SISÄLLYS. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola krnro Osoite: Lapinmäentie 1, Pohjola, kotipaikka: Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki"

Transkriptio

1 Näön vuoksi

2 SISÄLLYS Johdanto... 3 Silmän rakenne ja toiminta... 4 Värinäkö... 4 Hämäränäkö... 5 Syvyysnäkö... 5 Silmätapaturmat... 6 Näyttöpäätetyö... 7 Miten suojautua... 8 Suojalasien valinta... 8 Muiden suojavälineiden käyttö... 8 Silmiesi iloksi... 9 Ensiapu Työpaikalla tarvittavat ensiaputarvikkeet Ensiapu silmätapaturmissa Lähteet Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola krnro Osoite: Lapinmäentie 1, Pohjola, kotipaikka: Helsinki

3 JOHDANTO Näkö on tärkein ja samalla monimutkaisin aistimme. Näköaistin toiminta perustuu siihen, että ulkoisista valonlähteistä tuleva valo heijastuu ympäristössä olevien esineiden pinnalta silmään. Värinäkömme perustuu heijastuvan valon aallon analyysiin keskushermostossa, tarkemmin aivojen näköaivokuorella. Ihmisen näköjärjestelmä havaitsee samanaikaisesti syvyyden, liikkeen, muodon ja värit. Jo liikkeen, syvyyden ja muodon havaitseminen on perinteisillä tietokonejärjestelmillä hyvin vaikea tehtävä. Ihmisen näköjärjestelmä pystyy erottamaan noin 160 väriä. Lisäksi kykenemme näkemään 500 kirkkauden muutosta ja 20 kylläisyyden muutosta. Kaiken kaikkiaan kykenemme siis havaitsemaan 2 miljoonaa eri väriä. Värejä kuvaavia sanoja on käytössä kuitenkin vain noin Näköaisti on myös työelämässä tärkein aistimme. Voimme vain kuvitella miten selviäisimme päivän töistä ilman näkökykyä. Ihmisen näköjärjestelmä on evoluution myötä sopeutunut niin tarkkaan lähityöskentelyyn kuin havaitsemaan kaukaiset liikkeet, muodot ja syvyydet. Värinäkö on monessa työssä välttämätön. Määrätyissä työtehtävissä, esimerkiksi trukinkuljettajan työssä tarvitsemme hyvää syvyysnäköä. Usein työnäköä kaikesta tästä huolimatta pidetään itsestäänselvyytenä ja sen todellinen merkitys huomataan vasta ongelmien ilmettyä. Tapaturmatilastojen mukaan joka vuosi sattuu noin silmiin kohdistuvaa työtapaturmaa. Näyttöpäätetyön lisääntyessä myös silmien rasitusvaivat ovat lisääntyneet. Valtaosa tapaturmista voidaan estää yksinkertaisella toimenpiteellä, suojalasien käytöllä. Näyttöpäätetyössä on pidettävä huolta silmien työkyvystä ja terveydestä säännöllisillä tauoilla, silmäjumpalla, oikeilla silmälaseilla ja puhtaalla sisäilmalla. Vaikka suojalasien hankkiminen ja työkykyyn panostaminen kertainvestointina tuntuisikin suurelta, työturvallisuuteen panostaminen kannattaa aina. Markat saadaan varmasti takaisin sairaspoissaolojen vähenemisenä, työilmapiirin paranemisena ja työn tuottavuuden kasvuna.

4 SILMÄN RAKENNE JA TOIMINTA Silmä muodostuu valoa keräävästä linssistä, iiriksestä, pupillista ja verkkokalvosta. Linssi muodostaa kohteen kuvan silmän verkkokalvolle. Iiris säätelee sisään saapuvan valon määrää toimien kuin kamera. Verkkokalvolla linssin muodostama kuva näkyy ylösalaisin. Aivot joutuvatkin suorittamaan monimutkaisia laskutoimituksia ennen kuin lopullinen näköhavainto syntyy. Sauvasoluja on kaksikymmentä kertaa enemmän kuin tappisoluja, kaikenkaikkiaan noin 140 miljoonaa kappaletta. Niitä sijaitsee lähes kaikkialla verkkokalvolla. Sauvasolut toimivat heikossakin valossa, mutta eivät ole väriherkkiä. Tästä johtuu, että ihminen pimeän aikana ei erota värejä, vaan kaikki näyttää harmaan eri sävyiltä. Valoaistisolut sisältävät kemiallisia yhdisteitä, jotka reagoivat valoon ja synnyttävät sähköimpulsseja. Sähköimpulssit kulkevat näköhermoa pitkin aivojen näkömuistiin, joka tulkitsee ja vertailee saamiaan signaaleja. VÄRINÄKÖ Valoaistisolut sijaitsevat verkkokalvolla. Niitä on kahdenlaisia. Tappisolut toimivat kirkkaassa valossa ja ovat väriherkkiä eli ovat herkkiä valon eri aallonpituuksille. Tappisolujen avulla ihmisen näköjärjestelmä pystyy muodostamaan värikuvan. Kykenemme erottamaan noin 200 näkyvän spektrin sävyä, kun lähdetään liikkeelle tietystä alkuarvosta. Tappisoluja on noin 7 miljoonaa kappaletta yksittäisellä verkkokalvolla. Suurin osa tästä valtavasta määrästä sijaitsee foveassa, tarkan näkemisen alueella. Silmä pystyy havaitsemaan sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on nanometriä. Siirryttäessä näkyvän valon spektrissä 700 nanometristä 400 nanometriin sähkömagneettinen säteily näkyy ensin punaisena, sitten oranssina, keltaisena, vihreänä, sinisenä, indigona ja violettina. Näkyvän valon eri värien lisäksi sähkömagneettisen säteilyn spektrissä on muitakin komponentteja, jotka on lueteltu seuraavassa suurimmasta aallonpituudesta pienimpään: radiosäteily, mikroaaltosäteily, infrapunasäteily, näkyvä valo, ultraviolettisäteily, röntgensäteily ja gammasäteily.

5 Sähkömagneettisen säteilyn jaksoluku on 400 nanometrin läheisyydessä jo varsin korkea, samoin sen sisältämä energia, esimerkiksi hitsauksessa emittoituva valo on ihmissilmälle vaarallista. Ultraviolettisäteilyn aallonpituus on nm eli se on silmälle näkymätöntä. SYVYYSNÄKÖ Kolmiulotteinen näkeminen eli syvyysnäkö perustuu vasemman ja oikean silmän antamien tietojen eroihin. Etäisyyden arvioinnissa vinkkejä havainnoinnille antaa esimerkiksi myös esineiden koko ja maiseman muuttuminen katsojan liikkuessa. HÄMÄRÄNÄKÖ Hämärässä ihmisen näkökyky paranee eniten 5-10 ensimmäisen minuutin aikana. Riittäväksi havaintojen tekemistä varten se paranee minuutissa. Vasta tunnin hämärässä tai pimeässä oleskelun jälkeen silmä on täysin sopeutunut esimerkiksi syvän taivaan havaintoihin. Tämä perustuu siihen, että iiris toimii kuin kameran himmennin. Silmää voidaan verrata yksinkertaiseen linssikaukoputkeen, jossa silmän linssi vastaa kaukoputken objektiivia. Havaintoalueensa laajuudessa ihmissilmä voittaa monet tekniset mittauslaitteet. Edullisissa olosuhteissa valoaistimuksen voi saada aikaan jopa yksi ainoa sauvasoluun osunut fotoni. Mustuainen laajenee hämärässä ja verkkokalvolle pääsevän valon määrä lisääntyy kertaiseksi. Hämärässä aivoissa kehittyy valoherkkää rodopsiinia eli näköpurppuraa, mikä vaikuttaa verkkokalvon valoherkkyyden kasvuun. Hermoradat järjestäytyvät uudelleen siten, että impulssit kerätään suuremmasta sauvajoukosta. Hämärässä yksityiskohtien erotuskyky vähenee ja toisaalta valoherkkyys suurenee. Valoon mentäessä näkökyky palautuu kymmenessä sekunnissa mustuaisten supistuessa.

6 SILMÄTAPATURMAT Uusia tapaturmia tai ammattitauteja ilmoitetaan vuosittain noin Melkein yksi kymmenesosa kaikista sattuneista tapaturmista kohdistuu silmiin. Vuonna 1997 silmätapaturmien aiheuttajana 70 prosentissa tapauksista olivat lentävät sirut, hiukkaset ja esineet. Sattuneet silmätapaturmat tapaturmatyypin mukaan luokiteltuna. TAPATURMATYYPPI SATTUMISVUOSI yht. Putoaminen, hyppääminen Kaatuminen, liukastuminen, kompastuminen Putoavien tai sortuneiden esineiden aiheuttamat Esineisiin tai esineiden satuttaminen Lentävät sirut, hiukkaset ja esineet Ylikuormittuminen, ylirasittuminen Sähkövirta, lämpötila, vahingolliset aineet Muut tapaturmat Tuntematon Yhteensä Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, tapaturmatietokanta

7 NÄYTTÖPÄÄTETYÖ Kun ihminen katsoo työpöytänsä ääressä tietokoneen kuvaruutuun, silmän mykiön rengaslihas supistuu. Silmiä ei ole kuitenkaan tarkoitettu yhden pisteen pitkäaikaiseen tuijotteluun. Normaalisti ihminen siirtää jatkuvasti katsettaan läheltä kauas ja takaisin. Pitkään samassa, jännittyneessä asennossa oleva rengaslihas voi kouristua liikkumattomaksi. Silloin se ei enää pysty rentoutumaan ja laajenemaan, jotta ihminen näkisi kunnolla kaukaisuuteen. Kouristuksen voi estää silmävoimistelulla. On suositeltavaa, että paljon tietokonetta käyttävät sijoittaisivat koneensa ikkunan lähettyville, jolloin katseen siirtäminen horisonttiin on mahdollista. Edellytyksenä tietenkin on, että verhoilla tai valaistuksella pystytään estämään heijastukset kuvaruudulla. Silmiä voi voimisteluttaa esimerkiksi seuraavalla tavalla: liimataan ikkunaan kirkas tarra, tarkennetaan katse sen jokaiseen yksityiskohtaan, katsotaan horisonttiin ja jälleen takaisin tarraan. Silmäjumpalla ei voida parantaa näkökykyä, mutta se auttaa pitämään silmän lihakset virkeinä. Tutkimukset ovat osoittaneet, ettei pääte aiheuta muutoksia näkökykyyn. Silmissä jo olevat taittovirheet ja asentopoikkeamat sen sijaan voivat aikaansaada päätetyössä erilaisia vaivoja ja silmien rasittumista. Korjaamattomat näkövirheet ovat yleisiä. On arvioitu, että suurella enemmistöllä väestöstä on jonkinasteinen taittovirhe ja erittäin suurella osalla esiintyy myös silmän asentovirheitä, etenkin lähelle katsottaessa. Neljällä kymmenestä työntekijästä on korjaamaton tai puutteellisesti korjattu näkövirhe. Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää, miksi näyttöpäätetyötä tekevillä esiintyy silmävaivoja. Päätetyö kiistatta rasittaa silmiä. Säännöllisesti pidettävät tauot, silmäjumppa, kunnolliset silmälasit ja puhdas sisäilma ylläpitävät näköaistin työkykyä. Tauota työtäsi, rentoudu ja venyttele. 10 sekunnin tauko joka viides minuutti on parempi kuin 10 minuuttia kahdessa tunnissa. Toisille näyttöpäätetyö aiheuttaa silmien kuivumista. Räpyttely levittää silmän pinnalle suojaavan kyynelnesteisen kalvon. Tietokoneen kuvaruutuun tuijottava ihminen räpyttelee kuitenkin tavallista harvemmin. Kuivat silmät kirvelevät ja ne tuntuvat soraisilta. Tällöin silmiin alkaa helposti erittyä itkukyyneleitä. Niiden suolapitoisuus on kuitenkin liian alhainen, joten itkukaan ei auta. Sen aiheuttama turvotus pikemminkin pahentaa tilannetta. Parasta hoitoa on työtauon pitäminen säännöllisesti. Kannattaa lähteä työpöydän äärestä pienelle kävelylle ja suunnata katse eri etäisyydellä oleviin kohteisiin.

8 MITEN SUOJAUTUA Työturvallisuus on maassamme kansainvälisesti arvioiden korkeatasoista. Silti vuosittain työelämässä sattuu tuhansia silmätapaturmia, joista monet johtavat vakaviin silmävaurioihin. Näistä suurin osa olisi estettävissä yksinkertaisella ja yrityksellekin halvaksi tulevalla tavalla suojalasien käytöllä. Suojalaseja pidetään usein epämukavina, eikä niitä siksi haluta käyttää. Lasit tulisikin aina sovittaa ja hankkia yksilöllisesti niitä käyttävälle työntekijälle. Huonosti näkevien henkilöiden työturvallisuusriski on korkea ja heille sattuukin yli kolme kertaa enemmän tapaturmia kuin muille työntekijöille. Oikea, työturvallisuuden takaava toimenpide on hankkia huononäköiselle työntekijälle henkilökohtaiset suojalasit, joiden linssit on korjattu työtehtävän vaatimusten mukaisiksi. Toistaiseksi vain suhteellisen harvoissa yrityksissä on työntekijälle hankittu esimerkiksi taittovirhekorjauksin varustetut suojalasit. Tavalliset niinsanotut nollahiotut suojaimet suorastaan lisäävät tapaturmariskiä silloin kun työntekijä joutuu ensin poistamaan omat silmälasinsa. Tavalliset silmälasit taas eivät anna riittävää suojaa ja niiden linssit voivat rikkouduttuaan johtaa vakaviin silmävammoihin. Työpaikan tapaturmariskien kartoitusta voidaan käyttää apuvälineenä, kun pyritään vähentämään silmätapaturmia. Sen yhteydessä voidaan tehdä yksityiskohtainen toimenpideohjelma myös silmäsuojainten käytöstä. SUOJALASIEN VALINTA Suojalasit valitaan työntekijän yksilöllisten ominaisuuksien ja käyttöympäristön vaatimusten mukaan. Eri käyttökohteisiin tarkoitettuja ja eri mallisia laseja on markkinoilla runsaasti aina vierailijan kevyistä yleislaseista naamiomallisiin suojalaseihin. Valinnassa tulee kiinnittää huomiota tuotteen keveyteen, säädettävyyteen ja anatomiseen istuvuuteen. Suojalasien tulee suojata hyvin myös sivuilta, kestää niin iskuja kuin kemikaalejakin ja olla huurtumattomat. Suojalasien valinta on aina yksilöllinen ja niiden tulisi olla henkilökohtaiset yleiseen käyttöön tarkoitettuja vierailijan laseja lukuunottamatta. MUIDEN SUOJAVÄLINEIDEN KÄYTTÖ Kasvonsuojaimet suojelevat silmien ohella myös kasvojen ihoa. Hitsaustyöhön löytyy omat erityisvalmisteiset suojukset (UV-suoja). Kasvonsuojainten visiiriosa on yleensä valmistettu kevyestä polykarbonaatista. Kasvonsuojaimia valmistetaan suojalasien tapaan monia malleja ja niiden käyttökohde ratkaisee niiden valinnan. Esitteen painetussa versiossa sivuilla 8-9 on kuvia suojalaseista ja kasvonsuojaimista. Työturvallisuuteen investoiminen maksaa aina itsensä takaisin. Yksilöllisesti sovitetut suojalasit ovat käytössä miellyttävät. Tämä takaa sen, että suojalaseja myös käytetään.

9 SILMIESI ILOKSI Olemme koonneet tähän ohjeita silmiesi iloksi. Tarkista, että istuimesi on sijoitettu hyvin oveen, ikkunaan tai asiakkaaseen nähden. Tarkista istuma-asentosi: - istuudu tuolin perälle niin, että selkänoja tukee lanneristiselkää - säädä tuolin korkeus siten, että jalat ulottuvat reilusti lattiaan - säädä työtasojen korkeus niin, että voit työskennellä hartiat rentoina, kyynärpäät lähellä vartaloa ja kyynärvarret tuettuna. Hiiri: - järjestä hiirelle tilaa näppäimistön viereen siten, että voit tukea käsiä pöytään ja tuolin käsinojiin - älä käytä hiirtä käsi ojennettuna, vaan olkavarsi lähellä vartaloa Katso, etteivät ikkunat ja muut valonlähteet aiheuta heijastuksia kuvaruudulle; käännä tai kallista tarvittaessa näyttöpäätettä. Hanki tarvittaessa lisävalaistusta kohdevalojen avulla. Säädä kuvaruudun kontrasti ja kirkkaus valaistustason mukaan. Aseta eniten katsomasi kohde sopivalle etäisyydelle ja katselusuuntaan siten, että näet vaivatta. Sijoita kuvaruutu sopivaksi kokemallesi etäisyydelle (yleensä cm) niin, että sen yläreuna on selvästi silmien tason alapuolella. Tutustu painettuun esitteeseemme. Löydät sieltä silmäjumppaohjeet kuvitettuna sivulta 11.

10 ENSIAPU Asianmukainen ensiapuvalmius tarkoittaa työpaikan olosuhteisiin nähden riittävää määrää ensiaputaitoisia henkilöitä, ensiapuvälineitä ja - tarvikkeita sekä menettelytapaohjeita onnettomuustilanteissa. TYÖPAIKALLA TARVITTAVAT ENSIAPUTARVIKKEET Ensiapukaappi sijoitetaan keskeiselle, helposti lähestyttävälle paikalle. Tarvittaessa käytetään opastekilpiä. Ensiapukaapista huolehtii nimetty vastuuhenkilö. Tiedot työpaikan ensiapukoulutetuista henkilöistä on oltava selkeästi esillä. Tapaturmissa, joissa silmään on roiskahtanut kemikaalia on tärkeää huuhdella silmää vähintään 20 minuutin ajan. Markkinoilta löytyy eri valmistajilta silmänhuuhtelupulloja, joiden natriumkloridiliuos säilyy noin kolme vuotta. Pullot voidaan myös asentaa seinään. Seinään asennettavat kasvo- ja silmäsuihku tai kokovartalosuihku, jossa erikoisvarusteena käsin tai jalalla käytettävä kasvo-silmäsuihku voivat myös pelastaa silmän vaurioitumiselta, esimerkiksi tilanteessa, jossa silmään on roiskahtanut kemikaalia. Työpaikalla, jolla tapaturman vaara on ilmeinen, tulee olla tukeva, lukollinen metallikaappi, joka on mahdollista tiivistää pölytiiviiksi. Ensiapukaapin tulee sisältää seuraavat tarvikkeet: sidetaitoksia, joustositeitä, eri kokoisia laastareita, haavapyyhkeitä, kiinnelaastaria, kolmioliinoja, pieniä ja suuria ensiapusiteitä, sakset ja erillisiä sidetarvikeyksiköitä.

11 ENSIAPU SILMÄTAPATURMISSA Kaikkiin silmiin kohdistuviin tapaturmiin tulee suhtautua vakavasti. Seuraava taulukko sisältää silmiin kohdistuvien tapaturmien ensiavussa tarvittavat toimenpideohjeet. VAMMA Roska silmässä Silmään roiskahtanut kemikaalia Haava tai ruhje silmässä Palovamma (Palovamman voivat aiheuttaa esim. kipinät, sula rasva, steariini tai sula metalli.) Lumisokeus ja hitsausvamma (Oireet yleensä vasta usean tunnin kuluttua altistumisesta UVsäteilylle. Silmät kyyneleiset, erittäin valonarat ja voimakkaasti punoittavat.) TOIMENPITEET Silmää ei saa hangata. Yritä poistaa roska huuhtelemalla silmää juoksevalla tai muulla puhtaalla vedellä. Kehota potilasta räpyttelemään silmää huuhtelun aikana. Tarkista huuhtelun jälkeen, onko silmän pinnalla tai luomen alla näkyvää roskaa. Jos roska on jäänyt kiinni silmän sidekalvoon, toimita potilas lääkärin hoitoon. Huuhtele silmää heti vedellä ja jatka huuhtelua keskeytyksettä vähintään 20 minuuttia. Peitä silmä kevyellä siteellä kuljetuksen ajaksi. Potilas on toimitettava nopeasti lääkärin hoitoon. Kaikki helposti saatavissa oleva tieto silmään menneestä aineesta on otettava mukaan. Peitä ehdottomasti molemmat silmät kevyesti sidetaitoksella, side ei saa painaa silmää. Toimita potilas lääkärin hoitoon. Pidä potilas makuuasennossa kuljetuksen aikana. Jäähdytä silmä viileällä juoksevalla vedellä. Peitä vammautunut silmä kevyellä sidoksella. Toimita potilas lääkärinhoitoon. Peitä molemmat silmät ja aseta potilas lepoon. Käytä silmälääkkeitä lääkärin ohjeiden mukaan. Jos oireet eivät mene ohi yhdessä vuorokaudessa, toimita potilas lääkärin hoitoon. HUOM! Vakavien, erityisesti silmän lävistysvammojen ensiavussa on tärkeää molempien silmien peittäminen niiden liikkumisen vähentämiseksi. Silmien liikkeet tapahtuvat samanaikaisesti. Jos terve silmä jätetään peittämättä, vammautunutkin silmä liikkuu katseen mukana. Tämä liike voi pahentaa vammaa. Potilas, jonka silmät on peitetty, kuljetetaan hoitoon makuuasennossa.

12 LÄHTEET Goldstein E.Bruce: Sensation and perceptions, 1996, Chapter 2, Introduction to vision: Receptors and neural processing, pag Tapaturmavakuutuslaitosten liitto: Tapaturmatietokanta Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola: Ensiapuopas 1998, Riskienhallinnan julkaisu Kolmi-set Oy: Oikeat ensiapuvälineet jokaiselle työpaikalle Sähkömagneettisen säteilyn eri lajit: Rami Meller,

13 POHJOLAN KOTISIVUT INTERNETISSÄ POHJOLAN PALVELUNUMERO arkisin klo yritykset ja yhteisöt yrittäjät Palvelunumeroihin voi soittaa kaikkialta Suomesta paikallispuhelun hinnalla. Matkapuhelimesta soitettaessa puhelinmaksu on matkapuhelintaksan mukainen. Puhelusi ohjautuu pääsääntöisesti Sinua lähinnä olevaan palvelupisteeseemme. Valitse aina koko numero, suuntanumeroa et tarvitse www