en m2 stor industritomt, med adressen Larsmovägen 151, Jakobstad. Tomten är bildad enligt gällande detaljplan godkänd Walki Wisa Oy äger tomten genom köpebrev daterat och lagfarten är daterad Utlåtande: Staden har inget behov av att förvärva den aktuella tomten i fall att Walki Wisa Oy skulle verkställa en försäljning. Staden torde därför meddela att den inte ämnar utnyttja sin förköpsrätt. Jakobstad Christer Tonberg Tf. stadsgeodet Bilaga: Karta Staden Jakobstad Mätningsavdelningen. PB 87, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki Mittausosasto. PL 87, Pietarsaari (06) ,

13 216, KH :00 / :s bilaga: Liite 216 B, kh :128 M607 1:6 1:1 1 5 Alholmsvägen sbt M :1 Sockerbrukstomten sbt M607 1:6 1:128 Alholmintie 1:11:6 1:128 M607 Alholmsvägen 1:1 1:6 Luodontie M608 1:128 1:1 1:6 2:4 Alholmintie 1:11:128 1: :128 1:1 6 Pohjantie 1 1:128 Alholmsvägen 1:1 1:128 Larsmovägen Luodontie : Veritas M P P P P India 11P K1 11K India 2 11P6 Alholmintie Ekop. 11K Alholmsvägen Europa Australia 5 4 Orient Alholmsvägen 7 3 Europa 11K :128 1: : Bottenviksvägen Pohjanlahdentie 12K9 Pohjanlahdentie Depågatan K :128 1: E3 301

14 216, KH :00 / :s bilaga: Liite 216 C, kh

15 217, KH :00 CFV: 497/2015 AB EKOROSK OY: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Kaupunginsihteeri: Ab Ekorosk Oy kutsuu varsinaiseen yhtiökokoukseen klo Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus valitsee kaupungin edustajan Ab Ekorosk Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

16 218, KH :00 CFV: 867/2012 VARVINTIEN YKSITYISTIEN TIEKUNTA: AVUSTUSANOMUS VARVINTIEN PE- RUSPARANNUSTA VARTEN KH Anomus: Liite 356 A ELY-keskuksen päätös: Liite 356 B Kartta: Liite 356 C Kaupunginsihteeri: Varvintien yksityistien tiekunta anoo :n avustusta yhteensä 1,2 km:n tieosuuden parannusta varten. ELY-keskus on päättänyt myöntää hankkeelle , mikä on 50 % perusparannuksen kustannusarviosta. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus myöntää euroa Varvintien yksityistien perusparannusta varten. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Tiekunnan anomus: Liite 218 Kaupunginsihteeri: Varvintien yksityistien tiekunta anoo :n avustusta yhteensä 1,2 km:n tieosuuden asfaltointia varten. Kokonaiskustannukset ovat noin Tieosuuden perusparannus tehtiin vuonna 2013, ja tuolloin kaupunki osallistui kustannuksiin :n summalla. Kokonaissumma oli Ehdotus Kaupunginjohtajan sijaisen ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää anomuksen vuoden 2016 talousarviokäsittelyyn.

17 218, KH :00 / :s bilaga: Liite 218, kh Varvsvägen enskilda väg John-Erik Vestvik Varvsvägen Jakobstad Tel Till stadsstyrelsen i Jakobstad Anne Ekstrand Varvsvägen, vars bredd är 10 m fram till vägkorsningen till Södra Varvsvägen. Södra Varvsvägen vars bredd är 7m samt fortsättningen av Varvsvägen fram till båtbryggan i Hällviken vars bredd är 7m har grundförbättrats. Totala vägsträckan är 1,2 km. Totala kostnaderna blev 71920,inkl moms,något dyrare än beräknat för sprängningsarbetena blev mera omfattande än beräknat. Staten bidrog med Staden Jakobstad bidrog med Resten har bekostats av väglaget. Med uppmaning, av dåvarande tekniska direktören Heimo Toiviainen bildades ett väglag, för då fanns det möjlighet att anhålla om statsbidrag. Väglaget bildades och bidrag har beviljats. Därför togs Varvsvägen inte med I stadsplanen för det närliggande bostadsområdet. Vi är 17 familjer som bor året runt här på Varvet. Därtill villabor, samt villabor som använder båthamnen I Hällviken. Bestyrelsen för väglaget har diskuterat behovet av asfaltering för den grundförbättrade sträckan 1,2 km. Vi har begärt offert från Sundströms och NCC. Kostnaderna blir med lite marginal ca inkl moms. Varvsvägen enskilda vägs väglag anhåller om ett bidrag på från Staden Jakobstad Jakobstad Vägbestyrelsen Bilagor:2st offerter John-Erik Vestvik, ordf. Magnus Söderlund, viceordf.

18 219, KH :00 CFV: 514/2015 RAHATOIMISTO: OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 Osavuosiraportti 1/2015: Liite 219 Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus merkitsee osavuosiraportin tiedoksi.

19 Osavuosiraportti 01/ Kaupunginhallitus. Talousarviossa pysyttäneen. Sosiaali- ja terveydenhuolto (kaupungin osuus) -Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset tilinpäätöksessä 2014 ylittävät vuoden 2015 talousarvion 3,1 milj. eurolla. -Kaupungin osuus oman sosiaali- ja terveysviraston kustannuksista arvioidaan kolmen kuukauden perusteella ylittävän talousarvion 4,3 milj. eurolla Eläkemenoperusteiset eläkemaksut ja työmarkkinatuen määräraha ylittyy ennusteen mukaan 0,5 milj. eurolla. -Kolmen kuukauden käytön pohjalta ennustetaan että Vaasan sairaanhoitopiirin laskutus ja ostopalvelut muista sairaaloista ylittävät talousarvion O,7 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyshuollon kustannukset ylittävät siis talousarvion 2015 yhteensä 5,5 milj. euroa. Sivistyslautakunta Päivähoidon nettokustannukset ylittänevät talousarvion 187,000 euroa ja Työväenopisto ennustaa 13,000 euron ylitystä. Muut tulosalueet pysynevät talousarviokehyksessä. Ympäristö- ja rakennuslautakunta pysynee talousarviomäärärahan rajoissa. Tekninen lautakunta Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy 0,3 milj. euron erittelemätön tehostamistarve. Ennustettu tulos on tässä vaiheessa talousarvion mukainen. Liikelaitos Pietarsaaren Vesi pysynee talousarvion (+0,9 milj, euroa) rajoissa. Verotuloja arvioidaan kertyvän 0,7 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 0,7 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Nettorahoituskustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion 0,5 milj. eurolla johtuen budjetoiduista tuloista, jotka toteutunevat vain osittain. Kooste Tuloslaskelmaennuste (ilman liikelaitoksia) osoittaa -7,7 milj. euron alijäämää vuodeksi 2015 (talousarviossa -3,2 milj. euroa). Osavuosiraportin vuosikate (ilman liikelaitoksia) on -1,7 milj. euroa sen oltua talousarviossa +3,1 milj. euroa. Vuosikate liikelaitos mukaan luettuna on -0,2 milj. euroa, ja ennustettu tulos -6,8 milj. euroa.

20 RESULTATRÄKNINGSDEL INKLUSIVE SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSNÄMNDEN Affärsverken endast i form av avkastningen - Liikelaitoksista merkitään ainoastaan tuotto Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter BS 2014 TP BU 2015 TA Prognos 2015 Ennuste Avvikelse Poikkeama TOIMINTATUOTOT VERKSAMHETENS INTÄKTER Totalt o Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk o Henkilöstökulut Personalkostnader Köp av tjänster Palvelujen ostat Aineet, tarvikkeet Avustukset Muut kulut Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader TOIMINTAKULUT VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalt Tehostamistavoite Effektiveringsmål TOIMINTAKATE VERKsAMHETSBlDRAG VEROTULOT SKATTEINKOMSTER Totalt VALTIONOSUUDET statsandelar Totalt RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt VUOSIKATE ARSBIDRAG KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT AVSKRIVNINGAR OCH NEDsKRIVNINGAR TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 220, KH :00 CFV: 194/2014 JOUTSENEN LEIRINTÄALUE Dnro 967/2013 Kh Valmistelu: Talonrakennuspäällikkö Rune Hagström, puh Leirintäalue Joutsen on kaupungin omistama ja useampi eri toimija on harjoittanut täällä toimintaa. Vuoden 2003 loppuun saakka toiminnan harjoittajina siellä toimi useampi eri urheiluseura. Joutsenella on ollut vuokrasopimus Centria tutkimus ja kehityksen kanssa kesästä 2004 lähtien. Käytännössä toimintaa alueella on harjoittanut Centria ammattikorkeakoulu ja turistilinjan oppilaita on ollut palkattuina Centrian palkkalistoilla. Matkailulinjan on nyt määrä loppua Pietarsaaressa, jolloin Centria tutkimus ja kehitys on ilmoittanut, ettei solmi uutta vuokrasopimusta. Joutsenen leirintäalueella on tällä hetkellä 31 kpl käyttökelpoista 2 4 hengen mökkiä, kaikkiaan 99 vuodepaikkaa. Viidessä mökissä on keittiö, wc ja suihku, seitsemässä mökissä on keittiö ja lopuissa mökeistä on ainoastaan jääkaappi ja keittolevy. Alueella on 50 kpl asuntovaunupaikkaa, joista 18:ssa on sähköpistoke. Tämän lisäksi leirintäalueella on kahvilarakennus, perhesaunarakennus, ruoanvalmistus- ja astianpesutila sekä huoltorakennus, jossa on wc:t, suihkut, lastenhoitohuone, vaatehuolto ja pesukone. Viime aikoina leirintäalue on luokiteltu kaksitähtiseksi leirintäalueeksi. Centria tutkimus ja kehityksen kesän 2013 raportin mukaan yöpymisten määrä oli ajalla kesäkuu elokuu 1888 kpl. Kapasiteetti kyseisellä ajanjaksolla on 6435 yöpymistä. Centria tutkimus ja kehitys ei vuokrasopimuksen mukaan maksa vuokraa kaupungille, mutta vastaa laitoksen käyttökustannuksista. Leirintäalue Joutsen rakennelmineen on vanha ja erittäin kulunut. Sekä huoltotilat että mökit ovat perusparannuksen tarpeessa ja alue ei ole sitä tasoa, jota tämän päivän asiakkaat toivovat uudenaikaiselta leirintäalueelta. Alhaisten investointimäärärahojen johdosta on sisäisten tukipalveluiden jaosto priorisoinut investointitoimenpiteitä pääasiassa kouluihin ja päiväkoteihin. FantaSea maauimala on vuodesta 2008 ollut vuokrattuna yritykselle Jacob Garden Oy. Yrittäjä harjoittaa tilapäisellä luvalla myös caravanpark-toimintaa FantaSean alueella. Vuokrasopimus Jacob Garden Oy:n kanssa on voimassa vuoteen Jacob Garden Oy on usean vuoden ajan toivonut alueelle investointeja, jotka tukisivat Jacob Garden Oy:n tavoitteita alueen kehittämisessä. Nykyinen asemakaava ei kuitenkaan ole linjassa yrittäjän kehityssuunnitelmien kanssa. FantaSean Caravanpark-toiminnan johdosta kaupungissa on kaksi keskenään kilpailevaa toimintaa vain muutaman kilomet-

65 220, KH :00 CFV: 194/2014 rin etäisyydellä toisistaan. Koska nämä molemmat kohteet ovat investointien tarpeessa ja koska toimintaolosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet näiden valmistuttua, on alueiden tulevaisuudensuunnitelmista päätettävä. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää - ettei etsi uuttaa toiminnanharjoittajaa Joutseneen - antaa kaavoitusosastolle tehtäväksi tehdä ehdotus uudeksi asemakaavaksi Joutsenen ja FantaSean alueille. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Dnro 194/2014 Kh Anomus: Liite 133 Kaupunginsihteeri: Jeppis Hockey r.f. on osoittanut kiinnostusta Joutsenen leirintäalueen toiminnan harjoittamiseen kesällä Yhdistys anoo euron avustusta vesi- ja sähkökustannuksiin. Kaupunki korvasi edelliselle urakoitsijalle Centrialle euroa vuonna 2013 vastaaviin kuluihin. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää myöntää Jeppis Hockey r.f:lle euroa sillä edellytyksellä, että seura tekee sopimuksen kaupungin kanssa Joutsenen leirintäalueen leirintäaluetoiminnan harjoittamisesta kesällä Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Anomus: Liite 172 Kaupunginsihteeri: Jeppis Hockey anoo lupaa vuokrata Joutsenen leirintäalueen ajalle sekä anoo, että kaupunki toimittaa rakennusmateriaalia enintään euron (sis. alv:n) arvosta. Kaupunginhallitus päätti , että otettaessa huomioon

66 220, KH :00 CFV: 194/2014 vuonna 2014 tehtävien kunnossapitoinvestointien määrärahan suuruus, ei ole tarkoituksenmukaista panostaa Joutsenen leirintäalueeseen. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin myöntää Jeppis Hockey r.f:lle euroa (vesi- ja sähkökustannuksiin) sillä ehdolla, että seura tekee sopimuksen kaupungin kanssa leirintäalueen toiminnan harjoittamisesta kesällä Valtuuston hyväksymien strategisten periaatteiden mukaan kaupunki mahdollistaa kansalaisaktiivisuutta ja mahdollisuuksien mukaan aktiivista yhdistystoimintaa. Jeppis Hockey r.f:n aloite toiminnan harjoittamiseksi Joutsenen leirintäalueella perustuu pitkälti talkootyöhön ja pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseen. Suhteellisen pienellä taloudellisella avustuksella kaupunki voi mahdollistaa leirintäalueen olemassaolon kaupungissamme, samalla kun vilkastutetaan yhdistystoimintaa ja osallistutaan pitkäaikaistyöttömistä johtuvien kustannusten vähentämiseen. Kaupungin on kuitenkin kohtuullisen ajan puitteissa päätettävä, mihin tarkoitukseen kyseinen alue suunnitellaan ja mihin sitä käytetään. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki vuokraa Joutsenen leirintäalueen ajalla Jeppis Hockey r.f:lle :n vuokraa vastaa, minkä jälkeen sopimus arvioidaan. Kaupunginhallitus myöntää Jeppis Hockey r.f:lle rakennusmateriaaleihin ja leirintäalueen käynnistämistoimenpiteisiin. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus muutti ehdotuksen viimeisen lauseen seuraavasti: Myönnetään korkeintaan euron kunnostusavustus rakennusmateriaaleihin ja leirintäalueen käynnistämistoimenpiteisiin yhteistyössä tilahallinnon kanssa laadittavan suunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti uuden päätösehdotuksen. Kh Jeppis Hockeyn anomus: Liite 87 Kaupunginsihteeri: Jeppis Hockey ry on lähettänyt kaupunginhallitukselle anomuksen vuokrasopimuksen jatkamisesta. Jeppis Hockey toivoo pitkäaikaisempaa sopimusta samoilla ehdoilla kuin vuonna Vuonna 2014 kaupunginhallitus myönsi yhdistykselle käytettäväksi rakennusmateriaaleihin ja sähköön ja ve-

67 220, KH :00 CFV: 194/2014 teen. Sähkön ja veden käyttö osoittautui suuremmaksi ja tilahallinto on lähettänyt kaupunginhallitukselle maksettavaksi :n laskun (sis. rakennusmateriaalit ja sähkö/vesimaksut) ja Jeppis Hockeylle :n laskun vuodesta Jeppis Hockey maksoi vuokraa kaupungille Jeppis Hockeylta on pyydetty tilastotietoa kävijämääristä ja tietoa Svanenin toiminnan tuotoista, mutta tietoja ei ole saatu. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää tehdä Jeppis Hockeyn kanssa vuokrasopimuksen kahdeksi kaudeksi 2015 ja Kaupunginhallitus päättää myöntää sähköön ja veteen vuodessa. Mahdollisista rakennusten korjaustöistä on sovittava erikseen tilahallinnon kanssa. Jeppis Hockey maksaa kaupungille vuokraa per kausi. Päätös Kaupunginhallitus: Keskustelun aikana kaupunginjohtajan sijainen muutti ehdotustaan siten, että kaupunginhallitus päättää tehdä Jeppis Hockeyn kanssa vuokrasopimuksen kolmeksi kaudeksi 2015, 2016 ja Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Jeppis Hockeyn anomus: Liite 220 Kaupunginsihteeri: Jeppis Hockey r.y. on lähettänyt kaupunginhallitukselle anomuksen :n lisätuesta Joutsenen leirintäalueen kunnostustöihin. Lisärahalla on tarkoitus saneerata mökkien kylpyhuoneita ja ostaa uusia astiastoja keittiöön. Sisäinen tukipalvelukeskus (tilahallinto) on varannut kunnossapitävistä investointimäärärahoista Joutsenen kunnostustöihin sekä käyttötaloudesta Runebergin tuvan korjauksiin vuodelle Tämän rahan pitäisi suunnilleen riittää vuonna 2015 tehtäviin kunnostustöihin. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää myöntää avustusta Jeppis Hockey r.y:lle Joutsenen kunnostustöihin kaupunginhallituksen käyttövaroista.

68 220, KH :00 / :s bilaga: Liite 220, kh

69 221, KH :00 CFV: 241/2014 VILLA SVEDENIN MAALAUS Kh Olavi Tialan kirjelmä: Liite 192 Kaupunginsihteeri: Olavi Tiala, joka asuu Villa Svedenissä ja huolehtii rakennuksesta, esittää kirjeessä, että Villa Sveden olisi maalattava. Tiala on myös pyytänyt tarjouksen työstä. Talonrakennuspäällikkö Rune Hagström vahvistaa, että Villa Sveden on maalauksen tarpeessa, mutta tarkoitusta varten ei ole budjetoitu määrärahaa. Työ ja maali maksavat tässä tapauksessa n euroa. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus lähettää asian talousarviovalmisteluun. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Olavi Tialan kirjelmä vuodelta 2014: Liite 221 Kaupunginsihteeri: Kaupunginhallituksen talousarvioneuvotteluissa syksyllä 2014 myönnettiin Villa Svedenin maalaukseen kaupunginhallituksen käyttövaroista Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan maalaukseen tarvitaan noin Tiala toivoo, että maalaus voitaisiin tehdä kesällä Rakennus on kaupungin omistama, ja sen kunto ja ylläpito kuuluu tilahallinnolle. Paikan päällä on käyty tilahallinnosta, ja todettu, että rakennus on maalauksen tarpeessa. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää lähettää asian tilahallinnolle käsittelyyn, ja he selvittävät voidaanko maalaukseen käytettävät rahat ottaa tilahallinnon kunnossapitoihin käytettävistä investointimäärärahoista vielä vuonna 2015 tai mahdollisesti vuonna Kaupunginhallitus kustantaa edelleen jo myönnetyt kaupunginhallituksen käyttövaroista.

70 221, KH :00 / :s bilaga: Liite 221, kh

71 222, KH :00 CFV: 406/2015 LAUSUNTOPYYNTÖ TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMINEN" Käräjäoikeusverkoston-kehittäminen: Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 14/2015 löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta: /Files/OMML_14_2015_Karajaoik.pdf (suomeksi) /Files/OMML_31_2015_Tingsrattsnatverket_Karajaoi k_ru_158s.pdf (på svenska) Kaupunginsihteeri: Käräjäoikeuksien viimeisin rakenneuudistus toteutettiin vuoden 2010 alusta lukien, jossa yhteydessä Vaasan ja Mustasaaren käräjäoikeudet yhdistettiin Pohjanmaan käräjäoikeudeksi. Uudistusta vuonna 2013 arvioineen raportin mukaan tulokset olivat pääosin myönteisiä ja tarkastelun kohteena olleiden käräjäoikeuksien toiminnan voitiin nähdä kokonaisuutena tehostuneen ja tuloksellisuuden kasvaneen. Siirtymäkausi oli kuitenkin korostanut mm. toimintamallien selkiinnyttämisen ja ammattimaisen johtamisen tarvetta. Käsillä olevan käräjäoikeusverkoston uudistuksen taustalla ovat valtiontalouden tilanne ja oikeusministeriön asettaman neuvottelukunnan valmisteleman oikeudenhoidon uudistamisohjelman vuosille esittämät tavoitteet. Pyrkimyksenä on luoda edellytykset laadukkaalle, taloudelliselle ja tehokkaalle oikeudenhoidolle jatkuvasti vähenevillä resursseilla ja voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Käräjäoikeusverkoston uudistamisessa on mietinnön mukaan kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että käräjäoikeudet kykenevät kokonsa perusteella varmistamaan riittävän yleis- ja erityisosaamisen turvaamisen. Uudistuksella pyritään luomaan strateginen, pitkäkestoinen rakenteellinen ratkaisu. Mietinnössä esitetään käräjäoikeuksien yksikkökoon suurentamista ja tuomiopiirien laajentamista. Perusteluina tälle esitetään mm. käräjäoikeuksien työmäärän ja resurssien tasaisempaa jakautumista käräjäoikeuksien kesken, lainkäytön painopisteen siirtymistä entistä enemmän käräjäoikeuksiin ja tuomareiden ja muun henkilökunnan ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen. Videoneuvottelujen käyttö ja sähköisen asioinnin lisääminen ovat aiheuttaneet asiakasmäärien ja henkilökohtaisen asioinnin vähenemistä. Toimitiloilta edellytetään lisäksi riittävien turvajärjestelmien- ja järjestelyiden takaamista. Suuremmat yksikkökoot mahdollistaisivat hallinnon keventämisen ja päällekkäisen työn poistamisen sekä parantaisivat asiantuntevan henkilöstön rekrytointimahdollisuuksia.

72 222, KH :00 CFV: 406/2015 Lisäksi nähdään, että viranomaisyhteistyön kannalta olisi perusteltua, että käräjäoikeuksien tuomiopiirit vastaisivat pääosin muiden viranomaisten toimialueita. Mietinnössä esitetään käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrän vähentämistä nykytilanteen mukaisesta 57 toimipaikasta 33:een. Käräjäoikeuksien tuomiopiirejä esitetään vähennettäväksi nykyisestä 27 joko 17 tai 14 käräjäoikeuden tuomiopiireiksi. Mietinnössä ei ole asetettu esitettyjä 17 ja 14 käräjäoikeuden mallivaihtoehtoja etusijajärjestykseen. Molemmissa malleissa ehdotetaan Pohjanmaan osalta, että istuntopaikat Pietarsaaressa ja Kristiinankaupungissa lakkaisivat. 17 käräjäoikeuden mallissa lähtökohtana on ollut asia- ja henkilöstömääriltään pienimpien käräjäoikeuksien sekä eräiden muiden käräjäoikeuksien yhdistäminen. Tässä mallissa Keski- Pohjanmaan (väestöpohja ) ja Pohjanmaan (väestöpohja ) käräjäoikeudet yhdistettäisiin Pohjanmaan käräjäoikeudeksi, jolloin tuomiopiirin väestöpohja olisi asukasta. Tällöin käräjäoikeuden keskuspaikkana olisi Vaasa ja sivukanslian sijaintipaikkana Kokkola. 14 käräjäoikeuden malli vastaa puolestaan poliisin ja syyttäjän toimialueita, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tässä mallissa Etelä-Pohjanmaan (väestöpohja ), Keski- Pohjanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeudet yhdistettäisiin Pohjanmaan käräjäoikeudeksi, jolloin tuomiopiirin alue kattaisi asukkaan väestöpohjan. Tällöin käräjäoikeuden keskuspaikkana olisi Vaasa ja sivukanslioiden sijaintipaikkakuntina Kokkola ja Seinäjoki. Pohjanmaan käräjäoikeus on tällä hetkellä ainoa kaksikielinen käräjäoikeus, jonka pääkielenä on ruotsi. Ruotsinkielisten osuus käräjäoikeuden tuomiopiirissä on noin 50 %, mutta käräjäoikeuden ratkaisemista asioista kuitenkin valtaosa on suomenkielisiä (86 %). Sekä 17 että 14 käräjäoikeuden mallissa Pohjanmaan alueen käräjäoikeus muuttuisi enemmistökieleltään suomenkieliseksi. Asioiden käsittelykieli määräytyisi kuitenkin kielilain 3. luvun perusteella siten, että rikosasiassa käytettäisiin pääsääntöisesti vastaajan kieltä ja riita-asiassa jommankumman asianosaisen kieltä. Ehdotetussa 17 käräjäoikeuden mallissa Keski- Pohjanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeuksien yhdistymisen seurauksena tuomiopiirin väestön ruotsinkielisten osuus olisi 39 %. Mikäli myös Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus yhdistettäisiin Pohjanmaan käräjäoikeuteen, olisi sen tuomiopiirin väestön ruotsinkielisten osuus 22 %. Pietarsaaren kaupunginhallitus antaa oikeusministeriölle seuraavan lausunnon: Käräjäoikeusverkoston uudistuksen myötä ainoa kaksikielinen, mutta enemmistökieleltään ruotsinkielinen Pohjanmaan käräjäoikeus muuttuisi enemmistökieleltään suomenkieliseksi mo-

73 222, KH :00 CFV: 406/2015 lemmissa esitetyissä mallivaihtoehdoissa. Tämä uudistus ei muuttaisi Pohjanmaan käräjäoikeuden nykyistä tilannetta, jossa käräjäoikeuden ratkaisemista asioista 86 % on suomenkielisiä. Pietarsaaren kaupunki katsoo kuitenkin, että mahdollinen uudistus ei saa heikentää alioikeuspalveluiden saatavuutta sekä ruotsin että suomen kiellä. Pääasiallisena kantanaan Pietarsaaren kaupungilla on se, että Pohjanmaan käräjäoikeuden nykyinen alue on toimiva eikä välitöntä muutostarvetta ole. Mahdollisen uudistuksen yhteydessä edellytetään, että Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin sijoitetaan riittävä määrä ruotsinkielisten kielituomarien virkoja. Väestöpohjasta johtuen on lisäksi varmistettava se, että myös käräjäoikeuden muuhun henkilöstöön kuuluu riittävä määrä sekä ruotsin- että suomenkielentaitoisia henkilöitä. Voimassaolevan käräjäoikeuslain 18 a :n mukaan käräjäoikeuksiin voidaan perustaa erillisiä osastoja, jotta väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan voidaan turvata. Pietarsaaren kaupunki tähdentää tämän mahdollisuuden säilyttämistä myös tulevaisuudessa, vaikka käräjäoikeuslain kieliosastoa koskevista erityissäännöksistä luovuttaisiin tuomioistuinlakityöryhmän ehdottamalla tavalla. Pietarsaaren kaupunki pitää parempana mallina mietinnössä esitettyä 17 käräjäoikeuden mallia, jossa Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus yhdistettäisiin Pohjanmaan käräjäoikeuteen. Tässä mallissa käräjäoikeuden hallinnollinen kanslia olisi Vaasassa ja käräjäoikeuden kanslia Kokkolassa. Nykyiset istuntopaikat Kristiinankaupungissa ja Pietarsaaressa lakkautettaisiin, mitä perustellaan muun muassa oikeudenistuntojen turvallisuusnäkökulmankannalta. Tähän Pietarsaaren kaupunki toteaa, että istuntopaikan säilyminen Pietarsaaressa on erittäin tärkeää. Mietinnön laatijoilla on ollut puutteellista tietoa Pietarsaaren istuntopaikan osalta, sillä istuntopaikka sijaitsee uudessa, muutama vuosi sitten, valmistuneessa virastotalossa, joka täyttää kaikki turvallisuusmääräykset. Samassa rakennuksessa toimii myös poliisi. Pietarsaaren istuntopaikka on käytössä kolme päivää viikossa. Mikäli istuntopaikka lakkaisi, olisivat lähimmät istuntopaikat Kokkolassa (40 km) ja Vaasassa (100 km). Etäisyys molempiin kaupunkeihin on kohtuullisen suuri eikä ole tarkoituksenmukaista kellekään osapuolelle, että matkustamiseen käytetty aika lisääntyisi merkittävästi. Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden tilat Kokkolassa ovat myös kovassa käytössä tällä hetkellä eikä tilojen käyttöastetta pystytä enää merkittävästi nostamaan. Pietarsaaren kaupunki toteaa, että 14 käräjäoikeuden vaihtoehto olisi huono vaihtoehto ainakin tällä hetkellä. Etelä- Pohjanmaan käräjäoikeuden väestöpohja on itsessään tällä hetkellä lähes asukasta, joten Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tarpeeksi iso yksikkö pystyäkseen toimimaan itsenäisenä käräjäoikeutena.

74 222, KH :00 CFV: 406/2015 Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää lähettää yllä esitetyn lausunnon oikeusministeriölle Pietarsaaren kaupungin lausuntona asiassa.

-2, KH 2016-05-09 16:00

-2, KH 2016-05-09 16:00 -2, KH 2016-05-09 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 9. toukokuuta 2016 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Michael

Lisätiedot

-2, KH 2015-09-01 16:00

-2, KH 2015-09-01 16:00 -2, KH 2015-09-01 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 1.9.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

-2, KV 2015-11-16 18:00

-2, KV 2015-11-16 18:00 -2, KV 205--6 8:00 Kokoustiedot Aika 6..205 klo 8.00 Paikka Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Luomala, Eero Boström, Peter Lyyra, Anna-Maija Brännbacka-Brunell, Brita Mäenpää,

Lisätiedot

-2, KH 2015-10-12 16:00

-2, KH 2015-10-12 16:00 -2, KH 2015-10-12 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 12. lokakuuta 2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus

Lisätiedot

-2, KH :30

-2, KH :30 -2, KH 2016-12-30 11:30 Kokouskutsu Perjantaina 30. joulukuuta 2016 klo 11.30, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Michael

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

-2, KH :00

-2, KH :00 -2, KH 2016-06-13 08:00 Kokouskutsu Maanantaina 13. kesäkuuta 2016 klo 08.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Michael

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

-2, KV 2014-12-22 18:00

-2, KV 2014-12-22 18:00 -2, KV 2014-12-22 18:00 Kokoustiedot Aika 22.12.2014 kl. 18.00 Paikka Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 106 09.12.2015 265 15.12.2015 43 20.04.2016 214 26.04.2016

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Lausunnon antaminen oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä. Lausuntopyyntö 8.4.2015

Lausunnon antaminen oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä. Lausuntopyyntö 8.4.2015 Kaupunginhallitus 224 18.05.2015 Lausunnon antaminen oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä 489/00.04.00/2015 KH 224 Valmistelija/lisätiedot konsernihallinnon lakimies

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 8/2014 Kokousaika 27.8.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2015-06-16 16:00

-2, SIV-SU 2015-06-16 16:00 -2, SIV-SU 2015-06-16 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 16.6.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

-2, SIV-LJ :30

-2, SIV-LJ :30 -2, SIV-LJ 2016-01-14 17:30 Kokouskutsu Torstaina 14.1.2016 klo 17.30, Urheilutalon kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Håkan Forss, puheenjohtaja Pia Nyman Jaakko Koskela,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN 1551/34.340/2006 KHALL 28.02.2007 79 Liitteet B3-6 Talousjohtaja: Pargas Idrottsförening rf

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

-2, KH 2015-05-11 16:00

-2, KH 2015-05-11 16:00 -2, KH 2015-05-11 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 11.5.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

8 29.01.2014 42 11.02.2014

8 29.01.2014 42 11.02.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 8 29.01.2014 42 11.02.2014 Tontinvaraushakemus asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamista varten/avain Yhtiöt / Ansökan om

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KUTSU Kunnantalo, istuntosali

KUTSU Kunnantalo, istuntosali KUTSU Laadittu 20.1.2016 1 Kokousaika Keskiviikkona klo 18:00 Kokouspaikka Kunnantalo, istuntosali Asia nro Asia 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Aloite vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 05.08.2015 klo 15:30-15:40 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Arvola Hannu Junkkala Juho Ketola

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

-2, KH 2015-09-28 16:30

-2, KH 2015-09-28 16:30 -2, KH 2015-09-28 16:30 Kokouskutsu Maanantaina 28.9.2015 klo 16:30, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

-2, KH 2016-01-18 16:00

-2, KH 2016-01-18 16:00 -2, KH 2016-01-18 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 18. tammikuuta 2016 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus

Lisätiedot

Päättäjät varajäsenet

Päättäjät varajäsenet KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Tiistai klo. 14.00, Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari Päättäjät Varsinaiset jäsenet Ulrika Rönnback, puheenjohtaja Ulf Stenman, varapuheenjohtaja Helena Berger Jan-Erik Högdahl

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

-2, KH 2015-06-08 16:00

-2, KH 2015-06-08 16:00 -2, KH 2015-06-08 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 8.6.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

-2, SIV-KJ 2016-01-14 17:00

-2, SIV-KJ 2016-01-14 17:00 -2, SIV-KJ 2016-01-14 17:00 Kokouskutsu Torstaina 14.1.2016 klo 17.00, Museon kanslia, Isokatu 4 Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Brita Brännbacka-Brunell, puheenjohtaja Harald

Lisätiedot

-2, SIVL 2015-01-28 16:00

-2, SIVL 2015-01-28 16:00 -2, SIVL 2015-01-28 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 28.1.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä 3..03 tiedote (5) 5.8.03 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 5.8.03 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00 18.25

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00 18.25 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 7.5.2014 klo 18.00 18.25 Konneveden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot