TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.3.2006 133. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Lahti Uolevi jäsen Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Korkka Keijo varajäsen Kuusela Marjatta varajäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Leeste Tuija Mäntylä Heikki Rinne Heimo Sepponen Eero Fager Mia Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Laukkanen Osku kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra lakimies, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja tiedotuspäällikkö Poissa Hlavatý Jari jäsen Knuts Lars-Runar jäsen von Schöneman Arja jäsen Lehikoinen Jouni kirkkoherra Vahtola Pirjo Viitanen Kauko kirkkoherra kirkkoherra 140 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 142 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 143 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Isotalo ja Kirsti Kari. 144 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje nro 2365 Kiertokirje kuuluu seuraavasti: Liite Pöytäkirjoja S kuvataidetoimikunnan pöytäkirja nro 2/ S tiedotustoimikunnan pöytäkirja nro 2/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 3. Kirkkopäivät 2007 Kirkkopäivien johtoryhmään ja projektiryhmään kuuluvat kirkkopäiväsihteeri Tapani Rantala, kirkkopäiväassistentti Jaana Rantala, vs. projektipäällikkö Riikka Myllys Kirkkopalveluista ja rehtori Satu Kantola Kirkkopalveluista kertoivat kirkkopäivien suunnitelmista ja nykytilanteesta. Tapani Rantala jakoi läsnäolijoille Turun Kirkkopäivien ohjelmansuunnittelijan työkirjan. Kirkkopäivien teemaksi on valittu Pyhä yksinkertaisuus. Tavoitteena on pysähtyä miettimään, mistä kristinuskossa on kysymys. Kirkkopäivien kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret aikuiset. Tavoitteena

3 on myös, että kirkkopäivät näkyisivät eristetyissä yhteisöissä, kuten vanhainkodeissa, vankiloissa jne. Sijaintipaikkoina tulevat erityisesti olemaan Tuomiokirkko, Tuomiokirkkotori, Suurtori ja mahdollisesti Kinopalatsi. Keväällä 2006 suunnitellaan ohjelmistoa, jonka on tavoitteena valmistua lokakuun puolivälissä. Työryhmä tulee kertomaan Kirkkopäivien tilanteesta yhteiselle kirkkoneuvostolle jatkossa säännöllisesti. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 145 EIJA KALLIALAN EROILMOITUS Eija Kalliala on esittänyt seuraavaa: Tultuani valituksi vakinaiseen virkaan seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa lukien ilmoitan kirkkolain 8. luvun 4. pykälän toisen momentin perusteella joutuvani eroamaan kirkkovaltuuston jäsenyydestä mainittuna päivämääränä. Eija Kalliala on ollut Mikaelinseurakunnan edustaja yhteisessä kirkkovaltuustossa. Kn merkitsee eroilmoituksen tiedoksi. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin.

4 MARIA WESTERLUNDIN VIRANHOIDON ALOITTAMISAJANKOHTA Maria Westerlund on kirkkoneuvoston päätöksellä valittu erityisdiakoniatyöntekijän virkaan sijoituspaikkana diakoniakeskus. Maria Westerlund on pyytänyt saada aloittaa työn osa-aikaisesti huhtikuun alusta ja siirtyä kokopäivätyöhön kesäkuun alusta. Anomustaan hän perustelee seuraavasti: Työpaikan vaihdossa vie aikaa irrottautua jo sovituista sitoumuksista. [...] Erityisdiakoniatyöntekijän virkaa hoitaa diakoniasihteeri Mervi Salin-Inkinen ovo asti, minkä jälkeen uuden työntekijän tulisi aloittaa. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen pitää mahdollisena viran hoitamista osaaikaisesti (50 %) välisenä aikana, ja huhti- ja toukokuun toiminta on suunniteltu tämän mukaisesti. Hannu Suihkonen puoltaa Westerlundin anomusta. Kn päättää oikeuttaa Maria Westerlundin hoitamaan diakoniakeskuksen erityisdiakoniatyöntekijän H29 palkkaluokan virkaa osa-aikaisesti välisenä aikana ja aloittamaan viran täysiaikaisen hoitamisen alkaen. Ilmoitus Maria Westerlundille, diakoniakeskukselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 147 RAKENNUTTAJASIHTEERIN VIRKAAN VALITUN AIRI JÄÄSKÖN VIRKAVAALIN VAHVISTA- MINEN Kirkkoneuvosto on :n 96 kohdalla valinnut Airi Jääskön rakennuttajasihteerin R21 palkkaluokan virkaan ehdolla, että hän mennessä toimittaa hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan. [...] Kn merkitsee rakennuttajasihteeri Airi Jääskön toimittaman lääkärinlausunnon terveydentilastaan saaduksi ja vahvistaa virkavaalin. Samalla merkitään, että Airi Jääskö on aloittanut viran hoitamisen Ilmoitus Airi Jääskölle, kiinteistötoimistolle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle.

5 hyväksyttiin. 148 SEURAKUNTASIHTEERI LINDA AHLSUNDIN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN Linda Ahlsund on kirkkoneuvoston päätöksellä valittu Turun ruotsalaisen seurakunnan osa-aikaiseen (50 %) seurakuntasihteerin R19 palkkaluokan virkaan ehdolla, että hän ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan. [...] Kn merkitsee seurakuntasihteeri Linda Ahlsundin toimittaman lääkärinlausunnon terveydentilastaan saaduksi ja vahvistaa hänen valintansa Turun ruotsalaisen seurakunnan osa-aikaiseen (50 %) seurakuntasihteerin R19 palkkaluokan virkaan. Samalla merkitään, että Linda Ahlsund on aloittanut työn seurakuntasihteerinä Ilmoitus Linda Ahlsundille, kirkkoherra Eero Sepposelle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 149 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 7/2006 Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Vuonna 1999 tehdyn eläke-ennusteen mukaan kirkon eläkevastuu vuonna 2005 on noin milj.eur. Eläkerahaston suuruus on milj.eur, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus on milj.eur. Vuonna 2005 voimaan tulleet eläkeuudistukset eivät näy eläkevastuussa. Uusi eläkemenoennuste tehdään vuoden 2006 aikana. Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat Kirkon keskusrahasto saa seurakunnilta. Tilinpäätöksen liitetietoihin seurakuntien ja seurakuntayhtymien tulee laskea laskennallinen osuutensa eläkevastuusta. Koko kirkon palkkasumma oli eur. vuonna 2005.

6 Oman seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2005 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän laskennallinen osuus eläkevastuusta ilmoitetaan kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 7/2006 saaduksi. hyväksyttiin. 150 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 8/2006 Yleiskirje sisältää tietoa Mikael Agricola -juhlavuoden 2007 vieton suunnitelmista ja järjestelyistä. Opetusministeriö on asettanut juhlavuoden valmistelua varten Agricolavaltuuskunnan ja -työryhmän. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii rehtori Keijo Virtanen, ja myös arkkipiispa Jukka Paarma kuuluu valtuuskuntaan. Lisäksi Kirkkohallitus on asettanut Agricola 2007 juhlavuosityöryhmän. Sen puheenjohtajana toimii kirkkoherra Juhani Holma ja sihteerinä johtaja Kai Vahtola. Kirkollisia päätapahtumia tulevat olemaan mm. Agricolan rukouksista kootun nykykielisen valikoiman laaja jakelu seurakuntiin, kinkeriperinteen elvyttäminen ABC-hengessä, Agricolan messun rekonstruointi seurakuntien käyttöön, tieteelliset symposiumit ja Studia Generalia -luentosarjat. Turun kirkkopäivät toukokuussa 2007 ja Oulun rukous- ja virsisymposium lokakuussa 2007 ovat suurimmat yksittäiset kirkolliset juhlavuoden tapahtumat. Kn merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 8/2006 saaduksi. hyväksyttiin. 151 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 9/2006 Yleiskirjeen aiheena on kirkon tietohallintostrategian päivitys. Kirkkohallitus asetti työryhmän, jonka tehtävänä on laatia kirkon tietohallintostrategian päivitys ja ohjata kirkon tietohallinnon kehittämistä, koska vuonna 2002 valmistunut kirkon tietohallintostrategia ei enää ohjaa

7 riittävän selkeästi kirkon tietohallintoa. Työryhmän toimikausi kestää asti. Työryhmän puheenjohtajana on kirkkoneuvos Leena Rantanen. Työryhmä tulee toimikautensa aikana kuulemaan seurakuntia ja eri asiantuntijoita. Työryhmän työn etenemisestä tiedotetaan tarkemmin Internet-sivustolla /tietohallinto / strategia. Kn merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 9/2006 saaduksi. Ilmoitus atk-päällikölle. hyväksyttiin. 152 DIAKONIASIHTEERI MERVI SALIN-INKISEN [...] SIJAISUUS [...] Diakonisihteerin tehtäviin kuuluu mm. diakoniakeskuksen ja paikallisseurakuntien välisen yhteistyön edistäminen sekä osallistuminen yhteisen diakoniatyön kehittämiseen ja tehtävien toteuttamiseen. Sekä yhteisen diakoniatyön tunteminen että kokemus seurakunnan diakoniatyöstä olisi sijaiselle hyväksi. Asiasta käytyjen keskustelujen pohjalta Mikaelinseurakunnan diakoniatyöntekijä Sari Leppälä olisi sekä sopiva että halukas toimimaan diakoniasihteerin vuorotteluvapaan sijaisena. Sari Leppälä on ollut yhteisen diakoniatyön johtokunnassa sekä osallistunut diatorin työskentelyyn. Asiasta on keskusteltu myös Mikaelinseurakunnan kirkkoherran Jouni Lehikoisen kanssa. Mikäli Sari Leppälä valitaan sijaisuuteen, hänen tulee anoa virkavapautta Mikaelinseurakunnan diakoniatyöntekijän virasta. Diakoniatyön johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Sari Leppälä valittaisiin diakoniasihteerin [...] sijaiseksi väliseksi ajaksi edellyttäen, että Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto myöntää Sari Leppälälle virkavapautta kyseiseksi ajaksi diakoniatyöntekijän virasta Mikaelinseurakunnassa. Kn päättää valita diakoniatyöntekijä Sari Leppälän diakoniasihteeri Mervi Salin-Inkisen sijaiseksi [...] ajaksi edellyttäen, että Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto myöntää hänelle virkavapautta diakoniatyöntekijän virasta Mikaelinseurakunnassa. Ilmoitus Sari Leppälälle, diakoniajohtajalle, Mikaelinseurakunnan kirkkoherralle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

8 hyväksyttiin. 153 KANSLISTI [...] ELÄKEPÄÄTÖS [...] Päätöksen mukaan Kirkon keskusrahastolla on oikeus periä työnantajalta omavastuumaksu toistaiseksi myönnettävästä täysitehoisesta työkyvyttömyyseläkkeestä, johon sisältyy ns. tuleva aika (KiEL 8 ). Omavastuu peritään eläkkeensaajan viimeiseltä työnantajalta eli [...] osalta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä. Laskutuksesta huolehtii Kirkkohallituksen taloustoimisto. Jos työnantaja on maksanut eläkkeensaajalle samalta ajalta sairausajan palkkaa, eläke maksetaan tältä ajalta hakemuksesta työnantajalle, kuitenkin enintään samalta ajalta maksetun palkan määräisenä. Työkyvyttömyyseläkettä / kuntoutustukea ei makseta työnantajalle siltä osin kuin se on valtion eläkelain 15 a :n 4 momentin perusteella suoritettava sairausvakuutusrahastolle eikä sitä makseta työnantajalle myöskään silloin, kun työnantaja on saanut korvauksen sairausajalta maksamastaan palkasta muun lain nojalla. Kn merkitsee kanslisti [...] eläkepäätöksen tiedokseen. Ilmoitus taloustoimistolle. Käsittely Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi, että [...] palkka on maksettu hautainhoitorahastosta, josta työnantajalta perittävä omavastuumaksu kirjataan. hyväksyttiin. 154 KANSLISTI [...] EROANOMUS [...] on pyytänyt eroa taloustoimiston kanslistin R19 palkkaluokan virasta lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Kn päättää myöntää [...] eron taloustoimiston R19 palkkaluokan kanslistin virasta alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta. Ilmoitus [...] ja taloustoimistolle.

9 hyväksyttiin. 155 TALOUSTOIMISTON KANSLISTIN VIRAN TÄYTTÄMINEN [...] Sijaisuutta on hoitanut merkonomi Eeva Rannikko lähtien. Eeva Rannikko on [...] [...] Molemmissa työpaikoissa hänen työtehtävänsä ovat olleet monipuolisia taloushallinnon yleistehtäviä. Seurakuntayhtymän hautatoimistossa hän on ollut asiakaspalveluun painottuvassa työssä. Kun tehtävä, jota hän on hoitanut, oli auki arvioitiin sijaisuuden kestävän huhtikuuhun Tehtävää haki 18 henkilöä. Ottaen huomioon sen, että Eeva Rannikolla on monipuolinen taloushallinnon työkokemus ja että hän on käytännön työssä osoittautunut sopivaksi hautatoimiston kanslistin tehtäviin ja kun hän on tullut valituksi sijaiseksi julkisen hakumenettelyn kautta voidaan hänet valita tehtävään sitä auki julistamatta. Hautatoimiston asiakaspalvelu edellyttää sitä hoitavilta henkilöiltä kypsyyttä ja saumatonta yhteistyötä. Hautatoimistoon palkataan kesäsesongiksi sijaisia, minkä vuoksi nyt auki tulleen tehtävän pysyvä täyttäminen jo tässä vaiheessa on töiden sujumisen kannalta perusteltua. Kn päättää valita Eeva Rannikon taloustoimiston kanslistin R19 palkkaluokan virkaan alkaen. Virka täytetään ilman auki julistamista erityisen painavasta syystä. Samalla merkittiin, että Rannikko on sijaisuuteen tullessaan jo toimittanut tarvittavan lääkärinlausunnon terveydentilastaan. Ilmoitus Eeva Rannikolle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 156 KIRKOSTA EROAMISEN SYITÄ TUTKIVAN TOIMIKUNNAN RAPORTTI Kirkkoneuvosto asetti toimikunnan, jonka tehtävänä oli tehdä ehdotus kirkosta eroamisen syitä kartoittavan tutkimuksen toteuttajasta ja toteuttamistavasta. Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana kirkkoherra Heikki Mäntylä ja jäseninä kirkkoherra Pirjo Vahtola, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, kirkkoneuvoston jäsen Aiju von Schöneman sekä toimistosihteeri Marja Mäkinen.

10 Toimikunta on jättänyt raporttinsa, joka kuuluu seuraavasti: Liite Toimikunta päätyi ehdottamaan kolmiosaisen tutkimuksen tekemistä: 1. Seurakuntavaalien yhteydessä selvitettäisiin tavanomaisimpiin kirkollisiin palveluihin liittyviä seurakuntalaisten odotuksia sekä kokemuksia niistä. 2. Kirkosta kahden viime vuoden aikana eronneiden piirissä tehtävä tutkimus. 3. Rippikouluikäisten lasten vanhemmille tehtävä tutkimus. Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä: Liite Tarjouspyynnöt lähetettiin Innolink Research Oy:lle, Taloustutkimus Oy:lle ja TNS Gallup Oy:lle. Määräaikana tarjoukset saatiin kaikilta kolmelta. Tarjoukset esitellään ja ne ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Toimikunta esittää, että Taloustutkimus Oy valitaan tutkimaan seurakunnan jäsenyyttä ja kirkosta eroamista Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Johtoryhmä ja hallintojohtaja yhtyvät toimikunnan esitykseen. Taloustutkimus Oy:n tarjous on katsottava parhaaksi ottaen huomioon Taloustutkimus Oy:n tiedossa olevat referenssit, tutkimuksen hinta sekä erityisesti tutkimussuunnitelman jatkokehittelyyn liittyvät menettelyt, jotka soveltuvat nyt tehtävään tutkimuskokonaisuuteen parhaiten. Tutkimuksen suorittajan avuksi toimikunta esittää asetettavaksi ohjaustyöryhmän, johon kuuluisivat Heikki Mäntylä, Hannu Hurme, Aiju von Schöneman, Hannu Kallio ja Johanna Grönqvist.. Kn päättää valita Taloustutkimus Oy:n suorittamaan tutkimuksen seurakunnan jäsenyydestä ja kirkosta eroamisesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Tutkimuksen suorittajan avuksi asetettavaan ohjaustyöryhmään valitaan Heikki Mäntylä, Hannu Hurme, Aiju von Schöneman, Hannu Kallio ja Johanna Grönqvist. Ilmoitus tarjouksen tehneille, työryhmään valituille ja taloustoimistolle. Asia palautettiin uuteen valmisteluun.

11 Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 157 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite Liitteessä on sairauslomaa esitetty 32 eri henkilölle. Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. hyväksyttiin. 158 TYÖSUOJELUTARKASTUKSEN TARKASTUSKERTOMUS Turun ja Porin työsuojelupiirin tarkastaja Jaana Saarinen on suorittanut työsuojelutarkastuksen Turun tuomiokirkkoseurakunnassa Tarkastuksesta on laadittu tarkastuskertomus, joka on seuraava: Liite Tarkastuksessa ovat esillä olleet mm. seuraavat asiat: Tuomiokirkon urkuparvi, työterveyshuolto, turvallisuuden hallinta ja vaarojen arviointi ja häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun estäminen. Pöytäkirjassa tähdennetään myös erilaisten toimintaohjeiden seurantaa. Toimintaohjeiden noudattamista valvotaan tulevissa työsuojelutarkastuksissa. Toimintaohjeen mahdollinen laiminlyönti voi johtaa kehotuksen antamiseen asiassa. Sekä Tuomiokirkkoseurakunnassa että seurakuntayhtymän piirissä yleensä noudatetaan työsuojelun toimintaohjeita. Työsuojeluviranomainen on nyt kiinnittänyt huomiota asiaan, joka tulee muistaa. Työnantajan on saatettava toimintaohjeissa esitetyt asiat kuntoon mennessä ja toimitettava niistä selvitys työsuojelupiirille tarkastaja Saariselle. Työsuojelupäällikkö Aapo Kaisti ja tuomiorovasti Rauno Heikola antavat piirille pyydetyn selvityksen.

12 Kn merkitsee tarkastuskertomuksen tiedokseen ja päättää, että työsuojelupiirille annettavan selvityksen antavat työsuojelupäällikkö Kaisti ja tuomiorovasti Heikola. Ilmoitus työsuojelupäällikölle, tuomiorovasti Heikolalle, kiinteistötoimistolle toimenpiteitä varten, työsuojeluvaltuutettu Helena Korhoselle ja työympäristötoimikunnalle. hyväksyttiin. 159 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA Tiliasema on seuraava: Liite Tilinavaus on tehty vasta rahatilien osalta. Muutoin tiliaseman johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvostolle annettiin viime kokouksessa selvitys verotulojen kertymästä helmikuun loppuun mennessä. Kn merkitsee tammikuun lopun tiliasemana tiedokseen. hyväksyttiin. 160 JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN SÄHKÖISET TUNNISTEET Verohallitus on päivätyllä kirjeellä pyytänyt ilmoittamaan sille henkilön, joka organisaation edustajana voi ottaa vastuun organisaation sähköisestä tunnisteesta ja tarvittaessa muodostamaan alitunneista omalle hallinnolle. Verohallitus pyytää lähettämään nimittämiskirjeen, jonka liitteenä on seuraava lomake: Liite Seurakuntayhtymällä on ns. Y-tunnus. Sen lisäksi tarvitaan tunniste, jota organisaation edustaja käyttää varmentamaan asiointioikeus. Asiaa koskeva kirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirje on saapunut ja vastausta pyydetään mennessä.

13 Seurakuntayhtymällä ei ole nimittämiskirjeitä, mutta vastaavan asian ajaa pöytäkirjanote. Johtoryhmässä katsottiin, että vastuuhenkilöksi nimetään talous- ja suunnittelujohtaja, joka voi ilmoituskäytännön antaa edelleen atk-päällikön tehtäväksi. Kn päättää nimetä julkisten organisaatioiden sähköisten tunnisteiden vastuuhenkilöksi talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaistin. Ilmoitus Savo-Karjalan verovirastolle, PL 1094, Kuopio ja atk-toimikunnalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 161 VARISSUON TYÖTTÖMÄT RY:N AVUSTUSANOMUS Varissuon Työttömät ry on pyytänyt rahoitusavustusta. Anomuskirjelmä on seuraava: Liite Kirjelmään on liitetty luettelo henkilöistä, jotka ovat yhdistyksen kautta olleet mukana työelämän valmennuksessa tai saaneet yhdistelmätukea. Luettelo on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Yhdistys itse ilmoittaa, että se on työllistänyt 85 henkilöä vuoden aikana. Toimitetussa luettelossa oli 46 nimeä. Johtoryhmä on pyytänyt diakoniajohtaja Hannu Suihkoselta lausuntoa asiasta. Se on seuraava: Liite Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin -määräraha on kuluvana vuonna suuruudeltaan euroa. Tähän nähden pyydetty avustus on tavattoman suuri. Tästä määrärahasta päättää kirkkovaltuusto. Vertailun vuoksi on syytä todeta, että Turun Seudun Työttömät on vuonna 2003 saanut euroa, vuonna euroa ja niin ikään vuonna euroa. Johtoryhmässä pelättiin, että toisen työttömien yhdistyksen tukeminen aiheuttaa tyytymättömyyttä toisen piirissä. Niin ikään pelättiin, että avustuksen antaminen on alku useille vastaaville avustusanomuksille. Työttömien yhdistyksiä on muitakin. Johtoryhmässä katsottiin, että asioiden epätyydyttävä

14 hoitaminen yhdistyksen piirissä ei luo hyvää edellytystä avustuksen antamiselle. Yhdistys ei ole oma-aloitteisesti toimittanut toistaiseksi toimintakertomustaan eikä viimeistä vahvistettua tilinpäätöstä. Toisaalta yhdistys ilmoittaa, että sen rahoitus on muilta osin kunnossa ja se toimii hyvän taloudenhoitotavan mukaisesti. Yhdistys pyytää varoja nimenomaan työllistettävien palkanmaksuun. Avustettava asia ei siten ole mitenkään erityisen kirkollinen, vaikka varmasti hyvä asia onkin. Työllisyyden ylläpito ei ole seurakuntien ensisijainen tehtävä. Toisaalta vaikean työllisyystilanteen johdosta seurakuntayhtymä käytti luvun lopulla markkaa työllisyyden hoitoon ja seurakuntatyön kehittämiseen. Talous- ja suunnittelujohtaja katsoo, että yhdistystä voitaisiin nyt tukea esimerkiksi eurolla, joka ei ratkaise yhdistyksen rahoitusvajausta kokonaan. Kirkkoneuvosto voisi määrärahan myöntää omista käyttörahoistaan, koska kirkkovaltuusto tekee avustuspäätöksen perinteisesti kesäkuun kokouksessaan. Johtoryhmä on edellä kerrotun mukaisesti varauksellinen avustukseen nähden. Kn päättää myöntää käyttövaroistaan euroa Varissuon Työttömät ry:lle käytettäväksi yhdistyksen kautta työllistettävien palkan maksuun. Yhdistyksen on saamastaan avustuksesta viimeistään annettava selvitys, josta ilmenee, että avustus on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen. Ilmoitus Varissuon Työttömät ry:lle, talouspäällikölle ja taloustarkastajalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 162 HAUTAINHOITORAHASTON IKUISTEN HOITOJEN RAHASTON HYVITTÄMINEN KÄYVÄLLÄ KOROLLA Kirkkovaltuuston päätöksellä nimettiin hautainhoitorahastoon ikuisten hoitojen rahasto ja sen saldoksi vahvistettiin euroa. Nämä varat käytetään lakkautettujen ainaishoitojen hoitoon 25 vuoden ajaksi. Tämän ajan päätyttyä mahdollinen ylijäämä käytetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen hoitoon seurakuntayhtymän toimesta. Kirkkovaltuusto hyväksyi rahastointipäätöksen kohdalla. Samalla päätettiin, että vuoden 2005 hoitoveloitus hoidettujen hautojen osalta on euroa. Tämä oli arviosumma.

15 Todelliset hoitokulut vuonna 2005 olivat tehdyn laskelman mukaan euroa. Mikäli kustannustaso nousee eikä ikuisten hoitojen rahastoa hyvitetä millään korolla, aiheuttaa se erityisesti hoitojakson lopulla rahastolle riittävyysongelman. Talouspäällikkö Irma Hokka on laskenut, että jos lähtökohdaksi otetaan vuoden 2005 todelliset hoitomaksut ja rahastoa hyvitetään vuosittain neljän prosentin korolla ja kustannusten noustessa niin ikään neljän prosentin vuosivauhtia, loppuvat rahaston pääomat vuonna 2027 ja vuonna 2029 on alijäämää jo lähes kaksi miljoonaa euroa. Talouspäällikkö on laatinut toisen laskelman, jossa kustannustason on laskettu nousevat neljä prosenttia vuosittain ja pääoman tuottavan viisi prosenttia vuodessa. Tämä laskelma on seuraava: Liite Tässä laskelmassa hoitomaksuveloitus on tehty kirkkovaltuustossa vahvistetun määrän mukaisesti. Sen jälkeen vuodesta 2006 alkaen hoitomaksuveloitukset on laskettu lisäämällä neljä prosenttia vuoden 2005 todelliseen hoitomaksujen määrään. Lisäksi on laskettu, että hoitomaksut veloitetaan vuosittain tammikuun 1. päivänä. Tällä on merkitystä koron kertymän suhteen. Tämän laskelman mukaan vuonna 2029 on pääomaa jäljellä euroa. Käytetty viiden prosentin korko vastaa hyvin hautainhoitorahaston keskimääräistä tuottoa pidemmän ajan tähtäimellä. Asiasta on keskusteltu tilintarkastajien kanssa, joiden mielestä laskelman perusteet ja ehdotettu menettely ovat realistisia. Tarvittaessa nyt tehtävää päätöstä voidaan muuttaa, mikäli laskentatekijät eivät osoittaudukaan oikeiksi. Asia on hyvä saattaa kirkkovaltuuston tietoon sisällyttämällä se hautainhoitorahaston vuoden 2005 toimintakertomukseen. Kn päättää, että hautainhoitorahaston ikuisten hoitojen rahastoa hyvitetään viiden prosentin korolla liitteen nro 1 laskentaperiaatetta noudattaen. Vuonna 2005 veloitus on kirkkovaltuuston hyväksymän maksun mukainen ja sen jälkeen hoitomaksujen veloitus perustuu todellisiin laskennallisiin hoitomaksuihin. Hoitomaksut veloitetaan vuosittain tammikuun 1. päivänä. Ilmoitus taloustarkastajalle ja talouspäällikölle toimenpiteitä varten. hyväksyttiin.

16 Kiinteistöjohtajan esittelemät asiat 163 YMPÄRISTÖDIPLOMITOIMIKUNNAN VÄLIRAPORTTI Kirkkoneuvosto päätti asettaa uuden ympäristödiplomitoimikunnan ja antoi sen tehtäväksi - seurata ja valvoa ympäristöohjelman toteuttamista, - seurata seurakuntayhtymän ympäristöasioista antamaa tiedotusta, - huolehtia ympäristövastaaville ja koko henkilökunnalle annettavasta ympäristökoulutuksesta ja - huolehtia siitä, että ympäristödiplomi uudistetaan vuonna Ympäristödiplomitoimikunta on saanut valmiiksi väliraportin, joka kuuluu seuraavasti: Liite Raportista ilmenee, että toimikunta on kirjannut tämän hetken tärkeimmäksi puutteeksi sen, ettei seurakuntayhtymällä ole ympäristökasvatussuunnitelmaa. Lasse Mustonen on laatinut projektisuunnitelman ympäristökasvatuksesta, joka on ympäristödiplomitoimikunnan väliraportin liitteenä. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen ympäristödiplomitoimikunnan väliraportin. Lisäksi kirkkoneuvosto nimeää pastori Lasse Mustosen kokoamaan ympäristökasvatussuunnitelman laatimista varten projektiryhmän. Ympäristökasvatussuunnitelman tulee olla valmis hyväksyttiin. 164 OMAKOTITONTIN VUOKRAAMINEN SAUKONOJANTIELTÄ TURUN MUHKURISTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on vapaa omakotitontti Turussa osoitteessa Saukonojantie 14 (kiinteistötunnus ). Tontilla on voimassa oleva asemakaava kaavamerkinnältään AO eli omakotirakennusten korttelialue. Tontin koko on m² ja tontin rakennusoikeus on 224 m². Karttaliite kuuluu seuraavasti: Liite Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän maankäyttösuunnitelman. Tämän suunnitelman mukaan pyritään saamaan

17 tuottavaan käyttöön myös ne alueet, joita ei tarvita seurakunnan ydintoimintaan. Lisäksi maanluovutusperiaatteena on maan vuokraaminen ja vuosivuokran määrä tulisi olla 5 % maan arvosta. Kyseinen Saukonojantien tontti on tarkoitettu omakotirakentamiseen ja sitä ei tarvita seurakunnalliseen käyttöön. Kun tontti rakentuu, laskee myös seurakuntayhtymän siitä maksama kiinteistövero kymmenesosaan nykyisestä. Kiinteistötoimisto ilmoitti tontin vuokrauksesta alueen lehdissä ja määräaikaan saapui 4 hakemusta. Korkeimman tarjouksen, euroa/vuosi, jätti [...] ja toiseksi korkeimman tarjouksen euroa/vuosi [...]. Tontin vuokrasopimus kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto päättää omalta osalta hyväksyä Turussa, osoitteessa Saukonojantie 14, sijaitsevan omakotitontin (kiinteistötunnus ) vuokraamisen [...] 50 vuodeksi hintaan euroa/vuosi ja mikäli [...] vetäytyy vuokraamasta tonttia, tontti vuokrataan toissijaisesti [...] hintaan euroa/vuosi, ja lähettää asian kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Edelleen kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valtuuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Vuokrauksen osalta päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. hyväksyttiin. 165 KIINTEISTÖN AURAKATU 18 / UUSI RUOTSALAINEN SEURAKUNTATALO AURELIAN RAKENNUSPROJEKTIN TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan Aurakatu 18 / uuden ruotsalaisen seurakuntatalon rakentamisen ja myönsi sille määrärahat. Työt alkoivat louhinnalla ja päättyivät vastaanottotarkastukseen. Rakennuksen piti alun perin valmistua , mutta se myöhästyi n. 4 viikkoa johtuen rakentamisen korkeasuhdanteesta ja vaativasta rakennuskohteesta. Pieniä jälkitöitä jäi vielä tehtäväksi vuoden 2006 kesäksi, minkä vuoksi urakkasopimuksen viimeisestä maksuerästä pidätettiin euroa näiden töiden loppuunsaattamisten vakuudeksi.

18 Ruotsalainen seurakunta muutti uusiin tiloihin elokuussa Uudet tilat käsittävät rakennuksen kolme alinta kerrosta. Kolme ylintä kerrosta vuokrattiin ulkopuolisille toimijoille. 4. kerroksessa vuokralaisena on Mainostoimisto Briiffi Oy, 5. kerroksessa MTV3 Oy ja Det Norske Veritas Oy/Ab ja 6. kerroksessa Tuokko Tilintarkastus Oy. Vuokralaiset muuttivat viime syyskuussa ja tilintarkastustoimisto tämän vuoden alkupuolella. Rakennuksen kaikki tilat ovat siten vuokrattuina. Autopaikkoja rakennettiin maan alle kolmeen kerrokseen kaikkiaan 130 kpl, joista 30 kpl on osoitettu rasitesopimuksessa K.Oy Priman käyttöön, 40 kpl vanhan Aurakadun koulun käyttöön ja 60 kpl Aurakatu 18 käyttöön. Ylin autopaikoitustaso annettiin ruotsalaisen seurakunnan työntekijöiden ja asiakkaiden käyttöön. Kahden alimman tason paikat vuokrataan ulos. Vapaita, vuokraamattomia autopaikkoja on tällä hetkellä 48 kpl. Kohteen valmistuttua laadittiin laskelmat toteutuneista rakennuskustannuksista ja niitä verrattiin hyväksyttyyn kustannusarvioon. Laskelmat kuuluvat seuraavasti: Liite Kustannusarvio oli ja toteuma eli kustannukset alitettiin eurolla. Rakennuskustannusten lisäksi kului seurakuntatilojen kalusteihin, seurakunnallisiin tunnuksiin ja taidehankintoihin Talousarviossa näihin oli varattu Vuodelle 2006 on ennakoitu rakennuksen vuokratulojen olevan yhteensä ja käyttökulujen Vuotuinen nettotuottoarvio on siten Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kohde onnistui hyvin ja alitti kustannusarvion. Kaikki tilat on vuokrattu lukuun ottamatta autopaikkoja. Ruotsalainen seurakunta sai kauan kaipaamansa uudet ja paremmat tilat. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja hyväksyi omalta osaltaan taloudellisen loppuselvityksen. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kiinteistö Aurakatu 18 / uuden ruotsalaisen seurakuntatalo Aurelian taloudellisen loppuselvityksen ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. hyväksyttiin. 166 VARISSUON LIIKEKESKUS

19 Kiinteistöjohtaja antoi kirkkoneuvostolle selvityksen Hautainhoitorahaston kiinteistösijoituksista. Merkitään selvitys tiedoksi. hyväksyttiin. Yhteisten työmuotojen johtajan esittelemät asiat 167 KASVATUSASIAIN KESKUKSEN LAPSITYÖN JÄRJESTÄMÄN KESÄTOIMINNAN HINNASTO VUODELLE 2006 Kasvatusasiain keskuksen lapsityö on valmistellut kesän 2006 kesätoimintojen hinnaston. Kesätoimintaan sisältyy kesäkerhoja, retkikerhoja, päiväleirejä, kesäleirejä, retkitoimintaa ja askartelua. Hinnasto perustuu yhtymän voimassa olevaan leirikeskushinnastoon ja kuljetussopimukseen sekä pääsymaksuihin ja materiaalikustannuksiin. Liite Käsittely päättää vahvistaa kasvatusasiain keskuksen lapsityön kesätoimintojen hinnaston vuodelle 2006 liitteen 1 asiaan nro 1/ytj mukaisena. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle. Käydyn keskustelun tuloksena yhteisten työmuotojen johtaja muutti esityksensä seuraavaksi retkien osalta: Aikuisten hinta on 20 euroa ja 17-vuotiaiden ja sitä nuorempien 15 euroa. päätti vahvistaa kasvatusasiain keskuksen lapsityön kesätoimintojen hinnaston vuodelle 2006 liitteen mukaisena yhteisten työmuotojen johtajan käsittelyssä tekemän muutosesityksen mukaisin poikkeuksin. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 168 DIAKONIALEIRIEN LEIRIAVUSTAJIEN JA YÖHOITAJIEN PALKKIOIDEN MÄÄRITTELEMINEN VUODELLE 2006

20 Diakoniatyön johtokunta on päättänyt esittää vuoden 2006 leiriavustajien palkkiot määriteltäviksi vuosien 2004 ja 2005 periaatteiden mukaisina. Esityksen mukaan leiriavustajat ovat edelleen palkkiotoimisia koska he eivät ole työsuhteessa, vaan tekevät vapaaehtoistyötä, joka jää työsopimuslain soveltamisalan ulkopuolelle. Leiritoiminnan tarvitsemat yöhoitajat ovat työsopimussuhteisia ja heidän palkkausperusteenaan on R22 palkkaluokan mukainen tuntipalkka. Pätevyysvaatimuksena yöhoitajalle on vähintään 21 vuoden ikä ja hoitoalan tutkinto. päättää vahvistaa diakonialeirien leiriavustajien ja yöhoitajien palkkiot vuodelle 2006 liitteen mukaisina. Ilmoitus diakoniatyön johtokunnalle ja taloustoimistoon. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 169 KIRKKONEUVOSTON PYYTÄMÄT LISÄSELVITYKSET PALVELEVAN PUHELIMEN JA TYÖNOHJAUKSEN VUODEN 2005 TOIMINTAKERTOMUKSIIN Kirkkoneuvoston keskustelussa sielunhoitotyön johtokunnan alaisten työmuotojen toimintakertomuksista pyydettiin lisäselvityksiä palvelevan puhelimen toiminnan kustannusjaosta seurakuntayhtymän ja sopijaseurakuntien välillä sekä työnohjaajan palvelujen käyttämisestä. Palvelevan puhelimen toiminnanjohtaja Päivi Mäntylä on laatinut asiasta liitteenä olevan selvityksen, jonka mukaan sopijaseurakuntien osuus talousarviosta on noin Liite Työnohjaaja Heikki Palmu kirjoittaa: N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2005: INVES- TOINNIT HENKILÖSTÖÖN. TYÖNOHJAUS. Seurakuntayhtymässä jokaisella työntekijällä on mahdollisuus päästä työnohjaukseen. Yhtymässä toimii yksi päätoiminen ja 12 o.t.o. - työnohjaajaa. Heistä kaksi on saanut myös kirkon työyhteisökonsultin koulutuksen. Yksilölliseen työnohjaukseen osallistui 42 (2004:45) työntekijää yhteensä 412 (418) kertaa. Työnohjausryhmiä oli 6 (6), niissä jäseniä 25 (31) ja kokoontumiskertoja yhteensä 39 (49). Työyhteisökoulutusta tapahtui viidessä (kolmessa)

21 seurakuntayhtymän työyhteisössä, niihin osallistui 163 (73) työntekijää ja koulutustapahtumia oli yhteensä 15 (11). Talon ulkopuolista työnohjausta sai yhteensä 12 (13) työntekijää. Työnohjaajan ohjaamat ryhmät ja työyhteisöt olivat kaikki omia eli yhtymän työntekijöitä. Henkilöstötilinpäätöksen lukujen lisäksi työnohjaajalla oli vuonna 2005 yksilöohjauksessa 6 talon ulkopuolista kirkon työntekijää yhteensä 36 kertaa. merkitsee lisäselvitykset tietoonsa saatetuiksi. hyväksyttiin. 170 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Rauno Heikola puheenjohtaja Mia Fager sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Seppo Isotalo Kirsti Kari

22 Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.3.2006 22

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.3.2006 22 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.3.2006 22 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.3.2006 klo 19.00-20.30 Paikka Aurelia, Aurakatu 18 Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.4.2006 185 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 229 Aika torstai 6.4.2006 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.9.2005 438. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.9.2005 438. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.9.2005 438 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 440 462 Aika torstai 29.9.2005 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.11.2004 474 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 455 472. Aika torstai 11.11.2004 klo 16.00 17.15. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409 14.10.2004 409 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 402 432 Aika torstai 14.10.2004 klo 16.00 18.00 ja 15.10.2004 klo 7.35 15.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2008 384. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2008 384. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.9.2008 384 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 395 434 Aika torstai 4.9.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.2.2008 56 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 65 95 Aika torstai 7.2.2008 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.2.2004 87 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 91 115 Aika torstai 19.2.2004 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.3.2004 128. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.3.2004 128. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.3.2004 128 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 140 156 Aika torstai 18.3.2004 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot