Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika klo 13:00-15:40 Paikka Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Sinijärvi Kauko Autio Markku Sysmäläinen Eero Nieminen Kirsi Heinimaa Sirkka Vestola Hannele Kinnunen Jaana Leppänen Tommi Mäntylä Anja Poissa Puttonen Mikko Muut saapuvilla olleet Pekonen Tarmo Holmstedt Mari Lappalainen Jukka Niemi Päivi Salo Pentti puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen Jäsen jäsen jäsen Jäsen varajäsen jäsen kunnanhallituksen edustaja esittelijä, kaavoitusjohtaja esittelijä, ympäristötoimenjohtaja esittelijä, joht. rakennustarkastaja pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat 1-24 :t Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannele Vestola ja Eero Sysmäläinen. Allekirjoitukset Kauko Sinijärvi puheenjohtaja Pentti Salo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Laukaa Hannele Vestola Eero Sysmäläinen Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Maankäyttöosasto pöytäkirjanpitäjä Pentti Salo

2 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan esittelijöiden ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa toimikaudella Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan toimivallan siirto alaisilleen viranhaltijoille sekä otto-oikeus ja siitä ilmoittaminen toimikaudella Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan nimenkirjoitusoikeus toimikaudella Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan edustajat katselmuksissa toimikaudella Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen sekä tositteiden hyväksyjät toimikaudella Maankäyttöosaston palveluhinnasto Lausunto Democon Service Oy:n ympäristölupahakemuksesta 8 maa-aineslupahakemukseen, Lisä-Penttilä Selvityspyyntö Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnalle koskien vesi- ja viemäriverkoston rakentamista 10 Laukaan kirkonkylän asemakaavan YL-korttelin 818 hinnoittelu ja luovutusmenettely (Hytösenkuja) 11 Asuntotonttien luovuttaminen rakennettavaksi / Laajalahti (korttelit 1206 ja 1207), Laukaa kk 12 Asuntotonttien luovuttaminen rakennettavaksi / Kantola (korttelit ), Laukaa kk 13 Maankäyttösopimus Heikki Riipisen kuolinpesän ja Salme Riipisen kanssa / Mökkiperä, Laukaa kk 14 Kirkonkylä, asemakaavan muutos Rokkakankaan teollisuusalue ja asemanseutu Laukaan kunnan maankäytön rakennemalli Vehniän eteläosan osayleiskaava Lievestuore, asemakaavan muutokset Polvenkuja ja Paloasema Poikkeamispäätös Lääkärilä

3 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Poikkeamispäätös Pitkänpohjanniemi Poikkeamispäätös Koivukuja Etuostoasioiden käsittely Viranhaltijapäätökset Tiedoksi merkittävät asiat ja kirjelmät Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan arvio lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (HYVIS ) toteutumisesta 61

4 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan esittelijöiden ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa toimikaudella /10.00/2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 1 Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Laukaan kunnan hallintosäännössä määrätään toimielinten kokousmenettelystä. Hallintosäännön mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Kunnanhallituksen esitteljänä on kunnanjohtaja. Toimielimissä esittelijöinä toimivat ao. toimielimen määräämä viranhaltija tai viranhaltijat. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanhallituksen määräämällä edustajalla lautakunnassa ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Muiden kuin em. henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta lautakunnan kokouksissa päättää ao. lautakunta. Esityslistan oheisaineistona jaetaan osaston organisaatiokaavio. Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää 1. määrätä lautakunnan esittelijäksi yleis- ja hallintoasioiden osalta maankäyttöosaston osastopäällikön kaavoitusjohtaja Mari Holmstedtin. Hänen 1. sijaisekseen ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalaisen ja 2. sijaisekseen maankäyttöinsinööri Jarmo Toikan. 2. määrätä lautakunnan esittelijäksi maankäytön tulosyksikön asioiden osalta kaavoitusjohtaja Mari Holmstedtin. Hänen 1. sijaisekseen maankäyttöinsinööri Jarmo Toikan ja 2. sijaisekseen kaavasuunnittelija Outi Toikkasen. 3. määrätä lautakunnan esittelijäksi rakennusvalvontatoimen tulosyksikön asioiden osalta johtavan rakennustarkastajan Päivi Niemen. Hänen 1. sijaisekseen rakennustarkastaja Pertti Ylösen ja 2. sijaisekseen rakennustarkastaja Tapio Kainun.

5 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta määrätä lautakunnan esittelijäksi ympäristötoimen tulosyksikön asioiden osalta ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalaisen. Hänen sijaisekseen ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhösen. 5. määrätä lautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi hallintosihteeri Pentti Salon ja hänen sijaisekseen toimistosihteeri Pia Niemisen. 6. että asiantuntijoiden kutsumisesta kokoukseen päättävät puheenjohtaja ja esittelijät, tämän estämättä myös lautakunta voi kutsua kokoukseen asiantuntijoita. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

6 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan toimivallan siirto alaisilleen viranhaltijoille sekä otto-oikeus ja siitä ilmoittaminen toimikaudella / /2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 2 Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Laukaan kunnan hallintosäännössä määrätään kunnan ja osastojen organisaatio sekä lautakuntien toimialajako, yleinen ratkaisuvalta ja otto-oikeus. Hallintosääntö / osasto- ja tulosyksikköjako sekä esimiehet Kunnan toiminnot jaetaan pääsääntöisesti osastoihin ja nämä tulosyksikköihin, joista päättää kunnanhallitus. Kunnanviraston päällikkönä toimii kunnanjohtaja ja jokaisella osastolla on osastopäällikkö ja tulosyksiköillä esimiehet ja sijaiset. Kunnanhallitus määrää toimikaudekseen kunnanjohtajan sijaiset sekä osastopäälliköt ja heidän sijaisensa. Tulosyksikköjen esimiehet kunnanhallitus määrää toistaiseksi. Tulosyksikön esimiehen sijaiset määrää osastopäällikkö. Maankäyttöosaston organisaatio hallituksen esityslistalla MAANKÄYTTÖOSASTO (hallituksen toimikaudeksi ) Osastopäällikkö, kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt 1. sijainen ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen 2. sijainen maankäyttöinsinööri Jarmo Toikka MAANKÄYTTÖOSASTO (toistaiseksi) 1. Maankäytön tulosyksikkö - kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt 2. Rakennusvalvontatoimen tulosyksikkö - johtava rakennustarkastaja Päivi Niemi 3. Ympäristötoimen tulosyksikkö - ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen Hallintosääntö / lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Lautakunta toimialallaan päättää: 1. niistä asioista, jotka ovat tarpeen sen toimialan toiminnan turvaamiseksi ja sille määrättyjen tulosten saavuttamiseksi talousarvion ja -suunnitelman sekä lakien ja sääntöjen mukaisesti 2. toiminnassaan noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista,

7 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta hallinnassaan olevien alueiden ja huoneistojen vuokralle antamisesta 4. hankinnoista sekä ostopalvelu ja muista sopimuksista määrärahojen puitteissa sekä irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta 5. vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi 6. käyttöönsä tulevien rakennusten vastaanottamisesta, 7. päättää toimialallaan järjestö- ym. avustusten myöntämisestä sekä 8. velkajärjestely- ja saneerauslausunnoista Lautakunta voi harkintansa mukaan siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen hallinnollista pakkoa koskevaa päätösvaltaa lukuun ottamatta asettamilleen jaostoille ym. ja viranhaltijoille. Viranhaltijoille siirrettävä toimivalta hankintojen ja sopimusten osalta voi kokonaiskustannuksiltaan olla enintään kuitenkin niin, että kokonaiskustannuksiltaan yli päätökset edellyttävät aina myös ao. lautakunnan puheenjohtajan hyväksymisen. Ko. toimivallan siirtopäätöksistä tulee ilmoittaa keskushallinnon kirjaamoon, joissa niistä pidetään ajantasaista luetteloa. Hallintosääntö / otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Hallintosäännön mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita/asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi on tehtävä viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kunnanhallituksen otto-oikeus on ensisijainen lautakunnan otto-oikeuteen nähden. Näin ollen kunnanhallitus voi lautakunnan ylitse ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan alaisen viranomaisen

8 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta yksittäisen päätöksen, sikäli kun se on tehty delegoidun päätösvallan nojalla. Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanhallituksen edustaja lautakunnassa toimii myös otto-oikeuden käyttämisen suhteen yhdyshenkilönä. Kunnanhallituksen edustajan tulee seurata, ovatko lautakunnan tai sen alaisten viranomaisten tekemät päätökset sellaisia, että ne tulisi ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Tällaisista päätöksistä tulee viipymättä ilmoittaa kunnanhallitukselle. Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemien päätösten kuulutus toimitetaan otto-oikeuden käyttämisen ratkaisemiseksi kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa sekä kaavoitus- ja rakennuslautakunnan puheenjohtajalle. Virastossa on laadittu luettelo viranhaltijoiden päätettäväksi esitettävistä asioista, jotka käytännön työn sujuvuuden ja asiakaspalvelun kannalta on mielekästä ja järkevää delegoida. Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää: 1. siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen viranhaltijoille liitteenä olevan luettelon mukaisesti 2. virkojen/toimien väliaikaista hoitoa, virkavapautta tai työsuhdelomia, viran/toimen vaalin vahvistamista, eron myöntämistä sekä maankäyttöosaston saatavien poistamista koskevien päätösten osalta lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan 3. lautakunnan puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen edustaja lautakunnassa (yhdyshenkilö) tai lautakunnan esittelijät ratkaisevat käyttääkö lautakunta otto-oikeuttaan 4. lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ilmoitetaan lautakunnan puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle lautakunnassa ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle 5. merkitä em. menettelyn tietoonsa saatetuksi. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 1 KARA delegointi toimikaudella

9 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan nimenkirjoitusoikeus toimikaudella / /2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 3 Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Laukaan kunnan hallintosäännön mukaan kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa päätöksen tehnyt viranomainen. Lautakunnan päätöksiin perustuvat sopimukset ja sitoumukset sekä toimikirjat ja kirjelmät allekirjoittaa asianomainen osastopäällikkö tai esittelijä ja varmentaa kyseessä olevan toimielimen valtuuttama viranhaltija. Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin toimielimen määräämissä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä yksinkin todistaa oikeaksi. Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä, arkistosihteeri tai ao. toimielimen vastaavaksi arkistonhoitajaksi määräämä viranhaltija tai muu toimielimen nimeämä viranhaltija. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää, että lautakunnan päätökseen perustuvan sopimuksen, sitoumuksen, toimikirjan ja kirjelmän allekirjoittaa osastopäällikkö ja varmentaa asian valmistelleen tulosyksikön esimies. Osastopäällikön poissa tai muutoin estyneenä ollessa em. asiakirjat allekirjoittaa hänen sijaisekseen määrätty ja varmentaa asian valmistelleen tulosyksikön esimies tai hänen sijaisekseen määrätty. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

10 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan edustajat katselmuksissa toimikaudella /10.00/2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 4 Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan tulee nimetä toimikausittain edustajansa toimivaltaansa kuuluvien katselmusten suorittajiksi. Katselmukset ovat lähinnä naapuruussuhdelakiin perustuvia tai erilaisten johtojen ja putkien sijoittamiseen liittyviä katselmuksia, joista osapuolet eivät ole päässeet vapaaehtoiseen sopimukseen ja viranomainen (lautakunta) joutuu ratkaisemaan asian. Edustajia tulee olla vähintään puolet lautakunnan jäsenistä (5), joista yhden on oltava lautakunnan puheenjohtaja. Lisäksi on tulee nimetä yksi tai kaksi jäsentä kaikkien yhteisiksi varaedustajiksi. Kaavoitusjohtaja: Lautakunta nimeää edustajansa toimikautensa aikana pidettäviin katselmuksiin. Lautakunta nimesi edustajikseen em. katselmuksiin toimikaudekseen seuraavat: Puheenjohtaja Kauko Sinijärvi Jäsen Markku Autio Jäsen Hannele Vestola Jäsen Kirsi Nieminen Jäsen Tommi Leppänen Jäsen Sirkka Heinimaa Kaikkien edellä mainittujen yhteisiksi varajäseniksi nimettiin jäsenet Eero Sysmäläinen ja Jaana Kinnunen.

11 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen sekä tositteiden hyväksyjät toimikaudella / /2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 5 Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Käyttösuunnitelma Laukaan kunnan hallintosäännön mukaisesti valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa toimikaudekseen edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käytössä olevassa taloushallintojärjestelmässä valtuuston päättää sitovat määrärahat lautakuntatasolla. Käyttösuunnitelmassa palkkoihin ja henkilösivukustannuksiin varattuja osamäärärahoja ei saa ilman kunnanhallituksen lupaa siirtää toiseen käyttötarkoitukseen. Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan pitää hyväksyä käyttösuunnitelma oman toimialansa osalta. Määrärahat ja tuloarviot jaetaan sekä käyttötalousosassa että investointiosassa tili ja kustannupaikkatasolle. Lautakunnan hyväksymä käyttösuunnitelma toimitetaan taloushallintoon. Tositteiden hyväksyjät Tositteet on varustettava sekä asiatarkastus- että hyväksymismerkinnällä. Toimielin määrää tositteiden hyväksyjät enintään toimikaudekseen. Hyväksyjä vahvistaa tositteen oikeellisuuden ja vastaa määrärahan riittävyydestä. Asiatarkastaja tarkastaa laskun oikeellisuuden (lasku on tilauksen ja tavaran tai palveluksen mukainen) ja suorituksen vastaanoton. Asiatarkastajana voi toimia henkilö, jonka työtehtäviin vastaanottaminen kuuluu toimenkuvan, työnjohdollisen määräyksen tai aseman nojalla. Asiatarkastaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö eikä itseään koskevia laskuja saa hyväksyä. Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan pitää määrätä toimikaudekseen ne henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet ja toimivat asiatarkastajina.

12 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Laukaan kunnassa on käytössä sähköinen laskujen käsittelyjärjestelmä. Esityslistan oheisaineistona jaetaan Valtuuston :ssä 126 hyväksymä kaavoitus- ja rakennuslautakunnan v talousarvio. Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 1. hyväksyy lautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. 2. määrää tositteiden hyväksyjiksi toimikaudekseen liitteen mukaiset viranhaltijat. Tositteiden asiatarkastajina toimivat lautakunnan alaiset viranhaltijat ja työntekijät, joiden työtehtäviin ko. vastaanottaminen kuuluu toimenkuvan, työnjohdollisen määräyksen tai aseman nojalla. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 2 Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan v talousarvion käyttösuunnitelma 3 Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan tositteiden hyväksyjät toimikaudella

13 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Maankäyttöosaston palveluhinnasto /02.05/2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 6 Valmistelija: kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh Maankäyttöosasto tuottaa palveluja, jotka eivät ole varsinaisia viranomaistehtäviä. Palveluja tuotetaan kunnan sisäiseen käyttöön sekä talon ulkopuolelle. Erilaiset palvelut, selvitykset, kyselyt ja tulostuspyynnöt työllistävät osaston vähälukuista henkilöstöä. Palvelupyynnöt pyritään saamaan kirjallisesti mm. tilauksen ja lähtötietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Järjestelyllä tehostetaan ja optimoidaan osaston henkilöstöresurssien käyttöä. Edellisen kerran palvelujen ja niiden hintojen kokonaistarkastelu on tehty vuonna Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan palvelu- ja kopiohinnaston. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 4 Maankäyttöosaston palveluhinnasto 2015

14 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Lausunto Democon Service Oy:n ympäristölupahakemuksesta 707/ /2014 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 7 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen, puh Länsi- ja Sisä-Suomen AVI pyytää Laukaan kunnan ym pä ris tön suo jelu vi ran omai sel ta lausuntoa Democon Service Oy:n jät teen kä sit te ly toimin taa koskevasta ympäristölupahakemuksesta. Hakemuksen mu kainen toiminta käsittää lajiteltavien rakennus- ja purkujätteiden, kau pan ja teollisuuden pakkaus-, paperi- ja muovijätteiden sekä esi la ji tel tu jen puu-, betoni- ja kiviainesjätteiden vastaanottoa, lajittelua ja esikäsittelyä sekä jakeiden välivarastointia ja myyntiä. Laitoksella murs ka taan betonia ja kiviä sekä haketetaan puuta.laitoksella vastaan ote taan vuodessa maksimissaan tonnia eri jätejakeita. Hake muk ses sa haetaan lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muu toksen haus ta huolimatta. Toiminta sijoittuu Laukaan kunnan Lep pä ve den kylään kiinteistöille Näätämäki ja Näätärinne Democon Service Oy:llä on Laukaan kunnan kaavoitus- ja ra ken nuslau ta kun nan myöntämä voimassa oleva lupa ky sei sel le toiminnalle, mutta luvassa myönnetyt vastaanotettavien jä te ja kei den määrät ovat toiminnanharjoittajalle aivan liian alhaiset. Tämä joh tuu hakijan virheestä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle jä te tys sä hakemuksessa, lupa on myönnetty hakemuksessa ker ro tuil le jätemäärille. Hakija on jo ajanut kiinteistölle Näätärinne be to ni jä tet tä moninkertaisesti sen määrän, mitä nyt voimassa oleva lupa sal lii. Lisäksi kiinteistöllä on louhittu kallioperää rakennusluvassa mää rät tyä tasoa alemmas, jolloin pohjavesi on alkanut kertyä kai van toon, ja siinä on nyt n. puolen hehtaarin vesiallas, joka täytyy täyttää en ne kuin toiminnan edellyttämiä rakennuksia pääsee rakentamaan. Asian johdosta toimintapaikalla on käyty Keski-Suomen ELY-kes kuk sen edustajien kanssa useaan otteeseen. Democon Service Oy:llä on vireillä Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:ssa jätetty ha ke mus pohjaveden pysyväksi alentamiseksi ja pumpattavan ve den johtamiseksi pois maastoon toiminta-alueelta. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:iin toimitettu ympäristölupahakemus on sama, joka toimitettiin myös Laukaan kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sel le, se on allekirjoitettu Hakemuksesta on muu tet tu ainoastaan jätemäärät. Lupahakemus liitteineen on nähtävillä kokouksessa. Esityslistan oheisaineistona jaetaan hakijan toimittama tiivistelmä toimin nas ta.

15 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Ympäristötoimenjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta toteaa lausuntonaan, että ha ke mus on edelleen olennaisilta osiltaan epätarkka. Hakemuksen täy den nyspyyn nös sä pyydetään tarkempi selvitys vastaanotettavien jät tei den laadusta, hakija toteaa tähän, että "Tähän ei voi vielä vastata, kos ka ei ole tarkkaa tietoa siitä, mistä jätettä tulee". Hakija toteaa myös, ettei pysty antamaan arviota käsittelyvolyymistä. Vas taan otet ta vat materiaalit ja niiden määrä ovat oleellisia tietoja lu pa ha ke muk ses sa, koska niiden perusteella annetaan lupamääräykset, joilla mää ri tel lään toiminnan luonne ja kokoluokka. Jätteitä ja niiden määriä kuvaavassa taulukossa vuosivarastoinnin ja ker ta va ras toin nin määrät ilmeisesti joidenkin jakeiden kohdalla vaih taneet paikkaa, esim. betoni- ja kiviaineksen vuosittain käsiteltäväksi mää räk si ilmoitetaan t ja kertavarastoinnin t. Melusta pi täi si olla jonkunlainen selvitys, koska hakemuksessa ilmoitetaan, et tä myös kiviainesta otetaan vastaan käsiteltäväksi. Vaikka koneita ei ole hankittu, niiden lähtömelutasotietoja on kyllä saatavilla. Toiminnalle ei voida myöntää aloittamislupaa mahdollisesta muu toksen haus ta huolimatta sillä perusteella, että "toiminta pitää saada talou del li sis ta syistä käyntiin", kuten hakija ilmoittaa. Annettavassa lu papää tök ses sä tulee edellyttää, että toiminnan vaatimat rakenteet, joil le on haettu rakennuslupaa, tulee olla rakennettu valmiiksi en ne kuin jätteitä aletaan ottaa vastaan. Kaikista vastaanotetuista jä te ja keis ta tulee olla siirtoasiakirjat. Hakemuksen tiedoista poiketen hakijalla on kirjallinen vuok ra so pi mus toiminta-alueesta, joka on voimassa saakka. Jotta alu eel le voidaan ympäristölupa myöntää, tulee hakijalla olla kir jal li nen vuokrasopimus, joka on voimassa koko toiminnan aiotun ajan. Hakijan toiminnassa on Laukaan ympäristönsuojeluviranomaisen myön tä män luvan voimassaolon aikana tullut esiin seikkoja, jotka ei vät välttämättä puolla luvan myöntämistä ja asettavat ky seen alai sek si jätteenkäsittelytoimintaa koskevan vaatimuksen toi min nan har joit ta jal ta vaadittavan ammattitaidon täyttymisestä. Hakija ei ole pe reh ty nyt hänelle myönnettyyn ympäristölupaan ja sen lupamääräyksiin lainkaan. Kuten aikaisemmin on mainittu, tulee toiminnanharjoittajan rakentaa en sin toiminnan vaatimat rakenteet valmiiksi, muuten on mahdollista et tä kiinteistöjä käytetään vain betonijätteen kaatopaikkana. Toi minnan har joit ta jal le on annettu ohjeet Keski-Suomen ELY-keskuksesta, kuin ka toimia muodostuneen pohjavesilammen kanssa.

16 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Keskustelun kuluessa ympäristötoimenjohtaja muutti pohjaehdotuksesna kuulumaan seuraavasti: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta toteaa lausuntonaan, että hakemus on edelleen olennaisilta osiltaan epätarkka. Hakemuksen täydennyspyynnössä pyydetään tarkempi selvitys vastaanotettavien jätteiden laadusta, hakija toteaa tähän, että "Tähän ei voi vielä vastata, koska ei ole tarkkaa tietoa siitä, mistä jätettä tulee". Hakija toteaa myös, ettei pysty antamaan arviota käsittelyvolyymistä. Vastaanotettavat materiaalit ja niiden määrä ovat oleellisia tietoja lupahakemuksessa, koska niiden perusteella annetaan lupamääräykset, joilla määritellään toiminnan luonne ja kokoluokka. Jätteitä ja niiden määriä kuvaavassa taulukossa vuosivarastoinnin ja kertavarastoinnin määrät ilmeisesti joidenkin jakeiden kohdalla vaihtaneet paikkaa, esim. betoni- ja kiviaineksen vuosittain käsiteltäväksi määräksi ilmoitetaan t ja kertavarastoinnin t. Melusta pitäisi olla jonkunlainen selvitys, koska hakemuksessa ilmoitetaan, että myös kiviainesta otetaan vastaan käsiteltäväksi. Vaikka koneita ei ole hankittu, niiden lähtömelutasotietoja on kyllä saatavilla. Toiminnalle ei voida myöntää aloittamislupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta sillä perusteella, että "toiminta pitää saada taloudellisista syistä käyntiin", kuten hakija ilmoittaa. Annettavassa lupapäätöksessä tulee edellyttää, että toiminnan vaatimat rakenteet, joille on haettu rakennuslupaa, tulee olla rakennettu valmiiksi ennekuin jätteitä aletaan ottaa vastaan. Kaikista vastaanotetuista jätejakeista tulee olla siirtoasiakirjat. Hakemuksen tiedoista poiketen hakijalla on kirjallinen vuokrasopimus toiminta-alueesta, joka on voimassa saakka. Jotta alueelle voidaan ympäristölupa myöntää, tulee hakijalla olla kirjallinen vuokrasopimus, joka on voimassa koko toiminnan aiotun ajan. Hakijan toiminnassa on Laukaan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämän luvan voimassaolon aikana tullut esiin seikkoja, jotka eivät välttämättä puolla luvan myöntämistä ja asettavat kyseenalaiseksi jätteenkäsittelytoimintaa koskevan vaatimuksen toiminnanharjoittajalta vaadittavan ammattitaidon täyttymisestä. Hakija ei ole perehtynyt hänelle myönnettyyn ympäristölupaan ja sen lupamääräyksiin lainkaan. Edellä mainituilla perusteilla ympäristölupaa ei tule myöntää. Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

17 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta maa-aineslupahakemukseen, Lisä-Penttilä / /2014 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 8 Valmistelijat: ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen, puh ja ympäristösuunnittelija Heidi Hokkanen, puh Tiedot hakemuksesta Kylä, tila, kiinteistötunnus: Lievestuore, Lisä-Penttilä Ottamisalueen pinta-ala 2.02 ha. Haettu ottamisaika 8 vuotta. Haettu kokonaisottomäärä soralle m 3. Vuotuinen ottomäärä 8375 m 3. Lupahakemuksella haetaan uutta lupaa suppeammalle alueelle päättyneelle maa-ainesluvalle (Laukaan kaavoitus- ja rakennuslautakunta ). Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on pyytänyt ja saanut Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnon. Keski-Suomen ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa maa-ainesten ottosuunnitelmaan. Naapureiden (6 kpl) kuuleminen on suoritettu minkä johdosta on jätetty yksi muistutus. Hakija maksaa kunnalle voimassa olevan maa-ainestaksan mukaisen ottamissuunnitelma tarkastusmaksun 920,-. Se on maksettava tämän päätöksen saatua lainvoiman ja ennen ottamistoimintaan ryhtymistä. Kaikki alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa, jossa asia myös esitellään tarkemmin. Ympäristötoimenjohtaja: 1. YLEISTÄ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää, että Kaivinkone ja maansiirto Rikamat Oy:lle myönnetään maa-ainesten ottolupa liitteenä olevan hakemuksen sekä seuraavien lupaehtojen ja määräysten mukaisesti: Maa-ainesten otolle myönnetään lupa. Otettavan maa-aineksen kokonaisottomäärä on m 3. Ottamisaika on 8 vuotta luvan lainvoimaiseksi tulosta lukien ja vuotuinen ottamismäärä on 8375 m 3.

18 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta ALUEEN MAASTOMERKINNÄT Valvonnan helpottamiseksi, ennen ottotoiminnan aloittamista, tulee alueelle asentaa riittävästi alinta ottotasoa osoittavia, selvästi näkyviä korkeusmerkkejä (vähintään kolme kolmiopukkia). Myös ottamis- ja kaivualueen rajat ja luiskakaltevuudet tulee merkitä maastoon. Ottoalueelle tulee sijoittaa selkeä taulu, josta ilmenee mm. maa-ainesluvanhaltijan / urakoitsijan yhteystiedot ja luvan voimassa oloaika. Alueen työnaikaiset jyrkät luiskat tulee suojata lippusiimoin tai muulla vastaavalla tavalla. 3. MÄÄRÄTYT TARKASTUKSET Alkutarkastus, kun maastomerkintä on suoritettu. Lopputarkastus, kun alueen maisemointityö on loppuun suoritettu. 4. ALIN OTTOTASO Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaan pohjaveden pinta kaivualueella oli N m. Alin sallittu ottotaso on N m. Ylimmän pohjavesitason väliin on jätettävä kuitenkin vähintään 4 metrin vahvuinen suojakerros. Ottotason alapuolisia massanvaihtoja tai pohjaveden asemaa muuttavaa kaivua ei sallita. 5. POHJAVESI JA POHJAVESIPUTKET Pohjavesipinnan korkeus tulee havaita neljä kertaa vuodessa (talvi, kevät, kesä ja syksy) ja havaintotulokset ja -päivä tulee merkitä havaintopäiväkirjaan. Pohjaveden pinnan korkeustiedot tulee toimittaa Keski-Suomen ELY-keskukselle ja kunnan valvontaviranomaiselle kerran vuodessa, tammikuun aikana. 6. POLTTO- JA VOITELUAINEIDEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointi alueella on kielletty. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja. Autojen ja koneiden säilytys ja huolto on alueella kielletty, ellei ympäristön pilaantumisvaara ole poistettu asianmukaisilla tiloilla tai suojarakenteilla. Myös koneiden ja autojen tankkaus tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaaraa. Lisäksi pohjaveden puhtaana säilymiseksi on huolehdittava siitä, että pohjavedelle vahingollisten aineiden käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Jos öljyä tai muuta pohja- ja pintaveden laatua vaarantavaa ainetta joutuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, sekä ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi.

19 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta ALUETTA KOSKEVAT ERITYISEHDOT Luvan saajan on huolehdittava tarpeellisin toimenpitein maa-aineskuormien ja tarpeellisin osin ottamisalueelle johtavan tien pölyntorjunnasta. 8. ALUEEN MAISEMOINTI Alueen luiskat muotoillaan vähintään kaltevuuteen 1:3. Alueen jälkitasauksessa, jälkiverhoilussa ja yleisessä siistimisessä ei saa käyttää pohjavettä vaarantavia materiaaleja. Pintamaat tulee varastoida kaivualueen ulkopuolelle siten, että ne voidaan käyttää maisemoinnin yhteydessä kasvualustan muodostamiseen (suositeltu varastointiaika enintään kolme vuotta). Alueelle istutetaan mäntyä tai koivua (2500 kpl/ha) niille osille, jollei luontaista taimettumista tapahdu. Maa-ainesten ottaminen ja alueen jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä vaiheittain ottamisen edistyessä. Vaiheittainen alueen maisemointitöiden tarkastus tulee tehdä kahden vuoden välein. Tarkastuksessa tulee olla läsnä luvanhaltija, kunnan maa-ainesoton valvoja sekä tarvittaessa Keski-Suomen ELY-keskuksen edustaja. Suunnitelman mukainen maisemointi suoritetaan loppuun 1 vuoden kuluessa ottamistoiminnan päättymisestä. Kaivannaisjätteet käsitellään lupahakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti. Alueelle mahdollisesti asettuvat törmäpääsky-yhdyskunnat tulee ottaa huomioon maa-ainesten oton yhteydessä. Pesien hävittäminen on kiellettyä pesimäkauden aikana. 9. VALVONTAMAKSU JA VAKUUS Hakija maksaa kunnalle vuotuisen ottamistoiminnan valvontamaksun kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. Ensimmäinen vuotuismaksu on 306,- (8375 m 3 ) ja se on maksettava tämän päätöksen saatua lainvoiman ja ennen ottamistoimintaan ryhtymistä. Tämän päätöksen lupaehdoissa määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi on hakijan asetettava 5.715,- :n suuruinen hyväksyttävä vakuus. Em. vakuus on asetettava ennen ottamistoimintaan ryhtymistä ja sille on haettava kunnan maankäyttöosaston osastopäällikön hyväksymispäätös (Maa-aineslaki 11 ja 12 :t). Vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on kunnan rakennustarkastajan tekemässä lopputarkastuksessa hyväksytty (Maa-ainesasetus 8 ).

20 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta MUUTA Hakemus ja ottamissuunnitelma sekä yllä olevat määräykset sisältävät laissa edellytetyt tarpeelliset lupamääräykset. Ely keskus on lausunnossaan pitänyt alueen maa-ainesten ottoa mahdollisena. Tämän päätöksen saatua lainvoiman tulee hakijan toimittaa siitä todistus kunnan rakennustarkastajalle. tässä asiassa annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen perustelut: Ottoalue on vanhaa toiminnassa olevaa aluetta. Soran pois kuljettaminen tapahtuu jo aiemman luvan mukaista reittiä. Lakiviitteet: Maa-aineslaki 3, 11, 12 ja 21, maa-ainesasetus 8. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 5 Maa-aineslupahakemus, Lisä-Penttilä Maa-ainesten ottamissuunnitelma, Lisä-Penttilä Ely-keskuksen lausunto, Lisä-Penttilä Muistutus, Lisä-Penttilä

21 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Selvityspyyntö Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnalle koskien vesi- ja viemäriverkoston rakentamista 668/14.05/2014 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Valmistelija: ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen, puh Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta on vahvistuttanut itselleen toi minta-alu een Laukaan kunnanhallituksella Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta on vesihuoltolain 8 :n nojalla velvol li nen toiminta-alueellaan vastaamaan siitä, että toiminta-alueella ole vat kiinteistöt saavat vesihuoltopalvelut taloudellisesti ja asian mukai ses ti. Vesihuollosta perittävät maksut eivät myöskään saa muo dostua kohtuuttomiksi tai epätasa-arvoisiksi. Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueella on alueita joilla on pääasiassa vanhoja lomakiinteistöjä, ja yksittäisiä maa ti lo ja/ym pä rivuo ti ses ti asuttuja kiinteistöjä.tällainen tilanne on esimerkiksi toi minta-alu een itäreunalla. Vihtasillan vesiosuuskunta on il moit ta nut, ettei vesihuollon järjestäminen alueella oleville yksittäisille kiin teis töil le ole osuuskunnan kannalta taloudellisesti kannattavaa. Osuus kun ta ilmoittaa tarkastelevansa asiaa kun tulee lisää liittymistä ha lua via. Osuuskunnan toiminnan johdosta alueelle on syntynyt tilanne, jossa ra ken nus lu paa edellyttävät uudis-/saneeraushankkeet eivät voi saa da lupaa. Kiinteistökohtaisia jätevesijärjestelmiä ei vahvistetulle toi minta-alu eel le voida hyväksyä, toisaalta osuuskunta ei tuo verkostoa yk sittäi sen kiinteistön omistajan vuoksi. Syntynyt kiinteistönomistajille kohtuuton tilanne ratkeaa vain osuuskun nan toiminta-aluetta supistamalla tai sillä, että osuuskunta pi kaises ti ryhtyy toimenpiteisiin vastatakseen vesihuoltolain velvoitteista. Hy väk syt tyä toiminta-aluetta voidaan muuttaa joko osuuskunnan esityk ses tä, tai jos osuuskunta ei sitä tee kunnan toimesta, kunhan osuus kun taa on kuultu. Ympäristötoimenjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta pyytää Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnalta sel vi tys tä siitä, millä aikataululla vesihuolto-osuuskunta aikoo toteuttaa ve si- ja viemäriverkoston rakentamisen niin, että se kattaa ta lou del li ses ti ja asianmukaisesti koko toiminta-alueen. Toiseksi, jos osuuskunta ei kohtuullisessa ajassa aio toteuttaa vesi- ja viemäriverkoston rakentamista, millä aikataululla osuuskunta ai koo tehdä esityksen toiminta-alueen muuttamiseksi/supistamiseksi.

22 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Selvitykseen on liitettävä nykyisen toiminta-alueen kartta johon esi tetään rakentamisaikataulu. Kartasta on selkeästi käytävä ilmi omis ta jatie toi neen kiinteistöt jotka ovat jo liitettynä verkostoon, ja omis ta ja tie toineen aikataulutettuna ne kiinteistöt jotka aiotaan liittää ver kos toon. Vaihtoehtoisesti on esitettävä kartta toiminta-alueen muut ta mis suun nitel mas ta, ja tieto siitä koska muutosta haetaan. Kartasta on sel keäs ti käytävä ilmi verkostoon liittyneet kiinteistöt omistajatietoineen. Selvitys on annettava klo 12:00 mennessä. Selvityksen an ta mat ta jättäminen ei estä asian käsittelyä ja ratkaisua kunnassa. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 9 Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Valmistelija: ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen, puh Kaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti kokouksessaan pyytää Vihtasillan vesiosuuskunnalta selvitystä siitä kuinka osuuskun ta ratkaisee vahvistetulla toiminta-alueellaan syntyneen ra ken tamis ta haittaavan ja estävän tilanteen. Osuuskunta on kokouksessaan päättänyt pyytää Lau kaan kuntaa supistamaan Kuhaniemen alueelle vahvistettua toi min ta-aluetta päätöksen liitteenä olevien karttaliitteiden mukaisesti. Esi tet ty toiminta-alueen supistaminen ratkaisee alueelle syntyneen ra ken tamis ta haittaavan tilanteen. Ympäristötoimenjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on tutustunut asiaan. Lautakunta pyy tää teknistä lautakuntaa ryhtymään pikaisiin vesihuoltolain mukai siin toimiin Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen muut ta mi sek si haettuun muotoon. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 9 Vihtasillan vesiosuuskunnan selvitys koskien vesi- ja viemäriverkoston rakentamista

23 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Laukaan kirkonkylän asemakaavan YL-korttelin 818 hinnoittelu ja luovutusmenettely (Hytösenkuja) 704/ /2014 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 10 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Jarmo Toikka, p Kunta omistaa tilan Kanavanranta , jonka alueella si jaitsee Laukaan kirkonkylän asemakaavan mukainen YL-kortteli nro 818 (julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue). Korttelin pin ta-ala on yhteensä noin 8194 m² ja sillä on rakennusoikeutta noin 3278 k-m² (e=0,4). Kortteliin muodostuu kaksi ohjeellisen tonttijaon mukaista ra ken nuspaik kaa: Rak.paikka Osoite Kerrosluku Pinta-ala Rak.oik. YL Hytösenkuja 3 II n m² n k-m² YL Hytösenkuja 1 II n m² n k-m² Kunnan ei kannata myydä keskeisillä paikoilla olevia yleisten ra kennus ten rakennuspaikkoja, vaan luovuttaa ne rakennettavaksi vuok raamal la. Silloin kunta pystyy paremmin hallitsemaan alueen maan käyttöä ja se saa lunastusoikeuden vuokra-alueelle rakennettuihin pal ve lura ken nuk siin. Käypä hintataso alueella on tällä hetkellä 55 /k-m² (myyntihinta). Raken nus pai kan vuotuinen perusvuokra olisi 5 % myyntihinnasta. Todetaan, että kaksi eri toimijaa ovat kiinnostuneita ra ken nus pai kois ta korttelissa: 1. Suomen Hoivatilat Oy on hakenut rakennuspaikkaa ra ken taakseen uudisrakennuksen 5-ryhmäistä päiväkotia varten. Pal ve luntuot ta ja na päiväkodissa toimisi laukaalainen Musiikkikoulu Rauha la Oy. 2. Rakennusliike Lehto Oy on hakenut rakennuspaikkaa ra ken taakseen uudisrakennuksen vanhusten palveluasumista varten. Palve lun tuot ta ja na toimisi Esperi Care Oy. Maapoliittinen ohjelma ohjaa rakennuspaikkojen luovuttamista elin keino toi min taa varten. Silloin, kun rakennuspaikkojen luovuttamista har kitaan palveluasumista varten, mukana on lisäksi pe rus tur va osas to ja taloushallinto. Esityslistan oheisaineistona jaetaan karttaote rakennuspaikoista se kä Suomen Hoivakodit Oy:n ja Rakennusliike Lehto Oy:n tont ti ha ke mukset.

24 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kun ta vuokraa rakennuspaikkoja Laukaan kirkonkylän YL-korttelista 818 seuraavin ehdoin: - Perusvuokra on 5 % myyntihinnasta 55 /k-m². Vuokra sidotaan elin kus tan nus in dek siin. - Hinta on voimassa saakka, jonka jälkeen kaa voi tusjoh ta jal la on saakka oikeus tehdä hinnantarkistus ja päät tää tarvittessa uusi markkina-arvoinen hinta. - Mikäli katsotaan tarpeelliseksi, rakennuspaikoista voidaan jär jestää tarjouskilpailu tai pyytää puolueettoman arvioitsijan arvio raken nus paik ko jen arvosta. - Rakennuspaikat voidaan varata 6 12 kuukaudeksi maan käyt tö insi nöö rin päätöksellä rakennushankkeen suunnittelua varten. Silloin yhden vuoden varausmaksu on 1 % myyntihinnasta. Va rausmak sua ei palauteta. - Vuokralainen vastaa rakennuspaikan lohkomiskustannuksista. - Maankäyttöosasto valtuutetaan määrittämään tarkemmat varausja so pi mus eh dot sekä laatimaan maanvuokrasopimukset. Maanvuokrasopimusten nimenkirjoitus määräytyy kunnanhallituksen pää tök sen mukaisesti. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

25 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Asuntotonttien luovuttaminen rakennettavaksi / Laajalahti (korttelit 1206 ja 1207), Laukaa kk 143/ /2014 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 11 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Jarmo Toikka, p Laajalahden asuinalueen tonttien rakentaminen on alkanut kesällä Keväällä 2015 on tarkoitus jatkaa Laajalahdentien katua noin 150 m eteenpäin, jolloin kuudelle uudelle omakotitalotontille kort te leissa 1206 ja 1207 olisi mahdollista rakentaa. Hinnoittelu: Alueen aiempia tontteja on hinnoiteltu keväällä Silloin vas taavien tonttien hinnaksi päätettiin noin 60 euroa/k-m². Yleinen hin ta ta so on py sy nyt lähes samana, joten hintojen korotukselle ei ole tar vet ta. Myyn ti- ja vuokratuloista saatavalla myyntivoitolla pystytään kat ta maan kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisen kus tan nuk set. Luovutusmenettely: Kunta on yleensä käyttänyt tarjouskilpailumenettelyä luovuttaessaan tont te ja rakentamiseen. Tarjouskilpailu johtaa selkeään lop pu tu lokseen, mutta laajasti käytettynä se voi johtaa paikkakunnan tonttien hin ta ta soa nostaviin vaikutuksiin. Hyvä me net te ly ta pa olisi tontin saajien valitseminen tontin tarpeen ja ra ken nus hank keen ta lou del li sen realistisuuden perusteella. Arviointi tehtäisiin ha ki joil ta ky syt tä vien tietojen perusteella, kuten nykyiset asuinolot, per heen koko, ra ken nushank keen laajuus, omarahoitusosuus, ra ken ta mi sen aloit ta mis ajankoh ta ym. Esityslistan liitteenä jaetaan karttaote luovutettavista ton teis ta. Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että: 1. Tässä hinnoiteltavat AO-tontit luovutetaan rakentamiseen va litse mal la tontinsaajat. Tontinsaajat valitaan hakemuksessa ky syttä vien tietojen perusteella tontin tarpeen ja taloudellisen rea lis tisuu den mukaan. Maankäyttöosasto valtuutetaan mää rit tä mään ha ku me net te ly ja va lit se maan tontinsaajat maan käyt tö in si nöö rin pää tök sel lä. Menettelyn jälkeen vapaaksi jääneet tontit luovutetaan normaalin käy tän nön mukaisesti.

26 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tontit luovutetaan rakentamiseen seuraavilla hinnoilla: AO-kortt. Osoite Pinta-ala m² Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1206 k-m² nro 1 Laajalahdentie I 50 /k-m² nro 2 Laajalahdentie I 50 /k-m² nro 3 Laajalahdentie I 50 /k-m² AO-kortt. Osoite Pinta-ala m² Rak.oik. Kerrosl. Myyntihinta 1207 k-m² nro 2 Laajalahdentie II 70 /k-m² nro 3 Laajalahdentie I 70 /k-m² nro 4 Laajalahdentie I 70 /k-m² 3. Tontit varataan maankäyttöinsinöörin päätöksellä ra ken nus hankkeen suunnittelua varten. Va raus mak su hyvitetään maksettuna kaup pa hin ta na varausaikana teh dyn kaupan yhteydessä. Muussa tapauksessa varausmaksua ei palauteta tai hyvitetä. 4. Tontit voidaan vuokrata kaupanteon sijaan, jolloin varausmaksu jää kunnalle korvauksena varauksesta aiheutuneista kuluista. Vuo tui nen vuokra on viisi (5 %) prosenttia kauppahinnasta. Vuok ra sidotaan elinkustannusindeksiin. 5. Tontin ostaja/vuokraaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista. 6. Vesi- ja viemäriverkon liittymismaksut eivät sisälly kaup pa hintaan tai vuokraan. 7. Tonttivarauksiin, kauppakirjoihin ja maanvuokrasopimuksiin voidaan harkinnan mukaan ottaa tarkentavia ehtoja mm. puustosta, ra ken ta mis vel voit tees ta, sopimussakosta ja viivästyskorosta. 8. Maankäyttöosasto valtuutetaan määrittämään tonttien tar kemmat varaus- ja luovutusehdot sekä laatimaan kaup pa kir jat ja maan vuok ra so pi muk set. Kauppakirjojen ja maanvuokrasopimusten nimenkirjoitus määräytyy kun nan hal li tuk sen päätöksen mukaisesti. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 10 Liitekartta rakennuspaikkojen hinnoitteluun / Laajalahti (korttelit 1206 ja 1207), Laukaa kk

27 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Asuntotonttien luovuttaminen rakennettavaksi / Kantola (korttelit ), Laukaa kk 45/ /2015 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 12 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Jarmo Toikka, p Kirkonkylän asemakaavan mukaisten katujen Lahnajärvenkatu, Kö li kuja, Venemestarinkuja ja Etumiehenkuja kunnallistekniikka to teu te taan vuoden 2015 aikana siten, että kaavan mukaisten korttelien rakennuspaikoille on mahdollista rakentaa (yhteensä 16 raken nus paik kaa). Hinnoittelu: Sopiva hintataso rakennuspaikoille olisi noin 80 euroa/k-m². Silloin raken nus paik ko jen hinnat olisi noin euron välillä. Myyn tija vuokratuloista saatavalla myyntivoitolla pystytään kat ta maan kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisen kus tan nuk set nos tamat ta yleistä hintatasoa alueella. Luovutusmenettely: Kunta on yleensä käyttänyt tarjouskilpailumenettelyä luovuttaessaan tont te ja rakentamiseen. Tarjouskilpailu johtaa selkeään lop pu tu lokseen, mutta laajasti käytettynä se voi johtaa paikkakunnan tonttien hin ta ta soa nostaviin vaikutuksiin. Hyvä me net te ly ta pa olisi tontin saajien valitseminen tontin tarpeen ja ra ken nus hank keen ta lou del li sen realistisuuden perusteella. Arviointi tehtäisiin ha ki joil ta ky syt tä vien tietojen perusteella, kuten nykyiset asuinolot, per heen koko, ra ken nushank keen laajuus, omarahoitusosuus, ra ken ta mi sen aloit ta mis ajankoh ta ym. Esityslistan liitteenä jaetaan karttaote luovutettavista ton teis ta. Kaavoitusjohtaja: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että: 1. Tässä hinnoiteltavat rakennuspaikat luovutetaan rakentamiseen va lit se mal la tontinsaajat. Tontinsaajat valitaan hakemuksessa ky syt tä vien tietojen perusteella tontin tarpeen ja taloudellisen rea lis ti suu den mukaan. Maankäyttöosasto valtuutetaan mää rit tämään hakumenettely ja va lit se maan tontinsaajat maan käyt tö in sinöö rin päätöksellä. Menettelyn jälkeen vapaaksi jääneet tontit luovutetaan normaalin käy tän nön mukaisesti.

28 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tontit luovutetaan rakentamiseen seuraavilla hinnoilla: AP-4 kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1137 m² k-m² nro 1 Lahnajärvenkatu II 70 /k-m² AO-kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1138 m² k-m² nro 1 Lahnajärvenkatu /3 k I 70 /k-m² AO-kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1139 m² k-m² nro 1 Lahnajärvenkatu /3 k I 70 /k-m² AO-kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1140 m² k-m² nro 1 Kölikuja /3 k I 60 /k-m² AO-kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1141 m² k-m² nro 1 Kölikuja II 80 /k-m² nro 2 Kölikuja II 80 /k-m² nro 3 Kölikuja II 80 /k-m² AO-kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1142 m² k-m² nro 1 Venemestarinkuja II 70 /k-m² nro 2 Venemestarinkuja II 70 /k-m² nro 3 Venemestarinkuja II 70 /k-m² nro 4 Venemestarinkuja II 70 /k-m² nro 5 Venemestarinkuja II 70 /k-m² AO-kort Osoite Pinta-ala Rak.oik Kerrosl. Myyntihinta 1143 m² k-m² nro 1 Venemestarinkuja I 70 /k-m² nro 2 Venemestarinkuja /3 k I 90 /k-m² nro 3 Venemestarinkuja /3 k I 90 /k-m² nro 4 Venemestarinkuja /3 k I 90 /k-m² 3. Tontit varataan maankäyttöinsinöörin päätöksellä ra ken nus hankkeen suunnittelua varten. Va raus mak su hyvitetään maksettuna kaup pa hin ta na varausaikana teh dyn kaupan yhteydessä. Muussa tapauksessa varausmaksua ei palauteta tai hyvitetä. 4. Tontit voidaan vuokrata kaupanteon sijaan, jolloin varausmaksu jää kunnalle korvauksena varauksesta aiheutuneista kuluista. Vuo tui nen vuokra on viisi (5 %) prosenttia kauppahinnasta. Vuok ra sidotaan elinkustannusindeksiin. 5. Tontin ostaja/vuokraaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista. 6. Vesi- ja viemäriverkon liittymismaksut eivät sisälly kaup pa hintaan tai vuokraan.

29 LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tonttivarauksiin, kauppakirjoihin ja maanvuokrasopimuksiin voidaan harkinnan mukaan ottaa tarkentavia ehtoja mm. puustosta, ra ken ta mis vel voit tees ta, sopimussakosta ja viivästyskorosta. 8. Maankäyttöosasto valtuutetaan määrittämään tonttien tar kemmat varaus- ja luovutusehdot sekä laatimaan kaup pa kir jat ja maan vuok ra so pi muk set. Kauppakirjojen ja maanvuokrasopimusten nimenkirjoitus määräytyy kun nan hal li tuk sen päätöksen mukaisesti. Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liitteet 11 Liitekartta rakennuspaikkojen hinnoitteluun / Kantola (korttelit ), Laukaa kk

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 Ympäristölautakunta AIKA 27.11.2012 kello 17:00-18:52 PAIKKA Äänekosken kaupungintalon kahvio LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1. Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1. Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 31.08.2015 klo 10:00 Paikka Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski Läsnä Wiik Sami puheenjohtaja Pietiläinen Ismo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 Kunnanhallitus Aika 21.09.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Kuntasuunnittelulautakunta 18.11.2014 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 KEHITYS- JA KESKUSTELUASIAT 4 133 VALTUUSTOALOITE RAJAMÄEN VANHAN TEHDASYHDYSKUNNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 27.01.2011 ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot