TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT"

Transkriptio

1 TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 8/2015 HAILUODON KUNTA Hailuodon tekninen toimi tiedottaa TARJOUSPYYNTÖ HAKETUS, VARAS- TOINTI JA HAKKEEN SIIRROT SEKÄ KUL- JETUKSET Hailuodon kunnan tekniset palvelut pyytää kokonaisurakkatarjouksia puutavaran haketuksesta, varastoinnista ja siirroista vuosille Puutavara on varastoituna Hailuodossa. Hake tulee toimittaa kunnan lämpölaitokselle osoitteeseen Kestintie Hailuoto. Vuonna 2014 lämpölaitoksen hakekulutus oli n i-m3. Kirjalliset tarjoukset on toimitettava kuntaan pe klo 16:00 mennessä. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö kokonaisuudessaan on julkaistu verkko-osoitteessa Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan karttaliitteineen on julkaistu myös Hailuodon kunnan verkkosivuilla Hailuodon kunta Tekniset palvelut Hailuodon terveyskeskus tiedottaa Hoitotakuun toteutuminen Hailuodon terveyskeskuksessa Ajankohta: , päivitetty : Hoitotakuu toteutuu. Lääkärille kiireettömissä asioissa pääsee neljän viikon sisällä. Hoitajan vastaanotolle pääsee kiireettömissä asioissa 2-3 päivän kuluessa. Hoidon tarpeen arviointi/ajankohdan arviointi tapahtuu kuntalaisen soittaessa sairaanhoitajan numeroon ( ). Kiireellisissä asioissa sekä lääkärille että hoitajalle pääsee virka-aikana päivittäin. Virka ajan ulkopuolella päivystykselliset vastaanotot ovat OYS yhteispäivystyksessä. Tiedote Suun terveydenhuollon hoitoon pääsystä: Ajankohta: Hoitotakuu toteutuu: Hammashuollon jonotilanne: Hammastarkastukseen hammaslääkärille pääsee 6 kk sisällä, suuhygienistin vastaanotolle 10 viikon sisällä. Akuuttihoito on järjestetty päivittäin. earkisto asiaa Terveyskeskus liittyy earkistoon syksyn aikana. Elo-syyskuussa valmistelemme asiaa ja kouluttaudumme. Aiemmin sovitut ajanvaraukset hoidetaan suunnitellusti, mutta pyrithän muuten välttämään ei-kiireellistä asiointia seuraavina päivinä: Hei, Saarenkartanon asukkaat kaipaavat sinua, jolla on tarjota laulua, leikkiä, iloista mieltä, siis yhdessäoloa ulkona tai sisällä. Soita sh. Minna Sangi, tai tule käymään! Tässä numerossa: Hailuodon tekninen toimi,-terveyskeskus tiedottaa 1-3 Siikamarkkinat 4 Paja, vapaa-aikatoimi, 4h tiedottaa 5 Hailuodon kirjasto tiedottaa 6 Hailuodon kansalaisopisto tiedottaa 7-10 Ilmoituksia 11 Kunnan tiedote ilmestyy joka kuukauden 15. päivä. Aineisto toimitetaan kuukauden 5:een päivään mennessä osoitteeseen: Hinnasto: A4-sivu 90 1/2-sivua 60 1/4-sivua 40 1/8-sivua 24

2 Sivu 2 Numero 8/2015 Hailuodon tekninen toimi tiedottaa Tiedote yksityisteiden talvikunnossapidosta Hailuodon kunnan alueella sijaitsevat seuraavat yleiset tiet: - Luovontie / Marjaniementie, maantie Pölläntie, maantie Ulkokarvontie, paikallistie Sumpuntie, paikallistie 8675 Yleisten teiden hoitovastuu on paikallisella ELY-keskuksella. Hailuodon kunnan asemakaavaalueilla sijaitsevat seuraavat kadut: - Sintantie - Metsäkuja - Ojakuja Asemakaava-alueilla kaduiksi lohkottujen tiealueiden hoitovastuu on kunnalla. Kaikki muut Hailuodon kunnan alueella olevat viralliset tiet ovat yksityisteitä. Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Yksityistielainsäädännön mukaan yksityisteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa tiekunta tai sen puuttuessa tieosakkaat. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Tien kunnossapito tarkoittaa yksityistielain mukaan toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen tien pysyttämiseksi sellaisessa kunnossa kuin sen tarkoitus ja siitä tuleva hyöty edellyttävät ottamalla kuitenkin huomioon, ettei kunnossapidosta aiheudu tieosakkaalle kohtuuttomia kustannuksia. Toisaalta jos tieosakas vaatii tienpitoa kokonaan tai tietyiltä osin suoritettavaksi korkeampaa tasoa vastaavana kuin edellä on sanottu, on tieosakkaan suoritettava itse aiheutuvat lisäkustannukset. Kunnat voivat yksityistielain mukaan antaa avustusta yksityisteiden tekemiseen ja kunnossapitoon sekä päättää avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta. Avustaa voi paitsi rahavaroin myös ottamalla hoitoon tien kunnossapito joko kokonaan tai osaksi. Avustusperusteiden tulee kuitenkin olla sellaiset, että eri teiden ja tiekuntien yhdenvertaisuus toteutuu. Kukin kunta päättää itse avustusperusteista, jakotavasta sekä avustuksen tarkemmista ehdoista. Yksityistielain mukaan myönnetty avustus jaetaan tiekunnille tai - osakkaille yhteisesti. Avustus kohdistuu näin ollen kaikkiin tieosakkaisiin riippumatta siitä, asuvatko nämä pysyvästi kunnassa vai onko kyseessä esimerkiksi loma-asunto, tai luonnollinen taikka juridinen henkilö. Kuntalain mukaan kunta voi avustaa pelkästään esimerkiksi kunnassa pysyvästi asuvia luonnollisia henkilöitä ja muun ohella myös näiden tienpitokustannuksia tietyin perustein. Tuen tarkoituksena voi esimerkiksi olla haja-asutusalueella tien vaikutuspiirissä vakinaisesti asuvien kuntalaisten asumismahdollisuuksien parantaminen. Tekninen lautakunta on esittänyt vuosittain kunnanvaltuustolle määrärahaa yksityisteiden avustamiseen (avustukset, talvikunnossapito), ja päättänyt yksityisteiden avustamisesta kunnanvaltuuston myöntämän määrärahan puitteissa. Yksityisteiden kunnanavustus ei ole lakisääteinen, vaan avustus perustuu kunnallispoliittiseen päätökseen. Hailuodon kunnan tekninen lautakunta on avustanut tiekuntia vuosittain jaettavalla avustusmäärärahalla, joka viime vuosina on ollut suuruudeltaan 4.000,00 euroa. Vuoden 2015 avustusmäärärahasta luovuttiin säästöjen vuoksi. Lisäksi tekniset palvelut on organisoinut ja kustantanut yksityisteiden talvikunnossapidon. Suurin ongelma kunnan organisoiman talvikunnossapidon järjestämisessä on se, että tarjouksia alueiden hoidosta saadaan liian vähän hoidettavaan tiekilometrimäärään nähden. Tästä johtuen urakoista ei synny kilpailua, ja kunnan on ollut pakko hyväksyä käytännöllisesti katsoen kaikki annetut tarjoukset, jotta alueet saadaan hoidettua. Palvelun ostaminen mantereelta ei ole kustannustehokasta nykyisen liikenneyhteyden ja talvikunnossapidon palvelutason puitteissa. Ongelmia aiheuttaa myös sateen ja kovan tuulen aiheuttama kinostuminen, joka pahimmissa paikoissa tukkii tieuran muutamassa minuutissa uudelleen. Näiden yleensä peltoosuuksilla sijaitsevien tieurien jatkuva aukipitäminen ei ole mahdollista ilman tieosakkaitten omia toimenpiteitä. Kolmantena puutteena on palvelu- taso-ohjeen mukaisten tiekuntien ja -osakkaiden vastuulle jäävien toimenpiteiden heikko taso (mm. aurausviitoitus, lumiaitojen pystytys, tien rakennekerrosten hoito, puuston poisto). Lisäksi ongelmana on vastuuhenkilöiden puuttuminen etenkin järjestäytymättömien tiekuntien osalta. On todennäköistä, että lähitulevaisuudessa tarjouksia ei saada enää pyydettyä määrää, ja osa alueista tulee jäämään ilman urakoitsijaa. Tilanne on tällöin palvelun tarjoajan eli kunnan kannalta ongelmallinen, koska kuntalain perusteella myönnettävää vakituista asumista tukevaa palvelua tulee lähtökohtaisesti tarjota kaikille kunnan asukkaille. Mikäli hyväksyttäviä tarjouksia ei saada kattavasti kaikille kunnan vakituisen asumisen alueille, joutuu tekninen lautakunta todennäköisesti esittämään palvelun lopettamista. Kunnan ja tiekuntien/-osakkaiden tuleekin siksi osaltaan varautua mahdollisen uuden tilanteen tuomiin haasteisiin. Kuntaliiton yhdyskuntatekniikan asiantuntijan mukaan kunnan kannalta olisi järkevää siirtyä euromääräisen avustuksen käyttöön, jolloin avustusmenettely olisi kaikille sama ja tasapuolinen. Tällainen järjestelmä on Kuntaliiton mukaan käytössä useimmissa kunnissa. Tekninen lautakunta on kokouksessaan osaltaan päättänyt, että tiedotusta (kuntatiedote, kotisivut) yksityis- ja pihateiden hoitovastuista lisätään vuosien aikana. Edelleen lautakunta päätti, että vuoden 2016 aikana käynnistetään tiekuntien aktivointi ja tieyksiköinti ostopalveluna. Palveluun varataan resurssit vuoden 2016 talousarvioon. Päätöksen mukaan kunta hoitaa nykymallin mukaisesti yksityisteiden talvikunnossapidon vielä talvikaudella , mikäli tarjouksia kaikille alueille saadaan. Tämän jälkeen palvelusta vastaavat kokonaisvaltaisesti tiekunnat ja - osakkaat. Kunta voi jatkossakin avustaa aktiivisia tiekuntia euromääräisillä avustuksilla vuosittain tehtävien erillispäätösten kautta. Päätös kokonaisuudessaan on nähtävillä kunnan kotisivuilla. Tekniset palvelut

3 Sivu 3 Numero 8/2015 TALVIKUNNOSSAPITOTARJOUK- SET TALVIKAUDELLE Hailuodon kunnan tekniset palvelut pyytää tarjouksia yksityisteiden, kaavateiden ja kunnan kiinteistöjen piha-alueiden (piha-alueet sisältävät liukkaudeneston ja hiekoitushiekan keräyksen) talvikunnossapidosta. Tarjouksesta tulee ilmetä tunti- tai urakkapalkka, käytettävien koneiden merkki ja teho, lisälaitteet jne. sekä yksityisteiden linkouksen osalta haluttu linkousalue. Lisäksi tarjouksessa tulee ilmoittaa vastuuhenkilön ja varamiehen yhteystiedot (=käsipuhelin- numerot). Tarjota voi yhtä tai useampaa linkousaluetta. Tarjoaja sitoutuu noudattamaan teknisen lautakunnan hyväksymää voimassa Elokuun olevaa linkouksen tietoisku palvelutaso -ohjetta. Tekninen lautakunta voi tarvittaessa hylätä kaikki linkoustarjoukset. Liikuntatoimi pyytää tarjouksia jääkiekkokaukalon pystytyksestä syksyllä 2015 ja purkamisesta keväällä 2016 sekä talvikauden kunnossapidosta (jäädytys ja auraus) ja hiihtolatujen kunnossapidosta. Tarjota voi kaukalon pystytyksen ja purkamisen tai kunnossapidon erikseen. Tarjouksen voi jättää myös koko kaukalon kunnossapitopakettina. Sivistyslautakunta voi tarvittaessa hylätä kaikki tarjoukset. Tarjoukset koskevat talvikautta (noin noin sääolosuhteista riippuen). Tarjoukset tulee toimittaa kirjalli- Säännöllinen ruokailurytmi ja riittävä vedenjuonti ovat olennainen suun terveyden hyvinvointiin vaikuttava asia. Kunnon aamiainen, lounas ja päivällinen sekä 2 välipala-ateriaa riittävät kaiken ikäisille pitämään nälän poissa ja olon virkeänä koko päivän. Ylimääräiset napostelut ja sokeripitoisten sekä happamien juomien nauttiminen lisäävät hampaiden reikiintymistä, kulmista ja suun tulehduksia sekä häiritsevät kehon sokerisesti kunnantoimistoon pe klo mennessä. Kuoreen merkintä LINKOUS tai KAUKALO/HIIHTOLADUT. Lisätietoja linkousasioista teknisistä palveluista Markku Maikkolalta, p sekä kaukalon osalta vapaaaikasihteeri Petri Partalalta, p Liikuntatoimi Tekniset palvelut SUUN TERVEYDEN HY- VINVOINNIN ARKIVINKIT Suun ja hampaiden terveyden tärkeintä hoitoa on säännöllinen hampaiden harjaus aamuin illoin fluorihammastahnalla riittävän pitkän aikaa. Perusteellinen hampaiden harjaus puhdistaa hampaiden pinnat bakteereista, jotka muuten tarttuvat tiukasti hampaiden pintoihin ja aiheuttavat ikenien tulehtumisen. Tulehdus näkyy ikenien punoituksena aivan hampaan vieressä ja verenvuotona hampaita harjattaessa. VINKKI 1. Apteekista voi ilman reseptiä ostaa plakkiväritabletteja, joilla hampaiden pinnalla olevat bakteerit voi värjätä, jolloin ne näkee helpommin ja hampaat saa varmasti puhtaaksi kun kaikki väri harjataan pois. Näitä tabletteja voivat käyttää sekä aikuiset, nuoret että lapset aikuisen avustuksella. Hammasharja ei puhdista hampaiden välejä kunnolla, vaan välit saa puhtaaksi hammaslangalla tai hammasväliharjoilla. Aikuisille suositellaan hampaiden välien puhdistusta kerran päivässä. VINKKI 2. Kylmäpuristettua ruokaöljyä voi myös käyttää suun limakalvojen ja hampaiden puhdistukseen. Öljyä purskutellaan 1 ruokalusikallinen kerran päivässä minuutin ajan, minkä jälkeen se syljetään pois. Öljy irrottaa hampaista ja suun limakalvoilta bakteereita ja poistaa värjäytymiä hampaista. Se myös voitelee limakalvoja, mikä helpottaa kuivan suun oireita. Samalla posket saavat hyvää jumppaa purskuttelusta. VINKKI 3. Suolavesi purskuttelu (1 lasi vettä+ 1 teelusikallinen merisuolaa) 2-3 kertaa päivässä on vanha ja tehokas hoito suussa olevien rakkuloiden, haavaumien tai tulehtuneen ikenen hoitamiseen. Myös suolavesi syljetään pois hoidon jälkeen. VINKKI 4. Hammasproteesit voi hyvin desinfioida kotona liottamalla niitä min/päivä lasissa etikkavedessä (1 lasi vettä+ 1 ruokalusikallinen tavallista etikkaa). Liotus puhdistaa proteeseista bakteereita ja vähentää hammaskiven muodostumista proteesiin. Se myös ehkäisee suun hiivasienitulehdusta proteeseja käyttävillä henkilöillä. tasapainoa ja lisäksi lisäävät ylipainon riskiä. VINKKI 5. Ksylitolipurkka tai - pastilli joka syömiskerran päätteeksi raikastaa suun ja katkaisee ruokailun aiheuttaman happohyökkäyksen. Täysksylitolituotteet ovat myös terveellisempi valinta hampaille kun makeanhimo iskee. VINKKI 6. Varaa mukaasi pieneen rasiaan pähkinöitä, porkkanapalasia, minitomaatteja tms. työhön, automatkalle, retkelle, lenkille. Välipalana ne ovat terveellisiä koko keholle ja myös suun terveydelle. Lisäksi tällainen välipala vähentää houkutusta sortua sokeripitoisiin naposteltaviin. Leppoisaa ja lämmintä loppukesää toivottaa Hammashoitolan henkilökunta

4 Sivu 4 Numero 8/2015 Lämpimästi tervetuloa myyjäksi sekä viihtymään Siikamarkkinoille ! Tä nä vuonnä Siikämärkkinät jä rjestetä ä n jo 24. kertää. Märkkinoillä esiintyy muun muässä Mäkupälät tv-ohjelmästä tuttu kokki, Janne Pekkala. Tiedossä on lisä ksi musiikkiohjelmää sekä mukävää tekemistä läpsille. Välmis ohjelmä julkäistään syyskuussä osoitteessä Myyntipaikkahinnasto 2015 Myyntipaikkavaihtoehdot: -omä myyntipäikkä (muistä kertoä tiläntärpeesi) -päikkä yhteisteltässä (1,5 m po ytä tilä) Myyntipaikkahinta: 30 + älv 24 % / viikonloppu (yht. 37,20 ) 20 + älv 24 % / pä ivä (yht. 24,80 ) Lisä po ytä tilä yhteisteltässä (1,5 m po ytä tilä): 10 + älv 24 % / kpl / pä ivä (yht. 12,40 ) Sitovat myyjäilmoittautumiset mennessä, Lisätietoja:

5 Sivu 5 Numero 8/2015 Hailuodon paja osoitteessa Viinikantie 86 on auki ma-to klo 8-15, tervetuloa tutustumaan! Pajalle kaivattaisiin tahkoa. Löytyisikö keneltäkään joutilasta, lainattavaksi tai lahjoitettavaksi? Pajalla tehdään puu- ja korjaustöitä: omat materiaalit mukaan, työn hinnasta sovitaan pajaohjaajan kanssa. Asiakastilauksissa huomioidaan kotona yksin asuvat vanhukset, jotka tarvitsevat pientä apua ulkotöissä. Yhteydenotot pajaohjaaja Eero Niemelä, p Pajan uutisia voi lukea osoitteessa Vapaa-aikatoimi tiedottaa YLEISURHEILUN NAPPULAOLYM- PIALAISET HAILUODON URHEILU- KENTÄLLÄ ma klo SARJAT JA LAJIT: s tai aiemmin T ja P alle 3v. 40 m s T ja P 4v. 40 m s T ja P 5v. 40 m ja pituus s T ja P 6v. 40 m ja pituus s T ja P 7v. 40 m ja pituus s T ja P 8v. 40 m ja pituus s T ja P 9v. 60 m ja pituus s T ja P 10v. 60 m ja pituus s T ja P 11v. 60 m ja pituus s T ja P 12v. 60 m ja pituus Kaikki osallistujat palkitaan. Ilmoittautumiset ennakkoon pe 21.8 mennessä p tai tai paikanpäällä puoli tuntia ennen kilpailuja. Heti NappulaOlympialaisten jälkeen Cooperin testi n. klo alkaen. Liikunnallinen Hyvinvointipäivä ti ohjelma: klo alle kouluikäisille lasten seikkailurata liikuntasalissa klo alkaen senioreiden leikkimieliset olympialaiset urheilukentällä: lajeina kuulatyöntö, pituushyppy ja 40 m hölkkäspurtti klo alkaen alakoululaisille liikuntarata liikuntasalissa klo Yläkoululaisille tennispesishaastematsi aikuisia vastaan klo alkaen Saarenkartanon asukkaille pyörätuolimaratooni/ ulkoilupäivä klo alkaen urheilukentällä jalkapallomatsi nuoriso vastaan aikuiset. Aikuisten joukkueeseen halukkaat voivat ilmoittaa itsensä p / Luukku avoinna pe 7.8 lähtien normaalisti perjantaisin ja lauantaisin klo Nuorisotila Luukulle etsitään viikonloppuvalvojia syksylle 2015 ja keväälle Otappas rohkiasti yhteyttä vapaa-aikatoimistoon tai MAATUVAN JÄTTEEN VASTAAN- OTTOPISTE Syksyllä 2015 avoinna la ja la 5.9. klo 11:00 14:00 Vatungintiellä sijaitsevaan vastaanottopisteeseen voi tuoda maatuvia pihajätteitä, oksia ja latvuksia sekä puhtaita kantoja. Huomioi kuormaa lastatessasi, että kukin jätelaji puretaan vastaanottopisteessä omaan kasaansa. Muovisäkkien ja muiden materiaalien (mm. rakennusjäte, hirret) tuonti on ehdottomasti KIELLETTY! Jätteen tuojilta peritään korvausta 5 / henkilöauton peräkärry ja 10 / traktorin peräkärry. Lisätietoja: Hailuodon 4H-yhdistys ry, puh /

6 Sivu 6 Numero 8/2015 KOTISEUTUVIIKONLOPPU JA KANSAINVÄLINEN MAJAKKAPÄIVÄ Kotiseutumuseo Kniivilään vapaa pääsy la-su klo Marjaniemen majakka avoinna la-su klo /aikuiset, 3 /lapset, tilauksesta ryhmille 60. su klo 10 jumalanpalvelus ulkokirkossa (Kovacs) su klo 11 hautausmaakävely hautausmaalla su klo kansalaiskahvit nuorisoseuralla Teemu Keskisarja (kuva Hanna Weselius) su klo 13 päiväjuhla nuorisoseuralla, puhe tietokirjailija, dosentti Teemu Keskisarja "300 vuotta Isonvihan tapahtumista Hailuodossa". Järjestää kunnan kulttuuritoimi puh, SOVINNON MAHDOLLISUUS -SEMINAARI Hailuodon koulukeskuksen liikuntahallissa maanantaina klo Alustajat: * PROFESSORI KUSTAA H. J. VILKUNA, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO: Murhaperjantai * YLIOPISTONLEHTORI RITVA KYLLI, OULUN YLIOPISTO: Hävitetyn maan muistot ja muistojen merkitys pohjoisilla rajaseuduilla 1500-luvulta 1800-luvulle * TAITEILIJA-TUTKIJA KAISA SALMI, AALTO-YLIOPISTO: Kansallisen trauman sovinto taiteen keinoin esimerkkinä Fellmanin pelto -performanssi. Tervetuloa kuulemaan esitelmiä Jyväskylästä, Oulusta ja Helsingistä sekä keskustelemaan Hailuodon historian synkimmistä ajoista ja yleisemmin väkivaltahistorioiden muiston tematiikasta. Mitä kansa muistaa? Mitä on unohdettu? Miten on annettu anteeksi? Entä meidän aikamme väkivalta ja sen käsittely? Järj. Oulun yliopiston historian oppiaine, Oulun Historiaseura ja Hailuodon kunta

7 Numero 8/2015 Sivu 7 Hailuodon kansalaisopisto tiedottaa Hailuodon kansalaisopiston kurssitarjonta syksylle 2015 Kursseille ilmoittautuminen alkaa Ennakkoilmoittautumiset ovat tärkeitä, koska niiden perusteella tehdään päätös kurssin aloittamisesta. Ilmoittautua voit osastonjohtajalle: sähköpostilla puh , soittamalla ma klo Opintosetelihinta tarkoittaa halvempaa kurssimaksu eläkeläisille, työttömille ja yli 63 vuotiaille. Opintosetelialennuksen saaminen edellyttää alennukseen oikeuttavan todistuksen esittämistä osastonjohtajalle kahden viikon sisällä kurssin alkamisesta. Osastonjohtaja Leila Ronkainen on tavattavissa kirjastolla maanantaisin klo Musiikki MUSIIKKIKURSSI Esa Jokiranta Kurssimaksu 55,00 pe , 56 t Enintään 12 opiskelijaa Musiikkikurssilla saa soiton opetusta yksilöopetuksena, ystävän kanssa pareittain tai pienenä ryhmänä. Instrumenttivaihtoehdot ovat piano (klassinen tai vapaasäestys), kitara (klassinen tai vapaasäestys), ukulele ja mandoliini, sekä bändisoittimet (sähkökitara, sähköbasso, koskettimet, rummut). Opiskelijalla itsellään tulee olla käytettävissä valitsemansa instrumentti. Kurssimaksuun sisältyy seitsemän 30 minuutin mittaista oppituntia. Opetus lapsille pyritään järjestämään viikoittain ja aikuisille joka toinen viikko. Henkilökohtainen oppituntiaika sovitaan suoraan opettajan kanssa. Tiedustelut opettajalta puh: Ilmoittautuminen osastonjohtajalle mennessä. Musiikkikurssilla saa soiton opetusta yksilöopetuksena, ystävän kanssa pareittain tai pienenä ryhmänä. Instrumenttivaihtoehdot ovat piano (klassinen tai vapaasäestys), kitara (klassinen tai vapaasäestys), ukulele ja mandoliini, sekä bändisoittimet (sähkökitara, sähköbasso, koskettimet, rummut). Opiskelijalla itsellään tulee olla käytettävissä valitsemansa instrumentti. Kurssimaksuun sisältyy seitsemän 30 minuutin mittaista oppituntia. Opetus lapsille pyritään järjestämään viikoittain ja aikuisille joka toinen viikko. Henkilökohtainen oppituntiaika sovitaan suoraan opettajan kanssa. Tiedustelut opettajalta puh: Ilmoittautuminen osastonjohtajalle mennessä. MIESKUORO HAILUODON KIRJASTO, Kari Blomster to , 30 t Enintään 30 opiskelijaa Sirkeät Sirkuttajat on kuoro, joka laulaa iskelmiä, kansanlauluja, isänmaallisia ja hengellisiä lauluja Luovosta ja muualta.. Tervetuloa mukavaan porukkaan laulamaan! Opetusta on 22 oppituntia ja loput 8 oppituntia ovat esiintymisiä. Ensimmäinen kokoontuminen ja ilmoittautuminen kotiseutupäivän tapahtumassa Tiedustelut opettaja Kari Blomster puh: (Hailuodon kirjasto)

8 Numero 8/2015 Sivu 8 Kielet ENGLANTI Jaana Pesu Kurssimaksu 35,00 ti , 24 t Enintään 15 opiskelijaa Kurssi sopii sinulle, joka aikaisemmin olet hieman tutustunut englanninkielen alkeisiin. Vankkaa pohjaa ei tarvita, eikä haittaa, vaikka suurin osa aiemmin opitusta olisi päässyt unohtumaan. Ammattitaitoisen opettajan ja kannustavan ryhmän avulla englanninkieli alkaa luistaa! Oppikirjana kurssilla on English for You 3 kappaleesta 8. Ilmoittautuminen 1.9. mennessä. Opintosetelihinta 25. ENGLANTI Jaana Pesu Kurssimaksu 35,00 ti , 24 t Enintään 15 opiskelijaa Kurssi sopii sinulle, joka hallitset englanninkielen alkeet. Vankkaa perustaa ei tarvita, mutta jonkinlaiset pohjatiedot on hyvä olla, että uuden oppimiskokemuksesta tällä kurssilla tulee hyvä. Oppikirjana kurssilla on Alright? Alright! alkaen kappaleesta 8. Ilmoittautumiset 1.9. mennessä. Opintosetelihinta 25. Taideaineet KIRJOITTAJAPIIRI Susanna Rapinoja Kurssimaksu 35,00 to , 24 t Enintään 12 opiskelijaa Kirjoittajapiirissä kirjoitetaan runoja ja proosaa yhdessä, tehdään luovan kirjoittamisen harjoituksia ja luetaan toisten opiskelijoiden kirjoituksia. Kurssimaksun lisäksi jokainen opiskelija vastaa itse monistus- yms. kuluista. Ilmoittautuminen mennessä. Opintosetelihinta 25. Taitoaineet KUDONTAA JA MUITA KÄSITYÖTEKNIIKOITA HAILUOTO, LOKKI, Luovontie 119 Leila Ronkainen Kurssimaksu 38,00 ma , 30 t Enintään 10 opiskelijaa Kodintekstiilit, sisustuotteet ja asusteet kangaspuissa kutoen, huovuttaen, punoen Suunnitellaan yhdessä syksyn ohjelma. Kurssilla myös mahdollista uudistaa vanhaa tai aloittaa uuden kansallispuvun valmistus. Ilmoittautuminen mennessä.

9 Numero 8/2015 Sivu 9 PUUKON VALMISTUS Jorma Heikkinen Kurssimaksu 53,00 ti , 42 t Enintään 12 opiskelijaa Kurssilla taotaan puukonterä, tehdään sen lämpökäsittely ja teroitus. Valmistetaan puukonpää heloineen ja puukkoon sopiva nahkatuppi. Ohjaajalta ostettavissa terämateriaali, ohjeet muun materiaalin hankintaan saa kurssin alussa. Ilmoittautumiset mennessä. SAIPPUAN JA IHONHOITOTUOTTEIDEN VALMISTUS Marjut Sarkkinen Kurssimaksu 16,00 pe la , 10 t Enintään 12 opiskelijaa Mitä kaikkea saippua sisältää? Mistä koostuvat ihonhoitoon tarkoitetut tuotteet? Itse valmistamalla tiedämme niiden raaka-ainekoostumuksen. Kokeillaan erilaisia reseptejä ja ohjeita käyttämällä kotikeittiön raakaaineita. Voit lisätä mukaan myös luontoäidin tarjoamia aineosia. Lisätietoa mukana tuotavista tarvikkeista lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla. Lisäksi opettajalta voi ostaa valmistuksen erityistarvikkeita. Ilmoittautumiset mennessä SIENIKURSSI Aira Kurikka Kurssimaksu 16,00 ma, ti to , 10 t Enintään 12 opiskelijaa Kurssilla tutustutaan Hailuodossa esiintyviinyleisimpiin ruokasieniin, mm tatit, rouskut ja kehnäsieni. Käydään läpi sienten ravintoarvoja ja säilytystä, käyttömahdollisuuksia ruuanlaitossa sekä sienten käsittelyä ja perussäilöntää. Kokoontumisista kaksi iltaa on luokkatilassa opiskellen ja kolmas kerta maastossa, jossa tutkitaan sieltä löytyviä sieniä ja poimitaan niitä kotiin viemiseksi. Kurssilla jaettavista opetusmonisteita peritään pieni maksu. Ilmoittautuminen mennessä. Liikunta ja tanssi KUNTOJUMPPA HAILUODON LIIKUNTASALI, Minna Maikkola Kurssimaksu 23,00 ke , 16 t Enintään 30 opiskelijaa Terveellistä jokamiehen ja -naisen perusjumppaa. Tervetuloa mukaan kohottamaan kuntoa! Ilmoittautuminen mennessä. Opintosetelihinta 18.

10 Numero 8/2015 Sivu 10 CIRCUIT-KUNTOPIIRI HAILUODON LIIKUNTASALI, Minna Maikkola Kurssimaksu 23,00 ke , 16 t Enintään 30 opiskelijaa Tällä kurssilla edetään omaan tahtiin ja haastetta riittää sekä aloittelijoille, että kovakuntoisille huippuharrastajille. Ilmoittautuminen mennessä. Opintosetelihinta 18. JOOGA miehille ja naisille HAILUODON LIIKUNTASALI, Eeva-Kaisu Achrén Kurssimaksu 28,00 pe , 20 t Enintään 30 opiskelijaa Joogakurssilla tehdään joogaharjoituksia, joihin jokainen voi osallistua omista lähtökohdistaan, omaa kehoaan kuunnellen. Osa harjoituksista on fyysisempiä, osa kevyempiä ja jokainen kokoontumiskerta päättyy rentoutumiseen. Myös mieli pyritään rauhoittamaan harjoituksen ajaksi. Osallistujilla ei tarvitse olla ennakkovalmiuksia, eikä ennakkotietoa joogasta. Mukaan kiristämättömät vaatteet ja alusta (matto, pyyhe, huopa tms.) sekä lämmintä vaatetta rentoutumisen ajaksi. Ilmoittautuminen 7.9. mennessä. DANCEMIX -koululaisille HAILUODON LIIKUNTASALI, Leea Pääkkö Kurssimaksu 12,00 la , 8 t Enintään 15 opiskelijaa Dancemix kouluikäisille tunti sisältää lajeja lattareista showtanssin kautta streettiin. Kurssilaiset saavat esittää toiveita opeteltavista tanssilajeista! Tuntien sisältö koostuu lämmittelystä, lajinomaisista perusliikkeistä ja -harjoitteista, tanssisarjoista sekä loppuvenyttelyistä. Liikkeelle lähdetään alkeista ja haastetta lisätään ryhmän kehityksen mukaan. Kurssi sopii kaiken tasoisille tanssijoille! Asusteena tunnilla olisi hyvä olla mukavat, joustavat vaatteet ja tanssia voi joko avojaloin tai tossut jalassa. Tunnit lauantaisin 12.9., 26.9., 3.10., 7.11., ja Ilmoittautuminen 4.9. mennessä PARITANSSI HAILUODON LIIKUNTASALI, Leea Pääkkö Kurssimaksu 28,00 la , 20 t Enintään 26 opiskelijaa Valssia, tangoa, polkkaa, humppaa... Tällä kurssilla pääset harjoittelemaan tavallisimpia suomalaisia paritansseja. Harjoiteltavat tanssilajit sovitaan yhdessä ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Oman parin kanssa voi tulla yhdessä, mutta yksinkin voi kurssille osallistua. Tunnit lauantaisin 12.9., 26.9., 3.10., 7.11., ja Ilmoittautuminen 4.9. mennessä.

11 Numero 8/2015 Sivu 11 Kiitos! Kiitokset Kujalan Nurkan Isäntien jälkeläiset ry:n sukukokouksen järjestelyihin osallistuneille! Kiitos myös tila- ja kohdevierailujen isännille ja isäntäväelle Pekka Heikkinen Matti Kalaja Ilkka Perälä Timo Ranta Kotiseutumuseo Kniivilä Luovon Puikkari Arpajaisvoittoja olivat lahjoittaneet Hailuodon Osuuspankki Kujalan tila Näköalaravintola Aava Polar-Moos Oy Sale lähimyymälä Useat yksityishenkilöt Virvoitusjuomat kokoustauoille oli lahjoittanut K-market Marjakas. Catering-palveluista vastasi Luovon Puikkari. Hallitus Kujalan Nurkan Isäntien jälkeläiset ry

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 87

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 87 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 87 Tekninen lautakunta 03.12.2015 AIKA 03.12.2015 klo 18:30-20:41 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 hoitokuluista laskutettu yhteisöosakkaiden maksuosuus oli ,86, alv 0 %.

Vuoden 2015 hoitokuluista laskutettu yhteisöosakkaiden maksuosuus oli ,86, alv 0 %. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 134 27.09.2016 Yksityisteiden avustaminen Sotkamon kunnassa 1.1.2017 lähtien YMPTEKLT 134 Suunnitteluinsinööri Sotkamon kunta on avustanut ja pitänyt kunnossapitosopimuksin

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Lahden kaupungin avustus yksityisteille entisen Nastolan kunnan alueella, Tiekuntien vuoden 2015 tilinpäätöstietojen toimittaminen

Lahden kaupungin avustus yksityisteille entisen Nastolan kunnan alueella, Tiekuntien vuoden 2015 tilinpäätöstietojen toimittaminen 1568/2016 1 (5) 3.5.2016 Vastaanottaja Lähiosoite Postino POSTITOIMIPAIKKA tai Postitoimipaikka Lahden kaupungin avustus yksityisteille entisen Nastolan kunnan alueella, Tiekuntien vuoden 2015 tilinpäätöstietojen

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

- LOSE WEIGHT SMILING- Sisältö: Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri

- LOSE WEIGHT SMILING- Sisältö: Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri - LOSE WEIGHT SMILING- Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri Sisältö: - FIT CAMP idea - Liikunta - Ruokailu - Ilmoittautuminen ja yhteystiedot 1. FIT CAMP FIT CAMP on leiriohjelma joka

Lisätiedot

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskus on avoin kohtaamispaikka. Palvelukeskuksessa voitte saada ohjausta- ja neuvontaa sosiaaliohjaajalta, käydä aterioimassa ravintolassa ja

Lisätiedot

Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen / oikaisuvaatimus / lausunto valituksen johdosta

Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen / oikaisuvaatimus / lausunto valituksen johdosta Tekninen lautakunta 13 25.02.2009 Tekninen lautakunta 18 26.03.2009 Tekninen lautakunta 43 28.05.2009 Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen / oikaisuvaatimus / lausunto valituksen johdosta 443/10/15/2008

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Aika 20.09.2016 klo 16:00-17:00 Paikka Kuntala, kokoushuone 1 Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Vekki Esko Jurvanen Heikki Finni Arja

Lisätiedot

Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä. Tukevasti kotona

Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä. Tukevasti kotona Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä Tukevasti kotona Iäkkäiden suun terveydenhuollon palvelujen nivominen kiinteäksi osaksi muita iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluita sekä erityisasiantuntemuksen

Lisätiedot

HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2016

HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2016 HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2.- 4.9. HNMKY Seuraleiri 2.-4.9. Kisakallion seuraleirikirje Helsingin NMKY:n korisjoukkueet lähtevät jälleen avaamaan kautta perinteiselle seuraleirille. Leiri järjestetään

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Rastivarsat ry. Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80- luvun alkupuolelta asti Sinettiseura 2008 Vuoden suunnistusseura

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Lasten ja nuorten joululomatouhut 15.12.2016 Viikko 51: To 22.12. Elokuvailta Luukulla Viikko 52: Ti 27.12. Luukku 17.00-20.00, lasten luukku 15.00-17.00. Ke 28.12. Luukku 17.00-20.00,

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Atalan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017

Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017 Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017 Sunnuntai Klo 15.00- Majoittuminen hotelliin Klo 18.00-19.00 Tuloinfo. Taloon ja toisiin tutustuminen

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä.

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät Tarvitset hampaitasi joka päivä kun syöt, naurat ja puhut. Ehjät hampaat ja terve suu ovat tärkeitä hyvän elämän edellytyksiä. Mene

Lisätiedot

VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA

VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA ERILAISIA TEITÄ Yleiset tiet hoitaa ELY-keskus (Tiehallinto) http://www.ely-keskus.fi/fi/sivut/default.aspx Tienkäyttäjän linja puh: 0200-2100 Kaavatiet (kadut) hoitaa

Lisätiedot

Kinaporin palvelukeskus Tapahtumakalenteri

Kinaporin palvelukeskus Tapahtumakalenteri Kinaporin palvelukeskus 10.6.2016 Tapahtumakalenteri Pe 10.6. Virkeänä kohti viikonloppua -tuokio klo 14 Ma 13.6. Tanssit klo 13, Rami s band Ti 14.6. Ulkoilupäivä Pihlajasaaressa. Lähtö Kinaporin aulasta

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Takahuhdin koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Takahuhdin koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Takahuhdin koulu lv. 2016-2017 MA TI KE TO PE BÄNDIKERHO 4.-6.- luokkalaisille Klo 15.15 16.45 A-talo lk 118 Pelikerho 1.-2.lk. Klo 15.00 15.45. Pelikerho 3.-4.lk. Klo 15.45

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

TIEAVUSTUSHAKEMUS LAPPEENRANNAN KAUPUNGILLE V LIITE 2

TIEAVUSTUSHAKEMUS LAPPEENRANNAN KAUPUNGILLE V LIITE 2 TIEAVUSTUSHAKEMUS LAPPEENRANNAN KAUPUNGILLE V. 2011 LIITE 2 Tiekunnan/tien nimi Tien sijainti Esitetään erillisellä karttaliitteellä, jos tie ei ole edellisenä vuonna saanut kaupungin avustusta. Tiekunta

Lisätiedot

Tervetuloa harrastamaan ja opiskelemaan kansalaisopistoon!

Tervetuloa harrastamaan ja opiskelemaan kansalaisopistoon! Tervetuloa harrastamaan ja opiskelemaan kansalaisopistoon! Muonion kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen harrastamiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kansalaisopiston kursseilla korostuvat

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 9.10.2012 KELLO 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Nuorisotila

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT 14.6.2016 Kunnanvirasto on suljettuna 4.-24.7.2016 välisen ajan. Nuorisotila Luukku jää kesätauolle Luukku on tauolla juhannuksesta heinäkuun loppuun. Luukun aukioloajoista ilmoitellaan

Lisätiedot

Kumppanuushanke Verso on Rovaniemen kaupungin ja Rovalan Setlementti ry:n yhteistyöprojekti.

Kumppanuushanke Verso on Rovaniemen kaupungin ja Rovalan Setlementti ry:n yhteistyöprojekti. Kumppanuushanke Verso on Rovaniemen kaupungin ja Rovalan Setlementti ry:n yhteistyöprojekti. 2 ETÄTEHTÄVÄT kumppanuushanke Verso Hei! Tämä Etätehtävät-vihko on tarkoitettu itsenäiseen kielen opiskeluun.

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Annalan koulu, Annalan ja Karosen koulutalot. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Annalan koulu, Annalan ja Karosen koulutalot. lv 13.9.2016 HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Annalan koulu, Annalan ja Karosen koulutalot lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.3.2013 ALKAEN 2 KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET JA STIPENDIT YLEISTÄ Sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt kokouksessaan

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Torstai 23.05.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2

Torstai 23.05.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Torstai 23.05.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen 5 Talousarvion

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KITEEN KAUPUNKI. Tekninen lautakunta 5.2.2015 14

KITEEN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KITEEN KAUPUNKI. Tekninen lautakunta 5.2.2015 14 1 KITEEN KAUPUNKI AVUSTUSOHJEET YKSITYISTIEKUNNILLE 2015 5.2.2015 14 2 1 YLEISTÄ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 KUNNOSSAPIDON

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Liikuntapalveluiden hinnasto alkaen (hinnat sis. arvonlisäveron)

Liikuntapalveluiden hinnasto alkaen (hinnat sis. arvonlisäveron) Sivistyslautakunta 97 22.06.2016 Liikuntapalveluiden maksut 1.8.2016 alkaen SIVLTK 97 Kunnan hallintosääntö 47: Lautakunta päättää toimialansa irtaimen omaisuuden vuokrauksesta ja muusta käytettäväksi

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

KURSSIKALENTERI: LUKUKAUSI SYKSY 2016-KEVÄT 2017

KURSSIKALENTERI: LUKUKAUSI SYKSY 2016-KEVÄT 2017 KURSSIKALENTERI: LUKUKAUSI SYKSY 2016-KEVÄT 2017 Medika Nova on Luonnonlääketieteen keskusliitto ry:n rekisteröimä kouluttaja. KOKO KEHON VYÖHYKETERAPIA/REFLEKSOLOGIA TASO 1 Opiskelu aloitetaan jalkaterässä

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA Syyslomapuuhaa Maanantaina 9.00-12.00 alle kouluikäisten lasten perheliikunta-aamu liikuntahallilla. 14.10.2016 Tiistaina 13.00-15.00 kouluikäisten vapaa

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja.

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja. 1/2012 1 Maaseutulautakunta. Keskiviikko 13.6.2012 klo 18.00 19.33 Kunnantalo, kokoushuone Tapanainen Matti Pesu Oiva Haiko Heikki Husu Tuuliainen Tarja Lehtonen Ritva Lahtinen Annikki Pekki Reijo puheenjohtaja

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

LASKIAISRIEHA LESTIN KOULULLA su 14.2. klo 13.30-15.30

LASKIAISRIEHA LESTIN KOULULLA su 14.2. klo 13.30-15.30 Lestijärven kunta Lestintie 39 69440 Lestijärvi p. 06 8889111 JULKINEN TIEDOTE Jaetaan kaikkiin talouksiin LASKIAISRIEHA LESTIN KOULULLA su 14.2. klo 13.30-15.30 Myytävänä hernekeittoa (paikanpäällä ja

Lisätiedot

Huom! Tiejaoston päätöksen mukaisesti vuonna 2011 tiekunnille ei myönnetä tievalaistusavustuksia.

Huom! Tiejaoston päätöksen mukaisesti vuonna 2011 tiekunnille ei myönnetä tievalaistusavustuksia. KIRKKONUMMEN KUNTA Yhdyskuntatekniikan lautakunnan tiejaosto PL 20, 02401 KIRKKONUMMI Puh. 050 538 4957 TIEAVUSTUSHAKEMUS TIEKUNNAN NIMI: AVUSTUSTA HAETAAN VUODELLE 2011 Kunnossapitoon *Perusparannukseen

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 18.10.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00- Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Lukijalle Suun terveyteen liittyvät terveystavat vakiintuvat jo varhaislapsuudessa. Suun terveydellä on merkitys ihmisen kokonaisterveydelle. Monet

Lisätiedot

KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016

KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016 1 KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016 Aika Osa I 22. 23.8.2016 klo 8:00 15:00 Osa II 3.-4.10.2016 klo 8:00 15:00 Paikka Kohderyhmä Järjestäjä Kouluttaja Osallistujamäärä Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo,

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

Keinupuistokeskuksen Syyskuu

Keinupuistokeskuksen Syyskuu Torstai 1.9. Koko päivän Keinupuistokeskuksen Syyskuu Tule tutustumaan Kanervan ryhmiin ja TOIVO -Mummusikaalin tekoon 10.15-11.00 Yhteislaulua, ravintolasalissa 10.00-12.00 Lähitorin fysioterapeutin vastaanotto

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00-20.07 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

TERKKARIN KUMPPANI UUDET PALVELUT APTEEKIN TERVEYSPISTE

TERKKARIN KUMPPANI UUDET PALVELUT APTEEKIN TERVEYSPISTE TERKKARIN KUMPPANI TEKSTI JAANA AHLBLAD KUVAT MAURI RATILAINEN Apteekin Terveyspiste ei uhkaa yksityisiä lääkäripalveluita, sanoo apulaisylilääkäri Kirsi Valtonen Vantaalta. Hän pitää Terveyspistettä yhtenä

Lisätiedot

Suinulan Sanomat. Suinulan kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti N:o 2/2015 Kalastusasiaa

Suinulan Sanomat. Suinulan kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti N:o 2/2015 Kalastusasiaa Suinulan Sanomat Suinulan kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti N:o 2/2015 Kalastusasiaa Aiemmin esillä ollut Kuorevesi-järven kalastusyhtymä on saanut lisää mukaantulijoita. Nyt ovat mukana Suinula, Kavala,

Lisätiedot

32440 Alastaro I Puh. (02) I wwwloimaaji

32440 Alastaro I Puh. (02) I wwwloimaaji Loimaan kaupunki Loimaa ~ Tekninen- ja Ympäristö Loimijoentie 74 palvelukeskus 32440 Alastaro I Puh. (02) 761 10 I wwwloimaaji Jyvällä tulevaisuudesta 8.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ LOIMAAN LIIKUNTAHALLIN ILTA-

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

Puhtaus mies. Puhtaus edistää terveyttä. Se edistää myös hyvää oloa, koska on kiva olla puhdas. Puhtaana myös tuoksut hyvälle.

Puhtaus mies. Puhtaus edistää terveyttä. Se edistää myös hyvää oloa, koska on kiva olla puhdas. Puhtaana myös tuoksut hyvälle. Puhtaus mies Puhtaus edistää terveyttä. Se edistää myös hyvää oloa, koska on kiva olla puhdas. Puhtaana myös tuoksut hyvälle. Puhtaus ei ole vain oma asiasi. Puhtaus on tärkeää, kun olet tekemisissä muiden

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Kissanmaan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Kissanmaan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Kissanmaan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1840/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1840/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (1) 141 Asianro 1840/08.00.00/2015 Oikaisuvaatimus Korvaharju - Putkinotko yksityistie, hevosilla ajo kielletty -merkit Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Palvelutuotannon lautakunta 63 16.06.2016 Kunnanhallitus 247 208.2016 Kantvikin päiväkoti laajennus ja korjaus, lisämääräraha vuodelle 2016 (kv) 148/10.03.002/2011 Palvelutuotannon lautakunta 16.06.2016

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat

KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat Cadett Micro Raket Junior Raket KF6 Junior KF6 Versio 5, 8.7.2014 KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi: Hyvinkää Karting Päivämäärä: 2.8.2014 Kansallinen

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot