TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.3.2006 133. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Lahti Uolevi jäsen Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Korkka Keijo varajäsen Kuusela Marjatta varajäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Leeste Tuija Mäntylä Heikki Rinne Heimo Sepponen Eero Fager Mia Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Laukkanen Osku kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra lakimies, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja tiedotuspäällikkö Poissa Hlavatý Jari jäsen Knuts Lars-Runar jäsen von Schöneman Arja jäsen Lehikoinen Jouni kirkkoherra Vahtola Pirjo Viitanen Kauko kirkkoherra kirkkoherra 140 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 142 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 143 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Isotalo ja Kirsti Kari. 144 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje nro 2365 Kiertokirje kuuluu seuraavasti: Liite Pöytäkirjoja S kuvataidetoimikunnan pöytäkirja nro 2/ S tiedotustoimikunnan pöytäkirja nro 2/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 3. Kirkkopäivät 2007 Kirkkopäivien johtoryhmään ja projektiryhmään kuuluvat kirkkopäiväsihteeri Tapani Rantala, kirkkopäiväassistentti Jaana Rantala, vs. projektipäällikkö Riikka Myllys Kirkkopalveluista ja rehtori Satu Kantola Kirkkopalveluista kertoivat kirkkopäivien suunnitelmista ja nykytilanteesta. Tapani Rantala jakoi läsnäolijoille Turun Kirkkopäivien ohjelmansuunnittelijan työkirjan. Kirkkopäivien teemaksi on valittu Pyhä yksinkertaisuus. Tavoitteena on pysähtyä miettimään, mistä kristinuskossa on kysymys. Kirkkopäivien kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret aikuiset. Tavoitteena

3 on myös, että kirkkopäivät näkyisivät eristetyissä yhteisöissä, kuten vanhainkodeissa, vankiloissa jne. Sijaintipaikkoina tulevat erityisesti olemaan Tuomiokirkko, Tuomiokirkkotori, Suurtori ja mahdollisesti Kinopalatsi. Keväällä 2006 suunnitellaan ohjelmistoa, jonka on tavoitteena valmistua lokakuun puolivälissä. Työryhmä tulee kertomaan Kirkkopäivien tilanteesta yhteiselle kirkkoneuvostolle jatkossa säännöllisesti. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 145 EIJA KALLIALAN EROILMOITUS Eija Kalliala on esittänyt seuraavaa: Tultuani valituksi vakinaiseen virkaan seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa lukien ilmoitan kirkkolain 8. luvun 4. pykälän toisen momentin perusteella joutuvani eroamaan kirkkovaltuuston jäsenyydestä mainittuna päivämääränä. Eija Kalliala on ollut Mikaelinseurakunnan edustaja yhteisessä kirkkovaltuustossa. Kn merkitsee eroilmoituksen tiedoksi. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin.

4 MARIA WESTERLUNDIN VIRANHOIDON ALOITTAMISAJANKOHTA Maria Westerlund on kirkkoneuvoston päätöksellä valittu erityisdiakoniatyöntekijän virkaan sijoituspaikkana diakoniakeskus. Maria Westerlund on pyytänyt saada aloittaa työn osa-aikaisesti huhtikuun alusta ja siirtyä kokopäivätyöhön kesäkuun alusta. Anomustaan hän perustelee seuraavasti: Työpaikan vaihdossa vie aikaa irrottautua jo sovituista sitoumuksista. [...] Erityisdiakoniatyöntekijän virkaa hoitaa diakoniasihteeri Mervi Salin-Inkinen ovo asti, minkä jälkeen uuden työntekijän tulisi aloittaa. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen pitää mahdollisena viran hoitamista osaaikaisesti (50 %) välisenä aikana, ja huhti- ja toukokuun toiminta on suunniteltu tämän mukaisesti. Hannu Suihkonen puoltaa Westerlundin anomusta. Kn päättää oikeuttaa Maria Westerlundin hoitamaan diakoniakeskuksen erityisdiakoniatyöntekijän H29 palkkaluokan virkaa osa-aikaisesti välisenä aikana ja aloittamaan viran täysiaikaisen hoitamisen alkaen. Ilmoitus Maria Westerlundille, diakoniakeskukselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 147 RAKENNUTTAJASIHTEERIN VIRKAAN VALITUN AIRI JÄÄSKÖN VIRKAVAALIN VAHVISTA- MINEN Kirkkoneuvosto on :n 96 kohdalla valinnut Airi Jääskön rakennuttajasihteerin R21 palkkaluokan virkaan ehdolla, että hän mennessä toimittaa hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan. [...] Kn merkitsee rakennuttajasihteeri Airi Jääskön toimittaman lääkärinlausunnon terveydentilastaan saaduksi ja vahvistaa virkavaalin. Samalla merkitään, että Airi Jääskö on aloittanut viran hoitamisen Ilmoitus Airi Jääskölle, kiinteistötoimistolle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle.

5 hyväksyttiin. 148 SEURAKUNTASIHTEERI LINDA AHLSUNDIN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN Linda Ahlsund on kirkkoneuvoston päätöksellä valittu Turun ruotsalaisen seurakunnan osa-aikaiseen (50 %) seurakuntasihteerin R19 palkkaluokan virkaan ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan. [...] Kn merkitsee seurakuntasihteeri Linda Ahlsundin toimittaman lääkärinlausunnon terveydentilastaan saaduksi ja vahvistaa hänen valintansa Turun ruotsalaisen seurakunnan osa-aikaiseen (50 %) seurakuntasihteerin R19 palkkaluokan virkaan. Samalla merkitään, että Linda Ahlsund on aloittanut työn seurakuntasihteerinä Ilmoitus Linda Ahlsundille, kirkkoherra Eero Sepposelle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 149 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 7/2006 Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Vuonna 1999 tehdyn eläke-ennusteen mukaan kirkon eläkevastuu vuonna 2005 on noin milj.eur. Eläkerahaston suuruus on milj.eur, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus on milj.eur. Vuonna 2005 voimaan tulleet eläkeuudistukset eivät näy eläkevastuussa. Uusi eläkemenoennuste tehdään vuoden 2006 aikana. Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat Kirkon keskusrahasto saa seurakunnilta. Tilinpäätöksen liitetietoihin seurakuntien ja seurakuntayhtymien tulee laskea laskennallinen osuutensa eläkevastuusta. Koko kirkon palkkasumma oli eur. vuonna 2005.

6 Oman seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2005 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän laskennallinen osuus eläkevastuusta ilmoitetaan kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 7/2006 saaduksi. hyväksyttiin. 150 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 8/2006 Yleiskirje sisältää tietoa Mikael Agricola -juhlavuoden 2007 vieton suunnitelmista ja järjestelyistä. Opetusministeriö on asettanut juhlavuoden valmistelua varten Agricolavaltuuskunnan ja -työryhmän. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii rehtori Keijo Virtanen, ja myös arkkipiispa Jukka Paarma kuuluu valtuuskuntaan. Lisäksi Kirkkohallitus on asettanut Agricola 2007 juhlavuosityöryhmän. Sen puheenjohtajana toimii kirkkoherra Juhani Holma ja sihteerinä johtaja Kai Vahtola. Kirkollisia päätapahtumia tulevat olemaan mm. Agricolan rukouksista kootun nykykielisen valikoiman laaja jakelu seurakuntiin, kinkeriperinteen elvyttäminen ABC-hengessä, Agricolan messun rekonstruointi seurakuntien käyttöön, tieteelliset symposiumit ja Studia Generalia -luentosarjat. Turun kirkkopäivät toukokuussa 2007 ja Oulun rukous- ja virsisymposium lokakuussa 2007 ovat suurimmat yksittäiset kirkolliset juhlavuoden tapahtumat. Kn merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 8/2006 saaduksi. hyväksyttiin. 151 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 9/2006 Yleiskirjeen aiheena on kirkon tietohallintostrategian päivitys. Kirkkohallitus asetti työryhmän, jonka tehtävänä on laatia kirkon tietohallintostrategian päivitys ja ohjata kirkon tietohallinnon kehittämistä, koska vuonna 2002 valmistunut kirkon tietohallintostrategia ei enää ohjaa

7 riittävän selkeästi kirkon tietohallintoa. Työryhmän toimikausi kestää asti. Työryhmän puheenjohtajana on kirkkoneuvos Leena Rantanen. Työryhmä tulee toimikautensa aikana kuulemaan seurakuntia ja eri asiantuntijoita. Työryhmän työn etenemisestä tiedotetaan tarkemmin Internet-sivustolla /tietohallinto / strategia. Kn merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 9/2006 saaduksi. Ilmoitus atk-päällikölle. hyväksyttiin. 152 DIAKONIASIHTEERI MERVI SALIN-INKISEN [...] SIJAISUUS [...] Diakonisihteerin tehtäviin kuuluu mm. diakoniakeskuksen ja paikallisseurakuntien välisen yhteistyön edistäminen sekä osallistuminen yhteisen diakoniatyön kehittämiseen ja tehtävien toteuttamiseen. Sekä yhteisen diakoniatyön tunteminen että kokemus seurakunnan diakoniatyöstä olisi sijaiselle hyväksi. Asiasta käytyjen keskustelujen pohjalta Mikaelinseurakunnan diakoniatyöntekijä Sari Leppälä olisi sekä sopiva että halukas toimimaan diakoniasihteerin vuorotteluvapaan sijaisena. Sari Leppälä on ollut yhteisen diakoniatyön johtokunnassa sekä osallistunut diatorin työskentelyyn. Asiasta on keskusteltu myös Mikaelinseurakunnan kirkkoherran Jouni Lehikoisen kanssa. Mikäli Sari Leppälä valitaan sijaisuuteen, hänen tulee anoa virkavapautta Mikaelinseurakunnan diakoniatyöntekijän virasta. Diakoniatyön johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Sari Leppälä valittaisiin diakoniasihteerin [...] sijaiseksi väliseksi ajaksi edellyttäen, että Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto myöntää Sari Leppälälle virkavapautta kyseiseksi ajaksi diakoniatyöntekijän virasta Mikaelinseurakunnassa. Kn päättää valita diakoniatyöntekijä Sari Leppälän diakoniasihteeri Mervi Salin-Inkisen sijaiseksi [...] ajaksi edellyttäen, että Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto myöntää hänelle virkavapautta diakoniatyöntekijän virasta Mikaelinseurakunnassa. Ilmoitus Sari Leppälälle, diakoniajohtajalle, Mikaelinseurakunnan kirkkoherralle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

8 hyväksyttiin. 153 KANSLISTI [...] ELÄKEPÄÄTÖS [...] Päätöksen mukaan Kirkon keskusrahastolla on oikeus periä työnantajalta omavastuumaksu toistaiseksi myönnettävästä täysitehoisesta työkyvyttömyyseläkkeestä, johon sisältyy ns. tuleva aika (KiEL 8 ). Omavastuu peritään eläkkeensaajan viimeiseltä työnantajalta eli [...] osalta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä. Laskutuksesta huolehtii Kirkkohallituksen taloustoimisto. Jos työnantaja on maksanut eläkkeensaajalle samalta ajalta sairausajan palkkaa, eläke maksetaan tältä ajalta hakemuksesta työnantajalle, kuitenkin enintään samalta ajalta maksetun palkan määräisenä. Työkyvyttömyyseläkettä / kuntoutustukea ei makseta työnantajalle siltä osin kuin se on valtion eläkelain 15 a :n 4 momentin perusteella suoritettava sairausvakuutusrahastolle eikä sitä makseta työnantajalle myöskään silloin, kun työnantaja on saanut korvauksen sairausajalta maksamastaan palkasta muun lain nojalla. Kn merkitsee kanslisti [...] eläkepäätöksen tiedokseen. Ilmoitus taloustoimistolle. Käsittely Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi, että [...] palkka on maksettu hautainhoitorahastosta, josta työnantajalta perittävä omavastuumaksu kirjataan. hyväksyttiin. 154 KANSLISTI [...] EROANOMUS [...] on pyytänyt eroa taloustoimiston kanslistin R19 palkkaluokan virasta lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Kn päättää myöntää [...] eron taloustoimiston R19 palkkaluokan kanslistin virasta alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta. Ilmoitus [...] ja taloustoimistolle.

9 hyväksyttiin. 155 TALOUSTOIMISTON KANSLISTIN VIRAN TÄYTTÄMINEN [...] Sijaisuutta on hoitanut merkonomi Eeva Rannikko lähtien. Eeva Rannikko on [...] [...] Molemmissa työpaikoissa hänen työtehtävänsä ovat olleet monipuolisia taloushallinnon yleistehtäviä. Seurakuntayhtymän hautatoimistossa hän on ollut asiakaspalveluun painottuvassa työssä. Kun tehtävä, jota hän on hoitanut, oli auki arvioitiin sijaisuuden kestävän huhtikuuhun Tehtävää haki 18 henkilöä. Ottaen huomioon sen, että Eeva Rannikolla on monipuolinen taloushallinnon työkokemus ja että hän on käytännön työssä osoittautunut sopivaksi hautatoimiston kanslistin tehtäviin ja kun hän on tullut valituksi sijaiseksi julkisen hakumenettelyn kautta voidaan hänet valita tehtävään sitä auki julistamatta. Hautatoimiston asiakaspalvelu edellyttää sitä hoitavilta henkilöiltä kypsyyttä ja saumatonta yhteistyötä. Hautatoimistoon palkataan kesäsesongiksi sijaisia, minkä vuoksi nyt auki tulleen tehtävän pysyvä täyttäminen jo tässä vaiheessa on töiden sujumisen kannalta perusteltua. Kn päättää valita Eeva Rannikon taloustoimiston kanslistin R19 palkkaluokan virkaan alkaen. Virka täytetään ilman auki julistamista erityisen painavasta syystä. Samalla merkittiin, että Rannikko on sijaisuuteen tullessaan jo toimittanut tarvittavan lääkärinlausunnon terveydentilastaan. Ilmoitus Eeva Rannikolle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 156 KIRKOSTA EROAMISEN SYITÄ TUTKIVAN TOIMIKUNNAN RAPORTTI Kirkkoneuvosto asetti toimikunnan, jonka tehtävänä oli tehdä ehdotus kirkosta eroamisen syitä kartoittavan tutkimuksen toteuttajasta ja toteuttamistavasta. Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana kirkkoherra Heikki Mäntylä ja jäseninä kirkkoherra Pirjo Vahtola, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, kirkkoneuvoston jäsen Aiju von Schöneman sekä toimistosihteeri Marja Mäkinen.

10 Toimikunta on jättänyt raporttinsa, joka kuuluu seuraavasti: Liite Toimikunta päätyi ehdottamaan kolmiosaisen tutkimuksen tekemistä: 1. Seurakuntavaalien yhteydessä selvitettäisiin tavanomaisimpiin kirkollisiin palveluihin liittyviä seurakuntalaisten odotuksia sekä kokemuksia niistä. 2. Kirkosta kahden viime vuoden aikana eronneiden piirissä tehtävä tutkimus. 3. Rippikouluikäisten lasten vanhemmille tehtävä tutkimus. Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä: Liite Tarjouspyynnöt lähetettiin Innolink Research Oy:lle, Taloustutkimus Oy:lle ja TNS Gallup Oy:lle. Määräaikana tarjoukset saatiin kaikilta kolmelta. Tarjoukset esitellään ja ne ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Toimikunta esittää, että Taloustutkimus Oy valitaan tutkimaan seurakunnan jäsenyyttä ja kirkosta eroamista Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Johtoryhmä ja hallintojohtaja yhtyvät toimikunnan esitykseen. Taloustutkimus Oy:n tarjous on katsottava parhaaksi ottaen huomioon Taloustutkimus Oy:n tiedossa olevat referenssit, tutkimuksen hinta sekä erityisesti tutkimussuunnitelman jatkokehittelyyn liittyvät menettelyt, jotka soveltuvat nyt tehtävään tutkimuskokonaisuuteen parhaiten. Tutkimuksen suorittajan avuksi toimikunta esittää asetettavaksi ohjaustyöryhmän, johon kuuluisivat Heikki Mäntylä, Hannu Hurme, Aiju von Schöneman, Hannu Kallio ja Johanna Grönqvist.. Kn päättää valita Taloustutkimus Oy:n suorittamaan tutkimuksen seurakunnan jäsenyydestä ja kirkosta eroamisesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Tutkimuksen suorittajan avuksi asetettavaan ohjaustyöryhmään valitaan Heikki Mäntylä, Hannu Hurme, Aiju von Schöneman, Hannu Kallio ja Johanna Grönqvist. Ilmoitus tarjouksen tehneille, työryhmään valituille ja taloustoimistolle. Asia palautettiin uuteen valmisteluun.

11 Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 157 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite Liitteessä on sairauslomaa esitetty 32 eri henkilölle. Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. hyväksyttiin. 158 TYÖSUOJELUTARKASTUKSEN TARKASTUSKERTOMUS Turun ja Porin työsuojelupiirin tarkastaja Jaana Saarinen on suorittanut työsuojelutarkastuksen Turun tuomiokirkkoseurakunnassa Tarkastuksesta on laadittu tarkastuskertomus, joka on seuraava: Liite Tarkastuksessa ovat esillä olleet mm. seuraavat asiat: Tuomiokirkon urkuparvi, työterveyshuolto, turvallisuuden hallinta ja vaarojen arviointi ja häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun estäminen. Pöytäkirjassa tähdennetään myös erilaisten toimintaohjeiden seurantaa. Toimintaohjeiden noudattamista valvotaan tulevissa työsuojelutarkastuksissa. Toimintaohjeen mahdollinen laiminlyönti voi johtaa kehotuksen antamiseen asiassa. Sekä Tuomiokirkkoseurakunnassa että seurakuntayhtymän piirissä yleensä noudatetaan työsuojelun toimintaohjeita. Työsuojeluviranomainen on nyt kiinnittänyt huomiota asiaan, joka tulee muistaa. Työnantajan on saatettava toimintaohjeissa esitetyt asiat kuntoon mennessä ja toimitettava niistä selvitys työsuojelupiirille tarkastaja Saariselle. Työsuojelupäällikkö Aapo Kaisti ja tuomiorovasti Rauno Heikola antavat piirille pyydetyn selvityksen.

12 Kn merkitsee tarkastuskertomuksen tiedokseen ja päättää, että työsuojelupiirille annettavan selvityksen antavat työsuojelupäällikkö Kaisti ja tuomiorovasti Heikola. Ilmoitus työsuojelupäällikölle, tuomiorovasti Heikolalle, kiinteistötoimistolle toimenpiteitä varten, työsuojeluvaltuutettu Helena Korhoselle ja työympäristötoimikunnalle. hyväksyttiin. 159 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA Tiliasema on seuraava: Liite Tilinavaus on tehty vasta rahatilien osalta. Muutoin tiliaseman johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvostolle annettiin viime kokouksessa selvitys verotulojen kertymästä helmikuun loppuun mennessä. Kn merkitsee tammikuun lopun tiliasemana tiedokseen. hyväksyttiin. 160 JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN SÄHKÖISET TUNNISTEET Verohallitus on päivätyllä kirjeellä pyytänyt ilmoittamaan sille henkilön, joka organisaation edustajana voi ottaa vastuun organisaation sähköisestä tunnisteesta ja tarvittaessa muodostamaan alitunneista omalle hallinnolle. Verohallitus pyytää lähettämään nimittämiskirjeen, jonka liitteenä on seuraava lomake: Liite Seurakuntayhtymällä on ns. Y-tunnus. Sen lisäksi tarvitaan tunniste, jota organisaation edustaja käyttää varmentamaan asiointioikeus. Asiaa koskeva kirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirje on saapunut ja vastausta pyydetään mennessä.

13 Seurakuntayhtymällä ei ole nimittämiskirjeitä, mutta vastaavan asian ajaa pöytäkirjanote. Johtoryhmässä katsottiin, että vastuuhenkilöksi nimetään talous- ja suunnittelujohtaja, joka voi ilmoituskäytännön antaa edelleen atk-päällikön tehtäväksi. Kn päättää nimetä julkisten organisaatioiden sähköisten tunnisteiden vastuuhenkilöksi talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaistin. Ilmoitus Savo-Karjalan verovirastolle, PL 1094, Kuopio ja atk-toimikunnalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 161 VARISSUON TYÖTTÖMÄT RY:N AVUSTUSANOMUS Varissuon Työttömät ry on pyytänyt rahoitusavustusta. Anomuskirjelmä on seuraava: Liite Kirjelmään on liitetty luettelo henkilöistä, jotka ovat yhdistyksen kautta olleet mukana työelämän valmennuksessa tai saaneet yhdistelmätukea. Luettelo on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Yhdistys itse ilmoittaa, että se on työllistänyt 85 henkilöä vuoden aikana. Toimitetussa luettelossa oli 46 nimeä. Johtoryhmä on pyytänyt diakoniajohtaja Hannu Suihkoselta lausuntoa asiasta. Se on seuraava: Liite Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin -määräraha on kuluvana vuonna suuruudeltaan euroa. Tähän nähden pyydetty avustus on tavattoman suuri. Tästä määrärahasta päättää kirkkovaltuusto. Vertailun vuoksi on syytä todeta, että Turun Seudun Työttömät on vuonna 2003 saanut euroa, vuonna euroa ja niin ikään vuonna euroa. Johtoryhmässä pelättiin, että toisen työttömien yhdistyksen tukeminen aiheuttaa tyytymättömyyttä toisen piirissä. Niin ikään pelättiin, että avustuksen antaminen on alku useille vastaaville avustusanomuksille. Työttömien yhdistyksiä on muitakin. Johtoryhmässä katsottiin, että asioiden epätyydyttävä

14 hoitaminen yhdistyksen piirissä ei luo hyvää edellytystä avustuksen antamiselle. Yhdistys ei ole oma-aloitteisesti toimittanut toistaiseksi toimintakertomustaan eikä viimeistä vahvistettua tilinpäätöstä. Toisaalta yhdistys ilmoittaa, että sen rahoitus on muilta osin kunnossa ja se toimii hyvän taloudenhoitotavan mukaisesti. Yhdistys pyytää varoja nimenomaan työllistettävien palkanmaksuun. Avustettava asia ei siten ole mitenkään erityisen kirkollinen, vaikka varmasti hyvä asia onkin. Työllisyyden ylläpito ei ole seurakuntien ensisijainen tehtävä. Toisaalta vaikean työllisyystilanteen johdosta seurakuntayhtymä käytti luvun lopulla markkaa työllisyyden hoitoon ja seurakuntatyön kehittämiseen. Talous- ja suunnittelujohtaja katsoo, että yhdistystä voitaisiin nyt tukea esimerkiksi eurolla, joka ei ratkaise yhdistyksen rahoitusvajausta kokonaan. Kirkkoneuvosto voisi määrärahan myöntää omista käyttörahoistaan, koska kirkkovaltuusto tekee avustuspäätöksen perinteisesti kesäkuun kokouksessaan. Johtoryhmä on edellä kerrotun mukaisesti varauksellinen avustukseen nähden. Kn päättää myöntää käyttövaroistaan euroa Varissuon Työttömät ry:lle käytettäväksi yhdistyksen kautta työllistettävien palkan maksuun. Yhdistyksen on saamastaan avustuksesta viimeistään annettava selvitys, josta ilmenee, että avustus on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen. Ilmoitus Varissuon Työttömät ry:lle, talouspäällikölle ja taloustarkastajalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 162 HAUTAINHOITORAHASTON IKUISTEN HOITOJEN RAHASTON HYVITTÄMINEN KÄYVÄLLÄ KOROLLA Kirkkovaltuuston päätöksellä nimettiin hautainhoitorahastoon ikuisten hoitojen rahasto ja sen saldoksi vahvistettiin euroa. Nämä varat käytetään lakkautettujen ainaishoitojen hoitoon 25 vuoden ajaksi. Tämän ajan päätyttyä mahdollinen ylijäämä käytetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen hoitoon seurakuntayhtymän toimesta. Kirkkovaltuusto hyväksyi rahastointipäätöksen kohdalla. Samalla päätettiin, että vuoden 2005 hoitoveloitus hoidettujen hautojen osalta on euroa. Tämä oli arviosumma.

15 Todelliset hoitokulut vuonna 2005 olivat tehdyn laskelman mukaan euroa. Mikäli kustannustaso nousee eikä ikuisten hoitojen rahastoa hyvitetä millään korolla, aiheuttaa se erityisesti hoitojakson lopulla rahastolle riittävyysongelman. Talouspäällikkö Irma Hokka on laskenut, että jos lähtökohdaksi otetaan vuoden 2005 todelliset hoitomaksut ja rahastoa hyvitetään vuosittain neljän prosentin korolla ja kustannusten noustessa niin ikään neljän prosentin vuosivauhtia, loppuvat rahaston pääomat vuonna 2027 ja vuonna 2029 on alijäämää jo lähes kaksi miljoonaa euroa. Talouspäällikkö on laatinut toisen laskelman, jossa kustannustason on laskettu nousevat neljä prosenttia vuosittain ja pääoman tuottavan viisi prosenttia vuodessa. Tämä laskelma on seuraava: Liite Tässä laskelmassa hoitomaksuveloitus on tehty kirkkovaltuustossa vahvistetun määrän mukaisesti. Sen jälkeen vuodesta 2006 alkaen hoitomaksuveloitukset on laskettu lisäämällä neljä prosenttia vuoden 2005 todelliseen hoitomaksujen määrään. Lisäksi on laskettu, että hoitomaksut veloitetaan vuosittain tammikuun 1. päivänä. Tällä on merkitystä koron kertymän suhteen. Tämän laskelman mukaan vuonna 2029 on pääomaa jäljellä euroa. Käytetty viiden prosentin korko vastaa hyvin hautainhoitorahaston keskimääräistä tuottoa pidemmän ajan tähtäimellä. Asiasta on keskusteltu tilintarkastajien kanssa, joiden mielestä laskelman perusteet ja ehdotettu menettely ovat realistisia. Tarvittaessa nyt tehtävää päätöstä voidaan muuttaa, mikäli laskentatekijät eivät osoittaudukaan oikeiksi. Asia on hyvä saattaa kirkkovaltuuston tietoon sisällyttämällä se hautainhoitorahaston vuoden 2005 toimintakertomukseen. Kn päättää, että hautainhoitorahaston ikuisten hoitojen rahastoa hyvitetään viiden prosentin korolla liitteen nro 1 laskentaperiaatetta noudattaen. Vuonna 2005 veloitus on kirkkovaltuuston hyväksymän maksun mukainen ja sen jälkeen hoitomaksujen veloitus perustuu todellisiin laskennallisiin hoitomaksuihin. Hoitomaksut veloitetaan vuosittain tammikuun 1. päivänä. Ilmoitus taloustarkastajalle ja talouspäällikölle toimenpiteitä varten. hyväksyttiin.

16 Kiinteistöjohtajan esittelemät asiat 163 YMPÄRISTÖDIPLOMITOIMIKUNNAN VÄLIRAPORTTI Kirkkoneuvosto päätti asettaa uuden ympäristödiplomitoimikunnan ja antoi sen tehtäväksi - seurata ja valvoa ympäristöohjelman toteuttamista, - seurata seurakuntayhtymän ympäristöasioista antamaa tiedotusta, - huolehtia ympäristövastaaville ja koko henkilökunnalle annettavasta ympäristökoulutuksesta ja - huolehtia siitä, että ympäristödiplomi uudistetaan vuonna Ympäristödiplomitoimikunta on saanut valmiiksi väliraportin, joka kuuluu seuraavasti: Liite Raportista ilmenee, että toimikunta on kirjannut tämän hetken tärkeimmäksi puutteeksi sen, ettei seurakuntayhtymällä ole ympäristökasvatussuunnitelmaa. Lasse Mustonen on laatinut projektisuunnitelman ympäristökasvatuksesta, joka on ympäristödiplomitoimikunnan väliraportin liitteenä. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen ympäristödiplomitoimikunnan väliraportin. Lisäksi kirkkoneuvosto nimeää pastori Lasse Mustosen kokoamaan ympäristökasvatussuunnitelman laatimista varten projektiryhmän. Ympäristökasvatussuunnitelman tulee olla valmis hyväksyttiin. 164 OMAKOTITONTIN VUOKRAAMINEN SAUKONOJANTIELTÄ TURUN MUHKURISTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on vapaa omakotitontti Turussa osoitteessa Saukonojantie 14 (kiinteistötunnus ). Tontilla on voimassa oleva asemakaava kaavamerkinnältään AO eli omakotirakennusten korttelialue. Tontin koko on m² ja tontin rakennusoikeus on 224 m². Karttaliite kuuluu seuraavasti: Liite Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän maankäyttösuunnitelman. Tämän suunnitelman mukaan pyritään saamaan

17 tuottavaan käyttöön myös ne alueet, joita ei tarvita seurakunnan ydintoimintaan. Lisäksi maanluovutusperiaatteena on maan vuokraaminen ja vuosivuokran määrä tulisi olla 5 % maan arvosta. Kyseinen Saukonojantien tontti on tarkoitettu omakotirakentamiseen ja sitä ei tarvita seurakunnalliseen käyttöön. Kun tontti rakentuu, laskee myös seurakuntayhtymän siitä maksama kiinteistövero kymmenesosaan nykyisestä. Kiinteistötoimisto ilmoitti tontin vuokrauksesta alueen lehdissä ja määräaikaan saapui 4 hakemusta. Korkeimman tarjouksen, euroa/vuosi, jätti [...] ja toiseksi korkeimman tarjouksen euroa/vuosi [...]. Tontin vuokrasopimus kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto päättää omalta osalta hyväksyä Turussa, osoitteessa Saukonojantie 14, sijaitsevan omakotitontin (kiinteistötunnus ) vuokraamisen [...] 50 vuodeksi hintaan euroa/vuosi ja mikäli [...] vetäytyy vuokraamasta tonttia, tontti vuokrataan toissijaisesti [...] hintaan euroa/vuosi, ja lähettää asian kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Edelleen kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valtuuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Vuokrauksen osalta päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. hyväksyttiin. 165 KIINTEISTÖN AURAKATU 18 / UUSI RUOTSALAINEN SEURAKUNTATALO AURELIAN RAKENNUSPROJEKTIN TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan Aurakatu 18 / uuden ruotsalaisen seurakuntatalon rakentamisen ja myönsi sille määrärahat. Työt alkoivat louhinnalla ja päättyivät vastaanottotarkastukseen. Rakennuksen piti alun perin valmistua , mutta se myöhästyi n. 4 viikkoa johtuen rakentamisen korkeasuhdanteesta ja vaativasta rakennuskohteesta. Pieniä jälkitöitä jäi vielä tehtäväksi vuoden 2006 kesäksi, minkä vuoksi urakkasopimuksen viimeisestä maksuerästä pidätettiin euroa näiden töiden loppuunsaattamisten vakuudeksi.

18 Ruotsalainen seurakunta muutti uusiin tiloihin elokuussa Uudet tilat käsittävät rakennuksen kolme alinta kerrosta. Kolme ylintä kerrosta vuokrattiin ulkopuolisille toimijoille. 4. kerroksessa vuokralaisena on Mainostoimisto Briiffi Oy, 5. kerroksessa MTV3 Oy ja Det Norske Veritas Oy/Ab ja 6. kerroksessa Tuokko Tilintarkastus Oy. Vuokralaiset muuttivat viime syyskuussa ja tilintarkastustoimisto tämän vuoden alkupuolella. Rakennuksen kaikki tilat ovat siten vuokrattuina. Autopaikkoja rakennettiin maan alle kolmeen kerrokseen kaikkiaan 130 kpl, joista 30 kpl on osoitettu rasitesopimuksessa K.Oy Priman käyttöön, 40 kpl vanhan Aurakadun koulun käyttöön ja 60 kpl Aurakatu 18 käyttöön. Ylin autopaikoitustaso annettiin ruotsalaisen seurakunnan työntekijöiden ja asiakkaiden käyttöön. Kahden alimman tason paikat vuokrataan ulos. Vapaita, vuokraamattomia autopaikkoja on tällä hetkellä 48 kpl. Kohteen valmistuttua laadittiin laskelmat toteutuneista rakennuskustannuksista ja niitä verrattiin hyväksyttyyn kustannusarvioon. Laskelmat kuuluvat seuraavasti: Liite Kustannusarvio oli ja toteuma eli kustannukset alitettiin eurolla. Rakennuskustannusten lisäksi kului seurakuntatilojen kalusteihin, seurakunnallisiin tunnuksiin ja taidehankintoihin Talousarviossa näihin oli varattu Vuodelle 2006 on ennakoitu rakennuksen vuokratulojen olevan yhteensä ja käyttökulujen Vuotuinen nettotuottoarvio on siten Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kohde onnistui hyvin ja alitti kustannusarvion. Kaikki tilat on vuokrattu lukuun ottamatta autopaikkoja. Ruotsalainen seurakunta sai kauan kaipaamansa uudet ja paremmat tilat. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja hyväksyi omalta osaltaan taloudellisen loppuselvityksen. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kiinteistö Aurakatu 18 / uuden ruotsalaisen seurakuntatalo Aurelian taloudellisen loppuselvityksen ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. hyväksyttiin. 166 VARISSUON LIIKEKESKUS

19 Kiinteistöjohtaja antoi kirkkoneuvostolle selvityksen Hautainhoitorahaston kiinteistösijoituksista. Merkitään selvitys tiedoksi. hyväksyttiin. Yhteisten työmuotojen johtajan esittelemät asiat 167 KASVATUSASIAIN KESKUKSEN LAPSITYÖN JÄRJESTÄMÄN KESÄTOIMINNAN HINNASTO VUODELLE 2006 Kasvatusasiain keskuksen lapsityö on valmistellut kesän 2006 kesätoimintojen hinnaston. Kesätoimintaan sisältyy kesäkerhoja, retkikerhoja, päiväleirejä, kesäleirejä, retkitoimintaa ja askartelua. Hinnasto perustuu yhtymän voimassa olevaan leirikeskushinnastoon ja kuljetussopimukseen sekä pääsymaksuihin ja materiaalikustannuksiin. Liite Käsittely päättää vahvistaa kasvatusasiain keskuksen lapsityön kesätoimintojen hinnaston vuodelle 2006 liitteen 1 asiaan nro 1/ytj mukaisena. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle. Käydyn keskustelun tuloksena yhteisten työmuotojen johtaja muutti esityksensä seuraavaksi retkien osalta: Aikuisten hinta on 20 euroa ja 17-vuotiaiden ja sitä nuorempien 15 euroa. päätti vahvistaa kasvatusasiain keskuksen lapsityön kesätoimintojen hinnaston vuodelle 2006 liitteen mukaisena yhteisten työmuotojen johtajan käsittelyssä tekemän muutosesityksen mukaisin poikkeuksin. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 168 DIAKONIALEIRIEN LEIRIAVUSTAJIEN JA YÖHOITAJIEN PALKKIOIDEN MÄÄRITTELEMINEN VUODELLE 2006

20 Diakoniatyön johtokunta on päättänyt esittää vuoden 2006 leiriavustajien palkkiot määriteltäviksi vuosien 2004 ja 2005 periaatteiden mukaisina. Esityksen mukaan leiriavustajat ovat edelleen palkkiotoimisia koska he eivät ole työsuhteessa, vaan tekevät vapaaehtoistyötä, joka jää työsopimuslain soveltamisalan ulkopuolelle. Leiritoiminnan tarvitsemat yöhoitajat ovat työsopimussuhteisia ja heidän palkkausperusteenaan on R22 palkkaluokan mukainen tuntipalkka. Pätevyysvaatimuksena yöhoitajalle on vähintään 21 vuoden ikä ja hoitoalan tutkinto. päättää vahvistaa diakonialeirien leiriavustajien ja yöhoitajien palkkiot vuodelle 2006 liitteen mukaisina. Ilmoitus diakoniatyön johtokunnalle ja taloustoimistoon. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 169 KIRKKONEUVOSTON PYYTÄMÄT LISÄSELVITYKSET PALVELEVAN PUHELIMEN JA TYÖNOHJAUKSEN VUODEN 2005 TOIMINTAKERTOMUKSIIN Kirkkoneuvoston keskustelussa sielunhoitotyön johtokunnan alaisten työmuotojen toimintakertomuksista pyydettiin lisäselvityksiä palvelevan puhelimen toiminnan kustannusjaosta seurakuntayhtymän ja sopijaseurakuntien välillä sekä työnohjaajan palvelujen käyttämisestä. Palvelevan puhelimen toiminnanjohtaja Päivi Mäntylä on laatinut asiasta liitteenä olevan selvityksen, jonka mukaan sopijaseurakuntien osuus talousarviosta on noin Liite Työnohjaaja Heikki Palmu kirjoittaa: N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2005: INVES- TOINNIT HENKILÖSTÖÖN. TYÖNOHJAUS. Seurakuntayhtymässä jokaisella työntekijällä on mahdollisuus päästä työnohjaukseen. Yhtymässä toimii yksi päätoiminen ja 12 o.t.o. - työnohjaajaa. Heistä kaksi on saanut myös kirkon työyhteisökonsultin koulutuksen. Yksilölliseen työnohjaukseen osallistui 42 (2004:45) työntekijää yhteensä 412 (418) kertaa. Työnohjausryhmiä oli 6 (6), niissä jäseniä 25 (31) ja kokoontumiskertoja yhteensä 39 (49). Työyhteisökoulutusta tapahtui viidessä (kolmessa)

21 seurakuntayhtymän työyhteisössä, niihin osallistui 163 (73) työntekijää ja koulutustapahtumia oli yhteensä 15 (11). Talon ulkopuolista työnohjausta sai yhteensä 12 (13) työntekijää. Työnohjaajan ohjaamat ryhmät ja työyhteisöt olivat kaikki omia eli yhtymän työntekijöitä. Henkilöstötilinpäätöksen lukujen lisäksi työnohjaajalla oli vuonna 2005 yksilöohjauksessa 6 talon ulkopuolista kirkon työntekijää yhteensä 36 kertaa. merkitsee lisäselvitykset tietoonsa saatetuiksi. hyväksyttiin. 170 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Rauno Heikola puheenjohtaja Mia Fager sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Seppo Isotalo Kirsti Kari

22 Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.6.2004 308. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.6.2004 308. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.6.2004 308 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 296 318 Aika torstai 23.6.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.5.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 17.5.2017 klo 18.00-19.30 Paikka Suikkilan seurakuntakoti 50 KOKOUKSEN AVAUS Läsnä Lehikoinen

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 21.2.2017 klo 18 18.17 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2004 10 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 4.3.2004 klo 18.00-20.50 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34 19.11.2008 34 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Toimitalon 6. kerroksen kokoushuone, Eerikinkatu 1 3 Aika 19.11.2008 klo 13.00 14.40 Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen Aika 24.1.2017 klo 17.30 18.20 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17 Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari Liisa Karjalainen Iris Asikainen Markku Hyvärinen Merja Leppälä Matti Mänttäri

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.5.2014 N:o 7/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.5.2014 N:o 7/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69 Kokousaika Tiistai 27.5.2014 kello 16.30-17.04 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 5/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet Keskiviikko 13.9.2017 klo 18 18.24 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen Pentti

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 KOKOUSAIKA torstaina 3. päivänä kesäkuuta 2010 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku

Lisätiedot

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2017 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 Aika ja paikka Reposaaren pappila 6.11.2017 klo 18.00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 18 Kirkkoneuvosto 2/2011 07.02.2011

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 18 Kirkkoneuvosto 2/2011 07.02.2011 18 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 07.02.2011 17 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo Hallintoelin Kokouspäivä 30.11.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, 30.11.2009 klo 17.30 19.10 paikalla poissa Posti, Timo pj x Erkkilä, Pentti jäsen x Harinen, Ari jäsen poissa Haukijärvi, Eino

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 29.1.2013 klo 18.30 19.20 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 5/2011 4.10.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 4.10.2011 klo 17-18.30 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 11.6.2008 22 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 Aika 11.6.2008 klo 13.30 15.55. Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo ta jäsen,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010 54 52 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 11.10.2010 52 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

12 Kokouksen avaus Kokous avattiin alkuhartaudella. Veisattiin virsi 54 ja puheenjohtaja piti alkuhartauden Matt. 6. luvun jakeiden pohjalta.

12 Kokouksen avaus Kokous avattiin alkuhartaudella. Veisattiin virsi 54 ja puheenjohtaja piti alkuhartauden Matt. 6. luvun jakeiden pohjalta. PÖYTÄKIRJA 01.03.2017 KÄLVIÄN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS II/2017 Aika Keskiviikkona 01.03.2017 klo 18.00 Paikka Kälviän seurakuntakoti Läsnä läsnä x/poissa Jaana Hautala jäsen - Isolankila Oiva jäsen x

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 01.12.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 24.11. 1.12.2016 ja pöytäkirja 2. 16.12.2016

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: 29.10.2009 kello 18.00 Paikka: Rusko Seurakuntakeskus (Vanhatie 7)/Leipomo Läsnä: Salminen Pasi puheenjohtaja Elomaa Ulla Eskola Reima Himala Milja Kankare Seija Koskinen Rauli

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2012 Aika: maanantai 3.12.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen VIRTAIN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU KIRKKOVALTUUSTO 1.11.2016 KOKOUSAIKA 14.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali Mikäli ette pääse kokoukseen pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 2.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 -

Lisätiedot

Varajäsen Jaakko Weuro maallikkovarajäsen

Varajäsen Jaakko Weuro maallikkovarajäsen Pöytäkirjanote 11/2017 1 Tuomiokapitulin istunto Kokousaika Kokouspaikka klo 12:00 Tuomiokapituli Osallistujat Irja Askola piispa, puheenjohtaja Matti Poutiainen tuomiorovasti, vpj., ei osallistunut Helsingin

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2017

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2017 Aika: to 14.9.2017 klo 16.30 Paikka: Virastotalo, sali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 177 KOKOUKSEN AVAUS 178 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 179 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 180 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot