Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika klo 13:00-15:40 Paikka Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Sinijärvi Kauko Autio Markku Sysmäläinen Eero Nieminen Kirsi Heinimaa Sirkka Vestola Hannele Kinnunen Jaana Leppänen Tommi Mäntylä Anja Poissa Puttonen Mikko Muut saapuvilla olleet Pekonen Tarmo Holmstedt Mari Lappalainen Jukka Niemi Päivi Salo Pentti puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen Jäsen jäsen jäsen Jäsen varajäsen jäsen kunnanhallituksen edustaja esittelijä, kaavoitusjohtaja esittelijä, ympäristötoimenjohtaja esittelijä, joht. rakennustarkastaja pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat 1-24 :t Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannele Vestola ja Eero Sysmäläinen. Allekirjoitukset Kauko Sinijärvi puheenjohtaja Pentti Salo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Laukaa Hannele Vestola Eero Sysmäläinen Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Maankäyttöosasto pöytäkirjanpitäjä Pentti Salo

2 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan esittelijöiden ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa toimikaudella Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan toimivallan siirto alaisilleen viranhaltijoille sekä otto-oikeus ja siitä ilmoittaminen toimikaudella Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan nimenkirjoitusoikeus toimikaudella Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan edustajat katselmuksissa toimikaudella Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen sekä tositteiden hyväksyjät toimikaudella Maankäyttöosaston palveluhinnasto Lausunto Democon Service Oy:n ympäristölupahakemuksesta 8 maa-aineslupahakemukseen, Lisä-Penttilä Selvityspyyntö Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnalle koskien vesi- ja viemäriverkoston rakentamista 10 Laukaan kirkonkylän asemakaavan YL-korttelin 818 hinnoittelu ja luovutusmenettely (Hytösenkuja) 11 Asuntotonttien luovuttaminen rakennettavaksi / Laajalahti (korttelit 1206 ja 1207), Laukaa kk 12 Asuntotonttien luovuttaminen rakennettavaksi / Kantola (korttelit ), Laukaa kk 13 Maankäyttösopimus Heikki Riipisen kuolinpesän ja Salme Riipisen kanssa / Mökkiperä, Laukaa kk 14 Kirkonkylä, asemakaavan muutos Rokkakankaan teollisuusalue ja asemanseutu Laukaan kunnan maankäytön rakennemalli Vehniän eteläosan osayleiskaava Lievestuore, asemakaavan muutokset Polvenkuja ja Paloasema Poikkeamispäätös Lääkärilä

3 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Poikkeamispäätös Pitkänpohjanniemi Poikkeamispäätös Koivukuja Etuostoasioiden käsittely Viranhaltijapäätökset Tiedoksi merkittävät asiat ja kirjelmät Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan arvio lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (HYVIS ) toteutumisesta 61

4 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan esittelijöiden ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa toimikaudella /10.00/2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 1 Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Laukaan kunnan hallintosäännössä määrätään toimielinten kokousmenettelystä. Hallintosäännön mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Kunnanhallituksen esitteljänä on kunnanjohtaja. Toimielimissä esittelijöinä toimivat ao. toimielimen määräämä viranhaltija tai viranhaltijat. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanhallituksen määräämällä edustajalla lautakunnassa ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Muiden kuin em. henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta lautakunnan kokouksissa päättää ao. lautakunta. Esityslistan oheisaineistona jaetaan osaston organisaatiokaavio. Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää 1. määrätä lautakunnan esittelijäksi yleis- ja hallintoasioiden osalta maankäyttöosaston osastopäällikön kaavoitusjohtaja Mari Holmstedtin. Hänen 1. sijaisekseen ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalaisen ja 2. sijaisekseen maankäyttöinsinööri Jarmo Toikan. 2. määrätä lautakunnan esittelijäksi maankäytön tulosyksikön asioiden osalta kaavoitusjohtaja Mari Holmstedtin. Hänen 1. sijaisekseen maankäyttöinsinööri Jarmo Toikan ja 2. sijaisekseen kaavasuunnittelija Outi Toikkasen. 3. määrätä lautakunnan esittelijäksi rakennusvalvontatoimen tulosyksikön asioiden osalta johtavan rakennustarkastajan Päivi Niemen. Hänen 1. sijaisekseen rakennustarkastaja Pertti Ylösen ja 2. sijaisekseen rakennustarkastaja Tapio Kainun.

5 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta määrätä lautakunnan esittelijäksi ympäristötoimen tulosyksikön asioiden osalta ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalaisen. Hänen sijaisekseen ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhösen. 5. määrätä lautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi hallintosihteeri Pentti Salon ja hänen sijaisekseen toimistosihteeri Pia Niemisen. 6. että asiantuntijoiden kutsumisesta kokoukseen päättävät puheenjohtaja ja esittelijät, tämän estämättä myös lautakunta voi kutsua kokoukseen asiantuntijoita. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

6 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan toimivallan siirto alaisilleen viranhaltijoille sekä otto-oikeus ja siitä ilmoittaminen toimikaudella / /2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 2 Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Laukaan kunnan hallintosäännössä määrätään kunnan ja osastojen organisaatio sekä lautakuntien toimialajako, yleinen ratkaisuvalta ja otto-oikeus. Hallintosääntö / osasto- ja tulosyksikköjako sekä esimiehet Kunnan toiminnot jaetaan pääsääntöisesti osastoihin ja nämä tulosyksikköihin, joista päättää kunnanhallitus. Kunnanviraston päällikkönä toimii kunnanjohtaja ja jokaisella osastolla on osastopäällikkö ja tulosyksiköillä esimiehet ja sijaiset. Kunnanhallitus määrää toimikaudekseen kunnanjohtajan sijaiset sekä osastopäälliköt ja heidän sijaisensa. Tulosyksikköjen esimiehet kunnanhallitus määrää toistaiseksi. Tulosyksikön esimiehen sijaiset määrää osastopäällikkö. Maankäyttöosaston organisaatio hallituksen esityslistalla MAANKÄYTTÖOSASTO (hallituksen toimikaudeksi ) Osastopäällikkö, kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt 1. sijainen ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen 2. sijainen maankäyttöinsinööri Jarmo Toikka MAANKÄYTTÖOSASTO (toistaiseksi) 1. Maankäytön tulosyksikkö - kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt 2. Rakennusvalvontatoimen tulosyksikkö - johtava rakennustarkastaja Päivi Niemi 3. Ympäristötoimen tulosyksikkö - ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen Hallintosääntö / lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Lautakunta toimialallaan päättää: 1. niistä asioista, jotka ovat tarpeen sen toimialan toiminnan turvaamiseksi ja sille määrättyjen tulosten saavuttamiseksi talousarvion ja -suunnitelman sekä lakien ja sääntöjen mukaisesti 2. toiminnassaan noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista,

7 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta hallinnassaan olevien alueiden ja huoneistojen vuokralle antamisesta 4. hankinnoista sekä ostopalvelu ja muista sopimuksista määrärahojen puitteissa sekä irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta 5. vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi 6. käyttöönsä tulevien rakennusten vastaanottamisesta, 7. päättää toimialallaan järjestö- ym. avustusten myöntämisestä sekä 8. velkajärjestely- ja saneerauslausunnoista Lautakunta voi harkintansa mukaan siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen hallinnollista pakkoa koskevaa päätösvaltaa lukuun ottamatta asettamilleen jaostoille ym. ja viranhaltijoille. Viranhaltijoille siirrettävä toimivalta hankintojen ja sopimusten osalta voi kokonaiskustannuksiltaan olla enintään kuitenkin niin, että kokonaiskustannuksiltaan yli päätökset edellyttävät aina myös ao. lautakunnan puheenjohtajan hyväksymisen. Ko. toimivallan siirtopäätöksistä tulee ilmoittaa keskushallinnon kirjaamoon, joissa niistä pidetään ajantasaista luetteloa. Hallintosääntö / otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Hallintosäännön mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita/asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi on tehtävä viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kunnanhallituksen otto-oikeus on ensisijainen lautakunnan otto-oikeuteen nähden. Näin ollen kunnanhallitus voi lautakunnan ylitse ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan alaisen viranomaisen

8 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta yksittäisen päätöksen, sikäli kun se on tehty delegoidun päätösvallan nojalla. Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanhallituksen edustaja lautakunnassa toimii myös otto-oikeuden käyttämisen suhteen yhdyshenkilönä. Kunnanhallituksen edustajan tulee seurata, ovatko lautakunnan tai sen alaisten viranomaisten tekemät päätökset sellaisia, että ne tulisi ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Tällaisista päätöksistä tulee viipymättä ilmoittaa kunnanhallitukselle. Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemien päätösten kuulutus toimitetaan otto-oikeuden käyttämisen ratkaisemiseksi kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa sekä kaavoitus- ja rakennuslautakunnan puheenjohtajalle. Virastossa on laadittu luettelo viranhaltijoiden päätettäväksi esitettävistä asioista, jotka käytännön työn sujuvuuden ja asiakaspalvelun kannalta on mielekästä ja järkevää delegoida. Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää: 1. siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen viranhaltijoille liitteenä olevan luettelon mukaisesti 2. virkojen/toimien väliaikaista hoitoa, virkavapautta tai työsuhdelomia, viran/toimen vaalin vahvistamista, eron myöntämistä sekä maankäyttöosaston saatavien poistamista koskevien päätösten osalta lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan 3. lautakunnan puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen edustaja lautakunnassa (yhdyshenkilö) tai lautakunnan esittelijät ratkaisevat käyttääkö lautakunta otto-oikeuttaan 4. lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ilmoitetaan lautakunnan puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle lautakunnassa ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle 5. merkitä em. menettelyn tietoonsa saatetuksi. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 1 KARA delegointi toimikaudella

9 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan nimenkirjoitusoikeus toimikaudella / /2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 3 Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Laukaan kunnan hallintosäännön mukaan kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa päätöksen tehnyt viranomainen. Lautakunnan päätöksiin perustuvat sopimukset ja sitoumukset sekä toimikirjat ja kirjelmät allekirjoittaa asianomainen osastopäällikkö tai esittelijä ja varmentaa kyseessä olevan toimielimen valtuuttama viranhaltija. Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin toimielimen määräämissä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä yksinkin todistaa oikeaksi. Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä, arkistosihteeri tai ao. toimielimen vastaavaksi arkistonhoitajaksi määräämä viranhaltija tai muu toimielimen nimeämä viranhaltija. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää, että lautakunnan päätökseen perustuvan sopimuksen, sitoumuksen, toimikirjan ja kirjelmän allekirjoittaa osastopäällikkö ja varmentaa asian valmistelleen tulosyksikön esimies. Osastopäällikön poissa tai muutoin estyneenä ollessa em. asiakirjat allekirjoittaa hänen sijaisekseen määrätty ja varmentaa asian valmistelleen tulosyksikön esimies tai hänen sijaisekseen määrätty. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

10 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan edustajat katselmuksissa toimikaudella /10.00/2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 4 Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan tulee nimetä toimikausittain edustajansa toimivaltaansa kuuluvien katselmusten suorittajiksi. Katselmukset ovat lähinnä naapuruussuhdelakiin perustuvia tai erilaisten johtojen ja putkien sijoittamiseen liittyviä katselmuksia, joista osapuolet eivät ole päässeet vapaaehtoiseen sopimukseen ja viranomainen (lautakunta) joutuu ratkaisemaan asian. Edustajia tulee olla vähintään puolet lautakunnan jäsenistä (5), joista yhden on oltava lautakunnan puheenjohtaja. Lisäksi on tulee nimetä yksi tai kaksi jäsentä kaikkien yhteisiksi varaedustajiksi. Kaavoitusjohtaja: Lautakunta nimeää edustajansa toimikautensa aikana pidettäviin katselmuksiin. Lautakunta nimesi edustajikseen em. katselmuksiin toimikaudekseen seuraavat: Puheenjohtaja Kauko Sinijärvi Jäsen Markku Autio Jäsen Hannele Vestola Jäsen Kirsi Nieminen Jäsen Tommi Leppänen Jäsen Sirkka Heinimaa Kaikkien edellä mainittujen yhteisiksi varajäseniksi nimettiin jäsenet Eero Sysmäläinen ja Jaana Kinnunen.

11 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen sekä tositteiden hyväksyjät toimikaudella / /2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 5 Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Käyttösuunnitelma Laukaan kunnan hallintosäännön mukaisesti valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa toimikaudekseen edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käytössä olevassa taloushallintojärjestelmässä valtuuston päättää sitovat määrärahat lautakuntatasolla. Käyttösuunnitelmassa palkkoihin ja henkilösivukustannuksiin varattuja osamäärärahoja ei saa ilman kunnanhallituksen lupaa siirtää toiseen käyttötarkoitukseen. Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan pitää hyväksyä käyttösuunnitelma oman toimialansa osalta. Määrärahat ja tuloarviot jaetaan sekä käyttötalousosassa että investointiosassa tili ja kustannupaikkatasolle. Lautakunnan hyväksymä käyttösuunnitelma toimitetaan taloushallintoon. Tositteiden hyväksyjät Tositteet on varustettava sekä asiatarkastus- että hyväksymismerkinnällä. Toimielin määrää tositteiden hyväksyjät enintään toimikaudekseen. Hyväksyjä vahvistaa tositteen oikeellisuuden ja vastaa määrärahan riittävyydestä. Asiatarkastaja tarkastaa laskun oikeellisuuden (lasku on tilauksen ja tavaran tai palveluksen mukainen) ja suorituksen vastaanoton. Asiatarkastajana voi toimia henkilö, jonka työtehtäviin vastaanottaminen kuuluu toimenkuvan, työnjohdollisen määräyksen tai aseman nojalla. Asiatarkastaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö eikä itseään koskevia laskuja saa hyväksyä. Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan pitää määrätä toimikaudekseen ne henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet ja toimivat asiatarkastajina.

12 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Laukaan kunnassa on käytössä sähköinen laskujen käsittelyjärjestelmä. Esityslistan oheisaineistona jaetaan Valtuuston :ssä 126 hyväksymä kaavoitus- ja rakennuslautakunnan v talousarvio. Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 1. hyväksyy lautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. 2. määrää tositteiden hyväksyjiksi toimikaudekseen liitteen mukaiset viranhaltijat. Tositteiden asiatarkastajina toimivat lautakunnan alaiset viranhaltijat ja työntekijät, joiden työtehtäviin ko. vastaanottaminen kuuluu toimenkuvan, työnjohdollisen määräyksen tai aseman nojalla. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 2 Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan v talousarvion käyttösuunnitelma 3 Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan tositteiden hyväksyjät toimikaudella

13 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Maankäyttöosaston palveluhinnasto /02.05/2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 6 Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Maankäyttöosasto tuottaa palveluja, jotka eivät ole varsinaisia viranomaistehtäviä. Palveluja tuotetaan kunnan sisäiseen käyttöön sekä talon ulkopuolelle. Erilaiset palvelut, selvitykset, kyselyt ja tulostuspyynnöt työllistävät osaston vähälukuista henkilöstöä. Palvelupyynnöt pyritään saamaan kirjallisesti mm. tilauksen ja lähtötietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Järjestelyllä tehostetaan ja optimoidaan osaston henkilöstöresurssien käyttöä. Edellisen kerran palvelujen ja niiden hintojen kokonaistarkastelu on tehty vuonna Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan palvelu- ja kopiohinnaston. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 4 Maankäyttöosaston palveluhinnasto 2015

14 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Lausunto Democon Service Oy:n ympäristölupahakemuksesta 707/ /2014 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 7 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen, puh Länsi- ja Sisä-Suomen AVI pyytää Laukaan kunnan ym pä ris tön suo jelu vi ran omai sel ta lausuntoa Democon Service Oy:n jät teen kä sit te ly toimin taa koskevasta ympäristölupahakemuksesta. Hakemuksen mu kainen toiminta käsittää lajiteltavien rakennus- ja purkujätteiden, kau pan ja teollisuuden pakkaus-, paperi- ja muovijätteiden sekä esi la ji tel tu jen puu-, betoni- ja kiviainesjätteiden vastaanottoa, lajittelua ja esikäsittelyä sekä jakeiden välivarastointia ja myyntiä. Laitoksella murs ka taan betonia ja kiviä sekä haketetaan puuta.laitoksella vastaan ote taan vuodessa maksimissaan tonnia eri jätejakeita. Hake muk ses sa haetaan lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muu toksen haus ta huolimatta. Toiminta sijoittuu Laukaan kunnan Lep pä ve den kylään kiinteistöille Näätämäki ja Näätärinne Democon Service Oy:llä on Laukaan kunnan kaavoitus- ja ra ken nuslau ta kun nan myöntämä voimassa oleva lupa ky sei sel le toiminnalle, mutta luvassa myönnetyt vastaanotettavien jä te ja kei den määrät ovat toiminnanharjoittajalle aivan liian alhaiset. Tämä joh tuu hakijan virheestä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jä te tys sä hakemuksessa, lupa on myönnetty hakemuksessa ker ro tuil le jätemäärille. Hakija on jo ajanut kiinteistölle Näätärinne be to ni jä tet tä moninkertaisesti sen määrän, mitä nyt voimassa oleva lupa sal lii. Lisäksi kiinteistöllä on louhittu kallioperää rakennusluvassa mää rät tyä tasoa alemmas, jolloin pohjavesi on alkanut kertyä kai van toon, ja siinä on nyt n. puolen hehtaarin vesiallas, joka täytyy täyttää en ne kuin toiminnan edellyttämiä rakennuksia pääsee rakentamaan. Asian johdosta toimintapaikalla on käyty Keski-Suomen ELY-kes kuk sen edustajien kanssa useaan otteeseen. Democon Service Oy:llä on vireillä Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:ssa jätetty ha ke mus pohjaveden pysyväksi alentamiseksi ja pumpattavan ve den johtamiseksi pois maastoon toiminta-alueelta. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:iin toimitettu ympäristölupahakemus on sama, joka toimitettiin myös Laukaan kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sel le, se on allekirjoitettu Hakemuksesta on muu tet tu ainoastaan jätemäärät. Lupahakemus liitteineen on nähtävillä kokouksessa. Esityslistan oheisaineistona jaetaan hakijan toimittama tiivistelmä toimin nas ta.

15 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Ympäristötoimenjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta toteaa lausuntonaan, että ha ke mus on edelleen olennaisilta osiltaan epätarkka. Hakemuksen täy den nyspyyn nös sä pyydetään tarkempi selvitys vastaanotettavien jät tei den laadusta, hakija toteaa tähän, että "Tähän ei voi vielä vastata, kos ka ei ole tarkkaa tietoa siitä, mistä jätettä tulee". Hakija toteaa myös, ettei pysty antamaan arviota käsittelyvolyymistä. Vas taan otet ta vat materiaalit ja niiden määrä ovat oleellisia tietoja lu pa ha ke muk ses sa, koska niiden perusteella annetaan lupamääräykset, joilla mää ri tel lään toiminnan luonne ja kokoluokka. Jätteitä ja niiden määriä kuvaavassa taulukossa vuosivarastoinnin ja ker ta va ras toin nin määrät ilmeisesti joidenkin jakeiden kohdalla vaih taneet paikkaa, esim. betoni- ja kiviaineksen vuosittain käsiteltäväksi mää räk si ilmoitetaan t ja kertavarastoinnin t. Melusta pi täi si olla jonkunlainen selvitys, koska hakemuksessa ilmoitetaan, et tä myös kiviainesta otetaan vastaan käsiteltäväksi. Vaikka koneita ei ole hankittu, niiden lähtömelutasotietoja on kyllä saatavilla. Toiminnalle ei voida myöntää aloittamislupaa mahdollisesta muu toksen haus ta huolimatta sillä perusteella, että "toiminta pitää saada talou del li sis ta syistä käyntiin", kuten hakija ilmoittaa. Annettavassa lu papää tök ses sä tulee edellyttää, että toiminnan vaatimat rakenteet, joil le on haettu rakennuslupaa, tulee olla rakennettu valmiiksi en ne kuin jätteitä aletaan ottaa vastaan. Kaikista vastaanotetuista jä te ja keis ta tulee olla siirtoasiakirjat. Hakemuksen tiedoista poiketen hakijalla on kirjallinen vuok ra so pi mus toiminta-alueesta, joka on voimassa saakka. Jotta alu eel le voidaan ympäristölupa myöntää, tulee hakijalla olla kir jal li nen vuokrasopimus, joka on voimassa koko toiminnan aiotun ajan. Hakijan toiminnassa on Laukaan ympäristönsuojeluviranomaisen myön tä män luvan voimassaolon aikana tullut esiin seikkoja, jotka ei vät välttämättä puolla luvan myöntämistä ja asettavat ky seen alai sek si jätteenkäsittelytoimintaa koskevan vaatimuksen toi min nan har joit ta jal ta vaadittavan ammattitaidon täyttymisestä. Hakija ei ole pe reh ty nyt hänelle myönnettyyn ympäristölupaan ja sen lupamääräyksiin lainkaan. Kuten aikaisemmin on mainittu, tulee toiminnanharjoittajan rakentaa en sin toiminnan vaatimat rakenteet valmiiksi, muuten on mahdollista et tä kiinteistöjä käytetään vain betonijätteen kaatopaikkana. Toi minnan har joit ta jal le on annettu ohjeet Keski-Suomen ELY-keskuksesta, kuin ka toimia muodostuneen pohjavesilammen kanssa.

16 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Keskustelun kuluessa ympäristötoimenjohtaja muutti pohjaehdotuksesna kuulumaan seuraavasti: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta toteaa lausuntonaan, että hakemus on edelleen olennaisilta osiltaan epätarkka. Hakemuksen täydennyspyynnössä pyydetään tarkempi selvitys vastaanotettavien jätteiden laadusta, hakija toteaa tähän, että "Tähän ei voi vielä vastata, koska ei ole tarkkaa tietoa siitä, mistä jätettä tulee". Hakija toteaa myös, ettei pysty antamaan arviota käsittelyvolyymistä. Vastaanotettavat materiaalit ja niiden määrä ovat oleellisia tietoja lupahakemuksessa, koska niiden perusteella annetaan lupamääräykset, joilla määritellään toiminnan luonne ja kokoluokka. Jätteitä ja niiden määriä kuvaavassa taulukossa vuosivarastoinnin ja kertavarastoinnin määrät ilmeisesti joidenkin jakeiden kohdalla vaihtaneet paikkaa, esim. betoni- ja kiviaineksen vuosittain käsiteltäväksi määräksi ilmoitetaan t ja kertavarastoinnin t. Melusta pitäisi olla jonkunlainen selvitys, koska hakemuksessa ilmoitetaan, että myös kiviainesta otetaan vastaan käsiteltäväksi. Vaikka koneita ei ole hankittu, niiden lähtömelutasotietoja on kyllä saatavilla. Toiminnalle ei voida myöntää aloittamislupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta sillä perusteella, että "toiminta pitää saada taloudellisista syistä käyntiin", kuten hakija ilmoittaa. Annettavassa lupapäätöksessä tulee edellyttää, että toiminnan vaatimat rakenteet, joille on haettu rakennuslupaa, tulee olla rakennettu valmiiksi ennekuin jätteitä aletaan ottaa vastaan. Kaikista vastaanotetuista jätejakeista tulee olla siirtoasiakirjat. Hakemuksen tiedoista poiketen hakijalla on kirjallinen vuokrasopimus toiminta-alueesta, joka on voimassa saakka. Jotta alueelle voidaan ympäristölupa myöntää, tulee hakijalla olla kirjallinen vuokrasopimus, joka on voimassa koko toiminnan aiotun ajan. Hakijan toiminnassa on Laukaan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämän luvan voimassaolon aikana tullut esiin seikkoja, jotka eivät välttämättä puolla luvan myöntämistä ja asettavat kyseenalaiseksi jätteenkäsittelytoimintaa koskevan vaatimuksen toiminnanharjoittajalta vaadittavan ammattitaidon täyttymisestä. Hakija ei ole perehtynyt hänelle myönnettyyn ympäristölupaan ja sen lupamääräyksiin lainkaan. Edellä mainituilla perusteilla ympäristölupaa ei tule myöntää. Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

17 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta maa-aineslupahakemukseen, Lisä-Penttilä / /2014 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 8 Valmistelijat: ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen, puh ja ympäristösuunnittelija Heidi Hokkanen, puh Tiedot hakemuksesta Kylä, tila, kiinteistötunnus: Lievestuore, Lisä-Penttilä Ottamisalueen pinta-ala 2.02 ha. Haettu ottamisaika 8 vuotta. Haettu kokonaisottomäärä soralle m 3. Vuotuinen ottomäärä 8375 m 3. Lupahakemuksella haetaan uutta lupaa suppeammalle alueelle päättyneelle maa-ainesluvalle (Laukaan kaavoitus- ja rakennuslautakunta ). Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on pyytänyt ja saanut Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnon. Keski-Suomen ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa maa-ainesten ottosuunnitelmaan. Naapureiden (6 kpl) kuuleminen on suoritettu minkä johdosta on jätetty yksi muistutus. Hakija maksaa kunnalle voimassa olevan maa-ainestaksan mukaisen ottamissuunnitelma tarkastusmaksun 920,-. Se on maksettava tämän päätöksen saatua lainvoiman ja ennen ottamistoimintaan ryhtymistä. Kaikki alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa, jossa asia myös esitellään tarkemmin. Ympäristötoimenjohtaja: 1. YLEISTÄ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää, että Kaivinkone ja maansiirto Rikamat Oy:lle myönnetään maa-ainesten ottolupa liitteenä olevan hakemuksen sekä seuraavien lupaehtojen ja määräysten mukaisesti: Maa-ainesten otolle myönnetään lupa. Otettavan maa-aineksen kokonaisottomäärä on m 3. Ottamisaika on 8 vuotta luvan lainvoimaiseksi tulosta lukien ja vuotuinen ottamismäärä on 8375 m 3.

18 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta ALUEEN MAASTOMERKINNÄT Valvonnan helpottamiseksi, ennen ottotoiminnan aloittamista, tulee alueelle asentaa riittävästi alinta ottotasoa osoittavia, selvästi näkyviä korkeusmerkkejä (vähintään kolme kolmiopukkia). Myös ottamis- ja kaivualueen rajat ja luiskakaltevuudet tulee merkitä maastoon. Ottoalueelle tulee sijoittaa selkeä taulu, josta ilmenee mm. maa-ainesluvanhaltijan / urakoitsijan yhteystiedot ja luvan voimassa oloaika. Alueen työnaikaiset jyrkät luiskat tulee suojata lippusiimoin tai muulla vastaavalla tavalla. 3. MÄÄRÄTYT TARKASTUKSET Alkutarkastus, kun maastomerkintä on suoritettu. Lopputarkastus, kun alueen maisemointityö on loppuun suoritettu. 4. ALIN OTTOTASO Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaan pohjaveden pinta kaivualueella oli N m. Alin sallittu ottotaso on N m. Ylimmän pohjavesitason väliin on jätettävä kuitenkin vähintään 4 metrin vahvuinen suojakerros. Ottotason alapuolisia massanvaihtoja tai pohjaveden asemaa muuttavaa kaivua ei sallita. 5. POHJAVESI JA POHJAVESIPUTKET Pohjavesipinnan korkeus tulee havaita neljä kertaa vuodessa (talvi, kevät, kesä ja syksy) ja havaintotulokset ja -päivä tulee merkitä havaintopäiväkirjaan. Pohjaveden pinnan korkeustiedot tulee toimittaa Keski-Suomen ELY-keskukselle ja kunnan valvontaviranomaiselle kerran vuodessa, tammikuun aikana. 6. POLTTO- JA VOITELUAINEIDEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointi alueella on kielletty. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja. Autojen ja koneiden säilytys ja huolto on alueella kielletty, ellei ympäristön pilaantumisvaara ole poistettu asianmukaisilla tiloilla tai suojarakenteilla. Myös koneiden ja autojen tankkaus tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaaraa. Lisäksi pohjaveden puhtaana säilymiseksi on huolehdittava siitä, että pohjavedelle vahingollisten aineiden käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Jos öljyä tai muuta pohja- ja pintaveden laatua vaarantavaa ainetta joutuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, sekä ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi.

19 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta ALUETTA KOSKEVAT ERITYISEHDOT Luvan saajan on huolehdittava tarpeellisin toimenpitein maa-aineskuormien ja tarpeellisin osin ottamisalueelle johtavan tien pölyntorjunnasta. 8. ALUEEN MAISEMOINTI Alueen luiskat muotoillaan vähintään kaltevuuteen 1:3. Alueen jälkitasauksessa, jälkiverhoilussa ja yleisessä siistimisessä ei saa käyttää pohjavettä vaarantavia materiaaleja. Pintamaat tulee varastoida kaivualueen ulkopuolelle siten, että ne voidaan käyttää maisemoinnin yhteydessä kasvualustan muodostamiseen (suositeltu varastointiaika enintään kolme vuotta). Alueelle istutetaan mäntyä tai koivua (2500 kpl/ha) niille osille, jollei luontaista taimettumista tapahdu. Maa-ainesten ottaminen ja alueen jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä vaiheittain ottamisen edistyessä. Vaiheittainen alueen maisemointitöiden tarkastus tulee tehdä kahden vuoden välein. Tarkastuksessa tulee olla läsnä luvanhaltija, kunnan maa-ainesoton valvoja sekä tarvittaessa Keski-Suomen ELY-keskuksen edustaja. Suunnitelman mukainen maisemointi suoritetaan loppuun 1 vuoden kuluessa ottamistoiminnan päättymisestä. Kaivannaisjätteet käsitellään lupahakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti. Alueelle mahdollisesti asettuvat törmäpääsky-yhdyskunnat tulee ottaa huomioon maa-ainesten oton yhteydessä. Pesien hävittäminen on kiellettyä pesimäkauden aikana. 9. VALVONTAMAKSU JA VAKUUS Hakija maksaa kunnalle vuotuisen ottamistoiminnan valvontamaksun kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. Ensimmäinen vuotuismaksu on 306,- (8375 m 3 ) ja se on maksettava tämän päätöksen saatua lainvoiman ja ennen ottamistoimintaan ryhtymistä. Tämän päätöksen lupaehdoissa määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi on hakijan asetettava 5.715,- :n suuruinen hyväksyttävä vakuus. Em. vakuus on asetettava ennen ottamistoimintaan ryhtymistä ja sille on haettava kunnan maankäyttöosaston osastopäällikön hyväksymispäätös (Maa-aineslaki 11 ja 12 :t). Vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on kunnan rakennustarkastajan tekemässä lopputarkastuksessa hyväksytty (Maa-ainesasetus 8 ).

20 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta MUUTA Hakemus ja ottamissuunnitelma sekä yllä olevat määräykset sisältävät laissa edellytetyt tarpeelliset lupamääräykset. Ely keskus on lausunnossaan pitänyt alueen maa-ainesten ottoa mahdollisena. Tämän päätöksen saatua lainvoiman tulee hakijan toimittaa siitä todistus kunnan rakennustarkastajalle. tässä asiassa annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen perustelut: Ottoalue on vanhaa toiminnassa olevaa aluetta. Soran pois kuljettaminen tapahtuu jo aiemman luvan mukaista reittiä. Lakiviitteet: Maa-aineslaki 3, 11, 12 ja 21, maa-ainesasetus 8. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 5 Maa-aineslupahakemus, Lisä-Penttilä Maa-ainesten ottamissuunnitelma, Lisä-Penttilä Ely-keskuksen lausunto, Lisä-Penttilä Muistutus, Lisä-Penttilä

21 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Selvityspyyntö Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnalle koskien vesi- ja viemäriverkoston rakentamista 668/14.05/2014 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Valmistelija: ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen, puh Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta on vahvistuttanut itselleen toi minta-alu een Laukaan kunnanhallituksella Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta on vesihuoltolain 8 :n nojalla velvol li nen toiminta-alueellaan vastaamaan siitä, että toiminta-alueella ole vat kiinteistöt saavat vesihuoltopalvelut taloudellisesti ja asian mukai ses ti. Vesihuollosta perittävät maksut eivät myöskään saa muo dostua kohtuuttomiksi tai epätasa-arvoisiksi. Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueella on alueita joilla on pääasiassa vanhoja lomakiinteistöjä, ja yksittäisiä maa ti lo ja/ym pä rivuo ti ses ti asuttuja kiinteistöjä.tällainen tilanne on esimerkiksi toi minta-alu een itäreunalla. Vihtasillan vesiosuuskunta on il moit ta nut, ettei vesihuollon järjestäminen alueella oleville yksittäisille kiin teis töil le ole osuuskunnan kannalta taloudellisesti kannattavaa. Osuus kun ta ilmoittaa tarkastelevansa asiaa kun tulee lisää liittymistä ha lua via. Osuuskunnan toiminnan johdosta alueelle on syntynyt tilanne, jossa ra ken nus lu paa edellyttävät uudis-/saneeraushankkeet eivät voi saa da lupaa. Kiinteistökohtaisia jätevesijärjestelmiä ei vahvistetulle toi minta-alu eel le voida hyväksyä, toisaalta osuuskunta ei tuo verkostoa yk sittäi sen kiinteistön omistajan vuoksi. Syntynyt kiinteistönomistajille kohtuuton tilanne ratkeaa vain osuuskun nan toiminta-aluetta supistamalla tai sillä, että osuuskunta pi kaises ti ryhtyy toimenpiteisiin vastatakseen vesihuoltolain velvoitteista. Hy väk syt tyä toiminta-aluetta voidaan muuttaa joko osuuskunnan esityk ses tä, tai jos osuuskunta ei sitä tee kunnan toimesta, kunhan osuus kun taa on kuultu. Ympäristötoimenjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta pyytää Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnalta sel vi tys tä siitä, millä aikataululla vesihuolto-osuuskunta aikoo toteuttaa ve si- ja viemäriverkoston rakentamisen niin, että se kattaa ta lou del li ses ti ja asianmukaisesti koko toiminta-alueen. Toiseksi, jos osuuskunta ei kohtuullisessa ajassa aio toteuttaa vesi- ja viemäriverkoston rakentamista, millä aikataululla osuuskunta ai koo tehdä esityksen toiminta-alueen muuttamiseksi/supistamiseksi.

22 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Selvitykseen on liitettävä nykyisen toiminta-alueen kartta johon esi tetään rakentamisaikataulu. Kartasta on selkeästi käytävä ilmi omis ta jatie toi neen kiinteistöt jotka ovat jo liitettynä verkostoon, ja omis ta ja tie toineen aikataulutettuna ne kiinteistöt jotka aiotaan liittää ver kos toon. Vaihtoehtoisesti on esitettävä kartta toiminta-alueen muut ta mis suun nitel mas ta, ja tieto siitä koska muutosta haetaan. Kartasta on sel keäs ti käytävä ilmi verkostoon liittyneet kiinteistöt omistajatietoineen. Selvitys on annettava klo 12:00 mennessä. Selvityksen an ta mat ta jättäminen ei estä asian käsittelyä ja ratkaisua kunnassa. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 9 Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Valmistelija: ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen, puh Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti kokouksessaan pyytää Vihtasillan vesiosuuskunnalta selvitystä siitä kuinka osuuskun ta ratkaisee vahvistetulla toiminta-alueellaan syntyneen ra ken tamis ta haittaavan ja estävän tilanteen. Osuuskunta on kokouksessaan päättänyt pyytää Lau kaan kuntaa supistamaan Kuhaniemen alueelle vahvistettua toi min ta-aluetta päätöksen liitteenä olevien karttaliitteiden mukaisesti. Esi tet ty toiminta-alueen supistaminen ratkaisee alueelle syntyneen ra ken tamis ta haittaavan tilanteen. Ympäristötoimenjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on tutustunut asiaan. Lautakunta pyy tää teknistä lautakuntaa ryhtymään pikaisiin vesihuoltolain mukai siin toimiin Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen muut ta mi sek si haettuun muotoon. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 9 Vihtasillan vesiosuuskunnan selvitys koskien vesi- ja viemäriverkoston rakentamista

23 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Laukaan kirkonkylän asemakaavan YL-korttelin 818 hinnoittelu ja luovutusmenettely (Hytösenkuja) 704/ /2014 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 10 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Jarmo Toikka, p Kunta omistaa tilan Kanavanranta , jonka alueella si jaitsee Laukaan kirkonkylän asemakaavan mukainen YL-kortteli nro 818 (julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue). Korttelin pin ta-ala on yhteensä noin 8194 m² ja sillä on rakennusoikeutta noin 3278 k-m² (e=0,4). Kortteliin muodostuu kaksi ohjeellisen tonttijaon mukaista ra ken nuspaik kaa: Rak.paikka Osoite Kerrosluku Pinta-ala Rak.oik. YL Hytösenkuja 3 II n m² n k-m² YL Hytösenkuja 1 II n m² n k-m² Kunnan ei kannata myydä keskeisillä paikoilla olevia yleisten ra kennus ten rakennuspaikkoja, vaan luovuttaa ne rakennettavaksi vuok raamal la. Silloin kunta pystyy paremmin hallitsemaan alueen maan käyttöä ja se saa lunastusoikeuden vuokra-alueelle rakennettuihin pal ve lura ken nuk siin. Käypä hintataso alueella on tällä hetkellä 55 /k-m² (myyntihinta). Raken nus pai kan vuotuinen perusvuokra olisi 5 % myyntihinnasta. Todetaan, että kaksi eri toimijaa ovat kiinnostuneita ra ken nus pai kois ta korttelissa: 1. Suomen Hoivatilat Oy on hakenut rakennuspaikkaa ra ken taakseen uudisrakennuksen 5-ryhmäistä päiväkotia varten. Pal ve luntuot ta ja na päiväkodissa toimisi laukaalainen Musiikkikoulu Rauha la Oy. 2. Rakennusliike Lehto Oy on hakenut rakennuspaikkaa ra ken taakseen uudisrakennuksen vanhusten palveluasumista varten. Palve lun tuot ta ja na toimisi Esperi Care Oy. Maapoliittinen ohjelma ohjaa rakennuspaikkojen luovuttamista elin keino toi min taa varten. Silloin, kun rakennuspaikkojen luovuttamista har kitaan palveluasumista varten, mukana on lisäksi pe rus tur va osas to ja taloushallinto. Esityslistan oheisaineistona jaetaan karttaote rakennuspaikoista se kä Suomen Hoivakodit Oy:n ja Rakennusliike Lehto Oy:n tont ti ha ke mukset.

24 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kun ta vuokraa rakennuspaikkoja Laukaan kirkonkylän YL-korttelista 818 seuraavin ehdoin: - Perusvuokra on 5 % myyntihinnasta 55 /k-m². Vuokra sidotaan elin kus tan nus in dek siin. - Hinta on voimassa saakka, jonka jälkeen kaa voi tusjoh ta jal la on saakka oikeus tehdä hinnantarkistus ja päät tää tarvittessa uusi markkina-arvoinen hinta. - Mikäli katsotaan tarpeelliseksi, rakennuspaikoista voidaan jär jestää tarjouskilpailu tai pyytää puolueettoman arvioitsijan arvio raken nus paik ko jen arvosta. - Rakennuspaikat voidaan varata 6 12 kuukaudeksi maan käyt tö insi nöö rin päätöksellä rakennushankkeen suunnittelua varten. Silloin yhden vuoden varausmaksu on 1 % myyntihinnasta. Va rausmak sua ei palauteta. - Vuokralainen vastaa rakennuspaikan lohkomiskustannuksista. - Maankäyttöosasto valtuutetaan määrittämään tarkemmat varausja so pi mus eh dot sekä laatimaan maanvuokrasopimukset. Maanvuokrasopimusten nimenkirjoitus määräytyy kunnanhallituksen pää tök sen mukaisesti. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

25 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Asuntotonttien luovuttaminen rakennettavaksi / Laajalahti (korttelit 1206 ja 1207), Laukaa kk 143/ /2014 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 11 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Jarmo Toikka, p Laajalahden asuinalueen tonttien rakentaminen on alkanut kesällä Keväällä 2015 on tarkoitus jatkaa Laajalahdentien katua noin 150 m eteenpäin, jolloin kuudelle uudelle omakotitalotontille kort te leissa 1206 ja 1207 olisi mahdollista rakentaa. Hinnoittelu: Alueen aiempia tontteja on hinnoiteltu keväällä Silloin vas taavien tonttien hinnaksi päätettiin noin 60 euroa/k-m². Yleinen hin ta ta so on py sy nyt lähes samana, joten hintojen korotukselle ei ole tar vet ta. Myyn ti- ja vuokratuloista saatavalla myyntivoitolla pystytään kat ta maan kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisen kus tan nuk set. Luovutusmenettely: Kunta on yleensä käyttänyt tarjouskilpailumenettelyä luovuttaessaan tont te ja rakentamiseen. Tarjouskilpailu johtaa selkeään lop pu tu lokseen, mutta laajasti käytettynä se voi johtaa paikkakunnan tonttien hin ta ta soa nostaviin vaikutuksiin. Hyvä me net te ly ta pa olisi tontin saajien valitseminen tontin tarpeen ja ra ken nus hank keen ta lou del li sen realistisuuden perusteella. Arviointi tehtäisiin ha ki joil ta ky syt tä vien tietojen perusteella, kuten nykyiset asuinolot, per heen koko, ra ken nushank keen laajuus, omarahoitusosuus, ra ken ta mi sen aloit ta mis ajankoh ta ym. Esityslistan liitteenä jaetaan karttaote luovutettavista ton teis ta. Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että: 1. Tässä hinnoiteltavat AO-tontit luovutetaan rakentamiseen va litse mal la tontinsaajat. Tontinsaajat valitaan hakemuksessa ky syttä vien tietojen perusteella tontin tarpeen ja taloudellisen rea lis tisuu den mukaan. Maankäyttöosasto valtuutetaan mää rit tä mään ha ku me net te ly ja va lit se maan tontinsaajat maan käyt tö in si nöö rin pää tök sel lä. Menettelyn jälkeen vapaaksi jääneet tontit luovutetaan normaalin käy tän nön mukaisesti.

26 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tontit luovutetaan rakentamiseen seuraavilla hinnoilla: AO-kortt. Osoite Pinta-ala m² Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1206 k-m² nro 1 Laajalahdentie I 50 /k-m² nro 2 Laajalahdentie I 50 /k-m² nro 3 Laajalahdentie I 50 /k-m² AO-kortt. Osoite Pinta-ala m² Rak.oik. Kerrosl. Myyntihinta 1207 k-m² nro 2 Laajalahdentie II 70 /k-m² nro 3 Laajalahdentie I 70 /k-m² nro 4 Laajalahdentie I 70 /k-m² 3. Tontit varataan maankäyttöinsinöörin päätöksellä ra ken nus hankkeen suunnittelua varten. Va raus mak su hyvitetään maksettuna kaup pa hin ta na varausaikana teh dyn kaupan yhteydessä. Muussa tapauksessa varausmaksua ei palauteta tai hyvitetä. 4. Tontit voidaan vuokrata kaupanteon sijaan, jolloin varausmaksu jää kunnalle korvauksena varauksesta aiheutuneista kuluista. Vuo tui nen vuokra on viisi (5 %) prosenttia kauppahinnasta. Vuok ra sidotaan elinkustannusindeksiin. 5. Tontin ostaja/vuokraaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista. 6. Vesi- ja viemäriverkon liittymismaksut eivät sisälly kaup pa hintaan tai vuokraan. 7. Tonttivarauksiin, kauppakirjoihin ja maanvuokrasopimuksiin voidaan harkinnan mukaan ottaa tarkentavia ehtoja mm. puustosta, ra ken ta mis vel voit tees ta, sopimussakosta ja viivästyskorosta. 8. Maankäyttöosasto valtuutetaan määrittämään tonttien tar kemmat varaus- ja luovutusehdot sekä laatimaan kaup pa kir jat ja maan vuok ra so pi muk set. Kauppakirjojen ja maanvuokrasopimusten nimenkirjoitus määräytyy kun nan hal li tuk sen päätöksen mukaisesti. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 10 Liitekartta rakennuspaikkojen hinnoitteluun / Laajalahti (korttelit 1206 ja 1207), Laukaa kk

27 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Asuntotonttien luovuttaminen rakennettavaksi / Kantola (korttelit ), Laukaa kk 45/ /2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 12 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Jarmo Toikka, p Kirkonkylän asemakaavan mukaisten katujen Lahnajärvenkatu, Kö li kuja, Venemestarinkuja ja Etumiehenkuja kunnallistekniikka to teu te taan vuoden 2015 aikana siten, että kaavan mukaisten korttelien rakennuspaikoille on mahdollista rakentaa (yhteensä 16 raken nus paik kaa). Hinnoittelu: Sopiva hintataso rakennuspaikoille olisi noin 80 euroa/k-m². Silloin raken nus paik ko jen hinnat olisi noin euron välillä. Myyn tija vuokratuloista saatavalla myyntivoitolla pystytään kat ta maan kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisen kus tan nuk set nos tamat ta yleistä hintatasoa alueella. Luovutusmenettely: Kunta on yleensä käyttänyt tarjouskilpailumenettelyä luovuttaessaan tont te ja rakentamiseen. Tarjouskilpailu johtaa selkeään lop pu tu lokseen, mutta laajasti käytettynä se voi johtaa paikkakunnan tonttien hin ta ta soa nostaviin vaikutuksiin. Hyvä me net te ly ta pa olisi tontin saajien valitseminen tontin tarpeen ja ra ken nus hank keen ta lou del li sen realistisuuden perusteella. Arviointi tehtäisiin ha ki joil ta ky syt tä vien tietojen perusteella, kuten nykyiset asuinolot, per heen koko, ra ken nushank keen laajuus, omarahoitusosuus, ra ken ta mi sen aloit ta mis ajankoh ta ym. Esityslistan liitteenä jaetaan karttaote luovutettavista ton teis ta. Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että: 1. Tässä hinnoiteltavat rakennuspaikat luovutetaan rakentamiseen va lit se mal la tontinsaajat. Tontinsaajat valitaan hakemuksessa ky syt tä vien tietojen perusteella tontin tarpeen ja taloudellisen rea lis ti suu den mukaan. Maankäyttöosasto valtuutetaan mää rit tämään hakumenettely ja va lit se maan tontinsaajat maan käyt tö in sinöö rin päätöksellä. Menettelyn jälkeen vapaaksi jääneet tontit luovutetaan normaalin käy tän nön mukaisesti.

28 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tontit luovutetaan rakentamiseen seuraavilla hinnoilla: AP-4 kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1137 m² k-m² nro 1 Lahnajärvenkatu II 70 /k-m² AO-kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1138 m² k-m² nro 1 Lahnajärvenkatu /3 k I 70 /k-m² AO-kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1139 m² k-m² nro 1 Lahnajärvenkatu /3 k I 70 /k-m² AO-kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1140 m² k-m² nro 1 Kölikuja /3 k I 60 /k-m² AO-kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1141 m² k-m² nro 1 Kölikuja II 80 /k-m² nro 2 Kölikuja II 80 /k-m² nro 3 Kölikuja II 80 /k-m² AO-kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1142 m² k-m² nro 1 Venemestarinkuja II 70 /k-m² nro 2 Venemestarinkuja II 70 /k-m² nro 3 Venemestarinkuja II 70 /k-m² nro 4 Venemestarinkuja II 70 /k-m² nro 5 Venemestarinkuja II 70 /k-m² AO-kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1143 m² k-m² nro 1 Venemestarinkuja I 70 /k-m² nro 2 Venemestarinkuja /3 k I 90 /k-m² nro 3 Venemestarinkuja /3 k I 90 /k-m² nro 4 Venemestarinkuja /3 k I 90 /k-m² 3. Tontit varataan maankäyttöinsinöörin päätöksellä ra ken nus hankkeen suunnittelua varten. Va raus mak su hyvitetään maksettuna kaup pa hin ta na varausaikana teh dyn kaupan yhteydessä. Muussa tapauksessa varausmaksua ei palauteta tai hyvitetä. 4. Tontit voidaan vuokrata kaupanteon sijaan, jolloin varausmaksu jää kunnalle korvauksena varauksesta aiheutuneista kuluista. Vuo tui nen vuokra on viisi (5 %) prosenttia kauppahinnasta. Vuok ra sidotaan elinkustannusindeksiin. 5. Tontin ostaja/vuokraaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista. 6. Vesi- ja viemäriverkon liittymismaksut eivät sisälly kaup pa hintaan tai vuokraan.

29 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tonttivarauksiin, kauppakirjoihin ja maanvuokrasopimuksiin voidaan harkinnan mukaan ottaa tarkentavia ehtoja mm. puustosta, ra ken ta mis vel voit tees ta, sopimussakosta ja viivästyskorosta. 8. Maankäyttöosasto valtuutetaan määrittämään tonttien tar kemmat varaus- ja luovutusehdot sekä laatimaan kaup pa kir jat ja maan vuok ra so pi muk set. Kauppakirjojen ja maanvuokrasopimusten nimenkirjoitus määräytyy kun nan hal li tuk sen päätöksen mukaisesti. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 11 Liitekartta rakennuspaikkojen hinnoitteluun / Kantola (korttelit ), Laukaa kk

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (ALUE 1A) KIINTEISTÖLLE TAMMIHARJU RN:O 9:158 TAMMILAHDEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (ALUE 1A) KIINTEISTÖLLE TAMMIHARJU RN:O 9:158 TAMMILAHDEN KYLÄSSÄ Rakennuslautakunta 8 22.05.2007 Joutsan kunnanhallitus, -2007 154 04.06.2007 Joutsan kunnanhallitus, -2007 211 10.09.2007 Rakennuslautakunta 20 19.12.2007 Joutsan kunnanhallitus 12 14.01.2008 MAA-AINESLUPAHAKEMUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA Ympäristölautakunta 10.11.2015 Hyväksytty kunnanhallituksessa - 16.11.2015 304 Voimaan 1.1.2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNITELMAN TARKASTAMISETA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 06.05.2010 MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ 91/60/602/2009 Lupaj 31 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Halsuan kunnassa maa-ainesten ottosuunnitelman tarkistamisesta, ottotoiminnasta,

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA Haminan kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7091/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7091/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) 178 Asianro 7091/10.00.02.01/2015 Julkulan omakotitonttien luovuttaminen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Kaupungilla

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65 Kokousaika Torstai 20.08.2015 klo 19.00 20.41 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut sekä maa-aineslain ja ympäristösuojelulain

Maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut sekä maa-aineslain ja ympäristösuojelulain Maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut sekä maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukaisten lupien yhteiskäsittelyn ja valvonnan taksa 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5)

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5) KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4 Rakennus- ja ympäristölautakunta 2.6.2016 1 (5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Kangasalan kunnassa 1

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 2 Sisällys: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016)

KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016) KOKKOLAN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt 15.6.2016 ( 109) Voimassa 1.7.2016 lukien KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016) 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 1 YLEISTÄ 1(5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 KAUPUNGINHALLITUS 6 23.01.2017 6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA.

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. 1 YLEISTÄ Maa-aineslain 23 :n (555/1981) ja MRL 145 :n

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Mäntyharjun kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta sekä

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48

POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48 POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Polvijärven kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot