-2, KH :00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-2, KH 2015-05-25 16:00"

Transkriptio

1 -2, KH :00 Kokouskutsu Maanantaina klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm Ulla Hellén, I varapuheenjohtaja Pentti Silvennoinen Jarmo Ittonen, II varapuheenjohtaja Anna-Maija Lyyra Mona Vikström Bo Forsman Kenneth Holmgård Marcus Suojoki Maria Lunabba Annica Haldin Owe Sjölund Brita Brännbacka-Brunell Christina Helsing Bjarne Kull Kari Koskela Mervi Rantala Tua Mäenpää Kurt Hellstrand Eero Luomala Marita Salmu Muut läsnäolijat Anne Ekstrand, kaupunginjohtajan sijainen Milla Kallioinen, kaupunginsihteeri Carola Sundqvist, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Richard Sjölund, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Markus Karlsson, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Milla Kallioinen kaupunginsihteeri

2 210, KH :00 KOKOUSKUTSUN LAILLISUUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 211, KH :00 PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Kaupunginsihteeri: Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa maanantaina 1. kesäkuuta Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus valitsee Christina Helsingin ja Kenneth Holmgårdin pöytäkirjantarkastajiksi.

4 212, KH :00 ILMOITUSASIAT Pohjanmaan Expo Oy: kutsu yhtiökokoukseen Vaasassa. Kehityskoordinaattori Christina Lind-Kangas on edustanut kaupunkia yhtiökokouksessa. Dnro 458/2015 Oy Komit Ab: kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Pietarsaaressa. Apulaiskaupunginsihteeri Terttu Vallittu on edustanut kaupunkia yhtiökokouksessa. Dnro 495/2015 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: päätös valtiontuen myöntämisestä korkeintaan :n edestä vuodelle 2015 kustannuksista, jotka liittyvät kutsuohjatun paikallisen palveluliikenteen (Vipparin) järjestämistä varten. Dnro 499/2015 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: päätös valtiontuen myöntämisestä korkeintaan :n edestä vuodelle 2015 seutulipun taksa-alennusten ostoista aiheutuvista kustannuksista. Dnro 500/2015 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta alueelle , Ny-Öst Pietarsaaren kaupungissa ja alueelle , Öst Pedersören kunnassa luonnonsuojelulain (1096/1996) 24 :n 1. momentin mukaisesti. Dnro 501/2015 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta alueelle , Tallmo Pietarsaaren kaupungissa luonnonsuojelulain (1096/1996) 24 :n 1. momentin mukaisesti. Asiakirjat ovat nähtävissä kaupunginkanslissa. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

5 213, KH :00 CFV: 49/2015 ASIOIDEN OTTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA KÄSITELTÄVIKSI Kaupunginjohtajan sijaisen päätökset: Liite 213 A Kaupunginsihteerin päätökset: Liite 213 B Kaupunginsihteeri: Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi lautakunnan jo ratkaiseman asian. Hallitus voi, eräin poikkeuksin, kumota lautakunnan päätöksen tai palauttaa asian uuteen käsittelyyn. Kun oikeutta käytetään, on katsottava, että päätös on tehty, kun pöytäkirja on tarkastettu. Oikeutta on käytettävä sinä aikana, jona oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Pietarsaaren hallintosäännön 45 :n mukaan lautakunnan tai johtokunnan on ilmoitettava kaupunginhallitukselle viimeistään neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta sellaisia asioita koskevista päätöksistä, jotka voidaan ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi. Pietarsaaren kaupunki, Luodon kunta, Uudenkaarlepyyn kaupunki ja Pedersören kunta ovat sopineet sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksistä alueen yhteistoimintasopimuksessa, ettei isäntäkunnan (Pietarsaaren kaupungin) hallitus käytä sillä olevaa oikeutta, ylemmän toimielimen ominaisuudessa, ottaakseen käsiteltäväksi kaupunginhallituksessa asioita, joista yhteinen lautakunta tai sen jaostot ovat tehneet päätöksen. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa päätösten laillisuuden valvonta sitä vaatii. Teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa sekä osoitteessa Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan mihinkään edellä mainituissa liitteissä oleviin virkamiespäätöksiin eikä myöskään ota päätettäväkseen yhtään asiaa, joista tekninen lautakunta on tehnyt päätökset.

6 214, KH :00 TV: 179/2015 RAATIHUONEEN PERUSTUSRAKENTEIDEN KORJAUS TL Liite 28 A, B, C ja D Syksyllä 2004 tilahallinnon henkilökunta huomasi halkeamia Raatihuoneen kellarin seinissä ja holvissa. Halkeamien yli piirrettiin mittalinjoja, jotta niiden muutosta voitaisiin seurata. Halkeamien suuruuden ja laajuuden jatkuva seuranta osoitti, että ne lisääntyvät vuosittain. Raatihuoneen perustusrakenteiden ja perustusolosuhteiden kuntotutkimus tilattiin Työn suoritti insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy. Tutkimusten perusteella voitiin todeta, että halkeamien muodostuminen ja muodonmuutokset Raatihuoneen rakenteissa on seurausta perustuksien painumisesta, joka johtuu luonnonkiviperustusten alla olevan hirsiarinan lahoamisesta. Fundatec Oy laati suunnitelmat korjaustoimenpiteille, jotka kustannuslaskettiin pyytämällä ennakkotarjouksia yrityksiltä, joilla oli asiatuntemusta vastaavista töistä. Ennakkohinnat tuolloin 2007 oli Tämän lisäksi tulee kustannukset kellarikerroksen kuntoonsaattamisesta, joka arvioitiin noin Rakennuskustannusindeksi huomioiden on tämänpäivän hinta noin kontra Tilahallinto on joka vuosi yrittänyt saada budjettiin määrärahan korjaustoimenpiteille mutta sitä ei ole vielä myönnetty. Vuoden 2014 lopulla Ideastructura niminen yritys teki Raatihuoneen halkeamien seurantamittauksen, liite 28 A. Ideastructuran tutkimusselostuksen mukaan ovat halkeamat ja muodonmuutokset nyt jo niin suuria, että on olemassa todellinen riski että rakenteet sortuvat. Nyt kun toriparkki on lähtökuopissaan, on myös Raatihuoneen perustuksien korjaus aloitettava, koska toriparkin perustukset ylettyvät alemmalle tasolle kun Raatihuoneen perustukset ja siten vaikuttavat negatiivisesti Raatihuoneeseen. Ehdotus Päätös Vt. tekninen johtaja: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää :on investointimäärärahan Raatihuoneen perustusrakenteiden korjaukseen sekä seuraavana vuotena :oa kellarikerroksen rakenteiden jälleenrakentamiseen. Perustusrakenteiden korjauksen määräraha myönnetään siinä vaiheessa kun toriparkin rakennustyöt aloitetaan, kuitenkin viimeistään Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

7 214, KH :00 TV: 179/2015 Kh Muistio: Pietarsaaren Raatihuone: Perustusten painuman seurantamittaukset : Liite 206 A Lausunto: Pietarsaaren raatihuone: Perustusten vahvistusten kiireellisyydestä : Liite 206 B Kaupunginsihteeri: Talo-osasto on pyytänyt tarjouksia siitä kuinka paljon Raatihuoneen perustusrakenteiden korjaus maksaisi ja millä tavalla korjaus olisi tarkoituksenmukaisinta. Raatihuoneen kellarikerroksen korjaukseen mahdollisesta aloittamisesta ja siihen myönnettävästä määrärahasta päätetään myöhemmin. Sisäisten tukipalvelujen jaosto tekee päätöksen urakoitsijan valinnasta sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on myöntänyt määrärahan tarkoitukseen. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää :n investointimäärärahan Raatihuoneen perustusrakenteiden korjaukseen vuodelle Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus ehdottaa lisäksi kaupunginvaltuustolle, että lisämääräraha rahoitetaan kassavaroilla.

8 215, KH :00 CFV: 494/2015 SOPIMUS KEPOKIN KANSSA Sopimus: Liite 215 Kaupunginsihteeri: Kaupungilla on ollut sopimus keinotekonurmen vuokraamisesta (Länsikenttä) KePok Oy:n kanssa vuodesta Viimeisin sopimus on mennyt umpeen Nyt on tarkoituksena tehdä sopimus kentän vuokraamisesta viideksi vuodeksi ajalle Kaupunki maksaa KePok Oy:lle vuokraa vuodessa jaettuna siten, että liikuntajaoston osuus on ja Kunnallisteknisen osaston Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen KePok Oy:n kanssa ajalle

9 215, KH :00 / :s bilaga: Liite 215, kh HYRESAVTAL GÄLLANDE VÄSTRA PLAN Staden Jakobstaden har sedan 2010 haft ett avtal med KePoK angående hyran för användning av konstgräsplanen, Västra plan. Senaste avtal gick ut den och det bestod egentligen av två separata avtal, ett uppgjort av idrottssektorn och ett av tekniska sektorn. Båda avtalen kombineras till ett nytt avtal enligt följande: 1. Avtalsparter är: Oy KePoK Ab och staden Jakobstad 2. Avtalstid: Förhandlingar om nytt avtal förs i augusti Hyresobjekt: Västerplan, 7630 m 2 Pedersesplanaden 8, JAKOBSTAD 4. Hyra: Staden erlägger en hyra på årligen uppdelat så att idrottssektionen står för och Komtek för Idrottsbyrån sköter prissättningen, uthyrningen av planen och inkomna hyrorna skrivs som BI-Idrottssektionens inkomster. Stadens personal underhåller den dagliga/veckovisa servicen av planen dvs. borstar planen, plogar snö (vid behov) och underhåller fotbollsmålen på plan. Övrig underhåll hör till Oy KePoK Ab. Oy KePoK Ab sköter underhåll och reparationer av lampor (belysning), läktare och den årliga servicen av konstgräset. Oy KepoK Ab bekostar inköp av granulat sand till konstgräsmattan. Idrottssektionen (KomTek) betalar elräkningarna och de föreningar som bokar Västerplan, via Idrottsbyrån, har rätt att använda (boka) Centralplanens omklädningsrum när läktaren är öppen för allmänheten. 5. Uppsägningstid: 3 månader Staden Jakobstad/Dagvårds- och utbildningsnämnden. PB 41, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki/päivähoito- ja koulutuslautakunta. PL 41, Pietarsaari (06) ,

10 215, KH :00 / :s bilaga: Liite 215, kh Meningsskiljaktigheter Eventuella meningsskiljaktigheter gällande detta avtal löses i första hand med förhandlingar mellan avtalsparterna. Ifall parterna inte kan komma överens, avgörs meningsskiljaktigheterna i allmän underrätt. 7. Avtalets ikraftträdande Detta avtal träder i kraft vid undertecknandet. 8. Avtalet har uppgjorts i två exemplar, ett för vardera avtalsparten. 9. Ort, datering och undertecknande Jakobstad, den 10 maj 2015 Anne Ekstrand, stadsdirektörens ersättare Milla Kallioinen, stadssekreterare Stefan Skrabb, vd, Oy KePoK Ab Stig Johansson, ordf. Oy KePok Ab Staden Jakobstad/Dagvårds- och utbildningsnämnden. PB 41, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki/päivähoito- ja koulutuslautakunta. PL 41, Pietarsaari (06) ,

11 216, KH :00 CFV: 488/2015 WALKI WISA OY: ENNAKKOPÄÄTÖS KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ Kaupungingeodeetin lausunto: Liite 216 A Alueen kartta: Liite 216 B Kaupunginjohtajan sijaisen ennakkopäätös: Liite 216 C Kaupunginsihteeri: Walki Oy on tiedustellut aikooko Pietarsaaren kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan mahdollisessa kiinteistökaupassa, joka koskee n m 2 :n teollisuustonttia osoitteessa Luodontie 151, Pietarsaari. Kiinteistönluovutusta ei ole vielä tapahtunut. Kaupungin asemakaava-arkkitehdin ja mittausosaston taholta on todettu, ettei kaupungilla ole tarvetta saada kyseistä tonttia itselleen. Kaupungin intressissä ei täten ole etuosto-oikeuden käyttäminen, ja asiassa on annettu kaupunginjohtajan sijaisen ennakkopäätös ja ilmoitettu Walki Oy:lle Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

12 216, KH :00 / :s bilaga: Liite 216 A, kh Stadsstyrelsen PB Jakobstad Ärende: Förhandsutlåtande om stadens användning av förköpsrätt. Walki Wisaa Oy / Mats Holti anhåller om förhandsbesked gällande användning av stadens förköpsrätt enligt FörköpsL gällande en fastighetsöverlåtelse. Fastighetsöverlåtelsen har inte ägt rum. Överlåtelsevillkoren är inte tillgängliga i detta skede. Köpeobjektet med fastighetsbeteckning är en m2 stor industritomt, med adressen Larsmovägen 151, Jakobstad. Tomten är bildad enligt gällande detaljplan godkänd Walki Wisa Oy äger tomten genom köpebrev daterat och lagfarten är daterad Utlåtande: Staden har inget behov av att förvärva den aktuella tomten i fall att Walki Wisa Oy skulle verkställa en försäljning. Staden torde därför meddela att den inte ämnar utnyttja sin förköpsrätt. Jakobstad Christer Tonberg Tf. stadsgeodet Bilaga: Karta Staden Jakobstad Mätningsavdelningen. PB 87, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki Mittausosasto. PL 87, Pietarsaari (06) ,

13 216, KH :00 / :s bilaga: Liite 216 B, kh :128 M607 1:6 1:1 1 5 Alholmsvägen sbt M :1 Sockerbrukstomten sbt M607 1:6 1:128 Alholmintie 1:11:6 1:128 M607 Alholmsvägen 1:1 1:6 Luodontie M608 1:128 1:1 1:6 2:4 Alholmintie 1:11:128 1: :128 1:1 6 Pohjantie 1 1:128 Alholmsvägen 1:1 1:128 Larsmovägen Luodontie : Veritas M P P P P India 11P K1 11K India 2 11P6 Alholmintie Ekop. 11K Alholmsvägen Europa Australia 5 4 Orient Alholmsvägen 7 3 Europa 11K :128 1: : Bottenviksvägen Pohjanlahdentie 12K9 Pohjanlahdentie Depågatan K :128 1: E3 301

14 216, KH :00 / :s bilaga: Liite 216 C, kh

15 217, KH :00 CFV: 497/2015 AB EKOROSK OY: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Kaupunginsihteeri: Ab Ekorosk Oy kutsuu varsinaiseen yhtiökokoukseen klo Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus valitsee kaupungin edustajan Ab Ekorosk Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

16 218, KH :00 CFV: 867/2012 VARVINTIEN YKSITYISTIEN TIEKUNTA: AVUSTUSANOMUS VARVINTIEN PE- RUSPARANNUSTA VARTEN KH Anomus: Liite 356 A ELY-keskuksen päätös: Liite 356 B Kartta: Liite 356 C Kaupunginsihteeri: Varvintien yksityistien tiekunta anoo :n avustusta yhteensä 1,2 km:n tieosuuden parannusta varten. ELY-keskus on päättänyt myöntää hankkeelle , mikä on 50 % perusparannuksen kustannusarviosta. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus myöntää euroa Varvintien yksityistien perusparannusta varten. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Tiekunnan anomus: Liite 218 Kaupunginsihteeri: Varvintien yksityistien tiekunta anoo :n avustusta yhteensä 1,2 km:n tieosuuden asfaltointia varten. Kokonaiskustannukset ovat noin Tieosuuden perusparannus tehtiin vuonna 2013, ja tuolloin kaupunki osallistui kustannuksiin :n summalla. Kokonaissumma oli Ehdotus Kaupunginjohtajan sijaisen ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää anomuksen vuoden 2016 talousarviokäsittelyyn.

17 218, KH :00 / :s bilaga: Liite 218, kh Varvsvägen enskilda väg John-Erik Vestvik Varvsvägen Jakobstad Tel Till stadsstyrelsen i Jakobstad Anne Ekstrand Varvsvägen, vars bredd är 10 m fram till vägkorsningen till Södra Varvsvägen. Södra Varvsvägen vars bredd är 7m samt fortsättningen av Varvsvägen fram till båtbryggan i Hällviken vars bredd är 7m har grundförbättrats. Totala vägsträckan är 1,2 km. Totala kostnaderna blev 71920,inkl moms,något dyrare än beräknat för sprängningsarbetena blev mera omfattande än beräknat. Staten bidrog med Staden Jakobstad bidrog med Resten har bekostats av väglaget. Med uppmaning, av dåvarande tekniska direktören Heimo Toiviainen bildades ett väglag, för då fanns det möjlighet att anhålla om statsbidrag. Väglaget bildades och bidrag har beviljats. Därför togs Varvsvägen inte med I stadsplanen för det närliggande bostadsområdet. Vi är 17 familjer som bor året runt här på Varvet. Därtill villabor, samt villabor som använder båthamnen I Hällviken. Bestyrelsen för väglaget har diskuterat behovet av asfaltering för den grundförbättrade sträckan 1,2 km. Vi har begärt offert från Sundströms och NCC. Kostnaderna blir med lite marginal ca inkl moms. Varvsvägen enskilda vägs väglag anhåller om ett bidrag på från Staden Jakobstad Jakobstad Vägbestyrelsen Bilagor:2st offerter John-Erik Vestvik, ordf. Magnus Söderlund, viceordf.

18 219, KH :00 CFV: 514/2015 RAHATOIMISTO: OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 Osavuosiraportti 1/2015: Liite 219 Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus merkitsee osavuosiraportin tiedoksi.

19 Osavuosiraportti 01/ Kaupunginhallitus. Talousarviossa pysyttäneen. Sosiaali- ja terveydenhuolto (kaupungin osuus) -Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset tilinpäätöksessä 2014 ylittävät vuoden 2015 talousarvion 3,1 milj. eurolla. -Kaupungin osuus oman sosiaali- ja terveysviraston kustannuksista arvioidaan kolmen kuukauden perusteella ylittävän talousarvion 4,3 milj. eurolla Eläkemenoperusteiset eläkemaksut ja työmarkkinatuen määräraha ylittyy ennusteen mukaan 0,5 milj. eurolla. -Kolmen kuukauden käytön pohjalta ennustetaan että Vaasan sairaanhoitopiirin laskutus ja ostopalvelut muista sairaaloista ylittävät talousarvion O,7 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyshuollon kustannukset ylittävät siis talousarvion 2015 yhteensä 5,5 milj. euroa. Sivistyslautakunta Päivähoidon nettokustannukset ylittänevät talousarvion 187,000 euroa ja Työväenopisto ennustaa 13,000 euron ylitystä. Muut tulosalueet pysynevät talousarviokehyksessä. Ympäristö- ja rakennuslautakunta pysynee talousarviomäärärahan rajoissa. Tekninen lautakunta Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy 0,3 milj. euron erittelemätön tehostamistarve. Ennustettu tulos on tässä vaiheessa talousarvion mukainen. Liikelaitos Pietarsaaren Vesi pysynee talousarvion (+0,9 milj, euroa) rajoissa. Verotuloja arvioidaan kertyvän 0,7 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 0,7 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Nettorahoituskustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion 0,5 milj. eurolla johtuen budjetoiduista tuloista, jotka toteutunevat vain osittain. Kooste Tuloslaskelmaennuste (ilman liikelaitoksia) osoittaa -7,7 milj. euron alijäämää vuodeksi 2015 (talousarviossa -3,2 milj. euroa). Osavuosiraportin vuosikate (ilman liikelaitoksia) on -1,7 milj. euroa sen oltua talousarviossa +3,1 milj. euroa. Vuosikate liikelaitos mukaan luettuna on -0,2 milj. euroa, ja ennustettu tulos -6,8 milj. euroa.

20 RESULTATRÄKNINGSDEL INKLUSIVE SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSNÄMNDEN Affärsverken endast i form av avkastningen - Liikelaitoksista merkitään ainoastaan tuotto Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter BS 2014 TP BU 2015 TA Prognos 2015 Ennuste Avvikelse Poikkeama TOIMINTATUOTOT VERKSAMHETENS INTÄKTER Totalt o Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk o Henkilöstökulut Personalkostnader Köp av tjänster Palvelujen ostat Aineet, tarvikkeet Avustukset Muut kulut Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader TOIMINTAKULUT VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalt Tehostamistavoite Effektiveringsmål TOIMINTAKATE VERKsAMHETSBlDRAG VEROTULOT SKATTEINKOMSTER Totalt VALTIONOSUUDET statsandelar Totalt RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt VUOSIKATE ARSBIDRAG KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT AVSKRIVNINGAR OCH NEDsKRIVNINGAR TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 220, KH :00 CFV: 194/2014 JOUTSENEN LEIRINTÄALUE Dnro 967/2013 Kh Valmistelu: Talonrakennuspäällikkö Rune Hagström, puh Leirintäalue Joutsen on kaupungin omistama ja useampi eri toimija on harjoittanut täällä toimintaa. Vuoden 2003 loppuun saakka toiminnan harjoittajina siellä toimi useampi eri urheiluseura. Joutsenella on ollut vuokrasopimus Centria tutkimus ja kehityksen kanssa kesästä 2004 lähtien. Käytännössä toimintaa alueella on harjoittanut Centria ammattikorkeakoulu ja turistilinjan oppilaita on ollut palkattuina Centrian palkkalistoilla. Matkailulinjan on nyt määrä loppua Pietarsaaressa, jolloin Centria tutkimus ja kehitys on ilmoittanut, ettei solmi uutta vuokrasopimusta. Joutsenen leirintäalueella on tällä hetkellä 31 kpl käyttökelpoista 2 4 hengen mökkiä, kaikkiaan 99 vuodepaikkaa. Viidessä mökissä on keittiö, wc ja suihku, seitsemässä mökissä on keittiö ja lopuissa mökeistä on ainoastaan jääkaappi ja keittolevy. Alueella on 50 kpl asuntovaunupaikkaa, joista 18:ssa on sähköpistoke. Tämän lisäksi leirintäalueella on kahvilarakennus, perhesaunarakennus, ruoanvalmistus- ja astianpesutila sekä huoltorakennus, jossa on wc:t, suihkut, lastenhoitohuone, vaatehuolto ja pesukone. Viime aikoina leirintäalue on luokiteltu kaksitähtiseksi leirintäalueeksi. Centria tutkimus ja kehityksen kesän 2013 raportin mukaan yöpymisten määrä oli ajalla kesäkuu elokuu 1888 kpl. Kapasiteetti kyseisellä ajanjaksolla on 6435 yöpymistä. Centria tutkimus ja kehitys ei vuokrasopimuksen mukaan maksa vuokraa kaupungille, mutta vastaa laitoksen käyttökustannuksista. Leirintäalue Joutsen rakennelmineen on vanha ja erittäin kulunut. Sekä huoltotilat että mökit ovat perusparannuksen tarpeessa ja alue ei ole sitä tasoa, jota tämän päivän asiakkaat toivovat uudenaikaiselta leirintäalueelta. Alhaisten investointimäärärahojen johdosta on sisäisten tukipalveluiden jaosto priorisoinut investointitoimenpiteitä pääasiassa kouluihin ja päiväkoteihin. FantaSea maauimala on vuodesta 2008 ollut vuokrattuna yritykselle Jacob Garden Oy. Yrittäjä harjoittaa tilapäisellä luvalla myös caravanpark-toimintaa FantaSean alueella. Vuokrasopimus Jacob Garden Oy:n kanssa on voimassa vuoteen Jacob Garden Oy on usean vuoden ajan toivonut alueelle investointeja, jotka tukisivat Jacob Garden Oy:n tavoitteita alueen kehittämisessä. Nykyinen asemakaava ei kuitenkaan ole linjassa yrittäjän kehityssuunnitelmien kanssa. FantaSean Caravanpark-toiminnan johdosta kaupungissa on kaksi keskenään kilpailevaa toimintaa vain muutaman kilomet-

65 220, KH :00 CFV: 194/2014 rin etäisyydellä toisistaan. Koska nämä molemmat kohteet ovat investointien tarpeessa ja koska toimintaolosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet näiden valmistuttua, on alueiden tulevaisuudensuunnitelmista päätettävä. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää - ettei etsi uuttaa toiminnanharjoittajaa Joutseneen - antaa kaavoitusosastolle tehtäväksi tehdä ehdotus uudeksi asemakaavaksi Joutsenen ja FantaSean alueille. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Dnro 194/2014 Kh Anomus: Liite 133 Kaupunginsihteeri: Jeppis Hockey r.f. on osoittanut kiinnostusta Joutsenen leirintäalueen toiminnan harjoittamiseen kesällä Yhdistys anoo euron avustusta vesi- ja sähkökustannuksiin. Kaupunki korvasi edelliselle urakoitsijalle Centrialle euroa vuonna 2013 vastaaviin kuluihin. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää myöntää Jeppis Hockey r.f:lle euroa sillä edellytyksellä, että seura tekee sopimuksen kaupungin kanssa Joutsenen leirintäalueen leirintäaluetoiminnan harjoittamisesta kesällä Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Anomus: Liite 172 Kaupunginsihteeri: Jeppis Hockey anoo lupaa vuokrata Joutsenen leirintäalueen ajalle sekä anoo, että kaupunki toimittaa rakennusmateriaalia enintään euron (sis. alv:n) arvosta. Kaupunginhallitus päätti , että otettaessa huomioon

66 220, KH :00 CFV: 194/2014 vuonna 2014 tehtävien kunnossapitoinvestointien määrärahan suuruus, ei ole tarkoituksenmukaista panostaa Joutsenen leirintäalueeseen. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin myöntää Jeppis Hockey r.f:lle euroa (vesi- ja sähkökustannuksiin) sillä ehdolla, että seura tekee sopimuksen kaupungin kanssa leirintäalueen toiminnan harjoittamisesta kesällä Valtuuston hyväksymien strategisten periaatteiden mukaan kaupunki mahdollistaa kansalaisaktiivisuutta ja mahdollisuuksien mukaan aktiivista yhdistystoimintaa. Jeppis Hockey r.f:n aloite toiminnan harjoittamiseksi Joutsenen leirintäalueella perustuu pitkälti talkootyöhön ja pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseen. Suhteellisen pienellä taloudellisella avustuksella kaupunki voi mahdollistaa leirintäalueen olemassaolon kaupungissamme, samalla kun vilkastutetaan yhdistystoimintaa ja osallistutaan pitkäaikaistyöttömistä johtuvien kustannusten vähentämiseen. Kaupungin on kuitenkin kohtuullisen ajan puitteissa päätettävä, mihin tarkoitukseen kyseinen alue suunnitellaan ja mihin sitä käytetään. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki vuokraa Joutsenen leirintäalueen ajalla Jeppis Hockey r.f:lle :n vuokraa vastaa, minkä jälkeen sopimus arvioidaan. Kaupunginhallitus myöntää Jeppis Hockey r.f:lle rakennusmateriaaleihin ja leirintäalueen käynnistämistoimenpiteisiin. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus muutti ehdotuksen viimeisen lauseen seuraavasti: Myönnetään korkeintaan euron kunnostusavustus rakennusmateriaaleihin ja leirintäalueen käynnistämistoimenpiteisiin yhteistyössä tilahallinnon kanssa laadittavan suunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti uuden päätösehdotuksen. Kh Jeppis Hockeyn anomus: Liite 87 Kaupunginsihteeri: Jeppis Hockey ry on lähettänyt kaupunginhallitukselle anomuksen vuokrasopimuksen jatkamisesta. Jeppis Hockey toivoo pitkäaikaisempaa sopimusta samoilla ehdoilla kuin vuonna Vuonna 2014 kaupunginhallitus myönsi yhdistykselle käytettäväksi rakennusmateriaaleihin ja sähköön ja ve-

67 220, KH :00 CFV: 194/2014 teen. Sähkön ja veden käyttö osoittautui suuremmaksi ja tilahallinto on lähettänyt kaupunginhallitukselle maksettavaksi :n laskun (sis. rakennusmateriaalit ja sähkö/vesimaksut) ja Jeppis Hockeylle :n laskun vuodesta Jeppis Hockey maksoi vuokraa kaupungille Jeppis Hockeylta on pyydetty tilastotietoa kävijämääristä ja tietoa Svanenin toiminnan tuotoista, mutta tietoja ei ole saatu. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää tehdä Jeppis Hockeyn kanssa vuokrasopimuksen kahdeksi kaudeksi 2015 ja Kaupunginhallitus päättää myöntää sähköön ja veteen vuodessa. Mahdollisista rakennusten korjaustöistä on sovittava erikseen tilahallinnon kanssa. Jeppis Hockey maksaa kaupungille vuokraa per kausi. Päätös Kaupunginhallitus: Keskustelun aikana kaupunginjohtajan sijainen muutti ehdotustaan siten, että kaupunginhallitus päättää tehdä Jeppis Hockeyn kanssa vuokrasopimuksen kolmeksi kaudeksi 2015, 2016 ja Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Jeppis Hockeyn anomus: Liite 220 Kaupunginsihteeri: Jeppis Hockey r.y. on lähettänyt kaupunginhallitukselle anomuksen :n lisätuesta Joutsenen leirintäalueen kunnostustöihin. Lisärahalla on tarkoitus saneerata mökkien kylpyhuoneita ja ostaa uusia astiastoja keittiöön. Sisäinen tukipalvelukeskus (tilahallinto) on varannut kunnossapitävistä investointimäärärahoista Joutsenen kunnostustöihin sekä käyttötaloudesta Runebergin tuvan korjauksiin vuodelle Tämän rahan pitäisi suunnilleen riittää vuonna 2015 tehtäviin kunnostustöihin. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää myöntää avustusta Jeppis Hockey r.y:lle Joutsenen kunnostustöihin kaupunginhallituksen käyttövaroista.

68 220, KH :00 / :s bilaga: Liite 220, kh

69 221, KH :00 CFV: 241/2014 VILLA SVEDENIN MAALAUS Kh Olavi Tialan kirjelmä: Liite 192 Kaupunginsihteeri: Olavi Tiala, joka asuu Villa Svedenissä ja huolehtii rakennuksesta, esittää kirjeessä, että Villa Sveden olisi maalattava. Tiala on myös pyytänyt tarjouksen työstä. Talonrakennuspäällikkö Rune Hagström vahvistaa, että Villa Sveden on maalauksen tarpeessa, mutta tarkoitusta varten ei ole budjetoitu määrärahaa. Työ ja maali maksavat tässä tapauksessa n euroa. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus lähettää asian talousarviovalmisteluun. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Olavi Tialan kirjelmä vuodelta 2014: Liite 221 Kaupunginsihteeri: Kaupunginhallituksen talousarvioneuvotteluissa syksyllä 2014 myönnettiin Villa Svedenin maalaukseen kaupunginhallituksen käyttövaroista Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan maalaukseen tarvitaan noin Tiala toivoo, että maalaus voitaisiin tehdä kesällä Rakennus on kaupungin omistama, ja sen kunto ja ylläpito kuuluu tilahallinnolle. Paikan päällä on käyty tilahallinnosta, ja todettu, että rakennus on maalauksen tarpeessa. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää lähettää asian tilahallinnolle käsittelyyn, ja he selvittävät voidaanko maalaukseen käytettävät rahat ottaa tilahallinnon kunnossapitoihin käytettävistä investointimäärärahoista vielä vuonna 2015 tai mahdollisesti vuonna Kaupunginhallitus kustantaa edelleen jo myönnetyt kaupunginhallituksen käyttövaroista.

70 221, KH :00 / :s bilaga: Liite 221, kh

71 222, KH :00 CFV: 406/2015 LAUSUNTOPYYNTÖ TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMINEN" Käräjäoikeusverkoston-kehittäminen: Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 14/2015 löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta: /Files/OMML_14_2015_Karajaoik.pdf (suomeksi) /Files/OMML_31_2015_Tingsrattsnatverket_Karajaoi k_ru_158s.pdf (på svenska) Kaupunginsihteeri: Käräjäoikeuksien viimeisin rakenneuudistus toteutettiin vuoden 2010 alusta lukien, jossa yhteydessä Vaasan ja Mustasaaren käräjäoikeudet yhdistettiin Pohjanmaan käräjäoikeudeksi. Uudistusta vuonna 2013 arvioineen raportin mukaan tulokset olivat pääosin myönteisiä ja tarkastelun kohteena olleiden käräjäoikeuksien toiminnan voitiin nähdä kokonaisuutena tehostuneen ja tuloksellisuuden kasvaneen. Siirtymäkausi oli kuitenkin korostanut mm. toimintamallien selkiinnyttämisen ja ammattimaisen johtamisen tarvetta. Käsillä olevan käräjäoikeusverkoston uudistuksen taustalla ovat valtiontalouden tilanne ja oikeusministeriön asettaman neuvottelukunnan valmisteleman oikeudenhoidon uudistamisohjelman vuosille esittämät tavoitteet. Pyrkimyksenä on luoda edellytykset laadukkaalle, taloudelliselle ja tehokkaalle oikeudenhoidolle jatkuvasti vähenevillä resursseilla ja voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Käräjäoikeusverkoston uudistamisessa on mietinnön mukaan kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että käräjäoikeudet kykenevät kokonsa perusteella varmistamaan riittävän yleis- ja erityisosaamisen turvaamisen. Uudistuksella pyritään luomaan strateginen, pitkäkestoinen rakenteellinen ratkaisu. Mietinnössä esitetään käräjäoikeuksien yksikkökoon suurentamista ja tuomiopiirien laajentamista. Perusteluina tälle esitetään mm. käräjäoikeuksien työmäärän ja resurssien tasaisempaa jakautumista käräjäoikeuksien kesken, lainkäytön painopisteen siirtymistä entistä enemmän käräjäoikeuksiin ja tuomareiden ja muun henkilökunnan ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen. Videoneuvottelujen käyttö ja sähköisen asioinnin lisääminen ovat aiheuttaneet asiakasmäärien ja henkilökohtaisen asioinnin vähenemistä. Toimitiloilta edellytetään lisäksi riittävien turvajärjestelmien- ja järjestelyiden takaamista. Suuremmat yksikkökoot mahdollistaisivat hallinnon keventämisen ja päällekkäisen työn poistamisen sekä parantaisivat asiantuntevan henkilöstön rekrytointimahdollisuuksia.

72 222, KH :00 CFV: 406/2015 Lisäksi nähdään, että viranomaisyhteistyön kannalta olisi perusteltua, että käräjäoikeuksien tuomiopiirit vastaisivat pääosin muiden viranomaisten toimialueita. Mietinnössä esitetään käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrän vähentämistä nykytilanteen mukaisesta 57 toimipaikasta 33:een. Käräjäoikeuksien tuomiopiirejä esitetään vähennettäväksi nykyisestä 27 joko 17 tai 14 käräjäoikeuden tuomiopiireiksi. Mietinnössä ei ole asetettu esitettyjä 17 ja 14 käräjäoikeuden mallivaihtoehtoja etusijajärjestykseen. Molemmissa malleissa ehdotetaan Pohjanmaan osalta, että istuntopaikat Pietarsaaressa ja Kristiinankaupungissa lakkaisivat. 17 käräjäoikeuden mallissa lähtökohtana on ollut asia- ja henkilöstömääriltään pienimpien käräjäoikeuksien sekä eräiden muiden käräjäoikeuksien yhdistäminen. Tässä mallissa Keski- Pohjanmaan (väestöpohja ) ja Pohjanmaan (väestöpohja ) käräjäoikeudet yhdistettäisiin Pohjanmaan käräjäoikeudeksi, jolloin tuomiopiirin väestöpohja olisi asukasta. Tällöin käräjäoikeuden keskuspaikkana olisi Vaasa ja sivukanslian sijaintipaikkana Kokkola. 14 käräjäoikeuden malli vastaa puolestaan poliisin ja syyttäjän toimialueita, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tässä mallissa Etelä-Pohjanmaan (väestöpohja ), Keski- Pohjanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeudet yhdistettäisiin Pohjanmaan käräjäoikeudeksi, jolloin tuomiopiirin alue kattaisi asukkaan väestöpohjan. Tällöin käräjäoikeuden keskuspaikkana olisi Vaasa ja sivukanslioiden sijaintipaikkakuntina Kokkola ja Seinäjoki. Pohjanmaan käräjäoikeus on tällä hetkellä ainoa kaksikielinen käräjäoikeus, jonka pääkielenä on ruotsi. Ruotsinkielisten osuus käräjäoikeuden tuomiopiirissä on noin 50 %, mutta käräjäoikeuden ratkaisemista asioista kuitenkin valtaosa on suomenkielisiä (86 %). Sekä 17 että 14 käräjäoikeuden mallissa Pohjanmaan alueen käräjäoikeus muuttuisi enemmistökieleltään suomenkieliseksi. Asioiden käsittelykieli määräytyisi kuitenkin kielilain 3. luvun perusteella siten, että rikosasiassa käytettäisiin pääsääntöisesti vastaajan kieltä ja riita-asiassa jommankumman asianosaisen kieltä. Ehdotetussa 17 käräjäoikeuden mallissa Keski- Pohjanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeuksien yhdistymisen seurauksena tuomiopiirin väestön ruotsinkielisten osuus olisi 39 %. Mikäli myös Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus yhdistettäisiin Pohjanmaan käräjäoikeuteen, olisi sen tuomiopiirin väestön ruotsinkielisten osuus 22 %. Pietarsaaren kaupunginhallitus antaa oikeusministeriölle seuraavan lausunnon: Käräjäoikeusverkoston uudistuksen myötä ainoa kaksikielinen, mutta enemmistökieleltään ruotsinkielinen Pohjanmaan käräjäoikeus muuttuisi enemmistökieleltään suomenkieliseksi mo-

73 222, KH :00 CFV: 406/2015 lemmissa esitetyissä mallivaihtoehdoissa. Tämä uudistus ei muuttaisi Pohjanmaan käräjäoikeuden nykyistä tilannetta, jossa käräjäoikeuden ratkaisemista asioista 86 % on suomenkielisiä. Pietarsaaren kaupunki katsoo kuitenkin, että mahdollinen uudistus ei saa heikentää alioikeuspalveluiden saatavuutta sekä ruotsin että suomen kiellä. Pääasiallisena kantanaan Pietarsaaren kaupungilla on se, että Pohjanmaan käräjäoikeuden nykyinen alue on toimiva eikä välitöntä muutostarvetta ole. Mahdollisen uudistuksen yhteydessä edellytetään, että Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin sijoitetaan riittävä määrä ruotsinkielisten kielituomarien virkoja. Väestöpohjasta johtuen on lisäksi varmistettava se, että myös käräjäoikeuden muuhun henkilöstöön kuuluu riittävä määrä sekä ruotsin- että suomenkielentaitoisia henkilöitä. Voimassaolevan käräjäoikeuslain 18 a :n mukaan käräjäoikeuksiin voidaan perustaa erillisiä osastoja, jotta väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan voidaan turvata. Pietarsaaren kaupunki tähdentää tämän mahdollisuuden säilyttämistä myös tulevaisuudessa, vaikka käräjäoikeuslain kieliosastoa koskevista erityissäännöksistä luovuttaisiin tuomioistuinlakityöryhmän ehdottamalla tavalla. Pietarsaaren kaupunki pitää parempana mallina mietinnössä esitettyä 17 käräjäoikeuden mallia, jossa Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus yhdistettäisiin Pohjanmaan käräjäoikeuteen. Tässä mallissa käräjäoikeuden hallinnollinen kanslia olisi Vaasassa ja käräjäoikeuden kanslia Kokkolassa. Nykyiset istuntopaikat Kristiinankaupungissa ja Pietarsaaressa lakkautettaisiin, mitä perustellaan muun muassa oikeudenistuntojen turvallisuusnäkökulmankannalta. Tähän Pietarsaaren kaupunki toteaa, että istuntopaikan säilyminen Pietarsaaressa on erittäin tärkeää. Mietinnön laatijoilla on ollut puutteellista tietoa Pietarsaaren istuntopaikan osalta, sillä istuntopaikka sijaitsee uudessa, muutama vuosi sitten, valmistuneessa virastotalossa, joka täyttää kaikki turvallisuusmääräykset. Samassa rakennuksessa toimii myös poliisi. Pietarsaaren istuntopaikka on käytössä kolme päivää viikossa. Mikäli istuntopaikka lakkaisi, olisivat lähimmät istuntopaikat Kokkolassa (40 km) ja Vaasassa (100 km). Etäisyys molempiin kaupunkeihin on kohtuullisen suuri eikä ole tarkoituksenmukaista kellekään osapuolelle, että matkustamiseen käytetty aika lisääntyisi merkittävästi. Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden tilat Kokkolassa ovat myös kovassa käytössä tällä hetkellä eikä tilojen käyttöastetta pystytä enää merkittävästi nostamaan. Pietarsaaren kaupunki toteaa, että 14 käräjäoikeuden vaihtoehto olisi huono vaihtoehto ainakin tällä hetkellä. Etelä- Pohjanmaan käräjäoikeuden väestöpohja on itsessään tällä hetkellä lähes asukasta, joten Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tarpeeksi iso yksikkö pystyäkseen toimimaan itsenäisenä käräjäoikeutena.

74 222, KH :00 CFV: 406/2015 Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää lähettää yllä esitetyn lausunnon oikeusministeriölle Pietarsaaren kaupungin lausuntona asiassa.