SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 177 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esityslistan hyväksyminen 370

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 177 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 369. 178 Esityslistan hyväksyminen 370"

Transkriptio

1 9/ Ympäristölautakunta TID - AIKA kl./klo 16:00-19:05 PLATS - PAIKKA Houtskarin aluekonttori 177 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätösten tiedoksi merkitseminen Ajankohtaiset asiat Ympäristöosaston taksojen ja maksujen tarkistaminen Vesihuoltolaitoksen vuoden 2015 palvelu- ja liittymismaksutaksa Utön vesiosuuskunnan vesihuollon toiminta-alueen tarkistaminen Teiden kunnossapitoavustusten jakaminen vuonna 2014, tiet Korppoon rantayleiskaavaehdotus Ehdotus Krokskärin ranta-asemakaavaksi Houtskarin Näsbyn omakotitonttien myyntihintojen vahvistaminen Metsästysvuokra Ersbyssä, Kopparössä, Lofsdalissa ja Granvikissa Tarjous Sysilahdessa sijaitsevasta tilasta Patrik Finnemanin oikaisuvaatimus ympäristölautakunnan päätöksestä , Siivoamismääräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen, Jan-Erik Färm, Nauvo Samtycke till uppsättande av bom, Lövnäsvägen Päätös jätehuollon tyhjennysvälistä Ympäristölautakunnan vuoden 2015 kokousaikataulun hyväksyminen 405 Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja

2 9/ jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa. Ordförande/Puheenjohtaja: Andreas Johansson

3 9/ Ympäristölautakunta TID - AIKA kl./klo 16:00-19:05 PLATS - PAIKKA Houtskarin aluekonttori NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Andreas Johansson Ordförande/Puheenjohtaja Katarina Östman Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Pargas stad/ Paraisten kaupunki har justerat protokollet elektroniskt / har justerat protokollet elektroniskt / on tarkastanut pöytäkirjan elektronisesti on tarkastanut pöytäkirjan elektronisesti PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad/ Paraisten kaupunki PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Katarina Östman Nämndsekreterare/ Lautakuntasihteeri

4 9/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ympäristölautakunta 177 Päätös: Todettiin, että kokous oli laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

5 9/ Ympäristölautakunta Esityslistan hyväksyminen Ympäristölautakunta 178 Ehdotus: Päätös: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä esityslistan. Puheenjohtaja ehdotti, että lisälista otetaan käsittelyyn ja että 182 Ajankohtaiset asiat käsitellään viimeiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

6 9/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Ympäristölautakunta 179 Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Järvinen ja Jan Eriksson.

7 9/ Ympäristölautakunta Ilmoitusasiat Ympäristölautakunta 180 Esittelijä Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh Ehdotus Lautakunta merkitsee saaneensa seuraavat asiakirjat tiedoksi: 1) Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Paraisten kaupungin jätevedenpuhdistamo. Tutkimus 10/2014; puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin : Lietetutkimustodistus Paraisten jätevedenpuhdistamon esiselkeytyksen ja biologisen huuhteluvesialtaan liete : Airiston matkailukeskus Oy:n jätevedenpuhdistamo. Tutkimus 4/2014; puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin : Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo. E-PRTR raportoitavat aineet, vuosiraportti : Turun Seudun Jätehuolto Oy:n Paraisten Rauhalan kaatopaikan tarkkailututkimus syyskuussa : Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo. Tutkimukset : Nauvon lähivesien tarkkailututkimus kesällä : Paraisten makeavesialtaan tarkkailututkimus elokuussa : Paraisten Korppoon jätevedenpuhdistamo. Tutkimus 3/2014. Puhdistamo toimi hyvin : Neljännesvuosiyhteenveto Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon jätevesitarkkailuista heinä-syyskuulta Jaksoraportti : Turun ympäristön merialueen tarkkailututkimus syksyllä 2014, väliraportti nro ) Korkein hallinto-oikeus : Hylännyt Paraisten luonnonsuojeluyhdistyksen valituksen Turun hallinto-oikeuden päätöksestä hylätä heidän valituksen Korppoon eteläisen saariston osayleiskaavan muutoksen osalle Korppoossa Björkön kylässä sijaitsevaa tilaa Västergrannas I 2:24. 3) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Vastaus Reijo Laineelle epävirallisen liittymän siirtämisestä tai poistamisesta Tervsundintiellä : Selvityspyyntö Niklas Reunaselle vesirakennustöistä Östra Båtskärin saaressa kiinteistöllä 1:49 HUmbleholmin kylässä Paraisilla. 4) Aluehallintovirasto : Myöntänyt Ytterholmin tiekunnalle luvan sillan rakentamiseen Kirjaisten ja Ytterstön saarten väliselle merialueelle Paraisten kaupungissa hakemuksen mukaisesti : Ympäristölautakunnan vesilain mukainen hallintopakkohakemus.

8 9/ Ympäristölautakunta ) Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Pöytäkirja 6) Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset ja suunnittelutarvearviot 36/ : Pekka Jatkolan hakemuksen mukainen poikkeus saada muuttaa 41 k-m 2 kokoinen vapaa-ajanasunto yhdistetyksi vierasmaja- ja varastorakennukseksi tilalla Skjutskär Paraisten Sorppoossa myönnetään seuraavin ehdoin: Vierasmajan osuus saa olla korkeintaan 20 k-m 2 ja käynti rakennuksen varastotiloihin vain ulkokautta. Tilat on myös muutettava vastaamaan Suomen rakentamismääräyskokoelman määritelmää talousrakennuksesta. 37/ : Myöntänyt Lilian Wikströmille poikkeamisen olemassaolevan vapaa-ajanasunnon laajentamiseen hakemuksen mukaisesti Allskönsron kiinteistöllä Norrskatassa Korppoossa. 38/ : Hyväksynyt Juha ja Katri Kankkusen hakemuksen suunnittelutarvealueelle rakentamisen erityisten edelytysten ratkaisemisesta noin 5000 m² määräalalle tilasta Södergård Simonbyssä Paraisilla. 39/ : Päättänyt rakentamisen erityisistä edellytyksistä lämpökeskusta varten suunnittelutarvealueelle Korppoon Wattkastin kylässä sijaitsevalla tilalla Jonne Överstuga. 7) Nauvon lautakunta / 32: Nauvon lautakunnan ehdotukset vuoden 2015 talousarvioon / 36: Ajankohtaiset asiat 8) Houtskarin lautakunta / 22: Houtskarin lautakunnan ehdotukset vuoden 2015 talousarvioon 9) Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Kirkkohallitus : Kirkkohallituksen virastokollegio, pöytäkirjanote 524. Päättänyt Vanhalla Malmilla sijaitsevien yleisten alueiden myymisestä Paraisten kaupungille. 10) Ramboll Finland Oy : Gyltön linnakkeen jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailu, lokakuu Asiakirjat ovat nähtävillä ympäristöosastolla ja kokouksessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

9 9/ Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätösten tiedoksi merkitseminen Ympäristölautakunta 181 Esittelijä Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh Ehdotus Lautakunta merkitsee saaneensa seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei siirtopäätös ole tarpeen. Kaupungingeodeetti: 6/14: Hyväksynyt SUS-Paraisten osaston anomuksen saada järjestää onkikilpailut Paraisten Suntissa. 64/ : Päättänyt myydä Korppoossa sijaitsevan tontin Matti Tuokolle. 65/ : Päättänyt myydä Kirkkomalmin (20) kaupunginosan korttelin 4 tontin 16 Jari Riskille ja Leila Niskala-Riskille. 66/ : Päättänyt myydä Kirkkomalmin (20) kaupunginosan korttelin 4 tontin 14 Mikael Intoselle ja Janni Pernell-Intoselle. 67/ : Päättänyt, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan Houtskarissa sijaitseviin tiloihin ja / : Vahvistanut Norrströminpolun (Norrströmsstigen) osoitenumeroinnin liitteen mukaisesti. 69/ : Hyväksynyt tonttijaon Pappilanpellon (19) kaupunginosan korttelin 6 tontille 2 ehdotuksen mukaisesti. 70/ : Hyväksynyt kaksi pohjakarttaa Kemiönsaarelle. Ympäristönsuojelupäällikkö: : Palkannut Marja Pälikön avustajaksi kaavoitusyksikköön : Jatkanut hankeavustaja Rasmus Lönnbergin työsopimusta asti. 29/ : Myöntänyt Paraisten luonnonsuojeluyhdistykselle 250 euron toiminta-avustuksen vuodeksi / : Valinnut Laakson Laiturit Oy:n Korppoon Likholmin uimalaiturin toimittajaksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

10 9/ Ympäristölautakunta Ajankohtaiset asiat Ympäristölautakunta 182 Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg teki selkoa Houtskarin Telehusetin myynnistä. Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg kertoi Caruna Oy:n toiveista ostaa maata Stortervolandetin alueelta Korppooseen rakennettavan uuden korkeajännitelinjan muuntamoa varten. Keskusteltiin korkeajännitelinjan vetämisestä, suunnitelma on herättänyt voimakasta vastustusta useiden maanomistajien keskuudessa. Kaupungininsinööri Manne Carla esitteli ELY-keskuksen toimenpidesuunnitelman liikenneturvallisuuden parantamisesta maantiellä 180 välillä Puistotie, Kaarina ja koulukeskus, Parainen.

11 9/ Ympäristölautakunta Ympäristöosaston taksojen ja maksujen tarkistaminen 1640/ /2014 Ympäristölautakunta 183 Valmistelija Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh Esittelijä Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh Kaupunginvaltuusto vahvistaa rakennuslupien, kiinteistötoimitusten ja vesihuoltopalvelujen lakisääteiset taksat erillisten päätösten mukaisesti. Edellä mainituissa taksoissa vahvistettujen toimintojen lisäksi ympäristöosasto tuottaa myös muita maksullisia palveluita. Nämä on koottu yhteen vihoksi, joka tarkastetaan vuosittain. Maksut, joita ympäristönsuojeluviranomaisella on lain mukaan oikeus periä, on liitetty maksuvihkoon erillisenä liitteenä. Toiminnoittain ryhmitellyt maksut muodostavat tärkeän osan ympäristöosaston tuloista. Yksiköt ovat vuotuisen läpikäynnin yhteydessä todenneet joidenkin kohtien ja maksujen tarkistamisen ja täydentämisen olevan perusteltua, myös siltä osin kuin lainsäädäntöä on muutettu. Oheismateriaali Ehdotus Päätös Ehdotus ympäristöosaston tarkistetuiksi taksoiksi ja maksuiksi Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ehdotettujen tarkistusten hyväksymistä. Ehdotus hyväksyttiin.

12 9/ Ympäristölautakunta Vesihuoltolaitoksen vuoden 2015 palvelu- ja liittymismaksutaksa 1695/ /2014 Ympäristölautakunta 184 Valmistelija Tekninen suunnittelija Matias Jensén, puh Esittelijä Kaupungininsinööri Manne Carla, puh Vesihuoltolain 18 :n Maksujen yleiset perusteet mukaan vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen korko pääomalle. Saman lain mukaan maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin. Vesihuoltolaitoksen tulee 19 :n mukaan periä vesihuollosta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden määrän ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Uudistetun vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksella voi olla eri käyttömaksut kiinteistöille, jotka johtavat ainoastaan jätevetensä viemäriin, ja niille, jotka johtavat viemäriin sekajätevedet. Vesihuoltolaitos voi periä käyttömaksua myös huleveden viemäröinnistä. Lisäksi vesihuoltolaitoksella on oikeus periä liittymis- ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Nämä maksut voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen vuoksi tai jotta aiheuttamisperiaatetta voidaan toteuttaa taikka muusta vastaavasta syystä. Liittymismaksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon myös kiinteistön käyttötarkoitus. Ehdotus palvelu- ja liittymismaksutaksaksi pohjautuu lautakunnan hyväksymään vesihuollon talousarvioehdotukseen vuodeksi Kustannuspaine johtuu osaksi siitä, että vedenkulutus vähenee vuosittain noin 1,5-2 prosenttia (kansallinen keskiarvo) ja talousveden hankinta siirtyy Turun Seudun Vesi Oy:lle vuoden 2015 alusta lukien. Vuoden 2015 aikana Paraisten Vesi Oy:n toiminta lakkautetaan, minkä seurauksena vesihuoltolaitokselta poistuu tuloja noin euroa. Talousarvioon on esitetty suuria säästöjä henkilöstökuluihin ja materiaalien ja palvelujen ostoihin. Veden ja jäteveden hintojen ehdotetaan kuitenkin pysyvän muuttumattomina, 3,10 /m3 ja vastaavasti 3,05 /m3, ympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti. Sen sijaan perusmaksuihin ehdotetaan prosentin hinnankorotusta. Muita palvelumaksuja ehdotetaan tarkistettavan 0-19 prosentilla. Pientalojen ja muiden rakennusten liittymismaksujen ehdotetaan pysyvän ennallaan. Omakotitalossa, jossa veden kulutus ja jäteveden määrä on 160 m3 vuodessa, korotus on noin 30 euroa vuodessa (ml. alv 24 %), mikä siis johtuu perusmaksun tarkistamisesta. Ehdotetuista perusmaksujen tarkistuksista huolimatta

13 9/ Ympäristölautakunta vesihuoltolaitos ei tule saavuttamaan sellaista tulosta, jolla katettaisiin toiminnan tulevat investoinnit. Vesihuoltolaitoksen taksakorotukset perustuvat vuoden 2015 käyttötalousarvioehdotukseen. Tappioksi poistojen jälkeen arvioidaan muodostuvan noin euroa, ja painetta maksujen korottamiseen ja toiminnan uudelleenjärjestelyihin on edelleen, jotta käyttötalousarvio saadaan jatkossa pysymään tasapainossa ja kustannukset katettua. Oheismateriaali Ehdotus Päätös Ehdotus vesihuoltolaitoksen vuoden 2015 palvelu- ja liittymismaksutaksksi Yritysvaikutusten arviointi Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vesihuoltolaitoksen vuoden 2015 palvelu- ja liittymismaksutaksan hyväksymistä laaditun ehdotuksen mukaisesti. Taksa tulee voimaan alkaen. Esittelijä teki seuraavan lisäyksen valmisteluun: Perusmaksujen oikeudenmukaisemman laskutuksen aikaansaamiseksi vesihuoltolaitos ehdottaa, että vesimittarin koko määräytyy rakennuksen asuinhuoneistojen määrän mukaan. Teollisuus- ja muiden kaupallisten rakennusten (varastohallien, liike- ja huoltorakennusten ym.) vesimittarin koosta päättää vesihuoltolaitos erillisen arvion perusteella. Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.

14 9/ Ympäristölautakunta Utön vesiosuuskunnan vesihuollon toiminta-alueen tarkistaminen 1385/ /2014 Ympäristölautakunta 185 Valmistelija Tekninen suunnittelija Matias Jensén, puh Esittelijä Kaupungininsinööri Manne Carla, puh Utön vesiosuuskunta on jättänyt anomuksen siitä, että Paraisten kaupunki vahvistaa toiminta-alueen vesiosuuskunnan vesihuoltoa varten vesihuoltolain mukaisesti. Ehdotettu toiminta-alue muodostuu pääasiassa alueista, jotka Utön osayleiskaavaehdotuksen mukaan on varattu asuinkäyttöön taikka asumiseen tai elinkeinon harjoittamiseen liittyviin toimintoihin. Ehdotus Utön vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi on eritelty tarkemmin toiminta-alueen vahvistamista koskevaan anomukseen liitetyssä karttaliitteessä. Utön vesiosuuskunta on perustettu ja rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa Osuuskunnan päävastuualueeseen kuuluu alueen vesi- ja viemärilaitteistojen rakentaminen, kunnossapito ja huolto sekä vesihuollon järjestäminen jäsenilleen. Alueella on ehdotetun toiminta-alueen kiinteistöjä palveleva jätevedenpuhdistamo ja vedenpuhdistamo. Suomen valtio rakensi yhdessä Korppoon kunnan kanssa Utön vesi- ja viemärilaitteistot palvelemaan ensisijaisesti puolustusvoimien rakennuksia ja laitoksia. Yksityisten omistamille kiinteistöille annettiin mahdollisuus liittyä vesija viemäriverkostoon verkoston laajennuksen yhteydessä. Juomaveden riittävyyden takaamiseksi saarelle rakennettiin vuonna 2002 osmoosilaitos, joka puhdistaa merivettä juomavedeksi. Jäteveden puhdistamista varten rakennettiin vuonna 1997 bioroottori, biologis-kemiallinen puhdistuslaitos. Laitteistot mitoitettiin puolustusvoimien tarpeiden kattamiseen. Jäteveden siirtämiseksi Utön toisesta päästä toiseen päähän rakennettiin jätevesiputki, jossa on kolme linjapumppaamoa. Korppoon kunta vahvisti toiminta-alueen Utön vesihuoltoa ja jätevesihuoltoa varten, joista kunta vastasi tuohon aikaan. Utön vesiosuuskunnan hallitus on käsitellyt toiminta-aluetta ja ehdottanut alueen tarkistamista siten, että koko Utön saari muodostaisi vesihuollon ja jätevesihuollon toiminta-alueen. Osuuskunnan hallitus ehdottaa vaihtoehtoisesti, että toiminta-alue muodostuisi alueista, jotka on yleiskaavassa osoitettu asuinkäyttöä varten, mikäli koko saaren sisällyttäminen toiminta-alueeseen ei ole tarkoituksenmukaista. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitosten toiminta-alueista on voimassa: 7 Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

15 9/ Ympäristölautakunta Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. 8 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen Kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että Vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti, ja 2) vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi. Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin. Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa. Oheismateriaali Ehdotus Päätös Anomus Utön vesiosuuskunnan toiminta-alueen vahvistamisesta Ympäristölautakunta päättää hankkia vesihuoltolain 8 :ssä edellytetyt lausunnot ennen kuin kunta voi vahvistaa toiminta-alueen. Ehdotus toiminta-alueeksi asetetaan samalla julkisesti nähtäville, jona aikana alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluiksi. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksianto Utön vesiosuuskunta

16 9/ Ympäristölautakunta Teiden kunnossapitoavustusten jakaminen vuonna 2014, tiet 1229/ /2014 Ympäristölautakunta 186 Valmistelija Tekninen suunnittelija Matias Jensén, puh Esittelijä Kaupungininsinööri Manne Carla, puh Tiekunnat ovat voineet jättää hakemuksensa teiden kunnossapitoavustuksesta asti. Teiden kunnossapitoavustuksista ja avustuksen myöntämisehdoista on tiedotettu kaupungin verkkosivuilla ja virallisilla ilmoitustauluilla. Tämän lisäksi sama informaatio on julkaistu Paraisten Kuulutuksissa Paraisten kaikkiin kotitalouksiin jaettavan Nytt-liitteen yhteydessä. Hakemuksia tuli yhteensä 116. Tämän vuoden talousarvioon on varattu yhteensä euroa tiekuntien ylläpitämien teiden ja lossien kunnossapitoavustuksiin, määrärahasta euroa on varattu lossien ja teiden kunnossapitoon. Teiden kunnossapitoon varatusta euron määrärahasta voi hakea avustusta teiden perusparannustöihin. Avustus on enintään 10 % hyväksytyistä toteutuneista kustannuksista ja avustus voidaan myöntää, jos varoja on vielä käytettävissä teiden kunnossapitoavustusten jakamisen jälkeen. Ympäristölautakunnan tekemän päätöksen ( 67) mukaan tiekunnille myönnetään teiden kunnossapitoavustusta seuraavien ehtojen ja perustelujen mukaan: 1. Avustusta myönnetään yksityisteille, joiden pituus on vähintään 500 m ja joiden varrella asuu vähintään yksi vakituinen asukas. 2. Avustus jaetaan suhteessa tiekuntien hyväksyttyihin kunnossapitokustannuksiin, kuitenkin enintään 50 %, tai kaupungin teiden kunnossapitoavustuksiin varattujen varojen mukaan. 3. Tiekunnan on oltava virallisesti perustettu, ja sen on pidettävä vuosikokous vuosittain tai vähintään joka neljäs vuosi. (Laki yksityisistä teistä, 65.) Hakemukseen on liitettävä vuosikokouksen pöytäkirja, maksuunpanoluettelo sekä vuosittain laadittu tilinpäätös, johon kunnossapitokustannukset on laskettu, ja tilintarkastuskertomus tai muu selonteko tilintarkastuksen tuloksesta taikka vaihtoehtoisesti vuosikokouksen edelliselle vuodelle hyväksymä tilinpäätös (johon kunnossapitokustannukset on laskettu). Hakemuksessa on myös ilmoitettava yksityistien virallinen pituus. 4. Tiekuntien on perittävä tiemaksu kaikilta tieosakkailta vähintään joka neljäs vuosi. 5. Tiekunnat, jotka ovat suorittaneet tien perusparannuksen, voivat hakea

17 9/ Ympäristölautakunta erillistä avustusta tarkoitusta varten. Hakemukseen on liitettävä tiekunnan kokouksen hyväksymä hankesuunnitelma, aikataulu ja budjetti. Perusparannustöistä maksettavat avustukset ovat enintään 10 % yhteen lasketuista toteutuneista kustannuksista ja niitä voidaan myöntää, jos varoja on vielä käytettävissä teiden kunnossapitoavustusten jakamisen jälkeen. Yleistä: Alle 200 euron suuruisia tien kunnossapitoavustuksia ei makseta. Vuodelta 2010 olevan yksityisteiden tienpidon osittelua koskevan käsikirjan mukaan painolukuihin sisältyvät jätekuljetukset ja muu huoltokuljetus, ja täten kunnallista teiden kunnossapitoavustusta saavat tiekunnat eivät saa periä tiemaksua kaupungilta tai muilta toimijoilta. Liite Ehdotus 1. Jakotaulukko, teiden kunnossapitoavustukset ja perusparannukset Ympäristölautakunta päättää jakaa vuoden 2014 teiden kunnossapitoavustukset laaditun jakotaulukon mukaisesti. Seuraaville tiekunnille ei makseta tien kunnossapitoavustusta, koska avustussumma jää alle 200 euron: Benstrand-Ånholmsvägen, Kobbdalsbergenin tiekunta, Koum strandväg, Krook enskilda väg, Lielax strandvägs väglag, Vidkullan rantatie ja Åntala-Skärmola väglag. Jäljellä olevat yhteensä 1 202,00 euron avustusvarat jaetaan perusparannushankkeisiin laaditun jakotaulukon mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksianto Tiekunnat, Johanna Harmaa

18 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Korppoon rantayleiskaavaehdotus 2730/ /2011 Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Korppoon kunnanvaltuusto päätti viime vuosi tu han nen loppupuolella rantayleiskaavan laatimi sesta. Kaa vaa on työstetty vuosien ku luessa; kaa vasta on järjes tetty luonnos- ja eh dotusvaiheen nähtävilläoloja. Kaa vaehdotus on jopa hyväksytty kertaalleen kunnanval tuustossa( ) mutta tuo pää tös kumoutui va litusten johdosta Turun hal linto-oi keudessa. Kaavan laadin taprosessi katsot tiin tarpeelliseksi aloittaa uu destaan alusta vuon na 2005 ja seuraavana vuonna ke väällä 2006 asetet tiin korjattu kaavaehdotus nähtä ville. Edelleen tuolloin nähtävillä olleessa kaa vaehdo tuksessa oli sellaisia puutteita että viranomaistahot ei vät voi neet sitä hyväksyä. Kaavan työstö jatkui ja siir tyi kuntayhteenliitty män myötä Länsi-Turunmaan kau pungin koordinoitavaksi vuoden 2009 alusta. Länsi-Turunmaan aikana viranomaispala vereita on pidetty useaan ottee seen. Viran omaisten omasta pyynnöstä kaavamateriaali lähetettiin heille lau suntoa varten ennen kuin kaavaehdotus asete taan vi ral li sesti uudelleen nähtäville. Lausunnot on pyy det ty ke vääl lä 2011 ja erikseen vielä viran omaisten pyyn nöstä lausuntopyyn nön jäl keen on pidetty työpa laveri elo kuussa 2011, jossa on käyty kaava ehdo tusta lä pi. Tar peelliseksi katsotut muu tokset on teh ty nyt valmistuneeseen rantayleis kaavaeh dotuk seen jul kista nähtäville asettamista varten. Alueet, joilla ei ole ollut voimassa olevaa oi keus vaikut teista yleis kaavaa muodostavat nyt vi rallises ti esille asetetta van rantayleiskaa vaehdo tuksen. Ehdotetaan kaavaehdotuksen asettamista julki sesti nähtäville maankäyttö- ja rakennus lain pykä län 65 mukaisesti. Liite 8: Ehdotus: Päätös: Kaavaehdotus liitteineen Ympäristölautakunta hyväksyy ehdotuksen Korppoon rantayleiskaavaksi ja päättää aset taa eh dotuksen julkisesti nähtäville. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusval vonta

19 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikön sijainen Turkka Michelsson, puh Ympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan ehdotuksen Korppoon rantayleiskaavaksi ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä välisenä aikana. Viranomaislausunto pyydettiin nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta(ely-keskus), Varsinais-Suomen liitolta, Varsinais-Suomen maakuntamuseolta, liikennevirastolta, puolustusvoimilta, rajavartiolaitokselta ja Länsi-Suomen merivartiostolta. ELY-keskus toteaa lausunnossaan kaavaehdotuksen edelleen olevan puutteellinen, koska siinä on esitetty liian monta ympärivuotista asuinpaikkaa sekä ympärivuotisia asuinpaikkoja mahdollistavia kyläalueita ilman erityisiä perusteluja. Kaupungin käsityksen mukaan kaavaehdotuksen mukaiset erilliset asuntoalueet(a) ovat joko olemassa olevia asuinpaikkoja tai sellaisia vapaa-ajan asuinpaikkoja, joihin maanomistajat ovat osoittaneet toiveensa voivansa muuttaa pysyvästi asumaan ja siten ne ovat tarkoituksenmukaisia kaavamerkintöjä. AT-aluerajauksia tarkistettiin siten, että niiden reunoilla muutettiin tavanomaiset loma-asutuspaikat RA-alueiksi ja vapaat rannat maaseutuelinkeinojen alueiksi, joilla on luonnonarvoja(mu). Kaupungin edustajien käsityksen mukaan on parempi osoittaa olemassa olevat kyläalueet kaavakartalla ja sellaisia kaupungin alueella on useita eivätkä ne aina välttämättä sijaitse väestönkehityksen seurantaan perustuvien kasvuennusteiden mukaisissa keskuksissa. Perinteisesti jo muutama erillinen tila pää- ja talousrakennuksineen on voinut maaseudulla muodostaa pienen kyläalueen. Näissä kylissä ei voida puhua varsinaista palveluista; on selvää, että sellaiset keskukset saaristokaupungissamme keskittyvät pääosin vanhan kuntajaon mukaisiin kirkonkyliin. Kaupungilla ei myöskään ole suunnitelmissa laatia kaikille kyläalueille asemakaavatasoisia suunnitelmia. Kaupungin edustajien mielestä on kuitenkin hyvä, että kaavaehdotuksessa on esitetty rantojen lähettyvillä sijaitsevat tiiviimmät olemassa olevat kyläalueet. Ne tulisi jatkossakin voida nähdä sellaisina keskuksina, joiden rakentuminen ympärivuotista asumista varten olemassa olevaa rakennetta tiivistämällä olisi mahdollista ja suotavaa. Rantayleiskaavasta huolimatta näillä rantavyöhykkeiden ulkopuolisilla alueilla vaaditaan kuitenkin suunnittelutarveratkaisu kuten muilla nyt kaava-alueen ulkopuolelle kaavoittamattomaksi jäävillä sisämaan alueilla. ELY-keskus huomauttaa lisäksi, että kaava-asiakirjoista puuttuu emätilatarkastelu sekä kiinteistökohtainen rakennusoikeuslaskelma kiinteistönumerojärjestykseen

20 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta laadittuna. Kaupunki pyytää kaavan laatijaa toimittamaan nämä edellä mainitut asiakirjat, jotka voidaan todeta kuuluvan asianmukaisesti laaditun yleiskaavan liitetiedostoiksi. ELY-keskus huomautti aikaisemmin vuonna 1998 laaditun luontoinventoinnin olleen puutteellinen. Kaava-alueella suoritettiin luontoinventoinnin täydennys kesällä Samalla laadittiin erillinen natura-arviointi koskien Hannasin ketoaluetta Finnön saaressa sekä natura-arvioinnin tarveharkinta koskien Åvensorin lehtoja sekä Lövskärsfjärdenin reunasaaria. Luontoinventoinnin kenttätyövaiheessa käytiin läpi sellaiset alueet, joilla on odotettavissa tulevaisuudessa rakentamista; samalla tutkittiin myös sellaiset muutoin hyväksyttävissä olevat muutostoiveet, jonne nyt huomautusten perusteella on esitetty siirrettäviä uusia rantarakennuspaikkoja. Luontoinventoinnilla on vaikutuksia kaavaan siten, että arvokkaat alueet esitetään piirrettäväksi kaavakartalle asiaankuuluvalla luontotyyppi-merkinnällä ja merkkienselityksellä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa myös on käyty keskustelua tietyn uhanalaisen lajin huomioimisesta kaavaehdotuksessa. Toukokuussa 2013 on saatu viranomaisvastaus, jonka mukaan nyt voidaan edetä keskusteluissa maanomistajien kanssa mahdollisista vielä toteutumattomien kaavaehdotuksen mukaisten rakennuspaikkojen siirroista. ELY-keskus huomauttaa lisäksi kaavamerkintöjen ja määräysten erinäisistä yksittäisistä puutteista ja virheistä, jotka tulee korjata. AT/s-alueen suojelumääräys pitää lisätä. Matkailupalvelualueen(RM) talousrakennusten osalta puuttuu määräys. MU-alueille voidaan sallia vain talousrakennuksia. Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueet tulee mainita niin, kuin ne on mainittu museoviraston ja maakuntaliiton dokumenteissa. A- ja AT-alueiden rakennusten kerrosluku saa olla korkeintaan 1 ½, muualla 1. ELY-keskuksessa laaditut kalankasvatusalueet pitää piirtää kaavakartalle. Maantiemerkintä on korostettava asiaan kuuluvilla osuuksilla ja poistettava sieltä, minne se ei kuulu(wattkast). Yksityinen pienvenevalkama(lv-1) ehdotetaan muutettavaksi lauttalaituri-alueeksi lisämääreellä koskien alueelle sallittavia rakennuksia ja rakennelmia. Rakennusten suojelumerkinnän jako arvotusasteikolla valtakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti merkittäviin rakennuksiin tulee lisätä lisämääräyksellä niin, ettei suojeltuja rakennuksia saa purkaa. Edellä mainitut puutteet ja/tai virheet korjataan. Varsinais-Suomen liitto toteaa lausunnossaan, että se puoltaa kaavan hyväksymistä, kunhan valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen aluerajaukset esitetään kaavakartalla. Tosin liiton suunnittelujohtaja Heikki Saarento on lausunnossaan eri mieltä ELY-keskuksen lausunnon mukaisista rajauksista; hänen mielestä yleiskaavassa pitää yhteistyössä maakuntamuseon kanssa miettiä mitkä vanhoista museoviraston vuonna 1993 määritellyistä alueista voidaan sellaisenaan ottaa mukaan, varsinkin kun museovirasto on vuonna 2009 päivittänyt kyseisiä aluerajauksia. Kaupunki laatii kaavakartalle

21 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta uudet aluerajaukset ja hyväksyttää ne ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen liiton sekä Varsinais-Suomen maakuntamuseon edustajilla. Varsinais-Suomen maakuntamuseo toteaa lausunnossaan, että kaavaehdotus on rakennussuojelun ja muinaisjäännösten osalta puutteellinen. Kaavaehdotuksen suojelumerkintä(sr) pitää sisällään valtakunnallisia, seudullisia ja paikallisia kohteita, jotka tulee eritellä merkkienselityksissä omiksi suojelumerkeiksi. Lisäksi mukana on joitakin vähemmän merkittäviä mutta kuitenkin maakuntamuseon inventoinnissa mukana olleita maisemallisesti ja/tai historiallisesti merkittäviä kohteita, joita ei välttämättä ole tarpeen merkitä suojelluiksi rakennuksiksi. Kaavamääräyksen mukainen lausuntopyyntö koskien suojelukohteeseen kohdistuvia toimenpiteitä pitää osoittaa Varsinais-Suomen maakuntamuseolle, ei museovirastolle. Suojelukohteiden löytäminen kaavakartalta on maakuntamuseon mielestä vaikeaa. Kohteilla on kullakin oma indeksinumeronsa ja suojelukohteet on listattu numerojärjestyksessä; toki tietyn talon hakeminen suojelukohdelistalta nimen perusteella on työlästä, muttei mahdotonta. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet eivät vastaa nykymuodossaan uusia 2009 hyväksyttyjä aluerajauksia eikä kyseinen kaavamerkintä ole mukana merkkienselityksessä. Muinaisjäännöksiä ei ole riittävästi huomioitu kaavakartalla eikä kaavaselostuksessa. Puutteelliset ja/tai virheelliset tiedot korjataan ja kaavaselostuksen osaa koskien muinaisjäännöksiä täydennetään. Hylkyjen osalta pyydetään lausunto Museoviraston Länsi-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut yksiköstä. Kiinteiden muinaisjäännösten kaavamerkintää korjataan lausunnossa esitettyyn täsmällisempään muotoon. Jos edellä mainittujen korjaustoimenpiteiden jälkeen maakuntamuseon edustajat ovat sitä mieltä, että kaavaa ei voi hyväksyä, on inventoinnille varattava resursseja. Liikennevirasto toteaa lausunnossaan Korppoon ja Finnön välisen ohjeellisen yhdystielinjauksen vaarantavan alueen 2,4m meriväylien käytön yhteysalus- ja huviveneliikenteessä. Kyseinen tielinjaus ja mahdolliset siltasuunnitelmat voidaan kuitenkin toteuttaa tulevaisuudessakin niin, ettei alueelle tärkeä laivaliikenne vaarannu. Esimerkiksi juuri niin kuin liikennevirasto lausunnossaan itse ehdottaa, avattavilla silloilla ja/tai määräyksellä riittävän korkeasta vapaasta sillan aluskorkeudesta. Puolustusvoimat toteaa lausunnossaan, että Lempersön alueella olevan puolustusvoimien vaarallisen kohteen ympärille merkitään kaavakarttaan suojavyöhykkeet ja merkkienselityksiin rakentamista rajoittavat määräykset. Kaavaehdotuksessa ei ole edellä mainitun kohteen ympärillä sellaisia alueita, jotka edellyttäisivät kaavaa muutettavan. Suojavyöhykkeet ja niitä koskevat määräykset voidaan toki esittää sellaisinaan kaavassa. Rajavartiolaitoksella ja merivartiostolla ei ole kaavaehdotuksesta huomautettavaa.

22 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Viranomaisille varataan erikseen lausumismahdollisuus kaavaehdotuksesta sen jälkeen kun kaikki vielä tarvittavat muutokset on tehty ennen kuin kaavaehdotus esitetään kaupungin hallituksen hyväksyttäväksi. Yksittäisten maanomistajien tekemiä huomautuksia saapui määräaikana 139 kpl. Yksi huomautus jätettiin ennen nähtävillä oloaikaa ja yksi sen jälkeen. Lisäksi jälkikäteen on saatu muutama mielipide. Huomautukset ja niihin laaditut vastineet sekä kaavan laatijan mahdolliset kommentit on koottu tiivistelmänä yhteen. Osa yksityisten maanomistajien esittämistä muutos- ja korjaustoiveista voidaan vielä ottaa mukaan kaavaan muutettavaksi. Näiden tarkistusten ei voida katsoa olevan niin merkittäviä, että kaava näiltä osin pitäisi asettaa uudelleen nähtäville mutta näille osallisille tullaan antamaan mahdollisuus mielipiteen ilmaisulle muutospäätöksen johdosta. Liite 7: Ehdotus: Päätös: Tiivistelmät huomautuksista ja niiden vastineet, luontoinventointi, natura-arviointi ja natura-arvioinnin tarveharkintaraportti Ympäristölautakunta hyväksyy esitetyt muutostoimenpiteet koskien ehdotusta Korppoon rantayleiskaavaksi. Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen hyväksymistä sen jälkeen kun kaavaa on täydennetty tehtyjen päätösten mukaiseksi ja tarvittavat viranomaislausunnot on pyydetty olettaen, ettei kaavaehdotusta enää niiden johdosta tarvitse asettaa uudelleen nähtäville eikä kaavaehdotuksessa enää ole mitään viranomaislausuntojen johdosta muutettavaa. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta Ympäristölautakunta 187 Valmistelija Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä Kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin, puh Ehdotus Korppoon rantayleiskaavaksi oli julkisesti nähtävillä Kaavaehdotuksesta jätettiin 141 muistutusta ja 10 lausuntoa. Ympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan vastineet kaupungin

23 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta perusteltuna kannanottona kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin. Vastineet toimitettiin tiedoksi asianosaisille. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeinen viranomaisneuvottelu pidettiin Kaava-aineistoon on muistutuksissa, lausunnoissa ja viranomaisneuvottelussa esiin tulleiden seikkojen perusteella tehty muutoksia ja tarkennuksia. Esimerkiksi maakuntamuseon inventoimat ja museon rekisterissä olevat arvokkaiksi luokitellut rakennuskohteet on tarkistettu ja kaavaehdotuksessa olleet puutteet on korjattu. Kaava-alueella tehtiin kesällä 2012 luontoinventointi, jonka tuloksena luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita(luo)on lisätty kaavakartalle. Uusia rakennuspaikkoja ei ole juurikaan muutettu tai siirretty uusien merkintöjen johdosta, sillä yhdessä luonnonsuojeluviranomaisen kanssa on voitu todeta rakentamisen olevan pääsääntöisesti mahdollista luontoarvojen vaarantumatta. Jos kyseessä on ollut erittäin uhanalainen laji kuten pikkuapolloperhonen ja sen esiintymisalue, on kaavaehdotuksen mukaista uutta rantarakennuspaikkaa laajennettu siten että alueelle tavanomainen vapaa-ajan rakentaminen on edelleen mahdollista uhanalaisen lajin elinolosuhteiden vaarantumatta. Joitakin uusia rakennuspaikkoja on siirretty uhanalaisen lajin pesäpuiden läheisyydestä riittävän kauas saman maanomistajan muille ranta-alueille. Kaava-alueella on laadittu arkeologinen inventointi kesällä 2014 ja sen myötä tieto yksittäisistä muinaisjäännöskohteista sekä muista arvokkaista kulttuuriperintökohteista on lisätty kaavakartalle samalla kun jo olemassa olevia kohdemerkintöjä on tarkennettu. Inventoinnin tuloksena voitiin todeta että kaavaehdotuksen mukaisten uusien rakennuspaikkojen läheisyydessä muinaisjäännösten ja muiden arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden säilyminen on mahdollista eikä rakennuspaikkoja ole tarpeen siirtää tai muuttaa muinaisjäännösten johdosta. Muutoksista, jotka on tehty kaavaehdotukseen sen julkisen nähtävillä olon jälkeen, on kuultu osallisia kirjeitse kesällä Muistutuksia saapui määräaikana elokuun 2014 loppuun mennessä 22 kpl. Lisäksi on saatu muutama kirjelmä, joista osa koskee kaupungin vastineita maanomistajien tekemiin muistutuksiin, jotka käsiteltiin ympäristölautakunnan kokouksessa Muistutuksista ja kirjelmistä on koottu tiivistelmät ja niihin on laadittu vastineet(liitteenä). Muistutusten tuloksena kaavakarttaan on tehty pieniä tarkennuksia. Lisäksi teknisenä virheenä on korjattu seuraavat merkinnät: Rakennussuojelumerkintä SR-2,159 on poistettu, koska rakennusta ei enää ole olemassa. Rakennussuojelumerkintä SR-1,153 on korjattu SR-2,153:ksi museon inventoinnin arvotuksen mukaiseksi. Kaavaehdotukseen sen julkisen nähtävillä olon ja virallisen kuulemisen jälkeen tehdyt muutokset eivät ole luonteeltaan tai merkittävyydeltään sellaisia, että ne

24 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta yksistään tai yhdessä edellyttäisivät kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville. Korppoon Långviken hyväksyttiin virallisesti osaksi Natura 2000-verkostoa korkeimman hallinto-oikeuden kumottua valtioneuvoston päätöksen johdosta jätetyt valitukset keväällä Tämän johdosta yleiskaavan laatimista varten alueella on tehtävä Natura-arviointi mutta arvioinnin laatiminen on haastavaa tilanteessa, jossa osapuolet ja asiantuntijat edelleen esittävät jyrkästi toisistaan eroavia näkemyksiä alueen luonnonarvoista, niiden huomioon ottamisen tarpeesta ja oikeista menetelmistä. Arvioinnin laatiminen asiaankuuluvine lausuntokierroksineen tulisi hidastamaan merkittävästi Korppoon rantayleiskaavaprosessia. Tästä johtuen kaavoitusyksikkö esittää että Långviken rantavyöhykkeineen jätetään nyt hyväksyttävän Korppoon rantayleiskaava-alueen ulkopuolelle ja alueelle tehdään oma erillinen rantaosayleiskaava myöhemmässä vaiheessa. Liite Ehdotus Päätös 2. Kaavakartta (3 osaa) 3. Kaavamerkinnät ja -määräykset 4. Kaavaselostus 5. Tiivistelmät huomautuksista ja kirjelmistä sekä niiden vastineet Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavoitusyksikön laatimat vastineet kaupungin perusteltuna kannanottona kaavaehdotuksesta saatuihin muistutuksiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyy Korppoon rantayleiskaavan. Merkittiin pöytäkirjaan, ettei Micaela Jansson osallistunut asian käsittelyyn hallintolain 28 :n mukaisen esteellisyyden perusteella. Jäsen Kaj-Johan Karlsson ehdotti Jan Erikssonin kannattamana asian palauttamista. Puheenjohtaja totesi Kaj-Johan Karlssonin tehneen kannatusta saaneen palautusehdotuksen. Puheenjohtaja ehdotti, että lautakunta äänestää asian käsittelyn jatkamisesta ja palauttamisehdotuksesta nimenhuudolla siten, että käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät Jaa ja palauttamista kannattavat äänestävät Ei. Ehdotus äänestysmenettelyksi hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 7 kpl Ei-ääniä 2 kpl Tyhjää äänesti 0 Lautakunta päätti täten jatkaa asian käsittelyä. Äänestyspöytäkirja liitetään pöytäkirjaan liitteenä 6. Keskustelun jälkeen lautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen.

25 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

26 9/ Ympäristölautakunta Ehdotus Krokskärin ranta-asemakaavaksi 1556/ /2014 Ympäristölautakunta 188 Valmistelija Kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin, puh Esittelijä Kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin, puh Maanomistajan tavoitteena on ranta-asemakaavan laatiminen Krokskärin alueelle Nauvossa. Alue käsittää Lökholmiin kuuluvan Västra Beritholmenin osana kiinteistöä Mellangård ( ) ja Borstöhön kuuluvan Krokskärin osana kiinteistöä Återvändan ( ). Västra Beritholmenin pinta-ala on 0,9 hehtaaria ja Krokskärin pinta-ala 5,5 hehtaaria. Ranta-asemakaava on pantu vireille Paraisten Kuulutuksissa julkaistulla ilmoituksella Ranta-asemakaavassa Västra Beritholmenilta siirretään rakennusoikeus (RA) Krokskäriin. Maanomistaja on anonut aiemmin Nauvon eteläisen osayleiskaavan muutoksen vireillepanon yhteydessä rakennusoikeuden siirtämistä Västra Beritholmenilta Krokskäriin. Nauvon kunnanhallitus on hyväksynyt anomuksen, ja muutos on huomioitu osayleiskaavan muutosluonnoksessa. Ranta-asemakaavan sisällöstä on pidetty viranomaisneuvottelu Luonnonsuojeluviranomainen totesi tuolloin, että rakennusten sijoittamista Krokskäriin tulee tutkia tarkasti suunnitteluvaiheessa. Ranta-asemakaavassa rakennusoikeus on osoitettu vapaa-ajan asutuksen korttelialueena (RA). Rakentaminen on sallittu samassa laajuudessa kuin Nauvon eteläisen yleiskaavan mukaisella vapaa-ajanrakennuspaikalla. Muut alueet on osoitettu maa- ja metsätalousalueiksi, joilla on ympäristöarvoja (MY). Luontoinventointi on tehty Nauvon eteläisen yleiskaavan muutoksen yhteydessä ja se on huomioitu ranta-asemakaavan laadinnassa. Ranta-asemakaavassa on muun muassa osoitettu suojeltavaksi tarkoitettu alue (s) ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo). Ranta-asemakaava-alueen naapureille on ilmoitettu kaavoituksen aloittamisesta. Valmisteluaineistosta ei ole jätetty mielipiteitä. Konsultti on toimittanut kaupungille kaavaehdotuksen sekä siihen liittyvän aineiston. Kaavaehdotus voidaan asettaa julkisesti nähtäville. Liite Ehdotus 7. Ehdotus Krokskärin ranta-asemakaavaksi (kaavakartta, kaavamerkinnät ja kaavamääräykset) 8. Kaavaselostus Ehdotus Krokskärin ranta-asemakaavaksi asetetaan julkisesti nähtäville. Kaavoituskonsultille annetaan tehtäväksi ilmoittaa osallisille nähtävillepanosta ja pyytää viranomaislausunnot. Lisäksi ehdotetaan, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Krokskärin ranta-asemakaavan, mikäli ehdotuksesta ei nähtävilläolon

27 9/ Ympäristölautakunta aikana jätetä muistutuksia tai sellaisia viranomaislausuntoja, jotka antaisivat aiheen kaavaehdotuksen muuttamiseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

28 9/ Ympäristölautakunta Houtskarin Näsbyn omakotitonttien myyntihintojen vahvistaminen 173/ /2009 Ympäristölautakunta 189 Valmistelija Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Esittelijä Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Houtskarissa Näsbyn alueella on asemakaavoitettu alue, joka on saanut nimekseen Fridhem-Klemetsåker. Kaupunki omistaa kortteleista 104 ja 108 yhteensä seitsemän rakentamatonta omakotitonttia, joista viidessä on täysin valmis kunnallistekniikka. Kaupunginvaltuusto vahvisti Korppoon ja Houtskarin kunta-alueilla sijaitsevien asemakaavoitettujen omakotitonttien hinnaksi 4-20 /m 2. Ympäristölautakunta on vahvistanut vuoden 2009 kuntaliitoksen jälkeen korttelin 104 tonttien hinnaksi 4 /m2. Tontteja ei tuolloin vielä ollut lohkottu ja tarkat pinta-alat puuttuivat. Oheismateriaali Ehdotus Fridhem-Klemetsåkerin asemakaava-alue, kartta ja hintatiedot Ympäristölautakunta vahvistaa Näsbyn kaupunginosassa sijaitsevien omakotitonttien myyntihinnat seuraavasti: m " " " " Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksianto Kiinteistösihteeri, sopimussihteeri, mittausinsinööri PL

29 9/ Ympäristölautakunta Metsästysvuokra Ersbyssä, Kopparössä, Lofsdalissa ja Granvikissa 1698/ /2014 Ympäristölautakunta 190 Valmistelija Sopimussihteeri Johanna Harmaa, puh Esittelijä Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Lundströmien metsästysseuralla on ollut hirvieläinten ja petoeläinten maksuton metsästysoikeus seuraavilla kiinteistöillä: Entinen Kiinteistö Kiinteistötunnus Pinta-ala rekisterikylä Ersby Ersbyskogen ,5 ha Ersbyvägen ,1 ha Kopparö Bakskog ,8 ha Lofsdal Degerfall ,4 ha Bakskogin kiinteistön alueen ulkopuolelle jää SF Caravanille vuokrattuna oleva alue. Alueet sisältyvät luontevasti metsästysseuran muihin metsästysalueisiin. Metsästysvuokrasopimus on umpeutunut , ja metsästysseura anoo nyt sopimuksen uusimista. Lundströmien metsästysseuralla on myös oikeus metsästää hirviä, valkohäntäpeuroja, metsäkauriita ja petoeläimiä alueilla, jotka kaupunki on saanut Tor Birger Holmströmin valtionperintönä. Entinen Kiinteistö Kiinteistötunnus Pinta-ala rekisterikylä Granvik Vassvik ha Mellangård ,7 ha Södergård ,4 ha Tämä sopimus on umpeutunut Lundströmien metsästysseura ja Birger Holmström olivat sopineet suullisesti sopimuksen jatkamisesta toistaiseksi. Metsästysseura toimii yhteistyössä Mågbyn metsästysseuran kanssa. Liite Oheismateriaali Ehdotus 9. Kartta Ersby, Kopparö 10. Kartta Lofsdal, Granvik Selvitys riistanhoitotoimista Ympäristölautakunta päättää antaa Lundströmien metsästysseuralle maksutta vuokralle hirvi- ja petoeläinten metsästysoikeuden tiloilla Ersbyskogen , Ersbyvägen , Bakskog , Degerfall ja Vassvik sekä osilla tiloista Mellangård ja Södergård Bakskogin kiinteistön alueen ulkopuolelle jää SF

30 9/ Ympäristölautakunta Caravanille vuokrattuna oleva alue. Metsästysvuokrasopimus umpeutuu Metsästysseuran tulee huolehtia riistanhoidon tehokkaasta harjoittamisesta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksianto Lundströmien metsästysseura / Peter Lundström, sopimussihteeri

31 9/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Tarjous Sysilahdessa sijaitsevasta tilasta 861/ /2013 Ympäristölautakunta Valmistelija Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Esittelijä Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Selinda Josefina Fredrikssonin kuolinpesä omistaa Sysilahden kylässä sijaitsevan kiinteistön Björkudde Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan m 2, ja se muodostuu metsälohkosta ja erillisestä, noin 900 m 2 :n suuruisesta lohkosta, joka muodostaa tiealueen. Tässä on kaikki, mitä on vielä jäljellä kuolinpesän myytyä viimeksi kuluneiden vuosien aikana tontteja ja lisäalueita. Omistajat ovat tarjoutuneet myymään alueen kaupungille ja he ovat pyytäneet kaupungilta tarjousta. Kiinteistön metsälohko sijaitsee Sysilaxholmenissa ja se on varattu keskustaseudun osayleiskaavassa MU-alueeksi, eli maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ympäristöarvoja. Alueella ei ole rakennusoikeutta. Kiinteistöä rasittaa tierasite sekä rasite venepaikkaa ja uimarantaa varten (sama alue). Kaupunki on kiinnostunut ostamaan alueen edellyttäen, että hinta on oikea. Tarvittaessa aluetta voidaan käyttää vaihtokohteena. Oheismateriaali Ehdotus Päätös Kartta Ympäristölautakunta päättää hyväksyä tilan Björkudde ostamisen Selinda Josefina Fredrikssonin kuolinpesältä euron kauppahintaan. Kauppa tulee toteuttaa kuluvan vuoden aikana. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksianto Selinda Josefina Fredrikssonin kuolinpesä, sopimussihteeri Ympäristölautakunta 191 Valmistelija Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh Esittelijä Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU 3/2011 1 TID - AIKA 04.07.2011 klo 18:00 PLATS - PAIKKA Nauvon aluekonttori 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 27 Pöytäkrijantarkastajien valitseminen 3 28 Ilmoitusasiat 4 29

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2008 1 Vesihuoltolaitoksen johtokunta 11.06.2008 TID - AIKA 17:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo / Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 3 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARAINEN HOUTSKARI, KIVIMO BENSTRAND HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa.

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 58 10.09.2009 Teknisen lautakunnan lupajaosto 78 09.12.2010 Teknisen lautakunnan lupajaosto 23 07.04.2011 Teknisen lautakunnan lupajaosto 28 05.05.2011 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14 Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 25.08.2015 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset ja asiat:

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen Ympäristölautakunta 179 16.11.2016 Kaupunginhallitus 258 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 130 13.12.2016 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 3476/02.05.00.00/2016 Ympäristölautakunta 16.11.2016 179 Valmistelija

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelualue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely Ympäristö- ja tekninen lautakunta 53 31.03.2010 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 98 30.06.2010 Kunnanhallitus 168 03.08.2010 Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI Hallitus 3.10.2016, 90 Valmistelijat: vs. tekninen johtaja

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

AHOLAIDAN RANTA-ASEMAKAAVA SEKÄ KÖYRÄN JA PALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

AHOLAIDAN RANTA-ASEMAKAAVA SEKÄ KÖYRÄN JA PALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KANGASALAN KUNTA AHOLAIDAN RANTA-ASEMAKAAVA SEKÄ KÖYRÄN JA PALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖÄ AHOLAITA 211-440-1-38/10 JA 211-440-1-38/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.02.2016

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 29.10.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Lehtimäen Opisto esittää anomuksessaan (liitteenä), että

Lehtimäen Opisto esittää anomuksessaan (liitteenä), että Kunnanhallitus 5 29.01.2004 Kunnanhallitus 24 24.02.2004 LEHTIMÄEN OPISTOLLE MYÖNNETTÄVÄN AVUSTUKSEN SISÄLTÖ 4/04/045/2004 KH 5 Kunta on myöntänyt Lehtimäen Opistolle vuosittain avustuksen, joka on sisältänyt

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2010 1 368 23.9.2010 ja 30.9.2010 pöydälle pantu asia KRUUNUNHAAN ARVOKKAITA PORRASHUONEITA KOSKEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA TEHDYT MUISTUTUKSET, SAAPUNEET KIRJEET

Lisätiedot