Lapuan yrityskyselyn vastausten purku ja analysointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapuan yrityskyselyn vastausten purku ja analysointi"

Transkriptio

1 Lapuan yrityskyselyn vastausten purku ja analysointi Kysely laitettiin liikkeelle sähköpostitse Käytettiin kolmea eri sähköpostilistaa, jotka todennäköisesti olivat merkittäviltä osin päällekkäisiä, mutta saatiin varmemmin tietoa perille Lisäksi Lapuan Sanomissa oli aiheesta juttu ja maksullinen ilmoitus kyselyn osoitteesta Jakelun kattavuus arviolta reilu 400 osoitetta Vastausaika päättyi 31.1.

2 Vastauksista ja taustoista yleensä Vastauksia saatiin 85 kpl, mikä on noin 10% koko toimivien yritysten määrästä ja noin 20% tavoitetusta määrästä Vertailun vuoksi Vaasan yliopisto teki maakunnan elinkeinopalveluista tutkimuksen käyttäen E-P:n yrittäjien jäsenrekisteriä ja siinä vastaus-% oli 16,5% Vastausten määrää voi pitää ihan hyvänä, mutta vastaajissa korostuu liikaa Yrittäjäjärjestön jäsenet, joita oli peräti 88% vastaajista eli näitä muita vastaajia (ei jäseniä) ei tavoitettu riittävästi Useiden tutkimusten ja elinkeinotoimen kokemusten mukaan n.15% yrityksistä on kasvuhaluisia ja yleensä kehittämishaluisia on 20% yrityskannasta toiminta kannattaa keskittää tähän ryhmään, mikäli resursseista on niukkuutta

3 Taustatietoja Vastaajien ikä alle 30 vuotta 2 2 % vuotta % vuotta % vuotta % yli 60 vuotta 8 9 % Sukupuoli Mies % Nainen %

4 Taustatietoja Yrityksen koko 1, yksinyrittäjä % 2-5 työntekijää % 6-10 työntekijää 8 9 % työntekijää 9 11 % yli 21 työntekijää % Toimiala Kauppa % Palvelut % Teollisuus % Muu %

5 Taustatietoja ja näkymiä Vastaaja yritysten liikevaihto alle euroa % euroa % euroa % 1-2,5 miljoonaa euroa % yli 2,5 miljoonaa euroa % Seuraavan 3 vuoden aikana henkilöstömäärä Kasvaa %!!! Pysyy samana % Vähenee 8 9 %

6 Sukupolven/omistajanvaihdoksista Omistajanmuutoksia ei ole näköpiirissä % Mahdollisesti sukupolvenv. (perheenjäsen jatkaa) % Mahdollisesti omistajanvaihdos (yritys tai liiketoiminta myydään ulkopuoliselle) % Vaihdosjärjestelyt ovat jo käynnissä 6 7 % Mitkä ovat henkilöstöön liittyvät haasteet yrityksenne tulevaisuudessa? Motivoituneen henkilökunnan saanti % Työntekijöiden lähtö eläkkeelle % Henkilöstön jaksaminen (poissaolot) % Henkilöstön suuri vaihtuvuus 3 3 % Muu %

7 Lapuan kaupungin elinkeinopolitiikasta* * termiä ei mitenkään määritelty, jokainen ymmärtää omalla tavallaan Lapuan kaupungin viime vuosina harjoittama elinkeinopolitiikka on ollut Erittäin hyvää 0 0 % Melko hyvää % Tyydyttävää % Melko huonoa % Erittäin huonoa 6 7 % Vrt kyselyssä tämä oli kyllä 61% ja ei 39% tyytyväisyys kysymys Vaasan yliopiston tutkimuksessa maakunnan ka. 3.1 eli sama kuin nyt Lapualla Vapaamuotoisista vastauksista esiin nousseita asioita sekä vastauksia niihin Keskustan tyhjät toimitilat lisää toimitiloja yrityksille kaupunki on valmis kaavamuutoksiin, että yksityiset rakentaa keskustaan liike/asuinkerrostaloja Kaavoitukseen nopeutta ja joustoa Virkamiesten asennetta yrittäjiin ja yleensä elinkeinoasioihin moititaan Tonttikauppaprosessien hitautta moititaan, tonttitarjontaa ja kokoja tontteja on ollut koko ajan tarjolla ja tontteja voidaan yhdistää tarpeiden mukaan Vuokratasoa moititaan korkeaksi ja sitä pitäisi saada alas, samanaikaisesti toivotaan lisää toimitila tarjontaa toimitilojen tarjonta on tällä hetkellä varmaan suurempi kuin koskaan, kiitos yksityisten rakentajien ja sijoittajien, tilojen omistajat tarvitsevat riittävät vuokratulot, että he pärjäävät ja rakentavat lisää

8 Lapuan elinkeinopolitiikasta osa 2 Vapaamuotoisista vastauksista esiin nousseita asioita sekä vastauksia niihin Keskustaan elämää, liiketilojen tehomarkkinointi ketjuille, että saadaan lisää erikoisliikkeitä keskustaan, kivijalkamyymälät uudelleen iskuun kaupunki on valmis kaavamuutoksiin, että yksityiset rakentaa nykyaikaisia liike/asuinkerrostaloja Tonttien ja kiinteistöjen myynti avoimeksi ja tasapuoliseksi kiinteistöjen myynti on varmasti ollut tasapuolista, monta kuukautta jopa yli vuoden netissä, useita lehtiilmoituksia myös maakuntalehdissä sekä laajemmin (Ykköset) Teollisuustontteja on kaavoitettu liian vähän tonttireservi on voinut olla välillä pienehkö, mutta esim. tällä hetkellä yli 10 tonttia vapaana, koko ajan tehdään uutta kaavaa tonteille, mutta se vaatii aikaa On keskitytty aivan liikaa Nova-/ Ideaparkkiin tuollainen käsitys on voinut joillekin syntyä, mutta noissa hankkeissa töistä ja kustannuksista vastasi Skanska, niihin ei ole tarvinnut paljoa työaikaa käyttää Pitäisi kiinnostua paikallisten yrittäjien menestymisestä. Pilkkoa urakkatarjouksia pienempiin osiin. Erota kaikista alueellisista hankintarenkaista eli antaa arvostusta muutenkin kuin juhlapuheissa monia näistä selvitellään, kaupungin kasvu on merkittävin tuki mitä kaupunki voi yrittäjilleen tarjota, keskustan väkiluku n hlöä/ 13v.

9 Tärkeimmät yhteydenpidon muodot Puhelin: Sähköposti Ei ollenkaan tärkeä 1 1 % Jonkin verran tärkeä % Melko tärkeä % Tärkeä % Erittäin tärkeä % Ei ollenkaan tärkeä 2 2 % Jonkin verran tärkeä 9 11 % Melko tärkeä 6 19 % Tärkeä % Erittäin tärkeä % Henkilökohtainen tapaaminen Ei ollenkaan tärkeä 0 0 % Jonkin verran tärkeä % Melko tärkeä % Tärkeä % Erittäin tärkeä %

10 Tärkeimmät yhteydenpidon muodot, 2 Kaupungin järjestämät tilaisuudet, yhteydenpitona viranhaltijoihin Ei ollenkaan tärkeä 5 6 % Jonkin verran tärkeä % Melko tärkeä % Tärkeä % Erittäin tärkeä 6 7 % Kaupungin nettisivut Ei ollenkaan tärkeä 4 5 % Jonkin verran tärkeä % Melko tärkeä % Tärkeä % Erittäin tärkeä % Kaupunki tiedottaa palsta Lapuan Sanomissa Ei ollenkaan tärkeä 5 6 % Jonkin verran tärkeä % Melko tärkeä % Tärkeä % Erittäin tärkeä 6 7 %

11 Yritysten välinen yhteistyö, verkostoituminen Yhteistyö sujuu erittäin hyvin 1 1 % Hyvin % Tyydyttävästi % Heikosti % Erittäin heikosti 3 4 % Yrittäjien kommentteja Suuria urakoita voisi jakaa (yrit. keskenään), mikäli ei yksin pysty tekemään/tarjoamaan. Yhteiset projektit ja alihankinta- ja urakointityön teettäminen Yhteistä markkinointia, mainontaa ja kampanjointia voisi olla huomattavasti enemmän. Esimerkiksi yksityisellä päivähoitosektorilla kaupunki ei ole järjestänyt ollenkaan tuota palveluseteli-infopäivää Lapualaisille kuntalaisille, jotka päivähoitoa käyttävät. Yhteistyöllä, jolloin voitaisiin yhdessä tehdä suurempia projekteja. Kateus pois. Kateus vie tietysti kalatkin vesistä. Jokaisen pitäisi ymmärtää, että yhteistyö on sekä saamista että antamista Itselle yrittäjänä on myös tärkeää toisen yrittäjän antama palaute, mielellään "päin naamaa". Toivoisin että yrittäjät oppisivat antamaan palautetta toisilleen epäkohdista rakentavasti Pitäisi löytää keinot siihen, miten yritykset voisivat hyödyntää toistensa osaamista, palveluja, tuotteita jne. Lapualaiset yrittäjät eivät edes tiedä mitä muut tekevät

12 Mitkä yritystoimintaan liittyvät ja sitä tukevat palvelut toimivat parhaiten (sai valita kolme, max 300%) Yritystonttien kaavoitus % Vuokra-asuntotarjonta % Vapaa-aika ja liikuntamahdollisuudet % Nuorison harrastusmahdollisuudet % Lapuan Yrityskeskuksen elinkeinopalvelut 7 8 % Lapuan Yrityskeskuksen matkailupalvelut 2 2 % Hyvät liikenneyhteydet % Päivähoitopalvelut % Koulupalvelut % Terveydenhoitopalvelut % Kauppapalvelut % Kulttuuripalvelut % Kaupungin aktiivinen markkinointi ja imago % Yrittäjien yleisiä kommentteja Tyhjillään olevien liiketilojen/ kiinteistöjen huonokuntoisuus huomioitava Matkailu ja kulttuuritoiminta voisi aktiivisemmin ottaa mukaan myös pieniä yrityksiä, eikä keskittyä vain suurempiin kohteisiin Yrityskeskus pitäisi tuoda lähemmäs yrittäjiä ja sen palvelut pitäisi mukauttaa kaikkien yrityksien tarpeisiin Yritystonttien hinnoittelu selkeäksi ja nopeammin kaupantekoon Tonttien myynti ja kaupanteko on todella surkeaa

13 Mitkä yritystoimintaan liittyvät ja sitä tukevat palvelut toimivat heikoiten (sai valita kolme, max 300%) Yritystonttien kaavoitus % Vuokra-asuntotarjonta % Vapaa-aika ja liikuntamahdollisuudet 3 4 % Nuorison harrastusmahdollisuudet % Lapuan Yrityskeskuksen elinkeinopalvelut % Lapuan Yrityskeskuksen matkailupalvelut % Hyvät liikenneyhteydet % Päivähoitopalvelut % Koulupalvelut % Terveydenhoitopalvelut % Kauppapalvelut % Kulttuuripalvelut 6 7 % Kaupungin aktiivinen markkinointi ja imago % Yrittäjien yleisiä kommentteja lisää Kauppaan kaivattaisiin investointitulvaa, että saisimme tarjontaa reilusti lisää ja positiivisen vireen. Asiakkaita on kunhan vain saamme ne ostamaan omalta kylältä Mitä kaupungin imagoon tulee, tulisi ainakin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden väliset erimielisyydet käsitellä kaikessa hiljaisuudessa esim. kaupunginjohtajan johdolla, eikä päästää niitä julkisuuteen Yritystonttien, eritoten (pien)teollisuus- kaavoitusta pitäisi lisätä heti reilusti, vaikkei kysyntää juuri nyt olisikaan Vaateketjujen yrityksiä, niin ei tarvitse lähteä Seinäjoelle, tämä toistuu monessa vastauksessa

14 Yrityskeskuksen elinkeino- ja matkailupalveluiden käyttäminen En ole koskaan käyttänyt Yrityskeskuksen palveluita % Olen käyttänyt Yrityskeskuksen palveluita % Mitä Yrityskeskuksen palveluja olet käyttänyt? (valittavissa 1-3 valintaa) Soittanut, kysyäkseni tietoa/neuvoa eri asioista % Yrityksen perustamiseen liittyvät palvelut % Investointitukiin ja/tai tukien hakemiseen liittyvät asiat 7 8 % Kehittämishankkeen käynnistämiseen/hakemiseen liittyvät asiat 6 7 % Toimitilakysymyksissä, ilmoitukset, vuokraaminen, ostam., rakentaminen % Yhteystietojen/oikeiden kontaktien kysyminen muista yrityspalveluista 7 8 % Patenttien, mallisuojien ja tavaramerkkien hakemiseen liittyvät asiat 0 0 % Erilaisiin matkailuelinkeinoihin liittyvät asiat 4 5 % Tonttiasioihin liittyvät palvelut % Muu 0 0 %

15 Yrityskeskuksen elinkeino- ja matkailupalveluiden käyttäminen, 2 Erittäin tyytyväinen 3 6 % Hyvin tyytyväinen % Tyytyväinen % Tyytymätön % Erittäin tyytymätön 4 8 % Vrt tutkimuksessa tämä oli kyllä 65% ja ei 35% tyytyväinen kysymys Yleisiä kommentteja Edelleen toivotaan asiantuntijaa jolla käytännön kokemus yrittämisestä hoitaa yksin tehtävää, Seinäjoella samaa postia hoitaa tusinan kokoinen osasto. Otaksun, että meillä kärsisi olla toinenkin henkilö apuna. Siihen sijoitettu raha tulisi varmasti takaisin kasvaneina verotuloina Liike tai teollisuustonttien varaamisessa ettei jotkut voi varata kohtuuttoman monta tonttia, ja pitää niitä varauksissa. Tontille heti lunastusvelvollisuus Paljon on yrittäjiä jotka ei soita yrityskeskukseen ollenkaan, kun varsinainen asia selviää muista numeroista (tämän oikean suoran numeron saa Yrityskeskuksesta) Yhteydenotto kynnystä madaltaa Lisää näkyvyyttä ja tietoa yrittäjille palveluista Todellisen tiedon välittäjänä eri yrityksille. Olemassa olevien yritysten sparraajana olla, kaiken kokoisille yrityksille

16 Yhteenvetoa Vapaamuotoisia kommentteja pyydettiin ja niitä saatiin poikkeuksellisen paljon, tässä raportissa on niistä poimittu vain osa Täydellinen vastausraportti 27 sivua raaka muodossa löytyy netistä ja sieltä näkyy myös täydelliset vastaukset, Työ ja yrittäminen Työpaikkojen luomisen/saamisen tärkeyttä korostettiin monessa vastauksessa ja jonkun verran oli vertailua myös muihin kuntiin, niin tässä vertailutietoa niistä: Uusia työpaikkoja syntyy eniten kasvuhaluisiin yrityksiin (~15%) ja kokonaan uusiin yrityksiin nämä yritysryhmät ovat myös yritysneuvonnan ja kehittämisen ydintä

17 Yritysmäärän kasvu on positiivinen ongelma Yrityskannan muutos aloittaneita, lopettaneita ja yrityskanta* Yrityskanta on tilastokeskuksen poikkileikkaustieto kaikista yrityksistä = +35,9% (samoilla henkilöstöresursseilla) Väkiluku (v , josta kasvua +786 hlö) Työpaikkojen lukumäärä 4971 (2012) Työväestön lukumäärä 6071 (2012) työpaikkaomavar. 81,9% Työttömyysaste 9,7 % (työvoima 6577) E-P 10,9%, koko Suomi 13,2% Elinkeinojakauma (2012) Alkutuotanto 9,7 % Jalostus 29,2 % Palvelut 59,8 % Tuntematon 1,4 %

18 UYK:n perustettujen yritysten tilanne ja taloudellinen vaikuttavuus

19 Arvio uusyrityskeskuksen vaikuttavuudesta toimialueellaan

20 Johtopäätöksiä ja toimenpiteitä Yleinen tietämättömyys eri asioiden todellisesta tilanteesta on hämmentävää, kuinka yrittäjät saadaan helpommin soittamaan, lähettämään sähköpostia ja kysymään viranhaltijoilta? Henkilökohtaisen neuvonnan lisääminen kentällä edellyttäisi lisähenkilöä, nykyiset resurssit riittävät juuri ja juuri yrittäjien yhteydenottojen hoitamiseen sekä kaupungilta tuleviin muihin tehtäviin, toisaalta aktiiviset yritykset osaavat ottaa suoraan yhteyttä Teollisuustonttien varauksissa ja myynnissä on selkeästi kehittämisen varaa, erityisesti tonttivarauksiin pitäisi luoda virallisempi toimintamalli, mallia omakotitontit? Kaavoitukselliset kysymykset toivat monia mainintoja Kannattaisi vakavasti harkita omaa kyselyä tonttimyynnistä ja kaavoituksesta Tyhjät liiketilat keskustassa ja kauppojen hankinta keskustaan/lapualle tuli monessa kohdin esille Tämä vaatii yksityisiltä kiinteistöjen omistajilta rohkeutta lähteä investoimaan liike/asuinkerrostaloihin keskustassa, kaupunki voi tehdä vain maankäyttösopimuksia tulossa olevia liiketiloja voi myös yrityskeskus markkinoida Muna-kana ilmiö, esim. kaupallisten mahdollisuuksien markkinointia keskustassa ei voi käytännössä uskottavasti tehdä, kun puuttuvat ne nykyaikaiset liiketilat Julkinen riitely pitäisi saada loppumaan, omat pulinat neljän seinän sisällä kaikille yrityksille lähtee pyyntö laittaa yhteystietonsa ajan tasalle seudullisessa yritysrekisterissä (jota käytetään tiedottamisessa) Lapuan keskustan uusien liike/asuinkerrostalojen rakentuminen täytyy saada käyntiin, siitä lähtisi liikkeelle erittäin iso lumipalloefekti, muine positiivisine vaikutuksineen