-2, KH :00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-2, KH 2015-05-25 16:00"

Transkriptio

1 -2, KH :00 Kokouskutsu Maanantaina klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm Ulla Hellén, I varapuheenjohtaja Pentti Silvennoinen Jarmo Ittonen, II varapuheenjohtaja Anna-Maija Lyyra Mona Vikström Bo Forsman Kenneth Holmgård Marcus Suojoki Maria Lunabba Annica Haldin Owe Sjölund Brita Brännbacka-Brunell Christina Helsing Bjarne Kull Kari Koskela Mervi Rantala Tua Mäenpää Kurt Hellstrand Eero Luomala Marita Salmu Muut läsnäolijat Anne Ekstrand, kaupunginjohtajan sijainen Milla Kallioinen, kaupunginsihteeri Carola Sundqvist, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Richard Sjölund, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Markus Karlsson, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Milla Kallioinen kaupunginsihteeri

2 210, KH :00 KOKOUSKUTSUN LAILLISUUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 211, KH :00 PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Kaupunginsihteeri: Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa maanantaina 1. kesäkuuta Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus valitsee Christina Helsingin ja Kenneth Holmgårdin pöytäkirjantarkastajiksi.

4 212, KH :00 ILMOITUSASIAT Pohjanmaan Expo Oy: kutsu yhtiökokoukseen Vaasassa. Kehityskoordinaattori Christina Lind-Kangas on edustanut kaupunkia yhtiökokouksessa. Dnro 458/2015 Oy Komit Ab: kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Pietarsaaressa. Apulaiskaupunginsihteeri Terttu Vallittu on edustanut kaupunkia yhtiökokouksessa. Dnro 495/2015 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: päätös valtiontuen myöntämisestä korkeintaan :n edestä vuodelle 2015 kustannuksista, jotka liittyvät kutsuohjatun paikallisen palveluliikenteen (Vipparin) järjestämistä varten. Dnro 499/2015 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: päätös valtiontuen myöntämisestä korkeintaan :n edestä vuodelle 2015 seutulipun taksa-alennusten ostoista aiheutuvista kustannuksista. Dnro 500/2015 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta alueelle , Ny-Öst Pietarsaaren kaupungissa ja alueelle , Öst Pedersören kunnassa luonnonsuojelulain (1096/1996) 24 :n 1. momentin mukaisesti. Dnro 501/2015 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta alueelle , Tallmo Pietarsaaren kaupungissa luonnonsuojelulain (1096/1996) 24 :n 1. momentin mukaisesti. Asiakirjat ovat nähtävissä kaupunginkanslissa. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

5 213, KH :00 CFV: 49/2015 ASIOIDEN OTTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA KÄSITELTÄVIKSI Kaupunginjohtajan sijaisen päätökset: Liite 213 A Kaupunginsihteerin päätökset: Liite 213 B Kaupunginsihteeri: Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi lautakunnan jo ratkaiseman asian. Hallitus voi, eräin poikkeuksin, kumota lautakunnan päätöksen tai palauttaa asian uuteen käsittelyyn. Kun oikeutta käytetään, on katsottava, että päätös on tehty, kun pöytäkirja on tarkastettu. Oikeutta on käytettävä sinä aikana, jona oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Pietarsaaren hallintosäännön 45 :n mukaan lautakunnan tai johtokunnan on ilmoitettava kaupunginhallitukselle viimeistään neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta sellaisia asioita koskevista päätöksistä, jotka voidaan ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi. Pietarsaaren kaupunki, Luodon kunta, Uudenkaarlepyyn kaupunki ja Pedersören kunta ovat sopineet sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksistä alueen yhteistoimintasopimuksessa, ettei isäntäkunnan (Pietarsaaren kaupungin) hallitus käytä sillä olevaa oikeutta, ylemmän toimielimen ominaisuudessa, ottaakseen käsiteltäväksi kaupunginhallituksessa asioita, joista yhteinen lautakunta tai sen jaostot ovat tehneet päätöksen. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa päätösten laillisuuden valvonta sitä vaatii. Teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa sekä osoitteessa Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan mihinkään edellä mainituissa liitteissä oleviin virkamiespäätöksiin eikä myöskään ota päätettäväkseen yhtään asiaa, joista tekninen lautakunta on tehnyt päätökset.

6 214, KH :00 TV: 179/2015 RAATIHUONEEN PERUSTUSRAKENTEIDEN KORJAUS TL Liite 28 A, B, C ja D Syksyllä 2004 tilahallinnon henkilökunta huomasi halkeamia Raatihuoneen kellarin seinissä ja holvissa. Halkeamien yli piirrettiin mittalinjoja, jotta niiden muutosta voitaisiin seurata. Halkeamien suuruuden ja laajuuden jatkuva seuranta osoitti, että ne lisääntyvät vuosittain. Raatihuoneen perustusrakenteiden ja perustusolosuhteiden kuntotutkimus tilattiin Työn suoritti insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy. Tutkimusten perusteella voitiin todeta, että halkeamien muodostuminen ja muodonmuutokset Raatihuoneen rakenteissa on seurausta perustuksien painumisesta, joka johtuu luonnonkiviperustusten alla olevan hirsiarinan lahoamisesta. Fundatec Oy laati suunnitelmat korjaustoimenpiteille, jotka kustannuslaskettiin pyytämällä ennakkotarjouksia yrityksiltä, joilla oli asiatuntemusta vastaavista töistä. Ennakkohinnat tuolloin 2007 oli Tämän lisäksi tulee kustannukset kellarikerroksen kuntoonsaattamisesta, joka arvioitiin noin Rakennuskustannusindeksi huomioiden on tämänpäivän hinta noin kontra Tilahallinto on joka vuosi yrittänyt saada budjettiin määrärahan korjaustoimenpiteille mutta sitä ei ole vielä myönnetty. Vuoden 2014 lopulla Ideastructura niminen yritys teki Raatihuoneen halkeamien seurantamittauksen, liite 28 A. Ideastructuran tutkimusselostuksen mukaan ovat halkeamat ja muodonmuutokset nyt jo niin suuria, että on olemassa todellinen riski että rakenteet sortuvat. Nyt kun toriparkki on lähtökuopissaan, on myös Raatihuoneen perustuksien korjaus aloitettava, koska toriparkin perustukset ylettyvät alemmalle tasolle kun Raatihuoneen perustukset ja siten vaikuttavat negatiivisesti Raatihuoneeseen. Ehdotus Päätös Vt. tekninen johtaja: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää :on investointimäärärahan Raatihuoneen perustusrakenteiden korjaukseen sekä seuraavana vuotena :oa kellarikerroksen rakenteiden jälleenrakentamiseen. Perustusrakenteiden korjauksen määräraha myönnetään siinä vaiheessa kun toriparkin rakennustyöt aloitetaan, kuitenkin viimeistään Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

7 214, KH :00 TV: 179/2015 Kh Muistio: Pietarsaaren Raatihuone: Perustusten painuman seurantamittaukset : Liite 206 A Lausunto: Pietarsaaren raatihuone: Perustusten vahvistusten kiireellisyydestä : Liite 206 B Kaupunginsihteeri: Talo-osasto on pyytänyt tarjouksia siitä kuinka paljon Raatihuoneen perustusrakenteiden korjaus maksaisi ja millä tavalla korjaus olisi tarkoituksenmukaisinta. Raatihuoneen kellarikerroksen korjaukseen mahdollisesta aloittamisesta ja siihen myönnettävästä määrärahasta päätetään myöhemmin. Sisäisten tukipalvelujen jaosto tekee päätöksen urakoitsijan valinnasta sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on myöntänyt määrärahan tarkoitukseen. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää :n investointimäärärahan Raatihuoneen perustusrakenteiden korjaukseen vuodelle Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus ehdottaa lisäksi kaupunginvaltuustolle, että lisämääräraha rahoitetaan kassavaroilla.

8 215, KH :00 CFV: 494/2015 SOPIMUS KEPOKIN KANSSA Sopimus: Liite 215 Kaupunginsihteeri: Kaupungilla on ollut sopimus keinotekonurmen vuokraamisesta (Länsikenttä) KePok Oy:n kanssa vuodesta Viimeisin sopimus on mennyt umpeen Nyt on tarkoituksena tehdä sopimus kentän vuokraamisesta viideksi vuodeksi ajalle Kaupunki maksaa KePok Oy:lle vuokraa vuodessa jaettuna siten, että liikuntajaoston osuus on ja Kunnallisteknisen osaston Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen KePok Oy:n kanssa ajalle

9 215, KH :00 / :s bilaga: Liite 215, kh HYRESAVTAL GÄLLANDE VÄSTRA PLAN Staden Jakobstaden har sedan 2010 haft ett avtal med KePoK angående hyran för användning av konstgräsplanen, Västra plan. Senaste avtal gick ut den och det bestod egentligen av två separata avtal, ett uppgjort av idrottssektorn och ett av tekniska sektorn. Båda avtalen kombineras till ett nytt avtal enligt följande: 1. Avtalsparter är: Oy KePoK Ab och staden Jakobstad 2. Avtalstid: Förhandlingar om nytt avtal förs i augusti Hyresobjekt: Västerplan, 7630 m 2 Pedersesplanaden 8, JAKOBSTAD 4. Hyra: Staden erlägger en hyra på årligen uppdelat så att idrottssektionen står för och Komtek för Idrottsbyrån sköter prissättningen, uthyrningen av planen och inkomna hyrorna skrivs som BI-Idrottssektionens inkomster. Stadens personal underhåller den dagliga/veckovisa servicen av planen dvs. borstar planen, plogar snö (vid behov) och underhåller fotbollsmålen på plan. Övrig underhåll hör till Oy KePoK Ab. Oy KePoK Ab sköter underhåll och reparationer av lampor (belysning), läktare och den årliga servicen av konstgräset. Oy KepoK Ab bekostar inköp av granulat sand till konstgräsmattan. Idrottssektionen (KomTek) betalar elräkningarna och de föreningar som bokar Västerplan, via Idrottsbyrån, har rätt att använda (boka) Centralplanens omklädningsrum när läktaren är öppen för allmänheten. 5. Uppsägningstid: 3 månader Staden Jakobstad/Dagvårds- och utbildningsnämnden. PB 41, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki/päivähoito- ja koulutuslautakunta. PL 41, Pietarsaari (06) ,

10 215, KH :00 / :s bilaga: Liite 215, kh Meningsskiljaktigheter Eventuella meningsskiljaktigheter gällande detta avtal löses i första hand med förhandlingar mellan avtalsparterna. Ifall parterna inte kan komma överens, avgörs meningsskiljaktigheterna i allmän underrätt. 7. Avtalets ikraftträdande Detta avtal träder i kraft vid undertecknandet. 8. Avtalet har uppgjorts i två exemplar, ett för vardera avtalsparten. 9. Ort, datering och undertecknande Jakobstad, den 10 maj 2015 Anne Ekstrand, stadsdirektörens ersättare Milla Kallioinen, stadssekreterare Stefan Skrabb, vd, Oy KePoK Ab Stig Johansson, ordf. Oy KePok Ab Staden Jakobstad/Dagvårds- och utbildningsnämnden. PB 41, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki/päivähoito- ja koulutuslautakunta. PL 41, Pietarsaari (06) ,

11 216, KH :00 CFV: 488/2015 WALKI WISA OY: ENNAKKOPÄÄTÖS KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ Kaupungingeodeetin lausunto: Liite 216 A Alueen kartta: Liite 216 B Kaupunginjohtajan sijaisen ennakkopäätös: Liite 216 C Kaupunginsihteeri: Walki Oy on tiedustellut aikooko Pietarsaaren kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan mahdollisessa kiinteistökaupassa, joka koskee n m 2 :n teollisuustonttia osoitteessa Luodontie 151, Pietarsaari. Kiinteistönluovutusta ei ole vielä tapahtunut. Kaupungin asemakaava-arkkitehdin ja mittausosaston taholta on todettu, ettei kaupungilla ole tarvetta saada kyseistä tonttia itselleen. Kaupungin intressissä ei täten ole etuosto-oikeuden käyttäminen, ja asiassa on annettu kaupunginjohtajan sijaisen ennakkopäätös ja ilmoitettu Walki Oy:lle Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

12 216, KH :00 / :s bilaga: Liite 216 A, kh Stadsstyrelsen PB Jakobstad Ärende: Förhandsutlåtande om stadens användning av förköpsrätt. Walki Wisaa Oy / Mats Holti anhåller om förhandsbesked gällande användning av stadens förköpsrätt enligt FörköpsL gällande en fastighetsöverlåtelse. Fastighetsöverlåtelsen har inte ägt rum. Överlåtelsevillkoren är inte tillgängliga i detta skede. Köpeobjektet med fastighetsbeteckning är en m2 stor industritomt, med adressen Larsmovägen 151, Jakobstad. Tomten är bildad enligt gällande detaljplan godkänd Walki Wisa Oy äger tomten genom köpebrev daterat och lagfarten är daterad Utlåtande: Staden har inget behov av att förvärva den aktuella tomten i fall att Walki Wisa Oy skulle verkställa en försäljning. Staden torde därför meddela att den inte ämnar utnyttja sin förköpsrätt. Jakobstad Christer Tonberg Tf. stadsgeodet Bilaga: Karta Staden Jakobstad Mätningsavdelningen. PB 87, Jakobstad (06) , Pietarsaaren kaupunki Mittausosasto. PL 87, Pietarsaari (06) ,

13 216, KH :00 / :s bilaga: Liite 216 B, kh :128 M607 1:6 1:1 1 5 Alholmsvägen sbt M :1 Sockerbrukstomten sbt M607 1:6 1:128 Alholmintie 1:11:6 1:128 M607 Alholmsvägen 1:1 1:6 Luodontie M608 1:128 1:1 1:6 2:4 Alholmintie 1:11:128 1: :128 1:1 6 Pohjantie 1 1:128 Alholmsvägen 1:1 1:128 Larsmovägen Luodontie : Veritas M P P P P India 11P K1 11K India 2 11P6 Alholmintie Ekop. 11K Alholmsvägen Europa Australia 5 4 Orient Alholmsvägen 7 3 Europa 11K :128 1: : Bottenviksvägen Pohjanlahdentie 12K9 Pohjanlahdentie Depågatan K :128 1: E3 301

14 216, KH :00 / :s bilaga: Liite 216 C, kh

15 217, KH :00 CFV: 497/2015 AB EKOROSK OY: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Kaupunginsihteeri: Ab Ekorosk Oy kutsuu varsinaiseen yhtiökokoukseen klo Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus valitsee kaupungin edustajan Ab Ekorosk Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

16 218, KH :00 CFV: 867/2012 VARVINTIEN YKSITYISTIEN TIEKUNTA: AVUSTUSANOMUS VARVINTIEN PE- RUSPARANNUSTA VARTEN KH Anomus: Liite 356 A ELY-keskuksen päätös: Liite 356 B Kartta: Liite 356 C Kaupunginsihteeri: Varvintien yksityistien tiekunta anoo :n avustusta yhteensä 1,2 km:n tieosuuden parannusta varten. ELY-keskus on päättänyt myöntää hankkeelle , mikä on 50 % perusparannuksen kustannusarviosta. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus myöntää euroa Varvintien yksityistien perusparannusta varten. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Tiekunnan anomus: Liite 218 Kaupunginsihteeri: Varvintien yksityistien tiekunta anoo :n avustusta yhteensä 1,2 km:n tieosuuden asfaltointia varten. Kokonaiskustannukset ovat noin Tieosuuden perusparannus tehtiin vuonna 2013, ja tuolloin kaupunki osallistui kustannuksiin :n summalla. Kokonaissumma oli Ehdotus Kaupunginjohtajan sijaisen ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää anomuksen vuoden 2016 talousarviokäsittelyyn.

17 218, KH :00 / :s bilaga: Liite 218, kh Varvsvägen enskilda väg John-Erik Vestvik Varvsvägen Jakobstad Tel Till stadsstyrelsen i Jakobstad Anne Ekstrand Varvsvägen, vars bredd är 10 m fram till vägkorsningen till Södra Varvsvägen. Södra Varvsvägen vars bredd är 7m samt fortsättningen av Varvsvägen fram till båtbryggan i Hällviken vars bredd är 7m har grundförbättrats. Totala vägsträckan är 1,2 km. Totala kostnaderna blev 71920,inkl moms,något dyrare än beräknat för sprängningsarbetena blev mera omfattande än beräknat. Staten bidrog med Staden Jakobstad bidrog med Resten har bekostats av väglaget. Med uppmaning, av dåvarande tekniska direktören Heimo Toiviainen bildades ett väglag, för då fanns det möjlighet att anhålla om statsbidrag. Väglaget bildades och bidrag har beviljats. Därför togs Varvsvägen inte med I stadsplanen för det närliggande bostadsområdet. Vi är 17 familjer som bor året runt här på Varvet. Därtill villabor, samt villabor som använder båthamnen I Hällviken. Bestyrelsen för väglaget har diskuterat behovet av asfaltering för den grundförbättrade sträckan 1,2 km. Vi har begärt offert från Sundströms och NCC. Kostnaderna blir med lite marginal ca inkl moms. Varvsvägen enskilda vägs väglag anhåller om ett bidrag på från Staden Jakobstad Jakobstad Vägbestyrelsen Bilagor:2st offerter John-Erik Vestvik, ordf. Magnus Söderlund, viceordf.

18 219, KH :00 CFV: 514/2015 RAHATOIMISTO: OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 Osavuosiraportti 1/2015: Liite 219 Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus merkitsee osavuosiraportin tiedoksi.

19 Osavuosiraportti 01/ Kaupunginhallitus. Talousarviossa pysyttäneen. Sosiaali- ja terveydenhuolto (kaupungin osuus) -Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset tilinpäätöksessä 2014 ylittävät vuoden 2015 talousarvion 3,1 milj. eurolla. -Kaupungin osuus oman sosiaali- ja terveysviraston kustannuksista arvioidaan kolmen kuukauden perusteella ylittävän talousarvion 4,3 milj. eurolla Eläkemenoperusteiset eläkemaksut ja työmarkkinatuen määräraha ylittyy ennusteen mukaan 0,5 milj. eurolla. -Kolmen kuukauden käytön pohjalta ennustetaan että Vaasan sairaanhoitopiirin laskutus ja ostopalvelut muista sairaaloista ylittävät talousarvion O,7 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyshuollon kustannukset ylittävät siis talousarvion 2015 yhteensä 5,5 milj. euroa. Sivistyslautakunta Päivähoidon nettokustannukset ylittänevät talousarvion 187,000 euroa ja Työväenopisto ennustaa 13,000 euron ylitystä. Muut tulosalueet pysynevät talousarviokehyksessä. Ympäristö- ja rakennuslautakunta pysynee talousarviomäärärahan rajoissa. Tekninen lautakunta Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy 0,3 milj. euron erittelemätön tehostamistarve. Ennustettu tulos on tässä vaiheessa talousarvion mukainen. Liikelaitos Pietarsaaren Vesi pysynee talousarvion (+0,9 milj, euroa) rajoissa. Verotuloja arvioidaan kertyvän 0,7 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 0,7 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Nettorahoituskustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion 0,5 milj. eurolla johtuen budjetoiduista tuloista, jotka toteutunevat vain osittain. Kooste Tuloslaskelmaennuste (ilman liikelaitoksia) osoittaa -7,7 milj. euron alijäämää vuodeksi 2015 (talousarviossa -3,2 milj. euroa). Osavuosiraportin vuosikate (ilman liikelaitoksia) on -1,7 milj. euroa sen oltua talousarviossa +3,1 milj. euroa. Vuosikate liikelaitos mukaan luettuna on -0,2 milj. euroa, ja ennustettu tulos -6,8 milj. euroa.

20 RESULTATRÄKNINGSDEL INKLUSIVE SOCIAL- OCH HÄLSOVARDSNÄMNDEN Affärsverken endast i form av avkastningen - Liikelaitoksista merkitään ainoastaan tuotto Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter BS 2014 TP BU 2015 TA Prognos 2015 Ennuste Avvikelse Poikkeama TOIMINTATUOTOT VERKSAMHETENS INTÄKTER Totalt o Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk o Henkilöstökulut Personalkostnader Köp av tjänster Palvelujen ostat Aineet, tarvikkeet Avustukset Muut kulut Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader TOIMINTAKULUT VERKSAMHETENS KOSTNADER Totalt Tehostamistavoite Effektiveringsmål TOIMINTAKATE VERKsAMHETSBlDRAG VEROTULOT SKATTEINKOMSTER Totalt VALTIONOSUUDET statsandelar Totalt RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt VUOSIKATE ARSBIDRAG KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT AVSKRIVNINGAR OCH NEDsKRIVNINGAR TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 220, KH :00 CFV: 194/2014 JOUTSENEN LEIRINTÄALUE Dnro 967/2013 Kh Valmistelu: Talonrakennuspäällikkö Rune Hagström, puh Leirintäalue Joutsen on kaupungin omistama ja useampi eri toimija on harjoittanut täällä toimintaa. Vuoden 2003 loppuun saakka toiminnan harjoittajina siellä toimi useampi eri urheiluseura. Joutsenella on ollut vuokrasopimus Centria tutkimus ja kehityksen kanssa kesästä 2004 lähtien. Käytännössä toimintaa alueella on harjoittanut Centria ammattikorkeakoulu ja turistilinjan oppilaita on ollut palkattuina Centrian palkkalistoilla. Matkailulinjan on nyt määrä loppua Pietarsaaressa, jolloin Centria tutkimus ja kehitys on ilmoittanut, ettei solmi uutta vuokrasopimusta. Joutsenen leirintäalueella on tällä hetkellä 31 kpl käyttökelpoista 2 4 hengen mökkiä, kaikkiaan 99 vuodepaikkaa. Viidessä mökissä on keittiö, wc ja suihku, seitsemässä mökissä on keittiö ja lopuissa mökeistä on ainoastaan jääkaappi ja keittolevy. Alueella on 50 kpl asuntovaunupaikkaa, joista 18:ssa on sähköpistoke. Tämän lisäksi leirintäalueella on kahvilarakennus, perhesaunarakennus, ruoanvalmistus- ja astianpesutila sekä huoltorakennus, jossa on wc:t, suihkut, lastenhoitohuone, vaatehuolto ja pesukone. Viime aikoina leirintäalue on luokiteltu kaksitähtiseksi leirintäalueeksi. Centria tutkimus ja kehityksen kesän 2013 raportin mukaan yöpymisten määrä oli ajalla kesäkuu elokuu 1888 kpl. Kapasiteetti kyseisellä ajanjaksolla on 6435 yöpymistä. Centria tutkimus ja kehitys ei vuokrasopimuksen mukaan maksa vuokraa kaupungille, mutta vastaa laitoksen käyttökustannuksista. Leirintäalue Joutsen rakennelmineen on vanha ja erittäin kulunut. Sekä huoltotilat että mökit ovat perusparannuksen tarpeessa ja alue ei ole sitä tasoa, jota tämän päivän asiakkaat toivovat uudenaikaiselta leirintäalueelta. Alhaisten investointimäärärahojen johdosta on sisäisten tukipalveluiden jaosto priorisoinut investointitoimenpiteitä pääasiassa kouluihin ja päiväkoteihin. FantaSea maauimala on vuodesta 2008 ollut vuokrattuna yritykselle Jacob Garden Oy. Yrittäjä harjoittaa tilapäisellä luvalla myös caravanpark-toimintaa FantaSean alueella. Vuokrasopimus Jacob Garden Oy:n kanssa on voimassa vuoteen Jacob Garden Oy on usean vuoden ajan toivonut alueelle investointeja, jotka tukisivat Jacob Garden Oy:n tavoitteita alueen kehittämisessä. Nykyinen asemakaava ei kuitenkaan ole linjassa yrittäjän kehityssuunnitelmien kanssa. FantaSean Caravanpark-toiminnan johdosta kaupungissa on kaksi keskenään kilpailevaa toimintaa vain muutaman kilomet-

65 220, KH :00 CFV: 194/2014 rin etäisyydellä toisistaan. Koska nämä molemmat kohteet ovat investointien tarpeessa ja koska toimintaolosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet näiden valmistuttua, on alueiden tulevaisuudensuunnitelmista päätettävä. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää - ettei etsi uuttaa toiminnanharjoittajaa Joutseneen - antaa kaavoitusosastolle tehtäväksi tehdä ehdotus uudeksi asemakaavaksi Joutsenen ja FantaSean alueille. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Dnro 194/2014 Kh Anomus: Liite 133 Kaupunginsihteeri: Jeppis Hockey r.f. on osoittanut kiinnostusta Joutsenen leirintäalueen toiminnan harjoittamiseen kesällä Yhdistys anoo euron avustusta vesi- ja sähkökustannuksiin. Kaupunki korvasi edelliselle urakoitsijalle Centrialle euroa vuonna 2013 vastaaviin kuluihin. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää myöntää Jeppis Hockey r.f:lle euroa sillä edellytyksellä, että seura tekee sopimuksen kaupungin kanssa Joutsenen leirintäalueen leirintäaluetoiminnan harjoittamisesta kesällä Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Anomus: Liite 172 Kaupunginsihteeri: Jeppis Hockey anoo lupaa vuokrata Joutsenen leirintäalueen ajalle sekä anoo, että kaupunki toimittaa rakennusmateriaalia enintään euron (sis. alv:n) arvosta. Kaupunginhallitus päätti , että otettaessa huomioon

66 220, KH :00 CFV: 194/2014 vuonna 2014 tehtävien kunnossapitoinvestointien määrärahan suuruus, ei ole tarkoituksenmukaista panostaa Joutsenen leirintäalueeseen. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin myöntää Jeppis Hockey r.f:lle euroa (vesi- ja sähkökustannuksiin) sillä ehdolla, että seura tekee sopimuksen kaupungin kanssa leirintäalueen toiminnan harjoittamisesta kesällä Valtuuston hyväksymien strategisten periaatteiden mukaan kaupunki mahdollistaa kansalaisaktiivisuutta ja mahdollisuuksien mukaan aktiivista yhdistystoimintaa. Jeppis Hockey r.f:n aloite toiminnan harjoittamiseksi Joutsenen leirintäalueella perustuu pitkälti talkootyöhön ja pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseen. Suhteellisen pienellä taloudellisella avustuksella kaupunki voi mahdollistaa leirintäalueen olemassaolon kaupungissamme, samalla kun vilkastutetaan yhdistystoimintaa ja osallistutaan pitkäaikaistyöttömistä johtuvien kustannusten vähentämiseen. Kaupungin on kuitenkin kohtuullisen ajan puitteissa päätettävä, mihin tarkoitukseen kyseinen alue suunnitellaan ja mihin sitä käytetään. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki vuokraa Joutsenen leirintäalueen ajalla Jeppis Hockey r.f:lle :n vuokraa vastaa, minkä jälkeen sopimus arvioidaan. Kaupunginhallitus myöntää Jeppis Hockey r.f:lle rakennusmateriaaleihin ja leirintäalueen käynnistämistoimenpiteisiin. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus muutti ehdotuksen viimeisen lauseen seuraavasti: Myönnetään korkeintaan euron kunnostusavustus rakennusmateriaaleihin ja leirintäalueen käynnistämistoimenpiteisiin yhteistyössä tilahallinnon kanssa laadittavan suunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti uuden päätösehdotuksen. Kh Jeppis Hockeyn anomus: Liite 87 Kaupunginsihteeri: Jeppis Hockey ry on lähettänyt kaupunginhallitukselle anomuksen vuokrasopimuksen jatkamisesta. Jeppis Hockey toivoo pitkäaikaisempaa sopimusta samoilla ehdoilla kuin vuonna Vuonna 2014 kaupunginhallitus myönsi yhdistykselle käytettäväksi rakennusmateriaaleihin ja sähköön ja ve-

67 220, KH :00 CFV: 194/2014 teen. Sähkön ja veden käyttö osoittautui suuremmaksi ja tilahallinto on lähettänyt kaupunginhallitukselle maksettavaksi :n laskun (sis. rakennusmateriaalit ja sähkö/vesimaksut) ja Jeppis Hockeylle :n laskun vuodesta Jeppis Hockey maksoi vuokraa kaupungille Jeppis Hockeylta on pyydetty tilastotietoa kävijämääristä ja tietoa Svanenin toiminnan tuotoista, mutta tietoja ei ole saatu. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää tehdä Jeppis Hockeyn kanssa vuokrasopimuksen kahdeksi kaudeksi 2015 ja Kaupunginhallitus päättää myöntää sähköön ja veteen vuodessa. Mahdollisista rakennusten korjaustöistä on sovittava erikseen tilahallinnon kanssa. Jeppis Hockey maksaa kaupungille vuokraa per kausi. Päätös Kaupunginhallitus: Keskustelun aikana kaupunginjohtajan sijainen muutti ehdotustaan siten, että kaupunginhallitus päättää tehdä Jeppis Hockeyn kanssa vuokrasopimuksen kolmeksi kaudeksi 2015, 2016 ja Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Jeppis Hockeyn anomus: Liite 220 Kaupunginsihteeri: Jeppis Hockey r.y. on lähettänyt kaupunginhallitukselle anomuksen :n lisätuesta Joutsenen leirintäalueen kunnostustöihin. Lisärahalla on tarkoitus saneerata mökkien kylpyhuoneita ja ostaa uusia astiastoja keittiöön. Sisäinen tukipalvelukeskus (tilahallinto) on varannut kunnossapitävistä investointimäärärahoista Joutsenen kunnostustöihin sekä käyttötaloudesta Runebergin tuvan korjauksiin vuodelle Tämän rahan pitäisi suunnilleen riittää vuonna 2015 tehtäviin kunnostustöihin. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää myöntää avustusta Jeppis Hockey r.y:lle Joutsenen kunnostustöihin kaupunginhallituksen käyttövaroista.

68 220, KH :00 / :s bilaga: Liite 220, kh

69 221, KH :00 CFV: 241/2014 VILLA SVEDENIN MAALAUS Kh Olavi Tialan kirjelmä: Liite 192 Kaupunginsihteeri: Olavi Tiala, joka asuu Villa Svedenissä ja huolehtii rakennuksesta, esittää kirjeessä, että Villa Sveden olisi maalattava. Tiala on myös pyytänyt tarjouksen työstä. Talonrakennuspäällikkö Rune Hagström vahvistaa, että Villa Sveden on maalauksen tarpeessa, mutta tarkoitusta varten ei ole budjetoitu määrärahaa. Työ ja maali maksavat tässä tapauksessa n euroa. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus lähettää asian talousarviovalmisteluun. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Olavi Tialan kirjelmä vuodelta 2014: Liite 221 Kaupunginsihteeri: Kaupunginhallituksen talousarvioneuvotteluissa syksyllä 2014 myönnettiin Villa Svedenin maalaukseen kaupunginhallituksen käyttövaroista Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan maalaukseen tarvitaan noin Tiala toivoo, että maalaus voitaisiin tehdä kesällä Rakennus on kaupungin omistama, ja sen kunto ja ylläpito kuuluu tilahallinnolle. Paikan päällä on käyty tilahallinnosta, ja todettu, että rakennus on maalauksen tarpeessa. Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää lähettää asian tilahallinnolle käsittelyyn, ja he selvittävät voidaanko maalaukseen käytettävät rahat ottaa tilahallinnon kunnossapitoihin käytettävistä investointimäärärahoista vielä vuonna 2015 tai mahdollisesti vuonna Kaupunginhallitus kustantaa edelleen jo myönnetyt kaupunginhallituksen käyttövaroista.

70 221, KH :00 / :s bilaga: Liite 221, kh

71 222, KH :00 CFV: 406/2015 LAUSUNTOPYYNTÖ TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMINEN" Käräjäoikeusverkoston-kehittäminen: Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 14/2015 löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta: /Files/OMML_14_2015_Karajaoik.pdf (suomeksi) /Files/OMML_31_2015_Tingsrattsnatverket_Karajaoi k_ru_158s.pdf (på svenska) Kaupunginsihteeri: Käräjäoikeuksien viimeisin rakenneuudistus toteutettiin vuoden 2010 alusta lukien, jossa yhteydessä Vaasan ja Mustasaaren käräjäoikeudet yhdistettiin Pohjanmaan käräjäoikeudeksi. Uudistusta vuonna 2013 arvioineen raportin mukaan tulokset olivat pääosin myönteisiä ja tarkastelun kohteena olleiden käräjäoikeuksien toiminnan voitiin nähdä kokonaisuutena tehostuneen ja tuloksellisuuden kasvaneen. Siirtymäkausi oli kuitenkin korostanut mm. toimintamallien selkiinnyttämisen ja ammattimaisen johtamisen tarvetta. Käsillä olevan käräjäoikeusverkoston uudistuksen taustalla ovat valtiontalouden tilanne ja oikeusministeriön asettaman neuvottelukunnan valmisteleman oikeudenhoidon uudistamisohjelman vuosille esittämät tavoitteet. Pyrkimyksenä on luoda edellytykset laadukkaalle, taloudelliselle ja tehokkaalle oikeudenhoidolle jatkuvasti vähenevillä resursseilla ja voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Käräjäoikeusverkoston uudistamisessa on mietinnön mukaan kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että käräjäoikeudet kykenevät kokonsa perusteella varmistamaan riittävän yleis- ja erityisosaamisen turvaamisen. Uudistuksella pyritään luomaan strateginen, pitkäkestoinen rakenteellinen ratkaisu. Mietinnössä esitetään käräjäoikeuksien yksikkökoon suurentamista ja tuomiopiirien laajentamista. Perusteluina tälle esitetään mm. käräjäoikeuksien työmäärän ja resurssien tasaisempaa jakautumista käräjäoikeuksien kesken, lainkäytön painopisteen siirtymistä entistä enemmän käräjäoikeuksiin ja tuomareiden ja muun henkilökunnan ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen. Videoneuvottelujen käyttö ja sähköisen asioinnin lisääminen ovat aiheuttaneet asiakasmäärien ja henkilökohtaisen asioinnin vähenemistä. Toimitiloilta edellytetään lisäksi riittävien turvajärjestelmien- ja järjestelyiden takaamista. Suuremmat yksikkökoot mahdollistaisivat hallinnon keventämisen ja päällekkäisen työn poistamisen sekä parantaisivat asiantuntevan henkilöstön rekrytointimahdollisuuksia.

72 222, KH :00 CFV: 406/2015 Lisäksi nähdään, että viranomaisyhteistyön kannalta olisi perusteltua, että käräjäoikeuksien tuomiopiirit vastaisivat pääosin muiden viranomaisten toimialueita. Mietinnössä esitetään käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrän vähentämistä nykytilanteen mukaisesta 57 toimipaikasta 33:een. Käräjäoikeuksien tuomiopiirejä esitetään vähennettäväksi nykyisestä 27 joko 17 tai 14 käräjäoikeuden tuomiopiireiksi. Mietinnössä ei ole asetettu esitettyjä 17 ja 14 käräjäoikeuden mallivaihtoehtoja etusijajärjestykseen. Molemmissa malleissa ehdotetaan Pohjanmaan osalta, että istuntopaikat Pietarsaaressa ja Kristiinankaupungissa lakkaisivat. 17 käräjäoikeuden mallissa lähtökohtana on ollut asia- ja henkilöstömääriltään pienimpien käräjäoikeuksien sekä eräiden muiden käräjäoikeuksien yhdistäminen. Tässä mallissa Keski- Pohjanmaan (väestöpohja ) ja Pohjanmaan (väestöpohja ) käräjäoikeudet yhdistettäisiin Pohjanmaan käräjäoikeudeksi, jolloin tuomiopiirin väestöpohja olisi asukasta. Tällöin käräjäoikeuden keskuspaikkana olisi Vaasa ja sivukanslian sijaintipaikkana Kokkola. 14 käräjäoikeuden malli vastaa puolestaan poliisin ja syyttäjän toimialueita, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tässä mallissa Etelä-Pohjanmaan (väestöpohja ), Keski- Pohjanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeudet yhdistettäisiin Pohjanmaan käräjäoikeudeksi, jolloin tuomiopiirin alue kattaisi asukkaan väestöpohjan. Tällöin käräjäoikeuden keskuspaikkana olisi Vaasa ja sivukanslioiden sijaintipaikkakuntina Kokkola ja Seinäjoki. Pohjanmaan käräjäoikeus on tällä hetkellä ainoa kaksikielinen käräjäoikeus, jonka pääkielenä on ruotsi. Ruotsinkielisten osuus käräjäoikeuden tuomiopiirissä on noin 50 %, mutta käräjäoikeuden ratkaisemista asioista kuitenkin valtaosa on suomenkielisiä (86 %). Sekä 17 että 14 käräjäoikeuden mallissa Pohjanmaan alueen käräjäoikeus muuttuisi enemmistökieleltään suomenkieliseksi. Asioiden käsittelykieli määräytyisi kuitenkin kielilain 3. luvun perusteella siten, että rikosasiassa käytettäisiin pääsääntöisesti vastaajan kieltä ja riita-asiassa jommankumman asianosaisen kieltä. Ehdotetussa 17 käräjäoikeuden mallissa Keski- Pohjanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeuksien yhdistymisen seurauksena tuomiopiirin väestön ruotsinkielisten osuus olisi 39 %. Mikäli myös Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus yhdistettäisiin Pohjanmaan käräjäoikeuteen, olisi sen tuomiopiirin väestön ruotsinkielisten osuus 22 %. Pietarsaaren kaupunginhallitus antaa oikeusministeriölle seuraavan lausunnon: Käräjäoikeusverkoston uudistuksen myötä ainoa kaksikielinen, mutta enemmistökieleltään ruotsinkielinen Pohjanmaan käräjäoikeus muuttuisi enemmistökieleltään suomenkieliseksi mo-

73 222, KH :00 CFV: 406/2015 lemmissa esitetyissä mallivaihtoehdoissa. Tämä uudistus ei muuttaisi Pohjanmaan käräjäoikeuden nykyistä tilannetta, jossa käräjäoikeuden ratkaisemista asioista 86 % on suomenkielisiä. Pietarsaaren kaupunki katsoo kuitenkin, että mahdollinen uudistus ei saa heikentää alioikeuspalveluiden saatavuutta sekä ruotsin että suomen kiellä. Pääasiallisena kantanaan Pietarsaaren kaupungilla on se, että Pohjanmaan käräjäoikeuden nykyinen alue on toimiva eikä välitöntä muutostarvetta ole. Mahdollisen uudistuksen yhteydessä edellytetään, että Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin sijoitetaan riittävä määrä ruotsinkielisten kielituomarien virkoja. Väestöpohjasta johtuen on lisäksi varmistettava se, että myös käräjäoikeuden muuhun henkilöstöön kuuluu riittävä määrä sekä ruotsin- että suomenkielentaitoisia henkilöitä. Voimassaolevan käräjäoikeuslain 18 a :n mukaan käräjäoikeuksiin voidaan perustaa erillisiä osastoja, jotta väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan voidaan turvata. Pietarsaaren kaupunki tähdentää tämän mahdollisuuden säilyttämistä myös tulevaisuudessa, vaikka käräjäoikeuslain kieliosastoa koskevista erityissäännöksistä luovuttaisiin tuomioistuinlakityöryhmän ehdottamalla tavalla. Pietarsaaren kaupunki pitää parempana mallina mietinnössä esitettyä 17 käräjäoikeuden mallia, jossa Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus yhdistettäisiin Pohjanmaan käräjäoikeuteen. Tässä mallissa käräjäoikeuden hallinnollinen kanslia olisi Vaasassa ja käräjäoikeuden kanslia Kokkolassa. Nykyiset istuntopaikat Kristiinankaupungissa ja Pietarsaaressa lakkautettaisiin, mitä perustellaan muun muassa oikeudenistuntojen turvallisuusnäkökulmankannalta. Tähän Pietarsaaren kaupunki toteaa, että istuntopaikan säilyminen Pietarsaaressa on erittäin tärkeää. Mietinnön laatijoilla on ollut puutteellista tietoa Pietarsaaren istuntopaikan osalta, sillä istuntopaikka sijaitsee uudessa, muutama vuosi sitten, valmistuneessa virastotalossa, joka täyttää kaikki turvallisuusmääräykset. Samassa rakennuksessa toimii myös poliisi. Pietarsaaren istuntopaikka on käytössä kolme päivää viikossa. Mikäli istuntopaikka lakkaisi, olisivat lähimmät istuntopaikat Kokkolassa (40 km) ja Vaasassa (100 km). Etäisyys molempiin kaupunkeihin on kohtuullisen suuri eikä ole tarkoituksenmukaista kellekään osapuolelle, että matkustamiseen käytetty aika lisääntyisi merkittävästi. Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden tilat Kokkolassa ovat myös kovassa käytössä tällä hetkellä eikä tilojen käyttöastetta pystytä enää merkittävästi nostamaan. Pietarsaaren kaupunki toteaa, että 14 käräjäoikeuden vaihtoehto olisi huono vaihtoehto ainakin tällä hetkellä. Etelä- Pohjanmaan käräjäoikeuden väestöpohja on itsessään tällä hetkellä lähes asukasta, joten Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tarpeeksi iso yksikkö pystyäkseen toimimaan itsenäisenä käräjäoikeutena.

74 222, KH :00 CFV: 406/2015 Ehdotus Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää lähettää yllä esitetyn lausunnon oikeusministeriölle Pietarsaaren kaupungin lausuntona asiassa.

-2, KH 2016-05-09 16:00

-2, KH 2016-05-09 16:00 -2, KH 2016-05-09 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 9. toukokuuta 2016 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Michael

Lisätiedot

-2, KV 2015-11-16 18:00

-2, KV 2015-11-16 18:00 -2, KV 205--6 8:00 Kokoustiedot Aika 6..205 klo 8.00 Paikka Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Luomala, Eero Boström, Peter Lyyra, Anna-Maija Brännbacka-Brunell, Brita Mäenpää,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

-2, KH :30

-2, KH :30 -2, KH 2016-12-30 11:30 Kokouskutsu Perjantaina 30. joulukuuta 2016 klo 11.30, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Michael

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE 67 1.9.2015 KV 77 16.11.2015 Käyttösuunnitelma Muutos Ulla Tikkanen BG BG BG BG sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN. Stpj , 32. Liite A: Hankesuunnitelma

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN. Stpj , 32. Liite A: Hankesuunnitelma MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN Stpj 28.11.2012, 32 Liite A: Hankesuunnitelma Valmistelu: Talonrakennuspäällikkö Rune Hagström, puh. 044 7851463 Länsinummen koulun

Lisätiedot

-2, KH :00

-2, KH :00 -2, KH 2016-06-13 08:00 Kokouskutsu Maanantaina 13. kesäkuuta 2016 klo 08.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Michael

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 106 09.12.2015 265 15.12.2015 43 20.04.2016 214 26.04.2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Nro 23/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 324 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

8 29.01.2014 42 11.02.2014

8 29.01.2014 42 11.02.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 8 29.01.2014 42 11.02.2014 Tontinvaraushakemus asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamista varten/avain Yhtiöt / Ansökan om

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

-2, SIV-LJ :30

-2, SIV-LJ :30 -2, SIV-LJ 2016-01-14 17:30 Kokouskutsu Torstaina 14.1.2016 klo 17.30, Urheilutalon kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Håkan Forss, puheenjohtaja Pia Nyman Jaakko Koskela,

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

APULAISKAUPUNGINSIHTEERIN REKRYTOINTI JA KONSERNIHALLINNON UU- DELLEENJÄRJESTELY. Stpj , 10

APULAISKAUPUNGINSIHTEERIN REKRYTOINTI JA KONSERNIHALLINNON UU- DELLEENJÄRJESTELY. Stpj , 10 APULAISKAUPUNGINSIHTEERIN REKRYTOINTI JA KONSERNIHALLINNON UU- DELLEENJÄRJESTELY Stpj 15.3.2012, 10 Liite A Pietarsaaren kaupunki on rekisterinpitäjänä useilla hallinnonaloilla, joissa edellytetään tietosuojan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN 1551/34.340/2006 KHALL 28.02.2007 79 Liitteet B3-6 Talousjohtaja: Pargas Idrottsförening rf

Lisätiedot

KUTSU Kunnantalo, istuntosali

KUTSU Kunnantalo, istuntosali KUTSU Laadittu 20.1.2016 1 Kokousaika Keskiviikkona klo 18:00 Kokouspaikka Kunnantalo, istuntosali Asia nro Asia 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Aloite vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Antero Suonpää Antero Suonpää

Antero Suonpää Antero Suonpää Kokouskutsu Nro Kunnanhallitus 25.8.2016 11 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sivu Liite nro 108 181 om. 109 183 110 184 111 185 112 186 Maanantai 29.8.2016 klo 17.00 / Rantabulevardiin tutustuminen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Palvelutuotannon lautakunta 63 16.06.2016 Kunnanhallitus 247 208.2016 Kantvikin päiväkoti laajennus ja korjaus, lisämääräraha vuodelle 2016 (kv) 148/10.03.002/2011 Palvelutuotannon lautakunta 16.06.2016

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja.

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja. 1/2012 1 Maaseutulautakunta. Keskiviikko 13.6.2012 klo 18.00 19.33 Kunnantalo, kokoushuone Tapanainen Matti Pesu Oiva Haiko Heikki Husu Tuuliainen Tarja Lehtonen Ritva Lahtinen Annikki Pekki Reijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot