TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT"

Transkriptio

1 TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 8/2015 HAILUODON KUNTA Hailuodon tekninen toimi tiedottaa TARJOUSPYYNTÖ HAKETUS, VARAS- TOINTI JA HAKKEEN SIIRROT SEKÄ KUL- JETUKSET Hailuodon kunnan tekniset palvelut pyytää kokonaisurakkatarjouksia puutavaran haketuksesta, varastoinnista ja siirroista vuosille Puutavara on varastoituna Hailuodossa. Hake tulee toimittaa kunnan lämpölaitokselle osoitteeseen Kestintie Hailuoto. Vuonna 2014 lämpölaitoksen hakekulutus oli n i-m3. Kirjalliset tarjoukset on toimitettava kuntaan pe klo 16:00 mennessä. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö kokonaisuudessaan on julkaistu verkko-osoitteessa Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan karttaliitteineen on julkaistu myös Hailuodon kunnan verkkosivuilla Hailuodon kunta Tekniset palvelut Hailuodon terveyskeskus tiedottaa Hoitotakuun toteutuminen Hailuodon terveyskeskuksessa Ajankohta: , päivitetty : Hoitotakuu toteutuu. Lääkärille kiireettömissä asioissa pääsee neljän viikon sisällä. Hoitajan vastaanotolle pääsee kiireettömissä asioissa 2-3 päivän kuluessa. Hoidon tarpeen arviointi/ajankohdan arviointi tapahtuu kuntalaisen soittaessa sairaanhoitajan numeroon ( ). Kiireellisissä asioissa sekä lääkärille että hoitajalle pääsee virka-aikana päivittäin. Virka ajan ulkopuolella päivystykselliset vastaanotot ovat OYS yhteispäivystyksessä. Tiedote Suun terveydenhuollon hoitoon pääsystä: Ajankohta: Hoitotakuu toteutuu: Hammashuollon jonotilanne: Hammastarkastukseen hammaslääkärille pääsee 6 kk sisällä, suuhygienistin vastaanotolle 10 viikon sisällä. Akuuttihoito on järjestetty päivittäin. earkisto asiaa Terveyskeskus liittyy earkistoon syksyn aikana. Elo-syyskuussa valmistelemme asiaa ja kouluttaudumme. Aiemmin sovitut ajanvaraukset hoidetaan suunnitellusti, mutta pyrithän muuten välttämään ei-kiireellistä asiointia seuraavina päivinä: Hei, Saarenkartanon asukkaat kaipaavat sinua, jolla on tarjota laulua, leikkiä, iloista mieltä, siis yhdessäoloa ulkona tai sisällä. Soita sh. Minna Sangi, tai tule käymään! Tässä numerossa: Hailuodon tekninen toimi,-terveyskeskus tiedottaa 1-3 Siikamarkkinat 4 Paja, vapaa-aikatoimi, 4h tiedottaa 5 Hailuodon kirjasto tiedottaa 6 Hailuodon kansalaisopisto tiedottaa 7-10 Ilmoituksia 11 Kunnan tiedote ilmestyy joka kuukauden 15. päivä. Aineisto toimitetaan kuukauden 5:een päivään mennessä osoitteeseen: Hinnasto: A4-sivu 90 1/2-sivua 60 1/4-sivua 40 1/8-sivua 24

2 Sivu 2 Numero 8/2015 Hailuodon tekninen toimi tiedottaa Tiedote yksityisteiden talvikunnossapidosta Hailuodon kunnan alueella sijaitsevat seuraavat yleiset tiet: - Luovontie / Marjaniementie, maantie Pölläntie, maantie Ulkokarvontie, paikallistie Sumpuntie, paikallistie 8675 Yleisten teiden hoitovastuu on paikallisella ELY-keskuksella. Hailuodon kunnan asemakaavaalueilla sijaitsevat seuraavat kadut: - Sintantie - Metsäkuja - Ojakuja Asemakaava-alueilla kaduiksi lohkottujen tiealueiden hoitovastuu on kunnalla. Kaikki muut Hailuodon kunnan alueella olevat viralliset tiet ovat yksityisteitä. Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Yksityistielainsäädännön mukaan yksityisteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa tiekunta tai sen puuttuessa tieosakkaat. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Tien kunnossapito tarkoittaa yksityistielain mukaan toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen tien pysyttämiseksi sellaisessa kunnossa kuin sen tarkoitus ja siitä tuleva hyöty edellyttävät ottamalla kuitenkin huomioon, ettei kunnossapidosta aiheudu tieosakkaalle kohtuuttomia kustannuksia. Toisaalta jos tieosakas vaatii tienpitoa kokonaan tai tietyiltä osin suoritettavaksi korkeampaa tasoa vastaavana kuin edellä on sanottu, on tieosakkaan suoritettava itse aiheutuvat lisäkustannukset. Kunnat voivat yksityistielain mukaan antaa avustusta yksityisteiden tekemiseen ja kunnossapitoon sekä päättää avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta. Avustaa voi paitsi rahavaroin myös ottamalla hoitoon tien kunnossapito joko kokonaan tai osaksi. Avustusperusteiden tulee kuitenkin olla sellaiset, että eri teiden ja tiekuntien yhdenvertaisuus toteutuu. Kukin kunta päättää itse avustusperusteista, jakotavasta sekä avustuksen tarkemmista ehdoista. Yksityistielain mukaan myönnetty avustus jaetaan tiekunnille tai - osakkaille yhteisesti. Avustus kohdistuu näin ollen kaikkiin tieosakkaisiin riippumatta siitä, asuvatko nämä pysyvästi kunnassa vai onko kyseessä esimerkiksi loma-asunto, tai luonnollinen taikka juridinen henkilö. Kuntalain mukaan kunta voi avustaa pelkästään esimerkiksi kunnassa pysyvästi asuvia luonnollisia henkilöitä ja muun ohella myös näiden tienpitokustannuksia tietyin perustein. Tuen tarkoituksena voi esimerkiksi olla haja-asutusalueella tien vaikutuspiirissä vakinaisesti asuvien kuntalaisten asumismahdollisuuksien parantaminen. Tekninen lautakunta on esittänyt vuosittain kunnanvaltuustolle määrärahaa yksityisteiden avustamiseen (avustukset, talvikunnossapito), ja päättänyt yksityisteiden avustamisesta kunnanvaltuuston myöntämän määrärahan puitteissa. Yksityisteiden kunnanavustus ei ole lakisääteinen, vaan avustus perustuu kunnallispoliittiseen päätökseen. Hailuodon kunnan tekninen lautakunta on avustanut tiekuntia vuosittain jaettavalla avustusmäärärahalla, joka viime vuosina on ollut suuruudeltaan 4.000,00 euroa. Vuoden 2015 avustusmäärärahasta luovuttiin säästöjen vuoksi. Lisäksi tekniset palvelut on organisoinut ja kustantanut yksityisteiden talvikunnossapidon. Suurin ongelma kunnan organisoiman talvikunnossapidon järjestämisessä on se, että tarjouksia alueiden hoidosta saadaan liian vähän hoidettavaan tiekilometrimäärään nähden. Tästä johtuen urakoista ei synny kilpailua, ja kunnan on ollut pakko hyväksyä käytännöllisesti katsoen kaikki annetut tarjoukset, jotta alueet saadaan hoidettua. Palvelun ostaminen mantereelta ei ole kustannustehokasta nykyisen liikenneyhteyden ja talvikunnossapidon palvelutason puitteissa. Ongelmia aiheuttaa myös sateen ja kovan tuulen aiheuttama kinostuminen, joka pahimmissa paikoissa tukkii tieuran muutamassa minuutissa uudelleen. Näiden yleensä peltoosuuksilla sijaitsevien tieurien jatkuva aukipitäminen ei ole mahdollista ilman tieosakkaitten omia toimenpiteitä. Kolmantena puutteena on palvelu- taso-ohjeen mukaisten tiekuntien ja -osakkaiden vastuulle jäävien toimenpiteiden heikko taso (mm. aurausviitoitus, lumiaitojen pystytys, tien rakennekerrosten hoito, puuston poisto). Lisäksi ongelmana on vastuuhenkilöiden puuttuminen etenkin järjestäytymättömien tiekuntien osalta. On todennäköistä, että lähitulevaisuudessa tarjouksia ei saada enää pyydettyä määrää, ja osa alueista tulee jäämään ilman urakoitsijaa. Tilanne on tällöin palvelun tarjoajan eli kunnan kannalta ongelmallinen, koska kuntalain perusteella myönnettävää vakituista asumista tukevaa palvelua tulee lähtökohtaisesti tarjota kaikille kunnan asukkaille. Mikäli hyväksyttäviä tarjouksia ei saada kattavasti kaikille kunnan vakituisen asumisen alueille, joutuu tekninen lautakunta todennäköisesti esittämään palvelun lopettamista. Kunnan ja tiekuntien/-osakkaiden tuleekin siksi osaltaan varautua mahdollisen uuden tilanteen tuomiin haasteisiin. Kuntaliiton yhdyskuntatekniikan asiantuntijan mukaan kunnan kannalta olisi järkevää siirtyä euromääräisen avustuksen käyttöön, jolloin avustusmenettely olisi kaikille sama ja tasapuolinen. Tällainen järjestelmä on Kuntaliiton mukaan käytössä useimmissa kunnissa. Tekninen lautakunta on kokouksessaan osaltaan päättänyt, että tiedotusta (kuntatiedote, kotisivut) yksityis- ja pihateiden hoitovastuista lisätään vuosien aikana. Edelleen lautakunta päätti, että vuoden 2016 aikana käynnistetään tiekuntien aktivointi ja tieyksiköinti ostopalveluna. Palveluun varataan resurssit vuoden 2016 talousarvioon. Päätöksen mukaan kunta hoitaa nykymallin mukaisesti yksityisteiden talvikunnossapidon vielä talvikaudella , mikäli tarjouksia kaikille alueille saadaan. Tämän jälkeen palvelusta vastaavat kokonaisvaltaisesti tiekunnat ja - osakkaat. Kunta voi jatkossakin avustaa aktiivisia tiekuntia euromääräisillä avustuksilla vuosittain tehtävien erillispäätösten kautta. Päätös kokonaisuudessaan on nähtävillä kunnan kotisivuilla. Tekniset palvelut

3 Sivu 3 Numero 8/2015 TALVIKUNNOSSAPITOTARJOUK- SET TALVIKAUDELLE Hailuodon kunnan tekniset palvelut pyytää tarjouksia yksityisteiden, kaavateiden ja kunnan kiinteistöjen piha-alueiden (piha-alueet sisältävät liukkaudeneston ja hiekoitushiekan keräyksen) talvikunnossapidosta. Tarjouksesta tulee ilmetä tunti- tai urakkapalkka, käytettävien koneiden merkki ja teho, lisälaitteet jne. sekä yksityisteiden linkouksen osalta haluttu linkousalue. Lisäksi tarjouksessa tulee ilmoittaa vastuuhenkilön ja varamiehen yhteystiedot (=käsipuhelin- numerot). Tarjota voi yhtä tai useampaa linkousaluetta. Tarjoaja sitoutuu noudattamaan teknisen lautakunnan hyväksymää voimassa Elokuun olevaa linkouksen tietoisku palvelutaso -ohjetta. Tekninen lautakunta voi tarvittaessa hylätä kaikki linkoustarjoukset. Liikuntatoimi pyytää tarjouksia jääkiekkokaukalon pystytyksestä syksyllä 2015 ja purkamisesta keväällä 2016 sekä talvikauden kunnossapidosta (jäädytys ja auraus) ja hiihtolatujen kunnossapidosta. Tarjota voi kaukalon pystytyksen ja purkamisen tai kunnossapidon erikseen. Tarjouksen voi jättää myös koko kaukalon kunnossapitopakettina. Sivistyslautakunta voi tarvittaessa hylätä kaikki tarjoukset. Tarjoukset koskevat talvikautta (noin noin sääolosuhteista riippuen). Tarjoukset tulee toimittaa kirjalli- Säännöllinen ruokailurytmi ja riittävä vedenjuonti ovat olennainen suun terveyden hyvinvointiin vaikuttava asia. Kunnon aamiainen, lounas ja päivällinen sekä 2 välipala-ateriaa riittävät kaiken ikäisille pitämään nälän poissa ja olon virkeänä koko päivän. Ylimääräiset napostelut ja sokeripitoisten sekä happamien juomien nauttiminen lisäävät hampaiden reikiintymistä, kulmista ja suun tulehduksia sekä häiritsevät kehon sokerisesti kunnantoimistoon pe klo mennessä. Kuoreen merkintä LINKOUS tai KAUKALO/HIIHTOLADUT. Lisätietoja linkousasioista teknisistä palveluista Markku Maikkolalta, p sekä kaukalon osalta vapaaaikasihteeri Petri Partalalta, p Liikuntatoimi Tekniset palvelut SUUN TERVEYDEN HY- VINVOINNIN ARKIVINKIT Suun ja hampaiden terveyden tärkeintä hoitoa on säännöllinen hampaiden harjaus aamuin illoin fluorihammastahnalla riittävän pitkän aikaa. Perusteellinen hampaiden harjaus puhdistaa hampaiden pinnat bakteereista, jotka muuten tarttuvat tiukasti hampaiden pintoihin ja aiheuttavat ikenien tulehtumisen. Tulehdus näkyy ikenien punoituksena aivan hampaan vieressä ja verenvuotona hampaita harjattaessa. VINKKI 1. Apteekista voi ilman reseptiä ostaa plakkiväritabletteja, joilla hampaiden pinnalla olevat bakteerit voi värjätä, jolloin ne näkee helpommin ja hampaat saa varmasti puhtaaksi kun kaikki väri harjataan pois. Näitä tabletteja voivat käyttää sekä aikuiset, nuoret että lapset aikuisen avustuksella. Hammasharja ei puhdista hampaiden välejä kunnolla, vaan välit saa puhtaaksi hammaslangalla tai hammasväliharjoilla. Aikuisille suositellaan hampaiden välien puhdistusta kerran päivässä. VINKKI 2. Kylmäpuristettua ruokaöljyä voi myös käyttää suun limakalvojen ja hampaiden puhdistukseen. Öljyä purskutellaan 1 ruokalusikallinen kerran päivässä minuutin ajan, minkä jälkeen se syljetään pois. Öljy irrottaa hampaista ja suun limakalvoilta bakteereita ja poistaa värjäytymiä hampaista. Se myös voitelee limakalvoja, mikä helpottaa kuivan suun oireita. Samalla posket saavat hyvää jumppaa purskuttelusta. VINKKI 3. Suolavesi purskuttelu (1 lasi vettä+ 1 teelusikallinen merisuolaa) 2-3 kertaa päivässä on vanha ja tehokas hoito suussa olevien rakkuloiden, haavaumien tai tulehtuneen ikenen hoitamiseen. Myös suolavesi syljetään pois hoidon jälkeen. VINKKI 4. Hammasproteesit voi hyvin desinfioida kotona liottamalla niitä min/päivä lasissa etikkavedessä (1 lasi vettä+ 1 ruokalusikallinen tavallista etikkaa). Liotus puhdistaa proteeseista bakteereita ja vähentää hammaskiven muodostumista proteesiin. Se myös ehkäisee suun hiivasienitulehdusta proteeseja käyttävillä henkilöillä. tasapainoa ja lisäksi lisäävät ylipainon riskiä. VINKKI 5. Ksylitolipurkka tai - pastilli joka syömiskerran päätteeksi raikastaa suun ja katkaisee ruokailun aiheuttaman happohyökkäyksen. Täysksylitolituotteet ovat myös terveellisempi valinta hampaille kun makeanhimo iskee. VINKKI 6. Varaa mukaasi pieneen rasiaan pähkinöitä, porkkanapalasia, minitomaatteja tms. työhön, automatkalle, retkelle, lenkille. Välipalana ne ovat terveellisiä koko keholle ja myös suun terveydelle. Lisäksi tällainen välipala vähentää houkutusta sortua sokeripitoisiin naposteltaviin. Leppoisaa ja lämmintä loppukesää toivottaa Hammashoitolan henkilökunta

4 Sivu 4 Numero 8/2015 Lämpimästi tervetuloa myyjäksi sekä viihtymään Siikamarkkinoille ! Tä nä vuonnä Siikämärkkinät jä rjestetä ä n jo 24. kertää. Märkkinoillä esiintyy muun muässä Mäkupälät tv-ohjelmästä tuttu kokki, Janne Pekkala. Tiedossä on lisä ksi musiikkiohjelmää sekä mukävää tekemistä läpsille. Välmis ohjelmä julkäistään syyskuussä osoitteessä Myyntipaikkahinnasto 2015 Myyntipaikkavaihtoehdot: -omä myyntipäikkä (muistä kertoä tiläntärpeesi) -päikkä yhteisteltässä (1,5 m po ytä tilä) Myyntipaikkahinta: 30 + älv 24 % / viikonloppu (yht. 37,20 ) 20 + älv 24 % / pä ivä (yht. 24,80 ) Lisä po ytä tilä yhteisteltässä (1,5 m po ytä tilä): 10 + älv 24 % / kpl / pä ivä (yht. 12,40 ) Sitovat myyjäilmoittautumiset mennessä, Lisätietoja:

5 Sivu 5 Numero 8/2015 Hailuodon paja osoitteessa Viinikantie 86 on auki ma-to klo 8-15, tervetuloa tutustumaan! Pajalle kaivattaisiin tahkoa. Löytyisikö keneltäkään joutilasta, lainattavaksi tai lahjoitettavaksi? Pajalla tehdään puu- ja korjaustöitä: omat materiaalit mukaan, työn hinnasta sovitaan pajaohjaajan kanssa. Asiakastilauksissa huomioidaan kotona yksin asuvat vanhukset, jotka tarvitsevat pientä apua ulkotöissä. Yhteydenotot pajaohjaaja Eero Niemelä, p Pajan uutisia voi lukea osoitteessa Vapaa-aikatoimi tiedottaa YLEISURHEILUN NAPPULAOLYM- PIALAISET HAILUODON URHEILU- KENTÄLLÄ ma klo SARJAT JA LAJIT: s tai aiemmin T ja P alle 3v. 40 m s T ja P 4v. 40 m s T ja P 5v. 40 m ja pituus s T ja P 6v. 40 m ja pituus s T ja P 7v. 40 m ja pituus s T ja P 8v. 40 m ja pituus s T ja P 9v. 60 m ja pituus s T ja P 10v. 60 m ja pituus s T ja P 11v. 60 m ja pituus s T ja P 12v. 60 m ja pituus Kaikki osallistujat palkitaan. Ilmoittautumiset ennakkoon pe 21.8 mennessä p tai tai paikanpäällä puoli tuntia ennen kilpailuja. Heti NappulaOlympialaisten jälkeen Cooperin testi n. klo alkaen. Liikunnallinen Hyvinvointipäivä ti ohjelma: klo alle kouluikäisille lasten seikkailurata liikuntasalissa klo alkaen senioreiden leikkimieliset olympialaiset urheilukentällä: lajeina kuulatyöntö, pituushyppy ja 40 m hölkkäspurtti klo alkaen alakoululaisille liikuntarata liikuntasalissa klo Yläkoululaisille tennispesishaastematsi aikuisia vastaan klo alkaen Saarenkartanon asukkaille pyörätuolimaratooni/ ulkoilupäivä klo alkaen urheilukentällä jalkapallomatsi nuoriso vastaan aikuiset. Aikuisten joukkueeseen halukkaat voivat ilmoittaa itsensä p / Luukku avoinna pe 7.8 lähtien normaalisti perjantaisin ja lauantaisin klo Nuorisotila Luukulle etsitään viikonloppuvalvojia syksylle 2015 ja keväälle Otappas rohkiasti yhteyttä vapaa-aikatoimistoon tai MAATUVAN JÄTTEEN VASTAAN- OTTOPISTE Syksyllä 2015 avoinna la ja la 5.9. klo 11:00 14:00 Vatungintiellä sijaitsevaan vastaanottopisteeseen voi tuoda maatuvia pihajätteitä, oksia ja latvuksia sekä puhtaita kantoja. Huomioi kuormaa lastatessasi, että kukin jätelaji puretaan vastaanottopisteessä omaan kasaansa. Muovisäkkien ja muiden materiaalien (mm. rakennusjäte, hirret) tuonti on ehdottomasti KIELLETTY! Jätteen tuojilta peritään korvausta 5 / henkilöauton peräkärry ja 10 / traktorin peräkärry. Lisätietoja: Hailuodon 4H-yhdistys ry, puh /

6 Sivu 6 Numero 8/2015 KOTISEUTUVIIKONLOPPU JA KANSAINVÄLINEN MAJAKKAPÄIVÄ Kotiseutumuseo Kniivilään vapaa pääsy la-su klo Marjaniemen majakka avoinna la-su klo /aikuiset, 3 /lapset, tilauksesta ryhmille 60. su klo 10 jumalanpalvelus ulkokirkossa (Kovacs) su klo 11 hautausmaakävely hautausmaalla su klo kansalaiskahvit nuorisoseuralla Teemu Keskisarja (kuva Hanna Weselius) su klo 13 päiväjuhla nuorisoseuralla, puhe tietokirjailija, dosentti Teemu Keskisarja "300 vuotta Isonvihan tapahtumista Hailuodossa". Järjestää kunnan kulttuuritoimi puh, SOVINNON MAHDOLLISUUS -SEMINAARI Hailuodon koulukeskuksen liikuntahallissa maanantaina klo Alustajat: * PROFESSORI KUSTAA H. J. VILKUNA, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO: Murhaperjantai * YLIOPISTONLEHTORI RITVA KYLLI, OULUN YLIOPISTO: Hävitetyn maan muistot ja muistojen merkitys pohjoisilla rajaseuduilla 1500-luvulta 1800-luvulle * TAITEILIJA-TUTKIJA KAISA SALMI, AALTO-YLIOPISTO: Kansallisen trauman sovinto taiteen keinoin esimerkkinä Fellmanin pelto -performanssi. Tervetuloa kuulemaan esitelmiä Jyväskylästä, Oulusta ja Helsingistä sekä keskustelemaan Hailuodon historian synkimmistä ajoista ja yleisemmin väkivaltahistorioiden muiston tematiikasta. Mitä kansa muistaa? Mitä on unohdettu? Miten on annettu anteeksi? Entä meidän aikamme väkivalta ja sen käsittely? Järj. Oulun yliopiston historian oppiaine, Oulun Historiaseura ja Hailuodon kunta

7 Numero 8/2015 Sivu 7 Hailuodon kansalaisopisto tiedottaa Hailuodon kansalaisopiston kurssitarjonta syksylle 2015 Kursseille ilmoittautuminen alkaa Ennakkoilmoittautumiset ovat tärkeitä, koska niiden perusteella tehdään päätös kurssin aloittamisesta. Ilmoittautua voit osastonjohtajalle: sähköpostilla puh , soittamalla ma klo Opintosetelihinta tarkoittaa halvempaa kurssimaksu eläkeläisille, työttömille ja yli 63 vuotiaille. Opintosetelialennuksen saaminen edellyttää alennukseen oikeuttavan todistuksen esittämistä osastonjohtajalle kahden viikon sisällä kurssin alkamisesta. Osastonjohtaja Leila Ronkainen on tavattavissa kirjastolla maanantaisin klo Musiikki MUSIIKKIKURSSI Esa Jokiranta Kurssimaksu 55,00 pe , 56 t Enintään 12 opiskelijaa Musiikkikurssilla saa soiton opetusta yksilöopetuksena, ystävän kanssa pareittain tai pienenä ryhmänä. Instrumenttivaihtoehdot ovat piano (klassinen tai vapaasäestys), kitara (klassinen tai vapaasäestys), ukulele ja mandoliini, sekä bändisoittimet (sähkökitara, sähköbasso, koskettimet, rummut). Opiskelijalla itsellään tulee olla käytettävissä valitsemansa instrumentti. Kurssimaksuun sisältyy seitsemän 30 minuutin mittaista oppituntia. Opetus lapsille pyritään järjestämään viikoittain ja aikuisille joka toinen viikko. Henkilökohtainen oppituntiaika sovitaan suoraan opettajan kanssa. Tiedustelut opettajalta puh: Ilmoittautuminen osastonjohtajalle mennessä. Musiikkikurssilla saa soiton opetusta yksilöopetuksena, ystävän kanssa pareittain tai pienenä ryhmänä. Instrumenttivaihtoehdot ovat piano (klassinen tai vapaasäestys), kitara (klassinen tai vapaasäestys), ukulele ja mandoliini, sekä bändisoittimet (sähkökitara, sähköbasso, koskettimet, rummut). Opiskelijalla itsellään tulee olla käytettävissä valitsemansa instrumentti. Kurssimaksuun sisältyy seitsemän 30 minuutin mittaista oppituntia. Opetus lapsille pyritään järjestämään viikoittain ja aikuisille joka toinen viikko. Henkilökohtainen oppituntiaika sovitaan suoraan opettajan kanssa. Tiedustelut opettajalta puh: Ilmoittautuminen osastonjohtajalle mennessä. MIESKUORO HAILUODON KIRJASTO, Kari Blomster to , 30 t Enintään 30 opiskelijaa Sirkeät Sirkuttajat on kuoro, joka laulaa iskelmiä, kansanlauluja, isänmaallisia ja hengellisiä lauluja Luovosta ja muualta.. Tervetuloa mukavaan porukkaan laulamaan! Opetusta on 22 oppituntia ja loput 8 oppituntia ovat esiintymisiä. Ensimmäinen kokoontuminen ja ilmoittautuminen kotiseutupäivän tapahtumassa Tiedustelut opettaja Kari Blomster puh: (Hailuodon kirjasto)

8 Numero 8/2015 Sivu 8 Kielet ENGLANTI Jaana Pesu Kurssimaksu 35,00 ti , 24 t Enintään 15 opiskelijaa Kurssi sopii sinulle, joka aikaisemmin olet hieman tutustunut englanninkielen alkeisiin. Vankkaa pohjaa ei tarvita, eikä haittaa, vaikka suurin osa aiemmin opitusta olisi päässyt unohtumaan. Ammattitaitoisen opettajan ja kannustavan ryhmän avulla englanninkieli alkaa luistaa! Oppikirjana kurssilla on English for You 3 kappaleesta 8. Ilmoittautuminen 1.9. mennessä. Opintosetelihinta 25. ENGLANTI Jaana Pesu Kurssimaksu 35,00 ti , 24 t Enintään 15 opiskelijaa Kurssi sopii sinulle, joka hallitset englanninkielen alkeet. Vankkaa perustaa ei tarvita, mutta jonkinlaiset pohjatiedot on hyvä olla, että uuden oppimiskokemuksesta tällä kurssilla tulee hyvä. Oppikirjana kurssilla on Alright? Alright! alkaen kappaleesta 8. Ilmoittautumiset 1.9. mennessä. Opintosetelihinta 25. Taideaineet KIRJOITTAJAPIIRI Susanna Rapinoja Kurssimaksu 35,00 to , 24 t Enintään 12 opiskelijaa Kirjoittajapiirissä kirjoitetaan runoja ja proosaa yhdessä, tehdään luovan kirjoittamisen harjoituksia ja luetaan toisten opiskelijoiden kirjoituksia. Kurssimaksun lisäksi jokainen opiskelija vastaa itse monistus- yms. kuluista. Ilmoittautuminen mennessä. Opintosetelihinta 25. Taitoaineet KUDONTAA JA MUITA KÄSITYÖTEKNIIKOITA HAILUOTO, LOKKI, Luovontie 119 Leila Ronkainen Kurssimaksu 38,00 ma , 30 t Enintään 10 opiskelijaa Kodintekstiilit, sisustuotteet ja asusteet kangaspuissa kutoen, huovuttaen, punoen Suunnitellaan yhdessä syksyn ohjelma. Kurssilla myös mahdollista uudistaa vanhaa tai aloittaa uuden kansallispuvun valmistus. Ilmoittautuminen mennessä.

9 Numero 8/2015 Sivu 9 PUUKON VALMISTUS Jorma Heikkinen Kurssimaksu 53,00 ti , 42 t Enintään 12 opiskelijaa Kurssilla taotaan puukonterä, tehdään sen lämpökäsittely ja teroitus. Valmistetaan puukonpää heloineen ja puukkoon sopiva nahkatuppi. Ohjaajalta ostettavissa terämateriaali, ohjeet muun materiaalin hankintaan saa kurssin alussa. Ilmoittautumiset mennessä. SAIPPUAN JA IHONHOITOTUOTTEIDEN VALMISTUS Marjut Sarkkinen Kurssimaksu 16,00 pe la , 10 t Enintään 12 opiskelijaa Mitä kaikkea saippua sisältää? Mistä koostuvat ihonhoitoon tarkoitetut tuotteet? Itse valmistamalla tiedämme niiden raaka-ainekoostumuksen. Kokeillaan erilaisia reseptejä ja ohjeita käyttämällä kotikeittiön raakaaineita. Voit lisätä mukaan myös luontoäidin tarjoamia aineosia. Lisätietoa mukana tuotavista tarvikkeista lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla. Lisäksi opettajalta voi ostaa valmistuksen erityistarvikkeita. Ilmoittautumiset mennessä SIENIKURSSI Aira Kurikka Kurssimaksu 16,00 ma, ti to , 10 t Enintään 12 opiskelijaa Kurssilla tutustutaan Hailuodossa esiintyviinyleisimpiin ruokasieniin, mm tatit, rouskut ja kehnäsieni. Käydään läpi sienten ravintoarvoja ja säilytystä, käyttömahdollisuuksia ruuanlaitossa sekä sienten käsittelyä ja perussäilöntää. Kokoontumisista kaksi iltaa on luokkatilassa opiskellen ja kolmas kerta maastossa, jossa tutkitaan sieltä löytyviä sieniä ja poimitaan niitä kotiin viemiseksi. Kurssilla jaettavista opetusmonisteita peritään pieni maksu. Ilmoittautuminen mennessä. Liikunta ja tanssi KUNTOJUMPPA HAILUODON LIIKUNTASALI, Minna Maikkola Kurssimaksu 23,00 ke , 16 t Enintään 30 opiskelijaa Terveellistä jokamiehen ja -naisen perusjumppaa. Tervetuloa mukaan kohottamaan kuntoa! Ilmoittautuminen mennessä. Opintosetelihinta 18.

10 Numero 8/2015 Sivu 10 CIRCUIT-KUNTOPIIRI HAILUODON LIIKUNTASALI, Minna Maikkola Kurssimaksu 23,00 ke , 16 t Enintään 30 opiskelijaa Tällä kurssilla edetään omaan tahtiin ja haastetta riittää sekä aloittelijoille, että kovakuntoisille huippuharrastajille. Ilmoittautuminen mennessä. Opintosetelihinta 18. JOOGA miehille ja naisille HAILUODON LIIKUNTASALI, Eeva-Kaisu Achrén Kurssimaksu 28,00 pe , 20 t Enintään 30 opiskelijaa Joogakurssilla tehdään joogaharjoituksia, joihin jokainen voi osallistua omista lähtökohdistaan, omaa kehoaan kuunnellen. Osa harjoituksista on fyysisempiä, osa kevyempiä ja jokainen kokoontumiskerta päättyy rentoutumiseen. Myös mieli pyritään rauhoittamaan harjoituksen ajaksi. Osallistujilla ei tarvitse olla ennakkovalmiuksia, eikä ennakkotietoa joogasta. Mukaan kiristämättömät vaatteet ja alusta (matto, pyyhe, huopa tms.) sekä lämmintä vaatetta rentoutumisen ajaksi. Ilmoittautuminen 7.9. mennessä. DANCEMIX -koululaisille HAILUODON LIIKUNTASALI, Leea Pääkkö Kurssimaksu 12,00 la , 8 t Enintään 15 opiskelijaa Dancemix kouluikäisille tunti sisältää lajeja lattareista showtanssin kautta streettiin. Kurssilaiset saavat esittää toiveita opeteltavista tanssilajeista! Tuntien sisältö koostuu lämmittelystä, lajinomaisista perusliikkeistä ja -harjoitteista, tanssisarjoista sekä loppuvenyttelyistä. Liikkeelle lähdetään alkeista ja haastetta lisätään ryhmän kehityksen mukaan. Kurssi sopii kaiken tasoisille tanssijoille! Asusteena tunnilla olisi hyvä olla mukavat, joustavat vaatteet ja tanssia voi joko avojaloin tai tossut jalassa. Tunnit lauantaisin 12.9., 26.9., 3.10., 7.11., ja Ilmoittautuminen 4.9. mennessä PARITANSSI HAILUODON LIIKUNTASALI, Leea Pääkkö Kurssimaksu 28,00 la , 20 t Enintään 26 opiskelijaa Valssia, tangoa, polkkaa, humppaa... Tällä kurssilla pääset harjoittelemaan tavallisimpia suomalaisia paritansseja. Harjoiteltavat tanssilajit sovitaan yhdessä ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Oman parin kanssa voi tulla yhdessä, mutta yksinkin voi kurssille osallistua. Tunnit lauantaisin 12.9., 26.9., 3.10., 7.11., ja Ilmoittautuminen 4.9. mennessä.

11 Numero 8/2015 Sivu 11 Kiitos! Kiitokset Kujalan Nurkan Isäntien jälkeläiset ry:n sukukokouksen järjestelyihin osallistuneille! Kiitos myös tila- ja kohdevierailujen isännille ja isäntäväelle Pekka Heikkinen Matti Kalaja Ilkka Perälä Timo Ranta Kotiseutumuseo Kniivilä Luovon Puikkari Arpajaisvoittoja olivat lahjoittaneet Hailuodon Osuuspankki Kujalan tila Näköalaravintola Aava Polar-Moos Oy Sale lähimyymälä Useat yksityishenkilöt Virvoitusjuomat kokoustauoille oli lahjoittanut K-market Marjakas. Catering-palveluista vastasi Luovon Puikkari. Hallitus Kujalan Nurkan Isäntien jälkeläiset ry

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 8/2013 HAILUODON KUNTA 15.8.2013 Hailuodon kunta ja markkinatyöryhmä tiedottaa 22. Hailuodon Siikamarkkinat järjestetään 12.- 13.10.2013 Marjaniemessä. Lämpimästi tervetuloa

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 87

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 87 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 87 Tekninen lautakunta 03.12.2015 AIKA 03.12.2015 klo 18:30-20:41 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 12/2014 HAILUODON KUNTA 15.12.2014 Terveyskeskus ja hammashoitola tiedottavat Terveyskeskus ja hammashoitola suljettuna 22.12.2014 6.1.2015. (Perusturvalautakunnan päätös

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 1/2015 HAILUODON KUNTA 15.1.2015 Rakennusvalvonta tiedottaa Rakennusvuonna 2014 omakotirakentaminen Hailuodossa pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla. Lupamäärin mitattuna

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT HAILUODON KUNTA 15.8.2014 Terveyskeskus tiedottaa Työttömäksi jääneillä tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa oleville tarjotaan mahdollisuutta tulla terveystarkastukseen.

Lisätiedot

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Esitteitä 2008:8 ISSN 1236-2123 ISBN 978-952-00-2602-8 (PDF) Tämä esite on saatavilla verkosivuiltamme useilla kielillä. Sitä voi kopioida ja jakaa vapaasti. SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Voit itse pitää huolta

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT 15.12.2015 Hailuodon kunta Kunnanjohtajan tervehdys Joulu lähestyy hiljalleen, vaikka ihan vielä ei ole aika rauhoittua joulun viettoon. Kunnassa on vielä edessä talousarvion

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT 13.4.2017 Yhdistetystä kulttuuri- ja hyvinvointirahastosta avustuksia haettavana Avustuksia voidaan hakea kulttuurillista, sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia edistävään

Lisätiedot

H A I L U O D O N K U N T A

H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T E N R O 9 / 2 0 1 1 H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T U K S E T J A T A P A H T U M A T 1 5. 9. 2 0 1 1 T Ä S S Ä N U M E R O S S A : T I E D O T U S T I L A I- S U U S L U O V O N K

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT 11.10.2017 HIRVENMETSÄSTYSKAUSI ALKAA LAUANTAINA 14.10. NOUDATATHAN VAROVAISUUTTA LIIKENTEESSÄ! Tässä numerossa: Tarjouspyyntö talvikunnossapidosta 2 Yksityistien ja maantien

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 11/2013 HAILUODON KUNTA 15.11.2013 Tekninen toimi tiedottaa TALVIKUNNOSSAPIDON PIIRIIN ILMOITTAUTUMINEN Hailuodon kunta linkoaa toistaiseksi veloituksetta ne yksityistiet

Lisätiedot

Syksyllä 2015 paljon uutuuksia! Jumppaa vauvasta vaariin ja muksusta mummoon.

Syksyllä 2015 paljon uutuuksia! Jumppaa vauvasta vaariin ja muksusta mummoon. Syksyllä 2015 paljon uutuuksia! Jumppaa vauvasta vaariin ja muksusta mummoon. Onko vaikea lähteä liikkeelle? Haluatko innostua uudesta harrastuksesta? Haluatko voida paremmin sekä henkisesti, että fyysisesti?

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT HAILUODON KUNTA 15.9.2013 LÄMPIMÄSTI TERVETULOA KUNTALAISET MYYMÄÄN TUOTTEITANNE JA VIIHTYMÄÄN HAILUODON SIIKAMARKKINOILLE! Markkinoilla mukana mm. laulava-kokki Mikko Tapio sekä

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS

YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS Vastaanottomerkinnät Hakemus saapunut Vastaanottaja YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Tien osoitejärjestelmä nimi Tien pituus (m) Tien asuttupituus(m) Tietä koskevat tiedot Tien liikenne ja niiden osuudet

Lisätiedot

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO SUUN JA HAMPAIDEN HOITO www.eksote.fi Voit itse pitää huolta suun ja hampaiden terveydestä syömällä terveellisesti, harjaamalla hampaasi kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla ja käymällä säännöllisesti

Lisätiedot

Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA. senioreille ja aikuisille

Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA. senioreille ja aikuisille Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA senioreille ja aikuisille 1 Ohjattua kesäliikuntaa Myyrmäen kuntosalin aukioloajat kesäkaudella...2 Kuulovammaisten aikuisten kesäliikunta...2 Hinnat...3 Yleistä...3 Kuntosalin

Lisätiedot

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla toukokuu 2017

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla toukokuu 2017 Maanantai 1.5. Vapunpäivä Tiistai 2.5. YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla toukokuu 2017 9.30-10.15 Voimaa ja tasapainoa ryhmä seisten 3 ohjaajana Hanna Nikander 10.30-11.15 Liikettä niveliin

Lisätiedot

H A I L U O D O N K U N T A

H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T E N R O 1 1 / 2 0 1 0 H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T U K S E T J A T A P A H T U M A T 1 5. 1 1. 2 0 1 0 T Ä S S Ä N U M E R O S S A : P A L V E L U T A S O - O H J E L I N K O U S

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2015. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2015. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2015 Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 2 Hei! Tästä esitteestä löydät itsellesi monipuolista tekemistä ja toimintaa kesäloman

Lisätiedot

Siikalatvalla 2012. to 10.5. K-market Eväsreppu, klo 10.30, salaattilounas Apteekilla klo 12-15 terveydenhoitaja tekee diabetesriskitestejä

Siikalatvalla 2012. to 10.5. K-market Eväsreppu, klo 10.30, salaattilounas Apteekilla klo 12-15 terveydenhoitaja tekee diabetesriskitestejä Siikalatvalla 2012 Kestilä: ma 7.5. Kestilän peruskoulu, liikuntasali, Jokihelmen opiston lajiesittelyt: klo 19.00-19.45 Lasten liikunta, Minna Huhmarniemi klo 19.45-20.30 Funktional training, Minna Huhmarniemi

Lisätiedot

- Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi?

- Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi? Tervettä elämää munuaissairauden kanssa - Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi? Suuhygienisti, sairaanhoitaja Heidi Hänninen Tays/Suu- ja leukasairauksien poliklinikka Suun terveys osana

Lisätiedot

Vuoden 2015 hoitokuluista laskutettu yhteisöosakkaiden maksuosuus oli ,86, alv 0 %.

Vuoden 2015 hoitokuluista laskutettu yhteisöosakkaiden maksuosuus oli ,86, alv 0 %. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 134 27.09.2016 Yksityisteiden avustaminen Sotkamon kunnassa 1.1.2017 lähtien YMPTEKLT 134 Suunnitteluinsinööri Sotkamon kunta on avustanut ja pitänyt kunnossapitosopimuksin

Lisätiedot

HAMMASHOITOLAN JOULU - JA VUODENVAIHDETIEDOTE

HAMMASHOITOLAN JOULU - JA VUODENVAIHDETIEDOTE NRO 13 15.12.2011 TÄSSÄ NUMEROSSA HAMMASHOITOLAN 1 JOULU- JA VUODENVAIHDE TERVEYSKESKUS 1 TIEDOTTAA TIEKUNNAT 2 JA -OSAKKAAT REITISTÖT 2 TEKNISEN TOIMEN 2 JÄRJESTÄMÄ VANHUSVÄES- TÖN PIHOJEN TALVIKUNNOS-

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT 14.11.2017 Hailuodon kunta toivottaa hyvää itsenäisyytemme satavuotisjuhlaa 6.12.2017 Tässä numerossa: Suomi 100 vuotta -kyläjuhla 2 ELY-keskuksen avustukset 3 Ilmoituksia 4 Kutsu

Lisätiedot

KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS

KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS (Loppi n.70km Helsingistä) TO-SU 26.6.-29.6.2014 LAADUKKAASTA OHJELMASTA LÖYDÄT eli muutama hyvä syy

Lisätiedot

Lahden kaupungin avustus yksityisteille entisen Nastolan kunnan alueella, Tiekuntien vuoden 2015 tilinpäätöstietojen toimittaminen

Lahden kaupungin avustus yksityisteille entisen Nastolan kunnan alueella, Tiekuntien vuoden 2015 tilinpäätöstietojen toimittaminen 1568/2016 1 (5) 3.5.2016 Vastaanottaja Lähiosoite Postino POSTITOIMIPAIKKA tai Postitoimipaikka Lahden kaupungin avustus yksityisteille entisen Nastolan kunnan alueella, Tiekuntien vuoden 2015 tilinpäätöstietojen

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Lasten ja nuorten joululomatouhut 15.12.2016 Viikko 51: To 22.12. Elokuvailta Luukulla Viikko 52: Ti 27.12. Luukku 17.00-20.00, lasten luukku 15.00-17.00. Ke 28.12. Luukku 17.00-20.00,

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen / oikaisuvaatimus / lausunto valituksen johdosta

Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen / oikaisuvaatimus / lausunto valituksen johdosta Tekninen lautakunta 13 25.02.2009 Tekninen lautakunta 18 26.03.2009 Tekninen lautakunta 43 28.05.2009 Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen / oikaisuvaatimus / lausunto valituksen johdosta 443/10/15/2008

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT 14.8.2017 Tiedote maanomistajille ja tiellä liikkujille Kevään 2017 lentolaskennan perusteella arvioituna Hailuodon hirvikanta on edelleen runsas. Hirvimäärä on tänäkin vuonna

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lamminpää koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lamminpää koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Lamminpää koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT Numero 11/2014 HAILUODON KUNTA 15.11.2014 Terveyskeskus ja hammashoitola tiedottavat Terveyskeskus ja hammashoitola suljettuna 22.12.2014 6.1.2015. (Perusturvalautakunnan päätös

Lisätiedot

TEKLA 133 Valmistelija: työpäällikkö Tero Jelekäinen, puh. 050 384 5477

TEKLA 133 Valmistelija: työpäällikkö Tero Jelekäinen, puh. 050 384 5477 Tekninen lautakunta 133 18.09.2012 Kaupunginhallitus 545 01.10.2012 Kaupunginvaltuusto 91 29.10.2012 Yksityisteiden hoidon harmonisointi 918/10/03/01/2012 TEKLA 133 Valmistelija: työpäällikkö Tero Jelekäinen,

Lisätiedot

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2014 Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 2 Hei! Tästä esitteestä löydät itsellesi monipuolista tekemistä ja toimintaa kesäloman

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli Sisällysluettelo Yhteystiedot 3 Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot 4 Liikuntasalit 5 Uimahalli 6 Ulkoliikuntapaikat 9 Sauvosaaren urheilupuisto 10 Tervahalli 11 Sauvosali ja Nyrkkeilysali 12 Kuntotestit

Lisätiedot

YKSITYISTEIDEN AVUSTUSTAMISEN PERIAATTEET

YKSITYISTEIDEN AVUSTUSTAMISEN PERIAATTEET Kajaanin kaupunki 1(5) YKSITYISTEIDEN AVUSTUSTAMISEN PERIAATTEET 1 YLEISTÄ Kajaanin kaupunki avustaa Kuntalain 2 :n nojalla Kajaanin kaupungin alueella olevien yksityisteiden osakkaita vuosittain erikseen

Lisätiedot

KESÄRETRIITTI 2012 JOOGA & CHI KUNG TIETOISUUS, SYDÄN JA VAHVAT JUURET ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS. (Loppi n.

KESÄRETRIITTI 2012 JOOGA & CHI KUNG TIETOISUUS, SYDÄN JA VAHVAT JUURET ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS. (Loppi n. KESÄRETRIITTI 2012 JOOGA & CHI KUNG TIETOISUUS, SYDÄN JA VAHVAT JUURET ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS (Loppi n.70km Helsingistä) TO-SU 28.6.-1.7.2012 RETRIITIN TEEMAT JA HARJOITUKSET TORSTAI on

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskus on avoin kohtaamispaikka. Palvelukeskuksessa voitte saada ohjausta- ja neuvontaa sosiaaliohjaajalta, käydä aterioimassa ravintolassa ja

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT 14.6.2016 Kunnanvirasto on suljettuna 4.-24.7.2016 välisen ajan. Nuorisotila Luukku jää kesätauolle Luukku on tauolla juhannuksesta heinäkuun loppuun. Luukun aukioloajoista ilmoitellaan

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT 13.12.2017 ARA myöntää tukia asumisneuvojatoimintaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2018 yhteensä 0,9 miljoonan euron edestä avustuksia asumisneuvojatoimintaan,

Lisätiedot

HARJULAN HALLAN SYYSOHJELMA

HARJULAN HALLAN SYYSOHJELMA HARJULAN HALLAN SYYSOHJELMA Syyskausi alkaa 28.8.2017 Havisevan koululla. Hallan jäsenillä on käytössä monipuolinen kuntosali koulun alakerrassa. Lisätietoja kuntosalin käytöstä sekä avaimista saat Salosen

Lisätiedot

Sisällys. Tiejaosto 2/2017

Sisällys. Tiejaosto 2/2017 REISJÄRVEN KUNTA Tiejaosto 2/2017 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: keskiviikkona 27.9.2017 klo 14.00-14.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 3 Läsnä: Keijo Lakanen, puheenjohtaja Johannes Mattila, jäsen Minna

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA 26.08.2005 TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA Ristijärven kunnan Tie- ja kiinteistönhoitotoimi pyytää tarjousta teiden ja alueiden talvikunnossapidosta talvikaudelle 2005 2006. Talvikunnossapito

Lisätiedot

TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin:

TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin: TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin: 0400914479 osoite: Kuhatie 1, 54915 Saimaanharju sähköposti: pilvipaimenet@taipalsaari.fi Henkilökunta Ansku, Taru, Maarit,

Lisätiedot

TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus.

TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus. Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus Töölön sairaala TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Topeliuksenkatu 5, Helsinki Vuodeosasto puh. 09-47187442

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA. Hailuodon kunta, vapaa-aikatoimi, Luovontie 176 90480 Hailuoto

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA. Hailuodon kunta, vapaa-aikatoimi, Luovontie 176 90480 Hailuoto NRO 12 15.11.2011 TÄSSÄ NUMEROSSA VAPAA-AIKATOIMI 1 TIEDOTTAA 4H TIEDOTTAA 1 HAILUODON 2 MATKAILUELINKEINON KEHITTÄMISHANKE KÄYNNISTYY TARJOUSPYYNTÖ 4 TALVIKUNNOSSA- 4 PITOTARJOUKSET VUODELLE 2012 PALVELUTASO-OHJE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA 1 (5) Tekninen osasto 06.08.2015 TARJOUSPYYNTÖ TEIDEN JA ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA pyytää tarjoustanne kunnan kaavateiden, kevyenliikenteen väylien, yleisten alueiden ja liikenteellisesti merkittävien

Lisätiedot

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010

Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Tervetuloa Hipposuunnistuskouluun! Info vanhemmille 28.4.2010 Rastivarsat ry. Suunnistuksen erikoisseura Orimattilasta Suunnistuskoulua 80- luvun alkupuolelta asti Sinettiseura 2008 Vuoden suunnistusseura

Lisätiedot

Tieyksiköinti inti ja. Lakiperusteet Käsitteet Ohjeet

Tieyksiköinti inti ja. Lakiperusteet Käsitteet Ohjeet Tieyksiköinti inti ja käyttömaksut Lakiperusteet Käsitteet Ohjeet Yksityistie ja sen vaikutusalue YksTL 22 - tieosakkuus, tienpitovelvollisuus YksTL 23 - tienpitovelvollisuuden jako Tienpito- ja maksu-

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Yksityisteiden kunnanavustusten jakoperusteet

Ympäristölautakunta Yksityisteiden kunnanavustusten jakoperusteet Valtuusto 31.03.2014 10 Kunnanhallitus 31.01.2014 23 Ympäristölautakunta 04.12.2013 39 VALTIMON KUNTA Ympäristölautakunta Yksityisteiden kunnanavustusten jakoperusteet Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa.

Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa. Loimaa;; PL /yvijlla tulevolsuudesto Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa.fi TARJOUSPYVNTÖ 8.6.2015 Katu-

Lisätiedot

OPETUSTARJOTIN

OPETUSTARJOTIN OPETUSTARJOTIN 2017 2018 Taiteen perusopetus Soitinvalmennus Karuselli Musiikkileikkikoulu Avoin opetus Lyhytkurssit Muut maksut Ilmoittautuminen TAITEEN PERUSOPETUS Perusopetus - laaja oppimäärä Laaja

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Aika 20.09.2016 klo 16:00-17:00 Paikka Kuntala, kokoushuone 1 Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Vekki Esko Jurvanen Heikki Finni Arja

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Yhdyskuntatekniikan lautakunta Tiejaosto puhelin 09-29672302 huhtikuu 2008 YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUODELLE 2008

KIRKKONUMMEN KUNTA Yhdyskuntatekniikan lautakunta Tiejaosto puhelin 09-29672302 huhtikuu 2008 YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUODELLE 2008 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Tiejaosto puhelin 09-29672302 huhtikuu 2008 YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUODELLE 2008 Yksityisteiden kunnossapitoon, perusparannukseen sekä tievalaistuksen rakentamiseen tarkoitetut

Lisätiedot

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 2.7.2014 78 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5 / 2014 Kokousaika 2.7.2014 klo 15.00-16.25 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79 2. 49 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30

Tärkeitä termejä. Perjantai 9.30-11.30 Tärkeitä termejä Perjantai 9.30-11.30 Oppitunti: 75 minuuttia 1. 8.00-9.15 2. 9.30-10.45 3. 4. oppitunti alkuosa klo 10.55 11.40 ruokailu klo 11.40 12.25 oppitunti jälkiosa klo 12.25 12.55 oppitunti klo

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

SYYSKAUDEN OHJELMA 2012 Ryhmät alkavat maanantaina 3.9 ja päättyvät viikolla 50/51. Kertoja on 15

SYYSKAUDEN OHJELMA 2012 Ryhmät alkavat maanantaina 3.9 ja päättyvät viikolla 50/51. Kertoja on 15 KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen SYYSKAUDEN OHJELMA

Lisätiedot

Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset

Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset Kansalaisopiston kurssikyselyn vastaukset Kyselyn toteuttaminen Kuntalaisilta tuli kurssiehdotuksia runsaasti Kunnan verkkosivujen etusivulla verkkokysely Kunnantalolla, kirjastossa ja kirjastoautossa

Lisätiedot

VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA

VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA ERILAISIA TEITÄ Yleiset tiet hoitaa ELY-keskus (Tiehallinto) http://www.ely-keskus.fi/fi/sivut/default.aspx Tienkäyttäjän linja puh: 0200-2100 Kaavatiet (kadut) hoitaa

Lisätiedot

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä.

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät Tarvitset hampaitasi joka päivä kun syöt, naurat ja puhut. Ehjät hampaat ja terve suu ovat tärkeitä hyvän elämän edellytyksiä. Mene

Lisätiedot

Tieavustushakemus Lappeenrannan kaupungille v. 2015

Tieavustushakemus Lappeenrannan kaupungille v. 2015 Tieavustushakemus Lappeenrannan kaupungille v. 2015 Tiekunnan/tien nimi Tiekunnan/tien _ pankkitiedot pankki/konttori tilinumero (täytetään vain jos muuttunut) Tien sijainti Esitetään erillisellä karttaliitteellä,

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

- LOSE WEIGHT SMILING- Sisältö: Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri

- LOSE WEIGHT SMILING- Sisältö: Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri - LOSE WEIGHT SMILING- Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri Sisältö: - FIT CAMP idea - Liikunta - Ruokailu - Ilmoittautuminen ja yhteystiedot 1. FIT CAMP FIT CAMP on leiriohjelma joka

Lisätiedot

Tapahtumakomitean puheenjohtajan terveiset

Tapahtumakomitean puheenjohtajan terveiset OHJELMA PROGRAM Tapahtumakomitean puheenjohtajan terveiset Rakkaat tapahtumaan osallistujat, Minulla on suuri ilo toivottaa teidät tervetulleiksi Islantiin sekä Barnlek 2014-tapahtumaan. BARNLEK järjestetään

Lisätiedot

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen.

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen. MYLLÄRIN PAJA Myllärin Paja Myllärin paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille erityishuoltolain tai vammaispalvelulain

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Tervetuloa harrastamaan ja opiskelemaan kansalaisopistoon!

Tervetuloa harrastamaan ja opiskelemaan kansalaisopistoon! Tervetuloa harrastamaan ja opiskelemaan kansalaisopistoon! Muonion kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen harrastamiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kansalaisopiston kursseilla korostuvat

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Maaseutulautakunta 4 04.02.2014. Yksityistieavustusten jakoperusteet 2014 2746/02.04.02/2013

Kouvolan kaupunki. Maaseutulautakunta 4 04.02.2014. Yksityistieavustusten jakoperusteet 2014 2746/02.04.02/2013 4 04.02.2014 Yksityistieavustusten jakoperusteet 2014 2746/02.04.02/2013 Mala 4 Kouvolan kaupungin talousarviossa vuodelle 2014 on varattu yksityisten teiden avustamiseen yhteensä 850.000 euron määräraha.

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

POWER PARKIIN TÖYSÄN 4H-YHDISTYS. 4H-yhdistyksen kautta saatavana kotipalveluapua siivouksiin. Lasten Lauluilta. Leikkipuistoon! Leikkipuistoon!

POWER PARKIIN TÖYSÄN 4H-YHDISTYS. 4H-yhdistyksen kautta saatavana kotipalveluapua siivouksiin. Lasten Lauluilta. Leikkipuistoon! Leikkipuistoon! Nro 6/2013 TÖYSÄN 4H-YHDISTYS Kotisivumme ovat uudistuneet. Osoitteesta www.toysa.4h.fi löydät tietoa 4H tapahtumista, kerhoista, kotipalvelusta ym. Meidät löydät myöskin Facebookista > Töysän NeljäHoo.

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Atalan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä. Tukevasti kotona

Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä. Tukevasti kotona Yhteinen vastuu ikääntyneistä ihmisistä Tukevasti kotona Iäkkäiden suun terveydenhuollon palvelujen nivominen kiinteäksi osaksi muita iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluita sekä erityisasiantuntemuksen

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 Sisältö: Seuraava kuntatiedote... 1 Valtuuston kokous... 1 Viemärilaitoksen päivystys... 1 Avoin luento/ Pääasia muistista... 1 MTK-Pyhäntä tiedottaa... 1 Eläkeliitto

Lisätiedot

Yksityistieilta 7.4.2008

Yksityistieilta 7.4.2008 Yksityistieilta 7.4.2008 Yksityistieilta 7.4.2008 * 18.10 Kokousmenettelystä ja muuta hallintoasiaa * 18.30 Tieyksiköinti ja käyttömaksut * 18.45 Mikä kummajainen on tieisännöitsijä * 18.50 Pankkipalveluja

Lisätiedot

TIEAVUSTUSHAKEMUS LAPPEENRANNAN KAUPUNGILLE V LIITE 2

TIEAVUSTUSHAKEMUS LAPPEENRANNAN KAUPUNGILLE V LIITE 2 TIEAVUSTUSHAKEMUS LAPPEENRANNAN KAUPUNGILLE V. 2011 LIITE 2 Tiekunnan/tien nimi Tien sijainti Esitetään erillisellä karttaliitteellä, jos tie ei ole edellisenä vuonna saanut kaupungin avustusta. Tiekunta

Lisätiedot

VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA

VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA ERILLAISIA TEITÄ Yleiset tiet hoitaa ELY-keskus (Tiehallinto) Kaavatiet (kadut) hoitaa kunta Yksityistiet: Tiekunnan tiestön hoidosta vastaa tiekunta Kiinteistöjen omien

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012

Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012 Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012 Lyhyesti valtionavustuksesta Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeita ja erityiskohteita Valtionavustukseen oikeutettuja

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

Tilanne: Olet sairaana. Keksi itse mikä sinua vaivaa. Soitat lääkäriin ja varaat ajan.

Tilanne: Olet sairaana. Keksi itse mikä sinua vaivaa. Soitat lääkäriin ja varaat ajan. KESKUSTELUJA Alla on yksi keskustelutilanne. Kaveri puhuu sinulle keskustelun toisen osan. Sinun puheenvuorosi kuvattu dialogiin tähdillä (esim. Puhuja : ********). Vastaa puheenvuoroihin. Näet vastausajan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 20.6.2012 48 (Voimaantulo 1.8.2012 alkaen) KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN VUOKRAUS / OHJEET JA TAKSA

Tekninen lautakunta 20.6.2012 48 (Voimaantulo 1.8.2012 alkaen) KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN VUOKRAUS / OHJEET JA TAKSA Tekninen lautakunta 20.6.2012 48 (Voimaantulo 1.8.2012 alkaen) KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN VUOKRAUS / OHJEET JA TAKSA Kunnan omistamien ja hallitsemien eri tilojen vuokrauskäytäntö ja vuokratasot määritellään

Lisätiedot

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA Syyslomapuuhaa Maanantaina 9.00-12.00 alle kouluikäisten lasten perheliikunta-aamu liikuntahallilla. 14.10.2016 Tiistaina 13.00-15.00 kouluikäisten vapaa

Lisätiedot

Kokousaika kello 12:

Kokousaika kello 12: Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.05.2017 kello 12:00-13.00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5,70900 Toivala Asiat Otsikko Sivu 7 Tieavustukset

Lisätiedot