SISÄLLYS. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola krnro Osoite: Lapinmäentie 1, Pohjola, kotipaikka: Helsinki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki"

Transkriptio

1 Näön vuoksi

2 SISÄLLYS Johdanto... 3 Silmän rakenne ja toiminta... 4 Värinäkö... 4 Hämäränäkö... 5 Syvyysnäkö... 5 Silmätapaturmat... 6 Näyttöpäätetyö... 7 Miten suojautua... 8 Suojalasien valinta... 8 Muiden suojavälineiden käyttö... 8 Silmiesi iloksi... 9 Ensiapu Työpaikalla tarvittavat ensiaputarvikkeet Ensiapu silmätapaturmissa Lähteet Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola krnro Osoite: Lapinmäentie 1, Pohjola, kotipaikka: Helsinki

3 JOHDANTO Näkö on tärkein ja samalla monimutkaisin aistimme. Näköaistin toiminta perustuu siihen, että ulkoisista valonlähteistä tuleva valo heijastuu ympäristössä olevien esineiden pinnalta silmään. Värinäkömme perustuu heijastuvan valon aallon analyysiin keskushermostossa, tarkemmin aivojen näköaivokuorella. Ihmisen näköjärjestelmä havaitsee samanaikaisesti syvyyden, liikkeen, muodon ja värit. Jo liikkeen, syvyyden ja muodon havaitseminen on perinteisillä tietokonejärjestelmillä hyvin vaikea tehtävä. Ihmisen näköjärjestelmä pystyy erottamaan noin 160 väriä. Lisäksi kykenemme näkemään 500 kirkkauden muutosta ja 20 kylläisyyden muutosta. Kaiken kaikkiaan kykenemme siis havaitsemaan 2 miljoonaa eri väriä. Värejä kuvaavia sanoja on käytössä kuitenkin vain noin Näköaisti on myös työelämässä tärkein aistimme. Voimme vain kuvitella miten selviäisimme päivän töistä ilman näkökykyä. Ihmisen näköjärjestelmä on evoluution myötä sopeutunut niin tarkkaan lähityöskentelyyn kuin havaitsemaan kaukaiset liikkeet, muodot ja syvyydet. Värinäkö on monessa työssä välttämätön. Määrätyissä työtehtävissä, esimerkiksi trukinkuljettajan työssä tarvitsemme hyvää syvyysnäköä. Usein työnäköä kaikesta tästä huolimatta pidetään itsestäänselvyytenä ja sen todellinen merkitys huomataan vasta ongelmien ilmettyä. Tapaturmatilastojen mukaan joka vuosi sattuu noin silmiin kohdistuvaa työtapaturmaa. Näyttöpäätetyön lisääntyessä myös silmien rasitusvaivat ovat lisääntyneet. Valtaosa tapaturmista voidaan estää yksinkertaisella toimenpiteellä, suojalasien käytöllä. Näyttöpäätetyössä on pidettävä huolta silmien työkyvystä ja terveydestä säännöllisillä tauoilla, silmäjumpalla, oikeilla silmälaseilla ja puhtaalla sisäilmalla. Vaikka suojalasien hankkiminen ja työkykyyn panostaminen kertainvestointina tuntuisikin suurelta, työturvallisuuteen panostaminen kannattaa aina. Markat saadaan varmasti takaisin sairaspoissaolojen vähenemisenä, työilmapiirin paranemisena ja työn tuottavuuden kasvuna.

4 SILMÄN RAKENNE JA TOIMINTA Silmä muodostuu valoa keräävästä linssistä, iiriksestä, pupillista ja verkkokalvosta. Linssi muodostaa kohteen kuvan silmän verkkokalvolle. Iiris säätelee sisään saapuvan valon määrää toimien kuin kamera. Verkkokalvolla linssin muodostama kuva näkyy ylösalaisin. Aivot joutuvatkin suorittamaan monimutkaisia laskutoimituksia ennen kuin lopullinen näköhavainto syntyy. Sauvasoluja on kaksikymmentä kertaa enemmän kuin tappisoluja, kaikenkaikkiaan noin 140 miljoonaa kappaletta. Niitä sijaitsee lähes kaikkialla verkkokalvolla. Sauvasolut toimivat heikossakin valossa, mutta eivät ole väriherkkiä. Tästä johtuu, että ihminen pimeän aikana ei erota värejä, vaan kaikki näyttää harmaan eri sävyiltä. Valoaistisolut sisältävät kemiallisia yhdisteitä, jotka reagoivat valoon ja synnyttävät sähköimpulsseja. Sähköimpulssit kulkevat näköhermoa pitkin aivojen näkömuistiin, joka tulkitsee ja vertailee saamiaan signaaleja. VÄRINÄKÖ Valoaistisolut sijaitsevat verkkokalvolla. Niitä on kahdenlaisia. Tappisolut toimivat kirkkaassa valossa ja ovat väriherkkiä eli ovat herkkiä valon eri aallonpituuksille. Tappisolujen avulla ihmisen näköjärjestelmä pystyy muodostamaan värikuvan. Kykenemme erottamaan noin 200 näkyvän spektrin sävyä, kun lähdetään liikkeelle tietystä alkuarvosta. Tappisoluja on noin 7 miljoonaa kappaletta yksittäisellä verkkokalvolla. Suurin osa tästä valtavasta määrästä sijaitsee foveassa, tarkan näkemisen alueella. Silmä pystyy havaitsemaan sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on nanometriä. Siirryttäessä näkyvän valon spektrissä 700 nanometristä 400 nanometriin sähkömagneettinen säteily näkyy ensin punaisena, sitten oranssina, keltaisena, vihreänä, sinisenä, indigona ja violettina. Näkyvän valon eri värien lisäksi sähkömagneettisen säteilyn spektrissä on muitakin komponentteja, jotka on lueteltu seuraavassa suurimmasta aallonpituudesta pienimpään: radiosäteily, mikroaaltosäteily, infrapunasäteily, näkyvä valo, ultraviolettisäteily, röntgensäteily ja gammasäteily.

5 Sähkömagneettisen säteilyn jaksoluku on 400 nanometrin läheisyydessä jo varsin korkea, samoin sen sisältämä energia, esimerkiksi hitsauksessa emittoituva valo on ihmissilmälle vaarallista. Ultraviolettisäteilyn aallonpituus on nm eli se on silmälle näkymätöntä. SYVYYSNÄKÖ Kolmiulotteinen näkeminen eli syvyysnäkö perustuu vasemman ja oikean silmän antamien tietojen eroihin. Etäisyyden arvioinnissa vinkkejä havainnoinnille antaa esimerkiksi myös esineiden koko ja maiseman muuttuminen katsojan liikkuessa. HÄMÄRÄNÄKÖ Hämärässä ihmisen näkökyky paranee eniten 5-10 ensimmäisen minuutin aikana. Riittäväksi havaintojen tekemistä varten se paranee minuutissa. Vasta tunnin hämärässä tai pimeässä oleskelun jälkeen silmä on täysin sopeutunut esimerkiksi syvän taivaan havaintoihin. Tämä perustuu siihen, että iiris toimii kuin kameran himmennin. Silmää voidaan verrata yksinkertaiseen linssikaukoputkeen, jossa silmän linssi vastaa kaukoputken objektiivia. Havaintoalueensa laajuudessa ihmissilmä voittaa monet tekniset mittauslaitteet. Edullisissa olosuhteissa valoaistimuksen voi saada aikaan jopa yksi ainoa sauvasoluun osunut fotoni. Mustuainen laajenee hämärässä ja verkkokalvolle pääsevän valon määrä lisääntyy kertaiseksi. Hämärässä aivoissa kehittyy valoherkkää rodopsiinia eli näköpurppuraa, mikä vaikuttaa verkkokalvon valoherkkyyden kasvuun. Hermoradat järjestäytyvät uudelleen siten, että impulssit kerätään suuremmasta sauvajoukosta. Hämärässä yksityiskohtien erotuskyky vähenee ja toisaalta valoherkkyys suurenee. Valoon mentäessä näkökyky palautuu kymmenessä sekunnissa mustuaisten supistuessa.

6 SILMÄTAPATURMAT Uusia tapaturmia tai ammattitauteja ilmoitetaan vuosittain noin Melkein yksi kymmenesosa kaikista sattuneista tapaturmista kohdistuu silmiin. Vuonna 1997 silmätapaturmien aiheuttajana 70 prosentissa tapauksista olivat lentävät sirut, hiukkaset ja esineet. Sattuneet silmätapaturmat tapaturmatyypin mukaan luokiteltuna. TAPATURMATYYPPI SATTUMISVUOSI yht. Putoaminen, hyppääminen Kaatuminen, liukastuminen, kompastuminen Putoavien tai sortuneiden esineiden aiheuttamat Esineisiin tai esineiden satuttaminen Lentävät sirut, hiukkaset ja esineet Ylikuormittuminen, ylirasittuminen Sähkövirta, lämpötila, vahingolliset aineet Muut tapaturmat Tuntematon Yhteensä Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, tapaturmatietokanta

7 NÄYTTÖPÄÄTETYÖ Kun ihminen katsoo työpöytänsä ääressä tietokoneen kuvaruutuun, silmän mykiön rengaslihas supistuu. Silmiä ei ole kuitenkaan tarkoitettu yhden pisteen pitkäaikaiseen tuijotteluun. Normaalisti ihminen siirtää jatkuvasti katsettaan läheltä kauas ja takaisin. Pitkään samassa, jännittyneessä asennossa oleva rengaslihas voi kouristua liikkumattomaksi. Silloin se ei enää pysty rentoutumaan ja laajenemaan, jotta ihminen näkisi kunnolla kaukaisuuteen. Kouristuksen voi estää silmävoimistelulla. On suositeltavaa, että paljon tietokonetta käyttävät sijoittaisivat koneensa ikkunan lähettyville, jolloin katseen siirtäminen horisonttiin on mahdollista. Edellytyksenä tietenkin on, että verhoilla tai valaistuksella pystytään estämään heijastukset kuvaruudulla. Silmiä voi voimisteluttaa esimerkiksi seuraavalla tavalla: liimataan ikkunaan kirkas tarra, tarkennetaan katse sen jokaiseen yksityiskohtaan, katsotaan horisonttiin ja jälleen takaisin tarraan. Silmäjumpalla ei voida parantaa näkökykyä, mutta se auttaa pitämään silmän lihakset virkeinä. Tutkimukset ovat osoittaneet, ettei pääte aiheuta muutoksia näkökykyyn. Silmissä jo olevat taittovirheet ja asentopoikkeamat sen sijaan voivat aikaansaada päätetyössä erilaisia vaivoja ja silmien rasittumista. Korjaamattomat näkövirheet ovat yleisiä. On arvioitu, että suurella enemmistöllä väestöstä on jonkinasteinen taittovirhe ja erittäin suurella osalla esiintyy myös silmän asentovirheitä, etenkin lähelle katsottaessa. Neljällä kymmenestä työntekijästä on korjaamaton tai puutteellisesti korjattu näkövirhe. Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää, miksi näyttöpäätetyötä tekevillä esiintyy silmävaivoja. Päätetyö kiistatta rasittaa silmiä. Säännöllisesti pidettävät tauot, silmäjumppa, kunnolliset silmälasit ja puhdas sisäilma ylläpitävät näköaistin työkykyä. Tauota työtäsi, rentoudu ja venyttele. 10 sekunnin tauko joka viides minuutti on parempi kuin 10 minuuttia kahdessa tunnissa. Toisille näyttöpäätetyö aiheuttaa silmien kuivumista. Räpyttely levittää silmän pinnalle suojaavan kyynelnesteisen kalvon. Tietokoneen kuvaruutuun tuijottava ihminen räpyttelee kuitenkin tavallista harvemmin. Kuivat silmät kirvelevät ja ne tuntuvat soraisilta. Tällöin silmiin alkaa helposti erittyä itkukyyneleitä. Niiden suolapitoisuus on kuitenkin liian alhainen, joten itkukaan ei auta. Sen aiheuttama turvotus pikemminkin pahentaa tilannetta. Parasta hoitoa on työtauon pitäminen säännöllisesti. Kannattaa lähteä työpöydän äärestä pienelle kävelylle ja suunnata katse eri etäisyydellä oleviin kohteisiin.

8 MITEN SUOJAUTUA Työturvallisuus on maassamme kansainvälisesti arvioiden korkeatasoista. Silti vuosittain työelämässä sattuu tuhansia silmätapaturmia, joista monet johtavat vakaviin silmävaurioihin. Näistä suurin osa olisi estettävissä yksinkertaisella ja yrityksellekin halvaksi tulevalla tavalla suojalasien käytöllä. Suojalaseja pidetään usein epämukavina, eikä niitä siksi haluta käyttää. Lasit tulisikin aina sovittaa ja hankkia yksilöllisesti niitä käyttävälle työntekijälle. Huonosti näkevien henkilöiden työturvallisuusriski on korkea ja heille sattuukin yli kolme kertaa enemmän tapaturmia kuin muille työntekijöille. Oikea, työturvallisuuden takaava toimenpide on hankkia huononäköiselle työntekijälle henkilökohtaiset suojalasit, joiden linssit on korjattu työtehtävän vaatimusten mukaisiksi. Toistaiseksi vain suhteellisen harvoissa yrityksissä on työntekijälle hankittu esimerkiksi taittovirhekorjauksin varustetut suojalasit. Tavalliset niinsanotut nollahiotut suojaimet suorastaan lisäävät tapaturmariskiä silloin kun työntekijä joutuu ensin poistamaan omat silmälasinsa. Tavalliset silmälasit taas eivät anna riittävää suojaa ja niiden linssit voivat rikkouduttuaan johtaa vakaviin silmävammoihin. Työpaikan tapaturmariskien kartoitusta voidaan käyttää apuvälineenä, kun pyritään vähentämään silmätapaturmia. Sen yhteydessä voidaan tehdä yksityiskohtainen toimenpideohjelma myös silmäsuojainten käytöstä. SUOJALASIEN VALINTA Suojalasit valitaan työntekijän yksilöllisten ominaisuuksien ja käyttöympäristön vaatimusten mukaan. Eri käyttökohteisiin tarkoitettuja ja eri mallisia laseja on markkinoilla runsaasti aina vierailijan kevyistä yleislaseista naamiomallisiin suojalaseihin. Valinnassa tulee kiinnittää huomiota tuotteen keveyteen, säädettävyyteen ja anatomiseen istuvuuteen. Suojalasien tulee suojata hyvin myös sivuilta, kestää niin iskuja kuin kemikaalejakin ja olla huurtumattomat. Suojalasien valinta on aina yksilöllinen ja niiden tulisi olla henkilökohtaiset yleiseen käyttöön tarkoitettuja vierailijan laseja lukuunottamatta. MUIDEN SUOJAVÄLINEIDEN KÄYTTÖ Kasvonsuojaimet suojelevat silmien ohella myös kasvojen ihoa. Hitsaustyöhön löytyy omat erityisvalmisteiset suojukset (UV-suoja). Kasvonsuojainten visiiriosa on yleensä valmistettu kevyestä polykarbonaatista. Kasvonsuojaimia valmistetaan suojalasien tapaan monia malleja ja niiden käyttökohde ratkaisee niiden valinnan. Esitteen painetussa versiossa sivuilla 8-9 on kuvia suojalaseista ja kasvonsuojaimista. Työturvallisuuteen investoiminen maksaa aina itsensä takaisin. Yksilöllisesti sovitetut suojalasit ovat käytössä miellyttävät. Tämä takaa sen, että suojalaseja myös käytetään.

9 SILMIESI ILOKSI Olemme koonneet tähän ohjeita silmiesi iloksi. Tarkista, että istuimesi on sijoitettu hyvin oveen, ikkunaan tai asiakkaaseen nähden. Tarkista istuma-asentosi: - istuudu tuolin perälle niin, että selkänoja tukee lanneristiselkää - säädä tuolin korkeus siten, että jalat ulottuvat reilusti lattiaan - säädä työtasojen korkeus niin, että voit työskennellä hartiat rentoina, kyynärpäät lähellä vartaloa ja kyynärvarret tuettuna. Hiiri: - järjestä hiirelle tilaa näppäimistön viereen siten, että voit tukea käsiä pöytään ja tuolin käsinojiin - älä käytä hiirtä käsi ojennettuna, vaan olkavarsi lähellä vartaloa Katso, etteivät ikkunat ja muut valonlähteet aiheuta heijastuksia kuvaruudulle; käännä tai kallista tarvittaessa näyttöpäätettä. Hanki tarvittaessa lisävalaistusta kohdevalojen avulla. Säädä kuvaruudun kontrasti ja kirkkaus valaistustason mukaan. Aseta eniten katsomasi kohde sopivalle etäisyydelle ja katselusuuntaan siten, että näet vaivatta. Sijoita kuvaruutu sopivaksi kokemallesi etäisyydelle (yleensä cm) niin, että sen yläreuna on selvästi silmien tason alapuolella. Tutustu painettuun esitteeseemme. Löydät sieltä silmäjumppaohjeet kuvitettuna sivulta 11.

10 ENSIAPU Asianmukainen ensiapuvalmius tarkoittaa työpaikan olosuhteisiin nähden riittävää määrää ensiaputaitoisia henkilöitä, ensiapuvälineitä ja - tarvikkeita sekä menettelytapaohjeita onnettomuustilanteissa. TYÖPAIKALLA TARVITTAVAT ENSIAPUTARVIKKEET Ensiapukaappi sijoitetaan keskeiselle, helposti lähestyttävälle paikalle. Tarvittaessa käytetään opastekilpiä. Ensiapukaapista huolehtii nimetty vastuuhenkilö. Tiedot työpaikan ensiapukoulutetuista henkilöistä on oltava selkeästi esillä. Tapaturmissa, joissa silmään on roiskahtanut kemikaalia on tärkeää huuhdella silmää vähintään 20 minuutin ajan. Markkinoilta löytyy eri valmistajilta silmänhuuhtelupulloja, joiden natriumkloridiliuos säilyy noin kolme vuotta. Pullot voidaan myös asentaa seinään. Seinään asennettavat kasvo- ja silmäsuihku tai kokovartalosuihku, jossa erikoisvarusteena käsin tai jalalla käytettävä kasvo-silmäsuihku voivat myös pelastaa silmän vaurioitumiselta, esimerkiksi tilanteessa, jossa silmään on roiskahtanut kemikaalia. Työpaikalla, jolla tapaturman vaara on ilmeinen, tulee olla tukeva, lukollinen metallikaappi, joka on mahdollista tiivistää pölytiiviiksi. Ensiapukaapin tulee sisältää seuraavat tarvikkeet: sidetaitoksia, joustositeitä, eri kokoisia laastareita, haavapyyhkeitä, kiinnelaastaria, kolmioliinoja, pieniä ja suuria ensiapusiteitä, sakset ja erillisiä sidetarvikeyksiköitä.

11 ENSIAPU SILMÄTAPATURMISSA Kaikkiin silmiin kohdistuviin tapaturmiin tulee suhtautua vakavasti. Seuraava taulukko sisältää silmiin kohdistuvien tapaturmien ensiavussa tarvittavat toimenpideohjeet. VAMMA Roska silmässä Silmään roiskahtanut kemikaalia Haava tai ruhje silmässä Palovamma (Palovamman voivat aiheuttaa esim. kipinät, sula rasva, steariini tai sula metalli.) Lumisokeus ja hitsausvamma (Oireet yleensä vasta usean tunnin kuluttua altistumisesta UVsäteilylle. Silmät kyyneleiset, erittäin valonarat ja voimakkaasti punoittavat.) TOIMENPITEET Silmää ei saa hangata. Yritä poistaa roska huuhtelemalla silmää juoksevalla tai muulla puhtaalla vedellä. Kehota potilasta räpyttelemään silmää huuhtelun aikana. Tarkista huuhtelun jälkeen, onko silmän pinnalla tai luomen alla näkyvää roskaa. Jos roska on jäänyt kiinni silmän sidekalvoon, toimita potilas lääkärin hoitoon. Huuhtele silmää heti vedellä ja jatka huuhtelua keskeytyksettä vähintään 20 minuuttia. Peitä silmä kevyellä siteellä kuljetuksen ajaksi. Potilas on toimitettava nopeasti lääkärin hoitoon. Kaikki helposti saatavissa oleva tieto silmään menneestä aineesta on otettava mukaan. Peitä ehdottomasti molemmat silmät kevyesti sidetaitoksella, side ei saa painaa silmää. Toimita potilas lääkärin hoitoon. Pidä potilas makuuasennossa kuljetuksen aikana. Jäähdytä silmä viileällä juoksevalla vedellä. Peitä vammautunut silmä kevyellä sidoksella. Toimita potilas lääkärinhoitoon. Peitä molemmat silmät ja aseta potilas lepoon. Käytä silmälääkkeitä lääkärin ohjeiden mukaan. Jos oireet eivät mene ohi yhdessä vuorokaudessa, toimita potilas lääkärin hoitoon. HUOM! Vakavien, erityisesti silmän lävistysvammojen ensiavussa on tärkeää molempien silmien peittäminen niiden liikkumisen vähentämiseksi. Silmien liikkeet tapahtuvat samanaikaisesti. Jos terve silmä jätetään peittämättä, vammautunutkin silmä liikkuu katseen mukana. Tämä liike voi pahentaa vammaa. Potilas, jonka silmät on peitetty, kuljetetaan hoitoon makuuasennossa.

12 LÄHTEET Goldstein E.Bruce: Sensation and perceptions, 1996, Chapter 2, Introduction to vision: Receptors and neural processing, pag Tapaturmavakuutuslaitosten liitto: Tapaturmatietokanta Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola: Ensiapuopas 1998, Riskienhallinnan julkaisu Kolmi-set Oy: Oikeat ensiapuvälineet jokaiselle työpaikalle Sähkömagneettisen säteilyn eri lajit: Rami Meller,

13 POHJOLAN KOTISIVUT INTERNETISSÄ POHJOLAN PALVELUNUMERO arkisin klo yritykset ja yhteisöt yrittäjät Palvelunumeroihin voi soittaa kaikkialta Suomesta paikallispuhelun hinnalla. Matkapuhelimesta soitettaessa puhelinmaksu on matkapuhelintaksan mukainen. Puhelusi ohjautuu pääsääntöisesti Sinua lähinnä olevaan palvelupisteeseemme. Valitse aina koko numero, suuntanumeroa et tarvitse www

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen Näkö Valon havaitseminen Silmä Näkö ja optiikka Näkövirheet ja silmän sairaudet Valo Taittuminen Heijastuminen Silmä Mitä silmän osia tunnistat? Värikalvo? Pupilli? Sarveiskalvo? Kovakalvo? Suonikalvo?

Lisätiedot

Henkilöstön terveys on meille aina etusijalla. TYÖTURVALLISUUS

Henkilöstön terveys on meille aina etusijalla. TYÖTURVALLISUUS Henkilöstön terveys on meille aina etusijalla. Ikaroksen työsuojaimet takaavat käyttömukavuuden, toimivuuden ja turvallisuuden, kuten hyvien suojainten kuuluukin. Kaikki kuulosuojaimet, suojalasit, henkilösuojaimet,

Lisätiedot

ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN

ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN 1 Hyvä Nuori! Niska on kipeä, selkää särkee, päätä jomottaa Kuulostaako tutulta? Et ole yksin näiden ongelmien kanssa. Nuorten niska-hartiakivut ja päänsärky ovat yleistyneet

Lisätiedot

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka. Kari Sormunen Kevät 2014

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka. Kari Sormunen Kevät 2014 VALAISTUSTA VALOSTA Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2014 OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ VALOSTA Oppilaat kuvittelevat, että valo etenee katsojan silmästä katsottavaan kohteeseen.

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

PERCIFAL RAKENNETUN TILAN VISUAALINEN ARVIOINTI

PERCIFAL RAKENNETUN TILAN VISUAALINEN ARVIOINTI PERCIFAL RAKENNETUN TILAN VISUAALINEN ARVIOINTI Arvioijan nimi: Päivämäärä ja kellonaika: Arvioitava tila: Sijainti tilassa: Vastaa kysymyksiin annetussa järjestyksessä! Antaessasi vastauksesi asteikkomuodossa,

Lisätiedot

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet. Kari Sormunen Syksy 2014

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet. Kari Sormunen Syksy 2014 VALAISTUSTA VALOSTA Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet Kari Sormunen Syksy 2014 OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ VALOSTA Oppilaat kuvittelevat, että valo etenee katsojan silmästä katsottavaan kohteeseen. Todellisuudessa

Lisätiedot

Nyt avataan maailman pienin päivystysvastaanotto. Käy sisään!

Nyt avataan maailman pienin päivystysvastaanotto. Käy sisään! Nyt avataan maailman pienin päivystysvastaanotto Käy sisään! Tervetuloa maailman pienim- mälle päivystysvastaanotolle. Huom! Cederroth 235 ml:n silmänhuuhtelupullo tilataan erikseen (REF 7221). Cederroth

Lisätiedot

Henkilöstön terveys on meille aina etusijalla. TYÖTURVALLISUUS

Henkilöstön terveys on meille aina etusijalla. TYÖTURVALLISUUS Henkilöstön terveys on meille aina etusijalla. TYÖTURVALLISUUS Ikaroksen työsuojaimet takaavat käyttömukavuuden, toimivuuden ja turvallisuuden, kuten hyvien suojainten kuuluukin. Kaikki kuulosuojaimet,

Lisätiedot

Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta

Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta Päivi Rauramo, asiantuntija, TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi Hyvä toimistotyöpiste Näyttöpäätetyö Näyttöpäätetyö, Työsuojeluoppaita

Lisätiedot

Työpaikan ensiapuvalmius

Työpaikan ensiapuvalmius Työpaikan ensiapuvalmius Ensiapuvalmius on työturvallisuutta Työturvallisuuslaki (738/2002) edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämistä: työpaikalla on sen olosuhteisiin nähden oltava riittävästi

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

MAAILMANKAIKKEUDEN PIENET JA SUURET RAKENTEET

MAAILMANKAIKKEUDEN PIENET JA SUURET RAKENTEET MAAILMANKAIKKEUDEN PIENET JA SUURET RAKENTEET KAIKKI HAVAITTAVA ON AINETTA TAI SÄTEILYÄ 1. Jokainen rakenne rakentuu pienemmistä rakenneosista. Luonnon rakenneosat suurimmasta pienimpään galaksijoukko

Lisätiedot

Cederroth First Aid Ensiapu silmävammoihin

Cederroth First Aid Ensiapu silmävammoihin Cederroth First Aid Ensiapu silmävammoihin Oikeiden tuotteiden avulla voi t todennäköisesti pelastaa näkösi Todistetusti tehokkaampi kuin keittosuolaliuos neutraloimaan emäksisiä ja happamia roiskeita.

Lisätiedot

IONISOIMATTOMAN SÄTEILYN VALVONTA NIR

IONISOIMATTOMAN SÄTEILYN VALVONTA NIR IONISOIMATTOMAN SÄTEILYN VALVONTA NIR Ylitarkastaja Lauri Puranen 1 IONISOIMATON SÄTEILY Röntgensäteily Gammasäteily Alfasäteily Beetasäteily Neutronisäteily 2 MITEN IONISOIMATON SÄTEILY TUNKEUTUU JA VAIKUTTAA

Lisätiedot

Muunneltavuutta Ensiapupakkaukset voidaan modifioida asiakaskohtaisesti, koska kukin ensiapupiste koostuu neljästä eri rasiasta.

Muunneltavuutta Ensiapupakkaukset voidaan modifioida asiakaskohtaisesti, koska kukin ensiapupiste koostuu neljästä eri rasiasta. Toimintamme ideana on ensiapupakkaukset, joiden sisältö täyttäisi mahdollisimman tarkasti asiakkaidemme tarpeet vaativilla toimialoilla. Lisäksi markkinoimme yleisiä, standardit täyttäviä ensiapupakkauksia,

Lisätiedot

THE FORCE OF OPTICS. .fi

THE FORCE OF OPTICS. .fi .fi Diamondback kiikarit Diamondback kiikareissa yhdistyvät huippuluokan laatu ja erinomainen metsästyskiikari hämmästyttävän huokeaan hintaan. Etsitkö kiikaria, jossa on luokkansa laajin näkökenttä ja

Lisätiedot

Geometrinen optiikka. Tasopeili. P = esinepiste P = kuvapiste

Geometrinen optiikka. Tasopeili. P = esinepiste P = kuvapiste Geometrinen optiikka Tasopeili P = esinepiste P = kuvapiste Valekuva eli virtuaalinen kuva koska säteiden jatkeet leikkaavat (vs. todellinen kuva, joka muodostuu itse säteiden leikkauspisteeseen) Tasomainen

Lisätiedot

Työfysioterapeuttien Syysopintopäivät

Työfysioterapeuttien Syysopintopäivät Työfysioterapeuttien Syysopintopäivät Tampere 11.11.2015 Työnäköoptikko Laura Kotilainen Esitystä ei saa kopioida ilman lupaa. Esityksen luovuttaminen & esittäminen kolmansille osapuolille on kielletty.

Lisätiedot

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Tehdyt rajaukset: AMMATTILUOKKA (3): SIIVOOJAT (942) VAHINKOLUOKKA: TYÖMATKA Huom. vuoden 2009 lukumäärät tulevat nousemaan vielä

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tässä esitteessä on kuvattu tämän laiteohjelmapäivityksen sisältämät 3Dtoiminnot. Lisätietoja on Käyttöoppaassa ja mukana toimitetun CD-ROMlevyn α Käsikirjassa. 2010 Sony Corporation

Lisätiedot

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015.

Johdanto. Ensiapuopas on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyönä syksyllä 2015. Ensiapuopas Johdanto Tämä ensiapuopas on tarkoitettu Kiekkoreippaan joukkueiden huoltajille tueksi oikeanlaisen ensiavun antamiseksi. Oikein annettu ensiapu edistää vammakohdan paranemista sekä estää tilanteen

Lisätiedot

Tutustu kameraasi käyttöohjeen avulla, syksy2011 osa 2

Tutustu kameraasi käyttöohjeen avulla, syksy2011 osa 2 Digikamerasta kuvakirjaan Tutustu kameraasi käyttöohjeen avulla, syksy2011 osa 2 Hannu Räisänen 2011 Akun ja kortin poisto Akun ja kortin poisto Sisäinen muisti Kamerassa saattaa olla myös sisäinen muisti

Lisätiedot

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I 5. Ilmaisimet Lauri Jetsu Fysiikan laitos Helsingin yliopisto Ilmaisimet Ilmaisimet (kuvat: @ursa: havaitseva tähtitiede, @kqedscience.tumblr.com) Ilmaisin = Detektori: rekisteröi valon ja muuttaa käsiteltävään

Lisätiedot

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS Vaihe 1: Avaa tuolisi lukitus. 01 KEINUN LUKITUS Vaihe 2: Säädä tuoli kehosi mukaan. 02 KEINUN VASTUS 03 ISTUINSYVYYS 04 ISTUINKORKEUS Vaihe 3: Säädä tuoli työsi mukaan. 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 06 SELKÄNOJAN

Lisätiedot

Kokeellisen tiedonhankinnan menetelmät

Kokeellisen tiedonhankinnan menetelmät Kokeellisen tiedonhankinnan menetelmät Ongelma: Tähdet ovat kaukana... Objektiivi Esine Objektiivi muodostaa pienennetyn ja ylösalaisen kuvan Tarvitaan useita linssejä tai peilejä! syys 23 11:04 Galilein

Lisätiedot

2. Makuaisti Makusilmuja kaikkialla suuontelossa, eniten kielessä.

2. Makuaisti Makusilmuja kaikkialla suuontelossa, eniten kielessä. 1. Ihon aistit 1. Kipuaisti (vapaita hermopäitä lähes kaikkialla elimistössä). 2. Kylmäaisti 3. Kuuma-aisti 4. Kosketusaisti 1. Vapaat hermopäätteet (esim. karvatupen pinnassa aistivat liikettä) 2. Meissnerin

Lisätiedot

Aistit. Kaisa Tiippana Havaintopsykologian yliopistonlehtori. Luento Aistit ja kommunikaatio-kurssilla 12.9.

Aistit. Kaisa Tiippana Havaintopsykologian yliopistonlehtori. Luento Aistit ja kommunikaatio-kurssilla 12.9. Aistit Kaisa Tiippana Havaintopsykologian yliopistonlehtori kaisa.tiippana@helsinki.fi Luento Aistit ja kommunikaatio-kurssilla 12.9.2017 Aivokuoren alueita /eke/? /epe/? /ete/? Havainto Havainto on subjektiivinen

Lisätiedot

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1)

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) Johdanto Kupari on metalli, jota käytetään esimerkiksi sähköjohtojen, tietokoneiden ja putkiston valmistamisessa. Korkean kysynnän vuoksi kupari on melko kallista. Kuparipitoisen

Lisätiedot

Liikuntakoneiston huolto

Liikuntakoneiston huolto Liikuntakoneiston huolto Lihakset kaipaavat vahvistamisen lisäksi myös huoltoa. Huolla liikuntakoneistoasi säännöllisin venytyksin ja liikkuvuusharjoituksin. Sisällytä huoltoa jokaiseen harjoitukseesi

Lisätiedot

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Kasvihuoneongelma. Valon ja aineen vuorovaikutus. Liian tavallinen!

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Kasvihuoneongelma. Valon ja aineen vuorovaikutus. Liian tavallinen! Kasvihuoneongelma Valon ja aineen vuorovaikutus Herra Brown päätti rakentaa puutarhaansa uuden kasvihuoneen. Liian tavallinen! Hänen vaimonsa oli innostunut ideasta. Hän halusi uuden kasvihuoneen olevan

Lisätiedot

1. STEREOKUVAPARIN OTTAMINEN ANAGLYFIKUVIA VARTEN. Hyvien stereokuvien ottaminen edellyttää kahden perusasian ymmärtämistä.

1. STEREOKUVAPARIN OTTAMINEN ANAGLYFIKUVIA VARTEN. Hyvien stereokuvien ottaminen edellyttää kahden perusasian ymmärtämistä. 3-D ANAGLYFIKUVIEN TUOTTAMINEN Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratorio Teknillinen korkeakoulu Petri Rönnholm Perustyövaiheet: A. Ota stereokuvapari B. Poista vasemmasta kuvasta vihreä ja sininen

Lisätiedot

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat KOTIKUNTOILUOPAS Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat Tämä opas on tehty opinnäytetyönä aiheena Seniorit kuntoon kotikonstein. Oppaan ovat tehneet Kouvolan seudun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Valaistus. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Valaistus. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Valaistus Valaistuksen merkitys näkö- ja kuulovammaisille henkilöille Hyvä valaistus on erityisen tärkeä heikkonäköisille henkilöille. Ympäristön hahmottaminen heikon näön avulla riippuu valaistuksen voimakkuudesta

Lisätiedot

UNIVERSITY OF TURKU. Käytettävyys jokapäiväisessä ympäristössä. Johdanto

UNIVERSITY OF TURKU. Käytettävyys jokapäiväisessä ympäristössä. Johdanto UNIVERSITY OF TURKU Käytettävyys jokapäiväisessä ympäristössä Ergonomia (Faulkner 8) 26.1.2006 Kai Kimppa 1 Johdanto Katsotaan joitain ergonomiakysymyksiä jotta voitaisiin välttää terveys- ja turvallisuusongelmia

Lisätiedot

Hans Pihlajamäki Fysiikan kotitutkimus

Hans Pihlajamäki Fysiikan kotitutkimus Fysiikan kotitutkimus Fysiikan 1. kurssi, Rauman Lyseon lukio Johdanto 1. Saaristo- ja rannikkonavigoinnissa on tärkeää kyetä havainnoimaan väyliä osoittavia väylämerkkejä. Pimeän aikaan liikuttaessa tehokkaalla

Lisätiedot

Opas sädehoitoon tulevalle

Opas sädehoitoon tulevalle Opas sädehoitoon tulevalle Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / sädehoito 2014 Teksti ja kuvitus: Riitta Kaartinen Pekka Kilpinen Taru Koskinen Syöpätautien yksikkö / sädehoito Satakunnan keskussairaala

Lisätiedot

Käytä asteikkoa ilmaistaksesi tuntemuksen vaikeusastetta. Merkitse vain yksi pallo viikkoa kohden.

Käytä asteikkoa ilmaistaksesi tuntemuksen vaikeusastetta. Merkitse vain yksi pallo viikkoa kohden. Primaarinen biliaarinen kolangiitti, aikaisemmin primaarinen biliaarinen kirroosi (PBC), on harvinainen maksasairaus, joka saattaa joskus olla oireeton. Kun merkkejä ja oireita PBC:stä esiintyy, niiden

Lisätiedot

Itsensä tuntemisen ja johtamisen -kurssi Liikunta, istuminen ja ergonomia Vastaava fysioterapeutti Kati Kauppala

Itsensä tuntemisen ja johtamisen -kurssi Liikunta, istuminen ja ergonomia Vastaava fysioterapeutti Kati Kauppala Itsensä tuntemisen ja johtamisen -kurssi Liikunta, istuminen ja ergonomia 9.3.2017 Vastaava fysioterapeutti Kati Kauppala Sisältö: 1) Liikunnan vaikutus hyvinvointiin 2) Istumisen haitallisuus 3) Hyvä

Lisätiedot

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet Malliratkaisu Kuulonsuojaimet KUULONSUOJAINTEN VALINNASSA HUOMIOITAVAA Jos kuulonsuojaimet vaimentavat liian vähän, kuulo vaurioituu. Jos ne vaimentavat liikaa, varoitusäänien kuuleminen on vaikeaa (mikä

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

OPAS KOTIPISTOSHOITOON

OPAS KOTIPISTOSHOITOON OPAS KOTIPISTOSHOITOON (asfotase alfa) 40 mg/ml injektioneste, liuos for injection 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml injektioneste, liuos 80 mg/0,8 ml asfotaasialfa Tähän lääkkeeseen kohdistuu

Lisätiedot

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS Työturvallisuuskeskus TILASTOAINEISTO Tiedot pohjautuvat Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) tilastoaineistoihin. Aineisto sisältää 10.7.2013 päivitetyn

Lisätiedot

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 HILA JA PRISMA

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 HILA JA PRISMA FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT HILA JA PRISMA MIKKO LAINE 9. toukokuuta 05. Johdanto Tässä työssä muodostamme lasiprisman dispersiokäyrän ja määritämme työn tekijän silmän herkkyysrajan punaiselle valolle. Lisäksi

Lisätiedot

Tasohyppelypeli. Piirrä grafiikat. Toteuta pelihahmon putoaminen ja alustalle jääminen:

Tasohyppelypeli. Piirrä grafiikat. Toteuta pelihahmon putoaminen ja alustalle jääminen: Tasohyppelypeli 1 Pelissä ohjaat liikkuvaa ja hyppivää hahmoa vaihtelevanmuotoisessa maastossa tavoitteenasi päästä maaliin. Mallipelinä Yhden levelin tasohyppely, tekijänä Antonbury Piirrä grafiikat Pelaajan

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa Uusi BIO-SET-yhdistäjä Potilaille, jotka käyttävät AVONEX ia (beeta-1a-interferoni) BIO-SET is a Trademark of BIODOME beeta-1a-interferoni

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA

REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA REIPPAASTI KOHTI TURVALLISTA TALVEA LIIKU PYSYT PYSTYSSÄ; Kotiharjoittelulla on helppo aloittaa; paranna lihasvoimaa ja tasapainoa Terveysliikuntaa voi harrastaa yksin tai yhdessä HUOMIOI JALKINEET JA

Lisätiedot

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus Tekijät: Sallamaari Pekkanen & Jonna Salmi HAMK, Lahdensivu, Hoitotyö: Sairaanhoitaja

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus Tekijät: Sallamaari Pekkanen & Jonna Salmi HAMK, Lahdensivu, Hoitotyö: Sairaanhoitaja Opinnäytetyön toiminnallinen osuus Tekijät: Sallamaari Pekkanen & Jonna Salmi HAMK, Lahdensivu, Hoitotyö: Sairaanhoitaja TAPATURMAVAARA: Portaikko on alle 1-vuotiaalle vaarallinen paikka. Alle 1- vuotias

Lisätiedot

Cederroth ainutlaatuinen silmänhuuhtelu!

Cederroth ainutlaatuinen silmänhuuhtelu! Cederroth ainutlaatuinen silmänhuuhtelu! Apu nopeasti saatavilla! Onnettomuuden tapahduttua on ensiarvoisen tärkeää aloittaa silmän huuhtelu heti ensi sekuntien aikana. Cederroth silmänhuuhtelupullo avautuu

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen VENYTTELYOHJE EVU - 00 Mika Laaksonen MIKSI ON HYVÄ VENYTELLÄ PELIEN JA HARJOITUSTEN JÄLKEEN? Kova harjoittelu ja treeni kiristävät lihaksia, jos venyttely laiminlyödään. Näin lihakset väsyvät nopeammin

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA Ihmisen aistit ovat evoluution tuote Ihmisen aistit ovat kehittyneet palvelemaan sopeutumista siihen ympäristöön, missä ihmisen esi-isät ovat kulloinkin eläneet. Esim. Kolmiulotteinen

Lisätiedot

Kuka on näkövammainen?

Kuka on näkövammainen? Näkövammat 1 Sisältö Kuka on näkövammainen? 3 Millaisia näkövammat ovat? 4 Näöntarkkuus 4 Näkökenttä 4 Kontrastien erotuskyky 6 Värinäkö 6 Silmien mukautuminen eri etäisyyksille 6 Silmien sopeutuminen

Lisätiedot

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Nuorten työtapaturmat Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Työtapaturmat ikäluokittain Suomessa vuonna 2011 *Alle 15-vuotiaille 59 työpaikkatapaturmaa ja 0

Lisätiedot

MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1)

MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1) MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1) Johdanto Maito on tärkeä eläinproteiinin lähde monille ihmisille. Maidon laatu ja sen sisältämät proteiinit riippuvat useista tekijöistä ja esimerkiksi meijereiden

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

PUUNKUORMAUKSEN TULEVAISUUS

PUUNKUORMAUKSEN TULEVAISUUS TM PUUNKUORMAUKSEN TULEVAISUUS TÄYDELLINEN NÄKYVYYS HiVision on uusi tapa käyttää puutavaranosturiasi kamerateknologian avulla. Se on myös fiksu tapa lisätä tuottavuutta, kasvattaa hyötykuormia ja säästää

Lisätiedot

Henkilökohtainen harjoitusohjelma

Henkilökohtainen harjoitusohjelma Henkilökohtainen harjoitusohjelma Fysio-MM Oy - Laadukasta kuntoutusta asiakkaan parhaaksi Kinesiocenter Bomba Laatija Mika Mustonen Asiakas Leppoisasti liikkeelle PHT Tabata-kahvakuulalla 25.7.2012 Tabata-sarja

Lisätiedot

Matot halutulla designilla.

Matot halutulla designilla. Matot halutulla designilla. Aulamaton tummat ja usein harmaat sävyt ovat luonnollisesti hyviä syksyllä ja talvella, kun matto on kovalla koetuksella. Ulkona on likaista ja jaloissa kantautuu sisälle lunta,

Lisätiedot

HELIA 1 (15) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 23.11.00 13:28

HELIA 1 (15) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 23.11.00 13:28 HELIA 1 (15) Luento 3 Käytettävyyden osapuolet... 2 Ihminen tietojenkäsittelijänä... 3 Muistitoiminnot... 4 Työmuisti (lyhytkestoinen muisti )... 4 Säilömuisti (pitkäkestoinen muisti)... 4 Sensoriset muistit...

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

MILTÄ VALON KAUPUNKI NÄYTTÄÄ NYT?

MILTÄ VALON KAUPUNKI NÄYTTÄÄ NYT? MILTÄ VALON KAUPUNKI NÄYTTÄÄ NYT? häikäisyä, ylimitoitettua valaistusta, huoltamattomia valaisimia, pimeyttä, markkinoilta poistuvia valonlähteitä, häiriövaloa, valosaastetta, liian kirkkaita mainoksia,

Lisätiedot

Liikuntaohjelma: viikot 1-6

Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Tässä on erinomainen koko kehoa hyödyntävä liikuntaohjelma, joka tarkoitettu aloittelijoille. Se sopii täydellisesti normaaliin elämäntyyliin, sillä voit harjoitella koska sinulle

Lisätiedot

Säteily ja suojautuminen Joel Nikkola

Säteily ja suojautuminen Joel Nikkola Säteily ja suojautuminen 28.10.2016 Joel Nikkola Kotitehtävät Keskustele parin kanssa aurinkokunnan mittakaavasta. Jos maa olisi kolikon kokoinen, minkä kokoinen olisi aurinko? Jos kolikko olisi luokassa

Lisätiedot

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute ETUKANSI INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA INSTANYL -VALMISTEESTA Tutustu huolellisesti tähän oppaaseen ja lue lääkepakkauksessa

Lisätiedot

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792.

Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792. Todettu kokeissa FCC:n standardien mukaiseksi. Yhdysvalloissa saatu patentti 7 199 792. Onnea uuden hankinnan johdosta 2 3 Pakkauksen sisältö Perustoiminnot A. RollerMouse Free2 B. Integroitu rannetuki

Lisätiedot

Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta

Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta Vinkkejä kalvosarjan käyttöön Kalvosarjassa käsitellään istumisen määrää ja hyvää istumisergonomiaa. Kalvosarjan sisältö sopii alakoulun 5. 6. luokille

Lisätiedot

LUCENTIS (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan

LUCENTIS (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan LUCENTIS (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan Potilasesite LUCENTIS-hoidosta Osa 1 Tietoja LUCENTIS-valmisteesta Tässä esitteessä kerrotaan silmänpohjan kosteasta ikärappeumasta ja sen hoidossa

Lisätiedot

61, Verkkoloimi. Hinnat alk. 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 71,99 71,99 71,99 71,99 71,99 71,99

61, Verkkoloimi. Hinnat alk. 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 71,99 71,99 71,99 71,99 71,99 71,99 Verkkoloimi Koiran verkkoloimi on kevyt ja mukava, sillä se muotoutuu hyvin koiran kehon mukaisesti. Verkkoloimi pitää koiran lämpimänä, mutta sille ei tule liian kuuma. Verkkokangas on hyvin hengittävä.

Lisätiedot

LED-valojen käyttö kasvitutkimuksessa

LED-valojen käyttö kasvitutkimuksessa LED-valojen käyttö kasvitutkimuksessa Minna Kivimäenpää, Jarmo Holopainen Itä-Suomen yliopisto, Ympäristötieteen laitos (Ympäristöekofysiologia), Kuopio Johanna Riikonen Metsäntutkimuslaitos (Taimitarhatutkimus),

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Tämä on ensimmäisen kuvankäsittelyoppaan jatko-osa. Tässä jatko-osassa opimme käyttämään Picasan mainioita ominaisuuksia tehokkaasti ja monipuolisesti.

Lisätiedot

Keskitason ohjelma. Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle. 1. Alkulämmittely hiihtoliike. 2. Viivakävely eteenpäin

Keskitason ohjelma. Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle. 1. Alkulämmittely hiihtoliike. 2. Viivakävely eteenpäin LIITE 3 Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle Keskitason ohjelma Tee liikkeitä päivittäin. Tee jokaista liikettä aluksi 10 liikkeen sarja. Pidä pieni tauko ja toista samat liikkeet toiset. Muista hyvä

Lisätiedot

Polkuharjoituslaite Käyttöohje

Polkuharjoituslaite Käyttöohje Polkuharjoituslaite Käyttöohje Sisältö Turvallisuudesta huomioitavaa 2 Hajotuskuva ja osaluettelo. 3 Harjoittelu.. 4 Turvallisuudesta huomioitavaa Lue kaikki ohjeet ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä

Lisätiedot

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com FI Pikatarkennusrengas Varmistusrengas Objektiivi Parallaksin säätö Runkoputki Tornin suojus Korkeussäätö Sivuttaissäätö Suurennuksen säätö Valaistus Okulaari 36 Onnittelut Nikko

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

LUCENTIS (ranibitsumabi) Diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen

LUCENTIS (ranibitsumabi) Diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen LUCENTIS (ranibitsumabi) Diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen Potilasesite LUCENTIS-hoidosta Osa 1 Tietoja LUCENTIS-valmisteesta Tässä esitteessä kerrotaan diabeettisen

Lisätiedot

Taukojumppa. Kuinka tehostat kehonmuokkausta ja parannat terveyttäsi muutamassa sekunnissa arkipäivän aikana

Taukojumppa. Kuinka tehostat kehonmuokkausta ja parannat terveyttäsi muutamassa sekunnissa arkipäivän aikana Taukojumppa Kuinka tehostat kehonmuokkausta ja parannat terveyttäsi muutamassa sekunnissa arkipäivän aikana Olet ehkä huomannut viime vuosina uutisia, joissa kerrotaan istumisen olevan hengenvaarallista.

Lisätiedot

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa.

APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje. Yleiset ensiaputilanteet kerhossa. ENSIAPUA KERHOSSA APUA, IIK, PANIIKKI! kerhonohjaaja ensiavun antajana Miten toimin? Hätäohje Palohätäohje Yleiset ensiaputilanteet kerhossa Sisältö APUA, IIK, PANIIKKI! Jakakaa kerhoparin kanssa vastuu

Lisätiedot

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen MÄÄRITELMÄ Työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen, on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta,

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. EYLEA verkkokalvon haaralaskimotukoksen. hoidossa

POTILAAN OPAS. EYLEA verkkokalvon haaralaskimotukoksen. hoidossa POTILAAN OPAS EYLEA verkkokalvon haaralaskimotukoksen hoidossa EYLEA Potilaan opas Lääkäri on määrännyt sinulle EYLEA -hoidon, koska sinulla on todettu verkkokalvon haaralaskimotukos (BRVO). Tämä sairaus

Lisätiedot

www.gains.fi/kotijumppa 1. Etukyykky 2-4 x 10-20

www.gains.fi/kotijumppa 1. Etukyykky 2-4 x 10-20 www.gains.fi/kotijumppa 1. Etukyykky 2-4 x 10-20 Ota isompi vesikanisteri tai vaikka matkalaukku syliin. Jalat hartianlevyiseen haaraasentoon, jalkaterät suoraan eteenpäin. Polven tulee ehdottomasti mennä

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Essolube. Break-In Oil STANDARD NOBEL-STANDARD KUNTOONAJOÖLJY

Essolube. Break-In Oil STANDARD NOBEL-STANDARD KUNTOONAJOÖLJY Essolube Break-In Oil STANDARD KUNTOONAJOÖLJY NOBEL-STANDARD ESSOLUBE BREAK-IN OIL (KUNTOONAJOÖLJY) Uusien tai perinpohjaisesti korjattujen autojen tai autobussien kuntoonajo on aina ollut työläs tehtävä.

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET Ojenna toinen jalka suoraksi eteen ja pidä toinen jalka koukistettuna vieressä. Nojaa ylävartaloa eteen kohti venytettävää jalkaa. Pidä selkä suorana.tunne

Lisätiedot

PhysioTools Online - ed set Sivu 1/7

PhysioTools Online -  ed set Sivu 1/7 PhysioTools Online - emailed set Sivu 1/7 Harjoitusohjelma FYS PKL SELKÄRYHMÄ 2/15 Keski-Suomen SHP Keski-Suomen keskussairaala Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä, Suomi ALKULÄMMITTELY Pyöräilyä. Aika:

Lisätiedot

Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS Fin, III) PARKINSON POTILAAN MOTORINEN TUTKIMUS. Pvm ja aika (off vaihe / on vaihe).

Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS Fin, III) PARKINSON POTILAAN MOTORINEN TUTKIMUS. Pvm ja aika (off vaihe / on vaihe). Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS Fin, III) PARKINSON POTILAAN MOTORINEN TUTKIMUS ID: Pvm ja aika (off vaihe / on vaihe). Lääke klo Puheen tuotto 0 Normaalia. Puheen ilmeikkyys, ääntäminen

Lisätiedot

Selkosanakirja sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq. Tietokoneet. wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1.4.

Selkosanakirja sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq. Tietokoneet. wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1.4. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxc vbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåa Selkosanakirja

Lisätiedot

RollerMouse. Ennaltaehkäise ja vältä hiirikäsiongelma.

RollerMouse. Ennaltaehkäise ja vältä hiirikäsiongelma. RollerMouse. Ennaltaehkäise ja vältä hiirikäsiongelma. Hiiri on kehitetty tietokoneelle. RollerMouse on kehitetty sinua varten. RollerMouse tekee työstäsi mukavamman, nopeamman ja turvallisemman, sekä

Lisätiedot

8.3 KAMERAT Neulanreikäkamera

8.3 KAMERAT Neulanreikäkamera 88 Analysoitava valo tulee vasemmalta. Se okusoidaan kapeaan rakoon S (tulorako), josta se kollimoidaan linssillä L yhdensuuntaiseksi sädekimpuksi. Rako S on siis linssin polttovälin päässä linssistä.

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Air Sync Käyttöopas. Air Syncin lataaminen. Virran kytkentä ja katkaisu On/Off Air Sync

Air Sync Käyttöopas. Air Syncin lataaminen. Virran kytkentä ja katkaisu On/Off Air Sync Air Sync Käyttöopas Air Syncin lataaminen 1. Liitä Air Syncin Micro USB-liitin (D) tietokoneeseesi tai muuhun vastaavaan latauslaitteeseen käyttämällä mukana tullutta USB-kaapelia tai vastaavaa Micro USBliitintä.

Lisätiedot

Opas monitehojen ostajalle KATRIN DIETER, RIIKKA YLI-KOHTAMÄKI

Opas monitehojen ostajalle KATRIN DIETER, RIIKKA YLI-KOHTAMÄKI Opas monitehojen ostajalle KATRIN DIETER, RIIKKA YLI-KOHTAMÄKI Opas monitehojen ostajalle KATRIN DIETER, RIIKKA YLI-KOHTAMÄKI Sisällys 6 MIKSI TARVITSET MONITEHOT? 7 MONITEHOLINSSIN RAKENNE 8 PINNOITTEET

Lisätiedot

ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS

ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS ARJEN SANKARIT ENSIAPUOPAS Tilannearvio MITÄ ON TAPAHTUNUT? JOS TILANNE VAATII, SOITA 112! PELASTA VAARASSA OLEVAT! ANNA OIREIDEN MUKAISTA ENSIAPUA! ODOTA RAUHASSA AMMATTIAUTTAJIEN SAAPUMISTA PAIKALLE!

Lisätiedot

SEISAN 1(12) SEISAN. 1. Yoi

SEISAN 1(12) SEISAN. 1. Yoi SEISAN 1(12) Kuvien lähde: Gijomonkai ry:n katavideo Tekstien lähde: Shoko-Ryu kolleegio Shoko-Ryu vyokoevaatimukset (Lokakuu 2003 Tarkistettu versio helmikuu 2004 ) SEISAN 1. Yoi 2. Askel vasemmalla jalalla

Lisätiedot