SURE UUTISLEHTI 5/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SURE UUTISLEHTI 5/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta"

Transkriptio

1 SURE UUTISLEHTI 5/2012 SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta

2 2 TEMAATTINEN PÄÄKIRJOITUS: MATKAILUN KEHITTÄMINEN APUNA PAIKALLISTALOUDEN VAHVISTAMISESSA? Kirjoittaja: Hans Schlappa, johtava asiantuntija / SURE-hanke lähde: Hans Schlappa, Briefing Note on Tourism and Regeneration, 1st Trans-national Workshop, 14th 16th November 2011, Komotini, Greece (2011) (valittujen osien käännös: Daniel Nagy) Jos käy läpi URBACT I ja URBACT II -ohjelmien rahoittamia hankkeita tulee ilmi, että matkailu ei ole kovin suosittu omana aiheena. Ohjelmien hankkeista ainoastaan kaksi käsittelee varsinaisesti matkailua. Yksi näistä projekteista, Linking Cruise Tourism to Urban Regeneration (www.urbact.eu/port-cities) keskittyy yksinomaan satamakaupunkeihin. Toinen projekti, jonka nimi on HERO selvittää uusia tapoja historiallisten kaupunkikeskustojen korjaustoimenpiteille ja korostaa niiden laajaa hyödyntämispotentiaalia kaupunkien kehittämisen tehtävässä, mukaan lukien matkailun mahdollisuuksia (www.urbact.eu/hero ). Molemmissa yllä mainituissa URBACT-ohjelman verkostohankkeissa partnerikaupungit edustavat keskikokoista suurempia, joilla on käytössään merkittäviä aineellisia, teknisiä ja rahoituksellisia resursseja. Lisäksi näissä esimerkeissä partnerikaupungit lähestyvät matkailun kysymykseen melko rajatusta näkökulmasta. Kokemukset, jotka on saatu Yhdistyneissä Kuningaskunnissa nostavat kahta merkittävää aloitetta esiin, jossa matkailun ja kaupunkialueiden kunnostaminen ovat kiinnostuksen keskiössä. Hallitus teetti selvityksen kaupunkien elvyttämisessä käytettävistä kulttuurin, matkailun ja urheilun hyödyntämisen keinoista, jossa todettiin seuraava yleinen ilmiö. Useimmilla kaupungeilla on vaikeuksia saada kytketyksi yhdyskuntarakenteen "hardware" varustus kuten rakennuskanta ja tieverkko sekä julkiset avoimet tilat festivaalien, tapahtumien ja kulttuurisen monimuotoisuuden edustamaan "software" :iin. Lisäksi heikentyville kaupungeille on tuottanut suuria haasteita niiden imagonsa muokkaaminen ja muuttaminen (Department for Communities and Local Government 2006). Toinen ESR-rahoitteinen pilottiprojekti toi ilmi kuinka vaikeaa on kehittää koulutuksia nuorille, jotka asuvat taantuvissa kaupunginosissa. Nuorten rekrytointi turistioppaiksi osoittautui vaikeaksi, monet jättivät kesken koulutuksen ja vain hyvin harvat työllistyivät myöhemmin matkailualalla. (Lancaster University and Learning and Skills Council 2006) Briteissä, valtakunnan tasolla on muodostunut uudeksi ilmiöksi "sosiaalista turismia" markkinoiva liike. Se on tarkoitettu heikossa asemassa olevista yhteiskuntaluokista tuleville ihmisille, jotka - terveydellisistä, sosiaalisista ja taloudellisista syistä - eivät pääse viettämään lomaa. (www.westminster.ac.uk/research/a-z/net-star/socialtourism ). Tällöin huomio kiinnittyy ei niinkään saman kaupunginosan tai yhden valitun alueen asukkaisiin, vaan pikemminkin samaa taustaa jakaviin ihmisryhmiin. Päätöksentekijöille esitetyissä perusteluissa, tämän tapaiselle matkailun toiminnalle tuen saamiseksi, vedotaan siihen, että pitkällä aikavälillä näin saavutetut hyödyt ovat paljon suuremmat kuin näiden toimenpiteiden tuottamat kulut. (Minnaert et al. 2009) Muualla Euroopassa on useita hyvin onnistuneita esimerkkejä matkailun kehittämisestä, kuten Slovenian eräs hanke osoittaa, jossa yhteisökehittämistä ja kulttuuriperinnön vaalimista yhdistettiin. Koscak and O Rourke (2009) esittelevät raportissaan ruohonjuuritasolta lähteneen nk. Bottom-up toimintatavasta paikallisten osaamista ja kykyjä hyödyntävää hanketta. Tämä oli toteutettu useamman julkisen organisaation, yrityksen ja yhdistyksen sekä kahden kylän yhteistyössä. Tuloksena syntyi kulttuuriperintöä esittelevä polku, joka yhdisti olemassa olevia tärkeitä kohteita uusilla paikoilla. Viinipolkujen lisäksi, monia uusia teemoja kytkettiin matkailutuotteiden kokonaisuuteen. Esimerkiksi pitkän kävelyreitin jatkoksi lisättiin paikallista junaliikennettä

3 3 hoitavan yrityksen osuus. Edellä esitetty tapaustutkimus saattaa hyvin kuvata monen SUREpartnerikaupungin kontekstia. Monia osapuolia aktivoiva lähestyminen, jota raportin kirjoittajat suosivat, on myös samansuuntainen SURE-hankkeen perusajatuksen kanssa. SURE-partnereiden osalta voidaan tämän pohjalta pitää sopivana käsitellä matkailun kehittämisen aihepiiriä alhaalta ylöspäin vaikuttavan ja rakentuvan, monipuolisen ja laajan kumppanuuden lähtökohdista. Viitattu kirjallisuus: Department for Communities and Local Government (2006), Regeneration through culture, sport and tourism (London). Koscak, M. and O'Rourke, T. (2009), 'A Multi-stakeholder Approach to Tourism Development', in J. Ateljevic and S. Page (eds.), Tourism and Entrepreneurship (Oxford: Elsevier). Lancaster University and Learning and Skills Council (2006), Social and Economic Regeneration through Tourism (CETAD, Lancaster University). Minnaert, L., Maitland, R., and Miller, G. (2009), Tourism and social policy: the value of social tourism (London: Pohdintaa rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen lähtökohdista: Komotini vs. Xanthi. Rakennettu kulttuuriympäristö on yleisen määritelmän mukaan sellainen suojelua ansaitseva ainutlaatuinen ja korvamaton arkkitehtuuri, jolla on omaa historiallista taustaa ja heijastaa tietyn yhteisön elämäntapaa ja arvoja. Tässä mielessä voidaan tarkasteltaessa Komotinin kohdealueen, Ifestosin romaniväestön elävää rakennuskulttuuria paikallisesti kiinnostavana ilmiönä. Viime vuosikymmeninä muotoutunut kaupungin reunaalueella sijaitseva, kierrätettyä rakennusmateriaaliakin luovalla tavalla hyödyntävä matala ja tiivis asuinalue saattaakin näyttäytyä jännittävänä vastakohtana Komotinin lähistöllä sijaitsevan pikkukaupungin Xanthin turistikohteiksi mielletyille katunäkymille. Ifestosin korttelit (kuva yllä) Komotinissä ovat esimerkki ainutlaatuisesta yhä elävästä rakennuskulttuurista, jossa ruutukaavan jäsennetty spontaani rakentaminen tarjolla olevista edullisista rakennusmateriaaleista on luonut erikoisen arkkitehtuurin. Xanthin kaupungin historiallinen keskusta (kuva alla) puolestaan on virallisen rakennussuojelun tavoitteiden mukainen tulos. OPINTOMATKOJEN OPINTOMATKOJEN KOKEMUKSIA Komotinin kansainvälinen työpajatapaaminen antoi vahvistusta vuorovaikutustyölle Kirjoittaja/kuvat: Daniel Nagy, kaavoitusarkkitehti, Porin kaupunkisuunnittelu (SURE-hankkeen paikallinen koordinaattori) Komotinin kolmipäiväisen partneritapaamisen ensisijainen aihepiiri oli isäntäkaupungin kohdealueella asuvan moninkertaisesti huono-osaisen romanivähemmistön aseman ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Tämän erityisen teeman käsittelyä varten partnerikokoukseen kutsuttiin luennoimaan ulkopuolisena asiantuntijana, Anne Hyde Morton, joka toimi myös toisen ROMA-Net nimisen URBACT II -verkostohankkeen (ks. ) johtavan asiantuntijana. Kokouksen toisena päivänä hänen vetämänsä työpajan aikana toi kiinnostavalla tavalla esille muuallakin yleisesti tunnistettavia ongelmia viranomaisten ja paikallisyhteisöjen välillä. Vuorovaikutuksen käynnistämisessä ilmenevät vaikeudet usein perustuvat eri osapuolten esittämien näkemysten välillä ilmenevään kohtaamattomuuteen. Lukkiutunutta tilannetta kuvastaa se, että eri näkökantoja perustellaan pelkästään oman toiminnan kannalta ilmenevien ongelmien kautta, eikä uskalleta tai osata purkaa ennakkoluuloja ja -oletuksia yhteisen keskustelun avulla. Tällöin osapuolten tavoitteiden lähentäminen on lähes mahdotonta. Edellä kuvattua hankkeen alkuvaiheen lähtötilannetta Komotinissä määritteli taustalla piilevät kieli- ja kulttuurierot sekä vähemmistöryhmän kokema syrjäytetty asema. Kohdealuekäynnillä ennakkoluuloista johtuvan jännitteen purkamisen haasteellisuutta, tahtoa lähentää osapuolten näkökannat ja keskustelun myönteistä henkeä on voitu tunnistaa selkeästi. Tavoitteena oli löytää yhteinen tahtotila muutokseen. Työpajan aikana virinneet keskustelut olivat virkamiehenäkin toimivalle kaavoittajalle avartavia ja osoittivat luottamuksen vakiinnuttamista tavoittelevan vuorovaikutuksen olevan kaikkia osapuolia hyödyntävän osallistamisen yhtenä perusedellytyksenä. Komotinissä pidetty kansainvälinen työapajatapaaminen lähellä sijaitsevan pikkukaupungin Xanthin pikkukaupungissa tehdyn vierailun kautta toi lisäksi mahdollisuuden tutkia lähempää matkailun hyödyntämistä kaupunkialueiden elvyttämisessä.

4 4 PORIN OSAHANKKEEN UUTISIA Opiskelija eksyi Karjarantaan Kirjoittaja: Suvi Hurri tiedostusavustaja-harjoittelija / Porin kaupunki Syyskuussa seisoin parvekkeella Asemapäällikönkadulla. Viides kerros, onneksi en kärsi korkean paikan kammosta. Pori ja Karjaranta toivottivat minut tervetulleeksi teepaitakelillä, joka oli muuttokuorman purkamiseen aivan liian hikinen. Vastapäisen talon ikkunat tuijottivat takaisin, kun uteliaana katselin minne olin laskeutunut. Vieri vieressä korkeita taloja, jotka tottumattomalta tuntuivat vievän hapen keuhkoista. Onneksi ikkunastani näkyi junarata. Liikettä ja lähdön tunnelmaa, se kelpaisi minulle. Tarkoitus kun oli viipyä Porissa vain kolme kuukautta työharjoittelussa. Sain opiskelijayksiöni yhdellä soitolla, joten en jäänyt miettimään sen korkeaa vuokraa. Tästä olisi alle kilometri töihin kaupungintalolle. Sen kulkisi tarvittaessa vaikka konttaamalla. Ahtaessani pyörääni täyteen fillarikellariin kävely alkoi tuntua houkuttavalta liikkumismuodolta. Minulla oli kaunis ajatus hylätä auto harjoittelun ajaksi, mutta sitten vanha rakkaus ratsastukseen vei voiton. Sopiva hevonen ja talli löytyivät Preiviikistä, jonne kulkemiseen vaadittiin auto. Liityin siis joukkoon, joka taisteli joka ilta talon edessä olevasta kourallisesta 24 tunnin autopaikkoja. YH-asunnoilla ei ollut tarjota minulle maksullistakaan autopaikkaa. Kolmen kuukauden piipahdus Karjarannassa teki selväksi, että alueella on yksi palvelu ylitse muiden: kauppa. Sale nurkan takana varmisti sen, että kiireisinäkin päivinä kaapista löytyi jotain syötäväksi kelpaavaa. Kaikkein kiireisimpinä päivinä tosin taisin eksyä huoltoasemalle hakemaan pakastepitsaa. Muita palveluita en Karjarannassa asuessani käyttänytkään. Pankkiautomaattia kaipasin välillä kovastikin, mutta tulihan sitä liikuttua enemmän kun pyyhälsi pyörällä keskustaan automaatille. Pari kertaa ohi mennessäni katselin Semaforintorille valmistuneita liikuntahärveleitä, mutten malttanut lähteä tutkimaan niitä tarkemmin. Enkä nähnyt siellä muitakaan ohi kulkiessani. Kartasta etukäteen olin ihaillut uuden asuinpaikkani sijaintia. Se oli juuri niin kätevä kuin ajattelinkin. Minua veti puoleensa etenkin sillan toisella puolella odottava ulkoilualue. Karjarannan puolella rantaa ei oikein ollut mitään, mikä olisi houkutellut ulkoiluun. Nautin muutoksista, ja niinpä pidin myös Karjarannan alueesta. Preiviikiin huristellessani ihmettelin aina outoa teollisuuden ja asutuksen koktailia. Siitä aavisti että maisema olisi jo kymmenen vuoden kuluttua ihan toisenlainen. Entä asuisinko tällaisella alueella mielelläni pitemmän aikaa? Kyllä ja ei. Keskustan läheisyys ja ulkoilumaastot ovat vetovoimatekijöitä. Toisaalta itse asuinalue ei ole vielä näyttänyt todellista potentiaaliaan eihän se ole vielä edes valmis. Rantakin on vasta mahdollisuus, joka etsii ideaansa. Jos saisin toteuttaa yhden toiveen Karjarannassa, rakentaisin sen rannan puistomaiseksi palvelukokonaisuudeksi, joka houkuttelisi niin ulkoilijoita kuin kahviloita ja kodikkaita pikkubaareja etsiviä urbaaneja porilaisia. Ja kyllä, tänne täytyy palata takaisin katsomaan, millaiseksi paikka on muuttunut. Tiedotustuokio Semaforilla Tukiryhmän kokouksessa lokakuussa 2011 Karjarannan Kiinteistöyhdistyksen edustaja tiedusteli kaupungin suunnitelmia Semaforiaukiolla käynnissä olevien kunnostustöiden syistä ja tarkoituksesta. Tuli ilmi että asukkaat kokivat heikosti informoituja siitä, heidän välittömässä ympäristössä tapahtuu. olevan mitä SURE-hankkeen yksi tausta-ajatus oli asukkaiden kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen parantaminen, joten hanke ottikin tehtäväkseen järjestää kyseisistä toimenpiteistä pienen tiedotustilaisuuden marraskuun alkupuolella Hankkijan kerrostaloalueella. Puistotoimessa suhtauduttiin myönteisesti ajatukseen ja Porin kaupunginpuutarhuri tulikin esittelemään suunnitelmien taustaa ja antoi perustietoa Semaforin oleskelualueelle sijoitettujen uusien kuntoiluvälineiden käytöstä. Samana päivänä ennen tilaisuutta pidettiin myös tukiryhmän kokous, jossa ongelmapuumallia apuna käyttäen tarkennettiin Karjarannan kehittämisen tärkeimmät linjat. Tiedostustilaisuuden yhteydessä SURE-hanke tarjosi kahvipullat paikalle saapuneelle n. asiasta kiinnostuneelle monikymmenpäiselle yleisölle. Lemminkäinen Talo Oy: SURE-hankkeen tilaisuuden ajaksi kokouksen käyttöön tarjoamassa tyhjässä oli esillä myös kommentointia varten hankkeen väliaikatulokset ja pihakunnostustöiden suunnitelmat. Kaupunkipuutarhuri Ismo Ahonen selostamassa yleisölle Semafori aukion kunnostustöitä (Kuva: Tapani Söderberg)

5 5 SURE-HANKKEEN INTEGROINTI OPETUKSEEN Kirjoittaja: Eila Minkkinen, lehtori Satakunnan ammattikorkeakoulu, Liiketoiminta ja kulttuuri Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) Porin yksikössä SURE-hanke on integroitu Liiketalouden koulutusohjelman vuoden 2010 ja 2011 tutkimusmenetelmien opetukseen. Hankkeen tiimoilta alkuvuodesta 2010 SAMK:issa pidetyssä palaverissa oli esillä Karjarannan alueeseen liittyvä lehtikirjoittelu ja sen hyödyntäminen tutkimusaineistona. Lehtikirjoittelusta tulikin yhden opinnäytetyön aihe. Se tarjosi samalla myös konkreettisen esimerkin laadullisen tutkimuksen opetukseen, koska kirjalliset dokumentit ovat yksi keskeinen laadullisessa tutkimuksessa käytettävä aineisto. Keväällä 2010 kaksi liiketalouden opiskelijaryhmää sai aineistonhankintatehtäväksi etsiä Karjantaan liittyviä lehtikirjoituksia, jotka olivat ilmestyneet alueen lehdissä lähinnä 2000-luvulla. Opiskelijat hyödynsivät sekä verkko-aineistoja että kirjastojen lehtiarkistoja. Jokainen opiskelija etsi viisi kirjoitusta, jotka palautettiin verkkopohjaan. Seuraavassa vaiheessa kerättyjä tekstejä käytettiin oppituntien aikana laadullisen analyysin harjoitusaineistona. Lopulta kukin opiskelija teki oman analyysin aiheena Millaisia mielikuvia Karjarannan alueesta välittyy teksteistä?. Opiskelijat valitsivat kerätystä tekstiaineistosta oman valintansa mukaan muutaman tekstin analysoitavaksi aineistoksi, josta he pelkistivät ja tiivistivät ensin sisältöä yksittäisiksi sanoiksi ja sen jälkeen luokittelivat niitä erilaisiksi luokiksi tai mielikuviksi. Lopuksi luokille annettiin nimet, jotka kuvasivat niiden sisältöä ja välittämää kuvaa siitä, millaiseksi Karjarannan kehitys ja tulevaisuus niissä nähtiin. Myöhemmin kerättyä aineisto on käytetty syksyn 2010 ja kevään 2011 kvalitatiivisen tutkimuksen kursseilla samantyyppisiin tehtäviin. Opiskelijat saivat analyysiensa tuloksena esimerkiksi seuraavia luokkia: Ylellisyyden tunne (laadukkuus ja viihtyisyys) Kerrostaloasuminen (kaupunkikuva, asukas, näkyvyys, rakentaminen) Monipuolisuus (teollisuus, asuminen, palveluasuminen) Laadukas rakennushanke (laadukkaita rakennuksia tulevaisuuden ykkösalueella, rakentaminen maiseman ehdoilla) Mukava asuminen (lähipalvelut ja sosiaalinen yhteisö, asuminen kauniissa miljöössä, kaikille avoimet virkistysalueet) Vaikutus kaupunkikuvalle (luonnollinen jatke kaupunkikeskustalle, jokimaiseman huomioonottaminen, modernia arkkitehtuuria arvorakennusten vierellä) Useimmat analyysin tuloksena syntyneet luokat tai mielikuvat liittyivät laadukkaaseen asumiseen, Karjarannan alueen merkitykseen kaupunkikuvalle sekä luontoarvojen huomioimiseen. Erään analyysin lopputuloksena syntyi myös kuva Karjarannan tulevasta asukkaasta, joka elää elokuvaelämää, on menestyjä ja mukana kehityksen eturintamassa: Karjaranta tulee olemaan kaupungin halutuin asuinalue. Sieltä löydät jotain uutta ja erilaista, elämä Karjarannassa on elokuvaelämää. Luksusta arkeen ja asumiseen Karjaranta. Kaikilla ei ole varaa asua Karjarannassa. Siellä eivät vähävaraiset vaivaa verkkokalvojasi. Osoite Karjarannassa saa työtoverit huokaamaan kateudesta ja miettimään pankkitilisi saldoa. Asut Karjarannassa, olet menestyjä. Karjaranta tulee olemaan jotain uutta ja erilaista. Kehitystyö jatkuu, alueen palvelut paranevat. Asuessasi Karjarannassa olet kehityksen eturintamassa, mukana luomassa uudenlaista asumisja palvelukulttuuria. Kolmen Karjarantaa käsittelevän opinnäytetyön ohjaajana työni kiinnostavan hankkeen parissa jatkuu. Lehtiartikkeleita aineistona käyttävä opinnäytetyö tulee antamaan mielenkiintoisen näkökulman aiheeseen; opinnäytetyössä tarkastellaan erityisesti sitä, millainen muutos lehtiartikkeleissa on näkyvissä, kun vertaillaan 2000-luvun alkupuolella ja loppupuolella ilmestyneitä kirjoituksia. Liiketalouden opiskelijoiden selvityksiä SURE-hankkeen oppilaitosyhteistyö on alkanut edellä mainitun kurssin käynnistämisellä. Lehtori Eila Minkkisen ehdotuksesta ja taustatuella on kolme opiskelijaa ryhtynyt työstämään opinnäytetyötä kohdealueeseen liittyen. - Marika Elo on tutkinut 2000-luvun lehtikirjoituksien välittämää kuvaa Karjarannasta. - Susanna Leinonen selvitti Lestikadun ympäristön pienyritysten yhteistyön mahdollisuuksia. - Saija Marjasto tutki haastatteluin Makasiinirannan kerrostaloasukkaiden näkemyksiä vaikutusmahdollisuuksistaan ja viihtyisyydestään. Liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuneiden SUREoppilaitosyhteistyön puitteissa syntyneihin opinnäytetöihin voi tutustua seuraavasta linkistä:

6 6 RINNAKKAISIA HANKKEITA Irlannin Dún Laoghaire Rathdownin Pop-up Shop -hanke Alla julkaistaan otteita SURE-hankkeen Porin osion koordinaattorin, Daniel Nagyn (DN) 2011 lokakuussa Zainab Alamgirin (ZA) kanssa tehdystä sähköpostihaastattelusta. Dún Laoghaire Rathdown County Councilin Popup Shop Initiative -hanke tuli partnereiden tietoon Albaceten kokouksessa. Kunnan käyttämä konsultti selostaa irlantilaisen esimerkin tärkeimmät toimintaperiaatteet ja kokemukset. Lisätietoa: hrcodevelopmentboard/findit/popupshopinitiative/ DN: Montako pop-up shop kauppaa on perustettu Dún Laoghaire Rathdownissa tämän County Councilin [jatkossa käännetty nimellä myös kunta] käynnistämän projektin puitteissa? Minkälaista toimintaa niissä on ollut? ZA: Tällä hetkellä meillä on kaksi kauppaa. Ensimmäinen toteutettiin pilotti-projektina, jolloin me käytettiin kunnan omistamaa tyhjää kiinteistöä, joka toimi aikaisemmin toimistona. Tämän kiinteistön käytön osalta sopimus on tehty kunnan ja vuokralaisen kanssa. Olemme muokanneet toimiston julkisivua kauppaa varten sopivaksi, varustaneet sen isolla näyteikkunalla ja sisätilat myyntitiskillä. Kaupan maaliskuussa 2011 tapahtuneesta avajaisista alkaen siinä on toiminut monia eri alan yrittäjiä: ryhmä korusuunnittelijoita; yrittäjä, joka myi entisöityjä huonekaluja ja vaatteita; toinen yrittäjä joka myi rantaasusteita ja hattuja; keramiikkapuodin pitäjä; hatunsuunnittelija ja painotuotteiden valmistaja. Lisäksi vuokratilaa ovat käyttäneet näyttely- ja myyntitilana paikallinen ryhmittymä, jotka valmistavat vammaisten ihmisten kanssa taidekäsityötuotteita. Tila on myös toiminut tiedotuspisteenä Irlannin Vammaisurheilun liitolle sekä Dún Laoghaire Rathdown County Councilin viettämän Sosiaalisen osallisuuden viikon aikana tiedostus ja esittelypaikkana. Toinen kauppa on tyhjä. yksityisen omistama liiketila paikallisessa Dun Laoghaire Shopping Centre kauppakeskuksessa. Tämän tilan tapauksessa vuokrasopimuksen osapuolet ovat kauppakeskus ja vuokralainen. Kunta puolestaan teki toisen erillisen sopimuksen kauppakeskuksen kanssa, jonka mukaan kunta ohjaa vastaanottamista hakemuksien perusteella pop-up shop hakijoita kauppakeskukselle. Kauppakeskus hyötyy sillä että hän saa tietoonsa mahdollisia lyhyt-aika vuokralaisia, ja tällä tavalla voi helpommin välttyy siltä että kyseinen liiketila jäisi pitkään käyttämättä. Kunnan puolesta hyötyä sopimuksesta syntyy siten, että pop-up liiketilan vuokralaisten valintaan tulee tietynlaista kontrollia, varmistaen myös että kaikki ehdokkaat pääsevät samoilla ehdoilla toimimaan. Tämä toinen pop-up kauppa on ollut käsityöllä tehtyjen huonekaluja tuottavan perheyrityksen käytössä ja seuraavan kahden kuukauden ajan vuokralaisina tulee olemaan keramiikkakaupan pitäjä ja sitten Jamie Oliver keittiön tuotteiden franchise-myyjä. DN: Miten olette käynnistäneet koko prosessin? Ryhdyittekö ensin selvittäneet mahdolliset pop-up vuokralaiset tai ennemmin ottaneet tehtäväksi etsiä mahdollisia pop-up toiminnalle sopivia vuokrattavia tiloja. ZA: Testataksemme toimintaa olemme aloittaneet kunnan omistamalla kiinteistöllä. Ensimmäisenä piti esittää suunnitelma päättäjille [County Manager of the Council] ja saada lupa käyttää kunnan kiinteistöä. Tämän jälkeen varustimme liiketilan ja järjestimme julkisen tiedottamistilaisuuden eräässä sopivassa paikallisessa tapahtumapaikassa. Tilaisuus oli markkinoitu tehokkaasti ja siihen osallistui melko hyvin paikallisia. Pop-up shop vuokralaisille tarkoitettuja hakulomakkeita julkaistiin verkkosivuilla Saatujen hakemusten perusteella, pystyttiin puolen vuoden ajaksi laatia aikataulun peräkkäisistä pop-up vuokralaisista. Tämän jälkeen pidettiin aloitustilaisuus, joka oli myös hyvin uutisoitu paikallisissa lehdissä. Emme ole vielä vieneet eteenpäin pop-up shop initiative hanketta seuraavaan vaiheeseen, jossa olisi lähestyttävä kiinteistönomistajia tarjouksilla. Tämä on mahdollinen seuraava askel. DN: Miten pystyitte vakuuttamaan kiinteistönomistajia pop-up shop hankkeen hyödyistä? ZA: Tähän mennessä ainoa yksityinen kiinteistönomistaja on edellä mainittu kauppakeskus, joka tuli melko vakuuttuneeksi ilman erityisempää vaivannäköä osaltamme. Tämä johtuu siitä, että meidän ensimmäinen pilotointi [kunnan omistamassa kohteessa] toimi niin hyvin, sai niin paljon näkyvyyttä, jopa kansallisessa mediassakin, joten hyödyt olivat melko ilmeisiä. Dún Laoghaire Rathdownin County Councilin julkaisema lentolehtinen kertoo myös lisää tästä asiasta.

7 7 DN: Miten olette tavoittaneet sopivia pop-up vuokralaisia? Miten kunta osallistuu vuokrakuluihin? Miten pitkään tiloja saa yksi toimija vuokrata? ZA: Olemme mahdollisia kiinnostuneita vuokralaisia varten mainostaneet hanketta paikallisessa mediassa ja myös verkkosivuilla. Ensimmäisessä pop-up liikkeessä kunta saa vuokran suoraan vuokralaiselta ja kunta maksaa juoksevat kulut kuten sähkö. Toisen kaupan tapauksessa kauppakeskus saa vuokratulot ja maksaa käytöstä johtuvat kulut ja myös maksaa kunnalle vuosittaista taksaa kunnalle. Vuokra-aikojen pituus on 3-6 viikkoa. DN: Oletteko ottaneet mukaan paikallisia asukkaita sitä päätöstä valmisteltaessa, että ketkä ovat sopivimpia pop-up vuokralaisten ehdokkaista? Onko asukkailla mahdollisuus vaikuttaa siihen että minkälaiset toiminnat pop-vuokratiloihin tulevat? ZA: Reunaehdot siitä, että mitkä vuokralaiset ovat mahdollisesti menestyviä löytyvät verkossa julkaistuista ohjeista. Päätöksenteon yhteydessä meidän tärkeimmät prioriteetit olivat seuraavat: lähistöllä ei saa olla kauppaa, joka myy samanlaisia tuotteita, toiseksi vuokralaisen on oltava sellainen, joka herättää kiinnostusta ja lisää asiakasvirtoja alueella. Vuokrahakemuksen anojille jotka täyttävät nämä ehdot, vuokramahdollisuus myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksen mukaan, kuitenkin, joissakin tapauksessa olemme sijoittaneet samanaikaisesti kaksi toisiaan sopivasti täydentävää vuokralaista samanaikaisesti vuokratilaan. (Esimerkiksi hatuntekijällä ja korusuunnittelijalla ei kummallakaan nähtävästi ollut riittävästi myyntituotteita täyttääkseen yksin kaupan, joten olemme heitä laittaneet samaan vuokravuoroon.) Hakemukset ovat luottamuksellisia, eikä asukkailla ole niihin pääsyä. Ajattelen, että jos vuokralaiset olisi oltu ratkaistu asukkaiden päätöksenteolla, se olisi saattanut johtaa myös eitoivotun paikallisen politiikan esille tuloon. DN: Voisitteko kuvata teidän roolia Pop-up shop managerina? Ketkä ovat ne avainhenkilöt joiden kanssa työtä tehdään? Mikä on budjetin rakenne, miten paljon on mukana julkista rahoitusta? ZA:Pop-Up shop manageri ottaa vastaan hakemukset potentiaalisilta vuokralaisilta, arvioi niitä ja laatii parin kuukauden aikataulun. Kunnan omistaman kiinteistön osalta tämän suunnitelman hyväksyy kunnanjohtaja. Pop-up shop manageri varmistaa että vuokralaisella ovat kaikki tarvittavat dokumentit kunnossa: vuokrasopimus molempien osapuolten allekirjoittamana, vuokralaisen vastuuvakuutus on kunnossa ja että vuokrat on maksettu ennen vuokrausajan aloittamista kaupassa. Lisäksi managerin tehtävänä on hoitaa kaikki kaupan päivittäiset ongelmat (esim. turvahälytyslaitteet lakkaa toimimasta, lämmitys on epäkunnossa) ja toimii vuokralaisen ja kunnan välillä välittäjänä. Budjettiin liittyen: Kunta on käyttänyt omia varojaan, (joita on saanut paikallisten yritysten veromaksuina) käynnistääkseen pop-up shop kauppoja. Vuoden 2011 budjetti on euroa, joka kattaa sisätilojen varustuksen, ja sähkö-, vesi- ja jätehuollon maksut ja turvahälytysjärjestelmään liittyvät juoksevat kulut ja ylläpitokustannukset. Tämä budjetti ei sisällä pop-up shop managerin palkkaa, joka on vielä näiden lisäksi noin euroa. Vuokrista tulevat tulot ovat vuoden loppuun mennessä noin euroa. Vuokrat ovat hinnoiteltu hieman korkeammalle kuin perinteisten torimarkkinoiden kojupaikat, mutta ovat halvemmat kuin alimman vuokratason liiketilat alueella. Samanlainen budjetti on ehdotettu vuodelle 2012, mutta kauppoja saattaa syntyä lisää. On tärkeää että pop-up kauppojen hyötyjä ei ajatella tulontuottajana kunnan puolesta. Tämä on tilapäinen interventio parantaa valittujen liiketilojen sijainteja. DN: Mitä myönteistä vaikutusta pop-up kaupalla on naapurustoon ja kaupunginosaan? ZA: Myönteinen vaikutus on asiakasvirtojen kasvu. Näkyvyys mediassa houkuttelee myös turisteja sekä muuttaa mielikuvaa alueesta, paikaksi jossa tapahtuu. DN: Mikä vaihe on pop-up kaupan käynnistämisprosessissa haasteellisinta? Miten voisi kehittää mallia kumppanuudesta? ZA: Vaikeinta ovat kaikki paperityöt, muun muassa vakuutusasiakirjojen hankkiminen, sopimusten laatiminen ajoissa ennen kuin vuokralaisen tilaan asettumista. Nämä aina vievät enemmän aikaa kuin aluksi sitä arvelee. Dún Laoghaire Rathdown County Councilin 2011 keväällä julkaisema Popup Shop Inititiative -lentolehtisen takasivu. (Lähde:

8 SURE-VERKOSTON KUMPPANIEN YHTEYSTIEDOT: 8 Partneri Verkkosivu Yhteyshenkilö Sähköposti Eger, Unkari, (SURE -hankkeen pääpartneri) Centro Europeo de Empresas e Innovación de Albacete, Espanja Dun Laoghaire Rathdown County Council, Irlanti Éva Urbán Javier Rosell David Lawless Gheorgheni, Romania Emese Duka Komotini, Kreikka Despoina Passou Larnaka, Kypros Andreas Karakatsanis Ottignies Louvain La Leuve, Belgia Jean-Christophe Echement Pori, Suomi Daniel Nagy EGER ALBACETE DUN LAOGHAIRE RATHDOWN GHEORGHENI KOMOTINI LARNAKA OTTIGNIES LOUVAIN LA-NEUVE PORI SURE uutislehti kertoo verkoston toiminnasta ja Porin hankeosiosta. Tämän numeron toimitustyöstä vastasi Porin kaupunkisuunnittelusta kaavoitusarkkitehti Daniel Nagy.

9 URBACT on eurooppalainen vaihdon ja oppimisen ohjelma jonka tavoitteena on edistää kaupunkien kestävää kehitystä. Ohjelma tarjoaa kaupungeille mahdollisuuksia löytää yhdessä ratkaisuja heidän kohtaamiin merkittäviin haasteisiin. Verkostoituminen vahvistaa kaupunkien keskeistä asemaa yhä enemmän monimutkaistuvien yhteiskunnallisten ongelmien ratkomisessa. Ohjelma tukee kaupunkeja tavoitteissaan, kehittää uusia, kestäviä ja pragmaattisia ratkaisuja, joissa yhdistyvät taloudelliset ja yhteiskunnalliset sekä ympäristöä huomioivat näkökulmat. Apunaan kaupunkipolitiikan asiantuntijoita ympäri Eurooppaa, ohjelma auttaa kaupunkeja jakamaan hyviä käytäntöjä ja levittämään hankittua hyödyllistä tietoa. URBACT-ohjelmaan osallistuu 300 kaupunkia ja 29 maata ja aktiivista henkilöä. SURE-hankkeen viralliset verkkosivut: Porin hankeosion verkkosivut:

------------------------- PORI ja EGER

------------------------- PORI ja EGER ------------------------- PORI ja EGER yhteiset kokemukset kaupunkisuunnittelussa ystävyyskaupungit Pori ja Eger URBACT II SURE -hankkeen kumppaneina Mininäyttely palvelupiste Porinassa partnerikutsu SURE

Lisätiedot

SURE UUTISLEHTI 4/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta

SURE UUTISLEHTI 4/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta SURE UUTISLEHTI 4/2012 SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta 2 TEMAATTINEN PÄÄKIRJOITUS: VOIKO ALBACETEN TYÖLLISYYSTILANNETTA PARANTAA YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

SURE UUTISLEHTI 8/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta

SURE UUTISLEHTI 8/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta SURE UUTISLEHTI 8/2012 SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta 2 SURE-HANKKEEN KANSAINVÄLINEN PÄÄTÖSSEMINAARI EGERISSÄ 14 16.11.2012 Kirjoittaja: Daniel Nagy, Porin

Lisätiedot

SURE UUTISLEHTI 1/2011. SURE -hanke saa tukea Euroopan Aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta

SURE UUTISLEHTI 1/2011. SURE -hanke saa tukea Euroopan Aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta SURE UUTISLEHTI 1/2011 SURE -hanke saa tukea Euroopan Aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta 2 KOHTI KAUPUNKIKEHITTÄMISEN SOSIOEKONOMISTA MALLIA EUROOPAN PIENTEN JA KESKISUURTEN KAUPUNKIEN UUSI URBACT

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Grundtvigoppimiskumppanuus

Grundtvigoppimiskumppanuus Grundtvigoppimiskumppanuus Perustietoa ja hakuohjeita 18.1.2012 CIMO Tavoite ja toiminta Oppimiskumppanuuden tavoitteena on edistää aikuiskoulutuksen toimijoiden keskinäistä yhteistyötä eri maissa Yhteisen

Lisätiedot

Annamari Ruonakoski. KÄVELLEN KAUPPAAN, POSTIIN JA PYSÄKILLE Toimintamalli asiointiliikkumisen olosuhteiden parantamiseksi

Annamari Ruonakoski. KÄVELLEN KAUPPAAN, POSTIIN JA PYSÄKILLE Toimintamalli asiointiliikkumisen olosuhteiden parantamiseksi KÄVELLEN KAUPPAAN, POSTIIN JA PYSÄKILLE Toimintamalli asiointiliikkumisen olosuhteiden parantamiseksi KÄVELLEN KAUPPAAN -HANKE Motivan koordinoima liikkumisen ohjauksen t&k ohjelma, jota rahoittivat liikennevirasto,

Lisätiedot

SURE UUTISLEHTI 7/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta

SURE UUTISLEHTI 7/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta SURE UUTISLEHTI 7/2012 SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta 2 PORISSA 13-15.6.2012 JÄRJESTETYN PARTNERITAPAAMISEN KOKEMUKSET Kirjoittaja: Daniel Nagy, kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

MUISTIO. Esittely- ja keskustelutilaisuus Karjarannan tulevaisuudesta (SURE -hankkeen yleisötilaisuus)

MUISTIO. Esittely- ja keskustelutilaisuus Karjarannan tulevaisuudesta (SURE -hankkeen yleisötilaisuus) MUISTIO 1 Esittely- ja keskustelutilaisuus Karjarannan tulevaisuudesta (SURE -hankkeen yleisötilaisuus) paikka: Viikin Helmi Energia lounasravintola (Radanvarsi 2, 28100 Pori) aika: 13.4.2011 klo 18.00,

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011

Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011 Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa Turvallisuus-ohjelman hakuinfo 14.9.2011 9:30 Johdanto Mikko Utriainen, teknologia-asiantuntija, Tekes 9:40 Uudistuva julkisen tutkimuksen rahoitus Asko

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

SURE UUTISLEHTI 2/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta

SURE UUTISLEHTI 2/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta SURE UUTISLEHTI 2/2012 SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta 2 TEMAATTINEN PÄÄKIRJOITUS: STRATEGISEN KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMAT LARNAKAN JA GHEORGHENIN KOHDEALUEIDEN

Lisätiedot

Kokemuksia SEUMS intensiiviohjelmasta

Kokemuksia SEUMS intensiiviohjelmasta Kokemuksia SEUMS intensiiviohjelmasta Anna-Katriina Salmikangas, LitT Koordinaattori Liikuntatieteiden laitos S-posti: salmik@sport.jyu.fi https://www.jyu.fi/sport/en/study/programmes/seums The Intensive

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto

Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto Ympäristötiedon avautuminen palvelemaan kuntien päätöksentekoa 19.11.2013 Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto Hyöty irti

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle

Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Tavoitteena parantaa työllisyyttä sekä lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

SURE UUTISLEHTI 3/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta

SURE UUTISLEHTI 3/2012. SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta SURE UUTISLEHTI 3/2012 SURE-hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston URBACT II -ohjelmasta 2 TEMAATTINEN PÄÄKIRJOITUS: LOUVAIN-LA-NEUVEIN KOHDEALUE JA PAIKAN LUOMISEN ELI PLACEMAKINGIN HAASTEET

Lisätiedot

Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011. Porin kaupunki 2.6.

Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011. Porin kaupunki 2.6. Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011 Porin kaupunki 2.6.2010 Kompakti kaupunki -hanke Hankkeessa käsitellään Porin

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi 19.10.2015 1 Agenda Lyhyesti atalentista Miksi LinkedIn Profiilin hionti Kansikuva Otsikko Yhteystiedot Summary Skills Kiinnostuksenkohteet

Lisätiedot

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä Wärtsilä Oyj on tehnyt Workspacen kanssa yhteistyötä vuodesta 2011, jolloin aloitettiin globaalin työympäristökonseptin kehittäminen. Vuoden 2013 loppuun mennessä Workspace oli auttanut Wärtsilää ohjaamaan

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Ryhmäraportti Jenni Kämäri, Anne Laitinen, Anssi Louet, Päivi Mäkimartti, Katri Åström Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi (AMK) KEMI/TORNIO 2012

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Liiketilat Kivistössä. Kivijalalla koreasti keskustelutilaisuus Projektijohtaja Gilbert Koskela 7.4.2015

Liiketilat Kivistössä. Kivijalalla koreasti keskustelutilaisuus Projektijohtaja Gilbert Koskela 7.4.2015 Liiketilat Kivistössä Kivijalalla koreasti keskustelutilaisuus Projektijohtaja Gilbert Koskela 7.4.2015 Marja-Vantaan ydinkeskustan asemakaavatyö 230 600 Vantaan kaupunki, Gilbert Koskela 2 Marja-Vantaan

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Johdanto päivän teemoihin. Osallistuva kaupunkisuunnittelu 31.10.2011 Joensuu

Johdanto päivän teemoihin. Osallistuva kaupunkisuunnittelu 31.10.2011 Joensuu Johdanto päivän teemoihin Osallistuva kaupunkisuunnittelu 31.10.2011 Joensuu Kansalaaset tuloo Helsingin Roihuvuoren asukaspuiston yhteissuunnittelu (http://www.roihuvuori.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2199

Lisätiedot

Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle

Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailulle Anja Härkönen Projektikoordinaattori / Kanta-ja Päijät-Häme LAHDEN TIEDEPÄIVÄ 12.11.2013 1 14. marraskuuta 2013 Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun,

Lisätiedot

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET Yli vuoden kansalaisnavigoinnin jälkeen on hyvä koota yhteen tähänastisia kokemuksia draaman ja soveltavan teatterin mahdollisuuksista.

Lisätiedot

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi - ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit Tieteiden talo 18.5.2010 Arto Huuskonen, DI TUTKIMUKSEN TAUSTATEKIJÄT Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat Ikääntyvä väestö viettää enemmän

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

ICER-hankkeen ensi askelten jälkeen...

ICER-hankkeen ensi askelten jälkeen... 2011/I. January ICER-hankkeen ensi askelten jälkeen... Hyvä lukija, luet 2010 tammikuussa alkaneen ICER - Innovative Concept of Eco-Accommodation approach in rural Regions: Public support policies for

Lisätiedot

Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa. Anna Kanerva / CUPORE

Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa. Anna Kanerva / CUPORE Suomalaista aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa Anna Kanerva / CUPORE Cuporen toimeksianto Verrokkiselvitys Kyselyt toimijoille Loppuraportti ja luetteloinnin kriteeristöluonnos maaliskuussa

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Aaltoa kulttuurimatkaillen Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Alvar Aalto Seinäjoella Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista.

Lisätiedot

Liikekeskus ydinkeskustassa

Liikekeskus ydinkeskustassa LAPPEENRANTA Liikekeskus ydinkeskustassa kaupankäynnin keskipisteessä centrelappeenranta.fi Seitsemän kerrosta miljoonia asiakkaita vuodessa kivijalkatilat, myymälät, toimistot ja panoraamatoimistot keskellä

Lisätiedot

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7 Olemme erittäin kiitollisia, jos osallistut tähän kyselyyn. Kysely koskee maaseutumatkailun, käsityön ja elintarviketuotannon alalla jo työskentelevien naisyrittäjien ja näillä aloilla liiketoimintaa suunnittelevien

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki KAUPUNKIA RAKENNETAAN STRATEGIOIDEN JA UNELMIEN AVULLA Kaupunkia ei rakenneta vain materian, vaan myös strategioiden ja unelmien

Lisätiedot

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Child in the City konferenssi Firenzessä 27.-29. lokakuuta, 2010 Saija Turunen ja Kirsi Nousiainen Taustaa Child in the City 2010 konferenssin tavoitteena oli rohkaista

Lisätiedot

Helsingin Joutsen apteekki. Tiina Oksala

Helsingin Joutsen apteekki. Tiina Oksala Helsingin Joutsen apteekki 100-vuotisjuhlaseminaari Kaupunkikeskustan kivijalkakaupat Tiina Oksala Toimitusjohtaja, Erikoiskaupan Liitto Esityksen sisältö - Tiivistelmä esityksestä 17.11.2012 Erikoiskaupan

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

Särkiniementie 3 Arvokohde asuntomarkkinoille

Särkiniementie 3 Arvokohde asuntomarkkinoille Särkiniementie 3 Arvokohde asuntomarkkinoille Särkiniementie 3, Lauttasaari Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus Ry (STEK ry) tarjoaa kiinteistönsä Särkiniementie 3:ssa myyntiin ja pyytää kiinteistöstä

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

VIISAS VUOKRAA VENEENSÄ

VIISAS VUOKRAA VENEENSÄ Vuokraa vene Sunny Boats jätä veneesi vuokrattavaksi avoveneiden vuokraus merellinen kokouspaketti VIISAS VUOKRAA VENEENSÄ VIISAS VUOKRAA VENEENSÄ? LAITA VENEESI TUOTTAMAAN? SunnyBoats (SB) on vuonna 2008

Lisätiedot

Hangon asemakaavaluonnos

Hangon asemakaavaluonnos Hangon asemakaavaluonnos Työpaja 24.4. Hangossa, tulosten yhteenveto WSP / Mari Siikonen, Teemu Holopainen ja Anri Lindén 28.5.2012 1. Työpajan kuvaus ja aineisto 2. Yhteenveto tuloksista Asemakaavaluonnos

Lisätiedot

Kuvastin ASIAKASPEILI

Kuvastin ASIAKASPEILI Kuvastin ASIAKASPEILI Kuvastin menetelmänä Kohteena asiakastyön sisällölliset kysymykset ja työn reunaehdot Menetelmä on kehitetty työntekijän tueksi Vahvistaa yksilöllisen asiantuntijuuden kehittymistä

Lisätiedot

UUSI kankaanpää!- Työpajan sisältö. Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy www.uusi-kaupunki.fi Kalevankatu 38, liiketila 5 00180 Helsinki

UUSI kankaanpää!- Työpajan sisältö. Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy www.uusi-kaupunki.fi Kalevankatu 38, liiketila 5 00180 Helsinki Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy www.uusi-kaupunki.fi Kalevankatu 38, liiketila 5 00180 Helsinki Kankaanpään kaupunki Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila UUSI kankaanpää!- kaupunkisuunnittelutyöpaja TARJOUS

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun kehitysvammaisten nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk) nuoren ja

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas SISÄLTÖ Sivu Johdanto 1 Ehdotettu malli opettajapaneelin keskustelutilaisuuteen 2 2

Lisätiedot

Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin nettisivuilta. Kommentteja aiheista voi antaa 15.2.2011 asti.

Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin nettisivuilta. Kommentteja aiheista voi antaa 15.2.2011 asti. - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 YHTEENVETO - TYÖVIHOT 1 ja 2 ( yht. 21 kpl) - HAASTATTELUT - ASUKASILTA 25.11.2010 Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun erityistä tukea tarvitsevien nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk)

Lisätiedot

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta.

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta. 1 (5) Hakemukset kauppiasyhdistykselle (puheenjohtajan tai edustajan hyväksymä hakemus): alle 1 kalenterikuukausi (1-4 viikkoa) - etusijalla Hakaniemen kauppahallin vuokralaiset (kauppiasyhdistys päättää

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Tehtävä 1. Suunnitellaan ja toteutetaan martoille puolen sivun ilmoitus Helsingin Sanomiin viikolle 35

Tehtävä 1. Suunnitellaan ja toteutetaan martoille puolen sivun ilmoitus Helsingin Sanomiin viikolle 35 Tehtävä 1. Suunnitellaan ja toteutetaan martoille puolen sivun ilmoitus Helsingin Sanomiin viikolle 35 Tehtävä 1. Suunnitellaan ja toteutetaan martoille puolen sivun ilmoitus Helsingin Sanomiin viikolle

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO Lähtökohtia

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Hattula, Hämeenlinna (sekä kantakaupunki että liitoskunnat), Janakkala Toteutus: Linnaseutu ry / Pitäjärinki-hanke

Lisätiedot

Irlanti. Sanna Numminen Sisustuslasi 2015 Glass Craft and Desing studio, Spiddal Craft Village

Irlanti. Sanna Numminen Sisustuslasi 2015 Glass Craft and Desing studio, Spiddal Craft Village Irlanti Sanna Numminen Sisustuslasi 2015 Glass Craft and Desing studio, Spiddal Craft Village Lähdin Irlantiin 2.3.2015 suorittamaan työssä oppimistani. Lähteminen pois suomesta jännitti jonkun verran

Lisätiedot

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus!

Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Klikkaa itsellesi virtuaalinen isyyspakkaus! Onneksi olkoon odottava isä! Missä olit kun kuulit että sinusta tulee isä? Mitä toiveita / odotuksia / haaveita / pelkoja sinulla on lapseen liittyen? Millainen

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla.

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. TYÖSSÄOPPIMASSA SAKSASSA, KÖLNISSÄ 25.3-23.5.2015 Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. Lähdimme Leonardo- hankkeen rahoituksella, joka kattoi lennot sekä asunnon.

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Yrityksen portti turkulaisten korkeakoulujen palveluihin. Esimerkkejä toimeksiannoista

Yrityksen portti turkulaisten korkeakoulujen palveluihin. Esimerkkejä toimeksiannoista Yrityksen portti turkulaisten korkeakoulujen palveluihin Esimerkkejä toimeksiannoista Viimeisimpiä opiskelijoiden toteuttamia toimeksiantoja Yrityksen laatujärjestelmän kehittäminen ja mahdollinen sertifiointi

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI Asukasdemokratiatoimikunnan käsittely 14.11.2005 ja alueneuvostojen yhteiskokouksen käsittely 30.11.2005 ja yhtiön hallituksen käsittely 15.12.2005 PÄIVITYKSET: Asukashallitus

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot