Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2009"

Transkriptio

1 1 (49) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2009 Seutuhallitus Tarkastuslautakunta Seutuvaltuusto

2 2 (49) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2009 Toimintakertomus Tavoitteiden toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot ja selvitykset

3 3 (49) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS SEUTUJOHTAJAN KATSAUS KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO YLEISTÄ LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET KOKONAISTULOT JA MENOT SEUTUHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN HALLINTO SEUDULLINEN HANKINTATOIMI ELINKEINOPOLITIIKKA ELINKEINOSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN STRATEGISET HANKKEET STRATEGISET KUMPPANUUDET TALOUS VUONNA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN INVESTOINNIT RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA V TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ LUETTELOT JA SELVITYKSET... 49

4 4 (49) 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 SEUTUJOHTAJAN KATSAUS Savonlinnan seudun kuntayhtymän keskeisenä tehtävänä on vastata erityisesti seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisesta. Lisäksi kuntayhtymä huolehtii jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta, kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä sekä yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta. Elinkeinopolitiikan tavoitteena on luoda Savonlinnan seudulle uusia työpaikkoja sekä turvata olemassa olevien työpaikkojen säilyminen seudulla. Suhdanne- ja rakennemuutostilanteessa on korostunut olemassa olevien työpaikkojen turvaaminen uusien työpaikkojen luomisen rinnalla. Talouden taantuma vuonna 2009 muutti kehittämistyön painopistettä entistä yrityslähtöisempään suuntaan. Savonlinnan seudun yrityspalvelut keskittyy taantuman torjunnassa yritys- ja markkinaehtoisiin kehittämistoimiin työ- ja elinkeinotoimiston vastatessa henkilöstön aseman turvaamisesta sekä osaamisen täydentämisestä rakennemuutoksen aikana. Yritysten kehittämishankkeet ovat vuoden aikana määrällisesti pysyneet vuosien tasolla, mutta hankkeiden kokonaisvolyymi on pienentynyt selvästi. Hankkeita toteutetaan suhdannekäänteestä johtuen entistä varmemmalla pohjalla mitoitettuna yritysten omiin resursseihin ja markkinanäkymiin. Olemassa olevien työpaikkojen turvaaminen konkretisoitui kertomusvuonna mm. Pääskylahden yritysympäristön kehittämisohjelman toteuttamisessa kuin myös Pääskylahdessa yritystalo Schaumannin käynnistämiseen liittyvissä toimenpiteissä. Alueiden kansainvälisillä markkinoilla toimivat veturiyritykset tarvitsevat toimivan lentoyhteyden. Viime vuosi oli hankala lentoliikenteen matkustajamäärien osalta. Tähän vaikutti suhdannetilanne suoraan. Valtion budjetissa on varauduttu miljoonan euron vuosittaiseen tukeen. Vuonna 2009 miljoonan euron valtion tuki ei riittänyt kustannuksia kattamaan vaan Savonlinnan seudun kuntayhtymä ja Varkauden kaupunki maksoivat ylimenneitä kustannuksia. Muut liikennemuodot, eivät voi korvata toimivaa lentoyhteyttä Helsinkiin. Seudullinen hankintatoimi on kilpailuttanut tai antanut asiantuntija-apua lähes 80 %:ssa seudun julkisista tavara- ja palveluhankinnoista. Hankintojen keskittäminen tehokkaaseen hankintayksikköön on tuottanut seudun julkisorganisaatioille suoraa hyötyä ja säästöjä. Myös alueen elinkeinoelämä hyötyy ammattitaitoisesta hankintatoimesta, koska hankinnat toteutetaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi, hankintalakia noudattaen. Elinkeinostrategian mukaisesti yhteisiä panostuksia kohdennetaan pitkäjänteisesti seudun osaamiskärkiin Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston tutkimus- ja kehitystyöhön kuitulaboratoriossa ja Kaakkois-Suomen kuitu/energia-alaan pohjautuvan osaamiskeskuksen toimintaan.

5 5 (49) Matkailutoimialan osalta valtakunnallisena kehittäjänä Savonlinnan Innovaatiokeskuksella on merkittävä rooli sekä Itä-Suomen yliopiston matkailuosaamisklusteriin on resursoitu matkailualan huippuosaamista. Puutoimialan kasvu- ja kehittämisvastuu on neljässä maakunnassa yhteisesti toteutettavalla Eastwood kasvuohjelmalla. Seudun kärkialojen tutkimuksen ja kehittämiseen on resursoitu tällä hetkellä seitsemän professuuria. Askelmerkit Savonlinnan seudun kilpailukyvyn parantamiseen ovat nyt kohdallaan. Onnistumiseen tarvitaan ennen kaikkea toimijoiden ja kehittämiskumppaneiden sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. 1.2 KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO Kuntayhtymän organisaatio muodostui vuonna 2009 seuraavasti: Kunnanjohtajatyövaliokunta Tarkastuslautakunta Seutuvaltuusto 24 jäsentä Tilintarkastaja Seutuhallitus 9 jäsentä Seutujohtaja Elinkeinopolitiikka Yrityspalvelut Hallinto, strateginen ohjaus Seudullinen hankintatoimi 3K-tehdas Kuntayhteistyö 1.3 YLEISTÄ Savonlinnan seudun kuntayhtymä on Savonlinnan seudun alueen kuntien ylläpitämä kuntalain mukainen kuntayhtymä. Savonlinnan seudun kuntayhtymän nykyinen perussopimus on astunut voimaan Perussopimuksen 2 :n mukaisesti kuntayhtymä huolehtii 1. jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta, 2. kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä kulloinkin voimassa olevan kuntayhtymäsuunnitelman mukaisesti,

6 6 (49) 3. aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan ja seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisesta kulloinkin voimassa olevan elinkeinostrategian mukaisesti, 4. yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta ja 5. muista yhteisesti sovittavista tehtävistä, joista seutuvaltuusto päättää 2/3 määräenemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Tällä menettelyllä päätetystä uudesta tehtävästä muodostetaan 17 mukainen toimenpidekokonaisuus. Vuoden 2009 aikana Savonlinnan seudun kuntayhtymä on tehnyt toimenpiteitä kaikilla perussopimuksen mukaisilla toimintasektoreilla, joista kerrotaan tarkemmin raportissa. 1.4 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Seutuvaltuusto Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käytti vuonna 2009 seutuvaltuusto. Seutuvaltuuston edustajat on peruskunnissa valittu valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Seutuvaltuuston puheenjohtajisto valittiin seutuvaltuustossa toimikaudeksi Seutuvaltuuston jäsenet ja varajäsenet ( ) ovat kunnittain seuraavat: Varsinainen jäsen Varajäsen Kunta Kupiainen Aune/pj Pulkka Anneli Punkaharju Palm Pekka/1. vpj. Silvennoinen Ari Kerimäki Parkkinen Matti-Pekka/2. vpj. Kosonen Seppo Savonlinna Klemettinen Helvi Kaasinen Jukka Enonkoski Kuuramaa Kari Soljento Eija Enonkoski Räisänen Anneli Brax-Mertanen Tuija Kerimäki Kettunen Leena Karvinen Riikka Kerimäki Nousiainen Olavi Suomalainen Tuukka Kerimäki Partanen Matti Lemmetyinen Saku Punkaharju Puhakka Seppo Silvennoinen Katja Punkaharju Bilund Juha Valkonen Esa Savonlinna Condit Stephen Korhonen Leena Savonlinna Kokko Sampsa Rouvinen Juhani Savonlinna Hirvonen Teemu Linnamurto Jarmo Savonlinna Hurskainen Vesa Luukkanen Harri Savonlinna Härkönen Riitta Eronen-Raivio Maarit Savonlinna Makkonen Aila Suomalainen Ritva Savonlinna Mikkonen Anna-Kristiina Linnamurto Erja Savonlinna Niiranen Tuija Söderholm Jan Savonlinna Riikonen Teuvo V. Pyöriä Outi Savonlinna Röpelinen-Pitkänen Carita Vuorinen Eeva Savonlinna Ahonen Vesa Miettinen Harri Sulkava Partanen Marttiina Virta Leila Sulkava Päykkönen Markku Virta Vesa Sulkava

7 7 (49) Seutuvaltuustossa on kunnittain jäseniä seuraavasti: Valtuutettujen Kunta lukumäärä Enonkoski 2 Kerimäki 4 Punkaharju 3 Savonlinna 12 Sulkava 3 Seutuvaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja käsitteli yhteensä 34 asiaa. Seutuvaltuuston pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintosihteeri. Seutuhallitus Savonlinnan seudun kuntayhtymän seutuhallitus valittiin toimikaudeksi Seutuhallituksen poliittiset voimasuhteet ovat seuraavat: Keskusta 4, Sosiaalidemokraatit 4 ja Kokoomus 1. Hallituksen kokoonpanossa on edustaja kustakin kuntayhtymän peruskunnasta. Seutuhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat kunnittain seuraavat: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Juuti Pirkko/pj Savonlinna Suomalainen Ritva Pärnänen Heikki/1. vpj. Savonlinna Iskala Jonna Seppänen Ulla/2. vpj. Savonlinna Ronkanen Onni Auvinen Matti Savonlinna Valjakka Markku Muhonen Raimo Punkaharju Laamanen Jari Kautonen Tuomo Enonkoski Klemettinen Helvi Pasanen-Harju Virve Savonlinna Backman Anja Pitkonen Ari Kerimäki Matilainen Jouni Ralli Kaisa Sulkava Reponen Sanna Seutuhallitus kokoontui 12 kertaa ja käsitteli 155 asiaa. Hallitukselle asiat esitteli seutujohtaja. Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintosihteeri. Hankintapäällikkö oli mukana kokouksissa asiantuntijajäsenenä.

8 8 (49) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta valittiin toimikaudeksi Tarkastuslautakunnan kokoonpano on seuraava: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta Puhakka Seppo Punkaharju Virtanen Hilkka Sulkava Nykänen Hannu Savonlinna Penttinen Oiva Savonlinna Immonen Teija Savonlinna Luostarinen Jarmo Savonlinna Nousiainen Olavi Kerimäki Röpelinen-Pitkänen Carita Savonlinna Tuunanen Aune Punkaharju Nousiainen Kari Savonlinna Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2009 aikana 5 kertaa. Se käsitteli yhteensä 41 asiaa. Seutuvaltuuston valitsemana JHTT -yhteisönä on ollut PwC Julkistarkastus Oy. Vastuullisena tilintarkastajana oli JHTT Elina Hämäläinen, joka toimi myös tarkastuslautakunnan sihteerinä. Tilintarkastaja tarkasti vuoden 2009 aikana seuraavat EU hankkeet: Forest Industry Future/Koske (kausi 2008) Eastwood hanke Lisäksi Tuokko Tilintarkastus/Mikko Helkiö, JHTT, HTM on suorittanut rahoittajaviranomaisen (TEKESin) toimesta paikanpäällä tehtävän hanketarkastuksen seuraavista hankkeista: ETKO (Elektroniikan tuotantoketjujen kokonaisvaltainen optimointi) -hanke EEMO (Haudatut elektroniikan ja mikro-optiikan rakenteet) -hanke Savonlinnan seudun kuntayhtymän tilivelvollisia ovat Savonlinnan seudun kuntayhtymän seutuhallitus ja seutujohtaja. Työvaliokunta Työvaliokunnan muodostavat peruskuntien kunnanjohtajat ja seutuhallituksen puheenjohtajisto. Työvaliokunta vastaa kuntayhtymän operatiivisesta konsernijohtamisesta elinkeinostrategian mukaisesti. Kuntayhtymän organisaatio kytkeytyy peruskuntien hallinto-organisaatioihin seutuhallituksen ja sen asettaman kunnanjohtajien työvaliokunnan kautta. Työvaliokunnan tehtävänä on osaltaan edesauttaa ja tiivistää kuntayhtymän alueen kuntien yhteistoimintaa kaikilla kuntien toiminnan ja perussopimuksessa määriteltyjen tehtävien alueilla.

9 9 (49) Työvaliokunnan jäsenet vuonna 2009: Varsinainen jäsen Laine Janne pj Sulkko Sami, vpj. Jämsen Antti Nousiainen Pekka Rannanpiha Kari Juuti Pirkko Pärnänen Heikki Seppänen Ulla Kunta Savonlinna Sulkava Enonkoski Punkaharju Kerimäki sh pj sh 1. vpj. sh 2. vpj. Kokouksiin on lisäksi kutsuttu asiantuntijajäseninä Savonlinnan kaupungin kehitysjohtaja Hannu Kurki ja kaupungin kansliapäällikkö Antti Erämaa. Asioiden esittelijänä työvaliokunnassa ovat toimineet seutujohtaja ja yrityspalvelupäällikkö, työvaliokunnan sihteerinä on toiminut hallintosihteeri. Hankintatoimen asioissa valmistelijana on ollut hankintapäällikkö. Kunnanjohtajatyöryhmä kokoontui 12 kertaa. 1.5 KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ Vuoden 2009 lopussa kuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 21 henkilöä. Vakinaisessa virkasuhteessa oli 3 henkilöä ja toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa 15 henkilöä. Määräaikaisia oli 3. Henkilöstö sijoittui seuraavasti Hallinto Hankintatoimi 5 *) 4 2 Yleiset hankkeet Aluekeskusohjelma Yrityspalvelut 7 6,5 9 3K-tehdas Yhteensä 21 21,5 29 *) Hankintatoimesta yksi henkilö virkavapaalla. Henkilömäärästä oli naisia 57 % ja miehiä 43 %. Henkilöstön keski-iäksi muodostui 43,6 vuotta. Uusia määräaikaisia työsuhteita aloitettiin yksi: hankintasihteerin määräaikainen sijaisuus. Yksi henkilö oli oppisopimustyösuhteessa Elektroniikan 3K-tehtaalla asti.

10 10 (49) 1.6 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuntayhtymän sisäisen valvonnan toteuttamisessa noudatetaan Savonlinnan seudun kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjetta, jonka yhtymähallitus (nyk. seutuhallitus) on hyväksynyt Sisäinen valvonta on painottunut vuonna 2009 talouden hoitoon ja henkilöstöhallintoon. Talouden raportointi ja seuranta on eri tasoilla toteutunut ohjeistuksen mukaan. Kuntayhtymän taloustilannetta on seurattu kuukausittain kustannuspaikkojen vastuuhenkilöiden ja seutuhallituksen toimesta. Rahavarojen käytöstä, saatavista ja maksuliikenteestä on raportoitu Savonlinnan kaupungin taloushallinnon toimesta kuukausittain ja poikkeamien ilmitullessa oltu yhteydessä välittömästi. Henkilöstöä koskevissa päätöksissä ja asioissa on noudatettu kaupunkikonsernin osana Savonlinnan kaupungin henkilöstölinjauksia. Sisäisen valvonnan toimenpiteet/henkilöstöhallinto: Keväällä 2009 on läpikäyty työtehtävien määrittely ja suoritettu työilmapiirimittaus, jonka tulokset ja kehittämiskohteet on läpikäyty työterveyspsykologin johdolla. Loppuvuodesta 2009 pidettiin kehityskeskustelut. Sisäisen valvonnan toimenpiteet/asianhallinta: Arkistotoimen järjestämiseksi on tehty toimintasuunnitelma, joka laitetaan toimeen vuoden 2010 aikana. Sopimusrekisteriä on ylläpidetty. Sopimushallinta tulee parantumaan, kun sopimukset siirretään Dynasty asianhallintajärjestelmään keväällä Tällöin sopimusten valvonta mm. suhteessa vanhentumisaikoihin tehostuu. Kuntayhtymää koskevien sopimusten teossa ja päätösten valmistelussa on tarvittaessa käytetty asiantuntija-apuna Asianajotoimisto Moisander & Vainio Oy:tä. Sisäisessä valvonnassa nousi esiin Lappeenrannan Teknillisen yliopiston ja kuntayhtymän välisen Kuitulaboratoriota koskevan sopimuksen valvonnan puutteellisuuksia, joille on toimintakertomusvuonna tehty korjaustoimenpiteet. Seutuhallitus vastaa seutuvaltuuston päätösten toimeenpanosta ja on katsonut, että kaikki päätökset ovat lainmukaisia. Sisäisen valvonnan toimenpiteet/riskien hallinta: Toiminta- ja työketjuihin liittyviä seurantajärjestelmiä on kehitetty ja tehtäväjärjestelyjä, lähinnä sijaistusjärjestelyjen osalta on täsmennetty. Yleisesti voidaan todeta, että on toimittu sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesti ja valvonnassa ei ole havaittu merkittäviä puutteita kuluneella tilikaudella.

11 11 (49) 1.7 TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS TULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Investointien rahavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

12 12 (49) 1.8 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Siirtosaamiset muilta Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edell. tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) OMA PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA YHTEENSÄ

13 13 (49) 1.9 KOKONAISTULOT JA MENOT TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Korkotuotot 265 Korkokulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Investointimenot Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen vähenn. Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähenn. Lyhtyaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman vähennykset Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä SEUTUHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Seutuhallitus esittää seutuvaltuustolle, että tilikauden alijäämä ,16 euroa kirjataan yli/alijäämätilille. 2 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2.1 HALLINTO Hallinnon osalta tavoitteena vuonna 2009 olivat: tehokas yhteistyö kumppanuusorganisaatioiden kanssa toteuttajaverkoston ohjaaminen strategisiin tavoitteisiin työilmapiirin tervehdyttäminen tekemisen meininki ja sitouttaminen varamiesjärjestelmän luominen ohuen hallinto-organisaation tueksi Syyskaudella 2009 alettiin suunnitella pidempijaksoista yhteistyöprosessia kumppanuusorganisaatioiden kanssa tehtävän yhteistyön tehostamiseksi ja strategisten kumppaneiden sitouttamiseksi yhteiseen elinkeinostrategiaan. Kuntayhtymässä on suoritettu keväällä 2009 työtehtävien määrittely työnjaon selkeyttämiseksi. Henkilöstön työilmapiiritutkimus toteutettiin toista kertaa ja tulokset olivat erittäin hyvät. Ilmapiiritutkimuksen tulokset on läpikäyty työterveyspsykologin vetämässä keskustelutilaisuudessa. Loppuvuodesta 2009 tehtiin valmisteluja varamiesjärjestelmän luomiseksi hallintoon ja kuntayhtymän arkistoinnin ajan tasalle saattamiseksi.

14 14 (49) 2.2 SEUDULLINEN HANKINTATOIMI Seudullisen hankintatoimen osalta tavoitteena vuonna 2009 aikana olivat: sairaanhoitopiirin hankintojen tehostaminen erityisesti pienhankintojen, puitesopimusten ja investointihankintojen osalta vuoden 2009 aikana päättyvien puitesopimusten kilpailuttamisessa vuonna 2008 aloitetun sähköisen hankintajärjestelmän pilotoinnin jatkaminen järjestelmän testauksena Talous Seudullisen hankintatoimen talousarvio on alittunut suunnitellusta vuonna Keskeiset erot talousarvioon johtuvat pääsääntöisesti maksetuista sairasvakuutuskorvauksista sekä yksittäisistä kulueristä, jotka eivät ole toteutuneet arvioidussa laajuudessa mm. palvelujen ostot ja muut toimintakulut. Jäsenorganisaatioita on laskutettu toteutuneiden kustannusten mukaisesti huomioiden ostovolyymi ja hankintojen määrä. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapalvelujen tuottaminen on laskutettu ja toteutunut voimassaolevan erillissopimuksen mukaisesti. Kustannusten jakautuminen organisaatioittain seutuhankintojen osalta 2009 Jäsenorganisaatio Osuus % Maksuosuus Enonkoski 3,5 % 3 513,94 Kerimäki 6 % 6 023,89 Joroinen 4 % 4 015,93 Juva 7 % 7 027,87 Punkaharju 4 % 4 015,93 Rantasalmi 4 % 4 015,93 Savonlinna 39 % ,28 Sulkava 4 % 4 015,93 Itä-Savon koulutus-kuntayhtymä 9 % 9 035,83 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 10 % ,82 Savonlinna-Säämingin 1 % 1 003,98 seurakunta Tanhuvaara säätiö/palvelut 2 % 2 007,96 Punkaharjun kuntoutus-keskus Kruunupuisto 2 % 2 007,96 YH-Itä-Savo Oy 1 % 1 003,98 Kustannukset yhteensä ,15 Henkilöstö Vuonna 2009 hankintatoimessa työskenteli 4 henkilöä. Toiminta järjestettiin osittain sijaisjärjestelyin hankintapäällikön virkavapauden vuoksi. Henkilöstö osallistui keskeisiin alan koulutuksiin.

15 15 (49) Toiminta Seudullinen hankintatoimi on yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kilpailuttanut seudullisia yhteishankintoja, antanut neuvontaa erillishankinnoissa sekä tuottanut Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle hankintapalvelut erillissopimuksen mukaisesti. Vuoden 2009 aikana on hankintoja tehty seuraavasti: EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat: 25 kpl Kansalliset hankinnat: 111 kpl Pienhankinnat: 75 kpl (Määrät eivät sisällä erillishankintoihin annettavaa neuvontaa) Talousarvion tavoitteiden toteutuminen Vuodelle 2009 asetettiin tavoitteeksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapalvelujen kehittäminen yhteistyössä tilaajan kanssa. Tavoitteet saavutettiin tältä osin hyvin. Käytännön kehittämistoimenpiteet kohdistuivat hankintaketjun kehittämiseen ja tarpeettomien välivaiheiden karsimiseen. Lisäksi kiinnitettiin huomiota toimittajien määrän vähentämiseen, millä saavutetaan kustannussäästöjä hinnoissa, varastoinnissa, toimituksissa ja laskujen käsittelyssä sekä toimitusmaksujen vähenemisessä. Hinnankorotuksia on pystytty pienentämään tai torjumaan kokonaan. Lisäksi säästöjä on saavutettu tuotteiden hinnoissa. Suorahankintoja on yksinkertaistettu. Kehitystyötä jatketaan tilaajan toiveiden mukaisesti jatkossakin. Seudulliset yhteishankintoina toteutettavat vuonna 2009 päättyvät puitesopimukset on kilpailutettu hankinta-aikataulun mukaisesti. Vuonna 2009 päättyi lähes 80 % seudullisista hankintasopimuksista. Tarjouskilpailuissa on huomioitu sopimusten aikataulutus uudelleen siten, että laajat sopimuskokonaisuudet jakautuvat tasaisemmin eri vuosille. Lisäksi optiomahdollisuuksia on käytetty laajemmin. Uusimpien jäsenorganisaatioita (Juva ja Joroinen) on sisään ajettu sopimuksiin ja toimintaan. Jäsenorganisaatioille annettava neuvonta ja erillishankintojen toteutus on kasvanut merkittävästi. Seudullisen hankintatoimen puoleen käännytään lähes kaikissa tavara- ja palveluhankinnoissa, mikä puoltaa selvästi seudullisen hankintatoimen olemassa oloa asiantuntijapalvelujen tarjoajana. Sähköisen hankintajärjestelmän pilotointia on jatkettu yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa. Järjestelmää on testattu käytännön kilpailutusprosesseissa. Testauksen aikana järjestelmässä on kuitenkin havaittu puutteita ja ongelmia, minkä takia järjestelmää ei vielä voitu ottaa tuotantokäyttöön. 2.3 ELINKEINOPOLITIIKKA ELINKEINOSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Elinkeinopolitiikan tavoitteena vuonna 2009 ovat: osaamisrakenteiden vakiinnuttaminen työpaikkojen säilyttäminen ja lisääminen (kompensoivat toimet, suhdannetilanne) investointien lisääminen (erityisesti matkailu, teknologia ja liikenne) seudun yritystoiminnan kansainvälistäminen (Luoteis-Venäjä, Kiina)

16 16 (49) Elinkeinopolitiikan tavoitteena on Savonlinnan seudun kehittyminen vähintään vertailuryhmänä olevien Itä-Suomen maakuntien kanssa samaan tahtiin. Elinkeinopolitiikkaa on toteutettu Savonlinnan seudun elinkeinostrategian mukaisesti. *) ennakkotieto 2009

17 17 (49) Työvaliokunta Kunnanjohtajien työvaliokunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja käsitteli 146 asiaa, joista 10 hankehakemusta, joita kaikkia puollettiin. Työvaliokunnan kokouksissa käsiteltiin edunvalvonta-asioina mm. rakennemuutosrahoitusta, Parikkalan rajanylityspaikan perustamista, Savonlinnan rinnakkaisväylää, syväväylän siirtämistä, maakuntaohjelmaa, maaseutuhallintoa. Yritys-Suomi Savonlinnan seutu Yrityspalvelut on osallistunut vuoden aikana kaikkiaan 350 eri toimijan neuvonta-, etabloitumis-, omistajanvaihdos- ja kehittämisprosessiin. Kasvuhakuisia yrityksiä on kartoitettu ja kehittämisprosessissa autettu yhteensä 102 eri yritystä. Kehittämishankkeet ovat painottuneet yrityksen toiminnan nykyisen tason säilyttämiseksi. Investointi- ja kansainvälistymis- sekä muita kehittämistoimenpiteitä, tavoitteena aidot kasvusykkeet, on ollut 56 eri yrityksessä. Osa yritysten hankkeista on pitkäkestoisia ulottuen usean vuoden aikajänteellä 2010 luvulle johtuen maankäyttösuunnittelusta ja suhdanteista. Markkinoinnin keskeisinä toimenpiteinä ovat olleet uuden elinkeinostrategian jalkauttaminen ja Yritys-Suomi Savonlinnan seutu palveluiden tunnettuuden lisääminen niin toimijoiden keskuudessa kuin alueemme toimivissa yrityksissä. Seudun julkisten yritys- ja innovaatiopalveluiden tuotteistamistyö Yritys-Suomi brändin alle on aloitettu. Osallistuimme soveltuvin osin Etelä-Savon myyntiagentit 015 hankkeen (siirtoyrittäjyyttä seudullemme) toimenpiteisiin. YriNet asiakkuudenhallintajärjestelmä otettiin käyttöön. Markkinoimme seutua valtakunnallisella Saaristo- ja vesistömatkailuosastolla Vene09Båt -messuilla Helsingissä. Julkaisimme vuoden aikana paikallislehden välissä kolme Yritys-Suomi Savonlinnan seutu -liitettä. Osallistuimme savonlinnaseutu.fi - seutuportaalin ylläpitoon omien toimintojemme osalta. Toimintakertomusvuonna järjestettiin yrittäjille koulutustilaisuuksia, sidosryhmätapaamisia sekä osallistuttiin asiantuntijoina seudun elinkeinoja käsitteleviin seminaareihin ja työkokouksiin. Opora Rossiin (Venäjän yrittäjäjärjestö) ja Suomen Yrittäjien kanssa yhteis-

18 18 (49) työssä järjestettiin heinäkuussa 2009 Savonlinnassa kansainvälinen Venäjä Nyt symposium. Lisäksi järjestettiin Saimaa Summit seminaarin yhteyteen valtakunnan elinkeinopäättäjien vierailu. Yritys-Suomi board kokoontui neljä kertaa linjaamaan julkisia yrityspalveluita yhteisen Yritys-Suomi palveluprosessin alle. Kuntayhtymä on Seudulliset kehittämisyhtiöt ry:n jäsen, yrityspalvelupäällikkö nimettiin SEKES ry:n hallitukseen. Kuntayhtymä osallistuu SEKES yhteistyössä erityisesti Venäjä-verkostoyhteistyöhön. Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyskysely toteutettiin toista kertaa toimintakertomusvuonna. Asiakastyytyväisyys molempien ryhmien osalta on pysynyt hyvällä tasolla. Onnistumisarvosanojen mukaan Savonlinnan seudun yrityspalvelut on onnistunut parhaiten: palvelujen luottamuksellisuus yhteyshenkilön huomaavaisuus ja kohteliaisuus yhteyshenkilön asiantuntemus ja ammattitaito Yrityspalveluilla on eniten parannettavaa seuraavissa: ajankohtaisasioiden tiedottaminen elinkeinotoiminnan toimintaympäristön kehittäminen alueen kuntien elinkeinopolitiikan toimeenpanokyky Savonlinnan seudulla vapaana oleva yritystilat on kattavasti koottu internet-palveluun, kävijämäärät ovat olennaisesti kasvaneet edelliseen vuoteen nähden. Seudun suurimpana elinkeinopoliittisena onnistumisena vuonna 2009 on ollut UPM:n tehdasinvestoinnin saaminen Savonlinnan seudulle, jonka yhteydessä Savonlinnan seudun kuntayhtymä on sitoutunut ostamaan vanhan kuitulevytehtaan ja kehittämään siitä Yritystalo Schaumannin. Strategisten investointi- ja kehittämishankkeiden valmistelut Kalastuksen ammattilaisten liiketoiminnan edellytysten kehittäminen Savonlinnan seudulla - hankkeen esiselvityshanke Esiselvityshankkeen toteutusaika on Hankkeen sidosryhmähaastattelut ovat lähes lopuillaan. Hankkeen edunsaajista kalastajia ja jalostajia on henkilökohtaisin tai puhelinhaastatteluin tavoitettu 52 kpl. Lisäksi postikyselyn on palauttanut 5 kalastusmatkailuyritystä. Savonrannan osalta on yritetty selvittää siellä kalastavien ajatuksia todellisista kehittämistarpeista ja heidän halukkuuttaan sitoutua infrastruktuurin parannuksiin. Muiden sidos- ja intressiryhmien edustajat on haastateltu henkilökohtaisesti hankesuunnitelman mukaisesti. Saatua tutkimusaineistoa jatko työstetään. Esiselvitys valmistuu aikataulussaan helmikuun puoliväliin mennessä.

19 19 (49) Keskisen Saimaan Retkiluisteluhankkeessa on vuoden 2009 aikana tehty seuraavat maksatushakemukseen liittyvät toimenpiteet : jääreittien kehitystyöhön liittyvien urakointisopimusten kilpailuttaminen hankkeen projektipäällikön kilpailuttaminen hankkeen nettisivuston pohjan suunnittelu, siihen liittyvä tarjouspyyntö ja kilpailutus aloitettu luistelureittien vesialueitten omistajien selvitys (ProAgria) reittisuunnitelmiin haettu metsähallituksen mielipide reittien lähtöpaikoille sijoitettavien web-kameroiden tarvekartoitus ja karkea kustannus selvitetty ja hankinta kilpailutetaan reittimestarikoulutusohjelman runko suunniteltu ja hankinta kilpailutetaan yksi luistelutestiryhmä toteutettu Punkaharjulla Harjunportissa kuntien ja yritysten omarahoitusosuuden ensimmäinen ja toinen erä (2009) laskutettu hankkeen ydinyritysten retkiluistelutuotteiden analysointi ja uusien tuoteryhmien kehitys aloitettu (Punkaharju, Oravi, Kerimäki, Rantasalmi) ensimmäinen maksatushakemus toimitettu Maakuntaliittoon Toimenpiteet syksy-talvi-kevät reittimestarikoulutuksen kilpailutus ja toteutus pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat web-sivujen avaus ja sisällön tuotanto vesialueitten omistajilta haetaan hyväksyntä reitteihin ympäristökeskuksen kanta selvitetään tuoteryhmien kehittäminen kv-markkinointiin tuotetestaukset (uusien reittien/tuotteiden testaamiset asiantuntijaryhmillä) web-kameroiden asennukset paikantamisjärjestelmän suunnittelu (gprs) reittien yhteisen ilmeen, logon ja tekstitysten suunnittelu kieliversioin lähtö- ja taukopaikkojen varustus, kyltit, opasteet jne. yhtenäinen ilme Suomen Bioetanoli Oy:n bioetanolitehdas hankkeeseen vaadittavat viranomaisluvat ja selvitykset ovat olemassa. Investoria hankkeen toteuttamiseen on haettu aktiivisesti kotimaasta sekä myös ulkomaalaisien investoreiden kanssa on hankkeesta neuvoteltu. Lainarahoitus hankkeelle on pääosin järjestyksessä ja avoinna on hankkeen kannalta kriittinen valtion investointituki. Savonlinnan seudun yrityspalvelut yhteistyössä Innovaatiokeskuksen kanssa on osallistunut Waterways Forward hankkeen valmisteluun. Hankkeessa on tarkoituksena kehittää sisävesiliikenteen kehittämisohjelma hyödyntäen hankkeessa mukana olevien, lähinnä eurooppalaisten, sisävesiliikenteen asiantuntijoiden asiantuntemusta. Hankkeessa on mukana n. 17 eri organisaatiota 13 Euroopan maasta. Savonlinnan seudun kuntayhtymä on hankkeessa ainut suomalainen osapuoli. Hankkeella haetaan myös kansainvälistä osaamista suorien EU-hankkeiden hallinnointiin ja toteuttamiseen. Hankehakemus jätettiin Interreg IVC hankehakuun tammikuussa 2009 ja myönteinen päätös hankkeen rahoittamisesta saatiin joulukuussa Hanke toteutetaan vuosina Muiden hankkeiden toteutukseen ja hankehallintaan osallistuminen Savonlinnan matkailualueiden yleissuunnitelma (valmistui). Määrälliset tulokset on raportoitu erikseen. Projektiryhmän työ jatkuu konsulttityön valmistumisen jälkeen. Kerimäen Kirkkoranta master plan (suunnitelma valmistui)

20 20 (49) Savonlinnan kaupan palveluverkko 2020 (tutkimus valmistui) Savonlinna Designmanuaali (laatukäsikirja valmistui) Linnankadun kehittämishanke (kesto ) Kaupunkikeskustan kehittäminen (1. vaiheen kesto ) Höyrylaivapuiston toteutuksen käynnistys; investointiesitys kaupungin talousarvioon 2010, rahoitusneuvottelut (public-private) ja perusteluaineisto Savonlinnan ydinkeskustan liikennejärjestelyjen yleissuunnitelma, hankintaprosessin toteutus Seutukirjastoselvitys. Selvitys tehtiin osana laajempaa kirjastoselvitystä (valmistui 1/2010). Lentoliikenne Lentoliikenne järjestetään yhteistyössä Varkauden kanssa siten, että kaikki kolme päivittäistä lentoa ovat ns. kolmiolentoja. Liikennöitsijänä toimii Finncomm Airlines, joka käyttää reitillä 48-paikkaisia ATR 42 -koneita. Julkisen palvelun mukainen liikenne jatkuu saakka. Kustannusten jaosta saavutettiin kuntien kannalta hyvä tulos, kun Liikenne- ja viestintäministeriö maksaa 70 % tuesta ja Savonlinnan seutu ja Varkauden seutu molemmat 15 %. Toimintakertomusvuonna suhdannetaantuma vaikutti matkustajamääriin ja siten taloudellisiin vaateisiin. Elektroniikan 3K-tehdas Vuoden 2009 alusta Elektroniikan 3K-tehdas siirtyi Savonlinnan seudun kuntayhtymän omistamaksi yksiköksi. 3K-tehdas toimii Teknologiakeskus Elektroniassa. 3K-tehtaan toimintaan kuuluu yrityksille sekä oppilaitoksille suunnatut palvelut elektroniikka-alan tutkimuksen, tuotekehityksen, koulutuksen ja valmistuksen sektoreilla. 3K-tehtaan palveluksessa oli vuoden 2009 alussa 7 henkilöä ja lopussa 6. Tutkimuksen osalta toteutettiin kahta Tekes:n rahoittamaa tutkimushanketta yhteistyössä Kuopion ja Joensuun yliopistojen kanssa sekä näiden yhteistyötahojen kanssa käynnistettiin valmistelut kahdesta uudesta tutkimushankkeesta, jotka saatetaan hakuvaiheeseen helmikuussa Lisäksi kehitettiin ja luotiin yhteistyömalleja Kuitulaboratorion kanssa ja jatkossa 3Ktehtaalla on teollisuuselektroniikan sektorin paikallisen toimijan rooli älykkäät koneet ja metsäteollisuuden mittausjärjestelmät tutkimushankkeessa. Tuotekehitykseen liittyvien palveluiden rooli kasvoi kuluneella tilikaudella merkittävästi ja 3K-tehdas oli mm. tukemassa kolmen alan innovaation kehittämistä tuotteeksi. Näiden innovaatioiden kautta alueelle syntyi uutta yritystoimintaa. Kehityshankkeena toteutettiin TE keskuksen rahoittaman Teollisuuselektroniikan miniklusterihanke, jonka tavoitteena oli kehittää 3K-tehtaan verkostoyhteistyötä, 3K-tehtaan palveluja, palvelujen tuotteistamista ja markkinointia tukien samalla paikallisten alan yritysten liiketoimintaedellytyksiä em. toimintojen kautta. Näihin tavoitteisiin päästiin ja jatko-

21 21 (49) toimenpiteenä toteutetaan vuonna 2010 mm. 3K-tehtaan toimintaympäristön päivittäminen vastaamaan paremmin alueen elektroniikka-alan kehitystarpeita ja luodaan uudenlainen palvelujen markkinointimalli. Koulutuksen sektorilla kehitettiin uusia yhteistyömalleja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston kanssa yhteistyösopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Nuorisoasteen koulutusyhteistyötä toteutui 3K-tehtaalla vuonna Vuoden aikana luotiin yhteistyömalli TE koulutukselle, joka toteutuu 3K-tehtaalla kevään ja kesän aikana vuonna Lisäksi uusia yhteistyömalleja on edelleen valmisteilla, ne konkretisoituvat vuoden 2010 aikana. Palvelu- ja tutkimustoiminnan osalta 3K-tehtaalla oli yhteistyötahoina 55 alan yritystä ja 5 oppilaitosta. Palvelutoiminnassa yleinen taantuma näkyi siten, että tulorahoituksen budjettitavoitteesta jäätiin n. 19 %. Vastaavasti Savonlinnan seudun yritysten osuus palvelujen käytössä ja tutkimushankkeiden yritysrahaosuuksien kautta kasvoi n. 47 %:iin palveluiden koko tulorahoituksesta. Oppilaitosyhteistyö huomioiden paikallinen osuus oli n. 49,5 %. Maaseutu ProAgria Etelä-Savon toiminta Savonlinnan kuntayhtymän alueella vuonna 2009 ProAgria Etelä-Savo on toteuttanut kahta kuntayhtymän osa rahoittamaa hanketta kuntayhtymän alueella. Hankkeet ovat maakunnallisia. Tässä raportissa on kerrottu mitä hankkeissa on tehty Savonlinnan kuntayhtymän alueella ja numeeriset tiedot koskevat kuntayhtymän aluetta. Voimansiirto Hankkeen tavoitteena on tukea maatiloilla ja maaseutuyrityksissä tapahtuvaa yritystoiminnan muutosta niin, että muutokset ovat hallittuja ja lisäävät yritysten kilpailukykyä. Koulutukset ja kurssit Muutosvalmennukseen osallistui 5 henkilöä. Muutosvalmennuksen tavoitteena on oman elämän suunnittelu ja muutoksen hallinta. Muutosvalmennuksen jälkeen on tehty tarpeen mukaista liiketoiminnan neuvontaa tai koulusta. Muutosvalmennuksessa on ryhmäkolutusta 3 pv ja yrityskohtaista neuvontaa 1 pv. Vaihtoehdot maidontuotantoon koulutukseen osallistui 5 henkilöä. Kurssi oli 5 päivää pitkä, johon sisältyi yrityskohtaista neuvontaa. Kurssi keskittyi liiketoimintalähtöiseen tarkasteluun tehtäessä muutos maidontuotannosta muuhun yritystoimintaan tai palkkatyöhön. Kurssin jälkeen toteutettiin vielä kolmen päivän pituinen työnojauksellinen valmennus muutokseen. Tähän valmennukseen sisältyi myös yrityskohtaista neuvontaa. Syksyn 2009 aikana toteutettiin myös sukupolvenvaihdos teemapäivä sukupolvenvaihdosten edistämiseksi. Päivään osallistui 13 henkilöä. Kaikki koulutukset ovat johtaneet yrityskohtaiseen muutoksen tai kehittämisen tarkasteluun ja käytännön muutosprosesseja on työn alla.

22 22 (49) Neuvonta ja konsultointi Kymmeneen yritykseen on tehty kehityskeskustelu. Keskustelun sisältö on hahmottaa yrityksen muutoksen tavoitteet ja löytää niihin soveltuvat eteenpäin menevät keinot. Kehityskeskustelut ovat johtaneet yrityksen kehittämiseen joko tämän hankkeen, muiden hankkeiden tai maksullisten palvelujen avulla. Voimavarariihiä on tehty kahteen yritykseen. Voimavarariihi on työhyvinvointilähtöinen tarkastelu muutostilanteessa, esim. sukupolvenvaihdostilanteessa, suunniteltaessa isoa investointia tai aloitettaessa muuta yritystoimintaa. Hallittu alasajo palveluja on tehty kaksi. Palvelussa tarkastellaan tuotannon muutostilannetta talouden, tukien, verotuksen jne. kannalta. Vaihtoehdot maidontuotantoon kurssilla olevien yrittäjien kanssa on käyty vastaavia asioita lävitse. Muutokseen liittyviä lyhtykestoisia neuvontoja on tehty seitsemälle yritykselle. Muutostutka palveluja on tehty seitsemälle yritykselle. Muutostutkassa tarkastellaan uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia. Käytännössä esim. kun maitotila/maatila suunnittelee matkailuyrittämistä, jne. Sukupolvenvaihdossuunnittelua on tehty 20 yritykseen. Palvelussa selvitetään sukupolvenvaihdoksen mahdollisuuksia ja luonnostellaan sen toteutustapa. Hankkeen palveluihin on osallistuntu yhteensä 65 henkilöä. Maatilayrityksen hallittu kasvu Hallittu kasvu hankkeen keskeinen tavoite on saada liikkeelle investointeja ja parantaa maatilojen johtamista. Hankkeessa on käynnistetty vuoden 2009 aikana 5 päivää kestävä investointikoulutus, 2 päivää kestävä navetan perus parantamiseen liittyvä koulutus sekä 5 päivää kestävä koulutus taloushallinnon pienryhmä osana yrityksen hallitustyöskentelyä. Investointikoulutukset valmentavat isojen maatilainvestointien (1 M ) läpivientiin. Taloushallinnon pienryhmän avulla rakennetaan ns. hallitustyöskentely mallia maatilayrityksiin. Jokaiseen kolutukseen sisältyy yrityskohtaista neuvontaa. Koulutuksiin on kolme osallistujaa Savonlinnan seudulta. Hankkeeseen osallistuvilla on käynnistymässä investointiprosesseja. Savonlinnan seudun kuntayhtymä on osallistunut Etelä-Savon Metsäkeskuksen hallinnoimaan Bioenergia hankkeeseen, jolla resursoidaan metsäenergianeuvontaa maakunnassa. Piällysmies ry toimii Savonlinnan kaupungin maaseutualueella sekä Heinäveden, Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan kaupungin Savonrannan kaupunginosassa. Rahoitamme yhteisöhankkeita ja mikroyritysten kehittämis- ja investointihankkeita. Vuoden 2009 loppuun mennessä meille oli tullut 50 hankehakemusta. Piällysmies ry hallinnoi myös Itä-Suomen Kalatalousryhmää. Ryhmän toiminta-alue on Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Etelä-Karjala ja Pohjois-Karjala. Kalatalousryhmä kohdistaa toimintansa ammattikalastajiin, kalan kasvatukseen ja jalostukseen sekä kalastusmatkailuun. Tuemme näihin sektoreihin liittyviä hankkeita. Käytännön toimintaa toteuttaa aktivaattori. Kalaryhmälle tuli seitsemän (7) hankehakemusta, joista viisi (5) myönteistä ja kaksi (2) kielteistä.

23 23 (49) STRATEGISET HANKKEET Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma 2009 Yleistä Vuosi 2009 oli aluekeskusohjelman (AKO) viimeinen toimintavuosi. AKO toimi aktiivisesti tiiviissä yhteistyössä seudun kannalta keskeisten kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Aluekeskusohjelma toimenpiteineen vahvistivat osaltaan alueellista kilpailukykyä. Ohjelman toimenpiteet ovat olleet osa seudun kehittämistavoitteiden toteuttamista. Ohjelman myötä on tuettu yritysten innovaatioprosesseja ja kehitetty seudusta kiinnostavampi toimintaympäristö hyödyntämällä yritysten toimivia verkostoja. Verkostomainen toiminta ja sen kehittäminen ovat nousseet merkittävään osaan kehittämistyötä. Elinkeinostrategian tukeminen Aluekeskusohjelman toimenpiteitä on ennakoitu Yritys-Suomi Savonlinna Board kokouksessa, esimerkiksi talouskriisin synnyttämä äkillinen yritysten toimintaympäristön muutos. Savonlinnan että Mikkelin kaupunkiseuduilla tehtiin luovilla ydintoimialoilla yrityskysely vuodenvaihteessa kehityspotentiaalin ja -tarpeiden kartoittamiseksi. Yrityspalveluissa teetätettiin asiakastyytyväisyysmittaus. Pienen seudun innovaatiojärjestelmä Seudun innovaatioympäristön kehittämistä vietiin läpi osana kansallisen AKO:n Innoventurer -valmennusta. Innovaatiokeskuksen edustaja kävi Pietarin innovaatioseminaarissa. Venäjä-pakettiin kuuluvana toimintona oli Pietari-matka marraskuussa. Matkalla olivat mukana kuntayhtymän ja Itä-Savon Uusyrityskeskuksen henkilöstöä sekä seudun yrittäjiä ja paikallisen pankin edustaja. Verkostotapaamisia oli Suomalais-Venäläisessä kauppakamarissa (SVKK), Finnodessa ja Finnprossa. Osa mukana olijoista tapasivat venäläisiä investoreita ja yrittäjiä. Savonlinnan Matkailu Oy:n edustaja kävi tutustumassa Levin Matkailu Oy:n toimintaan. Paikallisia yrittäjiä/yrityksiä kertoivat mm. siitä, kuinka malli heidän näkökulmastaan toimii. Punkaharjun koululaisia kuljetettiin AKO-rahoituksella Mikkeliin kansalliseen Tämä toimii -kilpailuun. Yritysten toimintaympäristö Vuoden 2009 suhdannetilanteesta johtuen aluekeskusrahoituksella haettiin vaikeuksissa oleville seudun toimialasektoreille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. AKO:lla rahoitettiin Komposiittirakenteiden tuotantojärjestelmän uudistaminen seudullisesti -toimenpide. Hankkeen tavoitteena oli luoda perusta uudenlaisen muovikomposiittiosaamiseen perustuvan tuotannon toimintamallin kehittämiselle yrityslähtöisesti Savonlinnan seudulle. Ravintolarakentajien verkosto selvitti Ecutiimi Oy:n vetämänä toimialan uudet kohderyhmät ja haki uutta lähestymiskulmaa niihin. Mainostoimisto teki sisältösuunnittelun ja kampanja kohdistettiin noin 6600 suomalaiseen yritykseen. Aluekeskusohjelman rahoitusta käytettiin Kalastuksen ammattilaisten liiketoiminnan edellytysten kehittäminen Savonlinnan seudulla -esiselvityshankkeen käynnistämiseksi.

24 24 (49) Esiselvityshanke hyväksyttiin toteutettavaksi sekä sai esitetyn rahoituksen elokuussa AKO-rahoitusta käytettiin Palvelukehitysmalli ja testaus-hankkeessa, josta syntynyttä palvelukehitysmallia pystytään soveltamaan useille toimialoille. Pyrittiin siihen, että hankkeen seurauksena hankkeen asiakasyritykset saavuttaisivat valmiuden käynnistää uusien palveluidensa suunnitelmalliset markkinointi- ja myyntitoimet, ja että tästä seuraavista tilauksista seuraisi uutta kannattavaa liikevaihtoa palveluista. Savonlinnan seudun ja Parikkalan kunnan edustajat työstivät Savonlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelmassa (KOKO) toteutettavaksi aiotun Parikkalan rajanylityspaikan alkuselvittelyvaihetta ja työnjakoa sekä rahoitusosuuksia. Karjalan Asiamiestoimiston konsultti teki selvitysmatkan Moskovaan koskien rajanylityspaikkaa. East Side Story -hanke/puhtia itäsuomalaiseen tapahtumamatkailuun liittyvänä Joensuun yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos toteutti Kesällä 2009 Savonlinnan oopperajuhlille tapahtuman vaikuttavuustutkimuksen. Prototyypin valmistuksen eteenpäin viemistä ja konsultointia sen patentoinnista: prototyypin tarkoituksena on todentaa, että siipipyörillä hiljaa virtaavasta vedestä saadaan liike-energia muutettua sähköenergiaksi. Tästä on käytetty niemeä pieni energialaitos. Haettiin kohderyhmiä hyvinvointiverkoston yhteismarkkinoinnille. Kohteena oli Saksankielisen Euroopan esteettömyys ja seniori teeman alle kuuluvien järjestöjen ja toimijoiden sekä ko. segmentin erikoismatkanjärjestäjien löytäminen ja näiden järjestöjen osoitteiston toimittamien. Selvitettiin myös yhteystiedot erikoismatkanjärjestäjistä (special interests), jotka myyvät ao. ryhmille suunnattuja matkoja. Saatiin selvitys vuosittaisista kohderyhmille suunnatuista erikoismessuista ja workshopeista sekä niiden aikatauluista ja järjestäjistä. Marraskuussa pidettiin työpaja, joka tuotti yhdessä yrittäjien ja rahoittajien kanssa toimenpidetasoisen suunnitelman. Tähän tuotettiin myös osaamiskartta. Innovaatioympäristön kehittämiseksi pyöritettiin kohinaryhmää, joka tuloksena on syntymässä palvelukokonaisuuksia yrittäjille osaamiskeskittymästä (OSKE), joiden jakelijaksi kaavailtiin Savonlinnan Matkailu Oy:tä. Valmisteltiin hanketta työnimellä TapahtumaESR. Hankkeen tavoitteena on tapahtumien vahvistaminen ja osaamisen kehittämiseen. Hanke ei sisällä yksittäisen tapahtuman tuottamista eikä tukemista. Ohjelman tulostavoitteen kohtaan Yrittäminen taantumassa uudet avaukset käynnistettiin toimenpide nimeltä Sähköisten asiakaspalvelujen ja uusien kasvuliiketoimintojen ja -yritysten vahvistamiseksi Savonlinnan seudulla. Tavoitteena tässä on sähköisten asiakaspalveluliiketoimintojen ja alan työpaikkojen lisääminen Savonlinnan seudulla. Suunnittelu- ja kontaktointi tähtää potentiaalin kartoittamiseen tavoitteena reagoida nopeasti Itella Oy:n Contact Centerin lakkautuspäätökseen, joka aiheuttaa vuoden 2009 aikana noin 46 alan työpaikan katoamisen seudulta. Koheesio- ja kilpailukykyohjelman valmisteluprosessi ja hakeminen Aluekeskusohjelman ohjelmajohtaja ja ohjelman yhteyshenkilö koordinoivat Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) hakeutumisen. Valmistelussa olivat mukana seudun keskeiset alue- ja elinkeinokehittäjätoimijat.

25 25 (49) Verkostoituminen ja kansalliset teemaverkostot Edustajamme olivat mukana seuraavissa kansallisissa teemaverkostoissa: Innovaatioosaaminen, kulttuuriverkosto. Eastwood hanke Ensimmäisen toimintapuoliskon aikana on luonnollisesti selvitetty maakunnan puualan yritysten konkreettisia kehittämistarpeita, tämä on tapahtunut pääasiassa suorilla yhteyksillä itse yrittäjiin. Maakunnan liki kahdesta sadasta puualan yrityksestä on haastateltu yli puolet. Näistä yrityksistä reilut parikymmentä on lähtenyt käyttävään Eastwood ohjelmaa aktiivisesti yrityksen kehittämisen yhtenä välineenä. Näissä yrityskohtaisissa prosesseissa on syntynyt konkreettisia toimenpidesuunnitelmia tuotannolliseen toimintaan ja tuotekehitykseen sekä tietenkin markkinointiin ja asiakashakuun liittyen. Kymmenkunta yritystä on myös hakenut kehittämistoimille rahoitusta sekä kansallisista että EU rahastoista. Merkittävinä yhteistyökumppaneina ovat toimineet myös kuntien elinkeinotoimet sekä alueelliset elinkeinoyhtiöt, joiden vinkeistä ja neuvoista ovat yrittäjät alkaneet käyttää Eastwood - ohjelman palveluja avukseen. Yrityskohtaisten hankkeiden lisäksi on käynnistynyt myös joitakin ryhmähankkeita, joissa Etelä - Savon yrittäjät ovat mukana, näistä mainittakoon esimerkkinä Venäjän lähialueen aluerakentamiskohteiden kaupallisten mahdollisuuksien selvittäminen, hirsialan mikroyritysten raaka-ainehuollon kehittäminen ja lämpöpuun tuotteistus sekä vientimarkkinointi. Etelä - Savon maakunnan painopisteet ohjelman toteutuksessa 2010 Puurakentamiseen liittyvä jalostustoiminta on maakunnan alueella varsin merkittävä ja sen piiriin kuuluu suurin osa maakunnan suurimmista ja merkittävimmistä yrityksistä, jotka myös luovat miltei puolet toimialan työpaikoista. Puutalojen ja rakennustuoteteollisuuden merkitys tulee myös kasvamaan tulevina vuosina ja se on huomioitava suunnattaessa ohjelman resursseja. Maakunnan ominaispiirteenä on myös vahva vapaa-ajan asumisen rakennuskanta joka lisääntyy tasaiseen tahtiin varsinkin maakunnan eteläosissa. Vapaa-ajanrakentamisen ja siihen läheisesti liittyvän muun puutuotevalmistuksen asiakastarpeisiin on pystyttävä vastaamaan asiakaslähtöisellä tuote- ja palvelukokonaisuuksien kehittämistoimilla. Yritysten välisen yhteistyön lisääminen sekä tuotannollisissa että markkinoinnillisissa kysymyksissä on avaintekijä toimialan kannattavuuden parantamisessa. Keskeisin hankkeen tavoite on tarjota Etelä Savon puuyrittäjille välineitä yritys- ja yritysryhmäkohtaisten kehittämishankkeiden käynnistämiseen ja toteutukseen.

26 26 (49) FIF -OSKE, kuitu-energia-elinkaari Forest Industry Future osaamiskeskusohjelma (FIF-oske) ja Kaakkois-Suomen osaamiskeskustoiminta keskittyi vuonna 2009 seudullisesti seuraaviin kehittämishankkeisiin: Kuitu-energia-elinkaari / FiberLaboratory tutkimusprofessuurit ja -ryhmät SSKY toteutti vuonna 2009 Kaakkois-Suomen laajuisesti Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen kuitu-energia-elinkaari osaamisalan koordinoinnin. Toimintaan ovat kytkeytyneet lähes kaikki seudun alan teknologiayritykset ja toimijat. Vuoden 2009 viimeisen neljänneksen osaamisalan koordinaattori siirtyi vastaamaan Lappeenranta Innovation Oy:n palveluksessa kansallisen FIF-Kasvu hankkeen toteutuksen, johon myös osallistui useita seudun yrityksiä (mm. Teknosavo Oy, Esmarin Composites Oy, Andritz PulpMill Service Oy). Itä-Suomen lääninhallituksen, yritysten ja Savonlinnan seudun kuntayhtymän yhteisesti rahoittama Kuitu-energia-elinkaari kärkihanke, jolla rahoitetaan Savonlinnassa paperitekniikan professorin/tutkimusjohtajan, laboratoriojohtajan sekä MAMK-YTI-palvelujen avainhenkilöiden palkkaus sivu- ja oheiskuluineen eteni lähes suunnitellusti. Tuloksena oli mm. useiden merkittävien TEKES -tutkimushankkeiden käynnistyminen sekä osallistuminen useisiin merkittäviin seudun yritysten kannalta merkittäviin tuotekehityshankkeisiin, jotka ovat toteutuneet merkittävänä liikevaihtona. FiberLaboratory 2010 analyysien ja prosessitutkimusympäristöjen kehittäminen Vuonna 2009 saatiin toteutettua haettua pienemmällä kuntarahoitusosuudella ao. Fiber- Laboratoryn tutkimuslaitteistojen kehittämiseen liittyvä toiminta projekti oleellisesti myönnettyä EAKR-rahoitusta pienempänä. Välttämättömät tutkimuslaitteistoinvestoinnit koskivat mm. kuituanalysaattoria. Hanketta pyritään jatkamaan vuosina 2010 ja 2011 uutena projektina. Metallitiimi 2010 Super Contracting: korkean teknologian alihankintapalvelujen kehittäminen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen Metallitiimin kehittämiseksi Savonlinnan seudun kuntayhtymällä ei ole ollut erityistä projektia, ja seudun pk-yritysten sopeutumista konepajateollisuuden oleellisesti heikentyneeseen kysyntätilanteeseen on pyritty tukemaan uusasiakashankinnalla, pkmetalliyritysten tuotekehitystoimintaa aktivoimalla (mm. lämmönvaihtimet, kennorakenteet) sekä ohjaamalla Savonlinnan seudun kanssa yhteistyössä olevan Kaakkois- Suomen osaamiskeskuksen Innovatiiviset metallituotteet osaamisalan aktiviteetteja seudun yritysten yhteistyöhankkeisiin. Tästä esimerkkinä LUT Metalli toteutti mm. Läpimurtomateriaalit ja rakenteet prosessilaitteissa tutkimus- ja teknologiahankkeen johon osallistui seudun teollisuutta. Pk-metalliteollisuuden henkilöstön osaamisen ja tätä kautta kilpailukyvyn kehittämiseksi on yhteistyökumppanina osallistuttu TEOS- Teollisuuden osaajat koulutusprojektin suunnitteluun, mutta hanke ei vielä vuonna 2009 oleellisesti pystynyt käynnistysvaiheessa yritystason osaamisvaikutuksiin.

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot