SISÄLLYS. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola krnro Osoite: Lapinmäentie 1, Pohjola, kotipaikka: Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki"

Transkriptio

1 Näön vuoksi

2 SISÄLLYS Johdanto... 3 Silmän rakenne ja toiminta... 4 Värinäkö... 4 Hämäränäkö... 5 Syvyysnäkö... 5 Silmätapaturmat... 6 Näyttöpäätetyö... 7 Miten suojautua... 8 Suojalasien valinta... 8 Muiden suojavälineiden käyttö... 8 Silmiesi iloksi... 9 Ensiapu Työpaikalla tarvittavat ensiaputarvikkeet Ensiapu silmätapaturmissa Lähteet Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola krnro Osoite: Lapinmäentie 1, Pohjola, kotipaikka: Helsinki

3 JOHDANTO Näkö on tärkein ja samalla monimutkaisin aistimme. Näköaistin toiminta perustuu siihen, että ulkoisista valonlähteistä tuleva valo heijastuu ympäristössä olevien esineiden pinnalta silmään. Värinäkömme perustuu heijastuvan valon aallon analyysiin keskushermostossa, tarkemmin aivojen näköaivokuorella. Ihmisen näköjärjestelmä havaitsee samanaikaisesti syvyyden, liikkeen, muodon ja värit. Jo liikkeen, syvyyden ja muodon havaitseminen on perinteisillä tietokonejärjestelmillä hyvin vaikea tehtävä. Ihmisen näköjärjestelmä pystyy erottamaan noin 160 väriä. Lisäksi kykenemme näkemään 500 kirkkauden muutosta ja 20 kylläisyyden muutosta. Kaiken kaikkiaan kykenemme siis havaitsemaan 2 miljoonaa eri väriä. Värejä kuvaavia sanoja on käytössä kuitenkin vain noin Näköaisti on myös työelämässä tärkein aistimme. Voimme vain kuvitella miten selviäisimme päivän töistä ilman näkökykyä. Ihmisen näköjärjestelmä on evoluution myötä sopeutunut niin tarkkaan lähityöskentelyyn kuin havaitsemaan kaukaiset liikkeet, muodot ja syvyydet. Värinäkö on monessa työssä välttämätön. Määrätyissä työtehtävissä, esimerkiksi trukinkuljettajan työssä tarvitsemme hyvää syvyysnäköä. Usein työnäköä kaikesta tästä huolimatta pidetään itsestäänselvyytenä ja sen todellinen merkitys huomataan vasta ongelmien ilmettyä. Tapaturmatilastojen mukaan joka vuosi sattuu noin silmiin kohdistuvaa työtapaturmaa. Näyttöpäätetyön lisääntyessä myös silmien rasitusvaivat ovat lisääntyneet. Valtaosa tapaturmista voidaan estää yksinkertaisella toimenpiteellä, suojalasien käytöllä. Näyttöpäätetyössä on pidettävä huolta silmien työkyvystä ja terveydestä säännöllisillä tauoilla, silmäjumpalla, oikeilla silmälaseilla ja puhtaalla sisäilmalla. Vaikka suojalasien hankkiminen ja työkykyyn panostaminen kertainvestointina tuntuisikin suurelta, työturvallisuuteen panostaminen kannattaa aina. Markat saadaan varmasti takaisin sairaspoissaolojen vähenemisenä, työilmapiirin paranemisena ja työn tuottavuuden kasvuna.

4 SILMÄN RAKENNE JA TOIMINTA Silmä muodostuu valoa keräävästä linssistä, iiriksestä, pupillista ja verkkokalvosta. Linssi muodostaa kohteen kuvan silmän verkkokalvolle. Iiris säätelee sisään saapuvan valon määrää toimien kuin kamera. Verkkokalvolla linssin muodostama kuva näkyy ylösalaisin. Aivot joutuvatkin suorittamaan monimutkaisia laskutoimituksia ennen kuin lopullinen näköhavainto syntyy. Sauvasoluja on kaksikymmentä kertaa enemmän kuin tappisoluja, kaikenkaikkiaan noin 140 miljoonaa kappaletta. Niitä sijaitsee lähes kaikkialla verkkokalvolla. Sauvasolut toimivat heikossakin valossa, mutta eivät ole väriherkkiä. Tästä johtuu, että ihminen pimeän aikana ei erota värejä, vaan kaikki näyttää harmaan eri sävyiltä. Valoaistisolut sisältävät kemiallisia yhdisteitä, jotka reagoivat valoon ja synnyttävät sähköimpulsseja. Sähköimpulssit kulkevat näköhermoa pitkin aivojen näkömuistiin, joka tulkitsee ja vertailee saamiaan signaaleja. VÄRINÄKÖ Valoaistisolut sijaitsevat verkkokalvolla. Niitä on kahdenlaisia. Tappisolut toimivat kirkkaassa valossa ja ovat väriherkkiä eli ovat herkkiä valon eri aallonpituuksille. Tappisolujen avulla ihmisen näköjärjestelmä pystyy muodostamaan värikuvan. Kykenemme erottamaan noin 200 näkyvän spektrin sävyä, kun lähdetään liikkeelle tietystä alkuarvosta. Tappisoluja on noin 7 miljoonaa kappaletta yksittäisellä verkkokalvolla. Suurin osa tästä valtavasta määrästä sijaitsee foveassa, tarkan näkemisen alueella. Silmä pystyy havaitsemaan sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on nanometriä. Siirryttäessä näkyvän valon spektrissä 700 nanometristä 400 nanometriin sähkömagneettinen säteily näkyy ensin punaisena, sitten oranssina, keltaisena, vihreänä, sinisenä, indigona ja violettina. Näkyvän valon eri värien lisäksi sähkömagneettisen säteilyn spektrissä on muitakin komponentteja, jotka on lueteltu seuraavassa suurimmasta aallonpituudesta pienimpään: radiosäteily, mikroaaltosäteily, infrapunasäteily, näkyvä valo, ultraviolettisäteily, röntgensäteily ja gammasäteily.

5 Sähkömagneettisen säteilyn jaksoluku on 400 nanometrin läheisyydessä jo varsin korkea, samoin sen sisältämä energia, esimerkiksi hitsauksessa emittoituva valo on ihmissilmälle vaarallista. Ultraviolettisäteilyn aallonpituus on nm eli se on silmälle näkymätöntä. SYVYYSNÄKÖ Kolmiulotteinen näkeminen eli syvyysnäkö perustuu vasemman ja oikean silmän antamien tietojen eroihin. Etäisyyden arvioinnissa vinkkejä havainnoinnille antaa esimerkiksi myös esineiden koko ja maiseman muuttuminen katsojan liikkuessa. HÄMÄRÄNÄKÖ Hämärässä ihmisen näkökyky paranee eniten 5-10 ensimmäisen minuutin aikana. Riittäväksi havaintojen tekemistä varten se paranee minuutissa. Vasta tunnin hämärässä tai pimeässä oleskelun jälkeen silmä on täysin sopeutunut esimerkiksi syvän taivaan havaintoihin. Tämä perustuu siihen, että iiris toimii kuin kameran himmennin. Silmää voidaan verrata yksinkertaiseen linssikaukoputkeen, jossa silmän linssi vastaa kaukoputken objektiivia. Havaintoalueensa laajuudessa ihmissilmä voittaa monet tekniset mittauslaitteet. Edullisissa olosuhteissa valoaistimuksen voi saada aikaan jopa yksi ainoa sauvasoluun osunut fotoni. Mustuainen laajenee hämärässä ja verkkokalvolle pääsevän valon määrä lisääntyy kertaiseksi. Hämärässä aivoissa kehittyy valoherkkää rodopsiinia eli näköpurppuraa, mikä vaikuttaa verkkokalvon valoherkkyyden kasvuun. Hermoradat järjestäytyvät uudelleen siten, että impulssit kerätään suuremmasta sauvajoukosta. Hämärässä yksityiskohtien erotuskyky vähenee ja toisaalta valoherkkyys suurenee. Valoon mentäessä näkökyky palautuu kymmenessä sekunnissa mustuaisten supistuessa.

6 SILMÄTAPATURMAT Uusia tapaturmia tai ammattitauteja ilmoitetaan vuosittain noin Melkein yksi kymmenesosa kaikista sattuneista tapaturmista kohdistuu silmiin. Vuonna 1997 silmätapaturmien aiheuttajana 70 prosentissa tapauksista olivat lentävät sirut, hiukkaset ja esineet. Sattuneet silmätapaturmat tapaturmatyypin mukaan luokiteltuna. TAPATURMATYYPPI SATTUMISVUOSI yht. Putoaminen, hyppääminen Kaatuminen, liukastuminen, kompastuminen Putoavien tai sortuneiden esineiden aiheuttamat Esineisiin tai esineiden satuttaminen Lentävät sirut, hiukkaset ja esineet Ylikuormittuminen, ylirasittuminen Sähkövirta, lämpötila, vahingolliset aineet Muut tapaturmat Tuntematon Yhteensä Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, tapaturmatietokanta

7 NÄYTTÖPÄÄTETYÖ Kun ihminen katsoo työpöytänsä ääressä tietokoneen kuvaruutuun, silmän mykiön rengaslihas supistuu. Silmiä ei ole kuitenkaan tarkoitettu yhden pisteen pitkäaikaiseen tuijotteluun. Normaalisti ihminen siirtää jatkuvasti katsettaan läheltä kauas ja takaisin. Pitkään samassa, jännittyneessä asennossa oleva rengaslihas voi kouristua liikkumattomaksi. Silloin se ei enää pysty rentoutumaan ja laajenemaan, jotta ihminen näkisi kunnolla kaukaisuuteen. Kouristuksen voi estää silmävoimistelulla. On suositeltavaa, että paljon tietokonetta käyttävät sijoittaisivat koneensa ikkunan lähettyville, jolloin katseen siirtäminen horisonttiin on mahdollista. Edellytyksenä tietenkin on, että verhoilla tai valaistuksella pystytään estämään heijastukset kuvaruudulla. Silmiä voi voimisteluttaa esimerkiksi seuraavalla tavalla: liimataan ikkunaan kirkas tarra, tarkennetaan katse sen jokaiseen yksityiskohtaan, katsotaan horisonttiin ja jälleen takaisin tarraan. Silmäjumpalla ei voida parantaa näkökykyä, mutta se auttaa pitämään silmän lihakset virkeinä. Tutkimukset ovat osoittaneet, ettei pääte aiheuta muutoksia näkökykyyn. Silmissä jo olevat taittovirheet ja asentopoikkeamat sen sijaan voivat aikaansaada päätetyössä erilaisia vaivoja ja silmien rasittumista. Korjaamattomat näkövirheet ovat yleisiä. On arvioitu, että suurella enemmistöllä väestöstä on jonkinasteinen taittovirhe ja erittäin suurella osalla esiintyy myös silmän asentovirheitä, etenkin lähelle katsottaessa. Neljällä kymmenestä työntekijästä on korjaamaton tai puutteellisesti korjattu näkövirhe. Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää, miksi näyttöpäätetyötä tekevillä esiintyy silmävaivoja. Päätetyö kiistatta rasittaa silmiä. Säännöllisesti pidettävät tauot, silmäjumppa, kunnolliset silmälasit ja puhdas sisäilma ylläpitävät näköaistin työkykyä. Tauota työtäsi, rentoudu ja venyttele. 10 sekunnin tauko joka viides minuutti on parempi kuin 10 minuuttia kahdessa tunnissa. Toisille näyttöpäätetyö aiheuttaa silmien kuivumista. Räpyttely levittää silmän pinnalle suojaavan kyynelnesteisen kalvon. Tietokoneen kuvaruutuun tuijottava ihminen räpyttelee kuitenkin tavallista harvemmin. Kuivat silmät kirvelevät ja ne tuntuvat soraisilta. Tällöin silmiin alkaa helposti erittyä itkukyyneleitä. Niiden suolapitoisuus on kuitenkin liian alhainen, joten itkukaan ei auta. Sen aiheuttama turvotus pikemminkin pahentaa tilannetta. Parasta hoitoa on työtauon pitäminen säännöllisesti. Kannattaa lähteä työpöydän äärestä pienelle kävelylle ja suunnata katse eri etäisyydellä oleviin kohteisiin.

8 MITEN SUOJAUTUA Työturvallisuus on maassamme kansainvälisesti arvioiden korkeatasoista. Silti vuosittain työelämässä sattuu tuhansia silmätapaturmia, joista monet johtavat vakaviin silmävaurioihin. Näistä suurin osa olisi estettävissä yksinkertaisella ja yrityksellekin halvaksi tulevalla tavalla suojalasien käytöllä. Suojalaseja pidetään usein epämukavina, eikä niitä siksi haluta käyttää. Lasit tulisikin aina sovittaa ja hankkia yksilöllisesti niitä käyttävälle työntekijälle. Huonosti näkevien henkilöiden työturvallisuusriski on korkea ja heille sattuukin yli kolme kertaa enemmän tapaturmia kuin muille työntekijöille. Oikea, työturvallisuuden takaava toimenpide on hankkia huononäköiselle työntekijälle henkilökohtaiset suojalasit, joiden linssit on korjattu työtehtävän vaatimusten mukaisiksi. Toistaiseksi vain suhteellisen harvoissa yrityksissä on työntekijälle hankittu esimerkiksi taittovirhekorjauksin varustetut suojalasit. Tavalliset niinsanotut nollahiotut suojaimet suorastaan lisäävät tapaturmariskiä silloin kun työntekijä joutuu ensin poistamaan omat silmälasinsa. Tavalliset silmälasit taas eivät anna riittävää suojaa ja niiden linssit voivat rikkouduttuaan johtaa vakaviin silmävammoihin. Työpaikan tapaturmariskien kartoitusta voidaan käyttää apuvälineenä, kun pyritään vähentämään silmätapaturmia. Sen yhteydessä voidaan tehdä yksityiskohtainen toimenpideohjelma myös silmäsuojainten käytöstä. SUOJALASIEN VALINTA Suojalasit valitaan työntekijän yksilöllisten ominaisuuksien ja käyttöympäristön vaatimusten mukaan. Eri käyttökohteisiin tarkoitettuja ja eri mallisia laseja on markkinoilla runsaasti aina vierailijan kevyistä yleislaseista naamiomallisiin suojalaseihin. Valinnassa tulee kiinnittää huomiota tuotteen keveyteen, säädettävyyteen ja anatomiseen istuvuuteen. Suojalasien tulee suojata hyvin myös sivuilta, kestää niin iskuja kuin kemikaalejakin ja olla huurtumattomat. Suojalasien valinta on aina yksilöllinen ja niiden tulisi olla henkilökohtaiset yleiseen käyttöön tarkoitettuja vierailijan laseja lukuunottamatta. MUIDEN SUOJAVÄLINEIDEN KÄYTTÖ Kasvonsuojaimet suojelevat silmien ohella myös kasvojen ihoa. Hitsaustyöhön löytyy omat erityisvalmisteiset suojukset (UV-suoja). Kasvonsuojainten visiiriosa on yleensä valmistettu kevyestä polykarbonaatista. Kasvonsuojaimia valmistetaan suojalasien tapaan monia malleja ja niiden käyttökohde ratkaisee niiden valinnan. Esitteen painetussa versiossa sivuilla 8-9 on kuvia suojalaseista ja kasvonsuojaimista. Työturvallisuuteen investoiminen maksaa aina itsensä takaisin. Yksilöllisesti sovitetut suojalasit ovat käytössä miellyttävät. Tämä takaa sen, että suojalaseja myös käytetään.

9 SILMIESI ILOKSI Olemme koonneet tähän ohjeita silmiesi iloksi. Tarkista, että istuimesi on sijoitettu hyvin oveen, ikkunaan tai asiakkaaseen nähden. Tarkista istuma-asentosi: - istuudu tuolin perälle niin, että selkänoja tukee lanneristiselkää - säädä tuolin korkeus siten, että jalat ulottuvat reilusti lattiaan - säädä työtasojen korkeus niin, että voit työskennellä hartiat rentoina, kyynärpäät lähellä vartaloa ja kyynärvarret tuettuna. Hiiri: - järjestä hiirelle tilaa näppäimistön viereen siten, että voit tukea käsiä pöytään ja tuolin käsinojiin - älä käytä hiirtä käsi ojennettuna, vaan olkavarsi lähellä vartaloa Katso, etteivät ikkunat ja muut valonlähteet aiheuta heijastuksia kuvaruudulle; käännä tai kallista tarvittaessa näyttöpäätettä. Hanki tarvittaessa lisävalaistusta kohdevalojen avulla. Säädä kuvaruudun kontrasti ja kirkkaus valaistustason mukaan. Aseta eniten katsomasi kohde sopivalle etäisyydelle ja katselusuuntaan siten, että näet vaivatta. Sijoita kuvaruutu sopivaksi kokemallesi etäisyydelle (yleensä cm) niin, että sen yläreuna on selvästi silmien tason alapuolella. Tutustu painettuun esitteeseemme. Löydät sieltä silmäjumppaohjeet kuvitettuna sivulta 11.

10 ENSIAPU Asianmukainen ensiapuvalmius tarkoittaa työpaikan olosuhteisiin nähden riittävää määrää ensiaputaitoisia henkilöitä, ensiapuvälineitä ja - tarvikkeita sekä menettelytapaohjeita onnettomuustilanteissa. TYÖPAIKALLA TARVITTAVAT ENSIAPUTARVIKKEET Ensiapukaappi sijoitetaan keskeiselle, helposti lähestyttävälle paikalle. Tarvittaessa käytetään opastekilpiä. Ensiapukaapista huolehtii nimetty vastuuhenkilö. Tiedot työpaikan ensiapukoulutetuista henkilöistä on oltava selkeästi esillä. Tapaturmissa, joissa silmään on roiskahtanut kemikaalia on tärkeää huuhdella silmää vähintään 20 minuutin ajan. Markkinoilta löytyy eri valmistajilta silmänhuuhtelupulloja, joiden natriumkloridiliuos säilyy noin kolme vuotta. Pullot voidaan myös asentaa seinään. Seinään asennettavat kasvo- ja silmäsuihku tai kokovartalosuihku, jossa erikoisvarusteena käsin tai jalalla käytettävä kasvo-silmäsuihku voivat myös pelastaa silmän vaurioitumiselta, esimerkiksi tilanteessa, jossa silmään on roiskahtanut kemikaalia. Työpaikalla, jolla tapaturman vaara on ilmeinen, tulee olla tukeva, lukollinen metallikaappi, joka on mahdollista tiivistää pölytiiviiksi. Ensiapukaapin tulee sisältää seuraavat tarvikkeet: sidetaitoksia, joustositeitä, eri kokoisia laastareita, haavapyyhkeitä, kiinnelaastaria, kolmioliinoja, pieniä ja suuria ensiapusiteitä, sakset ja erillisiä sidetarvikeyksiköitä.

11 ENSIAPU SILMÄTAPATURMISSA Kaikkiin silmiin kohdistuviin tapaturmiin tulee suhtautua vakavasti. Seuraava taulukko sisältää silmiin kohdistuvien tapaturmien ensiavussa tarvittavat toimenpideohjeet. VAMMA Roska silmässä Silmään roiskahtanut kemikaalia Haava tai ruhje silmässä Palovamma (Palovamman voivat aiheuttaa esim. kipinät, sula rasva, steariini tai sula metalli.) Lumisokeus ja hitsausvamma (Oireet yleensä vasta usean tunnin kuluttua altistumisesta UVsäteilylle. Silmät kyyneleiset, erittäin valonarat ja voimakkaasti punoittavat.) TOIMENPITEET Silmää ei saa hangata. Yritä poistaa roska huuhtelemalla silmää juoksevalla tai muulla puhtaalla vedellä. Kehota potilasta räpyttelemään silmää huuhtelun aikana. Tarkista huuhtelun jälkeen, onko silmän pinnalla tai luomen alla näkyvää roskaa. Jos roska on jäänyt kiinni silmän sidekalvoon, toimita potilas lääkärin hoitoon. Huuhtele silmää heti vedellä ja jatka huuhtelua keskeytyksettä vähintään 20 minuuttia. Peitä silmä kevyellä siteellä kuljetuksen ajaksi. Potilas on toimitettava nopeasti lääkärin hoitoon. Kaikki helposti saatavissa oleva tieto silmään menneestä aineesta on otettava mukaan. Peitä ehdottomasti molemmat silmät kevyesti sidetaitoksella, side ei saa painaa silmää. Toimita potilas lääkärin hoitoon. Pidä potilas makuuasennossa kuljetuksen aikana. Jäähdytä silmä viileällä juoksevalla vedellä. Peitä vammautunut silmä kevyellä sidoksella. Toimita potilas lääkärinhoitoon. Peitä molemmat silmät ja aseta potilas lepoon. Käytä silmälääkkeitä lääkärin ohjeiden mukaan. Jos oireet eivät mene ohi yhdessä vuorokaudessa, toimita potilas lääkärin hoitoon. HUOM! Vakavien, erityisesti silmän lävistysvammojen ensiavussa on tärkeää molempien silmien peittäminen niiden liikkumisen vähentämiseksi. Silmien liikkeet tapahtuvat samanaikaisesti. Jos terve silmä jätetään peittämättä, vammautunutkin silmä liikkuu katseen mukana. Tämä liike voi pahentaa vammaa. Potilas, jonka silmät on peitetty, kuljetetaan hoitoon makuuasennossa.

12 LÄHTEET Goldstein E.Bruce: Sensation and perceptions, 1996, Chapter 2, Introduction to vision: Receptors and neural processing, pag Tapaturmavakuutuslaitosten liitto: Tapaturmatietokanta Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola: Ensiapuopas 1998, Riskienhallinnan julkaisu Kolmi-set Oy: Oikeat ensiapuvälineet jokaiselle työpaikalle Sähkömagneettisen säteilyn eri lajit: Rami Meller,

13 POHJOLAN KOTISIVUT INTERNETISSÄ POHJOLAN PALVELUNUMERO arkisin klo yritykset ja yhteisöt yrittäjät Palvelunumeroihin voi soittaa kaikkialta Suomesta paikallispuhelun hinnalla. Matkapuhelimesta soitettaessa puhelinmaksu on matkapuhelintaksan mukainen. Puhelusi ohjautuu pääsääntöisesti Sinua lähinnä olevaan palvelupisteeseemme. Valitse aina koko numero, suuntanumeroa et tarvitse www

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen Näkö Valon havaitseminen Silmä Näkö ja optiikka Näkövirheet ja silmän sairaudet Valo Taittuminen Heijastuminen Silmä Mitä silmän osia tunnistat? Värikalvo? Pupilli? Sarveiskalvo? Kovakalvo? Suonikalvo?

Lisätiedot

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka. Kari Sormunen Kevät 2014

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka. Kari Sormunen Kevät 2014 VALAISTUSTA VALOSTA Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2014 OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ VALOSTA Oppilaat kuvittelevat, että valo etenee katsojan silmästä katsottavaan kohteeseen.

Lisätiedot

Henkilöstön terveys on meille aina etusijalla. TYÖTURVALLISUUS

Henkilöstön terveys on meille aina etusijalla. TYÖTURVALLISUUS Henkilöstön terveys on meille aina etusijalla. Ikaroksen työsuojaimet takaavat käyttömukavuuden, toimivuuden ja turvallisuuden, kuten hyvien suojainten kuuluukin. Kaikki kuulosuojaimet, suojalasit, henkilösuojaimet,

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN

ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN 1 Hyvä Nuori! Niska on kipeä, selkää särkee, päätä jomottaa Kuulostaako tutulta? Et ole yksin näiden ongelmien kanssa. Nuorten niska-hartiakivut ja päänsärky ovat yleistyneet

Lisätiedot

Nyt avataan maailman pienin päivystysvastaanotto. Käy sisään!

Nyt avataan maailman pienin päivystysvastaanotto. Käy sisään! Nyt avataan maailman pienin päivystysvastaanotto Käy sisään! Tervetuloa maailman pienim- mälle päivystysvastaanotolle. Huom! Cederroth 235 ml:n silmänhuuhtelupullo tilataan erikseen (REF 7221). Cederroth

Lisätiedot

Työpaikan ensiapuvalmius

Työpaikan ensiapuvalmius Työpaikan ensiapuvalmius Ensiapuvalmius on työturvallisuutta Työturvallisuuslaki (738/2002) edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämistä: työpaikalla on sen olosuhteisiin nähden oltava riittävästi

Lisätiedot

Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta

Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta Päivi Rauramo, asiantuntija, TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi Hyvä toimistotyöpiste Näyttöpäätetyö Näyttöpäätetyö, Työsuojeluoppaita

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

THE FORCE OF OPTICS. .fi

THE FORCE OF OPTICS. .fi .fi Diamondback kiikarit Diamondback kiikareissa yhdistyvät huippuluokan laatu ja erinomainen metsästyskiikari hämmästyttävän huokeaan hintaan. Etsitkö kiikaria, jossa on luokkansa laajin näkökenttä ja

Lisätiedot

Cederroth First Aid Ensiapu silmävammoihin

Cederroth First Aid Ensiapu silmävammoihin Cederroth First Aid Ensiapu silmävammoihin Oikeiden tuotteiden avulla voi t todennäköisesti pelastaa näkösi Todistetusti tehokkaampi kuin keittosuolaliuos neutraloimaan emäksisiä ja happamia roiskeita.

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tässä esitteessä on kuvattu tämän laiteohjelmapäivityksen sisältämät 3Dtoiminnot. Lisätietoja on Käyttöoppaassa ja mukana toimitetun CD-ROMlevyn α Käsikirjassa. 2010 Sony Corporation

Lisätiedot

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I 5. Ilmaisimet Lauri Jetsu Fysiikan laitos Helsingin yliopisto Ilmaisimet Ilmaisimet (kuvat: @ursa: havaitseva tähtitiede, @kqedscience.tumblr.com) Ilmaisin = Detektori: rekisteröi valon ja muuttaa käsiteltävään

Lisätiedot

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Tehdyt rajaukset: AMMATTILUOKKA (3): SIIVOOJAT (942) VAHINKOLUOKKA: TYÖMATKA Huom. vuoden 2009 lukumäärät tulevat nousemaan vielä

Lisätiedot

Muunneltavuutta Ensiapupakkaukset voidaan modifioida asiakaskohtaisesti, koska kukin ensiapupiste koostuu neljästä eri rasiasta.

Muunneltavuutta Ensiapupakkaukset voidaan modifioida asiakaskohtaisesti, koska kukin ensiapupiste koostuu neljästä eri rasiasta. Toimintamme ideana on ensiapupakkaukset, joiden sisältö täyttäisi mahdollisimman tarkasti asiakkaidemme tarpeet vaativilla toimialoilla. Lisäksi markkinoimme yleisiä, standardit täyttäviä ensiapupakkauksia,

Lisätiedot

2. Makuaisti Makusilmuja kaikkialla suuontelossa, eniten kielessä.

2. Makuaisti Makusilmuja kaikkialla suuontelossa, eniten kielessä. 1. Ihon aistit 1. Kipuaisti (vapaita hermopäitä lähes kaikkialla elimistössä). 2. Kylmäaisti 3. Kuuma-aisti 4. Kosketusaisti 1. Vapaat hermopäätteet (esim. karvatupen pinnassa aistivat liikettä) 2. Meissnerin

Lisätiedot

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Kasvihuoneongelma. Valon ja aineen vuorovaikutus. Liian tavallinen!

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Kasvihuoneongelma. Valon ja aineen vuorovaikutus. Liian tavallinen! Kasvihuoneongelma Valon ja aineen vuorovaikutus Herra Brown päätti rakentaa puutarhaansa uuden kasvihuoneen. Liian tavallinen! Hänen vaimonsa oli innostunut ideasta. Hän halusi uuden kasvihuoneen olevan

Lisätiedot

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015.

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015. Ensiapuopas Johdanto Tämä ensiapuopas on tarkoitettu Kiekkoreippaan joukkueiden huoltajille tueksi oikeanlaisen ensiavun antamiseksi. Oikein annettu ensiapu edistää vammakohdan paranemista sekä estää tilanteen

Lisätiedot

1. STEREOKUVAPARIN OTTAMINEN ANAGLYFIKUVIA VARTEN. Hyvien stereokuvien ottaminen edellyttää kahden perusasian ymmärtämistä.

1. STEREOKUVAPARIN OTTAMINEN ANAGLYFIKUVIA VARTEN. Hyvien stereokuvien ottaminen edellyttää kahden perusasian ymmärtämistä. 3-D ANAGLYFIKUVIEN TUOTTAMINEN Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratorio Teknillinen korkeakoulu Petri Rönnholm Perustyövaiheet: A. Ota stereokuvapari B. Poista vasemmasta kuvasta vihreä ja sininen

Lisätiedot

Tutustu kameraasi käyttöohjeen avulla, syksy2011 osa 2

Tutustu kameraasi käyttöohjeen avulla, syksy2011 osa 2 Digikamerasta kuvakirjaan Tutustu kameraasi käyttöohjeen avulla, syksy2011 osa 2 Hannu Räisänen 2011 Akun ja kortin poisto Akun ja kortin poisto Sisäinen muisti Kamerassa saattaa olla myös sisäinen muisti

Lisätiedot

Valaistus. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Valaistus. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Valaistus Valaistuksen merkitys näkö- ja kuulovammaisille henkilöille Hyvä valaistus on erityisen tärkeä heikkonäköisille henkilöille. Ympäristön hahmottaminen heikon näön avulla riippuu valaistuksen voimakkuudesta

Lisätiedot

UNIVERSITY OF TURKU. Käytettävyys jokapäiväisessä ympäristössä. Johdanto

UNIVERSITY OF TURKU. Käytettävyys jokapäiväisessä ympäristössä. Johdanto UNIVERSITY OF TURKU Käytettävyys jokapäiväisessä ympäristössä Ergonomia (Faulkner 8) 26.1.2006 Kai Kimppa 1 Johdanto Katsotaan joitain ergonomiakysymyksiä jotta voitaisiin välttää terveys- ja turvallisuusongelmia

Lisätiedot

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS Vaihe 1: Avaa tuolisi lukitus. 01 KEINUN LUKITUS Vaihe 2: Säädä tuoli kehosi mukaan. 02 KEINUN VASTUS 03 ISTUINSYVYYS 04 ISTUINKORKEUS Vaihe 3: Säädä tuoli työsi mukaan. 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 06 SELKÄNOJAN

Lisätiedot

Hans Pihlajamäki Fysiikan kotitutkimus

Hans Pihlajamäki Fysiikan kotitutkimus Fysiikan kotitutkimus Fysiikan 1. kurssi, Rauman Lyseon lukio Johdanto 1. Saaristo- ja rannikkonavigoinnissa on tärkeää kyetä havainnoimaan väyliä osoittavia väylämerkkejä. Pimeän aikaan liikuttaessa tehokkaalla

Lisätiedot

Liikuntakoneiston huolto

Liikuntakoneiston huolto Liikuntakoneiston huolto Lihakset kaipaavat vahvistamisen lisäksi myös huoltoa. Huolla liikuntakoneistoasi säännöllisin venytyksin ja liikkuvuusharjoituksin. Sisällytä huoltoa jokaiseen harjoitukseesi

Lisätiedot

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat KOTIKUNTOILUOPAS Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat Tämä opas on tehty opinnäytetyönä aiheena Seniorit kuntoon kotikonstein. Oppaan ovat tehneet Kouvolan seudun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

OPAS KOTIPISTOSHOITOON

OPAS KOTIPISTOSHOITOON OPAS KOTIPISTOSHOITOON (asfotase alfa) 40 mg/ml injektioneste, liuos for injection 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml injektioneste, liuos 80 mg/0,8 ml asfotaasialfa Tähän lääkkeeseen kohdistuu

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

MILTÄ VALON KAUPUNKI NÄYTTÄÄ NYT?

MILTÄ VALON KAUPUNKI NÄYTTÄÄ NYT? MILTÄ VALON KAUPUNKI NÄYTTÄÄ NYT? häikäisyä, ylimitoitettua valaistusta, huoltamattomia valaisimia, pimeyttä, markkinoilta poistuvia valonlähteitä, häiriövaloa, valosaastetta, liian kirkkaita mainoksia,

Lisätiedot

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Nuorten työtapaturmat Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Työtapaturmat ikäluokittain Suomessa vuonna 2011 *Alle 15-vuotiaille 59 työpaikkatapaturmaa ja 0

Lisätiedot

MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1)

MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1) MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1) Johdanto Maito on tärkeä eläinproteiinin lähde monille ihmisille. Maidon laatu ja sen sisältämät proteiinit riippuvat useista tekijöistä ja esimerkiksi meijereiden

Lisätiedot

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 HILA JA PRISMA

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 HILA JA PRISMA FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT HILA JA PRISMA MIKKO LAINE 9. toukokuuta 05. Johdanto Tässä työssä muodostamme lasiprisman dispersiokäyrän ja määritämme työn tekijän silmän herkkyysrajan punaiselle valolle. Lisäksi

Lisätiedot

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS Työturvallisuuskeskus TILASTOAINEISTO Tiedot pohjautuvat Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) tilastoaineistoihin. Aineisto sisältää 10.7.2013 päivitetyn

Lisätiedot

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa.

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa. ENSIAPUA KERHOSSA APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje Yleiset ensiaputilanteet kerhossa Sisältö APUA, IIK, PANIIKKI! Jakakaa kerhoparin kanssa vastuu

Lisätiedot

Matot halutulla designilla.

Matot halutulla designilla. Matot halutulla designilla. Aulamaton tummat ja usein harmaat sävyt ovat luonnollisesti hyviä syksyllä ja talvella, kun matto on kovalla koetuksella. Ulkona on likaista ja jaloissa kantautuu sisälle lunta,

Lisätiedot

HELIA 1 (15) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 23.11.00 13:28

HELIA 1 (15) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 23.11.00 13:28 HELIA 1 (15) Luento 3 Käytettävyyden osapuolet... 2 Ihminen tietojenkäsittelijänä... 3 Muistitoiminnot... 4 Työmuisti (lyhytkestoinen muisti )... 4 Säilömuisti (pitkäkestoinen muisti)... 4 Sensoriset muistit...

Lisätiedot

LUCENTIS (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan

LUCENTIS (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan LUCENTIS (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan Potilasesite LUCENTIS-hoidosta Osa 1 Tietoja LUCENTIS-valmisteesta Tässä esitteessä kerrotaan silmänpohjan kosteasta ikärappeumasta ja sen hoidossa

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

Kuka on näkövammainen?

Kuka on näkövammainen? Näkövammat 1 Sisältö Kuka on näkövammainen? 3 Millaisia näkövammat ovat? 4 Näöntarkkuus 4 Näkökenttä 4 Kontrastien erotuskyky 6 Värinäkö 6 Silmien mukautuminen eri etäisyyksille 6 Silmien sopeutuminen

Lisätiedot

61, Verkkoloimi. Hinnat alk. 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 71,99 71,99 71,99 71,99 71,99 71,99

61, Verkkoloimi. Hinnat alk. 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 71,99 71,99 71,99 71,99 71,99 71,99 Verkkoloimi Koiran verkkoloimi on kevyt ja mukava, sillä se muotoutuu hyvin koiran kehon mukaisesti. Verkkoloimi pitää koiran lämpimänä, mutta sille ei tule liian kuuma. Verkkokangas on hyvin hengittävä.

Lisätiedot

LED-valojen käyttö kasvitutkimuksessa

LED-valojen käyttö kasvitutkimuksessa LED-valojen käyttö kasvitutkimuksessa Minna Kivimäenpää, Jarmo Holopainen Itä-Suomen yliopisto, Ympäristötieteen laitos (Ympäristöekofysiologia), Kuopio Johanna Riikonen Metsäntutkimuslaitos (Taimitarhatutkimus),

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen VENYTTELYOHJE EVU - 00 Mika Laaksonen MIKSI ON HYVÄ VENYTELLÄ PELIEN JA HARJOITUSTEN JÄLKEEN? Kova harjoittelu ja treeni kiristävät lihaksia, jos venyttely laiminlyödään. Näin lihakset väsyvät nopeammin

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. EYLEA verkkokalvon haaralaskimotukoksen. hoidossa

POTILAAN OPAS. EYLEA verkkokalvon haaralaskimotukoksen. hoidossa POTILAAN OPAS EYLEA verkkokalvon haaralaskimotukoksen hoidossa EYLEA Potilaan opas Lääkäri on määrännyt sinulle EYLEA -hoidon, koska sinulla on todettu verkkokalvon haaralaskimotukos (BRVO). Tämä sairaus

Lisätiedot

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com FI Pikatarkennusrengas Varmistusrengas Objektiivi Parallaksin säätö Runkoputki Tornin suojus Korkeussäätö Sivuttaissäätö Suurennuksen säätö Valaistus Okulaari 36 Onnittelut Nikko

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opas sädehoitoon tulevalle

Opas sädehoitoon tulevalle Opas sädehoitoon tulevalle Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / sädehoito 2014 Teksti ja kuvitus: Riitta Kaartinen Pekka Kilpinen Taru Koskinen Syöpätautien yksikkö / sädehoito Satakunnan keskussairaala

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792.

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792. Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792. Onnea uuden hankinnan johdosta 2 3 Pakkauksen sisältö Perustoiminnot A. RollerMouse Free2 B. Integroitu rannetuki

Lisätiedot

Liikuntaohjelma: viikot 1-6

Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Tässä on erinomainen koko kehoa hyödyntävä liikuntaohjelma, joka tarkoitettu aloittelijoille. Se sopii täydellisesti normaaliin elämäntyyliin, sillä voit harjoitella koska sinulle

Lisätiedot

Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta

Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta Vinkkejä kalvosarjan käyttöön Kalvosarjassa käsitellään istumisen määrää ja hyvää istumisergonomiaa. Kalvosarjan sisältö sopii alakoulun 5. 6. luokille

Lisätiedot

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET Ojenna toinen jalka suoraksi eteen ja pidä toinen jalka koukistettuna vieressä. Nojaa ylävartaloa eteen kohti venytettävää jalkaa. Pidä selkä suorana.tunne

Lisätiedot

Cederroth ainutlaatuinen silmänhuuhtelu!

Cederroth ainutlaatuinen silmänhuuhtelu! Cederroth ainutlaatuinen silmänhuuhtelu! Apu nopeasti saatavilla! Onnettomuuden tapahduttua on ensiarvoisen tärkeää aloittaa silmän huuhtelu heti ensi sekuntien aikana. Cederroth silmänhuuhtelupullo avautuu

Lisätiedot

Valo, valonsäde, väri

Valo, valonsäde, väri Kokeellista fysiikkaa luokanopettajille Ari Hämäläinen kevät 2005 Valo, valonsäde, väri Näkeminen, valonlähteet Pimeässä ei ole valoa, eikä pimeässä näe. Näkeminen perustuu esineiden lähettämään valoon,

Lisätiedot

LUCENTIS (ranibitsumabi) Diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen

LUCENTIS (ranibitsumabi) Diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen LUCENTIS (ranibitsumabi) Diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen Potilasesite LUCENTIS-hoidosta Osa 1 Tietoja LUCENTIS-valmisteesta Tässä esitteessä kerrotaan diabeettisen

Lisätiedot

REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA

REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA LIIKU PYSYT PYSTYSSÄ; Kotiharjoittelulla on helppo aloittaa; paranna lihasvoimaa ja tasapainoa Terveysliikuntaa voi harrastaa yksin tai yhdessä HUOMIOI JALKINEET JA

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

SEISAN 1(12) SEISAN. 1. Yoi

SEISAN 1(12) SEISAN. 1. Yoi SEISAN 1(12) Kuvien lähde: Gijomonkai ry:n katavideo Tekstien lähde: Shoko-Ryu kolleegio Shoko-Ryu vyokoevaatimukset (Lokakuu 2003 Tarkistettu versio helmikuu 2004 ) SEISAN 1. Yoi 2. Askel vasemmalla jalalla

Lisätiedot

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen MÄÄRITELMÄ Työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen, on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta,

Lisätiedot

Henkilökohtainen harjoitusohjelma

Henkilökohtainen harjoitusohjelma Henkilökohtainen harjoitusohjelma Fysio-MM Oy - Laadukasta kuntoutusta asiakkaan parhaaksi Kinesiocenter Bomba Laatija Mika Mustonen Asiakas Leppoisasti liikkeelle PHT Tabata-kahvakuulalla 25.7.2012 Tabata-sarja

Lisätiedot

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Saunaoven asennusohjeet Lasioven asennustöiden suorittamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Lasi ei kestä kovien ja painavien esineiden iskuja. Iskusta lattiaan tai seinään lasi voi rikkoutua. Älä koskaan

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

www.gains.fi/kotijumppa 1. Etukyykky 2-4 x 10-20

www.gains.fi/kotijumppa 1. Etukyykky 2-4 x 10-20 www.gains.fi/kotijumppa 1. Etukyykky 2-4 x 10-20 Ota isompi vesikanisteri tai vaikka matkalaukku syliin. Jalat hartianlevyiseen haaraasentoon, jalkaterät suoraan eteenpäin. Polven tulee ehdottomasti mennä

Lisätiedot

LIITE I. Epäkoherentti optinen säteily. λ (H eff on merkityksellinen vain välillä 180 400 nm) (L B on merkityksellinen vain välillä 300 700 nm)

LIITE I. Epäkoherentti optinen säteily. λ (H eff on merkityksellinen vain välillä 180 400 nm) (L B on merkityksellinen vain välillä 300 700 nm) N:o 146 707 LIITE I Epäkoherentti optinen säteily Biofysikaalisesti merkittävät optisen säteilyn altistumisarvot voidaan määrittää alla esitettyjen kaavojen avulla. Tietyn kaavan käyttö riippuu kulloisestakin

Lisätiedot

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa Uusi BIO-SET-yhdistäjä Potilaille, jotka käyttävät AVONEX ia (beeta-1a-interferoni) BIO-SET is a Trademark of BIODOME beeta-1a-interferoni

Lisätiedot

Värit ja niiden merkitys käyttöliittymän visuaalisessa suunnittelussa

Värit ja niiden merkitys käyttöliittymän visuaalisessa suunnittelussa Värit ja niiden merkitys käyttöliittymän visuaalisessa suunnittelussa Mari Mankki 57356S mmankki@cc.hut.fi Sisällysluettelo 1. Värin fysiikka...3 1.1 Värinmuodostus...3 2. Värinäön toiminta...3 2.1 Väriteoriat...5

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi, 1.2

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS

Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2. Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Ensihoitopalvelun saatavuus PSSHP Q2 Jouni Kurola Ylilääkäri Ensihoitopalvelut KYS Miten ensihoitopalvelu aktivoidaan? 112 HUOM: Hoitolaitosten kiireettömät (= ennalta suunnitellut) ja ambulanssilla tapahtuvat

Lisätiedot

Fysiikka 8. Aine ja säteily

Fysiikka 8. Aine ja säteily Fysiikka 8 Aine ja säteily Sähkömagneettinen säteily James Clerk Maxwell esitti v. 1864 sähkövarauksen ja sähkövirran sekä sähkö- ja magneettikentän välisiä riippuvuuksia kuvaavan teorian. Maxwellin teorian

Lisätiedot

10 yleisintä kysymystä kameravalvonnasta

10 yleisintä kysymystä kameravalvonnasta 10 yleisintä kysymystä kameravalvonnasta Ari Räty, tekninen johtaja, Demon Turvallisuus Oy 1: Miten toimittamanne kamerat näkevät pimeässä? Kameran kuvaus perustuu kohteesta heijastuvaan valoon. Ellei

Lisätiedot

ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS

ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS Tilannearvio MITÄ ON TAPAHTUNUT? JOS TILANNE VAATII, SOITA 112! PELASTA VAARASSA OLEVAT! ANNA OIREIDEN MUKAISTA ENSIAPUA! ODOTA RAUHASSA AMMATTIAUTTAJIEN SAAPUMISTA PAIKALLE!

Lisätiedot

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palkansaajien työmatkatapaturmat 28-212 (aiemman analyysin päivitys) 16.1.213 TVL/AH Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat. Vapaaehtoisesti

Lisätiedot

Digikuvaus selkokielellä

Digikuvaus selkokielellä Petri Ilmonen JA HEIKKI LINDBERG Digikuvaus selkokielellä Sisällysluettelo Saatesanat 3 5 Ohjeita kuvaajalle 34 Johdanto Digitaalisen valokuvaamisen osaamissisällöt 1 Digitaalinen kuva 1.1 Perinteinen

Lisätiedot

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet Malliratkaisu Kuulonsuojaimet KUULONSUOJAINTEN VALINNASSA HUOMIOITAVAA Jos kuulonsuojaimet vaimentavat liian vähän, kuulo vaurioituu. Jos ne vaimentavat liikaa, varoitusäänien kuuleminen on vaikeaa (mikä

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksessa vahvistettu 19.6.2012 Johdon työturvallisuussitoumus Meidän yrityksessämme:

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa POTILAAN OPAS EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa EYLEA Potilaan opas Lääkäri on määrännyt sinulle EYLEA -hoidon, koska sinulla on todettu likitaitteisuuden aiheuttama

Lisätiedot

Kun loukkaannut urheiluvahingossa, tee ennakkoilmoitus loukkaantumisesta

Kun loukkaannut urheiluvahingossa, tee ennakkoilmoitus loukkaantumisesta 1(5) SUOMEN PALLOLIITON PELIPASSI-VAKUUTETUN TOIMINTAOHJE URHEILUVAHINKOTILANTEESSA Jos loukkaantunut on tajuton, ei liiku tai hänellä on hengitysvaikeuksia soita 112. Kun loukkaannut urheiluvahingossa,

Lisätiedot

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Laboratoriotyön turvallisuus Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Jussi Sipilä, Leena Kaisalo ja Jarkko Ihanus Helsingin yliopisto, Kemian laitos Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / 14.11.2013

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 31.05.2005 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Valokuvaohje. Ohjeet on jaettu kuuteen ryhmään:

Valokuvaohje. Ohjeet on jaettu kuuteen ryhmään: Valokuvaohje Suomessa siirrytään lähitulevaisuudessa uusiin passikuvavaatimuksiin, jotka perustuvat YK:n alaisen kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön määritelmiin. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa passikuvia

Lisätiedot

ENSIAPU- OPAS RISKIENHALLINTA

ENSIAPU- OPAS RISKIENHALLINTA ENSIAPU- OPAS RISKIENHALLINTA 1 JOHDANTO TILANTEEN ARVIOINTI Loukkaantuneen tai äkillisesti sairastuneen auttamiseksi tarvitaan useita toimenpiteitä, joihin kuuluvat pelastaminen, ensiapu, ensihoito, kuljetus

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. EYLEA diabeettisen makulaturvotuksen. hoidossa

POTILAAN OPAS. EYLEA diabeettisen makulaturvotuksen. hoidossa POTILAAN OPAS EYLEA diabeettisen makulaturvotuksen hoidossa EYLEA Potilaan opas Lääkäri on määrännyt sinulle EYLEA -hoidon, koska sinulla on todettu diabeettinen makulaturvotus eli DME. Tämä sairaus vaikeuttaa

Lisätiedot

Näkökyvyn nostaminen ensisijaiseksi terveydelliseksi tavoitteeksi. Hyvä näkö läpi elämän

Näkökyvyn nostaminen ensisijaiseksi terveydelliseksi tavoitteeksi. Hyvä näkö läpi elämän Näkökyvyn nostaminen ensisijaiseksi terveydelliseksi tavoitteeksi Hyvä näkö läpi elämän Jokaisen näkökyky voi muuttua iän myötä Jotkut muutokset näössä voivat vaikeuttaa arkisista askareista suoriutumista.

Lisätiedot

Ihminen havaitsijana: Luento 8. Jukka Häkkinen ME-C2600

Ihminen havaitsijana: Luento 8. Jukka Häkkinen ME-C2600 Ihminen havaitsijana: Luento 8 Jukka Häkkinen ME-C2600 Kevät 2016 1 Luento 8: Värit 2 Luennon rakenne 1. Kolmiväriteoria 2. Vastakkaisväriteoria 3. Illuusioita 4. Värien pysyvyys 3 4 Värit Värinäkö tarkoittaa

Lisätiedot

1. Tarkista, että pullon vakuumi on kunnossa. Vihreän haitarin pitää olla lytyssä.

1. Tarkista, että pullon vakuumi on kunnossa. Vihreän haitarin pitää olla lytyssä. PleurX-dreeni on katetri, jonka avulla voitte itse tyhjentää keuhkopussiin kertyneen nesteen. Katetri laitetaan potilaille, jotka ovat toistuvasti joutuneet käymään keuhkopussin tyhjennyksessä. Katetri

Lisätiedot

treeniohjelma: Lämmittely

treeniohjelma: Lämmittely treeniohjelma: Lämmittely HARJOITTELE NÄIN: Treenaa kolmesti viikossa vaikkapa maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina, niin keho ehtii palautua treenien välillä. Harjoitus koostuu aina lämmittelystä

Lisätiedot

VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET. Asko Nuutinen

VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET. Asko Nuutinen VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET Asko Nuutinen Ammunnan perusteet - tuuli Kuvat: Jami Aho Malli: Eija Salonen Asko Nuutinen - Ammunta on taitolaji joka on opittavissa harjoittelemalla - perusteet heti oikein

Lisätiedot

Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Työntekijälle

Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Työntekijälle Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Työntekijälle Tärinällä on vaikutusta! Tärinälle altistuminen on päivittäinen ja vakava uhka tuhansien suomalaisten työntekijöiden terveydelle Ajettavia koneita

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Altistuminen UV-säteilylle ulkotöissä

Altistuminen UV-säteilylle ulkotöissä Altistuminen UV-säteilylle ulkotöissä Maila Hietanen Tutkimusprofessori Työympäristön kehittäminen-osaamiskeskus Uudet teknologiat ja riskit-tiimi UV-säteilyn aallonpituusalueet UV-C UV-B UV-A 100-280

Lisätiedot

Laserhitsauksen työturvallisuus

Laserhitsauksen työturvallisuus Laserhitsauksen työturvallisuus 4.11. Satelliittiseminaari Joonas Pekkarinen, TkT LUT Laser Turku Lasertyöstön riskit Lasersäde, silmät ja kudokset Korkeajännitteiset piirit Työstössä vapautuvat aineet:

Lisätiedot

Kuva 1. Kristiina Myllyrinne. (2005). Ote tutkimuksesta "Haasteena työpaikan ensiapuvalmiuden määrittäminen".

Kuva 1. Kristiina Myllyrinne. (2005). Ote tutkimuksesta Haasteena työpaikan ensiapuvalmiuden määrittäminen. TYÖPAIKAN ENSIAPUVALMIUS Ensiapuvalmius on osa työpaikan turvallisuutta. Ensiapuvalmiudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla on, sen riskeihin ja työntekijämäärään nähden, riittävä valmius aloittaa

Lisätiedot

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje Tervetuloa käyttämään Samsungin Galaxy Tab tietokonetta Laitteen keskeinen ominaisuus on 7 tuuman kosketusnäyttö, jonka alapuolella ole neljä (4) taustavalaistua ohjausnäppäintä, ja yläpuolella 1.3 pixelin

Lisätiedot

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa JVT- ja kuivauspäivät 5-6.3.2015 Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa Paloesimies Jarkke Lahti Puhdas paloasema-malli Mallin lähtökohtana on vähentää altistumista tehtävässä ja

Lisätiedot

Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS Fin, III) PARKINSON POTILAAN MOTORINEN TUTKIMUS. Pvm ja aika (off vaihe / on vaihe).

Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS Fin, III) PARKINSON POTILAAN MOTORINEN TUTKIMUS. Pvm ja aika (off vaihe / on vaihe). Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS Fin, III) PARKINSON POTILAAN MOTORINEN TUTKIMUS ID: Pvm ja aika (off vaihe / on vaihe). Lääke klo Puheen tuotto 0 Normaalia. Puheen ilmeikkyys, ääntäminen

Lisätiedot

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää olkanivelen tähystysleikkauksen jälkeistä

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot