Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika klo 13:00-15:40 Paikka Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Sinijärvi Kauko Autio Markku Sysmäläinen Eero Nieminen Kirsi Heinimaa Sirkka Vestola Hannele Kinnunen Jaana Leppänen Tommi Mäntylä Anja Poissa Puttonen Mikko Muut saapuvilla olleet Pekonen Tarmo Holmstedt Mari Lappalainen Jukka Niemi Päivi Salo Pentti puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen Jäsen jäsen jäsen Jäsen varajäsen jäsen kunnanhallituksen edustaja esittelijä, kaavoitusjohtaja esittelijä, ympäristötoimenjohtaja esittelijä, joht. rakennustarkastaja pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat 1-24 :t Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannele Vestola ja Eero Sysmäläinen. Allekirjoitukset Kauko Sinijärvi puheenjohtaja Pentti Salo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Laukaa Hannele Vestola Eero Sysmäläinen Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Maankäyttöosasto pöytäkirjanpitäjä Pentti Salo

2 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan esittelijöiden ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa toimikaudella Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan toimivallan siirto alaisilleen viranhaltijoille sekä otto-oikeus ja siitä ilmoittaminen toimikaudella Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan nimenkirjoitusoikeus toimikaudella Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan edustajat katselmuksissa toimikaudella Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen sekä tositteiden hyväksyjät toimikaudella Maankäyttöosaston palveluhinnasto Lausunto Democon Service Oy:n ympäristölupahakemuksesta 8 maa-aineslupahakemukseen, Lisä-Penttilä Selvityspyyntö Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnalle koskien vesi- ja viemäriverkoston rakentamista 10 Laukaan kirkonkylän asemakaavan YL-korttelin 818 hinnoittelu ja luovutusmenettely (Hytösenkuja) 11 Asuntotonttien luovuttaminen rakennettavaksi / Laajalahti (korttelit 1206 ja 1207), Laukaa kk 12 Asuntotonttien luovuttaminen rakennettavaksi / Kantola (korttelit ), Laukaa kk 13 Maankäyttösopimus Heikki Riipisen kuolinpesän ja Salme Riipisen kanssa / Mökkiperä, Laukaa kk 14 Kirkonkylä, asemakaavan muutos Rokkakankaan teollisuusalue ja asemanseutu Laukaan kunnan maankäytön rakennemalli Vehniän eteläosan osayleiskaava Lievestuore, asemakaavan muutokset Polvenkuja ja Paloasema Poikkeamispäätös Lääkärilä

3 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Poikkeamispäätös Pitkänpohjanniemi Poikkeamispäätös Koivukuja Etuostoasioiden käsittely Viranhaltijapäätökset Tiedoksi merkittävät asiat ja kirjelmät Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan arvio lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (HYVIS ) toteutumisesta 61

4 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan esittelijöiden ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa toimikaudella /10.00/2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 1 Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Laukaan kunnan hallintosäännössä määrätään toimielinten kokousmenettelystä. Hallintosäännön mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Kunnanhallituksen esitteljänä on kunnanjohtaja. Toimielimissä esittelijöinä toimivat ao. toimielimen määräämä viranhaltija tai viranhaltijat. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanhallituksen määräämällä edustajalla lautakunnassa ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Muiden kuin em. henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta lautakunnan kokouksissa päättää ao. lautakunta. Esityslistan oheisaineistona jaetaan osaston organisaatiokaavio. Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää 1. määrätä lautakunnan esittelijäksi yleis- ja hallintoasioiden osalta maankäyttöosaston osastopäällikön kaavoitusjohtaja Mari Holmstedtin. Hänen 1. sijaisekseen ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalaisen ja 2. sijaisekseen maankäyttöinsinööri Jarmo Toikan. 2. määrätä lautakunnan esittelijäksi maankäytön tulosyksikön asioiden osalta kaavoitusjohtaja Mari Holmstedtin. Hänen 1. sijaisekseen maankäyttöinsinööri Jarmo Toikan ja 2. sijaisekseen kaavasuunnittelija Outi Toikkasen. 3. määrätä lautakunnan esittelijäksi rakennusvalvontatoimen tulosyksikön asioiden osalta johtavan rakennustarkastajan Päivi Niemen. Hänen 1. sijaisekseen rakennustarkastaja Pertti Ylösen ja 2. sijaisekseen rakennustarkastaja Tapio Kainun.

5 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta määrätä lautakunnan esittelijäksi ympäristötoimen tulosyksikön asioiden osalta ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalaisen. Hänen sijaisekseen ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhösen. 5. määrätä lautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi hallintosihteeri Pentti Salon ja hänen sijaisekseen toimistosihteeri Pia Niemisen. 6. että asiantuntijoiden kutsumisesta kokoukseen päättävät puheenjohtaja ja esittelijät, tämän estämättä myös lautakunta voi kutsua kokoukseen asiantuntijoita. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

6 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan toimivallan siirto alaisilleen viranhaltijoille sekä otto-oikeus ja siitä ilmoittaminen toimikaudella / /2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 2 Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Laukaan kunnan hallintosäännössä määrätään kunnan ja osastojen organisaatio sekä lautakuntien toimialajako, yleinen ratkaisuvalta ja otto-oikeus. Hallintosääntö / osasto- ja tulosyksikköjako sekä esimiehet Kunnan toiminnot jaetaan pääsääntöisesti osastoihin ja nämä tulosyksikköihin, joista päättää kunnanhallitus. Kunnanviraston päällikkönä toimii kunnanjohtaja ja jokaisella osastolla on osastopäällikkö ja tulosyksiköillä esimiehet ja sijaiset. Kunnanhallitus määrää toimikaudekseen kunnanjohtajan sijaiset sekä osastopäälliköt ja heidän sijaisensa. Tulosyksikköjen esimiehet kunnanhallitus määrää toistaiseksi. Tulosyksikön esimiehen sijaiset määrää osastopäällikkö. Maankäyttöosaston organisaatio hallituksen esityslistalla MAANKÄYTTÖOSASTO (hallituksen toimikaudeksi ) Osastopäällikkö, kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt 1. sijainen ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen 2. sijainen maankäyttöinsinööri Jarmo Toikka MAANKÄYTTÖOSASTO (toistaiseksi) 1. Maankäytön tulosyksikkö - kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt 2. Rakennusvalvontatoimen tulosyksikkö - johtava rakennustarkastaja Päivi Niemi 3. Ympäristötoimen tulosyksikkö - ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen Hallintosääntö / lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Lautakunta toimialallaan päättää: 1. niistä asioista, jotka ovat tarpeen sen toimialan toiminnan turvaamiseksi ja sille määrättyjen tulosten saavuttamiseksi talousarvion ja -suunnitelman sekä lakien ja sääntöjen mukaisesti 2. toiminnassaan noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista,

7 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta hallinnassaan olevien alueiden ja huoneistojen vuokralle antamisesta 4. hankinnoista sekä ostopalvelu ja muista sopimuksista määrärahojen puitteissa sekä irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta 5. vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi 6. käyttöönsä tulevien rakennusten vastaanottamisesta, 7. päättää toimialallaan järjestö- ym. avustusten myöntämisestä sekä 8. velkajärjestely- ja saneerauslausunnoista Lautakunta voi harkintansa mukaan siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen hallinnollista pakkoa koskevaa päätösvaltaa lukuun ottamatta asettamilleen jaostoille ym. ja viranhaltijoille. Viranhaltijoille siirrettävä toimivalta hankintojen ja sopimusten osalta voi kokonaiskustannuksiltaan olla enintään kuitenkin niin, että kokonaiskustannuksiltaan yli päätökset edellyttävät aina myös ao. lautakunnan puheenjohtajan hyväksymisen. Ko. toimivallan siirtopäätöksistä tulee ilmoittaa keskushallinnon kirjaamoon, joissa niistä pidetään ajantasaista luetteloa. Hallintosääntö / otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Hallintosäännön mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita/asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi on tehtävä viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kunnanhallituksen otto-oikeus on ensisijainen lautakunnan otto-oikeuteen nähden. Näin ollen kunnanhallitus voi lautakunnan ylitse ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan alaisen viranomaisen

8 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta yksittäisen päätöksen, sikäli kun se on tehty delegoidun päätösvallan nojalla. Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanhallituksen edustaja lautakunnassa toimii myös otto-oikeuden käyttämisen suhteen yhdyshenkilönä. Kunnanhallituksen edustajan tulee seurata, ovatko lautakunnan tai sen alaisten viranomaisten tekemät päätökset sellaisia, että ne tulisi ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Tällaisista päätöksistä tulee viipymättä ilmoittaa kunnanhallitukselle. Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemien päätösten kuulutus toimitetaan otto-oikeuden käyttämisen ratkaisemiseksi kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa sekä kaavoitus- ja rakennuslautakunnan puheenjohtajalle. Virastossa on laadittu luettelo viranhaltijoiden päätettäväksi esitettävistä asioista, jotka käytännön työn sujuvuuden ja asiakaspalvelun kannalta on mielekästä ja järkevää delegoida. Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää: 1. siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen viranhaltijoille liitteenä olevan luettelon mukaisesti 2. virkojen/toimien väliaikaista hoitoa, virkavapautta tai työsuhdelomia, viran/toimen vaalin vahvistamista, eron myöntämistä sekä maankäyttöosaston saatavien poistamista koskevien päätösten osalta lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan 3. lautakunnan puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen edustaja lautakunnassa (yhdyshenkilö) tai lautakunnan esittelijät ratkaisevat käyttääkö lautakunta otto-oikeuttaan 4. lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ilmoitetaan lautakunnan puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle lautakunnassa ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle 5. merkitä em. menettelyn tietoonsa saatetuksi. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 1 KARA delegointi toimikaudella

9 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan nimenkirjoitusoikeus toimikaudella / /2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 3 Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Laukaan kunnan hallintosäännön mukaan kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa päätöksen tehnyt viranomainen. Lautakunnan päätöksiin perustuvat sopimukset ja sitoumukset sekä toimikirjat ja kirjelmät allekirjoittaa asianomainen osastopäällikkö tai esittelijä ja varmentaa kyseessä olevan toimielimen valtuuttama viranhaltija. Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin toimielimen määräämissä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä yksinkin todistaa oikeaksi. Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä, arkistosihteeri tai ao. toimielimen vastaavaksi arkistonhoitajaksi määräämä viranhaltija tai muu toimielimen nimeämä viranhaltija. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää, että lautakunnan päätökseen perustuvan sopimuksen, sitoumuksen, toimikirjan ja kirjelmän allekirjoittaa osastopäällikkö ja varmentaa asian valmistelleen tulosyksikön esimies. Osastopäällikön poissa tai muutoin estyneenä ollessa em. asiakirjat allekirjoittaa hänen sijaisekseen määrätty ja varmentaa asian valmistelleen tulosyksikön esimies tai hänen sijaisekseen määrätty. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

10 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan edustajat katselmuksissa toimikaudella /10.00/2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 4 Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan tulee nimetä toimikausittain edustajansa toimivaltaansa kuuluvien katselmusten suorittajiksi. Katselmukset ovat lähinnä naapuruussuhdelakiin perustuvia tai erilaisten johtojen ja putkien sijoittamiseen liittyviä katselmuksia, joista osapuolet eivät ole päässeet vapaaehtoiseen sopimukseen ja viranomainen (lautakunta) joutuu ratkaisemaan asian. Edustajia tulee olla vähintään puolet lautakunnan jäsenistä (5), joista yhden on oltava lautakunnan puheenjohtaja. Lisäksi on tulee nimetä yksi tai kaksi jäsentä kaikkien yhteisiksi varaedustajiksi. Kaavoitusjohtaja: Lautakunta nimeää edustajansa toimikautensa aikana pidettäviin katselmuksiin. Lautakunta nimesi edustajikseen em. katselmuksiin toimikaudekseen seuraavat: Puheenjohtaja Kauko Sinijärvi Jäsen Markku Autio Jäsen Hannele Vestola Jäsen Kirsi Nieminen Jäsen Tommi Leppänen Jäsen Sirkka Heinimaa Kaikkien edellä mainittujen yhteisiksi varajäseniksi nimettiin jäsenet Eero Sysmäläinen ja Jaana Kinnunen.

11 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen sekä tositteiden hyväksyjät toimikaudella / /2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 5 Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Käyttösuunnitelma Laukaan kunnan hallintosäännön mukaisesti valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa toimikaudekseen edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käytössä olevassa taloushallintojärjestelmässä valtuuston päättää sitovat määrärahat lautakuntatasolla. Käyttösuunnitelmassa palkkoihin ja henkilösivukustannuksiin varattuja osamäärärahoja ei saa ilman kunnanhallituksen lupaa siirtää toiseen käyttötarkoitukseen. Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan pitää hyväksyä käyttösuunnitelma oman toimialansa osalta. Määrärahat ja tuloarviot jaetaan sekä käyttötalousosassa että investointiosassa tili ja kustannupaikkatasolle. Lautakunnan hyväksymä käyttösuunnitelma toimitetaan taloushallintoon. Tositteiden hyväksyjät Tositteet on varustettava sekä asiatarkastus- että hyväksymismerkinnällä. Toimielin määrää tositteiden hyväksyjät enintään toimikaudekseen. Hyväksyjä vahvistaa tositteen oikeellisuuden ja vastaa määrärahan riittävyydestä. Asiatarkastaja tarkastaa laskun oikeellisuuden (lasku on tilauksen ja tavaran tai palveluksen mukainen) ja suorituksen vastaanoton. Asiatarkastajana voi toimia henkilö, jonka työtehtäviin vastaanottaminen kuuluu toimenkuvan, työnjohdollisen määräyksen tai aseman nojalla. Asiatarkastaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö eikä itseään koskevia laskuja saa hyväksyä. Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan pitää määrätä toimikaudekseen ne henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet ja toimivat asiatarkastajina.

12 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Laukaan kunnassa on käytössä sähköinen laskujen käsittelyjärjestelmä. Esityslistan oheisaineistona jaetaan Valtuuston :ssä 126 hyväksymä kaavoitus- ja rakennuslautakunnan v talousarvio. Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 1. hyväksyy lautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. 2. määrää tositteiden hyväksyjiksi toimikaudekseen liitteen mukaiset viranhaltijat. Tositteiden asiatarkastajina toimivat lautakunnan alaiset viranhaltijat ja työntekijät, joiden työtehtäviin ko. vastaanottaminen kuuluu toimenkuvan, työnjohdollisen määräyksen tai aseman nojalla. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 2 Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan v talousarvion käyttösuunnitelma 3 Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan tositteiden hyväksyjät toimikaudella

13 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Maankäyttöosaston palveluhinnasto /02.05/2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 6 Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Maankäyttöosasto tuottaa palveluja, jotka eivät ole varsinaisia viranomaistehtäviä. Palveluja tuotetaan kunnan sisäiseen käyttöön sekä talon ulkopuolelle. Erilaiset palvelut, selvitykset, kyselyt ja tulostuspyynnöt työllistävät osaston vähälukuista henkilöstöä. Palvelupyynnöt pyritään saamaan kirjallisesti mm. tilauksen ja lähtötietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Järjestelyllä tehostetaan ja optimoidaan osaston henkilöstöresurssien käyttöä. Edellisen kerran palvelujen ja niiden hintojen kokonaistarkastelu on tehty vuonna Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan palvelu- ja kopiohinnaston. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 4 Maankäyttöosaston palveluhinnasto 2015

14 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Lausunto Democon Service Oy:n ympäristölupahakemuksesta 707/ /2014 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 7 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen, puh Länsi- ja Sisä-Suomen AVI pyytää Laukaan kunnan ym pä ris tön suo jelu vi ran omai sel ta lausuntoa Democon Service Oy:n jät teen kä sit te ly toimin taa koskevasta ympäristölupahakemuksesta. Hakemuksen mu kainen toiminta käsittää lajiteltavien rakennus- ja purkujätteiden, kau pan ja teollisuuden pakkaus-, paperi- ja muovijätteiden sekä esi la ji tel tu jen puu-, betoni- ja kiviainesjätteiden vastaanottoa, lajittelua ja esikäsittelyä sekä jakeiden välivarastointia ja myyntiä. Laitoksella murs ka taan betonia ja kiviä sekä haketetaan puuta.laitoksella vastaan ote taan vuodessa maksimissaan tonnia eri jätejakeita. Hake muk ses sa haetaan lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muu toksen haus ta huolimatta. Toiminta sijoittuu Laukaan kunnan Lep pä ve den kylään kiinteistöille Näätämäki ja Näätärinne Democon Service Oy:llä on Laukaan kunnan kaavoitus- ja ra ken nuslau ta kun nan myöntämä voimassa oleva lupa ky sei sel le toiminnalle, mutta luvassa myönnetyt vastaanotettavien jä te ja kei den määrät ovat toiminnanharjoittajalle aivan liian alhaiset. Tämä joh tuu hakijan virheestä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jä te tys sä hakemuksessa, lupa on myönnetty hakemuksessa ker ro tuil le jätemäärille. Hakija on jo ajanut kiinteistölle Näätärinne be to ni jä tet tä moninkertaisesti sen määrän, mitä nyt voimassa oleva lupa sal lii. Lisäksi kiinteistöllä on louhittu kallioperää rakennusluvassa mää rät tyä tasoa alemmas, jolloin pohjavesi on alkanut kertyä kai van toon, ja siinä on nyt n. puolen hehtaarin vesiallas, joka täytyy täyttää en ne kuin toiminnan edellyttämiä rakennuksia pääsee rakentamaan. Asian johdosta toimintapaikalla on käyty Keski-Suomen ELY-kes kuk sen edustajien kanssa useaan otteeseen. Democon Service Oy:llä on vireillä Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:ssa jätetty ha ke mus pohjaveden pysyväksi alentamiseksi ja pumpattavan ve den johtamiseksi pois maastoon toiminta-alueelta. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:iin toimitettu ympäristölupahakemus on sama, joka toimitettiin myös Laukaan kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sel le, se on allekirjoitettu Hakemuksesta on muu tet tu ainoastaan jätemäärät. Lupahakemus liitteineen on nähtävillä kokouksessa. Esityslistan oheisaineistona jaetaan hakijan toimittama tiivistelmä toimin nas ta.

15 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Ympäristötoimenjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta toteaa lausuntonaan, että ha ke mus on edelleen olennaisilta osiltaan epätarkka. Hakemuksen täy den nyspyyn nös sä pyydetään tarkempi selvitys vastaanotettavien jät tei den laadusta, hakija toteaa tähän, että "Tähän ei voi vielä vastata, kos ka ei ole tarkkaa tietoa siitä, mistä jätettä tulee". Hakija toteaa myös, ettei pysty antamaan arviota käsittelyvolyymistä. Vas taan otet ta vat materiaalit ja niiden määrä ovat oleellisia tietoja lu pa ha ke muk ses sa, koska niiden perusteella annetaan lupamääräykset, joilla mää ri tel lään toiminnan luonne ja kokoluokka. Jätteitä ja niiden määriä kuvaavassa taulukossa vuosivarastoinnin ja ker ta va ras toin nin määrät ilmeisesti joidenkin jakeiden kohdalla vaih taneet paikkaa, esim. betoni- ja kiviaineksen vuosittain käsiteltäväksi mää räk si ilmoitetaan t ja kertavarastoinnin t. Melusta pi täi si olla jonkunlainen selvitys, koska hakemuksessa ilmoitetaan, et tä myös kiviainesta otetaan vastaan käsiteltäväksi. Vaikka koneita ei ole hankittu, niiden lähtömelutasotietoja on kyllä saatavilla. Toiminnalle ei voida myöntää aloittamislupaa mahdollisesta muu toksen haus ta huolimatta sillä perusteella, että "toiminta pitää saada talou del li sis ta syistä käyntiin", kuten hakija ilmoittaa. Annettavassa lu papää tök ses sä tulee edellyttää, että toiminnan vaatimat rakenteet, joil le on haettu rakennuslupaa, tulee olla rakennettu valmiiksi en ne kuin jätteitä aletaan ottaa vastaan. Kaikista vastaanotetuista jä te ja keis ta tulee olla siirtoasiakirjat. Hakemuksen tiedoista poiketen hakijalla on kirjallinen vuok ra so pi mus toiminta-alueesta, joka on voimassa saakka. Jotta alu eel le voidaan ympäristölupa myöntää, tulee hakijalla olla kir jal li nen vuokrasopimus, joka on voimassa koko toiminnan aiotun ajan. Hakijan toiminnassa on Laukaan ympäristönsuojeluviranomaisen myön tä män luvan voimassaolon aikana tullut esiin seikkoja, jotka ei vät välttämättä puolla luvan myöntämistä ja asettavat ky seen alai sek si jätteenkäsittelytoimintaa koskevan vaatimuksen toi min nan har joit ta jal ta vaadittavan ammattitaidon täyttymisestä. Hakija ei ole pe reh ty nyt hänelle myönnettyyn ympäristölupaan ja sen lupamääräyksiin lainkaan. Kuten aikaisemmin on mainittu, tulee toiminnanharjoittajan rakentaa en sin toiminnan vaatimat rakenteet valmiiksi, muuten on mahdollista et tä kiinteistöjä käytetään vain betonijätteen kaatopaikkana. Toi minnan har joit ta jal le on annettu ohjeet Keski-Suomen ELY-keskuksesta, kuin ka toimia muodostuneen pohjavesilammen kanssa.

16 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Keskustelun kuluessa ympäristötoimenjohtaja muutti pohjaehdotuksesna kuulumaan seuraavasti: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta toteaa lausuntonaan, että hakemus on edelleen olennaisilta osiltaan epätarkka. Hakemuksen täydennyspyynnössä pyydetään tarkempi selvitys vastaanotettavien jätteiden laadusta, hakija toteaa tähän, että "Tähän ei voi vielä vastata, koska ei ole tarkkaa tietoa siitä, mistä jätettä tulee". Hakija toteaa myös, ettei pysty antamaan arviota käsittelyvolyymistä. Vastaanotettavat materiaalit ja niiden määrä ovat oleellisia tietoja lupahakemuksessa, koska niiden perusteella annetaan lupamääräykset, joilla määritellään toiminnan luonne ja kokoluokka. Jätteitä ja niiden määriä kuvaavassa taulukossa vuosivarastoinnin ja kertavarastoinnin määrät ilmeisesti joidenkin jakeiden kohdalla vaihtaneet paikkaa, esim. betoni- ja kiviaineksen vuosittain käsiteltäväksi määräksi ilmoitetaan t ja kertavarastoinnin t. Melusta pitäisi olla jonkunlainen selvitys, koska hakemuksessa ilmoitetaan, että myös kiviainesta otetaan vastaan käsiteltäväksi. Vaikka koneita ei ole hankittu, niiden lähtömelutasotietoja on kyllä saatavilla. Toiminnalle ei voida myöntää aloittamislupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta sillä perusteella, että "toiminta pitää saada taloudellisista syistä käyntiin", kuten hakija ilmoittaa. Annettavassa lupapäätöksessä tulee edellyttää, että toiminnan vaatimat rakenteet, joille on haettu rakennuslupaa, tulee olla rakennettu valmiiksi ennekuin jätteitä aletaan ottaa vastaan. Kaikista vastaanotetuista jätejakeista tulee olla siirtoasiakirjat. Hakemuksen tiedoista poiketen hakijalla on kirjallinen vuokrasopimus toiminta-alueesta, joka on voimassa saakka. Jotta alueelle voidaan ympäristölupa myöntää, tulee hakijalla olla kirjallinen vuokrasopimus, joka on voimassa koko toiminnan aiotun ajan. Hakijan toiminnassa on Laukaan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämän luvan voimassaolon aikana tullut esiin seikkoja, jotka eivät välttämättä puolla luvan myöntämistä ja asettavat kyseenalaiseksi jätteenkäsittelytoimintaa koskevan vaatimuksen toiminnanharjoittajalta vaadittavan ammattitaidon täyttymisestä. Hakija ei ole perehtynyt hänelle myönnettyyn ympäristölupaan ja sen lupamääräyksiin lainkaan. Edellä mainituilla perusteilla ympäristölupaa ei tule myöntää. Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

17 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta maa-aineslupahakemukseen, Lisä-Penttilä / /2014 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 8 Valmistelijat: ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen, puh ja ympäristösuunnittelija Heidi Hokkanen, puh Tiedot hakemuksesta Kylä, tila, kiinteistötunnus: Lievestuore, Lisä-Penttilä Ottamisalueen pinta-ala 2.02 ha. Haettu ottamisaika 8 vuotta. Haettu kokonaisottomäärä soralle m 3. Vuotuinen ottomäärä 8375 m 3. Lupahakemuksella haetaan uutta lupaa suppeammalle alueelle päättyneelle maa-ainesluvalle (Laukaan kaavoitus- ja rakennuslautakunta ). Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on pyytänyt ja saanut Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnon. Keski-Suomen ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa maa-ainesten ottosuunnitelmaan. Naapureiden (6 kpl) kuuleminen on suoritettu minkä johdosta on jätetty yksi muistutus. Hakija maksaa kunnalle voimassa olevan maa-ainestaksan mukaisen ottamissuunnitelma tarkastusmaksun 920,-. Se on maksettava tämän päätöksen saatua lainvoiman ja ennen ottamistoimintaan ryhtymistä. Kaikki alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa, jossa asia myös esitellään tarkemmin. Ympäristötoimenjohtaja: 1. YLEISTÄ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää, että Kaivinkone ja maansiirto Rikamat Oy:lle myönnetään maa-ainesten ottolupa liitteenä olevan hakemuksen sekä seuraavien lupaehtojen ja määräysten mukaisesti: Maa-ainesten otolle myönnetään lupa. Otettavan maa-aineksen kokonaisottomäärä on m 3. Ottamisaika on 8 vuotta luvan lainvoimaiseksi tulosta lukien ja vuotuinen ottamismäärä on 8375 m 3.

18 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta ALUEEN MAASTOMERKINNÄT Valvonnan helpottamiseksi, ennen ottotoiminnan aloittamista, tulee alueelle asentaa riittävästi alinta ottotasoa osoittavia, selvästi näkyviä korkeusmerkkejä (vähintään kolme kolmiopukkia). Myös ottamis- ja kaivualueen rajat ja luiskakaltevuudet tulee merkitä maastoon. Ottoalueelle tulee sijoittaa selkeä taulu, josta ilmenee mm. maa-ainesluvanhaltijan / urakoitsijan yhteystiedot ja luvan voimassa oloaika. Alueen työnaikaiset jyrkät luiskat tulee suojata lippusiimoin tai muulla vastaavalla tavalla. 3. MÄÄRÄTYT TARKASTUKSET Alkutarkastus, kun maastomerkintä on suoritettu. Lopputarkastus, kun alueen maisemointityö on loppuun suoritettu. 4. ALIN OTTOTASO Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaan pohjaveden pinta kaivualueella oli N m. Alin sallittu ottotaso on N m. Ylimmän pohjavesitason väliin on jätettävä kuitenkin vähintään 4 metrin vahvuinen suojakerros. Ottotason alapuolisia massanvaihtoja tai pohjaveden asemaa muuttavaa kaivua ei sallita. 5. POHJAVESI JA POHJAVESIPUTKET Pohjavesipinnan korkeus tulee havaita neljä kertaa vuodessa (talvi, kevät, kesä ja syksy) ja havaintotulokset ja -päivä tulee merkitä havaintopäiväkirjaan. Pohjaveden pinnan korkeustiedot tulee toimittaa Keski-Suomen ELY-keskukselle ja kunnan valvontaviranomaiselle kerran vuodessa, tammikuun aikana. 6. POLTTO- JA VOITELUAINEIDEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointi alueella on kielletty. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja. Autojen ja koneiden säilytys ja huolto on alueella kielletty, ellei ympäristön pilaantumisvaara ole poistettu asianmukaisilla tiloilla tai suojarakenteilla. Myös koneiden ja autojen tankkaus tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaaraa. Lisäksi pohjaveden puhtaana säilymiseksi on huolehdittava siitä, että pohjavedelle vahingollisten aineiden käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Jos öljyä tai muuta pohja- ja pintaveden laatua vaarantavaa ainetta joutuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, sekä ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi.

19 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta ALUETTA KOSKEVAT ERITYISEHDOT Luvan saajan on huolehdittava tarpeellisin toimenpitein maa-aineskuormien ja tarpeellisin osin ottamisalueelle johtavan tien pölyntorjunnasta. 8. ALUEEN MAISEMOINTI Alueen luiskat muotoillaan vähintään kaltevuuteen 1:3. Alueen jälkitasauksessa, jälkiverhoilussa ja yleisessä siistimisessä ei saa käyttää pohjavettä vaarantavia materiaaleja. Pintamaat tulee varastoida kaivualueen ulkopuolelle siten, että ne voidaan käyttää maisemoinnin yhteydessä kasvualustan muodostamiseen (suositeltu varastointiaika enintään kolme vuotta). Alueelle istutetaan mäntyä tai koivua (2500 kpl/ha) niille osille, jollei luontaista taimettumista tapahdu. Maa-ainesten ottaminen ja alueen jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä vaiheittain ottamisen edistyessä. Vaiheittainen alueen maisemointitöiden tarkastus tulee tehdä kahden vuoden välein. Tarkastuksessa tulee olla läsnä luvanhaltija, kunnan maa-ainesoton valvoja sekä tarvittaessa Keski-Suomen ELY-keskuksen edustaja. Suunnitelman mukainen maisemointi suoritetaan loppuun 1 vuoden kuluessa ottamistoiminnan päättymisestä. Kaivannaisjätteet käsitellään lupahakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti. Alueelle mahdollisesti asettuvat törmäpääsky-yhdyskunnat tulee ottaa huomioon maa-ainesten oton yhteydessä. Pesien hävittäminen on kiellettyä pesimäkauden aikana. 9. VALVONTAMAKSU JA VAKUUS Hakija maksaa kunnalle vuotuisen ottamistoiminnan valvontamaksun kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. Ensimmäinen vuotuismaksu on 306,- (8375 m 3 ) ja se on maksettava tämän päätöksen saatua lainvoiman ja ennen ottamistoimintaan ryhtymistä. Tämän päätöksen lupaehdoissa määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi on hakijan asetettava 5.715,- :n suuruinen hyväksyttävä vakuus. Em. vakuus on asetettava ennen ottamistoimintaan ryhtymistä ja sille on haettava kunnan maankäyttöosaston osastopäällikön hyväksymispäätös (Maa-aineslaki 11 ja 12 :t). Vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on kunnan rakennustarkastajan tekemässä lopputarkastuksessa hyväksytty (Maa-ainesasetus 8 ).

20 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta MUUTA Hakemus ja ottamissuunnitelma sekä yllä olevat määräykset sisältävät laissa edellytetyt tarpeelliset lupamääräykset. Ely keskus on lausunnossaan pitänyt alueen maa-ainesten ottoa mahdollisena. Tämän päätöksen saatua lainvoiman tulee hakijan toimittaa siitä todistus kunnan rakennustarkastajalle. tässä asiassa annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen perustelut: Ottoalue on vanhaa toiminnassa olevaa aluetta. Soran pois kuljettaminen tapahtuu jo aiemman luvan mukaista reittiä. Lakiviitteet: Maa-aineslaki 3, 11, 12 ja 21, maa-ainesasetus 8. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 5 Maa-aineslupahakemus, Lisä-Penttilä Maa-ainesten ottamissuunnitelma, Lisä-Penttilä Ely-keskuksen lausunto, Lisä-Penttilä Muistutus, Lisä-Penttilä

21 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Selvityspyyntö Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnalle koskien vesi- ja viemäriverkoston rakentamista 668/14.05/2014 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Valmistelija: ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen, puh Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta on vahvistuttanut itselleen toi minta-alu een Laukaan kunnanhallituksella Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta on vesihuoltolain 8 :n nojalla velvol li nen toiminta-alueellaan vastaamaan siitä, että toiminta-alueella ole vat kiinteistöt saavat vesihuoltopalvelut taloudellisesti ja asian mukai ses ti. Vesihuollosta perittävät maksut eivät myöskään saa muo dostua kohtuuttomiksi tai epätasa-arvoisiksi. Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueella on alueita joilla on pääasiassa vanhoja lomakiinteistöjä, ja yksittäisiä maa ti lo ja/ym pä rivuo ti ses ti asuttuja kiinteistöjä.tällainen tilanne on esimerkiksi toi minta-alu een itäreunalla. Vihtasillan vesiosuuskunta on il moit ta nut, ettei vesihuollon järjestäminen alueella oleville yksittäisille kiin teis töil le ole osuuskunnan kannalta taloudellisesti kannattavaa. Osuus kun ta ilmoittaa tarkastelevansa asiaa kun tulee lisää liittymistä ha lua via. Osuuskunnan toiminnan johdosta alueelle on syntynyt tilanne, jossa ra ken nus lu paa edellyttävät uudis-/saneeraushankkeet eivät voi saa da lupaa. Kiinteistökohtaisia jätevesijärjestelmiä ei vahvistetulle toi minta-alu eel le voida hyväksyä, toisaalta osuuskunta ei tuo verkostoa yk sittäi sen kiinteistön omistajan vuoksi. Syntynyt kiinteistönomistajille kohtuuton tilanne ratkeaa vain osuuskun nan toiminta-aluetta supistamalla tai sillä, että osuuskunta pi kaises ti ryhtyy toimenpiteisiin vastatakseen vesihuoltolain velvoitteista. Hy väk syt tyä toiminta-aluetta voidaan muuttaa joko osuuskunnan esityk ses tä, tai jos osuuskunta ei sitä tee kunnan toimesta, kunhan osuus kun taa on kuultu. Ympäristötoimenjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta pyytää Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnalta sel vi tys tä siitä, millä aikataululla vesihuolto-osuuskunta aikoo toteuttaa ve si- ja viemäriverkoston rakentamisen niin, että se kattaa ta lou del li ses ti ja asianmukaisesti koko toiminta-alueen. Toiseksi, jos osuuskunta ei kohtuullisessa ajassa aio toteuttaa vesi- ja viemäriverkoston rakentamista, millä aikataululla osuuskunta ai koo tehdä esityksen toiminta-alueen muuttamiseksi/supistamiseksi.

22 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Selvitykseen on liitettävä nykyisen toiminta-alueen kartta johon esi tetään rakentamisaikataulu. Kartasta on selkeästi käytävä ilmi omis ta jatie toi neen kiinteistöt jotka ovat jo liitettynä verkostoon, ja omis ta ja tie toineen aikataulutettuna ne kiinteistöt jotka aiotaan liittää ver kos toon. Vaihtoehtoisesti on esitettävä kartta toiminta-alueen muut ta mis suun nitel mas ta, ja tieto siitä koska muutosta haetaan. Kartasta on sel keäs ti käytävä ilmi verkostoon liittyneet kiinteistöt omistajatietoineen. Selvitys on annettava klo 12:00 mennessä. Selvityksen an ta mat ta jättäminen ei estä asian käsittelyä ja ratkaisua kunnassa. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 9 Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Valmistelija: ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen, puh Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti kokouksessaan pyytää Vihtasillan vesiosuuskunnalta selvitystä siitä kuinka osuuskun ta ratkaisee vahvistetulla toiminta-alueellaan syntyneen ra ken tamis ta haittaavan ja estävän tilanteen. Osuuskunta on kokouksessaan päättänyt pyytää Lau kaan kuntaa supistamaan Kuhaniemen alueelle vahvistettua toi min ta-aluetta päätöksen liitteenä olevien karttaliitteiden mukaisesti. Esi tet ty toiminta-alueen supistaminen ratkaisee alueelle syntyneen ra ken tamis ta haittaavan tilanteen. Ympäristötoimenjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on tutustunut asiaan. Lautakunta pyy tää teknistä lautakuntaa ryhtymään pikaisiin vesihuoltolain mukai siin toimiin Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen muut ta mi sek si haettuun muotoon. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 9 Vihtasillan vesiosuuskunnan selvitys koskien vesi- ja viemäriverkoston rakentamista

23 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Laukaan kirkonkylän asemakaavan YL-korttelin 818 hinnoittelu ja luovutusmenettely (Hytösenkuja) 704/ /2014 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 10 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Jarmo Toikka, p Kunta omistaa tilan Kanavanranta , jonka alueella si jaitsee Laukaan kirkonkylän asemakaavan mukainen YL-kortteli nro 818 (julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue). Korttelin pin ta-ala on yhteensä noin 8194 m² ja sillä on rakennusoikeutta noin 3278 k-m² (e=0,4). Kortteliin muodostuu kaksi ohjeellisen tonttijaon mukaista ra ken nuspaik kaa: Rak.paikka Osoite Kerrosluku Pinta-ala Rak.oik. YL Hytösenkuja 3 II n m² n k-m² YL Hytösenkuja 1 II n m² n k-m² Kunnan ei kannata myydä keskeisillä paikoilla olevia yleisten ra kennus ten rakennuspaikkoja, vaan luovuttaa ne rakennettavaksi vuok raamal la. Silloin kunta pystyy paremmin hallitsemaan alueen maan käyttöä ja se saa lunastusoikeuden vuokra-alueelle rakennettuihin pal ve lura ken nuk siin. Käypä hintataso alueella on tällä hetkellä 55 /k-m² (myyntihinta). Raken nus pai kan vuotuinen perusvuokra olisi 5 % myyntihinnasta. Todetaan, että kaksi eri toimijaa ovat kiinnostuneita ra ken nus pai kois ta korttelissa: 1. Suomen Hoivatilat Oy on hakenut rakennuspaikkaa ra ken taakseen uudisrakennuksen 5-ryhmäistä päiväkotia varten. Pal ve luntuot ta ja na päiväkodissa toimisi laukaalainen Musiikkikoulu Rauha la Oy. 2. Rakennusliike Lehto Oy on hakenut rakennuspaikkaa ra ken taakseen uudisrakennuksen vanhusten palveluasumista varten. Palve lun tuot ta ja na toimisi Esperi Care Oy. Maapoliittinen ohjelma ohjaa rakennuspaikkojen luovuttamista elin keino toi min taa varten. Silloin, kun rakennuspaikkojen luovuttamista har kitaan palveluasumista varten, mukana on lisäksi pe rus tur va osas to ja taloushallinto. Esityslistan oheisaineistona jaetaan karttaote rakennuspaikoista se kä Suomen Hoivakodit Oy:n ja Rakennusliike Lehto Oy:n tont ti ha ke mukset.

24 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kun ta vuokraa rakennuspaikkoja Laukaan kirkonkylän YL-korttelista 818 seuraavin ehdoin: - Perusvuokra on 5 % myyntihinnasta 55 /k-m². Vuokra sidotaan elin kus tan nus in dek siin. - Hinta on voimassa saakka, jonka jälkeen kaa voi tusjoh ta jal la on saakka oikeus tehdä hinnantarkistus ja päät tää tarvittessa uusi markkina-arvoinen hinta. - Mikäli katsotaan tarpeelliseksi, rakennuspaikoista voidaan jär jestää tarjouskilpailu tai pyytää puolueettoman arvioitsijan arvio raken nus paik ko jen arvosta. - Rakennuspaikat voidaan varata 6 12 kuukaudeksi maan käyt tö insi nöö rin päätöksellä rakennushankkeen suunnittelua varten. Silloin yhden vuoden varausmaksu on 1 % myyntihinnasta. Va rausmak sua ei palauteta. - Vuokralainen vastaa rakennuspaikan lohkomiskustannuksista. - Maankäyttöosasto valtuutetaan määrittämään tarkemmat varausja so pi mus eh dot sekä laatimaan maanvuokrasopimukset. Maanvuokrasopimusten nimenkirjoitus määräytyy kunnanhallituksen pää tök sen mukaisesti. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

25 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Asuntotonttien luovuttaminen rakennettavaksi / Laajalahti (korttelit 1206 ja 1207), Laukaa kk 143/ /2014 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 11 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Jarmo Toikka, p Laajalahden asuinalueen tonttien rakentaminen on alkanut kesällä Keväällä 2015 on tarkoitus jatkaa Laajalahdentien katua noin 150 m eteenpäin, jolloin kuudelle uudelle omakotitalotontille kort te leissa 1206 ja 1207 olisi mahdollista rakentaa. Hinnoittelu: Alueen aiempia tontteja on hinnoiteltu keväällä Silloin vas taavien tonttien hinnaksi päätettiin noin 60 euroa/k-m². Yleinen hin ta ta so on py sy nyt lähes samana, joten hintojen korotukselle ei ole tar vet ta. Myyn ti- ja vuokratuloista saatavalla myyntivoitolla pystytään kat ta maan kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisen kus tan nuk set. Luovutusmenettely: Kunta on yleensä käyttänyt tarjouskilpailumenettelyä luovuttaessaan tont te ja rakentamiseen. Tarjouskilpailu johtaa selkeään lop pu tu lokseen, mutta laajasti käytettynä se voi johtaa paikkakunnan tonttien hin ta ta soa nostaviin vaikutuksiin. Hyvä me net te ly ta pa olisi tontin saajien valitseminen tontin tarpeen ja ra ken nus hank keen ta lou del li sen realistisuuden perusteella. Arviointi tehtäisiin ha ki joil ta ky syt tä vien tietojen perusteella, kuten nykyiset asuinolot, per heen koko, ra ken nushank keen laajuus, omarahoitusosuus, ra ken ta mi sen aloit ta mis ajankoh ta ym. Esityslistan liitteenä jaetaan karttaote luovutettavista ton teis ta. Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että: 1. Tässä hinnoiteltavat AO-tontit luovutetaan rakentamiseen va litse mal la tontinsaajat. Tontinsaajat valitaan hakemuksessa ky syttä vien tietojen perusteella tontin tarpeen ja taloudellisen rea lis tisuu den mukaan. Maankäyttöosasto valtuutetaan mää rit tä mään ha ku me net te ly ja va lit se maan tontinsaajat maan käyt tö in si nöö rin pää tök sel lä. Menettelyn jälkeen vapaaksi jääneet tontit luovutetaan normaalin käy tän nön mukaisesti.

26 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tontit luovutetaan rakentamiseen seuraavilla hinnoilla: AO-kortt. Osoite Pinta-ala m² Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1206 k-m² nro 1 Laajalahdentie I 50 /k-m² nro 2 Laajalahdentie I 50 /k-m² nro 3 Laajalahdentie I 50 /k-m² AO-kortt. Osoite Pinta-ala m² Rak.oik. Kerrosl. Myyntihinta 1207 k-m² nro 2 Laajalahdentie II 70 /k-m² nro 3 Laajalahdentie I 70 /k-m² nro 4 Laajalahdentie I 70 /k-m² 3. Tontit varataan maankäyttöinsinöörin päätöksellä ra ken nus hankkeen suunnittelua varten. Va raus mak su hyvitetään maksettuna kaup pa hin ta na varausaikana teh dyn kaupan yhteydessä. Muussa tapauksessa varausmaksua ei palauteta tai hyvitetä. 4. Tontit voidaan vuokrata kaupanteon sijaan, jolloin varausmaksu jää kunnalle korvauksena varauksesta aiheutuneista kuluista. Vuo tui nen vuokra on viisi (5 %) prosenttia kauppahinnasta. Vuok ra sidotaan elinkustannusindeksiin. 5. Tontin ostaja/vuokraaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista. 6. Vesi- ja viemäriverkon liittymismaksut eivät sisälly kaup pa hintaan tai vuokraan. 7. Tonttivarauksiin, kauppakirjoihin ja maanvuokrasopimuksiin voidaan harkinnan mukaan ottaa tarkentavia ehtoja mm. puustosta, ra ken ta mis vel voit tees ta, sopimussakosta ja viivästyskorosta. 8. Maankäyttöosasto valtuutetaan määrittämään tonttien tar kemmat varaus- ja luovutusehdot sekä laatimaan kaup pa kir jat ja maan vuok ra so pi muk set. Kauppakirjojen ja maanvuokrasopimusten nimenkirjoitus määräytyy kun nan hal li tuk sen päätöksen mukaisesti. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 10 Liitekartta rakennuspaikkojen hinnoitteluun / Laajalahti (korttelit 1206 ja 1207), Laukaa kk

27 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Asuntotonttien luovuttaminen rakennettavaksi / Kantola (korttelit ), Laukaa kk 45/ /2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 12 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Jarmo Toikka, p Kirkonkylän asemakaavan mukaisten katujen Lahnajärvenkatu, Kö li kuja, Venemestarinkuja ja Etumiehenkuja kunnallistekniikka to teu te taan vuoden 2015 aikana siten, että kaavan mukaisten korttelien rakennuspaikoille on mahdollista rakentaa (yhteensä 16 raken nus paik kaa). Hinnoittelu: Sopiva hintataso rakennuspaikoille olisi noin 80 euroa/k-m². Silloin raken nus paik ko jen hinnat olisi noin euron välillä. Myyn tija vuokratuloista saatavalla myyntivoitolla pystytään kat ta maan kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisen kus tan nuk set nos tamat ta yleistä hintatasoa alueella. Luovutusmenettely: Kunta on yleensä käyttänyt tarjouskilpailumenettelyä luovuttaessaan tont te ja rakentamiseen. Tarjouskilpailu johtaa selkeään lop pu tu lokseen, mutta laajasti käytettynä se voi johtaa paikkakunnan tonttien hin ta ta soa nostaviin vaikutuksiin. Hyvä me net te ly ta pa olisi tontin saajien valitseminen tontin tarpeen ja ra ken nus hank keen ta lou del li sen realistisuuden perusteella. Arviointi tehtäisiin ha ki joil ta ky syt tä vien tietojen perusteella, kuten nykyiset asuinolot, per heen koko, ra ken nushank keen laajuus, omarahoitusosuus, ra ken ta mi sen aloit ta mis ajankoh ta ym. Esityslistan liitteenä jaetaan karttaote luovutettavista ton teis ta. Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että: 1. Tässä hinnoiteltavat rakennuspaikat luovutetaan rakentamiseen va lit se mal la tontinsaajat. Tontinsaajat valitaan hakemuksessa ky syt tä vien tietojen perusteella tontin tarpeen ja taloudellisen rea lis ti suu den mukaan. Maankäyttöosasto valtuutetaan mää rit tämään hakumenettely ja va lit se maan tontinsaajat maan käyt tö in sinöö rin päätöksellä. Menettelyn jälkeen vapaaksi jääneet tontit luovutetaan normaalin käy tän nön mukaisesti.

28 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tontit luovutetaan rakentamiseen seuraavilla hinnoilla: AP-4 kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1137 m² k-m² nro 1 Lahnajärvenkatu II 70 /k-m² AO-kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1138 m² k-m² nro 1 Lahnajärvenkatu /3 k I 70 /k-m² AO-kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1139 m² k-m² nro 1 Lahnajärvenkatu /3 k I 70 /k-m² AO-kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1140 m² k-m² nro 1 Kölikuja /3 k I 60 /k-m² AO-kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1141 m² k-m² nro 1 Kölikuja II 80 /k-m² nro 2 Kölikuja II 80 /k-m² nro 3 Kölikuja II 80 /k-m² AO-kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1142 m² k-m² nro 1 Venemestarinkuja II 70 /k-m² nro 2 Venemestarinkuja II 70 /k-m² nro 3 Venemestarinkuja II 70 /k-m² nro 4 Venemestarinkuja II 70 /k-m² nro 5 Venemestarinkuja II 70 /k-m² AO-kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1143 m² k-m² nro 1 Venemestarinkuja I 70 /k-m² nro 2 Venemestarinkuja /3 k I 90 /k-m² nro 3 Venemestarinkuja /3 k I 90 /k-m² nro 4 Venemestarinkuja /3 k I 90 /k-m² 3. Tontit varataan maankäyttöinsinöörin päätöksellä ra ken nus hankkeen suunnittelua varten. Va raus mak su hyvitetään maksettuna kaup pa hin ta na varausaikana teh dyn kaupan yhteydessä. Muussa tapauksessa varausmaksua ei palauteta tai hyvitetä. 4. Tontit voidaan vuokrata kaupanteon sijaan, jolloin varausmaksu jää kunnalle korvauksena varauksesta aiheutuneista kuluista. Vuo tui nen vuokra on viisi (5 %) prosenttia kauppahinnasta. Vuok ra sidotaan elinkustannusindeksiin. 5. Tontin ostaja/vuokraaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista. 6. Vesi- ja viemäriverkon liittymismaksut eivät sisälly kaup pa hintaan tai vuokraan.

29 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tonttivarauksiin, kauppakirjoihin ja maanvuokrasopimuksiin voidaan harkinnan mukaan ottaa tarkentavia ehtoja mm. puustosta, ra ken ta mis vel voit tees ta, sopimussakosta ja viivästyskorosta. 8. Maankäyttöosasto valtuutetaan määrittämään tonttien tar kemmat varaus- ja luovutusehdot sekä laatimaan kaup pa kir jat ja maan vuok ra so pi muk set. Kauppakirjojen ja maanvuokrasopimusten nimenkirjoitus määräytyy kun nan hal li tuk sen päätöksen mukaisesti. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 11 Liitekartta rakennuspaikkojen hinnoitteluun / Kantola (korttelit ), Laukaa kk

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Päätös Hannu ja Seppo Anttonen Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Haapasuo ja Haapasuon sora-alue

Päätös Hannu ja Seppo Anttonen Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Haapasuo ja Haapasuon sora-alue Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 7 25.01.2017 Päätös Hannu ja Seppo Anttonen Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Haapasuo 410-408-8-33 ja Haapasuon sora-alue 410-408-8-67 76/10.03.00/2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Lisätiedot

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 Kuntasuunnittelulautakunta 97 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 108 22.09.2016 Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 727/10.00.03.00/2016

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Päätös Maanrakennus Koskela Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Takamaa

Päätös Maanrakennus Koskela Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Takamaa Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 38 29.03.2017 Päätös Maanrakennus Koskela Oy:n maa-aineslupahakemukseen, Takamaa 410-411-5-92 236/10.03.00/2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.03.2017 38 Valmistelija:

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.09.2015 klo 13:00-15:43 Paikka Kuntala, kokoushuone 1 Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Sinijärvi Kauko Autio Markku Sysmäläinen

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Jyri VIII asemakaava-alue, tonttien luovutusehdot Tykistöntiellä ja Tykkimiehenkujalla kortteleissa 445,446,435,436 ja 437

Jyri VIII asemakaava-alue, tonttien luovutusehdot Tykistöntiellä ja Tykkimiehenkujalla kortteleissa 445,446,435,436 ja 437 Tekninen lautakunta 21 10.02.2015 Jyri VIII asemakaava-alue, tonttien luovutusehdot Tykistöntiellä ja Tykkimiehenkujalla kortteleissa 445,446,435,436 ja 437 436/10.00.02/2012 Tekla 21 Liperin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (ALUE 1A) KIINTEISTÖLLE TAMMIHARJU RN:O 9:158 TAMMILAHDEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (ALUE 1A) KIINTEISTÖLLE TAMMIHARJU RN:O 9:158 TAMMILAHDEN KYLÄSSÄ Rakennuslautakunta 8 22.05.2007 Joutsan kunnanhallitus, -2007 154 04.06.2007 Joutsan kunnanhallitus, -2007 211 10.09.2007 Rakennuslautakunta 20 19.12.2007 Joutsan kunnanhallitus 12 14.01.2008 MAA-AINESLUPAHAKEMUS

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Päätös Skanska Asfaltti Oy:n maa-aineslupahakemukseen, jatkolupa, Hietakorpi

Päätös Skanska Asfaltti Oy:n maa-aineslupahakemukseen, jatkolupa, Hietakorpi Lupalautakunta 20 22.08.2017 Päätös Skanska Asfaltti Oy:n maa-aineslupahakemukseen, jatkolupa, Hietakorpi 410-412-1-761 454/10.03.00/2017 Lupalautakunta 22.08.2017 20 Valmistelija: ympäristötoimenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Maaningalla sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Tonttipalveluyksikkö Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 17 Vanhusneuvosto AIKA 26.10.2016 klo 14:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Sinisalo Seppo Puheenjohtaja Mäkinen Satu Varapuheenjohtaja Huhtinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarmo Pekonen ja Jyrki Savolainen

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarmo Pekonen ja Jyrki Savolainen LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 14:30-16:32 Paikka Kuntala, Laukaantie 14, Laukaa Lisätietoja Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Anttonen Juhani Ahonen Pekka Hokkanen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA Ympäristölautakunta 10.11.2015 Hyväksytty kunnanhallituksessa - 16.11.2015 304 Voimaan 1.1.2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNITELMAN TARKASTAMISETA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella Kaupunginhallitus 234 25.05.2009 Kaupunginvaltuusto 34 08.06.2009 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11 02.02.2015 Kaupunginhallitus 73 23.02.2015 Kaupunginvaltuusto 16 30.03.2015 Naantalin kaupungin asemakaavan

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ.

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ. SODANKYLÄ KUULUTTAA HAETTAVAKSI TONTTEJA Sodankylän kunta vuokraa yhdeksän uutta pientalotonttia Savikankaalta. Tontit on rakennettava kahden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta alkaen.

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 06.05.2010 MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ 91/60/602/2009 Lupaj 31 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.3.2012 kello 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2-4 1 2 3 4 5 6 Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot