KESTÄVÄ KEHITYS AIKAMME HAASTEENA. Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopiston kansleri Mikkelin tiedepäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESTÄVÄ KEHITYS AIKAMME HAASTEENA. Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopiston kansleri Mikkelin tiedepäivä 7.4.2011"

Transkriptio

1 KESTÄVÄ KEHITYS AIKAMME HAASTEENA Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopiston kansleri Mikkelin tiedepäivä

2 KESTÄVÄ KEHITYS GRO HARLEM BRUNDTLAND: Yhteinen tulevaisuutemme 1987 maailmankomission ratkaisu ekologiseen kriisiin: kestävä kehitys (sustainable development) eli nykyhetken tarpeiden tyydyttäminen viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa

3 KYSYMYKSIÄ aito optimismi vai tyhjä iskulause? tulevat sukupolvet tarpeen käsite vs. arvofilosofia, demokratia Johannesburgin huippukokous 2002: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kehitys UNESCO: laaja määritelmä

4 IHMINEN JA LUONTO (I) PYYNTI- JA KERÄILYTALOUS: ihminen luonnon armoilla, luonnon pyhitys ja palvonta NATURALISMI: ihminen on osa luontoa, eläinlaji muiden joukossa KREIKKA: ihmisen ja luonnon harmonia PANTEISMI: aine ja henki samaa, jumala kaikkialla, luontoäiti, Gaia ROMANTIIKKA: luonto esteettisten elämysten lähteenä

5 IHMINEN JA LUONTO (II) MAANVILJELY: luonnon manipulointi GENESIS: ihminen luonnon herra, kasvien ja eläinten hallinta, paratiisi vs. työ otsa hiessä SUPERNATURALISMI, DUALISMI: ihminen jumalan kuva, sielu erotuksena muista eläimistä BACON: tieto on valtaa, teknologia VIHREÄT: luonnonsuojelu, ekologiset arvot politiikassa

6 IHMISEN ASEMA LUONNON SUHTEEN VANKI luonnonvoimien armoilla DESPOOTTI luonnon hallinta ja riisto, mielivaltainen oman edun etsintä JÄRKEVÄ HYÖTYKÄYTTÄJÄ vastuu itsestä itselle oman edun nojalla vastuu luonnon tilasta tuleville sukupolville (kestävä kehitys) TILANHOITAJA (pastoralismi) kollektiivinen ja yksilöllinen vastuu luonnosta jumalalle (TOPELIUS) vastuu yhteiskunnalle: ympäristölainsäädäntö, ympäristörikokset

7 ks. I. NIINILUOTO: Järki, arvot ja välineet (1994) ITSEISARVOT JA VÄLINEARVOT - VÄLINEARVO: hyödyllinen keinona jonkin muun päämäärän saavuttamiseksi - ITSEISARVO: päämäärä sinänsä, perimmäinen tavoite ARVOJÄRJESTELMÄ, EETOS: itseisarvojen ja välinearvojen painotettu hierarkia HUOM. Samalla asialla voi olla itseisarvoa ja välinearvoa (esim. tiede, taide)

8 LUONNON ARVO ANTROPOSENTRISMI: luonnolla välinearvoa ihmisen suhteen maanomistajan elinkeinot esteettinen arvo kokijalle terveysvaikutukset ihmisille BIOSENTRISMI: kaikella elämällä itseisarvoa eläinten oikeudet (SINGER) biodiversiteetti EKOSENTRISMI: luonnolla itseisarvoa syväekologia (NAESS) maaetiikka (LEOPOLD) ks. HAAPALA ja OKSANEN (toim.): Arvot ja luonnon arvottaminen (2000)

9 YMPÄRISTÖPOLITIIKKA rationaalinen ympäristöpolitiikka = ympäristötutkimus + ympäristöetiikka vs. teknokraatit (arvosokeus) vs. anti-tiede (tietosokeus) ks. OKSANEN & RAUHALA-HAYES (toim.): Ympäristöfilosofia (1997)

10 LUONNONSUOJELU tiedolliset ristiriidat vs. arvokonfliktit tarvitsemme sekä ympäristötutkimusta että ympäristöetiikkaa lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset luonnonsuojelua voidaan perustella monilla argumenteilla, eri oletuksista voidaan päätyä samoihin toiminnallisiin johtopäätöksiin

11 VASTUU KAIKILLA yksityiset ihmiset, elämäntavat kansalaisjärjestöt: Greenpeace, WWF koulut, media, lehdistö julkiset organisaatiot: yliopistot, tutkimuslaitokset, maakunnat, kaupungit, kunnat yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuu politiikka

12 TIEDE JA KESTÄVÄ KEHITYS luonnon nykyinen tila luonnonlait monitieteinen systeemien tarkastelu: luonto - ihminen - elinkeinot ks. KAIVOLA & ROHWEDER (toim.), Korkeakouluopetus kestäväksi (2006)

13 YLIOPISTOT ympäristötieteet ympäristöalan koulutus verkostot: Baltic Sea Project HY: tutkimusasemat, Itämeri, HENVI HY: Ruralia (Mikkeli, Seinäjoki) 1988 maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskukset luomu ja luonnonvarat, Eco Studies, maaseudun elinkeinot, yrittäjyys

14 ELINVOIMA SITRA: Elinvoimainen Suomi (2010) kestävä uudistuminen teollisen ajan rakenteista ihmis- ja ratkaisukeskeiseen palvelutalouteen

15 SUOMEN BRÄNDI KANTINE 1990 Suomesta kestävän kehityksen mallimaa MAABRÄNDIRAPORTTI 2010 Tehtävä Suomelle! Suomi maailman ongelmanratkaisijana toimivuus, luonto, koulutus Drink Finland: järvet juotaviksi ja luomua pöytään, 50%, ekologia ja ruokaturva HY & MTT: valtakunnallisen luomuinstituutin perustaminen

16 MIKKELI ekolääni: kestävän kehityksen mallialue Ruralia ja MTT, Yliopistokeskus, MAMK Ekoneum ry, elintarvikealan osaamiskeskus Viljavuuspalvelu Oy Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon ELY-keskus